polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 68741

Obecnie czytających: 285

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 12587041

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Ministerstwo Oświaty [454]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [117]
 16. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 17. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 18. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [102]
 19. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 20. Związek Patriotów Polskich [96]
 21. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 22. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [88]
 23. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [80]
 24. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [74]
 25. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 26. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 27. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 28. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 29. CAF [50]
 30. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 31. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 32. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 33. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 34. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 35. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 36. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 37. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [46]
 38. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 39. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 40. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 41. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 42. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 43. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 44. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 45. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [35]
 46. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 47. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 48. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 49. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 50. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 51. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 52. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [30]
 53. Główny Urząd Statystyczny [30]
 54. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [29]
 55. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 56. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 57. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 58. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 59. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 60. Dębski, Michał [27]
 61. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 62. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 63. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 64. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 65. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [24]
 66. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 67. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 68. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 69. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 70. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 71. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 72. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [22]
 73. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 74. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 75. A. Z. Ryt. [22]
 76. Stefanow, Piotr [21]
 77. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [21]
 78. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 79. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 80. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 81. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 82. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 83. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 84. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 85. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 86. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 87. P.B. Ryt. [17]
 88. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 89. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 90. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 91. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [16]
 92. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 93. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 94. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 95. Sigismond. Fot. [15]
 96. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [15]
 97. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 98. Karoli & Troczewski [15]
 99. A. M. Ryt. [15]
 100. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 101. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 102. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 103. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 104. Beyer, Karol (1818-1877) [14]
 105. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 106. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 107. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [13]
 108. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 109. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 110. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 111. Mottl, Adam, fot. [13]
 112. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 113. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 114. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [13]
 115. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 116. Conrad. Fot. [13]
 117. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 118. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 119. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 120. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [12]
 121. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 122. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 123. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 124. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 125. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 126. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 127. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [12]
 128. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [12]
 129. J. H. Ryt. [12]
 130. Dombrowski, Władysław [12]
 131. B. P. Ryt. [12]
 132. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 133. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 134. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 135. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 136. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 137. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 138. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 139. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 140. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 141. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 142. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 143. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 144. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 145. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 146. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 147. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 148. Kowalski, L. Fot. [10]
 149. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 150. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [10]
 151. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 152. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 153. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 154. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 155. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 156. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 157. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 158. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 159. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 160. Röber, H. Ryt. [9]
 161. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 162. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 163. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 164. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 165. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 166. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 167. Kneisel, August [9]
 168. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 169. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 170. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 171. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 172. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 173. Zarząd Miejski w Równem [8]
 174. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 175. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 176. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 177. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 178. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 179. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 180. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 181. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 182. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 183. K.K. Ryt. [8]
 184. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 185. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 186. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 187. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 188. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 189. ADAM. Ryt. [8]
 190. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 191. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 192. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 193. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 194. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 195. Walter. Ryt. [7]
 196. W. R. Ryt. [7]
 197. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 198. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 199. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 200. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 201. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 202. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 203. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 204. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 205. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [7]
 206. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [7]
 207. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 208. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 209. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [7]
 210. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 211. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 212. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 213. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 214. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 215. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 216. Baumann, R. Lit. [7]
 217. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 218. [Miethke, H. O.] [6]
 219. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 220. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 221. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 222. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 223. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 224. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 225. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 226. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 227. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 228. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 229. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 230. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 231. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 232. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 233. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 234. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 235. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 236. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 237. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 238. M. R. Rys. [6]
 239. L. N. Ryt. [6]
 240. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 241. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 242. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [6]
 243. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 244. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 245. J. Ł. Ryt. [6]
 246. J. K. Ryt. [6]
 247. Hufsky [6]
 248. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 249. Gruziel, L. Fot. [6]
 250. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 251. E. G. Ryt. [6]
 252. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 253. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 254. Biegański, B. Fot. [6]
 255. Achtel, Józef [6]
 256. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 257. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 258. [Granke, Stefan] [5]
 259. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 260. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 261. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 262. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 263. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 264. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 265. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 266. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 267. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 268. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 269. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 270. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 271. Szczeciński, K. Fot. [5]
 272. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 273. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 274. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 275. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 276. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 277. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 278. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 279. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 280. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 281. Orion. Fot. [5]
 282. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 283. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 284. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 285. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 286. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 287. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [5]
 288. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 289. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 290. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 291. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 292. Leliwa, Alfred [5]
 293. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 294. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 295. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 296. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 297. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 298. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 299. Kapuściński, Piotr [5]
 300. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 301. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 302. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 303. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 304. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 305. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 306. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 307. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 308. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 309. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 310. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 311. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 312. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 313. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 314. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 315. "Orion" [5]
 316. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 317. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 318. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 319. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 320. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 321. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 322. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 323. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 324. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 325. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 326. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 327. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 328. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [4]
 329. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 330. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 331. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [4]
 332. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 333. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 334. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 335. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 336. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 337. Sosiński, I. Ryt. [4]
 338. Simcis, Gen [4]
 339. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 340. Schiff, Józef. Fot. [4]
 341. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 342. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 343. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 344. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 345. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 346. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 347. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 348. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 349. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 350. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 351. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 352. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 353. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 354. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 355. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 356. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 357. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 358. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 359. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 360. Krzyżanowski, K. [4]
 361. Krajewski, J. Ryt. [4]
 362. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 363. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 364. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 365. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 366. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 367. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 368. K.P. Ryt. [4]
 369. K. P. Ryt. [4]
 370. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 371. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 372. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 373. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 374. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 375. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 376. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 377. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 378. Döhler, Theodore (1814-1856) [4]
 379. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 380. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 381. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 382. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 383. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 384. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 385. Brochocki, B. Ryt. [4]
 386. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 387. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 388. Antykwarnia Warszawska [4]
 389. A. R. Ryt. [4]
 390. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 391. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 392. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 393. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 394. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 395. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 396. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 397. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 398. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 399. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 400. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 401. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 402. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 403. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 404. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 405. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 406. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 407. Warszawski Lombard Miejski [3]
 408. Warnka, Jadwiga [3]
 409. W. C. Ryt. [3]
 410. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 411. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 412. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 413. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 414. Twardzicki, Walery (1838-1902) [3]
 415. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 416. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 417. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 418. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 419. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 420. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 421. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 422. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 423. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 424. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 425. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 426. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 427. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 428. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 429. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 430. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 431. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 432. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 433. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 434. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 435. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 436. S. A. Ryt. [3]
 437. Röber, G. Ryt. [3]
 438. Różański, M. Ryt. [3]
 439. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 440. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 441. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 442. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 443. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 444. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 445. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 446. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 447. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 448. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 449. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 450. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 451. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 452. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 453. Nowialis [3]
 454. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 455. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 456. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 457. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 458. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 459. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 460. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 461. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 462. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 463. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 464. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 465. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 466. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 467. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 468. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 469. M.R. Ryt. [3]
 470. Liga Morska i Kolonialna [3]
 471. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 472. L. K. [3]
 473. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 474. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 475. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 476. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 477. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 478. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 479. Krynicki, M. Lit. [3]
 480. Koło Medyków S. U. W. [3]
 481. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 482. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 483. Koroniarz [3]
 484. Konrad. Fot. [3]
 485. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 486. Kohn, Alfred. Red. [3]
 487. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 488. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 489. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 490. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 491. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 492. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 493. Jaugey, Jean [3]
 494. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 495. J.Ł. Ryt. [3]
 496. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 497. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 498. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 499. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 500. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 501. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 502. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 503. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 504. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 505. Gibs, Joe [3]
 506. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 507. Dąbrowski, Stanisław [3]
 508. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 509. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 510. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 511. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 512. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 513. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 514. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 515. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 516. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 517. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 518. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 519. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 520. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 521. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 522. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 523. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 524. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 525. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 526. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 527. Bauman, R. Lit. [3]
 528. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 529. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 530. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 531. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 532. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 533. "Orion". Fot. [3]
 534. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 535. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 536. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 537. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 538. [Łosiowa, Emilia] [2]
 539. [brak] [2]
 540. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 541. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 542. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 543. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 544. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 545. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 546. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 547. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 548. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 549. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 550. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 551. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 552. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 553. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 554. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 555. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 556. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 557. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 558. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 559. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 560. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 561. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 562. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 563. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 564. Wróblewski, K. [2]
 565. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 566. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 567. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 568. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 569. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 570. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 571. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 572. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 573. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 574. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 575. Warnkówna, Jadwiga [2]
 576. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 577. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 578. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 579. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 580. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 581. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 582. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 583. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 584. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 585. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 586. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 587. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 588. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 589. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 590. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 591. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 592. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 593. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 594. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 595. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 596. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 597. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 598. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 599. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 600. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 601. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 602. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 603. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [2]
 604. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 605. Surowiecki, Karol [2]
 606. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 607. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 608. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 609. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 610. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 611. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 612. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 613. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 614. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 615. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 616. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 617. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 618. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 619. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 620. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 621. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 622. Sosiński, J. Ryt. [2]
