polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 78214

Readers on-line: 327

Total number of users since Jan 1, 2010: 19406639

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Ministerstwo Oświaty [596]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Urząd Statystyczny w Warszawie [134]
 14. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [131]
 15. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 16. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 17. Dębski, Michał [117]
 18. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 19. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 20. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 21. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 22. Związek Patriotów Polskich [96]
 23. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 24. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 25. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [92]
 26. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [90]
 27. Kacprzak, Grzegorz Red. [90]
 28. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [90]
 29. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [81]
 30. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [76]
 31. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [74]
 32. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 33. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 34. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [53]
 35. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 36. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [51]
 37. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [51]
 38. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 39. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [50]
 40. CAF [50]
 41. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 42. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 43. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [47]
 44. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 45. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 46. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 47. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [44]
 48. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [43]
 49. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 50. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [42]
 51. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [41]
 52. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 53. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 54. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 55. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 56. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 57. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 58. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 59. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [34]
 60. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 61. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 62. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 63. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 64. Główny Urząd Statystyczny [30]
 65. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 66. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 67. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 68. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 69. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 70. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 71. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 72. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 73. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [26]
 74. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [25]
 75. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 76. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 77. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 78. Mottl, Adam (1928-2013) [24]
 79. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 80. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 81. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [23]
 82. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [23]
 83. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 84. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 85. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 86. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [23]
 87. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [23]
 88. A. Z. Ryt. [23]
 89. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [22]
 90. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 91. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 92. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [22]
 93. Stefanow, Piotr [21]
 94. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [21]
 95. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [20]
 96. Rzewuski, Walery (1837-1888) [20]
 97. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 98. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 99. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 100. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 101. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 102. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [18]
 103. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 104. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 105. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [17]
 106. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [17]
 107. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 108. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 109. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [17]
 110. P.B. Ryt. [17]
 111. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [17]
 112. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 113. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 114. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 115. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 116. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 117. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [16]
 118. A. M. Ryt. [16]
 119. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 120. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 121. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [15]
 122. Sigismond. Fot. [15]
 123. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 124. Karoli & Troczewski [15]
 125. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 126. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 127. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 128. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 129. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 130. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 131. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 132. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 133. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 134. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 135. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [13]
 136. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 137. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 138. J. H. Ryt. [13]
 139. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 140. Conrad. Fot. [13]
 141. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 142. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 143. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 144. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 145. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 146. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 147. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 148. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [12]
 149. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 150. Dombrowski, Władysław [12]
 151. B. P. Ryt. [12]
 152. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 153. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 154. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 155. Teatr Narodowy [11]
 156. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 157. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [11]
 158. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 159. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 160. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 161. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 162. Dziedzic, P. Ryt. [11]
 163. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 164. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [11]
 165. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 166. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 167. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 168. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 169. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 170. Kowalski, L. Fot. [10]
 171. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 172. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [10]
 173. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 174. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 175. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [10]
 176. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 177. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 178. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 179. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 180. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 181. Röber, H. Ryt. [9]
 182. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 183. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [9]
 184. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 185. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 186. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [9]
 187. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 188. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 189. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 190. Kneisel, August [9]
 191. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 192. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 193. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [9]
 194. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 195. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 196. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 197. Zarząd Miejski w Równem [8]
 198. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 199. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 200. Walter. Ryt. [8]
 201. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 202. Szubert, Awit (1837-1919) [8]
 203. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 204. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 205. S. A. Ryt. [8]
 206. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 207. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 208. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [8]
 209. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 210. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [8]
 211. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [8]
 212. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 213. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [8]
 214. K.K. Ryt. [8]
 215. K. P. Ryt. [8]
 216. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 217. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 218. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 219. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 220. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 221. ADAM. Ryt. [8]
 222. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 223. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 224. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 225. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 226. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 227. W. R. Ryt. [7]
 228. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 229. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 230. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 231. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [7]
 232. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 233. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 234. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 235. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 236. Kluczewski, M. Ryt. [7]
 237. K.P. Ryt. [7]
 238. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 239. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 240. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 241. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 242. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 243. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 244. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 245. Baumann, R. Lit. [7]
 246. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 247. [Miethke, H. O.] [6]
 248. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 249. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 250. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 251. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [6]
 252. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [6]
 253. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 254. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 255. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [6]
 256. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 257. Teatr Polski [6]
 258. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 259. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 260. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 261. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 262. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 263. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 264. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 265. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 266. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 267. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [6]
 268. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [6]
 269. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 270. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 271. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 272. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 273. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 274. M. R. Rys. [6]
 275. L. N. Ryt. [6]
 276. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 277. Kozłowski, K. Ryt. [6]
 278. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 279. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 280. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 281. J. Ł. Ryt. [6]
 282. J. K. Ryt. [6]
 283. Hufsky [6]
 284. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 285. Gruziel, L. Fot. [6]
 286. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 287. E. G. Ryt. [6]
 288. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [6]
 289. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 290. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [6]
 291. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 292. Biegański, B. Fot. [6]
 293. Achtel, Józef [6]
 294. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 295. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 296. [Granke, Stefan] [5]
 297. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 298. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 299. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 300. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 301. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [5]
 302. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 303. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 304. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [5]
 305. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 306. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 307. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 308. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 309. Teatr Letni [5]
 310. Teatr Ateneum [5]
 311. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 312. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [5]
 313. Szczeciński, K. Fot. [5]
 314. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 315. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 316. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 317. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 318. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 319. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 320. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 321. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 322. Orion. Fot. [5]
 323. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 324. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 325. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 326. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 327. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 328. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 329. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 330. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 331. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 332. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 333. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 334. Leliwa, Alfred [5]
 335. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 336. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 337. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 338. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 339. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 340. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 341. Kapuściński, Piotr [5]
 342. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [5]
 343. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 344. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 345. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 346. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 347. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 348. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 349. Domżalski, Jerzy [5]
 350. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 351. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 352. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 353. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 354. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 355. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 356. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 357. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 358. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 359. A. R. Ryt. [5]
 360. "Orion" [5]
 361. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 362. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 363. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 364. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 365. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 366. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 367. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 368. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 369. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 370. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 371. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 372. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 373. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 374. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 375. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 376. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 377. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 378. Teatr Wielki [4]
 379. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 380. Sosiński, I. Ryt. [4]
 381. Simcis, Gen [4]
 382. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 383. Schiff, Józef. Fot. [4]
 384. Röber, G. Ryt. [4]
 385. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 386. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 387. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 388. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 389. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 390. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 391. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 392. Okuń, Edward (1872-1945) [4]
 393. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 394. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 395. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 396. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 397. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 398. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 399. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 400. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 401. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 402. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 403. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 404. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 405. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 406. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [4]
 407. Krzyżanowski, K. [4]
 408. Krajewski, J. Ryt. [4]
 409. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 410. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 411. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 412. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 413. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 414. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 415. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 416. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 417. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 418. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 419. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 420. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 421. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 422. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 423. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 424. Forbert, Leo (1880-1938) [4]
 425. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 426. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 427. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 428. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 429. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 430. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 431. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 432. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [4]
 433. Brochocki, B. Ryt. [4]
 434. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 435. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 436. Antykwarnia Warszawska [4]
