polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 85723

Readers on-line: 341

Total number of users since Jan 1, 2010: 28478108

Collection

Library

Frequently read publications : Regional materials

 1. Książka Informacyjno-Adresowa Cała Warszawa [79328]
 2. Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje-historiografia-pamięć [58910]
 3. Niepodległość i Pamięć : czasopismo humanistyczne. R. 23, 2016 nr 2=54 [29719]
 4. Informator : przewodnik handlowo-przemysłowy Cesarstwa Rossyjskiego, Królestwa Polskiego i Warszawy [21591]
 5. Powiat Warszawski w latach II Rzeczypospolitej : życie społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturalne [19361]
 6. Przewodnik po Królestwie Polskiem : zawierający spis alfabetyczny miast, osad, wsi [...] : w 2-ch tomach [17602]
 7. Kalendarz informator Mazowsza Płockiego i ziem sąsiednich na rok 1939 [17514]
 8. Amtliches Fernsprechbuch für den Distrikt Warschau = Urzędowa Książka Telefoniczna dla Dystryktu Warschau 1942 [17144]
 9. Spis Abonentów Warszawskiej Sieci Telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej 1937-1938 [15023]
 10. Moja dzielnica Włochy historia Włoch i Okęcia [14469]
 11. Spis właścicieli kont czekowych w Pocztowej Kasie Oszczędności. Wyd. 9 [14097]
 12. Bibliografia Warszawy i Województwa Warszawskiego za Rok 1997 [13935]
 13. Taryfa posesyj (domów i placów) m. stoł. Warszawy i przedmieścia Pragi [12129]
 14. Kurjer Warszawski : książka jubileuszowa ozdobiona 247 rysunkami w tekście 1821-1896 [11730]
 15. Niepodległość i Pamięć : czasopismo humanistyczne. R. 23, 2016 nr 4=56 [10041]
 16. Księga Adresowa Miasta Warszawy zawierająca adresy wszystkich stanów i instytucyj [9998]
 17. Spis Abonentów Warszawskiej Sieci Telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej 1935-1936 [9937]
 18. Pamiątka. Ich ekscelencye: ks. Henryk Kossowski, ks. Tomasz Kuliński, ks. Wincenty Chościak-Popiel, ks. Antoni Baranowski, ks. Kazimierz Ruszkiewicz [9348]
 19. Mappa Królestwa Polskiego Obejmująca wszystkie miasta ze statystyką wsi znaczniejsze miejsca fabryczne i trakty pocztowe podług najnowszych urządzeń ułożona i wydana przez Józefa Herkner w Warszawie 1860 [8658]
 20. Bibliografia Warszawy i Województwa Warszawskiego za Rok 1998 [8445]
 21. Na ścieżkach mazowieckiej i podlaskiej krainy. Księga poświęcona pamięci Profesora Arkadiusza Kołodziejczyka [8420]
 22. Warszawa na starej fotografii : 1850-1914 [8360]
 23. Warszawa i jej społeczność w początkach naszego stulecia [8265]
 24. Spis Abonentów Warszawskiej Sieci Telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej 1930-31 [8147]
 25. Plan miasta Warszawy i okolic 1867 [7935]