polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 85727

Readers on-line: 214

Total number of users since Jan 1, 2010: 29116308

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Ministerstwo Oświaty [596]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Urząd Statystyczny w Warszawie [320]
 5. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [264]
 6. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 7. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 8. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 9. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [224]
 10. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 11. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 12. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 13. Stowarzyszenie Architektów Polskich [191]
 14. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 15. Popowski, S. [162]
 16. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 17. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [136]
 18. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 19. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 20. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [124]
 21. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [120]
 22. Dębski, Michał [117]
 23. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 24. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 25. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 26. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 27. Związek Patriotów Polskich [96]
 28. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 29. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [95]
 30. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 31. Kacprzak, Grzegorz Red. [90]
 32. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [90]
 33. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [87]
 34. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [83]
 35. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [74]
 36. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 37. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [62]
 38. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [56]
 39. CAF [53]
 40. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 41. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [52]
 42. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [51]
 43. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [51]
 44. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 45. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [49]
 46. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 47. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [48]
 48. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 49. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [48]
 50. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [47]
 51. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [47]
 52. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 53. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 54. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [45]
 55. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 56. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [44]
 57. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [43]
 58. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [43]
 59. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 60. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 61. Instytut Urbanistyki i Architektury [39]
 62. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 63. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 64. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 65. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 66. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 67. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 68. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [34]
 69. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 70. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [32]
 71. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 72. Główny Urząd Statystyczny [32]
 73. Ośrodek Dokumentacji Instytutu Urbanistyki i Architektury [31]
 74. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 75. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 76. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 77. Zakład Fotograficzny "Orion" (Warszawa) [29]
 78. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [29]
 79. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 80. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 81. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 82. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 83. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [26]
 84. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [26]
 85. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [26]
 86. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 87. A. Z. Ryt. [26]
 88. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 89. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 90. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [25]
 91. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 92. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [24]
 93. Mottl, Adam (1928-2013) [24]
 94. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 95. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 96. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [23]
 97. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [23]
 98. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 99. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 100. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 101. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [23]
 102. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 103. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 104. Stefanow, Piotr [21]
 105. Rzewuski, Walery (1837-1888) [20]
 106. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 107. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 108. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [20]
 109. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [20]
 110. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [20]
 111. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [19]
 112. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 113. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 114. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [18]
 115. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [18]
 116. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 117. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 118. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [17]
 119. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [17]
 120. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 121. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 122. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [17]
 123. P.B. Ryt. [17]
 124. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [17]
 125. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [17]
 126. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [17]
 127. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 128. A. M. Ryt. [17]
 129. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 130. Sigismond. Fot. [16]
 131. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 132. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 133. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 134. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [16]
 135. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [16]
 136. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 137. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 138. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 139. Karoli & Troczewski [15]
 140. J. H. Ryt. [15]
 141. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 142. Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP [14]
 143. S. A. Ryt. [14]
 144. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 145. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [14]
 146. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 147. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [14]
 148. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [14]
 149. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 150. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 151. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 152. Winek, Włodzimierz (1956-) [13]
 153. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 154. Olszewski, Czesław (1894-1969) [13]
 155. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 156. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 157. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [13]
 158. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 159. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 160. Hadomský, Vladimír (1938-2015) [13]
 161. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 162. Conrad. Fot. [13]
 163. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 164. B. P. Ryt. [13]
 165. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 166. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 167. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 168. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 169. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 170. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 171. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [12]
 172. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 173. Dombrowski, Władysław [12]
 174. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [11]
 175. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 176. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 177. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 178. Teatr Narodowy [11]
 179. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 180. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 181. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 182. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 183. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 184. Kowalski, L. Fot. [11]
 185. K. P. Ryt. [11]
 186. Dziedzic, P. Ryt. [11]
 187. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 188. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 189. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 190. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 191. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 192. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [10]
 193. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 194. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 195. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 196. Cabanowski, Marek (1935-2006) [10]
 197. Bukowski, Jan (1873-1943) [10]
 198. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [10]
 199. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 200. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 201. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 202. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 203. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 204. Röber, H. Ryt. [9]
 205. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 206. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [9]
 207. Norwerth, Edgar (1884-1950) [9]
 208. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [9]
 209. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [9]
 210. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 211. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 212. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 213. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 214. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 215. Kneisel, August [9]
 216. Klukowski, Jan (1904-1944) [9]
 217. J. Ł. Ryt. [9]
 218. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 219. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 220. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [9]
 221. Boratyński, Wacław (1908-1939) [9]
 222. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 223. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 224. Zarząd Miejski w Równem [8]
 225. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 226. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 227. Walter. Ryt. [8]
 228. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 229. Szukiewicz Maciej (1870-1943) [8]
 230. Szubert, Awit (1837-1919) [8]
 231. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [8]
 232. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 233. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 234. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 235. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 236. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [8]
 237. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 238. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 239. K.K. Ryt. [8]
 240. J. K. Ryt. [8]
 241. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 242. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 243. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [8]
 244. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 245. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 246. ADAM. Ryt. [8]
 247. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 248. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 249. Załęczny, Jolanta (1959- ) [7]
 250. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 251. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 252. W. R. Ryt. [7]
 253. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 254. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 255. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 256. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [7]
 257. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 258. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 259. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 260. Mieczkowski, Jan (1864-1919). Fot. [7]
 261. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 262. Krajewski, J. Ryt. [7]
 263. Kluczewski, M. Ryt. [7]
 264. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [7]
 265. K.P. Ryt. [7]
 266. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 267. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 268. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 269. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 270. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 271. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 272. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 273. Baumann, R. Lit. [7]
 274. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 275. [Miethke, H. O.] [6]
 276. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 277. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [6]
 278. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [6]
 279. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 280. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 281. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [6]
 282. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 283. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 284. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [6]
 285. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [6]
 286. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 287. Telakowski, [Jan]. Ryt. [6]
 288. Teatr Polski [6]
 289. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [6]
 290. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 291. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 292. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 293. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 294. Parzych, Czesław (1938- ) [6]
 295. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 296. Okuń, Edward (1872-1945) [6]
 297. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [6]
 298. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 299. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 300. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 301. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 302. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [6]
 303. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 304. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 305. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 306. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 307. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 308. M. R. Rys. [6]
 309. L. N. Ryt. [6]
 310. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 311. Kozłowski, K. Ryt. [6]
 312. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [6]
 313. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 314. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [6]
 315. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 316. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [6]
 317. J. T. Ryt. [6]
 318. Hufsky [6]
 319. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 320. Gruziel, L. Fot. [6]
 321. Gawęcki Witold (1911-1946) [6]
 322. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [6]
 323. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 324. E. G. Ryt. [6]
 325. Döhler, Theodore (1814-1856) [6]
 326. Domżalski, Jerzy [6]
 327. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [6]
 328. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [6]
 329. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 330. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [6]
 331. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 332. Biegański, B. Fot. [6]
 333. Achtel, Józef [6]
 334. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 335. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 336. [Granke, Stefan] [5]
 337. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 338. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 339. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 340. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 341. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [5]
 342. Wanecki, Jarosław (1968- ) [5]
 343. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 344. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 345. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 346. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 347. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 348. Teatr Letni [5]
 349. Teatr Ateneum [5]
 350. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 351. Szczepański, Jacek (1971- ) [5]
 352. Szczeciński, K. Fot. [5]
 353. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 354. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 355. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 356. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 357. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 358. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 359. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 360. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 361. Orion. Fot. [5]
 362. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 363. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 364. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 365. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 366. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach [5]
 367. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 368. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 369. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 370. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 371. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 372. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 373. Leliwa, Alfred [5]
 374. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 375. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 376. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 377. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 378. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 379. Kapuściński, Piotr [5]
 380. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [5]
 381. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 382. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 383. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 384. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 385. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 386. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 387. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 388. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 389. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 390. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [5]
 391. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 392. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 393. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 394. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 395. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [5]
 396. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [5]
 397. A. R. Ryt. [5]
 398. "Orion" [5]
 399. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 400. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 401. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 402. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 403. Zieliński, Jarosław (1958-2021) [4]
 404. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 405. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 406. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 407. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 408. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 409. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 410. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [4]
 411. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 412. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 413. Teatr Wielki [4]
 414. Szymański, F. Ryt. [4]
 415. Sztolcman, Władysław Roman (1873-1950) [4]
 416. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 417. Sosiński, I. Ryt. [4]
 418. Simcis, Gen [4]
 419. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 420. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [4]
 421. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [4]
 422. Schiff, Józef. Fot. [4]
 423. Röber, G. Ryt. [4]
 424. Rzążnicki, A. Fot. [4]
 425. Rzepko, Władysław (1854-1932) [4]
 426. Ratzko, Józef (1902-1939) [4]
 427. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 428. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 429. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 430. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 431. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 432. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 433. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 434. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 435. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 436. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 437. Nowialis [4]
 438. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 439. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 440. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 441. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 442. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [4]
 443. Mieczkowski, Jan (1864-1910). Fot. [4]
 444. Markowski, Antoni (1878-1949) [4]
 445. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 446. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 447. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 448. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 449. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 450. Kępkowska, Bogusława Bożena [4]
 451. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 452. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [4]
 453. Krzyżanowski, K. [4]
 454. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [4]
 455. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [4]
 456. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 457. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 458. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 459. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 460. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 461. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [4]
 462. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 463. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 464. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 465. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 466. J. S. Ryt. [4]
 467. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 468. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 469. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 470. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 471. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 472. Golański, Jerzy [4]
 473. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 474. Forbert, Leo (1880-1938) [4]
 475. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 476. E. N. Ryt. [4]
 477. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 478. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 479. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 480. Dobrovolsky, Jaroslav (1895-1942) [4]
 481. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 482. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 483. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 484. Budynkiewicz, Tadeusz Wacław (1929-2017) [4]
 485. Brochocki, B. Ryt. [4]
 486. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 487. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 488. Antykwarnia Warszawska [4]
 489. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [4]
 490. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 491. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 492. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 493. [brak] [3]
 494. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [3]
 495. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 496. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 497. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 498. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 499. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 500. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 501. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 502. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 503. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [3]
 504. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 505. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 506. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 507. Wisłocki, Adam (1888-1943) [3]
 508. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 509. Warszawski Lombard Miejski [3]
 510. Warnka, Jadwiga [3]
 511. W. C. Ryt. [3]
 512. Urząd Miasta Legionowo [3]
 513. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 514. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 515. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 516. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 517. Trzemeski, Edward (1843-1905) [3]
 518. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 519. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 520. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 521. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 522. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 523. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 524. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [3]
 525. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 526. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 527. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 528. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 529. Teatr Mały [3]
 530. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 531. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [3]
 532. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 533. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 534. Suligowski, Adolf (1849-1932) [3]
 535. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 536. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 537. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [3]
 538. Skoczek, Tadeusz (1955- ). Red. [3]
 539. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 540. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 541. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 542. Schvarzman, Mauricio (1947- ) [3]
 543. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 544. Schauer, Gustav (1826-1902) [3]
 545. Różański, M. Ryt. [3]
 546. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 547. Romanowska-Mazur, Bronisława (1926-2018) [3]
 548. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 549. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 550. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 551. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 552. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [3]
 553. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [3]
 554. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 555. Pomianowski, [Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [3]
 556. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [3]
 557. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 558. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 559. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 560. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 561. Poddębski, Henryk (1890-1945) [3]
 562. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 563. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 564. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 565. Nadarzyński Ośrodek Kultury [3]
 566. Münchheimer, A[dam] (1861-1900). Fot. [3]
 567. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 568. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 569. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 570. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 571. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [3]
 572. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 573. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 574. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 575. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 576. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 577. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 578. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 579. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [3]
 580. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 581. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 582. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 583. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 584. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 585. M.R. Ryt. [3]
 586. Liga Morska i Kolonialna [3]
 587. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 588. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [3]
 589. L. K. [3]
 590. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 591. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [3]
 592. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 593. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 594. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 595. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 596. Krynicki, M. Lit. [3]
 597. Krajewski. Ryt. [3]
 598. Koło Medyków S. U. W. [3]
 599. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 600. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 601. Koroniarz [3]
 602. Konrad. Fot. [3]
 603. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 604. Kohn, Alfred. Red. [3]
 605. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 606. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [3]
 607. Kawka-Piotrowska, Małgorzata [3]
 608. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 609. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 610. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 611. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 612. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 613. Jezierski, Edmund (1881-1935) [3]
 614. Jaugey, Jean [3]
 615. Jastrzębiec-Kostka, Agenor (1921-2011) [3]
 616. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [3]
 617. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 618. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 619. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 620. Husarski, Wacław (1883-1951) [3]
 621. Hrycek, Jan Krzysztof (1946- ) [3]
 622. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 623. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [3]
 624. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 625. Grodzicki, Józef (1854-1939) [3]
 626. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 627. Gorazdowski, E. [3]
 628. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 629. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 630. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 631. Gibs, Joe [3]
 632. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 633. Eilenberg, Richard (1848-1925) [3]
 634. Dąbrowski, Stanisław [3]
 635. Dyamentowski. Ryt. [3]
 636. Dietrich, Moritz (1816-1887) [3]
 637. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 638. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [3]
 639. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 640. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 641. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 642. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 643. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 644. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 645. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 646. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 647. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 648. Bułhak, Janusz (1906-1977) [3]
 649. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [3]
 650. Bronicz, Waldemar (1958-) [3]
 651. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 652. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 653. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 654. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 655. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 656. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 657. Bauman, R. Lit. [3]
 658. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 659. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 660. Andruskó, Károly (1915-2008) [3]
 661. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 662. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 663. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 664. A.P. [3]
 665. - [3]
 666. "Orion". Fot. [3]
 667. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 668. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 669. Śleszyńska, Wiesława [2]
 670. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 671. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 672. Čapskytė, Aušra (1966- ) [2]
 673. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [2]
 674. [Łosiowa, Emilia] [2]
 675. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 676. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 677. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 678. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 679. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 680. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 681. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 682. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 683. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 684. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 685. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 686. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 687. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 688. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 689. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 690. Zarząd Miejski m.st. Warszawy. Wydział Szkolnictwa [2]