 623. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 624. Socha, Szczepan [2]
 625. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 626. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 627. Skornia-Roszij, Maria [2]
 628. Siekierski, Franciszek [2]
 629. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [2]
 630. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 631. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 632. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 633. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 634. Sedlaczek, Lech [2]
 635. Röber, F. H. Ryt. [2]
 636. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 637. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 638. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 639. Rumianek, Stanisław [2]
 640. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 641. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 642. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 643. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 644. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 645. Rada Regencyjna [2]
 646. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 647. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 648. Przyałgowski, Ignacy [2]
 649. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 650. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 651. Polska Macierz Szkolna [2]
 652. Plewczyński, F. [2]
 653. Pistyner, M. [2]
 654. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 655. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 656. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 657. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 658. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 659. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 660. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 661. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 662. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 663. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 664. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 665. N[icz], E. Ryt. [2]
 666. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 667. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 668. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 669. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 670. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 671. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 672. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 673. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 674. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 675. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 676. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 677. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 678. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 679. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 680. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 681. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 682. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 683. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 684. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 685. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 686. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 687. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 688. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 689. Malewicz, Jadwiga [2]
 690. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 691. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 692. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 693. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 694. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 695. M. K. Ryt. [2]
 696. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 697. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 698. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 699. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 700. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 701. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 702. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 703. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 704. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 705. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 706. Kubełka, Ignacy [2]
 707. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 708. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 709. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 710. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 711. Krajewski. Ryt. [2]
 712. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 713. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 714. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 715. Kostka, J. [2]
 716. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 717. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 718. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 719. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 720. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 721. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 722. Komar, Józef [2]
 723. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 724. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 725. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 726. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 727. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 728. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 729. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 730. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 731. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 732. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 733. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 734. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 735. KK. Ryt. [2]
 736. K.W. Ryt. [2]
 737. K.N. Ryt. [2]
 738. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 739. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 740. Jezierski, J. Ryt. [2]
 741. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 742. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 743. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 744. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 745. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 746. J.K. Ryt. [2]
 747. J. Ł. [2]
 748. Instytut Spraw Społecznych [2]
 749. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 750. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 751. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 752. Hähle, G. Ryt. [2]
 753. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 754. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 755. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 756. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 757. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 758. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 759. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 760. Gorazdowski, E. [2]
 761. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 762. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 763. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 764. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 765. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 766. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 767. Frick, L. [2]
 768. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 769. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 770. Elkana, J. M. [2]
 771. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 772. E. N. Ryt. [2]
 773. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 774. Döhler, Theodore(1814-1856) [2]
 775. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 776. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 777. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 778. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 779. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 780. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 781. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 782. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 783. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 784. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 785. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 786. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 787. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 788. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 789. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 790. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 791. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 792. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 793. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 794. Bykowski, Leon [2]
 795. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 796. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 797. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 798. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 799. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 800. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 801. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 802. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 803. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 804. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 805. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 806. Bielecki, C. [2]
 807. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 808. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 809. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 810. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 811. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 812. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 813. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 814. Baronowa X.Y.Z. [2]
 815. Banner, M. Red. [2]
 816. Automobilklub Warszawski [2]
 817. Atelier Rembrandt [2]
 818. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 819. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 820. A.T.T. [2]
 821. A...... Z....li [2]
 822. A. K. Ryt. [2]
 823. "Młoda Sztuka" [2]
 824. Żółtowski, A. [1]
 825. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 826. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 827. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 828. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 829. Żelaznowski, Andrzej [1]
 830. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 831. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 832. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 833. Štejman, S. A. [1]
 834. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 835. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 836. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 837. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 838. Śmigielska, Józefa [1]
 839. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 840. Śliwiński, Jan [1]
 841. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 842. Łączkowski Ludwik [1]
 843. Łączkowska Felicja [1]
 844. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 845. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 846. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 847. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 848. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 849. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 850. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 851. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 852. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 853. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 854. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 855. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 856. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 857. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 858. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 859. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 860. par Ketterer [1]
 861. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 862. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 863. il [1]
 864. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 865. [s.n.] [1]
 866. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 867. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 868. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 869. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 870. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 871. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 872. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 873. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 874. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 875. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 876. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 877. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 878. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 879. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 880. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 881. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 882. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 883. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 884. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 885. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 886. [Quirini, Edward] [1]
 887. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 888. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 889. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 890. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 891. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 892. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 893. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 894. [Omm, Peter] [1]
 895. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 896. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 897. [Mielnicki]. Fot. [1]
 898. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 899. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 900. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 901. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 902. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 903. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 904. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 905. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 906. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 907. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 908. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 909. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 910. [Grabiec (?-?)] [1]
 911. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 912. [Franck] [1]
 913. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 914. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 915. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 916. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 917. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 918. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 919. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 920. [Bielski, Szymon] [1]
 921. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 922. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 923. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 924. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 925. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 926. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 927. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 928. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 929. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 930. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 931. Związek Strzelecki [1]
 932. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 933. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 934. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 935. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 936. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 937. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 938. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 939. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 940. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 941. Związek Miast Polskich [1]
 942. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 943. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 944. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 945. Związek Katolicki [1]
 946. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 947. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 948. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 949. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 950. Zumpe, Edmund [1]
 951. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 952. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 953. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 954. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 955. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 956. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 957. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 958. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 959. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 960. Ziegler; Droste [1]
 961. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 962. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 963. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 964. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 965. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 966. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 967. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 968. Zbyszewski [1]
 969. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 970. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 971. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 972. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 973. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 974. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 975. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 976. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 977. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 978. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 979. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 980. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 981. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 982. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 983. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 984. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 985. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 986. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 987. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 988. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 989. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 990. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 991. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 992. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 993. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 994. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 995. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 996. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 997. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 998. Zagórska, W. Ryt. [1]
 999. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1000. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1001. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1002. X. Y. Z. [1]
 1003. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1004. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1005. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1006. Węgrzecki, S. [1]
 1007. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1008. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1009. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1010. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1011. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1012. Wójcicki, Jerzy [1]
 1013. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1014. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1015. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1016. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1017. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1018. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1019. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1020. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1021. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1022. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1023. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 1024. Wyroba, Stefan [1]
 1025. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1026. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1027. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1028. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1029. Wretowski, Paweł [1]
 1030. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1031. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1032. Wołek, Adam [1]
 1033. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1034. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1035. Wojnarowicz Weseła [1]
 1036. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1037. Wohlfahrt, A. [1]
 1038. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1039. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1040. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1041. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1042. Wiśniewski, Marceli [1]
 1043. Wizimirska, Barbara [1]
 1044. Witkowski, Wincenty [1]
 1045. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1046. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1047. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1048. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1049. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1050. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1051. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1052. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1053. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1054. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1055. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1056. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1057. Wilczek, Feliks [1]
 1058. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1059. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1060. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1061. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1062. Wierciński, K. [1]
 1063. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1064. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1065. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1066. Whiting, A. [1]
 1067. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1068. Wesoły Wujaszek [1]
 1069. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1070. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1071. Weinberg P. [1]
 1072. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1073. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1074. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1075. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1076. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1077. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1078. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1079. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1080. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1081. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1082. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1083. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1084. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1085. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1086. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1087. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1088. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1089. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1090. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1091. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1092. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1093. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1094. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1095. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1096. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1097. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1098. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1099. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1100. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1101. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1102. Wano, K. [1]
 1103. Wanda Z. Ryt. [1]
 1104. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1105. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1106. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1107. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1108. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1109. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1110. Walaszczak, Piotr [1]
 1111. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1112. Wahrendorff, O. [1]
 1113. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1114. W.Z. Ryt. [1]
 1115. W.K. Ryt. [1]
 1116. W. M. K. [1]
 1117. W. K. Ryt. [1]
 1118. W. K. [1]
 1119. W. B. Ryt. [1]
 1120. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1121. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1122. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1123. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1124. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1125. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1126. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1127. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1128. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1129. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1130. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1131. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1132. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1133. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1134. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1135. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1136. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1137. Urbanowicz, Szymon [1]
 1138. Uniwersytet Warszawski [1]
 1139. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1140. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1141. Uhry, M. [1]
 1142. Typiak, Piotr [1]
 1143. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1144. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1145. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1146. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1147. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1148. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1149. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1150. Treter Mieczysław (1883-1943) [1]
 1151. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1152. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1153. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1154. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1155. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1156. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1157. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1158. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1159. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1160. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1161. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1162. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1163. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1164. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1165. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1166. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1167. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1168. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1169. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1170. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1171. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1172. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1173. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1174. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1175. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1176. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1177. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1178. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1179. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1180. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1181. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1182. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1183. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1184. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1185. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1186. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1187. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1188. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1189. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1190. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1191. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1192. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1193. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1194. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1195. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1196. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1197. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1198. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1199. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1200. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1201. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1202. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1203. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1204. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1205. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1206. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1207. Tor, Stanisław [1]
 1208. Tonioli, D. [1]
 1209. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1210. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1211. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1212. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1213. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1214. Tirling, Zygmunt [1]
 1215. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1216. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1217. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1218. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1219. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1220. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1221. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1222. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1223. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1224. Taubert. Ryt. [1]
 1225. Taube, Gustaw jr [1]
 1226. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1227. Tarnacki, Józef. [1]
 1228. Tarnacki, Józef [1]
 1229. Tarczyński, Władysław [1]
 1230. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1231. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1232. Tadeusz Reind'l (1890- ) [1]
 1233. T.B. [1]
 1234. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1235. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1236. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1237. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1238. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1239. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1240. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1241. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1242. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1243. Szymkiewicz, Józef [1]
