polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 69276

Obecnie czytających: 333

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 13297850

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Ministerstwo Oświaty [454]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [119]
 16. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 17. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 18. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [102]
 19. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 20. Związek Patriotów Polskich [96]
 21. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 22. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [88]
 23. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [80]
 24. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [75]
 25. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 26. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 27. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 28. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 29. CAF [50]
 30. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 31. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 32. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 33. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 34. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 35. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 36. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 37. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [46]
 38. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 39. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 40. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 41. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 42. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 43. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 44. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 45. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [35]
 46. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 47. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 48. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 49. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 50. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 51. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 52. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [30]
 53. Główny Urząd Statystyczny [30]
 54. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [29]
 55. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 56. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 57. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 58. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 59. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 60. Dębski, Michał [27]
 61. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 62. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 63. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 64. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 65. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [24]
 66. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 67. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 68. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 69. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 70. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 71. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 72. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [22]
 73. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 74. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 75. A. Z. Ryt. [22]
 76. Stefanow, Piotr [21]
 77. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [21]
 78. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 79. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 80. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 81. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 82. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 83. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 84. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 85. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 86. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 87. P.B. Ryt. [17]
 88. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 89. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 90. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 91. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [16]
 92. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 93. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 94. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 95. Sigismond. Fot. [15]
 96. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [15]
 97. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 98. Karoli & Troczewski [15]
 99. A. M. Ryt. [15]
 100. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 101. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 102. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 103. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 104. Beyer, Karol (1818-1877) [14]
 105. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 106. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 107. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [13]
 108. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 109. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 110. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 111. Mottl, Adam, fot. [13]
 112. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 113. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 114. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [13]
 115. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 116. Conrad. Fot. [13]
 117. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 118. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 119. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 120. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [12]
 121. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 122. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 123. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 124. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 125. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 126. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 127. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [12]
 128. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [12]
 129. J. H. Ryt. [12]
 130. Dombrowski, Władysław [12]
 131. B. P. Ryt. [12]
 132. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 133. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 134. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 135. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 136. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 137. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 138. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 139. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 140. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 141. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 142. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 143. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 144. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 145. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 146. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 147. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 148. Kowalski, L. Fot. [10]
 149. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 150. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [10]
 151. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 152. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 153. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 154. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 155. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 156. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 157. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 158. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 159. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 160. Röber, H. Ryt. [9]
 161. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 162. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 163. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 164. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 165. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 166. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 167. Kneisel, August [9]
 168. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 169. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 170. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 171. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 172. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 173. Zarząd Miejski w Równem [8]
 174. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 175. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 176. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 177. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 178. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 179. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 180. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 181. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 182. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 183. K.K. Ryt. [8]
 184. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 185. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 186. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 187. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 188. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 189. ADAM. Ryt. [8]
 190. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 191. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 192. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 193. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 194. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 195. Walter. Ryt. [7]
 196. W. R. Ryt. [7]
 197. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 198. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 199. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 200. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 201. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 202. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 203. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 204. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 205. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [7]
 206. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [7]
 207. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 208. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 209. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [7]
 210. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 211. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 212. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 213. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 214. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 215. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 216. Baumann, R. Lit. [7]
 217. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 218. [Miethke, H. O.] [6]
 219. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 220. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 221. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 222. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 223. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 224. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 225. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 226. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 227. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 228. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 229. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 230. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 231. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 232. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 233. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 234. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 235. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 236. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 237. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 238. M. R. Rys. [6]
 239. L. N. Ryt. [6]
 240. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 241. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 242. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [6]
 243. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 244. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 245. J. Ł. Ryt. [6]
 246. J. K. Ryt. [6]
 247. Hufsky [6]
 248. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 249. Gruziel, L. Fot. [6]
 250. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 251. E. G. Ryt. [6]
 252. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 253. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 254. Biegański, B. Fot. [6]
 255. Achtel, Józef [6]
 256. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 257. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 258. [Granke, Stefan] [5]
 259. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 260. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 261. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 262. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 263. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 264. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 265. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 266. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 267. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 268. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 269. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 270. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 271. Szczeciński, K. Fot. [5]
 272. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 273. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 274. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 275. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 276. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 277. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 278. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 279. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 280. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 281. Orion. Fot. [5]
 282. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 283. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 284. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 285. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 286. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 287. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [5]
 288. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 289. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 290. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 291. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 292. Leliwa, Alfred [5]
 293. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 294. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 295. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 296. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 297. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 298. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 299. Kapuściński, Piotr [5]
 300. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 301. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 302. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 303. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 304. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 305. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 306. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 307. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 308. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 309. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 310. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 311. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 312. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 313. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 314. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 315. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 316. "Orion" [5]
 317. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 318. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 319. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 320. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 321. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 322. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 323. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 324. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 325. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 326. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 327. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 328. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 329. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [4]
 330. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 331. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 332. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [4]
 333. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 334. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 335. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 336. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 337. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 338. Sosiński, I. Ryt. [4]
 339. Simcis, Gen [4]
 340. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 341. Schiff, Józef. Fot. [4]
 342. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 343. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 344. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 345. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 346. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 347. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 348. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 349. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 350. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 351. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 352. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 353. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 354. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 355. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 356. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 357. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 358. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 359. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 360. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 361. Krzyżanowski, K. [4]
 362. Krajewski, J. Ryt. [4]
 363. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 364. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 365. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 366. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 367. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 368. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 369. K.P. Ryt. [4]
 370. K. P. Ryt. [4]
 371. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 372. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 373. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 374. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 375. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 376. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 377. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 378. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 379. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 380. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 381. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 382. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 383. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 384. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 385. Brochocki, B. Ryt. [4]
 386. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 387. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 388. Antykwarnia Warszawska [4]
 389. A. R. Ryt. [4]
 390. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 391. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 392. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 393. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 394. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 395. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 396. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 397. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 398. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 399. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 400. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 401. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 402. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 403. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 404. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 405. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 406. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 407. Warszawski Lombard Miejski [3]
 408. Warnka, Jadwiga [3]
 409. W. C. Ryt. [3]
 410. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 411. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 412. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 413. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 414. Twardzicki, Walery (1838-1902) [3]
 415. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 416. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 417. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 418. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 419. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 420. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 421. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 422. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 423. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 424. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 425. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 426. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 427. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 428. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 429. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 430. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 431. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 432. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 433. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 434. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 435. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 436. S. A. Ryt. [3]
 437. Röber, G. Ryt. [3]
 438. Różański, M. Ryt. [3]
 439. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 440. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 441. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 442. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 443. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 444. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 445. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 446. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 447. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 448. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 449. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 450. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 451. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 452. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 453. Nowialis [3]
 454. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 455. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 456. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 457. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 458. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 459. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 460. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 461. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 462. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 463. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 464. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 465. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 466. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 467. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 468. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 469. M.R. Ryt. [3]
 470. Liga Morska i Kolonialna [3]
 471. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 472. L. K. [3]
 473. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 474. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 475. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 476. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 477. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 478. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 479. Krynicki, M. Lit. [3]
 480. Koło Medyków S. U. W. [3]
 481. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 482. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 483. Koroniarz [3]
 484. Konrad. Fot. [3]
 485. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 486. Kohn, Alfred. Red. [3]
 487. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 488. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 489. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 490. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 491. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 492. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 493. Jaugey, Jean [3]
 494. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 495. J.Ł. Ryt. [3]
 496. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 497. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 498. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 499. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 500. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 501. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 502. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 503. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 504. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 505. Gibs, Joe [3]
 506. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 507. Dąbrowski, Stanisław [3]
 508. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 509. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 510. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 511. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 512. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 513. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 514. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 515. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 516. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 517. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 518. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 519. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 520. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 521. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 522. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 523. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 524. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 525. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 526. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 527. Bauman, R. Lit. [3]
 528. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 529. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 530. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 531. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 532. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 533. "Orion". Fot. [3]
 534. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 535. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 536. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 537. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 538. [Łosiowa, Emilia] [2]
 539. [brak] [2]
 540. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 541. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 542. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 543. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 544. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 545. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 546. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 547. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 548. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 549. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 550. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 551. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 552. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 553. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 554. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 555. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 556. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 557. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 558. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 559. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 560. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 561. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 562. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 563. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 564. Wróblewski, K. [2]
 565. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 566. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 567. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 568. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 569. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 570. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 571. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 572. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 573. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 574. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 575. Warnkówna, Jadwiga [2]
 576. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 577. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 578. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 579. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 580. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 581. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 582. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 583. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 584. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 585. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 586. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 587. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 588. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 589. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 590. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 591. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 592. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 593. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 594. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 595. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 596. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 597. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 598. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 599. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 600. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 601. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 602. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 603. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [2]
 604. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 605. Surowiecki, Karol [2]
 606. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 607. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 608. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 609. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 610. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 611. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 612. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 613. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 614. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 615. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 616. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 617. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 618. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 619. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 620. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 621. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 622. Sosiński, J. Ryt. [2]
