polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 79474

Readers on-line: 384

Total number of users since Jan 1, 2010: 21619461

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Ministerstwo Oświaty [596]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Urząd Statystyczny w Warszawie [226]
 7. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 8. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 9. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 10. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 11. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 12. Popowski, S. [162]
 13. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 14. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [134]
 15. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 16. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 17. Dębski, Michał [117]
 18. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 19. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 20. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 21. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 22. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [99]
 23. Związek Patriotów Polskich [96]
 24. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 25. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 26. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [92]
 27. Kacprzak, Grzegorz Red. [90]
 28. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [90]
 29. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [81]
 30. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [76]
 31. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [74]
 32. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 33. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [62]
 34. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [61]
 35. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 36. CAF [53]
 37. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 38. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [51]
 39. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [51]
 40. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 41. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [50]
 42. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 43. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 44. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [47]
 45. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 46. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 47. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [45]
 48. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 49. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [43]
 50. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [42]
 51. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 52. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [42]
 53. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [41]
 54. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 55. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [38]
 56. Nadarzyński Ośrodek Kultury [38]
 57. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 58. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 59. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 60. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 61. Urząd Gminy Nadarzyn [35]
 62. Nadarzyn. Zarząd Gminy Instytucja sprawcza [35]
 63. Gawrońska, Edyta. Red. [35]
 64. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 65. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 66. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [34]
 67. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 68. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 69. Główny Urząd Statystyczny [32]
 70. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 71. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 72. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 73. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 74. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 75. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 76. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 77. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 78. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [26]
 79. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 80. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [26]
 81. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [25]
 82. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 83. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 84. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 85. Mottl, Adam (1928-2013) [24]
 86. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 87. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 88. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [23]
 89. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 90. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 91. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 92. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [23]
 93. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [23]
 94. A. Z. Ryt. [23]
 95. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 96. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 97. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [22]
 98. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [22]
 99. Stefanow, Piotr [21]
 100. Zakład Fotograficzny "Orion" (Warszawa) [20]
 101. Rzewuski, Walery (1837-1888) [20]
 102. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 103. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 104. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [20]
 105. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 106. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 107. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 108. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [18]
 109. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 110. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 111. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [17]
 112. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [17]
 113. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 114. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 115. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [17]
 116. P.B. Ryt. [17]
 117. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [17]
 118. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 119. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 120. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 121. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 122. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 123. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [16]
 124. A. M. Ryt. [16]
 125. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 126. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 127. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [15]
 128. Sigismond. Fot. [15]
 129. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 130. Karoli & Troczewski [15]
 131. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 132. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 133. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 134. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 135. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 136. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 137. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 138. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 139. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 140. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 141. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [13]
 142. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 143. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 144. J. H. Ryt. [13]
 145. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [13]
 146. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 147. Conrad. Fot. [13]
 148. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 149. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 150. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 151. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 152. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 153. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 154. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 155. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [12]
 156. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 157. Dombrowski, Władysław [12]
 158. B. P. Ryt. [12]
 159. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 160. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 161. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 162. Teatr Narodowy [11]
 163. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 164. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [11]
 165. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 166. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 167. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 168. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 169. Dziedzic, P. Ryt. [11]
 170. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 171. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [11]
 172. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 173. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 174. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 175. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [10]
 176. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 177. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 178. Kowalski, L. Fot. [10]
 179. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 180. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 181. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 182. Bukowski, Jan (1873-1943) [10]
 183. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 184. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 185. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 186. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 187. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 188. Röber, H. Ryt. [9]
 189. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 190. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [9]
 191. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 192. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 193. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [9]
 194. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 195. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 196. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 197. Kneisel, August [9]
 198. Klukowski, Jan (1904-1944) [9]
 199. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 200. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 201. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [9]
 202. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 203. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 204. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [8]
 205. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 206. Zarząd Miejski w Równem [8]
 207. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 208. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 209. Walter. Ryt. [8]
 210. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 211. Szubert, Awit (1837-1919) [8]
 212. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 213. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 214. S. A. Ryt. [8]
 215. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 216. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 217. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [8]
 218. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 219. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [8]
 220. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 221. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [8]
 222. K.K. Ryt. [8]
 223. K. P. Ryt. [8]
 224. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 225. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 226. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 227. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 228. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 229. ADAM. Ryt. [8]
 230. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 231. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 232. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 233. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 234. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 235. W. R. Ryt. [7]
 236. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 237. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 238. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 239. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [7]
 240. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 241. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 242. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 243. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 244. Kluczewski, M. Ryt. [7]
 245. K.P. Ryt. [7]
 246. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 247. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 248. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 249. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 250. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 251. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 252. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 253. Baumann, R. Lit. [7]
 254. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 255. [Miethke, H. O.] [6]
 256. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 257. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 258. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 259. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [6]
 260. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [6]
 261. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 262. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 263. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [6]
 264. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 265. Teatr Polski [6]
 266. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [6]
 267. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 268. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 269. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 270. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 271. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 272. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 273. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 274. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 275. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 276. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [6]
 277. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [6]
 278. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 279. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 280. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 281. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 282. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 283. M. R. Rys. [6]
 284. L. N. Ryt. [6]
 285. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 286. Kozłowski, K. Ryt. [6]
 287. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 288. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [6]
 289. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 290. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 291. J. Ł. Ryt. [6]
 292. J. K. Ryt. [6]
 293. Hufsky [6]
 294. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 295. Gruziel, L. Fot. [6]
 296. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [6]
 297. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 298. E. G. Ryt. [6]
 299. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [6]
 300. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [6]
 301. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 302. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [6]
 303. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 304. Biegański, B. Fot. [6]
 305. Achtel, Józef [6]
 306. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 307. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 308. [Granke, Stefan] [5]
 309. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 310. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 311. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [5]
 312. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [5]
 313. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [5]
 314. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 315. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 316. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [5]
 317. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 318. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 319. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [5]
 320. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 321. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 322. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 323. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 324. Teatr Letni [5]
 325. Teatr Ateneum [5]
 326. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 327. Szczeciński, K. Fot. [5]
 328. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 329. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 330. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 331. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 332. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 333. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 334. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 335. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 336. Orion. Fot. [5]
 337. Okuń, Edward (1872-1945) [5]
 338. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 339. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 340. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 341. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 342. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 343. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 344. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 345. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 346. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 347. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 348. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 349. Leliwa, Alfred [5]
 350. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 351. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 352. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 353. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 354. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 355. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 356. Kapuściński, Piotr [5]
 357. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [5]
 358. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 359. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 360. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 361. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 362. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 363. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 364. Domżalski, Jerzy [5]
 365. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 366. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 367. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 368. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 369. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 370. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 371. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 372. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 373. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 374. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [5]
 375. A. R. Ryt. [5]
 376. "Orion" [5]
 377. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 378. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 379. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 380. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 381. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 382. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 383. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 384. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 385. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 386. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 387. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 388. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 389. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 390. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 391. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 392. Teatr Wielki [4]
 393. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 394. Sosiński, I. Ryt. [4]
 395. Simcis, Gen [4]
 396. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 397. Schiff, Józef. Fot. [4]
 398. Röber, G. Ryt. [4]
 399. Rzepko, Władysław (1854-1932) [4]
 400. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 401. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 402. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 403. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 404. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 405. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 406. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 407. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 408. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 409. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 410. Nowialis [4]
 411. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 412. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 413. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 414. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 415. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 416. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 417. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 418. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 419. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 420. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 421. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [4]
 422. Krzyżanowski, K. [4]
 423. Krajewski, J. Ryt. [4]
 424. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 425. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 426. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 427. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 428. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 429. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [4]
 430. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 431. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 432. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 433. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 434. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 435. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 436. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 437. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 438. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 439. Golański, Jerzy [4]
 440. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 441. Gawęcki Witold (1911-1946) [4]
 442. Forbert, Leo (1880-1938) [4]
 443. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 444. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 445. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 446. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 447. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 448. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 449. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 450. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [4]
 451. Brochocki, B. Ryt. [4]
 452. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 453. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 454. Antykwarnia Warszawska [4]
 455. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [4]
 456. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 457. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 458. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 459. [brak] [3]
 460. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [3]
 461. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 462. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 463. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 464. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 465. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 466. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 467. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 468. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 469. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [3]
 470. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 471. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 472. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 473. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 474. Warszawski Lombard Miejski [3]
 475. Warnka, Jadwiga [3]
 476. W. C. Ryt. [3]
 477. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 478. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 479. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 480. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 481. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 482. Trzemeski, Edward (1843-1905) [3]
 483. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 484. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 485. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 486. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 487. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 488. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 489. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [3]
 490. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 491. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 492. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 493. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 494. Teatr Mały [3]
 495. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 496. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [3]
 497. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 498. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 499. Suligowski, Adolf (1849-1932) [3]
 500. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 501. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 502. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [3]
 503. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 504. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 505. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [3]
 506. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [3]
 507. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 508. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 509. Różański, M. Ryt. [3]
 510. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 511. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 512. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 513. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 514. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 515. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [3]
 516. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [3]
 517. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 518. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 519. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 520. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 521. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 522. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 523. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 524. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 525. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 526. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 527. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 528. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 529. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [3]
 530. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 531. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 532. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 533. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 534. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 535. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 536. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 537. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 538. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 539. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 540. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 541. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 542. M.R. Ryt. [3]
 543. Liga Morska i Kolonialna [3]
 544. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 545. L. K. [3]
 546. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 547. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [3]
 548. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 549. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 550. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 551. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 552. Krynicki, M. Lit. [3]
 553. Krajewski. Ryt. [3]
 554. Koło Medyków S. U. W. [3]
 555. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 556. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 557. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [3]
 558. Koroniarz [3]
 559. Konrad. Fot. [3]
 560. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 561. Kohn, Alfred. Red. [3]
 562. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 563. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 564. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 565. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 566. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 567. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 568. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 569. Jezierski, Edmund (1881-1935) [3]
 570. Jaugey, Jean [3]
 571. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 572. J.Ł. Ryt. [3]
 573. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 574. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 575. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 576. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [3]
 577. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 578. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 579. Gorazdowski, E. [3]
 580. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 581. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 582. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 583. Gibs, Joe [3]
 584. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 585. E. N. Ryt. [3]
 586. Dąbrowski, Stanisław [3]
 587. Dyamentowski. Ryt. [3]
 588. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 589. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 590. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 591. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 592. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 593. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 594. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 595. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 596. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 597. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 598. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 599. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 600. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 601. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [3]
 602. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 603. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 604. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 605. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 606. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 607. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 608. Bauman, R. Lit. [3]
 609. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 610. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 611. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 612. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 613. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 614. A.P. [3]
 615. - [3]
 616. "Orion". Fot. [3]
 617. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 618. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 619. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 620. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 621. [Łosiowa, Emilia] [2]
 622. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 623. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 624. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 625. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 626. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 627. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 628. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 629. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 630. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 631. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 632. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 633. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 634. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 635. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 636. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 637. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 638. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 639. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 640. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 641. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 642. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [2]
 643. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 644. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 645. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 646. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 647. Wróblewski, K. [2]
 648. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 649. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 650. Wojskowy Instytut Geograficzny [2]
 651. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 652. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 653. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 654. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 655. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 656. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 657. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 658. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 659. Warnkówna, Jadwiga [2]
 660. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 661. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 662. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 663. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 664. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 665. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 666. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 667. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 668. Treter, Bohdan (1886-1945) [2]
 669. Treter Mieczysław (1883-1943) [2]
 670. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 671. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 672. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 673. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 674. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 675. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 676. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 677. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 678. Teatr na Chłodnej [2]
