polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Collection

Library

Parish : Recently added

Use "Prepare link" to get RSS feed with informations based on the content of form below.

rss20

 • Display publications :
 •  recently added
 • added in
 • added since
 1. „Liber baptisatorum ecclesiae parochialis Vanieviensis ab anno 1620 usque ad annum 1865 inclusive”
 2. [Unikat Aktów stanu cywilnego Rzymsko-Katolickiej Parafii Rzeczniów k. Iłży. Urodzonych 1928 -1933]
 3. [Unikat Aktów Stanu Cywilnego Rzymsko-Katolickiej Parafii Rzeczniów k. Iłży. Urodzonych od 1884 do 1897]
 4. [Unikat Aktów Stanu Cywilnego Rzymsko-Katolickiej Parafii Rzeczniów k. Iłży Urodzonych od 1898 do 1904]
 5. [Unikat Aktów Stanu Cywilnego Rzymsko-Katolickiej Parafii Rzeczniów k. Iłży. Urodzonych od 1921 do 1927]
 6. [Unikat Aktów Stanu Cywilnego Rzymsko-Katolickiej Parafii Rzeczniów k. Iłży. Zaślubionych 1914-1928]
 7. [Unikat Aktów stanu cywilnego Rzymsko-Katolickiej Parafii Rzeczniów k. Iłży Urodzonych od 1904 do 1911]
 8. [Unikat Aktów Stanu Cywilnego 1919-1921]
 9. [Unikat Aktów stanu cywilnego Rzymsko-Katolickiej Parafii Rzeczniów k. Iłży Urodzonych od 1912 do 1918]
 10. [Raptularz zgonów od 1797 do 1832]