polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 77619

Readers on-line: 324

Total number of users since Jan 1, 2010: 18998647

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Ministerstwo Oświaty [596]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Urząd Statystyczny w Warszawie [134]
 14. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [131]
 15. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 16. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 17. Dębski, Michał [117]
 18. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 19. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 20. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 21. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 22. Związek Patriotów Polskich [96]
 23. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 24. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 25. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [92]
 26. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [89]
 27. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [81]
 28. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [76]
 29. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [66]
 30. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 31. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 32. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [53]
 33. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 34. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [51]
 35. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 36. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [50]
 37. CAF [50]
 38. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [50]
 39. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 40. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 41. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [47]
 42. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 43. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 44. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 45. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [43]
 46. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 47. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [41]
 48. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [41]
 49. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 50. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 51. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 52. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 53. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 54. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 55. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 56. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 57. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 58. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 59. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 60. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 61. Główny Urząd Statystyczny [30]
 62. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 63. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [29]
 64. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 65. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 66. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 67. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 68. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 69. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 70. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 71. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [26]
 72. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [25]
 73. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 74. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 75. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 76. Mottl, Adam (1928-2013) [24]
 77. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 78. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 79. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [23]
 80. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 81. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 82. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 83. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [23]
 84. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [23]
 85. A. Z. Ryt. [23]
 86. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [22]
 87. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 88. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 89. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [22]
 90. Stefanow, Piotr [21]
 91. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [21]
 92. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [20]
 93. Rzewuski, Walery (1837-1888) [20]
 94. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 95. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 96. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [19]
 97. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 98. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 99. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 100. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [18]
 101. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 102. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 103. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [17]
 104. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [17]
 105. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 106. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 107. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [17]
 108. P.B. Ryt. [17]
 109. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [17]
 110. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 111. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 112. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 113. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 114. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 115. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [16]
 116. A. M. Ryt. [16]
 117. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 118. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 119. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [15]
 120. Sigismond. Fot. [15]
 121. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 122. Karoli & Troczewski [15]
 123. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 124. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 125. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 126. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 127. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 128. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 129. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 130. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 131. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 132. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 133. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [13]
 134. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 135. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 136. J. H. Ryt. [13]
 137. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 138. Conrad. Fot. [13]
 139. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 140. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 141. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 142. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 143. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 144. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 145. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 146. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [12]
 147. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 148. Dombrowski, Władysław [12]
 149. B. P. Ryt. [12]
 150. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 151. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 152. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 153. Teatr Narodowy [11]
 154. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 155. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 156. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 157. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 158. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 159. Dziedzic, P. Ryt. [11]
 160. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 161. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 162. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 163. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 164. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [10]
 165. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 166. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 167. Kowalski, L. Fot. [10]
 168. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 169. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [10]
 170. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 171. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 172. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [10]
 173. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 174. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 175. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 176. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 177. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 178. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 179. Röber, H. Ryt. [9]
 180. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 181. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [9]
 182. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 183. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 184. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [9]
 185. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 186. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 187. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 188. Kneisel, August [9]
 189. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 190. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 191. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [9]
 192. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 193. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 194. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 195. Zarząd Miejski w Równem [8]
 196. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 197. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 198. Walter. Ryt. [8]
 199. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 200. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 201. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 202. S. A. Ryt. [8]
 203. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 204. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 205. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [8]
 206. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 207. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [8]
 208. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [8]
 209. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 210. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [8]
 211. K.K. Ryt. [8]
 212. K. P. Ryt. [8]
 213. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 214. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 215. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 216. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 217. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 218. ADAM. Ryt. [8]
 219. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 220. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 221. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 222. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 223. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 224. W. R. Ryt. [7]
 225. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 226. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 227. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 228. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [7]
 229. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 230. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 231. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 232. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 233. Kluczewski, M. Ryt. [7]
 234. K.P. Ryt. [7]
 235. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 236. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 237. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 238. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 239. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 240. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 241. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 242. Baumann, R. Lit. [7]
 243. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 244. [Miethke, H. O.] [6]
 245. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 246. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 247. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 248. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [6]
 249. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [6]
 250. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 251. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 252. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [6]
 253. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 254. Teatr Polski [6]
 255. Szubert, Awit (1837-1919) [6]
 256. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 257. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 258. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 259. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 260. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 261. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 262. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 263. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 264. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 265. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [6]
 266. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [6]
 267. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 268. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 269. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 270. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 271. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 272. M. R. Rys. [6]
 273. L. N. Ryt. [6]
 274. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 275. Kozłowski, K. Ryt. [6]
 276. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 277. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 278. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 279. J. Ł. Ryt. [6]
 280. J. K. Ryt. [6]
 281. Hufsky [6]
 282. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 283. Gruziel, L. Fot. [6]
 284. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 285. E. G. Ryt. [6]
 286. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [6]
 287. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 288. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [6]
 289. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 290. Biegański, B. Fot. [6]
 291. Achtel, Józef [6]
 292. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 293. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 294. [Granke, Stefan] [5]
 295. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 296. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 297. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 298. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 299. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [5]
 300. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 301. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 302. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [5]
 303. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 304. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 305. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 306. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 307. Teatr Letni [5]
 308. Teatr Ateneum [5]
 309. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 310. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [5]
 311. Szczeciński, K. Fot. [5]
 312. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 313. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 314. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 315. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 316. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 317. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 318. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 319. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 320. Orion. Fot. [5]
 321. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 322. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 323. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 324. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 325. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 326. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 327. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 328. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 329. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 330. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 331. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 332. Leliwa, Alfred [5]
 333. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 334. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 335. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 336. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 337. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 338. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 339. Kapuściński, Piotr [5]
 340. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [5]
 341. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 342. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 343. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 344. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 345. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 346. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 347. Domżalski, Jerzy [5]
 348. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 349. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 350. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 351. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 352. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 353. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 354. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 355. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 356. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 357. "Orion" [5]
 358. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 359. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 360. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 361. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 362. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 363. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 364. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 365. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 366. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 367. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 368. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 369. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 370. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 371. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 372. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 373. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 374. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 375. Teatr Wielki [4]
 376. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 377. Sosiński, I. Ryt. [4]
 378. Simcis, Gen [4]
 379. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 380. Schiff, Józef. Fot. [4]
 381. Röber, G. Ryt. [4]
 382. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 383. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 384. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 385. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 386. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 387. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 388. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 389. Okuń, Edward (1872-1945) [4]
 390. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 391. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 392. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 393. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 394. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 395. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 396. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 397. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 398. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 399. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 400. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 401. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 402. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 403. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [4]
 404. Krzyżanowski, K. [4]
 405. Krajewski, J. Ryt. [4]
 406. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 407. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 408. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 409. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 410. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 411. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 412. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 413. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 414. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 415. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 416. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 417. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 418. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 419. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 420. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 421. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 422. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 423. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 424. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 425. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 426. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 427. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 428. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [4]
 429. Brochocki, B. Ryt. [4]
 430. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 431. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 432. Antykwarnia Warszawska [4]
 433. A. R. Ryt. [4]
 434. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 435. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 436. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 437. [brak] [3]
 438. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 439. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 440. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 441. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 442. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 443. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 444. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 445. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 446. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 447. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [3]
 448. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 449. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 450. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 451. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 452. Warszawski Lombard Miejski [3]
 453. Warnka, Jadwiga [3]
 454. W. C. Ryt. [3]
 455. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 456. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 457. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 458. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 459. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 460. Trzemeski, Edward (1843-1905) [3]
 461. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 462. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 463. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 464. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 465. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 466. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 467. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 468. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 469. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 470. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 471. Teatr Mały [3]
 472. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 473. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [3]
 474. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 475. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 476. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 477. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 478. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [3]
 479. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 480. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 481. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [3]
 482. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 483. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 484. Różański, M. Ryt. [3]
 485. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 486. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 487. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 488. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 489. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 490. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 491. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [3]
 492. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 493. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 494. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 495. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 496. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 497. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 498. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 499. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 500. Nowialis [3]
 501. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 502. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 503. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 504. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 505. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [3]
 506. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 507. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 508. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 509. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 510. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 511. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 512. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 513. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 514. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 515. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 516. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 517. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 518. M.R. Ryt. [3]
 519. Liga Morska i Kolonialna [3]
 520. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 521. L. K. [3]
 522. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 523. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [3]
 524. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 525. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 526. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 527. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 528. Krynicki, M. Lit. [3]
 529. Krajewski. Ryt. [3]
 530. Koło Medyków S. U. W. [3]
 531. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 532. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 533. Koroniarz [3]
 534. Konrad. Fot. [3]
 535. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 536. Kohn, Alfred. Red. [3]
 537. Klukowski, Jan (1904-1944) [3]
 538. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 539. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 540. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 541. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 542. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 543. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 544. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 545. Jezierski, Edmund (1881-1935) [3]
 546. Jaugey, Jean [3]
 547. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 548. J.Ł. Ryt. [3]
 549. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 550. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 551. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 552. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [3]
 553. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 554. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 555. Gorazdowski, E. [3]
 556. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 557. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 558. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 559. Gibs, Joe [3]
 560. Gawęcki Witold (1911-1946) [3]
 561. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 562. E. N. Ryt. [3]
 563. Dąbrowski, Stanisław [3]
 564. Dyamentowski. Ryt. [3]
 565. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 566. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 567. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 568. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 569. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 570. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 571. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 572. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 573. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 574. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 575. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 576. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 577. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 578. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [3]
 579. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 580. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 581. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 582. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 583. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 584. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 585. Bauman, R. Lit. [3]
 586. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 587. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 588. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 589. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 590. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 591. - [3]
 592. "Orion". Fot. [3]
 593. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 594. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 595. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 596. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 597. [Łosiowa, Emilia] [2]
 598. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 599. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 600. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 601. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 602. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 603. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 604. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 605. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 606. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 607. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 608. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 609. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 610. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 611. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 612. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 613. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 614. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 615. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 616. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 617. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 618. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [2]
 619. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 620. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 621. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 622. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 623. Wróblewski, K. [2]
 624. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 625. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 626. Wojskowy Instytut Geograficzny [2]
 627. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 628. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 629. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 630. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 631. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 632. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 633. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 634. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 635. Warnkówna, Jadwiga [2]
 636. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 637. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 638. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 639. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 640. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 641. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 642. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 643. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 644. Treter, Bohdan (1886-1945) [2]
 645. Treter Mieczysław (1883-1943) [2]
 646. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 647. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 648. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 649. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 650. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 651. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 652. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 653. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 654. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 655. Teatr na Chłodnej [2]
 656. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 657. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 658. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 659. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 660. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 661. Szymański, F. Ryt. [2]
 662. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 663. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 664. Sznage. Ryt. [2]
 665. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 666. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 667. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 668. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 669. Surowiecki, Karol [2]