 679. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 680. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 681. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 682. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 683. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 684. Szymański, F. Ryt. [2]
 685. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 686. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 687. Sznage. Ryt. [2]
 688. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 689. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 690. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 691. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 692. Surowiecki, Karol [2]
 693. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 694. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 695. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 696. Straż Obywatelska. Komenda [2]
 697. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 698. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 699. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 700. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 701. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 702. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 703. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 704. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 705. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 706. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 707. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 708. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 709. Sosiński, J. Ryt. [2]
 710. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 711. Socha, Szczepan [2]
 712. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 713. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 714. Skornia-Roszij, Maria [2]
 715. Siekierski, Franciszek [2]
 716. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [2]
 717. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 718. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 719. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 720. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 721. Sedlaczek, Lech [2]
 722. Röber, F. H. Ryt. [2]
 723. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 724. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 725. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 726. Rumianek, Stanisław [2]
 727. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 728. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 729. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 730. Rober, F. H. Ryt. [2]
 731. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 732. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [2]
 733. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 734. Rada Regencyjna [2]
 735. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 736. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [2]
 737. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 738. Przyałgowski, Ignacy [2]
 739. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 740. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [2]
 741. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [2]
 742. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 743. Polska Macierz Szkolna [2]
 744. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 745. Plewczyński, F. [2]
 746. Pistyner, M. [2]
 747. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 748. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 749. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 750. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 751. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 752. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 753. Olzacki, Sławomir. Fot. [2]
 754. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 755. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 756. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 757. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 758. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 759. N[icz], E. Ryt. [2]
 760. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 761. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 762. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 763. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 764. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 765. Myślińska, Grażyna. Fot. [2]
 766. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 767. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 768. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 769. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 770. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 771. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 772. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 773. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 774. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 775. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 776. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 777. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [2]
 778. Mieczkowski, Jan (1864-1910). Fot. [2]
 779. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 780. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 781. Mehoffer, Józef (1869-1946) [2]
 782. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 783. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 784. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 785. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 786. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 787. Malewicz, Jadwiga [2]
 788. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 789. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 790. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 791. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 792. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [2]
 793. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 794. M. K. Ryt. [2]
 795. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 796. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 797. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 798. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 799. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 800. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 801. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 802. Kępkowska, Bogusława Bożena [2]
 803. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 804. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 805. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 806. Kubełka, Ignacy [2]
 807. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 808. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 809. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 810. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 811. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 812. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 813. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [2]
 814. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 815. Kostka, J. [2]
 816. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 817. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 818. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 819. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 820. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 821. Komar, Józef [2]
 822. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 823. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 824. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 825. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 826. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 827. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 828. Karoli & Pusch [2]
 829. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 830. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 831. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 832. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 833. KK. Ryt. [2]
 834. K.W. Ryt. [2]
 835. K.N. Ryt. [2]
 836. K.M. Ryt. [2]
 837. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 838. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 839. Jezierski, J. Ryt. [2]
 840. Jaworski, Józef (1859-1920) [2]
 841. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 842. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 843. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 844. J.K. Ryt. [2]
 845. J. Ł. [2]
 846. Instytut Spraw Społecznych [2]
 847. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 848. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 849. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 850. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 851. Hähle, G. Ryt. [2]
 852. Hulewicz, Wł. Fot. [2]
 853. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 854. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 855. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 856. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 857. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 858. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [2]
 859. Grodzicki, Józef (1854-1939) [2]
 860. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 861. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 862. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 863. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 864. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [2]
 865. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 866. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 867. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [2]
 868. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [2]
 869. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 870. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 871. Galle, Henryk (1872-1948) [2]
 872. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [2]
 873. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 874. Frick, L. [2]
 875. Frankiewicz [2]
 876. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 877. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 878. Elkana, J. M. [2]
 879. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 880. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 881. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 882. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 883. Dworzak, Ludwik. Rys. [2]
 884. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 885. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 886. Dowództwo 6 Armii [2]
 887. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 888. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 889. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 890. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 891. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 892. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 893. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 894. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 895. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 896. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [2]
 897. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 898. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 899. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 900. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 901. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 902. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [2]
 903. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 904. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 905. Bykowski, Leon [2]
 906. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 907. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 908. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 909. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 910. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 911. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 912. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 913. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 914. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 915. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 916. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 917. Bielecki, C. [2]
 918. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 919. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [2]
 920. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 921. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 922. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 923. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 924. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 925. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 926. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [2]
 927. Barski, Ireneusz [2]
 928. Baronowa X.Y.Z. [2]
 929. Banner, M. Red. [2]
 930. Automobilklub Warszawski [2]
 931. Atelier Rembrandt [2]
 932. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 933. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 934. A.T.T. [2]
 935. A...... Z....li [2]
 936. A. K. Ryt. [2]
 937. "Młoda Sztuka" [2]
 938. Żółtowski, A. [1]
 939. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 940. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 941. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 942. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 943. Żelaznowski, Andrzej [1]
 944. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 945. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 946. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 947. Štejman, S. A. [1]
 948. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 949. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [1]
 950. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 951. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 952. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 953. Śmigielska, Józefa [1]
 954. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 955. Śliwiński, Jan [1]
 956. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 957. Łączkowski Ludwik [1]
 958. Łączkowska Felicja [1]
 959. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 960. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 961. Łukaszczyk, Elżbieta [1]
 962. Łukasz Dobrzański (1864-1909) [1]
 963. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 964. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 965. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 966. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 967. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 968. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 969. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 970. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 971. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 972. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 973. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 974. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 975. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 976. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 977. sygn. Camel? [1]
 978. par Ketterer [1]
 979. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 980. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 981. il [1]
 982. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 983. [s.n.] [1]
 984. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 985. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 986. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 987. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 988. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 989. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 990. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 991. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 992. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 993. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 994. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 995. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 996. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 997. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 998. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 999. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 1000. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 1001. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 1002. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 1003. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 1004. [Quirini, Edward] [1]
 1005. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 1006. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 1007. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 1008. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 1009. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 1010. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 1011. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 1012. [Portret Władysława Niegolewskiego] [1]
 1013. [Portret Gustawa Fritsche] [1]
 1014. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [1]
 1015. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 1016. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 1017. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 1018. [Omm, Peter] [1]
 1019. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 1020. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 1021. [Mielnicki]. Fot. [1]
 1022. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 1023. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 1024. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 1025. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 1026. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 1027. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 1028. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 1029. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 1030. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 1031. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 1032. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 1033. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 1034. [Grabiec (?-?)] [1]
 1035. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 1036. [Franck] [1]
 1037. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 1038. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 1039. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 1040. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 1041. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 1042. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 1043. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 1044. [Bielski, Szymon] [1]
 1045. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 1046. Związek b. Ochotników Armii Polskiej [1]
 1047. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 1048. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 1049. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 1050. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1051. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 1052. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 1053. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 1054. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 1055. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 1056. Związek Strzelecki [1]
 1057. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 1058. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 1059. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 1060. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 1061. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 1062. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 1063. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 1064. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 1065. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 1066. Związek Miast Polskich [1]
 1067. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 1068. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 1069. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 1070. Związek Katolicki [1]
 1071. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1072. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 1073. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 1074. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 1075. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [1]
 1076. Zumpe, Edmund [1]
 1077. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 1078. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 1079. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 1080. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 1081. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 1082. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 1083. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 1084. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 1085. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 1086. Ziegler & Droste [1]
 1087. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 1088. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 1089. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 1090. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 1091. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 1092. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 1093. Zbyszewski [1]
 1094. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 1095. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1096. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 1097. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 1098. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 1099. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 1100. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 1101. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 1102. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1103. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1104. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1105. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 1106. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1107. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1108. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1109. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1110. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1111. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1112. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1113. Zalewska, Dorota. Opr. [1]
 1114. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1115. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1116. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1117. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1118. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1119. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1120. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1121. Zakład Fotograficzny "Sigismond & Co." (Warszawa) [1]
 1122. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1123. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1124. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1125. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1126. Zając, Jerzy [1]
 1127. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1128. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1129. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1130. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1131. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1132. X. Y. Z. [1]
 1133. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1134. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1135. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1136. Węgrzecki, S. [1]
 1137. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1138. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1139. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1140. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1141. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1142. Wójcicki, Jerzy [1]
 1143. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1144. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1145. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1146. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1147. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1148. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1149. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1150. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1151. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1152. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1153. Wyroba, Stefan [1]
 1154. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1155. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1156. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1157. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [1]
 1158. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1159. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [1]
 1160. Wretowski, Paweł [1]
 1161. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1162. Wołowska, Zofia (1867-1932) [1]
 1163. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1164. Wołek, Adam [1]
 1165. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1166. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1167. Wojnarowicz Weseła [1]
 1168. Wojewódzki, Władysław [1]
 1169. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1170. Wohlfahrt, A. [1]
 1171. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1172. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1173. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1174. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1175. Wiśniewski, Wojciech et al. [1]
 1176. Wiśniewski, Marceli [1]
 1177. Wizimirska, Barbara [1]
 1178. Witos, Wincenty (1874-1945) [1]
 1179. Witkowski, Wincenty [1]
 1180. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1181. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1182. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1183. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1184. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1185. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1186. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1187. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1188. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1189. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1190. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1191. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1192. Wilczek, Feliks [1]
 1193. Wilanowski, Cezary [1]
 1194. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1195. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1196. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1197. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1198. Wierciński, K. [1]
 1199. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1200. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1201. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1202. Whiting, A. [1]
 1203. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1204. Wesoły Wujaszek [1]
 1205. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1206. Welbel, Stefan. [1]
 1207. Weintraub, Jan [1]
 1208. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1209. Weinberg P. [1]
 1210. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1211. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1212. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1213. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1214. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1215. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1216. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1217. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1218. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1219. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1220. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1221. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1222. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1223. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1224. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1225. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1226. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1227. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1228. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1229. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1230. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1231. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1232. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1233. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1234. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1235. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1236. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1237. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1238. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1239. Wano, K. [1]
 1240. Wanda Z. Ryt. [1]
 1241. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1242. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1243. Walicki, Michał (1904-1966). [1]
 1244. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1245. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1246. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1247. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1248. Walaszczak, Piotr [1]
 1249. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1250. Wahrendorff, O. [1]
 1251. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1252. WBPBO [1]
 1253. W.Z. Ryt. [1]
 1254. W.K. Ryt. [1]
 1255. W. M. K. [1]
 1256. W. K. Ryt. [1]
 1257. W. K. [1]
 1258. W. B. Ryt. [1]
 1259. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1260. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1261. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1262. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1263. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1264. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1265. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1266. Vezenberg, Vil'gel'm (1839-1880) [1]
 1267. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1268. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1269. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1270. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1271. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1272. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1273. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1274. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1275. Urząd Miasta Legionowo [1]
 1276. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1277. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1278. Urbanowicz, Szymon [1]
 1279. Uniwersytet Warszawski [1]
 1280. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1281. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1282. Uhry, M. [1]
 1283. Typiak, Piotr [1]
 1284. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1285. Twardzicki, Walerian ; Warszawa, Nowy Świat 46 [1]
 1286. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1287. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1288. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1289. Tschopp, P. [1]
 1290. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1291. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1292. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1293. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1294. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1295. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1296. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1297. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1298. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1299. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1300. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1301. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1302. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1303. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1304. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1305. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1306. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1307. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1308. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1309. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1310. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1311. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1312. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1313. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1314. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1315. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1316. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1317. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1318. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1319. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1320. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1321. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1322. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1323. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1324. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1325. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1326. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1327. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1328. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1329. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1330. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1331. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1332. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1333. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1334. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1335. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1336. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1337. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1338. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1339. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1340. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1341. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1342. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1343. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1344. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1345. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1346. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1347. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1348. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1349. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1350. Tor, Stanisław [1]
 1351. Tonioli, D. [1]
 1352. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1353. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [1]
 1354. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1355. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1356. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1357. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1358. Tirling, Zygmunt [1]
 1359. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1360. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1361. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1362. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1363. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1364. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1365. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 1366. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1367. Teatr Nowości [1]
 1368. Teatr Nowa Komedia [1]
