polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 67991

Obecnie czytających: 533

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 12186113

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Ministerstwo Oświaty [454]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [114]
 16. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 17. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 18. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [102]
 19. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 20. Związek Patriotów Polskich [96]
 21. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 22. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [88]
 23. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [80]
 24. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [69]
 25. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 26. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 27. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 28. CAF [50]
 29. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [49]
 30. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 31. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 32. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 33. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 34. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 35. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 36. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 37. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [46]
 38. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 39. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 40. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 41. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 42. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 43. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 44. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 45. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [35]
 46. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 47. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 48. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 49. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 50. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 51. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 52. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [30]
 53. Główny Urząd Statystyczny [30]
 54. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 55. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 56. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 57. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [28]
 58. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 59. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 60. Dębski, Michał [27]
 61. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 62. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 63. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 64. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 65. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [24]
 66. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 67. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 68. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 69. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 70. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 71. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 72. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 73. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 74. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [21]
 75. Stefanow, Piotr [21]
 76. A. Z. Ryt. [21]
 77. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 78. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 79. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 80. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 81. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 82. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 83. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 84. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 85. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 86. P.B. Ryt. [17]
 87. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 88. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 89. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 90. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [16]
 91. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 92. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 93. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 94. Sigismond. Fot. [15]
 95. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [15]
 96. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 97. Karoli & Troczewski [15]
 98. A. M. Ryt. [15]
 99. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 100. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 101. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 102. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 103. Beyer, Karol (1818-1877) [14]
 104. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 105. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 106. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [13]
 107. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 108. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 109. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 110. Mottl, Adam, fot. [13]
 111. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 112. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 113. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 114. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 115. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 116. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 117. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [12]
 118. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 119. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 120. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 121. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 122. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 123. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 124. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [12]
 125. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [12]
 126. Dombrowski, Władysław [12]
 127. B. P. Ryt. [12]
 128. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 129. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 130. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 131. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 132. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 133. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 134. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 135. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 136. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 137. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [11]
 138. J. H. Ryt. [11]
 139. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 140. Conrad. Fot. [11]
 141. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 142. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 143. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 144. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 145. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 146. Kowalski, L. Fot. [10]
 147. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 148. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [10]
 149. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 150. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 151. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 152. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 153. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 154. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 155. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 156. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 157. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 158. Röber, H. Ryt. [9]
 159. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 160. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 161. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 162. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 163. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 164. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 165. Kneisel, August [9]
 166. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 167. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 168. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 169. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 170. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 171. Zarząd Miejski w Równem [8]
 172. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 173. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 174. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 175. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 176. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 177. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 178. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 179. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 180. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 181. K.K. Ryt. [8]
 182. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 183. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 184. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 185. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 186. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 187. ADAM. Ryt. [8]
 188. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 189. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 190. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 191. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 192. Walter. Ryt. [7]
 193. W. R. Ryt. [7]
 194. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 195. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 196. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 197. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 198. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 199. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 200. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 201. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 202. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 203. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 204. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 205. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 206. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 207. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 208. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 209. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 210. Baumann, R. Lit. [7]
 211. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 212. [Miethke, H. O.] [6]
 213. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 214. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 215. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 216. Winek, Włodzimierz (1956-) [6]
 217. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 218. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 219. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 220. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 221. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 222. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 223. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 224. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 225. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 226. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 227. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 228. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [6]
 229. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 230. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 231. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 232. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 233. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 234. M. R. Rys. [6]
 235. L. N. Ryt. [6]
 236. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 237. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 238. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 239. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 240. J. Ł. Ryt. [6]
 241. J. K. Ryt. [6]
 242. Hufsky [6]
 243. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 244. Gruziel, L. Fot. [6]
 245. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [6]
 246. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 247. E. G. Ryt. [6]
 248. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 249. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 250. Biegański, B. Fot. [6]
 251. Achtel, Józef [6]
 252. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 253. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 254. [Granke, Stefan] [5]
 255. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 256. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 257. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 258. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 259. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 260. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 261. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 262. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 263. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 264. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 265. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 266. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 267. Szczeciński, K. Fot. [5]
 268. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 269. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 270. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 271. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 272. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 273. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 274. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 275. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 276. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 277. Orion. Fot. [5]
 278. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 279. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 280. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 281. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 282. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 283. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [5]
 284. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 285. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 286. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 287. Leliwa, Alfred [5]
 288. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 289. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 290. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 291. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 292. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 293. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 294. Kapuściński, Piotr [5]
 295. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 296. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 297. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 298. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 299. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 300. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 301. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 302. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 303. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 304. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 305. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 306. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 307. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 308. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 309. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 310. "Orion" [5]
 311. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 312. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 313. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 314. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 315. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 316. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 317. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 318. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 319. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 320. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 321. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 322. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 323. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [4]
 324. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 325. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 326. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [4]
 327. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 328. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 329. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 330. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 331. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 332. Sosiński, I. Ryt. [4]
 333. Simcis, Gen [4]
 334. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 335. Schiff, Józef. Fot. [4]
 336. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 337. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 338. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 339. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 340. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 341. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 342. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 343. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 344. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 345. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 346. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 347. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 348. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 349. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 350. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 351. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 352. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 353. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 354. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 355. Krzyżanowski, K. [4]
 356. Krajewski, J. Ryt. [4]
 357. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 358. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 359. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 360. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 361. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 362. K.P. Ryt. [4]
 363. K. P. Ryt. [4]
 364. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 365. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 366. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 367. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 368. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 369. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 370. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 371. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 372. Döhler, Theodore (1814-1856) [4]
 373. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 374. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 375. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 376. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 377. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 378. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 379. Brochocki, B. Ryt. [4]
 380. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 381. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 382. Antykwarnia Warszawska [4]
 383. A. R. Ryt. [4]
 384. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 385. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 386. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 387. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 388. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 389. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 390. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 391. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 392. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 393. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 394. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 395. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 396. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 397. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 398. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 399. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 400. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 401. Warszawski Lombard Miejski [3]
 402. Warnka, Jadwiga [3]
 403. W. C. Ryt. [3]
 404. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 405. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 406. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 407. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 408. Twardzicki, Walery (1838-1902) [3]
 409. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 410. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 411. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 412. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 413. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 414. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 415. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 416. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [3]
 417. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 418. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 419. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 420. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 421. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 422. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 423. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 424. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 425. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 426. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 427. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 428. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 429. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 430. S. A. Ryt. [3]
 431. Röber, G. Ryt. [3]
 432. Różański, M. Ryt. [3]
 433. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 434. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 435. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 436. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 437. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 438. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 439. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 440. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 441. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 442. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 443. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 444. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 445. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 446. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 447. Nowialis [3]
 448. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 449. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 450. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 451. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [3]
 452. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [3]
 453. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 454. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 455. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 456. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 457. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 458. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 459. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 460. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 461. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 462. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 463. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 464. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 465. M.R. Ryt. [3]
 466. Liga Morska i Kolonialna [3]
 467. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 468. L. K. [3]
 469. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 470. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 471. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 472. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 473. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 474. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 475. Krynicki, M. Lit. [3]
 476. Koło Medyków S. U. W. [3]
 477. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 478. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 479. Koroniarz [3]
 480. Konrad. Fot. [3]
 481. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 482. Kohn, Alfred. Red. [3]
 483. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [3]
 484. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 485. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 486. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 487. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 488. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [3]
 489. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 490. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 491. Jaugey, Jean [3]
 492. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 493. J.Ł. Ryt. [3]
 494. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 495. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 496. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 497. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 498. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 499. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 500. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 501. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 502. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 503. Gibs, Joe [3]
 504. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 505. Dąbrowski, Stanisław [3]
 506. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 507. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 508. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 509. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 510. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 511. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 512. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 513. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 514. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 515. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 516. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 517. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 518. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 519. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 520. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 521. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 522. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 523. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 524. Bauman, R. Lit. [3]
 525. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 526. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 527. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 528. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 529. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 530. "Orion". Fot. [3]
 531. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 532. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 533. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 534. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 535. [Łosiowa, Emilia] [2]
 536. [brak] [2]
 537. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 538. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 539. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 540. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 541. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 542. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 543. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 544. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 545. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 546. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 547. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 548. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 549. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 550. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 551. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 552. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 553. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 554. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 555. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 556. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 557. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 558. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 559. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 560. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 561. Wróblewski, K. [2]
 562. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 563. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 564. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 565. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 566. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 567. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 568. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 569. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 570. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 571. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 572. Warnkówna, Jadwiga [2]
 573. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 574. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 575. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 576. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 577. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 578. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 579. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 580. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 581. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 582. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 583. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 584. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 585. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 586. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 587. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 588. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 589. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 590. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 591. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 592. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 593. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 594. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 595. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 596. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 597. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 598. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 599. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 600. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [2]
 601. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 602. Surowiecki, Karol [2]