 1244. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1245. Szymański, Ludwik [1]
 1246. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1247. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1248. Szydłowska, Grażyna [1]
 1249. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1250. Szwankowska, Hanna [1]
 1251. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1252. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1253. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1254. Sznage. Ryt. [1]
 1255. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1256. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1257. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1258. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1259. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1260. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1261. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1262. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1263. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1264. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1265. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1266. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1267. Szczepański, Sebastian [1]
 1268. Szczepański, Grzegorz [1]
 1269. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1270. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1271. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1272. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1273. Syrewicz, Xawery [1]
 1274. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1275. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1276. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1277. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1278. Suszczyński, Jan [1]
 1279. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1280. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1281. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1282. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1283. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1284. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1285. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1286. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1287. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1288. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1289. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1290. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1291. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1292. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1293. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1294. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1295. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1296. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1297. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1298. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1299. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1300. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1301. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1302. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1303. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1304. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1305. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1306. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1307. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1308. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1309. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1310. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1311. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1312. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1313. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1314. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1315. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1316. Steiman, S. [1]
 1317. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1318. Stecher, August (?-?) [1]
 1319. Stawiński. Ryt. [1]
 1320. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1321. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1322. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1323. Stanisław Krajewski (burmistrz) [1]
 1324. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1325. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1326. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1327. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1328. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1329. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1330. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1331. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1332. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1333. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1334. Sosnkowski, Józef [1]
 1335. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1336. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1337. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1338. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1339. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1340. Snopek, Kazimierz [1]
 1341. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1342. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1343. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1344. Slaski, S. Ryt. [1]
 1345. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1346. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1347. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1348. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1349. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1350. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1351. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1352. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1353. Siemieński, Lucjan [1]
 1354. Siegrist, Piotr [1]
 1355. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1356. Siczyński, Walery [1]
 1357. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1358. Sewer [1]
 1359. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1360. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1361. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1362. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1363. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1364. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1365. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1366. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1367. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1368. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1369. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1370. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1371. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1372. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1373. Sawiński, F. M. [1]
 1374. Sawiczewski, S. [1]
 1375. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1376. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1377. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1378. Samselski, Marek. Red. [1]
 1379. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1380. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1381. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1382. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1383. Salinger, Zygmunt [1]
 1384. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1385. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1386. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1387. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1388. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1389. S. E. [1]
 1390. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1391. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1392. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1393. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1394. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [1]
 1395. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1396. Rybicki, Anastazy [1]
 1397. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1398. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1399. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1400. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1401. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1402. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1403. Rudnicka, Monika [1]
 1404. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1405. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1406. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1407. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1408. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1409. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1410. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1411. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1412. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1413. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1414. Roeber. H. Ryt. [1]
 1415. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1416. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1417. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1418. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1419. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1420. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1421. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1422. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1423. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1424. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1425. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1426. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1427. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1428. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1429. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1430. Rembiel, St. [1]
 1431. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1432. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1433. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1434. Reiss, N. [1]
 1435. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1436. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1437. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1438. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1439. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1440. Raudny, Wacław [1]
 1441. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1442. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1443. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1444. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1445. Radzimiński, Bronisław [1]
 1446. Radwan, August [1]
 1447. Radoszewska, A. J. [1]
 1448. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1449. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1450. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1451. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1452. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1453. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1454. R. P. [1]
 1455. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1456. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1457. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1458. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1459. Péreyra, Charles [1]
 1460. Pécaut, Elie [1]
 1461. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1462. Pyka, Henryk [1]
 1463. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1464. Pusch, Alois Maria de [1]
 1465. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1466. Puc, B[ronisław] [1]
 1467. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1468. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1469. Przyłęcki, Henryk [1]
 1470. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1471. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1472. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1473. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1474. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1475. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1476. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1477. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1478. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1479. Prochaska, Anna [1]
 1480. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1481. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1482. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1483. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1484. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1485. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1486. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1487. Posttallé [1]
 1488. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1489. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1490. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1491. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1492. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1493. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1494. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1495. Popielewski [1]
 1496. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1497. Pomian, E. [1]
 1498. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1499. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1500. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1501. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1502. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1503. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1504. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1505. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1506. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1507. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1508. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1509. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1510. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1511. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1512. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1513. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1514. Pokorny. Ryt. [1]
 1515. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1516. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1517. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1518. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1519. Podwiński, Stanisław [1]
 1520. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1521. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1522. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1523. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1524. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1525. Plater, Karol [1]
 1526. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1527. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1528. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1529. Piotrowski, Andrzej [1]
 1530. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1531. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1532. Piotr Laskauer i S-ka. [1]
 1533. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1534. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1535. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1536. Pilich, Michał [1]
 1537. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1538. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1539. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1540. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1541. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1542. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1543. Piekacz, J. Fot. [1]
 1544. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1545. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1546. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1547. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1548. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1549. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1550. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1551. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1552. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1553. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1554. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1555. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1556. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1557. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1558. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1559. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1560. Pawłowski, Kalixt [1]
 1561. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1562. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1563. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1564. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1565. Pawe, L. [1]
 1566. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1567. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1568. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1569. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1570. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1571. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1572. Paprocki, Bartosz [1]
 1573. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1574. Pallach, A. Ryt. [1]
 1575. Paczóski, Julian [1]
 1576. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1577. P. D. Ryt. [1]
 1578. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1579. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1580. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1581. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1582. Ostas, Marek [1]
 1583. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1584. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1585. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1586. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1587. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1588. Orthwein, Ludwik [1]
 1589. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1590. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1591. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1592. Oranowski, Wacław [1]
 1593. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1594. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1595. Olzacki, Sławomir. Fot. [1]
 1596. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1597. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1598. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1599. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1600. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1601. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1602. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1603. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1604. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1605. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1606. Obuchowicz, Henryk [1]
 1607. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1608. O liść dębu [1]
 1609. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1610. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1611. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1612. Nowakowski, Bogdan [1]
 1613. Nowacki, Łukasz [1]
 1614. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1615. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1616. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1617. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1618. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1619. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1620. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1621. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1622. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1623. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1624. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1625. Niecz, K.,fot. [1]
 1626. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1627. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1628. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1629. Nałęcz, Edward [1]
 1630. Naumann, Karl [1]
 1631. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1632. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1633. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1634. Naoczny świadek [1]
 1635. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1636. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1637. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1638. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1639. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1640. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1641. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1642. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1643. Myślińska, Grażyna. Fot. [1]
 1644. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1645. Myszkowska, Justyna [1]
 1646. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1647. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1648. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1649. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1650. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1651. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1652. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1653. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1654. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1655. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1656. Mróz, Agnieszka [1]
 1657. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1658. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1659. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1660. Motas, Maciej [1]
 1661. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1662. Morżkowska, Antonina [1]
 1663. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1664. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1665. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1666. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1667. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1668. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1669. Montabone (Firenze) [1]
 1670. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1671. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1672. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1673. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1674. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1675. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1676. Miłkowski, Stanisław [1]
 1677. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1678. Missler, B. T. [1]
 1679. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1680. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1681. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1682. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1683. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1684. Miller, Jan Nepomucen [1]
 1685. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1686. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [1]
 1687. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1688. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1689. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1690. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1691. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1692. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1693. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1694. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1695. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [1]
 1696. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1697. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1698. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1699. Mickiewicz, Izadora [1]
 1700. Mickiewicz, Dominik [1]
 1701. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1702. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1703. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1704. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1705. Mendewski, Stanisław [1]
 1706. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1707. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1708. Meisser [1]
 1709. Medeksza, Antoni [1]
 1710. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1711. Małkowska, Grażyna [1]
 1712. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1713. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1714. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1715. Maël, Pierr. [1]
 1716. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1717. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1718. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1719. Max, Józef (?-?) [1]
 1720. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1721. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1722. Matrzak, Jerzy [1]
 1723. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1724. Marx, Emil (?-?) [1]
 1725. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1726. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1727. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1728. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1729. Marcinkowski, Piotr [1]
 1730. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1731. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1732. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1733. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1734. Makowski, Marek [1]
 1735. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1736. Makomaski, Edmund [1]
 1737. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1738. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1739. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1740. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1741. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1742. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1743. Mahomet II [1]
 1744. Magnus, Wiktor [1]
 1745. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1746. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1747. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1748. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1749. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1750. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1751. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1752. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1753. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1754. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1755. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1756. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1757. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1758. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1759. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1760. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1761. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1762. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1763. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1764. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1765. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1766. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1767. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1768. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1769. M.K. Ryt. [1]
 1770. M. A. Ryt [1]
 1771. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1772. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1773. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1774. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1775. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1776. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1777. Lozano, Vicente [1]
 1778. Loth, August (1869-1944) [1]
 1779. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1780. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1781. Loos, Vincent Angelo [1]
 1782. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1783. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1784. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1785. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1786. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1787. Lisicki, Roman [1]
 1788. Lisiak, Elżbieta [1]
 1789. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1790. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1791. Lilpop, Marian [1]
 1792. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [1]
 1793. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1794. Ligber. Szty. [1]
 1795. Ligber, F. Szty. [1]
 1796. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1797. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1798. Liciński Hipolit [1]
 1799. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1800. Leśniewska, B. [1]
 1801. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1802. Lewski , I. [1]
 1803. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1804. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1805. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1806. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1807. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1808. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1809. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1810. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 1811. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1812. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1813. Leschik, Konrad [1]
 1814. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1815. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1816. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1817. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1818. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1819. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1820. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1821. Lefebvre, Casimir [1]
 1822. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1823. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1824. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1825. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1826. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 1827. Lazzerini, Gustavo [1]
 1828. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1829. Latoszek, Jacek [1]
 1830. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1831. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1832. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1833. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1834. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1835. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1836. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1837. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1838. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1839. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1840. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1841. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1842. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1843. Kűbler. Ryt. [1]
 1844. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1845. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1846. Kępkowska, Bogusława Bożena [1]
 1847. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1848. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1849. Kübler, Ryt. [1]
 1850. Kóźmiński, T. B. [1]
 1851. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1852. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1853. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 1854. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 1855. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1856. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1857. Kumidor, Zbigniew [1]
 1858. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1859. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1860. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1861. Kuczyński [1]
 1862. Kucz, M. Ryt. [1]
 1863. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1864. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 1865. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1866. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1867. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1868. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 1869. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1870. Krzyżanowska, Celina [1]
