polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 66859

Obecnie czytających: 438

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 11456612

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Ministerstwo Oświaty [454]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [114]
 16. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [107]
 17. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 18. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [102]
 19. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 20. Związek Patriotów Polskich [96]
 21. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 22. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [88]
 23. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [69]
 24. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 25. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [64]
 26. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 27. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 28. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [49]
 29. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 30. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 31. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 32. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 33. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 34. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 35. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 36. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [46]
 37. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 38. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 39. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 40. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 41. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 42. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 43. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [35]
 44. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 45. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 46. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 47. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 48. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 49. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 50. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [30]
 51. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [30]
 52. Główny Urząd Statystyczny [30]
 53. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 54. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 55. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 56. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [28]
 57. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 58. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 59. Dębski, Michał [27]
 60. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 61. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 62. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 63. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 64. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [24]
 65. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 66. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 67. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 68. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 69. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 70. Stefanow, Piotr [21]
 71. A. Z. Ryt. [21]
 72. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 73. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 74. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 75. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 76. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 77. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 78. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 79. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [17]
 80. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 81. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 82. P.B. Ryt. [17]
 83. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 84. Niecz, Krzysztof. Fot. [16]
 85. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 86. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 87. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [16]
 88. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 89. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 90. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 91. Sigismond. Fot. [15]
 92. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [15]
 93. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 94. Karoli & Troczewski [15]
 95. A. M. Ryt. [15]
 96. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 97. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 98. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 99. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 100. Beyer, Karol (1818-1877) [14]
 101. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 102. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 103. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [13]
 104. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 105. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 106. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 107. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 108. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 109. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 110. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 111. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 112. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 113. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [12]
 114. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 115. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 116. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 117. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 118. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 119. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 120. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [12]
 121. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [12]
 122. Dombrowski, Władysław [12]
 123. B. P. Ryt. [12]
 124. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 125. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 126. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 127. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 128. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 129. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 130. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 131. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 132. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [11]
 133. J. H. Ryt. [11]
 134. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 135. Conrad. Fot. [11]
 136. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 137. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 138. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 139. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 140. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 141. Kowalski, L. Fot. [10]
 142. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 143. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [10]
 144. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 145. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 146. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 147. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 148. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 149. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 150. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 151. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 152. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 153. Röber, H. Ryt. [9]
 154. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 155. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 156. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 157. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 158. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 159. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 160. Kneisel, August [9]
 161. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 162. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 163. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 164. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 165. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 166. Zarząd Miejski w Równem [8]
 167. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 168. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 169. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 170. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 171. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 172. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 173. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 174. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 175. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 176. K.K. Ryt. [8]
 177. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 178. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 179. CAF [8]
 180. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 181. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 182. ADAM. Ryt. [8]
 183. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 184. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 185. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 186. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 187. Walter. Ryt. [7]
 188. W. R. Ryt. [7]
 189. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 190. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 191. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 192. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 193. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [7]
 194. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 195. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 196. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 197. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 198. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 199. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [7]
 200. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 201. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 202. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 203. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 204. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 205. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 206. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 207. Baumann, R. Lit. [7]
 208. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 209. [Miethke, H. O.] [6]
 210. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 211. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 212. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 213. Winek, Włodzimierz (1956-) [6]
 214. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 215. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 216. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 217. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 218. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 219. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 220. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 221. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 222. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 223. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 224. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 225. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [6]
 226. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 227. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 228. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 229. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 230. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 231. M. R. Rys. [6]
 232. L. N. Ryt. [6]
 233. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 234. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 235. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 236. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 237. J. Ł. Ryt. [6]
 238. J. K. Ryt. [6]
 239. Hufsky [6]
 240. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 241. Gruziel, L. Fot. [6]
 242. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [6]
 243. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 244. E. G. Ryt. [6]
 245. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 246. Achtel, Józef [6]
 247. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 248. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 249. [Granke, Stefan] [5]
 250. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 251. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 252. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 253. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 254. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 255. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 256. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 257. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 258. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 259. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 260. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 261. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 262. Szczeciński, K. Fot. [5]
 263. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 264. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 265. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 266. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 267. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 268. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 269. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 270. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 271. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 272. Orion. Fot. [5]
 273. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 274. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 275. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 276. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 277. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 278. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [5]
 279. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 280. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 281. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 282. Leliwa, Alfred [5]
 283. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 284. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 285. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 286. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 287. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 288. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 289. Kapuściński, Piotr [5]
 290. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 291. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 292. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 293. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 294. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 295. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 296. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 297. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 298. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 299. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 300. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 301. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 302. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 303. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 304. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 305. "Orion" [5]
 306. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 307. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 308. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 309. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 310. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 311. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 312. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 313. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 314. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 315. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 316. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 317. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 318. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [4]
 319. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 320. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [4]
 321. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 322. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 323. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 324. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 325. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 326. Sosiński, I. Ryt. [4]
 327. Simcis, Gen [4]
 328. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 329. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 330. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 331. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 332. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 333. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 334. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 335. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 336. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 337. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 338. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 339. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 340. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 341. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 342. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 343. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 344. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 345. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 346. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 347. Krzyżanowski, K. [4]
 348. Krajewski, J. Ryt. [4]
 349. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 350. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 351. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 352. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 353. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 354. K.P. Ryt. [4]
 355. K. P. Ryt. [4]
 356. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 357. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 358. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 359. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 360. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 361. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 362. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 363. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 364. Döhler, Theodore (1814-1856) [4]
 365. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 366. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 367. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 368. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 369. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 370. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 371. Brochocki, B. Ryt. [4]
 372. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 373. Biegański, B. Fot. [4]
 374. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 375. Antykwarnia Warszawska [4]
 376. A. R. Ryt. [4]
 377. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 378. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 379. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 380. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 381. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 382. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 383. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 384. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 385. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 386. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 387. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 388. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 389. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 390. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 391. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 392. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 393. Warszawski Lombard Miejski [3]
 394. Warnka, Jadwiga [3]
 395. W. C. Ryt. [3]
 396. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 397. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 398. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 399. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 400. Twardzicki, Walery (1838-1902) [3]
 401. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 402. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 403. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 404. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 405. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 406. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 407. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [3]
 408. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 409. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 410. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 411. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 412. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 413. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 414. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 415. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 416. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 417. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 418. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 419. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 420. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 421. Schiff, Józef. Fot. [3]
 422. S. A. Ryt. [3]
 423. Röber, G. Ryt. [3]
 424. Różański, M. Ryt. [3]
 425. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 426. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 427. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 428. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 429. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 430. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 431. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 432. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 433. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 434. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 435. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 436. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 437. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 438. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 439. Nowialis [3]
 440. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 441. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 442. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 443. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [3]
 444. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [3]
 445. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 446. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 447. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 448. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 449. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 450. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 451. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 452. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 453. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 454. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 455. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 456. M.R. Ryt. [3]
 457. Liga Morska i Kolonialna [3]
 458. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 459. L. K. [3]
 460. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 461. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 462. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 463. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 464. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 465. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 466. Krynicki, M. Lit. [3]
 467. Koło Medyków S. U. W. [3]
 468. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 469. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 470. Koroniarz [3]
 471. Konrad. Fot. [3]
 472. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 473. Kohn, Alfred. Red. [3]
 474. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [3]
 475. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 476. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 477. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 478. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 479. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [3]
 480. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 481. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 482. Jaugey, Jean [3]
 483. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 484. J.Ł. Ryt. [3]
 485. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 486. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 487. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 488. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 489. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 490. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 491. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 492. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 493. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 494. Gibs, Joe [3]
 495. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 496. Dąbrowski, Stanisław [3]
 497. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 498. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 499. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 500. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 501. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 502. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 503. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 504. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 505. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 506. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 507. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 508. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 509. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 510. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 511. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 512. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 513. Bauman, R. Lit. [3]
 514. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 515. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 516. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 517. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 518. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 519. "Orion". Fot. [3]
 520. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 521. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 522. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 523. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 524. [Łosiowa, Emilia] [2]
 525. [brak] [2]
 526. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 527. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 528. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 529. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 530. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 531. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 532. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 533. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 534. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 535. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 536. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 537. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 538. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 539. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 540. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 541. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 542. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 543. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 544. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 545. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 546. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 547. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 548. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 549. Wróblewski, K. [2]
 550. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 551. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 552. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 553. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 554. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 555. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 556. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 557. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 558. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 559. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 560. Warnkówna, Jadwiga [2]
 561. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 562. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 563. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 564. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 565. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 566. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 567. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 568. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 569. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 570. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 571. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 572. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 573. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 574. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 575. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 576. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 577. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 578. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 579. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 580. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 581. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 582. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 583. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 584. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 585. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 586. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 587. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 588. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [2]
 589. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 590. Surowiecki, Karol [2]
 591. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 592. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 593. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 594. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 595. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 596. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 597. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 598. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 599. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 600. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 601. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 602. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 603. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 604. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 605. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 606. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 607. Sosiński, J. Ryt. [2]
