polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

[Szkoła Techniczna]

Publication structure:
 • Warszawa w ilustracji prasowej XIX w.
  • Kultura
   • Szkolnictwo
    • Obserwatoryum i ogród botaniczny w Warszawie
    • Obserwatorium astronomiczne w Warszawie [...]
    • Widok gmachu Instytutu Szlacheckiego w Warszawie
    • Medal na pamiątkę założenia Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu
    • Dom Instytutu Muzycznego w Warszawie
    • Uniwersytet Królewsko-Warszawski
    • Instytut Głuchoniemych w Warszawie
    • Pawilon Uniwersytetu Królewsko-Warszawskiego sztuk pięknych
    • Ozdoby mundurowe Członków Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu
    • Oznaki dla Członków duchownych Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu
    • Pałac Uniwersytetu, zwany Kazimirowski, czyli Biblioteka publiczna przy Uniwersytecie Warszawskim
    • Widok pałacu Kazimierowskiego przed jego restauracyą, oraz pawilonów, na użytek Uniwersytetu Królewsko-Warszawskiego zajętych
    • Marymont [Instytut Agronomiczny]
    • Schmidt, M., Hahle, G. Ryt., Otwarcie ochrony ubogich dzieci pod nazwą księdza Baudouina w Warszawie
    • Roeber, F. H. Ryt., Akademia Medyko-Chirurgiczna w Warszawie
    • Delahaye. E. Ryt., Otworzenie w Warszawie ochrony ner 8, dnia 31 pażdziernika 1859 roku
    • Röber, G. Ryt., Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie
    • Otwarcie Szkoły ogrodniczej przy Ogrodzie pomologicznym w Warszawie
    • W " Szkole rzemiosł" w Warszawie : Wykłady teoretyczne : Przy warstatach
    • Akt zakończenia roku szkolnego w Instytucie głuchoniemych i ociemniałych
    • Instytut moralnie zaniedbanych chłopców w Mokotowie
    • Szkoła śpiewu przy Towarzystwie Muzycznem
    • W Warszawskim Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych. Popis doroczny
    • "Szkoła Rzemiosł" przy ulicy Jasnej [nr 3]
    • Byłe gimnazyum realne, dzisiejszy uniwersytet
    • Realniacy
    • W Towarzystwie Muzycznym. Lekcja śpiewu pod kierunkiem Zygmunta Noskowskiego
    • Jaskółki warszawskie [Szkoła ogrodnicza dla kobiet przy ul. Wiejskiej]
    • Szkoła techniczna, Wawelberga i Rotwanda przy ulicy Mokotowskiej
    • Aula b. Szkoły Głównej
    • Gmach b. Szkoły Głównej
    • Profesorowie i uczniowie b. Szkoły Głównej, wydziału filologiczno-historycznego : Henryk Sienkiewicz, [...]
    • Rektor Szkoły Głównej i profesorowie wszystkich jej wydziałów
    • Egzamin w Warszawskim Instytucie Głuchoniemych : (Rysował z natury Gerson)
    • Gabinet wzorów gipsowych w Warszawie : (Rysował z natury Tegazzo) [ byłej Szkoły Sztuk Pięknych]
    • Gmach Szkoły Głównej Warszawskiej : (Rysował z natury Ksawery Pillati)
    • Gmach b. Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie
    • Egzamin w ochronie ks. Baudouina podług metody froeblowskiej
    • Popis w Instytucie głuchoniemych i ociemniałych w Warszawie
    • Gmach Instytutu głuchoniemych i ociemniałych w Warszawie
    • Sala wykładowa kursu specjalnego Szkoły Techniczno-Przemysłowej przy drogach żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej
    • Popis uczniów szkoły technicznej przy drodze żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, odbyty dnia 28 czerwca r. b. : Rysował Ksawery Pillati
    • Widok zewnętrzny ; Aula b. Szkoły Głównej
    • Widok ogólny Instytutu Głuchoniemych
    • Wnętrze Instytutu Głuchoniemych
    • Szkoła rzemiosł Konarskiego : Warsztat ślusarski
    • Szkoła rzemiosł Konarskiego : Warsztat tokarski
    • Warsztaty rzemieślnicze Wł. Kronenberga : Sala rekreacyjna
    • Warsztaty rzemieślnicze Wł. Kronenberga : Warsztat krawiecki
    • Warsztaty rzemieślnicze Wł. Kronenberga : Warsztat szewskii
    • Dom dla ubogich chłopców przy ulicy Lipowej
    • Pracownia chemiczna prof. J. Boguskiego
    • Pracownia fizyczna prof. Biernackiego
    • Pawilon politechniki w Warszawie, podczas egzaminów : Fot. A. Karoli