 691. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 692. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 693. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 694. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 695. Zakład Fotograficzny "Sigismond & Co." (Warszawa) [2]
 696. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 697. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [2]
 698. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 699. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 700. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 701. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 702. Wróblewski, K. [2]
 703. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 704. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 705. Wojskowy Instytut Geograficzny [2]
 706. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 707. Wiśniewska, Anna Barbara [2]
 708. Witwicki, Władysław (1878-1948) [2]
 709. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 710. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 711. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 712. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 713. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 714. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 715. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 716. Warnkówna, Jadwiga [2]
 717. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 718. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 719. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 720. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 721. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 722. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 723. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 724. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 725. Treter, Bohdan (1886-1945) [2]
 726. Treter Mieczysław (1883-1943) [2]
 727. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 728. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 729. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 730. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 731. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 732. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 733. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 734. Telakowski, J.[an]. Ryt. [2]
 735. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 736. Teatr na Chłodnej [2]
 737. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 738. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 739. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 740. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 741. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 742. Szulc, Tadeusz [2]
 743. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 744. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 745. Sznage. Ryt. [2]
 746. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 747. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 748. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 749. Szczepański, Jacek Emil (1971- ) [2]
 750. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 751. Surowiecki, Karol [2]
 752. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 753. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 754. Strzemieczny, Piotr [2]
 755. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 756. Straż Obywatelska. Komenda [2]
 757. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 758. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 759. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 760. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 761. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 762. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 763. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 764. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 765. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 766. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 767. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 768. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 769. Sosiński, J. Ryt. [2]
 770. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 771. Socha, Szczepan [2]
 772. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 773. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 774. Skornia-Roszij, Maria [2]
 775. Siekierski, Franciszek [2]
 776. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [2]
 777. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 778. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 779. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 780. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 781. Sedlaczek, Lech [2]
 782. Röber, F. H. Ryt. [2]
 783. Rzewuski, Bolesław (około 1845-1880) [2]
 784. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 785. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 786. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 787. Rumianek, Stanisław [2]
 788. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 789. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 790. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 791. Rober, F. H. Ryt. [2]
 792. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 793. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [2]
 794. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 795. Raffaello Santi (1483-1520). Aut. wzoru [2]
 796. Rada Regencyjna [2]
 797. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [2]
 798. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 799. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [2]
 800. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 801. Przyałgowski, Ignacy [2]
 802. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 803. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [2]
 804. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 805. Polska Macierz Szkolna [2]
 806. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 807. Plewczyński, F. [2]
 808. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [2]
 809. Pistyner, M. [2]
 810. Piast.[uszkiewicz, Kazimierz] (fl. 1876-1891). Ryt. [2]
 811. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 812. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 813. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 814. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 815. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 816. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 817. Olzacki, Sławomir. Fot. [2]
 818. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 819. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 820. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 821. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 822. Niedziałkowska, Zofia (1904-1991) [2]
 823. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 824. N[icz], E. Ryt. [2]
 825. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 826. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 827. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 828. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 829. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 830. Myślińska, Grażyna. Fot. [2]
 831. Myszkowska, Justyna [2]
 832. Mylius, Jan Fryderyk (fl.1729-1750) [2]
 833. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 834. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 835. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 836. Murzyn, Tadeusz Jan (1949- ) [2]
 837. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 838. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 839. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 840. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 841. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 842. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 843. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 844. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 845. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [2]
 846. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 847. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 848. Mehoffer, Józef (1869-1946) [2]
 849. Małachowska-Gerżabek, Zofia (1905-1942) [2]
 850. Matrzak, Jerzy [2]
 851. Matejko, Jan (1838-1893). Aut. wzoru [2]
 852. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 853. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 854. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 855. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 856. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 857. Malewicz, Jadwiga [2]
 858. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 859. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 860. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 861. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 862. M[alinowski], A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 863. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 864. M. K. Ryt. [2]
 865. Lipeckaâ, Elena [Lipieckaja, Jelena] [2]
 866. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 867. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 868. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 869. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 870. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 871. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 872. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 873. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 874. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 875. Kubełka, Ignacy [2]
 876. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 877. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 878. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 879. Krawczenko, Aleksy (1899-1940) [2]
 880. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 881. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [2]
 882. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 883. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 884. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 885. Kostka, J. [2]
 886. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 887. Kosmulski, Leon (1904-1952) [2]
 888. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 889. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 890. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 891. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 892. Komar, Józef [2]
 893. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 894. Knop, Jerzy (1950- ) [2]
 895. Kijowski, Jerzy (1941- ) [2]
 896. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 897. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 898. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 899. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 900. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 901. Karoli & Pusch [2]
 902. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 903. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 904. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 905. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [2]
 906. KK. Ryt. [2]
 907. K.W. Ryt. [2]
 908. K.N. Ryt. [2]
 909. K.M. Ryt. [2]
 910. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 911. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 912. Jezierski, J. Ryt. [2]
 913. Jaworski, Józef (1859-1920) [2]
 914. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 915. JabLczyński, Feliks (1865-1928) [2]
 916. J. Ł. [2]
 917. J. J. Ryt. [2]
 918. Instytut Spraw Społecznych [2]
 919. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 920. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 921. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 922. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 923. Hähle, G. Ryt. [2]
 924. Hulewicz, Wł. Fot. [2]
 925. Holewiński, Józef (1848-1917) [2]
 926. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 927. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 928. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 929. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 930. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 931. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [2]
 932. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 933. Grimi, Esteban (1972- ) [2]
 934. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 935. Gołębiewska, Wanda [2]
 936. Gold, I. Red. [2]
 937. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 938. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 939. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [2]
 940. Glücksberg Jan (1784-1859) [2]
 941. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 942. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 943. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [2]
 944. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [2]
 945. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 946. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 947. Galle, Henryk (1872-1948) [2]
 948. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [2]
 949. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 950. Frick, L. [2]
 951. Frankiewicz [2]
 952. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 953. Fall, Leo (1873-1925) [2]
 954. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 955. Elkana, J. M. [2]
 956. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [2]
 957. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 958. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 959. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 960. Dworzak, Ludwik. Rys. [2]
 961. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 962. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 963. Dowództwo 6 Armii [2]
 964. Dmochowski, Aleksander (1879-1938) [2]
 965. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 966. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 967. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 968. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 969. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 970. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 971. David, Félicien César (1810-1876) [2]
 972. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 973. Dancla, Charles (1817-1907) [2]
 974. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [2]
 975. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 976. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835) [2]
 977. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 978. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 979. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 980. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 981. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [2]
 982. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 983. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 984. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [2]
 985. Bykowski, Leon [2]
 986. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 987. Budkowski, Henryk (1879-1928) [2]
 988. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 989. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 990. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 991. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 992. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 993. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 994. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 995. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 996. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 997. Bielecki, C. [2]
 998. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 999. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [2]
 1000. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 1001. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 1002. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 1003. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 1004. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 1005. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 1006. Barski, Ireneusz [2]
 1007. Baronowa X.Y.Z. [2]
 1008. Banner, M. Red. [2]
 1009. Automobilklub Warszawski [2]
 1010. Atelier Rembrandt [2]
 1011. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 1012. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 1013. A.T.T. [2]
 1014. A...... Z....li [2]
 1015. A. K. Ryt. [2]
 1016. "Młoda Sztuka" [2]
 1017. Želiostov, Ivan Ivanoviċ [Żeliostow, Iwan] (1936- ) [1]
 1018. Žaksygarina, Marzija Žumaševna (1961- ) [1]
 1019. Żółtowski, A. [1]
 1020. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1021. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 1022. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 1023. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 1024. Żelaznowski, Andrzej [1]
 1025. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 1026. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 1027. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 1028. Štejman, S. A. [1]
 1029. Ševčenko, Andrìj [Szewczenko, Andrzej] (1963- ) [1]
 1030. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 1031. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [1]
 1032. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 1033. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 1034. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 1035. Śmigielska, Józefa [1]
 1036. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 1037. Śliwiński, Jan [1]
 1038. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 1039. Łączkowski Ludwik [1]
 1040. Łączkowska Felicja [1]
 1041. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 1042. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 1043. Łukaszczyk, Elżbieta [1]
 1044. Łukasz Dobrzański (1864-1909) [1]
 1045. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 1046. Łuczak, Aleksander (1943-) [1]
 1047. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 1048. Łoński, Kazimierz Zbigniew (1940-2011) [1]
 1049. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 1050. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 1051. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 1052. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 1053. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 1054. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 1055. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 1056. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 1057. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901) [1]
 1058. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 1059. sygn. Camel? [1]
 1060. par Ketterer [1]
 1061. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 1062. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 1063. il [1]
 1064. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 1065. [wstęp Witold Bunikiewicz] [1]
 1066. [s.n.] [1]
 1067. [fotografował Józef Oppenheim] [1]
 1068. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 1069. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 1070. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 1071. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 1072. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 1073. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 1074. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 1075. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 1076. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 1077. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 1078. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 1079. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 1080. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 1081. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 1082. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 1083. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 1084. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 1085. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 1086. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 1087. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 1088. [Quirini, Edward] [1]
 1089. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 1090. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 1091. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 1092. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 1093. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 1094. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 1095. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 1096. [Portret Władysława Niegolewskiego] [1]
 1097. [Portret Gustawa Fritsche] [1]
 1098. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [1]
 1099. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 1100. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 1101. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 1102. [Omm, Peter] [1]
 1103. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 1104. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 1105. [Mielnicki]. Fot. [1]
 1106. [Marstalski, Teofil Jakub (1746-1786). Ryt.] [1]
 1107. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 1108. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 1109. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 1110. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 1111. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 1112. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 1113. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 1114. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 1115. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 1116. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 1117. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 1118. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 1119. [Grabiec (?-?)] [1]
 1120. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 1121. [Franck] [1]
 1122. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 1123. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 1124. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 1125. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 1126. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 1127. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 1128. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 1129. [Bielski, Szymon] [1]
 1130. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 1131. Związek b. Ochotników Armii Polskiej [1]
 1132. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 1133. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 1134. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 1135. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1136. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 1137. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 1138. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 1139. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 1140. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 1141. Związek Strzelecki [1]
 1142. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 1143. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 1144. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 1145. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 1146. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 1147. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 1148. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 1149. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 1150. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 1151. Związek Miast Polskich [1]
 1152. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 1153. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 1154. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 1155. Związek Katolicki [1]
 1156. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1157. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 1158. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 1159. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 1160. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [1]
 1161. Zumpe, Edmund [1]
 1162. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 1163. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 1164. Zmorski, Roman (1822-1867) [1]
 1165. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 1166. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 1167. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 1168. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 1169. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 1170. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 1171. Zielińska, Joanna [1]
 1172. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 1173. Ziegler & Droste [1]
 1174. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 1175. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 1176. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 1177. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 1178. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 1179. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 1180. Zbyszewski [1]
 1181. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 1182. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1183. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 1184. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 1185. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 1186. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 1187. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 1188. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 1189. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1190. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1191. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1192. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 1193. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1194. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1195. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1196. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1197. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1198. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1199. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1200. Zalewska, Dorota. Opr. [1]
 1201. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1202. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1203. Zakłady Graficzne "Drukprasa". Drukarz [1]
 1204. Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego [1]
 1205. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1206. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1207. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1208. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1209. Zakład Fotograficzny V.S. Doskina (Charków) [1]
 1210. Zakład Fotograficzny "Świetlik" (Warszawa) [1]
 1211. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1212. Zakład Fotograficzny "Rubens" (Warszawa) [1]
 1213. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1214. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1215. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1216. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1217. Zając, Paweł. [1]
 1218. Zając, Jerzy [1]
 1219. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1220. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1221. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1222. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1223. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1224. X. Y. Z. [1]
 1225. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1226. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1227. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1228. Węgrzecki, S. [1]
 1229. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1230. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1231. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1232. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1233. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1234. Wójcicki, Jerzy [1]
 1235. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1236. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1237. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1238. Wyszyński, Stefan Paweł (1951- ) [1]
 1239. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1240. Wyszowadzki, Władysław [1]
 1241. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1242. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1243. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1244. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1245. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1246. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1247. Wyroba, Stefan [1]
 1248. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1249. Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów [1]
 1250. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1251. Wyczółkowski, Leon Jan (1852-1936) [1]
 1252. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1253. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [1]
 1254. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1255. Wretowski, Paweł [1]
 1256. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1257. Wołowska, Zofia (1867-1932) [1]
 1258. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1259. Wołek, Adam [1]
 1260. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1261. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1262. Wojnarowicz Weseła [1]
 1263. Wojewódzki, Władysław [1]
 1264. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1265. Wohlfahrt, A. [1]
 1266. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1267. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1268. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1269. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1270. Wiśniewski, Wojciech et al. [1]
 1271. Wiśniewski, Marceli [1]
 1272. Wiśniewska-Rutkowska, Lucyna. [1]
 1273. Wiślicki Józef Mikołaj (1804-1887) [1]
 1274. Wizimirska, Barbara [1]
 1275. Witos, Wincenty (1874-1945) [1]
 1276. Witkowski, Wincenty [1]
 1277. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1278. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1279. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1280. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1281. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1282. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1283. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1284. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1285. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1286. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1287. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1288. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1289. Wilczek, Feliks [1]
 1290. Wilanowski, Cezary [1]
 1291. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1292. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1293. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1294. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1295. Wierciński, K. [1]
 1296. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1297. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1298. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1299. Whiting, A. [1]
 1300. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1301. Wesoły Wujaszek [1]
 1302. Werbusz, Kazimierz J. (1782-1859) [1]
 1303. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1304. Welbel, Stefan. [1]
 1305. Weintraub, Jan [1]
 1306. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1307. Weinberg P. [1]
 1308. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1309. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1310. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1311. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1312. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1313. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1314. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1315. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1316. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1317. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1318. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1319. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1320. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1321. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1322. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1323. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1324. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1325. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1326. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1327. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1328. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1329. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1330. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1331. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1332. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1333. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1334. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1335. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1336. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1337. Wano, K. [1]
 1338. Wanda Z. Ryt. [1]
 1339. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1340. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1341. Walicki, Michał (1904-1966). [1]
 1342. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1343. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1344. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1345. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1346. Walaszczak, Piotr [1]
 1347. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1348. Wahrendorff, O. [1]
 1349. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1350. WBPBO [1]
 1351. W.Z. Ryt. [1]
 1352. W.K. Ryt. [1]
 1353. W. M. K. [1]
 1354. W. K. Ryt. [1]
 1355. W. K. [1]
 1356. W. B. Ryt. [1]
 1357. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1358. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1359. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1360. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1361. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1362. Vilenskoe Chudožestvennoe Obščestvo. [1]
 1363. Vigano, Cristina Liliana [1]
 1364. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1365. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1366. Vezenberg, Vil'gel'm (1839-1880) [1]
 1367. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1368. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1369. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1370. Vasil' Leonenko [Wasilij Leonienko] (1948- ) [1]
 1371. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1372. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1373. Van Dyck, Anton (1599-1641). Aut. wzoru [1]
 1374. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1375. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1376. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1377. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1378. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1379. Urbanowicz, Szymon [1]
 1380. Uniwersytet Warszawski [1]
 1381. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1382. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1383. Uhry, M. [1]
 1384. Typiak, Piotr [1]
 1385. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1386. Twardzicki, Walerian ; Warszawa, Nowy Świat 46 [1]