 608. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 609. Socha, Szczepan [2]
 610. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 611. Skornia-Roszij, Maria [2]
 612. Siekierski, Franciszek [2]
 613. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 614. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 615. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 616. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 617. Sedlaczek, Lech [2]
 618. Röber, F. H. Ryt. [2]
 619. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 620. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 621. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 622. Rumianek, Stanisław [2]
 623. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 624. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 625. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 626. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 627. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 628. Rada Regencyjna [2]
 629. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 630. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 631. Przyałgowski, Ignacy [2]
 632. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 633. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 634. Polska Macierz Szkolna [2]
 635. Plewczyński, F. [2]
 636. Pistyner, M. [2]
 637. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 638. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 639. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 640. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 641. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 642. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 643. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 644. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 645. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 646. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 647. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 648. N[icz], E. Ryt. [2]
 649. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 650. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 651. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 652. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 653. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 654. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 655. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 656. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 657. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 658. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 659. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 660. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 661. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 662. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 663. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 664. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 665. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 666. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 667. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 668. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 669. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 670. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 671. Malewicz, Jadwiga [2]
 672. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 673. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 674. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 675. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 676. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 677. M. K. Ryt. [2]
 678. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 679. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 680. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 681. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 682. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 683. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 684. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 685. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 686. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 687. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 688. Kubełka, Ignacy [2]
 689. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 690. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 691. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 692. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 693. Krajewski. Ryt. [2]
 694. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 695. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 696. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 697. Kostka, J. [2]
 698. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 699. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 700. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 701. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 702. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 703. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 704. Komar, Józef [2]
 705. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 706. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 707. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 708. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 709. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 710. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 711. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 712. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 713. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 714. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 715. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 716. KK. Ryt. [2]
 717. K.W. Ryt. [2]
 718. K.N. Ryt. [2]
 719. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 720. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 721. Jezierski, J. Ryt. [2]
 722. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 723. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 724. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 725. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 726. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 727. J.K. Ryt. [2]
 728. J. Ł. [2]
 729. Instytut Spraw Społecznych [2]
 730. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 731. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 732. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 733. Hähle, G. Ryt. [2]
 734. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 735. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 736. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 737. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 738. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 739. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 740. Gorazdowski, E. [2]
 741. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 742. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 743. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 744. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 745. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 746. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 747. Frick, L. [2]
 748. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 749. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 750. Elkana, J. M. [2]
 751. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 752. E. N. Ryt. [2]
 753. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 754. Döhler, Theodore(1814-1856) [2]
 755. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 756. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 757. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 758. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 759. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 760. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 761. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 762. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 763. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 764. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 765. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 766. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 767. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 768. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 769. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 770. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 771. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 772. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 773. Bykowski, Leon [2]
 774. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 775. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 776. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 777. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 778. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 779. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 780. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 781. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 782. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 783. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 784. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 785. Bielecki, C. [2]
 786. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 787. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 788. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 789. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 790. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 791. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 792. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 793. Baronowa X.Y.Z. [2]
 794. Banner, M. Red. [2]
 795. Automobilklub Warszawski [2]
 796. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 797. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 798. A.T.T. [2]
 799. A...... Z....li [2]
 800. A. K. Ryt. [2]
 801. "Młoda Sztuka" [2]
 802. Żółtowski, A. [1]
 803. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 804. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 805. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 806. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 807. Żelaznowski, Andrzej [1]
 808. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 809. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 810. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 811. Štejman, S. A. [1]
 812. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 813. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 814. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 815. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 816. Śmigielska, Józefa [1]
 817. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 818. Śliwiński, Jan [1]
 819. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 820. Łączkowski Ludwik [1]
 821. Łączkowska Felicja [1]
 822. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 823. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 824. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 825. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 826. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 827. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 828. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 829. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 830. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 831. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 832. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 833. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 834. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 835. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 836. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 837. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 838. par Ketterer [1]
 839. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 840. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 841. il [1]
 842. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 843. [s.n.] [1]
 844. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 845. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 846. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 847. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 848. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 849. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 850. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 851. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 852. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 853. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 854. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 855. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 856. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 857. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 858. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 859. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 860. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 861. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 862. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 863. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 864. [Quirini, Edward] [1]
 865. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 866. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 867. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 868. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 869. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 870. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 871. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 872. [Omm, Peter] [1]
 873. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 874. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 875. [Mielnicki]. Fot. [1]
 876. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 877. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 878. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 879. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 880. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 881. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 882. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 883. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 884. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 885. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 886. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 887. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 888. [Grabiec (?-?)] [1]
 889. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 890. [Franck] [1]
 891. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 892. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 893. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 894. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 895. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 896. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 897. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 898. [Bielski, Szymon] [1]
 899. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 900. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 901. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 902. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 903. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 904. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 905. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 906. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 907. Związek Strzelecki [1]
 908. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 909. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 910. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 911. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 912. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 913. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 914. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 915. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 916. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 917. Związek Miast Polskich [1]
 918. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 919. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 920. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 921. Związek Katolicki [1]
 922. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 923. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 924. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 925. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 926. Zumpe, Edmund [1]
 927. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 928. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 929. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 930. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 931. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 932. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 933. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 934. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 935. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 936. Ziegler; Droste [1]
 937. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 938. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 939. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 940. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 941. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 942. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 943. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 944. Zbyszewski [1]
 945. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 946. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 947. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 948. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 949. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 950. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 951. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 952. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 953. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 954. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 955. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 956. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 957. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 958. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 959. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 960. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 961. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 962. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 963. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 964. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 965. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 966. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 967. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 968. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 969. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 970. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 971. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 972. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 973. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 974. Zagórska, W. Ryt. [1]
 975. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 976. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 977. Zaborska, Anna. Fot. [1]
 978. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 979. X. Y. Z. [1]
 980. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 981. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 982. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 983. Węgrzecki, S. [1]
 984. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 985. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 986. Wóycicka, Jadwiga [1]
 987. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 988. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 989. Wójcicki, Jerzy [1]
 990. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 991. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 992. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 993. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 994. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 995. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 996. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 997. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 998. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 999. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 1000. Wyroba, Stefan [1]
 1001. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1002. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1003. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1004. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1005. Wretowski, Paweł [1]
 1006. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1007. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1008. Wołek, Adam [1]
 1009. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1010. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1011. Wojnarowicz Weseła [1]
 1012. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1013. Wohlfahrt, A. [1]
 1014. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1015. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1016. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1017. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1018. Wiśniewski, Marceli [1]
 1019. Wizimirska, Barbara [1]
 1020. Witkowski, Wincenty [1]
 1021. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1022. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1023. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1024. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1025. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1026. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1027. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1028. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1029. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1030. Wilczek, Feliks [1]
 1031. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1032. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1033. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1034. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1035. Wierciński, K. [1]
 1036. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1037. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1038. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1039. Whiting, A. [1]
 1040. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1041. Wesoły Wujaszek [1]
 1042. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1043. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1044. Weinberg P. [1]
 1045. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1046. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1047. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1048. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1049. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1050. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1051. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1052. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1053. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1054. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1055. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1056. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1057. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1058. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1059. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1060. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1061. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1062. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1063. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1064. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1065. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1066. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1067. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1068. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1069. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1070. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1071. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1072. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1073. Wano, K. [1]
 1074. Wanda Z. Ryt. [1]
 1075. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1076. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1077. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1078. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1079. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1080. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1081. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1082. Wahrendorff, O. [1]
 1083. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1084. W.Z. Ryt. [1]
 1085. W.K. Ryt. [1]
 1086. W. M. K. [1]
 1087. W. K. Ryt. [1]
 1088. W. K. [1]
 1089. W. B. Ryt. [1]
 1090. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1091. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1092. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1093. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1094. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1095. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1096. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1097. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1098. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1099. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1100. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1101. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1102. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1103. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1104. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1105. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1106. Urbanowicz, Szymon [1]
 1107. Uniwersytet Warszawski [1]
 1108. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1109. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1110. Uhry, M. [1]
 1111. Typiak, Piotr [1]
 1112. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1113. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1114. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1115. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1116. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1117. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1118. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1119. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1120. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1121. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1122. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1123. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1124. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1125. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1126. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1127. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1128. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1129. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1130. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1131. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1132. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1133. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1134. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1135. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1136. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1137. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1138. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1139. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1140. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1141. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1142. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1143. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1144. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1145. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1146. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1147. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1148. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1149. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1150. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1151. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1152. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1153. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1154. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1155. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1156. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1157. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1158. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1159. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1160. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1161. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1162. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1163. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1164. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1165. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1166. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1167. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1168. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1169. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1170. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1171. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1172. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1173. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1174. Tor, Stanisław [1]
 1175. Tonioli, D. [1]
 1176. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1177. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1178. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1179. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1180. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1181. Tirling, Zygmunt [1]
 1182. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1183. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1184. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1185. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1186. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1187. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1188. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1189. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1190. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1191. Taubert. Ryt. [1]
 1192. Taube, Gustaw jr [1]
 1193. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1194. Tarnacki, Józef. [1]
 1195. Tarnacki, Józef [1]
 1196. Tarczyński, Władysław [1]
 1197. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1198. T.B. [1]
 1199. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1200. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1201. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1202. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1203. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1204. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1205. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1206. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1207. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1208. Szymkiewicz, Józef [1]
