polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 85721

Readers on-line: 73

Total number of users since Jan 1, 2010: 27928946

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Ministerstwo Oświaty [596]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Urząd Statystyczny w Warszawie [320]
 5. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [264]
 6. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 7. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 8. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 9. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [224]
 10. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 11. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 12. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 13. Stowarzyszenie Architektów Polskich [191]
 14. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 15. Popowski, S. [162]
 16. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 17. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [136]
 18. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 19. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 20. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [124]
 21. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [120]
 22. Dębski, Michał [117]
 23. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 24. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 25. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 26. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 27. Związek Patriotów Polskich [96]
 28. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 29. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [95]
 30. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 31. Kacprzak, Grzegorz Red. [90]
 32. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [90]
 33. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [87]
 34. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [83]
 35. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [74]
 36. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 37. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [62]
 38. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [56]
 39. CAF [53]
 40. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 41. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [52]
 42. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [51]
 43. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [51]
 44. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 45. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [49]
 46. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 47. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [48]
 48. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 49. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [48]
 50. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [47]
 51. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [47]
 52. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 53. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 54. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [45]
 55. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 56. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [44]
 57. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [43]
 58. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [43]
 59. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 60. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 61. Instytut Urbanistyki i Architektury [39]
 62. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 63. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 64. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 65. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 66. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 67. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 68. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [34]
 69. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 70. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [32]
 71. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 72. Główny Urząd Statystyczny [32]
 73. Ośrodek Dokumentacji Instytutu Urbanistyki i Architektury [31]
 74. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 75. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 76. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 77. Zakład Fotograficzny "Orion" (Warszawa) [29]
 78. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [29]
 79. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 80. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 81. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 82. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 83. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [26]
 84. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [26]
 85. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [26]
 86. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 87. A. Z. Ryt. [26]
 88. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 89. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 90. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [25]
 91. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 92. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [24]
 93. Mottl, Adam (1928-2013) [24]
 94. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 95. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 96. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [23]
 97. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [23]
 98. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 99. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 100. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 101. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [23]
 102. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 103. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 104. Stefanow, Piotr [21]
 105. Rzewuski, Walery (1837-1888) [20]
 106. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 107. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 108. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [20]
 109. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [20]
 110. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [20]
 111. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [19]
 112. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 113. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 114. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [18]
 115. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [18]
 116. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 117. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 118. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [17]
 119. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [17]
 120. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 121. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 122. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [17]
 123. P.B. Ryt. [17]
 124. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [17]
 125. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [17]
 126. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [17]
 127. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 128. A. M. Ryt. [17]
 129. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 130. Sigismond. Fot. [16]
 131. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 132. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 133. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 134. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [16]
 135. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [16]
 136. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 137. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 138. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 139. Karoli & Troczewski [15]
 140. J. H. Ryt. [15]
 141. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 142. Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP [14]
 143. S. A. Ryt. [14]
 144. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 145. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [14]
 146. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 147. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [14]
 148. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [14]
 149. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 150. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 151. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 152. Winek, Włodzimierz (1956-) [13]
 153. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 154. Olszewski, Czesław (1894-1969) [13]
 155. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 156. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 157. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [13]
 158. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 159. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 160. Hadomský, Vladimír (1938-2015) [13]
 161. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 162. Conrad. Fot. [13]
 163. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 164. B. P. Ryt. [13]
 165. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 166. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 167. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 168. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 169. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 170. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 171. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [12]
 172. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 173. Dombrowski, Władysław [12]
 174. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [11]
 175. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 176. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 177. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 178. Teatr Narodowy [11]
 179. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 180. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 181. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 182. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 183. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 184. Kowalski, L. Fot. [11]
 185. K. P. Ryt. [11]
 186. Dziedzic, P. Ryt. [11]
 187. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 188. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 189. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 190. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 191. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 192. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [10]
 193. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 194. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 195. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 196. Cabanowski, Marek (1935-2006) [10]
 197. Bukowski, Jan (1873-1943) [10]
 198. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [10]
 199. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 200. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 201. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 202. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 203. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 204. Röber, H. Ryt. [9]
 205. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 206. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [9]
 207. Norwerth, Edgar (1884-1950) [9]
 208. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [9]
 209. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [9]
 210. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 211. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 212. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 213. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 214. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 215. Kneisel, August [9]
 216. Klukowski, Jan (1904-1944) [9]
 217. J. Ł. Ryt. [9]
 218. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 219. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 220. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [9]
 221. Boratyński, Wacław (1908-1939) [9]
 222. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 223. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 224. Zarząd Miejski w Równem [8]
 225. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 226. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 227. Walter. Ryt. [8]
 228. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 229. Szukiewicz Maciej (1870-1943) [8]
 230. Szubert, Awit (1837-1919) [8]
 231. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [8]
 232. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 233. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 234. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 235. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 236. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [8]
 237. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 238. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 239. K.K. Ryt. [8]
 240. J. K. Ryt. [8]
 241. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 242. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 243. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [8]
 244. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 245. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 246. ADAM. Ryt. [8]
 247. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 248. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 249. Załęczny, Jolanta (1959- ) [7]
 250. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 251. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 252. W. R. Ryt. [7]
 253. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 254. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 255. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 256. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [7]
 257. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 258. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 259. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 260. Mieczkowski, Jan (1864-1919). Fot. [7]
 261. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 262. Krajewski, J. Ryt. [7]
 263. Kluczewski, M. Ryt. [7]
 264. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [7]
 265. K.P. Ryt. [7]
 266. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 267. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 268. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 269. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 270. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 271. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 272. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 273. Baumann, R. Lit. [7]
 274. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 275. [Miethke, H. O.] [6]
 276. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 277. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [6]
 278. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [6]
 279. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 280. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 281. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [6]
 282. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 283. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 284. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [6]
 285. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [6]
 286. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 287. Telakowski, [Jan]. Ryt. [6]
 288. Teatr Polski [6]
 289. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [6]
 290. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 291. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 292. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 293. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 294. Parzych, Czesław (1938- ) [6]
 295. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 296. Okuń, Edward (1872-1945) [6]
 297. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [6]
 298. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 299. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 300. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 301. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 302. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [6]
 303. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 304. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 305. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 306. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 307. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 308. M. R. Rys. [6]
 309. L. N. Ryt. [6]
 310. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 311. Kozłowski, K. Ryt. [6]
 312. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [6]
 313. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 314. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [6]
 315. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 316. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [6]
 317. J. T. Ryt. [6]
 318. Hufsky [6]
 319. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 320. Gruziel, L. Fot. [6]
 321. Gawęcki Witold (1911-1946) [6]
 322. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [6]
 323. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 324. E. G. Ryt. [6]
 325. Döhler, Theodore (1814-1856) [6]
 326. Domżalski, Jerzy [6]
 327. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [6]
 328. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [6]
 329. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 330. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [6]
 331. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 332. Biegański, B. Fot. [6]
 333. Achtel, Józef [6]
 334. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 335. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 336. [Granke, Stefan] [5]
 337. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 338. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 339. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 340. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 341. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [5]
 342. Wanecki, Jarosław (1968- ) [5]
 343. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 344. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 345. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 346. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 347. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 348. Teatr Letni [5]
 349. Teatr Ateneum [5]
 350. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 351. Szczepański, Jacek (1971- ) [5]
 352. Szczeciński, K. Fot. [5]
 353. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 354. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 355. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 356. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 357. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 358. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 359. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 360. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 361. Orion. Fot. [5]
 362. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 363. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 364. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 365. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 366. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach [5]
 367. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 368. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 369. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 370. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 371. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 372. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 373. Leliwa, Alfred [5]
 374. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 375. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 376. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 377. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 378. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 379. Kapuściński, Piotr [5]
 380. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [5]
 381. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 382. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 383. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 384. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 385. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 386. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 387. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 388. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 389. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 390. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [5]
 391. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 392. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 393. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 394. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 395. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [5]
 396. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [5]
 397. A. R. Ryt. [5]
 398. "Orion" [5]
 399. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 400. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 401. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 402. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 403. Zieliński, Jarosław (1958-2021) [4]
 404. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 405. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 406. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 407. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 408. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 409. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 410. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [4]
 411. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 412. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 413. Teatr Wielki [4]
 414. Szymański, F. Ryt. [4]
 415. Sztolcman, Władysław Roman (1873-1950) [4]
 416. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 417. Sosiński, I. Ryt. [4]
 418. Simcis, Gen [4]
 419. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 420. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [4]
 421. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [4]
 422. Schiff, Józef. Fot. [4]
 423. Röber, G. Ryt. [4]
 424. Rzążnicki, A. Fot. [4]
 425. Rzepko, Władysław (1854-1932) [4]
 426. Ratzko, Józef (1902-1939) [4]
 427. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 428. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 429. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 430. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 431. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 432. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 433. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 434. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 435. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 436. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 437. Nowialis [4]
 438. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 439. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 440. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 441. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 442. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [4]
 443. Mieczkowski, Jan (1864-1910). Fot. [4]
 444. Markowski, Antoni (1878-1949) [4]
 445. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 446. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 447. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 448. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 449. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 450. Kępkowska, Bogusława Bożena [4]
 451. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 452. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [4]
 453. Krzyżanowski, K. [4]
 454. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [4]
 455. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [4]
 456. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 457. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 458. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 459. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 460. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 461. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [4]
 462. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 463. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 464. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 465. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 466. J. S. Ryt. [4]
 467. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 468. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 469. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 470. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 471. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 472. Golański, Jerzy [4]
 473. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 474. Forbert, Leo (1880-1938) [4]
 475. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 476. E. N. Ryt. [4]
 477. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 478. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 479. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 480. Dobrovolsky, Jaroslav (1895-1942) [4]
 481. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 482. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 483. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 484. Budynkiewicz, Tadeusz Wacław (1929-2017) [4]
 485. Brochocki, B. Ryt. [4]
 486. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 487. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 488. Antykwarnia Warszawska [4]
 489. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [4]
 490. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 491. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 492. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 493. [brak] [3]
 494. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [3]
 495. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 496. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 497. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 498. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 499. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 500. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 501. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 502. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 503. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [3]
 504. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 505. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 506. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 507. Wisłocki, Adam (1888-1943) [3]
 508. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 509. Warszawski Lombard Miejski [3]
 510. Warnka, Jadwiga [3]
 511. W. C. Ryt. [3]
 512. Urząd Miasta Legionowo [3]
 513. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 514. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 515. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 516. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 517. Trzemeski, Edward (1843-1905) [3]
 518. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 519. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 520. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 521. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 522. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 523. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 524. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [3]
 525. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 526. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 527. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 528. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 529. Teatr Mały [3]
 530. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 531. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [3]
 532. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 533. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 534. Suligowski, Adolf (1849-1932) [3]
 535. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 536. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 537. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [3]
 538. Skoczek, Tadeusz (1955- ). Red. [3]
 539. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 540. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 541. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 542. Schvarzman, Mauricio (1947- ) [3]
 543. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 544. Schauer, Gustav (1826-1902) [3]
 545. Różański, M. Ryt. [3]
 546. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 547. Romanowska-Mazur, Bronisława (1926-2018) [3]
 548. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 549. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 550. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 551. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 552. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [3]
 553. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [3]
 554. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 555. Pomianowski, [Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [3]
 556. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [3]
 557. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 558. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 559. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 560. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 561. Poddębski, Henryk (1890-1945) [3]
 562. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 563. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 564. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 565. Nadarzyński Ośrodek Kultury [3]
 566. Münchheimer, A[dam] (1861-1900). Fot. [3]
 567. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 568. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 569. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 570. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 571. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [3]
 572. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 573. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 574. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 575. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 576. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 577. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 578. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 579. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [3]
 580. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 581. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 582. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 583. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 584. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 585. M.R. Ryt. [3]
 586. Liga Morska i Kolonialna [3]
 587. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 588. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [3]
 589. L. K. [3]
 590. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 591. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [3]
 592. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 593. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 594. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 595. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 596. Krynicki, M. Lit. [3]
 597. Krajewski. Ryt. [3]
 598. Koło Medyków S. U. W. [3]
 599. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 600. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 601. Koroniarz [3]
 602. Konrad. Fot. [3]
 603. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 604. Kohn, Alfred. Red. [3]
 605. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 606. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [3]
 607. Kawka-Piotrowska, Małgorzata [3]
 608. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 609. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 610. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 611. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 612. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 613. Jezierski, Edmund (1881-1935) [3]
 614. Jaugey, Jean [3]
 615. Jastrzębiec-Kostka, Agenor (1921-2011) [3]
 616. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [3]
 617. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 618. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 619. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 620. Husarski, Wacław (1883-1951) [3]
 621. Hrycek, Jan Krzysztof (1946- ) [3]
 622. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 623. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [3]
 624. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 625. Grodzicki, Józef (1854-1939) [3]
 626. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 627. Gorazdowski, E. [3]
 628. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 629. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 630. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 631. Gibs, Joe [3]
 632. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 633. Eilenberg, Richard (1848-1925) [3]
 634. Dąbrowski, Stanisław [3]
 635. Dyamentowski. Ryt. [3]
 636. Dietrich, Moritz (1816-1887) [3]
 637. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 638. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [3]
 639. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 640. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 641. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 642. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 643. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 644. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 645. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 646. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 647. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 648. Bułhak, Janusz (1906-1977) [3]
 649. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [3]
 650. Bronicz, Waldemar (1958-) [3]
 651. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 652. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 653. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 654. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 655. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 656. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 657. Bauman, R. Lit. [3]
 658. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 659. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 660. Andruskó, Károly (1915-2008) [3]
 661. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 662. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 663. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 664. A.P. [3]
 665. - [3]
 666. "Orion". Fot. [3]
 667. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 668. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 669. Śleszyńska, Wiesława [2]
 670. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 671. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 672. Čapskytė, Aušra (1966- ) [2]
 673. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [2]
 674. [Łosiowa, Emilia] [2]
 675. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 676. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 677. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 678. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 679. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 680. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 681. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 682. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 683. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 684. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 685. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 686. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 687. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 688. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 689. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 690. Zarząd Miejski m.st. Warszawy. Wydział Szkolnictwa [2]
