polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 58578

Obecnie czytających: 173

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 7577028

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 3. Ministerstwo Oświaty [297]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [101]
 16. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 17. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [100]
 18. Związek Patriotów Polskich [96]
 19. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 20. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [91]
 21. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 22. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [56]
 23. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 24. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 25. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 26. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 27. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 28. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 29. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 30. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 31. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [38]
 32. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 33. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 34. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 35. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 36. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [30]
 37. Główny Urząd Statystyczny [30]
 38. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 39. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 40. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [28]
 41. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 42. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 43. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [26]
 44. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [25]
 45. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 46. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [24]
 47. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 48. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [24]
 49. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 50. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 51. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 52. Brandel, Konrad (1838-1920) [20]
 53. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 54. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 55. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 56. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 57. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 58. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [16]
 59. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 60. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 61. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 62. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 63. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [15]
 64. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [15]
 65. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 66. Dębski, Michał [15]
 67. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 68. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 69. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 70. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 71. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 72. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 73. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 74. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 75. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 76. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 77. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 78. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 79. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 80. Stefanow, Piotr [12]
 81. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 82. Dombrowski, Władysław [12]
 83. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 84. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 85. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [11]
 86. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [11]
 87. Rzewuski, Walery (1837-1888) [11]
 88. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 89. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 90. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 91. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 92. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 93. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 94. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [11]
 95. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 96. Zapolska Gabriela (1857-1921) [10]
 97. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 98. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 99. Kowalski, L. Fot. [10]
 100. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 101. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 102. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 103. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 104. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 105. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 106. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 107. Röber, H. Ryt. [9]
 108. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 109. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 110. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 111. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 112. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 113. Kneisel, August [9]
 114. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 115. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 116. Beyer, Karol (1818-1877) [9]
 117. A. M. Ryt. [9]
 118. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 119. Zarząd Miejski w Równem [8]
 120. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 121. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [8]
 122. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 123. Sigismond. Fot. [8]
 124. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [8]
 125. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 126. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [8]
 127. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 128. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 129. K.K. Ryt. [8]
 130. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 131. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 132. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [8]
 133. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 134. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [8]
 135. ADAM. Ryt. [8]
 136. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 137. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 138. Walter. Ryt. [7]
 139. W. R. Ryt. [7]
 140. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 141. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [7]
 142. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 143. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 144. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 145. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 146. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [7]
 147. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 148. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 149. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 150. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 151. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 152. Dziedzic, P. Ryt. [7]
 153. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 154. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 155. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [7]
 156. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 157. Baumann, R. Lit. [7]
 158. B. P. Ryt. [7]
 159. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 160. [Miethke, H. O.] [6]
 161. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 162. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 163. Winek, Włodzimierz (1956-) [6]
 164. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 165. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 166. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 167. Strauss, Johann (1825-1899) [6]
 168. Sterzycki, Z. Fot. [6]
 169. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 170. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 171. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 172. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 173. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [6]
 174. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 175. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 176. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 177. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 178. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 179. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [6]
 180. L. N. Ryt. [6]
 181. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 182. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 183. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [6]
 184. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 185. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 186. Hufsky [6]
 187. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 188. Gruziel, L. Fot. [6]
 189. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 190. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 191. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [6]
 192. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [6]
 193. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 194. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 195. [Granke, Stefan] [5]
 196. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 197. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 198. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 199. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 200. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 201. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 202. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 203. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 204. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 205. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 206. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 207. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 208. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 209. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 210. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 211. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 212. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 213. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 214. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 215. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 216. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 217. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 218. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 219. Mieczkowski, Jan. Fot. [5]
 220. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 221. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 222. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 223. Leliwa, Alfred [5]
 224. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 225. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 226. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 227. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 228. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 229. Kapuściński, Piotr [5]
 230. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 231. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 232. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 233. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 234. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 235. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 236. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 237. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 238. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 239. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 240. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 241. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 242. "Orion" [5]
 243. Żeleński, Władysław (1837-1921) [4]
 244. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [4]
 245. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 246. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 247. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 248. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 249. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 250. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 251. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 252. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 253. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 254. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 255. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 256. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 257. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 258. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 259. Sosiński, I. Ryt. [4]
 260. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [4]
 261. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [4]
 262. Simcis, Gen [4]
 263. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 264. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 265. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 266. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 267. Osmański, Wojciech (1834-1908) [4]
 268. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 269. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 270. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 271. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 272. Namysłowski, Karol (1856-1925) [4]
 273. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [4]
 274. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [4]
 275. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 276. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [4]
 277. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 278. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 279. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 280. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 281. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 282. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 283. Krzyżanowski, K. [4]
 284. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [4]
 285. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [4]
 286. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 287. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 288. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 289. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 290. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 291. K.P. Ryt. [4]
 292. Jarmużyński, J. Ryt. [4]
 293. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 294. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 295. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 296. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 297. Gold, Artur (1897-1942) [4]
 298. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [4]
 299. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 300. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 301. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 302. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 303. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 304. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 305. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [4]
 306. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 307. Antykwarnia Warszawska [4]
 308. Achtel, Józef [4]
 309. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 310. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 311. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 312. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 313. Załęczny, Jolanta (1959- ) [3]
 314. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 315. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 316. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 317. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [3]
 318. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 319. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 320. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 321. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 322. Warszawski Lombard Miejski [3]
 323. Warnka, Jadwiga [3]
 324. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 325. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 326. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 327. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 328. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [3]
 329. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 330. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 331. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 332. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 333. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 334. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 335. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 336. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 337. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 338. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 339. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 340. Szczeciński, K. Fot. [3]
 341. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 342. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 343. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 344. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 345. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 346. S. A. Ryt. [3]
 347. Röber, G. Ryt. [3]
 348. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 349. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 350. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 351. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 352. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 353. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [3]
 354. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 355. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 356. P. B. Ryt. [3]
 357. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 358. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 359. Nowialis [3]
 360. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [3]
 361. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 362. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 363. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 364. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 365. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 366. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 367. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 368. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 369. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 370. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 371. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 372. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [3]
 373. Liga Morska i Kolonialna [3]
 374. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [3]
 375. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 376. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 377. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 378. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 379. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 380. Krynicki, M. Lit. [3]
 381. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 382. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 383. Koroniarz [3]
 384. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 385. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 386. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 387. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 388. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 389. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 390. Jaugey, Jean [3]
 391. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 392. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 393. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 394. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 395. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 396. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 397. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 398. Gibs, Joe [3]
 399. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 400. Dąbrowski, Stanisław [3]
 401. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 402. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 403. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 404. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 405. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 406. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 407. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 408. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 409. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 410. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 411. Bauman, R. Lit. [3]
 412. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 413. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 414. "Orion". Fot. [3]
 415. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 416. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 417. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [2]
 418. [Łosiowa, Emilia] [2]
 419. [brak] [2]
 420. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 421. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 422. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 423. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 424. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 425. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 426. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 427. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 428. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 429. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 430. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 431. Zawadzki, Michał (1828-1887) [2]
 432. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 433. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 434. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [2]
 435. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 436. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [2]
 437. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [2]
 438. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 439. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 440. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 441. Wróblewski, K. [2]
 442. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 443. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 444. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [2]
 445. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 446. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 447. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 448. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 449. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 450. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 451. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 452. Warnkówna, Jadwiga [2]
 453. W. C. Ryt. [2]
 454. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 455. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 456. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [2]
 457. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 458. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [2]
 459. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 460. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 461. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 462. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 463. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 464. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 465. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 466. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 467. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 468. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 469. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [2]
 470. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 471. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 472. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 473. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 474. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 475. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 476. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 477. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 478. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 479. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 480. Surowiecki, Karol [2]
 481. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 482. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 483. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 484. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 485. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 486. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 487. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 488. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 489. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 490. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 491. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 492. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 493. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 494. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 495. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 496. Sosiński, J. Ryt. [2]
 497. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 498. Socha, Szczepan [2]
 499. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 500. Skornia-Roszij, Maria [2]
 501. Siekierski, Franciszek [2]
 502. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 503. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 504. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 505. Sedlaczek, Lech [2]
 506. Schumann, Robert(1810-1856) [2]
 507. Schubert, Franz (1797-1828) [2]
 508. Röber, F. H. Ryt. [2]
 509. Rzepko, Władysław (1854-1932) [2]
 510. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 511. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 512. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 513. Rumianek, Stanisław [2]
 514. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 515. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 516. Rada Regencyjna [2]
 517. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 518. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 519. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 520. Polska Macierz Szkolna [2]
 521. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [2]
 522. Pistyner, M. [2]