 623. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 624. Socha, Szczepan [2]
 625. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 626. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 627. Skornia-Roszij, Maria [2]
 628. Siekierski, Franciszek [2]
 629. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [2]
 630. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 631. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 632. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 633. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 634. Sedlaczek, Lech [2]
 635. Röber, F. H. Ryt. [2]
 636. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 637. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 638. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 639. Rumianek, Stanisław [2]
 640. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 641. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 642. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 643. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 644. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 645. Rada Regencyjna [2]
 646. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 647. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 648. Przyałgowski, Ignacy [2]
 649. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 650. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 651. Polska Macierz Szkolna [2]
 652. Plewczyński, F. [2]
 653. Pistyner, M. [2]
 654. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 655. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 656. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 657. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 658. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 659. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 660. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 661. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 662. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 663. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 664. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 665. N[icz], E. Ryt. [2]
 666. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 667. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 668. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 669. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 670. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 671. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 672. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 673. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 674. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 675. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 676. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 677. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 678. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 679. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 680. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 681. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 682. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 683. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 684. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 685. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 686. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 687. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 688. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 689. Malewicz, Jadwiga [2]
 690. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 691. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 692. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 693. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 694. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 695. M. K. Ryt. [2]
 696. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 697. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 698. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 699. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 700. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 701. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 702. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 703. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 704. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 705. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 706. Kubełka, Ignacy [2]
 707. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 708. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 709. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 710. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 711. Krajewski. Ryt. [2]
 712. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 713. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 714. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 715. Kostka, J. [2]
 716. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 717. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 718. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 719. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 720. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 721. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 722. Komar, Józef [2]
 723. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 724. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 725. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 726. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 727. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 728. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 729. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 730. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 731. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 732. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 733. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 734. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 735. KK. Ryt. [2]
 736. K.W. Ryt. [2]
 737. K.N. Ryt. [2]
 738. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 739. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 740. Jezierski, J. Ryt. [2]
 741. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 742. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 743. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 744. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 745. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 746. J.K. Ryt. [2]
 747. J. Ł. [2]
 748. Instytut Spraw Społecznych [2]
 749. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 750. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 751. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 752. Hähle, G. Ryt. [2]
 753. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 754. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 755. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 756. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 757. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 758. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 759. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 760. Gorazdowski, E. [2]
 761. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 762. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 763. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 764. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 765. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 766. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 767. Frick, L. [2]
 768. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 769. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 770. Elkana, J. M. [2]
 771. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 772. E. N. Ryt. [2]
 773. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 774. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 775. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 776. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 777. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 778. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 779. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 780. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 781. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 782. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 783. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 784. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 785. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 786. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 787. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 788. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 789. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 790. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 791. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 792. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 793. Bykowski, Leon [2]
 794. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 795. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 796. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 797. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 798. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 799. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 800. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 801. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 802. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 803. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 804. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 805. Bielecki, C. [2]
 806. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 807. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 808. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 809. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 810. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 811. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 812. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 813. Baronowa X.Y.Z. [2]
 814. Banner, M. Red. [2]
 815. Automobilklub Warszawski [2]
 816. Atelier Rembrandt [2]
 817. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 818. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 819. A.T.T. [2]
 820. A...... Z....li [2]
 821. A. K. Ryt. [2]
 822. "Młoda Sztuka" [2]
 823. Żółtowski, A. [1]
 824. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 825. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 826. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 827. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 828. Żelaznowski, Andrzej [1]
 829. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 830. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 831. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 832. Štejman, S. A. [1]
 833. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 834. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 835. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 836. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 837. Śmigielska, Józefa [1]
 838. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 839. Śliwiński, Jan [1]
 840. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 841. Łączkowski Ludwik [1]
 842. Łączkowska Felicja [1]
 843. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 844. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 845. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 846. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 847. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 848. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 849. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 850. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 851. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 852. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 853. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 854. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 855. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 856. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 857. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 858. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 859. par Ketterer [1]
 860. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 861. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 862. il [1]
 863. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 864. [s.n.] [1]
 865. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 866. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 867. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 868. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 869. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 870. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 871. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 872. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 873. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 874. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 875. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 876. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 877. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 878. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 879. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 880. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 881. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 882. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 883. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 884. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 885. [Quirini, Edward] [1]
 886. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 887. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 888. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 889. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 890. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 891. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 892. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 893. [Omm, Peter] [1]
 894. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 895. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 896. [Mielnicki]. Fot. [1]
 897. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 898. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 899. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 900. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 901. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 902. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 903. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 904. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 905. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 906. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 907. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 908. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 909. [Grabiec (?-?)] [1]
 910. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 911. [Franck] [1]
 912. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 913. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 914. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 915. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 916. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 917. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 918. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 919. [Bielski, Szymon] [1]
 920. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 921. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 922. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 923. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 924. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 925. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 926. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 927. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 928. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 929. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 930. Związek Strzelecki [1]
 931. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 932. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 933. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 934. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 935. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 936. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 937. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 938. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 939. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 940. Związek Miast Polskich [1]
 941. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 942. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 943. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 944. Związek Katolicki [1]
 945. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 946. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 947. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 948. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 949. Zumpe, Edmund [1]
 950. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 951. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 952. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 953. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 954. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 955. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 956. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 957. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 958. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 959. Ziegler; Droste [1]
 960. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 961. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 962. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 963. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 964. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 965. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 966. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 967. Zbyszewski [1]
 968. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 969. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 970. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 971. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 972. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 973. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 974. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 975. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 976. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 977. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 978. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 979. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 980. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 981. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 982. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 983. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 984. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 985. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 986. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 987. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 988. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 989. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 990. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 991. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 992. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 993. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 994. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 995. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 996. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 997. Zagórska, W. Ryt. [1]
 998. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 999. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1000. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1001. X. Y. Z. [1]
 1002. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1003. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1004. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1005. Węgrzecki, S. [1]
 1006. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1007. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1008. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1009. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1010. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1011. Wójcicki, Jerzy [1]
 1012. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1013. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1014. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1015. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1016. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1017. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1018. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1019. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1020. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1021. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1022. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 1023. Wyroba, Stefan [1]
 1024. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1025. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1026. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1027. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1028. Wretowski, Paweł [1]
 1029. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1030. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1031. Wołek, Adam [1]
 1032. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1033. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1034. Wojnarowicz Weseła [1]
 1035. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1036. Wohlfahrt, A. [1]
 1037. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1038. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1039. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1040. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1041. Wiśniewski, Marceli [1]
 1042. Wizimirska, Barbara [1]
 1043. Witkowski, Wincenty [1]
 1044. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1045. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1046. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1047. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1048. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1049. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1050. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1051. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1052. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1053. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1054. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1055. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1056. Wilczek, Feliks [1]
 1057. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1058. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1059. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1060. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1061. Wierciński, K. [1]
 1062. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1063. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1064. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1065. Whiting, A. [1]
 1066. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1067. Wesoły Wujaszek [1]
 1068. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1069. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1070. Weinberg P. [1]
 1071. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1072. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1073. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1074. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1075. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1076. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1077. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1078. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1079. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1080. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1081. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1082. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1083. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1084. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1085. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1086. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1087. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1088. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1089. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1090. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1091. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1092. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1093. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1094. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1095. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1096. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1097. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1098. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1099. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1100. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1101. Wano, K. [1]
 1102. Wanda Z. Ryt. [1]
 1103. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1104. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1105. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1106. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1107. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1108. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1109. Walaszczak, Piotr [1]
 1110. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1111. Wahrendorff, O. [1]
 1112. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1113. W.Z. Ryt. [1]
 1114. W.K. Ryt. [1]
 1115. W. M. K. [1]
 1116. W. K. Ryt. [1]
 1117. W. K. [1]
 1118. W. B. Ryt. [1]
 1119. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1120. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1121. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1122. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1123. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1124. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1125. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1126. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1127. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1128. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1129. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1130. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1131. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1132. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1133. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1134. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1135. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1136. Urbanowicz, Szymon [1]
 1137. Uniwersytet Warszawski [1]
 1138. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1139. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1140. Uhry, M. [1]
 1141. Typiak, Piotr [1]
 1142. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1143. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1144. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1145. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1146. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1147. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1148. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1149. Treter Mieczysław (1883-1943) [1]
 1150. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1151. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1152. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1153. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1154. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1155. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1156. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1157. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1158. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1159. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1160. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1161. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1162. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1163. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1164. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1165. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1166. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1167. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1168. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1169. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1170. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1171. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1172. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1173. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1174. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1175. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1176. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1177. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1178. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1179. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1180. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1181. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1182. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1183. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1184. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1185. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1186. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1187. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1188. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1189. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1190. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1191. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1192. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1193. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1194. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1195. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1196. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1197. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1198. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1199. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1200. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1201. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1202. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1203. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1204. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1205. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1206. Tor, Stanisław [1]
 1207. Tonioli, D. [1]
 1208. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1209. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1210. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1211. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1212. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1213. Tirling, Zygmunt [1]
 1214. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1215. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1216. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1217. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1218. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1219. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1220. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1221. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1222. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1223. Taubert. Ryt. [1]
 1224. Taube, Gustaw jr [1]
 1225. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1226. Tarnacki, Józef. [1]
 1227. Tarnacki, Józef [1]
 1228. Tarczyński, Władysław [1]
 1229. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1230. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1231. T.B. [1]
 1232. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1233. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1234. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1235. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1236. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1237. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1238. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1239. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1240. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1241. Szymkiewicz, Józef [1]
 1242. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1243. Szymański, Ludwik [1]
