polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Materiały biograficzne

Publication structure:
 • Warszawa w ilustracji prasowej XIX w.
  • Materiały biograficzne
   • [Schier, František Václav] (1804-1864), Wacław Alexander Maciejowski, doktor prawa i professor
   • X : Fr : Siarczyński. Kanonik warszawski
   • Gracyan Korwin
   • Jan Kiliński
   • Józef Xiąże Zaiączek. Namiestnik Królewski
   • [Onufry Kopczyński : za gramatykę języka polskiego : ziomkowie1816]
   • [Samuel Bogumił Linde : za słownik języka polskiego : ziomkowie 1816]
   • Ignacy Krasicki
   • Głowacki, Józef Hilary (1789-1858), Ignacy Werowski : artysta dramatyczny obu Teatrów Warszawskich
   • Oleszczyński, Seweryn (1801-1876), Bogusławski Wojciech : wyksztalciciel Sceny Krajowej
   • Piotr Steinkeller
   • Ludwik Adam Dmuszewski (1777-1847) : właściciel i redaktor Kuriera Warszawskiego
   • Alojzy Żółkowski
   • Maciej Kamieński
   • Łukasz Drewno...
   • Wojciech Bogusławski
   • Kaz[imierz] Brodziński
   • Tadeusz Hrabia Mostowski
   • Falkowski Jakub (1775-1848)
   • Józef [właśc. Andrzej] Stanisław Załuski
   • Józef Andrzej Załuski
   • Jan Paweł Woronicz
   • Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt., Fijałkowski Antoni Melchior (1778-1861)
   • Franciszek Kniaźnin
   • Röber, F. H. Ryt., Stanisław Jachowicz
   • Jakób Jasiński
   • X. Michał Symonowicz (1775-1826)
   • Klementyna z Tańskich Hoffmanowa
   • Woyda Karol Ferdynand [właśc. Fryderyk] (1771-1846)
   • Ludwik Adam Dmuszewski
   • Antoni Ostrowski (1782-1845)
   • Boduin [...] [właśc. Piotr Gabriel Baudouin]
   • Stefan Czarniecki
   • Pan Bogusławski w roli Nałęcza w Lutgardzie Trajedji Krópińskiego [...]
   • P. Szymanowski w roli Zygmunta Augusta w Barbarze Trajedji Felińskiego
   • Pan Szczurowski Artysta Dramatyczny
   • Józefa Leduchowska Artystka Dramatyczna
   • Ksiądz Paweł Rzymski
   • Jan Paweł Łuszczewski minister spraw wewnętrznych [...]
   • X. Xawery Szaniawski
   • Karól Kurpiński : Dyrektor muzyki teatru narodowego w Warszawie, [...]
   • [Franciszek] Karpiński
   • Franciszek Bohomolec
   • Agnieszka Truskolawska [właśc. Truskolaska]
   • X Karól Wyrwicz
   • Bonawentura Kudlicz
   • Ksiądz Kajetan Kamieński
   • Jerzy Radziwiłł, kardynał
   • Ignacy Werowski
   • X. Albertrandy Jan (1731-1808)
   • Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841)
   • Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841)
   • Medal wybity na cześć hrabiego Tadeusza Mostowskiego
   • Wacław Alexander Maciejowski
   • Jan Kiliński (1760-1819)
   • Jul.[ian] Ursin Niemcewicz
   • Szymon Czechowicz
   • Feliks Bentkowski
   • Józef Ksawery Elsner
   • Wojciech Bogusławski
   • Ignacy Krasicki
   • Teofil Lesiński
   • Alojzy Żółkowski. Syn
   • Piotr Steinkeller
   • Stanisław Moniuszko
   • Dominik Szulc
   • Röber, G. Ryt., Ignacy Komorowski
   • Styfi, Jan (1839?-1921), Tadeusz Czacki
   • Jan Feliks Piwarski
   • Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt., Karol Kurpiński
   • Gustaw Zieliński
   • Józef Paszkowski
   • Józef Szymanowski
   • Ks. Onufry Kopczyński
   • Łukasz Gołębiowski
   • Hieronim Strojnowski
   • Röber, H. Ryt., Famulus Żółkowskiego
   • Jędrzej Radwański
   • Ksiądz Hugo Kołłątaj
   • Hieronim Łabędzki
   • Klementyna z Tańskich Hoffmanowa
   • Anna Nakwaska
   • Ks. Antoni Melchior Fijałkowski
   • Teofil Lenartowicz
   • Franciszek Bieliński
   • Röber, H. Ryt., Brat Piotr Kwestarz [Tomasz Ostrowski]
   • Röber, H. Ryt., Józef Paszkowski
   • Franciszek Zabłocki
   • Dr. Wilhelm Malcz
   • Henryk Marconi
   • Stanisław Potocki
   • Röber, G. Ryt., Aleksander Orłowski
   • Tekla z Bielińskich Łubieńska
   • Röber, H. Ryt., Michał Szubert
   • Röber, H. Ryt., Ks. Jakub Falkowski
   • Röber, H. Ryt., Ks. Gabryel Baudouin
   • Ks. Franciszek Bohomolec
   • Książę Józef Poniatowski
   • Ksiądz biskup Jan Albertrandy
   • Kazimierz Brodziński
   • Stanisław Konarski Pijar
   • Józef Andrzej Załuski
   • Stanisław Staszic
   • Książę Józef Poniatowski
   • Stanisław Jachowicz
   • [Klementyna] z Tańskich Hoffmanowa
   • Adam Naruszewicz
   • Herman, Maria (1803-1830), Maryanna z Szwidzińskich Lanckorońska Kasztelanowa Połaniecka
   • Adam Naruszewicz (1733-1796)
   • Piotr Skarga
   • Wincenty, Kasprzycki (1802-1849), Teodora Gwozdecka
   • Wojciech Piasecki, artysta teatru warszawskiego
   • Kazimierz Owsiński
   • Ksiądz Anzelm Wojciech Szwejkowski
   • Ludwik Osiński
   • Piwarski, Jan Feliks (1794-1859), Karolina Wendt
   • Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862), Eugenia Koss
   • Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862), Antonina Wiłucka
   • Piwarski, Jan Feliks (1794-1859), Konstancya Turczynowicz
   • Alexander Orłowski
   • Kasprzycki, Wincenty (1802-1849), Julia Trawna
   • Franciszek Xawery Dmochowski
   • X. Stanisław Staszic
   • Feliks Jezierski
   • Adolf Dygasiński
   • Aleksander Gierymski
   • Ludwik Górski
   • Wojciech Gerson
   • Edmund Jankowski
   • Helena Budzińska
   • Jadwiga Sikorska
   • Doktór Chałubiński
   • Laura z Brzezińskich Guérinowa
   • Ignacy Boczyliński
   • Portret ks. Baudouina przechowany w Szpitalu Dzieciątka Jezus, wraz z widokiem pierwotnych zabudowań szpitalnych
   • Józef Ignacy Kraszewski
   • Ludwik Jenike
   • Dr. Polikarp Girsztowt
   • Karol Beyer
   • [Zmarli w r.1876: Aleksander Czekanowski, Władysław Chomętowski, Lucjan Godlewski, Wojciech Grochowski, Franciszek Groër, Władysław Gruszecki, Ludwik Hirszfeld, Emilian Nowicki, Bolesław Podczaszyński, Józef Stefani, Alojzy Stolpe, Józef Szermentowski, Narcyza Żmichowska]
   • Stanisław Staszic
   • Leopold Kronenberg
   • Dr. Karol Estreicher
   • Franciszek Tegazzo
   • Wincenty Majewski
   • Dr. Wiktor Szokalski
   • Kazimierz Władysław Wójcicki
   • Feliks Szober
   • Jubileusz A. E. Odyńca
   • Aleksander Tyszyński
   • Józef Rychter
   • Ks. Adam Jakubowski [1801-1882]
   • Tekla Rapacka [1799-1882]
   • Wojciech Jastrzębowski
   • Z dziejów teatru polskiego : Józefa Leśkiewiczowa, Alojzy Żółkowski, Wilhelm Troschel, Paulina Riwoli, Julian Dobrski, Ludwika Rywacka
   • Michał E. Andriolli
   • Z dziejów teatru polskiego : Eleonora Halpertowa
   • Ks. Wincenty Teofil Chościak Popiel, arcybiskup warszawski [...]