 1209. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1210. Szymański, Ludwik [1]
 1211. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1212. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1213. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1214. Szwankowska, Hanna [1]
 1215. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1216. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1217. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1218. Sznage. Ryt. [1]
 1219. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1220. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1221. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1222. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1223. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1224. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1225. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1226. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1227. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1228. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1229. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1230. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1231. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1232. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1233. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1234. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1235. Syrewicz, Xawery [1]
 1236. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1237. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1238. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1239. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1240. Suszczyński, Jan [1]
 1241. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1242. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1243. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1244. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1245. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1246. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1247. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1248. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1249. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1250. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1251. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1252. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1253. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1254. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1255. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1256. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1257. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1258. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1259. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1260. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1261. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1262. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1263. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1264. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1265. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1266. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1267. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1268. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1269. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1270. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1271. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1272. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1273. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1274. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1275. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1276. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1277. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1278. Steiman, S. [1]
 1279. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1280. Stecher, August (?-?) [1]
 1281. Stawiński. Ryt. [1]
 1282. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1283. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1284. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1285. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1286. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1287. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1288. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1289. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1290. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1291. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1292. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1293. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1294. Sosnkowski, Józef [1]
 1295. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1296. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1297. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1298. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1299. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1300. Snopek, Kazimierz [1]
 1301. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1302. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1303. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1304. Slaski, S. Ryt. [1]
 1305. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1306. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1307. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1308. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1309. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1310. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1311. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1312. Siemieński, Lucjan [1]
 1313. Siegrist, Piotr [1]
 1314. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1315. Siczyński, Walery [1]
 1316. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [1]
 1317. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1318. Sewer [1]
 1319. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1320. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1321. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1322. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1323. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1324. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1325. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1326. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1327. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1328. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1329. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1330. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1331. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1332. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1333. Sawiński, F. M. [1]
 1334. Sawiczewski, S. [1]
 1335. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1336. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1337. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1338. Samselski, Marek. Red. [1]
 1339. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1340. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1341. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1342. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1343. Salinger, Zygmunt [1]
 1344. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1345. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1346. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1347. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1348. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1349. S. E. [1]
 1350. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1351. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1352. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1353. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1354. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1355. Rybicki, Anastazy [1]
 1356. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1357. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1358. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1359. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1360. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1361. Rudnicka, Monika [1]
 1362. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1363. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1364. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1365. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1366. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1367. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1368. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1369. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1370. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1371. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1372. Roeber. H. Ryt. [1]
 1373. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1374. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1375. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1376. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1377. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1378. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1379. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1380. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1381. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1382. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1383. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1384. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1385. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1386. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1387. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1388. Rembiel, St. [1]
 1389. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1390. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1391. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1392. Reiss, N. [1]
 1393. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1394. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1395. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1396. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1397. Raudny, Wacław [1]
 1398. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1399. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1400. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1401. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1402. Radzimiński, Bronisław [1]
 1403. Radwan, August [1]
 1404. Radoszewska, A. J. [1]
 1405. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1406. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1407. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1408. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1409. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1410. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1411. R. P. [1]
 1412. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1413. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1414. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1415. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1416. Péreyra, Charles [1]
 1417. Pécaut, Elie [1]
 1418. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1419. Pyka, Henryk [1]
 1420. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1421. Pusch, Alois Maria de [1]
 1422. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1423. Puc, B[ronisław] [1]
 1424. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1425. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1426. Przyłęcki, Henryk [1]
 1427. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1428. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1429. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1430. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1431. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1432. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1433. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1434. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1435. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1436. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1437. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1438. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1439. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1440. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1441. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1442. Posttallé [1]
 1443. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1444. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1445. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1446. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1447. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1448. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1449. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1450. Popielewski [1]
 1451. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1452. Pomian, E. [1]
 1453. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1454. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1455. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1456. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1457. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1458. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1459. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1460. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1461. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1462. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1463. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1464. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1465. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1466. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1467. Pokorny. Ryt. [1]
 1468. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1469. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1470. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1471. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1472. Podwiński, Stanisław [1]
 1473. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1474. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1475. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1476. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1477. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1478. Plater, Karol [1]
 1479. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1480. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1481. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1482. Piotrowski, Andrzej [1]
 1483. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1484. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1485. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1486. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1487. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1488. Pilich, Michał [1]
 1489. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1490. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1491. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1492. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1493. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1494. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1495. Piekacz, J. Fot. [1]
 1496. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1497. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1498. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1499. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1500. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1501. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1502. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1503. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1504. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1505. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1506. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1507. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1508. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1509. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1510. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1511. Pawłowski, Kalixt [1]
 1512. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1513. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1514. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1515. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1516. Pawe, L. [1]
 1517. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1518. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1519. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1520. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1521. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1522. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1523. Paprocki, Bartosz [1]
 1524. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1525. Pallach, A. Ryt. [1]
 1526. Paczóski, Julian [1]
 1527. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1528. P. D. Ryt. [1]
 1529. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1530. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1531. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1532. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1533. Ostas, Marek [1]
 1534. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1535. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1536. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1537. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1538. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1539. Orthwein, Ludwik [1]
 1540. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1541. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1542. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1543. Oranowski, Wacław [1]
 1544. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1545. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1546. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1547. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1548. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1549. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1550. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1551. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1552. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1553. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1554. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1555. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1556. Obuchowicz, Henryk [1]
 1557. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1558. O liść dębu [1]
 1559. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1560. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1561. Nowakowski, Bogdan [1]
 1562. Nowacki, Łukasz [1]
 1563. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1564. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1565. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1566. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1567. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1568. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1569. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1570. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1571. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1572. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1573. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1574. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1575. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1576. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1577. Nałęcz, Edward [1]
 1578. Naumann, Karl [1]
 1579. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1580. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1581. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1582. Naoczny świadek [1]
 1583. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1584. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1585. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1586. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1587. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1588. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1589. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1590. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1591. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1592. Myszkowska, Justyna [1]
 1593. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1594. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1595. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1596. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1597. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1598. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1599. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1600. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1601. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1602. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1603. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1604. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1605. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1606. Motas, Maciej [1]
 1607. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1608. Morżkowska, Antonina [1]
 1609. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1610. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1611. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1612. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1613. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1614. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1615. Montabone (Firenze) [1]
 1616. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1617. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1618. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1619. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1620. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1621. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1622. Miłkowski, Stanisław [1]
 1623. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1624. Missler, B. T. [1]
 1625. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1626. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1627. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1628. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1629. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1630. Miller, Jan Nepomucen [1]
 1631. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1632. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1633. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1634. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1635. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1636. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1637. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [1]
 1638. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1639. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1640. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1641. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1642. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1643. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1644. Mickiewicz, Izadora [1]
 1645. Mickiewicz, Dominik [1]
 1646. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1647. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1648. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1649. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1650. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1651. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1652. Meisser [1]
 1653. Medeksza, Antoni [1]
 1654. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1655. Małkowska, Grażyna [1]
 1656. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1657. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1658. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1659. Maël, Pierr. [1]
 1660. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1661. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1662. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1663. Max, Józef (?-?) [1]
 1664. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1665. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1666. Matrzak, Jerzy [1]
 1667. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1668. Marx, Emil (?-?) [1]
 1669. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1670. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1671. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1672. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1673. Marcinkowski, Piotr [1]
 1674. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1675. Malmurowicz Bolesław. Fot. [1]
 1676. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1677. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1678. Makowski, Marek [1]
 1679. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1680. Makomaski, Edmund [1]
 1681. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1682. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1683. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1684. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1685. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1686. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1687. Mahomet II [1]
 1688. Magnus, Wiktor [1]
 1689. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1690. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1691. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1692. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1693. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1694. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1695. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1696. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1697. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1698. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1699. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1700. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1701. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1702. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1703. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1704. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1705. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1706. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1707. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1708. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1709. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1710. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1711. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1712. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1713. M.K. Ryt. [1]
 1714. M. A. Ryt [1]
 1715. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1716. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1717. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1718. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1719. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1720. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1721. Lozano, Vicente [1]
 1722. Loth, August (1869-1944) [1]
 1723. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1724. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1725. Loos, Vincent Angelo [1]
 1726. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1727. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1728. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1729. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1730. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1731. Lisicki, Roman [1]
 1732. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1733. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1734. Lilpop, Marian [1]
 1735. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [1]
 1736. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1737. Ligber. Szty. [1]
 1738. Ligber, F. Szty. [1]
 1739. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1740. Liciński Hipolit [1]
 1741. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1742. Leśniewska, B. [1]
 1743. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1744. Lewski , I. [1]
 1745. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1746. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1747. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1748. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1749. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1750. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1751. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1752. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1753. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1754. Leschik, Konrad [1]
 1755. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1756. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1757. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1758. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1759. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1760. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1761. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1762. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1763. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1764. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1765. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1766. Lazzerini, Gustavo [1]
 1767. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1768. Latoszek, Jacek [1]
 1769. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1770. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1771. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1772. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1773. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1774. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1775. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1776. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1777. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1778. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1779. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1780. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1781. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1782. Kűbler. Ryt. [1]
 1783. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1784. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1785. Kępkowska, Bogusława Bożena [1]
 1786. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1787. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1788. Kübler, Ryt. [1]
 1789. Kóźmiński, T. B. [1]
 1790. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1791. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1792. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 1793. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 1794. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1795. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1796. Kumidor, Zbigniew [1]
 1797. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1798. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1799. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1800. Kuczyński [1]
 1801. Kucz, M. Ryt. [1]
 1802. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1803. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1804. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1805. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1806. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1807. Krzyżanowska, Celina [1]
 1808. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1809. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1810. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1811. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1812. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1813. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1814. Krywoszejew, Maciej [1]