 1244. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1245. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1246. Szydłowska, Grażyna [1]
 1247. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1248. Szwankowska, Hanna [1]
 1249. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1250. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1251. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1252. Sznage. Ryt. [1]
 1253. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1254. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1255. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1256. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1257. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1258. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1259. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1260. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1261. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1262. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1263. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1264. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1265. Szczepański, Sebastian [1]
 1266. Szczepański, Grzegorz [1]
 1267. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1268. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1269. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1270. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1271. Syrewicz, Xawery [1]
 1272. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1273. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1274. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1275. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1276. Suszczyński, Jan [1]
 1277. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1278. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1279. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1280. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1281. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1282. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1283. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1284. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1285. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1286. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1287. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1288. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1289. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1290. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1291. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1292. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1293. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1294. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1295. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1296. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1297. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1298. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1299. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1300. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1301. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1302. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1303. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1304. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1305. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1306. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1307. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1308. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1309. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1310. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1311. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1312. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1313. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1314. Steiman, S. [1]
 1315. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1316. Stecher, August (?-?) [1]
 1317. Stawiński. Ryt. [1]
 1318. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1319. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1320. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1321. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1322. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1323. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1324. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1325. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1326. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1327. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1328. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1329. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1330. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1331. Sosnkowski, Józef [1]
 1332. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1333. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1334. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1335. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1336. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1337. Snopek, Kazimierz [1]
 1338. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1339. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1340. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1341. Slaski, S. Ryt. [1]
 1342. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1343. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1344. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1345. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1346. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1347. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1348. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1349. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1350. Siemieński, Lucjan [1]
 1351. Siegrist, Piotr [1]
 1352. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1353. Siczyński, Walery [1]
 1354. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1355. Sewer [1]
 1356. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1357. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1358. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1359. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1360. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1361. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1362. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1363. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1364. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1365. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1366. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1367. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1368. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1369. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1370. Sawiński, F. M. [1]
 1371. Sawiczewski, S. [1]
 1372. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1373. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1374. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1375. Samselski, Marek. Red. [1]
 1376. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1377. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1378. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1379. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1380. Salinger, Zygmunt [1]
 1381. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1382. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1383. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1384. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1385. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1386. S. E. [1]
 1387. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1388. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1389. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1390. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1391. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [1]
 1392. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1393. Rybicki, Anastazy [1]
 1394. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1395. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1396. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1397. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1398. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1399. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1400. Rudnicka, Monika [1]
 1401. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1402. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1403. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1404. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1405. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1406. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1407. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1408. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1409. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1410. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1411. Roeber. H. Ryt. [1]
 1412. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1413. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1414. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1415. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1416. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1417. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1418. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1419. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1420. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1421. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1422. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1423. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1424. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1425. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1426. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1427. Rembiel, St. [1]
 1428. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1429. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1430. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1431. Reiss, N. [1]
 1432. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1433. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1434. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1435. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1436. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1437. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1438. Raudny, Wacław [1]
 1439. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1440. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1441. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1442. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1443. Radzimiński, Bronisław [1]
 1444. Radwan, August [1]
 1445. Radoszewska, A. J. [1]
 1446. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1447. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1448. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1449. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1450. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1451. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1452. R. P. [1]
 1453. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1454. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1455. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1456. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1457. Péreyra, Charles [1]
 1458. Pécaut, Elie [1]
 1459. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1460. Pyka, Henryk [1]
 1461. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1462. Pusch, Alois Maria de [1]
 1463. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1464. Puc, B[ronisław] [1]
 1465. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1466. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1467. Przyłęcki, Henryk [1]
 1468. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1469. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1470. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1471. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1472. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1473. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1474. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1475. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1476. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1477. Prochaska, Anna [1]
 1478. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1479. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1480. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1481. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1482. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1483. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1484. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1485. Posttallé [1]
 1486. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1487. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1488. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1489. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1490. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1491. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1492. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1493. Popielewski [1]
 1494. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1495. Pomian, E. [1]
 1496. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1497. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1498. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1499. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1500. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1501. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1502. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1503. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1504. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1505. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1506. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1507. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1508. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1509. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1510. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1511. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1512. Pokorny. Ryt. [1]
 1513. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1514. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1515. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1516. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1517. Podwiński, Stanisław [1]
 1518. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1519. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1520. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1521. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1522. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1523. Plater, Karol [1]
 1524. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1525. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1526. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1527. Piotrowski, Andrzej [1]
 1528. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1529. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1530. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1531. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1532. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1533. Pilich, Michał [1]
 1534. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1535. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1536. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1537. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1538. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1539. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1540. Piekacz, J. Fot. [1]
 1541. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1542. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1543. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1544. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1545. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1546. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1547. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1548. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1549. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1550. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1551. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1552. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1553. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1554. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1555. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1556. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1557. Pawłowski, Kalixt [1]
 1558. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1559. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1560. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1561. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1562. Pawe, L. [1]
 1563. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1564. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1565. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1566. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1567. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1568. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1569. Paprocki, Bartosz [1]
 1570. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1571. Pallach, A. Ryt. [1]
 1572. Paczóski, Julian [1]
 1573. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1574. P. D. Ryt. [1]
 1575. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1576. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1577. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1578. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1579. Ostas, Marek [1]
 1580. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1581. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1582. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1583. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1584. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1585. Orthwein, Ludwik [1]
 1586. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1587. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1588. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1589. Oranowski, Wacław [1]
 1590. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1591. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1592. Olzacki, Sławomir. Fot. [1]
 1593. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1594. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1595. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1596. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1597. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1598. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1599. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1600. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1601. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1602. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1603. Obuchowicz, Henryk [1]
 1604. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1605. O liść dębu [1]
 1606. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1607. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1608. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1609. Nowakowski, Bogdan [1]
 1610. Nowacki, Łukasz [1]
 1611. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1612. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1613. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1614. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1615. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1616. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1617. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1618. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1619. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1620. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1621. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1622. Niecz, K.,fot. [1]
 1623. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1624. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1625. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1626. Nałęcz, Edward [1]
 1627. Naumann, Karl [1]
 1628. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1629. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1630. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1631. Naoczny świadek [1]
 1632. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1633. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1634. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1635. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1636. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1637. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1638. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1639. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1640. Myślińska, Grażyna. Fot. [1]
 1641. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1642. Myszkowska, Justyna [1]
 1643. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1644. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1645. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1646. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1647. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1648. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1649. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1650. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1651. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1652. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1653. Mróz, Agnieszka [1]
 1654. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1655. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1656. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1657. Motas, Maciej [1]
 1658. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1659. Morżkowska, Antonina [1]
 1660. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1661. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1662. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1663. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1664. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1665. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1666. Montabone (Firenze) [1]
 1667. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1668. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1669. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1670. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1671. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1672. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1673. Miłkowski, Stanisław [1]
 1674. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1675. Missler, B. T. [1]
 1676. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1677. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1678. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1679. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1680. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1681. Miller, Jan Nepomucen [1]
 1682. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1683. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [1]
 1684. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1685. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1686. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1687. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1688. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1689. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1690. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1691. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1692. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [1]
 1693. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1694. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1695. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1696. Mickiewicz, Izadora [1]
 1697. Mickiewicz, Dominik [1]
 1698. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1699. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1700. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1701. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1702. Mendewski, Stanisław [1]
 1703. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1704. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1705. Meisser [1]
 1706. Medeksza, Antoni [1]
 1707. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1708. Małkowska, Grażyna [1]
 1709. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1710. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1711. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1712. Maël, Pierr. [1]
 1713. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1714. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1715. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1716. Max, Józef (?-?) [1]
 1717. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1718. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1719. Matrzak, Jerzy [1]
 1720. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1721. Marx, Emil (?-?) [1]
 1722. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1723. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1724. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1725. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1726. Marcinkowski, Piotr [1]
 1727. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1728. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1729. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1730. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1731. Makowski, Marek [1]
 1732. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1733. Makomaski, Edmund [1]
 1734. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1735. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1736. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1737. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1738. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1739. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1740. Mahomet II [1]
 1741. Magnus, Wiktor [1]
 1742. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1743. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1744. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1745. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1746. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1747. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1748. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1749. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1750. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1751. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1752. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1753. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1754. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1755. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1756. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1757. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1758. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1759. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1760. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1761. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1762. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1763. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1764. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1765. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1766. M.K. Ryt. [1]
 1767. M. A. Ryt [1]
 1768. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1769. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1770. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1771. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1772. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1773. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1774. Lozano, Vicente [1]
 1775. Loth, August (1869-1944) [1]
 1776. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1777. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1778. Loos, Vincent Angelo [1]
 1779. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1780. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1781. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1782. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1783. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1784. Lisicki, Roman [1]
 1785. Lisiak, Elżbieta [1]
 1786. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1787. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1788. Lilpop, Marian [1]
 1789. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1790. Ligber. Szty. [1]
 1791. Ligber, F. Szty. [1]
 1792. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1793. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1794. Liciński Hipolit [1]
 1795. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1796. Leśniewska, B. [1]
 1797. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1798. Lewski , I. [1]
 1799. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1800. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1801. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1802. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1803. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1804. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1805. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1806. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 1807. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1808. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1809. Leschik, Konrad [1]
 1810. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1811. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1812. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1813. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1814. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1815. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1816. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1817. Lefebvre, Casimir [1]
 1818. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1819. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1820. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1821. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1822. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 1823. Lazzerini, Gustavo [1]
 1824. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1825. Latoszek, Jacek [1]
 1826. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1827. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1828. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1829. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1830. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1831. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1832. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1833. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1834. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1835. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1836. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1837. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1838. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1839. Kűbler. Ryt. [1]
 1840. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1841. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1842. Kępkowska, Bogusława Bożena [1]
 1843. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1844. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1845. Kübler, Ryt. [1]
 1846. Kóźmiński, T. B. [1]
 1847. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1848. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1849. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 1850. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 1851. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1852. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1853. Kumidor, Zbigniew [1]
 1854. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1855. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1856. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1857. Kuczyński [1]
 1858. Kucz, M. Ryt. [1]
 1859. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1860. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 1861. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1862. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1863. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1864. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 1865. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1866. Krzyżanowska, Celina [1]