 437. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 438. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 439. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 440. [brak] [3]
 441. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [3]
 442. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 443. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 444. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 445. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 446. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 447. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 448. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 449. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 450. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 451. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [3]
 452. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 453. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 454. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 455. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 456. Warszawski Lombard Miejski [3]
 457. Warnka, Jadwiga [3]
 458. W. C. Ryt. [3]
 459. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 460. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 461. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 462. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 463. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 464. Trzemeski, Edward (1843-1905) [3]
 465. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 466. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 467. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 468. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 469. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 470. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 471. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 472. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 473. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 474. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 475. Teatr Mały [3]
 476. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 477. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [3]
 478. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 479. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 480. Suligowski, Adolf (1849-1932) [3]
 481. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 482. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 483. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [3]
 484. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 485. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 486. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [3]
 487. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 488. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 489. Różański, M. Ryt. [3]
 490. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 491. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 492. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 493. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 494. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 495. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 496. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [3]
 497. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 498. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 499. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 500. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 501. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 502. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 503. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 504. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 505. Nowialis [3]
 506. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 507. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 508. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 509. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 510. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [3]
 511. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 512. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 513. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 514. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 515. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 516. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 517. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 518. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 519. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 520. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 521. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 522. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 523. M.R. Ryt. [3]
 524. Liga Morska i Kolonialna [3]
 525. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 526. L. K. [3]
 527. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 528. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [3]
 529. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 530. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 531. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 532. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 533. Krynicki, M. Lit. [3]
 534. Krajewski. Ryt. [3]
 535. Koło Medyków S. U. W. [3]
 536. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 537. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 538. Koroniarz [3]
 539. Konrad. Fot. [3]
 540. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 541. Kohn, Alfred. Red. [3]
 542. Klukowski, Jan (1904-1944) [3]
 543. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 544. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 545. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 546. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 547. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 548. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 549. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 550. Jezierski, Edmund (1881-1935) [3]
 551. Jaugey, Jean [3]
 552. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 553. J.Ł. Ryt. [3]
 554. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 555. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 556. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 557. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [3]
 558. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 559. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 560. Gorazdowski, E. [3]
 561. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 562. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 563. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 564. Gibs, Joe [3]
 565. Gawęcki Witold (1911-1946) [3]
 566. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 567. E. N. Ryt. [3]
 568. Dąbrowski, Stanisław [3]
 569. Dyamentowski. Ryt. [3]
 570. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 571. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 572. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 573. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 574. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 575. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 576. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 577. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 578. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 579. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 580. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 581. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 582. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 583. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [3]
 584. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 585. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 586. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 587. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 588. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 589. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 590. Bauman, R. Lit. [3]
 591. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 592. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 593. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 594. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 595. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 596. A.P. [3]
 597. - [3]
 598. "Orion". Fot. [3]
 599. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 600. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 601. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 602. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 603. [Łosiowa, Emilia] [2]
 604. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 605. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 606. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 607. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 608. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 609. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 610. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 611. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 612. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 613. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 614. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 615. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 616. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 617. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 618. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 619. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 620. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 621. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 622. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 623. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 624. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [2]
 625. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 626. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 627. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 628. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 629. Wróblewski, K. [2]
 630. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 631. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 632. Wojskowy Instytut Geograficzny [2]
 633. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 634. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 635. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 636. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 637. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 638. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 639. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 640. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 641. Warnkówna, Jadwiga [2]
 642. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 643. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 644. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 645. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 646. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 647. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 648. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 649. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 650. Treter, Bohdan (1886-1945) [2]
 651. Treter Mieczysław (1883-1943) [2]
 652. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 653. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 654. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 655. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 656. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 657. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 658. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 659. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 660. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 661. Teatr na Chłodnej [2]
 662. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 663. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 664. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 665. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 666. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 667. Szymański, F. Ryt. [2]
 668. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 669. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 670. Sznage. Ryt. [2]
 671. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 672. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 673. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 674. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 675. Surowiecki, Karol [2]
 676. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 677. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 678. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 679. Straż Obywatelska. Komenda [2]
 680. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 681. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 682. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 683. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 684. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 685. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 686. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 687. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 688. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 689. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 690. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 691. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 692. Sosiński, J. Ryt. [2]
 693. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 694. Socha, Szczepan [2]
 695. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 696. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 697. Skornia-Roszij, Maria [2]
 698. Siekierski, Franciszek [2]
 699. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [2]
 700. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [2]
 701. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 702. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 703. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 704. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 705. Sedlaczek, Lech [2]
 706. Röber, F. H. Ryt. [2]
 707. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 708. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 709. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 710. Rumianek, Stanisław [2]
 711. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 712. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 713. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 714. Rober, F. H. Ryt. [2]
 715. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 716. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [2]
 717. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 718. Rada Regencyjna [2]
 719. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 720. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [2]
 721. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 722. Przyałgowski, Ignacy [2]
 723. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 724. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [2]
 725. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [2]
 726. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 727. Polska Macierz Szkolna [2]
 728. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 729. Plewczyński, F. [2]
 730. Pistyner, M. [2]
 731. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 732. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 733. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 734. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 735. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 736. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 737. Olzacki, Sławomir. Fot. [2]
 738. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 739. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 740. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 741. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 742. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 743. N[icz], E. Ryt. [2]
 744. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 745. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 746. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 747. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 748. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 749. Myślińska, Grażyna. Fot. [2]
 750. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 751. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 752. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 753. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 754. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 755. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 756. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 757. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 758. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 759. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 760. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 761. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 762. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 763. Mehoffer, Józef (1869-1946) [2]
 764. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 765. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 766. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 767. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 768. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 769. Malewicz, Jadwiga [2]
 770. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 771. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 772. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 773. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 774. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [2]
 775. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 776. M. K. Ryt. [2]
 777. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 778. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 779. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 780. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 781. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 782. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 783. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 784. Kępkowska, Bogusława Bożena [2]
 785. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 786. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 787. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 788. Kubełka, Ignacy [2]
 789. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 790. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 791. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 792. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 793. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 794. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 795. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 796. Kostka, J. [2]
 797. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 798. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 799. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 800. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 801. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 802. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 803. Komar, Józef [2]
 804. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 805. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 806. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 807. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 808. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 809. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 810. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 811. Karoli & Pusch [2]
 812. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 813. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 814. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 815. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 816. KK. Ryt. [2]
 817. K.W. Ryt. [2]
 818. K.N. Ryt. [2]
 819. K.M. Ryt. [2]
 820. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 821. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 822. Jezierski, J. Ryt. [2]
 823. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 824. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 825. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 826. J.K. Ryt. [2]
 827. J. Ł. [2]
 828. Instytut Spraw Społecznych [2]
 829. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 830. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 831. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 832. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 833. Hähle, G. Ryt. [2]
 834. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 835. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 836. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 837. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 838. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 839. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [2]
 840. Grodzicki, Józef (1854-1939) [2]
 841. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 842. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 843. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 844. Golański, Jerzy [2]
 845. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 846. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [2]
 847. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 848. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 849. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [2]
 850. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 851. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 852. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [2]
 853. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 854. Frick, L. [2]
 855. Frankiewicz [2]
 856. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 857. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 858. Elkana, J. M. [2]
 859. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 860. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 861. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 862. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 863. Dworzak, Ludwik. Rys. [2]
 864. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 865. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 866. Dowództwo 6 Armii [2]
 867. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [2]
 868. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 869. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 870. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 871. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 872. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 873. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 874. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 875. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 876. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 877. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [2]
