polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 66178

Obecnie czytających: 222

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 10343845

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Ministerstwo Oświaty [454]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [112]
 16. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [107]
 17. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 18. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [99]
 19. Związek Patriotów Polskich [96]
 20. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 21. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [88]
 22. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [77]
 23. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [68]
 24. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 25. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [64]
 26. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 27. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 28. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [49]
 29. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 30. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 31. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 32. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 33. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 34. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 35. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 36. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [46]
 37. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 38. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 39. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 40. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 41. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 42. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [35]
 43. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 44. Brandel, Konrad (1838-1920) [35]
 45. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 46. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 47. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 48. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 49. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 50. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [30]
 51. Główny Urząd Statystyczny [30]
 52. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 53. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 54. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 55. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [28]
 56. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 57. Dębski, Michał [27]
 58. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 59. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 60. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 61. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [24]
 62. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 63. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 64. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 65. A. Z. Ryt. [21]
 66. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 67. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [20]
 68. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 69. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 70. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 71. Stefanow, Piotr [19]
 72. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 73. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [18]
 74. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 75. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 76. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 77. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 78. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 79. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [16]
 80. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 81. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 82. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [16]
 83. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 84. Jarmużyński, J. Ryt. [16]
 85. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 86. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 87. Sigismond. Fot. [15]
 88. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [15]
 89. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [15]
 90. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 91. Karoli & Troczewski [15]
 92. A. M. Ryt. [15]
 93. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 94. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 95. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 96. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 97. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 98. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [13]
 99. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 100. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 101. P. B. Ryt. [13]
 102. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 103. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 104. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 105. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 106. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 107. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 108. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 109. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 110. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 111. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 112. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 113. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 114. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 115. Dombrowski, Władysław [12]
 116. B. P. Ryt. [12]
 117. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 118. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 119. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 120. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [11]
 121. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 122. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 123. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 124. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 125. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 126. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [11]
 127. J. H. Ryt. [11]
 128. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 129. Conrad. Fot. [11]
 130. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 131. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 132. Zapolska Gabriela (1857-1921) [10]
 133. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 134. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 135. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 136. Kowalski, L. Fot. [10]
 137. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 138. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [10]
 139. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 140. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 141. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 142. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 143. Beyer, Karol (1818-1877) [10]
 144. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 145. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 146. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 147. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [9]
 148. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 149. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [9]
 150. Röber, H. Ryt. [9]
 151. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [9]
 152. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 153. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 154. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 155. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 156. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 157. Kneisel, August [9]
 158. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 159. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 160. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 161. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 162. Zarząd Miejski w Równem [8]
 163. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 164. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 165. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 166. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 167. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 168. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [8]
 169. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 170. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 171. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 172. K.K. Ryt. [8]
 173. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 174. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 175. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [8]
 176. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 177. ADAM. Ryt. [8]
 178. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 179. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 180. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 181. Walter. Ryt. [7]
 182. W. R. Ryt. [7]
 183. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 184. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 185. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 186. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 187. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 188. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 189. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 190. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 191. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 192. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [7]
 193. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 194. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 195. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 196. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 197. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 198. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 199. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 200. Baumann, R. Lit. [7]
 201. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 202. Żeleński, Władysław (1837-1921) [6]
 203. [Miethke, H. O.] [6]
 204. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 205. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 206. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 207. Winek, Włodzimierz (1956-) [6]
 208. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 209. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 210. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 211. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 212. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 213. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 214. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 215. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 216. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 217. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 218. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [6]
 219. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [6]
 220. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 221. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [6]
 222. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 223. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 224. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 225. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 226. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 227. M. R. Rys. [6]
 228. L. N. Ryt. [6]
 229. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 230. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [6]
 231. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [6]
 232. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 233. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 234. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 235. J. Ł. Ryt. [6]
 236. J. K. Ryt. [6]
 237. Hufsky [6]
 238. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 239. Gruziel, L. Fot. [6]
 240. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [6]
 241. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 242. E. G. Ryt. [6]
 243. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 244. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 245. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 246. [Granke, Stefan] [5]
 247. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 248. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 249. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 250. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 251. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 252. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 253. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 254. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 255. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 256. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 257. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 258. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 259. Strauss, Johann (1825-1899) [5]
 260. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 261. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [5]
 262. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 263. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 264. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 265. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 266. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 267. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 268. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 269. Orion. Fot. [5]
 270. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 271. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 272. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 273. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 274. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 275. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 276. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 277. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 278. Leliwa, Alfred [5]
 279. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 280. Kownacka, Maria (1894-1982) [5]
 281. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 282. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 283. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 284. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 285. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 286. Kapuściński, Piotr [5]
 287. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 288. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 289. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 290. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 291. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 292. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 293. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 294. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 295. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 296. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [5]
 297. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 298. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 299. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 300. Achtel, Józef [5]
 301. "Orion" [5]
 302. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 303. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 304. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 305. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 306. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 307. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 308. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 309. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 310. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 311. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 312. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 313. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 314. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [4]
 315. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 316. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 317. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 318. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 319. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 320. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 321. Sosiński, I. Ryt. [4]
 322. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [4]
 323. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [4]
 324. Simcis, Gen [4]
 325. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 326. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 327. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 328. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 329. P.B. Ryt. [4]
 330. Osmański, Wojciech (1834-1908) [4]
 331. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 332. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 333. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 334. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 335. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 336. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 337. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [4]
 338. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [4]
 339. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 340. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 341. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 342. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 343. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 344. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 345. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 346. Krzyżanowski, K. [4]
 347. Krajewski, J. Ryt. [4]
 348. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 349. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 350. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 351. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 352. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 353. K.P. Ryt. [4]
 354. K. P. Ryt. [4]
 355. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 356. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 357. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 358. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 359. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 360. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 361. Gold, Artur (1897-1942) [4]
 362. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 363. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 364. Döhler, Theodore(1814-1856) [4]
 365. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 366. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 367. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 368. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 369. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 370. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 371. Brochocki, B. Ryt. [4]
 372. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 373. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [4]
 374. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 375. Antykwarnia Warszawska [4]
 376. A. R. Ryt. [4]
 377. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 378. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 379. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 380. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 381. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 382. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 383. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 384. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 385. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 386. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 387. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 388. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 389. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 390. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 391. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 392. Warszawski Lombard Miejski [3]
 393. Warnka, Jadwiga [3]
 394. W. C. Ryt. [3]
 395. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 396. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 397. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 398. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 399. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 400. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 401. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 402. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 403. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 404. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 405. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [3]
 406. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 407. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 408. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 409. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 410. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 411. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 412. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 413. Szczeciński, K. Fot. [3]
 414. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 415. Strauss, Johann(1825-1899) [3]
 416. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 417. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 418. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 419. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 420. S. A. Ryt. [3]
 421. Röber, G. Ryt. [3]
 422. Różański, M. Ryt. [3]
 423. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 424. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [3]
 425. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 426. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 427. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 428. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 429. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 430. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 431. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 432. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 433. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 434. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 435. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 436. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 437. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 438. Nowialis [3]
 439. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 440. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [3]
 441. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 442. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 443. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [3]
 444. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [3]
 445. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 446. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 447. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 448. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 449. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 450. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 451. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 452. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 453. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 454. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 455. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 456. M.R. Ryt. [3]
 457. Liga Morska i Kolonialna [3]
 458. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 459. L. K. [3]
 460. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 461. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 462. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 463. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 464. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 465. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 466. Krynicki, M. Lit. [3]
 467. Koło Medyków S. U. W. [3]
 468. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 469. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 470. Koroniarz [3]
 471. Konrad. Fot. [3]
 472. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 473. Kohn, Alfred. Red. [3]
 474. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [3]
 475. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 476. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 477. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 478. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 479. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [3]
 480. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 481. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 482. Jaugey, Jean [3]
 483. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 484. J.Ł. Ryt. [3]
 485. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 486. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 487. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 488. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 489. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 490. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 491. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 492. Gibs, Joe [3]
 493. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 494. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [3]
 495. Dąbrowski, Stanisław [3]
 496. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 497. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 498. Dietrich, Moritz(1816-1887) [3]
 499. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 500. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 501. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 502. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 503. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 504. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 505. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 506. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 507. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 508. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 509. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 510. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 511. Bauman, R. Lit. [3]
 512. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 513. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 514. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 515. "Orion". Fot. [3]
 516. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 517. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 518. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 519. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [2]
 520. [Łosiowa, Emilia] [2]
 521. [brak] [2]
 522. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 523. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 524. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 525. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 526. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 527. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 528. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 529. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 530. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 531. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 532. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 533. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 534. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 535. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 536. Zawadzki, Michał (1828-1887) [2]
 537. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 538. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 539. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 540. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [2]
 541. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 542. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 543. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 544. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 545. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 546. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 547. Wróblewski, K. [2]
 548. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 549. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 550. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 551. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 552. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 553. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 554. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 555. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 556. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 557. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 558. Warnkówna, Jadwiga [2]
 559. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 560. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 561. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 562. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 563. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 564. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 565. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [2]
 566. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 567. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 568. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 569. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 570. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 571. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 572. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 573. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 574. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 575. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 576. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 577. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 578. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 579. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 580. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 581. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 582. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 583. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 584. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 585. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 586. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 587. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [2]
 588. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 589. Surowiecki, Karol [2]
 590. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 591. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 592. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 593. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 594. Strauss, Johann(1804-1849 ;ojciec) [2]
 595. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 596. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 597. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 598. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 599. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 600. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 601. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 602. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 603. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 604. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 605. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 606. Sosiński, J. Ryt. [2]
