polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 62201

Obecnie czytających: 77

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 8356149

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Ministerstwo Oświaty [370]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [109]
 16. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [107]
 17. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 18. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [100]
 19. Związek Patriotów Polskich [96]
 20. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 21. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [88]
 22. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [64]
 23. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 24. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [62]
 25. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 26. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 27. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [49]
 28. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 29. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 30. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 31. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 32. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 33. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 34. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 35. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [45]
 36. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 37. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 38. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 39. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 40. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 41. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 42. Brandel, Konrad (1838-1920) [35]
 43. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 44. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 45. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [34]
 46. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 47. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 48. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 49. Główny Urząd Statystyczny [30]
 50. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [29]
 51. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [29]
 52. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 53. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 54. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 55. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [28]
 56. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 57. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 58. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 59. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [24]
 60. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 61. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 62. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 63. A. Z. Ryt. [21]
 64. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 65. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 66. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 67. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 68. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 69. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [18]
 70. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 71. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 72. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 73. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 74. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 75. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [16]
 76. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 77. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 78. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [16]
 79. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 80. Jarmużyński, J. Ryt. [16]
 81. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 82. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [15]
 83. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 84. Karoli & Troczewski [15]
 85. Dębski, Michał [15]
 86. A. M. Ryt. [15]
 87. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [14]
 88. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 89. Sigismond. Fot. [14]
 90. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 91. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 92. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 93. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 94. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [13]
 95. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 96. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 97. P. B. Ryt. [13]
 98. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 99. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 100. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 101. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 102. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 103. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 104. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 105. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 106. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 107. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 108. Stefanow, Piotr [12]
 109. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 110. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 111. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 112. Dombrowski, Władysław [12]
 113. B. P. Ryt. [12]
 114. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 115. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 116. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [11]
 117. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 118. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 119. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 120. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 121. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 122. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 123. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 124. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 125. Zapolska Gabriela (1857-1921) [10]
 126. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 127. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 128. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 129. Kowalski, L. Fot. [10]
 130. J. H. Ryt. [10]
 131. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 132. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 133. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 134. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 135. Conrad. Fot. [10]
 136. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 137. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 138. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 139. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 140. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 141. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [9]
 142. Röber, H. Ryt. [9]
 143. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 144. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 145. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 146. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 147. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 148. Kneisel, August [9]
 149. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [9]
 150. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 151. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 152. Beyer, Karol (1818-1877) [9]
 153. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 154. Zarząd Miejski w Równem [8]
 155. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 156. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 157. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [8]
 158. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 159. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 160. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 161. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [8]
 162. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 163. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 164. K.K. Ryt. [8]
 165. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 166. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 167. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [8]
 168. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 169. ADAM. Ryt. [8]
 170. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 171. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 172. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 173. Walter. Ryt. [7]
 174. W. R. Ryt. [7]
 175. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 176. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 177. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 178. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 179. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 180. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 181. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 182. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [7]
 183. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 184. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [7]
 185. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 186. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 187. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 188. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 189. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 190. Baumann, R. Lit. [7]
 191. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 192. [Miethke, H. O.] [6]
 193. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 194. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 195. Winek, Włodzimierz (1956-) [6]
 196. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 197. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 198. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 199. Strauss, Johann (1825-1899) [6]
 200. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [6]
 201. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 202. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 203. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 204. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 205. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 206. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 207. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [6]
 208. Ministerstwo Kultury i Sztuki [6]
 209. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 210. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 211. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 212. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 213. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 214. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 215. M. R. Rys. [6]
 216. L. N. Ryt. [6]
 217. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 218. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [6]
 219. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 220. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 221. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 222. J. Ł. Ryt. [6]
 223. J. K. Ryt. [6]
 224. Hufsky [6]
 225. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 226. Gruziel, L. Fot. [6]
 227. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 228. E. G. Ryt. [6]
 229. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 230. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [6]
 231. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [6]
 232. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 233. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 234. [Granke, Stefan] [5]
 235. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 236. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 237. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 238. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 239. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 240. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 241. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 242. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 243. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 244. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 245. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 246. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 247. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 248. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 249. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [5]
 250. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 251. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 252. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 253. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 254. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 255. Orion. Fot. [5]
 256. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 257. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 258. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 259. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 260. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 261. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 262. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 263. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 264. Leliwa, Alfred [5]
 265. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 266. Kownacka, Maria (1894-1982) [5]
 267. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 268. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 269. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 270. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 271. Kapuściński, Piotr [5]
 272. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 273. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 274. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 275. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 276. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 277. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 278. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 279. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 280. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 281. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 282. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 283. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 284. "Orion" [5]
 285. Żeleński, Władysław (1837-1921) [4]
 286. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 287. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 288. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 289. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 290. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 291. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 292. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 293. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 294. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 295. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 296. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 297. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [4]
 298. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 299. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 300. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 301. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 302. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 303. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 304. Sosiński, I. Ryt. [4]
 305. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [4]
 306. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [4]
 307. Simcis, Gen [4]
 308. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 309. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 310. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 311. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 312. P.B. Ryt. [4]
 313. Osmański, Wojciech (1834-1908) [4]
 314. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 315. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 316. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 317. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 318. Namysłowski, Karol (1856-1925) [4]
 319. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [4]
 320. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 321. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [4]
 322. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 323. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 324. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 325. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 326. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 327. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 328. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 329. Krzyżanowski, K. [4]
 330. Krajewski, J. Ryt. [4]
 331. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [4]
 332. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 333. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 334. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 335. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 336. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 337. K.P. Ryt. [4]
 338. K. P. Ryt. [4]
 339. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 340. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 341. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 342. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 343. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 344. Gold, Artur (1897-1942) [4]
 345. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [4]
 346. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 347. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 348. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 349. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 350. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 351. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 352. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 353. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [4]
 354. Brochocki, B. Ryt. [4]
 355. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 356. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 357. Antykwarnia Warszawska [4]
 358. Achtel, Józef [4]
 359. A. R. Ryt. [4]
 360. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 361. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 362. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 363. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 364. Załęczny, Jolanta (1959- ) [3]
 365. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 366. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 367. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 368. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 369. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 370. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 371. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 372. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 373. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 374. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 375. Warszawski Lombard Miejski [3]
 376. Warnka, Jadwiga [3]
 377. W. C. Ryt. [3]
 378. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [3]
 379. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 380. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 381. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 382. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 383. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 384. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 385. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 386. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 387. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 388. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 389. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 390. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 391. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 392. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 393. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 394. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 395. Szczeciński, K. Fot. [3]
 396. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 397. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 398. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 399. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 400. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 401. S. A. Ryt. [3]
 402. Röber, G. Ryt. [3]
 403. Różański, M. Ryt. [3]
 404. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 405. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 406. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 407. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 408. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 409. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 410. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 411. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 412. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [3]
 413. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 414. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 415. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 416. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 417. Nowoszewski, Roman (1945-) [3]
 418. Nowialis [3]
 419. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 420. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 421. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [3]
 422. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 423. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 424. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 425. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 426. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 427. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 428. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 429. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 430. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 431. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 432. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 433. M.R. Ryt. [3]
 434. Liga Morska i Kolonialna [3]
 435. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 436. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 437. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 438. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 439. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 440. Krynicki, M. Lit. [3]
 441. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 442. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 443. Koroniarz [3]
 444. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 445. Kohn, Alfred. Red. [3]
 446. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [3]
 447. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 448. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 449. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 450. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 451. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 452. Jaugey, Jean [3]
 453. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 454. J.Ł. Ryt. [3]
 455. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 456. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 457. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 458. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 459. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 460. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 461. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 462. Gibs, Joe [3]
 463. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 464. Dąbrowski, Stanisław [3]
 465. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [3]
 466. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 467. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 468. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 469. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 470. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 471. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 472. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 473. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 474. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 475. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 476. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 477. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 478. Bauman, R. Lit. [3]
 479. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 480. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 481. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 482. "Orion". Fot. [3]
 483. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 484. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 485. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 486. [Łosiowa, Emilia] [2]
 487. [brak] [2]
 488. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 489. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 490. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 491. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 492. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 493. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 494. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 495. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 496. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 497. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 498. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 499. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 500. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 501. Zawadzki, Michał (1828-1887) [2]
 502. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 503. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 504. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [2]
 505. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 506. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 507. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [2]
 508. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 509. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 510. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 511. Wróblewski, K. [2]
 512. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 513. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 514. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 515. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 516. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 517. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 518. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 519. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 520. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 521. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 522. Warnkówna, Jadwiga [2]
 523. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 524. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 525. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 526. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 527. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [2]
 528. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 529. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 530. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 531. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 532. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 533. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 534. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 535. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 536. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 537. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 538. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [2]
 539. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 540. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 541. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 542. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 543. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 544. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 545. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 546. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 547. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 548. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 549. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [2]
 550. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 551. Surowiecki, Karol [2]
