polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Rzeźby Wita Stwosza w ołtarzu Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w kościele Świętego Marcina, w Warszawie

Publication structure:
 • Warszawa w ilustracji prasowej XIX w.
  • Wyznania religijne
   • Budownictwo sakralne
    • K.K. Ryt., Kościół xx Kamedułów na Bielanach
    • Kościół panien Sakramentek w Warszawie
    • Kościół ewangelicki w Warszawie
    • Wnętrze kościoła Śto-Krzyskiego
    • Kościół Śto-Krzyski w Warszawie
    • Kościół OO. Reformatorów w Warszawie
    • Kaplica Loretańska na Pradze
    • Zakrystya w kościele księży bernardynów w Warszawie
    • Pomnik K. Brodzińskiego w kościele pp. wizytek w Warszawie
    • Czerniaków [Kościół Św. Bonifacego]
    • Pomnik Stanisława Małachowskiego w Kościele św. Jana w Warszawie
    • Kübler, Ryt., Projektowany kościół na Placu Grzybowskim w Warszawie
    • Kościół w Willanowie
    • Dawna dzwonnica PP. Bernardynek w Warszawie
    • Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt., Posąg T. Czackiego w kościele pp.Wizytek w Warszawie
    • Wnętrze Kościoła Katedralnego Ś-go Jana w Warszawie
    • Kościół OO. Bernardynów w Warszawie
    • Kościół Karmelitów bosych w Warszawie
    • Kościół XX. Jezuitów w Warszawie
    • Kościół ś. Krzyża w Warszawie
    • Kościół ewangelicki w Warszawie
    • Kościół [Narodzenia Najświętszej Marii Panny] w Mokotowie
    • [Pomnik Stanisława i Janusza książąt mazowieckich]
    • [Pomnik braci Mikołaja i Stanisława Wolskich]
    • [Pomnik Stanisława Małachowskiego]
    • [Figura Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia]
    • Wnętrze nowego kościoła na Woli pod Warszawą
    • [Katedra Św. Jana]
    • Widok Żoliborza [konwikt ks. pijarów]
    • Rober, F. H. Ryt., Anioł Zmartwychwstania O. Sosnowskiego [w Kościele ks. Karmelitów]
    • [Figura Św. Feliksa]
    • [Figura Św. Jana Nepomucena]
    • [Posąg Zbawiciela]
    • Kościół ś. Aleksandra w Warszawie
    • Widok Czerniakowa [kościół Bernardynów]
    • Bielany pod Warszawą [widok klasztorny]
    • Kościół w Wawrzyszewie
    • Nowy kościół reformowany w Warszawie
    • Krzyż przy ulicy Leszno
    • Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół Ś.Ś. Piotra i Pawła na Koszykach w Warszawie
    • Kościół katedralny Ś-go Jana w Warszawie
    • Kościół i klasztor OO. Kamedułów na Bielanach
    • Kościół Świętej Trójcy (b. OO. Trynitarzy) na Solcu
    • Pomniki w katedrze świętego Jana w Warszawie
    • Widok kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła od ulicy Nowogrodzkiej
    • [Pomnik ks. Adama Jakubowskiego w kościele św. Krzyża]
    • [Plan sytuacyjny]. Kościół przy ul. Nowolipki
    • Kościół przy ulicy Nowolipki
    • [Zegar na wieży kościelnej]
    • Klasztor Ś-go Kazimierza na Tamce
    • Warszawa : Kościół pod wezwaniem Ś-go Krzyża
    • Rzeźba A. Pruszyńskiego "Chrystus upadający pod Krzyżem"
    • Kaplica Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, w kościele Świętego Marcina przy ul. Piwnej
    • Kościół Ś-go Floryana na Pradze
    • Pomnik J. I. Kraszewskiego w kościele Św. Krzyża
    • Kościół Ś-go Karola Boromeusza przy ulicy Chłodnej
    • [Statua Najświętszej Marii Panny przed kościołem św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej]
    • Posąg Najświętszej Maryi Panny Łaskawej
    • Pomnik ś. p. Henryka Krajewskiego : Rzeźba Wacława Szymanowskiego
