polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 64163

Obecnie czytających: 616

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 8810117

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Ministerstwo Oświaty [386]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [110]
 16. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [107]
 17. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 18. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [99]
 19. Związek Patriotów Polskich [96]
 20. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 21. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [88]
 22. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [64]
 23. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 24. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [62]
 25. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 26. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 27. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [49]
 28. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 29. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 30. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 31. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 32. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 33. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 34. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 35. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [46]
 36. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 37. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 38. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 39. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 40. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 41. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [35]
 42. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 43. Brandel, Konrad (1838-1920) [35]
 44. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 45. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 46. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 47. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 48. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 49. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [30]
 50. Główny Urząd Statystyczny [30]
 51. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [29]
 52. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 53. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 54. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 55. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [28]
 56. Dębski, Michał [27]
 57. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 58. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 59. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 60. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [24]
 61. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 62. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 63. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 64. A. Z. Ryt. [21]
 65. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [20]
 66. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 67. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [20]
 68. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 69. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 70. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 71. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 72. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [18]
 73. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 74. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 75. Stefanow, Piotr [17]
 76. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 77. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 78. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 79. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [16]
 80. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 81. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 82. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [16]
 83. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 84. Jarmużyński, J. Ryt. [16]
 85. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 86. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 87. Sigismond. Fot. [15]
 88. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [15]
 89. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [15]
 90. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 91. Karoli & Troczewski [15]
 92. A. M. Ryt. [15]
 93. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 94. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 95. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 96. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 97. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 98. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [13]
 99. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 100. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 101. P. B. Ryt. [13]
 102. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 103. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 104. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 105. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 106. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 107. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 108. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 109. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 110. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 111. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 112. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 113. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 114. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 115. Dombrowski, Władysław [12]
 116. B. P. Ryt. [12]
 117. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 118. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 119. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 120. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 121. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 122. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 123. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 124. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 125. J. H. Ryt. [11]
 126. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 127. Conrad. Fot. [11]
 128. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 129. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 130. Zapolska Gabriela (1857-1921) [10]
 131. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 132. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 133. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 134. Kowalski, L. Fot. [10]
 135. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [10]
 136. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 137. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [10]
 138. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 139. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 140. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 141. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 142. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 143. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 144. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 145. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 146. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [9]
 147. Röber, H. Ryt. [9]
 148. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 149. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 150. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 151. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 152. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 153. Kneisel, August [9]
 154. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 155. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 156. Beyer, Karol (1818-1877) [9]
 157. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 158. Zarząd Miejski w Równem [8]
 159. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 160. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 161. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [8]
 162. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 163. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 164. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 165. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [8]
 166. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 167. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 168. K.K. Ryt. [8]
 169. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 170. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 171. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [8]
 172. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 173. ADAM. Ryt. [8]
 174. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 175. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 176. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 177. Walter. Ryt. [7]
 178. W. R. Ryt. [7]
 179. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 180. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 181. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 182. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 183. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 184. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 185. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 186. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 187. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [7]
 188. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 189. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [7]
 190. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 191. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 192. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 193. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 194. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 195. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 196. Baumann, R. Lit. [7]
 197. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 198. Żeleński, Władysław (1837-1921) [6]
 199. [Miethke, H. O.] [6]
 200. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 201. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 202. Winek, Włodzimierz (1956-) [6]
 203. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 204. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 205. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 206. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 207. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 208. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 209. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 210. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 211. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 212. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 213. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [6]
 214. Ministerstwo Kultury i Sztuki [6]
 215. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 216. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 217. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 218. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 219. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 220. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 221. M. R. Rys. [6]
 222. L. N. Ryt. [6]
 223. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 224. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [6]
 225. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 226. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 227. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 228. J. Ł. Ryt. [6]
 229. J. K. Ryt. [6]
 230. Hufsky [6]
 231. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 232. Gruziel, L. Fot. [6]
 233. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 234. E. G. Ryt. [6]
 235. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 236. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [6]
 237. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 238. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 239. [Granke, Stefan] [5]
 240. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 241. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 242. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 243. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 244. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 245. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 246. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 247. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 248. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 249. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 250. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 251. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 252. Strauss, Johann (1825-1899) [5]
 253. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 254. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [5]
 255. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 256. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 257. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 258. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 259. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 260. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 261. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 262. Orion. Fot. [5]
 263. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 264. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 265. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 266. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 267. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 268. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 269. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 270. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 271. Leliwa, Alfred [5]
 272. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 273. Kownacka, Maria (1894-1982) [5]
 274. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 275. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 276. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 277. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 278. Kapuściński, Piotr [5]
 279. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 280. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 281. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [5]
 282. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 283. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 284. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 285. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 286. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 287. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 288. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 289. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [5]
 290. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 291. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 292. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 293. Achtel, Józef [5]
 294. "Orion" [5]
 295. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 296. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 297. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 298. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 299. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 300. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 301. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 302. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 303. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 304. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 305. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 306. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [4]
 307. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 308. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 309. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 310. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 311. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 312. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 313. Sosiński, I. Ryt. [4]
 314. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [4]
 315. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [4]
 316. Simcis, Gen [4]
 317. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 318. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 319. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 320. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 321. P.B. Ryt. [4]
 322. Osmański, Wojciech (1834-1908) [4]
 323. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 324. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 325. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 326. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 327. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [4]
 328. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 329. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [4]
 330. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [4]
 331. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 332. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 333. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 334. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 335. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 336. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 337. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 338. Krzyżanowski, K. [4]
 339. Krajewski, J. Ryt. [4]
 340. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [4]
 341. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 342. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 343. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 344. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 345. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 346. K.P. Ryt. [4]
 347. K. P. Ryt. [4]
 348. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 349. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 350. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 351. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 352. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 353. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 354. Gold, Artur (1897-1942) [4]
 355. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 356. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 357. Döhler, Theodore(1814-1856) [4]
 358. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 359. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 360. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 361. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 362. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 363. Brochocki, B. Ryt. [4]
 364. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 365. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [4]
 366. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 367. Antykwarnia Warszawska [4]
 368. A. R. Ryt. [4]
 369. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 370. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 371. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 372. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 373. Załęczny, Jolanta (1959- ) [3]
 374. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 375. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 376. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 377. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 378. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 379. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 380. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 381. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 382. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 383. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 384. Warszawski Lombard Miejski [3]
 385. Warnka, Jadwiga [3]
 386. W. C. Ryt. [3]
 387. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 388. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 389. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 390. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 391. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 392. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 393. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 394. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 395. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 396. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 397. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [3]
 398. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 399. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 400. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 401. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 402. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 403. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 404. Szczeciński, K. Fot. [3]
 405. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 406. Strauss, Johann(1825-1899) [3]
 407. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 408. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 409. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 410. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 411. S. A. Ryt. [3]
 412. Röber, G. Ryt. [3]
 413. Różański, M. Ryt. [3]
 414. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 415. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [3]
 416. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 417. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 418. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 419. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 420. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 421. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 422. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 423. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 424. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [3]
 425. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 426. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 427. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 428. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 429. Nowoszewski, Roman (1945-) [3]
 430. Nowialis [3]
 431. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 432. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [3]
 433. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 434. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [3]
 435. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [3]
 436. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 437. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 438. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 439. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 440. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 441. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 442. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 443. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 444. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 445. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 446. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 447. M.R. Ryt. [3]
 448. Liga Morska i Kolonialna [3]
 449. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 450. L. K. [3]
 451. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 452. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 453. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 454. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 455. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 456. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 457. Krynicki, M. Lit. [3]
 458. Koło Medyków S. U. W. [3]
 459. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 460. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 461. Koroniarz [3]
 462. Konrad. Fot. [3]
 463. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 464. Kohn, Alfred. Red. [3]
 465. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [3]
 466. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 467. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 468. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 469. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 470. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [3]
 471. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 472. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 473. Jaugey, Jean [3]
 474. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 475. J.Ł. Ryt. [3]
 476. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 477. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 478. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 479. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 480. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 481. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 482. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 483. Gibs, Joe [3]
 484. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 485. Dąbrowski, Stanisław [3]
 486. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 487. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 488. Dietrich, Moritz(1816-1887) [3]
 489. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 490. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 491. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 492. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 493. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 494. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 495. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 496. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 497. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 498. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 499. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 500. Bauman, R. Lit. [3]
 501. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 502. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 503. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 504. "Orion". Fot. [3]
 505. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 506. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 507. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 508. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [2]
 509. [Łosiowa, Emilia] [2]
 510. [brak] [2]
 511. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 512. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 513. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 514. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 515. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 516. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 517. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 518. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 519. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 520. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 521. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 522. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 523. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 524. Zawadzki, Michał (1828-1887) [2]
 525. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 526. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 527. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 528. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [2]
 529. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 530. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 531. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 532. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [2]
 533. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 534. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 535. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 536. Wróblewski, K. [2]
 537. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 538. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 539. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 540. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 541. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 542. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 543. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 544. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 545. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 546. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 547. Warnkówna, Jadwiga [2]
 548. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 549. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 550. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 551. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 552. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 553. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 554. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [2]
 555. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 556. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 557. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 558. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 559. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 560. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 561. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 562. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 563. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 564. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 565. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 566. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 567. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 568. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 569. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 570. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 571. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 572. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 573. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 574. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 575. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 576. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [2]
 577. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 578. Surowiecki, Karol [2]
 579. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 580. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 581. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 582. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 583. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 584. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 585. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 586. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 587. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 588. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 589. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 590. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 591. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 592. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 593. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 594. Sosiński, J. Ryt. [2]