 691. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 692. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 693. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 694. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 695. Zakład Fotograficzny "Sigismond & Co." (Warszawa) [2]
 696. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 697. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [2]
 698. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 699. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 700. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 701. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 702. Wróblewski, K. [2]
 703. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 704. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 705. Wojskowy Instytut Geograficzny [2]
 706. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 707. Wiśniewska, Anna Barbara [2]
 708. Witwicki, Władysław (1878-1948) [2]
 709. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 710. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 711. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 712. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 713. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 714. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 715. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 716. Warnkówna, Jadwiga [2]
 717. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 718. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 719. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 720. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 721. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 722. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 723. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 724. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 725. Treter, Bohdan (1886-1945) [2]
 726. Treter Mieczysław (1883-1943) [2]
 727. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 728. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 729. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 730. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 731. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 732. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 733. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 734. Telakowski, J.[an]. Ryt. [2]
 735. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 736. Teatr na Chłodnej [2]
 737. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 738. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 739. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 740. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 741. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 742. Szulc, Tadeusz [2]
 743. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 744. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 745. Sznage. Ryt. [2]
 746. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 747. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 748. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 749. Szczepański, Jacek Emil (1971- ) [2]
 750. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 751. Surowiecki, Karol [2]
 752. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 753. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 754. Strzemieczny, Piotr [2]
 755. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 756. Straż Obywatelska. Komenda [2]
 757. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 758. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 759. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 760. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 761. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 762. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 763. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 764. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 765. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 766. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 767. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 768. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 769. Sosiński, J. Ryt. [2]
 770. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 771. Socha, Szczepan [2]
 772. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 773. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 774. Skornia-Roszij, Maria [2]
 775. Siekierski, Franciszek [2]
 776. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [2]
 777. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 778. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 779. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 780. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 781. Sedlaczek, Lech [2]
 782. Röber, F. H. Ryt. [2]
 783. Rzewuski, Bolesław (około 1845-1880) [2]
 784. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 785. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 786. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 787. Rumianek, Stanisław [2]
 788. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 789. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 790. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 791. Rober, F. H. Ryt. [2]
 792. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 793. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [2]
 794. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 795. Raffaello Santi (1483-1520). Aut. wzoru [2]
 796. Rada Regencyjna [2]
 797. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [2]
 798. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 799. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [2]
 800. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 801. Przyałgowski, Ignacy [2]
 802. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 803. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [2]
 804. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 805. Polska Macierz Szkolna [2]
 806. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 807. Plewczyński, F. [2]
 808. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [2]
 809. Pistyner, M. [2]
 810. Piast.[uszkiewicz, Kazimierz] (fl. 1876-1891). Ryt. [2]
 811. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 812. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 813. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 814. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 815. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 816. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 817. Olzacki, Sławomir. Fot. [2]
 818. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 819. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 820. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 821. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 822. Niedziałkowska, Zofia (1904-1991) [2]
 823. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 824. N[icz], E. Ryt. [2]
 825. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 826. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 827. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 828. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 829. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 830. Myślińska, Grażyna. Fot. [2]
 831. Myszkowska, Justyna [2]
 832. Mylius, Jan Fryderyk (fl.1729-1750) [2]
 833. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 834. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 835. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 836. Murzyn, Tadeusz Jan (1949- ) [2]
 837. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 838. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 839. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 840. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 841. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 842. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 843. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 844. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 845. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [2]
 846. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 847. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 848. Mehoffer, Józef (1869-1946) [2]
 849. Małachowska-Gerżabek, Zofia (1905-1942) [2]
 850. Matrzak, Jerzy [2]
 851. Matejko, Jan (1838-1893). Aut. wzoru [2]
 852. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 853. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 854. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 855. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 856. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 857. Malewicz, Jadwiga [2]
 858. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 859. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 860. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 861. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 862. M[alinowski], A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 863. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 864. M. K. Ryt. [2]
 865. Lipeckaâ, Elena [Lipieckaja, Jelena] [2]
 866. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 867. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 868. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 869. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 870. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 871. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 872. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 873. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 874. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 875. Kubełka, Ignacy [2]
 876. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 877. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 878. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 879. Krawczenko, Aleksy (1899-1940) [2]
 880. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 881. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [2]
 882. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 883. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 884. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 885. Kostka, J. [2]
 886. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 887. Kosmulski, Leon (1904-1952) [2]
 888. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 889. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 890. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 891. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 892. Komar, Józef [2]
 893. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 894. Knop, Jerzy (1950- ) [2]
 895. Kijowski, Jerzy (1941- ) [2]
 896. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 897. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 898. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 899. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 900. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 901. Karoli & Pusch [2]
 902. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 903. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 904. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 905. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [2]
 906. KK. Ryt. [2]
 907. K.W. Ryt. [2]
 908. K.N. Ryt. [2]
 909. K.M. Ryt. [2]
 910. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 911. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 912. Jezierski, J. Ryt. [2]
 913. Jaworski, Józef (1859-1920) [2]
 914. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 915. JabLczyński, Feliks (1865-1928) [2]
 916. J. Ł. [2]
 917. J. J. Ryt. [2]
 918. Instytut Spraw Społecznych [2]
 919. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 920. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 921. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 922. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 923. Hähle, G. Ryt. [2]
 924. Hulewicz, Wł. Fot. [2]
 925. Holewiński, Józef (1848-1917) [2]
 926. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 927. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 928. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 929. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 930. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 931. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [2]
 932. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 933. Grimi, Esteban (1972- ) [2]
 934. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 935. Gołębiewska, Wanda [2]
 936. Gold, I. Red. [2]
 937. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 938. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 939. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [2]
 940. Glücksberg Jan (1784-1859) [2]
 941. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 942. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 943. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [2]
 944. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [2]
 945. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 946. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 947. Galle, Henryk (1872-1948) [2]
 948. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [2]
 949. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 950. Frick, L. [2]
 951. Frankiewicz [2]
 952. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 953. Fall, Leo (1873-1925) [2]
 954. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 955. Elkana, J. M. [2]
 956. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [2]
 957. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 958. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 959. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 960. Dworzak, Ludwik. Rys. [2]
 961. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 962. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 963. Dowództwo 6 Armii [2]
 964. Dmochowski, Aleksander (1879-1938) [2]
 965. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 966. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 967. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 968. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 969. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 970. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 971. David, Félicien César (1810-1876) [2]
 972. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 973. Dancla, Charles (1817-1907) [2]
 974. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [2]
 975. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 976. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835) [2]
 977. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 978. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 979. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 980. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 981. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [2]
 982. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 983. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 984. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [2]
 985. Bykowski, Leon [2]
 986. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 987. Budkowski, Henryk (1879-1928) [2]
 988. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 989. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 990. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 991. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 992. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 993. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 994. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 995. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 996. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 997. Bielecki, C. [2]
 998. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 999. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [2]
 1000. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 1001. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 1002. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 1003. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 1004. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 1005. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 1006. Barski, Ireneusz [2]
 1007. Baronowa X.Y.Z. [2]
 1008. Banner, M. Red. [2]
 1009. Automobilklub Warszawski [2]
 1010. Atelier Rembrandt [2]
 1011. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 1012. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 1013. A.T.T. [2]
 1014. A...... Z....li [2]
 1015. A. K. Ryt. [2]
 1016. "Młoda Sztuka" [2]
 1017. Želiostov, Ivan Ivanoviċ [Żeliostow, Iwan] (1936- ) [1]
 1018. Žaksygarina, Marzija Žumaševna (1961- ) [1]
 1019. Żółtowski, A. [1]
 1020. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1021. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 1022. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 1023. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 1024. Żelaznowski, Andrzej [1]
 1025. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 1026. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 1027. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 1028. Štejman, S. A. [1]
 1029. Ševčenko, Andrìj [Szewczenko, Andrzej] (1963- ) [1]
 1030. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 1031. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [1]
 1032. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 1033. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 1034. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 1035. Śmigielska, Józefa [1]
 1036. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 1037. Śliwiński, Jan [1]
 1038. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 1039. Łączkowski Ludwik [1]
 1040. Łączkowska Felicja [1]
 1041. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 1042. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 1043. Łukaszczyk, Elżbieta [1]
 1044. Łukasz Dobrzański (1864-1909) [1]
 1045. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 1046. Łuczak, Aleksander (1943-) [1]
 1047. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 1048. Łoński, Kazimierz Zbigniew (1940-2011) [1]
 1049. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 1050. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 1051. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 1052. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 1053. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 1054. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 1055. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 1056. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 1057. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901) [1]
 1058. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 1059. sygn. Camel? [1]
 1060. par Ketterer [1]
 1061. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 1062. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 1063. il [1]
 1064. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 1065. [wstęp Witold Bunikiewicz] [1]
 1066. [s.n.] [1]
 1067. [fotografował Józef Oppenheim] [1]
 1068. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 1069. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 1070. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 1071. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 1072. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 1073. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 1074. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 1075. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 1076. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 1077. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 1078. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 1079. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 1080. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 1081. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 1082. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 1083. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 1084. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 1085. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 1086. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 1087. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 1088. [Quirini, Edward] [1]
 1089. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 1090. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 1091. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 1092. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 1093. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 1094. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 1095. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 1096. [Portret Władysława Niegolewskiego] [1]
 1097. [Portret Gustawa Fritsche] [1]
 1098. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [1]
 1099. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 1100. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 1101. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 1102. [Omm, Peter] [1]
 1103. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 1104. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 1105. [Mielnicki]. Fot. [1]
 1106. [Marstalski, Teofil Jakub (1746-1786). Ryt.] [1]
 1107. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 1108. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 1109. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 1110. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 1111. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 1112. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 1113. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 1114. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 1115. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 1116. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 1117. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 1118. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 1119. [Grabiec (?-?)] [1]
 1120. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 1121. [Franck] [1]
 1122. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 1123. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 1124. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 1125. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 1126. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 1127. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 1128. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 1129. [Bielski, Szymon] [1]
 1130. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 1131. Związek b. Ochotników Armii Polskiej [1]
 1132. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 1133. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 1134. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 1135. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1136. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 1137. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 1138. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 1139. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 1140. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 1141. Związek Strzelecki [1]
 1142. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 1143. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 1144. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 1145. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 1146. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 1147. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 1148. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 1149. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 1150. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 1151. Związek Miast Polskich [1]
 1152. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 1153. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 1154. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 1155. Związek Katolicki [1]
 1156. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1157. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 1158. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 1159. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 1160. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [1]
 1161. Zumpe, Edmund [1]
 1162. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 1163. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 1164. Zmorski, Roman (1822-1867) [1]
 1165. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 1166. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 1167. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 1168. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 1169. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 1170. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 1171. Zielińska, Joanna [1]
 1172. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 1173. Ziegler & Droste [1]
 1174. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 1175. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 1176. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 1177. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 1178. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 1179. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 1180. Zbyszewski [1]
 1181. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 1182. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1183. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 1184. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 1185. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 1186. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 1187. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 1188. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 1189. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1190. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1191. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1192. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 1193. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1194. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1195. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1196. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1197. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1198. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1199. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1200. Zalewska, Dorota. Opr. [1]
 1201. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1202. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1203. Zakłady Graficzne "Drukprasa". Drukarz [1]
 1204. Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego [1]
 1205. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1206. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1207. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1208. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1209. Zakład Fotograficzny V.S. Doskina (Charków) [1]
 1210. Zakład Fotograficzny "Świetlik" (Warszawa) [1]
 1211. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1212. Zakład Fotograficzny "Rubens" (Warszawa) [1]
 1213. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1214. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1215. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1216. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1217. Zając, Paweł. [1]
 1218. Zając, Jerzy [1]
 1219. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1220. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1221. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1222. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1223. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1224. X. Y. Z. [1]
 1225. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1226. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1227. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1228. Węgrzecki, S. [1]
 1229. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1230. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1231. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1232. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1233. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1234. Wójcicki, Jerzy [1]
 1235. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1236. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1237. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1238. Wyszyński, Stefan Paweł (1951- ) [1]
 1239. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1240. Wyszowadzki, Władysław [1]
 1241. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1242. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1243. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1244. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1245. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1246. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1247. Wyroba, Stefan [1]
 1248. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1249. Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów [1]
 1250. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1251. Wyczółkowski, Leon Jan (1852-1936) [1]
 1252. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1253. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [1]
 1254. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1255. Wretowski, Paweł [1]
 1256. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1257. Wołowska, Zofia (1867-1932) [1]
 1258. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1259. Wołek, Adam [1]
 1260. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1261. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1262. Wojnarowicz Weseła [1]
 1263. Wojewódzki, Władysław [1]
 1264. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1265. Wohlfahrt, A. [1]
 1266. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1267. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1268. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1269. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1270. Wiśniewski, Wojciech et al. [1]
 1271. Wiśniewski, Marceli [1]
 1272. Wiśniewska-Rutkowska, Lucyna. [1]
 1273. Wiślicki Józef Mikołaj (1804-1887) [1]
 1274. Wizimirska, Barbara [1]
 1275. Witos, Wincenty (1874-1945) [1]
 1276. Witkowski, Wincenty [1]
 1277. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1278. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1279. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1280. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1281. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1282. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1283. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1284. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1285. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1286. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1287. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1288. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1289. Wilczek, Feliks [1]
 1290. Wilanowski, Cezary [1]
 1291. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1292. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1293. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1294. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1295. Wierciński, K. [1]
 1296. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1297. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1298. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1299. Whiting, A. [1]
 1300. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1301. Wesoły Wujaszek [1]
 1302. Werbusz, Kazimierz J. (1782-1859) [1]
 1303. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1304. Welbel, Stefan. [1]
 1305. Weintraub, Jan [1]
 1306. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1307. Weinberg P. [1]
 1308. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1309. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1310. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1311. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1312. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1313. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1314. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1315. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1316. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1317. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1318. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1319. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1320. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1321. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1322. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1323. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1324. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1325. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1326. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1327. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1328. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1329. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1330. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1331. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1332. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1333. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1334. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1335. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1336. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1337. Wano, K. [1]
 1338. Wanda Z. Ryt. [1]
 1339. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1340. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1341. Walicki, Michał (1904-1966). [1]
 1342. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1343. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1344. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1345. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1346. Walaszczak, Piotr [1]
 1347. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1348. Wahrendorff, O. [1]
 1349. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1350. WBPBO [1]
 1351. W.Z. Ryt. [1]
 1352. W.K. Ryt. [1]
 1353. W. M. K. [1]
 1354. W. K. Ryt. [1]
 1355. W. K. [1]
 1356. W. B. Ryt. [1]
 1357. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1358. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1359. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1360. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1361. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1362. Vilenskoe Chudožestvennoe Obščestvo. [1]
 1363. Vigano, Cristina Liliana [1]
 1364. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1365. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1366. Vezenberg, Vil'gel'm (1839-1880) [1]
 1367. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1368. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1369. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1370. Vasil' Leonenko [Wasilij Leonienko] (1948- ) [1]
 1371. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1372. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1373. Van Dyck, Anton (1599-1641). Aut. wzoru [1]
 1374. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1375. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1376. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1377. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1378. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1379. Urbanowicz, Szymon [1]
 1380. Uniwersytet Warszawski [1]
 1381. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1382. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1383. Uhry, M. [1]
 1384. Typiak, Piotr [1]
 1385. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1386. Twardzicki, Walerian ; Warszawa, Nowy Świat 46 [1]
