polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 77038

Readers on-line: 286

Total number of users since Jan 1, 2010: 18393953

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Ministerstwo Oświaty [596]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Urząd Statystyczny w Warszawie [134]
 14. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [131]
 15. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 16. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 17. Dębski, Michał [117]
 18. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 19. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 20. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 21. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 22. Związek Patriotów Polskich [96]
 23. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 24. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 25. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [89]
 26. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [81]
 27. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 28. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [61]
 29. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [60]
 30. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 31. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [54]
 32. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 33. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [51]
 34. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 35. CAF [50]
 36. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [49]
 37. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 38. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 39. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 40. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 41. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 42. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 43. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 44. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [41]
 45. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [40]
 46. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [40]
 47. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 48. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [38]
 49. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 50. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 51. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 52. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 53. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 54. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 55. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 56. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 57. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 58. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 59. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 60. Główny Urząd Statystyczny [30]
 61. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 62. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 63. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 64. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 65. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 66. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 67. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 68. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 69. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [26]
 70. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [25]
 71. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 72. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 73. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 74. Mottl, Adam (1928-2013) [24]
 75. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 76. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 77. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [23]
 78. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 79. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 80. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 81. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [23]
 82. A. Z. Ryt. [23]
 83. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 84. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 85. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [22]
 86. Stefanow, Piotr [21]
 87. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [21]
 88. Rzewuski, Walery (1837-1888) [20]
 89. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 90. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 91. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [19]
 92. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [19]
 93. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 94. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 95. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 96. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [18]
 97. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 98. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 99. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [17]
 100. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [17]
 101. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 102. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 103. P.B. Ryt. [17]
 104. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [17]
 105. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [17]
 106. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 107. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 108. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 109. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 110. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 111. A. M. Ryt. [16]
 112. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 113. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 114. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [15]
 115. Sigismond. Fot. [15]
 116. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 117. Karoli & Troczewski [15]
 118. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 119. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 120. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 121. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 122. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 123. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 124. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 125. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 126. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 127. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 128. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [13]
 129. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 130. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 131. J. H. Ryt. [13]
 132. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 133. Conrad. Fot. [13]
 134. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 135. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 136. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 137. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 138. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 139. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 140. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 141. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [12]
 142. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 143. Dombrowski, Władysław [12]
 144. B. P. Ryt. [12]
 145. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 146. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 147. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 148. Teatr Narodowy [11]
 149. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 150. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 151. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 152. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 153. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 154. Dziedzic, P. Ryt. [11]
 155. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 156. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 157. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 158. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 159. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [10]
 160. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 161. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 162. Kowalski, L. Fot. [10]
 163. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 164. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [10]
 165. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 166. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 167. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [10]
 168. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 169. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 170. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 171. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 172. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 173. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 174. Röber, H. Ryt. [9]
 175. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 176. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [9]
 177. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 178. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 179. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [9]
 180. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 181. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 182. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 183. Kneisel, August [9]
 184. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 185. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 186. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [9]
 187. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 188. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 189. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 190. Zarząd Miejski w Równem [8]
 191. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 192. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 193. Walter. Ryt. [8]
 194. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 195. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 196. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 197. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 198. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 199. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [8]
 200. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 201. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [8]
 202. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [8]
 203. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 204. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [8]
 205. K.K. Ryt. [8]
 206. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 207. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 208. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 209. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 210. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 211. ADAM. Ryt. [8]
 212. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 213. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 214. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 215. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 216. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 217. W. R. Ryt. [7]
 218. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 219. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 220. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 221. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 222. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 223. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 224. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 225. Kluczewski, M. Ryt. [7]
 226. K. P. Ryt. [7]
 227. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 228. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 229. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 230. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 231. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 232. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 233. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 234. Baumann, R. Lit. [7]
 235. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 236. [Miethke, H. O.] [6]
 237. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 238. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 239. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 240. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [6]
 241. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [6]
 242. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 243. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 244. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [6]
 245. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 246. Teatr Polski [6]
 247. Szubert, Awit (1837-1919) [6]
 248. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [6]
 249. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 250. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 251. S. A. Ryt. [6]
 252. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 253. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 254. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 255. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 256. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 257. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 258. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 259. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [6]
 260. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 261. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 262. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 263. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 264. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 265. M. R. Rys. [6]
 266. L. N. Ryt. [6]
 267. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 268. Kozłowski, K. Ryt. [6]
 269. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 270. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 271. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 272. K.P. Ryt. [6]
 273. J. Ł. Ryt. [6]
 274. J. K. Ryt. [6]
 275. Hufsky [6]
 276. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 277. Gruziel, L. Fot. [6]
 278. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 279. E. G. Ryt. [6]
 280. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 281. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [6]
 282. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 283. Biegański, B. Fot. [6]
 284. Achtel, Józef [6]
 285. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 286. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 287. [Granke, Stefan] [5]
 288. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 289. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 290. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 291. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 292. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [5]
 293. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 294. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 295. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [5]
 296. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 297. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 298. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 299. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 300. Teatr Letni [5]
 301. Teatr Ateneum [5]
 302. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 303. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [5]
 304. Szczeciński, K. Fot. [5]
 305. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 306. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 307. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 308. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 309. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 310. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 311. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 312. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 313. Orion. Fot. [5]
 314. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 315. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 316. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 317. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 318. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 319. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 320. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 321. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 322. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 323. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 324. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 325. Leliwa, Alfred [5]
 326. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 327. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 328. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 329. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 330. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 331. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 332. Kapuściński, Piotr [5]
 333. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 334. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 335. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 336. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 337. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 338. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [5]
 339. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 340. Domżalski, Jerzy [5]
 341. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 342. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 343. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 344. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 345. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 346. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 347. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 348. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 349. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 350. "Orion" [5]
 351. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 352. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 353. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 354. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 355. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 356. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 357. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 358. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 359. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 360. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 361. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 362. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 363. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 364. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 365. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 366. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 367. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 368. Teatr Wielki [4]
 369. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 370. Sosiński, I. Ryt. [4]
 371. Simcis, Gen [4]
 372. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 373. Schiff, Józef. Fot. [4]
 374. Röber, G. Ryt. [4]
 375. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 376. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [4]
 377. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 378. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 379. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 380. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 381. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 382. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 383. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 384. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 385. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 386. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 387. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 388. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 389. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 390. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [4]
 391. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 392. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 393. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 394. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 395. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 396. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 397. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [4]
 398. Krzyżanowski, K. [4]
 399. Krajewski, J. Ryt. [4]
 400. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 401. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 402. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 403. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 404. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 405. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 406. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 407. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 408. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 409. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 410. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 411. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 412. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 413. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 414. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 415. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 416. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 417. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 418. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 419. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 420. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 421. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 422. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [4]
 423. Brochocki, B. Ryt. [4]
 424. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 425. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 426. Antykwarnia Warszawska [4]
 427. A. R. Ryt. [4]
 428. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 429. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 430. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 431. [brak] [3]
 432. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 433. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 434. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 435. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 436. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 437. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 438. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 439. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 440. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 441. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [3]
 442. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 443. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 444. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 445. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 446. Warszawski Lombard Miejski [3]
 447. Warnka, Jadwiga [3]
 448. W. C. Ryt. [3]
 449. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 450. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 451. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 452. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 453. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 454. Trzemeski, Edward (1843-1905) [3]
 455. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 456. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 457. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 458. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 459. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 460. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 461. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 462. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 463. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 464. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 465. Teatr Mały [3]
 466. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 467. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [3]
 468. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 469. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 470. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 471. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 472. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [3]
 473. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 474. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 475. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 476. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 477. Różański, M. Ryt. [3]
 478. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 479. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 480. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 481. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 482. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 483. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 484. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [3]
 485. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 486. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 487. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 488. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 489. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 490. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 491. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 492. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 493. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 494. Nowialis [3]
 495. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 496. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 497. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 498. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 499. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [3]
 500. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 501. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 502. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 503. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 504. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 505. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 506. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 507. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 508. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 509. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 510. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 511. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 512. M.R. Ryt. [3]
 513. Liga Morska i Kolonialna [3]
 514. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 515. L. K. [3]
 516. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 517. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [3]
 518. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 519. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 520. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 521. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 522. Krynicki, M. Lit. [3]
 523. Krajewski. Ryt. [3]
 524. Koło Medyków S. U. W. [3]
 525. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 526. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 527. Koroniarz [3]
 528. Konrad. Fot. [3]
 529. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 530. Kohn, Alfred. Red. [3]
 531. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 532. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 533. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 534. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 535. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 536. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 537. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 538. Jezierski, Edmund (1881-1935) [3]
 539. Jaugey, Jean [3]
 540. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 541. J.Ł. Ryt. [3]
 542. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 543. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 544. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 545. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [3]
 546. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 547. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 548. Gorazdowski, E. [3]
 549. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 550. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 551. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 552. Gibs, Joe [3]
 553. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 554. E. N. Ryt. [3]
 555. Dąbrowski, Stanisław [3]
 556. Dyamentowski. Ryt. [3]
 557. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 558. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 559. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 560. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 561. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 562. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 563. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 564. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 565. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 566. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 567. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 568. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 569. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 570. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 571. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [3]
 572. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 573. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 574. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 575. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 576. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 577. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 578. Bauman, R. Lit. [3]
 579. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 580. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 581. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 582. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 583. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 584. "Orion". Fot. [3]
 585. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 586. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 587. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 588. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 589. [Łosiowa, Emilia] [2]
 590. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 591. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 592. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 593. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 594. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 595. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 596. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 597. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 598. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 599. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 600. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 601. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 602. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 603. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 604. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 605. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 606. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 607. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 608. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 609. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 610. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 611. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 612. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 613. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 614. Wróblewski, K. [2]
 615. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 616. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 617. Wojskowy Instytut Geograficzny [2]
 618. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 619. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 620. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 621. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 622. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 623. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 624. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 625. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 626. Warnkówna, Jadwiga [2]
 627. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 628. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 629. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 630. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 631. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 632. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 633. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 634. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 635. Treter, Bohdan (1886-1945) [2]
 636. Treter Mieczysław (1883-1943) [2]
 637. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 638. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 639. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 640. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 641. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 642. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 643. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 644. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 645. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 646. Teatr na Chłodnej [2]
 647. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 648. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 649. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 650. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 651. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 652. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 653. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 654. Sznage. Ryt. [2]
 655. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 656. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 657. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 658. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 659. Surowiecki, Karol [2]