 1387. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1388. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1389. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1390. Tschopp, P. [1]
 1391. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1392. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1393. Trocha, Jerzy [1]
 1394. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1395. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1396. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1397. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1398. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1399. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1400. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1401. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1402. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1403. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1404. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1405. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1406. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1407. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1408. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1409. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1410. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1411. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1412. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1413. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1414. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1415. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1416. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1417. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1418. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1419. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1420. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1421. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1422. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1423. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1424. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1425. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1426. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1427. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1428. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1429. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1430. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1431. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1432. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1433. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1434. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1435. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1436. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1437. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1438. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1439. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1440. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1441. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1442. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1443. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1444. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1445. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1446. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1447. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1448. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1449. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1450. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1451. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1452. Tor, Stanisław [1]
 1453. Tonioli, D. [1]
 1454. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1455. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [1]
 1456. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1457. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1458. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1459. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1460. Tirling, Zygmunt [1]
 1461. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1462. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1463. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1464. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1465. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1466. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1467. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 1468. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1469. Teatr Nowości [1]
 1470. Teatr Nowa Komedia [1]
 1471. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1472. Teatr Malickiej [1]
 1473. Teatr Kameralny [1]
 1474. Teatr Aktora [1]
 1475. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1476. Taubert. Ryt. [1]
 1477. Taube, Gustaw jr [1]
 1478. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1479. Tarnacki, Józef. [1]
 1480. Tarnacki, Józef [1]
 1481. Tarczyński, Władysław [1]
 1482. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1483. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1484. T.B. [1]
 1485. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1486. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1487. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1488. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1489. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1490. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1491. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1492. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1493. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1494. Szymkiewicz, Józef [1]
 1495. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [1]
 1496. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1497. Szymański, Ludwik [1]
 1498. Szymański, F. [1]
 1499. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1500. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1501. Szydłowska, Grażyna [1]
 1502. Szwojnicki, Roman (1845-1914). Aut. wzoru [1]
 1503. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1504. Szwankowska, Hanna [1]
 1505. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1506. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1507. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1508. Szolc, M. Lit. [1]
 1509. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1510. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1511. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1512. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1513. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1514. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1515. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1516. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1517. Szkoła Główna Warszawaska (1862-1869) [1]
 1518. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1519. Szempruch, Aleksandra [1]
 1520. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1521. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1522. Szczęsny-Kowarski, Felicjan (1890-1948) [1]
 1523. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1524. Szczepański, Sebastian [1]
 1525. Szczepański, Jacek (1971- ). [1]
 1526. Szczepański, Grzegorz [1]
 1527. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1528. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1529. Szafrańska, Alicja [1]
 1530. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1531. Syrewicz, Xawery [1]
 1532. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1533. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1534. Sykulski, Z. [1]
 1535. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1536. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1537. Suszczyński, Jan [1]
 1538. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1539. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1540. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1541. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1542. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1543. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1544. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1545. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1546. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1547. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1548. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1549. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1550. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1551. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1552. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1553. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1554. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1555. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1556. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1557. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1558. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1559. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1560. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1561. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1562. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1563. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1564. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1565. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1566. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1567. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1568. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1569. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1570. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1571. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1572. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1573. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1574. Steiman, S. [1]
 1575. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1576. Stecher, August (?-?) [1]
 1577. Stawiński. Ryt. [1]
 1578. Stawarz, Andrzej [1]
 1579. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1580. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1581. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1582. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1583. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1584. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1585. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1586. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1587. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1588. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1589. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1590. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1591. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1592. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1593. Sosnkowski, Józef [1]
 1594. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1595. Solarski, Mateusz (1805-1873) [1]
 1596. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1597. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1598. Sobol, Leonid [1]
 1599. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1600. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1601. Sobieraj, Janusz [1]
 1602. Snopek, Kazimierz [1]
 1603. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1604. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1605. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1606. Slovolitnâ O. I. Leman [1]
 1607. Slaski, S. Ryt. [1]
 1608. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1609. Skrzyński, Hubert. Tł. [1]
 1610. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1611. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1612. Skorowski, Henryk (1950- ) [1]
 1613. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1614. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1615. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1616. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1617. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1618. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1619. Siemieński, Lucjan [1]
 1620. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [1]
 1621. Siegrist, Piotr [1]
 1622. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1623. Siczyński, Walery [1]
 1624. Sewer [1]
 1625. Serdûk, OleksÌj Mikolajovič [Serdiuk Oleksij] (1946- ) [1]
 1626. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1627. Seidenbeutel, Menasze (1902-1945) [1]
 1628. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1629. Schweiger, Franz Ludwig Anton (1803-1872) [1]
 1630. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1631. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1632. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1633. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1634. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1635. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1636. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1637. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1638. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1639. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1640. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1641. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1642. Sawiński, F. M. [1]
 1643. Sawiczewski, S. [1]
 1644. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1645. Sawicka, Helena (1935- ) [1]
 1646. Sasin, Jacek [1]
 1647. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1648. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1649. Samselski, Marek. Red. [1]
 1650. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1651. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1652. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1653. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1654. Salinger, Zygmunt [1]
 1655. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1656. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1657. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1658. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1659. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1660. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [1]
 1661. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1662. Sachowa, Zofia [1]
 1663. S. J. Ryt. [1]
 1664. S. E. [1]
 1665. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1666. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1667. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1668. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1669. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [1]
 1670. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1671. Rybicki, Anastazy [1]
 1672. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1673. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [1]
 1674. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1675. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1676. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1677. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1678. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1679. Rudnicka, Monika [1]
 1680. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1681. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1682. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1683. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1922 roku o legalnych jednostkach miar, dozwolonych do dalszego tymczasowego używania na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego. Nr. 1,921 [1]
 1684. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 sierpnia 1922 r. o legalnych jednostkach miar, dozwolonych dodalszego tymczasowego używania na obszarze Ziemi Wileńskiej. Nr 1,922 [1]
 1685. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1686. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1687. Ross, Rita (1935- ). [1]
 1688. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1689. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1690. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1691. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1692. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1693. Rokosz, Wacław. Fot. [1]
 1694. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1695. Roeber. H. Ryt. [1]
 1696. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1697. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1698. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1699. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1700. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1701. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1702. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1703. Robert Gawkowski (1962- ) [1]
 1704. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1705. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1706. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1707. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1708. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1709. Richard, T. (fotograf) [1]
 1710. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1711. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1712. Rembiel, St. [1]
 1713. Reklama Pocztowa. Instytucja sprawcza Wydawca [1]
 1714. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1715. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1716. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1717. Reiss, N. [1]
 1718. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1719. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1720. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [1]
 1721. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1722. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1723. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1724. Raudny, Wacław [1]
 1725. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1726. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1727. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1728. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1729. Radzimiński, Bronisław [1]
 1730. Radwan, August [1]
 1731. Radoszewska, A. J. [1]
 1732. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1733. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1734. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1735. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1736. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1737. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1738. R. P. [1]
 1739. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1740. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1741. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1742. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1743. Péreyra, Charles [1]
 1744. Pécaut, Elie [1]
 1745. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1746. Pyka, Henryk [1]
 1747. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1748. Pusch, Alois Maria de [1]
 1749. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1750. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [1]
 1751. Puc, B[ronisław] [1]
 1752. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1753. Prószyński, Tadeusz (1873- 1948) [1]
 1754. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1755. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1756. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1757. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1758. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1759. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1760. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1761. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1762. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1763. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1764. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1765. Prochaska, Anna [1]
 1766. Procan, Ûrij [Procan, Jurij] (1948- ) [1]
 1767. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1768. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1769. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1770. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1771. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1772. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1773. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1774. Posttallé [1]
 1775. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1776. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1777. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1778. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1779. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1780. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1781. Popielewski [1]
 1782. Ponti, Carlo (1820-1893) [1]
 1783. Pomian, E. [1]
 1784. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1785. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1786. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1787. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1788. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1789. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1790. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1791. Polski Związek Nauczycielski [1]
 1792. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1793. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1794. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1795. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1796. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1797. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1798. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1799. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1800. Pokropiński, Bogdan [1]
 1801. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1802. Pokorny. Ryt. [1]
 1803. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1804. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1805. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1806. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1807. Podwiński, Stanisław [1]
 1808. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1809. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1810. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1811. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1812. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1813. Plater, Karol [1]
 1814. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1815. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1816. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 1817. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 1818. Piotrowski, Andrzej [1]
 1819. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1820. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1821. Piotrowska, Barbara (1935- ) [1]
 1822. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1823. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1824. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1825. Pilich, Michał [1]
 1826. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1827. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1828. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1829. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1830. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1831. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1832. Piekacz, J. Fot. [1]
 1833. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1834. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1835. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891). Ryt. [1]
 1836. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1837. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1838. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1839. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1840. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1841. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1842. Petca, Ovidiu (1958- ) [1]
 1843. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1844. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1845. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1846. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1847. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1848. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1849. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1850. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1851. Pawłowski, Kalixt [1]
 1852. Pawłowski, Józef [1]
 1853. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1854. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1855. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1856. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1857. Pawe, L. [1]
 1858. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1859. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1860. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1861. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1862. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1863. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1864. Parafia Sandomierz Katedra [1]
 1865. Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Radomiu [1]
 1866. Paprocki, Bartosz [1]
 1867. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1868. Pallach, A. Ryt. [1]
 1869. Paczóski, Julian [1]
 1870. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1871. P. D. Ryt. [1]
 1872. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1873. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1874. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1875. Ostas, Marek [1]
 1876. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1877. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1878. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1879. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1880. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1881. Orzeszkowa Eliza (1841-1910) [1]
 1882. Orthwein, Ludwik [1]
 1883. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1884. Organizacja Wyznania Mojżeszowego w Królestwie i na Kresach Wschodnich [1]
 1885. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1886. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1887. Oranowski, Wacław [1]
 1888. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1889. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1890. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1891. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1892. Olszewski, Czesław(1894-1969). [1]
 1893. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1894. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1895. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1896. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1897. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1898. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1899. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1900. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1901. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1902. Oddziały Armii Ochotniczej Małopolskiej [1]
 1903. Ochotniczy Komitet Wojenno-Przemysłowy [1]
 1904. Obuchowicz, Henryk [1]
 1905. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1906. O liść dębu [1]
 1907. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1908. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1909. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1910. Nowakowski, Bogdan [1]
 1911. Nowacki, Łukasz [1]
 1912. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1913. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1914. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1915. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1916. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1917. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1918. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1919. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1920. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1921. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1922. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1923. Niecz, K.,fot. [1]
 1924. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1925. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1926. Nemo {pseud.] [1]
 1927. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1928. Nałęcz, Edward [1]
 1929. Naumann, Karl [1]
 1930. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1931. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1932. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1933. Napieralski, Mateusz [1]
 1934. Napieracz, Jerzy (1929- ) [1]
 1935. Naoczny świadek [1]
 1936. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1937. N[icz], E[dward] (1851-1916). Ryt [1]
 1938. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1939. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1940. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1941. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1942. Mękicki Rudolf (1887-1942) [1]
 1943. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1944. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1945. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1946. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1947. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1948. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1949. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1950. Muzeum Warszawy [1]
 1951. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1952. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1953. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1954. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1955. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 1956. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1957. Muzeum Historyczne w Legionowie [1]
 1958. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1959. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1960. Mróz, Agnieszka [1]
 1961. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1962. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1963. Mościcka, Izabela [1]
 1964. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1965. Motas, Maciej [1]
 1966. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1967. Mosz, Barbara [1]
 1968. Morżkowska, Antonina [1]
 1969. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1970. Mordasewicz, Kazimierz (1859-1923) [1]
 1971. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1972. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1973. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1974. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1975. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1976. Montabone (Firenze) [1]
 1977. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1978. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1979. Molnár, István (1947- ) [1]
 1980. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1981. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1982. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [1]
 1983. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1984. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1985. Miłkowski, Stanisław [1]
 1986. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1987. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1988. Missler, B. T. [1]
 1989. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 1990. Mirosznitienko [Miroszniczenko?], Dmitrij [1]
 1991. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1992. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1993. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [1]
 1994. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1995. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1996. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1997. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1998. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1999. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 2000. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 2001. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 2002. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 2003. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 2004. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 2005. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 2006. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 2007. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 2008. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 2009. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 2010. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 2011. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 2012. Mickiewicz, Izadora [1]
 2013. Mickiewicz, Dominik [1]
 2014. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 2015. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 2016. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 2017. Michalski, S. Ryt. [1]
 2018. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 2019. Mendewski, Stanisław [1]
 2020. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 2021. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 2022. Meisser [1]
 2023. Medeksza, Antoni [1]
 2024. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 2025. Małkowska, Grażyna [1]
 2026. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 2027. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 2028. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 2029. Maćkowiak, Henryk [1]
 2030. Maël, Pierr. [1]
 2031. Mazur, Dawid (?-1916) [1]
 2032. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 2033. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 2034. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 2035. Max, Józef (?-?) [1]
 2036. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 2037. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 2038. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 2039. Marx, Emil (?-?) [1]
 2040. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 2041. Marrené-Morzkowska, Waleria (1832-1903) [1]
 2042. Marois, Blanche [1]
 2043. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 2044. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 2045. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 2046. Marczewski, Lucjan (1879-1935). Aut. wzoru [1]
 2047. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 2048. Marcinkowski, Piotr [1]
 2049. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 2050. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 2051. Malińska, Hanna [1]
 2052. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 2053. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 2054. Makowski, Marek [1]
 2055. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 2056. Makomaski, Edmund [1]
 2057. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 2058. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 2059. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 2060. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 2061. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 2062. Maire, Albert (1856-?) [1]
 2063. Mahomet II [1]
 2064. Magnus, Wiktor [1]
 2065. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 2066. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 2067. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 2068. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 2069. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 2070. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 2071. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 2072. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 2073. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 2074. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 2075. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 2076. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 2077. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 2078. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 2079. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 2080. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 2081. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 2082. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 2083. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 2084. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 2085. Macewicz, B[ronisława] (1872-1924) Ryt. [1]