 878. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 879. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 880. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 881. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 882. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 883. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [2]
 884. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 885. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 886. Bykowski, Leon [2]
 887. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 888. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 889. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 890. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 891. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 892. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 893. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 894. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 895. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 896. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 897. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 898. Bielecki, C. [2]
 899. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 900. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [2]
 901. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 902. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 903. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 904. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 905. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 906. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 907. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [2]
 908. Baronowa X.Y.Z. [2]
 909. Banner, M. Red. [2]
 910. Automobilklub Warszawski [2]
 911. Atelier Rembrandt [2]
 912. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 913. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 914. A.T.T. [2]
 915. A...... Z....li [2]
 916. A. K. Ryt. [2]
 917. "Młoda Sztuka" [2]
 918. Żółtowski, A. [1]
 919. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 920. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 921. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 922. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 923. Żelaznowski, Andrzej [1]
 924. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 925. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 926. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 927. Štejman, S. A. [1]
 928. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 929. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [1]
 930. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 931. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 932. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 933. Śmigielska, Józefa [1]
 934. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 935. Śliwiński, Jan [1]
 936. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 937. Łączkowski Ludwik [1]
 938. Łączkowska Felicja [1]
 939. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 940. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 941. Łukaszczyk, Elżbieta [1]
 942. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 943. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 944. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 945. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 946. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 947. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 948. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 949. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 950. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 951. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 952. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 953. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 954. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 955. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 956. sygn. Camel? [1]
 957. par Ketterer [1]
 958. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 959. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 960. il [1]
 961. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 962. [s.n.] [1]
 963. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 964. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 965. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 966. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 967. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 968. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 969. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 970. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 971. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 972. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 973. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 974. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 975. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 976. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 977. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 978. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 979. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 980. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 981. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 982. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 983. [Quirini, Edward] [1]
 984. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 985. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 986. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 987. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 988. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 989. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 990. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 991. [Portret Władysława Niegolewskiego] [1]
 992. [Portret Gustawa Fritsche] [1]
 993. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [1]
 994. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 995. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 996. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 997. [Omm, Peter] [1]
 998. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 999. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 1000. [Mielnicki]. Fot. [1]
 1001. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 1002. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 1003. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 1004. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 1005. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 1006. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 1007. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 1008. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 1009. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 1010. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 1011. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 1012. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 1013. [Grabiec (?-?)] [1]
 1014. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 1015. [Franck] [1]
 1016. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 1017. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 1018. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 1019. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 1020. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 1021. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 1022. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 1023. [Bielski, Szymon] [1]
 1024. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 1025. Związek b. Ochotników Armii Polskiej [1]
 1026. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 1027. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 1028. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 1029. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1030. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 1031. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 1032. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 1033. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 1034. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 1035. Związek Strzelecki [1]
 1036. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 1037. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 1038. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 1039. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 1040. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 1041. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 1042. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 1043. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 1044. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 1045. Związek Miast Polskich [1]
 1046. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 1047. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 1048. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 1049. Związek Katolicki [1]
 1050. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1051. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 1052. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 1053. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 1054. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [1]
 1055. Zumpe, Edmund [1]
 1056. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 1057. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 1058. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 1059. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 1060. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 1061. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 1062. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 1063. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 1064. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 1065. Ziegler; Droste [1]
 1066. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 1067. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 1068. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 1069. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 1070. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 1071. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 1072. Zbyszewski [1]
 1073. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 1074. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1075. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 1076. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 1077. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 1078. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 1079. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 1080. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 1081. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1082. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1083. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1084. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 1085. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1086. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1087. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1088. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1089. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1090. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1091. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1092. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1093. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1094. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1095. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1096. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1097. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1098. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1099. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1100. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1101. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1102. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1103. Zając, Jerzy [1]
 1104. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1105. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1106. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1107. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1108. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1109. X. Y. Z. [1]
 1110. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1111. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1112. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1113. Węgrzecki, S. [1]
 1114. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1115. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1116. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1117. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1118. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1119. Wójcicki, Jerzy [1]
 1120. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1121. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1122. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1123. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1124. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1125. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1126. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1127. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1128. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1129. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1130. Wyroba, Stefan [1]
 1131. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1132. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1133. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1134. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [1]
 1135. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1136. Wretowski, Paweł [1]
 1137. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1138. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1139. Wołek, Adam [1]
 1140. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1141. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1142. Wojnarowicz Weseła [1]
 1143. Wojewódzki, Władysław [1]
 1144. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1145. Wohlfahrt, A. [1]
 1146. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1147. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1148. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1149. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1150. Wiśniewski, Wojciech et al. [1]
 1151. Wiśniewski, Marceli [1]
 1152. Wizimirska, Barbara [1]
 1153. Witkowski, Wincenty [1]
 1154. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1155. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1156. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1157. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1158. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1159. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1160. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1161. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1162. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1163. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1164. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1165. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1166. Wilczek, Feliks [1]
 1167. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1168. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1169. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1170. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1171. Wierciński, K. [1]
 1172. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1173. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1174. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1175. Whiting, A. [1]
 1176. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1177. Wesoły Wujaszek [1]
 1178. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1179. Welbel, Stefan. [1]
 1180. Weintraub, Jan [1]
 1181. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1182. Weinberg P. [1]
 1183. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1184. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1185. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1186. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1187. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1188. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1189. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1190. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1191. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1192. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1193. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1194. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1195. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1196. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1197. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1198. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1199. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1200. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1201. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1202. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1203. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1204. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1205. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1206. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1207. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1208. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1209. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1210. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1211. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1212. Wano, K. [1]
 1213. Wanda Z. Ryt. [1]
 1214. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1215. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1216. Walicki, Michał (1904-1966). [1]
 1217. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1218. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1219. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1220. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1221. Walaszczak, Piotr [1]
 1222. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1223. Wahrendorff, O. [1]
 1224. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1225. W.Z. Ryt. [1]
 1226. W.K. Ryt. [1]
 1227. W. M. K. [1]
 1228. W. K. Ryt. [1]
 1229. W. K. [1]
 1230. W. B. Ryt. [1]
 1231. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1232. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1233. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1234. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1235. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1236. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1237. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1238. Vezenberg, Vil'gel'm (1839-1880) [1]
 1239. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1240. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1241. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1242. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1243. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1244. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1245. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1246. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1247. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1248. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1249. Urbanowicz, Szymon [1]
 1250. Uniwersytet Warszawski [1]
 1251. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1252. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1253. Uhry, M. [1]
 1254. Typiak, Piotr [1]
 1255. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1256. Twardzicki, Walerian ; Warszawa, Nowy Świat 46 [1]
 1257. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1258. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1259. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1260. Tschopp, P. [1]
 1261. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1262. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1263. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1264. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1265. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1266. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1267. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1268. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1269. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1270. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1271. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1272. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1273. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1274. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1275. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1276. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1277. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1278. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1279. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1280. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1281. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1282. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1283. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1284. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1285. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1286. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1287. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1288. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1289. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1290. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1291. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1292. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1293. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1294. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1295. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1296. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1297. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1298. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1299. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1300. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1301. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1302. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1303. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1304. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1305. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1306. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1307. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1308. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1309. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1310. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1311. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1312. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1313. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1314. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1315. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1316. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1317. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1318. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1319. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1320. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1321. Tor, Stanisław [1]