    • Archikatedra Warszawska. Ołtarz wielki i prezbiterium
    • Archikatedra [św. Jana]
    • Nazwa Główna [Archikatedra Warszawska]
    • Kościoły warszawskie : Św. Aleksandra
    • Kościoły warszawskie : Św. Augustyna
    • Kościoły warszawskie : Św. Floriana
    • Kościoły warszawskie : Św. Karola na Powązkach
    • Kościoły warszawskie : Św. Piotra i Pawła
    • Kościoły warszawskie : Wszystkich Świętych
    • Kościoły warszawskie : Św. Wincentego na Bródnie
    • Wnętrze kościoła w gmachu warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności
    • Kościół "Zbawiciela" : Projekt stanowczo zatwierdzony do wykonania
    • Poświęcenie fundamentów nowego kościoła na Woli przez J. E. biskupa ks. Kazimierza Ruszkiewicza
    • Kościół Św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej
    • Wnętrze kościoła Świętego Karola Boromeusza
    • Kaplica w sali nr 8 szpitala Dzieciątka Jezus
    • Kaplica sióstr Miłosierdzia
    • Kościół w Królikarni
    • Wnętrze kościoła w Królikarni
    • Święto w więzieniu : Kaplica [w domu kary u zbiegu Długiej i Nalewek]
    • Kościół Świętej Trójcy [na Długiej]
    • Stara Warszawa w obrazach Z. Vogla : Kościół świętego Andrzeja
    • Front archikatedry po odnowieniu [św. Jana w Warszawie]
    • Pomnik d-ra Józefa Mianowskiego w kościele po-Pijarskim, w Warszawie
    • Kościół Wszystkich Świętych
    • Kościół księży dominikanów w Warszawie
    • Kościół Panny Marii na Nowym Mieście
    • Kościół popauliński w Warszawie
    • Kościół po-bernardyński w Warszawie, od strony zjazdu
    • Pomnik Jana Tarły w kościele księży pijarów w Warszawie
    • Kościół św. Jana w Warszawie
    • Kościół i klasztor po-bernardyński w Warszawie, od strony Krak. Przedm.
    • Kościół karmelitów na Lesznie w Warszawie : (Rysował z natury Kozarski)
    • Kopia obrazu Jakuba Palmy (młodszego), znajdującego się [...] kościoła archikatedralnego św. Jana w Warszawie : (Rysował Tegazzo podług fotografii Sachowicza, rytował Pokorny w drzeworytni Tyg. Illustr.)
    • Widok na kościół Panny Maryi w Warszawie od strony Wisły
    • Wnętrze kościoła N.P. Maryi w Warszawie
    • Kościół św. Józefa Oblubieńca N.M.P. przy Krakowskiem Przedmieściu w Warszawie
    • [Kaplica przy Królikarni błędnie podpisana jako Kościół parafialny Narodzenia N.M.P. w Mokotowie pod Warszawą]
    • Korytarze przy kościele Św. Jacka w Warszawie
    • Poświęcenie dolnego kościoła parafialnego Wszystkich Świętych : ( Rysował z natury Ksawery Pillati)
    • Wnętrze kościoła w Wilanowie : (Rysował z natury Podbielski)
    • Wnętrze kaplicy Pana Jezusa w kościele metropolitalnym św. Jana w Warszawie : (Rysował z natury L. Piechaczek)
    • Pomnik ś. p. Juliana Bartoszewicza w kościele Opieki św. Józefa na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie wykonany ze składek publicznych przez A. Pruszyńskiego rzeźbiarza
    • Wizerunek Zbawiciela, rzeźba drewniana w ołtarzu kaplicy Pana Jezusa, przy kościele św. Jana w Warszawie : (Podług fotografii p. p. Kostki i Mulerta)
    • Pomnik księdza Jakuba Falkowskiego w kościele św. Aleksandra w Warszawie
    • Okno malowane na szkle przez hr. Marię Łubieńską w kościele św. Jana w Warszawie
    • Grobowiec Katarzyny z Kosińskich Ossolińskiej, w kościele Św. Jacka (podominikańskim) w Warszawie
    • Rzeźba w kościele św. Aleksandra w Warszawie
    • Nowa synagoga w Warszawie, inaugurowana uroczyście d. 26 b. m.
