polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 76150

Readers on-line: 1798

Total number of users since Jan 1, 2010: 17592955

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Ministerstwo Oświaty [596]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Urząd Statystyczny w Warszawie [134]
 14. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [130]
 15. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 16. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 17. Dębski, Michał [117]
 18. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 19. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 20. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 21. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 22. Związek Patriotów Polskich [96]
 23. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 24. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 25. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [88]
 26. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [81]
 27. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 28. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 29. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [54]
 30. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 31. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 32. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [50]
 33. CAF [50]
 34. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [49]
 35. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 36. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 37. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 38. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 39. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 40. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 41. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 42. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [41]
 43. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 44. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 45. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 46. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 47. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 48. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 49. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 50. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 51. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 52. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [34]
 53. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 54. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 55. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 56. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 57. Główny Urząd Statystyczny [30]
 58. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 59. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 60. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 61. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 62. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 63. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 64. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 65. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 66. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [25]
 67. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 68. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 69. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 70. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 71. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [24]
 72. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 73. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [23]
 74. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 75. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 76. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 77. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [23]
 78. A. Z. Ryt. [23]
 79. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 80. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 81. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [22]
 82. Stefanow, Piotr [21]
 83. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [21]
 84. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [21]
 85. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 86. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 87. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [19]
 88. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 89. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 90. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 91. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [18]
 92. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 93. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 94. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [17]
 95. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [17]
 96. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 97. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 98. P.B. Ryt. [17]
 99. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [17]
 100. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 101. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 102. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 103. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 104. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 105. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 106. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 107. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [15]
 108. Sigismond. Fot. [15]
 109. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 110. Karoli & Troczewski [15]
 111. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 112. A. M. Ryt. [15]
 113. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 114. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 115. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 116. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 117. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 118. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 119. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 120. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 121. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 122. Mottl, Adam, fot. [13]
 123. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [13]
 124. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 125. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 126. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 127. Conrad. Fot. [13]
 128. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 129. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 130. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 131. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 132. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 133. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 134. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 135. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 136. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [12]
 137. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 138. J. H. Ryt. [12]
 139. Dombrowski, Władysław [12]
 140. B. P. Ryt. [12]
 141. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 142. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 143. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 144. Teatr Narodowy [11]
 145. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 146. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 147. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 148. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 149. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 150. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 151. Dziedzic, P. Ryt. [11]
 152. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 153. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 154. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 155. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 156. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 157. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 158. Kowalski, L. Fot. [10]
 159. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 160. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [10]
 161. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 162. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 163. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 164. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 165. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 166. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 167. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 168. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 169. Röber, H. Ryt. [9]
 170. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 171. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 172. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 173. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [9]
 174. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 175. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 176. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 177. Kneisel, August [9]
 178. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 179. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 180. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [9]
 181. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 182. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 183. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 184. Zarząd Miejski w Równem [8]
 185. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 186. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 187. Walter. Ryt. [8]
 188. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 189. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 190. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 191. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 192. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 193. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 194. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [8]
 195. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [8]
 196. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 197. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [8]
 198. K.K. Ryt. [8]
 199. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 200. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 201. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 202. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 203. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 204. ADAM. Ryt. [8]
 205. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 206. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 207. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 208. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 209. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 210. W. R. Ryt. [7]
 211. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 212. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 213. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 214. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 215. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 216. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 217. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [7]
 218. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 219. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 220. Kluczewski, M. Ryt. [7]
 221. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 222. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 223. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [7]
 224. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 225. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 226. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 227. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 228. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 229. Baumann, R. Lit. [7]
 230. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 231. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [7]
 232. [Miethke, H. O.] [6]
 233. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 234. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 235. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 236. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [6]
 237. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 238. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 239. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [6]
 240. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 241. Teatr Polski [6]
 242. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 243. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 244. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 245. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 246. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 247. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 248. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 249. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 250. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 251. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 252. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 253. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 254. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 255. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 256. M. R. Rys. [6]
 257. L. N. Ryt. [6]
 258. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 259. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 260. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 261. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 262. K.P. Ryt. [6]
 263. J. Ł. Ryt. [6]
 264. J. K. Ryt. [6]
 265. Hufsky [6]
 266. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 267. Gruziel, L. Fot. [6]
 268. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 269. E. G. Ryt. [6]
 270. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 271. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [6]
 272. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 273. Biegański, B. Fot. [6]
 274. Achtel, Józef [6]
 275. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 276. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 277. [Granke, Stefan] [5]
 278. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 279. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 280. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 281. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 282. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 283. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 284. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [5]
 285. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 286. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 287. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 288. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 289. Teatr Letni [5]
 290. Teatr Ateneum [5]
 291. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 292. Szczeciński, K. Fot. [5]
 293. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [5]
 294. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 295. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 296. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 297. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 298. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 299. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 300. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 301. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 302. Orion. Fot. [5]
 303. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 304. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 305. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 306. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 307. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 308. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 309. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 310. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 311. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 312. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 313. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 314. Leliwa, Alfred [5]
 315. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 316. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 317. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 318. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 319. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 320. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 321. Kapuściński, Piotr [5]
 322. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 323. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 324. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 325. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 326. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 327. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 328. Domżalski, Jerzy [5]
 329. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 330. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 331. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 332. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 333. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 334. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 335. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 336. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 337. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 338. "Orion" [5]
 339. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 340. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 341. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 342. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 343. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 344. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 345. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 346. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 347. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 348. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 349. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 350. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 351. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 352. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 353. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 354. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 355. Teatr Wielki [4]
 356. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 357. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [4]
 358. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 359. Sosiński, I. Ryt. [4]
 360. Simcis, Gen [4]
 361. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 362. Schiff, Józef. Fot. [4]
 363. S. A. Ryt. [4]
 364. Röber, G. Ryt. [4]
 365. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 366. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 367. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 368. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 369. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 370. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 371. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 372. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 373. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 374. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 375. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 376. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 377. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 378. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 379. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 380. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 381. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 382. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 383. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 384. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 385. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [4]
 386. Krzyżanowski, K. [4]
 387. Krajewski, J. Ryt. [4]
 388. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 389. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 390. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 391. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 392. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 393. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 394. K. P. Ryt. [4]
 395. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 396. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 397. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 398. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 399. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 400. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 401. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 402. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 403. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 404. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 405. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 406. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 407. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 408. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 409. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 410. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 411. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [4]
 412. Brochocki, B. Ryt. [4]
 413. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 414. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 415. Antykwarnia Warszawska [4]
 416. A. R. Ryt. [4]
 417. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 418. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 419. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 420. [brak] [3]
 421. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 422. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 423. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 424. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 425. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 426. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 427. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 428. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 429. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 430. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 431. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [3]
 432. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 433. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 434. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 435. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 436. Warszawski Lombard Miejski [3]
 437. Warnka, Jadwiga [3]
 438. W. C. Ryt. [3]
 439. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 440. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 441. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 442. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 443. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 444. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 445. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 446. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 447. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 448. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 449. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 450. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 451. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 452. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 453. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 454. Teatr Mały [3]
 455. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 456. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 457. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 458. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 459. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 460. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [3]
 461. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 462. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 463. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 464. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 465. Różański, M. Ryt. [3]
 466. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 467. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 468. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 469. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 470. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 471. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [3]
 472. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 473. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [3]
 474. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 475. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 476. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 477. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 478. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [3]
 479. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 480. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 481. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 482. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 483. Nowialis [3]
 484. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 485. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 486. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 487. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 488. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [3]
 489. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 490. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 491. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 492. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 493. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 494. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [3]
 495. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 496. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 497. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 498. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 499. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 500. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 501. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 502. M.R. Ryt. [3]
 503. Liga Morska i Kolonialna [3]
 504. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 505. L. K. [3]
 506. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 507. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 508. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 509. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 510. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 511. Krynicki, M. Lit. [3]
 512. Krajewski. Ryt. [3]
 513. Koło Medyków S. U. W. [3]
 514. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 515. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 516. Koroniarz [3]
 517. Konrad. Fot. [3]
 518. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 519. Kohn, Alfred. Red. [3]
 520. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 521. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 522. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 523. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 524. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 525. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 526. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 527. Jezierski, Edmund (1881-1935) [3]
 528. Jaugey, Jean [3]
 529. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 530. J.Ł. Ryt. [3]
 531. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 532. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 533. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 534. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 535. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 536. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 537. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 538. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 539. Gibs, Joe [3]
 540. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 541. Dąbrowski, Stanisław [3]
 542. Dyamentowski. Ryt. [3]
 543. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 544. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 545. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 546. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 547. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 548. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 549. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 550. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 551. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 552. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 553. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 554. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 555. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 556. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 557. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [3]
 558. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 559. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 560. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 561. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 562. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 563. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 564. Bauman, R. Lit. [3]
 565. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 566. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 567. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 568. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 569. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 570. "Orion". Fot. [3]
 571. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 572. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 573. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 574. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 575. [Łosiowa, Emilia] [2]
 576. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 577. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 578. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 579. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 580. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 581. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 582. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 583. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 584. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 585. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 586. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 587. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 588. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 589. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 590. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 591. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 592. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 593. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 594. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 595. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 596. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 597. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 598. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 599. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 600. Wróblewski, K. [2]
 601. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 602. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 603. Wojskowy Instytut Geograficzny [2]
 604. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 605. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 606. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 607. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 608. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 609. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 610. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 611. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 612. Warnkówna, Jadwiga [2]
 613. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 614. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 615. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 616. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 617. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 618. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 619. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 620. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 621. Treter Mieczysław (1883-1943) [2]
 622. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 623. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 624. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 625. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 626. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 627. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 628. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 629. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 630. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 631. Teatr na Chłodnej [2]
 632. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 633. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 634. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 635. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 636. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [2]
 637. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 638. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 639. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 640. Sznage. Ryt. [2]
 641. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 642. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 643. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 644. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 645. Surowiecki, Karol [2]