   • Ludwik Władysław Anczyc
   • Biskupi sufragani : Ks. Kazimierz Ruszkiewicz, biskup sufragan Warszawski
   • Stanisław Grudziński
   • Antoni Edward Odyniec
   • D-r Julian Ochorowicz
   • D-r Tyrchowski
   • D-r Hoyer
   • D-r Szokalski
   • Prof. Henryk Struve
   • Julian Heppen
   • Adam Pług (Antoni Pietkiewicz)
   • Pamiątka. Ich ekscelencye: ks. Henryk Kossowski, ks. Tomasz Kuliński, ks. Wincenty Chościak-Popiel, ks. Antoni Baranowski, ks. Kazimierz Ruszkiewicz
   • Portret hr. Gustwa Platera
   • Aleksandra Borkowska
   • Kazimierz Gliński
   • Emilia Dukszta-Dukszyńska
   • Bolesław Gepner
   • Jerzy Aleksandrowicz
   • Oskar Kolberg
   • Aleksander Heinrich
   • Julian Kosiński
   • Jan Pankiewicz
   • Karol Jurkiewicz
   • Ś. p. Wacław Szymanowski
   • Pamięci Jana Królikowskiego
   • Pamięci Juliana Dobrskiego ur. 1811 zm. 1886 r.
   • Floryan Łagowski
   • Aleksandra Rakiewiczowa
   • Klementyna z Tańskich Hoffmanowa
   • Pochód żałobny ze zwłokami ś.p. Aleksandry Rakiewiczowej, przez Plac Teatralny
   • Tytus Chałubiński
   • Witold Jodko-Narkiewicz
   • Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt., Alojzy Żółkowski
   • Karol Kucz
   • Ludwik hr. Krasiński
   • Stanisław Kierbedź
   • Wojciech Gerson
   • [Piotr Maszyński]
   • Jan Kanty Gregorowicz
   • Romuald Hube
   • Członkowie Towarzystwa Dobroczynności, którym Warszawa zawdzięcza ,,Ochrony sierot”: Stanisław Jachowicz; Teofil Janikowski; Piotr Łubieński; Wilhelm Malcz, Teofil Nowosielski; Ludwik Pietrusiński
   • Dr. Ludwik Neugebauer
   • Helena Modrzejewska w tragedii Szyllera ,,Maria Stuart”
   • Helena Modrzejewska w tragedii Szekspira ,,Makbet”
   • Helena Modrzejewska w tragedii Szekspira ,,Makbet”
   • Helena Modrzejewska w tragedii Szekspira ,,Hamlet”
   • Helena Modrzejewska w tragedii Szekspira ,,Makbet”
   • Władysław Taczanowski
   • Stanisław Pfeiffer
   • Helena Modrzejewska w komedii Szekspira ,,Kupiec wenecki” w roli Porcji
   • Stanisław Przystański
   • Helena Modrzejewska w komedii Szekspira "Jak się wam podoba” w roli Rozaliny
   • Jan Pankiewicz
   • D-r G. Fritsche, przyjaciel dzieci
   • D-r Wiktor Szokalski
   • Karol Kucz
   • Feliks Brzozowski
   • Józefina z Reszków Kronenbergowa
   • Leopold Janikowski
   • Wincenty Korotyński
   • Szczęsny Jastrzębowski
   • Prof. Piotr Skrzypiński
   • Emil Deryng
   • Jan Quattrini
   • Prezes Jan Tadeusz ks. Lubomirski [Towarzystwa Kredytowego Warszawy]
   • Nowo obrany dyrektor, Aleksander Czajewicz [Towarzystwa Kredytowego Warszawy]
   • [Władysław Kronenberg 1848-1892]
   • Augustowa hr. Potocka
   • Założyciele Kolei Wilanowskiej : H. Huss, A. Lewicki, W. Magnus, A. Bogucki
   • Adam Malinowski
   • Ludwik Wiesiołowski
   • August Wrześniowski
   • Nicz, Edward (1851-1916). Ryt, Wincenty Rapacki i jego role
   • Jan Tatarkiewicz
   • Antoni Bądzkiewicz
   • Ks. Arcybiskup Wincenty Teofil Chościak Popiel
   • Elwiro Michał Andriolli
   • Henryk Marconi
   • Ks. Teofil Matuszewski
   • Agnieszka Helwichówna
   • Deotyma [Jadwiga Łuszczewska]
   • Ks. Jakób Zebedeusz Falkowski
   • Stanisław Moniuszko
   • Fryderyk Chopin
   • Jan Zieliński [1837-1892]
   • Józefa Kamocka
   • Władysław Podkowiński w pracowni
   • Wojciech Bogusławski
   • Bogumił Foland
   • Izabela Smolikowska
   • Henryk Krajewski
   • Władysław Olendzki
   • M. A. Baraniecki
   • D-r Ludwik Natanson
   • A. Pruszyński
   • Marian Gawalewicz
   • S. Niedzielski
   • Stanisław Kronenberg
   • Joanna Szwartz
   • Romuald Pląskowski
   • Władysław Kornel Zieliński
   • Dźwignia przemysłu krajowego : Założyciele Kasy Przemysłowców Warszawskich : Ludwik Spiess
   • Dźwignia przemysłu krajowego : Założyciele Kasy Przemysłowców Warszawskich : Leopold Kronenberg
   • Dźwignia przemysłu krajowego : Założyciele Kasy Przemysłowców Warszawskich : Herman Mayer
   • Dźwignia przemysłu krajowego : Założyciele Kasy Przemysłowców Warszawskich : Aleksander Temler
   • Ludwik hr. Krasiński
   • Karol Jurkiewicz
   • Edward Lubowski
   • Zygmunt Noskowski
   • Ś. p. Teodor Paprocki
   • [Jan Tadeusz książę Lubomirski]
   • Aleksander Czajewicz
   • Dyrektor Muzeum Cypryan Lachnicki
   • Ks. Roch Filochowski, prałat kapituły metropolitalnej warszawskiej
   • Adolf Pawiński
   • Ludwik Spiess
   • Anastazy Trapszo
   • Cecylia hr. Zyberg-Platerówna
   • Ś. p. Kazimierz Stronczyński
   • Ś. p. D-r Jakób Rogowicz
   • Karol Kozłowski
   • Bolesław Prus [właśc. Aleksander Głowacki]
   • Ś. p. Konstanty hr. Przeździecki
   • Prof. Władysław Holewiński
   • Edward Wolski, artysta dramatyczny
   • Leopold Kronenberg
   • Józef Kazimierz Plebański
   • Jozef hr. Zamojski
   • Ś. P. Antoni Ślósarski
   • Władysłw Nowakowski
   • Ś. p. Stanisław Rzętkowski
   • Tomasz hr. Zamojski
   • Ś. p. Antoni Okolski
   • Aleksander Makowiecki
   • Dominik Zieliński
   • Wincenty Majewski
   • Tadeusz Książę Lubomirski
   • Stanisław Rohn
   • Walerian Kopernicki
   • D-r Franciszek Jawdyński
   • Feliks Jeziorański
   • Henryk Melcer, zwycięzca konkursowy
   • Ś. p. Jakób Kazimierz Gieysztor
   • Władysław Żeleński
   • Adam Pług (Antoni Pietkiewicz)
   • Stanisław Masłowski
   • Józef Sikorski
   • Józef Przyborowski
   • Budowniczy Edward Cichocki
   • Ś. p. Konstanty Rudzki
   • Bolesław Syrewicz
   • Ś. p. Edward Grabowski
   • Zuzanna Ostrowska
   • Henryk Natanson
   • Józefat Nowiński
   • Stanisław Budzyński [właśc. Budziński]
   • D-r F. Giedroyć
   • Dyrektor Towarzystwa [Ubezpieczeń od Ognia] K.[onstanty] Górski
   • Ś. p. Jan Pankiewicz
   • Adolf Ostrowski
   • Aleksander Zarzycki
   • Ś. p. Wiktor hr. Ronikier
   • Jan Pankiewicz
   • Ś. p. Jan Kleczyński
   • Ś. p. ks. kanonik Wojciech Kubiak
   • Ś. p. Jan Edward Karoli
   • D-r profesor Julian Kosiński
   • Ś. p. Alfred Schouppé
   • Ś. p. d-r Władysław Matlakowski
   • Ś. p. d-r Józef Wiktor Stummer
   • Ks. prałat Roch Filochowski
   • Władysław Leppert
   • Władysław Kiślański
   • Julian Bartoszewicz
   • Józef Polkowski
   • Budowniczy Stefan Szyller
   • D-r Karol Benni, wiceprezs T.S.P.