 1322. Tonioli, D. [1]
 1323. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1324. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [1]
 1325. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1326. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1327. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1328. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1329. Tirling, Zygmunt [1]
 1330. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1331. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1332. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1333. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1334. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1335. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1336. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 1337. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1338. Teatr Nowości [1]
 1339. Teatr Nowa Komedia [1]
 1340. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1341. Teatr Malickiej [1]
 1342. Teatr Kameralny [1]
 1343. Teatr Aktora [1]
 1344. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1345. Taubert. Ryt. [1]
 1346. Taube, Gustaw jr [1]
 1347. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1348. Tarnacki, Józef. [1]
 1349. Tarnacki, Józef [1]
 1350. Tarczyński, Władysław [1]
 1351. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1352. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1353. T.B. [1]
 1354. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1355. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1356. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1357. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1358. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1359. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1360. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1361. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1362. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1363. Szymkiewicz, Józef [1]
 1364. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [1]
 1365. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1366. Szymański, Ludwik [1]
 1367. Szymański, F. [1]
 1368. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1369. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1370. Szydłowska, Grażyna [1]
 1371. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1372. Szwankowska, Hanna [1]
 1373. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1374. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1375. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1376. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1377. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1378. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1379. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1380. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1381. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1382. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1383. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1384. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1385. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1386. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1387. Szczęsny-Kowarski, Felicjan (1890-1948) [1]
 1388. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1389. Szczepański, Sebastian [1]
 1390. Szczepański, Grzegorz [1]
 1391. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1392. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1393. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1394. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1395. Syrewicz, Xawery [1]
 1396. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1397. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1398. Sykulski, Z. [1]
 1399. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1400. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1401. Suszczyński, Jan [1]
 1402. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1403. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1404. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1405. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1406. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1407. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1408. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1409. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1410. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1411. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1412. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1413. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1414. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1415. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1416. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1417. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1418. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1419. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1420. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1421. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1422. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1423. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1424. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1425. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1426. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1427. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1428. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1429. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1430. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1431. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1432. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1433. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1434. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1435. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1436. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1437. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1438. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1439. Steiman, S. [1]
 1440. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1441. Stecher, August (?-?) [1]
 1442. Stawiński. Ryt. [1]
 1443. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1444. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1445. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1446. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1447. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1448. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1449. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1450. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1451. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1452. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1453. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1454. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1455. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1456. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1457. Sosnkowski, Józef [1]
 1458. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1459. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1460. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1461. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1462. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1463. Snopek, Kazimierz [1]
 1464. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1465. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1466. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1467. Slaski, S. Ryt. [1]
 1468. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1469. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1470. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1471. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1472. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1473. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1474. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1475. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1476. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1477. Siemieński, Lucjan [1]
 1478. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [1]
 1479. Siegrist, Piotr [1]
 1480. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1481. Siczyński, Walery [1]
 1482. Sewer [1]
 1483. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1484. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1485. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1486. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1487. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1488. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1489. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1490. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1491. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1492. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1493. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1494. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1495. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1496. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1497. Sawiński, F. M. [1]
 1498. Sawiczewski, S. [1]
 1499. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1500. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1501. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1502. Samselski, Marek. Red. [1]
 1503. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1504. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1505. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1506. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1507. Salinger, Zygmunt [1]
 1508. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1509. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1510. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1511. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1512. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1513. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [1]
 1514. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1515. Sachowa, Zofia [1]
 1516. S. E. [1]
 1517. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1518. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1519. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1520. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1521. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [1]
 1522. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1523. Rybicki, Anastazy [1]
 1524. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1525. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [1]
 1526. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1527. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1528. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1529. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1530. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1531. Rudnicka, Monika [1]
 1532. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1533. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1534. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1535. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1536. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1537. Ross, Rita (1935- ). [1]
 1538. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1539. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1540. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1541. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1542. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1543. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1544. Roeber. H. Ryt. [1]
 1545. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1546. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1547. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1548. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1549. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1550. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1551. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1552. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1553. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1554. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1555. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1556. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1557. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1558. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1559. Rembiel, St. [1]
 1560. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1561. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1562. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1563. Reiss, N. [1]
 1564. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1565. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1566. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [1]
 1567. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1568. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1569. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1570. Raudny, Wacław [1]
 1571. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1572. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1573. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1574. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1575. Radzimiński, Bronisław [1]
 1576. Radwan, August [1]
 1577. Radoszewska, A. J. [1]
 1578. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1579. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1580. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1581. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1582. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1583. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1584. R. P. [1]
 1585. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1586. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1587. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1588. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1589. Péreyra, Charles [1]
 1590. Pécaut, Elie [1]
 1591. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1592. Pyka, Henryk [1]
 1593. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [1]
 1594. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1595. Pusch, Alois Maria de [1]
 1596. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1597. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [1]
 1598. Puc, B[ronisław] [1]
 1599. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1600. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1601. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1602. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1603. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1604. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1605. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1606. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1607. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1608. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1609. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1610. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1611. Prochaska, Anna [1]
 1612. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [1]
 1613. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1614. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1615. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1616. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1617. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1618. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1619. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1620. Posttallé [1]
 1621. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1622. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1623. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1624. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1625. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1626. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1627. Popielewski [1]
 1628. Pomian, E. [1]
 1629. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1630. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1631. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1632. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1633. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1634. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1635. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1636. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1637. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1638. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1639. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1640. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1641. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1642. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1643. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1644. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1645. Pokorny. Ryt. [1]
 1646. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1647. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1648. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1649. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1650. Podwiński, Stanisław [1]
 1651. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1652. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1653. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1654. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1655. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1656. Plater, Karol [1]
 1657. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1658. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1659. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1660. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 1661. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 1662. Piotrowski, Andrzej [1]
 1663. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1664. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1665. Piotrowska, Barbara (1935- ) [1]
 1666. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1667. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1668. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1669. Pilich, Michał [1]
 1670. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1671. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1672. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1673. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1674. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1675. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1676. Piekacz, J. Fot. [1]
 1677. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1678. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1679. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1680. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1681. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1682. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1683. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1684. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1685. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1686. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1687. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1688. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1689. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1690. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1691. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1692. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1693. Pawłowski, Kalixt [1]
 1694. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1695. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1696. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1697. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1698. Pawe, L. [1]
 1699. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1700. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1701. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1702. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1703. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1704. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1705. Paprocki, Bartosz [1]
 1706. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1707. Pallach, A. Ryt. [1]
 1708. Paczóski, Julian [1]
 1709. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1710. P. D. Ryt. [1]
 1711. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1712. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1713. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1714. Ostas, Marek [1]
 1715. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1716. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1717. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1718. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1719. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1720. Orthwein, Ludwik [1]
 1721. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1722. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1723. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1724. Oranowski, Wacław [1]
 1725. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1726. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1727. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1728. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1729. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1730. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1731. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1732. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1733. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1734. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1735. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1736. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1737. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1738. Ochotniczy Komitet Wojenno-Przemysłowy [1]
 1739. Obuchowicz, Henryk [1]
 1740. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1741. O liść dębu [1]
 1742. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1743. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1744. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1745. Nowakowski, Bogdan [1]
 1746. Nowacki, Łukasz [1]
 1747. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1748. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1749. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1750. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1751. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1752. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1753. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1754. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1755. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1756. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1757. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1758. Niecz, K.,fot. [1]