 595. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 596. Socha, Szczepan [2]
 597. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 598. Skornia-Roszij, Maria [2]
 599. Siekierski, Franciszek [2]
 600. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 601. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 602. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 603. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 604. Sedlaczek, Lech [2]
 605. Schumann, Robert(1810-1856) [2]
 606. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [2]
 607. Röber, F. H. Ryt. [2]
 608. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 609. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 610. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 611. Rumianek, Stanisław [2]
 612. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 613. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 614. Rada Regencyjna [2]
 615. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 616. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 617. Przyałgowski, Ignacy [2]
 618. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 619. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 620. Polska Macierz Szkolna [2]
 621. Plewczyński, F. [2]
 622. Pistyner, M. [2]
 623. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 624. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 625. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 626. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 627. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 628. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 629. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 630. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 631. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 632. N[icz], E. Ryt. [2]
 633. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 634. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 635. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 636. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 637. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 638. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 639. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 640. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 641. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 642. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 643. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 644. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 645. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 646. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 647. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 648. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 649. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 650. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 651. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 652. Malewicz, Jadwiga [2]
 653. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 654. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 655. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 656. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 657. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 658. M. K. Ryt. [2]
 659. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 660. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 661. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 662. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 663. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 664. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 665. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 666. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 667. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 668. Kubełka, Ignacy [2]
 669. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 670. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 671. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 672. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 673. Krajewski. Ryt. [2]
 674. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 675. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 676. Kostka, J. [2]
 677. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 678. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 679. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 680. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 681. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 682. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 683. Komar, Józef [2]
 684. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 685. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 686. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [2]
 687. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 688. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 689. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 690. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 691. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 692. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 693. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 694. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 695. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [2]
 696. KK. Ryt. [2]
 697. K.W. Ryt. [2]
 698. K.N. Ryt. [2]
 699. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 700. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 701. Jezierski, J. Ryt. [2]
 702. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 703. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 704. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 705. J.K. Ryt. [2]
 706. J. Ł. [2]
 707. Instytut Spraw Społecznych [2]
 708. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 709. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 710. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 711. Hähle, G. Ryt. [2]
 712. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 713. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 714. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 715. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 716. Grossman, Ludwik (1835-1915) [2]
 717. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 718. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 719. Gorazdowski, E. [2]
 720. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 721. Godard, Benjamin (1849-1895) [2]
 722. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 723. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 724. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 725. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 726. Frick, L. [2]
 727. Florimo, Francesco(1800-1888) [2]
 728. Fall, Leo(1873-1925) [2]
 729. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 730. Elkana, J. M. [2]
 731. E. N. Ryt. [2]
 732. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 733. Döhler, Theodore (1814-1856) [2]
 734. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 735. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 736. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [2]
 737. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 738. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 739. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 740. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 741. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 742. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 743. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 744. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 745. Dancla, Charles(1817-1907) [2]
 746. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 747. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 748. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 749. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [2]
 750. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 751. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 752. Bykowski, Leon [2]
 753. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 754. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 755. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 756. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 757. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 758. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 759. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 760. Bizet, Georges(1838-1875) [2]
 761. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 762. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [2]
 763. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 764. Bielecki, C. [2]
 765. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 766. Biegański, B. Fot. [2]
 767. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 768. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 769. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 770. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 771. Baronowa X.Y.Z. [2]
 772. Banner, M. Red. [2]
 773. Automobilklub Warszawski [2]
 774. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 775. Ascher, Josef (1829-1869) [2]
 776. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2]
 777. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 778. A.T.T. [2]
 779. A...... Z....li [2]
 780. A. K. Ryt. [2]
 781. "Młoda Sztuka" [2]
 782. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 783. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 784. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 785. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 786. Żeleński, Władysław(1837-1921) [1]
 787. Żelaznowski, Andrzej [1]
 788. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 789. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 790. Štejman, S. A. [1]
 791. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 792. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 793. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 794. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 795. Śmigielska, Józefa [1]
 796. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 797. Śliwiński, Jan [1]
 798. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 799. Łączkowski Ludwik [1]
 800. Łączkowska Felicja [1]
 801. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 802. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 803. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 804. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 805. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 806. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 807. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 808. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 809. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 810. Łada, Kazimierz(1824-1871). [1]
 811. Łada, Kazimierz (1824-1871) [1]
 812. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 813. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 814. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 815. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 816. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 817. par Ketterer [1]
 818. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 819. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 820. il [1]
 821. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 822. [s.n.] [1]
 823. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 824. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 825. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 826. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 827. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 828. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 829. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 830. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 831. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 832. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 833. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 834. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 835. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 836. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 837. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 838. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 839. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 840. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 841. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 842. [Quirini, Edward] [1]
 843. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 844. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 845. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 846. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 847. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 848. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 849. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 850. [Omm, Peter] [1]
 851. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 852. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 853. [Mielnicki]. Fot. [1]
 854. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 855. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 856. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 857. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 858. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 859. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 860. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 861. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 862. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 863. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 864. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 865. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 866. [Grabiec (?-?)] [1]
 867. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 868. [Franck] [1]
 869. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 870. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 871. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 872. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 873. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 874. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 875. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 876. [Bielski, Szymon] [1]
 877. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 878. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 879. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 880. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 881. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 882. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 883. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 884. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 885. Związek Strzelecki [1]
 886. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 887. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 888. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 889. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 890. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 891. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 892. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 893. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 894. Związek Miast Polskich [1]
 895. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 896. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 897. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 898. Związek Katolicki [1]
 899. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 900. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 901. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 902. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 903. Zumpe, Edmund [1]
 904. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 905. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 906. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 907. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 908. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 909. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 910. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 911. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 912. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 913. Ziegler; Droste [1]
 914. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 915. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 916. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 917. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 918. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 919. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 920. Zbyszewski [1]
 921. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 922. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 923. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 924. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 925. Zawadzki, Michał(1828-1887) [1]
 926. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 927. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 928. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 929. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 930. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 931. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 932. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 933. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 934. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 935. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 936. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 937. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 938. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 939. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 940. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 941. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 942. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 943. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 944. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 945. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 946. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 947. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 948. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 949. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 950. Zagórska, W. Ryt. [1]
 951. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 952. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 953. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 954. X. Y. Z. [1]
 955. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 956. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 957. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 958. Węgrzecki, S. [1]
 959. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 960. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 961. Wóycicka, Jadwiga [1]
 962. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 963. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 964. Wójcicki, Jerzy [1]
 965. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 966. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 967. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 968. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 969. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 970. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 971. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 972. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 973. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 974. Wyroba, Stefan [1]
 975. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 976. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 977. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 978. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 979. Wretowski, Paweł [1]
 980. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 981. Wołkiewicz, Hanna [1]
 982. Wołek, Adam [1]
 983. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 984. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 985. Wojnarowicz Weseła [1]
 986. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 987. Wohlfahrt, A. [1]
 988. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 989. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 990. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 991. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 992. Wiśniewski, Marceli [1]
 993. Wizimirska, Barbara [1]
 994. Witkowski, Wincenty [1]
 995. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 996. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 997. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 998. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 999. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1000. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1001. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1002. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1003. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1004. Wilczek, Feliks [1]
 1005. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1006. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1007. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1008. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1009. Wierciński, K. [1]
 1010. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1011. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1012. Whiting, A. [1]
 1013. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1014. Wesoły Wujaszek [1]
 1015. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1016. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1017. Weinberg P. [1]
 1018. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1019. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1020. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1021. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1022. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1023. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1024. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1025. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1026. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1027. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1028. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1029. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1030. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1031. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1032. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1033. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1034. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1035. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1036. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1037. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1038. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1039. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1040. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1041. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1042. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1043. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1044. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1045. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1046. Wano, K. [1]
 1047. Wanda Z. Ryt. [1]
 1048. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1049. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [1]
 1050. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1051. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1052. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1053. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1054. Wahrendorff, O. [1]
 1055. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1056. W.Z. Ryt. [1]
 1057. W.K. Ryt. [1]
 1058. W. M. K. [1]
 1059. W. K. Ryt. [1]
 1060. W. K. [1]
 1061. W. B. Ryt. [1]
 1062. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1063. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1064. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1065. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1066. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1067. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1068. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1069. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1070. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1071. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1072. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1073. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1074. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1075. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1076. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1077. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1078. Urbanowicz, Szymon [1]
 1079. Uniwersytet Warszawski [1]
 1080. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1081. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1082. Uhry, M. [1]
 1083. Typiak, Piotr [1]
 1084. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1085. Twardzicki, Walery (1838-1902) [1]
 1086. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1087. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1088. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1089. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1090. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1091. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1092. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1093. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1094. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1095. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1096. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1097. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1098. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1099. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1100. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1101. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1102. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1103. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1104. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1105. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1106. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1107. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1108. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1109. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1110. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1111. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1112. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1113. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1114. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1115. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1116. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1117. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1118. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1119. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1120. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1121. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1122. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1123. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1124. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1125. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1126. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1127. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1128. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1129. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1130. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1131. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1132. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1133. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1134. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1135. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1136. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1137. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1138. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1139. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1140. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1141. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1142. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1143. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1144. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1145. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1146. Tor, Stanisław [1]
 1147. Tonioli, D. [1]
 1148. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1149. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1150. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1151. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1152. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1153. Tirling, Zygmunt [1]
 1154. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1155. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1156. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1157. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1158. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1159. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1160. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1161. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1162. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1163. Taubert. Ryt. [1]
 1164. Taube, Gustaw jr [1]
 1165. Tarnacki, Józef. [1]
 1166. Tarnacki, Józef [1]
 1167. Tarczyński, Władysław [1]
 1168. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1169. T.B. [1]
 1170. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1171. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1172. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1173. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1174. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1175. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1176. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1177. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1178. Szymkiewicz, Józef [1]
 1179. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1180. Szymański, Ludwik [1]