 603. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 604. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 605. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 606. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 607. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 608. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 609. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 610. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 611. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 612. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 613. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 614. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 615. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 616. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 617. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 618. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 619. Sosiński, J. Ryt. [2]
 620. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 621. Socha, Szczepan [2]
 622. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 623. Skornia-Roszij, Maria [2]
 624. Siekierski, Franciszek [2]
 625. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 626. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 627. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 628. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 629. Sedlaczek, Lech [2]
 630. Röber, F. H. Ryt. [2]
 631. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 632. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 633. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 634. Rumianek, Stanisław [2]
 635. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 636. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 637. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 638. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 639. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 640. Rada Regencyjna [2]
 641. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 642. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 643. Przyałgowski, Ignacy [2]
 644. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 645. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 646. Polska Macierz Szkolna [2]
 647. Plewczyński, F. [2]
 648. Pistyner, M. [2]
 649. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 650. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 651. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 652. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 653. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 654. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 655. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 656. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 657. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 658. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 659. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 660. N[icz], E. Ryt. [2]
 661. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 662. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 663. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 664. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 665. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 666. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 667. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 668. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 669. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 670. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 671. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 672. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 673. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 674. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 675. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 676. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 677. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 678. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 679. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 680. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 681. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 682. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 683. Malewicz, Jadwiga [2]
 684. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 685. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 686. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 687. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 688. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 689. M. K. Ryt. [2]
 690. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 691. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 692. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 693. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 694. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 695. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 696. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 697. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 698. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 699. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 700. Kubełka, Ignacy [2]
 701. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 702. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 703. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 704. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 705. Krajewski. Ryt. [2]
 706. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 707. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 708. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 709. Kostka, J. [2]
 710. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 711. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 712. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 713. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 714. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 715. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 716. Komar, Józef [2]
 717. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 718. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 719. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 720. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 721. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 722. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 723. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 724. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 725. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 726. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 727. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 728. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 729. KK. Ryt. [2]
 730. K.W. Ryt. [2]
 731. K.N. Ryt. [2]
 732. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 733. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 734. Jezierski, J. Ryt. [2]
 735. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 736. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 737. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 738. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 739. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 740. J.K. Ryt. [2]
 741. J. Ł. [2]
 742. Instytut Spraw Społecznych [2]
 743. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 744. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 745. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 746. Hähle, G. Ryt. [2]
 747. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 748. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 749. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 750. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 751. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 752. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 753. Gorazdowski, E. [2]
 754. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 755. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 756. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 757. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 758. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 759. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 760. Frick, L. [2]
 761. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 762. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 763. Elkana, J. M. [2]
 764. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 765. E. N. Ryt. [2]
 766. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 767. Döhler, Theodore(1814-1856) [2]
 768. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 769. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 770. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 771. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 772. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 773. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 774. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 775. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 776. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 777. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 778. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 779. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 780. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 781. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 782. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 783. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 784. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 785. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 786. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 787. Bykowski, Leon [2]
 788. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 789. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 790. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 791. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 792. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 793. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 794. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 795. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 796. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 797. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 798. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 799. Bielecki, C. [2]
 800. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 801. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 802. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 803. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 804. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 805. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 806. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 807. Baronowa X.Y.Z. [2]
 808. Banner, M. Red. [2]
 809. Automobilklub Warszawski [2]
 810. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 811. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 812. A.T.T. [2]
 813. A...... Z....li [2]
 814. A. K. Ryt. [2]
 815. "Młoda Sztuka" [2]
 816. Żółtowski, A. [1]
 817. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 818. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 819. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 820. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 821. Żelaznowski, Andrzej [1]
 822. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 823. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 824. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 825. Štejman, S. A. [1]
 826. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 827. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 828. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 829. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 830. Śmigielska, Józefa [1]
 831. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 832. Śliwiński, Jan [1]
 833. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 834. Łączkowski Ludwik [1]
 835. Łączkowska Felicja [1]
 836. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 837. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 838. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 839. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 840. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 841. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 842. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 843. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 844. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 845. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 846. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 847. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 848. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 849. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 850. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 851. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 852. par Ketterer [1]
 853. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 854. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 855. il [1]
 856. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 857. [s.n.] [1]
 858. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 859. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 860. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 861. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 862. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 863. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 864. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 865. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 866. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 867. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 868. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 869. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 870. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 871. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 872. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 873. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 874. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 875. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 876. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 877. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 878. [Quirini, Edward] [1]
 879. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 880. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 881. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 882. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 883. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 884. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 885. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 886. [Omm, Peter] [1]
 887. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 888. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 889. [Mielnicki]. Fot. [1]
 890. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 891. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 892. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 893. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 894. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 895. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 896. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 897. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 898. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 899. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 900. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 901. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 902. [Grabiec (?-?)] [1]
 903. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 904. [Franck] [1]
 905. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 906. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 907. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 908. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 909. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 910. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 911. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 912. [Bielski, Szymon] [1]
 913. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 914. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 915. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 916. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 917. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 918. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 919. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 920. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 921. Związek Strzelecki [1]
 922. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 923. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 924. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 925. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 926. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 927. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 928. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 929. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 930. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 931. Związek Miast Polskich [1]
 932. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 933. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 934. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 935. Związek Katolicki [1]
 936. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 937. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 938. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 939. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 940. Zumpe, Edmund [1]
 941. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 942. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 943. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 944. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 945. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 946. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 947. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 948. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 949. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 950. Ziegler; Droste [1]
 951. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 952. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 953. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 954. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 955. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 956. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 957. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 958. Zbyszewski [1]
 959. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 960. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 961. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 962. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 963. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 964. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 965. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 966. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 967. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 968. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 969. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 970. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 971. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 972. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 973. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 974. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 975. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 976. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 977. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 978. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 979. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 980. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 981. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 982. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 983. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 984. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 985. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 986. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 987. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 988. Zagórska, W. Ryt. [1]
 989. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 990. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 991. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 992. X. Y. Z. [1]
 993. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 994. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 995. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 996. Węgrzecki, S. [1]
 997. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 998. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 999. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1000. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1001. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1002. Wójcicki, Jerzy [1]
 1003. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1004. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1005. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1006. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1007. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1008. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1009. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1010. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1011. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1012. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1013. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 1014. Wyroba, Stefan [1]
 1015. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1016. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1017. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1018. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1019. Wretowski, Paweł [1]
 1020. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1021. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1022. Wołek, Adam [1]
 1023. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1024. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1025. Wojnarowicz Weseła [1]
 1026. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1027. Wohlfahrt, A. [1]
 1028. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1029. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1030. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1031. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1032. Wiśniewski, Marceli [1]
 1033. Wizimirska, Barbara [1]
 1034. Witkowski, Wincenty [1]
 1035. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1036. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1037. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1038. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1039. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1040. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1041. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1042. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1043. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1044. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1045. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1046. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1047. Wilczek, Feliks [1]
 1048. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1049. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1050. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1051. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1052. Wierciński, K. [1]
 1053. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1054. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1055. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1056. Whiting, A. [1]
 1057. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1058. Wesoły Wujaszek [1]
 1059. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1060. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1061. Weinberg P. [1]
 1062. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1063. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1064. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1065. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1066. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1067. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1068. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1069. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1070. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1071. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1072. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1073. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1074. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1075. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1076. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1077. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1078. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1079. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1080. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1081. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1082. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1083. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1084. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1085. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1086. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1087. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1088. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1089. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1090. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1091. Wano, K. [1]
 1092. Wanda Z. Ryt. [1]
 1093. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1094. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1095. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1096. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1097. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1098. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1099. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1100. Wahrendorff, O. [1]
 1101. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1102. W.Z. Ryt. [1]
 1103. W.K. Ryt. [1]
 1104. W. M. K. [1]
 1105. W. K. Ryt. [1]
 1106. W. K. [1]
 1107. W. B. Ryt. [1]
 1108. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1109. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1110. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1111. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1112. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1113. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1114. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1115. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1116. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1117. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1118. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1119. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1120. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1121. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1122. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1123. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1124. Urbanowicz, Szymon [1]
 1125. Uniwersytet Warszawski [1]
 1126. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1127. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1128. Uhry, M. [1]
 1129. Typiak, Piotr [1]
 1130. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1131. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1132. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1133. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1134. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1135. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1136. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1137. Treter Mieczysław (1883-1943) [1]
 1138. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1139. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1140. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1141. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1142. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1143. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1144. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1145. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1146. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1147. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1148. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1149. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1150. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1151. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1152. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1153. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1154. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1155. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1156. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1157. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1158. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1159. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1160. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1161. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1162. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1163. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1164. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1165. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1166. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1167. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1168. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1169. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1170. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1171. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1172. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1173. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1174. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1175. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1176. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1177. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1178. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1179. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1180. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1181. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1182. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1183. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1184. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1185. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1186. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1187. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1188. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1189. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1190. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1191. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1192. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1193. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1194. Tor, Stanisław [1]
 1195. Tonioli, D. [1]
 1196. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1197. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1198. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1199. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1200. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1201. Tirling, Zygmunt [1]
 1202. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1203. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1204. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1205. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1206. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1207. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1208. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1209. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1210. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1211. Taubert. Ryt. [1]
 1212. Taube, Gustaw jr [1]
 1213. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1214. Tarnacki, Józef. [1]
 1215. Tarnacki, Józef [1]
 1216. Tarczyński, Władysław [1]
 1217. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1218. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1219. T.B. [1]
 1220. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1221. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1222. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1223. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1224. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1225. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1226. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1227. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1228. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1229. Szymkiewicz, Józef [1]