   • Budowniczy Artur Goebel
   • Artysta-malarz Franciszek Ejsmond
   • D-r Władysław Tyrchowski
   • [Ludwika Godlewska]
   • [Bronisław Grabowski]
   • Zygmunt Noskowski
   • Ś. p. Wojciech Gerson
   • Ś. p. Bonifacy Dziadulewicz
   • Ś. p. Konstanty Górski
   • Złoty medal ofiarowany Konstantemu Górskiemu [...]
   • Ś. p. Lucyna Ćwierczakiewiczowa
   • Aleksander Gierymski
   • Władysław Szymanowski
   • Wincenty Rapacki
   • Ks.Teofil Wincenty Chościak-Popiel
   • Jan Barszczewski
   • Roman Plenkiewicz
   • Edward Leo
   • Ignacy Maciejowski (Sewer)
   • Gustaw Gebethner
   • Ks. prałat Ignacy Dudarewicz, najwięcej zasłużony około budowy kościoła świętego Floryana, na Pradze
   • Józef Dziekoński, budowniczy kościoła świętego Floryana
   • Ś. p. Aleksander Preiss
   • Ś. p. Prof. Marceli Nencki
   • Emil Młynarski dyrektor muzyczny [filharmonii]
   • Leopold br. Kronenberg prezes Filharmonii
   • Karol Kozłowski budowniczy Filharmonii
   • Aleksander Rajchman dyrektor zarządzający [filharmonii]
   • Jan Tadeusz książę Lubomirski
   • Józef Juszczyk
   • Włodzimierz Pląskowski
   • Wojciech Bieńkowski
   • Edmund Jankowski
   • Ks. prałat Franciszek Brzeski, proboszcz kościoła świętego Karola Boromeusza
   • Bolesław Ładnowski
   • Bolesław Ładnowski w głównych rolach : [Król Lear]
   • Władysław Czarnecki, założyciel przytułku
   • Edward Gorazdowski
   • Hipolit Wawelberg
   • Gabryela (Narcyza Żmichowska)
   • Stanisław Zalewski
   • Marian Prażmowski
   • Stanisław Barcewicz
   • Józefa Mazurowska, artystka teatru Rozmaitości [1824-1907]
   • [Ks. Franciszek Krupiński 1836-1898]
   • Ks. Władysław Budny, kapelan więzienny [1868-1907]
   • Ś. p. Bolesław Poraj Gołębowski [właśc. Gołembowski], nestor radców Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
   • Ś. p. Józef Kenig
   • Adam Münchheimer : Portret własny wykonał między grobami na Powązkach
   • Ś. p. Antoni Wrotnowski
   • Adam Münchheimer, podług fotografii ś. p. Adama Münchheimera, syna
   • Ś. p. Stosław Łaguna
   • Ś. p. Albert Wilczyński
   • Ś. p. Karol Szlenkier
   • Ś. p. Józef Brodowski
   • Ks. Stanisław Konarski
   • [Ś. p. Jan Kanty Gregorowicz]
   • Stanisław Lesznowski
   • Józef Grzywiński
   • [Ś. p. Jan Trejdosiewicz]
   • Aleksandryna [właśc. Aleksandra] z hr. Potockich hr. Augustowa Potocka
   • Walerya Rostkowska, pierwsza "Halka" : [...], pod opieką Sióstr Miłosierdzia, w schronieniu św. Franciszka Salezego
   • Artyści i artystki w głównych rolach "Halki" : Didur [Adam], Sienkiewicz [Stanisław], Gorski [Gabriel], Grąbczewski [Wiktor], Chodakowski [Józef], Floryański [Władysław]
   • Artyści i artystki w głównych rolach "Halki" : Korolewiczówna [Jadwiga], Skulska [Maria], Kruszelnicka [Salomea] właśc. [
   • Włodzimierz Wolski : autor libretta "Halki"
   • Stanisław Moniuszko
   • Ś. p. Ferdynand [Wilhelm] Hoesick [1835-1900]
   • Medal Jubileuszowy, ofiarowany Janowi Tadeuszowi księciu Lubomirskiemu [...]
   • Ś. p. Jan Bloch
   • Frenkiel [Mieczysław] : w "Geldhabie"
   • Frenkiel [Mieczysław] : w "Damach i huzarach"
   • Frenkiel [Mieczysław] : w "Starym mężu"
   • Ś. p. Ksawery Pillati
   • Ś. p. Włodzimierz Zagórski
   • Ś. p. Lucyan Wrotnowski
   • Alexander Kraushar
   • Ś. p. Piotr Skrzypiński
   • Ś. p. Władysław Andrychiewicz
   • Ś. p. Władysław Skłodowski
   • Edward Wolski
   • Ś. p. Adolf Dygasiński
   • Antoni Estreicher : Doktor-jubilat
   • [Ś. p. August Hoch, fabrykant świec i mydła]
   • Ś. p. Franciszek Salezy Lewental
   • [Zygmunt Vogel]
   • Pani Emilia Blochowa, prezesowa Rady opiekuńczej [schronienia dla nauczycielek]
   • Ks. Zygmunt Chełmicki, dyrektor Schronienia dla nauczycielek
   • Świętej pamięci Ksiądz Jan Jaworski
   • [Maryan Gawalewicz]
   • Zygmunt Przybylski
   • Helena Modrzejewska
   • Ś. p. Władysław Kwietniewski
   • Jadwiga Czaki
   • Jego Ekscelencya ks. Wincenty Teofil Chościak Popiel arcybiskup warszawski
   • Alojzy Żółkowski w komedii "Helena de la Segliere"
   • Ks. kanonik Ignacy Dudarewicz
   • Walerya Niewiarowska
   • S. p. Ludwik Jenike
   • Ś. p. Witold Marczewski [1832-1903]
   • Pani Aleksandra Żmurko-Lüdowa
   • Prof. Henryk Struve
   • Ś. p. Jan Karłowicz
   • Ś. p. Adam Badowski
   • Mieczysław Orgelbrand [1847-1903]
   • Adam Pług [właśc. Antoni Pietkiewicz]
   • Ś. p. Walerya Marrené-Morżkowska
   • J. E. Ks. Arcybiskup przed 40-tu laty [ Wincenty Teofil Chościak]
   • J. E. Arcybiskup Warszawski ks. Wincenty Teofil Chościak Popiel
   • E. M. Andriolli
   • Jedyny kontuszowiec po Rychterze : Bolesław Leszczyński : Cześnik w komedyi Fredry "Zemsta za mur graniczny"
   • Maciej [właśc. Michał Piotr] książę Radziwiłł
   • Pogrzeb ks. Józefa Poniatowskiego : z kościoła św. Krzyża w Warszawie
   • Marya Klass-Kazanowska [1857-1898]
   • [Tablica ku pamięci Henryka Perzyńskiego 1842-1898]
   • [Stanisław Kozłowski]
   • Gustaw hr. Przezdziecki, prezes "Towarzystwa doraźnej pomocy lekarskiej" [1850-1909]
   • Michał Wołowski
   • Władysław Bełza
   • Ksiądz Michał Dymitr Krajewski : (Podług portretu olejnego u Końskich)
   • Jan Wincenty Bandtkie
   • Józef Czekierski
   • Abraham Stern
   • Rogiński Kazimierz
   • J.[ózef] S.[zczepan] Kowalewski
   • Dr. Andrzej Janikowski
   • Karol Marconi
   • Klemens Wydrzyński [1800-1864]
   • Ignacy Feliks Dobrzyński
   • Ksiądz Karol Wyrwicz
   • Andrzej Franciszek Ksawery Dybek
   • Adryan Krzyżanowski
   • Józef Mianowski : (Podług fotografii Bajera)
   • Konstanty Fiszer : (Podług fotografii Mieczkowskiego)
   • Dr Emilian Klemens Nowicki
   • Adolf Kudasiewicz : (Podług fotografii Trzebieckiego)
   • Wojciech Słoczyński
   • Żółkowski w roli Geldhaba : (Rysował z natury Kossak)
   • Dobrski w roli Jontka