 1387. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1388. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1389. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1390. Tschopp, P. [1]
 1391. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1392. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1393. Trocha, Jerzy [1]
 1394. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1395. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1396. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1397. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1398. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1399. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1400. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1401. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1402. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1403. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1404. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1405. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1406. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1407. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1408. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1409. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1410. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1411. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1412. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1413. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1414. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1415. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1416. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1417. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1418. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1419. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1420. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1421. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1422. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1423. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1424. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1425. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1426. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1427. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1428. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1429. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1430. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1431. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1432. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1433. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1434. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1435. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1436. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1437. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1438. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1439. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1440. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1441. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1442. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1443. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1444. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1445. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1446. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1447. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1448. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1449. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1450. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1451. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1452. Tor, Stanisław [1]
 1453. Tonioli, D. [1]
 1454. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1455. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [1]
 1456. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1457. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1458. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1459. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1460. Tirling, Zygmunt [1]
 1461. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1462. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1463. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1464. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1465. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1466. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1467. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 1468. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1469. Teatr Nowości [1]
 1470. Teatr Nowa Komedia [1]
 1471. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1472. Teatr Malickiej [1]
 1473. Teatr Kameralny [1]
 1474. Teatr Aktora [1]
 1475. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1476. Taubert. Ryt. [1]
 1477. Taube, Gustaw jr [1]
 1478. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1479. Tarnacki, Józef. [1]
 1480. Tarnacki, Józef [1]
 1481. Tarczyński, Władysław [1]
 1482. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1483. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1484. T.B. [1]
 1485. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1486. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1487. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1488. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1489. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1490. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1491. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1492. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1493. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1494. Szymkiewicz, Józef [1]
 1495. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [1]
 1496. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1497. Szymański, Ludwik [1]
 1498. Szymański, F. [1]
 1499. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1500. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1501. Szydłowska, Grażyna [1]
 1502. Szwojnicki, Roman (1845-1914). Aut. wzoru [1]
 1503. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1504. Szwankowska, Hanna [1]
 1505. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1506. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1507. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1508. Szolc, M. Lit. [1]
 1509. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1510. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1511. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1512. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1513. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1514. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1515. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1516. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1517. Szkoła Główna Warszawaska (1862-1869) [1]
 1518. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1519. Szempruch, Aleksandra [1]
 1520. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1521. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1522. Szczęsny-Kowarski, Felicjan (1890-1948) [1]
 1523. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1524. Szczepański, Sebastian [1]
 1525. Szczepański, Jacek (1971- ). [1]
 1526. Szczepański, Grzegorz [1]
 1527. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1528. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1529. Szafrańska, Alicja [1]
 1530. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1531. Syrewicz, Xawery [1]
 1532. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1533. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1534. Sykulski, Z. [1]
 1535. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1536. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1537. Suszczyński, Jan [1]
 1538. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1539. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1540. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1541. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1542. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1543. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1544. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1545. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1546. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1547. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1548. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1549. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1550. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1551. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1552. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1553. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1554. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1555. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1556. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1557. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1558. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1559. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1560. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1561. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1562. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1563. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1564. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1565. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1566. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1567. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1568. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1569. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1570. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1571. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1572. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1573. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1574. Steiman, S. [1]
 1575. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1576. Stecher, August (?-?) [1]
 1577. Stawiński. Ryt. [1]
 1578. Stawarz, Andrzej [1]
 1579. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1580. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1581. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1582. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1583. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1584. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1585. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1586. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1587. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1588. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1589. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1590. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1591. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1592. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1593. Sosnkowski, Józef [1]
 1594. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1595. Solarski, Mateusz (1805-1873) [1]
 1596. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1597. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1598. Sobol, Leonid [1]
 1599. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1600. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1601. Sobieraj, Janusz [1]
 1602. Snopek, Kazimierz [1]
 1603. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1604. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1605. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1606. Slovolitnâ O. I. Leman [1]
 1607. Slaski, S. Ryt. [1]
 1608. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1609. Skrzyński, Hubert. Tł. [1]
 1610. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1611. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1612. Skorowski, Henryk (1950- ) [1]
 1613. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1614. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1615. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1616. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1617. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1618. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1619. Siemieński, Lucjan [1]
 1620. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [1]
 1621. Siegrist, Piotr [1]
 1622. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1623. Siczyński, Walery [1]
 1624. Sewer [1]
 1625. Serdûk, OleksÌj Mikolajovič [Serdiuk Oleksij] (1946- ) [1]
 1626. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1627. Seidenbeutel, Menasze (1902-1945) [1]
 1628. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1629. Schweiger, Franz Ludwig Anton (1803-1872) [1]
 1630. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1631. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1632. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1633. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1634. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1635. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1636. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1637. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1638. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1639. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1640. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1641. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1642. Sawiński, F. M. [1]
 1643. Sawiczewski, S. [1]
 1644. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1645. Sawicka, Helena (1935- ) [1]
 1646. Sasin, Jacek [1]
 1647. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1648. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1649. Samselski, Marek. Red. [1]
 1650. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1651. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1652. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1653. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1654. Salinger, Zygmunt [1]
 1655. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1656. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1657. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1658. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1659. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1660. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [1]
 1661. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1662. Sachowa, Zofia [1]
 1663. S. J. Ryt. [1]
 1664. S. E. [1]
 1665. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1666. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1667. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1668. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1669. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [1]
 1670. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1671. Rybicki, Anastazy [1]
 1672. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1673. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [1]
 1674. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1675. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1676. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1677. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1678. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1679. Rudnicka, Monika [1]
 1680. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1681. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1682. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1683. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1922 roku o legalnych jednostkach miar, dozwolonych do dalszego tymczasowego używania na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego. Nr. 1,921 [1]
 1684. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 sierpnia 1922 r. o legalnych jednostkach miar, dozwolonych dodalszego tymczasowego używania na obszarze Ziemi Wileńskiej. Nr 1,922 [1]
 1685. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1686. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1687. Ross, Rita (1935- ). [1]
 1688. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1689. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1690. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1691. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1692. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1693. Rokosz, Wacław. Fot. [1]
 1694. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1695. Roeber. H. Ryt. [1]
 1696. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1697. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1698. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1699. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1700. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1701. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1702. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1703. Robert Gawkowski (1962- ) [1]
 1704. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1705. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1706. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1707. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1708. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1709. Richard, T. (fotograf) [1]
 1710. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1711. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1712. Rembiel, St. [1]
 1713. Reklama Pocztowa. Instytucja sprawcza Wydawca [1]
 1714. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1715. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1716. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1717. Reiss, N. [1]
 1718. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1719. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1720. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [1]
 1721. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1722. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1723. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1724. Raudny, Wacław [1]
 1725. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1726. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1727. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1728. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1729. Radzimiński, Bronisław [1]
 1730. Radwan, August [1]
 1731. Radoszewska, A. J. [1]
 1732. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1733. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1734. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1735. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1736. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1737. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1738. R. P. [1]
 1739. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1740. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1741. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1742. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1743. Péreyra, Charles [1]
 1744. Pécaut, Elie [1]
 1745. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1746. Pyka, Henryk [1]
 1747. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1748. Pusch, Alois Maria de [1]
 1749. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1750. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [1]
 1751. Puc, B[ronisław] [1]
 1752. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1753. Prószyński, Tadeusz (1873- 1948) [1]
 1754. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1755. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1756. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1757. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1758. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1759. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1760. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1761. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1762. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1763. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1764. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1765. Prochaska, Anna [1]
 1766. Procan, Ûrij [Procan, Jurij] (1948- ) [1]
 1767. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1768. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1769. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1770. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1771. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1772. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1773. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1774. Posttallé [1]
 1775. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1776. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1777. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1778. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1779. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1780. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1781. Popielewski [1]
 1782. Ponti, Carlo (1820-1893) [1]
 1783. Pomian, E. [1]
 1784. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1785. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1786. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1787. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1788. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1789. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1790. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1791. Polski Związek Nauczycielski [1]
 1792. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1793. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1794. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1795. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1796. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1797. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1798. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1799. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1800. Pokropiński, Bogdan [1]
 1801. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1802. Pokorny. Ryt. [1]
 1803. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1804. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1805. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1806. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1807. Podwiński, Stanisław [1]
 1808. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1809. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1810. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1811. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1812. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1813. Plater, Karol [1]
 1814. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1815. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1816. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 1817. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 1818. Piotrowski, Andrzej [1]
 1819. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1820. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1821. Piotrowska, Barbara (1935- ) [1]
 1822. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1823. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1824. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1825. Pilich, Michał [1]
 1826. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1827. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1828. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1829. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1830. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1831. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1832. Piekacz, J. Fot. [1]
 1833. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1834. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1835. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891). Ryt. [1]
 1836. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1837. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1838. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1839. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1840. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1841. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1842. Petca, Ovidiu (1958- ) [1]
 1843. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1844. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1845. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1846. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1847. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1848. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1849. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1850. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1851. Pawłowski, Kalixt [1]
 1852. Pawłowski, Józef [1]
 1853. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1854. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1855. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1856. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1857. Pawe, L. [1]
 1858. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1859. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1860. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1861. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1862. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1863. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1864. Parafia Sandomierz Katedra [1]
 1865. Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Radomiu [1]
 1866. Paprocki, Bartosz [1]
 1867. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1868. Pallach, A. Ryt. [1]
 1869. Paczóski, Julian [1]
 1870. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1871. P. D. Ryt. [1]
 1872. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1873. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1874. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1875. Ostas, Marek [1]
 1876. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1877. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1878. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1879. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1880. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1881. Orzeszkowa Eliza (1841-1910) [1]
 1882. Orthwein, Ludwik [1]
 1883. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1884. Organizacja Wyznania Mojżeszowego w Królestwie i na Kresach Wschodnich [1]
 1885. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1886. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1887. Oranowski, Wacław [1]
 1888. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1889. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1890. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1891. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1892. Olszewski, Czesław(1894-1969). [1]
 1893. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1894. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1895. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1896. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1897. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1898. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1899. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1900. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1901. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1902. Oddziały Armii Ochotniczej Małopolskiej [1]
 1903. Ochotniczy Komitet Wojenno-Przemysłowy [1]
 1904. Obuchowicz, Henryk [1]
 1905. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1906. O liść dębu [1]
 1907. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1908. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1909. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1910. Nowakowski, Bogdan [1]
 1911. Nowacki, Łukasz [1]
 1912. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1913. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1914. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1915. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1916. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1917. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1918. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1919. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1920. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1921. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1922. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1923. Niecz, K.,fot. [1]
 1924. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1925. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1926. Nemo {pseud.] [1]
 1927. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1928. Nałęcz, Edward [1]
 1929. Naumann, Karl [1]
 1930. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1931. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1932. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1933. Napieralski, Mateusz [1]
 1934. Napieracz, Jerzy (1929- ) [1]
 1935. Naoczny świadek [1]
 1936. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1937. N[icz], E[dward] (1851-1916). Ryt [1]
 1938. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1939. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1940. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1941. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1942. Mękicki Rudolf (1887-1942) [1]
 1943. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1944. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1945. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1946. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1947. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1948. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1949. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1950. Muzeum Warszawy [1]
 1951. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1952. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1953. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1954. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1955. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 1956. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1957. Muzeum Historyczne w Legionowie [1]
 1958. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1959. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1960. Mróz, Agnieszka [1]
 1961. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1962. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1963. Mościcka, Izabela [1]
 1964. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1965. Motas, Maciej [1]
 1966. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1967. Mosz, Barbara [1]
 1968. Morżkowska, Antonina [1]
 1969. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1970. Mordasewicz, Kazimierz (1859-1923) [1]
 1971. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1972. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1973. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1974. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1975. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1976. Montabone (Firenze) [1]
 1977. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1978. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1979. Molnár, István (1947- ) [1]
 1980. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1981. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1982. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [1]
 1983. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1984. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1985. Miłkowski, Stanisław [1]
 1986. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1987. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1988. Missler, B. T. [1]
 1989. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 1990. Mirosznitienko [Miroszniczenko?], Dmitrij [1]
 1991. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1992. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1993. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1994. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1995. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1996. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1997. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1998. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1999. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 2000. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 2001. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 2002. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 2003. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 2004. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 2005. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 2006. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 2007. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 2008. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 2009. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 2010. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 2011. Mickiewicz, Izadora [1]
 2012. Mickiewicz, Dominik [1]
 2013. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 2014. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 2015. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 2016. Michalski, S. Ryt. [1]
 2017. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 2018. Mendewski, Stanisław [1]
 2019. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 2020. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 2021. Meisser [1]
 2022. Medeksza, Antoni [1]
 2023. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 2024. Małkowska, Grażyna [1]
 2025. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 2026. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 2027. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 2028. Maćkowiak, Henryk [1]
 2029. Maël, Pierr. [1]
 2030. Mazur, Dawid (?-1916) [1]
 2031. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 2032. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 2033. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 2034. Max, Józef (?-?) [1]
 2035. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 2036. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 2037. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 2038. Marx, Emil (?-?) [1]
 2039. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 2040. Marrené-Morzkowska, Waleria (1832-1903) [1]
 2041. Marois, Blanche [1]
 2042. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 2043. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 2044. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 2045. Marczewski, Lucjan (1879-1935). Aut. wzoru [1]
 2046. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 2047. Marcinkowski, Piotr [1]
 2048. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 2049. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 2050. Malińska, Hanna [1]
 2051. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 2052. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 2053. Makowski, Marek [1]
 2054. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 2055. Makomaski, Edmund [1]
 2056. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 2057. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 2058. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 2059. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 2060. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 2061. Maire, Albert (1856-?) [1]
 2062. Mahomet II [1]
 2063. Magnus, Wiktor [1]
 2064. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 2065. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 2066. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 2067. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 2068. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 2069. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 2070. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 2071. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 2072. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 2073. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 2074. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 2075. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 2076. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 2077. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 2078. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 2079. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 2080. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 2081. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 2082. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 2083. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 2084. Macewicz, B[ronisława] (1872-1924) Ryt. [1]
