/page0001.djvu

			F. ri'. F 1::L,I0Tl:.KA PUDL II�zr\:A
i A. R. S Z A VI 1\
12
ROK 5
Nr8
MI ESIĘCZNY
BIULETYN
2-g0
L
p C A
1939 ROKU
SPORTOWY
CENA NUMERU 10 OR.
MURZYNI GRAJĄ Z POGONIĄ!
Tegoroczny letni sezon piłkarski zakończy "Pogoń" dość oryginalnie. Oto Zarząd Klubu za­
kontraktował na niedzielę, dnia 16 lipca br. północno-afrykańską drużynę "USIMO" czyli "Union
Sportive Musuimane Oranaise" z Algieru.
Jest to czołowy zespół na terenie Algieru. Zdobył on trzykrotnie mistrzostwo Oranu (miasta,
w którym klub ma swoją siedzibę) i dwukrotnie Puhar Północnej Afryki.
Drużyna liczy 9-ciu Arabów i trzech Murzynów i posiada w swym składzie wielu reprezen­
tantów barw państwowych Francji.
Oto kilka dat osobistych, naszych przyszłych przeciwników.
Bra:rnkarz: Bagdad ABBOURKEBIR lat 28, wzrost 1.85 m, jest uważany
za najlepszego bramkarza Pótnocne] Afryki. Odznacza się wspaniałą kondycją fizy­
czną i niespotykaną zwinriością. \V życiu cywilnym jest on podobno detektywem.
ObJfOńcy.: Bachaoulu, iat .8 i l\iokhati lat 22 od1.naczają.Jftę SiluY1H
i czystym wykopem, są odważni, nieustępliwi i stanowią zaporę, naprawdę, tru­
tną do sforsowania.
POInoc: jest najsilniejszą częścią zespołu, podobnie jak i w Pogoni trójka
Sumara, Wasiewicz i Hanin. Należy się spodziewać, że wynik meczu zależeć bę­
dzie w wielkiej mierze od tego, która pomoc potrafi dokładnie] obsłużyć swoich
graczy. Prawy pomocnik Afrykańczyków nazywa się Draona. Liczy on 25 lat,
jest graczem twardym i nadludzko wytrzymałym. Środek pomocy zajmuje murzyn
BENABBOU EL-HABIB kilkakrotny reprezentant barw Francji, popularnie. zwany
"c z a r n y m c u d e m" dzięki swej doskonałej kondycji. Lewy pomocnik Daho
nie ustępuje w niczym swoi m kolegom z tej samej pozycji.
Skrzydła: Grający na skrzydłach BACOCO ABDERRAHMAN lat 23
i Tekkoni lat 21 słyną z wielkiej szybkości i doskonałych centr.
Łącznicy: Prawy łącznik Chibani liczy obecnie lat 23 i jest uważany za
jednego z najlepszych graczy w drużynie. Na pozycji lewego łącznika występuje
18-letni murzym SOUDANI LAIO doskonały technik i strzelec.
Środek ataku: na tej pozycji gra 19-1etni murzyn GNAOUI SOUILIEM,
doskonały strzelec i kierownik akcji.
Jak widać z pobieżnego przeglądu naszych przeciwników, zawody z "Union Sportive MusuI­
mane Oranaise" należeć będą do ciężkich, zwłaszcza, gdy się weźmie pod uwagę to, że południowcy,
przyzwyczajeni do upałów afrykańskich, będą mieli już choćby z tego względu, przewagę nad
naszymi. Z drugiej strony i nasi piłkarze pokuszą się o zwycięstwo nad egzotycznymi gośćmi, ma­
jąc handicap w postaci własnego boiska i własnej publiczności. Jaki będzie wynik spotkania - przy­
szłość okaże.
W każdym razie tych, którzy w tym czasie będą we Lwowie lub na tę jedną niedzielę do
Lwowa się wybiorą, czeka nielada emocja. Bo przecież
Murz,yni grają �e L�o�ie!
Po raz pier�szy "" dziejach "Pogoni66!
		

/page0002.djvu

			,
2
NASZE
OSTATNIE
fili narzucić przeciwnikom swoje prowa­
dzenie i przez dłuższy czas utrzymywać
wynik 3:0 na swoją korzyść. Dopiero w dru­
giej połowie opadli na siłach i w rezultacie
mecz zakończył się remisem 4:4 (3:0).