   • Matyas Rozen : (Podług fotografii Beyera)
   • Panna Palińska w roli Heleny de la Seigliere : (Rysował z natury Kossak)
   • Dr. Jan Bącewicz : (Podług portretu olejnego, sfotografowanego w zakładzie p.p. Brandla i spółki)
   • Władysław Oleszczyński : (Podług fotografii Trzebieckiego)
   • Aleksander Tyszyński : (Rysował z fotografii Kossak)
   • Troszel w roli cześnikiewicza Zbigniewa w Strasznym Dworze : (Rysował z natury Kossak)
   • Fabian Birkowski : (Podług wizerunku znajdującego się w dziele Ossolińskiego :Wiadomości historyczno-krytyczne, tom I)
   • Rektor i Dziekani Szkoły Głównej Warszawskiej : (Rysował Tegazzo, z fotografij Trzebieckiego)
   • Rafał Hadziewicz : (Podług fotografii Sachowicza)
   • Jan Karol Jerzysław Freyer
   • Feliks Żochowski : podług pośmiertnego portretu wykonanego przez Balukiewicza
   • Ludzie zasłużeni na polu przemysłu, rękodzieł i wynalazków : M. Czepiński, J. Simmler, L. Spiess, L. Szwede, Al. Temler, K. Temler
   • Jan Norblin : (Podług litografii Piwarskiego)
   • Dr. Polikarp Girsztowt : (Podług fotografii Brandla)
   • Józef Simmler
   • Leontyna Halpertowa w roli Amelii (Księżna i paź)
   • Feliks Pancer : (Podług portretu familijnego)
   • Antoni Welke : (Podług portretu familijnego)
   • Profesorowie b. Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie: J. Bełza; K. Janczewski; W. Jastrzębowski; M. Oczapowski; E. Ostrowski.
   • Dr. Jan Kosztulski : (Podług fotografii Trzebieckiego w Warszawie)
   • Aleksander Antoni Le Brun : (Podług fotografii Beyera)
   • Józef Rychter jako Zares w Paryi Delavigne'a
   • A. K. Ryt., Pani Rakiewiczowa w roli Maryi Stuart
   • Izydor Lotto (Podług fotografii Fajansa)
   • Pani Helena Modrzejewska
   • Stanisław Bogusławski
   • Pani Helena Modrzejewska, w roli Adrianny Lecouvreur (Podług fotografii Mieczkowskiego)
   • Pani Helena Modrzejewska, w roli Livii Quintilli (Podług fotografii Mieczkowskiego)
   • Jan Jakub Szwajnic
   • Pani Bakałowiczowa w roli Cecylii w "Montjoye"
   • Franciszek Armiński
   • Seweryn Markiewicz (Podług nadesłanej fotografii)
   • Fryderyk Chopin (Podług portretu Ary-Scheffera)
   • Pani Palińska w roli miss Multon
   • Józef Szabliński
   • Ksiądz Franciszek Sławianowski
   • Jadwiga Łuszczewska (Deodyma)
   • Bronisław Chojnowski (Podług fotografii Witkowskiego)
   • Panczykowski w roli Trzaski w "Chatce w lesie"
   • Józef Głowacki
   • Antoni Sacchetti
   • Ferdynand Werner
   • Jan Wolfram (Podług fotografii Bejera)
   • Aleksander Zabierzowski (Podług fotografii Witkowskiego)
   • Julian Bartoszewicz (Podług fotografii Fajansa)
   • Aloizy Fortunat Żółkowski
   • Stanisław Lilpop : (Podług fotografii Trzebieckiego)
   • Fryderyk hr. Skarbek : (Podług fotografii Karola Beyera)
   • Jan Nepomucen Kurowski
   • Marcin Zaleski : (Podług portretu olejnego, wykonanego przed dwudziestu laty)
   • Jan Hornziel : (podług fotografii Bejera)
   • Samuel Bogumił Linde
   • Jan [Nepomucen] Lewicki
   • Franciszek Salezy Dmochowski
   • Zuzanna Wilczyńska
   • Alojzy Stolpe
   • Ignacy [Stanisław] Popławski
   • Medale pamiątkowe doktorów Czekierskiego i Malcza, w modlitewni szpitala św. Rocha w Warszawie
   • Julian Bayer
   • Michał Brzostowski
   • Urban Majewski
   • Stanisław Moniuszko
   • Klub szaradzistów w Warszawie r. 1807
   • Sabina Grzegorzewska
   • August Karol Heylman
   • Dr. Jan Siestrzyński
   • Alexander Kokular : (Podług portretu familijnego)
   • Dr. Tytus Chałubiński
   • Maksymilian Łyszkowski
   • Jan Królikowski
   • Salomea Kenigowa (Palińska)
   • Aloizy Żółkowski
   • Piotr hr. Łubieński
   • Xawery Pusłowski
   • Józef Unger : (Podług fotografii Dutkiewicza w Warszawie)
   • Edward baron Rastawiecki
   • Józef Wieczorkowski
   • Franciszek Maciejowski
   • Michał Chomiński
   • Wiktorya z Szymanowskich Bakałowiczowa : (Podług fotografii Mieczkowskiego w Warszawie)
   • Romuald Zientarski : (Podług fotografii Mieczkowskiego w Warszawie)
   • Dr Ludwik Köhler
   • Jan Chęciński : (Podług fotografii Mieczkowskiego w Warszawie)
   • January Suchodolski : (Podług fotografii Klocha i Dutkiewicza)
   • Ksiądz Jakub Falkowski, założyciel warszawskiego Instytutu głuchoniemych
   • Walerian Górski
   • Tomasz Dziekoński
   • Paulina Wilkońska
   • Ludwik Osiński
   • Adam Bagniewski : (Podług fotografii Sachowicza w Warszawie)
   • August Jeske : (Podług fotografii zakładu dawniej Klocha i Dutkiewicza, dziś Kowalińskiego i spółki)
   • Wojciech Grochowski : (Podług fotografii Borettiego w Warszawie)
   • Wacław Szymanowski : (Podług fotografii Kostki i Mulerta w Warszawie)
   • Władysław Gruszecki
   • Józef Stefani
   • Dr. Ludwik Maurycy Hirschfeld : (Podług fotografii Mieczkowskiego w Warszawie)
   • Władysław Chomętowski : (Podług fotografii Mieczkowskiego w Warszawie)
   • Dr. Ferdynand Dworzaczek
   • Bolesław Podczaszyński : (Podług fotografii Klocha i Dutkiewicza)
   • Leon Rogalski
   • Doktór Hilary Filip Czajewicz
   • Franciszek Maksymilian Sobieszczański
   • Narcyza Żmichowska
   • Posąg Jędrzeja Sniadeckiego, w sali posiedzeń Towarzystwa lekarskiego w Warszawie : (Rzeźba L. Kucharzewskiego)
   • Karol Simmler : Podług fotografii Mieczkowskiego w Warszawie
   • Wilhelm Kołobrzeg-Kolberg
   • Ksiądz Adam Jakubowski
   • Artyści i artystki truppy p. Doroszyńskiego, w teatrze Bellevue w Warszawie
   • Karol Beyer : Podług fotografii Dutkiewicza
   • Antoni Corazzi
   • Edward baron Klopman : Podług fotografii Twardzickiego
   • Aloizy Żółkowski : Podług fotografii Jana Mieczkowskiego w Warszawie
   • Pamięci zmarłych spółpracowników [...] [Tygodnika Illustrowanego]
   • Herman [Bolesław] Fudakowski : (Podług fotografii Bayera)
   • Leopold Kronenberg zm. w Nicei dnia 5 kwietnia r. b.