 607. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 608. Socha, Szczepan [2]
 609. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 610. Skornia-Roszij, Maria [2]
 611. Siekierski, Franciszek [2]
 612. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 613. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 614. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 615. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 616. Sedlaczek, Lech [2]
 617. Schumann, Robert(1810-1856) [2]
 618. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [2]
 619. Röber, F. H. Ryt. [2]
 620. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 621. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 622. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 623. Rumianek, Stanisław [2]
 624. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 625. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 626. Rada Regencyjna [2]
 627. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 628. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 629. Przyałgowski, Ignacy [2]
 630. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 631. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 632. Polska Macierz Szkolna [2]
 633. Plewczyński, F. [2]
 634. Pistyner, M. [2]
 635. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 636. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 637. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 638. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 639. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 640. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 641. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 642. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 643. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 644. N[icz], E. Ryt. [2]
 645. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 646. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 647. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 648. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 649. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 650. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 651. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 652. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 653. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 654. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 655. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 656. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 657. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 658. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 659. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 660. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 661. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 662. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 663. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 664. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 665. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 666. Malewicz, Jadwiga [2]
 667. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 668. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 669. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 670. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 671. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 672. M. K. Ryt. [2]
 673. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 674. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 675. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 676. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 677. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 678. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 679. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 680. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 681. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 682. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 683. Kubełka, Ignacy [2]
 684. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 685. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 686. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 687. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 688. Krajewski. Ryt. [2]
 689. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 690. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 691. Kostka, J. [2]
 692. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 693. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 694. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 695. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 696. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 697. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 698. Komar, Józef [2]
 699. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 700. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 701. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [2]
 702. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 703. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 704. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 705. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 706. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 707. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 708. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 709. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 710. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [2]
 711. KK. Ryt. [2]
 712. K.W. Ryt. [2]
 713. K.N. Ryt. [2]
 714. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 715. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 716. Jezierski, J. Ryt. [2]
 717. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 718. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 719. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 720. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 721. J.K. Ryt. [2]
 722. J. Ł. [2]
 723. Instytut Spraw Społecznych [2]
 724. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 725. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 726. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 727. Hähle, G. Ryt. [2]
 728. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 729. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 730. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 731. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 732. Grossman, Ludwik (1835-1915) [2]
 733. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 734. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 735. Gorazdowski, E. [2]
 736. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 737. Godard, Benjamin (1849-1895) [2]
 738. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 739. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 740. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 741. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 742. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 743. Frick, L. [2]
 744. Florimo, Francesco(1800-1888) [2]
 745. Fall, Leo(1873-1925) [2]
 746. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 747. Elkana, J. M. [2]
 748. E. N. Ryt. [2]
 749. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 750. Döhler, Theodore (1814-1856) [2]
 751. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 752. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 753. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [2]
 754. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 755. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 756. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 757. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 758. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 759. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 760. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 761. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 762. Dancla, Charles(1817-1907) [2]
 763. Czerny, Carl(1791-1857) [2]
 764. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 765. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 766. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 767. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 768. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [2]
 769. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 770. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 771. Bykowski, Leon [2]
 772. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 773. Budkowski, Henryk(1879-1928) [2]
 774. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 775. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 776. Brzeziński, Hipolit(18..-1936) [2]
 777. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 778. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 779. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 780. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 781. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 782. Bizet, Georges(1838-1875) [2]
 783. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 784. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 785. Bielecki, C. [2]
 786. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 787. Biegański, B. Fot. [2]
 788. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 789. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 790. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 791. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 792. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 793. Baronowa X.Y.Z. [2]
 794. Banner, M. Red. [2]
 795. Automobilklub Warszawski [2]
 796. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 797. Ascher, Josef (1829-1869) [2]
 798. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2]
 799. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 800. A.T.T. [2]
 801. A...... Z....li [2]
 802. A. K. Ryt. [2]
 803. "Młoda Sztuka" [2]
 804. Żółtowski, A [1]
 805. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 806. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 807. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 808. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 809. Żeleński, Władysław(1837-1921) [1]
 810. Żelaznowski, Andrzej [1]
 811. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 812. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 813. Štejman, S. A. [1]
 814. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 815. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 816. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 817. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 818. Śmigielska, Józefa [1]
 819. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 820. Śliwiński, Jan [1]
 821. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 822. Łączkowski Ludwik [1]
 823. Łączkowska Felicja [1]
 824. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 825. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 826. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 827. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 828. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 829. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 830. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 831. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 832. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 833. Łada, Kazimierz(1824-1871). [1]
 834. Łada, Kazimierz (1824-1871) [1]
 835. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 836. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 837. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 838. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 839. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 840. par Ketterer [1]
 841. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 842. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 843. il [1]
 844. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 845. [s.n.] [1]
 846. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 847. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 848. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 849. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 850. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 851. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 852. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 853. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 854. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 855. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 856. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 857. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 858. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 859. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 860. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 861. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 862. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 863. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 864. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 865. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 866. [Quirini, Edward] [1]
 867. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 868. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 869. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 870. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 871. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 872. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 873. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 874. [Omm, Peter] [1]
 875. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 876. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 877. [Mielnicki]. Fot. [1]
 878. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 879. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 880. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 881. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 882. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 883. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 884. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 885. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 886. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 887. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 888. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 889. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 890. [Grabiec (?-?)] [1]
 891. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 892. [Franck] [1]
 893. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 894. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 895. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 896. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 897. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 898. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 899. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 900. [Bielski, Szymon] [1]
 901. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 902. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 903. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 904. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 905. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 906. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 907. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 908. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 909. Związek Strzelecki [1]
 910. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 911. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 912. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 913. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 914. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 915. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 916. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 917. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 918. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 919. Związek Miast Polskich [1]
 920. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 921. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 922. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 923. Związek Katolicki [1]
 924. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 925. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 926. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 927. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 928. Zumpe, Edmund [1]
 929. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 930. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 931. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 932. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 933. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 934. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 935. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 936. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 937. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 938. Ziegler; Droste [1]
 939. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 940. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 941. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 942. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 943. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 944. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 945. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 946. Zbyszewski [1]
 947. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 948. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 949. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 950. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 951. Zawadzki, Michał(1828-1887) [1]
 952. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 953. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 954. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 955. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 956. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 957. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 958. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 959. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 960. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 961. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 962. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 963. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 964. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 965. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 966. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 967. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 968. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 969. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 970. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 971. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 972. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 973. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 974. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 975. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 976. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 977. Zagórska, W. Ryt. [1]
 978. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 979. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 980. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 981. X. Y. Z. [1]
 982. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 983. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 984. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 985. Węgrzecki, S. [1]
 986. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 987. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 988. Wóycicka, Jadwiga [1]
 989. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 990. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 991. Wójcicki, Jerzy [1]
 992. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 993. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 994. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 995. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 996. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 997. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 998. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 999. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1000. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 1001. Wyroba, Stefan [1]
 1002. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1003. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1004. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1005. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1006. Wretowski, Paweł [1]
 1007. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1008. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1009. Wołek, Adam [1]
 1010. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1011. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1012. Wojnarowicz Weseła [1]
 1013. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1014. Wohlfahrt, A. [1]
 1015. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1016. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1017. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1018. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1019. Wiśniewski, Marceli [1]
 1020. Wizimirska, Barbara [1]
 1021. Witkowski, Wincenty [1]
 1022. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1023. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1024. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1025. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1026. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1027. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1028. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1029. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1030. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1031. Wilczek, Feliks [1]
 1032. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1033. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1034. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1035. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1036. Wierciński, K. [1]
 1037. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1038. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1039. Whiting, Richard A.(1891-1938) [1]
 1040. Whiting, A. [1]
 1041. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1042. Wesoły Wujaszek [1]
 1043. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1044. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1045. Weinberg P. [1]
 1046. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1047. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1048. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1049. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1050. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1051. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1052. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1053. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1054. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1055. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1056. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1057. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1058. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1059. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1060. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1061. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1062. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1063. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1064. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1065. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1066. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1067. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1068. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1069. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1070. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1071. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1072. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1073. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1074. Wano, K. [1]
 1075. Wanda Z. Ryt. [1]
 1076. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1077. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [1]
 1078. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1079. Walczyński, Franciszek(1852-1937). [1]
 1080. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1081. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1082. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1083. Wahrendorff, O. [1]
 1084. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1085. W.Z. Ryt. [1]
 1086. W.K. Ryt. [1]
 1087. W. M. K. [1]
 1088. W. K. Ryt. [1]
 1089. W. K. [1]
 1090. W. B. Ryt. [1]
 1091. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1092. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1093. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1094. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1095. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1096. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1097. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1098. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1099. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1100. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1101. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1102. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1103. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1104. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1105. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1106. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1107. Urbanowicz, Szymon [1]
 1108. Uniwersytet Warszawski [1]
 1109. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1110. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1111. Uhry, M. [1]
 1112. Typiak, Piotr [1]
 1113. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1114. Twardzicki, Walery (1838-1902) [1]
 1115. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1116. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1117. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1118. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1119. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1120. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1121. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1122. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1123. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1124. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1125. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1126. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1127. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1128. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1129. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1130. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1131. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1132. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1133. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1134. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1135. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1136. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1137. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1138. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1139. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1140. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1141. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1142. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1143. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1144. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1145. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1146. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1147. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1148. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1149. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1150. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1151. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1152. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1153. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1154. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1155. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1156. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1157. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1158. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1159. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1160. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1161. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1162. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1163. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1164. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1165. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1166. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1167. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1168. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1169. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1170. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1171. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1172. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1173. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1174. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1175. Tor, Stanisław [1]
 1176. Tonioli, D. [1]
 1177. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1178. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1179. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1180. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1181. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1182. Tirling, Zygmunt [1]
 1183. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1184. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1185. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1186. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1187. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1188. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1189. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1190. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1191. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1192. Taubert. Ryt. [1]
 1193. Taube, Gustaw jr [1]
 1194. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1195. Tarnacki, Józef. [1]
 1196. Tarnacki, Józef [1]
 1197. Tarczyński, Władysław [1]
 1198. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1199. T.B. [1]
 1200. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1201. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1202. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1203. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1204. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1205. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1206. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1207. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1208. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1209. Szymkiewicz, Józef [1]
 1210. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1211. Szymański, Ludwik [1]
