polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9.XII 1931 r.

Publication structure:
 • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII 1931 r.
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII 1931 r : Formularze i instrukcje spisowe
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Nieruchomości i budynki w miastach
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo wileńskie bez miasta Wilna
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Miasto Wilno
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Miasto St. Warszawa
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo śląskie
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII 1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo Warszawskie
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Miasto Lwów
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Polska : (dane skrócone)
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Miasto Kraków
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo stanisławowskie
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Miasto Łódź
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo lwowskie bez miasta Lwowa
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo wołyńskie
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo nowogródzkie
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Miasto Poznań
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo pomorskie
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo poznańskie bez miasta Poznania
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo łódzkie bez miasta Łodzi
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo białostockie
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo tarnopolskie
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo kieleckie
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo lubelskie
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo krakowskie bez miasta Krakowa
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe : Województwo poleskie
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Polska : Mieszkania i gospodarstwa domowe, ludność. Z. 94 a
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Polska : Stosunki zawodowe - ludność w rolnictwie. Z. 94 b
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Polska : Stosunki zawodowe – ludność poza rolnictwem (część 1). Z. 94 c
  • Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r : Polska : Stosunki zawodowe – ludność poza rolnictwem (część 2). Z. 94 d