   • Józef Mianowski : (Podług fotografii Trzebieckiego w Warszawie)
   • Maciej Kamieński, twórca pierwszej opery polskiej
   • Franciszek Tegazzo : Podług fotografii Witkowskiego w Warszawie
   • Wincenty Majewski
   • Józef Wojciechowski
   • Ks. Józef Lipiński
   • Redaktorowie "Encyklopedyi Rolnictwa" : Stanisław Przystański, Edmund Stawiski, Książę Tadeusz J. Lubomirski : Układ i rysunek J. Buchbindera
   • Kaźmirz Władysław Wójcicki : Podług fotografii Brandla w Warszawie
   • Feliks Szober
   • Doktór Henryk Levittoux
   • Dr Walenty Siekaczyński : Podług nadesłanej fotografii
   • Antoni Nagórny : Podług fotografii Mariona
   • Aleksander Wejnert
   • Adam Idźkowski
   • Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt., Kazimierz Janczewski
   • Juliusz Kossak
   • Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt., Helena Modrzejewska w roli Julii w tragedii ''Romeo i Julia''
   • Wręczenie wieńca H. Modrzejewskiej od kolegów, po jej benefisowym przedstawieniu
   • Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt., Artur Popławski
   • Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt., Hipolit Skimborowicz
   • Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt., Aleksander Tyszyński
   • Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt., Seweryn Zdzitowiecki
   • Helena Modrzejewska : Podług fotografii Karolego i Puscha w Warszawie
   • Paulina Krakowowa : Podług fotografii J. Mieczkowskiego
   • Józef Przyborowski : Podług fotografii Krajewskiego w Warszawie
   • Walenty Dutkiewicz : Podług fotografii Mieczkowskiego
   • Antoni Józef Szabrański
   • Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt., Florentyna z Domaszewskich Włoszkowa
   • Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt., Teofil Wisłocki
   • Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt., Teodor Tripplin
   • Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt., Paulina Rivoli
   • Krystyan Breslauer
   • Ksiądz dr Leopold Otto
   • Wręczenie daru pamiątkowego A. E. Odyńcowi w mieszkaniu Deotymy d. 13 stycznia r. b. [1881]
   • Zygmunt Noskowski
   • Oskar Kolberg
   • Stanisław Janikowski
   • Jakub Centnerszwer
   • Wojciech Jastrzębowski
   • Tekla Rapacka
   • Aleksander Wacław Maciejowski
   • Aleksander Lesser : (Podług fotografii Dutkiewicza)
   • Artyści dramatu, opery i baletu, uczestnicy otwarcia Teatru Wielkiego w Warszawie przed pięćdziesięciu laty w d. 23 lutego 1833 r. obecnie żyjący : Żółkowski ; Royer ; Halperowa (Żuczkowska) ; Dobrski ; Świergocki : Podług fotografii Mieczkowskiego
   • Antoni Wrotnowski : (Podług fotografii Krajewskiego)
   • Józef Wieczorkowski
   • Elwiro Michał Andriolli
   • Adolf Ostrowski
   • Bronisława Dowiakowska
   • Napoleon Orda
   • Karol Szlenkier
   • Władysław Taczanowski
   • August Freyer
   • Włodzimierz Dybek
   • Deotyma [Jadwiga Łuszczewska]
   • Władysław Ludwik Anczyc
   • Dr. Stanisław Kośmiński
   • Maria Konopnicka : (Podług fotografii Kostki i Mulerta w Warszawie)
   • Augustyn Frączkiewicz
   • Stanisław Grudziński
   • Henryk Hoyer
   • Józef Kenig
   • Jan Królikowski
   • Jakub Natanson
   • Kazimierz Ruszkiewicz
   • Wiktor Szokalski
   • Władysław Tyrchowski
   • Ks. Józefat Szczygielski
   • Ignacy Boczyliński : (Podług fotografii Kostki i Mulerta)
   • Filip Sulimierski : Podług fotografii Twardzickiego
   • Antoni Edward Odyniec : Podług fotografii Kostki i Mulerta
   • Władysław Żeleński
   • Adam Münchheimer : podług fotografii Karolego i Puscha
   • Profesor Henryk Łuczkiewicz
   • Profesor dr. Ignacy Baranowski
   • Julian Dobrski
   • Józef Rychter : Podług fotografii Mieczkowskiego
   • Antoni Brodowski : Podług portretu spółczesnego
   • Trzy role Żółkowskiego : Rozenblatt w ,,Złotym Cielcu” ; Prosper w ,,Drzemce pana Prospera” ; Smakosz w ,,Przyjaciółkach"
   • Joachim Józef Benedykt Lelewel
   • Edward Lubowski
   • Zygmunt Sumiński : Podług fotografii Kostki i Mulerta w Warszawie
   • Teresa Russanowska
   • Jan Królikowski : (Podług fotogramu Karolego i Puscha )
   • Rafał Hadziewicz : (Podług ryciny z r. 1866-go)
   • Ludwik Krasiński
   • Michał Chomiński
   • Profesor dr. Józef Kasznica : (Podług fotogramu Kostki i Mulerta)
   • Ludwik Jenike
   • Wacław Szymanowski : (Poeta, dramaturg i dziennikarz , redaktor "Kurjera Warszawskiego")
   • Jan Nepomucen Leszczyński
   • Eugeniusz Dziewulski
   • Józef Jerzy Boguski
   • Napoleon Milicer
   • Wilhelm Troszel [właśc. Troschel]
   • Stanisław Kramsztyk
   • Karol Zagórski
   • Wincenty Rapacki
   • Józef Ignacy Kraszewski w wieku późniejszym
   • Józef Ignacy Kraszewski
   • Emanuel Kania
   • Piotr Maszyński, założyciel i dyrektor "Lutni"
   • Feliks Kucharzewski
   • Feliks Gebethner
   • Ludwik i Jadwiga Norblinowie
   • Józef Bełza
   • Gustaw Broel-Plater
   • Szopen u księcia Radziwiłła
   • Kalikst Czetwertyński
   • Adam Goltz
   • Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt., Teofil Jagodziński
   • Stanisław Janicki
   • Władysław Dłużniewski
   • Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt., Józefa Kamocka
   • Natalia Kicka
   • Józefa z Daszkiewiczów Śliwińska
   • Józef Korzeniowski
   • Wincenty Majewski
   • Antoni Pietkiewicz (Adam Pług)
   • Władysław Sabowski (Wołody Skiba)
   • Józef Sporny
   • Józef Śliwiński
   • Zygmunt Węclewski
   • Alfons Grotowski
   • Dr Wincenty Brodowski
   • Ryszard Noch
   • Gabriel Rożniecki
   • Profesor Józef Kasznica
   • Ś. p. dr Władysław Orłowski : Podług fotografii z r. 1879-go
   • Bolesław Prus, właść. (Aleksander Głowacki)
   • Henryk Sienkiewicz (Litwos)
   • Piotr Chmielowski
   • Aleksander Świętochowski (Wł. Okoński)
   • Władysław Żeleński
   • Profesorowie b. Szkoły Głównej : [Jerzy Aleksandrowicz, Tytus Babczyński, Ignacy Baranowski, ...]
   • Józef Bliziński
   • Profesorowie b. Szkoły Głównej : Julian Bartoszewicz ; Karol Deike; Adam Jakubowski [...]