 646. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 647. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 648. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 649. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 650. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 651. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 652. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 653. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 654. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 655. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 656. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 657. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 658. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 659. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 660. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 661. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 662. Sosiński, J. Ryt. [2]
 663. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 664. Socha, Szczepan [2]
 665. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 666. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 667. Skornia-Roszij, Maria [2]
 668. Siekierski, Franciszek [2]
 669. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [2]
 670. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 671. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 672. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 673. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 674. Sedlaczek, Lech [2]
 675. Röber, F. H. Ryt. [2]
 676. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 677. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [2]
 678. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 679. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 680. Rumianek, Stanisław [2]
 681. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 682. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 683. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 684. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 685. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 686. Rada Regencyjna [2]
 687. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 688. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [2]
 689. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 690. Przyałgowski, Ignacy [2]
 691. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 692. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [2]
 693. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 694. Polska Macierz Szkolna [2]
 695. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 696. Plewczyński, F. [2]
 697. Pistyner, M. [2]
 698. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 699. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 700. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 701. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 702. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 703. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 704. Olzacki, Sławomir. Fot. [2]
 705. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 706. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 707. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 708. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 709. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 710. N[icz], E. Ryt. [2]
 711. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 712. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 713. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 714. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 715. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 716. Myślińska, Grażyna. Fot. [2]
 717. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 718. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 719. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 720. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 721. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 722. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 723. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 724. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 725. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 726. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 727. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 728. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 729. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 730. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 731. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 732. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 733. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 734. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 735. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 736. Malewicz, Jadwiga [2]
 737. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 738. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 739. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 740. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 741. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 742. M. K. Ryt. [2]
 743. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 744. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 745. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 746. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 747. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 748. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 749. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 750. Kępkowska, Bogusława Bożena [2]
 751. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 752. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 753. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 754. Kubełka, Ignacy [2]
 755. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 756. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 757. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 758. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 759. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 760. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 761. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 762. Kostka, J. [2]
 763. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 764. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 765. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 766. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 767. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 768. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 769. Komar, Józef [2]
 770. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 771. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 772. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 773. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 774. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 775. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 776. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 777. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 778. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 779. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 780. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 781. KK. Ryt. [2]
 782. K.W. Ryt. [2]
 783. K.N. Ryt. [2]
 784. K.M. Ryt. [2]
 785. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 786. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 787. Jezierski, J. Ryt. [2]
 788. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 789. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 790. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 791. J.K. Ryt. [2]
 792. J. Ł. [2]
 793. Instytut Spraw Społecznych [2]
 794. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 795. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 796. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 797. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 798. Hähle, G. Ryt. [2]
 799. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 800. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 801. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 802. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 803. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 804. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 805. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 806. Gorazdowski, E. [2]
 807. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 808. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 809. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [2]
 810. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 811. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 812. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [2]
 813. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 814. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 815. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [2]
 816. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 817. Frick, L. [2]
 818. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 819. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 820. Elkana, J. M. [2]
 821. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 822. E. N. Ryt. [2]
 823. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 824. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 825. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 826. Dworzak, Ludwik. Rys. [2]
 827. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 828. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 829. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [2]
 830. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 831. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 832. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 833. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 834. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 835. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 836. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 837. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 838. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 839. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [2]
 840. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 841. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 842. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 843. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 844. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 845. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [2]
 846. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 847. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 848. Bykowski, Leon [2]
 849. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 850. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 851. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 852. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 853. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 854. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 855. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 856. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 857. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 858. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 859. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 860. Bielecki, C. [2]
 861. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 862. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 863. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 864. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 865. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 866. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 867. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 868. Baronowa X.Y.Z. [2]
 869. Banner, M. Red. [2]
 870. Automobilklub Warszawski [2]
 871. Atelier Rembrandt [2]
 872. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 873. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 874. A.T.T. [2]
 875. A...... Z....li [2]
 876. A. K. Ryt. [2]
 877. - [2]
 878. "Młoda Sztuka" [2]
 879. Żółtowski, A. [1]
 880. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 881. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 882. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 883. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 884. Żelaznowski, Andrzej [1]
 885. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 886. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 887. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 888. Štejman, S. A. [1]
 889. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 890. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [1]
 891. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 892. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 893. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 894. Śmigielska, Józefa [1]
 895. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 896. Śliwiński, Jan [1]
 897. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 898. Łączkowski Ludwik [1]
 899. Łączkowska Felicja [1]
 900. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 901. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 902. Łukaszczyk, Elżbieta [1]
 903. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 904. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 905. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 906. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 907. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 908. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 909. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 910. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 911. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 912. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 913. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 914. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 915. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 916. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 917. par Ketterer [1]
 918. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 919. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 920. il [1]
 921. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 922. [s.n.] [1]
 923. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 924. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 925. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 926. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 927. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 928. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 929. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 930. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 931. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 932. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 933. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 934. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 935. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 936. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 937. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 938. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 939. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 940. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 941. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 942. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 943. [Quirini, Edward] [1]
 944. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 945. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 946. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 947. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 948. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 949. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 950. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 951. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 952. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 953. [Omm, Peter] [1]
 954. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 955. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 956. [Mielnicki]. Fot. [1]
 957. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 958. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 959. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 960. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 961. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 962. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 963. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 964. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 965. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 966. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 967. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 968. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 969. [Grabiec (?-?)] [1]
 970. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 971. [Franck] [1]
 972. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 973. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 974. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 975. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 976. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 977. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 978. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 979. [Bielski, Szymon] [1]
 980. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 981. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 982. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 983. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 984. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 985. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 986. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 987. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 988. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 989. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 990. Związek Strzelecki [1]
 991. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 992. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 993. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 994. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 995. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 996. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 997. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 998. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 999. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 1000. Związek Miast Polskich [1]
 1001. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 1002. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 1003. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 1004. Związek Katolicki [1]
 1005. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1006. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 1007. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 1008. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 1009. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [1]
 1010. Zumpe, Edmund [1]
 1011. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 1012. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 1013. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 1014. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 1015. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 1016. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 1017. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 1018. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 1019. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 1020. Ziegler; Droste [1]
 1021. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 1022. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 1023. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 1024. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 1025. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 1026. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 1027. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 1028. Zbyszewski [1]
 1029. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 1030. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1031. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 1032. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 1033. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 1034. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 1035. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 1036. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 1037. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1038. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1039. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1040. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 1041. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1042. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1043. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1044. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1045. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1046. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1047. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1048. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1049. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1050. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1051. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1052. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1053. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1054. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1055. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1056. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1057. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1058. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 1059. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1060. Zając, Jerzy [1]
 1061. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1062. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1063. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1064. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1065. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1066. X. Y. Z. [1]
 1067. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1068. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1069. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1070. Węgrzecki, S. [1]
 1071. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1072. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1073. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1074. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1075. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1076. Wójcicki, Jerzy [1]
 1077. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1078. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1079. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1080. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1081. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1082. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1083. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1084. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1085. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1086. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1087. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 1088. Wyroba, Stefan [1]
 1089. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1090. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1091. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1092. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1093. Wretowski, Paweł [1]
 1094. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1095. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1096. Wołek, Adam [1]
 1097. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1098. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1099. Wojnarowicz Weseła [1]
 1100. Wojewódzki, Władysław [1]
 1101. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1102. Wohlfahrt, A. [1]
 1103. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1104. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1105. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1106. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1107. Wiśniewski, Wojciech et al. [1]
 1108. Wiśniewski, Marceli [1]
 1109. Wizimirska, Barbara [1]
 1110. Witkowski, Wincenty [1]
 1111. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1112. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1113. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1114. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1115. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1116. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1117. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1118. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1119. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1120. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1121. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1122. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1123. Wilczek, Feliks [1]
 1124. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1125. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1126. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1127. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1128. Wierciński, K. [1]
 1129. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1130. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1131. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1132. Whiting, A. [1]
 1133. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1134. Wesoły Wujaszek [1]
 1135. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1136. Weintraub, Jan [1]
 1137. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1138. Weinberg P. [1]
 1139. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1140. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1141. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1142. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1143. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1144. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1145. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1146. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1147. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1148. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1149. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1150. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1151. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1152. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1153. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1154. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1155. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1156. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1157. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1158. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1159. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1160. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1161. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1162. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1163. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1164. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1165. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1166. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1167. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1168. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1169. Wano, K. [1]
 1170. Wanda Z. Ryt. [1]
 1171. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1172. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1173. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1174. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1175. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1176. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1177. Walaszczak, Piotr [1]
 1178. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1179. Wahrendorff, O. [1]
 1180. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1181. W.Z. Ryt. [1]
 1182. W.K. Ryt. [1]
 1183. W. M. K. [1]
 1184. W. K. Ryt. [1]
 1185. W. K. [1]
 1186. W. B. Ryt. [1]
 1187. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1188. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1189. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1190. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1191. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1192. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1193. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1194. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1195. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1196. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1197. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1198. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1199. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1200. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1201. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1202. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1203. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1204. Urbanowicz, Szymon [1]
 1205. Uniwersytet Warszawski [1]
 1206. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1207. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1208. Uhry, M. [1]
 1209. Typiak, Piotr [1]
 1210. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1211. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1212. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1213. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1214. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1215. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1216. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1217. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1218. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1219. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1220. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1221. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1222. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1223. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1224. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1225. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1226. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1227. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1228. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1229. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1230. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1231. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1232. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1233. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1234. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1235. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1236. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1237. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1238. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1239. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1240. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1241. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1242. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1243. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1244. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1245. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1246. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1247. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1248. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1249. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1250. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1251. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1252. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1253. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1254. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1255. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1256. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1257. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1258. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1259. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1260. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1261. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1262. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1263. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1264. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1265. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1266. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1267. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1268. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1269. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1270. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1271. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1272. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1273. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1274. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1275. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1276. Tor, Stanisław [1]
 1277. Tonioli, D. [1]
 1278. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1279. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1280. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1281. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1282. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1283. Tirling, Zygmunt [1]
 1284. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1285. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1286. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1287. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1288. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1289. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1290. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 1291. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1292. Teatr Nowości [1]
 1293. Teatr Nowa Komedia [1]
 1294. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1295. Teatr Malickiej [1]
 1296. Teatr Kameralny [1]
 1297. Teatr Aktora [1]
 1298. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1299. Taubert. Ryt. [1]
 1300. Taube, Gustaw jr [1]
 1301. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1302. Tarnacki, Józef. [1]
 1303. Tarnacki, Józef [1]
 1304. Tarczyński, Władysław [1]
 1305. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1306. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1307. T.B. [1]
 1308. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1309. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1310. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1311. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1312. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1313. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1314. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1315. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1316. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1317. Szymkiewicz, Józef [1]