WYNIKI
DRUŻYNY MŁODSZE
Dnia 18 czerwca br. zremisowała "Po­
goń II" z "Czarnymi III" w stosunku 5:5
(3:1). Bramki dla naszych strzelili: Przy­
borowski dwie, Gamski, Iwanciów i Jen­
druch.
Dnia 18 czerwca br. w rozgrywkach
o mistrzostwo juniorów uległa "Pogoń"
"Czarnym" w stosunku 1:3 (0:0), przy
czym bramkę dla naszych barw strzelił
Wozimko.
Piłka nożna
Lekka allely ka
LIGA PAŃSTWOWA
Dnia 18 czerwca br. gościła we Lwowie
krakowska Cracovia, która w zawodach
o mistrzostwo Ligi uległa naszym w sto­
sunku 0:3 (0:1) po ładnej i w całym tego
słowa znaczeniu, fair prowadzonej grze. Dnia 18 czerwca wprowadził klub po
Bramki strzelili: Matyas II dwie i Bo- raz pierwszy na boisko swoje przedszkole
rowski. piłkarskie. Przedszkole liczy obecnie 36
chłopców w wieku do lat 14. Otrzymali
Dnia 25 czerwca br. pokonała "Pogoń" oni kompletne wyekwipowanie i systema­
w Łodzi zespół ligowy tamtejszego Union- tyczny trening. Tworzą już obecnie 3 pełne
Touringu w stosunku 2:1 (1:0). Bramki drużyny piłkarskie, z których naj starsza
dla naszych barw strzelili: Matyas II i Ma- i najbardziej zaawansowana zmierzyła się
jowski. Gra była żywa i przez obie strony z juniorami Lwowianki. Chłopcy nasi,
z wielką ambicją prowadzona. . mimo, że młodsi i fizycznie słabsi, potra-
Dnia 26 czerwca br., w drodze powrot­
ńej z Łodzi, rozegrała nasza drużyna mecz
w Częstochowie z tamtejszą "Brygadą".
Mecz ten zakończył się remisem 3:3 (1:0).
Słabo orientujący się w "spalonych" sę­
dzia uznał dwie bramki gospodarzy, strze­
lone z offside'u. W ciągu zawodów był mo­
ment, gdzie "Brygada" prowadziła 3:1.
N asi, dzięki ofiarnej grze, zdołali wyrów­
nać. Wspomnieć tutaj należy o niezwykle
serdecznym przyjęciu "Pogoni" przez
"Brygadę". Nie zapomniano nawet nadać
przez megafon płyty "Tylko we Lwowie".
W szystkie bramki strzelił Matyas II.
Dnia 18 czerwca br. zdobyła Pogoń na­
grodę przechodnią w postaci Puharu ufun­
dowanego przez Kierownika Lw. Ośrodka
WF i PW dla trójboju juniorów. Wyniki
osiągnięte przez naszych przedstawiają się
j ak następuj e:
Bieg na 100 mtr.:
Cisło czas 11,8 miejsce II
Skok w dal:
PRZEDSZKOLE PIŁKARSKIE
"Pobóg"
wynik 6,03
miejsce
I
Rzut oszczepem:
"Pobóg"
wynik 42,62
miejsce
I
Kurkiewicz
"
34,75
"
II
ECHA POJUBILEUSZOWE
3) Klub Sportowy "Polonia", Warszawa
4) Klub Sportowy "Ruch", Chorzów
5) Klub Sportowy "Warta", Poznań
6) Amatorski Klub Sportowy, Chorzów
7) Union Touring. Łódź
8) Klub Sportowy "Warszawianka", W-wa
9) Klub Sportowy "śmigły", Wilno
10) Klub Sportowy "Dąb", Katowice
11) Klub Sportowy "śląsk", świętochłowice
12) Akademicki Związek Sportowy, Warszawa
13) Klub Sportowy "Stalowa Wola", Stalowa
Wola
14) Łódzki Klub Sportowy, Łódź
15) Klub Sportowy "Rezerwa", Łańcut
16) Jasielski Klub Sport. "Czarni", Jasło
17) K. P. W. "Sandecja", Nowy Sącz
18) W. C. K. S. "Janina", Złoczów
19) Klub Sportowy "Orb", Złoczów
20) Klub Sportowy "Makkabi", Dobromil
21) Wołyński Klub Sport. "Pogoń", Równe
Podaj emy dalszy ciąg spisu depesz i li­
stów z życzeniami, jakie Klub nasz otrzy­
mał z okazji jubileuszu 35-lecia swej dzia­
łalności.