   • Walerya Niewiarowska
   • Dr. Julian Ochorowicz
   • Marya Julia Zaleska
   • Henryk Sienkiewicz
   • Adolf Suligowski
   • Dr Józef Drzewiecki
   • O. Kolberg
   • Stanisław Przystański
   • Dr. Jan Trejdosiewicz
   • Edward [Józef] Grabowski
   • Wincenty Majewski
   • Antoni Radgowski
   • Zygmunt [Jan] Krysiński
   • Kaźmirz Brzeziński
   • Andrzej Brzeziński
   • Stanisław Rotwand
   • Dominik Zieliński
   • Stanisław Zalewski
   • Piotr Jaxa-Bykowski
   • Ksawery Karasiński
   • Aleksander Parisot
   • Andrzej Wolff
   • Filip Flamm
   • Edward Leo
   • Hipolit Tafiłowski
   • Gustaw Wołowski
   • Henryk Krajewski
   • Józafat Magnuski
   • Mecenas [Antoni] Łabędzki
   • Józef Karpiński
   • Józef Kleczkowski
   • Franciszek Ciągliński
   • Tomasz Nowakowski
   • Roman Wierzchlejski
   • Teodor Łącki
   • Antoni Wrotnowski
   • Wojciech Bronikowski
   • Konstanty Bożewski
   • Józef Kokeli
   • Wojciech Helcel
   • Tomasz Wentworth hr. Łubieński
   • Antoni Okolski
   • Mecenas Głębocki
   • Aleksander Majewski
   • Mecenas Tomaszewski
   • Dr. Henryk Podowski
   • Ks. Michał Nowodworski
   • Dr. Jan Dudrewicz
   • Władysław Taczanowski
   • Wojciech Gerson
   • Ludwik Kucharzewski
   • Stanisław Kierbedź : według fotografii Mieczkowskiego
   • Karol Winiewicz
   • Jan Jędrzejewicz
   • Ludwik Zegrżda
   • Fortunat Biegański
   • Hortensya hr. Małachowska
   • [Henryk Pillati]
   • Franciszek Krakowski
   • Konstanty Grzybowski
   • Edward Kowalski
   • Z jubileuszu fabryki Norblina i Wernera : [Albertyna z Norblinów Wernerowa]
   • Z jubileuszu fabryki Norblina i Wernera : [Teodor Werner]
   • Z jubileuszu fabryki Norblina i Wernera : [ Ludwik Norblin]
   • Mieczysław Frenkiel
   • Adolf Pawiński
   • Jan Kryński
   • Marceli Pawłowski
   • Maciej [ właśc. Mateusz] Szypnicki
   • Pan Piwoński
   • Teofil Tomicki
   • Jan Gadziński
   • Kajetan Wałowski
   • Serweryn Kozarzewski
   • Izydor Karśnicki
   • Julian Czajkowski
   • Katarzyna Lewocka
   • Michał Rogoziński
   • Ludwik Grabiński
   • Julian Świerczewski
   • Franciszek Betley
   • Leonard Janczewski
   • Rożnowski
   • Wiktoryn Dobrski
   • Edmund Jałowiecki
   • Konstanty Gruszecki
   • Aleksy Brzeziński
   • Józef Wosiński
   • Aleksander Gudowski
   • Stanisław Pfeiffer
   • Władysław Ostrowski
   • Adam Münchheimer
   • Józef Karnicki
   • Kajetan Mijakowski
   • Franciszek Garwoliński
   • Korneli Wołowski
   • Tomasz Malinowski
   • Jan Pankiewicz
   • Adam Umieniecki
   • Jan Zawadzki
   • Felicyan Lewandowski
   • Adolf Kłodziński
   • Józef Sadkowski
   • Teofil Zieliński
   • Maksymilian Fajans
   • Ludwik Górski : Prezes komitetu Towarzystwa kredytowego ziemskiego
   • Romuald Hube
   • Eugeniusz Dziewulski
   • Szymon Czechowicz
   • Członkowie dawnej redakcyi "Tygodnika"
   • Jan Kanty Gregorowicz
   • Karol Kucz
   • Dr Tytus Chałubiński
   • Karol Estreicher
   • Józefa Szlezygierówna
   • Józef Grzywiński
   • Żółkowski jako "Benet" w komedyi Fredry : Szkic St. Lenca [właśc. Lentza]
   • Żółkowski w "Safandułach" : Szkic St. Lenca [właśc. Lentza]
   • Żółkowski na łożu śmierci : według fotografii Konstantego zdjętej dla "Tygodnika"
   • Ksiądz Józef Hollak : Biskup sufragan sejneński
   • Władysław Wiślicki
   • Władysław Sandecki
   • Maria Wąsowska-Badowska
   • Ś. p. Antoni Waga : (Według fotografii Karolego i Puscha rysował Miłosz Kotarbiński)
   • Wojciech Bogusławski
   • Jan Tatarkiewicz
   • Adam Münchheimer
   • Józef Rzebiczek
   • Adolf Kozieradzki
   • Leopold Matuszyński
   • Hipolit Meunier
   • Ludwik Śliwiński
   • Karol Różalski
   • Leopold Lewandowski
   • Jan Meller
   • Kazimierz Kratzer
   • Jan Quattrini
   • Aleksandra Rakiewiczowa
   • Bolesław Ładnowski
   • Józefa Mazurowska
   • Założyciele pierwszej ochrony w Warszawie : Hr Piotr Łubieński [...] : Ludwik Pietrusiński [...] : Teofil Nowosielski [...] : Wilhelm Malcz [...] : Teofil Janikowski [...] : Stanisław Jachowicz [...]
   • Ś. p. Alexandra hr. Augustowa Potocka
   • Dr. Gustaw Fritsche
   • Włodzimierz Brodowski
   • Kazimierz Brodziński
   • Andrzej Brzeziński
   • Henryk Dobrzycki
   • Józef Kenig
   • Wincenty Korotyński
   • Jan Królikowski w roli Garricka z ,,Doktora Robin"
   • Józefa Kurcyuszowa
   • Wilhelm Lubelski
   • Henryk Łuczkiewicz
   • Bronisław Podbielski
   • Edward Przewóski
   • Wincenty Rapacki
   • Józefa Reszke-Kronenbergowa
   • Henryk Sienkiewicz
   • Wiktor Szokalski
   • Aleksander Szumowski
   • Jan Tatarkiewicz
   • Alojzy Żółkowski w roli hr. de la Seglière
   • Adolf Ostrowski
   • Edward Wolski
   • Honorata Leszczyńska
   • Józef Kotarbiński
   • Zuzanna Ostrowska
   • Władysław Szymanowski
   • Waleria Niewiarowska
   • Jadwiga Czaki
   • Bolesław Leszczyński
   • Kazimierz Łuniewski
   • Wincenty Niewiadomski
   • Wanda Barszczewska
   • Józef Grzywiński
   • Aleksandra Lüdowa
   • Maria Wisnowska
   • Mieczysław Frenkiel
   • [Ś. p. Karol Kucz]
   • [Fryderyk hr. Skarbek]
   • Tadeusz Chrzanowski
   • Jan Galasiewicz
   • Emil Deryng
   • Maria Nowakowska
   • Adolf Rzepko
   • Marian Prażmowski
   • Adam Malinowski
   • Marcela Borkowska
   • Magdalena Micińska
   • Anastazy Trapszo
   • Irena Trapszówna
   • Władysław Krogulski
   • Katarzyna Oswaldowa
   • Józef Narkiewicz
   • Ludwik Wiesiołowski
   • August Wrześniowski
   • Ks. Jakób Falkowski, założyciel Instytutu Głuchoniemych
   • Jan Królikowski
   • Leontyna Halpertowa
   • Helena Modrzejewska
   • Karol Gustaw Manitius
   • Bolesław Ładnowski
   • Alexandra Stromfeld-Klamrzyńska
   • Maria Deryng (Derynżanka)
   • Aloizy Żółkowski
   • Romana Popielówna
   • Józef Rychter
   • Dr. Konstanty Karwowski
   • Bronisława Dowiakowska
   • Helena Hermanówna
   • Regina Pinkiertówna
   • Stanisław Barcewicz
   • Józef Goebelt
   • Karol Juliusz Minter
   • Aleksander Myszuga
   • Władysław Seideman
   • Daniel Filleborn
   • Adam Dunin Mieczyński
   • Stanisław Budziński
   • Franciszek Cieślewski
   • [Sokrates Starynkiewicz generał broni, prezydent m. Warszawy]
   • Józef Chodakowski
   • Józef Szczepkowski
   • Witold Aleksandrowicz
   • Walenty Kwieciński
   • Hilary Dyliński
   • Emil Suszyński
   • Ludwik Rządca
   • Stanisław Kramsztyk
   • Franciszek Żmurko
   • Piotr Chmielowski
   • Tytus Mikulski
   • Bogumił Foland : (Wice Prezes Teatrów Warszawskich)
   • Celina Gładkowska (Julian Morosz)
   • Stanisław Jasiński
   • Józefa Kamocka
   • Adolfina Zimajer
   • Henryk Grubiński
   • Michalina Święcka
   • Rufin Morozowicz
   • Wawrzyniec Sikorski
   • Antonina Fillebornowa
   • Wincenty Rapacki (syn)
   • Wilhelmina Baumanowa
   • Seweryn Nowicki
   • Lucjan Rzecznik
   • Klementyna Czosnowska
   • Leonard Turczynowicz
   • Juliusz Borawski
   • Ludwik Rządca
   • Michał Kulesza
   • Aleksander Gillert
   • Władysław Przedpełski
   • Adam Malinowski
   • Zygmunt Noskowski
   • Wiktoria Bakaławiczowa
   • Władysław Holtzman
   • Helena Marcello
   • Władysław Rittendorf
   • Konstanty Fiszer : b. oficer wojsk polskich [...]