 2085. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 2086. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 2087. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 2088. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 2089. MJK [1]
 2090. M.K. Ryt. [1]
 2091. M. W. Ryt. [1]
 2092. M. A. Ryt [1]
 2093. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 2094. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 2095. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 2096. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 2097. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 2098. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 2099. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 2100. Lubelski Komitet Robotniczy Obrony Kraju [1]
 2101. Lozano, Vicente [1]
 2102. Loth, August (1869-1944) [1]
 2103. Lorentz, Ludwik (1869-1930) [1]
 2104. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 2105. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 2106. Loos, Vincent Angelo [1]
 2107. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 2108. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 2109. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 2110. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 2111. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 2112. Lisicki, Roman [1]
 2113. Lisiak, Elżbieta [1]
 2114. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 2115. Lipińska, Elżbieta. [1]
 2116. Lipeckìj, Vadim [Lipieckij, Wadim] [1]
 2117. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 2118. Lilpop, Marian [1]
 2119. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 2120. Ligber. Szty. [1]
 2121. Ligber, F. Szty. [1]
 2122. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 2123. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 2124. Liciński Hipolit [1]
 2125. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 2126. Leśniewska, B. [1]
 2127. Leybowicz, Hirsz (1700-1770) [1]
 2128. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 2129. Lewski , I. [1]
 2130. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 2131. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [1]
 2132. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 2133. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 2134. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 2135. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 2136. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 2137. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 2138. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 2139. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [1]
 2140. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 2141. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 2142. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 2143. Leschik, Konrad [1]
 2144. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 2145. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 2146. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 2147. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 2148. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2149. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 2150. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 2151. Lefebvre, Casimir [1]
 2152. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 2153. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 2154. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 2155. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 2156. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 2157. Lazzerini, Gustavo [1]
 2158. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 2159. Latoszek, Jacek [1]
 2160. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 2161. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 2162. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 2163. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 2164. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 2165. Lara, Claudio [1]
 2166. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 2167. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 2168. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 2169. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 2170. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 2171. Lakić, Milan [1]
 2172. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 2173. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 2174. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 2175. Kűbler. Ryt. [1]
 2176. Kűbler, H. Ryt. [1]
 2177. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 2178. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 2179. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 2180. Kühn-Cichocka, Anna. [1]
 2181. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 2182. Kübler, Ryt. [1]
 2183. Kóźmiński, T. B. [1]
 2184. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 2185. Kwasiborski, Jerzy [1]
 2186. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 2187. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 2188. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 2189. Kurek, Tadeusz [1]
 2190. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 2191. Kunke, Emil (1896-1943) [1]
 2192. Kumidor, Zbigniew [1]
 2193. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 2194. Kulikowska-Antczak, Grażyna (1953- ) [1]
 2195. Kuligowska, Katarzyna [1]
 2196. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 2197. Kuczyński [1]
 2198. Kucz, M. Ryt. [1]
 2199. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 2200. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 2201. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 2202. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 2203. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 2204. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2205. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 2206. Krzyżanowska, Celina [1]
 2207. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 2208. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 2209. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 2210. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 2211. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 2212. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 2213. Krywoszejew, Maciej [1]
 2214. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 2215. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 2216. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 2217. Krudowski, Józef [1]
 2218. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 2219. Krotulski, I [1]
 2220. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 2221. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 2222. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 2223. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 2224. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 2225. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 2226. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 2227. Krasuski, Stefan [1]
 2228. Krasowska Helena [1]
 2229. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 2230. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 2231. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 2232. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 2233. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 2234. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 2235. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 2236. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 2237. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 2238. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 2239. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 2240. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [1]
 2241. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 2242. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 2243. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 2244. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 2245. Kozłowski. Ryt. [1]
 2246. Kozłowski, Jan J. [1]
 2247. Kozłowski, J. Ryt. [1]
 2248. Kozyra, Anna [1]
 2249. Kozicki, Marek [1]
 2250. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 2251. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 2252. Kownacki, A. Ryt. [1]
 2253. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 2254. Kowalski, A. [właśc. Leonard Andrzej]. Fot. [1]
 2255. Kowalik, Tomasz [1]
 2256. Kowalewski, T. [1]
 2257. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 2258. Kowala, G. [1]
 2259. Kotuliński, Andrzej [1]
 2260. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 2261. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944) [1]
 2262. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 2263. Kossuth-Lorecowa, Zofia (1890-1922) [1]
 2264. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 2265. Kossakowska, Wanda [1]
 2266. Kossak, Juliusz (1824-1899) [1]
 2267. Kossak Wojciech (1856-1942) [1]
 2268. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 2269. Koschmider, Edmund [1]
 2270. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 2271. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 2272. Korzeniowska-Matraszek, Beata [1]
 2273. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 2274. Koriot, Józef (1785-1855) [1]
 2275. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 2276. Korczak, Janusz (1878?-1942) [1]
 2277. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 2278. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 2279. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 2280. Konstanty. Fot. [1]
 2281. Konopnicki, Jan [1]
 2282. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 2283. Koniński, Kazimierz [1]
 2284. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 2285. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 2286. Kondracki, W. Fot. [1]
 2287. Kondor, Ernst. [1]
 2288. Konarzewski, T. Ryt. [1]
 2289. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 2290. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 2291. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 2292. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 2293. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2294. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 2295. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 2296. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 2297. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 2298. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 2299. Komitet Budowy Pomników [1]
 2300. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 2301. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2302. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 2303. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 2304. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2305. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 2306. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 2307. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 2308. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 2309. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2310. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 2311. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 2312. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 2313. Kolasa, Joanna. [1]
 2314. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2315. Kociatkiewiczówna, Maria [1]
 2316. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2317. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2318. Koch, Edward [1]
 2319. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2320. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2321. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2322. Klimowicz, Ignacy [1]
 2323. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2324. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2325. Klein, W. Ryt. [1]
 2326. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2327. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [1]
 2328. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2329. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2330. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2331. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2332. Kietlicz-Rayski, Konstanty (1868-1924) [1]
 2333. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2334. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2335. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2336. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2337. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2338. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2339. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2340. Kautecki, Antoni. [1]
 2341. Kautecki, Antoni [1]
 2342. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2343. Kasterska, Maria [1]
 2344. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2345. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2346. Kasiewicz, Alfred [1]
 2347. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2348. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2349. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2350. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [1]
 2351. Karoli, W. [1]
 2352. Karol Lange ; z wydania niemieckiego przełożył Michał Muttermilch. [1]
 2353. Karol Lange ; z wydania niemieckiego przełożył Michał Muttermilch [1]
 2354. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [1]
 2355. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2356. Kapuscinski, Petr [1]
 2357. Kapliński, Julian [1]
 2358. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2359. Kapituła Odznaki [1]
 2360. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2361. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2362. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2363. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2364. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2365. Kaliszewski, L. [1]
 2366. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2367. Kaleta, Jerzy (1929- ) [1]
 2368. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2369. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2370. Kaczyński, Witold [1]
 2371. Kaczmarski, S. [1]
 2372. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2373. K.P. [1]
 2374. K. Z. Ryt. [1]
 2375. K. Ryt. [1]
 2376. K. M. Ryt. [1]
 2377. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2378. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2379. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2380. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2381. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2382. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2383. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2384. Jotes [1]
 2385. Jonzeck, Waldemar [1]
 2386. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2387. Jode Gerard de (1509-1591) [1]
 2388. Jeżowski, M [1]
 2389. Jezierski, J. [1]
 2390. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2391. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2392. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [1]
 2393. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2394. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2395. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2396. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2397. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2398. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2399. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2400. Jarosz, Rafał [1]
 2401. Janusz [1]
 2402. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2403. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2404. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2405. Jankowski, Józef [1]
 2406. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2407. Janiszewski, Anatoliusz. [1]
 2408. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2409. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2410. Janczewski, S. Red. [1]
 2411. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2412. Jan Lemański (1866-1933) [1]
 2413. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2414. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2415. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2416. Jakobi, Zygmunt [1]
 2417. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2418. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2419. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2420. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2421. Jacobi, Viktor (1883-1921) [1]
 2422. Jacobi, Victor (1809-1892) [1]
 2423. Jackowski, Aleksander [1]
 2424. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2425. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2426. J.M. (Józef Mehoffer??) [1]
 2427. J. Z. [1]
 2428. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2429. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2430. Izert, Julian fot. [1]
 2431. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2432. Iwiński, Tadeusz B. Scenariusz [1]
 2433. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2434. Issakowitch, S.S. [1]
 2435. Iringh, Mirosław [1]
 2436. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2437. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2438. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2439. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2440. Instytut Reduty [1]
 2441. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2442. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2443. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2444. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2445. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2446. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2447. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2448. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2449. Hérold, Ferdinand (1791-1833) [1]
 2450. Hyodo, Nagao [1]
 2451. Huzarski, Jerzy [1]
 2452. Humphrey, Grace (1882- ). [1]
 2453. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2454. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2455. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2456. Horoch, Jan [1]
 2457. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2458. Holbein, Hans (1497-1543). Aut. wzoru [1]
 2459. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2460. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2461. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2462. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2463. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2464. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2465. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2466. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2467. Hervé (1825-1892) [1]
 2468. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2469. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2470. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2471. Henryk, Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2472. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2473. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2474. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2475. Hellmann, Jan [1]
 2476. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2477. Heck, Walerian [1]
 2478. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2479. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2480. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2481. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2482. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2483. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2484. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2485. Haehle. Ryt. [1]
 2486. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2487. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2488. G˝dev, Hristo [Gadev, Christo] (1957- ) [1]
 2489. Głębicka, Jolanta et al. [1]
 2490. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2491. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2492. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2493. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2494. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [1]
 2495. Główny Urząd Miar [1]
 2496. Głowacki, Waldemar J. [1]
 2497. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2498. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2499. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [1]
 2500. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2501. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2502. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2503. Górska, Maria. Red. [1]
 2504. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2505. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2506. Gurniak, H. Rys. [1]
 2507. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2508. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2509. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2510. Grynfeld, Bronisława [1]
 2511. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2512. Grupa Legionistów [1]
 2513. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2514. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2515. Groszkowski Teodor (1863-1930) [1]
 2516. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2517. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2518. Grimm., A. Ryt. [1]
 2519. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2520. Gren Light Media Red. [1]
 2521. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2522. Grala, Janina (1918-1996) [1]
 2523. Grajnert, Józef [1]
 2524. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2525. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2526. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2527. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2528. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2529. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2530. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2531. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2532. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2533. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2534. Gorski, Konstanty (1868-1934) [1]
 2535. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2536. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2537. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2538. Gola, A. (muzyka) [1]
 2539. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2540. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2541. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2542. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2543. Gnatkowski, Adam [1]
 2544. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [1]
 2545. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2546. Giraud, Paul [1]
 2547. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2548. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2549. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2550. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2551. Giller, Honorata [1]
 2552. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2553. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2554. Gierczyńska, Joanna [1]
 2555. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2556. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2557. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2558. Gebhard, podporucznik [1]
 2559. Gay, Henryk Julian (1875-1936) [1]
 2560. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2561. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2562. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2563. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2564. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2565. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2566. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2567. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2568. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [1]
 2569. Gajewski, Kazimierz słowa [1]
 2570. Gajewski, Jan kompozycja [1]
 2571. Gajewski, Adrian [1]
 2572. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2573. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2574. G.S. Ryt. [1]
 2575. G.R. Ryt. [1]
 2576. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2577. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2578. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2579. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2580. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2581. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2582. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2583. Frimmel Theodor von (1853-1928) [1]
 2584. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2585. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2586. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2587. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2588. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2589. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2590. Fišman, Monahim Zevelev [1]
 2591. Fiszer, Carolina [1]
 2592. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2593. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2594. Filipiak, Grzegorz [1]
 2595. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2596. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2597. Field, John (1782-1837) [1]
 2598. Fiedler. Ryt. [1]
 2599. Feuerstein Władysław [1]
 2600. Feldman, J. [1]
 2601. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2602. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [1]
 2603. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2604. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2605. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2606. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2607. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2608. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2609. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [1]
 2610. Fabiszewski, M. [1]
 2611. F. K. Ryt. [1]
 2612. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2613. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2614. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2615. Erhard, Carl [1]
 2616. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2617. Engel, A. [1]
 2618. Emer, Lucjan [1]
 2619. Elsa Thon (1923- ). [1]
 2620. Elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego na Woli w r. 1669 : Fotografia specjalnie zdjęta dla "Wędrowca" [1]
 2621. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2622. Eizāns, Andrejs Māris (1952- ) [1]
 2623. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2624. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2625. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2626. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2627. Egloff, Jerzy [1]
 2628. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2629. Edgeworth, Maria [1]
 2630. E. S. [1]
 2631. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2632. Dürer, Albrecht (1471-1528). Aut. wzoru [1]
 2633. Dénoix, Victorin [1]
 2634. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2635. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2636. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2637. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [1]
 2638. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [1]
 2639. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2640. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2641. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2642. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2643. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2644. Dudek, Edyta et al. [1]
 2645. Duchnowski, Zygmunt (1925- ) [1]
 2646. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2647. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2648. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2649. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2650. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2651. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2652. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2653. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2654. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2655. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2656. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [1]
 2657. Druk. J. Szcześniewski i Ska, Łódź [1]
 2658. Droste [1]
 2659. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2660. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2661. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2662. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2663. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2664. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2665. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2666. Dowództwo 1 Dywizji Legionów [1]
 2667. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2668. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2669. Dom ks. Boduena [1]
 2670. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2671. Dobrski, Konrad [1]
 2672. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2673. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2674. Dobrowolska, Danuta. [1]
 2675. Diemann, Max (czynny 1861-1863) [1]
 2676. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2677. Di Donato, Carlo [1]
 2678. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2679. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2680. Derengowski, Jan [1]
 2681. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2682. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2683. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2684. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2685. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2686. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2687. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2688. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2689. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2690. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2691. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2692. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2693. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2694. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2695. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2696. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2697. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2698. Dembiński, Czesław [1]
 2699. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2700. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2701. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2702. Deisch, Matthaeus (1724-1789) [1]
 2703. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2704. Degiel, Rafał [1]
 2705. Dawidowa, Helena [1]
 2706. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2707. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2708. Datka, Czesław (1905-1951) [1]
 2709. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2710. Danya, Piotr [1]
 2711. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2712. Daniłowska, Grażyna [1]
 2713. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2714. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2715. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2716. Dalla Casa, Louis [1]
 2717. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2718. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2719. Czułek, Dariusz et al. [1]
 2720. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2721. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2722. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2723. Czerwiński, Franciszek [1]
 2724. Czerniawski, Jan [1]
 2725. Czermański, Zdzisław [1]
 2726. Czermak, Grażyna [1]
 2727. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2728. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2729. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2730. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2731. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2732. Czaki, Klementyna [1]
 2733. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2734. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2735. Czajewski Wiktor [1]
 2736. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2737. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2738. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2739. Cubała, Agnieszka (1975- ) [1]
 2740. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [1]
 2741. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2742. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2743. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2744. Cirina, J. A. [1]
 2745. Cikanek, Ferdinand [1]
 2746. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2747. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2748. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2749. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2750. Cichocki, Ks. [1]
 2751. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2752. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2753. Chrząszczewska , Jadwiga (1870 -1935) [1]
 2754. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2755. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2756. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2757. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2758. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2759. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2760. Chodecki, Władysław [1]
 2761. Chmielewski, Ignacy [1]
 2762. Chmielewska, Halina [1]
 2763. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2764. Charszewski, Ignacy [1]
 2765. Charchillac, Berthet de [1]
 2766. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2767. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2768. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2769. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2770. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2771. Centkiewiczowa, Alina (1907-1993) [1]
 2772. Centkiewicz, Czesław Jacek (1904-1996) [1]
 2773. Centanarowiczówna, Janina [1]
 2774. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2775. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2776. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2777. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2778. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2779. C.K. ryt. [1]
 2780. Błaszczak, Fr. [1]
 2781. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2782. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2783. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2784. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2785. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2786. Bułhak, Jan (1876-1950) [1]
 2787. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2788. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2789. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2790. Burbridge, Angus Gray [1]
 2791. Bulla, Karl (1853-1929). Fot. [1]
