polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

[Z wyposażenia byłego zamku królewskiego w Warszawie]

Publication structure:
 • Warszawa w ilustracji prasowej XIX w.
  • Urbanistyka, architektura i budownictwo
   • Zamki, pałace i dwory
    • Pałac w Jabłonnie
    • Pałac w Mokotowie
    • Pałac Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Staszyca) w Warszawie
    • Jabłonna
    • Widok pałacu w Wilanowie
    • Widok pałacu w Wilanowie w dawnym jego stanie
    • Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt., Sala balowa w Pałacu Paca
    • Willanów
    • Zamek Warszawski od strony Wisły
    • Królikarnia
    • Röber, H. Ryt., Pałacyk letni w tejże possessyi, [Leszno 696]
    • Willanów
    • Widok Wilanowa
    • Dom byłego Towarzystwa przyjaciół nauk w Warszawie
    • Łazienki
    • Widok Królikarni pod Warszawą, własności X. Michała Radziwiłła
    • Łazienki Królewskie
    • B. Zamek królewski
    • W Łazienkach Królewskich, w Warszawie
    • Izba Sądowa Warszawska na placu Krasińskich. Wielkie Schody
    • Wilanów
    • Warszawa : Teatr na Wyspie w Łazienkach
    • Stara Warszawa. Łubieńszczyzna. [Rozbiórka pałacu]
    • Warszawa w ogrodach : Pałac hr. Tarnowskich
    • Pałac wilanowski, b. rezydencja Sobieskiego
    • Gabinet króla Jana III, w pałacu wilanowskim
    • Zbiory porcelany chińskiej, w pałacu wilanowskim
    • Kaplica Jego Ekselencji w Pałacu Arcybiskupim [ul. Miodowa]
    • Pałac Arcybiskupi przy ul. Miodowej
    • Popiersia królów polskich
    • Stara Warszawa : Krakowskie-Przedmieście : Pałac hr. Tarnowskich przebudowany na hotel Bristol
    • Pałac prymasowski
    • Wilanów : Rezydencya Jana Sobieskiego
    • Kaplica domowa arcypasterza [Wincentego Chościak Popiela]
    • Pałac Łazienkowski
    • Pałacyk niegdyś królowej Maryi Kaźmiry w Marymoncie
    • Widok Ujazdowa od strony Wisły
    • Marymont pod Warszawą (Podług litografii Seweryna Oleszczyńskiego, wykonanej w r. 1828)
    • Grossów czyli Aleksandrówka, pod Marymontem
    • Wnętrze ogrodu Resursy Kupieckiej w Warszawie
    • Pałac Resursy Kupieckiej w Warszawie
    • Wnętrze sali resursy Kupieckiej podczas obiadu na cześć Matejki, dnia 29 września : (Rysował na miejscu Ksawery Pillati)
    • Pałac niegdyś Brühlowski w Warszawie, od strony zachodniej
    • Pałac Krasińskich w Warszawie, przy ulicy Długiej, w r. 1795 : Podług akwareli Vogla, będącej w posiadaniu pani Burlakowskiej
    • Pałac w Królikarni pod Warszawą, przed pozarem z dnia 14 sierpnia r. b.
    • Krajewski, J. Ryt., Szczątki pałacu książąt de Nassau w Warszawie
    • Pałac w Łazienkach
    • Dawny pałac księcia de Nassau
    • Dworek "Pod filarkami"
    • Sala Malinowa w b. Zamku królewskim
    • Kaplica w b. Zamku królewskim
    • Sala Koncertowa w b. Zamku królewskim
    • Sala Tronowa w b. Zamku królewskim
    • Sala Cisowa w b. Zamku królewskim
    • Dawny pałac Łubieńskich przy ul. Królewskiej
    • Pałac Tarnowskich przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie
    • Dawny pałac Kazanowskich w Warszawie
    • Pałac Saski
    • Pałac Radziwiłłowski
    • Pałac królewski w Łazienkach warszawskich
    • Sala Salomona w Pałacu Królewskim w Łazienkach warszawskich
    • Sala w Pałacu Belwederskim
    • Sala w Białym Domku
    • Zamek Królewski w Warszawie
    • Pałac Pod Blachą
    • Domek Biały w Łazienkach
    • Galeria gotycka w Wilanowie w początkach bieżącego stulecia
    • Pałac w Mokotowie w początkach bieżącego stulecia
    • Marymont
    • Pałac Brühlowski
    • Kamera pruska w Warszawie (dzisiejsza Izba Sądowa na placu Krasińskich)
    • Dawny Belweder
    • Pałac niegdyś Branickich
    • Pałac Kazimierzowski
    • [Pałac Kazimierzowski] : Dawna Biblioteka Główna
    • Pałac prymasowski
    • Pałac Załuskich
    • Wykopaliska po dawnym pałacu Daniłowiczów : ściana lewa
    • Wykopaliska po dawnym pałacu Daniłowiczów : ściana prawa
    • Salon Chopinów w pałacu Krasińskich w r. 1832 : oficyna lewa, drugie piętro od ulicy, po wyjeździe Chopina : Według szkicu Wilhelma Kolberga
    • Dawny pałac mniszchowski : Z planu Tirre Gaill'a
    • Dawna Biblioteka Załuskich z figurą Matki Boskiej : Własność Ksaw. hr. Branickiego
    • Gmach pałacu Załuskich przy ulicy Daniłowiczowskiej, mający uledz zburzeniu : Fot. A. Karoli
    • Baszta w pałacu hr. Załuskich przy ulicy Daniłowiczowskiej
    • Pałac Czapskich : Ze starej ryciny
    • Pałac Czapskich po jego przebudowie na pałac Ordyn. hr. Krasińskich : Fotogr. S. Sigismond
    • Pałac w Belwederze : według starego sztychu
    • Pałac Błękitny : ze starego drzeworytu
    • Pałac Błękitny dzisiaj
    • Sala ciągnienia loteryi przed stu laty w Warszawie [w Pałacu Staszica] : Ze zbiorów Wiktora Gomulickiego
    • [Pałac rządowy Krasińskich] : Pierwotny wygląd pałacu za Augustów Saskich : Z planu Tirre-Gailla
    • [Pałac rządowy Krasińskich] : Widok pałacu po przebudowaniu z r. 1785 : Kopia z drzeworytu zdjętego z oryginału Zygmunta Vogla
    • [Pałac rządowy Krasińskich] : Gmach Senatu po przeróbce budowniczego Aignera : Według ryciny L. Dymitrowicza
    • [Pałac rządowy Krasińskich] : Sala dla publiczności dolna
    • [Pałac rządowy Krasińskich] : Sala górna
    • [Pałac rządowy Krasińskich] : Klatka schodowa
    • Były zamek królewski w czasie reperacji wieży w 1873 r.