 1759. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1760. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1761. Nemo {pseud.] [1]
 1762. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1763. Nałęcz, Edward [1]
 1764. Naumann, Karl [1]
 1765. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1766. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1767. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1768. Napieralski, Mateusz [1]
 1769. Naoczny świadek [1]
 1770. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1771. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1772. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1773. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1774. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1775. Mękicki Rudolf (1887-1942) [1]
 1776. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1777. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1778. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1779. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1780. Myszkowska, Justyna [1]
 1781. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1782. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1783. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1784. Muzeum Warszawy [1]
 1785. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1786. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1787. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1788. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1789. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 1790. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1791. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1792. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1793. Mróz, Agnieszka [1]
 1794. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1795. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1796. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1797. Motas, Maciej [1]
 1798. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1799. Mosz, Barbara [1]
 1800. Morżkowska, Antonina [1]
 1801. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1802. Mordasewicz, Kazimierz (1859-1923) [1]
 1803. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1804. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1805. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1806. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1807. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1808. Montabone (Firenze) [1]
 1809. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1810. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1811. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1812. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1813. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [1]
 1814. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1815. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1816. Miłkowski, Stanisław [1]
 1817. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1818. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1819. Missler, B. T. [1]
 1820. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 1821. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1822. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1823. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1824. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1825. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1826. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1827. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1828. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1829. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1830. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1831. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1832. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1833. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1834. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1835. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1836. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1837. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1838. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [1]
 1839. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1840. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1841. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 1842. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1843. Mickiewicz, Izadora [1]
 1844. Mickiewicz, Dominik [1]
 1845. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1846. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1847. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1848. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1849. Mendewski, Stanisław [1]
 1850. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1851. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1852. Meisser [1]
 1853. Medeksza, Antoni [1]
 1854. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1855. Małkowska, Grażyna [1]
 1856. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1857. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1858. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1859. Maël, Pierr. [1]
 1860. Mazur, Dawid (?-1916) [1]
 1861. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1862. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1863. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1864. Max, Józef (?-?) [1]
 1865. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1866. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1867. Matrzak, Jerzy [1]
 1868. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1869. Marx, Emil (?-?) [1]
 1870. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1871. Marois, Blanche [1]
 1872. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 1873. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1874. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1875. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1876. Marcinkowski, Piotr [1]
 1877. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1878. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1879. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1880. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1881. Makowski, Marek [1]
 1882. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1883. Makomaski, Edmund [1]
 1884. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1885. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1886. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1887. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1888. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1889. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1890. Mahomet II [1]
 1891. Magnus, Wiktor [1]
 1892. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1893. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1894. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1895. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1896. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1897. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1898. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1899. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1900. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1901. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1902. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1903. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1904. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1905. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1906. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1907. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1908. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1909. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1910. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1911. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1912. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1913. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1914. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1915. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1916. MJK [1]
 1917. M.K. Ryt. [1]
 1918. M. A. Ryt [1]
 1919. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1920. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1921. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1922. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1923. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1924. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 1925. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1926. Lozano, Vicente [1]
 1927. Loth, August (1869-1944) [1]
 1928. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1929. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1930. Loos, Vincent Angelo [1]
 1931. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1932. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1933. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1934. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1935. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1936. Lisicki, Roman [1]
 1937. Lisiak, Elżbieta [1]
 1938. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1939. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1940. Lilpop, Marian [1]
 1941. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1942. Ligber. Szty. [1]
 1943. Ligber, F. Szty. [1]
 1944. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1945. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1946. Liciński Hipolit [1]
 1947. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1948. Leśniewska, B. [1]
 1949. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1950. Lewski , I. [1]
 1951. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1952. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [1]
 1953. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1954. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1955. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1956. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1957. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1958. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 1959. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1960. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [1]
 1961. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 1962. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1963. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1964. Leschik, Konrad [1]
 1965. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1966. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1967. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1968. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1969. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1970. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1971. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1972. Lefebvre, Casimir [1]
 1973. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1974. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1975. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1976. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1977. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 1978. Lazzerini, Gustavo [1]
 1979. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1980. Latoszek, Jacek [1]
 1981. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1982. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1983. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1984. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1985. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1986. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1987. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1988. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1989. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1990. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1991. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1992. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1993. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1994. Kűbler. Ryt. [1]
 1995. Kűbler, H. Ryt. [1]
 1996. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1997. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1998. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1999. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 2000. Kübler, Ryt. [1]
 2001. Kóźmiński, T. B. [1]
 2002. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 2003. Kwasiborski, Jerzy [1]
 2004. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 2005. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 2006. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 2007. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 2008. Kunke, Emil (1896-1943) [1]
 2009. Kumidor, Zbigniew [1]
 2010. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 2011. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 2012. Kuczyński [1]
 2013. Kucz, M. Ryt. [1]
 2014. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 2015. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 2016. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 2017. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 2018. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 2019. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2020. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 2021. Krzyżanowska, Celina [1]
 2022. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 2023. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 2024. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 2025. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 2026. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 2027. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 2028. Krywoszejew, Maciej [1]
 2029. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 2030. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 2031. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 2032. Krudowski, Józef [1]
 2033. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 2034. Krotulski, I [1]
 2035. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 2036. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 2037. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 2038. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 2039. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 2040. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 2041. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 2042. Krasuski, Stefan [1]
 2043. Krasowska Helena [1]
 2044. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 2045. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 2046. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 2047. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 2048. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 2049. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 2050. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 2051. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 2052. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 2053. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 2054. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 2055. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [1]
 2056. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [1]
 2057. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 2058. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 2059. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 2060. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 2061. Kozłowski. Ryt. [1]
 2062. Kozłowski, Jan J. [1]
 2063. Kozyra, Anna [1]
 2064. Kozicki, Marek [1]
 2065. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 2066. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 2067. Kownacki, A. Ryt. [1]
 2068. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [1]
 2069. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 2070. Kowalewski, T. [1]
 2071. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 2072. Kowala, G. [1]
 2073. Kotuliński, Andrzej [1]
 2074. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 2075. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 2076. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 2077. Kossakowska, Wanda [1]
 2078. Kossak Wojciech (1856-1942) [1]
 2079. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 2080. Koschmider, Edmund [1]
 2081. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 2082. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 2083. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 2084. Koriot, Józef (1785-1855) [1]
 2085. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 2086. Korczak, Janusz (1878?-1942) [1]
 2087. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 2088. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 2089. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 2090. Konstanty. Fot. [1]
 2091. Konopnicki, Jan [1]
 2092. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 2093. Koniński, Kazimierz [1]
 2094. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 2095. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 2096. Kondracki, W. Fot. [1]
 2097. Kondor, Ernst. [1]
 2098. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 2099. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 2100. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 2101. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 2102. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2103. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 2104. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 2105. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 2106. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 2107. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 2108. Komitet Budowy Pomników [1]
 2109. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 2110. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2111. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 2112. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 2113. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2114. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 2115. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 2116. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 2117. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 2118. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2119. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 2120. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 2121. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 2122. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2123. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2124. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2125. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2126. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2127. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2128. Klimowicz, Ignacy [1]
 2129. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2130. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2131. Klein, W. Ryt. [1]
 2132. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2133. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [1]
 2134. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2135. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2136. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2137. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2138. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2139. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2140. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2141. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 2142. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2143. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2144. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2145. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2146. Kautecki, Antoni. [1]
 2147. Kautecki, Antoni [1]
 2148. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2149. Kasterska, Maria [1]
 2150. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2151. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2152. Kasiewicz, Alfred [1]
 2153. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2154. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2155. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2156. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [1]
 2157. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [1]
 2158. Karoli, W. [1]
 2159. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [1]
 2160. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2161. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2162. Kapuscinski, Petr [1]
 2163. Kapliński, Julian [1]
 2164. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2165. Kapituła Odznaki [1]
 2166. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2167. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2168. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2169. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2170. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2171. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2172. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2173. Kaliszewski, L. [1]
 2174. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2175. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2176. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2177. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2178. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2179. Kaczyński, Witold [1]
 2180. Kaczmarski, S. [1]
 2181. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2182. K.P. [1]
 2183. K. Z. Ryt. [1]
 2184. K. Ryt. [1]
 2185. K. M. Ryt. [1]
 2186. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2187. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2188. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2189. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2190. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2191. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2192. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2193. Jotes [1]
 2194. Jonzeck, Waldemar [1]
 2195. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2196. Jeżowski, M [1]
 2197. Jezierski, J. [1]
 2198. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2199. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2200. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [1]
