polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Biblioteki, muzea i salony sztuki

Publication structure:
 • Warszawa w ilustracji prasowej XIX w.
  • Kultura
   • Biblioteki, muzea i salony sztuki
    • Biblioteka Załuskich r. 1745
    • Wystawa obrazów w "Salonie Józefa Ungra"
    • Salon sztuk pięknych J. Ungra
    • Muzeum pszczelne w Warszawie : Projekt budowniczego Kozłowskiego
    • Muzeum rybackie w połączeniu z Akwaryum w Warszawie
    • Muzeum pszczelnicze na Koszykach
    • Muzeum pszczelnicze Lewickiego w Warszawie
    • Muzeum Etnograficzne, w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym
    • Typy Ludowe w Muzeum Etnograficznym , przy Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie
    • Wystawa nasion w "Muzeum Przemysłu i Rolnictwa" w Warszawie
    • W Muzeum Przemysłu i Rolnictwa : Wystawa nasion
    • Muzeum Rzemiosł [Warszawa]
    • Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę panoramy „Golgoty” [ul. Karowa]
    • Dotychczasowa siedziba Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
    • Obserwatorium meteorologiczne w Muzeum Rolnictwa i Przemysłu
    • Rotunda "Golgoty" [ul. Karowa w Warszawie]
    • Rotunda "Golgoty". Główne wejście od ul. Karowej, ozdobione rzeźbami dłuta J. Wasilkowskiego
    • Muzea prywatne w Warszawie. Zbrojownia Arkadiusza Strzałeckiego
    • Pracownia Wojciecha Gersona
    • Bitwa pod Piramidami : Wojciech Kossak zajęty malowaniem panoramy
    • Pracownia artysty-malarza Witolda Urbańskiego
    • "Salon artystyczny" [przy ul. Nowy Świat] : Wystawa obrazów Maryi Klass-Kazanowskiej
    • Wnętrze Biblioteki Głównej w Warszawie : (Rysował z natury Tegazzo)
    • Muzeum Starożytności w Warszawie [w pałacu Kazimierzowskim]
    • Widok zewnętrzny nowego gmachu Towarzystwa zachęty sztuk pięknych w królestwie polskim
    • Pracownia chemiczna p. Milicera, w muzeum przemysłowo - rolniczem w Warszawie
    • Wystawa obrazów (Salon) J. Ungra w Warszawie
    • Wnętrze nowego salonu sztuk pięknych Józefa Ungra, w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście nr 15 : Rysował Podbielski
    • Muzeum pszczelnicze w Warszawie
    • Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie : Widok gmachu muzealnego od strony Pragi ; Portret hr. L. Krasińskiego ; Sala odczytowa ; Widok z podwórza od strony wschodniej
    • Salon Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie
    • Muzeum Etnograficzne w Warszawie : Rysował na miejscu Paweł Rosen
    • Muzeum rzemieślnicze w Warszawie
    • Okazy ślusarstwa i wyrobów kutych w muzeum rzemieślniczem [w Warszawie]
    • Licytacja dzieł sztuki w salonie artystycznym [w Warszawie]
    • Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
    • "Komnata grecka" w muzeum etnograficznym : Według pomysłu prof. W. Gersona
    • Wystawa obrazów w Sali Ratuszowej : Według zdjętej dla "Tygodnika" fotografii E. Troczewskiego
    • T. Popiel, Z. Rozwadowski, J. Stanisławski i J. Styka przy pracy
    • Muzeum Pszczelnicze w Warszawie [ogród przy Frascati]
    • Muzeum Pszczelnicze w Warszawie
    • [Gmach wystawowy na dziedzińcu pałacu Potockich]
    • Fasada główna projektowanego gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
    • Projektowany gmach T. Z. S. P. Fasada boczna od ulicy Królewskiej
    • Projektowany gmach T. Z. S. P. Fasada boczna od kościoła ewangelickiego
    • Diorama „Starej Warszawy” na wystawie higienicznej : (Według fotografii Karolego)
    • Widok zewnętrzny dioramy Starej Warszawy na wystawie higienicznej. : (Według fotografii Conrada)
    • Budynek „Tatr” na Dynasach
    • Budowa sztucznego terenu przy panoramie „Tatr”
    • Wystawa retrospektywna : Fot. A. Karoli
    • Wystawa retrospektywna [Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych]
    • Sala biblioteki ordynackiej [w pałacu Czapskich-Krasińskich]
    • Pawilon biblioteczny pałacu hr. Krasińskich
    • Dom Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie
    • Biblioteka Ordynacka [Zamoyskich w pałacu Błękitnym]
    • Tympanon na nowym gmachu Tow. Zach. Sztuk Pięknych w Warszawie : według pomysłu Zygmunta Otto
    • Grupa malarzy przy pracy nad panoramą : K. Pułaski, W. Kossak, M. Wywiórski, W. Jasieński, Z. Rozwadowski, J. Ryszkiewicz, Cz. Tański : Fot. J. Golcz
    • Dwudziestopięciolecie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie : Zbiory sztuki stosowanej [...]
