polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Zabawy, bale, sceny rodzajowe, typy warszawskie

Publication structure:
 • Warszawa w ilustracji prasowej XIX w.
  • Życie obyczajowe
   • Zabawy, bale, sceny rodzajowe, typy warszawskie
    • Widok Czerniakowa w czasie odpustu
    • Niedziela w mieście
    • Rober, F. H.r. Ryt., Szwajcarska Dolina w Warszawie
    • Bielany pod Warszawą podczas Zielonych Swiątek
    • Rutkowski, R. Ryt., Handlarze uliczni Warszawscy
    • [Baba z chlebem]
    • [Podróżni na peronie kolei żelaznej]
    • Dolina Szwajcarska
    • Panna posażna w salonie
    • Wieśniaczka z Wilanowa
    • Bielany pod Warszawą w czasie Zielonych - Świątek
    • Wyprawa z Warszawy na majówkę. Powrót do Warszawy z majówki
    • Bal sylwestrowy
    • Bal w Dolinie Szwajcarskiej
    • Mokre lato : Warszawski prysznic
    • Wianki na Wiśle
    • Bal „Pogotowia ratunkowego”
    • Karnawał dla Ubogich
    • Karnawał Ujazdowski
    • Bielany w Zielone Świątki
    • Ognie na ulicach
    • Wystawa Higieniczna. Dzieci się bawią
    • Wielkanoc w Warszawie : Zabawy ludowe na Polu Mokotowskim
    • „Raut biały” w wielkiej sali Ratusza
    • "Wesele wiejskie" na Dynasach [Warszawa]
    • Bal kostiumowy w sali Ratuszowej
    • Na Polu Mokotowskim. Corso kwiatowe
    • Z typów Powiśla : Dzieci zaniedbane i sieroce
    • Stara Warszawa : Wnętrza domów i ulice na Starem-Mieście
    • Dzisiejsze zabawy Wielkanocne w Warszawie
    • Zabawa kwiatowo-loteryjna w ogrodzie Saskim, odbyta dnia 19 czerwca roku bieżącego
    • Nosiwody warszawscy
    • Obchód wigilii ś. Jana w Warszawie
    • Zabawa loteryjno-kwiatowa w Ogrodzie saskim
    • Przemysł uliczny w Warszawie : Koszykarz, Sitarz, Miotełkarz, Kobziarz, Ptasznik, Piaskarka, Słomiankarz
    • Typy i postacie ludowe : Druciarze
    • Dziewczyna wiejska przy kądzieli, z okolic Wilanowa : (Podług fotografii Beyera)
    • Palestrant
    • Przemysł uliczny w Warszawie : Żyd handlarz, Wędrowny grajek, Śmieciarka, Tracz, Szlifierz, Druciarz, Obwarzaniarka, Kiełbaśnik, Węglarz
    • Tracze warszawscy
    • Piaskarze warszawscy
    • Zabawa na korzyść dotkniętych powodzią dnia 28 lipca 1867 r.
    • Karnawał
    • Posłańcy publiczni w Warszawie
    • Fijołki. [Dziewczyna sprzedająca kwiaty]
    • Brukarze
    • Sceny i obrazki z Saskiej Kępy pod Warszawą : (Rysował z natury H. Pillati)
    • Wylądowanie pod Bielanami, w drugi dzień Zielonych Świątek : (Rysował Henryk Pillati)
    • W lasku bielańskim
    • Na Saską Kępę : Rysunek Alfreda Kowalskiego
    • Z placu Ujazdowskiego : Rysował z natury Edward Lewi
    • Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt., Kataryniarz
    • Bielany podczas Zielonych świątek : Rysunek oryginalny E. Perla
    • Tracz warszawski : Rysunek oryginalny S. Masłowskiego
    • Z życia karnawałowego
    • Wystawa koni i inwentarza : Rysował na miejscu Masłowski
    • Bal w sali ratusza warszawskiego na korzyść szpitala dla dzieci, odbyty w dn. 19 stycznia r.b.