 1212. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1213. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1214. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1215. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1216. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1217. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1218. Sznage. Ryt. [1]
 1219. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1220. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1221. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1222. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1223. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1224. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1225. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1226. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1227. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1228. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1229. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1230. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1231. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1232. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1233. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1234. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1235. Syrewicz, Xawery [1]
 1236. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1237. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1238. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1239. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1240. Suszczyński, Jan [1]
 1241. Surzyński, Mieczysław(1866-1924) [1]
 1242. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1243. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1244. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1245. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1246. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1247. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1248. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1249. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1250. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1251. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1252. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1253. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1254. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1255. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1256. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1257. Strauss, Johann(1825-1899). [1]
 1258. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1259. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1260. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1261. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1262. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1263. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1264. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1265. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1266. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1267. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1268. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1269. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1270. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1271. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1272. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1273. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1274. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1275. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1276. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1277. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1278. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1279. Steiman, S. [1]
 1280. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1281. Stecher, August (?-?) [1]
 1282. Stawiński. Ryt. [1]
 1283. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1284. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1285. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1286. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1287. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1288. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1289. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1290. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1291. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1292. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1293. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1294. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1295. Sosnkowski, Józef [1]
 1296. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1297. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1298. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1299. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1300. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1301. Snopek, Kazimierz [1]
 1302. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1303. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1304. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1305. Slaski, S. Ryt. [1]
 1306. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1307. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1308. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1309. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1310. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1311. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1312. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1313. Siemieński, Lucjan [1]
 1314. Siegrist, Piotr [1]
 1315. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1316. Siczyński, Walery [1]
 1317. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [1]
 1318. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1319. Sewer [1]
 1320. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1321. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1322. Schumann, Robert (1810-1856) [1]
 1323. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1324. Schulhoff, Julius(1825-1898) [1]
 1325. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1326. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1327. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1328. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1329. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1330. Scharwenka, Xaver(1850-1924) [1]
 1331. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1332. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1333. Sawiński, F. M. [1]
 1334. Sawiczewski, S. [1]
 1335. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1336. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1337. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1338. Samselski, Marek. Red. [1]
 1339. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1340. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1341. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1342. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1343. Salinger, Zygmunt [1]
 1344. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1345. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1346. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1347. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1348. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1349. S. E. [1]
 1350. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1351. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1352. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1353. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1354. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1355. Rybicki, Anastazy [1]
 1356. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1357. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1358. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1359. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1360. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1361. Rudnicka, Monika [1]
 1362. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1363. Rubinštejn, Anton Grigorʹevič(1829-1894) [1]
 1364. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [1]
 1365. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1366. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1367. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1368. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1369. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1370. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1371. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1372. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1373. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1374. Roeber. H. Ryt. [1]
 1375. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1376. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1377. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1378. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1379. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1380. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1381. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1382. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1383. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1384. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1385. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1386. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1387. Richards, Brinley(1819-1885) [1]
 1388. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1389. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1390. Rembiel, St. [1]
 1391. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1392. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1393. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1394. Reiss, N. [1]
 1395. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1396. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1397. Reber, Henri(1807-1880) [1]
 1398. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1399. Raudny, Wacław [1]
 1400. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1401. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1402. Rajczak, Andrzej(1808-1861) [1]
 1403. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [1]
 1404. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1405. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1406. Radzimiński, Bronisław [1]
 1407. Radwan, August [1]
 1408. Radoszewska, A. J. [1]
 1409. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1410. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1411. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1412. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1413. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1414. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1415. R. P. [1]
 1416. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1417. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1418. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1419. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1420. Péreyra, Charles [1]
 1421. Pécaut, Elie [1]
 1422. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1423. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1424. Pusch, Alois Maria de [1]
 1425. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1426. Puc, B[ronisław] [1]
 1427. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1428. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1429. Przyłęcki, Henryk [1]
 1430. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1431. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1432. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1433. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1434. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1435. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1436. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1437. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1438. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1439. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1440. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1441. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1442. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1443. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1444. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1445. Posttallé. [1]
 1446. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1447. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1448. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1449. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1450. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1451. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1452. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1453. Popielewski [1]
 1454. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1455. Pomian, E. [1]
 1456. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1457. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1458. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1459. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1460. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1461. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1462. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1463. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1464. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1465. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1466. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1467. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1468. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1469. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1470. Pokorny. Ryt. [1]
 1471. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1472. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1473. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1474. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1475. Podwiński, Stanisław [1]
 1476. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1477. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1478. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1479. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1480. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1481. Plater, Karol [1]
 1482. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1483. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1484. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1485. Piotrowski, Andrzej [1]
 1486. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1487. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1488. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1489. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1490. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1491. Pilich, Michał [1]
 1492. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1493. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1494. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1495. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1496. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1497. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1498. Piekacz, J. Fot. [1]
 1499. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1500. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1501. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1502. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1503. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1504. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1505. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1506. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1507. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1508. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1509. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1510. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1511. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1512. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1513. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1514. Pawłowski, Kalixt [1]
 1515. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1516. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1517. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1518. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1519. Pawe, L. [1]
 1520. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1521. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1522. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1523. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1524. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1525. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1526. Paprocki, Bartosz [1]
 1527. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1528. Pallach, A. Ryt. [1]
 1529. Paczóski, Julian [1]
 1530. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1531. P. D. Ryt. [1]
 1532. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1533. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1534. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1535. Ostas, Marek [1]
 1536. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1537. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1538. Osmański, Wojciech(1834-1908) [1]
 1539. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1540. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1541. Osborne, George Alexander(1806-1893) [1]
 1542. Orthwein, Ludwik [1]
 1543. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1544. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1545. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1546. Oranowski, Wacław [1]
 1547. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1548. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1549. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1550. Olszewski, Czesław, fot. [1]
 1551. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1552. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1553. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1554. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1555. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1556. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1557. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1558. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1559. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1560. Obuchowicz, Henryk [1]
 1561. Oborski, Florian(1839-1892) [1]
 1562. Oborski, Florian (1839-1892) [1]
 1563. Oberfeld, Kazimierz(1903-1945) [1]
 1564. O liść dębu [1]
 1565. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [1]
 1566. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1567. Nowakowski, Bogdan [1]
 1568. Nowacki, Łukasz [1]
 1569. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1570. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1571. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1572. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1573. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1574. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1575. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1576. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1577. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1578. Niemann, Rudolf Friedrich(1838-1898) [1]
 1579. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1580. Niedzielski, Stanisław(1842-1895) [1]
 1581. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [1]
 1582. Niecz, Krzysztof. Fot. [1]
 1583. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1584. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1585. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1586. Nałęcz, Edward [1]
 1587. Naumann, Karl [1]
 1588. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1589. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1590. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1591. Naoczny świadek [1]
 1592. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1593. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1594. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1595. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1596. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1597. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1598. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1599. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1600. Ménil, Félicien de(1860-1930) [1]
 1601. Ménil, Félicien de (1860-1930) [1]
 1602. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1603. Myszkowska, Justyna [1]
 1604. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1605. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1606. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1607. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1608. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1609. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1610. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1611. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1612. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1613. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1614. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1615. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1616. Mozart, Wolfgang Amadeus(1756-1791) [1]
 1617. Motas, Maciej [1]
 1618. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1619. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [1]
 1620. Morżkowska, Antonina [1]
 1621. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1622. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1623. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1624. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1625. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1626. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1627. Montabone (Firenze) [1]
 1628. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1629. Monckton, Lionel(1861-1924) [1]
 1630. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1631. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1632. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1633. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1634. Miłkowski, Stanisław [1]
 1635. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1636. Missler, B. T. [1]
 1637. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1638. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1639. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1640. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1641. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1642. Miller, Jan Nepomucen [1]
 1643. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1644. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1645. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1646. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1647. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1648. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1649. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [1]
 1650. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1651. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1652. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1653. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1654. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1655. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1656. Mickiewicz, Izadora [1]
 1657. Mickiewicz, Dominik [1]
 1658. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1659. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1660. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1661. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1662. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1663. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1664. Meisser [1]
 1665. Medeksza, Antoni [1]
 1666. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1667. Małkowska, Grażyna [1]
 1668. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1669. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1670. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1671. Maël, Pierr. [1]
 1672. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1673. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1674. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1675. Max, Józef (?-?) [1]
 1676. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1677. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1678. Matrzak, Jerzy [1]
 1679. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1680. Marx, Emil (?-?) [1]
 1681. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1682. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1683. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1684. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1685. Marcinkowski, Piotr [1]
 1686. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1687. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1688. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1689. Makowski, Marek [1]
 1690. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1691. Makomaski, Edmund. [1]
 1692. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1693. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1694. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1695. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1696. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1697. Mahomet II [1]
 1698. Magnus, Wiktor [1]
 1699. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1700. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1701. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1702. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1703. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1704. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1705. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1706. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1707. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1708. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1709. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1710. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1711. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1712. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1713. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1714. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1715. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1716. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1717. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1718. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1719. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1720. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1721. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1722. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1723. M.K. Ryt. [1]
 1724. M. A. Ryt [1]
 1725. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1726. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1727. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1728. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1729. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1730. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1731. Lozano, Vicente [1]
 1732. Loth, August (1869-1944) [1]
 1733. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1734. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1735. Loos, Vincent Angelo [1]
 1736. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1737. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1738. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1739. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1740. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1741. Lisicki, Roman [1]
 1742. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1743. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1744. Lilpop, Marian [1]
 1745. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [1]
 1746. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1747. Ligber. Szty. [1]
 1748. Ligber, F. Szty. [1]
 1749. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1750. Liciński Hipolit [1]
 1751. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1752. Leśniewska, B. [1]
 1753. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1754. Lewski , I. [1]
 1755. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1756. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1757. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1758. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1759. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1760. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1761. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1762. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1763. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1764. Leschik, Konrad [1]
 1765. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1766. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1767. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1768. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1769. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1770. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1771. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1772. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1773. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1774. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1775. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1776. Lazzerini, Gustavo [1]
 1777. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1778. Latoszek, Jacek [1]
 1779. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1780. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1781. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1782. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1783. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1784. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1785. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1786. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1787. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1788. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1789. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1790. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1791. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1792. Kűbler. Ryt. [1]
 1793. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1794. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1795. Kępkowska, Bogusława Bożena [1]
 1796. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1797. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1798. Kübler, Ryt. [1]
 1799. Kóźmiński, T. B. [1]
 1800. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1801. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1802. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1803. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1804. Kumidor, Zbigniew [1]
 1805. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1806. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1807. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1808. Kuczyński [1]
 1809. Kucz, M. Ryt. [1]
 1810. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1811. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1812. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1813. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1814. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1815. Krzyżanowska, Celina [1]
 1816. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1817. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1818. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1819. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1820. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1821. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1822. Krywoszejew, Maciej [1]