    • Dwudziestopięciolecie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie : Gmach muzeum, sala dczytów [...]
    • Nowa ulica w Warszawie : w głębi Teatr Nowości
    • Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt., Muzeum pszczelnicze na Koszykach w Warszawie
    • Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt, Salon artystyczny J. Ungra w Warszawie : Wystawa obrazów J. Matejki : Bitwa pod Grunwaldem : Hołd Pruski : Rysował z natury J. Konopacki
    • Sztuka stosowana : Gabinet w stylu moderne Bronisławy Poświkowej : ze współudziałem pp. A. Kanigowskiej i St. Kossowskiej[...]
    • Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot., Wystawa Wiosenna w salonie Krywulta : Fot. Ł. Dobrzański
    • Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890), Wystawa szkiców artystów polskich na rzecz budowy gmachu dla Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie
    • Wystawa szkiców urządzona przez malarzy warszawskich : Rysował Zientarski
    • Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt., Dom Muzeum Przemysłu i Rolnictwa od strony Krakowskiego Przedmieścia : Rysował Ksawery Pillati : Rytował A. Malinowski w Drzeworytni "Kłosów"
    • Gmach hemicyklu"Golgota"
    • Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot., [Gmach hemicyklu "Golgota"] : Grupa figur na szczycie gmachu : : Rzeźba Wasilkowskiego : Fot. E. Troczewskiego
    • Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot., [Gmach hemicyklu "Golgota"] : Wejście od ulicy Karowej : Fot. E. Troczewskiego
    • Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot., [Gmach hemicyklu "Golgota"] : Roboty przygotowawcze : Fot. E. Troczewskiego
    • Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot., [Gmach hemicyklu "Golgota"] : Na podium przed obrazem : Fot. E. Troczewskiego
    • Nicz, Edward (1851-1916). Ryt, Nowe muzeum starożytności i dzieł sztuki w Warszawie
    • Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt, Wystawa obrazów p. A. Krywulta w Hotelu Europejskim w Warszawie
    • J. T. Ryt., Wystawa w pałacu Bruhlowskim w Warszawie przedmiotów przeznaczonych na wystawę Moskiewską
    • Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt., Na wystawie starożytności : Prawnuki wobec zbroi pradziadów : Szkic Fr. Kostrzewskiego
    • M[alinowski], A[leksander] (1855-1917). Ryt., Wystawa sztuk i starożytności w zastosowaniu do przemysłu w Pałacu Brühlowskim w Warszawie
    • Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot., Wystawa obrazów ś. p. Juliusza Kossaka : w Salonach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych : Fot. J. Golcz
    • Gmach Towarzystwa sztuk pięknych
    • Nowy "Salon" A. Krywulta : Fot. L. Kowalskiego
    • Wystawa dzieła Matejki "Bitwa pod Grunwaldem" W pałacu Namiestnikowskim w Warszawie
    • Projekt gmachu panoramy "Golgoty" K. Kozłowskiego
    • Założenie kamienia węgielnego pod budynek panoramy Golgoty : Podług fotografii E. Troczewskiego
    • Gmach panoramy Tatr w ogrodzie na Dynasach : Fotogr. S. Bogackiego
    • Projekt na gmach Towarzystwa Sztuk Pięknych w Warszawie : Pomysł P. M. Tołwińskiego
    • Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot., Wystawa obrazów należących do dawnej Szkoły Sztuk Pięknych : urządzona w Ratuszu [...] : Pogług fotografii E. Troczewskiego
    • Krajewski, J. Ryt., Sala główna w bibliotece Ordynacyi hr. Krasińskich
    • Krajewski, J. Ryt., Pawilon pałacu Ordynacyi hr. Krasińskich mieszczący bibliotekę