    • Z karnawału
    • Obrazek na Pradze : (Podług własnego obrazu, rysował Alfred Kowalski)
    • Obchód „Wianków” w Warszawie
    • Krajewski, J. Ryt., Grek handlujący
    • Bal artystów w Warszawie : Rysował C. Jankowski
    • Wiosna warszawska : Rysunek oryginalny F. Kostrzewskiego
    • Maskarada z tombolą odbyta d. 28 lutego r.b. w salach redutowych w Warszawie, na rzecz Kasy Wsparcia Artystów Dramatycznych
    • Uroczystość wianków, odbyta w Warszawie d. 27 czerwca, przez Towarzystwo wioślarskie : Rysował Ksawery Pillati
    • Życie Warszawskie : Loteria fantową na rzecz domu schronienia „Przytulisko” w ogrodzie hr. Wł. Branickiego zwanym „Frascati”
    • Wejście na maskaradę
    • Z zabaw świątecznych na Ujazdowie
    • Na Bielanach
    • Czwarta maskarada [Życie warszawskie]
    • Z życia Warszawy
    • Z typów Warszawskich : Tragarz
    • Życie warszawskie : Na pociąg! : Rysunek oryginalny S. Wolskiego
    • Warszawianka : kopia akwarelii Juliusza Fałata
    • Maskarada w klubie cyklistów : Rysował Stanisław Wolski
    • Z jubileuszu fabryki Norblina i Wernera : Zabawa fabryczna na Czystem
    • Z kroniki balowej : Bal panieński w resursie kupieckiej, odbyty w d. 8-ym b. m.
    • Z kroniki balowej : Bal na „Szpitalik”
    • Zielone Świątki na Bielanach
    • Z wystawy obrazów Franciszka Kostrzewskiego : Na wyścigach
    • Dziady na Powązkach
    • Przy ognisku
    • Szkice wiosenne [rysunek Fr. Kostrzewskiego]
    • F. Kostrzewski : Wiosenne rozkosze
    • Zabawy ludowe na polu Mokotowskiem
    • Pociechy Warszawy
    • [Lodownicy] : Prom lodowy
    • [Lodownicy] : Do przerębla
    • [Lodownicy] : Wyławianie towaru
    • Z zabawy ludowej na polu Mokotowskiem : Podług fotografii K. Brandla
    • [Zabawa odpustowa w Czerniakowie]
    • [Bielany w majową niedzielę]
    • Na balu handlowym
    • Z Wianków : łodzie "Lutni" i łyżwiarzy
    • Z Wianków : łódź cyklistów
    • Z Wianków : transparent malarzy pokojowych
    • Corso w Warszawie : Przed trybunami : Według fotografii L. Kowalskiego
    • Bal studencki w sali Ratuszowej
    • Z zabawy w Dolinie Szwajcarskiej, dnia 11 b. m.
    • Koncert w Bagateli na budowę gmachu W. Tow. Muz. : St. Sawiczewski
    • Z zabawy artystycznej na Polu Mokotowskiem
    • [Obchód wianków]
    • Wesele krakowskie z jarmarku na Dynasach urządzonego przez Towarzystwo Cyklistów na dochód Pogotowia Ratunkowego d. 3 b.m. [września 1897]
    • Wejście na zabawę ludową w Parku Praskim : Szkic z natury
    • Zabawa ludowa w Parku Praskim : Teatr : Szkic z natury
    • Pokątny doradca
    • Warszawscy stróże nocni w wieku XVIII-tym : Ze zbiorów Norblina
    • Stanowcza chwila
    • Zabawy dziecinne na placu Ujazdowskim : Fot. A. Karoli
    • Miotełki satyryczne z roku 1829
    • Miotełki satyryczne z roku 1829
    • Zabawa dla dzieci w dolinie Szwajcarskiej : Fot. A. Karoli
    • Lato : Szkice Ksawerego Pillatego
    • Z Bielan : Szkice robione w pierwszy dzień świąt
    • Historia nowo wznoszonej Kamienicy w Warszawie
    • Ze światka kryminalnego : Twarze rysowane podług fotografii złodziei warszawskich
    • Szkice z Ujazdowa
    • Niedziela na Saskiej Kępie pod "Dębem" : Szkic Władysława Szymanowskiego
    • Ostatnia godzina
    • Bakałarz : Kopia obrazu Horowitza, z wystawy Tow. zachęty sztuk pięknych w Warszawie, podług fotografii Beyera
    • Zabawa loteryjno-kwiatowa w ogrodzie Saskim w Warszawie : odbyta d. 18 czerwca r.b. na cel dobroczynny : Rysował z natury H. Pillati
    • Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys., Bal w fabryce K. Szlenkiera
    • Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt., Zabawa w Łazienkach : rysował Dymitrowicz : wyciął na drzewie Szymborski
    • Kolęda biednych
    • Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890), Kwietna niedziela : Wyjście z kościoła Panny Maryi w Warszawie
    • K.P. Ryt., Zabawa na dochód "Przytuliska" w Dolinie Szwajcarskiej w Warszawie : Karawana idąca do Mekki : Układ i rysunek Jana Konopackiego
    • Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt, Wystawa róż w Starej Pomarańczarni w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie
    • Wianki 1884 r. : Rysował z natury Jan Konopacki
    • Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890), Regaty na Wiśle w dniu 6 Lipca r.b. [1884]
    • Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt., Młoda Warszawa : Rysunek J. Konopackiego
    • Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt, Młoda Warszawa : Rysunek J. Konopackiego
    • Deklamator : St. Lentz : 1887
    • Warszawa przed stu laty i dzisiaj : Balet układu J. Mendeza : Wystawiony [...] : rysował J. Konopacki : Wytrawiał [...]