 670. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 671. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 672. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 673. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 674. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 675. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 676. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 677. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 678. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 679. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 680. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 681. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 682. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 683. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 684. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 685. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 686. Sosiński, J. Ryt. [2]
 687. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 688. Socha, Szczepan [2]
 689. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 690. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 691. Skornia-Roszij, Maria [2]
 692. Siekierski, Franciszek [2]
 693. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [2]
 694. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [2]
 695. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 696. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 697. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 698. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 699. Sedlaczek, Lech [2]
 700. Röber, F. H. Ryt. [2]
 701. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 702. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 703. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 704. Rumianek, Stanisław [2]
 705. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 706. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 707. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 708. Rober, F. H. Ryt. [2]
 709. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 710. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [2]
 711. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 712. Rada Regencyjna [2]
 713. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 714. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [2]
 715. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 716. Przyałgowski, Ignacy [2]
 717. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 718. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [2]
 719. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [2]
 720. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 721. Polska Macierz Szkolna [2]
 722. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 723. Plewczyński, F. [2]
 724. Pistyner, M. [2]
 725. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 726. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 727. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 728. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 729. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 730. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 731. Olzacki, Sławomir. Fot. [2]
 732. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 733. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 734. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 735. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 736. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 737. N[icz], E. Ryt. [2]
 738. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 739. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 740. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 741. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 742. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 743. Myślińska, Grażyna. Fot. [2]
 744. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 745. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 746. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 747. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 748. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 749. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 750. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 751. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 752. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 753. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 754. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 755. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 756. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 757. Mehoffer, Józef (1869-1946) [2]
 758. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 759. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 760. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 761. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 762. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 763. Malewicz, Jadwiga [2]
 764. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 765. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 766. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 767. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 768. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 769. M. K. Ryt. [2]
 770. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 771. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 772. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 773. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 774. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 775. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 776. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 777. Kępkowska, Bogusława Bożena [2]
 778. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 779. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 780. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 781. Kubełka, Ignacy [2]
 782. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 783. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 784. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 785. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 786. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 787. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 788. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 789. Kostka, J. [2]
 790. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 791. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 792. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 793. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 794. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 795. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 796. Komar, Józef [2]
 797. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 798. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 799. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 800. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 801. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 802. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 803. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 804. Karoli & Pusch [2]
 805. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 806. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 807. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 808. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 809. KK. Ryt. [2]
 810. K.W. Ryt. [2]
 811. K.N. Ryt. [2]
 812. K.M. Ryt. [2]
 813. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 814. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 815. Jezierski, J. Ryt. [2]
 816. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 817. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 818. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 819. J.K. Ryt. [2]
 820. J. Ł. [2]
 821. Instytut Spraw Społecznych [2]
 822. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 823. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 824. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 825. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 826. Hähle, G. Ryt. [2]
 827. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 828. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 829. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 830. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 831. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 832. Grodzicki, Józef (1854-1939) [2]
 833. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 834. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 835. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 836. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 837. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [2]
 838. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 839. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 840. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [2]
 841. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 842. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 843. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [2]
 844. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 845. Frick, L. [2]
 846. Frankiewicz [2]
 847. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 848. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 849. Elkana, J. M. [2]
 850. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 851. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 852. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 853. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 854. Dworzak, Ludwik. Rys. [2]
 855. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 856. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 857. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [2]
 858. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 859. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 860. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 861. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 862. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 863. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 864. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 865. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 866. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 867. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [2]
 868. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 869. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 870. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 871. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 872. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 873. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [2]
 874. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 875. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 876. Bykowski, Leon [2]
 877. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 878. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 879. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 880. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 881. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 882. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 883. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 884. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 885. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 886. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 887. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 888. Bielecki, C. [2]
 889. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 890. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [2]
 891. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 892. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 893. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 894. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 895. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 896. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 897. Baronowa X.Y.Z. [2]
 898. Banner, M. Red. [2]
 899. Automobilklub Warszawski [2]
 900. Atelier Rembrandt [2]
 901. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 902. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 903. A.T.T. [2]
 904. A...... Z....li [2]
 905. A. K. Ryt. [2]
 906. "Młoda Sztuka" [2]
 907. Żółtowski, A. [1]
 908. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 909. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 910. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 911. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 912. Żelaznowski, Andrzej [1]
 913. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 914. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 915. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 916. Štejman, S. A. [1]
 917. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 918. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [1]
 919. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 920. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 921. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 922. Śmigielska, Józefa [1]
 923. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 924. Śliwiński, Jan [1]
 925. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 926. Łączkowski Ludwik [1]
 927. Łączkowska Felicja [1]
 928. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 929. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 930. Łukaszczyk, Elżbieta [1]
 931. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 932. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 933. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 934. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 935. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 936. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 937. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 938. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 939. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 940. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 941. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 942. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 943. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 944. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 945. par Ketterer [1]
 946. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 947. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 948. il [1]
 949. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 950. [s.n.] [1]
 951. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 952. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 953. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 954. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 955. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 956. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 957. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 958. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 959. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 960. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 961. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 962. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 963. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 964. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 965. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 966. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 967. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 968. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 969. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 970. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 971. [Quirini, Edward] [1]
 972. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 973. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 974. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 975. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 976. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 977. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 978. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 979. [Portret Władysława Niegolewskiego] [1]
 980. [Portret Gustawa Fritsche] [1]
 981. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [1]
 982. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 983. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 984. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 985. [Omm, Peter] [1]
 986. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 987. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 988. [Mielnicki]. Fot. [1]
 989. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 990. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 991. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 992. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 993. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 994. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 995. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 996. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 997. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 998. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 999. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 1000. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 1001. [Grabiec (?-?)] [1]
 1002. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 1003. [Franck] [1]
 1004. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 1005. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 1006. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 1007. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 1008. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 1009. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 1010. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 1011. [Bielski, Szymon] [1]
 1012. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 1013. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 1014. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 1015. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 1016. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1017. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 1018. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 1019. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 1020. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 1021. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 1022. Związek Strzelecki [1]
 1023. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 1024. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 1025. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 1026. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 1027. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 1028. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 1029. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 1030. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 1031. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 1032. Związek Miast Polskich [1]
 1033. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 1034. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 1035. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 1036. Związek Katolicki [1]
 1037. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1038. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 1039. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 1040. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 1041. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [1]
 1042. Zumpe, Edmund [1]
 1043. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 1044. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 1045. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 1046. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 1047. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 1048. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 1049. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 1050. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 1051. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 1052. Ziegler; Droste [1]
 1053. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 1054. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 1055. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 1056. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 1057. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 1058. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 1059. Zbyszewski [1]
 1060. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 1061. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1062. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 1063. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 1064. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 1065. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 1066. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 1067. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 1068. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1069. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1070. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1071. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 1072. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1073. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1074. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1075. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1076. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1077. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1078. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1079. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1080. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1081. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1082. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1083. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1084. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1085. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1086. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1087. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1088. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1089. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1090. Zając, Jerzy [1]
 1091. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1092. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1093. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1094. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1095. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1096. X. Y. Z. [1]
 1097. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1098. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1099. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1100. Węgrzecki, S. [1]
 1101. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1102. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1103. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1104. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1105. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1106. Wójcicki, Jerzy [1]
 1107. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1108. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1109. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1110. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1111. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1112. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1113. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1114. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1115. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1116. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1117. Wyroba, Stefan [1]
 1118. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1119. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1120. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1121. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1122. Wretowski, Paweł [1]
 1123. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1124. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1125. Wołek, Adam [1]
 1126. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1127. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1128. Wojnarowicz Weseła [1]
 1129. Wojewódzki, Władysław [1]
 1130. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1131. Wohlfahrt, A. [1]
 1132. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1133. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1134. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1135. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1136. Wiśniewski, Wojciech et al. [1]
 1137. Wiśniewski, Marceli [1]
 1138. Wizimirska, Barbara [1]
 1139. Witkowski, Wincenty [1]
 1140. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1141. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1142. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1143. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1144. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1145. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1146. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1147. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1148. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1149. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1150. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1151. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1152. Wilczek, Feliks [1]
 1153. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1154. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1155. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1156. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1157. Wierciński, K. [1]
 1158. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1159. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1160. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1161. Whiting, A. [1]
 1162. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1163. Wesoły Wujaszek [1]
 1164. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1165. Weintraub, Jan [1]
 1166. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1167. Weinberg P. [1]
 1168. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1169. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1170. Webel, Stefan. [1]
 1171. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1172. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1173. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1174. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1175. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1176. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1177. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1178. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1179. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1180. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1181. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1182. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1183. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1184. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1185. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1186. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1187. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1188. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1189. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1190. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1191. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1192. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1193. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1194. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1195. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1196. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1197. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1198. Wano, K. [1]
 1199. Wanda Z. Ryt. [1]
 1200. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1201. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1202. Walicki, Michał (1904-1966). [1]
 1203. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1204. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1205. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1206. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1207. Walaszczak, Piotr [1]
 1208. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1209. Wahrendorff, O. [1]
 1210. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1211. W.Z. Ryt. [1]
 1212. W.K. Ryt. [1]
 1213. W. M. K. [1]
 1214. W. K. Ryt. [1]
 1215. W. K. [1]
 1216. W. B. Ryt. [1]
 1217. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1218. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1219. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1220. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1221. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1222. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1223. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1224. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1225. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1226. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1227. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1228. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1229. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1230. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1231. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1232. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1233. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1234. Urbanowicz, Szymon [1]
 1235. Uniwersytet Warszawski [1]
 1236. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1237. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1238. Uhry, M. [1]
 1239. Typiak, Piotr [1]
 1240. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1241. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1242. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1243. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1244. Tschopp, P. [1]
 1245. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1246. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1247. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1248. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1249. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1250. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1251. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1252. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1253. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1254. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1255. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1256. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1257. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1258. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1259. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1260. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1261. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1262. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1263. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1264. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1265. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1266. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1267. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1268. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1269. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1270. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1271. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1272. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1273. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1274. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1275. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1276. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1277. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1278. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1279. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1280. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1281. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1282. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1283. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1284. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1285. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1286. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1287. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1288. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1289. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1290. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1291. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1292. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1293. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1294. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1295. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1296. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1297. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1298. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1299. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1300. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1301. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1302. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1303. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1304. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1305. Tor, Stanisław [1]
 1306. Tonioli, D. [1]
 1307. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1308. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [1]
 1309. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1310. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1311. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1312. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1313. Tirling, Zygmunt [1]
 1314. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1315. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1316. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1317. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1318. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1319. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1320. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 1321. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1322. Teatr Nowości [1]
 1323. Teatr Nowa Komedia [1]
 1324. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1325. Teatr Malickiej [1]
 1326. Teatr Kameralny [1]
 1327. Teatr Aktora [1]
 1328. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1329. Taubert. Ryt. [1]
 1330. Taube, Gustaw jr [1]
 1331. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1332. Tarnacki, Józef. [1]
 1333. Tarnacki, Józef [1]
 1334. Tarczyński, Władysław [1]
 1335. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1336. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1337. T.B. [1]
