polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie

Muzeum Niepodległości w Warszawie, zgodnie ze swymi zadaniami statutowymi kolekcjonuje zabytki i pamiątki związane z historią narodu i państwa polskiego w jego granicach historycznych. Spośród wielu kolekcji ciekawy zespół stanowią tzw. piłsudczana dotyczące Marszałka Józefa Piłsudskiego, ukazujące proces budowy wolnej i suwerennej II Rzeczypospolitej. Te cenne muzealia przedstawiają nie tylko walkę o granice i kształt państwa polskiego, ale także obrazują zaangażowanie różnorodnych środowisk i organizacji w działalność niepodległościową i społeczną, ich wkład w tworzenie i rozwój struktur państwowych. Obiekty wybrane do prezentacji na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej pochodzą wyłącznie z obszaru Mazowsza, a ich datowanie w większości przypada na okres 1905-1937. Przeważają wśród nich druki ulotne, archiwalia i grafiki. Prezentowane materiały stanowią fragment bogatej kolekcji, którą Muzeum Niepodległości w Warszawie gromadzi i stale rozwija od przeszło dwudziestu lat.

Liczba publikacji w kolekcji: 60

Najczęściej przeglądane

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...