 1823. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1824. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1825. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1826. Krudowski, Józef [1]
 1827. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1828. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 1829. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1830. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1831. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1832. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1833. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1834. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1835. Krasuski, Stefan [1]
 1836. Krasowska Helena [1]
 1837. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1838. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1839. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1840. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1841. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1842. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1843. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1844. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1845. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1846. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1847. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 1848. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1849. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1850. Kozłowski, Jan J. [1]
 1851. Kozyra, Anna [1]
 1852. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1853. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1854. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1855. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1856. Kowalewski, T. [1]
 1857. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1858. Kowala, G. [1]
 1859. Kotuliński, Andrzej [1]
 1860. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1861. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [1]
 1862. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [1]
 1863. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1864. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1865. Kossakowska, Wanda [1]
 1866. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1867. Koschmider, Edmund [1]
 1868. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1869. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1870. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1871. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1872. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1873. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 1874. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 1875. Konstanty. Fot. [1]
 1876. Konopnicki, Jan [1]
 1877. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1878. Koniński, Kazimierz [1]
 1879. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1880. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 1881. Kondracki, W. Fot. [1]
 1882. Kondor, Ernst. [1]
 1883. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 1884. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1885. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1886. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1887. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1888. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1889. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1890. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1891. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1892. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1893. Komitet Budowy Pomników [1]
 1894. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1895. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1896. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1897. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1898. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1899. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1900. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1901. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1902. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 1903. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1904. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1905. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1906. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1907. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 1908. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1909. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1910. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1911. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1912. Klimowicz, Ignacy [1]
 1913. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1914. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1915. Klein, W. Ryt. [1]
 1916. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1917. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1918. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1919. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1920. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1921. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1922. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1923. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1924. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1925. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [1]
 1926. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1927. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 1928. Kautecki, Antoni. [1]
 1929. Kautecki, Antoni [1]
 1930. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1931. Kasterska, Maria [1]
 1932. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1933. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1934. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [1]
 1935. Kasiewicz, Alfred [1]
 1936. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1937. Karłowicz, Mieczysław(1876-1909) [1]
 1938. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1939. Karoli, W. [1]
 1940. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 1941. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 1942. Kapuscinski, Petr [1]
 1943. Kapliński, Julian [1]
 1944. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 1945. Kapituła Odznaki [1]
 1946. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 1947. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 1948. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 1949. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 1950. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 1951. Kaliszewski, L. [1]
 1952. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 1953. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 1954. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 1955. Kafka, Johann(1819-1886) [1]
 1956. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 1957. Kaczyński, Witold [1]
 1958. Kaczmarski, S. [1]
 1959. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 1960. K.P. [1]
 1961. K. Z. Ryt. [1]
 1962. K. Ryt. [1]
 1963. K. M. Ryt. [1]
 1964. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 1965. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 1966. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 1967. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 1968. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 1969. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 1970. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 1971. Jotes [1]
 1972. Jonzeck, Waldemar [1]
 1973. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 1974. Jeżowski, M [1]
 1975. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 1976. Jezierski, J. [1]
 1977. Jeske, August (1836-1875) [1]
 1978. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 1979. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 1980. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 1981. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 1982. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 1983. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 1984. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 1985. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 1986. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 1987. Jarmużyński, J. [1]
 1988. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 1989. Janusz [1]
 1990. Jansenne, Louis(1809-1890) [1]
 1991. Janowski, Benon (1873-) [1]
 1992. Jankowski, Józef [1]
 1993. Jankiewicz, Stanisław [1]
 1994. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 1995. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 1996. Janczewski, S. Red. [1]
 1997. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 1998. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 1999. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2000. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2001. Jakobi, Zygmunt [1]
 2002. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2003. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2004. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2005. Jacobs-Bond, Carrie(1862-1946) [1]
 2006. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2007. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2008. Jackowski, Aleksander [1]
 2009. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2010. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2011. J.J, Ryt. [1]
 2012. J. Z. [1]
 2013. J. S. Ryt. [1]
 2014. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2015. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2016. J. J. Ryt. [1]
 2017. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2018. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2019. Issakowitch, S.S. [1]
 2020. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2021. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2022. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2023. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2024. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2025. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2026. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2027. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2028. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2029. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2030. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2031. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2032. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 2033. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2034. Hyodo, Nagao [1]
 2035. Huzarski, Jerzy [1]
 2036. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2037. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2038. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2039. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2040. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2041. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2042. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2043. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2044. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2045. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2046. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2047. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2048. Hervé (1825-1892) [1]
 2049. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2050. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2051. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2052. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2053. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2054. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2055. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2056. Heck, Walerian [1]
 2057. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2058. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2059. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2060. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2061. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2062. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2063. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2064. Haehle. Ryt. [1]
 2065. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2066. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2067. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1]
 2068. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2069. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2070. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2071. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2072. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2073. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2074. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2075. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2076. Górska, Maria. Red. [1]
 2077. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2078. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2079. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2080. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2081. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2082. Grynfeld, Bronisława [1]
 2083. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2084. Grupa Legionistów [1]
 2085. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2086. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2087. Grossman, Ludwik(1835-1915) [1]
 2088. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2089. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2090. Grimm., A. Ryt. [1]
 2091. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2092. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2093. Grajnert, Józef [1]
 2094. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2095. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2096. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2097. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2098. Gołębiewska, Wanda [1]
 2099. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2100. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2101. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2102. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2103. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2104. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2105. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2106. Gold, Artur (1897-1943) [1]
 2107. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2108. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [1]
 2109. Golański, Jerzy [1]
 2110. Gola, A.(muzyka) [1]
 2111. Godfrey, Daniel(1831-1903) [1]
 2112. Godfrey, Charles(1839-1919) [1]
 2113. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2114. Godard, Benjamin(1849-1895) [1]
 2115. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2116. Gnatkowski, Adam [1]
 2117. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2118. Giraud, Paul [1]
 2119. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2120. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2121. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2122. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2123. Giller, Honorata [1]
 2124. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2125. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2126. Gierczyńska, Joanna [1]
 2127. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2128. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2129. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2130. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 2131. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2132. Gebhard, podporucznik [1]
 2133. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2134. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2135. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2136. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2137. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2138. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [1]
 2139. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2140. Ganne, Louis(1862-1923) [1]
 2141. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2142. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2143. Gajewski, Adrian [1]
 2144. Gabussi, Vincenzo(1800-1846) [1]
 2145. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2146. G.S. Ryt. [1]
 2147. G.R. Ryt. [1]
 2148. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2149. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2150. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2151. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2152. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2153. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2154. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2155. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2156. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2157. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2158. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2159. Fiszer, Carolina [1]
 2160. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2161. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2162. Filipiak, Grzegorz [1]
 2163. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2164. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2165. Field, John (1782-1837) [1]
 2166. Fiedler. Ryt. [1]
 2167. Feuerstein Władysław [1]
 2168. Feldman, J. [1]
 2169. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2170. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2171. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2172. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2173. Fabiszewski, M. [1]
 2174. F. K. Ryt. [1]
 2175. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2176. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2177. Erhard, Carl [1]
 2178. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2179. Emer, Lucjan [1]
 2180. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2181. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2182. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2183. Eilenberg, Richard(1848-1925) [1]
 2184. Eilenberg, Richard (1848-1925) [1]
 2185. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2186. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2187. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2188. Egloff, Jerzy [1]
 2189. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2190. Edgeworth, Maria [1]
 2191. E. S. [1]
 2192. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2193. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2194. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2195. Dénoix, Victorin [1]
 2196. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2197. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2198. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2199. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2200. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2201. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2202. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2203. Dulcken, Ferdinand Quentin(1837-1902) [1]
 2204. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2205. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2206. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2207. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2208. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2209. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2210. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2211. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2212. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2213. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2214. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2215. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2216. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2217. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2218. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2219. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2220. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2221. Dom ks. Boduena [1]
 2222. Dobrzyński, Ignacy Feliks(1807-1867) [1]
 2223. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2224. Dobrski, Konrad [1]
 2225. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2226. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2227. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [1]
 2228. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2229. Di Donato, Carlo [1]
 2230. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2231. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2232. Derengowski, Jan [1]
 2233. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2234. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2235. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2236. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2237. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2238. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2239. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2240. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2241. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2242. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2243. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2244. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2245. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2246. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2247. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2248. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2249. Dembiński, Czesław [1]
 2250. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2251. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2252. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2253. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2254. Dawidowa, Helena [1]
 2255. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2256. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2257. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2258. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2259. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2260. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2261. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2262. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2263. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2264. Dalla Casa, Louis [1]
 2265. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2266. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2267. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2268. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2269. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2270. Czerwiński, Franciszek [1]
 2271. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 2272. Czerniawski, Jan [1]
 2273. Czermański, Zdzisław [1]
 2274. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2275. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2276. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2277. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2278. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2279. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2280. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2281. Czaki, Klementyna [1]
 2282. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2283. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2284. Czajewski Wiktor [1]
 2285. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2286. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2287. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2288. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2289. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2290. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2291. Cirina, J. A. [1]
 2292. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2293. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2294. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2295. Cichocki, Ks. [1]
 2296. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2297. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2298. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2299. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2300. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2301. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2302. Chojnacki, Henryk(1817-1894) [1]
 2303. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2304. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2305. Chodecki, Władysław [1]
 2306. Chmielewski, Ignacy [1]
 2307. Chmielewska, Halina [1]
 2308. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2309. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 2310. Charszewski, Ignacy [1]
 2311. Charchillac, Berthet de [1]
 2312. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2313. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2314. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2315. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2316. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2317. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2318. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2319. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2320. C.K. ryt. [1]
 2321. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2322. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2323. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2324. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2325. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2326. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2327. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2328. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2329. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2330. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2331. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2332. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2333. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2334. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2335. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2336. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2337. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [1]
 2338. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2339. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2340. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2341. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2342. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2343. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2344. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2345. Brauman, Władysław [1]
 2346. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2347. Bouleau, H. de. [1]
 2348. Borucki, Juliusz [1]
 2349. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2350. Borkowski, Maksymilian(1872-1926) [1]
 2351. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2352. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2353. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2354. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2355. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2356. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2357. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2358. Bojarska, Stefanja [1]
 2359. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2360. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2361. Bogacki, S. Fot. [1]
 2362. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2363. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2364. Bockhann, F. [1]
 2365. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2366. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2367. Bobiński, Antoni [1]
 2368. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2369. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2370. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2371. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2372. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2373. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2374. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2375. Bio [pseud.] [1]
 2376. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2377. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2378. Bierey, Gottlob Benedikt(1772-1840) [1]
 2379. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2380. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2381. Bielicka, Eugenia [1]
 2382. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2383. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2384. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2385. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2386. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2387. Biblioteka Narodowa [1]
 2388. Biblioteka Kórnicka [1]
 2389. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2390. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2391. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2392. Bianchi, Emilio [1]
 2393. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2394. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2395. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2396. Beyer, Ferdinand(1803-1863) [1]
 2397. Betcher, Jan C. [1]
 2398. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2399. Berens, Hermann(1826-1880) [1]
 2400. Berens, Hermann (1826-1880) [1]
 2401. Bellini, Vincenzo(1801-1835) [1]
 2402. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2403. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2404. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2405. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2406. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2407. Bayer, Josef(1852-1913) [1]
 2408. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2409. Baude, K. [1]
 2410. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2411. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2412. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2413. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2414. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2415. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2416. Baracz, A. P. [1]
 2417. Bar, E. Ryt. [1]
 2418. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2419. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2420. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2421. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2422. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2423. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2424. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2425. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2426. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2427. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2428. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2429. Babiński, Wacław [1]
 2430. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2431. B.O. Ryt. [1]
 2432. B. B. Ryt. [1]
 2433. Aut. [1]
 2434. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2435. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2436. Ascher, Josef(1829-1869). [1]
 2437. Arslan M. [1]
 2438. Arnold, E. J. [1]
 2439. Arnaud, Étienne [1]
 2440. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2441. Armia Krajowa [1]
 2442. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2443. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2444. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2445. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2446. Archibald, M. [1]