   • Prof. dr Romuald Pląskowski
   • Henryk Dobrzycki
   • Jan Kaźmirz Zawisza
   • Ś. p. Jan Śliwiński
   • Dr Józef Konstanty Rose
   • Eryk Jachowicz
   • [Jan Meller] - to samo w id 64563, nie będzie skanowany
   • [Jan Quattrini]
   • Bolesław Ładnowski [jako] Macbet : Według fotografii Karolego i Troczewskiego
   • Bolesław Ładnowski [jako] Don Guttiere (Lekarz swego honoru) : Według fotografii Karolego i Troczewskiego
   • Bolesław Ładnowski [jako] Lear : Według fotografii Karolego i Troczewskiego
   • Bolesław Ładnowski [jako] Franciszek Moor : Według fotografii Karolego i Troczewskiego
   • Bolesław Ładnowski [jako] Ryszard III : Według fotografii Karolego i Troczewskiego
   • Bolesław Ładnowski [jako] Hamlet : Według fotografii Karolego i Troczewskiego
   • Bolesław Ładnowski [jako] Antoniusz : Według fotografii Karolego i Troczewskiego
   • Bolesław Ładnowski [jako] Romeo : Według fotografii Karolego i Troczewskiego
   • Bolesław Ładnowski [jako] Otello : Według fotografii Karolego i Troczewskiego
   • Bolesław Ładnowski [jako] Nowowiejski (Przed ślubem) : Według fotografii Karolego i Troczewskiego
   • Bolesław Ładnowski
   • [Jerzy Aleksandrowicz]
   • Tablica pamiątkowa dla J. N. Leszczyńskiego w kościele Przemienienia Pańskiego
   • Dr Ludwik Natanson
   • Alexander Walicki
   • Kazimierz Alchimowicz
   • Ś. p. Michał Elviro Andriolli : Ur. w r. 1837-ym w Wilnie, zmarł w dniu 23-im sierpnia r. b. w Nałęczowie : Podług fotogramu M. Puscha : Rytował J. Łoskoczyński
   • Pomnik dra Tytusa Chałubińskiego w kościele ŚŚ Piotra i Pawła na Koszykach
   • Tymoteusz Rodziszewski
   • Alfred Sokołowski
   • Ignacy Baranowski
   • Edward Goldberg
   • Stefan Szyller
   • J. E. Ks. Arcybiskup warszawski Wincenty Popiel
   • Prof. Włodzimierz Brodowski
   • Kazimierz Gliński
   • Agnieszka Helwichówna
   • Władysław Olendzki
   • Kazimierz Zaleski [właśc. Zalewski]
   • Józef Lewandowski [wiceprezes Oddziału Tanich Kuchen]
   • Paulina Górska
   • Włodzimierz Zagórski
   • Stanisław Kronenberg
   • Henryk Pillati
   • Stanisław Wolski
   • Przedstawicielki „Halki” na scenie warszawskiej. Dnia 1 stycznia 1858 — 28 maja 1894 : K. Bondy; Brajninowa; W. Dobiecka [...]
   • Włodzimierz Wolski
   • Józef Unger
   • Michał Baliński
   • Leopold Kronenberg [1849-1937]
   • Dziesięciolecie Towarzystwa Ogrodniczego: Edmund Jankowski; J. Kaczyński; Władysław Kaczyński; Józef Sporny; Franciszek Szanior
   • Jan Konopacki
   • Stanisław Barcewicz
   • Aniela Bogusławska
   • Henryk Podowski
   • Julian Heppen
   • Zofia Noiretówna
   • Sabina Figarska
   • Franciszek Waliszewski
   • Marya Mirecka
   • Aleksandra Gilska
   • Teofila Szymanowska
   • Marya Szlezygier-Kamińska
   • Wanda Dobiecka-Lenczewska
   • Aleksandra Dąbrowska
   • Anastazya Szczepkowska
   • Helena Rejewska
   • Marya Wojakowska
   • Julia [właśc. Wilhelmina] Lewicka
   • Anna Marszałkowska
   • Rudolf Bernhardt
   • Teofil Niedźwiedzki
   • Aleksander Siwicki
   • Władysław [właśc. Józef] Rutkowski
   • Bronisława Chraszczewska
   • Józefa Rożniecka
   • Wanda Manowska
   • Wiktor Misiewicz
   • Honorata Majeranowska
   • Maryan Kulesza
   • Kaźmirz Wysocki
   • Mikołaj Turczyński
   • Marya Sznażanka
   • Stefania Engelkówna
   • Holtzmanowa Eleonora
   • Edmund Jagielski
   • Żelisław Żyburski
   • Matylda Dylewska
   • Zygfryda Gilska
   • Zofia Ostrowska
   • Leontyna Dąbrowska
   • Zofia Filatynowa
   • Janina Morettówna
   • Aniela Gillertowa
   • Romana Lukasówna [właśc. Lucasówna]
   • Leopold Filatyn
   • Ludwik Kuhne
   • Władysław Podkowiński w pracowni : Z albumu szkiców z natury Antoniego Kamieńskiego
   • Władysław Podkowiński : Według własnego portretu
   • Stefan Szyller
   • Mikołaj Tołwiński
   • Bogumił Foland : według fotografii M. Puscha
   • Stanisław Lentz
   • Wojciech Bogusławski
   • Stanisław Bogusławski
   • Władysław Bogusławski
   • Antoni Murzynowski
   • Józef Polkowski
   • Siostra Maryanna Deszczyńska
   • Alfred Schouppé
   • Władysław Gumiński
   • O. Prokop [Jan Leszczyński]
   • Stanisław Niedzielski
   • Polikarp Gumiński : Rysował H. Piątkowski
   • Michał Wołowski : Według fotografii M. Puscha
   • Andrzej Pruszyński
   • Leontyna Halpertowa : Rysował Wł. Podkowiński
   • Adolf Woliński
   • Ludwik Spiess
   • Alexander Temler
   • Herman Mayer
   • Ks. Władysław Michał Dębicki
   • [Przełożone żeńskich szkół artystycznych] : Halina Tokarzewska
   • [Przełożone żeńskich szkół artystycznych] : Bronisława M. Wiesiołowska
   • [Przełożone żeńskich szkół artystycznych] : Br. Poświkowa
   • [Przełożone żeńskich szkół artystycznych] : Alicya Nowńska
   • [Przełożone żeńskich szkół artystycznych] : Karolina Szmurło
   • Władysław K. Zieliński
   • Alexander Michaux
   • Ludwik hr. Krasiński
   • Alexander Rembowski przy pracy : Z albumu szkiców A. Kamieńskiego
   • Dr Alexander Przystański
   • Teodor Paprocki
   • Mieczysław Frenkiel jako Sganarelle w "Doktorze z musu" : Według fotogramu Kostki i Mulerta
   • Jadwiga Czakówna jako Lucynda w "Doktorze z musu" : Według fotogramu Kostki i Mulerta
   • Cezar Trombini
   • Felix Jaroński
   • Lucyan Wrotnowski
   • Cypryan Lachnicki
   • Jan Koehler
   • Ś. p. Antoni Zaleski
   • Jan Kleczyński
   • Ignacy Warmuth
   • Jadwiga Camillowa
   • Józef Ryszkiewicz
   • Eleonora Kurhanowiczowa
   • Alexander Zarzycki
   • Adolf Ostrowski
   • Katarzyna Jaczynowska
   • Emil Młynarski
   • [Lekarze szpitala św. Łazarza] : Dr Xawery Watraszewski