 2201. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2202. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2203. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2204. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2205. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 2206. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2207. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2208. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2209. Jarosz, Rafał [1]
 2210. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2211. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2212. Janusz [1]
 2213. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2214. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2215. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2216. Jankowski, Józef [1]
 2217. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2218. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2219. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2220. Janczewski, S. Red. [1]
 2221. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2222. Jan Lemański (1866-1933) [1]
 2223. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2224. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2225. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2226. Jakobi, Zygmunt [1]
 2227. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2228. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2229. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2230. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2231. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2232. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2233. Jackowski, Aleksander [1]
 2234. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2235. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2236. J.M. (Józef Mehoffer??) [1]
 2237. J.J, Ryt. [1]
 2238. J. Z. [1]
 2239. J. S. Ryt. [1]
 2240. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2241. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2242. J. J. Ryt. [1]
 2243. Izert, Julian fot. [1]
 2244. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2245. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2246. Issakowitch, S.S. [1]
 2247. Iringh, Mirosław [1]
 2248. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2249. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2250. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2251. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2252. Instytut Reduty [1]
 2253. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2254. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2255. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2256. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2257. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2258. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2259. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2260. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2261. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2262. Hyodo, Nagao [1]
 2263. Huzarski, Jerzy [1]
 2264. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2265. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2266. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2267. Horoch, Jan [1]
 2268. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2269. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2270. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2271. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2272. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2273. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2274. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2275. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2276. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2277. Hervé (1825-1892) [1]
 2278. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2279. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2280. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2281. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2282. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2283. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2284. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2285. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2286. Heck, Walerian [1]
 2287. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2288. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2289. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2290. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2291. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2292. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2293. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2294. Haehle. Ryt. [1]
 2295. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2296. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2297. Głębicka, Jolanta et al. [1]
 2298. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2299. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2300. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2301. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2302. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [1]
 2303. Główny Urząd Miar [1]
 2304. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2305. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2306. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [1]
 2307. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2308. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2309. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2310. Górska, Maria. Red. [1]
 2311. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2312. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2313. Gurniak, H. Rys. [1]
 2314. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2315. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2316. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2317. Grynfeld, Bronisława [1]
 2318. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2319. Grupa Legionistów [1]
 2320. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2321. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2322. Groszkowski Teodor (1863-1930) [1]
 2323. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2324. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2325. Grodzicki, Józef (1854-1939). [1]
 2326. Grimm., A. Ryt. [1]
 2327. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2328. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2329. Grajnert, Józef [1]
 2330. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2331. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2332. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2333. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2334. Gołębiewska, Wanda [1]
 2335. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2336. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2337. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2338. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2339. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2340. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2341. Gorski, Konstanty (1868-1934) [1]
 2342. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2343. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2344. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2345. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2346. Gola, A. (muzyka) [1]
 2347. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2348. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2349. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2350. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2351. Gnatkowski, Adam [1]
 2352. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [1]
 2353. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2354. Giraud, Paul [1]
 2355. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2356. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2357. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2358. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2359. Giller, Honorata [1]
 2360. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2361. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2362. Gierczyńska, Joanna [1]
 2363. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2364. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2365. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2366. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2367. Gebhard, podporucznik [1]
 2368. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2369. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2370. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2371. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2372. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2373. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2374. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2375. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2376. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2377. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [1]
 2378. Gajewski, Kazimierz słowa [1]
 2379. Gajewski, Jan kompozycja [1]
 2380. Gajewski, Adrian [1]
 2381. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2382. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2383. G.S. Ryt. [1]
 2384. G.R. Ryt. [1]
 2385. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2386. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2387. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2388. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2389. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2390. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2391. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2392. Frimmel Theodor von (1853-1928) [1]
 2393. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2394. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2395. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2396. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2397. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2398. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2399. Fišman, Monahim Zevelev [1]
 2400. Fiszer, Carolina [1]
 2401. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2402. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2403. Filipiak, Grzegorz [1]
 2404. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2405. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2406. Field, John (1782-1837) [1]
 2407. Fiedler. Ryt. [1]
 2408. Feuerstein Władysław [1]
 2409. Feldman, J. [1]
 2410. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2411. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [1]
 2412. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2413. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2414. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2415. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2416. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2417. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2418. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2419. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2420. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [1]
 2421. Fabiszewski, M. [1]
 2422. F. K. Ryt. [1]
 2423. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2424. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2425. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2426. Erhard, Carl [1]
 2427. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2428. Engel, A. [1]
 2429. Emer, Lucjan [1]
 2430. Elsa Thon (1923- ). [1]
 2431. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2432. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2433. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2434. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2435. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2436. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2437. Egloff, Jerzy [1]
 2438. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2439. Edgeworth, Maria [1]
 2440. E. S. [1]
 2441. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2442. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2443. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2444. Dénoix, Victorin [1]
 2445. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2446. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2447. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2448. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [1]
 2449. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [1]
 2450. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2451. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2452. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2453. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2454. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2455. Dudek, Edyta et al. [1]
 2456. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2457. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2458. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2459. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2460. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2461. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2462. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2463. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2464. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2465. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2466. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [1]
 2467. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2468. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2469. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2470. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2471. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2472. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2473. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2474. Dowództwo 1 Dywizji Legionów [1]
 2475. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2476. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2477. Dom ks. Boduena [1]
 2478. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2479. Dobrski, Konrad [1]
 2480. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2481. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2482. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2483. Diemann, Max (czynny 1861-1863) [1]
 2484. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2485. Di Donato, Carlo [1]
 2486. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2487. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2488. Derengowski, Jan [1]
 2489. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2490. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2491. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2492. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2493. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2494. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2495. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2496. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2497. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2498. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2499. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2500. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2501. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2502. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2503. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2504. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2505. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2506. Dembiński, Czesław [1]
 2507. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2508. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2509. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2510. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2511. Dawidowa, Helena [1]
 2512. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2513. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2514. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2515. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2516. Datka, Czesław (1905-1951) [1]
 2517. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2518. Danya, Piotr [1]
 2519. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2520. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2521. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2522. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2523. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2524. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2525. Dalla Casa, Louis [1]
 2526. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2527. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2528. Czułek, Dariusz et al. [1]
 2529. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2530. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2531. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2532. Czerwiński, Franciszek [1]
 2533. Czerniawski, Jan [1]
 2534. Czermański, Zdzisław [1]
 2535. Czermak, Grażyna [1]
 2536. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2537. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2538. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2539. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2540. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2541. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2542. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2543. Czaki, Klementyna [1]
 2544. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2545. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2546. Czajewski Wiktor [1]
 2547. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2548. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2549. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2550. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [1]
 2551. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2552. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2553. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2554. Cirina, J. A. [1]
 2555. Cikanek, Ferdinand [1]
 2556. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2557. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2558. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2559. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2560. Cichocki, Ks. [1]
 2561. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2562. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2563. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2564. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2565. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2566. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2567. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2568. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2569. Chodecki, Władysław [1]
 2570. Chmielewski, Ignacy [1]
 2571. Chmielewska, Halina [1]
 2572. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2573. Charszewski, Ignacy [1]
 2574. Charchillac, Berthet de [1]
 2575. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2576. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2577. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2578. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2579. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2580. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2581. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2582. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2583. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2584. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2585. C.K. ryt. [1]
 2586. Błaszczak, Fr. [1]
 2587. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2588. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2589. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2590. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2591. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2592. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2593. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2594. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2595. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2596. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2597. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2598. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2599. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2600. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2601. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2602. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2603. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2604. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2605. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2606. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2607. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2608. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2609. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2610. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2611. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2612. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2613. Brauman, Władysław [1]
 2614. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2615. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2616. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2617. Bouleau, H. de. [1]
 2618. Borucki, Juliusz [1]
 2619. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2620. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2621. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2622. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2623. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2624. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2625. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2626. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2627. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2628. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2629. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2630. Bojarska, Stefanja [1]
 2631. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2632. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2633. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2634. Bogacki, S. Fot. [1]
 2635. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [1]
 2636. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2637. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2638. Bockhann, F. [1]
 2639. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2640. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2641. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2642. Bobiński, Antoni [1]
 2643. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2644. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2645. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2646. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2647. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2648. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2649. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [1]
