polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Wśród odkrywców "czwartego wieszcza" w epoce Młodej Polski

Publication structure:
 • Norwid i ostatni romantycy - Wystawa dostępna wyłącznie pod adresem: norwid.koszykowa.pl
  • Pierwodruki z okresu Młodej Polski
   • 1908
    • C.K. Norwid: Do Józefa Bohdana Zaleskiego. Datowany: w Rzymie 1847 r. Z autografu po J.B. Zaleskim ogłosił A. Krechowiecki. „Biblioteka Warszawska” 1908, t. 4.
    • C.K. Norwid: Do Józefa Bohdana Zaleskiego… „Gazeta Lwowska” 1908, nr 281.
    • C.K. Norwid: Amen. Powstał w Rzymie, w 1847. Z autografu po J.B. Zaleskim ogłosił A. Krechowiecki. „Biblioteka Warszawska” 1908, t. 4.
    • C.K. Norwid: Amen. „Gazeta Lwowska” 1908, nr 281.
    • C.K. Norwid: Marmur-biały. Datowany: 1848, „Na pokładzie okrętu u Egejskiego Morza”. Z autografu własności D. Zaleskiego ogłosił A. Krechowiecki. „Biblioteka Warszawska” 1908, t. 4.
    • C.K. Norwid: Marmur biały. „Gazeta Lwowska” 1908, nr 292.
    • C.K. Norwid: Aerumnarum plenus. Powstał w 1850. Z autografu własności D. Zaleskiego ogłosił A. Krechowiecki. „Biblioteka Warszawska” 1908, t. 4.
    • C.K. Norwid: Aerumnarum plenus. „Gazeta Lwowska” 1908, nr 296.
    • C.K. Norwid: Coś ty Atenom zrobił… Datowany w Paryżu, styczeń 1856. Ogłosił A. Krechowiecki. „Biblioteka Warszawska” 1908, t. 4.
    • C.K. Norwid: Modlitwa. Powstała w 1850. Z autografu po J.B. Zaleskim ogłosił A. Krechowiecki. „Biblioteka Warszawska” 1908, t. 4.
    • C.K. Norwid: Italiam! Italiam! Powstał, według Z Przesmyckiego, przed grudniem 1846, według Krechowieckiego w 1848, według J.W. Gomulickiego w 1849. Z autografu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu ogłosił B. Erzepki. „Dziennik Poznański” 1908, nr 9, „Dodatek Literacki i Artystyczny”.
    • C.K. Norwid: Skała-Bolmirowej. Poemat Słowieński – zdawałoby się, iż ze wtórej połowy VII-stolecia nowo odkryty. Datowany 1875. Z papierów M. Geniusza ogłosił T. Smoleński pt. Skała-Lumirowej w artykule Egipskie norwidiana. „Ateneum Polskie” 1908, t. 2, nr 1.
    • Egipskie norwidiana. Z rękopisów M. Geniusza Ogłosił T. Smoleński.„Ateneum Polskie” 1908, t. 2, nr 1.