polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 75622

Readers on-line: 308

Total number of users since Jan 1, 2010: 17259391

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Ministerstwo Oświaty [595]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Urząd Statystyczny w Warszawie [134]
 14. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [130]
 15. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 16. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 17. Dębski, Michał [117]
 18. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 19. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 20. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 21. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 22. Związek Patriotów Polskich [96]
 23. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 24. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 25. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [87]
 26. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [81]
 27. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 28. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 29. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [54]
 30. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 31. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 32. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [50]
 33. CAF [50]
 34. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 35. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 36. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 37. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 38. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 39. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 40. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 41. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 42. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [41]
 43. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 44. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 45. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 46. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 47. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 48. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 49. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 50. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 51. Frączek, Ireneusz (1969- ) [34]
 52. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 53. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 54. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 55. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 56. Główny Urząd Statystyczny [30]
 57. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [30]
 58. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 59. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 60. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 61. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 62. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 63. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 64. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 65. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 66. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [25]
 67. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 68. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 69. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 70. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 71. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 72. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [23]
 73. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 74. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 75. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 76. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [23]
 77. A. Z. Ryt. [23]
 78. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 79. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 80. Stefanow, Piotr [21]
 81. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [21]
 82. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 83. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 84. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [19]
 85. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 86. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 87. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 88. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [18]
 89. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 90. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 91. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [17]
 92. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [17]
 93. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 94. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 95. P.B. Ryt. [17]
 96. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [17]
 97. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 98. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 99. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [16]
 100. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 101. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 102. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 103. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 104. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 105. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [15]
 106. Sigismond. Fot. [15]
 107. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 108. Karoli & Troczewski [15]
 109. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 110. A. M. Ryt. [15]
 111. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 112. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 113. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 114. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 115. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 116. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 117. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 118. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 119. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 120. Mottl, Adam, fot. [13]
 121. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [13]
 122. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 123. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 124. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 125. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 126. Conrad. Fot. [13]
 127. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 128. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 129. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 130. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 131. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 132. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 133. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 134. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 135. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 136. J. H. Ryt. [12]
 137. Dombrowski, Władysław [12]
 138. B. P. Ryt. [12]
 139. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 140. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 141. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 142. Teatr Narodowy [11]
 143. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 144. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 145. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 146. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 147. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 148. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 149. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 150. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [11]
 151. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 152. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 153. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 154. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 155. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 156. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 157. Kowalski, L. Fot. [10]
 158. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 159. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [10]
 160. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 161. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 162. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 163. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 164. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 165. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 166. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 167. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 168. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 169. Röber, H. Ryt. [9]
 170. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 171. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 172. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 173. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [9]
 174. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 175. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 176. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 177. Kneisel, August [9]
 178. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 179. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 180. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [9]
 181. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 182. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 183. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 184. Zarząd Miejski w Równem [8]
 185. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 186. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 187. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 188. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 189. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 190. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 191. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 192. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 193. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [8]
 194. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [8]
 195. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 196. K.K. Ryt. [8]
 197. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 198. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 199. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 200. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 201. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 202. ADAM. Ryt. [8]
 203. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 204. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 205. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 206. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 207. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 208. Walter. Ryt. [7]
 209. W. R. Ryt. [7]
 210. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 211. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 212. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 213. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 214. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 215. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 216. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 217. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 218. Kluczewski, M. Ryt. [7]
 219. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [7]
 220. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 221. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 222. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 223. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 224. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 225. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 226. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 227. Baumann, R. Lit. [7]
 228. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 229. [Miethke, H. O.] [6]
 230. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 231. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 232. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 233. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [6]
 234. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 235. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 236. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [6]
 237. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 238. Teatr Polski [6]
 239. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 240. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 241. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 242. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 243. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 244. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 245. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 246. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 247. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 248. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 249. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 250. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 251. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 252. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 253. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 254. M. R. Rys. [6]
 255. L. N. Ryt. [6]
 256. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 257. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 258. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 259. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 260. J. Ł. Ryt. [6]
 261. J. K. Ryt. [6]
 262. Hufsky [6]
 263. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 264. Gruziel, L. Fot. [6]
 265. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 266. E. G. Ryt. [6]
 267. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 268. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [6]
 269. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 270. Biegański, B. Fot. [6]
 271. Achtel, Józef [6]
 272. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 273. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 274. [Granke, Stefan] [5]
 275. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 276. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 277. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 278. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 279. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 280. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 281. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [5]
 282. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 283. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 284. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 285. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 286. Teatr Letni [5]
 287. Teatr Ateneum [5]
 288. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 289. Szczeciński, K. Fot. [5]
 290. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [5]
 291. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 292. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 293. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 294. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 295. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 296. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 297. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 298. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 299. Orion. Fot. [5]
 300. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 301. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 302. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 303. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 304. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 305. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 306. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 307. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 308. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 309. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 310. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 311. Leliwa, Alfred [5]
 312. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 313. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 314. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 315. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 316. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 317. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 318. Kapuściński, Piotr [5]
 319. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 320. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 321. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 322. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 323. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 324. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 325. Domżalski, Jerzy [5]
 326. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 327. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 328. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 329. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 330. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 331. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 332. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 333. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 334. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 335. "Orion" [5]
 336. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 337. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 338. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 339. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 340. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 341. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 342. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 343. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 344. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 345. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 346. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 347. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 348. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 349. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 350. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 351. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 352. Teatr Wielki [4]
 353. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 354. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [4]
 355. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 356. Sosiński, I. Ryt. [4]
 357. Simcis, Gen [4]
 358. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 359. Schiff, Józef. Fot. [4]
 360. Röber, G. Ryt. [4]
 361. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 362. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 363. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 364. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 365. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 366. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 367. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 368. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 369. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 370. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 371. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 372. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 373. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 374. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 375. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 376. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 377. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 378. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 379. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 380. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 381. Krzyżanowski, K. [4]
 382. Krajewski, J. Ryt. [4]
 383. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 384. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 385. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 386. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 387. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 388. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 389. K.P. Ryt. [4]
 390. K. P. Ryt. [4]
 391. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 392. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 393. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 394. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 395. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 396. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 397. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 398. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 399. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 400. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 401. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 402. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 403. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 404. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [4]
 405. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 406. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 407. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 408. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [4]
 409. Brochocki, B. Ryt. [4]
 410. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 411. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 412. Antykwarnia Warszawska [4]
 413. A. R. Ryt. [4]
 414. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 415. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 416. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 417. [brak] [3]
 418. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 419. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 420. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 421. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 422. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 423. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 424. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 425. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 426. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 427. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 428. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [3]
 429. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 430. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 431. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 432. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 433. Warszawski Lombard Miejski [3]
 434. Warnka, Jadwiga [3]
 435. W. C. Ryt. [3]
 436. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 437. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 438. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 439. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 440. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 441. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 442. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 443. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 444. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 445. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 446. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 447. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 448. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 449. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 450. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 451. Teatr Mały [3]
 452. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 453. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 454. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 455. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 456. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 457. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [3]
 458. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 459. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 460. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 461. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 462. S. A. Ryt. [3]
 463. Różański, M. Ryt. [3]
 464. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 465. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 466. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 467. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 468. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 469. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [3]
 470. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 471. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 472. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 473. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 474. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 475. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 476. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 477. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 478. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 479. Nowialis [3]
 480. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 481. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 482. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 483. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 484. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [3]
 485. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 486. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 487. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 488. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 489. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 490. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 491. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 492. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 493. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 494. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 495. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 496. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 497. M.R. Ryt. [3]
 498. Liga Morska i Kolonialna [3]
 499. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 500. L. K. [3]
 501. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 502. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 503. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 504. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 505. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 506. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 507. Krynicki, M. Lit. [3]
 508. Krajewski. Ryt. [3]
 509. Koło Medyków S. U. W. [3]
 510. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 511. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 512. Koroniarz [3]
 513. Konrad. Fot. [3]
 514. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 515. Kohn, Alfred. Red. [3]
 516. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 517. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 518. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 519. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 520. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 521. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 522. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 523. Jezierski, Edmund (1881-1935) [3]
 524. Jaugey, Jean [3]
 525. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 526. J.Ł. Ryt. [3]
 527. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 528. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 529. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 530. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 531. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 532. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 533. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 534. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 535. Gibs, Joe [3]
 536. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 537. Dąbrowski, Stanisław [3]
 538. Dyamentowski. Ryt. [3]
 539. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 540. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 541. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 542. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 543. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 544. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 545. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 546. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 547. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 548. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 549. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 550. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 551. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 552. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 553. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [3]
 554. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 555. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 556. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 557. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 558. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 559. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 560. Bauman, R. Lit. [3]
 561. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 562. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 563. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 564. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 565. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 566. "Orion". Fot. [3]
 567. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 568. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 569. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 570. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 571. [Łosiowa, Emilia] [2]
 572. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 573. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 574. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 575. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 576. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 577. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 578. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 579. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 580. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 581. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 582. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 583. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 584. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 585. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 586. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 587. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 588. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 589. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 590. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 591. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 592. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 593. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 594. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 595. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 596. Wróblewski, K. [2]
 597. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 598. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 599. Wojskowy Instytut Geograficzny [2]
 600. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 601. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 602. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 603. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 604. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 605. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 606. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 607. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 608. Warnkówna, Jadwiga [2]
 609. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 610. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 611. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 612. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 613. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 614. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 615. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 616. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 617. Treter Mieczysław (1883-1943) [2]
 618. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 619. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 620. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 621. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 622. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 623. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 624. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 625. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 626. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 627. Teatr na Chłodnej [2]
 628. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 629. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 630. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 631. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 632. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 633. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 634. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 635. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 636. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 637. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 638. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 639. Surowiecki, Karol [2]
 640. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 641. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 642. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 643. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 644. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 645. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 646. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 647. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 648. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 649. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 650. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 651. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 652. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 653. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 654. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 655. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 656. Sosiński, J. Ryt. [2]