 1318. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [1]
 1319. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1320. Szymański, Ludwik [1]
 1321. Szymański, F. [1]
 1322. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1323. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1324. Szydłowska, Grażyna [1]
 1325. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1326. Szwankowska, Hanna [1]
 1327. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1328. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1329. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1330. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1331. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1332. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1333. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1334. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1335. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1336. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1337. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1338. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1339. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1340. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1341. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1342. Szczepański, Sebastian [1]
 1343. Szczepański, Grzegorz [1]
 1344. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1345. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1346. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1347. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1348. Syrewicz, Xawery [1]
 1349. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1350. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1351. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1352. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1353. Suszczyński, Jan [1]
 1354. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1355. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1356. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1357. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1358. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1359. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1360. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1361. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1362. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1363. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1364. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1365. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1366. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1367. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1368. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1369. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1370. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1371. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1372. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1373. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1374. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1375. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1376. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1377. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1378. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1379. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1380. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1381. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1382. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1383. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1384. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1385. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1386. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1387. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1388. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1389. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1390. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1391. Steiman, S. [1]
 1392. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1393. Stecher, August (?-?) [1]
 1394. Stawiński. Ryt. [1]
 1395. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1396. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1397. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1398. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1399. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1400. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1401. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1402. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1403. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1404. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1405. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1406. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1407. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1408. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1409. Sosnkowski, Józef [1]
 1410. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1411. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1412. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1413. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1414. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1415. Snopek, Kazimierz [1]
 1416. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1417. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1418. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1419. Slaski, S. Ryt. [1]
 1420. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1421. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1422. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1423. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1424. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1425. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1426. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1427. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1428. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1429. Siemieński, Lucjan [1]
 1430. Siegrist, Piotr [1]
 1431. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1432. Siczyński, Walery [1]
 1433. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1434. Sewer [1]
 1435. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1436. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1437. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1438. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1439. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1440. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1441. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1442. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1443. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1444. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1445. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1446. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1447. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1448. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1449. Sawiński, F. M. [1]
 1450. Sawiczewski, S. [1]
 1451. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1452. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1453. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1454. Samselski, Marek. Red. [1]
 1455. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1456. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1457. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1458. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1459. Salinger, Zygmunt [1]
 1460. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1461. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1462. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1463. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1464. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1465. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [1]
 1466. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1467. Sachowa, Zofia [1]
 1468. S. E. [1]
 1469. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1470. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1471. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1472. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1473. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1474. Rybicki, Anastazy [1]
 1475. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1476. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [1]
 1477. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1478. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1479. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1480. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1481. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1482. Rudnicka, Monika [1]
 1483. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1484. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1485. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1486. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1487. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1488. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1489. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1490. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1491. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1492. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1493. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1494. Roeber. H. Ryt. [1]
 1495. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1496. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1497. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1498. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1499. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1500. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1501. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1502. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1503. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1504. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1505. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1506. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1507. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1508. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1509. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1510. Rembiel, St. [1]
 1511. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1512. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1513. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1514. Reiss, N. [1]
 1515. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1516. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1517. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1518. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [1]
 1519. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1520. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1521. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1522. Raudny, Wacław [1]
 1523. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1524. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1525. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1526. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1527. Radzimiński, Bronisław [1]
 1528. Radwan, August [1]
 1529. Radoszewska, A. J. [1]
 1530. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1531. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1532. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1533. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1534. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1535. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1536. R. P. [1]
 1537. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1538. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1539. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1540. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1541. Péreyra, Charles [1]
 1542. Pécaut, Elie [1]
 1543. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1544. Pyka, Henryk [1]
 1545. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [1]
 1546. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1547. Pusch, Alois Maria de [1]
 1548. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1549. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [1]
 1550. Puc, B[ronisław] [1]
 1551. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1552. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1553. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1554. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1555. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1556. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1557. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1558. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1559. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1560. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1561. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1562. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1563. Prochaska, Anna [1]
 1564. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1565. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1566. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1567. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1568. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1569. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1570. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1571. Posttallé [1]
 1572. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1573. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1574. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1575. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1576. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1577. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1578. Popielewski [1]
 1579. Pomian, E. [1]
 1580. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1581. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1582. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1583. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1584. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1585. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1586. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1587. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1588. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1589. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1590. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1591. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1592. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1593. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1594. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1595. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1596. Pokorny. Ryt. [1]
 1597. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1598. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1599. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1600. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1601. Podwiński, Stanisław [1]
 1602. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1603. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1604. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1605. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1606. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1607. Plater, Karol [1]
 1608. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1609. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1610. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1611. Piotrowski, Andrzej [1]
 1612. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1613. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1614. Piotrowska, Barbara (1935- ) [1]
 1615. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1616. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1617. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1618. Pilich, Michał [1]
 1619. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1620. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1621. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1622. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1623. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1624. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1625. Piekacz, J. Fot. [1]
 1626. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1627. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1628. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1629. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1630. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1631. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1632. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1633. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1634. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1635. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1636. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1637. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1638. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1639. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1640. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1641. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1642. Pawłowski, Kalixt [1]
 1643. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1644. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1645. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1646. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1647. Pawe, L. [1]
 1648. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1649. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1650. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1651. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1652. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1653. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1654. Paprocki, Bartosz [1]
 1655. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1656. Pallach, A. Ryt. [1]
 1657. Paczóski, Julian [1]
 1658. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1659. P. D. Ryt. [1]
 1660. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1661. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1662. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1663. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1664. Ostas, Marek [1]
 1665. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1666. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1667. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1668. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1669. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1670. Orthwein, Ludwik [1]
 1671. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1672. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1673. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1674. Oranowski, Wacław [1]
 1675. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1676. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1677. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1678. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1679. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1680. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1681. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1682. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1683. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1684. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1685. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1686. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1687. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1688. Obuchowicz, Henryk [1]
 1689. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1690. O liść dębu [1]
 1691. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1692. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1693. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1694. Nowakowski, Bogdan [1]
 1695. Nowacki, Łukasz [1]
 1696. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1697. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1698. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1699. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1700. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1701. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1702. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1703. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1704. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1705. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1706. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1707. Niecz, K.,fot. [1]
 1708. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1709. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1710. Nemo {pseud.] [1]
 1711. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1712. Nałęcz, Edward [1]
 1713. Naumann, Karl [1]
 1714. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1715. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1716. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1717. Napieralski, Mateusz [1]
 1718. Naoczny świadek [1]
 1719. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1720. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1721. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1722. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1723. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1724. Mękicki Rudolf (1887-1942) [1]
 1725. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1726. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1727. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1728. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1729. Myszkowska, Justyna [1]
 1730. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1731. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1732. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1733. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1734. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1735. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1736. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1737. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 1738. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1739. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1740. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1741. Mróz, Agnieszka [1]
 1742. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1743. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1744. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1745. Motas, Maciej [1]
 1746. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1747. Mosz, Barbara [1]
 1748. Morżkowska, Antonina [1]
 1749. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1750. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1751. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1752. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1753. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1754. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1755. Montabone (Firenze) [1]
 1756. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1757. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1758. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1759. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1760. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [1]
 1761. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1762. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1763. Miłkowski, Stanisław [1]
 1764. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1765. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1766. Missler, B. T. [1]
 1767. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 1768. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1769. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1770. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1771. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1772. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1773. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1774. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1775. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1776. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1777. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1778. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1779. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1780. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1781. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1782. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1783. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1784. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1785. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [1]
 1786. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1787. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1788. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 1789. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1790. Mickiewicz, Izadora [1]
 1791. Mickiewicz, Dominik [1]
 1792. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1793. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1794. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1795. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1796. Mendewski, Stanisław [1]
 1797. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1798. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1799. Meisser [1]
 1800. Medeksza, Antoni [1]
 1801. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1802. Małkowska, Grażyna [1]
 1803. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1804. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1805. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1806. Maël, Pierr. [1]
 1807. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1808. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1809. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1810. Max, Józef (?-?) [1]
 1811. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1812. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1813. Matrzak, Jerzy [1]
 1814. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1815. Marx, Emil (?-?) [1]
 1816. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1817. Marois, Blanche [1]
 1818. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 1819. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1820. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1821. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1822. Marcinkowski, Piotr [1]
 1823. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1824. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1825. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1826. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1827. Makowski, Marek [1]
 1828. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1829. Makomaski, Edmund [1]
 1830. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1831. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1832. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1833. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1834. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1835. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1836. Mahomet II [1]
 1837. Magnus, Wiktor [1]
 1838. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1839. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1840. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1841. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1842. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1843. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1844. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1845. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1846. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1847. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1848. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1849. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1850. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1851. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1852. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1853. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1854. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1855. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1856. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1857. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1858. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1859. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1860. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1861. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1862. M.K. Ryt. [1]
 1863. M. A. Ryt [1]
 1864. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1865. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1866. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1867. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1868. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1869. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 1870. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1871. Lozano, Vicente [1]
 1872. Loth, August (1869-1944) [1]
 1873. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1874. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1875. Loos, Vincent Angelo [1]
 1876. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1877. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1878. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1879. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1880. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1881. Lisicki, Roman [1]
 1882. Lisiak, Elżbieta [1]
 1883. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1884. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1885. Lilpop, Marian [1]
 1886. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1887. Ligber. Szty. [1]
 1888. Ligber, F. Szty. [1]
 1889. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1890. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1891. Liciński Hipolit [1]
 1892. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1893. Leśniewska, B. [1]
 1894. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1895. Lewski , I. [1]
 1896. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1897. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [1]
 1898. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1899. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1900. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1901. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1902. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1903. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 1904. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1905. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 1906. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1907. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1908. Leschik, Konrad [1]
 1909. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1910. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1911. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1912. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1913. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1914. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1915. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1916. Lefebvre, Casimir [1]
 1917. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1918. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1919. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1920. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1921. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 1922. Lazzerini, Gustavo [1]
 1923. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1924. Latoszek, Jacek [1]
 1925. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1926. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1927. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1928. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1929. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1930. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1931. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1932. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1933. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1934. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1935. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1936. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1937. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1938. Kűbler. Ryt. [1]
 1939. Kűbler, H. Ryt. [1]
 1940. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1941. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1942. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1943. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1944. Kübler, Ryt. [1]
 1945. Kóźmiński, T. B. [1]
 1946. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1947. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1948. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 1949. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 1950. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1951. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1952. Kumidor, Zbigniew [1]
 1953. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1954. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1955. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1956. Kuczyński [1]
 1957. Kucz, M. Ryt. [1]
 1958. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1959. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 1960. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1961. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1962. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1963. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 1964. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1965. Krzyżanowska, Celina [1]
 1966. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1967. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1968. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1969. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1970. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1971. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1972. Krywoszejew, Maciej [1]