    • Ambona w kościele św. Krzyża w Warszawie, wykuta z żelaza przez miejscowego księdza Tettera, w r. 1696
    • Drzwi inkrustowane od chóru po-bernardyńskiego w Warszawie : Rysował Adryan Głębocki
    • Drzwi w kościele ks. ks. dominikanów Warszawie : Rysował A. Głębocki
    • Ambona w kościele Opieki Św. Józefa (p. p. wizytek) w Warszawie
    • Pomnik ś. p. Polikarpa Girsztowta, w kościele ś-o Krzyża w Warszawie : Dzieło Kaźmirza Ostrowskiego
    • Kościół opieki św. Józefa (p.p. wizytek) w Warszawie : Rysował B. Podbielski
    • Dawny kościół ks. ks. dominikanów obserwantów, przy ulicach Krakowskie przedm. i Nowy Świat w Warszawie
    • Pomniki Czackiego i Brodzińśkiego w kościele p.p. wizytek w Warszawie : Rysował z nartury A. Głębocki
    • Ławki inkrustowane w kościele po-dominikańskim w Warszawie : Rysował Adryan Głębocki
    • Jarmużyński, J. Ryt., Nowowystawiony kościół ewangelicko-reformowany w Warszawie
    • Jarmużyński, J. Ryt., Ambona gotycka w kościele ewangelicko-reformowanym
    • Medal pamiątkowy, wybity na uroczystość stuletniego istnienia kościoła ewangelicko-augsburskiego w Warszawie : Dzieło Bronisława Puscha
    • Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt., Wnętrze kościoła W. W. Świętych w Warszawie widziane z chóru
    • Pomnik Sobieskiej (z Wesslów), żony królewicza Konstantego u pp. sakramentek w Warszawie
    • Pomnik Karoliny de Bouillon, wnuczki Jana Sobieskiego u pp. sakramentek w Warszawie
    • Położenie kamienia węgielnego pod kościół św. Barbary, wznieść się mającym na dawnym cmentarzu świętokrzyskim w Warszawie
    • Elewacja kościoła Św. Barbary : (Podług fotografii Brandla)
    • Plan kościoła Św. Barbary w Warszawie : (Podług fotografii Brandla)
    • Pomnik śp. Jastrzębowskiego w kościele świętokrzyskim w Warszawie : (Dzieło J. Prószyńskiego)
    • Kropielnica w kościele Św. Anny w Warszawie
    • Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt., Antepedium w kościele Św. Jana [Chrzciciela w Warszawie]
    • Domek kamedulski na Bielanach pod Warszawą zbudowany przez Władysława
    • Ołtarz wielki w kościele W.W. Świętych w Warszawie : (Podług projektu Z. Kiślańskiego ; rysował Podbielski podług fotografii Konrada w Warszawie)
    • Kościół Ś. Ś. Piotr i Pawła na dawnym cmentarzu Śo-krzyzkim w Warszawie
    • Ks. biskup Adam Naruszewicz. Rzeźba zmarłego d. 27-go stycznia r. b. w Rzymie Oskara Sosnowskiego, ofiarowana kościołowi Ś.Ś. Piotra i Pawła w Warszawie
    • Pomnik Marianny z hr. Potockich hr. Bruhlowej w kościele O.O. Kamedułów na Bielanach pod Warszawą
    • Pomnik ś. p. Bolesława Podczaszyńskiego w kościele p. p. wizytek : dzieło Andrzeja Pruszyńskiego
    • Dawny kościół na cmentarzu świętokrzyskim w Warszawie
    • Konsekracja nowego kościoła Ś.Ś. Piotra i Pawła na Koszykach w Warszawie
    • Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół Św. Floriana na Pradze w d. 13 czerwca r.b. [1888]
    • Kamień kryjący serce Fryderyka Szopena w kościele Ś-go Krzyża w Warszawie
    • Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt., Pomnik M. K. Sarbiewskiego, odsłonięty w d. 5 lipca r.b. [1888] w kościele popijarskim
    • Kościół św. Aleksandra w Warszawie
    • Kościół W.W. Świętych na Grzybowie
    • Pomnik ks. biskupa J. Hollaka w kościele W.W. Świętych na Grzybowie
    • Album Warszawy według fotograficznych zdjęć K. Brandla : Kościół Panny Maryi na Nowem - Mieście
    • Kaplica w Instytucie Głuchoniemych
    • [Projekt konkursowy p. Wachulskiego na fronton kościoła Wszystkich Świętych] : Ośm bogosławieństw [...]