Depesze zamieszczamy w porządku chro­
nologicznym, tj. w porządku w jakim one
do Lwowa nadchodziły.
K L U B Y S P O R T O W E Z A G R A­
NICZNE
LIGA OKR�GOW A
..... ) Klub Sportowy Młodzieży Polskiej w Mal­
mo, Szwecja
2)' C. S. Klub Sport. "Bratislava", Słowacja
3) Daring Club de Bruxelles, Belgia
Dnia 24 czerwca br. pokonała "Pogoń
I B" drużynę "Czarnych" na ich własnym
boisku w stosunku 1:0 (1:0) po niecieka­
wej i ospale prowadzonej grze. Meczem
tym zakończyła "Pogoń I B" swoje roz­
grywki w Lidze Okręgowej, osiadając de­
finitywnie na IV miejscu w tabeli i mając
na 24 gier 26 punktów oraz stosunek bra­
mek 50:42.
KLUBY SPORTOWE POLSKIE
1) Klub Sportowy "Cracovia", Kraków
2) Klub Sportowy "Wisła", Kraków
Jest godzina 12-ta w nocy. Północ, że
się tak poetycznie wyrazimy.
Na staroświeckiej wieży, pamiętającej
jeszcze czasy najazdów szwedzkich; bija
powoli zegar.
.... Raz ... dwa ... trzy ... cztery ...
I tak dalej aż do dwunastu. Bo zegar
ten jest konserwatystą i absolutnie nie
może się pogodzić z nowym sposobem li­
czenia czasu, z jakimiś tam godzinami
trzynastymi, czternastymi, nie mówiąc już
o takim dziwolągu jak godzina 0,01.
A więc, jak powiedzieliśmy, zegar bije
północ ...
Północ, to godzina duchów i o tym nie
należy nigdy zapominać ...
Nad całą miejscowością noc roztoczyła
swe czarne szaty.
W szystko śpi.
Czasem tylko jakiś kundel szczeknie lub
zbudzony ze snu kogut zapieje, nie wie­
dzieć po jakie licho. Ale, ogólnie rzecz
biorąc, jest cisza nocna ...
W tym to, uśpionym mieście, nocują
przypadkiem "Poganiacze". Nikt inny jak
»TAJEMNICZY DOM"
W każdym razie, drużyna "Pogoni" to
nie dziady! Gdy sobie tak chłopcy staną
kiedy obok siebie. ramię przy ramieniu,
niewielu chyba znalazłoby się śmiałków,
którzyby się w tym momencie odważyli
im jaką szkodę wyrządzić.
A jednak ...
Tak jest, kochani Czytelnicy, musimy
tutaj powiedzieć owo przysłowiowe "A
jednak ... "
Oto wyobraźcie sobie, że cały ten, ogól­
nie szanowany, zespół piłkarski, drużyna
ligowa klubu, zaszczyconego tytułem "naj­
lepszego i najbardziej zasłużonego klubu
sportowego w Polsce", przed kilku dnia­
mi... STCHóRZYŁA!!
To jest prawda, drodzy nasi Sympatycy,
i za to, co piszemy, bierzemy pełną odpo­
wiedzialność.
Sama zresztą historia przedstawia się
dość romantycznie. Posłuchajcie.
Właściwie czytanie tej straszliwej histo­
rii, którą zamierzamy poniżej opisać, po­
winno być bezwzględnie zabronione mło­
dzieży obojga płci do lat 18-tu. Również
osobom starszym, zwłaszcza mającym sła­
be nerwy, nie radzilibyśmy jej czytać.
Szczególnie nocą, przed udaniem się na
spoczynek.