 523. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 524. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 525. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 526. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 527. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 528. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 529. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 530. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 531. N[icz], E. Ryt. [2]
 532. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 533. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 534. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 535. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 536. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 537. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 538. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 539. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [2]
 540. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 541. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 542. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 543. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 544. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 545. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 546. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 547. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 548. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 549. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 550. Malewicz, Jadwiga [2]
 551. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 552. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 553. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 554. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 555. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 556. M. K. Ryt. [2]
 557. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 558. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 559. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 560. L. K. [2]
 561. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 562. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 563. Kubełka, Ignacy [2]
 564. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 565. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 566. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 567. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 568. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 569. Kostka, J. [2]
 570. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 571. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 572. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 573. Konrad. Fot. [2]
 574. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 575. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 576. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 577. Komar, Józef [2]
 578. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 579. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 580. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 581. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 582. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [2]
 583. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 584. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 585. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 586. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [2]
 587. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 588. KK. Ryt. [2]
 589. K.W. Ryt. [2]
 590. K.N. Ryt. [2]
 591. K. P. Ryt. [2]
 592. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 593. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 594. Jezierski, J. Ryt. [2]
 595. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 596. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 597. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 598. J.K. Ryt. [2]
 599. J. Ł. [2]
 600. J. K. Ryt. [2]
 601. Instytut Spraw Społecznych [2]
 602. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 603. Hähle, G. Ryt. [2]
 604. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 605. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 606. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 607. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 608. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 609. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 610. Gounod, Charles François (1818-1893) [2]
 611. Gorazdowski, E. [2]
 612. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 613. Godard, Benjamin (1849-1895) [2]
 614. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 615. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 616. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 617. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 618. Frick, L. [2]
 619. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 620. Elkana, J. M. [2]
 621. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 622. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 623. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 624. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [2]
 625. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 626. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 627. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 628. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 629. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 630. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 631. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 632. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 633. Dancla, Charles(1817-1907) [2]
 634. Conrad. Fot. [2]
 635. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 636. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [2]
 637. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [2]
 638. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 639. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 640. Bykowski, Leon [2]
 641. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 642. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 643. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 644. Brochocki, B. Ryt. [2]
 645. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 646. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 647. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 648. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 649. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [2]
 650. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 651. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 652. Biegański, B. Fot. [2]
 653. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 654. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 655. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 656. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 657. Baronowa X.Y.Z. [2]
 658. Banner, M. Red. [2]
 659. Automobilklub Warszawski [2]
 660. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 661. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2]
 662. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 663. A.T.T. [2]
 664. A. R. Ryt. [2]
 665. "Młoda Sztuka" [2]
 666. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 667. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 668. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 669. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 670. Żeleński, Władysław(1837-1921) [1]
 671. Żelaznowski, Andrzej [1]
 672. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 673. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 674. Štejman, S. A. [1]
 675. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 676. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 677. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 678. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 679. Śmigielska, Józefa [1]
 680. Śliwiński, Jan [1]
 681. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 682. Łączkowski Ludwik [1]
 683. Łączkowska Felicja [1]
 684. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 685. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 686. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 687. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 688. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 689. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 690. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 691. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 692. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 693. Łada, Kazimierz (1824-1871) [1]
 694. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 695. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 696. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 697. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 698. par Ketterer [1]
 699. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 700. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 701. il [1]
 702. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 703. [s.n.] [1]
 704. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 705. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 706. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 707. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 708. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 709. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 710. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 711. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 712. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 713. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 714. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [1]
 715. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965) ] [1]
 716. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 717. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 718. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 719. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 720. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 721. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 722. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 723. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 724. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 725. [Quirini, Edward] [1]
 726. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 727. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 728. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 729. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 730. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 731. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 732. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 733. [Omm, Peter] [1]
 734. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 735. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 736. [Mielnicki]. Fot. [1]
 737. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 738. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 739. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 740. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 741. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 742. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 743. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 744. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 745. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 746. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 747. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 748. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 749. [Grabiec (?-?)] [1]
 750. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 751. [Franck] [1]
 752. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 753. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 754. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 755. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 756. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 757. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 758. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 759. [Bielski, Szymon] [1]
 760. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 761. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 762. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 763. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 764. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 765. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 766. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 767. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 768. Związek Strzelecki [1]
 769. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 770. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 771. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 772. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 773. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 774. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 775. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 776. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 777. Związek Miast Polskich [1]
 778. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 779. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 780. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 781. Związek Katolicki [1]
 782. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 783. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 784. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 785. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 786. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 787. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 788. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 789. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 790. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 791. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 792. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 793. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 794. Ziegler; Droste [1]
 795. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 796. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 797. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 798. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 799. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 800. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 801. Zbyszewski [1]
 802. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 803. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 804. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 805. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 806. Zawadzki, Michał(1828-1887) [1]
 807. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 808. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 809. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 810. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 811. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 812. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 813. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 814. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 815. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 816. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [1]
 817. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 818. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 819. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 820. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 821. Zandman, Jan (1802-1841) [1]
 822. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 823. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 824. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 825. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 826. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 827. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 828. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 829. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [1]
 830. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 831. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 832. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 833. Zajkowski, A. Ryt. [1]
 834. Zagórska, W. Ryt. [1]
 835. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 836. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 837. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 838. X. Y. Z. [1]
 839. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 840. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 841. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 842. Węgrzecki, S. [1]
 843. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 844. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 845. Wóycicka, Jadwiga [1]
 846. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 847. Wójcicki, Jerzy [1]
 848. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 849. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 850. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 851. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 852. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 853. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 854. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 855. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 856. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 857. Wyroba, Stefan [1]
 858. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 859. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 860. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 861. Wretowski, Paweł [1]
 862. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 863. Wołkiewicz, Hanna [1]
 864. Wołek, Adam [1]
 865. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 866. Wojnarowicz Weseła [1]
 867. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 868. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 869. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 870. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 871. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 872. Wizimirska, Barbara [1]
 873. Witkowski, Wincenty [1]
 874. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 875. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 876. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 877. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 878. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 879. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 880. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 881. Wilczek, Feliks [1]
 882. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 883. Wierzbowski, Theodorus [1]
 884. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 885. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 886. Wierciński, K. [1]
 887. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 888. Whiting, A. [1]
 889. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 890. Wesoły Wujaszek [1]
 891. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 892. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 893. Weinberg P. [1]
 894. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 895. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 896. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 897. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 898. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 899. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 900. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 901. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 902. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 903. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 904. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 905. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 906. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 907. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 908. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 909. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 910. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 911. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 912. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 913. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 914. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 915. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 916. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 917. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 918. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 919. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 920. Wano, K. [1]
 921. Wanda Z. Ryt. [1]
 922. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 923. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [1]
 924. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 925. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 926. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 927. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 928. Wahrendorff, O. [1]
 929. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 930. W.Z. Ryt. [1]
 931. W.K. Ryt. [1]
 932. W. M. K. [1]
 933. W. K. Ryt. [1]
 934. W. K. [1]
 935. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 936. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 937. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 938. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 939. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 940. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 941. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 942. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 943. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 944. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 945. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 946. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 947. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 948. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 949. Uniwersytet dla Wszystkich [1]
 950. Uniwersytet Warszawski [1]
 951. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 952. Uhry, M. [1]
 953. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [1]
 954. Typiak, Piotr [1]
 955. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 956. Twardzicki, Walery (1838-1902) [1]
 957. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 958. Tuszyński, Antoni L. [1]
 959. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 960. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 961. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 962. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 963. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 964. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 965. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 966. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 967. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 968. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 969. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 970. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 971. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 972. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 973. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 974. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 975. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 976. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 977. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 978. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 979. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 980. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 981. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 982. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 983. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 984. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 985. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 986. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 987. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 988. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 989. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 990. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 991. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 992. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 993. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 994. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 995. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 996. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 997. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 998. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 999. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1000. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1001. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1002. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1003. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1004. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1005. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1006. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1007. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1008. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1009. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1010. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1011. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1012. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1013. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1014. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1015. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1016. Tor, Stanisław [1]
 1017. Tonioli, D. [1]
 1018. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1019. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1020. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1021. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1022. Tirling, Zygmunt [1]
 1023. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1024. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1025. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1026. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1027. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1028. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1029. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1030. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1031. Taube, Gustaw jr [1]
 1032. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [1]
 1033. Tarnacki, Józef. [1]
 1034. Tarnacki, Józef [1]
 1035. Tarczyński, Władysław [1]
 1036. T.B. [1]
 1037. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1038. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1039. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1040. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1041. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1042. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1043. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1044. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1045. Szymkiewicz, Józef [1]
 1046. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1047. Szymański, Ludwik [1]
 1048. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1049. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1050. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1051. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1052. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1053. Sznage. Ryt. [1]