 1369. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1370. Teatr Malickiej [1]
 1371. Teatr Kameralny [1]
 1372. Teatr Aktora [1]
 1373. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1374. Taubert. Ryt. [1]
 1375. Taube, Gustaw jr [1]
 1376. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1377. Tarnacki, Józef. [1]
 1378. Tarnacki, Józef [1]
 1379. Tarczyński, Władysław [1]
 1380. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1381. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1382. T.B. [1]
 1383. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1384. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1385. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1386. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1387. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1388. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1389. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1390. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1391. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1392. Szymkiewicz, Józef [1]
 1393. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [1]
 1394. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1395. Szymański, Ludwik [1]
 1396. Szymański, F. [1]
 1397. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1398. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1399. Szydłowska, Grażyna [1]
 1400. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1401. Szwankowska, Hanna [1]
 1402. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1403. Szulc, Tadeusz [1]
 1404. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1405. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1406. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1407. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1408. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1409. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1410. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1411. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1412. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1413. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1414. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1415. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1416. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1417. Szczęsny-Kowarski, Felicjan (1890-1948) [1]
 1418. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1419. Szczepański, Sebastian [1]
 1420. Szczepański, Grzegorz [1]
 1421. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1422. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1423. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1424. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1425. Syrewicz, Xawery [1]
 1426. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1427. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1428. Sykulski, Z. [1]
 1429. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1430. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1431. Suszczyński, Jan [1]
 1432. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1433. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1434. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1435. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1436. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1437. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1438. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1439. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1440. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1441. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1442. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1443. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1444. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1445. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1446. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1447. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1448. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1449. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1450. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1451. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1452. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1453. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1454. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1455. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1456. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1457. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1458. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1459. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1460. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1461. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1462. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1463. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1464. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1465. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1466. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1467. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1468. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1469. Steiman, S. [1]
 1470. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1471. Stecher, August (?-?) [1]
 1472. Stawiński. Ryt. [1]
 1473. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1474. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1475. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1476. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1477. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1478. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1479. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1480. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1481. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1482. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1483. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1484. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1485. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1486. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1487. Sosnkowski, Józef [1]
 1488. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1489. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1490. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1491. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1492. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1493. Snopek, Kazimierz [1]
 1494. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1495. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1496. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1497. Slovolitnâ O. I. Leman [1]
 1498. Slaski, S. Ryt. [1]
 1499. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1500. Skrzyński, Hubert. Tł. [1]
 1501. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1502. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1503. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1504. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1505. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1506. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1507. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1508. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1509. Siemieński, Lucjan [1]
 1510. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [1]
 1511. Siegrist, Piotr [1]
 1512. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1513. Siczyński, Walery [1]
 1514. Sewer [1]
 1515. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1516. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1517. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1518. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1519. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1520. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1521. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1522. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1523. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1524. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1525. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1526. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1527. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1528. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1529. Sawiński, F. M. [1]
 1530. Sawiczewski, S. [1]
 1531. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1532. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1533. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1534. Samselski, Marek. Red. [1]
 1535. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1536. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1537. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1538. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1539. Salinger, Zygmunt [1]
 1540. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1541. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1542. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1543. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1544. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1545. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [1]
 1546. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1547. Sachowa, Zofia [1]
 1548. S. E. [1]
 1549. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1550. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1551. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1552. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1553. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [1]
 1554. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1555. Rybicki, Anastazy [1]
 1556. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1557. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [1]
 1558. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1559. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1560. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1561. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1562. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1563. Rudnicka, Monika [1]
 1564. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1565. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1566. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1567. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1568. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1569. Ross, Rita (1935- ). [1]
 1570. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1571. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1572. Romanowska-Mazur, Bronisława (1926-2018) [1]
 1573. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1574. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1575. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1576. Rokosz, Wacław. Fot. [1]
 1577. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1578. Roeber. H. Ryt. [1]
 1579. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1580. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1581. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1582. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1583. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1584. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1585. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1586. Robert Gawkowski (1962- ) [1]
 1587. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1588. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1589. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1590. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1591. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1592. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1593. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1594. Rembiel, St. [1]
 1595. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1596. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1597. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1598. Reiss, N. [1]
 1599. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1600. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1601. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [1]
 1602. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1603. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1604. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1605. Raudny, Wacław [1]
 1606. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1607. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1608. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1609. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1610. Radzimiński, Bronisław [1]
 1611. Radwan, August [1]
 1612. Radoszewska, A. J. [1]
 1613. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1614. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1615. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1616. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1617. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1618. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1619. R. P. [1]
 1620. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1621. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1622. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1623. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1624. Péreyra, Charles [1]
 1625. Pécaut, Elie [1]
 1626. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1627. Pyka, Henryk [1]
 1628. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [1]
 1629. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1630. Pusch, Alois Maria de [1]
 1631. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1632. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [1]
 1633. Puc, B[ronisław] [1]
 1634. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1635. Prószyński, Tadeusz (1873- 1948) [1]
 1636. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1637. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1638. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1639. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1640. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1641. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1642. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1643. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1644. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1645. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1646. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1647. Prochaska, Anna [1]
 1648. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1649. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1650. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1651. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1652. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1653. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1654. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1655. Posttallé [1]
 1656. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1657. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1658. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1659. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1660. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1661. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1662. Popielewski [1]
 1663. Pomian, E. [1]
 1664. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1665. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1666. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1667. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1668. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1669. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1670. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1671. Polski Związek Nauczycielski [1]
 1672. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1673. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1674. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1675. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1676. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1677. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1678. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1679. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1680. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1681. Pokorny. Ryt. [1]
 1682. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1683. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1684. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1685. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1686. Podwiński, Stanisław [1]
 1687. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1688. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1689. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1690. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1691. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1692. Plater, Karol [1]
 1693. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1694. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1695. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1696. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 1697. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 1698. Piotrowski, Andrzej [1]
 1699. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1700. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1701. Piotrowska, Barbara (1935- ) [1]
 1702. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1703. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1704. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1705. Pilich, Michał [1]
 1706. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1707. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1708. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1709. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1710. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1711. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1712. Piekacz, J. Fot. [1]
 1713. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1714. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1715. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1716. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1717. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1718. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1719. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1720. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1721. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1722. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1723. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1724. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1725. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1726. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1727. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1728. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1729. Pawłowski, Kalixt [1]
 1730. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1731. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1732. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1733. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1734. Pawe, L. [1]
 1735. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1736. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1737. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1738. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1739. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1740. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1741. Paprocki, Bartosz [1]
 1742. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1743. Pallach, A. Ryt. [1]
 1744. Paczóski, Julian [1]
 1745. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1746. P. D. Ryt. [1]
 1747. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1748. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1749. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1750. Ostas, Marek [1]
 1751. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1752. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1753. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1754. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1755. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1756. Orthwein, Ludwik [1]
 1757. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1758. Organizacja Wyznania Mojżeszowego w Królestwie i na Kresach Wschodnich [1]
 1759. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1760. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1761. Oranowski, Wacław [1]
 1762. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1763. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1764. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1765. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1766. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1767. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1768. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1769. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1770. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1771. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1772. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1773. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1774. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1775. Oddziały Armii Ochotniczej Małopolskiej [1]
 1776. Ochotniczy Komitet Wojenno-Przemysłowy [1]
 1777. Obuchowicz, Henryk [1]
 1778. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1779. O liść dębu [1]
 1780. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1781. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1782. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1783. Nowakowski, Bogdan [1]
 1784. Nowacki, Łukasz [1]
 1785. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1786. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1787. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1788. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1789. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1790. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1791. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1792. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1793. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1794. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1795. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1796. Niecz, K.,fot. [1]
 1797. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1798. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1799. Nemo {pseud.] [1]
 1800. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1801. Nałęcz, Edward [1]
 1802. Naumann, Karl [1]
 1803. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1804. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1805. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1806. Napieralski, Mateusz [1]
 1807. Naoczny świadek [1]
 1808. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1809. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1810. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1811. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1812. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1813. Mękicki Rudolf (1887-1942) [1]
 1814. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1815. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1816. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1817. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1818. Myszkowska, Justyna [1]
 1819. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1820. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1821. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1822. Muzeum Warszawy [1]
 1823. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1824. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1825. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1826. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1827. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 1828. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1829. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1830. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1831. Mróz, Agnieszka [1]
 1832. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1833. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1834. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1835. Motas, Maciej [1]
 1836. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1837. Mosz, Barbara [1]
 1838. Morżkowska, Antonina [1]
 1839. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1840. Mordasewicz, Kazimierz (1859-1923) [1]
 1841. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1842. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1843. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1844. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1845. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1846. Montabone (Firenze) [1]
 1847. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1848. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1849. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1850. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1851. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [1]
 1852. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1853. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1854. Miłkowski, Stanisław [1]
 1855. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1856. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1857. Missler, B. T. [1]
 1858. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 1859. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1860. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1861. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1862. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1863. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1864. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1865. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1866. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1867. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1868. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1869. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1870. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1871. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1872. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1873. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1874. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1875. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1876. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1877. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1878. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 1879. Mieczkowski, Jan (1864-1919). Fot. [1]
 1880. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1881. Mickiewicz, Izadora [1]
 1882. Mickiewicz, Dominik [1]
 1883. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1884. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1885. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1886. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1887. Mendewski, Stanisław [1]
 1888. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1889. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1890. Meisser [1]
 1891. Medeksza, Antoni [1]
 1892. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1893. Małkowska, Grażyna [1]
 1894. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1895. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1896. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1897. Maël, Pierr. [1]
 1898. Mazur, Dawid (?-1916) [1]
 1899. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1900. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1901. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1902. Max, Józef (?-?) [1]
 1903. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1904. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1905. Matrzak, Jerzy [1]
 1906. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1907. Marx, Emil (?-?) [1]
 1908. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1909. Marois, Blanche [1]
 1910. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 1911. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1912. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1913. Marczewski, Lucjan (1879-1935). Aut. wzoru [1]
 1914. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1915. Marcinkowski, Piotr [1]
 1916. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1917. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1918. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1919. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1920. Makowski, Marek [1]
 1921. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1922. Makomaski, Edmund [1]
 1923. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1924. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1925. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1926. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1927. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1928. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1929. Mahomet II [1]
 1930. Magnus, Wiktor [1]
 1931. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1932. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1933. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1934. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1935. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1936. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1937. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1938. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1939. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1940. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1941. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1942. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1943. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1944. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1945. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1946. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1947. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1948. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1949. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1950. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1951. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1952. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1953. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1954. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1955. MJK [1]
 1956. M.K. Ryt. [1]
 1957. M. A. Ryt [1]
 1958. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1959. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1960. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1961. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1962. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1963. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 1964. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1965. Lubelski Komitet Robotniczy Obrony Kraju [1]
 1966. Lozano, Vicente [1]
 1967. Loth, August (1869-1944) [1]
 1968. Lorentz, Ludwik (1869-1930) [1]
 1969. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1970. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1971. Loos, Vincent Angelo [1]
 1972. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1973. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1974. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1975. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1976. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1977. Lisicki, Roman [1]
 1978. Lisiak, Elżbieta [1]
 1979. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1980. Lipińska, Elżbieta. [1]
 1981. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1982. Lilpop, Marian [1]
 1983. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1984. Ligber. Szty. [1]
 1985. Ligber, F. Szty. [1]
 1986. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1987. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1988. Liciński Hipolit [1]
 1989. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1990. Leśniewska, B. [1]
 1991. Leybowicz, Hirsz (1700-1770) [1]
 1992. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1993. Lewski , I. [1]
 1994. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1995. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [1]
 1996. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1997. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1998. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1999. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 2000. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 2001. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 2002. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 2003. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [1]
 2004. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 2005. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 2006. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 2007. Leschik, Konrad [1]
 2008. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 2009. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 2010. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 2011. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 2012. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2013. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 2014. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 2015. Lefebvre, Casimir [1]
 2016. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 2017. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 2018. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 2019. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 2020. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 2021. Lazzerini, Gustavo [1]
 2022. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 2023. Latoszek, Jacek [1]
 2024. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 2025. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 2026. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 2027. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 2028. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 2029. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 2030. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 2031. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 2032. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 2033. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 2034. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 2035. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 2036. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 2037. Kűbler. Ryt. [1]
 2038. Kűbler, H. Ryt. [1]
 2039. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 2040. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 2041. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 2042. Kühn-Cichocka, Anna. [1]
 2043. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 2044. Kübler, Ryt. [1]
 2045. Kóźmiński, T. B. [1]
 2046. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 2047. Kwasiborski, Jerzy [1]
 2048. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 2049. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 2050. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 2051. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 2052. Kunke, Emil (1896-1943) [1]
 2053. Kumidor, Zbigniew [1]
 2054. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 2055. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 2056. Kuczyński [1]
 2057. Kucz, M. Ryt. [1]
 2058. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 2059. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 2060. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 2061. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 2062. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 2063. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2064. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 2065. Krzyżanowska, Celina [1]