 2086. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 2087. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 2088. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 2089. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 2090. MJK [1]
 2091. M.K. Ryt. [1]
 2092. M. W. Ryt. [1]
 2093. M. A. Ryt [1]
 2094. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 2095. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 2096. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 2097. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 2098. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 2099. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 2100. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 2101. Lubelski Komitet Robotniczy Obrony Kraju [1]
 2102. Lozano, Vicente [1]
 2103. Loth, August (1869-1944) [1]
 2104. Lorentz, Ludwik (1869-1930) [1]
 2105. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 2106. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 2107. Loos, Vincent Angelo [1]
 2108. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 2109. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 2110. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 2111. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 2112. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 2113. Lisicki, Roman [1]
 2114. Lisiak, Elżbieta [1]
 2115. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 2116. Lipińska, Elżbieta. [1]
 2117. Lipeckìj, Vadim [Lipieckij, Wadim] [1]
 2118. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 2119. Lilpop, Marian [1]
 2120. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 2121. Ligber. Szty. [1]
 2122. Ligber, F. Szty. [1]
 2123. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 2124. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 2125. Liciński Hipolit [1]
 2126. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 2127. Leśniewska, B. [1]
 2128. Leybowicz, Hirsz (1700-1770) [1]
 2129. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 2130. Lewski , I. [1]
 2131. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 2132. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [1]
 2133. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 2134. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 2135. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 2136. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 2137. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 2138. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 2139. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 2140. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [1]
 2141. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 2142. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 2143. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 2144. Leschik, Konrad [1]
 2145. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 2146. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 2147. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 2148. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 2149. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2150. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 2151. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 2152. Lefebvre, Casimir [1]
 2153. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 2154. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 2155. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 2156. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 2157. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 2158. Lazzerini, Gustavo [1]
 2159. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 2160. Latoszek, Jacek [1]
 2161. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 2162. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 2163. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 2164. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 2165. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 2166. Lara, Claudio [1]
 2167. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 2168. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 2169. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 2170. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 2171. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 2172. Lakić, Milan [1]
 2173. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 2174. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 2175. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 2176. Kűbler. Ryt. [1]
 2177. Kűbler, H. Ryt. [1]
 2178. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 2179. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 2180. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 2181. Kühn-Cichocka, Anna. [1]
 2182. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 2183. Kübler, Ryt. [1]
 2184. Kóźmiński, T. B. [1]
 2185. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 2186. Kwasiborski, Jerzy [1]
 2187. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 2188. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 2189. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 2190. Kurek, Tadeusz [1]
 2191. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 2192. Kunke, Emil (1896-1943) [1]
 2193. Kumidor, Zbigniew [1]
 2194. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 2195. Kulikowska-Antczak, Grażyna (1953- ) [1]
 2196. Kuligowska, Katarzyna [1]
 2197. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 2198. Kuczyński [1]
 2199. Kucz, M. Ryt. [1]
 2200. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 2201. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 2202. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 2203. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 2204. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 2205. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2206. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 2207. Krzyżanowska, Celina [1]
 2208. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 2209. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 2210. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 2211. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 2212. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 2213. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 2214. Krywoszejew, Maciej [1]
 2215. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 2216. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 2217. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 2218. Krudowski, Józef [1]
 2219. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 2220. Krotulski, I [1]
 2221. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 2222. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 2223. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 2224. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 2225. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 2226. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 2227. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 2228. Krasuski, Stefan [1]
 2229. Krasowska Helena [1]
 2230. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 2231. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 2232. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 2233. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 2234. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 2235. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 2236. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 2237. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 2238. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 2239. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 2240. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 2241. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [1]
 2242. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 2243. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 2244. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 2245. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 2246. Kozłowski. Ryt. [1]
 2247. Kozłowski, Jan J. [1]
 2248. Kozłowski, J. Ryt. [1]
 2249. Kozyra, Anna [1]
 2250. Kozicki, Marek [1]
 2251. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 2252. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 2253. Kownacki, A. Ryt. [1]
 2254. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 2255. Kowalski, A. [właśc. Leonard Andrzej]. Fot. [1]
 2256. Kowalik, Tomasz [1]
 2257. Kowalewski, T. [1]
 2258. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 2259. Kowala, G. [1]
 2260. Kotuliński, Andrzej [1]
 2261. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 2262. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944) [1]
 2263. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 2264. Kossuth-Lorecowa, Zofia (1890-1922) [1]
 2265. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 2266. Kossakowska, Wanda [1]
 2267. Kossak, Juliusz (1824-1899) [1]
 2268. Kossak Wojciech (1856-1942) [1]
 2269. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 2270. Koschmider, Edmund [1]
 2271. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 2272. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 2273. Korzeniowska-Matraszek, Beata [1]
 2274. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 2275. Koriot, Józef (1785-1855) [1]
 2276. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 2277. Korczak, Janusz (1878?-1942) [1]
 2278. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 2279. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 2280. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 2281. Konstanty. Fot. [1]
 2282. Konopnicki, Jan [1]
 2283. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 2284. Koniński, Kazimierz [1]
 2285. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 2286. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 2287. Kondracki, W. Fot. [1]
 2288. Kondor, Ernst. [1]
 2289. Konarzewski, T. Ryt. [1]
 2290. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 2291. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 2292. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 2293. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 2294. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2295. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 2296. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 2297. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 2298. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 2299. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 2300. Komitet Budowy Pomników [1]
 2301. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 2302. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2303. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 2304. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 2305. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2306. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 2307. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 2308. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 2309. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 2310. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2311. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 2312. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 2313. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 2314. Kolasa, Joanna. [1]
 2315. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2316. Kociatkiewiczówna, Maria [1]
 2317. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2318. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2319. Koch, Edward [1]
 2320. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2321. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2322. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2323. Klimowicz, Ignacy [1]
 2324. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2325. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2326. Klein, W. Ryt. [1]
 2327. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2328. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [1]
 2329. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2330. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2331. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2332. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2333. Kietlicz-Rayski, Konstanty (1868-1924) [1]
 2334. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2335. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2336. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2337. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2338. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2339. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2340. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2341. Kautecki, Antoni. [1]
 2342. Kautecki, Antoni [1]
 2343. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2344. Kasterska, Maria [1]
 2345. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2346. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2347. Kasiewicz, Alfred [1]
 2348. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2349. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2350. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2351. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [1]
 2352. Karoli, W. [1]
 2353. Karol Lange ; z wydania niemieckiego przełożył Michał Muttermilch. [1]
 2354. Karol Lange ; z wydania niemieckiego przełożył Michał Muttermilch [1]
 2355. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [1]
 2356. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2357. Kapuscinski, Petr [1]
 2358. Kapliński, Julian [1]
 2359. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2360. Kapituła Odznaki [1]
 2361. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2362. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2363. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2364. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2365. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2366. Kaliszewski, L. [1]
 2367. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2368. Kaleta, Jerzy (1929- ) [1]
 2369. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2370. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2371. Kaczyński, Witold [1]
 2372. Kaczmarski, S. [1]
 2373. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2374. K.P. [1]
 2375. K. Z. Ryt. [1]
 2376. K. Ryt. [1]
 2377. K. M. Ryt. [1]
 2378. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2379. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2380. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2381. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2382. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2383. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2384. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2385. Jotes [1]
 2386. Jonzeck, Waldemar [1]
 2387. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2388. Jode Gerard de (1509-1591) [1]
 2389. Jeżowski, M [1]
 2390. Jezierski, J. [1]
 2391. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2392. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2393. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [1]
 2394. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2395. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2396. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2397. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2398. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2399. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2400. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2401. Jarosz, Rafał [1]
 2402. Janusz [1]
 2403. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2404. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2405. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2406. Jankowski, Józef [1]
 2407. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2408. Janiszewski, Anatoliusz. [1]
 2409. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2410. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2411. Janczewski, S. Red. [1]
 2412. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2413. Jan Lemański (1866-1933) [1]
 2414. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2415. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2416. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2417. Jakobi, Zygmunt [1]
 2418. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2419. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2420. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2421. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2422. Jacobi, Viktor (1883-1921) [1]
 2423. Jacobi, Victor (1809-1892) [1]
 2424. Jackowski, Aleksander [1]
 2425. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2426. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2427. J.M. (Józef Mehoffer??) [1]
 2428. J. Z. [1]
 2429. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2430. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2431. Izert, Julian fot. [1]
 2432. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2433. Iwiński, Tadeusz B. Scenariusz [1]
 2434. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2435. Issakowitch, S.S. [1]
 2436. Iringh, Mirosław [1]
 2437. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2438. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2439. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2440. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2441. Instytut Reduty [1]
 2442. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2443. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2444. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2445. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2446. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2447. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2448. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2449. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2450. Hérold, Ferdinand (1791-1833) [1]
 2451. Hyodo, Nagao [1]
 2452. Huzarski, Jerzy [1]
 2453. Humphrey, Grace (1882- ). [1]
 2454. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2455. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2456. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2457. Horoch, Jan [1]
 2458. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2459. Holbein, Hans (1497-1543). Aut. wzoru [1]
 2460. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2461. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2462. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2463. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2464. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2465. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2466. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2467. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2468. Hervé (1825-1892) [1]
 2469. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2470. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2471. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2472. Henryk, Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2473. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2474. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2475. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2476. Hellmann, Jan [1]
 2477. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2478. Heck, Walerian [1]
 2479. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2480. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2481. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2482. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2483. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2484. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2485. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2486. Haehle. Ryt. [1]
 2487. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2488. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2489. G˝dev, Hristo [Gadev, Christo] (1957- ) [1]
 2490. Głębicka, Jolanta et al. [1]
 2491. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2492. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2493. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2494. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2495. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [1]
 2496. Główny Urząd Miar [1]
 2497. Głowacki, Waldemar J. [1]
 2498. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2499. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2500. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [1]
 2501. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2502. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2503. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2504. Górska, Maria. Red. [1]
 2505. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2506. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2507. Gurniak, H. Rys. [1]
 2508. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2509. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2510. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2511. Grynfeld, Bronisława [1]
 2512. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2513. Grupa Legionistów [1]
 2514. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2515. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2516. Groszkowski Teodor (1863-1930) [1]
 2517. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2518. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2519. Grimm., A. Ryt. [1]
 2520. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2521. Gren Light Media Red. [1]
 2522. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2523. Grala, Janina (1918-1996) [1]
 2524. Grajnert, Józef [1]
 2525. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2526. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2527. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2528. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2529. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2530. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2531. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2532. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2533. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2534. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2535. Gorski, Konstanty (1868-1934) [1]
 2536. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2537. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2538. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2539. Gola, A. (muzyka) [1]
 2540. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2541. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2542. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2543. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2544. Gnatkowski, Adam [1]
 2545. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [1]
 2546. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2547. Giraud, Paul [1]
 2548. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2549. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2550. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2551. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2552. Giller, Honorata [1]
 2553. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2554. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2555. Gierczyńska, Joanna [1]
 2556. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2557. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2558. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2559. Gebhard, podporucznik [1]
 2560. Gałązka, Włodzimierz [1]
 2561. Gay, Henryk Julian (1875-1936) [1]
 2562. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2563. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2564. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2565. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2566. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2567. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2568. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2569. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2570. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [1]
 2571. Gajewski, Kazimierz słowa [1]
 2572. Gajewski, Jan kompozycja [1]
 2573. Gajewski, Adrian [1]
 2574. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2575. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2576. G.S. Ryt. [1]
 2577. G.R. Ryt. [1]
 2578. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2579. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2580. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2581. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2582. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2583. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2584. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2585. Frimmel Theodor von (1853-1928) [1]
 2586. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2587. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2588. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2589. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2590. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2591. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2592. Fišman, Monahim Zevelev [1]
 2593. Fiszer, Carolina [1]
 2594. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2595. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2596. Filipiak, Grzegorz [1]
 2597. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2598. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2599. Field, John (1782-1837) [1]
 2600. Fiedler. Ryt. [1]
 2601. Feuerstein Władysław [1]
 2602. Feldman, J. [1]
 2603. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2604. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [1]
 2605. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2606. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2607. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2608. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2609. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2610. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2611. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [1]
 2612. Fabiszewski, M. [1]
 2613. F. K. Ryt. [1]
 2614. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2615. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2616. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2617. Erhard, Carl [1]
 2618. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2619. Engel, A. [1]
 2620. Emer, Lucjan [1]
 2621. Elsa Thon (1923- ). [1]
 2622. Elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego na Woli w r. 1669 : Fotografia specjalnie zdjęta dla "Wędrowca" [1]
 2623. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2624. Eizāns, Andrejs Māris (1952- ) [1]
 2625. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2626. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2627. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2628. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2629. Egloff, Jerzy [1]
 2630. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2631. Edgeworth, Maria [1]
 2632. E. S. [1]
 2633. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2634. Dürer, Albrecht (1471-1528). Aut. wzoru [1]
 2635. Dénoix, Victorin [1]
 2636. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2637. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2638. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2639. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [1]
 2640. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [1]
 2641. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2642. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2643. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2644. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2645. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2646. Dudek, Edyta et al. [1]
 2647. Duchnowski, Zygmunt (1925- ) [1]
 2648. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2649. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2650. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2651. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2652. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2653. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2654. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2655. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2656. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2657. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2658. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [1]
 2659. Druk. J. Szcześniewski i Ska, Łódź [1]
 2660. Droste [1]
 2661. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2662. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2663. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2664. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2665. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2666. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2667. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2668. Dowództwo 1 Dywizji Legionów [1]
 2669. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2670. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2671. Dom ks. Boduena [1]
 2672. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2673. Dobrski, Konrad [1]
 2674. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2675. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2676. Dobrowolska, Danuta. [1]
 2677. Diemann, Max (czynny 1861-1863) [1]
 2678. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2679. Di Donato, Carlo [1]
 2680. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2681. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2682. Derengowski, Jan [1]
 2683. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2684. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2685. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2686. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2687. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2688. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2689. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2690. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2691. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2692. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2693. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2694. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2695. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2696. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2697. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2698. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2699. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2700. Dembiński, Czesław [1]
 2701. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2702. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2703. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2704. Deisch, Matthaeus (1724-1789) [1]
 2705. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2706. Degiel, Rafał [1]
 2707. Dawidowa, Helena [1]
 2708. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2709. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2710. Datka, Czesław (1905-1951) [1]
 2711. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2712. Danya, Piotr [1]
 2713. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2714. Daniłowska, Grażyna [1]
 2715. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2716. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2717. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2718. Dalla Casa, Louis [1]
 2719. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2720. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2721. Czułek, Dariusz et al. [1]
 2722. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2723. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2724. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2725. Czerwiński, Franciszek [1]
 2726. Czerniawski, Jan [1]
 2727. Czermański, Zdzisław [1]
 2728. Czermak, Grażyna [1]
 2729. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2730. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2731. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2732. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2733. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2734. Czaki, Klementyna [1]
 2735. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2736. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2737. Czajewski Wiktor [1]
 2738. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2739. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2740. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2741. Cubała, Agnieszka (1975- ) [1]
 2742. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [1]
 2743. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2744. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2745. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2746. Cirina, J. A. [1]
 2747. Cikanek, Ferdinand [1]
 2748. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2749. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2750. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2751. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2752. Cichocki, Ks. [1]
 2753. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2754. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2755. Chrząszczewska , Jadwiga (1870 -1935) [1]
 2756. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2757. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2758. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2759. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2760. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2761. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2762. Chodecki, Władysław [1]
 2763. Chmielewski, Ignacy [1]
 2764. Chmielewska, Halina [1]
 2765. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2766. Charszewski, Ignacy [1]
 2767. Charchillac, Berthet de [1]
 2768. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2769. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2770. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2771. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2772. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2773. Centkiewiczowa, Alina (1907-1993) [1]
 2774. Centkiewicz, Czesław Jacek (1904-1996) [1]
 2775. Centanarowiczówna, Janina [1]
 2776. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2777. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2778. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2779. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2780. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2781. C.K. ryt. [1]
 2782. Błaszczak, Fr. [1]
 2783. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2784. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2785. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2786. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2787. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2788. Bułhak, Jan (1876-1950) [1]
 2789. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2790. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2791. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2792. Burbridge, Angus Gray [1]
 2793. Bulla, Karl (1853-1929). Fot. [1]