 1867. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1868. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1869. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1870. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1871. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1872. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1873. Krywoszejew, Maciej [1]
 1874. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1875. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1876. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1877. Krudowski, Józef [1]
 1878. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1879. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 1880. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1881. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1882. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1883. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1884. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1885. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1886. Krasuski, Stefan [1]
 1887. Krasowska Helena [1]
 1888. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1889. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1890. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1891. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1892. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1893. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 1894. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1895. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1896. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1897. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1898. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1899. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 1900. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1901. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 1902. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1903. Kozłowski, Jan J. [1]
 1904. Kozyra, Anna [1]
 1905. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1906. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1907. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1908. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1909. Kowalewski, T. [1]
 1910. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1911. Kowala, G. [1]
 1912. Kotuliński, Andrzej [1]
 1913. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1914. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1915. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1916. Kossakowska, Wanda [1]
 1917. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1918. Koschmider, Edmund [1]
 1919. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1920. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1921. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1922. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1923. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1924. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 1925. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 1926. Konstanty. Fot. [1]
 1927. Konopnicki, Jan [1]
 1928. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1929. Koniński, Kazimierz [1]
 1930. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1931. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 1932. Kondracki, W. Fot. [1]
 1933. Kondor, Ernst. [1]
 1934. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 1935. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1936. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1937. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1938. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1939. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1940. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1941. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1942. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1943. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1944. Komitet Budowy Pomników [1]
 1945. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1946. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1947. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1948. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1949. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1950. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1951. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1952. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1953. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 1954. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1955. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1956. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1957. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1958. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 1959. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1960. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1961. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1962. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1963. Klimowicz, Ignacy [1]
 1964. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1965. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1966. Klein, W. Ryt. [1]
 1967. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1968. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1969. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1970. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1971. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1972. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1973. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1974. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1975. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1976. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 1977. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1978. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 1979. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 1980. Kautecki, Antoni. [1]
 1981. Kautecki, Antoni [1]
 1982. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1983. Kasterska, Maria [1]
 1984. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1985. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1986. Kasiewicz, Alfred [1]
 1987. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1988. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 1989. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1990. Karoli, W. [1]
 1991. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 1992. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 1993. Kapuscinski, Petr [1]
 1994. Kapliński, Julian [1]
 1995. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 1996. Kapituła Odznaki [1]
 1997. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 1998. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 1999. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2000. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2001. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2002. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2003. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2004. Kaliszewski, L. [1]
 2005. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2006. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2007. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2008. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2009. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2010. Kaczyński, Witold [1]
 2011. Kaczmarski, S. [1]
 2012. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2013. K.P. [1]
 2014. K. Z. Ryt. [1]
 2015. K. Ryt. [1]
 2016. K. M. Ryt. [1]
 2017. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2018. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2019. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2020. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2021. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2022. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2023. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2024. Jotes [1]
 2025. Jonzeck, Waldemar [1]
 2026. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2027. Jeżowski, M [1]
 2028. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 2029. Jezierski, J. [1]
 2030. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2031. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2032. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2033. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2034. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2035. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2036. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 2037. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2038. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2039. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2040. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2041. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2042. Janusz [1]
 2043. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2044. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2045. Jankowski, Józef [1]
 2046. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2047. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2048. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2049. Janczewski, S. Red. [1]
 2050. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2051. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2052. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2053. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2054. Jakobi, Zygmunt [1]
 2055. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2056. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2057. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2058. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2059. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2060. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2061. Jackowski, Aleksander [1]
 2062. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2063. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2064. J.J, Ryt. [1]
 2065. J. Z. [1]
 2066. J. S. Ryt. [1]
 2067. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2068. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2069. J. J. Ryt. [1]
 2070. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2071. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2072. Issakowitch, S.S. [1]
 2073. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2074. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2075. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2076. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2077. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2078. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2079. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2080. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2081. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2082. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2083. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2084. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2085. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 2086. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2087. Hyodo, Nagao [1]
 2088. Huzarski, Jerzy [1]
 2089. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2090. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2091. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2092. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2093. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2094. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2095. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2096. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2097. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2098. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2099. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2100. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2101. Hervé (1825-1892) [1]
 2102. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2103. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2104. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2105. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2106. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2107. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2108. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2109. Heck, Walerian [1]
 2110. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2111. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2112. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2113. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2114. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2115. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2116. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2117. Haehle. Ryt. [1]
 2118. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2119. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2120. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2121. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2122. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2123. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2124. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2125. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2126. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2127. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2128. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2129. Górska, Maria. Red. [1]
 2130. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2131. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2132. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2133. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2134. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2135. Grynfeld, Bronisława [1]
 2136. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2137. Grupa Legionistów [1]
 2138. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2139. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2140. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2141. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2142. Grimm., A. Ryt. [1]
 2143. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2144. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2145. Grajnert, Józef [1]
 2146. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2147. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2148. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2149. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2150. Gołębiewska, Wanda [1]
 2151. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2152. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2153. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2154. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2155. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2156. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2157. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2158. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2159. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2160. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [1]
 2161. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2162. Golański, Jerzy [1]
 2163. Gola, A. (muzyka) [1]
 2164. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2165. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2166. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [1]
 2167. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2168. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2169. Gnatkowski, Adam [1]
 2170. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2171. Giraud, Paul [1]
 2172. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2173. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2174. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2175. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2176. Giller, Honorata [1]
 2177. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2178. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2179. Gierczyńska, Joanna [1]
 2180. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2181. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2182. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2183. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 2184. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2185. Gebhard, podporucznik [1]
 2186. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2187. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2188. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2189. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2190. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2191. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [1]
 2192. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2193. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2194. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2195. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2196. Gajewski, Adrian [1]
 2197. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2198. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2199. G.S. Ryt. [1]
 2200. G.R. Ryt. [1]
 2201. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2202. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2203. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2204. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2205. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2206. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2207. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2208. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2209. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2210. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2211. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2212. Fiszer, Carolina [1]
 2213. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2214. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2215. Filipiak, Grzegorz [1]
 2216. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2217. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2218. Field, John (1782-1837) [1]
 2219. Fiedler. Ryt. [1]
 2220. Feuerstein Władysław [1]
 2221. Feldman, J. [1]
 2222. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2223. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2224. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2225. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2226. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2227. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2228. Fabiszewski, M. [1]
 2229. F. K. Ryt. [1]
 2230. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2231. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2232. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2233. Erhard, Carl [1]
 2234. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2235. Emer, Lucjan [1]
 2236. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2237. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2238. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2239. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2240. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2241. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2242. Egloff, Jerzy [1]
 2243. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2244. Edgeworth, Maria [1]
 2245. E. S. [1]
 2246. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2247. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2248. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2249. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2250. Dénoix, Victorin [1]
 2251. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2252. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2253. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2254. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2255. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2256. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2257. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2258. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2259. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2260. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2261. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2262. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2263. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2264. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2265. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2266. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2267. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2268. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2269. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2270. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2271. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2272. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2273. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2274. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2275. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2276. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2277. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2278. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2279. Dom ks. Boduena [1]
 2280. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2281. Dobrski, Konrad [1]
 2282. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2283. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2284. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2285. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2286. Di Donato, Carlo [1]
 2287. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2288. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2289. Derengowski, Jan [1]
 2290. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2291. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2292. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2293. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2294. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2295. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2296. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2297. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2298. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2299. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2300. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2301. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2302. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2303. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2304. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2305. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2306. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2307. Dembiński, Czesław [1]
 2308. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2309. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2310. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2311. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2312. Dawidowa, Helena [1]
 2313. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2314. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2315. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2316. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2317. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2318. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2319. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2320. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2321. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2322. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2323. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2324. Dalla Casa, Louis [1]
 2325. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2326. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2327. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2328. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2329. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2330. Czerwiński, Franciszek [1]
 2331. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 2332. Czerniawski, Jan [1]
 2333. Czermański, Zdzisław [1]
 2334. Czermak, Grażyna [1]
 2335. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2336. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2337. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2338. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2339. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2340. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2341. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2342. Czaki, Klementyna [1]
 2343. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2344. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2345. Czajewski Wiktor [1]
 2346. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2347. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2348. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2349. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2350. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2351. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2352. Cirina, J. A. [1]
 2353. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2354. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2355. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2356. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2357. Cichocki, Ks. [1]
 2358. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2359. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2360. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2361. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2362. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2363. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2364. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2365. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2366. Chodecki, Władysław [1]
 2367. Chmielewski, Ignacy [1]
 2368. Chmielewska, Halina [1]
 2369. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2370. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 2371. Charszewski, Ignacy [1]
 2372. Charchillac, Berthet de [1]
 2373. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2374. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2375. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2376. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2377. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2378. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2379. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2380. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2381. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2382. C.K. ryt. [1]
 2383. Błaszczak, Fr. [1]
 2384. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2385. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2386. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2387. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2388. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2389. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2390. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2391. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2392. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2393. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2394. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2395. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2396. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2397. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2398. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2399. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2400. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2401. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2402. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2403. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2404. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2405. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2406. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2407. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2408. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2409. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2410. Brauman, Władysław [1]
 2411. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2412. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2413. Bouleau, H. de. [1]
 2414. Borucki, Juliusz [1]
 2415. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2416. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2417. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2418. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2419. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2420. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2421. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2422. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2423. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2424. Bojarska, Stefanja [1]
 2425. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2426. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2427. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2428. Bogacki, S. Fot. [1]
 2429. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2430. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2431. Bockhann, F. [1]
 2432. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2433. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2434. Bobiński, Antoni [1]
 2435. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2436. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2437. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2438. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2439. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2440. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2441. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2442. Bio [pseud.] [1]
 2443. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2444. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2445. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2446. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2447. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2448. Bielicka, Eugenia [1]
 2449. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2450. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2451. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2452. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2453. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2454. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2455. Biblioteka Narodowa [1]
 2456. Biblioteka Kórnicka [1]
 2457. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2458. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2459. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2460. Bianchi, Emilio [1]
 2461. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2462. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2463. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2464. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2465. Betcher, Jan C. [1]
 2466. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2467. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2468. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2469. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2470. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2471. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2472. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2473. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2474. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2475. Baude, K. [1]
 2476. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2477. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2478. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2479. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2480. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2481. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2482. Baracz, A. P. [1]
 2483. Bar, E. Ryt. [1]
 2484. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2485. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2486. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2487. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2488. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2489. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2490. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2491. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2492. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2493. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2494. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2495. Babiński, Wacław [1]
 2496. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2497. B.O. Ryt. [1]
 2498. B. B. Ryt. [1]
 2499. Aut. [1]