 1815. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1816. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1817. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1818. Krudowski, Józef [1]
 1819. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1820. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 1821. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1822. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1823. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1824. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1825. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1826. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1827. Krasuski, Stefan [1]
 1828. Krasowska Helena [1]
 1829. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1830. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1831. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1832. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1833. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1834. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1835. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1836. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1837. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1838. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1839. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 1840. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1841. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1842. Kozłowski, Jan J. [1]
 1843. Kozyra, Anna [1]
 1844. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1845. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1846. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1847. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1848. Kowalewski, T. [1]
 1849. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1850. Kowala, G. [1]
 1851. Kotuliński, Andrzej [1]
 1852. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1853. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1854. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1855. Kossakowska, Wanda [1]
 1856. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1857. Koschmider, Edmund [1]
 1858. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1859. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1860. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1861. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1862. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1863. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 1864. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 1865. Konstanty. Fot. [1]
 1866. Konopnicki, Jan [1]
 1867. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1868. Koniński, Kazimierz [1]
 1869. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1870. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 1871. Kondracki, W. Fot. [1]
 1872. Kondor, Ernst. [1]
 1873. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 1874. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1875. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1876. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1877. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1878. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1879. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1880. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1881. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1882. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1883. Komitet Budowy Pomników [1]
 1884. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1885. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1886. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1887. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1888. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1889. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1890. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1891. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1892. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 1893. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1894. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1895. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1896. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1897. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 1898. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1899. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1900. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1901. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1902. Klimowicz, Ignacy [1]
 1903. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1904. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1905. Klein, W. Ryt. [1]
 1906. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1907. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1908. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1909. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1910. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1911. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1912. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1913. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1914. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1915. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 1916. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1917. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 1918. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 1919. Kautecki, Antoni. [1]
 1920. Kautecki, Antoni [1]
 1921. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1922. Kasterska, Maria [1]
 1923. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1924. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1925. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [1]
 1926. Kasiewicz, Alfred [1]
 1927. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1928. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 1929. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1930. Karoli, W. [1]
 1931. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 1932. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 1933. Kapuscinski, Petr [1]
 1934. Kapliński, Julian [1]
 1935. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 1936. Kapituła Odznaki [1]
 1937. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 1938. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 1939. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 1940. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 1941. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 1942. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 1943. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 1944. Kaliszewski, L. [1]
 1945. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 1946. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 1947. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 1948. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 1949. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 1950. Kaczyński, Witold [1]
 1951. Kaczmarski, S. [1]
 1952. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 1953. K.P. [1]
 1954. K. Z. Ryt. [1]
 1955. K. Ryt. [1]
 1956. K. Niecz, fot. [1]
 1957. K. M. Ryt. [1]
 1958. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 1959. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 1960. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 1961. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 1962. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 1963. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 1964. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 1965. Jotes [1]
 1966. Jonzeck, Waldemar [1]
 1967. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 1968. Jeżowski, M [1]
 1969. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 1970. Jezierski, J. [1]
 1971. Jeske, August (1836-1875) [1]
 1972. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 1973. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 1974. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 1975. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 1976. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 1977. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 1978. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 1979. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 1980. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 1981. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 1982. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 1983. Janusz [1]
 1984. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 1985. Janowski, Benon (1873-) [1]
 1986. Jankowski, Józef [1]
 1987. Jankiewicz, Stanisław [1]
 1988. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 1989. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 1990. Janczewski, S. Red. [1]
 1991. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 1992. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 1993. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 1994. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 1995. Jakobi, Zygmunt [1]
 1996. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 1997. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 1998. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 1999. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2000. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2001. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2002. Jackowski, Aleksander [1]
 2003. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2004. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2005. J.J, Ryt. [1]
 2006. J. Z. [1]
 2007. J. S. Ryt. [1]
 2008. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2009. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2010. J. J. Ryt. [1]
 2011. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2012. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2013. Issakowitch, S.S. [1]
 2014. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2015. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2016. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2017. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2018. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2019. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2020. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2021. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2022. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2023. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2024. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2025. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2026. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 2027. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2028. Hyodo, Nagao [1]
 2029. Huzarski, Jerzy [1]
 2030. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2031. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2032. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2033. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2034. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2035. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2036. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2037. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2038. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2039. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2040. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2041. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2042. Hervé (1825-1892) [1]
 2043. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2044. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2045. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2046. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2047. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2048. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2049. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2050. Heck, Walerian [1]
 2051. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2052. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2053. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2054. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2055. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2056. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2057. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2058. Haehle. Ryt. [1]
 2059. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2060. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2061. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1]
 2062. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2063. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2064. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2065. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2066. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2067. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2068. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2069. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2070. Górska, Maria. Red. [1]
 2071. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2072. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2073. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2074. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2075. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2076. Grynfeld, Bronisława [1]
 2077. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2078. Grupa Legionistów [1]
 2079. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2080. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2081. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2082. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2083. Grimm., A. Ryt. [1]
 2084. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2085. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2086. Grajnert, Józef [1]
 2087. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2088. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2089. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2090. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2091. Gołębiewska, Wanda [1]
 2092. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2093. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2094. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2095. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2096. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2097. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2098. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2099. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2100. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [1]
 2101. Golański, Jerzy [1]
 2102. Gola, A. (muzyka) [1]
 2103. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2104. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2105. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2106. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2107. Gnatkowski, Adam [1]
 2108. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2109. Giraud, Paul [1]
 2110. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2111. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2112. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2113. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2114. Giller, Honorata [1]
 2115. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2116. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2117. Gierczyńska, Joanna [1]
 2118. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2119. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2120. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2121. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 2122. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2123. Gebhard, podporucznik [1]
 2124. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2125. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2126. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2127. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2128. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2129. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [1]
 2130. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2131. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2132. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2133. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2134. Gajewski, Adrian [1]
 2135. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2136. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2137. G.S. Ryt. [1]
 2138. G.R. Ryt. [1]
 2139. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2140. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2141. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2142. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2143. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2144. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2145. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2146. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2147. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2148. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2149. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2150. Fiszer, Carolina [1]
 2151. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2152. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2153. Filipiak, Grzegorz [1]
 2154. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2155. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2156. Field, John (1782-1837) [1]
 2157. Fiedler. Ryt. [1]
 2158. Feuerstein Władysław [1]
 2159. Feldman, J. [1]
 2160. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2161. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2162. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2163. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2164. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2165. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2166. Fabiszewski, M. [1]
 2167. F. K. Ryt. [1]
 2168. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2169. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2170. Erhard, Carl [1]
 2171. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2172. Emer, Lucjan [1]
 2173. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2174. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2175. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2176. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2177. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2178. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2179. Egloff, Jerzy [1]
 2180. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2181. Edgeworth, Maria [1]
 2182. E. S. [1]
 2183. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2184. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2185. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2186. Dénoix, Victorin [1]
 2187. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2188. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2189. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2190. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2191. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2192. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2193. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2194. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2195. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2196. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2197. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2198. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2199. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2200. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2201. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2202. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2203. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2204. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2205. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2206. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2207. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2208. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2209. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2210. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2211. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2212. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2213. Dom ks. Boduena [1]
 2214. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2215. Dobrski, Konrad [1]
 2216. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2217. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2218. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2219. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [1]
 2220. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2221. Di Donato, Carlo [1]
 2222. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2223. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2224. Derengowski, Jan [1]
 2225. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2226. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2227. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2228. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2229. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2230. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2231. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2232. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2233. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2234. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2235. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2236. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2237. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2238. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2239. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2240. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2241. Dembiński, Czesław [1]
 2242. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2243. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2244. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2245. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2246. Dawidowa, Helena [1]
 2247. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2248. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2249. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2250. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2251. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2252. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2253. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2254. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2255. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2256. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2257. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2258. Dalla Casa, Louis [1]
 2259. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2260. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2261. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2262. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2263. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2264. Czerwiński, Franciszek [1]
 2265. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 2266. Czerniawski, Jan [1]
 2267. Czermański, Zdzisław [1]
 2268. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2269. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2270. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2271. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2272. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2273. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2274. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2275. Czaki, Klementyna [1]
 2276. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2277. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2278. Czajewski Wiktor [1]
 2279. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2280. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2281. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2282. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2283. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2284. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2285. Cirina, J. A. [1]
 2286. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2287. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2288. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2289. Cichocki, Ks. [1]
 2290. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2291. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2292. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2293. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2294. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2295. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2296. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2297. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2298. Chodecki, Władysław [1]
 2299. Chmielewski, Ignacy [1]
 2300. Chmielewska, Halina [1]
 2301. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2302. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 2303. Charszewski, Ignacy [1]
 2304. Charchillac, Berthet de [1]
 2305. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2306. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2307. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2308. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2309. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2310. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2311. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2312. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2313. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [1]
 2314. C.K. ryt. [1]
 2315. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2316. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2317. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2318. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2319. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2320. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2321. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [1]
 2322. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2323. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2324. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2325. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2326. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2327. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2328. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2329. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2330. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2331. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2332. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2333. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2334. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2335. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2336. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2337. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2338. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2339. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2340. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2341. Brauman, Władysław [1]
 2342. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2343. Bouleau, H. de. [1]
 2344. Borucki, Juliusz [1]
 2345. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2346. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2347. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2348. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2349. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2350. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2351. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2352. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2353. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2354. Bojarska, Stefanja [1]
 2355. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2356. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2357. Bogacki, S. Fot. [1]
 2358. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2359. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2360. Bockhann, F. [1]
 2361. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2362. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2363. Bobiński, Antoni [1]
 2364. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2365. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2366. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2367. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2368. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2369. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2370. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2371. Bio [pseud.] [1]
 2372. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2373. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2374. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2375. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2376. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2377. Bielicka, Eugenia [1]
 2378. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2379. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2380. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2381. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2382. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2383. Biblioteka Narodowa [1]
 2384. Biblioteka Kórnicka [1]
 2385. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2386. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2387. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2388. Bianchi, Emilio [1]
 2389. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2390. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2391. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2392. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2393. Betcher, Jan C. [1]
 2394. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2395. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2396. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2397. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2398. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2399. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2400. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2401. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2402. Baude, K. [1]
 2403. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2404. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2405. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2406. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2407. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2408. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2409. Baracz, A. P. [1]
 2410. Bar, E. Ryt. [1]
 2411. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2412. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2413. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2414. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2415. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2416. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2417. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2418. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2419. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2420. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2421. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2422. Babiński, Wacław [1]
 2423. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2424. B.O. Ryt. [1]
 2425. B. B. Ryt. [1]
 2426. Aut. [1]
 2427. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2428. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2429. Arslan M. [1]