 1338. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1339. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1340. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1341. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1342. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1343. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1344. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1345. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1346. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1347. Szymkiewicz, Józef [1]
 1348. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [1]
 1349. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1350. Szymański, Ludwik [1]
 1351. Szymański, F. [1]
 1352. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1353. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1354. Szydłowska, Grażyna [1]
 1355. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1356. Szwankowska, Hanna [1]
 1357. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1358. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1359. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1360. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1361. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1362. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1363. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1364. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1365. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1366. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1367. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1368. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1369. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1370. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1371. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1372. Szczepański, Sebastian [1]
 1373. Szczepański, Grzegorz [1]
 1374. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1375. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1376. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1377. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1378. Syrewicz, Xawery [1]
 1379. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1380. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1381. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1382. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1383. Suszczyński, Jan [1]
 1384. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1385. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1386. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1387. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1388. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1389. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1390. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1391. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1392. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1393. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1394. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1395. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1396. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1397. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1398. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1399. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1400. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1401. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1402. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1403. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1404. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1405. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1406. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1407. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1408. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1409. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1410. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1411. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1412. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1413. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1414. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1415. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1416. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1417. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1418. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1419. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1420. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1421. Steiman, S. [1]
 1422. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1423. Stecher, August (?-?) [1]
 1424. Stawiński. Ryt. [1]
 1425. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1426. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1427. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1428. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1429. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1430. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1431. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1432. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1433. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1434. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1435. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1436. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1437. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1438. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1439. Sosnkowski, Józef [1]
 1440. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1441. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1442. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1443. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1444. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1445. Snopek, Kazimierz [1]
 1446. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1447. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1448. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1449. Slaski, S. Ryt. [1]
 1450. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1451. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1452. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1453. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1454. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1455. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1456. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1457. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1458. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1459. Siemieński, Lucjan [1]
 1460. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [1]
 1461. Siegrist, Piotr [1]
 1462. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1463. Siczyński, Walery [1]
 1464. Sewer [1]
 1465. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1466. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1467. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1468. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1469. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1470. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1471. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1472. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1473. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1474. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1475. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1476. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1477. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1478. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1479. Sawiński, F. M. [1]
 1480. Sawiczewski, S. [1]
 1481. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1482. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1483. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1484. Samselski, Marek. Red. [1]
 1485. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1486. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1487. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1488. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1489. Salinger, Zygmunt [1]
 1490. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1491. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1492. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1493. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1494. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1495. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [1]
 1496. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1497. Sachowa, Zofia [1]
 1498. S. E. [1]
 1499. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1500. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1501. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1502. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1503. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [1]
 1504. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1505. Rybicki, Anastazy [1]
 1506. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1507. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [1]
 1508. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1509. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1510. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1511. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1512. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1513. Rudnicka, Monika [1]
 1514. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1515. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1516. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1517. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1518. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1519. Ross, Rita (1935- ). [1]
 1520. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1521. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1522. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1523. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1524. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1525. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1526. Roeber. H. Ryt. [1]
 1527. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1528. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1529. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1530. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1531. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1532. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1533. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1534. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1535. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1536. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1537. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1538. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1539. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1540. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1541. Rembiel, St. [1]
 1542. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1543. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1544. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1545. Reiss, N. [1]
 1546. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1547. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1548. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [1]
 1549. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1550. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1551. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1552. Raudny, Wacław [1]
 1553. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1554. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1555. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1556. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1557. Radzimiński, Bronisław [1]
 1558. Radwan, August [1]
 1559. Radoszewska, A. J. [1]
 1560. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1561. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1562. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1563. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1564. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1565. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1566. R. P. [1]
 1567. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1568. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1569. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1570. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1571. Péreyra, Charles [1]
 1572. Pécaut, Elie [1]
 1573. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1574. Pyka, Henryk [1]
 1575. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [1]
 1576. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1577. Pusch, Alois Maria de [1]
 1578. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1579. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [1]
 1580. Puc, B[ronisław] [1]
 1581. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1582. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1583. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1584. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1585. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1586. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1587. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1588. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1589. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1590. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1591. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1592. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1593. Prochaska, Anna [1]
 1594. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [1]
 1595. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1596. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1597. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1598. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1599. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1600. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1601. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1602. Posttallé [1]
 1603. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1604. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1605. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1606. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1607. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1608. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1609. Popielewski [1]
 1610. Pomian, E. [1]
 1611. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1612. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1613. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1614. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1615. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1616. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1617. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1618. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1619. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1620. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1621. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1622. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1623. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1624. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1625. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1626. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1627. Pokorny. Ryt. [1]
 1628. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1629. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1630. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1631. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1632. Podwiński, Stanisław [1]
 1633. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1634. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1635. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1636. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1637. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1638. Plater, Karol [1]
 1639. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1640. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1641. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1642. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 1643. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 1644. Piotrowski, Andrzej [1]
 1645. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1646. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1647. Piotrowska, Barbara (1935- ) [1]
 1648. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1649. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1650. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1651. Pilich, Michał [1]
 1652. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1653. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1654. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1655. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1656. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1657. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1658. Piekacz, J. Fot. [1]
 1659. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1660. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1661. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1662. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1663. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1664. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1665. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1666. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1667. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1668. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1669. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1670. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1671. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1672. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1673. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1674. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1675. Pawłowski, Kalixt [1]
 1676. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1677. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1678. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1679. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1680. Pawe, L. [1]
 1681. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1682. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1683. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1684. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1685. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1686. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1687. Paprocki, Bartosz [1]
 1688. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1689. Pallach, A. Ryt. [1]
 1690. Paczóski, Julian [1]
 1691. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1692. P. D. Ryt. [1]
 1693. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1694. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1695. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1696. Ostas, Marek [1]
 1697. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1698. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1699. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1700. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1701. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1702. Orthwein, Ludwik [1]
 1703. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1704. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1705. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1706. Oranowski, Wacław [1]
 1707. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1708. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1709. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1710. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1711. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1712. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1713. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1714. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1715. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1716. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1717. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1718. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1719. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1720. Obuchowicz, Henryk [1]
 1721. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1722. O liść dębu [1]
 1723. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1724. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1725. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1726. Nowakowski, Bogdan [1]
 1727. Nowacki, Łukasz [1]
 1728. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1729. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1730. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1731. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1732. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1733. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1734. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1735. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1736. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1737. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1738. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1739. Niecz, K.,fot. [1]
 1740. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1741. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1742. Nemo {pseud.] [1]
 1743. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1744. Nałęcz, Edward [1]
 1745. Naumann, Karl [1]
 1746. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1747. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1748. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1749. Napieralski, Mateusz [1]
 1750. Naoczny świadek [1]
 1751. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1752. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1753. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1754. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1755. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1756. Mękicki Rudolf (1887-1942) [1]
 1757. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1758. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1759. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1760. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1761. Myszkowska, Justyna [1]
 1762. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1763. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1764. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1765. Muzeum Warszawy [1]
 1766. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1767. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1768. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1769. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1770. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 1771. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1772. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1773. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1774. Mróz, Agnieszka [1]
 1775. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1776. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1777. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1778. Motas, Maciej [1]
 1779. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1780. Mosz, Barbara [1]
 1781. Morżkowska, Antonina [1]
 1782. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1783. Mordasewicz, Kazimierz (1859-1923) [1]
 1784. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1785. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1786. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1787. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1788. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1789. Montabone (Firenze) [1]
 1790. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1791. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1792. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1793. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1794. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [1]
 1795. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1796. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1797. Miłkowski, Stanisław [1]
 1798. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1799. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1800. Missler, B. T. [1]
 1801. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 1802. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1803. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1804. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1805. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1806. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1807. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1808. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1809. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1810. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1811. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1812. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1813. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1814. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1815. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1816. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1817. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1818. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1819. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [1]
 1820. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1821. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1822. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 1823. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1824. Mickiewicz, Izadora [1]
 1825. Mickiewicz, Dominik [1]
 1826. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1827. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1828. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1829. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1830. Mendewski, Stanisław [1]
 1831. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1832. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1833. Meisser [1]
 1834. Medeksza, Antoni [1]
 1835. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1836. Małkowska, Grażyna [1]
 1837. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1838. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1839. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1840. Maël, Pierr. [1]
 1841. Mazur, Dawid (?-1916) [1]
 1842. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1843. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1844. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1845. Max, Józef (?-?) [1]
 1846. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1847. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1848. Matrzak, Jerzy [1]
 1849. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1850. Marx, Emil (?-?) [1]
 1851. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1852. Marois, Blanche [1]
 1853. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 1854. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1855. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1856. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1857. Marcinkowski, Piotr [1]
 1858. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1859. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1860. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1861. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1862. Makowski, Marek [1]
 1863. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1864. Makomaski, Edmund [1]
 1865. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1866. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1867. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1868. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1869. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1870. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1871. Mahomet II [1]
 1872. Magnus, Wiktor [1]
 1873. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1874. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1875. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1876. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1877. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1878. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1879. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1880. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1881. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1882. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1883. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1884. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1885. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1886. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1887. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1888. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1889. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1890. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1891. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1892. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1893. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1894. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1895. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1896. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1897. M.K. Ryt. [1]
 1898. M. A. Ryt [1]
 1899. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1900. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1901. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1902. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1903. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1904. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 1905. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1906. Lozano, Vicente [1]
 1907. Loth, August (1869-1944) [1]
 1908. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1909. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1910. Loos, Vincent Angelo [1]
 1911. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1912. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1913. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1914. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1915. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1916. Lisicki, Roman [1]
 1917. Lisiak, Elżbieta [1]
 1918. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1919. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1920. Lilpop, Marian [1]
 1921. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1922. Ligber. Szty. [1]
 1923. Ligber, F. Szty. [1]
 1924. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1925. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1926. Liciński Hipolit [1]
 1927. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1928. Leśniewska, B. [1]
 1929. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1930. Lewski , I. [1]
 1931. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1932. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [1]
 1933. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1934. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1935. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1936. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1937. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1938. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 1939. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1940. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [1]
 1941. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 1942. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1943. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1944. Leschik, Konrad [1]
 1945. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1946. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1947. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1948. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1949. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1950. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1951. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1952. Lefebvre, Casimir [1]
 1953. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1954. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1955. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1956. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1957. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 1958. Lazzerini, Gustavo [1]
 1959. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1960. Latoszek, Jacek [1]
 1961. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1962. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1963. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1964. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1965. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1966. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1967. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1968. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1969. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1970. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1971. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1972. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1973. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1974. Kűbler. Ryt. [1]
 1975. Kűbler, H. Ryt. [1]
 1976. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1977. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1978. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1979. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1980. Kübler, Ryt. [1]
 1981. Kóźmiński, T. B. [1]
 1982. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1983. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1984. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 1985. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 1986. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1987. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1988. Kunke, Emil (1896-1943) [1]
 1989. Kumidor, Zbigniew [1]
 1990. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1991. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1992. Kuczyński [1]
 1993. Kucz, M. Ryt. [1]
 1994. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1995. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 1996. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1997. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1998. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1999. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2000. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 2001. Krzyżanowska, Celina [1]
 2002. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 2003. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 2004. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 2005. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 2006. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 2007. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 2008. Krywoszejew, Maciej [1]
 2009. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 2010. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 2011. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 2012. Krudowski, Józef [1]