 1054. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1055. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1056. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1057. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1058. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1059. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1060. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1061. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1062. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1063. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1064. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1065. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [1]
 1066. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1067. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1068. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1069. Syrewicz, Xawery [1]
 1070. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1071. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1072. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1073. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1074. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1075. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1076. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1077. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1078. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1079. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1080. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1081. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1082. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1083. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1084. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1085. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1086. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1087. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1088. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1089. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1090. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1091. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1092. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1093. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1094. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1095. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1096. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1097. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1098. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1099. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1100. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1101. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1102. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1103. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1104. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1105. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1106. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1107. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1108. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1109. Steiman, S. [1]
 1110. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1111. Stecher, August (?-?) [1]
 1112. Stawiński. Ryt. [1]
 1113. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1114. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1115. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1116. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1117. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1118. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1119. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1120. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1121. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1122. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1123. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1124. Sosnkowski, Józef [1]
 1125. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1126. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1127. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1128. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1129. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1130. Snopek, Kazimierz [1]
 1131. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1132. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1133. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1134. Slaski, S. Ryt. [1]
 1135. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1136. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1137. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1138. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1139. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1140. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1141. Siemieński, Lucjan [1]
 1142. Siegrist, Piotr [1]
 1143. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1144. Siczyński, Walery [1]
 1145. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [1]
 1146. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1147. Sewer [1]
 1148. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1149. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1150. Schumann, Robert (1810-1856) [1]
 1151. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1152. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1153. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1154. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1155. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1156. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1157. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1158. Sawiński, F. M. [1]
 1159. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1160. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1161. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1162. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1163. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1164. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1165. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1166. Salinger, Zygmunt [1]
 1167. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1168. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1169. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1170. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1171. S. E. [1]
 1172. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1173. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1174. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1175. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1176. Rybicki, Anastazy [1]
 1177. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1178. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1179. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1180. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1181. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1182. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1183. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [1]
 1184. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1185. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1186. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1187. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1188. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [1]
 1189. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1190. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1191. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1192. Roeber. H. Ryt. [1]
 1193. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1194. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1195. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1196. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1197. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1198. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1199. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1200. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1201. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1202. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1203. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1204. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1205. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1206. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1207. Rembiel, St. [1]
 1208. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1209. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1210. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1211. Reiss, N. [1]
 1212. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1213. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1214. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1215. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1216. Radzimiński, Bronisław [1]
 1217. Radoszewska, A. J. [1]
 1218. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1219. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1220. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1221. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1222. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1223. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1224. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1225. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1226. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1227. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1228. Péreyra, Charles [1]
 1229. Pécaut, Elie [1]
 1230. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1231. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1232. Pusch, Alois Maria de [1]
 1233. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1234. Puc, B[ronisław] [1]
 1235. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1236. Przyłęcki, Henryk [1]
 1237. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1238. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1239. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1240. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1241. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1242. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1243. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1244. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1245. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1246. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1247. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1248. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1249. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1250. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1251. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1252. Posttallé. [1]
 1253. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1254. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1255. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1256. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1257. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1258. Popielewski [1]
 1259. Pomian, E. [1]
 1260. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1261. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1262. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1263. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1264. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1265. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1266. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1267. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1268. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1269. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1270. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1271. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1272. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1273. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1274. Pokorny. Ryt. [1]
 1275. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1276. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1277. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1278. Podwiński, Stanisław [1]
 1279. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1280. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1281. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1282. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1283. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1284. Plewczyński, F. [1]
 1285. Plater, Karol [1]
 1286. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1287. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1288. Piotrowski, Andrzej [1]
 1289. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1290. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938). [1]
 1291. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1292. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1293. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1294. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1295. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1296. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1297. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1298. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1299. Piekacz, J. Fot. [1]
 1300. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1301. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1302. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1303. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1304. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1305. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1306. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1307. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1308. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1309. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1310. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1311. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1312. Pawłowski, Kalixt [1]
 1313. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1314. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1315. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1316. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1317. Pawe, L. [1]
 1318. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1319. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1320. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1321. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1322. Paprocki, Bartosz [1]
 1323. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1324. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1325. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1326. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1327. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1328. Ostas, Marek [1]
 1329. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1330. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1331. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1332. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1333. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1334. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1335. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1336. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1337. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1338. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1339. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1340. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1341. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1342. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1343. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1344. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1345. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1346. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1347. Oborski, Florian (1839-1892) [1]
 1348. O liść dębu [1]
 1349. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [1]
 1350. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1351. Nowakowski, Bogdan [1]
 1352. Nowacki, Łukasz [1]
 1353. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1354. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [1]
 1355. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1356. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1357. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1358. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1359. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1360. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1361. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1362. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1363. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1364. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [1]
 1365. Niecz, Krzysztof. Fot. [1]
 1366. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1367. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1368. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1369. Nałęcz, Edward [1]
 1370. Naumann, Karl [1]
 1371. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1372. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1373. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1374. Naoczny świadek [1]
 1375. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1376. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1377. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1378. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1379. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1380. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1381. Ménil, Félicien de(1860-1930) [1]
 1382. Ménil, Félicien de (1860-1930) [1]
 1383. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1384. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1385. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1386. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1387. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1388. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1389. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1390. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1391. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [1]
 1392. Motas, Maciej [1]
 1393. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1394. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [1]
 1395. Morżkowska, Antonina [1]
 1396. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1397. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1398. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1399. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1400. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1401. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1402. Montabone (Firenze) [1]
 1403. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1404. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1405. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1406. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1407. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1408. Miłkowski, Stanisław [1]
 1409. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1410. Missler, B. T. [1]
 1411. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1412. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1413. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1414. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1]
 1415. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1416. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1417. Miller, Jan Nepomucen [1]
 1418. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1419. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1420. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1421. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1422. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1423. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1424. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1425. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1426. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [1]
 1427. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1428. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1429. Mickiewicz, Izadora [1]
 1430. Mickiewicz, Dominik [1]
 1431. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1432. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1433. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1434. Meisser [1]
 1435. Medeksza, Antoni [1]
 1436. Małkowska, Grażyna [1]
 1437. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1438. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1439. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1440. Maël, Pierr. [1]
 1441. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1442. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1443. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1444. Max, Józef (?-?) [1]
 1445. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1446. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1447. Matrzak, Jerzy [1]
 1448. Marx, Emil (?-?) [1]
 1449. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1450. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1451. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1452. Marcinkowski, Piotr [1]
 1453. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1454. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1455. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [1]
 1456. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [1]
 1457. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1458. Makowski, Marek [1]
 1459. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1460. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1461. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1462. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1463. Mahomet II [1]
 1464. Magnus, Wiktor [1]
 1465. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1466. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1467. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1468. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1469. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1470. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1471. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1472. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1473. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1474. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1475. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1476. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1477. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1478. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1479. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1480. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1481. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1482. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1483. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1484. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1485. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1486. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1487. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1488. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1489. M.K. Ryt. [1]
 1490. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1491. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1492. Lozano, Vicente [1]
 1493. Loth, August (1869-1944) [1]
 1494. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1495. Loos, Vincent Angelo [1]
 1496. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1497. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1498. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1499. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1500. Lisicki, Roman [1]
 1501. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1502. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1503. Lilpop, Marian [1]
 1504. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [1]
 1505. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1506. Ligber. Szty. [1]
 1507. Ligber, F. Szty. [1]
 1508. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1509. Liciński Hipolit [1]
 1510. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1511. Leśniewska, B. [1]
 1512. Leybach, Joseph(1817-1891) [1]
 1513. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1514. Lewski , I. [1]
 1515. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1516. Lewinger, Władysław(1874-1943) [1]
 1517. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1518. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1519. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1520. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1521. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1522. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1523. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1524. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1525. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1526. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1527. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1528. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1529. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1530. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1531. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1532. Lazzerini, Gustavo [1]
 1533. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1534. Latoszek, Jacek [1]
 1535. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1536. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1537. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1538. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1539. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1540. Lange, Gustav(1830-1899) [1]
 1541. Lange, Gustav (1830-1899) [1]
 1542. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1543. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1544. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1545. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1546. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1547. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1548. Kűbler. Ryt. [1]
 1549. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1550. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1551. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1552. Kübler, Ryt. [1]
 1553. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1554. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1555. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1556. Kumidor, Zbigniew [1]
 1557. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1558. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1559. Kuhlewein, A. Ryt. [1]
 1560. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1561. Kuczyński [1]
 1562. Kucz, M. Ryt. [1]
 1563. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1564. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1565. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1566. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1567. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [1]
 1568. Krzyżanowska, Celina [1]
 1569. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1570. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1571. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1572. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1573. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1574. Krywoszejew, Maciej [1]