 1230. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1231. Szymański, Ludwik [1]
 1232. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1233. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1234. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1235. Szwankowska, Hanna [1]
 1236. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1237. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1238. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1239. Sznage. Ryt. [1]
 1240. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1241. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1242. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1243. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1244. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1245. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1246. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1247. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1248. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1249. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1250. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1251. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1252. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1253. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1254. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1255. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1256. Syrewicz, Xawery [1]
 1257. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1258. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1259. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1260. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1261. Suszczyński, Jan [1]
 1262. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1263. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1264. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1265. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1266. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1267. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1268. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1269. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1270. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1271. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1272. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1273. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1274. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1275. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1276. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1277. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1278. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1279. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1280. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1281. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1282. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1283. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1284. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1285. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1286. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1287. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1288. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1289. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1290. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1291. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1292. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1293. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1294. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1295. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1296. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1297. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1298. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1299. Steiman, S. [1]
 1300. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1301. Stecher, August (?-?) [1]
 1302. Stawiński. Ryt. [1]
 1303. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1304. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1305. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1306. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1307. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1308. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1309. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1310. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1311. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1312. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1313. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1314. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1315. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1316. Sosnkowski, Józef [1]
 1317. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1318. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1319. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1320. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1321. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1322. Snopek, Kazimierz [1]
 1323. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1324. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1325. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1326. Slaski, S. Ryt. [1]
 1327. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1328. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1329. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1330. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1331. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1332. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1333. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1334. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1335. Siemieński, Lucjan [1]
 1336. Siegrist, Piotr [1]
 1337. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1338. Siczyński, Walery [1]
 1339. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [1]
 1340. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1341. Sewer [1]
 1342. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1343. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1344. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1345. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1346. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1347. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1348. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1349. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1350. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1351. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1352. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1353. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1354. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1355. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1356. Sawiński, F. M. [1]
 1357. Sawiczewski, S. [1]
 1358. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1359. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1360. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1361. Samselski, Marek. Red. [1]
 1362. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1363. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1364. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1365. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1366. Salinger, Zygmunt [1]
 1367. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1368. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1369. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1370. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1371. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1372. S. E. [1]
 1373. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1374. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1375. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1376. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1377. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1378. Rybicki, Anastazy [1]
 1379. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1380. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1381. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1382. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1383. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1384. Rudnicka, Monika [1]
 1385. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1386. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1387. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1388. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1389. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1390. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1391. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1392. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1393. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1394. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1395. Roeber. H. Ryt. [1]
 1396. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1397. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1398. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1399. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1400. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1401. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1402. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1403. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1404. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1405. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1406. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1407. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1408. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1409. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1410. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1411. Rembiel, St. [1]
 1412. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1413. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1414. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1415. Reiss, N. [1]
 1416. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1417. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1418. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1419. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1420. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1421. Raudny, Wacław [1]
 1422. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1423. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1424. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1425. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1426. Radzimiński, Bronisław [1]
 1427. Radwan, August [1]
 1428. Radoszewska, A. J. [1]
 1429. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1430. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1431. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1432. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1433. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1434. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1435. R. P. [1]
 1436. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1437. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1438. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1439. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1440. Péreyra, Charles [1]
 1441. Pécaut, Elie [1]
 1442. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1443. Pyka, Henryk [1]
 1444. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1445. Pusch, Alois Maria de [1]
 1446. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1447. Puc, B[ronisław] [1]
 1448. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1449. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1450. Przyłęcki, Henryk [1]
 1451. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1452. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1453. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1454. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1455. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1456. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1457. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1458. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1459. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1460. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1461. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1462. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1463. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1464. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1465. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1466. Posttallé [1]
 1467. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1468. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1469. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1470. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1471. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1472. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1473. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1474. Popielewski [1]
 1475. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1476. Pomian, E. [1]
 1477. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1478. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1479. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1480. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1481. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1482. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1483. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1484. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1485. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1486. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1487. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1488. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1489. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1490. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1491. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1492. Pokorny. Ryt. [1]
 1493. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1494. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1495. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1496. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1497. Podwiński, Stanisław [1]
 1498. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1499. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1500. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1501. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1502. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1503. Plater, Karol [1]
 1504. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1505. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1506. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1507. Piotrowski, Andrzej [1]
 1508. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1509. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1510. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1511. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1512. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1513. Pilich, Michał [1]
 1514. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1515. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1516. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1517. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1518. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1519. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1520. Piekacz, J. Fot. [1]
 1521. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1522. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1523. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1524. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1525. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1526. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1527. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1528. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1529. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1530. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1531. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1532. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1533. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1534. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1535. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1536. Pawłowski, Kalixt [1]
 1537. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1538. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1539. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1540. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1541. Pawe, L. [1]
 1542. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1543. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1544. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1545. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1546. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1547. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1548. Paprocki, Bartosz [1]
 1549. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1550. Pallach, A. Ryt. [1]
 1551. Paczóski, Julian [1]
 1552. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1553. P. D. Ryt. [1]
 1554. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1555. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1556. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1557. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1558. Ostas, Marek [1]
 1559. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1560. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1561. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1562. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1563. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1564. Orthwein, Ludwik [1]
 1565. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1566. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1567. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1568. Oranowski, Wacław [1]
 1569. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1570. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1571. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1572. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1573. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1574. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1575. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1576. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1577. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1578. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1579. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1580. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1581. Obuchowicz, Henryk [1]
 1582. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1583. O liść dębu [1]
 1584. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1585. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1586. Nowakowski, Bogdan [1]
 1587. Nowacki, Łukasz [1]
 1588. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1589. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1590. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1591. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1592. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1593. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1594. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1595. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1596. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1597. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1598. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1599. Niecz, K.,fot. [1]
 1600. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1601. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1602. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1603. Nałęcz, Edward [1]
 1604. Naumann, Karl [1]
 1605. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1606. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1607. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1608. Naoczny świadek [1]
 1609. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1610. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1611. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1612. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1613. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1614. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1615. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1616. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1617. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1618. Myszkowska, Justyna [1]
 1619. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1620. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1621. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1622. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1623. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1624. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1625. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1626. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1627. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1628. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1629. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1630. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1631. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1632. Motas, Maciej [1]
 1633. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1634. Morżkowska, Antonina [1]
 1635. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1636. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1637. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1638. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1639. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1640. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1641. Montabone (Firenze) [1]
 1642. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1643. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1644. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1645. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1646. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1647. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1648. Miłkowski, Stanisław [1]
 1649. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1650. Missler, B. T. [1]
 1651. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1652. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1653. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1654. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1655. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1656. Miller, Jan Nepomucen [1]
 1657. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1658. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1659. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1660. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1661. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1662. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1663. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [1]
 1664. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1665. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1666. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1667. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1668. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1669. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1670. Mickiewicz, Izadora [1]
 1671. Mickiewicz, Dominik [1]
 1672. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1673. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1674. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1675. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1676. Mendewski, Stanisław [1]
 1677. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1678. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1679. Meisser [1]
 1680. Medeksza, Antoni [1]
 1681. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1682. Małkowska, Grażyna [1]
 1683. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1684. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1685. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1686. Maël, Pierr. [1]
 1687. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1688. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1689. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1690. Max, Józef (?-?) [1]
 1691. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1692. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1693. Matrzak, Jerzy [1]
 1694. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1695. Marx, Emil (?-?) [1]
 1696. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1697. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1698. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1699. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1700. Marcinkowski, Piotr [1]
 1701. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1702. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1703. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1704. Makowski, Marek [1]
 1705. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1706. Makomaski, Edmund [1]
 1707. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1708. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1709. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1710. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1711. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1712. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1713. Mahomet II [1]
 1714. Magnus, Wiktor [1]
 1715. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1716. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1717. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1718. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1719. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1720. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1721. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1722. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1723. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1724. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1725. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1726. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1727. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1728. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1729. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1730. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1731. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1732. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1733. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1734. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1735. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1736. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1737. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1738. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1739. M.K. Ryt. [1]
 1740. M. A. Ryt [1]
 1741. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1742. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1743. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1744. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1745. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1746. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1747. Lozano, Vicente [1]
 1748. Loth, August (1869-1944) [1]
 1749. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1750. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1751. Loos, Vincent Angelo [1]
 1752. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1753. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1754. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1755. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1756. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1757. Lisicki, Roman [1]
 1758. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1759. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1760. Lilpop, Marian [1]
 1761. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [1]
 1762. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1763. Ligber. Szty. [1]
 1764. Ligber, F. Szty. [1]
 1765. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1766. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1767. Liciński Hipolit [1]
 1768. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1769. Leśniewska, B. [1]
 1770. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1771. Lewski , I. [1]
 1772. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1773. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1774. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1775. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1776. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1777. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1778. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1779. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 1780. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1781. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1782. Leschik, Konrad [1]
 1783. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1784. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1785. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1786. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1787. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1788. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1789. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1790. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1791. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1792. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1793. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1794. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 1795. Lazzerini, Gustavo [1]
 1796. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1797. Latoszek, Jacek [1]
 1798. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1799. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1800. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1801. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1802. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1803. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1804. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1805. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1806. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1807. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1808. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1809. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1810. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1811. Kűbler. Ryt. [1]
 1812. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1813. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1814. Kępkowska, Bogusława Bożena [1]
 1815. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1816. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1817. Kübler, Ryt. [1]
 1818. Kóźmiński, T. B. [1]
 1819. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1820. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1821. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 1822. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 1823. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1824. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1825. Kumidor, Zbigniew [1]
 1826. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1827. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1828. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1829. Kuczyński [1]
 1830. Kucz, M. Ryt. [1]
 1831. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1832. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1833. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1834. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1835. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 1836. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1837. Krzyżanowska, Celina [1]