 552. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 553. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 554. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 555. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 556. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 557. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 558. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 559. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 560. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 561. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 562. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 563. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 564. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 565. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 566. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 567. Sosiński, J. Ryt. [2]
 568. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 569. Socha, Szczepan [2]
 570. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 571. Skornia-Roszij, Maria [2]
 572. Siekierski, Franciszek [2]
 573. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 574. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 575. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 576. Sedlaczek, Lech [2]
 577. Schumann, Robert(1810-1856) [2]
 578. Schubert, Franz (1797-1828) [2]
 579. Röber, F. H. Ryt. [2]
 580. Rzepko, Władysław (1854-1932) [2]
 581. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 582. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 583. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 584. Rumianek, Stanisław [2]
 585. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 586. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 587. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 588. Rada Regencyjna [2]
 589. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 590. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 591. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 592. Polska Macierz Szkolna [2]
 593. Pistyner, M. [2]
 594. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 595. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 596. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 597. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 598. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 599. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 600. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 601. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 602. N[icz], E. Ryt. [2]
 603. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 604. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 605. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 606. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 607. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 608. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 609. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 610. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [2]
 611. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 612. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 613. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 614. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 615. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 616. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 617. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 618. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 619. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 620. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 621. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 622. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 623. Malewicz, Jadwiga [2]
 624. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 625. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 626. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 627. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 628. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 629. M. K. Ryt. [2]
 630. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 631. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 632. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 633. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 634. L. K. [2]
 635. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 636. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 637. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 638. Kubełka, Ignacy [2]
 639. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 640. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 641. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 642. Krajewski. Ryt. [2]
 643. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 644. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 645. Kostka, J. [2]
 646. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 647. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 648. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 649. Konrad. Fot. [2]
 650. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 651. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 652. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 653. Komar, Józef [2]
 654. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 655. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 656. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 657. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 658. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 659. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 660. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 661. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 662. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [2]
 663. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 664. KK. Ryt. [2]
 665. K.W. Ryt. [2]
 666. K.N. Ryt. [2]
 667. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 668. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 669. Jezierski, J. Ryt. [2]
 670. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 671. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 672. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 673. J.K. Ryt. [2]
 674. J. Ł. [2]
 675. Instytut Spraw Społecznych [2]
 676. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 677. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 678. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 679. Hähle, G. Ryt. [2]
 680. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 681. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 682. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 683. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 684. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 685. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 686. Gounod, Charles François (1818-1893) [2]
 687. Gorazdowski, E. [2]
 688. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 689. Godard, Benjamin (1849-1895) [2]
 690. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 691. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 692. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 693. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 694. Frick, L. [2]
 695. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 696. Elkana, J. M. [2]
 697. E. N. Ryt. [2]
 698. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 699. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 700. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 701. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [2]
 702. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [2]
 703. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 704. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 705. Dietrich, Moritz(1816-1887) [2]
 706. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 707. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 708. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 709. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 710. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 711. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 712. Dancla, Charles(1817-1907) [2]
 713. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 714. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 715. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [2]
 716. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 717. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 718. Bykowski, Leon [2]
 719. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 720. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 721. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 722. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 723. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 724. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 725. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 726. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [2]
 727. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 728. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 729. Biegański, B. Fot. [2]
 730. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 731. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 732. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 733. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 734. Baronowa X.Y.Z. [2]
 735. Banner, M. Red. [2]
 736. Automobilklub Warszawski [2]
 737. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 738. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2]
 739. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 740. A.T.T. [2]
 741. A. K. Ryt. [2]
 742. "Młoda Sztuka" [2]
 743. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 744. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 745. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 746. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 747. Żeleński, Władysław(1837-1921) [1]
 748. Żelaznowski, Andrzej [1]
 749. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 750. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 751. Štejman, S. A. [1]
 752. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 753. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 754. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 755. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 756. Śmigielska, Józefa [1]
 757. Śliwiński, Jan [1]
 758. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 759. Łączkowski Ludwik [1]
 760. Łączkowska Felicja [1]
 761. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 762. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 763. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 764. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 765. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 766. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 767. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 768. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 769. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 770. Łada, Kazimierz (1824-1871) [1]
 771. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 772. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 773. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 774. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 775. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 776. par Ketterer [1]
 777. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 778. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 779. il [1]
 780. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 781. [s.n.] [1]
 782. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 783. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 784. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 785. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 786. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 787. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 788. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 789. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 790. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 791. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 792. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 793. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 794. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 795. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 796. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 797. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 798. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 799. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 800. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 801. [Quirini, Edward] [1]
 802. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 803. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 804. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 805. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 806. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 807. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 808. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 809. [Omm, Peter] [1]
 810. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 811. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 812. [Mielnicki]. Fot. [1]
 813. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 814. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 815. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 816. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 817. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 818. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 819. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 820. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 821. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 822. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 823. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 824. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 825. [Grabiec (?-?)] [1]
 826. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 827. [Franck] [1]
 828. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 829. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 830. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 831. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 832. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 833. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 834. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 835. [Bielski, Szymon] [1]
 836. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 837. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 838. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 839. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 840. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 841. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 842. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 843. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 844. Związek Strzelecki [1]
 845. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 846. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 847. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 848. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 849. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 850. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 851. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 852. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 853. Związek Miast Polskich [1]
 854. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 855. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 856. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 857. Związek Katolicki [1]
 858. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 859. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 860. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 861. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 862. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 863. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 864. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 865. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 866. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 867. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 868. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 869. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 870. Ziegler; Droste [1]
 871. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 872. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 873. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 874. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 875. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 876. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 877. Zbyszewski [1]
 878. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 879. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 880. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 881. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 882. Zawadzki, Michał(1828-1887) [1]
 883. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 884. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 885. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 886. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 887. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 888. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 889. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 890. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 891. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 892. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [1]
 893. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 894. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 895. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 896. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 897. Zandman, Jan (1802-1841) [1]
 898. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 899. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 900. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 901. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 902. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 903. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 904. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 905. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 906. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 907. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 908. Zagórska, W. Ryt. [1]
 909. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 910. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 911. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 912. X. Y. Z. [1]
 913. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 914. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 915. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 916. Węgrzecki, S. [1]
 917. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 918. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 919. Wóycicka, Jadwiga [1]
 920. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 921. Wójcicki, Jerzy [1]
 922. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 923. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 924. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 925. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 926. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 927. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 928. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 929. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 930. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 931. Wyroba, Stefan [1]
 932. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 933. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 934. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 935. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 936. Wretowski, Paweł [1]
 937. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 938. Wołkiewicz, Hanna [1]
 939. Wołek, Adam [1]
 940. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 941. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 942. Wojnarowicz Weseła [1]
 943. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 944. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 945. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 946. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 947. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 948. Wizimirska, Barbara [1]
 949. Witkowski, Wincenty [1]
 950. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 951. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 952. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 953. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 954. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 955. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 956. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 957. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 958. Wilczek, Feliks [1]
 959. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 960. Wierzbowski, Theodorus [1]
 961. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 962. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 963. Wierciński, K. [1]
 964. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 965. Whiting, A. [1]
 966. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 967. Wesoły Wujaszek [1]
 968. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 969. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 970. Weinberg P. [1]
 971. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 972. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 973. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 974. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 975. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 976. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 977. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 978. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 979. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 980. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 981. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 982. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 983. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 984. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 985. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 986. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 987. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 988. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 989. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 990. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 991. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 992. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 993. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 994. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 995. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 996. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 997. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 998. Wano, K. [1]
 999. Wanda Z. Ryt. [1]
 1000. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1001. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [1]
 1002. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1003. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1004. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1005. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1006. Wahrendorff, O. [1]
 1007. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1008. W.Z. Ryt. [1]
 1009. W.K. Ryt. [1]
 1010. W. M. K. [1]
 1011. W. K. Ryt. [1]
 1012. W. K. [1]
 1013. W. B. Ryt. [1]
 1014. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1015. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1016. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1017. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1018. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1019. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1020. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1021. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1022. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1023. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1024. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1025. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1026. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1027. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1028. Uniwersytet Warszawski [1]
 1029. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1030. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1031. Uhry, M. [1]
 1032. Typiak, Piotr [1]
 1033. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1034. Twardzicki, Walery (1838-1902) [1]
 1035. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1036. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1037. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1038. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1039. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1040. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1041. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1042. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1043. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1044. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1045. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1046. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1047. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1048. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1049. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1050. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1051. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1052. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1053. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1054. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1055. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1056. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1057. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1058. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1059. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1060. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1061. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1062. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1063. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1064. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1065. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1066. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1067. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1068. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1069. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1070. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1071. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1072. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1073. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1074. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1075. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1076. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1077. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1078. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1079. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1080. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1081. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1082. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1083. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1084. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1085. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1086. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1087. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1088. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1089. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1090. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1091. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1092. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1093. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1094. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1095. Tor, Stanisław [1]
 1096. Tonioli, D. [1]
 1097. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1098. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1099. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1100. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1101. Tirling, Zygmunt [1]
 1102. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1103. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1104. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1105. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1106. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1107. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1108. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1109. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1110. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1111. Taubert. Ryt. [1]
 1112. Taube, Gustaw jr [1]
 1113. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [1]
 1114. Tarnacki, Józef. [1]
 1115. Tarnacki, Józef [1]
 1116. Tarczyński, Władysław [1]
 1117. T.B. [1]