 1575. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1576. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1577. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1578. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1579. Krogulski, Władysław (1843-1934) [1]
 1580. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1581. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1582. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1583. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1584. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1585. Krasuski, Stefan [1]
 1586. Krasowska Helena [1]
 1587. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1588. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1589. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1590. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1591. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1592. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1593. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1594. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1595. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1596. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1597. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1598. Kozłowski, Jan J. [1]
 1599. Kozyra, Anna [1]
 1600. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1601. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1602. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1603. Kownacka, Maria (1894-1982) [1]
 1604. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1605. Kowalewski, T. [1]
 1606. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1607. Kowala, G. [1]
 1608. Kotuliński, Andrzej [1]
 1609. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [1]
 1610. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [1]
 1611. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1612. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1613. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1614. Koschmider, Edmund [1]
 1615. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1616. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1617. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1618. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1619. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1620. Konopnicki, Jan [1]
 1621. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1622. Koniński, Kazimierz [1]
 1623. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1624. Kondracki, W. Fot. [1]
 1625. Kondor, Ernst. [1]
 1626. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1627. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1628. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1629. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1630. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1631. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1632. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1633. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1634. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1635. Komitet Budowy Pomników [1]
 1636. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1637. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1638. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1639. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1640. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1641. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1642. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1643. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1644. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1645. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1646. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1647. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1648. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1649. Kluczewski, M. Ryt. [1]
 1650. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1651. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1652. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1653. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1654. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1655. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1656. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1657. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1658. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1659. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1660. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1661. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1662. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1663. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1664. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 1665. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1666. Kautecki, Antoni [1]
 1667. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1668. Kasterska, Maria [1]
 1669. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1670. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1671. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [1]
 1672. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1673. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1674. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [1]
 1675. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 1676. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 1677. Kapuscinski, Petr [1]
 1678. Kapliński, Julian [1]
 1679. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 1680. Kapituła Odznaki [1]
 1681. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 1682. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 1683. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 1684. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 1685. Kaliszewski, L. [1]
 1686. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 1687. Kaczyński, Witold [1]
 1688. Kaczmarski, S. [1]
 1689. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 1690. K.P. [1]
 1691. K. Z. Ryt. [1]
 1692. K. Ryt. [1]
 1693. K. M. Ryt. [1]
 1694. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 1695. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 1696. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 1697. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 1698. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 1699. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 1700. Jotes [1]
 1701. Jonzeck, Waldemar [1]
 1702. Jeżowski, M [1]
 1703. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 1704. Jezierski, J. [1]
 1705. Jeske, August (1836-1875) [1]
 1706. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 1707. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 1708. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 1709. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 1710. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 1711. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 1712. Jarmużyński, J. [1]
 1713. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 1714. Janusz [1]
 1715. Janowski, Benon (1873-) [1]
 1716. Jankowski, Józef [1]
 1717. Jankiewicz, Stanisław [1]
 1718. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 1719. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 1720. Janczewski, S. Red. [1]
 1721. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 1722. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 1723. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [1]
 1724. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 1725. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 1726. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 1727. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 1728. Jackowski, Aleksander [1]
 1729. Jachowiczowa, Antonina [1]
 1730. Jabłoński, Tadeusz [1]
 1731. J. Ł. Ryt. [1]
 1732. J. Z. [1]
 1733. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1734. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1735. J. J. Ryt. [1]
 1736. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 1737. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 1738. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 1739. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 1740. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 1741. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 1742. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 1743. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 1744. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 1745. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 1746. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 1747. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 1748. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 1749. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 1750. Hyodo, Nagao [1]
 1751. Huzarski, Jerzy [1]
 1752. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 1753. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 1754. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 1755. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 1756. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 1757. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 1758. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 1759. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 1760. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 1761. Hervé (1825-1892) [1]
 1762. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 1763. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 1764. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 1765. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 1766. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 1767. Heck, Walerian [1]
 1768. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 1769. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 1770. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 1771. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 1772. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 1773. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 1774. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 1775. Haehle. Ryt. [1]
 1776. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 1777. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 1778. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 1779. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 1780. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 1781. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 1782. Gąsiorowska, Natalja [1]
 1783. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 1784. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 1785. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 1786. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 1787. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 1788. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 1789. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 1790. Grynfeld, Bronisława [1]
 1791. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 1792. Grupa Legionistów [1]
 1793. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 1794. Grossman, Ludwik(1835-1915) [1]
 1795. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 1796. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 1797. Grimm., A. Ryt. [1]
 1798. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 1799. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 1800. Grajnert, Józef [1]
 1801. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 1802. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 1803. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 1804. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 1805. Gołębiewska, Wanda [1]
 1806. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 1807. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 1808. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 1809. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 1810. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 1811. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 1812. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 1813. Gold, Artur (1897-1943) [1]
 1814. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 1815. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [1]
 1816. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 1817. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 1818. Giraud, Paul [1]
 1819. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 1820. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 1821. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 1822. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 1823. Giller, Honorata [1]
 1824. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 1825. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 1826. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 1827. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 1828. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 1829. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 1830. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 1831. Gebhard, podporucznik [1]
 1832. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 1833. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 1834. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 1835. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 1836. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 1837. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [1]
 1838. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 1839. Ganne, Louis(1862-1923) [1]
 1840. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 1841. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 1842. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 1843. G.S. Ryt. [1]
 1844. G.R. Ryt. [1]
 1845. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 1846. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 1847. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 1848. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 1849. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 1850. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 1851. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 1852. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 1853. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 1854. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 1855. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 1856. Fiszer, Carolina [1]
 1857. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 1858. Filipiak, Grzegorz [1]
 1859. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 1860. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 1861. Field, John (1782-1837) [1]
 1862. Fiedler. Ryt. [1]
 1863. Feuerstein Władysław [1]
 1864. Feldman, J. [1]
 1865. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 1866. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 1867. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 1868. Fabiszewski, M. [1]
 1869. F. K. Ryt. [1]
 1870. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 1871. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 1872. Erhard, Carl [1]
 1873. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 1874. Emer, Lucjan [1]
 1875. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 1876. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 1877. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 1878. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 1879. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 1880. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 1881. Egloff, Jerzy [1]
 1882. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 1883. Edgeworth, Maria [1]
 1884. E. S. [1]
 1885. E. N. Ryt. [1]
 1886. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 1887. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 1888. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 1889. Dénoix, Victorin [1]
 1890. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 1891. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 1892. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 1893. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 1894. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 1895. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 1896. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 1897. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 1898. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 1899. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 1900. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 1901. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 1902. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 1903. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 1904. Draper, John William (1811-1882) [1]
 1905. Dr Fischer, Gubernator [1]
 1906. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 1907. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 1908. Dowódca Armii Krajowej [1]
 1909. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [1]
 1910. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 1911. Dom ks. Boduena [1]
 1912. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 1913. Dobrski, Konrad [1]
 1914. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 1915. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 1916. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [1]
 1917. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 1918. Di Donato, Carlo [1]
 1919. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 1920. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 1921. Derengowski, Jan [1]
 1922. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 1923. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 1924. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 1925. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 1926. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 1927. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 1928. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 1929. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1930. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1931. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 1932. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 1933. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 1934. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 1935. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 1936. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 1937. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 1938. Dembiński, Czesław [1]
 1939. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 1940. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 1941. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 1942. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 1943. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 1944. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 1945. David, Félicien (1810-1876) [1]
 1946. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 1947. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 1948. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 1949. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 1950. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 1951. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 1952. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 1953. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 1954. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 1955. Czerwiński, Franciszek [1]
 1956. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 1957. Czerny, Carl(1791-1857) [1]
 1958. Czerniawski, Jan [1]
 1959. Czermański, Zdzisław [1]
 1960. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 1961. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 1962. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 1963. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 1964. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 1965. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 1966. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 1967. Czaki, Klementyna [1]
 1968. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 1969. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 1970. Czajewski Wiktor [1]
 1971. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 1972. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 1973. Cybulski, Izydor Józef [1]
 1974. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 1975. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 1976. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 1977. Cirina, J. A. [1]
 1978. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 1979. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 1980. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 1981. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [1]
 1982. Cichocki, Ks. [1]
 1983. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 1984. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 1985. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [1]
 1986. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 1987. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 1988. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 1989. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 1990. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 1991. Chodyński, Adam Antoni [1]
 1992. Chmielewska, Halina [1]
 1993. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 1994. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 1995. Charszewski, Ignacy [1]
 1996. Charchillac, Berthet de [1]
 1997. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 1998. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 1999. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2000. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2001. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2002. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2003. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2004. C.K. ryt. [1]
 2005. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2006. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2007. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2008. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2009. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2010. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2011. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2012. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2013. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2014. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2015. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2016. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2017. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2018. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2019. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2020. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2021. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [1]
 2022. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2023. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2024. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2025. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2026. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2027. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2028. Brauman, Władysław [1]
 2029. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2030. Borucki, Juliusz [1]
 2031. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2032. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2033. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2034. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2035. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2036. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2037. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2038. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [1]
 2039. Bojarska, Stefanja [1]
 2040. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2041. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2042. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [1]
 2043. Bogacki, S. Fot. [1]
 2044. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2045. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2046. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2047. Bobiński, Antoni [1]
 2048. Bloch, Jan (1836-1902) [1]
 2049. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2050. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2051. Bizet, Georges(1838-1875) [1]
 2052. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2053. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2054. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2055. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2056. Bio [pseud.] [1]
 2057. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2058. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2059. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2060. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2061. Bielicka, Eugenia [1]
 2062. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2063. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2064. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2065. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2066. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2067. Biblioteka Narodowa [1]
 2068. Biblioteka Kórnicka [1]
 2069. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2070. Bełza, Władysław (1847-1913) [1]
 2071. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2072. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2073. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2074. Berens, Hermann (1826-1880) [1]
 2075. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [1]
 2076. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2077. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2078. Bayer, Josef(1852-1913) [1]
 2079. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2080. Baude, K. [1]
 2081. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2082. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2083. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2084. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2085. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2086. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2087. Baracz, A. P. [1]
 2088. Bar, E. Ryt. [1]
 2089. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2090. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2091. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2092. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2093. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2094. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2095. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2096. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2097. Babiński, Wacław [1]
 2098. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2099. B.O. Ryt. [1]
 2100. B. B. Ryt. [1]
 2101. Aut. [1]
 2102. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2103. Arslan M. [1]
 2104. Arnold, E. J. [1]
 2105. Arnaud, Étienne [1]
 2106. Armia Krajowa [1]
 2107. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2108. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2109. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2110. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2111. Archibald, M. [1]