 1871. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1872. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1873. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1874. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1875. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1876. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1877. Krywoszejew, Maciej [1]
 1878. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1879. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1880. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1881. Krudowski, Józef [1]
 1882. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1883. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 1884. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1885. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1886. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1887. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1888. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1889. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1890. Krasuski, Stefan [1]
 1891. Krasowska Helena [1]
 1892. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1893. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1894. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1895. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1896. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1897. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1898. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1899. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1900. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1901. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1902. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 1903. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1904. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 1905. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1906. Kozłowski, Jan J. [1]
 1907. Kozyra, Anna [1]
 1908. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1909. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1910. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1911. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1912. Kowalewski, T. [1]
 1913. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1914. Kowala, G. [1]
 1915. Kotuliński, Andrzej [1]
 1916. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1917. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1918. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1919. Kossakowska, Wanda [1]
 1920. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1921. Koschmider, Edmund [1]
 1922. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1923. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1924. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1925. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1926. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1927. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 1928. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 1929. Konstanty. Fot. [1]
 1930. Konopnicki, Jan [1]
 1931. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1932. Koniński, Kazimierz [1]
 1933. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1934. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 1935. Kondracki, W. Fot. [1]
 1936. Kondor, Ernst. [1]
 1937. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 1938. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1939. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1940. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1941. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1942. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1943. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1944. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1945. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1946. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1947. Komitet Budowy Pomników [1]
 1948. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1949. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1950. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1951. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1952. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1953. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1954. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1955. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1956. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 1957. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1958. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1959. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1960. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1961. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 1962. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1963. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1964. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1965. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1966. Klimowicz, Ignacy [1]
 1967. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1968. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1969. Klein, W. Ryt. [1]
 1970. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1971. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1972. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1973. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1974. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1975. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1976. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1977. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1978. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1979. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 1980. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1981. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 1982. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 1983. Kautecki, Antoni. [1]
 1984. Kautecki, Antoni [1]
 1985. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1986. Kasterska, Maria [1]
 1987. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1988. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1989. Kasiewicz, Alfred [1]
 1990. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1991. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 1992. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1993. Karoli, W. [1]
 1994. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 1995. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 1996. Kapuscinski, Petr [1]
 1997. Kapliński, Julian [1]
 1998. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 1999. Kapituła Odznaki [1]
 2000. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2001. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2002. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2003. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2004. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2005. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2006. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2007. Kaliszewski, L. [1]
 2008. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2009. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2010. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2011. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2012. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2013. Kaczyński, Witold [1]
 2014. Kaczmarski, S. [1]
 2015. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2016. K.P. [1]
 2017. K. Z. Ryt. [1]
 2018. K. Ryt. [1]
 2019. K. M. Ryt. [1]
 2020. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2021. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2022. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2023. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2024. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2025. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2026. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2027. Jotes [1]
 2028. Jonzeck, Waldemar [1]
 2029. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2030. Jeżowski, M [1]
 2031. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 2032. Jezierski, J. [1]
 2033. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2034. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2035. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2036. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2037. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2038. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2039. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 2040. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2041. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2042. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2043. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2044. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2045. Janusz [1]
 2046. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2047. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2048. Jankowski, Józef [1]
 2049. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2050. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2051. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2052. Janczewski, S. Red. [1]
 2053. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2054. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2055. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2056. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2057. Jakobi, Zygmunt [1]
 2058. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2059. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2060. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2061. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2062. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2063. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2064. Jackowski, Aleksander [1]
 2065. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2066. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2067. J.J, Ryt. [1]
 2068. J. Z. [1]
 2069. J. S. Ryt. [1]
 2070. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2071. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2072. J. J. Ryt. [1]
 2073. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2074. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2075. Issakowitch, S.S. [1]
 2076. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2077. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2078. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2079. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2080. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2081. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2082. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2083. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2084. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2085. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2086. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2087. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2088. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 2089. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2090. Hyodo, Nagao [1]
 2091. Huzarski, Jerzy [1]
 2092. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2093. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2094. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2095. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2096. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2097. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2098. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2099. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2100. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2101. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2102. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2103. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2104. Hervé (1825-1892) [1]
 2105. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2106. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2107. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2108. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2109. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2110. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2111. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2112. Heck, Walerian [1]
 2113. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2114. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2115. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2116. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2117. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2118. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2119. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2120. Haehle. Ryt. [1]
 2121. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2122. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2123. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2124. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2125. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2126. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2127. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2128. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2129. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2130. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2131. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2132. Górska, Maria. Red. [1]
 2133. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2134. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2135. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2136. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2137. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2138. Grynfeld, Bronisława [1]
 2139. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2140. Grupa Legionistów [1]
 2141. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2142. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2143. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2144. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2145. Grimm., A. Ryt. [1]
 2146. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2147. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2148. Grajnert, Józef [1]
 2149. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2150. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2151. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2152. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2153. Gołębiewska, Wanda [1]
 2154. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2155. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2156. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2157. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2158. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2159. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2160. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2161. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2162. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2163. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [1]
 2164. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2165. Golański, Jerzy [1]
 2166. Gola, A. (muzyka) [1]
 2167. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2168. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2169. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [1]
 2170. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2171. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2172. Gnatkowski, Adam [1]
 2173. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2174. Giraud, Paul [1]
 2175. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2176. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2177. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2178. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2179. Giller, Honorata [1]
 2180. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2181. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2182. Gierczyńska, Joanna [1]
 2183. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2184. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2185. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2186. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 2187. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2188. Gebhard, podporucznik [1]
 2189. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2190. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2191. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2192. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2193. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2194. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [1]
 2195. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2196. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2197. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2198. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2199. Gajewski, Adrian [1]
 2200. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2201. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2202. G.S. Ryt. [1]
 2203. G.R. Ryt. [1]
 2204. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2205. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2206. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2207. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2208. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2209. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2210. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2211. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2212. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2213. Fr. Błaszczak [1]
 2214. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2215. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2216. Fiszer, Carolina [1]
 2217. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2218. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2219. Filipiak, Grzegorz [1]
 2220. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2221. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2222. Field, John (1782-1837) [1]
 2223. Fiedler. Ryt. [1]
 2224. Feuerstein Władysław [1]
 2225. Feldman, J. [1]
 2226. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2227. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2228. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2229. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2230. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2231. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2232. Fabiszewski, M. [1]
 2233. F. K. Ryt. [1]
 2234. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2235. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2236. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2237. Erhard, Carl [1]
 2238. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2239. Emer, Lucjan [1]
 2240. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2241. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2242. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2243. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2244. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2245. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2246. Egloff, Jerzy [1]
 2247. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2248. Edgeworth, Maria [1]
 2249. E. S. [1]
 2250. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2251. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2252. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2253. Dénoix, Victorin [1]
 2254. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2255. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2256. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2257. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2258. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2259. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2260. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2261. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2262. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2263. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2264. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2265. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2266. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2267. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2268. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2269. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2270. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2271. Drukarnia i Litografia "Jan Cotty" [1]
 2272. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2273. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2274. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2275. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2276. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2277. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2278. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2279. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2280. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2281. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2282. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2283. Dom ks. Boduena [1]
 2284. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2285. Dobrski, Konrad [1]
 2286. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2287. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2288. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2289. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2290. Di Donato, Carlo [1]
 2291. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2292. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2293. Derengowski, Jan [1]
 2294. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2295. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2296. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2297. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2298. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2299. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2300. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2301. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2302. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2303. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2304. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2305. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2306. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2307. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2308. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2309. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2310. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2311. Dembiński, Czesław [1]
 2312. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2313. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2314. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2315. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2316. Dawidowa, Helena [1]
 2317. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2318. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2319. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2320. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2321. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2322. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2323. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2324. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2325. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2326. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2327. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2328. Dalla Casa, Louis [1]
 2329. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2330. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2331. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2332. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2333. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2334. Czerwiński, Franciszek [1]
 2335. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 2336. Czerniawski, Jan [1]
 2337. Czermański, Zdzisław [1]
 2338. Czermak, Grażyna [1]
 2339. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2340. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2341. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2342. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2343. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2344. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2345. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2346. Czaki, Klementyna [1]
 2347. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2348. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2349. Czajewski Wiktor [1]
 2350. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2351. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2352. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2353. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2354. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2355. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2356. Cirina, J. A. [1]
 2357. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2358. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2359. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2360. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2361. Cichocki, Ks. [1]
 2362. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2363. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2364. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2365. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2366. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2367. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2368. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2369. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2370. Chodecki, Władysław [1]
 2371. Chmielewski, Ignacy [1]
 2372. Chmielewska, Halina [1]
 2373. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2374. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 2375. Charszewski, Ignacy [1]
 2376. Charchillac, Berthet de [1]
 2377. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2378. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2379. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2380. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2381. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2382. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2383. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2384. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2385. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2386. C.K. ryt. [1]
 2387. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2388. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2389. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2390. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2391. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2392. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2393. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2394. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2395. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2396. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2397. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2398. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2399. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2400. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2401. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2402. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2403. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2404. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2405. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2406. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2407. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2408. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2409. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2410. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2411. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2412. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2413. Brauman, Władysław [1]
 2414. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2415. Bouleau, H. de. [1]
 2416. Borucki, Juliusz [1]
 2417. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2418. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2419. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2420. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2421. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2422. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2423. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2424. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2425. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2426. Bojarska, Stefanja [1]
 2427. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2428. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2429. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2430. Bogacki, S. Fot. [1]
 2431. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2432. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2433. Bockhann, F. [1]
 2434. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2435. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2436. Bobiński, Antoni [1]
 2437. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2438. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2439. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2440. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2441. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2442. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2443. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2444. Bio [pseud.] [1]
 2445. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2446. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2447. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2448. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2449. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2450. Bielicka, Eugenia [1]
 2451. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2452. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2453. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2454. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2455. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2456. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2457. Biblioteka Narodowa [1]
 2458. Biblioteka Kórnicka [1]
 2459. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2460. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2461. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2462. Bianchi, Emilio [1]
 2463. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2464. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2465. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2466. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2467. Betcher, Jan C. [1]
 2468. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2469. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2470. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2471. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2472. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2473. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2474. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2475. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2476. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2477. Baude, K. [1]
 2478. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2479. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2480. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2481. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2482. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2483. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2484. Baracz, A. P. [1]
 2485. Bar, E. Ryt. [1]
 2486. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2487. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2488. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2489. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2490. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2491. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2492. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2493. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2494. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2495. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2496. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2497. Babiński, Wacław [1]
 2498. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2499. B.O. Ryt. [1]
 2500. B. B. Ryt. [1]
 2501. Aut. [1]
 2502. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2503. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2504. Arslan M. [1]
