polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 79123

Readers on-line: 797

Total number of users since Jan 1, 2010: 20816584

Collection

Library

Frequently read publications : Regional materials

 1. Książka Informacyjno-Adresowa Cała Warszawa [66959]
 2. Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje-historiografia-pamięć [22211]
 3. Informator : przewodnik handlowo-przemysłowy Cesarstwa Rossyjskiego, Królestwa Polskiego i Warszawy [20805]
 4. Przewodnik po Królestwie Polskiem : zawierający spis alfabetyczny miast, osad, wsi [...] : w 2-ch tomach [16654]
 5. Powiat Warszawski w latach II Rzeczypospolitej : życie społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturalne [16582]
 6. Amtliches Fernsprechbuch für den Distrikt Warschau = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Dystryktu Warschau 1942 [14228]
 7. Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9 [12307]
 8. Spis Abonentów Warszawskiej Sieci Telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej 1937-1938 [11954]
 9. Moja dzielnica Włochy historia Włoch i Okęcia [11451]
 10. Taryfa posesyj (domów i placów) m. stoł. Warszawy i przedmieścia Pragi [11208]
 11. Kurjer Warszawski : książka jubileuszowa ozdobiona 247 rysunkami w tekście 1821-1896 [10949]
 12. Bibliografia Warszawy i Województwa Warszawskiego za Rok 1997 [10474]
 13. Kalendarz informator Mazowsza Płockiego i ziem sąsiednich na rok 1939 [10094]
 14. Niepodległość i Pamięć : czasopismo humanistyczne. R. 23, 2016 nr 2=54 [8837]
 15. Pamiątka. Ich ekscelencye: ks. Henryk Kossowski, ks. Tomasz Kuliński, ks. Wincenty Chościak-Popiel, ks. Antoni Baranowski, ks. Kazimierz Ruszkiewicz [8760]
 16. Księga Adresowa Miasta Warszawy zawierająca adresy wszystkich stanów i instytucyj [8436]
 17. Niepodległość i Pamięć : czasopismo humanistyczne. R. 23, 2016 nr 4=56 [8336]
 18. Warszawa i jej społeczność w początkach naszego stulecia [8203]
 19. Mappa Królestwa Polskiego Obejmująca wszystkie miasta ze statystyką wsi znaczniejsze miejsca fabryczne i trakty pocztowe podług najnowszych urządzeń ułożona i wydana przez Józefa Herkner w Warszawie 1860 [8061]
 20. Spis Abonentów Warszawskiej Sieci Telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej 1935-1936 [7773]
 21. Plan miasta Warszawy i okolic 1867 [7647]
 22. Spis Abonentów Warszawskiej Sieci Telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej 1930-31 [6819]
 23. Mapa Polski z podziałem na województwa i powiaty Nakładem Wydawnictwa J. M. Bazewicz 1930 [6528]
 24. Niepodległość i Pamięć : czasopismo humanistyczne. R. 21, 2014 nr 1/2=45/46 [6329]
 25. Na ścieżkach mazowieckiej i podlaskiej krainy. Księga poświęcona pamięci Profesora Arkadiusza Kołodziejczyka [6325]