 1838. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1839. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1840. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1841. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1842. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1843. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1844. Krywoszejew, Maciej [1]
 1845. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1846. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1847. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1848. Krudowski, Józef [1]
 1849. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1850. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 1851. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1852. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1853. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1854. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1855. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1856. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1857. Krasuski, Stefan [1]
 1858. Krasowska Helena [1]
 1859. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1860. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1861. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1862. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1863. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1864. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1865. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1866. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1867. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1868. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1869. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 1870. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1871. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 1872. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1873. Kozłowski, Jan J. [1]
 1874. Kozyra, Anna [1]
 1875. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1876. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1877. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1878. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1879. Kowalewski, T. [1]
 1880. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1881. Kowala, G. [1]
 1882. Kotuliński, Andrzej [1]
 1883. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1884. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1885. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1886. Kossakowska, Wanda [1]
 1887. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1888. Koschmider, Edmund [1]
 1889. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1890. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1891. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1892. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1893. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1894. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 1895. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 1896. Konstanty. Fot. [1]
 1897. Konopnicki, Jan [1]
 1898. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1899. Koniński, Kazimierz [1]
 1900. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1901. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 1902. Kondracki, W. Fot. [1]
 1903. Kondor, Ernst. [1]
 1904. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 1905. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1906. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1907. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1908. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1909. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1910. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1911. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1912. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1913. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1914. Komitet Budowy Pomników [1]
 1915. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1916. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1917. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1918. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1919. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1920. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1921. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1922. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1923. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 1924. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1925. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1926. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1927. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1928. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 1929. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1930. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1931. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1932. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1933. Klimowicz, Ignacy [1]
 1934. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1935. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1936. Klein, W. Ryt. [1]
 1937. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1938. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1939. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1940. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1941. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1942. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1943. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1944. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1945. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1946. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 1947. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1948. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 1949. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 1950. Kautecki, Antoni. [1]
 1951. Kautecki, Antoni [1]
 1952. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1953. Kasterska, Maria [1]
 1954. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1955. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1956. Kasiewicz, Alfred [1]
 1957. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1958. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 1959. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1960. Karoli, W. [1]
 1961. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 1962. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 1963. Kapuscinski, Petr [1]
 1964. Kapliński, Julian [1]
 1965. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 1966. Kapituła Odznaki [1]
 1967. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 1968. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 1969. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 1970. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 1971. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 1972. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 1973. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 1974. Kaliszewski, L. [1]
 1975. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 1976. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 1977. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 1978. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 1979. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 1980. Kaczyński, Witold [1]
 1981. Kaczmarski, S. [1]
 1982. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 1983. K.P. [1]
 1984. K. Z. Ryt. [1]
 1985. K. Ryt. [1]
 1986. K. M. Ryt. [1]
 1987. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 1988. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 1989. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 1990. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 1991. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 1992. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 1993. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 1994. Jotes [1]
 1995. Jonzeck, Waldemar [1]
 1996. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 1997. Jeżowski, M [1]
 1998. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 1999. Jezierski, J. [1]
 2000. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2001. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2002. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2003. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2004. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2005. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2006. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 2007. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2008. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2009. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2010. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2011. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2012. Janusz [1]
 2013. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2014. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2015. Jankowski, Józef [1]
 2016. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2017. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2018. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2019. Janczewski, S. Red. [1]
 2020. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2021. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2022. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2023. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2024. Jakobi, Zygmunt [1]
 2025. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2026. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2027. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2028. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2029. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2030. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2031. Jackowski, Aleksander [1]
 2032. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2033. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2034. J.J, Ryt. [1]
 2035. J. Z. [1]
 2036. J. S. Ryt. [1]
 2037. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2038. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2039. J. J. Ryt. [1]
 2040. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2041. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2042. Issakowitch, S.S. [1]
 2043. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2044. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2045. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2046. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2047. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2048. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2049. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2050. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2051. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2052. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2053. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2054. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2055. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 2056. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2057. Hyodo, Nagao [1]
 2058. Huzarski, Jerzy [1]
 2059. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2060. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2061. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2062. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2063. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2064. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2065. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2066. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2067. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2068. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2069. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2070. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2071. Hervé (1825-1892) [1]
 2072. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2073. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2074. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2075. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2076. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2077. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2078. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2079. Heck, Walerian [1]
 2080. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2081. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2082. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2083. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2084. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2085. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2086. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2087. Haehle. Ryt. [1]
 2088. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2089. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2090. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1]
 2091. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2092. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2093. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2094. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2095. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2096. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2097. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2098. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2099. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2100. Górska, Maria. Red. [1]
 2101. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2102. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2103. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2104. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2105. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2106. Grynfeld, Bronisława [1]
 2107. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2108. Grupa Legionistów [1]
 2109. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2110. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2111. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2112. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2113. Grimm., A. Ryt. [1]
 2114. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2115. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2116. Grajnert, Józef [1]
 2117. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2118. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2119. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2120. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2121. Gołębiewska, Wanda [1]
 2122. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2123. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2124. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2125. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2126. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2127. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2128. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2129. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2130. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2131. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [1]
 2132. Golański, Jerzy [1]
 2133. Gola, A. (muzyka) [1]
 2134. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2135. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2136. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2137. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2138. Gnatkowski, Adam [1]
 2139. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2140. Giraud, Paul [1]
 2141. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2142. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2143. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2144. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2145. Giller, Honorata [1]
 2146. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2147. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2148. Gierczyńska, Joanna [1]
 2149. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2150. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2151. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2152. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 2153. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2154. Gebhard, podporucznik [1]
 2155. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2156. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2157. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2158. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2159. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2160. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [1]
 2161. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2162. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2163. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2164. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2165. Gajewski, Adrian [1]
 2166. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2167. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2168. G.S. Ryt. [1]
 2169. G.R. Ryt. [1]
 2170. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2171. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2172. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2173. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2174. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2175. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2176. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2177. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2178. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2179. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2180. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2181. Fiszer, Carolina [1]
 2182. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2183. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2184. Filipiak, Grzegorz [1]
 2185. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2186. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2187. Field, John (1782-1837) [1]
 2188. Fiedler. Ryt. [1]
 2189. Feuerstein Władysław [1]
 2190. Feldman, J. [1]
 2191. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2192. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2193. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2194. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2195. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2196. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2197. Fabiszewski, M. [1]
 2198. F. K. Ryt. [1]
 2199. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2200. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2201. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2202. Erhard, Carl [1]
 2203. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2204. Emer, Lucjan [1]
 2205. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2206. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2207. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2208. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2209. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2210. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2211. Egloff, Jerzy [1]
 2212. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2213. Edgeworth, Maria [1]
 2214. E. S. [1]
 2215. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2216. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2217. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2218. Dénoix, Victorin [1]
 2219. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2220. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2221. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2222. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2223. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2224. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2225. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2226. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2227. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2228. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2229. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2230. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2231. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2232. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2233. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2234. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2235. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2236. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2237. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2238. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2239. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2240. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2241. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2242. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2243. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2244. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2245. Dom ks. Boduena [1]
 2246. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2247. Dobrski, Konrad [1]
 2248. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2249. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2250. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2251. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [1]
 2252. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2253. Di Donato, Carlo [1]
 2254. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2255. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2256. Derengowski, Jan [1]
 2257. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2258. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2259. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2260. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2261. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2262. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2263. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2264. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2265. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2266. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2267. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2268. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2269. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2270. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2271. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2272. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2273. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2274. Dembiński, Czesław [1]
 2275. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2276. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2277. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2278. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2279. Dawidowa, Helena [1]
 2280. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2281. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2282. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2283. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2284. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2285. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2286. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2287. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2288. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2289. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2290. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2291. Dalla Casa, Louis [1]
 2292. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2293. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2294. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2295. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2296. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2297. Czerwiński, Franciszek [1]
 2298. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 2299. Czerniawski, Jan [1]
 2300. Czermański, Zdzisław [1]
 2301. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2302. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2303. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2304. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2305. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2306. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2307. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2308. Czaki, Klementyna [1]
 2309. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2310. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2311. Czajewski Wiktor [1]
 2312. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2313. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2314. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2315. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2316. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2317. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2318. Cirina, J. A. [1]
 2319. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2320. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2321. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2322. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2323. Cichocki, Ks. [1]
 2324. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2325. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2326. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2327. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2328. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2329. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2330. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2331. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2332. Chodecki, Władysław [1]
 2333. Chmielewski, Ignacy [1]
 2334. Chmielewska, Halina [1]
 2335. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2336. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 2337. Charszewski, Ignacy [1]
 2338. Charchillac, Berthet de [1]
 2339. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2340. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2341. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2342. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2343. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2344. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2345. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2346. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2347. C.K. ryt. [1]
 2348. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2349. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2350. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2351. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2352. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2353. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2354. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2355. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2356. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2357. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2358. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2359. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2360. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2361. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2362. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2363. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2364. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2365. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2366. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2367. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2368. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2369. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2370. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2371. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2372. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2373. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2374. Brauman, Władysław [1]
 2375. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2376. Bouleau, H. de. [1]
 2377. Borucki, Juliusz [1]
 2378. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2379. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2380. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2381. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2382. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2383. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2384. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2385. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2386. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2387. Bojarska, Stefanja [1]
 2388. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2389. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2390. Bogacki, S. Fot. [1]
 2391. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2392. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2393. Bockhann, F. [1]
 2394. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2395. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2396. Bobiński, Antoni [1]
 2397. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2398. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2399. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2400. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2401. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2402. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2403. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2404. Bio [pseud.] [1]
 2405. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2406. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2407. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2408. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2409. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2410. Bielicka, Eugenia [1]
 2411. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2412. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2413. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2414. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2415. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2416. Biblioteka Narodowa [1]
 2417. Biblioteka Kórnicka [1]
 2418. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2419. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2420. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2421. Bianchi, Emilio [1]
 2422. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2423. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2424. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2425. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2426. Betcher, Jan C. [1]
 2427. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2428. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2429. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2430. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2431. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2432. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2433. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2434. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2435. Baude, K. [1]
 2436. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2437. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2438. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2439. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2440. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2441. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2442. Baracz, A. P. [1]
 2443. Bar, E. Ryt. [1]
 2444. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2445. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2446. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2447. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2448. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2449. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2450. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2451. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2452. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2453. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2454. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2455. Babiński, Wacław [1]
 2456. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2457. B.O. Ryt. [1]
 2458. B. B. Ryt. [1]
 2459. Aut. [1]