 2792. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2793. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2794. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2795. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2796. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2797. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2798. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2799. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2800. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2801. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2802. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2803. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2804. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2805. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2806. Brauman, Władysław [1]
 2807. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2808. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2809. Bońkowski, Krzysztof [1]
 2810. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2811. Bouleau, H. de. [1]
 2812. Borucki, Juliusz [1]
 2813. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2814. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2815. Borkowski, K. Fot. [1]
 2816. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2817. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2818. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2819. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2820. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2821. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2822. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2823. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2824. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2825. Bojarska, Stefanja [1]
 2826. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2827. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2828. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2829. Bogacki, S. Fot. [1]
 2830. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [1]
 2831. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2832. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2833. Bockhann, F. [1]
 2834. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2835. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2836. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2837. Bobiński, Antoni [1]
 2838. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2839. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2840. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2841. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2842. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2843. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2844. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [1]
 2845. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [1]
 2846. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2847. Bio [pseud.] [1]
 2848. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2849. Bień, Alicja. [1]
 2850. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2851. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2852. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2853. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2854. Bielicka, Eugenia [1]
 2855. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2856. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2857. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2858. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2859. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2860. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2861. Biblioteka Narodowa [1]
 2862. Biblioteka Kórnicka [1]
 2863. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2864. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2865. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2866. Bianchi, Emilio [1]
 2867. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2868. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2869. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2870. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2871. Betcher, Jan C. [1]
 2872. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2873. Berman, I. Fot. [1]
 2874. Bergamasco, Charles (1830-1896) [1]
 2875. Benoit, Jocylyne [1]
 2876. Benjamin Kornfeld [1]
 2877. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2878. Belotto, Bernardo zw. Canaletto (1721-1780) [1]
 2879. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2880. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2881. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2882. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2883. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2884. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2885. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2886. Baude, K. [1]
 2887. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2888. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2889. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2890. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2891. Bartoszewicz Adam Dominik (1838-1886) [1]
 2892. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2893. Barański, Andrzej [1]
 2894. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2895. Baracz, A. P. [1]
 2896. Bar, E. Ryt. [1]
 2897. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2898. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2899. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2900. Banasiak, Joanna. Red. [1]
 2901. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2902. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2903. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2904. Bagarus, Zoltán (1947-1999) [1]
 2905. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2906. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2907. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2908. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2909. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2910. Babiński, Wacław [1]
 2911. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2912. B.O. Ryt. [1]
 2913. B. B. Ryt. [1]
 2914. Awin, Józef (1883-1942) [1]
 2915. Autor nieznany [1]
 2916. Aut. [1]
 2917. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2918. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2919. Arnold, E. J. [1]
 2920. Arnaud, Étienne [1]
 2921. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2922. Armia Krajowa [1]
 2923. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2924. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2925. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2926. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2927. Archibald, M. [1]
 2928. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2929. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2930. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [1]
 2931. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2932. Aniela S. Ryt. [1]
 2933. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2934. Ambrich, Magdalena [1]
 2935. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2936. Amator [1]
 2937. Altadonna, Giambattista (1824-1890). [1]
 2938. Altadonna, Giambattista (1824-1890) [1]
 2939. Alkar [pseud.] [1]
 2940. Al. Pow. [1]
 2941. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2942. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2943. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2944. Adamska, Grażyna [1]
 2945. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2946. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2947. Achtel, Aleksandra [1]
 2948. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2949. A[ntoszewicz] [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [1]
 2950. AWU [1]
 2951. ADAM [1]
 2952. A.L. [1]
 2953. A. Z. [1]
 2954. A. W. Ryt. [1]
 2955. A. S. Ryt. [1]
 2956. A. Ryt. [1]
 2957. A. G. Ryt. [1]
 2958. A. C. Ryt. [1]
 2959. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2960. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2961. 100 lat. Otwock 1916-2016 [1]
 2962. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [161400]
 2. Ministerstwo Oświaty [108838]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [48611]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [32600]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [28556]
 6. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [25610]
 7. Załęczny, Jolanta (1959- ) [24624]
 8. Prus, Bolesław (1847-1912) [22085]
 9. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [22010]
 10. Kownacka, Maria (1894-1982) [20019]
 11. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [17654]
 12. Bobiński, Antoni [17538]
 13. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [16039]
 14. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15752]
 15. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [15590]
 16. Gawkowski, Robert (1962- ) [15569]
 17. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [15255]
 18. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [15141]
 19. Arct, Michał (1840-1916) [15108]
 20. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [14654]
 21. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14389]
 22. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [14016]
 23. Pocztowa Kasa Oszczędności [13922]
 24. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [13736]
 25. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13676]
 26. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [13345]
 27. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [13085]
 28. Główny Urząd Statystyczny [12354]
 29. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [12191]
 30. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [11484]
 31. Stowarzyszenie Architektów Polskich [11463]
 32. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [11140]
 33. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [10901]
 34. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10844]
 35. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [10179]
 36. Krajowe Biuro Statystyczne [9596]
 37. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [9565]
 38. Gmitruk, Janusz (1948- ) [9529]
 39. Winek, Włodzimierz (1956-) [9502]
 40. Urząd Statystyczny w Warszawie [9252]
 41. Skwara, Marian (1946- ) [9138]
 42. Röber, H. Ryt. [9088]
 43. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [8977]
 44. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [8909]
 45. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8772]
 46. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [8618]
 47. Lejko, Krystyna (1933- ) [8247]
 48. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [7965]
 49. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [7565]
 50. Verne, Jules (1828-1905) [7426]
 51. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [7296]
 52. Maliszewski, Jerzy (?-?) [7096]
 53. Szaciński, Mieczysław (?-?) [7005]
 54. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6984]
 55. Magistrat m.st. Warszawy [6523]
 56. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [6401]
 57. Muzeum Narodowe (Warszawa) [6287]
 58. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [6119]
 59. Kępkowska, Bogusława Bożena [5863]
 60. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [5756]
 61. Brandel, Konrad (1838-1920) [5580]
 62. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [5462]
 63. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [5332]
 64. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [5328]
 65. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5280]
 66. Osiński, Alojzy (1770-1842) [5179]
 67. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [5158]
 68. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [5135]
 69. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [5114]
 70. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [5098]
 71. Antykwarnia Warszawska [5086]
 72. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [5049]
 73. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [5023]
 74. Egloff, Jerzy [4974]
 75. Zieliński, Jarosław (1958-2021) [4898]
 76. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [4808]
 77. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [4774]
 78. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [4691]
 79. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [4686]
 80. Domżalski, Jerzy [4663]
 81. Związek Patriotów Polskich [4653]
 82. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [4633]
 83. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [4601]
 84. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4549]
 85. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [4522]
 86. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [4409]
 87. Baracz, A. P. [4336]
 88. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [4320]
 89. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [4318]
 90. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [4315]
 91. Łoza, Stanisław (1888-1956) [4284]
 92. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [4275]
 93. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [4274]
 94. Jode Gerard de (1509-1591) [4024]
 95. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [3927]
 96. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [3926]
 97. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3906]
 98. Skarga, Piotr (1536-1612) [3902]
 99. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [3864]
 100. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [3830]
 101. Dąbrowski, Stanisław [3807]
 102. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [3792]
 103. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3777]
 104. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3759]
 105. Kneisel, August [3700]
 106. Frączek, Ireneusz (1969- ) [3688]
 107. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [3658]
 108. Bezak, Paweł (1983- ) [3623]
 109. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [3585]
 110. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3580]
 111. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3540]
 112. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [3471]
 113. Kwasiborski, Jerzy [3470]
 114. Starzyński, Stefan (1893-1939) [3462]
 115. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [3456]
 116. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [3433]
 117. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3396]
 118. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [3391]
 119. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [3391]
 120. P.B. Ryt. [3388]
 121. Sigismond. Fot. [3362]
 122. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [3347]
 123. Kohn, Alfred. Red. [3330]
 124. Popowski, S. [3329]
 125. Kapuściński, Piotr [3318]
 126. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3309]
 127. Estreicher, Karol (1827-1908) [3262]
 128. Jaugey, Jean [3254]
 129. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [3251]
 130. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3236]
 131. Papierowski, Andrzej Jerzy [3236]
 132. Makowski, Marek [3233]
 133. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [3230]
 134. Judycki, Zbigniew (1948- ) [3214]
 135. Adamska, Grażyna [3178]
 136. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [3134]
 137. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [3044]
 138. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2971]
 139. A. Z. [2945]
 140. Kudyba, Wojciech (1965- ) [2885]
 141. A. Z. Ryt. [2878]
 142. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2874]
 143. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2864]
 144. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2851]
 145. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2820]
 146. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2816]
 147. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [2733]
 148. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2718]
 149. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [2699]
 150. Karoli & Troczewski [2695]
 151. Ossibach-Budzyński, Andrzej [2660]
 152. Conrad. Fot. [2649]
 153. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2644]
 154. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [2629]
 155. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2603]
 156. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2598]
 157. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2555]
 158. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [2544]
 159. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [2526]
 160. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [2499]
 161. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [2478]
 162. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [2427]
 163. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2407]
 164. B. P. Ryt. [2380]
 165. Beyer, Karol (1818-1877) [2378]
 166. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2363]
 167. Małecki, Antoni (1821-1913) [2360]
 168. Tretiak, Józef (1841-1923) [2354]
 169. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [2323]
 170. Skrzypkowska Joanna (1965-) [2322]
 171. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [2293]
 172. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2279]
 173. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2278]
 174. Małcużyński, Witold (1832-1913) [2271]
 175. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2225]
 176. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2225]
 177. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [2221]
 178. J. Ł. Ryt. [2220]
 179. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2205]
 180. Kaleta, Jerzy (1929- ) [2200]
 181. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [2191]
 182. [Magistrat m. Lwowa] [2180]
 183. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [2174]
 184. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [2170]
 185. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [2168]
 186. Broniewski, Władysław (1897-1962) [2153]
 187. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [2109]
 188. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [2108]
 189. Czerniawski, Jan [2097]
 190. Puc, B[ronisław] [2094]
 191. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [2079]
 192. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [2078]
 193. Dębski, Michał [2065]
 194. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2058]
 195. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [2050]
 196. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [2047]
 197. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [2044]
 198. Stowarzyszenie Żoliborzan [2042]
 199. Górska, Halina (1898-1942) [2036]
 200. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2027]
 201. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [2001]
 202. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [1998]
 203. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [1997]
 204. Walter. Ryt. [1947]
 205. A. M. Ryt. [1945]
 206. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1944]
 207. Miejskie Biuro Statystyczne [1942]
 208. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1919]
 209. Paulmier, Adrien-Augustin [1917]
 210. Hölzel, Marek (1843-1921) [1908]
 211. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1881]
 212. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [1869]
 213. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1854]
 214. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [1846]
 215. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [1844]
 216. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1830]
 217. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1815]
 218. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1813]
 219. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [1805]
 220. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1798]
 221. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1798]
 222. Polski Związek Producentów Filmowych [1798]
 223. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1795]
 224. Röber, F. H. Ryt. [1793]
 225. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1781]
 226. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [1773]
 227. Buzek, Józef (1873-1936) [1766]
 228. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1765]
 229. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1764]
 230. Baronowa X.Y.Z. [1763]
 231. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1754]
 232. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1743]
 233. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1731]
 234. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1725]
 235. Teresa Frącek (1937- ) [1698]
 236. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1696]
 237. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1695]
 238. [Bielski, Szymon] [1692]
 239. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1690]
 240. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [1686]
 241. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1672]
 242. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [1669]
 243. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1669]
 244. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [1664]
 245. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1645]
 246. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1642]
 247. Zakład Fotograficzny "Orion" (Warszawa) [1632]
 248. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1630]
 249. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1630]
 250. Elkana, J. M. [1629]
 251. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1625]
 252. Kowalski, L. Fot. [1622]
 253. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1619]
 254. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [1617]
 255. J. K. Ryt. [1605]
 256. Polak, Józef (1857-1928) [1573]
 257. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1572]
 258. Stefanow, Piotr [1549]
 259. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1549]
 260. J. H. Ryt. [1536]
 261. Słowaczyński, Jędrzej [1533]
 262. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1533]
 263. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1523]
 264. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1518]
 265. Spencer, Herbert (1820-1903) [1498]
 266. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [1495]
 267. Młoda Polka [pseud.] [1489]
 268. Dziedzic, P. Ryt. [1486]
 269. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [1484]
 270. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1471]
 271. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1466]
 272. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1466]
 273. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1465]
 274. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1462]
 275. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1457]
 276. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1456]
 277. Pawłowski, Zbigniew [1453]
 278. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1448]
 279. Ganilh, Charles (1758-1836) [1446]
 280. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1429]
 281. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1417]
 282. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1411]
 283. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1410]
 284. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1389]
 285. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1387]
 286. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1387]
 287. Styfi, Jan (1839?-1921) [1375]
 288. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1373]
 289. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1368]
 290. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1368]
 291. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1367]
 292. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1366]
 293. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [1341]
 294. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1339]
 295. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1338]
 296. Napoleon I (1769-1821) [1327]
 297. Poliński, Józef (1891-1944) [1326]
 298. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [1318]
 299. Kacprzak, Grzegorz Red. [1312]
 300. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [1312]
 301. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1309]
 302. Sedlaczek, Lech [1309]
 303. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1307]
 304. Callier, Edmund (1833-1893) [1305]
 305. Snopek, Kazimierz [1304]
 306. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1302]
 307. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1295]
 308. Szujski, Józef (1835-1883) [1293]
 309. Oppman, Artur (1867-1931) [1288]
 310. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [1285]
 311. ADAM. Ryt. [1258]
 312. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [1257]
 313. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [1255]
 314. Myszkowska, Justyna [1249]
 315. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1249]
 316. Łączkowski, Marceli (?-?) [1242]
 317. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1236]
 318. Winogrodzka, Katarzyna [1236]
 319. Olszewski, K.[azimierz] [1236]
 320. Wysocki Piotr (1797-1874) [1231]
 321. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [1228]
 322. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1227]
 323. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [1217]
 324. Dom Sztuki (Warszawa) [1217]
 325. Biuro Pracy Społecznej [1214]
 326. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835) [1213]
 327. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1204]
 328. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1196]
 329. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1195]
 330. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1193]
 331. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1189]
 332. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [1183]
 333. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1180]
 334. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1180]
 335. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1174]
 336. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1173]
 337. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1172]
 338. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [1167]
 339. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1166]
 340. K. P. Ryt. [1159]
 341. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [1154]
 342. S. A. Ryt. [1153]
 343. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1153]
 344. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1133]
 345. Gierczyńska, Joanna [1130]
 346. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1128]
 347. Surowiecki, Karol [1124]
 348. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [1123]
 349. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1122]
 350. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1122]
 351. Friedrich, Henryk (1908-1944) [1113]
 352. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1113]
 353. Adolph, Witold (1903-1941) [1106]
 354. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1101]
 355. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1099]
 356. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1098]
 357. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1098]
 358. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1081]
 359. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1080]
 360. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [1076]
 361. Kucz, Karol (1815-1892) [1068]
 362. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1062]
 363. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1055]
 364. Baumann, R. Lit. [1053]
 365. Radliński, Ignacy (1843-1920) [1052]
 366. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [1052]
 367. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [1050]
 368. Załęski, Witold (1836-1908) [1045]
 369. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [1043]
 370. Regulski, Aleksander (1839-1884) [1039]
 371. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [1033]
 372. Draper, John William (1811-1882) [1024]
 373. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1023]
 374. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [1022]
 375. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1022]
 376. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1021]
 377. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1019]
 378. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1017]
 379. Lisicki, Roman [1016]
 380. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1014]
 381. Leist, Ludwig (1891-1967) [1011]
 382. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1010]
 383. Elsner, Józef (1769 - 1854) [1005]
 384. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1001]
 385. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [997]
 386. Kapuscinski, Petr [996]
 387. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [993]
 388. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [989]
 389. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [988]
 390. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [983]
 391. Wizimirska, Barbara [982]
 392. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [981]
 393. Koleżak, Władysław (1854-1924) [980]
 394. K.K. Ryt. [979]
 395. Nowoszewski, Roman (1945-) [979]
 396. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [978]
 397. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [969]
 398. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [965]
 399. Lichota, Władysław Tadeusz [965]
 400. Wretowski, Paweł [964]
 401. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [964]
 402. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [963]
 403. Bełza, Władysław (1847-1913) [963]
 404. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [962]
 405. [Granke, Stefan] [962]
 406. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [957]
 407. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [951]
 408. Suligowski, Adolf (1849-1932) [950]
 409. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [948]
 410. Zawiliński, Roman (1855-1932) [945]
 411. Pawiński, Adolf (1840-1896) [944]
 412. Chmielewska, Halina [943]
 413. Major Hennequin del Varsaviae [939]
 414. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [935]
 415. Scott, Walter (1771-1832) [930]
 416. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [927]
 417. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [927]
 418. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [927]
 419. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [924]
 420. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [922]
 421. Instytut Urbanistyki i Architektury [921]
 422. Bauman, R. Lit. [919]
 423. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [919]
 424. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [910]
 425. A. R. Ryt. [907]
 426. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [907]
 427. Filipiak, Grzegorz [905]
 428. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [902]
 429. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [898]
 430. M. R. Rys. [895]
 431. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [895]
 432. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [893]
 433. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [892]
 434. L. N. Ryt. [890]
 435. K.P. Ryt. [886]
 436. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [885]
 437. Hoffman, Franz (1814-1882) [885]
 438. Rapaport, Artur (1889-1937) [885]
 439. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [884]
 440. Lewicka, Anna (1852-1932) [881]
 441. Roeber, F. H. Ryt. [878]
 442. Chompre, Pierre (1698-1760) [878]
 443. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [873]
 444. Rumianek, Stanisław [873]
 445. Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP [872]
 446. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [872]
 447. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [867]
 448. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [866]
 449. Majewski, Erazm (1858-1922) [861]
 450. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [860]
 451. Rostworowski, Jan (1838-1898) [860]
 452. Jan Eljaszewicz (1941- ). [858]
 453. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [856]
 454. Giraud, Paul [856]
 455. Prymlewicz, Magdalena [850]
 456. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [850]
 457. Broch.[owski], B. Ryt. [849]
 458. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [847]
 459. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [842]
 460. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [842]
 461. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [841]
 462. Ligber. Szty. [838]
 463. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [836]
 464. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [836]
 465. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [827]
 466. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [826]
 467. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [824]
 468. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [823]
 469. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [815]
 470. Friedhuber de Grubenthal, L. [811]
 471. Pokorzyńska, Elżbieta [810]
 472. Marcinkowski, Piotr [810]
 473. Degler, Katarzyna (1896-1982) [809]
 474. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [806]
 475. Lodge, Edmund (1756-1839) [805]
 476. Aristoteles (384-322 a.C.) [803]
 477. Mieczkowski, Jan. Fot. [800]
 478. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [800]
 479. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [798]
 480. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [798]
 481. Zarząd Miejski w Równem [789]
 482. Seruga, Józef (1886-1940) [789]
 483. Centralna Biblioteka Statystyczna [781]
 484. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [779]
 485. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [777]
 486. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [774]
 487. Kurpiński, Karol (1785-1857) [772]
 488. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [772]
 489. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [772]
 490. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [768]
 491. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [767]
 492. Gorecka, Maria (1835-1922) [760]
 493. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [759]
 494. Lachowicz, Juliusz. Red. [759]
 495. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [756]
 496. Samborski, Henryk (1843-1918) [755]
 497. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [754]
 498. Szatkowska, Lena (1947- ) [754]
 499. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [753]
 500. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [753]
 501. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [751]
 502. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [742]
 503. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [740]
 504. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [738]
 505. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [738]
 506. Golański, Jerzy [735]
 507. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [735]
 508. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [734]
 509. W. R. Ryt. [733]
 510. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [730]
 511. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [729]
 512. Latoszek, Jacek [729]
 513. Komorowska-Filipiak, Romana [729]
 514. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [727]
 515. E. G. Ryt. [727]
 516. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [726]
 517. Bielski, Szymon (1745-1825) [725]
 518. Musiałowski, A. Ryt. [724]
 519. Warnka, Jadwiga [718]
 520. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [716]
 521. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [715]
 522. Bersohn, Mathias (1823-1908) [715]
 523. Pomian, E. [715]
 524. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [715]
