polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Collection

Library

The Polish–Soviet War (1919-1920) - a collection from the collection of the Independence Museum in Warsaw : Recently added

Use "Prepare link" to get RSS feed with informations based on the content of form below.

rss20

 • Display publications :
 •  recently added
 • added in
 • added since
 1. Odezwa "Do mieszkańców Warszawy"
 2. Odezwa "DO BRONI! Za Niepodległość Kraju i Wolność ludu pracującego"
 3. Afisz "WSZYSCY PRAGNĄCY SŁUŻYĆ w formacjach bojowych…"
 4. Obwieszczenie Dowódcy Rejonu Warszawskiego o wykonaniu wyroków sądów doraźnych w dniu 17 VIII 1920
 5. Pobudka : Bóg i Ojczyzna : W.[łościański] Z.[wiązek] O.[światy] : Z Bogiem i z Narodem
 6. Ulotka propagandowa "Bracia żołnierze"
 7. Komunikat Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski
 8. Rysunek przedstawiający młodego i starego żołnierza na polu bitwy oraz ukazującą im się Matkę Boską na horyzoncie
 9. Powitanie Pułku im. "Dzieci Warszawy" powracającego z wojny polsko-bolszewickiej
 10. Wiosna 1920 roku : Wojska polskie w Kijowie : Ludność śródmieścia wita owacyjnie wkraczającą piechotę