 660. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 661. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 662. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 663. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 664. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 665. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 666. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 667. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 668. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 669. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 670. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 671. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 672. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 673. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 674. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 675. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 676. Sosiński, J. Ryt. [2]
 677. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 678. Socha, Szczepan [2]
 679. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 680. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 681. Skornia-Roszij, Maria [2]
 682. Siekierski, Franciszek [2]
 683. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [2]
 684. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [2]
 685. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 686. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 687. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 688. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 689. Sedlaczek, Lech [2]
 690. Röber, F. H. Ryt. [2]
 691. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 692. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 693. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 694. Rumianek, Stanisław [2]
 695. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 696. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 697. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 698. Rober, F. H. Ryt. [2]
 699. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 700. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [2]
 701. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 702. Rada Regencyjna [2]
 703. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 704. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [2]
 705. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 706. Przyałgowski, Ignacy [2]
 707. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 708. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [2]
 709. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 710. Polska Macierz Szkolna [2]
 711. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 712. Plewczyński, F. [2]
 713. Pistyner, M. [2]
 714. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 715. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 716. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 717. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 718. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 719. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 720. Olzacki, Sławomir. Fot. [2]
 721. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 722. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 723. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 724. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 725. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 726. N[icz], E. Ryt. [2]
 727. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 728. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 729. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 730. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 731. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 732. Myślińska, Grażyna. Fot. [2]
 733. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 734. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 735. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 736. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 737. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 738. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 739. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 740. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 741. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 742. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 743. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 744. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 745. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 746. Mehoffer, Józef (1869-1946) [2]
 747. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 748. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 749. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 750. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 751. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 752. Malewicz, Jadwiga [2]
 753. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 754. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 755. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 756. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 757. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 758. M. K. Ryt. [2]
 759. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 760. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 761. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 762. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 763. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 764. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 765. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 766. Kępkowska, Bogusława Bożena [2]
 767. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 768. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 769. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 770. Kubełka, Ignacy [2]
 771. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 772. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 773. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 774. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 775. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 776. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 777. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 778. Kostka, J. [2]
 779. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 780. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 781. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 782. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 783. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 784. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 785. Komar, Józef [2]
 786. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 787. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 788. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 789. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 790. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 791. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 792. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 793. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 794. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 795. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 796. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 797. KK. Ryt. [2]
 798. K.W. Ryt. [2]
 799. K.N. Ryt. [2]
 800. K.M. Ryt. [2]
 801. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 802. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 803. Jezierski, J. Ryt. [2]
 804. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 805. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 806. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 807. J.K. Ryt. [2]
 808. J. Ł. [2]
 809. Instytut Spraw Społecznych [2]
 810. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 811. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 812. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 813. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 814. Hähle, G. Ryt. [2]
 815. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 816. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 817. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 818. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 819. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 820. Grodzicki, Józef (1854-1939) [2]
 821. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 822. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 823. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 824. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 825. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [2]
 826. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 827. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 828. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [2]
 829. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 830. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 831. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [2]
 832. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 833. Frick, L. [2]
 834. Frankiewicz [2]
 835. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 836. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 837. Elkana, J. M. [2]
 838. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 839. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 840. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 841. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 842. Dworzak, Ludwik. Rys. [2]
 843. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 844. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 845. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [2]
 846. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 847. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 848. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 849. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 850. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 851. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 852. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 853. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 854. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 855. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [2]
 856. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 857. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 858. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 859. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 860. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 861. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [2]
 862. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 863. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 864. Bykowski, Leon [2]
 865. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 866. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 867. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 868. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 869. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 870. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 871. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 872. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 873. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 874. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 875. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 876. Bielecki, C. [2]
 877. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 878. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [2]
 879. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 880. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 881. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 882. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 883. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 884. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 885. Baronowa X.Y.Z. [2]
 886. Banner, M. Red. [2]
 887. Automobilklub Warszawski [2]
 888. Atelier Rembrandt [2]
 889. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 890. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 891. A.T.T. [2]
 892. A...... Z....li [2]
 893. A. K. Ryt. [2]
 894. - [2]
 895. "Młoda Sztuka" [2]
 896. Żółtowski, A. [1]
 897. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 898. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 899. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 900. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 901. Żelaznowski, Andrzej [1]
 902. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 903. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 904. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 905. Štejman, S. A. [1]
 906. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 907. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [1]
 908. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 909. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 910. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 911. Śmigielska, Józefa [1]
 912. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 913. Śliwiński, Jan [1]
 914. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 915. Łączkowski Ludwik [1]
 916. Łączkowska Felicja [1]
 917. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 918. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 919. Łukaszczyk, Elżbieta [1]
 920. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 921. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 922. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 923. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 924. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 925. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 926. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 927. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 928. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 929. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 930. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 931. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 932. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 933. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 934. par Ketterer [1]
 935. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 936. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 937. il [1]
 938. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 939. [s.n.] [1]
 940. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 941. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 942. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 943. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 944. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 945. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 946. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 947. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 948. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 949. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 950. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 951. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 952. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 953. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 954. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 955. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 956. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 957. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 958. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 959. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 960. [Quirini, Edward] [1]
 961. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 962. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 963. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 964. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 965. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 966. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 967. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 968. [Portret Władysława Niegolewskiego] [1]
 969. [Portret Gustawa Fritsche] [1]
 970. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [1]
 971. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 972. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 973. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 974. [Omm, Peter] [1]
 975. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 976. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 977. [Mielnicki]. Fot. [1]
 978. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 979. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 980. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 981. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 982. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 983. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 984. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 985. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 986. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 987. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 988. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 989. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 990. [Grabiec (?-?)] [1]
 991. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 992. [Franck] [1]
 993. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 994. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 995. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 996. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 997. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 998. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 999. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 1000. [Bielski, Szymon] [1]
 1001. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 1002. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 1003. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 1004. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 1005. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1006. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 1007. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 1008. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 1009. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 1010. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 1011. Związek Strzelecki [1]
 1012. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 1013. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 1014. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 1015. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 1016. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 1017. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 1018. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 1019. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 1020. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 1021. Związek Miast Polskich [1]
 1022. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 1023. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 1024. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 1025. Związek Katolicki [1]
 1026. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1027. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 1028. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 1029. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 1030. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [1]
 1031. Zumpe, Edmund [1]
 1032. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 1033. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 1034. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 1035. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 1036. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 1037. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 1038. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 1039. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 1040. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 1041. Ziegler; Droste [1]
 1042. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 1043. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 1044. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 1045. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 1046. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 1047. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 1048. Zbyszewski [1]
 1049. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 1050. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1051. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 1052. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 1053. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 1054. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 1055. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 1056. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 1057. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1058. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1059. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1060. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 1061. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1062. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1063. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1064. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1065. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1066. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1067. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1068. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1069. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1070. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1071. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1072. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1073. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1074. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1075. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1076. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1077. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1078. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 1079. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1080. Zając, Jerzy [1]
 1081. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1082. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1083. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1084. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1085. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1086. X. Y. Z. [1]
 1087. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1088. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1089. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1090. Węgrzecki, S. [1]
 1091. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1092. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1093. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1094. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1095. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1096. Wójcicki, Jerzy [1]
 1097. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1098. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1099. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1100. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1101. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1102. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1103. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1104. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1105. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1106. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1107. Wyroba, Stefan [1]
 1108. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1109. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1110. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1111. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1112. Wretowski, Paweł [1]
 1113. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1114. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1115. Wołek, Adam [1]
 1116. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1117. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1118. Wojnarowicz Weseła [1]
 1119. Wojewódzki, Władysław [1]
 1120. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1121. Wohlfahrt, A. [1]
 1122. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1123. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1124. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1125. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1126. Wiśniewski, Wojciech et al. [1]
 1127. Wiśniewski, Marceli [1]
 1128. Wizimirska, Barbara [1]
 1129. Witkowski, Wincenty [1]
 1130. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1131. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1132. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1133. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1134. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1135. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1136. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1137. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1138. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1139. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1140. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1141. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1142. Wilczek, Feliks [1]
 1143. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1144. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1145. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1146. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1147. Wierciński, K. [1]
 1148. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1149. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1150. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1151. Whiting, A. [1]
 1152. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1153. Wesoły Wujaszek [1]
 1154. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1155. Weintraub, Jan [1]
 1156. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1157. Weinberg P. [1]
 1158. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1159. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1160. Webel, Stefan. [1]
 1161. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1162. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1163. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1164. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1165. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1166. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1167. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1168. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1169. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1170. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1171. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1172. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1173. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1174. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1175. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1176. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1177. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1178. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1179. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1180. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1181. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1182. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1183. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1184. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1185. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1186. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1187. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1188. Wano, K. [1]
 1189. Wanda Z. Ryt. [1]
 1190. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1191. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1192. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1193. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1194. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1195. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1196. Walaszczak, Piotr [1]
 1197. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1198. Wahrendorff, O. [1]
 1199. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1200. W.Z. Ryt. [1]
 1201. W.K. Ryt. [1]
 1202. W. M. K. [1]
 1203. W. K. Ryt. [1]
 1204. W. K. [1]
 1205. W. B. Ryt. [1]
 1206. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1207. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1208. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1209. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1210. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1211. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1212. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1213. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1214. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1215. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1216. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1217. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1218. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1219. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1220. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1221. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1222. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1223. Urbanowicz, Szymon [1]
 1224. Uniwersytet Warszawski [1]
 1225. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1226. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1227. Uhry, M. [1]
 1228. Typiak, Piotr [1]
 1229. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1230. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1231. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1232. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1233. Tschopp, P. [1]
 1234. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1235. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1236. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1237. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1238. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1239. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1240. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1241. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1242. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1243. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1244. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1245. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1246. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1247. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1248. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1249. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1250. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1251. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1252. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1253. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1254. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1255. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1256. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1257. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1258. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1259. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1260. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1261. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1262. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1263. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1264. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1265. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1266. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1267. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1268. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1269. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1270. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1271. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1272. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1273. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1274. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1275. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1276. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1277. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1278. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1279. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1280. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1281. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1282. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1283. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1284. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1285. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1286. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1287. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1288. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1289. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1290. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1291. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1292. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1293. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1294. Tor, Stanisław [1]
 1295. Tonioli, D. [1]
 1296. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1297. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1298. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1299. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1300. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1301. Tirling, Zygmunt [1]
 1302. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1303. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1304. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1305. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1306. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1307. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1308. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 1309. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1310. Teatr Nowości [1]
 1311. Teatr Nowa Komedia [1]
 1312. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1313. Teatr Malickiej [1]
 1314. Teatr Kameralny [1]
 1315. Teatr Aktora [1]
 1316. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1317. Taubert. Ryt. [1]
 1318. Taube, Gustaw jr [1]
 1319. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1320. Tarnacki, Józef. [1]
 1321. Tarnacki, Józef [1]
 1322. Tarczyński, Władysław [1]
 1323. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1324. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1325. T.B. [1]
 1326. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1327. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1328. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1329. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1330. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1331. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1332. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1333. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1334. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1335. Szymkiewicz, Józef [1]