 1973. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1974. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1975. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1976. Krudowski, Józef [1]
 1977. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1978. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 1979. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1980. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1981. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1982. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1983. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1984. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1985. Krasuski, Stefan [1]
 1986. Krasowska Helena [1]
 1987. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1988. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1989. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1990. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1991. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1992. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 1993. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1994. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1995. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1996. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1997. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1998. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [1]
 1999. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 2000. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 2001. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 2002. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 2003. Kozłowski, Jan J. [1]
 2004. Kozyra, Anna [1]
 2005. Kozicki, Marek [1]
 2006. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 2007. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 2008. Kownacki, A. Ryt. [1]
 2009. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [1]
 2010. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 2011. Kowalewski, T. [1]
 2012. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 2013. Kowala, G. [1]
 2014. Kotuliński, Andrzej [1]
 2015. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 2016. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 2017. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 2018. Kossakowska, Wanda [1]
 2019. Kossak Wojciech (1856-1942) [1]
 2020. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 2021. Koschmider, Edmund [1]
 2022. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 2023. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 2024. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 2025. Koriot, Józef (1785-1855) [1]
 2026. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 2027. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 2028. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 2029. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 2030. Konstanty. Fot. [1]
 2031. Konopnicki, Jan [1]
 2032. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 2033. Koniński, Kazimierz [1]
 2034. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 2035. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 2036. Kondracki, W. Fot. [1]
 2037. Kondor, Ernst. [1]
 2038. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 2039. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 2040. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 2041. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 2042. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2043. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 2044. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 2045. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 2046. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 2047. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 2048. Komitet Budowy Pomników [1]
 2049. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 2050. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2051. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 2052. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 2053. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2054. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 2055. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 2056. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 2057. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 2058. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2059. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 2060. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 2061. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 2062. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2063. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2064. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2065. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2066. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2067. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2068. Klimowicz, Ignacy [1]
 2069. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2070. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2071. Klein, W. Ryt. [1]
 2072. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2073. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [1]
 2074. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2075. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2076. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2077. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2078. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2079. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2080. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2081. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 2082. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2083. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2084. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2085. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2086. Kautecki, Antoni. [1]
 2087. Kautecki, Antoni [1]
 2088. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2089. Kasterska, Maria [1]
 2090. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2091. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2092. Kasiewicz, Alfred [1]
 2093. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2094. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2095. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2096. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [1]
 2097. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [1]
 2098. Karoli, W. [1]
 2099. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2100. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2101. Kapuscinski, Petr [1]
 2102. Kapliński, Julian [1]
 2103. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2104. Kapituła Odznaki [1]
 2105. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2106. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2107. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2108. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2109. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2110. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2111. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2112. Kaliszewski, L. [1]
 2113. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2114. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2115. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2116. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2117. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2118. Kaczyński, Witold [1]
 2119. Kaczmarski, S. [1]
 2120. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2121. K.P. [1]
 2122. K. Z. Ryt. [1]
 2123. K. Ryt. [1]
 2124. K. M. Ryt. [1]
 2125. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2126. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2127. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2128. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2129. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2130. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2131. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2132. Jotes [1]
 2133. Jonzeck, Waldemar [1]
 2134. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2135. Jeżowski, M [1]
 2136. Jezierski, J. [1]
 2137. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2138. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2139. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2140. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2141. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2142. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2143. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 2144. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2145. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2146. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2147. Jarosz, Rafał [1]
 2148. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2149. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2150. Janusz [1]
 2151. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2152. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2153. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2154. Jankowski, Józef [1]
 2155. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2156. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2157. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2158. Janczewski, S. Red. [1]
 2159. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2160. Jan Lemański (1866-1933) [1]
 2161. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2162. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2163. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2164. Jakobi, Zygmunt [1]
 2165. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2166. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2167. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2168. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2169. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2170. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2171. Jackowski, Aleksander [1]
 2172. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2173. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2174. J.J, Ryt. [1]
 2175. J. Z. [1]
 2176. J. S. Ryt. [1]
 2177. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2178. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2179. J. J. Ryt. [1]
 2180. Izert, Julian fot. [1]
 2181. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2182. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2183. Issakowitch, S.S. [1]
 2184. Iringh, Mirosław [1]
 2185. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2186. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2187. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2188. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2189. Instytut Reduty [1]
 2190. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2191. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2192. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2193. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2194. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2195. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2196. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2197. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2198. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2199. Hyodo, Nagao [1]
 2200. Huzarski, Jerzy [1]
 2201. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2202. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2203. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2204. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2205. Horoch, Jan [1]
 2206. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2207. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2208. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2209. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2210. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2211. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2212. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2213. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2214. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2215. Hervé (1825-1892) [1]
 2216. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2217. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2218. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2219. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2220. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2221. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2222. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2223. Heck, Walerian [1]
 2224. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2225. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2226. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2227. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2228. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2229. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2230. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2231. Haehle. Ryt. [1]
 2232. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2233. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2234. Głębicka, Jolanta et al. [1]
 2235. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2236. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2237. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2238. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2239. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [1]
 2240. Główny Urząd Miar [1]
 2241. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2242. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2243. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2244. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2245. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2246. Górska, Maria. Red. [1]
 2247. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2248. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2249. Gurniak, H. Rys. [1]
 2250. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2251. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2252. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2253. Grynfeld, Bronisława [1]
 2254. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2255. Grupa Legionistów [1]
 2256. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2257. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2258. Groszkowski Teodor (1863-1930) [1]
 2259. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2260. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2261. Grimm., A. Ryt. [1]
 2262. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2263. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2264. Grajnert, Józef [1]
 2265. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2266. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2267. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2268. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2269. Gołębiewska, Wanda [1]
 2270. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2271. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2272. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2273. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2274. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2275. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2276. Gorski, Konstanty (1868-1934) [1]
 2277. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2278. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2279. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2280. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2281. Golański, Jerzy [1]
 2282. Gola, A. (muzyka) [1]
 2283. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2284. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2285. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2286. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2287. Gnatkowski, Adam [1]
 2288. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [1]
 2289. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2290. Giraud, Paul [1]
 2291. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2292. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2293. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2294. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2295. Giller, Honorata [1]
 2296. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2297. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2298. Gierczyńska, Joanna [1]
 2299. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2300. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2301. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2302. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2303. Gebhard, podporucznik [1]
 2304. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2305. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2306. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2307. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2308. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2309. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2310. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2311. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2312. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2313. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2314. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [1]
 2315. Gajewski, Adrian [1]
 2316. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2317. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2318. G.S. Ryt. [1]
 2319. G.R. Ryt. [1]
 2320. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2321. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2322. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2323. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2324. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2325. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2326. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2327. Frimmel Theodor von (1853-1928) [1]
 2328. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2329. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2330. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2331. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2332. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2333. Fiszer, Carolina [1]
 2334. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2335. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2336. Filipiak, Grzegorz [1]
 2337. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2338. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2339. Field, John (1782-1837) [1]
 2340. Fiedler. Ryt. [1]
 2341. Feuerstein Władysław [1]
 2342. Feldman, J. [1]
 2343. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2344. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [1]
 2345. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2346. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2347. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2348. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2349. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2350. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2351. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2352. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2353. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [1]
 2354. Fabiszewski, M. [1]
 2355. F. K. Ryt. [1]
 2356. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2357. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2358. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2359. Erhard, Carl [1]
 2360. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2361. Engel, A. [1]
 2362. Emer, Lucjan [1]
 2363. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2364. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2365. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2366. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2367. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2368. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2369. Egloff, Jerzy [1]
 2370. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2371. Edgeworth, Maria [1]
 2372. E. S. [1]
 2373. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2374. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2375. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2376. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2377. Dénoix, Victorin [1]
 2378. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2379. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2380. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2381. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [1]
 2382. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [1]
 2383. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2384. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2385. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2386. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2387. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2388. Dudek, Edyta et al. [1]
 2389. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2390. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2391. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2392. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2393. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2394. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2395. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2396. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2397. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2398. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2399. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2400. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2401. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2402. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2403. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2404. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2405. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2406. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2407. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2408. Dom ks. Boduena [1]
 2409. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2410. Dobrski, Konrad [1]
 2411. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2412. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2413. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2414. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2415. Di Donato, Carlo [1]
 2416. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2417. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2418. Derengowski, Jan [1]
 2419. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2420. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2421. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2422. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2423. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2424. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2425. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2426. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2427. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2428. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2429. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2430. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2431. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2432. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2433. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2434. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2435. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2436. Dembiński, Czesław [1]
 2437. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2438. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2439. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2440. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2441. Dawidowa, Helena [1]
 2442. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2443. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2444. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2445. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2446. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2447. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2448. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2449. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2450. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2451. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2452. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2453. Dalla Casa, Louis [1]
 2454. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2455. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2456. Czułek, Dariusz et al. [1]
 2457. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2458. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2459. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2460. Czerwiński, Franciszek [1]
 2461. Czerniawski, Jan [1]
 2462. Czermański, Zdzisław [1]
 2463. Czermak, Grażyna [1]
 2464. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2465. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2466. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2467. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2468. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2469. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2470. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2471. Czaki, Klementyna [1]
 2472. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2473. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2474. Czajewski Wiktor [1]
 2475. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2476. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2477. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2478. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [1]
 2479. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2480. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2481. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2482. Cirina, J. A. [1]
 2483. Cikanek, Ferdinand [1]
 2484. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2485. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2486. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2487. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2488. Cichocki, Ks. [1]
 2489. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2490. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2491. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2492. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2493. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2494. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2495. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2496. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2497. Chodecki, Władysław [1]
 2498. Chmielewski, Ignacy [1]
 2499. Chmielewska, Halina [1]
 2500. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2501. Charszewski, Ignacy [1]
 2502. Charchillac, Berthet de [1]
 2503. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2504. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2505. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2506. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2507. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2508. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2509. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2510. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2511. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2512. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2513. C.K. ryt. [1]
 2514. Błaszczak, Fr. [1]
 2515. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2516. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2517. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2518. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2519. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2520. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2521. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2522. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2523. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2524. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2525. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2526. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2527. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2528. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2529. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2530. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2531. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2532. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2533. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2534. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2535. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2536. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2537. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2538. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2539. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2540. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2541. Brauman, Władysław [1]
 2542. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2543. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2544. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2545. Bouleau, H. de. [1]
 2546. Borucki, Juliusz [1]
 2547. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2548. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2549. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2550. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2551. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2552. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2553. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2554. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2555. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2556. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2557. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2558. Bojarska, Stefanja [1]
 2559. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2560. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2561. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2562. Bogacki, S. Fot. [1]
 2563. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [1]
 2564. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2565. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2566. Bockhann, F. [1]
 2567. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2568. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2569. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2570. Bobiński, Antoni [1]
 2571. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2572. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2573. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2574. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2575. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2576. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2577. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [1]
 2578. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2579. Bio [pseud.] [1]
 2580. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2581. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2582. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2583. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2584. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2585. Bielicka, Eugenia [1]
 2586. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2587. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2588. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2589. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2590. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2591. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2592. Biblioteka Narodowa [1]
 2593. Biblioteka Kórnicka [1]
 2594. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2595. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2596. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2597. Bianchi, Emilio [1]
 2598. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2599. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2600. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2601. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2602. Betcher, Jan C. [1]
 2603. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2604. Benjamin Kornfeld [1]
 2605. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2606. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2607. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2608. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2609. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2610. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2611. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2612. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2613. Baude, K. [1]
 2614. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2615. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2616. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2617. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2618. Barski, Ireneusz [1]
 2619. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2620. Barański, Andrzej [1]
 2621. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2622. Baracz, A. P. [1]
 2623. Bar, E. Ryt. [1]
 2624. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2625. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2626. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2627. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2628. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2629. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2630. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2631. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2632. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2633. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2634. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2635. Babiński, Wacław [1]
 2636. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2637. B.O. Ryt. [1]
 2638. B. B. Ryt. [1]
 2639. Aut. [1]
 2640. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2641. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2642. Arslan M. [1]
 2643. Arnold, E. J. [1]
 2644. Arnaud, Étienne [1]
 2645. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2646. Armia Krajowa [1]