 525. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [712]
 526. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [712]
 527. CAF [711]
 528. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [711]
 529. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [706]
 530. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [702]
 531. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [701]
 532. Przykorski, K. (1840-1882) [700]
 533. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [699]
 534. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [698]
 535. Dickstein, Samuel (1851-1939) [698]
 536. Lissowski, Czesław (1895-1942) [698]
 537. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [695]
 538. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [692]
 539. Jeżowski, M [692]
 540. Snarski, Stanisław (1795-1880) [687]
 541. Lampert, Kurt (1859-1918) [686]
 542. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [684]
 543. Socha, Szczepan [684]
 544. Kluczewski, M. Ryt. [682]
 545. Legun-Biliński, Antoni. [679]
 546. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [678]
 547. Bloch, Jan (1836-1902) [677]
 548. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [675]
 549. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [673]
 550. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [673]
 551. Campe, Joachim Heinrich [671]
 552. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [670]
 553. Röber, G. Ryt. [669]
 554. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [668]
 555. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [666]
 556. Goszczyńska, Agnieszka [666]
 557. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [665]
 558. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [663]
 559. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [659]
 560. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [658]
 561. [Magistrat m.st. Warszawy] [656]
 562. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [653]
 563. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [653]
 564. Piłsudski, Józef (1867-1935) [648]
 565. Ośrodek Dokumentacji Instytutu Urbanistyki i Architektury [645]
 566. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [644]
 567. Pyka, Henryk [643]
 568. Krystall, Bronisław (1887-1983) [642]
 569. Dubiecki, Marian (1838-1926) [640]
 570. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [639]
 571. Baka, Józef (1707-1780) [639]
 572. Krajewski, J. Ryt. [637]
 573. Kiliński, Jan (1760-1819) [637]
 574. Zuber, Rudolf (1858-1920) [635]
 575. Siczyński, Walery [635]
 576. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [632]
 577. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [632]
 578. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [630]
 579. Wyss, Johann David (1743-1818) [630]
 580. Sewer [630]
 581. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [629]
 582. Hansson, Ola (1860-1925) [629]
 583. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [628]
 584. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [628]
 585. [Miethke, H. O.] [627]
 586. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [627]
 587. Związek Komunalny (Węgrów) [623]
 588. Guiraud, Paul (1850-1907) [620]
 589. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [618]
 590. J. Ł. [617]
 591. Heck, Walerian [617]
 592. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [615]
 593. Bronicz, Waldemar (1958-) [611]
 594. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [608]
 595. Magistrat Miasta Warszawy [608]
 596. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [608]
 597. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [604]
 598. Świętochowski, Adam (1864-1914) [604]
 599. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [604]
 600. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [603]
 601. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [602]
 602. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [602]
 603. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [601]
 604. Nowialis [600]
 605. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [599]
 606. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [598]
 607. "Orion" [597]
 608. Cep [Henryk Cepnik] [597]
 609. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [596]
 610. Biart, Lucjan (1829-1897) [592]
 611. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [591]
 612. Hyodo, Nagao [589]
 613. Siebeck, Herman (1842-1920) [587]
 614. [Magistrat goroda Varšavy] [585]
 615. Pałac Sztuki (Warszawa) [583]
 616. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [581]
 617. Orion. Fot. [580]
 618. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [580]
 619. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [580]
 620. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [580]
 621. Ryszard, Antoni (1841-1894) [578]
 622. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [577]
 623. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [577]
 624. Sigalin, Józef (1909-1983) [574]
 625. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [573]
 626. Anna Sobieszczańska-Lissowska [573]
 627. Alkar [pseud.] [573]
 628. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [572]
 629. Grajnert, Józef [572]
 630. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [569]
 631. Krzyżanowski, K. [568]
 632. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [566]
 633. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [566]
 634. Watteau, François (1758-1823). Il. [564]
 635. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [564]
 636. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [563]
 637. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [559]
 638. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [558]
 639. X. Y. Z. [558]
 640. Matrzak, Jerzy [557]
 641. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [556]
 642. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [555]
 643. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [555]
 644. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [554]
 645. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [554]
 646. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [553]
 647. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [552]
 648. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [551]
 649. Ségur, Sophie de (1799-1874) [550]
 650. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [550]
 651. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [549]
 652. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [548]
 653. Nowakowski, Józef (1800-1864) [548]
 654. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [548]
 655. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [548]
 656. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [547]
 657. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [546]
 658. Henryk, Wierzchowski (1904-1994) [546]
 659. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [545]
 660. Pawe, L. [543]
 661. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [543]
 662. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [542]
 663. Iks Cagnafet [pseud.] [542]
 664. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [541]
 665. Edgeworth, Maria [541]
 666. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [539]
 667. Grundmann, Karl (1909-1944) [539]
 668. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [538]
 669. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [537]
 670. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [535]
 671. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [535]
 672. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [534]
 673. Strauss, Johann (1825-1899) [532]
 674. Okuń, Edward (1872-1945) [530]
 675. Zipper, Albert (1855-1936) [530]
 676. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [529]
 677. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [528]
 678. J. Z. [528]
 679. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [526]
 680. Kiliński, Jan (1760-1819 [526]
 681. Ministerstwo Odbudowy Kraju [525]
 682. Borucki, Juliusz [524]
 683. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [523]
 684. Boratyński, Wacław (1908-1939) [522]
 685. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [521]
 686. Górska, Maria. Red. [520]
 687. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [519]
 688. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [517]
 689. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [516]
 690. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [515]
 691. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [515]
 692. Kozyra, Anna [515]
 693. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [514]
 694. Przyborowski, Walery (1845-1913) [513]
 695. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [512]
 696. Wolski, Stanisław (1859-1894) [512]
 697. Portner, Szymon (18..-?) [512]
 698. Skornia-Roszij, Maria [507]
 699. Telakowski, [Jan]. Ryt. [506]
 700. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [506]
 701. Różański, M. Ryt. [505]
 702. Typiak, Piotr [504]
 703. Podwiński, Stanisław [504]
 704. Miłkowski, Stanisław [503]
 705. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [502]
 706. Mottl, Adam (1928-2013) [501]
 707. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [501]
 708. Demby, Stefan (1862-1939) [501]
 709. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [500]
 710. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [496]
 711. Passendorfer, Artur (1864-1936) [491]
 712. Chodyński, Adam Antoni [491]
 713. W. C. Ryt. [490]
 714. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [490]
 715. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [490]
 716. Gozdowski, Edward (1843-1901) [490]
 717. Pécaut, Elie [489]
 718. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [489]
 719. Baude, K. [489]
 720. Taube, Gustaw jr [488]
 721. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [487]
 722. Czermański, Zdzisław [486]
 723. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [483]
 724. Grzymała, Grabowiecki Jan [483]
 725. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [483]
 726. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [482]
 727. Śmigielska, Józefa [482]
 728. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [480]
 729. Bojarska, Stefanja [480]
 730. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [479]
 731. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [479]
 732. Pawłowski, Kalixt [478]
 733. Jahner, Alfred (1860-1934) [477]
 734. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [476]
 735. Paciorkowski, Bronisław Gryf [475]
 736. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [474]
 737. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [473]
 738. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [473]
 739. Rada Regencyjna [470]
 740. Piotrowski, Andrzej [470]
 741. Kozłowski, K. Ryt. [469]
 742. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [469]
 743. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [469]
 744. Zabłocki, F. Ryt. [468]
 745. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [468]
 746. "Orion". Fot. [466]
 747. Brochocki, B. Ryt. [463]
 748. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [460]
 749. Korotyński, Władysław (1866-1924) [460]
 750. Warszawska Gmina Starozakonnych [457]
 751. Wóycicka, Jadwiga [456]
 752. Szczepański, Jacek Emil (1971- ) [455]
 753. Gold, Artur (1897-1943) [454]
 754. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [454]
 755. Maszyński, Julian (1847-1901) [453]
 756. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [453]
 757. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [453]
 758. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [452]
 759. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [452]
 760. Żeleński, Władysław (1837-1921) [451]
 761. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [450]
 762. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [447]
 763. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [447]
 764. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [447]
 765. Arnold, E. J. [447]
 766. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [446]
 767. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [446]
 768. Maliszewski, Edward (1875-1928) [446]
 769. Dénoix, Victorin [446]
 770. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [445]
 771. Simmler, Józef (1823-1868) [445]
 772. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [443]
 773. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [442]
 774. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [441]
 775. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [439]
 776. Szubert, Awit (1837-1919) [438]
 777. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [438]
 778. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [436]
 779. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [434]
 780. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [433]
 781. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [433]
 782. Warszawski Szpital dla Dzieci [431]
 783. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [431]
 784. Związek Buchalterów (Warszawa) [429]
 785. Miinchheimera.A. Fot. [429]
 786. Strindberg, August (1849-1912) [429]
 787. Kumidor, Zbigniew [428]
 788. Jachowiczowa, Antonina [428]
 789. Kawka-Piotrowska, Małgorzata [427]
 790. Sznage. Ryt. [427]
 791. Borkowski, Feliks (1840- ?) [427]
 792. Hoffman, Karol (1855-1937) [426]
 793. Frick, L. [425]
 794. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [425]
 795. Konrad. Fot. [424]
 796. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [423]
 797. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [423]
 798. Płoska-Łoś, Irena [423]
 799. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [422]
 800. Chmiel, Adam (1865-1934) [422]
 801. Stefani, Józef (1800-1876) [420]
 802. Barclay, John (1582-1621) [419]
 803. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [418]
 804. Zajkowski, A. Ryt. [417]
 805. Zalewski, Stanisław (1925- ) [417]
 806. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [416]
 807. Sigismond i Ska. Fot. [415]
 808. Peretz, Adolf (1855-1933) [415]
 809. Abdullah Frères [pseud.] [414]
 810. Tarnacki, Józef. [414]
 811. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [412]
 812. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [412]
 813. Paprocki, Bartosz [412]
 814. Gorazdowski, E. [411]
 815. Warnkówna, Jadwiga [411]
 816. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [411]
 817. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [407]
 818. Tomasz Ogończyk [pseud.] [407]
 819. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [407]
 820. Gajewski, Adrian [407]
 821. Eile, Henryk (1878-1939) [407]
 822. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [406]
 823. Sosiński, I. Ryt. [405]
 824. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [405]
 825. Mościcki, Henryk (1881-1952) [404]
 826. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [404]
 827. Roman Nowoszewski (1945- ) [403]
 828. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [403]
 829. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [403]
 830. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [402]
 831. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [401]
 832. Turowski, Stanisław (1880-1936) [400]
 833. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [398]
 834. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [398]
 835. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [398]
 836. Słomkowska, Alina (1929-1995) [397]
 837. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [397]
 838. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [395]
 839. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [394]
 840. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [390]
 841. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [390]
 842. A.T.T. [389]
 843. Jelínek, Edvard (1855-1897) [387]
 844. Kryński, Adam (1844-1932) [386]
 845. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [385]
 846. Związek Miast Polskich [385]
 847. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [385]
 848. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [384]
 849. Racher, Jessica. Z-ca. red. [384]
 850. Pennec, Joanna. Opiekun [384]
 851. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [382]
 852. Leśniewska, B. [382]
 853. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [380]
 854. Berthet, Èlie (1815-1891) [379]
 855. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [379]
 856. Bykowski, Leon [378]
 857. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [378]
 858. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [378]
 859. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [377]
 860. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [376]
 861. [Łosiowa, Emilia] [375]
 862. Szlendak, Adam (1881-1937) [375]
 863. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [374]
 864. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [374]
 865. Kulski, Julian (1892-1976) [373]
 866. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [372]
 867. Jabłoński, Tadeusz [372]
 868. J. T. Ryt. [371]
 869. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [371]
 870. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [369]
 871. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [369]
 872. Osterloff, Edmund (1863-1938) [369]
 873. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [369]
 874. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [367]
 875. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [366]
 876. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [365]
 877. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [365]
 878. Szajnocha, Karol (1818-1868) [365]
 879. Godebski, Cyprian (1765-1809) [365]
 880. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [365]
 881. - [364]
 882. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [364]
 883. Mieczkowski, Jan (1864-1919). Fot. [363]
 884. Koroniarz [362]
 885. Chankowski, Henryk (1882-1944) [362]
 886. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [361]
 887. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [361]
 888. Hadyna, Łukasz (1982- ) [361]
 889. Hadyna, Stanisław (1984- ) [361]
 890. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [360]
 891. Krynicki, M. Lit. [360]
 892. Windakiewicz, Kazimierz [358]
 893. Krajewski. Ryt. [357]
 894. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [357]
 895. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [356]
 896. Rytel, Kazimiera (?-?) [356]
 897. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [355]
 898. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [355]
 899. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [354]
 900. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [353]
 901. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [353]
 902. Grabowski, Antoni (1857-1921) [353]
 903. Wąsowski, B. Ryt. [350]
 904. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [350]
 905. M.R. Ryt. [349]
 906. Kuhlewein, A. Ryt. [349]
 907. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [349]
 908. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [349]
 909. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [349]
 910. Siemieński, Lucjan [349]
 911. K. M. Ryt. [349]
 912. Ines, Albert (1620-1658) [349]
 913. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [348]
 914. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [347]
 915. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [346]
 916. Schilgen, Hardy (1876-1941) [346]
 917. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [345]
 918. Marczyński, Józef (1891-1940) [345]
 919. Kaczyński, Witold [345]
 920. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [343]
 921. Kolberg, Oskar (1814-1890) [342]
 922. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [342]
 923. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [342]
 924. Dombrowski, Władysław [341]
 925. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [341]
 926. Lyall, Edna (1857-1903) [341]
 927. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [340]
 928. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [340]
 929. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [340]
 930. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [338]
 931. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [338]
 932. Ostrowski, Tomasz (?-?) [338]
 933. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [338]
 934. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [337]
 935. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [337]
 936. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [335]
 937. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [335]
 938. Pusch, Maurycy (1828-1902) [334]
 939. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [334]
 940. E. N. Ryt. [333]
 941. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [332]
 942. Niecz, Krzysztof. Fot. [331]
 943. Barski, Ireneusz [330]
 944. Kowalewski, T. [330]
 945. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [329]
 946. Compagnie d'Electricité de Varsovie [329]
 947. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [328]
 948. Slaski, S. Ryt. [328]
 949. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [328]
 950. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [327]
 951. Al. Pow. [327]
 952. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [326]
 953. Hähle, G. Ryt. [326]
 954. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [325]
 955. Piotr Krakowianin [pseud.] [325]
 956. KK. Ryt. [323]
 957. Węgrzecki, S. [323]
 958. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [323]
 959. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [323]
 960. Polski Czerwony Krzyż we Francji [320]
 961. Wójtowicz, Władysław J. [320]
 962. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [320]
 963. Motas, Maciej [320]
 964. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [320]
 965. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [319]
 966. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [319]
 967. Maciejowski, Adam (1874-1919) [319]
 968. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [318]
 969. Mulert, Ludwik (1818-1875) [318]
 970. Breyer, Albert (1889-1939) [318]
 971. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [317]
 972. Jezierski, J. Ryt. [316]
 973. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [315]
 974. Wrześniowski, August (1836-1892) [313]
 975. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [310]
 976. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [310]
 977. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [310]
 978. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [310]
 979. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [310]
 980. Stablewski, Florian (1841-1906) [309]
 981. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [309]
 982. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [308]
 983. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [307]
 984. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [306]
 985. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [306]
 986. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [306]
 987. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [304]
 988. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [304]
 989. Degiel, Rafał [304]
 990. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [303]
 991. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [303]
 992. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [300]
 993. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [299]
 994. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [298]
 995. Hufsky [297]
 996. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [297]
 997. [Lindley, William (1808-1900)] [297]
 998. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [296]
 999. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [296]
 1000. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [295]
 1001. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [295]
 1002. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [295]
 1003. Morawska, Zofia (1848-1922) [295]
 1004. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [294]
 1005. Instytut Spraw Społecznych [294]
 1006. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [294]
 1007. Gołębiewska, Wanda [293]
 1008. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [291]
 1009. Kucz[yński], M. Ryt. [291]
 1010. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [290]
 1011. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [287]
 1012. Sosiński, J[ózef] Ryt. [287]
 1013. Kaczkowski, Zygmunt [287]
 1014. Szymański, F. Ryt. [286]
 1015. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [286]
 1016. A. W. Ryt. [286]
 1017. Atelier Rembrandt [285]
 1018. Świderski, Leopold (1853-1925) [285]
 1019. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [284]
 1020. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [283]
 1021. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [282]
 1022. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [281]
 1023. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [281]
 1024. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [279]
 1025. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [279]
 1026. Sędlikowski, Aleksander [277]
 1027. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [277]
 1028. Kubiak, Paweł (1950- ) [277]
 1029. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [276]
 1030. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [276]
 1031. Franczak, Lech (1939- ) [274]
 1032. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [273]
 1033. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [272]
 1034. Aimard, Gustave (1818-1883) [272]
 1035. Popielewski [270]
 1036. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [270]
 1037. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [268]
 1038. W. M. K. [268]
 1039. Rutska, Halina (1868-1932) [268]
 1040. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [268]
 1041. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [268]
 1042. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [267]
 1043. Romanowska-Mazur, Bronisława (1926-2018) [267]
 1044. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [267]
 1045. Namysłowski, Karol (1856-1925) [266]
 1046. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [266]
 1047. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [266]
 1048. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [266]
 1049. Osmański, Wojciech (1834-1908) [265]
 1050. Loth, August (1869-1944) [265]
 1051. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [264]
 1052. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [264]
 1053. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [264]
 1054. Dalecka, Wanda (1862-1932) [264]
 1055. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [263]
 1056. J. J. Ryt. [263]
 1057. Wierzbowski, Theodorus [263]
 1058. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [263]
 1059. Krasiński, Edward (1870-1940) [263]
 1060. Czerwiński, Franciszek [263]
 1061. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [262]
 1062. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [262]
 1063. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [262]
 1064. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [260]
 1065. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [260]
 1066. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [259]
 1067. Skrobańsk, Z. Fot. [259]
 1068. Rober, F. H. Ryt. [258]
 1069. Pyzowski, Adam (1874-1931) [257]
 1070. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [255]
 1071. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [255]
 1072. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [255]
 1073. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [255]
 1074. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [254]
 1075. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [254]
 1076. K.W. Ryt. [254]
 1077. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [254]
 1078. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [253]
 1079. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [253]
 1080. Karoli, Aleksander (1838-1915) [252]
 1081. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [252]
 1082. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [249]
 1083. Damse, Józef (1789-1852) [248]
 1084. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [248]
 1085. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [248]
 1086. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [248]
 1087. Buchcar, Karol. Fot. [248]
 1088. Brochowski, B. Ryt. [248]
 1089. Polska Agencja Telegraficzna [247]
 1090. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [246]
 1091. Maire, Albert (1856-?) [246]
 1092. Kijowski, Jerzy (1941- ) [245]
 1093. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [245]
 1094. B.O. Ryt. [244]
 1095. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [241]
 1096. Żychliński, Jan. Wstęp [240]
 1097. Staszic, Stanisław (1755-1826) [240]
 1098. Bolesławicz [pseud.] [240]
 1099. Białecki, Paweł. Red. [240]
 1100. Piltz, Franciszek (1895-1941) [239]
 1101. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [239]
 1102. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [238]
 1103. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [237]
 1104. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [237]
 1105. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [237]
 1106. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [236]
 1107. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [236]
 1108. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [236]
 1109. Lejowa, Emilia (1839-1906) [236]
 1110. Neyman, Jerzy (1894-1981) [235]
 1111. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [235]
 1112. A. K. Ryt. [235]
 1113. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [234]
 1114. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [234]
 1115. Wołkiewicz, Hanna [234]
 1116. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [234]
 1117. Mieczkowski, Jan (1864-1910). Fot. [233]
 1118. Maël, Pierr. [232]
 1119. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [231]
 1120. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [231]
 1121. Zajączkowska, Zuzanna [230]
 1122. Syroczyński, Leon (1844-1925) [230]
 1123. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [230]
 1124. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [228]
 1125. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [228]
 1126. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [228]
 1127. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [228]
 1128. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [228]
 1129. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [227]
 1130. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [225]
 1131. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [225]
 1132. Dyamentowski. Ryt. [224]
 1133. Szkoła Realna imienia Staszica [224]
 1134. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [224]
 1135. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [223]
 1136. Nałęcz, Edward [223]
 1137. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [222]
 1138. Jeske, August (1836-1875) [222]
 1139. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [222]
 1140. Döhler, Theodore (1814-1856) [220]
 1141. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [220]
 1142. Sosiński, J. Ryt. [220]
 1143. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [220]
 1144. Porębowicz, Edward (1862-1937) [220]
 1145. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [219]
 1146. Związek Polskich Artystów Plastyków [219]
 1147. Ligber, F. Szty. [219]
 1148. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [218]
 1149. Wojnarowicz Weseła [217]
 1150. Achtel, Józef [216]
 1151. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [216]
 1152. Herman, Maria (1803-1830) [215]
 1153. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [215]
 1154. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [215]
 1155. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [214]
 1156. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [214]
 1157. Strzelecki, Jan (1886-1944) [214]
 1158. Roeber. H. Ryt. [214]
 1159. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [213]
 1160. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [212]
 1161. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [212]
 1162. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [212]
 1163. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [212]
 1164. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [212]
 1165. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [211]
 1166. Biernacki, Bolesław (1865- ) [211]
 1167. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [210]
 1168. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [209]
 1169. Kűbler. Ryt. [209]
 1170. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [208]
 1171. M. K. Ryt. [207]
 1172. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [207]
 1173. T.B. [206]
 1174. Chęciński, Jan (1826-1874) [206]
 1175. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [205]
 1176. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [205]
 1177. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [205]
 1178. Peszke, Ignacy (1877-1925) [205]
 1179. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [204]
 1180. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [204]
 1181. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [204]
 1182. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [204]
 1183. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [204]
 1184. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [204]
 1185. Normand, Charles (1848- ) [204]
 1186. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [204]
 1187. Deny, Martial (1745- ). Il. [204]
 1188. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [204]
 1189. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [203]
 1190. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [203]
 1191. Jaworski, Józef (1859-1920) [203]
 1192. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [203]
 1193. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [203]
 1194. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [203]
 1195. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [202]
 1196. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [202]
 1197. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [202]
 1198. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [200]
 1199. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [200]
 1200. Sandaeu, Jules (1811-1833) [200]
 1201. Fleck L. Red. [et al.] [200]
 1202. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [200]
 1203. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [198]
 1204. Dante, Alighieri (1265-1321) [198]
 1205. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [198]
 1206. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [198]
 1207. Wanecki, Jarosław (1968- ) [197]
 1208. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [197]
 1209. Rzążnicki, A. Fot. [197]
 1210. Liga Morska i Kolonialna [197]
 1211. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [197]
 1212. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [197]
 1213. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [197]
 1214. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [196]
 1215. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [195]
 1216. Bułhak ,Jan (1876-1950) [195]
 1217. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [194]
 1218. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [194]
 1219. Wybranowski, Władysław (?-?) [194]
 1220. Trocha, Jerzy [194]
 1221. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [194]