 1118. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1119. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1120. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1121. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1122. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1123. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1124. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1125. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1126. Szymkiewicz, Józef [1]
 1127. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1128. Szymański, Ludwik [1]
 1129. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1130. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1131. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1132. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1133. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1134. Sznage. Ryt. [1]
 1135. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1136. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1137. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1138. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1139. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1140. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1141. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1142. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1143. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1144. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1145. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1146. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1147. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1148. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1149. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1150. Syrewicz, Xawery [1]
 1151. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1152. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1153. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1154. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1155. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1156. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1157. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1158. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1159. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1160. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1161. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1162. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1163. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1164. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1165. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1166. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1167. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1168. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1169. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1170. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1171. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1172. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1173. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1174. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1175. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1176. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1177. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1178. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1179. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1180. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1181. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1182. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1183. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1184. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1185. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1186. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1187. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1188. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1189. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1190. Steiman, S. [1]
 1191. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1192. Stecher, August (?-?) [1]
 1193. Stawiński. Ryt. [1]
 1194. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1195. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1196. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1197. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1198. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1199. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1200. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1201. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1202. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1203. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1204. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1205. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1206. Sosnkowski, Józef [1]
 1207. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1208. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1209. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1210. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1211. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1212. Snopek, Kazimierz [1]
 1213. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1214. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1215. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1216. Slaski, S. Ryt. [1]
 1217. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1218. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1219. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1220. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1221. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1222. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1223. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1224. Siemieński, Lucjan [1]
 1225. Siegrist, Piotr [1]
 1226. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1227. Siczyński, Walery [1]
 1228. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [1]
 1229. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1230. Sewer [1]
 1231. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1232. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1233. Schumann, Robert (1810-1856) [1]
 1234. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1235. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1236. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1237. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1238. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1239. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1240. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1241. Sawiński, F. M. [1]
 1242. Sawiczewski, S. [1]
 1243. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1244. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1245. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1246. Samselski, Marek. Red. [1]
 1247. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1248. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1249. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1250. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1251. Salinger, Zygmunt [1]
 1252. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1253. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1254. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1255. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1256. S. E. [1]
 1257. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1258. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1259. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1260. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1261. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1262. Rybicki, Anastazy [1]
 1263. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1264. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1265. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1266. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1267. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1268. Rudnicka, Monika [1]
 1269. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1270. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [1]
 1271. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1272. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1273. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1274. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1275. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1276. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1277. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1278. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1279. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1280. Roeber. H. Ryt. [1]
 1281. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1282. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1283. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1284. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1285. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1286. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1287. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1288. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1289. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1290. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1291. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1292. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1293. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1294. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1295. Rembiel, St. [1]
 1296. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1297. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1298. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1299. Reiss, N. [1]
 1300. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1301. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1302. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1303. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1304. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1305. Radzimiński, Bronisław [1]
 1306. Radoszewska, A. J. [1]
 1307. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1308. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1309. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1310. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1311. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1312. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1313. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1314. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1315. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1316. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1317. Péreyra, Charles [1]
 1318. Pécaut, Elie [1]
 1319. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1320. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1321. Pusch, Alois Maria de [1]
 1322. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1323. Puc, B[ronisław] [1]
 1324. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1325. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1326. Przyłęcki, Henryk [1]
 1327. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1328. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1329. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1330. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1331. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1332. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1333. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1334. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1335. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1336. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1337. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1338. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1339. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1340. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1341. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1342. Posttallé. [1]
 1343. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1344. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1345. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1346. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1347. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1348. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1349. Popielewski [1]
 1350. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1351. Pomian, E. [1]
 1352. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1353. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1354. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1355. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1356. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1357. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1358. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1359. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1360. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1361. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1362. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1363. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1364. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1365. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1366. Pokorny. Ryt. [1]
 1367. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1368. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1369. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1370. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1371. Podwiński, Stanisław [1]
 1372. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1373. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1374. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1375. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1376. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1377. Plewczyński, F. [1]
 1378. Plater, Karol [1]
 1379. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1380. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1381. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1382. Piotrowski, Andrzej [1]
 1383. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1384. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938). [1]
 1385. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1386. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1387. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1388. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1389. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1390. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1391. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1392. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1393. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1394. Piekacz, J. Fot. [1]
 1395. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1396. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1397. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1398. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1399. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1400. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1401. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1402. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1403. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1404. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1405. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1406. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1407. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1408. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1409. Pawłowski, Kalixt [1]
 1410. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1411. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1412. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1413. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1414. Pawe, L. [1]
 1415. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1416. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1417. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1418. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1419. Paprocki, Bartosz [1]
 1420. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1421. Pallach, A. Ryt. [1]
 1422. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1423. P. D. Ryt. [1]
 1424. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1425. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1426. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1427. Ostas, Marek [1]
 1428. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1429. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1430. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1431. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1432. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1433. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1434. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1435. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1436. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1437. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1438. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1439. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1440. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1441. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1442. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1443. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1444. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1445. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1446. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1447. Oborski, Florian (1839-1892) [1]
 1448. O liść dębu [1]
 1449. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [1]
 1450. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1451. Nowakowski, Bogdan [1]
 1452. Nowacki, Łukasz [1]
 1453. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1454. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [1]
 1455. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1456. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1457. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1458. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1459. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1460. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1461. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1462. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1463. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1464. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [1]
 1465. Niecz, Krzysztof. Fot. [1]
 1466. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1467. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1468. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1469. Nałęcz, Edward [1]
 1470. Naumann, Karl [1]
 1471. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1472. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1473. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1474. Naoczny świadek [1]
 1475. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1476. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1477. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1478. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1479. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1480. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1481. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1482. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1483. Ménil, Félicien de(1860-1930) [1]
 1484. Ménil, Félicien de (1860-1930) [1]
 1485. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1486. Myszkowska, Justyna [1]
 1487. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1488. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1489. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1490. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1491. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1492. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1493. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1494. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1495. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1496. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1497. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [1]
 1498. Motas, Maciej [1]
 1499. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1500. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [1]
 1501. Morżkowska, Antonina [1]
 1502. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1503. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1504. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1505. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1506. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1507. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1508. Montabone (Firenze) [1]
 1509. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1510. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1511. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1512. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1513. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1514. Miłkowski, Stanisław [1]
 1515. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1516. Missler, B. T. [1]
 1517. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1518. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1519. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1520. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1521. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1522. Miller, Jan Nepomucen [1]
 1523. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1524. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1525. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1526. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1527. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1528. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [1]
 1529. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1530. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1531. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1532. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1533. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1534. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1535. Mickiewicz, Izadora [1]
 1536. Mickiewicz, Dominik [1]
 1537. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1538. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1539. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1540. Meisser [1]
 1541. Medeksza, Antoni [1]
 1542. Małkowska, Grażyna [1]
 1543. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1544. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1545. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1546. Maël, Pierr. [1]
 1547. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1548. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1549. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1550. Max, Józef (?-?) [1]
 1551. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1552. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1553. Matrzak, Jerzy [1]
 1554. Marx, Emil (?-?) [1]
 1555. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1556. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1557. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1558. Marcinkowski, Piotr [1]
 1559. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1560. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1561. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1562. Makowski, Marek [1]
 1563. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1564. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1565. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1566. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1567. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1568. Mahomet II [1]
 1569. Magnus, Wiktor [1]
 1570. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1571. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1572. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1573. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1574. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1575. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1576. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1577. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1578. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1579. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1580. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1581. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1582. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1583. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1584. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1585. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1586. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1587. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1588. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1589. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1590. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1591. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1592. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1593. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1594. M.K. Ryt. [1]
 1595. M. A. Ryt [1]
 1596. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1597. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1598. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1599. Lozano, Vicente [1]
 1600. Loth, August (1869-1944) [1]
 1601. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1602. Loos, Vincent Angelo [1]
 1603. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1604. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1605. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1606. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1607. Lisicki, Roman [1]
 1608. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1609. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1610. Lilpop, Marian [1]
 1611. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [1]
 1612. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1613. Ligber. Szty. [1]
 1614. Ligber, F. Szty. [1]
 1615. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1616. Liciński Hipolit [1]
 1617. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1618. Leśniewska, B. [1]
 1619. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1620. Lewski , I. [1]
 1621. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1622. Lewinger, Władysław(1874-1943) [1]
 1623. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1624. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1625. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1626. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1627. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1628. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1629. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1630. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1631. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1632. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1633. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1634. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1635. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1636. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1637. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1638. Lazzerini, Gustavo [1]
 1639. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1640. Latoszek, Jacek [1]
 1641. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1642. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1643. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1644. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1645. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1646. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1647. Lange, Gustav(1830-1899) [1]
 1648. Lange, Gustav (1830-1899) [1]
 1649. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1650. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1651. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1652. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1653. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1654. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1655. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1656. Kűbler. Ryt. [1]
 1657. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1658. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1659. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1660. Kübler, Ryt. [1]
 1661. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1662. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1663. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1664. Kumidor, Zbigniew [1]
 1665. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1666. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1667. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1668. Kuczyński [1]
 1669. Kucz, M. Ryt. [1]
 1670. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1671. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1672. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1673. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1674. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1675. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [1]
 1676. Krzyżanowska, Celina [1]
