polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 85721

Readers on-line: 40

Total number of users since Jan 1, 2010: 27871448

Collection

Library

Frequently read publications : Old books

  1. Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien 1796 [4088]
  2. Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien 1792 [3112]
  3. Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien 1794 [2169]
  4. Schematismus für die Königreiche Galizien und Lodomerien 1793 [1989]
  5. Problemata Aristotelis. Gadki z pisma wielkiego philozopha Aristotela, y też inszych mędrczow tak przyrodzoney iako y lekarskiey nauki z pilnoscią wybrane Pytanie rozmaite o składnosci człowieczich członkow rozwięzuiące, ku biegłosci rozmowy ludzkiey tak rozkoszne iako y pożyteczne… [802]
  6. Przewazna legacya iaśnie oświeconego xiążęćia Krysztopha Zbaraskiego [...] od Nájáśnieyszego Zygmunta III, krola polskiego y szwedzkiego do naypotężnieyszego sołtana cesárza tureckiego Mvstafy w roku 1621 : na pięć rozdźielona punktow z dotknieniem krotko przez ućieszne digressye stanu pod ten czas rządow, ceremoniy, y zwyczaiow poganskich [739]
  7. Gallerie des modes et costumes français dessinés d'après nature gravés par les plus célèbres artistes en ce genre. [562]
  8. Scielta di varii tempietti antichi con le piante et alzatte, desegnati in prospettiua di m. Gio Batta Montano milanese date in luce, per Gio Batta Soria rom.o a benefitio publico, et fatti intagliare in rame. Libro primo [513]
  9. Iana Barklaivsza Parænesis To iest, Napominania Y Przestrogi Nowowiernych, Ksiąg Dwoie Przez Łvkasza Gornickiego [...] [419]
  10. Gospodarstwo Jezdeckie, Strzelcze y Mysliwcze, z Doswiadczenia NN. Szlachcica Polskiego napisane Roku Pańskiego 1600. A teraz swieżo z dozwoleniem starszych Do Druku podane [402]