 1222. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [194]
 1223. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [193]
 1224. Wahrendorff, O. [193]
 1225. Komenda I Brygady Legionów Polskich [193]
 1226. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [192]
 1227. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [191]
 1228. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [191]
 1229. Bandurski, Władysław (1865-1932) [191]
 1230. Jeska, Stanisława (1867-1936) [190]
 1231. Teatr Narodowy [189]
 1232. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [189]
 1233. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [189]
 1234. Konstanty. Fot. [189]
 1235. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [188]
 1236. Święcicka, Jadwiga (?-?) [188]
 1237. Patronat Opieki nad Więźniami [188]
 1238. Karoli & Pusch [188]
 1239. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [188]
 1240. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [188]
 1241. Hahn, Wiktor (1871-1959) [187]
 1242. Warszawski Lombard Miejski [187]
 1243. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [187]
 1244. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [186]
 1245. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [186]
 1246. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [186]
 1247. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [185]
 1248. Bachelbusch, T. Ryt. [185]
 1249. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [184]
 1250. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [184]
 1251. Śliwiński, Jan [184]
 1252. Karoli, W. [184]
 1253. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [183]
 1254. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [183]
 1255. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [183]
 1256. Jaworski, Witold (1899-1989) [183]
 1257. Rzepko, Władysław (1854-1932) [181]
 1258. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [181]
 1259. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [181]
 1260. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [181]
 1261. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [181]
 1262. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [181]
 1263. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [181]
 1264. Cabanowski, Marek (1935-2006) [180]
 1265. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [180]
 1266. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [180]
 1267. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [180]
 1268. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [179]
 1269. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [179]
 1270. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [179]
 1271. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [179]
 1272. ADAM [179]
 1273. [Marstalski, Teofil Jakub (1746-1786). Ryt.] [178]
 1274. Tomek Piast [pseud.] [178]
 1275. Niemojewski, Lech (1894-1952) [178]
 1276. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [177]
 1277. Schubert, Franz (1797-1828) [177]
 1278. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [177]
 1279. Osotowicz, Jerzy. Red. [177]
 1280. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [177]
 1281. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [176]
 1282. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [176]
 1283. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [176]
 1284. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [176]
 1285. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [175]
 1286. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [175]
 1287. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [174]
 1288. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [174]
 1289. J. S. Ryt. [174]
 1290. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [174]
 1291. Gebhard, podporucznik [174]
 1292. Münchheimer, A[dam] (1861-1900). Fot. [173]
 1293. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [173]
 1294. K.M. Ryt. [173]
 1295. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [173]
 1296. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [173]
 1297. Szymkiewicz, Józef [173]
 1298. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [173]
 1299. Gorski, Stefan (1882-1941) [173]
 1300. Fiedler. Ryt. [173]
 1301. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [172]
 1302. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [172]
 1303. A. C. Ryt. [172]
 1304. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [171]
 1305. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [171]
 1306. Ajdacki, Paweł (1970- ) [171]
 1307. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [170]
 1308. Gottlieb Leopold (1879-1934) [170]
 1309. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [170]
 1310. Bułhak, Janusz (1906-1977) [169]
 1311. Tarnacki, Józef [169]
 1312. Rutkowski, R. Ryt. [169]
 1313. Haehle. Ryt. [169]
 1314. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [168]
 1315. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [168]
 1316. N[icz], E. Ryt. [168]
 1317. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [168]
 1318. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [168]
 1319. Dworzak, Ludwik. Rys. [167]
 1320. Rober, F. H.r. Ryt. [167]
 1321. Ślaski, Bolesław (1870- ) [166]
 1322. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [166]
 1323. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [166]
 1324. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [166]
 1325. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [165]
 1326. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [165]
 1327. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [165]
 1328. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [164]
 1329. Wanda Cymerman (red. nacz.) [164]
 1330. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [164]
 1331. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [164]
 1332. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [164]
 1333. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [164]
 1334. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [164]
 1335. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [163]
 1336. Treter Mieczysław (1883-1943) [163]
 1337. K.N. Ryt. [163]
 1338. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [163]
 1339. Joteyko, Józefa (1866-1928) [163]
 1340. Ioteyko I. [na s. tyt.] [163]
 1341. Komar, Józef [162]
 1342. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [162]
 1343. P. D. Ryt. [162]
 1344. Groszkowski Teodor (1863-1930) [162]
 1345. B. B. Ryt. [162]
 1346. Frankiewicz [161]
 1347. W. B. Ryt. [161]
 1348. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [161]
 1349. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [161]
 1350. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [160]
 1351. Pallach, A. Ryt. [160]
 1352. Kübler, Ryt. [160]
 1353. Giergielewicz Jan (1898-1953) [160]
 1354. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [159]
 1355. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [158]
 1356. Stawiński. Ryt. [158]
 1357. [Urząd m. st. Warszawy] [157]
 1358. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [157]
 1359. Koriot, Józef (1785-1855) [157]
 1360. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [157]
 1361. F. K. Ryt. [157]
 1362. Delahaye, Edward. Ryt. [157]
 1363. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [156]
 1364. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [156]
 1365. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [155]
 1366. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [155]
 1367. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [155]
 1368. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [155]
 1369. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [155]
 1370. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [155]
 1371. Hoffmann Regierungsdirektor [155]
 1372. Leliwa, Alfred [154]
 1373. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [154]
 1374. Babiński, Wacław [154]
 1375. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [153]
 1376. Zaleski, August (1883-1972) [153]
 1377. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [153]
 1378. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [153]
 1379. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [153]
 1380. Helmer, Charles(18..-1938) [153]
 1381. Bzowska, Maria (1871-1906) [153]
 1382. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [152]
 1383. Szczepański, Sebastian [152]
 1384. Szczepański, Grzegorz [152]
 1385. Syndykat Rolniczy Warszawski [152]
 1386. Twardzicki, Walery (1838-1902) [151]
 1387. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [151]
 1388. Olzacki, Sławomir. Fot. [151]
 1389. Myślińska, Grażyna. Fot. [151]
 1390. Verico, [Antonio]. Ryt. [151]
 1391. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [151]
 1392. Sobieski, Wacław (1872-1935) [151]
 1393. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [151]
 1394. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [149]
 1395. Antoszewicz, S.[tanisław] [149]
 1396. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [148]
 1397. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [148]
 1398. Magnus, Wiktor [148]
 1399. Dom ks. Boduena [148]
 1400. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [148]
 1401. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [147]
 1402. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [147]
 1403. [Mielnicki]. Fot. [147]
 1404. Wanda Z. Ryt. [147]
 1405. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [147]
 1406. Bogucki, Adolf (1835-1894) [146]
 1407. Kapituła Odznaki [146]
 1408. Łabęcki, Wiktor red. [145]
 1409. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [145]
 1410. Kossak, Wojciech (1856-1942) [145]
 1411. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [145]
 1412. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [145]
 1413. Egghard, Jules(1833-1867) [145]
 1414. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [144]
 1415. Koło Medyków S. U. W. [144]
 1416. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [144]
 1417. Uniwersytet Warszawski [144]
 1418. Pokorny, [Jan]. Ryt. [144]
 1419. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [144]
 1420. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [144]
 1421. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [144]
 1422. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [143]
 1423. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [143]
 1424. Wróblewski, K. [143]
 1425. Kostka, J. [143]
 1426. Związek Miast Królestwa Polskiego [143]
 1427. Pohoski, Jan (1889-1940) [143]
 1428. Aniela S. Ryt. [143]
 1429. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [142]
 1430. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [142]
 1431. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [141]
 1432. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [141]
 1433. [Leger, Louis (1843-1923)] [141]
 1434. Wójcicki, Jerzy [141]
 1435. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [141]
 1436. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [141]
 1437. K. Z. Ryt. [141]
 1438. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [140]
 1439. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [140]
 1440. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [140]
 1441. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [140]
 1442. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [140]
 1443. Binental, Léopold (1886-1944) [140]
 1444. (E) [140]
 1445. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [139]
 1446. Winter, Peter (1754-1825) [139]
 1447. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [139]
 1448. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [139]
 1449. Dobrowolska-Kierył, Marta [139]
 1450. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [139]
 1451. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [138]
 1452. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [138]
 1453. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [138]
 1454. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [138]
 1455. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [138]
 1456. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [138]
 1457. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [138]
 1458. Biegański, B. Fot. [137]
 1459. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [137]
 1460. Kohn, Alfred (1960- ) [137]
 1461. [Świtalska, H. (?-?)] [137]
 1462. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [137]
 1463. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [137]
 1464. Bar, E. Ryt. [137]
 1465. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [136]
 1466. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [136]
 1467. Koniński, Kazimierz [136]
 1468. G.R. Ryt. [136]
 1469. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [135]
 1470. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [135]
 1471. Amatorski Zespół Teatralny [135]
 1472. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [135]
 1473. Dancla, Charles (1817-1907) [134]
 1474. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [134]
 1475. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [134]
 1476. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [134]
 1477. Mahomet II [134]
 1478. Ballach, A.[ndrzej] [134]
 1479. Szulc, Tadeusz [133]
 1480. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [133]
 1481. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [133]
 1482. Tor, Stanisław [133]
 1483. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [133]
 1484. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [133]
 1485. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [132]
 1486. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [132]
 1487. Urmowski Klemens (1780-1827) [132]
 1488. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [132]
 1489. Morżkowska, Antonina [132]
 1490. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [132]
 1491. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [131]
 1492. Kleczyński, Jan (1837-1895) [131]
 1493. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [131]
 1494. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [131]
 1495. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [131]
 1496. Kownacki, A. Ryt. [131]
 1497. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [130]
 1498. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [130]
 1499. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [130]
 1500. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [129]
 1501. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [129]
 1502. Hoppe, Stanisław (1893- ) [129]
 1503. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [128]
 1504. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [128]
 1505. Stolpe, Alojzy (?-1824) [128]
 1506. M[alinowski], A[leksander] (1855-1917). Ryt. [128]
 1507. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [128]
 1508. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [128]
 1509. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [128]
 1510. Czajkowski. W. Ryt. [128]
 1511. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [128]
 1512. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [127]
 1513. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [127]
 1514. Pichler, Jan. Ryt. [127]
 1515. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [126]
 1516. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [126]
 1517. Automobilklub Warszawski [126]
 1518. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [126]
 1519. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [126]
 1520. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [126]
 1521. Kozłowski, Jan J. [126]
 1522. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [126]
 1523. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [126]
 1524. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [126]
 1525. Napieralski, Mateusz [125]
 1526. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [125]
 1527. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [125]
 1528. Jankowski, Józef [125]
 1529. Gruziel, L. Fot. [124]
 1530. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [124]
 1531. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [124]
 1532. Mikucka, Aniela (1904-1950) [124]
 1533. Olszewski, Czesław (1894-1969) [123]
 1534. Muszkowski, Jan (1882-1953) [123]
 1535. Łubieński, Edward (1819-1867) [123]
 1536. Wysoki[ński], K. Ryt. [123]
 1537. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [123]
 1538. Sawiczewski, S. [123]
 1539. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [122]
 1540. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [122]
 1541. Kataszek, Szymon (1898-1943) [122]
 1542. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [122]
 1543. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [122]
 1544. [Kasa Chorych (Warszawa)] [122]
 1545. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [122]
 1546. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [122]
 1547. Dumax, [Victor] (1827-1894) [122]
 1548. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [121]
 1549. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [121]
 1550. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [121]
 1551. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [121]
 1552. Pachucki, Marian (1888-1961) [121]
 1553. Baum, Stefan (1892-1964) [121]
 1554. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [120]
 1555. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [120]
 1556. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [120]
 1557. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [120]
 1558. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [120]
 1559. W.Z. Ryt. [120]
 1560. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [120]
 1561. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [120]
 1562. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [119]
 1563. Łukasik, Jan (1910- ) [119]
 1564. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [119]
 1565. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [119]
 1566. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [119]
 1567. Fuks, Marjan (1884-1935) [119]
 1568. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [118]
 1569. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [118]
 1570. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [118]
 1571. Niemojowska, Maria (1870?-?) [118]
 1572. Bukowski, Jan (1873-1943) [117]
 1573. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [117]
 1574. Lichner, Heinrich(1829-1898) [117]
 1575. Grossman, Ludwik (1835-1915) [117]
 1576. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [117]
 1577. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [117]
 1578. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [117]
 1579. Kaczmarski, S. [117]
 1580. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [117]
 1581. Magistrat der Hauptstadt Warschau [116]
 1582. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [116]
 1583. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [116]
 1584. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [116]
 1585. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [116]
 1586. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [116]
 1587. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [116]
 1588. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [116]
 1589. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [116]
 1590. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [116]
 1591. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [116]
 1592. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [115]
 1593. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [115]
 1594. Diabelli, Anton (1781-1858) [115]
 1595. Ajzman, David (1869-1922) [115]
 1596. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [115]
 1597. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [115]
 1598. Izert, Julian fot. [115]
 1599. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [115]
 1600. Bogusławski, Edward (1848-1917) [115]
 1601. Sulistrowski, Kazimierz [114]
 1602. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [114]
 1603. A. Ryt. [114]
 1604. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [113]
 1605. Sosnowski, J. Ryt. [113]
 1606. Centralny Komitet Robotniczy PPS [112]
 1607. Hulewicz, Wł. Fot. [112]
 1608. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [112]
 1609. Oniszewski, Jan Teofil [112]
 1610. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [112]
 1611. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [111]
 1612. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [111]
 1613. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [111]
 1614. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [111]
 1615. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [111]
 1616. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [111]
 1617. Jotes [111]
 1618. Jezierski, J. [111]
 1619. Jan Lemański (1866-1933) [111]
 1620. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [110]
 1621. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [110]
 1622. W. K. Ryt. [110]
 1623. Czajkowski, Paweł (-1839) [110]
 1624. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [109]
 1625. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [109]
 1626. Banner, M. Red. [109]
 1627. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [108]
 1628. Zbyszewski [108]
 1629. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [108]
 1630. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [108]
 1631. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [107]
 1632. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [107]
 1633. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [107]
 1634. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [107]
 1635. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [107]
 1636. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [107]
 1637. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [107]
 1638. [Grabiec (?-?)] [106]
 1639. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [106]
 1640. Krasowska Helena [106]
 1641. Krajewska, Julia. Ryt. [106]
 1642. G.S. Ryt. [106]
 1643. Duchnowski, Zygmunt (1925- ) [106]
 1644. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [106]
 1645. Bogacki, S. Fot. [106]
 1646. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [105]
 1647. Gounod, Charles François (1818-1893) [105]
 1648. Szenajch, Władysław (1879-1964) [105]
 1649. Diveky, Adrjan (1880-1965) [105]
 1650. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [105]
 1651. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [105]
 1652. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [105]
 1653. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [104]
 1654. Schmid, Christoph von (1768-1854) [104]
 1655. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [104]
 1656. Pokorny. Ryt. [104]
 1657. Nowacki, Łukasz [104]
 1658. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [104]
 1659. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [104]
 1660. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [104]
 1661. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [104]
 1662. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [104]
 1663. Burmistrz w.z. Becher [104]
 1664. Arctowski, Henryk (1871-1958) [104]
 1665. Szczeciński, K. Fot. [103]
 1666. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [103]
 1667. Marylski, Antoni (1865-1932) [103]
 1668. Armia Krajowa [103]
 1669. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach [102]
 1670. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [102]
 1671. W.K. Ryt. [102]
 1672. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [102]
 1673. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [102]
 1674. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [102]
 1675. C.K. ryt. [102]
 1676. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [101]
 1677. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [101]
 1678. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [101]
 1679. Kuczyński [101]
 1680. Teatr Ateneum [100]
 1681. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [100]
 1682. Malewicz, Jadwiga [100]
 1683. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [100]
 1684. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [100]
 1685. Stern, Anatol (1899-1968) [100]
 1686. M. A. Ryt [100]
 1687. Goublier, Gustave (1856-1926) [100]
 1688. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [99]
 1689. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [99]
 1690. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [99]
 1691. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [98]
 1692. Wesoły Wujaszek [98]
 1693. Stecher, August (?-?) [98]
 1694. Klein, W. Ryt. [98]
 1695. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [98]
 1696. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [98]
 1697. Biblioteka Kórnicka [98]
 1698. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [97]
 1699. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [97]
 1700. Siekierski, Franciszek [97]
 1701. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [97]
 1702. Rydel, Lucjan (1870-1918) [96]
 1703. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [96]
 1704. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [96]
 1705. Weinberg P. [96]
 1706. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [96]
 1707. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [96]
 1708. L. K. [95]
 1709. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [95]
 1710. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [95]
 1711. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [95]
 1712. Lipiński, Józef (1777-1811) [95]
 1713. Dziedzic, T. Ryt. [95]
 1714. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [94]
 1715. Ascher, Josef (1829-1869) [94]
 1716. [Gutry, Maria (1899-1988)] [94]
 1717. [Franck] [94]
 1718. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [94]
 1719. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [94]
 1720. Taubert. Ryt. [94]
 1721. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [94]
 1722. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [94]
 1723. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [94]
 1724. Teichmann, Antoni (1798-1877) [93]
 1725. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [93]
 1726. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [93]
 1727. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [93]
 1728. Walicki, Michał (1904-1966). [93]
 1729. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [93]
 1730. Szydłowska, Grażyna [93]
 1731. Szczepański, Jacek (1971- ). [93]
 1732. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [93]
 1733. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [93]
 1734. Lisiak, Elżbieta [93]
 1735. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [93]
 1736. Czermak, Grażyna [93]
 1737. Ambrich, Magdalena [93]
 1738. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [92]
 1739. Teatr Letni [92]
 1740. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [92]
 1741. Simcis, Gen [92]
 1742. Kątski, Apolinary (1825-1879) [92]
 1743. Glücksberg Jan (1784-1859) [91]
 1744. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [91]
 1745. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [91]
 1746. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [91]
 1747. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [91]
 1748. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [91]
 1749. Landowski, Paweł (1843-1894) [91]
 1750. Komitet Budowy Pomników [91]
 1751. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [91]
 1752. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [91]
 1753. Maszyński, Piotr (1855-1934) [90]
 1754. Godard, Benjamin (1849-1895) [90]
 1755. Pistyner, M. [90]
 1756. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [90]
 1757. [Quirini, Edward] [90]
 1758. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [90]
 1759. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [90]
 1760. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [90]
 1761. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [90]
 1762. Rembiel, St. [90]
 1763. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [90]
 1764. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [90]
 1765. A. S. Ryt. [90]
 1766. Czerny, Carl (1791-1857) [89]
 1767. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [89]
 1768. Teatr Narodowy (Warszawa) [89]
 1769. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [89]
 1770. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [89]
 1771. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [89]
 1772. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [89]
 1773. Kochanowski, Jan (1897-1970) [89]
 1774. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [89]
 1775. Grimm., A. Ryt. [89]
 1776. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [89]
 1777. Adam, Julius (1826-1874) [89]
 1778. Teatr Wielki [88]
 1779. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [88]
 1780. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [88]
 1781. Związek Polskich Artystów Grafików [88]
 1782. Zarzycka, Aneta. Opiekun [88]
 1783. Zalewska, Dorota. Opr. [88]
 1784. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [88]
 1785. Skrzyński, Hubert. Tł. [88]
 1786. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [88]
 1787. Pilich, Michał [88]
 1788. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [88]
 1789. Lipińska, Elżbieta. [88]
 1790. Kühn-Cichocka, Anna. [88]
 1791. Janiszewski, Anatoliusz. [88]
 1792. Bień, Alicja. [88]
 1793. Banasiak, Joanna. Red. [88]
 1794. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [87]
 1795. "Młoda Sztuka" [87]
 1796. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [87]
 1797. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [87]
 1798. Strasburger, Edward (1882-1923) [87]
 1799. Puciata, Ryszard (?-1942) [87]
 1800. Mękicki Rudolf (1887-1942) [87]
 1801. M.K. Ryt. [87]
 1802. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [87]
 1803. Fajans, Wacław (1884-1973) [87]
 1804. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [87]
 1805. A. G. Ryt. [87]
 1806. Starczewski, Jan (1904-1981) [86]
 1807. Polska Macierz Szkolna [86]
 1808. Krogulski, Władysław (1843-1934) [86]
 1809. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [86]
 1810. Kucz, M. Ryt. [86]
 1811. K. Ryt. [86]
 1812. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [86]
 1813. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [86]
 1814. Trzemeski, Edward (1843-1905) [85]
 1815. Voss, Charles (1815-1882) [85]
 1816. Telakowski, J.[an]. Ryt. [85]
 1817. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [85]
 1818. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [85]
 1819. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [85]
 1820. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [85]
 1821. Moder, Paul (1896-1942) [85]
 1822. Huzarski, Jerzy [85]
 1823. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [85]
 1824. Pomianowski, [Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [84]
 1825. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [84]
 1826. Łada, Kazimierz (1824-1871) [84]
 1827. Espen, Theodor (1847-1906) [84]
 1828. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [84]
 1829. Samselski, Marek. Red. [84]
 1830. Olesiński, Karol (1902-1939) [84]
 1831. Kűbler, H. Ryt. [84]
 1832. Jonzeck, Waldemar [84]
 1833. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [84]
 1834. Biblioteka Narodowa [84]
 1835. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [83]
 1836. Dietrich, Moritz (1816-1887) [83]
 1837. Wojskowy Instytut Geograficzny [83]
 1838. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [83]
 1839. Gross, Napoleon (fl. 1863) [83]
 1840. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [83]
 1841. Biart, Lucyan (1828-1897) [83]
 1842. Belotto, Bernardo zw. Canaletto (1721-1780) [83]
 1843. Uniwersytet dla Wszystkich [82]
 1844. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [82]
 1845. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [82]
 1846. Rodzina Lekarska (Warszawa) [82]
 1847. Laskowski, Otton (1892-1953) [82]
 1848. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [82]
 1849. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [82]
 1850. Teatr Polski [81]
 1851. Kozłowski, Karol (1840-1890) [81]
 1852. Żelaznowski, Andrzej [81]
 1853. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [81]
 1854. Szwankowska, Hanna [81]
 1855. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [81]
 1856. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [81]
 1857. Gross, Adam (1818-1880) [81]
 1858. CAF, Komierowski, W.,fot. [80]
 1859. [brak] [80]
 1860. Gall, Jan Karol (1856-1912) [80]
 1861. Drexlerówna Luna (1882-1933) [80]
 1862. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [80]
 1863. Woydyga, Jan (1857-1938) [80]
 1864. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [80]
 1865. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [80]
 1866. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [80]
 1867. Szymański, F. [80]
 1868. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [80]
 1869. Charszewski, Ignacy [80]
 1870. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [79]
 1871. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [79]
 1872. Zagórska, W. Ryt. [79]
 1873. Salinger, Zygmunt [79]
 1874. Naoczny świadek [79]
 1875. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [79]
 1876. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [79]
 1877. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [79]
 1878. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [79]
 1879. Bio [pseud.] [79]
 1880. Łączkowski Ludwik [78]
 1881. Łączkowska Felicja [78]
 1882. Zinserling, Borys von (1889-1961) [78]
 1883. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [78]
 1884. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [78]
 1885. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [78]
 1886. Polska Partia Socjalistyczna [78]
 1887. Pokropiński, Bogdan [78]
 1888. Liciński Hipolit [78]
 1889. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [78]
 1890. Feuerstein Władysław [78]
 1891. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [78]
 1892. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [77]
 1893. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [77]
 1894. Związek Katolicki [77]
 1895. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [77]
 1896. Hadomský, Vladimír (1938-2015) [76]
 1897. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [76]
 1898. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [76]
 1899. Zawadzki, W. Ryt. [76]
 1900. Konewka, Antoni (1885-1944) [76]
 1901. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [76]
 1902. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [76]
 1903. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [76]
 1904. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [76]
 1905. Klukowski, Jan (1904-1944) [75]
 1906. Związek Bibliotekarzy Polskich [75]
 1907. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [75]
 1908. Rembowski, Jan (1878-1923) [75]
 1909. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [75]
 1910. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [75]
 1911. Kozłowski. Ryt. [75]
 1912. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [75]
 1913. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [75]
 1914. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [75]
 1915. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [75]
 1916. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [75]
 1917. Aut. [75]
 1918. Forbert, Leo (1880-1938) [74]
 1919. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [74]
 1920. Vollstedt, Robert (1854-1919) [74]