 2066. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 2067. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 2068. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 2069. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 2070. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 2071. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 2072. Krywoszejew, Maciej [1]
 2073. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 2074. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 2075. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 2076. Krudowski, Józef [1]
 2077. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 2078. Krotulski, I [1]
 2079. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 2080. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 2081. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 2082. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 2083. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 2084. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 2085. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 2086. Krasuski, Stefan [1]
 2087. Krasowska Helena [1]
 2088. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 2089. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 2090. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 2091. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 2092. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 2093. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 2094. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 2095. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 2096. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 2097. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 2098. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 2099. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [1]
 2100. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [1]
 2101. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 2102. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 2103. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 2104. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 2105. Kozłowski. Ryt. [1]
 2106. Kozłowski, Jan J. [1]
 2107. Kozyra, Anna [1]
 2108. Kozicki, Marek [1]
 2109. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 2110. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 2111. Kownacki, A. Ryt. [1]
 2112. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 2113. Kowalewski, T. [1]
 2114. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 2115. Kowala, G. [1]
 2116. Kotuliński, Andrzej [1]
 2117. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 2118. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 2119. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 2120. Kossakowska, Wanda [1]
 2121. Kossak, Juliusz (1824-1899) [1]
 2122. Kossak Wojciech (1856-1942) [1]
 2123. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 2124. Koschmider, Edmund [1]
 2125. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 2126. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 2127. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 2128. Koriot, Józef (1785-1855) [1]
 2129. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 2130. Korczak, Janusz (1878?-1942) [1]
 2131. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 2132. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 2133. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 2134. Konstanty. Fot. [1]
 2135. Konopnicki, Jan [1]
 2136. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 2137. Koniński, Kazimierz [1]
 2138. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 2139. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 2140. Kondracki, W. Fot. [1]
 2141. Kondor, Ernst. [1]
 2142. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 2143. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 2144. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 2145. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 2146. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2147. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 2148. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 2149. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 2150. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 2151. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 2152. Komitet Budowy Pomników [1]
 2153. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 2154. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2155. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 2156. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 2157. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2158. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 2159. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 2160. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 2161. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 2162. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2163. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 2164. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 2165. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 2166. Kolasa, Joanna. [1]
 2167. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2168. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2169. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2170. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2171. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2172. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2173. Klimowicz, Ignacy [1]
 2174. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2175. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2176. Klein, W. Ryt. [1]
 2177. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2178. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [1]
 2179. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2180. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2181. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2182. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2183. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2184. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2185. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2186. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 2187. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2188. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2189. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2190. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2191. Kautecki, Antoni. [1]
 2192. Kautecki, Antoni [1]
 2193. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2194. Kasterska, Maria [1]
 2195. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2196. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2197. Kasiewicz, Alfred [1]
 2198. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2199. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2200. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2201. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [1]
 2202. Karoli, W. [1]
 2203. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [1]
 2204. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2205. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2206. Kapuscinski, Petr [1]
 2207. Kapliński, Julian [1]
 2208. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2209. Kapituła Odznaki [1]
 2210. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2211. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2212. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2213. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2214. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2215. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2216. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2217. Kaliszewski, L. [1]
 2218. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2219. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2220. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2221. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2222. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2223. Kaczyński, Witold [1]
 2224. Kaczmarski, S. [1]
 2225. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2226. K.P. [1]
 2227. K. Z. Ryt. [1]
 2228. K. Ryt. [1]
 2229. K. M. Ryt. [1]
 2230. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2231. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2232. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2233. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2234. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2235. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2236. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2237. Jotes [1]
 2238. Jonzeck, Waldemar [1]
 2239. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2240. Jeżowski, M [1]
 2241. Jezierski, J. [1]
 2242. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2243. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2244. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [1]
 2245. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2246. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2247. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2248. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2249. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2250. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2251. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2252. Jarosz, Rafał [1]
 2253. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2254. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2255. Janusz [1]
 2256. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2257. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2258. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2259. Jankowski, Józef [1]
 2260. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2261. Janiszewski, Anatoliusz. [1]
 2262. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2263. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2264. Janczewski, S. Red. [1]
 2265. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2266. Jan Lemański (1866-1933) [1]
 2267. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2268. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2269. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2270. Jakobi, Zygmunt [1]
 2271. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2272. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2273. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2274. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2275. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2276. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2277. Jackowski, Aleksander [1]
 2278. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2279. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2280. J.M. (Józef Mehoffer??) [1]
 2281. J.J, Ryt. [1]
 2282. J. Z. [1]
 2283. J. S. Ryt. [1]
 2284. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2285. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2286. J. J. Ryt. [1]
 2287. Izert, Julian fot. [1]
 2288. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2289. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2290. Issakowitch, S.S. [1]
 2291. Iringh, Mirosław [1]
 2292. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2293. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2294. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2295. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2296. Instytut Reduty [1]
 2297. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2298. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2299. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2300. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2301. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2302. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2303. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2304. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2305. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2306. Hyodo, Nagao [1]
 2307. Huzarski, Jerzy [1]
 2308. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2309. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2310. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2311. Horoch, Jan [1]
 2312. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2313. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2314. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2315. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2316. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2317. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2318. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2319. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2320. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2321. Hervé (1825-1892) [1]
 2322. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2323. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2324. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2325. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2326. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2327. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2328. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2329. Hellmann, Jan [1]
 2330. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2331. Heck, Walerian [1]
 2332. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2333. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2334. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2335. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2336. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2337. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2338. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2339. Haehle. Ryt. [1]
 2340. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2341. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2342. Głębicka, Jolanta et al. [1]
 2343. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2344. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2345. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2346. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2347. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [1]
 2348. Główny Urząd Miar [1]
 2349. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2350. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2351. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [1]
 2352. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2353. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2354. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2355. Górska, Maria. Red. [1]
 2356. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2357. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2358. Gurniak, H. Rys. [1]
 2359. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2360. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2361. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2362. Grynfeld, Bronisława [1]
 2363. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2364. Grupa Legionistów [1]
 2365. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2366. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2367. Groszkowski Teodor (1863-1930) [1]
 2368. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2369. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2370. Grodzicki, Józef (1854-1939). [1]
 2371. Grimm., A. Ryt. [1]
 2372. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2373. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2374. Grajnert, Józef [1]
 2375. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2376. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2377. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2378. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2379. Gołębiewska, Wanda. [1]
 2380. Gołębiewska, Wanda [1]
 2381. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2382. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2383. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2384. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2385. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2386. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2387. Gorski, Konstanty (1868-1934) [1]
 2388. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2389. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2390. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2391. Gola, A. (muzyka) [1]
 2392. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2393. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2394. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2395. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2396. Gnatkowski, Adam [1]
 2397. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [1]
 2398. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2399. Giraud, Paul [1]
 2400. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2401. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2402. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2403. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2404. Giller, Honorata [1]
 2405. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2406. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2407. Gierczyńska, Joanna [1]
 2408. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2409. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2410. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2411. Gebhard, podporucznik [1]
 2412. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2413. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2414. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2415. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2416. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2417. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2418. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2419. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2420. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [1]
 2421. Gajewski, Kazimierz słowa [1]
 2422. Gajewski, Jan kompozycja [1]
 2423. Gajewski, Adrian [1]
 2424. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2425. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2426. G.S. Ryt. [1]
 2427. G.R. Ryt. [1]
 2428. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2429. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2430. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2431. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2432. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2433. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2434. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2435. Frimmel Theodor von (1853-1928) [1]
 2436. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2437. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2438. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2439. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2440. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2441. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2442. Fišman, Monahim Zevelev [1]
 2443. Fiszer, Carolina [1]
 2444. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2445. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2446. Filipiak, Grzegorz [1]
 2447. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2448. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2449. Field, John (1782-1837) [1]
 2450. Fiedler. Ryt. [1]
 2451. Feuerstein Władysław [1]
 2452. Feldman, J. [1]
 2453. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2454. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [1]
 2455. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2456. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2457. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2458. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2459. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2460. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2461. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2462. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2463. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [1]
 2464. Fabiszewski, M. [1]
 2465. F. K. Ryt. [1]
 2466. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2467. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2468. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2469. Erhard, Carl [1]
 2470. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2471. Engel, A. [1]
 2472. Emer, Lucjan [1]
 2473. Elsa Thon (1923- ). [1]
 2474. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2475. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2476. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2477. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2478. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2479. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2480. Egloff, Jerzy [1]
 2481. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2482. Edgeworth, Maria [1]
 2483. E. S. [1]
 2484. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2485. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2486. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2487. Dénoix, Victorin [1]
 2488. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2489. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2490. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2491. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [1]
 2492. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [1]
 2493. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2494. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2495. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2496. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2497. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2498. Dudek, Edyta et al. [1]
 2499. Duchnowski, Zygmunt (1925- ) [1]
 2500. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2501. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2502. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2503. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2504. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2505. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2506. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2507. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2508. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2509. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2510. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [1]
 2511. Droste [1]
 2512. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2513. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2514. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2515. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2516. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2517. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2518. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2519. Dowództwo 1 Dywizji Legionów [1]
 2520. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2521. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2522. Dom ks. Boduena [1]
 2523. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2524. Dobrski, Konrad [1]
 2525. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2526. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2527. Dobrowolska, Danuta. [1]
 2528. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2529. Diemann, Max (czynny 1861-1863) [1]
 2530. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2531. Di Donato, Carlo [1]
 2532. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2533. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2534. Derengowski, Jan [1]
 2535. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2536. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2537. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2538. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2539. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2540. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2541. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2542. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2543. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2544. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2545. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2546. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2547. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2548. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2549. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2550. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2551. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2552. Dembiński, Czesław [1]
 2553. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2554. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2555. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2556. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2557. Dawidowa, Helena [1]
 2558. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2559. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2560. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2561. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2562. Datka, Czesław (1905-1951) [1]
 2563. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2564. Danya, Piotr [1]
 2565. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2566. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2567. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2568. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2569. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2570. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2571. Dalla Casa, Louis [1]
 2572. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2573. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2574. Czułek, Dariusz et al. [1]
 2575. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2576. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2577. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2578. Czerwiński, Franciszek [1]
 2579. Czerniawski, Jan [1]
 2580. Czermański, Zdzisław [1]
 2581. Czermak, Grażyna [1]
 2582. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2583. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2584. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2585. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2586. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2587. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2588. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2589. Czaki, Klementyna [1]
 2590. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2591. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2592. Czajewski Wiktor [1]
 2593. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2594. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2595. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2596. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [1]
 2597. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2598. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2599. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2600. Cirina, J. A. [1]
 2601. Cikanek, Ferdinand [1]
 2602. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2603. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2604. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2605. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2606. Cichocki, Ks. [1]
 2607. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2608. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2609. Chrząszczewska , Jadwiga (1870 -1935) [1]
 2610. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2611. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2612. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2613. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2614. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2615. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2616. Chodecki, Władysław [1]
 2617. Chmielewski, Ignacy [1]
 2618. Chmielewska, Halina [1]
 2619. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2620. Charszewski, Ignacy [1]
 2621. Charchillac, Berthet de [1]
 2622. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2623. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2624. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2625. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2626. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2627. Centkiewiczowa, Alina (1907-1993) [1]
 2628. Centkiewicz, Czesław Jacek (1904-1996) [1]
 2629. Centanarowiczówna, Janina [1]
 2630. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2631. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2632. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2633. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2634. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2635. C.K. ryt. [1]
 2636. Błaszczak, Fr. [1]
 2637. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2638. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2639. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2640. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2641. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2642. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2643. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2644. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2645. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2646. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2647. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2648. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2649. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2650. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2651. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2652. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2653. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2654. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2655. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2656. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2657. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2658. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2659. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2660. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2661. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2662. Brauman, Władysław [1]
 2663. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2664. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2665. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2666. Bouleau, H. de. [1]
 2667. Borucki, Juliusz [1]
 2668. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2669. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2670. Borkowski, K. Fot. [1]
 2671. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2672. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2673. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2674. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2675. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2676. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2677. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2678. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2679. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2680. Bojarska, Stefanja [1]
 2681. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2682. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2683. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2684. Bogacki, S. Fot. [1]
 2685. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [1]
 2686. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2687. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2688. Bockhann, F. [1]
 2689. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2690. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2691. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2692. Bobiński, Antoni [1]
 2693. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2694. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2695. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2696. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2697. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2698. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2699. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [1]
 2700. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [1]
 2701. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2702. Bio [pseud.] [1]
 2703. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2704. Bień, Alicja. [1]
 2705. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2706. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2707. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2708. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2709. Bielicka, Eugenia [1]
 2710. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2711. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2712. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2713. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2714. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2715. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2716. Biblioteka Narodowa [1]
 2717. Biblioteka Kórnicka [1]
 2718. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2719. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2720. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2721. Bianchi, Emilio [1]
 2722. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2723. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2724. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2725. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2726. Betcher, Jan C. [1]
 2727. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2728. Berman, I. Fot. [1]
 2729. Bergamasco, Charles (1830-1896) [1]
 2730. Benjamin Kornfeld [1]
 2731. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2732. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2733. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2734. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2735. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2736. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2737. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2738. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2739. Baude, K. [1]
 2740. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2741. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2742. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2743. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2744. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2745. Barański, Andrzej [1]
 2746. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2747. Baracz, A. P. [1]
 2748. Bar, E. Ryt. [1]
 2749. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2750. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2751. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2752. Banasiak, Joanna. Red. [1]
 2753. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2754. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2755. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2756. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2757. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2758. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2759. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2760. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2761. Babiński, Wacław [1]
 2762. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2763. B.O. Ryt. [1]
 2764. B. B. Ryt. [1]
 2765. Aut. [1]
 2766. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2767. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2768. Arnold, E. J. [1]
 2769. Arnaud, Étienne [1]
 2770. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2771. Armia Krajowa [1]
 2772. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2773. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2774. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2775. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2776. Archibald, M. [1]