 2505. Arnold, E. J. [1]
 2506. Arnaud, Étienne [1]
 2507. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2508. Armia Krajowa [1]
 2509. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2510. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2511. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2512. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2513. Archibald, M. [1]
 2514. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2515. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2516. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2517. Aniela S. Ryt. [1]
 2518. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2519. Ambrich, Magdalena [1]
 2520. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2521. Amator [1]
 2522. Alkar [pseud.] [1]
 2523. Al. Pow. [1]
 2524. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2525. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2526. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2527. Adamska, Grażyna [1]
 2528. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2529. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2530. Achtel, Aleksandra [1]
 2531. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2532. AWU [1]
 2533. ADAM [1]
 2534. A. Z. [1]
 2535. A. W. Ryt. [1]
 2536. A. S. Ryt. [1]
 2537. A. G. Ryt. [1]
 2538. A. C. Ryt. [1]
 2539. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2540. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2541. - [1]
 2542. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [107105]
 2. Ministerstwo Oświaty [31933]
 3. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [29328]
 4. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [28550]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [26940]
 6. Prus, Bolesław (1847-1912) [18711]
 7. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [17941]
 8. Bobiński, Antoni [15476]
 9. Kownacka, Maria (1894-1982) [15442]
 10. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15042]
 11. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14014]
 12. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13327]
 13. Załęczny, Jolanta (1959- ) [12017]
 14. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [11803]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [11670]
 16. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11460]
 17. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [10614]
 18. Główny Urząd Statystyczny [10576]
 19. Pocztowa Kasa Oszczędności [10212]
 20. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [9981]
 21. Arct, Michał (1840-1916) [9869]
 22. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [9752]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [9384]
 24. Gawkowski, Robert (1962- ) [9246]
 25. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8406]
 26. Krajowe Biuro Statystyczne [8300]
 27. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8253]
 28. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [7527]
 29. Verne, Jules (1828-1905) [6755]
 30. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [6017]
 31. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [5849]
 32. Urząd Statystyczny w Warszawie [5769]
 33. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [5746]
 34. Magistrat m.st. Warszawy [5152]
 35. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4874]
 36. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4846]
 37. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4654]
 38. Egloff, Jerzy [4611]
 39. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4597]
 40. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [4450]
 41. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4393]
 42. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4261]
 43. Winek, Włodzimierz (1956-) [4141]
 44. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [4047]
 45. Antykwarnia Warszawska [3956]
 46. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3851]
 47. Skarga, Piotr (1536-1612) [3809]
 48. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [3759]
 49. Maliszewski, Jerzy (?-?) [3730]
 50. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3669]
 51. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3633]
 52. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3590]
 53. Baracz, A. P. [3567]
 54. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [3560]
 55. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3549]
 56. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3379]
 57. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3322]
 58. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3255]
 59. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3206]
 60. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [3194]
 61. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [3120]
 62. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3106]
 63. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3090]
 64. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3044]
 65. Kapuściński, Piotr [3021]
 66. Estreicher, Karol (1827-1908) [2979]
 67. Jaugey, Jean [2965]
 68. Łoza, Stanisław (1888-1956) [2963]
 69. Starzyński, Stefan (1893-1939) [2843]
 70. Związek Patriotów Polskich [2826]
 71. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [2798]
 72. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [2795]
 73. Papierowski, Andrzej Jerzy [2737]
 74. Röber, H. Ryt. [2716]
 75. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2712]
 76. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2673]
 77. Muzeum Narodowe (Warszawa) [2672]
 78. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2618]
 79. Popowski, S. [2514]
 80. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2496]
 81. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2432]
 82. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2430]
 83. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [2415]
 84. Brandel, Konrad (1838-1920) [2396]
 85. Skwara, Marian (1946- ) [2394]
 86. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2393]
 87. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2346]
 88. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [2331]
 89. Frączek, Ireneusz (1969- ) [2313]
 90. Małecki, Antoni (1821-1913) [2298]
 91. Tretiak, Józef (1841-1923) [2274]
 92. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2248]
 93. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [2218]
 94. Zieliński, Jarosław (1958- ) [2213]
 95. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2210]
 96. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2197]
 97. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2154]
 98. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2135]
 99. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2100]
 100. Kneisel, August [2091]
 101. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2042]
 102. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2038]
 103. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [2024]
 104. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1990]
 105. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1989]
 106. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1969]
 107. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1969]
 108. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1962]
 109. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1943]
 110. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1943]
 111. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1935]
 112. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1929]
 113. Paulmier, Adrien-Augustin [1911]
 114. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1909]
 115. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [1853]
 116. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1776]
 117. Górska, Halina (1898-1942) [1759]
 118. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1749]
 119. Gmitruk, Janusz (1948- ) [1728]
 120. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1698]
 121. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1680]
 122. Kohn, Alfred. Red. [1659]
 123. [Bielski, Szymon] [1659]
 124. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1658]
 125. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1658]
 126. Polski Związek Producentów Filmowych [1658]
 127. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1653]
 128. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1638]
 129. Kudyba, Wojciech (1965- ) [1637]
 130. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1603]
 131. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1600]
 132. Miejskie Biuro Statystyczne [1589]
 133. Elkana, J. M. [1588]
 134. Baronowa X.Y.Z. [1583]
 135. Makowski, Marek [1582]
 136. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1560]
 137. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1551]
 138. Beyer, Karol (1818-1877) [1539]
 139. Polak, Józef (1857-1928) [1513]
 140. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1500]
 141. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1467]
 142. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [1457]
 143. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1452]
 144. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1446]
 145. [Magistrat m. Lwowa] [1438]
 146. Słowaczyński, Jędrzej [1434]
 147. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1434]
 148. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [1430]
 149. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1420]
 150. Dąbrowski, Stanisław [1415]
 151. Buzek, Józef (1873-1936) [1411]
 152. Ganilh, Charles (1758-1836) [1406]
 153. Spencer, Herbert (1820-1903) [1405]
 154. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1401]
 155. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [1393]
 156. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1391]
 157. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1386]
 158. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1380]
 159. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1374]
 160. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1365]
 161. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1363]
 162. Stowarzyszenie Żoliborzan [1362]
 163. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1343]
 164. Pawłowski, Zbigniew [1332]
 165. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1312]
 166. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1308]
 167. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1297]
 168. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1289]
 169. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1281]
 170. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1278]
 171. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1274]
 172. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1273]
 173. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1269]
 174. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1254]
 175. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1242]
 176. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1216]
 177. Napoleon I (1769-1821) [1215]
 178. Bezak, Paweł (1983- ) [1199]
 179. Młoda Polka [pseud.] [1198]
 180. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1184]
 181. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1161]
 182. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1158]
 183. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1156]
 184. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1154]
 185. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1143]
 186. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1134]
 187. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1113]
 188. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [1110]
 189. Poliński, Józef (1891-1944) [1107]
 190. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1105]
 191. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1104]
 192. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1100]
 193. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1097]
 194. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1087]
 195. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [1085]
 196. Surowiecki, Karol [1069]
 197. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1067]
 198. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1061]
 199. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1057]
 200. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1050]
 201. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1046]
 202. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1046]
 203. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1044]
 204. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [1044]
 205. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1043]
 206. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1042]
 207. Lejko, Krystyna (1933- ) [1041]
 208. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1039]
 209. Oppman, Artur (1867-1931) [1036]
 210. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1036]
 211. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1035]
 212. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1034]
 213. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1031]
 214. Winogrodzka, Katarzyna [1028]
 215. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1027]
 216. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1027]
 217. Biuro Pracy Społecznej [998]
 218. Callier, Edmund (1833-1893) [996]
 219. Draper, John William (1811-1882) [993]
 220. Lisicki, Roman [992]
 221. Kucz, Karol (1815-1892) [990]
 222. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [988]
 223. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [988]
 224. Załęski, Witold (1836-1908) [981]
 225. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [980]
 226. Furgault, Nicolas (1705-1794) [979]
 227. Radliński, Ignacy (1843-1920) [978]
 228. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [970]
 229. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [964]
 230. Kapuscinski, Petr [947]
 231. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [944]
 232. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [943]
 233. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [931]
 234. Chmielewska, Halina [928]
 235. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [924]
 236. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [924]
 237. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [912]
 238. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [908]
 239. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [904]
 240. Koleżak, Władysław (1854-1924) [897]
 241. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [894]
 242. Scott, Walter (1771-1832) [892]
 243. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [887]
 244. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [886]
 245. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [884]
 246. Suligowski, Adolf (1849-1932) [881]
 247. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [877]
 248. Rzewuski, Walery (1837-1888) [873]
 249. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [872]
 250. Chompre, Pierre (1698-1760) [870]
 251. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [864]
 252. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [862]
 253. Friedrich, Henryk (1908-1944) [859]
 254. Broniewski, Władysław (1897-1962) [854]
 255. Snopek, Kazimierz [846]
 256. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [842]
 257. Giraud, Paul [842]
 258. J. Ł. Ryt. [834]
 259. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [829]
 260. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [827]
 261. Rapaport, Artur (1889-1937) [826]
 262. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [825]
 263. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [820]
 264. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [820]
 265. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [819]
 266. Hoffman, Franz (1814-1882) [816]
 267. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [810]
 268. Wretowski, Paweł [808]
 269. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [803]
 270. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [800]
 271. Łączkowski, Marceli (?-?) [798]
 272. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [793]
 273. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [788]
 274. Elsner, Józef (1769 - 1854) [780]
 275. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [780]
 276. Friedhuber de Grubenthal, L. [777]
 277. Lodge, Edmund (1756-1839) [771]
 278. P.B. Ryt. [770]
 279. Pawiński, Adolf (1840-1896) [767]
 280. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [765]
 281. Centralna Biblioteka Statystyczna [756]
 282. Lewicka, Anna (1852-1932) [753]
 283. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [749]
 284. Wysocki Piotr (1797-1874) [744]
 285. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [733]
 286. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [733]
 287. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [727]
 288. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [722]
 289. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [722]
 290. Czerniawski, Jan [716]
 291. Szatkowska, Lena (1947- ) [715]
 292. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [711]
 293. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [710]
 294. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [710]
 295. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [705]
 296. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [704]
 297. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [704]
 298. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [704]
 299. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [703]
 300. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [702]
 301. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [701]
 302. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [700]
 303. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [699]
 304. Ejsmond, Julian (1892-1930) [696]
 305. Zawiliński, Roman (1855-1932) [692]
 306. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [690]
 307. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [690]
 308. Majewski, Erazm (1858-1922) [690]
 309. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [687]
 310. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [681]
 311. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [681]
 312. Samborski, Henryk (1843-1918) [680]
 313. Skrzypkowska Joanna (1965-) [678]
 314. Kurpiński, Karol (1785-1857) [673]
 315. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [672]
 316. Leist, Ludwig (1891-1967) [668]
 317. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [668]
 318. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [667]
 319. Rostworowski, Jan (1838-1898) [666]
 320. Snarski, Stanisław (1795-1880) [665]
 321. Campe, Joachim Heinrich [662]
 322. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [660]
 323. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [660]
 324. Bielski, Szymon (1745-1825) [660]
 325. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [658]
 326. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [654]
 327. Legun-Biliński, Antoni. [653]
 328. Major Hennequin del Varsaviae [652]
 329. Aristoteles (384-322 a.C.) [651]
 330. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [647]
 331. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [641]
 332. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [639]
 333. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [639]
 334. Ossibach-Budzyński, Andrzej [638]
 335. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [634]
 336. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [633]
 337. Hasselbusch, Robert (1983- ). [632]
 338. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [630]
 339. Krystall, Bronisław (1887-1983) [623]
 340. Sedlaczek, Lech [622]
 341. Lampert, Kurt (1859-1918) [622]
 342. Warnka, Jadwiga [619]
 343. Sewer [619]
 344. Dubiecki, Marian (1838-1926) [617]
 345. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [616]
 346. Bloch, Jan (1836-1902) [614]
 347. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [611]
 348. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [610]
 349. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [609]
 350. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [607]
 351. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [607]
 352. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [605]
 353. [Magistrat m.st. Warszawy] [604]
 354. Zarząd Miejski w Równem [603]
 355. Guiraud, Paul (1850-1907) [601]
 356. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [599]
 357. Baka, Józef (1707-1780) [599]
 358. Magistrat Miasta Warszawy [598]
 359. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [596]
 360. Wyss, Johann David (1743-1818) [595]
 361. Goszczyńska, Agnieszka [595]
 362. Hansson, Ola (1860-1925) [592]
 363. Gorecka, Maria (1835-1922) [588]
 364. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [586]
 365. Zuber, Rudolf (1858-1920) [585]
 366. Siczyński, Walery [585]
 367. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [578]
 368. Dickstein, Samuel (1851-1939) [576]
 369. Kroński, Aleksander (1871-1935) [574]
 370. Sigismond. Fot. [572]
 371. [Magistrat goroda Varšavy] [572]
 372. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [571]
 373. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [571]
 374. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [568]
 375. Biart, Lucjan (1829-1897) [566]
 376. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [565]
 377. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [562]
 378. Bersohn, Mathias (1823-1908) [562]
 379. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [558]
 380. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [556]
 381. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [556]
 382. Cep [Henryk Cepnik] [555]
 383. Grajnert, Józef [555]
 384. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [552]
 385. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [551]
 386. Lachowicz, Juliusz. Red. [549]
 387. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [549]
 388. Świętochowski, Adam (1864-1914) [548]
 389. Alkar [pseud.] [543]
 390. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [541]
 391. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [537]
 392. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [537]
 393. Czartoryska Izabela (1746-1835) [537]
 394. Siebeck, Herman (1842-1920) [532]
 395. Edgeworth, Maria [531]
 396. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [527]
 397. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [526]
 398. Hyodo, Nagao [526]
 399. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [526]
 400. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [525]
 401. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [522]
 402. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [521]
 403. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [521]
 404. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [521]
 405. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [521]
 406. Pokorzyńska, Elżbieta [520]
 407. Marcinkowski, Piotr [520]
 408. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [520]
 409. Seruga, Józef (1886-1940) [516]
 410. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [516]
 411. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [513]
 412. Heck, Walerian [512]
 413. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [512]
 414. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [511]
 415. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [510]
 416. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [510]
 417. J. Z. [510]
 418. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [509]
 419. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [509]
 420. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [509]
 421. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [505]
 422. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [503]
 423. Ségur, Sophie de (1799-1874) [501]
 424. Ministerstwo Kultury i Sztuki [500]
 425. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [500]
 426. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [499]
 427. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [498]
 428. Rumianek, Stanisław [497]
 429. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [495]
 430. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [493]
 431. Röber, F. H. Ryt. [492]
 432. Portner, Szymon (18..-?) [492]
 433. Typiak, Piotr [490]
 434. Podwiński, Stanisław [490]
 435. X. Y. Z. [488]
 436. Iks Cagnafet [pseud.] [487]
 437. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [486]
 438. Zipper, Albert (1855-1936) [486]
 439. Pécaut, Elie [486]
 440. Baude, K. [486]
 441. [Granke, Stefan] [478]
 442. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [477]
 443. Miłkowski, Stanisław [477]
 444. Chodyński, Adam Antoni [475]
 445. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [474]
 446. B. P. Ryt. [474]
 447. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [473]
 448. Bojarska, Stefanja [473]
 449. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [472]
 450. Pawłowski, Kalixt [469]
 451. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [467]
 452. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [467]
 453. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [466]
 454. [Miethke, H. O.] [465]
 455. Kiliński, Jan (1760-1819) [465]
 456. Przyborowski, Walery (1845-1913) [462]
 457. Wizimirska, Barbara [462]
 458. Lissowski, Czesław (1895-1942) [462]
 459. Kiliński, Jan (1760-1819 [462]
 460. Lichota, Władysław Tadeusz [459]
 461. Piłsudski, Józef (1867-1935) [456]
 462. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [456]
 463. Passendorfer, Artur (1864-1936) [456]
 464. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [455]
 465. Ryszard, Antoni (1841-1894) [454]
 466. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [454]
 467. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [453]
 468. Bełza, Władysław (1847-1913) [452]
 469. Dębski, Michał [446]
 470. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [446]
 471. Socha, Szczepan [444]
 472. Skornia-Roszij, Maria [444]
 473. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [442]
 474. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [441]
 475. Wóycicka, Jadwiga [437]
 476. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [435]
 477. Pawe, L. [431]
 478. Styfi, Jan (1839?-1921) [430]
 479. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [428]
 480. Śmigielska, Józefa [428]
 481. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [426]
 482. Grzymała, Grabowiecki Jan [425]
 483. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [423]
 484. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [420]
 485. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [420]
 486. Dénoix, Victorin [420]
 487. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [418]
 488. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [418]
 489. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [417]
 490. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [415]
 491. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [414]
 492. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [414]
 493. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [414]
 494. Dom Sztuki (Warszawa) [410]
 495. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [410]
 496. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [410]
 497. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [409]
 498. Związek Komunalny (Węgrów) [409]
 499. Sigalin, Józef (1909-1983) [409]
 500. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [409]
 501. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [409]
 502. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [408]
 503. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [406]
 504. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [405]
 505. Warszawski Szpital dla Dzieci [404]
 506. Paciorkowski, Bronisław Gryf [404]
 507. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [404]
 508. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [403]
 509. Jahner, Alfred (1860-1934) [401]
 510. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [399]
 511. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [399]
 512. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [397]
 513. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [396]
 514. Strindberg, August (1849-1912) [394]
 515. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [394]
 516. Warnkówna, Jadwiga [392]
 517. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [392]
 518. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [391]
 519. Nowakowski, Józef (1800-1864) [391]
 520. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [391]
 521. Kumidor, Zbigniew [391]
 522. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [390]
 523. Jachowiczowa, Antonina [389]
 524. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [388]
 525. Simmler, Józef (1823-1868) [386]
 526. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [386]
 527. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [384]
 528. Filipiak, Grzegorz [383]
 529. Barclay, John (1582-1621) [381]
 530. Taube, Gustaw jr [378]
 531. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [378]
 532. Boratyński, Wacław (1908-1939) [377]
 533. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [373]
 534. Grundmann, Karl (1909-1944) [372]
 535. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [371]
 536. Adolph, Witold (1903-1941) [369]
 537. Hoffman, Karol (1855-1937) [367]
 538. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [365]
 539. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [364]
 540. Borkowski, Feliks (1840- ?) [364]
 541. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [363]
 542. Turowski, Stanisław (1880-1936) [362]
 543. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [361]
 544. Maliszewski, Edward (1875-1928) [361]
 545. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [360]
 546. Tarnacki, Józef. [360]
 547. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [360]
 548. Leśniewska, B. [359]
 549. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [357]
 550. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [356]
 551. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [356]
 552. Płoska-Łoś, Irena [356]
 553. Borucki, Juliusz [356]
 554. Abdullah Frères [pseud.] [353]
 555. Paprocki, Bartosz [353]
 556. Bezpałko, Jerzy (1938-) [352]
 557. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [351]
 558. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [351]
 559. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [351]
 560. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [349]
 561. Gold, Artur (1897-1943) [348]
 562. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [348]
 563. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [347]
 564. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [346]
 565. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [345]
 566. Berthet, Èlie (1815-1891) [344]
 567. Chankowski, Henryk (1882-1944) [344]
 568. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [343]
 569. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [343]
 570. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [343]
 571. Słomkowska, Alina (1929-1995) [343]
 572. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [343]
 573. Marczyński, Józef (1891-1940) [342]
 574. Arnold, E. J. [342]
 575. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [341]
 576. [Łosiowa, Emilia] [341]
 577. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [340]
 578. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [340]
 579. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [340]
 580. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [340]
 581. Jeżowski, M [340]
 582. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [339]
 583. Walter. Ryt. [339]
 584. Eile, Henryk (1878-1939) [337]
 585. Ministerstwo Odbudowy Kraju [336]
 586. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [333]
 587. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [333]
 588. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [333]
 589. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [333]
 590. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [332]
 591. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [331]