 2460. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2461. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2462. Arslan M. [1]
 2463. Arnold, E. J. [1]
 2464. Arnaud, Étienne [1]
 2465. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2466. Armia Krajowa [1]
 2467. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2468. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2469. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2470. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2471. Archibald, M. [1]
 2472. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2473. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2474. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2475. Aniela S. Ryt. [1]
 2476. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2477. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2478. Amator [1]
 2479. Alkar [pseud.] [1]
 2480. Al. Pow. [1]
 2481. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2482. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2483. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2484. Adamska, Grażyna [1]
 2485. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2486. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2487. Achtel, Aleksandra [1]
 2488. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2489. AWU [1]
 2490. ADAM [1]
 2491. A. Z. [1]
 2492. A. W. Ryt. [1]
 2493. A. S. Ryt. [1]
 2494. A. G. Ryt. [1]
 2495. A. C. Ryt. [1]
 2496. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2497. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2498. - [1]
 2499. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [106058]
 2. Ministerstwo Oświaty [30805]
 3. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [29305]
 4. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [28312]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [26919]
 6. Prus, Bolesław (1847-1912) [18626]
 7. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [17807]
 8. Bobiński, Antoni [15440]
 9. Kownacka, Maria (1894-1982) [15312]
 10. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15020]
 11. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14006]
 12. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13311]
 13. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [11780]
 14. Załęczny, Jolanta (1959- ) [11731]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [11601]
 16. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11445]
 17. Główny Urząd Statystyczny [10549]
 18. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [10347]
 19. Pocztowa Kasa Oszczędności [10158]
 20. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [9963]
 21. Arct, Michał (1840-1916) [9755]
 22. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [9730]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [9233]
 24. Gawkowski, Robert (1962- ) [9076]
 25. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8405]
 26. Krajowe Biuro Statystyczne [8274]
 27. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8235]
 28. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [7506]
 29. Verne, Jules (1828-1905) [6752]
 30. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [5904]
 31. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [5828]
 32. Urząd Statystyczny w Warszawie [5769]
 33. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [5497]
 34. Magistrat m.st. Warszawy [4904]
 35. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4859]
 36. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4823]
 37. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4648]
 38. Egloff, Jerzy [4597]
 39. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4587]
 40. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [4447]
 41. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4383]
 42. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4256]
 43. Winek, Włodzimierz (1956-) [4016]
 44. Antykwarnia Warszawska [3940]
 45. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [3932]
 46. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3845]
 47. Skarga, Piotr (1536-1612) [3807]
 48. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [3734]
 49. Maliszewski, Jerzy (?-?) [3695]
 50. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3667]
 51. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3626]
 52. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3589]
 53. Baracz, A. P. [3551]
 54. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3537]
 55. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [3533]
 56. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3357]
 57. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3320]
 58. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3246]
 59. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3204]
 60. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [3169]
 61. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3099]
 62. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3086]
 63. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3035]
 64. Kapuściński, Piotr [3019]
 65. Estreicher, Karol (1827-1908) [2974]
 66. Jaugey, Jean [2963]
 67. Łoza, Stanisław (1888-1956) [2920]
 68. Starzyński, Stefan (1893-1939) [2842]
 69. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [2801]
 70. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [2789]
 71. Związek Patriotów Polskich [2751]
 72. Papierowski, Andrzej Jerzy [2705]
 73. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [2703]
 74. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2703]
 75. Röber, H. Ryt. [2688]
 76. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2670]
 77. Muzeum Narodowe (Warszawa) [2658]
 78. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2600]
 79. Popowski, S. [2504]
 80. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2492]
 81. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2431]
 82. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2427]
 83. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2382]
 84. Brandel, Konrad (1838-1920) [2379]
 85. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2341]
 86. Skwara, Marian (1946- ) [2308]
 87. Małecki, Antoni (1821-1913) [2298]
 88. Tretiak, Józef (1841-1923) [2274]
 89. Frączek, Ireneusz (1969- ) [2258]
 90. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [2252]
 91. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2247]
 92. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [2215]
 93. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2208]
 94. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2191]
 95. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2147]
 96. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2121]
 97. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2082]
 98. Kneisel, August [2066]
 99. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [2058]
 100. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2030]
 101. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2024]
 102. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [2019]
 103. Zieliński, Jarosław (1958- ) [2000]
 104. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1989]
 105. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1985]
 106. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1967]
 107. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1967]
 108. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1949]
 109. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1939]
 110. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1939]
 111. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1935]
 112. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1927]
 113. Paulmier, Adrien-Augustin [1911]
 114. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1898]
 115. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1774]
 116. Górska, Halina (1898-1942) [1749]
 117. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1749]
 118. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [1691]
 119. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1689]
 120. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1680]
 121. [Bielski, Szymon] [1659]
 122. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1653]
 123. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1653]
 124. Polski Związek Producentów Filmowych [1653]
 125. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1652]
 126. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1638]
 127. Kohn, Alfred. Red. [1614]
 128. Kudyba, Wojciech (1965- ) [1609]
 129. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1600]
 130. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1598]
 131. Elkana, J. M. [1586]
 132. Miejskie Biuro Statystyczne [1581]
 133. Gmitruk, Janusz (1948- ) [1578]
 134. Baronowa X.Y.Z. [1570]
 135. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1556]
 136. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1547]
 137. Makowski, Marek [1530]
 138. Beyer, Karol (1818-1877) [1518]
 139. Polak, Józef (1857-1928) [1513]
 140. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1497]
 141. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1454]
 142. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1446]
 143. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1442]
 144. [Magistrat m. Lwowa] [1432]
 145. Słowaczyński, Jędrzej [1431]
 146. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1431]
 147. Buzek, Józef (1873-1936) [1407]
 148. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [1406]
 149. Ganilh, Charles (1758-1836) [1405]
 150. Spencer, Herbert (1820-1903) [1402]
 151. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1401]
 152. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [1399]
 153. Dąbrowski, Stanisław [1395]
 154. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1385]
 155. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1382]
 156. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1379]
 157. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1377]
 158. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1366]
 159. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1361]
 160. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [1360]
 161. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1358]
 162. Stowarzyszenie Żoliborzan [1354]
 163. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1342]
 164. Pawłowski, Zbigniew [1328]
 165. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1306]
 166. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1303]
 167. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1296]
 168. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1286]
 169. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1281]
 170. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1277]
 171. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1274]
 172. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1268]
 173. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1268]
 174. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1250]
 175. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1240]
 176. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1208]
 177. Napoleon I (1769-1821) [1208]
 178. Młoda Polka [pseud.] [1191]
 179. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1183]
 180. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1158]
 181. Bezak, Paweł (1983- ) [1158]
 182. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1149]
 183. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1143]
 184. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1135]
 185. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1131]
 186. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1109]
 187. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1108]
 188. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1105]
 189. Poliński, Józef (1891-1944) [1103]
 190. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1100]
 191. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1099]
 192. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [1090]
 193. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1087]
 194. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1080]
 195. Surowiecki, Karol [1068]
 196. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1067]
 197. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1060]
 198. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [1057]
 199. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1051]
 200. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1046]
 201. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1043]
 202. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1041]
 203. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1039]
 204. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1035]
 205. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1034]
 206. Oppman, Artur (1867-1931) [1033]
 207. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1033]
 208. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1032]
 209. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1029]
 210. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1027]
 211. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1026]
 212. Winogrodzka, Katarzyna [1020]
 213. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1012]
 214. Draper, John William (1811-1882) [993]
 215. Lisicki, Roman [992]
 216. Callier, Edmund (1833-1893) [992]
 217. Kucz, Karol (1815-1892) [990]
 218. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [984]
 219. Biuro Pracy Społecznej [982]
 220. Załęski, Witold (1836-1908) [980]
 221. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [979]
 222. Furgault, Nicolas (1705-1794) [979]
 223. Radliński, Ignacy (1843-1920) [975]
 224. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [974]
 225. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [973]
 226. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [973]
 227. Lejko, Krystyna (1933- ) [971]
 228. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [970]
 229. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [963]
 230. Kapuscinski, Petr [947]
 231. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [944]
 232. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [943]
 233. Chmielewska, Halina [928]
 234. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [924]
 235. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [924]
 236. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [912]
 237. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [904]
 238. Koleżak, Władysław (1854-1924) [895]
 239. Scott, Walter (1771-1832) [892]
 240. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [891]
 241. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [887]
 242. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [886]
 243. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [885]
 244. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [880]
 245. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [880]
 246. Suligowski, Adolf (1849-1932) [876]
 247. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [873]
 248. Chompre, Pierre (1698-1760) [869]
 249. Rzewuski, Walery (1837-1888) [864]
 250. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [864]
 251. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [864]
 252. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [856]
 253. Friedrich, Henryk (1908-1944) [855]
 254. Giraud, Paul [842]
 255. Broniewski, Władysław (1897-1962) [841]
 256. Snopek, Kazimierz [830]
 257. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [829]
 258. Rapaport, Artur (1889-1937) [826]
 259. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [825]
 260. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [825]
 261. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [820]
 262. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [819]
 263. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [818]
 264. Hoffman, Franz (1814-1882) [816]
 265. J. Ł. Ryt. [810]
 266. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [810]
 267. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [803]
 268. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [803]
 269. Wretowski, Paweł [803]
 270. Łączkowski, Marceli (?-?) [796]
 271. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [795]
 272. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [793]
 273. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [787]
 274. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [780]
 275. Friedhuber de Grubenthal, L. [777]
 276. Elsner, Józef (1769 - 1854) [773]
 277. Lodge, Edmund (1756-1839) [771]
 278. Pawiński, Adolf (1840-1896) [766]
 279. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [765]
 280. Centralna Biblioteka Statystyczna [755]
 281. Lewicka, Anna (1852-1932) [753]
 282. P.B. Ryt. [744]
 283. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [744]
 284. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [733]
 285. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [733]
 286. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [722]
 287. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [722]
 288. Wysocki Piotr (1797-1874) [721]
 289. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [718]
 290. Szatkowska, Lena (1947- ) [714]
 291. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [710]
 292. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [710]
 293. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [709]
 294. Czerniawski, Jan [706]
 295. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [704]
 296. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [703]
 297. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [701]
 298. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [701]
 299. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [699]
 300. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [694]
 301. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [690]
 302. Zawiliński, Roman (1855-1932) [688]
 303. Majewski, Erazm (1858-1922) [685]
 304. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [683]
 305. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [681]
 306. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [680]
 307. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [679]
 308. Samborski, Henryk (1843-1918) [678]
 309. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [677]
 310. Kurpiński, Karol (1785-1857) [672]
 311. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [669]
 312. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [668]
 313. Leist, Ludwig (1891-1967) [667]
 314. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [667]
 315. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [666]
 316. Snarski, Stanisław (1795-1880) [665]
 317. Ejsmond, Julian (1892-1930) [664]
 318. Rostworowski, Jan (1838-1898) [663]
 319. Campe, Joachim Heinrich [662]
 320. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [660]
 321. Bielski, Szymon (1745-1825) [660]
 322. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [658]
 323. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [657]
 324. Legun-Biliński, Antoni. [653]
 325. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [652]
 326. Aristoteles (384-322 a.C.) [651]
 327. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [646]
 328. Major Hennequin del Varsaviae [644]
 329. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [641]
 330. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [639]
 331. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [639]
 332. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [633]
 333. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [632]
 334. Skrzypkowska Joanna (1965-) [627]
 335. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [623]
 336. Krystall, Bronisław (1887-1983) [623]
 337. Warnka, Jadwiga [619]
 338. Sewer [619]
 339. Lampert, Kurt (1859-1918) [619]
 340. Hasselbusch, Robert (1983- ). [617]
 341. Dubiecki, Marian (1838-1926) [617]
 342. Bloch, Jan (1836-1902) [613]
 343. Sedlaczek, Lech [612]
 344. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [611]
 345. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [611]
 346. Ossibach-Budzyński, Andrzej [611]
 347. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [610]
 348. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [609]
 349. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [607]
 350. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [606]
 351. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [602]
 352. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [602]
 353. [Magistrat m.st. Warszawy] [602]
 354. Guiraud, Paul (1850-1907) [601]
 355. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [599]
 356. Magistrat Miasta Warszawy [598]
 357. Baka, Józef (1707-1780) [597]
 358. Zarząd Miejski w Równem [596]
 359. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [595]
 360. Wyss, Johann David (1743-1818) [594]
 361. Goszczyńska, Agnieszka [594]
 362. Hansson, Ola (1860-1925) [591]
 363. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [586]
 364. Zuber, Rudolf (1858-1920) [584]
 365. Siczyński, Walery [584]
 366. Gorecka, Maria (1835-1922) [584]
 367. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [577]
 368. Dickstein, Samuel (1851-1939) [575]
 369. [Magistrat goroda Varšavy] [572]
 370. Kroński, Aleksander (1871-1935) [572]
 371. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [571]
 372. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [571]
 373. Sigismond. Fot. [566]
 374. Biart, Lucjan (1829-1897) [565]
 375. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [562]
 376. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [560]
 377. Bersohn, Mathias (1823-1908) [559]
 378. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [558]
 379. Cep [Henryk Cepnik] [555]
 380. Grajnert, Józef [554]
 381. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [550]
 382. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [550]
 383. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [549]
 384. Lachowicz, Juliusz. Red. [547]
 385. Świętochowski, Adam (1864-1914) [547]
 386. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [545]
 387. Alkar [pseud.] [541]
 388. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [537]
 389. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [537]
 390. Czartoryska Izabela (1746-1835) [536]
 391. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [534]
 392. Siebeck, Herman (1842-1920) [531]
 393. Edgeworth, Maria [531]
 394. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [528]
 395. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [526]
 396. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [526]
 397. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [525]
 398. Hyodo, Nagao [525]
 399. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [524]
 400. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [522]
 401. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [521]
 402. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [520]
 403. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [520]
 404. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [516]
 405. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [516]
 406. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [515]
 407. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [512]
 408. Pokorzyńska, Elżbieta [512]
 409. Marcinkowski, Piotr [512]
 410. Seruga, Józef (1886-1940) [511]
 411. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [511]
 412. Heck, Walerian [511]
 413. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [510]
 414. J. Z. [510]
 415. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [509]
 416. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [508]
 417. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [507]
 418. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [507]
 419. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [505]
 420. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [505]
 421. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [503]
 422. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [503]
 423. Ségur, Sophie de (1799-1874) [501]
 424. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [500]
 425. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [499]
 426. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [493]
 427. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [493]
 428. Portner, Szymon (18..-?) [492]
 429. Typiak, Piotr [489]
 430. Podwiński, Stanisław [489]
 431. Rumianek, Stanisław [487]
 432. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [485]
 433. Zipper, Albert (1855-1936) [485]
 434. Pécaut, Elie [484]
 435. Baude, K. [484]
 436. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [481]
 437. X. Y. Z. [481]
 438. Iks Cagnafet [pseud.] [481]
 439. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [477]
 440. Ministerstwo Kultury i Sztuki [476]
 441. Miłkowski, Stanisław [476]
 442. Chodyński, Adam Antoni [475]
 443. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [474]
 444. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [473]
 445. Bojarska, Stefanja [473]
 446. [Granke, Stefan] [472]
 447. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [471]
 448. Pawłowski, Kalixt [469]
 449. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [467]
 450. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [467]
 451. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [466]
 452. B. P. Ryt. [464]
 453. Przyborowski, Walery (1845-1913) [461]
 454. Kiliński, Jan (1760-1819) [461]
 455. [Miethke, H. O.] [459]
 456. Lissowski, Czesław (1895-1942) [459]
 457. Kiliński, Jan (1760-1819 [459]
 458. Röber, F. H. Ryt. [458]
 459. Wizimirska, Barbara [458]
 460. Lichota, Władysław Tadeusz [456]
 461. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [455]
 462. Passendorfer, Artur (1864-1936) [454]
 463. Piłsudski, Józef (1867-1935) [453]
 464. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [453]
 465. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [453]
 466. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [452]
 467. Ryszard, Antoni (1841-1894) [452]
 468. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [444]
 469. Skornia-Roszij, Maria [444]
 470. Socha, Szczepan [442]
 471. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [440]
 472. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [439]
 473. Wóycicka, Jadwiga [437]
 474. Bełza, Władysław (1847-1913) [435]
 475. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [435]
 476. Pawe, L. [430]
 477. Śmigielska, Józefa [428]
 478. Grzymała, Grabowiecki Jan [425]
 479. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [423]
 480. Styfi, Jan (1839?-1921) [423]
 481. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [422]
 482. Dénoix, Victorin [420]
 483. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [419]
 484. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [415]
 485. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [414]
 486. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [414]
 487. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [414]
 488. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [414]
 489. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [414]
 490. Dębski, Michał [410]
 491. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [409]
 492. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [408]
 493. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [406]
 494. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [406]
 495. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [406]
 496. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [405]
 497. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [405]
 498. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [404]
 499. Sigalin, Józef (1909-1983) [404]
 500. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [404]
 501. Warszawski Szpital dla Dzieci [403]
 502. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [402]
 503. Jahner, Alfred (1860-1934) [399]
 504. Paciorkowski, Bronisław Gryf [398]
 505. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [397]
 506. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [396]
 507. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [395]
 508. Strindberg, August (1849-1912) [394]
 509. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [394]
 510. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [394]
 511. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [393]
 512. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [392]
 513. Warnkówna, Jadwiga [392]
 514. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [392]
 515. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [391]
 516. Nowakowski, Józef (1800-1864) [390]
 517. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [390]
 518. Kumidor, Zbigniew [389]
 519. Jachowiczowa, Antonina [389]
 520. Simmler, Józef (1823-1868) [385]
 521. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [385]
 522. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [383]
 523. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [380]
 524. Barclay, John (1582-1621) [380]
 525. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [378]
 526. Związek Komunalny (Węgrów) [377]
 527. Taube, Gustaw jr [376]
 528. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [375]
 529. Boratyński, Wacław (1908-1939) [373]
 530. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [373]
 531. Grundmann, Karl (1909-1944) [371]
 532. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [371]
 533. Adolph, Witold (1903-1941) [368]
 534. Hoffman, Karol (1855-1937) [367]
 535. Filipiak, Grzegorz [364]
 536. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [363]
 537. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [363]
 538. Turowski, Stanisław (1880-1936) [362]
 539. Borkowski, Feliks (1840- ?) [362]
 540. Tarnacki, Józef. [360]
 541. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [359]
 542. Leśniewska, B. [359]
 543. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [357]
 544. Maliszewski, Edward (1875-1928) [356]
 545. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [355]
 546. Płoska-Łoś, Irena [355]
 547. Borucki, Juliusz [355]
 548. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [354]
 549. Abdullah Frères [pseud.] [353]
 550. Paprocki, Bartosz [353]
 551. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [352]
 552. Dom Sztuki (Warszawa) [351]
 553. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [351]
 554. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [351]
 555. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [349]
 556. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [348]
 557. Gold, Artur (1897-1943) [346]
 558. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [346]
 559. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [346]
 560. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [345]
 561. Berthet, Èlie (1815-1891) [344]
 562. Chankowski, Henryk (1882-1944) [344]
 563. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [343]
 564. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [342]
 565. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [342]
 566. Marczyński, Józef (1891-1940) [342]
 567. Arnold, E. J. [342]
 568. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [341]
 569. [Łosiowa, Emilia] [341]
 570. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [341]
 571. Słomkowska, Alina (1929-1995) [341]
 572. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [341]
 573. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [340]
 574. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [336]
 575. Jeżowski, M [336]
 576. Eile, Henryk (1878-1939) [336]
 577. Walter. Ryt. [333]
 578. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [333]
 579. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [333]
 580. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [332]
 581. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [332]
 582. Ministerstwo Odbudowy Kraju [332]