Jest faktem ogólnie znanym, że cała na­
sza drużyna ligowa, to przecież chłopy jak
dęby. Nie dadzą sobie w kaszę napluć. Nie
boją się nikogo. Nawet komornika! W tym
ostatnim, zresztą, względzie prawdopodo­
bnie obecność Jerzewskiego, który, jak
wiadomo, działa w branży komorniczej,
potrafiła w wysokim stopniu wpłynąć na
samopoczucie całego zespołu.
Mówią wprawdzie na ucho, że niektó­
rzy... żonaci bramkarze, oprócz Boga i
go ula, boją się także rodzonej ... żony, ale
tego dotychczas nie sprawdzono ani nie
poparto niez bi tymi dowodami.
		

/page0003.djvu

			3
22) Klub Sport. "Rewera", Stanisławów
23) Klub Sport. "H. Cegielski", Rzeszów
24) Klub Sportowy "Grom", Poznań
25) Klub Sportowy "Sanoczanka", Sanok
26) Klub Sportowy "Chorzów", Chorzów
27) Klub Sportowy "Czarni", Kraków
28) Klub Sportowy "Barkochba", Rzeszów
29) Klub Sportowy "Pogoń", Katowice
30) Klub Sportowy "Pogoń", Brześć n. Bugiem
31) Klub Sportowy "Garbarnia", Kraków
KLUBY SPORTOWE OKRĘGU
LWOWSKIEGO
1) Klub Sportowy "Junak", Drohobycz
2) Klub Sportowy "Korona", Sambor
3) W. K. S. "Jarosław", Jarosław
4) Klub Sportowy "Pogoń". Stryj
5) Lwowski Klub Sportowy Głuchoniemych,
Lwów
6) Klub Sportowy "Betar", Drohobycz
7) Klub Sportowy "Gazy", Borysław
8) Sekcja Sport. "Praca Polska", Lwów
9) Klub Sportowy "Elektrownia", Przemyśl
10) Ukr. Klub Sport. "Sian", Przemyśl
11) K. P. W. "Stryjanka", Stryj
12) Klub Sportowy "Strzelec", Borysław
13) Klub Sportowy "Hagibor", Przemyśl
14) L. K. S. "Świteź", Lwów
15) Klub Sportowy "Carissima", Przemyśl
16) Klub Sportowy "Kadimah", Borysław
17) Klub Sportowy "Ruch", Przemyśl
18) K. P. W., Sambor
19) II-gi Sokół, Lwów .
20) Policyjny Klub Sportowy m. Lwowa
21) Klub Sportowy "Podolanin", Czortków
22) Klub Sportowy "Groedlów", Skole
23) Klub Sportowy "Legion", Tarnopol
24) Ukr. Klub Sport. "Watra", Drohobycz
25) Wojsk. Klub Sport. "Kresy", Tarnopol
26) Żyd. Klub Sport. "Jehuda"" Tarnopol
27) żyd. Klub Sport. "Rekord", Lwów
28) Ukr. Klub Sport. "Ropnyk", Borysław
29) K. P. W., Lwów
30) Akademicki Związek Sportowy, Lwów
31) Klub Sportowy "VIS", Lwów
32) Żyd. Klub Sportowy "Samson", Lwów
33) W. K. S. "Skniłów", Lwów, Skniłów
34) Sokoli Klub Sportowy "Biali", Lwów
35) Klub Sportowy "Strzelec", Przemyślany
36) Russkij Sport. Klub "Swiatogor", Lwów
37) Klub Sportowy "Lot", Batorówka, Lwów
38) Żyd. R. K. S., Tarnopol
ORGANIZACJE
(ciąg dalszy)
1) Polski Związek Kolarski, Warszawa
2) Lw. Okr. Związek Piłki Ręcznej, Lwów
3) Lw. Okr. Związek Piłki Nożnej, Lwów
4) Lw. Okr. Związek Kolarski, Lwów
5) Podokręg Zachodni, Delegatura W. S. S.