 1677. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1678. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1679. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1680. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1681. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1682. Krywoszejew, Maciej [1]
 1683. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1684. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1685. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1686. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1687. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1688. Krogulski, Władysław (1843-1934) [1]
 1689. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1690. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1691. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1692. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1693. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1694. Krasuski, Stefan [1]
 1695. Krasowska Helena [1]
 1696. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1697. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1698. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1699. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1700. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1701. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1702. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1703. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1704. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1705. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1706. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1707. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1708. Kozłowski, Jan J. [1]
 1709. Kozyra, Anna [1]
 1710. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1711. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1712. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1713. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1714. Kowalewski, T. [1]
 1715. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1716. Kowala, G. [1]
 1717. Kotuliński, Andrzej [1]
 1718. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1719. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [1]
 1720. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [1]
 1721. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1722. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1723. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1724. Koschmider, Edmund [1]
 1725. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1726. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1727. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1728. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1729. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1730. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 1731. Konstanty. Fot. [1]
 1732. Konopnicki, Jan [1]
 1733. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1734. Koniński, Kazimierz [1]
 1735. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1736. Kondracki, W. Fot. [1]
 1737. Kondor, Ernst. [1]
 1738. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 1739. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1740. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1741. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1742. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1743. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1744. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1745. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1746. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1747. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1748. Komitet Budowy Pomników [1]
 1749. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1750. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1751. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1752. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1753. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1754. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1755. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1756. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1757. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1758. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1759. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1760. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1761. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1762. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1763. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1764. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1765. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1766. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1767. Klein, W. Ryt. [1]
 1768. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1769. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1770. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1771. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1772. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1773. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1774. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1775. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1776. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1777. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 1778. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1779. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 1780. Kautecki, Antoni [1]
 1781. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1782. Kasterska, Maria [1]
 1783. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1784. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1785. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [1]
 1786. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1787. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1788. Karoli, W. [1]
 1789. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [1]
 1790. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 1791. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 1792. Kapuscinski, Petr [1]
 1793. Kapliński, Julian [1]
 1794. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 1795. Kapituła Odznaki [1]
 1796. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 1797. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 1798. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 1799. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 1800. Kaliszewski, L. [1]
 1801. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 1802. Kaczyński, Witold [1]
 1803. Kaczmarski, S. [1]
 1804. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 1805. K.P. [1]
 1806. K. Z. Ryt. [1]
 1807. K. Ryt. [1]
 1808. K. M. Ryt. [1]
 1809. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 1810. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 1811. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 1812. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 1813. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 1814. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 1815. Jotes [1]
 1816. Jonzeck, Waldemar [1]
 1817. Jeżowski, M [1]
 1818. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 1819. Jezierski, J. [1]
 1820. Jeske, August (1836-1875) [1]
 1821. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 1822. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 1823. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 1824. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 1825. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 1826. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 1827. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 1828. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 1829. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 1830. Jarmużyński, J. [1]
 1831. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 1832. Janusz [1]
 1833. Janowski, Benon (1873-) [1]
 1834. Jankowski, Józef [1]
 1835. Jankiewicz, Stanisław [1]
 1836. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 1837. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 1838. Janczewski, S. Red. [1]
 1839. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 1840. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 1841. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 1842. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [1]
 1843. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 1844. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 1845. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 1846. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 1847. Jackowski, Aleksander [1]
 1848. Jachowiczowa, Antonina [1]
 1849. Jabłoński, Tadeusz [1]
 1850. J.J, Ryt. [1]
 1851. J. Z. [1]
 1852. J. S. Ryt. [1]
 1853. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1854. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1855. J. J. Ryt. [1]
 1856. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 1857. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 1858. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 1859. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 1860. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 1861. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 1862. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 1863. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 1864. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 1865. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 1866. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 1867. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 1868. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 1869. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 1870. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 1871. Hyodo, Nagao [1]
 1872. Huzarski, Jerzy [1]
 1873. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 1874. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 1875. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 1876. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 1877. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 1878. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 1879. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 1880. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 1881. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 1882. Hervé (1825-1892) [1]
 1883. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 1884. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 1885. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 1886. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 1887. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 1888. Heck, Walerian [1]
 1889. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 1890. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 1891. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 1892. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 1893. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 1894. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 1895. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 1896. Haehle. Ryt. [1]
 1897. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 1898. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 1899. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1]
 1900. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 1901. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 1902. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 1903. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 1904. Gąsiorowska, Natalja [1]
 1905. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 1906. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 1907. Górska, Maria. Red. [1]
 1908. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 1909. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 1910. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 1911. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 1912. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 1913. Grynfeld, Bronisława [1]
 1914. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 1915. Grupa Legionistów [1]
 1916. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 1917. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 1918. Grossman, Ludwik(1835-1915) [1]
 1919. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 1920. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 1921. Grimm., A. Ryt. [1]
 1922. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 1923. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 1924. Grajnert, Józef [1]
 1925. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 1926. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 1927. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 1928. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 1929. Gołębiewska, Wanda [1]
 1930. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 1931. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 1932. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 1933. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 1934. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 1935. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 1936. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 1937. Gold, Artur (1897-1943) [1]
 1938. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 1939. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [1]
 1940. Godfrey, Charles(1839-1919) [1]
 1941. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 1942. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 1943. Giraud, Paul [1]
 1944. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 1945. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 1946. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 1947. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 1948. Giller, Honorata [1]
 1949. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 1950. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 1951. Gierczyńska, Joanna [1]
 1952. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 1953. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 1954. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 1955. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 1956. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 1957. Gebhard, podporucznik [1]
 1958. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 1959. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 1960. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 1961. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 1962. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 1963. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [1]
 1964. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 1965. Ganne, Louis(1862-1923) [1]
 1966. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 1967. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 1968. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 1969. G.S. Ryt. [1]
 1970. G.R. Ryt. [1]
 1971. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 1972. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 1973. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 1974. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 1975. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 1976. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 1977. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 1978. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 1979. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 1980. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 1981. Florimo, Francesco(1800-1888) [1]
 1982. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 1983. Fiszer, Carolina [1]
 1984. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 1985. Filipiak, Grzegorz [1]
 1986. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 1987. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 1988. Field, John (1782-1837) [1]
 1989. Fiedler. Ryt. [1]
 1990. Feuerstein Władysław [1]
 1991. Feldman, J. [1]
 1992. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 1993. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 1994. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 1995. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 1996. Fabiszewski, M. [1]
 1997. F. K. Ryt. [1]
 1998. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 1999. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2000. Erhard, Carl [1]
 2001. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2002. Emer, Lucjan [1]
 2003. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2004. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2005. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2006. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2007. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2008. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2009. Egloff, Jerzy [1]
 2010. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2011. Edgeworth, Maria [1]
 2012. E. S. [1]
 2013. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2014. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2015. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2016. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2017. Dénoix, Victorin [1]
 2018. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2019. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2020. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2021. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2022. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2023. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2024. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2025. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2026. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2027. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2028. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2029. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2030. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2031. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2032. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2033. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2034. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2035. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2036. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2037. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2038. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2039. Dom ks. Boduena [1]
 2040. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2041. Dobrski, Konrad [1]
 2042. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2043. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [1]
 2044. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2045. Di Donato, Carlo [1]
 2046. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2047. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2048. Derengowski, Jan [1]
 2049. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2050. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2051. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2052. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2053. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2054. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2055. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2056. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2057. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2058. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2059. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2060. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2061. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2062. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2063. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2064. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2065. Dembiński, Czesław [1]
 2066. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2067. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2068. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2069. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2070. Dawidowa, Helena [1]
 2071. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2072. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2073. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2074. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2075. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2076. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2077. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2078. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2079. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2080. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2081. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2082. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2083. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2084. Czerwiński, Franciszek [1]
 2085. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 2086. Czerny, Carl(1791-1857) [1]
 2087. Czerniawski, Jan [1]
 2088. Czermański, Zdzisław [1]
 2089. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2090. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2091. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2092. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2093. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2094. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2095. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2096. Czaki, Klementyna [1]
 2097. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2098. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2099. Czajewski Wiktor [1]
 2100. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2101. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2102. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2103. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2104. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2105. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2106. Cirina, J. A. [1]
 2107. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2108. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2109. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2110. Cichocki, Ks. [1]
 2111. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2112. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2113. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [1]
 2114. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2115. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2116. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2117. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2118. Chojnacki, Henryk(1817-1894) [1]
 2119. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2120. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2121. Chmielewska, Halina [1]
 2122. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2123. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 2124. Charszewski, Ignacy [1]
 2125. Charchillac, Berthet de [1]
 2126. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2127. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2128. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2129. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2130. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2131. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2132. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2133. C.K. ryt. [1]
 2134. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2135. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2136. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2137. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2138. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2139. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2140. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2141. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2142. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2143. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2144. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2145. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2146. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2147. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2148. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2149. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2150. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [1]
 2151. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2152. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2153. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2154. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2155. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2156. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2157. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2158. Brauman, Władysław [1]
 2159. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2160. Borucki, Juliusz [1]
 2161. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2162. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2163. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2164. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2165. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2166. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2167. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2168. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2169. Bojarska, Stefanja [1]
 2170. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2171. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2172. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [1]
 2173. Bogacki, S. Fot. [1]
 2174. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2175. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2176. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2177. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2178. Bobiński, Antoni [1]
 2179. Bloch, Jan (1836-1902) [1]
 2180. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2181. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2182. Bizet, Georges(1838-1875) [1]
 2183. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2184. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2185. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2186. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2187. Bio [pseud.] [1]
 2188. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2189. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2190. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2191. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2192. Bielicka, Eugenia [1]
 2193. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2194. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2195. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2196. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2197. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2198. Biblioteka Narodowa [1]
 2199. Biblioteka Kórnicka [1]
 2200. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2201. Bełza, Władysław (1847-1913) [1]
 2202. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2203. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2204. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2205. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2206. Berens, Hermann (1826-1880) [1]
 2207. Bellini, Vincenzo(1801-1835) [1]
 2208. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [1]
 2209. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2210. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2211. Bayer, Josef(1852-1913) [1]
 2212. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2213. Baude, K. [1]
 2214. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2215. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2216. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2217. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2218. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2219. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2220. Baracz, A. P. [1]
 2221. Bar, E. Ryt. [1]
 2222. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2223. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2224. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2225. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2226. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2227. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2228. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2229. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2230. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2231. Babiński, Wacław [1]
 2232. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2233. B.O. Ryt. [1]
 2234. B. B. Ryt. [1]
 2235. Aut. [1]
 2236. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2237. Arslan M. [1]
 2238. Arnold, E. J. [1]
 2239. Arnaud, Étienne [1]
 2240. Armia Krajowa [1]
 2241. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2242. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2243. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2244. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2245. Archibald, M. [1]