 2777. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2778. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [1]
 2779. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2780. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [1]
 2781. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2782. Aniela S. Ryt. [1]
 2783. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2784. Ambrich, Magdalena [1]
 2785. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2786. Amator [1]
 2787. Altadonna, Giambattista (1824-1890). [1]
 2788. Altadonna, Giambattista (1824-1890) [1]
 2789. Alkar [pseud.] [1]
 2790. Al. Pow. [1]
 2791. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2792. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2793. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2794. Adamska, Grażyna [1]
 2795. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2796. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2797. Achtel, Aleksandra [1]
 2798. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2799. AWU [1]
 2800. ADAM [1]
 2801. A.L. [1]
 2802. A. Z. [1]
 2803. A. W. Ryt. [1]
 2804. A. S. Ryt. [1]
 2805. A. Ryt. [1]
 2806. A. G. Ryt. [1]
 2807. A. C. Ryt. [1]
 2808. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2809. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2810. 100 lat. Otwock 1916-2016 [1]
 2811. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [138825]
 2. Ministerstwo Oświaty [74340]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [40209]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [30901]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [27833]
 6. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22450]
 7. Prus, Bolesław (1847-1912) [20780]
 8. Załęczny, Jolanta (1959- ) [20216]
 9. Kownacka, Maria (1894-1982) [18154]
 10. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [17034]
 11. Bobiński, Antoni [16723]
 12. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15553]
 13. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14258]
 14. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13521]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [13385]
 16. Arct, Michał (1840-1916) [13269]
 17. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [13153]
 18. Gawkowski, Robert (1962- ) [12784]
 19. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [12620]
 20. Pocztowa Kasa Oszczędności [12391]
 21. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11908]
 22. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [11833]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [11732]
 24. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [11608]
 25. Główny Urząd Statystyczny [11557]
 26. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [10678]
 27. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10532]
 28. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [10251]
 29. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [9222]
 30. Krajowe Biuro Statystyczne [9154]
 31. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8850]
 32. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [8742]
 33. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [8641]
 34. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8545]
 35. Röber, H. Ryt. [7607]
 36. Winek, Włodzimierz (1956-) [7294]
 37. Verne, Jules (1828-1905) [7232]
 38. Urząd Statystyczny w Warszawie [7228]
 39. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [7137]
 40. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7053]
 41. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [6896]
 42. Skwara, Marian (1946- ) [6732]
 43. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6571]
 44. Szaciński, Mieczysław (?-?) [6522]
 45. Magistrat m.st. Warszawy [6122]
 46. Gmitruk, Janusz (1948- ) [6064]
 47. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [6021]
 48. Lejko, Krystyna (1933- ) [5369]
 49. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [5241]
 50. Maliszewski, Jerzy (?-?) [5239]
 51. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [5181]
 52. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [5143]
 53. Osiński, Alojzy (1770-1842) [5057]
 54. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5041]
 55. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [4955]
 56. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4943]
 57. Egloff, Jerzy [4840]
 58. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4772]
 59. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [4772]
 60. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [4725]
 61. Antykwarnia Warszawska [4703]
 62. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4441]
 63. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [4342]
 64. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [4121]
 65. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [4065]
 66. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [4047]
 67. Związek Patriotów Polskich [4024]
 68. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [4023]
 69. Baracz, A. P. [3902]
 70. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3877]
 71. Skarga, Piotr (1536-1612) [3859]
 72. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3761]
 73. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3736]
 74. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [3660]
 75. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3626]
 76. Brandel, Konrad (1838-1920) [3599]
 77. Zieliński, Jarosław (1958- ) [3589]
 78. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3478]
 79. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3432]
 80. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [3383]
 81. Muzeum Narodowe (Warszawa) [3374]
 82. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [3301]
 83. Frączek, Ireneusz (1969- ) [3292]
 84. Kępkowska, Bogusława Bożena [3290]
 85. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [3286]
 86. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3283]
 87. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3268]
 88. Starzyński, Stefan (1893-1939) [3250]
 89. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [3220]
 90. Kapuściński, Piotr [3195]
 91. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [3190]
 92. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3180]
 93. Estreicher, Karol (1827-1908) [3145]
 94. Jaugey, Jean [3137]
 95. Kneisel, August [3073]
 96. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [3056]
 97. Popowski, S. [3015]
 98. Papierowski, Andrzej Jerzy [2993]
 99. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2951]
 100. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2908]
 101. Dąbrowski, Stanisław [2896]
 102. Bezak, Paweł (1983- ) [2876]
 103. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2855]
 104. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [2839]
 105. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2726]
 106. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2725]
 107. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [2689]
 108. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2675]
 109. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2658]
 110. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [2655]
 111. A. Z. [2629]
 112. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2620]
 113. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2597]
 114. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2551]
 115. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2543]
 116. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2537]
 117. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2517]
 118. Kohn, Alfred. Red. [2517]
 119. Makowski, Marek [2516]
 120. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2458]
 121. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2458]
 122. Kudyba, Wojciech (1965- ) [2453]
 123. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2447]
 124. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2380]
 125. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [2377]
 126. Małecki, Antoni (1821-1913) [2338]
 127. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2322]
 128. Tretiak, Józef (1841-1923) [2316]
 129. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2265]
 130. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [2259]
 131. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [2251]
 132. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2233]
 133. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [2194]
 134. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [2194]
 135. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2107]
 136. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2093]
 137. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2093]
 138. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [2080]
 139. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [2064]
 140. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [2020]
 141. Beyer, Karol (1818-1877) [2017]
 142. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [2003]
 143. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2003]
 144. Puc, B[ronisław] [1995]
 145. Kwasiborski, Jerzy [1995]
 146. P.B. Ryt. [1990]
 147. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1983]
 148. Górska, Halina (1898-1942) [1957]
 149. [Magistrat m. Lwowa] [1923]
 150. Sigismond. Fot. [1916]
 151. Paulmier, Adrien-Augustin [1914]
 152. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1911]
 153. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1910]
 154. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1907]
 155. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1875]
 156. Domżalski, Jerzy [1856]
 157. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1856]
 158. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1838]
 159. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1833]
 160. Adamska, Grażyna [1804]
 161. Miejskie Biuro Statystyczne [1785]
 162. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1777]
 163. Stowarzyszenie Żoliborzan [1752]
 164. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1738]
 165. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1738]
 166. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1738]
 167. Polski Związek Producentów Filmowych [1738]
 168. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1725]
 169. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1713]
 170. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1701]
 171. Baronowa X.Y.Z. [1697]
 172. Conrad. Fot. [1695]
 173. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [1684]
 174. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [1683]
 175. Buzek, Józef (1873-1936) [1680]
 176. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [1679]
 177. [Bielski, Szymon] [1677]
 178. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1676]
 179. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1661]
 180. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [1650]
 181. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [1650]
 182. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [1629]
 183. Elkana, J. M. [1614]
 184. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1608]
 185. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1595]
 186. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1568]
 187. Polak, Józef (1857-1928) [1566]
 188. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1561]
 189. Röber, F. H. Ryt. [1559]
 190. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1556]
 191. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1546]
 192. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [1524]
 193. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1521]
 194. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1517]
 195. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1511]
 196. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1501]
 197. Słowaczyński, Jędrzej [1493]
 198. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1493]
 199. Czerniawski, Jan [1486]
 200. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1482]
 201. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [1477]
 202. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [1467]
 203. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1455]
 204. Spencer, Herbert (1820-1903) [1446]
 205. Ganilh, Charles (1758-1836) [1433]
 206. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1431]
 207. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1426]
 208. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1425]
 209. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1415]
 210. Młoda Polka [pseud.] [1412]
 211. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1410]
 212. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1406]
 213. Pawłowski, Zbigniew [1405]
 214. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1399]
 215. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1399]
 216. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1398]
 217. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1394]
 218. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1380]
 219. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1366]
 220. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [1359]
 221. J. Ł. Ryt. [1359]
 222. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1356]
 223. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1356]
 224. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1355]
 225. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1348]
 226. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1345]
 227. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1344]
 228. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1343]
 229. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [1342]
 230. Stefanow, Piotr [1326]
 231. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1323]
 232. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1313]
 233. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1295]
 234. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1295]
 235. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1291]
 236. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1290]
 237. Napoleon I (1769-1821) [1290]
 238. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1289]
 239. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1279]
 240. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1270]
 241. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1270]
 242. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [1269]
 243. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1236]
 244. Poliński, Józef (1891-1944) [1236]
 245. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1234]
 246. Callier, Edmund (1833-1893) [1219]
 247. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [1215]
 248. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1200]
 249. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [1199]
 250. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1194]
 251. Snopek, Kazimierz [1193]
 252. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1192]
 253. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1184]
 254. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1177]
 255. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1168]
 256. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1166]
 257. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1163]
 258. Winogrodzka, Katarzyna [1158]
 259. Biuro Pracy Społecznej [1149]
 260. Walter. Ryt. [1148]
 261. B. P. Ryt. [1143]
 262. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1141]
 263. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1141]
 264. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1140]
 265. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [1136]
 266. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1135]
 267. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1134]
 268. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1131]
 269. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1129]
 270. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1122]
 271. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1115]
 272. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1112]
 273. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1112]
 274. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1109]
 275. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [1107]
 276. Surowiecki, Karol [1103]
 277. Łączkowski, Marceli (?-?) [1102]
 278. Oppman, Artur (1867-1931) [1102]
 279. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1098]
 280. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1090]
 281. Teresa Frącek (1937- ) [1089]
 282. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1089]
 283. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1081]
 284. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1078]
 285. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1077]
 286. Dębski, Michał [1075]
 287. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [1070]
 288. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1059]
 289. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [1056]
 290. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1053]
 291. Kucz, Karol (1815-1892) [1049]
 292. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [1042]
 293. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [1041]
 294. Sedlaczek, Lech [1036]
 295. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1035]
 296. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1032]
 297. Radliński, Ignacy (1843-1920) [1026]
 298. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1024]
 299. Załęski, Witold (1836-1908) [1023]
 300. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [1015]
 301. Lisicki, Roman [1010]
 302. Draper, John William (1811-1882) [1006]
 303. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1005]
 304. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1000]
 305. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [999]
 306. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [994]
 307. Wysocki Piotr (1797-1874) [986]
 308. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [985]
 309. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [976]
 310. Kapuscinski, Petr [975]
 311. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [969]
 312. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [968]
 313. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [968]
 314. Friedrich, Henryk (1908-1944) [967]
 315. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [965]
 316. Olszewski, K.[azimierz] [963]
 317. Styfi, Jan (1839?-1921) [962]
 318. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [957]
 319. Szujski, Józef (1835-1883) [952]
 320. Koleżak, Władysław (1854-1924) [949]
 321. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [941]
 322. Chmielewska, Halina [939]
 323. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [934]
 324. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [933]
 325. Suligowski, Adolf (1849-1932) [931]
 326. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [928]
 327. Hölzel, Marek (1843-1921) [926]
 328. Scott, Walter (1771-1832) [925]
 329. [Schier, František Václav (1804-1864)] [925]
 330. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [917]
 331. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [915]
 332. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [913]
 333. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [912]
 334. Elsner, Józef (1769 - 1854) [906]
 335. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [903]
 336. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [902]
 337. Karoli & Troczewski [901]
 338. Wretowski, Paweł [895]
 339. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [891]
 340. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [882]
 341. Leist, Ludwig (1891-1967) [878]
 342. Kroński, Aleksander (1871-1935) [873]
 343. Chompre, Pierre (1698-1760) [873]
 344. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [871]
 345. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [869]
 346. Hoffman, Franz (1814-1882) [866]
 347. Rapaport, Artur (1889-1937) [863]
 348. Pawiński, Adolf (1840-1896) [858]
 349. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [857]
 350. Bełza, Władysław (1847-1913) [857]
 351. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [854]
 352. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [854]
 353. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [854]
 354. Giraud, Paul [851]
 355. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [851]
 356. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [847]
 357. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [842]
 358. Dom Sztuki (Warszawa) [838]
 359. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [833]
 360. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [830]
 361. Lewicka, Anna (1852-1932) [829]
 362. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [824]
 363. Majewski, Erazm (1858-1922) [821]
 364. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [819]
 365. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [815]
 366. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [814]
 367. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [814]
 368. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [811]
 369. Major Hennequin del Varsaviae [811]
 370. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [811]
 371. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [810]
 372. Kowalski, L. Fot. [808]
 373. A. Z. Ryt. [807]
 374. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [806]
 375. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [806]
 376. Rostworowski, Jan (1838-1898) [804]
 377. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [801]
 378. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [799]
 379. Friedhuber de Grubenthal, L. [795]
 380. Lodge, Edmund (1756-1839) [794]
 381. Adolph, Witold (1903-1941) [788]
 382. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [782]
 383. Zawiliński, Roman (1855-1932) [781]
 384. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [775]
 385. Wizimirska, Barbara [775]
 386. Myszkowska, Justyna [774]
 387. Centralna Biblioteka Statystyczna [767]
 388. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [763]
 389. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [759]
 390. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [758]
 391. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [758]
 392. Lichota, Władysław Tadeusz [758]
 393. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [753]
 394. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [745]
 395. Rumianek, Stanisław [742]
 396. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [741]
 397. Aristoteles (384-322 a.C.) [740]
 398. Szatkowska, Lena (1947- ) [739]
 399. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [738]
 400. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [738]
 401. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [733]
 402. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [733]
 403. Pokorzyńska, Elżbieta [733]
 404. Marcinkowski, Piotr [733]
 405. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [731]
 406. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [730]
 407. Samborski, Henryk (1843-1918) [729]
 408. Kurpiński, Karol (1785-1857) [728]
 409. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [727]
 410. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [725]
 411. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [725]
 412. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [721]
 413. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [721]
 414. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [718]
 415. Zarząd Miejski w Równem [717]
 416. [Granke, Stefan] [716]
 417. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [710]
 418. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [708]
 419. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [704]
 420. Bielski, Szymon (1745-1825) [702]
 421. Pomian, E. [701]
 422. Gorecka, Maria (1835-1922) [701]
 423. Filipiak, Grzegorz [696]
 424. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [695]
 425. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [694]
 426. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [692]
 427. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [691]
 428. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [691]
 429. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [688]
 430. Ligber. Szty. [688]
 431. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [686]
 432. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [686]
 433. Freudenson, Daniel (1847-1931) [684]
 434. Lachowicz, Juliusz. Red. [683]
 435. Warnka, Jadwiga [682]
 436. Muzeum Narodowe w Poznaniu [681]
 437. ADAM. Ryt. [678]
 438. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [678]
 439. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [677]
 440. Snarski, Stanisław (1795-1880) [676]
 441. Socha, Szczepan [672]
 442. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [671]
 443. Lampert, Kurt (1859-1918) [671]
 444. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [670]
 445. Bersohn, Mathias (1823-1908) [670]
 446. Dickstein, Samuel (1851-1939) [668]
 447. Campe, Joachim Heinrich [668]
 448. Legun-Biliński, Antoni. [666]
 449. Gierczyńska, Joanna [666]
 450. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [664]
 451. Bloch, Jan (1836-1902) [659]
 452. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [657]
 453. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [657]
 454. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [656]
 455. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [651]
 456. Goszczyńska, Agnieszka [650]
 457. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [650]
 458. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [646]
 459. Seruga, Józef (1886-1940) [644]
 460. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [641]
 461. Prymlewicz, Magdalena [640]
 462. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [640]
 463. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [638]
 464. Krystall, Bronisław (1887-1983) [636]
 465. Lissowski, Czesław (1895-1942) [636]
 466. A. M. Ryt. [635]
 467. [Magistrat m.st. Warszawy] [635]
 468. Dubiecki, Marian (1838-1926) [635]
 469. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [630]
 470. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [630]
 471. Baka, Józef (1707-1780) [628]
 472. Sewer [625]
 473. Zuber, Rudolf (1858-1920) [624]
 474. Siczyński, Walery [624]
 475. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [619]
 476. Wyss, Johann David (1743-1818) [618]
 477. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [618]
 478. Hansson, Ola (1860-1925) [618]
 479. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [616]
 480. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [615]
 481. Guiraud, Paul (1850-1907) [612]
 482. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [612]
 483. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [610]
 484. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [607]
 485. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [606]
 486. Magistrat Miasta Warszawy [606]
 487. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [606]
 488. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [605]
 489. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [604]
 490. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [604]
 491. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [603]
 492. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [600]
 493. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [600]
 494. Kiliński, Jan (1760-1819) [594]
 495. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [593]
 496. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [592]
 497. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [591]
 498. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [589]
 499. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [589]
 500. Czartoryska Izabela (1746-1835) [589]
 501. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [587]
 502. Bauman, R. Lit. [586]
 503. Świętochowski, Adam (1864-1914) [585]
 504. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [585]
 505. Jeżowski, M [585]
 506. Nowoszewski, Roman (1945-) [584]
 507. Biart, Lucjan (1829-1897) [584]
 508. [Magistrat goroda Varšavy] [582]
 509. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [581]
 510. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [574]
 511. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [573]
 512. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [572]
 513. Siebeck, Herman (1842-1920) [572]
 514. Cep [Henryk Cepnik] [569]
 515. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [567]
 516. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [567]
 517. Hyodo, Nagao [567]
 518. Alkar [pseud.] [567]
 519. J.K. Ryt. [566]
 520. Grajnert, Józef [566]
 521. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [564]
 522. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [564]
 523. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [562]
 524. [Miethke, H. O.] [561]
 525. Heck, Walerian [560]
 526. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [558]
 527. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [557]
 528. Piłsudski, Józef (1867-1935) [556]
 529. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [555]
 530. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [555]
 531. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [555]
 532. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [554]
 533. Dziedzic, P. Ryt. [549]
 534. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [549]
 535. Związek Komunalny (Węgrów) [546]
 536. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [546]
 537. J. H. Ryt. [545]
 538. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [544]
 539. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [542]
 540. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [542]
 541. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [541]
 542. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [540]
 543. Edgeworth, Maria [539]
 544. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [537]
 545. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [536]
 546. Ségur, Sophie de (1799-1874) [534]
 547. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [534]
 548. X. Y. Z. [533]
 549. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [532]
 550. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [532]
 551. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [531]
 552. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [529]
 553. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [528]
 554. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [527]
 555. Ryszard, Antoni (1841-1894) [526]
 556. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [526]
 557. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [522]
 558. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [521]
 559. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [520]
 560. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [520]
 561. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [518]
 562. J. Z. [518]
 563. Pawe, L. [516]
 564. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [514]
 565. Iks Cagnafet [pseud.] [514]
 566. Degler, Katarzyna (1896-1982) [514]
 567. Sigalin, Józef (1909-1983) [513]
 568. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [513]
 569. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [512]
 570. Zipper, Albert (1855-1936) [510]
 571. Borucki, Juliusz [508]
 572. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [505]
 573. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [504]
 574. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [501]
 575. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [501]
 576. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [499]
 577. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [499]
 578. Skornia-Roszij, Maria [499]
 579. Przyborowski, Walery (1845-1913) [499]
 580. Portner, Szymon (18..-?) [499]
 581. Majewska, Aleksandra (1943- ) [498]
 582. Kiliński, Jan (1760-1819 [498]
 583. Typiak, Piotr [497]
 584. Podwiński, Stanisław [497]
 585. Miłkowski, Stanisław [495]
 586. Latoszek, Jacek [495]
 587. Komorowska-Filipiak, Romana [495]
 588. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [493]
 589. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [492]
 590. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [491]
 591. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [490]
 592. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [489]
 593. Roeber, F. H. Ryt. [488]
 594. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [488]
 595. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [487]
 596. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [487]
 597. Pécaut, Elie [487]
 598. Baude, K. [487]
 599. Grundmann, Karl (1909-1944) [486]
 600. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [484]
 601. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [481]
 602. Chodyński, Adam Antoni [481]
 603. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [479]
 604. Nowakowski, Józef (1800-1864) [478]
 605. Boratyński, Wacław (1908-1939) [476]
 606. Pawłowski, Kalixt [476]
 607. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [475]
 608. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [475]
 609. Bojarska, Stefanja [475]
 610. Passendorfer, Artur (1864-1936) [473]
 611. Okuń, Edward (1872-1945) [470]
 612. Strauss, Johann (1825-1899) [469]
 613. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [468]
 614. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [465]
 615. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [465]
 616. Grzymała, Grabowiecki Jan [464]
 617. Jahner, Alfred (1860-1934) [463]
 618. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [463]
 619. Śmigielska, Józefa [462]
 620. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [461]
 621. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [460]
 622. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [458]
 623. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [458]
 624. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [457]
 625. Ministerstwo Odbudowy Kraju [457]
 626. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [457]
 627. J. Ł. [455]
 628. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [454]
 629. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [453]
 630. Paciorkowski, Bronisław Gryf [453]
 631. Wóycicka, Jadwiga [452]
 632. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [451]
 633. Broch.[owski], B. Ryt. [451]
 634. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [450]
 635. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [450]
 636. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [450]
 637. Pałac Sztuki (Warszawa) [448]
 638. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [443]
 639. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [443]
 640. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [442]
 641. Regulski, Aleksander (1839-1884) [440]
 642. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [439]
 643. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [438]
 644. K.K. Ryt. [437]
 645. Piotrowski, Andrzej [436]
 646. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [435]
 647. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [432]
 648. Pyka, Henryk [432]
 649. Taube, Gustaw jr [431]
 650. A. R. Ryt. [429]
 651. Dénoix, Victorin [429]
 652. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [428]
 653. Baumann, R. Lit. [425]