    • Gmach politechniki w Warszawie : Fot. A. Karoli
    • Fasada główna nowej politechniki : Projekt St. Szyllera
    • Profil nowej politechniki : Projekt St. Szyllera
    • Instytut anatomo-patologiczny : Projekt architekta Jabłońskiego
    • Szkoła imienia Konarskiego w Warszawie
    • Szkołą Techniczna Towarzystwa Dróg Żelaznych : Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Budgoskiej
    • G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt., Widok gmachów uniwersyteckich czyli tak zwany Pałac Kazmirowski w Warszawie
    • Politechnika warszawska : Front i wejście główne
    • Politechnika warszawska : Zabudowania od strony wewnętrznej : Pawilon chemii : Warsztaty : Pawilon mechaniczny
    • Politechnika warszawska : Pawilon fizyki
    • Frankiewicz, Szkoła Tołwińskiej : Fot. Frankiewicz
    • Frankiewicz, Szkoła Tołwińskiej : Kopuła nad salą rekreacyjną z galeryą idącą wokoło sali : Fot. Frankiewicz
    • Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910), Szkoła Świecimskiego : Sala aktowa : Fot. Kulewski
    • Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910), Gmach Szkoły Świecimskiego : Fot. Kulewski
    • Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie : Pogrzeb dyrektora J. Papłońskiego : [...]
    • Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890), Gwiazdka w Istytucie Głuchoniemych i Ociemniałych : Rys. K. Pillati : Ryt. K. Pomianowski w Drzeworytni "Kłosów"
    • Szymański, F. Ryt., Schody główne w Szkole prywatnej p. A. [właśc. W.] Górskiego w Warszawie
    • Gmach dla szkół początkowych w Warszawie : Projekt W. Kozłowskiego i A. Nieniewskiego
    • Gmach byłej Szkoły Głównej
    • Dziekani byłej Szkoły Głównej w roku 1862
    • Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot., Zjazd wychowańców byłej Szkoły Głównej : Wydział filologiczno-historyczny : Fot. J. Golcz
    • Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot., Zjazd wychowańców byłej Szkoły Głównej : Wydział prawny : Fot. J. Golcz
    • Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot., Zjazd wychowańców byłej Szkoły Głównej : Wydział matematyczny : Fot. J. Golcz
    • Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot., Zjazd wychowańców byłej Szkoły Głównej : Wydział farmaceutyczny : Fot. J. Golcz
    • Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot., Zjazd wychowańców byłej Szkoły Głównej : Wydział przyrodniczy : Fot. J. Golcz
    • [Szkoła Techniczna]
     • [Szkoła Techniczna] : Edward Świecimski : Dyrektor Szkoły Technicznej
     • [Szkoła Techniczna] : Wystawa wyrobów uczniów szkoły technicznej z roku szkolnego 1897
     • [Szkoła Techniczna] : Warsztaty ślusarskie : kuźnia : tokarnie : gisernia
     • [Szkoła Techniczna] : Warsztaty ślusarskie i tokarskie
     • [Szkoła Techniczna] : Warsztaty stolarskie
    • Zakład Fotograficzny "Orion" (Warszawa), Gmach szkoły technicznej Wawelberga i Rotwanda : Fotogr. "Orion"
    • Pawilon szkoły froeblowskiej p. Kellerówny [na wystawie higienicznej] : Podług fotogr. Conrada
    • Szkoła froeblowska p. Jahołkowskiej [na wystawie higienicznej] : Podług fotografii Conrada
    • Instytut Mokotowski
    • Instytut Mokotowski [dla moralnie zaniedbanych chłopców] : Wychowańcy w warsztacie
    • Instytut Mokotowski [dla moralnie zaniedbanych chłopców] : Wychowańcy na gimnastyce
    • Budowa nowego gmachu szkoły techniczno-mechaniczej w Warszawie : Podług fotografii A. Karolego
    • Szkoła froeblowska p. Kellerówny [na wystawie higienicznej] : Podług fotografii Conrada
    • J. K. Ryt., Warsztaty naukowe Szkoły Technicznej przy Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej : w Warszawie
    • Wiśniewski, M.[arceli] Ryt., Marymont : Instytut ospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa : Brama wjazdowa : Kaplica : Domek ogrodnika
    • [Szkoła Rzemiosł przy ul. Składowej w Warszawie]
    • Poświęcenie nowego domu Szkoły p. Rontalera przy ulicy Kaliksta