 2647. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2648. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2649. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2650. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2651. Archibald, M. [1]
 2652. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2653. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2654. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [1]
 2655. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2656. Aniela S. Ryt. [1]
 2657. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2658. Ambrich, Magdalena [1]
 2659. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2660. Amator [1]
 2661. Alkar [pseud.] [1]
 2662. Al. Pow. [1]
 2663. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2664. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2665. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2666. Adamska, Grażyna [1]
 2667. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2668. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2669. Achtel, Aleksandra [1]
 2670. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2671. AWU [1]
 2672. ADAM [1]
 2673. A. Z. [1]
 2674. A. W. Ryt. [1]
 2675. A. S. Ryt. [1]
 2676. A. Ryt. [1]
 2677. A. G. Ryt. [1]
 2678. A. C. Ryt. [1]
 2679. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2680. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2681. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [128263]
 2. Ministerstwo Oświaty [56368]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [35819]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [30336]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [27425]
 6. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [20620]
 7. Prus, Bolesław (1847-1912) [20108]
 8. Załęczny, Jolanta (1959- ) [17439]
 9. Kownacka, Maria (1894-1982) [17096]
 10. Bobiński, Antoni [16361]
 11. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15408]
 12. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [14282]
 13. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14143]
 14. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13438]
 15. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [12748]
 16. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [12655]
 17. Arct, Michał (1840-1916) [12237]
 18. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [11736]
 19. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11722]
 20. Pocztowa Kasa Oszczędności [11615]
 21. Gawkowski, Robert (1962- ) [11520]
 22. Główny Urząd Statystyczny [11126]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [11004]
 24. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [10830]
 25. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10314]
 26. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [9225]
 27. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [9216]
 28. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [9003]
 29. Krajowe Biuro Statystyczne [8875]
 30. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8600]
 31. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8447]
 32. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [8340]
 33. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [7528]
 34. Verne, Jules (1828-1905) [7057]
 35. Röber, H. Ryt. [6959]
 36. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [6473]
 37. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6423]
 38. Urząd Statystyczny w Warszawie [6262]
 39. Winek, Włodzimierz (1956-) [6025]
 40. Szaciński, Mieczysław (?-?) [5942]
 41. Magistrat m.st. Warszawy [5752]
 42. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [5696]
 43. Skwara, Marian (1946- ) [5621]
 44. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [5093]
 45. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [5080]
 46. Osiński, Alojzy (1770-1842) [5002]
 47. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4947]
 48. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [4915]
 49. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4906]
 50. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4864]
 51. Egloff, Jerzy [4765]
 52. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [4741]
 53. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [4660]
 54. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4651]
 55. Maliszewski, Jerzy (?-?) [4565]
 56. Antykwarnia Warszawska [4486]
 57. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [4411]
 58. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4374]
 59. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [4236]
 60. Gmitruk, Janusz (1948- ) [4219]
 61. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [4013]
 62. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3957]
 63. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3876]
 64. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3848]
 65. Skarga, Piotr (1536-1612) [3847]
 66. Baracz, A. P. [3753]
 67. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3752]
 68. Lejko, Krystyna (1933- ) [3734]
 69. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3714]
 70. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3685]
 71. Związek Patriotów Polskich [3651]
 72. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [3621]
 73. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3511]
 74. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3510]
 75. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3376]
 76. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3246]
 77. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3170]
 78. Frączek, Ireneusz (1969- ) [3157]
 79. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3142]
 80. Starzyński, Stefan (1893-1939) [3140]
 81. Kapuściński, Piotr [3119]
 82. Muzeum Narodowe (Warszawa) [3115]
 83. Estreicher, Karol (1827-1908) [3083]
 84. Jaugey, Jean [3067]
 85. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [3054]
 86. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3028]
 87. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [3005]
 88. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [2953]
 89. Zieliński, Jarosław (1958- ) [2924]
 90. Papierowski, Andrzej Jerzy [2892]
 91. Brandel, Konrad (1838-1920) [2889]
 92. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2847]
 93. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2823]
 94. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2808]
 95. Popowski, S. [2783]
 96. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2770]
 97. Kneisel, August [2697]
 98. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [2645]
 99. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2599]
 100. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [2587]
 101. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2583]
 102. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [2555]
 103. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2494]
 104. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2488]
 105. A. Z. [2456]
 106. Dąbrowski, Stanisław [2453]
 107. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2417]
 108. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2413]
 109. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2400]
 110. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2354]
 111. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2347]
 112. Małecki, Antoni (1821-1913) [2325]
 113. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2319]
 114. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2304]
 115. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [2302]
 116. Tretiak, Józef (1841-1923) [2298]
 117. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2295]
 118. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2283]
 119. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2258]
 120. Kohn, Alfred. Red. [2210]
 121. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [2208]
 122. Kępkowska, Bogusława Bożena [2203]
 123. Kudyba, Wojciech (1965- ) [2195]
 124. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2190]
 125. Bezak, Paweł (1983- ) [2178]
 126. Makowski, Marek [2175]
 127. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2153]
 128. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [2144]
 129. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2053]
 130. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2053]
 131. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2053]
 132. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [2047]
 133. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [2015]
 134. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1995]
 135. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1977]
 136. Puc, B[ronisław] [1968]
 137. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1962]
 138. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1955]
 139. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [1946]
 140. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [1946]
 141. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [1943]
 142. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1924]
 143. Paulmier, Adrien-Augustin [1913]
 144. Górska, Halina (1898-1942) [1898]
 145. Beyer, Karol (1818-1877) [1846]
 146. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1845]
 147. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1841]
 148. [Magistrat m. Lwowa] [1786]
 149. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1757]
 150. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [1740]
 151. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1725]
 152. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1710]
 153. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1706]
 154. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1706]
 155. Polski Związek Producentów Filmowych [1706]
 156. Miejskie Biuro Statystyczne [1704]
 157. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1679]
 158. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1675]
 159. [Bielski, Szymon] [1669]
 160. Baronowa X.Y.Z. [1660]
 161. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1658]
 162. P.B. Ryt. [1643]
 163. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1643]
 164. Buzek, Józef (1873-1936) [1643]
 165. Stowarzyszenie Żoliborzan [1626]
 166. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1616]
 167. Elkana, J. M. [1611]
 168. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1599]
 169. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1588]
 170. Polak, Józef (1857-1928) [1553]
 171. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1542]
 172. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1520]
 173. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1506]
 174. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1484]
 175. Słowaczyński, Jędrzej [1475]
 176. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1475]
 177. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1467]
 178. Conrad. Fot. [1464]
 179. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1462]
 180. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1453]
 181. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1450]
 182. Sigismond. Fot. [1432]
 183. Spencer, Herbert (1820-1903) [1432]
 184. Ganilh, Charles (1758-1836) [1421]
 185. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1414]
 186. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1409]
 187. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1406]
 188. Röber, F. H. Ryt. [1404]
 189. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1402]
 190. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1399]
 191. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1395]
 192. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1390]
 193. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1382]
 194. Pawłowski, Zbigniew [1376]
 195. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1368]
 196. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1367]
 197. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1352]
 198. Kwasiborski, Jerzy [1352]
 199. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1338]
 200. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1329]
 201. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1326]
 202. Młoda Polka [pseud.] [1326]
 203. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1324]
 204. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1323]
 205. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1318]
 206. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1304]
 207. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1287]
 208. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1284]
 209. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1274]
 210. Napoleon I (1769-1821) [1267]
 211. Czerniawski, Jan [1257]
 212. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1238]
 213. Stefanow, Piotr [1227]
 214. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [1225]
 215. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1212]
 216. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1206]
 217. J. Ł. Ryt. [1200]
 218. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1200]
 219. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1191]
 220. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [1188]
 221. Poliński, Józef (1891-1944) [1185]
 222. Callier, Edmund (1833-1893) [1184]
 223. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1172]
 224. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1167]
 225. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1167]
 226. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1159]
 227. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1158]
 228. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1150]
 229. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1146]
 230. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1119]
 231. Winogrodzka, Katarzyna [1117]
 232. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1114]
 233. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1113]
 234. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1112]
 235. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1111]
 236. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1110]
 237. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1107]
 238. Snopek, Kazimierz [1102]
 239. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1099]
 240. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1098]
 241. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1094]
 242. Biuro Pracy Społecznej [1092]
 243. Surowiecki, Karol [1087]
 244. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1087]
 245. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1084]
 246. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1084]
 247. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1083]
 248. Oppman, Artur (1867-1931) [1081]
 249. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1073]
 250. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1072]
 251. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1072]
 252. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1072]
 253. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1068]
 254. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1067]
 255. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [1058]
 256. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1056]
 257. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1049]
 258. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [1043]
 259. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1043]
 260. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1038]
 261. Kucz, Karol (1815-1892) [1027]
 262. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1015]
 263. Załęski, Witold (1836-1908) [1007]
 264. Radliński, Ignacy (1843-1920) [1005]
 265. Lisicki, Roman [1003]
 266. Draper, John William (1811-1882) [1003]
 267. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1003]
 268. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1001]
 269. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1001]
 270. Łączkowski, Marceli (?-?) [1000]
 271. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [995]
 272. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [995]
 273. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [986]
 274. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [986]
 275. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [983]
 276. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [983]
 277. Kapuscinski, Petr [962]
 278. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [960]
 279. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [958]
 280. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [956]
 281. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [951]
 282. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [944]
 283. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [943]
 284. Koleżak, Władysław (1854-1924) [942]
 285. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [941]
 286. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [940]
 287. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [938]
 288. Ministerstwo Kultury i Sztuki [937]
 289. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [935]
 290. Chmielewska, Halina [934]
 291. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [933]
 292. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [933]
 293. Walter. Ryt. [932]
 294. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [924]
 295. Friedrich, Henryk (1908-1944) [918]
 296. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [913]
 297. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [912]
 298. Adamska, Grażyna [912]
 299. Scott, Walter (1771-1832) [911]
 300. Suligowski, Adolf (1849-1932) [910]
 301. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [905]
 302. [Schier, František Václav (1804-1864)] [900]
 303. Styfi, Jan (1839?-1921) [899]
 304. Hasselbusch, Robert (1983- ). [898]
 305. Dębski, Michał [891]
 306. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [890]
 307. Wysocki Piotr (1797-1874) [885]
 308. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [882]
 309. Sedlaczek, Lech [872]
 310. Chompre, Pierre (1698-1760) [872]
 311. Wretowski, Paweł [869]
 312. Rapaport, Artur (1889-1937) [853]
 313. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [851]
 314. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [849]
 315. Giraud, Paul [845]
 316. Olszewski, K.[azimierz] [844]
 317. Hoffman, Franz (1814-1882) [843]
 318. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [841]
 319. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [839]
 320. Elsner, Józef (1769 - 1854) [837]
 321. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [837]
 322. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [833]
 323. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [832]
 324. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [831]
 325. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [829]
 326. Leist, Ludwig (1891-1967) [826]
 327. Pawiński, Adolf (1840-1896) [826]
 328. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [824]
 329. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [820]
 330. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [810]
 331. Lewicka, Anna (1852-1932) [807]
 332. B. P. Ryt. [806]
 333. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [805]
 334. Teresa Frącek (1937- ) [804]
 335. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [804]
 336. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [803]
 337. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [801]
 338. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [801]
 339. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [798]
 340. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [797]
 341. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [794]
 342. Majewski, Erazm (1858-1922) [794]
 343. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [789]
 344. Friedhuber de Grubenthal, L. [789]
 345. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [786]
 346. Lodge, Edmund (1756-1839) [784]
 347. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [780]
 348. Rostworowski, Jan (1838-1898) [780]
 349. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [779]
 350. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [775]
 351. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [773]
 352. Centralna Biblioteka Statystyczna [763]
 353. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [761]
 354. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [760]
 355. Kroński, Aleksander (1871-1935) [760]
 356. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [757]
 357. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [752]
 358. Major Hennequin del Varsaviae [747]
 359. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [743]
 360. Zawiliński, Roman (1855-1932) [742]
 361. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [737]
 362. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [735]
 363. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [735]
 364. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [735]
 365. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [734]
 366. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [733]
 367. Szatkowska, Lena (1947- ) [730]
 368. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [728]
 369. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [722]
 370. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [717]
 371. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [716]
 372. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [716]
 373. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [716]
 374. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [715]
 375. Bełza, Władysław (1847-1913) [715]
 376. Samborski, Henryk (1843-1918) [710]
 377. Aristoteles (384-322 a.C.) [709]
 378. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [708]
 379. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [705]
 380. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [705]
 381. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [705]
 382. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [704]
 383. Kurpiński, Karol (1785-1857) [699]
 384. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [691]
 385. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [690]
 386. Zarząd Miejski w Równem [689]
 387. Dom Sztuki (Warszawa) [687]
 388. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [687]
 389. Bielski, Szymon (1745-1825) [685]
 390. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [682]
 391. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [680]
 392. Rumianek, Stanisław [670]
 393. Snarski, Stanisław (1795-1880) [670]
 394. Gorecka, Maria (1835-1922) [670]
 395. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [665]
 396. Pokorzyńska, Elżbieta [665]
 397. Marcinkowski, Piotr [665]
 398. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [664]
 399. Warnka, Jadwiga [663]
 400. Campe, Joachim Heinrich [663]
 401. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [662]
 402. Socha, Szczepan [660]
 403. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [659]
 404. Wizimirska, Barbara [659]
 405. Ligber. Szty. [659]
 406. Legun-Biliński, Antoni. [659]
 407. Lampert, Kurt (1859-1918) [658]
 408. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [651]
 409. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [650]
 410. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [646]
 411. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [646]
 412. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [644]
 413. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [643]
 414. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [643]
 415. Bloch, Jan (1836-1902) [640]
 416. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [639]
 417. Dickstein, Samuel (1851-1939) [636]
 418. Lichota, Władysław Tadeusz [634]
 419. Lachowicz, Juliusz. Red. [633]
 420. Krystall, Bronisław (1887-1983) [631]
 421. Bersohn, Mathias (1823-1908) [625]
 422. Dubiecki, Marian (1838-1926) [624]
 423. Sewer [622]
 424. Filipiak, Grzegorz [620]
 425. [Magistrat m.st. Warszawy] [618]
 426. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [614]
 427. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [614]
 428. Baka, Józef (1707-1780) [614]
 429. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [611]
 430. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [610]
 431. Zuber, Rudolf (1858-1920) [609]
 432. Siczyński, Walery [609]
 433. Guiraud, Paul (1850-1907) [609]
 434. Goszczyńska, Agnieszka [609]
 435. Wyss, Johann David (1743-1818) [608]
 436. Kaleta, Jerzy (1929- ). [608]
 437. Seruga, Józef (1886-1940) [604]
 438. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [603]
 439. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [603]
 440. Magistrat Miasta Warszawy [603]
 441. Hansson, Ola (1860-1925) [603]
 442. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [601]
 443. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [601]
 444. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [600]
 445. [Granke, Stefan] [596]
 446. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [595]
 447. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [594]
 448. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [590]
 449. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [590]
 450. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [588]
 451. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [586]
 452. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [585]
 453. Biart, Lucjan (1829-1897) [583]
 454. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [583]
 455. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [580]
 456. Myszkowska, Justyna [579]
 457. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [577]
 458. [Magistrat goroda Varšavy] [577]
 459. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [576]
 460. Czartoryska Izabela (1746-1835) [576]
 461. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [575]
 462. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [572]
 463. Świętochowski, Adam (1864-1914) [571]
 464. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [568]
 465. Kiliński, Jan (1760-1819) [566]
 466. Cep [Henryk Cepnik] [565]
 467. Lissowski, Czesław (1895-1942) [565]
 468. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [564]
 469. Grajnert, Józef [563]
 470. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [562]
 471. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [562]
 472. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [558]
 473. Alkar [pseud.] [558]
 474. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [555]
 475. Siebeck, Herman (1842-1920) [554]
 476. Kowalski, L. Fot. [553]
 477. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [553]
 478. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [552]
 479. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [551]
 480. Hyodo, Nagao [550]
 481. Heck, Walerian [550]
 482. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [546]
 483. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [546]
 484. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [545]
 485. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [545]
 486. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [542]
 487. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [539]
 488. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [538]
 489. Edgeworth, Maria [537]
 490. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [536]
 491. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [531]
 492. J.K. Ryt. [530]
 493. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [529]
 494. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [528]
 495. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [526]
 496. [Miethke, H. O.] [525]
 497. Piłsudski, Józef (1867-1935) [524]
 498. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [524]
 499. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [524]
 500. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [523]
 501. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [521]
 502. Ségur, Sophie de (1799-1874) [520]
 503. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [520]
 504. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [519]
 505. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [518]
 506. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [517]
 507. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [516]
 508. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [515]
 509. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [513]
 510. X. Y. Z. [513]
 511. J. Z. [513]
 512. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [512]
 513. Adolph, Witold (1903-1941) [511]
 514. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [511]
 515. ADAM. Ryt. [508]
 516. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [508]
 517. Iks Cagnafet [pseud.] [507]
 518. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [504]
 519. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [504]
 520. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [503]
 521. Jeżowski, M [503]
 522. Borucki, Juliusz [500]
 523. Zipper, Albert (1855-1936) [497]
 524. Portner, Szymon (18..-?) [497]
 525. Pawe, L. [497]
 526. Ryszard, Antoni (1841-1894) [496]
 527. Typiak, Piotr [496]
 528. Podwiński, Stanisław [496]
 529. Związek Komunalny (Węgrów) [494]
 530. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [494]
 531. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [494]
 532. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [489]
 533. Skornia-Roszij, Maria [488]
 534. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [487]
 535. Przyborowski, Walery (1845-1913) [486]
 536. Pécaut, Elie [486]
 537. Baude, K. [486]
 538. Miłkowski, Stanisław [485]
 539. Kiliński, Jan (1760-1819 [485]
 540. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [483]
 541. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [482]
 542. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [477]
 543. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [477]
 544. Freudenson, Daniel (1847-1931) [477]
 545. Chodyński, Adam Antoni [477]
 546. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [476]
 547. Pomian, E. [476]
 548. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [475]
 549. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [475]
 550. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [475]
 551. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [474]
 552. Pawłowski, Kalixt [474]
 553. Bojarska, Stefanja [474]
 554. Sigalin, Józef (1909-1983) [473]
 555. Domżalski, Jerzy [468]
 556. Passendorfer, Artur (1864-1936) [468]
 557. Nowoszewski, Roman (1945-) [464]
 558. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [464]
 559. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [460]
 560. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [459]
 561. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [456]
 562. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [456]
 563. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [455]
 564. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [452]
 565. Prymlewicz, Magdalena [452]
 566. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [452]
 567. Śmigielska, Józefa [449]
 568. Muzeum Narodowe w Poznaniu [449]
 569. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [447]
 570. Wóycicka, Jadwiga [446]
 571. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [444]
 572. Grzymała, Grabowiecki Jan [443]
 573. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [442]
 574. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [441]
 575. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [441]
 576. Boratyński, Wacław (1908-1939) [440]
 577. Paciorkowski, Bronisław Gryf [440]
 578. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [439]
 579. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [439]
 580. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [438]
 581. Nowakowski, Józef (1800-1864) [437]
 582. Jahner, Alfred (1860-1934) [437]
 583. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [435]
 584. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [435]
 585. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [435]
 586. Grundmann, Karl (1909-1944) [434]
 587. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [433]
 588. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [430]
 589. Gierczyńska, Joanna [429]
 590. Okuń, Edward (1872-1945) [427]
 591. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [426]
 592. J. Ł. [425]
 593. Dénoix, Victorin [425]
 594. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [423]
 595. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [422]
 596. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [419]
 597. Ministerstwo Odbudowy Kraju [419]
 598. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [417]
 599. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [417]
 600. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [417]
 601. Warszawski Szpital dla Dzieci [414]
 602. Strauss, Johann (1825-1899) [413]
 603. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [410]
 604. Strindberg, August (1849-1912) [409]
 605. Roeber, F. H. Ryt. [407]
 606. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [406]
 607. Bauman, R. Lit. [405]
 608. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [405]
 609. Simmler, Józef (1823-1868) [405]
 610. Jachowiczowa, Antonina [405]
 611. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [404]
 612. Taube, Gustaw jr [404]
 613. Kumidor, Zbigniew [402]
 614. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [401]
 615. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [400]
 616. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [400]
 617. Latoszek, Jacek [400]
 618. Komorowska-Filipiak, Romana [400]
 619. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [399]
 620. Warnkówna, Jadwiga [398]
 621. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [398]
 622. Hoffman, Karol (1855-1937) [397]
 623. Borkowski, Feliks (1840- ?) [397]
 624. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [396]
 625. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [396]
 626. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [396]
 627. Barclay, John (1582-1621) [396]