 2112. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2113. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2114. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [1]
 2115. Aniela S. Ryt. [1]
 2116. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2117. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2118. Amator [1]
 2119. Alkar [pseud.] [1]
 2120. Al. Pow. [1]
 2121. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2122. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2123. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2124. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2125. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2126. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2127. AWU [1]
 2128. ADAM [1]
 2129. A.S. Ryt. [1]
 2130. A.M. Ryt. [1]
 2131. A. Z. [1]
 2132. A. W. Ryt. [1]
 2133. A. K. ryt. [1]
 2134. A. K. Ryt. [1]
 2135. A. C. Ryt. [1]
 2136. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2137. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2138. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [83940]
 2. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [16809]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [16782]
 4. Prus, Bolesław (1847-1912) [13590]
 5. Bobiński, Antoni [13583]
 6. Ministerstwo Oświaty [13199]
 7. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [12273]
 8. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [11500]
 9. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [11387]
 10. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [8789]
 11. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [8650]
 12. Pocztowa Kasa Oszczędności [7880]
 13. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [7732]
 14. Załęczny, Jolanta (1959- ) [7553]
 15. Wojewódzki Urząd Statystyczny [7085]
 16. Gawkowski, Robert (1962- ) [6899]
 17. Główny Urząd Statystyczny [6860]
 18. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [6761]
 19. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [6707]
 20. Verne, Jules (1828-1905) [6541]
 21. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [6229]
 22. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [6094]
 23. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [5718]
 24. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [5474]
 25. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [5289]
 26. Arct, Michał (1840-1916) [4710]
 27. Krajowe Biuro Statystyczne [4702]
 28. Egloff, Jerzy [4423]
 29. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [4223]
 30. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4057]
 31. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [3814]
 32. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3529]
 33. Baracz, A. P. [3290]
 34. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3212]
 35. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3196]
 36. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [3163]
 37. Urząd Statystyczny w Warszawie [3081]
 38. Antykwarnia Warszawska [3070]
 39. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [3041]
 40. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [2970]
 41. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2881]
 42. Jaugey, Jean [2859]
 43. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2680]
 44. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2658]
 45. Osiński, Alojzy (1770-1842) [2623]
 46. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [2570]
 47. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [2545]
 48. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [2382]
 49. Skarga, Piotr (1536-1612) [2378]
 50. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [2294]
 51. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [2236]
 52. Łoza, Stanisław (1888-1956) [2207]
 53. Winek, Włodzimierz (1956-) [2191]
 54. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [2181]
 55. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2152]
 56. Röber, H. Ryt. [1989]
 57. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1982]
 58. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [1954]
 59. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1926]
 60. Estreicher, Karol (1827-1908) [1909]
 61. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [1903]
 62. Kapuściński, Piotr [1870]
 63. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [1864]
 64. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [1813]
 65. Magistrat m.st. Warszawy [1808]
 66. Brandel, Konrad (1838-1920) [1804]
 67. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [1796]
 68. Papierowski, Andrzej Jerzy [1782]
 69. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1718]
 70. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [1717]
 71. Starzyński, Stefan (1893-1939) [1699]
 72. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [1696]
 73. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [1648]
 74. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [1632]
 75. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [1610]
 76. Smoleński, Władysław (1851-1926) [1610]
 77. Górska, Halina (1898-1942) [1598]
 78. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [1570]
 79. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1560]
 80. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [1556]
 81. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [1554]
 82. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1523]
 83. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [1503]
 84. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [1470]
 85. Związek Patriotów Polskich [1469]
 86. Kneisel, August [1465]
 87. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1441]
 88. Miejskie Biuro Statystyczne [1433]
 89. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1426]
 90. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [1401]
 91. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1394]
 92. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1349]
 93. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1340]
 94. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1326]
 95. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [1314]
 96. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1310]
 97. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [1297]
 98. Muzeum Narodowe (Warszawa) [1292]
 99. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1276]
 100. Frączek, Ireneusz (1969- ) [1268]
 101. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1268]
 102. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1255]
 103. Popowski, S. [1236]
 104. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1229]
 105. Małecki, Antoni (1821-1913) [1213]
 106. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1202]
 107. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [1196]
 108. Zieliński, Jarosław (1958- ) [1196]
 109. Tretiak, Józef (1841-1923) [1187]
 110. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1177]
 111. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1175]
 112. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1165]
 113. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1163]
 114. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1163]
 115. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1163]
 116. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1159]
 117. Beyer, Karol (1818-1877) [1134]
 118. [Bielski, Szymon] [1131]
 119. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1126]
 120. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [1124]
 121. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1121]
 122. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1093]
 123. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1064]
 124. Młoda Polka [pseud.] [1060]
 125. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1051]
 126. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [1020]
 127. Lisicki, Roman [988]
 128. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [974]
 129. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [969]
 130. Kudyba, Wojciech (1965- ) [969]
 131. Paulmier, Adrien-Augustin [951]
 132. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [928]
 133. Godlewski, Stefan (1853-1929) [928]
 134. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [928]
 135. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [921]
 136. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [914]
 137. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [901]
 138. Baronowa X.Y.Z. [890]
 139. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [888]
 140. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [888]
 141. Polski Związek Producentów Filmowych [888]
 142. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [882]
 143. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [881]
 144. Stowarzyszenie Żoliborzan [866]
 145. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [862]
 146. Scott, Walter (1771-1832) [861]
 147. Pawłowski, Zbigniew [857]
 148. Korwin, Ludwik (1904-1988) [850]
 149. Polak, Józef (1857-1928) [850]
 150. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [849]
 151. Judycki, Zbigniew (1948- ) [847]
 152. Winogrodzka, Katarzyna [846]
 153. Spencer, Herbert (1820-1903) [844]
 154. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [843]
 155. Elkana, J. M. [836]
 156. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [834]
 157. Słowaczyński, Jędrzej [821]
 158. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [821]
 159. Moraczewski, Adam (1907-1941) [811]
 160. Zawadzki, Józef (1865-1937) [798]
 161. Hoffman, Franz (1814-1882) [796]
 162. Załęski, Witold (1836-1908) [793]
 163. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [787]
 164. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [786]
 165. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [779]
 166. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [777]
 167. Makowski, Marek [776]
 168. Dąbrowski, Stanisław [772]
 169. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [770]
 170. Lodge, Edmund (1756-1839) [762]
 171. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [753]
 172. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [752]
 173. Centralna Biblioteka Statystyczna [750]
 174. Napoleon I (1769-1821) [750]
 175. Callier, Edmund (1833-1893) [749]
 176. Buzek, Józef (1873-1936) [747]
 177. Ganilh, Charles (1758-1836) [739]
 178. Iosephus Flavius (ca 37-103) [736]
 179. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [734]
 180. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [723]
 181. Koleżak, Władysław (1854-1924) [721]
 182. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [719]
 183. Lewicka, Anna (1852-1932) [714]
 184. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [713]
 185. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [710]
 186. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [707]
 187. [Magistrat m. Lwowa] [704]
 188. Czapiński, Leopold (1838-1911) [694]
 189. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [691]
 190. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [689]
 191. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [689]
 192. Twardo, Stanisław (1883-1982) [687]
 193. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [686]
 194. Łączkowski, Marceli (?-?) [680]
 195. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [678]
 196. Askenazy, Szymon (1866-1935) [677]
 197. Erlach, Franz L. (1819-1889) [669]
 198. Rzewuski, Walery (1837-1888) [668]
 199. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [663]
 200. Janowski, Aleksander (1866-1944) [663]
 201. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [662]
 202. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [660]
 203. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [657]
 204. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [655]
 205. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [652]
 206. Chmielewska, Halina [651]
 207. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [648]
 208. Poliński, Józef (1891-1944) [647]
 209. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [640]
 210. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [630]
 211. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [628]
 212. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [626]
 213. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [626]
 214. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [625]
 215. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [623]
 216. Elsner, Józef (1769 - 1854) [618]
 217. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [617]
 218. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [615]
 219. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [613]
 220. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [609]
 221. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [609]
 222. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [607]
 223. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [602]
 224. Majewski, Erazm (1858-1922) [597]
 225. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [594]
 226. Surowiecki, Karol [593]
 227. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [593]
 228. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [592]
 229. Warnka, Jadwiga [591]
 230. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [590]
 231. Magistrat Miasta Warszawy [588]
 232. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [587]
 233. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [587]
 234. Snopek, Kazimierz [587]
 235. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [586]
 236. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [582]
 237. Guiraud, Paul (1850-1907) [581]
 238. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [580]
 239. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [577]
 240. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [572]
 241. Leist, Ludwig (1891-1967) [569]
 242. [Magistrat goroda Varšavy] [569]
 243. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [567]
 244. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [565]
 245. Kurpiński, Karol (1785-1857) [561]
 246. Zawiliński, Roman (1855-1932) [558]
 247. Biart, Lucjan (1829-1897) [557]
 248. Wretowski, Paweł [557]
 249. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [555]
 250. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [553]
 251. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [552]
 252. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [546]
 253. Major Hennequin del Varsaviae [536]
 254. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [535]
 255. Suligowski, Adolf (1849-1932) [533]
 256. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [533]
 257. Radliński, Ignacy (1843-1920) [529]
 258. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [522]
 259. Kucz, Karol (1815-1892) [520]
 260. Biuro Pracy Społecznej [520]
 261. Draper, John William (1811-1882) [516]
 262. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [514]
 263. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [513]
 264. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [512]
 265. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [512]
 266. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [509]
 267. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [509]
 268. Oppman, Artur (1867-1931) [508]
 269. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [507]
 270. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [506]
 271. Furgault, Nicolas (1705-1794) [504]
 272. Zarząd Miejski w Równem [503]
 273. Broniewski, Władysław (1897-1962) [502]
 274. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [501]
 275. Sedlaczek, Lech [500]
 276. Kapuscinski, Petr [500]
 277. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [498]
 278. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [496]
 279. Friedrich, Henryk (1908-1944) [495]
 280. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [495]
 281. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [494]
 282. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [493]
 283. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [490]
 284. Ségur, Sophie de (1799-1874) [488]
 285. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [488]
 286. Rostworowski, Jan (1838-1898) [483]
 287. Pawiński, Adolf (1840-1896) [481]
 288. Samborski, Henryk (1843-1918) [479]
 289. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [477]
 290. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [472]
 291. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [462]
 292. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [462]
 293. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [457]
 294. Skwara, Marian (1946- ) [455]
 295. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [455]
 296. Zapolska Gabriela (1857-1921) [452]
 297. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [452]
 298. Friedhuber de Grubenthal, L. [447]
 299. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [446]
 300. Przyborowski, Walery (1845-1913) [446]
 301. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [446]
 302. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [445]
 303. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [445]
 304. Rapaport, Artur (1889-1937) [443]
 305. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [441]
 306. Wóycicka, Jadwiga [435]
 307. Chompre, Pierre (1698-1760) [435]
 308. Kiliński, Jan (1760-1819 [433]
 309. Giraud, Paul [432]
 310. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [431]
 311. Wysocki Piotr (1797-1874) [427]
 312. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [427]
 313. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [427]
 314. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [425]
 315. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [424]
 316. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [424]
 317. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [424]
 318. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [417]
 319. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [413]
 320. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [412]
 321. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [410]
 322. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [409]
 323. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [408]
 324. Lampert, Kurt (1859-1918) [407]
 325. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [405]
 326. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [404]
 327. Snarski, Stanisław (1795-1880) [402]
 328. Bielski, Szymon (1745-1825) [402]
 329. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [401]
 330. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [400]
 331. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [400]
 332. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [398]
 333. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [395]
 334. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [394]
 335. Aristoteles (384-322 a.C.) [391]
 336. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [390]
 337. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [387]
 338. Gorecka, Maria (1835-1922) [386]
 339. Pokorzyńska, Elżbieta [385]
 340. Marcinkowski, Piotr [385]
 341. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [380]
 342. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [378]
 343. Cep [Henryk Cepnik] [377]
 344. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [372]
 345. Kiliński, Jan (1760-1819) [371]
 346. Dickstein, Samuel (1851-1939) [370]
 347. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [370]
 348. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [370]
 349. [Magistrat m.st. Warszawy] [369]
 350. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [368]
 351. Seruga, Józef (1886-1940) [368]
 352. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [368]
 353. Baka, Józef (1707-1780) [368]
 354. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [366]
 355. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [363]
 356. Paciorkowski, Bronisław Gryf [363]
 357. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [363]
 358. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [363]
 359. Heck, Walerian [363]
 360. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [362]
 361. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [362]
 362. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [360]
 363. Szatkowska, Lena (1947- ) [360]
 364. Dubiecki, Marian (1838-1926) [360]
 365. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [359]
 366. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [359]
 367. Campe, Joachim Heinrich [356]
 368. Grzymała, Grabowiecki Jan [354]
 369. Zuber, Rudolf (1858-1920) [352]
 370. Siczyński, Walery [352]
 371. Goszczyńska, Agnieszka [351]
 372. Kroński, Aleksander (1871-1935) [350]
 373. [Granke, Stefan] [349]
 374. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [348]
 375. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [348]
 376. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [348]
 377. Hasselbusch, Robert (1983- ). [347]
 378. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [346]
 379. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [346]
 380. Związek Komunalny (Węgrów) [345]
 381. Styfi, Jan (1839?-1921) [344]
 382. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [344]
 383. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [342]
 384. Arnold, E. J. [340]
 385. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [339]
 386. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [338]
 387. Berthet, Èlie (1815-1891) [338]
 388. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [338]
 389. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [337]
 390. Legun-Biliński, Antoni. [335]
 391. [Łosiowa, Emilia] [334]
 392. Tarnacki, Józef. [332]
 393. Lachowicz, Juliusz. Red. [331]
 394. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [331]
 395. Hyodo, Nagao [331]
 396. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [329]
 397. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [328]
 398. Hansson, Ola (1860-1925) [328]
 399. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [327]
 400. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [325]
 401. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [323]
 402. J. Z. [323]
 403. Grundmann, Karl (1909-1944) [323]
 404. Krystall, Bronisław (1887-1983) [320]
 405. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [318]
 406. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [318]
 407. Bloch, Jan (1836-1902) [318]
 408. [Miethke, H. O.] [316]
 409. Schilgen, Hardy (1876-1941) [316]
 410. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [315]
 411. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [315]
 412. Simmler, Józef (1823-1868) [314]
 413. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [313]
 414. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [312]
 415. Sewer [312]
 416. Alkar [pseud.] [312]
 417. Bersohn, Mathias (1823-1908) [311]
 418. Świętochowski, Adam (1864-1914) [311]
 419. Lyall, Edna (1857-1903) [308]
 420. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [307]
 421. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [306]
 422. Sigalin, Józef (1909-1983) [306]
 423. Passendorfer, Artur (1864-1936) [306]
 424. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [305]
 425. Adolph, Witold (1903-1941) [304]
 426. Czartoryska Izabela (1746-1835) [303]
 427. Iks Cagnafet [pseud.] [301]
 428. Grajnert, Józef [301]
 429. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [300]
 430. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [297]
 431. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [297]
 432. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [297]
 433. Taube, Gustaw jr [296]
 434. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [296]
 435. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [296]
 436. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [296]
 437. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [293]
 438. Siebeck, Herman (1842-1920) [293]
 439. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [293]
 440. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [292]
 441. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [290]
 442. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [290]
 443. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [287]
 444. Miłkowski, Stanisław [286]
 445. Ryszard, Antoni (1841-1894) [285]
 446. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [284]
 447. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [284]
 448. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [283]
 449. Edgeworth, Maria [281]
 450. Jabłoński, Tadeusz [279]
 451. Borkowski, Feliks (1840- ?) [279]
 452. Nowakowski, Józef (1800-1864) [277]
 453. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [277]
 454. Pawłowski, Kalixt [276]
 455. Lichota, Władysław Tadeusz [276]
 456. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [275]
 457. Zipper, Albert (1855-1936) [275]
 458. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [274]
 459. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [273]
 460. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [271]
 461. Morawska, Zofia (1848-1922) [271]
 462. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [270]
 463. Chodyński, Adam Antoni [270]
 464. Świderski, Leopold (1853-1925) [269]
 465. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [269]
 466. X. Y. Z. [269]
 467. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [269]
 468. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [268]
 469. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [268]
 470. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [267]
 471. Paprocki, Bartosz [267]
 472. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [267]
 473. Maliszewski, Edward (1875-1928) [267]
 474. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [267]
 475. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [266]
 476. Jachowiczowa, Antonina [266]
 477. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [266]
 478. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [265]
 479. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [265]
 480. Peretz, Adolf (1855-1933) [265]
 481. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [264]
 482. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [264]
 483. Lissowski, Czesław (1895-1942) [264]
 484. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [263]
 485. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [262]
 486. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [260]
 487. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [257]
 488. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [256]
 489. Portner, Szymon (18..-?) [256]
 490. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [254]
 491. Pécaut, Elie [254]
 492. Baude, K. [254]
 493. Gold, Artur (1897-1942) [253]
 494. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [253]
 495. Bojarska, Stefanja [253]
 496. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 497. Szujski, Józef (1835-1883) [251]
 498. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [251]
 499. Typiak, Piotr [251]
 500. Podwiński, Stanisław [251]
 501. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [250]
 502. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [250]
 503. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [249]