 1181. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1182. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1183. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1184. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1185. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1186. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1187. Sznage. Ryt. [1]
 1188. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1189. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1190. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1191. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1192. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1193. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1194. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1195. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1196. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1197. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1198. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1199. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1200. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1201. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1202. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1203. Syrewicz, Xawery [1]
 1204. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1205. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1206. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1207. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1208. Suszczyński, Jan [1]
 1209. Surzyński, Mieczysław(1866-1924) [1]
 1210. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1211. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1212. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1213. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1214. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1215. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1216. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1217. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1218. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1219. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1220. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1221. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1222. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1223. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1224. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1225. Strauss, Johann(1825-1899). [1]
 1226. Strauss, Johann(1804-1849 ;ojciec) [1]
 1227. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1228. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1229. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1230. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1231. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1232. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1233. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1234. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1235. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1236. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1237. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1238. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1239. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1240. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1241. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1242. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1243. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1244. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1245. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1246. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1247. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1248. Steiman, S. [1]
 1249. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1250. Stecher, August (?-?) [1]
 1251. Stawiński. Ryt. [1]
 1252. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1253. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1254. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1255. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1256. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1257. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1258. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1259. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1260. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1261. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1262. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1263. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1264. Sosnkowski, Józef [1]
 1265. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1266. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1267. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1268. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1269. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1270. Snopek, Kazimierz [1]
 1271. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1272. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1273. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1274. Slaski, S. Ryt. [1]
 1275. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1276. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1277. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1278. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1279. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1280. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1281. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1282. Siemieński, Lucjan [1]
 1283. Siegrist, Piotr [1]
 1284. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1285. Siczyński, Walery [1]
 1286. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [1]
 1287. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1288. Sewer [1]
 1289. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1290. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1291. Schumann, Robert (1810-1856) [1]
 1292. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1293. Schulhoff, Julius(1825-1898) [1]
 1294. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1295. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1296. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1297. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1298. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1299. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1300. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1301. Sawiński, F. M. [1]
 1302. Sawiczewski, S. [1]
 1303. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1304. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1305. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1306. Samselski, Marek. Red. [1]
 1307. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1308. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1309. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1310. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1311. Salinger, Zygmunt [1]
 1312. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1313. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1314. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1315. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1316. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1317. S. E. [1]
 1318. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1319. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1320. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1321. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1322. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1323. Rybicki, Anastazy [1]
 1324. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1325. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1326. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1327. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1328. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1329. Rudnicka, Monika [1]
 1330. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1331. Rubinštejn, Anton Grigorʹevič(1829-1894) [1]
 1332. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [1]
 1333. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1334. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1335. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1336. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1337. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1338. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1339. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1340. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1341. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1342. Roeber. H. Ryt. [1]
 1343. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1344. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1345. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1346. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1347. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1348. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1349. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1350. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1351. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1352. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1353. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1354. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1355. Richards, Brinley(1819-1885) [1]
 1356. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1357. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1358. Rembiel, St. [1]
 1359. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1360. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1361. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1362. Reiss, N. [1]
 1363. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1364. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1365. Raudny, Wacław [1]
 1366. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1367. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1368. Rajczak, Andrzej(1808-1861) [1]
 1369. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [1]
 1370. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1371. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1372. Radzimiński, Bronisław [1]
 1373. Radwan, August [1]
 1374. Radoszewska, A. J. [1]
 1375. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1376. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1377. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1378. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1379. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1380. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1381. R. P. [1]
 1382. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1383. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1384. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1385. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1386. Péreyra, Charles [1]
 1387. Pécaut, Elie [1]
 1388. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1389. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1390. Pusch, Alois Maria de [1]
 1391. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1392. Puc, B[ronisław] [1]
 1393. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1394. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1395. Przyłęcki, Henryk [1]
 1396. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1397. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1398. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1399. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1400. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1401. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1402. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1403. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1404. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1405. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1406. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1407. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1408. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1409. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1410. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1411. Posttallé. [1]
 1412. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1413. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1414. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1415. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1416. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1417. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1418. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1419. Popielewski [1]
 1420. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1421. Pomian, E. [1]
 1422. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1423. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1424. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1425. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1426. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1427. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1428. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1429. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1430. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1431. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1432. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1433. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1434. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1435. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1436. Pokorny. Ryt. [1]
 1437. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1438. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1439. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1440. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1441. Podwiński, Stanisław [1]
 1442. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1443. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1444. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1445. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1446. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1447. Plater, Karol [1]
 1448. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1449. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1450. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1451. Piotrowski, Andrzej [1]
 1452. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1453. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1454. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1455. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1456. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1457. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1458. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1459. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1460. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1461. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1462. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1463. Piekacz, J. Fot. [1]
 1464. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1465. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1466. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1467. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1468. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1469. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1470. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1471. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1472. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1473. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1474. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1475. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1476. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1477. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1478. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1479. Pawłowski, Kalixt [1]
 1480. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1481. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1482. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1483. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1484. Pawe, L. [1]
 1485. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1486. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1487. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1488. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1489. Paprocki, Bartosz [1]
 1490. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1491. Pallach, A. Ryt. [1]
 1492. Paczóski, Julian [1]
 1493. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1494. P. D. Ryt. [1]
 1495. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1496. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1497. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1498. Ostas, Marek [1]
 1499. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1500. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1501. Osmański, Wojciech(1834-1908) [1]
 1502. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1503. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1504. Osborne, George Alexander(1806-1893) [1]
 1505. Orthwein, Ludwik [1]
 1506. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1507. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1508. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1509. Oranowski, Wacław [1]
 1510. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1511. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1512. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1513. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1514. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1515. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1516. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1517. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1518. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1519. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1520. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1521. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1522. Obuchowicz, Henryk [1]
 1523. Oborski, Florian(1839-1892) [1]
 1524. Oborski, Florian (1839-1892) [1]
 1525. Oberfeld, Kazimierz(1903-1945) [1]
 1526. O liść dębu [1]
 1527. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [1]
 1528. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1529. Nowakowski, Bogdan [1]
 1530. Nowacki, Łukasz [1]
 1531. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1532. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1533. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1534. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1535. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1536. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1537. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1538. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1539. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1540. Niemann, Rudolf Friedrich(1838-1898) [1]
 1541. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1542. Niedzielski, Stanisław(1842-1895) [1]
 1543. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [1]
 1544. Niecz, Krzysztof. Fot. [1]
 1545. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1546. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1547. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1548. Nałęcz, Edward [1]
 1549. Naumann, Karl [1]
 1550. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1551. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1552. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1553. Naoczny świadek [1]
 1554. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1555. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1556. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1557. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1558. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1559. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1560. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1561. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1562. Ménil, Félicien de(1860-1930) [1]
 1563. Ménil, Félicien de (1860-1930) [1]
 1564. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1565. Myszkowska, Justyna [1]
 1566. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1567. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1568. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1569. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1570. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1571. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1572. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1573. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1574. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1575. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1576. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1577. Motas, Maciej [1]
 1578. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1579. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [1]
 1580. Morżkowska, Antonina [1]
 1581. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1582. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1583. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1584. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1585. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1586. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1587. Montabone (Firenze) [1]
 1588. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1589. Monckton, Lionel(1861-1924) [1]
 1590. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1591. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1592. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1593. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1594. Miłkowski, Stanisław [1]
 1595. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1596. Missler, B. T. [1]
 1597. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1598. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1599. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1600. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1601. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1602. Miller, Jan Nepomucen [1]
 1603. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1604. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1605. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1606. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1607. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1608. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [1]
 1609. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1610. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1611. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1612. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1613. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1614. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1615. Mickiewicz, Izadora [1]
 1616. Mickiewicz, Dominik [1]
 1617. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1618. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1619. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1620. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1621. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1622. Meisser [1]
 1623. Medeksza, Antoni [1]
 1624. Małkowska, Grażyna [1]
 1625. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1626. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1627. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1628. Maël, Pierr. [1]
 1629. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1630. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1631. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1632. Max, Józef (?-?) [1]
 1633. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1634. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1635. Matrzak, Jerzy [1]
 1636. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1637. Marx, Emil (?-?) [1]
 1638. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1639. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1640. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1641. Marcinkowski, Piotr [1]
 1642. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1643. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1644. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1645. Makowski, Marek [1]
 1646. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1647. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1648. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1649. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1650. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1651. Mahomet II [1]
 1652. Magnus, Wiktor [1]
 1653. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1654. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1655. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1656. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1657. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1658. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1659. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1660. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1661. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1662. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1663. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1664. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1665. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1666. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1667. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1668. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1669. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1670. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1671. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1672. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1673. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1674. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1675. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1676. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1677. M.K. Ryt. [1]
 1678. M. A. Ryt [1]
 1679. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1680. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1681. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1682. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1683. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1684. Lozano, Vicente [1]
 1685. Loth, August (1869-1944) [1]
 1686. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1687. Loos, Vincent Angelo [1]
 1688. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1689. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1690. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1691. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1692. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1693. Lisicki, Roman [1]
 1694. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1695. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1696. Lilpop, Marian [1]
 1697. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [1]
 1698. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1699. Ligber. Szty. [1]
 1700. Ligber, F. Szty. [1]
 1701. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1702. Liciński Hipolit [1]
 1703. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1704. Leśniewska, B. [1]
 1705. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1706. Lewski , I. [1]
 1707. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1708. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1709. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1710. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1711. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1712. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1713. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1714. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1715. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1716. Leschik, Konrad [1]
 1717. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1718. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1719. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1720. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1721. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1722. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1723. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1724. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1725. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1726. Lazzerini, Gustavo [1]
 1727. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1728. Latoszek, Jacek [1]
 1729. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1730. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1731. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1732. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1733. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1734. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1735. Lange, Gustav(1830-1899) [1]
 1736. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1737. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1738. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1739. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1740. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1741. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1742. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1743. Kűbler. Ryt. [1]
 1744. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1745. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1746. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1747. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1748. Kübler, Ryt. [1]
 1749. Kóźmiński, T. B. [1]
 1750. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1751. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1752. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1753. Kumidor, Zbigniew [1]
 1754. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1755. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1756. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1757. Kuczyński [1]
 1758. Kucz, M. Ryt. [1]
 1759. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1760. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1761. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1762. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1763. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1764. Krzyżanowska, Celina [1]
 1765. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1766. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1767. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1768. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1769. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1770. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1771. Krywoszejew, Maciej [1]
 1772. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1773. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1774. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1775. Krudowski, Józef [1]