 2794. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2795. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2796. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2797. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2798. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2799. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2800. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2801. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2802. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2803. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2804. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2805. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2806. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2807. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2808. Brauman, Władysław [1]
 2809. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2810. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2811. Bońkowski, Krzysztof [1]
 2812. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2813. Bouleau, H. de. [1]
 2814. Borucki, Juliusz [1]
 2815. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2816. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2817. Borkowski, K. Fot. [1]
 2818. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2819. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2820. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2821. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2822. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2823. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2824. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2825. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2826. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2827. Bojarska, Stefanja [1]
 2828. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2829. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2830. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2831. Bogacki, S. Fot. [1]
 2832. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [1]
 2833. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2834. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2835. Bockhann, F. [1]
 2836. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2837. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2838. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2839. Bobiński, Antoni [1]
 2840. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2841. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2842. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2843. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2844. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2845. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2846. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [1]
 2847. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [1]
 2848. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2849. Bio [pseud.] [1]
 2850. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2851. Bień, Alicja. [1]
 2852. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2853. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2854. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2855. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2856. Bielicka, Eugenia [1]
 2857. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2858. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2859. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2860. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2861. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2862. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2863. Biblioteka Narodowa [1]
 2864. Biblioteka Kórnicka [1]
 2865. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2866. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2867. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2868. Bianchi, Emilio [1]
 2869. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2870. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2871. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2872. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2873. Betcher, Jan C. [1]
 2874. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2875. Berman, I. Fot. [1]
 2876. Bergamasco, Charles (1830-1896) [1]
 2877. Benoit, Jocylyne [1]
 2878. Benjamin Kornfeld [1]
 2879. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2880. Belotto, Bernardo zw. Canaletto (1721-1780) [1]
 2881. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2882. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2883. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2884. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2885. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2886. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2887. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2888. Baude, K. [1]
 2889. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2890. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2891. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2892. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2893. Bartoszewicz Adam Dominik (1838-1886) [1]
 2894. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2895. Barański, Andrzej [1]
 2896. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2897. Baracz, A. P. [1]
 2898. Bar, E. Ryt. [1]
 2899. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2900. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2901. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2902. Banasiak, Joanna. Red. [1]
 2903. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2904. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2905. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2906. Bagarus, Zoltán (1947-1999) [1]
 2907. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2908. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2909. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2910. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2911. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2912. Babiński, Wacław [1]
 2913. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2914. B.O. Ryt. [1]
 2915. B. B. Ryt. [1]
 2916. Awin, Józef (1883-1942) [1]
 2917. Autor nieznany [1]
 2918. Aut. [1]
 2919. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2920. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2921. Arnold, E. J. [1]
 2922. Arnaud, Étienne [1]
 2923. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2924. Armia Krajowa [1]
 2925. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2926. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2927. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2928. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2929. Archibald, M. [1]
 2930. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2931. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2932. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [1]
 2933. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2934. Aniela S. Ryt. [1]
 2935. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2936. Ambrich, Magdalena [1]
 2937. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2938. Amator [1]
 2939. Altadonna, Giambattista (1824-1890). [1]
 2940. Altadonna, Giambattista (1824-1890) [1]
 2941. Alkar [pseud.] [1]
 2942. Al. Pow. [1]
 2943. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2944. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2945. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2946. Adamska, Grażyna [1]
 2947. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2948. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2949. Achtel, Aleksandra [1]
 2950. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2951. A[ntoszewicz] [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [1]
 2952. AWU [1]
 2953. ADAM [1]
 2954. A.L. [1]
 2955. A. Z. [1]
 2956. A. W. Ryt. [1]
 2957. A. S. Ryt. [1]
 2958. A. Ryt. [1]
 2959. A. G. Ryt. [1]
 2960. A. C. Ryt. [1]
 2961. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2962. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2963. 100 lat. Otwock 1916-2016 [1]
 2964. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [165228]
 2. Ministerstwo Oświaty [115479]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [49356]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [32684]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [28603]
 6. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [26082]
 7. Załęczny, Jolanta (1959- ) [25183]
 8. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [22877]
 9. Prus, Bolesław (1847-1912) [22317]
 10. Kownacka, Maria (1894-1982) [20445]
 11. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [18545]
 12. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [18370]
 13. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [18341]
 14. Bobiński, Antoni [17738]
 15. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [17478]
 16. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [16007]
 17. Gawkowski, Robert (1962- ) [15940]
 18. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15797]
 19. Arct, Michał (1840-1916) [15426]
 20. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [14817]
 21. Stowarzyszenie Architektów Polskich [14813]
 22. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [14418]
 23. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14409]
 24. Pocztowa Kasa Oszczędności [14176]
 25. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [14028]
 26. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13689]
 27. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [13663]
 28. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [13219]
 29. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [13095]
 30. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [12894]
 31. Główny Urząd Statystyczny [12533]
 32. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [12230]
 33. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [11964]
 34. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [11900]
 35. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [11149]
 36. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10878]
 37. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [10628]
 38. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [10432]
 39. Winek, Włodzimierz (1956-) [9943]
 40. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [9784]
 41. Gmitruk, Janusz (1948- ) [9740]
 42. Krajowe Biuro Statystyczne [9691]
 43. Urząd Statystyczny w Warszawie [9600]
 44. Röber, H. Ryt. [9576]
 45. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [9555]
 46. Skwara, Marian (1946- ) [9411]
 47. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [9056]
 48. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8774]
 49. Lejko, Krystyna (1933- ) [8443]
 50. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [7805]
 51. Verne, Jules (1828-1905) [7448]
 52. Maliszewski, Jerzy (?-?) [7344]
 53. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [7278]
 54. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [7072]
 55. Szaciński, Mieczysław (?-?) [7043]
 56. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [6829]
 57. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [6753]
 58. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [6649]
 59. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [6629]
 60. Magistrat m.st. Warszawy [6578]
 61. Brandel, Konrad (1838-1920) [6570]
 62. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [6514]
 63. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [6478]
 64. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [6459]
 65. Kępkowska, Bogusława Bożena [6417]
 66. Muzeum Narodowe (Warszawa) [6343]
 67. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [6218]
 68. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [6047]
 69. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [5929]
 70. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [5705]
 71. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [5652]
 72. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [5471]
 73. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5319]
 74. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [5232]
 75. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [5209]
 76. Domżalski, Jerzy [5193]
 77. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [5189]
 78. Osiński, Alojzy (1770-1842) [5188]
 79. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [5179]
 80. Antykwarnia Warszawska [5172]
 81. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [5155]
 82. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [5103]
 83. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [5091]
 84. Zieliński, Jarosław (1958-2021) [5040]
 85. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [5031]
 86. Związek Patriotów Polskich [5028]
 87. Egloff, Jerzy [4989]
 88. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [4902]
 89. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [4727]
 90. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [4695]
 91. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [4632]
 92. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4553]
 93. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [4520]
 94. Baracz, A. P. [4387]
 95. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [4355]
 96. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [4332]
 97. Łoza, Stanisław (1888-1956) [4305]
 98. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [4293]
 99. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [4154]
 100. P.B. Ryt. [4111]
 101. Jode Gerard de (1509-1591) [4104]
 102. A. Z. Ryt. [4049]
 103. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [4037]
 104. Sigismond. Fot. [3975]
 105. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [3935]
 106. Dąbrowski, Stanisław [3920]
 107. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3917]
 108. Skarga, Piotr (1536-1612) [3913]
 109. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3785]
 110. Kneisel, August [3778]
 111. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3777]
 112. Bezak, Paweł (1983- ) [3765]
 113. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [3759]
 114. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [3759]
 115. Frączek, Ireneusz (1969- ) [3744]
 116. Kwasiborski, Jerzy [3689]
 117. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [3675]
 118. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [3654]
 119. Karoli & Troczewski [3642]
 120. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [3633]
 121. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3560]
 122. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [3510]
 123. Starzyński, Stefan (1893-1939) [3488]
 124. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [3460]
 125. Kohn, Alfred. Red. [3450]
 126. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3430]
 127. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3407]
 128. Adamska, Grażyna [3403]
 129. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [3371]
 130. Judycki, Zbigniew (1948- ) [3368]
 131. Kapuściński, Piotr [3339]
 132. Popowski, S. [3337]
 133. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3336]
 134. Makowski, Marek [3325]
 135. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [3318]
 136. Papierowski, Andrzej Jerzy [3294]
 137. Estreicher, Karol (1827-1908) [3274]
 138. Jaugey, Jean [3273]
 139. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [3266]
 140. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3251]
 141. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [3158]
 142. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [3147]
 143. Conrad. Fot. [3126]
 144. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [3111]
 145. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [3063]
 146. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [3048]
 147. Tokarz, Wacław (1873-1937) [3017]
 148. A. Z. [2977]
 149. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2969]
 150. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [2958]
 151. B. P. Ryt. [2940]
 152. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [2932]
 153. Kudyba, Wojciech (1965- ) [2931]
 154. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2923]
 155. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [2915]
 156. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2898]
 157. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2886]
 158. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [2869]
 159. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2848]
 160. Ossibach-Budzyński, Andrzej [2797]
 161. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [2793]
 162. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [2785]
 163. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2764]
 164. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [2748]
 165. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [2707]
 166. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2695]
 167. A. M. Ryt. [2683]
 168. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [2676]
 169. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2655]
 170. Zakład Fotograficzny "Orion" (Warszawa) [2629]
 171. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2622]
 172. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [2614]
 173. Skrzypkowska Joanna (1965-) [2588]
 174. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2574]
 175. J. Ł. Ryt. [2570]
 176. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [2554]
 177. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [2520]
 178. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [2519]
 179. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [2511]
 180. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [2489]
 181. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [2479]
 182. Beyer, Karol (1818-1877) [2434]
 183. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2417]
 184. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [2382]
 185. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2370]
 186. Małecki, Antoni (1821-1913) [2363]
 187. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [2358]
 188. Tretiak, Józef (1841-1923) [2354]
 189. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [2341]
 190. Walter. Ryt. [2336]
 191. Kaleta, Jerzy (1929- ) [2319]
 192. Dębski, Michał [2312]
 193. Małcużyński, Witold (1832-1913) [2306]
 194. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2279]
 195. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2278]
 196. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [2267]
 197. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [2264]
 198. Broniewski, Władysław (1897-1962) [2258]
 199. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2236]
 200. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2236]
 201. [Magistrat m. Lwowa] [2213]
 202. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2211]
 203. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [2207]
 204. Czerniawski, Jan [2194]
 205. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [2176]
 206. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [2136]
 207. Puc, B[ronisław] [2133]
 208. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [2107]
 209. Stowarzyszenie Żoliborzan [2081]
 210. J. H. Ryt. [2072]
 211. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [2070]
 212. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [2051]
 213. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [2045]
 214. Górska, Halina (1898-1942) [2041]
 215. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2037]
 216. Hölzel, Marek (1843-1921) [2022]
 217. Kowalski, L. Fot. [2005]
 218. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [2004]
 219. Miejskie Biuro Statystyczne [1998]
 220. Dziedzic, P. Ryt. [1992]
 221. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1992]
 222. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [1986]
 223. J. K. Ryt. [1980]
 224. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1966]
 225. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [1956]
 226. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1954]
 227. Paulmier, Adrien-Augustin [1917]
 228. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1909]
 229. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [1899]
 230. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1891]
 231. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1881]
 232. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1859]
 233. Röber, F. H. Ryt. [1854]
 234. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [1846]
 235. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1846]
 236. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1836]
 237. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1822]
 238. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1812]
 239. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1812]
 240. Polski Związek Producentów Filmowych [1812]
 241. Teresa Frącek (1937- ) [1810]
 242. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1801]
 243. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [1796]
 244. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1782]
 245. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1782]
 246. Baronowa X.Y.Z. [1777]
 247. Buzek, Józef (1873-1936) [1770]
 248. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1756]
 249. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1745]
 250. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [1725]
 251. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1725]
 252. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1710]
 253. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1700]
 254. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1692]
 255. [Bielski, Szymon] [1692]
 256. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1678]
 257. S. A. Ryt. [1676]
 258. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1658]
 259. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1653]
 260. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1642]
 261. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1639]
 262. Elkana, J. M. [1630]
 263. K. P. Ryt. [1625]
 264. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1621]
 265. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1620]
 266. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [1599]
 267. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [1592]
 268. Stefanow, Piotr [1588]
 269. Kacprzak, Grzegorz Red. [1587]
 270. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [1587]
 271. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [1574]
 272. Polak, Józef (1857-1928) [1573]
 273. ADAM. Ryt. [1567]
 274. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1558]
 275. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [1556]
 276. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1544]
 277. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1543]
 278. Słowaczyński, Jędrzej [1535]
 279. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1535]
 280. Spencer, Herbert (1820-1903) [1501]
 281. Młoda Polka [pseud.] [1498]
 282. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1482]
 283. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1480]
 284. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1480]
 285. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1474]
 286. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1470]
 287. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1469]
 288. Pawłowski, Zbigniew [1467]
 289. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1457]
 290. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [1451]
 291. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1450]
 292. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [1449]
 293. Ganilh, Charles (1758-1836) [1446]
 294. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1445]
 295. Baumann, R. Lit. [1429]
 296. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1429]
 297. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1419]
 298. Styfi, Jan (1839?-1921) [1416]
 299. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1412]
 300. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1410]
 301. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1403]
 302. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1398]
 303. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1397]
 304. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1391]
 305. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1389]
 306. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1380]
 307. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [1372]
 308. Sedlaczek, Lech [1370]
 309. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1368]
 310. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [1367]
 311. Poliński, Józef (1891-1944) [1346]
 312. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1340]
 313. Napoleon I (1769-1821) [1334]
 314. Regulski, Aleksander (1839-1884) [1323]
 315. Callier, Edmund (1833-1893) [1316]
 316. Szujski, Józef (1835-1883) [1312]
 317. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1309]
 318. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1309]
 319. Snopek, Kazimierz [1308]
 320. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1307]
 321. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [1306]
 322. M. R. Rys. [1297]
 323. Myszkowska, Justyna [1295]
 324. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1295]
 325. Oppman, Artur (1867-1931) [1292]
 326. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [1291]
 327. Dom Sztuki (Warszawa) [1277]
 328. Olszewski, K.[azimierz] [1271]
 329. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1257]
 330. Łączkowski, Marceli (?-?) [1251]
 331. Wysocki Piotr (1797-1874) [1250]
 332. Winogrodzka, Katarzyna [1247]
 333. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1236]
 334. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1233]
 335. Biuro Pracy Społecznej [1228]
 336. K.K. Ryt. [1223]
 337. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1223]
 338. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [1216]
 339. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835) [1214]
 340. K.P. Ryt. [1212]
 341. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1211]
 342. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1209]
 343. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [1204]
 344. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1201]
 345. Gierczyńska, Joanna [1196]
 346. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [1194]
 347. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1191]
 348. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1189]
 349. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1185]
 350. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1180]
 351. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1179]
 352. A. R. Ryt. [1175]
 353. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [1173]
 354. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1173]
 355. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [1173]
 356. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1168]
 357. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1167]
 358. Adolph, Witold (1903-1941) [1165]
 359. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1163]
 360. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [1162]
 361. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1159]
 362. Friedrich, Henryk (1908-1944) [1154]
 363. L. N. Ryt. [1145]
 364. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [1145]
 365. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1135]
 366. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1131]
 367. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1129]
 368. Surowiecki, Karol [1128]
 369. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1123]
 370. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1116]
 371. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1106]
 372. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1101]
 373. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1101]
 374. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1100]
 375. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1094]
 376. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1094]
 377. Bauman, R. Lit. [1088]
 378. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [1084]
 379. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1081]
 380. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [1079]
 381. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [1076]
 382. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [1074]
 383. Kucz, Karol (1815-1892) [1071]
 384. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1066]
 385. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1062]
 386. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1061]
 387. Radliński, Ignacy (1843-1920) [1060]
 388. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1058]
 389. Nowoszewski, Roman (1945-) [1056]
 390. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [1056]
 391. Roeber, F. H. Ryt. [1055]
 392. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1053]
 393. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1052]
 394. Załęski, Witold (1836-1908) [1049]
 395. Instytut Urbanistyki i Architektury [1044]
 396. Broch.[owski], B. Ryt. [1042]
 397. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [1040]
 398. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [1039]
 399. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1030]
 400. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1029]
 401. Draper, John William (1811-1882) [1028]
 402. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1026]
 403. Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP [1025]
 404. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1025]
 405. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1020]
 406. Leist, Ludwig (1891-1967) [1019]
 407. Lisicki, Roman [1017]
 408. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1013]
 409. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [1011]
 410. Mieczkowski, Jan. Fot. [1010]
 411. Elsner, Józef (1769 - 1854) [1009]
 412. Wizimirska, Barbara [1007]
 413. E. G. Ryt. [1002]
 414. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [1002]
 415. Kapuscinski, Petr [999]
 416. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [998]
 417. Musiałowski, A. Ryt. [997]
 418. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [992]
 419. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [992]
 420. Lichota, Władysław Tadeusz [991]
 421. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [985]
 422. Koleżak, Władysław (1854-1924) [985]
 423. [Granke, Stefan] [978]
 424. Bełza, Władysław (1847-1913) [977]
 425. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [977]
 426. Wretowski, Paweł [975]
 427. Zawiliński, Roman (1855-1932) [974]
 428. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [969]
 429. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [968]
 430. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [967]
 431. Major Hennequin del Varsaviae [967]
 432. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [967]
 433. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [966]
 434. Pawiński, Adolf (1840-1896) [965]
 435. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [964]
 436. W. R. Ryt. [962]
 437. Kluczewski, M. Ryt. [961]
 438. Suligowski, Adolf (1849-1932) [956]
 439. Chmielewska, Halina [943]
 440. Filipiak, Grzegorz [942]
 441. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [940]
 442. Scott, Walter (1771-1832) [930]
 443. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [927]
 444. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [923]
 445. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [919]
 446. Jan Eljaszewicz (1941- ). [919]
 447. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [916]
 448. Rumianek, Stanisław [915]
 449. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [914]
 450. Golański, Jerzy [914]
 451. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [914]
 452. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [913]
 453. Ligber. Szty. [908]
 454. Krajewski, J. Ryt. [903]
 455. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [901]
 456. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [895]
 457. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [893]
 458. Lewicka, Anna (1852-1932) [888]
 459. Hoffman, Franz (1814-1882) [887]
 460. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [887]
 461. Rapaport, Artur (1889-1937) [887]
 462. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [885]
 463. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [881]
 464. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [878]
 465. Chompre, Pierre (1698-1760) [878]
 466. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [877]
 467. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [877]
 468. Prymlewicz, Magdalena [876]
 469. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [876]
 470. Rostworowski, Jan (1838-1898) [875]
 471. Przykorski, K. (1840-1882) [867]
 472. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [867]
 473. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [866]
 474. Majewski, Erazm (1858-1922) [864]
 475. Giraud, Paul [856]
 476. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [854]
 477. Degler, Katarzyna (1896-1982) [850]
 478. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [848]
 479. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [847]
 480. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [844]
 481. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [844]
 482. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [840]
 483. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [838]
 484. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [837]
 485. CAF [833]
 486. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [830]
 487. Orion. Fot. [822]
 488. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [820]
 489. Lissowski, Czesław (1895-1942) [820]
 490. Röber, G. Ryt. [817]
 491. Pokorzyńska, Elżbieta [816]
 492. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [816]
 493. Marcinkowski, Piotr [816]
 494. Aristoteles (384-322 a.C.) [815]
 495. Friedhuber de Grubenthal, L. [812]
 496. Lodge, Edmund (1756-1839) [807]
 497. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [803]
 498. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [800]
 499. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [800]
 500. Seruga, Józef (1886-1940) [795]
 501. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [795]
 502. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [793]
 503. Zarząd Miejski w Równem [791]
 504. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [788]
 505. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [787]
 506. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [786]
 507. Centralna Biblioteka Statystyczna [784]
 508. Lachowicz, Juliusz. Red. [783]
 509. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [783]
 510. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [779]
 511. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [778]
 512. Kurpiński, Karol (1785-1857) [775]
 513. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [772]
 514. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [771]
 515. Gorecka, Maria (1835-1922) [765]
 516. Samborski, Henryk (1843-1918) [764]
 517. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [759]
 518. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [757]
 519. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [756]
 520. Szatkowska, Lena (1947- ) [755]
 521. Latoszek, Jacek [755]
 522. Komorowska-Filipiak, Romana [755]
 523. Nowialis [754]
 524. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [754]
 525. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [754]