 657. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 658. Socha, Szczepan [2]
 659. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 660. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 661. Skornia-Roszij, Maria [2]
 662. Siekierski, Franciszek [2]
 663. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [2]
 664. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 665. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 666. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 667. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 668. Sedlaczek, Lech [2]
 669. Röber, F. H. Ryt. [2]
 670. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 671. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [2]
 672. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 673. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 674. Rumianek, Stanisław [2]
 675. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 676. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 677. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 678. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 679. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 680. Rada Regencyjna [2]
 681. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 682. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [2]
 683. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 684. Przyałgowski, Ignacy [2]
 685. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 686. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [2]
 687. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 688. Polska Macierz Szkolna [2]
 689. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 690. Plewczyński, F. [2]
 691. Pistyner, M. [2]
 692. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 693. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 694. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 695. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 696. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 697. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 698. Olzacki, Sławomir. Fot. [2]
 699. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 700. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 701. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 702. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 703. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 704. N[icz], E. Ryt. [2]
 705. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 706. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 707. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 708. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 709. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 710. Myślińska, Grażyna. Fot. [2]
 711. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 712. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 713. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 714. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 715. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 716. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 717. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 718. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 719. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 720. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 721. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 722. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 723. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 724. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 725. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 726. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 727. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 728. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 729. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 730. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 731. Malewicz, Jadwiga [2]
 732. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 733. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 734. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 735. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 736. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 737. M. K. Ryt. [2]
 738. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 739. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 740. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 741. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 742. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 743. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 744. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 745. Kępkowska, Bogusława Bożena [2]
 746. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 747. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 748. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 749. Kubełka, Ignacy [2]
 750. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 751. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 752. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 753. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 754. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 755. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 756. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 757. Kostka, J. [2]
 758. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 759. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 760. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 761. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 762. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 763. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 764. Komar, Józef [2]
 765. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 766. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 767. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 768. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 769. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 770. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 771. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 772. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 773. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 774. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 775. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 776. KK. Ryt. [2]
 777. K.W. Ryt. [2]
 778. K.N. Ryt. [2]
 779. K.M. Ryt. [2]
 780. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 781. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 782. Jezierski, J. Ryt. [2]
 783. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 784. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 785. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 786. J.K. Ryt. [2]
 787. J. Ł. [2]
 788. Instytut Spraw Społecznych [2]
 789. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 790. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 791. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 792. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 793. Hähle, G. Ryt. [2]
 794. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 795. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 796. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 797. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 798. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 799. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 800. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 801. Gorazdowski, E. [2]
 802. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 803. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 804. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [2]
 805. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 806. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 807. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [2]
 808. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 809. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 810. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 811. Frick, L. [2]
 812. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 813. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 814. Elkana, J. M. [2]
 815. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 816. E. N. Ryt. [2]
 817. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 818. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 819. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 820. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 821. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 822. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [2]
 823. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 824. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 825. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 826. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 827. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 828. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 829. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 830. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 831. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 832. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [2]
 833. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 834. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 835. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 836. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 837. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 838. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [2]
 839. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 840. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 841. Bykowski, Leon [2]
 842. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 843. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 844. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 845. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 846. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 847. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 848. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 849. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 850. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 851. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 852. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 853. Bielecki, C. [2]
 854. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 855. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 856. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 857. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 858. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 859. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 860. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 861. Baronowa X.Y.Z. [2]
 862. Banner, M. Red. [2]
 863. Automobilklub Warszawski [2]
 864. Atelier Rembrandt [2]
 865. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 866. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 867. A.T.T. [2]
 868. A...... Z....li [2]
 869. A. K. Ryt. [2]
 870. - [2]
 871. "Młoda Sztuka" [2]
 872. Żółtowski, A. [1]
 873. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 874. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 875. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 876. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 877. Żelaznowski, Andrzej [1]
 878. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 879. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 880. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 881. Štejman, S. A. [1]
 882. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 883. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [1]
 884. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 885. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 886. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 887. Śmigielska, Józefa [1]
 888. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 889. Śliwiński, Jan [1]
 890. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 891. Łączkowski Ludwik [1]
 892. Łączkowska Felicja [1]
 893. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 894. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 895. Łukaszczyk, Elżbieta [1]
 896. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 897. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 898. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 899. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 900. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 901. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 902. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 903. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 904. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 905. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 906. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 907. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 908. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 909. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 910. par Ketterer [1]
 911. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 912. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 913. il [1]
 914. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 915. [s.n.] [1]
 916. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 917. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 918. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 919. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 920. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 921. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 922. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 923. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 924. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 925. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 926. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 927. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 928. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 929. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 930. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 931. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 932. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 933. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 934. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 935. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 936. [Quirini, Edward] [1]
 937. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 938. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 939. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 940. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 941. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 942. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 943. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 944. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 945. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 946. [Omm, Peter] [1]
 947. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 948. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 949. [Mielnicki]. Fot. [1]
 950. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 951. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 952. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 953. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 954. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 955. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 956. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 957. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 958. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 959. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 960. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 961. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 962. [Grabiec (?-?)] [1]
 963. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 964. [Franck] [1]
 965. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 966. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 967. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 968. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 969. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 970. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 971. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 972. [Bielski, Szymon] [1]
 973. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 974. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 975. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 976. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 977. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 978. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 979. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 980. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 981. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 982. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 983. Związek Strzelecki [1]
 984. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 985. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 986. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 987. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 988. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 989. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 990. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 991. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 992. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 993. Związek Miast Polskich [1]
 994. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 995. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 996. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 997. Związek Katolicki [1]
 998. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 999. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 1000. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 1001. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 1002. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [1]
 1003. Zumpe, Edmund [1]
 1004. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 1005. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 1006. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 1007. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 1008. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 1009. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 1010. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 1011. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 1012. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 1013. Ziegler; Droste [1]
 1014. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 1015. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 1016. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 1017. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 1018. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 1019. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 1020. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 1021. Zbyszewski [1]
 1022. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 1023. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1024. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 1025. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 1026. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 1027. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 1028. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 1029. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 1030. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1031. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1032. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1033. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 1034. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1035. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1036. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1037. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1038. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1039. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1040. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1041. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1042. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1043. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1044. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1045. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1046. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1047. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1048. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1049. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1050. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1051. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 1052. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1053. Zając, Jerzy [1]
 1054. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1055. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1056. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1057. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1058. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1059. X. Y. Z. [1]
 1060. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1061. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1062. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1063. Węgrzecki, S. [1]
 1064. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1065. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1066. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1067. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1068. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1069. Wójcicki, Jerzy [1]
 1070. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1071. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1072. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1073. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1074. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1075. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1076. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1077. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1078. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1079. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1080. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 1081. Wyroba, Stefan [1]
 1082. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1083. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1084. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1085. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1086. Wretowski, Paweł [1]
 1087. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1088. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1089. Wołek, Adam [1]
 1090. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1091. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1092. Wojnarowicz Weseła [1]
 1093. Wojewódzki, Władysław [1]
 1094. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1095. Wohlfahrt, A. [1]
 1096. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1097. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1098. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1099. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1100. Wiśniewski, Wojciech et al. [1]
 1101. Wiśniewski, Marceli [1]
 1102. Wizimirska, Barbara [1]
 1103. Witkowski, Wincenty [1]
 1104. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1105. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1106. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1107. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1108. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1109. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1110. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1111. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1112. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1113. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1114. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1115. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1116. Wilczek, Feliks [1]
 1117. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1118. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1119. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1120. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1121. Wierciński, K. [1]
 1122. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1123. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1124. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1125. Whiting, A. [1]
 1126. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1127. Wesoły Wujaszek [1]
 1128. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1129. Weintraub, Jan [1]
 1130. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1131. Weinberg P. [1]
 1132. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1133. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1134. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1135. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1136. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1137. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1138. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1139. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1140. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1141. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1142. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1143. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1144. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1145. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1146. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1147. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1148. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1149. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1150. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1151. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1152. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1153. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1154. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1155. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1156. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1157. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1158. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1159. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1160. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1161. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1162. Wano, K. [1]
 1163. Wanda Z. Ryt. [1]
 1164. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1165. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1166. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1167. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1168. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1169. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1170. Walaszczak, Piotr [1]
 1171. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1172. Wahrendorff, O. [1]
 1173. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1174. W.Z. Ryt. [1]
 1175. W.K. Ryt. [1]
 1176. W. M. K. [1]
 1177. W. K. Ryt. [1]
 1178. W. K. [1]
 1179. W. B. Ryt. [1]
 1180. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1181. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1182. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1183. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1184. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1185. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1186. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1187. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1188. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1189. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1190. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1191. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1192. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1193. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1194. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1195. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1196. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1197. Urbanowicz, Szymon [1]
 1198. Uniwersytet Warszawski [1]
 1199. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1200. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1201. Uhry, M. [1]
 1202. Typiak, Piotr [1]
 1203. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1204. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1205. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1206. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1207. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1208. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1209. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1210. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1211. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1212. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1213. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1214. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1215. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1216. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1217. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1218. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1219. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1220. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1221. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1222. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1223. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1224. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1225. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1226. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1227. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1228. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1229. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1230. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1231. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1232. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1233. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1234. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1235. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1236. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1237. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1238. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1239. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1240. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1241. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1242. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1243. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1244. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1245. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1246. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1247. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1248. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1249. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1250. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1251. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1252. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1253. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1254. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1255. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1256. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1257. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1258. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1259. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1260. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1261. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1262. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1263. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1264. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1265. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1266. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1267. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1268. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1269. Tor, Stanisław [1]
 1270. Tonioli, D. [1]
 1271. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1272. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1273. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1274. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1275. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1276. Tirling, Zygmunt [1]
 1277. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1278. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1279. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1280. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1281. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1282. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1283. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 1284. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1285. Teatr Nowości [1]
 1286. Teatr Nowa Komedia [1]
 1287. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1288. Teatr Malickiej [1]
 1289. Teatr Kameralny [1]
 1290. Teatr Aktora [1]
 1291. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1292. Taubert. Ryt. [1]
 1293. Taube, Gustaw jr [1]
 1294. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1295. Tarnacki, Józef. [1]
 1296. Tarnacki, Józef [1]
 1297. Tarczyński, Władysław [1]
 1298. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1299. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1300. T.B. [1]
 1301. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1302. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1303. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1304. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1305. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1306. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1307. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1308. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1309. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1310. Szymkiewicz, Józef [1]
