polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Utworzone w 1860 r. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie postawiło sobie za cel popularyzację sztuki polskiej i pomoc artystom polskim. Zadania te realizowało m.in. poprzez wystawy (w tym doroczne salony), które stały się ważnym elementem życia artystycznego Warszawy. Ogromny autorytet Towarzystwa skłaniał licznych artystów i kolekcjonerów do przekazywania Zachęcie swych zbiorów. Niniejsza kolekcja zawiera materiały dokumentujące działalność TZSP tj. katalogi zbiorów (w tym inwentarz Biblioteki TZSP), katalogi wystaw, sprawozdania i statuty (ustawy) Towarzystwa. Publikacje pochodzą ze zbiorów Biblioteki Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

Liczba publikacji w kolekcji: 205

Ostatnio dodane

Ładowanie...