 592. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [330]
 593. Bykowski, Leon [329]
 594. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [329]
 595. Stefani, Józef (1800-1876) [328]
 596. Windakiewicz, Kazimierz [328]
 597. Związek Miast Polskich [328]
 598. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [327]
 599. Siemieński, Lucjan [327]
 600. Ines, Albert (1620-1658) [327]
 601. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [327]
 602. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [326]
 603. Grabowski, Antoni (1857-1921) [325]
 604. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [325]
 605. Schilgen, Hardy (1876-1941) [324]
 606. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [324]
 607. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [323]
 608. Piotrowski, Andrzej [321]
 609. Peretz, Adolf (1855-1933) [321]
 610. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [319]
 611. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [318]
 612. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [318]
 613. Szujski, Józef (1835-1883) [317]
 614. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [316]
 615. Lyall, Edna (1857-1903) [316]
 616. Kowalewski, T. [316]
 617. Demby, Stefan (1862-1939) [316]
 618. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [315]
 619. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [315]
 620. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [314]
 621. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [313]
 622. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [312]
 623. Jabłoński, Tadeusz [312]
 624. Maciejowski, Adam (1874-1919) [310]
 625. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [310]
 626. Węgrzecki, S. [309]
 627. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [308]
 628. Ostrowski, Tomasz (?-?) [308]
 629. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [308]
 630. Kaczyński, Witold [307]
 631. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [306]
 632. Jelínek, Edvard (1855-1897) [306]
 633. Stablewski, Florian (1841-1906) [305]
 634. Strauss, Johann (1825-1899) [303]
 635. Korotyński, Władysław (1866-1924) [303]
 636. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [302]
 637. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [302]
 638. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [301]
 639. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [300]
 640. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [298]
 641. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [298]
 642. Koroniarz [298]
 643. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [298]
 644. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [298]
 645. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [295]
 646. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [295]
 647. Kryński, Adam (1844-1932) [294]
 648. ADAM. Ryt. [293]
 649. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [292]
 650. Dombrowski, Władysław [290]
 651. Osterloff, Edmund (1863-1938) [290]
 652. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [290]
 653. Chmiel, Adam (1865-1934) [290]
 654. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [289]
 655. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [288]
 656. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [287]
 657. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [287]
 658. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [284]
 659. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [284]
 660. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [284]
 661. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [284]
 662. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [283]
 663. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [282]
 664. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [282]
 665. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [281]
 666. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [280]
 667. Freudenson, Daniel (1847-1931) [280]
 668. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [279]
 669. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [279]
 670. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [279]
 671. Kowalski, L. Fot. [278]
 672. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [278]
 673. J. Ł. [278]
 674. Wrześniowski, August (1836-1892) [278]
 675. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [277]
 676. [Lindley, William (1808-1900)] [275]
 677. Rytel, Kazimiera (?-?) [275]
 678. Morawska, Zofia (1848-1922) [275]
 679. Kolberg, Oskar (1814-1890) [274]
 680. Świderski, Leopold (1853-1925) [274]
 681. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [273]
 682. Olszewski, K.[azimierz] [273]
 683. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [269]
 684. Myszkowska, Justyna [269]
 685. Czermański, Zdzisław [268]
 686. Bauman, R. Lit. [266]
 687. Rada Regencyjna [266]
 688. Szajnocha, Karol (1818-1868) [264]
 689. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [263]
 690. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [263]
 691. Związek Buchalterów (Warszawa) [262]
 692. Szlendak, Adam (1881-1937) [262]
 693. Mościcki, Henryk (1881-1952) [260]
 694. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [259]
 695. Instytut Spraw Społecznych [259]
 696. Sędlikowski, Aleksander [259]
 697. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [259]
 698. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [258]
 699. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [258]
 700. Stefanow, Piotr [256]
 701. Latoszek, Jacek [256]
 702. Komorowska-Filipiak, Romana [256]
 703. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [256]
 704. Al. Pow. [255]
 705. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [254]
 706. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [253]
 707. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 708. Loth, August (1869-1944) [252]
 709. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [251]
 710. Kępkowska, Bogusława Bożena [251]
 711. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [250]
 712. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [249]
 713. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [248]
 714. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [247]
 715. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [246]
 716. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [246]
 717. Czerwiński, Franciszek [246]
 718. Dalecka, Wanda (1862-1932) [245]
 719. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [244]
 720. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [243]
 721. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [243]
 722. Aimard, Gustave (1818-1883) [243]
 723. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [242]
 724. Motas, Maciej [241]
 725. A. Z. [241]
 726. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [240]
 727. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [240]
 728. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [239]
 729. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [239]
 730. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [238]
 731. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [238]
 732. Maire, Albert (1856-?) [238]
 733. Franczak, Lech (1939- ) [238]
 734. Kulski, Julian (1892-1976) [236]
 735. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [236]
 736. Kaczkowski, Zygmunt [236]
 737. Godebski, Cyprian (1765-1809) [236]
 738. Szubert, Awit (1837-1919) [234]
 739. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [234]
 740. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [234]
 741. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [233]
 742. Roeber, F. H. Ryt. [233]
 743. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [233]
 744. Polski Czerwony Krzyż we Francji [231]
 745. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [231]
 746. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [230]
 747. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [230]
 748. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [230]
 749. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [230]
 750. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [229]
 751. Pyzowski, Adam (1874-1931) [229]
 752. [Schier, František Václav (1804-1864)] [228]
 753. Wójtowicz, Władysław J. [228]
 754. Żeleński, Władysław (1837-1921) [226]
 755. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [226]
 756. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [226]
 757. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [225]
 758. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [224]
 759. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [224]
 760. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [224]
 761. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [223]
 762. Zajączkowska, Zuzanna [223]
 763. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [223]
 764. Lejowa, Emilia (1839-1906) [223]
 765. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [222]
 766. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [222]
 767. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [221]
 768. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [219]
 769. W. M. K. [219]
 770. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [219]
 771. Piotr Krakowianin [pseud.] [219]
 772. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [218]
 773. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [216]
 774. Krasiński, Edward (1870-1940) [216]
 775. Neyman, Jerzy (1894-1981) [215]
 776. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [215]
 777. Warszawska Gmina Starozakonnych [215]
 778. Adamska, Grażyna [215]
 779. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [214]
 780. Wierzbowski, Theodorus [213]
 781. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [213]
 782. Rutska, Halina (1868-1932) [213]
 783. Damse, Józef (1789-1852) [212]
 784. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [212]
 785. Racher, Jessica. Z-ca. red. [212]
 786. Pennec, Joanna. Opiekun [212]
 787. Maël, Pierr. [212]
 788. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [211]
 789. Bolesławicz [pseud.] [211]
 790. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [210]
 791. Hufsky [209]
 792. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [207]
 793. Piltz, Franciszek (1895-1941) [206]
 794. Broch.[owski], B. Ryt. [205]
 795. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [205]
 796. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [204]
 797. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [204]
 798. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [204]
 799. Szkoła Realna imienia Staszica [203]
 800. Nałęcz, Edward [203]
 801. Röber, G. Ryt. [201]
 802. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [201]
 803. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [200]
 804. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [200]
 805. L. N. Ryt. [199]
 806. Nowoszewski, Roman (1945-) [199]
 807. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [199]
 808. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [199]
 809. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [198]
 810. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [198]
 811. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [197]
 812. Syroczyński, Leon (1844-1925) [197]
 813. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [197]
 814. Compagnie d'Electricité de Varsovie [197]
 815. Osmański, Wojciech (1834-1908) [195]
 816. Wołkiewicz, Hanna [195]
 817. Teresa Frącek (1937- ) [195]
 818. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [195]
 819. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [195]
 820. Jeske, August (1836-1875) [195]
 821. Mottl, Adam (1928-2013) [194]
 822. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [194]
 823. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [194]
 824. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [193]
 825. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [193]
 826. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [193]
 827. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [192]
 828. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [192]
 829. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [191]
 830. Wojnarowicz Weseła [191]
 831. Strzelecki, Jan (1886-1944) [191]
 832. Karoli, Aleksander (1838-1915) [190]
 833. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [190]
 834. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [190]
 835. Popielewski [189]
 836. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [188]
 837. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [188]
 838. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [188]
 839. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [188]
 840. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [188]
 841. Dante, Alighieri (1265-1321) [187]
 842. K.K. Ryt. [186]
 843. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [186]
 844. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [186]
 845. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [186]
 846. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [185]
 847. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [185]
 848. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [184]
 849. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [184]
 850. Puc, B[ronisław] [183]
 851. Normand, Charles (1848- ) [183]
 852. Fleck L. Red. [et al.] [183]
 853. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [183]
 854. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [181]
 855. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [181]
 856. Sandaeu, Jules (1811-1833) [181]
 857. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [180]
 858. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [180]
 859. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [180]
 860. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [180]
 861. Biernacki, Bolesław (1865- ) [180]
 862. Pałac Sztuki (Warszawa) [179]
 863. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [179]
 864. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [178]
 865. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [176]
 866. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [176]
 867. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [176]
 868. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [175]
 869. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [175]
 870. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [175]
 871. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [174]
 872. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [174]
 873. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [174]
 874. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [173]
 875. Kwasiborski, Jerzy [173]
 876. Namysłowski, Karol (1856-1925) [171]
 877. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [171]
 878. Zalewski, Stanisław (1925- ) [171]
 879. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [171]
 880. Jeska, Stanisława (1867-1936) [170]
 881. Chęciński, Jan (1826-1874) [170]
 882. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [168]
 883. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [168]
 884. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [168]
 885. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [168]
 886. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [167]
 887. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [167]
 888. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [167]
 889. Szymkiewicz, Józef [167]
 890. Staszic, Stanisław (1755-1826) [167]
 891. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [167]
 892. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [166]
 893. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [166]
 894. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [166]
 895. Patronat Opieki nad Więźniami [165]
 896. Bandurski, Władysław (1865-1932) [165]
 897. Baumann, R. Lit. [164]
 898. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [164]
 899. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [164]
 900. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [164]
 901. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [164]
 902. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [163]
 903. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [162]
 904. Bułhak ,Jan (1876-1950) [162]
 905. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [161]
 906. Hahn, Wiktor (1871-1959) [161]
 907. Wahrendorff, O. [161]
 908. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [161]
 909. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [160]
 910. Gozdowski, Edward (1843-1901) [160]
 911. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [160]
 912. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [159]
 913. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [158]
 914. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [158]
 915. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [158]
 916. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [158]
 917. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [158]
 918. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [157]
 919. Jaworski, Józef (1859-1920) [157]
 920. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [156]
 921. Tomek Piast [pseud.] [156]
 922. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [156]
 923. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [156]
 924. A. M. Ryt. [155]
 925. Achtel, Józef [154]
 926. Warszawski Lombard Miejski [154]
 927. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [154]
 928. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [154]
 929. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [153]
 930. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [153]
 931. Liga Morska i Kolonialna [153]
 932. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [153]
 933. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [153]
 934. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [151]
 935. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [150]
 936. Komar, Józef [150]
 937. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 938. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [150]
 939. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [149]
 940. Regulski, Aleksander (1839-1884) [149]
 941. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [149]
 942. Babiński, Wacław [149]
 943. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [148]
 944. Gebhard, podporucznik [148]
 945. A.T.T. [147]
 946. Śliwiński, Jan [147]
 947. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [147]
 948. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [147]
 949. Peszke, Ignacy (1877-1925) [147]
 950. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [147]
 951. Hadyna, Łukasz (1982- ) [147]
 952. Hadyna, Stanisław (1984- ) [147]
 953. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [147]
 954. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [145]
 955. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [145]
 956. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [144]
 957. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [144]
 958. Matrzak, Jerzy [144]
 959. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [144]
 960. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [143]
 961. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [143]
 962. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [143]
 963. Frick, L. [143]
 964. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [143]
 965. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [143]
 966. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [143]
 967. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [142]
 968. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [141]
 969. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [141]
 970. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [141]
 971. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [140]
 972. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [140]
 973. Breyer, Albert (1889-1939) [140]
 974. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [139]
 975. Mulert, Ludwik (1818-1875) [139]
 976. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [139]
 977. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [139]
 978. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [138]
 979. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [138]
 980. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [138]
 981. Dziedzic, P. Ryt. [137]
 982. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [137]
 983. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [137]
 984. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [137]
 985. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [137]
 986. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [137]
 987. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [137]
 988. Bzowska, Maria (1871-1906) [137]
 989. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [136]
 990. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [136]
 991. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [136]
 992. Pusch, Maurycy (1828-1902) [135]
 993. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [135]
 994. Tomasz Ogończyk [pseud.] [135]
 995. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [135]
 996. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [135]
 997. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [134]
 998. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [134]
 999. Gottlieb Leopold (1879-1934) [134]
 1000. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [133]
 1001. Wybranowski, Władysław (?-?) [133]
 1002. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [133]
 1003. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [133]
 1004. Kozyra, Anna [133]
 1005. Wróblewski, K. [132]
 1006. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [132]
 1007. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [132]
 1008. Komenda I Brygady Legionów Polskich [132]
 1009. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [131]
 1010. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [131]
 1011. Osotowicz, Jerzy. Red. [131]
 1012. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [130]
 1013. Wójcicki, Jerzy [130]
 1014. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [130]
 1015. Amatorski Zespół Teatralny [130]
 1016. Uniwersytet Warszawski [129]
 1017. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [129]
 1018. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [129]
 1019. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [129]
 1020. Zabłocki, F. Ryt. [128]
 1021. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [128]
 1022. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [127]
 1023. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [127]
 1024. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [127]
 1025. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [127]
 1026. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [126]
 1027. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [126]
 1028. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [126]
 1029. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [126]
 1030. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [125]
 1031. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [125]
 1032. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [125]
 1033. Mahomet II [125]
 1034. Buchcar, Karol. Fot. [125]
 1035. Święcicka, Jadwiga (?-?) [124]
 1036. Niemojewski, Lech (1894-1952) [124]
 1037. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [123]
 1038. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [123]
 1039. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [123]
 1040. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [123]
 1041. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [123]
 1042. Kubiak, Paweł (1950- ) [123]
 1043. Bogucki, Adolf (1835-1894) [122]
 1044. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [122]
 1045. Hähle, G. Ryt. [122]
 1046. [Leger, Louis (1843-1923)] [122]
 1047. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [122]
 1048. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [121]
 1049. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [121]
 1050. Gierczyńska, Joanna [121]
 1051. "Orion" [120]
 1052. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [120]
 1053. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [120]
 1054. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [120]
 1055. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [120]
 1056. Koniński, Kazimierz [120]
 1057. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [120]
 1058. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [120]
 1059. Gołębiewska, Wanda [120]
 1060. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [119]
 1061. Gorski, Stefan (1882-1941) [119]
 1062. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [118]
 1063. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [117]
 1064. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [117]
 1065. Jankowski, Józef [117]
 1066. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [116]
 1067. Miinchheimera.A. Fot. [116]
 1068. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [116]
 1069. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [116]
 1070. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [116]
 1071. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [116]
 1072. Hoffmann Regierungsdirektor [116]
 1073. Ślaski, Bolesław (1870- ) [115]
 1074. Wanda Cymerman (red. nacz.) [114]
 1075. Joteyko, Józefa (1866-1928) [114]
 1076. Ioteyko I. [na s. tyt.] [114]
 1077. Degler, Katarzyna (1896-1982) [114]
 1078. Przykorski, K. (1840-1882) [113]
 1079. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [113]
 1080. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [113]
 1081. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [113]
 1082. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [113]
 1083. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [113]
 1084. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [113]
 1085. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [112]
 1086. [Kasa Chorych (Warszawa)] [112]
 1087. Związek Miast Królestwa Polskiego [112]
 1088. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [112]
 1089. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [112]
 1090. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [111]
 1091. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [111]
 1092. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [111]
 1093. Tarnacki, Józef [111]
 1094. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [111]
 1095. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [111]
 1096. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [111]
 1097. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [111]
 1098. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [110]
 1099. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [110]
 1100. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [110]
 1101. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [110]
 1102. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [110]
 1103. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [110]
 1104. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [109]
 1105. J. H. Ryt. [108]
 1106. Związek Polskich Artystów Plastyków [108]
 1107. Syndykat Rolniczy Warszawski [108]
 1108. Porębowicz, Edward (1862-1937) [108]
 1109. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [108]
 1110. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [107]
 1111. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [107]
 1112. Dumax, [Victor] (1827-1894) [107]
 1113. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [106]
 1114. Automobilklub Warszawski [106]
 1115. Tor, Stanisław [106]
 1116. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [106]
 1117. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [106]
 1118. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [105]
 1119. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [105]
 1120. Leliwa, Alfred [105]
 1121. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [105]
 1122. Żychliński, Jan. Wstęp [105]
 1123. Łubieński, Edward (1819-1867) [105]
 1124. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [105]
 1125. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [105]
 1126. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [105]
 1127. Pachucki, Marian (1888-1961) [105]
 1128. Białecki, Paweł. Red. [105]
 1129. Rzepko, Władysław (1854-1932) [104]
 1130. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [104]
 1131. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [104]
 1132. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [104]
 1133. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [104]
 1134. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [103]
 1135. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [103]
 1136. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [103]
 1137. Jaworski, Witold (1899-1989) [103]
 1138. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [102]
 1139. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [102]
 1140. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [102]
 1141. Kleczyński, Jan (1837-1895) [101]
 1142. Muszkowski, Jan (1882-1953) [101]
 1143. Zaleski, August (1883-1972) [101]
 1144. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [100]
 1145. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [100]
 1146. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [100]
 1147. Urmowski Klemens (1780-1827) [100]
 1148. Dom ks. Boduena [100]
 1149. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [99]
 1150. Stolpe, Alojzy (?-1824) [99]
 1151. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [99]
 1152. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [99]
 1153. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [99]
 1154. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [98]
 1155. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [98]
 1156. Kohn, Alfred (1960- ) [98]
 1157. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [98]
 1158. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [98]
 1159. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [98]
 1160. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [98]
 1161. Oniszewski, Jan Teofil [98]
 1162. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [98]
 1163. Giergielewicz Jan (1898-1953) [98]
 1164. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [98]
 1165. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [97]
 1166. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [97]
 1167. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [96]
 1168. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [96]
 1169. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [96]
 1170. Czajkowski, Paweł (-1839) [96]
 1171. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [95]
 1172. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [95]
 1173. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [95]
 1174. Sznage. Ryt. [95]
 1175. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [95]
 1176. Kozłowski, Jan J. [95]
 1177. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [95]
 1178. Fuks, Marjan (1884-1935) [95]
 1179. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [94]
 1180. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [94]
 1181. Niemojowska, Maria (1870?-?) [94]
 1182. K. M. Ryt. [94]
 1183. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [93]
 1184. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [93]
 1185. Kaleta, Jerzy (1929- ). [93]
 1186. Hoppe, Stanisław (1893- ) [93]
 1187. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [93]
 1188. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [92]
 1189. Nowialis [92]
 1190. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [92]
 1191. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [92]
 1192. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [91]
 1193. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [91]
 1194. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [91]
 1195. Sobieski, Wacław (1872-1935) [91]
 1196. Schmid, Christoph von (1768-1854) [91]
 1197. Baum, Stefan (1892-1964) [91]
 1198. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [90]
 1199. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [90]