 2447. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2448. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2449. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [1]
 2450. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2451. Aniela S. Ryt. [1]
 2452. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2453. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2454. Amator [1]
 2455. Alkar [pseud.] [1]
 2456. Al. Pow. [1]
 2457. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2458. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2459. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2460. Adamska, Grażyna [1]
 2461. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2462. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2463. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2464. AWU [1]
 2465. ADAM [1]
 2466. A. Z. [1]
 2467. A. W. Ryt. [1]
 2468. A. S. Ryt. [1]
 2469. A. G. Ryt. [1]
 2470. A. C. Ryt. [1]
 2471. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2472. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2473. - [1]
 2474. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [101621]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [28958]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [27202]
 4. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [26733]
 5. Ministerstwo Oświaty [25510]
 6. Prus, Bolesław (1847-1912) [18297]
 7. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [16283]
 8. Bobiński, Antoni [15276]
 9. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [14866]
 10. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [14765]
 11. Wojewódzki Urząd Statystyczny [13973]
 12. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13291]
 13. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [11447]
 14. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [11398]
 15. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11349]
 16. Załęczny, Jolanta (1959- ) [10832]
 17. Główny Urząd Statystyczny [10297]
 18. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [9888]
 19. Pocztowa Kasa Oszczędności [9858]
 20. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [9503]
 21. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [9413]
 22. Arct, Michał (1840-1916) [9373]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [8893]
 24. Gawkowski, Robert (1962- ) [8462]
 25. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8388]
 26. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8155]
 27. Krajowe Biuro Statystyczne [8108]
 28. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [7377]
 29. Verne, Jules (1828-1905) [6697]
 30. Urząd Statystyczny w Warszawie [5729]
 31. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [5407]
 32. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4812]
 33. Magistrat m.st. Warszawy [4689]
 34. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4673]
 35. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4607]
 36. Egloff, Jerzy [4557]
 37. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [4556]
 38. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4509]
 39. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [4340]
 40. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4322]
 41. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4234]
 42. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [4014]
 43. Antykwarnia Warszawska [3822]
 44. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3795]
 45. Skarga, Piotr (1536-1612) [3789]
 46. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3653]
 47. Maliszewski, Jerzy (?-?) [3592]
 48. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [3590]
 49. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3578]
 50. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3554]
 51. Baracz, A. P. [3479]
 52. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3464]
 53. Winek, Włodzimierz (1956-) [3449]
 54. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [3412]
 55. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [3391]
 56. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3305]
 57. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3207]
 58. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3193]
 59. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3191]
 60. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3058]
 61. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3016]
 62. Kapuściński, Piotr [3000]
 63. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [2973]
 64. Estreicher, Karol (1827-1908) [2961]
 65. Jaugey, Jean [2936]
 66. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [2889]
 67. Starzyński, Stefan (1893-1939) [2789]
 68. Łoza, Stanisław (1888-1956) [2743]
 69. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [2740]
 70. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2663]
 71. Papierowski, Andrzej Jerzy [2659]
 72. Związek Patriotów Polskich [2654]
 73. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2624]
 74. Muzeum Narodowe (Warszawa) [2595]
 75. Röber, H. Ryt. [2593]
 76. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2527]
 77. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2469]
 78. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2418]
 79. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [2367]
 80. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2343]
 81. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2338]
 82. Małecki, Antoni (1821-1913) [2297]
 83. Brandel, Konrad (1838-1920) [2296]
 84. Tretiak, Józef (1841-1923) [2269]
 85. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2267]
 86. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2244]
 87. Popowski, S. [2202]
 88. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2198]
 89. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2155]
 90. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2102]
 91. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2031]
 92. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [1998]
 93. Frączek, Ireneusz (1969- ) [1989]
 94. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1988]
 95. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1985]
 96. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [1977]
 97. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1964]
 98. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [1963]
 99. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1963]
 100. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1946]
 101. Kneisel, August [1935]
 102. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1932]
 103. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1921]
 104. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1921]
 105. Skwara, Marian (1946- ) [1914]
 106. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1913]
 107. Paulmier, Adrien-Augustin [1911]
 108. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1896]
 109. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1821]
 110. Zieliński, Jarosław (1958- ) [1793]
 111. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1776]
 112. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1756]
 113. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1747]
 114. Górska, Halina (1898-1942) [1720]
 115. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [1699]
 116. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [1681]
 117. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1667]
 118. [Bielski, Szymon] [1654]
 119. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1649]
 120. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1649]
 121. Polski Związek Producentów Filmowych [1649]
 122. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1644]
 123. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1636]
 124. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1589]
 125. Elkana, J. M. [1583]
 126. Baronowa X.Y.Z. [1561]
 127. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1560]
 128. Miejskie Biuro Statystyczne [1546]
 129. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1543]
 130. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1536]
 131. Polak, Józef (1857-1928) [1487]
 132. Kohn, Alfred. Red. [1477]
 133. Kudyba, Wojciech (1965- ) [1474]
 134. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1466]
 135. Beyer, Karol (1818-1877) [1446]
 136. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1445]
 137. Słowaczyński, Jędrzej [1425]
 138. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1425]
 139. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1417]
 140. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1417]
 141. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [1413]
 142. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1400]
 143. Ganilh, Charles (1758-1836) [1398]
 144. Spencer, Herbert (1820-1903) [1395]
 145. Buzek, Józef (1873-1936) [1391]
 146. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1380]
 147. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1375]
 148. [Magistrat m. Lwowa] [1365]
 149. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1362]
 150. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1349]
 151. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1348]
 152. Makowski, Marek [1346]
 153. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1337]
 154. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1337]
 155. Pawłowski, Zbigniew [1324]
 156. Stowarzyszenie Żoliborzan [1306]
 157. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1302]
 158. Dąbrowski, Stanisław [1298]
 159. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1278]
 160. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1278]
 161. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1276]
 162. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1276]
 163. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1273]
 164. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1268]
 165. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1266]
 166. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1254]
 167. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1252]
 168. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1235]
 169. Gmitruk, Janusz (1948- ) [1235]
 170. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [1227]
 171. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1223]
 172. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1219]
 173. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [1188]
 174. Napoleon I (1769-1821) [1183]
 175. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [1176]
 176. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1176]
 177. Młoda Polka [pseud.] [1171]
 178. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1154]
 179. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1139]
 180. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1135]
 181. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1124]
 182. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1100]
 183. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [1098]
 184. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1092]
 185. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1088]
 186. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1088]
 187. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1086]
 188. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1083]
 189. Poliński, Józef (1891-1944) [1077]
 190. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1064]
 191. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1062]
 192. Surowiecki, Karol [1059]
 193. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1053]
 194. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1044]
 195. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1043]
 196. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1041]
 197. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1037]
 198. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1031]
 199. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1025]
 200. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1023]
 201. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1023]
 202. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1022]
 203. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1020]
 204. Oppman, Artur (1867-1931) [1017]
 205. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [1013]
 206. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1011]
 207. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1007]
 208. Lisicki, Roman [991]
 209. Winogrodzka, Katarzyna [989]
 210. Draper, John William (1811-1882) [987]
 211. Kucz, Karol (1815-1892) [985]
 212. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [974]
 213. Furgault, Nicolas (1705-1794) [973]
 214. Callier, Edmund (1833-1893) [971]
 215. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [969]
 216. Załęski, Witold (1836-1908) [968]
 217. Radliński, Ignacy (1843-1920) [964]
 218. Korwin, Ludwik (1904-1988) [961]
 219. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [958]
 220. Kapuscinski, Petr [947]
 221. Biuro Pracy Społecznej [943]
 222. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [941]
 223. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [940]
 224. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [937]
 225. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [937]
 226. Chmielewska, Halina [927]
 227. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [920]
 228. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [910]
 229. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [893]
 230. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [891]
 231. Koleżak, Władysław (1854-1924) [890]
 232. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [887]
 233. Scott, Walter (1771-1832) [885]
 234. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [877]
 235. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [875]
 236. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [872]
 237. Chompre, Pierre (1698-1760) [869]
 238. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [868]
 239. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [865]
 240. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [858]
 241. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [851]
 242. Suligowski, Adolf (1849-1932) [847]
 243. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [841]
 244. Giraud, Paul [839]
 245. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [835]
 246. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [833]
 247. Friedrich, Henryk (1908-1944) [830]
 248. Rzewuski, Walery (1837-1888) [828]
 249. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [826]
 250. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [826]
 251. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [825]
 252. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [821]
 253. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [820]
 254. Rapaport, Artur (1889-1937) [819]
 255. Zapolska Gabriela (1857-1921) [817]
 256. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [817]
 257. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [810]
 258. Hoffman, Franz (1814-1882) [808]
 259. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [808]
 260. Broniewski, Władysław (1897-1962) [804]
 261. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [802]
 262. Wretowski, Paweł [792]
 263. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [791]
 264. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [784]
 265. Snopek, Kazimierz [783]
 266. Bezak, Paweł (1983- ) [782]
 267. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [775]
 268. Friedhuber de Grubenthal, L. [774]
 269. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [771]
 270. Lodge, Edmund (1756-1839) [767]
 271. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [765]
 272. Elsner, Józef (1769 - 1854) [758]
 273. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [758]
 274. Centralna Biblioteka Statystyczna [753]
 275. Łączkowski, Marceli (?-?) [752]
 276. J. Ł. Ryt. [752]
 277. Pawiński, Adolf (1840-1896) [745]
 278. Lewicka, Anna (1852-1932) [741]
 279. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [740]
 280. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [729]
 281. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [729]
 282. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [721]
 283. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [713]
 284. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [711]
 285. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [710]
 286. Szatkowska, Lena (1947- ) [704]
 287. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [703]
 288. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [703]
 289. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [703]
 290. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [701]
 291. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [699]
 292. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [696]
 293. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [694]
 294. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [690]
 295. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [689]
 296. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [686]
 297. Zawiliński, Roman (1855-1932) [679]
 298. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [679]
 299. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [676]
 300. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [675]
 301. Samborski, Henryk (1843-1918) [671]
 302. Wysocki Piotr (1797-1874) [668]
 303. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [665]
 304. Majewski, Erazm (1858-1922) [665]
 305. Snarski, Stanisław (1795-1880) [663]
 306. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [662]
 307. Campe, Joachim Heinrich [662]
 308. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [660]
 309. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [659]
 310. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [658]
 311. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [658]
 312. Bielski, Szymon (1745-1825) [658]
 313. Leist, Ludwig (1891-1967) [654]
 314. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [652]
 315. Legun-Biliński, Antoni. [650]
 316. Kurpiński, Karol (1785-1857) [649]
 317. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [648]
 318. Rostworowski, Jan (1838-1898) [644]
 319. Czerniawski, Jan [642]
 320. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [640]
 321. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [640]
 322. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [639]
 323. Aristoteles (384-322 a.C.) [639]
 324. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [636]
 325. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [632]
 326. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [631]
 327. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [630]
 328. Lejko, Krystyna (1933- ) [630]
 329. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [626]
 330. Krystall, Bronisław (1887-1983) [623]
 331. Lampert, Kurt (1859-1918) [618]
 332. Sewer [617]
 333. Warnka, Jadwiga [614]
 334. Dubiecki, Marian (1838-1926) [614]
 335. Major Hennequin del Varsaviae [609]
 336. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [608]
 337. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [604]
 338. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [604]
 339. Bloch, Jan (1836-1902) [601]
 340. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [600]
 341. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [599]
 342. P. B. Ryt. [597]
 343. [Magistrat m.st. Warszawy] [597]
 344. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [596]
 345. Guiraud, Paul (1850-1907) [596]
 346. Magistrat Miasta Warszawy [594]
 347. Wyss, Johann David (1743-1818) [592]
 348. Baka, Józef (1707-1780) [592]
 349. Hansson, Ola (1860-1925) [591]
 350. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [590]
 351. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [588]
 352. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [588]
 353. Goszczyńska, Agnieszka [588]
 354. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [585]
 355. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [583]
 356. Zuber, Rudolf (1858-1920) [582]
 357. Siczyński, Walery [582]
 358. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [576]
 359. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [573]
 360. [Magistrat goroda Varšavy] [572]
 361. Sedlaczek, Lech [570]
 362. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [569]
 363. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [569]
 364. Dickstein, Samuel (1851-1939) [568]
 365. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [565]
 366. Biart, Lucjan (1829-1897) [564]
 367. Zarząd Miejski w Równem [563]
 368. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [560]
 369. Hasselbusch, Robert (1983- ). [558]
 370. Grajnert, Józef [551]
 371. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [549]
 372. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [549]
 373. Cep [Henryk Cepnik] [547]
 374. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [546]
 375. Bersohn, Mathias (1823-1908) [543]
 376. Świętochowski, Adam (1864-1914) [543]
 377. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [540]
 378. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [539]
 379. Alkar [pseud.] [538]
 380. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [537]
 381. Ejsmond, Julian (1892-1930) [537]
 382. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [537]
 383. Gorecka, Maria (1835-1922) [535]
 384. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [534]
 385. Czartoryska Izabela (1746-1835) [534]
 386. Lachowicz, Juliusz. Red. [531]
 387. Edgeworth, Maria [529]
 388. Siebeck, Herman (1842-1920) [528]
 389. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [523]
 390. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [522]
 391. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [521]
 392. Kroński, Aleksander (1871-1935) [521]
 393. Hyodo, Nagao [519]
 394. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [519]
 395. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [518]
 396. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [515]
 397. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [514]
 398. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [513]
 399. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [512]
 400. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [510]
 401. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [509]
 402. J. Z. [509]
 403. Heck, Walerian [509]
 404. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [507]
 405. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [504]
 406. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [504]
 407. Ségur, Sophie de (1799-1874) [500]
 408. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [500]
 409. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [500]
 410. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [496]
 411. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [495]
 412. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [495]
 413. Seruga, Józef (1886-1940) [493]
 414. Portner, Szymon (18..-?) [492]
 415. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [489]
 416. Typiak, Piotr [489]
 417. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [489]
 418. Podwiński, Stanisław [489]
 419. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [488]
 420. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [487]
 421. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [484]
 422. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [483]
 423. Pécaut, Elie [483]
 424. Baude, K. [483]
 425. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [482]
 426. Pokorzyńska, Elżbieta [479]
 427. Marcinkowski, Piotr [479]
 428. Zipper, Albert (1855-1936) [478]
 429. Ossibach-Budzyński, Andrzej [477]
 430. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [476]
 431. X. Y. Z. [475]
 432. Miłkowski, Stanisław [475]
 433. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [473]
 434. Bojarska, Stefanja [473]
 435. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [472]
 436. Chodyński, Adam Antoni [472]
 437. Iks Cagnafet [pseud.] [471]
 438. Pawłowski, Kalixt [469]
 439. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [466]
 440. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [465]
 441. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [464]
 442. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [464]
 443. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [464]
 444. [Granke, Stefan] [459]
 445. Przyborowski, Walery (1845-1913) [458]
 446. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [454]
 447. Kiliński, Jan (1760-1819 [453]
 448. Passendorfer, Artur (1864-1936) [450]
 449. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [447]
 450. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [447]
 451. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [444]
 452. Skornia-Roszij, Maria [442]
 453. Kiliński, Jan (1760-1819) [441]
 454. Socha, Szczepan [440]
 455. Ryszard, Antoni (1841-1894) [440]
 456. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [439]
 457. Wóycicka, Jadwiga [437]
 458. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [435]
 459. [Miethke, H. O.] [432]
 460. Sigismond. Fot. [430]
 461. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [429]
 462. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [428]
 463. Rumianek, Stanisław [427]
 464. Lissowski, Czesław (1895-1942) [427]
 465. Śmigielska, Józefa [424]
 466. Pawe, L. [424]
 467. Wizimirska, Barbara [423]
 468. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [421]
 469. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [420]
 470. Dénoix, Victorin [419]
 471. Lichota, Władysław Tadeusz [418]
 472. Grzymała, Grabowiecki Jan [418]
 473. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [417]
 474. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [417]
 475. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [416]
 476. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [414]
 477. Styfi, Jan (1839?-1921) [410]
 478. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [409]
 479. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [408]
 480. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [406]
 481. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [406]
 482. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [406]
 483. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [403]
 484. Warszawski Szpital dla Dzieci [400]
 485. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [399]
 486. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [398]
 487. Röber, F. H. Ryt. [397]
 488. Piłsudski, Józef (1867-1935) [396]
 489. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [396]
 490. Ministerstwo Kultury i Sztuki [395]
 491. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [394]
 492. Paciorkowski, Bronisław Gryf [393]
 493. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [392]
 494. Warnkówna, Jadwiga [392]
 495. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [392]
 496. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [392]
 497. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [391]
 498. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [390]
 499. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [390]
 500. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [388]
 501. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [388]
 502. Strindberg, August (1849-1912) [387]
 503. Kumidor, Zbigniew [387]
 504. Jachowiczowa, Antonina [387]
 505. Jahner, Alfred (1860-1934) [383]
 506. Simmler, Józef (1823-1868) [381]
 507. B. P. Ryt. [379]
 508. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [378]
 509. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [378]
 510. Barclay, John (1582-1621) [377]
 511. Taube, Gustaw jr [373]
 512. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [373]
 513. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [372]
 514. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [371]
 515. Sigalin, Józef (1909-1983) [370]
 516. Związek Komunalny (Węgrów) [368]
 517. Nowakowski, Józef (1800-1864) [368]
 518. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [368]
 519. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [368]
 520. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [366]
 521. Grundmann, Karl (1909-1944) [366]
 522. Bełza, Władysław (1847-1913) [365]
 523. Hoffman, Karol (1855-1937) [364]
 524. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [363]
 525. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [362]
 526. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [360]
 527. Turowski, Stanisław (1880-1936) [359]
 528. Leśniewska, B. [359]
 529. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [358]
 530. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [356]
 531. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [354]
 532. Płoska-Łoś, Irena [353]
 533. Tarnacki, Józef. [352]
 534. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [352]
 535. Borkowski, Feliks (1840- ?) [352]
 536. Boratyński, Wacław (1908-1939) [351]
 537. Abdullah Frères [pseud.] [351]
 538. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [351]
 539. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [351]
 540. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [350]
 541. Borucki, Juliusz [350]
 542. Adolph, Witold (1903-1941) [349]
 543. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [349]
 544. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [348]
 545. Paprocki, Bartosz [348]
 546. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [346]
 547. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [345]
 548. Maliszewski, Edward (1875-1928) [345]
 549. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [344]
 550. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [342]
 551. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [342]
 552. Marczyński, Józef (1891-1940) [342]
 553. Arnold, E. J. [341]
 554. Berthet, Èlie (1815-1891) [340]
 555. Chankowski, Henryk (1882-1944) [339]
 556. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [339]
 557. [Łosiowa, Emilia] [338]
 558. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [337]
 559. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [336]
 560. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [335]
 561. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [333]
 562. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [333]
 563. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [332]
 564. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [331]
 565. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [331]
 566. Eile, Henryk (1878-1939) [331]
 567. Bykowski, Leon [329]
 568. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [329]
 569. Windakiewicz, Kazimierz [327]
 570. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [326]
 571. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [325]
 572. Siemieński, Lucjan [325]
 573. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [325]
 574. Schilgen, Hardy (1876-1941) [324]
 575. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [324]
 576. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [324]
 577. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [323]