 2430. Arnold, E. J. [1]
 2431. Arnaud, Étienne [1]
 2432. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2433. Armia Krajowa [1]
 2434. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2435. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2436. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2437. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2438. Archibald, M. [1]
 2439. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2440. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2441. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2442. Aniela S. Ryt. [1]
 2443. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2444. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2445. Amator [1]
 2446. Alkar [pseud.] [1]
 2447. Al. Pow. [1]
 2448. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2449. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2450. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2451. Adamska, Grażyna [1]
 2452. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2453. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2454. Achtel, Aleksandra [1]
 2455. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2456. AWU [1]
 2457. ADAM [1]
 2458. A. Z. [1]
 2459. A. W. Ryt. [1]
 2460. A. S. Ryt. [1]
 2461. A. G. Ryt. [1]
 2462. A. C. Ryt. [1]
 2463. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2464. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2465. - [1]
 2466. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [104893]
 2. Ministerstwo Oświaty [29327]
 3. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [29219]
 4. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [27971]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [26878]
 6. Prus, Bolesław (1847-1912) [18522]
 7. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [17705]
 8. Bobiński, Antoni [15390]
 9. Kownacka, Maria (1894-1982) [15230]
 10. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [14927]
 11. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14003]
 12. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13305]
 13. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [11719]
 14. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [11535]
 15. Załęczny, Jolanta (1959- ) [11414]
 16. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11409]
 17. Główny Urząd Statystyczny [10514]
 18. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [10159]
 19. Pocztowa Kasa Oszczędności [10077]
 20. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [9943]
 21. Arct, Michał (1840-1916) [9673]
 22. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [9670]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [9048]
 24. Gawkowski, Robert (1962- ) [8881]
 25. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8403]
 26. Krajowe Biuro Statystyczne [8234]
 27. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8222]
 28. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [7477]
 29. Verne, Jules (1828-1905) [6742]
 30. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [5811]
 31. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [5778]
 32. Urząd Statystyczny w Warszawie [5766]
 33. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [5248]
 34. Magistrat m.st. Warszawy [4889]
 35. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4847]
 36. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4798]
 37. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4642]
 38. Egloff, Jerzy [4575]
 39. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4573]
 40. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [4438]
 41. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4371]
 42. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4253]
 43. Antykwarnia Warszawska [3919]
 44. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3826]
 45. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [3804]
 46. Skarga, Piotr (1536-1612) [3803]
 47. Winek, Włodzimierz (1956-) [3763]
 48. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [3701]
 49. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3665]
 50. Maliszewski, Jerzy (?-?) [3663]
 51. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3601]
 52. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3588]
 53. Baracz, A. P. [3523]
 54. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3513]
 55. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [3495]
 56. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3317]
 57. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3315]
 58. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3239]
 59. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3203]
 60. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [3123]
 61. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3080]
 62. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3062]
 63. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3030]
 64. Kapuściński, Piotr [3017]
 65. Estreicher, Karol (1827-1908) [2970]
 66. Jaugey, Jean [2950]
 67. Łoza, Stanisław (1888-1956) [2891]
 68. Starzyński, Stefan (1893-1939) [2832]
 69. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [2784]
 70. Związek Patriotów Polskich [2721]
 71. Papierowski, Andrzej Jerzy [2698]
 72. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2688]
 73. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2670]
 74. Röber, H. Ryt. [2658]
 75. Muzeum Narodowe (Warszawa) [2651]
 76. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [2594]
 77. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2577]
 78. Popowski, S. [2498]
 79. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [2495]
 80. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2487]
 81. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2425]
 82. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2422]
 83. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2368]
 84. Brandel, Konrad (1838-1920) [2355]
 85. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2329]
 86. Małecki, Antoni (1821-1913) [2298]
 87. Tretiak, Józef (1841-1923) [2274]
 88. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2246]
 89. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2207]
 90. Skwara, Marian (1946- ) [2192]
 91. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2182]
 92. Frączek, Ireneusz (1969- ) [2177]
 93. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [2143]
 94. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2124]
 95. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2118]
 96. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2053]
 97. Kneisel, August [2027]
 98. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [2012]
 99. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2010]
 100. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2010]
 101. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1989]
 102. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1977]
 103. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1967]
 104. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1966]
 105. Zieliński, Jarosław (1958- ) [1954]
 106. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1939]
 107. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1934]
 108. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1934]
 109. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1933]
 110. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1920]
 111. Paulmier, Adrien-Augustin [1911]
 112. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [1903]
 113. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1864]
 114. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1770]
 115. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1749]
 116. Górska, Halina (1898-1942) [1743]
 117. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1681]
 118. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1677]
 119. [Bielski, Szymon] [1658]
 120. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1652]
 121. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1652]
 122. Polski Związek Producentów Filmowych [1652]
 123. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1650]
 124. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1636]
 125. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1603]
 126. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1596]
 127. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1592]
 128. Elkana, J. M. [1586]
 129. Kudyba, Wojciech (1965- ) [1577]
 130. Kohn, Alfred. Red. [1569]
 131. Baronowa X.Y.Z. [1569]
 132. Miejskie Biuro Statystyczne [1561]
 133. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1551]
 134. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1547]
 135. Polak, Józef (1857-1928) [1506]
 136. Beyer, Karol (1818-1877) [1504]
 137. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1486]
 138. Makowski, Marek [1462]
 139. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1446]
 140. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1445]
 141. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1436]
 142. Gmitruk, Janusz (1948- ) [1429]
 143. Słowaczyński, Jędrzej [1427]
 144. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1427]
 145. [Magistrat m. Lwowa] [1415]
 146. Buzek, Józef (1873-1936) [1403]
 147. Spencer, Herbert (1820-1903) [1401]
 148. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1401]
 149. Ganilh, Charles (1758-1836) [1400]
 150. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [1385]
 151. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1385]
 152. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1379]
 153. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1377]
 154. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1360]
 155. Dąbrowski, Stanisław [1360]
 156. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1356]
 157. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1352]
 158. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1342]
 159. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1340]
 160. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [1338]
 161. Stowarzyszenie Żoliborzan [1334]
 162. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [1329]
 163. Pawłowski, Zbigniew [1328]
 164. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1304]
 165. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1292]
 166. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1292]
 167. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1284]
 168. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1281]
 169. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1277]
 170. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1273]
 171. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1268]
 172. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1262]
 173. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [1252]
 174. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1247]
 175. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1236]
 176. Napoleon I (1769-1821) [1196]
 177. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1194]
 178. Młoda Polka [pseud.] [1185]
 179. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1181]
 180. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1155]
 181. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1140]
 182. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1138]
 183. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1130]
 184. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1127]
 185. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1104]
 186. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1103]
 187. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1100]
 188. Poliński, Józef (1891-1944) [1099]
 189. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1096]
 190. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1087]
 191. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1081]
 192. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [1075]
 193. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1066]
 194. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1066]
 195. Surowiecki, Karol [1065]
 196. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1060]
 197. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1048]
 198. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1046]
 199. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1043]
 200. Bezak, Paweł (1983- ) [1043]
 201. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1041]
 202. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1034]
 203. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1031]
 204. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1031]
 205. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1030]
 206. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1028]
 207. Oppman, Artur (1867-1931) [1027]
 208. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1027]
 209. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1026]
 210. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [1015]
 211. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1013]
 212. Winogrodzka, Katarzyna [1008]
 213. Lisicki, Roman [992]
 214. Draper, John William (1811-1882) [992]
 215. Callier, Edmund (1833-1893) [991]
 216. Kucz, Karol (1815-1892) [990]
 217. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [978]
 218. Furgault, Nicolas (1705-1794) [978]
 219. Załęski, Witold (1836-1908) [977]
 220. Radliński, Ignacy (1843-1920) [974]
 221. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [970]
 222. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [962]
 223. Biuro Pracy Społecznej [962]
 224. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [960]
 225. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [960]
 226. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [953]
 227. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [948]
 228. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [947]
 229. Kapuscinski, Petr [947]
 230. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [943]
 231. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [942]
 232. Chmielewska, Halina [928]
 233. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [923]
 234. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [910]
 235. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [908]
 236. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [902]
 237. Koleżak, Władysław (1854-1924) [892]
 238. Scott, Walter (1771-1832) [891]
 239. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [891]
 240. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [887]
 241. Lejko, Krystyna (1933- ) [885]
 242. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [882]
 243. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [876]
 244. Chompre, Pierre (1698-1760) [869]
 245. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [867]
 246. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [867]
 247. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [863]
 248. Suligowski, Adolf (1849-1932) [859]
 249. Rzewuski, Walery (1837-1888) [852]
 250. Friedrich, Henryk (1908-1944) [851]
 251. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [849]
 252. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [846]
 253. Giraud, Paul [841]
 254. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [836]
 255. Broniewski, Władysław (1897-1962) [835]
 256. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [825]
 257. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [824]
 258. Rapaport, Artur (1889-1937) [824]
 259. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [823]
 260. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [820]
 261. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [816]
 262. Hoffman, Franz (1814-1882) [815]
 263. Snopek, Kazimierz [812]
 264. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [810]
 265. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [806]
 266. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [802]
 267. Wretowski, Paweł [802]
 268. J. Ł. Ryt. [798]
 269. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [792]
 270. Łączkowski, Marceli (?-?) [790]
 271. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [785]
 272. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [779]
 273. Friedhuber de Grubenthal, L. [777]
 274. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [774]
 275. Elsner, Józef (1769 - 1854) [771]
 276. Lodge, Edmund (1756-1839) [770]
 277. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [765]
 278. Pawiński, Adolf (1840-1896) [759]
 279. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [757]
 280. Centralna Biblioteka Statystyczna [753]
 281. Lewicka, Anna (1852-1932) [752]
 282. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [743]
 283. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [731]
 284. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [731]
 285. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [721]
 286. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [721]
 287. P.B. Ryt. [717]
 288. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [711]
 289. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [710]
 290. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [709]
 291. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [709]
 292. Szatkowska, Lena (1947- ) [708]
 293. Wysocki Piotr (1797-1874) [706]
 294. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [704]
 295. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [703]
 296. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [698]
 297. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [698]
 298. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [696]
 299. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [692]
 300. Zawiliński, Roman (1855-1932) [688]
 301. Czerniawski, Jan [685]
 302. Majewski, Erazm (1858-1922) [684]
 303. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [680]
 304. Samborski, Henryk (1843-1918) [677]
 305. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [674]
 306. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [670]
 307. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [670]
 308. Kurpiński, Karol (1785-1857) [667]
 309. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [666]
 310. Snarski, Stanisław (1795-1880) [665]
 311. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [664]
 312. Leist, Ludwig (1891-1967) [663]
 313. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [663]
 314. Campe, Joachim Heinrich [662]
 315. Bielski, Szymon (1745-1825) [660]
 316. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [659]
 317. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [658]
 318. Rostworowski, Jan (1838-1898) [655]
 319. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [654]
 320. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [653]
 321. Legun-Biliński, Antoni. [651]
 322. Aristoteles (384-322 a.C.) [647]
 323. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [645]
 324. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [645]
 325. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [645]
 326. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [641]
 327. Major Hennequin del Varsaviae [639]
 328. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [638]
 329. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [636]
 330. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [634]
 331. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [633]
 332. Krystall, Bronisław (1887-1983) [623]
 333. Ejsmond, Julian (1892-1930) [623]
 334. Sewer [619]
 335. Lampert, Kurt (1859-1918) [619]
 336. Warnka, Jadwiga [618]
 337. Dubiecki, Marian (1838-1926) [615]
 338. Bloch, Jan (1836-1902) [613]
 339. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [610]
 340. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [609]
 341. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [605]
 342. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [605]
 343. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [605]
 344. Sedlaczek, Lech [603]
 345. [Magistrat m.st. Warszawy] [602]
 346. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [601]
 347. Guiraud, Paul (1850-1907) [600]
 348. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [599]
 349. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [598]
 350. Magistrat Miasta Warszawy [598]
 351. Hasselbusch, Robert (1983- ). [597]
 352. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [595]
 353. Baka, Józef (1707-1780) [595]
 354. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [594]
 355. Wyss, Johann David (1743-1818) [594]
 356. Goszczyńska, Agnieszka [594]
 357. Hansson, Ola (1860-1925) [591]
 358. Zarząd Miejski w Równem [589]
 359. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [587]
 360. Skrzypkowska Joanna (1965-) [586]
 361. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [585]
 362. Zuber, Rudolf (1858-1920) [583]
 363. Siczyński, Walery [583]
 364. Gorecka, Maria (1835-1922) [578]
 365. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [575]
 366. Ossibach-Budzyński, Andrzej [575]
 367. Dickstein, Samuel (1851-1939) [572]
 368. [Magistrat goroda Varšavy] [572]
 369. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [571]
 370. Biart, Lucjan (1829-1897) [565]
 371. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [564]
 372. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [562]
 373. Kroński, Aleksander (1871-1935) [558]
 374. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [556]
 375. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [555]
 376. Cep [Henryk Cepnik] [555]
 377. Bersohn, Mathias (1823-1908) [555]
 378. Grajnert, Józef [553]
 379. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [550]
 380. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [549]
 381. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [546]
 382. Świętochowski, Adam (1864-1914) [546]
 383. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [542]
 384. Lachowicz, Juliusz. Red. [542]
 385. Alkar [pseud.] [541]
 386. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [537]
 387. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [537]
 388. Czartoryska Izabela (1746-1835) [535]
 389. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [532]
 390. Edgeworth, Maria [531]
 391. Siebeck, Herman (1842-1920) [530]
 392. Sigismond. Fot. [529]
 393. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [526]
 394. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [525]
 395. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [525]
 396. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [524]
 397. Hyodo, Nagao [523]
 398. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [520]
 399. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [520]
 400. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [519]
 401. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [518]
 402. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [516]
 403. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [512]
 404. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [512]
 405. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [511]
 406. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [511]
 407. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [511]
 408. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [510]
 409. J. Z. [510]
 410. Heck, Walerian [510]
 411. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [509]
 412. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [508]
 413. Seruga, Józef (1886-1940) [505]
 414. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [504]
 415. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [503]
 416. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [503]
 417. Ségur, Sophie de (1799-1874) [501]
 418. Pokorzyńska, Elżbieta [501]
 419. Marcinkowski, Piotr [501]
 420. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [500]
 421. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [499]
 422. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [498]
 423. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [497]
 424. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [494]
 425. Portner, Szymon (18..-?) [492]
 426. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [491]
 427. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [490]
 428. Typiak, Piotr [489]
 429. Podwiński, Stanisław [489]
 430. Zipper, Albert (1855-1936) [485]
 431. Pécaut, Elie [484]
 432. Baude, K. [484]
 433. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [479]
 434. X. Y. Z. [478]
 435. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [477]
 436. Miłkowski, Stanisław [476]
 437. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [476]
 438. Iks Cagnafet [pseud.] [476]
 439. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [473]
 440. Bojarska, Stefanja [473]
 441. Chodyński, Adam Antoni [472]
 442. [Granke, Stefan] [469]
 443. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [469]
 444. Pawłowski, Kalixt [469]
 445. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [467]
 446. Rumianek, Stanisław [467]
 447. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [466]
 448. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [466]
 449. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [465]
 450. Przyborowski, Walery (1845-1913) [460]
 451. Kiliński, Jan (1760-1819 [458]
 452. Lissowski, Czesław (1895-1942) [456]
 453. [Miethke, H. O.] [454]
 454. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [454]
 455. Passendorfer, Artur (1864-1936) [453]
 456. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [452]
 457. Ryszard, Antoni (1841-1894) [450]
 458. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [449]
 459. Wizimirska, Barbara [449]
 460. Kiliński, Jan (1760-1819) [449]
 461. Ministerstwo Kultury i Sztuki [448]
 462. B. P. Ryt. [447]
 463. Lichota, Władysław Tadeusz [447]
 464. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [447]
 465. Röber, F. H. Ryt. [445]
 466. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [443]
 467. Skornia-Roszij, Maria [442]
 468. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [441]
 469. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [440]
 470. Socha, Szczepan [440]
 471. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [438]
 472. Wóycicka, Jadwiga [437]
 473. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [433]
 474. Pawe, L. [430]
 475. Śmigielska, Józefa [428]
 476. Piłsudski, Józef (1867-1935) [425]
 477. Grzymała, Grabowiecki Jan [424]
 478. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [422]
 479. Dénoix, Victorin [420]
 480. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [418]
 481. Styfi, Jan (1839?-1921) [417]
 482. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [414]
 483. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [414]
 484. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [413]
 485. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [411]
 486. Bełza, Władysław (1847-1913) [411]
 487. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [410]
 488. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [407]
 489. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [406]
 490. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [406]
 491. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [404]
 492. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [403]
 493. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [402]
 494. Warszawski Szpital dla Dzieci [402]
 495. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [401]
 496. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [400]
 497. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [400]
 498. Jahner, Alfred (1860-1934) [398]
 499. Paciorkowski, Bronisław Gryf [397]
 500. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [396]
 501. Sigalin, Józef (1909-1983) [394]
 502. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [394]
 503. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [394]
 504. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [394]
 505. Warnkówna, Jadwiga [392]
 506. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [392]
 507. Strindberg, August (1849-1912) [392]
 508. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [392]
 509. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [391]
 510. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [390]
 511. Kumidor, Zbigniew [389]
 512. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [388]
 513. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [387]
 514. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [387]
 515. Jachowiczowa, Antonina [387]
 516. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [386]
 517. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [385]
 518. Nowakowski, Józef (1800-1864) [384]
 519. Simmler, Józef (1823-1868) [384]
 520. Barclay, John (1582-1621) [378]
 521. Związek Komunalny (Węgrów) [377]
 522. Taube, Gustaw jr [376]
 523. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [374]
 524. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [373]
 525. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [372]
 526. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [371]
 527. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [370]
 528. Dębski, Michał [369]
 529. Grundmann, Karl (1909-1944) [368]
 530. Hoffman, Karol (1855-1937) [366]
 531. Boratyński, Wacław (1908-1939) [365]
 532. Adolph, Witold (1903-1941) [365]
 533. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [363]
 534. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [363]
 535. Turowski, Stanisław (1880-1936) [361]
 536. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [360]
 537. Leśniewska, B. [359]
 538. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [358]
 539. Tarnacki, Józef. [357]
 540. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [357]
 541. Borkowski, Feliks (1840- ?) [357]
 542. Płoska-Łoś, Irena [355]
 543. Maliszewski, Edward (1875-1928) [355]
 544. Abdullah Frères [pseud.] [353]
 545. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [353]
 546. Borucki, Juliusz [353]
 547. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [352]
 548. Paprocki, Bartosz [352]
 549. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [351]
 550. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [351]
 551. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [349]
 552. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [346]
 553. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [346]
 554. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [346]
 555. Gold, Artur (1897-1943) [343]
 556. Berthet, Èlie (1815-1891) [343]
 557. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [343]
 558. Chankowski, Henryk (1882-1944) [343]
 559. Marczyński, Józef (1891-1940) [342]
 560. Arnold, E. J. [342]
 561. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [341]
 562. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [341]
 563. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [340]
 564. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [340]
 565. [Łosiowa, Emilia] [340]
 566. Filipiak, Grzegorz [340]
 567. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [339]
 568. Słomkowska, Alina (1929-1995) [339]
 569. Dom Sztuki (Warszawa) [338]
 570. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [337]
 571. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [336]
 572. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [333]
 573. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [332]
