polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Wśród odkrywców "czwartego wieszcza" w epoce Młodej Polski

Publication structure:
 • Norwid i ostatni romantycy - Wystawa dostępna wyłącznie pod adresem: norwid.koszykowa.pl
  • Walka o sławę
   • 1908
    • A.E. Balicki: Cyprian Kamil Norwid. Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazjum III w Krakowieza rok szkolny 1908. Kraków 1908.
    • W. Bukowiński: W ćwierć wieku (1883 – 1908 – 23 V). „Sfinks” 1908, z. 5.
    • W. Feldman: Geniusz a społeczeństwo. „Krytyka” 1908, R. 10, t. 1, z. 6.
    • W. Feldman: Współczesna literatura polska. Wyd. 5. Lwów 1908.
    • (x) [Wilhelm Feldman]: Teatr krakowski. [Dot. premiery Norwidowego Krakusa w Teatrze Miejskim w Krakowie]. „Krytyka” 1908, R. 10, t. 2, z. 8, s. 113–115.
    • W. Gomulicki: Pogadanka. „Kraj Codzienny” 1908, nr 217.
    • I. Grabowski: Skon „Chimery”. „Świat” 1908, nr 6.
    • S. Grostern: Metafizyka w estetyce Wilde’a i Norwida. „Nowa Gazeta” 1908, nr 352,dod. „Literatura i Sztuka”1908, nr 22.
    • J. G.: [Recenzja Wyboru poezyj C.K. Norwida w opracowaniu R. Zrębowicza]. „Kurier Warszawski” 1908, 19.11.
    • C. Jankowski: Prześliczny wiersz. Nieznany utwór Norwida. „Świat” 1908, nr 48.
    • W. Jankowski: Zaleski i Norwid. W dwudziestą piątą rocznicę śmierci Norwida. „Sfinks” 1908, z. 5.
    • W. Jankowski: Zapomniany poeta (z powodu niemieckiego wydania wyboru dzieł Cypriana Norwida). „Ateneum Polskie” 1908, t. 3.
    • C. Jellenta: Krakus i Alina. „Nowa Reforma” 1908, nr 527.
    • W. Korotyński: Cyprian Norwid (w XXV rocznicę zgonu). „Kurier Warszawski” 1908, nr 147.
    • H. Leśniewski: Norwid po niemiecku. „Kurier Warszawski” 1908, nr 147.
    • J. Lorentowicz: Młoda Polska. T. 1. Warszawa 1908.
    • W. Prokesch: Wskrzeszony poeta. „Nowa Reforma” 1908, nr 261.
    • Walentynian [L. W.]: Pierwszy symbolista polski. „Lechita” 1908, nr 24–25.
    • S. Wyrzykowski: Pisywane na Babilon listy. „Literatura i Sztuka” 1908, nr 7, 23 lutego.
    • [Z okazji obchodów 25-lecia śmierci]. Cyprian Norwid – poeta, dramaturg, malarz, rzeźbiarz, postać renesansowa... „Nasz Kraj” 1908, t. 6.
    • R. Zrębowicz: Objaśnienia wydawcy. [W:] C. K. Norwid: Wybór poezyj. Zebrał i objaśnieniami zaopatrzył Roman Zrębowicz. Lwów 1908.