 1336. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [1]
 1337. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1338. Szymański, Ludwik [1]
 1339. Szymański, F. [1]
 1340. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1341. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1342. Szydłowska, Grażyna [1]
 1343. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1344. Szwankowska, Hanna [1]
 1345. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1346. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1347. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1348. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1349. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1350. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1351. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1352. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1353. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1354. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1355. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1356. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1357. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1358. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1359. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1360. Szczepański, Sebastian [1]
 1361. Szczepański, Grzegorz [1]
 1362. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1363. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1364. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1365. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1366. Syrewicz, Xawery [1]
 1367. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1368. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1369. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1370. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1371. Suszczyński, Jan [1]
 1372. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1373. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1374. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1375. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1376. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1377. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1378. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1379. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1380. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1381. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1382. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1383. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1384. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1385. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1386. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1387. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1388. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1389. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1390. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1391. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1392. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1393. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1394. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1395. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1396. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1397. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1398. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1399. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1400. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1401. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1402. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1403. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1404. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1405. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1406. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1407. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1408. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1409. Steiman, S. [1]
 1410. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1411. Stecher, August (?-?) [1]
 1412. Stawiński. Ryt. [1]
 1413. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1414. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1415. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1416. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1417. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1418. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1419. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1420. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1421. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1422. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1423. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1424. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1425. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1426. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1427. Sosnkowski, Józef [1]
 1428. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1429. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1430. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1431. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1432. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1433. Snopek, Kazimierz [1]
 1434. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1435. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1436. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1437. Slaski, S. Ryt. [1]
 1438. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1439. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1440. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1441. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1442. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1443. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1444. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1445. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1446. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1447. Siemieński, Lucjan [1]
 1448. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [1]
 1449. Siegrist, Piotr [1]
 1450. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1451. Siczyński, Walery [1]
 1452. Sewer [1]
 1453. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1454. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1455. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1456. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1457. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1458. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1459. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1460. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1461. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1462. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1463. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1464. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1465. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1466. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1467. Sawiński, F. M. [1]
 1468. Sawiczewski, S. [1]
 1469. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1470. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1471. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1472. Samselski, Marek. Red. [1]
 1473. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1474. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1475. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1476. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1477. Salinger, Zygmunt [1]
 1478. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1479. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1480. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1481. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1482. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1483. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [1]
 1484. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1485. Sachowa, Zofia [1]
 1486. S. E. [1]
 1487. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1488. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1489. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1490. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1491. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [1]
 1492. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1493. Rybicki, Anastazy [1]
 1494. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1495. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [1]
 1496. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1497. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1498. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1499. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1500. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1501. Rudnicka, Monika [1]
 1502. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1503. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1504. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1505. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1506. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1507. Ross, Rita (1935- ). [1]
 1508. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1509. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1510. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1511. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1512. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1513. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1514. Roeber. H. Ryt. [1]
 1515. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1516. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1517. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1518. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1519. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1520. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1521. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1522. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1523. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1524. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1525. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1526. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1527. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1528. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1529. Rembiel, St. [1]
 1530. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1531. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1532. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1533. Reiss, N. [1]
 1534. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1535. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1536. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [1]
 1537. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1538. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1539. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1540. Raudny, Wacław [1]
 1541. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1542. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1543. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1544. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1545. Radzimiński, Bronisław [1]
 1546. Radwan, August [1]
 1547. Radoszewska, A. J. [1]
 1548. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1549. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1550. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1551. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1552. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1553. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1554. R. P. [1]
 1555. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1556. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1557. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1558. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1559. Péreyra, Charles [1]
 1560. Pécaut, Elie [1]
 1561. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1562. Pyka, Henryk [1]
 1563. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [1]
 1564. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1565. Pusch, Alois Maria de [1]
 1566. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1567. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [1]
 1568. Puc, B[ronisław] [1]
 1569. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1570. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1571. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1572. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1573. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1574. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1575. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1576. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1577. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1578. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1579. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1580. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1581. Prochaska, Anna [1]
 1582. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1583. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1584. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1585. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1586. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1587. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1588. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1589. Posttallé [1]
 1590. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1591. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1592. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1593. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1594. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1595. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1596. Popielewski [1]
 1597. Pomian, E. [1]
 1598. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1599. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1600. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1601. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1602. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1603. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1604. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1605. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1606. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1607. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1608. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1609. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1610. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1611. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1612. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1613. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1614. Pokorny. Ryt. [1]
 1615. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1616. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1617. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1618. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1619. Podwiński, Stanisław [1]
 1620. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1621. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1622. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1623. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1624. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1625. Plater, Karol [1]
 1626. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1627. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1628. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1629. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 1630. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 1631. Piotrowski, Andrzej [1]
 1632. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1633. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1634. Piotrowska, Barbara (1935- ) [1]
 1635. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1636. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1637. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1638. Pilich, Michał [1]
 1639. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1640. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1641. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1642. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1643. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1644. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1645. Piekacz, J. Fot. [1]
 1646. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1647. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1648. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1649. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1650. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1651. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1652. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1653. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1654. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1655. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1656. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1657. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1658. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1659. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1660. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1661. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1662. Pawłowski, Kalixt [1]
 1663. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1664. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1665. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1666. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1667. Pawe, L. [1]
 1668. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1669. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1670. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1671. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1672. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1673. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1674. Paprocki, Bartosz [1]
 1675. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1676. Pallach, A. Ryt. [1]
 1677. Paczóski, Julian [1]
 1678. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1679. P. D. Ryt. [1]
 1680. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1681. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1682. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1683. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1684. Ostas, Marek [1]
 1685. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1686. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1687. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1688. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1689. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1690. Orthwein, Ludwik [1]
 1691. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1692. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1693. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1694. Oranowski, Wacław [1]
 1695. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1696. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1697. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1698. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1699. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1700. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1701. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1702. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1703. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1704. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1705. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1706. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1707. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1708. Obuchowicz, Henryk [1]
 1709. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1710. O liść dębu [1]
 1711. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1712. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1713. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1714. Nowakowski, Bogdan [1]
 1715. Nowacki, Łukasz [1]
 1716. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1717. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1718. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1719. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1720. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1721. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1722. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1723. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1724. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1725. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1726. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1727. Niecz, K.,fot. [1]
 1728. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1729. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1730. Nemo {pseud.] [1]
 1731. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1732. Nałęcz, Edward [1]
 1733. Naumann, Karl [1]
 1734. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1735. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1736. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1737. Napieralski, Mateusz [1]
 1738. Naoczny świadek [1]
 1739. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1740. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1741. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1742. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1743. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1744. Mękicki Rudolf (1887-1942) [1]
 1745. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1746. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1747. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1748. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1749. Myszkowska, Justyna [1]
 1750. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1751. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1752. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1753. Muzeum Warszawy [1]
 1754. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1755. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1756. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1757. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1758. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 1759. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1760. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1761. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1762. Mróz, Agnieszka [1]
 1763. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1764. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1765. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1766. Motas, Maciej [1]
 1767. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1768. Mosz, Barbara [1]
 1769. Morżkowska, Antonina [1]
 1770. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1771. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1772. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1773. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1774. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1775. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1776. Montabone (Firenze) [1]
 1777. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1778. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1779. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1780. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1781. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [1]
 1782. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1783. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1784. Miłkowski, Stanisław [1]
 1785. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1786. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1787. Missler, B. T. [1]
 1788. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 1789. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1790. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1791. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1792. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1793. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1794. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1795. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1796. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1797. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1798. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1799. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1800. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1801. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1802. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1803. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1804. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1805. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1806. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [1]
 1807. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1808. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1809. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 1810. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1811. Mickiewicz, Izadora [1]
 1812. Mickiewicz, Dominik [1]
 1813. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1814. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1815. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1816. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1817. Mendewski, Stanisław [1]
 1818. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1819. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1820. Meisser [1]
 1821. Medeksza, Antoni [1]
 1822. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1823. Małkowska, Grażyna [1]
 1824. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1825. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1826. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1827. Maël, Pierr. [1]
 1828. Mazur, Dawid (?-1916) [1]
 1829. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1830. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1831. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1832. Max, Józef (?-?) [1]
 1833. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1834. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1835. Matrzak, Jerzy [1]
 1836. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1837. Marx, Emil (?-?) [1]
 1838. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1839. Marois, Blanche [1]
 1840. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 1841. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1842. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1843. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1844. Marcinkowski, Piotr [1]
 1845. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1846. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1847. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1848. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1849. Makowski, Marek [1]
 1850. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1851. Makomaski, Edmund [1]
 1852. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1853. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1854. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1855. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1856. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1857. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1858. Mahomet II [1]
 1859. Magnus, Wiktor [1]
 1860. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1861. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1862. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1863. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1864. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1865. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1866. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1867. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1868. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1869. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1870. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1871. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1872. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1873. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1874. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1875. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1876. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1877. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1878. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1879. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1880. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1881. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1882. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1883. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1884. M.K. Ryt. [1]
 1885. M. A. Ryt [1]
 1886. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1887. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1888. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1889. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1890. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1891. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 1892. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1893. Lozano, Vicente [1]
 1894. Loth, August (1869-1944) [1]
 1895. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1896. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1897. Loos, Vincent Angelo [1]
 1898. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1899. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1900. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1901. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1902. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1903. Lisicki, Roman [1]
 1904. Lisiak, Elżbieta [1]
 1905. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1906. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1907. Lilpop, Marian [1]
 1908. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1909. Ligber. Szty. [1]
 1910. Ligber, F. Szty. [1]
 1911. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1912. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1913. Liciński Hipolit [1]
 1914. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1915. Leśniewska, B. [1]
 1916. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1917. Lewski , I. [1]
 1918. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1919. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [1]
 1920. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1921. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1922. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1923. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1924. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1925. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 1926. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1927. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [1]
 1928. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 1929. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1930. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1931. Leschik, Konrad [1]
 1932. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1933. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1934. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1935. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1936. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1937. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1938. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1939. Lefebvre, Casimir [1]
 1940. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1941. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1942. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1943. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1944. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 1945. Lazzerini, Gustavo [1]
 1946. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1947. Latoszek, Jacek [1]
 1948. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1949. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1950. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1951. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1952. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1953. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1954. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1955. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1956. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1957. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1958. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1959. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1960. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1961. Kűbler. Ryt. [1]
 1962. Kűbler, H. Ryt. [1]
 1963. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1964. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1965. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1966. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1967. Kübler, Ryt. [1]
 1968. Kóźmiński, T. B. [1]
 1969. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1970. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1971. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 1972. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 1973. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1974. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1975. Kunke, Emil (1896-1943) [1]
 1976. Kumidor, Zbigniew [1]
 1977. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1978. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1979. Kuczyński [1]
 1980. Kucz, M. Ryt. [1]
 1981. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1982. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 1983. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1984. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1985. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1986. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 1987. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1988. Krzyżanowska, Celina [1]
 1989. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1990. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1991. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1992. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1993. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1994. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1995. Krywoszejew, Maciej [1]
 1996. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1997. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1998. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1999. Krudowski, Józef [1]