 583. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [332]
 584. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [331]
 585. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [331]
 586. Bykowski, Leon [329]
 587. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [329]
 588. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [329]
 589. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [328]
 590. Windakiewicz, Kazimierz [328]
 591. Związek Miast Polskich [327]
 592. Siemieński, Lucjan [327]
 593. Ines, Albert (1620-1658) [327]
 594. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [326]
 595. Stefani, Józef (1800-1876) [326]
 596. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [326]
 597. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [325]
 598. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [325]
 599. Schilgen, Hardy (1876-1941) [324]
 600. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [323]
 601. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [323]
 602. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [323]
 603. Peretz, Adolf (1855-1933) [320]
 604. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [320]
 605. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [317]
 606. Piotrowski, Andrzej [317]
 607. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [316]
 608. Szujski, Józef (1835-1883) [316]
 609. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [316]
 610. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [316]
 611. Lyall, Edna (1857-1903) [316]
 612. Demby, Stefan (1862-1939) [316]
 613. Kowalewski, T. [315]
 614. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [315]
 615. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [315]
 616. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [312]
 617. Grabowski, Antoni (1857-1921) [312]
 618. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [312]
 619. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [311]
 620. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [310]
 621. Maciejowski, Adam (1874-1919) [310]
 622. Jabłoński, Tadeusz [310]
 623. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [310]
 624. Węgrzecki, S. [309]
 625. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [307]
 626. Kaczyński, Witold [307]
 627. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [307]
 628. Jelínek, Edvard (1855-1897) [306]
 629. Stablewski, Florian (1841-1906) [305]
 630. Ostrowski, Tomasz (?-?) [305]
 631. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [304]
 632. Korotyński, Władysław (1866-1924) [303]
 633. Bezpałko, Jerzy (1938-) [302]
 634. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [301]
 635. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [300]
 636. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [300]
 637. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [299]
 638. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [298]
 639. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [298]
 640. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [298]
 641. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [297]
 642. Koroniarz [297]
 643. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [293]
 644. Kryński, Adam (1844-1932) [293]
 645. Strauss, Johann (1825-1899) [290]
 646. Osterloff, Edmund (1863-1938) [290]
 647. Dombrowski, Władysław [289]
 648. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [288]
 649. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [288]
 650. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [287]
 651. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [287]
 652. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [287]
 653. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [287]
 654. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [286]
 655. Chmiel, Adam (1865-1934) [286]
 656. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [284]
 657. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [283]
 658. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [283]
 659. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [283]
 660. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [282]
 661. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [282]
 662. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [281]
 663. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [280]
 664. ADAM. Ryt. [279]
 665. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [278]
 666. Wrześniowski, August (1836-1892) [278]
 667. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [278]
 668. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [277]
 669. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [276]
 670. Kowalski, L. Fot. [275]
 671. [Lindley, William (1808-1900)] [275]
 672. Rytel, Kazimiera (?-?) [275]
 673. Morawska, Zofia (1848-1922) [275]
 674. Kolberg, Oskar (1814-1890) [274]
 675. Świderski, Leopold (1853-1925) [274]
 676. Freudenson, Daniel (1847-1931) [274]
 677. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [273]
 678. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [273]
 679. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [273]
 680. J. Ł. [269]
 681. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [268]
 682. Olszewski, K.[azimierz] [265]
 683. Szajnocha, Karol (1818-1868) [264]
 684. Rada Regencyjna [263]
 685. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [263]
 686. Szlendak, Adam (1881-1937) [262]
 687. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [262]
 688. Czermański, Zdzisław [261]
 689. Związek Buchalterów (Warszawa) [259]
 690. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [259]
 691. Instytut Spraw Społecznych [259]
 692. Sędlikowski, Aleksander [259]
 693. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [259]
 694. Mościcki, Henryk (1881-1952) [258]
 695. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [256]
 696. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [256]
 697. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [255]
 698. Al. Pow. [255]
 699. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [255]
 700. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [253]
 701. Bauman, R. Lit. [253]
 702. Latoszek, Jacek [253]
 703. Komorowska-Filipiak, Romana [253]
 704. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [252]
 705. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 706. Loth, August (1869-1944) [252]
 707. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [250]
 708. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [247]
 709. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [246]
 710. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [246]
 711. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [246]
 712. Czerwiński, Franciszek [246]
 713. Dalecka, Wanda (1862-1932) [245]
 714. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [244]
 715. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [243]
 716. Aimard, Gustave (1818-1883) [243]
 717. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [242]
 718. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [241]
 719. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [240]
 720. Maire, Albert (1856-?) [238]
 721. Franczak, Lech (1939- ) [238]
 722. Stefanow, Piotr [237]
 723. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [237]
 724. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [236]
 725. Motas, Maciej [236]
 726. Godebski, Cyprian (1765-1809) [236]
 727. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [235]
 728. Kulski, Julian (1892-1976) [235]
 729. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [235]
 730. Kaczkowski, Zygmunt [235]
 731. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [234]
 732. Myszkowska, Justyna [234]
 733. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [233]
 734. A. Z. [233]
 735. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [232]
 736. Szubert, Awit (1837-1919) [232]
 737. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [232]
 738. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [231]
 739. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [230]
 740. Roeber, F. H. Ryt. [230]
 741. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [230]
 742. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [230]
 743. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [230]
 744. Polski Czerwony Krzyż we Francji [229]
 745. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [229]
 746. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [228]
 747. [Schier, František Václav (1804-1864)] [228]
 748. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [227]
 749. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [227]
 750. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [227]
 751. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [226]
 752. Wójtowicz, Władysław J. [226]
 753. Pyzowski, Adam (1874-1931) [226]
 754. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [225]
 755. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [224]
 756. Żeleński, Władysław (1837-1921) [224]
 757. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [224]
 758. Zajączkowska, Zuzanna [223]
 759. Lejowa, Emilia (1839-1906) [223]
 760. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [223]
 761. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [222]
 762. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [221]
 763. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [221]
 764. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [219]
 765. W. M. K. [219]
 766. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [219]
 767. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [218]
 768. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [218]
 769. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [218]
 770. Piotr Krakowianin [pseud.] [216]
 771. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [215]
 772. Neyman, Jerzy (1894-1981) [215]
 773. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [215]
 774. Warszawska Gmina Starozakonnych [215]
 775. Krasiński, Edward (1870-1940) [215]
 776. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [213]
 777. Wierzbowski, Theodorus [213]
 778. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [213]
 779. Damse, Józef (1789-1852) [212]
 780. Rutska, Halina (1868-1932) [212]
 781. Maël, Pierr. [212]
 782. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [211]
 783. Racher, Jessica. Z-ca. red. [211]
 784. Pennec, Joanna. Opiekun [211]
 785. Kępkowska, Bogusława Bożena [211]
 786. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [210]
 787. Bolesławicz [pseud.] [210]
 788. Hufsky [208]
 789. Piltz, Franciszek (1895-1941) [206]
 790. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [204]
 791. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [203]
 792. Szkoła Realna imienia Staszica [203]
 793. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [203]
 794. Nałęcz, Edward [203]
 795. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [203]
 796. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [203]
 797. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [202]
 798. Broch.[owski], B. Ryt. [200]
 799. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [200]
 800. L. N. Ryt. [199]
 801. Röber, G. Ryt. [199]
 802. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [199]
 803. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [199]
 804. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [199]
 805. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [198]
 806. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [197]
 807. Syroczyński, Leon (1844-1925) [196]
 808. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [196]
 809. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [195]
 810. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [195]
 811. Jeske, August (1836-1875) [195]
 812. Osmański, Wojciech (1834-1908) [194]
 813. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [194]
 814. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [194]
 815. Compagnie d'Electricité de Varsovie [194]
 816. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [194]
 817. Mottl, Adam (1928-2013) [193]
 818. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [193]
 819. Wołkiewicz, Hanna [193]
 820. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [193]
 821. Adamska, Grażyna [193]
 822. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [192]
 823. Strzelecki, Jan (1886-1944) [191]
 824. Karoli, Aleksander (1838-1915) [190]
 825. Wojnarowicz Weseła [190]
 826. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [190]
 827. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [188]
 828. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [188]
 829. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [188]
 830. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [187]
 831. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [187]
 832. Popielewski [187]
 833. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [187]
 834. Dante, Alighieri (1265-1321) [187]
 835. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [186]
 836. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [186]
 837. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [186]
 838. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [186]
 839. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [186]
 840. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [186]
 841. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [185]
 842. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [184]
 843. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [184]
 844. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [184]
 845. Normand, Charles (1848- ) [183]
 846. Fleck L. Red. [et al.] [183]
 847. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [182]
 848. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [181]
 849. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [181]
 850. Sandaeu, Jules (1811-1833) [181]
 851. Puc, B[ronisław] [181]
 852. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [180]
 853. Biernacki, Bolesław (1865- ) [180]
 854. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [178]
 855. Teresa Frącek (1937- ) [177]
 856. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [177]
 857. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [176]
 858. K.K. Ryt. [176]
 859. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [175]
 860. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [175]
 861. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [175]
 862. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [175]
 863. Pałac Sztuki (Warszawa) [174]
 864. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [174]
 865. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [174]
 866. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [173]
 867. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [172]
 868. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [171]
 869. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [171]
 870. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [170]
 871. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [170]
 872. Jeska, Stanisława (1867-1936) [170]
 873. Nowoszewski, Roman (1945-) [169]
 874. Namysłowski, Karol (1856-1925) [168]
 875. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [168]
 876. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [168]
 877. Chęciński, Jan (1826-1874) [168]
 878. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [168]
 879. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [167]
 880. Zalewski, Stanisław (1925- ) [167]
 881. Szymkiewicz, Józef [167]
 882. Staszic, Stanisław (1755-1826) [167]
 883. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [167]
 884. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [166]
 885. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [166]
 886. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [166]
 887. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [166]
 888. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [165]
 889. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [165]
 890. Patronat Opieki nad Więźniami [165]
 891. Bandurski, Władysław (1865-1932) [165]
 892. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [164]
 893. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [164]
 894. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [164]
 895. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [164]
 896. Baumann, R. Lit. [163]
 897. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [162]
 898. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [162]
 899. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [161]
 900. Hahn, Wiktor (1871-1959) [161]
 901. Wahrendorff, O. [161]
 902. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [161]
 903. Bułhak ,Jan (1876-1950) [161]
 904. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [160]
 905. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [160]
 906. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [160]
 907. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [159]
 908. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [159]
 909. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [158]
 910. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [158]
 911. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [158]
 912. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [157]
 913. Jaworski, Józef (1859-1920) [157]
 914. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [156]
 915. Tomek Piast [pseud.] [156]
 916. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [156]
 917. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [154]
 918. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [154]
 919. A. M. Ryt. [153]
 920. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [153]
 921. Warszawski Lombard Miejski [153]
 922. Liga Morska i Kolonialna [153]
 923. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [153]
 924. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [153]
 925. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [153]
 926. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [152]
 927. Achtel, Józef [152]
 928. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [151]
 929. Komar, Józef [150]
 930. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [150]
 931. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 932. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [149]
 933. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [149]
 934. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [149]
 935. Babiński, Wacław [149]
 936. Gebhard, podporucznik [148]
 937. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [147]
 938. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [147]
 939. Śliwiński, Jan [147]
 940. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [147]
 941. Peszke, Ignacy (1877-1925) [147]
 942. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [147]
 943. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [147]
 944. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [147]
 945. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [146]
 946. Gozdowski, Edward (1843-1901) [146]
 947. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [145]
 948. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [145]
 949. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [145]
 950. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [144]
 951. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [143]
 952. Regulski, Aleksander (1839-1884) [143]
 953. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [143]
 954. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [143]
 955. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [143]
 956. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [143]
 957. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [142]
 958. Frick, L. [142]
 959. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [142]
 960. Matrzak, Jerzy [142]
 961. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [141]
 962. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [140]
 963. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [140]
 964. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [140]
 965. A.T.T. [139]
 966. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [139]
 967. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [139]
 968. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [139]
 969. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [138]
 970. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [138]
 971. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [138]
 972. Breyer, Albert (1889-1939) [138]
 973. Mulert, Ludwik (1818-1875) [137]
 974. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [137]
 975. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [137]
 976. Bzowska, Maria (1871-1906) [137]
 977. Dziedzic, P. Ryt. [136]
 978. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [136]
 979. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [136]
 980. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [136]
 981. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [135]
 982. Pusch, Maurycy (1828-1902) [135]
 983. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [135]
 984. Hadyna, Łukasz (1982- ) [135]
 985. Hadyna, Stanisław (1984- ) [135]
 986. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [135]
 987. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [134]
 988. Tomasz Ogończyk [pseud.] [134]
 989. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [134]
 990. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [134]
 991. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [133]
 992. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [133]
 993. Wybranowski, Władysław (?-?) [133]
 994. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [133]
 995. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [133]
 996. Gottlieb Leopold (1879-1934) [133]
 997. Wróblewski, K. [132]
 998. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [132]
 999. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [132]
 1000. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [131]
 1001. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [131]
 1002. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [131]
 1003. Osotowicz, Jerzy. Red. [131]
 1004. Kwasiborski, Jerzy [131]
 1005. Kozyra, Anna [131]
 1006. Komenda I Brygady Legionów Polskich [131]
 1007. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [130]
 1008. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [130]
 1009. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [130]
 1010. Wójcicki, Jerzy [130]
 1011. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [130]
 1012. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [130]
 1013. Amatorski Zespół Teatralny [130]
 1014. Uniwersytet Warszawski [129]
 1015. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [129]
 1016. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [128]
 1017. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [128]
 1018. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [126]
 1019. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [126]
 1020. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [126]
 1021. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [126]
 1022. Zabłocki, F. Ryt. [125]
 1023. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [125]
 1024. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [125]
 1025. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [125]
 1026. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [125]
 1027. Mahomet II [125]
 1028. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [124]
 1029. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [124]
 1030. Niemojewski, Lech (1894-1952) [124]
 1031. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [123]
 1032. Święcicka, Jadwiga (?-?) [123]
 1033. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [123]
 1034. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [123]
 1035. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [122]
 1036. Bogucki, Adolf (1835-1894) [122]
 1037. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [122]
 1038. [Leger, Louis (1843-1923)] [122]
 1039. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [122]
 1040. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [122]
 1041. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [122]
 1042. Buchcar, Karol. Fot. [122]
 1043. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [121]
 1044. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [121]
 1045. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [121]
 1046. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [120]
 1047. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [120]
 1048. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [120]
 1049. Kubiak, Paweł (1950- ) [120]
 1050. Koniński, Kazimierz [120]
 1051. Gołębiewska, Wanda [120]
 1052. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [119]
 1053. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [119]
 1054. Gorski, Stefan (1882-1941) [119]
 1055. Hähle, G. Ryt. [118]
 1056. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [117]
 1057. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [117]
 1058. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [117]
 1059. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [116]
 1060. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [116]
 1061. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [116]
 1062. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [116]
 1063. Jankowski, Józef [116]
 1064. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [116]
 1065. Wanda Cymerman (red. nacz.) [114]
 1066. Ślaski, Bolesław (1870- ) [114]
 1067. Joteyko, Józefa (1866-1928) [114]
 1068. Ioteyko I. [na s. tyt.] [114]
 1069. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [114]
 1070. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [113]
 1071. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [113]
 1072. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [113]
 1073. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [113]
 1074. Gierczyńska, Joanna [113]
 1075. "Orion" [112]
 1076. [Kasa Chorych (Warszawa)] [112]
 1077. Związek Miast Królestwa Polskiego [112]
 1078. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [112]
 1079. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [112]
 1080. Przykorski, K. (1840-1882) [111]
 1081. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [111]
 1082. Miinchheimera.A. Fot. [111]
 1083. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [111]
 1084. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [111]
 1085. Hoffmann Regierungsdirektor [111]
 1086. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [110]
 1087. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [110]
 1088. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [110]
 1089. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [110]
 1090. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [110]
 1091. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [110]
 1092. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [110]
 1093. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [110]
 1094. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [110]
 1095. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [110]
 1096. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [110]
 1097. Tarnacki, Józef [109]
 1098. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [109]
 1099. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [108]
 1100. Porębowicz, Edward (1862-1937) [108]
 1101. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [107]
 1102. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [107]
 1103. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [107]
 1104. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [107]
 1105. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [106]
 1106. Związek Polskich Artystów Plastyków [106]
 1107. Tor, Stanisław [106]
 1108. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [106]
 1109. Dumax, [Victor] (1827-1894) [106]
 1110. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [105]
 1111. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [105]
 1112. Leliwa, Alfred [105]
 1113. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [105]
 1114. Łubieński, Edward (1819-1867) [105]
 1115. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [105]
 1116. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [105]
 1117. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [105]
 1118. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [104]
 1119. Automobilklub Warszawski [104]
 1120. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [104]
 1121. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [104]
 1122. Pachucki, Marian (1888-1961) [104]
 1123. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [104]
 1124. Rzepko, Władysław (1854-1932) [103]
 1125. Syndykat Rolniczy Warszawski [103]
 1126. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [103]
 1127. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [103]
 1128. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [103]
 1129. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [103]
 1130. J. H. Ryt. [102]
 1131. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [102]
 1132. Kleczyński, Jan (1837-1895) [101]
 1133. Muszkowski, Jan (1882-1953) [101]
 1134. Żychliński, Jan. Wstęp [101]
 1135. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [101]
 1136. Jaworski, Witold (1899-1989) [101]
 1137. Białecki, Paweł. Red. [101]
 1138. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [100]
 1139. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [100]
 1140. Urmowski Klemens (1780-1827) [100]
 1141. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [100]
 1142. Degler, Katarzyna (1896-1982) [100]
 1143. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [99]
 1144. Stolpe, Alojzy (?-1824) [99]
 1145. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [99]
 1146. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [99]
 1147. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [99]
 1148. Dom ks. Boduena [99]
 1149. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [98]
 1150. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [98]
 1151. Zaleski, August (1883-1972) [98]
 1152. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [98]
 1153. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [98]
 1154. Oniszewski, Jan Teofil [98]
 1155. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [98]
 1156. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [98]
 1157. Giergielewicz Jan (1898-1953) [98]
 1158. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [98]
 1159. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [97]
 1160. Kohn, Alfred (1960- ) [97]
 1161. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [97]
 1162. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [96]
 1163. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [96]
 1164. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [96]
 1165. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [96]
 1166. Czajkowski, Paweł (-1839) [96]
 1167. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [95]
 1168. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [95]
 1169. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [95]
 1170. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [95]
 1171. Kozłowski, Jan J. [95]
 1172. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [95]
 1173. Fuks, Marjan (1884-1935) [95]
 1174. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [94]
 1175. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [94]
 1176. Niemojowska, Maria (1870?-?) [94]
 1177. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [93]
 1178. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [93]
 1179. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [93]