 1776. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1777. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1778. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1779. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1780. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1781. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1782. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1783. Krasuski, Stefan [1]
 1784. Krasowska Helena [1]
 1785. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1786. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1787. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1788. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1789. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1790. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1791. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1792. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1793. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1794. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1795. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1796. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1797. Kozłowski, Jan J. [1]
 1798. Kozyra, Anna [1]
 1799. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1800. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1801. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1802. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1803. Kowalewski, T. [1]
 1804. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1805. Kowala, G. [1]
 1806. Kotuliński, Andrzej [1]
 1807. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1808. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [1]
 1809. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [1]
 1810. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1811. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1812. Kossakowska, Wanda [1]
 1813. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1814. Koschmider, Edmund [1]
 1815. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1816. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1817. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1818. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1819. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1820. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 1821. Konstanty. Fot. [1]
 1822. Konopnicki, Jan [1]
 1823. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1824. Koniński, Kazimierz [1]
 1825. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1826. Kondracki, W. Fot. [1]
 1827. Kondor, Ernst. [1]
 1828. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 1829. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1830. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1831. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1832. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1833. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1834. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1835. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1836. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1837. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1838. Komitet Budowy Pomników [1]
 1839. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1840. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1841. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1842. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1843. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1844. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1845. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1846. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1847. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 1848. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1849. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1850. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1851. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1852. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 1853. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1854. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1855. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1856. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1857. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1858. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1859. Klein, W. Ryt. [1]
 1860. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1861. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1862. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1863. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1864. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1865. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1866. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1867. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1868. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1869. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [1]
 1870. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1871. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 1872. Kautecki, Antoni. [1]
 1873. Kautecki, Antoni [1]
 1874. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1875. Kasterska, Maria [1]
 1876. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1877. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1878. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [1]
 1879. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1880. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1881. Karoli, W. [1]
 1882. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 1883. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 1884. Kapuscinski, Petr [1]
 1885. Kapliński, Julian [1]
 1886. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 1887. Kapituła Odznaki [1]
 1888. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 1889. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 1890. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 1891. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 1892. Kaliszewski, L. [1]
 1893. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 1894. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 1895. Kafka, Johann(1819-1886) [1]
 1896. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 1897. Kaczyński, Witold [1]
 1898. Kaczmarski, S. [1]
 1899. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 1900. K.P. [1]
 1901. K. Z. Ryt. [1]
 1902. K. Ryt. [1]
 1903. K. M. Ryt. [1]
 1904. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 1905. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 1906. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 1907. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 1908. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 1909. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 1910. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 1911. Jotes [1]
 1912. Jonzeck, Waldemar [1]
 1913. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 1914. Jeżowski, M [1]
 1915. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 1916. Jezierski, J. [1]
 1917. Jeske, August (1836-1875) [1]
 1918. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 1919. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 1920. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 1921. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 1922. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 1923. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 1924. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 1925. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 1926. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 1927. Jarmużyński, J. [1]
 1928. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 1929. Janusz [1]
 1930. Jansenne, Louis(1809-1890) [1]
 1931. Janowski, Benon (1873-) [1]
 1932. Jankowski, Józef [1]
 1933. Jankiewicz, Stanisław [1]
 1934. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 1935. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 1936. Janczewski, S. Red. [1]
 1937. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 1938. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 1939. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 1940. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [1]
 1941. Jakobi, Zygmunt [1]
 1942. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 1943. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 1944. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 1945. Jacobs-Bond, Carrie(1862-1946) [1]
 1946. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 1947. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 1948. Jackowski, Aleksander [1]
 1949. Jachowiczowa, Antonina [1]
 1950. Jabłoński, Tadeusz [1]
 1951. J.J, Ryt. [1]
 1952. J. Z. [1]
 1953. J. S. Ryt. [1]
 1954. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1955. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1956. J. J. Ryt. [1]
 1957. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 1958. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 1959. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 1960. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 1961. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 1962. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 1963. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 1964. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 1965. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 1966. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 1967. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 1968. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 1969. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 1970. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 1971. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 1972. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 1973. Hyodo, Nagao [1]
 1974. Huzarski, Jerzy [1]
 1975. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 1976. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 1977. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 1978. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 1979. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 1980. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 1981. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 1982. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 1983. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 1984. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 1985. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 1986. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 1987. Hervé (1825-1892) [1]
 1988. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 1989. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 1990. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 1991. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 1992. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 1993. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 1994. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 1995. Heck, Walerian [1]
 1996. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 1997. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 1998. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 1999. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2000. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2001. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2002. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2003. Haehle. Ryt. [1]
 2004. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2005. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2006. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1]
 2007. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2008. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2009. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2010. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2011. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2012. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2013. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2014. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2015. Górska, Maria. Red. [1]
 2016. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2017. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2018. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2019. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2020. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2021. Grynfeld, Bronisława [1]
 2022. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2023. Grupa Legionistów [1]
 2024. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2025. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2026. Grossman, Ludwik(1835-1915) [1]
 2027. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2028. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2029. Grimm., A. Ryt. [1]
 2030. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2031. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2032. Grajnert, Józef [1]
 2033. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2034. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2035. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2036. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2037. Gołębiewska, Wanda [1]
 2038. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2039. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2040. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2041. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2042. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2043. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2044. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2045. Gold, Artur (1897-1943) [1]
 2046. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2047. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [1]
 2048. Gola, A.(muzyka) [1]
 2049. Godfrey, Daniel(1831-1903) [1]
 2050. Godfrey, Charles(1839-1919) [1]
 2051. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2052. Godard, Benjamin(1849-1895) [1]
 2053. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2054. Gnatkowski, Adam [1]
 2055. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2056. Giraud, Paul [1]
 2057. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2058. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2059. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2060. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2061. Giller, Honorata [1]
 2062. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2063. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2064. Gierczyńska, Joanna [1]
 2065. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2066. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2067. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2068. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 2069. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2070. Gebhard, podporucznik [1]
 2071. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2072. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2073. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2074. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2075. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2076. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [1]
 2077. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2078. Ganne, Louis(1862-1923) [1]
 2079. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2080. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2081. Gabussi, Vincenzo(1800-1846) [1]
 2082. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2083. G.S. Ryt. [1]
 2084. G.R. Ryt. [1]
 2085. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2086. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2087. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2088. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2089. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2090. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2091. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2092. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2093. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2094. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2095. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2096. Fiszer, Carolina [1]
 2097. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2098. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2099. Filipiak, Grzegorz [1]
 2100. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2101. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2102. Field, John (1782-1837) [1]
 2103. Fiedler. Ryt. [1]
 2104. Feuerstein Władysław [1]
 2105. Feldman, J. [1]
 2106. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2107. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2108. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2109. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2110. Fabiszewski, M. [1]
 2111. F. K. Ryt. [1]
 2112. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2113. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2114. Erhard, Carl [1]
 2115. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2116. Emer, Lucjan [1]
 2117. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2118. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2119. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2120. Eilenberg, Richard(1848-1925) [1]
 2121. Eilenberg, Richard (1848-1925) [1]
 2122. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2123. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2124. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2125. Egloff, Jerzy [1]
 2126. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2127. Edgeworth, Maria [1]
 2128. E. S. [1]
 2129. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2130. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2131. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2132. Dénoix, Victorin [1]
 2133. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2134. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2135. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2136. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2137. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2138. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2139. Dulcken, Ferdinand Quentin(1837-1902) [1]
 2140. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2141. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2142. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2143. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2144. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2145. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2146. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2147. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2148. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2149. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2150. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2151. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2152. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2153. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2154. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2155. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2156. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2157. Dom ks. Boduena [1]
 2158. Dobrzyński, Ignacy Feliks(1807-1867) [1]
 2159. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2160. Dobrski, Konrad [1]
 2161. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2162. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2163. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [1]
 2164. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2165. Di Donato, Carlo [1]
 2166. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2167. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2168. Derengowski, Jan [1]
 2169. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2170. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2171. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2172. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2173. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2174. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2175. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2176. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2177. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2178. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2179. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2180. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2181. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2182. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2183. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2184. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2185. Dembiński, Czesław [1]
 2186. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2187. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2188. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2189. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2190. Dawidowa, Helena [1]
 2191. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2192. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2193. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2194. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2195. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2196. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2197. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2198. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2199. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2200. Dalla Casa, Louis [1]
 2201. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2202. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2203. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2204. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2205. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2206. Czerwiński, Franciszek [1]
 2207. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 2208. Czerny, Carl(1791-1857) [1]
 2209. Czerniawski, Jan [1]
 2210. Czermański, Zdzisław [1]
 2211. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2212. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2213. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2214. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2215. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2216. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2217. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2218. Czaki, Klementyna [1]
 2219. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2220. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2221. Czajewski Wiktor [1]
 2222. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2223. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2224. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2225. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2226. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2227. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2228. Cirina, J. A. [1]
 2229. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2230. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2231. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2232. Cichocki, Ks. [1]
 2233. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2234. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2235. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [1]
 2236. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2237. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2238. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2239. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2240. Chojnacki, Henryk(1817-1894) [1]
 2241. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2242. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2243. Chmielewski, Ignacy [1]
 2244. Chmielewska, Halina [1]
 2245. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2246. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 2247. Charszewski, Ignacy [1]
 2248. Charchillac, Berthet de [1]
 2249. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2250. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2251. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2252. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2253. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2254. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2255. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2256. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2257. C.K. ryt. [1]
 2258. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2259. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2260. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2261. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2262. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2263. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2264. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2265. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2266. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2267. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2268. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2269. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2270. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2271. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2272. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2273. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2274. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2275. Brzeziński, Hipolit(18..-1936) [1]
 2276. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [1]
 2277. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2278. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2279. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2280. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2281. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2282. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2283. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2284. Brauman, Władysław [1]
 2285. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2286. Bouleau, H. de. [1]
 2287. Borucki, Juliusz [1]
 2288. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2289. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2290. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2291. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2292. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2293. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2294. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2295. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2296. Bojarska, Stefanja [1]
 2297. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2298. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2299. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [1]
 2300. Bogacki, S. Fot. [1]
 2301. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2302. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2303. Bockhann, F. [1]
 2304. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2305. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2306. Bobiński, Antoni [1]
 2307. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2308. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2309. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2310. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2311. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2312. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2313. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2314. Bio [pseud.] [1]
 2315. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2316. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2317. Bierey, Gottlob Benedikt(1772-1840) [1]
 2318. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2319. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2320. Bielicka, Eugenia [1]
 2321. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2322. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2323. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2324. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2325. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2326. Biblioteka Narodowa [1]
 2327. Biblioteka Kórnicka [1]
 2328. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2329. Bianchi, Emilio [1]
 2330. Bełza, Władysław (1847-1913) [1]
 2331. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2332. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2333. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2334. Beyer, Ferdinand(1803-1863) [1]
 2335. Betcher, Jan C. [1]
 2336. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2337. Berens, Hermann (1826-1880) [1]
 2338. Bellini, Vincenzo(1801-1835) [1]
 2339. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2340. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2341. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2342. Bayer, Josef(1852-1913) [1]
 2343. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2344. Baude, K. [1]
 2345. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2346. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2347. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2348. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2349. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2350. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2351. Baracz, A. P. [1]
 2352. Bar, E. Ryt. [1]
 2353. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2354. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2355. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2356. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2357. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2358. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2359. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2360. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2361. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2362. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2363. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2364. Babiński, Wacław [1]
 2365. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2366. B.O. Ryt. [1]
 2367. B. B. Ryt. [1]
 2368. Aut. [1]
 2369. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2370. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2371. Ascher, Josef(1829-1869). [1]
 2372. Arslan M. [1]
 2373. Arnold, E. J. [1]
 2374. Arnaud, Étienne [1]
 2375. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2376. Armia Krajowa [1]
 2377. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2378. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2379. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2380. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2381. Archibald, M. [1]