 2000. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 2001. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 2002. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 2003. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 2004. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 2005. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 2006. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 2007. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 2008. Krasuski, Stefan [1]
 2009. Krasowska Helena [1]
 2010. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 2011. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 2012. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 2013. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 2014. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 2015. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 2016. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 2017. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 2018. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 2019. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 2020. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 2021. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [1]
 2022. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 2023. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 2024. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 2025. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 2026. Kozłowski. Ryt. [1]
 2027. Kozłowski, Jan J. [1]
 2028. Kozyra, Anna [1]
 2029. Kozicki, Marek [1]
 2030. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 2031. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 2032. Kownacki, A. Ryt. [1]
 2033. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [1]
 2034. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 2035. Kowalewski, T. [1]
 2036. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 2037. Kowala, G. [1]
 2038. Kotuliński, Andrzej [1]
 2039. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 2040. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 2041. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 2042. Kossakowska, Wanda [1]
 2043. Kossak Wojciech (1856-1942) [1]
 2044. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 2045. Koschmider, Edmund [1]
 2046. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 2047. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 2048. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 2049. Koriot, Józef (1785-1855) [1]
 2050. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 2051. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 2052. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 2053. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 2054. Konstanty. Fot. [1]
 2055. Konopnicki, Jan [1]
 2056. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 2057. Koniński, Kazimierz [1]
 2058. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 2059. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 2060. Kondracki, W. Fot. [1]
 2061. Kondor, Ernst. [1]
 2062. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 2063. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 2064. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 2065. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 2066. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2067. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 2068. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 2069. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 2070. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 2071. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 2072. Komitet Budowy Pomników [1]
 2073. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 2074. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2075. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 2076. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 2077. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2078. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 2079. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 2080. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 2081. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 2082. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2083. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 2084. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 2085. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 2086. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2087. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2088. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2089. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2090. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2091. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2092. Klimowicz, Ignacy [1]
 2093. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2094. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2095. Klein, W. Ryt. [1]
 2096. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2097. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [1]
 2098. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2099. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2100. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2101. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2102. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2103. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2104. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2105. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 2106. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2107. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2108. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2109. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2110. Kautecki, Antoni. [1]
 2111. Kautecki, Antoni [1]
 2112. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2113. Kasterska, Maria [1]
 2114. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2115. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2116. Kasiewicz, Alfred [1]
 2117. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2118. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2119. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2120. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [1]
 2121. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [1]
 2122. Karoli, W. [1]
 2123. Karoli & Pusch [1]
 2124. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [1]
 2125. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2126. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2127. Kapuscinski, Petr [1]
 2128. Kapliński, Julian [1]
 2129. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2130. Kapituła Odznaki [1]
 2131. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2132. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2133. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2134. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2135. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2136. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2137. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2138. Kaliszewski, L. [1]
 2139. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2140. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2141. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2142. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2143. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2144. Kaczyński, Witold [1]
 2145. Kaczmarski, S. [1]
 2146. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2147. K.P. [1]
 2148. K. Z. Ryt. [1]
 2149. K. Ryt. [1]
 2150. K. M. Ryt. [1]
 2151. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2152. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2153. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2154. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2155. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2156. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2157. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2158. Jotes [1]
 2159. Jonzeck, Waldemar [1]
 2160. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2161. Jeżowski, M [1]
 2162. Jezierski, J. [1]
 2163. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2164. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2165. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [1]
 2166. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2167. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2168. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2169. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2170. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 2171. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2172. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2173. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2174. Jarosz, Rafał [1]
 2175. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2176. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2177. Janusz [1]
 2178. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2179. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2180. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2181. Jankowski, Józef [1]
 2182. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2183. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2184. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2185. Janczewski, S. Red. [1]
 2186. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2187. Jan Lemański (1866-1933) [1]
 2188. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2189. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2190. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2191. Jakobi, Zygmunt [1]
 2192. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2193. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2194. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2195. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2196. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2197. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2198. Jackowski, Aleksander [1]
 2199. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2200. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2201. J.J, Ryt. [1]
 2202. J. Z. [1]
 2203. J. S. Ryt. [1]
 2204. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2205. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2206. J. J. Ryt. [1]
 2207. Izert, Julian fot. [1]
 2208. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2209. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2210. Issakowitch, S.S. [1]
 2211. Iringh, Mirosław [1]
 2212. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2213. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2214. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2215. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2216. Instytut Reduty [1]
 2217. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2218. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2219. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2220. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2221. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2222. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2223. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2224. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2225. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2226. Hyodo, Nagao [1]
 2227. Huzarski, Jerzy [1]
 2228. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2229. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2230. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2231. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2232. Horoch, Jan [1]
 2233. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2234. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2235. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2236. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2237. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2238. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2239. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2240. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2241. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2242. Hervé (1825-1892) [1]
 2243. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2244. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2245. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2246. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2247. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2248. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2249. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2250. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2251. Heck, Walerian [1]
 2252. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2253. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2254. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2255. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2256. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2257. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2258. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2259. Haehle. Ryt. [1]
 2260. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2261. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2262. Głębicka, Jolanta et al. [1]
 2263. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2264. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2265. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2266. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2267. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [1]
 2268. Główny Urząd Miar [1]
 2269. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2270. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2271. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2272. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2273. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2274. Górska, Maria. Red. [1]
 2275. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2276. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2277. Gurniak, H. Rys. [1]
 2278. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2279. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2280. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2281. Grynfeld, Bronisława [1]
 2282. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2283. Grupa Legionistów [1]
 2284. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2285. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2286. Groszkowski Teodor (1863-1930) [1]
 2287. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2288. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2289. Grodzicki, Józef (1854-1939). [1]
 2290. Grimm., A. Ryt. [1]
 2291. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2292. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2293. Grajnert, Józef [1]
 2294. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2295. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2296. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2297. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2298. Gołębiewska, Wanda [1]
 2299. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2300. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2301. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2302. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2303. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2304. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2305. Gorski, Konstanty (1868-1934) [1]
 2306. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2307. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2308. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2309. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2310. Golański, Jerzy [1]
 2311. Gola, A. (muzyka) [1]
 2312. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2313. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2314. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2315. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2316. Gnatkowski, Adam [1]
 2317. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [1]
 2318. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2319. Giraud, Paul [1]
 2320. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2321. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2322. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2323. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2324. Giller, Honorata [1]
 2325. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2326. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2327. Gierczyńska, Joanna [1]
 2328. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2329. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2330. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2331. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2332. Gebhard, podporucznik [1]
 2333. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2334. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2335. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2336. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2337. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2338. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2339. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2340. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2341. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2342. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2343. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [1]
 2344. Gajewski, Adrian [1]
 2345. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2346. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2347. G.S. Ryt. [1]
 2348. G.R. Ryt. [1]
 2349. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2350. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2351. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2352. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2353. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2354. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2355. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2356. Frimmel Theodor von (1853-1928) [1]
 2357. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2358. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2359. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2360. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2361. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2362. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2363. Fišman, Monahim Zevelev [1]
 2364. Fiszer, Carolina [1]
 2365. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2366. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2367. Filipiak, Grzegorz [1]
 2368. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2369. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2370. Field, John (1782-1837) [1]
 2371. Fiedler. Ryt. [1]
 2372. Feuerstein Władysław [1]
 2373. Feldman, J. [1]
 2374. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2375. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [1]
 2376. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2377. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2378. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2379. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2380. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2381. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2382. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2383. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2384. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [1]
 2385. Fabiszewski, M. [1]
 2386. F. K. Ryt. [1]
 2387. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2388. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2389. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2390. Erhard, Carl [1]
 2391. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2392. Engel, A. [1]
 2393. Emer, Lucjan [1]
 2394. Elsa Thon (1923- ). [1]
 2395. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2396. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2397. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2398. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2399. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2400. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2401. Egloff, Jerzy [1]
 2402. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2403. Edgeworth, Maria [1]
 2404. E. S. [1]
 2405. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2406. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2407. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2408. Dénoix, Victorin [1]
 2409. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2410. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2411. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2412. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [1]
 2413. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [1]
 2414. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2415. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2416. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2417. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2418. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2419. Dudek, Edyta et al. [1]
 2420. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2421. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2422. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2423. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2424. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2425. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2426. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2427. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2428. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2429. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2430. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2431. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2432. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2433. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2434. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2435. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2436. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2437. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2438. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2439. Dom ks. Boduena [1]
 2440. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2441. Dobrski, Konrad [1]
 2442. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2443. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2444. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2445. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2446. Di Donato, Carlo [1]
 2447. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2448. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2449. Derengowski, Jan [1]
 2450. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2451. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2452. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2453. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2454. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2455. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2456. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2457. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2458. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2459. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2460. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2461. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2462. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2463. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2464. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2465. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2466. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2467. Dembiński, Czesław [1]
 2468. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2469. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2470. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2471. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2472. Dawidowa, Helena [1]
 2473. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2474. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2475. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2476. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2477. Datka, Czesław (1905-1951) [1]
 2478. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2479. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2480. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2481. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2482. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2483. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2484. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2485. Dalla Casa, Louis [1]
 2486. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2487. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2488. Czułek, Dariusz et al. [1]
 2489. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2490. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2491. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2492. Czerwiński, Franciszek [1]
 2493. Czerniawski, Jan [1]
 2494. Czermański, Zdzisław [1]
 2495. Czermak, Grażyna [1]
 2496. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2497. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2498. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2499. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2500. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2501. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2502. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2503. Czaki, Klementyna [1]
 2504. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2505. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2506. Czajewski Wiktor [1]
 2507. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2508. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2509. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2510. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [1]
 2511. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2512. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2513. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2514. Cirina, J. A. [1]
 2515. Cikanek, Ferdinand [1]
 2516. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2517. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2518. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2519. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2520. Cichocki, Ks. [1]
 2521. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2522. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2523. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2524. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2525. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2526. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2527. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2528. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2529. Chodecki, Władysław [1]
 2530. Chmielewski, Ignacy [1]
 2531. Chmielewska, Halina [1]
 2532. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2533. Charszewski, Ignacy [1]
 2534. Charchillac, Berthet de [1]
 2535. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2536. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2537. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2538. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2539. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2540. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2541. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2542. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2543. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2544. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2545. C.K. ryt. [1]
 2546. Błaszczak, Fr. [1]
 2547. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2548. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2549. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2550. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2551. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2552. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2553. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2554. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2555. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2556. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2557. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2558. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2559. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2560. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2561. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2562. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2563. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2564. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2565. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2566. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2567. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2568. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2569. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2570. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2571. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2572. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2573. Brauman, Władysław [1]
 2574. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2575. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2576. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2577. Bouleau, H. de. [1]
 2578. Borucki, Juliusz [1]
 2579. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2580. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2581. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2582. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2583. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2584. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2585. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2586. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2587. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2588. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2589. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2590. Bojarska, Stefanja [1]
 2591. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2592. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2593. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2594. Bogacki, S. Fot. [1]
 2595. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [1]
 2596. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2597. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2598. Bockhann, F. [1]
 2599. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2600. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2601. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2602. Bobiński, Antoni [1]
 2603. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2604. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2605. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2606. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2607. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2608. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2609. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [1]
 2610. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2611. Bio [pseud.] [1]
 2612. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2613. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2614. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2615. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2616. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2617. Bielicka, Eugenia [1]
 2618. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2619. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2620. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2621. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2622. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2623. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2624. Biblioteka Narodowa [1]
 2625. Biblioteka Kórnicka [1]
 2626. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2627. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2628. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2629. Bianchi, Emilio [1]
 2630. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2631. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2632. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2633. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2634. Betcher, Jan C. [1]
 2635. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2636. Bergamasco, Charles (1830-1896) [1]
 2637. Benjamin Kornfeld [1]
 2638. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2639. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2640. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2641. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2642. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2643. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2644. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2645. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2646. Baude, K. [1]
 2647. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2648. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2649. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2650. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2651. Barski, Ireneusz [1]
 2652. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2653. Barański, Andrzej [1]
 2654. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2655. Baracz, A. P. [1]
 2656. Bar, E. Ryt. [1]
 2657. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2658. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2659. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2660. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2661. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2662. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2663. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2664. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2665. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2666. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2667. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2668. Babiński, Wacław [1]
 2669. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2670. B.O. Ryt. [1]
 2671. B. B. Ryt. [1]
 2672. Aut. [1]
 2673. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2674. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2675. Arslan M. [1]
 2676. Arnold, E. J. [1]
 2677. Arnaud, Étienne [1]
 2678. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2679. Armia Krajowa [1]
 2680. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2681. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2682. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2683. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2684. Archibald, M. [1]