6) Podokręg Karpacki LOZPN, Drohobycz
7) Polski Związek Łyżwiarski, Warszawa
8) Lwowski Klub Krótkofalowców, Lwów
9) Bydgoski Komitet Tow. Wioślarskich, Dr
Siemiątkowski, Zenicki
10) Polski Związek Hokeja na Trawie, Poznań
OSOBY RóżNE
1) Cepurski Wilhelm, Zakopane
2) Dr Białkowski Bolesław, Warszawa
3) Dr Jan Weryński, Wiceprez. m. Lwowa
4) Dyr. Drojanowski Wacław, Warszawa
5) Schneider Maksymilian, Lwów
6) Płk. Schwarzenberg-Czerny, Jarosław
7) Inż. Parylak Michał, Lwów
8) Leoniak Bolesław, Warszawa
9) Czarnożyński Adam, Brześć nad Bugiem
10) Pułk. Dr Rudolf Karol, Warszawa
11) Czermański Zdzisław, Warszawa
12) Ppłk. Burnatowicz, Przemyśl
13) Dyr. Tadeusz Zagórski, Lwów
14) Scott George, Lwów
15) Hennig, Kałusz
16) Zemanek Tadeusz, Gdynia
17) Mjr Dypl. Kempski, Warszawa
18) Bartkiewicz Sylwester, Warszawa
19) Płk. Dypl. Wład. Kaliński (Pedas), Poznań
20) Kpt. Misiński Jerzy, Warszawa
21) Dyr. Włodek Stanisław, Poznań
22) Protassewicz Kazimierz, Starosta, Mołode-
czno
23) Zamojski Jan, Zamość, Zwierzyniec
24) Wicewojewoda Małaszyński Piotr, Lwów
25) Szydłówski Sławosz, Warszawa
26) Kpt. Falimirski, Warszawa
27) Dr Dręgiewicz Roman, Radom
28) Pułk. Glabisz, Warszawa
29) Wójcik Adam, Warszawa
30) Inż. Łasiński Władysław, Lwów
31) Sadkowski Antoni, Rozwadów
32) Prof. Niewiadomski Stanisław, Hajnówka
33) Wacyk Emil, Jachówka, p. Zembrzyce
34) Sachs Tadeusz, Łódź
35) Niedźwiecki Rudolf, Warszawa
36) Red. Przybylski Tadeusz, Lwów
37) Inż. Kicyła Konstanty, Drohobycz
38) Jacuła Leon, Mościce
39) Pułk. Latawiec Zdzisław, Tarnobrzeg
40) Dyr. Dr Piasecki Adam, Nowogródek
41) Kwiatkowski Stefan, Stan., Lwów
42) Mjr Jabłoński Mieczysław, Legionowo
43) Kleban Marian, Drohobycz
44) Fichtel Bronisław, Borysław
45) Radca Pakosz Antoni, Lwów
46) Schindler Fryderyk, Bratislava
47) Fluhr Józef, Kamieniec Wołyński
48) Mjr Piro Stanisław, Skierniewice
49) Kpt. Piotrowski Rafał, Równe
50) Krogulski Zygmunt, Katowice
51) Schlarp Stefan, Baligród
52) Pułk. Dżułyński Orest, Zambrów
53) Dr świątnicki Henryk, Przemyśl
54) Hausman, sędzia piłkarski
55) Pułk. Partyka im. WKS. Unia, Lublin
56) Polskie Radio, Rozgłośnia Wileńska
57) Polskie Radio, Rozgłośnia Krakowska
58) Prezes Gołębiowski, Polski Zw. Kolarski,
Warszawa
59) Chrzanowski Alfred, ref. sport. Rozgłośni
Poznańskiej P. Radia
60) Ppłk. Porębski, Warszawa
61) Orzelski, Kraków
62) Kpt. Dżugaj Michał, Brześć nad Bugiem
63) Podinsp. P. P. Kozakiewicz, prezes P. K. S.
64) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie
65) Dr Adamczyk Tadeusz, kurator Okr. Szkol­
nego Wołyńskiego
66) Irzyk Franciszek, Wiceprez. m. Lwowa
67) Prof. Dr Szczudłowski Kaz., Rektor Akad:
Med. Wet., Lwów
68) Płk. Grosser Otton, Dyr. Okr. P. K. P.
69) Dr Uhma Stefan, Dyrektor M. K. K. O.
Lwów
-00-
tylko drużyna ligowa lwowskiej "Pogoni".