 2382. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2383. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2384. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [1]
 2385. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2386. Aniela S. Ryt. [1]
 2387. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2388. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2389. Amator [1]
 2390. Alkar [pseud.] [1]
 2391. Al. Pow. [1]
 2392. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2393. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2394. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2395. Adamska, Grażyna [1]
 2396. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2397. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2398. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2399. AWU [1]
 2400. ADAM [1]
 2401. A. Z. [1]
 2402. A. W. Ryt. [1]
 2403. A. S. Ryt. [1]
 2404. A. G. Ryt. [1]
 2405. A. C. Ryt. [1]
 2406. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2407. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2408. - [1]
 2409. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [95442]
 2. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [24563]
 3. Ministerstwo Oświaty [17636]
 4. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [17029]
 5. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [16141]
 6. Prus, Bolesław (1847-1912) [15182]
 7. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [15060]
 8. Bobiński, Antoni [14179]
 9. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [11830]
 10. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [11026]
 11. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [10436]
 12. Załęczny, Jolanta (1959- ) [9920]
 13. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [9190]
 14. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [9022]
 15. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [8565]
 16. Pocztowa Kasa Oszczędności [8468]
 17. Główny Urząd Statystyczny [8384]
 18. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8362]
 19. Krajowe Biuro Statystyczne [8031]
 20. Gawkowski, Robert (1962- ) [7918]
 21. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [7637]
 22. Arct, Michał (1840-1916) [7590]
 23. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [7317]
 24. Wojewódzki Urząd Statystyczny [7157]
 25. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [7092]
 26. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [6754]
 27. Verne, Jules (1828-1905) [6640]
 28. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [5667]
 29. Egloff, Jerzy [4521]
 30. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4470]
 31. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4465]
 32. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [4455]
 33. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4290]
 34. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [4226]
 35. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4042]
 36. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3564]
 37. Osiński, Alojzy (1770-1842) [3457]
 38. Antykwarnia Warszawska [3454]
 39. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [3437]
 40. Baracz, A. P. [3409]
 41. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3337]
 42. Maliszewski, Jerzy (?-?) [3261]
 43. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3260]
 44. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [3250]
 45. Urząd Statystyczny w Warszawie [3109]
 46. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3094]
 47. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [3088]
 48. Winek, Włodzimierz (1956-) [3078]
 49. Jaugey, Jean [2907]
 50. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [2863]
 51. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [2802]
 52. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [2651]
 53. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2642]
 54. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [2640]
 55. Łoza, Stanisław (1888-1956) [2639]
 56. Papierowski, Andrzej Jerzy [2581]
 57. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [2562]
 58. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [2535]
 59. Magistrat m.st. Warszawy [2490]
 60. Röber, H. Ryt. [2439]
 61. Skarga, Piotr (1536-1612) [2416]
 62. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2414]
 63. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [2362]
 64. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2330]
 65. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [2283]
 66. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2267]
 67. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [2254]
 68. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2207]
 69. Popowski, S. [2146]
 70. Brandel, Konrad (1838-1920) [2133]
 71. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [2105]
 72. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2082]
 73. Muzeum Narodowe (Warszawa) [2058]
 74. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [2016]
 75. Estreicher, Karol (1827-1908) [1993]
 76. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1983]
 77. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1944]
 78. Kapuściński, Piotr [1942]
 79. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [1926]
 80. Paulmier, Adrien-Augustin [1911]
 81. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1871]
 82. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [1870]
 83. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1866]
 84. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1866]
 85. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [1857]
 86. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [1833]
 87. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [1825]
 88. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [1813]
 89. Kneisel, August [1793]
 90. Starzyński, Stefan (1893-1939) [1772]
 91. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1744]
 92. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1742]
 93. Frączek, Ireneusz (1969- ) [1735]
 94. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [1710]
 95. Górska, Halina (1898-1942) [1686]
 96. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [1680]
 97. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [1675]
 98. Związek Patriotów Polskich [1666]
 99. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [1662]
 100. Smoleński, Władysław (1851-1926) [1658]
 101. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1635]
 102. Zieliński, Jarosław (1958- ) [1597]
 103. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1577]
 104. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1540]
 105. Miejskie Biuro Statystyczne [1503]
 106. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1437]
 107. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1434]
 108. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1397]
 109. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1383]
 110. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [1369]
 111. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1364]
 112. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1360]
 113. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1345]
 114. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1335]
 115. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1326]
 116. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1316]
 117. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1314]
 118. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1304]
 119. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1284]
 120. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1270]
 121. Beyer, Karol (1818-1877) [1266]
 122. Kudyba, Wojciech (1965- ) [1266]
 123. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1260]
 124. [Magistrat m. Lwowa] [1253]
 125. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1253]
 126. Małecki, Antoni (1821-1913) [1250]
 127. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1243]
 128. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1215]
 129. Makowski, Marek [1215]
 130. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1214]
 131. Tretiak, Józef (1841-1923) [1210]
 132. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1208]
 133. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1203]
 134. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1176]
 135. Stowarzyszenie Żoliborzan [1172]
 136. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [1168]
 137. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1155]
 138. [Bielski, Szymon] [1147]
 139. Młoda Polka [pseud.] [1136]
 140. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1110]
 141. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [1106]
 142. Dąbrowski, Stanisław [1100]
 143. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1094]
 144. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1089]
 145. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [1088]
 146. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1079]
 147. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1072]
 148. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1069]
 149. Skwara, Marian (1946- ) [1066]
 150. Kohn, Alfred. Red. [1064]
 151. Poliński, Józef (1891-1944) [1060]
 152. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [1055]
 153. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1033]
 154. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1016]
 155. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [996]
 156. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [994]
 157. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [990]
 158. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [989]
 159. Lisicki, Roman [989]
 160. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [981]
 161. Kucz, Karol (1815-1892) [981]
 162. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [979]
 163. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [968]
 164. Winogrodzka, Katarzyna [956]
 165. Godlewski, Stefan (1853-1929) [946]
 166. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [943]
 167. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [940]
 168. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [939]
 169. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [934]
 170. Biuro Pracy Społecznej [923]
 171. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [919]
 172. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [919]
 173. Polski Związek Producentów Filmowych [919]
 174. Baronowa X.Y.Z. [918]
 175. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [910]
 176. Gmitruk, Janusz (1948- ) [906]
 177. Janowski, Aleksander (1866-1944) [903]
 178. Korwin, Ludwik (1904-1988) [899]
 179. Pawłowski, Zbigniew [898]
 180. Polak, Józef (1857-1928) [893]
 181. Scott, Walter (1771-1832) [876]
 182. Twardo, Stanisław (1883-1982) [874]
 183. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [873]
 184. Spencer, Herbert (1820-1903) [868]
 185. Słowaczyński, Jędrzej [856]
 186. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [856]
 187. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [848]
 188. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [848]
 189. Elkana, J. M. [845]
 190. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [832]
 191. Załęski, Witold (1836-1908) [827]
 192. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [824]
 193. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [817]
 194. Rapaport, Artur (1889-1937) [813]
 195. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [812]
 196. Napoleon I (1769-1821) [802]
 197. Hoffman, Franz (1814-1882) [801]
 198. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [801]
 199. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [801]
 200. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [796]
 201. Callier, Edmund (1833-1893) [796]
 202. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [789]
 203. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [781]
 204. Buzek, Józef (1873-1936) [780]
 205. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [775]
 206. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [775]
 207. Koleżak, Władysław (1854-1924) [771]
 208. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [770]
 209. Lodge, Edmund (1756-1839) [767]
 210. Ganilh, Charles (1758-1836) [767]
 211. Rzewuski, Walery (1837-1888) [766]
 212. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [766]
 213. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [764]
 214. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [761]
 215. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [758]
 216. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [757]
 217. Centralna Biblioteka Statystyczna [751]
 218. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [750]
 219. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [749]
 220. Iosephus Flavius (ca 37-103) [748]
 221. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [746]
 222. Erlach, Franz L. (1819-1889) [740]
 223. Łączkowski, Marceli (?-?) [733]
 224. Broniewski, Władysław (1897-1962) [732]
 225. Lewicka, Anna (1852-1932) [726]
 226. Snopek, Kazimierz [722]
 227. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [719]
 228. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [716]
 229. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [712]
 230. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [706]
 231. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [704]
 232. Czapiński, Leopold (1838-1911) [704]
 233. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [698]
 234. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [693]
 235. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [692]
 236. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [691]
 237. Askenazy, Szymon (1866-1935) [688]
 238. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [686]
 239. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [683]
 240. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [679]
 241. Szatkowska, Lena (1947- ) [675]
 242. Elsner, Józef (1769 - 1854) [673]
 243. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [673]
 244. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [672]
 245. Chmielewska, Halina [665]
 246. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [664]
 247. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [656]
 248. J. Ł. Ryt. [655]
 249. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [655]
 250. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [655]
 251. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [654]
 252. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [653]
 253. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [652]
 254. Legun-Biliński, Antoni. [645]
 255. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [644]
 256. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [641]
 257. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [640]
 258. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [637]
 259. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [635]
 260. Majewski, Erazm (1858-1922) [633]
 261. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [633]
 262. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [631]
 263. Leist, Ludwig (1891-1967) [629]
 264. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [628]
 265. Kurpiński, Karol (1785-1857) [626]
 266. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [626]
 267. Aristoteles (384-322 a.C.) [625]
 268. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [624]
 269. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [622]
 270. Warnka, Jadwiga [609]
 271. Surowiecki, Karol [609]
 272. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [607]
 273. Suligowski, Adolf (1849-1932) [602]
 274. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [599]
 275. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [596]
 276. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [596]
 277. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [595]
 278. Magistrat Miasta Warszawy [593]
 279. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [591]
 280. Guiraud, Paul (1850-1907) [591]
 281. Zawiliński, Roman (1855-1932) [590]
 282. Bloch, Jan (1836-1902) [588]
 283. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [583]
 284. Radliński, Ignacy (1843-1920) [580]
 285. Major Hennequin del Varsaviae [579]
 286. Wretowski, Paweł [577]
 287. Goszczyńska, Agnieszka [576]
 288. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [576]
 289. [Magistrat goroda Varšavy] [571]
 290. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [563]
 291. Biart, Lucjan (1829-1897) [562]
 292. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [559]
 293. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [556]
 294. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [552]
 295. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [552]
 296. Sedlaczek, Lech [550]
 297. Oppman, Artur (1867-1931) [545]
 298. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [544]
 299. Świętochowski, Adam (1864-1914) [540]
 300. Wysocki Piotr (1797-1874) [538]
 301. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [536]
 302. Czerniawski, Jan [535]
 303. Zarząd Miejski w Równem [527]
 304. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [527]
 305. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [527]
 306. Kapuscinski, Petr [526]
 307. Czartoryska Izabela (1746-1835) [526]
 308. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [525]
 309. Furgault, Nicolas (1705-1794) [525]
 310. Draper, John William (1811-1882) [523]
 311. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [520]
 312. Friedrich, Henryk (1908-1944) [516]
 313. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [516]
 314. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [515]
 315. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [515]
 316. Samborski, Henryk (1843-1918) [513]
 317. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [512]
 318. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [511]
 319. Pawiński, Adolf (1840-1896) [509]
 320. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [508]
 321. Rostworowski, Jan (1838-1898) [507]
 322. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [506]
 323. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [506]
 324. Lachowicz, Juliusz. Red. [505]
 325. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [502]
 326. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [501]
 327. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [501]
 328. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [498]
 329. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [495]
 330. Ségur, Sophie de (1799-1874) [495]
 331. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [495]
 332. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [488]
 333. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [485]
 334. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [484]
 335. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [484]
 336. Hasselbusch, Robert (1983- ). [478]
 337. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [468]
 338. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [466]
 339. Miłkowski, Stanisław [466]
 340. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [465]
 341. Friedhuber de Grubenthal, L. [460]
 342. Zapolska Gabriela (1857-1921) [459]
 343. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [458]
 344. Bezak, Paweł (1983- ) [458]
 345. Przyborowski, Walery (1845-1913) [454]
 346. Lejko, Krystyna (1933- ) [454]
 347. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [454]
 348. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [453]
 349. Pokorzyńska, Elżbieta [452]
 350. Marcinkowski, Piotr [452]
 351. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [451]
 352. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [451]
 353. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [450]
 354. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [450]
 355. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [444]
 356. Kiliński, Jan (1760-1819 [442]
 357. Giraud, Paul [440]
 358. Chompre, Pierre (1698-1760) [440]
 359. Skornia-Roszij, Maria [439]
 360. Socha, Szczepan [437]
 361. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [436]
 362. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [435]
 363. Wóycicka, Jadwiga [435]
 364. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [433]
 365. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [432]
 366. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [431]
 367. Lampert, Kurt (1859-1918) [428]
 368. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [427]
 369. Gorecka, Maria (1835-1922) [424]
 370. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [423]
 371. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [422]
 372. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [420]
 373. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [420]
 374. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [419]
 375. Kroński, Aleksander (1871-1935) [419]
 376. Seruga, Józef (1886-1940) [415]
 377. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [414]
 378. Bielski, Szymon (1745-1825) [414]
 379. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [413]
 380. Snarski, Stanisław (1795-1880) [413]
 381. Kiliński, Jan (1760-1819) [413]
 382. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [410]
 383. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [408]
 384. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [406]
 385. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [406]
 386. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [405]
 387. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [403]
 388. Ejsmond, Julian (1892-1930) [402]
 389. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [401]
 390. Warszawski Szpital dla Dzieci [400]
 391. Styfi, Jan (1839?-1921) [400]
 392. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [399]
 393. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [396]
 394. Dickstein, Samuel (1851-1939) [396]
 395. [Granke, Stefan] [395]
 396. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [393]
 397. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [392]
 398. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [391]
 399. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [391]
 400. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [390]
 401. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [390]
 402. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [390]
 403. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [390]
 404. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [386]
 405. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [384]
 406. [Magistrat m.st. Warszawy] [382]
 407. Paciorkowski, Bronisław Gryf [382]
 408. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [382]
 409. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [381]
 410. Grzymała, Grabowiecki Jan [381]
 411. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [380]
 412. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [380]
 413. Cep [Henryk Cepnik] [380]
 414. Wizimirska, Barbara [375]
 415. Baka, Józef (1707-1780) [375]
 416. Lichota, Władysław Tadeusz [374]
 417. Dubiecki, Marian (1838-1926) [374]
 418. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [373]
 419. Barclay, John (1582-1621) [373]
 420. P. B. Ryt. [372]
 421. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [372]
 422. Heck, Walerian [372]
 423. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [371]
 424. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [370]
 425. [Miethke, H. O.] [369]
 426. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [369]
 427. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [368]
 428. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [364]
 429. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [364]
 430. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [363]
 431. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [363]
 432. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [363]
 433. Taube, Gustaw jr [362]
 434. Hyodo, Nagao [362]
 435. Związek Komunalny (Węgrów) [361]
 436. Zuber, Rudolf (1858-1920) [361]
 437. Siczyński, Walery [361]
 438. Campe, Joachim Heinrich [360]
 439. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [359]
 440. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [359]
 441. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [359]
 442. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [358]
 443. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [357]
 444. Sigismond. Fot. [354]
 445. Grundmann, Karl (1909-1944) [351]
 446. Bersohn, Mathias (1823-1908) [349]
 447. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [348]
 448. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [348]
 449. Röber, F. H. Ryt. [343]
 450. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [343]
 451. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [341]
 452. Arnold, E. J. [341]
 453. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [340]
 454. Tarnacki, Józef. [340]
 455. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [340]
 456. Sigalin, Józef (1909-1983) [338]
 457. Berthet, Èlie (1815-1891) [338]
 458. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [337]
 459. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [336]
 460. [Łosiowa, Emilia] [336]
 461. Borucki, Juliusz [336]
 462. Hansson, Ola (1860-1925) [335]
 463. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [334]
 464. J. Z. [334]
 465. Adolph, Witold (1903-1941) [333]
 466. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [330]
 467. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [329]
 468. Simmler, Józef (1823-1868) [329]
 469. Ossibach-Budzyński, Andrzej [328]
 470. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [328]
 471. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [327]
 472. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [327]
 473. Passendorfer, Artur (1864-1936) [325]
 474. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [323]
 475. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [323]
 476. Ines, Albert (1620-1658) [322]
 477. Schilgen, Hardy (1876-1941) [321]
 478. Nowakowski, Józef (1800-1864) [320]
 479. Krystall, Bronisław (1887-1983) [320]
 480. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [320]
 481. Alkar [pseud.] [320]
 482. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [318]
 483. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [316]
 484. Siebeck, Herman (1842-1920) [314]
 485. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [313]
 486. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [313]
 487. Sewer [313]
 488. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [312]
 489. Lyall, Edna (1857-1903) [312]
 490. Bełza, Władysław (1847-1913) [312]
 491. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [311]
 492. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [311]
 493. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [311]
 494. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [310]
 495. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [310]
 496. Iks Cagnafet [pseud.] [310]
 497. Związek Miast Polskich [309]
 498. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [309]
 499. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [309]
 500. Maciejowski, Adam (1874-1919) [309]
 501. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [308]
 502. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [308]
 503. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [307]
 504. Gold, Artur (1897-1942) [306]
 505. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [305]
 506. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [305]
 507. Grajnert, Józef [305]
 508. Ryszard, Antoni (1841-1894) [304]
 509. Piotrowski, Andrzej [304]
 510. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [302]
 511. Borkowski, Feliks (1840- ?) [300]
 512. Jabłoński, Tadeusz [297]
 513. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [297]
 514. Płoska-Łoś, Irena [296]
 515. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [296]
 516. Piłsudski, Józef (1867-1935) [294]
 517. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [293]
 518. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [293]
 519. Peretz, Adolf (1855-1933) [292]
 520. Maliszewski, Edward (1875-1928) [292]
 521. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [290]
 522. Lissowski, Czesław (1895-1942) [290]
 523. X. Y. Z. [289]
 524. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [285]
 525. Edgeworth, Maria [285]
 526. B. P. Ryt. [284]
 527. Zipper, Albert (1855-1936) [284]
 528. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [284]
 529. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [283]
 530. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [283]
 531. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [282]
 532. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [281]
 533. Jachowiczowa, Antonina [281]
 534. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [280]
 535. Pawłowski, Kalixt [279]
 536. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [278]
 537. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [277]
 538. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [277]
 539. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [277]
 540. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [276]
 541. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [275]
 542. Chodyński, Adam Antoni [275]
 543. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [274]
 544. Rumianek, Stanisław [274]
 545. Świderski, Leopold (1853-1925) [274]
 546. Paprocki, Bartosz [274]
 547. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [273]
 548. Morawska, Zofia (1848-1922) [273]
 549. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [272]
 550. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [272]
 551. Jeżowski, M [272]
 552. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [271]
 553. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [271]
 554. Szujski, Józef (1835-1883) [270]
 555. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [269]
 556. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [269]
 557. Walter. Ryt. [268]
 558. Ministerstwo Kultury i Sztuki [268]
 559. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [268]
 560. Strindberg, August (1849-1912) [265]
 561. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [264]