    • Dom bankiera Kronenberga przy rogu ulicy Mazowieckiej i Królewskiej w Warszawie
    • Willa Kruzego
    • [Pałac Paca] : Dawny Pałac książąt Czartoryskich : z planu Tirre Gaill'a
    • [Pałac Paca] : Dawnieszy pałac Paca : obecnie gmach Sądu Okręgowego
    • Ruiny pałacu Dynasowskiego
    • Pałac Dynasowski : Z planu Tirre Gailla
    • Domek przy ulicy Koszykowej
    • Domek przy ulicy Koszykowej
    • Pałac Brühlowski w XVIII wieku : Z planu Tirre-Gaila [właśc. Tirregaille'a]
    • Pałac Brühlowski w XIX wieku
    • Pałac Brühlowski od strony ulicy hr. Kotzbuego
    • Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot., Były pałac hr. Tarnowskich : obecnie burzony : Według fotografii Jadwigi Golcz
    • Dom staroszlachecki w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej
    • Münchheimer, A[dam] (1861-1900). Fot., Gabinet J. E. ks. Arcybiskupa W. Popiela w pałacu arcybiskupim w Warszawie
    • Münchheimer, A[dam] (1861-1900). Fot., Wnętrze kaplicy prywatnej J. E. ks. Arcybiskupa W. Popiela w pałacu arcybiskupim w Warszawie
    • Kaplica prywatna J. E. ks. Arcybiskupa W. Popiela w pałacu arcybiskupim w Warszawie
    • Pałac arcybiskupi w Warszawie
    • Widok "Pałacu czerwonego" : Ze współczesnej akwareli : Ze zbiorów p. A. Strasburgerowej
    • Pałac w Królikarni od strony ogrodu : zgorzały dnia 14 sierpnia 1879 r.
    • Wystawa umeblowań stylowych : Meble z b. zamku królewskiego w Warszawie : Podług fotografii A. Karolego
    • Zamek królewski w Warszawie
    • Pałac "Pod blachą"
    • Pałac "Pod blachą" od strony Wisły
    • [Z wyposażenia byłego zamku królewskiego w Warszawie]
     • [Z wyposażenia byłego zamku królewskiego w Warszawie] : 1 : [Zegar z sali malinowej]
     • [Z wyposażenia byłego zamku królewskiego w Warszawie] : 2 : [Świecznik z sali cisowej]
     • [Z wyposażenia byłego zamku królewskiego w Warszawie] : 3 : [Zegar z sali rycerskiej]
     • [Z wyposażenia byłego zamku królewskiego w Warszawie] : 4 : [Wejście z sali kolumnowej do sali rycerskiej]
     • [Z wyposażenia byłego zamku królewskiego w Warszawie] : 5 : [Świeczniki z sali kolumnowej]
     • [Z wyposażenia byłego zamku królewskiego w Warszawie] : 6 : [Kandelabr z sali rycerskiej]
     • [Z wyposażenia byłego zamku królewskiego w Warszawie] : 7 : [Świeczniki z sali tronowej]
     • [Z wyposażenia byłego zamku królewskiego w Warszawie] : 8 : [Świeczniki z czasów dyrektoriatu]
    • Wiśniewski, M.[arceli] Ryt., Warszawa : Sala Rycerska w Zamku : Rysował z natury A. Gryglewski
    • Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt., Warszawa : Wschody główne w pałacu Senatu : Rysował z natury L. Dymitrowicz
    • Krajewski, J. Ryt., Warszawa : pałac Senatu : Rysował z natury L. Dymitrowicz
    • Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt., Warszawa : pałac Senatu : Sala główna : Rysował z natury L. Dymitrowicz
    • Krajewski, J. Ryt., Warszawa : pałac Senatu : Przysionek : Rysował z natury L. Dymitrowicz
    • Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt., Warszawa : Sala Tronowa w Zamku : Rysował z natury A. Gryglewski
    • Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt., Warszawa : Sala Kolumnowa w Zamku : Rysował z natury A. Gryglewski
    • Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt., Warszawa : Gabinet Królewski w Zamku Warszawskim : Rysował z natury A. Gryglewski
    • Pałac w Willanowie
    • Ruderka w Parku Szustra
    • Pałacyk w Sielcach