W pełnym komplecie.
Śpi więc Albański, chrapie Zimmer, gwi­
żdże przez nos Maj owski, marzy o nie bie­
skich migdałkach Sumara. Nawet Hanin
zapomniał o dwóch przednich zębach,
które mu po przyjacielsku wybito na me­
czu z AKS-em i uśmiecha się słodko przez
sen. Jednym słowem, generalne s p a­
n i e.
I wtem (uważajcie, Czytelnicy, bo teraz
się właśnie zaczyna ta niesamowita histo­
rra) z uderzeniem 12-tej godziny na zega­
rze ... rozlatuje się na drobne kawałki bra­
ma domu!
To Zimmer!
Jednym, potężnym uderzeniem swej
herkulesowej pięści rozbił wrota i, z obłę­
dnym przerażeniem w oczach, runął na
dziedziniec. Tak jest, drodzy Czytelnicy, JASIO WA-
W chwilę potem Hanin, blady jak trup, - SIEWICZ NIC NIE GADA!
wylatuje na podwórze.
Za Haninem Panas i Borowski.
- To straszne!! - bełkoce biegnący tuż
za nimi Lemiszko.
- Potworne!! - przyznaje mocno roz­
negliżowany Matyas II.
- O j o! - stwierdza Maj owski i zaraz
dodaje swoje rodzime "pieruny - cho­
lera! r
- Tego żadne ludzkie nerwy nie wy­
trzymaj ą!! - oświadcza Sumara.
Tymczasem ze schodów strasznego dwo­
ru zbiegają jeden po drugim, dalsi "Poga­
niacze".
Wieje, ile się wlezie, swoimi bocianimi
nogami Spirydion Albański.
- RATUJ SI� KTO MOŻE!! - krzy­
czy szanowny pan inspektor Ryk, kierow­
nik ekspedycji.
Ostatni stacza się Jasio Wasiewicz.
Blady jest. Drży na całym ciele L. NIC
NIE GADA!!!
On, którego usteczka, podobnie j ak skle­
py spożywcze we Lwowie, otwierają się
zawsze i punktualnie o godzinie 6-tej rano
i pozostają niezamknięte, bez przerwy, aż
do późnej nocy, ON TERAZ NIC NIE
GADA!!
Nie z powodu 3-tygodniowej dyskwali­
fikacji. Bynajmniej, To przerażenie mowę
mu odebrało.
- Panowie - szepce zbielałymi warga­
mi pan inspektor. - Wyrywajmy dalej,
bo nas i tutaj te z m o r y dosięgną!
I znów, j ak na wspomnienie czegoś po­
twornie groźnego, dwunastu chłopa zbiera
swoje manatki i w panicznym strachu
wieje za miasto.
Lato jest, na szczęście. I ciepło.
N a zielonej trawie podmiejskich błoni
spędza drużyna "Pogoni" resztę nocy.
W uśpionym mieście pozostał tajemni­
czy, pełen grozy, dom.
Pozostały opuszczone, i jeszcze ciepłe,
łóżka.
A w łóżkach .... te P L U S K W Y, szlag
by je trafił!!!!