 562. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [264]
 563. Boratyński, Wacław (1908-1939) [263]
 564. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [263]
 565. Stefani, Józef (1800-1876) [262]
 566. Pécaut, Elie [262]
 567. Pawe, L. [262]
 568. Baude, K. [262]
 569. Portner, Szymon (18..-?) [260]
 570. Korotyński, Władysław (1866-1924) [260]
 571. Bojarska, Stefanja [259]
 572. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [258]
 573. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [258]
 574. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [257]
 575. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [256]
 576. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [255]
 577. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [254]
 578. Typiak, Piotr [254]
 579. Podwiński, Stanisław [254]
 580. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [253]
 581. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [252]
 582. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 583. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [252]
 584. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [251]
 585. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [250]
 586. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [250]
 587. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [250]
 588. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [250]
 589. Kolberg, Oskar (1814-1890) [249]
 590. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [249]
 591. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [248]
 592. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [248]
 593. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [248]
 594. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [248]
 595. Dębski, Michał [247]
 596. Osterloff, Edmund (1863-1938) [247]
 597. Szajnocha, Karol (1818-1868) [247]
 598. Eile, Henryk (1878-1939) [247]
 599. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [245]
 600. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [244]
 601. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [243]
 602. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [242]
 603. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [242]
 604. Chankowski, Henryk (1882-1944) [242]
 605. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [241]
 606. Jahner, Alfred (1860-1934) [241]
 607. Hoffman, Karol (1855-1937) [241]
 608. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [240]
 609. Rytel, Kazimiera (?-?) [240]
 610. Czerwiński, Franciszek [240]
 611. Dalecka, Wanda (1862-1932) [239]
 612. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [238]
 613. Ministerstwo Odbudowy Kraju [238]
 614. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [238]
 615. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [237]
 616. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [237]
 617. Związek Buchalterów (Warszawa) [236]
 618. Aimard, Gustave (1818-1883) [236]
 619. Szlendak, Adam (1881-1937) [234]
 620. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [234]
 621. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [234]
 622. Abdullah Frères [pseud.] [233]
 623. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [232]
 624. Kumidor, Zbigniew [232]
 625. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [231]
 626. Mościcki, Henryk (1881-1952) [230]
 627. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [229]
 628. Olszewski, K.[azimierz] [229]
 629. Dénoix, Victorin [229]
 630. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [227]
 631. Kryński, Adam (1844-1932) [227]
 632. Demby, Stefan (1862-1939) [227]
 633. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [226]
 634. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [226]
 635. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [226]
 636. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [225]
 637. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [225]
 638. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [223]
 639. Chmiel, Adam (1865-1934) [223]
 640. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [221]
 641. Strauss, Johann (1825-1899) [220]
 642. Motas, Maciej [220]
 643. Dom Sztuki (Warszawa) [219]
 644. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [219]
 645. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [217]
 646. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [216]
 647. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [215]
 648. [Schier, František Václav (1804-1864)] [215]
 649. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [214]
 650. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [214]
 651. Neyman, Jerzy (1894-1981) [214]
 652. Turowski, Stanisław (1880-1936) [212]
 653. Kaczkowski, Zygmunt [212]
 654. Freudenson, Daniel (1847-1931) [212]
 655. Maël, Pierr. [210]
 656. Kulski, Julian (1892-1976) [209]
 657. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [209]
 658. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [208]
 659. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [207]
 660. Kowalewski, T. [207]
 661. Jelínek, Edvard (1855-1897) [207]
 662. Filipiak, Grzegorz [207]
 663. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [206]
 664. Rutska, Halina (1868-1932) [206]
 665. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [206]
 666. Szubert, Awit (1837-1919) [205]
 667. Koroniarz [205]
 668. Warnkówna, Jadwiga [205]
 669. Wrześniowski, August (1836-1892) [205]
 670. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [205]
 671. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [205]
 672. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [204]
 673. Piltz, Franciszek (1895-1941) [204]
 674. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [203]
 675. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [203]
 676. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [203]
 677. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [202]
 678. Kaczyński, Witold [202]
 679. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [201]
 680. Warszawska Gmina Starozakonnych [201]
 681. Nałęcz, Edward [201]
 682. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [200]
 683. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [199]
 684. Krasiński, Edward (1870-1940) [199]
 685. Wójtowicz, Władysław J. [198]
 686. Szkoła Realna imienia Staszica [198]
 687. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [198]
 688. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [197]
 689. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [197]
 690. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [196]
 691. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [196]
 692. Roeber, F. H. Ryt. [195]
 693. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [194]
 694. Grabowski, Antoni (1857-1921) [194]
 695. Windakiewicz, Kazimierz [193]
 696. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [193]
 697. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [192]
 698. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [192]
 699. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [191]
 700. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [191]
 701. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [190]
 702. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [190]
 703. Hufsky [190]
 704. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [190]
 705. Strzelecki, Jan (1886-1944) [190]
 706. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [190]
 707. J. Ł. [189]
 708. Bykowski, Leon [189]
 709. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [189]
 710. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [189]
 711. Jeske, August (1836-1875) [189]
 712. Marczyński, Józef (1891-1940) [188]
 713. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [187]
 714. Dante, Alighieri (1265-1321) [187]
 715. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [186]
 716. A. Z. [186]
 717. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [185]
 718. Latoszek, Jacek [185]
 719. Komorowska-Filipiak, Romana [185]
 720. Damse, Józef (1789-1852) [184]
 721. Instytut Spraw Społecznych [184]
 722. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [183]
 723. Ostrowski, Tomasz (?-?) [183]
 724. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [182]
 725. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [182]
 726. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [182]
 727. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [182]
 728. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [182]
 729. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [181]
 730. Racher, Jessica. Z-ca. red. [181]
 731. Pennec, Joanna. Opiekun [181]
 732. Fleck L. Red. [et al.] [181]
 733. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [180]
 734. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [180]
 735. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [179]
 736. Karoli, Aleksander (1838-1915) [178]
 737. Normand, Charles (1848- ) [178]
 738. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [178]
 739. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [178]
 740. Bauman, R. Lit. [177]
 741. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [177]
 742. Sandaeu, Jules (1811-1833) [177]
 743. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [177]
 744. Kowalski, L. Fot. [176]
 745. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [176]
 746. Biernacki, Bolesław (1865- ) [176]
 747. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [175]
 748. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [175]
 749. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [174]
 750. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [174]
 751. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [174]
 752. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [174]
 753. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [173]
 754. [Lindley, William (1808-1900)] [172]
 755. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [172]
 756. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [172]
 757. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [172]
 758. Osmański, Wojciech (1834-1908) [171]
 759. Röber, G. Ryt. [171]
 760. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [171]
 761. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [171]
 762. Stablewski, Florian (1841-1906) [171]
 763. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [170]
 764. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [170]
 765. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [169]
 766. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [168]
 767. Wierzbowski, Theodorus [168]
 768. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [168]
 769. Popielewski [167]
 770. Jeska, Stanisława (1867-1936) [167]
 771. Czermański, Zdzisław [167]
 772. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [167]
 773. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [166]
 774. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [166]
 775. Puc, B[ronisław] [165]
 776. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [164]
 777. Węgrzecki, S. [164]
 778. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [162]
 779. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [162]
 780. Patronat Opieki nad Więźniami [162]
 781. Mottl, Adam (1928-2013) [161]
 782. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [161]
 783. Compagnie d'Electricité de Varsovie [161]
 784. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [159]
 785. Hahn, Wiktor (1871-1959) [159]
 786. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [159]
 787. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [158]
 788. Wahrendorff, O. [158]
 789. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [158]
 790. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [158]
 791. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [158]
 792. Chęciński, Jan (1826-1874) [158]
 793. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [157]
 794. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [156]
 795. Pyzowski, Adam (1874-1931) [156]
 796. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [156]
 797. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [154]
 798. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [154]
 799. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [154]
 800. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [154]
 801. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [154]
 802. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [154]
 803. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [154]
 804. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [154]
 805. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [153]
 806. Piotr Krakowianin [pseud.] [153]
 807. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [153]
 808. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [152]
 809. ADAM. Ryt. [151]
 810. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [150]
 811. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [150]
 812. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [149]
 813. Warszawski Lombard Miejski [148]
 814. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [148]
 815. Franczak, Lech (1939- ) [148]
 816. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [148]
 817. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [147]
 818. Komar, Józef [147]
 819. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [147]
 820. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [147]
 821. Bułhak ,Jan (1876-1950) [147]
 822. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [147]
 823. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [145]
 824. Bolesławicz [pseud.] [145]
 825. Żeleński, Władysław (1837-1921) [144]
 826. Achtel, Józef [144]
 827. Gebhard, podporucznik [144]
 828. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [143]
 829. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [143]
 830. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [143]
 831. Sędlikowski, Aleksander [143]
 832. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [142]
 833. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [141]
 834. Staszic, Stanisław (1755-1826) [141]
 835. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [140]
 836. K.K. Ryt. [140]
 837. Broch.[owski], B. Ryt. [140]
 838. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [140]
 839. Al. Pow. [140]
 840. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [139]
 841. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [139]
 842. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [139]
 843. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [139]
 844. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [139]
 845. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [139]
 846. Stefanow, Piotr [138]
 847. Namysłowski, Karol (1856-1925) [138]
 848. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [138]
 849. Wyss, Johann David (1743-1818) [138]
 850. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [137]
 851. Liga Morska i Kolonialna [137]
 852. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [137]
 853. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [137]
 854. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [137]
 855. Bzowska, Maria (1871-1906) [137]
 856. L. N. Ryt. [136]
 857. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [136]
 858. Syroczyński, Leon (1844-1925) [136]
 859. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [136]
 860. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [135]
 861. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [135]
 862. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [135]
 863. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [135]
 864. Loth, August (1869-1944) [135]
 865. Godebski, Cyprian (1765-1809) [135]
 866. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [135]
 867. Polski Czerwony Krzyż we Francji [133]
 868. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [133]
 869. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [132]
 870. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [132]
 871. Wróblewski, K. [131]
 872. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [131]
 873. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [131]
 874. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [131]
 875. Dombrowski, Władysław [130]
 876. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [130]
 877. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [130]
 878. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [129]
 879. Wojnarowicz Weseła [129]
 880. W. M. K. [129]
 881. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [129]
 882. Śmigielska, Józefa [128]
 883. Breyer, Albert (1889-1939) [128]
 884. Amatorski Zespół Teatralny [128]
 885. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [127]
 886. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [127]
 887. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [127]
 888. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [126]
 889. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [125]
 890. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [125]
 891. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [125]
 892. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [124]
 893. Pusch, Maurycy (1828-1902) [124]
 894. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [124]
 895. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [124]
 896. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [124]
 897. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [124]
 898. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [123]
 899. Osotowicz, Jerzy. Red. [123]
 900. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [123]
 901. Bandurski, Władysław (1865-1932) [123]
 902. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [122]
 903. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [122]
 904. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [122]
 905. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [122]
 906. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [122]
 907. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [121]
 908. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [121]
 909. Mahomet II [121]
 910. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [121]
 911. Jaworski, Józef (1859-1920) [121]
 912. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [120]
 913. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [120]
 914. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [120]
 915. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [120]
 916. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [120]
 917. Baumann, R. Lit. [119]
 918. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [118]
 919. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [118]
 920. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [118]
 921. Wybranowski, Władysław (?-?) [118]
 922. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [118]
 923. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [118]
 924. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [118]
 925. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [117]
 926. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [117]
 927. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [116]
 928. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [116]
 929. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [116]
 930. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [116]
 931. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [116]
 932. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [115]
 933. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [115]
 934. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [115]
 935. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [115]
 936. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [114]
 937. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [114]
 938. Mulert, Ludwik (1818-1875) [114]
 939. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [114]
 940. Niemojewski, Lech (1894-1952) [114]
 941. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [113]
 942. Pałac Sztuki (Warszawa) [112]
 943. Frick, L. [112]
 944. Zalewski, Stanisław (1925- ) [112]
 945. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [112]
 946. Matrzak, Jerzy [112]
 947. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [112]
 948. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [111]
 949. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [111]
 950. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [111]
 951. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [111]
 952. Kownacka, Maria (1894-1982) [110]
 953. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [110]
 954. A.T.T. [110]
 955. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [110]
 956. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [110]
 957. A. M. Ryt. [109]
 958. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [109]
 959. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [109]
 960. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [108]
 961. Rada Regencyjna [108]
 962. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [108]
 963. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [108]
 964. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [108]
 965. Zajączkowska, Zuzanna [108]
 966. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [108]
 967. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [108]
 968. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [107]
 969. Dancla, Charles(1817-1907) [106]
 970. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [106]
 971. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [106]
 972. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [106]
 973. Wanda Cymerman (red. nacz.) [105]
 974. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [105]
 975. Słomkowska, Alina (1929-1995) [105]
 976. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [105]
 977. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [105]
 978. Buchcar, Karol. Fot. [105]
 979. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [104]
 980. Peszke, Ignacy (1877-1925) [104]
 981. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [103]
 982. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [103]
 983. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [103]
 984. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [103]
 985. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [103]
 986. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [102]
 987. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [102]
 988. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [101]
 989. Bogucki, Adolf (1835-1894) [101]
 990. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [101]
 991. Automobilklub Warszawski [101]
 992. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [101]
 993. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [100]
 994. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [100]
 995. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [100]
 996. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [100]
 997. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [100]
 998. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [99]
 999. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [99]
 1000. Śliwiński, Jan [99]
 1001. Ślaski, Bolesław (1870- ) [99]
 1002. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [99]
 1003. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [99]
 1004. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [98]
 1005. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [98]
 1006. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [98]
 1007. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [98]
 1008. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [98]
 1009. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [97]
 1010. Tomasz Ogończyk [pseud.] [97]
 1011. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [97]
 1012. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [97]
 1013. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [97]
 1014. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [97]
 1015. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [96]
 1016. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [96]
 1017. Pachucki, Marian (1888-1961) [96]
 1018. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [96]
 1019. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [95]
 1020. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [95]
 1021. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [95]
 1022. Tomek Piast [pseud.] [95]
 1023. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [95]
 1024. Hoffmann Regierungsdirektor [95]
 1025. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [94]
 1026. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [94]
 1027. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [94]
 1028. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [94]
 1029. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [94]
 1030. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [94]
 1031. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [94]
 1032. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [93]
 1033. Zaleski, August (1883-1972) [93]
 1034. Kozłowski, Jan J. [93]
 1035. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [92]
 1036. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [92]
 1037. Giergielewicz Jan (1898-1953) [92]
 1038. Dom ks. Boduena [92]
 1039. Regulski, Aleksander (1839-1884) [91]
 1040. Święcicka, Jadwiga (?-?) [91]
 1041. Stolpe, Alojzy (?-1824) [91]
 1042. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [91]
 1043. Tarnacki, Józef [91]
 1044. Schmid, Christoph von (1768-1854) [91]
 1045. Kozyra, Anna [91]
 1046. Jarmużyński, J. Ryt. [90]
 1047. Dziedzic, P. Ryt. [90]
 1048. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [90]
 1049. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [90]
 1050. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [90]
 1051. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [90]
 1052. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [90]
 1053. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [90]
 1054. Leliwa, Alfred [89]
 1055. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [89]
 1056. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [89]
 1057. Myszkowska, Justyna [89]
 1058. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [89]
 1059. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [89]
 1060. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [89]
 1061. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [88]
 1062. Syndykat Rolniczy Warszawski [88]
 1063. Niemojowska, Maria (1870?-?) [88]
 1064. Fuks, Marjan (1884-1935) [88]
 1065. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [88]
 1066. Baum, Stefan (1892-1964) [88]
 1067. Komenda I Brygady Legionów Polskich [87]
 1068. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [87]
 1069. Hadyna, Łukasz (1982- ) [87]
 1070. Hadyna, Stanisław (1984- ) [87]
 1071. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [87]
 1072. Morżkowska, Antonina [86]
 1073. Gottlieb Leopold (1879-1934) [86]
 1074. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [86]
 1075. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [86]
 1076. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [85]
 1077. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [85]
 1078. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [85]
 1079. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [85]
 1080. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [85]
 1081. Hoppe, Stanisław (1893- ) [85]
 1082. Gołębiewska, Wanda [85]
 1083. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [85]
 1084. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [84]
 1085. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [84]
 1086. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [84]
 1087. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [84]
 1088. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [84]
 1089. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [83]
 1090. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [83]
 1091. Kossak, Wojciech (1856-1942) [83]
 1092. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [83]
 1093. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [83]
 1094. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [83]
 1095. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [83]
 1096. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [83]
 1097. Arctowski, Henryk (1871-1958) [83]
 1098. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [82]
 1099. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [82]
 1100. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [82]
 1101. Rzepko, Władysław (1854-1932) [82]
 1102. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [82]
 1103. Wójcicki, Jerzy [82]
 1104. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [82]
 1105. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [82]
 1106. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [82]
 1107. Jotes [82]
 1108. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [81]
 1109. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [81]
 1110. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [81]
 1111. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [81]
 1112. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [80]
 1113. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [79]
 1114. Zbyszewski [79]
 1115. Stern, Anatol (1899-1968) [79]
 1116. Leśniewska, B. [79]
 1117. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [79]
 1118. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [79]
 1119. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [78]
 1120. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [78]
 1121. Magistrat der Hauptstadt Warschau [78]
 1122. Diabelli, Anton (1781-1858) [78]
 1123. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [78]
 1124. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1125. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [78]
 1126. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1127. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [78]
 1128. Kleczyński, Jan (1837-1895) [77]
 1129. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [77]
 1130. Żychliński, Jan. Wstęp [77]
 1131. Uniwersytet Warszawski [77]
 1132. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [77]
 1133. Rembiel, St. [77]
 1134. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [77]
 1135. Goublier, Gustave (1856-1926) [77]