 628. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [394]
 629. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [392]
 630. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [391]
 631. Maliszewski, Edward (1875-1928) [391]
 632. Gold, Artur (1897-1943) [389]
 633. Szujski, Józef (1835-1883) [389]
 634. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [387]
 635. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [387]
 636. Pałac Sztuki (Warszawa) [384]
 637. Karoli & Troczewski [382]
 638. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [382]
 639. Płoska-Łoś, Irena [382]
 640. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [381]
 641. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [381]
 642. Czermański, Zdzisław [381]
 643. Tarnacki, Józef. [380]
 644. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [380]
 645. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [379]
 646. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [379]
 647. Paprocki, Bartosz [379]
 648. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [378]
 649. Słomkowska, Alina (1929-1995) [378]
 650. Turowski, Stanisław (1880-1936) [374]
 651. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [374]
 652. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [374]
 653. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [374]
 654. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [371]
 655. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [371]
 656. Abdullah Frères [pseud.] [370]
 657. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [370]
 658. Hölzel, Marek (1843-1921) [369]
 659. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [369]
 660. Leśniewska, B. [369]
 661. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [368]
 662. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [367]
 663. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [366]
 664. Peretz, Adolf (1855-1933) [365]
 665. Berthet, Èlie (1815-1891) [360]
 666. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [360]
 667. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [359]
 668. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [356]
 669. [Łosiowa, Emilia] [356]
 670. Bykowski, Leon [355]
 671. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [355]
 672. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [355]
 673. Degler, Katarzyna (1896-1982) [355]
 674. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [354]
 675. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [353]
 676. Związek Miast Polskich [353]
 677. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [352]
 678. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [352]
 679. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [352]
 680. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [352]
 681. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [352]
 682. Eile, Henryk (1878-1939) [352]
 683. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [351]
 684. Chankowski, Henryk (1882-1944) [351]
 685. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [350]
 686. Stefani, Józef (1800-1876) [350]
 687. Arnold, E. J. [350]
 688. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [348]
 689. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [348]
 690. Windakiewicz, Kazimierz [346]
 691. Rada Regencyjna [346]
 692. Jelínek, Edvard (1855-1897) [346]
 693. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [345]
 694. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [344]
 695. J. H. Ryt. [343]
 696. Marczyński, Józef (1891-1940) [343]
 697. Demby, Stefan (1862-1939) [343]
 698. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [339]
 699. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [339]
 700. Piotrowski, Andrzej [339]
 701. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [338]
 702. Korotyński, Władysław (1866-1924) [338]
 703. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [337]
 704. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [337]
 705. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [336]
 706. Jabłoński, Tadeusz [336]
 707. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [336]
 708. Ines, Albert (1620-1658) [335]
 709. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [334]
 710. Siemieński, Lucjan [334]
 711. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [334]
 712. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [333]
 713. Grabowski, Antoni (1857-1921) [332]
 714. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [331]
 715. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [331]
 716. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [330]
 717. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [330]
 718. Schilgen, Hardy (1876-1941) [330]
 719. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [330]
 720. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [329]
 721. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [329]
 722. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [326]
 723. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [326]
 724. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [326]
 725. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [326]
 726. Kaczyński, Witold [326]
 727. Koroniarz [325]
 728. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [325]
 729. Lyall, Edna (1857-1903) [325]
 730. Gozdowski, Edward (1843-1901) [325]
 731. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [324]
 732. Chmiel, Adam (1865-1934) [324]
 733. Kowalewski, T. [323]
 734. A. R. Ryt. [322]
 735. Związek Buchalterów (Warszawa) [322]
 736. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [322]
 737. Szajnocha, Karol (1818-1868) [321]
 738. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [321]
 739. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [320]
 740. Ostrowski, Tomasz (?-?) [320]
 741. Kryński, Adam (1844-1932) [320]
 742. Węgrzecki, S. [319]
 743. Kozyra, Anna [318]
 744. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [318]
 745. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [316]
 746. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [316]
 747. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [316]
 748. A. Z. Ryt. [315]
 749. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [315]
 750. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [314]
 751. Broch.[owski], B. Ryt. [313]
 752. Maciejowski, Adam (1874-1919) [313]
 753. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [312]
 754. A. M. Ryt. [311]
 755. Osterloff, Edmund (1863-1938) [311]
 756. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [311]
 757. Dombrowski, Władysław [310]
 758. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [310]
 759. Rytel, Kazimiera (?-?) [310]
 760. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [309]
 761. Mościcki, Henryk (1881-1952) [306]
 762. Stablewski, Florian (1841-1906) [306]
 763. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [305]
 764. Szlendak, Adam (1881-1937) [305]
 765. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [305]
 766. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [304]
 767. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [304]
 768. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [303]
 769. Kulski, Julian (1892-1976) [302]
 770. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [302]
 771. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [300]
 772. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [299]
 773. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [299]
 774. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [298]
 775. Racher, Jessica. Z-ca. red. [298]
 776. Pennec, Joanna. Opiekun [298]
 777. Pyka, Henryk [298]
 778. Al. Pow. [298]
 779. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [296]
 780. Kolberg, Oskar (1814-1890) [296]
 781. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [293]
 782. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [292]
 783. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [291]
 784. Piotr Krakowianin [pseud.] [291]
 785. K.K. Ryt. [290]
 786. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [290]
 787. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [290]
 788. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [289]
 789. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [289]
 790. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [289]
 791. Regulski, Aleksander (1839-1884) [286]
 792. [Lindley, William (1808-1900)] [286]
 793. Wrześniowski, August (1836-1892) [285]
 794. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [284]
 795. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [284]
 796. Watteau, François (1758-1823). Il. [283]
 797. Morawska, Zofia (1848-1922) [283]
 798. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [283]
 799. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [282]
 800. Żeleński, Władysław (1837-1921) [282]
 801. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [281]
 802. Świderski, Leopold (1853-1925) [280]
 803. Szubert, Awit (1837-1919) [279]
 804. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [279]
 805. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [279]
 806. Dziedzic, P. Ryt. [278]
 807. Instytut Spraw Społecznych [278]
 808. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [278]
 809. L. N. Ryt. [276]
 810. Röber, G. Ryt. [276]
 811. Zalewski, Stanisław (1925- ) [276]
 812. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [274]
 813. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [272]
 814. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [270]
 815. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [270]
 816. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [270]
 817. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [269]
 818. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [269]
 819. Jan Eljaszewicz (1941- ). [269]
 820. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [268]
 821. Motas, Maciej [267]
 822. Majewska, Aleksandra (1943- ) [267]
 823. Wójtowicz, Władysław J. [266]
 824. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [265]
 825. Sędlikowski, Aleksander [265]
 826. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [265]
 827. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [265]
 828. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [263]
 829. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [262]
 830. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [262]
 831. Kaczkowski, Zygmunt [262]
 832. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [261]
 833. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [261]
 834. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [261]
 835. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [260]
 836. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [260]
 837. Polski Czerwony Krzyż we Francji [259]
 838. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [258]
 839. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [258]
 840. Aimard, Gustave (1818-1883) [257]
 841. Baumann, R. Lit. [256]
 842. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [256]
 843. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [256]
 844. Czerwiński, Franciszek [256]
 845. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [255]
 846. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [255]
 847. Loth, August (1869-1944) [255]
 848. Franczak, Lech (1939- ) [255]
 849. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [254]
 850. Dalecka, Wanda (1862-1932) [254]
 851. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [253]
 852. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [253]
 853. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [251]
 854. Hufsky [251]
 855. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [251]
 856. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [248]
 857. Miinchheimera.A. Fot. [248]
 858. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [247]
 859. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [246]
 860. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [246]
 861. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [246]
 862. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [244]
 863. Maire, Albert (1856-?) [243]
 864. Godebski, Cyprian (1765-1809) [242]
 865. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [241]
 866. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [240]
 867. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [240]
 868. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [239]
 869. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [238]
 870. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [237]
 871. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [237]
 872. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [237]
 873. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [237]
 874. Compagnie d'Electricité de Varsovie [237]
 875. Warszawska Gmina Starozakonnych [236]
 876. Rutska, Halina (1868-1932) [236]
 877. Krasiński, Edward (1870-1940) [236]
 878. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [236]
 879. Osmański, Wojciech (1834-1908) [235]
 880. Pyzowski, Adam (1874-1931) [235]
 881. Breyer, Albert (1889-1939) [235]
 882. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [234]
 883. Wierzbowski, Theodorus [234]
 884. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [234]
 885. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [232]
 886. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [231]
 887. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [231]
 888. Lejowa, Emilia (1839-1906) [230]
 889. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [229]
 890. W. M. K. [228]
 891. Mottl, Adam (1928-2013) [226]
 892. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [226]
 893. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [225]
 894. Neyman, Jerzy (1894-1981) [224]
 895. Zajączkowska, Zuzanna [224]
 896. Damse, Józef (1789-1852) [223]
 897. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [223]
 898. Tomasz Ogończyk [pseud.] [223]
 899. Popielewski [223]
 900. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [223]
 901. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [222]
 902. Maël, Pierr. [222]
 903. Hadyna, Łukasz (1982- ) [222]
 904. Hadyna, Stanisław (1984- ) [222]
 905. "Orion" [221]
 906. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [221]
 907. Bolesławicz [pseud.] [221]
 908. Wolski, Stanisław (1859-1894) [220]
 909. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [219]
 910. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [218]
 911. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [218]
 912. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [218]
 913. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [217]
 914. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [217]
 915. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [217]
 916. Anna Sobieszczańska-Lissowska [217]
 917. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [216]
 918. Zabłocki, F. Ryt. [216]
 919. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [214]
 920. Wołkiewicz, Hanna [214]
 921. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [213]
 922. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [213]
 923. Piltz, Franciszek (1895-1941) [213]
 924. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [213]
 925. Przykorski, K. (1840-1882) [212]
 926. Nałęcz, Edward [212]
 927. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [211]
 928. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [211]
 929. Namysłowski, Karol (1856-1925) [210]
 930. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [210]
 931. Syroczyński, Leon (1844-1925) [209]
 932. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [209]
 933. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [209]
 934. Szkoła Realna imienia Staszica [208]
 935. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [208]
 936. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [207]
 937. Strzelecki, Jan (1886-1944) [207]
 938. Jeske, August (1836-1875) [207]
 939. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [207]
 940. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [206]
 941. KK. Ryt. [206]
 942. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [206]
 943. Karoli, Aleksander (1838-1915) [205]
 944. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [205]
 945. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [204]
 946. Frick, L. [204]
 947. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [203]
 948. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [203]
 949. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [203]
 950. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [202]
 951. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [201]
 952. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [201]
 953. Buchcar, Karol. Fot. [201]
 954. Wojnarowicz Weseła [200]
 955. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [200]
 956. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [199]
 957. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [199]
 958. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [199]
 959. A.T.T. [197]
 960. Staszic, Stanisław (1755-1826) [197]
 961. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [196]
 962. Normand, Charles (1848- ) [196]
 963. Górska, Maria. Red. [196]
 964. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [195]
 965. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [195]
 966. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [195]
 967. Biernacki, Bolesław (1865- ) [195]
 968. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [194]
 969. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [194]
 970. Fleck L. Red. [et al.] [194]
 971. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [194]
 972. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [194]
 973. Mulert, Ludwik (1818-1875) [193]
 974. Sznage. Ryt. [192]
 975. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [192]
 976. Dante, Alighieri (1265-1321) [192]
 977. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [192]
 978. Matrzak, Jerzy [191]
 979. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [190]
 980. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [190]
 981. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [190]
 982. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [190]
 983. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [189]
 984. Sandaeu, Jules (1811-1833) [189]
 985. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [188]
 986. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [188]
 987. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [188]
 988. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [185]
 989. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [185]
 990. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [184]
 991. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [184]
 992. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [184]
 993. Chęciński, Jan (1826-1874) [183]
 994. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [183]
 995. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [182]
 996. "Orion". Fot. [182]
 997. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [181]
 998. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [179]
 999. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [179]
 1000. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [179]
 1001. Hähle, G. Ryt. [179]
 1002. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [179]
 1003. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [179]
 1004. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [179]
 1005. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [178]
 1006. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [178]
 1007. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [178]
 1008. K. M. Ryt. [178]
 1009. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [176]
 1010. Wahrendorff, O. [176]
 1011. Jeska, Stanisława (1867-1936) [176]
 1012. Bułhak ,Jan (1876-1950) [176]
 1013. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [176]
 1014. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [175]
 1015. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [174]
 1016. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [174]
 1017. Żychliński, Jan. Wstęp [174]
 1018. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [174]
 1019. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [174]
 1020. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [174]
 1021. Białecki, Paweł. Red. [174]
 1022. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [173]
 1023. W. C. Ryt. [173]
 1024. Patronat Opieki nad Więźniami [173]
 1025. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [173]
 1026. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [173]
 1027. Bandurski, Władysław (1865-1932) [173]
 1028. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [172]
 1029. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [172]
 1030. Jaworski, Józef (1859-1920) [172]
 1031. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [171]
 1032. Kubiak, Paweł (1950- ) [171]
 1033. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [171]
 1034. Warszawski Lombard Miejski [170]
 1035. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [170]
 1036. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [170]
 1037. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [169]
 1038. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [169]
 1039. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [169]
 1040. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [168]
 1041. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [168]
 1042. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [167]
 1043. Achtel, Józef [167]
 1044. Liga Morska i Kolonialna [167]
 1045. Szymkiewicz, Józef [167]
 1046. Hahn, Wiktor (1871-1959) [165]
 1047. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [165]
 1048. Peszke, Ignacy (1877-1925) [165]
 1049. Pusch, Maurycy (1828-1902) [163]
 1050. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [163]
 1051. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [162]
 1052. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [162]
 1053. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [160]
 1054. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [160]
 1055. Tomek Piast [pseud.] [160]
 1056. Komenda I Brygady Legionów Polskich [160]
 1057. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [159]
 1058. Wybranowski, Władysław (?-?) [159]
 1059. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [158]
 1060. Krzyżanowski, K. [158]
 1061. Nowialis [158]
 1062. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [158]
 1063. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [158]
 1064. Gebhard, podporucznik [158]
 1065. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [157]
 1066. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [157]
 1067. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [157]
 1068. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [156]
 1069. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [156]
 1070. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [156]
 1071. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [156]
 1072. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [156]
 1073. Deny, Martial (1745- ). Il. [156]
 1074. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [155]
 1075. J. K. Ryt. [155]
 1076. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [154]
 1077. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [154]
 1078. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [154]
 1079. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [154]
 1080. Mieczkowski, Jan. Fot. [153]
 1081. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [153]
 1082. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [153]
 1083. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [152]
 1084. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [152]
 1085. Komar, Józef [152]
 1086. Święcicka, Jadwiga (?-?) [151]
 1087. Śliwiński, Jan [151]
 1088. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [151]
 1089. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [151]
 1090. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [151]
 1091. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [151]
 1092. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [151]
 1093. W. R. Ryt. [150]
 1094. Osotowicz, Jerzy. Red. [150]
 1095. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 1096. Babiński, Wacław [150]
 1097. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [149]
 1098. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [149]
 1099. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [149]
 1100. Gottlieb Leopold (1879-1934) [149]
 1101. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [148]
 1102. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [148]
 1103. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [148]
 1104. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [148]
 1105. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [148]
 1106. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [148]
 1107. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [147]
 1108. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [147]
 1109. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [147]
 1110. Slaski, S. Ryt. [146]
 1111. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [145]
 1112. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [145]
 1113. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [145]
 1114. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [145]
 1115. Niemojewski, Lech (1894-1952) [145]
 1116. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [144]
 1117. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [143]
 1118. Bzowska, Maria (1871-1906) [143]
 1119. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [142]
 1120. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [142]
 1121. Roman Nowoszewski (1945- ) [142]
 1122. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [142]
 1123. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [140]
 1124. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [140]
 1125. Ślaski, Bolesław (1870- ) [140]
 1126. A. W. Ryt. [140]
 1127. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [139]
 1128. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [139]
 1129. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [139]
 1130. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [139]
 1131. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [138]
 1132. Związek Miast Królestwa Polskiego [138]
 1133. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [138]
 1134. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [138]
 1135. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [138]
 1136. Hoffmann Regierungsdirektor [138]
 1137. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [137]
 1138. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [137]
 1139. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [137]
 1140. Jaworski, Witold (1899-1989) [137]
 1141. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [137]
 1142. [Leger, Louis (1843-1923)] [136]
 1143. Związek Polskich Artystów Plastyków [136]
 1144. Tarnacki, Józef [136]
 1145. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [136]
 1146. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [136]
 1147. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [135]
 1148. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [135]
 1149. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [135]
 1150. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [134]
 1151. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [134]
 1152. Wójcicki, Jerzy [134]
 1153. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [134]
 1154. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [134]
 1155. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [134]
 1156. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [134]
 1157. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [134]
 1158. Uniwersytet Warszawski [133]
 1159. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [133]
 1160. Amatorski Zespół Teatralny [133]
 1161. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [132]
 1162. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [132]
 1163. Wróblewski, K. [132]
 1164. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [132]
 1165. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [132]
 1166. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [132]
 1167. Gorski, Stefan (1882-1941) [132]
 1168. Dom ks. Boduena [132]
 1169. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [131]
 1170. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [131]
 1171. Bogucki, Adolf (1835-1894) [131]
 1172. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [131]
 1173. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [131]
 1174. Joteyko, Józefa (1866-1928) [130]
 1175. Ioteyko I. [na s. tyt.] [130]
 1176. Gołębiewska, Wanda [130]
 1177. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [129]
 1178. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [129]
 1179. Wanda Cymerman (red. nacz.) [128]
 1180. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [128]
 1181. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [128]
 1182. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [128]
 1183. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [128]
 1184. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [127]
 1185. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [127]
 1186. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [127]
 1187. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [127]
 1188. Leliwa, Alfred [126]
 1189. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [126]
 1190. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [126]
 1191. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [126]
 1192. Mahomet II [126]
 1193. Koniński, Kazimierz [126]
 1194. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [125]
 1195. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [125]
 1196. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [124]
 1197. Kohn, Alfred (1960- ) [124]
 1198. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [124]
 1199. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [124]
 1200. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [123]
 1201. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [123]
 1202. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [123]
 1203. K. P. Ryt. [122]
 1204. Zaleski, August (1883-1972) [122]
 1205. Sobieski, Wacław (1872-1935) [122]
 1206. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [121]
 1207. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [121]
 1208. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [121]
 1209. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [121]
 1210. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [121]
 1211. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [121]
 1212. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [121]
 1213. Rzepko, Władysław (1854-1932) [120]
 1214. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [120]
 1215. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [119]
 1216. K.P. Ryt. [119]
 1217. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [119]
 1218. [Świtalska, H. (?-?)] [119]
 1219. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [119]
 1220. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [119]
 1221. Jankowski, Józef [119]
 1222. Döhler, Theodore (1814-1856) [118]
 1223. Krynicki, M. Lit. [118]
 1224. Polska Agencja Telegraficzna [118]
 1225. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [118]
 1226. Tor, Stanisław [118]
 1227. Syndykat Rolniczy Warszawski [118]
 1228. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [118]
 1229. Krajewski, J. Ryt. [117]
 1230. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [117]
 1231. [Kasa Chorych (Warszawa)] [116]
 1232. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [116]
 1233. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [116]
 1234. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [116]
 1235. Ajdacki, Paweł (1970- ) [116]
 1236. Schubert, Franz (1797-1828) [115]
 1237. - [115]
 1238. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [115]
 1239. Dumax, [Victor] (1827-1894) [115]
 1240. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [115]
 1241. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [114]
 1242. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [114]
 1243. Kleczyński, Jan (1837-1895) [114]
 1244. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [114]
 1245. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [114]
 1246. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [114]
 1247. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [113]
 1248. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [113]
 1249. Automobilklub Warszawski [113]
 1250. Łubieński, Edward (1819-1867) [113]
 1251. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [113]
 1252. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [113]
 1253. Porębowicz, Edward (1862-1937) [113]
 1254. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [113]
 1255. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [112]
 1256. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [112]
 1257. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [112]
 1258. Magnus, Wiktor [112]
 1259. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [112]
 1260. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [112]
 1261. Giergielewicz Jan (1898-1953) [112]
 1262. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [111]
 1263. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [111]
 1264. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [111]
 1265. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [111]
 1266. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [111]
 1267. Kozłowski, Jan J. [111]
 1268. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [111]
 1269. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [110]
 1270. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [110]