 2685. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2686. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2687. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [1]
 2688. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2689. Aniela S. Ryt. [1]
 2690. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2691. Ambrich, Magdalena [1]
 2692. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2693. Amator [1]
 2694. Alkar [pseud.] [1]
 2695. Al. Pow. [1]
 2696. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2697. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2698. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2699. Adamska, Grażyna [1]
 2700. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2701. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2702. Achtel, Aleksandra [1]
 2703. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [1]
 2704. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2705. AWU [1]
 2706. ADAM [1]
 2707. A. Z. [1]
 2708. A. W. Ryt. [1]
 2709. A. S. Ryt. [1]
 2710. A. Ryt. [1]
 2711. A. G. Ryt. [1]
 2712. A. C. Ryt. [1]
 2713. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2714. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2715. 100 lat. Otwock 1916-2016 [1]
 2716. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [131419]
 2. Ministerstwo Oświaty [61178]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [37139]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [30410]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [27511]
 6. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [21115]
 7. Prus, Bolesław (1847-1912) [20443]
 8. Załęczny, Jolanta (1959- ) [18253]
 9. Kownacka, Maria (1894-1982) [17406]
 10. Bobiński, Antoni [16464]
 11. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15468]
 12. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [15076]
 13. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14181]
 14. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13460]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [12860]
 16. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [12772]
 17. Arct, Michał (1840-1916) [12569]
 18. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [12078]
 19. Pocztowa Kasa Oszczędności [11806]
 20. Gawkowski, Robert (1962- ) [11770]
 21. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11765]
 22. Główny Urząd Statystyczny [11269]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [11205]
 24. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [10934]
 25. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10382]
 26. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [10155]
 27. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [9524]
 28. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [9218]
 29. Krajowe Biuro Statystyczne [8978]
 30. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8690]
 31. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8447]
 32. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [8385]
 33. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [8027]
 34. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [7155]
 35. Röber, H. Ryt. [7132]
 36. Verne, Jules (1828-1905) [7091]
 37. Urząd Statystyczny w Warszawie [6568]
 38. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6456]
 39. Winek, Włodzimierz (1956-) [6366]
 40. Szaciński, Mieczysław (?-?) [6363]
 41. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [6077]
 42. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [5936]
 43. Skwara, Marian (1946- ) [5903]
 44. Magistrat m.st. Warszawy [5865]
 45. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [5353]
 46. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [5338]
 47. Gmitruk, Janusz (1948- ) [5322]
 48. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [5204]
 49. Osiński, Alojzy (1770-1842) [5018]
 50. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4999]
 51. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4943]
 52. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4884]
 53. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [4817]
 54. Egloff, Jerzy [4787]
 55. Maliszewski, Jerzy (?-?) [4735]
 56. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4682]
 57. Antykwarnia Warszawska [4564]
 58. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [4495]
 59. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [4465]
 60. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4392]
 61. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [4342]
 62. Lejko, Krystyna (1933- ) [4275]
 63. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [4040]
 64. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [4032]
 65. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3908]
 66. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3874]
 67. Skarga, Piotr (1536-1612) [3853]
 68. Związek Patriotów Polskich [3831]
 69. Baracz, A. P. [3788]
 70. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3758]
 71. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3749]
 72. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3718]
 73. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3615]
 74. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3565]
 75. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3400]
 76. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3249]
 77. Frączek, Ireneusz (1969- ) [3216]
 78. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3191]
 79. Muzeum Narodowe (Warszawa) [3175]
 80. Starzyński, Stefan (1893-1939) [3174]
 81. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3147]
 82. Kapuściński, Piotr [3144]
 83. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3140]
 84. Estreicher, Karol (1827-1908) [3111]
 85. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [3108]
 86. Jaugey, Jean [3090]
 87. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [3069]
 88. Zieliński, Jarosław (1958- ) [3067]
 89. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [3052]
 90. Brandel, Konrad (1838-1920) [3010]
 91. Papierowski, Andrzej Jerzy [2919]
 92. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [2901]
 93. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2887]
 94. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2842]
 95. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2826]
 96. Popowski, S. [2795]
 97. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2778]
 98. Kneisel, August [2769]
 99. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [2748]
 100. Dąbrowski, Stanisław [2674]
 101. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [2647]
 102. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2638]
 103. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2615]
 104. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2545]
 105. A. Z. [2523]
 106. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2519]
 107. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2514]
 108. Kępkowska, Bogusława Bożena [2506]
 109. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2501]
 110. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2458]
 111. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2444]
 112. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2382]
 113. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [2378]
 114. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2378]
 115. Bezak, Paweł (1983- ) [2365]
 116. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2352]
 117. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [2337]
 118. Małecki, Antoni (1821-1913) [2327]
 119. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2314]
 120. Tretiak, Józef (1841-1923) [2304]
 121. Kohn, Alfred. Red. [2295]
 122. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2295]
 123. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2292]
 124. Kudyba, Wojciech (1965- ) [2279]
 125. Makowski, Marek [2260]
 126. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2258]
 127. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2212]
 128. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [2183]
 129. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [2112]
 130. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2107]
 131. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2066]
 132. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2065]
 133. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2065]
 134. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [2061]
 135. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [2015]
 136. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [2008]
 137. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1998]
 138. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [1991]
 139. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [1991]
 140. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1982]
 141. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1976]
 142. Puc, B[ronisław] [1973]
 143. Górska, Halina (1898-1942) [1927]
 144. Paulmier, Adrien-Augustin [1914]
 145. Beyer, Karol (1818-1877) [1902]
 146. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1861]
 147. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1855]
 148. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [1840]
 149. [Magistrat m. Lwowa] [1815]
 150. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1766]
 151. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1766]
 152. Miejskie Biuro Statystyczne [1734]
 153. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1715]
 154. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1715]
 155. Polski Związek Producentów Filmowych [1715]
 156. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1711]
 157. P.B. Ryt. [1701]
 158. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1687]
 159. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1683]
 160. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1682]
 161. [Bielski, Szymon] [1673]
 162. Baronowa X.Y.Z. [1671]
 163. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1670]
 164. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1660]
 165. Stowarzyszenie Żoliborzan [1656]
 166. Buzek, Józef (1873-1936) [1648]
 167. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1645]
 168. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1639]
 169. Elkana, J. M. [1612]
 170. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1605]
 171. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1602]
 172. Polak, Józef (1857-1928) [1555]
 173. Kwasiborski, Jerzy [1545]
 174. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1533]
 175. Sigismond. Fot. [1531]
 176. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1529]
 177. Conrad. Fot. [1505]
 178. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1500]
 179. Słowaczyński, Jędrzej [1481]
 180. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1481]
 181. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1479]
 182. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1478]
 183. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1450]
 184. Röber, F. H. Ryt. [1450]
 185. Spencer, Herbert (1820-1903) [1441]
 186. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1440]
 187. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1429]
 188. Ganilh, Charles (1758-1836) [1425]
 189. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1423]
 190. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1410]
 191. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1409]
 192. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1409]
 193. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1405]
 194. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1387]
 195. Pawłowski, Zbigniew [1385]
 196. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1384]
 197. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1381]
 198. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1377]
 199. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1358]
 200. Młoda Polka [pseud.] [1355]
 201. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1349]
 202. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1341]
 203. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1333]
 204. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1332]
 205. Czerniawski, Jan [1330]
 206. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [1325]
 207. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1320]
 208. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1315]
 209. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1305]
 210. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [1296]
 211. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1289]
 212. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1287]
 213. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1278]
 214. Napoleon I (1769-1821) [1275]
 215. Stefanow, Piotr [1266]
 216. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1261]
 217. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [1257]
 218. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1254]
 219. J. Ł. Ryt. [1239]
 220. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1234]
 221. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1217]
 222. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1217]
 223. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1217]
 224. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1205]
 225. Callier, Edmund (1833-1893) [1196]
 226. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1195]
 227. Poliński, Józef (1891-1944) [1195]
 228. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1193]
 229. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1180]
 230. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1174]
 231. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1169]
 232. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1165]
 233. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1163]
 234. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1158]
 235. Snopek, Kazimierz [1135]
 236. Winogrodzka, Katarzyna [1125]
 237. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1120]
 238. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [1117]
 239. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1115]
 240. Biuro Pracy Społecznej [1115]
 241. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1114]
 242. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1113]
 243. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1112]
 244. Adamska, Grażyna [1111]
 245. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1107]
 246. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1104]
 247. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1104]
 248. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1103]
 249. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [1098]
 250. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1091]
 251. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1091]
 252. Oppman, Artur (1867-1931) [1089]
 253. Surowiecki, Karol [1088]
 254. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1085]
 255. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1084]
 256. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1084]
 257. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [1083]
 258. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1074]
 259. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1070]
 260. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1068]
 261. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [1067]
 262. Łączkowski, Marceli (?-?) [1059]
 263. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1055]
 264. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1053]
 265. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1050]
 266. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1049]
 267. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [1046]
 268. Kucz, Karol (1815-1892) [1034]
 269. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1026]
 270. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1025]
 271. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1023]
 272. Załęski, Witold (1836-1908) [1011]
 273. Dębski, Michał [1009]
 274. Radliński, Ignacy (1843-1920) [1008]
 275. Lisicki, Roman [1007]
 276. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1005]
 277. Draper, John William (1811-1882) [1005]
 278. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1003]
 279. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1002]
 280. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [995]
 281. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [995]
 282. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [993]
 283. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [989]
 284. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [984]
 285. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [981]
 286. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [975]
 287. Walter. Ryt. [966]
 288. Kapuscinski, Petr [963]
 289. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [961]
 290. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [957]
 291. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [953]
 292. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [949]
 293. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [949]
 294. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [947]
 295. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [946]
 296. Koleżak, Władysław (1854-1924) [943]
 297. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [938]
 298. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [937]
 299. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [937]
 300. Chmielewska, Halina [936]
 301. Hasselbusch, Robert (1983- ). [931]
 302. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [925]
 303. Friedrich, Henryk (1908-1944) [924]
 304. Styfi, Jan (1839?-1921) [922]
 305. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [914]
 306. Scott, Walter (1771-1832) [913]
 307. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [913]
 308. Suligowski, Adolf (1849-1932) [912]
 309. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [910]
 310. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [906]
 311. Sedlaczek, Lech [905]
 312. [Schier, František Václav (1804-1864)] [902]
 313. Wysocki Piotr (1797-1874) [898]
 314. Teresa Frącek (1937- ) [898]
 315. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [893]
 316. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [890]
 317. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [887]
 318. Olszewski, K.[azimierz] [886]
 319. Wretowski, Paweł [877]
 320. Chompre, Pierre (1698-1760) [872]
 321. B. P. Ryt. [862]
 322. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [861]
 323. Elsner, Józef (1769 - 1854) [858]
 324. Rapaport, Artur (1889-1937) [858]
 325. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [856]
 326. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [853]
 327. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [849]
 328. Hoffman, Franz (1814-1882) [848]
 329. Giraud, Paul [845]
 330. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [844]
 331. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [841]
 332. Leist, Ludwig (1891-1967) [840]
 333. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [836]
 334. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [829]
 335. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [829]
 336. Pawiński, Adolf (1840-1896) [829]
 337. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [828]
 338. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [827]
 339. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [820]
 340. Kroński, Aleksander (1871-1935) [820]
 341. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [819]
 342. Domżalski, Jerzy [817]
 343. Lewicka, Anna (1852-1932) [817]
 344. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [813]
 345. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [808]
 346. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [807]
 347. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [804]
 348. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [802]
 349. Majewski, Erazm (1858-1922) [802]
 350. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [801]
 351. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [797]
 352. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [790]
 353. Lodge, Edmund (1756-1839) [790]
 354. Friedhuber de Grubenthal, L. [789]
 355. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [787]
 356. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [786]
 357. Rostworowski, Jan (1838-1898) [784]
 358. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [779]
 359. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [778]
 360. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [777]
 361. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [773]
 362. Bełza, Władysław (1847-1913) [768]
 363. Major Hennequin del Varsaviae [768]
 364. Centralna Biblioteka Statystyczna [764]
 365. Zawiliński, Roman (1855-1932) [759]
 366. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [758]
 367. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [747]
 368. Kaleta, Jerzy (1929- ). [746]
 369. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [744]
 370. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [739]
 371. Dom Sztuki (Warszawa) [738]
 372. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [738]
 373. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [735]
 374. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [735]
 375. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [735]
 376. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [734]
 377. Szatkowska, Lena (1947- ) [732]
 378. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [723]
 379. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [720]
 380. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [717]
 381. Aristoteles (384-322 a.C.) [717]
 382. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [716]
 383. Samborski, Henryk (1843-1918) [715]
 384. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [711]
 385. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [710]
 386. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [709]
 387. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [708]
 388. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [708]
 389. Kurpiński, Karol (1785-1857) [702]
 390. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [698]
 391. Zarząd Miejski w Równem [697]
 392. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [697]
 393. Myszkowska, Justyna [696]
 394. Bielski, Szymon (1745-1825) [694]
 395. Pomian, E. [693]
 396. Rumianek, Stanisław [692]
 397. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [690]
 398. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [690]
 399. Wizimirska, Barbara [688]
 400. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [687]
 401. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [684]
 402. Pokorzyńska, Elżbieta [680]
 403. Marcinkowski, Piotr [680]
 404. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [676]
 405. Gorecka, Maria (1835-1922) [673]
 406. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [672]
 407. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [671]
 408. Snarski, Stanisław (1795-1880) [671]
 409. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [669]
 410. Warnka, Jadwiga [667]
 411. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [666]
 412. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [665]
 413. Ligber. Szty. [663]
 414. Campe, Joachim Heinrich [663]
 415. Legun-Biliński, Antoni. [662]
 416. Socha, Szczepan [661]
 417. Lichota, Władysław Tadeusz [660]
 418. Lampert, Kurt (1859-1918) [660]
 419. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [652]
 420. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [650]
 421. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [650]
 422. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [647]
 423. Dickstein, Samuel (1851-1939) [647]
 424. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [646]
 425. Filipiak, Grzegorz [646]
 426. Bloch, Jan (1836-1902) [645]
 427. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [645]
 428. Bersohn, Mathias (1823-1908) [641]
 429. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [640]
 430. Lachowicz, Juliusz. Red. [640]
 431. Krystall, Bronisław (1887-1983) [632]
 432. Dubiecki, Marian (1838-1926) [629]
 433. [Granke, Stefan] [627]
 434. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [626]
 435. [Magistrat m.st. Warszawy] [625]
 436. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [624]
 437. Sewer [624]
 438. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [621]
 439. Baka, Józef (1707-1780) [619]
 440. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [615]
 441. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [614]
 442. Zuber, Rudolf (1858-1920) [614]
 443. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [614]
 444. Siczyński, Walery [614]
 445. Seruga, Józef (1886-1940) [613]
 446. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [612]
 447. Wyss, Johann David (1743-1818) [611]
 448. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [611]
 449. Guiraud, Paul (1850-1907) [609]
 450. Goszczyńska, Agnieszka [609]
 451. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [608]
 452. Hansson, Ola (1860-1925) [608]
 453. Kowalski, L. Fot. [603]
 454. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [603]
 455. Magistrat Miasta Warszawy [603]
 456. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [603]
 457. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [601]
 458. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [598]
 459. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [598]
 460. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [593]
 461. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [590]
 462. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [588]
 463. Adolph, Witold (1903-1941) [588]
 464. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [587]
 465. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [585]
 466. Biart, Lucjan (1829-1897) [583]
 467. [Magistrat goroda Varšavy] [579]
 468. Lissowski, Czesław (1895-1942) [579]
 469. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [578]
 470. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [577]
 471. Świętochowski, Adam (1864-1914) [577]
 472. Czartoryska Izabela (1746-1835) [576]
 473. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [575]
 474. Kiliński, Jan (1760-1819) [573]
 475. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [570]
 476. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [569]
 477. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [565]
 478. Cep [Henryk Cepnik] [565]
 479. Grajnert, Józef [564]
 480. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [562]
 481. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [559]
 482. Alkar [pseud.] [559]
 483. Siebeck, Herman (1842-1920) [557]
 484. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [555]
 485. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [554]
 486. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [552]
 487. Hyodo, Nagao [552]
 488. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [552]
 489. Heck, Walerian [551]
 490. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [551]
 491. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [550]
 492. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [549]
 493. Freudenson, Daniel (1847-1931) [549]
 494. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [548]
 495. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [538]
 496. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [538]
 497. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [537]
 498. Jeżowski, M [537]
 499. Edgeworth, Maria [537]
 500. J.K. Ryt. [536]
 501. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [536]
 502. ADAM. Ryt. [535]
 503. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [535]
 504. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [531]
 505. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [531]
 506. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [531]
 507. [Miethke, H. O.] [530]
 508. Piłsudski, Józef (1867-1935) [529]
 509. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [526]
 510. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [526]
 511. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [524]
 512. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [523]
 513. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [521]
 514. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [521]
 515. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [520]
 516. Ségur, Sophie de (1799-1874) [520]
 517. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [520]
 518. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [519]
 519. X. Y. Z. [518]
 520. Muzeum Narodowe w Poznaniu [518]
 521. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [514]
 522. J. Z. [514]
 523. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [512]
 524. Związek Komunalny (Węgrów) [511]
 525. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [511]
 526. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [510]
 527. Iks Cagnafet [pseud.] [508]
 528. Ryszard, Antoni (1841-1894) [505]
 529. Prymlewicz, Magdalena [505]
 530. Pawe, L. [505]
 531. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [505]
 532. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [504]
 533. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [504]
 534. Bauman, R. Lit. [503]
 535. Zipper, Albert (1855-1936) [501]
 536. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [501]
 537. Borucki, Juliusz [501]
 538. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [499]
 539. Typiak, Piotr [497]
 540. Portner, Szymon (18..-?) [497]
 541. Podwiński, Stanisław [497]
 542. Miłkowski, Stanisław [494]
 543. Hölzel, Marek (1843-1921) [493]
 544. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [492]
 545. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [492]
 546. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [491]
 547. Nowoszewski, Roman (1945-) [490]
 548. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [489]
 549. Skornia-Roszij, Maria [489]
 550. Przyborowski, Walery (1845-1913) [488]
 551. Kiliński, Jan (1760-1819 [488]
 552. Sigalin, Józef (1909-1983) [486]
 553. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [486]
 554. Pécaut, Elie [486]
 555. Baude, K. [486]
 556. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [484]
 557. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [484]
 558. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [484]
 559. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [482]
 560. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [482]
 561. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [480]
 562. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [479]
 563. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [478]
 564. Chodyński, Adam Antoni [477]
 565. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [476]
 566. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [475]
 567. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [475]
 568. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [475]
 569. Pawłowski, Kalixt [474]
 570. Bojarska, Stefanja [474]
 571. Gierczyńska, Joanna [473]
 572. Passendorfer, Artur (1864-1936) [469]
 573. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [467]
 574. Karoli & Troczewski [465]
 575. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [463]
 576. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [460]
 577. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [459]
 578. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [458]
 579. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [456]
 580. Grundmann, Karl (1909-1944) [456]
 581. Szujski, Józef (1835-1883) [451]
 582. Nowakowski, Józef (1800-1864) [450]
 583. Śmigielska, Józefa [449]
 584. Jahner, Alfred (1860-1934) [449]
 585. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [448]
 586. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [447]
 587. Wóycicka, Jadwiga [447]
 588. Boratyński, Wacław (1908-1939) [446]
 589. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [446]
 590. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [446]
 591. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [445]
 592. Paciorkowski, Bronisław Gryf [444]
 593. Grzymała, Grabowiecki Jan [444]
 594. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [442]
 595. Okuń, Edward (1872-1945) [442]
 596. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [440]
 597. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [438]
 598. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [438]
 599. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [436]
 600. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [436]
 601. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [434]
 602. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [433]
 603. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [433]
 604. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [431]
 605. J. Ł. [431]
 606. Ministerstwo Odbudowy Kraju [431]
 607. Latoszek, Jacek [431]
 608. Komorowska-Filipiak, Romana [431]
 609. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [431]
 610. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [427]
 611. Dénoix, Victorin [426]
 612. Strauss, Johann (1825-1899) [423]
 613. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [422]
 614. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [421]
 615. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [420]
 616. Roeber, F. H. Ryt. [417]
 617. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [417]
 618. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [415]
 619. Warszawski Szpital dla Dzieci [414]
 620. Taube, Gustaw jr [414]
 621. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [412]
 622. Strindberg, August (1849-1912) [412]
 623. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [410]
 624. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [410]
 625. Jachowiczowa, Antonina [409]
 626. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [408]
 627. Simmler, Józef (1823-1868) [408]
 628. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [407]
 629. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [405]
 630. Kumidor, Zbigniew [404]
 631. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [403]
 632. Pałac Sztuki (Warszawa) [403]
 633. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [401]
 634. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [401]