 1136. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [77]
 1137. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [77]
 1138. Burmistrz w.z. Becher [77]
 1139. Białecki, Paweł. Red. [77]
 1140. Babiński, Wacław [77]
 1141. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [76]
 1142. Diveky, Adrjan (1880-1965) [76]
 1143. Tor, Stanisław [76]
 1144. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [76]
 1145. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [76]
 1146. Kaczmarski, S. [76]
 1147. Czajkowski, Paweł (-1839) [76]
 1148. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [75]
 1149. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [75]
 1150. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [75]
 1151. Bezpałko, Jerzy (1938-) [75]
 1152. "Orion" [74]
 1153. Hähle, G. Ryt. [74]
 1154. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [74]
 1155. Przyłęcki, Henryk [74]
 1156. Koniński, Kazimierz [74]
 1157. (E) [74]
 1158. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [73]
 1159. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [73]
 1160. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [73]
 1161. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [73]
 1162. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [73]
 1163. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [73]
 1164. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [73]
 1165. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [72]
 1166. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [72]
 1167. [Leger, Louis (1843-1923)] [72]
 1168. Wesoły Wujaszek [72]
 1169. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [72]
 1170. Sobieski, Wacław (1872-1935) [72]
 1171. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [72]
 1172. Jankowski, Józef [72]
 1173. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [71]
 1174. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [71]
 1175. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [71]
 1176. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [71]
 1177. Łubieński, Edward (1819-1867) [71]
 1178. [Quirini, Edward] [71]
 1179. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [71]
 1180. Rydel, Lucjan (1870-1918) [70]
 1181. Kostka, J. [70]
 1182. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [70]
 1183. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [70]
 1184. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [70]
 1185. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [70]
 1186. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [70]
 1187. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [70]
 1188. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [70]
 1189. Przykorski, K. (1840-1882) [69]
 1190. Sulistrowski, Kazimierz [69]
 1191. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [69]
 1192. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [69]
 1193. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [69]
 1194. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [69]
 1195. Szenajch, Władysław (1879-1964) [68]
 1196. [Grabiec (?-?)] [68]
 1197. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [68]
 1198. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [68]
 1199. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [68]
 1200. Pohoski, Jan (1889-1940) [68]
 1201. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [68]
 1202. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [68]
 1203. Magnus, Wiktor [68]
 1204. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [68]
 1205. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [68]
 1206. Bank Handlowy (Warszawa) [68]
 1207. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [67]
 1208. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [67]
 1209. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [67]
 1210. Zabłocki, F. Ryt. [67]
 1211. Malewicz, Jadwiga [67]
 1212. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [67]
 1213. Związek Miast Królestwa Polskiego [67]
 1214. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [67]
 1215. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [67]
 1216. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [66]
 1217. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [66]
 1218. Muszkowski, Jan (1882-1953) [66]
 1219. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [66]
 1220. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [66]
 1221. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [66]
 1222. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [66]
 1223. Gorski, Stefan (1882-1941) [66]
 1224. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [66]
 1225. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [65]
 1226. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [65]
 1227. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [65]
 1228. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [65]
 1229. Strasburger, Edward (1882-1923) [65]
 1230. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [65]
 1231. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [65]
 1232. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [65]
 1233. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [65]
 1234. Fajans, Wacław (1884-1973) [65]
 1235. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [65]
 1236. Armia Krajowa [65]
 1237. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [64]
 1238. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [64]
 1239. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [64]
 1240. Joteyko, Józefa (1866-1928) [64]
 1241. Ioteyko I. [na s. tyt.] [64]
 1242. Adam, Julius (1826-1874) [64]
 1243. Gruziel, L. Fot. [63]
 1244. Krynicki, M. Lit. [63]
 1245. Kataszek, Szymon (1898-1943) [63]
 1246. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [63]
 1247. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [63]
 1248. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [63]
 1249. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [63]
 1250. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [63]
 1251. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [62]
 1252. Starczewski, Jan (1904-1981) [62]
 1253. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [62]
 1254. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [62]
 1255. "Młoda Sztuka" [61]
 1256. [Kasa Chorych (Warszawa)] [61]
 1257. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [61]
 1258. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [61]
 1259. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [60]
 1260. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [60]
 1261. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [60]
 1262. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [60]
 1263. K. M. Ryt. [60]
 1264. Dr Fischer, Gubernator [60]
 1265. Dr Fischer, Gouverneur [60]
 1266. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [59]
 1267. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [59]
 1268. [Gutry, Maria (1899-1988)] [59]
 1269. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [59]
 1270. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [59]
 1271. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [59]
 1272. Egghard, Jules(1833-1867) [59]
 1273. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [58]
 1274. [Świtalska, H. (?-?)] [58]
 1275. Weinberg P. [58]
 1276. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [58]
 1277. Siemieński, Lucjan [58]
 1278. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [58]
 1279. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [58]
 1280. Gross, Napoleon (fl. 1863) [58]
 1281. Dumax, [Victor] (1827-1894) [58]
 1282. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [57]
 1283. Kozłowski, Karol (1840-1890) [57]
 1284. Związek Polskich Artystów Grafików [57]
 1285. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [57]
 1286. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [57]
 1287. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [57]
 1288. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [57]
 1289. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [57]
 1290. Szymkiewicz, Józef [57]
 1291. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [57]
 1292. Puciata, Ryszard (?-1942) [57]
 1293. Oniszewski, Jan Teofil [57]
 1294. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [57]
 1295. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [57]
 1296. Charszewski, Ignacy [57]
 1297. Ajdacki, Paweł (1970- ) [57]
 1298. Simcis, Gen [56]
 1299. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [56]
 1300. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [56]
 1301. Banner, M. Red. [56]
 1302. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [56]
 1303. [Franck] [56]
 1304. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [56]
 1305. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [56]
 1306. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [56]
 1307. Urmowski Klemens (1780-1827) [56]
 1308. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [56]
 1309. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [56]
 1310. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [56]
 1311. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [55]
 1312. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [55]
 1313. Teichmann, Antoni (1798-1877) [55]
 1314. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [55]
 1315. [Omm, Peter] [55]
 1316. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [55]
 1317. Wołkiewicz, Hanna [55]
 1318. Stecher, August (?-?) [55]
 1319. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [55]
 1320. Kondor, Ernst. [55]
 1321. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [55]
 1322. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [55]
 1323. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [54]
 1324. Kątski, Apolinary (1825-1879) [54]
 1325. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [54]
 1326. Witkowski, Wincenty [54]
 1327. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [54]
 1328. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [54]
 1329. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [54]
 1330. Estreicher, Karol (1906-1984) [54]
 1331. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [53]
 1332. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [53]
 1333. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [53]
 1334. Związek Polskich Artystów Plastyków [53]
 1335. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [53]
 1336. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [53]
 1337. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [53]
 1338. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [53]
 1339. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [52]
 1340. Nowialis [52]
 1341. "Orion". Fot. [52]
 1342. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [52]
 1343. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [52]
 1344. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [52]
 1345. Podolski, Ignacy (1854-1888) [52]
 1346. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [52]
 1347. Mikucka, Aniela (1904-1950) [52]
 1348. Lipiński, Józef (1777-1811) [52]
 1349. Laskowski, Otton (1892-1953) [52]
 1350. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [52]
 1351. Münchheimer, Adam (1830-1904) [51]
 1352. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [51]
 1353. Wars, Henryk (1902-1977) [51]
 1354. Roeber. H. Ryt. [51]
 1355. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [51]
 1356. Lejowa, Emilia (1839-1906) [51]
 1357. Konopka, Józef (1884-1940) [51]
 1358. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1359. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [51]
 1360. Siekierski, Franciszek [50]
 1361. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [50]
 1362. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [50]
 1363. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [50]
 1364. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [50]
 1365. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [50]
 1366. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [50]
 1367. Landowski, Paweł (1843-1894) [50]
 1368. Gross, Adam (1818-1880) [50]
 1369. J. K. Ryt. [49]
 1370. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [49]
 1371. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [49]
 1372. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [49]
 1373. Winter, Peter (1754-1825) [49]
 1374. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1375. Trzemeski, Edward (1843-1905) [49]
 1376. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [49]
 1377. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [49]
 1378. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [49]
 1379. Pomian, E. [49]
 1380. Naoczny świadek [49]
 1381. Moder, Paul (1896-1942) [49]
 1382. Karoli & Troczewski [48]
 1383. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [48]
 1384. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1385. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [48]
 1386. Krasowska Helena [48]
 1387. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [48]
 1388. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [48]
 1389. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [48]
 1390. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [48]
 1391. Collodi, Carlo (1826-1890) [48]
 1392. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [48]
 1393. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [47]
 1394. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [47]
 1395. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [47]
 1396. Centralny Komitet Robotniczy PPS [47]
 1397. Macura, Władysław (1896-1935) [47]
 1398. [Polska Macierz Szkolna] [47]
 1399. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [47]
 1400. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [47]
 1401. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [47]
 1402. Vollstedt, Robert (1854-1919) [47]
 1403. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [47]
 1404. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [47]
 1405. Orda, Napoleon (1807-1883) [47]
 1406. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [47]
 1407. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [47]
 1408. Helmer, Charles(18..-1938) [47]
 1409. Gąsiorowska, Natalja [47]
 1410. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [47]
 1411. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [46]
 1412. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [46]
 1413. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [46]
 1414. Łukasik, Jan (1910- ) [46]
 1415. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [46]
 1416. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [46]
 1417. Uziembło, Adam (1885-1971) [46]
 1418. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [46]
 1419. Teatr Narodowy (Warszawa) [46]
 1420. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [46]
 1421. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [46]
 1422. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [46]
 1423. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [46]
 1424. Nowoszewski, Roman (1945-) [45]
 1425. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [45]
 1426. Gall, Jan Karol (1856-1912) [45]
 1427. Kubełka, Ignacy [45]
 1428. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [45]
 1429. Związek Bibliotekarzy Polskich [45]
 1430. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [45]
 1431. Rodzina Lekarska (Warszawa) [45]
 1432. Piekacz, J. Fot. [45]
 1433. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1434. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [45]
 1435. Gutry, Maria (1899-1988) [45]
 1436. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [44]
 1437. Krzyżanowski, K. [44]
 1438. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [44]
 1439. [brak] [44]
 1440. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [44]
 1441. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [44]
 1442. Niedzielski, Jan (ksiądz) [44]
 1443. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [44]
 1444. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [44]
 1445. Skrzypkowska Joanna (1965-) [44]
 1446. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [44]
 1447. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [44]
 1448. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [44]
 1449. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [44]
 1450. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [43]
 1451. Polska Macierz Szkolna [43]
 1452. Miinchheimera.A. Fot. [43]
 1453. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [43]
 1454. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [43]
 1455. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [43]
 1456. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [43]
 1457. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [43]
 1458. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [43]
 1459. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [43]
 1460. Ryżewski Zygmunt. Red. [43]
 1461. Rożek, Edmund. Red. [43]
 1462. Olesiński, Karol (1902-1939) [43]
 1463. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [43]
 1464. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [43]
 1465. Kapituła Odznaki [43]
 1466. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [43]
 1467. Abrahams, Maurice (1883-1931) [43]
 1468. A. W. Ryt. [43]
 1469. Conrad. Fot. [42]
 1470. Schubert, Franz (1797-1828) [42]
 1471. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [42]
 1472. il [42]
 1473. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [42]
 1474. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [42]
 1475. S. E. [42]
 1476. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [42]
 1477. Medeksza, Antoni [42]
 1478. Janiczek, Józef (1900-1976) [42]
 1479. Gozdowski, Edward (1843-1901) [42]
 1480. Giełda Mięsna (Warszawa) [42]
 1481. E. S. [42]
 1482. Bach, Emanuel (1714-1788) [42]
 1483. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [41]
 1484. Voss, Carl (1815-1882) [41]
 1485. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [41]
 1486. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [41]
 1487. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [41]
 1488. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [41]
 1489. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [41]
 1490. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [41]
 1491. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [41]
 1492. Bogusławski, Edward (1848-1917) [41]
 1493. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [40]
 1494. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [40]
 1495. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [40]
 1496. Twardzicki, Walery (1838-1902) [40]
 1497. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [40]
 1498. Polska Partia Socjalistyczna [40]
 1499. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [40]
 1500. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [40]
 1501. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [40]
 1502. Jonzeck, Waldemar [40]
 1503. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [40]
 1504. Mieczkowski, Jan. Fot. [39]
 1505. K.P. Ryt. [39]
 1506. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [39]
 1507. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [39]
 1508. Whiting, A. [39]
 1509. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [39]
 1510. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [39]
 1511. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [39]
 1512. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [39]
 1513. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [39]
 1514. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [39]
 1515. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [39]
 1516. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [39]
 1517. Cybulski, Izydor Józef [39]
 1518. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [39]
 1519. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [38]
 1520. Szczeciński, K. Fot. [38]
 1521. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [38]
 1522. Kohn, Alfred (1960- ) [38]
 1523. Żelaznowski, Andrzej [38]
 1524. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [38]
 1525. Tonioli, D. [38]
 1526. Sznage. Ryt. [38]
 1527. Surzyński, Józef (1851-1919) [38]
 1528. Pusch, Alois Maria de [38]
 1529. Orlicz, Michał (1893-1970) [38]
 1530. Komitet Budowy Pomników [38]
 1531. Janowski, Benon (1873-) [38]
 1532. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [38]
 1533. Czerny, Carl(1791-1857) [38]
 1534. Bizański, Stanisław (1846-1890) [38]
 1535. Bio [pseud.] [38]
 1536. B.O. Ryt. [38]
 1537. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [37]
 1538. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [37]
 1539. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [37]
 1540. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [37]
 1541. Espen, Theodor (1847-1906) [37]
 1542. Łada, Kazimierz (1824-1871) [37]
 1543. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [37]
 1544. Związek Katolicki [37]
 1545. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [37]
 1546. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [37]
 1547. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [37]
 1548. Sosnkowski, Józef [37]
 1549. Lewandowski, Adam (1889-1951) [37]
 1550. Kasterska, Maria [37]
 1551. Huzarski, Jerzy [37]
 1552. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [37]
 1553. Fabiszewski, M. [37]
 1554. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [37]
 1555. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [37]
 1556. Brochowski, B. Ryt. [37]
 1557. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 1558. Sturm, Adam (?-1872) [36]
 1559. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [36]
 1560. Wołek, Adam [36]
 1561. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [36]
 1562. Styś, Walerian (1885-1936) [36]
 1563. Rybicki, Anastazy [36]
 1564. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [36]
 1565. Rembowski, Jan (1878-1923) [36]
 1566. Polskie Towarzystwo Artystyczne [36]
 1567. Jankiewicz, Stanisław [36]
 1568. Grabowski, Józef (18..- ?) [36]
 1569. Czaki, Klementyna [36]
 1570. A. C. Ryt. [36]
 1571. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [35]
 1572. Okuń, Edward (1872-1945) [35]
 1573. Pistyner, M. [35]
 1574. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [35]
 1575. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [35]
 1576. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [35]
 1577. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [35]
 1578. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [35]
 1579. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [35]
 1580. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [35]
 1581. Syrewicz, Xawery [35]
 1582. Studnicki, Władysław (1865-1953) [35]
 1583. Strasburger, Henryk (1887-1951) [35]
 1584. Rudkowski, Mat. (?-?) [35]
 1585. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [35]
 1586. Pilati, Auguste (1810-1877) [35]
 1587. Konewka, Antoni (1885-1944) [35]
 1588. Janczewski, S. Red. [35]
 1589. Dowódca Armii Krajowej [35]
 1590. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [34]
 1591. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [34]
 1592. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [34]
 1593. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [34]
 1594. Radoszewska, A. J. [34]
 1595. Osmała, Marcin (1863-1921) [34]
 1596. O liść dębu [34]
 1597. Montabone (Firenze) [34]
 1598. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [34]
 1599. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [34]
 1600. Grynfeld, Bronisława [34]
 1601. Grem, Tomasz (17..-18..) [34]
 1602. F. K. Ryt. [34]
 1603. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [33]
 1604. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [33]
 1605. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [33]
 1606. Wyroba, Stefan [33]
 1607. Stawiński. Ryt. [33]
 1608. Lewak, Adam (1891-1963) [33]
 1609. Field, John (1782-1837) [33]
 1610. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [33]
 1611. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [33]
 1612. ADAM [33]
 1613. Telakowski, [Jan]. Ryt. [32]
 1614. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [32]
 1615. Urbanowicz, Szymon (?-?) [32]
 1616. Plewczyński, F. [32]
 1617. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [32]
 1618. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [32]
 1619. Tarczyński, Władysław [32]
 1620. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [32]
 1621. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [32]
 1622. Mieczkowski, Jan (syn) [32]
 1623. Kowala, G. [32]
 1624. Komitet Obywatelski Starego Miasta [32]
 1625. Kolitowski, Adam (1878-1971) [32]
 1626. Janusz [32]
 1627. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [31]
 1628. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [31]
 1629. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [31]
 1630. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [31]
 1631. [Płoza-Doliński, Marek] [31]
 1632. Zarzycka, Aneta. Opiekun [31]
 1633. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [31]
 1634. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [31]
 1635. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [31]
 1636. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [31]
 1637. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [31]
 1638. Naumann, Karl [31]
 1639. Kownacki, A. Ryt. [31]
 1640. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [31]
 1641. Kautecki, Antoni [31]
 1642. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [31]
 1643. Kapliński, Franciszek (?-?) [31]
 1644. Górski, Władysław (1846-1915) [31]
 1645. Gounod, Charles François (1818-1893) [30]
 1646. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [30]
 1647. L. K. [30]
 1648. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [30]
 1649. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [30]
 1650. Association d'Assurance des Industriels Polonais [30]
 1651. Zinserling, Borys von (1889-1961) [30]
 1652. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [30]
 1653. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [30]
 1654. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [30]
 1655. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [30]
 1656. Konopnicki, Jan [30]
 1657. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [30]
 1658. Dan, Władysław (1902-2000) [30]
 1659. Brauman, Władysław [30]
 1660. Aut. [30]
 1661. Stolz, Robert (1880-1975) [29]
 1662. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [29]
 1663. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [29]
 1664. [Fernand, Jacques (?-?)] [29]
 1665. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [29]
 1666. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [29]
 1667. Slaski, S. Ryt. [29]
 1668. Próchnik, Adam (1892-1942) [29]
 1669. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [29]
 1670. Listowski, Andrzej (1802-1860) [29]
 1671. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [29]
 1672. Kochanowski, Jan (1897-1970) [29]
 1673. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [29]
 1674. Harentz, S.G. (fl. 1902) [29]
 1675. Grossman, Ludwik(1835-1915) [29]
 1676. Grabowski, Roman (1882-1940) [29]
 1677. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [29]
 1678. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [28]
 1679. Brochocki, B. Ryt. [28]
 1680. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [28]
 1681. Maszyński, Piotr (1855-1934) [28]
 1682. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [28]
 1683. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [28]
 1684. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [28]
 1685. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [28]
 1686. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [28]
 1687. Rutkowski, R. Ryt. [28]
 1688. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [28]
 1689. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [28]
 1690. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [28]
 1691. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [28]
 1692. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [28]
 1693. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [28]
 1694. Haehle. Ryt. [28]
 1695. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [28]
 1696. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [28]
 1697. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [28]
 1698. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [28]
 1699. Biblioteka Kórnicka [28]
 1700. Baynes, Sydney (1879-1938) [28]
 1701. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [27]
 1702. W. R. Ryt. [27]
 1703. K. P. Ryt. [27]
 1704. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [27]
 1705. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [27]
 1706. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [27]
 1707. Godard, Benjamin (1849-1895) [27]
 1708. Yvain, Maurice (1891-1965) [27]
 1709. Walicki, Franciszek (1874-1964) [27]
 1710. Szelążek, Wacław (1888-1945) [27]
 1711. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [27]
 1712. Salinger, Zygmunt [27]
 1713. Plater, Karol [27]
 1714. Fischer, Ludwig (1905-1947) [27]
 1715. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [27]
 1716. Bukowski, Jan (1873-1943) [27]
 1717. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [26]
 1718. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [26]
 1719. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [26]
 1720. Łączkowski Ludwik [26]
 1721. Łączkowska Felicja [26]
 1722. [Mielnicki]. Fot. [26]
 1723. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [26]
 1724. Wano, K. [26]
 1725. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1726. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [26]
 1727. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [26]
 1728. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [26]
 1729. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [26]
 1730. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [26]
 1731. Małkowska, Grażyna [26]
 1732. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 1733. Liciński Hipolit [26]
 1734. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [26]
 1735. Jaroński, Feliks (1823-1895) [26]
 1736. Giller, Honorata [26]
 1737. Gierczyńska, Joanna [26]
 1738. Feuerstein Władysław [26]
 1739. Dobrowolska-Kierył, Marta [26]
 1740. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [26]