 1311. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [1]
 1312. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1313. Szymański, Ludwik [1]
 1314. Szymański, F. [1]
 1315. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1316. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1317. Szydłowska, Grażyna [1]
 1318. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1319. Szwankowska, Hanna [1]
 1320. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1321. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1322. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1323. Sznage. Ryt. [1]
 1324. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1325. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1326. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1327. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1328. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1329. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1330. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1331. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1332. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1333. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1334. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1335. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1336. Szczepański, Sebastian [1]
 1337. Szczepański, Grzegorz [1]
 1338. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1339. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1340. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1341. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1342. Syrewicz, Xawery [1]
 1343. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1344. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1345. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1346. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1347. Suszczyński, Jan [1]
 1348. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1349. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1350. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1351. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1352. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1353. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1354. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1355. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1356. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1357. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1358. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1359. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1360. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1361. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1362. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1363. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1364. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1365. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1366. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1367. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1368. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1369. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1370. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1371. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1372. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1373. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1374. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1375. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1376. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1377. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1378. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1379. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1380. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1381. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1382. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1383. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1384. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1385. Steiman, S. [1]
 1386. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1387. Stecher, August (?-?) [1]
 1388. Stawiński. Ryt. [1]
 1389. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1390. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1391. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1392. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1393. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1394. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1395. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1396. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1397. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1398. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1399. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1400. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1401. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1402. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1403. Sosnkowski, Józef [1]
 1404. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1405. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1406. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1407. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1408. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1409. Snopek, Kazimierz [1]
 1410. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1411. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1412. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1413. Slaski, S. Ryt. [1]
 1414. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1415. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1416. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1417. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1418. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1419. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1420. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1421. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1422. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1423. Siemieński, Lucjan [1]
 1424. Siegrist, Piotr [1]
 1425. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1426. Siczyński, Walery [1]
 1427. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1428. Sewer [1]
 1429. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1430. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1431. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1432. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1433. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1434. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1435. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1436. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1437. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1438. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1439. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1440. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1441. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1442. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1443. Sawiński, F. M. [1]
 1444. Sawiczewski, S. [1]
 1445. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1446. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1447. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1448. Samselski, Marek. Red. [1]
 1449. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1450. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1451. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1452. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1453. Salinger, Zygmunt [1]
 1454. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1455. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1456. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1457. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1458. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1459. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [1]
 1460. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1461. Sachowa, Zofia [1]
 1462. S. E. [1]
 1463. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1464. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1465. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1466. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1467. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1468. Rybicki, Anastazy [1]
 1469. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1470. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [1]
 1471. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1472. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1473. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1474. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1475. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1476. Rudnicka, Monika [1]
 1477. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1478. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1479. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1480. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1481. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1482. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1483. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1484. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1485. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1486. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1487. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1488. Roeber. H. Ryt. [1]
 1489. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1490. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1491. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1492. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1493. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1494. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1495. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1496. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1497. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1498. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1499. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1500. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1501. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1502. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1503. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1504. Rembiel, St. [1]
 1505. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1506. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1507. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1508. Reiss, N. [1]
 1509. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1510. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1511. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1512. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1513. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1514. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1515. Raudny, Wacław [1]
 1516. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1517. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1518. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1519. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1520. Radzimiński, Bronisław [1]
 1521. Radwan, August [1]
 1522. Radoszewska, A. J. [1]
 1523. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1524. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1525. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1526. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1527. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1528. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1529. R. P. [1]
 1530. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1531. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1532. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1533. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1534. Péreyra, Charles [1]
 1535. Pécaut, Elie [1]
 1536. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1537. Pyka, Henryk [1]
 1538. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [1]
 1539. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1540. Pusch, Alois Maria de [1]
 1541. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1542. Puc, B[ronisław] [1]
 1543. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1544. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1545. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1546. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1547. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1548. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1549. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1550. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1551. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1552. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1553. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1554. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1555. Prochaska, Anna [1]
 1556. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1557. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1558. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1559. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1560. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1561. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1562. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1563. Posttallé [1]
 1564. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1565. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1566. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1567. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1568. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1569. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1570. Popielewski [1]
 1571. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1572. Pomian, E. [1]
 1573. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1574. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1575. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1576. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1577. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1578. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1579. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1580. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1581. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1582. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1583. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1584. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1585. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1586. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1587. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1588. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1589. Pokorny. Ryt. [1]
 1590. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1591. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1592. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1593. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1594. Podwiński, Stanisław [1]
 1595. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1596. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1597. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1598. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1599. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1600. Plater, Karol [1]
 1601. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1602. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1603. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1604. Piotrowski, Andrzej [1]
 1605. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1606. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1607. Piotrowska, Barbara (1935- ) [1]
 1608. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1609. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1610. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1611. Pilich, Michał [1]
 1612. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1613. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1614. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1615. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1616. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1617. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1618. Piekacz, J. Fot. [1]
 1619. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1620. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1621. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1622. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1623. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1624. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1625. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1626. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1627. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1628. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1629. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1630. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1631. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1632. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1633. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1634. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1635. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1636. Pawłowski, Kalixt [1]
 1637. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1638. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1639. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1640. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1641. Pawe, L. [1]
 1642. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1643. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1644. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1645. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1646. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1647. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1648. Paprocki, Bartosz [1]
 1649. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1650. Pallach, A. Ryt. [1]
 1651. Paczóski, Julian [1]
 1652. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1653. P. D. Ryt. [1]
 1654. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1655. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1656. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1657. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1658. Ostas, Marek [1]
 1659. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1660. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1661. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1662. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1663. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1664. Orthwein, Ludwik [1]
 1665. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1666. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1667. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1668. Oranowski, Wacław [1]
 1669. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1670. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1671. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1672. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1673. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1674. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1675. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1676. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1677. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1678. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1679. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1680. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1681. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1682. Obuchowicz, Henryk [1]
 1683. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1684. O liść dębu [1]
 1685. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1686. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1687. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1688. Nowakowski, Bogdan [1]
 1689. Nowacki, Łukasz [1]
 1690. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1691. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1692. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1693. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1694. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1695. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1696. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1697. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1698. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1699. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1700. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1701. Niecz, K.,fot. [1]
 1702. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1703. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1704. Nemo {pseud.] [1]
 1705. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1706. Nałęcz, Edward [1]
 1707. Naumann, Karl [1]
 1708. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1709. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1710. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1711. Napieralski, Mateusz [1]
 1712. Naoczny świadek [1]
 1713. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1714. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1715. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1716. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1717. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1718. Mękicki Rudolf (1887-1942) [1]
 1719. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1720. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1721. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1722. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1723. Myszkowska, Justyna [1]
 1724. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1725. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1726. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1727. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1728. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1729. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1730. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1731. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 1732. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1733. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1734. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1735. Mróz, Agnieszka [1]
 1736. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1737. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1738. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1739. Motas, Maciej [1]
 1740. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1741. Mosz, Barbara [1]
 1742. Morżkowska, Antonina [1]
 1743. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1744. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1745. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1746. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1747. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1748. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1749. Montabone (Firenze) [1]
 1750. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1751. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1752. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1753. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1754. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1755. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1756. Miłkowski, Stanisław [1]
 1757. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1758. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1759. Missler, B. T. [1]
 1760. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 1761. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1762. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1763. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1764. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1765. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1766. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1767. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1768. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1769. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1770. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1771. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1772. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1773. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1774. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1775. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1776. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1777. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1778. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [1]
 1779. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1780. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1781. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 1782. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1783. Mickiewicz, Izadora [1]
 1784. Mickiewicz, Dominik [1]
 1785. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1786. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1787. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1788. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1789. Mendewski, Stanisław [1]
 1790. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1791. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1792. Meisser [1]
 1793. Medeksza, Antoni [1]
 1794. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1795. Małkowska, Grażyna [1]
 1796. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1797. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1798. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1799. Maël, Pierr. [1]
 1800. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1801. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1802. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1803. Max, Józef (?-?) [1]
 1804. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1805. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1806. Matrzak, Jerzy [1]
 1807. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1808. Marx, Emil (?-?) [1]
 1809. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1810. Marois, Blanche [1]
 1811. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 1812. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1813. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1814. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1815. Marcinkowski, Piotr [1]
 1816. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1817. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1818. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1819. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1820. Makowski, Marek [1]
 1821. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1822. Makomaski, Edmund [1]
 1823. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1824. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1825. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1826. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1827. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1828. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1829. Mahomet II [1]
 1830. Magnus, Wiktor [1]
 1831. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1832. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1833. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1834. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1835. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1836. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1837. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1838. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1839. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1840. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1841. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1842. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1843. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1844. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1845. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1846. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1847. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1848. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1849. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1850. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1851. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1852. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1853. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1854. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1855. M.K. Ryt. [1]
 1856. M. A. Ryt [1]
 1857. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1858. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1859. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1860. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1861. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1862. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 1863. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1864. Lozano, Vicente [1]
 1865. Loth, August (1869-1944) [1]
 1866. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1867. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1868. Loos, Vincent Angelo [1]
 1869. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1870. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1871. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1872. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1873. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1874. Lisicki, Roman [1]
 1875. Lisiak, Elżbieta [1]
 1876. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1877. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1878. Lilpop, Marian [1]
 1879. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1880. Ligber. Szty. [1]
 1881. Ligber, F. Szty. [1]
 1882. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1883. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1884. Liciński Hipolit [1]
 1885. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1886. Leśniewska, B. [1]
 1887. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1888. Lewski , I. [1]
 1889. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1890. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [1]
 1891. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1892. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1893. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1894. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1895. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1896. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 1897. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1898. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 1899. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1900. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1901. Leschik, Konrad [1]
 1902. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1903. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1904. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1905. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1906. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1907. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1908. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1909. Lefebvre, Casimir [1]
 1910. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1911. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1912. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1913. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1914. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 1915. Lazzerini, Gustavo [1]
 1916. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1917. Latoszek, Jacek [1]
 1918. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1919. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1920. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1921. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1922. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1923. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1924. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1925. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1926. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1927. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1928. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1929. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1930. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1931. Kűbler. Ryt. [1]
 1932. Kűbler, H. Ryt. [1]
 1933. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1934. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1935. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1936. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1937. Kübler, Ryt. [1]
 1938. Kóźmiński, T. B. [1]
 1939. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1940. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1941. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 1942. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 1943. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1944. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1945. Kumidor, Zbigniew [1]
 1946. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1947. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1948. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1949. Kuczyński [1]
 1950. Kucz, M. Ryt. [1]
 1951. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1952. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 1953. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1954. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1955. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1956. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 1957. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1958. Krzyżanowska, Celina [1]
 1959. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1960. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1961. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1962. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1963. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1964. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1965. Krywoszejew, Maciej [1]