 2246. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2247. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2248. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [1]
 2249. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2250. Aniela S. Ryt. [1]
 2251. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2252. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2253. Amator [1]
 2254. Alkar [pseud.] [1]
 2255. Al. Pow. [1]
 2256. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2257. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2258. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2259. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2260. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2261. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2262. AWU [1]
 2263. ADAM [1]
 2264. A...... Z....li [1]
 2265. A. Z. [1]
 2266. A. W. Ryt. [1]
 2267. A. S. Ryt. [1]
 2268. A. G. Ryt. [1]
 2269. A. C. Ryt. [1]
 2270. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2271. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2272. - [1]
 2273. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [91103]
 2. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [19114]
 3. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [16972]
 4. Ministerstwo Oświaty [14467]
 5. Prus, Bolesław (1847-1912) [14208]
 6. Bobiński, Antoni [14025]
 7. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [12417]
 8. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [11698]
 9. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [11613]
 10. Załęczny, Jolanta (1959- ) [9311]
 11. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [8963]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [8943]
 13. Pocztowa Kasa Oszczędności [8323]
 14. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [7986]
 15. Gawkowski, Robert (1962- ) [7520]
 16. Główny Urząd Statystyczny [7183]
 17. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [7174]
 18. Wojewódzki Urząd Statystyczny [7149]
 19. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [6935]
 20. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [6745]
 21. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [6740]
 22. Verne, Jules (1828-1905) [6630]
 23. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [6502]
 24. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [5901]
 25. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [5579]
 26. Arct, Michał (1840-1916) [5354]
 27. Krajowe Biuro Statystyczne [4871]
 28. Egloff, Jerzy [4494]
 29. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4246]
 30. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [4240]
 31. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [4073]
 32. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [3899]
 33. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3559]
 34. Antykwarnia Warszawska [3362]
 35. Baracz, A. P. [3358]
 36. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [3325]
 37. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [3315]
 38. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3285]
 39. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3246]
 40. Maliszewski, Jerzy (?-?) [3142]
 41. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [3107]
 42. Urząd Statystyczny w Warszawie [3100]
 43. Jaugey, Jean [2894]
 44. Winek, Włodzimierz (1956-) [2843]
 45. Osiński, Alojzy (1770-1842) [2821]
 46. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2795]
 47. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [2642]
 48. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [2637]
 49. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [2502]
 50. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [2497]
 51. Łoza, Stanisław (1888-1956) [2437]
 52. Skarga, Piotr (1536-1612) [2414]
 53. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [2394]
 54. Magistrat m.st. Warszawy [2377]
 55. Röber, H. Ryt. [2345]
 56. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [2325]
 57. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [2277]
 58. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2236]
 59. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [2112]
 60. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [2091]
 61. Brandel, Konrad (1838-1920) [2050]
 62. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [2014]
 63. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [2005]
 64. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1983]
 65. Estreicher, Karol (1827-1908) [1969]
 66. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1939]
 67. Kapuściński, Piotr [1927]
 68. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [1901]
 69. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [1850]
 70. Papierowski, Andrzej Jerzy [1834]
 71. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [1809]
 72. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [1801]
 73. Starzyński, Stefan (1893-1939) [1766]
 74. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [1745]
 75. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1733]
 76. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [1715]
 77. Górska, Halina (1898-1942) [1662]
 78. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1662]
 79. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [1656]
 80. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [1656]
 81. Kneisel, August [1654]
 82. Smoleński, Władysław (1851-1926) [1645]
 83. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [1639]
 84. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [1631]
 85. Związek Patriotów Polskich [1600]
 86. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1594]
 87. Frączek, Ireneusz (1969- ) [1589]
 88. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1576]
 89. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1537]
 90. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [1498]
 91. Miejskie Biuro Statystyczne [1487]
 92. Zieliński, Jarosław (1958- ) [1480]
 93. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [1468]
 94. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [1426]
 95. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1424]
 96. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1415]
 97. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [1408]
 98. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1397]
 99. Muzeum Narodowe (Warszawa) [1392]
 100. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [1358]
 101. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1355]
 102. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1341]
 103. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1340]
 104. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1302]
 105. Popowski, S. [1276]
 106. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1269]
 107. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1259]
 108. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1247]
 109. Małecki, Antoni (1821-1913) [1246]
 110. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1235]
 111. Beyer, Karol (1818-1877) [1230]
 112. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [1213]
 113. Tretiak, Józef (1841-1923) [1210]
 114. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1207]
 115. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1207]
 116. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1206]
 117. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1206]
 118. Kudyba, Wojciech (1965- ) [1204]
 119. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1200]
 120. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1172]
 121. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1172]
 122. [Bielski, Szymon] [1145]
 123. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1145]
 124. Młoda Polka [pseud.] [1122]
 125. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1109]
 126. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1103]
 127. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [1076]
 128. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1076]
 129. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1066]
 130. Makowski, Marek [1053]
 131. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [1043]
 132. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1014]
 133. Dąbrowski, Stanisław [1010]
 134. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [1003]
 135. Stowarzyszenie Żoliborzan [1001]
 136. Lisicki, Roman [989]
 137. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [988]
 138. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [987]
 139. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [986]
 140. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [973]
 141. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [965]
 142. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [964]
 143. Paulmier, Adrien-Augustin [961]
 144. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [960]
 145. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [949]
 146. Godlewski, Stefan (1853-1929) [939]
 147. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [933]
 148. Winogrodzka, Katarzyna [929]
 149. Baronowa X.Y.Z. [911]
 150. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [906]
 151. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [905]
 152. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [903]
 153. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [903]
 154. Polski Związek Producentów Filmowych [903]
 155. Pawłowski, Zbigniew [897]
 156. Korwin, Ludwik (1904-1988) [887]
 157. Polak, Józef (1857-1928) [887]
 158. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [886]
 159. Scott, Walter (1771-1832) [870]
 160. Spencer, Herbert (1820-1903) [867]
 161. Skwara, Marian (1946- ) [865]
 162. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [859]
 163. Słowaczyński, Jędrzej [855]
 164. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [855]
 165. Zawadzki, Józef (1865-1937) [848]
 166. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [845]
 167. Elkana, J. M. [844]
 168. Moraczewski, Adam (1907-1941) [835]
 169. [Magistrat m. Lwowa] [829]
 170. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [828]
 171. Załęski, Witold (1836-1908) [822]
 172. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [814]
 173. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [810]
 174. Hoffman, Franz (1814-1882) [800]
 175. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [792]
 176. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [788]
 177. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [787]
 178. Napoleon I (1769-1821) [785]
 179. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [784]
 180. Gmitruk, Janusz (1948- ) [784]
 181. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [781]
 182. Callier, Edmund (1833-1893) [778]
 183. Buzek, Józef (1873-1936) [772]
 184. Lodge, Edmund (1756-1839) [767]
 185. Koleżak, Władysław (1854-1924) [765]
 186. Ganilh, Charles (1758-1836) [765]
 187. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [763]
 188. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [761]
 189. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [753]
 190. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [751]
 191. Centralna Biblioteka Statystyczna [751]
 192. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [751]
 193. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [751]
 194. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [749]
 195. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [748]
 196. Iosephus Flavius (ca 37-103) [746]
 197. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [745]
 198. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [739]
 199. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [734]
 200. Rzewuski, Walery (1837-1888) [728]
 201. Lewicka, Anna (1852-1932) [725]
 202. Łączkowski, Marceli (?-?) [724]
 203. Czapiński, Leopold (1838-1911) [703]
 204. Kohn, Alfred. Red. [702]
 205. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [698]
 206. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [695]
 207. Erlach, Franz L. (1819-1889) [694]
 208. Twardo, Stanisław (1883-1982) [691]
 209. Poliński, Józef (1891-1944) [686]
 210. Askenazy, Szymon (1866-1935) [686]
 211. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [685]
 212. Janowski, Aleksander (1866-1944) [680]
 213. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [680]
 214. Snopek, Kazimierz [677]
 215. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [672]
 216. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [672]
 217. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [671]
 218. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [666]
 219. Chmielewska, Halina [664]
 220. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [660]
 221. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [660]
 222. Elsner, Józef (1769 - 1854) [656]
 223. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [655]
 224. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [652]
 225. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [652]
 226. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [650]
 227. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [648]
 228. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [640]
 229. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [634]
 230. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [631]
 231. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [631]
 232. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [628]
 233. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [626]
 234. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [625]
 235. Majewski, Erazm (1858-1922) [625]
 236. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [624]
 237. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [623]
 238. Kurpiński, Karol (1785-1857) [621]
 239. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [620]
 240. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [615]
 241. Leist, Ludwig (1891-1967) [614]
 242. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [614]
 243. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [614]
 244. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [613]
 245. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [610]
 246. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [607]
 247. Surowiecki, Karol [607]
 248. Warnka, Jadwiga [601]
 249. Suligowski, Adolf (1849-1932) [595]
 250. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [593]
 251. Magistrat Miasta Warszawy [593]
 252. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [592]
 253. Guiraud, Paul (1850-1907) [589]
 254. Broniewski, Władysław (1897-1962) [585]
 255. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [583]
 256. Zawiliński, Roman (1855-1932) [578]
 257. Radliński, Ignacy (1843-1920) [576]
 258. Wretowski, Paweł [573]
 259. Major Hennequin del Varsaviae [573]
 260. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [573]
 261. [Magistrat goroda Varšavy] [571]
 262. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [565]
 263. Biart, Lucjan (1829-1897) [562]
 264. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [553]
 265. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [552]
 266. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [543]
 267. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [542]
 268. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [542]
 269. Biuro Pracy Społecznej [541]
 270. Oppman, Artur (1867-1931) [540]
 271. Sedlaczek, Lech [534]
 272. Kucz, Karol (1815-1892) [533]
 273. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [525]
 274. Kapuscinski, Petr [523]
 275. Zarząd Miejski w Równem [522]
 276. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [522]
 277. Wysocki Piotr (1797-1874) [522]
 278. Furgault, Nicolas (1705-1794) [522]
 279. Draper, John William (1811-1882) [522]
 280. J. Ł. Ryt. [520]
 281. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [520]
 282. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [516]
 283. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [516]
 284. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [514]
 285. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [513]
 286. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [511]
 287. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [510]
 288. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [510]
 289. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [506]
 290. Friedrich, Henryk (1908-1944) [505]
 291. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [505]
 292. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [503]
 293. Pawiński, Adolf (1840-1896) [503]
 294. Samborski, Henryk (1843-1918) [502]
 295. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [502]
 296. Rostworowski, Jan (1838-1898) [500]
 297. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [499]
 298. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [497]
 299. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [495]
 300. Ségur, Sophie de (1799-1874) [494]
 301. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [494]
 302. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [491]
 303. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [491]
 304. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [483]
 305. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [483]
 306. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [482]
 307. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [481]
 308. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [480]
 309. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [472]
 310. Rapaport, Artur (1889-1937) [471]
 311. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [470]
 312. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [469]
 313. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [468]
 314. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [461]
 315. Friedhuber de Grubenthal, L. [460]
 316. Zapolska Gabriela (1857-1921) [458]
 317. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [458]
 318. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [454]
 319. Przyborowski, Walery (1845-1913) [453]
 320. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [451]
 321. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [447]
 322. Hasselbusch, Robert (1983- ). [442]
 323. Kiliński, Jan (1760-1819 [440]
 324. Giraud, Paul [440]
 325. Chompre, Pierre (1698-1760) [439]
 326. Wóycicka, Jadwiga [435]
 327. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [434]
 328. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [432]
 329. Pokorzyńska, Elżbieta [432]
 330. Marcinkowski, Piotr [432]
 331. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [430]
 332. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [430]
 333. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [429]
 334. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [428]
 335. Lampert, Kurt (1859-1918) [424]
 336. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [421]
 337. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [418]
 338. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [417]
 339. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [415]
 340. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [413]
 341. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [413]
 342. Gorecka, Maria (1835-1922) [413]
 343. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [412]
 344. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [410]
 345. Bielski, Szymon (1745-1825) [410]
 346. Snarski, Stanisław (1795-1880) [409]
 347. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [408]
 348. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [406]
 349. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [406]
 350. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [405]
 351. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [405]
 352. Aristoteles (384-322 a.C.) [405]
 353. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [401]
 354. Lejko, Krystyna (1933- ) [400]
 355. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [398]
 356. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [397]
 357. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [396]
 358. Czerniawski, Jan [394]
 359. Styfi, Jan (1839?-1921) [391]
 360. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [390]
 361. Dickstein, Samuel (1851-1939) [389]
 362. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [389]
 363. Kiliński, Jan (1760-1819) [389]
 364. Kroński, Aleksander (1871-1935) [388]
 365. Seruga, Józef (1886-1940) [386]
 366. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [385]
 367. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [385]
 368. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [384]
 369. [Granke, Stefan] [384]
 370. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [381]
 371. Bezak, Paweł (1983- ) [381]
 372. [Magistrat m.st. Warszawy] [380]
 373. Cep [Henryk Cepnik] [380]
 374. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [379]
 375. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [379]
 376. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [379]
 377. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [378]
 378. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [377]
 379. Grzymała, Grabowiecki Jan [375]
 380. Baka, Józef (1707-1780) [374]
 381. Paciorkowski, Bronisław Gryf [373]
 382. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [372]
 383. Heck, Walerian [371]
 384. Dubiecki, Marian (1838-1926) [370]
 385. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [369]
 386. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [368]
 387. Szatkowska, Lena (1947- ) [368]
 388. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [366]
 389. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [366]
 390. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [366]
 391. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [363]
 392. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [363]
 393. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [363]
 394. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [362]
 395. Goszczyńska, Agnieszka [362]
 396. Zuber, Rudolf (1858-1920) [360]
 397. Siczyński, Walery [360]
 398. Campe, Joachim Heinrich [360]
 399. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [359]
 400. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [357]
 401. Związek Komunalny (Węgrów) [356]
 402. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [353]
 403. Lichota, Władysław Tadeusz [353]
 404. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [352]
 405. [Miethke, H. O.] [352]
 406. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [352]
 407. Grundmann, Karl (1909-1944) [350]
 408. Lachowicz, Juliusz. Red. [349]
 409. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [348]
 410. Hyodo, Nagao [346]
 411. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [345]
 412. Bersohn, Mathias (1823-1908) [344]
 413. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [342]
 414. Legun-Biliński, Antoni. [342]
 415. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [341]
 416. Arnold, E. J. [341]
 417. Tarnacki, Józef. [340]
 418. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [339]
 419. Ejsmond, Julian (1892-1930) [339]
 420. Berthet, Èlie (1815-1891) [338]
 421. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [337]
 422. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [337]
 423. [Łosiowa, Emilia] [336]
 424. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [336]
 425. Hansson, Ola (1860-1925) [335]
 426. Sigalin, Józef (1909-1983) [333]
 427. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [332]
 428. J. Z. [332]
 429. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [330]
 430. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [328]
 431. Simmler, Józef (1823-1868) [327]
 432. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [327]
 433. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [326]
 434. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [325]
 435. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [325]
 436. Passendorfer, Artur (1864-1936) [322]
 437. Adolph, Witold (1903-1941) [321]
 438. Krystall, Bronisław (1887-1983) [320]
 439. Bloch, Jan (1836-1902) [319]
 440. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [318]
 441. Alkar [pseud.] [318]
 442. Świętochowski, Adam (1864-1914) [317]
 443. Schilgen, Hardy (1876-1941) [317]
 444. Röber, F. H. Ryt. [316]
 445. Czartoryska Izabela (1746-1835) [316]
 446. Nowakowski, Józef (1800-1864) [315]
 447. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [314]
 448. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [313]
 449. Siebeck, Herman (1842-1920) [313]
 450. Sewer [313]
 451. Lyall, Edna (1857-1903) [312]
 452. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [311]
 453. Sigismond. Fot. [310]
 454. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [310]
 455. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [308]
 456. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [308]
 457. Iks Cagnafet [pseud.] [307]
 458. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [306]
 459. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [306]
 460. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [305]
 461. Grajnert, Józef [305]
 462. Związek Miast Polskich [304]
 463. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [304]
 464. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [304]
 465. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [304]
 466. Ryszard, Antoni (1841-1894) [302]
 467. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [302]
 468. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [301]
 469. Taube, Gustaw jr [301]
 470. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [297]
 471. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [297]
 472. Miłkowski, Stanisław [296]
 473. Jabłoński, Tadeusz [296]
 474. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [293]
 475. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [293]
 476. Borkowski, Feliks (1840- ?) [293]
 477. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [289]
 478. Lissowski, Czesław (1895-1942) [287]
 479. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [287]
 480. Edgeworth, Maria [285]
 481. Zipper, Albert (1855-1936) [283]
 482. X. Y. Z. [282]
 483. Maliszewski, Edward (1875-1928) [282]
 484. Peretz, Adolf (1855-1933) [281]
 485. Jachowiczowa, Antonina [280]
 486. Pawłowski, Kalixt [279]
 487. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [279]
 488. Bełza, Władysław (1847-1913) [279]
 489. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [276]
 490. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [275]
 491. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [275]
 492. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [275]
 493. Chodyński, Adam Antoni [275]
 494. Piłsudski, Józef (1867-1935) [273]
 495. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [273]
 496. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [273]
 497. Paprocki, Bartosz [273]
 498. Świderski, Leopold (1853-1925) [272]
 499. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [272]
 500. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [272]
 501. Morawska, Zofia (1848-1922) [272]
 502. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [271]
 503. Gold, Artur (1897-1942) [271]
 504. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [271]
 505. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [270]
 506. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [268]
 507. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [268]
 508. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [268]
 509. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [268]
 510. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [267]
 511. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [267]
 512. P. B. Ryt. [266]
 513. Szujski, Józef (1835-1883) [266]
 514. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [266]
 515. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [265]
 516. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [264]
 517. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [263]
 518. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [263]
 519. Jeżowski, M [263]
 520. Pécaut, Elie [262]
 521. Baude, K. [262]
 522. Stefani, Józef (1800-1876) [260]
 523. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [260]
 524. Portner, Szymon (18..-?) [260]
 525. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [259]
 526. Pawe, L. [259]
 527. Rumianek, Stanisław [257]
 528. Korotyński, Władysław (1866-1924) [257]
 529. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [256]
 530. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [256]
 531. Bojarska, Stefanja [256]
 532. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [254]
 533. Typiak, Piotr [254]
 534. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [254]
 535. Podwiński, Stanisław [254]
 536. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [253]