 1741. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [26]
 1742. Berens, Hermann (1826-1880) [26]
 1743. Batta, Alexandre (1816-1902) [26]
 1744. Amator [26]
 1745. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [25]
 1746. Wąsowski, B. Ryt. [25]
 1747. W. C. Ryt. [25]
 1748. Biegański, B. Fot. [25]
 1749. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [25]
 1750. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [25]
 1751. Strzelecki, Edward (1894-1967) [25]
 1752. Kosiński Julian (1833-1914) [25]
 1753. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [25]
 1754. Kaliszewski, L. [25]
 1755. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [25]
 1756. Hertz, Teodor (1822-1884) [25]
 1757. Einert, Teodor (1828-1866) [25]
 1758. Casciolini, Caludio(1697-1760) [25]
 1759. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [25]
 1760. Binental, Léopold (1886-1944) [25]
 1761. Archibald, M. [25]
 1762. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [24]
 1763. Krajewski, J. Ryt. [24]
 1764. Zawadzki, Michał (1828-1887) [24]
 1765. Puccini, Giacomo (1858-1924) [24]
 1766. Kuhlewein, A. Ryt. [24]
 1767. Jezierski, J. Ryt. [24]
 1768. Bohm, Carl (1844-1920) [24]
 1769. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [24]
 1770. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [24]
 1771. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [24]
 1772. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [24]
 1773. Wilczek, Feliks [24]
 1774. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [24]
 1775. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [24]
 1776. Sawiński, F. M. [24]
 1777. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [24]
 1778. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [24]
 1779. Kapliński, Julian [24]
 1780. Jędraszko, Antoni Stanisław [24]
 1781. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [24]
 1782. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [24]
 1783. Fuks, Marian (1884-1935) [24]
 1784. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [24]
 1785. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 1786. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [24]
 1787. Arnaud, Étienne [24]
 1788. Sosiński, I. Ryt. [23]
 1789. S. A. Ryt. [23]
 1790. Massenet, Jules (1842-1912) [23]
 1791. Tuszyński, Antoni L. [23]
 1792. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [23]
 1793. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [23]
 1794. Szymański, Ludwik [23]
 1795. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [23]
 1796. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [23]
 1797. Rober, F. H.r. Ryt. [23]
 1798. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [23]
 1799. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [23]
 1800. Małcużyński, Karol (1922-1984) [23]
 1801. Liliental, Stanisława (1897-1988) [23]
 1802. Lazzerini, Gustavo [23]
 1803. Kubiak, Paweł (1950- ) [23]
 1804. David, Félicien César(1810-1876) [23]
 1805. Borowy, Wacław (1890-1950) [23]
 1806. Biblioteka Narodowa [23]
 1807. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [22]
 1808. Różański, M. Ryt. [22]
 1809. Puławski, Antoni (1856-1931) [22]
 1810. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [22]
 1811. Krogulski, Władysław (1843-1934) [22]
 1812. Štejnberg, Mihail Karlovič [22]
 1813. Związek Strzelecki [22]
 1814. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [22]
 1815. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [22]
 1816. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [22]
 1817. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [22]
 1818. Ostas, Marek [22]
 1819. Nowakowski, Bogdan [22]
 1820. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [22]
 1821. Mickiewicz, Izadora [22]
 1822. Mickiewicz, Dominik [22]
 1823. Lecocq, Charles (1832-1918) [22]
 1824. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [22]
 1825. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 1826. Gold, Artur (1897-1943) [22]
 1827. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [22]
 1828. Derengowski, Jan [22]
 1829. Uniwersytet dla Wszystkich [21]
 1830. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [21]
 1831. Gorazdowski, E. [21]
 1832. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [21]
 1833. Ziegler; Droste [21]
 1834. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [21]
 1835. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 1836. Szymański, Ludwik (?-?) [21]
 1837. Stowarzyszenie Architektów Polskich [21]
 1838. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [21]
 1839. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [21]
 1840. Meisser [21]
 1841. Marx, Emil (?-?) [21]
 1842. Loos, Vincent Angelo [21]
 1843. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [21]
 1844. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [21]
 1845. Kotuliński, Andrzej [21]
 1846. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [21]
 1847. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [21]
 1848. Grupa Starych Zarzewiaków [21]
 1849. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [21]
 1850. Gay, Byron (1886-1945) [21]
 1851. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [21]
 1852. G.R. Ryt. [21]
 1853. Feldman, J. [21]
 1854. Eibl, Piotr (?-1886) [21]
 1855. Dobrski, Konrad [21]
 1856. Degler, Katarzyna (1896-1982) [21]
 1857. Cymerman, Leon (1876-1964) [21]
 1858. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [21]
 1859. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [20]
 1860. Zandman, Jan (1802-1841) [20]
 1861. Štejman, S. A. [20]
 1862. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [20]
 1863. Zawadzki, Michał(1828-1887) [20]
 1864. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [20]
 1865. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [20]
 1866. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [20]
 1867. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [20]
 1868. Oborski, Florian (1839-1892) [20]
 1869. Lilpop, Marian [20]
 1870. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [20]
 1871. Fiszer, Carolina [20]
 1872. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [19]
 1873. Ajzman, David (1869-1922) [19]
 1874. Sosiński, J[ózef] Ryt. [19]
 1875. Sosiński, J. Ryt. [19]
 1876. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [19]
 1877. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [19]
 1878. Vorbond, Wanda (?-1939) [19]
 1879. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [19]
 1880. Lorens, Carl (1851-1909) [19]
 1881. Leybach, Joseph (1817-1891) [19]
 1882. Kübler, Ryt. [19]
 1883. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [19]
 1884. K.P. [19]
 1885. Galle, Henryk (1872-1948) [19]
 1886. Cirina, J. A. [19]
 1887. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [19]
 1888. Charchillac, Berthet de [19]
 1889. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [19]
 1890. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [18]
 1891. Dietrich, Moritz(1816-1887) [18]
 1892. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [18]
 1893. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [18]
 1894. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [18]
 1895. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [18]
 1896. Stanisławowa Gawrońska [18]
 1897. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [18]
 1898. Péreyra, Charles [18]
 1899. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [18]
 1900. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [18]
 1901. Krywoszejew, Maciej [18]
 1902. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [18]
 1903. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [18]
 1904. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [18]
 1905. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [17]
 1906. Musiałowski, A. Ryt. [17]
 1907. Konrad. Fot. [17]
 1908. Schumann, Robert(1810-1856) [17]
 1909. Herman, Maria (1803-1830) [17]
 1910. Ćwiklicz, Bolesław [17]
 1911. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [17]
 1912. Uhry, M. [17]
 1913. T.B. [17]
 1914. Ries, Franz(1846-1932) [17]
 1915. Porowski, Marceli (1894-1963) [17]
 1916. Krogulski, Władysław(1843-1934) [17]
 1917. Jezierski, J. [17]
 1918. Jarmużyński, J. [17]
 1919. Jackowski, Aleksander [17]
 1920. Dembiński, Czesław [17]
 1921. Antoszewicz, S.[tanisław] [17]
 1922. M. K. Ryt. [16]
 1923. Lange, Gustav (1830-1899) [16]
 1924. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [16]
 1925. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [16]
 1926. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [16]
 1927. Wagner, Richard (1813-1883) [16]
 1928. Szyszko, Donat (1709 1773) [16]
 1929. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [16]
 1930. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [16]
 1931. Steiman, S. [16]
 1932. Siegrist, Piotr [16]
 1933. Schonberger, John (1892-1983) [16]
 1934. Salabert, Francis (1884-1946) [16]
 1935. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [16]
 1936. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [16]
 1937. Nowacki, Łukasz [16]
 1938. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 1939. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [16]
 1940. Lozano, Vicente [16]
 1941. Krzyżanowska, Celina [16]
 1942. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [16]
 1943. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [16]
 1944. Furuhjelm, J. (muzyka) [16]
 1945. David, Félicien (1810-1876) [16]
 1946. Czajewski Wiktor [16]
 1947. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [16]
 1948. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [16]
 1949. Arezzo, Pierre (18..-1972) [16]
 1950. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [15]
 1951. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 1952. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [15]
 1953. Gibs, Joe [15]
 1954. Zeller, Carl (1842-1898) [15]
 1955. Bizet, Georges(1838-1875) [15]
 1956. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [15]
 1957. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [15]
 1958. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [15]
 1959. Potocki, Antoni (1867-1939) [15]
 1960. Offenbach, Jacques (1819-1880) [15]
 1961. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [15]
 1962. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 1963. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [15]
 1964. Lewinger, Władysław (1874-1943) [15]
 1965. Kűbler. Ryt. [15]
 1966. Koschmider, Edmund [15]
 1967. Eilenberg, Richard(1848-1925). [15]
 1968. Czajkowski. W. Ryt. [15]
 1969. Budkowski, Henryk(1879-1928) [15]
 1970. Budapest Lengyel-Egylet [15]
 1971. Brodowski, Kazimierz (?-?) [15]
 1972. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [15]
 1973. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [14]
 1974. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [14]
 1975. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [14]
 1976. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [14]
 1977. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [14]
 1978. Młodzież Zarzewiacka [14]
 1979. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [14]
 1980. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [14]
 1981. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [14]
 1982. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [14]
 1983. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [14]
 1984. Joyce, Archibald (1873-1963) [14]
 1985. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [14]
 1986. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [14]
 1987. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [14]
 1988. Borawski, Władysław (1892-1970) [14]
 1989. Bachelbusch, T. Ryt. [14]
 1990. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [14]
 1991. Arslan M. [14]
 1992. Anna Sobieszczańska-Lissowska [14]
 1993. E. G. Ryt. [13]
 1994. Zajkowski, A. Ryt. [13]
 1995. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [13]
 1996. Leybach, Joseph(1817-1891) [13]
 1997. par Ketterer [13]
 1998. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [13]
 1999. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [13]
 2000. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [13]
 2001. W. K. [13]
 2002. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [13]
 2003. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [13]
 2004. Ries, Franz (1846-1932) [13]
 2005. Niezależna Partia Chłopska [13]
 2006. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [13]
 2007. Ménil, Félicien de (1860-1930) [13]
 2008. Miller, Karol (1819-1889) [13]
 2009. Miller, Jan Nepomucen [13]
 2010. Ligber. Szty. [13]
 2011. Ligber, F. Szty. [13]
 2012. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 2013. Lange, Gustav(1830-1899) [13]
 2014. Lange, Gustav (1830-1889) [13]
 2015. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [13]
 2016. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [13]
 2017. Hervé (1825-1892) [13]
 2018. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [13]
 2019. Dawidowa, Helena [13]
 2020. - [13]
 2021. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [12]
 2022. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [12]
 2023. Kluczewski, M. Ryt. [12]
 2024. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [12]
 2025. K.W. Ryt. [12]
 2026. Żeleński, Władysław(1837-1921) [12]
 2027. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [12]
 2028. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [12]
 2029. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [12]
 2030. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [12]
 2031. Sosnkowski, Józef (?-?) [12]
 2032. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [12]
 2033. Ménil, Félicien de(1860-1930) [12]
 2034. Missler, B. T. [12]
 2035. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [12]
 2036. Lewski , I. [12]
 2037. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [12]
 2038. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 2039. Depret, Maurice (18..-1933) [12]
 2040. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [12]
 2041. A. Z. Ryt. [11]
 2042. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [11]
 2043. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [11]
 2044. Teresa Frącek (1937- ) [11]
 2045. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [11]
 2046. Radzimiński, Bronisław [11]
 2047. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [11]
 2048. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [11]
 2049. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2050. Lam, Stanisław (1891-1965) [11]
 2051. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [11]
 2052. Kondracki, W. Fot. [11]
 2053. Klein, Kazimierz (1871-1927) [11]
 2054. Kataszek, Szymon(1898-1943) [11]
 2055. Jan Mieczkowski (1830-1889) [11]
 2056. Jacobi, Victor(1809-1892) [11]
 2057. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [11]
 2058. Hiller, Karol (1891-1939) [11]
 2059. Grupa Legionistów [11]
 2060. Delahaye, Edward. Ryt. [11]
 2061. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [10]
 2062. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [10]
 2063. M. R. Rys. [10]
 2064. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [10]
 2065. Wolski, Stanisław (1859-1894) [10]
 2066. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [10]
 2067. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [10]
 2068. [s.n.] [10]
 2069. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [10]
 2070. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [10]
 2071. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [10]
 2072. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [10]
 2073. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [10]
 2074. Roman Nowoszewski (1945- ) [10]
 2075. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [10]
 2076. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [10]
 2077. Niecz, Krzysztof. Fot. [10]
 2078. Muzeum Historyczne w Goteborgu [10]
 2079. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [10]
 2080. Max, Józef (?-?) [10]
 2081. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [10]
 2082. Lack, Théodore(1846-1921) [10]
 2083. Krug, Diederich (1821-1880) [10]
 2084. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [10]
 2085. K. Ryt. [10]
 2086. Górska, Maria. Red. [10]
 2087. Ganne, Louis(1862-1923) [10]
 2088. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [10]
 2089. Dubois, Théodore (1837-1924) [10]
 2090. Biske, Karol (1863-1928) [10]
 2091. Bayer, Josef(1852-1913) [10]
 2092. B. B. Ryt. [10]
 2093. AWU [10]
 2094. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [9]
 2095. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [9]
 2096. Orion. Fot. [9]
 2097. P.B. Ryt. [9]
 2098. Döhler, Theodore(1814-1856) [9]
 2099. K.N. Ryt. [9]
 2100. Wysoki[ński], K. Ryt. [9]
 2101. W.Z. Ryt. [9]
 2102. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 2103. Schumann, Robert (1810-1856) [9]
 2104. Rober, F. H. Ryt. [9]
 2105. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [9]
 2106. Porębowicz, Edward (1862-1937) [9]
 2107. Pokorny, [Jan]. Ryt. [9]
 2108. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [9]
 2109. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [9]
 2110. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [9]
 2111. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [9]
 2112. Fiedler. Ryt. [9]
 2113. Erhard, Carl [9]
 2114. Emer, Lucjan [9]
 2115. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [9]
 2116. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [9]
 2117. Di Donato, Carlo [9]
 2118. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [9]
 2119. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [9]
 2120. Bogacki, S. Fot. [9]
 2121. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [8]
 2122. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [8]
 2123. A. R. Ryt. [8]
 2124. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [8]
 2125. Kucz[yński], M. Ryt. [8]
 2126. Hünten, Franz(1793-1878) [8]
 2127. E. N. Ryt. [8]
 2128. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [8]
 2129. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [8]
 2130. Treter, Bohdan (1886-1945) [8]
 2131. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [8]
 2132. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [8]
 2133. Marylski, Antoni (1865-1932) [8]
 2134. Lincke, Paul (1866-1946) [8]
 2135. Krasuski, Stefan [8]
 2136. Kowalski, Leon (1870-1937) [8]
 2137. Jaworski, Witold (1899-1989) [8]
 2138. Jaworski, Lesław (1882-1929) [8]
 2139. J. J. Ryt. [8]
 2140. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [8]
 2141. Garat, Pierre (1762-1823) [8]
 2142. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [8]
 2143. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [8]
 2144. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [8]
 2145. Bobiński, Henryk (1861-1914) [8]
 2146. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [8]
 2147. A. S. Ryt. [8]
 2148. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [7]
 2149. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [7]
 2150. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [7]
 2151. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [7]
 2152. N[icz], E. Ryt. [7]
 2153. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [7]
 2154. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [7]
 2155. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2156. Samselski, Marek. Red. [7]
 2157. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [7]
 2158. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [7]
 2159. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [7]
 2160. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [7]
 2161. K. Z. Ryt. [7]
 2162. Bieniewski, T. Fot. [7]
 2163. Bielicka, Eugenia [7]
 2164. Behr, Franz (1837-1898) [7]
 2165. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [6]
 2166. J. H. Ryt. [6]
 2167. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [6]
 2168. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [6]
 2169. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [6]
 2170. M.R. Ryt. [6]
 2171. A...... Z....li [6]
 2172. A. K. Ryt. [6]
 2173. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [6]
 2174. Wierciński, K. [6]
 2175. Tirling, Zygmunt [6]
 2176. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [6]
 2177. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [6]
 2178. Lassen, Eduard (1830-1904) [6]
 2179. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [6]
 2180. Grimm., A. Ryt. [6]
 2181. Gawęcki Witold (1911-1946) [6]
 2182. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [6]
 2183. Dequin, Léon (18..-1937) [6]
 2184. Voss, Charles (1815-1882) [5]
 2185. J.K. Ryt. [5]
 2186. Florimo, Francesco(1800-1888) [5]
 2187. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [5]
 2188. Sztyft, Herman (1880- ) [5]
 2189. Sawiczewski, S. [5]
 2190. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [5]
 2191. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [5]
 2192. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [5]
 2193. Kucz, M. Ryt. [5]
 2194. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [5]
 2195. Godfrey, Charles(1839-1919) [5]
 2196. Bar, E. Ryt. [5]
 2197. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [4]
 2198. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 2199. Strauss, Johann(1825-1899) [4]
 2200. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 2201. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [4]
 2202. KK. Ryt. [4]
 2203. Bielecki, C. [4]
 2204. Ascher, Josef (1829-1869) [4]
 2205. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [4]
 2206. W. K. Ryt. [4]
 2207. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [4]
 2208. Pokorny. Ryt. [4]
 2209. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [4]
 2210. Muzeum miasta Belgradu [4]
 2211. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [4]
 2212. Makowski, Henryk (1933-) [4]
 2213. Lewandowski, Michał (kompozytor) [4]
 2214. Konstanty. Fot. [4]
 2215. Jedna z uczennic [pseud.] [4]
 2216. Chojnacki, Henryk(1817-1894) [4]
 2217. C.K. ryt. [4]
 2218. Adamska, Grażyna [4]
 2219. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 2220. Krajewski. Ryt. [3]
 2221. Koło Medyków S. U. W. [3]
 2222. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [3]
 2223. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [3]
 2224. Döhler, Theodore (1814-1856) [3]
 2225. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [3]
 2226. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [3]
 2227. Zagórska, W. Ryt. [3]
 2228. Wanda Z. Ryt. [3]
 2229. W.K. Ryt. [3]
 2230. Raudny, Wacław [3]
 2231. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [3]
 2232. Ptaszyńska, Joanna [3]
 2233. Posttallé. [3]
 2234. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [3]
 2235. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [3]
 2236. Orthwein, Ludwik [3]
 2237. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [3]
 2238. Muzeum Narodowe w Poznaniu [3]
 2239. Maire, Albert (1856-?) [3]
 2240. M.K. Ryt. [3]
 2241. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [3]
 2242. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [3]
 2243. Jasieński, Feliks (1861-1929) [3]
 2244. Herz, Henri(1803-1888) [3]
 2245. Gnatkowski, Adam [3]
 2246. G.S. Ryt. [3]
 2247. Farkas, Miska (1829-1890) [3]
 2248. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [3]
 2249. Bierey, Gottlob Benedikt(1772-1840) [3]
 2250. Bellini, Vincenzo(1801-1835) [3]
 2251. Ballach, A.[ndrzej] [3]
 2252. Aniela S. Ryt. [3]
 2253. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [2]
 2254. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 2255. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 2256. Przyałgowski, Ignacy [2]
 2257. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 2258. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 2259. J.Ł. Ryt. [2]
 2260. Grossman, Ludwik (1835-1915) [2]
 2261. Fall, Leo(1873-1925) [2]
 2262. Zawadzki, W. Ryt. [2]
 2263. Taubert. Ryt. [2]
 2264. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [2]
 2265. Suszczyński, Jan [2]
 2266. Surzyński, Mieczysław(1866-1924) [2]
 2267. Strauss, Johann(1804-1849 ;ojciec) [2]
 2268. Sosnowski, J. Ryt. [2]
 2269. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2270. Scassola, A.(18..-19..) [2]
 2271. Reiss, N. [2]
 2272. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [2]
 2273. Rajczak, Andrzej(1808-1861) [2]
 2274. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [2]
 2275. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [2]
 2276. P. D. Ryt. [2]
 2277. Osborne, George Alexander(1806-1893) [2]
 2278. Oborski, Florian(1839-1892) [2]
 2279. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [2]
 2280. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [2]
 2281. M. A. Ryt [2]
 2282. Lucas, Napoleon(1822-1884) [2]
 2283. Liszt, Ferenc(1811-1886) [2]
 2284. Labitzky, Joseph (1802-1881) [2]
 2285. Kuczyński [2]
 2286. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [2]
 2287. Krajewska, Julia. Ryt. [2]
 2288. Kossakowska, Wanda [2]
 2289. Klein, W. Ryt. [2]
 2290. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [2]
 2291. Jungmann, Albert(1824-1892) [2]
 2292. J.J, Ryt. [2]
 2293. J. S. Ryt. [2]
 2294. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 2295. Herzberg, Antoni (1825-19..) [2]
 2296. Herbert, Theodor(1822-1891) [2]
 2297. Gola, A.(muzyka) [2]
 2298. Godfrey, Daniel(1831-1903) [2]
 2299. Gabussi, Vincenzo(1800-1846) [2]
 2300. Dobrzyński, Ignacy Feliks(1807-1867) [2]
 2301. Cichocki, Ks. [2]
 2302. Chmielewski, Ignacy [2]
 2303. Carulli, Gustavo (1801-1876) [2]
 2304. Bouleau, H. de. [2]
 2305. Beyer, Ferdinand(1803-1863) [2]
 2306. Betcher, Jan C. [2]
 2307. Bazzini, Antonio(1818-1897) [2]
 2308. Audran, Edmond(1842-1901) [2]
 2309. Arnaud, Etienne (1807-1863) [2]
 2310. A. G. Ryt. [2]
 2311. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [1]
 2312. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [1]
 2313. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1]
 2314. Maszyński, Julian (1847-1901) [1]
 2315. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 2316. Łada, Kazimierz(1824-1871). [1]
 2317. Zumpe, Edmund [1]
 2318. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 2319. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 2320. Wohlfahrt, A. [1]
 2321. Wiśniewski, Marceli [1]
 2322. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 2323. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 2324. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 2325. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 2326. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 2327. Urbanowicz, Szymon [1]
 2328. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 2329. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 2330. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 2331. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 2332. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 2333. Strauss, Johann(1825-1899). [1]
 2334. Schulhoff, Julius(1825-1898) [1]
 2335. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 2336. Rudnicka, Monika [1]
 2337. Rubinštejn, Anton Grigorʹevič(1829-1894) [1]
 2338. Richards, Brinley(1819-1885) [1]
 2339. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [1]
 2340. Radwan, August [1]
 2341. R. P. [1]
 2342. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 2343. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 2344. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 2345. Pallach, A. Ryt. [1]
 2346. Paczóski, Julian [1]
 2347. Osmański, Wojciech(1834-1908) [1]
 2348. Obuchowicz, Henryk [1]
 2349. Niemann, Rudolf Friedrich(1838-1898) [1]
 2350. Niedzielski, Stanisław(1842-1895) [1]
 2351. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 2352. Monckton, Lionel(1861-1924) [1]
 2353. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 2354. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 2355. Leschik, Konrad [1]
 2356. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2357. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 2358. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 2359. Kóźmiński, T. B. [1]
 2360. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 2361. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2362. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [1]
 2363. Kautecki, Antoni. [1]
 2364. Karoli, W. [1]
 2365. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2366. Kafka, Johann(1819-1886) [1]
 2367. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2368. Jansenne, Louis(1809-1890) [1]
 2369. Jakobi, Zygmunt [1]
 2370. Jacobs-Bond, Carrie(1862-1946) [1]
 2371. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2372. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2373. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2374. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1]
 2375. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2376. Godard, Benjamin(1849-1895) [1]
 2377. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2378. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2379. Eilenberg, Richard(1848-1925) [1]
 2380. Eilenberg, Richard (1848-1925) [1]
 2381. Dulcken, Ferdinand Quentin(1837-1902) [1]
 2382. Dalla Casa, Louis [1]
 2383. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2384. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2385. Brzeziński, Hipolit(18..-1936) [1]
 2386. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2387. Bockhann, F. [1]
 2388. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2389. Bianchi, Emilio [1]
 2390. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2391. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2392. Ascher, Josef(1829-1869). [1]
 2393. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [0]
 2394. Woydyga, Jan (1857-1938) [0]
 2395. W. B. Ryt. [0]
 2396. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2397. Oranowski, Wacław [0]
 2398. Oberfeld, Kazimierz(1903-1945) [0]
 2399. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [0]
 2400. Krudowski, Józef [0]
 2401. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [0]
 2402. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [0]
 2403. Jones, Sidney(1861-1946) [0]
 2404. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [0]
 2405. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [0]
 2406. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [0]
 2407. Dziedzic, T. Ryt. [0]
 2408. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [0]
 2409. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [0]

Więcej statystyk...