 526. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [751]
 527. Bronicz, Waldemar (1958-) [751]
 528. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [748]
 529. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [747]
 530. "Orion" [746]
 531. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [746]
 532. Ośrodek Dokumentacji Instytutu Urbanistyki i Architektury [737]
 533. Warnka, Jadwiga [737]
 534. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [736]
 535. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [735]
 536. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [735]
 537. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [731]
 538. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [730]
 539. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [730]
 540. Bersohn, Mathias (1823-1908) [728]
 541. Bielski, Szymon (1745-1825) [728]
 542. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [722]
 543. Jeżowski, M [722]
 544. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [720]
 545. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [717]
 546. Pomian, E. [715]
 547. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [715]
 548. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [714]
 549. Telakowski, [Jan]. Ryt. [713]
 550. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [712]
 551. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [712]
 552. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [707]
 553. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [706]
 554. Dickstein, Samuel (1851-1939) [703]
 555. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [702]
 556. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [702]
 557. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [695]
 558. Lampert, Kurt (1859-1918) [693]
 559. Socha, Szczepan [690]
 560. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [690]
 561. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [688]
 562. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [688]
 563. Snarski, Stanisław (1795-1880) [687]
 564. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [686]
 565. Krzyżanowski, K. [685]
 566. Różański, M. Ryt. [681]
 567. Legun-Biliński, Antoni. [680]
 568. Bloch, Jan (1836-1902) [678]
 569. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [676]
 570. J. Ł. [676]
 571. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [674]
 572. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [674]
 573. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [673]
 574. Campe, Joachim Heinrich [673]
 575. Kozłowski, K. Ryt. [672]
 576. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [668]
 577. Goszczyńska, Agnieszka [666]
 578. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [664]
 579. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [661]
 580. Pyka, Henryk [660]
 581. Maszyński, Julian (1847-1901) [657]
 582. [Magistrat m.st. Warszawy] [656]
 583. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [654]
 584. Piłsudski, Józef (1867-1935) [654]
 585. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [653]
 586. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [653]
 587. Wolski, Stanisław (1859-1894) [649]
 588. Krystall, Bronisław (1887-1983) [647]
 589. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [646]
 590. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [642]
 591. Wyss, Johann David (1743-1818) [642]
 592. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [642]
 593. Baka, Józef (1707-1780) [642]
 594. Kiliński, Jan (1760-1819) [641]
 595. Dubiecki, Marian (1838-1926) [640]
 596. [Miethke, H. O.] [638]
 597. Zuber, Rudolf (1858-1920) [637]
 598. Siczyński, Walery [637]
 599. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [634]
 600. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [634]
 601. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [633]
 602. Sewer [630]
 603. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [629]
 604. Brochocki, B. Ryt. [629]
 605. Hansson, Ola (1860-1925) [629]
 606. Związek Komunalny (Węgrów) [627]
 607. W. C. Ryt. [625]
 608. Heck, Walerian [625]
 609. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [623]
 610. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [621]
 611. Guiraud, Paul (1850-1907) [620]
 612. Anna Sobieszczańska-Lissowska [619]
 613. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [616]
 614. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [616]
 615. Pałac Sztuki (Warszawa) [615]
 616. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [615]
 617. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [615]
 618. Szczepański, Jacek Emil (1971- ) [614]
 619. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [611]
 620. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [609]
 621. Magistrat Miasta Warszawy [609]
 622. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [608]
 623. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [608]
 624. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [606]
 625. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [605]
 626. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [605]
 627. Świętochowski, Adam (1864-1914) [604]
 628. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [604]
 629. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [604]
 630. Cep [Henryk Cepnik] [601]
 631. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [599]
 632. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [599]
 633. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [596]
 634. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [595]
 635. Biart, Lucjan (1829-1897) [594]
 636. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [594]
 637. Siebeck, Herman (1842-1920) [593]
 638. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [593]
 639. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [591]
 640. Hyodo, Nagao [591]
 641. Watteau, François (1758-1823). Il. [590]
 642. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [590]
 643. Sigalin, Józef (1909-1983) [589]
 644. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [589]
 645. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [588]
 646. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [587]
 647. Matrzak, Jerzy [586]
 648. Mieczkowski, Jan (1864-1919). Fot. [585]
 649. [Magistrat goroda Varšavy] [585]
 650. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [585]
 651. Konrad. Fot. [584]
 652. Ryszard, Antoni (1841-1894) [584]
 653. Zajkowski, A. Ryt. [581]
 654. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [581]
 655. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [581]
 656. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [580]
 657. J. T. Ryt. [577]
 658. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [577]
 659. Henryk, Wierzchowski (1904-1994) [575]
 660. Alkar [pseud.] [574]
 661. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [572]
 662. Grajnert, Józef [572]
 663. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [570]
 664. "Orion". Fot. [570]
 665. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [569]
 666. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [566]
 667. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [566]
 668. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [566]
 669. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [560]
 670. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [560]
 671. X. Y. Z. [560]
 672. Górska, Maria. Red. [560]
 673. Nowakowski, Józef (1800-1864) [558]
 674. Cabanowski, Marek (1935-2006) [557]
 675. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [557]
 676. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [557]
 677. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [555]
 678. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [554]
 679. Strauss, Johann (1825-1899) [553]
 680. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [551]
 681. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [551]
 682. Ségur, Sophie de (1799-1874) [551]
 683. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [551]
 684. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [551]
 685. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [550]
 686. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [550]
 687. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [549]
 688. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [549]
 689. Pawe, L. [549]
 690. Kawka-Piotrowska, Małgorzata [548]
 691. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [548]
 692. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [546]
 693. Okuń, Edward (1872-1945) [546]
 694. Iks Cagnafet [pseud.] [545]
 695. Grundmann, Karl (1909-1944) [544]
 696. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [544]
 697. Zabłocki, F. Ryt. [543]
 698. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [543]
 699. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [542]
 700. Edgeworth, Maria [542]
 701. Sosiński, I. Ryt. [537]
 702. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [537]
 703. Ministerstwo Odbudowy Kraju [537]
 704. Sigismond i Ska. Fot. [534]
 705. Zipper, Albert (1855-1936) [534]
 706. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [533]
 707. Kozyra, Anna [533]
 708. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [532]
 709. J. Z. [532]
 710. Mottl, Adam (1928-2013) [530]
 711. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [529]
 712. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [529]
 713. Kiliński, Jan (1760-1819 [529]
 714. Borucki, Juliusz [528]
 715. Boratyński, Wacław (1908-1939) [527]
 716. Gorazdowski, E. [525]
 717. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [524]
 718. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [521]
 719. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [520]
 720. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [520]
 721. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [519]
 722. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [519]
 723. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [518]
 724. Przyborowski, Walery (1845-1913) [516]
 725. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [514]
 726. Portner, Szymon (18..-?) [512]
 727. Skornia-Roszij, Maria [510]
 728. Gozdowski, Edward (1843-1901) [509]
 729. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [507]
 730. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [507]
 731. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [507]
 732. Demby, Stefan (1862-1939) [507]
 733. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [506]
 734. Miłkowski, Stanisław [505]
 735. Typiak, Piotr [504]
 736. Podwiński, Stanisław [504]
 737. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [502]
 738. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [501]
 739. Frick, L. [500]
 740. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [498]
 741. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [498]
 742. Czermański, Zdzisław [498]
 743. Sznage. Ryt. [497]
 744. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [495]
 745. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [494]
 746. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [493]
 747. Taube, Gustaw jr [493]
 748. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [492]
 749. Passendorfer, Artur (1864-1936) [492]
 750. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [491]
 751. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [491]
 752. Chodyński, Adam Antoni [491]
 753. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [490]
 754. Pécaut, Elie [489]
 755. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [489]
 756. Baude, K. [489]
 757. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [488]
 758. Wąsowski, B. Ryt. [487]
 759. Krajewski. Ryt. [487]
 760. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [486]
 761. M.R. Ryt. [484]
 762. Grzymała, Grabowiecki Jan [484]
 763. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [484]
 764. Śmigielska, Józefa [483]
 765. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [483]
 766. Jahner, Alfred (1860-1934) [480]
 767. Bojarska, Stefanja [480]
 768. Miinchheimera.A. Fot. [479]
 769. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [478]
 770. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [478]
 771. Pawłowski, Kalixt [478]
 772. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [477]
 773. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [477]
 774. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [476]
 775. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [475]
 776. Paciorkowski, Bronisław Gryf [475]
 777. A.T.T. [475]
 778. Piotrowski, Andrzej [475]
 779. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [474]
 780. Rada Regencyjna [473]
 781. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [471]
 782. Gajewski, Adrian [469]
 783. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [468]
 784. Krynicki, M. Lit. [468]
 785. Korotyński, Władysław (1866-1924) [467]
 786. E. N. Ryt. [465]
 787. Szubert, Awit (1837-1919) [462]
 788. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [462]
 789. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [462]
 790. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [461]
 791. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [461]
 792. Kuhlewein, A. Ryt. [460]
 793. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [460]
 794. Żeleński, Władysław (1837-1921) [459]
 795. Warszawska Gmina Starozakonnych [459]
 796. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [458]
 797. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [457]
 798. Maliszewski, Edward (1875-1928) [457]
 799. Gold, Artur (1897-1943) [456]
 800. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [456]
 801. Wóycicka, Jadwiga [456]
 802. Związek Buchalterów (Warszawa) [455]
 803. Degiel, Rafał [452]
 804. Chmiel, Adam (1865-1934) [452]
 805. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [451]
 806. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [451]
 807. Simmler, Józef (1823-1868) [451]
 808. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [450]
 809. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [449]
 810. Peretz, Adolf (1855-1933) [448]
 811. Dénoix, Victorin [447]
 812. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [447]
 813. Arnold, E. J. [447]
 814. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [446]
 815. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [440]
 816. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [440]
 817. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [439]
 818. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [435]
 819. Jezierski, J. Ryt. [434]
 820. Zalewski, Stanisław (1925- ) [434]
 821. Szymański, F. Ryt. [433]
 822. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [433]
 823. Tomasz Ogończyk [pseud.] [433]
 824. Strindberg, August (1849-1912) [433]
 825. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [433]
 826. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [432]
 827. Warszawski Szpital dla Dzieci [432]
 828. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [432]
 829. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [431]
 830. Abdullah Frères [pseud.] [431]
 831. Płoska-Łoś, Irena [430]
 832. Borkowski, Feliks (1840- ?) [430]
 833. Kumidor, Zbigniew [429]
 834. Jachowiczowa, Antonina [429]
 835. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [427]
 836. Roman Nowoszewski (1945- ) [427]
 837. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [427]
 838. Hoffman, Karol (1855-1937) [427]
 839. Stefani, Józef (1800-1876) [426]
 840. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [424]
 841. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [423]
 842. Tarnacki, Józef. [423]
 843. - [422]
 844. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [422]
 845. Barclay, John (1582-1621) [419]
 846. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [418]
 847. Mościcki, Henryk (1881-1952) [417]
 848. Kucz[yński], M. Ryt. [417]
 849. Paprocki, Bartosz [417]
 850. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [414]
 851. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [413]
 852. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [413]
 853. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [412]
 854. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [412]
 855. Warnkówna, Jadwiga [412]
 856. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [412]
 857. Eile, Henryk (1878-1939) [411]
 858. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [407]
 859. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [407]
 860. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [406]
 861. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [404]
 862. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [404]
 863. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [403]
 864. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [402]
 865. Turowski, Stanisław (1880-1936) [401]
 866. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [400]
 867. Racher, Jessica. Z-ca. red. [400]
 868. Pennec, Joanna. Opiekun [400]
 869. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [400]
 870. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [399]
 871. Słomkowska, Alina (1929-1995) [398]
 872. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [398]
 873. Bykowski, Leon [396]
 874. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [396]
 875. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [393]
 876. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [392]
 877. Kryński, Adam (1844-1932) [391]
 878. Jelínek, Edvard (1855-1897) [391]
 879. Atelier Rembrandt [390]
 880. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [389]
 881. Związek Miast Polskich [388]
 882. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [388]
 883. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [388]
 884. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [387]
 885. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [387]
 886. K. M. Ryt. [385]
 887. Slaski, S. Ryt. [384]
 888. Leśniewska, B. [384]
 889. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [383]
 890. Hadyna, Łukasz (1982- ) [383]
 891. Hadyna, Stanisław (1984- ) [383]
 892. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [382]
 893. Sosiński, J[ózef] Ryt. [382]
 894. Jabłoński, Tadeusz [381]
 895. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [379]
 896. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [379]
 897. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [379]
 898. Berthet, Èlie (1815-1891) [379]
 899. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [379]
 900. Niecz, Krzysztof. Fot. [378]
 901. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [378]
 902. Osterloff, Edmund (1863-1938) [377]
 903. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [376]
 904. [Łosiowa, Emilia] [376]
 905. Szlendak, Adam (1881-1937) [376]
 906. Kulski, Julian (1892-1976) [374]
 907. Mieczkowski, Jan (1864-1910). Fot. [373]
 908. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [373]
 909. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [371]
 910. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [370]
 911. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [370]
 912. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [369]
 913. Hähle, G. Ryt. [369]
 914. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [368]
 915. Koroniarz [368]
 916. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [368]
 917. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [368]
 918. Szajnocha, Karol (1818-1868) [368]
 919. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [368]
 920. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [367]
 921. Godebski, Cyprian (1765-1809) [366]
 922. Pusch, Maurycy (1828-1902) [365]
 923. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [365]
 924. Rytel, Kazimiera (?-?) [365]
 925. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [363]
 926. KK. Ryt. [362]
 927. Chankowski, Henryk (1882-1944) [362]
 928. J. J. Ryt. [361]
 929. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [361]
 930. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [360]
 931. Windakiewicz, Kazimierz [359]
 932. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [359]
 933. Mulert, Ludwik (1818-1875) [357]
 934. Rober, F. H. Ryt. [357]
 935. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [357]
 936. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [356]
 937. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [355]
 938. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [355]
 939. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [355]
 940. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [354]
 941. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [354]
 942. Grabowski, Antoni (1857-1921) [354]
 943. K.W. Ryt. [353]
 944. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [353]
 945. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [351]
 946. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [351]
 947. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [351]
 948. Ines, Albert (1620-1658) [351]
 949. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [350]
 950. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [350]
 951. Siemieński, Lucjan [349]
 952. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [349]
 953. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [348]
 954. Schilgen, Hardy (1876-1941) [347]
 955. Romanowska-Mazur, Bronisława (1926-2018) [346]
 956. Kijowski, Jerzy (1941- ) [346]
 957. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [346]
 958. Kolberg, Oskar (1814-1890) [345]
 959. Skrobańsk, Z. Fot. [345]
 960. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [345]
 961. Marczyński, Józef (1891-1940) [345]
 962. Kaczyński, Witold [345]
 963. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [345]
 964. Dombrowski, Władysław [343]
 965. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [343]
 966. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [342]
 967. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [342]
 968. Lyall, Edna (1857-1903) [342]
 969. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [341]
 970. Barski, Ireneusz [341]
 971. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [340]
 972. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [340]
 973. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [339]
 974. Ostrowski, Tomasz (?-?) [339]
 975. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [338]
 976. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [338]
 977. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [337]
 978. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [337]
 979. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [336]
 980. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [335]
 981. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [335]
 982. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [335]
 983. Compagnie d'Electricité de Varsovie [335]
 984. A. K. Ryt. [333]
 985. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [332]
 986. Al. Pow. [332]
 987. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [331]
 988. Dyamentowski. Ryt. [330]
 989. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [330]
 990. Kowalewski, T. [330]
 991. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [329]
 992. Piotr Krakowianin [pseud.] [329]
 993. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [329]
 994. Rzążnicki, A. Fot. [328]
 995. Breyer, Albert (1889-1939) [327]
 996. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [326]
 997. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [325]
 998. A. W. Ryt. [325]
 999. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [324]
 1000. Węgrzecki, S. [323]
 1001. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [323]
 1002. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [323]
 1003. Wójtowicz, Władysław J. [322]
 1004. Motas, Maciej [322]
 1005. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [322]
 1006. Polski Czerwony Krzyż we Francji [321]
 1007. Wrześniowski, August (1836-1892) [320]
 1008. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [320]
 1009. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [319]
 1010. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [319]
 1011. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [319]
 1012. Maciejowski, Adam (1874-1919) [319]
 1013. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [318]
 1014. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [317]
 1015. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [317]
 1016. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [316]
 1017. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [314]
 1018. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [314]
 1019. B.O. Ryt. [314]
 1020. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [313]
 1021. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [313]
 1022. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [312]
 1023. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [311]
 1024. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [311]
 1025. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [310]
 1026. Stablewski, Florian (1841-1906) [309]
 1027. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [306]
 1028. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [305]
 1029. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [304]
 1030. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [304]
 1031. Gołębiewska, Wanda [303]
 1032. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [301]
 1033. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [301]
 1034. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [300]
 1035. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [300]
 1036. Instytut Spraw Społecznych [300]
 1037. [Lindley, William (1808-1900)] [300]
 1038. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [299]
 1039. Hufsky [298]
 1040. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [297]
 1041. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [297]
 1042. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [297]
 1043. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [295]
 1044. Morawska, Zofia (1848-1922) [295]
 1045. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [291]
 1046. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [291]
 1047. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [291]
 1048. J. S. Ryt. [290]
 1049. Ligber, F. Szty. [290]
 1050. Brochowski, B. Ryt. [290]
 1051. Sosiński, J. Ryt. [289]
 1052. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [288]
 1053. Kaczkowski, Zygmunt [288]
 1054. Świderski, Leopold (1853-1925) [286]
 1055. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [284]
 1056. Herman, Maria (1803-1830) [284]
 1057. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [282]
 1058. Popielewski [282]
 1059. Kubiak, Paweł (1950- ) [281]
 1060. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [281]
 1061. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [281]
 1062. Sędlikowski, Aleksander [277]
 1063. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [276]
 1064. Kűbler. Ryt. [276]
 1065. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [275]
 1066. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [275]
 1067. Franczak, Lech (1939- ) [275]
 1068. Aimard, Gustave (1818-1883) [275]
 1069. T.B. [274]
 1070. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [273]
 1071. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [273]
 1072. Rutska, Halina (1868-1932) [273]
 1073. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [272]
 1074. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [271]
 1075. W. M. K. [271]
 1076. Namysłowski, Karol (1856-1925) [270]
 1077. M. K. Ryt. [270]
 1078. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [269]
 1079. Osmański, Wojciech (1834-1908) [268]
 1080. Münchheimer, A[dam] (1861-1900). Fot. [268]
 1081. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [268]
 1082. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [268]
 1083. Krasiński, Edward (1870-1940) [268]
 1084. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [268]
 1085. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [267]
 1086. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [267]
 1087. Karoli, Aleksander (1838-1915) [266]
 1088. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [266]
 1089. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [266]
 1090. Loth, August (1869-1944) [266]
 1091. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [266]
 1092. Karoli & Pusch [265]
 1093. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [265]
 1094. Dalecka, Wanda (1862-1932) [265]
 1095. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [264]
 1096. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [264]
 1097. Wierzbowski, Theodorus [264]
 1098. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [264]
 1099. Czerwiński, Franciszek [264]
 1100. Damse, Józef (1789-1852) [262]
 1101. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [262]
 1102. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [261]
 1103. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [260]
 1104. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [260]
 1105. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [260]
 1106. Pyzowski, Adam (1874-1931) [259]
 1107. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [258]
 1108. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [257]
 1109. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [257]
 1110. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [256]
 1111. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [255]
 1112. Trocha, Jerzy [254]
 1113. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [254]
 1114. Polska Agencja Telegraficzna [253]
 1115. Buchcar, Karol. Fot. [253]
 1116. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [252]
 1117. Konstanty. Fot. [252]
 1118. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [251]
 1119. Karoli, W. [251]
 1120. Bachelbusch, T. Ryt. [251]
 1121. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [250]
 1122. Roeber. H. Ryt. [250]
 1123. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [249]
 1124. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [248]
 1125. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [246]
 1126. Maire, Albert (1856-?) [246]
 1127. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [246]
 1128. Żychliński, Jan. Wstęp [245]
 1129. Staszic, Stanisław (1755-1826) [245]
 1130. Białecki, Paweł. Red. [245]
 1131. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [244]
 1132. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [244]
 1133. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [244]
 1134. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [243]
 1135. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [242]
 1136. Bolesławicz [pseud.] [241]
 1137. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [240]
 1138. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [240]
 1139. Piltz, Franciszek (1895-1941) [240]
 1140. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [240]
 1141. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [239]
 1142. Neyman, Jerzy (1894-1981) [239]
 1143. Wołkiewicz, Hanna [239]
 1144. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [239]
 1145. Fiedler. Ryt. [239]
 1146. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [238]
 1147. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [237]
 1148. ADAM [237]
 1149. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [236]
 1150. Lejowa, Emilia (1839-1906) [236]
 1151. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [235]
 1152. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [234]
 1153. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [233]
 1154. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [233]
 1155. Syroczyński, Leon (1844-1925) [233]
 1156. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [233]
 1157. K.M. Ryt. [232]
 1158. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [232]
 1159. Maël, Pierr. [232]
 1160. N[icz], E. Ryt. [231]
 1161. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [231]
 1162. Frankiewicz [231]
 1163. [Marstalski, Teofil Jakub (1746-1786). Ryt.] [231]
 1164. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [231]
 1165. Wanecki, Jarosław (1968- ) [230]
 1166. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [230]
 1167. Zajączkowska, Zuzanna [230]
 1168. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [230]
 1169. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [230]
 1170. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [229]
 1171. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [229]
 1172. Pallach, A. Ryt. [228]
 1173. K.N. Ryt. [227]
 1174. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [227]
 1175. P. D. Ryt. [227]
 1176. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [227]
 1177. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [226]
 1178. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [225]
 1179. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [225]
 1180. W. B. Ryt. [225]
 1181. Döhler, Theodore (1814-1856) [224]
 1182. Związek Polskich Artystów Plastyków [224]
 1183. Szkoła Realna imienia Staszica [224]
 1184. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [224]
 1185. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [223]
 1186. Nałęcz, Edward [223]
 1187. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [223]
 1188. Jeske, August (1836-1875) [222]
 1189. Delahaye, Edward. Ryt. [222]
 1190. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [221]
 1191. B. B. Ryt. [221]
 1192. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [220]
 1193. Porębowicz, Edward (1862-1937) [220]
 1194. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [219]
 1195. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [219]
 1196. Wojnarowicz Weseła [218]
 1197. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [218]
 1198. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [218]
 1199. Achtel, Józef [217]
 1200. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [217]
 1201. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [217]
 1202. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [217]
 1203. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [217]
 1204. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [217]
 1205. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [216]
 1206. Teatr Narodowy [215]
 1207. Strzelecki, Jan (1886-1944) [215]
 1208. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [215]
 1209. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [214]
 1210. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [214]
 1211. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [214]
 1212. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [213]
 1213. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [212]
 1214. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [212]
 1215. Biernacki, Bolesław (1865- ) [212]
 1216. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [211]
 1217. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [211]
 1218. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [211]
 1219. Chęciński, Jan (1826-1874) [211]
 1220. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [210]
 1221. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [210]
 1222. Wanda Z. Ryt. [210]
 1223. Peszke, Ignacy (1877-1925) [210]
 1224. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [210]
 1225. A. C. Ryt. [209]
 1226. Rober, F. H.r. Ryt. [208]
 1227. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [207]
 1228. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [207]