 574. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [332]
 575. Eile, Henryk (1878-1939) [332]
 576. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [330]
 577. Bykowski, Leon [329]
 578. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [329]
 579. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [329]
 580. Windakiewicz, Kazimierz [328]
 581. Związek Miast Polskich [327]
 582. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [326]
 583. Siemieński, Lucjan [326]
 584. Ministerstwo Odbudowy Kraju [326]
 585. Ines, Albert (1620-1658) [326]
 586. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [325]
 587. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [325]
 588. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [325]
 589. Walter. Ryt. [324]
 590. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [324]
 591. Schilgen, Hardy (1876-1941) [324]
 592. Jeżowski, M [324]
 593. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [323]
 594. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [323]
 595. Peretz, Adolf (1855-1933) [317]
 596. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [316]
 597. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [316]
 598. Piotrowski, Andrzej [316]
 599. Lyall, Edna (1857-1903) [315]
 600. Kowalewski, T. [315]
 601. Demby, Stefan (1862-1939) [315]
 602. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [315]
 603. Szujski, Józef (1835-1883) [314]
 604. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [313]
 605. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [313]
 606. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [312]
 607. Grabowski, Antoni (1857-1921) [312]
 608. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [311]
 609. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [310]
 610. Maciejowski, Adam (1874-1919) [310]
 611. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [309]
 612. Węgrzecki, S. [309]
 613. Jabłoński, Tadeusz [309]
 614. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [309]
 615. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [308]
 616. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [308]
 617. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [307]
 618. Kaczyński, Witold [307]
 619. Jelínek, Edvard (1855-1897) [306]
 620. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [306]
 621. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [305]
 622. Stablewski, Florian (1841-1906) [305]
 623. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [304]
 624. Ostrowski, Tomasz (?-?) [303]
 625. Korotyński, Władysław (1866-1924) [303]
 626. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [300]
 627. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [300]
 628. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [300]
 629. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [299]
 630. Stefani, Józef (1800-1876) [298]
 631. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [298]
 632. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [298]
 633. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [298]
 634. Koroniarz [296]
 635. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [295]
 636. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [295]
 637. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [293]
 638. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [290]
 639. Osterloff, Edmund (1863-1938) [290]
 640. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [288]
 641. Kryński, Adam (1844-1932) [288]
 642. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [287]
 643. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [286]
 644. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [286]
 645. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [286]
 646. Dombrowski, Władysław [285]
 647. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [285]
 648. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [284]
 649. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [283]
 650. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [283]
 651. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [282]
 652. Chmiel, Adam (1865-1934) [282]
 653. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [281]
 654. Strauss, Johann (1825-1899) [280]
 655. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [280]
 656. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [278]
 657. Bezpałko, Jerzy (1938-) [278]
 658. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [277]
 659. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [277]
 660. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [276]
 661. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [276]
 662. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [276]
 663. [Lindley, William (1808-1900)] [275]
 664. Morawska, Zofia (1848-1922) [275]
 665. Kolberg, Oskar (1814-1890) [274]
 666. Świderski, Leopold (1853-1925) [274]
 667. Wrześniowski, August (1836-1892) [274]
 668. Rytel, Kazimiera (?-?) [274]
 669. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [271]
 670. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [271]
 671. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [270]
 672. Freudenson, Daniel (1847-1931) [270]
 673. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [267]
 674. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [267]
 675. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [267]
 676. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [266]
 677. Kowalski, L. Fot. [264]
 678. Szajnocha, Karol (1818-1868) [263]
 679. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [263]
 680. J. Ł. [262]
 681. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [262]
 682. Szlendak, Adam (1881-1937) [260]
 683. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [259]
 684. Sędlikowski, Aleksander [259]
 685. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [259]
 686. Instytut Spraw Społecznych [258]
 687. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [256]
 688. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [256]
 689. Mościcki, Henryk (1881-1952) [255]
 690. Al. Pow. [255]
 691. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [254]
 692. Olszewski, K.[azimierz] [254]
 693. ADAM. Ryt. [253]
 694. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [253]
 695. Związek Buchalterów (Warszawa) [253]
 696. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 697. Loth, August (1869-1944) [252]
 698. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [251]
 699. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [250]
 700. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [249]
 701. Czermański, Zdzisław [249]
 702. Bauman, R. Lit. [248]
 703. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [247]
 704. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [246]
 705. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [246]
 706. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [245]
 707. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [245]
 708. Czerwiński, Franciszek [245]
 709. Dalecka, Wanda (1862-1932) [244]
 710. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [243]
 711. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [243]
 712. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [243]
 713. Latoszek, Jacek [243]
 714. Komorowska-Filipiak, Romana [243]
 715. Aimard, Gustave (1818-1883) [243]
 716. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [241]
 717. Maire, Albert (1856-?) [238]
 718. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [238]
 719. Godebski, Cyprian (1765-1809) [236]
 720. Franczak, Lech (1939- ) [236]
 721. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [235]
 722. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [234]
 723. Motas, Maciej [234]
 724. Kaczkowski, Zygmunt [233]
 725. Szubert, Awit (1837-1919) [231]
 726. Kulski, Julian (1892-1976) [230]
 727. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [230]
 728. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [230]
 729. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [230]
 730. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [230]
 731. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [229]
 732. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [229]
 733. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [229]
 734. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [229]
 735. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [229]
 736. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [227]
 737. Polski Czerwony Krzyż we Francji [227]
 738. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [226]
 739. Pyzowski, Adam (1874-1931) [226]
 740. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [225]
 741. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [225]
 742. Roeber, F. H. Ryt. [224]
 743. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [224]
 744. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [224]
 745. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [224]
 746. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [223]
 747. Wójtowicz, Władysław J. [223]
 748. Lejowa, Emilia (1839-1906) [223]
 749. A. Z. [223]
 750. Stefanow, Piotr [222]
 751. [Schier, František Václav (1804-1864)] [222]
 752. Zajączkowska, Zuzanna [222]
 753. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [221]
 754. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [221]
 755. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [221]
 756. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [220]
 757. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [219]
 758. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [219]
 759. W. M. K. [219]
 760. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [218]
 761. Żeleński, Władysław (1837-1921) [218]
 762. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [218]
 763. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [217]
 764. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [217]
 765. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [216]
 766. Neyman, Jerzy (1894-1981) [215]
 767. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [215]
 768. Piotr Krakowianin [pseud.] [214]
 769. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [213]
 770. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [213]
 771. Wierzbowski, Theodorus [213]
 772. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [213]
 773. Warszawska Gmina Starozakonnych [212]
 774. Rutska, Halina (1868-1932) [212]
 775. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [212]
 776. Maël, Pierr. [211]
 777. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [210]
 778. Bolesławicz [pseud.] [209]
 779. Damse, Józef (1789-1852) [208]
 780. Krasiński, Edward (1870-1940) [207]
 781. Piltz, Franciszek (1895-1941) [206]
 782. Hufsky [205]
 783. Szkoła Realna imienia Staszica [203]
 784. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [203]
 785. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [203]
 786. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [202]
 787. Nałęcz, Edward [202]
 788. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [202]
 789. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [200]
 790. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [200]
 791. Myszkowska, Justyna [199]
 792. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [198]
 793. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [197]
 794. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [196]
 795. Racher, Jessica. Z-ca. red. [196]
 796. Pennec, Joanna. Opiekun [196]
 797. Rada Regencyjna [196]
 798. Broch.[owski], B. Ryt. [195]
 799. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [195]
 800. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [195]
 801. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [195]
 802. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [194]
 803. Syroczyński, Leon (1844-1925) [194]
 804. Jeske, August (1836-1875) [194]
 805. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [194]
 806. Compagnie d'Electricité de Varsovie [194]
 807. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [194]
 808. L. N. Ryt. [193]
 809. Osmański, Wojciech (1834-1908) [193]
 810. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [193]
 811. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [193]
 812. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [192]
 813. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [192]
 814. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [191]
 815. Röber, G. Ryt. [191]
 816. Wołkiewicz, Hanna [191]
 817. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [191]
 818. Strzelecki, Jan (1886-1944) [191]
 819. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [191]
 820. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [191]
 821. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [190]
 822. Mottl, Adam (1928-2013) [188]
 823. Wojnarowicz Weseła [188]
 824. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [188]
 825. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [188]
 826. Karoli, Aleksander (1838-1915) [187]
 827. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [187]
 828. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [187]
 829. Dante, Alighieri (1265-1321) [187]
 830. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [185]
 831. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [185]
 832. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [185]
 833. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [185]
 834. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [184]
 835. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [184]
 836. Normand, Charles (1848- ) [183]
 837. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [183]
 838. Fleck L. Red. [et al.] [183]
 839. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [182]
 840. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [182]
 841. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [182]
 842. Sandaeu, Jules (1811-1833) [181]
 843. Popielewski [181]
 844. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [180]
 845. Puc, B[ronisław] [180]
 846. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [179]
 847. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [179]
 848. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [178]
 849. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [178]
 850. Biernacki, Bolesław (1865- ) [178]
 851. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [176]
 852. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [175]
 853. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [175]
 854. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [175]
 855. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [174]
 856. K.K. Ryt. [173]
 857. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [173]
 858. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [173]
 859. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [172]
 860. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [172]
 861. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [171]
 862. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [170]
 863. Jeska, Stanisława (1867-1936) [170]
 864. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [169]
 865. Pałac Sztuki (Warszawa) [168]
 866. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [168]
 867. Chęciński, Jan (1826-1874) [168]
 868. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [168]
 869. Namysłowski, Karol (1856-1925) [167]
 870. Szymkiewicz, Józef [167]
 871. Staszic, Stanisław (1755-1826) [167]
 872. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [166]
 873. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [166]
 874. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [166]
 875. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [166]
 876. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [166]
 877. Patronat Opieki nad Więźniami [165]
 878. Zalewski, Stanisław (1925- ) [165]
 879. Bandurski, Władysław (1865-1932) [165]
 880. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [163]
 881. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [163]
 882. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [162]
 883. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [162]
 884. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [162]
 885. Baumann, R. Lit. [161]
 886. Hahn, Wiktor (1871-1959) [161]
 887. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [161]
 888. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [161]
 889. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [160]
 890. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [160]
 891. Wahrendorff, O. [160]
 892. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [159]
 893. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [159]
 894. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [159]
 895. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [159]
 896. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [158]
 897. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [158]
 898. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [158]
 899. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [158]
 900. Bułhak ,Jan (1876-1950) [158]
 901. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [157]
 902. Nowoszewski, Roman (1945-) [157]
 903. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [157]
 904. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [157]
 905. Jaworski, Józef (1859-1920) [157]
 906. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [156]
 907. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [156]
 908. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [156]
 909. Tomek Piast [pseud.] [156]
 910. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [155]
 911. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [154]
 912. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [154]
 913. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [153]
 914. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [153]
 915. Achtel, Józef [152]
 916. Warszawski Lombard Miejski [152]
 917. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [152]
 918. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [151]
 919. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 920. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [150]
 921. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [149]
 922. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [149]
 923. Komar, Józef [149]
 924. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [149]
 925. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [149]
 926. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [148]
 927. Babiński, Wacław [148]
 928. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [147]
 929. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [147]
 930. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [147]
 931. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [147]
 932. Gebhard, podporucznik [147]
 933. Liga Morska i Kolonialna [146]
 934. Śliwiński, Jan [146]
 935. Teresa Frącek (1937- ) [146]
 936. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [146]
 937. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [145]
 938. Peszke, Ignacy (1877-1925) [145]
 939. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [144]
 940. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [144]
 941. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [143]
 942. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [143]
 943. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [143]
 944. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [142]
 945. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [142]
 946. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [142]
 947. A. M. Ryt. [141]
 948. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [141]
 949. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [141]
 950. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [140]
 951. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [140]
 952. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [140]
 953. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [140]
 954. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [140]
 955. Matrzak, Jerzy [140]
 956. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [139]
 957. Frick, L. [139]
 958. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [138]
 959. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [138]
 960. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [138]
 961. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [138]
 962. Regulski, Aleksander (1839-1884) [137]
 963. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [137]
 964. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [137]
 965. Bzowska, Maria (1871-1906) [137]
 966. Breyer, Albert (1889-1939) [137]
 967. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [136]
 968. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [136]
 969. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [136]
 970. Kępkowska, Bogusława Bożena [136]
 971. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [135]
 972. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [134]
 973. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [134]
 974. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [134]
 975. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [134]
 976. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [133]
 977. Pusch, Maurycy (1828-1902) [133]
 978. Mulert, Ludwik (1818-1875) [133]
 979. Wybranowski, Władysław (?-?) [133]
 980. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [133]
 981. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [133]
 982. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [133]
 983. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [132]
 984. Wróblewski, K. [132]
 985. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [132]
 986. Dziedzic, P. Ryt. [131]
 987. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [131]
 988. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [131]
 989. Tomasz Ogończyk [pseud.] [131]
 990. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [131]
 991. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [131]
 992. Gozdowski, Edward (1843-1901) [131]
 993. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [130]
 994. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [130]
 995. Amatorski Zespół Teatralny [130]
 996. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [129]
 997. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [129]
 998. A.T.T. [129]
 999. Wójcicki, Jerzy [129]
 1000. Osotowicz, Jerzy. Red. [129]
 1001. Uniwersytet Warszawski [128]
 1002. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [128]
 1003. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [128]
 1004. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [128]
 1005. Hadyna, Łukasz (1982- ) [127]
 1006. Hadyna, Stanisław (1984- ) [127]
 1007. Gottlieb Leopold (1879-1934) [127]
 1008. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [126]
 1009. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [126]
 1010. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [126]
 1011. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [126]
 1012. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [125]
 1013. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [125]
 1014. Kozyra, Anna [125]
 1015. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [124]
 1016. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [124]
 1017. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [124]
 1018. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [124]
 1019. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [124]
 1020. Niemojewski, Lech (1894-1952) [124]
 1021. Mahomet II [124]
 1022. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [123]
 1023. Komenda I Brygady Legionów Polskich [123]
 1024. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [123]
 1025. Święcicka, Jadwiga (?-?) [122]
 1026. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [122]
 1027. [Leger, Louis (1843-1923)] [122]
 1028. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [122]
 1029. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [121]
 1030. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [121]
 1031. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [121]
 1032. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [121]
 1033. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [121]
 1034. Buchcar, Karol. Fot. [121]
 1035. Bogucki, Adolf (1835-1894) [120]
 1036. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [120]
 1037. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [120]
 1038. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [120]
 1039. Koniński, Kazimierz [120]
 1040. Gołębiewska, Wanda [120]
 1041. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [119]
 1042. Zabłocki, F. Ryt. [119]
 1043. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [119]
 1044. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [119]
 1045. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [119]
 1046. Gorski, Stefan (1882-1941) [119]
 1047. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [117]
 1048. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [117]
 1049. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [117]
 1050. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [117]
 1051. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [116]
 1052. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [116]
 1053. Jankowski, Józef [116]
 1054. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [115]
 1055. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [115]
 1056. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [115]
 1057. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [115]
 1058. Joteyko, Józefa (1866-1928) [114]
 1059. Ioteyko I. [na s. tyt.] [114]
 1060. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [113]
 1061. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [113]
 1062. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [113]
 1063. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [113]
 1064. Ślaski, Bolesław (1870- ) [112]
 1065. [Kasa Chorych (Warszawa)] [112]
 1066. Związek Miast Królestwa Polskiego [112]
 1067. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [112]
 1068. Kubiak, Paweł (1950- ) [112]
 1069. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [111]
 1070. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [111]
 1071. Hoffmann Regierungsdirektor [111]
 1072. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [110]
 1073. Przykorski, K. (1840-1882) [110]
 1074. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [110]
 1075. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [110]
 1076. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [110]
 1077. Hähle, G. Ryt. [110]
 1078. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [110]
 1079. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [110]
 1080. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [110]
 1081. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [110]
 1082. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [109]
 1083. Wanda Cymerman (red. nacz.) [109]
 1084. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [109]
 1085. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [109]
 1086. Tarnacki, Józef [109]
 1087. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [109]
 1088. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [109]
 1089. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [109]
 1090. "Orion" [108]
 1091. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [108]
 1092. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [108]
 1093. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [106]
 1094. Tor, Stanisław [106]
 1095. Porębowicz, Edward (1862-1937) [106]
 1096. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [106]
 1097. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [106]
 1098. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [105]
 1099. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [105]
 1100. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [105]
 1101. Łubieński, Edward (1819-1867) [105]
 1102. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [105]
 1103. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [105]
 1104. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [105]
 1105. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [105]
 1106. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [105]
 1107. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [104]
 1108. Automobilklub Warszawski [104]
 1109. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [104]
 1110. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [104]
 1111. Pachucki, Marian (1888-1961) [104]
 1112. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [104]
 1113. Leliwa, Alfred [103]
 1114. Syndykat Rolniczy Warszawski [103]
 1115. Dumax, [Victor] (1827-1894) [103]
 1116. Związek Polskich Artystów Plastyków [102]
 1117. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [102]
 1118. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [102]
 1119. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [102]
 1120. Rzepko, Władysław (1854-1932) [101]
 1121. Kleczyński, Jan (1837-1895) [101]
 1122. Miinchheimera.A. Fot. [101]
 1123. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [101]
 1124. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [101]
 1125. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [101]
 1126. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [100]
 1127. Urmowski Klemens (1780-1827) [100]
 1128. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [100]
 1129. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [100]
 1130. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [99]
 1131. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [99]
 1132. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [99]
 1133. Muszkowski, Jan (1882-1953) [99]
 1134. Żychliński, Jan. Wstęp [99]
 1135. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [99]
 1136. Białecki, Paweł. Red. [99]
 1137. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [98]
 1138. Zaleski, August (1883-1972) [98]
 1139. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [98]
 1140. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [98]
 1141. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [98]
 1142. Oniszewski, Jan Teofil [98]
 1143. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [98]
 1144. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [97]
 1145. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [97]
 1146. Stolpe, Alojzy (?-1824) [97]
 1147. Kohn, Alfred (1960- ) [97]
 1148. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [97]
 1149. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [97]
 1150. Jaworski, Witold (1899-1989) [97]
 1151. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [97]
 1152. Giergielewicz Jan (1898-1953) [97]
 1153. Dom ks. Boduena [97]
 1154. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [96]
 1155. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [96]
 1156. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [96]
 1157. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [96]
 1158. Czajkowski, Paweł (-1839) [96]
 1159. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [95]
 1160. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [95]
 1161. Kozłowski, Jan J. [95]
 1162. Gierczyńska, Joanna [95]
 1163. Fuks, Marjan (1884-1935) [95]
