polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: "Warszawa w ilustracji prasowej XIX w."

Kolekcja zawiera materiały graficzne z prasy wydawanej w latach 1801-1904. Podstawą wyboru ilustracji i tytułów prasowych jest „Bibliografia Warszawy” opracowana przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, w tym: „Bibliografia Warszawy za lata 1801-1863” oraz „Bibliografia Warszawy za lata 1864-1903”. Prace nad rozbudową kolekcji rozpoczęto w 2016 roku i jest ona na bieżąco powiększana. Kolekcja składa się z następujących działów: 1) Herby miasta 2) Urbanistyka, architektura i budownictwo 3) Przemysł i rzemiosło 4) Handel, aprowizacja i usługi 5) Instytucje finansowe, kredytowe i ubezpieczeniowe 6) Komunikacja, transport, łączność 7) Władze miasta 8) Zakłady i instytucje użyteczności publicznej (gazownia, straż pożarna, oświetlenie, kanalizacja i wodociągi, budowa ulic) 9) Sądy, hipoteka 10) Służba zdrowia, higiena 11) Opieka społeczna, dobroczynność 12) Powodzie, pożary, katastrofy 13) Życie polityczne 14) Kultura 15) Sport i turystyka 16) Życie obyczajowe 17) Wyznania religijne 18) Materiały biograficzne. Ilustracje znajdujące się w kolekcji często mają unikatowy charakter, nie były wcześniej ani później nigdzie publikowane. Stanowią w związku z tym bogaty i ważny materiał do badań nad XIX-wieczną Warszawą i jej mieszkańcami. Ilustracje pochodzą m.in. z następujących gazet i czasopism: "Przyjaciel Dzieci. Pismo tygodniowe", "Przyjaciel Ludu, czyli Tygodnik Potrzebnych i Pożytecznych Wiadomości", "Józefa Unger Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy na Rok...", "Tygodnik Ilustrowany", "Biesiada Literacka" czy "Wieczory Rodzinne".

Liczba publikacji w kolekcji: 3747

Ostatnio dodane

Ładowanie...