 2650. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [1]
 2651. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2652. Bio [pseud.] [1]
 2653. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2654. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2655. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2656. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2657. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2658. Bielicka, Eugenia [1]
 2659. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2660. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2661. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2662. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2663. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2664. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2665. Biblioteka Narodowa [1]
 2666. Biblioteka Kórnicka [1]
 2667. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2668. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2669. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2670. Bianchi, Emilio [1]
 2671. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2672. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2673. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2674. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2675. Betcher, Jan C. [1]
 2676. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2677. Bergamasco, Charles (1830-1896) [1]
 2678. Benjamin Kornfeld [1]
 2679. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2680. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2681. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2682. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2683. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2684. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2685. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2686. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2687. Baude, K. [1]
 2688. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2689. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2690. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2691. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2692. Barski, Ireneusz [1]
 2693. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2694. Barański, Andrzej [1]
 2695. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2696. Baracz, A. P. [1]
 2697. Bar, E. Ryt. [1]
 2698. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2699. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2700. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2701. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2702. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2703. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2704. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2705. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2706. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2707. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2708. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2709. Babiński, Wacław [1]
 2710. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2711. B.O. Ryt. [1]
 2712. B. B. Ryt. [1]
 2713. Aut. [1]
 2714. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2715. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2716. Arnold, E. J. [1]
 2717. Arnaud, Étienne [1]
 2718. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2719. Armia Krajowa [1]
 2720. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2721. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2722. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2723. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2724. Archibald, M. [1]
 2725. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2726. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [1]
 2727. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2728. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [1]
 2729. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2730. Aniela S. Ryt. [1]
 2731. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2732. Ambrich, Magdalena [1]
 2733. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2734. Amator [1]
 2735. Alkar [pseud.] [1]
 2736. Al. Pow. [1]
 2737. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2738. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2739. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2740. Adamska, Grażyna [1]
 2741. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2742. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2743. Achtel, Aleksandra [1]
 2744. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [1]
 2745. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2746. AWU [1]
 2747. ADAM [1]
 2748. A.L. [1]
 2749. A. Z. [1]
 2750. A. W. Ryt. [1]
 2751. A. S. Ryt. [1]
 2752. A. Ryt. [1]
 2753. A. G. Ryt. [1]
 2754. A. C. Ryt. [1]
 2755. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2756. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2757. 100 lat. Otwock 1916-2016 [1]
 2758. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [134285]
 2. Ministerstwo Oświaty [66479]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [38314]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [30476]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [27593]
 6. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [21783]
 7. Prus, Bolesław (1847-1912) [20529]
 8. Załęczny, Jolanta (1959- ) [19033]
 9. Kownacka, Maria (1894-1982) [17712]
 10. Bobiński, Antoni [16582]
 11. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [15738]
 12. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15511]
 13. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14205]
 14. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13481]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [13002]
 16. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [12828]
 17. Arct, Michał (1840-1916) [12804]
 18. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [12231]
 19. Gawkowski, Robert (1962- ) [12121]
 20. Pocztowa Kasa Oszczędności [12066]
 21. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11818]
 22. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [11367]
 23. Główny Urząd Statystyczny [11363]
 24. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [11183]
 25. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [10790]
 26. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10426]
 27. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [9988]
 28. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [9622]
 29. Krajowe Biuro Statystyczne [9033]
 30. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8746]
 31. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8495]
 32. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [8416]
 33. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [8271]
 34. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [7866]
 35. Röber, H. Ryt. [7270]
 36. Verne, Jules (1828-1905) [7137]
 37. Urząd Statystyczny w Warszawie [6807]
 38. Winek, Włodzimierz (1956-) [6708]
 39. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6496]
 40. Szaciński, Mieczysław (?-?) [6398]
 41. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [6372]
 42. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [6291]
 43. Skwara, Marian (1946- ) [6245]
 44. Magistrat m.st. Warszawy [5922]
 45. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [5863]
 46. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [5662]
 47. Gmitruk, Janusz (1948- ) [5535]
 48. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [5215]
 49. Osiński, Alojzy (1770-1842) [5040]
 50. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [5037]
 51. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4979]
 52. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4902]
 53. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [4886]
 54. Maliszewski, Jerzy (?-?) [4884]
 55. Egloff, Jerzy [4802]
 56. Lejko, Krystyna (1933- ) [4722]
 57. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4713]
 58. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [4648]
 59. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [4611]
 60. Antykwarnia Warszawska [4609]
 61. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [4599]
 62. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4403]
 63. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [4105]
 64. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [4060]
 65. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3932]
 66. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3905]
 67. Związek Patriotów Polskich [3892]
 68. Skarga, Piotr (1536-1612) [3857]
 69. Baracz, A. P. [3836]
 70. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3786]
 71. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3750]
 72. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3721]
 73. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3703]
 74. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3594]
 75. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3406]
 76. Zieliński, Jarosław (1958- ) [3369]
 77. Muzeum Narodowe (Warszawa) [3271]
 78. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3254]
 79. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3239]
 80. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3230]
 81. Brandel, Konrad (1838-1920) [3229]
 82. Frączek, Ireneusz (1969- ) [3227]
 83. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [3203]
 84. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [3199]
 85. Starzyński, Stefan (1893-1939) [3198]
 86. Kapuściński, Piotr [3165]
 87. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3154]
 88. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [3144]
 89. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [3137]
 90. Estreicher, Karol (1827-1908) [3120]
 91. Jaugey, Jean [3115]
 92. Papierowski, Andrzej Jerzy [2960]
 93. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [2916]
 94. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2914]
 95. Kneisel, August [2876]
 96. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2860]
 97. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2849]
 98. Dąbrowski, Stanisław [2822]
 99. Kępkowska, Bogusława Bożena [2814]
 100. Popowski, S. [2801]
 101. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2793]
 102. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [2718]
 103. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2678]
 104. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2633]
 105. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2607]
 106. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [2582]
 107. A. Z. [2544]
 108. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2537]
 109. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2517]
 110. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [2513]
 111. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2504]
 112. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2499]
 113. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [2485]
 114. Bezak, Paweł (1983- ) [2482]
 115. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2477]
 116. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2406]
 117. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2405]
 118. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2404]
 119. Kohn, Alfred. Red. [2398]
 120. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2386]
 121. Makowski, Marek [2352]
 122. Kudyba, Wojciech (1965- ) [2342]
 123. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2338]
 124. Małecki, Antoni (1821-1913) [2330]
 125. Tretiak, Józef (1841-1923) [2307]
 126. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2296]
 127. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2266]
 128. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2259]
 129. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2220]
 130. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [2197]
 131. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [2127]
 132. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2080]
 133. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2075]
 134. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2075]
 135. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [2067]
 136. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [2067]
 137. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [2066]
 138. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [2016]
 139. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1999]
 140. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1990]
 141. Puc, B[ronisław] [1978]
 142. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1977]
 143. Beyer, Karol (1818-1877) [1953]
 144. Górska, Halina (1898-1942) [1929]
 145. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [1914]
 146. Paulmier, Adrien-Augustin [1914]
 147. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1883]
 148. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1863]
 149. [Magistrat m. Lwowa] [1845]
 150. P.B. Ryt. [1819]
 151. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1800]
 152. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1772]
 153. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1769]
 154. Miejskie Biuro Statystyczne [1749]
 155. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1727]
 156. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1727]
 157. Polski Związek Producentów Filmowych [1727]
 158. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1715]
 159. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1714]
 160. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1711]
 161. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1707]
 162. Kwasiborski, Jerzy [1703]
 163. Stowarzyszenie Żoliborzan [1692]
 164. Sigismond. Fot. [1690]
 165. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1688]
 166. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1675]
 167. Baronowa X.Y.Z. [1674]
 168. [Bielski, Szymon] [1674]
 169. Buzek, Józef (1873-1936) [1670]
 170. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1665]
 171. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1645]
 172. Elkana, J. M. [1613]
 173. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1603]
 174. Conrad. Fot. [1582]
 175. Polak, Józef (1857-1928) [1559]
 176. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1546]
 177. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1539]
 178. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [1535]
 179. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1519]
 180. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1493]
 181. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1486]
 182. Słowaczyński, Jędrzej [1481]
 183. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1481]
 184. Röber, F. H. Ryt. [1476]
 185. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1454]
 186. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1453]
 187. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1451]
 188. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1449]
 189. Spencer, Herbert (1820-1903) [1442]
 190. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1435]
 191. Ganilh, Charles (1758-1836) [1428]
 192. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1428]
 193. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1417]
 194. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1415]
 195. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [1412]
 196. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1410]
 197. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1405]
 198. Czerniawski, Jan [1398]
 199. Pawłowski, Zbigniew [1391]
 200. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1389]
 201. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1385]
 202. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1384]
 203. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1371]
 204. Młoda Polka [pseud.] [1367]
 205. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1361]
 206. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1353]
 207. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [1342]
 208. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1339]
 209. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [1338]
 210. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1333]
 211. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1333]
 212. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [1324]
 213. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [1315]
 214. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1306]
 215. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [1304]
 216. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1304]
 217. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1290]
 218. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1287]
 219. Napoleon I (1769-1821) [1284]
 220. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1281]
 221. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1279]
 222. Adamska, Grażyna [1279]
 223. Stefanow, Piotr [1277]
 224. J. Ł. Ryt. [1276]
 225. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1249]
 226. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [1247]
 227. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1242]
 228. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1240]
 229. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1240]
 230. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1221]
 231. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1220]
 232. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1219]
 233. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1216]
 234. Poliński, Józef (1891-1944) [1206]
 235. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1206]
 236. Callier, Edmund (1833-1893) [1203]
 237. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1196]
 238. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1178]
 239. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1174]
 240. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1172]
 241. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1170]
 242. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [1166]
 243. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [1163]
 244. Snopek, Kazimierz [1156]
 245. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1150]
 246. Domżalski, Jerzy [1142]
 247. Winogrodzka, Katarzyna [1135]
 248. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1128]
 249. Biuro Pracy Społecznej [1127]
 250. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1123]
 251. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1122]
 252. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1122]
 253. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1121]
 254. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1115]
 255. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1114]
 256. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1112]
 257. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1110]
 258. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1108]
 259. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1099]
 260. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [1095]
 261. Surowiecki, Karol [1095]
 262. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1095]
 263. Oppman, Artur (1867-1931) [1093]
 264. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1088]
 265. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1086]
 266. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1084]
 267. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1079]
 268. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [1078]
 269. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [1073]
 270. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1072]
 271. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1070]
 272. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1070]
 273. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1070]
 274. Łączkowski, Marceli (?-?) [1068]
 275. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [1068]
 276. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1063]
 277. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [1059]
 278. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1052]
 279. Walter. Ryt. [1049]
 280. Dębski, Michał [1048]
 281. Kucz, Karol (1815-1892) [1038]
 282. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1029]
 283. Załęski, Witold (1836-1908) [1016]
 284. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1014]
 285. Radliński, Ignacy (1843-1920) [1013]
 286. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [1010]
 287. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1009]
 288. Lisicki, Roman [1009]
 289. Draper, John William (1811-1882) [1005]
 290. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1003]
 291. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1001]
 292. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [1000]
 293. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [991]
 294. B. P. Ryt. [988]
 295. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [985]
 296. Hasselbusch, Robert (1983- ). [982]
 297. Teresa Frącek (1937- ) [968]
 298. Kapuscinski, Petr [967]
 299. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [966]
 300. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [965]
 301. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [963]
 302. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [960]
 303. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [955]
 304. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [954]
 305. Sedlaczek, Lech [948]
 306. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [946]
 307. Koleżak, Władysław (1854-1924) [945]
 308. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [938]
 309. Kaleta, Jerzy (1929- ). [937]
 310. Chmielewska, Halina [937]
 311. Friedrich, Henryk (1908-1944) [936]
 312. Styfi, Jan (1839?-1921) [935]
 313. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [931]
 314. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [927]
 315. Szujski, Józef (1835-1883) [924]
 316. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [919]
 317. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [918]
 318. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [917]
 319. Suligowski, Adolf (1849-1932) [916]
 320. Scott, Walter (1771-1832) [915]
 321. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [913]
 322. Wysocki Piotr (1797-1874) [912]
 323. [Schier, František Václav (1804-1864)] [911]
 324. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [906]
 325. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [903]
 326. Olszewski, K.[azimierz] [902]
 327. Elsner, Józef (1769 - 1854) [895]
 328. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [891]