 1966. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1967. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1968. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1969. Krudowski, Józef [1]
 1970. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1971. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 1972. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1973. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1974. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1975. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1976. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1977. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1978. Krasuski, Stefan [1]
 1979. Krasowska Helena [1]
 1980. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1981. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1982. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1983. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1984. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1985. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 1986. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1987. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1988. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1989. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1990. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1991. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [1]
 1992. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 1993. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1994. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 1995. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1996. Kozłowski, Jan J. [1]
 1997. Kozyra, Anna [1]
 1998. Kozicki, Marek [1]
 1999. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 2000. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 2001. Kownacki, A. Ryt. [1]
 2002. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [1]
 2003. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 2004. Kowalewski, T. [1]
 2005. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 2006. Kowala, G. [1]
 2007. Kotuliński, Andrzej [1]
 2008. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 2009. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 2010. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 2011. Kossakowska, Wanda [1]
 2012. Kossak Wojciech (1856-1942) [1]
 2013. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 2014. Koschmider, Edmund [1]
 2015. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 2016. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 2017. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 2018. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 2019. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 2020. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 2021. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 2022. Konstanty. Fot. [1]
 2023. Konopnicki, Jan [1]
 2024. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 2025. Koniński, Kazimierz [1]
 2026. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 2027. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 2028. Kondracki, W. Fot. [1]
 2029. Kondor, Ernst. [1]
 2030. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 2031. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 2032. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 2033. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 2034. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2035. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 2036. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 2037. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 2038. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 2039. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 2040. Komitet Budowy Pomników [1]
 2041. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 2042. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2043. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 2044. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 2045. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2046. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 2047. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 2048. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 2049. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 2050. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2051. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 2052. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 2053. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 2054. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2055. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2056. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2057. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2058. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2059. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2060. Klimowicz, Ignacy [1]
 2061. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2062. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2063. Klein, W. Ryt. [1]
 2064. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2065. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [1]
 2066. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2067. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2068. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2069. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2070. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2071. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2072. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2073. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 2074. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2075. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2076. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2077. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2078. Kautecki, Antoni. [1]
 2079. Kautecki, Antoni [1]
 2080. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2081. Kasterska, Maria [1]
 2082. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2083. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2084. Kasiewicz, Alfred [1]
 2085. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2086. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2087. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2088. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [1]
 2089. Karoli, W. [1]
 2090. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2091. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2092. Kapuscinski, Petr [1]
 2093. Kapliński, Julian [1]
 2094. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2095. Kapituła Odznaki [1]
 2096. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2097. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2098. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2099. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2100. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2101. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2102. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2103. Kaliszewski, L. [1]
 2104. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2105. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2106. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2107. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2108. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2109. Kaczyński, Witold [1]
 2110. Kaczmarski, S. [1]
 2111. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2112. K.P. [1]
 2113. K. Z. Ryt. [1]
 2114. K. Ryt. [1]
 2115. K. M. Ryt. [1]
 2116. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2117. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2118. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2119. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2120. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2121. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2122. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2123. Jotes [1]
 2124. Jonzeck, Waldemar [1]
 2125. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2126. Jeżowski, M [1]
 2127. Jezierski, J. [1]
 2128. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2129. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2130. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2131. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2132. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2133. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2134. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 2135. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2136. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2137. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2138. Jarosz, Rafał [1]
 2139. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2140. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2141. Janusz [1]
 2142. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2143. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2144. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2145. Jankowski, Józef [1]
 2146. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2147. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2148. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2149. Janczewski, S. Red. [1]
 2150. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2151. Jan Lemański (1866-1933) [1]
 2152. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2153. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2154. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2155. Jakobi, Zygmunt [1]
 2156. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2157. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2158. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2159. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2160. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2161. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2162. Jackowski, Aleksander [1]
 2163. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2164. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2165. J.J, Ryt. [1]
 2166. J. Z. [1]
 2167. J. S. Ryt. [1]
 2168. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2169. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2170. J. J. Ryt. [1]
 2171. Izert, Julian fot. [1]
 2172. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2173. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2174. Issakowitch, S.S. [1]
 2175. Iringh, Mirosław [1]
 2176. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2177. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2178. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2179. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2180. Instytut Reduty [1]
 2181. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2182. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2183. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2184. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2185. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2186. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2187. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2188. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2189. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2190. Hyodo, Nagao [1]
 2191. Huzarski, Jerzy [1]
 2192. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2193. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2194. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2195. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2196. Horoch, Jan [1]
 2197. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2198. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2199. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2200. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2201. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2202. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2203. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2204. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2205. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2206. Hervé (1825-1892) [1]
 2207. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2208. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2209. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2210. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2211. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2212. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2213. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2214. Heck, Walerian [1]
 2215. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2216. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2217. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2218. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2219. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2220. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2221. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2222. Haehle. Ryt. [1]
 2223. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2224. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2225. Głębicka, Jolanta et al. [1]
 2226. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2227. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2228. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2229. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2230. Główny Urząd Miar [1]
 2231. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2232. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2233. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2234. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2235. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2236. Górska, Maria. Red. [1]
 2237. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2238. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2239. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2240. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2241. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2242. Grynfeld, Bronisława [1]
 2243. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2244. Grupa Legionistów [1]
 2245. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2246. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2247. Groszkowski Teodor (1863-1930) [1]
 2248. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2249. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2250. Grimm., A. Ryt. [1]
 2251. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2252. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2253. Grajnert, Józef [1]
 2254. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2255. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2256. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2257. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2258. Gołębiewska, Wanda [1]
 2259. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2260. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2261. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2262. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2263. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2264. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2265. Gorski, Konstanty (1868-1934) [1]
 2266. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2267. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2268. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2269. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2270. Golański, Jerzy [1]
 2271. Gola, A. (muzyka) [1]
 2272. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2273. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2274. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2275. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2276. Gnatkowski, Adam [1]
 2277. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [1]
 2278. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2279. Giraud, Paul [1]
 2280. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2281. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2282. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2283. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2284. Giller, Honorata [1]
 2285. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2286. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2287. Gierczyńska, Joanna [1]
 2288. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2289. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2290. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2291. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2292. Gebhard, podporucznik [1]
 2293. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2294. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2295. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2296. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2297. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2298. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2299. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2300. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2301. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2302. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2303. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [1]
 2304. Gajewski, Adrian [1]
 2305. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2306. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2307. G.S. Ryt. [1]
 2308. G.R. Ryt. [1]
 2309. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2310. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2311. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2312. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2313. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2314. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2315. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2316. Frimmel Theodor von (1853-1928) [1]
 2317. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2318. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2319. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2320. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2321. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2322. Fiszer, Carolina [1]
 2323. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2324. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2325. Filipiak, Grzegorz [1]
 2326. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2327. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2328. Field, John (1782-1837) [1]
 2329. Fiedler. Ryt. [1]
 2330. Feuerstein Władysław [1]
 2331. Feldman, J. [1]
 2332. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2333. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [1]
 2334. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2335. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2336. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2337. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2338. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2339. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2340. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2341. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2342. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [1]
 2343. Fabiszewski, M. [1]
 2344. F. K. Ryt. [1]
 2345. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2346. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2347. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2348. Erhard, Carl [1]
 2349. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2350. Engel, A. [1]
 2351. Emer, Lucjan [1]
 2352. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2353. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2354. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2355. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2356. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2357. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2358. Egloff, Jerzy [1]
 2359. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2360. Edgeworth, Maria [1]
 2361. E. S. [1]
 2362. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2363. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2364. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2365. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2366. Dénoix, Victorin [1]
 2367. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2368. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2369. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2370. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [1]
 2371. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [1]
 2372. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2373. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2374. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2375. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2376. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2377. Dudek, Edyta et al. [1]
 2378. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2379. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2380. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2381. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2382. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2383. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2384. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2385. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2386. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2387. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2388. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2389. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2390. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2391. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2392. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2393. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2394. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2395. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2396. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2397. Dom ks. Boduena [1]
 2398. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2399. Dobrski, Konrad [1]
 2400. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2401. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2402. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2403. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2404. Di Donato, Carlo [1]
 2405. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2406. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2407. Derengowski, Jan [1]
 2408. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2409. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2410. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2411. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2412. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2413. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2414. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2415. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2416. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2417. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2418. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2419. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2420. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2421. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2422. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2423. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2424. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2425. Dembiński, Czesław [1]
 2426. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2427. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2428. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2429. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2430. Dawidowa, Helena [1]
 2431. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2432. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2433. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2434. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2435. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2436. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2437. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2438. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2439. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2440. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2441. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2442. Dalla Casa, Louis [1]
 2443. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2444. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2445. Czułek, Dariusz et al. [1]
 2446. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2447. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2448. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2449. Czerwiński, Franciszek [1]
 2450. Czerniawski, Jan [1]
 2451. Czermański, Zdzisław [1]
 2452. Czermak, Grażyna [1]
 2453. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2454. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2455. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2456. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2457. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2458. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2459. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2460. Czaki, Klementyna [1]
 2461. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2462. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2463. Czajewski Wiktor [1]
 2464. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2465. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2466. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2467. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [1]
 2468. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2469. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2470. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2471. Cirina, J. A. [1]
 2472. Cikanek, Ferdinand [1]
 2473. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2474. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2475. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2476. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2477. Cichocki, Ks. [1]
 2478. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2479. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2480. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2481. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2482. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2483. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2484. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2485. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2486. Chodecki, Władysław [1]
 2487. Chmielewski, Ignacy [1]
 2488. Chmielewska, Halina [1]
 2489. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2490. Charszewski, Ignacy [1]
 2491. Charchillac, Berthet de [1]
 2492. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2493. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2494. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2495. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2496. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2497. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2498. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2499. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2500. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2501. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2502. C.K. ryt. [1]
 2503. Błaszczak, Fr. [1]
 2504. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2505. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2506. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2507. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2508. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2509. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2510. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2511. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2512. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2513. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2514. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2515. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2516. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2517. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2518. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2519. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2520. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2521. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2522. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2523. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2524. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2525. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2526. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2527. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2528. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2529. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2530. Brauman, Władysław [1]
 2531. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2532. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2533. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2534. Bouleau, H. de. [1]
 2535. Borucki, Juliusz [1]
 2536. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2537. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2538. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2539. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2540. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2541. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2542. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2543. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2544. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2545. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2546. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2547. Bojarska, Stefanja [1]
 2548. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2549. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2550. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2551. Bogacki, S. Fot. [1]
 2552. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [1]
 2553. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2554. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2555. Bockhann, F. [1]
 2556. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2557. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2558. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2559. Bobiński, Antoni [1]
 2560. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2561. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2562. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2563. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2564. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2565. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2566. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [1]
 2567. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2568. Bio [pseud.] [1]
 2569. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2570. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2571. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2572. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2573. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2574. Bielicka, Eugenia [1]
 2575. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2576. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2577. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2578. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2579. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2580. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2581. Biblioteka Narodowa [1]
 2582. Biblioteka Kórnicka [1]
 2583. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2584. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2585. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2586. Bianchi, Emilio [1]
 2587. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2588. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2589. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2590. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2591. Betcher, Jan C. [1]
 2592. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2593. Benjamin Kornfeld [1]
 2594. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2595. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2596. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2597. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2598. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2599. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2600. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2601. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2602. Baude, K. [1]
 2603. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2604. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2605. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2606. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2607. Barski, Ireneusz [1]
 2608. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2609. Barański, Andrzej [1]
 2610. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2611. Baracz, A. P. [1]
 2612. Bar, E. Ryt. [1]
 2613. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2614. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2615. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2616. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2617. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2618. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2619. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2620. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2621. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2622. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2623. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2624. Babiński, Wacław [1]
 2625. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2626. B.O. Ryt. [1]
 2627. B. B. Ryt. [1]
 2628. Aut. [1]
 2629. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2630. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2631. Arslan M. [1]
 2632. Arnold, E. J. [1]
 2633. Arnaud, Étienne [1]