 654. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [425]
 655. Czermański, Zdzisław [424]
 656. Warszawski Szpital dla Dzieci [422]
 657. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [421]
 658. Simmler, Józef (1823-1868) [420]
 659. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [419]
 660. Strindberg, August (1849-1912) [419]
 661. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [419]
 662. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [419]
 663. Gold, Artur (1897-1943) [416]
 664. Jachowiczowa, Antonina [416]
 665. L. N. Ryt. [415]
 666. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [412]
 667. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [412]
 668. Kumidor, Zbigniew [409]
 669. Hoffman, Karol (1855-1937) [409]
 670. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [408]
 671. Borkowski, Feliks (1840- ?) [408]
 672. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [407]
 673. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [405]
 674. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [405]
 675. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [405]
 676. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [405]
 677. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [404]
 678. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [403]
 679. Korotyński, Władysław (1866-1924) [403]
 680. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [402]
 681. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [401]
 682. Maliszewski, Edward (1875-1928) [401]
 683. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [401]
 684. Warnkówna, Jadwiga [400]
 685. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [400]
 686. Barclay, John (1582-1621) [400]
 687. Tarnacki, Józef. [399]
 688. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [399]
 689. Paprocki, Bartosz [397]
 690. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [397]
 691. Jan Eljaszewicz (1941- ). [397]
 692. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [395]
 693. Płoska-Łoś, Irena [395]
 694. Kozyra, Anna [395]
 695. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [392]
 696. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [391]
 697. Watteau, François (1758-1823). Il. [390]
 698. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [390]
 699. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [389]
 700. Słomkowska, Alina (1929-1995) [389]
 701. Peretz, Adolf (1855-1933) [389]
 702. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [388]
 703. Rada Regencyjna [388]
 704. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [384]
 705. Turowski, Stanisław (1880-1936) [384]
 706. Gozdowski, Edward (1843-1901) [383]
 707. Demby, Stefan (1862-1939) [382]
 708. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [380]
 709. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [380]
 710. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [380]
 711. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [379]
 712. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [379]
 713. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [378]
 714. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [378]
 715. Abdullah Frères [pseud.] [376]
 716. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [375]
 717. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [375]
 718. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [373]
 719. Leśniewska, B. [373]
 720. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [372]
 721. Bykowski, Leon [372]
 722. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [372]
 723. Berthet, Èlie (1815-1891) [370]
 724. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [370]
 725. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [368]
 726. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [368]
 727. Anna Sobieszczańska-Lissowska [368]
 728. Stefani, Józef (1800-1876) [367]
 729. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [367]
 730. Związek Buchalterów (Warszawa) [367]
 731. Eile, Henryk (1878-1939) [366]
 732. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [365]
 733. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [364]
 734. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [364]
 735. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [363]
 736. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [362]
 737. Związek Miast Polskich [362]
 738. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [362]
 739. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [361]
 740. [Łosiowa, Emilia] [361]
 741. Jelínek, Edvard (1855-1897) [361]
 742. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [359]
 743. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [359]
 744. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [358]
 745. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [358]
 746. Chankowski, Henryk (1882-1944) [357]
 747. Chmiel, Adam (1865-1934) [356]
 748. Arnold, E. J. [356]
 749. Röber, G. Ryt. [355]
 750. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [354]
 751. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [353]
 752. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [353]
 753. Windakiewicz, Kazimierz [352]
 754. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [352]
 755. Jabłoński, Tadeusz [352]
 756. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [352]
 757. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [351]
 758. Kryński, Adam (1844-1932) [351]
 759. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [350]
 760. Żeleński, Władysław (1837-1921) [349]
 761. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [346]
 762. Marczyński, Józef (1891-1940) [344]
 763. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [344]
 764. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [343]
 765. Koroniarz [342]
 766. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [342]
 767. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [342]
 768. Szajnocha, Karol (1818-1868) [341]
 769. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [341]
 770. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [340]
 771. Siemieński, Lucjan [340]
 772. Ines, Albert (1620-1658) [339]
 773. Grabowski, Antoni (1857-1921) [338]
 774. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [337]
 775. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [336]
 776. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [336]
 777. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [336]
 778. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [335]
 779. Lyall, Edna (1857-1903) [334]
 780. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [334]
 781. Mościcki, Henryk (1881-1952) [333]
 782. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [331]
 783. Szlendak, Adam (1881-1937) [331]
 784. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [331]
 785. Schilgen, Hardy (1876-1941) [331]
 786. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [331]
 787. Górska, Maria. Red. [331]
 788. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [330]
 789. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [330]
 790. Kaczyński, Witold [330]
 791. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [329]
 792. Zalewski, Stanisław (1925- ) [329]
 793. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [329]
 794. Ostrowski, Tomasz (?-?) [328]
 795. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [327]
 796. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [327]
 797. Kowalewski, T. [326]
 798. Przykorski, K. (1840-1882) [325]
 799. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [324]
 800. Rytel, Kazimiera (?-?) [324]
 801. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [323]
 802. Osterloff, Edmund (1863-1938) [323]
 803. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [323]
 804. Racher, Jessica. Z-ca. red. [323]
 805. Pennec, Joanna. Opiekun [323]
 806. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [323]
 807. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [323]
 808. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [322]
 809. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [321]
 810. Mieczkowski, Jan. Fot. [321]
 811. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [321]
 812. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [321]
 813. Węgrzecki, S. [320]
 814. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [320]
 815. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [320]
 816. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [319]
 817. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [318]
 818. K. P. Ryt. [317]
 819. Dombrowski, Władysław [316]
 820. Kulski, Julian (1892-1976) [315]
 821. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [313]
 822. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [313]
 823. Maciejowski, Adam (1874-1919) [313]
 824. Miinchheimera.A. Fot. [312]
 825. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [311]
 826. Szubert, Awit (1837-1919) [310]
 827. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [310]
 828. Kolberg, Oskar (1814-1890) [308]
 829. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [307]
 830. Al. Pow. [307]
 831. J. K. Ryt. [306]
 832. "Orion" [306]
 833. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [306]
 834. Stablewski, Florian (1841-1906) [306]
 835. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [306]
 836. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [305]
 837. Matrzak, Jerzy [305]
 838. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [303]
 839. Piotr Krakowianin [pseud.] [302]
 840. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [300]
 841. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [300]
 842. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [299]
 843. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [299]
 844. Motas, Maciej [299]
 845. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [296]
 846. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [294]
 847. Hadyna, Łukasz (1982- ) [294]
 848. Hadyna, Stanisław (1984- ) [294]
 849. Wójtowicz, Władysław J. [293]
 850. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [293]
 851. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [293]
 852. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [293]
 853. Wrześniowski, August (1836-1892) [292]
 854. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [292]
 855. Morawska, Zofia (1848-1922) [291]
 856. [Lindley, William (1808-1900)] [290]
 857. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [289]
 858. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [288]
 859. K.P. Ryt. [287]
 860. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [287]
 861. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [287]
 862. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [286]
 863. W. R. Ryt. [286]
 864. Instytut Spraw Społecznych [285]
 865. Tomasz Ogończyk [pseud.] [285]
 866. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [285]
 867. Wolski, Stanisław (1859-1894) [284]
 868. Zabłocki, F. Ryt. [282]
 869. Świderski, Leopold (1853-1925) [282]
 870. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [282]
 871. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [281]
 872. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [281]
 873. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [281]
 874. Mottl, Adam (1928-2013) [280]
 875. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [279]
 876. Polski Czerwony Krzyż we Francji [276]
 877. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [275]
 878. Kaczkowski, Zygmunt [275]
 879. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [273]
 880. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [272]
 881. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [272]
 882. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [272]
 883. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [272]
 884. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [272]
 885. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [271]
 886. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [269]
 887. Warszawska Gmina Starozakonnych [268]
 888. Sędlikowski, Aleksander [267]
 889. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [267]
 890. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [267]
 891. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [266]
 892. "Orion". Fot. [266]
 893. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [266]
 894. Breyer, Albert (1889-1939) [266]
 895. Aimard, Gustave (1818-1883) [266]
 896. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [265]
 897. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [265]
 898. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [264]
 899. Hufsky [263]
 900. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [263]
 901. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [263]
 902. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [263]
 903. Compagnie d'Electricité de Varsovie [263]
 904. Frick, L. [262]
 905. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [262]
 906. Franczak, Lech (1939- ) [261]
 907. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [260]
 908. Czerwiński, Franciszek [259]
 909. Dalecka, Wanda (1862-1932) [258]
 910. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [257]
 911. Loth, August (1869-1944) [257]
 912. Godebski, Cyprian (1765-1809) [257]
 913. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [253]
 914. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [253]
 915. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [253]
 916. Nowialis [252]
 917. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [252]
 918. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [252]
 919. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [251]
 920. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [251]
 921. Sznage. Ryt. [251]
 922. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [251]
 923. Osmański, Wojciech (1834-1908) [249]
 924. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [249]
 925. Krasiński, Edward (1870-1940) [249]
 926. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [248]
 927. Krzyżanowski, K. [248]
 928. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [248]
 929. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [248]
 930. Rutska, Halina (1868-1932) [248]
 931. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [246]
 932. W. C. Ryt. [246]
 933. Maire, Albert (1856-?) [245]
 934. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [244]
 935. Wierzbowski, Theodorus [244]
 936. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [244]
 937. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [242]
 938. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [241]
 939. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [241]
 940. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [240]
 941. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [240]
 942. Kacprzak, Grzegorz Red. [239]
 943. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [239]
 944. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [239]
 945. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [239]
 946. Pyzowski, Adam (1874-1931) [239]
 947. Popielewski [238]
 948. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [236]
 949. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [236]
 950. Damse, Józef (1789-1852) [234]
 951. Musiałowski, A. Ryt. [234]
 952. Lejowa, Emilia (1839-1906) [234]
 953. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [234]
 954. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [233]
 955. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [233]
 956. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [233]
 957. Roman Nowoszewski (1945- ) [233]
 958. S. A. Ryt. [232]
 959. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [232]
 960. W. M. K. [231]
 961. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [231]
 962. Namysłowski, Karol (1856-1925) [230]
 963. A.T.T. [230]
 964. M. R. Rys. [229]
 965. KK. Ryt. [229]
 966. Zajączkowska, Zuzanna [229]
 967. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [229]
 968. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [228]
 969. Gajewski, Adrian [228]
 970. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [228]
 971. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [227]
 972. Neyman, Jerzy (1894-1981) [227]
 973. Bolesławicz [pseud.] [227]
 974. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [226]
 975. Mulert, Ludwik (1818-1875) [225]
 976. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [225]
 977. Barski, Ireneusz [225]
 978. Wołkiewicz, Hanna [225]
 979. Piltz, Franciszek (1895-1941) [225]
 980. Maël, Pierr. [225]
 981. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [225]
 982. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [224]
 983. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [224]
 984. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [223]
 985. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [223]
 986. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [222]
 987. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [222]
 988. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [221]
 989. Karoli, Aleksander (1838-1915) [219]
 990. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [219]
 991. Hähle, G. Ryt. [219]
 992. Nałęcz, Edward [218]
 993. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [218]
 994. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [218]
 995. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [217]
 996. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [216]
 997. Krajewski, J. Ryt. [215]
 998. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [215]
 999. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [215]
 1000. K. M. Ryt. [215]
 1001. Buchcar, Karol. Fot. [215]
 1002. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [214]
 1003. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [214]
 1004. Staszic, Stanisław (1755-1826) [214]
 1005. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [213]
 1006. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [212]
 1007. Szkoła Realna imienia Staszica [212]
 1008. Syroczyński, Leon (1844-1925) [212]
 1009. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [212]
 1010. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [211]
 1011. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [211]
 1012. Kubiak, Paweł (1950- ) [211]
 1013. Strzelecki, Jan (1886-1944) [210]
 1014. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [210]
 1015. Jeske, August (1836-1875) [210]
 1016. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [209]
 1017. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [208]
 1018. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [208]
 1019. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [208]
 1020. Żychliński, Jan. Wstęp [207]
 1021. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [207]
 1022. Białecki, Paweł. Red. [207]
 1023. E. G. Ryt. [206]
 1024. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [204]
 1025. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [203]
 1026. Kluczewski, M. Ryt. [203]
 1027. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [203]
 1028. Wojnarowicz Weseła [203]
 1029. Slaski, S. Ryt. [203]
 1030. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [203]
 1031. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [203]
 1032. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [202]
 1033. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [201]
 1034. Biernacki, Bolesław (1865- ) [201]
 1035. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [200]
 1036. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [199]
 1037. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [198]
 1038. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [198]
 1039. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [198]
 1040. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [198]
 1041. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [197]
 1042. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [196]
 1043. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [196]
 1044. Normand, Charles (1848- ) [196]
 1045. Fleck L. Red. [et al.] [196]
 1046. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [195]
 1047. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [194]
 1048. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [193]
 1049. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [193]
 1050. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [193]
 1051. Dante, Alighieri (1265-1321) [193]
 1052. Pusch, Maurycy (1828-1902) [192]
 1053. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [192]
 1054. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [192]
 1055. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [192]
 1056. A. W. Ryt. [192]
 1057. Różański, M. Ryt. [191]
 1058. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [191]
 1059. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [191]
 1060. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [190]
 1061. Sandaeu, Jules (1811-1833) [190]
 1062. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [189]
 1063. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [189]
 1064. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [188]
 1065. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [188]
 1066. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [188]
 1067. - [187]
 1068. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [187]
 1069. Polska Agencja Telegraficzna [186]
 1070. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [185]
 1071. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [185]
 1072. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [185]
 1073. Chęciński, Jan (1826-1874) [185]
 1074. Krynicki, M. Lit. [184]
 1075. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [184]
 1076. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [184]
 1077. Bułhak ,Jan (1876-1950) [184]
 1078. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [183]
 1079. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [182]
 1080. Wahrendorff, O. [182]
 1081. Achtel, Józef [181]
 1082. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [181]
 1083. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [181]
 1084. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [181]
 1085. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [180]
 1086. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [179]
 1087. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [179]
 1088. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [179]
 1089. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [179]
 1090. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [179]
 1091. Warszawski Lombard Miejski [178]
 1092. Liga Morska i Kolonialna [178]
 1093. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [178]
 1094. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [177]
 1095. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [177]
 1096. Jeska, Stanisława (1867-1936) [177]
 1097. Deny, Martial (1745- ). Il. [177]
 1098. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [176]
 1099. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [176]
 1100. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [176]
 1101. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [176]
 1102. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [176]
 1103. Bandurski, Władysław (1865-1932) [176]
 1104. Patronat Opieki nad Więźniami [175]
 1105. Jaworski, Józef (1859-1920) [175]
 1106. Peszke, Ignacy (1877-1925) [175]
 1107. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [175]
 1108. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [174]
 1109. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [174]
 1110. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [174]
 1111. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [173]
 1112. Hahn, Wiktor (1871-1959) [172]
 1113. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [172]
 1114. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [172]
 1115. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [171]
 1116. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [171]
 1117. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [171]
 1118. Gorazdowski, E. [170]
 1119. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [170]
 1120. Szymkiewicz, Józef [170]
 1121. Komenda I Brygady Legionów Polskich [170]
 1122. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [169]
 1123. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [169]
 1124. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [169]
 1125. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [169]
 1126. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [169]
 1127. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [168]
 1128. Wybranowski, Władysław (?-?) [168]
 1129. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [168]
 1130. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [167]
 1131. Tomek Piast [pseud.] [167]
 1132. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [166]
 1133. Gebhard, podporucznik [166]
 1134. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [165]
 1135. Śliwiński, Jan [165]
 1136. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [165]
 1137. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [165]
 1138. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [164]
 1139. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [164]
 1140. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [164]
 1141. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [163]
 1142. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [163]
 1143. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [163]
 1144. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [163]
 1145. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [162]
 1146. Osotowicz, Jerzy. Red. [162]
 1147. Ajdacki, Paweł (1970- ) [162]
 1148. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [161]
 1149. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [161]
 1150. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [161]
 1151. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [161]
 1152. Niemojewski, Lech (1894-1952) [161]
 1153. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [160]
 1154. Święcicka, Jadwiga (?-?) [160]
 1155. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [160]
 1156. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [159]
 1157. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [159]
 1158. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [159]
 1159. Gottlieb Leopold (1879-1934) [159]
 1160. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [158]
 1161. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [158]
 1162. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [158]
 1163. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [158]
 1164. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [158]
 1165. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [157]
 1166. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [157]
 1167. Jaworski, Witold (1899-1989) [157]
 1168. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [157]
 1169. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [156]
 1170. Komar, Józef [156]
 1171. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [155]
 1172. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [155]
 1173. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [155]
 1174. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [155]
 1175. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [154]
 1176. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [154]
 1177. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [154]
 1178. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [153]
 1179. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [153]
 1180. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [153]
 1181. Sosiński, I. Ryt. [152]
 1182. Brochocki, B. Ryt. [152]
 1183. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [152]
 1184. Ślaski, Bolesław (1870- ) [152]
 1185. Babiński, Wacław [152]
 1186. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [151]
 1187. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [151]
 1188. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [151]
 1189. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [151]
 1190. Joteyko, Józefa (1866-1928) [151]
 1191. Ioteyko I. [na s. tyt.] [151]
 1192. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [150]
 1193. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [150]
 1194. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [150]
 1195. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [149]
 1196. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [149]
 1197. Hoffmann Regierungsdirektor [149]
 1198. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [148]
 1199. Döhler, Theodore (1814-1856) [148]
 1200. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [148]
 1201. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [148]
 1202. Gorski, Stefan (1882-1941) [148]
 1203. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [147]
 1204. Związek Polskich Artystów Plastyków [147]
 1205. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [146]
 1206. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [146]
 1207. Bzowska, Maria (1871-1906) [146]
 1208. Tarnacki, Józef [145]
 1209. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [145]
 1210. CAF [144]
 1211. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [144]
 1212. Schubert, Franz (1797-1828) [144]
 1213. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [144]
 1214. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [144]
 1215. Brochowski, B. Ryt. [144]
 1216. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [143]
 1217. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [143]
 1218. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [143]
 1219. Orion. Fot. [142]
 1220. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [142]
 1221. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [142]
 1222. Związek Miast Królestwa Polskiego [141]
 1223. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [141]
 1224. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [141]
 1225. Leliwa, Alfred [140]
 1226. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [140]
 1227. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [140]
 1228. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [139]
 1229. Bogucki, Adolf (1835-1894) [138]
 1230. Wróblewski, K. [138]
 1231. [Leger, Louis (1843-1923)] [138]
 1232. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [138]
 1233. Sobieski, Wacław (1872-1935) [138]
 1234. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [137]
 1235. Wanda Cymerman (red. nacz.) [137]
 1236. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [137]
 1237. Rzepko, Władysław (1854-1932) [136]
 1238. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [136]
 1239. Wójcicki, Jerzy [136]
 1240. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [136]
 1241. Dom ks. Boduena [136]
 1242. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [135]
 1243. Uniwersytet Warszawski [135]
 1244. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [135]
 1245. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [135]
 1246. Gołębiewska, Wanda [135]
 1247. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [134]
 1248. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [134]
 1249. Amatorski Zespół Teatralny [134]
 1250. Konrad. Fot. [133]
 1251. Roeber. H. Ryt. [133]
 1252. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [132]
 1253. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [132]
 1254. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [132]
 1255. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [132]
 1256. Kuhlewein, A. Ryt. [132]
 1257. Kohn, Alfred (1960- ) [132]
 1258. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [131]
 1259. Sosiński, J[ózef] Ryt. [131]
 1260. Zaleski, August (1883-1972) [131]
 1261. Syndykat Rolniczy Warszawski [131]
 1262. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [130]
 1263. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [129]
 1264. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [129]
 1265. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [129]
 1266. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [129]
 1267. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [129]
 1268. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [129]
 1269. Mahomet II [129]
 1270. Koniński, Kazimierz [129]
 1271. Egghard, Jules(1833-1867) [129]
 1272. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [128]
 1273. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [128]
 1274. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [128]
 1275. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [128]
 1276. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [127]
 1277. Golański, Jerzy [127]
 1278. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [127]
 1279. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [127]
 1280. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [127]
 1281. Maszyński, Julian (1847-1901) [126]
 1282. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [126]
 1283. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [126]
 1284. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [126]
 1285. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [126]
 1286. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [126]
 1287. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [125]
 1288. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [125]
 1289. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [125]
 1290. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [125]
 1291. [Świtalska, H. (?-?)] [124]
 1292. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [124]
 1293. Magnus, Wiktor [124]
 1294. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [123]
 1295. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [123]
 1296. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [123]
 1297. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [123]
 1298. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [122]
 1299. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [122]
 1300. Jankowski, Józef [122]
 1301. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [121]
 1302. Kleczyński, Jan (1837-1895) [121]
 1303. Kostka, J. [121]
 1304. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [121]
 1305. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [121]
 1306. Tor, Stanisław [121]
 1307. Hoppe, Stanisław (1893- ) [121]
 1308. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [120]
 1309. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [120]
 1310. Telakowski, [Jan]. Ryt. [120]
 1311. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [120]
 1312. Winter, Peter (1754-1825) [120]
 1313. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [120]
 1314. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [120]
 1315. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [120]
 1316. Giergielewicz Jan (1898-1953) [120]
 1317. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [120]
 1318. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [119]
 1319. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [119]
 1320. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [119]
 1321. Helmer, Charles(18..-1938) [119]
 1322. J.Ł. Ryt. [118]
 1323. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [118]
 1324. Kossak, Wojciech (1856-1942) [118]
 1325. [Kasa Chorych (Warszawa)] [118]
 1326. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [118]
 1327. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [118]