 2500. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2501. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2502. Arslan M. [1]
 2503. Arnold, E. J. [1]
 2504. Arnaud, Étienne [1]
 2505. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2506. Armia Krajowa [1]
 2507. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2508. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2509. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2510. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2511. Archibald, M. [1]
 2512. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2513. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2514. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2515. Aniela S. Ryt. [1]
 2516. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2517. Ambrich, Magdalena [1]
 2518. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2519. Amator [1]
 2520. Alkar [pseud.] [1]
 2521. Al. Pow. [1]
 2522. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2523. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2524. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2525. Adamska, Grażyna [1]
 2526. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2527. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2528. Achtel, Aleksandra [1]
 2529. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2530. AWU [1]
 2531. ADAM [1]
 2532. A. Z. [1]
 2533. A. W. Ryt. [1]
 2534. A. S. Ryt. [1]
 2535. A. G. Ryt. [1]
 2536. A. C. Ryt. [1]
 2537. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2538. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2539. - [1]
 2540. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [108413]
 2. Ministerstwo Oświaty [33365]
 3. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [29373]
 4. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [29007]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [26956]
 6. Prus, Bolesław (1847-1912) [18783]
 7. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [18148]
 8. Bobiński, Antoni [15571]
 9. Kownacka, Maria (1894-1982) [15512]
 10. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15100]
 11. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14025]
 12. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13327]
 13. Załęczny, Jolanta (1959- ) [12468]
 14. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [11818]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [11724]
 16. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11476]
 17. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [10942]
 18. Główny Urząd Statystyczny [10601]
 19. Pocztowa Kasa Oszczędności [10295]
 20. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10012]
 21. Arct, Michał (1840-1916) [9968]
 22. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [9834]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [9677]
 24. Gawkowski, Robert (1962- ) [9479]
 25. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8408]
 26. Krajowe Biuro Statystyczne [8329]
 27. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8288]
 28. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [7553]
 29. Verne, Jules (1828-1905) [6768]
 30. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [6220]
 31. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [5866]
 32. Urząd Statystyczny w Warszawie [5769]
 33. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [5753]
 34. Magistrat m.st. Warszawy [5169]
 35. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4896]
 36. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4870]
 37. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4698]
 38. Egloff, Jerzy [4632]
 39. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4616]
 40. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [4455]
 41. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4414]
 42. Winek, Włodzimierz (1956-) [4291]
 43. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4270]
 44. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [4253]
 45. Antykwarnia Warszawska [3987]
 46. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3874]
 47. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [3822]
 48. Skarga, Piotr (1536-1612) [3813]
 49. Maliszewski, Jerzy (?-?) [3770]
 50. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3670]
 51. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3646]
 52. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [3618]
 53. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [3611]
 54. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3599]
 55. Baracz, A. P. [3588]
 56. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3573]
 57. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3411]
 58. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3342]
 59. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3262]
 60. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [3208]
 61. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3206]
 62. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3113]
 63. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3093]
 64. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3060]
 65. Kapuściński, Piotr [3031]
 66. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3007]
 67. Estreicher, Karol (1827-1908) [2988]
 68. Jaugey, Jean [2971]
 69. Związek Patriotów Polskich [2936]
 70. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [2918]
 71. Starzyński, Stefan (1893-1939) [2868]
 72. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [2820]
 73. Röber, H. Ryt. [2776]
 74. Papierowski, Andrzej Jerzy [2762]
 75. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2720]
 76. Muzeum Narodowe (Warszawa) [2694]
 77. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2675]
 78. Skwara, Marian (1946- ) [2650]
 79. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2640]
 80. Popowski, S. [2519]
 81. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2510]
 82. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [2508]
 83. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [2483]
 84. Brandel, Konrad (1838-1920) [2459]
 85. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [2454]
 86. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2433]
 87. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2433]
 88. Frączek, Ireneusz (1969- ) [2428]
 89. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2400]
 90. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2352]
 91. Małecki, Antoni (1821-1913) [2303]
 92. Tretiak, Józef (1841-1923) [2274]
 93. Zieliński, Jarosław (1958- ) [2255]
 94. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2248]
 95. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2216]
 96. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2203]
 97. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2169]
 98. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2142]
 99. Kneisel, August [2137]
 100. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2137]
 101. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [2094]
 102. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2065]
 103. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2047]
 104. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [2032]
 105. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2014]
 106. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1990]
 107. Gmitruk, Janusz (1948- ) [1982]
 108. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1973]
 109. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1969]
 110. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1969]
 111. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1964]
 112. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1949]
 113. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1949]
 114. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1943]
 115. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1931]
 116. Paulmier, Adrien-Augustin [1911]
 117. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1778]
 118. Górska, Halina (1898-1942) [1770]
 119. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1750]
 120. Kohn, Alfred. Red. [1726]
 121. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1704]
 122. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1682]
 123. Kudyba, Wojciech (1965- ) [1668]
 124. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1662]
 125. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1662]
 126. Polski Związek Producentów Filmowych [1662]
 127. [Bielski, Szymon] [1659]
 128. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [1655]
 129. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1654]
 130. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1640]
 131. Makowski, Marek [1635]
 132. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1608]
 133. Miejskie Biuro Statystyczne [1600]
 134. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1600]
 135. Elkana, J. M. [1589]
 136. Baronowa X.Y.Z. [1586]
 137. Buzek, Józef (1873-1936) [1585]
 138. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1568]
 139. Beyer, Karol (1818-1877) [1559]
 140. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1552]
 141. Polak, Józef (1857-1928) [1515]
 142. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1509]
 143. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1498]
 144. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1482]
 145. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [1476]
 146. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1465]
 147. Dąbrowski, Stanisław [1453]
 148. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1446]
 149. [Magistrat m. Lwowa] [1444]
 150. Słowaczyński, Jędrzej [1440]
 151. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1440]
 152. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [1436]
 153. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1407]
 154. Ganilh, Charles (1758-1836) [1407]
 155. Spencer, Herbert (1820-1903) [1405]
 156. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1401]
 157. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1387]
 158. Stowarzyszenie Żoliborzan [1384]
 159. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1382]
 160. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1381]
 161. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1368]
 162. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1365]
 163. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1346]
 164. Pawłowski, Zbigniew [1336]
 165. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1316]
 166. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1311]
 167. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1299]
 168. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1290]
 169. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1281]
 170. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1281]
 171. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1278]
 172. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1274]
 173. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1269]
 174. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1255]
 175. Bezak, Paweł (1983- ) [1255]
 176. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1243]
 177. Napoleon I (1769-1821) [1227]
 178. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1223]
 179. Młoda Polka [pseud.] [1214]
 180. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1202]
 181. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1185]
 182. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1174]
 183. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1165]
 184. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1163]
 185. Lejko, Krystyna (1933- ) [1156]
 186. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [1154]
 187. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [1144]
 188. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1144]
 189. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1137]
 190. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1115]
 191. Poliński, Józef (1891-1944) [1113]
 192. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [1111]
 193. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1105]
 194. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1104]
 195. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1101]
 196. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1098]
 197. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1088]
 198. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1083]
 199. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1075]
 200. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1073]
 201. Surowiecki, Karol [1070]
 202. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1063]
 203. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1063]
 204. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1053]
 205. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1052]
 206. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1048]
 207. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1044]
 208. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1044]
 209. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1043]
 210. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1042]
 211. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1039]
 212. Oppman, Artur (1867-1931) [1038]
 213. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [1038]
 214. Winogrodzka, Katarzyna [1036]
 215. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1031]
 216. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1030]
 217. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1029]
 218. Biuro Pracy Społecznej [1025]
 219. Callier, Edmund (1833-1893) [1020]
 220. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1000]
 221. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1000]
 222. Draper, John William (1811-1882) [994]
 223. Lisicki, Roman [992]
 224. Kucz, Karol (1815-1892) [991]
 225. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [983]
 226. Załęski, Witold (1836-1908) [982]
 227. Radliński, Ignacy (1843-1920) [979]
 228. Furgault, Nicolas (1705-1794) [979]
 229. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [971]
 230. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [965]
 231. Kapuscinski, Petr [948]
 232. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [947]
 233. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [944]
 234. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [943]
 235. Chmielewska, Halina [929]
 236. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [925]
 237. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [919]
 238. J. Ł. Ryt. [912]
 239. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [912]
 240. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [904]
 241. Rzewuski, Walery (1837-1888) [903]
 242. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [899]
 243. Koleżak, Władysław (1854-1924) [899]
 244. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [894]
 245. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [892]
 246. Scott, Walter (1771-1832) [892]
 247. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [887]
 248. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [886]
 249. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [884]
 250. Suligowski, Adolf (1849-1932) [882]
 251. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [882]
 252. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [871]
 253. Chompre, Pierre (1698-1760) [870]
 254. Broniewski, Władysław (1897-1962) [866]
 255. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [865]
 256. Friedrich, Henryk (1908-1944) [863]
 257. Snopek, Kazimierz [858]
 258. Giraud, Paul [844]
 259. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [830]
 260. Rapaport, Artur (1889-1937) [828]
 261. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [827]
 262. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [825]
 263. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [823]
 264. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [820]
 265. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [820]
 266. Hoffman, Franz (1814-1882) [816]
 267. Wretowski, Paweł [816]
 268. P.B. Ryt. [814]
 269. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [811]
 270. Łączkowski, Marceli (?-?) [805]
 271. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [803]
 272. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [802]
 273. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [793]
 274. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [791]
 275. Pawiński, Adolf (1840-1896) [783]
 276. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [782]
 277. Elsner, Józef (1769 - 1854) [780]
 278. Friedhuber de Grubenthal, L. [777]
 279. Lodge, Edmund (1756-1839) [772]
 280. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [766]
 281. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [758]
 282. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [758]
 283. Centralna Biblioteka Statystyczna [756]
 284. Lewicka, Anna (1852-1932) [755]
 285. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [753]
 286. Wysocki Piotr (1797-1874) [753]
 287. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [753]
 288. Skrzypkowska Joanna (1965-) [746]
 289. Czerniawski, Jan [742]
 290. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [735]
 291. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [733]
 292. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [733]
 293. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [733]
 294. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [733]
 295. Ejsmond, Julian (1892-1930) [724]
 296. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [723]
 297. Szatkowska, Lena (1947- ) [718]
 298. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [715]
 299. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [711]
 300. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [710]
 301. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [710]
 302. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [706]
 303. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [705]
 304. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [705]
 305. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [703]
 306. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [703]
 307. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [699]
 308. Majewski, Erazm (1858-1922) [696]
 309. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [694]
 310. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [693]
 311. Ossibach-Budzyński, Andrzej [693]
 312. Zawiliński, Roman (1855-1932) [692]
 313. Samborski, Henryk (1843-1918) [683]
 314. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [681]
 315. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [677]
 316. Kurpiński, Karol (1785-1857) [675]
 317. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [672]
 318. Leist, Ludwig (1891-1967) [671]
 319. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [671]
 320. Rostworowski, Jan (1838-1898) [670]
 321. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [668]
 322. Snarski, Stanisław (1795-1880) [665]
 323. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [664]
 324. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [663]
 325. Campe, Joachim Heinrich [662]
 326. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [660]
 327. Bielski, Szymon (1745-1825) [660]
 328. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [658]
 329. Aristoteles (384-322 a.C.) [654]
 330. Socha, Szczepan [653]
 331. Major Hennequin del Varsaviae [653]
 332. Legun-Biliński, Antoni. [653]
 333. Hasselbusch, Robert (1983- ). [653]
 334. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [648]
 335. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [641]
 336. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [639]
 337. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [639]
 338. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [637]
 339. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [633]
 340. Sedlaczek, Lech [630]
 341. Krystall, Bronisław (1887-1983) [624]
 342. Lampert, Kurt (1859-1918) [622]
 343. Warnka, Jadwiga [620]
 344. Sewer [619]
 345. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [618]
 346. Dubiecki, Marian (1838-1926) [618]
 347. Bloch, Jan (1836-1902) [616]
 348. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [614]
 349. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [613]
 350. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [612]
 351. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [610]
 352. Zarząd Miejski w Równem [609]
 353. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [608]
 354. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [607]
 355. [Magistrat m.st. Warszawy] [605]
 356. Baka, Józef (1707-1780) [603]
 357. Guiraud, Paul (1850-1907) [602]
 358. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [599]
 359. Magistrat Miasta Warszawy [598]
 360. Kroński, Aleksander (1871-1935) [598]
 361. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [596]
 362. Gorecka, Maria (1835-1922) [596]
 363. Wyss, Johann David (1743-1818) [595]
 364. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [595]
 365. Goszczyńska, Agnieszka [595]
 366. Hansson, Ola (1860-1925) [593]
 367. Sigismond. Fot. [592]
 368. Zuber, Rudolf (1858-1920) [588]
 369. Siczyński, Walery [588]
 370. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [586]
 371. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [579]
 372. Dickstein, Samuel (1851-1939) [578]
 373. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [578]
 374. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [576]
 375. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [573]
 376. [Magistrat goroda Varšavy] [572]
 377. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [571]
 378. Bersohn, Mathias (1823-1908) [568]
 379. Biart, Lucjan (1829-1897) [567]
 380. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [566]
 381. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [563]
 382. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [558]
 383. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [556]
 384. Cep [Henryk Cepnik] [556]
 385. Grajnert, Józef [555]
 386. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [551]
 387. Lachowicz, Juliusz. Red. [550]
 388. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [550]
 389. Świętochowski, Adam (1864-1914) [549]
 390. Alkar [pseud.] [544]
 391. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [543]
 392. Czartoryska Izabela (1746-1835) [540]
 393. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [537]
 394. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [537]
 395. Siebeck, Herman (1842-1920) [534]
 396. Röber, F. H. Ryt. [531]
 397. Edgeworth, Maria [531]
 398. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [530]
 399. Pokorzyńska, Elżbieta [530]
 400. Marcinkowski, Piotr [530]
 401. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [530]
 402. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [528]
 403. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [527]
 404. Hyodo, Nagao [526]
 405. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [526]
 406. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [525]
 407. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [525]
 408. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [523]
 409. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [523]
 410. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [521]
 411. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [521]
 412. Seruga, Józef (1886-1940) [519]
 413. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [518]
 414. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [516]
 415. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [516]
 416. Heck, Walerian [516]
 417. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [516]
 418. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [514]
 419. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [514]
 420. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [514]
 421. Ministerstwo Kultury i Sztuki [512]
 422. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [511]
 423. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [510]
 424. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [510]
 425. J. Z. [510]
 426. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [508]
 427. Rumianek, Stanisław [506]
 428. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [506]
 429. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [506]
 430. Ségur, Sophie de (1799-1874) [501]
 431. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [500]
 432. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [497]
 433. B. P. Ryt. [495]
 434. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [494]
 435. Dębski, Michał [492]
 436. Portner, Szymon (18..-?) [492]
 437. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [491]
 438. Typiak, Piotr [490]
 439. Podwiński, Stanisław [490]
 440. X. Y. Z. [489]
 441. Iks Cagnafet [pseud.] [487]
 442. Zipper, Albert (1855-1936) [486]
 443. Pécaut, Elie [486]
 444. Baude, K. [486]
 445. Skornia-Roszij, Maria [483]
 446. [Granke, Stefan] [479]
 447. Miłkowski, Stanisław [479]
 448. Bełza, Władysław (1847-1913) [478]
 449. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [477]
 450. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [477]
 451. Chodyński, Adam Antoni [475]
 452. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [473]
 453. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [473]
 454. Bojarska, Stefanja [473]
 455. Lichota, Władysław Tadeusz [471]
 456. Kiliński, Jan (1760-1819) [470]
 457. [Miethke, H. O.] [469]
 458. Pawłowski, Kalixt [469]
 459. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [467]
 460. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [467]
 461. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [467]
 462. Wizimirska, Barbara [467]
 463. Lissowski, Czesław (1895-1942) [467]
 464. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [464]
 465. Przyborowski, Walery (1845-1913) [462]
 466. Kiliński, Jan (1760-1819 [462]
 467. Piłsudski, Józef (1867-1935) [461]
 468. Passendorfer, Artur (1864-1936) [458]
 469. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [458]
 470. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [457]
 471. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [456]
 472. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [455]
 473. Ryszard, Antoni (1841-1894) [455]
 474. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [447]
 475. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [444]
 476. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [443]
 477. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [443]
 478. Wóycicka, Jadwiga [437]
 479. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [436]
 480. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [436]
 481. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [434]
 482. Styfi, Jan (1839?-1921) [434]
 483. Pawe, L. [434]
 484. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [430]
 485. Śmigielska, Józefa [428]
 486. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [426]
 487. Dom Sztuki (Warszawa) [426]
 488. Grzymała, Grabowiecki Jan [426]
 489. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [423]
 490. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [423]
 491. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [423]
 492. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [420]
 493. Dénoix, Victorin [420]
 494. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [419]
 495. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [418]
 496. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [416]
 497. Sigalin, Józef (1909-1983) [415]
 498. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [415]
 499. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [414]
 500. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [414]
 501. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [413]
 502. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [413]
 503. Związek Komunalny (Węgrów) [412]
 504. Filipiak, Grzegorz [411]
 505. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [410]
 506. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [410]
 507. Paciorkowski, Bronisław Gryf [409]
 508. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [409]
 509. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [408]
 510. Warszawski Szpital dla Dzieci [406]
 511. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [406]
 512. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [403]
 513. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [403]
 514. Jahner, Alfred (1860-1934) [402]
 515. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [401]
 516. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [401]
 517. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [400]
 518. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [399]
 519. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [397]
 520. Strindberg, August (1849-1912) [396]
 521. Nowakowski, Józef (1800-1864) [393]
 522. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [393]
 523. Warnkówna, Jadwiga [392]
 524. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [392]
 525. Simmler, Józef (1823-1868) [392]
 526. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [392]
 527. Kumidor, Zbigniew [392]
 528. Jachowiczowa, Antonina [392]
 529. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [390]
 530. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [386]
 531. Bezpałko, Jerzy (1938-) [386]
 532. Barclay, John (1582-1621) [384]
 533. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [383]
 534. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [382]
 535. Taube, Gustaw jr [380]
 536. Boratyński, Wacław (1908-1939) [379]
 537. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [378]
 538. Grundmann, Karl (1909-1944) [376]
 539. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [375]
 540. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [373]
 541. Adolph, Witold (1903-1941) [372]
 542. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [371]
 543. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [371]
 544. Hoffman, Karol (1855-1937) [368]
 545. Borkowski, Feliks (1840- ?) [368]
 546. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [367]
 547. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [367]
 548. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [365]
 549. Turowski, Stanisław (1880-1936) [362]
 550. Maliszewski, Edward (1875-1928) [362]
 551. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [361]
 552. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [360]
 553. Tarnacki, Józef. [360]
 554. Borucki, Juliusz [360]
 555. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [359]
 556. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [359]
 557. Leśniewska, B. [359]
 558. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [357]
 559. Abdullah Frères [pseud.] [356]
 560. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [356]
 561. Płoska-Łoś, Irena [356]
 562. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [354]
 563. Paprocki, Bartosz [353]
 564. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [353]
 565. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [352]
 566. Jeżowski, M [352]
 567. Walter. Ryt. [351]
 568. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [351]
 569. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [351]
 570. Gold, Artur (1897-1943) [350]
 571. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [350]
 572. Słomkowska, Alina (1929-1995) [348]
 573. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [347]
 574. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [347]
 575. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [346]
 576. Chankowski, Henryk (1882-1944) [345]
 577. Berthet, Èlie (1815-1891) [344]
 578. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [344]
 579. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [343]
 580. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [343]
 581. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [343]
 582. [Łosiowa, Emilia] [342]
 583. Marczyński, Józef (1891-1940) [342]
 584. Arnold, E. J. [342]
 585. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [341]
 586. Ministerstwo Odbudowy Kraju [341]
 587. Eile, Henryk (1878-1939) [341]
 588. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [340]
 589. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [339]
 590. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [337]