    • Niewdzięczni słuchacze : Rysunek F. Kostrzewskiego : Fototyp Orgelbranda
    • Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt., Na Ujazdowie : Rysowal K. Pillati : rytował A. Malinowski w Drzeworytni "Kłosów"
    • Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt., Z życia Warszawy : Wieśniacy pierwszy raz w Warszawie : Rysował J. Konopacki : rytował Malinowski w Drzeworytni "Kłosów"
    • Nicz, Edward (1851-1916). Ryt., Korso warszawskie : Rysunek Ks. Pillatego : ryt. w drzew. "Kłosów" Edward Nicz
    • Z karnawału : Rysunek Franciszka Kostrzewskiego
    • Z zabawy dziecinnej w ogrodzie zoologicznym : Wyścigi
    • Z zabawy dziecinnej w ogrodzie zoologicznym : Przejażdżka
    • Z zabawy dziecinnej w ogrodzie zoologicznym : Kto mocniejszy?
    • Z zabawy dziecinnej w ogrodzie zoologicznym : Rzucanie piłką do celu
    • Zabawa dziecinna w ogrodzie zoologicznym w Warszawie : Rysował z natury Ks. Pillati : Illuminacya i tańce
    • Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt., Zabawy dzieicęce w tattersalu : Rysował Wł. Zamarajew : rytował S. Antoszewicz w Drzeworytni "Kłosów"
    • Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt., Z ulic Warszawy : Druciarz : Rys. J. Pankiewicz : Ryt. E. Gorazdowski
    • Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt., Na wyścigach : Rys. W. Podkowiński : Ryt. E. Gorazdowski
    • Wyścigi : Rys. St. Lenc [właśc. Lentz]
    • Nowy kapelusz : Rysował Stanisław Lenc [właśc. Lentz]
    • Raut muzyczny : Rysunek Stanisława Lenca [właśc. Lentza]
    • Dręczyciele podwórzowi spokojnego lokatora warszawskiego : Rysunek Franciszka Kostrzewskiego
    • Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt., W Kantorze loteryi : Rysunek X. Pillatego
    • Przyjemności zamożnego człowieka : Rysunek Franciszka Kostrzewskiego
    • W ogrodzie : K. Pillatego
    • Dzienny Zarobek : Rysunek S. Lenca [właśc. Lentza]
    • Z życia studentów : 1 : Pokusa [...]
    • Typ uliczny : szkic F. Kostrzewskiego
    • Z życia Warszawy w pierwszej połowie roku : Szkic S. Lenca [właśc. Lentza]
    • Z życia Warszawy w drugiej połowie roku : Szkic S. Lenca [właśc. Lentza]
    • Spacer w upiększonej alei Ujazdowskiej : [Rysunek St. Lentza]
    • Z Saskiej Kępy : Rysunek St. Lentza
    • Warszawa o różnych porach dnia : Rysunek F. Lanciego
    • Zabawa na lodzie w Parku Łazienkowskim w Warszawie : Rysunek Sandeckiego
    • W ciężkie mrozy : Rysunek W. Pawliszaka
    • Szkice karnawałowe : 1 : Bal : 2 : Toast : Rysunki W. Sandeckiego
    • Przed salą balową : Rysunek W. Sandeckiego
    • Maskarada na lodzie w klubie Cyklistów : dnia 15 lutego r. b. : Rysował z natury K. Pillati
    • Zabawa z loteryą fantową w ogrodzie Frascati w Warszawie d. 16 Czerwca r. b. : Rysował z natury W. Zamarajew
    • Antrakt w Ogródku : Rysunek Józefa Eismonda
    • Nicz, Edward (1851-1916). Ryt., Typy Alexandra Gierymskiego
    • "Książę Radziwiłł Panie Kochanku karetą zaprzężoną [...] : Józef Ryszkiewicz
    • Słomiankarka
    • Baba z zabawkami
    • Pastuszek z okolic Warszawy
    • Druciarz
    • Stróżka
    • Śmieciarka
    • Zaduszki : Dziady z pod Ś-go Krzyża : Z albumu Józefa [właśc. Jana] Piwarskiego
    • Bal artystyczny pod nazwą "Na starem zamczysku" w Dolinie Szwajcarskiej
    • Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot., Powrót z Bielan : Fot. Ł. Dobrzański
    • Kossak, Juliusz (1824-1899), Cyganerya warszawska
    • Typ warszawski Franciszka Kostrzewskiego : Młodzieniec mający przed sobą przyszłość ... skrzypiącą
    • Typy warszawskie : Jegomość mający za sobą wesołą przeszłość
    • Karnawał miejski na Dynasach : Z korowodu cyklistów : Rysował Ilinicz
    • Wystawa wiosenna w salonie artystycznym : Rys. K. Biske
    • Na sali : [Karnawał Nicejski na Dynasach]
    • Karnawał Nicejski w ogrodzie na Dynasach : na dochód nieuleczalnych chorych : Rys. L. Ilinicz
    • Wianki na Wiśle : Rys. Ilinicza
    • Wianki : Rys. Ilinicza
    • Zabawa ludowa w Parku Prazkim : [...] : Rys. Ilinicz
    • Raut męzki w Towarzystwie Łyżwiarskiem : Rys. Jana Holewińskiego
    • Michalski, S. Ryt., [Sprzedawca gazet] : Idź precz łotrze, z waszymi gazetam! [...]