 578. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [323]
 579. Ines, Albert (1620-1658) [322]
 580. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [321]
 581. Związek Miast Polskich [320]
 582. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [317]
 583. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [316]
 584. Gold, Artur (1897-1942) [316]
 585. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [316]
 586. Ministerstwo Odbudowy Kraju [315]
 587. Kowalewski, T. [315]
 588. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [314]
 589. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [314]
 590. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [313]
 591. Lyall, Edna (1857-1903) [313]
 592. Grabowski, Antoni (1857-1921) [312]
 593. Demby, Stefan (1862-1939) [312]
 594. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [311]
 595. Piotrowski, Andrzej [311]
 596. Maciejowski, Adam (1874-1919) [310]
 597. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [309]
 598. Węgrzecki, S. [309]
 599. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [308]
 600. Jabłoński, Tadeusz [307]
 601. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [307]
 602. Dębski, Michał [305]
 603. Stablewski, Florian (1841-1906) [304]
 604. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [304]
 605. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [303]
 606. Jeżowski, M [303]
 607. Szujski, Józef (1835-1883) [302]
 608. Peretz, Adolf (1855-1933) [302]
 609. Kaczyński, Witold [302]
 610. Dom Sztuki (Warszawa) [301]
 611. Walter. Ryt. [300]
 612. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [299]
 613. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [298]
 614. Stefani, Józef (1800-1876) [297]
 615. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [297]
 616. Jelínek, Edvard (1855-1897) [297]
 617. Ostrowski, Tomasz (?-?) [296]
 618. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [293]
 619. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [293]
 620. Koroniarz [292]
 621. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [292]
 622. Korotyński, Władysław (1866-1924) [291]
 623. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [290]
 624. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [289]
 625. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [289]
 626. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [287]
 627. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [286]
 628. Osterloff, Edmund (1863-1938) [285]
 629. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [284]
 630. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [284]
 631. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [284]
 632. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [283]
 633. Kryński, Adam (1844-1932) [283]
 634. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [282]
 635. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [282]
 636. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [282]
 637. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [281]
 638. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [281]
 639. Filipiak, Grzegorz [280]
 640. Dombrowski, Władysław [279]
 641. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [279]
 642. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [278]
 643. Chmiel, Adam (1865-1934) [277]
 644. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [276]
 645. [Lindley, William (1808-1900)] [275]
 646. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [275]
 647. Morawska, Zofia (1848-1922) [275]
 648. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [274]
 649. Świderski, Leopold (1853-1925) [274]
 650. Wrześniowski, August (1836-1892) [274]
 651. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [273]
 652. Kolberg, Oskar (1814-1890) [272]
 653. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [272]
 654. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [270]
 655. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [265]
 656. Rytel, Kazimiera (?-?) [265]
 657. Słomkowska, Alina (1929-1995) [264]
 658. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [263]
 659. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [262]
 660. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [261]
 661. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [259]
 662. Szajnocha, Karol (1818-1868) [258]
 663. Freudenson, Daniel (1847-1931) [258]
 664. Sędlikowski, Aleksander [256]
 665. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [256]
 666. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [255]
 667. Instytut Spraw Społecznych [255]
 668. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [255]
 669. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [255]
 670. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [254]
 671. Szlendak, Adam (1881-1937) [253]
 672. Al. Pow. [253]
 673. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 674. Loth, August (1869-1944) [252]
 675. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [251]
 676. Związek Buchalterów (Warszawa) [250]
 677. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [250]
 678. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [250]
 679. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [249]
 680. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [249]
 681. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [247]
 682. Olszewski, K.[azimierz] [246]
 683. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [245]
 684. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [245]
 685. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [245]
 686. Czerwiński, Franciszek [244]
 687. Mościcki, Henryk (1881-1952) [243]
 688. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [242]
 689. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [242]
 690. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [242]
 691. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [242]
 692. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [242]
 693. Dalecka, Wanda (1862-1932) [242]
 694. Maire, Albert (1856-?) [238]
 695. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [238]
 696. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [237]
 697. Aimard, Gustave (1818-1883) [237]
 698. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [236]
 699. Godebski, Cyprian (1765-1809) [236]
 700. Strauss, Johann (1825-1899) [235]
 701. Franczak, Lech (1939- ) [235]
 702. Kowalski, L. Fot. [233]
 703. J. Ł. [232]
 704. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [231]
 705. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [229]
 706. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [229]
 707. Motas, Maciej [229]
 708. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [229]
 709. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [228]
 710. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [228]
 711. Bezpałko, Jerzy (1938-) [228]
 712. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [227]
 713. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [227]
 714. Polski Czerwony Krzyż we Francji [226]
 715. Szubert, Awit (1837-1919) [226]
 716. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [225]
 717. Pyzowski, Adam (1874-1931) [225]
 718. Kaczkowski, Zygmunt [225]
 719. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [224]
 720. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [224]
 721. Lejowa, Emilia (1839-1906) [223]
 722. Kulski, Julian (1892-1976) [221]
 723. Zajączkowska, Zuzanna [221]
 724. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [221]
 725. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [220]
 726. [Schier, František Václav (1804-1864)] [220]
 727. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [220]
 728. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [219]
 729. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [218]
 730. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [218]
 731. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [217]
 732. Roeber, F. H. Ryt. [217]
 733. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [217]
 734. W. M. K. [217]
 735. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [216]
 736. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [216]
 737. Czermański, Zdzisław [216]
 738. Neyman, Jerzy (1894-1981) [215]
 739. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [215]
 740. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [214]
 741. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [214]
 742. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [212]
 743. Wójtowicz, Władysław J. [211]
 744. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [211]
 745. Latoszek, Jacek [211]
 746. Komorowska-Filipiak, Romana [211]
 747. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [211]
 748. ADAM. Ryt. [210]
 749. Wierzbowski, Theodorus [210]
 750. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [210]
 751. Warszawska Gmina Starozakonnych [210]
 752. Rutska, Halina (1868-1932) [210]
 753. Maël, Pierr. [210]
 754. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [209]
 755. Piotr Krakowianin [pseud.] [208]
 756. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [207]
 757. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [206]
 758. Bauman, R. Lit. [206]
 759. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [206]
 760. Piltz, Franciszek (1895-1941) [206]
 761. Bolesławicz [pseud.] [206]
 762. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [205]
 763. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [205]
 764. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [205]
 765. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [204]
 766. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [204]
 767. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [203]
 768. Krasiński, Edward (1870-1940) [203]
 769. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [202]
 770. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [202]
 771. Szkoła Realna imienia Staszica [202]
 772. Nałęcz, Edward [202]
 773. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [202]
 774. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [201]
 775. Damse, Józef (1789-1852) [200]
 776. A. Z. [200]
 777. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [199]
 778. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [199]
 779. Hufsky [198]
 780. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [198]
 781. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [198]
 782. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [197]
 783. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [196]
 784. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [196]
 785. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [195]
 786. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [195]
 787. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [195]
 788. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [194]
 789. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [193]
 790. Jeske, August (1836-1875) [192]
 791. Strzelecki, Jan (1886-1944) [191]
 792. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [190]
 793. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [189]
 794. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [189]
 795. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [189]
 796. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [188]
 797. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [188]
 798. Compagnie d'Electricité de Varsovie [188]
 799. Żeleński, Władysław (1837-1921) [187]
 800. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [187]
 801. Racher, Jessica. Z-ca. red. [187]
 802. Pennec, Joanna. Opiekun [187]
 803. Wojnarowicz Weseła [187]
 804. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [187]
 805. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [187]
 806. Syroczyński, Leon (1844-1925) [187]
 807. Dante, Alighieri (1265-1321) [187]
 808. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [186]
 809. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [186]
 810. Karoli, Aleksander (1838-1915) [185]
 811. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [185]
 812. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [184]
 813. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [184]
 814. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [183]
 815. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [183]
 816. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [183]
 817. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [183]
 818. Röber, G. Ryt. [182]
 819. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [182]
 820. Normand, Charles (1848- ) [182]
 821. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [182]
 822. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [181]
 823. Fleck L. Red. [et al.] [181]
 824. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [180]
 825. Broch.[owski], B. Ryt. [180]
 826. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [180]
 827. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [180]
 828. Stefanow, Piotr [179]
 829. Mottl, Adam (1928-2013) [179]
 830. Wołkiewicz, Hanna [179]
 831. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [179]
 832. Sandaeu, Jules (1811-1833) [178]
 833. Biernacki, Bolesław (1865- ) [178]
 834. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [178]
 835. Osmański, Wojciech (1834-1908) [177]
 836. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [177]
 837. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [175]
 838. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [174]
 839. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [174]
 840. Puc, B[ronisław] [174]
 841. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [173]
 842. Popielewski [173]
 843. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [172]
 844. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [172]
 845. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [172]
 846. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [172]
 847. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [171]
 848. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [170]
 849. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [170]
 850. L. N. Ryt. [169]
 851. Jeska, Stanisława (1867-1936) [169]
 852. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [169]
 853. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [168]
 854. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [168]
 855. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [167]
 856. Szymkiewicz, Józef [167]
 857. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [167]
 858. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [167]
 859. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [166]
 860. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [166]
 861. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [166]
 862. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [165]
 863. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [165]
 864. Bandurski, Władysław (1865-1932) [165]
 865. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [164]
 866. Chęciński, Jan (1826-1874) [164]
 867. Patronat Opieki nad Więźniami [163]
 868. Staszic, Stanisław (1755-1826) [163]
 869. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [162]
 870. K.K. Ryt. [162]
 871. Hahn, Wiktor (1871-1959) [161]
 872. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [161]
 873. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [160]
 874. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [160]
 875. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [159]
 876. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [159]
 877. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [159]
 878. Rada Regencyjna [159]
 879. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [159]
 880. Wahrendorff, O. [159]
 881. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [159]
 882. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [158]
 883. Namysłowski, Karol (1856-1925) [158]
 884. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [158]
 885. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [158]
 886. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [157]
 887. Pałac Sztuki (Warszawa) [155]
 888. Tomek Piast [pseud.] [155]
 889. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [155]
 890. Bułhak ,Jan (1876-1950) [155]
 891. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [154]
 892. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [154]
 893. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [154]
 894. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [154]
 895. Jaworski, Józef (1859-1920) [153]
 896. Baumann, R. Lit. [152]
 897. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [152]
 898. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [151]
 899. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [151]
 900. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [151]
 901. Warszawski Lombard Miejski [150]
 902. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 903. Achtel, Józef [149]
 904. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [149]
 905. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [149]
 906. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [149]
 907. Komar, Józef [147]
 908. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [147]
 909. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [147]
 910. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [147]
 911. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [147]
 912. Gebhard, podporucznik [147]
 913. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [147]
 914. Babiński, Wacław [147]
 915. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [146]
 916. Zalewski, Stanisław (1925- ) [146]
 917. Kownacka, Maria (1894-1982) [145]
 918. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [145]
 919. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [145]
 920. Śliwiński, Jan [144]
 921. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [144]
 922. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [144]
 923. Liga Morska i Kolonialna [143]
 924. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [143]
 925. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [142]
 926. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [142]
 927. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [141]
 928. Peszke, Ignacy (1877-1925) [141]
 929. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [140]
 930. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [140]
 931. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [140]
 932. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [140]
 933. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [139]
 934. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [139]
 935. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [139]
 936. Myszkowska, Justyna [138]
 937. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [137]
 938. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [137]
 939. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [137]
 940. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [137]
 941. Matrzak, Jerzy [137]
 942. Bzowska, Maria (1871-1906) [137]
 943. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [136]
 944. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [136]
 945. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [136]
 946. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [136]
 947. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [136]
 948. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [135]
 949. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [134]
 950. Skrzypkowska Joanna (1965-) [134]
 951. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [134]
 952. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [133]
 953. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [133]
 954. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [133]
 955. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [133]
 956. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [133]
 957. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [132]
 958. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [132]
 959. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [132]
 960. Wróblewski, K. [132]
 961. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [132]
 962. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [131]
 963. Breyer, Albert (1889-1939) [131]
 964. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [130]
 965. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [130]
 966. Wybranowski, Władysław (?-?) [130]
 967. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [130]
 968. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [130]
 969. Amatorski Zespół Teatralny [130]
 970. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [129]
 971. Pusch, Maurycy (1828-1902) [129]
 972. Wójcicki, Jerzy [129]
 973. Osotowicz, Jerzy. Red. [129]
 974. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [129]
 975. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [128]
 976. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [128]
 977. Uniwersytet Warszawski [128]
 978. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [128]
 979. Mulert, Ludwik (1818-1875) [127]
 980. Frick, L. [127]
 981. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [127]
 982. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [126]
 983. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [126]
 984. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [126]
 985. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [125]
 986. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [125]
 987. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [125]
 988. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [124]
 989. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [124]
 990. Jarmużyński, J. Ryt. [123]
 991. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [123]
 992. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [123]
 993. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [123]
 994. Mahomet II [123]
 995. A. M. Ryt. [122]
 996. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [122]
 997. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [122]
 998. Niemojewski, Lech (1894-1952) [122]
 999. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [122]
 1000. A.T.T. [121]
 1001. [Leger, Louis (1843-1923)] [121]
 1002. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [121]
 1003. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [121]
 1004. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [121]
 1005. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [120]
 1006. Święcicka, Jadwiga (?-?) [120]
 1007. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [120]
 1008. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [120]
 1009. Gołębiewska, Wanda [120]
 1010. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [119]
 1011. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [119]
 1012. Tomasz Ogończyk [pseud.] [119]
 1013. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [119]
 1014. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [119]
 1015. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [119]
 1016. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [118]
 1017. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [118]
 1018. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [118]
 1019. Buchcar, Karol. Fot. [118]
 1020. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [117]
 1021. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [117]
 1022. Bogucki, Adolf (1835-1894) [117]
 1023. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [117]
 1024. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [117]
 1025. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [116]
 1026. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [116]
 1027. Koniński, Kazimierz [116]
 1028. Jankowski, Józef [116]
 1029. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [116]
 1030. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [115]
 1031. Dancla, Charles(1817-1907) [115]
 1032. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [115]
 1033. Gottlieb Leopold (1879-1934) [115]
 1034. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [114]
 1035. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [113]
 1036. Nowoszewski, Roman (1945-) [113]
 1037. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [113]
 1038. Joteyko, Józefa (1866-1928) [113]
 1039. Ioteyko I. [na s. tyt.] [113]
 1040. Gorski, Stefan (1882-1941) [113]
 1041. [Kasa Chorych (Warszawa)] [112]
 1042. Związek Miast Królestwa Polskiego [112]
 1043. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [112]
 1044. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [112]
 1045. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [112]
 1046. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [112]
 1047. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [112]
 1048. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [112]
 1049. Regulski, Aleksander (1839-1884) [111]
 1050. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [111]
 1051. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [111]
 1052. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [111]
 1053. Hadyna, Łukasz (1982- ) [111]
 1054. Hadyna, Stanisław (1984- ) [111]
 1055. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [110]
 1056. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [110]
 1057. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [110]
 1058. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [110]
 1059. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [109]
 1060. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [109]
 1061. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [109]
 1062. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [109]
 1063. Dziedzic, P. Ryt. [107]
 1064. Wanda Cymerman (red. nacz.) [107]
 1065. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [107]
 1066. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [107]
 1067. Kozyra, Anna [107]
 1068. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [107]
 1069. Ślaski, Bolesław (1870- ) [106]
 1070. Tarnacki, Józef [106]
 1071. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [106]
 1072. Komenda I Brygady Legionów Polskich [106]
 1073. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [105]
 1074. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [105]
 1075. Łubieński, Edward (1819-1867) [105]
 1076. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [105]
 1077. Tor, Stanisław [105]
 1078. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [105]
 1079. Hoffmann Regierungsdirektor [105]
 1080. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [105]
 1081. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [104]
 1082. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [104]
 1083. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [104]
 1084. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [103]
 1085. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [103]
 1086. Dumax, [Victor] (1827-1894) [103]
 1087. Hähle, G. Ryt. [102]
 1088. Automobilklub Warszawski [102]
 1089. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [102]
 1090. Porębowicz, Edward (1862-1937) [102]
 1091. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [102]
 1092. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [102]
 1093. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [102]
 1094. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [101]
 1095. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [101]
 1096. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [100]
 1097. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [100]
 1098. Kleczyński, Jan (1837-1895) [100]
 1099. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [100]
 1100. Pachucki, Marian (1888-1961) [100]
 1101. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [99]
 1102. Zabłocki, F. Ryt. [99]
 1103. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [99]
 1104. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [99]
 1105. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [99]
 1106. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [99]
 1107. "Orion" [98]
 1108. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [98]
 1109. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [98]
 1110. Urmowski Klemens (1780-1827) [98]
 1111. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [98]
 1112. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [98]
 1113. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [97]
 1114. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [97]
 1115. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [97]
 1116. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [97]
 1117. Zaleski, August (1883-1972) [97]
 1118. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [97]
 1119. Syndykat Rolniczy Warszawski [97]
 1120. Leliwa, Alfred [96]
 1121. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [96]
 1122. Rzepko, Władysław (1854-1932) [96]
 1123. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [96]
 1124. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [96]
 1125. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [96]
 1126. Oniszewski, Jan Teofil [96]
 1127. Giergielewicz Jan (1898-1953) [96]
 1128. Dom ks. Boduena [96]
 1129. Czajkowski, Paweł (-1839) [96]
 1130. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [95]
 1131. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [95]
 1132. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [95]
 1133. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [94]
 1134. Kohn, Alfred (1960- ) [94]
 1135. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [94]
 1136. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [94]
 1137. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [94]
 1138. Teresa Frącek (1937- ) [94]
 1139. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [94]
 1140. Kozłowski, Jan J. [94]
 1141. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [94]
 1142. Fuks, Marjan (1884-1935) [94]
 1143. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [93]
 1144. Stolpe, Alojzy (?-1824) [93]
 1145. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [93]
 1146. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [93]
 1147. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [93]
 1148. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [93]
 1149. Związek Polskich Artystów Plastyków [93]
 1150. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [93]
 1151. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [93]
 1152. Gozdowski, Edward (1843-1901) [93]
 1153. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [92]
 1154. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [92]
 1155. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [92]
 1156. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [92]
 1157. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [92]
 1158. Niemojowska, Maria (1870?-?) [92]
 1159. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [92]
 1160. Schmid, Christoph von (1768-1854) [91]
 1161. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [91]
 1162. Przykorski, K. (1840-1882) [90]
 1163. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [90]
 1164. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [90]
 1165. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [90]