 504. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [248]
 505. Korotyński, Władysław (1866-1924) [248]
 506. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [247]
 507. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [246]
 508. Stefani, Józef (1800-1876) [245]
 509. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [245]
 510. Pawe, L. [245]
 511. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [244]
 512. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [240]
 513. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [239]
 514. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [239]
 515. Piotrowski, Andrzej [239]
 516. Röber, F. H. Ryt. [238]
 517. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [237]
 518. Czerwiński, Franciszek [237]
 519. Chankowski, Henryk (1882-1944) [237]
 520. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [236]
 521. Piłsudski, Józef (1867-1935) [235]
 522. Dalecka, Wanda (1862-1932) [235]
 523. Czerniawski, Jan [235]
 524. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [233]
 525. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [233]
 526. Jeżowski, M [233]
 527. Eile, Henryk (1878-1939) [233]
 528. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [232]
 529. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [232]
 530. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [232]
 531. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [232]
 532. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [231]
 533. Lejko, Krystyna (1933- ) [231]
 534. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [230]
 535. Hoffman, Karol (1855-1937) [230]
 536. Szajnocha, Karol (1818-1868) [229]
 537. Kolberg, Oskar (1814-1890) [228]
 538. Kumidor, Zbigniew [228]
 539. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [228]
 540. Strindberg, August (1849-1912) [227]
 541. Jahner, Alfred (1860-1934) [227]
 542. Aimard, Gustave (1818-1883) [227]
 543. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [226]
 544. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [226]
 545. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [226]
 546. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [225]
 547. Rytel, Kazimiera (?-?) [225]
 548. Strauss, Johann (1825-1899) [224]
 549. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [224]
 550. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [223]
 551. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [220]
 552. Dénoix, Victorin [220]
 553. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [219]
 554. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [219]
 555. Warszawski Szpital dla Dzieci [217]
 556. Boratyński, Wacław (1908-1939) [216]
 557. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [216]
 558. Osterloff, Edmund (1863-1938) [214]
 559. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [213]
 560. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [213]
 561. Kryński, Adam (1844-1932) [213]
 562. Borucki, Juliusz [212]
 563. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [210]
 564. Rumianek, Stanisław [210]
 565. Ejsmond, Julian (1892-1930) [210]
 566. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [209]
 567. Neyman, Jerzy (1894-1981) [209]
 568. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [208]
 569. Związek Miast Polskich [208]
 570. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [208]
 571. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [208]
 572. Maël, Pierr. [207]
 573. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [207]
 574. Bezak, Paweł (1983- ) [207]
 575. Szlendak, Adam (1881-1937) [206]
 576. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [206]
 577. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [205]
 578. J. Ł. Ryt. [205]
 579. Demby, Stefan (1862-1939) [205]
 580. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [204]
 581. Turowski, Stanisław (1880-1936) [204]
 582. Kowalewski, T. [204]
 583. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [203]
 584. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [203]
 585. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [203]
 586. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [203]
 587. Mościcki, Henryk (1881-1952) [201]
 588. Ministerstwo Odbudowy Kraju [201]
 589. Ministerstwo Kultury i Sztuki [201]
 590. Kaczkowski, Zygmunt [201]
 591. Wrześniowski, August (1836-1892) [199]
 592. Nałęcz, Edward [199]
 593. Chmiel, Adam (1865-1934) [199]
 594. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [198]
 595. Piltz, Franciszek (1895-1941) [197]
 596. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [196]
 597. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [196]
 598. Płoska-Łoś, Irena [196]
 599. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [196]
 600. Bełza, Władysław (1847-1913) [196]
 601. Warnkówna, Jadwiga [195]
 602. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [195]
 603. Jelínek, Edvard (1855-1897) [195]
 604. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [195]
 605. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [193]
 606. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [193]
 607. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [192]
 608. Kaczyński, Witold [192]
 609. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [192]
 610. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [192]
 611. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [191]
 612. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [190]
 613. Koroniarz [190]
 614. Warszawska Gmina Starozakonnych [190]
 615. Strzelecki, Jan (1886-1944) [190]
 616. Krasiński, Edward (1870-1940) [190]
 617. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [189]
 618. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [189]
 619. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [189]
 620. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [189]
 621. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [189]
 622. Freudenson, Daniel (1847-1931) [189]
 623. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [188]
 624. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [188]
 625. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [188]
 626. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [188]
 627. Jeske, August (1836-1875) [187]
 628. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [186]
 629. Windakiewicz, Kazimierz [185]
 630. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [185]
 631. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [184]
 632. Marczyński, Józef (1891-1940) [184]
 633. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [184]
 634. Dante, Alighieri (1265-1321) [184]
 635. Abdullah Frères [pseud.] [183]
 636. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [182]
 637. Kulski, Julian (1892-1976) [181]
 638. Bykowski, Leon [181]
 639. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [181]
 640. Motas, Maciej [181]
 641. Grabowski, Antoni (1857-1921) [181]
 642. Walter. Ryt. [180]
 643. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [179]
 644. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [178]
 645. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [178]
 646. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [177]
 647. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [177]
 648. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [177]
 649. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [177]
 650. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [176]
 651. Sandaeu, Jules (1811-1833) [176]
 652. Normand, Charles (1848- ) [176]
 653. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [176]
 654. Szubert, Awit (1837-1919) [175]
 655. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [175]
 656. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [175]
 657. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [175]
 658. Hufsky [174]
 659. Wójtowicz, Władysław J. [174]
 660. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [174]
 661. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [174]
 662. Instytut Spraw Społecznych [173]
 663. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [172]
 664. Biernacki, Bolesław (1865- ) [172]
 665. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [171]
 666. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [170]
 667. Maciejowski, Adam (1874-1919) [170]
 668. Ostrowski, Tomasz (?-?) [168]
 669. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [167]
 670. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [167]
 671. [Schier, František Václav (1804-1864)] [167]
 672. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [166]
 673. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [166]
 674. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [166]
 675. Związek Buchalterów (Warszawa) [165]
 676. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [165]
 677. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [165]
 678. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [164]
 679. Roeber, F. H. Ryt. [164]
 680. Ines, Albert (1620-1658) [164]
 681. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [163]
 682. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [162]
 683. Węgrzecki, S. [162]
 684. [Lindley, William (1808-1900)] [161]
 685. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [161]
 686. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [160]
 687. Stablewski, Florian (1841-1906) [160]
 688. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [160]
 689. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [159]
 690. Damse, Józef (1789-1852) [158]
 691. Olszewski, K.[azimierz] [158]
 692. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [157]
 693. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [157]
 694. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [157]
 695. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [157]
 696. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [155]
 697. Popielewski [155]
 698. Wahrendorff, O. [154]
 699. Wierzbowski, Theodorus [153]
 700. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [153]
 701. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [153]
 702. Rutska, Halina (1868-1932) [152]
 703. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [151]
 704. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [149]
 705. Pyzowski, Adam (1874-1931) [148]
 706. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [148]
 707. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [147]
 708. Osmański, Wojciech (1834-1908) [147]
 709. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [147]
 710. Ossibach-Budzyński, Andrzej [147]
 711. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [146]
 712. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [146]
 713. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [145]
 714. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [145]
 715. Gmitruk, Janusz (1948- ) [144]
 716. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [144]
 717. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [144]
 718. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [144]
 719. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [144]
 720. Karoli, Aleksander (1838-1915) [143]
 721. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [143]
 722. Racher, Jessica. Z-ca. red. [143]
 723. Pennec, Joanna. Opiekun [143]
 724. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [143]
 725. Piotr Krakowianin [pseud.] [143]
 726. Franczak, Lech (1939- ) [143]
 727. Chęciński, Jan (1826-1874) [143]
 728. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [142]
 729. Mottl, Adam (1928-2013) [141]
 730. Hahn, Wiktor (1871-1959) [141]
 731. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [141]
 732. Bolesławicz [pseud.] [141]
 733. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [140]
 734. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [140]
 735. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [140]
 736. Compagnie d'Electricité de Varsovie [140]
 737. Bułhak ,Jan (1876-1950) [140]
 738. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [139]
 739. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [139]
 740. Sędlikowski, Aleksander [138]
 741. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [138]
 742. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [137]
 743. Gebhard, podporucznik [137]
 744. Röber, G. Ryt. [136]
 745. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [136]
 746. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [136]
 747. B. P. Ryt. [135]
 748. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [135]
 749. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [135]
 750. Bzowska, Maria (1871-1906) [135]
 751. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [134]
 752. Liga Morska i Kolonialna [133]
 753. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [133]
 754. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [133]
 755. Sigismond. Fot. [132]
 756. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [131]
 757. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [131]
 758. Godebski, Cyprian (1765-1809) [131]
 759. Dębski, Michał [130]
 760. Dombrowski, Władysław [130]
 761. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [130]
 762. Loth, August (1869-1944) [130]
 763. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [129]
 764. Kowalski, L. Fot. [129]
 765. Achtel, Józef [129]
 766. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [129]
 767. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [129]
 768. Syroczyński, Leon (1844-1925) [129]
 769. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [129]
 770. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [129]
 771. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [129]
 772. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [129]
 773. Al. Pow. [129]
 774. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [128]
 775. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [128]
 776. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [127]
 777. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [127]
 778. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [127]
 779. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [126]
 780. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [125]
 781. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [125]
 782. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [124]
 783. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [124]
 784. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [124]
 785. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [124]
 786. Dom Sztuki (Warszawa) [123]
 787. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [123]
 788. Wojnarowicz Weseła [123]
 789. W. M. K. [123]
 790. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [123]
 791. Warszawski Lombard Miejski [122]
 792. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [122]
 793. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [122]
 794. Bauman, R. Lit. [121]
 795. Wyss, Johann David (1743-1818) [120]
 796. Staszic, Stanisław (1755-1826) [120]
 797. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [119]
 798. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [119]
 799. Latoszek, Jacek [119]
 800. Komorowska-Filipiak, Romana [119]
 801. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [118]
 802. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [118]
 803. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [118]
 804. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [118]
 805. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [118]
 806. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [118]
 807. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [117]
 808. Żeleński, Władysław (1837-1921) [117]
 809. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [117]
 810. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [117]
 811. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [117]
 812. Breyer, Albert (1889-1939) [117]
 813. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [116]
 814. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [116]
 815. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [116]
 816. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [116]
 817. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [115]
 818. Polski Czerwony Krzyż we Francji [115]
 819. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [115]
 820. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [114]
 821. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [114]
 822. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [114]
 823. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [114]
 824. P. B. Ryt. [113]
 825. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [113]
 826. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [112]
 827. Szkoła Realna imienia Staszica [112]
 828. Bandurski, Władysław (1865-1932) [112]
 829. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [111]
 830. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [111]
 831. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [111]
 832. A. Z. [111]
 833. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [110]
 834. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [110]
 835. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [109]
 836. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [109]
 837. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [109]
 838. Śmigielska, Józefa [109]
 839. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [109]
 840. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [109]
 841. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [108]
 842. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [108]
 843. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [108]
 844. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [108]
 845. J. Ł. [108]
 846. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [108]
 847. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [108]
 848. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [107]
 849. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [107]
 850. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [107]
 851. Zajączkowska, Zuzanna [107]
 852. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [107]
 853. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [107]
 854. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [106]
 855. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [106]
 856. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [106]
 857. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [105]
 858. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [105]
 859. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [105]
 860. Jaworski, Józef (1859-1920) [105]
 861. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [105]
 862. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [104]
 863. Namysłowski, Karol (1856-1925) [104]
 864. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [104]
 865. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [104]
 866. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [104]
 867. Czermański, Zdzisław [104]
 868. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [104]
 869. Wizimirska, Barbara [103]
 870. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [103]
 871. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [102]
 872. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [102]
 873. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [100]
 874. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [100]
 875. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [100]
 876. Niemojewski, Lech (1894-1952) [100]
 877. Buchcar, Karol. Fot. [100]
 878. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [100]
 879. Dancla, Charles(1817-1907) [99]
 880. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [99]
 881. Peszke, Ignacy (1877-1925) [99]
 882. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [98]
 883. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [97]
 884. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [97]
 885. ADAM. Ryt. [96]
 886. Komar, Józef [96]
 887. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [96]
 888. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [96]
 889. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [96]
 890. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [96]
 891. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [96]
 892. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [96]
 893. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [96]
 894. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [96]
 895. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [96]
 896. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [95]
 897. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [95]
 898. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [94]
 899. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [94]
 900. Śliwiński, Jan [94]
 901. Wybranowski, Władysław (?-?) [94]
 902. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [94]
 903. Fleck L. Red. [et al.] [94]
 904. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [93]
 905. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [92]
 906. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [92]
 907. Pusch, Maurycy (1828-1902) [92]
 908. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [92]
 909. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [91]
 910. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [91]
 911. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [91]
 912. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [91]
 913. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [91]
 914. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [91]
 915. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [91]
 916. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [91]
 917. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [91]
 918. Wanda Cymerman (red. nacz.) [90]
 919. Bogucki, Adolf (1835-1894) [89]
 920. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [89]
 921. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [89]
 922. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [89]
 923. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [88]
 924. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [88]
 925. Matrzak, Jerzy [88]
 926. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [88]
 927. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [87]
 928. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [87]
 929. Tomek Piast [pseud.] [87]
 930. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [87]
 931. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [87]
 932. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [86]
 933. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [86]
 934. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [86]
 935. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965) ] [86]
 936. Giergielewicz Jan (1898-1953) [86]
 937. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [85]
 938. Wróblewski, K. [85]
 939. Stolpe, Alojzy (?-1824) [85]
 940. Patronat Opieki nad Więźniami [85]
 941. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [85]
 942. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [84]
 943. Mulert, Ludwik (1818-1875) [84]
 944. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [84]
 945. Zaleski, August (1883-1972) [84]
 946. Tarnacki, Józef [84]
 947. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [84]
 948. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [83]
 949. Słomkowska, Alina (1929-1995) [83]
 950. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [83]
 951. Pachucki, Marian (1888-1961) [83]
 952. Osotowicz, Jerzy. Red. [83]
 953. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [83]
 954. Fuks, Marjan (1884-1935) [83]
 955. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [83]
 956. Baumann, R. Lit. [82]
 957. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [82]
 958. Gołębiewska, Wanda [82]
 959. Baum, Stefan (1892-1964) [82]
 960. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [81]
 961. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [80]
 962. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [80]
 963. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [80]
 964. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [80]
 965. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [80]
 966. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [80]
 967. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [80]
 968. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [79]
 969. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [79]
 970. Ślaski, Bolesław (1870- ) [79]
 971. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [79]
 972. Morżkowska, Antonina [79]
 973. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [79]
 974. Kozłowski, Jan J. [79]
 975. Hoffmann Regierungsdirektor [79]
 976. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [79]
 977. Arctowski, Henryk (1871-1958) [79]
 978. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [78]
 979. Frick, L. [78]
 980. Wójcicki, Jerzy [78]
 981. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [78]
 982. Filipiak, Grzegorz [78]
 983. Socha, Szczepan [77]
 984. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [77]
 985. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [77]
 986. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [77]
 987. Amatorski Zespół Teatralny [77]
 988. Stefanow, Piotr [76]
 989. Leliwa, Alfred [76]
 990. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [76]
 991. Schmid, Christoph von (1768-1854) [76]
 992. Babiński, Wacław [76]
 993. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [75]
 994. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [75]
 995. Rembiel, St. [75]
 996. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [75]
 997. L. N. Ryt. [74]
 998. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [74]
 999. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [74]
 1000. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [74]
 1001. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [74]
 1002. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [74]
 1003. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [74]
 1004. Leśniewska, B. [74]
 1005. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [74]
 1006. A. M. Ryt. [73]
 1007. Diabelli, Anton (1781-1858) [73]
 1008. Kossak, Wojciech (1856-1942) [73]
 1009. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [73]
 1010. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [73]
 1011. Jotes [73]
 1012. Czajkowski, Paweł (-1839) [73]
 1013. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [72]
 1014. Uniwersytet Warszawski [72]
 1015. Tor, Stanisław [72]
 1016. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [72]
 1017. Hoppe, Stanisław (1893- ) [72]
 1018. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [72]
 1019. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [71]
 1020. Kleczyński, Jan (1837-1895) [71]
 1021. Pałac Sztuki (Warszawa) [71]
 1022. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [71]
 1023. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [71]
 1024. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [71]
 1025. Koniński, Kazimierz [71]