 1229. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [207]
 1230. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [207]
 1231. Aniela S. Ryt. [207]
 1232. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [206]
 1233. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [206]
 1234. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [206]
 1235. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [206]
 1236. Rutkowski, R. Ryt. [206]
 1237. Haehle. Ryt. [206]
 1238. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [205]
 1239. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [205]
 1240. Normand, Charles (1848- ) [205]
 1241. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [205]
 1242. Deny, Martial (1745- ). Il. [205]
 1243. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [204]
 1244. Jaworski, Józef (1859-1920) [204]
 1245. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [204]
 1246. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [204]
 1247. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [204]
 1248. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [204]
 1249. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [203]
 1250. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [203]
 1251. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [202]
 1252. Sandaeu, Jules (1811-1833) [201]
 1253. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [201]
 1254. Fleck L. Red. [et al.] [200]
 1255. Bar, E. Ryt. [200]
 1256. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [199]
 1257. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [199]
 1258. Liga Morska i Kolonialna [198]
 1259. Wybranowski, Władysław (?-?) [198]
 1260. K. Z. Ryt. [198]
 1261. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [198]
 1262. Dante, Alighieri (1265-1321) [198]
 1263. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [198]
 1264. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [197]
 1265. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [197]
 1266. M[alinowski], A[leksander] (1855-1917). Ryt. [197]
 1267. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [197]
 1268. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [197]
 1269. Bułhak ,Jan (1876-1950) [197]
 1270. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [196]
 1271. Kübler, Ryt. [196]
 1272. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [195]
 1273. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [195]
 1274. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [195]
 1275. Verico, [Antonio]. Ryt. [194]
 1276. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [194]
 1277. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [194]
 1278. Jeska, Stanisława (1867-1936) [194]
 1279. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [193]
 1280. Wahrendorff, O. [193]
 1281. Stawiński. Ryt. [193]
 1282. Komenda I Brygady Legionów Polskich [193]
 1283. Bandurski, Władysław (1865-1932) [193]
 1284. Święcicka, Jadwiga (?-?) [192]
 1285. Patronat Opieki nad Więźniami [192]
 1286. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [191]
 1287. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [191]
 1288. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [191]
 1289. Jaworski, Witold (1899-1989) [191]
 1290. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [191]
 1291. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [190]
 1292. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [190]
 1293. Dworzak, Ludwik. Rys. [189]
 1294. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [189]
 1295. F. K. Ryt. [189]
 1296. Warszawski Lombard Miejski [188]
 1297. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [188]
 1298. Hahn, Wiktor (1871-1959) [187]
 1299. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [187]
 1300. Śliwiński, Jan [186]
 1301. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [186]
 1302. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [185]
 1303. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [185]
 1304. Hulewicz, Wł. Fot. [185]
 1305. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [185]
 1306. Pokorny, [Jan]. Ryt. [185]
 1307. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [185]
 1308. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [185]
 1309. Rzepko, Władysław (1854-1932) [184]
 1310. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [184]
 1311. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [182]
 1312. Osotowicz, Jerzy. Red. [182]
 1313. Schubert, Franz (1797-1828) [181]
 1314. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [181]
 1315. Szulc, Tadeusz [181]
 1316. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [181]
 1317. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [181]
 1318. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [181]
 1319. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [181]
 1320. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [181]
 1321. Gorski, Stefan (1882-1941) [181]
 1322. Antoszewicz, S.[tanisław] [181]
 1323. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [180]
 1324. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [180]
 1325. Treter Mieczysław (1883-1943) [179]
 1326. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [179]
 1327. Niemojewski, Lech (1894-1952) [179]
 1328. Tomek Piast [pseud.] [178]
 1329. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [177]
 1330. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [177]
 1331. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [177]
 1332. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [176]
 1333. [Urząd m. st. Warszawy] [176]
 1334. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [176]
 1335. Groszkowski Teodor (1863-1930) [176]
 1336. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [175]
 1337. Bułhak, Janusz (1906-1977) [175]
 1338. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [175]
 1339. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [175]
 1340. Gebhard, podporucznik [175]
 1341. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [174]
 1342. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [174]
 1343. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [174]
 1344. Tarnacki, Józef [174]
 1345. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [174]
 1346. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [174]
 1347. Gottlieb Leopold (1879-1934) [174]
 1348. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [173]
 1349. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [173]
 1350. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [173]
 1351. Szymkiewicz, Józef [173]
 1352. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [173]
 1353. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [173]
 1354. Koriot, Józef (1785-1855) [173]
 1355. G.R. Ryt. [173]
 1356. Ajdacki, Paweł (1970- ) [173]
 1357. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [172]
 1358. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [172]
 1359. Ballach, A.[ndrzej] [171]
 1360. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [170]
 1361. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [170]
 1362. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [170]
 1363. Olszewski, Czesław (1894-1969) [169]
 1364. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [169]
 1365. [Mielnicki]. Fot. [169]
 1366. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [169]
 1367. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [169]
 1368. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [168]
 1369. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [168]
 1370. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [168]
 1371. Pichler, Jan. Ryt. [168]
 1372. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [168]
 1373. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [167]
 1374. Ślaski, Bolesław (1870- ) [167]
 1375. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [166]
 1376. Twardzicki, Walery (1838-1902) [165]
 1377. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [165]
 1378. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [165]
 1379. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [165]
 1380. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [165]
 1381. Wanda Cymerman (red. nacz.) [164]
 1382. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [164]
 1383. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [164]
 1384. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [164]
 1385. Szczepański, Sebastian [164]
 1386. Szczepański, Grzegorz [164]
 1387. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [164]
 1388. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [164]
 1389. Joteyko, Józefa (1866-1928) [163]
 1390. Ioteyko I. [na s. tyt.] [163]
 1391. Pomianowski, [Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [162]
 1392. Olzacki, Sławomir. Fot. [162]
 1393. Myślińska, Grażyna. Fot. [162]
 1394. Komar, Józef [162]
 1395. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [162]
 1396. Kownacki, A. Ryt. [162]
 1397. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [161]
 1398. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [161]
 1399. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [161]
 1400. Giergielewicz Jan (1898-1953) [161]
 1401. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [160]
 1402. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [160]
 1403. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [160]
 1404. Sawiczewski, S. [160]
 1405. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [160]
 1406. Czajkowski. W. Ryt. [160]
 1407. W.Z. Ryt. [158]
 1408. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [158]
 1409. Wysoki[ński], K. Ryt. [157]
 1410. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [157]
 1411. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [157]
 1412. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [156]
 1413. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [156]
 1414. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [156]
 1415. Syndykat Rolniczy Warszawski [156]
 1416. Sobieski, Wacław (1872-1935) [156]
 1417. Helmer, Charles(18..-1938) [156]
 1418. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [155]
 1419. Zaleski, August (1883-1972) [155]
 1420. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [155]
 1421. Hoffmann Regierungsdirektor [155]
 1422. Leliwa, Alfred [154]
 1423. Łabęcki, Wiktor red. [154]
 1424. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [154]
 1425. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [154]
 1426. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [154]
 1427. Babiński, Wacław [154]
 1428. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [153]
 1429. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [153]
 1430. Egghard, Jules(1833-1867) [153]
 1431. Bzowska, Maria (1871-1906) [153]
 1432. Sosnowski, J. Ryt. [152]
 1433. Biegański, B. Fot. [151]
 1434. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [151]
 1435. Kossak, Wojciech (1856-1942) [151]
 1436. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [151]
 1437. Magnus, Wiktor [151]
 1438. Izert, Julian fot. [151]
 1439. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [151]
 1440. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach [150]
 1441. Koło Medyków S. U. W. [150]
 1442. Kostka, J. [150]
 1443. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [150]
 1444. Pohoski, Jan (1889-1940) [150]
 1445. Kapituła Odznaki [150]
 1446. W. K. Ryt. [149]
 1447. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [149]
 1448. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [149]
 1449. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [148]
 1450. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [148]
 1451. Dom ks. Boduena [148]
 1452. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [148]
 1453. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [147]
 1454. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [147]
 1455. Bogucki, Adolf (1835-1894) [146]
 1456. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [146]
 1457. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [146]
 1458. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [145]
 1459. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [145]
 1460. Dobrowolska-Kierył, Marta [145]
 1461. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [144]
 1462. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [144]
 1463. Wróblewski, K. [144]
 1464. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [144]
 1465. Uniwersytet Warszawski [144]
 1466. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [144]
 1467. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [144]
 1468. Jezierski, J. [144]
 1469. A. Ryt. [144]
 1470. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [143]
 1471. Związek Miast Królestwa Polskiego [143]
 1472. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [143]
 1473. Binental, Léopold (1886-1944) [143]
 1474. (E) [143]
 1475. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [142]
 1476. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [142]
 1477. [Leger, Louis (1843-1923)] [142]
 1478. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [142]
 1479. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [142]
 1480. Krajewska, Julia. Ryt. [142]
 1481. G.S. Ryt. [142]
 1482. Wójcicki, Jerzy [141]
 1483. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [141]
 1484. Winter, Peter (1754-1825) [141]
 1485. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [141]
 1486. Pokorny. Ryt. [141]
 1487. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [140]
 1488. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [140]
 1489. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [140]
 1490. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [140]
 1491. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [140]
 1492. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [140]
 1493. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [140]
 1494. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [140]
 1495. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [140]
 1496. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [140]
 1497. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [139]
 1498. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [139]
 1499. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [139]
 1500. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [139]
 1501. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [139]
 1502. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [139]
 1503. W.K. Ryt. [139]
 1504. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [139]
 1505. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [139]
 1506. Napieralski, Mateusz [139]
 1507. Morżkowska, Antonina [139]
 1508. Kuczyński [139]
 1509. C.K. ryt. [139]
 1510. Bogacki, S. Fot. [139]
 1511. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [138]
 1512. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [138]
 1513. Kohn, Alfred (1960- ) [138]
 1514. Dancla, Charles (1817-1907) [138]
 1515. [Świtalska, H. (?-?)] [138]
 1516. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [137]
 1517. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [136]
 1518. Telakowski, J.[an]. Ryt. [136]
 1519. Koniński, Kazimierz [136]
 1520. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [136]
 1521. Amatorski Zespół Teatralny [136]
 1522. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [135]
 1523. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [135]
 1524. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [135]
 1525. Mahomet II [135]
 1526. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [135]
 1527. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [134]
 1528. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [134]
 1529. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [134]
 1530. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [134]
 1531. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [134]
 1532. Tor, Stanisław [134]
 1533. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [134]
 1534. M. A. Ryt [134]
 1535. Klein, W. Ryt. [134]
 1536. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [133]
 1537. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [133]
 1538. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [133]
 1539. Bukowski, Jan (1873-1943) [132]
 1540. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [132]
 1541. Glücksberg Jan (1784-1859) [132]
 1542. Urmowski Klemens (1780-1827) [132]
 1543. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [132]
 1544. Kleczyński, Jan (1837-1895) [131]
 1545. Automobilklub Warszawski [131]
 1546. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [131]
 1547. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [131]
 1548. Stolpe, Alojzy (?-1824) [130]
 1549. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [130]
 1550. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [130]
 1551. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [130]
 1552. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [130]
 1553. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [130]
 1554. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [130]
 1555. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [129]
 1556. Taubert. Ryt. [129]
 1557. Hoppe, Stanisław (1893- ) [129]
 1558. Dziedzic, T. Ryt. [129]
 1559. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [129]
 1560. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [128]
 1561. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [128]
 1562. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [128]
 1563. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [128]
 1564. Jan Lemański (1866-1933) [127]
 1565. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [126]
 1566. Muszkowski, Jan (1882-1953) [126]
 1567. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [126]
 1568. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [126]
 1569. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [126]
 1570. Kozłowski, Jan J. [126]
 1571. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [126]
 1572. Jankowski, Józef [126]
 1573. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [126]
 1574. Kataszek, Szymon (1898-1943) [125]
 1575. Mikucka, Aniela (1904-1950) [125]
 1576. Fuks, Marjan (1884-1935) [125]
 1577. Gruziel, L. Fot. [124]
 1578. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [124]
 1579. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [124]
 1580. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [124]
 1581. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [124]
 1582. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [123]
 1583. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [123]
 1584. Łukasik, Jan (1910- ) [123]
 1585. Łubieński, Edward (1819-1867) [123]
 1586. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [123]
 1587. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [123]
 1588. Pachucki, Marian (1888-1961) [123]
 1589. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [123]
 1590. Grimm., A. Ryt. [123]
 1591. A. S. Ryt. [123]
 1592. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [122]
 1593. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [122]
 1594. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [122]
 1595. [Kasa Chorych (Warszawa)] [122]
 1596. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [122]
 1597. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [122]
 1598. Dumax, [Victor] (1827-1894) [122]
 1599. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [122]
 1600. A. G. Ryt. [122]
 1601. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [121]
 1602. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [121]
 1603. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [121]
 1604. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [121]
 1605. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [121]
 1606. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [121]
 1607. Belotto, Bernardo zw. Canaletto (1721-1780) [121]
 1608. Baum, Stefan (1892-1964) [121]
 1609. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [120]
 1610. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [120]
 1611. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [120]
 1612. Ajzman, David (1869-1922) [120]
 1613. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [120]
 1614. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [120]
 1615. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [120]
 1616. Lichner, Heinrich(1829-1898) [119]
 1617. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [119]
 1618. Niemojowska, Maria (1870?-?) [119]
 1619. M.K. Ryt. [119]
 1620. Kaczmarski, S. [119]
 1621. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [119]
 1622. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [119]
 1623. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [118]
 1624. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [118]
 1625. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [118]
 1626. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [118]
 1627. Kucz, M. Ryt. [118]
 1628. Teatr Ateneum [117]
 1629. Grossman, Ludwik (1835-1915) [117]
 1630. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [117]
 1631. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [117]
 1632. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [117]
 1633. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [117]
 1634. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [117]
 1635. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [116]
 1636. Magistrat der Hauptstadt Warschau [116]
 1637. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [116]
 1638. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [116]
 1639. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [116]
 1640. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [116]
 1641. Bogusławski, Edward (1848-1917) [116]
 1642. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [115]
 1643. Diabelli, Anton (1781-1858) [115]
 1644. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [115]
 1645. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [115]
 1646. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [115]
 1647. Jotes [115]
 1648. Sulistrowski, Kazimierz [114]
 1649. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [114]
 1650. Woydyga, Jan (1857-1938) [114]
 1651. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [114]
 1652. Kűbler, H. Ryt. [114]
 1653. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [114]
 1654. Duchnowski, Zygmunt (1925- ) [114]
 1655. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [113]
 1656. Oniszewski, Jan Teofil [113]
 1657. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [112]
 1658. Centralny Komitet Robotniczy PPS [112]
 1659. Banner, M. Red. [112]
 1660. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [112]
 1661. Marylski, Antoni (1865-1932) [112]
 1662. Szczeciński, K. Fot. [111]
 1663. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [111]
 1664. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [111]
 1665. Zagórska, W. Ryt. [111]
 1666. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [111]
 1667. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [111]
 1668. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [111]
 1669. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [111]
 1670. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [111]
 1671. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [110]
 1672. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [110]
 1673. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [110]
 1674. Czajkowski, Paweł (-1839) [110]
 1675. [Grabiec (?-?)] [109]
 1676. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [109]
 1677. Kozłowski. Ryt. [109]
 1678. Zbyszewski [108]
 1679. Zawadzki, W. Ryt. [108]
 1680. Szymański, F. [108]
 1681. Pawłowski, Józef [108]
 1682. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [108]
 1683. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [108]
 1684. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [108]
 1685. Gounod, Charles François (1818-1893) [107]
 1686. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [107]
 1687. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [107]
 1688. Nowacki, Łukasz [107]
 1689. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [107]
 1690. Krasowska Helena [107]
 1691. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [107]
 1692. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [106]
 1693. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [106]
 1694. K. Ryt. [106]
 1695. Parzych, Czesław (1938- ) [105]
 1696. Szenajch, Władysław (1879-1964) [105]
 1697. Piast.[uszkiewicz, Kazimierz] (fl. 1876-1891). Ryt. [105]
 1698. Malewicz, Jadwiga [105]
 1699. Diveky, Adrjan (1880-1965) [105]
 1700. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [105]
 1701. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [105]
 1702. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [105]
 1703. Teatr Letni [104]
 1704. Szczepański, Jacek (1971- ) [104]
 1705. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [104]
 1706. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [104]
 1707. Schmid, Christoph von (1768-1854) [104]
 1708. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [104]
 1709. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [104]
 1710. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [104]
 1711. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [104]
 1712. Burmistrz w.z. Becher [104]
 1713. Armia Krajowa [104]
 1714. Arctowski, Henryk (1871-1958) [104]
 1715. Zakład Fotograficzny "Sigismond & Co." (Warszawa) [103]
 1716. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [103]
 1717. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [103]
 1718. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [103]
 1719. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [103]
 1720. Biblioteka Kórnicka [103]
 1721. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [102]
 1722. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [102]
 1723. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [101]
 1724. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [101]
 1725. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [101]
 1726. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [101]
 1727. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [101]
 1728. Szwankowska, Hanna [101]
 1729. Stern, Anatol (1899-1968) [101]
 1730. Macewicz, B[ronisława] (1872-1924) Ryt. [101]
 1731. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [101]
 1732. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [101]
 1733. Stecher, August (?-?) [100]
 1734. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [100]
 1735. Pokropiński, Bogdan [100]
 1736. Goublier, Gustave (1856-1926) [100]
 1737. A[ntoszewicz] [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [100]
 1738. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [99]
 1739. Michalski, S. Ryt. [99]
 1740. Teatr Polski [98]
 1741. Siekierski, Franciszek [98]
 1742. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [98]
 1743. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [98]
 1744. Wesoły Wujaszek [98]
 1745. Szydłowska, Grażyna [98]
 1746. Lisiak, Elżbieta [98]
 1747. Kozłowski, J. Ryt. [98]
 1748. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [98]
 1749. Czermak, Grażyna [98]
 1750. Ambrich, Magdalena [98]
 1751. Teatr Wielki [97]
 1752. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [97]
 1753. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [97]
 1754. Weinberg P. [97]
 1755. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [97]
 1756. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [97]
 1757. Kossak, Juliusz (1824-1899) [97]
 1758. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [97]
 1759. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [97]
 1760. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [96]
 1761. L. K. [96]
 1762. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [96]
 1763. Wojskowy Instytut Geograficzny [96]
 1764. Rydel, Lucjan (1870-1918) [96]
 1765. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [96]
 1766. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [96]
 1767. [Franck] [95]
 1768. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [95]
 1769. Szolc, M. Lit. [95]
 1770. Szczepański, Jacek (1971- ). [95]
 1771. S. J. Ryt. [95]
 1772. Lipiński, Józef (1777-1811) [95]
 1773. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [94]
 1774. Ascher, Josef (1829-1869) [94]
 1775. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [94]
 1776. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [94]
 1777. [Gutry, Maria (1899-1988)] [94]
 1778. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [94]
 1779. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [94]
 1780. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [94]
 1781. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [94]
 1782. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [94]
 1783. Teichmann, Antoni (1798-1877) [93]
 1784. Kątski, Apolinary (1825-1879) [93]
 1785. Zalewska, Dorota. Opr. [93]
 1786. Walicki, Michał (1904-1966). [93]
 1787. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [93]
 1788. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [93]
 1789. Skrzyński, Hubert. Tł. [93]
 1790. Lipińska, Elżbieta. [93]
 1791. Kühn-Cichocka, Anna. [93]
 1792. Janiszewski, Anatoliusz. [93]
 1793. Bień, Alicja. [93]
 1794. Banasiak, Joanna. Red. [93]
 1795. CAF, Komierowski, W.,fot. [92]
 1796. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [92]
 1797. Simcis, Gen [92]
 1798. Pistyner, M. [92]
 1799. [Quirini, Edward] [92]
 1800. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [92]
 1801. Marczewski, Lucjan (1879-1935). Aut. wzoru [92]
 1802. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [92]
 1803. Adam, Julius (1826-1874) [92]
 1804. Godard, Benjamin (1849-1895) [91]
 1805. Zarzycka, Aneta. Opiekun [91]
 1806. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [91]
 1807. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [91]
 1808. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [91]
 1809. Teatr Narodowy (Warszawa) [91]
 1810. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [91]
 1811. Rembiel, St. [91]
 1812. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [91]
 1813. Mękicki Rudolf (1887-1942) [91]
 1814. Landowski, Paweł (1843-1894) [91]
 1815. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [91]
 1816. Komitet Budowy Pomników [91]
 1817. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [91]
 1818. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [91]
 1819. Trzemeski, Edward (1843-1905) [90]
 1820. Maszyński, Piotr (1855-1934) [90]
 1821. "Młoda Sztuka" [90]
 1822. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [90]
 1823. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [90]
 1824. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [90]
 1825. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [90]
 1826. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [90]
 1827. Pilich, Michał [90]
 1828. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [90]
 1829. Kochanowski, Jan (1897-1970) [90]
 1830. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [90]
 1831. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [89]
 1832. Czerny, Carl (1791-1857) [89]
 1833. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [89]
 1834. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [89]
 1835. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [89]
 1836. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [89]
 1837. Elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego na Woli w r. 1669 : Fotografia specjalnie zdjęta dla "Wędrowca" [89]
 1838. Hadomský, Vladimír (1938-2015) [88]
 1839. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [88]
 1840. Krogulski, Władysław (1843-1934) [88]
 1841. Związek Polskich Artystów Grafików [88]
 1842. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [88]
 1843. Kowalski, A. [właśc. Leonard Andrzej]. Fot. [88]
 1844. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [88]
 1845. Klukowski, Jan (1904-1944) [87]
 1846. Forbert, Leo (1880-1938) [87]
 1847. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [87]
 1848. Polska Macierz Szkolna [87]
 1849. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [87]
 1850. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [87]
 1851. Strasburger, Edward (1882-1923) [87]
 1852. Puciata, Ryszard (?-1942) [87]
 1853. Moder, Paul (1896-1942) [87]
 1854. Fajans, Wacław (1884-1973) [87]
 1855. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [87]
 1856. Starczewski, Jan (1904-1981) [86]
 1857. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [86]
 1858. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [86]
 1859. Samselski, Marek. Red. [86]
 1860. Rodzina Lekarska (Warszawa) [86]
 1861. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [86]
 1862. Uniwersytet dla Wszystkich [85]
 1863. Dietrich, Moritz (1816-1887) [85]
 1864. Łada, Kazimierz (1824-1871) [85]
 1865. Voss, Charles (1815-1882) [85]
 1866. Espen, Theodor (1847-1906) [85]
 1867. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [85]
 1868. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [85]
 1869. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [85]
 1870. Huzarski, Jerzy [85]
 1871. Gross, Napoleon (fl. 1863) [85]
 1872. Biblioteka Narodowa [85]
 1873. Biart, Lucyan (1828-1897) [85]
 1874. Olesiński, Karol (1902-1939) [84]
 1875. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [84]
 1876. Jonzeck, Waldemar [84]
 1877. Żelaznowski, Andrzej [83]
 1878. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [83]
 1879. Laskowski, Otton (1892-1953) [83]
 1880. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [83]
 1881. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [82]
 1882. [brak] [82]
 1883. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [82]
 1884. Drexlerówna Luna (1882-1933) [82]
 1885. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [82]
 1886. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [82]
 1887. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [82]
 1888. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [82]
 1889. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [82]
 1890. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [82]
 1891. Kozłowski, Karol (1840-1890) [81]
 1892. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [81]
 1893. Zakład Fotograficzny "Rubens" (Warszawa) [81]
 1894. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [81]
 1895. Salinger, Zygmunt [81]
 1896. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [81]
 1897. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [81]
 1898. Gross, Adam (1818-1880) [81]
 1899. Gall, Jan Karol (1856-1912) [80]
 1900. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [80]
 1901. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [80]
 1902. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [80]
 1903. Rembowski, Jan (1878-1923) [80]
 1904. Naoczny świadek [80]
 1905. N[icz], E[dward] (1851-1916). Ryt [80]
 1906. Iwiński, Tadeusz B. Scenariusz [80]
 1907. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [80]
 1908. Charszewski, Ignacy [80]
 1909. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [79]
 1910. Łączkowski Ludwik [79]
 1911. Łączkowska Felicja [79]
 1912. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [79]
 1913. Liciński Hipolit [79]
 1914. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [79]
 1915. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [79]
 1916. Feuerstein Władysław [79]
 1917. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [79]
 1918. Bio [pseud.] [79]
 1919. Zinserling, Borys von (1889-1961) [78]