 537. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 538. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [251]
 539. Walter. Ryt. [250]
 540. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [250]
 541. Piotrowski, Andrzej [250]
 542. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [250]
 543. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [250]
 544. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [249]
 545. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [249]
 546. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [248]
 547. Kolberg, Oskar (1814-1890) [246]
 548. Strindberg, August (1849-1912) [246]
 549. Boratyński, Wacław (1908-1939) [244]
 550. Osterloff, Edmund (1863-1938) [244]
 551. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [244]
 552. Ossibach-Budzyński, Andrzej [244]
 553. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [244]
 554. Chankowski, Henryk (1882-1944) [242]
 555. Strauss, Johann (1825-1899) [241]
 556. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [241]
 557. Eile, Henryk (1878-1939) [241]
 558. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [240]
 559. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [240]
 560. Szajnocha, Karol (1818-1868) [239]
 561. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [239]
 562. Dalecka, Wanda (1862-1932) [238]
 563. Czerwiński, Franciszek [238]
 564. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [237]
 565. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [237]
 566. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [237]
 567. Jahner, Alfred (1860-1934) [237]
 568. B. P. Ryt. [236]
 569. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [236]
 570. Rytel, Kazimiera (?-?) [236]
 571. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [236]
 572. Hoffman, Karol (1855-1937) [236]
 573. Aimard, Gustave (1818-1883) [236]
 574. Ministerstwo Kultury i Sztuki [234]
 575. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [233]
 576. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [232]
 577. Kumidor, Zbigniew [232]
 578. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [231]
 579. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [231]
 580. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [229]
 581. Dénoix, Victorin [229]
 582. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [228]
 583. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [227]
 584. Mościcki, Henryk (1881-1952) [226]
 585. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [226]
 586. Szlendak, Adam (1881-1937) [226]
 587. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [226]
 588. Demby, Stefan (1862-1939) [226]
 589. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [225]
 590. Kryński, Adam (1844-1932) [225]
 591. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [224]
 592. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [224]
 593. Abdullah Frères [pseud.] [223]
 594. Ministerstwo Odbudowy Kraju [221]
 595. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [220]
 596. Borucki, Juliusz [220]
 597. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [219]
 598. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [219]
 599. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [219]
 600. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [217]
 601. Warszawski Szpital dla Dzieci [217]
 602. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [217]
 603. Olszewski, K.[azimierz] [217]
 604. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [217]
 605. Chmiel, Adam (1865-1934) [216]
 606. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [214]
 607. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [214]
 608. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [213]
 609. Neyman, Jerzy (1894-1981) [212]
 610. Turowski, Stanisław (1880-1936) [212]
 611. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [211]
 612. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [209]
 613. Maël, Pierr. [209]
 614. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [208]
 615. [Schier, František Václav (1804-1864)] [208]
 616. Motas, Maciej [207]
 617. Jelínek, Edvard (1855-1897) [207]
 618. Kowalewski, T. [206]
 619. Kaczkowski, Zygmunt [206]
 620. Wrześniowski, August (1836-1892) [205]
 621. Płoska-Łoś, Irena [205]
 622. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [203]
 623. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [203]
 624. Warnkówna, Jadwiga [203]
 625. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [203]
 626. Koroniarz [202]
 627. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [202]
 628. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [202]
 629. Piltz, Franciszek (1895-1941) [201]
 630. Kaczyński, Witold [201]
 631. Freudenson, Daniel (1847-1931) [201]
 632. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [200]
 633. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [200]
 634. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [199]
 635. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [199]
 636. Warszawska Gmina Starozakonnych [199]
 637. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [199]
 638. Nałęcz, Edward [199]
 639. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [199]
 640. Krasiński, Edward (1870-1940) [199]
 641. Kulski, Julian (1892-1976) [198]
 642. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [196]
 643. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [196]
 644. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [196]
 645. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [195]
 646. Windakiewicz, Kazimierz [193]
 647. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [193]
 648. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [193]
 649. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [193]
 650. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [191]
 651. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [190]
 652. Strzelecki, Jan (1886-1944) [190]
 653. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [189]
 654. Hufsky [189]
 655. Szubert, Awit (1837-1919) [189]
 656. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [189]
 657. Bykowski, Leon [189]
 658. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [189]
 659. Wójtowicz, Władysław J. [189]
 660. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [189]
 661. Jeske, August (1836-1875) [189]
 662. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [189]
 663. Dom Sztuki (Warszawa) [188]
 664. Roeber, F. H. Ryt. [188]
 665. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [188]
 666. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [187]
 667. Grabowski, Antoni (1857-1921) [187]
 668. Marczyński, Józef (1891-1940) [186]
 669. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [185]
 670. Dante, Alighieri (1265-1321) [185]
 671. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [184]
 672. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [182]
 673. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [182]
 674. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [182]
 675. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [182]
 676. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [182]
 677. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [182]
 678. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [181]
 679. Damse, Józef (1789-1852) [179]
 680. Instytut Spraw Społecznych [179]
 681. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [179]
 682. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [179]
 683. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [179]
 684. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [179]
 685. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [179]
 686. Normand, Charles (1848- ) [178]
 687. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [178]
 688. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [178]
 689. Sandaeu, Jules (1811-1833) [177]
 690. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [177]
 691. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [176]
 692. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [176]
 693. Racher, Jessica. Z-ca. red. [176]
 694. Pennec, Joanna. Opiekun [176]
 695. Biernacki, Bolesław (1865- ) [176]
 696. A. Z. [176]
 697. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [175]
 698. Ostrowski, Tomasz (?-?) [175]
 699. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [175]
 700. Dębski, Michał [174]
 701. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [174]
 702. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [174]
 703. Maciejowski, Adam (1874-1919) [174]
 704. J. Ł. [172]
 705. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [171]
 706. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [170]
 707. Osmański, Wojciech (1834-1908) [170]
 708. Stablewski, Florian (1841-1906) [170]
 709. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [170]
 710. Latoszek, Jacek [170]
 711. Komorowska-Filipiak, Romana [170]
 712. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [170]
 713. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [169]
 714. Związek Buchalterów (Warszawa) [169]
 715. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [169]
 716. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [169]
 717. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [167]
 718. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [167]
 719. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [166]
 720. Ines, Albert (1620-1658) [166]
 721. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [165]
 722. Wierzbowski, Theodorus [165]
 723. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [165]
 724. Filipiak, Grzegorz [165]
 725. Röber, G. Ryt. [164]
 726. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [164]
 727. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [164]
 728. Wizimirska, Barbara [164]
 729. [Lindley, William (1808-1900)] [163]
 730. Węgrzecki, S. [163]
 731. Rutska, Halina (1868-1932) [163]
 732. Popielewski [163]
 733. Bauman, R. Lit. [162]
 734. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [162]
 735. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [161]
 736. Mottl, Adam (1928-2013) [160]
 737. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [160]
 738. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [159]
 739. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [159]
 740. Kowalski, L. Fot. [158]
 741. Hahn, Wiktor (1871-1959) [158]
 742. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [158]
 743. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [158]
 744. Wahrendorff, O. [157]
 745. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [156]
 746. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [156]
 747. Czermański, Zdzisław [156]
 748. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [155]
 749. Karoli, Aleksander (1838-1915) [155]
 750. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [155]
 751. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [154]
 752. Pyzowski, Adam (1874-1931) [154]
 753. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [153]
 754. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [153]
 755. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [153]
 756. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [153]
 757. Compagnie d'Electricité de Varsovie [153]
 758. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [152]
 759. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [152]
 760. Piotr Krakowianin [pseud.] [151]
 761. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 762. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [150]
 763. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [150]
 764. Chęciński, Jan (1826-1874) [150]
 765. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [149]
 766. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [149]
 767. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [149]
 768. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [148]
 769. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [147]
 770. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [147]
 771. Franczak, Lech (1939- ) [147]
 772. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [147]
 773. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [147]
 774. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [146]
 775. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [146]
 776. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [146]
 777. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [145]
 778. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [145]
 779. Bułhak ,Jan (1876-1950) [145]
 780. Puc, B[ronisław] [144]
 781. Gebhard, podporucznik [144]
 782. Achtel, Józef [143]
 783. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [143]
 784. Bolesławicz [pseud.] [143]
 785. Żeleński, Władysław (1837-1921) [141]
 786. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [140]
 787. Sędlikowski, Aleksander [140]
 788. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [139]
 789. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [139]
 790. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [138]
 791. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [138]
 792. Wyss, Johann David (1743-1818) [138]
 793. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [138]
 794. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [137]
 795. Staszic, Stanisław (1755-1826) [137]
 796. Al. Pow. [137]
 797. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [136]
 798. Liga Morska i Kolonialna [136]
 799. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [136]
 800. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [136]
 801. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [136]
 802. Bzowska, Maria (1871-1906) [136]
 803. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [135]
 804. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [135]
 805. Loth, August (1869-1944) [135]
 806. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [134]
 807. Syroczyński, Leon (1844-1925) [134]
 808. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [134]
 809. Godebski, Cyprian (1765-1809) [134]
 810. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [133]
 811. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [133]
 812. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [133]
 813. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [133]
 814. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [132]
 815. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [131]
 816. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [131]
 817. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [131]
 818. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [131]
 819. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [131]
 820. Dombrowski, Władysław [130]
 821. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [130]
 822. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [130]
 823. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [130]
 824. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [129]
 825. ADAM. Ryt. [128]
 826. Śmigielska, Józefa [128]
 827. Wojnarowicz Weseła [128]
 828. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [128]
 829. Polski Czerwony Krzyż we Francji [127]
 830. W. M. K. [127]
 831. K.K. Ryt. [126]
 832. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [126]
 833. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [126]
 834. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [125]
 835. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [125]
 836. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [125]
 837. Warszawski Lombard Miejski [124]
 838. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [124]
 839. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [124]
 840. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [124]
 841. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [124]
 842. Broch.[owski], B. Ryt. [123]
 843. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [123]
 844. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [123]
 845. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [122]
 846. Breyer, Albert (1889-1939) [122]
 847. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [121]
 848. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [121]
 849. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [121]
 850. Bandurski, Władysław (1865-1932) [121]
 851. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [120]
 852. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [120]
 853. Jaworski, Józef (1859-1920) [120]
 854. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [119]
 855. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [119]
 856. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [118]
 857. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [118]
 858. Namysłowski, Karol (1856-1925) [117]
 859. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [117]
 860. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [117]
 861. L. N. Ryt. [116]
 862. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [116]
 863. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [116]
 864. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [116]
 865. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [116]
 866. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [115]
 867. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [114]
 868. Baumann, R. Lit. [114]
 869. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [114]
 870. Wybranowski, Władysław (?-?) [114]
 871. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [114]
 872. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [114]
 873. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [114]
 874. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [113]
 875. Szkoła Realna imienia Staszica [113]
 876. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [113]
 877. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [113]
 878. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [113]
 879. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [112]
 880. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [112]
 881. Niemojewski, Lech (1894-1952) [111]
 882. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [111]
 883. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [110]
 884. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [110]
 885. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [109]
 886. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [109]
 887. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [109]
 888. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [109]
 889. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [109]
 890. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [109]
 891. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [109]
 892. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [108]
 893. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [108]
 894. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [108]
 895. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [108]
 896. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [107]
 897. Zajączkowska, Zuzanna [107]
 898. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [107]
 899. Matrzak, Jerzy [107]
 900. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [107]
 901. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [107]
 902. Frick, L. [106]
 903. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [106]
 904. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [106]
 905. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [106]
 906. Wanda Cymerman (red. nacz.) [104]
 907. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [104]
 908. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [104]
 909. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [104]
 910. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [104]
 911. Peszke, Ignacy (1877-1925) [104]
 912. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [104]
 913. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [104]
 914. Buchcar, Karol. Fot. [104]
 915. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [103]
 916. Pusch, Maurycy (1828-1902) [103]
 917. Dancla, Charles(1817-1907) [103]
 918. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [103]
 919. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [103]
 920. Bogucki, Adolf (1835-1894) [101]
 921. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [101]
 922. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [101]
 923. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [100]
 924. Komar, Józef [100]
 925. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [100]
 926. Fleck L. Red. [et al.] [100]
 927. A. M. Ryt. [99]
 928. Słomkowska, Alina (1929-1995) [99]
 929. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [99]
 930. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [99]
 931. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [99]
 932. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [99]
 933. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [98]
 934. Śliwiński, Jan [98]
 935. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [98]
 936. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [98]
 937. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [97]
 938. Pałac Sztuki (Warszawa) [97]
 939. Ślaski, Bolesław (1870- ) [97]
 940. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [97]
 941. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [97]
 942. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [97]
 943. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [97]
 944. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [97]
 945. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [97]
 946. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [97]
 947. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [96]
 948. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [96]
 949. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [96]
 950. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [96]
 951. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [95]
 952. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [94]
 953. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [94]
 954. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [94]
 955. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [94]
 956. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [93]
 957. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [93]
 958. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [93]
 959. Tomek Piast [pseud.] [93]
 960. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [93]
 961. Pachucki, Marian (1888-1961) [93]
 962. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [92]
 963. Stefanow, Piotr [92]
 964. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [92]
 965. Giergielewicz Jan (1898-1953) [92]
 966. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [91]
 967. Mulert, Ludwik (1818-1875) [91]
 968. Stolpe, Alojzy (?-1824) [91]
 969. Rada Regencyjna [91]
 970. Zaleski, August (1883-1972) [91]
 971. Osotowicz, Jerzy. Red. [91]
 972. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [90]
 973. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [90]
 974. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [90]
 975. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [90]
 976. Tarnacki, Józef [90]
 977. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [90]
 978. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [89]
 979. Leliwa, Alfred [89]
 980. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [89]
 981. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [89]
 982. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [88]
 983. Patronat Opieki nad Więźniami [88]
 984. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [88]
 985. Kozłowski, Jan J. [88]
 986. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [88]
 987. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [87]
 988. Wróblewski, K. [87]
 989. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [87]
 990. A.T.T. [87]
 991. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [87]
 992. Fuks, Marjan (1884-1935) [87]
 993. Baum, Stefan (1892-1964) [87]
 994. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [86]
 995. Zalewski, Stanisław (1925- ) [86]
 996. Schmid, Christoph von (1768-1854) [86]
 997. Morżkowska, Antonina [86]
 998. Hoffmann Regierungsdirektor [86]
 999. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [85]
 1000. Gołębiewska, Wanda [85]
 1001. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [84]
 1002. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [84]
 1003. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [84]
 1004. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [84]
 1005. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [84]
 1006. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [84]
 1007. Hoppe, Stanisław (1893- ) [84]
 1008. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [84]
 1009. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [84]
 1010. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [83]
 1011. Kossak, Wojciech (1856-1942) [83]
 1012. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [83]
 1013. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [83]
 1014. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [83]
 1015. Arctowski, Henryk (1871-1958) [83]
 1016. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [82]
 1017. Wójcicki, Jerzy [82]
 1018. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [82]
 1019. Tomasz Ogończyk [pseud.] [82]
 1020. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [82]
 1021. Kozyra, Anna [82]
 1022. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [81]
 1023. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [81]
 1024. Święcicka, Jadwiga (?-?) [81]
 1025. Socha, Szczepan [81]
 1026. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [81]
 1027. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [81]
 1028. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [81]
 1029. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [81]
 1030. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [81]
 1031. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [81]
 1032. Jotes [81]
 1033. Gottlieb Leopold (1879-1934) [81]
 1034. Amatorski Zespół Teatralny [81]
 1035. Regulski, Aleksander (1839-1884) [80]
 1036. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [80]
 1037. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [80]
 1038. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [80]
 1039. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [79]
 1040. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [79]
 1041. Leśniewska, B. [79]
 1042. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [79]
 1043. Dziedzic, P. Ryt. [78]
 1044. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [78]
 1045. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [78]
 1046. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [78]
 1047. Zbyszewski [78]
 1048. Hadyna, Łukasz (1982- ) [78]
 1049. Hadyna, Stanisław (1984- ) [78]
 1050. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [78]
 1051. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [77]
 1052. Diabelli, Anton (1781-1858) [77]
 1053. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [77]
 1054. Babiński, Wacław [77]
 1055. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [76]
 1056. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [76]
 1057. Uniwersytet Warszawski [76]
 1058. Stern, Anatol (1899-1968) [76]
 1059. Rembiel, St. [76]
 1060. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [76]
 1061. Czajkowski, Paweł (-1839) [76]
 1062. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [75]
 1063. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [75]
 1064. Kleczyński, Jan (1837-1895) [75]
 1065. Tor, Stanisław [75]
 1066. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [75]
 1067. Komenda I Brygady Legionów Polskich [75]
 1068. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [74]
 1069. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [74]
 1070. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [74]
 1071. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [74]
 1072. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [74]
 1073. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [74]
 1074. Koniński, Kazimierz [74]
 1075. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [74]
 1076. (E) [74]
 1077. Jarmużyński, J. Ryt. [73]
 1078. Kaczmarski, S. [73]
 1079. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [72]
 1080. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [72]
 1081. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [72]
 1082. Przyłęcki, Henryk [72]
 1083. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [72]
 1084. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [72]
 1085. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [72]
 1086. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [72]
 1087. Burmistrz w.z. Becher [72]