 1200. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [90]
 1201. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [90]
 1202. A. Z. Ryt. [89]
 1203. Kossak, Wojciech (1856-1942) [89]
 1204. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [89]
 1205. Morżkowska, Antonina [89]
 1206. Magnus, Wiktor [89]
 1207. Kaczmarski, S. [89]
 1208. Jotes [89]
 1209. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [89]
 1210. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [88]
 1211. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [88]
 1212. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1213. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [88]
 1214. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [88]
 1215. Arctowski, Henryk (1871-1958) [88]
 1216. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [88]
 1217. (E) [88]
 1218. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [87]
 1219. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [87]
 1220. Lipiński, Józef (1777-1811) [87]
 1221. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [87]
 1222. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [86]
 1223. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [86]
 1224. "Orion". Fot. [86]
 1225. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [86]
 1226. [Świtalska, H. (?-?)] [86]
 1227. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [86]
 1228. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [86]
 1229. Slaski, S. Ryt. [86]
 1230. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [86]
 1231. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [85]
 1232. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [85]
 1233. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [85]
 1234. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [85]
 1235. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [85]
 1236. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [85]
 1237. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [85]
 1238. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [84]
 1239. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [84]
 1240. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [84]
 1241. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [84]
 1242. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [83]
 1243. Magistrat der Hauptstadt Warschau [83]
 1244. W. C. Ryt. [83]
 1245. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [83]
 1246. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [83]
 1247. Watteau, François (1758-1823). Il. [83]
 1248. Stern, Anatol (1899-1968) [83]
 1249. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [83]
 1250. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [83]
 1251. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [83]
 1252. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [83]
 1253. Conrad. Fot. [82]
 1254. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [82]
 1255. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [82]
 1256. [Gutry, Maria (1899-1988)] [82]
 1257. Zbyszewski [82]
 1258. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [82]
 1259. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [82]
 1260. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [82]
 1261. Ajdacki, Paweł (1970- ) [82]
 1262. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [81]
 1263. Karoli & Troczewski [81]
 1264. Diabelli, Anton (1781-1858) [81]
 1265. Kataszek, Szymon (1898-1943) [81]
 1266. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [81]
 1267. Diveky, Adrjan (1880-1965) [81]
 1268. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [81]
 1269. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [81]
 1270. Muzeum Narodowe w Poznaniu [81]
 1271. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [81]
 1272. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [81]
 1273. Goublier, Gustave (1856-1926) [81]
 1274. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [81]
 1275. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [81]
 1276. Burmistrz w.z. Becher [81]
 1277. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [80]
 1278. J. K. Ryt. [80]
 1279. [Grabiec (?-?)] [80]
 1280. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [80]
 1281. Przyłęcki, Henryk [80]
 1282. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [80]
 1283. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [79]
 1284. Krynicki, M. Lit. [79]
 1285. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [79]
 1286. Rembiel, St. [79]
 1287. Mikucka, Aniela (1904-1950) [79]
 1288. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [79]
 1289. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [79]
 1290. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [78]
 1291. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [78]
 1292. Winter, Peter (1754-1825) [78]
 1293. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1294. Landowski, Paweł (1843-1894) [78]
 1295. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [78]
 1296. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [78]
 1297. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [77]
 1298. Mieczkowski, Jan. Fot. [77]
 1299. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [77]
 1300. Schubert, Franz (1797-1828) [77]
 1301. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [77]
 1302. Krzyżanowski, K. [77]
 1303. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [77]
 1304. Centralny Komitet Robotniczy PPS [77]
 1305. Rydel, Lucjan (1870-1918) [77]
 1306. Kostka, J. [77]
 1307. Wesoły Wujaszek [77]
 1308. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [77]
 1309. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [77]
 1310. Puciata, Ryszard (?-1942) [77]
 1311. Pohoski, Jan (1889-1940) [77]
 1312. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [77]
 1313. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [76]
 1314. Teichmann, Antoni (1798-1877) [76]
 1315. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [76]
 1316. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [75]
 1317. Sulistrowski, Kazimierz [75]
 1318. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [75]
 1319. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [75]
 1320. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [75]
 1321. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [75]
 1322. Egghard, Jules(1833-1867) [75]
 1323. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [74]
 1324. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [74]
 1325. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [74]
 1326. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [74]
 1327. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [74]
 1328. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [74]
 1329. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [73]
 1330. Szenajch, Władysław (1879-1964) [73]
 1331. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [73]
 1332. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [73]
 1333. [Franck] [73]
 1334. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [73]
 1335. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [73]
 1336. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [73]
 1337. Adam, Julius (1826-1874) [73]
 1338. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [72]
 1339. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [72]
 1340. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [72]
 1341. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [72]
 1342. [Quirini, Edward] [72]
 1343. Związek Katolicki [72]
 1344. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [72]
 1345. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [72]
 1346. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [72]
 1347. Dancla, Charles(1817-1907) [72]
 1348. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [71]
 1349. Weinberg P. [71]
 1350. Strasburger, Edward (1882-1923) [71]
 1351. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [71]
 1352. Gross, Adam (1818-1880) [71]
 1353. Fajans, Wacław (1884-1973) [71]
 1354. Armia Krajowa [71]
 1355. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [70]
 1356. Gruziel, L. Fot. [70]
 1357. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [70]
 1358. Starczewski, Jan (1904-1981) [70]
 1359. Malewicz, Jadwiga [70]
 1360. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [70]
 1361. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [70]
 1362. Stecher, August (?-?) [70]
 1363. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [70]
 1364. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [70]
 1365. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [70]
 1366. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [69]
 1367. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [69]
 1368. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [69]
 1369. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [69]
 1370. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [69]
 1371. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [69]
 1372. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [69]
 1373. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [69]
 1374. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [69]
 1375. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [69]
 1376. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [68]
 1377. "Młoda Sztuka" [68]
 1378. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [68]
 1379. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [68]
 1380. Pomian, E. [68]
 1381. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [68]
 1382. Bank Handlowy (Warszawa) [68]
 1383. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [67]
 1384. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [67]
 1385. Banner, M. Red. [67]
 1386. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [67]
 1387. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1388. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [67]
 1389. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [67]
 1390. Kapituła Odznaki [67]
 1391. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [67]
 1392. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [67]
 1393. Bio [pseud.] [67]
 1394. Biblioteka Kórnicka [67]
 1395. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [66]
 1396. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [66]
 1397. Polska Macierz Szkolna [66]
 1398. Związek Bibliotekarzy Polskich [66]
 1399. Roeber. H. Ryt. [66]
 1400. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [66]
 1401. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [65]
 1402. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [65]
 1403. Związek Polskich Artystów Grafików [65]
 1404. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [65]
 1405. Tonioli, D. [65]
 1406. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [65]
 1407. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [65]
 1408. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [64]
 1409. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [64]
 1410. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [64]
 1411. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [64]
 1412. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [64]
 1413. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [64]
 1414. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [64]
 1415. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [64]
 1416. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [63]
 1417. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [63]
 1418. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [63]
 1419. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [63]
 1420. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [63]
 1421. W. R. Ryt. [62]
 1422. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [62]
 1423. Gall, Jan Karol (1856-1912) [62]
 1424. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [62]
 1425. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [62]
 1426. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [62]
 1427. Salinger, Zygmunt [62]
 1428. Polska Partia Socjalistyczna [62]
 1429. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [62]
 1430. Gross, Napoleon (fl. 1863) [62]
 1431. Dr Fischer, Gubernator [62]
 1432. Dr Fischer, Gouverneur [62]
 1433. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [62]
 1434. Bogusławski, Edward (1848-1917) [62]
 1435. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [61]
 1436. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [61]
 1437. Kątski, Apolinary (1825-1879) [61]
 1438. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [61]
 1439. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [61]
 1440. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [61]
 1441. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [61]
 1442. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [61]
 1443. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [61]
 1444. Gutry, Maria (1899-1988) [61]
 1445. Dobrowolska-Kierył, Marta [61]
 1446. Charszewski, Ignacy [61]
 1447. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [60]
 1448. O liść dębu [60]
 1449. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [60]
 1450. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [60]
 1451. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [60]
 1452. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [60]
 1453. Simcis, Gen [59]
 1454. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [59]
 1455. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [59]
 1456. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [59]
 1457. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [59]
 1458. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [59]
 1459. Estreicher, Karol (1906-1984) [59]
 1460. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [59]
 1461. Kozłowski, Karol (1840-1890) [58]
 1462. [Omm, Peter] [58]
 1463. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1464. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [58]
 1465. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [58]
 1466. Helmer, Charles(18..-1938) [58]
 1467. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [58]
 1468. A. W. Ryt. [58]
 1469. Grossman, Ludwik (1835-1915) [57]
 1470. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [57]
 1471. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [57]
 1472. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [57]
 1473. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [57]
 1474. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [57]
 1475. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [57]
 1476. Kondor, Ernst. [57]
 1477. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [57]
 1478. Deny, Martial (1745- ). Il. [57]
 1479. Brochowski, B. Ryt. [57]
 1480. Münchheimer, Adam (1830-1904) [56]
 1481. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [56]
 1482. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [56]
 1483. Witkowski, Wincenty [56]
 1484. Krasowska Helena [56]
 1485. Grabowski, Józef (18..- ?) [56]
 1486. Casciolini, Caludio(1697-1760) [56]
 1487. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [55]
 1488. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [55]
 1489. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [55]
 1490. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [55]
 1491. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [55]
 1492. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [55]
 1493. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [55]
 1494. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [55]
 1495. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1496. Piekacz, J. Fot. [55]
 1497. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [55]
 1498. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [55]
 1499. Konopka, Józef (1884-1940) [55]
 1500. Jan Eljaszewicz (1941- ). [55]
 1501. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [54]
 1502. Krajewski, J. Ryt. [54]
 1503. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [54]
 1504. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [54]
 1505. Żelaznowski, Andrzej [54]
 1506. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [54]
 1507. Wars, Henryk (1902-1977) [54]
 1508. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [54]
 1509. Surzyński, Józef (1851-1919) [54]
 1510. Rodzina Lekarska (Warszawa) [54]
 1511. Podolski, Ignacy (1854-1888) [54]
 1512. Moder, Paul (1896-1942) [54]
 1513. Siekierski, Franciszek [53]
 1514. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [53]
 1515. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [53]
 1516. [Polska Macierz Szkolna] [53]
 1517. Trzemeski, Edward (1843-1905) [53]
 1518. Laskowski, Otton (1892-1953) [53]
 1519. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [52]
 1520. Okuń, Edward (1872-1945) [52]
 1521. K.P. Ryt. [52]
 1522. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [52]
 1523. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [52]
 1524. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [52]
 1525. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [52]
 1526. Orda, Napoleon (1807-1883) [52]
 1527. Olesiński, Karol (1902-1939) [52]
 1528. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [52]
 1529. Jędraszko, Antoni Stanisław [52]
 1530. Janiczek, Józef (1900-1976) [52]
 1531. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [52]
 1532. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [52]
 1533. Collodi, Carlo (1826-1890) [52]
 1534. B.O. Ryt. [52]
 1535. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [51]
 1536. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [51]
 1537. [brak] [51]
 1538. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [51]
 1539. Teatr Narodowy (Warszawa) [51]
 1540. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [51]
 1541. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [51]
 1542. Naoczny świadek [51]
 1543. Majewska, Aleksandra (1943- ) [51]
 1544. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1545. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [51]
 1546. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [50]
 1547. K. P. Ryt. [50]
 1548. Gounod, Charles François (1818-1893) [50]
 1549. Łada, Kazimierz (1824-1871) [50]
 1550. Łukasik, Jan (1910- ) [50]
 1551. [Fernand, Jacques (?-?)] [50]
 1552. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [50]
 1553. Vollstedt, Robert (1854-1919) [50]
 1554. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [50]
 1555. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [50]
 1556. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [50]
 1557. Konewka, Antoni (1885-1944) [50]
 1558. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [50]
 1559. Szczeciński, K. Fot. [49]
 1560. Brochocki, B. Ryt. [49]
 1561. Zawadzki, Michał (1828-1887) [49]
 1562. Maszyński, Piotr (1855-1934) [49]
 1563. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [49]
 1564. Whiting, A. [49]
 1565. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1566. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [49]
 1567. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [49]
 1568. Rudkowski, Mat. (?-?) [49]
 1569. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [49]
 1570. F. K. Ryt. [49]
 1571. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [49]
 1572. Anna Sobieszczańska-Lissowska [49]
 1573. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [48]
 1574. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [48]
 1575. Macura, Władysław (1896-1935) [48]
 1576. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [48]
 1577. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [48]
 1578. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [48]
 1579. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [48]
 1580. Uziembło, Adam (1885-1971) [48]
 1581. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1582. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [48]
 1583. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [48]
 1584. Komitet Budowy Pomników [48]
 1585. Gąsiorowska, Natalja [48]
 1586. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [48]
 1587. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [48]
 1588. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [47]
 1589. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [47]
 1590. Niedzielski, Jan (ksiądz) [47]
 1591. Kubełka, Ignacy [47]
 1592. Czerny, Carl (1791-1857) [47]
 1593. Giełda Mięsna (Warszawa) [47]
 1594. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [47]
 1595. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [47]
 1596. Bach, Emanuel (1714-1788) [47]
 1597. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [46]
 1598. il [46]
 1599. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [46]
 1600. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [46]
 1601. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [46]
 1602. Ryżewski Zygmunt. Red. [46]
 1603. Rożek, Edmund. Red. [46]
 1604. Orlicz, Michał (1893-1970) [46]
 1605. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [46]
 1606. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [46]
 1607. Dancla, Charles (1817-1907) [46]
 1608. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [46]
 1609. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [46]
 1610. Abrahams, Maurice (1883-1931) [46]
 1611. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [45]
 1612. Uniwersytet dla Wszystkich [45]
 1613. Różański, M. Ryt. [45]
 1614. Godard, Benjamin (1849-1895) [45]
 1615. Pistyner, M. [45]
 1616. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [45]
 1617. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [45]
 1618. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [45]
 1619. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1620. Döhler, Theodore (1814-1856) [44]
 1621. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [44]
 1622. L. K. [44]
 1623. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [44]
 1624. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [44]
 1625. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [44]
 1626. Espen, Theodor (1847-1906) [44]
 1627. [Płoza-Doliński, Marek] [44]
 1628. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [44]
 1629. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [44]
 1630. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [44]
 1631. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [44]
 1632. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [44]
 1633. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [44]
 1634. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [44]
 1635. Aut. [44]
 1636. A. C. Ryt. [44]
 1637. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [43]
 1638. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [43]
 1639. Twardzicki, Walery (1838-1902) [43]
 1640. Voss, Carl (1815-1882) [43]
 1641. Sturm, Adam (?-1872) [43]
 1642. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [43]
 1643. Gorazdowski, E. [43]
 1644. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [43]
 1645. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [43]
 1646. Rembowski, Jan (1878-1923) [43]
 1647. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [43]
 1648. Nowakowski, Bogdan [43]
 1649. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [43]
 1650. Kochanowski, Jan (1897-1970) [43]
 1651. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [43]
 1652. Czaki, Klementyna [43]
 1653. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [42]
 1654. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [42]
 1655. Puccini, Giacomo (1858-1924) [42]
 1656. Łączkowski Ludwik [42]
 1657. Łączkowska Felicja [42]
 1658. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [42]
 1659. S. E. [42]
 1660. Pusch, Alois Maria de [42]
 1661. Polskie Towarzystwo Artystyczne [42]
 1662. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [42]
 1663. Montabone (Firenze) [42]
 1664. Medeksza, Antoni [42]
 1665. Liciński Hipolit [42]
 1666. Jonzeck, Waldemar [42]
 1667. Feuerstein Władysław [42]
 1668. E. S. [42]
 1669. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [42]
 1670. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [42]
 1671. Binental, Léopold (1886-1944) [42]
 1672. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [41]
 1673. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [41]
 1674. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [41]
 1675. Zarzycka, Aneta. Opiekun [41]
 1676. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [41]
 1677. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [41]
 1678. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [41]
 1679. Styś, Walerian (1885-1936) [41]
 1680. Stowarzyszenie Architektów Polskich [41]
 1681. Stawiński. Ryt. [41]
 1682. Sosnkowski, Józef [41]
 1683. Janowski, Benon (1873-) [41]
 1684. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [41]
 1685. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [41]
 1686. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [41]
 1687. Bizański, Stanisław (1846-1890) [41]
 1688. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [40]
 1689. Musiałowski, A. Ryt. [40]
 1690. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [40]
 1691. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [40]
 1692. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [40]
 1693. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [40]
 1694. Wołek, Adam [40]
 1695. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [40]
 1696. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [40]
 1697. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [40]
 1698. Syrewicz, Xawery [40]
 1699. Rutkowski, R. Ryt. [40]
 1700. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [40]
 1701. Kasterska, Maria [40]
 1702. Haehle. Ryt. [40]
 1703. Górska, Maria. Red. [40]
 1704. Cybulski, Izydor Józef [40]
 1705. Jezierski, J. Ryt. [39]
 1706. Tarczyński, Władysław [39]
 1707. Studnicki, Władysław (1865-1953) [39]
 1708. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [39]
 1709. Roman Nowoszewski (1945- ) [39]
 1710. Radoszewska, A. J. [39]
 1711. Field, John (1782-1837) [39]
 1712. Fabiszewski, M. [39]
 1713. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [39]
 1714. S. A. Ryt. [38]
 1715. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [38]
 1716. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [38]
 1717. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [38]
 1718. Association d'Assurance des Industriels Polonais [38]
 1719. Zinserling, Borys von (1889-1961) [38]
 1720. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [38]
 1721. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [38]
 1722. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [38]
 1723. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [38]
 1724. Próchnik, Adam (1892-1942) [38]
 1725. Pilati, Auguste (1810-1877) [38]
 1726. Lewandowski, Adam (1889-1951) [38]
 1727. Lewak, Adam (1891-1963) [38]
 1728. Jankiewicz, Stanisław [38]
 1729. Janczewski, S. Red. [38]
 1730. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [38]
 1731. Arnaud, Étienne [38]
 1732. ADAM [38]
 1733. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [37]
 1734. Ajzman, David (1869-1922) [37]
 1735. Wolski, Stanisław (1859-1894) [37]
 1736. Strasburger, Henryk (1887-1951) [37]
 1737. Rybicki, Anastazy [37]
 1738. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [37]
 1739. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [37]
 1740. Kübler, Ryt. [37]
 1741. Kownacki, A. Ryt. [37]
 1742. Huzarski, Jerzy [37]
 1743. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [37]
 1744. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [37]
 1745. Sosiński, I. Ryt. [36]
 1746. Sosiński, J[ózef] Ryt. [36]
 1747. Krogulski, Władysław (1843-1934) [36]
 1748. [Mielnicki]. Fot. [36]
 1749. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [36]
 1750. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [36]
 1751. Kosiński Julian (1833-1914) [36]
 1752. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [36]
 1753. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [36]
 1754. Grynfeld, Bronisława [36]
 1755. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [36]
 1756. Dobrski, Konrad [36]
 1757. Biblioteka Narodowa [36]
 1758. Baynes, Sydney (1879-1938) [36]
 1759. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [35]
 1760. Schumann, Robert (1810-1856) [35]
 1761. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [35]
 1762. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [35]
 1763. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [35]
 1764. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [35]
 1765. Wilczek, Feliks [35]
 1766. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [35]
 1767. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [35]
 1768. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [35]
 1769. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [35]
 1770. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [35]
 1771. Osmała, Marcin (1863-1921) [35]
 1772. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [35]
 1773. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [35]
 1774. Janusz [35]
 1775. Dowódca Armii Krajowej [35]
 1776. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [35]
 1777. Bukowski, Jan (1873-1943) [35]
 1778. Plewczyński, F. [34]
 1779. Oborski, Florian (1839-1892) [34]
 1780. Kuhlewein, A. Ryt. [34]
 1781. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [34]
 1782. Szelążek, Wacław (1888-1945) [34]
 1783. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [34]
 1784. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [34]
 1785. Konopnicki, Jan [34]
 1786. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [34]
 1787. Kautecki, Antoni [34]
 1788. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [34]
 1789. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [34]
 1790. Grem, Tomasz (17..-18..) [34]
 1791. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [34]
 1792. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [33]
 1793. Biegański, B. Fot. [33]
 1794. Telakowski, [Jan]. Ryt. [33]
 1795. Ascher, Josef (1829-1869) [33]
 1796. Urbanowicz, Szymon (?-?) [33]
 1797. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [33]
 1798. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [33]
 1799. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [33]
 1800. Wyroba, Stefan [33]
 1801. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [33]
 1802. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [33]
 1803. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [33]
 1804. Mieczkowski, Jan (syn) [33]
 1805. Kowala, G. [33]
 1806. Komitet Obywatelski Starego Miasta [33]
 1807. Kolitowski, Adam (1878-1971) [33]
 1808. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [33]
 1809. Fuks, Marian (1884-1935) [33]
 1810. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [32]
 1811. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [32]
 1812. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [32]
 1813. Związek Strzelecki [32]
 1814. Yvain, Maurice (1891-1965) [32]
 1815. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [32]
 1816. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [32]
 1817. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [32]
 1818. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [32]
 1819. Plater, Karol [32]
 1820. Naumann, Karl [32]
 1821. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [32]
 1822. Małkowska, Grażyna [32]
 1823. Listowski, Andrzej (1802-1860) [32]
 1824. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [32]
 1825. Kapliński, Franciszek (?-?) [32]
 1826. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [32]
 1827. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [32]
 1828. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [32]
 1829. Górski, Władysław (1846-1915) [32]
 1830. Grabowski, Roman (1882-1940) [32]
 1831. David, Félicien (1810-1876) [32]
 1832. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [32]
 1833. Batta, Alexandre (1816-1902) [32]
 1834. - [32]
 1835. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [31]
 1836. Stolz, Robert (1880-1975) [31]
 1837. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [31]
 1838. Berens, Hermann (1826-1880) [31]
 1839. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [31]
 1840. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [31]
 1841. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [31]