 1920. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [78]
 1921. Polska Partia Socjalistyczna [78]
 1922. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [78]
 1923. Konewka, Antoni (1885-1944) [78]
 1924. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [78]
 1925. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [77]
 1926. Związek Katolicki [77]
 1927. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [77]
 1928. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [77]
 1929. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [77]
 1930. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [77]
 1931. Gurniak, H. Rys. [77]
 1932. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [77]
 1933. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [77]
 1934. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [77]
 1935. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [77]
 1936. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [76]
 1937. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [76]
 1938. Zakład Fotograficzny "Świetlik" (Warszawa) [76]
 1939. Robert Gawkowski (1962- ) [76]
 1940. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [76]
 1941. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [76]
 1942. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [76]
 1943. Aut. [76]
 1944. Puławski, Antoni (1856-1931) [75]
 1945. Marconi, Władysław (1848-1915) [75]
 1946. Związek Bibliotekarzy Polskich [75]
 1947. Vollstedt, Robert (1854-1919) [75]
 1948. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [75]
 1949. O liść dębu [75]
 1950. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [75]
 1951. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [75]
 1952. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [75]
 1953. Bank Handlowy (Warszawa) [75]
 1954. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [74]
 1955. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [74]
 1956. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [74]
 1957. Gutry, Maria (1899-1988) [74]
 1958. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [74]
 1959. Dobrski, Konrad [74]
 1960. Collodi, Carlo (1826-1890) [74]
 1961. Eilenberg, Richard (1848-1925) [73]
 1962. Oborski, Florian (1839-1892) [73]
 1963. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [73]
 1964. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [73]
 1965. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [73]
 1966. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [73]
 1967. Szyszko, Donat (1709 1773) [73]
 1968. Ostas, Marek [73]
 1969. Mickiewicz, Izadora [73]
 1970. Mickiewicz, Dominik [73]
 1971. Kossak Wojciech (1856-1942) [73]
 1972. Bobrowski, Tadeusz [73]
 1973. Wars, Henryk (1902-1977) [72]
 1974. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [72]
 1975. Tonioli, D. [72]
 1976. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [72]
 1977. Ryżewski Zygmunt. Red. [72]
 1978. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [72]
 1979. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [72]
 1980. Muzeum miasta Belgradu [72]
 1981. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [72]
 1982. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [72]
 1983. Cybulski, Izydor Józef [72]
 1984. Zawadzki, Michał (1828-1887) [71]
 1985. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [71]
 1986. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [71]
 1987. [Omm, Peter] [71]
 1988. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [71]
 1989. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [71]
 1990. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [71]
 1991. Podolski, Ignacy (1854-1888) [71]
 1992. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [71]
 1993. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [71]
 1994. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [71]
 1995. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [71]
 1996. Teatr Mały [70]
 1997. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [70]
 1998. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [70]
 1999. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [70]
 2000. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [70]
 2001. Piekacz, J. Fot. [70]
 2002. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [70]
 2003. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [70]
 2004. Dr Fischer, Gubernator [70]
 2005. Dr Fischer, Gouverneur [70]
 2006. Münchheimer, Adam (1830-1904) [69]
 2007. [Polska Macierz Szkolna] [69]
 2008. [Fernand, Jacques (?-?)] [69]
 2009. Ziegler & Droste [69]
 2010. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [69]
 2011. Droste [69]
 2012. Benjamin Kornfeld [69]
 2013. Skoczek, Tadeusz (1955- ). Red. [68]
 2014. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [68]
 2015. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [68]
 2016. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [68]
 2017. Niedzielski, Jan (ksiądz) [68]
 2018. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [67]
 2019. Witkowski, Wincenty [67]
 2020. Uziembło, Adam (1885-1971) [67]
 2021. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [67]
 2022. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [67]
 2023. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [67]
 2024. Kondor, Ernst. [67]
 2025. Estreicher, Karol (1906-1984) [67]
 2026. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [67]
 2027. Gawęcki Witold (1911-1946) [66]
 2028. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [66]
 2029. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [66]
 2030. Budkowski, Henryk (1879-1928) [66]
 2031. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [66]
 2032. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [66]
 2033. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [66]
 2034. Tarczyński, Władysław [66]
 2035. Konopka, Józef (1884-1940) [66]
 2036. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [66]
 2037. Bizański, Stanisław (1846-1890) [66]
 2038. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [65]
 2039. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [65]
 2040. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [65]
 2041. Macura, Władysław (1896-1935) [65]
 2042. Leybach, Joseph(1817-1891) [65]
 2043. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [65]
 2044. Bizet, Georges (1838-1875) [65]
 2045. Orda, Napoleon (1807-1883) [65]
 2046. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [65]
 2047. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [65]
 2048. Krywoszejew, Maciej [65]
 2049. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [65]
 2050. Schiff, Józef. Fot. [64]
 2051. Sturm, Adam (?-1872) [64]
 2052. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [64]
 2053. David, Félicien César (1810-1876) [64]
 2054. Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego [64]
 2055. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [64]
 2056. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [64]
 2057. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [64]
 2058. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [64]
 2059. Małkowska, Grażyna [64]
 2060. Liliental, Stanisława (1897-1988) [64]
 2061. Grabowski, Józef (18..- ?) [64]
 2062. Schumann, Robert (1810-1856) [63]
 2063. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [63]
 2064. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [63]
 2065. Ménil, Félicien de (1860-1930) [63]
 2066. Whiting, A. [63]
 2067. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [63]
 2068. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [63]
 2069. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [63]
 2070. Janowski, Benon (1873-) [63]
 2071. Gnus, Ryta (1881-19..) [63]
 2072. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [63]
 2073. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [63]
 2074. A...... Z....li [62]
 2075. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [62]
 2076. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [62]
 2077. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [62]
 2078. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [62]
 2079. Kosiński Julian (1833-1914) [62]
 2080. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [62]
 2081. Janiczek, Józef (1900-1976) [62]
 2082. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [62]
 2083. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [61]
 2084. Olszewski, Czesław, fot. [61]
 2085. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [61]
 2086. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [61]
 2087. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [61]
 2088. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [61]
 2089. [Płoza-Doliński, Marek] [61]
 2090. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [61]
 2091. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [61]
 2092. Rożek, Edmund. Red. [61]
 2093. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [61]
 2094. Engel, A. [61]
 2095. Casciolini, Caludio(1697-1760) [61]
 2096. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [61]
 2097. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [60]
 2098. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [60]
 2099. Kubełka, Ignacy [60]
 2100. Florimo, Francesco (1800-1888) [60]
 2101. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901) [60]
 2102. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [60]
 2103. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [60]
 2104. Rudkowski, Mat. (?-?) [60]
 2105. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [60]
 2106. Jędraszko, Antoni Stanisław [60]
 2107. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [60]
 2108. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [59]
 2109. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [59]
 2110. Urbanowicz, Szymon (?-?) [59]
 2111. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [59]
 2112. Lassen, Eduard(1830-1904) [59]
 2113. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [59]
 2114. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [59]
 2115. Surzyński, Józef (1851-1919) [59]
 2116. Polskie Towarzystwo Artystyczne [59]
 2117. Giełda Mięsna (Warszawa) [59]
 2118. Abrahams, Maurice (1883-1931) [59]
 2119. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [58]
 2120. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [58]
 2121. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [58]
 2122. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [58]
 2123. Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Radomiu [58]
 2124. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [58]
 2125. Klimowicz, Ignacy [58]
 2126. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [58]
 2127. Fabiszewski, M. [58]
 2128. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [58]
 2129. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [58]
 2130. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [58]
 2131. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [58]
 2132. Puccini, Giacomo (1858-1924) [57]
 2133. Niedziałkowska, Zofia (1904-1991) [57]
 2134. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [57]
 2135. Orlicz, Michał (1893-1970) [57]
 2136. Kafka, Johann (1819-1886) [57]
 2137. Jedna z uczennic [pseud.] [57]
 2138. Gąsiorowska, Natalja [57]
 2139. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [57]
 2140. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [56]
 2141. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [56]
 2142. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [56]
 2143. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [56]
 2144. A.P. [56]
 2145. il [56]
 2146. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [56]
 2147. Wołek, Adam [56]
 2148. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [56]
 2149. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [56]
 2150. Montabone (Firenze) [56]
 2151. Konarzewski, T. Ryt. [56]
 2152. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [55]
 2153. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [55]
 2154. Walaszczak, Piotr [55]
 2155. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [55]
 2156. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [55]
 2157. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [55]
 2158. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [55]
 2159. Radwan, August [55]
 2160. Radoszewska, A. J. [55]
 2161. Ptaszyńska, Joanna [55]
 2162. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [55]
 2163. Prochaska, Anna [55]
 2164. Mróz, Agnieszka [55]
 2165. Monckton, Lionel (1861-1924) [55]
 2166. Małcużyński, Karol (1922-1984) [55]
 2167. Kucharska-Singh, Paulina [55]
 2168. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [55]
 2169. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [55]
 2170. Finck, Herman (1872-1939) [55]
 2171. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [55]
 2172. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [54]
 2173. Wano, K. [54]
 2174. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [54]
 2175. Studnicki, Władysław (1865-1953) [54]
 2176. Richards, Brinley (1819-1885) [54]
 2177. Pusch, Alois Maria de [54]
 2178. Próchnik, Adam (1892-1942) [54]
 2179. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [54]
 2180. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [54]
 2181. Kolitowski, Adam (1878-1971) [54]
 2182. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [54]
 2183. Herzberg, Antoni (1825-19..) [54]
 2184. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [54]
 2185. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [54]
 2186. Barański, Andrzej [54]
 2187. Bach, Emanuel (1714-1788) [54]
 2188. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [53]
 2189. Stolz, Robert (1880-1975) [53]
 2190. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [53]
 2191. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [53]
 2192. Obuchowicz, Henryk [53]
 2193. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [53]
 2194. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [53]
 2195. Fuks, Marian (1884-1935) [53]
 2196. Farkas, Miska (1829-1890) [53]
 2197. Czaki, Klementyna [53]
 2198. Carulli, Gustavo (1801-1876) [53]
 2199. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [53]
 2200. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [52]
 2201. Voss, Carl (1815-1882) [52]
 2202. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [52]
 2203. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [52]
 2204. Strasburger, Henryk (1887-1951) [52]
 2205. Sosnkowski, Józef [52]
 2206. Naumann, Karl [52]
 2207. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [52]
 2208. Medeksza, Antoni [52]
 2209. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [52]
 2210. Janczewski, S. Red. [52]
 2211. Field, John (1782-1837) [52]
 2212. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [51]
 2213. Plewczyński, F. [51]
 2214. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [51]
 2215. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [51]
 2216. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [51]
 2217. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [51]
 2218. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [51]
 2219. Osmała, Marcin (1863-1921) [51]
 2220. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [51]
 2221. K.P. [51]
 2222. Jankiewicz, Stanisław [51]
 2223. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [50]
 2224. Association d'Assurance des Industriels Polonais [50]
 2225. Związek Strzelecki [50]
 2226. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [50]
 2227. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [50]
 2228. Nowakowski, Bogdan [50]
 2229. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [50]
 2230. Lewandowski, Adam (1889-1951) [50]
 2231. Korczak, Janusz (1878?-1942) [50]
 2232. Grem, Tomasz (17..-18..) [50]
 2233. Baynes, Sydney (1879-1938) [50]
 2234. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [49]
 2235. Treter, Bohdan (1886-1945) [49]
 2236. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [49]
 2237. Zając, Jerzy [49]
 2238. Werbusz, Kazimierz J. (1782-1859) [49]
 2239. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [49]
 2240. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891). Ryt. [49]
 2241. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [49]
 2242. Orthwein, Ludwik [49]
 2243. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [49]
 2244. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [49]
 2245. Dowódca Armii Krajowej [49]
 2246. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [49]
 2247. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [48]
 2248. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [48]
 2249. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [48]
 2250. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [48]
 2251. Walicki, Franciszek (1874-1964) [48]
 2252. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [48]
 2253. Styś, Walerian (1885-1936) [48]
 2254. Strzelecki, Edward (1894-1967) [48]
 2255. Rybicki, Anastazy [48]
 2256. Porowski, Marceli (1894-1963) [48]
 2257. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [48]
 2258. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [48]
 2259. M. W. Ryt. [48]
 2260. Kowala, G. [48]
 2261. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [48]
 2262. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [48]
 2263. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [47]
 2264. Zandman, Jan (1802-1841) [47]
 2265. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [47]
 2266. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [47]
 2267. S. E. [47]
 2268. Pilati, Auguste (1810-1877) [47]
 2269. Lewak, Adam (1891-1963) [47]
 2270. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [47]
 2271. Kasiewicz, Alfred [47]
 2272. E. S. [47]
 2273. Dawidowa, Helena [47]
 2274. Bockhann, F. [47]
 2275. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [46]
 2276. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [46]
 2277. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [46]
 2278. Lange, Gustav (1830-1899) [46]
 2279. Berens, Hermann (1826-1880) [46]
 2280. Syrewicz, Xawery [46]
 2281. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [46]
 2282. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [46]
 2283. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [46]
 2284. Kasterska, Maria [46]
 2285. Henrion, Paul (1819-1901) [46]
 2286. Frimmel Theodor von (1853-1928) [46]
 2287. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [46]
 2288. Arnaud, Etienne (1807-1863) [46]
 2289. Gibs, Joe [45]
 2290. Štejman, S. A. [45]
 2291. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [45]
 2292. Szkoła Główna Warszawska [45]
 2293. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 2294. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [45]
 2295. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [45]
 2296. Fischer, Ludwig (1905-1947) [45]
 2297. Czajewski Wiktor [45]
 2298. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [45]
 2299. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [44]
 2300. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [44]
 2301. Wohlfahrt, A. [44]
 2302. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [44]
 2303. Stanisławowa Gawrońska [44]
 2304. Ross, Rita (1935- ). [44]
 2305. Plater, Karol [44]
 2306. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [44]
 2307. Kautecki, Antoni [44]
 2308. Dan, Władysław (1902-2000) [44]
 2309. Markowski, Antoni (1878-1949) [43]
 2310. Wilczek, Feliks [43]
 2311. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [43]
 2312. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [43]
 2313. Janusz [43]
 2314. Batta, Alexandre (1816-1902) [43]
 2315. Arnaud, Étienne [43]
 2316. Urząd Miasta Legionowo [42]
 2317. Poddębski, Henryk (1890-1945) [42]
 2318. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [42]
 2319. Bohm, Carl (1844-1920) [42]
 2320. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [42]
 2321. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [42]
 2322. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [42]
 2323. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [42]
 2324. Konopnicki, Jan [42]
 2325. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [42]
 2326. Grabowski, Roman (1882-1940) [42]
 2327. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [42]
 2328. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [42]
 2329. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [42]
 2330. Galle, Henryk (1872-1948) [41]
 2331. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [41]
 2332. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 2333. Szelążek, Wacław (1888-1945) [41]
 2334. Rudnicka, Monika [41]
 2335. Ries, Franz (1846-1932) [41]
 2336. Listowski, Andrzej (1802-1860) [41]
 2337. Le Couppey, Felix(1811-1887) [41]
 2338. Kątski, Antoni(1817-1889) [41]
 2339. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [41]
 2340. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [41]
 2341. Harentz, S.G. (fl. 1902) [41]
 2342. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [40]
 2343. Szafrańska, Alicja [40]
 2344. Mieczkowski, Jan (syn) [40]
 2345. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [40]
 2346. Komitet Obywatelski Starego Miasta [40]
 2347. Kapliński, Franciszek (?-?) [40]
 2348. Kaliszewski, L. [40]
 2349. Grynfeld, Bronisława [40]
 2350. Grupa Starych Zarzewiaków [40]
 2351. Eibl, Piotr (?-1886) [40]
 2352. Cubała, Agnieszka (1975- ) [40]
 2353. Brauman, Władysław [40]
 2354. Betcher, Jan C. [40]
 2355. Wisłocki, Adam (1888-1943) [39]
 2356. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [39]
 2357. Zaborska, Anna. Fot. [39]
 2358. Murzyn, Tadeusz Jan (1949- ) [39]
 2359. Lange, Gustav(1830-1899) [39]
 2360. Bielecki, C. [39]
 2361. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [39]
 2362. Zumpe, Edmund [39]
 2363. Zielińska, Joanna [39]
 2364. Yvain, Maurice (1891-1965) [39]
 2365. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [39]
 2366. R. P. [39]
 2367. Niezależna Partia Chłopska [39]
 2368. Meisser [39]
 2369. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [39]
 2370. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [39]
 2371. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [39]
 2372. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [39]
 2373. Amator [39]
 2374. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [38]
 2375. Mehoffer, Józef (1869-1946) [38]
 2376. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [38]
 2377. Łuczak, Aleksander (1943-) [38]
 2378. Wiśniewski, Wojciech et al. [38]
 2379. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [38]
 2380. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [38]
 2381. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [38]
 2382. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [38]
 2383. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [38]
 2384. Einert, Teodor (1828-1866) [38]
 2385. Ćwiklicz, Bolesław [37]
 2386. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [37]
 2387. Wyroba, Stefan [37]
 2388. Wieniawski, Józef (1837-1912) [37]
 2389. Szymański, Ludwik [37]
 2390. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [37]
 2391. Muzeum Warszawy [37]
 2392. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [37]
 2393. Iringh, Mirosław [37]
 2394. Hiller, Karol (1891-1939) [37]
 2395. Elsa Thon (1923- ). [37]
 2396. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [37]
 2397. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [37]
 2398. Borowy, Wacław (1890-1950) [37]
 2399. Malmurowicz Bolesław. Fot. [36]
 2400. Teatr na Chłodnej [36]
 2401. Massenet, Jules (1842-1912) [36]
 2402. Fall, Leo (1873-1925) [36]
 2403. Śliwiński, Jan (1830-1893) [36]
 2404. Stawarz, Andrzej [36]
 2405. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [36]
 2406. Makowski, Henryk (1933-) [36]
 2407. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [36]
 2408. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [36]
 2409. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [36]
 2410. Achtel, Aleksandra [36]
 2411. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [35]
 2412. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [35]
 2413. Vorbond, Wanda (?-1939) [35]
 2414. Slovolitnâ O. I. Leman [35]
 2415. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [35]
 2416. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [35]
 2417. Péreyra, Charles [35]
 2418. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [35]
 2419. Muzeum Historyczne w Goteborgu [35]
 2420. Jakobi, Zygmunt [35]
 2421. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [35]
 2422. Górski, Władysław (1846-1915) [35]
 2423. Dembiński, Czesław [35]
 2424. Cymerman, Leon (1876-1964) [35]
 2425. Rzewuski, Bolesław (około 1845-1880) [34]
 2426. Štejnberg, Mihail Karlovič [34]
 2427. Wyszyński, Stefan Paweł (1951- ) [34]
 2428. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [34]
 2429. Urbanowicz, Szymon [34]
 2430. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [34]
 2431. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [34]
 2432. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [34]
 2433. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [34]
 2434. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [34]
 2435. Młodzież Zarzewiacka [34]
 2436. Klein, Kazimierz (1871-1927) [34]
 2437. Golubec' Mikola (1891-1942) [34]
 2438. Gnatkowski, Adam [34]
 2439. Giller, Honorata [34]
 2440. Fiszer, Carolina [34]
 2441. Emer, Lucjan [34]
 2442. Chodecki, Władysław [34]
 2443. Nadarzyński Ośrodek Kultury [33]
 2444. Grodzicki, Józef (1854-1939) [33]
 2445. Zeller, Carl (1842-1898) [33]
 2446. Strzemieczny, Piotr [33]
 2447. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [33]
 2448. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [33]
 2449. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [33]
 2450. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [33]
 2451. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [33]
 2452. Lefebvre, Casimir [33]
 2453. Jaroński, Feliks (1823-1895) [33]
 2454. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [33]
 2455. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [33]
 2456. Herbert, Theodor(1822-1891) [33]
 2457. Grala, Janina (1918-1996) [33]
 2458. Gola, A. (muzyka) [33]
 2459. Cirina, J. A. [33]
 2460. Budapest Lengyel-Egylet [33]
 2461. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [33]
 2462. Dobrovolsky, Jaroslav (1895-1942) [32]
 2463. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [32]
 2464. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [32]
 2465. Szymański, Ludwik (?-?) [32]
 2466. Sawiński, F. M. [32]
 2467. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [32]
 2468. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [32]
 2469. Potocki, Antoni (1867-1939) [32]
 2470. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [32]
 2471. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [32]
 2472. Lucas, Napoleon(1822-1884) [32]
 2473. Krogulski, Władysław(1843-1934) [32]
 2474. Kossakowska, Wanda [32]
 2475. Kapliński, Julian [32]
 2476. Gorski, Konstanty (1868-1934) [32]
 2477. Gay, Byron (1886-1945) [32]
 2478. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [31]
 2479. Łukaszczyk, Elżbieta [31]
 2480. [s.n.] [31]
 2481. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [31]
 2482. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [31]
 2483. Rokosz, Wacław. Fot. [31]
 2484. Offenbach, Jacques (1819-1880) [31]
 2485. Mendewski, Stanisław [31]
 2486. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [31]
 2487. Jan Mieczkowski (1830-1889) [31]
 2488. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [31]
 2489. Herz, Henri(1803-1888) [31]
 2490. Hertz, Teodor (1822-1884) [31]
 2491. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [31]
 2492. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [31]
 2493. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [30]
 2494. Tarczyński, Józef (1841-1897) [30]
 2495. Suszczyński, Jan [30]
 2496. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [30]
 2497. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [30]
 2498. Marx, Emil (?-?) [30]
 2499. Leybach, Joseph (1817-1891) [30]
 2500. Lecocq, Charles (1832-1918) [30]
 2501. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [30]
 2502. Kuligowska, Katarzyna [30]
 2503. Jansenne, Louis (1809-1890) [30]
 2504. Godfrey, Charles (1839-1919) [30]
 2505. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [30]
 2506. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [30]
 2507. Centkiewiczowa, Alina (1907-1993) [30]
 2508. Centkiewicz, Czesław Jacek (1904-1996) [30]
 2509. Archibald, M. [30]
 2510. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [29]
 2511. Witos, Wincenty (1874-1945) [29]
 2512. W. K. [29]
 2513. Steiman, S. [29]
 2514. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [29]
 2515. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [29]
 2516. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [29]
 2517. Lazzerini, Gustavo [29]
 2518. Krzyżanowska, Celina [29]
 2519. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [29]
 2520. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [29]
 2521. Godfrey, Daniel (1831-1903) [29]
 2522. Feldman, J. [29]
 2523. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [29]
 2524. Bouleau, H. de. [29]
 2525. Budynkiewicz, Tadeusz Wacław (1929-2017) [28]
 2526. Wojewódzki, Władysław [28]
 2527. Wiśniewska-Rutkowska, Lucyna. [28]
 2528. Uhry, M. [28]
 2529. Tuszyński, Antoni L. [28]
 2530. Schonberger, John (1892-1983) [28]
 2531. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [28]
 2532. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [28]
 2533. Loos, Vincent Angelo [28]
 2534. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [28]
 2535. Kóźmiński, T. B. [28]
 2536. Kotuliński, Andrzej [28]
 2537. Jaworski, Lesław (1882-1929) [28]
 2538. Grupa Legionistów [28]
 2539. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [28]
 2540. Dalla Casa, Louis [28]
 2541. Charchillac, Berthet de [28]
 2542. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [28]
 2543. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [27]
 2544. Zakłady Graficzne "Drukprasa". Drukarz [27]
 2545. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [27]
 2546. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [27]
 2547. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [27]
 2548. Reklama Pocztowa. Instytucja sprawcza Wydawca [27]
 2549. Nemo {pseud.] [27]
 2550. Lozano, Vicente [27]
 2551. Lorens, Carl (1851-1909) [27]
 2552. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [27]
 2553. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [27]
 2554. Kadler, Ludwik (1838-1899) [27]
 2555. Główny Urząd Miar [27]
 2556. Furuhjelm, J. (muzyka) [27]
 2557. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [27]
 2558. Bułhak, Jan (1876-1950) [27]
 2559. Brodowski, Kazimierz (?-?) [27]
 2560. Bielicka, Eugenia [27]
 2561. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [27]
 2562. Arezzo, Pierre (18..-1972) [27]
 2563. par Ketterer [26]
 2564. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [26]
 2565. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [26]
 2566. Wilanowski, Cezary [26]
 2567. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [26]
 2568. Teatr Nowa Komedia [26]
 2569. Suppé, Franz von (1819-1895) [26]
 2570. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [26]
 2571. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [26]
 2572. Paczóski, Julian [26]
 2573. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [26]
 2574. Lilpop, Marian [26]
 2575. Lange, Gustav (1830-1889) [26]
 2576. Labitzky, Joseph (1802-1881) [26]
 2577. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [26]
 2578. Kowalski, Leon (1870-1937) [26]
 2579. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [26]
 2580. Klub Filmowy (Warszawa) [26]
 2581. Jasieński, Feliks (1861-1929) [26]
 2582. Borawski, Władysław (1892-1970) [26]
 2583. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [26]
 2584. Bobiński, Henryk (1861-1914) [26]
 2585. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [26]
 2586. Berman, I. Fot. [26]
 2587. Norwerth, Edgar (1884-1950) [25]
 2588. Wiśniewska, Anna Barbara [25]
 2589. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [25]
 2590. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [25]
 2591. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [25]
 2592. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [25]
 2593. Whiting, Richard A. (1891-1938) [25]
 2594. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [25]
 2595. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [25]
 2596. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [25]
 2597. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [25]
 2598. Lewinger, Władysław (1874-1943) [25]
 2599. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [25]
 2600. Jackowski, Aleksander [25]
 2601. Humphrey, Grace (1882- ). [25]
 2602. Derengowski, Jan [25]
 2603. Depret, Maurice (18..-1933) [25]
 2604. Biske, Karol (1863-1928) [25]
 2605. Szukiewicz Maciej (1870-1943) [24]
 2606. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [24]
 2607. Dowództwo 6 Armii [24]
 2608. Wagner, Richard (1813-1883) [24]
 2609. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [24]
 2610. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [24]
 2611. Raudny, Wacław [24]
 2612. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [24]
 2613. MJK [24]
 2614. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [24]
 2615. Lewski , I. [24]
 2616. Kunke, Emil (1896-1943) [24]
 2617. Kataszek, Szymon(1898-1943) [24]
 2618. Joyce, Archibald (1873-1963) [24]
 2619. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [24]
 2620. Borkowski, K. Fot. [24]
 2621. Bartoszewicz Adam Dominik (1838-1886) [24]
 2622. Audran, Edmond(1842-1901) [24]
 2623. Schauer, Gustav (1826-1902) [23]
 2624. Jastrzębiec-Kostka, Agenor (1921-2011) [23]
 2625. Małachowska-Gerżabek, Zofia (1905-1942) [23]
 2626. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [23]
 2627. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [23]
 2628. Mosz, Barbara [23]
 2629. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [23]
 2630. Lassen, Eduard (1830-1904) [23]
 2631. Koman, Henryk (1824-1887) [23]
 2632. Hervé (1825-1892) [23]
 2633. Andruskó, Károly (1915-2008) [22]
 2634. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [22]
 2635. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [22]
 2636. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [22]
 2637. Siegrist, Piotr [22]
 2638. Scassola, A.(18..-19..) [22]
 2639. Reber, Henri (1807-1880) [22]
 2640. Rayski, Albin (1845-1921) [22]
 2641. Oddziały Armii Ochotniczej Małopolskiej [22]
 2642. Muzeum Historyczne w Legionowie [22]
 2643. Makomaski, Edmund [22]
 2644. Koschmider, Edmund [22]
 2645. Kondracki, W. Fot. [22]
 2646. Jacobi, Victor (1809-1892) [22]
 2647. Horoch, Jan [22]
 2648. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [22]
 2649. Głowacki, Waldemar J. [22]
 2650. Ernest, Adam (1868-1926) [22]
 2651. Erhard, Carl [22]
 2652. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [22]
 2653. Bazzini, Antonio(1818-1897) [22]
 2654. AWU [22]
 2655. Hrycek, Jan Krzysztof (1946- ) [21]
 2656. Straż Obywatelska. Komenda [21]
 2657. Seiss, Isidor(1840-1905) [21]
 2658. JabLczyński, Feliks (1865-1928) [21]
 2659. Hünten, Franz(1793-1878) [21]
 2660. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [21]
 2661. Sosnkowski, Józef (?-?) [21]
 2662. Salabert, Francis (1884-1946) [21]
 2663. Ries, Franz(1846-1932) [21]
 2664. Ochotniczy Komitet Wojenno-Przemysłowy [21]
 2665. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publi