 1026. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [71]
 1027. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [70]
 1028. Święcicka, Jadwiga (?-?) [70]
 1029. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [70]
 1030. Zbyszewski [70]
 1031. Przyłęcki, Henryk [70]
 1032. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [69]
 1033. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [69]
 1034. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [69]
 1035. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [69]
 1036. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [69]
 1037. Broch.[owski], B. Ryt. [68]
 1038. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [68]
 1039. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [68]
 1040. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [68]
 1041. [Leger, Louis (1843-1923)] [68]
 1042. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [68]
 1043. Stern, Anatol (1899-1968) [68]
 1044. Kaczmarski, S. [68]
 1045. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [67]
 1046. Łubieński, Edward (1819-1867) [67]
 1047. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [67]
 1048. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [67]
 1049. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [67]
 1050. Mahomet II [67]
 1051. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [67]
 1052. Jankowski, Józef [67]
 1053. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [67]
 1054. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [67]
 1055. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [67]
 1056. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [67]
 1057. Burmistrz w.z. Becher [67]
 1058. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [66]
 1059. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [66]
 1060. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [66]
 1061. Puc, B[ronisław] [66]
 1062. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [66]
 1063. (E) [66]
 1064. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [65]
 1065. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [65]
 1066. [Quirini, Edward] [65]
 1067. [Grabiec (?-?)] [65]
 1068. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [65]
 1069. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [65]
 1070. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [65]
 1071. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [65]
 1072. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [65]
 1073. Pohoski, Jan (1889-1940) [65]
 1074. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [64]
 1075. Diveky, Adrjan (1880-1965) [64]
 1076. Żychliński, Jan. Wstęp [64]
 1077. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [64]
 1078. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [64]
 1079. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [64]
 1080. Białecki, Paweł. Red. [64]
 1081. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [63]
 1082. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [63]
 1083. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [63]
 1084. Muszkowski, Jan (1882-1953) [63]
 1085. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [63]
 1086. Zalewski, Stanisław (1925- ) [63]
 1087. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [63]
 1088. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [63]
 1089. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [63]
 1090. Skornia-Roszij, Maria [62]
 1091. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [62]
 1092. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [62]
 1093. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [62]
 1094. Związek Miast Królestwa Polskiego [62]
 1095. Wesoły Wujaszek [62]
 1096. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [62]
 1097. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [62]
 1098. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [62]
 1099. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [61]
 1100. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [61]
 1101. Sulistrowski, Kazimierz [61]
 1102. "Młoda Sztuka" [61]
 1103. [Kasa Chorych (Warszawa)] [61]
 1104. Jeska, Stanisława (1867-1936) [61]
 1105. Goublier, Gustave (1856-1926) [61]
 1106. Gorski, Stefan (1882-1941) [61]
 1107. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [60]
 1108. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [60]
 1109. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [60]
 1110. Kozyra, Anna [60]
 1111. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [60]
 1112. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [60]
 1113. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [60]
 1114. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [60]
 1115. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [59]
 1116. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [59]
 1117. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [59]
 1118. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [59]
 1119. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [59]
 1120. Rydel, Lucjan (1870-1918) [58]
 1121. Automobilklub Warszawski [58]
 1122. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [58]
 1123. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [58]
 1124. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [58]
 1125. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [58]
 1126. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [58]
 1127. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [58]
 1128. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [58]
 1129. Joteyko, Józefa (1866-1928) [58]
 1130. Ioteyko I. [na s. tyt.] [58]
 1131. Hadyna, Łukasz (1982- ) [58]
 1132. Hadyna, Stanisław (1984- ) [58]
 1133. Gottlieb Leopold (1879-1934) [58]
 1134. Barclay, John (1582-1621) [58]
 1135. Gruziel, L. Fot. [57]
 1136. Magistrat der Hauptstadt Warschau [57]
 1137. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [57]
 1138. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [57]
 1139. [Gutry, Maria (1899-1988)] [57]
 1140. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [57]
 1141. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [57]
 1142. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [57]
 1143. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [57]
 1144. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [57]
 1145. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [57]
 1146. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [57]
 1147. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [57]
 1148. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [56]
 1149. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [56]
 1150. Strasburger, Edward (1882-1923) [56]
 1151. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [56]
 1152. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [56]
 1153. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [56]
 1154. Fajans, Wacław (1884-1973) [56]
 1155. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [55]
 1156. Szenajch, Władysław (1879-1964) [55]
 1157. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [55]
 1158. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [55]
 1159. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [55]
 1160. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [55]
 1161. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [55]
 1162. Komenda I Brygady Legionów Polskich [55]
 1163. Dumax, [Victor] (1827-1894) [55]
 1164. Malewicz, Jadwiga [54]
 1165. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [54]
 1166. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [54]
 1167. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [54]
 1168. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [54]
 1169. Weinberg P. [54]
 1170. Szymkiewicz, Józef [54]
 1171. Niemojowska, Maria (1870?-?) [54]
 1172. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [54]
 1173. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [54]
 1174. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [54]
 1175. K.K. Ryt. [53]
 1176. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [53]
 1177. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [53]
 1178. Teichmann, Antoni (1798-1877) [53]
 1179. Kostka, J. [53]
 1180. Witkowski, Wincenty [53]
 1181. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [53]
 1182. Puciata, Ryszard (?-1942) [53]
 1183. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [53]
 1184. Sterzycki, Z. Fot. [52]
 1185. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [52]
 1186. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [52]
 1187. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [52]
 1188. Kozłowski, Karol (1840-1890) [52]
 1189. Kątski, Apolinary (1825-1879) [52]
 1190. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [52]
 1191. [Franck] [52]
 1192. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [52]
 1193. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [52]
 1194. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [52]
 1195. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [52]
 1196. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [52]
 1197. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [52]
 1198. Siemieński, Lucjan [52]
 1199. Oniszewski, Jan Teofil [52]
 1200. Magnus, Wiktor [52]
 1201. Estreicher, Karol (1906-1984) [52]
 1202. Dr Fischer, Gubernator [52]
 1203. Dr Fischer, Gouverneur [52]
 1204. Dom ks. Boduena [52]
 1205. Armia Krajowa [52]
 1206. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [51]
 1207. Krynicki, M. Lit. [51]
 1208. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [51]
 1209. Rzepko, Władysław (1854-1932) [51]
 1210. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [51]
 1211. Urmowski Klemens (1780-1827) [51]
 1212. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [51]
 1213. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [51]
 1214. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [51]
 1215. Lipiński, Józef (1777-1811) [51]
 1216. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [51]
 1217. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [51]
 1218. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [50]
 1219. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [50]
 1220. Starczewski, Jan (1904-1981) [50]
 1221. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [50]
 1222. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [50]
 1223. Banner, M. Red. [50]
 1224. Kondor, Ernst. [50]
 1225. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [50]
 1226. Regulski, Aleksander (1839-1884) [49]
 1227. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [49]
 1228. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [49]
 1229. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1230. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [49]
 1231. Laskowski, Otton (1892-1953) [49]
 1232. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [49]
 1233. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [49]
 1234. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [49]
 1235. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [48]
 1236. Rada Regencyjna [48]
 1237. [Omm, Peter] [48]
 1238. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [48]
 1239. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [48]
 1240. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [48]
 1241. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [48]
 1242. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [48]
 1243. Syndykat Rolniczy Warszawski [48]
 1244. Sobieski, Wacław (1872-1935) [48]
 1245. Lejowa, Emilia (1839-1906) [48]
 1246. Landowski, Paweł (1843-1894) [48]
 1247. Konopka, Józef (1884-1940) [48]
 1248. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [48]
 1249. Adam, Julius (1826-1874) [48]
 1250. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [47]
 1251. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [47]
 1252. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [47]
 1253. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [47]
 1254. Tomasz Ogończyk [pseud.] [47]
 1255. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [47]
 1256. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [47]
 1257. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [47]
 1258. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [47]
 1259. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [47]
 1260. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [46]
 1261. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [46]
 1262. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [46]
 1263. Münchheimer, Adam (1830-1904) [46]
 1264. Hähle, G. Ryt. [46]
 1265. A.T.T. [46]
 1266. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [46]
 1267. Wars, Henryk (1902-1977) [46]
 1268. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [46]
 1269. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [46]
 1270. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [46]
 1271. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [46]
 1272. Naoczny świadek [46]
 1273. Moder, Paul (1896-1942) [46]
 1274. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [46]
 1275. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [46]
 1276. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [46]
 1277. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [45]
 1278. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [45]
 1279. [Świtalska, H. (?-?)] [45]
 1280. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [45]
 1281. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [45]
 1282. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [45]
 1283. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [45]
 1284. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [45]
 1285. Stecher, August (?-?) [45]
 1286. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [45]
 1287. Mikucka, Aniela (1904-1950) [45]
 1288. Kownacka, Maria (1894-1982) [45]
 1289. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [45]
 1290. Collodi, Carlo (1826-1890) [45]
 1291. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [45]
 1292. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [44]
 1293. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [44]
 1294. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [44]
 1295. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [44]
 1296. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [44]
 1297. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [44]
 1298. Siekierski, Franciszek [44]
 1299. Łukasik, Jan (1910- ) [44]
 1300. Vollstedt, Robert (1854-1919) [44]
 1301. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [44]
 1302. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [44]
 1303. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [44]
 1304. Gąsiorowska, Natalja [44]
 1305. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [44]
 1306. Egghard, Jules(1833-1867) [44]
 1307. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [43]
 1308. Simcis, Gen [43]
 1309. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [43]
 1310. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [43]
 1311. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [43]
 1312. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [43]
 1313. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [43]
 1314. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [43]
 1315. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [43]
 1316. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [43]
 1317. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [43]
 1318. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [43]
 1319. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [43]
 1320. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [43]
 1321. Orda, Napoleon (1807-1883) [43]
 1322. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [43]
 1323. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [43]
 1324. Charszewski, Ignacy [43]
 1325. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [42]
 1326. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [42]
 1327. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [42]
 1328. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [42]
 1329. Roeber. H. Ryt. [42]
 1330. Rodzina Lekarska (Warszawa) [42]
 1331. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [42]
 1332. Podolski, Ignacy (1854-1888) [42]
 1333. Krasowska Helena [42]
 1334. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [42]
 1335. Giełda Mięsna (Warszawa) [42]
 1336. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [41]
 1337. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [41]
 1338. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [41]
 1339. Zabłocki, F. Ryt. [41]
 1340. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [41]
 1341. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [41]
 1342. Związek Polskich Artystów Plastyków [41]
 1343. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [41]
 1344. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [41]
 1345. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [41]
 1346. Janiczek, Józef (1900-1976) [41]
 1347. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [41]
 1348. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [41]
 1349. Bach, Emanuel (1714-1788) [41]
 1350. Nowialis [40]
 1351. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [40]
 1352. Kubełka, Ignacy [40]
 1353. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [40]
 1354. Trzemeski, Edward (1843-1905) [40]
 1355. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [40]
 1356. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [40]
 1357. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [40]
 1358. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [40]
 1359. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [40]
 1360. Gutry, Maria (1899-1988) [40]
 1361. Gross, Napoleon (fl. 1863) [40]
 1362. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [40]
 1363. Bank Handlowy (Warszawa) [40]
 1364. Przykorski, K. (1840-1882) [39]
 1365. Kataszek, Szymon (1898-1943) [39]
 1366. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [39]
 1367. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [39]
 1368. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [39]
 1369. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [39]
 1370. Jonzeck, Waldemar [39]
 1371. Gross, Adam (1818-1880) [39]
 1372. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [39]
 1373. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [39]
 1374. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [39]
 1375. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [39]
 1376. Abrahams, Maurice (1883-1931) [39]
 1377. Winter, Peter (1754-1825) [38]
 1378. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [38]
 1379. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [38]
 1380. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [38]
 1381. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [38]
 1382. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [38]
 1383. Czerny, Carl(1791-1857) [38]
 1384. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [37]
 1385. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [37]
 1386. J. K. Ryt. [37]
 1387. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [37]
 1388. Związek Katolicki [37]
 1389. Teatr Narodowy (Warszawa) [37]
 1390. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [37]
 1391. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [37]
 1392. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [37]
 1393. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [37]
 1394. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [37]
 1395. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [37]
 1396. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [36]
 1397. Voss, Carl (1815-1882) [36]
 1398. il [36]
 1399. [Polska Macierz Szkolna] [36]
 1400. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [36]
 1401. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [36]
 1402. Rożek, Edmund. Red. [36]
 1403. Pusch, Alois Maria de [36]
 1404. Orlicz, Michał (1893-1970) [36]
 1405. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [36]
 1406. Olesiński, Karol (1902-1939) [36]
 1407. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [36]
 1408. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [36]
 1409. Huzarski, Jerzy [36]
 1410. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [36]
 1411. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [36]
 1412. Szczeciński, K. Fot. [35]
 1413. Centralny Komitet Robotniczy PPS [35]
 1414. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [35]
 1415. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [35]
 1416. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [35]
 1417. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [35]
 1418. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [35]
 1419. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [35]
 1420. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [35]
 1421. Lewandowski, Adam (1889-1951) [35]
 1422. Komitet Budowy Pomników [35]
 1423. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [35]
 1424. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [35]
 1425. Grabowski, Józef (18..- ?) [35]
 1426. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [35]
 1427. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [35]
 1428. Bogusławski, Edward (1848-1917) [35]
 1429. Ajdacki, Paweł (1970- ) [35]
 1430. "Orion" [34]
 1431. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [34]
 1432. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [34]
 1433. Niedzielski, Jan (ksiądz) [34]
 1434. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [34]
 1435. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [34]
 1436. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [34]
 1437. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [34]
 1438. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [34]
 1439. Związek Bibliotekarzy Polskich [34]
 1440. Whiting, A. [34]
 1441. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [34]
 1442. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [34]
 1443. Tonioli, D. [34]
 1444. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [34]
 1445. Surzyński, Józef (1851-1919) [34]
 1446. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [34]
 1447. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [34]
 1448. Osmała, Marcin (1863-1921) [34]
 1449. Kasterska, Maria [34]
 1450. Janczewski, S. Red. [34]
 1451. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [34]
 1452. Cybulski, Izydor Józef [34]
 1453. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [33]
 1454. Gall, Jan Karol (1856-1912) [33]
 1455. Polska Macierz Szkolna [33]
 1456. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [33]
 1457. Rybicki, Anastazy [33]
 1458. Konewka, Antoni (1885-1944) [33]
 1459. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [33]
 1460. Bio [pseud.] [33]
 1461. Telakowski, [Jan]. Ryt. [32]
 1462. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [32]
 1463. [brak] [32]
 1464. Pistyner, M. [32]
 1465. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [32]
 1466. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [32]
 1467. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [32]
 1468. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [32]
 1469. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [32]
 1470. Twardzicki, Walery (1838-1902) [32]
 1471. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [32]
 1472. Syrewicz, Xawery [32]
 1473. Sosnkowski, Józef [32]
 1474. S. E. [32]
 1475. Rudkowski, Mat. (?-?) [32]
 1476. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [32]
 1477. Polskie Towarzystwo Artystyczne [32]
 1478. Pilati, Auguste (1810-1877) [32]
 1479. O liść dębu [32]
 1480. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [32]
 1481. Janowski, Benon (1873-) [32]
 1482. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [32]
 1483. Helmer, Charles(18..-1938) [32]
 1484. E. S. [32]
 1485. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [32]
 1486. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [32]
 1487. Dziedzic, P. Ryt. [31]
 1488. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [31]
 1489. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [31]
 1490. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [31]
 1491. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [31]
 1492. Sturm, Adam (?-1872) [31]
 1493. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [31]
 1494. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [31]
 1495. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [31]
 1496. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [31]
 1497. Tarczyński, Władysław [31]
 1498. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [31]
 1499. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [31]
 1500. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [31]
 1501. Grem, Tomasz (17..-18..) [31]
 1502. Field, John (1782-1837) [31]
 1503. Dowódca Armii Krajowej [31]
 1504. Bizański, Stanisław (1846-1890) [31]
 1505. ADAM [31]
 1506. Krzyżanowski, K. [30]
 1507. Okuń, Edward (1872-1945) [30]
 1508. Espen, Theodor (1847-1906) [30]
 1509. Association d'Assurance des Industriels Polonais [30]
 1510. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [30]
 1511. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [30]
 1512. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [30]
 1513. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [30]
 1514. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [30]
 1515. Studnicki, Władysław (1865-1953) [30]
 1516. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [30]
 1517. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [30]
 1518. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [30]
 1519. Naumann, Karl [30]
 1520. Jankiewicz, Stanisław [30]
 1521. A. C. Ryt. [30]
 1522. Jarmużyński, J. Ryt. [29]
 1523. Żelaznowski, Andrzej [29]
 1524. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [29]
 1525. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [29]
 1526. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [29]
 1527. Wołek, Adam [29]
 1528. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [29]
 1529. Strasburger, Henryk (1887-1951) [29]
 1530. Polska Partia Socjalistyczna [29]
 1531. Medeksza, Antoni [29]
 1532. Kowala, G. [29]
 1533. Kolitowski, Adam (1878-1971) [29]
 1534. Kapliński, Franciszek (?-?) [29]
 1535. Kapituła Odznaki [29]
 1536. Górski, Władysław (1846-1915) [29]
 1537. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [29]
 1538. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [29]
 1539. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [29]
 1540. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [28]
 1541. Urbanowicz, Szymon (?-?) [28]
 1542. [Płoza-Doliński, Marek] [28]
 1543. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [28]
 1544. Wołkiewicz, Hanna [28]
 1545. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [28]
 1546. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [28]
 1547. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [28]
 1548. Radoszewska, A. J. [28]
 1549. Próchnik, Adam (1892-1942) [28]
 1550. Piekacz, J. Fot. [28]
 1551. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [28]