 1842. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [31]
 1843. Ostas, Marek [31]
 1844. Mickiewicz, Izadora [31]
 1845. Mickiewicz, Dominik [31]
 1846. Grupa Starych Zarzewiaków [31]
 1847. Dan, Władysław (1902-2000) [31]
 1848. Brauman, Władysław [31]
 1849. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [31]
 1850. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [30]
 1851. E. G. Ryt. [30]
 1852. Lichner, Heinrich(1829-1898) [30]
 1853. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [30]
 1854. Ménil, Félicien de (1860-1930) [30]
 1855. Döhler, Theodore(1814-1856) [30]
 1856. Walicki, Franciszek (1874-1964) [30]
 1857. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [30]
 1858. Małcużyński, Karol (1922-1984) [30]
 1859. Krywoszejew, Maciej [30]
 1860. Harentz, S.G. (fl. 1902) [30]
 1861. G.R. Ryt. [30]
 1862. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [30]
 1863. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [30]
 1864. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [29]
 1865. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [29]
 1866. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [29]
 1867. Leybach, Joseph(1817-1891) [29]
 1868. Bizet, Georges (1838-1875) [29]
 1869. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [29]
 1870. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [29]
 1871. Rober, F. H.r. Ryt. [29]
 1872. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [29]
 1873. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [29]
 1874. Marylski, Antoni (1865-1932) [29]
 1875. Liliental, Stanisława (1897-1988) [29]
 1876. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [29]
 1877. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [29]
 1878. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [29]
 1879. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [29]
 1880. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [29]
 1881. Fischer, Ludwig (1905-1947) [29]
 1882. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [29]
 1883. Puławski, Antoni (1856-1931) [28]
 1884. Zandman, Jan (1802-1841) [28]
 1885. Voss, Charles (1815-1882) [28]
 1886. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [28]
 1887. Bohm, Carl (1844-1920) [28]
 1888. Wano, K. [28]
 1889. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [28]
 1890. Péreyra, Charles [28]
 1891. Pilich, Michał [28]
 1892. Nowacki, Łukasz [28]
 1893. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [28]
 1894. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [28]
 1895. Giller, Honorata [28]
 1896. Einert, Teodor (1828-1866) [28]
 1897. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [27]
 1898. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [27]
 1899. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [27]
 1900. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [27]
 1901. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [27]
 1902. Ziegler; Droste [27]
 1903. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [27]
 1904. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [27]
 1905. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [27]
 1906. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [27]
 1907. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [27]
 1908. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [27]
 1909. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [27]
 1910. Kaliszewski, L. [27]
 1911. K.P. [27]
 1912. Hertz, Teodor (1822-1884) [27]
 1913. Amator [27]
 1914. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [26]
 1915. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [26]
 1916. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [26]
 1917. Štejnberg, Mihail Karlovič [26]
 1918. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [26]
 1919. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1920. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [26]
 1921. Szymański, Ludwik [26]
 1922. Strzelecki, Edward (1894-1967) [26]
 1923. Stanisławowa Gawrońska [26]
 1924. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [26]
 1925. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 1926. Jaroński, Feliks (1823-1895) [26]
 1927. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 1928. Wąsowski, B. Ryt. [25]
 1929. Konrad. Fot. [25]
 1930. Sosiński, J. Ryt. [25]
 1931. Massenet, Jules (1842-1912) [25]
 1932. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [25]
 1933. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [25]
 1934. Sawiński, F. M. [25]
 1935. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [25]
 1936. Lazzerini, Gustavo [25]
 1937. Kapliński, Julian [25]
 1938. Czajewski Wiktor [25]
 1939. Biart, Lucyan (1828-1897) [25]
 1940. Archibald, M. [25]
 1941. Antoszewicz, S.[tanisław] [25]
 1942. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [24]
 1943. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [24]
 1944. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [24]
 1945. Kluczewski, M. Ryt. [24]
 1946. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [24]
 1947. Dietrich, Moritz (1816-1887) [24]
 1948. A...... Z....li [24]
 1949. Štejman, S. A. [24]
 1950. Tuszyński, Antoni L. [24]
 1951. Tarczyński, Józef (1841-1897) [24]
 1952. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [24]
 1953. Porowski, Marceli (1894-1963) [24]
 1954. Meisser [24]
 1955. Kűbler. Ryt. [24]
 1956. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [24]
 1957. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [24]
 1958. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 1959. M. R. Rys. [23]
 1960. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [23]
 1961. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [23]
 1962. Herman, Maria (1803-1830) [23]
 1963. Florimo, Francesco (1800-1888) [23]
 1964. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [23]
 1965. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [23]
 1966. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [23]
 1967. T.B. [23]
 1968. Szymański, Ludwik (?-?) [23]
 1969. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [23]
 1970. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [23]
 1971. Młodzież Zarzewiacka [23]
 1972. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [23]
 1973. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [23]
 1974. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [23]
 1975. Ligber. Szty. [23]
 1976. Kotuliński, Andrzej [23]
 1977. Jezierski, J. [23]
 1978. Galle, Henryk (1872-1948) [23]
 1979. Derengowski, Jan [23]
 1980. David, Félicien César(1810-1876) [23]
 1981. Cymerman, Leon (1876-1964) [23]
 1982. Borowy, Wacław (1890-1950) [23]
 1983. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [22]
 1984. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [22]
 1985. Vorbond, Wanda (?-1939) [22]
 1986. Szyszko, Donat (1709 1773) [22]
 1987. Ries, Franz (1846-1932) [22]
 1988. Niezależna Partia Chłopska [22]
 1989. Marx, Emil (?-?) [22]
 1990. Loos, Vincent Angelo [22]
 1991. Lecocq, Charles (1832-1918) [22]
 1992. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [22]
 1993. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 1994. Fiszer, Carolina [22]
 1995. Feldman, J. [22]
 1996. Cirina, J. A. [22]
 1997. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [21]
 1998. Marconi, Władysław (1848-1915) [21]
 1999. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [21]
 2000. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [21]
 2001. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [21]
 2002. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 2003. Samselski, Marek. Red. [21]
 2004. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [21]
 2005. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [21]
 2006. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [21]
 2007. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [21]
 2008. Lorens, Carl (1851-1909) [21]
 2009. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [21]
 2010. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [21]
 2011. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [21]
 2012. Gay, Byron (1886-1945) [21]
 2013. Eibl, Piotr (?-1886) [21]
 2014. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [21]
 2015. Charchillac, Berthet de [21]
 2016. Budkowski, Henryk(1879-1928) [21]
 2017. Gibs, Joe [20]
 2018. [Urząd m. st. Warszawy] [20]
 2019. Zeller, Carl (1842-1898) [20]
 2020. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [20]
 2021. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [20]
 2022. M. K. Ryt. [20]
 2023. Lange, Gustav (1830-1899) [20]
 2024. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [20]
 2025. E. N. Ryt. [20]
 2026. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [20]
 2027. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [20]
 2028. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [20]
 2029. Lilpop, Marian [20]
 2030. Ligber, F. Szty. [20]
 2031. Leybach, Joseph (1817-1891) [20]
 2032. Krogulski, Władysław(1843-1934) [20]
 2033. Klein, Kazimierz (1871-1927) [20]
 2034. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [20]
 2035. Depret, Maurice (18..-1933) [20]
 2036. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [20]
 2037. Czajkowski. W. Ryt. [20]
 2038. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [20]
 2039. Bielicka, Eugenia [20]
 2040. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [19]
 2041. A. R. Ryt. [19]
 2042. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [19]
 2043. Steiman, S. [19]
 2044. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [19]
 2045. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [19]
 2046. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [19]
 2047. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [19]
 2048. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [19]
 2049. Krzyżanowska, Celina [19]
 2050. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [19]
 2051. Jaworski, Lesław (1882-1929) [19]
 2052. Jackowski, Aleksander [19]
 2053. Gajewski, Adrian [19]
 2054. Furuhjelm, J. (muzyka) [19]
 2055. Emer, Lucjan [19]
 2056. Dembiński, Czesław [19]
 2057. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [19]
 2058. Budapest Lengyel-Egylet [19]
 2059. Arezzo, Pierre (18..-1972) [19]
 2060. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [18]
 2061. Zajkowski, A. Ryt. [18]
 2062. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [18]
 2063. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [18]
 2064. Schonberger, John (1892-1983) [18]
 2065. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2066. Ptaszyńska, Joanna [18]
 2067. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [18]
 2068. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [18]
 2069. Muzeum Historyczne w Goteborgu [18]
 2070. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [18]
 2071. Lewinger, Władysław (1874-1943) [18]
 2072. Koschmider, Edmund [18]
 2073. Grupa Legionistów [18]
 2074. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [18]
 2075. B. B. Ryt. [18]
 2076. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [17]
 2077. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [17]
 2078. Lange, Gustav(1830-1899) [17]
 2079. Ćwiklicz, Bolesław [17]
 2080. par Ketterer [17]
 2081. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [17]
 2082. Wagner, Richard (1813-1883) [17]
 2083. Uhry, M. [17]
 2084. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [17]
 2085. Salabert, Francis (1884-1946) [17]
 2086. Potocki, Antoni (1867-1939) [17]
 2087. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [17]
 2088. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [17]
 2089. Karoli, W. [17]
 2090. K. Ryt. [17]
 2091. Jan Mieczkowski (1830-1889) [17]
 2092. Hiller, Karol (1891-1939) [17]
 2093. Gnus, Ryta (1881-19..) [17]
 2094. Eilenberg, Richard(1848-1925). [17]
 2095. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [17]
 2096. Bogacki, S. Fot. [17]
 2097. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [17]
 2098. Bachelbusch, T. Ryt. [17]
 2099. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [17]
 2100. Orion. Fot. [16]
 2101. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [16]
 2102. Lassen, Eduard(1830-1904) [16]
 2103. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [16]
 2104. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2105. [s.n.] [16]
 2106. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [16]
 2107. W. K. [16]
 2108. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [16]
 2109. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [16]
 2110. Siegrist, Piotr [16]
 2111. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [16]
 2112. Orthwein, Ludwik [16]
 2113. Muzeum miasta Belgradu [16]
 2114. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2115. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [16]
 2116. Lozano, Vicente [16]
 2117. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [16]
 2118. Lassen, Eduard (1830-1904) [16]
 2119. Kątski, Antoni(1817-1889) [16]
 2120. Herzberg, Antoni (1825-19..) [16]
 2121. Hervé (1825-1892) [16]
 2122. Garat, Pierre (1762-1823) [16]
 2123. Fiedler. Ryt. [16]
 2124. Farkas, Miska (1829-1890) [16]
 2125. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [16]
 2126. Brodowski, Kazimierz (?-?) [16]
 2127. Borawski, Władysław (1892-1970) [16]
 2128. Bobiński, Henryk (1861-1914) [16]
 2129. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [16]
 2130. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [15]
 2131. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [15]
 2132. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [15]
 2133. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [15]
 2134. Offenbach, Jacques (1819-1880) [15]
 2135. Obuchowicz, Henryk [15]
 2136. Missler, B. T. [15]
 2137. Miller, Karol (1819-1889) [15]
 2138. Miller, Jan Nepomucen [15]
 2139. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [15]
 2140. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [15]
 2141. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [15]
 2142. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2143. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [15]
 2144. Klimowicz, Ignacy [15]
 2145. Kataszek, Szymon(1898-1943) [15]
 2146. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [15]
 2147. Joyce, Archibald (1873-1963) [15]
 2148. Godfrey, Charles (1839-1919) [15]
 2149. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [15]
 2150. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [15]
 2151. Dawidowa, Helena [15]
 2152. Carulli, Gustavo (1801-1876) [15]
 2153. Bockhann, F. [15]
 2154. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [15]
 2155. Biske, Karol (1863-1928) [15]
 2156. Arslan M. [15]
 2157. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [14]
 2158. K.W. Ryt. [14]
 2159. K.N. Ryt. [14]
 2160. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [14]
 2161. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [14]
 2162. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [14]
 2163. Sosnkowski, Józef (?-?) [14]
 2164. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [14]
 2165. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [14]
 2166. Richards, Brinley (1819-1885) [14]
 2167. Radwan, August [14]
 2168. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [14]
 2169. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [14]
 2170. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [14]
 2171. Monckton, Lionel (1861-1924) [14]
 2172. Lange, Gustav (1830-1889) [14]
 2173. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [14]
 2174. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [14]
 2175. Kafka, Johann (1819-1886) [14]
 2176. Jedna z uczennic [pseud.] [14]
 2177. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [14]
 2178. Henrion, Paul (1819-1901) [14]
 2179. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [14]
 2180. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [14]
 2181. Finck, Herman (1872-1939) [14]
 2182. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [14]
 2183. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [14]
 2184. Behr, Franz (1837-1898) [14]
 2185. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [13]
 2186. Koło Medyków S. U. W. [13]
 2187. Eilenberg, Richard (1848-1925) [13]
 2188. Wysoki[ński], K. Ryt. [13]
 2189. Wieniawski, Józef (1837-1912) [13]
 2190. Urbanowicz, Szymon [13]
 2191. Treter, Bohdan (1886-1945) [13]
 2192. Szkoła Główna Warszawska [13]
 2193. Sawiczewski, S. [13]
 2194. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [13]
 2195. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [13]
 2196. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [13]
 2197. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [13]
 2198. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [13]
 2199. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [13]
 2200. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 2201. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [13]
 2202. Jacobi, Victor(1809-1892) [13]
 2203. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [13]
 2204. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [13]
 2205. Bayer, Josef (1852-1913) [13]
 2206. Arnaud, Etienne (1807-1863) [13]
 2207. Niecz, Krzysztof. Fot. [12]
 2208. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [12]
 2209. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [12]
 2210. Hünten, Franz(1793-1878) [12]
 2211. Bielecki, C. [12]
 2212. Śliwiński, Jan (1830-1893) [12]
 2213. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [12]
 2214. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [12]
 2215. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [12]
 2216. Suszczyński, Jan [12]
 2217. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [12]
 2218. Rober, F. H. Ryt. [12]
 2219. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [12]
 2220. Radzimiński, Bronisław [12]
 2221. R. P. [12]
 2222. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [12]
 2223. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [12]
 2224. Pokorny, [Jan]. Ryt. [12]
 2225. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [12]
 2226. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [12]
 2227. Max, Józef (?-?) [12]
 2228. Lewski , I. [12]
 2229. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 2230. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [12]
 2231. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [12]
 2232. Kondracki, W. Fot. [12]
 2233. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [12]
 2234. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [12]
 2235. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [12]
 2236. Herz, Henri(1803-1888) [12]
 2237. Herbert, Theodor(1822-1891) [12]
 2238. Gnatkowski, Adam [12]
 2239. Ganne, Louis (1862-1923) [12]
 2240. Erhard, Carl [12]
 2241. Dubois, Théodore (1837-1924) [12]
 2242. Dietrich, Moritz(1816-1887) [12]
 2243. Di Donato, Carlo [12]
 2244. Delahaye, Edward. Ryt. [12]
 2245. Betcher, Jan C. [12]
 2246. Wohlfahrt, A. [11]
 2247. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [11]
 2248. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [11]
 2249. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2250. Lucas, Napoleon(1822-1884) [11]
 2251. Le Couppey, Felix(1811-1887) [11]
 2252. Lam, Stanisław (1891-1965) [11]
 2253. Lack, Théodore(1846-1921) [11]
 2254. Labitzky, Joseph (1802-1881) [11]
 2255. Krug, Diederich (1821-1880) [11]
 2256. Kossakowska, Wanda [11]
 2257. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [11]
 2258. K. Z. Ryt. [11]
 2259. Jakobi, Zygmunt [11]
 2260. Gola, A. (muzyka) [11]
 2261. Godfrey, Daniel (1831-1903) [11]
 2262. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [11]
 2263. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [11]
 2264. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [11]
 2265. Dalla Casa, Louis [11]
 2266. Chodecki, Władysław [11]
 2267. Bouleau, H. de. [11]
 2268. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [10]
 2269. M.R. Ryt. [10]
 2270. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [10]
 2271. Zumpe, Edmund [10]
 2272. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [10]
 2273. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [10]
 2274. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [10]
 2275. Makowski, Henryk (1933-) [10]
 2276. Kóźmiński, T. B. [10]
 2277. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [10]
 2278. Kowalski, Leon (1870-1937) [10]
 2279. Kadler, Ludwik (1838-1899) [10]
 2280. Jansenne, Louis (1809-1890) [10]
 2281. J. J. Ryt. [10]
 2282. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [10]
 2283. Fall, Leo (1873-1925) [10]
 2284. Ballach, A.[ndrzej] [10]
 2285. AWU [10]
 2286. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [9]
 2287. Łabęcki, Wiktor red. [9]
 2288. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [9]
 2289. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [9]
 2290. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [9]
 2291. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [9]
 2292. Kucz[yński], M. Ryt. [9]
 2293. Krajewski. Ryt. [9]
 2294. KK. Ryt. [9]
 2295. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [9]
 2296. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [9]
 2297. W.Z. Ryt. [9]
 2298. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 2299. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [9]
 2300. Lincke, Paul (1866-1946) [9]
 2301. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [9]
 2302. Krasuski, Stefan [9]
 2303. Golański, Jerzy [9]
 2304. A. S. Ryt. [9]
 2305. J.Ł. Ryt. [8]
 2306. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [8]
 2307. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [8]
 2308. Rudnicka, Monika [8]
 2309. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [8]
 2310. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [8]
 2311. J. S. Ryt. [8]
 2312. Bieniewski, T. Fot. [8]
 2313. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [8]
 2314. Olszewski, Czesław, fot. [7]
 2315. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [7]
 2316. Seiss, Isidor(1840-1905) [7]
 2317. Przyałgowski, Ignacy [7]
 2318. N[icz], E. Ryt. [7]
 2319. J.K. Ryt. [7]
 2320. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [7]
 2321. Wierciński, K. [7]
 2322. Walaszczak, Piotr [7]
 2323. Tirling, Zygmunt [7]
 2324. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [7]
 2325. Sztyft, Herman (1880- ) [7]
 2326. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2327. Prochaska, Anna [7]
 2328. Parafia św. Krzyża w Warszawie [7]
 2329. Mróz, Agnieszka [7]
 2330. Makomaski, Edmund [7]
 2331. Kucharska-Singh, Paulina [7]
 2332. Koman, Henryk (1824-1887) [7]
 2333. Kasiewicz, Alfred [7]
 2334. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [7]
 2335. Jasieński, Feliks (1861-1929) [7]
 2336. Dequin, Léon (18..-1937) [7]
 2337. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [7]
 2338. Maszyński, Julian (1847-1901) [6]
 2339. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [6]
 2340. A. K. Ryt. [6]
 2341. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [6]
 2342. Treter Mieczysław (1883-1943) [6]
 2343. Szydłowska, Grażyna [6]
 2344. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [6]
 2345. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [6]
 2346. Posttallé [6]
 2347. Paczóski, Julian [6]
 2348. P. D. Ryt. [6]
 2349. M. A. Ryt [6]
 2350. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [6]
 2351. Lisiak, Elżbieta [6]
 2352. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [6]
 2353. Krajewska, Julia. Ryt. [6]
 2354. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [6]
 2355. Klein, W. Ryt. [6]
 2356. J.J, Ryt. [6]
 2357. Grimm., A. Ryt. [6]
 2358. Gawęcki Witold (1911-1946) [6]
 2359. Czermak, Grażyna [6]
 2360. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [6]
 2361. Bar, E. Ryt. [6]
 2362. Ambrich, Magdalena [6]
 2363. Achtel, Aleksandra [6]
 2364. CAF [5]
 2365. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [5]
 2366. Żółtowski, A. [5]
 2367. Whiting, Richard A. (1891-1938) [5]
 2368. W. K. Ryt. [5]
 2369. Taubert. Ryt. [5]
 2370. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [5]
 2371. Suppé, Franz von (1819-1895) [5]
 2372. Reber, Henri (1807-1880) [5]
 2373. Raudny, Wacław [5]
 2374. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [5]
 2375. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [5]
 2376. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [5]
 2377. Lewandowski, Michał (kompozytor) [5]
 2378. Kucz, M. Ryt. [5]
 2379. G.S. Ryt. [5]
 2380. C.K. ryt. [5]
 2381. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [5]
 2382. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [4]
 2383. W.K. Ryt. [4]
 2384. W. B. Ryt. [4]
 2385. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [4]
 2386. Sosnowski, J. Ryt. [4]
 2387. Scassola, A.(18..-19..) [4]
 2388. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [4]
 2389. Reiss, N. [4]
 2390. Pyka, Henryk [4]
 2391. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [4]
 2392. Popp, Wilhelm(1828-1902) [4]
 2393. Pokorny. Ryt. [4]
 2394. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2395. Osborne, George Alexander (1806-1893) [4]
 2396. M.K. Ryt. [4]
 2397. Liszt, Ferenc(1811-1886) [4]
 2398. Konstanty. Fot. [4]
 2399. Jungmann, Albert(1824-1892) [4]
 2400. Chmielewski, Ignacy [4]
 2401. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [4]
 2402. Bazzini, Antonio(1818-1897) [4]
 2403. Audran, Edmond(1842-1901) [4]
 2404. A. G. Ryt. [4]
 2405. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [3]
 2406. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [3]
 2407. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [3]
 2408. Zagórska, W. Ryt. [3]
 2409. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [3]
 2410. Wiśniewski, Marceli [3]
 2411. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [3]
 2412. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [3]
 2413. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [3]
 2414. Wanda Z. Ryt. [3]
 2415. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [3]
 2416. Titel, Otto (18.. -1926) [3]
 2417. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [3]
 2418. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [3]
 2419. Schulhoff, Julius (1825-1898) [3]
 2420. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [3]
 2421. Rayski, Albin (1845-1921) [3]
 2422. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2423. Pallach, A. Ryt. [3]
 2424. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [3]
 2425. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2426. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [3]
 2427. Lubowski, Józef (1824-1855) [3]
 2428. Leschik, Konrad [3]
 2429. Lanner, Joseph (1801-1843) [3]
 2430. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [3]
 2431. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [3]
 2432. Kuczyński [3]
 2433. Kautecki, Antoni. [3]
 2434. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [3]
 2435. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [3]
 2436. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [3]
 2437. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [3]
 2438. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2439. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [3]
 2440. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [3]
 2441. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [3]
 2442. Głogowski, Tomasz(18..- ) [3]
 2443. Fall, Leo(1873-1925) [3]
 2444. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [3]
 2445. Ernest, Adam (1868-1926) [3]
 2446. Dziedzic, T. Ryt. [3]
 2447. Czibulka, Alphons(1842-1894) [3]
 2448. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [3]
 2449. Cichocki, Ks. [3]
 2450. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [3]
 2451. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [3]
 2452. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [3]
 2453. Bianchi, Emilio [3]
 2454. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [3]
 2455. Badia, Luigi(1819-1899) [3]
 2456. Bachmann, Georges(1848-1894) [3]
 2457. Aniela S. Ryt. [3]
 2458. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 2459. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [2]
 2460. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 2461. Zawadzki, W. Ryt. [2]
 2462. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [2]
 2463. Szwankowska, Hanna [2]
 2464. Szczepański, Sebastian [2]
 2465. Szczepański, Grzegorz [2]
 2466. Stanisław Krajewski (burmistrz) [2]
 2467. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2468. Niecz, K.,fot. [2]
 2469. Miernicki, Władysław,fot. [2]
 2470. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [2]
 2471. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [2]
 2472. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [2]
 2473. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [2]
 2474. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2475. Issakowitch, S.S. [2]
 2476. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [2]
 2477. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [2]
 2478. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [2]
 2479. Budkowski, Henryk (1879-1928) [2]
 2480. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [2]
 2481. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [2]
 2482. CAF, Komierowski, W.,fot. [1]
 2483. Sigismond i Ska. Fot. [1]
 2484. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 2485. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 2486. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 2487. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 2488. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 2489. Tadeusz Reind'l (1890- ) [1]
 2490. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 2491. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 2492. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 2493. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 2494. Oranowski, Wacław [1]
 2495. Olzacki, Sławomir. Fot. [1]
 2496. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 2497. Myślińska, Grażyna. Fot. [1]
 2498. Mendewski, Stanisław [1]
 2499. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 2500. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2501. Lefebvre, Casimir [1]
 2502. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2503. Fr. Błaszczak [1]
 2504. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2505. Drukarnia i Litografia "Jan Cotty" [1]
 2506. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2507. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2508. Mottl, Adam, fot. [0]
 2509. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [0]
 2510. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [0]
 2511. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [0]
 2512. Schiff, Józef. Fot. [0]
 2513. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [0]
 2514. Malmurowicz Bolesław. Fot. [0]
 2515. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [0]
 2516. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [0]
 2517. Zaborska, Anna. Fot. [0]
 2518. Skrobańsk, Z. Fot. [0]
 2519. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [0]
 2520. Atelier Rembrandt [0]
 2521. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [0]
 2522. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [0]
 2523. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [0]
 2524. Towarzystwo Miłośników Przyrody [0]
 2525. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [0]
 2526. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [0]
 2527. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2528. Piotr Laskauer i S-ka. [0]
 2529. Pichler, Jan. Ryt. [0]
 2530. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2531. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [0]
 2532. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [0]
 2533. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [0]
 2534. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [0]
 2535. Krudowski, Józef [0]
 2536. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [0]
 2537. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [0]
 2538. Ken, Aleksander (1828-1874) [0]
 2539. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [0]
 2540. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [0]
 2541. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [0]
 2542. Drukarnia Polska (Poznań) [0]

Więcej statystyk...