 2013. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 2014. Krotulski, I [1]
 2015. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 2016. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 2017. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 2018. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 2019. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 2020. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 2021. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 2022. Krasuski, Stefan [1]
 2023. Krasowska Helena [1]
 2024. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 2025. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 2026. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 2027. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 2028. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 2029. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 2030. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 2031. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 2032. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 2033. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 2034. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 2035. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [1]
 2036. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [1]
 2037. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 2038. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 2039. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 2040. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 2041. Kozłowski. Ryt. [1]
 2042. Kozłowski, Jan J. [1]
 2043. Kozyra, Anna [1]
 2044. Kozicki, Marek [1]
 2045. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 2046. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 2047. Kownacki, A. Ryt. [1]
 2048. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [1]
 2049. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 2050. Kowalewski, T. [1]
 2051. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 2052. Kowala, G. [1]
 2053. Kotuliński, Andrzej [1]
 2054. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 2055. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 2056. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 2057. Kossakowska, Wanda [1]
 2058. Kossak Wojciech (1856-1942) [1]
 2059. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 2060. Koschmider, Edmund [1]
 2061. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 2062. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 2063. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 2064. Koriot, Józef (1785-1855) [1]
 2065. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 2066. Korczak, Janusz (1878?-1942) [1]
 2067. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 2068. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 2069. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 2070. Konstanty. Fot. [1]
 2071. Konopnicki, Jan [1]
 2072. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 2073. Koniński, Kazimierz [1]
 2074. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 2075. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 2076. Kondracki, W. Fot. [1]
 2077. Kondor, Ernst. [1]
 2078. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 2079. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 2080. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 2081. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 2082. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2083. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 2084. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 2085. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 2086. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 2087. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 2088. Komitet Budowy Pomników [1]
 2089. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 2090. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2091. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 2092. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 2093. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2094. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 2095. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 2096. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 2097. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 2098. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2099. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 2100. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 2101. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 2102. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2103. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2104. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2105. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2106. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2107. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2108. Klimowicz, Ignacy [1]
 2109. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2110. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2111. Klein, W. Ryt. [1]
 2112. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2113. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [1]
 2114. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2115. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2116. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2117. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2118. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2119. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2120. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2121. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 2122. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2123. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2124. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2125. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2126. Kautecki, Antoni. [1]
 2127. Kautecki, Antoni [1]
 2128. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2129. Kasterska, Maria [1]
 2130. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2131. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2132. Kasiewicz, Alfred [1]
 2133. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2134. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2135. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2136. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [1]
 2137. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [1]
 2138. Karoli, W. [1]
 2139. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [1]
 2140. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2141. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2142. Kapuscinski, Petr [1]
 2143. Kapliński, Julian [1]
 2144. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2145. Kapituła Odznaki [1]
 2146. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2147. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2148. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2149. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2150. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2151. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2152. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2153. Kaliszewski, L. [1]
 2154. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2155. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2156. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2157. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2158. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2159. Kaczyński, Witold [1]
 2160. Kaczmarski, S. [1]
 2161. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2162. K.P. [1]
 2163. K. Z. Ryt. [1]
 2164. K. Ryt. [1]
 2165. K. M. Ryt. [1]
 2166. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2167. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2168. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2169. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2170. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2171. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2172. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2173. Jotes [1]
 2174. Jonzeck, Waldemar [1]
 2175. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2176. Jeżowski, M [1]
 2177. Jezierski, J. [1]
 2178. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2179. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2180. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [1]
 2181. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2182. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2183. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2184. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2185. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 2186. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2187. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2188. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2189. Jarosz, Rafał [1]
 2190. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2191. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2192. Janusz [1]
 2193. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2194. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2195. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2196. Jankowski, Józef [1]
 2197. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2198. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2199. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2200. Janczewski, S. Red. [1]
 2201. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2202. Jan Lemański (1866-1933) [1]
 2203. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2204. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2205. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2206. Jakobi, Zygmunt [1]
 2207. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2208. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2209. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2210. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2211. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2212. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2213. Jackowski, Aleksander [1]
 2214. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2215. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2216. J.J, Ryt. [1]
 2217. J. Z. [1]
 2218. J. S. Ryt. [1]
 2219. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2220. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2221. J. J. Ryt. [1]
 2222. Izert, Julian fot. [1]
 2223. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2224. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2225. Issakowitch, S.S. [1]
 2226. Iringh, Mirosław [1]
 2227. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2228. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2229. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2230. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2231. Instytut Reduty [1]
 2232. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2233. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2234. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2235. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2236. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2237. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2238. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2239. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2240. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2241. Hyodo, Nagao [1]
 2242. Huzarski, Jerzy [1]
 2243. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2244. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2245. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2246. Horoch, Jan [1]
 2247. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2248. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2249. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2250. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2251. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2252. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2253. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2254. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2255. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2256. Hervé (1825-1892) [1]
 2257. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2258. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2259. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2260. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2261. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2262. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2263. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2264. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2265. Heck, Walerian [1]
 2266. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2267. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2268. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2269. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2270. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2271. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2272. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2273. Haehle. Ryt. [1]
 2274. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2275. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2276. Głębicka, Jolanta et al. [1]
 2277. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2278. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2279. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2280. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2281. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [1]
 2282. Główny Urząd Miar [1]
 2283. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2284. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2285. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2286. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2287. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2288. Górska, Maria. Red. [1]
 2289. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2290. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2291. Gurniak, H. Rys. [1]
 2292. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2293. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2294. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2295. Grynfeld, Bronisława [1]
 2296. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2297. Grupa Legionistów [1]
 2298. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2299. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2300. Groszkowski Teodor (1863-1930) [1]
 2301. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2302. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2303. Grodzicki, Józef (1854-1939). [1]
 2304. Grimm., A. Ryt. [1]
 2305. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2306. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2307. Grajnert, Józef [1]
 2308. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2309. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2310. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2311. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2312. Gołębiewska, Wanda [1]
 2313. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2314. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2315. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2316. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2317. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2318. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2319. Gorski, Konstanty (1868-1934) [1]
 2320. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2321. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2322. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2323. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2324. Golański, Jerzy [1]
 2325. Gola, A. (muzyka) [1]
 2326. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2327. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2328. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2329. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2330. Gnatkowski, Adam [1]
 2331. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [1]
 2332. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2333. Giraud, Paul [1]
 2334. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2335. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2336. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2337. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2338. Giller, Honorata [1]
 2339. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2340. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2341. Gierczyńska, Joanna [1]
 2342. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2343. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2344. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2345. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2346. Gebhard, podporucznik [1]
 2347. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2348. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2349. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2350. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2351. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2352. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2353. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2354. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2355. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2356. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [1]
 2357. Gajewski, Adrian [1]
 2358. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2359. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2360. G.S. Ryt. [1]
 2361. G.R. Ryt. [1]
 2362. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2363. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2364. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2365. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2366. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2367. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2368. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2369. Frimmel Theodor von (1853-1928) [1]
 2370. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2371. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2372. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2373. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2374. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2375. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2376. Fišman, Monahim Zevelev [1]
 2377. Fiszer, Carolina [1]
 2378. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2379. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2380. Filipiak, Grzegorz [1]
 2381. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2382. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2383. Field, John (1782-1837) [1]
 2384. Fiedler. Ryt. [1]
 2385. Feuerstein Władysław [1]
 2386. Feldman, J. [1]
 2387. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2388. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [1]
 2389. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2390. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2391. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2392. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2393. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2394. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2395. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2396. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2397. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [1]
 2398. Fabiszewski, M. [1]
 2399. F. K. Ryt. [1]
 2400. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2401. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2402. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2403. Erhard, Carl [1]
 2404. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2405. Engel, A. [1]
 2406. Emer, Lucjan [1]
 2407. Elsa Thon (1923- ). [1]
 2408. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2409. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2410. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2411. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2412. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2413. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2414. Egloff, Jerzy [1]
 2415. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2416. Edgeworth, Maria [1]
 2417. E. S. [1]
 2418. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2419. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2420. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2421. Dénoix, Victorin [1]
 2422. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2423. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2424. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2425. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [1]
 2426. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [1]
 2427. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2428. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2429. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2430. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2431. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2432. Dudek, Edyta et al. [1]
 2433. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2434. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2435. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2436. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2437. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2438. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2439. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2440. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2441. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2442. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2443. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [1]
 2444. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2445. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2446. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2447. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2448. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2449. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2450. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2451. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2452. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2453. Dom ks. Boduena [1]
 2454. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2455. Dobrski, Konrad [1]
 2456. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2457. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2458. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2459. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2460. Di Donato, Carlo [1]
 2461. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2462. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2463. Derengowski, Jan [1]
 2464. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2465. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2466. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2467. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2468. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2469. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2470. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2471. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2472. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2473. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2474. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2475. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2476. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2477. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2478. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2479. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2480. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2481. Dembiński, Czesław [1]
 2482. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2483. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2484. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2485. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2486. Dawidowa, Helena [1]
 2487. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2488. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2489. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2490. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2491. Datka, Czesław (1905-1951) [1]
 2492. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2493. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2494. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2495. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2496. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2497. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2498. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2499. Dalla Casa, Louis [1]
 2500. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2501. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2502. Czułek, Dariusz et al. [1]
 2503. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2504. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2505. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2506. Czerwiński, Franciszek [1]
 2507. Czerniawski, Jan [1]
 2508. Czermański, Zdzisław [1]
 2509. Czermak, Grażyna [1]
 2510. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2511. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2512. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2513. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2514. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2515. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2516. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2517. Czaki, Klementyna [1]
 2518. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2519. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2520. Czajewski Wiktor [1]
 2521. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2522. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2523. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2524. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [1]
 2525. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2526. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2527. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2528. Cirina, J. A. [1]
 2529. Cikanek, Ferdinand [1]
 2530. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2531. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2532. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2533. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2534. Cichocki, Ks. [1]
 2535. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2536. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2537. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2538. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2539. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2540. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2541. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2542. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2543. Chodecki, Władysław [1]
 2544. Chmielewski, Ignacy [1]
 2545. Chmielewska, Halina [1]
 2546. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2547. Charszewski, Ignacy [1]
 2548. Charchillac, Berthet de [1]
 2549. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2550. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2551. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2552. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2553. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2554. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2555. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2556. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2557. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2558. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2559. C.K. ryt. [1]
 2560. Błaszczak, Fr. [1]
 2561. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2562. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2563. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2564. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2565. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2566. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2567. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2568. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2569. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2570. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2571. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2572. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2573. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2574. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2575. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2576. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2577. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2578. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2579. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2580. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2581. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2582. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2583. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2584. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2585. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2586. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2587. Brauman, Władysław [1]
 2588. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2589. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2590. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2591. Bouleau, H. de. [1]
 2592. Borucki, Juliusz [1]
 2593. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2594. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2595. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2596. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2597. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2598. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2599. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2600. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2601. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2602. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2603. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2604. Bojarska, Stefanja [1]
 2605. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2606. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2607. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2608. Bogacki, S. Fot. [1]
 2609. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [1]
 2610. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2611. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2612. Bockhann, F. [1]
 2613. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2614. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2615. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2616. Bobiński, Antoni [1]
 2617. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2618. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2619. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2620. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2621. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2622. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2623. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [1]
 2624. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [1]
 2625. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2626. Bio [pseud.] [1]
 2627. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2628. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2629. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2630. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2631. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2632. Bielicka, Eugenia [1]
 2633. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2634. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2635. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2636. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2637. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2638. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2639. Biblioteka Narodowa [1]
 2640. Biblioteka Kórnicka [1]
 2641. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2642. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2643. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2644. Bianchi, Emilio [1]
 2645. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2646. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2647. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2648. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2649. Betcher, Jan C. [1]
 2650. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2651. Bergamasco, Charles (1830-1896) [1]
 2652. Benjamin Kornfeld [1]
 2653. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2654. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2655. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2656. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2657. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2658. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2659. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2660. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2661. Baude, K. [1]
 2662. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2663. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2664. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2665. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2666. Barski, Ireneusz [1]
 2667. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2668. Barański, Andrzej [1]
 2669. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2670. Baracz, A. P. [1]
 2671. Bar, E. Ryt. [1]
 2672. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2673. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2674. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2675. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2676. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2677. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2678. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2679. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2680. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2681. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2682. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2683. Babiński, Wacław [1]
 2684. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2685. B.O. Ryt. [1]
 2686. B. B. Ryt. [1]
 2687. Aut. [1]
 2688. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2689. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2690. Arnold, E. J. [1]
 2691. Arnaud, Étienne [1]
 2692. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2693. Armia Krajowa [1]
 2694. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2695. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2696. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2697. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2698. Archibald, M. [1]
 2699. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2700. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [1]