 591. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [334]
 592. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [333]
 593. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [333]
 594. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [333]
 595. Związek Miast Polskich [332]
 596. Stefani, Józef (1800-1876) [330]
 597. Windakiewicz, Kazimierz [330]
 598. Bykowski, Leon [330]
 599. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [330]
 600. ADAM. Ryt. [329]
 601. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [328]
 602. Ines, Albert (1620-1658) [328]
 603. Siemieński, Lucjan [327]
 604. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [327]
 605. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [326]
 606. Grabowski, Antoni (1857-1921) [326]
 607. Schilgen, Hardy (1876-1941) [325]
 608. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [325]
 609. Peretz, Adolf (1855-1933) [324]
 610. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [323]
 611. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [323]
 612. Szujski, Józef (1835-1883) [322]
 613. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [321]
 614. Piotrowski, Andrzej [321]
 615. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [320]
 616. Demby, Stefan (1862-1939) [320]
 617. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [318]
 618. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [317]
 619. Jelínek, Edvard (1855-1897) [317]
 620. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [316]
 621. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [316]
 622. Lyall, Edna (1857-1903) [316]
 623. Kowalewski, T. [316]
 624. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [315]
 625. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [315]
 626. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [314]
 627. Jabłoński, Tadeusz [313]
 628. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [312]
 629. Myszkowska, Justyna [312]
 630. Węgrzecki, S. [311]
 631. Maciejowski, Adam (1874-1919) [311]
 632. Ostrowski, Tomasz (?-?) [309]
 633. Korotyński, Władysław (1866-1924) [309]
 634. Kaczyński, Witold [309]
 635. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [309]
 636. Strauss, Johann (1825-1899) [308]
 637. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [308]
 638. Kępkowska, Bogusława Bożena [308]
 639. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [307]
 640. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [306]
 641. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [306]
 642. Stablewski, Florian (1841-1906) [305]
 643. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [303]
 644. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [303]
 645. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [302]
 646. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [301]
 647. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [300]
 648. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [300]
 649. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [299]
 650. Koroniarz [298]
 651. J. Ł. [298]
 652. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [296]
 653. Kryński, Adam (1844-1932) [295]
 654. Chmiel, Adam (1865-1934) [294]
 655. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [293]
 656. Dombrowski, Władysław [292]
 657. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [292]
 658. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [291]
 659. Olszewski, K.[azimierz] [291]
 660. Osterloff, Edmund (1863-1938) [290]
 661. Freudenson, Daniel (1847-1931) [290]
 662. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [288]
 663. Kowalski, L. Fot. [288]
 664. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [288]
 665. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [288]
 666. Stefanow, Piotr [287]
 667. Czermański, Zdzisław [287]
 668. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [285]
 669. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [284]
 670. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [284]
 671. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [284]
 672. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [284]
 673. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [284]
 674. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [283]
 675. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [283]
 676. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [283]
 677. Bauman, R. Lit. [282]
 678. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [281]
 679. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [281]
 680. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [280]
 681. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [280]
 682. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [279]
 683. Wrześniowski, August (1836-1892) [278]
 684. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [277]
 685. Rytel, Kazimiera (?-?) [276]
 686. Kolberg, Oskar (1814-1890) [275]
 687. Świderski, Leopold (1853-1925) [275]
 688. [Lindley, William (1808-1900)] [275]
 689. Morawska, Zofia (1848-1922) [275]
 690. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [274]
 691. Rada Regencyjna [271]
 692. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [270]
 693. Latoszek, Jacek [269]
 694. Komorowska-Filipiak, Romana [269]
 695. Szajnocha, Karol (1818-1868) [268]
 696. Szlendak, Adam (1881-1937) [267]
 697. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [266]
 698. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [265]
 699. Mościcki, Henryk (1881-1952) [264]
 700. Związek Buchalterów (Warszawa) [263]
 701. Instytut Spraw Społecznych [263]
 702. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [261]
 703. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [260]
 704. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [260]
 705. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [260]
 706. A. Z. [260]
 707. Sędlikowski, Aleksander [259]
 708. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [259]
 709. Al. Pow. [258]
 710. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [256]
 711. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [254]
 712. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [254]
 713. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [253]
 714. Loth, August (1869-1944) [253]
 715. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 716. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [250]
 717. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [250]
 718. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [250]
 719. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [249]
 720. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [249]
 721. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [248]
 722. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [247]
 723. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [247]
 724. Czerwiński, Franciszek [247]
 725. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [245]
 726. Dalecka, Wanda (1862-1932) [245]
 727. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [245]
 728. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [244]
 729. Motas, Maciej [244]
 730. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [244]
 731. Aimard, Gustave (1818-1883) [244]
 732. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [243]
 733. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [243]
 734. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [243]
 735. Szubert, Awit (1837-1919) [243]
 736. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [243]
 737. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [242]
 738. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [241]
 739. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [240]
 740. [Schier, František Václav (1804-1864)] [240]
 741. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [239]
 742. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [239]
 743. Godebski, Cyprian (1765-1809) [239]
 744. Franczak, Lech (1939- ) [239]
 745. Kulski, Julian (1892-1976) [238]
 746. Roeber, F. H. Ryt. [238]
 747. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [238]
 748. Maire, Albert (1856-?) [238]
 749. Polski Czerwony Krzyż we Francji [236]
 750. Kwasiborski, Jerzy [236]
 751. Kaczkowski, Zygmunt [236]
 752. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [234]
 753. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [232]
 754. Adamska, Grażyna [232]
 755. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [231]
 756. Żeleński, Władysław (1837-1921) [230]
 757. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [230]
 758. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [230]
 759. Wójtowicz, Władysław J. [230]
 760. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [230]
 761. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [230]
 762. Teresa Frącek (1937- ) [229]
 763. Pyzowski, Adam (1874-1931) [229]
 764. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [228]
 765. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [228]
 766. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [227]
 767. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [226]
 768. Piotr Krakowianin [pseud.] [226]
 769. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [225]
 770. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [224]
 771. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [224]
 772. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [224]
 773. Lejowa, Emilia (1839-1906) [224]
 774. Zajączkowska, Zuzanna [223]
 775. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [222]
 776. Racher, Jessica. Z-ca. red. [222]
 777. Pennec, Joanna. Opiekun [222]
 778. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [221]
 779. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [221]
 780. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [220]
 781. Nowoszewski, Roman (1945-) [220]
 782. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [219]
 783. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [219]
 784. W. M. K. [219]
 785. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [219]
 786. Krasiński, Edward (1870-1940) [219]
 787. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [218]
 788. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [218]
 789. Rutska, Halina (1868-1932) [217]
 790. K.K. Ryt. [216]
 791. Neyman, Jerzy (1894-1981) [216]
 792. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [215]
 793. Warszawska Gmina Starozakonnych [215]
 794. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [214]
 795. Wierzbowski, Theodorus [213]
 796. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [213]
 797. Hufsky [212]
 798. Damse, Józef (1789-1852) [212]
 799. Maël, Pierr. [212]
 800. Bolesławicz [pseud.] [212]
 801. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [211]
 802. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [210]
 803. Broch.[owski], B. Ryt. [209]
 804. Piltz, Franciszek (1895-1941) [206]
 805. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [205]
 806. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [205]
 807. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [204]
 808. L. N. Ryt. [204]
 809. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [204]
 810. Röber, G. Ryt. [204]
 811. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [204]
 812. Szkoła Realna imienia Staszica [203]
 813. Nałęcz, Edward [203]
 814. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [202]
 815. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [202]
 816. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [202]
 817. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [201]
 818. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [201]
 819. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [201]
 820. Pałac Sztuki (Warszawa) [200]
 821. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [200]
 822. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [200]
 823. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [199]
 824. Compagnie d'Electricité de Varsovie [199]
 825. Wołkiewicz, Hanna [198]
 826. Syroczyński, Leon (1844-1925) [197]
 827. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [197]
 828. Osmański, Wojciech (1834-1908) [196]
 829. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [196]
 830. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [196]
 831. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [195]
 832. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [195]
 833. Jeske, August (1836-1875) [195]
 834. Mottl, Adam (1928-2013) [194]
 835. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [194]
 836. Wojnarowicz Weseła [194]
 837. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [194]
 838. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [193]
 839. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [192]
 840. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [192]
 841. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [192]
 842. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [192]
 843. Karoli, Aleksander (1838-1915) [191]
 844. Strzelecki, Jan (1886-1944) [191]
 845. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [190]
 846. Popielewski [190]
 847. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [190]
 848. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [189]
 849. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [189]
 850. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [189]
 851. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [188]
 852. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [188]
 853. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [187]
 854. Dante, Alighieri (1265-1321) [187]
 855. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [186]
 856. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [186]
 857. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [186]
 858. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [185]
 859. Puc, B[ronisław] [184]
 860. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [184]
 861. Fleck L. Red. [et al.] [184]
 862. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [184]
 863. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [184]
 864. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [183]
 865. Normand, Charles (1848- ) [183]
 866. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [181]
 867. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [181]
 868. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [181]
 869. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [181]
 870. Sandaeu, Jules (1811-1833) [181]
 871. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [181]
 872. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [180]
 873. Biernacki, Bolesław (1865- ) [180]
 874. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [178]
 875. Zalewski, Stanisław (1925- ) [177]
 876. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [177]
 877. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [177]
 878. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [176]
 879. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [176]
 880. Baumann, R. Lit. [175]
 881. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [175]
 882. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [175]
 883. Namysłowski, Karol (1856-1925) [174]
 884. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [174]
 885. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [171]
 886. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [171]
 887. Chęciński, Jan (1826-1874) [171]
 888. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [170]
 889. Staszic, Stanisław (1755-1826) [170]
 890. Jeska, Stanisława (1867-1936) [170]
 891. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [169]
 892. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [169]
 893. J. H. Ryt. [168]
 894. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [168]
 895. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [168]
 896. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [168]
 897. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [168]
 898. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [168]
 899. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [168]
 900. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [168]
 901. Szymkiewicz, Józef [167]
 902. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [167]
 903. Gozdowski, Edward (1843-1901) [167]
 904. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [167]
 905. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [166]
 906. Regulski, Aleksander (1839-1884) [166]
 907. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [166]
 908. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [166]
 909. Patronat Opieki nad Więźniami [165]
 910. Bułhak ,Jan (1876-1950) [165]
 911. Bandurski, Władysław (1865-1932) [165]
 912. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [164]
 913. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [164]
 914. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [164]
 915. Wahrendorff, O. [162]
 916. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [162]
 917. A. M. Ryt. [161]
 918. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [161]
 919. Hahn, Wiktor (1871-1959) [161]
 920. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [161]
 921. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [161]
 922. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [160]
 923. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [160]
 924. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [158]
 925. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [158]
 926. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [158]
 927. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [157]
 928. Jaworski, Józef (1859-1920) [157]
 929. Tomek Piast [pseud.] [156]
 930. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [156]
 931. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [155]
 932. Achtel, Józef [154]
 933. Warszawski Lombard Miejski [154]
 934. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [154]
 935. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [153]
 936. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [153]
 937. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [153]
 938. Liga Morska i Kolonialna [153]
 939. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [153]
 940. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [153]
 941. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [153]
 942. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [153]
 943. Hadyna, Łukasz (1982- ) [153]
 944. Hadyna, Stanisław (1984- ) [153]
 945. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [151]
 946. Frick, L. [151]
 947. A.T.T. [151]
 948. Kozyra, Anna [151]
 949. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [150]
 950. Komar, Józef [150]
 951. Matrzak, Jerzy [150]
 952. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 953. Peszke, Ignacy (1877-1925) [149]
 954. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [149]
 955. Babiński, Wacław [149]
 956. Gebhard, podporucznik [148]
 957. Breyer, Albert (1889-1939) [148]
 958. Śliwiński, Jan [147]
 959. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [147]
 960. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [147]
 961. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [147]
 962. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [147]
 963. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [147]
 964. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [146]
 965. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [145]
 966. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [145]
 967. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [145]
 968. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [145]
 969. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [145]
 970. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [144]
 971. Dziedzic, P. Ryt. [143]
 972. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [143]
 973. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [143]
 974. Mulert, Ludwik (1818-1875) [143]
 975. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [143]
 976. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [143]
 977. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [143]
 978. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [142]
 979. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [141]
 980. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [141]
 981. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [140]
 982. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [140]
 983. Tomasz Ogończyk [pseud.] [140]
 984. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [140]
 985. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [140]
 986. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [139]
 987. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [139]
 988. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [138]
 989. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [138]
 990. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [138]
 991. Zabłocki, F. Ryt. [137]
 992. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [137]
 993. Watteau, François (1758-1823). Il. [137]
 994. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [137]
 995. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [137]
 996. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [137]
 997. Bzowska, Maria (1871-1906) [137]
 998. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [137]
 999. Pusch, Maurycy (1828-1902) [136]
 1000. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [136]
 1001. Gottlieb Leopold (1879-1934) [136]
 1002. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [136]
 1003. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [135]
 1004. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [135]
 1005. Komenda I Brygady Legionów Polskich [134]
 1006. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [133]
 1007. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [133]
 1008. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [133]
 1009. Wybranowski, Władysław (?-?) [133]
 1010. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [133]
 1011. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [133]
 1012. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [133]
 1013. A. Z. Ryt. [132]
 1014. Wróblewski, K. [132]
 1015. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [132]
 1016. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [132]
 1017. Gierczyńska, Joanna [132]
 1018. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [131]
 1019. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [131]
 1020. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [131]
 1021. Osotowicz, Jerzy. Red. [131]
 1022. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [131]
 1023. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [130]
 1024. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [130]
 1025. Wójcicki, Jerzy [130]
 1026. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [130]
 1027. Amatorski Zespół Teatralny [130]
 1028. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [129]
 1029. Miinchheimera.A. Fot. [129]
 1030. Uniwersytet Warszawski [129]
 1031. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [129]
 1032. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [128]
 1033. Buchcar, Karol. Fot. [128]
 1034. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [127]
 1035. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [127]
 1036. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [127]
 1037. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [127]
 1038. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [126]
 1039. "Orion" [126]
 1040. Hähle, G. Ryt. [126]
 1041. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [126]
 1042. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [126]
 1043. Degler, Katarzyna (1896-1982) [126]
 1044. Święcicka, Jadwiga (?-?) [125]
 1045. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [125]
 1046. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [125]
 1047. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [125]
 1048. Niemojewski, Lech (1894-1952) [125]
 1049. Mahomet II [125]
 1050. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [125]
 1051. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [125]
 1052. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [124]
 1053. Kubiak, Paweł (1950- ) [124]
 1054. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [123]
 1055. Przykorski, K. (1840-1882) [123]
 1056. [Leger, Louis (1843-1923)] [123]
 1057. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [123]
 1058. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [123]
 1059. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [123]
 1060. Bogucki, Adolf (1835-1894) [122]
 1061. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [122]
 1062. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [122]
 1063. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [122]
 1064. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [122]
 1065. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [122]
 1066. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [121]
 1067. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [121]
 1068. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [121]
 1069. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [120]
 1070. Koniński, Kazimierz [120]
 1071. Gołębiewska, Wanda [120]
 1072. Gorski, Stefan (1882-1941) [119]
 1073. Ślaski, Bolesław (1870- ) [117]
 1074. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [117]
 1075. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [117]
 1076. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [117]
 1077. Jankowski, Józef [117]
 1078. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [117]
 1079. Wanda Cymerman (red. nacz.) [116]
 1080. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [116]
 1081. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [116]
 1082. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [116]
 1083. Hoffmann Regierungsdirektor [116]
 1084. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [115]
 1085. Joteyko, Józefa (1866-1928) [115]
 1086. Ioteyko I. [na s. tyt.] [115]
 1087. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [114]
 1088. Związek Polskich Artystów Plastyków [114]
 1089. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [114]
 1090. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [114]
 1091. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [114]
 1092. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [114]
 1093. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [113]
 1094. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [113]
 1095. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [113]
 1096. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [113]
 1097. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [113]
 1098. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [113]
 1099. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [112]
 1100. [Kasa Chorych (Warszawa)] [112]
 1101. Związek Miast Królestwa Polskiego [112]
 1102. Tarnacki, Józef [112]
 1103. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [112]
 1104. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [111]
 1105. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [111]
 1106. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [111]
 1107. Żychliński, Jan. Wstęp [111]
 1108. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [111]
 1109. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [111]
 1110. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [111]
 1111. Białecki, Paweł. Red. [111]
 1112. Karoli & Troczewski [110]
 1113. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [110]
 1114. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [110]
 1115. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [109]
 1116. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [109]
 1117. Pachucki, Marian (1888-1961) [109]
 1118. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [108]
 1119. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [108]
 1120. Tor, Stanisław [108]
 1121. Syndykat Rolniczy Warszawski [108]
 1122. Porębowicz, Edward (1862-1937) [108]
 1123. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [107]
 1124. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [107]
 1125. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [107]
 1126. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [107]
 1127. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [107]
 1128. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [107]
 1129. Dumax, [Victor] (1827-1894) [107]
 1130. Deny, Martial (1745- ). Il. [107]
 1131. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [107]
 1132. Leliwa, Alfred [106]
 1133. Automobilklub Warszawski [106]
 1134. Łubieński, Edward (1819-1867) [106]
 1135. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [106]
 1136. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [106]
 1137. Jaworski, Witold (1899-1989) [106]
 1138. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [105]
 1139. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [105]
 1140. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [105]
 1141. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [105]
 1142. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [105]
 1143. Rzepko, Władysław (1854-1932) [104]
 1144. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [104]
 1145. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [104]
 1146. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [104]
 1147. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [103]
 1148. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [103]
 1149. Kaleta, Jerzy (1929- ). [103]
 1150. Muszkowski, Jan (1882-1953) [102]
 1151. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [102]
 1152. Urmowski Klemens (1780-1827) [102]
 1153. Sznage. Ryt. [102]
 1154. Muzeum Narodowe w Poznaniu [102]
 1155. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [101]
 1156. Kleczyński, Jan (1837-1895) [101]
 1157. Kohn, Alfred (1960- ) [101]
 1158. Zaleski, August (1883-1972) [101]
 1159. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [101]
 1160. Dom ks. Boduena [101]
 1161. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [100]
 1162. Stolpe, Alojzy (?-1824) [100]
 1163. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [100]
 1164. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [100]
 1165. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [99]
 1166. W. C. Ryt. [99]
 1167. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [99]
 1168. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [99]
 1169. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [99]
 1170. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [99]
 1171. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [99]
 1172. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [99]
 1173. Giergielewicz Jan (1898-1953) [99]
 1174. Conrad. Fot. [98]
 1175. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [98]
 1176. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [98]
 1177. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [98]
 1178. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [98]
 1179. Oniszewski, Jan Teofil [98]
 1180. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [98]
 1181. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [98]
 1182. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [97]
 1183. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [97]
 1184. K. M. Ryt. [97]
 1185. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [97]
 1186. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [96]
 1187. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [96]
 1188. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [96]
 1189. Przyłęcki, Henryk [96]
 1190. Fuks, Marjan (1884-1935) [96]
 1191. Czajkowski, Paweł (-1839) [96]
 1192. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [95]
 1193. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [95]
 1194. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [95]
 1195. Niemojowska, Maria (1870?-?) [95]
 1196. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [95]
 1197. Kozłowski, Jan J. [95]
 1198. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [95]
 1199. Hoppe, Stanisław (1893- ) [95]
 1200. Nowialis [94]
 1201. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [94]