 1180. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [92]
 1181. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [92]
 1182. Sznage. Ryt. [92]
 1183. Hoppe, Stanisław (1893- ) [92]
 1184. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [92]
 1185. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [91]
 1186. Schmid, Christoph von (1768-1854) [91]
 1187. Baum, Stefan (1892-1964) [91]
 1188. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [90]
 1189. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [90]
 1190. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [90]
 1191. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [90]
 1192. K. M. Ryt. [90]
 1193. Kossak, Wojciech (1856-1942) [89]
 1194. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [89]
 1195. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [89]
 1196. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [89]
 1197. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [89]
 1198. Morżkowska, Antonina [89]
 1199. Kaczmarski, S. [89]
 1200. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [89]
 1201. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [88]
 1202. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [88]
 1203. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1204. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [88]
 1205. Sobieski, Wacław (1872-1935) [88]
 1206. Kaleta, Jerzy (1929- ). [88]
 1207. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [88]
 1208. Arctowski, Henryk (1871-1958) [88]
 1209. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [88]
 1210. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [87]
 1211. Lipiński, Józef (1777-1811) [87]
 1212. (E) [87]
 1213. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [86]
 1214. Nowialis [86]
 1215. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [86]
 1216. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [86]
 1217. Slaski, S. Ryt. [86]
 1218. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [86]
 1219. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [85]
 1220. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [85]
 1221. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [85]
 1222. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [85]
 1223. Magnus, Wiktor [85]
 1224. Jotes [85]
 1225. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [85]
 1226. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [84]
 1227. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [84]
 1228. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [84]
 1229. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [84]
 1230. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [84]
 1231. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [84]
 1232. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [84]
 1233. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [84]
 1234. Magistrat der Hauptstadt Warschau [83]
 1235. "Orion". Fot. [83]
 1236. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [83]
 1237. [Świtalska, H. (?-?)] [83]
 1238. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [83]
 1239. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [83]
 1240. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [83]
 1241. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [83]
 1242. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [83]
 1243. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [82]
 1244. [Gutry, Maria (1899-1988)] [82]
 1245. Zbyszewski [82]
 1246. Stern, Anatol (1899-1968) [82]
 1247. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [82]
 1248. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [81]
 1249. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [81]
 1250. Diabelli, Anton (1781-1858) [81]
 1251. Kataszek, Szymon (1898-1943) [81]
 1252. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [81]
 1253. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [81]
 1254. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [81]
 1255. Goublier, Gustave (1856-1926) [81]
 1256. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [81]
 1257. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [81]
 1258. Burmistrz w.z. Becher [81]
 1259. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [80]
 1260. Diveky, Adrjan (1880-1965) [80]
 1261. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [80]
 1262. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [80]
 1263. Przyłęcki, Henryk [80]
 1264. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [80]
 1265. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [80]
 1266. Ajdacki, Paweł (1970- ) [80]
 1267. Karoli & Troczewski [79]
 1268. Conrad. Fot. [79]
 1269. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [79]
 1270. [Grabiec (?-?)] [79]
 1271. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [79]
 1272. Rembiel, St. [79]
 1273. Mikucka, Aniela (1904-1950) [79]
 1274. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [79]
 1275. A. Z. Ryt. [78]
 1276. Krynicki, M. Lit. [78]
 1277. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [78]
 1278. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [78]
 1279. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [78]
 1280. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1281. Landowski, Paweł (1843-1894) [78]
 1282. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [78]
 1283. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [78]
 1284. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [77]
 1285. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [77]
 1286. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [77]
 1287. Centralny Komitet Robotniczy PPS [77]
 1288. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [77]
 1289. Winter, Peter (1754-1825) [77]
 1290. Wesoły Wujaszek [77]
 1291. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [77]
 1292. Puciata, Ryszard (?-1942) [77]
 1293. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [77]
 1294. Teichmann, Antoni (1798-1877) [76]
 1295. Rydel, Lucjan (1870-1918) [76]
 1296. Kostka, J. [76]
 1297. Pohoski, Jan (1889-1940) [76]
 1298. Schubert, Franz (1797-1828) [75]
 1299. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [75]
 1300. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [75]
 1301. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [75]
 1302. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [75]
 1303. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [75]
 1304. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [75]
 1305. J. K. Ryt. [74]
 1306. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [74]
 1307. Sulistrowski, Kazimierz [74]
 1308. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [74]
 1309. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [74]
 1310. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [74]
 1311. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [74]
 1312. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [74]
 1313. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [74]
 1314. Egghard, Jules(1833-1867) [74]
 1315. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [73]
 1316. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [73]
 1317. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [73]
 1318. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [73]
 1319. Muzeum Narodowe w Poznaniu [73]
 1320. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [73]
 1321. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [73]
 1322. Adam, Julius (1826-1874) [73]
 1323. Mieczkowski, Jan. Fot. [72]
 1324. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [72]
 1325. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [72]
 1326. Krzyżanowski, K. [72]
 1327. Szenajch, Władysław (1879-1964) [72]
 1328. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [72]
 1329. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [72]
 1330. [Quirini, Edward] [72]
 1331. Związek Katolicki [72]
 1332. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [72]
 1333. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [72]
 1334. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [72]
 1335. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [72]
 1336. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [72]
 1337. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [71]
 1338. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [71]
 1339. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [71]
 1340. Weinberg P. [71]
 1341. Gross, Adam (1818-1880) [71]
 1342. Dancla, Charles(1817-1907) [71]
 1343. Gruziel, L. Fot. [70]
 1344. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [70]
 1345. Starczewski, Jan (1904-1981) [70]
 1346. Malewicz, Jadwiga [70]
 1347. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [70]
 1348. [Franck] [70]
 1349. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [70]
 1350. Strasburger, Edward (1882-1923) [70]
 1351. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [70]
 1352. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [70]
 1353. Fajans, Wacław (1884-1973) [70]
 1354. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [70]
 1355. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [70]
 1356. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [69]
 1357. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [69]
 1358. Stecher, August (?-?) [69]
 1359. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [69]
 1360. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [69]
 1361. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [69]
 1362. Armia Krajowa [69]
 1363. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [68]
 1364. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [68]
 1365. "Młoda Sztuka" [68]
 1366. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [68]
 1367. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [68]
 1368. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [68]
 1369. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [68]
 1370. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [68]
 1371. Bank Handlowy (Warszawa) [68]
 1372. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [67]
 1373. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [67]
 1374. Banner, M. Red. [67]
 1375. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [67]
 1376. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1377. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [67]
 1378. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [67]
 1379. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [67]
 1380. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [67]
 1381. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [67]
 1382. Bio [pseud.] [67]
 1383. Biblioteka Kórnicka [67]
 1384. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [66]
 1385. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [66]
 1386. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [66]
 1387. Związek Bibliotekarzy Polskich [66]
 1388. Kapituła Odznaki [66]
 1389. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [65]
 1390. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [65]
 1391. W. C. Ryt. [65]
 1392. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [65]
 1393. Związek Polskich Artystów Grafików [65]
 1394. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [65]
 1395. Tonioli, D. [65]
 1396. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [65]
 1397. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [65]
 1398. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [65]
 1399. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [64]
 1400. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [64]
 1401. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [64]
 1402. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [64]
 1403. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [64]
 1404. Roeber. H. Ryt. [64]
 1405. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [64]
 1406. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [64]
 1407. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [63]
 1408. Polska Macierz Szkolna [63]
 1409. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [63]
 1410. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [63]
 1411. Pomian, E. [63]
 1412. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [63]
 1413. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [63]
 1414. Gall, Jan Karol (1856-1912) [62]
 1415. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [62]
 1416. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [62]
 1417. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [62]
 1418. Polska Partia Socjalistyczna [62]
 1419. Dr Fischer, Gubernator [62]
 1420. Dr Fischer, Gouverneur [62]
 1421. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [62]
 1422. Bogusławski, Edward (1848-1917) [62]
 1423. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [61]
 1424. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [61]
 1425. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [61]
 1426. Kątski, Apolinary (1825-1879) [61]
 1427. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [61]
 1428. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [61]
 1429. Salinger, Zygmunt [61]
 1430. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [61]
 1431. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [61]
 1432. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [61]
 1433. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [61]
 1434. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [61]
 1435. Gutry, Maria (1899-1988) [61]
 1436. Gross, Napoleon (fl. 1863) [61]
 1437. Dobrowolska-Kierył, Marta [61]
 1438. Charszewski, Ignacy [61]
 1439. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [60]
 1440. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [60]
 1441. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [60]
 1442. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [60]
 1443. O liść dębu [60]
 1444. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [60]
 1445. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [60]
 1446. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [60]
 1447. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [59]
 1448. Simcis, Gen [59]
 1449. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [59]
 1450. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [59]
 1451. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [59]
 1452. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [59]
 1453. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [59]
 1454. Estreicher, Karol (1906-1984) [59]
 1455. Kozłowski, Karol (1840-1890) [58]
 1456. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [58]
 1457. [Omm, Peter] [58]
 1458. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1459. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [58]
 1460. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [58]
 1461. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [57]
 1462. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [57]
 1463. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [57]
 1464. Kondor, Ernst. [57]
 1465. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [57]
 1466. Brochowski, B. Ryt. [57]
 1467. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [56]
 1468. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [56]
 1469. Witkowski, Wincenty [56]
 1470. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [56]
 1471. Helmer, Charles(18..-1938) [56]
 1472. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [56]
 1473. Grabowski, Józef (18..- ?) [56]
 1474. Casciolini, Caludio(1697-1760) [56]
 1475. A. W. Ryt. [56]
 1476. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [55]
 1477. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [55]
 1478. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [55]
 1479. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [55]
 1480. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [55]
 1481. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1482. Piekacz, J. Fot. [55]
 1483. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [55]
 1484. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [55]
 1485. Krasowska Helena [55]
 1486. Konopka, Józef (1884-1940) [55]
 1487. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [54]
 1488. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [54]
 1489. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [54]
 1490. Wars, Henryk (1902-1977) [54]
 1491. Podolski, Ignacy (1854-1888) [54]
 1492. Moder, Paul (1896-1942) [54]
 1493. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [53]
 1494. Siekierski, Franciszek [53]
 1495. Münchheimer, Adam (1830-1904) [53]
 1496. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [53]
 1497. Żelaznowski, Andrzej [53]
 1498. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [53]
 1499. Trzemeski, Edward (1843-1905) [53]
 1500. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [53]
 1501. Surzyński, Józef (1851-1919) [53]
 1502. Rodzina Lekarska (Warszawa) [53]
 1503. Laskowski, Otton (1892-1953) [53]
 1504. Jan Eljaszewicz (1941- ). [53]
 1505. W. R. Ryt. [52]
 1506. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [52]
 1507. Grossman, Ludwik (1835-1915) [52]
 1508. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [52]
 1509. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [52]
 1510. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [52]
 1511. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [52]
 1512. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [52]
 1513. Orda, Napoleon (1807-1883) [52]
 1514. Olesiński, Karol (1902-1939) [52]
 1515. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [52]
 1516. Jędraszko, Antoni Stanisław [52]
 1517. Janiczek, Józef (1900-1976) [52]
 1518. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [52]
 1519. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [52]
 1520. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [51]
 1521. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [51]
 1522. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [51]
 1523. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [51]
 1524. Okuń, Edward (1872-1945) [51]
 1525. [brak] [51]
 1526. [Polska Macierz Szkolna] [51]
 1527. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [51]
 1528. Teatr Narodowy (Warszawa) [51]
 1529. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [51]
 1530. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [51]
 1531. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1532. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [51]
 1533. Collodi, Carlo (1826-1890) [51]
 1534. B.O. Ryt. [51]
 1535. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [50]
 1536. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [50]
 1537. Vollstedt, Robert (1854-1919) [50]
 1538. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [50]
 1539. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [50]
 1540. Naoczny świadek [50]
 1541. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [50]
 1542. Konewka, Antoni (1885-1944) [50]
 1543. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [50]
 1544. Brochocki, B. Ryt. [49]
 1545. Zawadzki, Michał (1828-1887) [49]
 1546. Maszyński, Piotr (1855-1934) [49]
 1547. [Fernand, Jacques (?-?)] [49]
 1548. Whiting, A. [49]
 1549. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1550. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [49]
 1551. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [49]
 1552. Rudkowski, Mat. (?-?) [49]
 1553. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [49]
 1554. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [49]
 1555. Szczeciński, K. Fot. [48]
 1556. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [48]
 1557. Krajewski, J. Ryt. [48]
 1558. Gounod, Charles François (1818-1893) [48]
 1559. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [48]
 1560. Łada, Kazimierz (1824-1871) [48]
 1561. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [48]
 1562. Macura, Władysław (1896-1935) [48]
 1563. Łukasik, Jan (1910- ) [48]
 1564. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [48]
 1565. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [48]
 1566. Uziembło, Adam (1885-1971) [48]
 1567. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1568. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [48]
 1569. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [48]
 1570. Majewska, Aleksandra (1943- ) [48]
 1571. Komitet Budowy Pomników [48]
 1572. Gąsiorowska, Natalja [48]
 1573. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [48]
 1574. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [48]
 1575. Anna Sobieszczańska-Lissowska [48]
 1576. K. P. Ryt. [47]
 1577. K.P. Ryt. [47]
 1578. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [47]
 1579. Niedzielski, Jan (ksiądz) [47]
 1580. Kubełka, Ignacy [47]
 1581. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [47]
 1582. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [47]
 1583. Czerny, Carl (1791-1857) [47]
 1584. Giełda Mięsna (Warszawa) [47]
 1585. F. K. Ryt. [47]
 1586. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [47]
 1587. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [47]
 1588. Bach, Emanuel (1714-1788) [47]
 1589. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [46]
 1590. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [46]
 1591. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [46]
 1592. il [46]
 1593. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [46]
 1594. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [46]
 1595. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [46]
 1596. Rożek, Edmund. Red. [46]
 1597. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [46]
 1598. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [46]
 1599. Dancla, Charles (1817-1907) [46]
 1600. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [46]
 1601. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [46]
 1602. Abrahams, Maurice (1883-1931) [46]
 1603. Uniwersytet dla Wszystkich [45]
 1604. Pistyner, M. [45]
 1605. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [45]
 1606. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [45]
 1607. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [45]
 1608. Ryżewski Zygmunt. Red. [45]
 1609. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1610. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [44]
 1611. L. K. [44]
 1612. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [44]
 1613. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [44]
 1614. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [44]
 1615. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [44]
 1616. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [44]
 1617. Orlicz, Michał (1893-1970) [44]
 1618. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [44]
 1619. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [44]
 1620. Różański, M. Ryt. [43]
 1621. Godard, Benjamin (1849-1895) [43]
 1622. Voss, Carl (1815-1882) [43]
 1623. Sturm, Adam (?-1872) [43]
 1624. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [43]
 1625. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [43]
 1626. Espen, Theodor (1847-1906) [43]
 1627. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [43]
 1628. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [43]
 1629. Rembowski, Jan (1878-1923) [43]
 1630. Nowakowski, Bogdan [43]
 1631. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [43]
 1632. Kochanowski, Jan (1897-1970) [43]
 1633. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [43]
 1634. Czaki, Klementyna [43]
 1635. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [42]
 1636. Puccini, Giacomo (1858-1924) [42]
 1637. Gorazdowski, E. [42]
 1638. Łączkowski Ludwik [42]
 1639. Łączkowska Felicja [42]
 1640. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [42]
 1641. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [42]
 1642. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [42]
 1643. S. E. [42]
 1644. Pusch, Alois Maria de [42]
 1645. Polskie Towarzystwo Artystyczne [42]
 1646. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [42]
 1647. Montabone (Firenze) [42]
 1648. Medeksza, Antoni [42]
 1649. Liciński Hipolit [42]
 1650. Jonzeck, Waldemar [42]
 1651. Feuerstein Władysław [42]
 1652. E. S. [42]
 1653. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [42]
 1654. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [42]
 1655. Aut. [42]
 1656. A. C. Ryt. [42]
 1657. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [41]
 1658. Döhler, Theodore (1814-1856) [41]
 1659. Twardzicki, Walery (1838-1902) [41]
 1660. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [41]
 1661. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [41]
 1662. [Płoza-Doliński, Marek] [41]
 1663. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [41]
 1664. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [41]
 1665. Styś, Walerian (1885-1936) [41]
 1666. Stawiński. Ryt. [41]
 1667. Sosnkowski, Józef [41]
 1668. Janowski, Benon (1873-) [41]
 1669. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [41]
 1670. Bizański, Stanisław (1846-1890) [41]
 1671. Binental, Léopold (1886-1944) [41]
 1672. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [40]
 1673. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [40]
 1674. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [40]
 1675. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [40]
 1676. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [40]
 1677. Syrewicz, Xawery [40]
 1678. Rutkowski, R. Ryt. [40]
 1679. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [40]
 1680. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [40]
 1681. Kasterska, Maria [40]
 1682. Haehle. Ryt. [40]
 1683. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [40]
 1684. Deny, Martial (1745- ). Il. [40]
 1685. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [40]
 1686. Cybulski, Izydor Józef [40]
 1687. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [39]
 1688. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [39]
 1689. Zarzycka, Aneta. Opiekun [39]
 1690. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [39]
 1691. Wołek, Adam [39]
 1692. Tarczyński, Władysław [39]
 1693. Studnicki, Władysław (1865-1953) [39]
 1694. Stowarzyszenie Architektów Polskich [39]
 1695. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [39]
 1696. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [39]
 1697. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [39]
 1698. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [38]
 1699. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [38]
 1700. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [38]
 1701. Association d'Assurance des Industriels Polonais [38]
 1702. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [38]
 1703. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [38]
 1704. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [38]
 1705. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [38]
 1706. Radoszewska, A. J. [38]
 1707. Próchnik, Adam (1892-1942) [38]
 1708. Pilati, Auguste (1810-1877) [38]
 1709. Lewandowski, Adam (1889-1951) [38]
 1710. Lewak, Adam (1891-1963) [38]
 1711. Jankiewicz, Stanisław [38]
 1712. Janczewski, S. Red. [38]
 1713. Górska, Maria. Red. [38]
 1714. Field, John (1782-1837) [38]
 1715. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [38]
 1716. Arnaud, Étienne [38]
 1717. ADAM [38]
 1718. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [37]
 1719. S. A. Ryt. [37]
 1720. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [37]
 1721. Jezierski, J. Ryt. [37]
 1722. Zinserling, Borys von (1889-1961) [37]
 1723. Strasburger, Henryk (1887-1951) [37]
 1724. Rybicki, Anastazy [37]
 1725. Roman Nowoszewski (1945- ) [37]
 1726. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [37]
 1727. Huzarski, Jerzy [37]
 1728. Fabiszewski, M. [37]
 1729. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [37]
 1730. Krogulski, Władysław (1843-1934) [36]
 1731. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [36]
 1732. [Mielnicki]. Fot. [36]
 1733. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [36]
 1734. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [36]
 1735. Kübler, Ryt. [36]
 1736. Kownacki, A. Ryt. [36]
 1737. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [36]
 1738. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [36]
 1739. Dobrski, Konrad [36]
 1740. Baynes, Sydney (1879-1938) [36]
 1741. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [35]
 1742. Musiałowski, A. Ryt. [35]
 1743. Schumann, Robert (1810-1856) [35]
 1744. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [35]
 1745. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [35]
 1746. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [35]
 1747. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [35]
 1748. Wilczek, Feliks [35]
 1749. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [35]
 1750. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [35]
 1751. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [35]
 1752. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [35]
 1753. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [35]
 1754. Osmała, Marcin (1863-1921) [35]
 1755. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [35]
 1756. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [35]
 1757. Kosiński Julian (1833-1914) [35]
 1758. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [35]
 1759. Janusz [35]
 1760. Dowódca Armii Krajowej [35]
 1761. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [35]
 1762. Bukowski, Jan (1873-1943) [35]
 1763. Biblioteka Narodowa [35]
 1764. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [34]
 1765. Ajzman, David (1869-1922) [34]
 1766. Plewczyński, F. [34]
 1767. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [34]
 1768. Watteau, François (1758-1823). Il. [34]
 1769. Szelążek, Wacław (1888-1945) [34]
 1770. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [34]
 1771. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [34]
 1772. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [34]
 1773. Konopnicki, Jan [34]
 1774. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [34]
 1775. Kautecki, Antoni [34]
 1776. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [34]
 1777. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [34]
 1778. Grynfeld, Bronisława [34]
 1779. Grem, Tomasz (17..-18..) [34]
 1780. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [34]
 1781. Telakowski, [Jan]. Ryt. [33]
 1782. Sosiński, I. Ryt. [33]
 1783. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [33]
 1784. Urbanowicz, Szymon (?-?) [33]
 1785. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [33]
 1786. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [33]
 1787. Kuhlewein, A. Ryt. [33]
 1788. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [33]
 1789. Wyroba, Stefan [33]
 1790. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [33]
 1791. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [33]
 1792. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [33]
 1793. Kowala, G. [33]
 1794. Komitet Obywatelski Starego Miasta [33]
 1795. Kolitowski, Adam (1878-1971) [33]
 1796. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [33]
 1797. Biegański, B. Fot. [32]
 1798. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [32]
 1799. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [32]
 1800. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [32]
 1801. Sosiński, J[ózef] Ryt. [32]
 1802. Oborski, Florian (1839-1892) [32]
 1803. Związek Strzelecki [32]
 1804. Yvain, Maurice (1891-1965) [32]
 1805. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [32]
 1806. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [32]
 1807. Plater, Karol [32]
 1808. Naumann, Karl [32]
 1809. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [32]
 1810. Mieczkowski, Jan (syn) [32]
 1811. Listowski, Andrzej (1802-1860) [32]