 1166. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [90]
 1167. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [90]
 1168. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [90]
 1169. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [90]
 1170. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [89]
 1171. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [89]
 1172. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [89]
 1173. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [89]
 1174. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [89]
 1175. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [88]
 1176. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [88]
 1177. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [88]
 1178. Muszkowski, Jan (1882-1953) [88]
 1179. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [88]
 1180. Kaczmarski, S. [88]
 1181. Hoppe, Stanisław (1893- ) [88]
 1182. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [88]
 1183. Baum, Stefan (1892-1964) [88]
 1184. Kossak, Wojciech (1856-1942) [87]
 1185. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [87]
 1186. Lipiński, Józef (1777-1811) [87]
 1187. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [87]
 1188. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [86]
 1189. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [86]
 1190. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [86]
 1191. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [86]
 1192. Morżkowska, Antonina [86]
 1193. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [85]
 1194. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [84]
 1195. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [84]
 1196. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [84]
 1197. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [84]
 1198. Arctowski, Henryk (1871-1958) [84]
 1199. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [83]
 1200. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [83]
 1201. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [83]
 1202. Jotes [83]
 1203. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [82]
 1204. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [82]
 1205. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [82]
 1206. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [82]
 1207. (E) [82]
 1208. Żychliński, Jan. Wstęp [81]
 1209. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [81]
 1210. [Gutry, Maria (1899-1988)] [81]
 1211. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [81]
 1212. Zbyszewski [81]
 1213. Magnus, Wiktor [81]
 1214. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [81]
 1215. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [81]
 1216. Goublier, Gustave (1856-1926) [81]
 1217. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [81]
 1218. Białecki, Paweł. Red. [81]
 1219. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [80]
 1220. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [80]
 1221. Magistrat der Hauptstadt Warschau [80]
 1222. Stern, Anatol (1899-1968) [80]
 1223. Sobieski, Wacław (1872-1935) [80]
 1224. Jaworski, Witold (1899-1989) [80]
 1225. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [80]
 1226. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [80]
 1227. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [79]
 1228. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [79]
 1229. Rembiel, St. [79]
 1230. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [79]
 1231. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [79]
 1232. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [79]
 1233. Burmistrz w.z. Becher [79]
 1234. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [79]
 1235. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [78]
 1236. Diabelli, Anton (1781-1858) [78]
 1237. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [78]
 1238. Diveky, Adrjan (1880-1965) [78]
 1239. [Świtalska, H. (?-?)] [78]
 1240. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [78]
 1241. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1242. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1243. Landowski, Paweł (1843-1894) [78]
 1244. [Grabiec (?-?)] [77]
 1245. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [77]
 1246. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [77]
 1247. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [77]
 1248. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [77]
 1249. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [77]
 1250. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [77]
 1251. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [76]
 1252. Kataszek, Szymon (1898-1943) [76]
 1253. Rydel, Lucjan (1870-1918) [76]
 1254. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [76]
 1255. Puciata, Ryszard (?-1942) [76]
 1256. Przyłęcki, Henryk [76]
 1257. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [76]
 1258. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [75]
 1259. Teichmann, Antoni (1798-1877) [75]
 1260. Wesoły Wujaszek [75]
 1261. Mikucka, Aniela (1904-1950) [75]
 1262. Krynicki, M. Lit. [74]
 1263. Kostka, J. [74]
 1264. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [74]
 1265. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [74]
 1266. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [74]
 1267. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [74]
 1268. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [73]
 1269. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [73]
 1270. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [73]
 1271. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [73]
 1272. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [73]
 1273. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [73]
 1274. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [73]
 1275. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [73]
 1276. K. M. Ryt. [73]
 1277. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [72]
 1278. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [72]
 1279. Szenajch, Władysław (1879-1964) [72]
 1280. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [72]
 1281. Związek Katolicki [72]
 1282. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [72]
 1283. Ajdacki, Paweł (1970- ) [72]
 1284. Centralny Komitet Robotniczy PPS [71]
 1285. Sulistrowski, Kazimierz [71]
 1286. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [71]
 1287. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [71]
 1288. [Quirini, Edward] [71]
 1289. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [71]
 1290. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [71]
 1291. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [71]
 1292. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [71]
 1293. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [71]
 1294. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [71]
 1295. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [71]
 1296. Miinchheimera.A. Fot. [70]
 1297. Pohoski, Jan (1889-1940) [70]
 1298. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [70]
 1299. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [69]
 1300. Malewicz, Jadwiga [69]
 1301. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [69]
 1302. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [69]
 1303. Sznage. Ryt. [69]
 1304. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [69]
 1305. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [69]
 1306. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [69]
 1307. Nowialis [68]
 1308. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [68]
 1309. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [68]
 1310. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [68]
 1311. Gross, Adam (1818-1880) [68]
 1312. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [68]
 1313. Bank Handlowy (Warszawa) [68]
 1314. Armia Krajowa [68]
 1315. Adam, Julius (1826-1874) [68]
 1316. Gruziel, L. Fot. [67]
 1317. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [67]
 1318. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [67]
 1319. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [67]
 1320. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [67]
 1321. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [67]
 1322. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [67]
 1323. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [67]
 1324. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [67]
 1325. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [67]
 1326. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1327. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [67]
 1328. Egghard, Jules(1833-1867) [67]
 1329. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [66]
 1330. "Orion". Fot. [66]
 1331. [Franck] [66]
 1332. Weinberg P. [66]
 1333. Strasburger, Edward (1882-1923) [66]
 1334. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [66]
 1335. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [66]
 1336. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [66]
 1337. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [66]
 1338. Fajans, Wacław (1884-1973) [66]
 1339. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [66]
 1340. Bio [pseud.] [66]
 1341. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [65]
 1342. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [65]
 1343. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [65]
 1344. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [65]
 1345. "Młoda Sztuka" [65]
 1346. Związek Bibliotekarzy Polskich [65]
 1347. Tonioli, D. [65]
 1348. Stecher, August (?-?) [65]
 1349. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [65]
 1350. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [65]
 1351. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [65]
 1352. Karoli & Troczewski [64]
 1353. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [64]
 1354. Starczewski, Jan (1904-1981) [64]
 1355. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [64]
 1356. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [64]
 1357. Winter, Peter (1754-1825) [64]
 1358. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [64]
 1359. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [64]
 1360. Gierczyńska, Joanna [64]
 1361. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [64]
 1362. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [63]
 1363. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [63]
 1364. Slaski, S. Ryt. [63]
 1365. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [63]
 1366. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [63]
 1367. Biblioteka Kórnicka [63]
 1368. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [62]
 1369. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [62]
 1370. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [62]
 1371. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [62]
 1372. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [62]
 1373. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [62]
 1374. Dr Fischer, Gubernator [62]
 1375. Dr Fischer, Gouverneur [62]
 1376. Schubert, Franz (1797-1828) [61]
 1377. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [61]
 1378. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [61]
 1379. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [61]
 1380. Pomian, E. [61]
 1381. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [61]
 1382. Gross, Napoleon (fl. 1863) [61]
 1383. Bogusławski, Edward (1848-1917) [61]
 1384. Adamska, Grażyna [61]
 1385. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [60]
 1386. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [60]
 1387. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [60]
 1388. Polska Macierz Szkolna [60]
 1389. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [60]
 1390. Banner, M. Red. [60]
 1391. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [60]
 1392. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [60]
 1393. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [60]
 1394. Polska Partia Socjalistyczna [60]
 1395. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [60]
 1396. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [60]
 1397. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [60]
 1398. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [60]
 1399. Gutry, Maria (1899-1988) [60]
 1400. Gall, Jan Karol (1856-1912) [59]
 1401. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [59]
 1402. Związek Polskich Artystów Grafików [59]
 1403. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [59]
 1404. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [59]
 1405. O liść dębu [59]
 1406. Charszewski, Ignacy [59]
 1407. Simcis, Gen [58]
 1408. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [58]
 1409. Krzyżanowski, K. [58]
 1410. Kozłowski, Karol (1840-1890) [58]
 1411. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [58]
 1412. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1413. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [58]
 1414. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [58]
 1415. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [58]
 1416. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [58]
 1417. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [58]
 1418. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [58]
 1419. Estreicher, Karol (1906-1984) [58]
 1420. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [57]
 1421. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [57]
 1422. [Omm, Peter] [57]
 1423. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [57]
 1424. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [57]
 1425. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [57]
 1426. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [57]
 1427. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [57]
 1428. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [57]
 1429. Conrad. Fot. [56]
 1430. Mieczkowski, Jan. Fot. [56]
 1431. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [56]
 1432. Kątski, Apolinary (1825-1879) [56]
 1433. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [56]
 1434. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [56]
 1435. Witkowski, Wincenty [56]
 1436. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [56]
 1437. Kondor, Ernst. [56]
 1438. Grabowski, Józef (18..- ?) [56]
 1439. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [56]
 1440. J. K. Ryt. [55]
 1441. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [55]
 1442. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [55]
 1443. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [55]
 1444. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [55]
 1445. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1446. Roeber. H. Ryt. [55]
 1447. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [55]
 1448. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [55]
 1449. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [54]
 1450. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [54]
 1451. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [54]
 1452. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [54]
 1453. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [54]
 1454. Wars, Henryk (1902-1977) [54]
 1455. Podolski, Ignacy (1854-1888) [54]
 1456. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [54]
 1457. Münchheimer, Adam (1830-1904) [53]
 1458. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [53]
 1459. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [53]
 1460. Surzyński, Józef (1851-1919) [53]
 1461. Moder, Paul (1896-1942) [53]
 1462. Laskowski, Otton (1892-1953) [53]
 1463. Krasowska Helena [53]
 1464. Konopka, Józef (1884-1940) [53]
 1465. Kapituła Odznaki [53]
 1466. Casciolini, Caludio(1697-1760) [53]
 1467. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [52]
 1468. Siekierski, Franciszek [52]
 1469. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [52]
 1470. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [52]
 1471. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [52]
 1472. Trzemeski, Edward (1843-1905) [52]
 1473. Jędraszko, Antoni Stanisław [52]
 1474. Janiczek, Józef (1900-1976) [52]
 1475. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [52]
 1476. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [51]
 1477. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [51]
 1478. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [51]
 1479. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [51]
 1480. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [51]
 1481. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [51]
 1482. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [51]
 1483. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [51]
 1484. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [51]
 1485. Orda, Napoleon (1807-1883) [51]
 1486. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1487. Helmer, Charles(18..-1938) [51]
 1488. Collodi, Carlo (1826-1890) [51]
 1489. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [50]
 1490. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [50]
 1491. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [50]
 1492. Vollstedt, Robert (1854-1919) [50]
 1493. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [50]
 1494. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [50]
 1495. Piekacz, J. Fot. [50]
 1496. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [50]
 1497. Naoczny świadek [50]
 1498. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [50]
 1499. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [50]
 1500. Degler, Katarzyna (1896-1982) [50]
 1501. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [49]
 1502. Maszyński, Piotr (1855-1934) [49]
 1503. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [49]
 1504. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [49]
 1505. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1506. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [49]
 1507. Rudkowski, Mat. (?-?) [49]
 1508. Olesiński, Karol (1902-1939) [49]
 1509. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [49]
 1510. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [49]
 1511. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [49]
 1512. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [48]
 1513. Macura, Władysław (1896-1935) [48]
 1514. [Polska Macierz Szkolna] [48]
 1515. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [48]
 1516. Uziembło, Adam (1885-1971) [48]
 1517. Teatr Narodowy (Warszawa) [48]
 1518. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1519. Rodzina Lekarska (Warszawa) [48]
 1520. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [48]
 1521. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [48]
 1522. Konewka, Antoni (1885-1944) [48]
 1523. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [48]
 1524. A. W. Ryt. [48]
 1525. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [47]
 1526. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [47]
 1527. [brak] [47]
 1528. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [47]
 1529. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [47]
 1530. Niedzielski, Jan (ksiądz) [47]
 1531. Kubełka, Ignacy [47]
 1532. Łukasik, Jan (1910- ) [47]
 1533. [Fernand, Jacques (?-?)] [47]
 1534. Whiting, A. [47]
 1535. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [47]
 1536. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [47]
 1537. Gąsiorowska, Natalja [47]
 1538. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [47]
 1539. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [46]
 1540. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [46]
 1541. Żelaznowski, Andrzej [46]
 1542. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [46]
 1543. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [46]
 1544. Rożek, Edmund. Red. [46]
 1545. Komitet Budowy Pomników [46]
 1546. Giełda Mięsna (Warszawa) [46]
 1547. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [46]
 1548. Bach, Emanuel (1714-1788) [46]
 1549. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [45]
 1550. Uniwersytet dla Wszystkich [45]
 1551. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [45]
 1552. Pistyner, M. [45]
 1553. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [45]
 1554. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [45]
 1555. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [45]
 1556. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [45]
 1557. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [45]
 1558. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [45]
 1559. Ryżewski Zygmunt. Red. [45]
 1560. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1561. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [45]
 1562. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [45]
 1563. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [45]
 1564. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [45]
 1565. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [45]
 1566. Brochowski, B. Ryt. [45]
 1567. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [45]
 1568. Okuń, Edward (1872-1945) [44]
 1569. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [44]
 1570. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [44]
 1571. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [44]
 1572. il [44]
 1573. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [44]
 1574. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [44]
 1575. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [44]
 1576. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [44]
 1577. F. K. Ryt. [44]
 1578. Dobrowolska-Kierył, Marta [44]
 1579. B.O. Ryt. [44]
 1580. Abrahams, Maurice (1883-1931) [44]
 1581. Szczeciński, K. Fot. [43]
 1582. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [43]
 1583. Czerny, Carl(1791-1857) [43]
 1584. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [43]
 1585. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [43]
 1586. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [42]
 1587. Puccini, Giacomo (1858-1924) [42]
 1588. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [42]
 1589. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [42]
 1590. S. E. [42]
 1591. Rembowski, Jan (1878-1923) [42]
 1592. Orlicz, Michał (1893-1970) [42]
 1593. Montabone (Firenze) [42]
 1594. Medeksza, Antoni [42]
 1595. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [42]
 1596. Kaleta, Jerzy (1929- ). [42]
 1597. Jonzeck, Waldemar [42]
 1598. E. S. [42]
 1599. K.P. Ryt. [41]
 1600. Gounod, Charles François (1818-1893) [41]
 1601. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [41]
 1602. Voss, Carl (1815-1882) [41]
 1603. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [41]
 1604. Twardzicki, Walery (1838-1902) [41]
 1605. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [41]
 1606. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [41]
 1607. Sosnkowski, Józef [41]
 1608. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [41]
 1609. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [41]
 1610. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [41]
 1611. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [41]
 1612. Czaki, Klementyna [41]
 1613. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [41]
 1614. Bizański, Stanisław (1846-1890) [41]
 1615. Brochocki, B. Ryt. [40]
 1616. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [40]
 1617. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [40]
 1618. Espen, Theodor (1847-1906) [40]
 1619. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [40]
 1620. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [40]
 1621. Styś, Walerian (1885-1936) [40]
 1622. Pusch, Alois Maria de [40]
 1623. Kubiak, Paweł (1950- ) [40]
 1624. Janowski, Benon (1873-) [40]
 1625. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [40]
 1626. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [40]
 1627. Cybulski, Izydor Józef [40]
 1628. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [39]
 1629. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [39]
 1630. Łada, Kazimierz (1824-1871) [39]
 1631. [Płoza-Doliński, Marek] [39]
 1632. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [39]
 1633. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [39]
 1634. Studnicki, Władysław (1865-1953) [39]
 1635. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [39]
 1636. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [39]
 1637. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [38]
 1638. W. C. Ryt. [38]
 1639. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [38]
 1640. L. K. [38]
 1641. Sturm, Adam (?-1872) [38]
 1642. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [38]
 1643. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [38]
 1644. Wołek, Adam [38]
 1645. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [38]
 1646. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [38]
 1647. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [38]
 1648. Polskie Towarzystwo Artystyczne [38]
 1649. Lewandowski, Adam (1889-1951) [38]
 1650. Kochanowski, Jan (1897-1970) [38]
 1651. Jankiewicz, Stanisław [38]
 1652. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [38]
 1653. Aut. [38]
 1654. ADAM [38]
 1655. A. C. Ryt. [38]
 1656. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [37]
 1657. Zarzycka, Aneta. Opiekun [37]
 1658. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [37]
 1659. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [37]
 1660. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [37]
 1661. Stawiński. Ryt. [37]
 1662. Rybicki, Anastazy [37]
 1663. Radoszewska, A. J. [37]
 1664. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [37]
 1665. Lewak, Adam (1891-1963) [37]
 1666. Kasterska, Maria [37]
 1667. Janczewski, S. Red. [37]
 1668. Huzarski, Jerzy [37]
 1669. Fabiszewski, M. [37]
 1670. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [37]
 1671. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [37]
 1672. Łączkowski Ludwik [36]
 1673. Łączkowska Felicja [36]
 1674. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [36]
 1675. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [36]
 1676. Syrewicz, Xawery [36]
 1677. Strasburger, Henryk (1887-1951) [36]
 1678. Próchnik, Adam (1892-1942) [36]
 1679. Liciński Hipolit [36]
 1680. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [36]
 1681. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [36]
 1682. Feuerstein Władysław [36]
 1683. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [36]
 1684. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [36]
 1685. Baynes, Sydney (1879-1938) [36]
 1686. Krajewski, J. Ryt. [35]
 1687. Döhler, Theodore(1814-1856) [35]
 1688. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [35]
 1689. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [35]
 1690. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [35]
 1691. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [35]
 1692. Jezierski, J. Ryt. [35]
 1693. Wilczek, Feliks [35]
 1694. Salinger, Zygmunt [35]
 1695. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [35]
 1696. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [35]
 1697. Pilati, Auguste (1810-1877) [35]
 1698. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [35]
 1699. Osmała, Marcin (1863-1921) [35]
 1700. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [35]
 1701. Kownacki, A. Ryt. [35]
 1702. Janusz [35]
 1703. Dowódca Armii Krajowej [35]
 1704. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [34]
 1705. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [34]
 1706. W. R. Ryt. [34]
 1707. Plewczyński, F. [34]
 1708. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [34]
 1709. Zinserling, Borys von (1889-1961) [34]
 1710. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [34]
 1711. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [34]
 1712. Rutkowski, R. Ryt. [34]
 1713. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [34]
 1714. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [34]
 1715. Haehle. Ryt. [34]
 1716. Grynfeld, Bronisława [34]
 1717. Grem, Tomasz (17..-18..) [34]
 1718. Field, John (1782-1837) [34]
 1719. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [34]
 1720. K. P. Ryt. [33]
 1721. Różański, M. Ryt. [33]
 1722. Urbanowicz, Szymon (?-?) [33]
 1723. Gorazdowski, E. [33]
 1724. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [33]
 1725. Wyroba, Stefan [33]
 1726. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [33]
 1727. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [33]
 1728. Kowala, G. [33]
 1729. Kolitowski, Adam (1878-1971) [33]
 1730. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [33]
 1731. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [33]
 1732. Arnaud, Étienne [33]
 1733. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [32]
 1734. Telakowski, [Jan]. Ryt. [32]
 1735. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [32]
 1736. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [32]
 1737. Godard, Benjamin (1849-1895) [32]
 1738. [Mielnicki]. Fot. [32]
 1739. Tarczyński, Władysław [32]
 1740. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [32]
 1741. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [32]
 1742. Nowakowski, Bogdan [32]
 1743. Naumann, Karl [32]
 1744. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [32]
 1745. Mieczkowski, Jan (syn) [32]
 1746. Kosiński Julian (1833-1914) [32]
 1747. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [32]
 1748. Konopnicki, Jan [32]
 1749. Komitet Obywatelski Starego Miasta [32]
 1750. Kautecki, Antoni [32]
 1751. Kapliński, Franciszek (?-?) [32]
 1752. Górski, Władysław (1846-1915) [32]
 1753. Bukowski, Jan (1873-1943) [32]
 1754. Binental, Léopold (1886-1944) [32]
 1755. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [31]
 1756. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [31]
 1757. Stolz, Robert (1880-1975) [31]
 1758. Association d'Assurance des Industriels Polonais [31]
 1759. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [31]
 1760. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [31]
 1761. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [31]
 1762. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [31]
 1763. Listowski, Andrzej (1802-1860) [31]
 1764. David, Félicien (1810-1876) [31]
 1765. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [30]
 1766. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [30]
 1767. Biegański, B. Fot. [30]
 1768. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [30]
 1769. Związek Strzelecki [30]
 1770. Szelążek, Wacław (1888-1945) [30]
 1771. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [30]
 1772. Plater, Karol [30]
 1773. Kübler, Ryt. [30]
 1774. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [30]
 1775. Harentz, S.G. (fl. 1902) [30]
 1776. Grabowski, Roman (1882-1940) [30]
 1777. Dan, Władysław (1902-2000) [30]
 1778. Brauman, Władysław [30]
 1779. Biblioteka Narodowa [30]
 1780. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [30]
 1781. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [29]
 1782. Krogulski, Władysław (1843-1934) [29]
 1783. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [29]
 1784. Yvain, Maurice (1891-1965) [29]
 1785. Walicki, Franciszek (1874-1964) [29]
 1786. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [29]
 1787. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [29]