    • Poświęcenie kamienia węgielnego pod kościół św. Augustyna przy ulicy Nowolipki
    • Kościół na Solcu
    • Kościół śś. Floryana i Michała na Pradze : Według fotografii Karolego i Troczewskiego
    • Kościół św. Augustyna przy ulicy Dzielnej : Według fotografii Karolego i Troczewskiego
    • Kościół WW. Świętych na Grzybowie
    • Kościół na Powązkach
    • Ściana szczytowa kościoła św. Jerzego
    • Katedra Św. Jana w Warszawie : Presbiteryum po odnowieniu : Podług fotogramu Szalaya
    • Nowa kaplica w kościele św. Antoniego
    • Kościół Św. Augustyna
    • Wnętrze kościoła Św. Augustyna
    • Kościół Św. Floriana na Pradze [w budowie]
    • Zaułek przy ul. Kapucyńskiej w Warszawie [Nagrobki przy kościele po-Kapucyńskim]
    • Kościół na Woli, widziany z boku : Według planu J. Dziekońskiego
    • Kościół na Woli : Front : Według planu J. Dziekońskiego
    • Kościółek karmelitanek bosych (Św. Teresy, dziś Towarzystwo Dobroczynności) na Krakowskim Przedmieściu
    • Kościół pp. sakramentek na Nowym Mieście
    • Tablica poświęcona pamięci dr Matlakowskiego, dłuta Leopolda Wasilkowskiego
    • Katedra Śgo Jana
    • Nawa Główna w Kościele Św. Jana
    • Tył Kościoła św. Jana, od strony Kanonii
    • Wnętrze Kościoła Katedralnego Św. Jana : według obrazu Marcina Zaleskiego
    • Pierwotny front kościoła św. Jana : według starego sztychu
    • Kościół na Powązkach : Fot. A. Karoli
    • Statua N. Maryi Panny Łaskawej : Fot. A. Karoli
    • Kościół w Królikarni
    • Figura św. Jana przy ulicy Senatorskiej w Warszawie
    • Kościół Św. Karola Boromeusza w Warszawie
    • Główna nawa kościoła Św. Karola Boromeusza : Fot. A. Karoli
    • Nawa główna w kościele Popijarskim w Warszawie
    • Ołtarz Ś-go Karola Boromeusza
    • Ołtarz Ś-go Józefa
    • Ołtarz Wniebowzięcia N.M.P.
    • Kościół Ewangelicki w Warszawie przed r. 1830 : widziany z Ogrodu Saskiego
    • Plac Ewangelicki w Warszawie w roku 1855 : na prawo, gdzie parkan, mieści się dzisiejsza siedziba T.Z.S.P.