 2634. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2635. Armia Krajowa [1]
 2636. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2637. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2638. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2639. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2640. Archibald, M. [1]
 2641. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2642. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2643. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2644. Aniela S. Ryt. [1]
 2645. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2646. Ambrich, Magdalena [1]
 2647. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2648. Amator [1]
 2649. Alkar [pseud.] [1]
 2650. Al. Pow. [1]
 2651. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2652. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2653. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2654. Adamska, Grażyna [1]
 2655. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2656. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2657. Achtel, Aleksandra [1]
 2658. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2659. AWU [1]
 2660. ADAM [1]
 2661. A. Z. [1]
 2662. A. W. Ryt. [1]
 2663. A. S. Ryt. [1]
 2664. A. Ryt. [1]
 2665. A. G. Ryt. [1]
 2666. A. C. Ryt. [1]
 2667. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2668. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2669. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [126476]
 2. Ministerstwo Oświaty [54142]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [35151]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [30287]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [27362]
 6. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [20447]
 7. Prus, Bolesław (1847-1912) [19917]
 8. Załęczny, Jolanta (1959- ) [17012]
 9. Kownacka, Maria (1894-1982) [16873]
 10. Bobiński, Antoni [16301]
 11. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15383]
 12. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14121]
 13. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [13991]
 14. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13425]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [12614]
 16. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [12239]
 17. Arct, Michał (1840-1916) [11987]
 18. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11702]
 19. Pocztowa Kasa Oszczędności [11539]
 20. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [11368]
 21. Gawkowski, Robert (1962- ) [11339]
 22. Główny Urząd Statystyczny [11077]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [10886]
 24. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [10764]
 25. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10279]
 26. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [9147]
 27. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [8953]
 28. Krajowe Biuro Statystyczne [8779]
 29. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [8732]
 30. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8563]
 31. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8444]
 32. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [8165]
 33. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [7307]
 34. Verne, Jules (1828-1905) [6988]
 35. Röber, H. Ryt. [6838]
 36. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6395]
 37. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [6115]
 38. Urząd Statystyczny w Warszawie [6073]
 39. Winek, Włodzimierz (1956-) [5897]
 40. Magistrat m.st. Warszawy [5699]
 41. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [5662]
 42. Szaciński, Mieczysław (?-?) [5623]
 43. Skwara, Marian (1946- ) [5377]
 44. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4995]
 45. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4931]
 46. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [4929]
 47. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4862]
 48. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4838]
 49. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [4828]
 50. Egloff, Jerzy [4754]
 51. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4636]
 52. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [4563]
 53. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [4552]
 54. Maliszewski, Jerzy (?-?) [4495]
 55. Antykwarnia Warszawska [4444]
 56. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [4444]
 57. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4368]
 58. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [4366]
 59. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [4228]
 60. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [4006]
 61. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3914]
 62. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3871]
 63. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3860]
 64. Skarga, Piotr (1536-1612) [3847]
 65. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3813]
 66. Baracz, A. P. [3740]
 67. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3704]
 68. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3679]
 69. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [3562]
 70. Związek Patriotów Polskich [3493]
 71. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3485]
 72. Lejko, Krystyna (1933- ) [3484]
 73. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3463]
 74. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3371]
 75. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3316]
 76. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3239]
 77. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3164]
 78. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3138]
 79. Frączek, Ireneusz (1969- ) [3113]
 80. Kapuściński, Piotr [3112]
 81. Starzyński, Stefan (1893-1939) [3106]
 82. Muzeum Narodowe (Warszawa) [3088]
 83. Estreicher, Karol (1827-1908) [3069]
 84. Jaugey, Jean [3056]
 85. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [3024]
 86. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [2989]
 87. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [2955]
 88. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [2927]
 89. Papierowski, Andrzej Jerzy [2877]
 90. Zieliński, Jarosław (1958- ) [2861]
 91. Brandel, Konrad (1838-1920) [2847]
 92. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2833]
 93. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2793]
 94. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2761]
 95. Popowski, S. [2683]
 96. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [2627]
 97. Kneisel, August [2616]
 98. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2593]
 99. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2564]
 100. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [2555]
 101. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2522]
 102. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2484]
 103. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2483]
 104. A. Z. [2450]
 105. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [2413]
 106. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2403]
 107. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2390]
 108. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2364]
 109. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2341]
 110. Dąbrowski, Stanisław [2340]
 111. Małecki, Antoni (1821-1913) [2323]
 112. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2315]
 113. Tretiak, Józef (1841-1923) [2296]
 114. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2285]
 115. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2283]
 116. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2275]
 117. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [2259]
 118. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2257]
 119. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2243]
 120. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2184]
 121. Kohn, Alfred. Red. [2177]
 122. Makowski, Marek [2145]
 123. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [2142]
 124. Kudyba, Wojciech (1965- ) [2133]
 125. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2101]
 126. Bezak, Paweł (1983- ) [2096]
 127. Kępkowska, Bogusława Bożena [2084]
 128. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2049]
 129. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2049]
 130. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2045]
 131. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [2028]
 132. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [2012]
 133. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [2003]
 134. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1993]
 135. Puc, B[ronisław] [1968]
 136. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1967]
 137. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1960]
 138. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [1919]
 139. Paulmier, Adrien-Augustin [1913]
 140. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1905]
 141. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1892]
 142. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [1888]
 143. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [1888]
 144. Górska, Halina (1898-1942) [1878]
 145. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1836]
 146. Beyer, Karol (1818-1877) [1832]
 147. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1829]
 148. [Magistrat m. Lwowa] [1773]
 149. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1757]
 150. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1709]
 151. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1704]
 152. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1704]
 153. Polski Związek Producentów Filmowych [1704]
 154. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1696]
 155. Miejskie Biuro Statystyczne [1695]
 156. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [1691]
 157. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1676]
 158. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1674]
 159. [Bielski, Szymon] [1666]
 160. Baronowa X.Y.Z. [1656]
 161. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1654]
 162. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1638]
 163. Buzek, Józef (1873-1936) [1636]
 164. P.B. Ryt. [1633]
 165. Elkana, J. M. [1608]
 166. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1604]
 167. Stowarzyszenie Żoliborzan [1590]
 168. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1587]
 169. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1586]
 170. Polak, Józef (1857-1928) [1550]
 171. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1519]
 172. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1500]
 173. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1483]
 174. Słowaczyński, Jędrzej [1474]
 175. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1474]
 176. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1469]
 177. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1460]
 178. Conrad. Fot. [1459]
 179. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1458]
 180. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1450]
 181. Spencer, Herbert (1820-1903) [1426]
 182. Ganilh, Charles (1758-1836) [1421]
 183. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1411]
 184. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1409]
 185. Sigismond. Fot. [1407]
 186. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1401]
 187. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1397]
 188. Röber, F. H. Ryt. [1394]
 189. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1389]
 190. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1389]
 191. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1385]
 192. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1378]
 193. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1377]
 194. Pawłowski, Zbigniew [1372]
 195. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1358]
 196. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1353]
 197. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1335]
 198. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1327]
 199. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1321]
 200. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1321]
 201. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1315]
 202. Młoda Polka [pseud.] [1310]
 203. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1309]
 204. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1308]
 205. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1299]
 206. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1287]
 207. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1279]
 208. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1273]
 209. Kwasiborski, Jerzy [1261]
 210. Napoleon I (1769-1821) [1260]
 211. Czerniawski, Jan [1234]
 212. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1226]
 213. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1203]
 214. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1201]
 215. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1197]
 216. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [1196]
 217. J. Ł. Ryt. [1194]
 218. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1191]
 219. Poliński, Józef (1891-1944) [1181]
 220. Callier, Edmund (1833-1893) [1181]
 221. Stefanow, Piotr [1160]
 222. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1158]
 223. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1152]
 224. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1148]
 225. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1146]
 226. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1146]
 227. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1145]
 228. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1143]
 229. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1114]
 230. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1110]
 231. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1110]
 232. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1107]
 233. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1106]
 234. Winogrodzka, Katarzyna [1105]
 235. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1104]
 236. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1097]
 237. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1092]
 238. Surowiecki, Karol [1087]
 239. Snopek, Kazimierz [1085]
 240. Biuro Pracy Społecznej [1085]
 241. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1082]
 242. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1082]
 243. Oppman, Artur (1867-1931) [1078]
 244. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1078]
 245. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1077]
 246. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1073]
 247. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1070]
 248. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1067]
 249. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1067]
 250. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1066]
 251. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [1064]
 252. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1063]
 253. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1062]
 254. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1052]
 255. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1049]
 256. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1042]
 257. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1032]
 258. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [1031]
 259. Kucz, Karol (1815-1892) [1024]
 260. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1017]
 261. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1013]
 262. Radliński, Ignacy (1843-1920) [1004]
 263. Załęski, Witold (1836-1908) [1002]
 264. Lisicki, Roman [1002]
 265. Draper, John William (1811-1882) [1002]
 266. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1001]
 267. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [994]
 268. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [986]
 269. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [984]
 270. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [984]
 271. Bezpałko, Jerzy (1938-) [983]
 272. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [982]
 273. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [978]
 274. Kapuscinski, Petr [962]
 275. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [957]
 276. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [953]
 277. Łączkowski, Marceli (?-?) [943]
 278. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [941]
 279. Koleżak, Władysław (1854-1924) [941]
 280. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [938]
 281. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [938]
 282. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [937]
 283. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [937]
 284. Chmielewska, Halina [933]
 285. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [932]
 286. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [931]
 287. Walter. Ryt. [926]
 288. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [924]
 289. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [922]
 290. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [918]
 291. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [913]
 292. Friedrich, Henryk (1908-1944) [912]
 293. Scott, Walter (1771-1832) [909]
 294. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [908]
 295. Suligowski, Adolf (1849-1932) [906]
 296. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [905]
 297. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [903]
 298. [Schier, František Václav (1804-1864)] [900]
 299. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [890]
 300. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [890]
 301. Dębski, Michał [888]
 302. Ministerstwo Kultury i Sztuki [880]
 303. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [879]
 304. Wysocki Piotr (1797-1874) [875]
 305. Hasselbusch, Robert (1983- ). [874]
 306. Chompre, Pierre (1698-1760) [872]
 307. Wretowski, Paweł [865]
 308. Sedlaczek, Lech [859]
 309. Adamska, Grażyna [851]
 310. Rapaport, Artur (1889-1937) [849]
 311. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [848]
 312. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [845]
 313. Giraud, Paul [845]
 314. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [838]
 315. Hoffman, Franz (1814-1882) [837]
 316. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [833]
 317. Styfi, Jan (1839?-1921) [833]
 318. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [829]
 319. Elsner, Józef (1769 - 1854) [828]
 320. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [825]
 321. Pawiński, Adolf (1840-1896) [825]
 322. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [824]
 323. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [822]
 324. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [820]
 325. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [815]
 326. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [808]
 327. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [805]
 328. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [803]
 329. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [801]
 330. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [799]
 331. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [797]
 332. Lewicka, Anna (1852-1932) [796]
 333. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [796]
 334. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [790]
 335. Majewski, Erazm (1858-1922) [790]
 336. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [787]
 337. Friedhuber de Grubenthal, L. [787]
 338. B. P. Ryt. [784]
 339. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [784]
 340. Lodge, Edmund (1756-1839) [781]
 341. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [779]
 342. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [775]
 343. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [775]
 344. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [766]
 345. Leist, Ludwig (1891-1967) [765]
 346. Centralna Biblioteka Statystyczna [762]
 347. Rostworowski, Jan (1838-1898) [757]
 348. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [752]
 349. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [751]
 350. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [747]
 351. Kroński, Aleksander (1871-1935) [745]
 352. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [744]
 353. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [744]
 354. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [743]
 355. Teresa Frącek (1937- ) [741]
 356. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [740]
 357. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [735]
 358. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [735]
 359. Zawiliński, Roman (1855-1932) [735]
 360. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [733]
 361. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [733]
 362. Szatkowska, Lena (1947- ) [730]
 363. Major Hennequin del Varsaviae [729]
 364. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [728]
 365. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [723]
 366. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [722]
 367. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [720]
 368. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [716]
 369. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [714]
 370. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [713]
 371. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [712]
 372. Samborski, Henryk (1843-1918) [707]
 373. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [707]
 374. Aristoteles (384-322 a.C.) [707]
 375. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [704]
 376. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [702]
 377. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [700]
 378. Kurpiński, Karol (1785-1857) [694]
 379. Olszewski, K.[azimierz] [692]
 380. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [691]
 381. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [689]
 382. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [688]
 383. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [687]
 384. Zarząd Miejski w Równem [684]
 385. Bielski, Szymon (1745-1825) [684]
 386. Bełza, Władysław (1847-1913) [675]
 387. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [670]
 388. Snarski, Stanisław (1795-1880) [670]
 389. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [669]
 390. Gorecka, Maria (1835-1922) [668]
 391. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [666]
 392. Dom Sztuki (Warszawa) [663]
 393. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [663]
 394. Campe, Joachim Heinrich [663]
 395. Warnka, Jadwiga [659]
 396. Socha, Szczepan [659]
 397. Ligber. Szty. [659]
 398. Pokorzyńska, Elżbieta [658]
 399. Marcinkowski, Piotr [658]
 400. Legun-Biliński, Antoni. [657]
 401. Lampert, Kurt (1859-1918) [656]
 402. Rumianek, Stanisław [654]
 403. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [653]
 404. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [652]
 405. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [651]
 406. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [651]
 407. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [650]
 408. Wizimirska, Barbara [646]
 409. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [646]
 410. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [644]
 411. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [642]
 412. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [642]
 413. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [641]
 414. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [641]
 415. Bloch, Jan (1836-1902) [638]
 416. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [634]
 417. Krystall, Bronisław (1887-1983) [630]
 418. Dickstein, Samuel (1851-1939) [629]
 419. Lachowicz, Juliusz. Red. [624]
 420. Dubiecki, Marian (1838-1926) [624]
 421. Bersohn, Mathias (1823-1908) [622]
 422. Sewer [622]
 423. Lichota, Władysław Tadeusz [618]
 424. [Magistrat m.st. Warszawy] [616]
 425. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [614]
 426. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [613]
 427. Baka, Józef (1707-1780) [613]
 428. Wyss, Johann David (1743-1818) [608]
 429. Goszczyńska, Agnieszka [608]
 430. Guiraud, Paul (1850-1907) [607]
 431. Zuber, Rudolf (1858-1920) [606]
 432. Siczyński, Walery [606]
 433. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [605]
 434. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [605]
 435. Hansson, Ola (1860-1925) [603]
 436. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [602]
 437. Magistrat Miasta Warszawy [602]
 438. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [601]
 439. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [601]
 440. Seruga, Józef (1886-1940) [600]
 441. Filipiak, Grzegorz [600]
 442. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [599]
 443. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [596]
 444. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [593]
 445. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [589]
 446. [Granke, Stefan] [588]
 447. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [588]
 448. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [585]
 449. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [585]
 450. Biart, Lucjan (1829-1897) [581]
 451. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [579]
 452. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [578]
 453. [Magistrat goroda Varšavy] [577]
 454. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [574]
 455. Czartoryska Izabela (1746-1835) [574]
 456. Świętochowski, Adam (1864-1914) [570]
 457. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [568]
 458. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [568]
 459. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [568]
 460. Cep [Henryk Cepnik] [564]
 461. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [563]
 462. Kiliński, Jan (1760-1819) [563]
 463. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [561]
 464. Lissowski, Czesław (1895-1942) [561]
 465. Grajnert, Józef [558]
 466. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [556]
 467. Alkar [pseud.] [556]
 468. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [554]
 469. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [553]
 470. Siebeck, Herman (1842-1920) [552]
 471. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [551]
 472. Myszkowska, Justyna [550]
 473. Hyodo, Nagao [550]
 474. Heck, Walerian [549]
 475. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [547]
 476. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [545]
 477. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [544]
 478. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [543]
 479. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [541]
 480. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [538]
 481. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [538]
 482. Edgeworth, Maria [537]
 483. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [535]
 484. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [534]
 485. Kowalski, L. Fot. [533]
 486. J.K. Ryt. [530]
 487. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [530]
 488. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [529]
 489. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [527]
 490. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [526]
 491. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [523]
 492. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [521]
 493. Piłsudski, Józef (1867-1935) [520]
 494. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [519]
 495. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [519]
 496. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [519]
 497. [Miethke, H. O.] [518]
 498. Ségur, Sophie de (1799-1874) [518]
 499. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [516]
 500. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [513]
 501. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [512]
 502. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [512]
 503. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [512]
 504. J. Z. [512]
 505. X. Y. Z. [511]
 506. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [510]
 507. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [510]
 508. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [510]
 509. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [509]
 510. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [505]
 511. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [505]
 512. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [503]
 513. Iks Cagnafet [pseud.] [503]
 514. ADAM. Ryt. [502]
 515. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [499]
 516. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [499]
 517. Adolph, Witold (1903-1941) [497]
 518. Portner, Szymon (18..-?) [497]
 519. Borucki, Juliusz [497]
 520. Zipper, Albert (1855-1936) [495]
 521. Typiak, Piotr [494]
 522. Podwiński, Stanisław [494]
 523. Pawe, L. [494]
 524. Ryszard, Antoni (1841-1894) [492]
 525. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [492]
 526. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [489]
 527. Jeżowski, M [489]
 528. Skornia-Roszij, Maria [487]
 529. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [486]
 530. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [486]
 531. Pécaut, Elie [486]
 532. Baude, K. [486]
 533. Związek Komunalny (Węgrów) [485]
 534. Miłkowski, Stanisław [484]
 535. Przyborowski, Walery (1845-1913) [483]
 536. Kiliński, Jan (1760-1819 [483]
 537. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [482]
 538. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [480]
 539. Chodyński, Adam Antoni [477]
 540. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [476]
 541. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [475]
 542. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [475]
 543. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [475]
 544. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [474]
 545. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [474]
 546. Bojarska, Stefanja [474]
 547. Pawłowski, Kalixt [473]
 548. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [472]
 549. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [469]
 550. Passendorfer, Artur (1864-1936) [467]
 551. Sigalin, Józef (1909-1983) [465]
 552. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [460]
 553. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [456]
 554. Kaleta, Jerzy (1929- ). [456]
 555. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [453]
 556. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [452]
 557. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [451]
 558. Nowoszewski, Roman (1945-) [450]
 559. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [450]
 560. Śmigielska, Józefa [449]
 561. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [447]
 562. Wóycicka, Jadwiga [445]
 563. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [443]
 564. Grzymała, Grabowiecki Jan [443]
 565. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [442]
 566. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [441]
 567. Freudenson, Daniel (1847-1931) [441]
 568. Boratyński, Wacław (1908-1939) [439]
 569. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [439]
 570. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [439]
 571. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [438]
 572. Paciorkowski, Bronisław Gryf [436]
 573. Jahner, Alfred (1860-1934) [436]
 574. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [435]
 575. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [434]
 576. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [434]
 577. Nowakowski, Józef (1800-1864) [431]
 578. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [428]
 579. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [428]
 580. Grundmann, Karl (1909-1944) [426]
 581. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [425]
 582. Dénoix, Victorin [425]
 583. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [424]
 584. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [422]
 585. J. Ł. [422]
 586. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [420]
 587. Prymlewicz, Magdalena [418]
 588. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [418]
 589. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [417]
 590. Muzeum Narodowe w Poznaniu [417]
 591. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [416]
 592. Warszawski Szpital dla Dzieci [413]
 593. Strindberg, August (1849-1912) [409]
 594. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [409]
 595. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [408]
 596. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [407]
 597. Ministerstwo Odbudowy Kraju [407]
 598. Roeber, F. H. Ryt. [406]
 599. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [406]
 600. Jachowiczowa, Antonina [405]
 601. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [403]
 602. Taube, Gustaw jr [403]
 603. Strauss, Johann (1825-1899) [402]
 604. Simmler, Józef (1823-1868) [402]
 605. Kumidor, Zbigniew [402]
 606. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [401]
 607. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [400]
 608. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [400]
 609. Bauman, R. Lit. [398]
 610. Warnkówna, Jadwiga [398]
 611. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [398]
 612. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [398]
 613. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [396]
 614. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [396]
 615. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [396]
 616. Borkowski, Feliks (1840- ?) [396]
 617. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [395]
 618. Latoszek, Jacek [395]
 619. Komorowska-Filipiak, Romana [395]
 620. Barclay, John (1582-1621) [395]
 621. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [394]