 635. Hoffman, Karol (1855-1937) [401]
 636. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [401]
 637. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [399]
 638. Degler, Katarzyna (1896-1982) [399]
 639. Warnkówna, Jadwiga [398]
 640. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [398]
 641. Borkowski, Feliks (1840- ?) [398]
 642. Gold, Artur (1897-1943) [397]
 643. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [397]
 644. Barclay, John (1582-1621) [397]
 645. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [396]
 646. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [395]
 647. Maliszewski, Edward (1875-1928) [392]
 648. Czermański, Zdzisław [392]
 649. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [391]
 650. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [391]
 651. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [388]
 652. A. Z. Ryt. [387]
 653. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [386]
 654. Paprocki, Bartosz [386]
 655. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [385]
 656. Tarnacki, Józef. [385]
 657. Płoska-Łoś, Irena [385]
 658. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [384]
 659. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [384]
 660. Słomkowska, Alina (1929-1995) [383]
 661. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [382]
 662. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [382]
 663. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [380]
 664. J. H. Ryt. [380]
 665. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [380]
 666. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [378]
 667. Piotrowski, Andrzej [375]
 668. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [375]
 669. Turowski, Stanisław (1880-1936) [374]
 670. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [374]
 671. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [373]
 672. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [373]
 673. Abdullah Frères [pseud.] [371]
 674. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [370]
 675. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [369]
 676. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [369]
 677. Leśniewska, B. [369]
 678. Peretz, Adolf (1855-1933) [368]
 679. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [367]
 680. Rada Regencyjna [367]
 681. Bykowski, Leon [366]
 682. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [366]
 683. Berthet, Èlie (1815-1891) [364]
 684. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [362]
 685. Eile, Henryk (1878-1939) [359]
 686. A. M. Ryt. [358]
 687. [Łosiowa, Emilia] [357]
 688. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [357]
 689. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [357]
 690. Związek Miast Polskich [356]
 691. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [356]
 692. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [356]
 693. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [354]
 694. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [354]
 695. Stefani, Józef (1800-1876) [353]
 696. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [353]
 697. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [353]
 698. Arnold, E. J. [353]
 699. Chankowski, Henryk (1882-1944) [352]
 700. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [351]
 701. Jelínek, Edvard (1855-1897) [351]
 702. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [349]
 703. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [348]
 704. Windakiewicz, Kazimierz [347]
 705. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [346]
 706. Kozyra, Anna [344]
 707. Demby, Stefan (1862-1939) [344]
 708. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [343]
 709. Marczyński, Józef (1891-1940) [343]
 710. Korotyński, Władysław (1866-1924) [343]
 711. Gozdowski, Edward (1843-1901) [343]
 712. Broch.[owski], B. Ryt. [341]
 713. Jabłoński, Tadeusz [341]
 714. Pyka, Henryk [340]
 715. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [339]
 716. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [339]
 717. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [339]
 718. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [338]
 719. Majewska, Aleksandra (1943- ) [338]
 720. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [336]
 721. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [336]
 722. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [335]
 723. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [335]
 724. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [335]
 725. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [335]
 726. Ines, Albert (1620-1658) [335]
 727. Siemieński, Lucjan [334]
 728. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [334]
 729. Grabowski, Antoni (1857-1921) [334]
 730. A. R. Ryt. [333]
 731. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [333]
 732. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [333]
 733. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [333]
 734. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [333]
 735. Związek Buchalterów (Warszawa) [332]
 736. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [332]
 737. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [332]
 738. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [331]
 739. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [330]
 740. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [330]
 741. Schilgen, Hardy (1876-1941) [330]
 742. Lyall, Edna (1857-1903) [329]
 743. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [328]
 744. Kryński, Adam (1844-1932) [328]
 745. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [328]
 746. Chmiel, Adam (1865-1934) [328]
 747. Dziedzic, P. Ryt. [327]
 748. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [327]
 749. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [327]
 750. Koroniarz [326]
 751. Szajnocha, Karol (1818-1868) [326]
 752. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [326]
 753. Kaczyński, Witold [326]
 754. Kowalewski, T. [325]
 755. Ostrowski, Tomasz (?-?) [323]
 756. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [323]
 757. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [321]
 758. Węgrzecki, S. [320]
 759. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [319]
 760. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [318]
 761. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [317]
 762. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [316]
 763. Osterloff, Edmund (1863-1938) [315]
 764. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [314]
 765. Watteau, François (1758-1823). Il. [314]
 766. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [314]
 767. Regulski, Aleksander (1839-1884) [313]
 768. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [313]
 769. Maciejowski, Adam (1874-1919) [313]
 770. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [313]
 771. Dombrowski, Władysław [311]
 772. K.K. Ryt. [311]
 773. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [311]
 774. Rytel, Kazimiera (?-?) [311]
 775. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [310]
 776. Szlendak, Adam (1881-1937) [310]
 777. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [309]
 778. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [308]
 779. Mościcki, Henryk (1881-1952) [308]
 780. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [308]
 781. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [307]
 782. Racher, Jessica. Z-ca. red. [307]
 783. Pennec, Joanna. Opiekun [307]
 784. Kulski, Julian (1892-1976) [306]
 785. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [306]
 786. Stablewski, Florian (1841-1906) [306]
 787. Jan Eljaszewicz (1941- ). [306]
 788. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [306]
 789. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [305]
 790. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [305]
 791. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [304]
 792. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [304]
 793. Al. Pow. [302]
 794. Kolberg, Oskar (1814-1890) [298]
 795. L. N. Ryt. [297]
 796. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [296]
 797. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [296]
 798. Piotr Krakowianin [pseud.] [296]
 799. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [295]
 800. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [294]
 801. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [294]
 802. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [292]
 803. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [290]
 804. Żeleński, Władysław (1837-1921) [290]
 805. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [289]
 806. Zalewski, Stanisław (1925- ) [289]
 807. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [289]
 808. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [289]
 809. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [289]
 810. Röber, G. Ryt. [288]
 811. [Lindley, William (1808-1900)] [287]
 812. Wrześniowski, August (1836-1892) [285]
 813. Morawska, Zofia (1848-1922) [285]
 814. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [285]
 815. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [284]
 816. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [282]
 817. Szubert, Awit (1837-1919) [282]
 818. Świderski, Leopold (1853-1925) [281]
 819. Instytut Spraw Społecznych [280]
 820. Baumann, R. Lit. [278]
 821. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [278]
 822. Motas, Maciej [278]
 823. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [277]
 824. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [277]
 825. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [276]
 826. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [273]
 827. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [272]
 828. Wójtowicz, Władysław J. [271]
 829. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [270]
 830. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [270]
 831. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [270]
 832. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [268]
 833. Miinchheimera.A. Fot. [267]
 834. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [267]
 835. Sędlikowski, Aleksander [267]
 836. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [266]
 837. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [266]
 838. Kaczkowski, Zygmunt [266]
 839. Mottl, Adam (1928-2013) [265]
 840. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [265]
 841. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [264]
 842. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [264]
 843. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [264]
 844. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [264]
 845. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [263]
 846. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [263]
 847. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [262]
 848. Polski Czerwony Krzyż we Francji [262]
 849. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [262]
 850. Aimard, Gustave (1818-1883) [261]
 851. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [260]
 852. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [259]
 853. Anna Sobieszczańska-Lissowska [259]
 854. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [258]
 855. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [258]
 856. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [258]
 857. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [257]
 858. Franczak, Lech (1939- ) [257]
 859. Hufsky [256]
 860. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [256]
 861. Czerwiński, Franciszek [256]
 862. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [255]
 863. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [255]
 864. Loth, August (1869-1944) [255]
 865. Dalecka, Wanda (1862-1932) [254]
 866. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [253]
 867. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [250]
 868. Compagnie d'Electricité de Varsovie [250]
 869. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [249]
 870. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [248]
 871. Breyer, Albert (1889-1939) [248]
 872. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [247]
 873. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [246]
 874. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [246]
 875. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [245]
 876. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [245]
 877. Maire, Albert (1856-?) [244]
 878. Godebski, Cyprian (1765-1809) [244]
 879. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [242]
 880. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [242]
 881. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [241]
 882. Warszawska Gmina Starozakonnych [241]
 883. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [240]
 884. Wierzbowski, Theodorus [239]
 885. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [239]
 886. Rutska, Halina (1868-1932) [239]
 887. Krasiński, Edward (1870-1940) [239]
 888. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [239]
 889. Osmański, Wojciech (1834-1908) [238]
 890. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [238]
 891. Hadyna, Łukasz (1982- ) [238]
 892. Hadyna, Stanisław (1984- ) [238]
 893. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [236]
 894. Pyzowski, Adam (1874-1931) [236]
 895. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [235]
 896. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [235]
 897. Tomasz Ogończyk [pseud.] [235]
 898. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [235]
 899. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [235]
 900. Przykorski, K. (1840-1882) [233]
 901. "Orion" [233]
 902. Zabłocki, F. Ryt. [233]
 903. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [232]
 904. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [232]
 905. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [231]
 906. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [231]
 907. Lejowa, Emilia (1839-1906) [230]
 908. W. M. K. [228]
 909. Popielewski [228]
 910. Wolski, Stanisław (1859-1894) [227]
 911. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [226]
 912. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [226]
 913. Damse, Józef (1789-1852) [226]
 914. Neyman, Jerzy (1894-1981) [226]
 915. Górska, Maria. Red. [226]
 916. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [224]
 917. Zajączkowska, Zuzanna [224]
 918. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [224]
 919. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [223]
 920. Maël, Pierr. [223]
 921. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [222]
 922. Bolesławicz [pseud.] [222]
 923. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [221]
 924. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [221]
 925. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [221]
 926. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [219]
 927. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [218]
 928. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [218]
 929. Wołkiewicz, Hanna [218]
 930. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [216]
 931. Frick, L. [216]
 932. Piltz, Franciszek (1895-1941) [216]
 933. Nałęcz, Edward [216]
 934. Namysłowski, Karol (1856-1925) [215]
 935. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [215]
 936. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [215]
 937. Mieczkowski, Jan. Fot. [214]
 938. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [214]
 939. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [213]
 940. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [213]
 941. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [213]
 942. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [212]
 943. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [212]
 944. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [211]
 945. Karoli, Aleksander (1838-1915) [210]
 946. KK. Ryt. [210]
 947. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [210]
 948. Syroczyński, Leon (1844-1925) [209]
 949. Buchcar, Karol. Fot. [209]
 950. Szkoła Realna imienia Staszica [208]
 951. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [208]
 952. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [208]
 953. Jeske, August (1836-1875) [208]
 954. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [207]
 955. Strzelecki, Jan (1886-1944) [207]
 956. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [206]
 957. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [205]
 958. Sznage. Ryt. [205]
 959. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [205]
 960. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [204]
 961. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [204]
 962. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [204]
 963. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [204]
 964. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [203]
 965. Staszic, Stanisław (1755-1826) [203]
 966. "Orion". Fot. [202]
 967. A.T.T. [202]
 968. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [201]
 969. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [201]
 970. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [200]
 971. Wojnarowicz Weseła [200]
 972. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [200]
 973. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [199]
 974. Mulert, Ludwik (1818-1875) [199]
 975. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [199]
 976. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [199]
 977. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [199]
 978. Matrzak, Jerzy [198]
 979. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [198]
 980. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [197]
 981. Normand, Charles (1848- ) [196]
 982. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [196]
 983. Fleck L. Red. [et al.] [196]
 984. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [196]
 985. Biernacki, Bolesław (1865- ) [195]
 986. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [194]
 987. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [194]
 988. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [193]
 989. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [193]
 990. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [193]
 991. W. R. Ryt. [192]
 992. Dante, Alighieri (1265-1321) [192]
 993. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [192]
 994. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [191]
 995. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [190]
 996. Hähle, G. Ryt. [190]
 997. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [190]
 998. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [190]
 999. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [189]
 1000. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [189]
 1001. Sandaeu, Jules (1811-1833) [189]
 1002. K. M. Ryt. [189]
 1003. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [187]
 1004. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [186]
 1005. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [186]
 1006. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [185]
 1007. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [183]
 1008. Żychliński, Jan. Wstęp [183]
 1009. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [183]
 1010. Kubiak, Paweł (1950- ) [183]
 1011. Chęciński, Jan (1826-1874) [183]
 1012. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [183]
 1013. Białecki, Paweł. Red. [183]
 1014. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [182]
 1015. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [181]
 1016. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [181]
 1017. W. C. Ryt. [181]
 1018. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [181]
 1019. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [181]
 1020. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [180]
 1021. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [179]
 1022. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [179]
 1023. Roman Nowoszewski (1945- ) [178]
 1024. Nowialis [177]
 1025. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [177]
 1026. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [177]
 1027. Wahrendorff, O. [177]
 1028. Jeska, Stanisława (1867-1936) [177]
 1029. Bułhak ,Jan (1876-1950) [177]
 1030. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [177]
 1031. J. K. Ryt. [176]
 1032. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [176]
 1033. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [175]
 1034. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [175]
 1035. Bandurski, Władysław (1865-1932) [175]
 1036. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [174]
 1037. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [174]
 1038. Patronat Opieki nad Więźniami [173]
 1039. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [173]
 1040. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [173]
 1041. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [173]
 1042. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [173]
 1043. Liga Morska i Kolonialna [172]
 1044. Jaworski, Józef (1859-1920) [172]
 1045. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [171]
 1046. Warszawski Lombard Miejski [171]
 1047. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [171]
 1048. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [171]
 1049. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [171]
 1050. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [170]
 1051. Krzyżanowski, K. [170]
 1052. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [170]
 1053. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [169]
 1054. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [169]
 1055. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [168]
 1056. Achtel, Józef [168]
 1057. Szymkiewicz, Józef [168]
 1058. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [168]
 1059. Hahn, Wiktor (1871-1959) [167]
 1060. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [167]
 1061. Peszke, Ignacy (1877-1925) [167]
 1062. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [166]
 1063. Pusch, Maurycy (1828-1902) [165]
 1064. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [165]
 1065. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [165]
 1066. Tomek Piast [pseud.] [164]
 1067. Komenda I Brygady Legionów Polskich [164]
 1068. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [163]
 1069. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [163]
 1070. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [163]
 1071. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [162]
 1072. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [162]
 1073. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [162]
 1074. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [162]
 1075. Wybranowski, Władysław (?-?) [161]
 1076. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [161]
 1077. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [161]
 1078. Gebhard, podporucznik [161]
 1079. Deny, Martial (1745- ). Il. [161]
 1080. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [160]
 1081. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [160]
 1082. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [160]
 1083. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [159]
 1084. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [158]
 1085. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [158]
 1086. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [157]
 1087. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [157]
 1088. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [157]
 1089. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [156]
 1090. A. W. Ryt. [156]
 1091. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [155]
 1092. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [155]
 1093. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [155]
 1094. Osotowicz, Jerzy. Red. [155]
 1095. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [154]
 1096. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [154]
 1097. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [154]
 1098. Śliwiński, Jan [153]
 1099. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [153]
 1100. Slaski, S. Ryt. [153]
 1101. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [153]
 1102. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [152]
 1103. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [152]
 1104. Komar, Józef [152]
 1105. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [152]
 1106. Gottlieb Leopold (1879-1934) [152]
 1107. Święcicka, Jadwiga (?-?) [151]
 1108. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [151]
 1109. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [151]
 1110. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [151]
 1111. K. P. Ryt. [150]
 1112. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [150]
 1113. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [150]
 1114. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [150]
 1115. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [150]
 1116. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [150]
 1117. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [150]
 1118. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 1119. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [150]
 1120. Babiński, Wacław [150]
 1121. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [149]
 1122. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [149]
 1123. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [149]
 1124. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [148]
 1125. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [148]
 1126. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [148]
 1127. Niemojewski, Lech (1894-1952) [148]
 1128. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [147]
 1129. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [147]
 1130. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [145]
 1131. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [145]
 1132. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [145]
 1133. Ślaski, Bolesław (1870- ) [145]
 1134. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [145]
 1135. K.P. Ryt. [143]
 1136. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [143]
 1137. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [143]
 1138. Bzowska, Maria (1871-1906) [143]
 1139. Polska Agencja Telegraficzna [142]
 1140. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [142]
 1141. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [142]
 1142. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [141]
 1143. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [141]
 1144. Jaworski, Witold (1899-1989) [141]
 1145. Hoffmann Regierungsdirektor [141]
 1146. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [140]
 1147. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [140]
 1148. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [140]
 1149. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [140]
 1150. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [139]
 1151. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [139]
 1152. Związek Polskich Artystów Plastyków [138]
 1153. Związek Miast Królestwa Polskiego [138]
 1154. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [138]
 1155. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [138]
 1156. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [137]
 1157. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [137]
 1158. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [137]
 1159. Tarnacki, Józef [137]
 1160. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [136]
 1161. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [136]
 1162. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [136]
 1163. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [136]
 1164. [Leger, Louis (1843-1923)] [136]
 1165. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [136]
 1166. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [135]
 1167. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [135]
 1168. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [135]
 1169. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [135]
 1170. Gorski, Stefan (1882-1941) [135]
 1171. Wróblewski, K. [134]
 1172. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [134]
 1173. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [134]
 1174. Wójcicki, Jerzy [134]
 1175. Uniwersytet Warszawski [134]
 1176. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [134]
 1177. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [134]
 1178. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [134]
 1179. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [133]
 1180. Bogucki, Adolf (1835-1894) [133]
 1181. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [133]
 1182. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [133]
 1183. Dom ks. Boduena [133]
 1184. Amatorski Zespół Teatralny [133]
 1185. Krajewski, J. Ryt. [132]
 1186. Krynicki, M. Lit. [132]
 1187. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [132]
 1188. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [132]
 1189. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [132]
 1190. Gołębiewska, Wanda [132]
 1191. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [131]
 1192. Joteyko, Józefa (1866-1928) [131]
 1193. Ioteyko I. [na s. tyt.] [131]
 1194. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [130]
 1195. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [130]
 1196. Sobieski, Wacław (1872-1935) [130]
 1197. Wanda Cymerman (red. nacz.) [129]
 1198. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [129]
 1199. - [129]
 1200. Kohn, Alfred (1960- ) [128]
 1201. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [128]
 1202. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [128]
 1203. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [128]
 1204. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [127]
 1205. Schubert, Franz (1797-1828) [127]
 1206. Zaleski, August (1883-1972) [127]
 1207. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [127]
 1208. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [127]
 1209. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [127]
 1210. Koniński, Kazimierz [127]
 1211. Leliwa, Alfred [126]
 1212. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [126]
 1213. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [126]
 1214. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [126]
 1215. Mahomet II [126]
 1216. Döhler, Theodore (1814-1856) [124]
 1217. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [124]
 1218. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [124]
 1219. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [124]
 1220. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [124]
 1221. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [123]
 1222. Rzepko, Władysław (1854-1932) [123]
 1223. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [123]
 1224. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [123]
 1225. Musiałowski, A. Ryt. [122]
 1226. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [122]
 1227. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [122]
 1228. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [122]
 1229. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [122]
 1230. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [122]
 1231. Syndykat Rolniczy Warszawski [122]
 1232. Ajdacki, Paweł (1970- ) [122]
 1233. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [121]
 1234. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [121]
 1235. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [121]
 1236. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [121]
 1237. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [120]
 1238. [Świtalska, H. (?-?)] [120]
 1239. Jankowski, Józef [120]
 1240. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [119]
 1241. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [119]
 1242. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [118]
 1243. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [118]
 1244. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [118]
 1245. Tor, Stanisław [118]
 1246. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [118]
 1247. [Kasa Chorych (Warszawa)] [117]
 1248. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [117]
 1249. Dumax, [Victor] (1827-1894) [117]
 1250. Kleczyński, Jan (1837-1895) [116]
 1251. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [116]
 1252. Automobilklub Warszawski [116]
 1253. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [116]
 1254. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [116]
 1255. Magnus, Wiktor [116]
 1256. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [115]
 1257. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [115]
 1258. Brochowski, B. Ryt. [115]
 1259. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [114]
 1260. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [114]
 1261. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [114]
 1262. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [114]
 1263. Porębowicz, Edward (1862-1937) [114]
 1264. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [114]
 1265. Egghard, Jules(1833-1867) [114]
 1266. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [113]
 1267. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [113]
 1268. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [113]
 1269. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [113]
 1270. Stolpe, Alojzy (?-1824) [113]
 1271. Łubieński, Edward (1819-1867) [113]
 1272. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [113]
 1273. Giergielewicz Jan (1898-1953) [113]
 1274. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [113]
 1275. CAF [112]
 1276. Różański, M. Ryt. [112]
 1277. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [112]
 1278. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [112]
 1279. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [112]
 1280. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [112]
 1281. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [112]
 1282. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [111]
 1283. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [111]
 1284. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [111]
 1285. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [111]
 1286. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [111]