    • Obchód wianków w Warsz. Tow. Wioślarskim w d. 23 czerwca 1899 r. : Rysował Jan Holewiński
    • Bal malarzy w Dolinie Szwajcarskiej
    • Kowalski, A. [właśc. Leonard Andrzej]. Fot., Turniej średniowieczny urządzony staraniem Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego
    • [Maskarada na Dynasach]
    • Z balu kostiumowego na "Przytulisko" : Podług fotografii E. Troczewskiego
    • Z pola Mokotowskiego
    • [Zielone Świątki na Bielanach]
    • Obchód "Wianków" w Towarzystwie Wioślarskim w Warszawie : Rysunek W. Girgasa
    • Dzień Zaduszny : Dziady z 1839 r. pod kościołem Św. Krzyża w Warszawie : Z "Kramu Malowanego" J. F. Piwarskiego
    • Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt., Z wieńcem na grób ojcowski w dzień imienin
    • N[icz], E[dward] (1851-1916). Ryt, Powinszowanie noworoczne roznosiciela dzienników
    • Telakowski, J.[an]. Ryt., Na Gwiazdkę : Was Tylko-śmy oczekiwali : Rysował F. Kostrzewski
    • Corso : Rysunek L. Ilinicza
    • Rysunek Ksawerego Pillatiego : Niezwykły gość
    • Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt., Wielka zabawa w Dolinie Szwajcarskiej w Warszawie
    • Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt., Żebracy na Powązkach pod Warszawą
    • Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt., Szkice charakterystyczne Franciszka Kostrzewskiego : Na przystanku drogi żelaznej
    • Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt., Błogosławieni wszyscy miłosierni albowiem, miłosierdzie będzie ich udziałem : Rysunek Andriollego : Patrz wiersz St. Grudzińskiego
    • Pomianowski, [Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt., Kawiarniani politycy warszawscy
    • Krajewski, J. Ryt., Warszawa : Dolina Szwajcarska podczas koncertu Fliegego
    • Szkice charakterystyczne Franciszka Kostrzewskiego : Mały rozjemca
    • Wiśniewski, M.[arceli] Ryt., Straszny gość
    • Wiśniewski, M.[arceli] Ryt., Szkice charakterystyczne Franciszka Kostrzewskiego : Zatrudnienia kobiet : Dawniej : Dzisiaj
    • Krajewski, J. Ryt., Nowy sąsiad : Podług akwarelli F. Kostrzewskiego : z Wystawy Obrazów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Krolestwie Polskim
    • Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt., Poczciwy koleżka : Podług akwarelli F. Kostrzewskiego
    • Warszawa w lecie : Rysunek J. Wasilewskiego
    • "Corso" : Wóz alegoryczny "Kuryera Warszawskiego" : Według rysunku prof. W. Gersona
    • "Corso" : Defilada powozów : rysunek Jana Wasilewskiego
    • Uroczystość "wianków" urządzona przez Tow. wioślarskie : Obrazy pomysłu J. Ryszkiewicza i St. Jasieńskiego
    • Z wycieczki drukarzy warszawskich do Młocin : Według fotogramu W. Twardzickiego
    • Pierwszy dzień Wielkiej Nocy : Czy będziemy dziś jedli ?
    • Neuman, Karol (ok. 1841-1875). Ryt., Pierwszy dzień Wielkiej Nocy : Czy będziemy dziś tańczyły
    • Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt., Szkice karnawałowe przez Ksawerego Pillatego
    • Urywek z dekadentyzmu