 1164. Adamska, Grażyna [95]
 1165. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [94]
 1166. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [94]
 1167. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [94]
 1168. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [93]
 1169. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [93]
 1170. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [93]
 1171. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [93]
 1172. Niemojowska, Maria (1870?-?) [93]
 1173. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [93]
 1174. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [92]
 1175. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [92]
 1176. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [92]
 1177. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [92]
 1178. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [91]
 1179. Schmid, Christoph von (1768-1854) [91]
 1180. Hoppe, Stanisław (1893- ) [91]
 1181. Baum, Stefan (1892-1964) [91]
 1182. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [91]
 1183. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [90]
 1184. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [90]
 1185. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [89]
 1186. Morżkowska, Antonina [89]
 1187. Kaczmarski, S. [89]
 1188. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [89]
 1189. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [88]
 1190. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1191. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [88]
 1192. Kossak, Wojciech (1856-1942) [87]
 1193. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [87]
 1194. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [87]
 1195. Sobieski, Wacław (1872-1935) [87]
 1196. Lipiński, Józef (1777-1811) [87]
 1197. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [87]
 1198. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [86]
 1199. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [86]
 1200. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [86]
 1201. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [86]
 1202. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [86]
 1203. Kwasiborski, Jerzy [86]
 1204. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [86]
 1205. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [85]
 1206. Magnus, Wiktor [85]
 1207. Kaleta, Jerzy (1929- ). [85]
 1208. K. M. Ryt. [85]
 1209. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [85]
 1210. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [85]
 1211. Arctowski, Henryk (1871-1958) [85]
 1212. (E) [85]
 1213. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [84]
 1214. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [84]
 1215. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [84]
 1216. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [84]
 1217. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [84]
 1218. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [84]
 1219. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [84]
 1220. Sznage. Ryt. [84]
 1221. Jotes [84]
 1222. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [83]
 1223. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [83]
 1224. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [83]
 1225. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [83]
 1226. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [82]
 1227. Magistrat der Hauptstadt Warschau [82]
 1228. "Orion". Fot. [82]
 1229. [Świtalska, H. (?-?)] [82]
 1230. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [82]
 1231. [Gutry, Maria (1899-1988)] [82]
 1232. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [82]
 1233. Stern, Anatol (1899-1968) [82]
 1234. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [82]
 1235. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [82]
 1236. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [81]
 1237. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [81]
 1238. Diabelli, Anton (1781-1858) [81]
 1239. Kataszek, Szymon (1898-1943) [81]
 1240. Zbyszewski [81]
 1241. Slaski, S. Ryt. [81]
 1242. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [81]
 1243. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [81]
 1244. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [81]
 1245. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [81]
 1246. Goublier, Gustave (1856-1926) [81]
 1247. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [81]
 1248. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [81]
 1249. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [81]
 1250. Degler, Katarzyna (1896-1982) [81]
 1251. Burmistrz w.z. Becher [81]
 1252. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [80]
 1253. Diveky, Adrjan (1880-1965) [80]
 1254. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [80]
 1255. Przyłęcki, Henryk [80]
 1256. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [80]
 1257. Ajdacki, Paweł (1970- ) [80]
 1258. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [79]
 1259. Nowialis [79]
 1260. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [79]
 1261. Rembiel, St. [79]
 1262. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [79]
 1263. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [79]
 1264. Mikucka, Aniela (1904-1950) [79]
 1265. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [79]
 1266. Krynicki, M. Lit. [78]
 1267. [Grabiec (?-?)] [78]
 1268. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [78]
 1269. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1270. Landowski, Paweł (1843-1894) [78]
 1271. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [78]
 1272. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [78]
 1273. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [77]
 1274. Centralny Komitet Robotniczy PPS [77]
 1275. Wesoły Wujaszek [77]
 1276. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [77]
 1277. Teichmann, Antoni (1798-1877) [76]
 1278. Rydel, Lucjan (1870-1918) [76]
 1279. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [76]
 1280. Winter, Peter (1754-1825) [76]
 1281. Puciata, Ryszard (?-1942) [76]
 1282. A. Z. Ryt. [75]
 1283. Karoli & Troczewski [75]
 1284. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [75]
 1285. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [75]
 1286. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [75]
 1287. Kostka, J. [75]
 1288. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [75]
 1289. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [75]
 1290. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [75]
 1291. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [75]
 1292. Pohoski, Jan (1889-1940) [75]
 1293. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [75]
 1294. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [74]
 1295. Sulistrowski, Kazimierz [74]
 1296. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [74]
 1297. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [74]
 1298. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [74]
 1299. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [74]
 1300. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [74]
 1301. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [74]
 1302. Egghard, Jules(1833-1867) [74]
 1303. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [73]
 1304. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [73]
 1305. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [73]
 1306. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [73]
 1307. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [73]
 1308. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [73]
 1309. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [73]
 1310. Adam, Julius (1826-1874) [73]
 1311. Schubert, Franz (1797-1828) [72]
 1312. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [72]
 1313. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [72]
 1314. Szenajch, Władysław (1879-1964) [72]
 1315. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [72]
 1316. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [72]
 1317. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [72]
 1318. [Quirini, Edward] [72]
 1319. Związek Katolicki [72]
 1320. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [72]
 1321. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [72]
 1322. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [72]
 1323. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [72]
 1324. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [72]
 1325. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [72]
 1326. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [72]
 1327. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [71]
 1328. Weinberg P. [71]
 1329. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [70]
 1330. Malewicz, Jadwiga [70]
 1331. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [70]
 1332. [Franck] [70]
 1333. Strasburger, Edward (1882-1923) [70]
 1334. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [70]
 1335. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [70]
 1336. Gross, Adam (1818-1880) [70]
 1337. Fajans, Wacław (1884-1973) [70]
 1338. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [70]
 1339. Dancla, Charles(1817-1907) [70]
 1340. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [70]
 1341. Mieczkowski, Jan. Fot. [69]
 1342. J. K. Ryt. [69]
 1343. Gruziel, L. Fot. [69]
 1344. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [69]
 1345. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [69]
 1346. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [69]
 1347. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [69]
 1348. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [69]
 1349. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [69]
 1350. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [69]
 1351. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [69]
 1352. Armia Krajowa [69]
 1353. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [68]
 1354. "Młoda Sztuka" [68]
 1355. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [68]
 1356. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [68]
 1357. Stecher, August (?-?) [68]
 1358. Bank Handlowy (Warszawa) [68]
 1359. Krzyżanowski, K. [67]
 1360. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [67]
 1361. Starczewski, Jan (1904-1981) [67]
 1362. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [67]
 1363. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [67]
 1364. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [67]
 1365. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1366. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [67]
 1367. Bio [pseud.] [67]
 1368. Biblioteka Kórnicka [67]
 1369. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [66]
 1370. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [66]
 1371. Conrad. Fot. [66]
 1372. Związek Bibliotekarzy Polskich [66]
 1373. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [66]
 1374. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [66]
 1375. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [66]
 1376. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [66]
 1377. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [66]
 1378. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [65]
 1379. Banner, M. Red. [65]
 1380. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [65]
 1381. Tonioli, D. [65]
 1382. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [65]
 1383. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [65]
 1384. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [65]
 1385. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [64]
 1386. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [64]
 1387. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [64]
 1388. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [64]
 1389. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [64]
 1390. J. H. Ryt. [63]
 1391. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [63]
 1392. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [63]
 1393. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [63]
 1394. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [63]
 1395. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [62]
 1396. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [62]
 1397. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [62]
 1398. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [62]
 1399. Polska Macierz Szkolna [62]
 1400. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [62]
 1401. Związek Polskich Artystów Grafików [62]
 1402. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [62]
 1403. Roeber. H. Ryt. [62]
 1404. Pomian, E. [62]
 1405. Polska Partia Socjalistyczna [62]
 1406. Kapituła Odznaki [62]
 1407. Dr Fischer, Gubernator [62]
 1408. Dr Fischer, Gouverneur [62]
 1409. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [62]
 1410. Bogusławski, Edward (1848-1917) [62]
 1411. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [61]
 1412. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [61]
 1413. Gall, Jan Karol (1856-1912) [61]
 1414. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [61]
 1415. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [61]
 1416. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [61]
 1417. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [61]
 1418. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [61]
 1419. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [61]
 1420. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [61]
 1421. Gutry, Maria (1899-1988) [61]
 1422. Gross, Napoleon (fl. 1863) [61]
 1423. Charszewski, Ignacy [61]
 1424. Kątski, Apolinary (1825-1879) [60]
 1425. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [60]
 1426. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [60]
 1427. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [60]
 1428. O liść dębu [60]
 1429. Muzeum Narodowe w Poznaniu [60]
 1430. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [60]
 1431. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [60]
 1432. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [60]
 1433. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [60]
 1434. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [59]
 1435. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [59]
 1436. Simcis, Gen [59]
 1437. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [59]
 1438. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [59]
 1439. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [59]
 1440. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [59]
 1441. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [58]
 1442. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [58]
 1443. Kozłowski, Karol (1840-1890) [58]
 1444. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [58]
 1445. [Omm, Peter] [58]
 1446. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1447. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [58]
 1448. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [58]
 1449. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [58]
 1450. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [58]
 1451. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [58]
 1452. Estreicher, Karol (1906-1984) [58]
 1453. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [57]
 1454. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [57]
 1455. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [57]
 1456. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [57]
 1457. Dobrowolska-Kierył, Marta [57]
 1458. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [56]
 1459. Witkowski, Wincenty [56]
 1460. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [56]
 1461. Kondor, Ernst. [56]
 1462. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [56]
 1463. Grabowski, Józef (18..- ?) [56]
 1464. Casciolini, Caludio(1697-1760) [56]
 1465. A. W. Ryt. [56]
 1466. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [55]
 1467. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [55]
 1468. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [55]
 1469. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1470. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [55]
 1471. Krasowska Helena [55]
 1472. Helmer, Charles(18..-1938) [55]
 1473. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [54]
 1474. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [54]
 1475. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [54]
 1476. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [54]
 1477. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [54]
 1478. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [54]
 1479. Wars, Henryk (1902-1977) [54]
 1480. Podolski, Ignacy (1854-1888) [54]
 1481. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [54]
 1482. Brochowski, B. Ryt. [54]
 1483. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [53]
 1484. Münchheimer, Adam (1830-1904) [53]
 1485. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [53]
 1486. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [53]
 1487. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [53]
 1488. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [53]
 1489. Trzemeski, Edward (1843-1905) [53]
 1490. Surzyński, Józef (1851-1919) [53]
 1491. Piekacz, J. Fot. [53]
 1492. Moder, Paul (1896-1942) [53]
 1493. Laskowski, Otton (1892-1953) [53]
 1494. Konopka, Józef (1884-1940) [53]
 1495. W. C. Ryt. [52]
 1496. Grossman, Ludwik (1835-1915) [52]
 1497. Siekierski, Franciszek [52]
 1498. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [52]
 1499. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [52]
 1500. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [52]
 1501. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [52]
 1502. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [52]
 1503. Jędraszko, Antoni Stanisław [52]
 1504. Janiczek, Józef (1900-1976) [52]
 1505. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [52]
 1506. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [52]
 1507. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [51]
 1508. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [51]
 1509. [brak] [51]
 1510. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [51]
 1511. Żelaznowski, Andrzej [51]
 1512. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [51]
 1513. Rodzina Lekarska (Warszawa) [51]
 1514. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [51]
 1515. Orda, Napoleon (1807-1883) [51]
 1516. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1517. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [51]
 1518. Collodi, Carlo (1826-1890) [51]
 1519. B.O. Ryt. [51]
 1520. [Polska Macierz Szkolna] [50]
 1521. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [50]
 1522. Vollstedt, Robert (1854-1919) [50]
 1523. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [50]
 1524. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [50]
 1525. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [50]
 1526. Olesiński, Karol (1902-1939) [50]
 1527. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [50]
 1528. Naoczny świadek [50]
 1529. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [50]
 1530. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [50]
 1531. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [49]
 1532. Zawadzki, Michał (1828-1887) [49]
 1533. Maszyński, Piotr (1855-1934) [49]
 1534. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1535. Teatr Narodowy (Warszawa) [49]
 1536. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [49]
 1537. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [49]
 1538. Rudkowski, Mat. (?-?) [49]
 1539. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [49]
 1540. Konewka, Antoni (1885-1944) [49]
 1541. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [49]
 1542. Szczeciński, K. Fot. [48]
 1543. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [48]
 1544. Gounod, Charles François (1818-1893) [48]
 1545. Okuń, Edward (1872-1945) [48]
 1546. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [48]
 1547. Łada, Kazimierz (1824-1871) [48]
 1548. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [48]
 1549. Macura, Władysław (1896-1935) [48]
 1550. Łukasik, Jan (1910- ) [48]
 1551. [Fernand, Jacques (?-?)] [48]
 1552. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [48]
 1553. Uziembło, Adam (1885-1971) [48]
 1554. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1555. Komitet Budowy Pomników [48]
 1556. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [48]
 1557. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [47]
 1558. Krajewski, J. Ryt. [47]
 1559. K.P. Ryt. [47]
 1560. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [47]
 1561. Niedzielski, Jan (ksiądz) [47]
 1562. Kubełka, Ignacy [47]
 1563. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [47]
 1564. Whiting, A. [47]
 1565. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [47]
 1566. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [47]
 1567. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [47]
 1568. Gąsiorowska, Natalja [47]
 1569. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [47]
 1570. F. K. Ryt. [47]
 1571. Bach, Emanuel (1714-1788) [47]
 1572. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [46]
 1573. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [46]
 1574. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [46]
 1575. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [46]
 1576. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [46]
 1577. Rożek, Edmund. Red. [46]
 1578. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [46]
 1579. Giełda Mięsna (Warszawa) [46]
 1580. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [46]
 1581. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [46]
 1582. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [46]
 1583. Dancla, Charles (1817-1907) [46]
 1584. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [46]
 1585. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [46]
 1586. Abrahams, Maurice (1883-1931) [46]
 1587. Uniwersytet dla Wszystkich [45]
 1588. Pistyner, M. [45]
 1589. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [45]
 1590. Czerny, Carl (1791-1857) [45]
 1591. il [45]
 1592. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [45]
 1593. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [45]
 1594. Ryżewski Zygmunt. Red. [45]
 1595. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1596. Majewska, Aleksandra (1943- ) [45]
 1597. Brochocki, B. Ryt. [44]
 1598. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [44]
 1599. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [44]
 1600. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [44]
 1601. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [44]
 1602. Orlicz, Michał (1893-1970) [44]
 1603. K. P. Ryt. [43]
 1604. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [43]
 1605. Espen, Theodor (1847-1906) [43]
 1606. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [43]
 1607. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [43]
 1608. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [43]
 1609. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [43]
 1610. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [43]
 1611. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [43]
 1612. Czaki, Klementyna [43]
 1613. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [43]
 1614. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [42]
 1615. Różański, M. Ryt. [42]
 1616. L. K. [42]
 1617. Godard, Benjamin (1849-1895) [42]
 1618. Voss, Carl (1815-1882) [42]
 1619. Sturm, Adam (?-1872) [42]
 1620. Puccini, Giacomo (1858-1924) [42]
 1621. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [42]
 1622. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [42]
 1623. S. E. [42]
 1624. Rembowski, Jan (1878-1923) [42]
 1625. Pusch, Alois Maria de [42]
 1626. Polskie Towarzystwo Artystyczne [42]
 1627. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [42]
 1628. Nowakowski, Bogdan [42]
 1629. Montabone (Firenze) [42]
 1630. Medeksza, Antoni [42]
 1631. Jonzeck, Waldemar [42]
 1632. E. S. [42]
 1633. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [42]
 1634. Anna Sobieszczańska-Lissowska [42]
 1635. Twardzicki, Walery (1838-1902) [41]
 1636. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [41]
 1637. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [41]
 1638. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [41]
 1639. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [41]
 1640. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [41]
 1641. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [41]
 1642. Styś, Walerian (1885-1936) [41]
 1643. Stawiński. Ryt. [41]
 1644. Sosnkowski, Józef [41]
 1645. Kochanowski, Jan (1897-1970) [41]
 1646. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [41]
 1647. Bizański, Stanisław (1846-1890) [41]
 1648. A. C. Ryt. [41]
 1649. W. R. Ryt. [40]
 1650. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [40]
 1651. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [40]
 1652. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [40]
 1653. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [40]
 1654. Gorazdowski, E. [40]
 1655. Łączkowski Ludwik [40]
 1656. Łączkowska Felicja [40]
 1657. [Płoza-Doliński, Marek] [40]
 1658. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [40]
 1659. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [40]
 1660. Liciński Hipolit [40]
 1661. Kasterska, Maria [40]
 1662. Janowski, Benon (1873-) [40]
 1663. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [40]
 1664. Feuerstein Władysław [40]
 1665. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [40]
 1666. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [40]
 1667. Cybulski, Izydor Józef [40]
 1668. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [39]
 1669. Döhler, Theodore (1814-1856) [39]
 1670. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [39]
 1671. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [39]
 1672. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [39]
 1673. Tarczyński, Władysław [39]
 1674. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [39]
 1675. Studnicki, Władysław (1865-1953) [39]
 1676. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [39]
 1677. Rutkowski, R. Ryt. [39]
 1678. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [39]
 1679. Haehle. Ryt. [39]
 1680. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [39]
 1681. Binental, Léopold (1886-1944) [39]
 1682. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [38]
 1683. Zarzycka, Aneta. Opiekun [38]
 1684. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [38]
 1685. Wołek, Adam [38]
 1686. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [38]
 1687. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [38]
 1688. Syrewicz, Xawery [38]
 1689. Radoszewska, A. J. [38]
 1690. Pilati, Auguste (1810-1877) [38]
 1691. Lewandowski, Adam (1889-1951) [38]
 1692. Lewak, Adam (1891-1963) [38]
 1693. Jankiewicz, Stanisław [38]
 1694. Janczewski, S. Red. [38]
 1695. Field, John (1782-1837) [38]
 1696. Aut. [38]
 1697. Arnaud, Étienne [38]
 1698. ADAM [38]
 1699. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [37]
 1700. Jezierski, J. Ryt. [37]
 1701. Zinserling, Borys von (1889-1961) [37]
 1702. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [37]
 1703. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [37]
 1704. Rybicki, Anastazy [37]
 1705. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [37]
 1706. Próchnik, Adam (1892-1942) [37]
 1707. Huzarski, Jerzy [37]
 1708. Fabiszewski, M. [37]
 1709. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [37]
 1710. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [36]
 1711. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [36]
 1712. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [36]
 1713. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [36]
 1714. [Mielnicki]. Fot. [36]
 1715. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [36]
 1716. Strasburger, Henryk (1887-1951) [36]
 1717. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [36]
 1718. Kownacki, A. Ryt. [36]
 1719. Jan Eljaszewicz (1941- ). [36]
 1720. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [36]
 1721. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [36]
 1722. Baynes, Sydney (1879-1938) [36]
 1723. Schumann, Robert (1810-1856) [35]
 1724. S. A. Ryt. [35]
 1725. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [35]
 1726. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [35]
 1727. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [35]
 1728. Wilczek, Feliks [35]
 1729. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [35]
 1730. Stowarzyszenie Architektów Polskich [35]
 1731. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [35]
 1732. Salinger, Zygmunt [35]
 1733. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [35]
 1734. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [35]
 1735. Osmała, Marcin (1863-1921) [35]
 1736. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [35]
 1737. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [35]
 1738. Kosiński Julian (1833-1914) [35]
 1739. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [35]
 1740. Janusz [35]
 1741. Dowódca Armii Krajowej [35]
 1742. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [35]
 1743. Musiałowski, A. Ryt. [34]
 1744. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [34]
 1745. Ajzman, David (1869-1922) [34]
 1746. Plewczyński, F. [34]
 1747. Krogulski, Władysław (1843-1934) [34]
 1748. Association d'Assurance des Industriels Polonais [34]
 1749. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [34]
 1750. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [34]
 1751. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [34]
 1752. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [34]
 1753. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [34]
 1754. Grynfeld, Bronisława [34]
 1755. Grem, Tomasz (17..-18..) [34]
 1756. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [34]
 1757. Dobrski, Konrad [34]
 1758. Bukowski, Jan (1873-1943) [34]
 1759. Biblioteka Narodowa [34]
 1760. Telakowski, [Jan]. Ryt. [33]
 1761. Urbanowicz, Szymon (?-?) [33]
 1762. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [33]
 1763. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [33]
 1764. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [33]
 1765. Wyroba, Stefan [33]
 1766. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [33]
 1767. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [33]
 1768. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [33]
 1769. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [33]
 1770. Kübler, Ryt. [33]
 1771. Kowala, G. [33]
 1772. Konopnicki, Jan [33]
 1773. Kolitowski, Adam (1878-1971) [33]
 1774. Kautecki, Antoni [33]
 1775. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [33]
 1776. Sosiński, I. Ryt. [32]
 1777. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [32]
 1778. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [32]
 1779. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [32]
 1780. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [32]
 1781. Szelążek, Wacław (1888-1945) [32]
 1782. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [32]
 1783. Naumann, Karl [32]
 1784. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [32]