 1287. Roeber. H. Ryt. [111]
 1288. Pachucki, Marian (1888-1961) [111]
 1289. Kozłowski, Jan J. [111]
 1290. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [111]
 1291. Hoppe, Stanisław (1893- ) [111]
 1292. Gorazdowski, E. [110]
 1293. Kostka, J. [110]
 1294. Kossak, Wojciech (1856-1942) [110]
 1295. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [110]
 1296. Urmowski Klemens (1780-1827) [110]
 1297. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [109]
 1298. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [109]
 1299. Muszkowski, Jan (1882-1953) [108]
 1300. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [108]
 1301. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [108]
 1302. Kluczewski, M. Ryt. [107]
 1303. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [107]
 1304. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [107]
 1305. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [107]
 1306. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [107]
 1307. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [107]
 1308. Kataszek, Szymon (1898-1943) [106]
 1309. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [106]
 1310. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [106]
 1311. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [106]
 1312. Oniszewski, Jan Teofil [106]
 1313. Morżkowska, Antonina [106]
 1314. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [105]
 1315. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [105]
 1316. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [105]
 1317. S. A. Ryt. [104]
 1318. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [104]
 1319. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [104]
 1320. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [104]
 1321. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [104]
 1322. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [104]
 1323. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [104]
 1324. Kaczmarski, S. [104]
 1325. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [103]
 1326. Winter, Peter (1754-1825) [103]
 1327. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [103]
 1328. Baum, Stefan (1892-1964) [103]
 1329. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [102]
 1330. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [102]
 1331. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [102]
 1332. Mikucka, Aniela (1904-1950) [102]
 1333. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [102]
 1334. (E) [102]
 1335. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [101]
 1336. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [101]
 1337. Niemojowska, Maria (1870?-?) [101]
 1338. Czajkowski, Paweł (-1839) [101]
 1339. Diabelli, Anton (1781-1858) [100]
 1340. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [100]
 1341. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [100]
 1342. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [100]
 1343. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [100]
 1344. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [100]
 1345. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [100]
 1346. Pohoski, Jan (1889-1940) [100]
 1347. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [100]
 1348. Jotes [100]
 1349. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [100]
 1350. Helmer, Charles(18..-1938) [100]
 1351. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [100]
 1352. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [99]
 1353. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [99]
 1354. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [99]
 1355. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [99]
 1356. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [99]
 1357. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [98]
 1358. Sulistrowski, Kazimierz [98]
 1359. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [98]
 1360. Schmid, Christoph von (1768-1854) [98]
 1361. Fuks, Marjan (1884-1935) [98]
 1362. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [98]
 1363. Centralny Komitet Robotniczy PPS [97]
 1364. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [97]
 1365. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [97]
 1366. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [97]
 1367. Kapituła Odznaki [97]
 1368. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [96]
 1369. Magistrat der Hauptstadt Warschau [96]
 1370. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [96]
 1371. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [96]
 1372. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [96]
 1373. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [96]
 1374. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [96]
 1375. Arctowski, Henryk (1871-1958) [96]
 1376. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [95]
 1377. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [95]
 1378. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [95]
 1379. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [94]
 1380. Gruziel, L. Fot. [94]
 1381. Sosiński, I. Ryt. [94]
 1382. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [94]
 1383. Łabęcki, Wiktor red. [94]
 1384. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [94]
 1385. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [94]
 1386. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [94]
 1387. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [94]
 1388. Goublier, Gustave (1856-1926) [94]
 1389. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [94]
 1390. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [94]
 1391. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [93]
 1392. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [93]
 1393. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [93]
 1394. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [92]
 1395. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [92]
 1396. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [92]
 1397. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [92]
 1398. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [92]
 1399. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [92]
 1400. Burmistrz w.z. Becher [92]
 1401. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [91]
 1402. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [91]
 1403. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [91]
 1404. [Grabiec (?-?)] [91]
 1405. Zbyszewski [91]
 1406. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [91]
 1407. Gajewski, Adrian [91]
 1408. E. G. Ryt. [90]
 1409. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [90]
 1410. Diveky, Adrjan (1880-1965) [90]
 1411. [Gutry, Maria (1899-1988)] [90]
 1412. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [90]
 1413. Weinberg P. [90]
 1414. Stern, Anatol (1899-1968) [90]
 1415. Lipiński, Józef (1777-1811) [90]
 1416. Dobrowolska-Kierył, Marta [90]
 1417. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [89]
 1418. Wesoły Wujaszek [89]
 1419. Stecher, August (?-?) [89]
 1420. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [89]
 1421. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [88]
 1422. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [88]
 1423. Brochocki, B. Ryt. [88]
 1424. Grossman, Ludwik (1835-1915) [88]
 1425. Sosiński, J[ózef] Ryt. [88]
 1426. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [88]
 1427. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [88]
 1428. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1429. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [87]
 1430. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [87]
 1431. Teichmann, Antoni (1798-1877) [87]
 1432. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [87]
 1433. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [87]
 1434. Niecz, Krzysztof. Fot. [86]
 1435. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [86]
 1436. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [86]
 1437. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [86]
 1438. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [86]
 1439. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [86]
 1440. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [86]
 1441. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [85]
 1442. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [85]
 1443. Rydel, Lucjan (1870-1918) [85]
 1444. Landowski, Paweł (1843-1894) [85]
 1445. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [85]
 1446. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [84]
 1447. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [84]
 1448. Lichner, Heinrich(1829-1898) [84]
 1449. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [84]
 1450. Banner, M. Red. [84]
 1451. Rembiel, St. [84]
 1452. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [84]
 1453. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [84]
 1454. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [84]
 1455. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [84]
 1456. Armia Krajowa [84]
 1457. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [83]
 1458. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [83]
 1459. Biblioteka Kórnicka [83]
 1460. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [82]
 1461. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [82]
 1462. Strasburger, Edward (1882-1923) [82]
 1463. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [82]
 1464. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [82]
 1465. Fajans, Wacław (1884-1973) [82]
 1466. Barski, Ireneusz [82]
 1467. Szenajch, Władysław (1879-1964) [81]
 1468. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [81]
 1469. Puciata, Ryszard (?-1942) [81]
 1470. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [81]
 1471. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [81]
 1472. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [80]
 1473. Ajzman, David (1869-1922) [80]
 1474. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [80]
 1475. Łukasik, Jan (1910- ) [80]
 1476. [Franck] [80]
 1477. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [80]
 1478. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [80]
 1479. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [80]
 1480. B.O. Ryt. [80]
 1481. Gounod, Charles François (1818-1893) [79]
 1482. Malewicz, Jadwiga [79]
 1483. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [79]
 1484. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [79]
 1485. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [79]
 1486. Marylski, Antoni (1865-1932) [79]
 1487. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [79]
 1488. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [78]
 1489. Polska Macierz Szkolna [78]
 1490. Kuhlewein, A. Ryt. [78]
 1491. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [78]
 1492. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [78]
 1493. Związek Polskich Artystów Grafików [78]
 1494. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [78]
 1495. Stowarzyszenie Architektów Polskich [78]
 1496. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [78]
 1497. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [78]
 1498. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [78]
 1499. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [78]
 1500. Dancla, Charles(1817-1907) [78]
 1501. Binental, Léopold (1886-1944) [78]
 1502. M. R. Rys. [77]
 1503. Starczewski, Jan (1904-1981) [77]
 1504. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [77]
 1505. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [77]
 1506. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [77]
 1507. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [77]
 1508. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [77]
 1509. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [76]
 1510. Kątski, Apolinary (1825-1879) [76]
 1511. [Quirini, Edward] [76]
 1512. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [76]
 1513. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [76]
 1514. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [76]
 1515. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [76]
 1516. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [76]
 1517. Gross, Adam (1818-1880) [76]
 1518. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [76]
 1519. Adam, Julius (1826-1874) [76]
 1520. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [75]
 1521. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [75]
 1522. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [75]
 1523. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [75]
 1524. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [75]
 1525. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [75]
 1526. Rutkowski, R. Ryt. [75]
 1527. Moder, Paul (1896-1942) [75]
 1528. Haehle. Ryt. [75]
 1529. Bogusławski, Edward (1848-1917) [75]
 1530. Związek Katolicki [74]
 1531. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [74]
 1532. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [74]
 1533. Krasowska Helena [74]
 1534. F. K. Ryt. [74]
 1535. A. C. Ryt. [74]
 1536. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [73]
 1537. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [73]
 1538. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [73]
 1539. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [73]
 1540. Bio [pseud.] [73]
 1541. L. K. [72]
 1542. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [72]
 1543. Treter Mieczysław (1883-1943) [72]
 1544. "Młoda Sztuka" [72]
 1545. [Mielnicki]. Fot. [72]
 1546. Związek Bibliotekarzy Polskich [72]
 1547. Teatr Narodowy (Warszawa) [72]
 1548. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [72]
 1549. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [72]
 1550. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [71]
 1551. Łada, Kazimierz (1824-1871) [71]
 1552. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [71]
 1553. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [71]
 1554. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [71]
 1555. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [71]
 1556. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [71]
 1557. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [71]
 1558. Olesiński, Karol (1902-1939) [71]
 1559. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [71]
 1560. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [71]
 1561. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [71]
 1562. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [71]
 1563. Simcis, Gen [70]
 1564. Gall, Jan Karol (1856-1912) [70]
 1565. Żelaznowski, Andrzej [70]
 1566. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [70]
 1567. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [70]
 1568. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [70]
 1569. Salinger, Zygmunt [70]
 1570. Polska Partia Socjalistyczna [70]
 1571. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [70]
 1572. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [70]
 1573. Bank Handlowy (Warszawa) [70]
 1574. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [69]
 1575. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [69]
 1576. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [69]
 1577. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [69]
 1578. Collodi, Carlo (1826-1890) [69]
 1579. Szczeciński, K. Fot. [68]
 1580. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [68]
 1581. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [68]
 1582. Zarzycka, Aneta. Opiekun [68]
 1583. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [68]
 1584. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [68]
 1585. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [68]
 1586. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [68]
 1587. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [68]
 1588. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [68]
 1589. Gutry, Maria (1899-1988) [68]
 1590. Biart, Lucyan (1828-1897) [68]
 1591. Kozłowski, Karol (1840-1890) [67]
 1592. Tonioli, D. [67]
 1593. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [67]
 1594. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1595. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [67]
 1596. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [67]
 1597. Gross, Napoleon (fl. 1863) [67]
 1598. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [66]
 1599. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [66]
 1600. Konrad. Fot. [66]
 1601. Czerny, Carl (1791-1857) [66]
 1602. Łączkowski Ludwik [66]
 1603. Łączkowska Felicja [66]
 1604. [Omm, Peter] [66]
 1605. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [66]
 1606. Liciński Hipolit [66]
 1607. Kochanowski, Jan (1897-1970) [66]
 1608. Feuerstein Władysław [66]
 1609. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [66]
 1610. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [65]
 1611. [brak] [65]
 1612. Maszyński, Piotr (1855-1934) [65]
 1613. J.Ł. Ryt. [65]
 1614. Godard, Benjamin (1849-1895) [65]
 1615. Siekierski, Franciszek [65]
 1616. Jezierski, J. Ryt. [65]
 1617. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [65]
 1618. Komitet Budowy Pomników [65]
 1619. Dr Fischer, Gubernator [65]
 1620. Dr Fischer, Gouverneur [65]
 1621. Charszewski, Ignacy [65]
 1622. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [64]
 1623. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [64]
 1624. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [64]
 1625. Wars, Henryk (1902-1977) [64]
 1626. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [64]
 1627. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [64]
 1628. Napieralski, Mateusz [64]
 1629. Huzarski, Jerzy [64]
 1630. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [64]
 1631. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [64]
 1632. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [64]
 1633. Biblioteka Narodowa [64]
 1634. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [63]
 1635. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [63]
 1636. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [63]
 1637. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [63]
 1638. Stawiński. Ryt. [63]
 1639. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [63]
 1640. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [63]
 1641. Rodzina Lekarska (Warszawa) [63]
 1642. Pilich, Michał [63]
 1643. Laskowski, Otton (1892-1953) [63]
 1644. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [63]
 1645. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [62]
 1646. Ascher, Josef (1829-1869) [62]
 1647. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [62]
 1648. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [62]
 1649. Vollstedt, Robert (1854-1919) [62]
 1650. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [62]
 1651. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [62]
 1652. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [62]
 1653. Podolski, Ignacy (1854-1888) [62]
 1654. O liść dębu [62]
 1655. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [62]
 1656. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [62]
 1657. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [62]
 1658. Münchheimer, Adam (1830-1904) [61]
 1659. Krogulski, Władysław (1843-1934) [61]
 1660. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [61]
 1661. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [61]
 1662. Piekacz, J. Fot. [61]
 1663. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [61]
 1664. Konewka, Antoni (1885-1944) [61]
 1665. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [61]
 1666. Estreicher, Karol (1906-1984) [61]
 1667. Dobrski, Konrad [61]
 1668. Biegański, B. Fot. [60]
 1669. Telakowski, [Jan]. Ryt. [60]
 1670. Voss, Charles (1815-1882) [60]
 1671. Espen, Theodor (1847-1906) [60]
 1672. Samselski, Marek. Red. [60]
 1673. Kondor, Ernst. [60]
 1674. Grabowski, Józef (18..- ?) [60]
 1675. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [59]
 1676. Uniwersytet dla Wszystkich [59]
 1677. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [59]
 1678. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [59]
 1679. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [59]
 1680. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [59]
 1681. Orda, Napoleon (1807-1883) [59]
 1682. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [59]
 1683. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [59]
 1684. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [59]
 1685. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [59]
 1686. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [58]
 1687. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [58]
 1688. Sosiński, J. Ryt. [58]
 1689. [Polska Macierz Szkolna] [58]
 1690. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1691. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [58]
 1692. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [58]
 1693. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [58]
 1694. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [58]
 1695. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [58]
 1696. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [58]
 1697. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [58]
 1698. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [58]
 1699. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [57]
 1700. Trzemeski, Edward (1843-1905) [57]
 1701. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [57]
 1702. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [57]
 1703. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [57]
 1704. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [57]
 1705. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [57]
 1706. Witkowski, Wincenty [57]
 1707. Rober, F. H.r. Ryt. [57]
 1708. Rembowski, Jan (1878-1923) [57]
 1709. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [57]
 1710. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [57]
 1711. Naoczny świadek [57]
 1712. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [57]
 1713. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [57]
 1714. Konopka, Józef (1884-1940) [57]
 1715. Janowski, Benon (1873-) [57]
 1716. Casciolini, Caludio(1697-1760) [57]
 1717. Zawadzki, Michał (1828-1887) [56]
 1718. Macura, Władysław (1896-1935) [56]
 1719. M. K. Ryt. [56]
 1720. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [56]
 1721. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [56]
 1722. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [56]
 1723. Ostas, Marek [56]
 1724. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [56]
 1725. Mickiewicz, Izadora [56]
 1726. Mickiewicz, Dominik [56]
 1727. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [56]
 1728. Janiczek, Józef (1900-1976) [56]
 1729. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [56]
 1730. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [56]
 1731. Twardzicki, Walery (1838-1902) [55]
 1732. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [55]
 1733. [Fernand, Jacques (?-?)] [55]
 1734. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1735. Surzyński, Józef (1851-1919) [55]
 1736. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [55]
 1737. Ryżewski Zygmunt. Red. [55]
 1738. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [55]
 1739. Kübler, Ryt. [55]
 1740. Krywoszejew, Maciej [55]
 1741. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [55]
 1742. Jonzeck, Waldemar [55]
 1743. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [54]
 1744. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [54]
 1745. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [54]
 1746. Oborski, Florian (1839-1892) [54]
 1747. Szyszko, Donat (1709 1773) [54]
 1748. Rudkowski, Mat. (?-?) [54]
 1749. Kownacki, A. Ryt. [54]
 1750. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [54]
 1751. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [54]
 1752. Aut. [54]
 1753. Antoszewicz, S.[tanisław] [54]
 1754. Zajkowski, A. Ryt. [53]
 1755. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [53]
 1756. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [53]
 1757. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [53]
 1758. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [53]
 1759. Jędraszko, Antoni Stanisław [53]
 1760. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [53]
 1761. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [53]
 1762. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [53]
 1763. Orion. Fot. [52]
 1764. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [52]
 1765. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [52]
 1766. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [52]
 1767. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [52]
 1768. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [52]
 1769. Puccini, Giacomo (1858-1924) [52]
 1770. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [52]
 1771. Niedzielski, Jan (ksiądz) [52]
 1772. Kubełka, Ignacy [52]
 1773. Zinserling, Borys von (1889-1961) [52]
 1774. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [52]
 1775. Whiting, A. [52]
 1776. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [52]
 1777. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [52]
 1778. Uziembło, Adam (1885-1971) [52]
 1779. Szczepański, Sebastian [52]
 1780. Szczepański, Grzegorz [52]
 1781. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [52]
 1782. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [52]
 1783. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [52]
 1784. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [52]
 1785. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [52]
 1786. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [52]
 1787. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [52]
 1788. Bach, Emanuel (1714-1788) [52]
 1789. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [51]
 1790. Pistyner, M. [51]
 1791. Ménil, Félicien de (1860-1930) [51]
 1792. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [51]
 1793. Leybach, Joseph(1817-1891) [51]
 1794. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [51]
 1795. il [51]
 1796. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [51]
 1797. Rożek, Edmund. Red. [51]
 1798. Pusch, Alois Maria de [51]
 1799. Giełda Mięsna (Warszawa) [51]
 1800. ADAM [51]
 1801. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [50]
 1802. Wołek, Adam [50]
 1803. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [50]
 1804. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [50]
 1805. Tarczyński, Władysław [50]
 1806. Studnicki, Władysław (1865-1953) [50]
 1807. Kosiński Julian (1833-1914) [50]
 1808. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [50]
 1809. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [50]
 1810. Abrahams, Maurice (1883-1931) [50]
 1811. Krajewski. Ryt. [49]
 1812. E. N. Ryt. [49]
 1813. Marconi, Władysław (1848-1915) [49]
 1814. [Płoza-Doliński, Marek] [49]
 1815. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [49]
 1816. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [49]
 1817. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [49]
 1818. Orlicz, Michał (1893-1970) [49]
 1819. Kűbler. Ryt. [49]
 1820. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [49]
 1821. Gąsiorowska, Natalja [49]
 1822. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [49]
 1823. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [49]
 1824. Dancla, Charles (1817-1907) [49]
 1825. Puławski, Antoni (1856-1931) [48]
 1826. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [48]
 1827. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [48]
 1828. Urbanowicz, Szymon (?-?) [48]
 1829. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [48]
 1830. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [48]
 1831. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [48]
 1832. Muzeum miasta Belgradu [48]
 1833. G.R. Ryt. [48]
 1834. Fabiszewski, M. [48]
 1835. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [48]
 1836. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [48]
 1837. Czaki, Klementyna [48]
 1838. Koło Medyków S. U. W. [47]
 1839. [Urząd m. st. Warszawy] [47]
 1840. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [47]
 1841. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [47]
 1842. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [47]
 1843. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [47]
 1844. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [47]
 1845. T.B. [47]
 1846. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [47]
 1847. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [47]
 1848. Kolitowski, Adam (1878-1971) [47]
 1849. Janczewski, S. Red. [47]
 1850. Groszkowski Teodor (1863-1930) [47]
 1851. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [47]
 1852. Wąsowski, B. Ryt. [46]
 1853. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [46]
 1854. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [46]
 1855. Ziegler; Droste [46]
 1856. Szydłowska, Grażyna [46]
 1857. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [46]
 1858. Radoszewska, A. J. [46]
 1859. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [46]
 1860. Montabone (Firenze) [46]
 1861. Medeksza, Antoni [46]
 1862. Małkowska, Grażyna [46]
 1863. Lisiak, Elżbieta [46]
 1864. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [46]
 1865. Field, John (1782-1837) [46]
 1866. Czermak, Grażyna [46]
 1867. Ambrich, Magdalena [46]
 1868. Sigismond i Ska. Fot. [45]
 1869. Voss, Carl (1815-1882) [45]
 1870. Sturm, Adam (?-1872) [45]
 1871. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [45]
 1872. Dietrich, Moritz (1816-1887) [45]
 1873. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [45]
 1874. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [45]
 1875. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [45]
 1876. S. E. [45]
 1877. Polskie Towarzystwo Artystyczne [45]
 1878. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1879. Nowakowski, Bogdan [45]
 1880. Ligber, F. Szty. [45]
 1881. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [45]
 1882. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [45]
 1883. E. S. [45]
 1884. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [45]
 1885. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [45]
 1886. Schumann, Robert (1810-1856) [44]
 1887. Drexlerówna Luna (1882-1933) [44]
 1888. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [44]
 1889. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [44]
 1890. Nowacki, Łukasz [44]
 1891. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [44]
 1892. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [44]
 1893. Fuks, Marian (1884-1935) [44]
 1894. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [44]
 1895. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [44]
 1896. Bizański, Stanisław (1846-1890) [44]
 1897. Baynes, Sydney (1879-1938) [44]
 1898. Teatr Narodowy [43]
 1899. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [43]
 1900. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [43]
 1901. Olzacki, Sławomir. Fot. [43]
 1902. Myślińska, Grażyna. Fot. [43]
 1903. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [43]
 1904. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [43]
 1905. Herman, Maria (1803-1830) [43]
 1906. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [43]
 1907. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [43]
 1908. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [43]
 1909. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [43]
 1910. Syrewicz, Xawery [43]
 1911. Sosnkowski, Józef [43]
 1912. Ptaszyńska, Joanna [43]
 1913. Pilati, Auguste (1810-1877) [43]
 1914. Naumann, Karl [43]
 1915. Małcużyński, Karol (1922-1984) [43]
 1916. Lewandowski, Adam (1889-1951) [43]
 1917. Lewak, Adam (1891-1963) [43]
 1918. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [43]
 1919. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [42]
 1920. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [42]
 1921. Bizet, Georges (1838-1875) [42]
 1922. A...... Z....li [42]
 1923. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [42]
 1924. Styś, Walerian (1885-1936) [42]
 1925. Próchnik, Adam (1892-1942) [42]
 1926. Jankiewicz, Stanisław [42]
 1927. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [42]
 1928. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [41]
 1929. Maszyński, Julian (1847-1901) [41]
 1930. Stolz, Robert (1880-1975) [41]
 1931. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [41]
 1932. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [41]
 1933. Florimo, Francesco (1800-1888) [41]
 1934. Dworzak, Ludwik. Rys. [41]
 1935. Wysoki[ński], K. Ryt. [41]
 1936. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [41]
 1937. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 1938. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [41]
 1939. Rybicki, Anastazy [41]
 1940. Radwan, August [41]
 1941. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [41]
 1942. Osmała, Marcin (1863-1921) [41]
 1943. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [41]
 1944. Gnus, Ryta (1881-19..) [41]
 1945. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [41]
 1946. Arnaud, Étienne [41]
 1947. Association d'Assurance des Industriels Polonais [40]
 1948. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [40]
 1949. Wilczek, Feliks [40]
 1950. Wano, K. [40]
 1951. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [40]
 1952. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [40]
 1953. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [40]
 1954. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [40]
 1955. Kowala, G. [40]
 1956. Kasterska, Maria [40]
 1957. Kafka, Johann (1819-1886) [40]
 1958. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [40]
 1959. Farkas, Miska (1829-1890) [40]
 1960. Cybulski, Izydor Józef [40]
 1961. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [39]
 1962. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [39]
 1963. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [39]
 1964. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [39]
 1965. Plewczyński, F. [39]
 1966. Związek Strzelecki [39]
 1967. Strasburger, Henryk (1887-1951) [39]
 1968. Porowski, Marceli (1894-1963) [39]
 1969. Monckton, Lionel (1861-1924) [39]
 1970. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [39]
 1971. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [39]
 1972. Klimowicz, Ignacy [39]
 1973. K.P. [39]
 1974. Jezierski, J. [39]
 1975. Grem, Tomasz (17..-18..) [39]
 1976. Finck, Herman (1872-1939) [39]