 622. Hoffman, Karol (1855-1937) [394]
 623. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [393]
 624. Okuń, Edward (1872-1945) [392]
 625. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [390]
 626. Maliszewski, Edward (1875-1928) [390]
 627. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [387]
 628. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [383]
 629. Szujski, Józef (1835-1883) [382]
 630. Karoli & Troczewski [380]
 631. Płoska-Łoś, Irena [380]
 632. Tarnacki, Józef. [379]
 633. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [379]
 634. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [378]
 635. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [378]
 636. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [377]
 637. Słomkowska, Alina (1929-1995) [375]
 638. Czermański, Zdzisław [375]
 639. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [374]
 640. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [374]
 641. Gold, Artur (1897-1943) [374]
 642. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [374]
 643. Turowski, Stanisław (1880-1936) [374]
 644. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [374]
 645. Gierczyńska, Joanna [373]
 646. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [373]
 647. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [372]
 648. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [372]
 649. Pałac Sztuki (Warszawa) [370]
 650. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [370]
 651. Abdullah Frères [pseud.] [367]
 652. Leśniewska, B. [367]
 653. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [366]
 654. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [366]
 655. Paprocki, Bartosz [364]
 656. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [363]
 657. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [363]
 658. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [360]
 659. Peretz, Adolf (1855-1933) [359]
 660. Berthet, Èlie (1815-1891) [358]
 661. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [355]
 662. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [353]
 663. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [353]
 664. [Łosiowa, Emilia] [353]
 665. Bykowski, Leon [353]
 666. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [353]
 667. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [351]
 668. Związek Miast Polskich [351]
 669. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [351]
 670. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [351]
 671. Chankowski, Henryk (1882-1944) [351]
 672. Eile, Henryk (1878-1939) [350]
 673. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [348]
 674. Arnold, E. J. [348]
 675. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [347]
 676. Stefani, Józef (1800-1876) [346]
 677. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [346]
 678. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [346]
 679. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [345]
 680. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [344]
 681. Windakiewicz, Kazimierz [344]
 682. J. H. Ryt. [343]
 683. Marczyński, Józef (1891-1940) [343]
 684. Jelínek, Edvard (1855-1897) [343]
 685. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [342]
 686. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [341]
 687. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [341]
 688. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [341]
 689. Demby, Stefan (1862-1939) [341]
 690. Piotrowski, Andrzej [338]
 691. Rada Regencyjna [337]
 692. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [337]
 693. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [336]
 694. Degler, Katarzyna (1896-1982) [336]
 695. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [335]
 696. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [335]
 697. Korotyński, Władysław (1866-1924) [335]
 698. Jabłoński, Tadeusz [335]
 699. Ines, Albert (1620-1658) [335]
 700. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [334]
 701. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [334]
 702. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [334]
 703. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [333]
 704. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [333]
 705. Siemieński, Lucjan [332]
 706. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [330]
 707. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [330]
 708. Grabowski, Antoni (1857-1921) [330]
 709. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [330]
 710. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [329]
 711. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [329]
 712. Schilgen, Hardy (1876-1941) [329]
 713. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [329]
 714. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [328]
 715. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [327]
 716. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [327]
 717. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [326]
 718. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [325]
 719. Kaczyński, Witold [325]
 720. Lyall, Edna (1857-1903) [324]
 721. Koroniarz [323]
 722. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [323]
 723. Kowalewski, T. [323]
 724. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [322]
 725. Związek Buchalterów (Warszawa) [322]
 726. Domżalski, Jerzy [321]
 727. A. R. Ryt. [321]
 728. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [321]
 729. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [321]
 730. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [321]
 731. Ostrowski, Tomasz (?-?) [320]
 732. Chmiel, Adam (1865-1934) [320]
 733. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [319]
 734. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [319]
 735. Gozdowski, Edward (1843-1901) [319]
 736. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [317]
 737. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [316]
 738. Węgrzecki, S. [316]
 739. Kryński, Adam (1844-1932) [316]
 740. A. Z. Ryt. [313]
 741. Maciejowski, Adam (1874-1919) [313]
 742. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [312]
 743. Szajnocha, Karol (1818-1868) [312]
 744. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [312]
 745. Osterloff, Edmund (1863-1938) [311]
 746. Dombrowski, Władysław [310]
 747. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [310]
 748. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [310]
 749. Broch.[owski], B. Ryt. [308]
 750. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [308]
 751. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [307]
 752. Rytel, Kazimiera (?-?) [307]
 753. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [307]
 754. Stablewski, Florian (1841-1906) [306]
 755. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [305]
 756. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [304]
 757. Kozyra, Anna [304]
 758. A. M. Ryt. [303]
 759. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [303]
 760. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [302]
 761. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [301]
 762. Mościcki, Henryk (1881-1952) [301]
 763. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [300]
 764. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [299]
 765. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [299]
 766. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [298]
 767. Al. Pow. [298]
 768. Hölzel, Marek (1843-1921) [296]
 769. Szlendak, Adam (1881-1937) [296]
 770. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [296]
 771. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [295]
 772. Kolberg, Oskar (1814-1890) [293]
 773. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [292]
 774. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [290]
 775. Racher, Jessica. Z-ca. red. [290]
 776. Pennec, Joanna. Opiekun [290]
 777. Pyka, Henryk [290]
 778. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [289]
 779. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [289]
 780. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [289]
 781. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [289]
 782. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [287]
 783. Piotr Krakowianin [pseud.] [287]
 784. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [287]
 785. Kulski, Julian (1892-1976) [286]
 786. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [286]
 787. K.K. Ryt. [285]
 788. [Lindley, William (1808-1900)] [285]
 789. Wrześniowski, August (1836-1892) [285]
 790. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [283]
 791. Regulski, Aleksander (1839-1884) [282]
 792. Morawska, Zofia (1848-1922) [282]
 793. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [281]
 794. Świderski, Leopold (1853-1925) [278]
 795. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [278]
 796. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [277]
 797. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [277]
 798. Szubert, Awit (1837-1919) [276]
 799. Instytut Spraw Społecznych [276]
 800. Watteau, François (1758-1823). Il. [275]
 801. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [275]
 802. Żeleński, Władysław (1837-1921) [273]
 803. Röber, G. Ryt. [271]
 804. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [271]
 805. L. N. Ryt. [270]
 806. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [269]
 807. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [269]
 808. Zalewski, Stanisław (1925- ) [269]
 809. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [268]
 810. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [267]
 811. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [267]
 812. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [267]
 813. Dziedzic, P. Ryt. [265]
 814. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [265]
 815. Sędlikowski, Aleksander [265]
 816. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [265]
 817. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [264]
 818. Wójtowicz, Władysław J. [263]
 819. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [262]
 820. Motas, Maciej [262]
 821. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [261]
 822. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [261]
 823. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [261]
 824. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [260]
 825. Kaczkowski, Zygmunt [259]
 826. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [259]
 827. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [258]
 828. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [257]
 829. Polski Czerwony Krzyż we Francji [257]
 830. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [257]
 831. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [257]
 832. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [257]
 833. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [256]
 834. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [255]
 835. Loth, August (1869-1944) [255]
 836. Czerwiński, Franciszek [255]
 837. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [254]
 838. Franczak, Lech (1939- ) [254]
 839. Jan Eljaszewicz (1941- ). [253]
 840. Dalecka, Wanda (1862-1932) [253]
 841. Aimard, Gustave (1818-1883) [253]
 842. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [252]
 843. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [252]
 844. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [252]
 845. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [252]
 846. Baumann, R. Lit. [251]
 847. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [250]
 848. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [250]
 849. Miinchheimera.A. Fot. [248]
 850. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [246]
 851. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [246]
 852. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [246]
 853. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [244]
 854. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [244]
 855. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [243]
 856. Maire, Albert (1856-?) [243]
 857. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [243]
 858. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [242]
 859. Godebski, Cyprian (1765-1809) [242]
 860. Hufsky [240]
 861. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [240]
 862. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [240]
 863. Rutska, Halina (1868-1932) [236]
 864. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [236]
 865. Majewska, Aleksandra (1943- ) [236]
 866. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [236]
 867. Warszawska Gmina Starozakonnych [235]
 868. Pyzowski, Adam (1874-1931) [235]
 869. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [235]
 870. Wierzbowski, Theodorus [234]
 871. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [234]
 872. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [233]
 873. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [233]
 874. Osmański, Wojciech (1834-1908) [232]
 875. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [232]
 876. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [232]
 877. Krasiński, Edward (1870-1940) [232]
 878. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [230]
 879. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [229]
 880. Lejowa, Emilia (1839-1906) [229]
 881. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [229]
 882. W. M. K. [228]
 883. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [227]
 884. Breyer, Albert (1889-1939) [227]
 885. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [226]
 886. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [226]
 887. Compagnie d'Electricité de Varsovie [226]
 888. Zajączkowska, Zuzanna [224]
 889. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [224]
 890. Neyman, Jerzy (1894-1981) [222]
 891. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [222]
 892. Damse, Józef (1789-1852) [221]
 893. Maël, Pierr. [221]
 894. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [220]
 895. Bolesławicz [pseud.] [220]
 896. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [219]
 897. Wolski, Stanisław (1859-1894) [218]
 898. Tomasz Ogończyk [pseud.] [218]
 899. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [218]
 900. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [217]
 901. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [217]
 902. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [216]
 903. Popielewski [216]
 904. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [215]
 905. Mottl, Adam (1928-2013) [214]
 906. Wołkiewicz, Hanna [213]
 907. Zabłocki, F. Ryt. [212]
 908. Piltz, Franciszek (1895-1941) [212]
 909. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [211]
 910. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [211]
 911. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [211]
 912. Hadyna, Łukasz (1982- ) [211]
 913. Hadyna, Stanisław (1984- ) [211]
 914. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [210]
 915. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [210]
 916. Nałęcz, Edward [210]
 917. "Orion" [209]
 918. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [209]
 919. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [209]
 920. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [209]
 921. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [208]
 922. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [208]
 923. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [207]
 924. Przykorski, K. (1840-1882) [207]
 925. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [207]
 926. Szkoła Realna imienia Staszica [207]
 927. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [207]
 928. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [206]
 929. Namysłowski, Karol (1856-1925) [206]
 930. Syroczyński, Leon (1844-1925) [206]
 931. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [206]
 932. Jeske, August (1836-1875) [206]
 933. Strzelecki, Jan (1886-1944) [205]
 934. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [204]
 935. KK. Ryt. [204]
 936. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [204]
 937. Karoli, Aleksander (1838-1915) [203]
 938. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [203]
 939. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [203]
 940. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [202]
 941. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [200]
 942. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [200]
 943. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [199]
 944. Wojnarowicz Weseła [199]
 945. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [199]
 946. Frick, L. [198]
 947. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [198]
 948. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [197]
 949. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [197]
 950. A.T.T. [195]
 951. Biernacki, Bolesław (1865- ) [195]
 952. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [194]
 953. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [194]
 954. Staszic, Stanisław (1755-1826) [194]
 955. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [194]
 956. Normand, Charles (1848- ) [194]
 957. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [194]
 958. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [193]
 959. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [193]
 960. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [193]
 961. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [193]
 962. Buchcar, Karol. Fot. [193]
 963. Anna Sobieszczańska-Lissowska [193]
 964. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [192]
 965. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [191]
 966. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [191]
 967. Fleck L. Red. [et al.] [191]
 968. Dante, Alighieri (1265-1321) [191]
 969. Mulert, Ludwik (1818-1875) [190]
 970. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [190]
 971. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [190]
 972. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [190]
 973. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [189]
 974. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [187]
 975. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [187]
 976. Matrzak, Jerzy [187]
 977. Górska, Maria. Red. [187]
 978. Sandaeu, Jules (1811-1833) [186]
 979. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [185]
 980. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [184]
 981. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [184]
 982. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [184]
 983. Sznage. Ryt. [184]
 984. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [184]
 985. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [182]
 986. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [182]
 987. Chęciński, Jan (1826-1874) [182]
 988. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [181]
 989. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [181]
 990. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [180]
 991. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [179]
 992. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [178]
 993. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [178]
 994. "Orion". Fot. [178]
 995. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [178]
 996. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [178]
 997. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [177]
 998. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [177]
 999. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [177]
 1000. Hähle, G. Ryt. [176]
 1001. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [176]
 1002. Jeska, Stanisława (1867-1936) [176]
 1003. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [175]
 1004. Bułhak ,Jan (1876-1950) [175]
 1005. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [175]
 1006. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [174]
 1007. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [174]
 1008. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [173]
 1009. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [173]
 1010. Patronat Opieki nad Więźniami [172]
 1011. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [172]
 1012. Pomian, E. [172]
 1013. Bandurski, Władysław (1865-1932) [172]
 1014. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [171]
 1015. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [171]
 1016. Wahrendorff, O. [171]
 1017. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [171]
 1018. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [170]
 1019. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [170]
 1020. K. M. Ryt. [170]
 1021. Jaworski, Józef (1859-1920) [170]
 1022. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [169]
 1023. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [169]
 1024. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [168]
 1025. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [168]
 1026. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [168]
 1027. W. C. Ryt. [167]
 1028. Szymkiewicz, Józef [167]
 1029. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [167]
 1030. Warszawski Lombard Miejski [166]
 1031. Liga Morska i Kolonialna [166]
 1032. Żychliński, Jan. Wstęp [166]
 1033. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [166]
 1034. Białecki, Paweł. Red. [166]
 1035. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [165]
 1036. Hahn, Wiktor (1871-1959) [165]
 1037. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [165]
 1038. Kubiak, Paweł (1950- ) [165]
 1039. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [164]
 1040. Achtel, Józef [164]
 1041. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [164]
 1042. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [163]
 1043. Peszke, Ignacy (1877-1925) [163]
 1044. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [162]
 1045. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [161]
 1046. Pusch, Maurycy (1828-1902) [160]
 1047. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [160]
 1048. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [160]
 1049. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [160]
 1050. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [159]
 1051. Tomek Piast [pseud.] [159]
 1052. Komenda I Brygady Legionów Polskich [158]
 1053. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [158]
 1054. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [157]
 1055. Wybranowski, Władysław (?-?) [157]
 1056. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [157]
 1057. Gebhard, podporucznik [157]
 1058. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [156]
 1059. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [156]
 1060. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [156]
 1061. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [155]
 1062. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [155]
 1063. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [155]
 1064. J. K. Ryt. [154]
 1065. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [154]
 1066. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [154]
 1067. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [154]
 1068. Nowialis [153]
 1069. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [153]
 1070. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [153]
 1071. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [153]
 1072. Krzyżanowski, K. [152]
 1073. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [151]
 1074. Komar, Józef [151]
 1075. Śliwiński, Jan [151]
 1076. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [151]
 1077. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [151]
 1078. Święcicka, Jadwiga (?-?) [150]
 1079. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [150]
 1080. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [150]
 1081. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 1082. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [150]
 1083. Babiński, Wacław [150]
 1084. Mieczkowski, Jan. Fot. [149]
 1085. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [149]
 1086. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [149]
 1087. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [149]
 1088. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [149]
 1089. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [149]
 1090. Gottlieb Leopold (1879-1934) [149]
 1091. Deny, Martial (1745- ). Il. [149]
 1092. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [148]
 1093. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [148]
 1094. Osotowicz, Jerzy. Red. [148]
 1095. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [147]
 1096. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [147]
 1097. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [147]
 1098. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [146]
 1099. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [146]
 1100. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [146]
 1101. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [145]
 1102. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [145]
 1103. Slaski, S. Ryt. [145]
 1104. Niemojewski, Lech (1894-1952) [145]
 1105. W. R. Ryt. [144]
 1106. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [144]
 1107. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [144]
 1108. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [144]
 1109. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [144]
 1110. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [144]
 1111. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [143]
 1112. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [142]
 1113. Bzowska, Maria (1871-1906) [142]
 1114. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [141]
 1115. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [141]
 1116. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [141]
 1117. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [141]
 1118. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [141]
 1119. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [141]
 1120. Ślaski, Bolesław (1870- ) [139]
 1121. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [138]
 1122. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [138]
 1123. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [138]
 1124. Hoffmann Regierungsdirektor [138]
 1125. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [137]
 1126. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [137]
 1127. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [137]
 1128. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [137]
 1129. A. W. Ryt. [137]
 1130. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [136]
 1131. Związek Miast Królestwa Polskiego [136]
 1132. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [136]
 1133. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [136]
 1134. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [135]
 1135. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [134]
 1136. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [134]
 1137. [Leger, Louis (1843-1923)] [134]
 1138. Związek Polskich Artystów Plastyków [134]
 1139. Wójcicki, Jerzy [134]
 1140. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [134]
 1141. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [134]
 1142. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [134]
 1143. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [134]
 1144. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [133]
 1145. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [133]
 1146. Uniwersytet Warszawski [133]
 1147. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [133]
 1148. Jaworski, Witold (1899-1989) [133]
 1149. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [132]
 1150. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [132]
 1151. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [132]
 1152. Wróblewski, K. [132]
 1153. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [132]
 1154. Tarnacki, Józef [132]
 1155. Dom ks. Boduena [132]
 1156. Amatorski Zespół Teatralny [132]
 1157. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [131]
 1158. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [131]
 1159. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [131]
 1160. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [131]
 1161. Roman Nowoszewski (1945- ) [131]
 1162. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [131]
 1163. Gorski, Stefan (1882-1941) [131]
 1164. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [130]
 1165. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [130]
 1166. Gołębiewska, Wanda [130]
 1167. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [130]
 1168. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [129]
 1169. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [128]
 1170. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [128]
 1171. Bogucki, Adolf (1835-1894) [128]
 1172. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [128]
 1173. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [128]
 1174. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [127]
 1175. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [127]
 1176. Joteyko, Józefa (1866-1928) [127]
 1177. Ioteyko I. [na s. tyt.] [127]
 1178. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [126]
 1179. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [126]
 1180. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [126]
 1181. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [126]
 1182. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [126]
 1183. Wanda Cymerman (red. nacz.) [125]
 1184. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [125]
 1185. Mahomet II [125]
 1186. Koniński, Kazimierz [125]
 1187. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [124]
 1188. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [124]
 1189. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [124]
 1190. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [124]
 1191. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [123]
 1192. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [123]
 1193. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [123]
 1194. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [123]
 1195. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [123]
 1196. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [123]
 1197. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [121]
 1198. Sobieski, Wacław (1872-1935) [121]
 1199. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [120]
 1200. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [120]
 1201. Rzepko, Władysław (1854-1932) [119]
 1202. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [119]
 1203. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [119]
 1204. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [119]
 1205. Jankowski, Józef [119]
 1206. K. P. Ryt. [118]
 1207. Kohn, Alfred (1960- ) [118]
 1208. [Świtalska, H. (?-?)] [118]
 1209. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [118]
 1210. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [118]
 1211. Tor, Stanisław [118]
 1212. Syndykat Rolniczy Warszawski [118]
 1213. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [118]
 1214. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [118]
 1215. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [118]
 1216. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [117]
 1217. K.P. Ryt. [117]
 1218. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [117]
 1219. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [117]
 1220. Leliwa, Alfred [116]
 1221. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [116]
 1222. [Kasa Chorych (Warszawa)] [116]
 1223. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [116]
 1224. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [115]
 1225. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [114]
 1226. Krynicki, M. Lit. [114]
 1227. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [114]
 1228. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [114]
 1229. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [114]
 1230. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [114]
 1231. Dumax, [Victor] (1827-1894) [114]
 1232. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [114]
 1233. Ajdacki, Paweł (1970- ) [114]
 1234. Kleczyński, Jan (1837-1895) [113]
 1235. Łubieński, Edward (1819-1867) [113]
 1236. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [113]
 1237. Porębowicz, Edward (1862-1937) [113]
 1238. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [113]
 1239. Krajewski, J. Ryt. [112]
 1240. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [112]
 1241. Zaleski, August (1883-1972) [112]
 1242. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [112]
 1243. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [111]
 1244. Schubert, Franz (1797-1828) [111]
 1245. Döhler, Theodore (1814-1856) [111]
 1246. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [111]
 1247. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [111]
 1248. Kozłowski, Jan J. [111]
 1249. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [111]
 1250. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [111]
 1251. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [110]
 1252. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [110]
 1253. - [110]
 1254. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [110]
 1255. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [110]
 1256. Pachucki, Marian (1888-1961) [110]
 1257. Magnus, Wiktor [110]
 1258. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [109]
 1259. Hoppe, Stanisław (1893- ) [109]
 1260. Giergielewicz Jan (1898-1953) [109]
 1261. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [108]
 1262. Polska Agencja Telegraficzna [108]
 1263. Automobilklub Warszawski [108]
 1264. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [108]
 1265. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [108]