 2701. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2702. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [1]
 2703. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2704. Aniela S. Ryt. [1]
 2705. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2706. Ambrich, Magdalena [1]
 2707. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2708. Amator [1]
 2709. Alkar [pseud.] [1]
 2710. Al. Pow. [1]
 2711. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2712. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2713. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2714. Adamska, Grażyna [1]
 2715. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2716. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2717. Achtel, Aleksandra [1]
 2718. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [1]
 2719. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2720. AWU [1]
 2721. ADAM [1]
 2722. A. Z. [1]
 2723. A. W. Ryt. [1]
 2724. A. S. Ryt. [1]
 2725. A. Ryt. [1]
 2726. A. G. Ryt. [1]
 2727. A. C. Ryt. [1]
 2728. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2729. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2730. 100 lat. Otwock 1916-2016 [1]
 2731. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [133173]
 2. Ministerstwo Oświaty [63906]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [37919]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [30441]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [27571]
 6. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [21409]
 7. Prus, Bolesław (1847-1912) [20497]
 8. Załęczny, Jolanta (1959- ) [18675]
 9. Kownacka, Maria (1894-1982) [17628]
 10. Bobiński, Antoni [16521]
 11. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15503]
 12. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [15499]
 13. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14199]
 14. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13473]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [12926]
 16. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [12799]
 17. Arct, Michał (1840-1916) [12711]
 18. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [12200]
 19. Pocztowa Kasa Oszczędności [11995]
 20. Gawkowski, Robert (1962- ) [11958]
 21. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11812]
 22. Główny Urząd Statystyczny [11327]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [11316]
 24. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [11001]
 25. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [10530]
 26. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10401]
 27. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [9883]
 28. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [9540]
 29. Krajowe Biuro Statystyczne [9012]
 30. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8730]
 31. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8448]
 32. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [8404]
 33. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [8255]
 34. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [7582]
 35. Röber, H. Ryt. [7227]
 36. Verne, Jules (1828-1905) [7130]
 37. Urząd Statystyczny w Warszawie [6803]
 38. Winek, Włodzimierz (1956-) [6610]
 39. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6480]
 40. Szaciński, Mieczysław (?-?) [6385]
 41. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [6271]
 42. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [6209]
 43. Skwara, Marian (1946- ) [6109]
 44. Magistrat m.st. Warszawy [5919]
 45. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [5634]
 46. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [5541]
 47. Gmitruk, Janusz (1948- ) [5467]
 48. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [5212]
 49. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [5027]
 50. Osiński, Alojzy (1770-1842) [5026]
 51. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4968]
 52. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4896]
 53. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [4861]
 54. Maliszewski, Jerzy (?-?) [4812]
 55. Egloff, Jerzy [4797]
 56. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4698]
 57. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [4617]
 58. Antykwarnia Warszawska [4594]
 59. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [4563]
 60. Lejko, Krystyna (1933- ) [4559]
 61. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [4557]
 62. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4400]
 63. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [4080]
 64. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [4052]
 65. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3925]
 66. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3896]
 67. Związek Patriotów Polskich [3881]
 68. Skarga, Piotr (1536-1612) [3857]
 69. Baracz, A. P. [3822]
 70. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3768]
 71. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3750]
 72. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3720]
 73. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3668]
 74. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3588]
 75. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3402]
 76. Zieliński, Jarosław (1958- ) [3337]
 77. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3251]
 78. Frączek, Ireneusz (1969- ) [3219]
 79. Muzeum Narodowe (Warszawa) [3219]
 80. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3209]
 81. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3201]
 82. Starzyński, Stefan (1893-1939) [3191]
 83. Brandel, Konrad (1838-1920) [3181]
 84. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [3160]
 85. Kapuściński, Piotr [3155]
 86. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3150]
 87. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [3125]
 88. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [3118]
 89. Estreicher, Karol (1827-1908) [3115]
 90. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [3098]
 91. Jaugey, Jean [3098]
 92. Papierowski, Andrzej Jerzy [2947]
 93. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2908]
 94. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [2878]
 95. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2853]
 96. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2840]
 97. Kneisel, August [2831]
 98. Dąbrowski, Stanisław [2805]
 99. Popowski, S. [2796]
 100. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2789]
 101. Kępkowska, Bogusława Bożena [2710]
 102. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [2688]
 103. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2660]
 104. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2628]
 105. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2576]
 106. A. Z. [2535]
 107. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2530]
 108. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2515]
 109. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2502]
 110. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [2489]
 111. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2483]
 112. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [2481]
 113. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2465]
 114. Bezak, Paweł (1983- ) [2437]
 115. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [2425]
 116. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2397]
 117. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2396]
 118. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2379]
 119. Kohn, Alfred. Red. [2359]
 120. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2351]
 121. Małecki, Antoni (1821-1913) [2330]
 122. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2330]
 123. Kudyba, Wojciech (1965- ) [2323]
 124. Makowski, Marek [2316]
 125. Tretiak, Józef (1841-1923) [2304]
 126. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2295]
 127. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2259]
 128. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2215]
 129. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2196]
 130. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [2195]
 131. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2076]
 132. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2073]
 133. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2073]
 134. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [2063]
 135. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [2050]
 136. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [2047]
 137. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [2047]
 138. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [2016]
 139. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1998]
 140. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1988]
 141. Puc, B[ronisław] [1977]
 142. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1976]
 143. Górska, Halina (1898-1942) [1929]
 144. Beyer, Karol (1818-1877) [1926]
 145. Paulmier, Adrien-Augustin [1914]
 146. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [1880]
 147. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1877]
 148. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1858]
 149. [Magistrat m. Lwowa] [1835]
 150. P.B. Ryt. [1796]
 151. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1792]
 152. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1767]
 153. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1759]
 154. Miejskie Biuro Statystyczne [1743]
 155. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1724]
 156. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1724]
 157. Polski Związek Producentów Filmowych [1724]
 158. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1712]
 159. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1704]
 160. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1688]
 161. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1682]
 162. Stowarzyszenie Żoliborzan [1681]
 163. Baronowa X.Y.Z. [1674]
 164. [Bielski, Szymon] [1674]
 165. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1671]
 166. Buzek, Józef (1873-1936) [1669]
 167. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1665]
 168. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1651]
 169. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1645]
 170. Sigismond. Fot. [1644]
 171. Kwasiborski, Jerzy [1643]
 172. Elkana, J. M. [1613]
 173. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1602]
 174. Conrad. Fot. [1563]
 175. Polak, Józef (1857-1928) [1558]
 176. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1539]
 177. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1534]
 178. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1511]
 179. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1489]
 180. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1481]
 181. Słowaczyński, Jędrzej [1481]
 182. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1481]
 183. Röber, F. H. Ryt. [1470]
 184. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1451]
 185. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1450]
 186. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1444]
 187. Spencer, Herbert (1820-1903) [1442]
 188. Ganilh, Charles (1758-1836) [1428]
 189. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1426]
 190. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1417]
 191. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1415]
 192. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1414]
 193. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1410]
 194. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1405]
 195. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1401]
 196. Pawłowski, Zbigniew [1388]
 197. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1386]
 198. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1384]
 199. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1384]
 200. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [1383]
 201. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [1381]
 202. Czerniawski, Jan [1374]
 203. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1369]
 204. Młoda Polka [pseud.] [1364]
 205. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1358]
 206. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1351]
 207. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1338]
 208. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1332]
 209. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1327]
 210. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1305]
 211. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [1301]
 212. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1290]
 213. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1287]
 214. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1286]
 215. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [1284]
 216. Napoleon I (1769-1821) [1281]
 217. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1278]
 218. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [1275]
 219. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1274]
 220. Stefanow, Piotr [1273]
 221. J. Ł. Ryt. [1263]
 222. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [1244]
 223. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1235]
 224. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1233]
 225. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1233]
 226. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [1225]
 227. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1223]
 228. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1218]
 229. Adamska, Grażyna [1211]
 230. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1206]
 231. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1205]
 232. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1205]
 233. Poliński, Józef (1891-1944) [1201]
 234. Callier, Edmund (1833-1893) [1201]
 235. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1199]
 236. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1194]
 237. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [1178]
 238. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1175]
 239. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1169]
 240. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1165]
 241. Snopek, Kazimierz [1148]
 242. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1146]
 243. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [1144]
 244. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1140]
 245. Winogrodzka, Katarzyna [1135]
 246. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1121]
 247. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1120]
 248. Biuro Pracy Społecznej [1120]
 249. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1118]
 250. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1115]
 251. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1114]
 252. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [1113]
 253. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1113]
 254. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1112]
 255. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1109]
 256. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1107]
 257. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1095]
 258. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1095]
 259. Surowiecki, Karol [1094]
 260. Oppman, Artur (1867-1931) [1093]
 261. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1084]
 262. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1084]
 263. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1079]
 264. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1077]
 265. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1077]
 266. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1070]
 267. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1070]
 268. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1069]
 269. Łączkowski, Marceli (?-?) [1064]
 270. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [1064]
 271. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1060]
 272. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1053]
 273. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1050]
 274. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [1049]
 275. Kucz, Karol (1815-1892) [1036]
 276. Walter. Ryt. [1032]
 277. Dębski, Michał [1030]
 278. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1027]
 279. Domżalski, Jerzy [1024]
 280. Załęski, Witold (1836-1908) [1014]
 281. Radliński, Ignacy (1843-1920) [1013]
 282. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1012]
 283. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1008]
 284. Lisicki, Roman [1007]
 285. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [1006]
 286. Draper, John William (1811-1882) [1005]
 287. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1003]
 288. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [1001]
 289. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [999]
 290. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [991]
 291. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [990]
 292. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [985]
 293. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [978]
 294. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [975]
 295. Kapuscinski, Petr [967]
 296. Hasselbusch, Robert (1983- ). [967]
 297. B. P. Ryt. [964]
 298. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [964]
 299. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [960]
 300. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [957]
 301. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [955]
 302. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [953]
 303. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [951]
 304. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [946]
 305. Koleżak, Władysław (1854-1924) [944]
 306. Teresa Frącek (1937- ) [940]
 307. Sedlaczek, Lech [939]
 308. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [938]
 309. Chmielewska, Halina [937]
 310. Styfi, Jan (1839?-1921) [933]
 311. Friedrich, Henryk (1908-1944) [932]
 312. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [927]
 313. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [917]
 314. Scott, Walter (1771-1832) [913]
 315. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [913]
 316. Suligowski, Adolf (1849-1932) [913]
 317. [Schier, František Václav (1804-1864)] [909]
 318. Wysocki Piotr (1797-1874) [909]
 319. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [906]
 320. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [902]
 321. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [902]
 322. Olszewski, K.[azimierz] [897]
 323. Elsner, Józef (1769 - 1854) [893]
 324. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [890]
 325. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [890]
 326. Szujski, Józef (1835-1883) [887]
 327. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [881]
 328. Wretowski, Paweł [881]
 329. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [874]
 330. Chompre, Pierre (1698-1760) [872]
 331. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [864]
 332. Kaleta, Jerzy (1929- ). [863]
 333. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [861]
 334. Rapaport, Artur (1889-1937) [858]
 335. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [857]
 336. Hoffman, Franz (1814-1882) [853]
 337. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [845]
 338. Leist, Ludwig (1891-1967) [845]
 339. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [845]
 340. Giraud, Paul [845]
 341. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [844]
 342. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [841]
 343. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [839]
 344. Pawiński, Adolf (1840-1896) [836]
 345. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [830]
 346. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [830]
 347. Kroński, Aleksander (1871-1935) [827]
 348. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [825]
 349. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [820]
 350. Lewicka, Anna (1852-1932) [819]
 351. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [819]
 352. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [809]
 353. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [808]
 354. Majewski, Erazm (1858-1922) [808]
 355. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [804]
 356. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [801]
 357. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [792]
 358. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [790]
 359. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [790]
 360. Lodge, Edmund (1756-1839) [790]
 361. Friedhuber de Grubenthal, L. [790]
 362. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [789]
 363. Rostworowski, Jan (1838-1898) [786]
 364. Major Hennequin del Varsaviae [782]
 365. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [781]
 366. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [780]
 367. Bełza, Władysław (1847-1913) [779]
 368. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [778]
 369. Centralna Biblioteka Statystyczna [764]
 370. Zawiliński, Roman (1855-1932) [764]
 371. Dom Sztuki (Warszawa) [763]
 372. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [759]
 373. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [757]
 374. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [752]
 375. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [751]
 376. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [742]
 377. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [741]
 378. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [741]
 379. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [739]
 380. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [737]
 381. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [737]
 382. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [736]
 383. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [733]
 384. Szatkowska, Lena (1947- ) [733]
 385. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [727]
 386. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [724]
 387. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [720]
 388. Aristoteles (384-322 a.C.) [719]
 389. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [718]
 390. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [717]
 391. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [717]
 392. Samborski, Henryk (1843-1918) [716]
 393. Wizimirska, Barbara [712]
 394. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [712]
 395. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [711]
 396. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [709]
 397. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [708]
 398. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [708]
 399. Kurpiński, Karol (1785-1857) [707]
 400. Myszkowska, Justyna [706]
 401. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [704]
 402. Zarząd Miejski w Równem [702]
 403. Rumianek, Stanisław [702]
 404. Bielski, Szymon (1745-1825) [695]
 405. Pomian, E. [694]
 406. Pokorzyńska, Elżbieta [694]
 407. Marcinkowski, Piotr [694]
 408. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [691]
 409. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [690]
 410. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [685]
 411. Lichota, Władysław Tadeusz [680]
 412. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [677]
 413. Gorecka, Maria (1835-1922) [676]
 414. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [675]
 415. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [675]
 416. Snarski, Stanisław (1795-1880) [672]
 417. Socha, Szczepan [669]
 418. Adolph, Witold (1903-1941) [668]
 419. Ligber. Szty. [668]
 420. Kowalski, L. Fot. [667]
 421. Warnka, Jadwiga [667]
 422. Campe, Joachim Heinrich [666]
 423. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [665]
 424. Legun-Biliński, Antoni. [663]
 425. Lampert, Kurt (1859-1918) [663]
 426. Filipiak, Grzegorz [658]
 427. Karoli & Troczewski [656]
 428. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [656]
 429. Dickstein, Samuel (1851-1939) [654]
 430. [Granke, Stefan] [652]
 431. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [652]
 432. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [651]
 433. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [650]
 434. Bloch, Jan (1836-1902) [648]
 435. Bersohn, Mathias (1823-1908) [648]
 436. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [648]
 437. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [646]
 438. Lachowicz, Juliusz. Red. [643]
 439. Krystall, Bronisław (1887-1983) [632]
 440. Dubiecki, Marian (1838-1926) [630]
 441. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [629]
 442. [Magistrat m.st. Warszawy] [625]
 443. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [625]
 444. Sewer [624]
 445. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [623]
 446. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [622]
 447. Baka, Józef (1707-1780) [621]
 448. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [618]
 449. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [618]
 450. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [616]
 451. Zuber, Rudolf (1858-1920) [616]
 452. Siczyński, Walery [616]
 453. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [616]
 454. Seruga, Józef (1886-1940) [615]
 455. Lissowski, Czesław (1895-1942) [615]
 456. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [614]
 457. Wyss, Johann David (1743-1818) [613]
 458. Goszczyńska, Agnieszka [612]
 459. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [609]
 460. Guiraud, Paul (1850-1907) [609]
 461. Hansson, Ola (1860-1925) [608]
 462. Magistrat Miasta Warszawy [604]
 463. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [604]
 464. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [603]
 465. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [601]
 466. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [601]
 467. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [598]
 468. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [596]
 469. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [592]
 470. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [591]
 471. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [588]
 472. ADAM. Ryt. [583]
 473. Biart, Lucjan (1829-1897) [583]
 474. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [582]
 475. Świętochowski, Adam (1864-1914) [580]
 476. [Magistrat goroda Varšavy] [579]
 477. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [579]
 478. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [579]
 479. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [577]
 480. Hölzel, Marek (1843-1921) [577]
 481. Czartoryska Izabela (1746-1835) [577]
 482. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [575]
 483. Kiliński, Jan (1760-1819) [575]
 484. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [569]
 485. Cep [Henryk Cepnik] [567]
 486. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [566]
 487. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [564]
 488. Grajnert, Józef [564]
 489. Hyodo, Nagao [562]
 490. Siebeck, Herman (1842-1920) [560]
 491. Alkar [pseud.] [560]
 492. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [559]
 493. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [559]
 494. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [559]
 495. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [558]
 496. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [556]
 497. Freudenson, Daniel (1847-1931) [556]
 498. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [553]
 499. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [552]
 500. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [552]
 501. Jeżowski, M [552]
 502. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [552]
 503. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [551]
 504. Heck, Walerian [551]
 505. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [549]
 506. J.K. Ryt. [546]
 507. Muzeum Narodowe w Poznaniu [546]
 508. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [545]
 509. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [538]
 510. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [537]
 511. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [537]
 512. Edgeworth, Maria [537]
 513. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [535]
 514. Bauman, R. Lit. [534]
 515. [Miethke, H. O.] [533]
 516. Piłsudski, Józef (1867-1935) [532]
 517. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [532]
 518. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [531]
 519. Ségur, Sophie de (1799-1874) [528]
 520. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [527]
 521. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [527]
 522. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [526]
 523. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [526]
 524. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [525]
 525. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [522]
 526. X. Y. Z. [522]
 527. Prymlewicz, Magdalena [522]
 528. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [522]
 529. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [521]
 530. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [520]
 531. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [519]
 532. A. Z. Ryt. [518]
 533. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [516]
 534. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [516]
 535. J. Z. [516]
 536. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [515]
 537. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [515]
 538. Związek Komunalny (Węgrów) [514]
 539. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [513]
 540. Nowoszewski, Roman (1945-) [511]
 541. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [511]
 542. Gierczyńska, Joanna [511]
 543. Ryszard, Antoni (1841-1894) [509]
 544. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [509]
 545. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [509]
 546. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [509]
 547. Pawe, L. [508]
 548. Iks Cagnafet [pseud.] [508]
 549. Borucki, Juliusz [504]
 550. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [503]
 551. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [502]
 552. Zipper, Albert (1855-1936) [502]
 553. Skornia-Roszij, Maria [497]
 554. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [497]
 555. Typiak, Piotr [497]
 556. Portner, Szymon (18..-?) [497]
 557. Podwiński, Stanisław [497]
 558. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [496]
 559. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [495]
 560. Sigalin, Józef (1909-1983) [495]
 561. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [495]
 562. Miłkowski, Stanisław [494]
 563. Przyborowski, Walery (1845-1913) [493]
 564. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [492]
 565. Kiliński, Jan (1760-1819 [491]
 566. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [490]
 567. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [487]
 568. Pécaut, Elie [486]
 569. Baude, K. [486]
 570. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [485]
 571. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [485]
 572. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [482]
 573. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [482]
 574. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [480]
 575. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [479]
 576. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [479]
 577. Chodyński, Adam Antoni [479]
 578. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [478]
 579. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [476]
 580. Pawłowski, Kalixt [474]
 581. Bojarska, Stefanja [474]
 582. Grundmann, Karl (1909-1944) [470]
 583. Passendorfer, Artur (1864-1936) [469]
 584. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [466]
 585. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [462]
 586. Okuń, Edward (1872-1945) [460]
 587. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [459]
 588. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [458]
 589. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [458]
 590. Jahner, Alfred (1860-1934) [456]
 591. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [454]
 592. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [452]
 593. Nowakowski, Józef (1800-1864) [451]
 594. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [451]
 595. Boratyński, Wacław (1908-1939) [450]
 596. Śmigielska, Józefa [449]
 597. Grzymała, Grabowiecki Jan [449]
 598. A. M. Ryt. [447]
 599. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [447]
 600. Wóycicka, Jadwiga [447]
 601. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [446]
 602. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [445]
 603. Paciorkowski, Bronisław Gryf [444]
 604. Latoszek, Jacek [443]
 605. Komorowska-Filipiak, Romana [443]
 606. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [442]
 607. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [440]
 608. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [439]
 609. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [439]
 610. J. Ł. [439]
 611. Roeber, F. H. Ryt. [438]
 612. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [437]
 613. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [437]
 614. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [437]
 615. Strauss, Johann (1825-1899) [435]
 616. Ministerstwo Odbudowy Kraju [435]
 617. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [433]
 618. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [430]
 619. J. H. Ryt. [428]
 620. Taube, Gustaw jr [428]
 621. Dénoix, Victorin [426]
 622. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [425]
 623. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [423]
 624. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [421]
 625. Pałac Sztuki (Warszawa) [419]
 626. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [419]
 627. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [417]
 628. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [417]
 629. Warszawski Szpital dla Dzieci [416]
 630. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [415]
 631. Piotrowski, Andrzej [415]
 632. Strindberg, August (1849-1912) [414]
 633. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [413]
 634. Simmler, Józef (1823-1868) [411]
 635. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [410]
 636. Jachowiczowa, Antonina [410]
 637. Degler, Katarzyna (1896-1982) [410]
 638. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [408]
 639. Hoffman, Karol (1855-1937) [406]
 640. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [404]
 641. Kumidor, Zbigniew [404]