 1977. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [39]
 1978. Czajkowski. W. Ryt. [39]
 1979. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [39]
 1980. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [38]
 1981. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [38]
 1982. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [38]
 1983. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [38]
 1984. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [38]
 1985. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [38]
 1986. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [38]
 1987. Richards, Brinley (1819-1885) [38]
 1988. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [38]
 1989. Plater, Karol [38]
 1990. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [38]
 1991. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [38]
 1992. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [38]
 1993. Listowski, Andrzej (1802-1860) [38]
 1994. Liliental, Stanisława (1897-1988) [38]
 1995. Koriot, Józef (1785-1855) [38]
 1996. Kautecki, Antoni [38]
 1997. Janusz [38]
 1998. Herzberg, Antoni (1825-19..) [38]
 1999. Dowódca Armii Krajowej [38]
 2000. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [38]
 2001. M.R. Ryt. [37]
 2002. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [37]
 2003. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [37]
 2004. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [37]
 2005. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [37]
 2006. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [37]
 2007. Walicki, Franciszek (1874-1964) [37]
 2008. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [37]
 2009. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [37]
 2010. Mękicki Rudolf (1887-1942) [37]
 2011. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [37]
 2012. Konopnicki, Jan [37]
 2013. Fischer, Ludwig (1905-1947) [37]
 2014. Carulli, Gustavo (1801-1876) [37]
 2015. Bukowski, Jan (1873-1943) [37]
 2016. Bachelbusch, T. Ryt. [37]
 2017. Rober, F. H. Ryt. [36]
 2018. Walaszczak, Piotr [36]
 2019. Strzelecki, Edward (1894-1967) [36]
 2020. Prochaska, Anna [36]
 2021. Mróz, Agnieszka [36]
 2022. Kucharska-Singh, Paulina [36]
 2023. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [36]
 2024. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [36]
 2025. Kapliński, Franciszek (?-?) [36]
 2026. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [36]
 2027. Henrion, Paul (1819-1901) [36]
 2028. Grynfeld, Bronisława [36]
 2029. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [36]
 2030. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [35]
 2031. Zandman, Jan (1802-1841) [35]
 2032. Berens, Hermann (1826-1880) [35]
 2033. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [35]
 2034. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [35]
 2035. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [35]
 2036. Stanisławowa Gawrońska [35]
 2037. Sawiczewski, S. [35]
 2038. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [35]
 2039. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [35]
 2040. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [35]
 2041. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [35]
 2042. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [35]
 2043. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [35]
 2044. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [35]
 2045. Harentz, S.G. (fl. 1902) [35]
 2046. Gurniak, H. Rys. [35]
 2047. Grabowski, Roman (1882-1940) [35]
 2048. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [35]
 2049. David, Félicien (1810-1876) [35]
 2050. Czajewski Wiktor [35]
 2051. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [35]
 2052. Batta, Alexandre (1816-1902) [35]
 2053. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [34]
 2054. Štejman, S. A. [34]
 2055. Wyroba, Stefan [34]
 2056. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [34]
 2057. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [34]
 2058. Szelążek, Wacław (1888-1945) [34]
 2059. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [34]
 2060. Obuchowicz, Henryk [34]
 2061. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [34]
 2062. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [34]
 2063. Mieczkowski, Jan (syn) [34]
 2064. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [34]
 2065. Komitet Obywatelski Starego Miasta [34]
 2066. Jedna z uczennic [pseud.] [34]
 2067. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [34]
 2068. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [34]
 2069. Dan, Władysław (1902-2000) [34]
 2070. Brauman, Władysław [34]
 2071. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [34]
 2072. Bockhann, F. [34]
 2073. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [33]
 2074. Lassen, Eduard(1830-1904) [33]
 2075. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [33]
 2076. Yvain, Maurice (1891-1965) [33]
 2077. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [33]
 2078. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [33]
 2079. Górski, Władysław (1846-1915) [33]
 2080. Grupa Starych Zarzewiaków [33]
 2081. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [33]
 2082. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [33]
 2083. Budkowski, Henryk(1879-1928) [33]
 2084. Benjamin Kornfeld [33]
 2085. B. B. Ryt. [33]
 2086. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [32]
 2087. Bohm, Carl (1844-1920) [32]
 2088. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [32]
 2089. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [32]
 2090. Péreyra, Charles [32]
 2091. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [32]
 2092. Kaliszewski, L. [32]
 2093. Jan Lemański (1866-1933) [32]
 2094. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [32]
 2095. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [31]
 2096. Gibs, Joe [31]
 2097. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [31]
 2098. Lange, Gustav (1830-1899) [31]
 2099. K.W. Ryt. [31]
 2100. K.M. Ryt. [31]
 2101. Eilenberg, Richard (1848-1925) [31]
 2102. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [31]
 2103. Ries, Franz (1846-1932) [31]
 2104. Pokorny, [Jan]. Ryt. [31]
 2105. Orthwein, Ludwik [31]
 2106. Niezależna Partia Chłopska [31]
 2107. Meisser [31]
 2108. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [31]
 2109. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [31]
 2110. Kątski, Antoni(1817-1889) [31]
 2111. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [31]
 2112. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [31]
 2113. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [31]
 2114. Jaroński, Feliks (1823-1895) [31]
 2115. Ballach, A.[ndrzej] [31]
 2116. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [30]
 2117. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [30]
 2118. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [30]
 2119. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [30]
 2120. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [30]
 2121. Szymański, Ludwik [30]
 2122. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [30]
 2123. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [30]
 2124. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [30]
 2125. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [30]
 2126. Fiedler. Ryt. [30]
 2127. Einert, Teodor (1828-1866) [30]
 2128. Bobrowski, Tadeusz [30]
 2129. K.N. Ryt. [29]
 2130. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [29]
 2131. Zając, Jerzy [29]
 2132. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [29]
 2133. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [29]
 2134. Szkoła Główna Warszawska [29]
 2135. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [29]
 2136. R. P. [29]
 2137. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [29]
 2138. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [29]
 2139. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [29]
 2140. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [29]
 2141. Giller, Honorata [29]
 2142. Amator [29]
 2143. N[icz], E. Ryt. [28]
 2144. Štejnberg, Mihail Karlovič [28]
 2145. Vorbond, Wanda (?-1939) [28]
 2146. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [28]
 2147. Szymański, Ludwik (?-?) [28]
 2148. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [28]
 2149. Rudnicka, Monika [28]
 2150. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [28]
 2151. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [28]
 2152. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [28]
 2153. Młodzież Zarzewiacka [28]
 2154. Muzeum Historyczne w Goteborgu [28]
 2155. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [28]
 2156. Krajewska, Julia. Ryt. [28]
 2157. Klein, Kazimierz (1871-1927) [28]
 2158. Karoli, W. [28]
 2159. K. Ryt. [28]
 2160. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [28]
 2161. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [28]
 2162. Hertz, Teodor (1822-1884) [28]
 2163. Golański, Jerzy [28]
 2164. Fiszer, Carolina [28]
 2165. Döhler, Theodore(1814-1856) [28]
 2166. Arnaud, Etienne (1807-1863) [28]
 2167. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [27]
 2168. Zeller, Carl (1842-1898) [27]
 2169. Lange, Gustav(1830-1899) [27]
 2170. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [27]
 2171. Wohlfahrt, A. [27]
 2172. Urbanowicz, Szymon [27]
 2173. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [27]
 2174. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [27]
 2175. Offenbach, Jacques (1819-1880) [27]
 2176. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [27]
 2177. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [27]
 2178. Lecocq, Charles (1832-1918) [27]
 2179. Le Couppey, Felix(1811-1887) [27]
 2180. Izert, Julian fot. [27]
 2181. Cymerman, Leon (1876-1964) [27]
 2182. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [27]
 2183. Massenet, Jules (1842-1912) [26]
 2184. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [26]
 2185. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 2186. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [26]
 2187. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [26]
 2188. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [26]
 2189. Marx, Emil (?-?) [26]
 2190. Makowski, Henryk (1933-) [26]
 2191. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [26]
 2192. Lazzerini, Gustavo [26]
 2193. Kossak Wojciech (1856-1942) [26]
 2194. Kapliński, Julian [26]
 2195. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [26]
 2196. Hiller, Karol (1891-1939) [26]
 2197. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 2198. Dembiński, Czesław [26]
 2199. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [26]
 2200. Budapest Lengyel-Egylet [26]
 2201. Borowy, Wacław (1890-1950) [26]
 2202. Bogacki, S. Fot. [26]
 2203. Archibald, M. [26]
 2204. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [25]
 2205. Zumpe, Edmund [25]
 2206. Wieniawski, Józef (1837-1912) [25]
 2207. Tarczyński, Józef (1841-1897) [25]
 2208. Sawiński, F. M. [25]
 2209. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [25]
 2210. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [25]
 2211. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [25]
 2212. Lorens, Carl (1851-1909) [25]
 2213. Leybach, Joseph (1817-1891) [25]
 2214. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [25]
 2215. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [25]
 2216. Galle, Henryk (1872-1948) [25]
 2217. Emer, Lucjan [25]
 2218. David, Félicien César(1810-1876) [25]
 2219. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [24]
 2220. Kucz[yński], M. Ryt. [24]
 2221. Śliwiński, Jan (1830-1893) [24]
 2222. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [24]
 2223. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [24]
 2224. Tuszyński, Antoni L. [24]
 2225. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [24]
 2226. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [24]
 2227. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [24]
 2228. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [24]
 2229. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [24]
 2230. Loos, Vincent Angelo [24]
 2231. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [24]
 2232. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [24]
 2233. Kotuliński, Andrzej [24]
 2234. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [24]
 2235. Klub Filmowy (Warszawa) [24]
 2236. Jaworski, Lesław (1882-1929) [24]
 2237. Jakobi, Zygmunt [24]
 2238. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [24]
 2239. Godfrey, Charles (1839-1919) [24]
 2240. Gay, Byron (1886-1945) [24]
 2241. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [24]
 2242. Derengowski, Jan [24]
 2243. Cirina, J. A. [24]
 2244. Charchillac, Berthet de [24]
 2245. Betcher, Jan C. [24]
 2246. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [23]
 2247. A. K. Ryt. [23]
 2248. W. B. Ryt. [23]
 2249. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [23]
 2250. Steiman, S. [23]
 2251. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [23]
 2252. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [23]
 2253. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [23]
 2254. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [23]
 2255. Lewinger, Władysław (1874-1943) [23]
 2256. Krogulski, Władysław(1843-1934) [23]
 2257. Konstanty. Fot. [23]
 2258. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [23]
 2259. Gola, A. (muzyka) [23]
 2260. Gnatkowski, Adam [23]
 2261. Feldman, J. [23]
 2262. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [23]
 2263. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [23]
 2264. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [23]
 2265. A. Ryt. [23]
 2266. Treter, Bohdan (1886-1945) [22]
 2267. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [22]
 2268. Atelier Rembrandt [22]
 2269. par Ketterer [22]
 2270. [s.n.] [22]
 2271. Wagner, Richard (1813-1883) [22]
 2272. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [22]
 2273. Sosnowski, J. Ryt. [22]
 2274. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [22]
 2275. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [22]
 2276. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [22]
 2277. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [22]
 2278. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [22]
 2279. Klein, W. Ryt. [22]
 2280. Jackowski, Aleksander [22]
 2281. Eilenberg, Richard(1848-1925). [22]
 2282. Eibl, Piotr (?-1886) [22]
 2283. Depret, Maurice (18..-1933) [22]
 2284. Delahaye, Edward. Ryt. [22]
 2285. Chodecki, Władysław [22]
 2286. Bielicka, Eugenia [22]
 2287. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [22]
 2288. Achtel, Aleksandra [22]
 2289. Olszewski, Czesław, fot. [21]
 2290. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [21]
 2291. Bielecki, C. [21]
 2292. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [21]
 2293. W.Z. Ryt. [21]
 2294. Suszczyński, Jan [21]
 2295. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [21]
 2296. Lilpop, Marian [21]
 2297. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [21]
 2298. Krzyżanowska, Celina [21]
 2299. Kossakowska, Wanda [21]
 2300. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [21]
 2301. Kasiewicz, Alfred [21]
 2302. J.J, Ryt. [21]
 2303. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [21]
 2304. Herz, Henri(1803-1888) [21]
 2305. Herbert, Theodor(1822-1891) [21]
 2306. Furuhjelm, J. (muzyka) [21]
 2307. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [21]
 2308. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [20]
 2309. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [20]
 2310. Ćwiklicz, Bolesław [20]
 2311. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [20]
 2312. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [20]
 2313. Verico, [Antonio]. Ryt. [20]
 2314. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [20]
 2315. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [20]
 2316. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [20]
 2317. Szwankowska, Hanna [20]
 2318. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [20]
 2319. Potocki, Antoni (1867-1939) [20]
 2320. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [20]
 2321. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [20]
 2322. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [20]
 2323. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [20]
 2324. Lucas, Napoleon(1822-1884) [20]
 2325. Labitzky, Joseph (1802-1881) [20]
 2326. Kataszek, Szymon(1898-1943) [20]
 2327. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [20]
 2328. Jan Mieczkowski (1830-1889) [20]
 2329. Jacobi, Victor(1809-1892) [20]
 2330. Grupa Legionistów [20]
 2331. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [20]
 2332. Godfrey, Daniel (1831-1903) [20]
 2333. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [20]
 2334. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [20]
 2335. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [20]
 2336. Dalla Casa, Louis [20]
 2337. Bouleau, H. de. [20]
 2338. Barański, Andrzej [20]
 2339. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [20]
 2340. Arslan M. [20]
 2341. Arezzo, Pierre (18..-1972) [20]
 2342. Teatr Letni [19]
 2343. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [19]
 2344. Uhry, M. [19]
 2345. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [19]
 2346. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [19]
 2347. Schonberger, John (1892-1983) [19]
 2348. Salabert, Francis (1884-1946) [19]
 2349. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [19]
 2350. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [19]
 2351. Kóźmiński, T. B. [19]
 2352. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [19]
 2353. Koschmider, Edmund [19]
 2354. Kadler, Ludwik (1838-1899) [19]
 2355. K. Z. Ryt. [19]
 2356. Joyce, Archibald (1873-1963) [19]
 2357. Jansenne, Louis (1809-1890) [19]
 2358. J. J. Ryt. [19]
 2359. Fall, Leo (1873-1925) [19]
 2360. Dawidowa, Helena [19]
 2361. Brodowski, Kazimierz (?-?) [19]
 2362. Borawski, Władysław (1892-1970) [19]
 2363. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [19]
 2364. Teatr Ateneum [18]
 2365. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [18]
 2366. W. K. [18]
 2367. Sosnkowski, Józef (?-?) [18]
 2368. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [18]
 2369. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2370. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [18]
 2371. Lozano, Vicente [18]
 2372. Lewski , I. [18]
 2373. Lassen, Eduard (1830-1904) [18]
 2374. Lange, Gustav (1830-1889) [18]
 2375. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [18]
 2376. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [18]
 2377. Hervé (1825-1892) [18]
 2378. Garat, Pierre (1762-1823) [18]
 2379. Erhard, Carl [18]
 2380. Biske, Karol (1863-1928) [18]
 2381. Teatr Polski [17]
 2382. Teatr Wielki [17]
 2383. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [17]
 2384. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [17]
 2385. Siegrist, Piotr [17]
 2386. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [17]
 2387. Miller, Karol (1819-1889) [17]
 2388. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [17]
 2389. Makomaski, Edmund [17]
 2390. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [17]
 2391. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [17]
 2392. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [17]
 2393. Lefebvre, Casimir [17]
 2394. Kowalski, Leon (1870-1937) [17]
 2395. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [17]
 2396. Iringh, Mirosław [17]
 2397. Bobiński, Henryk (1861-1914) [17]
 2398. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [17]
 2399. A. S. Ryt. [17]
 2400. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [16]
 2401. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2402. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [16]
 2403. Whiting, Richard A. (1891-1938) [16]
 2404. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [16]
 2405. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [16]
 2406. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [16]
 2407. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2408. Lam, Stanisław (1891-1965) [16]
 2409. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [16]
 2410. Krug, Diederich (1821-1880) [16]
 2411. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [16]
 2412. Kondracki, W. Fot. [16]
 2413. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [16]
 2414. Jasieński, Feliks (1861-1929) [16]
 2415. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [16]
 2416. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [16]
 2417. Ganne, Louis (1862-1923) [16]
 2418. Dubois, Théodore (1837-1924) [16]
 2419. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [16]
 2420. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [16]
 2421. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [16]
 2422. Behr, Franz (1837-1898) [16]
 2423. Bayer, Josef (1852-1913) [16]
 2424. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [15]
 2425. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [15]
 2426. Łukaszczyk, Elżbieta [15]
 2427. Reber, Henri (1807-1880) [15]
 2428. Radzimiński, Bronisław [15]
 2429. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [15]
 2430. Paczóski, Julian [15]
 2431. Missler, B. T. [15]
 2432. M. A. Ryt [15]
 2433. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [15]
 2434. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [15]
 2435. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [15]
 2436. J. S. Ryt. [15]
 2437. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [15]
 2438. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [15]
 2439. Elsa Thon (1923- ). [15]
 2440. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [14]
 2441. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [14]
 2442. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [14]
 2443. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [14]
 2444. Żółtowski, A. [14]
 2445. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [14]
 2446. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [14]
 2447. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [14]
 2448. Suppé, Franz von (1819-1895) [14]
 2449. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [14]
 2450. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [14]
 2451. Pokorny. Ryt. [14]
 2452. Liebling, Georg (1865-1946). [14]
 2453. Koman, Henryk (1824-1887) [14]
 2454. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [14]
 2455. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [14]
 2456. Dziedzic, T. Ryt. [14]
 2457. Dietrich, Moritz(1816-1887) [14]
 2458. Di Donato, Carlo [14]
 2459. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [14]
 2460. Bar, E. Ryt. [14]
 2461. AWU [14]
 2462. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [13]
 2463. Frankiewicz [13]
 2464. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [13]
 2465. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [13]
 2466. Raudny, Wacław [13]
 2467. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [13]
 2468. Muzeum Warszawy [13]
 2469. Max, Józef (?-?) [13]
 2470. Grimm., A. Ryt. [13]
 2471. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [13]
 2472. Teatr na Chłodnej [12]
 2473. Skrobańsk, Z. Fot. [12]
 2474. Hünten, Franz(1793-1878) [12]
 2475. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [12]
 2476. Varney, Louis(1844-1908) [12]
 2477. Taubert. Ryt. [12]
 2478. Scassola, A.(18..-19..) [12]
 2479. Nemo {pseud.] [12]
 2480. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [12]
 2481. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [12]
 2482. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [12]
 2483. Lack, Théodore(1846-1921) [12]
 2484. Kűbler, H. Ryt. [12]
 2485. Krasuski, Stefan [12]
 2486. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [12]
 2487. Budkowski, Henryk (1879-1928) [12]
 2488. Bianchi, Emilio [12]
 2489. Audran, Edmond(1842-1901) [12]
 2490. Teatr Mały [11]
 2491. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [11]
 2492. Dyamentowski. Ryt. [11]
 2493. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [11]
 2494. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [11]
 2495. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [11]
 2496. Wierciński, K. [11]
 2497. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [11]
 2498. Wanda Z. Ryt. [11]
 2499. Szymański, F. [11]
 2500. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [11]
 2501. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2502. Lincke, Paul (1866-1946) [11]
 2503. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [11]
 2504. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [11]
 2505. G.S. Ryt. [11]
 2506. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [11]
 2507. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [11]
 2508. C.K. ryt. [11]
 2509. Bieniewski, T. Fot. [11]
 2510. Schiff, Józef. Fot. [10]
 2511. Zaborska, Anna. Fot. [10]
 2512. Przyałgowski, Ignacy [10]
 2513. W. K. Ryt. [10]
 2514. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [10]
 2515. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [10]
 2516. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [10]
 2517. Parafia św. Krzyża w Warszawie [10]
 2518. P. D. Ryt. [10]
 2519. Mendewski, Stanisław [10]
 2520. M.K. Ryt. [10]
 2521. Liszt, Ferenc(1811-1886) [10]
 2522. Kucz, M. Ryt. [10]
 2523. Główny Urząd Miar [10]
 2524. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [10]
 2525. Chmielewski, Ignacy [10]
 2526. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [10]
 2527. Bazzini, Antonio(1818-1897) [10]
 2528. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [9]
 2529. Woydyga, Jan (1857-1938) [9]
 2530. Wojewódzki, Władysław [9]
 2531. W.K. Ryt. [9]
 2532. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [9]
 2533. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [9]
 2534. Pallach, A. Ryt. [9]
 2535. Osborne, George Alexander (1806-1893) [9]
 2536. Kuczyński [9]
 2537. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [9]
 2538. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [9]
 2539. Gorski, Konstanty (1868-1934) [9]
 2540. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [9]
 2541. Frimmel Theodor von (1853-1928) [9]
 2542. Aniela S. Ryt. [9]
 2543. A. G. Ryt. [9]
 2544. CAF, Komierowski, W.,fot. [8]
 2545. Malmurowicz Bolesław. Fot. [8]
 2546. Seiss, Isidor(1840-1905) [8]
 2547. Zawadzki, W. Ryt. [8]
 2548. Zagórska, W. Ryt. [8]
 2549. Tirling, Zygmunt [8]
 2550. Teatr Nowa Komedia [8]
 2551. Sztyft, Herman (1880- ) [8]
 2552. Sachowa, Zofia [8]
 2553. Ross, Rita (1935- ). [8]
 2554. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [8]
 2555. Mosz, Barbara [8]
 2556. Marois, Blanche [8]
 2557. Leschik, Konrad [8]
 2558. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [8]
 2559. Horoch, Jan [8]
 2560. Gawęcki Witold (1911-1946) [8]
 2561. Dequin, Léon (18..-1937) [8]
 2562. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [8]
 2563. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [7]
 2564. Titel, Otto (18.. -1926) [7]
 2565. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2566. Posttallé [7]
 2567. Pichler, Jan. Ryt. [7]
 2568. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [7]
 2569. Lubowski, Józef (1824-1855) [7]
 2570. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [7]
 2571. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [7]
 2572. Czibulka, Alphons(1842-1894) [7]
 2573. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [7]
 2574. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [7]
 2575. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [6]
 2576. Wojskowy Instytut Geograficzny [6]
 2577. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [6]
 2578. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [6]
 2579. Rayski, Albin (1845-1921) [6]
 2580. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [6]
 2581. Polskie Stronnictwo Ludowe [6]
 2582. Piotrowska, Barbara (1935- ) [6]
 2583. Lewandowski, Michał (kompozytor) [6]
 2584. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [6]
 2585. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [6]
 2586. Huber, Adolf (fotograf) [6]
 2587. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [6]
 2588. Golubec' Mikola (1891-1942) [6]
 2589. Fišman, Monahim Zevelev [6]
 2590. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [6]
 2591. Ernest, Adam (1868-1926) [6]
 2592. Drukarnia Polska (Poznań) [6]
 2593. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [6]
 2594. Cichocki, Ks. [6]
 2595. Biblioteka Publiczna w Warszawie [6]
 2596. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [6]
 2597. Bachmann, Georges(1848-1894) [6]
 2598. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [5]
 2599. Miernicki, Władysław,fot. [5]
 2600. Kozłowski. Ryt. [5]
 2601. Kozicki, Marek [5]
 2602. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [5]
 2603. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [5]
 2604. Kautecki, Antoni. [5]
 2605. Jarosz, Rafał [5]
 2606. Instytut Reduty [5]
 2607. Czułek, Dariusz et al. [5]
 2608. Błaszczak, Fr. [5]
 2609. Bergamasco, Charles (1830-1896) [5]
 2610. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 2611. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [4]
 2612. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [4]
 2613. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [4]
 2614. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [4]
 2615. Webel, Stefan. [4]
 2616. Teatr Nowości [4]
 2617. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [4]
 2618. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [4]
 2619. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [4]
 2620. Reiss, N. [4]
 2621. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [4]
 2622. Popp, Wilhelm(1828-1902) [4]
 2623. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [4]
 2624. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2625. Niecz, K.,fot. [4]
 2626. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [4]
 2627. Lanner, Joseph (1801-1843) [4]
 2628. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [4]
 2629. Jungmann, Albert(1824-1892) [4]
 2630. Engel, A. [4]
 2631. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [4]
 2632. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [4]
 2633. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 2634. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [3]
 2635. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [3]
 2636. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [3]
 2637. Wiśniewski, Wojciech et al. [3]
 2638. Wiśniewski, Marceli [3]
 2639. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [3]
 2640. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [3]
 2641. Teatr Kameralny [3]
 2642. Schulhoff, Julius (1825-1898) [3]
 2643. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2644. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [3]
 2645. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2646. Mazur, Dawid (?-1916) [3]
 2647. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [3]
 2648. Maj, Jerzy. Fot. [3]
 2649. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [3]
 2650. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [3]
 2651. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [3]
 2652. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2653. Issakowitch, S.S. [3]
 2654. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [3]
 2655. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [3]
 2656. Głogowski, Tomasz(18..- ) [3]
 2657. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [3]
 2658. Fall, Leo(1873-1925) [3]
 2659. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [3]
 2660. Dudek, Edyta et al. [3]
 2661. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [3]
 2662. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [3]
 2663. Badia, Luigi(1819-1899) [3]
 2664. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 2665. Grodzicki, Józef (1854-1939) [2]
 2666. [Portret Gustawa Fritsche] [2]
 2667. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [2]
 2668. Weintraub, Jan [2]
 2669. Towarzystwo Miłośników Przyrody [2]
 2670. Teatr Malickiej [2]
 2671. Teatr Aktora [2]
 2672. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [2]
 2673. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [2]
 2674. Oranowski, Wacław [2]
 2675. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [2]
 2676. Lehár, Ferenc (1870-1948) [2]
 2677. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [2]
 2678. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [2]
 2679. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [2]
 2680. Karoli & Pusch [2]
 2681. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [2]
 2682. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2683. Głębicka, Jolanta et al. [2]
 2684. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [2]
 2685. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [1]
 2686. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 2687. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 2688. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 2689. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [1]
 2690. Tschopp, P. [1]
 2691. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 2692. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 2693. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 2694. Kunke, Emil (1896-1943) [1]
 2695. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2696. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2697. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2698. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2699. Grodzicki, Józef (1854-1939). [1]
 2700. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2701. Cikanek, Ferdinand [1]
 2702. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2703. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [1]
 2704. 100 lat. Otwock 1916-2016 [1]
 2705. Kozłowski, K. Ryt. [0]
 2706. Mehoffer, Józef (1869-1946) [0]
 2707. [Portret Władysława Niegolewskiego] [0]
 2708. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [0]
 2709. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [0]
 2710. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [0]
 2711. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2712. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2713. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [0]
 2714. Krudowski, Józef [0]
 2715. Datka, Czesław (1905-1951) [0]
 2716. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [0]

More statistics...