 1202. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [94]
 1203. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [94]
 1204. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [93]
 1205. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [93]
 1206. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [93]
 1207. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [93]
 1208. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [92]
 1209. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [92]
 1210. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [92]
 1211. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [92]
 1212. Sobieski, Wacław (1872-1935) [92]
 1213. Slaski, S. Ryt. [92]
 1214. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [92]
 1215. W. R. Ryt. [91]
 1216. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [91]
 1217. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [91]
 1218. Schmid, Christoph von (1768-1854) [91]
 1219. Baum, Stefan (1892-1964) [91]
 1220. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [90]
 1221. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [90]
 1222. "Orion". Fot. [90]
 1223. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [90]
 1224. Morżkowska, Antonina [90]
 1225. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [90]
 1226. Magnus, Wiktor [90]
 1227. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [90]
 1228. (E) [90]
 1229. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [89]
 1230. Kossak, Wojciech (1856-1942) [89]
 1231. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [89]
 1232. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [89]
 1233. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [89]
 1234. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [89]
 1235. Kaczmarski, S. [89]
 1236. Jotes [89]
 1237. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [89]
 1238. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [89]
 1239. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [88]
 1240. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [88]
 1241. [Świtalska, H. (?-?)] [88]
 1242. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1243. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [88]
 1244. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [88]
 1245. Arctowski, Henryk (1871-1958) [88]
 1246. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [88]
 1247. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [87]
 1248. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [87]
 1249. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [87]
 1250. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [87]
 1251. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [87]
 1252. Lipiński, Józef (1777-1811) [87]
 1253. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [86]
 1254. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [86]
 1255. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [86]
 1256. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [86]
 1257. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [86]
 1258. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [86]
 1259. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [85]
 1260. J. K. Ryt. [85]
 1261. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [85]
 1262. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [84]
 1263. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [84]
 1264. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [84]
 1265. Krynicki, M. Lit. [84]
 1266. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [84]
 1267. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [84]
 1268. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [84]
 1269. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [84]
 1270. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [84]
 1271. Ajdacki, Paweł (1970- ) [84]
 1272. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [83]
 1273. Magistrat der Hauptstadt Warschau [83]
 1274. Krzyżanowski, K. [83]
 1275. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [83]
 1276. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [83]
 1277. Stern, Anatol (1899-1968) [83]
 1278. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [83]
 1279. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [83]
 1280. Goublier, Gustave (1856-1926) [83]
 1281. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [83]
 1282. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [83]
 1283. Mieczkowski, Jan. Fot. [82]
 1284. Kataszek, Szymon (1898-1943) [82]
 1285. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [82]
 1286. [Gutry, Maria (1899-1988)] [82]
 1287. Zbyszewski [82]
 1288. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [82]
 1289. Diabelli, Anton (1781-1858) [81]
 1290. Diveky, Adrjan (1880-1965) [81]
 1291. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [81]
 1292. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [81]
 1293. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [81]
 1294. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [81]
 1295. Burmistrz w.z. Becher [81]
 1296. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [80]
 1297. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [80]
 1298. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [80]
 1299. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [80]
 1300. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [80]
 1301. [Grabiec (?-?)] [80]
 1302. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [80]
 1303. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [80]
 1304. Mikucka, Aniela (1904-1950) [80]
 1305. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [80]
 1306. Schubert, Franz (1797-1828) [79]
 1307. Kostka, J. [79]
 1308. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [79]
 1309. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [79]
 1310. Rembiel, St. [79]
 1311. Landowski, Paweł (1843-1894) [79]
 1312. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [79]
 1313. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [79]
 1314. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [79]
 1315. Winter, Peter (1754-1825) [78]
 1316. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1317. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [78]
 1318. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [77]
 1319. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [77]
 1320. Gruziel, L. Fot. [77]
 1321. Centralny Komitet Robotniczy PPS [77]
 1322. Wolski, Stanisław (1859-1894) [77]
 1323. Sulistrowski, Kazimierz [77]
 1324. Rydel, Lucjan (1870-1918) [77]
 1325. Wesoły Wujaszek [77]
 1326. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [77]
 1327. Puciata, Ryszard (?-1942) [77]
 1328. Pohoski, Jan (1889-1940) [77]
 1329. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [76]
 1330. Teichmann, Antoni (1798-1877) [76]
 1331. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [76]
 1332. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [76]
 1333. Egghard, Jules(1833-1867) [76]
 1334. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [75]
 1335. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [75]
 1336. [Franck] [75]
 1337. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [75]
 1338. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [75]
 1339. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [75]
 1340. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [75]
 1341. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [75]
 1342. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [74]
 1343. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [74]
 1344. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [74]
 1345. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [74]
 1346. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [74]
 1347. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [74]
 1348. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [73]
 1349. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [73]
 1350. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [73]
 1351. Szenajch, Władysław (1879-1964) [73]
 1352. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [73]
 1353. Jan Eljaszewicz (1941- ). [73]
 1354. Gross, Adam (1818-1880) [73]
 1355. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [73]
 1356. Armia Krajowa [73]
 1357. Adam, Julius (1826-1874) [73]
 1358. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [72]
 1359. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [72]
 1360. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [72]
 1361. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [72]
 1362. [Quirini, Edward] [72]
 1363. Związek Katolicki [72]
 1364. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [72]
 1365. Weinberg P. [72]
 1366. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [72]
 1367. Strasburger, Edward (1882-1923) [72]
 1368. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [72]
 1369. Fajans, Wacław (1884-1973) [72]
 1370. Dancla, Charles(1817-1907) [72]
 1371. Malewicz, Jadwiga [71]
 1372. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [71]
 1373. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [71]
 1374. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [71]
 1375. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [71]
 1376. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [71]
 1377. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [71]
 1378. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [70]
 1379. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [70]
 1380. Starczewski, Jan (1904-1981) [70]
 1381. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [70]
 1382. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [70]
 1383. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [70]
 1384. Stecher, August (?-?) [70]
 1385. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [70]
 1386. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [70]
 1387. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [69]
 1388. Banner, M. Red. [69]
 1389. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [69]
 1390. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [69]
 1391. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [69]
 1392. Kapituła Odznaki [69]
 1393. "Młoda Sztuka" [68]
 1394. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [68]
 1395. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [68]
 1396. Związek Bibliotekarzy Polskich [68]
 1397. Roeber. H. Ryt. [68]
 1398. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [68]
 1399. Pomian, E. [68]
 1400. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [68]
 1401. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [68]
 1402. Bank Handlowy (Warszawa) [68]
 1403. Polska Macierz Szkolna [67]
 1404. Związek Polskich Artystów Grafików [67]
 1405. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1406. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [67]
 1407. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [67]
 1408. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [67]
 1409. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [67]
 1410. Bio [pseud.] [67]
 1411. Biblioteka Kórnicka [67]
 1412. Döhler, Theodore (1814-1856) [66]
 1413. Krajewski, J. Ryt. [66]
 1414. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [66]
 1415. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [66]
 1416. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [66]
 1417. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [66]
 1418. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [66]
 1419. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [66]
 1420. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [65]
 1421. Tonioli, D. [65]
 1422. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [65]
 1423. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [65]
 1424. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [64]
 1425. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [64]
 1426. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [64]
 1427. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [64]
 1428. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [64]
 1429. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [64]
 1430. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [64]
 1431. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [64]
 1432. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [64]
 1433. Dobrowolska-Kierył, Marta [64]
 1434. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [64]
 1435. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [63]
 1436. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [63]
 1437. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [63]
 1438. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [63]
 1439. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [63]
 1440. Bogusławski, Edward (1848-1917) [63]
 1441. A. W. Ryt. [63]
 1442. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [62]
 1443. Okuń, Edward (1872-1945) [62]
 1444. Gall, Jan Karol (1856-1912) [62]
 1445. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [62]
 1446. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [62]
 1447. Salinger, Zygmunt [62]
 1448. Polska Partia Socjalistyczna [62]
 1449. Gross, Napoleon (fl. 1863) [62]
 1450. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [62]
 1451. Dr Fischer, Gubernator [62]
 1452. Dr Fischer, Gouverneur [62]
 1453. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [62]
 1454. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [61]
 1455. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [61]
 1456. Kątski, Apolinary (1825-1879) [61]
 1457. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [61]
 1458. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [61]
 1459. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [61]
 1460. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [61]
 1461. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [61]
 1462. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [61]
 1463. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [61]
 1464. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [61]
 1465. Helmer, Charles(18..-1938) [61]
 1466. Gutry, Maria (1899-1988) [61]
 1467. Charszewski, Ignacy [61]
 1468. K. P. Ryt. [60]
 1469. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [60]
 1470. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [60]
 1471. O liść dębu [60]
 1472. Majewska, Aleksandra (1943- ) [60]
 1473. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [60]
 1474. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [60]
 1475. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [60]
 1476. Anna Sobieszczańska-Lissowska [60]
 1477. Simcis, Gen [59]
 1478. Kozłowski, Karol (1840-1890) [59]
 1479. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [59]
 1480. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [59]
 1481. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [59]
 1482. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [59]
 1483. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [59]
 1484. Estreicher, Karol (1906-1984) [59]
 1485. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [59]
 1486. Brochowski, B. Ryt. [59]
 1487. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [58]
 1488. [Omm, Peter] [58]
 1489. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1490. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [58]
 1491. Kondor, Ernst. [58]
 1492. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [58]
 1493. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [57]
 1494. Grossman, Ludwik (1835-1915) [57]
 1495. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [57]
 1496. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [57]
 1497. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [57]
 1498. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [57]
 1499. Grabowski, Józef (18..- ?) [57]
 1500. Münchheimer, Adam (1830-1904) [56]
 1501. Żelaznowski, Andrzej [56]
 1502. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [56]
 1503. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [56]
 1504. Witkowski, Wincenty [56]
 1505. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [56]
 1506. Moder, Paul (1896-1942) [56]
 1507. Krasowska Helena [56]
 1508. Casciolini, Caludio(1697-1760) [56]
 1509. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [55]
 1510. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [55]
 1511. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [55]
 1512. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [55]
 1513. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [55]
 1514. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1515. Piekacz, J. Fot. [55]
 1516. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [55]
 1517. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [55]
 1518. Konopka, Józef (1884-1940) [55]
 1519. K.P. Ryt. [54]
 1520. Brochocki, B. Ryt. [54]
 1521. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [54]
 1522. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [54]
 1523. [Polska Macierz Szkolna] [54]
 1524. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [54]
 1525. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [54]
 1526. Wars, Henryk (1902-1977) [54]
 1527. Teatr Narodowy (Warszawa) [54]
 1528. Surzyński, Józef (1851-1919) [54]
 1529. Rodzina Lekarska (Warszawa) [54]
 1530. Podolski, Ignacy (1854-1888) [54]
 1531. B.O. Ryt. [54]
 1532. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [53]
 1533. Siekierski, Franciszek [53]
 1534. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [53]
 1535. Trzemeski, Edward (1843-1905) [53]
 1536. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [53]
 1537. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [53]
 1538. Orda, Napoleon (1807-1883) [53]
 1539. Olesiński, Karol (1902-1939) [53]
 1540. Laskowski, Otton (1892-1953) [53]
 1541. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [52]
 1542. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1543. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1544. [brak] [52]
 1545. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [52]
 1546. Łukasik, Jan (1910- ) [52]
 1547. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [52]
 1548. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [52]
 1549. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [52]
 1550. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [52]
 1551. Jędraszko, Antoni Stanisław [52]
 1552. Janiczek, Józef (1900-1976) [52]
 1553. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [52]
 1554. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [52]
 1555. Collodi, Carlo (1826-1890) [52]
 1556. Zawadzki, Michał (1828-1887) [51]
 1557. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [51]
 1558. Łada, Kazimierz (1824-1871) [51]
 1559. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [51]
 1560. Naoczny świadek [51]
 1561. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1562. Górska, Maria. Red. [51]
 1563. F. K. Ryt. [51]
 1564. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [51]
 1565. Szczeciński, K. Fot. [50]
 1566. Gounod, Charles François (1818-1893) [50]
 1567. Maszyński, Piotr (1855-1934) [50]
 1568. [Fernand, Jacques (?-?)] [50]
 1569. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [50]
 1570. Vollstedt, Robert (1854-1919) [50]
 1571. Rudkowski, Mat. (?-?) [50]
 1572. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [50]
 1573. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [50]
 1574. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [50]
 1575. Konewka, Antoni (1885-1944) [50]
 1576. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [50]
 1577. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [49]
 1578. Czerny, Carl (1791-1857) [49]
 1579. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [49]
 1580. Whiting, A. [49]
 1581. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1582. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [49]
 1583. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [49]
 1584. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [49]
 1585. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [49]
 1586. Komitet Budowy Pomników [49]
 1587. Gąsiorowska, Natalja [49]
 1588. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [49]
 1589. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [49]
 1590. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [48]
 1591. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [48]
 1592. Macura, Władysław (1896-1935) [48]
 1593. Kubełka, Ignacy [48]
 1594. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [48]
 1595. Uziembło, Adam (1885-1971) [48]
 1596. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1597. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [48]
 1598. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [48]
 1599. Musiałowski, A. Ryt. [47]
 1600. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [47]
 1601. Uniwersytet dla Wszystkich [47]
 1602. Różański, M. Ryt. [47]
 1603. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [47]
 1604. Niedzielski, Jan (ksiądz) [47]
 1605. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [47]
 1606. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [47]
 1607. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [47]
 1608. Giełda Mięsna (Warszawa) [47]
 1609. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [47]
 1610. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [47]
 1611. Dancla, Charles (1817-1907) [47]
 1612. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [47]
 1613. Bach, Emanuel (1714-1788) [47]
 1614. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [46]
 1615. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [46]
 1616. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [46]
 1617. il [46]
 1618. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [46]
 1619. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [46]
 1620. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [46]
 1621. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [46]
 1622. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [46]
 1623. Ryżewski Zygmunt. Red. [46]
 1624. Rożek, Edmund. Red. [46]
 1625. Orlicz, Michał (1893-1970) [46]
 1626. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [46]
 1627. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [46]
 1628. Abrahams, Maurice (1883-1931) [46]
 1629. L. K. [45]
 1630. Godard, Benjamin (1849-1895) [45]
 1631. Pistyner, M. [45]
 1632. Gorazdowski, E. [45]
 1633. Espen, Theodor (1847-1906) [45]
 1634. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [45]
 1635. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [45]
 1636. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1637. Kochanowski, Jan (1897-1970) [45]
 1638. Aut. [45]
 1639. A. C. Ryt. [45]
 1640. Twardzicki, Walery (1838-1902) [44]
 1641. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [44]
 1642. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [44]
 1643. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [44]
 1644. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [44]
 1645. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [44]
 1646. [Płoza-Doliński, Marek] [44]
 1647. Zarzycka, Aneta. Opiekun [44]
 1648. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [44]
 1649. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [44]
 1650. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [44]
 1651. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [44]
 1652. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [44]
 1653. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [44]
 1654. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [44]
 1655. Rutkowski, R. Ryt. [44]
 1656. Roman Nowoszewski (1945- ) [44]
 1657. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [44]
 1658. Haehle. Ryt. [44]
 1659. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [44]
 1660. Binental, Léopold (1886-1944) [44]
 1661. Voss, Carl (1815-1882) [43]
 1662. Sturm, Adam (?-1872) [43]
 1663. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [43]
 1664. Łączkowski Ludwik [43]
 1665. Łączkowska Felicja [43]
 1666. S. E. [43]
 1667. Rembowski, Jan (1878-1923) [43]
 1668. Nowakowski, Bogdan [43]
 1669. Liciński Hipolit [43]
 1670. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [43]
 1671. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [43]
 1672. Feuerstein Władysław [43]
 1673. E. S. [43]
 1674. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [43]
 1675. Czaki, Klementyna [43]
 1676. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [42]
 1677. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [42]
 1678. Puccini, Giacomo (1858-1924) [42]
 1679. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [42]
 1680. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [42]
 1681. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [42]
 1682. Stowarzyszenie Architektów Polskich [42]
 1683. Stawiński. Ryt. [42]
 1684. Pusch, Alois Maria de [42]
 1685. Polskie Towarzystwo Artystyczne [42]
 1686. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [42]
 1687. Montabone (Firenze) [42]
 1688. Medeksza, Antoni [42]
 1689. Jonzeck, Waldemar [42]
 1690. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [42]
 1691. Bizański, Stanisław (1846-1890) [42]
 1692. ADAM [42]
 1693. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [41]
 1694. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [41]
 1695. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [41]
 1696. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [41]
 1697. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [41]
 1698. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [41]
 1699. Styś, Walerian (1885-1936) [41]
 1700. Sosnkowski, Józef [41]
 1701. Janowski, Benon (1873-) [41]
 1702. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [41]
 1703. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [41]
 1704. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [41]
 1705. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [41]
 1706. S. A. Ryt. [40]
 1707. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [40]
 1708. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [40]
 1709. Sosiński, J[ózef] Ryt. [40]
 1710. Wołek, Adam [40]
 1711. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [40]
 1712. Tarczyński, Władysław [40]
 1713. Syrewicz, Xawery [40]
 1714. Studnicki, Władysław (1865-1953) [40]
 1715. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [40]
 1716. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [40]
 1717. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [40]
 1718. Kasterska, Maria [40]
 1719. Cybulski, Izydor Józef [40]
 1720. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [39]
 1721. Jezierski, J. Ryt. [39]
 1722. Zinserling, Borys von (1889-1961) [39]
 1723. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [39]
 1724. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [39]
 1725. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [39]
 1726. Radoszewska, A. J. [39]
 1727. Field, John (1782-1837) [39]
 1728. Fabiszewski, M. [39]
 1729. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [39]
 1730. Telakowski, [Jan]. Ryt. [38]
 1731. Sosiński, I. Ryt. [38]
 1732. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [38]
 1733. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [38]
 1734. Association d'Assurance des Industriels Polonais [38]
 1735. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [38]
 1736. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [38]
 1737. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [38]
 1738. Próchnik, Adam (1892-1942) [38]
 1739. Pilati, Auguste (1810-1877) [38]
 1740. Lewandowski, Adam (1889-1951) [38]
 1741. Lewak, Adam (1891-1963) [38]
 1742. Jankiewicz, Stanisław [38]
 1743. Janczewski, S. Red. [38]
 1744. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [38]
 1745. Arnaud, Étienne [38]
 1746. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [37]
 1747. E. G. Ryt. [37]
 1748. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [37]
 1749. Ajzman, David (1869-1922) [37]
 1750. Krogulski, Władysław (1843-1934) [37]
 1751. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [37]
 1752. [Mielnicki]. Fot. [37]
 1753. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [37]
 1754. Strasburger, Henryk (1887-1951) [37]
 1755. Rybicki, Anastazy [37]
 1756. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [37]
 1757. Kübler, Ryt. [37]
 1758. Kownacki, A. Ryt. [37]
 1759. Kosiński Julian (1833-1914) [37]
 1760. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [37]
 1761. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [37]
 1762. Huzarski, Jerzy [37]
 1763. Dobrski, Konrad [37]
 1764. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [37]
 1765. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [37]
 1766. Biblioteka Narodowa [37]
 1767. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [36]
 1768. Schumann, Robert (1810-1856) [36]
 1769. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [36]
 1770. Kuhlewein, A. Ryt. [36]
 1771. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [36]
 1772. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [36]
 1773. Grynfeld, Bronisława [36]
 1774. Grem, Tomasz (17..-18..) [36]
 1775. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [36]
 1776. Bukowski, Jan (1873-1943) [36]
 1777. Baynes, Sydney (1879-1938) [36]
 1778. - [36]
 1779. Biegański, B. Fot. [35]
 1780. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [35]
 1781. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [35]
 1782. Wilczek, Feliks [35]
 1783. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [35]
 1784. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [35]
 1785. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [35]
 1786. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [35]
 1787. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [35]
 1788. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [35]
 1789. Osmała, Marcin (1863-1921) [35]
 1790. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [35]
 1791. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [35]
 1792. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [35]
 1793. Janusz [35]
 1794. Dowódca Armii Krajowej [35]
 1795. Ascher, Josef (1829-1869) [34]
 1796. Urbanowicz, Szymon (?-?) [34]
 1797. Plewczyński, F. [34]
 1798. Oborski, Florian (1839-1892) [34]
 1799. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [34]
 1800. Szelążek, Wacław (1888-1945) [34]
 1801. Ostas, Marek [34]
 1802. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [34]
 1803. Mickiewicz, Izadora [34]
 1804. Mickiewicz, Dominik [34]
 1805. Krywoszejew, Maciej [34]
 1806. Konopnicki, Jan [34]
 1807. Kautecki, Antoni [34]
 1808. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [34]
 1809. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [34]
 1810. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [34]
 1811. Fuks, Marian (1884-1935) [34]
 1812. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [33]
 1813. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [33]
 1814. Wyroba, Stefan [33]
 1815. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [33]
 1816. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [33]
 1817. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [33]
 1818. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [33]
 1819. Naumann, Karl [33]
 1820. Mieczkowski, Jan (syn) [33]
 1821. Listowski, Andrzej (1802-1860) [33]
 1822. Kowala, G. [33]
 1823. Komitet Obywatelski Starego Miasta [33]
 1824. Kolitowski, Adam (1878-1971) [33]
 1825. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [33]
 1826. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [33]
 1827. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [33]
 1828. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [32]
 1829. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [32]
 1830. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [32]
 1831. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [32]
 1832. Lichner, Heinrich(1829-1898) [32]
 1833. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [32]
 1834. Stolz, Robert (1880-1975) [32]
 1835. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [32]
 1836. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [32]
 1837. Związek Strzelecki [32]
 1838. Yvain, Maurice (1891-1965) [32]
 1839. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [32]