 1271. Pachucki, Marian (1888-1961) [110]
 1272. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [110]
 1273. Hoppe, Stanisław (1893- ) [110]
 1274. Stolpe, Alojzy (?-1824) [109]
 1275. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [109]
 1276. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [109]
 1277. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [109]
 1278. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [108]
 1279. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [108]
 1280. Muszkowski, Jan (1882-1953) [108]
 1281. Kostka, J. [108]
 1282. Kossak, Wojciech (1856-1942) [108]
 1283. Urmowski Klemens (1780-1827) [108]
 1284. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [108]
 1285. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [108]
 1286. Brochowski, B. Ryt. [108]
 1287. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [107]
 1288. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [107]
 1289. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [106]
 1290. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [106]
 1291. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [106]
 1292. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [106]
 1293. Egghard, Jules(1833-1867) [106]
 1294. Kataszek, Szymon (1898-1943) [105]
 1295. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [105]
 1296. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [105]
 1297. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [105]
 1298. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [105]
 1299. Roeber. H. Ryt. [105]
 1300. Oniszewski, Jan Teofil [105]
 1301. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [105]
 1302. Musiałowski, A. Ryt. [104]
 1303. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [104]
 1304. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [104]
 1305. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [103]
 1306. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [103]
 1307. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [103]
 1308. Morżkowska, Antonina [103]
 1309. Kaczmarski, S. [103]
 1310. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [102]
 1311. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [102]
 1312. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [102]
 1313. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [102]
 1314. Baum, Stefan (1892-1964) [102]
 1315. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [101]
 1316. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [101]
 1317. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [101]
 1318. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [101]
 1319. Niemojowska, Maria (1870?-?) [101]
 1320. Czajkowski, Paweł (-1839) [101]
 1321. (E) [101]
 1322. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [100]
 1323. Gorazdowski, E. [100]
 1324. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [100]
 1325. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [100]
 1326. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [100]
 1327. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [100]
 1328. CAF [99]
 1329. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [99]
 1330. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [99]
 1331. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [99]
 1332. Mikucka, Aniela (1904-1950) [99]
 1333. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [98]
 1334. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [98]
 1335. Schmid, Christoph von (1768-1854) [98]
 1336. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [98]
 1337. Jotes [98]
 1338. Helmer, Charles(18..-1938) [98]
 1339. Fuks, Marjan (1884-1935) [98]
 1340. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [98]
 1341. Sulistrowski, Kazimierz [97]
 1342. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [97]
 1343. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [97]
 1344. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [97]
 1345. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [97]
 1346. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [97]
 1347. Różański, M. Ryt. [96]
 1348. Centralny Komitet Robotniczy PPS [96]
 1349. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [96]
 1350. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [96]
 1351. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [96]
 1352. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [96]
 1353. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [96]
 1354. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [95]
 1355. Magistrat der Hauptstadt Warschau [95]
 1356. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [95]
 1357. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [95]
 1358. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [95]
 1359. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [94]
 1360. Gruziel, L. Fot. [94]
 1361. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [94]
 1362. Diabelli, Anton (1781-1858) [94]
 1363. Winter, Peter (1754-1825) [94]
 1364. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [94]
 1365. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [94]
 1366. Arctowski, Henryk (1871-1958) [94]
 1367. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [93]
 1368. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [93]
 1369. Goublier, Gustave (1856-1926) [93]
 1370. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [93]
 1371. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [93]
 1372. Pohoski, Jan (1889-1940) [92]
 1373. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [92]
 1374. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [91]
 1375. [Grabiec (?-?)] [91]
 1376. Zbyszewski [91]
 1377. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [91]
 1378. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [91]
 1379. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [91]
 1380. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [91]
 1381. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [91]
 1382. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [91]
 1383. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [91]
 1384. Burmistrz w.z. Becher [91]
 1385. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [90]
 1386. [Gutry, Maria (1899-1988)] [90]
 1387. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [90]
 1388. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [90]
 1389. Stern, Anatol (1899-1968) [90]
 1390. Lipiński, Józef (1777-1811) [90]
 1391. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [90]
 1392. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [89]
 1393. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [89]
 1394. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [88]
 1395. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1396. Dobrowolska-Kierył, Marta [88]
 1397. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [87]
 1398. Teichmann, Antoni (1798-1877) [87]
 1399. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [87]
 1400. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [87]
 1401. Wesoły Wujaszek [87]
 1402. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [86]
 1403. Diveky, Adrjan (1880-1965) [86]
 1404. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [86]
 1405. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [86]
 1406. Weinberg P. [86]
 1407. Stecher, August (?-?) [86]
 1408. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [86]
 1409. Kapituła Odznaki [86]
 1410. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [86]
 1411. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [85]
 1412. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [85]
 1413. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [85]
 1414. Landowski, Paweł (1843-1894) [85]
 1415. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [85]
 1416. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [85]
 1417. Sosiński, I. Ryt. [84]
 1418. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [84]
 1419. Banner, M. Red. [84]
 1420. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [84]
 1421. Rembiel, St. [84]
 1422. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [84]
 1423. Grossman, Ludwik (1835-1915) [83]
 1424. Rydel, Lucjan (1870-1918) [83]
 1425. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [83]
 1426. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [83]
 1427. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [83]
 1428. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [83]
 1429. Kluczewski, M. Ryt. [82]
 1430. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [82]
 1431. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [82]
 1432. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [82]
 1433. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [82]
 1434. Armia Krajowa [82]
 1435. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [81]
 1436. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [81]
 1437. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [81]
 1438. Szenajch, Władysław (1879-1964) [81]
 1439. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [81]
 1440. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [81]
 1441. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [80]
 1442. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [80]
 1443. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [80]
 1444. [Franck] [80]
 1445. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [80]
 1446. Puciata, Ryszard (?-1942) [80]
 1447. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [80]
 1448. Gajewski, Adrian [80]
 1449. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [80]
 1450. Biblioteka Kórnicka [80]
 1451. Niecz, Krzysztof. Fot. [79]
 1452. Brochocki, B. Ryt. [79]
 1453. Sosiński, J[ózef] Ryt. [79]
 1454. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [79]
 1455. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [79]
 1456. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [79]
 1457. Strasburger, Edward (1882-1923) [79]
 1458. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [79]
 1459. Fajans, Wacław (1884-1973) [79]
 1460. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [79]
 1461. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [78]
 1462. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [78]
 1463. Lichner, Heinrich(1829-1898) [78]
 1464. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [78]
 1465. Malewicz, Jadwiga [78]
 1466. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [78]
 1467. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [78]
 1468. Dancla, Charles(1817-1907) [78]
 1469. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [77]
 1470. Starczewski, Jan (1904-1981) [77]
 1471. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [77]
 1472. Łukasik, Jan (1910- ) [77]
 1473. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [77]
 1474. Związek Polskich Artystów Grafików [77]
 1475. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [77]
 1476. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [77]
 1477. Łabęcki, Wiktor red. [76]
 1478. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [76]
 1479. [Quirini, Edward] [76]
 1480. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [76]
 1481. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [76]
 1482. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [76]
 1483. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [76]
 1484. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [76]
 1485. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [76]
 1486. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [76]
 1487. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [76]
 1488. Gross, Adam (1818-1880) [76]
 1489. Adam, Julius (1826-1874) [76]
 1490. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [75]
 1491. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [75]
 1492. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [75]
 1493. Polska Macierz Szkolna [75]
 1494. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [75]
 1495. Stowarzyszenie Architektów Polskich [75]
 1496. Związek Katolicki [74]
 1497. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [74]
 1498. B.O. Ryt. [74]
 1499. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [73]
 1500. Gounod, Charles François (1818-1893) [73]
 1501. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [73]
 1502. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [73]
 1503. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [73]
 1504. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [73]
 1505. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [73]
 1506. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [73]
 1507. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [73]
 1508. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [73]
 1509. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [73]
 1510. Bio [pseud.] [73]
 1511. S. A. Ryt. [72]
 1512. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [72]
 1513. Kątski, Apolinary (1825-1879) [72]
 1514. Związek Bibliotekarzy Polskich [72]
 1515. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [72]
 1516. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [72]
 1517. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [72]
 1518. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [72]
 1519. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [71]
 1520. L. K. [71]
 1521. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [71]
 1522. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [71]
 1523. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [71]
 1524. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [71]
 1525. Teatr Narodowy (Warszawa) [71]
 1526. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [71]
 1527. Moder, Paul (1896-1942) [71]
 1528. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [71]
 1529. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [71]
 1530. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [71]
 1531. A. C. Ryt. [71]
 1532. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [70]
 1533. Ajzman, David (1869-1922) [70]
 1534. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [70]
 1535. "Młoda Sztuka" [70]
 1536. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [70]
 1537. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [70]
 1538. Polska Partia Socjalistyczna [70]
 1539. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [70]
 1540. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [70]
 1541. Marylski, Antoni (1865-1932) [70]
 1542. Krasowska Helena [70]
 1543. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [70]
 1544. F. K. Ryt. [70]
 1545. Binental, Léopold (1886-1944) [70]
 1546. Bank Handlowy (Warszawa) [70]
 1547. Gall, Jan Karol (1856-1912) [69]
 1548. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [69]
 1549. Collodi, Carlo (1826-1890) [69]
 1550. Simcis, Gen [68]
 1551. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [68]
 1552. Zarzycka, Aneta. Opiekun [68]
 1553. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [68]
 1554. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [68]
 1555. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [68]
 1556. Rutkowski, R. Ryt. [68]
 1557. Olesiński, Karol (1902-1939) [68]
 1558. Haehle. Ryt. [68]
 1559. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [68]
 1560. Szczeciński, K. Fot. [67]
 1561. Żelaznowski, Andrzej [67]
 1562. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [67]
 1563. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [67]
 1564. Tonioli, D. [67]
 1565. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1566. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [67]
 1567. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [67]
 1568. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [67]
 1569. Gutry, Maria (1899-1988) [67]
 1570. Gross, Napoleon (fl. 1863) [67]
 1571. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [67]
 1572. [Omm, Peter] [66]
 1573. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [66]
 1574. Salinger, Zygmunt [66]
 1575. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [66]
 1576. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [66]
 1577. Bogusławski, Edward (1848-1917) [66]
 1578. Siekierski, Franciszek [65]
 1579. Czerny, Carl (1791-1857) [65]
 1580. Łączkowski Ludwik [65]
 1581. Łączkowska Felicja [65]
 1582. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [65]
 1583. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [65]
 1584. Liciński Hipolit [65]
 1585. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [65]
 1586. Feuerstein Władysław [65]
 1587. Dr Fischer, Gubernator [65]
 1588. Dr Fischer, Gouverneur [65]
 1589. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [65]
 1590. Charszewski, Ignacy [65]
 1591. Maszyński, Piotr (1855-1934) [64]
 1592. Kozłowski, Karol (1840-1890) [64]
 1593. Łada, Kazimierz (1824-1871) [64]
 1594. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [64]
 1595. Wars, Henryk (1902-1977) [64]
 1596. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [64]
 1597. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [64]
 1598. [brak] [63]
 1599. Treter Mieczysław (1883-1943) [63]
 1600. Kuhlewein, A. Ryt. [63]
 1601. [Mielnicki]. Fot. [63]
 1602. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [63]
 1603. Rodzina Lekarska (Warszawa) [63]
 1604. Biart, Lucyan (1828-1897) [63]
 1605. Godard, Benjamin (1849-1895) [62]
 1606. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [62]
 1607. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [62]
 1608. Vollstedt, Robert (1854-1919) [62]
 1609. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [62]
 1610. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [62]
 1611. O liść dębu [62]
 1612. Komitet Budowy Pomników [62]
 1613. Kochanowski, Jan (1897-1970) [62]
 1614. Huzarski, Jerzy [62]
 1615. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [62]
 1616. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [62]
 1617. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [62]
 1618. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [62]
 1619. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [61]
 1620. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [61]
 1621. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [61]
 1622. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [61]
 1623. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [61]
 1624. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [61]
 1625. Piekacz, J. Fot. [61]
 1626. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [61]
 1627. Konewka, Antoni (1885-1944) [61]
 1628. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [60]
 1629. Münchheimer, Adam (1830-1904) [60]
 1630. Krogulski, Władysław (1843-1934) [60]
 1631. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [60]
 1632. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [60]
 1633. Stawiński. Ryt. [60]
 1634. Kondor, Ernst. [60]
 1635. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [60]
 1636. Estreicher, Karol (1906-1984) [60]
 1637. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [60]
 1638. Dobrski, Konrad [60]
 1639. Biblioteka Narodowa [60]
 1640. Barski, Ireneusz [60]
 1641. E. G. Ryt. [59]
 1642. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [59]
 1643. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [59]
 1644. Jezierski, J. Ryt. [59]
 1645. Espen, Theodor (1847-1906) [59]
 1646. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [59]
 1647. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [59]
 1648. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [59]
 1649. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [59]
 1650. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [59]
 1651. Podolski, Ignacy (1854-1888) [59]
 1652. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [59]
 1653. Laskowski, Otton (1892-1953) [59]
 1654. Grabowski, Józef (18..- ?) [59]
 1655. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [58]
 1656. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [58]
 1657. Ascher, Josef (1829-1869) [58]
 1658. [Polska Macierz Szkolna] [58]
 1659. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1660. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [58]
 1661. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [58]
 1662. Orda, Napoleon (1807-1883) [58]
 1663. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [58]
 1664. Napieralski, Mateusz [58]
 1665. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [58]
 1666. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [58]
 1667. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [57]
 1668. J.Ł. Ryt. [57]
 1669. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [57]
 1670. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [57]
 1671. Witkowski, Wincenty [57]
 1672. Samselski, Marek. Red. [57]
 1673. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [57]
 1674. Rembowski, Jan (1878-1923) [57]
 1675. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [57]
 1676. Naoczny świadek [57]
 1677. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [57]
 1678. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [57]
 1679. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [57]
 1680. Konopka, Józef (1884-1940) [57]
 1681. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [57]
 1682. Casciolini, Caludio(1697-1760) [57]
 1683. Voss, Charles (1815-1882) [56]
 1684. Macura, Władysław (1896-1935) [56]
 1685. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [56]
 1686. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [56]
 1687. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [56]
 1688. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [56]
 1689. Janiczek, Józef (1900-1976) [56]
 1690. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [56]
 1691. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [56]
 1692. Biegański, B. Fot. [55]
 1693. Zawadzki, Michał (1828-1887) [55]
 1694. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [55]
 1695. [Fernand, Jacques (?-?)] [55]
 1696. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [55]
 1697. Trzemeski, Edward (1843-1905) [55]
 1698. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1699. Surzyński, Józef (1851-1919) [55]
 1700. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [55]
 1701. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [55]
 1702. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [55]
 1703. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [55]
 1704. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [55]
 1705. Jonzeck, Waldemar [55]
 1706. Janowski, Benon (1873-) [55]
 1707. Twardzicki, Walery (1838-1902) [54]
 1708. Uniwersytet dla Wszystkich [54]
 1709. Konrad. Fot. [54]
 1710. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [54]
 1711. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [54]
 1712. Szyszko, Donat (1709 1773) [54]
 1713. Ryżewski Zygmunt. Red. [54]
 1714. Rudkowski, Mat. (?-?) [54]
 1715. Pilich, Michał [54]
 1716. Ostas, Marek [54]
 1717. Mickiewicz, Izadora [54]
 1718. Mickiewicz, Dominik [54]
 1719. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [54]
 1720. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [53]
 1721. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [53]
 1722. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [53]
 1723. Kübler, Ryt. [53]
 1724. Krywoszejew, Maciej [53]
 1725. Jędraszko, Antoni Stanisław [53]
 1726. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [53]
 1727. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [53]
 1728. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [53]
 1729. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [52]
 1730. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [52]
 1731. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [52]
 1732. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [52]
 1733. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [52]
 1734. Niedzielski, Jan (ksiądz) [52]
 1735. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [52]
 1736. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [52]
 1737. Uziembło, Adam (1885-1971) [52]
 1738. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [52]
 1739. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [52]
 1740. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [52]
 1741. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [52]
 1742. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [52]
 1743. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [51]
 1744. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [51]
 1745. Sosiński, J. Ryt. [51]
 1746. Pistyner, M. [51]
 1747. Oborski, Florian (1839-1892) [51]
 1748. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [51]
 1749. Kubełka, Ignacy [51]
 1750. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [51]
 1751. Zinserling, Borys von (1889-1961) [51]
 1752. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [51]
 1753. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [51]
 1754. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [51]
 1755. Rożek, Edmund. Red. [51]
 1756. Rober, F. H.r. Ryt. [51]
 1757. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [51]
 1758. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [51]
 1759. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1760. Giełda Mięsna (Warszawa) [51]
 1761. Bach, Emanuel (1714-1788) [51]
 1762. Aut. [51]
 1763. M. R. Rys. [50]
 1764. Telakowski, [Jan]. Ryt. [50]
 1765. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [50]
 1766. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [50]
 1767. Puccini, Giacomo (1858-1924) [50]
 1768. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [50]
 1769. Ménil, Félicien de (1860-1930) [50]
 1770. il [50]
 1771. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [50]
 1772. Whiting, A. [50]
 1773. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [50]
 1774. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [50]
 1775. Tarczyński, Władysław [50]
 1776. Pusch, Alois Maria de [50]
 1777. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [50]
 1778. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [50]
 1779. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [50]
 1780. Abrahams, Maurice (1883-1931) [50]
 1781. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [49]
 1782. Leybach, Joseph(1817-1891) [49]
 1783. Wołek, Adam [49]
 1784. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [49]
 1785. Orlicz, Michał (1893-1970) [49]
 1786. Kownacki, A. Ryt. [49]
 1787. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [49]
 1788. Gąsiorowska, Natalja [49]
 1789. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [49]
 1790. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [49]
 1791. Dancla, Charles (1817-1907) [49]
 1792. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [48]
 1793. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [48]
 1794. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [48]
 1795. [Płoza-Doliński, Marek] [48]
 1796. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [48]
 1797. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [48]
 1798. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [48]
 1799. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1800. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [48]
 1801. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [48]
 1802. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [48]
 1803. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [48]
 1804. Czaki, Klementyna [48]
 1805. Antoszewicz, S.[tanisław] [48]
 1806. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [47]
 1807. Urbanowicz, Szymon (?-?) [47]
 1808. M. K. Ryt. [47]
 1809. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [47]
 1810. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [47]
 1811. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [47]
 1812. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [47]
 1813. Kosiński Julian (1833-1914) [47]
 1814. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [47]
 1815. Fabiszewski, M. [47]
 1816. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [46]
 1817. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [46]
 1818. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [46]
 1819. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [46]
 1820. Studnicki, Władysław (1865-1953) [46]
 1821. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [46]
 1822. Radoszewska, A. J. [46]
 1823. Montabone (Firenze) [46]
 1824. Kolitowski, Adam (1878-1971) [46]
 1825. Field, John (1782-1837) [46]
 1826. ADAM [46]
 1827. Sturm, Adam (?-1872) [45]
 1828. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [45]
 1829. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [45]
 1830. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [45]
 1831. S. E. [45]
 1832. Polskie Towarzystwo Artystyczne [45]
 1833. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1834. Nowakowski, Bogdan [45]
 1835. Medeksza, Antoni [45]
 1836. Małkowska, Grażyna [45]
 1837. Kűbler. Ryt. [45]
 1838. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [45]
 1839. E. S. [45]
 1840. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [45]
 1841. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [44]
 1842. Voss, Carl (1815-1882) [44]
 1843. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [44]
 1844. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [44]
 1845. Muzeum miasta Belgradu [44]
 1846. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [44]
 1847. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [44]
 1848. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [44]
 1849. Bizański, Stanisław (1846-1890) [44]
 1850. Zajkowski, A. Ryt. [43]
 1851. Schumann, Robert (1810-1856) [43]
 1852. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [43]
 1853. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [43]
 1854. Marconi, Władysław (1848-1915) [43]
 1855. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [43]
 1856. Ziegler; Droste [43]
 1857. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [43]
 1858. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [43]
 1859. Szczepański, Sebastian [43]
 1860. Szczepański, Grzegorz [43]
 1861. Syrewicz, Xawery [43]
 1862. Sosnkowski, Józef [43]
 1863. Pilati, Auguste (1810-1877) [43]
 1864. Naumann, Karl [43]
 1865. Lewak, Adam (1891-1963) [43]
 1866. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [43]
 1867. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [43]
 1868. Janczewski, S. Red. [43]
 1869. G.R. Ryt. [43]
 1870. Fuks, Marian (1884-1935) [43]
 1871. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [43]
 1872. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [42]
 1873. Koło Medyków S. U. W. [42]
 1874. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [42]
 1875. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [42]
 1876. T.B. [42]
 1877. Szydłowska, Grażyna [42]
 1878. Styś, Walerian (1885-1936) [42]
 1879. Ptaszyńska, Joanna [42]
 1880. Nowacki, Łukasz [42]
 1881. Małcużyński, Karol (1922-1984) [42]
 1882. Lisiak, Elżbieta [42]
 1883. Ligber, F. Szty. [42]
 1884. Lewandowski, Adam (1889-1951) [42]
 1885. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [42]
 1886. Czermak, Grażyna [42]
 1887. Ambrich, Magdalena [42]
 1888. Dietrich, Moritz (1816-1887) [41]
 1889. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 1890. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [41]
 1891. Próchnik, Adam (1892-1942) [41]
 1892. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [41]
 1893. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [41]
 1894. Jankiewicz, Stanisław [41]
 1895. Baynes, Sydney (1879-1938) [41]
 1896. Arnaud, Étienne [41]
 1897. Puławski, Antoni (1856-1931) [40]
 1898. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [40]
 1899. E. N. Ryt. [40]
 1900. Wano, K. [40]
 1901. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [40]
 1902. Radwan, August [40]
 1903. Osmała, Marcin (1863-1921) [40]
 1904. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [40]
 1905. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [40]
 1906. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [40]
 1907. Kasterska, Maria [40]
 1908. Gnus, Ryta (1881-19..) [40]
 1909. Cybulski, Izydor Józef [40]
 1910. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [40]
 1911. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [40]
 1912. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [39]
 1913. Stolz, Robert (1880-1975) [39]
 1914. Plewczyński, F. [39]
 1915. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [39]
 1916. Drexlerówna Luna (1882-1933) [39]
 1917. Bizet, Georges (1838-1875) [39]
 1918. Association d'Assurance des Industriels Polonais [39]
 1919. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [39]
 1920. Wilczek, Feliks [39]
 1921. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [39]
 1922. Strasburger, Henryk (1887-1951) [39]
 1923. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [39]
 1924. Rybicki, Anastazy [39]
 1925. Porowski, Marceli (1894-1963) [39]
 1926. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [39]
 1927. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [39]
 1928. Kowala, G. [39]
 1929. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [39]
 1930. Farkas, Miska (1829-1890) [39]
 1931. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [39]
 1932. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [39]
 1933. Krajewski. Ryt. [38]
 1934. A...... Z....li [38]
 1935. Związek Strzelecki [38]
 1936. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [38]
 1937. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [38]
 1938. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [38]
 1939. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [38]
 1940. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [38]
 1941. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [38]
 1942. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [38]
 1943. Monckton, Lionel (1861-1924) [38]
 1944. Liliental, Stanisława (1897-1988) [38]
 1945. Kafka, Johann (1819-1886) [38]
 1946. Janusz [38]
 1947. Grem, Tomasz (17..-18..) [38]
 1948. Finck, Herman (1872-1939) [38]
 1949. Dowódca Armii Krajowej [38]
 1950. Wąsowski, B. Ryt. [37]
 1951. [Urząd m. st. Warszawy] [37]