 1088. Barclay, John (1582-1621) [72]
 1089. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [71]
 1090. Łubieński, Edward (1819-1867) [71]
 1091. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [71]
 1092. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [71]
 1093. Jankowski, Józef [71]
 1094. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [71]
 1095. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [70]
 1096. [Leger, Louis (1843-1923)] [70]
 1097. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [70]
 1098. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [70]
 1099. Wesoły Wujaszek [70]
 1100. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [70]
 1101. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [70]
 1102. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [69]
 1103. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [69]
 1104. Rydel, Lucjan (1870-1918) [69]
 1105. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [69]
 1106. Diveky, Adrjan (1880-1965) [69]
 1107. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [69]
 1108. Żychliński, Jan. Wstęp [69]
 1109. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [69]
 1110. Białecki, Paweł. Red. [69]
 1111. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [68]
 1112. Szenajch, Władysław (1879-1964) [68]
 1113. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [68]
 1114. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [68]
 1115. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [68]
 1116. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [68]
 1117. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [68]
 1118. Mahomet II [68]
 1119. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [68]
 1120. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [68]
 1121. Hähle, G. Ryt. [67]
 1122. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [67]
 1123. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [67]
 1124. [Quirini, Edward] [67]
 1125. [Grabiec (?-?)] [67]
 1126. Związek Miast Królestwa Polskiego [67]
 1127. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [67]
 1128. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [67]
 1129. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [67]
 1130. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [67]
 1131. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [67]
 1132. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [67]
 1133. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [67]
 1134. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [66]
 1135. Sulistrowski, Kazimierz [66]
 1136. Skornia-Roszij, Maria [66]
 1137. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [66]
 1138. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [66]
 1139. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [66]
 1140. Pohoski, Jan (1889-1940) [66]
 1141. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [66]
 1142. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [66]
 1143. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [66]
 1144. Goublier, Gustave (1856-1926) [66]
 1145. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [66]
 1146. Muszkowski, Jan (1882-1953) [65]
 1147. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [65]
 1148. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [65]
 1149. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [65]
 1150. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [65]
 1151. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [65]
 1152. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [65]
 1153. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [65]
 1154. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [65]
 1155. Jeska, Stanisława (1867-1936) [65]
 1156. Gorski, Stefan (1882-1941) [65]
 1157. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [64]
 1158. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [64]
 1159. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [64]
 1160. Strasburger, Edward (1882-1923) [64]
 1161. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [64]
 1162. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [64]
 1163. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [64]
 1164. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [64]
 1165. Joteyko, Józefa (1866-1928) [64]
 1166. Ioteyko I. [na s. tyt.] [64]
 1167. Fajans, Wacław (1884-1973) [64]
 1168. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [63]
 1169. Kownacka, Maria (1894-1982) [63]
 1170. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [63]
 1171. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [63]
 1172. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [63]
 1173. Sobieski, Wacław (1872-1935) [63]
 1174. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [63]
 1175. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [63]
 1176. Magnus, Wiktor [63]
 1177. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [62]
 1178. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [62]
 1179. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [62]
 1180. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [62]
 1181. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [62]
 1182. Magistrat der Hauptstadt Warschau [61]
 1183. "Młoda Sztuka" [61]
 1184. [Kasa Chorych (Warszawa)] [61]
 1185. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [61]
 1186. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [61]
 1187. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [61]
 1188. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [61]
 1189. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [61]
 1190. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [61]
 1191. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [61]
 1192. Krynicki, M. Lit. [60]
 1193. Automobilklub Warszawski [60]
 1194. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [60]
 1195. Niemojowska, Maria (1870?-?) [60]
 1196. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [59]
 1197. Gruziel, L. Fot. [59]
 1198. Przykorski, K. (1840-1882) [59]
 1199. Zabłocki, F. Ryt. [59]
 1200. Rzepko, Władysław (1854-1932) [59]
 1201. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [59]
 1202. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [59]
 1203. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [59]
 1204. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [59]
 1205. Dom ks. Boduena [59]
 1206. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [58]
 1207. [Gutry, Maria (1899-1988)] [58]
 1208. Weinberg P. [58]
 1209. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [58]
 1210. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [58]
 1211. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [58]
 1212. Egghard, Jules(1833-1867) [58]
 1213. Dumax, [Victor] (1827-1894) [58]
 1214. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [58]
 1215. Armia Krajowa [58]
 1216. Adam, Julius (1826-1874) [58]
 1217. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [57]
 1218. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [57]
 1219. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [57]
 1220. Szymkiewicz, Józef [57]
 1221. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [57]
 1222. Siemieński, Lucjan [57]
 1223. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [57]
 1224. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [56]
 1225. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [56]
 1226. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [56]
 1227. Malewicz, Jadwiga [56]
 1228. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [56]
 1229. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [56]
 1230. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [56]
 1231. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [56]
 1232. Puciata, Ryszard (?-1942) [56]
 1233. Oniszewski, Jan Teofil [56]
 1234. Myszkowska, Justyna [56]
 1235. Dr Fischer, Gubernator [56]
 1236. Dr Fischer, Gouverneur [56]
 1237. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [56]
 1238. Simcis, Gen [55]
 1239. Teichmann, Antoni (1798-1877) [55]
 1240. Kostka, J. [55]
 1241. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [55]
 1242. [Świtalska, H. (?-?)] [55]
 1243. [Omm, Peter] [55]
 1244. Wołkiewicz, Hanna [55]
 1245. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [55]
 1246. Syndykat Rolniczy Warszawski [55]
 1247. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [55]
 1248. "Orion" [54]
 1249. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [54]
 1250. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [54]
 1251. Kozłowski, Karol (1840-1890) [54]
 1252. Starczewski, Jan (1904-1981) [54]
 1253. Banner, M. Red. [54]
 1254. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [54]
 1255. [Franck] [54]
 1256. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [54]
 1257. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [54]
 1258. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [54]
 1259. Witkowski, Wincenty [54]
 1260. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [54]
 1261. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [54]
 1262. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [54]
 1263. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [54]
 1264. Kondor, Ernst. [54]
 1265. Estreicher, Karol (1906-1984) [54]
 1266. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [54]
 1267. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [53]
 1268. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [53]
 1269. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [53]
 1270. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [53]
 1271. Kątski, Apolinary (1825-1879) [53]
 1272. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [53]
 1273. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [53]
 1274. Urmowski Klemens (1780-1827) [53]
 1275. Stecher, August (?-?) [53]
 1276. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [53]
 1277. Gross, Napoleon (fl. 1863) [53]
 1278. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [53]
 1279. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [53]
 1280. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [53]
 1281. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [53]
 1282. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [52]
 1283. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [52]
 1284. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [52]
 1285. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [52]
 1286. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [52]
 1287. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [52]
 1288. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [52]
 1289. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [52]
 1290. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [52]
 1291. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [52]
 1292. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [52]
 1293. Lipiński, Józef (1777-1811) [52]
 1294. Laskowski, Otton (1892-1953) [52]
 1295. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [51]
 1296. Münchheimer, Adam (1830-1904) [51]
 1297. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [51]
 1298. Wars, Henryk (1902-1977) [51]
 1299. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [51]
 1300. Mikucka, Aniela (1904-1950) [51]
 1301. Lejowa, Emilia (1839-1906) [51]
 1302. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [51]
 1303. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [50]
 1304. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [50]
 1305. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [50]
 1306. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [50]
 1307. Związek Polskich Artystów Plastyków [50]
 1308. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [50]
 1309. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [50]
 1310. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [50]
 1311. Landowski, Paweł (1843-1894) [50]
 1312. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [50]
 1313. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [49]
 1314. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [49]
 1315. Siekierski, Franciszek [49]
 1316. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [49]
 1317. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [49]
 1318. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [49]
 1319. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [49]
 1320. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [49]
 1321. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1322. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [49]
 1323. Pomian, E. [49]
 1324. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [49]
 1325. Konopka, Józef (1884-1940) [49]
 1326. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [49]
 1327. K. M. Ryt. [49]
 1328. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [49]
 1329. Gross, Adam (1818-1880) [49]
 1330. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [49]
 1331. Ajdacki, Paweł (1970- ) [49]
 1332. J. K. Ryt. [48]
 1333. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [48]
 1334. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [48]
 1335. Nowialis [48]
 1336. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [48]
 1337. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [48]
 1338. Roeber. H. Ryt. [48]
 1339. Naoczny świadek [48]
 1340. Moder, Paul (1896-1942) [48]
 1341. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [48]
 1342. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [48]
 1343. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [48]
 1344. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [48]
 1345. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [47]
 1346. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [47]
 1347. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [47]
 1348. Vollstedt, Robert (1854-1919) [47]
 1349. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [47]
 1350. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [47]
 1351. Podolski, Ignacy (1854-1888) [47]
 1352. Orda, Napoleon (1807-1883) [47]
 1353. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [47]
 1354. Krasowska Helena [47]
 1355. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [47]
 1356. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [47]
 1357. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [47]
 1358. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [47]
 1359. Collodi, Carlo (1826-1890) [47]
 1360. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [46]
 1361. Kataszek, Szymon (1898-1943) [46]
 1362. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [46]
 1363. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [46]
 1364. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [46]
 1365. Uziembło, Adam (1885-1971) [46]
 1366. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [46]
 1367. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [46]
 1368. Gąsiorowska, Natalja [46]
 1369. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [46]
 1370. Charszewski, Ignacy [46]
 1371. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [45]
 1372. Łukasik, Jan (1910- ) [45]
 1373. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [45]
 1374. Teatr Narodowy (Warszawa) [45]
 1375. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [45]
 1376. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1377. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [45]
 1378. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [45]
 1379. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [45]
 1380. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [44]
 1381. Kubełka, Ignacy [44]
 1382. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [44]
 1383. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [44]
 1384. Winter, Peter (1754-1825) [44]
 1385. Trzemeski, Edward (1843-1905) [44]
 1386. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [44]
 1387. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [44]
 1388. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [44]
 1389. Piekacz, J. Fot. [44]
 1390. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [44]
 1391. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [44]
 1392. Gutry, Maria (1899-1988) [44]
 1393. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [44]
 1394. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [44]
 1395. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [43]
 1396. "Orion". Fot. [43]
 1397. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [43]
 1398. Niedzielski, Jan (ksiądz) [43]
 1399. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [43]
 1400. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [43]
 1401. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [43]
 1402. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [43]
 1403. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [43]
 1404. Rodzina Lekarska (Warszawa) [43]
 1405. Abrahams, Maurice (1883-1931) [43]
 1406. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [42]
 1407. Związek Bibliotekarzy Polskich [42]
 1408. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [42]
 1409. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [42]
 1410. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [42]
 1411. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [42]
 1412. Janiczek, Józef (1900-1976) [42]
 1413. Giełda Mięsna (Warszawa) [42]
 1414. il [41]
 1415. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [41]
 1416. Rożek, Edmund. Red. [41]
 1417. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [41]
 1418. Olesiński, Karol (1902-1939) [41]
 1419. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [41]
 1420. Bach, Emanuel (1714-1788) [41]
 1421. Karoli & Troczewski [40]
 1422. Centralny Komitet Robotniczy PPS [40]
 1423. Voss, Carl (1815-1882) [40]
 1424. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [40]
 1425. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [40]
 1426. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [40]
 1427. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [40]
 1428. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [40]
 1429. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [40]
 1430. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [40]
 1431. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [40]
 1432. Jonzeck, Waldemar [40]
 1433. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [40]
 1434. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [40]
 1435. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [40]
 1436. Bank Handlowy (Warszawa) [40]
 1437. [Polska Macierz Szkolna] [39]
 1438. Whiting, A. [39]
 1439. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [39]
 1440. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [39]
 1441. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [39]
 1442. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [39]
 1443. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [39]
 1444. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [39]
 1445. Kapituła Odznaki [39]
 1446. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [39]
 1447. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [39]
 1448. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [38]
 1449. Krzyżanowski, K. [38]
 1450. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [38]
 1451. Polska Macierz Szkolna [38]
 1452. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [38]
 1453. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [38]
 1454. Tonioli, D. [38]
 1455. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [38]
 1456. Pusch, Alois Maria de [38]
 1457. Orlicz, Michał (1893-1970) [38]
 1458. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [38]
 1459. Helmer, Charles(18..-1938) [38]
 1460. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [38]
 1461. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [38]
 1462. Czerny, Carl(1791-1857) [38]
 1463. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [37]
 1464. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [37]
 1465. Szczeciński, K. Fot. [37]
 1466. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [37]
 1467. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [37]
 1468. Miinchheimera.A. Fot. [37]
 1469. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [37]
 1470. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [37]
 1471. Espen, Theodor (1847-1906) [37]
 1472. Związek Katolicki [37]
 1473. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [37]
 1474. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [37]
 1475. Surzyński, Józef (1851-1919) [37]
 1476. Lewandowski, Adam (1889-1951) [37]
 1477. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [37]
 1478. Huzarski, Jerzy [37]
 1479. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [37]
 1480. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [37]
 1481. Cybulski, Izydor Józef [37]
 1482. Bogusławski, Edward (1848-1917) [37]
 1483. Bio [pseud.] [37]
 1484. A. W. Ryt. [37]
 1485. Conrad. Fot. [36]
 1486. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 1487. [brak] [36]
 1488. Sturm, Adam (?-1872) [36]
 1489. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [36]
 1490. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [36]
 1491. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [36]
 1492. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [36]
 1493. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [36]
 1494. Rybicki, Anastazy [36]
 1495. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [36]
 1496. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [36]
 1497. Komitet Budowy Pomników [36]
 1498. Kasterska, Maria [36]
 1499. Janowski, Benon (1873-) [36]
 1500. Grabowski, Józef (18..- ?) [36]
 1501. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [36]
 1502. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [35]
 1503. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [35]
 1504. Okuń, Edward (1872-1945) [35]
 1505. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [35]
 1506. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [35]
 1507. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [35]
 1508. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [35]
 1509. Wołek, Adam [35]
 1510. Twardzicki, Walery (1838-1902) [35]
 1511. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [35]
 1512. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [35]
 1513. Syrewicz, Xawery [35]
 1514. Studnicki, Władysław (1865-1953) [35]
 1515. Sosnkowski, Józef [35]
 1516. Konewka, Antoni (1885-1944) [35]
 1517. Brochowski, B. Ryt. [35]
 1518. A. C. Ryt. [35]
 1519. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [34]
 1520. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [34]
 1521. Gall, Jan Karol (1856-1912) [34]
 1522. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [34]
 1523. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [34]
 1524. Kohn, Alfred (1960- ) [34]
 1525. Żelaznowski, Andrzej [34]
 1526. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [34]
 1527. Strasburger, Henryk (1887-1951) [34]
 1528. S. E. [34]
 1529. Rudkowski, Mat. (?-?) [34]
 1530. Rembowski, Jan (1878-1923) [34]
 1531. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [34]
 1532. Polskie Towarzystwo Artystyczne [34]
 1533. Polska Partia Socjalistyczna [34]
 1534. Pilati, Auguste (1810-1877) [34]
 1535. Osmała, Marcin (1863-1921) [34]
 1536. O liść dębu [34]
 1537. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [34]
 1538. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [34]
 1539. Janczewski, S. Red. [34]
 1540. Grem, Tomasz (17..-18..) [34]
 1541. E. S. [34]
 1542. Dowódca Armii Krajowej [34]
 1543. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [33]
 1544. K.P. Ryt. [33]
 1545. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [33]
 1546. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [33]
 1547. Radoszewska, A. J. [33]
 1548. Gozdowski, Edward (1843-1901) [33]
 1549. Field, John (1782-1837) [33]
 1550. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [33]
 1551. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [33]
 1552. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [33]
 1553. Bizański, Stanisław (1846-1890) [33]
 1554. B.O. Ryt. [33]
 1555. ADAM [33]
 1556. Telakowski, [Jan]. Ryt. [32]
 1557. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [32]
 1558. Urbanowicz, Szymon (?-?) [32]
 1559. Pistyner, M. [32]
 1560. Tarczyński, Władysław [32]
 1561. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [32]
 1562. Plewczyński, F. [32]
 1563. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [32]
 1564. Kowala, G. [32]
 1565. Kolitowski, Adam (1878-1971) [32]
 1566. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [32]
 1567. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [31]
 1568. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [31]
 1569. Stawiński. Ryt. [31]
 1570. Ryżewski Zygmunt. Red. [31]
 1571. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [31]
 1572. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [31]
 1573. Naumann, Karl [31]
 1574. Medeksza, Antoni [31]
 1575. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [31]
 1576. Kapliński, Franciszek (?-?) [31]
 1577. Janusz [31]
 1578. Jankiewicz, Stanisław [31]
 1579. Górski, Władysław (1846-1915) [31]
 1580. Fabiszewski, M. [31]
 1581. F. K. Ryt. [31]
 1582. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [30]
 1583. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [30]
 1584. Association d'Assurance des Industriels Polonais [30]
 1585. [Płoza-Doliński, Marek] [30]
 1586. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [30]
 1587. Zarzycka, Aneta. Opiekun [30]
 1588. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [30]
 1589. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [30]
 1590. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [30]
 1591. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [30]
 1592. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [30]
 1593. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [30]
 1594. Kautecki, Antoni [30]
 1595. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [30]
 1596. Dan, Władysław (1902-2000) [30]
 1597. Stolz, Robert (1880-1975) [29]
 1598. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [29]
 1599. Macura, Władysław (1896-1935) [29]
 1600. [Fernand, Jacques (?-?)] [29]
 1601. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [29]
 1602. Związek Polskich Artystów Grafików [29]
 1603. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [29]
 1604. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [29]
 1605. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [29]
 1606. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [29]
 1607. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [29]
 1608. Sznage. Ryt. [29]
 1609. Próchnik, Adam (1892-1942) [29]
 1610. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [29]
 1611. Lewak, Adam (1891-1963) [29]
 1612. Kownacki, A. Ryt. [29]
 1613. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [29]
 1614. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [29]
 1615. Aut. [29]
 1616. Maszyński, Piotr (1855-1934) [28]
 1617. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [28]
 1618. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [28]
 1619. Schubert, Franz (1797-1828) [28]
 1620. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [28]
 1621. Zinserling, Borys von (1889-1961) [28]
 1622. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [28]
 1623. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [28]
 1624. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [28]
 1625. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [28]
 1626. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [28]
 1627. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [28]
 1628. Komitet Obywatelski Starego Miasta [28]
 1629. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [28]
 1630. Brauman, Władysław [28]
 1631. Bezpałko, Jerzy (1938-) [28]
 1632. Baynes, Sydney (1879-1938) [28]
 1633. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [27]
 1634. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [27]
 1635. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [27]
 1636. Yvain, Maurice (1891-1965) [27]
 1637. Walicki, Franciszek (1874-1964) [27]
 1638. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [27]
 1639. Szelążek, Wacław (1888-1945) [27]
 1640. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [27]
 1641. Salinger, Zygmunt [27]
 1642. Plater, Karol [27]
 1643. Montabone (Firenze) [27]
 1644. Mieczkowski, Jan (syn) [27]
 1645. Listowski, Andrzej (1802-1860) [27]
 1646. Fischer, Ludwig (1905-1947) [27]
 1647. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [27]
 1648. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [27]
 1649. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [26]
 1650. Mieczkowski, Jan. Fot. [26]
 1651. Brochocki, B. Ryt. [26]
 1652. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [26]