 1552. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [28]
 1553. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [28]
 1554. Janusz [28]
 1555. Brochowski, B. Ryt. [28]
 1556. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [28]
 1557. Maszyński, Piotr (1855-1934) [27]
 1558. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [27]
 1559. Macura, Władysław (1896-1935) [27]
 1560. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [27]
 1561. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [27]
 1562. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [27]
 1563. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [27]
 1564. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [27]
 1565. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [27]
 1566. Plewczyński, F. [27]
 1567. Komitet Obywatelski Starego Miasta [27]
 1568. Kautecki, Antoni [27]
 1569. K. M. Ryt. [27]
 1570. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [27]
 1571. Fabiszewski, M. [27]
 1572. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [26]
 1573. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [26]
 1574. Schubert, Franz (1797-1828) [26]
 1575. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [26]
 1576. Kohn, Alfred (1960- ) [26]
 1577. Conrad. Fot. [26]
 1578. [Fernand, Jacques (?-?)] [26]
 1579. Związek Polskich Artystów Grafików [26]
 1580. Zinserling, Borys von (1889-1961) [26]
 1581. Walicki, Franciszek (1874-1964) [26]
 1582. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [26]
 1583. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1584. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [26]
 1585. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [26]
 1586. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [26]
 1587. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [26]
 1588. Mieczkowski, Jan (syn) [26]
 1589. Lewak, Adam (1891-1963) [26]
 1590. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [26]
 1591. Fischer, Ludwig (1905-1947) [26]
 1592. Dan, Władysław (1902-2000) [26]
 1593. Brauman, Władysław [26]
 1594. Aut. [26]
 1595. Wąsowski, B. Ryt. [25]
 1596. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [25]
 1597. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [25]
 1598. "Orion". Fot. [25]
 1599. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [25]
 1600. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [25]
 1601. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [25]
 1602. Yvain, Maurice (1891-1965) [25]
 1603. Uziembło, Adam (1885-1971) [25]
 1604. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [25]
 1605. Stawiński. Ryt. [25]
 1606. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [25]
 1607. Ryżewski Zygmunt. Red. [25]
 1608. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [25]
 1609. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [25]
 1610. Jaroński, Feliks (1823-1895) [25]
 1611. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [25]
 1612. Casciolini, Caludio(1697-1760) [25]
 1613. Baynes, Sydney (1879-1938) [25]
 1614. B.O. Ryt. [25]
 1615. A. W. Ryt. [25]
 1616. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [24]
 1617. Zawadzki, Michał (1828-1887) [24]
 1618. Stolz, Robert (1880-1975) [24]
 1619. Godard, Benjamin (1849-1895) [24]
 1620. Bohm, Carl (1844-1920) [24]
 1621. Biegański, B. Fot. [24]
 1622. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [24]
 1623. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [24]
 1624. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [24]
 1625. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [24]
 1626. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [24]
 1627. Szelążek, Wacław (1888-1945) [24]
 1628. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [24]
 1629. Salinger, Zygmunt [24]
 1630. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [24]
 1631. Montabone (Firenze) [24]
 1632. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [24]
 1633. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [24]
 1634. Konopnicki, Jan [24]
 1635. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [24]
 1636. Giller, Honorata [24]
 1637. Einert, Teodor (1828-1866) [24]
 1638. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [24]
 1639. Batta, Alexandre (1816-1902) [24]
 1640. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [23]
 1641. Puccini, Giacomo (1858-1924) [23]
 1642. Massenet, Jules (1842-1912) [23]
 1643. L. K. [23]
 1644. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [23]
 1645. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [23]
 1646. Wano, K. [23]
 1647. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [23]
 1648. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [23]
 1649. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [23]
 1650. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [23]
 1651. Sawiński, F. M. [23]
 1652. Rembowski, Jan (1878-1923) [23]
 1653. Plater, Karol [23]
 1654. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [23]
 1655. Małkowska, Grażyna [23]
 1656. Listowski, Andrzej (1802-1860) [23]
 1657. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [23]
 1658. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [23]
 1659. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [23]
 1660. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [23]
 1661. Grynfeld, Bronisława [23]
 1662. Fuks, Marian (1884-1935) [23]
 1663. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [23]
 1664. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [23]
 1665. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [23]
 1666. Berens, Hermann (1826-1880) [23]
 1667. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [23]
 1668. W. R. Ryt. [22]
 1669. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [22]
 1670. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [22]
 1671. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [22]
 1672. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [22]
 1673. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [22]
 1674. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [22]
 1675. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [22]
 1676. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [22]
 1677. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [22]
 1678. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [22]
 1679. Strzelecki, Edward (1894-1967) [22]
 1680. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [22]
 1681. Pomian, E. [22]
 1682. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 1683. Hertz, Teodor (1822-1884) [22]
 1684. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [22]
 1685. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [22]
 1686. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [22]
 1687. Biblioteka Kórnicka [22]
 1688. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [22]
 1689. Amator [22]
 1690. Mieczkowski, Jan. Fot. [21]
 1691. K.P. Ryt. [21]
 1692. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [21]
 1693. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [21]
 1694. Wyroba, Stefan [21]
 1695. Wilczek, Feliks [21]
 1696. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [21]
 1697. Uniwersytet dla Wszystkich [21]
 1698. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 1699. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [21]
 1700. Szymański, Ludwik (?-?) [21]
 1701. Styś, Walerian (1885-1936) [21]
 1702. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [21]
 1703. Kaliszewski, L. [21]
 1704. Jędraszko, Antoni Stanisław [21]
 1705. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [21]
 1706. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [21]
 1707. Bukowski, Jan (1873-1943) [21]
 1708. Arnaud, Étienne [21]
 1709. Archibald, M. [21]
 1710. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 1711. Štejnberg, Mihail Karlovič [20]
 1712. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [20]
 1713. Szymański, Ludwik [20]
 1714. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [20]
 1715. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [20]
 1716. Marx, Emil (?-?) [20]
 1717. Lecocq, Charles (1832-1918) [20]
 1718. Lazzerini, Gustavo [20]
 1719. Kapliński, Julian [20]
 1720. Harentz, S.G. (fl. 1902) [20]
 1721. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [20]
 1722. Derengowski, Jan [20]
 1723. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [20]
 1724. Sosiński, I. Ryt. [19]
 1725. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [19]
 1726. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [19]
 1727. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [19]
 1728. Łada, Kazimierz (1824-1871) [19]
 1729. Zawadzki, Michał(1828-1887) [19]
 1730. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [19]
 1731. Tuszyński, Antoni L. [19]
 1732. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [19]
 1733. Rutkowski, R. Ryt. [19]
 1734. Meisser [19]
 1735. Małcużyński, Karol (1922-1984) [19]
 1736. Leybach, Joseph (1817-1891) [19]
 1737. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [19]
 1738. Kownacki, A. Ryt. [19]
 1739. Kotuliński, Andrzej [19]
 1740. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [19]
 1741. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [19]
 1742. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [19]
 1743. Haehle. Ryt. [19]
 1744. Gay, Byron (1886-1945) [19]
 1745. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [19]
 1746. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [19]
 1747. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [18]
 1748. Miinchheimera.A. Fot. [18]
 1749. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [18]
 1750. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [18]
 1751. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [18]
 1752. [Mielnicki]. Fot. [18]
 1753. Ziegler; Droste [18]
 1754. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [18]
 1755. Sznage. Ryt. [18]
 1756. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [18]
 1757. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [18]
 1758. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [18]
 1759. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [18]
 1760. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [18]
 1761. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [18]
 1762. Krogulski, Władysław (1843-1934) [18]
 1763. K.P. [18]
 1764. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [18]
 1765. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [18]
 1766. Fiszer, Carolina [18]
 1767. Feldman, J. [18]
 1768. F. K. Ryt. [18]
 1769. Eibl, Piotr (?-1886) [18]
 1770. Borowy, Wacław (1890-1950) [18]
 1771. S. A. Ryt. [17]
 1772. Puławski, Antoni (1856-1931) [17]
 1773. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [17]
 1774. Schumann, Robert(1810-1856) [17]
 1775. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [17]
 1776. Jezierski, J. Ryt. [17]
 1777. Łączkowski Ludwik [17]
 1778. Łączkowska Felicja [17]
 1779. Związek Strzelecki [17]
 1780. Ries, Franz(1846-1932) [17]
 1781. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [17]
 1782. Loos, Vincent Angelo [17]
 1783. Lilpop, Marian [17]
 1784. Liciński Hipolit [17]
 1785. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [17]
 1786. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [17]
 1787. Jackowski, Aleksander [17]
 1788. Grupa Starych Zarzewiaków [17]
 1789. Galle, Henryk (1872-1948) [17]
 1790. Feuerstein Władysław [17]
 1791. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [17]
 1792. Cymerman, Leon (1876-1964) [17]
 1793. Cirina, J. A. [17]
 1794. Charchillac, Berthet de [17]
 1795. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [17]
 1796. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [16]
 1797. Štejman, S. A. [16]
 1798. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [16]
 1799. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [16]
 1800. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [16]
 1801. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [16]
 1802. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [16]
 1803. Péreyra, Charles [16]
 1804. Ostas, Marek [16]
 1805. Nowakowski, Bogdan [16]
 1806. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [16]
 1807. Mickiewicz, Izadora [16]
 1808. Mickiewicz, Dominik [16]
 1809. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [16]
 1810. Kuhlewein, A. Ryt. [16]
 1811. Gold, Artur (1897-1943) [16]
 1812. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [16]
 1813. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 1814. Zeller, Carl (1842-1898) [15]
 1815. W. C. Ryt. [15]
 1816. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [15]
 1817. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [15]
 1818. Gounod, Charles François (1818-1893) [15]
 1819. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [15]
 1820. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [15]
 1821. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [15]
 1822. Zandman, Jan (1802-1841) [15]
 1823. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [15]
 1824. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [15]
 1825. Uhry, M. [15]
 1826. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [15]
 1827. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [15]
 1828. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [15]
 1829. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [15]
 1830. Liliental, Stanisława (1897-1988) [15]
 1831. Kübler, Ryt. [15]
 1832. Krogulski, Władysław(1843-1934) [15]
 1833. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [15]
 1834. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [15]
 1835. Gozdowski, Edward (1843-1901) [15]
 1836. Dembiński, Czesław [15]
 1837. David, Félicien (1810-1876) [15]
 1838. Czaki, Klementyna [15]
 1839. Brochocki, B. Ryt. [14]
 1840. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [14]
 1841. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [14]
 1842. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [14]
 1843. Wagner, Richard (1813-1883) [14]
 1844. Schonberger, John (1892-1983) [14]
 1845. Rober, F. H.r. Ryt. [14]
 1846. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [14]
 1847. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [14]
 1848. Lozano, Vicente [14]
 1849. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [14]
 1850. Lewinger, Władysław(1874-1943) [14]
 1851. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [14]
 1852. Lange, Gustav (1830-1899) [14]
 1853. Kosiński Julian (1833-1914) [14]
 1854. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [14]
 1855. Kochanowski, Jan (1897-1970) [14]
 1856. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [14]
 1857. Furuhjelm, J. (muzyka) [14]
 1858. Eilenberg, Richard(1848-1925). [14]
 1859. Binental, Léopold (1886-1944) [14]
 1860. Biblioteka Narodowa [14]
 1861. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [13]
 1862. Herman, Maria (1803-1830) [13]
 1863. par Ketterer [13]
 1864. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [13]
 1865. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [13]
 1866. T.B. [13]
 1867. Steiman, S. [13]
 1868. Slaski, S. Ryt. [13]
 1869. Siegrist, Piotr [13]
 1870. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [13]
 1871. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [13]
 1872. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [13]
 1873. Offenbach, Jacques (1819-1880) [13]
 1874. Ménil, Félicien de (1860-1930) [13]
 1875. Ligber, F. Szty. [13]
 1876. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 1877. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [13]
 1878. Lange, Gustav(1830-1899) [13]
 1879. Lange, Gustav (1830-1889) [13]
 1880. Krzyżanowska, Celina [13]
 1881. Koschmider, Edmund [13]
 1882. Jezierski, J. [13]
 1883. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [13]
 1884. Hervé (1825-1892) [13]
 1885. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [13]
 1886. Grossman, Ludwik(1835-1915) [13]
 1887. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [13]
 1888. G.R. Ryt. [13]
 1889. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [13]
 1890. Dobrowolska-Kierył, Marta [13]
 1891. Budkowski, Henryk(1879-1928) [13]
 1892. Brodowski, Kazimierz (?-?) [13]
 1893. Borawski, Władysław (1892-1970) [13]
 1894. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [13]
 1895. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [13]
 1896. Arezzo, Pierre (18..-1972) [13]
 1897. Gibs, Joe [12]
 1898. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [12]
 1899. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [12]
 1900. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [12]
 1901. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [12]
 1902. Vorbond, Wanda (?-1939) [12]
 1903. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [12]
 1904. Sosnkowski, Józef (?-?) [12]
 1905. Salabert, Francis (1884-1946) [12]
 1906. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [12]
 1907. Ries, Franz (1846-1932) [12]
 1908. Potocki, Antoni (1867-1939) [12]
 1909. Porowski, Marceli (1894-1963) [12]
 1910. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938). [12]
 1911. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [12]
 1912. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [12]
 1913. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [12]
 1914. Miller, Karol (1819-1889) [12]
 1915. Lorens, Carl (1851-1909) [12]
 1916. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [12]
 1917. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 1918. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [12]
 1919. Grabowski, Roman (1882-1940) [12]
 1920. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [12]
 1921. Dietrich, Moritz(1816-1887) [12]
 1922. Depret, Maurice (18..-1933) [12]
 1923. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [11]
 1924. Sosiński, J. Ryt. [11]
 1925. M. K. Ryt. [11]
 1926. Gorazdowski, E. [11]
 1927. Żeleński, Władysław(1837-1921) [11]
 1928. Zarzycka, Aneta. Opiekun [11]
 1929. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [11]
 1930. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [11]
 1931. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [11]
 1932. Oborski, Florian (1839-1892) [11]
 1933. Niezależna Partia Chłopska [11]
 1934. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [11]
 1935. Miller, Jan Nepomucen [11]
 1936. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [11]
 1937. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [11]
 1938. Leybach, Joseph(1817-1891) [11]
 1939. Kűbler. Ryt. [11]
 1940. Kondracki, W. Fot. [11]
 1941. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [11]
 1942. Joyce, Archibald (1873-1963) [11]
 1943. Jacobi, Victor(1809-1892) [11]
 1944. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [11]
 1945. David, Félicien César(1810-1876) [11]
 1946. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [11]
 1947. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [11]
 1948. Arslan M. [11]
 1949. Sosiński, J[ózef] Ryt. [10]
 1950. Konrad. Fot. [10]
 1951. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [10]
 1952. Ćwiklicz, Bolesław [10]
 1953. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [10]
 1954. Radzimiński, Bronisław [10]
 1955. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [10]
 1956. Młodzież Zarzewiacka [10]
 1957. Ménil, Félicien de(1860-1930) [10]
 1958. Missler, B. T. [10]
 1959. Millöcker, Karl (1842-1899) [10]
 1960. Max, Józef (?-?) [10]
 1961. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [10]
 1962. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [10]
 1963. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 1964. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [10]
 1965. Lewski , I. [10]
 1966. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [10]
 1967. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [10]
 1968. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [10]
 1969. Ganne, Louis(1862-1923) [10]
 1970. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [10]
 1971. Dubois, Théodore (1837-1924) [10]
 1972. Czajkowski. W. Ryt. [10]
 1973. Czajewski Wiktor [10]
 1974. Biske, Karol (1863-1928) [10]
 1975. Bayer, Josef(1852-1913) [10]
 1976. AWU [10]
 1977. [s.n.] [9]
 1978. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [9]
 1979. W. K. [9]
 1980. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 1981. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [9]
 1982. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [9]
 1983. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [9]
 1984. Stowarzyszenie Architektów Polskich [9]
 1985. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [9]
 1986. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [9]
 1987. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [9]
 1988. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [9]
 1989. Niecz, Krzysztof. Fot. [9]
 1990. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [9]
 1991. Lack, Théodore(1846-1921) [9]
 1992. Krywoszejew, Maciej [9]
 1993. Krug, Diederich (1821-1880) [9]
 1994. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [9]
 1995. Kataszek, Szymon(1898-1943) [9]
 1996. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [9]
 1997. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [9]
 1998. Jarmużyński, J. [9]
 1999. Grupa Legionistów [9]
 2000. Erhard, Carl [9]
 2001. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [9]
 2002. Dobrski, Konrad [9]
 2003. Di Donato, Carlo [9]
 2004. Bachelbusch, T. Ryt. [9]
 2005. Antoszewicz, S.[tanisław] [9]
 2006. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [8]
 2007. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [8]
 2008. Kucz[yński], M. Ryt. [8]
 2009. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [8]
 2010. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [8]
 2011. K.N. Ryt. [8]
 2012. K. P. Ryt. [8]
 2013. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [8]
 2014. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [8]
 2015. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [8]
 2016. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [8]
 2017. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [8]
 2018. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [8]
 2019. Schumann, Robert (1810-1856) [8]
 2020. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [8]
 2021. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [8]
 2022. Lam, Stanisław (1891-1965) [8]
 2023. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [8]
 2024. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [8]
 2025. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [8]
 2026. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [8]
 2027. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [8]
 2028. Jan Mieczkowski (1830-1889) [8]
 2029. Garat, Pierre (1762-1823) [8]
 2030. Fiedler. Ryt. [8]
 2031. Emer, Lucjan [8]
 2032. Budapest Lengyel-Egylet [8]
 2033. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [8]
 2034. Bobiński, Henryk (1861-1914) [8]
 2035. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [8]
 2036. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [7]
 2037. N[icz], E. Ryt. [7]
 2038. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [7]
 2039. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [7]
 2040. A. R. Ryt. [7]
 2041. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [7]
 2042. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [7]
 2043. Treter, Bohdan (1886-1945) [7]
 2044. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [7]
 2045. Szyszko, Donat (1709 1773) [7]
 2046. Stanisławowa Gawrońska [7]
 2047. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [7]
 2048. Rober, F. H. Ryt. [7]
 2049. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [7]
 2050. Nowacki, Łukasz [7]
 2051. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [7]
 2052. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [7]
 2053. Ligber. Szty. [7]
 2054. Krasuski, Stefan [7]
 2055. Kowalski, Leon (1870-1937) [7]
 2056. Klein, Kazimierz (1871-1927) [7]
 2057. Jaworski, Lesław (1882-1929) [7]
 2058. Hiller, Karol (1891-1939) [7]
 2059. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [7]
 2060. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [7]
 2061. Delahaye, Edward. Ryt. [7]
 2062. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [7]
 2063. Bieniewski, T. Fot. [7]
 2064. Bielicka, Eugenia [7]
 2065. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [6]
 2066. K.W. Ryt. [6]
 2067. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [6]
 2068. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [6]
 2069. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [6]
 2070. Tirling, Zygmunt [6]
 2071. Porębowicz, Edward (1862-1937) [6]
 2072. Lassen, Eduard (1830-1904) [6]
 2073. Kluczewski, M. Ryt. [6]
 2074. K. Z. Ryt. [6]
 2075. Grimm., A. Ryt. [6]
 2076. Dequin, Léon (18..-1937) [6]
 2077. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [6]
 2078. Bogacki, S. Fot. [6]
 2079. Bizet, Georges(1838-1875) [6]
 2080. Behr, Franz (1837-1898) [6]
 2081. B. B. Ryt. [6]
 2082. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [5]
 2083. Wierciński, K. [5]
 2084. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [5]
 2085. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [5]
 2086. Lincke, Paul (1866-1946) [5]
 2087. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [5]
 2088. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [5]
 2089. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [5]
 2090. Gawęcki Witold (1911-1946) [5]
 2091. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [5]
 2092. A.S. Ryt. [5]
 2093. Zajkowski, A. Ryt. [4]
 2094. Wysoki[ński], K. Ryt. [4]
 2095. W. K. Ryt. [4]
 2096. Strożecki Jan (1869-1918) [4]
 2097. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [4]
 2098. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [4]
 2099. Lewandowski, Michał (kompozytor) [4]
 2100. Kucz, M. Ryt. [4]
 2101. J. J. Ryt. [4]
 2102. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [4]
 2103. C.K. ryt. [4]
 2104. Bar, E. Ryt. [4]
 2105. KK. Ryt. [3]
 2106. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [3]
 2107. Wanda Z. Ryt. [3]
 2108. W.Z. Ryt. [3]
 2109. Sztyft, Herman (1880- ) [3]
 2110. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [3]
 2111. Posttallé. [3]
 2112. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [3]
 2113. Maire, Albert (1856-?) [3]
 2114. M.K. Ryt. [3]
 2115. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [3]
 2116. K. Ryt. [3]
 2117. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [3]
 2118. E. N. Ryt. [3]
 2119. Aniela S. Ryt. [3]
 2120. A.M. Ryt. [3]
 2121. J.K. Ryt. [2]
 2122. Zawadzki, W. Ryt. [2]
 2123. Zagórska, W. Ryt. [2]
 2124. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2125. Reiss, N. [2]
 2126. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [2]
 2127. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [2]
 2128. Pokorny. Ryt. [2]
 2129. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [2]
 2130. Cichocki, Ks. [2]
 2131. A. K. ryt. [2]
 2132. A. K. Ryt. [2]
 2133. W.K. Ryt. [1]
 2134. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 2135. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 2136. Kuczyński [1]
 2137. G.S. Ryt. [1]
 2138. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [0]

Więcej statystyk...