LOU-LOU
-00-
•
		

/page0004.djvu

			4
Na "Księgę
Pamiqlkowq Pogoni"
w dalszym ciągu wpłacili:
PT. Syndykat Polskich Hut żelaznych,
Katowice 200.-
"Robur", Związek Kopalń, Katowice 200.­
" "Huta Pokój", śląskie Zakłady Gór-
niczo-Hutnicze, Katowice 200.-
" "Skarboferm", Chorzów 200.-
" Sierszańskie Zakłady Górnicze S. A. 150.­
" Bank Związku Spółek Zarobko-
wych, Lwów 150.-
" żelazohurt, Katowice 100.-
" "Azot", Spółka Akcyjna, Jaworzno 50.­
" Związek Eksportowy Polskich Hut
Żelaznych, Katowice 50.-
WP. Gen. Aleksander Litwinowicz, War-
szawa 50.-
" Inż. Jerzy Reiss, Lwów 30.-
" Dr Jan W oytkowski, Rymanów-Zdrój 21.­
" Adam Wójcik, Warszawa 21.-
, Eugeniusz Pawluk, Mielnica 21.­
, Inż. Włodzimierz Mańkowski, Lwów 20.-
, Dr Józef Figna, Kraków 20.-
, Dr Rudolf Hibel, Lwów 20.-
, Inż. Władysław Haczewski, Stalo-
wa Wola 20.�
" Mjr Mieczysław Jabłoński, Kraków 20.-
PT. "Lignoza" S. A., Katowice 20.-
" Podokręg Zachodni LZOPN, Prze-
myśl 20.-
,J Bank Cukrownictwa, Lwów 20.-
" Zygmunt Krogulski. Katowice 20.-
WP. Eugeniusz Bieniasz, Lwów 17.-
, Stanisław Lehnert, Warszawa 15.-
, Kpt. Gustaw Zimmer, Warszawa 5.-
, Dr Fryderyk Assmann, Lwów 5.-
, Kpt. Władysław Szyba, Lwów 5.-
, Kazimierz Kielar, Kraków 5.-
*
Przypominamy, iż "Księgę Pamiątkową
Pogoni" obejmującą 548 stron pisma) 578
klisz) około 100 tablic i wykresów i 50 ka­
rykatur sportowych Zdzisława Czermań­
skiego - nabywać można na raty. Pierw­
sza rata wynosić musi najmniej 10 zł) dwie
następne po 5 zł.
Ci, którzy wpłacili po 50 zł za . egzem­
plarz, otrzymają go w tych dniach, w pię­
knej oprawie i na lepszym papierze.
Konto czekowe P. K. O. nr 510.412.
Adres Redakcji i Administracji "Księgi
Pamiątkowej Pogoni": Lwów, ul. Ober­
tyńska 6, I p.
-0-
REDAKCJA I ADMINISTRACJA:
Lwów, ul. Piekarska l. 1 B, I p., tel. 237 -94
(skr. poczt. 176)
przyjmuje w poniedziałki i środy od
godz. 18 do 20.
Opłatę pocztową uiszczono gotówką.
PRENUMERATA: rocznie zł 1.-, z dorę­
czeniem do domu zł 1.20.
OGŁOSZENIA wedle umowy.
Księga PalTliątko�a "Pogoni�� do nabycia � "Maratonie�� L"""ó,,",,, ul.
A.kadelTlicka 22 oraz"",, Biurze KOlTliłetu Redakcyjnego, L""ó�, Ober­
tyńska 6. - Cena. Księgi Pa.D1.iąłko"",,ej: 20 zł.; naby�ać lTlozna na.
raty: t-sza. rata tO zł następne 5·- Nr konta. P. K. O. 510.412
Komunalna lasa Oszczedności we Lwowie
ul. Wałowa L. 7· i 9.
Oddziały: ul. gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza 64 •
•
Hetmana Zółkiewskiego. 75. - Łyczakowska L. 55
wydaje dla wygody P. T. 'Klientów
Książeczki oszczędnościowo-turystyczne
które:
l. Zapewniają wyjeżdżającym na wywczasy do letnisk i uzdro­
wisk zupełnie bezpieczeństwo zabranych pieniędzy.
2. Ułatwiają otrzymanie gotówki w każdej większej' miejscowości
Polski.
3. Zapobiegają utracie procentów, gdyż za kwoty ulokowane na
książeczkach oszczędnościowo-turystycznych, Kasa płaci nor­
malne odsetki.
4 Nie podlegają zajęciu sądowemu
5. Książeczki oszczędnościowo-turystyczne korzystają z wszystkich
przywilejów i praw zwyczajnych książeczek oszczędnościowych.
6. Komunalne Kasy Oszczędności wypłacają z książeczek oszczę-·
dnościowo-turystycznych, codziennie na każde żądanie kwoty
200'- zł.
Poręka Gminy miasta Lwowa Bezpieczeństwo pupilarne
Tajemnica wkładów zastrzeżona
Fundusze rezerwowe Kasy wynosz� zł 6.500.000·-
Wydaje z ramienia LKS "Pogoń" i za całośc odpowiada Mgr HENRYK PANAS. - Związkowe Zakłady Graficzne, Lwów, ul. Piekarska 18 .
. .".