polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Wśród odkrywców "czwartego wieszcza" w epoce Młodej Polski

Publication structure:
 • Norwid i ostatni romantycy - Wystawa dostępna wyłącznie pod adresem: norwid.koszykowa.pl
  • Pierwodruki z okresu Młodej Polski
   • 1907
    • C.K. Norwid: W pamiętniku. Z prologu do fantazji Za kulisami. Według Z. Przesmyckiego, powstał w 1864, zdaniem J.W. Gomulickiego, w 1861. Ze zbiorów W. Gasztowtta ogłosił Z. Przesmycki. „Chimera” 1907, t. 10.
    • C.K. Norwid: Spartakus. Datowany 1857. Z autografu własności E. Kołaczkowskiej we Lwowie ogłosił R. Zrębowicz. „Słowo Polskie” 1907, nr 309.
    • C.K. Norwid: Marionetki. Datowany 1861. Z autografu w Muzeum Narodowym w Rapperswilu ogłosił Wł. Kłyszewski [zdaniem J.W. Gomulickiego – K. W(oźnicki)]. „Tygodnik Ilustrowany” 1907,nr 45.
    • C.K. Norwid: Pożegnanie. Ostatni rapsod Bérangera. Datowany 1861. Z autografu w Muzeum Narodowym w Rapperswilu ogłosił Wł. Kłyszewski. „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 45.
    • C.K. Norwid: Assunta (spojrzenie ku niebu). Poemat datowany 1870. Z autografu Biblioteki Jagiellońskiej ogłosił J. Kallenbach. „Przewodnik Naukowy i Literacki”. Lwów 1907, R. 35, nr 11.
    • C.K. Norwid: Duch Adama i skandal. Datowany: Paryż 1856, „po powrocie z pogrzebu A. Mickiewicza”. Ogłosił T. Pini. „Pamiętnik Literacki” 1907, R. 6, z. 1.
    • C.K. Norwid: Obyczaje. Powstał przed 28.10.1858. Ogłosił T. Pini. „Pamiętnik Literacki” 1907, R. 6, z. 1.
    • Hamlet (fragment przekładu C.K. Norwida). W: Pini T.: Z pośmiertnych utworów C. Norwida. „Pamiętnik Literacki”, R. 6 (1907), z. 1.
    • C.K. Norwid: Noc tysiączna druga. Komedia w jednym akcie. Datowana 1850. Ogłosił W. Feldman, zachowawszy pisownię oryginalną. W tekście został zamieszczony czterowers o inc.: Co ranek, skoro ustępują cienie…. „Krytyka” 1907, z. 9–10.