 1328. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [118]
 1329. Dumax, [Victor] (1827-1894) [118]
 1330. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [117]
 1331. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [117]
 1332. Automobilklub Warszawski [116]
 1333. Łubieński, Edward (1819-1867) [116]
 1334. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [116]
 1335. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [116]
 1336. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [116]
 1337. Pachucki, Marian (1888-1961) [116]
 1338. Kozłowski, Jan J. [116]
 1339. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [116]
 1340. Zajkowski, A. Ryt. [115]
 1341. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [115]
 1342. Stolpe, Alojzy (?-1824) [115]
 1343. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [115]
 1344. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [115]
 1345. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [115]
 1346. Porębowicz, Edward (1862-1937) [115]
 1347. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [114]
 1348. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [114]
 1349. Jezierski, J. Ryt. [114]
 1350. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [114]
 1351. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [113]
 1352. Muszkowski, Jan (1882-1953) [113]
 1353. B.O. Ryt. [113]
 1354. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [112]
 1355. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [112]
 1356. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [112]
 1357. Urmowski Klemens (1780-1827) [112]
 1358. Morżkowska, Antonina [112]
 1359. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [112]
 1360. (E) [112]
 1361. Kataszek, Szymon (1898-1943) [111]
 1362. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [111]
 1363. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [111]
 1364. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [111]
 1365. Baum, Stefan (1892-1964) [111]
 1366. Łabęcki, Wiktor red. [110]
 1367. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [110]
 1368. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [110]
 1369. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [110]
 1370. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [110]
 1371. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [109]
 1372. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [109]
 1373. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [109]
 1374. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [109]
 1375. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [109]
 1376. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [109]
 1377. Mikucka, Aniela (1904-1950) [109]
 1378. Kapituła Odznaki [109]
 1379. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [108]
 1380. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [108]
 1381. Pohoski, Jan (1889-1940) [108]
 1382. Oniszewski, Jan Teofil [108]
 1383. Niemojowska, Maria (1870?-?) [108]
 1384. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [108]
 1385. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [107]
 1386. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [107]
 1387. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [107]
 1388. Fuks, Marjan (1884-1935) [107]
 1389. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [106]
 1390. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [106]
 1391. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [106]
 1392. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [106]
 1393. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [106]
 1394. Jotes [106]
 1395. Dobrowolska-Kierył, Marta [106]
 1396. Sigismond i Ska. Fot. [105]
 1397. Kaczmarski, S. [105]
 1398. Czajkowski, Paweł (-1839) [105]
 1399. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [104]
 1400. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [104]
 1401. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [104]
 1402. Teatr Narodowy [103]
 1403. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [103]
 1404. Magistrat der Hauptstadt Warschau [103]
 1405. Diabelli, Anton (1781-1858) [103]
 1406. Krajewski. Ryt. [103]
 1407. Centralny Komitet Robotniczy PPS [103]
 1408. Sulistrowski, Kazimierz [103]
 1409. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [103]
 1410. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [103]
 1411. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [103]
 1412. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [103]
 1413. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [103]
 1414. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [103]
 1415. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [103]
 1416. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [103]
 1417. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [103]
 1418. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [102]
 1419. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [102]
 1420. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [102]
 1421. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [102]
 1422. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [102]
 1423. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [101]
 1424. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [100]
 1425. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [100]
 1426. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [100]
 1427. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [100]
 1428. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [100]
 1429. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [100]
 1430. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [99]
 1431. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [99]
 1432. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [99]
 1433. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [99]
 1434. Schmid, Christoph von (1768-1854) [99]
 1435. Groszkowski Teodor (1863-1930) [99]
 1436. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [98]
 1437. Lichner, Heinrich(1829-1898) [98]
 1438. Grossman, Ludwik (1835-1915) [98]
 1439. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [98]
 1440. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [98]
 1441. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [98]
 1442. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [98]
 1443. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [98]
 1444. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [98]
 1445. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [98]
 1446. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [98]
 1447. Burmistrz w.z. Becher [98]
 1448. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [97]
 1449. Rutkowski, R. Ryt. [97]
 1450. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [97]
 1451. Haehle. Ryt. [97]
 1452. Goublier, Gustave (1856-1926) [97]
 1453. Arctowski, Henryk (1871-1958) [97]
 1454. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [96]
 1455. Treter Mieczysław (1883-1943) [96]
 1456. Diveky, Adrjan (1880-1965) [96]
 1457. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [96]
 1458. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [95]
 1459. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [95]
 1460. Zbyszewski [95]
 1461. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [95]
 1462. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [95]
 1463. Binental, Léopold (1886-1944) [95]
 1464. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [95]
 1465. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [94]
 1466. Gruziel, L. Fot. [94]
 1467. Wąsowski, B. Ryt. [94]
 1468. Ajzman, David (1869-1922) [94]
 1469. Weinberg P. [94]
 1470. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [94]
 1471. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [94]
 1472. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [94]
 1473. Armia Krajowa [94]
 1474. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [93]
 1475. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [93]
 1476. Koło Medyków S. U. W. [93]
 1477. Sosiński, J. Ryt. [93]
 1478. [Gutry, Maria (1899-1988)] [93]
 1479. [Grabiec (?-?)] [93]
 1480. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [93]
 1481. Wesoły Wujaszek [93]
 1482. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [93]
 1483. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [93]
 1484. Stern, Anatol (1899-1968) [93]
 1485. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [93]
 1486. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [93]
 1487. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [92]
 1488. Walicki, Michał (1904-1966). [92]
 1489. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [92]
 1490. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [92]
 1491. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [92]
 1492. Lipiński, Józef (1777-1811) [92]
 1493. F. K. Ryt. [92]
 1494. A. C. Ryt. [92]
 1495. Niecz, Krzysztof. Fot. [91]
 1496. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [91]
 1497. M.R. Ryt. [91]
 1498. Teichmann, Antoni (1798-1877) [91]
 1499. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [91]
 1500. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [91]
 1501. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [91]
 1502. Stecher, August (?-?) [91]
 1503. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [91]
 1504. Gounod, Charles François (1818-1893) [90]
 1505. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [90]
 1506. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [90]
 1507. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [89]
 1508. E. N. Ryt. [89]
 1509. Rydel, Lucjan (1870-1918) [89]
 1510. Malewicz, Jadwiga [89]
 1511. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [89]
 1512. Marylski, Antoni (1865-1932) [89]
 1513. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [89]
 1514. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [88]
 1515. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [88]
 1516. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [88]
 1517. Banner, M. Red. [88]
 1518. Łukasik, Jan (1910- ) [88]
 1519. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [88]
 1520. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [88]
 1521. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [88]
 1522. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [87]
 1523. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [87]
 1524. Szenajch, Władysław (1879-1964) [87]
 1525. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [87]
 1526. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [87]
 1527. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [87]
 1528. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [87]
 1529. Stowarzyszenie Architektów Polskich [87]
 1530. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [87]
 1531. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [87]
 1532. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [87]
 1533. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [86]
 1534. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [86]
 1535. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [86]
 1536. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [86]
 1537. Puciata, Ryszard (?-1942) [86]
 1538. Landowski, Paweł (1843-1894) [86]
 1539. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [86]
 1540. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [86]
 1541. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [86]
 1542. Biblioteka Kórnicka [86]
 1543. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [85]
 1544. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [85]
 1545. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [85]
 1546. [Mielnicki]. Fot. [85]
 1547. [Franck] [85]
 1548. Strasburger, Edward (1882-1923) [85]
 1549. Rembiel, St. [85]
 1550. Fajans, Wacław (1884-1973) [85]
 1551. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [84]
 1552. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [84]
 1553. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [84]
 1554. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [84]
 1555. L. K. [83]
 1556. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [83]
 1557. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [83]
 1558. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [83]
 1559. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [83]
 1560. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [83]
 1561. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [82]
 1562. M. K. Ryt. [82]
 1563. [Quirini, Edward] [82]
 1564. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [82]
 1565. Pilich, Michał [82]
 1566. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [82]
 1567. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [82]
 1568. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [81]
 1569. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [81]
 1570. Związek Polskich Artystów Grafików [81]
 1571. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [81]
 1572. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [81]
 1573. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [81]
 1574. Adam, Julius (1826-1874) [81]
 1575. Simcis, Gen [80]
 1576. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [80]
 1577. Starczewski, Jan (1904-1981) [80]
 1578. Polska Macierz Szkolna [80]
 1579. Olzacki, Sławomir. Fot. [80]
 1580. Myślińska, Grażyna. Fot. [80]
 1581. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [80]
 1582. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [80]
 1583. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [80]
 1584. Dancla, Charles(1817-1907) [80]
 1585. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [79]
 1586. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [79]
 1587. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [79]
 1588. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [79]
 1589. Kűbler. Ryt. [79]
 1590. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [79]
 1591. Bogusławski, Edward (1848-1917) [79]
 1592. Kozłowski, K. Ryt. [78]
 1593. Kątski, Apolinary (1825-1879) [78]
 1594. "Młoda Sztuka" [78]
 1595. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [78]
 1596. Stawiński. Ryt. [78]
 1597. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [78]
 1598. Moder, Paul (1896-1942) [78]
 1599. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [78]
 1600. Dworzak, Ludwik. Rys. [77]
 1601. Czerny, Carl (1791-1857) [77]
 1602. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [77]
 1603. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [77]
 1604. Olesiński, Karol (1902-1939) [77]
 1605. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [77]
 1606. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [77]
 1607. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [77]
 1608. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [77]
 1609. Gross, Adam (1818-1880) [77]
 1610. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [77]
 1611. Ascher, Josef (1829-1869) [76]
 1612. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [76]
 1613. Żelaznowski, Andrzej [76]
 1614. Krasowska Helena [76]
 1615. ADAM [76]
 1616. Łada, Kazimierz (1824-1871) [75]
 1617. Krogulski, Władysław (1843-1934) [75]
 1618. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [75]
 1619. Związek Katolicki [75]
 1620. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [75]
 1621. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [75]
 1622. Teatr Narodowy (Warszawa) [75]
 1623. T.B. [75]
 1624. Rober, F. H.r. Ryt. [75]
 1625. Napieralski, Mateusz [75]
 1626. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [75]
 1627. Kochanowski, Jan (1897-1970) [75]
 1628. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [75]
 1629. Bio [pseud.] [75]
 1630. Biegański, B. Fot. [74]
 1631. Szczeciński, K. Fot. [74]
 1632. Maszyński, Piotr (1855-1934) [74]
 1633. Kozłowski, Karol (1840-1890) [74]
 1634. Godard, Benjamin (1849-1895) [74]
 1635. Gall, Jan Karol (1856-1912) [74]
 1636. [Urząd m. st. Warszawy] [74]
 1637. Rober, F. H. Ryt. [74]
 1638. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [74]
 1639. Związek Bibliotekarzy Polskich [74]
 1640. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [74]
 1641. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [74]
 1642. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [74]
 1643. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [74]
 1644. Biart, Lucyan (1828-1897) [74]
 1645. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [73]
 1646. Samselski, Marek. Red. [73]
 1647. Salinger, Zygmunt [73]
 1648. Polska Partia Socjalistyczna [73]
 1649. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [73]
 1650. Kübler, Ryt. [73]
 1651. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [73]
 1652. Gross, Napoleon (fl. 1863) [73]
 1653. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [73]
 1654. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [72]
 1655. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [72]
 1656. Siekierski, Franciszek [72]
 1657. Kucz[yński], M. Ryt. [72]
 1658. Herman, Maria (1803-1830) [72]
 1659. Łączkowski Ludwik [72]
 1660. Łączkowska Felicja [72]
 1661. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [72]
 1662. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [72]
 1663. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [72]
 1664. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [72]
 1665. Liciński Hipolit [72]
 1666. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [72]
 1667. Huzarski, Jerzy [72]
 1668. Feuerstein Władysław [72]
 1669. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [72]
 1670. Collodi, Carlo (1826-1890) [72]
 1671. Biblioteka Narodowa [72]
 1672. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [71]
 1673. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [71]
 1674. K.W. Ryt. [71]
 1675. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [71]
 1676. Zarzycka, Aneta. Opiekun [71]
 1677. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [71]
 1678. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [71]
 1679. Rodzina Lekarska (Warszawa) [71]
 1680. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [71]
 1681. Charszewski, Ignacy [71]
 1682. Antoszewicz, S.[tanisław] [71]
 1683. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [70]
 1684. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [70]
 1685. Voss, Charles (1815-1882) [70]
 1686. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [70]
 1687. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [70]
 1688. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [70]
 1689. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [70]
 1690. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [70]
 1691. Laskowski, Otton (1892-1953) [70]
 1692. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [70]
 1693. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [70]
 1694. Gutry, Maria (1899-1988) [70]
 1695. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [70]
 1696. Bank Handlowy (Warszawa) [70]
 1697. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [69]
 1698. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [69]
 1699. Tonioli, D. [69]
 1700. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [69]
 1701. Ligber, F. Szty. [69]
 1702. Kownacki, A. Ryt. [69]
 1703. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [69]
 1704. Jonzeck, Waldemar [69]
 1705. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [69]
 1706. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [69]
 1707. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [69]
 1708. [brak] [68]
 1709. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [68]
 1710. [Omm, Peter] [68]
 1711. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [68]
 1712. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [68]
 1713. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [68]
 1714. Komitet Budowy Pomników [68]
 1715. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [68]
 1716. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [68]
 1717. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [67]
 1718. Atelier Rembrandt [67]
 1719. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [67]
 1720. Naoczny świadek [67]
 1721. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [67]
 1722. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [67]
 1723. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [67]
 1724. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [67]
 1725. Dobrski, Konrad [67]
 1726. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [67]
 1727. Twardzicki, Walery (1838-1902) [66]
 1728. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [66]
 1729. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [66]
 1730. Espen, Theodor (1847-1906) [66]
 1731. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [66]
 1732. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [66]
 1733. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [66]
 1734. Vollstedt, Robert (1854-1919) [66]
 1735. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [66]
 1736. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [66]
 1737. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [66]
 1738. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [66]
 1739. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [66]
 1740. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [66]
 1741. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [65]
 1742. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [65]
 1743. Dr Fischer, Gubernator [65]
 1744. Dr Fischer, Gouverneur [65]
 1745. [Polska Macierz Szkolna] [64]
 1746. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [64]
 1747. Wars, Henryk (1902-1977) [64]
 1748. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [64]
 1749. Szczepański, Sebastian [64]
 1750. Szczepański, Grzegorz [64]
 1751. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [64]
 1752. Konewka, Antoni (1885-1944) [64]
 1753. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [63]
 1754. Münchheimer, Adam (1830-1904) [63]
 1755. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [63]
 1756. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [63]
 1757. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [63]
 1758. Podolski, Ignacy (1854-1888) [63]
 1759. Piekacz, J. Fot. [63]
 1760. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [63]
 1761. O liść dębu [63]
 1762. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [63]
 1763. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [63]
 1764. Kondor, Ernst. [63]
 1765. Estreicher, Karol (1906-1984) [63]
 1766. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [63]
 1767. Bachelbusch, T. Ryt. [63]
 1768. Aut. [63]
 1769. Uniwersytet dla Wszystkich [62]
 1770. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [62]
 1771. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [62]
 1772. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [62]
 1773. Szydłowska, Grażyna [62]
 1774. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [62]
 1775. Rembowski, Jan (1878-1923) [62]
 1776. Ostas, Marek [62]
 1777. Orda, Napoleon (1807-1883) [62]
 1778. Mickiewicz, Izadora [62]
 1779. Mickiewicz, Dominik [62]
 1780. Lisiak, Elżbieta [62]
 1781. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [62]
 1782. Grabowski, Józef (18..- ?) [62]
 1783. G.R. Ryt. [62]
 1784. Czermak, Grażyna [62]
 1785. Ambrich, Magdalena [62]
 1786. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [61]
 1787. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [61]
 1788. Trzemeski, Edward (1843-1905) [61]
 1789. Oborski, Florian (1839-1892) [61]
 1790. [Fernand, Jacques (?-?)] [61]
 1791. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [61]
 1792. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [61]
 1793. Zawadzki, Michał (1828-1887) [60]
 1794. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [60]
 1795. Macura, Władysław (1896-1935) [60]
 1796. K.M. Ryt. [60]
 1797. A. K. Ryt. [60]
 1798. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [60]
 1799. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [60]
 1800. Ryżewski Zygmunt. Red. [60]
 1801. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [60]
 1802. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [60]
 1803. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [60]
 1804. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [60]
 1805. Krywoszejew, Maciej [60]
 1806. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [60]
 1807. Konopka, Józef (1884-1940) [60]
 1808. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [60]
 1809. Janowski, Benon (1873-) [60]
 1810. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [60]
 1811. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [59]
 1812. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [59]
 1813. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [59]
 1814. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [59]
 1815. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [59]
 1816. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [59]
 1817. Witkowski, Wincenty [59]
 1818. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [59]
 1819. Szyszko, Donat (1709 1773) [59]
 1820. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [59]
 1821. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [59]
 1822. Janiczek, Józef (1900-1976) [59]
 1823. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [59]
 1824. Czajkowski. W. Ryt. [59]
 1825. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [59]
 1826. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [58]
 1827. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [58]
 1828. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [58]
 1829. Niedzielski, Jan (ksiądz) [58]
 1830. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [58]
 1831. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [58]
 1832. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1833. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [58]
 1834. Whiting, A. [58]
 1835. Tarczyński, Władysław [58]
 1836. Rudkowski, Mat. (?-?) [58]
 1837. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [58]
 1838. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [58]
 1839. Casciolini, Caludio(1697-1760) [58]
 1840. Pistyner, M. [57]
 1841. Marconi, Władysław (1848-1915) [57]
 1842. Leybach, Joseph(1817-1891) [57]
 1843. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [57]
 1844. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [57]
 1845. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [57]
 1846. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [57]
 1847. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [57]
 1848. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [57]
 1849. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [57]
 1850. Koriot, Józef (1785-1855) [57]
 1851. Konstanty. Fot. [57]
 1852. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [57]
 1853. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [57]
 1854. Fiedler. Ryt. [57]
 1855. Drexlerówna Luna (1882-1933) [56]
 1856. [Płoza-Doliński, Marek] [56]
 1857. Zinserling, Borys von (1889-1961) [56]
 1858. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [56]
 1859. Uziembło, Adam (1885-1971) [56]
 1860. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [56]
 1861. Surzyński, Józef (1851-1919) [56]
 1862. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [56]
 1863. Nowacki, Łukasz [56]
 1864. Jędraszko, Antoni Stanisław [56]
 1865. Jezierski, J. [56]
 1866. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [56]
 1867. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [56]
 1868. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [56]
 1869. B. B. Ryt. [56]
 1870. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [55]
 1871. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [55]
 1872. Puccini, Giacomo (1858-1924) [55]
 1873. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [55]
 1874. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [55]
 1875. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [55]
 1876. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1877. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [55]
 1878. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [55]
 1879. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [54]
 1880. Skrobańsk, Z. Fot. [54]
 1881. N[icz], E. Ryt. [54]
 1882. Ménil, Félicien de (1860-1930) [54]
 1883. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [54]
 1884. Kubełka, Ignacy [54]
 1885. K.N. Ryt. [54]
 1886. Wysoki[ński], K. Ryt. [54]
 1887. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [54]
 1888. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [54]
 1889. Mękicki Rudolf (1887-1942) [54]
 1890. Kosiński Julian (1833-1914) [54]
 1891. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [54]
 1892. Karoli, W. [54]
 1893. Giełda Mięsna (Warszawa) [54]
 1894. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [54]
 1895. Abrahams, Maurice (1883-1931) [54]
 1896. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [53]
 1897. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [53]
 1898. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [53]
 1899. Sturm, Adam (?-1872) [53]
 1900. il [53]
 1901. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [53]
 1902. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [53]
 1903. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [53]
 1904. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [53]
 1905. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [53]
 1906. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [53]
 1907. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [53]
 1908. Ballach, A.[ndrzej] [53]
 1909. Bach, Emanuel (1714-1788) [53]
 1910. Puławski, Antoni (1856-1931) [52]
 1911. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [52]
 1912. Urbanowicz, Szymon (?-?) [52]
 1913. Dietrich, Moritz (1816-1887) [52]
 1914. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [52]
 1915. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [52]
 1916. Sawiczewski, S. [52]
 1917. Pusch, Alois Maria de [52]
 1918. Pokorny, [Jan]. Ryt. [52]
 1919. Orlicz, Michał (1893-1970) [52]
 1920. Muzeum miasta Belgradu [52]
 1921. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [52]
 1922. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [52]
 1923. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [52]
 1924. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [52]
 1925. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [51]
 1926. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [51]
 1927. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [51]
 1928. Wołek, Adam [51]
 1929. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [51]
 1930. Studnicki, Władysław (1865-1953) [51]
 1931. Rożek, Edmund. Red. [51]
 1932. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [51]
 1933. Gąsiorowska, Natalja [51]
 1934. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [51]
 1935. Bizański, Stanisław (1846-1890) [51]
 1936. A...... Z....li [50]
 1937. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [50]
 1938. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [50]
 1939. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [50]
 1940. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [50]
 1941. Gnus, Ryta (1881-19..) [50]
 1942. Field, John (1782-1837) [50]
 1943. Fabiszewski, M. [50]
 1944. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [50]
 1945. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [50]
 1946. Dancla, Charles (1817-1907) [50]
 1947. Czaki, Klementyna [50]
 1948. Teatr Letni [49]
 1949. Schumann, Robert (1810-1856) [49]
 1950. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [49]
 1951. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [49]
 1952. W. B. Ryt. [49]
 1953. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [49]
 1954. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [49]
 1955. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [49]
 1956. Ptaszyńska, Joanna [49]
 1957. Montabone (Firenze) [49]
 1958. Małkowska, Grażyna [49]
 1959. Małcużyński, Karol (1922-1984) [49]
 1960. Kossak Wojciech (1856-1942) [49]
 1961. J.J, Ryt. [49]
 1962. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [48]
 1963. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [48]
 1964. Florimo, Francesco (1800-1888) [48]
 1965. Bizet, Georges (1838-1875) [48]
 1966. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [48]
 1967. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [48]
 1968. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [48]
 1969. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [48]
 1970. Radwan, August [48]
 1971. Medeksza, Antoni [48]
 1972. Janczewski, S. Red. [48]
 1973. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [48]
 1974. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [48]
 1975. Voss, Carl (1815-1882) [47]
 1976. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [47]
 1977. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [47]
 1978. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [47]
 1979. Radoszewska, A. J. [47]
 1980. Polskie Towarzystwo Artystyczne [47]
 1981. Nowakowski, Bogdan [47]
 1982. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [47]
 1983. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [47]
 1984. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [47]
 1985. Kolitowski, Adam (1878-1971) [47]
 1986. Kafka, Johann (1819-1886) [47]
 1987. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [47]
 1988. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [47]
 1989. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [47]
 1990. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [46]
 1991. Ziegler & Droste [46]
 1992. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [46]
 1993. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [46]
 1994. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [46]
 1995. S. E. [46]
 1996. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [46]
 1997. Monckton, Lionel (1861-1924) [46]
 1998. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [46]
 1999. Klimowicz, Ignacy [46]
 2000. K.P. [46]
 2001. Izert, Julian fot. [46]
 2002. Fuks, Marian (1884-1935) [46]
 2003. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [46]
 2004. Finck, Herman (1872-1939) [46]
 2005. Farkas, Miska (1829-1890) [46]
 2006. E. S. [46]
 2007. Droste [46]
 2008. Cybulski, Izydor Józef [46]
 2009. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [46]
 2010. A. Ryt. [46]
 2011. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [45]
 2012. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [45]
 2013. Wano, K. [45]
 2014. Syrewicz, Xawery [45]
 2015. Sosnkowski, Józef [45]
 2016. Richards, Brinley (1819-1885) [45]
 2017. Pilati, Auguste (1810-1877) [45]
 2018. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 2019. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [45]
 2020. Naumann, Karl [45]
 2021. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [45]
 2022. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [45]
 2023. Liliental, Stanisława (1897-1988) [45]
 2024. Lewandowski, Adam (1889-1951) [45]
 2025. Lewak, Adam (1891-1963) [45]
 2026. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [45]
 2027. Delahaye, Edward. Ryt. [45]
 2028. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [45]
 2029. Carulli, Gustavo (1801-1876) [45]
 2030. Bukowski, Jan (1873-1943) [44]
 2031. Teatr Polski [44]
 2032. Teatr Wielki [44]
 2033. Stolz, Robert (1880-1975) [44]
 2034. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [44]
 2035. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [44]
 2036. Styś, Walerian (1885-1936) [44]
 2037. Strasburger, Henryk (1887-1951) [44]