 642. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [403]
 643. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [403]
 644. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [403]
 645. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [403]
 646. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [402]
 647. Dziedzic, P. Ryt. [401]
 648. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [400]
 649. Czermański, Zdzisław [400]
 650. Borkowski, Feliks (1840- ?) [400]
 651. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [399]
 652. Gold, Artur (1897-1943) [399]
 653. Warnkówna, Jadwiga [398]
 654. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [398]
 655. Barclay, John (1582-1621) [398]
 656. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [397]
 657. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [397]
 658. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [396]
 659. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [394]
 660. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [394]
 661. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [393]
 662. Maliszewski, Edward (1875-1928) [393]
 663. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [393]
 664. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [388]
 665. Paprocki, Bartosz [388]
 666. Tarnacki, Józef. [387]
 667. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [386]
 668. Płoska-Łoś, Irena [386]
 669. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [385]
 670. Słomkowska, Alina (1929-1995) [384]
 671. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [383]
 672. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [382]
 673. Turowski, Stanisław (1880-1936) [381]
 674. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [381]
 675. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [380]
 676. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [380]
 677. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [379]
 678. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [377]
 679. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [376]
 680. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [375]
 681. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [375]
 682. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [372]
 683. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [372]
 684. Abdullah Frères [pseud.] [372]
 685. Broch.[owski], B. Ryt. [371]
 686. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [371]
 687. Peretz, Adolf (1855-1933) [371]
 688. Leśniewska, B. [370]
 689. Rada Regencyjna [368]
 690. Bykowski, Leon [368]
 691. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [368]
 692. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [367]
 693. Berthet, Èlie (1815-1891) [366]
 694. Pyka, Henryk [366]
 695. A. R. Ryt. [362]
 696. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [362]
 697. Majewska, Aleksandra (1943- ) [362]
 698. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [361]
 699. Eile, Henryk (1878-1939) [359]
 700. [Łosiowa, Emilia] [358]
 701. Związek Miast Polskich [358]
 702. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [358]
 703. Kozyra, Anna [358]
 704. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [357]
 705. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [356]
 706. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [354]
 707. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [354]
 708. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [354]
 709. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [354]
 710. Chankowski, Henryk (1882-1944) [354]
 711. Stefani, Józef (1800-1876) [353]
 712. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [353]
 713. Jelínek, Edvard (1855-1897) [353]
 714. Gozdowski, Edward (1843-1901) [353]
 715. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [353]
 716. Arnold, E. J. [353]
 717. K.K. Ryt. [351]
 718. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [349]
 719. Regulski, Aleksander (1839-1884) [348]
 720. Windakiewicz, Kazimierz [348]
 721. Demby, Stefan (1862-1939) [348]
 722. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [347]
 723. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [346]
 724. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [346]
 725. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [345]
 726. Korotyński, Władysław (1866-1924) [344]
 727. Jabłoński, Tadeusz [344]
 728. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [344]
 729. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [343]
 730. Marczyński, Józef (1891-1940) [343]
 731. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [340]
 732. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [339]
 733. Związek Buchalterów (Warszawa) [339]
 734. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [339]
 735. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [339]
 736. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [338]
 737. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [337]
 738. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [337]
 739. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [337]
 740. Siemieński, Lucjan [336]
 741. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [336]
 742. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [336]
 743. Grabowski, Antoni (1857-1921) [336]
 744. L. N. Ryt. [335]
 745. Ines, Albert (1620-1658) [335]
 746. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [335]
 747. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [334]
 748. Chmiel, Adam (1865-1934) [334]
 749. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [333]
 750. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [333]
 751. Koroniarz [332]
 752. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [332]
 753. Watteau, François (1758-1823). Il. [332]
 754. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [332]
 755. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [332]
 756. Kryński, Adam (1844-1932) [332]
 757. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [332]
 758. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [330]
 759. Schilgen, Hardy (1876-1941) [330]
 760. Szajnocha, Karol (1818-1868) [329]
 761. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [329]
 762. Lyall, Edna (1857-1903) [329]
 763. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [328]
 764. Kaczyński, Witold [328]
 765. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [326]
 766. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [326]
 767. Jan Eljaszewicz (1941- ). [326]
 768. Kowalewski, T. [325]
 769. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [325]
 770. Ostrowski, Tomasz (?-?) [323]
 771. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [323]
 772. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [321]
 773. Węgrzecki, S. [320]
 774. Baumann, R. Lit. [319]
 775. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [318]
 776. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [318]
 777. Szlendak, Adam (1881-1937) [317]
 778. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [316]
 779. Osterloff, Edmund (1863-1938) [316]
 780. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [315]
 781. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [315]
 782. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [314]
 783. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [314]
 784. Mościcki, Henryk (1881-1952) [313]
 785. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [313]
 786. Maciejowski, Adam (1874-1919) [313]
 787. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [312]
 788. Racher, Jessica. Z-ca. red. [312]
 789. Pennec, Joanna. Opiekun [312]
 790. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [312]
 791. Rytel, Kazimiera (?-?) [312]
 792. Dombrowski, Władysław [311]
 793. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [310]
 794. Kulski, Julian (1892-1976) [309]
 795. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [309]
 796. Röber, G. Ryt. [308]
 797. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [308]
 798. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [306]
 799. Stablewski, Florian (1841-1906) [306]
 800. Żeleński, Władysław (1837-1921) [305]
 801. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [305]
 802. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [305]
 803. Al. Pow. [304]
 804. Kolberg, Oskar (1814-1890) [299]
 805. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [299]
 806. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [299]
 807. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [298]
 808. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [298]
 809. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [297]
 810. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [296]
 811. Zalewski, Stanisław (1925- ) [296]
 812. Piotr Krakowianin [pseud.] [296]
 813. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [295]
 814. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [293]
 815. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [292]
 816. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [291]
 817. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [290]
 818. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [290]
 819. Szubert, Awit (1837-1919) [289]
 820. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [289]
 821. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [289]
 822. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [289]
 823. Motas, Maciej [288]
 824. [Lindley, William (1808-1900)] [287]
 825. Wrześniowski, August (1836-1892) [287]
 826. Morawska, Zofia (1848-1922) [285]
 827. Anna Sobieszczańska-Lissowska [285]
 828. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [283]
 829. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [283]
 830. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [283]
 831. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [282]
 832. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [282]
 833. Świderski, Leopold (1853-1925) [281]
 834. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [280]
 835. Miinchheimera.A. Fot. [280]
 836. Instytut Spraw Społecznych [280]
 837. Wójtowicz, Władysław J. [277]
 838. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [276]
 839. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [275]
 840. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [274]
 841. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [273]
 842. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [272]
 843. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [271]
 844. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [271]
 845. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [270]
 846. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [269]
 847. Mottl, Adam (1928-2013) [268]
 848. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [268]
 849. Kaczkowski, Zygmunt [268]
 850. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [267]
 851. Sędlikowski, Aleksander [267]
 852. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [266]
 853. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [265]
 854. Polski Czerwony Krzyż we Francji [264]
 855. Przykorski, K. (1840-1882) [263]
 856. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [263]
 857. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [263]
 858. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [263]
 859. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [262]
 860. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [262]
 861. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [262]
 862. Aimard, Gustave (1818-1883) [262]
 863. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [261]
 864. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [260]
 865. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [260]
 866. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [259]
 867. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [259]
 868. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [258]
 869. Franczak, Lech (1939- ) [258]
 870. Hufsky [257]
 871. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [256]
 872. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [256]
 873. Czerwiński, Franciszek [256]
 874. "Orion" [255]
 875. Loth, August (1869-1944) [255]
 876. Dalecka, Wanda (1862-1932) [255]
 877. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [254]
 878. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [253]
 879. Compagnie d'Electricité de Varsovie [253]
 880. Breyer, Albert (1889-1939) [251]
 881. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [250]
 882. Zabłocki, F. Ryt. [249]
 883. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [249]
 884. Mieczkowski, Jan. Fot. [248]
 885. Wolski, Stanisław (1859-1894) [248]
 886. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [247]
 887. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [247]
 888. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [247]
 889. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [246]
 890. Godebski, Cyprian (1765-1809) [246]
 891. Maire, Albert (1856-?) [245]
 892. Hadyna, Łukasz (1982- ) [245]
 893. Hadyna, Stanisław (1984- ) [245]
 894. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [245]
 895. Matrzak, Jerzy [244]
 896. Tomasz Ogończyk [pseud.] [243]
 897. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [243]
 898. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [242]
 899. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [242]
 900. Warszawska Gmina Starozakonnych [242]
 901. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [241]
 902. Wierzbowski, Theodorus [240]
 903. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [240]
 904. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [240]
 905. Rutska, Halina (1868-1932) [240]
 906. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [239]
 907. Osmański, Wojciech (1834-1908) [239]
 908. Krasiński, Edward (1870-1940) [239]
 909. Górska, Maria. Red. [239]
 910. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [238]
 911. Pyzowski, Adam (1874-1931) [237]
 912. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [236]
 913. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [235]
 914. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [235]
 915. Frick, L. [234]
 916. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [234]
 917. Popielewski [234]
 918. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [232]
 919. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [232]
 920. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [230]
 921. Lejowa, Emilia (1839-1906) [230]
 922. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [228]
 923. W. M. K. [228]
 924. Damse, Józef (1789-1852) [227]
 925. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [226]
 926. W. R. Ryt. [226]
 927. Neyman, Jerzy (1894-1981) [226]
 928. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [225]
 929. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [225]
 930. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [224]
 931. Zajączkowska, Zuzanna [224]
 932. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [224]
 933. Maël, Pierr. [224]
 934. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [223]
 935. "Orion". Fot. [223]
 936. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [223]
 937. Bolesławicz [pseud.] [223]
 938. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [222]
 939. J. K. Ryt. [220]
 940. Sznage. Ryt. [220]
 941. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [219]
 942. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [218]
 943. Namysłowski, Karol (1856-1925) [218]
 944. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [218]
 945. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [218]
 946. Wołkiewicz, Hanna [218]
 947. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [217]
 948. Piltz, Franciszek (1895-1941) [217]
 949. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [216]
 950. KK. Ryt. [216]
 951. Nałęcz, Edward [216]
 952. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [216]
 953. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [215]
 954. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [215]
 955. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [215]
 956. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [214]
 957. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [213]
 958. A.T.T. [212]
 959. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [212]
 960. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [212]
 961. Karoli, Aleksander (1838-1915) [210]
 962. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [209]
 963. Szkoła Realna imienia Staszica [209]
 964. Syroczyński, Leon (1844-1925) [209]
 965. Jeske, August (1836-1875) [209]
 966. Buchcar, Karol. Fot. [209]
 967. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [208]
 968. Strzelecki, Jan (1886-1944) [208]
 969. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [208]
 970. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [208]
 971. W. C. Ryt. [207]
 972. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [207]
 973. Staszic, Stanisław (1755-1826) [207]
 974. Mulert, Ludwik (1818-1875) [206]
 975. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [206]
 976. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [206]
 977. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [206]
 978. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [205]
 979. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [205]
 980. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [204]
 981. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [204]
 982. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [203]
 983. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [202]
 984. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [202]
 985. K. P. Ryt. [202]
 986. Wojnarowicz Weseła [202]
 987. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [201]
 988. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [201]
 989. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [200]
 990. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [200]
 991. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [200]
 992. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [200]
 993. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [200]
 994. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [199]
 995. K. M. Ryt. [199]
 996. Nowialis [198]
 997. Hähle, G. Ryt. [197]
 998. Biernacki, Bolesław (1865- ) [197]
 999. K.P. Ryt. [196]
 1000. Normand, Charles (1848- ) [196]
 1001. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [196]
 1002. Fleck L. Red. [et al.] [196]
 1003. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [196]
 1004. Krzyżanowski, K. [194]
 1005. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [194]
 1006. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [194]
 1007. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [194]
 1008. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [194]
 1009. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [193]
 1010. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [192]
 1011. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [192]
 1012. Dante, Alighieri (1265-1321) [192]
 1013. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [192]
 1014. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [191]
 1015. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [190]
 1016. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [190]
 1017. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [189]
 1018. Żychliński, Jan. Wstęp [189]
 1019. Sandaeu, Jules (1811-1833) [189]
 1020. Roman Nowoszewski (1945- ) [189]
 1021. Białecki, Paweł. Red. [189]
 1022. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [188]
 1023. Kubiak, Paweł (1950- ) [187]
 1024. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [187]
 1025. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [185]
 1026. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [185]
 1027. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [184]
 1028. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [184]
 1029. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [183]
 1030. Chęciński, Jan (1826-1874) [183]
 1031. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [182]
 1032. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [182]
 1033. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [182]
 1034. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [181]
 1035. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [180]
 1036. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [180]
 1037. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [180]
 1038. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [179]
 1039. Bułhak ,Jan (1876-1950) [179]
 1040. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [178]
 1041. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [178]
 1042. Wahrendorff, O. [178]
 1043. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [177]
 1044. Jeska, Stanisława (1867-1936) [177]
 1045. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [177]
 1046. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [176]
 1047. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [176]
 1048. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [176]
 1049. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [176]
 1050. Bandurski, Władysław (1865-1932) [176]
 1051. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [175]
 1052. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [175]
 1053. Slaski, S. Ryt. [175]
 1054. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [175]
 1055. Liga Morska i Kolonialna [174]
 1056. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [174]
 1057. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [173]
 1058. Patronat Opieki nad Więźniami [173]
 1059. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [173]
 1060. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [173]
 1061. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [173]
 1062. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [172]
 1063. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [172]
 1064. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [172]
 1065. Jaworski, Józef (1859-1920) [172]
 1066. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [172]
 1067. Warszawski Lombard Miejski [171]
 1068. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [171]
 1069. Peszke, Ignacy (1877-1925) [171]
 1070. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [170]
 1071. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [170]
 1072. Pusch, Maurycy (1828-1902) [169]
 1073. Achtel, Józef [169]
 1074. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [169]
 1075. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [169]
 1076. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [169]
 1077. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [169]
 1078. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [168]
 1079. Szymkiewicz, Józef [168]
 1080. Hahn, Wiktor (1871-1959) [167]
 1081. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [166]
 1082. Komenda I Brygady Legionów Polskich [166]
 1083. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [166]
 1084. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [165]
 1085. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [165]
 1086. Deny, Martial (1745- ). Il. [165]
 1087. A. W. Ryt. [165]
 1088. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [164]
 1089. Tomek Piast [pseud.] [164]
 1090. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [163]
 1091. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [163]
 1092. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [163]
 1093. Wybranowski, Władysław (?-?) [162]
 1094. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [162]
 1095. Gebhard, podporucznik [162]
 1096. Musiałowski, A. Ryt. [161]
 1097. Krajewski, J. Ryt. [161]
 1098. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [161]
 1099. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [160]
 1100. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [160]
 1101. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [160]
 1102. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [160]
 1103. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [160]
 1104. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [159]
 1105. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [159]
 1106. - [158]
 1107. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [158]
 1108. S. A. Ryt. [157]
 1109. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [157]
 1110. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [157]
 1111. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [157]
 1112. Śliwiński, Jan [156]
 1113. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [156]
 1114. Osotowicz, Jerzy. Red. [156]
 1115. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [155]
 1116. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [155]
 1117. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [155]
 1118. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [154]
 1119. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [154]
 1120. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [154]
 1121. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [154]
 1122. Gottlieb Leopold (1879-1934) [154]
 1123. Komar, Józef [153]
 1124. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [153]
 1125. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [153]
 1126. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [152]
 1127. Święcicka, Jadwiga (?-?) [152]
 1128. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [152]
 1129. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [152]
 1130. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [151]
 1131. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [151]
 1132. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [151]
 1133. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [151]
 1134. Niemojewski, Lech (1894-1952) [151]
 1135. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [151]
 1136. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [150]
 1137. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [150]
 1138. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [150]
 1139. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [150]
 1140. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 1141. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [150]
 1142. Babiński, Wacław [150]
 1143. Krynicki, M. Lit. [149]
 1144. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [149]
 1145. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [149]
 1146. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [148]
 1147. Ślaski, Bolesław (1870- ) [148]
 1148. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [148]
 1149. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [146]
 1150. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [146]
 1151. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [146]
 1152. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [145]
 1153. Jaworski, Witold (1899-1989) [145]
 1154. Polska Agencja Telegraficzna [143]
 1155. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [143]
 1156. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [143]
 1157. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [143]
 1158. Hoffmann Regierungsdirektor [143]
 1159. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [143]
 1160. Bzowska, Maria (1871-1906) [143]
 1161. Kluczewski, M. Ryt. [142]
 1162. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [142]
 1163. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [142]
 1164. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [142]
 1165. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [142]
 1166. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [141]
 1167. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [141]
 1168. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [141]
 1169. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [141]
 1170. Związek Polskich Artystów Plastyków [140]
 1171. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [139]
 1172. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [139]
 1173. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [139]
 1174. Tarnacki, Józef [139]
 1175. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [139]
 1176. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [139]
 1177. Gorski, Stefan (1882-1941) [139]
 1178. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [138]
 1179. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [138]
 1180. Różański, M. Ryt. [138]
 1181. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [138]
 1182. Związek Miast Królestwa Polskiego [138]
 1183. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [138]
 1184. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [138]
 1185. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [137]
 1186. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [137]
 1187. Joteyko, Józefa (1866-1928) [137]
 1188. Ioteyko I. [na s. tyt.] [137]
 1189. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [136]
 1190. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [136]
 1191. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [136]
 1192. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [136]
 1193. [Leger, Louis (1843-1923)] [136]
 1194. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [136]
 1195. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [135]
 1196. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [135]
 1197. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [135]
 1198. Wójcicki, Jerzy [135]
 1199. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [135]
 1200. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [135]
 1201. Wróblewski, K. [134]
 1202. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [134]
 1203. Uniwersytet Warszawski [134]
 1204. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [134]
 1205. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [134]
 1206. Bogucki, Adolf (1835-1894) [133]
 1207. Dom ks. Boduena [133]
 1208. Amatorski Zespół Teatralny [133]
 1209. E. G. Ryt. [132]
 1210. Wanda Cymerman (red. nacz.) [132]
 1211. Schubert, Franz (1797-1828) [132]
 1212. Döhler, Theodore (1814-1856) [132]
 1213. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [132]
 1214. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [132]
 1215. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [132]
 1216. Sobieski, Wacław (1872-1935) [132]
 1217. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [132]
 1218. Gołębiewska, Wanda [132]
 1219. M. R. Rys. [131]
 1220. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [131]
 1221. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [131]
 1222. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [130]
 1223. Gorazdowski, E. [130]
 1224. Kohn, Alfred (1960- ) [130]
 1225. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [130]
 1226. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [129]
 1227. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [128]
 1228. Zaleski, August (1883-1972) [128]
 1229. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [128]
 1230. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [128]
 1231. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [128]
 1232. Koniński, Kazimierz [128]
 1233. Ajdacki, Paweł (1970- ) [128]
 1234. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [127]
 1235. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [127]
 1236. Leliwa, Alfred [127]
 1237. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [127]
 1238. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [127]
 1239. Syndykat Rolniczy Warszawski [127]
 1240. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [127]
 1241. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [126]
 1242. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [126]
 1243. Mahomet II [126]
 1244. Brochowski, B. Ryt. [126]
 1245. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [125]
 1246. Rzepko, Władysław (1854-1932) [125]
 1247. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [124]
 1248. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [124]
 1249. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [124]
 1250. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [123]
 1251. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [123]
 1252. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [123]
 1253. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [122]
 1254. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [122]
 1255. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [122]
 1256. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [121]
 1257. [Świtalska, H. (?-?)] [121]
 1258. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [121]
 1259. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [121]
 1260. Jankowski, Józef [120]
 1261. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [119]
 1262. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [119]
 1263. Roeber. H. Ryt. [119]
 1264. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [119]
 1265. Magnus, Wiktor [119]
 1266. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [118]
 1267. Tor, Stanisław [118]
 1268. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [118]
 1269. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [118]
 1270. Egghard, Jules(1833-1867) [118]
 1271. CAF [117]
 1272. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [117]
 1273. [Kasa Chorych (Warszawa)] [117]
 1274. Dumax, [Victor] (1827-1894) [117]
 1275. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [116]
 1276. Sosiński, I. Ryt. [116]
 1277. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [116]
 1278. Kleczyński, Jan (1837-1895) [116]
 1279. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [116]
 1280. Automobilklub Warszawski [116]
 1281. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [116]
 1282. Giergielewicz Jan (1898-1953) [116]
 1283. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [115]
 1284. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [115]
 1285. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [115]
 1286. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [115]
 1287. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [115]
 1288. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [115]
 1289. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [114]
 1290. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [114]
 1291. Stolpe, Alojzy (?-1824) [114]
 1292. Łubieński, Edward (1819-1867) [114]
 1293. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [114]
 1294. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [114]
 1295. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [114]
 1296. Porębowicz, Edward (1862-1937) [114]
 1297. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [114]