    • Pius Weloński : Tablica pamiątkowa w kościele Wszystkich Świętych w Warszawie
    • Projekt kościoła Zbawiciela w Warszawie : Stefan Szyller, nagroda pierwsza : Fot. J. Golcz
    • Tablica pamiątkowa ś. p. Andrzeja Pruszyńskiego w kościele Św. Krzyża w Warszawie, wykonana przez Piusa Welońskiego
    • Były klasztor Księży Benonów w Warszawie
    • Konsekracya Kościoła Ś-go. Floryana na Pradze
    • Wnętrze kościoła Św. Floryana na Pradze. Fot. A. Karoli
    • Kaplica dawnego szpitala Dzieciątka Jezus
    • Projekt wejścia głównego do kościoła "Zbawiciela" : Rzeźba T. Bylewskiego
    • Poświęcenie kościoła Wszystkich Świętych na Grzybowie : [Rysował z natury Kossak]
    • Obchód stuletniej rocznicy urodzin S. B. Lindego w kościele Ewangelickim
    • Walter. Ryt., Kościół Wszystkich Świętych na Grzybowie : rysował Kiślański : wyciął na drzewie Walter
    • Wnętrze kościoła W. W. Świętych w Warszawie
    • Sznage. Ryt., Plan kościoła Wszyst. Św. na Grzybowie : Rysował Kiślański rytował Sznage
    • [Kościół św. Kazimierza]
    • [Kościół św. Karola Boromeusza przy ulicy Chłodnej]
    • Ołtarz główny w kościele mokotowskim
    • Kościół mokotowski pod Warszawą
    • Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot., Chrystus i Jawnogrzesznica
    • Kościół Panien Wizytek w Warszawie : Z biblioteki ordynacyi hr. Krasińskich : Zygmunt Vogel
    • Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt., Anioł Zmartwychwstania : Rzeźba [...] : Rysował K. Pillati : Ryt. Malinowski w Drzeworytni "Kłosów"
    • Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt., Chrystus Pan w grobie : Rzeźba [...] : Rysował K. Pillati : Ryt. Antoszewicz w Drzeworytni "Kłosów"
    • Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt., Pomnik Al.[eksandra] Hr. Przeździeckiego : Rzeźba [...] : Rysował J. Konopacki : Ryt. Malinowski w Drzeworytni "Kłosów"
    • Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt., Ksiądz Biskup Naruszewicz : Rzeźba Oskara Sosnowskiego [...] : Rysował K. Pillati : Ryt. Antoszewicz w Drzew. "Kłosów"
    • Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt., Tadeusz Czacki : Rzeźba Oskara Sosnowskiego [...] : Rysował K. Pillati : Ryt. Malinowski w Drzeworytni "Kłosów"
    • Projekt rozszerzenia kościoła Świętego Alexandra w Warszawie : J. Dziekońskiego : uwieńczony pierwszą nagrodą
    • Plan kościoła Świętego Alexandra : J. Dziekońskiego
    • Plan kościoła Świętego Alexandra w Warszawie : uwieńczony drugą nagrodą : Projekt St. Szyllera
    • Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt., Plan kościoła Świętego Alexandra w Warszawie : uwieńczony trzecią nagrodą : Projekt A. Krysińskiego
    • Stary Kościoł z 1844 r. [na dawnym cmentarzu świętokrzyskim]
    • Kościoł stary zdawnemi katakumbami w roku 1852 [na dawnym cmentarzu świętokrzyskim]
    • Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt., Rzeźba B. Syrewicza : Pomnik Rafała Hadziewicza w kościele Ś. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Warszawie : Podług fotogr. Conrada : Ryt. A. Malinowski
    • Rzeźby w kościele Ś. Marcina : poaugustyańskim : przy ulicy Piwnej w Warszawie : Postać niewiadoma : Święty Krzysztof : Święty Erazm
    • Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt., A. Gierymski : Kościół Panny Maryi na Nowem Mieście w Warszawie : Ryt. S. Antoszewicz
    • K. P. Ryt., Elewacya nowego Kościoła na Koszykach w Warszawie : Projekt Edwarda Cichockiego
    • Plan nowego Kościoła na Koszykach w Warszawie
    • Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt., Konfesyonał : Barocco : w kościele katedralnym Ś. Jana w Warszawie : Rys. J. Wróblewski : Ryt. A. Malinowski
    • Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt., Wnętrze synagogi na Tłomackiem w Warszawie : Ryt. S. Antoszewicz
    • Nicz, Edward (1851-1916). Ryt., Projekt pomnika mającego stanąć w kościele Ś. Krzyża w Warszawie : Rzeźba J. Kryńskiego
    • Pomnik Józefa Mianowskiego odsłoniony w dniu 14 b.m. w kościele po-Pijarskim w Warszawie
    • Archikatedra św. Jana w Warszaiwe po odnowieniu : Rys. H. Kudera
    • Stara Warszawa : Klasztor PP. Kanoniczek od strony ogrodu na Marywilu : Zygmunt Vogel
    • Tablica wmurowana w kościele Św. Piotra i Pawła ku uczczeniu pierwszego prezesa Tow. Ogrod.
    • Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot., Pomnik J. I. Kraszewskiego w kościele Św. Krzyża w Warszawie : Podłu fotografii A. Karolego
    • Ambona w kościele Św. Krzyża w Warszawie
    • Nowe organy budujące się w fabryce braci Blombergów dla Kościoła Wszystkich Świętych na Grzybowie
    • Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie, Wizerunek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w kościele Św. Anny [...] : Fot. "Conrada"
    • Budynek zwany "Kaplicą moskiewską" w ogrodzie posesyi gimnazyum 1-go
    • Pomnik Stanisława Małachowskiego w kościele katedralnym św. Jana
    • Grobowiec książąt Mazowieckich w kościelekatedralnym św. Jana
    • Nagrobek Szymona Czechowicza w kościele po-Kapucyńskim w Warszawie
    • Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt., Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie
    • Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt., Wnętrze kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie
    • Pomnik prymasa Michała Poniatowskiego w katedrze Św. Jana w Warszawie
    • Pomnik Jana Pawła Pawęża Woronicza w katedrze Św. Jana w Warszawie
    • Pomnik Łukasza Nagórskiego w katedrze Św. Jana w Warszawie
    • Pomnik Stanisława Streliza [właśc. Strzelicy] w katedrze Św. Jana w Warszawie
    • Pomnik Bartłomieja Zaliwskiego : kaszt. [elana] warszawskiego w katedrze Św. Jana w Warszawie
    • Katedra Św. Jana w Warszawie
    • Pomnik Stanisława Małachowskiego w katedrze Św. Jana w Warszawie
    • Stalla boczna przy wielkim ołtarzu w katedrze Św. Jana w Warszawie
    • Chrzcielnica roboty Petrusa Noire Gallusa i pomnik Marcelego Baciarellego i jego żony Fryderyki w katedrze Św. Jana w Warszawie
    • Widok perspektywy wnętrza katedry Ś-go. Jana w Warszawie : Fot. A. Karolego
    • Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot., Ambona w katedrze Ś-go. Jana w Warszawie : Fot. A. Karolego
    • Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot., Ołtarz wielki w katedrze Ś-go. Jana w Warszawie : Fot. A. Karolego
    • Nowy kościół na Powązkach
    • Kościół Ś-go Stanisława na Woli
    • Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot., Kościół Św. Karola Boromeusza [przy ul. Chłodnej]
    • Pomnik zbiorowy zmarłych proboszczów [w kościele Św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej]
    • Kościół Ś. Jana przed przebudowaniem : Ze starego drzeworytu
    • Szolc, M. Lit., Warszawa : Plac i kościół Ewangelickich około r. 1840 : Litografia M. Szolca : Ze zbioru W. Gomulickiego
    • Projekt grobowca dla Fryderyka Szopena : p. Marconiego
    • Pomnik wzniesiony doktorowi Polikarpowi Girsztowtowi w kościele Św. Krzyża w Warszawie : wykonany przez p. Kaz. Ostrowskiego
    • Płyty grobowe bronzowe w Kościele Św. Jacka w Warszawie
    • Grobowiec Ks. Jana Pawła Woronicza w Kościele Farnym w Warszawie
    • Drzwi w zakrystyi kościoła Św. Anny w Warszawie : Rysował z natury A. Głębocki
    • Drzwi w zakrystyi kościoła Ś-tej Anny w Warszawie : Rys. A. Głębocki
    • [Figury z dolnego kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie]