 1812. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [32]
 1813. Kapliński, Franciszek (?-?) [32]
 1814. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [32]
 1815. Górski, Władysław (1846-1915) [32]
 1816. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [32]
 1817. Fuks, Marian (1884-1935) [32]
 1818. David, Félicien (1810-1876) [32]
 1819. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [32]
 1820. Batta, Alexandre (1816-1902) [32]
 1821. Ascher, Josef (1829-1869) [31]
 1822. Stolz, Robert (1880-1975) [31]
 1823. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [31]
 1824. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [31]
 1825. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [31]
 1826. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [31]
 1827. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [31]
 1828. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [31]
 1829. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [31]
 1830. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [31]
 1831. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [31]
 1832. Grupa Starych Zarzewiaków [31]
 1833. Dan, Władysław (1902-2000) [31]
 1834. Brauman, Władysław [31]
 1835. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [31]
 1836. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [30]
 1837. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [30]
 1838. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [30]
 1839. Ménil, Félicien de (1860-1930) [30]
 1840. Döhler, Theodore(1814-1856) [30]
 1841. Berens, Hermann (1826-1880) [30]
 1842. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [30]
 1843. Małkowska, Grażyna [30]
 1844. Krywoszejew, Maciej [30]
 1845. Harentz, S.G. (fl. 1902) [30]
 1846. Grabowski, Roman (1882-1940) [30]
 1847. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [30]
 1848. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [30]
 1849. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [29]
 1850. E. G. Ryt. [29]
 1851. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [29]
 1852. Lichner, Heinrich(1829-1898) [29]
 1853. Leybach, Joseph(1817-1891) [29]
 1854. Walicki, Franciszek (1874-1964) [29]
 1855. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [29]
 1856. Rober, F. H.r. Ryt. [29]
 1857. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [29]
 1858. Małcużyński, Karol (1922-1984) [29]
 1859. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [29]
 1860. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [29]
 1861. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [29]
 1862. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [29]
 1863. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [29]
 1864. G.R. Ryt. [29]
 1865. Fischer, Ludwig (1905-1947) [29]
 1866. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [29]
 1867. - [29]
 1868. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [28]
 1869. Bizet, Georges (1838-1875) [28]
 1870. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [28]
 1871. Wano, K. [28]
 1872. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [28]
 1873. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [28]
 1874. Péreyra, Charles [28]
 1875. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [28]
 1876. Marylski, Antoni (1865-1932) [28]
 1877. Liliental, Stanisława (1897-1988) [28]
 1878. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [28]
 1879. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [28]
 1880. Giller, Honorata [28]
 1881. Einert, Teodor (1828-1866) [28]
 1882. Zandman, Jan (1802-1841) [27]
 1883. Voss, Charles (1815-1882) [27]
 1884. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [27]
 1885. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [27]
 1886. Bohm, Carl (1844-1920) [27]
 1887. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [27]
 1888. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [27]
 1889. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [27]
 1890. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [27]
 1891. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [27]
 1892. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [27]
 1893. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [27]
 1894. Ostas, Marek [27]
 1895. Nowacki, Łukasz [27]
 1896. Mickiewicz, Izadora [27]
 1897. Mickiewicz, Dominik [27]
 1898. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [27]
 1899. Kaliszewski, L. [27]
 1900. K.P. [27]
 1901. Hertz, Teodor (1822-1884) [27]
 1902. Amator [27]
 1903. Puławski, Antoni (1856-1931) [26]
 1904. Štejnberg, Mihail Karlovič [26]
 1905. Ziegler; Droste [26]
 1906. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [26]
 1907. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1908. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [26]
 1909. Szymański, Ludwik [26]
 1910. Strzelecki, Edward (1894-1967) [26]
 1911. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [26]
 1912. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [26]
 1913. Pilich, Michał [26]
 1914. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [26]
 1915. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 1916. Jaroński, Feliks (1823-1895) [26]
 1917. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 1918. Wąsowski, B. Ryt. [25]
 1919. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [25]
 1920. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [25]
 1921. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [25]
 1922. Massenet, Jules (1842-1912) [25]
 1923. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [25]
 1924. Stanisławowa Gawrońska [25]
 1925. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [25]
 1926. Sawiński, F. M. [25]
 1927. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [25]
 1928. Lazzerini, Gustavo [25]
 1929. Kapliński, Julian [25]
 1930. Archibald, M. [25]
 1931. Konrad. Fot. [24]
 1932. Wolski, Stanisław (1859-1894) [24]
 1933. Štejman, S. A. [24]
 1934. Tuszyński, Antoni L. [24]
 1935. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [24]
 1936. Porowski, Marceli (1894-1963) [24]
 1937. Meisser [24]
 1938. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [24]
 1939. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [24]
 1940. Czajewski Wiktor [24]
 1941. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 1942. Antoszewicz, S.[tanisław] [24]
 1943. M. R. Rys. [23]
 1944. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [23]
 1945. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [23]
 1946. Sosiński, J. Ryt. [23]
 1947. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [23]
 1948. Herman, Maria (1803-1830) [23]
 1949. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [23]
 1950. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [23]
 1951. T.B. [23]
 1952. Szymański, Ludwik (?-?) [23]
 1953. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [23]
 1954. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [23]
 1955. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [23]
 1956. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [23]
 1957. Kűbler. Ryt. [23]
 1958. Kotuliński, Andrzej [23]
 1959. Jezierski, J. [23]
 1960. Derengowski, Jan [23]
 1961. David, Félicien César(1810-1876) [23]
 1962. Cymerman, Leon (1876-1964) [23]
 1963. Borowy, Wacław (1890-1950) [23]
 1964. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [22]
 1965. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [22]
 1966. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [22]
 1967. Dietrich, Moritz (1816-1887) [22]
 1968. A...... Z....li [22]
 1969. Vorbond, Wanda (?-1939) [22]
 1970. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [22]
 1971. Tarczyński, Józef (1841-1897) [22]
 1972. Ries, Franz (1846-1932) [22]
 1973. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [22]
 1974. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [22]
 1975. Niezależna Partia Chłopska [22]
 1976. Młodzież Zarzewiacka [22]
 1977. Marx, Emil (?-?) [22]
 1978. Loos, Vincent Angelo [22]
 1979. Lecocq, Charles (1832-1918) [22]
 1980. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [22]
 1981. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 1982. Galle, Henryk (1872-1948) [22]
 1983. Fiszer, Carolina [22]
 1984. Feldman, J. [22]
 1985. Biart, Lucyan (1828-1897) [22]
 1986. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [21]
 1987. Florimo, Francesco (1800-1888) [21]
 1988. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [21]
 1989. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [21]
 1990. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [21]
 1991. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 1992. Szyszko, Donat (1709 1773) [21]
 1993. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [21]
 1994. Samselski, Marek. Red. [21]
 1995. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [21]
 1996. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [21]
 1997. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [21]
 1998. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [21]
 1999. Lorens, Carl (1851-1909) [21]
 2000. Ligber. Szty. [21]
 2001. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [21]
 2002. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [21]
 2003. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [21]
 2004. Gay, Byron (1886-1945) [21]
 2005. Eibl, Piotr (?-1886) [21]
 2006. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [21]
 2007. Cirina, J. A. [21]
 2008. Charchillac, Berthet de [21]
 2009. Gibs, Joe [20]
 2010. Zeller, Carl (1842-1898) [20]
 2011. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [20]
 2012. M. K. Ryt. [20]
 2013. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [20]
 2014. E. N. Ryt. [20]
 2015. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [20]
 2016. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [20]
 2017. Lilpop, Marian [20]
 2018. Leybach, Joseph (1817-1891) [20]
 2019. Krogulski, Władysław(1843-1934) [20]
 2020. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [20]
 2021. Depret, Maurice (18..-1933) [20]
 2022. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [20]
 2023. Budkowski, Henryk(1879-1928) [20]
 2024. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [20]
 2025. Bielicka, Eugenia [20]
 2026. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [19]
 2027. Lange, Gustav (1830-1899) [19]
 2028. Kluczewski, M. Ryt. [19]
 2029. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [19]
 2030. Steiman, S. [19]
 2031. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [19]
 2032. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [19]
 2033. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [19]
 2034. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [19]
 2035. Krzyżanowska, Celina [19]
 2036. Klein, Kazimierz (1871-1927) [19]
 2037. Jaworski, Lesław (1882-1929) [19]
 2038. Jackowski, Aleksander [19]
 2039. Furuhjelm, J. (muzyka) [19]
 2040. Emer, Lucjan [19]
 2041. Dembiński, Czesław [19]
 2042. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [19]
 2043. Arezzo, Pierre (18..-1972) [19]
 2044. Zajkowski, A. Ryt. [18]
 2045. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [18]
 2046. [Urząd m. st. Warszawy] [18]
 2047. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [18]
 2048. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [18]
 2049. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [18]
 2050. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [18]
 2051. Schonberger, John (1892-1983) [18]
 2052. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2053. Ptaszyńska, Joanna [18]
 2054. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [18]
 2055. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [18]
 2056. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [18]
 2057. Ligber, F. Szty. [18]
 2058. Lewinger, Władysław (1874-1943) [18]
 2059. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [18]
 2060. Koschmider, Edmund [18]
 2061. Grupa Legionistów [18]
 2062. Gajewski, Adrian [18]
 2063. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [18]
 2064. B. B. Ryt. [18]
 2065. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [17]
 2066. A. R. Ryt. [17]
 2067. Marconi, Władysław (1848-1915) [17]
 2068. Ćwiklicz, Bolesław [17]
 2069. par Ketterer [17]
 2070. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [17]
 2071. Wagner, Richard (1813-1883) [17]
 2072. Uhry, M. [17]
 2073. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [17]
 2074. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [17]
 2075. Salabert, Francis (1884-1946) [17]
 2076. Potocki, Antoni (1867-1939) [17]
 2077. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [17]
 2078. Muzeum Historyczne w Goteborgu [17]
 2079. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [17]
 2080. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [17]
 2081. K. Ryt. [17]
 2082. Hiller, Karol (1891-1939) [17]
 2083. Gnus, Ryta (1881-19..) [17]
 2084. Eilenberg, Richard(1848-1925). [17]
 2085. Czajkowski. W. Ryt. [17]
 2086. Budapest Lengyel-Egylet [17]
 2087. Bogacki, S. Fot. [17]
 2088. Bachelbusch, T. Ryt. [17]
 2089. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [17]
 2090. Orion. Fot. [16]
 2091. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [16]
 2092. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [16]
 2093. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [16]
 2094. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2095. [s.n.] [16]
 2096. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [16]
 2097. W. K. [16]
 2098. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [16]
 2099. Siegrist, Piotr [16]
 2100. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [16]
 2101. Orthwein, Ludwik [16]
 2102. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2103. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [16]
 2104. Lozano, Vicente [16]
 2105. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [16]
 2106. Lassen, Eduard (1830-1904) [16]
 2107. Kątski, Antoni(1817-1889) [16]
 2108. Jan Mieczkowski (1830-1889) [16]
 2109. Herzberg, Antoni (1825-19..) [16]
 2110. Hervé (1825-1892) [16]
 2111. Garat, Pierre (1762-1823) [16]
 2112. Fiedler. Ryt. [16]
 2113. Farkas, Miska (1829-1890) [16]
 2114. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [16]
 2115. Brodowski, Kazimierz (?-?) [16]
 2116. Borawski, Władysław (1892-1970) [16]
 2117. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [16]
 2118. Bobiński, Henryk (1861-1914) [16]
 2119. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [16]
 2120. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [15]
 2121. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [15]
 2122. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [15]
 2123. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [15]
 2124. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [15]
 2125. Lassen, Eduard(1830-1904) [15]
 2126. Lange, Gustav(1830-1899) [15]
 2127. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [15]
 2128. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [15]
 2129. Offenbach, Jacques (1819-1880) [15]
 2130. Obuchowicz, Henryk [15]
 2131. Muzeum miasta Belgradu [15]
 2132. Missler, B. T. [15]
 2133. Miller, Karol (1819-1889) [15]
 2134. Miller, Jan Nepomucen [15]
 2135. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [15]
 2136. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [15]
 2137. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2138. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [15]
 2139. Klimowicz, Ignacy [15]
 2140. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [15]
 2141. Joyce, Archibald (1873-1963) [15]
 2142. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [15]
 2143. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [15]
 2144. Dawidowa, Helena [15]
 2145. Carulli, Gustavo (1801-1876) [15]
 2146. Bockhann, F. [15]
 2147. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [15]
 2148. Biske, Karol (1863-1928) [15]
 2149. Arslan M. [15]
 2150. K.W. Ryt. [14]
 2151. K.N. Ryt. [14]
 2152. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [14]
 2153. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [14]
 2154. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [14]
 2155. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [14]
 2156. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [14]
 2157. Sosnkowski, Józef (?-?) [14]
 2158. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [14]
 2159. Richards, Brinley (1819-1885) [14]
 2160. Radwan, August [14]
 2161. Monckton, Lionel (1861-1924) [14]
 2162. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [14]
 2163. Lange, Gustav (1830-1889) [14]
 2164. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [14]
 2165. Kataszek, Szymon(1898-1943) [14]
 2166. Karoli, W. [14]
 2167. Kafka, Johann (1819-1886) [14]
 2168. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [14]
 2169. Henrion, Paul (1819-1901) [14]
 2170. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [14]
 2171. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [14]
 2172. Godfrey, Charles (1839-1919) [14]
 2173. Finck, Herman (1872-1939) [14]
 2174. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [14]
 2175. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [14]
 2176. Behr, Franz (1837-1898) [14]
 2177. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [13]
 2178. Wysoki[ński], K. Ryt. [13]
 2179. Urbanowicz, Szymon [13]
 2180. Sawiczewski, S. [13]
 2181. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [13]
 2182. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [13]
 2183. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [13]
 2184. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [13]
 2185. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [13]
 2186. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 2187. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [13]
 2188. Jacobi, Victor(1809-1892) [13]
 2189. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [13]
 2190. Bayer, Josef (1852-1913) [13]
 2191. Arnaud, Etienne (1807-1863) [13]
 2192. Niecz, Krzysztof. Fot. [12]
 2193. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [12]
 2194. Koło Medyków S. U. W. [12]
 2195. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [12]
 2196. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [12]
 2197. Wieniawski, Józef (1837-1912) [12]
 2198. Treter, Bohdan (1886-1945) [12]
 2199. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [12]
 2200. Szkoła Główna Warszawska [12]
 2201. Radzimiński, Bronisław [12]
 2202. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [12]
 2203. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [12]
 2204. Pokorny, [Jan]. Ryt. [12]
 2205. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [12]
 2206. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [12]
 2207. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [12]
 2208. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [12]
 2209. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [12]
 2210. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [12]
 2211. Max, Józef (?-?) [12]
 2212. Lewski , I. [12]
 2213. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 2214. Kondracki, W. Fot. [12]
 2215. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [12]
 2216. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [12]
 2217. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [12]
 2218. Ganne, Louis (1862-1923) [12]
 2219. Erhard, Carl [12]
 2220. Dubois, Théodore (1837-1924) [12]
 2221. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [12]
 2222. Dietrich, Moritz(1816-1887) [12]
 2223. Di Donato, Carlo [12]
 2224. Delahaye, Edward. Ryt. [12]
 2225. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [12]
 2226. Eilenberg, Richard (1848-1925) [11]
 2227. Śliwiński, Jan (1830-1893) [11]
 2228. Wohlfahrt, A. [11]
 2229. Suszczyński, Jan [11]
 2230. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [11]
 2231. Rober, F. H. Ryt. [11]
 2232. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [11]
 2233. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2234. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [11]
 2235. Le Couppey, Felix(1811-1887) [11]
 2236. Lam, Stanisław (1891-1965) [11]
 2237. Lack, Théodore(1846-1921) [11]
 2238. Krug, Diederich (1821-1880) [11]
 2239. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [11]
 2240. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [11]
 2241. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [11]
 2242. Jedna z uczennic [pseud.] [11]
 2243. Herz, Henri(1803-1888) [11]
 2244. Herbert, Theodor(1822-1891) [11]
 2245. Gnatkowski, Adam [11]
 2246. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [10]
 2247. Hünten, Franz(1793-1878) [10]
 2248. Bielecki, C. [10]
 2249. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [10]
 2250. Zumpe, Edmund [10]
 2251. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [10]
 2252. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [10]
 2253. R. P. [10]
 2254. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [10]
 2255. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [10]
 2256. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [10]
 2257. Lucas, Napoleon(1822-1884) [10]
 2258. Labitzky, Joseph (1802-1881) [10]
 2259. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [10]
 2260. Kowalski, Leon (1870-1937) [10]
 2261. Kossakowska, Wanda [10]
 2262. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [10]
 2263. K. Z. Ryt. [10]
 2264. Jakobi, Zygmunt [10]
 2265. J. J. Ryt. [10]
 2266. Gola, A. (muzyka) [10]
 2267. Godfrey, Daniel (1831-1903) [10]
 2268. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [10]
 2269. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [10]
 2270. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [10]
 2271. Chodecki, Władysław [10]
 2272. Bouleau, H. de. [10]
 2273. Betcher, Jan C. [10]
 2274. AWU [10]
 2275. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [9]
 2276. M.R. Ryt. [9]
 2277. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [9]
 2278. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [9]
 2279. Kucz[yński], M. Ryt. [9]
 2280. KK. Ryt. [9]
 2281. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [9]
 2282. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [9]
 2283. W.Z. Ryt. [9]
 2284. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 2285. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [9]
 2286. Makowski, Henryk (1933-) [9]
 2287. Lincke, Paul (1866-1946) [9]
 2288. Kóźmiński, T. B. [9]
 2289. Krasuski, Stefan [9]
 2290. Kadler, Ludwik (1838-1899) [9]
 2291. Jansenne, Louis (1809-1890) [9]
 2292. Fall, Leo (1873-1925) [9]
 2293. Dalla Casa, Louis [9]
 2294. A. S. Ryt. [9]
 2295. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 2296. Krajewski. Ryt. [8]
 2297. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [8]
 2298. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [8]
 2299. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [8]
 2300. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [8]
 2301. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [8]
 2302. Golański, Jerzy [8]
 2303. Bieniewski, T. Fot. [8]
 2304. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [8]
 2305. Ballach, A.[ndrzej] [8]
 2306. Olszewski, Czesław, fot. [7]
 2307. J.Ł. Ryt. [7]
 2308. N[icz], E. Ryt. [7]
 2309. J.K. Ryt. [7]
 2310. Wierciński, K. [7]
 2311. Tirling, Zygmunt [7]
 2312. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [7]
 2313. Sztyft, Herman (1880- ) [7]
 2314. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2315. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [7]
 2316. Rudnicka, Monika [7]
 2317. Kasiewicz, Alfred [7]
 2318. J. S. Ryt. [7]
 2319. Dequin, Léon (18..-1937) [7]
 2320. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [6]
 2321. A. K. Ryt. [6]
 2322. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [6]
 2323. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [6]
 2324. Posttallé [6]
 2325. Parafia św. Krzyża w Warszawie [6]
 2326. P. D. Ryt. [6]
 2327. Makomaski, Edmund [6]
 2328. Krajewska, Julia. Ryt. [6]
 2329. Koman, Henryk (1824-1887) [6]
 2330. Klein, W. Ryt. [6]
 2331. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [6]
 2332. Jasieński, Feliks (1861-1929) [6]
 2333. Grimm., A. Ryt. [6]
 2334. Gawęcki Witold (1911-1946) [6]
 2335. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [6]
 2336. Bar, E. Ryt. [6]
 2337. Achtel, Aleksandra [6]
 2338. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [5]
 2339. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [5]
 2340. Maszyński, Julian (1847-1901) [5]
 2341. Seiss, Isidor(1840-1905) [5]
 2342. Przyałgowski, Ignacy [5]
 2343. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [5]
 2344. W. K. Ryt. [5]
 2345. Taubert. Ryt. [5]
 2346. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [5]
 2347. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [5]
 2348. Paczóski, Julian [5]
 2349. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [5]
 2350. M. A. Ryt [5]
 2351. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [5]
 2352. Lewandowski, Michał (kompozytor) [5]
 2353. Kucz, M. Ryt. [5]
 2354. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [5]
 2355. J.J, Ryt. [5]
 2356. G.S. Ryt. [5]
 2357. C.K. ryt. [5]
 2358. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [5]
 2359. CAF [4]
 2360. Łabęcki, Wiktor red. [4]
 2361. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [4]
 2362. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [4]
 2363. Żółtowski, A. [4]
 2364. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [4]
 2365. Whiting, Richard A. (1891-1938) [4]
 2366. W.K. Ryt. [4]
 2367. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [4]
 2368. Suppé, Franz von (1819-1895) [4]
 2369. Sosnowski, J. Ryt. [4]
 2370. Reiss, N. [4]
 2371. Reber, Henri (1807-1880) [4]
 2372. Raudny, Wacław [4]
 2373. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [4]
 2374. Pokorny. Ryt. [4]
 2375. M.K. Ryt. [4]
 2376. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [4]
 2377. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [4]
 2378. Konstanty. Fot. [4]
 2379. A. G. Ryt. [4]
 2380. Zagórska, W. Ryt. [3]
 2381. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [3]
 2382. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [3]
 2383. Wanda Z. Ryt. [3]
 2384. Scassola, A.(18..-19..) [3]
 2385. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [3]
 2386. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2387. Popp, Wilhelm(1828-1902) [3]
 2388. Pallach, A. Ryt. [3]
 2389. Osborne, George Alexander (1806-1893) [3]
 2390. Liszt, Ferenc(1811-1886) [3]
 2391. Kuczyński [3]
 2392. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [3]
 2393. Jungmann, Albert(1824-1892) [3]
 2394. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [3]
 2395. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [3]
 2396. Cichocki, Ks. [3]
 2397. Chmielewski, Ignacy [3]
 2398. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [3]
 2399. Bazzini, Antonio(1818-1897) [3]
 2400. Audran, Edmond(1842-1901) [3]
 2401. Aniela S. Ryt. [3]
 2402. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [2]
 2403. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [2]
 2404. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [2]
 2405. Zawadzki, W. Ryt. [2]
 2406. Wiśniewski, Marceli [2]
 2407. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [2]
 2408. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [2]
 2409. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [2]
 2410. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [2]
 2411. Titel, Otto (18.. -1926) [2]
 2412. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [2]
 2413. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2414. Schulhoff, Julius (1825-1898) [2]
 2415. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [2]
 2416. Pyka, Henryk [2]
 2417. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [2]
 2418. Niecz, K.,fot. [2]
 2419. Mrożewski, Jerzy S. [2]
 2420. Miernicki, Władysław,fot. [2]
 2421. Lubowski, Józef (1824-1855) [2]
 2422. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [2]
 2423. Leschik, Konrad [2]
 2424. Lanner, Joseph (1801-1843) [2]
 2425. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [2]
 2426. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [2]
 2427. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [2]
 2428. Kautecki, Antoni. [2]
 2429. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [2]
 2430. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [2]
 2431. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2432. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [2]
 2433. Jacobi, Viktor(1883-1921) [2]
 2434. Issakowitch, S.S. [2]
 2435. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [2]
 2436. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 2437. Głogowski, Tomasz(18..- ) [2]
 2438. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [2]
 2439. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [2]
 2440. Fall, Leo(1873-1925) [2]
 2441. Dziedzic, T. Ryt. [2]
 2442. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [2]
 2443. Czibulka, Alphons(1842-1894) [2]
 2444. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [2]
 2445. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [2]
 2446. Bianchi, Emilio [2]
 2447. Badia, Luigi(1819-1899) [2]
 2448. Bachmann, Georges(1848-1894) [2]
 2449. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [1]
 2450. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 2451. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 2452. W. B. Ryt. [1]
 2453. Treter Mieczysław (1883-1943) [1]
 2454. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 2455. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 2456. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 2457. Oranowski, Wacław [1]
 2458. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 2459. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 2460. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2461. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 2462. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2463. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2464. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2465. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2466. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2467. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2468. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2469. Mottl, Adam, fot. [0]
 2470. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [0]
 2471. CAF, Komierowski, W.,fot. [0]
 2472. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [0]
 2473. Schiff, Józef. Fot. [0]
 2474. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [0]
 2475. Malmurowicz Bolesław. Fot. [0]
 2476. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [0]
 2477. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [0]
 2478. Zaborska, Anna. Fot. [0]
 2479. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [0]
 2480. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [0]
 2481. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [0]
 2482. Woydyga, Jan (1857-1938) [0]
 2483. Towarzystwo Miłośników Przyrody [0]
 2484. Szwankowska, Hanna [0]
 2485. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [0]
 2486. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2487. Polskie Stronnictwo Ludowe [0]
 2488. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2489. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [0]
 2490. Mendewski, Stanisław [0]
 2491. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [0]
 2492. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [0]
 2493. Krudowski, Józef [0]
 2494. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [0]
 2495. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [0]
 2496. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [0]
 2497. Ken, Aleksander (1828-1874) [0]
 2498. Golubec' Mikola (1891-1942) [0]
 2499. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [0]

Więcej statystyk...