 1298. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [114]
 1299. Hoppe, Stanisław (1893- ) [114]
 1300. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [113]
 1301. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [113]
 1302. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [113]
 1303. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [113]
 1304. Kostka, J. [113]
 1305. Kossak, Wojciech (1856-1942) [113]
 1306. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [113]
 1307. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [113]
 1308. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [113]
 1309. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [112]
 1310. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [112]
 1311. Kozłowski, Jan J. [112]
 1312. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [112]
 1313. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [112]
 1314. Urmowski Klemens (1780-1827) [111]
 1315. Pachucki, Marian (1888-1961) [111]
 1316. Muszkowski, Jan (1882-1953) [110]
 1317. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [109]
 1318. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [109]
 1319. Morżkowska, Antonina [109]
 1320. Brochocki, B. Ryt. [108]
 1321. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [108]
 1322. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [108]
 1323. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [107]
 1324. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [107]
 1325. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [107]
 1326. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [107]
 1327. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [107]
 1328. Helmer, Charles(18..-1938) [107]
 1329. Kataszek, Szymon (1898-1943) [106]
 1330. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [106]
 1331. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [106]
 1332. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [106]
 1333. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [106]
 1334. Winter, Peter (1754-1825) [106]
 1335. Oniszewski, Jan Teofil [106]
 1336. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [105]
 1337. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [105]
 1338. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [105]
 1339. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [105]
 1340. Mikucka, Aniela (1904-1950) [105]
 1341. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [105]
 1342. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [105]
 1343. Baum, Stefan (1892-1964) [105]
 1344. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [104]
 1345. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [104]
 1346. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [104]
 1347. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [104]
 1348. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [104]
 1349. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [104]
 1350. Pohoski, Jan (1889-1940) [104]
 1351. Kaczmarski, S. [104]
 1352. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [103]
 1353. Niemojowska, Maria (1870?-?) [103]
 1354. Gajewski, Adrian [103]
 1355. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [103]
 1356. (E) [103]
 1357. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [102]
 1358. Sosiński, J[ózef] Ryt. [102]
 1359. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [102]
 1360. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [102]
 1361. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [102]
 1362. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [102]
 1363. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [101]
 1364. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [101]
 1365. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [101]
 1366. Jotes [101]
 1367. Czajkowski, Paweł (-1839) [101]
 1368. Diabelli, Anton (1781-1858) [100]
 1369. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [100]
 1370. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [100]
 1371. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [100]
 1372. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [100]
 1373. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [100]
 1374. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [100]
 1375. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [100]
 1376. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [100]
 1377. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [99]
 1378. Fuks, Marjan (1884-1935) [99]
 1379. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [99]
 1380. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [98]
 1381. Centralny Komitet Robotniczy PPS [98]
 1382. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [98]
 1383. Sulistrowski, Kazimierz [98]
 1384. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [98]
 1385. Schmid, Christoph von (1768-1854) [98]
 1386. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [97]
 1387. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [97]
 1388. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [97]
 1389. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [97]
 1390. Kapituła Odznaki [97]
 1391. Arctowski, Henryk (1871-1958) [97]
 1392. Magistrat der Hauptstadt Warschau [96]
 1393. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [96]
 1394. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [96]
 1395. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [96]
 1396. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [96]
 1397. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [96]
 1398. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [96]
 1399. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [96]
 1400. Kuhlewein, A. Ryt. [95]
 1401. Gruziel, L. Fot. [94]
 1402. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [94]
 1403. Łabęcki, Wiktor red. [94]
 1404. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [94]
 1405. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [94]
 1406. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [94]
 1407. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [94]
 1408. Goublier, Gustave (1856-1926) [94]
 1409. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [94]
 1410. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [94]
 1411. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [94]
 1412. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [93]
 1413. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [93]
 1414. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [93]
 1415. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [93]
 1416. Dobrowolska-Kierył, Marta [93]
 1417. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [92]
 1418. [Gutry, Maria (1899-1988)] [92]
 1419. [Grabiec (?-?)] [92]
 1420. Zbyszewski [92]
 1421. Weinberg P. [92]
 1422. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [92]
 1423. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [92]
 1424. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [92]
 1425. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [92]
 1426. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [92]
 1427. Burmistrz w.z. Becher [92]
 1428. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [91]
 1429. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [91]
 1430. Stern, Anatol (1899-1968) [91]
 1431. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [91]
 1432. Lipiński, Józef (1777-1811) [91]
 1433. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [90]
 1434. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [90]
 1435. Grossman, Ludwik (1835-1915) [90]
 1436. Diveky, Adrjan (1880-1965) [90]
 1437. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [90]
 1438. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [90]
 1439. Stecher, August (?-?) [90]
 1440. B.O. Ryt. [90]
 1441. Lichner, Heinrich(1829-1898) [89]
 1442. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [89]
 1443. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [89]
 1444. Wesoły Wujaszek [89]
 1445. Walicki, Michał (1904-1966). [89]
 1446. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [89]
 1447. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [89]
 1448. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [88]
 1449. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [88]
 1450. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1451. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [88]
 1452. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [88]
 1453. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [88]
 1454. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [87]
 1455. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [87]
 1456. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [87]
 1457. Teichmann, Antoni (1798-1877) [87]
 1458. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [87]
 1459. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [87]
 1460. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [87]
 1461. Niecz, Krzysztof. Fot. [86]
 1462. Konrad. Fot. [86]
 1463. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [86]
 1464. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [86]
 1465. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [86]
 1466. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [86]
 1467. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [86]
 1468. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [85]
 1469. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [85]
 1470. Rydel, Lucjan (1870-1918) [85]
 1471. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [85]
 1472. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [85]
 1473. Landowski, Paweł (1843-1894) [85]
 1474. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [85]
 1475. Barski, Ireneusz [85]
 1476. Armia Krajowa [85]
 1477. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [84]
 1478. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [84]
 1479. Banner, M. Red. [84]
 1480. Rembiel, St. [84]
 1481. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [84]
 1482. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [84]
 1483. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [84]
 1484. Binental, Léopold (1886-1944) [84]
 1485. Ajzman, David (1869-1922) [83]
 1486. Szenajch, Władysław (1879-1964) [83]
 1487. Biblioteka Kórnicka [83]
 1488. [Franck] [82]
 1489. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [82]
 1490. Strasburger, Edward (1882-1923) [82]
 1491. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [82]
 1492. Stowarzyszenie Architektów Polskich [82]
 1493. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [82]
 1494. Puciata, Ryszard (?-1942) [82]
 1495. Fajans, Wacław (1884-1973) [82]
 1496. Gounod, Charles François (1818-1893) [81]
 1497. J.Ł. Ryt. [81]
 1498. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [81]
 1499. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [81]
 1500. Jezierski, J. Ryt. [81]
 1501. Łukasik, Jan (1910- ) [81]
 1502. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [81]
 1503. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [81]
 1504. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [81]
 1505. Marylski, Antoni (1865-1932) [81]
 1506. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [81]
 1507. Telakowski, [Jan]. Ryt. [80]
 1508. Orion. Fot. [80]
 1509. Treter Mieczysław (1883-1943) [80]
 1510. Malewicz, Jadwiga [80]
 1511. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [80]
 1512. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [80]
 1513. Rutkowski, R. Ryt. [80]
 1514. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [80]
 1515. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [80]
 1516. Haehle. Ryt. [80]
 1517. F. K. Ryt. [80]
 1518. A. C. Ryt. [80]
 1519. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [79]
 1520. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [79]
 1521. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [79]
 1522. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [79]
 1523. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [79]
 1524. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [79]
 1525. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [79]
 1526. Maszyński, Julian (1847-1901) [78]
 1527. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [78]
 1528. Starczewski, Jan (1904-1981) [78]
 1529. Polska Macierz Szkolna [78]
 1530. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [78]
 1531. Związek Polskich Artystów Grafików [78]
 1532. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [78]
 1533. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [78]
 1534. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [78]
 1535. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [78]
 1536. Dancla, Charles(1817-1907) [78]
 1537. Adam, Julius (1826-1874) [78]
 1538. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [77]
 1539. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [77]
 1540. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [76]
 1541. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [76]
 1542. Kątski, Apolinary (1825-1879) [76]
 1543. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [76]
 1544. [Quirini, Edward] [76]
 1545. [Mielnicki]. Fot. [76]
 1546. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [76]
 1547. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [76]
 1548. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [76]
 1549. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [76]
 1550. Moder, Paul (1896-1942) [76]
 1551. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [76]
 1552. Gross, Adam (1818-1880) [76]
 1553. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [76]
 1554. Zajkowski, A. Ryt. [75]
 1555. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [75]
 1556. L. K. [75]
 1557. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [75]
 1558. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [75]
 1559. Olesiński, Karol (1902-1939) [75]
 1560. Bogusławski, Edward (1848-1917) [75]
 1561. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [74]
 1562. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [74]
 1563. "Młoda Sztuka" [74]
 1564. Związek Katolicki [74]
 1565. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [74]
 1566. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [74]
 1567. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [74]
 1568. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [74]
 1569. Krasowska Helena [74]
 1570. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [73]
 1571. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [73]
 1572. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [73]
 1573. Bio [pseud.] [73]
 1574. Gall, Jan Karol (1856-1912) [72]
 1575. Łada, Kazimierz (1824-1871) [72]
 1576. Sosiński, J. Ryt. [72]
 1577. Związek Bibliotekarzy Polskich [72]
 1578. Teatr Narodowy (Warszawa) [72]
 1579. Salinger, Zygmunt [72]
 1580. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [72]
 1581. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [71]
 1582. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [71]
 1583. Żelaznowski, Andrzej [71]
 1584. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [71]
 1585. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [71]
 1586. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [71]
 1587. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [71]
 1588. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [71]
 1589. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [71]
 1590. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [71]
 1591. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [71]
 1592. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [71]
 1593. Szczeciński, K. Fot. [70]
 1594. Simcis, Gen [70]
 1595. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [70]
 1596. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [70]
 1597. Polska Partia Socjalistyczna [70]
 1598. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [70]
 1599. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [70]
 1600. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [70]
 1601. Bank Handlowy (Warszawa) [70]
 1602. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [69]
 1603. Czerny, Carl (1791-1857) [69]
 1604. Łączkowski Ludwik [69]
 1605. Łączkowska Felicja [69]
 1606. Zarzycka, Aneta. Opiekun [69]
 1607. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [69]
 1608. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [69]
 1609. Liciński Hipolit [69]
 1610. Kochanowski, Jan (1897-1970) [69]
 1611. Gross, Napoleon (fl. 1863) [69]
 1612. Feuerstein Władysław [69]
 1613. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [69]
 1614. Collodi, Carlo (1826-1890) [69]
 1615. Biart, Lucyan (1828-1897) [69]
 1616. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [68]
 1617. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [68]
 1618. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [68]
 1619. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [68]
 1620. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [68]
 1621. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [68]
 1622. Napieralski, Mateusz [68]
 1623. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [68]
 1624. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [68]
 1625. Gutry, Maria (1899-1988) [68]
 1626. Krajewski. Ryt. [67]
 1627. Kozłowski, Karol (1840-1890) [67]
 1628. Ascher, Josef (1829-1869) [67]
 1629. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [67]
 1630. Tonioli, D. [67]
 1631. Stawiński. Ryt. [67]
 1632. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [67]
 1633. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1634. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [67]
 1635. Sigismond i Ska. Fot. [66]
 1636. Godard, Benjamin (1849-1895) [66]
 1637. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [66]
 1638. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [66]
 1639. [Omm, Peter] [66]
 1640. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [66]
 1641. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [66]
 1642. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [66]
 1643. Huzarski, Jerzy [66]
 1644. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [66]
 1645. Charszewski, Ignacy [66]
 1646. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [65]
 1647. [brak] [65]
 1648. Maszyński, Piotr (1855-1934) [65]
 1649. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [65]
 1650. Siekierski, Franciszek [65]
 1651. M. K. Ryt. [65]
 1652. Rodzina Lekarska (Warszawa) [65]
 1653. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [65]
 1654. Komitet Budowy Pomników [65]
 1655. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [65]
 1656. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [65]
 1657. Dr Fischer, Gubernator [65]
 1658. Dr Fischer, Gouverneur [65]
 1659. Biblioteka Narodowa [65]
 1660. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [64]
 1661. Biegański, B. Fot. [64]
 1662. E. N. Ryt. [64]
 1663. Krogulski, Władysław (1843-1934) [64]
 1664. Wars, Henryk (1902-1977) [64]
 1665. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [64]
 1666. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [64]
 1667. Samselski, Marek. Red. [64]
 1668. Laskowski, Otton (1892-1953) [64]
 1669. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [64]
 1670. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [64]
 1671. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [64]
 1672. Dobrski, Konrad [64]
 1673. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [64]
 1674. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [63]
 1675. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [63]
 1676. Pilich, Michał [63]
 1677. Wąsowski, B. Ryt. [62]
 1678. Koło Medyków S. U. W. [62]
 1679. Voss, Charles (1815-1882) [62]
 1680. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [62]
 1681. Vollstedt, Robert (1854-1919) [62]
 1682. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [62]
 1683. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [62]
 1684. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [62]
 1685. Podolski, Ignacy (1854-1888) [62]
 1686. Piekacz, J. Fot. [62]
 1687. O liść dębu [62]
 1688. Kondor, Ernst. [62]
 1689. Groszkowski Teodor (1863-1930) [62]
 1690. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [62]
 1691. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [62]
 1692. Uniwersytet dla Wszystkich [61]
 1693. Münchheimer, Adam (1830-1904) [61]
 1694. Espen, Theodor (1847-1906) [61]
 1695. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [61]
 1696. Rober, F. H.r. Ryt. [61]
 1697. Rembowski, Jan (1878-1923) [61]
 1698. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [61]
 1699. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [61]
 1700. Kownacki, A. Ryt. [61]
 1701. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [61]
 1702. Konewka, Antoni (1885-1944) [61]
 1703. Estreicher, Karol (1906-1984) [61]
 1704. Teatr Narodowy [60]
 1705. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [60]
 1706. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [60]
 1707. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [60]
 1708. Naoczny świadek [60]
 1709. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [60]
 1710. Grabowski, Józef (18..- ?) [60]
 1711. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [60]
 1712. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [59]
 1713. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [59]
 1714. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [59]
 1715. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [59]
 1716. Orda, Napoleon (1807-1883) [59]
 1717. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [59]
 1718. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [59]
 1719. Kübler, Ryt. [59]
 1720. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [59]
 1721. Antoszewicz, S.[tanisław] [59]
 1722. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [58]
 1723. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [58]
 1724. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [58]
 1725. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [58]
 1726. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [58]
 1727. [Polska Macierz Szkolna] [58]
 1728. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1729. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [58]
 1730. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [58]
 1731. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [58]
 1732. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [58]
 1733. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [58]
 1734. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [58]
 1735. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [58]
 1736. Kűbler. Ryt. [58]
 1737. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [58]
 1738. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [58]
 1739. ADAM [58]
 1740. Trzemeski, Edward (1843-1905) [57]
 1741. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [57]
 1742. [Fernand, Jacques (?-?)] [57]
 1743. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [57]
 1744. Witkowski, Wincenty [57]
 1745. T.B. [57]
 1746. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [57]
 1747. Ostas, Marek [57]
 1748. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [57]
 1749. Mickiewicz, Izadora [57]
 1750. Mickiewicz, Dominik [57]
 1751. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [57]
 1752. Konopka, Józef (1884-1940) [57]
 1753. Janowski, Benon (1873-) [57]
 1754. Casciolini, Caludio(1697-1760) [57]
 1755. Aut. [57]
 1756. Twardzicki, Walery (1838-1902) [56]
 1757. Zawadzki, Michał (1828-1887) [56]
 1758. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [56]
 1759. M.R. Ryt. [56]
 1760. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [56]
 1761. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [56]
 1762. Macura, Władysław (1896-1935) [56]
 1763. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [56]
 1764. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [56]
 1765. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [56]
 1766. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [56]
 1767. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [56]
 1768. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [56]
 1769. Krywoszejew, Maciej [56]
 1770. Janiczek, Józef (1900-1976) [56]
 1771. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [56]
 1772. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [56]
 1773. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [55]
 1774. Oborski, Florian (1839-1892) [55]
 1775. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1776. Szczepański, Sebastian [55]
 1777. Szczepański, Grzegorz [55]
 1778. Surzyński, Józef (1851-1919) [55]
 1779. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [55]
 1780. Ryżewski Zygmunt. Red. [55]
 1781. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [55]
 1782. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [55]
 1783. Jonzeck, Waldemar [55]
 1784. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [55]
 1785. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [54]
 1786. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [54]
 1787. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [54]
 1788. Zinserling, Borys von (1889-1961) [54]
 1789. Szyszko, Donat (1709 1773) [54]
 1790. Rudkowski, Mat. (?-?) [54]
 1791. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [54]
 1792. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [54]
 1793. G.R. Ryt. [54]
 1794. [Urząd m. st. Warszawy] [53]
 1795. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [53]
 1796. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [53]
 1797. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [53]
 1798. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [53]
 1799. Pistyner, M. [53]
 1800. Niedzielski, Jan (ksiądz) [53]
 1801. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [53]
 1802. Tarczyński, Władysław [53]
 1803. Jędraszko, Antoni Stanisław [53]
 1804. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [53]
 1805. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [53]
 1806. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [53]
 1807. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [52]
 1808. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [52]
 1809. Puccini, Giacomo (1858-1924) [52]
 1810. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [52]
 1811. Leybach, Joseph(1817-1891) [52]
 1812. Kubełka, Ignacy [52]
 1813. il [52]
 1814. Whiting, A. [52]
 1815. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [52]
 1816. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [52]
 1817. Uziembło, Adam (1885-1971) [52]
 1818. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [52]
 1819. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [52]
 1820. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [52]
 1821. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [52]
 1822. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [52]
 1823. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [52]
 1824. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [52]
 1825. Bach, Emanuel (1714-1788) [52]
 1826. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [51]
 1827. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [51]
 1828. Ménil, Félicien de (1860-1930) [51]
 1829. Marconi, Władysław (1848-1915) [51]
 1830. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [51]
 1831. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [51]
 1832. Herman, Maria (1803-1830) [51]
 1833. [Płoza-Doliński, Marek] [51]
 1834. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [51]
 1835. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [51]
 1836. Studnicki, Władysław (1865-1953) [51]
 1837. Rożek, Edmund. Red. [51]
 1838. Pusch, Alois Maria de [51]
 1839. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [51]
 1840. Ligber, F. Szty. [51]
 1841. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [51]
 1842. Kosiński Julian (1833-1914) [51]
 1843. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [51]
 1844. Giełda Mięsna (Warszawa) [51]
 1845. Abrahams, Maurice (1883-1931) [51]
 1846. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [50]
 1847. Olzacki, Sławomir. Fot. [50]
 1848. Myślińska, Grażyna. Fot. [50]
 1849. Drexlerówna Luna (1882-1933) [50]
 1850. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [50]
 1851. Wołek, Adam [50]
 1852. Muzeum miasta Belgradu [50]
 1853. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [50]
 1854. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [49]
 1855. Puławski, Antoni (1856-1931) [49]
 1856. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [49]
 1857. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [49]
 1858. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [49]
 1859. Orlicz, Michał (1893-1970) [49]
 1860. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [49]
 1861. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [49]
 1862. Gąsiorowska, Natalja [49]
 1863. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [49]
 1864. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [49]
 1865. Dancla, Charles (1817-1907) [49]
 1866. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [49]
 1867. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [48]
 1868. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [48]
 1869. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [48]
 1870. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [48]
 1871. Urbanowicz, Szymon (?-?) [48]
 1872. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [48]
 1873. Dworzak, Ludwik. Rys. [48]
 1874. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [48]
 1875. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [48]
 1876. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [48]
 1877. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [48]
 1878. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [48]
 1879. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [48]
 1880. Fabiszewski, M. [48]
 1881. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [48]
 1882. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [48]
 1883. Czaki, Klementyna [48]
 1884. Czajkowski. W. Ryt. [48]
 1885. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [47]
 1886. Rober, F. H. Ryt. [47]
 1887. Dietrich, Moritz (1816-1887) [47]
 1888. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [47]
 1889. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [47]
 1890. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [47]
 1891. Szydłowska, Grażyna [47]
 1892. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [47]
 1893. Nowacki, Łukasz [47]
 1894. Montabone (Firenze) [47]
 1895. Lisiak, Elżbieta [47]
 1896. Kolitowski, Adam (1878-1971) [47]
 1897. Janczewski, S. Red. [47]
 1898. Czermak, Grażyna [47]
 1899. Ambrich, Magdalena [47]
 1900. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [46]
 1901. Ziegler; Droste [46]
 1902. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [46]
 1903. S. E. [46]
 1904. Radoszewska, A. J. [46]
 1905. Ptaszyńska, Joanna [46]
 1906. Medeksza, Antoni [46]
 1907. Małkowska, Grażyna [46]
 1908. Jezierski, J. [46]
 1909. Field, John (1782-1837) [46]
 1910. E. S. [46]
 1911. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [46]
 1912. Bizański, Stanisław (1846-1890) [46]
 1913. Bachelbusch, T. Ryt. [46]
 1914. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [45]
 1915. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [45]
 1916. Voss, Carl (1815-1882) [45]
 1917. Sturm, Adam (?-1872) [45]
 1918. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [45]
 1919. Wysoki[ński], K. Ryt. [45]
 1920. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [45]
 1921. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [45]
 1922. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [45]
 1923. Polskie Towarzystwo Artystyczne [45]
 1924. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [45]
 1925. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1926. Nowakowski, Bogdan [45]
 1927. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [45]
 1928. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [45]
 1929. Gnus, Ryta (1881-19..) [45]
 1930. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [45]
 1931. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [45]
 1932. Schumann, Robert (1810-1856) [44]
 1933. A...... Z....li [44]
 1934. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [44]
 1935. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [44]
 1936. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [44]
 1937. Radwan, August [44]
 1938. Naumann, Karl [44]
 1939. Małcużyński, Karol (1922-1984) [44]
 1940. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [44]
 1941. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [44]
 1942. Fuks, Marian (1884-1935) [44]
 1943. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [44]
 1944. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [44]
 1945. Baynes, Sydney (1879-1938) [44]
 1946. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [43]
 1947. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [43]
 1948. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [43]
 1949. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [43]
 1950. Florimo, Francesco (1800-1888) [43]
 1951. Bizet, Georges (1838-1875) [43]
 1952. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [43]
 1953. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [43]
 1954. Syrewicz, Xawery [43]
 1955. Sosnkowski, Józef [43]
 1956. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [43]
 1957. Pilati, Auguste (1810-1877) [43]
 1958. Mękicki Rudolf (1887-1942) [43]
 1959. Lewandowski, Adam (1889-1951) [43]
 1960. Lewak, Adam (1891-1963) [43]
 1961. Koriot, Józef (1785-1855) [43]
 1962. Kafka, Johann (1819-1886) [43]
 1963. Farkas, Miska (1829-1890) [43]
 1964. Cybulski, Izydor Józef [43]
 1965. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [43]
 1966. K.W. Ryt. [42]
 1967. Styś, Walerian (1885-1936) [42]
 1968. Próchnik, Adam (1892-1942) [42]
 1969. Monckton, Lionel (1861-1924) [42]
 1970. Klimowicz, Ignacy [42]
 1971. K.P. [42]
 1972. Jankiewicz, Stanisław [42]
 1973. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [42]
 1974. Finck, Herman (1872-1939) [42]
 1975. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [42]
 1976. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [42]
 1977. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [42]
 1978. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [42]
 1979. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [41]
 1980. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [41]
 1981. Stolz, Robert (1880-1975) [41]
 1982. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 1983. Wano, K. [41]
 1984. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [41]
 1985. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [41]