   • [Lekarze szpitala św. Łazarza] : Dr Julisz Diehl
   • [Lekarze szpitala św. Łazarza] : Dr Teofil Żera
   • [Lekarze szpitala św. Łazarza] : Dr Julian Widawski
   • [Lekarze szpitala św. Łazarza] : Dr Adolf Kozerski
   • [Lekarze szpitala św. Łazarza] : Dr Tadeusz Trzciński
   • [Lekarze szpitala św. Łazarza] : Dr Franciszek Giedroyć
   • [Lekarze szpitala św. Łazarza] : Dr Władysław Kopytowski
   • Zygmunt Noskowski
   • Dr Stanisław Markiewicz
   • Edward Lubowski
   • Jan Pankiewicz : Według fot. E. Troczewskiego
   • Franciszek Brauman
   • Aniela Wyrwiczówna
   • Henryk Wernic
   • Zofia Konarska
   • Zoe Nesleda-Mingardi [właśc.Zofia Mingardi]
   • Joanna Schwartz
   • [Jan] Popiel
   • Adolf Sonnenfeld
   • [Stanisław] Gillert
   • [Helena] Cholewicka
   • Wirgiliusz Calori
   • [Henryk] Marx
   • M.[aria] hr. Łubieńska
   • Włodzimierz Kretkowski
   • [Pułkownik] Konstanty Górski
   • Tytus Maleszewski : fot. A. Karoli
   • Marcelli Bacciarelli : Podług własnego portretu : Ze zbioru M. Bersona
   • Dr Włodzimierz Brodowski : nowo obrany Prezes warsz. Tow. Dobroczynności
   • Ignacy Matuszewski
   • Henryk Struve : Fotogr. M. Push
   • Józef Pankiewicz : Rys. Antoni Kamieński
   • Walery Kopernicki
   • Henryk Natanson
   • Alexandra Borkowska
   • Ś. p. Roman Jasiński
   • Aleksander Świętochowski
   • Ś. p. Klemens Junosza Szaniawski : Fot. Kostka i Mulert
   • Stanisław Brun
   • Jan Dekert : Przedostatni w XVIII wieku prezydent miasta Warszawy
   • Jan Wyssogota Zakrzewski : Ostatni w XVIII wieku prezydent miasta Warszawy
   • Stanisław Prauss
   • Stanisław Rohn
   • Henryk Melcer
   • Samstanaka (Frenkiel) i Wazantazena (Marcello) : (Scena zbrodni) : Fot. A. Karoli
   • Helena Marcello w roli Wazantazeny : Fot. A. Karoli
   • Komitet wystawy Retrospektywnej : fotografował dla Tygodnika A. Karoli
   • Franciszek Jawdyński
   • Cezar Biernacki
   • Teodor Jeske-Choiński
   • Helena Marcello
   • Jadwiga Czaki
   • Władysław Gajkiewicz
   • Edmund Jankowski
   • Józef Kaczyński
   • Bolesław Gepner
   • Władysław Kaczyński
   • Aleksander Szanior
   • Stanisław Rembieliński
   • Karol Kozłowski
   • Franciszek Szanior
   • Antoni Wałecki
   • Ks. Kanonik [Władysław] Seroczyński
   • Leon Józef Gellert
   • Stanisław Kozłowski
   • Józef Waśniewski
   • Józef Bielski
   • [Bolesław Leszczyński jako] Wojewoda (Mazepa)
   • [Bolesław Leszczyński jako] Petrucchio (Poskromienie złośnicy)
   • [Bolesław Leszczyński jako] Andrzej Kat (Turniej)
   • [Bolesław Leszczyński jako] Syn Puszczy
   • [Bolesław Leszczyński jako] Otello
   • Józef Mianowski
   • Walenty Miklaszewski
   • Dyrektorowie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego 1871-1896: Zygmunt Noskowski; Józef Wieniawski; Aleksander Zarzycki; Władysław Żeleński
   • Stanisław Szczutowski
   • Ks. Eugeniusz Gruberski
   • Henryk Sienkiewicz w swej pracowni
   • Członkowie honorowi W.T.M.: Józef Brzowski; Oskar Kolberg; Józefina z Reszków Kronenbergowa; Antoni Rubinstein; Mikołaj Rubinstein
   • Stanisław Jasiński
   • Władysław Wiślicki, (Inicjator Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego)
   • Gabriel Rożniecki
   • Władysław Holewiński
   • Nasi jubilaci : J. Brodowski, J. Cegliński, W. Gerson, Fr. Kostrzewski, Jerzy Majewski, Tytus Maleszewski, L. Molatyński
   • Emil Marx : (Wiceprezes Towarzystwa Muzycznego)
   • Adam Miinchheimer : (Dyrektor szkoły muzycznej)
   • Michał Hertz : (Wicedyrektor szkoły muzycznej)
   • Edward Wolski
   • [Edward] Wolski w roli Mazepy
   • Zygmunt hr. Rzyszczewski : (Zastępca wiceprezesa Towarzystwa Muzycznego)
   • Aleksander Poliński : (Sekretarz i bibliotekarz Towarzystwa Muzycznego)
   • Tomasz Zydel : (Skarbnik Towarzystwa Muzycznego)
   • Aleksander Feist
   • Stanisław Ciechomski
   • Gustaw Roguski
   • Aleksander Rajchman
   • Antoni Freyer
   • Edward Riidiger
   • Założyciele Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego : Stanisław Moniuszko ; Henryk Toeplitz ; August Freyer [...] ; Antoni Nagórny
   • Jadwiga Łuszczewska (Deodyma)
   • Dr Aleksander Heinrich
   • Prof. Julian Kosiński
   • Dr Bolesław Gepner
   • Stanisław Moniuszko według portretu Szemesza
   • Henryk Krajewski
   • Stanisław Masłowski
   • Stanisław Jachowicz
   • Stanisław Moniuszko
   • Józef Sikorski
   • Konstanty hr. Przeździecki
   • Józef Przyborowski
   • Gustaw Manitius
   • Dr. Ludwik Natanson
   • Ks. biskup Michał Nowodworski
   • Stanisław Witkiewicz
   • Izabela Smolikowska
   • Lekarze pogotowia ratunkowego: Grużewski; R. Jasiński; Łapiński; Pałęcki; Przypkowski; Tymieniecki; A. Zawadzki; Żurakowski
   • Ks. Biskup Henryk Piotr Kossowski
   • Rudolf Strobl
   • Romuald Pląskowski
   • Stanisław Brun
   • Antoni Murzynowski
   • Maria Ilnicka
   • Józef Poniatowski
   • Antoni Ślósarski
   • Stanisław Staszic
   • Onufry Kopczyński
   • Jan Albertrandy
   • Franciszek Ksawery Dmochowski
   • Jan Paweł Woronicz
   • Ludwik Osiński
   • Ks. Prałat Ignacy Dudrewicz
   • Józef Dziekoński : budowniczy : Fot. Mieczkowski
   • Julian Heppen
   • Ks. Franciszek Krupiński : Fot. L. Kowalski
   • Stanisław Olszewski
   • Jerzy Aleksandrowicz
   • Józef Elsner
   • Jakub Hempiński
   • Agnieszka Truskolaska
   • Tomasz Truskolaski
   • Wojciech Bogusławski
   • Kazimierz Owsiński
   • Stanisław Rzętkowski
   • Zygmunt Kiślański
   • Władysław Miller
   • Julian Majewski
   • Ks. Roch Filochowski
   • Ludwik Spiess
   • Jan Banzemer
   • Anastazy Trapszo