 1266. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [108]
 1267. Muszkowski, Jan (1882-1953) [107]
 1268. Kostka, J. [107]
 1269. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [107]
 1270. Urmowski Klemens (1780-1827) [107]
 1271. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [107]
 1272. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [107]
 1273. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [106]
 1274. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [106]
 1275. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [106]
 1276. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [106]
 1277. Brochowski, B. Ryt. [106]
 1278. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [105]
 1279. Stolpe, Alojzy (?-1824) [105]
 1280. Kossak, Wojciech (1856-1942) [105]
 1281. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [105]
 1282. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [105]
 1283. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [104]
 1284. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [104]
 1285. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [104]
 1286. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [104]
 1287. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [104]
 1288. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [104]
 1289. Oniszewski, Jan Teofil [104]
 1290. Egghard, Jules(1833-1867) [104]
 1291. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [103]
 1292. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [103]
 1293. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [103]
 1294. Musiałowski, A. Ryt. [102]
 1295. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [102]
 1296. Morżkowska, Antonina [102]
 1297. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [101]
 1298. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [101]
 1299. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [101]
 1300. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [101]
 1301. Niemojowska, Maria (1870?-?) [101]
 1302. Kaczmarski, S. [101]
 1303. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [100]
 1304. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [100]
 1305. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [100]
 1306. Czajkowski, Paweł (-1839) [100]
 1307. Baum, Stefan (1892-1964) [100]
 1308. CAF [99]
 1309. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [99]
 1310. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [99]
 1311. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [99]
 1312. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [99]
 1313. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [99]
 1314. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [99]
 1315. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [99]
 1316. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [99]
 1317. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [99]
 1318. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [98]
 1319. Kataszek, Szymon (1898-1943) [98]
 1320. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [98]
 1321. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [98]
 1322. Gorazdowski, E. [98]
 1323. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [98]
 1324. Roeber. H. Ryt. [98]
 1325. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [98]
 1326. Fuks, Marjan (1884-1935) [98]
 1327. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [97]
 1328. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [97]
 1329. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [97]
 1330. Schmid, Christoph von (1768-1854) [97]
 1331. Mikucka, Aniela (1904-1950) [97]
 1332. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [97]
 1333. (E) [97]
 1334. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [96]
 1335. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [96]
 1336. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [96]
 1337. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [96]
 1338. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [96]
 1339. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [96]
 1340. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [96]
 1341. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [96]
 1342. Jotes [96]
 1343. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [96]
 1344. Różański, M. Ryt. [95]
 1345. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [95]
 1346. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [95]
 1347. Helmer, Charles(18..-1938) [95]
 1348. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [95]
 1349. Sulistrowski, Kazimierz [94]
 1350. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [94]
 1351. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [94]
 1352. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [93]
 1353. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [93]
 1354. Arctowski, Henryk (1871-1958) [93]
 1355. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [92]
 1356. Winter, Peter (1754-1825) [92]
 1357. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [92]
 1358. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [92]
 1359. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [92]
 1360. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [92]
 1361. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [91]
 1362. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [91]
 1363. Diabelli, Anton (1781-1858) [91]
 1364. Centralny Komitet Robotniczy PPS [91]
 1365. Pohoski, Jan (1889-1940) [91]
 1366. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [91]
 1367. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [91]
 1368. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [91]
 1369. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [90]
 1370. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [90]
 1371. [Gutry, Maria (1899-1988)] [90]
 1372. [Grabiec (?-?)] [90]
 1373. Zbyszewski [90]
 1374. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [90]
 1375. Stern, Anatol (1899-1968) [90]
 1376. Goublier, Gustave (1856-1926) [90]
 1377. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [89]
 1378. Lipiński, Józef (1777-1811) [89]
 1379. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [89]
 1380. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [89]
 1381. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [89]
 1382. Burmistrz w.z. Becher [89]
 1383. Gruziel, L. Fot. [88]
 1384. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [88]
 1385. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1386. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [88]
 1387. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [88]
 1388. Magistrat der Hauptstadt Warschau [87]
 1389. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [87]
 1390. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [87]
 1391. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [86]
 1392. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [86]
 1393. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [86]
 1394. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [86]
 1395. Teichmann, Antoni (1798-1877) [85]
 1396. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [85]
 1397. Wesoły Wujaszek [85]
 1398. Stecher, August (?-?) [85]
 1399. Dobrowolska-Kierył, Marta [85]
 1400. Diveky, Adrjan (1880-1965) [84]
 1401. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [84]
 1402. Weinberg P. [84]
 1403. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [84]
 1404. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [84]
 1405. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [83]
 1406. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [83]
 1407. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [83]
 1408. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [83]
 1409. Landowski, Paweł (1843-1894) [83]
 1410. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [83]
 1411. Kapituła Odznaki [83]
 1412. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [82]
 1413. Banner, M. Red. [82]
 1414. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [82]
 1415. Rembiel, St. [82]
 1416. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [82]
 1417. Armia Krajowa [82]
 1418. Sosiński, I. Ryt. [81]
 1419. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [81]
 1420. Rydel, Lucjan (1870-1918) [81]
 1421. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [81]
 1422. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [81]
 1423. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [81]
 1424. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [81]
 1425. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [80]
 1426. Grossman, Ludwik (1835-1915) [80]
 1427. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [80]
 1428. Szenajch, Władysław (1879-1964) [80]
 1429. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [80]
 1430. [Franck] [80]
 1431. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [80]
 1432. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [80]
 1433. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [80]
 1434. Puciata, Ryszard (?-1942) [80]
 1435. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [80]
 1436. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [80]
 1437. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [80]
 1438. Biblioteka Kórnicka [80]
 1439. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [79]
 1440. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [79]
 1441. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [79]
 1442. Brochocki, B. Ryt. [79]
 1443. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [79]
 1444. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [79]
 1445. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [79]
 1446. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [79]
 1447. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [79]
 1448. Niecz, Krzysztof. Fot. [78]
 1449. Sosiński, J[ózef] Ryt. [78]
 1450. Malewicz, Jadwiga [78]
 1451. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [78]
 1452. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [78]
 1453. Strasburger, Edward (1882-1923) [78]
 1454. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [78]
 1455. Fajans, Wacław (1884-1973) [78]
 1456. Dancla, Charles(1817-1907) [78]
 1457. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [77]
 1458. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [77]
 1459. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [77]
 1460. Kluczewski, M. Ryt. [76]
 1461. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [76]
 1462. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [76]
 1463. Starczewski, Jan (1904-1981) [76]
 1464. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [76]
 1465. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [76]
 1466. Łukasik, Jan (1910- ) [76]
 1467. [Quirini, Edward] [76]
 1468. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [76]
 1469. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [76]
 1470. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [76]
 1471. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [76]
 1472. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [76]
 1473. Gross, Adam (1818-1880) [76]
 1474. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [75]
 1475. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [75]
 1476. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [75]
 1477. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [75]
 1478. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [75]
 1479. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [74]
 1480. Lichner, Heinrich(1829-1898) [74]
 1481. Polska Macierz Szkolna [74]
 1482. Związek Katolicki [74]
 1483. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [74]
 1484. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [74]
 1485. Adam, Julius (1826-1874) [74]
 1486. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [73]
 1487. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [73]
 1488. Związek Polskich Artystów Grafików [73]
 1489. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [73]
 1490. Bio [pseud.] [73]
 1491. B.O. Ryt. [73]
 1492. Łabęcki, Wiktor red. [72]
 1493. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [72]
 1494. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [72]
 1495. Związek Bibliotekarzy Polskich [72]
 1496. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [72]
 1497. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [72]
 1498. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [72]
 1499. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [72]
 1500. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [71]
 1501. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [71]
 1502. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [71]
 1503. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [71]
 1504. Stowarzyszenie Architektów Polskich [71]
 1505. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [71]
 1506. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [71]
 1507. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [70]
 1508. Gounod, Charles François (1818-1893) [70]
 1509. "Młoda Sztuka" [70]
 1510. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [70]
 1511. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [70]
 1512. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [70]
 1513. Teatr Narodowy (Warszawa) [70]
 1514. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [70]
 1515. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [70]
 1516. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [70]
 1517. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [70]
 1518. Bank Handlowy (Warszawa) [70]
 1519. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [69]
 1520. S. A. Ryt. [69]
 1521. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [69]
 1522. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [69]
 1523. Moder, Paul (1896-1942) [69]
 1524. Krasowska Helena [69]
 1525. Gajewski, Adrian [69]
 1526. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [69]
 1527. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [68]
 1528. Kątski, Apolinary (1825-1879) [68]
 1529. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [68]
 1530. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [68]
 1531. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [68]
 1532. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [68]
 1533. Polska Partia Socjalistyczna [68]
 1534. Olesiński, Karol (1902-1939) [68]
 1535. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [68]
 1536. F. K. Ryt. [68]
 1537. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [68]
 1538. Binental, Léopold (1886-1944) [68]
 1539. L. K. [67]
 1540. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [67]
 1541. Gall, Jan Karol (1856-1912) [67]
 1542. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [67]
 1543. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [67]
 1544. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [67]
 1545. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [67]
 1546. Tonioli, D. [67]
 1547. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1548. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [67]
 1549. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [67]
 1550. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [67]
 1551. Gross, Napoleon (fl. 1863) [67]
 1552. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [67]
 1553. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [66]
 1554. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [66]
 1555. [Omm, Peter] [66]
 1556. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [66]
 1557. Rutkowski, R. Ryt. [66]
 1558. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [66]
 1559. Marylski, Antoni (1865-1932) [66]
 1560. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [66]
 1561. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [66]
 1562. Haehle. Ryt. [66]
 1563. Gutry, Maria (1899-1988) [66]
 1564. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [66]
 1565. Bogusławski, Edward (1848-1917) [66]
 1566. A. C. Ryt. [66]
 1567. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [65]
 1568. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [65]
 1569. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [65]
 1570. Ajzman, David (1869-1922) [65]
 1571. Siekierski, Franciszek [65]
 1572. Żelaznowski, Andrzej [65]
 1573. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [65]
 1574. Salinger, Zygmunt [65]
 1575. Charszewski, Ignacy [65]
 1576. Szczeciński, K. Fot. [64]
 1577. Simcis, Gen [64]
 1578. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [64]
 1579. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [64]
 1580. Dr Fischer, Gubernator [64]
 1581. Dr Fischer, Gouverneur [64]
 1582. Łączkowski Ludwik [63]
 1583. Łączkowska Felicja [63]
 1584. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [63]
 1585. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [63]
 1586. Liciński Hipolit [63]
 1587. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [63]
 1588. Feuerstein Władysław [63]
 1589. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [63]
 1590. Kozłowski, Karol (1840-1890) [62]
 1591. Łada, Kazimierz (1824-1871) [62]
 1592. Kuhlewein, A. Ryt. [62]
 1593. Czerny, Carl (1791-1857) [62]
 1594. [Mielnicki]. Fot. [62]
 1595. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [62]
 1596. Vollstedt, Robert (1854-1919) [62]
 1597. Rodzina Lekarska (Warszawa) [62]
 1598. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [62]
 1599. O liść dębu [62]
 1600. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [62]
 1601. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [62]
 1602. Godard, Benjamin (1849-1895) [61]
 1603. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [61]
 1604. Zarzycka, Aneta. Opiekun [61]
 1605. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [61]
 1606. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [61]
 1607. Piekacz, J. Fot. [61]
 1608. Konewka, Antoni (1885-1944) [61]
 1609. Komitet Budowy Pomników [61]
 1610. Huzarski, Jerzy [61]
 1611. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [61]
 1612. Collodi, Carlo (1826-1890) [61]
 1613. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [60]
 1614. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [60]
 1615. Wars, Henryk (1902-1977) [60]
 1616. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [60]
 1617. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [60]
 1618. Kondor, Ernst. [60]
 1619. Kochanowski, Jan (1897-1970) [60]
 1620. Estreicher, Karol (1906-1984) [60]
 1621. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [60]
 1622. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [60]
 1623. Biart, Lucyan (1828-1897) [60]
 1624. Maszyński, Piotr (1855-1934) [59]
 1625. Münchheimer, Adam (1830-1904) [59]
 1626. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [59]
 1627. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [59]
 1628. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [59]
 1629. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [59]
 1630. Podolski, Ignacy (1854-1888) [59]
 1631. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [59]
 1632. Laskowski, Otton (1892-1953) [59]
 1633. E. G. Ryt. [58]
 1634. [brak] [58]
 1635. Krogulski, Władysław (1843-1934) [58]
 1636. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [58]
 1637. Espen, Theodor (1847-1906) [58]
 1638. [Polska Macierz Szkolna] [58]
 1639. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1640. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [58]
 1641. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [58]
 1642. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [58]
 1643. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [58]
 1644. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [58]
 1645. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [58]
 1646. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [58]
 1647. Grabowski, Józef (18..- ?) [58]
 1648. Dobrski, Konrad [58]
 1649. Biblioteka Narodowa [58]
 1650. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [57]
 1651. Jezierski, J. Ryt. [57]
 1652. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [57]
 1653. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [57]
 1654. Witkowski, Wincenty [57]
 1655. Stawiński. Ryt. [57]
 1656. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [57]
 1657. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [57]
 1658. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [57]
 1659. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [57]
 1660. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [57]
 1661. Casciolini, Caludio(1697-1760) [57]
 1662. Macura, Władysław (1896-1935) [56]
 1663. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [56]
 1664. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [56]
 1665. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [56]
 1666. Rembowski, Jan (1878-1923) [56]
 1667. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [56]
 1668. Orda, Napoleon (1807-1883) [56]
 1669. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [56]
 1670. Naoczny świadek [56]
 1671. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [56]
 1672. Konopka, Józef (1884-1940) [56]
 1673. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [56]
 1674. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [56]
 1675. Zawadzki, Michał (1828-1887) [55]
 1676. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [55]
 1677. J.Ł. Ryt. [55]
 1678. Ascher, Josef (1829-1869) [55]
 1679. [Fernand, Jacques (?-?)] [55]
 1680. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [55]
 1681. Trzemeski, Edward (1843-1905) [55]
 1682. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1683. Surzyński, Józef (1851-1919) [55]
 1684. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [55]
 1685. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [55]
 1686. Janiczek, Józef (1900-1976) [55]
 1687. Twardzicki, Walery (1838-1902) [54]
 1688. Uniwersytet dla Wszystkich [54]
 1689. Konrad. Fot. [54]
 1690. Voss, Charles (1815-1882) [54]
 1691. Treter Mieczysław (1883-1943) [54]
 1692. Samselski, Marek. Red. [54]
 1693. Ryżewski Zygmunt. Red. [54]
 1694. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [54]
 1695. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [53]
 1696. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [53]
 1697. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [53]
 1698. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [53]
 1699. Rudkowski, Mat. (?-?) [53]
 1700. Ostas, Marek [53]
 1701. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [53]
 1702. Mickiewicz, Izadora [53]
 1703. Mickiewicz, Dominik [53]
 1704. Kübler, Ryt. [53]
 1705. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [53]
 1706. Jędraszko, Antoni Stanisław [53]
 1707. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [53]
 1708. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1709. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1710. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [52]
 1711. Niedzielski, Jan (ksiądz) [52]
 1712. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [52]
 1713. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [52]
 1714. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [52]
 1715. Uziembło, Adam (1885-1971) [52]
 1716. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [52]
 1717. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [52]
 1718. Krywoszejew, Maciej [52]
 1719. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [52]
 1720. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [52]
 1721. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [51]
 1722. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [51]
 1723. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [51]
 1724. Pistyner, M. [51]
 1725. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [51]
 1726. Kubełka, Ignacy [51]
 1727. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [51]
 1728. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [51]
 1729. Rożek, Edmund. Red. [51]
 1730. Napieralski, Mateusz [51]
 1731. Jonzeck, Waldemar [51]
 1732. Janowski, Benon (1873-) [51]
 1733. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1734. Giełda Mięsna (Warszawa) [51]
 1735. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [51]
 1736. Aut. [51]
 1737. M. R. Rys. [50]
 1738. Biegański, B. Fot. [50]
 1739. Telakowski, [Jan]. Ryt. [50]
 1740. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [50]
 1741. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [50]
 1742. Puccini, Giacomo (1858-1924) [50]
 1743. Oborski, Florian (1839-1892) [50]
 1744. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [50]
 1745. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [50]
 1746. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [50]
 1747. Whiting, A. [50]
 1748. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [50]
 1749. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [50]
 1750. Rober, F. H.r. Ryt. [50]
 1751. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [50]
 1752. Pilich, Michał [50]
 1753. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [50]
 1754. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [50]
 1755. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [50]
 1756. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [50]
 1757. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [50]
 1758. Barski, Ireneusz [50]
 1759. Bach, Emanuel (1714-1788) [50]
 1760. Abrahams, Maurice (1883-1931) [50]
 1761. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [49]
 1762. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [49]
 1763. il [49]
 1764. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [49]
 1765. Wołek, Adam [49]
 1766. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [49]
 1767. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [49]
 1768. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [49]
 1769. Pusch, Alois Maria de [49]
 1770. Orlicz, Michał (1893-1970) [49]
 1771. Gąsiorowska, Natalja [49]
 1772. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [49]
 1773. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [49]
 1774. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [49]
 1775. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [48]
 1776. Ménil, Félicien de (1860-1930) [48]
 1777. Leybach, Joseph(1817-1891) [48]
 1778. [Płoza-Doliński, Marek] [48]
 1779. Zinserling, Borys von (1889-1961) [48]
 1780. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [48]
 1781. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [48]
 1782. Szyszko, Donat (1709 1773) [48]
 1783. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [48]
 1784. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1785. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [48]
 1786. Kownacki, A. Ryt. [48]
 1787. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [48]
 1788. Dancla, Charles (1817-1907) [48]
 1789. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [48]
 1790. Czaki, Klementyna [48]
 1791. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [47]
 1792. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [47]
 1793. Sosiński, J. Ryt. [47]
 1794. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [47]
 1795. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [47]
 1796. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [47]
 1797. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [47]
 1798. Tarczyński, Władysław [47]
 1799. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [47]
 1800. Fabiszewski, M. [47]
 1801. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [46]
 1802. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [46]
 1803. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [46]
 1804. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [46]
 1805. Kosiński Julian (1833-1914) [46]
 1806. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [46]
 1807. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [46]
 1808. ADAM [46]
 1809. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [45]
 1810. Urbanowicz, Szymon (?-?) [45]
 1811. Sturm, Adam (?-1872) [45]
 1812. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [45]
 1813. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [45]
 1814. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [45]
 1815. Studnicki, Władysław (1865-1953) [45]
 1816. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [45]
 1817. S. E. [45]
 1818. Polskie Towarzystwo Artystyczne [45]
 1819. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1820. Montabone (Firenze) [45]
 1821. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [45]
 1822. Medeksza, Antoni [45]
 1823. Kűbler. Ryt. [45]
 1824. Kolitowski, Adam (1878-1971) [45]
 1825. E. S. [45]
 1826. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [45]
 1827. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [44]
 1828. Voss, Carl (1815-1882) [44]
 1829. M. K. Ryt. [44]
 1830. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [44]
 1831. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [44]
 1832. Nowakowski, Bogdan [44]
 1833. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [44]
 1834. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [44]
 1835. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [44]
 1836. Field, John (1782-1837) [44]
 1837. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [44]
 1838. Bizański, Stanisław (1846-1890) [44]
 1839. Antoszewicz, S.[tanisław] [44]
 1840. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [43]
 1841. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [43]
 1842. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [43]
 1843. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [43]
 1844. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [43]
 1845. Syrewicz, Xawery [43]
 1846. Sosnkowski, Józef [43]
 1847. Lewak, Adam (1891-1963) [43]
 1848. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [43]
 1849. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [42]
 1850. Zajkowski, A. Ryt. [42]
 1851. Schumann, Robert (1810-1856) [42]
 1852. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [42]
 1853. Ziegler; Droste [42]
 1854. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [42]
 1855. T.B. [42]
 1856. Styś, Walerian (1885-1936) [42]
 1857. Radoszewska, A. J. [42]
 1858. Małkowska, Grażyna [42]
 1859. Małcużyński, Karol (1922-1984) [42]
 1860. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [42]
 1861. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [42]
 1862. Janczewski, S. Red. [42]
 1863. Fuks, Marian (1884-1935) [42]
 1864. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [41]
 1865. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [41]
 1866. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [41]
 1867. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 1868. Próchnik, Adam (1892-1942) [41]
 1869. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [41]
 1870. Pilati, Auguste (1810-1877) [41]
 1871. Nowacki, Łukasz [41]
 1872. Lewandowski, Adam (1889-1951) [41]
 1873. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [41]
 1874. Jankiewicz, Stanisław [41]
 1875. G.R. Ryt. [41]
 1876. Baynes, Sydney (1879-1938) [41]
 1877. Koło Medyków S. U. W. [40]
 1878. Marconi, Władysław (1848-1915) [40]
 1879. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [40]
 1880. E. N. Ryt. [40]
 1881. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [40]
 1882. Ptaszyńska, Joanna [40]
 1883. Osmała, Marcin (1863-1921) [40]
 1884. Naumann, Karl [40]
 1885. Muzeum miasta Belgradu [40]
 1886. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [40]
 1887. Kasterska, Maria [40]
 1888. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [40]
 1889. Cybulski, Izydor Józef [40]
 1890. Arnaud, Étienne [40]
 1891. Puławski, Antoni (1856-1931) [39]
 1892. Dietrich, Moritz (1816-1887) [39]
 1893. Association d'Assurance des Industriels Polonais [39]
 1894. Wilczek, Feliks [39]
 1895. Strasburger, Henryk (1887-1951) [39]
 1896. Rybicki, Anastazy [39]
 1897. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [39]
 1898. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [39]
 1899. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [39]
 1900. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [39]
 1901. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [39]
 1902. Ligber, F. Szty. [39]
 1903. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [39]
 1904. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [39]
 1905. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [39]
 1906. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [38]
 1907. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [38]
 1908. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [38]
 1909. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [38]
 1910. Bizet, Georges (1838-1875) [38]
 1911. Związek Strzelecki [38]
 1912. Wano, K. [38]
 1913. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [38]
 1914. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [38]
 1915. Radwan, August [38]
 1916. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [38]
 1917. Janusz [38]
 1918. Grem, Tomasz (17..-18..) [38]
 1919. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [38]
 1920. Dowódca Armii Krajowej [38]
 1921. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [38]
 1922. Wąsowski, B. Ryt. [37]
 1923. Krajewski. Ryt. [37]
 1924. Stolz, Robert (1880-1975) [37]
 1925. Plewczyński, F. [37]
 1926. Herman, Maria (1803-1830) [37]
 1927. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [37]
 1928. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [37]
 1929. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [37]
 1930. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [37]
 1931. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [37]
 1932. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [37]
 1933. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [37]
 1934. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [37]
 1935. Liliental, Stanisława (1897-1988) [37]
 1936. Kowala, G. [37]