 1840. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [32]
 1841. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [32]
 1842. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [32]
 1843. Plater, Karol [32]
 1844. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [32]
 1845. Małkowska, Grażyna [32]
 1846. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [32]
 1847. Kapliński, Franciszek (?-?) [32]
 1848. Górski, Władysław (1846-1915) [32]
 1849. Grabowski, Roman (1882-1940) [32]
 1850. G.R. Ryt. [32]
 1851. David, Félicien (1810-1876) [32]
 1852. Dan, Władysław (1902-2000) [32]
 1853. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [32]
 1854. Batta, Alexandre (1816-1902) [32]
 1855. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [31]
 1856. Kluczewski, M. Ryt. [31]
 1857. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [31]
 1858. Berens, Hermann (1826-1880) [31]
 1859. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [31]
 1860. Ziegler; Droste [31]
 1861. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [31]
 1862. Nowacki, Łukasz [31]
 1863. Małcużyński, Karol (1922-1984) [31]
 1864. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [31]
 1865. Grupa Starych Zarzewiaków [31]
 1866. Brauman, Władysław [31]
 1867. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [31]
 1868. Konrad. Fot. [30]
 1869. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [30]
 1870. Ménil, Félicien de (1860-1930) [30]
 1871. Leybach, Joseph(1817-1891) [30]
 1872. Bizet, Georges (1838-1875) [30]
 1873. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [30]
 1874. Walicki, Franciszek (1874-1964) [30]
 1875. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [30]
 1876. Marylski, Antoni (1865-1932) [30]
 1877. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [30]
 1878. Harentz, S.G. (fl. 1902) [30]
 1879. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [30]
 1880. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [30]
 1881. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [29]
 1882. Voss, Charles (1815-1882) [29]
 1883. Wano, K. [29]
 1884. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [29]
 1885. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [29]
 1886. Rober, F. H.r. Ryt. [29]
 1887. Péreyra, Charles [29]
 1888. Pilich, Michał [29]
 1889. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [29]
 1890. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [29]
 1891. Liliental, Stanisława (1897-1988) [29]
 1892. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [29]
 1893. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [29]
 1894. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [29]
 1895. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [29]
 1896. Fischer, Ludwig (1905-1947) [29]
 1897. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [29]
 1898. Puławski, Antoni (1856-1931) [28]
 1899. Zandman, Jan (1802-1841) [28]
 1900. Bohm, Carl (1844-1920) [28]
 1901. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [28]
 1902. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [28]
 1903. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [28]
 1904. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [28]
 1905. Giller, Honorata [28]
 1906. Einert, Teodor (1828-1866) [28]
 1907. Amator [28]
 1908. A. R. Ryt. [27]
 1909. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [27]
 1910. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [27]
 1911. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [27]
 1912. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [27]
 1913. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [27]
 1914. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [27]
 1915. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [27]
 1916. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [27]
 1917. Kaliszewski, L. [27]
 1918. K.P. [27]
 1919. Hertz, Teodor (1822-1884) [27]
 1920. Biart, Lucyan (1828-1897) [27]
 1921. Antoszewicz, S.[tanisław] [27]
 1922. Wąsowski, B. Ryt. [26]
 1923. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [26]
 1924. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [26]
 1925. Sosiński, J. Ryt. [26]
 1926. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [26]
 1927. Štejnberg, Mihail Karlovič [26]
 1928. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [26]
 1929. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [26]
 1930. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1931. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [26]
 1932. Szymański, Ludwik [26]
 1933. Strzelecki, Edward (1894-1967) [26]
 1934. Stanisławowa Gawrońska [26]
 1935. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [26]
 1936. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [26]
 1937. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 1938. Jaroński, Feliks (1823-1895) [26]
 1939. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 1940. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [25]
 1941. Massenet, Jules (1842-1912) [25]
 1942. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [25]
 1943. Herman, Maria (1803-1830) [25]
 1944. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [25]
 1945. Sawiński, F. M. [25]
 1946. Ligber. Szty. [25]
 1947. Lazzerini, Gustavo [25]
 1948. Kapliński, Julian [25]
 1949. Czajewski Wiktor [25]
 1950. Archibald, M. [25]
 1951. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [24]
 1952. Dietrich, Moritz (1816-1887) [24]
 1953. A...... Z....li [24]
 1954. Štejman, S. A. [24]
 1955. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [24]
 1956. Tuszyński, Antoni L. [24]
 1957. Tarczyński, Józef (1841-1897) [24]
 1958. T.B. [24]
 1959. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [24]
 1960. Porowski, Marceli (1894-1963) [24]
 1961. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [24]
 1962. Meisser [24]
 1963. Kűbler. Ryt. [24]
 1964. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [24]
 1965. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [24]
 1966. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 1967. M. R. Rys. [23]
 1968. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [23]
 1969. Florimo, Francesco (1800-1888) [23]
 1970. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [23]
 1971. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [23]
 1972. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [23]
 1973. Szymański, Ludwik (?-?) [23]
 1974. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [23]
 1975. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [23]
 1976. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [23]
 1977. Młodzież Zarzewiacka [23]
 1978. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [23]
 1979. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [23]
 1980. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [23]
 1981. Ligber, F. Szty. [23]
 1982. Lecocq, Charles (1832-1918) [23]
 1983. Kotuliński, Andrzej [23]
 1984. Jezierski, J. [23]
 1985. Galle, Henryk (1872-1948) [23]
 1986. Fiszer, Carolina [23]
 1987. Derengowski, Jan [23]
 1988. David, Félicien César(1810-1876) [23]
 1989. Cymerman, Leon (1876-1964) [23]
 1990. Borowy, Wacław (1890-1950) [23]
 1991. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [22]
 1992. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [22]
 1993. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [22]
 1994. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [22]
 1995. Vorbond, Wanda (?-1939) [22]
 1996. Szyszko, Donat (1709 1773) [22]
 1997. Samselski, Marek. Red. [22]
 1998. Ries, Franz (1846-1932) [22]
 1999. Niezależna Partia Chłopska [22]
 2000. Marx, Emil (?-?) [22]
 2001. Loos, Vincent Angelo [22]
 2002. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [22]
 2003. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 2004. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [22]
 2005. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [22]
 2006. Feldman, J. [22]
 2007. Cirina, J. A. [22]
 2008. Niecz, Krzysztof. Fot. [21]
 2009. Zeller, Carl (1842-1898) [21]
 2010. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [21]
 2011. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [21]
 2012. Marconi, Władysław (1848-1915) [21]
 2013. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [21]
 2014. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [21]
 2015. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [21]
 2016. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [21]
 2017. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 2018. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [21]
 2019. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [21]
 2020. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [21]
 2021. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [21]
 2022. Lorens, Carl (1851-1909) [21]
 2023. Leybach, Joseph (1817-1891) [21]
 2024. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [21]
 2025. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [21]
 2026. Gay, Byron (1886-1945) [21]
 2027. Gajewski, Adrian [21]
 2028. Eibl, Piotr (?-1886) [21]
 2029. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [21]
 2030. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [21]
 2031. Czajkowski. W. Ryt. [21]
 2032. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [21]
 2033. Charchillac, Berthet de [21]
 2034. Budkowski, Henryk(1879-1928) [21]
 2035. J.Ł. Ryt. [20]
 2036. Gibs, Joe [20]
 2037. [Urząd m. st. Warszawy] [20]
 2038. M. K. Ryt. [20]
 2039. Lange, Gustav (1830-1899) [20]
 2040. E. N. Ryt. [20]
 2041. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [20]
 2042. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [20]
 2043. Muzeum miasta Belgradu [20]
 2044. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [20]
 2045. Lilpop, Marian [20]
 2046. Krogulski, Władysław(1843-1934) [20]
 2047. Klein, Kazimierz (1871-1927) [20]
 2048. Depret, Maurice (18..-1933) [20]
 2049. Dembiński, Czesław [20]
 2050. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [20]
 2051. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [20]
 2052. Bielicka, Eugenia [20]
 2053. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [19]
 2054. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [19]
 2055. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [19]
 2056. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [19]
 2057. Steiman, S. [19]
 2058. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [19]
 2059. Ptaszyńska, Joanna [19]
 2060. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [19]
 2061. Muzeum Historyczne w Goteborgu [19]
 2062. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [19]
 2063. Lewinger, Władysław (1874-1943) [19]
 2064. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [19]
 2065. Krzyżanowska, Celina [19]
 2066. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [19]
 2067. Karoli, W. [19]
 2068. Jaworski, Lesław (1882-1929) [19]
 2069. Jackowski, Aleksander [19]
 2070. Furuhjelm, J. (muzyka) [19]
 2071. Emer, Lucjan [19]
 2072. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [19]
 2073. Budapest Lengyel-Egylet [19]
 2074. Arezzo, Pierre (18..-1972) [19]
 2075. Orion. Fot. [18]
 2076. Zajkowski, A. Ryt. [18]
 2077. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [18]
 2078. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [18]
 2079. par Ketterer [18]
 2080. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [18]
 2081. Wagner, Richard (1813-1883) [18]
 2082. Schonberger, John (1892-1983) [18]
 2083. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2084. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [18]
 2085. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [18]
 2086. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [18]
 2087. Koschmider, Edmund [18]
 2088. Jedna z uczennic [pseud.] [18]
 2089. Hiller, Karol (1891-1939) [18]
 2090. Grupa Legionistów [18]
 2091. Gnus, Ryta (1881-19..) [18]
 2092. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [18]
 2093. Bachelbusch, T. Ryt. [18]
 2094. B. B. Ryt. [18]
 2095. Lassen, Eduard(1830-1904) [17]
 2096. Lange, Gustav(1830-1899) [17]
 2097. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [17]
 2098. Ćwiklicz, Bolesław [17]
 2099. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [17]
 2100. Uhry, M. [17]
 2101. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [17]
 2102. Salabert, Francis (1884-1946) [17]
 2103. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [17]
 2104. Potocki, Antoni (1867-1939) [17]
 2105. Orthwein, Ludwik [17]
 2106. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [17]
 2107. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [17]
 2108. K. Ryt. [17]
 2109. Jan Mieczkowski (1830-1889) [17]
 2110. Herzberg, Antoni (1825-19..) [17]
 2111. Farkas, Miska (1829-1890) [17]
 2112. Eilenberg, Richard(1848-1925). [17]
 2113. Bogacki, S. Fot. [17]
 2114. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [17]
 2115. Łabęcki, Wiktor red. [16]
 2116. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [16]
 2117. K.W. Ryt. [16]
 2118. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2119. [s.n.] [16]
 2120. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [16]
 2121. W. K. [16]
 2122. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [16]
 2123. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [16]
 2124. Siegrist, Piotr [16]
 2125. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [16]
 2126. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [16]
 2127. Offenbach, Jacques (1819-1880) [16]
 2128. Obuchowicz, Henryk [16]
 2129. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [16]
 2130. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [16]
 2131. Monckton, Lionel (1861-1924) [16]
 2132. Miller, Jan Nepomucen [16]
 2133. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [16]
 2134. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2135. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [16]
 2136. Lozano, Vicente [16]
 2137. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [16]
 2138. Lassen, Eduard (1830-1904) [16]
 2139. Kątski, Antoni(1817-1889) [16]
 2140. Klimowicz, Ignacy [16]
 2141. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [16]
 2142. Hervé (1825-1892) [16]
 2143. Garat, Pierre (1762-1823) [16]
 2144. Fiedler. Ryt. [16]
 2145. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [16]
 2146. Carulli, Gustavo (1801-1876) [16]
 2147. Brodowski, Kazimierz (?-?) [16]
 2148. Borawski, Władysław (1892-1970) [16]
 2149. Bockhann, F. [16]
 2150. Bobiński, Henryk (1861-1914) [16]
 2151. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [16]
 2152. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [15]
 2153. Koło Medyków S. U. W. [15]
 2154. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [15]
 2155. Wysoki[ński], K. Ryt. [15]
 2156. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [15]
 2157. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [15]
 2158. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [15]
 2159. Richards, Brinley (1819-1885) [15]
 2160. Radwan, August [15]
 2161. Missler, B. T. [15]
 2162. Miller, Karol (1819-1889) [15]
 2163. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [15]
 2164. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [15]
 2165. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2166. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [15]
 2167. Kataszek, Szymon(1898-1943) [15]
 2168. Kafka, Johann (1819-1886) [15]
 2169. Joyce, Archibald (1873-1963) [15]
 2170. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [15]
 2171. Henrion, Paul (1819-1901) [15]
 2172. Godfrey, Charles (1839-1919) [15]
 2173. Finck, Herman (1872-1939) [15]
 2174. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [15]
 2175. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [15]
 2176. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [15]
 2177. Dawidowa, Helena [15]
 2178. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [15]
 2179. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [15]
 2180. Biske, Karol (1863-1928) [15]
 2181. Arslan M. [15]
 2182. CAF [14]
 2183. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [14]
 2184. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [14]
 2185. KK. Ryt. [14]
 2186. K.N. Ryt. [14]
 2187. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [14]
 2188. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [14]
 2189. Urbanowicz, Szymon [14]
 2190. Sosnkowski, Józef (?-?) [14]
 2191. Rober, F. H. Ryt. [14]
 2192. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [14]
 2193. Lange, Gustav (1830-1889) [14]
 2194. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [14]
 2195. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [14]
 2196. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [14]
 2197. Jacobi, Victor(1809-1892) [14]
 2198. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [14]
 2199. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [14]
 2200. Döhler, Theodore(1814-1856) [14]
 2201. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [14]
 2202. Behr, Franz (1837-1898) [14]
 2203. Arnaud, Etienne (1807-1863) [14]
 2204. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [13]
 2205. Eilenberg, Richard (1848-1925) [13]
 2206. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [13]
 2207. Wieniawski, Józef (1837-1912) [13]
 2208. Treter, Bohdan (1886-1945) [13]
 2209. Szkoła Główna Warszawska [13]
 2210. Sawiczewski, S. [13]
 2211. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [13]
 2212. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [13]
 2213. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [13]
 2214. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [13]
 2215. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [13]
 2216. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [13]
 2217. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [13]
 2218. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 2219. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [13]
 2220. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [13]
 2221. Bayer, Josef (1852-1913) [13]
 2222. M.R. Ryt. [12]
 2223. Hünten, Franz(1793-1878) [12]
 2224. Bielecki, C. [12]
 2225. Śliwiński, Jan (1830-1893) [12]
 2226. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [12]
 2227. Wohlfahrt, A. [12]
 2228. Walaszczak, Piotr [12]
 2229. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [12]
 2230. Suszczyński, Jan [12]
 2231. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [12]
 2232. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [12]
 2233. Radzimiński, Bronisław [12]
 2234. R. P. [12]
 2235. Prochaska, Anna [12]
 2236. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [12]
 2237. Pokorny, [Jan]. Ryt. [12]
 2238. Mróz, Agnieszka [12]
 2239. Max, Józef (?-?) [12]
 2240. Lewski , I. [12]
 2241. Le Couppey, Felix(1811-1887) [12]
 2242. Lam, Stanisław (1891-1965) [12]
 2243. Kucharska-Singh, Paulina [12]
 2244. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 2245. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [12]
 2246. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [12]
 2247. Kondracki, W. Fot. [12]
 2248. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [12]
 2249. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [12]
 2250. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [12]
 2251. Herz, Henri(1803-1888) [12]
 2252. Herbert, Theodor(1822-1891) [12]
 2253. Gnatkowski, Adam [12]
 2254. Ganne, Louis (1862-1923) [12]
 2255. Erhard, Carl [12]
 2256. Dubois, Théodore (1837-1924) [12]
 2257. Dietrich, Moritz(1816-1887) [12]
 2258. Di Donato, Carlo [12]
 2259. Delahaye, Edward. Ryt. [12]
 2260. Betcher, Jan C. [12]
 2261. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [11]
 2262. J.K. Ryt. [11]
 2263. Zumpe, Edmund [11]
 2264. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [11]
 2265. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [11]
 2266. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2267. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [11]
 2268. Lucas, Napoleon(1822-1884) [11]
 2269. Lack, Théodore(1846-1921) [11]
 2270. Labitzky, Joseph (1802-1881) [11]
 2271. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [11]
 2272. Krug, Diederich (1821-1880) [11]
 2273. Kossakowska, Wanda [11]
 2274. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [11]
 2275. K. Z. Ryt. [11]
 2276. Jakobi, Zygmunt [11]
 2277. J. J. Ryt. [11]
 2278. Golański, Jerzy [11]
 2279. Gola, A. (muzyka) [11]
 2280. Godfrey, Daniel (1831-1903) [11]
 2281. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [11]
 2282. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [11]
 2283. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [11]
 2284. Dalla Casa, Louis [11]
 2285. Chodecki, Władysław [11]
 2286. Bouleau, H. de. [11]
 2287. Ballach, A.[ndrzej] [11]
 2288. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [10]
 2289. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [10]
 2290. Krajewski. Ryt. [10]
 2291. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [10]
 2292. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [10]
 2293. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [10]
 2294. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [10]
 2295. Makowski, Henryk (1933-) [10]
 2296. Kóźmiński, T. B. [10]
 2297. Krasuski, Stefan [10]
 2298. Kowalski, Leon (1870-1937) [10]
 2299. Kadler, Ludwik (1838-1899) [10]
 2300. Jansenne, Louis (1809-1890) [10]
 2301. J. S. Ryt. [10]
 2302. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [10]
 2303. Fall, Leo (1873-1925) [10]
 2304. AWU [10]
 2305. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [9]
 2306. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [9]
 2307. Kucz[yński], M. Ryt. [9]
 2308. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [9]
 2309. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [9]
 2310. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [9]
 2311. W.Z. Ryt. [9]
 2312. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 2313. Treter Mieczysław (1883-1943) [9]
 2314. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [9]
 2315. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [9]
 2316. Lincke, Paul (1866-1946) [9]
 2317. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [9]
 2318. A. S. Ryt. [9]
 2319. Olszewski, Czesław, fot. [8]
 2320. A. K. Ryt. [8]
 2321. W. B. Ryt. [8]
 2322. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [8]
 2323. Szydłowska, Grażyna [8]
 2324. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [8]
 2325. Rudnicka, Monika [8]
 2326. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [8]
 2327. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [8]
 2328. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [8]
 2329. Parafia św. Krzyża w Warszawie [8]
 2330. Lisiak, Elżbieta [8]
 2331. Czermak, Grażyna [8]
 2332. Bieniewski, T. Fot. [8]
 2333. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [8]
 2334. Ambrich, Magdalena [8]
 2335. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [7]
 2336. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [7]
 2337. Seiss, Isidor(1840-1905) [7]
 2338. Przyałgowski, Ignacy [7]
 2339. N[icz], E. Ryt. [7]
 2340. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [7]
 2341. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [7]
 2342. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [7]
 2343. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [7]
 2344. Wierciński, K. [7]
 2345. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [7]
 2346. Tirling, Zygmunt [7]
 2347. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [7]
 2348. Sztyft, Herman (1880- ) [7]
 2349. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2350. Sosnowski, J. Ryt. [7]
 2351. Makomaski, Edmund [7]
 2352. Koman, Henryk (1824-1887) [7]
 2353. Kasiewicz, Alfred [7]
 2354. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [7]
 2355. Jasieński, Feliks (1861-1929) [7]
 2356. J.J, Ryt. [7]
 2357. Dequin, Léon (18..-1937) [7]
 2358. C.K. ryt. [7]
 2359. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [7]
 2360. Achtel, Aleksandra [7]
 2361. Sigismond i Ska. Fot. [6]
 2362. Maszyński, Julian (1847-1901) [6]
 2363. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [6]
 2364. W. K. Ryt. [6]
 2365. Szczepański, Sebastian [6]
 2366. Szczepański, Grzegorz [6]
 2367. Reber, Henri (1807-1880) [6]
 2368. Posttallé [6]
 2369. Paczóski, Julian [6]
 2370. P. D. Ryt. [6]
 2371. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [6]
 2372. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [6]
 2373. M. A. Ryt [6]
 2374. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [6]
 2375. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [6]
 2376. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [6]
 2377. Krajewska, Julia. Ryt. [6]
 2378. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [6]
 2379. Konstanty. Fot. [6]
 2380. Klein, W. Ryt. [6]
 2381. Grimm., A. Ryt. [6]
 2382. Gawęcki Witold (1911-1946) [6]
 2383. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [6]
 2384. Bar, E. Ryt. [6]
 2385. Atelier Rembrandt [5]
 2386. Żółtowski, A. [5]
 2387. Whiting, Richard A. (1891-1938) [5]
 2388. Taubert. Ryt. [5]
 2389. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [5]
 2390. Suppé, Franz von (1819-1895) [5]
 2391. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [5]
 2392. Raudny, Wacław [5]
 2393. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [5]
 2394. Lewandowski, Michał (kompozytor) [5]
 2395. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [5]
 2396. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [5]
 2397. Kucz, M. Ryt. [5]
 2398. G.S. Ryt. [5]
 2399. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [5]
 2400. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [5]
 2401. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [5]
 2402. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [4]
 2403. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [4]
 2404. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [4]
 2405. Zagórska, W. Ryt. [4]
 2406. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [4]
 2407. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [4]
 2408. W.K. Ryt. [4]
 2409. Szwankowska, Hanna [4]
 2410. Scassola, A.(18..-19..) [4]
 2411. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [4]
 2412. Reiss, N. [4]
 2413. Pyka, Henryk [4]
 2414. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [4]
 2415. Popp, Wilhelm(1828-1902) [4]
 2416. Pokorny. Ryt. [4]
 2417. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2418. Pallach, A. Ryt. [4]
 2419. Osborne, George Alexander (1806-1893) [4]
 2420. M.K. Ryt. [4]
 2421. Liszt, Ferenc(1811-1886) [4]
 2422. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [4]
 2423. Jungmann, Albert(1824-1892) [4]
 2424. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [4]
 2425. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [4]
 2426. Chmielewski, Ignacy [4]
 2427. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [4]
 2428. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [4]
 2429. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [4]
 2430. Bazzini, Antonio(1818-1897) [4]
 2431. Audran, Edmond(1842-1901) [4]
 2432. A. G. Ryt. [4]
 2433. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [3]
 2434. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [3]
 2435. Zawadzki, W. Ryt. [3]
 2436. Woydyga, Jan (1857-1938) [3]
 2437. Wiśniewski, Marceli [3]
 2438. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [3]
 2439. Wanda Z. Ryt. [3]
 2440. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [3]
 2441. Titel, Otto (18.. -1926) [3]
 2442. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [3]
 2443. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [3]
 2444. Schulhoff, Julius (1825-1898) [3]
 2445. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [3]
 2446. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 2447. Rayski, Albin (1845-1921) [3]
 2448. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2449. Polskie Stronnictwo Ludowe [3]
 2450. Olzacki, Sławomir. Fot. [3]
 2451. Myślińska, Grażyna. Fot. [3]
 2452. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2453. Lubowski, Józef (1824-1855) [3]
 2454. Leschik, Konrad [3]
 2455. Lanner, Joseph (1801-1843) [3]
 2456. Kuczyński [3]
 2457. Kautecki, Antoni. [3]
 2458. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [3]
 2459. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [3]
 2460. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [3]
 2461. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2462. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [3]
 2463. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [3]
 2464. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [3]
 2465. Głogowski, Tomasz(18..- ) [3]
 2466. Fall, Leo(1873-1925) [3]
 2467. Ernest, Adam (1868-1926) [3]
 2468. Dziedzic, T. Ryt. [3]
 2469. Czibulka, Alphons(1842-1894) [3]
 2470. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [3]
 2471. Cichocki, Ks. [3]
 2472. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [3]
 2473. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [3]
 2474. Bianchi, Emilio [3]
 2475. Badia, Luigi(1819-1899) [3]
 2476. Bachmann, Georges(1848-1894) [3]
 2477. Aniela S. Ryt. [3]
 2478. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [2]
 2479. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [2]
 2480. Verico, [Antonio]. Ryt. [2]
 2481. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [2]
 2482. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2483. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [2]
 2484. Pichler, Jan. Ryt. [2]
 2485. Niecz, K.,fot. [2]
 2486. Miernicki, Władysław,fot. [2]
 2487. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [2]
 2488. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [2]
 2489. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [2]
 2490. Lefebvre, Casimir [2]
 2491. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [2]
 2492. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [2]
 2493. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [2]
 2494. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [2]
 2495. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2496. Issakowitch, S.S. [2]
 2497. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [2]
 2498. Golubec' Mikola (1891-1942) [2]
 2499. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [2]
 2500. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [2]
 2501. Błaszczak, Fr. [2]
 2502. Budkowski, Henryk (1879-1928) [2]
 2503. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [2]
 2504. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [2]
 2505. CAF, Komierowski, W.,fot. [1]
 2506. Skrobańsk, Z. Fot. [1]
 2507. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 2508. Zaborska, Anna. Fot. [1]
 2509. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 2510. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 2511. Oranowski, Wacław [1]
 2512. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 2513. Mendewski, Stanisław [1]
 2514. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 2515. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2516. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [1]
 2517. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2518. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2519. Mottl, Adam, fot. [0]
 2520. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [0]
 2521. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [0]
 2522. Schiff, Józef. Fot. [0]
 2523. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [0]
 2524. Malmurowicz Bolesław. Fot. [0]
 2525. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [0]
 2526. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [0]
 2527. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [0]
 2528. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [0]
 2529. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [0]
 2530. Towarzystwo Miłośników Przyrody [0]
 2531. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [0]
 2532. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2533. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2534. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [0]
 2535. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [0]
 2536. Krudowski, Józef [0]
 2537. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [0]
 2538. Ken, Aleksander (1828-1874) [0]
 2539. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [0]
 2540. Drukarnia Polska (Poznań) [0]

Więcej statystyk...