 1788. Małkowska, Grażyna [29]
 1789. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [29]
 1790. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [29]
 1791. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [29]
 1792. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [29]
 1793. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [29]
 1794. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [29]
 1795. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [29]
 1796. Grupa Starych Zarzewiaków [29]
 1797. Grossman, Ludwik(1835-1915) [29]
 1798. Dobrski, Konrad [29]
 1799. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [29]
 1800. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [29]
 1801. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [29]
 1802. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [28]
 1803. Dietrich, Moritz(1816-1887) [28]
 1804. Zawadzki, Michał (1828-1887) [28]
 1805. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [28]
 1806. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [28]
 1807. Stowarzyszenie Architektów Polskich [28]
 1808. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [28]
 1809. Rober, F. H.r. Ryt. [28]
 1810. Małcużyński, Karol (1922-1984) [28]
 1811. Fischer, Ludwig (1905-1947) [28]
 1812. Batta, Alexandre (1816-1902) [28]
 1813. Sosiński, I. Ryt. [27]
 1814. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [27]
 1815. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [27]
 1816. Sosiński, J[ózef] Ryt. [27]
 1817. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [27]
 1818. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [27]
 1819. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [27]
 1820. Wano, K. [27]
 1821. Péreyra, Charles [27]
 1822. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [27]
 1823. Liliental, Stanisława (1897-1988) [27]
 1824. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [27]
 1825. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [27]
 1826. Giller, Honorata [27]
 1827. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [27]
 1828. Einert, Teodor (1828-1866) [27]
 1829. Anna Sobieszczańska-Lissowska [27]
 1830. Amator [27]
 1831. S. A. Ryt. [26]
 1832. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [26]
 1833. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [26]
 1834. Kuhlewein, A. Ryt. [26]
 1835. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [26]
 1836. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [26]
 1837. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [26]
 1838. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [26]
 1839. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1840. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [26]
 1841. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [26]
 1842. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [26]
 1843. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [26]
 1844. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [26]
 1845. Majewska, Aleksandra (1943- ) [26]
 1846. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 1847. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [26]
 1848. Jaroński, Feliks (1823-1895) [26]
 1849. Hertz, Teodor (1822-1884) [26]
 1850. Fuks, Marian (1884-1935) [26]
 1851. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 1852. Berens, Hermann (1826-1880) [26]
 1853. Musiałowski, A. Ryt. [25]
 1854. Wąsowski, B. Ryt. [25]
 1855. Ajzman, David (1869-1922) [25]
 1856. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [25]
 1857. Bohm, Carl (1844-1920) [25]
 1858. Štejnberg, Mihail Karlovič [25]
 1859. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [25]
 1860. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [25]
 1861. Szymański, Ludwik [25]
 1862. Strzelecki, Edward (1894-1967) [25]
 1863. Sawiński, F. M. [25]
 1864. Lazzerini, Gustavo [25]
 1865. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [25]
 1866. Kapliński, Julian [25]
 1867. Kaliszewski, L. [25]
 1868. K.P. [25]
 1869. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [25]
 1870. Archibald, M. [25]
 1871. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [24]
 1872. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [24]
 1873. Puławski, Antoni (1856-1931) [24]
 1874. Massenet, Jules (1842-1912) [24]
 1875. Bizet, Georges(1838-1875) [24]
 1876. Ziegler; Droste [24]
 1877. Tuszyński, Antoni L. [24]
 1878. Stanisławowa Gawrońska [24]
 1879. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [24]
 1880. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [24]
 1881. Roman Nowoszewski (1945- ) [24]
 1882. Porowski, Marceli (1894-1963) [24]
 1883. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [24]
 1884. Krywoszejew, Maciej [24]
 1885. Jarmużyński, J. [24]
 1886. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [24]
 1887. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [24]
 1888. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [24]
 1889. G.R. Ryt. [24]
 1890. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 1891. Antoszewicz, S.[tanisław] [24]
 1892. A. Z. Ryt. [23]
 1893. Zandman, Jan (1802-1841) [23]
 1894. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [23]
 1895. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [23]
 1896. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [23]
 1897. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [23]
 1898. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [23]
 1899. Meisser [23]
 1900. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [23]
 1901. Jezierski, J. [23]
 1902. Gold, Artur (1897-1943) [23]
 1903. David, Félicien César(1810-1876) [23]
 1904. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [23]
 1905. Borowy, Wacław (1890-1950) [23]
 1906. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [22]
 1907. J. H. Ryt. [22]
 1908. M. R. Rys. [22]
 1909. E. G. Ryt. [22]
 1910. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [22]
 1911. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [22]
 1912. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [22]
 1913. Leybach, Joseph(1817-1891) [22]
 1914. Herman, Maria (1803-1830) [22]
 1915. Żeleński, Władysław(1837-1921) [22]
 1916. Štejman, S. A. [22]
 1917. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [22]
 1918. Szymański, Ludwik (?-?) [22]
 1919. Ries, Franz (1846-1932) [22]
 1920. Ostas, Marek [22]
 1921. Młodzież Zarzewiacka [22]
 1922. Mickiewicz, Izadora [22]
 1923. Mickiewicz, Dominik [22]
 1924. Lecocq, Charles (1832-1918) [22]
 1925. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [22]
 1926. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [22]
 1927. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 1928. Feldman, J. [22]
 1929. Derengowski, Jan [22]
 1930. Cymerman, Leon (1876-1964) [22]
 1931. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [21]
 1932. Konrad. Fot. [21]
 1933. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [21]
 1934. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [21]
 1935. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [21]
 1936. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [21]
 1937. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 1938. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [21]
 1939. Nowacki, Łukasz [21]
 1940. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [21]
 1941. Marx, Emil (?-?) [21]
 1942. Lorens, Carl (1851-1909) [21]
 1943. Loos, Vincent Angelo [21]
 1944. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [21]
 1945. Kotuliński, Andrzej [21]
 1946. Gay, Byron (1886-1945) [21]
 1947. Galle, Henryk (1872-1948) [21]
 1948. Fiszer, Carolina [21]
 1949. Eibl, Piotr (?-1886) [21]
 1950. Czajewski Wiktor [21]
 1951. Sosiński, J. Ryt. [20]
 1952. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [20]
 1953. Zawadzki, Michał(1828-1887) [20]
 1954. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [20]
 1955. Vorbond, Wanda (?-1939) [20]
 1956. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [20]
 1957. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [20]
 1958. T.B. [20]
 1959. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [20]
 1960. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [20]
 1961. Oborski, Florian (1839-1892) [20]
 1962. Lilpop, Marian [20]
 1963. Leybach, Joseph (1817-1891) [20]
 1964. Depret, Maurice (18..-1933) [20]
 1965. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [20]
 1966. Charchillac, Berthet de [20]
 1967. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [20]
 1968. - [20]
 1969. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [19]
 1970. Zeller, Carl (1842-1898) [19]
 1971. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [19]
 1972. M. K. Ryt. [19]
 1973. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [19]
 1974. Szyszko, Donat (1709 1773) [19]
 1975. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [19]
 1976. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [19]
 1977. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [19]
 1978. Niezależna Partia Chłopska [19]
 1979. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [19]
 1980. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [19]
 1981. Kűbler. Ryt. [19]
 1982. Klein, Kazimierz (1871-1927) [19]
 1983. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [19]
 1984. Jaworski, Lesław (1882-1929) [19]
 1985. Jackowski, Aleksander [19]
 1986. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [19]
 1987. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [19]
 1988. Górska, Maria. Red. [19]
 1989. Furuhjelm, J. (muzyka) [19]
 1990. Dembiński, Czesław [19]
 1991. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [19]
 1992. Cirina, J. A. [19]
 1993. Budkowski, Henryk(1879-1928) [19]
 1994. Gibs, Joe [18]
 1995. Voss, Charles (1815-1882) [18]
 1996. Schumann, Robert(1810-1856) [18]
 1997. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [18]
 1998. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [18]
 1999. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [18]
 2000. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [18]
 2001. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2002. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [18]
 2003. Marylski, Antoni (1865-1932) [18]
 2004. Krogulski, Władysław(1843-1934) [18]
 2005. Koschmider, Edmund [18]
 2006. Bielicka, Eugenia [18]
 2007. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 2008. Strauss, Johann(1825-1899) [17]
 2009. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [17]
 2010. Lange, Gustav (1830-1899) [17]
 2011. Ćwiklicz, Bolesław [17]
 2012. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [17]
 2013. Wagner, Richard (1813-1883) [17]
 2014. Uhry, M. [17]
 2015. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [17]
 2016. Schonberger, John (1892-1983) [17]
 2017. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [17]
 2018. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [17]
 2019. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [17]
 2020. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [17]
 2021. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [17]
 2022. Lewinger, Władysław (1874-1943) [17]
 2023. Krzyżanowska, Celina [17]
 2024. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [17]
 2025. Emer, Lucjan [17]
 2026. Eilenberg, Richard(1848-1925). [17]
 2027. B. B. Ryt. [17]
 2028. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [16]
 2029. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [16]
 2030. Lichner, Heinrich(1829-1898) [16]
 2031. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [16]
 2032. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [16]
 2033. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [16]
 2034. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [16]
 2035. A...... Z....li [16]
 2036. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2037. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [16]
 2038. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [16]
 2039. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [16]
 2040. Steiman, S. [16]
 2041. Siegrist, Piotr [16]
 2042. Schumann, Robert (1810-1856) [16]
 2043. Salabert, Francis (1884-1946) [16]
 2044. Muzeum Narodowe w Poznaniu [16]
 2045. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2046. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [16]
 2047. Lozano, Vicente [16]
 2048. Ligber. Szty. [16]
 2049. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [16]
 2050. Lassen, Eduard (1830-1904) [16]
 2051. Kępkowska, Bogusława Bożena [16]
 2052. Jan Eljaszewicz (1941- ). [16]
 2053. Grupa Legionistów [16]
 2054. Budapest Lengyel-Egylet [16]
 2055. Brodowski, Kazimierz (?-?) [16]
 2056. Borawski, Władysław (1892-1970) [16]
 2057. Bobiński, Henryk (1861-1914) [16]
 2058. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [16]
 2059. Bachelbusch, T. Ryt. [16]
 2060. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [16]
 2061. Arezzo, Pierre (18..-1972) [16]
 2062. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [15]
 2063. Zajkowski, A. Ryt. [15]
 2064. Florimo, Francesco(1800-1888) [15]
 2065. [s.n.] [15]
 2066. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [15]
 2067. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [15]
 2068. Samselski, Marek. Red. [15]
 2069. Potocki, Antoni (1867-1939) [15]
 2070. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [15]
 2071. Offenbach, Jacques (1819-1880) [15]
 2072. Ménil, Félicien de (1860-1930) [15]
 2073. Missler, B. T. [15]
 2074. Miller, Karol (1819-1889) [15]
 2075. Miller, Jan Nepomucen [15]
 2076. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [15]
 2077. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [15]
 2078. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2079. Ligber, F. Szty. [15]
 2080. Kwasiborski, Jerzy [15]
 2081. Jan Mieczkowski (1830-1889) [15]
 2082. Hiller, Karol (1891-1939) [15]
 2083. Garat, Pierre (1762-1823) [15]
 2084. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [15]
 2085. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [15]
 2086. Czajkowski. W. Ryt. [15]
 2087. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [15]
 2088. Arslan M. [15]
 2089. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [14]
 2090. Kluczewski, M. Ryt. [14]
 2091. E. N. Ryt. [14]
 2092. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [14]
 2093. par Ketterer [14]
 2094. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [14]
 2095. W. K. [14]
 2096. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [14]
 2097. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [14]
 2098. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [14]
 2099. Lange, Gustav(1830-1899) [14]
 2100. Lange, Gustav (1830-1889) [14]
 2101. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [14]
 2102. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [14]
 2103. Joyce, Archibald (1873-1963) [14]
 2104. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [14]
 2105. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [14]
 2106. Biske, Karol (1863-1928) [14]
 2107. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [13]
 2108. K.N. Ryt. [13]
 2109. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [13]
 2110. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [13]
 2111. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [13]
 2112. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [13]
 2113. Sosnkowski, Józef (?-?) [13]
 2114. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [13]
 2115. Ménil, Félicien de(1860-1930) [13]
 2116. Muzeum Historyczne w Goteborgu [13]
 2117. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [13]
 2118. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 2119. Kataszek, Szymon(1898-1943) [13]
 2120. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [13]
 2121. Hervé (1825-1892) [13]
 2122. Fiedler. Ryt. [13]
 2123. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [13]
 2124. Dawidowa, Helena [13]
 2125. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [13]
 2126. Bayer, Josef(1852-1913) [13]
 2127. P.B. Ryt. [12]
 2128. A. R. Ryt. [12]
 2129. Koło Medyków S. U. W. [12]
 2130. Wolski, Stanisław (1859-1894) [12]
 2131. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [12]
 2132. K.W. Ryt. [12]
 2133. Grossman, Ludwik (1835-1915) [12]
 2134. Döhler, Theodore (1814-1856) [12]
 2135. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [12]
 2136. Wysoki[ński], K. Ryt. [12]
 2137. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [12]
 2138. Radzimiński, Bronisław [12]
 2139. Ptaszyńska, Joanna [12]
 2140. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [12]
 2141. Pokorny, [Jan]. Ryt. [12]
 2142. Pilich, Michał [12]
 2143. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [12]
 2144. Lewski , I. [12]
 2145. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 2146. Kondracki, W. Fot. [12]
 2147. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [12]
 2148. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [12]
 2149. Jacobi, Victor(1809-1892) [12]
 2150. Ganne, Louis(1862-1923) [12]
 2151. Bogacki, S. Fot. [12]
 2152. Ascher, Josef(1829-1869). [12]
 2153. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [11]
 2154. Orion. Fot. [11]
 2155. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [11]
 2156. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [11]
 2157. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [11]
 2158. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [11]
 2159. Treter, Bohdan (1886-1945) [11]
 2160. Rober, F. H. Ryt. [11]
 2161. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [11]
 2162. Niecz, Krzysztof. Fot. [11]
 2163. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [11]
 2164. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2165. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [11]
 2166. Max, Józef (?-?) [11]
 2167. Lam, Stanisław (1891-1965) [11]
 2168. Lack, Théodore(1846-1921) [11]
 2169. Kątski, Antoni(1817-1889) [11]
 2170. Krug, Diederich (1821-1880) [11]
 2171. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [11]
 2172. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [11]
 2173. K. Ryt. [11]
 2174. Dubois, Théodore (1837-1924) [11]
 2175. Delahaye, Edward. Ryt. [11]
 2176. Chojnacki, Henryk(1817-1894) [11]
 2177. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [11]
 2178. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [10]
 2179. Strauss, Johann(1804-1849 ;ojciec) [10]
 2180. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [10]
 2181. Ascher, Josef (1829-1869) [10]
 2182. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [10]
 2183. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [10]
 2184. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [10]
 2185. Orthwein, Ludwik [10]
 2186. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [10]
 2187. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [10]
 2188. Kowalski, Leon (1870-1937) [10]
 2189. J. J. Ryt. [10]
 2190. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [10]
 2191. Godfrey, Charles(1839-1919) [10]
 2192. Farkas, Miska (1829-1890) [10]
 2193. Erhard, Carl [10]
 2194. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [10]
 2195. Di Donato, Carlo [10]
 2196. Behr, Franz (1837-1898) [10]
 2197. AWU [10]
 2198. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [9]
 2199. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [9]
 2200. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [9]
 2201. Lassen, Eduard(1830-1904) [9]
 2202. Kucz[yński], M. Ryt. [9]
 2203. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [9]
 2204. Wieniawski, Józef (1837-1912) [9]
 2205. W.Z. Ryt. [9]
 2206. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 2207. Urbanowicz, Szymon [9]
 2208. Strauss, Johann(1825-1899). [9]
 2209. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [9]
 2210. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [9]
 2211. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [9]
 2212. Muzeum miasta Belgradu [9]
 2213. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [9]
 2214. Lincke, Paul (1866-1946) [9]
 2215. Krasuski, Stefan [9]
 2216. K. Z. Ryt. [9]
 2217. Herzberg, Antoni (1825-19..) [9]
 2218. Gnus, Ryta (1881-19..) [9]
 2219. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [9]
 2220. Carulli, Gustavo (1801-1876) [9]
 2221. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [9]
 2222. Arnaud, Etienne (1807-1863) [9]
 2223. A. S. Ryt. [9]
 2224. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [8]
 2225. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [8]
 2226. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 2227. Marconi, Władysław (1848-1915) [8]
 2228. Hünten, Franz(1793-1878) [8]
 2229. Śliwiński, Jan (1830-1893) [8]
 2230. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [8]
 2231. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [8]
 2232. Szkoła Główna Warszawska [8]
 2233. Surzyński, Mieczysław(1866-1924) [8]
 2234. Richards, Brinley(1819-1885) [8]
 2235. Radwan, August [8]
 2236. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [8]
 2237. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [8]
 2238. Obuchowicz, Henryk [8]
 2239. Monckton, Lionel(1861-1924) [8]
 2240. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [8]
 2241. Klimowicz, Ignacy [8]
 2242. Kafka, Johann(1819-1886) [8]
 2243. Jacobs-Bond, Carrie(1862-1946) [8]
 2244. Herz, Henri(1803-1888) [8]
 2245. Herbert, Theodor(1822-1891) [8]
 2246. Henrion, Paul (1819-1901) [8]
 2247. Gnatkowski, Adam [8]
 2248. Finck, Herman (1872-1939) [8]
 2249. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [8]
 2250. Bockhann, F. [8]
 2251. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [8]
 2252. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [8]
 2253. M.R. Ryt. [7]
 2254. [Urząd m. st. Warszawy] [7]
 2255. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [7]
 2256. N[icz], E. Ryt. [7]
 2257. KK. Ryt. [7]
 2258. Fall, Leo(1873-1925) [7]
 2259. Brzeziński, Hipolit(18..-1936) [7]
 2260. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [7]
 2261. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [7]
 2262. Wierciński, K. [7]
 2263. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [7]
 2264. Tirling, Zygmunt [7]
 2265. Sztyft, Herman (1880- ) [7]
 2266. Suszczyński, Jan [7]
 2267. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2268. Sawiczewski, S. [7]
 2269. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [7]
 2270. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [7]
 2271. Rajczak, Andrzej(1808-1861) [7]
 2272. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [7]
 2273. Osmański, Wojciech(1834-1908) [7]
 2274. Oborski, Florian(1839-1892) [7]
 2275. Niemann, Rudolf Friedrich(1838-1898) [7]
 2276. Makowski, Henryk (1933-) [7]
 2277. Lucas, Napoleon(1822-1884) [7]
 2278. Le Couppey, Felix(1811-1887) [7]
 2279. Labitzky, Joseph (1802-1881) [7]
 2280. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [7]
 2281. Kossakowska, Wanda [7]
 2282. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [7]
 2283. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [7]
 2284. Jakobi, Zygmunt [7]
 2285. Gola, A.(muzyka) [7]
 2286. Godfrey, Daniel(1831-1903) [7]
 2287. Gabussi, Vincenzo(1800-1846) [7]
 2288. Dulcken, Ferdinand Quentin(1837-1902) [7]
 2289. Dequin, Léon (18..-1937) [7]
 2290. Bouleau, H. de. [7]
 2291. Bieniewski, T. Fot. [7]
 2292. Beyer, Ferdinand(1803-1863) [7]
 2293. Betcher, Jan C. [7]
 2294. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [6]
 2295. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [6]
 2296. J.K. Ryt. [6]
 2297. A. K. Ryt. [6]
 2298. Łada, Kazimierz(1824-1871). [6]
 2299. Zumpe, Edmund [6]
 2300. Wohlfahrt, A. [6]
 2301. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [6]
 2302. R. P. [6]
 2303. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [6]
 2304. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [6]
 2305. Kóźmiński, T. B. [6]
 2306. Kasiewicz, Alfred [6]
 2307. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [6]
 2308. Kadler, Ludwik (1838-1899) [6]
 2309. Jansenne, Louis(1809-1890) [6]
 2310. Grimm., A. Ryt. [6]
 2311. Godard, Benjamin(1849-1895) [6]
 2312. Gawęcki Witold (1911-1946) [6]
 2313. Gajewski, Adrian [6]
 2314. Eilenberg, Richard(1848-1925) [6]
 2315. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [6]
 2316. Dalla Casa, Louis [6]
 2317. Chodecki, Władysław [6]
 2318. Bar, E. Ryt. [6]
 2319. Ballach, A.[ndrzej] [6]
 2320. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [5]
 2321. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [5]
 2322. Bielecki, C. [5]
 2323. Rudnicka, Monika [5]
 2324. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [5]
 2325. Niedzielski, Stanisław(1842-1895) [5]
 2326. Kucz, M. Ryt. [5]
 2327. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [5]
 2328. Jasieński, Feliks (1861-1929) [5]
 2329. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [5]
 2330. G.S. Ryt. [5]
 2331. C.K. ryt. [5]
 2332. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [4]
 2333. J.Ł. Ryt. [4]
 2334. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [4]
 2335. Krajewski. Ryt. [4]
 2336. W.K. Ryt. [4]
 2337. W. K. Ryt. [4]
 2338. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [4]
 2339. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [4]
 2340. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [4]
 2341. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [4]
 2342. Pokorny. Ryt. [4]
 2343. Parafia św. Krzyża w Warszawie [4]
 2344. P. D. Ryt. [4]
 2345. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [4]
 2346. M.K. Ryt. [4]
 2347. Lewandowski, Michał (kompozytor) [4]
 2348. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [4]
 2349. Krajewska, Julia. Ryt. [4]
 2350. Konstanty. Fot. [4]
 2351. Koman, Henryk (1824-1887) [4]
 2352. Klein, W. Ryt. [4]
 2353. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [4]
 2354. Jedna z uczennic [pseud.] [4]
 2355. J. S. Ryt. [4]
 2356. Golański, Jerzy [4]
 2357. Bierey, Gottlob Benedikt(1772-1840) [4]
 2358. Bellini, Vincenzo(1801-1835) [4]
 2359. A. G. Ryt. [4]
 2360. Seiss, Isidor(1840-1905) [3]
 2361. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [3]
 2362. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [3]
 2363. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [3]
 2364. Zagórska, W. Ryt. [3]
 2365. Wanda Z. Ryt. [3]
 2366. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [3]
 2367. Suppé, Franz von (1819-1895) [3]
 2368. Scharwenka, Xaver(1850-1924) [3]
 2369. Reiss, N. [3]
 2370. Raudny, Wacław [3]
 2371. Posttallé. [3]
 2372. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2373. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [3]
 2374. Paczóski, Julian [3]
 2375. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [3]
 2376. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [3]
 2377. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [3]
 2378. Makomaski, Edmund. [3]
 2379. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [3]
 2380. Kuczyński [3]
 2381. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [3]
 2382. J.J, Ryt. [3]
 2383. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [3]
 2384. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [3]
 2385. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [3]
 2386. Aniela S. Ryt. [3]
 2387. Maszyński, Julian (1847-1901) [2]
 2388. Przyałgowski, Ignacy [2]
 2389. Zawadzki, W. Ryt. [2]
 2390. Taubert. Ryt. [2]
 2391. Tarczyński, Józef (1841-1897) [2]
 2392. Sosnowski, J. Ryt. [2]
 2393. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2394. Scassola, A.(18..-19..) [2]
 2395. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [2]
 2396. Popp, Wilhelm(1828-1902) [2]
 2397. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [2]
 2398. Pallach, A. Ryt. [2]
 2399. Osborne, George Alexander(1806-1893) [2]
 2400. Olszewski, Czesław, fot. [2]
 2401. M. A. Ryt [2]
 2402. Liszt, Ferenc(1811-1886) [2]
 2403. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [2]
 2404. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [2]
 2405. Jungmann, Albert(1824-1892) [2]
 2406. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2407. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 2408. Dziedzic, T. Ryt. [2]
 2409. Dobrzyński, Ignacy Feliks(1807-1867) [2]
 2410. Cichocki, Ks. [2]
 2411. Chmielewski, Ignacy [2]
 2412. Biart, Lucyan (1828-1897) [2]
 2413. Bazzini, Antonio(1818-1897) [2]
 2414. Audran, Edmond(1842-1901) [2]
 2415. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [1]
 2416. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [1]
 2417. Żółtowski, A [1]
 2418. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [1]
 2419. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 2420. Wiśniewski, Marceli [1]
 2421. Whiting, Richard A.(1891-1938) [1]
 2422. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 2423. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 2424. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 2425. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 2426. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 2427. Schulhoff, Julius(1825-1898) [1]
 2428. Rubinštejn, Anton Grigorʹevič(1829-1894) [1]
 2429. Reber, Henri(1807-1880) [1]
 2430. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 2431. Oranowski, Wacław [1]
 2432. Oberfeld, Kazimierz(1903-1945) [1]
 2433. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 2434. Mozart, Wolfgang Amadeus(1756-1791) [1]
 2435. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 2436. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 2437. Leschik, Konrad [1]
 2438. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2439. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 2440. Kautecki, Antoni. [1]
 2441. Karoli, W. [1]
 2442. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2443. Issakowitch, S.S. [1]
 2444. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2445. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2446. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2447. Eilenberg, Richard (1848-1925) [1]
 2448. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2449. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2450. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2451. Bianchi, Emilio [1]
 2452. Berens, Hermann(1826-1880) [1]
 2453. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2454. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2455. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [0]
 2456. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [0]
 2457. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [0]
 2458. Woydyga, Jan (1857-1938) [0]
 2459. Walczyński, Franciszek(1852-1937). [0]
 2460. W. B. Ryt. [0]
 2461. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2462. Miernicki, Władysław,fot. [0]
 2463. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [0]
 2464. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [0]
 2465. Krudowski, Józef [0]
 2466. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [0]
 2467. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [0]
 2468. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [0]
 2469. Karłowicz, Mieczysław(1876-1909) [0]
 2470. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [0]
 2471. Borkowski, Maksymilian(1872-1926) [0]
 2472. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [0]
 2473. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [0]
 2474. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [0]

Więcej statystyk...