 1937. Konopnicki, Jan [37]
 1938. Gnus, Ryta (1881-19..) [37]
 1939. Farkas, Miska (1829-1890) [37]
 1940. Bukowski, Jan (1873-1943) [37]
 1941. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [37]
 1942. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [36]
 1943. A...... Z....li [36]
 1944. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [36]
 1945. Wysoki[ński], K. Ryt. [36]
 1946. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [36]
 1947. Szczepański, Sebastian [36]
 1948. Szczepański, Grzegorz [36]
 1949. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [36]
 1950. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [36]
 1951. Plater, Karol [36]
 1952. Monckton, Lionel (1861-1924) [36]
 1953. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [36]
 1954. Listowski, Andrzej (1802-1860) [36]
 1955. Kautecki, Antoni [36]
 1956. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [36]
 1957. Kafka, Johann (1819-1886) [36]
 1958. Grynfeld, Bronisława [36]
 1959. Finck, Herman (1872-1939) [36]
 1960. Czajkowski. W. Ryt. [36]
 1961. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [36]
 1962. [Urząd m. st. Warszawy] [35]
 1963. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [35]
 1964. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [35]
 1965. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [35]
 1966. Florimo, Francesco (1800-1888) [35]
 1967. Drexlerówna Luna (1882-1933) [35]
 1968. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [35]
 1969. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [35]
 1970. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [35]
 1971. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [35]
 1972. Richards, Brinley (1819-1885) [35]
 1973. Porowski, Marceli (1894-1963) [35]
 1974. Klimowicz, Ignacy [35]
 1975. Kapliński, Franciszek (?-?) [35]
 1976. Herzberg, Antoni (1825-19..) [35]
 1977. Grabowski, Roman (1882-1940) [35]
 1978. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [35]
 1979. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [34]
 1980. Berens, Hermann (1826-1880) [34]
 1981. Štejman, S. A. [34]
 1982. Wyroba, Stefan [34]
 1983. Szydłowska, Grażyna [34]
 1984. Szelążek, Wacław (1888-1945) [34]
 1985. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [34]
 1986. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [34]
 1987. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [34]
 1988. Lisiak, Elżbieta [34]
 1989. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [34]
 1990. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [34]
 1991. Komitet Obywatelski Starego Miasta [34]
 1992. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [34]
 1993. K.P. [34]
 1994. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [34]
 1995. Fischer, Ludwig (1905-1947) [34]
 1996. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [34]
 1997. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [34]
 1998. David, Félicien (1810-1876) [34]
 1999. Czermak, Grażyna [34]
 2000. Carulli, Gustavo (1801-1876) [34]
 2001. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [34]
 2002. Batta, Alexandre (1816-1902) [34]
 2003. Ambrich, Magdalena [34]
 2004. Orion. Fot. [33]
 2005. Sigismond i Ska. Fot. [33]
 2006. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [33]
 2007. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [33]
 2008. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [33]
 2009. Yvain, Maurice (1891-1965) [33]
 2010. Walicki, Franciszek (1874-1964) [33]
 2011. Mieczkowski, Jan (syn) [33]
 2012. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [33]
 2013. Jedna z uczennic [pseud.] [33]
 2014. Henrion, Paul (1819-1901) [33]
 2015. Harentz, S.G. (fl. 1902) [33]
 2016. Górski, Władysław (1846-1915) [33]
 2017. Grupa Starych Zarzewiaków [33]
 2018. Dan, Władysław (1902-2000) [33]
 2019. Budkowski, Henryk(1879-1928) [33]
 2020. Brauman, Władysław [33]
 2021. Bachelbusch, T. Ryt. [33]
 2022. Zandman, Jan (1802-1841) [32]
 2023. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [32]
 2024. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [32]
 2025. Bohm, Carl (1844-1920) [32]
 2026. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [32]
 2027. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [32]
 2028. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [32]
 2029. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [32]
 2030. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [32]
 2031. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [32]
 2032. Stanisławowa Gawrońska [32]
 2033. Jezierski, J. [32]
 2034. Czajewski Wiktor [32]
 2035. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [32]
 2036. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [31]
 2037. Strzelecki, Edward (1894-1967) [31]
 2038. Péreyra, Charles [31]
 2039. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [31]
 2040. Obuchowicz, Henryk [31]
 2041. Niezależna Partia Chłopska [31]
 2042. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [31]
 2043. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [31]
 2044. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [31]
 2045. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [31]
 2046. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [31]
 2047. Bockhann, F. [31]
 2048. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [30]
 2049. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [30]
 2050. Walaszczak, Piotr [30]
 2051. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [30]
 2052. Prochaska, Anna [30]
 2053. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [30]
 2054. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [30]
 2055. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [30]
 2056. Mróz, Agnieszka [30]
 2057. Kucharska-Singh, Paulina [30]
 2058. Jaroński, Feliks (1823-1895) [30]
 2059. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [29]
 2060. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [29]
 2061. M.R. Ryt. [29]
 2062. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [29]
 2063. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [29]
 2064. Sawiczewski, S. [29]
 2065. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [29]
 2066. Meisser [29]
 2067. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [29]
 2068. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [29]
 2069. Giller, Honorata [29]
 2070. Einert, Teodor (1828-1866) [29]
 2071. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [29]
 2072. B. B. Ryt. [29]
 2073. Amator [29]
 2074. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [28]
 2075. Lassen, Eduard(1830-1904) [28]
 2076. Lange, Gustav (1830-1899) [28]
 2077. Štejnberg, Mihail Karlovič [28]
 2078. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [28]
 2079. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [28]
 2080. Szymański, Ludwik [28]
 2081. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [28]
 2082. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [28]
 2083. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [28]
 2084. Rober, F. H. Ryt. [28]
 2085. Ries, Franz (1846-1932) [28]
 2086. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [28]
 2087. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [28]
 2088. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [28]
 2089. Orthwein, Ludwik [28]
 2090. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [28]
 2091. Kaliszewski, L. [28]
 2092. Hertz, Teodor (1822-1884) [28]
 2093. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [28]
 2094. Benjamin Kornfeld [28]
 2095. Maszyński, Julian (1847-1901) [27]
 2096. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [27]
 2097. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [27]
 2098. Vorbond, Wanda (?-1939) [27]
 2099. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [27]
 2100. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [27]
 2101. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [27]
 2102. Młodzież Zarzewiacka [27]
 2103. Muzeum Historyczne w Goteborgu [27]
 2104. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [27]
 2105. Kątski, Antoni(1817-1889) [27]
 2106. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [27]
 2107. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [27]
 2108. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [27]
 2109. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [27]
 2110. Ballach, A.[ndrzej] [27]
 2111. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [26]
 2112. Zeller, Carl (1842-1898) [26]
 2113. Massenet, Jules (1842-1912) [26]
 2114. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [26]
 2115. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 2116. R. P. [26]
 2117. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [26]
 2118. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [26]
 2119. Lazzerini, Gustavo [26]
 2120. Klein, Kazimierz (1871-1927) [26]
 2121. Kapliński, Julian [26]
 2122. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [26]
 2123. Fiszer, Carolina [26]
 2124. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 2125. Dembiński, Czesław [26]
 2126. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [26]
 2127. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [25]
 2128. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [25]
 2129. Eilenberg, Richard (1848-1925) [25]
 2130. Tarczyński, Józef (1841-1897) [25]
 2131. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [25]
 2132. Sawiński, F. M. [25]
 2133. Pokorny, [Jan]. Ryt. [25]
 2134. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [25]
 2135. Lecocq, Charles (1832-1918) [25]
 2136. Karoli, W. [25]
 2137. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [25]
 2138. Emer, Lucjan [25]
 2139. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [25]
 2140. Cymerman, Leon (1876-1964) [25]
 2141. Borowy, Wacław (1890-1950) [25]
 2142. Arnaud, Etienne (1807-1863) [25]
 2143. Archibald, M. [25]
 2144. Gibs, Joe [24]
 2145. Lange, Gustav(1830-1899) [24]
 2146. K.W. Ryt. [24]
 2147. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [24]
 2148. Wohlfahrt, A. [24]
 2149. Tuszyński, Antoni L. [24]
 2150. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [24]
 2151. Szymański, Ludwik (?-?) [24]
 2152. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [24]
 2153. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [24]
 2154. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [24]
 2155. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [24]
 2156. Lorens, Carl (1851-1909) [24]
 2157. Loos, Vincent Angelo [24]
 2158. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [24]
 2159. Leybach, Joseph (1817-1891) [24]
 2160. Krajewska, Julia. Ryt. [24]
 2161. Kotuliński, Andrzej [24]
 2162. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [24]
 2163. Hiller, Karol (1891-1939) [24]
 2164. Galle, Henryk (1872-1948) [24]
 2165. Fiedler. Ryt. [24]
 2166. Döhler, Theodore(1814-1856) [24]
 2167. Derengowski, Jan [24]
 2168. David, Félicien César(1810-1876) [24]
 2169. Cirina, J. A. [24]
 2170. Budapest Lengyel-Egylet [24]
 2171. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [24]
 2172. Bogacki, S. Fot. [24]
 2173. Mottl, Adam, fot. [23]
 2174. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [23]
 2175. Zając, Jerzy [23]
 2176. Urbanowicz, Szymon [23]
 2177. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [23]
 2178. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [23]
 2179. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [23]
 2180. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [23]
 2181. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [23]
 2182. Marx, Emil (?-?) [23]
 2183. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [23]
 2184. Le Couppey, Felix(1811-1887) [23]
 2185. Krogulski, Władysław(1843-1934) [23]
 2186. Klub Filmowy (Warszawa) [23]
 2187. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [23]
 2188. K. Ryt. [23]
 2189. Jaworski, Lesław (1882-1929) [23]
 2190. Golański, Jerzy [23]
 2191. Feldman, J. [23]
 2192. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [23]
 2193. Charchillac, Berthet de [23]
 2194. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [22]
 2195. K.N. Ryt. [22]
 2196. Zumpe, Edmund [22]
 2197. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [22]
 2198. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [22]
 2199. Szkoła Główna Warszawska [22]
 2200. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [22]
 2201. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [22]
 2202. Jan Lemański (1866-1933) [22]
 2203. Izert, Julian fot. [22]
 2204. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [22]
 2205. Gay, Byron (1886-1945) [22]
 2206. Eibl, Piotr (?-1886) [22]
 2207. Depret, Maurice (18..-1933) [22]
 2208. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [22]
 2209. Olzacki, Sławomir. Fot. [21]
 2210. Myślińska, Grażyna. Fot. [21]
 2211. K.M. Ryt. [21]
 2212. [s.n.] [21]
 2213. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [21]
 2214. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [21]
 2215. Steiman, S. [21]
 2216. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [21]
 2217. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [21]
 2218. Lilpop, Marian [21]
 2219. Lewinger, Władysław (1874-1943) [21]
 2220. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [21]
 2221. Krzyżanowska, Celina [21]
 2222. Jackowski, Aleksander [21]
 2223. Godfrey, Charles (1839-1919) [21]
 2224. Furuhjelm, J. (muzyka) [21]
 2225. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [21]
 2226. Bielicka, Eugenia [21]
 2227. Olszewski, Czesław, fot. [20]
 2228. par Ketterer [20]
 2229. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [20]
 2230. Wieniawski, Józef (1837-1912) [20]
 2231. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [20]
 2232. W. B. Ryt. [20]
 2233. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [20]
 2234. Potocki, Antoni (1867-1939) [20]
 2235. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [20]
 2236. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [20]
 2237. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [20]
 2238. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [20]
 2239. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [20]
 2240. Jan Mieczkowski (1830-1889) [20]
 2241. Jakobi, Zygmunt [20]
 2242. Grupa Legionistów [20]
 2243. Gola, A. (muzyka) [20]
 2244. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [20]
 2245. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [20]
 2246. Betcher, Jan C. [20]
 2247. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [20]
 2248. Teatr Narodowy [19]
 2249. N[icz], E. Ryt. [19]
 2250. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [19]
 2251. Śliwiński, Jan (1830-1893) [19]
 2252. Ćwiklicz, Bolesław [19]
 2253. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [19]
 2254. Wagner, Richard (1813-1883) [19]
 2255. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [19]
 2256. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [19]
 2257. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [19]
 2258. Schonberger, John (1892-1983) [19]
 2259. Salabert, Francis (1884-1946) [19]
 2260. Mękicki Rudolf (1887-1942) [19]
 2261. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [19]
 2262. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [19]
 2263. Makowski, Henryk (1933-) [19]
 2264. Koschmider, Edmund [19]
 2265. Kataszek, Szymon(1898-1943) [19]
 2266. Jacobi, Victor(1809-1892) [19]
 2267. J.J, Ryt. [19]
 2268. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [19]
 2269. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [19]
 2270. Gnatkowski, Adam [19]
 2271. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [19]
 2272. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [19]
 2273. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [19]
 2274. Arezzo, Pierre (18..-1972) [19]
 2275. Achtel, Aleksandra [19]
 2276. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [18]
 2277. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [18]
 2278. Kucz[yński], M. Ryt. [18]
 2279. Bielecki, C. [18]
 2280. A. K. Ryt. [18]
 2281. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [18]
 2282. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [18]
 2283. Uhry, M. [18]
 2284. Suszczyński, Jan [18]
 2285. Rudnicka, Monika [18]
 2286. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2287. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [18]
 2288. Offenbach, Jacques (1819-1880) [18]
 2289. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [18]
 2290. Kossakowska, Wanda [18]
 2291. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [18]
 2292. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [18]
 2293. Herz, Henri(1803-1888) [18]
 2294. Herbert, Theodor(1822-1891) [18]
 2295. Erhard, Carl [18]
 2296. Eilenberg, Richard(1848-1925). [18]
 2297. Delahaye, Edward. Ryt. [18]
 2298. Dawidowa, Helena [18]
 2299. Brodowski, Kazimierz (?-?) [18]
 2300. Borawski, Władysław (1892-1970) [18]
 2301. Biske, Karol (1863-1928) [18]
 2302. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [17]
 2303. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [17]
 2304. W. K. [17]
 2305. Treter, Bohdan (1886-1945) [17]
 2306. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [17]
 2307. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [17]
 2308. Siegrist, Piotr [17]
 2309. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [17]
 2310. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [17]
 2311. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [17]
 2312. Lucas, Napoleon(1822-1884) [17]
 2313. Lozano, Vicente [17]
 2314. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [17]
 2315. Labitzky, Joseph (1802-1881) [17]
 2316. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [17]
 2317. Kowalski, Leon (1870-1937) [17]
 2318. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [17]
 2319. J. J. Ryt. [17]
 2320. Groszkowski Teodor (1863-1930) [17]
 2321. Godfrey, Daniel (1831-1903) [17]
 2322. Garat, Pierre (1762-1823) [17]
 2323. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [17]
 2324. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [17]
 2325. Dalla Casa, Louis [17]
 2326. Chodecki, Władysław [17]
 2327. Bouleau, H. de. [17]
 2328. Bobrowski, Tadeusz [17]
 2329. Bobiński, Henryk (1861-1914) [17]
 2330. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [17]
 2331. Arslan M. [17]
 2332. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [16]
 2333. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2334. W.Z. Ryt. [16]
 2335. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [16]
 2336. Szwankowska, Hanna [16]
 2337. Sosnowski, J. Ryt. [16]
 2338. Sosnkowski, Józef (?-?) [16]
 2339. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [16]
 2340. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [16]
 2341. Miller, Karol (1819-1889) [16]
 2342. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2343. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [16]
 2344. Lassen, Eduard (1830-1904) [16]
 2345. Kóźmiński, T. B. [16]
 2346. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [16]
 2347. Krug, Diederich (1821-1880) [16]
 2348. Klein, W. Ryt. [16]
 2349. Kadler, Ludwik (1838-1899) [16]
 2350. Jansenne, Louis (1809-1890) [16]
 2351. Hervé (1825-1892) [16]
 2352. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [16]
 2353. Fall, Leo (1873-1925) [16]
 2354. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [16]
 2355. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [16]
 2356. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [15]
 2357. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [15]
 2358. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [15]
 2359. Missler, B. T. [15]
 2360. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2361. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [15]
 2362. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2363. Lange, Gustav (1830-1889) [15]
 2364. Lam, Stanisław (1891-1965) [15]
 2365. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [15]
 2366. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [15]
 2367. Konstanty. Fot. [15]
 2368. Kondracki, W. Fot. [15]
 2369. Joyce, Archibald (1873-1963) [15]
 2370. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [15]
 2371. Dubois, Théodore (1837-1924) [15]
 2372. Behr, Franz (1837-1898) [15]
 2373. Bayer, Josef (1852-1913) [15]
 2374. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [14]
 2375. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [14]
 2376. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [14]
 2377. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [14]
 2378. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [14]
 2379. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [14]
 2380. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [14]
 2381. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [14]
 2382. Radzimiński, Bronisław [14]
 2383. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [14]
 2384. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [14]
 2385. Makomaski, Edmund [14]
 2386. Liebling, Georg (1865-1946). [14]
 2387. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [14]
 2388. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [14]
 2389. K. Z. Ryt. [14]
 2390. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [14]
 2391. Ganne, Louis (1862-1923) [14]
 2392. Dietrich, Moritz(1816-1887) [14]
 2393. AWU [14]
 2394. A. S. Ryt. [14]
 2395. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [13]
 2396. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [13]
 2397. Whiting, Richard A. (1891-1938) [13]
 2398. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [13]
 2399. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [13]
 2400. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [13]
 2401. Lewski , I. [13]
 2402. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [13]
 2403. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [13]
 2404. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [13]
 2405. Jasieński, Feliks (1861-1929) [13]
 2406. J. S. Ryt. [13]
 2407. Di Donato, Carlo [13]
 2408. Teatr Letni [12]
 2409. Hünten, Franz(1793-1878) [12]
 2410. Atelier Rembrandt [12]
 2411. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [12]
 2412. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [12]
 2413. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [12]
 2414. Reber, Henri (1807-1880) [12]
 2415. Pokorny. Ryt. [12]
 2416. Paczóski, Julian [12]
 2417. Max, Józef (?-?) [12]
 2418. M. A. Ryt [12]
 2419. Lack, Théodore(1846-1921) [12]
 2420. Krasuski, Stefan [12]
 2421. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [12]
 2422. Koman, Henryk (1824-1887) [12]
 2423. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [12]
 2424. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [12]
 2425. A. Ryt. [12]
 2426. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [11]
 2427. Żółtowski, A. [11]
 2428. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [11]
 2429. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [11]
 2430. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [11]
 2431. Varney, Louis(1844-1908) [11]
 2432. Suppé, Franz von (1819-1895) [11]
 2433. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2434. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [11]
 2435. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [11]
 2436. Kossak Wojciech (1856-1942) [11]
 2437. Grimm., A. Ryt. [11]
 2438. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [11]
 2439. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [11]
 2440. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [11]
 2441. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [10]
 2442. Zaborska, Anna. Fot. [10]
 2443. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [10]
 2444. Verico, [Antonio]. Ryt. [10]
 2445. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [10]
 2446. Kasiewicz, Alfred [10]
 2447. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [10]
 2448. Dziedzic, T. Ryt. [10]
 2449. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [10]
 2450. Bieniewski, T. Fot. [10]
 2451. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [10]
 2452. Bianchi, Emilio [10]
 2453. Bar, E. Ryt. [10]
 2454. Teatr Polski [9]
 2455. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [9]
 2456. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [9]
 2457. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [9]
 2458. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [9]
 2459. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [9]
 2460. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [9]
 2461. Scassola, A.(18..-19..) [9]
 2462. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [9]
 2463. Nemo {pseud.] [9]
 2464. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [9]
 2465. Lincke, Paul (1866-1946) [9]
 2466. Kűbler, H. Ryt. [9]
 2467. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [9]
 2468. G.S. Ryt. [9]
 2469. C.K. ryt. [9]
 2470. Budkowski, Henryk (1879-1928) [9]
 2471. Audran, Edmond(1842-1901) [9]
 2472. Teatr Ateneum [8]
 2473. Seiss, Isidor(1840-1905) [8]
 2474. Przyałgowski, Ignacy [8]
 2475. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [8]
 2476. Wierciński, K. [8]
 2477. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [8]
 2478. Wanda Z. Ryt. [8]
 2479. W. K. Ryt. [8]
 2480. Tirling, Zygmunt [8]
 2481. Taubert. Ryt. [8]
 2482. Sztyft, Herman (1880- ) [8]
 2483. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [8]
 2484. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [8]
 2485. Raudny, Wacław [8]
 2486. Parafia św. Krzyża w Warszawie [8]
 2487. P. D. Ryt. [8]
 2488. Liszt, Ferenc(1811-1886) [8]
 2489. Lefebvre, Casimir [8]
 2490. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [8]
 2491. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [8]
 2492. Dequin, Léon (18..-1937) [8]
 2493. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [8]
 2494. Teatr Wielki [7]
 2495. Schiff, Józef. Fot. [7]
 2496. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [7]
 2497. W.K. Ryt. [7]
 2498. Szymański, F. [7]
 2499. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2500. Posttallé [7]
 2501. Pallach, A. Ryt. [7]
 2502. Osborne, George Alexander (1806-1893) [7]
 2503. M.K. Ryt. [7]
 2504. Lubowski, Józef (1824-1855) [7]
 2505. Kuczyński [7]
 2506. Kucz, M. Ryt. [7]
 2507. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [7]
 2508. Iringh, Mirosław [7]
 2509. Gawęcki Witold (1911-1946) [7]
 2510. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [7]
 2511. Chmielewski, Ignacy [7]
 2512. Bazzini, Antonio(1818-1897) [7]
 2513. Barański, Andrzej [7]
 2514. A. G. Ryt. [7]
 2515. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [6]
 2516. Malmurowicz Bolesław. Fot. [6]
 2517. Zawadzki, W. Ryt. [6]
 2518. Zagórska, W. Ryt. [6]
 2519. Woydyga, Jan (1857-1938) [6]
 2520. Wojewódzki, Władysław [6]
 2521. Titel, Otto (18.. -1926) [6]
 2522. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [6]
 2523. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [6]
 2524. Mendewski, Stanisław [6]
 2525. Marois, Blanche [6]
 2526. Leschik, Konrad [6]
 2527. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [6]
 2528. Huber, Adolf (fotograf) [6]
 2529. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [6]
 2530. Czibulka, Alphons(1842-1894) [6]
 2531. Cichocki, Ks. [6]
 2532. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [6]
 2533. Bachmann, Georges(1848-1894) [6]
 2534. Aniela S. Ryt. [6]
 2535. Skrobańsk, Z. Fot. [5]
 2536. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [5]
 2537. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [5]
 2538. Sachowa, Zofia [5]
 2539. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [5]
 2540. Rayski, Albin (1845-1921) [5]
 2541. Polskie Stronnictwo Ludowe [5]
 2542. Miernicki, Władysław,fot. [5]
 2543. Lewandowski, Michał (kompozytor) [5]
 2544. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [5]
 2545. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [5]
 2546. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [5]
 2547. Gorski, Konstanty (1868-1934) [5]
 2548. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [5]
 2549. Ernest, Adam (1868-1926) [5]
 2550. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [5]
 2551. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [5]
 2552. CAF, Komierowski, W.,fot. [4]
 2553. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 2554. Łukaszczyk, Elżbieta [4]
 2555. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [4]
 2556. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [4]
 2557. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [4]
 2558. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [4]
 2559. Reiss, N. [4]
 2560. Popp, Wilhelm(1828-1902) [4]
 2561. Pichler, Jan. Ryt. [4]
 2562. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2563. Niecz, K.,fot. [4]
 2564. Mosz, Barbara [4]
 2565. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [4]
 2566. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [4]
 2567. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [4]
 2568. Lanner, Joseph (1801-1843) [4]
 2569. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [4]
 2570. Jungmann, Albert(1824-1892) [4]
 2571. Horoch, Jan [4]
 2572. Golubec' Mikola (1891-1942) [4]
 2573. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [4]
 2574. Frimmel Theodor von (1853-1928) [4]
 2575. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [4]
 2576. Błaszczak, Fr. [4]
 2577. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [3]
 2578. Teatr Mały [3]
 2579. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 2580. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 2581. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 2582. Teatr na Chłodnej [3]
 2583. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 2584. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [3]
 2585. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [3]
 2586. Wiśniewski, Marceli [3]
 2587. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [3]
 2588. Teatr Nowości [3]
 2589. Teatr Nowa Komedia [3]
 2590. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [3]
 2591. Schulhoff, Julius (1825-1898) [3]
 2592. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [3]
 2593. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2594. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [3]
 2595. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2596. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [3]
 2597. Kautecki, Antoni. [3]
 2598. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2599. Instytut Reduty [3]
 2600. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [3]
 2601. Główny Urząd Miar [3]
 2602. Głogowski, Tomasz(18..- ) [3]
 2603. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [3]
 2604. Fall, Leo(1873-1925) [3]
 2605. Drukarnia Polska (Poznań) [3]
 2606. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [3]
 2607. Biblioteka Publiczna w Warszawie [3]
 2608. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [3]
 2609. Badia, Luigi(1819-1899) [3]
 2610. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [2]
 2611. Weintraub, Jan [2]
 2612. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [2]
 2613. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [2]
 2614. Piotrowska, Barbara (1935- ) [2]
 2615. Oranowski, Wacław [2]
 2616. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [2]
 2617. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [2]
 2618. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [2]
 2619. Maj, Jerzy. Fot. [2]
 2620. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [2]
 2621. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [2]
 2622. Lehár, Ferenc (1870-1948) [2]
 2623. Kozicki, Marek [2]
 2624. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [2]
 2625. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [2]
 2626. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [2]
 2627. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [2]
 2628. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2629. Jarosz, Rafał [2]
 2630. Issakowitch, S.S. [2]
 2631. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [2]
 2632. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [2]
 2633. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [2]
 2634. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [2]
 2635. Czułek, Dariusz et al. [2]
 2636. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [2]
 2637. Dyamentowski. Ryt. [1]
 2638. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2639. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 2640. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 2641. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 2642. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 2643. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 2644. Wojskowy Instytut Geograficzny [1]
 2645. Wiśniewski, Wojciech et al. [1]
 2646. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 2647. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 2648. Teatr Malickiej [1]
 2649. Teatr Kameralny [1]
 2650. Teatr Aktora [1]
 2651. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 2652. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 2653. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 2654. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2655. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2656. Głębicka, Jolanta et al. [1]
 2657. Engel, A. [1]
 2658. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [1]
 2659. Dudek, Edyta et al. [1]
 2660. Cikanek, Ferdinand [1]
 2661. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [0]
 2662. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [0]
 2663. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2664. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2665. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [0]
 2666. Krudowski, Józef [0]
 2667. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [0]
 2668. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [0]
 2669. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [0]

More statistics...