 1921. O liść dębu [74]
 1922. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [74]
 1923. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [74]
 1924. Collodi, Carlo (1826-1890) [74]
 1925. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [74]
 1926. Bank Handlowy (Warszawa) [74]
 1927. Eilenberg, Richard (1848-1925) [73]
 1928. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [73]
 1929. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [73]
 1930. Robert Gawkowski (1962- ) [73]
 1931. Pawłowski, Józef [73]
 1932. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [73]
 1933. Gutry, Maria (1899-1988) [73]
 1934. Dobrski, Konrad [73]
 1935. Parzych, Czesław (1938- ) [72]
 1936. Marconi, Władysław (1848-1915) [72]
 1937. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [72]
 1938. Wars, Henryk (1902-1977) [72]
 1939. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [72]
 1940. Tonioli, D. [72]
 1941. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [72]
 1942. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [72]
 1943. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [72]
 1944. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [72]
 1945. Cybulski, Izydor Józef [72]
 1946. Szczepański, Jacek (1971- ) [71]
 1947. Puławski, Antoni (1856-1931) [71]
 1948. Oborski, Florian (1839-1892) [71]
 1949. [Omm, Peter] [71]
 1950. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [71]
 1951. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [71]
 1952. Ryżewski Zygmunt. Red. [71]
 1953. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [71]
 1954. Ostas, Marek [71]
 1955. Mickiewicz, Izadora [71]
 1956. Mickiewicz, Dominik [71]
 1957. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [71]
 1958. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [71]
 1959. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [71]
 1960. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [71]
 1961. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [71]
 1962. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [70]
 1963. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [70]
 1964. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [70]
 1965. Szyszko, Donat (1709 1773) [70]
 1966. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [70]
 1967. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [70]
 1968. Dr Fischer, Gubernator [70]
 1969. Dr Fischer, Gouverneur [70]
 1970. Zawadzki, Michał (1828-1887) [69]
 1971. Münchheimer, Adam (1830-1904) [69]
 1972. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [69]
 1973. Muzeum miasta Belgradu [69]
 1974. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [69]
 1975. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [69]
 1976. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [68]
 1977. Zakład Fotograficzny "Sigismond & Co." (Warszawa) [68]
 1978. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [68]
 1979. Niedzielski, Jan (ksiądz) [68]
 1980. [Polska Macierz Szkolna] [68]
 1981. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [68]
 1982. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [68]
 1983. Podolski, Ignacy (1854-1888) [68]
 1984. Piekacz, J. Fot. [68]
 1985. Kossak Wojciech (1856-1942) [68]
 1986. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [67]
 1987. [Fernand, Jacques (?-?)] [67]
 1988. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [67]
 1989. Witkowski, Wincenty [67]
 1990. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [67]
 1991. Uziembło, Adam (1885-1971) [67]
 1992. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [67]
 1993. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [67]
 1994. Kondor, Ernst. [67]
 1995. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [66]
 1996. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [66]
 1997. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [66]
 1998. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [66]
 1999. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [66]
 2000. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [66]
 2001. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [66]
 2002. Estreicher, Karol (1906-1984) [66]
 2003. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [66]
 2004. Benjamin Kornfeld [66]
 2005. A[ntoszewicz] [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [66]
 2006. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [65]
 2007. Macura, Władysław (1896-1935) [65]
 2008. Budkowski, Henryk (1879-1928) [65]
 2009. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [65]
 2010. Orda, Napoleon (1807-1883) [65]
 2011. Michalski, S. Ryt. [65]
 2012. Macewicz, B[ronisława] (1872-1924) Ryt. [65]
 2013. Konopka, Józef (1884-1940) [65]
 2014. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [65]
 2015. Teatr Mały [64]
 2016. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [64]
 2017. Sturm, Adam (?-1872) [64]
 2018. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [64]
 2019. Leybach, Joseph(1817-1891) [64]
 2020. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [64]
 2021. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [64]
 2022. David, Félicien César (1810-1876) [64]
 2023. Bizet, Georges (1838-1875) [64]
 2024. Ziegler & Droste [64]
 2025. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [64]
 2026. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [64]
 2027. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [64]
 2028. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [64]
 2029. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [64]
 2030. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [64]
 2031. Krywoszejew, Maciej [64]
 2032. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [64]
 2033. Grabowski, Józef (18..- ?) [64]
 2034. Droste [64]
 2035. Bobrowski, Tadeusz [64]
 2036. Schumann, Robert (1810-1856) [63]
 2037. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [63]
 2038. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [63]
 2039. Ménil, Félicien de (1860-1930) [63]
 2040. Whiting, A. [63]
 2041. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [63]
 2042. Janowski, Benon (1873-) [63]
 2043. Gurniak, H. Rys. [63]
 2044. Gnus, Ryta (1881-19..) [63]
 2045. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [63]
 2046. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [62]
 2047. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [62]
 2048. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [62]
 2049. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [62]
 2050. Małkowska, Grażyna [62]
 2051. Kozłowski, J. Ryt. [62]
 2052. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [62]
 2053. Bizański, Stanisław (1846-1890) [62]
 2054. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [61]
 2055. A...... Z....li [61]
 2056. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [61]
 2057. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [61]
 2058. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [61]
 2059. Tarczyński, Władysław [61]
 2060. Szolc, M. Lit. [61]
 2061. Kossak, Juliusz (1824-1899) [61]
 2062. Janiczek, Józef (1900-1976) [61]
 2063. Casciolini, Caludio(1697-1760) [61]
 2064. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [61]
 2065. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [60]
 2066. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [60]
 2067. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [60]
 2068. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [60]
 2069. Kubełka, Ignacy [60]
 2070. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [60]
 2071. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [60]
 2072. S. J. Ryt. [60]
 2073. Rudkowski, Mat. (?-?) [60]
 2074. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [60]
 2075. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [60]
 2076. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [60]
 2077. Liliental, Stanisława (1897-1988) [60]
 2078. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [59]
 2079. Urbanowicz, Szymon (?-?) [59]
 2080. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [59]
 2081. [Płoza-Doliński, Marek] [59]
 2082. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [59]
 2083. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [59]
 2084. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [59]
 2085. Surzyński, Józef (1851-1919) [59]
 2086. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [59]
 2087. Rożek, Edmund. Red. [59]
 2088. Polskie Towarzystwo Artystyczne [59]
 2089. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [59]
 2090. Kosiński Julian (1833-1914) [59]
 2091. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [59]
 2092. Giełda Mięsna (Warszawa) [59]
 2093. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [59]
 2094. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [58]
 2095. Florimo, Francesco (1800-1888) [58]
 2096. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901) [58]
 2097. Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego [58]
 2098. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [58]
 2099. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [58]
 2100. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [58]
 2101. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [58]
 2102. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [58]
 2103. Marczewski, Lucjan (1879-1935). Aut. wzoru [58]
 2104. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [58]
 2105. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [58]
 2106. Abrahams, Maurice (1883-1931) [58]
 2107. Gawęcki Witold (1911-1946) [57]
 2108. Puccini, Giacomo (1858-1924) [57]
 2109. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [57]
 2110. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [57]
 2111. Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Radomiu [57]
 2112. Orlicz, Michał (1893-1970) [57]
 2113. Klimowicz, Ignacy [57]
 2114. Jędraszko, Antoni Stanisław [57]
 2115. Elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego na Woli w r. 1669 : Fotografia specjalnie zdjęta dla "Wędrowca" [57]
 2116. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [57]
 2117. Schiff, Józef. Fot. [56]
 2118. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [56]
 2119. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [56]
 2120. Lassen, Eduard(1830-1904) [56]
 2121. Wołek, Adam [56]
 2122. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [56]
 2123. Kafka, Johann (1819-1886) [56]
 2124. Jedna z uczennic [pseud.] [56]
 2125. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [56]
 2126. Fabiszewski, M. [56]
 2127. il [55]
 2128. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [55]
 2129. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [55]
 2130. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [55]
 2131. Radwan, August [55]
 2132. Radoszewska, A. J. [55]
 2133. Ptaszyńska, Joanna [55]
 2134. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [55]
 2135. Małcużyński, Karol (1922-1984) [55]
 2136. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [55]
 2137. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [55]
 2138. Iwiński, Tadeusz B. Scenariusz [55]
 2139. Finck, Herman (1872-1939) [55]
 2140. Engel, A. [55]
 2141. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [54]
 2142. Wano, K. [54]
 2143. Studnicki, Władysław (1865-1953) [54]
 2144. Pusch, Alois Maria de [54]
 2145. Próchnik, Adam (1892-1942) [54]
 2146. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [54]
 2147. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [54]
 2148. Montabone (Firenze) [54]
 2149. Monckton, Lionel (1861-1924) [54]
 2150. Kolitowski, Adam (1878-1971) [54]
 2151. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [54]
 2152. Herzberg, Antoni (1825-19..) [54]
 2153. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [54]
 2154. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [54]
 2155. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [54]
 2156. Bach, Emanuel (1714-1788) [54]
 2157. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [53]
 2158. Olszewski, Czesław, fot. [53]
 2159. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [53]
 2160. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [53]
 2161. Piast.[uszkiewicz, Kazimierz] (fl. 1876-1891). Ryt. [53]
 2162. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [53]
 2163. Walaszczak, Piotr [53]
 2164. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [53]
 2165. Richards, Brinley (1819-1885) [53]
 2166. Prochaska, Anna [53]
 2167. Mróz, Agnieszka [53]
 2168. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [53]
 2169. Kucharska-Singh, Paulina [53]
 2170. Kowalski, A. [właśc. Leonard Andrzej]. Fot. [53]
 2171. Gąsiorowska, Natalja [53]
 2172. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [53]
 2173. Farkas, Miska (1829-1890) [53]
 2174. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [53]
 2175. Czaki, Klementyna [53]
 2176. Carulli, Gustavo (1801-1876) [53]
 2177. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [53]
 2178. Voss, Carl (1815-1882) [52]
 2179. Stolz, Robert (1880-1975) [52]
 2180. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [52]
 2181. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [52]
 2182. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [52]
 2183. Strasburger, Henryk (1887-1951) [52]
 2184. Sosnkowski, Józef [52]
 2185. Obuchowicz, Henryk [52]
 2186. Naumann, Karl [52]
 2187. Medeksza, Antoni [52]
 2188. Janczewski, S. Red. [52]
 2189. Field, John (1782-1837) [52]
 2190. Plewczyński, F. [51]
 2191. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [51]
 2192. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [51]
 2193. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [51]
 2194. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [51]
 2195. Osmała, Marcin (1863-1921) [51]
 2196. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [51]
 2197. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [51]
 2198. Fuks, Marian (1884-1935) [51]
 2199. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [50]
 2200. Skoczek, Tadeusz (1955- ). Red. [50]
 2201. A.P. [50]
 2202. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [50]
 2203. Association d'Assurance des Industriels Polonais [50]
 2204. Zakład Fotograficzny "Rubens" (Warszawa) [50]
 2205. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [50]
 2206. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [50]
 2207. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [50]
 2208. Nowakowski, Bogdan [50]
 2209. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [50]
 2210. Lewandowski, Adam (1889-1951) [50]
 2211. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [50]
 2212. K.P. [50]
 2213. Baynes, Sydney (1879-1938) [50]
 2214. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [49]
 2215. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [49]
 2216. Orthwein, Ludwik [49]
 2217. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [49]
 2218. N[icz], E[dward] (1851-1916). Ryt [49]
 2219. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [49]
 2220. Jankiewicz, Stanisław [49]
 2221. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [49]
 2222. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [49]
 2223. Barański, Andrzej [49]
 2224. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [48]
 2225. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [48]
 2226. Związek Strzelecki [48]
 2227. Zając, Jerzy [48]
 2228. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [48]
 2229. Walicki, Franciszek (1874-1964) [48]
 2230. Strzelecki, Edward (1894-1967) [48]
 2231. Rybicki, Anastazy [48]
 2232. Porowski, Marceli (1894-1963) [48]
 2233. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [48]
 2234. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [48]
 2235. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [48]
 2236. Kowala, G. [48]
 2237. Zandman, Jan (1802-1841) [47]
 2238. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [47]
 2239. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [47]
 2240. Styś, Walerian (1885-1936) [47]
 2241. S. E. [47]
 2242. Pilati, Auguste (1810-1877) [47]
 2243. Lewak, Adam (1891-1963) [47]
 2244. Korczak, Janusz (1878?-1942) [47]
 2245. Grem, Tomasz (17..-18..) [47]
 2246. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [47]
 2247. E. S. [47]
 2248. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [47]
 2249. Bockhann, F. [47]
 2250. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [46]
 2251. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [46]
 2252. Zakład Fotograficzny "Świetlik" (Warszawa) [46]
 2253. Werbusz, Kazimierz J. (1782-1859) [46]
 2254. Syrewicz, Xawery [46]
 2255. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [46]
 2256. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [46]
 2257. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [46]
 2258. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [46]
 2259. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [46]
 2260. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [46]
 2261. Henrion, Paul (1819-1901) [46]
 2262. Dowódca Armii Krajowej [46]
 2263. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [46]
 2264. Arnaud, Etienne (1807-1863) [46]
 2265. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [45]
 2266. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [45]
 2267. Gibs, Joe [45]
 2268. Treter, Bohdan (1886-1945) [45]
 2269. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [45]
 2270. Lange, Gustav (1830-1899) [45]
 2271. Berens, Hermann (1826-1880) [45]
 2272. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [45]
 2273. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [45]
 2274. Szkoła Główna Warszawska [45]
 2275. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 2276. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [45]
 2277. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [45]
 2278. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [45]
 2279. Kasterska, Maria [45]
 2280. Štejman, S. A. [44]
 2281. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [44]
 2282. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [44]
 2283. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [44]
 2284. Plater, Karol [44]
 2285. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [44]
 2286. Kautecki, Antoni [44]
 2287. Frimmel Theodor von (1853-1928) [44]
 2288. Dan, Władysław (1902-2000) [44]
 2289. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [43]
 2290. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [43]
 2291. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [43]
 2292. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [43]
 2293. Wilczek, Feliks [43]
 2294. Stanisławowa Gawrońska [43]
 2295. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [43]
 2296. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [43]
 2297. Fischer, Ludwig (1905-1947) [43]
 2298. Batta, Alexandre (1816-1902) [43]
 2299. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [42]
 2300. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [42]
 2301. Ross, Rita (1935- ). [42]
 2302. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [42]
 2303. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [42]
 2304. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [42]
 2305. Konopnicki, Jan [42]
 2306. Kasiewicz, Alfred [42]
 2307. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [42]
 2308. Grabowski, Roman (1882-1940) [42]
 2309. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [42]
 2310. Czajewski Wiktor [42]
 2311. Arnaud, Étienne [42]
 2312. Bohm, Carl (1844-1920) [41]
 2313. Wohlfahrt, A. [41]
 2314. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 2315. Szelążek, Wacław (1888-1945) [41]
 2316. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [41]
 2317. Le Couppey, Felix(1811-1887) [41]
 2318. Kątski, Antoni(1817-1889) [41]
 2319. Janusz [41]
 2320. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [41]
 2321. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [41]
 2322. Dawidowa, Helena [41]
 2323. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [41]
 2324. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [41]
 2325. Galle, Henryk (1872-1948) [40]
 2326. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [40]
 2327. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [40]
 2328. Ries, Franz (1846-1932) [40]
 2329. Listowski, Andrzej (1802-1860) [40]
 2330. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [40]
 2331. Komitet Obywatelski Starego Miasta [40]
 2332. Kapliński, Franciszek (?-?) [40]
 2333. Kaliszewski, L. [40]
 2334. Grynfeld, Bronisława [40]
 2335. Grupa Starych Zarzewiaków [40]
 2336. Eibl, Piotr (?-1886) [40]
 2337. Brauman, Władysław [40]
 2338. Betcher, Jan C. [40]
 2339. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [40]
 2340. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [39]
 2341. Lange, Gustav(1830-1899) [39]
 2342. Zumpe, Edmund [39]
 2343. Yvain, Maurice (1891-1965) [39]
 2344. Rudnicka, Monika [39]
 2345. R. P. [39]
 2346. Meisser [39]
 2347. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [39]
 2348. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [39]
 2349. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [39]
 2350. Harentz, S.G. (fl. 1902) [39]
 2351. Amator [39]
 2352. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [38]
 2353. Urząd Miasta Legionowo [38]
 2354. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [38]
 2355. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [38]
 2356. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [38]
 2357. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [38]
 2358. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [38]
 2359. Niezależna Partia Chłopska [38]
 2360. Mieczkowski, Jan (syn) [38]
 2361. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [38]
 2362. Einert, Teodor (1828-1866) [38]
 2363. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [37]
 2364. Bielecki, C. [37]
 2365. Ćwiklicz, Bolesław [37]
 2366. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [37]
 2367. Wyroba, Stefan [37]
 2368. Wieniawski, Józef (1837-1912) [37]
 2369. Szymański, Ludwik [37]
 2370. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [37]
 2371. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [37]
 2372. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [37]
 2373. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [37]
 2374. Borowy, Wacław (1890-1950) [37]
 2375. Massenet, Jules (1842-1912) [36]
 2376. Śliwiński, Jan (1830-1893) [36]
 2377. Iringh, Mirosław [36]
 2378. Elsa Thon (1923- ). [36]
 2379. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [36]
 2380. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [36]
 2381. Achtel, Aleksandra [36]
 2382. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [35]
 2383. Péreyra, Charles [35]
 2384. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [35]
 2385. Muzeum Warszawy [35]
 2386. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [35]
 2387. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [35]
 2388. Hiller, Karol (1891-1939) [35]
 2389. Górski, Władysław (1846-1915) [35]
 2390. Cymerman, Leon (1876-1964) [35]
 2391. Markowski, Antoni (1878-1949) [34]
 2392. Teatr na Chłodnej [34]
 2393. Fall, Leo (1873-1925) [34]
 2394. Štejnberg, Mihail Karlovič [34]
 2395. Vorbond, Wanda (?-1939) [34]
 2396. Urbanowicz, Szymon [34]
 2397. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [34]
 2398. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [34]
 2399. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [34]
 2400. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [34]
 2401. Muzeum Historyczne w Goteborgu [34]
 2402. Makowski, Henryk (1933-) [34]
 2403. Klein, Kazimierz (1871-1927) [34]
 2404. Jakobi, Zygmunt [34]
 2405. Fiszer, Carolina [34]
 2406. Emer, Lucjan [34]
 2407. Dembiński, Czesław [34]
 2408. Cubała, Agnieszka (1975- ) [34]
 2409. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [33]
 2410. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [33]
 2411. Zielińska, Joanna [33]
 2412. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [33]
 2413. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [33]
 2414. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [33]
 2415. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [33]
 2416. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [33]
 2417. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [33]
 2418. Młodzież Zarzewiacka [33]
 2419. Jaroński, Feliks (1823-1895) [33]
 2420. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [33]
 2421. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [33]
 2422. Gnatkowski, Adam [33]
 2423. Giller, Honorata [33]
 2424. Chodecki, Władysław [33]
 2425. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [33]
 2426. Wisłocki, Adam (1888-1943) [32]
 2427. Poddębski, Henryk (1890-1945) [32]
 2428. Malmurowicz Bolesław. Fot. [32]
 2429. Zeller, Carl (1842-1898) [32]
 2430. Zaborska, Anna. Fot. [32]
 2431. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [32]
 2432. Szymański, Ludwik (?-?) [32]
 2433. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [32]
 2434. Slovolitnâ O. I. Leman [32]
 2435. Sawiński, F. M. [32]
 2436. Potocki, Antoni (1867-1939) [32]
 2437. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [32]
 2438. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [32]
 2439. Lefebvre, Casimir [32]
 2440. Krogulski, Władysław(1843-1934) [32]
 2441. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [32]
 2442. Kossakowska, Wanda [32]
 2443. Kapliński, Julian [32]
 2444. Gola, A. (muzyka) [32]
 2445. Gay, Byron (1886-1945) [32]
 2446. Cirina, J. A. [32]
 2447. Budapest Lengyel-Egylet [32]
 2448. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [31]
 2449. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [31]
 2450. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [31]
 2451. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [31]
 2452. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [31]
 2453. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [31]
 2454. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [31]
 2455. Offenbach, Jacques (1819-1880) [31]
 2456. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [31]
 2457. Mendewski, Stanisław [31]
 2458. Lucas, Napoleon(1822-1884) [31]
 2459. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [31]
 2460. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [31]
 2461. Hertz, Teodor (1822-1884) [31]
 2462. Herbert, Theodor(1822-1891) [31]
 2463. Łukaszczyk, Elżbieta [30]
 2464. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [30]
 2465. Tarczyński, Józef (1841-1897) [30]
 2466. Suszczyński, Jan [30]
 2467. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [30]
 2468. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [30]
 2469. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [30]
 2470. Leybach, Joseph (1817-1891) [30]
 2471. Lecocq, Charles (1832-1918) [30]
 2472. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [30]
 2473. Herz, Henri(1803-1888) [30]
 2474. Golubec' Mikola (1891-1942) [30]
 2475. Godfrey, Charles (1839-1919) [30]
 2476. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [30]
 2477. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [30]
 2478. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [30]
 2479. Archibald, M. [30]
 2480. [s.n.] [29]
 2481. Steiman, S. [29]
 2482. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [29]
 2483. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [29]
 2484. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [29]
 2485. Marx, Emil (?-?) [29]
 2486. Lazzerini, Gustavo [29]
 2487. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [29]
 2488. Jansenne, Louis (1809-1890) [29]
 2489. Jan Mieczkowski (1830-1889) [29]
 2490. Godfrey, Daniel (1831-1903) [29]
 2491. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [29]
 2492. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [29]
 2493. Bouleau, H. de. [29]
 2494. Nadarzyński Ośrodek Kultury [28]
 2495. Mehoffer, Józef (1869-1946) [28]
 2496. Witos, Wincenty (1874-1945) [28]
 2497. W. K. [28]
 2498. Uhry, M. [28]
 2499. Tuszyński, Antoni L. [28]
 2500. Schonberger, John (1892-1983) [28]
 2501. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [28]
 2502. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [28]
 2503. Loos, Vincent Angelo [28]
 2504. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [28]
 2505. Krzyżanowska, Celina [28]
 2506. Kotuliński, Andrzej [28]
 2507. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [28]
 2508. Jaworski, Lesław (1882-1929) [28]
 2509. Grupa Legionistów [28]
 2510. Gorski, Konstanty (1868-1934) [28]
 2511. Feldman, J. [28]
 2512. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [28]
 2513. Dalla Casa, Louis [28]
 2514. Charchillac, Berthet de [28]
 2515. Rzewuski, Bolesław (około 1845-1880) [27]
 2516. Niedziałkowska, Zofia (1904-1991) [27]
 2517. Łuczak, Aleksander (1943-) [27]
 2518. Wiśniewski, Wojciech et al. [27]
 2519. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [27]
 2520. Lozano, Vicente [27]
 2521. Lorens, Carl (1851-1909) [27]
 2522. Kóźmiński, T. B. [27]
 2523. Konarzewski, T. Ryt. [27]
 2524. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [27]
 2525. Kadler, Ludwik (1838-1899) [27]
 2526. Furuhjelm, J. (muzyka) [27]
 2527. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [27]
 2528. Bułhak, Jan (1876-1950) [27]
 2529. Brodowski, Kazimierz (?-?) [27]
 2530. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [27]
 2531. Bielicka, Eugenia [27]
 2532. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [27]
 2533. Arezzo, Pierre (18..-1972) [27]
 2534. Dobrovolsky, Jaroslav (1895-1942) [26]
 2535. Grodzicki, Józef (1854-1939) [26]
 2536. par Ketterer [26]
 2537. Wojewódzki, Władysław [26]
 2538. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [26]
 2539. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [26]
 2540. Rokosz, Wacław. Fot. [26]
 2541. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [26]
 2542. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [26]
 2543. Paczóski, Julian [26]
 2544. Nemo {pseud.] [26]
 2545. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [26]
 2546. Lilpop, Marian [26]
 2547. Lange, Gustav (1830-1889) [26]
 2548. Labitzky, Joseph (1802-1881) [26]
 2549. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [26]
 2550. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [26]
 2551. Klub Filmowy (Warszawa) [26]
 2552. Jasieński, Feliks (1861-1929) [26]
 2553. Główny Urząd Miar [26]
 2554. Borawski, Władysław (1892-1970) [26]
 2555. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [26]
 2556. Bobiński, Henryk (1861-1914) [26]
 2557. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [26]
 2558. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [25]
 2559. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [25]
 2560. Wilanowski, Cezary [25]
 2561. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [25]
 2562. Suppé, Franz von (1819-1895) [25]
 2563. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [25]
 2564. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [25]
 2565. Lewinger, Władysław (1874-1943) [25]
 2566. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [25]
 2567. Jackowski, Aleksander [25]
 2568. Grala, Janina (1918-1996) [25]
 2569. Derengowski, Jan [25]
 2570. Depret, Maurice (18..-1933) [25]
 2571. Centkiewiczowa, Alina (1907-1993) [25]
 2572. Centkiewicz, Czesław Jacek (1904-1996) [25]
 2573. Budynkiewicz, Tadeusz Wacław (1929-2017) [24]
 2574. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [24]
 2575. Zakłady Graficzne "Drukprasa". Drukarz [24]
 2576. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [24]
 2577. Whiting, Richard A. (1891-1938) [24]
 2578. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [24]
 2579. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [24]
 2580. Wagner, Richard (1813-1883) [24]
 2581. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [24]
 2582. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [24]
 2583. Reklama Pocztowa. Instytucja sprawcza Wydawca [24]
 2584. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [24]
 2585. Lewski , I. [24]
 2586. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [24]
 2587. Kataszek, Szymon(1898-1943) [24]
 2588. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [24]
 2589. Joyce, Archibald (1873-1963) [24]
 2590. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [24]
 2591. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [23]
 2592. Wiśniewska-Rutkowska, Lucyna. [23]
 2593. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [23]
 2594. Teatr Nowa Komedia [23]
 2595. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [23]
 2596. Raudny, Wacław [23]
 2597. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891). Ryt. [23]
 2598. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [23]
 2599. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [23]
 2600. Kowalski, Leon (1870-1937) [23]
 2601. Koman, Henryk (1824-1887) [23]
 2602. Hervé (1825-1892) [23]
 2603. Biske, Karol (1863-1928) [23]
 2604. Berman, I. Fot. [23]
 2605. Audran, Edmond(1842-1901) [23]
 2606. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [22]
 2607. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [22]
 2608. Dowództwo 6 Armii [22]
 2609. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [22]
 2610. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [22]
 2611. Siegrist, Piotr [22]
 2612. Scassola, A.(18..-19..) [22]
 2613. Makomaski, Edmund [22]
 2614. M. W. Ryt. [22]
 2615. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [22]
 2616. Lassen, Eduard (1830-1904) [22]
 2617. Kunke, Emil (1896-1943) [22]
 2618. Koschmider, Edmund [22]
 2619. Kondracki, W. Fot. [22]
 2620. Jacobi, Victor (1809-1892) [22]
 2621. Erhard, Carl [22]
 2622. AWU [22]
 2623. Norwerth, Edgar (1884-1950) [21]
 2624. Straż Obywatelska. Komenda [21]
 2625. Małachowska-Gerżabek, Zofia (1905-1942) [21]
 2626. Sosnkowski, Józef (?-?) [21]
 2627. Salabert, Francis (1884-1946) [21]
 2628. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [21]
 2629. Reber, Henri (1807-1880) [21]
 2630. Mosz, Barbara [21]
 2631. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [21]
 2632. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [21]
 2633. Lam, Stanisław (1891-1965) [21]
 2634. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [21]
 2635. Horoch, Jan [21]
 2636. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [21]
 2637. Garat, Pierre (1762-1823) [21]
 2638. Chmielewski, Ignacy [21]
 2639. Bazzini, Antonio(1818-1897) [21]
 2640. Bartoszewicz Adam Dominik (1838-1886) [21]
 2641. Hünten, Franz(1793-1878) [20]
 2642. Żółtowski, A. [20]
 2643. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [20]
 2644. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [20]
 2645. Szafrańska, Alicja [20]
 2646. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [20]
 2647. Ries, Franz(1846-1932) [20]
 2648. Rayski, Albin (1845-1921) [20]
 2649. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [20]
 2650. Parafia św. Krzyża w Warszawie [20]
 2651. Oddziały Armii Ochotniczej Małopolskiej [20]
 2652. Miller, Karol (1819-1889) [20]
 2653. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 2654. Lubelski Komitet Robotniczy Obrony Kraju [20]
 2655. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [20]
 2656. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [20]
 2657. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [20]
 2658. Ernest, Adam (1868-1926) [20]
 2659. Dubois, Théodore (1837-1924) [20]
 2660. Di Donato, Carlo [20]
 2661. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [20]
 2662. Bianchi, Emilio [20]
 2663. Behr, Franz (1837-1898) [20]
 2664. Seiss, Isidor(1840-1905) [19]
 2665. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [19]