    • Chrystus : Rzeźba Brodzkiego w kościele Wszystkich Świętych w Warszawie : Podług fotografii A. Karolego
    • Pomnik w kościele w Mokotowie wzniesiony ku uczczeniu ś. p. dr Józefa Stummera : Podług fotografii St. Bogackiego
    • Kościół Św. Augustyna : ufundowany przez ś. p. hrabinę Augustową Potocką : poświęcony d. 10-go b. m. : Podług fotografii E. Troczewskiego
    • Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt., Kościół Ewangelicko-Reformowany na Lesznie w Warszawie
    • Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa), Kościół Wszystkich Świętych na Grzybowie : według fotogramu "Kostka i Mullert"
    • Plac na Grzybowie przed wybudowaniem kościoła Wszystkich Świętych
    • Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa), Ambona w kościele Wszystkich Świętych : Według fotogramu "Kostka i Mullert"
    • Budowa kościoła Wszystkich Świętych : Kopia z obrazu St. Masłowskiego
    • Pomnik ks. Biskupa Józefa Hollaka w kościele Wszystkich Świętych na Grzybowie w Warszawie
    • Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa), Pomnik M. K. Sarbiewskiego : podług fotografii "Kostka i Mullert"
    • Statua Jezusa Chrystusa Miłosiernego : Rzeźba W. Bogaczyka
    • Chrystus na krużganku kościoła Św. Krzyża : Kompozycya A. Pruszyńskiego
    • Posąg Matki Boskiej przed kościołem Św. Karola Boromeusza w Warszawie
    • [Kościół katedralny Św. Jana w Warszawie] : Stalle w prezbyteryum kościoła Ś-go Jana w Warszawie : Fotografia St. Bogackiego
    • Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot., [Kościół katedralny Św. Jana w Warszawie] : Prezbyteryum kościoła katedralnego Ś-go Jana w Warszawie : Fotografia St. Bogackiego
    • Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot., [Kościół katedralny Św. Jana w Warszawie] : Ołtarz w kaplicy Pana Jezusa w kościele Św. Jana w Warszawie : Podług fotografii St. Bogackiego
    • Pomnik ś. p. Antoniego Bądzkiewicza w kościele po-pijarskim
    • Telakowski, J.[an]. Ryt., Stopięćdziesiąta rocznica założenia szpitala Świętego Jana Bożego w Warszawie : Kościół Świętego Jana Bożego w Warszawie
    • Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt., Synagoga budująca się przy ulicy Tłomackie : w Warszawie
    • Krajewski, J. Ryt., Projekt Ołtarza Wielkiego do kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie
    • Tablica pamiątkowa dla ś. p. D-ra prof. Tytusa Chałubińskiego : wmurowana w kościele Wszystkich ŚŚ. w Warszawie
    • Kościół w Willanowie : fundacyi hr. A. Potockiej
    • Kościół przy ulicy Dzielnej : fundacyi hr. A. Potockiej
    • Kościół w Mokotowie
    • Kościół w Czerniakowie
    • Pomnik ks. Adama Jakubowskiego
    • Neuman, Karol (ok. 1841-1875), Statua Matki Boskiej przed Kościołem świętego Antoniego w Warszawie
    • Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot., Kościół Św. Floryana na Pradze : Według fotografii M. Puscha
    • Kościół Zbawiciela
    • Projekt kościoła pod wezwaniem Zbawiciela : [godło "Pójdźmy za Nim"]
    • [Projekt kościoła pod wezwaniem Zbawiciela] : Plan projektu powyższego kościoła : [godło "Pójdźmy za Nim"]