 1986. Rybicki, Anastazy [41]
 1987. Richards, Brinley (1819-1885) [41]
 1988. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [41]
 1989. Osmała, Marcin (1863-1921) [41]
 1990. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [41]
 1991. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [41]
 1992. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [41]
 1993. Arnaud, Étienne [41]
 1994. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [40]
 1995. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [40]
 1996. Kucz[yński], M. Ryt. [40]
 1997. Association d'Assurance des Industriels Polonais [40]
 1998. Związek Strzelecki [40]
 1999. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [40]
 2000. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [40]
 2001. Wilczek, Feliks [40]
 2002. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [40]
 2003. Sawiczewski, S. [40]
 2004. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [40]
 2005. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [40]
 2006. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [40]
 2007. Kowala, G. [40]
 2008. Kasterska, Maria [40]
 2009. Grem, Tomasz (17..-18..) [40]
 2010. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [40]
 2011. B. B. Ryt. [40]
 2012. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [39]
 2013. Plewczyński, F. [39]
 2014. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [39]
 2015. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [39]
 2016. Strasburger, Henryk (1887-1951) [39]
 2017. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [39]
 2018. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [39]
 2019. Porowski, Marceli (1894-1963) [39]
 2020. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [39]
 2021. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [39]
 2022. Herzberg, Antoni (1825-19..) [39]
 2023. Fiedler. Ryt. [39]
 2024. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [39]
 2025. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [38]
 2026. K.M. Ryt. [38]
 2027. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [38]
 2028. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [38]
 2029. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [38]
 2030. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [38]
 2031. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [38]
 2032. Plater, Karol [38]
 2033. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [38]
 2034. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [38]
 2035. Listowski, Andrzej (1802-1860) [38]
 2036. Liliental, Stanisława (1897-1988) [38]
 2037. Konopnicki, Jan [38]
 2038. Kautecki, Antoni [38]
 2039. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [38]
 2040. Janusz [38]
 2041. Dowódca Armii Krajowej [38]
 2042. Carulli, Gustavo (1801-1876) [38]
 2043. Ballach, A.[ndrzej] [38]
 2044. N[icz], E. Ryt. [37]
 2045. K.N. Ryt. [37]
 2046. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [37]
 2047. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [37]
 2048. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [37]
 2049. Walicki, Franciszek (1874-1964) [37]
 2050. Walaszczak, Piotr [37]
 2051. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [37]
 2052. Prochaska, Anna [37]
 2053. Pokorny, [Jan]. Ryt. [37]
 2054. Obuchowicz, Henryk [37]
 2055. Mróz, Agnieszka [37]
 2056. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [37]
 2057. Kucharska-Singh, Paulina [37]
 2058. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [37]
 2059. Henrion, Paul (1819-1901) [37]
 2060. Harentz, S.G. (fl. 1902) [37]
 2061. Fischer, Ludwig (1905-1947) [37]
 2062. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [37]
 2063. Bukowski, Jan (1873-1943) [37]
 2064. Bockhann, F. [37]
 2065. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [37]
 2066. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [36]
 2067. Zandman, Jan (1802-1841) [36]
 2068. Lassen, Eduard(1830-1904) [36]
 2069. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [36]
 2070. Strzelecki, Edward (1894-1967) [36]
 2071. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [36]
 2072. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [36]
 2073. Kapliński, Franciszek (?-?) [36]
 2074. Jan Lemański (1866-1933) [36]
 2075. Izert, Julian fot. [36]
 2076. Gurniak, H. Rys. [36]
 2077. Grynfeld, Bronisława [36]
 2078. Czajewski Wiktor [36]
 2079. Berens, Hermann (1826-1880) [35]
 2080. Wyroba, Stefan [35]
 2081. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [35]
 2082. Stanisławowa Gawrońska [35]
 2083. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [35]
 2084. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [35]
 2085. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [35]
 2086. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [35]
 2087. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [35]
 2088. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [35]
 2089. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [35]
 2090. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [35]
 2091. Grabowski, Roman (1882-1940) [35]
 2092. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [35]
 2093. David, Félicien (1810-1876) [35]
 2094. Budkowski, Henryk(1879-1928) [35]
 2095. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [35]
 2096. Benjamin Kornfeld [35]
 2097. Batta, Alexandre (1816-1902) [35]
 2098. Atelier Rembrandt [34]
 2099. Štejman, S. A. [34]
 2100. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [34]
 2101. Szelążek, Wacław (1888-1945) [34]
 2102. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [34]
 2103. Orthwein, Ludwik [34]
 2104. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [34]
 2105. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [34]
 2106. Mieczkowski, Jan (syn) [34]
 2107. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [34]
 2108. Konstanty. Fot. [34]
 2109. Komitet Obywatelski Starego Miasta [34]
 2110. Karoli, W. [34]
 2111. Jedna z uczennic [pseud.] [34]
 2112. Grupa Starych Zarzewiaków [34]
 2113. Einert, Teodor (1828-1866) [34]
 2114. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [34]
 2115. Dan, Władysław (1902-2000) [34]
 2116. Brauman, Władysław [34]
 2117. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [34]
 2118. A. Ryt. [34]
 2119. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [33]
 2120. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [33]
 2121. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [33]
 2122. Eilenberg, Richard (1848-1925) [33]
 2123. Bohm, Carl (1844-1920) [33]
 2124. A. K. Ryt. [33]
 2125. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [33]
 2126. Yvain, Maurice (1891-1965) [33]
 2127. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [33]
 2128. Górski, Władysław (1846-1915) [33]
 2129. Lange, Gustav (1830-1899) [32]
 2130. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [32]
 2131. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [32]
 2132. Zając, Jerzy [32]
 2133. W. B. Ryt. [32]
 2134. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [32]
 2135. Péreyra, Charles [32]
 2136. Niezależna Partia Chłopska [32]
 2137. Kątski, Antoni(1817-1889) [32]
 2138. Krajewska, Julia. Ryt. [32]
 2139. Kossak Wojciech (1856-1942) [32]
 2140. Kaliszewski, L. [32]
 2141. K. Ryt. [32]
 2142. Jaroński, Feliks (1823-1895) [32]
 2143. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [32]
 2144. J.J, Ryt. [32]
 2145. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [32]
 2146. Bobrowski, Tadeusz [32]
 2147. Gibs, Joe [31]
 2148. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [31]
 2149. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [31]
 2150. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [31]
 2151. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [31]
 2152. Szkoła Główna Warszawska [31]
 2153. Ries, Franz (1846-1932) [31]
 2154. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [31]
 2155. Meisser [31]
 2156. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [31]
 2157. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [31]
 2158. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [31]
 2159. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [31]
 2160. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [31]
 2161. Döhler, Theodore(1814-1856) [31]
 2162. Arnaud, Etienne (1807-1863) [31]
 2163. Amator [31]
 2164. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [30]
 2165. Kozłowski, K. Ryt. [30]
 2166. Treter, Bohdan (1886-1945) [30]
 2167. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [30]
 2168. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [30]
 2169. Wohlfahrt, A. [30]
 2170. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [30]
 2171. Szymański, Ludwik [30]
 2172. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [30]
 2173. Rudnicka, Monika [30]
 2174. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [30]
 2175. R. P. [30]
 2176. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [30]
 2177. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [30]
 2178. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [30]
 2179. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [30]
 2180. Le Couppey, Felix(1811-1887) [30]
 2181. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [30]
 2182. Delahaye, Edward. Ryt. [30]
 2183. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [29]
 2184. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [29]
 2185. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [29]
 2186. Młodzież Zarzewiacka [29]
 2187. Golański, Jerzy [29]
 2188. Giller, Honorata [29]
 2189. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [29]
 2190. Bogacki, S. Fot. [29]
 2191. Teatr Letni [28]
 2192. Lange, Gustav(1830-1899) [28]
 2193. Štejnberg, Mihail Karlovič [28]
 2194. Zumpe, Edmund [28]
 2195. Vorbond, Wanda (?-1939) [28]
 2196. Verico, [Antonio]. Ryt. [28]
 2197. Urbanowicz, Szymon [28]
 2198. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [28]
 2199. Szymański, Ludwik (?-?) [28]
 2200. Sosnowski, J. Ryt. [28]
 2201. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [28]
 2202. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [28]
 2203. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [28]
 2204. Muzeum Historyczne w Goteborgu [28]
 2205. Makowski, Henryk (1933-) [28]
 2206. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [28]
 2207. Klein, W. Ryt. [28]
 2208. Klein, Kazimierz (1871-1927) [28]
 2209. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [28]
 2210. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [28]
 2211. Hiller, Karol (1891-1939) [28]
 2212. Hertz, Teodor (1822-1884) [28]
 2213. Fiszer, Carolina [28]
 2214. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [28]
 2215. Zeller, Carl (1842-1898) [27]
 2216. W.Z. Ryt. [27]
 2217. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [27]
 2218. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [27]
 2219. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [27]
 2220. Offenbach, Jacques (1819-1880) [27]
 2221. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [27]
 2222. Lecocq, Charles (1832-1918) [27]
 2223. Lazzerini, Gustavo [27]
 2224. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [27]
 2225. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [27]
 2226. Dembiński, Czesław [27]
 2227. Cymerman, Leon (1876-1964) [27]
 2228. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [27]
 2229. Budapest Lengyel-Egylet [27]
 2230. Betcher, Jan C. [27]
 2231. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [26]
 2232. Skrobańsk, Z. Fot. [26]
 2233. Massenet, Jules (1842-1912) [26]
 2234. Śliwiński, Jan (1830-1893) [26]
 2235. Wieniawski, Józef (1837-1912) [26]
 2236. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 2237. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [26]
 2238. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [26]
 2239. Marx, Emil (?-?) [26]
 2240. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [26]
 2241. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [26]
 2242. Kapliński, Julian [26]
 2243. K. Z. Ryt. [26]
 2244. Galle, Henryk (1872-1948) [26]
 2245. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 2246. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [26]
 2247. Borowy, Wacław (1890-1950) [26]
 2248. Archibald, M. [26]
 2249. Teatr Wielki [25]
 2250. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [25]
 2251. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [25]
 2252. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [25]
 2253. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [25]
 2254. Tarczyński, Józef (1841-1897) [25]
 2255. Sawiński, F. M. [25]
 2256. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [25]
 2257. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [25]
 2258. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [25]
 2259. Lorens, Carl (1851-1909) [25]
 2260. Leybach, Joseph (1817-1891) [25]
 2261. Jakobi, Zygmunt [25]
 2262. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [25]
 2263. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [25]
 2264. Godfrey, Charles (1839-1919) [25]
 2265. Gnatkowski, Adam [25]
 2266. Emer, Lucjan [25]
 2267. David, Félicien César(1810-1876) [25]
 2268. Achtel, Aleksandra [25]
 2269. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [24]
 2270. [s.n.] [24]
 2271. Tuszyński, Antoni L. [24]
 2272. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [24]
 2273. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [24]
 2274. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [24]
 2275. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [24]
 2276. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [24]
 2277. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [24]
 2278. Loos, Vincent Angelo [24]
 2279. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [24]
 2280. Krogulski, Władysław(1843-1934) [24]
 2281. Kotuliński, Andrzej [24]
 2282. Klub Filmowy (Warszawa) [24]
 2283. Jaworski, Lesław (1882-1929) [24]
 2284. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [24]
 2285. Gola, A. (muzyka) [24]
 2286. Gay, Byron (1886-1945) [24]
 2287. Derengowski, Jan [24]
 2288. Cirina, J. A. [24]
 2289. Chodecki, Władysław [24]
 2290. Charchillac, Berthet de [24]
 2291. Barański, Andrzej [24]
 2292. Teatr Polski [23]
 2293. Dyamentowski. Ryt. [23]
 2294. Frankiewicz [23]
 2295. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [23]
 2296. Steiman, S. [23]
 2297. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [23]
 2298. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [23]
 2299. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [23]
 2300. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [23]
 2301. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [23]
 2302. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [23]
 2303. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [23]
 2304. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [23]
 2305. Lewinger, Władysław (1874-1943) [23]
 2306. J. J. Ryt. [23]
 2307. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [23]
 2308. Feldman, J. [23]
 2309. Eibl, Piotr (?-1886) [23]
 2310. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [23]
 2311. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [23]
 2312. Teatr Ateneum [22]
 2313. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [22]
 2314. Bielecki, C. [22]
 2315. par Ketterer [22]
 2316. Wagner, Richard (1813-1883) [22]
 2317. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [22]
 2318. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [22]
 2319. Suszczyński, Jan [22]
 2320. M. A. Ryt [22]
 2321. Lilpop, Marian [22]
 2322. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [22]
 2323. Kossakowska, Wanda [22]
 2324. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [22]
 2325. Jackowski, Aleksander [22]
 2326. Herz, Henri(1803-1888) [22]
 2327. Herbert, Theodor(1822-1891) [22]
 2328. Eilenberg, Richard(1848-1925). [22]
 2329. Depret, Maurice (18..-1933) [22]
 2330. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [22]
 2331. Bielicka, Eugenia [22]
 2332. Bar, E. Ryt. [22]
 2333. Olszewski, Czesław, fot. [21]
 2334. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [21]
 2335. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [21]
 2336. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [21]
 2337. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [21]
 2338. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [21]
 2339. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [21]
 2340. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [21]
 2341. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [21]
 2342. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [21]
 2343. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [21]
 2344. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [21]
 2345. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [21]
 2346. Lucas, Napoleon(1822-1884) [21]
 2347. Labitzky, Joseph (1802-1881) [21]
 2348. Krzyżanowska, Celina [21]
 2349. Kasiewicz, Alfred [21]
 2350. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [21]
 2351. Godfrey, Daniel (1831-1903) [21]
 2352. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [21]
 2353. Furuhjelm, J. (muzyka) [21]
 2354. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [21]
 2355. Dalla Casa, Louis [21]
 2356. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [21]
 2357. Bouleau, H. de. [21]
 2358. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [21]
 2359. Biske, Karol (1863-1928) [21]
 2360. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [21]
 2361. A. S. Ryt. [21]
 2362. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [20]
 2363. Ćwiklicz, Bolesław [20]
 2364. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [20]
 2365. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [20]
 2366. Szwankowska, Hanna [20]
 2367. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [20]
 2368. Potocki, Antoni (1867-1939) [20]
 2369. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [20]
 2370. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [20]
 2371. Kóźmiński, T. B. [20]
 2372. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [20]
 2373. Kataszek, Szymon(1898-1943) [20]
 2374. Kadler, Ludwik (1838-1899) [20]
 2375. Jansenne, Louis (1809-1890) [20]
 2376. Jan Mieczkowski (1830-1889) [20]
 2377. Jacobi, Victor(1809-1892) [20]
 2378. Grupa Legionistów [20]
 2379. Fall, Leo (1873-1925) [20]
 2380. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [20]
 2381. Dawidowa, Helena [20]
 2382. Arezzo, Pierre (18..-1972) [20]
 2383. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [19]
 2384. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [19]
 2385. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [19]
 2386. Wanda Z. Ryt. [19]
 2387. Uhry, M. [19]
 2388. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [19]
 2389. Schonberger, John (1892-1983) [19]
 2390. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [19]
 2391. Salabert, Francis (1884-1946) [19]
 2392. Pokorny. Ryt. [19]
 2393. P. D. Ryt. [19]
 2394. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [19]
 2395. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [19]
 2396. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [19]
 2397. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [19]
 2398. Kowalski, Leon (1870-1937) [19]
 2399. Koschmider, Edmund [19]
 2400. Joyce, Archibald (1873-1963) [19]
 2401. J. S. Ryt. [19]
 2402. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [19]
 2403. Dziedzic, T. Ryt. [19]
 2404. Brodowski, Kazimierz (?-?) [19]
 2405. Borawski, Władysław (1892-1970) [19]
 2406. Teatr Mały [18]
 2407. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [18]
 2408. W. K. [18]
 2409. Sosnkowski, Józef (?-?) [18]
 2410. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2411. Makomaski, Edmund [18]
 2412. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [18]
 2413. Lozano, Vicente [18]
 2414. Lewski , I. [18]
 2415. Lefebvre, Casimir [18]
 2416. Lassen, Eduard (1830-1904) [18]
 2417. Lange, Gustav (1830-1889) [18]
 2418. Kűbler, H. Ryt. [18]
 2419. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [18]
 2420. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [18]
 2421. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [18]
 2422. Iringh, Mirosław [18]
 2423. Hervé (1825-1892) [18]
 2424. Garat, Pierre (1762-1823) [18]
 2425. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [18]
 2426. Erhard, Carl [18]
 2427. Elsa Thon (1923- ). [18]
 2428. Whiting, Richard A. (1891-1938) [17]
 2429. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [17]
 2430. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [17]
 2431. Siegrist, Piotr [17]
 2432. Pallach, A. Ryt. [17]
 2433. Missler, B. T. [17]
 2434. Miller, Karol (1819-1889) [17]
 2435. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [17]
 2436. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [17]
 2437. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [17]
 2438. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [17]
 2439. Korczak, Janusz (1878?-1942) [17]
 2440. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [17]
 2441. Jasieński, Feliks (1861-1929) [17]
 2442. Grimm., A. Ryt. [17]
 2443. G.S. Ryt. [17]
 2444. Bobiński, Henryk (1861-1914) [17]
 2445. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [17]
 2446. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [17]
 2447. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [17]
 2448. Aniela S. Ryt. [17]
 2449. Łukaszczyk, Elżbieta [16]
 2450. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2451. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [16]
 2452. W. K. Ryt. [16]
 2453. Taubert. Ryt. [16]
 2454. Szymański, F. [16]
 2455. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [16]
 2456. Reber, Henri (1807-1880) [16]
 2457. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [16]
 2458. Paczóski, Julian [16]
 2459. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2460. Lam, Stanisław (1891-1965) [16]
 2461. Kucz, M. Ryt. [16]
 2462. Krug, Diederich (1821-1880) [16]
 2463. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [16]
 2464. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [16]
 2465. Kondracki, W. Fot. [16]
 2466. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [16]
 2467. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [16]
 2468. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [16]
 2469. Ganne, Louis (1862-1923) [16]
 2470. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [16]
 2471. Dubois, Théodore (1837-1924) [16]
 2472. C.K. ryt. [16]
 2473. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [16]
 2474. Behr, Franz (1837-1898) [16]
 2475. Bayer, Josef (1852-1913) [16]
 2476. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [15]
 2477. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [15]
 2478. Teatr na Chłodnej [15]
 2479. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [15]
 2480. Żółtowski, A. [15]
 2481. W.K. Ryt. [15]
 2482. Suppé, Franz von (1819-1895) [15]
 2483. Radzimiński, Bronisław [15]
 2484. Muzeum Warszawy [15]
 2485. Kuczyński [15]
 2486. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [15]
 2487. Koman, Henryk (1824-1887) [15]
 2488. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [15]
 2489. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [15]
 2490. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [14]
 2491. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [14]
 2492. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [14]
 2493. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [14]
 2494. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [14]
 2495. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [14]
 2496. Raudny, Wacław [14]
 2497. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [14]
 2498. Nemo {pseud.] [14]
 2499. M.K. Ryt. [14]
 2500. Liebling, Georg (1865-1946). [14]
 2501. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [14]
 2502. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [14]
 2503. Dietrich, Moritz(1816-1887) [14]
 2504. Di Donato, Carlo [14]
 2505. AWU [14]
 2506. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [13]
 2507. Karoli & Pusch [13]
 2508. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [13]
 2509. Woydyga, Jan (1857-1938) [13]
 2510. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [13]
 2511. Scassola, A.(18..-19..) [13]
 2512. Pichler, Jan. Ryt. [13]
 2513. Max, Józef (?-?) [13]
 2514. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [13]
 2515. Budkowski, Henryk (1879-1928) [13]
 2516. Bianchi, Emilio [13]
 2517. Audran, Edmond(1842-1901) [13]
 2518. A. G. Ryt. [13]
 2519. Hünten, Franz(1793-1878) [12]
 2520. Gawęcki Witold (1911-1946) [12]
 2521. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [12]
 2522. Zawadzki, W. Ryt. [12]
 2523. Zagórska, W. Ryt. [12]
 2524. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [12]
 2525. Varney, Louis(1844-1908) [12]
 2526. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [12]
 2527. Lack, Théodore(1846-1921) [12]
 2528. Krasuski, Stefan [12]
 2529. Główny Urząd Miar [12]
 2530. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [12]
 2531. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [12]
 2532. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [12]
 2533. Szymański, F. Ryt. [11]
 2534. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [11]
 2535. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [11]
 2536. Wierciński, K. [11]
 2537. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [11]
 2538. Ross, Rita (1935- ). [11]
 2539. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2540. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [11]
 2541. Mendewski, Stanisław [11]
 2542. Liszt, Ferenc(1811-1886) [11]
 2543. Lincke, Paul (1866-1946) [11]
 2544. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [11]
 2545. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [11]
 2546. Chmielewski, Ignacy [11]
 2547. Bieniewski, T. Fot. [11]
 2548. Bazzini, Antonio(1818-1897) [11]
 2549. Schiff, Józef. Fot. [10]
 2550. Zaborska, Anna. Fot. [10]
 2551. Przyałgowski, Ignacy [10]
 2552. Wojewódzki, Władysław [10]
 2553. Sztyft, Herman (1880- ) [10]
 2554. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [10]
 2555. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [10]
 2556. Parafia św. Krzyża w Warszawie [10]
 2557. Osborne, George Alexander (1806-1893) [10]
 2558. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [10]
 2559. Kozłowski. Ryt. [10]
 2560. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [10]
 2561. Gorski, Konstanty (1868-1934) [10]
 2562. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [10]
 2563. Frimmel Theodor von (1853-1928) [10]
 2564. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [10]
 2565. CAF, Komierowski, W.,fot. [9]
 2566. Wojskowy Instytut Geograficzny [9]
 2567. Teatr Nowa Komedia [9]
 2568. Sachowa, Zofia [9]
 2569. Mosz, Barbara [9]
 2570. Leschik, Konrad [9]
 2571. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [9]
 2572. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [9]
 2573. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [9]
 2574. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [9]
 2575. Horoch, Jan [9]
 2576. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [9]
 2577. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [9]
 2578. Malmurowicz Bolesław. Fot. [8]
 2579. Seiss, Isidor(1840-1905) [8]
 2580. Mehoffer, Józef (1869-1946) [8]
 2581. Titel, Otto (18.. -1926) [8]
 2582. Tirling, Zygmunt [8]
 2583. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [8]
 2584. Marois, Blanche [8]
 2585. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [8]
 2586. Dequin, Léon (18..-1937) [8]
 2587. Czibulka, Alphons(1842-1894) [8]
 2588. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [8]
 2589. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [7]
 2590. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2591. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [7]
 2592. Posttallé [7]
 2593. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [7]
 2594. Lubowski, Józef (1824-1855) [7]
 2595. Kunke, Emil (1896-1943) [7]
 2596. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [7]
 2597. Drukarnia Polska (Poznań) [7]
 2598. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [7]
 2599. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [6]
 2600. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [6]
 2601. Rayski, Albin (1845-1921) [6]
 2602. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [6]
 2603. Polskie Stronnictwo Ludowe [6]
 2604. Piotrowska, Barbara (1935- ) [6]
 2605. Lewandowski, Michał (kompozytor) [6]
 2606. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [6]
 2607. Instytut Reduty [6]
 2608. Huber, Adolf (fotograf) [6]
 2609. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [6]
 2610. Golubec' Mikola (1891-1942) [6]
 2611. Fišman, Monahim Zevelev [6]
 2612. Ernest, Adam (1868-1926) [6]
 2613. Engel, A. [6]
 2614. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [6]
 2615. Cichocki, Ks. [6]
 2616. Biblioteka Publiczna w Warszawie [6]
 2617. Bachmann, Georges(1848-1894) [6]
 2618. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [6]
 2619. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [5]
 2620. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [5]
 2621. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [5]
 2622. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [5]
 2623. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [5]
 2624. Teatr Nowości [5]
 2625. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [5]
 2626. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [5]
 2627. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [5]
 2628. Miernicki, Władysław,fot. [5]
 2629. Kozicki, Marek [5]
 2630. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [5]
 2631. Kautecki, Antoni. [5]
 2632. Jarosz, Rafał [5]
 2633. Czułek, Dariusz et al. [5]
 2634. Błaszczak, Fr. [5]
 2635. Bergamasco, Charles (1830-1896) [5]
 2636. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [4]
 2637. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [4]
 2638. Wiśniewski, Wojciech et al. [4]
 2639. Webel, Stefan. [4]
 2640. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [4]
 2641. Teatr Kameralny [4]
 2642. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [4]
 2643. Reiss, N. [4]
 2644. Popp, Wilhelm(1828-1902) [4]
 2645. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [4]
 2646. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2647. Niecz, K.,fot. [4]
 2648. Lanner, Joseph (1801-1843) [4]
 2649. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [4]
 2650. Jungmann, Albert(1824-1892) [4]
 2651. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [4]
 2652. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [4]
 2653. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [4]
 2654. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [4]
 2655. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 2656. [Portret Gustawa Fritsche] [3]
 2657. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [3]
 2658. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [3]
 2659. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [3]
 2660. Wiśniewski, Marceli [3]
 2661. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [3]
 2662. Teatr Aktora [3]
 2663. Schulhoff, Julius (1825-1898) [3]
 2664. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2665. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [3]
 2666. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2667. Mazur, Dawid (?-1916) [3]
 2668. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [3]
 2669. Maj, Jerzy. Fot. [3]
 2670. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [3]
 2671. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [3]
 2672. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [3]
 2673. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2674. Issakowitch, S.S. [3]
 2675. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [3]
 2676. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [3]
 2677. Głogowski, Tomasz(18..- ) [3]
 2678. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [3]
 2679. Fall, Leo(1873-1925) [3]
 2680. Dudek, Edyta et al. [3]
 2681. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [3]
 2682. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [3]
 2683. Badia, Luigi(1819-1899) [3]
 2684. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 2685. Grodzicki, Józef (1854-1939) [2]
 2686. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [2]
 2687. Weintraub, Jan [2]
 2688. Towarzystwo Miłośników Przyrody [2]
 2689. Teatr Malickiej [2]
 2690. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [2]
 2691. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [2]
 2692. Oranowski, Wacław [2]
 2693. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [2]
 2694. Lehár, Ferenc (1870-1948) [2]
 2695. Krotulski, I [2]
 2696. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [2]
 2697. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [2]
 2698. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [2]
 2699. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2700. Głębicka, Jolanta et al. [2]
 2701. 100 lat. Otwock 1916-2016 [2]
 2702. Klukowski, Jan (1904-1944) [1]
 2703. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 2704. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 2705. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 2706. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [1]
 2707. Tschopp, P. [1]
 2708. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 2709. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 2710. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 2711. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2712. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2713. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2714. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2715. Grodzicki, Józef (1854-1939). [1]
 2716. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2717. Cikanek, Ferdinand [1]
 2718. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2719. [Portret Władysława Niegolewskiego] [0]
 2720. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [0]
 2721. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [0]
 2722. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2723. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [0]
 2724. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2725. Mordasewicz, Kazimierz (1859-1923) [0]
 2726. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [0]
 2727. Krudowski, Józef [0]
 2728. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [0]
 2729. Datka, Czesław (1905-1951) [0]
 2730. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [0]
 2731. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [0]

More statistics...