 1785. Mieczkowski, Jan (syn) [32]
 1786. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [32]
 1787. Komitet Obywatelski Starego Miasta [32]
 1788. Kapliński, Franciszek (?-?) [32]
 1789. Górski, Władysław (1846-1915) [32]
 1790. David, Félicien (1810-1876) [32]
 1791. Batta, Alexandre (1816-1902) [32]
 1792. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [31]
 1793. Biegański, B. Fot. [31]
 1794. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [31]
 1795. Stolz, Robert (1880-1975) [31]
 1796. Kuhlewein, A. Ryt. [31]
 1797. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [31]
 1798. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [31]
 1799. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [31]
 1800. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [31]
 1801. Związek Strzelecki [31]
 1802. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [31]
 1803. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [31]
 1804. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [31]
 1805. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [31]
 1806. Roman Nowoszewski (1945- ) [31]
 1807. Plater, Karol [31]
 1808. Listowski, Andrzej (1802-1860) [31]
 1809. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [31]
 1810. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [31]
 1811. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [31]
 1812. Brauman, Władysław [31]
 1813. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [30]
 1814. Sosiński, J[ózef] Ryt. [30]
 1815. Oborski, Florian (1839-1892) [30]
 1816. Yvain, Maurice (1891-1965) [30]
 1817. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [30]
 1818. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [30]
 1819. Małkowska, Grażyna [30]
 1820. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [30]
 1821. Harentz, S.G. (fl. 1902) [30]
 1822. Grupa Starych Zarzewiaków [30]
 1823. Grabowski, Roman (1882-1940) [30]
 1824. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [30]
 1825. Dan, Władysław (1902-2000) [30]
 1826. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [30]
 1827. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [30]
 1828. E. G. Ryt. [29]
 1829. Ménil, Félicien de (1860-1930) [29]
 1830. Berens, Hermann (1826-1880) [29]
 1831. Walicki, Franciszek (1874-1964) [29]
 1832. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [29]
 1833. Rober, F. H.r. Ryt. [29]
 1834. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [29]
 1835. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [29]
 1836. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [29]
 1837. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [29]
 1838. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [29]
 1839. G.R. Ryt. [29]
 1840. Fuks, Marian (1884-1935) [29]
 1841. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [29]
 1842. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [28]
 1843. Ascher, Josef (1829-1869) [28]
 1844. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [28]
 1845. Wano, K. [28]
 1846. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [28]
 1847. Péreyra, Charles [28]
 1848. Małcużyński, Karol (1922-1984) [28]
 1849. Krywoszejew, Maciej [28]
 1850. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [28]
 1851. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [28]
 1852. Górska, Maria. Red. [28]
 1853. Giller, Honorata [28]
 1854. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [28]
 1855. Fischer, Ludwig (1905-1947) [28]
 1856. Einert, Teodor (1828-1866) [28]
 1857. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [27]
 1858. Leybach, Joseph(1817-1891) [27]
 1859. Bohm, Carl (1844-1920) [27]
 1860. Bizet, Georges (1838-1875) [27]
 1861. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [27]
 1862. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [27]
 1863. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [27]
 1864. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [27]
 1865. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [27]
 1866. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [27]
 1867. Ostas, Marek [27]
 1868. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [27]
 1869. Mickiewicz, Izadora [27]
 1870. Mickiewicz, Dominik [27]
 1871. Liliental, Stanisława (1897-1988) [27]
 1872. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [27]
 1873. Kaliszewski, L. [27]
 1874. K.P. [27]
 1875. Hertz, Teodor (1822-1884) [27]
 1876. Amator [27]
 1877. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [26]
 1878. Puławski, Antoni (1856-1931) [26]
 1879. Štejnberg, Mihail Karlovič [26]
 1880. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [26]
 1881. Ziegler; Droste [26]
 1882. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [26]
 1883. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1884. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [26]
 1885. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [26]
 1886. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [26]
 1887. Marylski, Antoni (1865-1932) [26]
 1888. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 1889. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [26]
 1890. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [26]
 1891. Jaroński, Feliks (1823-1895) [26]
 1892. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 1893. - [26]
 1894. Wąsowski, B. Ryt. [25]
 1895. Lichner, Heinrich(1829-1898) [25]
 1896. Voss, Charles (1815-1882) [25]
 1897. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [25]
 1898. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [25]
 1899. Massenet, Jules (1842-1912) [25]
 1900. Döhler, Theodore(1814-1856) [25]
 1901. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [25]
 1902. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [25]
 1903. Szymański, Ludwik [25]
 1904. Strzelecki, Edward (1894-1967) [25]
 1905. Stanisławowa Gawrońska [25]
 1906. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [25]
 1907. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [25]
 1908. Sawiński, F. M. [25]
 1909. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [25]
 1910. Lazzerini, Gustavo [25]
 1911. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [25]
 1912. Kapliński, Julian [25]
 1913. Archibald, M. [25]
 1914. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [24]
 1915. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [24]
 1916. Konrad. Fot. [24]
 1917. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [24]
 1918. Zandman, Jan (1802-1841) [24]
 1919. Tuszyński, Antoni L. [24]
 1920. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [24]
 1921. Porowski, Marceli (1894-1963) [24]
 1922. Pilich, Michał [24]
 1923. Nowacki, Łukasz [24]
 1924. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [24]
 1925. Meisser [24]
 1926. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [24]
 1927. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [24]
 1928. Czajewski Wiktor [24]
 1929. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 1930. Antoszewicz, S.[tanisław] [24]
 1931. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [23]
 1932. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [23]
 1933. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [23]
 1934. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [23]
 1935. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [23]
 1936. Herman, Maria (1803-1830) [23]
 1937. Štejman, S. A. [23]
 1938. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [23]
 1939. T.B. [23]
 1940. Szymański, Ludwik (?-?) [23]
 1941. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [23]
 1942. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [23]
 1943. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [23]
 1944. Kűbler. Ryt. [23]
 1945. Jezierski, J. [23]
 1946. David, Félicien César(1810-1876) [23]
 1947. Cymerman, Leon (1876-1964) [23]
 1948. Borowy, Wacław (1890-1950) [23]
 1949. M. R. Rys. [22]
 1950. Sosiński, J. Ryt. [22]
 1951. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [22]
 1952. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [22]
 1953. Dietrich, Moritz (1816-1887) [22]
 1954. A...... Z....li [22]
 1955. Vorbond, Wanda (?-1939) [22]
 1956. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [22]
 1957. Ries, Franz (1846-1932) [22]
 1958. Niezależna Partia Chłopska [22]
 1959. Młodzież Zarzewiacka [22]
 1960. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [22]
 1961. Marx, Emil (?-?) [22]
 1962. Loos, Vincent Angelo [22]
 1963. Lecocq, Charles (1832-1918) [22]
 1964. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [22]
 1965. Kotuliński, Andrzej [22]
 1966. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 1967. Galle, Henryk (1872-1948) [22]
 1968. Feldman, J. [22]
 1969. Derengowski, Jan [22]
 1970. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [21]
 1971. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [21]
 1972. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [21]
 1973. Florimo, Francesco (1800-1888) [21]
 1974. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [21]
 1975. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [21]
 1976. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [21]
 1977. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 1978. Szyszko, Donat (1709 1773) [21]
 1979. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [21]
 1980. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [21]
 1981. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [21]
 1982. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [21]
 1983. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [21]
 1984. Lorens, Carl (1851-1909) [21]
 1985. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [21]
 1986. Gay, Byron (1886-1945) [21]
 1987. Fiszer, Carolina [21]
 1988. Eibl, Piotr (?-1886) [21]
 1989. Cirina, J. A. [21]
 1990. Charchillac, Berthet de [21]
 1991. Biart, Lucyan (1828-1897) [21]
 1992. Gibs, Joe [20]
 1993. Zeller, Carl (1842-1898) [20]
 1994. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [20]
 1995. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [20]
 1996. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [20]
 1997. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [20]
 1998. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [20]
 1999. Lilpop, Marian [20]
 2000. Ligber. Szty. [20]
 2001. Leybach, Joseph (1817-1891) [20]
 2002. Krogulski, Władysław(1843-1934) [20]
 2003. Depret, Maurice (18..-1933) [20]
 2004. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [20]
 2005. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [20]
 2006. Bielicka, Eugenia [20]
 2007. Wolski, Stanisław (1859-1894) [19]
 2008. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [19]
 2009. M. K. Ryt. [19]
 2010. Lange, Gustav (1830-1899) [19]
 2011. Kluczewski, M. Ryt. [19]
 2012. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [19]
 2013. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [19]
 2014. E. N. Ryt. [19]
 2015. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [19]
 2016. Samselski, Marek. Red. [19]
 2017. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [19]
 2018. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [19]
 2019. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [19]
 2020. Klein, Kazimierz (1871-1927) [19]
 2021. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [19]
 2022. Jaworski, Lesław (1882-1929) [19]
 2023. Jackowski, Aleksander [19]
 2024. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [19]
 2025. Furuhjelm, J. (muzyka) [19]
 2026. Emer, Lucjan [19]
 2027. Dembiński, Czesław [19]
 2028. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [19]
 2029. Budkowski, Henryk(1879-1928) [19]
 2030. [Urząd m. st. Warszawy] [18]
 2031. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [18]
 2032. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [18]
 2033. Steiman, S. [18]
 2034. Schonberger, John (1892-1983) [18]
 2035. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2036. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [18]
 2037. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [18]
 2038. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [18]
 2039. Lewinger, Władysław (1874-1943) [18]
 2040. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [18]
 2041. Krzyżanowska, Celina [18]
 2042. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [18]
 2043. Koschmider, Edmund [18]
 2044. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [18]
 2045. B. B. Ryt. [18]
 2046. Arezzo, Pierre (18..-1972) [18]
 2047. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [17]
 2048. Zajkowski, A. Ryt. [17]
 2049. Ćwiklicz, Bolesław [17]
 2050. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [17]
 2051. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [17]
 2052. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [17]
 2053. Wagner, Richard (1813-1883) [17]
 2054. Uhry, M. [17]
 2055. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [17]
 2056. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [17]
 2057. Potocki, Antoni (1867-1939) [17]
 2058. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [17]
 2059. Grupa Legionistów [17]
 2060. Eilenberg, Richard(1848-1925). [17]
 2061. Budapest Lengyel-Egylet [17]
 2062. Bachelbusch, T. Ryt. [17]
 2063. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [17]
 2064. Orion. Fot. [16]
 2065. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [16]
 2066. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [16]
 2067. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2068. W. K. [16]
 2069. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [16]
 2070. Siegrist, Piotr [16]
 2071. Salabert, Francis (1884-1946) [16]
 2072. Ptaszyńska, Joanna [16]
 2073. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [16]
 2074. Muzeum Historyczne w Goteborgu [16]
 2075. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2076. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [16]
 2077. Lozano, Vicente [16]
 2078. Ligber, F. Szty. [16]
 2079. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [16]
 2080. Lassen, Eduard (1830-1904) [16]
 2081. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [16]
 2082. Jan Mieczkowski (1830-1889) [16]
 2083. Hervé (1825-1892) [16]
 2084. Garat, Pierre (1762-1823) [16]
 2085. Czajkowski. W. Ryt. [16]
 2086. Brodowski, Kazimierz (?-?) [16]
 2087. Borawski, Władysław (1892-1970) [16]
 2088. Bobiński, Henryk (1861-1914) [16]
 2089. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [16]
 2090. A. R. Ryt. [15]
 2091. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [15]
 2092. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [15]
 2093. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [15]
 2094. Lange, Gustav(1830-1899) [15]
 2095. [s.n.] [15]
 2096. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [15]
 2097. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [15]
 2098. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [15]
 2099. Offenbach, Jacques (1819-1880) [15]
 2100. Muzeum miasta Belgradu [15]
 2101. Missler, B. T. [15]
 2102. Miller, Karol (1819-1889) [15]
 2103. Miller, Jan Nepomucen [15]
 2104. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [15]
 2105. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [15]
 2106. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2107. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [15]
 2108. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [15]
 2109. Joyce, Archibald (1873-1963) [15]
 2110. Hiller, Karol (1891-1939) [15]
 2111. Gnus, Ryta (1881-19..) [15]
 2112. Gajewski, Adrian [15]
 2113. Fiedler. Ryt. [15]
 2114. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [15]
 2115. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [15]
 2116. Dawidowa, Helena [15]
 2117. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [15]
 2118. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [15]
 2119. Arslan M. [15]
 2120. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [14]
 2121. Marconi, Władysław (1848-1915) [14]
 2122. K.W. Ryt. [14]
 2123. K.N. Ryt. [14]
 2124. par Ketterer [14]
 2125. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [14]
 2126. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [14]
 2127. Orthwein, Ludwik [14]
 2128. Lange, Gustav (1830-1889) [14]
 2129. Kątski, Antoni(1817-1889) [14]
 2130. Kataszek, Szymon(1898-1943) [14]
 2131. K. Ryt. [14]
 2132. Herzberg, Antoni (1825-19..) [14]
 2133. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [14]
 2134. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [14]
 2135. Godfrey, Charles (1839-1919) [14]
 2136. Farkas, Miska (1829-1890) [14]
 2137. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [14]
 2138. Biske, Karol (1863-1928) [14]
 2139. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [13]
 2140. Lassen, Eduard(1830-1904) [13]
 2141. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [13]
 2142. Wysoki[ński], K. Ryt. [13]
 2143. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [13]
 2144. Sosnkowski, Józef (?-?) [13]
 2145. Sawiczewski, S. [13]
 2146. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [13]
 2147. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [13]
 2148. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [13]
 2149. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [13]
 2150. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 2151. Karoli, W. [13]
 2152. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [13]
 2153. Jacobi, Victor(1809-1892) [13]
 2154. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [13]
 2155. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [13]
 2156. Carulli, Gustavo (1801-1876) [13]
 2157. Bogacki, S. Fot. [13]
 2158. Bayer, Josef (1852-1913) [13]
 2159. Koło Medyków S. U. W. [12]
 2160. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [12]
 2161. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [12]
 2162. Wieniawski, Józef (1837-1912) [12]
 2163. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [12]
 2164. Urbanowicz, Szymon [12]
 2165. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [12]
 2166. Richards, Brinley (1819-1885) [12]
 2167. Radzimiński, Bronisław [12]
 2168. Radwan, August [12]
 2169. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [12]
 2170. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [12]
 2171. Pokorny, [Jan]. Ryt. [12]
 2172. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [12]
 2173. Obuchowicz, Henryk [12]
 2174. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [12]
 2175. Monckton, Lionel (1861-1924) [12]
 2176. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [12]
 2177. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [12]
 2178. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [12]
 2179. Max, Józef (?-?) [12]
 2180. Lewski , I. [12]
 2181. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 2182. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [12]
 2183. Kondracki, W. Fot. [12]
 2184. Klimowicz, Ignacy [12]
 2185. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [12]
 2186. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [12]
 2187. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [12]
 2188. Kafka, Johann (1819-1886) [12]
 2189. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [12]
 2190. Henrion, Paul (1819-1901) [12]
 2191. Ganne, Louis (1862-1923) [12]
 2192. Finck, Herman (1872-1939) [12]
 2193. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [12]
 2194. Dietrich, Moritz(1816-1887) [12]
 2195. Delahaye, Edward. Ryt. [12]
 2196. Bockhann, F. [12]
 2197. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [12]
 2198. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [12]
 2199. Behr, Franz (1837-1898) [12]
 2200. Niecz, Krzysztof. Fot. [11]
 2201. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [11]
 2202. Eilenberg, Richard (1848-1925) [11]
 2203. Śliwiński, Jan (1830-1893) [11]
 2204. Treter, Bohdan (1886-1945) [11]
 2205. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [11]
 2206. Szkoła Główna Warszawska [11]
 2207. Suszczyński, Jan [11]
 2208. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [11]
 2209. Rober, F. H. Ryt. [11]
 2210. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [11]
 2211. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [11]
 2212. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2213. Lam, Stanisław (1891-1965) [11]
 2214. Lack, Théodore(1846-1921) [11]
 2215. Krug, Diederich (1821-1880) [11]
 2216. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [11]
 2217. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [11]
 2218. Herz, Henri(1803-1888) [11]
 2219. Herbert, Theodor(1822-1891) [11]
 2220. Gnatkowski, Adam [11]
 2221. Erhard, Carl [11]
 2222. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [11]
 2223. Dubois, Théodore (1837-1924) [11]
 2224. Di Donato, Carlo [11]
 2225. Arnaud, Etienne (1807-1863) [11]
 2226. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [10]
 2227. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [10]
 2228. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [10]
 2229. Hünten, Franz(1793-1878) [10]
 2230. Bielecki, C. [10]
 2231. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [10]
 2232. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [10]
 2233. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [10]
 2234. R. P. [10]
 2235. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [10]
 2236. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [10]
 2237. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [10]
 2238. Lucas, Napoleon(1822-1884) [10]
 2239. Labitzky, Joseph (1802-1881) [10]
 2240. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [10]
 2241. Kowalski, Leon (1870-1937) [10]
 2242. Kossakowska, Wanda [10]
 2243. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [10]
 2244. K. Z. Ryt. [10]
 2245. Jedna z uczennic [pseud.] [10]
 2246. Jakobi, Zygmunt [10]
 2247. J. J. Ryt. [10]
 2248. Gola, A. (muzyka) [10]
 2249. Godfrey, Daniel (1831-1903) [10]
 2250. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [10]
 2251. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [10]
 2252. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [10]
 2253. Bouleau, H. de. [10]
 2254. Betcher, Jan C. [10]
 2255. AWU [10]
 2256. M.R. Ryt. [9]
 2257. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [9]
 2258. Kucz[yński], M. Ryt. [9]
 2259. KK. Ryt. [9]
 2260. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [9]
 2261. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [9]
 2262. W.Z. Ryt. [9]
 2263. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 2264. Tarczyński, Józef (1841-1897) [9]
 2265. Makowski, Henryk (1933-) [9]
 2266. Lincke, Paul (1866-1946) [9]
 2267. Le Couppey, Felix(1811-1887) [9]
 2268. Kóźmiński, T. B. [9]
 2269. Krasuski, Stefan [9]
 2270. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [9]
 2271. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [9]
 2272. Kadler, Ludwik (1838-1899) [9]
 2273. Jansenne, Louis (1809-1890) [9]
 2274. Fall, Leo (1873-1925) [9]
 2275. Dalla Casa, Louis [9]
 2276. Chodecki, Władysław [9]
 2277. A. S. Ryt. [9]
 2278. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [8]
 2279. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 2280. Krajewski. Ryt. [8]
 2281. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [8]
 2282. Zumpe, Edmund [8]
 2283. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [8]
 2284. Wohlfahrt, A. [8]
 2285. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [8]
 2286. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [8]
 2287. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [8]
 2288. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [8]
 2289. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [8]
 2290. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [8]
 2291. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [8]
 2292. Ballach, A.[ndrzej] [8]
 2293. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [7]
 2294. J.Ł. Ryt. [7]
 2295. N[icz], E. Ryt. [7]
 2296. J.K. Ryt. [7]
 2297. Wierciński, K. [7]
 2298. Tirling, Zygmunt [7]
 2299. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [7]
 2300. Sztyft, Herman (1880- ) [7]
 2301. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2302. Rudnicka, Monika [7]
 2303. J. S. Ryt. [7]
 2304. Golański, Jerzy [7]
 2305. Dequin, Léon (18..-1937) [7]
 2306. Bieniewski, T. Fot. [7]
 2307. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [6]
 2308. A. K. Ryt. [6]
 2309. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [6]
 2310. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [6]
 2311. Posttallé [6]
 2312. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [6]
 2313. P. D. Ryt. [6]
 2314. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [6]
 2315. Makomaski, Edmund [6]
 2316. Kasiewicz, Alfred [6]
 2317. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [6]
 2318. Jasieński, Feliks (1861-1929) [6]
 2319. Grimm., A. Ryt. [6]
 2320. Gawęcki Witold (1911-1946) [6]
 2321. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [6]
 2322. Bar, E. Ryt. [6]
 2323. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [5]
 2324. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [5]
 2325. Seiss, Isidor(1840-1905) [5]
 2326. Przyałgowski, Ignacy [5]
 2327. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [5]
 2328. W. K. Ryt. [5]
 2329. Taubert. Ryt. [5]
 2330. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [5]
 2331. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [5]
 2332. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [5]
 2333. Parafia św. Krzyża w Warszawie [5]
 2334. Paczóski, Julian [5]
 2335. M. A. Ryt [5]
 2336. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [5]
 2337. Lewandowski, Michał (kompozytor) [5]
 2338. Kucz, M. Ryt. [5]
 2339. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [5]
 2340. Krajewska, Julia. Ryt. [5]
 2341. Koman, Henryk (1824-1887) [5]
 2342. Klein, W. Ryt. [5]
 2343. J.J, Ryt. [5]
 2344. G.S. Ryt. [5]
 2345. C.K. ryt. [5]
 2346. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [5]
 2347. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [4]
 2348. Żółtowski, A. [4]
 2349. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [4]
 2350. Whiting, Richard A. (1891-1938) [4]
 2351. W.K. Ryt. [4]
 2352. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [4]
 2353. Suppé, Franz von (1819-1895) [4]
 2354. Sosnowski, J. Ryt. [4]
 2355. Reiss, N. [4]
 2356. Reber, Henri (1807-1880) [4]
 2357. Raudny, Wacław [4]
 2358. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [4]
 2359. Pokorny. Ryt. [4]
 2360. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [4]
 2361. M.K. Ryt. [4]
 2362. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [4]
 2363. Konstanty. Fot. [4]
 2364. A. G. Ryt. [4]
 2365. Olszewski, Czesław, fot. [3]
 2366. Zagórska, W. Ryt. [3]
 2367. Wanda Z. Ryt. [3]
 2368. Scassola, A.(18..-19..) [3]
 2369. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [3]
 2370. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2371. Popp, Wilhelm(1828-1902) [3]
 2372. Pallach, A. Ryt. [3]
 2373. Osborne, George Alexander (1806-1893) [3]
 2374. Liszt, Ferenc(1811-1886) [3]
 2375. Kuczyński [3]
 2376. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [3]
 2377. Jungmann, Albert(1824-1892) [3]
 2378. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [3]
 2379. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [3]
 2380. Cichocki, Ks. [3]
 2381. Chmielewski, Ignacy [3]
 2382. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [3]
 2383. Bazzini, Antonio(1818-1897) [3]
 2384. Audran, Edmond(1842-1901) [3]
 2385. Aniela S. Ryt. [3]
 2386. Maszyński, Julian (1847-1901) [2]
 2387. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [2]
 2388. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [2]
 2389. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [2]
 2390. Zawadzki, W. Ryt. [2]
 2391. Wiśniewski, Marceli [2]
 2392. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [2]
 2393. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [2]
 2394. Titel, Otto (18.. -1926) [2]
 2395. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [2]
 2396. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2397. Schulhoff, Julius (1825-1898) [2]
 2398. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [2]
 2399. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [2]
 2400. Mrożewski, Jerzy S. [2]
 2401. Lubowski, Józef (1824-1855) [2]
 2402. Leschik, Konrad [2]
 2403. Lanner, Joseph (1801-1843) [2]
 2404. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [2]
 2405. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [2]
 2406. Kautecki, Antoni. [2]
 2407. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [2]
 2408. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [2]
 2409. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2410. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [2]
 2411. Jacobi, Viktor(1883-1921) [2]
 2412. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [2]
 2413. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 2414. Głogowski, Tomasz(18..- ) [2]
 2415. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [2]
 2416. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [2]
 2417. Fall, Leo(1873-1925) [2]
 2418. Dziedzic, T. Ryt. [2]
 2419. Czibulka, Alphons(1842-1894) [2]
 2420. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [2]
 2421. Bianchi, Emilio [2]
 2422. Badia, Luigi(1819-1899) [2]
 2423. Bachmann, Georges(1848-1894) [2]
 2424. Achtel, Aleksandra [2]
 2425. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [1]
 2426. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 2427. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 2428. Pyka, Henryk [1]
 2429. Oranowski, Wacław [1]
 2430. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 2431. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 2432. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2433. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 2434. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 2435. Issakowitch, S.S. [1]
 2436. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2437. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2438. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2439. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2440. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2441. CAF [0]
 2442. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [0]
 2443. Schiff, Józef. Fot. [0]
 2444. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [0]
 2445. Zaborska, Anna. Fot. [0]
 2446. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [0]
 2447. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [0]
 2448. Woydyga, Jan (1857-1938) [0]
 2449. W. B. Ryt. [0]
 2450. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [0]
 2451. Szwankowska, Hanna [0]
 2452. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2453. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2454. Miernicki, Władysław,fot. [0]
 2455. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [0]
 2456. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [0]
 2457. Malmurowicz Bolesław. Fot. [0]
 2458. Maj, Jerzy. Fot. [0]
 2459. Krudowski, Józef [0]
 2460. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [0]
 2461. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [0]
 2462. Ken, Aleksander (1828-1874) [0]
 2463. K. Niecz, fot. [0]
 2464. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [0]
 2465. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [0]
 2466. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [0]

Więcej statystyk...