 2038. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [44]
 2039. Osmała, Marcin (1863-1921) [44]
 2040. Jankiewicz, Stanisław [44]
 2041. Benjamin Kornfeld [44]
 2042. Baynes, Sydney (1879-1938) [44]
 2043. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [43]
 2044. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [43]
 2045. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [43]
 2046. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [43]
 2047. Rybicki, Anastazy [43]
 2048. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [43]
 2049. Krajewska, Julia. Ryt. [43]
 2050. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [43]
 2051. Herzberg, Antoni (1825-19..) [43]
 2052. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [43]
 2053. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [42]
 2054. Plewczyński, F. [42]
 2055. Lassen, Eduard(1830-1904) [42]
 2056. Association d'Assurance des Industriels Polonais [42]
 2057. Związek Strzelecki [42]
 2058. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [42]
 2059. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [42]
 2060. Próchnik, Adam (1892-1942) [42]
 2061. Porowski, Marceli (1894-1963) [42]
 2062. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [42]
 2063. Budkowski, Henryk(1879-1928) [42]
 2064. Dyamentowski. Ryt. [41]
 2065. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [41]
 2066. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [41]
 2067. Eilenberg, Richard (1848-1925) [41]
 2068. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [41]
 2069. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [41]
 2070. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 2071. Walicki, Franciszek (1874-1964) [41]
 2072. Verico, [Antonio]. Ryt. [41]
 2073. Sosnowski, J. Ryt. [41]
 2074. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [41]
 2075. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [41]
 2076. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [41]
 2077. Plater, Karol [41]
 2078. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [41]
 2079. Obuchowicz, Henryk [41]
 2080. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [41]
 2081. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [41]
 2082. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [41]
 2083. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [41]
 2084. Kasterska, Maria [41]
 2085. K. Z. Ryt. [41]
 2086. Jan Lemański (1866-1933) [41]
 2087. Henrion, Paul (1819-1901) [41]
 2088. Gurniak, H. Rys. [41]
 2089. Grem, Tomasz (17..-18..) [41]
 2090. Dowódca Armii Krajowej [41]
 2091. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [41]
 2092. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [41]
 2093. Bockhann, F. [41]
 2094. Arnaud, Étienne [41]
 2095. Zandman, Jan (1802-1841) [40]
 2096. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [40]
 2097. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [40]
 2098. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [40]
 2099. Wilczek, Feliks [40]
 2100. Walaszczak, Piotr [40]
 2101. W.Z. Ryt. [40]
 2102. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [40]
 2103. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [40]
 2104. Prochaska, Anna [40]
 2105. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [40]
 2106. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [40]
 2107. Mróz, Agnieszka [40]
 2108. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [40]
 2109. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [40]
 2110. Kucharska-Singh, Paulina [40]
 2111. Kowala, G. [40]
 2112. Kautecki, Antoni [40]
 2113. Janusz [40]
 2114. Dan, Władysław (1902-2000) [40]
 2115. Bogacki, S. Fot. [40]
 2116. Teatr Ateneum [39]
 2117. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [39]
 2118. Strzelecki, Edward (1894-1967) [39]
 2119. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [39]
 2120. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [39]
 2121. Orthwein, Ludwik [39]
 2122. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [39]
 2123. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [39]
 2124. Listowski, Andrzej (1802-1860) [39]
 2125. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [39]
 2126. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [39]
 2127. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [39]
 2128. K. Ryt. [39]
 2129. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [39]
 2130. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [39]
 2131. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [39]
 2132. Bar, E. Ryt. [39]
 2133. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [38]
 2134. Frankiewicz [38]
 2135. Bohm, Carl (1844-1920) [38]
 2136. Štejman, S. A. [38]
 2137. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [38]
 2138. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [38]
 2139. Szelążek, Wacław (1888-1945) [38]
 2140. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [38]
 2141. P. D. Ryt. [38]
 2142. Konopnicki, Jan [38]
 2143. Kapliński, Franciszek (?-?) [38]
 2144. Harentz, S.G. (fl. 1902) [38]
 2145. Czajewski Wiktor [38]
 2146. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [38]
 2147. Batta, Alexandre (1816-1902) [38]
 2148. Gibs, Joe [37]
 2149. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [37]
 2150. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [37]
 2151. Berens, Hermann (1826-1880) [37]
 2152. Zając, Jerzy [37]
 2153. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [37]
 2154. Szkoła Główna Warszawska [37]
 2155. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [37]
 2156. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [37]
 2157. Niezależna Partia Chłopska [37]
 2158. Kątski, Antoni(1817-1889) [37]
 2159. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [37]
 2160. Komitet Obywatelski Starego Miasta [37]
 2161. Jedna z uczennic [pseud.] [37]
 2162. Fischer, Ludwig (1905-1947) [37]
 2163. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [37]
 2164. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [36]
 2165. Yvain, Maurice (1891-1965) [36]
 2166. Wyroba, Stefan [36]
 2167. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [36]
 2168. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [36]
 2169. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [36]
 2170. Klein, W. Ryt. [36]
 2171. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [36]
 2172. Grynfeld, Bronisława [36]
 2173. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [36]
 2174. Döhler, Theodore(1814-1856) [36]
 2175. David, Félicien (1810-1876) [36]
 2176. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [36]
 2177. Arnaud, Etienne (1807-1863) [36]
 2178. Lange, Gustav (1830-1899) [35]
 2179. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [35]
 2180. Wanda Z. Ryt. [35]
 2181. Stanisławowa Gawrońska [35]
 2182. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [35]
 2183. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [35]
 2184. Mieczkowski, Jan (syn) [35]
 2185. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [35]
 2186. Le Couppey, Felix(1811-1887) [35]
 2187. Kaliszewski, L. [35]
 2188. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [35]
 2189. Grupa Starych Zarzewiaków [35]
 2190. Grabowski, Roman (1882-1940) [35]
 2191. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [35]
 2192. Brauman, Władysław [35]
 2193. Bobrowski, Tadeusz [35]
 2194. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [34]
 2195. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [34]
 2196. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [34]
 2197. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [34]
 2198. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [34]
 2199. Wohlfahrt, A. [34]
 2200. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [34]
 2201. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [34]
 2202. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [34]
 2203. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [34]
 2204. Górski, Władysław (1846-1915) [34]
 2205. Einert, Teodor (1828-1866) [34]
 2206. Aniela S. Ryt. [34]
 2207. Amator [34]
 2208. Teatr Mały [33]
 2209. Treter, Bohdan (1886-1945) [33]
 2210. Lange, Gustav(1830-1899) [33]
 2211. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [33]
 2212. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [33]
 2213. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [33]
 2214. R. P. [33]
 2215. Péreyra, Charles [33]
 2216. Pallach, A. Ryt. [33]
 2217. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [33]
 2218. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [33]
 2219. J. J. Ryt. [33]
 2220. Zumpe, Edmund [32]
 2221. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [32]
 2222. Szymański, Ludwik [32]
 2223. Młodzież Zarzewiacka [32]
 2224. M. A. Ryt [32]
 2225. Jaroński, Feliks (1823-1895) [32]
 2226. Betcher, Jan C. [32]
 2227. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [31]
 2228. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [31]
 2229. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [31]
 2230. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [31]
 2231. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [31]
 2232. Ries, Franz (1846-1932) [31]
 2233. Pokorny. Ryt. [31]
 2234. Meisser [31]
 2235. Cymerman, Leon (1876-1964) [31]
 2236. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [30]
 2237. Massenet, Jules (1842-1912) [30]
 2238. Karoli & Pusch [30]
 2239. Štejnberg, Mihail Karlovič [30]
 2240. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [30]
 2241. W. K. Ryt. [30]
 2242. Urbanowicz, Szymon [30]
 2243. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [30]
 2244. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [30]
 2245. Rudnicka, Monika [30]
 2246. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [30]
 2247. Makowski, Henryk (1933-) [30]
 2248. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [30]
 2249. Hiller, Karol (1891-1939) [30]
 2250. Giller, Honorata [30]
 2251. Fiszer, Carolina [30]
 2252. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [30]
 2253. Achtel, Aleksandra [30]
 2254. Śliwiński, Jan (1830-1893) [29]
 2255. Wieniawski, Józef (1837-1912) [29]
 2256. Vorbond, Wanda (?-1939) [29]
 2257. Szymański, Ludwik (?-?) [29]
 2258. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [29]
 2259. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [29]
 2260. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [29]
 2261. Offenbach, Jacques (1819-1880) [29]
 2262. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [29]
 2263. Muzeum Historyczne w Goteborgu [29]
 2264. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [29]
 2265. Kűbler, H. Ryt. [29]
 2266. Korczak, Janusz (1878?-1942) [29]
 2267. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [29]
 2268. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [29]
 2269. Klein, Kazimierz (1871-1927) [29]
 2270. Kapliński, Julian [29]
 2271. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [29]
 2272. Hertz, Teodor (1822-1884) [29]
 2273. G.S. Ryt. [29]
 2274. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [29]
 2275. Dembiński, Czesław [29]
 2276. Chodecki, Władysław [29]
 2277. Budapest Lengyel-Egylet [29]
 2278. Barański, Andrzej [29]
 2279. A. S. Ryt. [29]
 2280. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [28]
 2281. Olszewski, Czesław, fot. [28]
 2282. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [28]
 2283. Zeller, Carl (1842-1898) [28]
 2284. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [28]
 2285. W.K. Ryt. [28]
 2286. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [28]
 2287. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [28]
 2288. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [28]
 2289. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [28]
 2290. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [28]
 2291. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [28]
 2292. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [28]
 2293. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [28]
 2294. Leybach, Joseph (1817-1891) [28]
 2295. Lecocq, Charles (1832-1918) [28]
 2296. Jakobi, Zygmunt [28]
 2297. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [28]
 2298. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [28]
 2299. Gnatkowski, Adam [28]
 2300. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [28]
 2301. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [28]
 2302. Borowy, Wacław (1890-1950) [28]
 2303. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [28]
 2304. Tarczyński, Józef (1841-1897) [27]
 2305. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [27]
 2306. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [27]
 2307. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [27]
 2308. Muzeum Warszawy [27]
 2309. Marx, Emil (?-?) [27]
 2310. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [27]
 2311. Lazzerini, Gustavo [27]
 2312. Kuczyński [27]
 2313. J. S. Ryt. [27]
 2314. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [27]
 2315. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [27]
 2316. Gola, A. (muzyka) [27]
 2317. Godfrey, Charles (1839-1919) [27]
 2318. Gay, Byron (1886-1945) [27]
 2319. Dziedzic, T. Ryt. [27]
 2320. C.K. ryt. [27]
 2321. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [27]
 2322. Archibald, M. [27]
 2323. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [26]
 2324. Wojskowy Instytut Geograficzny [26]
 2325. Bielecki, C. [26]
 2326. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [26]
 2327. Taubert. Ryt. [26]
 2328. Sawiński, F. M. [26]
 2329. Robert Gawkowski (1962- ) [26]
 2330. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [26]
 2331. Pichler, Jan. Ryt. [26]
 2332. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [26]
 2333. Lorens, Carl (1851-1909) [26]
 2334. Loos, Vincent Angelo [26]
 2335. Krzyżanowska, Celina [26]
 2336. Krogulski, Władysław(1843-1934) [26]
 2337. Galle, Henryk (1872-1948) [26]
 2338. Emer, Lucjan [26]
 2339. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [26]
 2340. Tuszyński, Antoni L. [25]
 2341. Szymański, F. [25]
 2342. Suszczyński, Jan [25]
 2343. Steiman, S. [25]
 2344. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [25]
 2345. Lucas, Napoleon(1822-1884) [25]
 2346. Kucz, M. Ryt. [25]
 2347. Kotuliński, Andrzej [25]
 2348. Kossakowska, Wanda [25]
 2349. Kasiewicz, Alfred [25]
 2350. Jackowski, Aleksander [25]
 2351. Iringh, Mirosław [25]
 2352. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [25]
 2353. Herz, Henri(1803-1888) [25]
 2354. Herbert, Theodor(1822-1891) [25]
 2355. Grimm., A. Ryt. [25]
 2356. Feldman, J. [25]
 2357. Eibl, Piotr (?-1886) [25]
 2358. David, Félicien César(1810-1876) [25]
 2359. Cirina, J. A. [25]
 2360. Charchillac, Berthet de [25]
 2361. Borawski, Władysław (1892-1970) [25]
 2362. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [24]
 2363. Teatr na Chłodnej [24]
 2364. Szymański, F. Ryt. [24]
 2365. par Ketterer [24]
 2366. [s.n.] [24]
 2367. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [24]
 2368. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [24]
 2369. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [24]
 2370. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [24]
 2371. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [24]
 2372. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [24]
 2373. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [24]
 2374. Lilpop, Marian [24]
 2375. Lewinger, Władysław (1874-1943) [24]
 2376. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [24]
 2377. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [24]
 2378. Klub Filmowy (Warszawa) [24]
 2379. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [24]
 2380. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [24]
 2381. Jaworski, Lesław (1882-1929) [24]
 2382. Grupa Legionistów [24]
 2383. Godfrey, Daniel (1831-1903) [24]
 2384. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [24]
 2385. Furuhjelm, J. (muzyka) [24]
 2386. Elsa Thon (1923- ). [24]
 2387. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [24]
 2388. Derengowski, Jan [24]
 2389. Depret, Maurice (18..-1933) [24]
 2390. Dalla Casa, Louis [24]
 2391. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [24]
 2392. Bouleau, H. de. [24]
 2393. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [24]
 2394. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [23]
 2395. Zalewska, Dorota. Opr. [23]
 2396. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [23]
 2397. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [23]
 2398. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [23]
 2399. Skrzyński, Hubert. Tł. [23]
 2400. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [23]
 2401. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [23]
 2402. Lipińska, Elżbieta. [23]
 2403. Lefebvre, Casimir [23]
 2404. Labitzky, Joseph (1802-1881) [23]
 2405. Kühn-Cichocka, Anna. [23]
 2406. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [23]
 2407. Kadler, Ludwik (1838-1899) [23]
 2408. Jansenne, Louis (1809-1890) [23]
 2409. Janiszewski, Anatoliusz. [23]
 2410. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [23]
 2411. Gołębiewska, Wanda. [23]
 2412. Dawidowa, Helena [23]
 2413. Bień, Alicja. [23]
 2414. Bielicka, Eugenia [23]
 2415. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [23]
 2416. Banasiak, Joanna. Red. [23]
 2417. Forbert, Leo (1880-1938) [22]
 2418. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [22]
 2419. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [22]
 2420. Wagner, Richard (1813-1883) [22]
 2421. W. K. [22]
 2422. Uhry, M. [22]
 2423. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [22]
 2424. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [22]
 2425. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [22]
 2426. M.K. Ryt. [22]
 2427. Kóźmiński, T. B. [22]
 2428. Kataszek, Szymon(1898-1943) [22]
 2429. Jan Mieczkowski (1830-1889) [22]
 2430. Fall, Leo (1873-1925) [22]
 2431. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [22]
 2432. Eilenberg, Richard(1848-1925). [22]
 2433. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [21]
 2434. Łukaszczyk, Elżbieta [21]
 2435. Ćwiklicz, Bolesław [21]
 2436. Woydyga, Jan (1857-1938) [21]
 2437. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [21]
 2438. Szwankowska, Hanna [21]
 2439. Schonberger, John (1892-1983) [21]
 2440. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [21]
 2441. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [21]
 2442. Koschmider, Edmund [21]
 2443. Jacobi, Victor(1809-1892) [21]
 2444. Erhard, Carl [21]
 2445. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [21]
 2446. Brodowski, Kazimierz (?-?) [21]
 2447. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [21]
 2448. Biske, Karol (1863-1928) [21]
 2449. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [21]
 2450. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [21]
 2451. A. G. Ryt. [21]
 2452. Zawadzki, W. Ryt. [20]
 2453. Zagórska, W. Ryt. [20]
 2454. Whiting, Richard A. (1891-1938) [20]
 2455. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [20]
 2456. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [20]
 2457. Szulc, Tadeusz [20]
 2458. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [20]
 2459. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [20]
 2460. Siegrist, Piotr [20]
 2461. Salabert, Francis (1884-1946) [20]
 2462. Potocki, Antoni (1867-1939) [20]
 2463. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [20]
 2464. Makomaski, Edmund [20]
 2465. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [20]
 2466. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [20]
 2467. Arezzo, Pierre (18..-1972) [20]
 2468. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [19]
 2469. Suppé, Franz von (1819-1895) [19]
 2470. Ries, Franz(1846-1932) [19]
 2471. Paczóski, Julian [19]
 2472. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [19]
 2473. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [19]
 2474. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [19]
 2475. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [19]
 2476. Lozano, Vicente [19]
 2477. Lewski , I. [19]
 2478. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [19]
 2479. Lassen, Eduard (1830-1904) [19]
 2480. Lange, Gustav (1830-1889) [19]
 2481. Lam, Stanisław (1891-1965) [19]
 2482. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [19]
 2483. Kowalski, Leon (1870-1937) [19]
 2484. Joyce, Archibald (1873-1963) [19]
 2485. Jasieński, Feliks (1861-1929) [19]
 2486. Hervé (1825-1892) [19]
 2487. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [19]
 2488. Dietrich, Moritz(1816-1887) [19]
 2489. Sosnkowski, Józef (?-?) [18]
 2490. Reber, Henri (1807-1880) [18]
 2491. Missler, B. T. [18]
 2492. Miller, Karol (1819-1889) [18]
 2493. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [18]
 2494. Krug, Diederich (1821-1880) [18]
 2495. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [18]
 2496. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [18]
 2497. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [18]
 2498. Koman, Henryk (1824-1887) [18]
 2499. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [18]
 2500. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [18]
 2501. Garat, Pierre (1762-1823) [18]
 2502. Behr, Franz (1837-1898) [18]
 2503. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [18]
 2504. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [17]
 2505. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [17]
 2506. Żółtowski, A. [17]
 2507. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [17]
 2508. Raudny, Wacław [17]
 2509. Nemo {pseud.] [17]
 2510. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [17]
 2511. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [17]
 2512. Ganne, Louis (1862-1923) [17]
 2513. Frimmel Theodor von (1853-1928) [17]
 2514. Di Donato, Carlo [17]
 2515. Bobiński, Henryk (1861-1914) [17]
 2516. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [16]
 2517. Gawęcki Witold (1911-1946) [16]
 2518. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2519. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [16]
 2520. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [16]
 2521. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [16]
 2522. Scassola, A.(18..-19..) [16]
 2523. Radzimiński, Bronisław [16]
 2524. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [16]
 2525. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [16]
 2526. Mendewski, Stanisław [16]
 2527. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2528. Kozłowski. Ryt. [16]
 2529. Kondracki, W. Fot. [16]
 2530. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [16]
 2531. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [16]
 2532. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [16]
 2533. Gorski, Konstanty (1868-1934) [16]
 2534. Dubois, Théodore (1837-1924) [16]
 2535. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [16]
 2536. Bayer, Josef (1852-1913) [16]
 2537. Audran, Edmond(1842-1901) [16]
 2538. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [15]
 2539. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [15]
 2540. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [15]
 2541. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [15]
 2542. Varney, Louis(1844-1908) [15]
 2543. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [15]
 2544. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [15]
 2545. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [15]
 2546. Mosz, Barbara [15]
 2547. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [15]
 2548. Liebling, Georg (1865-1946). [15]
 2549. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [15]
 2550. Krasuski, Stefan [15]
 2551. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [15]
 2552. Główny Urząd Miar [15]
 2553. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [15]
 2554. Budkowski, Henryk (1879-1928) [15]
 2555. Bianchi, Emilio [15]
 2556. AWU [15]
 2557. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [14]
 2558. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [14]
 2559. A.P. [14]
 2560. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [14]
 2561. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [14]
 2562. Wojewódzki, Władysław [14]
 2563. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [14]
 2564. Urząd Miasta Legionowo [14]
 2565. Teatr Nowa Komedia [14]
 2566. Sachowa, Zofia [14]
 2567. Max, Józef (?-?) [14]
 2568. Liszt, Ferenc(1811-1886) [14]
 2569. Lack, Théodore(1846-1921) [14]
 2570. Horoch, Jan [14]
 2571. Chmielewski, Ignacy [14]
 2572. Bazzini, Antonio(1818-1897) [14]
 2573. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [13]
 2574. Mehoffer, Józef (1869-1946) [13]
 2575. Hünten, Franz(1793-1878) [13]
 2576. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [13]
 2577. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [13]
 2578. Organizacja Wyznania Mojżeszowego w Królestwie i na Kresach Wschodnich [13]
 2579. Lincke, Paul (1866-1946) [13]
 2580. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [13]
 2581. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [13]
 2582. Ross, Rita (1935- ). [12]
 2583. Millöcker, Karl (1842-1899) [12]
 2584. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [12]
 2585. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [12]
 2586. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [12]
 2587. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [12]
 2588. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [12]
 2589. CAF, Komierowski, W.,fot. [11]
 2590. Schiff, Józef. Fot. [11]
 2591. Wierciński, K. [11]
 2592. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [11]
 2593. Parafia św. Krzyża w Warszawie [11]
 2594. Osborne, George Alexander (1806-1893) [11]
 2595. Leschik, Konrad [11]
 2596. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [11]
 2597. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [11]
 2598. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [11]
 2599. Bieniewski, T. Fot. [11]
 2600. Zakład Fotograficzny "Orion" (Warszawa) [10]
 2601. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [10]
 2602. Zaborska, Anna. Fot. [10]
 2603. Seiss, Isidor(1840-1905) [10]
 2604. Przyałgowski, Ignacy [10]
 2605. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [10]
 2606. Titel, Otto (18.. -1926) [10]
 2607. Tirling, Zygmunt [10]
 2608. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [10]
 2609. Sztyft, Herman (1880- ) [10]
 2610. Kunke, Emil (1896-1943) [10]
 2611. Engel, A. [10]
 2612. Cichocki, Ks. [10]
 2613. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [10]
 2614. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [9]
 2615. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [9]
 2616. Dowództwo 6 Armii [9]
 2617. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [9]
 2618. Witos, Wincenty (1874-1945) [9]
 2619. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [9]
 2620. Posttallé [9]
 2621. Marois, Blanche [9]
 2622. Lubowski, Józef (1824-1855) [9]
 2623. Instytut Reduty [9]
 2624. Golubec' Mikola (1891-1942) [9]
 2625. Dequin, Léon (18..-1937) [9]
 2626. Czibulka, Alphons(1842-1894) [9]
 2627. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [9]
 2628. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [9]
 2629. Malmurowicz Bolesław. Fot. [8]
 2630. Wilanowski, Cezary [8]
 2631. Teatr Nowości [8]
 2632. Strożecki Jan (1869-1918) [8]
 2633. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [8]
 2634. Rayski, Albin (1845-1921) [8]
 2635. Oddziały Armii Ochotniczej Małopolskiej [8]
 2636. Ochotniczy Komitet Wojenno-Przemysłowy [8]
 2637. Miernicki, Władysław,fot. [8]
 2638. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [8]
 2639. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [8]
 2640. Fišman, Monahim Zevelev [8]
 2641. Ernest, Adam (1868-1926) [8]
 2642. Drukarnia Polska (Poznań) [8]
 2643. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [8]
 2644. Biblioteka Publiczna w Warszawie [8]
 2645. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [7]
 2646. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [7]
 2647. Welbel, Stefan. [7]
 2648. Teatr Kameralny [7]
 2649. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [7]
 2650. Reiss, N. [7]
 2651. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [7]
 2652. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [7]
 2653. Piotrowska, Barbara (1935- ) [7]
 2654. Kozicki, Marek [7]
 2655. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [7]
 2656. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [7]
 2657. Jarosz, Rafał [7]
 2658. Huber, Adolf (fotograf) [7]
 2659. Bachmann, Georges(1848-1894) [7]
 2660. Klukowski, Jan (1904-1944) [6]
 2661. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [6]
 2662. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [6]
 2663. Wiśniewski, Wojciech et al. [6]
 2664. Teatr Aktora [6]
 2665. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [6]
 2666. Romanowska-Mazur, Bronisława (1926-2018) [6]
 2667. Rokosz, Wacław. Fot. [6]
 2668. Polskie Stronnictwo Ludowe [6]
 2669. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [6]
 2670. Lewandowski, Michał (kompozytor) [6]
 2671. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [6]
 2672. Krotulski, I [6]
 2673. Kautecki, Antoni. [6]
 2674. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [6]
 2675. Głębicka, Jolanta et al. [6]
 2676. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [6]
 2677. Dudek, Edyta et al. [6]
 2678. Czułek, Dariusz et al. [6]
 2679. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [6]
 2680. Bergamasco, Charles (1830-1896) [6]
 2681. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [5]
 2682. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [5]
 2683. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [5]
 2684. Wiśniewski, Marceli [5]
 2685. Teatr Malickiej [5]
 2686. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [5]
 2687. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [5]
 2688. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [5]
 2689. Popp, Wilhelm(1828-1902) [5]
 2690. Niecz, K.,fot. [5]
 2691. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [5]
 2692. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [5]
 2693. Jungmann, Albert(1824-1892) [5]
 2694. Gajewski, Kazimierz słowa [5]
 2695. Gajewski, Jan kompozycja [5]
 2696. Duchnowski, Zygmunt (1925- ) [5]
 2697. Błaszczak, Fr. [5]
 2698. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [5]
 2699. 100 lat. Otwock 1916-2016 [5]
 2700. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [4]
 2701. Straż Obywatelska. Komenda [4]
 2702. Hulewicz, Wł. Fot. [4]
 2703. Grodzicki, Józef (1854-1939) [4]
 2704. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [4]
 2705. Związek b. Ochotników Armii Polskiej [4]
 2706. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [4]
 2707. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [4]
 2708. Szczęsny-Kowarski, Felicjan (1890-1948) [4]
 2709. Schulhoff, Julius (1825-1898) [4]
 2710. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2711. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [4]
 2712. Mieczkowski, Jan (1864-1910). Fot. [4]
 2713. Maj, Jerzy. Fot. [4]
 2714. MJK [4]
 2715. Lubelski Komitet Robotniczy Obrony Kraju [4]
 2716. Leybowicz, Hirsz (1700-1770) [4]
 2717. Lehár, Ferenc (1870-1948) [4]
 2718. Lanner, Joseph (1801-1843) [4]
 2719. Kossak, Juliusz (1824-1899) [4]
 2720. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [4]
 2721. J.M. (Józef Mehoffer??) [4]
 2722. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [4]
 2723. Głogowski, Tomasz(18..- ) [4]
 2724. Fall, Leo(1873-1925) [4]
 2725. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [4]
 2726. Badia, Luigi(1819-1899) [4]
 2727. Nadarzyński Ośrodek Kultury [3]
 2728. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 2729. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [3]
 2730. [Portret Gustawa Fritsche] [3]
 2731. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [3]
 2732. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [3]
 2733. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [3]
 2734. Slovolitnâ O. I. Leman [3]
 2735. Oranowski, Wacław [3]
 2736. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2737. Mazur, Dawid (?-1916) [3]
 2738. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [3]
 2739. Kolasa, Joanna. [3]
 2740. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [3]
 2741. Jones, Sidney(1861-1946) [3]
 2742. Jankowski, Wacław (fotograf) [3]
 2743. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2744. Issakowitch, S.S. [3]
 2745. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [3]
 2746. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [3]
 2747. Dobrowolska, Danuta. [3]
 2748. Danya, Piotr [3]
 2749. Berman, I. Fot. [3]
 2750. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [2]
 2751. sygn. Camel? [2]
 2752. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [2]
 2753. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [2]
 2754. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [2]
 2755. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [2]
 2756. Weintraub, Jan [2]
 2757. Towarzystwo Miłośników Przyrody [2]
 2758. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [2]
 2759. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 2760. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [2]
 2761. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [2]
 2762. Ken, Aleksander (1828-1874) [2]
 2763. Dowództwo 1 Dywizji Legionów [2]
 2764. Borkowski, K. Fot. [2]
 2765. A.L. [2]
 2766. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 2767. Zakład Fotograficzny "Sigismond & Co." (Warszawa) [1]
 2768. Tschopp, P. [1]
 2769. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 2770. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 2771. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 2772. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 2773. Mordasewicz, Kazimierz (1859-1923) [1]
 2774. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2775. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [1]
 2776. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2777. Grodzicki, Józef (1854-1939). [1]
 2778. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2779. Cikanek, Ferdinand [1]
 2780. Centkiewiczowa, Alina (1907-1993) [1]
 2781. Centkiewicz, Czesław Jacek (1904-1996) [1]
 2782. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2783. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2784. Altadonna, Giambattista (1824-1890). [1]
 2785. Altadonna, Giambattista (1824-1890) [1]
 2786. Urząd Gminy Nadarzyn [0]
 2787. Nadarzyn. Zarząd Gminy Instytucja sprawcza [0]
 2788. Gawrońska, Edyta. Red. [0]
 2789. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [0]
 2790. Łukasz Dobrzański (1864-1909) [0]
 2791. [Portret Władysława Niegolewskiego] [0]
 2792. Wołowska, Zofia (1867-1932) [0]
 2793. WBPBO [0]
 2794. Vezenberg, Vil'gel'm (1839-1880) [0]
 2795. Twardzicki, Walerian ; Warszawa, Nowy Świat 46 [0]
 2796. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [0]
 2797. Sykulski, Z. [0]
 2798. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [0]
 2799. Prószyński, Tadeusz (1873- 1948) [0]
 2800. Polski Związek Nauczycielski [0]
 2801. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2802. Mieczkowski, Jan (1864-1919). Fot. [0]
 2803. Marczewski, Lucjan (1879-1935). Aut. wzoru [0]
 2804. Lorentz, Ludwik (1869-1930) [0]
 2805. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [0]
 2806. Krudowski, Józef [0]
 2807. Hellmann, Jan [0]
 2808. Diemann, Max (czynny 1861-1863) [0]
 2809. Datka, Czesław (1905-1951) [0]
 2810. Chrząszczewska , Jadwiga (1870 -1935) [0]
 2811. Centanarowiczówna, Janina [0]

More statistics...