 1952. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [37]
 1953. Herman, Maria (1803-1830) [37]
 1954. Florimo, Francesco (1800-1888) [37]
 1955. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [37]
 1956. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [37]
 1957. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [37]
 1958. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [37]
 1959. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [37]
 1960. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [37]
 1961. Richards, Brinley (1819-1885) [37]
 1962. Listowski, Andrzej (1802-1860) [37]
 1963. Konopnicki, Jan [37]
 1964. Klimowicz, Ignacy [37]
 1965. Kautecki, Antoni [37]
 1966. Fischer, Ludwig (1905-1947) [37]
 1967. Bukowski, Jan (1873-1943) [37]
 1968. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [37]
 1969. Sigismond i Ska. Fot. [36]
 1970. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [36]
 1971. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [36]
 1972. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [36]
 1973. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [36]
 1974. Wysoki[ński], K. Ryt. [36]
 1975. Strzelecki, Edward (1894-1967) [36]
 1976. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [36]
 1977. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [36]
 1978. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [36]
 1979. Plater, Karol [36]
 1980. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [36]
 1981. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [36]
 1982. Kapliński, Franciszek (?-?) [36]
 1983. K.P. [36]
 1984. Herzberg, Antoni (1825-19..) [36]
 1985. Grynfeld, Bronisława [36]
 1986. Czajkowski. W. Ryt. [36]
 1987. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [36]
 1988. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [35]
 1989. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [35]
 1990. Berens, Hermann (1826-1880) [35]
 1991. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [35]
 1992. Walicki, Franciszek (1874-1964) [35]
 1993. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [35]
 1994. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [35]
 1995. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [35]
 1996. Jezierski, J. [35]
 1997. Grabowski, Roman (1882-1940) [35]
 1998. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [35]
 1999. David, Félicien (1810-1876) [35]
 2000. Carulli, Gustavo (1801-1876) [35]
 2001. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [35]
 2002. Batta, Alexandre (1816-1902) [35]
 2003. Mottl, Adam, fot. [34]
 2004. Orion. Fot. [34]
 2005. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [34]
 2006. Štejman, S. A. [34]
 2007. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [34]
 2008. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [34]
 2009. Wyroba, Stefan [34]
 2010. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [34]
 2011. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [34]
 2012. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [34]
 2013. Szelążek, Wacław (1888-1945) [34]
 2014. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [34]
 2015. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [34]
 2016. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [34]
 2017. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [34]
 2018. Komitet Obywatelski Starego Miasta [34]
 2019. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [34]
 2020. Jedna z uczennic [pseud.] [34]
 2021. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [34]
 2022. Henrion, Paul (1819-1901) [34]
 2023. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [34]
 2024. Dan, Władysław (1902-2000) [34]
 2025. Brauman, Władysław [34]
 2026. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [34]
 2027. Bachelbusch, T. Ryt. [34]
 2028. Zandman, Jan (1802-1841) [33]
 2029. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [33]
 2030. Yvain, Maurice (1891-1965) [33]
 2031. Obuchowicz, Henryk [33]
 2032. Mieczkowski, Jan (syn) [33]
 2033. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [33]
 2034. Harentz, S.G. (fl. 1902) [33]
 2035. Górski, Władysław (1846-1915) [33]
 2036. Grupa Starych Zarzewiaków [33]
 2037. Czajewski Wiktor [33]
 2038. Budkowski, Henryk(1879-1928) [33]
 2039. Bockhann, F. [33]
 2040. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [32]
 2041. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [32]
 2042. Bohm, Carl (1844-1920) [32]
 2043. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [32]
 2044. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [32]
 2045. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [32]
 2046. Stanisławowa Gawrońska [32]
 2047. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [32]
 2048. Groszkowski Teodor (1863-1930) [32]
 2049. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [31]
 2050. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [31]
 2051. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [31]
 2052. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [31]
 2053. Walaszczak, Piotr [31]
 2054. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [31]
 2055. Péreyra, Charles [31]
 2056. Prochaska, Anna [31]
 2057. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [31]
 2058. Niezależna Partia Chłopska [31]
 2059. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [31]
 2060. Mróz, Agnieszka [31]
 2061. Meisser [31]
 2062. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [31]
 2063. Kucharska-Singh, Paulina [31]
 2064. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [31]
 2065. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [31]
 2066. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [31]
 2067. Kaliszewski, L. [31]
 2068. Jaroński, Feliks (1823-1895) [31]
 2069. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [31]
 2070. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [31]
 2071. Benjamin Kornfeld [31]
 2072. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [30]
 2073. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [30]
 2074. Lassen, Eduard(1830-1904) [30]
 2075. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [30]
 2076. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [30]
 2077. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [30]
 2078. Sawiczewski, S. [30]
 2079. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [30]
 2080. Orthwein, Ludwik [30]
 2081. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [30]
 2082. Koriot, Józef (1785-1855) [30]
 2083. Gurniak, H. Rys. [30]
 2084. Einert, Teodor (1828-1866) [30]
 2085. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [30]
 2086. B. B. Ryt. [30]
 2087. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [29]
 2088. M.R. Ryt. [29]
 2089. Gibs, Joe [29]
 2090. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [29]
 2091. Lange, Gustav (1830-1899) [29]
 2092. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [29]
 2093. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [29]
 2094. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [29]
 2095. Ries, Franz (1846-1932) [29]
 2096. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [29]
 2097. Kątski, Antoni(1817-1889) [29]
 2098. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [29]
 2099. Giller, Honorata [29]
 2100. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [29]
 2101. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [29]
 2102. Amator [29]
 2103. Štejnberg, Mihail Karlovič [28]
 2104. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [28]
 2105. Vorbond, Wanda (?-1939) [28]
 2106. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [28]
 2107. Szymański, Ludwik [28]
 2108. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [28]
 2109. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [28]
 2110. Rober, F. H. Ryt. [28]
 2111. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [28]
 2112. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [28]
 2113. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [28]
 2114. Muzeum Historyczne w Goteborgu [28]
 2115. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [28]
 2116. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [28]
 2117. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [28]
 2118. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [28]
 2119. Hertz, Teodor (1822-1884) [28]
 2120. Ballach, A.[ndrzej] [28]
 2121. Maszyński, Julian (1847-1901) [27]
 2122. Zeller, Carl (1842-1898) [27]
 2123. Eilenberg, Richard (1848-1925) [27]
 2124. Dworzak, Ludwik. Rys. [27]
 2125. R. P. [27]
 2126. Młodzież Zarzewiacka [27]
 2127. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [27]
 2128. Klein, Kazimierz (1871-1927) [27]
 2129. Fiszer, Carolina [27]
 2130. Döhler, Theodore(1814-1856) [27]
 2131. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [27]
 2132. Arnaud, Etienne (1807-1863) [27]
 2133. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [26]
 2134. Olzacki, Sławomir. Fot. [26]
 2135. Myślińska, Grażyna. Fot. [26]
 2136. Massenet, Jules (1842-1912) [26]
 2137. K.W. Ryt. [26]
 2138. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [26]
 2139. Wohlfahrt, A. [26]
 2140. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 2141. Szymański, Ludwik (?-?) [26]
 2142. Pokorny, [Jan]. Ryt. [26]
 2143. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [26]
 2144. Marx, Emil (?-?) [26]
 2145. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [26]
 2146. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [26]
 2147. Lecocq, Charles (1832-1918) [26]
 2148. Lazzerini, Gustavo [26]
 2149. Kapliński, Julian [26]
 2150. Jan Lemański (1866-1933) [26]
 2151. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 2152. Dembiński, Czesław [26]
 2153. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [26]
 2154. Bobrowski, Tadeusz [26]
 2155. Lange, Gustav(1830-1899) [25]
 2156. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [25]
 2157. Zając, Jerzy [25]
 2158. Tarczyński, Józef (1841-1897) [25]
 2159. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [25]
 2160. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [25]
 2161. Sawiński, F. M. [25]
 2162. Offenbach, Jacques (1819-1880) [25]
 2163. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [25]
 2164. Lorens, Carl (1851-1909) [25]
 2165. Leybach, Joseph (1817-1891) [25]
 2166. Le Couppey, Felix(1811-1887) [25]
 2167. Krajewska, Julia. Ryt. [25]
 2168. Karoli, W. [25]
 2169. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [25]
 2170. Golański, Jerzy [25]
 2171. Fiedler. Ryt. [25]
 2172. Emer, Lucjan [25]
 2173. David, Félicien César(1810-1876) [25]
 2174. Cymerman, Leon (1876-1964) [25]
 2175. Budapest Lengyel-Egylet [25]
 2176. Borowy, Wacław (1890-1950) [25]
 2177. Archibald, M. [25]
 2178. K.N. Ryt. [24]
 2179. Zumpe, Edmund [24]
 2180. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [24]
 2181. Urbanowicz, Szymon [24]
 2182. Tuszyński, Antoni L. [24]
 2183. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [24]
 2184. Szkoła Główna Warszawska [24]
 2185. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [24]
 2186. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [24]
 2187. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [24]
 2188. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [24]
 2189. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [24]
 2190. Mękicki Rudolf (1887-1942) [24]
 2191. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [24]
 2192. Loos, Vincent Angelo [24]
 2193. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [24]
 2194. Kotuliński, Andrzej [24]
 2195. Klub Filmowy (Warszawa) [24]
 2196. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [24]
 2197. K. Ryt. [24]
 2198. Jaworski, Lesław (1882-1929) [24]
 2199. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [24]
 2200. Izert, Julian fot. [24]
 2201. Hiller, Karol (1891-1939) [24]
 2202. Gay, Byron (1886-1945) [24]
 2203. Galle, Henryk (1872-1948) [24]
 2204. Derengowski, Jan [24]
 2205. Cirina, J. A. [24]
 2206. Charchillac, Berthet de [24]
 2207. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [24]
 2208. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [24]
 2209. Bogacki, S. Fot. [24]
 2210. Teatr Narodowy [23]
 2211. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [23]
 2212. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [23]
 2213. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [23]
 2214. Steiman, S. [23]
 2215. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [23]
 2216. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [23]
 2217. Krogulski, Władysław(1843-1934) [23]
 2218. Feldman, J. [23]
 2219. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [23]
 2220. [s.n.] [22]
 2221. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [22]
 2222. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [22]
 2223. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [22]
 2224. Rudnicka, Monika [22]
 2225. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [22]
 2226. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [22]
 2227. Lewinger, Władysław (1874-1943) [22]
 2228. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [22]
 2229. Godfrey, Charles (1839-1919) [22]
 2230. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [22]
 2231. Eibl, Piotr (?-1886) [22]
 2232. Depret, Maurice (18..-1933) [22]
 2233. Betcher, Jan C. [22]
 2234. Olszewski, Czesław, fot. [21]
 2235. K.M. Ryt. [21]
 2236. Śliwiński, Jan (1830-1893) [21]
 2237. par Ketterer [21]
 2238. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [21]
 2239. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [21]
 2240. Wieniawski, Józef (1837-1912) [21]
 2241. Wagner, Richard (1813-1883) [21]
 2242. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [21]
 2243. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [21]
 2244. Lilpop, Marian [21]
 2245. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [21]
 2246. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [21]
 2247. Krzyżanowska, Celina [21]
 2248. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [21]
 2249. Jakobi, Zygmunt [21]
 2250. Jackowski, Aleksander [21]
 2251. Gola, A. (muzyka) [21]
 2252. Gnatkowski, Adam [21]
 2253. Furuhjelm, J. (muzyka) [21]
 2254. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [21]
 2255. Bielicka, Eugenia [21]
 2256. Achtel, Aleksandra [21]
 2257. N[icz], E. Ryt. [20]
 2258. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [20]
 2259. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [20]
 2260. W. B. Ryt. [20]
 2261. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [20]
 2262. Potocki, Antoni (1867-1939) [20]
 2263. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [20]
 2264. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [20]
 2265. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [20]
 2266. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [20]
 2267. Makowski, Henryk (1933-) [20]
 2268. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [20]
 2269. Kasiewicz, Alfred [20]
 2270. Jan Mieczkowski (1830-1889) [20]
 2271. Jacobi, Victor(1809-1892) [20]
 2272. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [20]
 2273. Grupa Legionistów [20]
 2274. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [20]
 2275. Eilenberg, Richard(1848-1925). [20]
 2276. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [20]
 2277. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [20]
 2278. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [20]
 2279. Bielecki, C. [19]
 2280. A. K. Ryt. [19]
 2281. Ćwiklicz, Bolesław [19]
 2282. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [19]
 2283. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [19]
 2284. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [19]
 2285. Suszczyński, Jan [19]
 2286. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [19]
 2287. Schonberger, John (1892-1983) [19]
 2288. Salabert, Francis (1884-1946) [19]
 2289. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [19]
 2290. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [19]
 2291. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [19]
 2292. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [19]
 2293. Kossakowska, Wanda [19]
 2294. Koschmider, Edmund [19]
 2295. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [19]
 2296. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [19]
 2297. Kataszek, Szymon(1898-1943) [19]
 2298. J.J, Ryt. [19]
 2299. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [19]
 2300. Herz, Henri(1803-1888) [19]
 2301. Herbert, Theodor(1822-1891) [19]
 2302. Brodowski, Kazimierz (?-?) [19]
 2303. Arezzo, Pierre (18..-1972) [19]
 2304. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [18]
 2305. Kucz[yński], M. Ryt. [18]
 2306. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [18]
 2307. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [18]
 2308. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [18]
 2309. W.Z. Ryt. [18]
 2310. Uhry, M. [18]
 2311. Sosnowski, J. Ryt. [18]
 2312. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2313. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [18]
 2314. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [18]
 2315. Lucas, Napoleon(1822-1884) [18]
 2316. Lozano, Vicente [18]
 2317. Lange, Gustav (1830-1889) [18]
 2318. Labitzky, Joseph (1802-1881) [18]
 2319. Klein, W. Ryt. [18]
 2320. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [18]
 2321. Godfrey, Daniel (1831-1903) [18]
 2322. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [18]
 2323. Erhard, Carl [18]
 2324. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [18]
 2325. Delahaye, Edward. Ryt. [18]
 2326. Dawidowa, Helena [18]
 2327. Dalla Casa, Louis [18]
 2328. Chodecki, Władysław [18]
 2329. Bouleau, H. de. [18]
 2330. Borawski, Władysław (1892-1970) [18]
 2331. Biske, Karol (1863-1928) [18]
 2332. Arslan M. [18]
 2333. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [17]
 2334. W. K. [17]
 2335. Treter, Bohdan (1886-1945) [17]
 2336. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [17]
 2337. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [17]
 2338. Sosnkowski, Józef (?-?) [17]
 2339. Siegrist, Piotr [17]
 2340. Miller, Karol (1819-1889) [17]
 2341. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [17]
 2342. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [17]
 2343. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [17]
 2344. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [17]
 2345. Kóźmiński, T. B. [17]
 2346. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [17]
 2347. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [17]
 2348. Kowalski, Leon (1870-1937) [17]
 2349. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [17]
 2350. Konstanty. Fot. [17]
 2351. Kadler, Ludwik (1838-1899) [17]
 2352. K. Z. Ryt. [17]
 2353. Joyce, Archibald (1873-1963) [17]
 2354. Jansenne, Louis (1809-1890) [17]
 2355. J. J. Ryt. [17]
 2356. Hervé (1825-1892) [17]
 2357. Garat, Pierre (1762-1823) [17]
 2358. Fall, Leo (1873-1925) [17]
 2359. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [17]
 2360. Bobiński, Henryk (1861-1914) [17]
 2361. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [17]
 2362. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [16]
 2363. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [16]
 2364. Atelier Rembrandt [16]
 2365. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [16]
 2366. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2367. Szwankowska, Hanna [16]
 2368. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [16]
 2369. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [16]
 2370. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [16]
 2371. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2372. Lewski , I. [16]
 2373. Lassen, Eduard (1830-1904) [16]
 2374. Krug, Diederich (1821-1880) [16]
 2375. Kondracki, W. Fot. [16]
 2376. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [16]
 2377. Ganne, Louis (1862-1923) [16]
 2378. Dubois, Théodore (1837-1924) [16]
 2379. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [16]
 2380. Bayer, Josef (1852-1913) [16]
 2381. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [15]
 2382. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [15]
 2383. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [15]
 2384. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [15]
 2385. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [15]
 2386. Missler, B. T. [15]
 2387. Makomaski, Edmund [15]
 2388. Lam, Stanisław (1891-1965) [15]
 2389. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [15]
 2390. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [15]
 2391. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [15]
 2392. Behr, Franz (1837-1898) [15]
 2393. A. S. Ryt. [15]
 2394. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [14]
 2395. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [14]
 2396. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [14]
 2397. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [14]
 2398. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [14]
 2399. Whiting, Richard A. (1891-1938) [14]
 2400. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [14]
 2401. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [14]
 2402. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [14]
 2403. Radzimiński, Bronisław [14]
 2404. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [14]
 2405. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [14]
 2406. Liebling, Georg (1865-1946). [14]
 2407. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [14]
 2408. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [14]
 2409. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [14]
 2410. Kossak Wojciech (1856-1942) [14]
 2411. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [14]
 2412. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [14]
 2413. Jasieński, Feliks (1861-1929) [14]
 2414. Dietrich, Moritz(1816-1887) [14]
 2415. Di Donato, Carlo [14]
 2416. AWU [14]
 2417. A. Ryt. [14]
 2418. Teatr Letni [13]
 2419. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [13]
 2420. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [13]
 2421. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [13]
 2422. Verico, [Antonio]. Ryt. [13]
 2423. Reber, Henri (1807-1880) [13]
 2424. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [13]
 2425. Paczóski, Julian [13]
 2426. Max, Józef (?-?) [13]
 2427. M. A. Ryt [13]
 2428. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [13]
 2429. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [13]
 2430. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [13]
 2431. Koman, Henryk (1824-1887) [13]
 2432. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [13]
 2433. J. S. Ryt. [13]
 2434. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [13]
 2435. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [13]
 2436. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [12]
 2437. Hünten, Franz(1793-1878) [12]
 2438. Żółtowski, A. [12]
 2439. Varney, Louis(1844-1908) [12]
 2440. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [12]
 2441. Suppé, Franz von (1819-1895) [12]
 2442. Pokorny. Ryt. [12]
 2443. Lack, Théodore(1846-1921) [12]
 2444. Krasuski, Stefan [12]
 2445. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [12]
 2446. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [12]
 2447. Barański, Andrzej [12]
 2448. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [11]
 2449. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [11]
 2450. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [11]
 2451. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [11]
 2452. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2453. Lefebvre, Casimir [11]
 2454. Grimm., A. Ryt. [11]
 2455. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [11]
 2456. Dziedzic, T. Ryt. [11]
 2457. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [11]
 2458. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [11]
 2459. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [11]
 2460. Bieniewski, T. Fot. [11]
 2461. Bianchi, Emilio [11]
 2462. Bar, E. Ryt. [11]
 2463. Teatr Polski [10]
 2464. Teatr Ateneum [10]
 2465. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [10]
 2466. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [10]
 2467. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [10]
 2468. Zaborska, Anna. Fot. [10]
 2469. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [10]
 2470. Wierciński, K. [10]
 2471. Scassola, A.(18..-19..) [10]
 2472. Nemo {pseud.] [10]
 2473. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [10]
 2474. Lincke, Paul (1866-1946) [10]
 2475. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [10]
 2476. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [10]
 2477. Budkowski, Henryk (1879-1928) [10]
 2478. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [10]
 2479. Audran, Edmond(1842-1901) [10]
 2480. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [9]
 2481. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [9]
 2482. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [9]
 2483. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [9]
 2484. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [9]
 2485. Raudny, Wacław [9]
 2486. Liszt, Ferenc(1811-1886) [9]
 2487. Kűbler, H. Ryt. [9]
 2488. G.S. Ryt. [9]
 2489. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [9]
 2490. C.K. ryt. [9]
 2491. Malmurowicz Bolesław. Fot. [8]
 2492. Seiss, Isidor(1840-1905) [8]
 2493. Przyałgowski, Ignacy [8]
 2494. Wanda Z. Ryt. [8]
 2495. W. K. Ryt. [8]
 2496. Tirling, Zygmunt [8]
 2497. Taubert. Ryt. [8]
 2498. Sztyft, Herman (1880- ) [8]
 2499. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [8]
 2500. Parafia św. Krzyża w Warszawie [8]
 2501. P. D. Ryt. [8]
 2502. Osborne, George Alexander (1806-1893) [8]
 2503. Mendewski, Stanisław [8]
 2504. Kucz, M. Ryt. [8]
 2505. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [8]
 2506. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [8]
 2507. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [8]
 2508. Iringh, Mirosław [8]
 2509. Dequin, Léon (18..-1937) [8]
 2510. Chmielewski, Ignacy [8]
 2511. Bazzini, Antonio(1818-1897) [8]
 2512. Teatr Wielki [7]
 2513. Schiff, Józef. Fot. [7]
 2514. Teatr na Chłodnej [7]
 2515. Wojewódzki, Władysław [7]
 2516. W.K. Ryt. [7]
 2517. Szymański, F. [7]
 2518. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2519. Posttallé [7]
 2520. Pallach, A. Ryt. [7]
 2521. Marois, Blanche [7]
 2522. M.K. Ryt. [7]
 2523. Lubowski, Józef (1824-1855) [7]
 2524. Leschik, Konrad [7]
 2525. Kuczyński [7]
 2526. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [7]
 2527. Gawęcki Witold (1911-1946) [7]
 2528. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [7]
 2529. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [7]
 2530. A. G. Ryt. [7]
 2531. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [6]
 2532. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 2533. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [6]
 2534. Zawadzki, W. Ryt. [6]
 2535. Zagórska, W. Ryt. [6]
 2536. Woydyga, Jan (1857-1938) [6]
 2537. Titel, Otto (18.. -1926) [6]
 2538. Sachowa, Zofia [6]
 2539. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [6]
 2540. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [6]
 2541. Mosz, Barbara [6]
 2542. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [6]
 2543. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [6]
 2544. Lewandowski, Michał (kompozytor) [6]
 2545. Huber, Adolf (fotograf) [6]
 2546. Gorski, Konstanty (1868-1934) [6]
 2547. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [6]
 2548. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [6]
 2549. Czibulka, Alphons(1842-1894) [6]
 2550. Cichocki, Ks. [6]
 2551. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [6]
 2552. Bachmann, Georges(1848-1894) [6]
 2553. Aniela S. Ryt. [6]
 2554. Skrobańsk, Z. Fot. [5]
 2555. Łukaszczyk, Elżbieta [5]
 2556. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [5]
 2557. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [5]
 2558. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [5]
 2559. Rayski, Albin (1845-1921) [5]
 2560. Polskie Stronnictwo Ludowe [5]
 2561. Miernicki, Władysław,fot. [5]
 2562. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [5]
 2563. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [5]
 2564. Horoch, Jan [5]
 2565. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [5]
 2566. Główny Urząd Miar [5]
 2567. Frimmel Theodor von (1853-1928) [5]
 2568. Ernest, Adam (1868-1926) [5]
 2569. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [5]
 2570. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [5]
 2571. Teatr Mały [4]
 2572. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 2573. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [4]
 2574. Wojskowy Instytut Geograficzny [4]
 2575. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [4]
 2576. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [4]
 2577. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [4]
 2578. Teatr Nowa Komedia [4]
 2579. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [4]
 2580. Reiss, N. [4]
 2581. Popp, Wilhelm(1828-1902) [4]
 2582. Pichler, Jan. Ryt. [4]
 2583. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2584. Niecz, K.,fot. [4]
 2585. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [4]
 2586. Lanner, Joseph (1801-1843) [4]
 2587. Kautecki, Antoni. [4]
 2588. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [4]
 2589. Jungmann, Albert(1824-1892) [4]
 2590. Golubec' Mikola (1891-1942) [4]
 2591. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [4]
 2592. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [4]
 2593. Drukarnia Polska (Poznań) [4]
 2594. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [4]
 2595. Błaszczak, Fr. [4]
 2596. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [4]
 2597. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [3]
 2598. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 2599. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 2600. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 2601. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [3]
 2602. Wiśniewski, Marceli [3]
 2603. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [3]
 2604. Teatr Nowości [3]
 2605. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [3]
 2606. Schulhoff, Julius (1825-1898) [3]
 2607. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [3]
 2608. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2609. Piotrowska, Barbara (1935- ) [3]
 2610. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [3]
 2611. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [3]
 2612. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2613. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [3]
 2614. Kozicki, Marek [3]
 2615. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [3]
 2616. Jarosz, Rafał [3]
 2617. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2618. Instytut Reduty [3]
 2619. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [3]
 2620. Głogowski, Tomasz(18..- ) [3]
 2621. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [3]
 2622. Fall, Leo(1873-1925) [3]
 2623. Engel, A. [3]
 2624. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [3]
 2625. Czułek, Dariusz et al. [3]
 2626. Biblioteka Publiczna w Warszawie [3]
 2627. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [3]
 2628. Badia, Luigi(1819-1899) [3]
 2629. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [2]
 2630. Dyamentowski. Ryt. [2]
 2631. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [2]
 2632. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [2]
 2633. Weintraub, Jan [2]
 2634. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [2]
 2635. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [2]
 2636. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [2]
 2637. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [2]
 2638. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [2]
 2639. Oranowski, Wacław [2]
 2640. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [2]
 2641. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [2]
 2642. Maj, Jerzy. Fot. [2]
 2643. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [2]
 2644. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [2]
 2645. Lehár, Ferenc (1870-1948) [2]
 2646. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [2]
 2647. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [2]
 2648. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [2]
 2649. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [2]
 2650. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2651. Issakowitch, S.S. [2]
 2652. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [2]
 2653. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [2]
 2654. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [2]
 2655. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2656. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 2657. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 2658. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 2659. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 2660. Wiśniewski, Wojciech et al. [1]
 2661. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 2662. Teatr Malickiej [1]
 2663. Teatr Kameralny [1]
 2664. Teatr Aktora [1]
 2665. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 2666. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 2667. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 2668. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2669. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2670. Głębicka, Jolanta et al. [1]
 2671. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [1]
 2672. Dudek, Edyta et al. [1]
 2673. Cikanek, Ferdinand [1]
 2674. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [0]
 2675. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2676. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2677. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [0]
 2678. Krudowski, Józef [0]
 2679. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [0]
 2680. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [0]
 2681. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [0]

More statistics...