 1653. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [26]
 1654. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [26]
 1655. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [26]
 1656. Wano, K. [26]
 1657. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1658. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [26]
 1659. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [26]
 1660. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [26]
 1661. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [26]
 1662. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [26]
 1663. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [26]
 1664. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [26]
 1665. Konopnicki, Jan [26]
 1666. Giller, Honorata [26]
 1667. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [26]
 1668. Bukowski, Jan (1873-1943) [26]
 1669. Berens, Hermann (1826-1880) [26]
 1670. Batta, Alexandre (1816-1902) [26]
 1671. Amator [26]
 1672. Wąsowski, B. Ryt. [25]
 1673. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [25]
 1674. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [25]
 1675. Godard, Benjamin (1849-1895) [25]
 1676. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [25]
 1677. Biegański, B. Fot. [25]
 1678. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [25]
 1679. Strzelecki, Edward (1894-1967) [25]
 1680. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [25]
 1681. Rutkowski, R. Ryt. [25]
 1682. Małkowska, Grażyna [25]
 1683. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [25]
 1684. Kochanowski, Jan (1897-1970) [25]
 1685. Kaliszewski, L. [25]
 1686. Jaroński, Feliks (1823-1895) [25]
 1687. Hertz, Teodor (1822-1884) [25]
 1688. Haehle. Ryt. [25]
 1689. Grynfeld, Bronisława [25]
 1690. Einert, Teodor (1828-1866) [25]
 1691. Casciolini, Caludio(1697-1760) [25]
 1692. W. R. Ryt. [24]
 1693. Nowoszewski, Roman (1945-) [24]
 1694. Zawadzki, Michał (1828-1887) [24]
 1695. L. K. [24]
 1696. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [24]
 1697. Bohm, Carl (1844-1920) [24]
 1698. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [24]
 1699. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [24]
 1700. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [24]
 1701. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [24]
 1702. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [24]
 1703. Wilczek, Feliks [24]
 1704. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [24]
 1705. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [24]
 1706. Slaski, S. Ryt. [24]
 1707. Sawiński, F. M. [24]
 1708. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [24]
 1709. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [24]
 1710. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [24]
 1711. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [24]
 1712. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [24]
 1713. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [24]
 1714. Kapliński, Julian [24]
 1715. Harentz, S.G. (fl. 1902) [24]
 1716. Fuks, Marian (1884-1935) [24]
 1717. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [24]
 1718. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [24]
 1719. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [24]
 1720. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 1721. Biblioteka Kórnicka [24]
 1722. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [24]
 1723. Arnaud, Étienne [24]
 1724. Archibald, M. [24]
 1725. W. C. Ryt. [23]
 1726. Puccini, Giacomo (1858-1924) [23]
 1727. Massenet, Jules (1842-1912) [23]
 1728. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [23]
 1729. Kuhlewein, A. Ryt. [23]
 1730. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [23]
 1731. Łączkowski Ludwik [23]
 1732. Łączkowska Felicja [23]
 1733. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [23]
 1734. Tuszyński, Antoni L. [23]
 1735. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [23]
 1736. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [23]
 1737. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [23]
 1738. Szymański, Ludwik [23]
 1739. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [23]
 1740. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [23]
 1741. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [23]
 1742. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [23]
 1743. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [23]
 1744. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [23]
 1745. Małcużyński, Karol (1922-1984) [23]
 1746. Liciński Hipolit [23]
 1747. Lazzerini, Gustavo [23]
 1748. Jędraszko, Antoni Stanisław [23]
 1749. Feuerstein Władysław [23]
 1750. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [23]
 1751. Borowy, Wacław (1890-1950) [23]
 1752. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [23]
 1753. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [22]
 1754. K. P. Ryt. [22]
 1755. S. A. Ryt. [22]
 1756. Jezierski, J. Ryt. [22]
 1757. Štejnberg, Mihail Karlovič [22]
 1758. [Mielnicki]. Fot. [22]
 1759. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [22]
 1760. Wyroba, Stefan [22]
 1761. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [22]
 1762. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [22]
 1763. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [22]
 1764. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [22]
 1765. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [22]
 1766. Lecocq, Charles (1832-1918) [22]
 1767. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [22]
 1768. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 1769. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [22]
 1770. Derengowski, Jan [22]
 1771. Binental, Léopold (1886-1944) [22]
 1772. Sosiński, I. Ryt. [21]
 1773. Uniwersytet dla Wszystkich [21]
 1774. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [21]
 1775. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [21]
 1776. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [21]
 1777. Związek Strzelecki [21]
 1778. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [21]
 1779. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 1780. Szymański, Ludwik (?-?) [21]
 1781. Styś, Walerian (1885-1936) [21]
 1782. Rober, F. H.r. Ryt. [21]
 1783. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [21]
 1784. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [21]
 1785. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [21]
 1786. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [21]
 1787. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [21]
 1788. Meisser [21]
 1789. Marx, Emil (?-?) [21]
 1790. Loos, Vincent Angelo [21]
 1791. Liliental, Stanisława (1897-1988) [21]
 1792. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [21]
 1793. Krogulski, Władysław (1843-1934) [21]
 1794. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [21]
 1795. Kotuliński, Andrzej [21]
 1796. Grupa Starych Zarzewiaków [21]
 1797. Gay, Byron (1886-1945) [21]
 1798. G.R. Ryt. [21]
 1799. Feldman, J. [21]
 1800. Eibl, Piotr (?-1886) [21]
 1801. Dobrowolska-Kierył, Marta [21]
 1802. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [20]
 1803. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [20]
 1804. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [20]
 1805. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [20]
 1806. Ziegler; Droste [20]
 1807. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [20]
 1808. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [20]
 1809. Nowakowski, Bogdan [20]
 1810. Lilpop, Marian [20]
 1811. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [20]
 1812. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [20]
 1813. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [20]
 1814. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [20]
 1815. Fiszer, Carolina [20]
 1816. Cymerman, Leon (1876-1964) [20]
 1817. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [20]
 1818. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [20]
 1819. Biblioteka Narodowa [20]
 1820. Krajewski, J. Ryt. [19]
 1821. Puławski, Antoni (1856-1931) [19]
 1822. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [19]
 1823. Sosiński, J[ózef] Ryt. [19]
 1824. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [19]
 1825. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [19]
 1826. Štejman, S. A. [19]
 1827. Łada, Kazimierz (1824-1871) [19]
 1828. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [19]
 1829. Zawadzki, Michał(1828-1887) [19]
 1830. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [19]
 1831. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [19]
 1832. Skrzypkowska Joanna (1965-) [19]
 1833. Ostas, Marek [19]
 1834. Mickiewicz, Izadora [19]
 1835. Mickiewicz, Dominik [19]
 1836. Leybach, Joseph (1817-1891) [19]
 1837. K.P. [19]
 1838. Galle, Henryk (1872-1948) [19]
 1839. Cirina, J. A. [19]
 1840. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [19]
 1841. Charchillac, Berthet de [19]
 1842. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [19]
 1843. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [18]
 1844. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [18]
 1845. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [18]
 1846. Gorazdowski, E. [18]
 1847. Zandman, Jan (1802-1841) [18]
 1848. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [18]
 1849. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [18]
 1850. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [18]
 1851. Péreyra, Charles [18]
 1852. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [18]
 1853. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [18]
 1854. Kosiński Julian (1833-1914) [18]
 1855. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [18]
 1856. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [18]
 1857. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [18]
 1858. Sosiński, J. Ryt. [17]
 1859. Schumann, Robert(1810-1856) [17]
 1860. Gounod, Charles François (1818-1893) [17]
 1861. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [17]
 1862. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [17]
 1863. Uhry, M. [17]
 1864. Stowarzyszenie Architektów Polskich [17]
 1865. Ries, Franz(1846-1932) [17]
 1866. Porowski, Marceli (1894-1963) [17]
 1867. Jackowski, Aleksander [17]
 1868. Grossman, Ludwik(1835-1915) [17]
 1869. Czaki, Klementyna [17]
 1870. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [16]
 1871. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [16]
 1872. Musiałowski, A. Ryt. [16]
 1873. Różański, M. Ryt. [16]
 1874. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [16]
 1875. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [16]
 1876. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [16]
 1877. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [16]
 1878. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [16]
 1879. T.B. [16]
 1880. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [16]
 1881. Steiman, S. [16]
 1882. Siegrist, Piotr [16]
 1883. Schonberger, John (1892-1983) [16]
 1884. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [16]
 1885. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [16]
 1886. Lozano, Vicente [16]
 1887. Kübler, Ryt. [16]
 1888. Krzyżanowska, Celina [16]
 1889. Krogulski, Władysław(1843-1934) [16]
 1890. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [16]
 1891. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [16]
 1892. Jezierski, J. [16]
 1893. Gold, Artur (1897-1943) [16]
 1894. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [16]
 1895. Furuhjelm, J. (muzyka) [16]
 1896. Dembiński, Czesław [16]
 1897. David, Félicien (1810-1876) [16]
 1898. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [16]
 1899. Arezzo, Pierre (18..-1972) [16]
 1900. Zeller, Carl (1842-1898) [15]
 1901. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [15]
 1902. Wagner, Richard (1813-1883) [15]
 1903. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [15]
 1904. Salabert, Francis (1884-1946) [15]
 1905. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [15]
 1906. Offenbach, Jacques (1819-1880) [15]
 1907. Oborski, Florian (1839-1892) [15]
 1908. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [15]
 1909. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [15]
 1910. Lewinger, Władysław(1874-1943) [15]
 1911. Lange, Gustav (1830-1899) [15]
 1912. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [15]
 1913. Krywoszejew, Maciej [15]
 1914. Koschmider, Edmund [15]
 1915. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [15]
 1916. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [15]
 1917. Jarmużyński, J. [15]
 1918. Grabowski, Roman (1882-1940) [15]
 1919. Eilenberg, Richard(1848-1925). [15]
 1920. Dobrski, Konrad [15]
 1921. Budkowski, Henryk(1879-1928) [15]
 1922. Brodowski, Kazimierz (?-?) [15]
 1923. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [15]
 1924. Antoszewicz, S.[tanisław] [15]
 1925. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [14]
 1926. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [14]
 1927. Dietrich, Moritz(1816-1887) [14]
 1928. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [14]
 1929. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [14]
 1930. Stanisławowa Gawrońska [14]
 1931. Potocki, Antoni (1867-1939) [14]
 1932. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [14]
 1933. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [14]
 1934. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [14]
 1935. Joyce, Archibald (1873-1963) [14]
 1936. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [14]
 1937. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [14]
 1938. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [14]
 1939. Czajkowski. W. Ryt. [14]
 1940. Czajewski Wiktor [14]
 1941. Borawski, Władysław (1892-1970) [14]
 1942. Bachelbusch, T. Ryt. [14]
 1943. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [14]
 1944. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [13]
 1945. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [13]
 1946. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [13]
 1947. Gibs, Joe [13]
 1948. M. K. Ryt. [13]
 1949. Konrad. Fot. [13]
 1950. Herman, Maria (1803-1830) [13]
 1951. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [13]
 1952. par Ketterer [13]
 1953. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [13]
 1954. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [13]
 1955. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [13]
 1956. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [13]
 1957. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [13]
 1958. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [13]
 1959. Ries, Franz (1846-1932) [13]
 1960. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [13]
 1961. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [13]
 1962. Ménil, Félicien de (1860-1930) [13]
 1963. Miller, Karol (1819-1889) [13]
 1964. Miller, Jan Nepomucen [13]
 1965. Ligber, F. Szty. [13]
 1966. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 1967. Lange, Gustav(1830-1899) [13]
 1968. Lange, Gustav (1830-1889) [13]
 1969. Kűbler. Ryt. [13]
 1970. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [13]
 1971. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [13]
 1972. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [13]
 1973. Hervé (1825-1892) [13]
 1974. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [13]
 1975. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [13]
 1976. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [13]
 1977. Dawidowa, Helena [13]
 1978. Arslan M. [13]
 1979. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [12]
 1980. Ajzman, David (1869-1922) [12]
 1981. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [12]
 1982. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [12]
 1983. Żeleński, Władysław(1837-1921) [12]
 1984. W. K. [12]
 1985. Vorbond, Wanda (?-1939) [12]
 1986. Szyszko, Donat (1709 1773) [12]
 1987. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [12]
 1988. Sosnkowski, Józef (?-?) [12]
 1989. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [12]
 1990. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938). [12]
 1991. Nowacki, Łukasz [12]
 1992. Niezależna Partia Chłopska [12]
 1993. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [12]
 1994. Lorens, Carl (1851-1909) [12]
 1995. Ligber. Szty. [12]
 1996. Lewski , I. [12]
 1997. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [12]
 1998. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 1999. Depret, Maurice (18..-1933) [12]
 2000. Degler, Katarzyna (1896-1982) [12]
 2001. David, Félicien César(1810-1876) [12]
 2002. Budapest Lengyel-Egylet [12]
 2003. Leybach, Joseph(1817-1891) [11]
 2004. Kluczewski, M. Ryt. [11]
 2005. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [11]
 2006. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [11]
 2007. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [11]
 2008. Młodzież Zarzewiacka [11]
 2009. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [11]
 2010. Missler, B. T. [11]
 2011. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2012. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [11]
 2013. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [11]
 2014. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [11]
 2015. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [11]
 2016. Lam, Stanisław (1891-1965) [11]
 2017. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [11]
 2018. Kondracki, W. Fot. [11]
 2019. Kataszek, Szymon(1898-1943) [11]
 2020. Jacobi, Victor(1809-1892) [11]
 2021. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [11]
 2022. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [10]
 2023. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [10]
 2024. Ćwiklicz, Bolesław [10]
 2025. [s.n.] [10]
 2026. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [10]
 2027. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [10]
 2028. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [10]
 2029. Radzimiński, Bronisław [10]
 2030. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [10]
 2031. Niecz, Krzysztof. Fot. [10]
 2032. Ménil, Félicien de(1860-1930) [10]
 2033. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [10]
 2034. Max, Józef (?-?) [10]
 2035. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [10]
 2036. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [10]
 2037. Lack, Théodore(1846-1921) [10]
 2038. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [10]
 2039. Krug, Diederich (1821-1880) [10]
 2040. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [10]
 2041. Jan Mieczkowski (1830-1889) [10]
 2042. Grupa Legionistów [10]
 2043. Ganne, Louis(1862-1923) [10]
 2044. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [10]
 2045. Dubois, Théodore (1837-1924) [10]
 2046. Biske, Karol (1863-1928) [10]
 2047. Bayer, Josef(1852-1913) [10]
 2048. AWU [10]
 2049. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [9]
 2050. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [9]
 2051. P.B. Ryt. [9]
 2052. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [9]
 2053. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [9]
 2054. K.N. Ryt. [9]
 2055. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 2056. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [9]
 2057. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [9]
 2058. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [9]
 2059. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [9]
 2060. Schumann, Robert (1810-1856) [9]
 2061. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [9]
 2062. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [9]
 2063. Porębowicz, Edward (1862-1937) [9]
 2064. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [9]
 2065. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [9]
 2066. Kubiak, Paweł (1950- ) [9]
 2067. Klein, Kazimierz (1871-1927) [9]
 2068. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [9]
 2069. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [9]
 2070. Fiedler. Ryt. [9]
 2071. Erhard, Carl [9]
 2072. Emer, Lucjan [9]
 2073. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [9]
 2074. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [9]
 2075. Di Donato, Carlo [9]
 2076. Bogacki, S. Fot. [9]
 2077. - [9]
 2078. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [8]
 2079. E. G. Ryt. [8]
 2080. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [8]
 2081. A. R. Ryt. [8]
 2082. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [8]
 2083. Wolski, Stanisław (1859-1894) [8]
 2084. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [8]
 2085. Kucz[yński], M. Ryt. [8]
 2086. K.W. Ryt. [8]
 2087. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [8]
 2088. Wysoki[ński], K. Ryt. [8]
 2089. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [8]
 2090. Treter, Bohdan (1886-1945) [8]
 2091. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [8]
 2092. Rober, F. H. Ryt. [8]
 2093. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [8]
 2094. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [8]
 2095. Lincke, Paul (1866-1946) [8]
 2096. Kowalski, Leon (1870-1937) [8]
 2097. K. Ryt. [8]
 2098. Hiller, Karol (1891-1939) [8]
 2099. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [8]
 2100. Górska, Maria. Red. [8]
 2101. Garat, Pierre (1762-1823) [8]
 2102. Delahaye, Edward. Ryt. [8]
 2103. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [8]
 2104. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [8]
 2105. Bobiński, Henryk (1861-1914) [8]
 2106. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [8]
 2107. B. B. Ryt. [8]
 2108. Anna Sobieszczańska-Lissowska [8]
 2109. Zajkowski, A. Ryt. [7]
 2110. N[icz], E. Ryt. [7]
 2111. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [7]
 2112. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [7]
 2113. Muzeum Historyczne w Goteborgu [7]
 2114. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [7]
 2115. Krasuski, Stefan [7]
 2116. Jaworski, Lesław (1882-1929) [7]
 2117. J. J. Ryt. [7]
 2118. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [7]
 2119. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [7]
 2120. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [7]
 2121. Bizet, Georges(1838-1875) [7]
 2122. Bieniewski, T. Fot. [7]
 2123. Bielicka, Eugenia [7]
 2124. A. S. Ryt. [7]
 2125. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [6]
 2126. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [6]
 2127. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [6]
 2128. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [6]
 2129. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [6]
 2130. E. N. Ryt. [6]
 2131. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [6]
 2132. A. K. Ryt. [6]
 2133. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [6]
 2134. Wierciński, K. [6]
 2135. Tirling, Zygmunt [6]
 2136. Teresa Frącek (1937- ) [6]
 2137. Roman Nowoszewski (1945- ) [6]
 2138. Pokorny, [Jan]. Ryt. [6]
 2139. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [6]
 2140. Lassen, Eduard (1830-1904) [6]
 2141. K. Z. Ryt. [6]
 2142. Grimm., A. Ryt. [6]
 2143. Dequin, Léon (18..-1937) [6]
 2144. Behr, Franz (1837-1898) [6]
 2145. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [5]
 2146. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [5]
 2147. M. R. Rys. [5]
 2148. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [5]
 2149. W.Z. Ryt. [5]
 2150. Samselski, Marek. Red. [5]
 2151. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [5]
 2152. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [5]
 2153. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [5]
 2154. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [5]
 2155. Kucz, M. Ryt. [5]
 2156. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [5]
 2157. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [5]
 2158. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [5]
 2159. Gawęcki Witold (1911-1946) [5]
 2160. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [5]
 2161. A. Z. Ryt. [4]
 2162. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [4]
 2163. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 2164. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [4]
 2165. M.R. Ryt. [4]
 2166. KK. Ryt. [4]
 2167. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [4]
 2168. W. K. Ryt. [4]
 2169. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [4]
 2170. Sztyft, Herman (1880- ) [4]
 2171. Strożecki Jan (1869-1918) [4]
 2172. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [4]
 2173. Pokorny. Ryt. [4]
 2174. Lewandowski, Michał (kompozytor) [4]
 2175. Jaworski, Witold (1899-1989) [4]
 2176. Gierczyńska, Joanna [4]
 2177. C.K. ryt. [4]
 2178. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [4]
 2179. Bar, E. Ryt. [4]
 2180. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [3]
 2181. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [3]
 2182. J.K. Ryt. [3]
 2183. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [3]
 2184. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [3]
 2185. Zagórska, W. Ryt. [3]
 2186. Wanda Z. Ryt. [3]
 2187. W.K. Ryt. [3]
 2188. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [3]
 2189. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [3]
 2190. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [3]
 2191. Posttallé. [3]
 2192. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [3]
 2193. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [3]
 2194. Maire, Albert (1856-?) [3]
 2195. M.K. Ryt. [3]
 2196. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [3]
 2197. Konstanty. Fot. [3]
 2198. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [3]
 2199. Jedna z uczennic [pseud.] [3]
 2200. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [3]
 2201. Ballach, A.[ndrzej] [3]
 2202. Aniela S. Ryt. [3]
 2203. J. H. Ryt. [2]
 2204. Krajewski. Ryt. [2]
 2205. Zawadzki, W. Ryt. [2]
 2206. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [2]
 2207. Taubert. Ryt. [2]
 2208. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2209. Reiss, N. [2]
 2210. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [2]
 2211. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [2]
 2212. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [2]
 2213. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [2]
 2214. Muzeum miasta Belgradu [2]
 2215. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [2]
 2216. Makowski, Henryk (1933-) [2]
 2217. M. A. Ryt [2]
 2218. Kuczyński [2]
 2219. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [2]
 2220. J.J, Ryt. [2]
 2221. G.S. Ryt. [2]
 2222. Cichocki, Ks. [2]
 2223. Chojnacki, Henryk(1817-1894) [2]
 2224. Orion. Fot. [1]
 2225. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [1]
 2226. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [1]
 2227. Maszyński, Julian (1847-1901) [1]
 2228. J.Ł. Ryt. [1]
 2229. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2230. Hünten, Franz(1793-1878) [1]
 2231. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 2232. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 2233. Sawiczewski, S. [1]
 2234. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 2235. Ptaszyńska, Joanna [1]
 2236. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 2237. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 2238. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 2239. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 2240. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 2241. Karoli, W. [1]
 2242. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2243. J. S. Ryt. [1]
 2244. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2245. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1]
 2246. Godfrey, Charles(1839-1919) [1]
 2247. Florimo, Francesco(1800-1888) [1]
 2248. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2249. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2250. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2251. Bellini, Vincenzo(1801-1835) [1]
 2252. A...... Z....li [1]
 2253. A. G. Ryt. [1]
 2254. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [0]
 2255. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [0]
 2256. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [0]
 2257. Woydyga, Jan (1857-1938) [0]
 2258. W. B. Ryt. [0]
 2259. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [0]
 2260. Rudnicka, Monika [0]
 2261. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [0]
 2262. Pallach, A. Ryt. [0]
 2263. P. D. Ryt. [0]
 2264. Muzeum Narodowe w Poznaniu [0]
 2265. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [0]
 2266. Lanner, Joseph (1801-1843) [0]
 2267. Labitzky, Joseph (1802-1881) [0]
 2268. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [0]
 2269. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [0]
 2270. Klein, W. Ryt. [0]
 2271. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [0]
 2272. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [0]
 2273. Dziedzic, T. Ryt. [0]

Więcej statystyk...