 329. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [891]
 330. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [890]
 331. Wretowski, Paweł [884]
 332. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [873]
 333. Chompre, Pierre (1698-1760) [872]
 334. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [862]
 335. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [859]
 336. Rapaport, Artur (1889-1937) [859]
 337. Hoffman, Franz (1814-1882) [854]
 338. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [850]
 339. Leist, Ludwig (1891-1967) [850]
 340. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [846]
 341. Giraud, Paul [845]
 342. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [842]
 343. Pawiński, Adolf (1840-1896) [840]
 344. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [839]
 345. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [837]
 346. Kroński, Aleksander (1871-1935) [836]
 347. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [832]
 348. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [830]
 349. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [827]
 350. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [823]
 351. Lewicka, Anna (1852-1932) [820]
 352. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [820]
 353. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [818]
 354. Majewski, Erazm (1858-1922) [809]
 355. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [808]
 356. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [804]
 357. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [802]
 358. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [798]
 359. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [797]
 360. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [794]
 361. Friedhuber de Grubenthal, L. [793]
 362. Lodge, Edmund (1756-1839) [791]
 363. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [790]
 364. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [789]
 365. Rostworowski, Jan (1838-1898) [788]
 366. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [786]
 367. Bełza, Władysław (1847-1913) [786]
 368. Major Hennequin del Varsaviae [785]
 369. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [781]
 370. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [780]
 371. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [778]
 372. Dom Sztuki (Warszawa) [775]
 373. Zawiliński, Roman (1855-1932) [766]
 374. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [765]
 375. Centralna Biblioteka Statystyczna [764]
 376. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [759]
 377. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [754]
 378. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [743]
 379. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [741]
 380. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [739]
 381. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [738]
 382. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [737]
 383. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [737]
 384. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [737]
 385. Szatkowska, Lena (1947- ) [733]
 386. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [731]
 387. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [724]
 388. Wizimirska, Barbara [723]
 389. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [721]
 390. Aristoteles (384-322 a.C.) [720]
 391. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [718]
 392. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [718]
 393. Samborski, Henryk (1843-1918) [717]
 394. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [715]
 395. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [713]
 396. Rumianek, Stanisław [712]
 397. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [711]
 398. Myszkowska, Justyna [711]
 399. Kurpiński, Karol (1785-1857) [710]
 400. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [708]
 401. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [708]
 402. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [707]
 403. Zarząd Miejski w Równem [705]
 404. Pokorzyńska, Elżbieta [703]
 405. Marcinkowski, Piotr [703]
 406. Bielski, Szymon (1745-1825) [696]
 407. Pomian, E. [694]
 408. Kowalski, L. Fot. [693]
 409. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [691]
 410. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [690]
 411. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [687]
 412. Karoli & Troczewski [686]
 413. Lichota, Władysław Tadeusz [686]
 414. Adolph, Witold (1903-1941) [680]
 415. Gorecka, Maria (1835-1922) [680]
 416. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [679]
 417. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [677]
 418. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [677]
 419. Snarski, Stanisław (1795-1880) [672]
 420. Ligber. Szty. [671]
 421. Socha, Szczepan [669]
 422. Warnka, Jadwiga [668]
 423. Campe, Joachim Heinrich [666]
 424. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [665]
 425. Lampert, Kurt (1859-1918) [665]
 426. Legun-Biliński, Antoni. [664]
 427. Filipiak, Grzegorz [663]
 428. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [659]
 429. Dickstein, Samuel (1851-1939) [657]
 430. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [657]
 431. [Granke, Stefan] [654]
 432. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [652]
 433. Bersohn, Mathias (1823-1908) [652]
 434. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [652]
 435. Hölzel, Marek (1843-1921) [651]
 436. Bloch, Jan (1836-1902) [651]
 437. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [648]
 438. Lachowicz, Juliusz. Red. [646]
 439. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [646]
 440. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [640]
 441. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [634]
 442. Krystall, Bronisław (1887-1983) [633]
 443. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [631]
 444. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [631]
 445. Dubiecki, Marian (1838-1926) [631]
 446. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [628]
 447. Lissowski, Czesław (1895-1942) [627]
 448. [Magistrat m.st. Warszawy] [626]
 449. Sewer [625]
 450. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [625]
 451. Baka, Józef (1707-1780) [622]
 452. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [621]
 453. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [619]
 454. Zuber, Rudolf (1858-1920) [619]
 455. Siczyński, Walery [619]
 456. Seruga, Józef (1886-1940) [618]
 457. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [617]
 458. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [617]
 459. Goszczyńska, Agnieszka [617]
 460. Wyss, Johann David (1743-1818) [613]
 461. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [611]
 462. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [610]
 463. Hansson, Ola (1860-1925) [610]
 464. Guiraud, Paul (1850-1907) [609]
 465. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [605]
 466. Magistrat Miasta Warszawy [604]
 467. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [602]
 468. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [601]
 469. ADAM. Ryt. [599]
 470. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [599]
 471. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [598]
 472. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [593]
 473. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [592]
 474. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [589]
 475. Biart, Lucjan (1829-1897) [583]
 476. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [582]
 477. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [580]
 478. Świętochowski, Adam (1864-1914) [580]
 479. [Magistrat goroda Varšavy] [580]
 480. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [580]
 481. Kiliński, Jan (1760-1819) [579]
 482. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [579]
 483. Czartoryska Izabela (1746-1835) [577]
 484. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [572]
 485. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [570]
 486. Cep [Henryk Cepnik] [567]
 487. Muzeum Narodowe w Poznaniu [566]
 488. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [565]
 489. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [565]
 490. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [564]
 491. Grajnert, Józef [564]
 492. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [563]
 493. Jeżowski, M [563]
 494. Hyodo, Nagao [563]
 495. Alkar [pseud.] [561]
 496. Siebeck, Herman (1842-1920) [560]
 497. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [559]
 498. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [559]
 499. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [559]
 500. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [559]
 501. A. Z. Ryt. [558]
 502. Freudenson, Daniel (1847-1931) [556]
 503. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [555]
 504. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [554]
 505. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [553]
 506. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [552]
 507. Heck, Walerian [551]
 508. J.K. Ryt. [549]
 509. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [549]
 510. Gierczyńska, Joanna [546]
 511. Bauman, R. Lit. [545]
 512. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [542]
 513. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [538]
 514. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [538]
 515. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [537]
 516. Edgeworth, Maria [537]
 517. [Miethke, H. O.] [536]
 518. Piłsudski, Józef (1867-1935) [534]
 519. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [534]
 520. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [533]
 521. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [533]
 522. Nowoszewski, Roman (1945-) [530]
 523. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [530]
 524. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [529]
 525. Ségur, Sophie de (1799-1874) [529]
 526. Prymlewicz, Magdalena [529]
 527. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [529]
 528. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [528]
 529. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [528]
 530. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [526]
 531. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [525]
 532. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [525]
 533. X. Y. Z. [525]
 534. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [523]
 535. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [522]
 536. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [521]
 537. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [520]
 538. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [519]
 539. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [516]
 540. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [516]
 541. J. Z. [516]
 542. Związek Komunalny (Węgrów) [514]
 543. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [513]
 544. Ryszard, Antoni (1841-1894) [511]
 545. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [511]
 546. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [510]
 547. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [510]
 548. Pawe, L. [509]
 549. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [508]
 550. Iks Cagnafet [pseud.] [508]
 551. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [504]
 552. Zipper, Albert (1855-1936) [504]
 553. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [504]
 554. Borucki, Juliusz [504]
 555. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [503]
 556. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [501]
 557. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [499]
 558. Sigalin, Józef (1909-1983) [497]
 559. Skornia-Roszij, Maria [497]
 560. Typiak, Piotr [497]
 561. Portner, Szymon (18..-?) [497]
 562. Podwiński, Stanisław [497]
 563. Przyborowski, Walery (1845-1913) [495]
 564. Miłkowski, Stanisław [495]
 565. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [492]
 566. Kiliński, Jan (1760-1819 [492]
 567. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [491]
 568. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [489]
 569. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [489]
 570. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [487]
 571. Pécaut, Elie [486]
 572. Baude, K. [486]
 573. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [485]
 574. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [483]
 575. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [480]
 576. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [479]
 577. Chodyński, Adam Antoni [479]
 578. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [478]
 579. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [476]
 580. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [476]
 581. Pawłowski, Kalixt [475]
 582. Bojarska, Stefanja [474]
 583. Latoszek, Jacek [473]
 584. Komorowska-Filipiak, Romana [473]
 585. Grundmann, Karl (1909-1944) [472]
 586. A. M. Ryt. [470]
 587. Passendorfer, Artur (1864-1936) [470]
 588. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [469]
 589. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [467]
 590. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [461]
 591. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [461]
 592. Okuń, Edward (1872-1945) [460]
 593. Jahner, Alfred (1860-1934) [457]
 594. Boratyński, Wacław (1908-1939) [456]
 595. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [456]
 596. Nowakowski, Józef (1800-1864) [453]
 597. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [453]
 598. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [451]
 599. Śmigielska, Józefa [450]
 600. Grzymała, Grabowiecki Jan [450]
 601. Paciorkowski, Bronisław Gryf [449]
 602. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [449]
 603. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [449]
 604. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [447]
 605. Wóycicka, Jadwiga [447]
 606. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [446]
 607. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [446]
 608. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [445]
 609. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [445]
 610. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [444]
 611. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [443]
 612. J. H. Ryt. [443]
 613. Roeber, F. H. Ryt. [443]
 614. J. Ł. [441]
 615. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [440]
 616. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [440]
 617. Strauss, Johann (1825-1899) [439]
 618. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [439]
 619. Ministerstwo Odbudowy Kraju [438]
 620. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [437]
 621. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [437]
 622. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [436]
 623. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [433]
 624. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [433]
 625. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [432]
 626. Taube, Gustaw jr [428]
 627. Dziedzic, P. Ryt. [427]
 628. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [427]
 629. Dénoix, Victorin [426]
 630. Piotrowski, Andrzej [425]
 631. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [425]
 632. Pałac Sztuki (Warszawa) [424]
 633. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [424]
 634. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [421]
 635. Degler, Katarzyna (1896-1982) [419]
 636. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [418]
 637. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [417]
 638. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [416]
 639. Warszawski Szpital dla Dzieci [416]
 640. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [415]
 641. Strindberg, August (1849-1912) [415]
 642. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [413]
 643. Simmler, Józef (1823-1868) [413]
 644. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [411]
 645. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [410]
 646. Jachowiczowa, Antonina [410]
 647. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [408]
 648. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [406]
 649. Hoffman, Karol (1855-1937) [406]
 650. Kumidor, Zbigniew [405]
 651. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [404]
 652. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [403]
 653. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [403]
 654. Czermański, Zdzisław [402]
 655. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [402]
 656. Borkowski, Feliks (1840- ?) [402]
 657. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [400]
 658. Gold, Artur (1897-1943) [399]
 659. Warnkówna, Jadwiga [398]
 660. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [398]
 661. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [398]
 662. Barclay, John (1582-1621) [398]
 663. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [397]
 664. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [397]
 665. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [396]
 666. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [396]
 667. Maliszewski, Edward (1875-1928) [395]
 668. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [391]
 669. Tarnacki, Józef. [390]
 670. Paprocki, Bartosz [389]
 671. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [387]
 672. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [387]
 673. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [387]
 674. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [386]
 675. Płoska-Łoś, Irena [386]
 676. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [385]
 677. Słomkowska, Alina (1929-1995) [385]
 678. Majewska, Aleksandra (1943- ) [383]
 679. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [383]
 680. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [382]
 681. Turowski, Stanisław (1880-1936) [382]
 682. Broch.[owski], B. Ryt. [381]
 683. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [381]
 684. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [380]
 685. Pyka, Henryk [379]
 686. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [378]
 687. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [375]
 688. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [374]
 689. Peretz, Adolf (1855-1933) [374]
 690. Korotyński, Władysław (1866-1924) [374]
 691. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [372]
 692. Abdullah Frères [pseud.] [372]
 693. A. R. Ryt. [371]
 694. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [371]
 695. Leśniewska, B. [370]
 696. Rada Regencyjna [369]
 697. Bykowski, Leon [368]
 698. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [368]
 699. K.K. Ryt. [366]
 700. Berthet, Èlie (1815-1891) [366]
 701. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [364]
 702. Kozyra, Anna [364]
 703. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [363]
 704. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [360]
 705. Regulski, Aleksander (1839-1884) [359]
 706. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [359]
 707. Związek Miast Polskich [359]
 708. Eile, Henryk (1878-1939) [359]
 709. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [358]
 710. [Łosiowa, Emilia] [358]
 711. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [357]
 712. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [356]
 713. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [356]
 714. Gozdowski, Edward (1843-1901) [356]
 715. Stefani, Józef (1800-1876) [355]
 716. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [355]
 717. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [355]
 718. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [355]
 719. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [354]
 720. Chankowski, Henryk (1882-1944) [354]
 721. Arnold, E. J. [354]
 722. Jelínek, Edvard (1855-1897) [353]
 723. L. N. Ryt. [350]
 724. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [349]
 725. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [349]
 726. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [349]
 727. Windakiewicz, Kazimierz [348]
 728. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [348]
 729. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [348]
 730. Demby, Stefan (1862-1939) [348]
 731. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [344]
 732. Jabłoński, Tadeusz [344]
 733. Związek Buchalterów (Warszawa) [343]
 734. Watteau, François (1758-1823). Il. [343]
 735. Marczyński, Józef (1891-1940) [343]
 736. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [343]
 737. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [342]
 738. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [342]
 739. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [341]
 740. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [340]
 741. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [340]
 742. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [340]
 743. Jan Eljaszewicz (1941- ). [340]
 744. Chmiel, Adam (1865-1934) [339]
 745. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [338]
 746. Kryński, Adam (1844-1932) [337]
 747. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [337]
 748. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [337]
 749. Siemieński, Lucjan [336]
 750. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [336]
 751. Grabowski, Antoni (1857-1921) [336]
 752. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [335]
 753. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [335]
 754. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [335]
 755. Ines, Albert (1620-1658) [335]
 756. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [334]
 757. Baumann, R. Lit. [333]
 758. Koroniarz [333]
 759. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [333]
 760. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [333]
 761. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [333]
 762. Szajnocha, Karol (1818-1868) [332]
 763. Schilgen, Hardy (1876-1941) [331]
 764. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [331]
 765. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [331]
 766. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [330]
 767. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [329]
 768. Lyall, Edna (1857-1903) [329]
 769. Kaczyński, Witold [328]
 770. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [327]
 771. Kowalewski, T. [325]
 772. Ostrowski, Tomasz (?-?) [323]
 773. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [323]
 774. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [322]
 775. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [322]
 776. Węgrzecki, S. [320]
 777. Szlendak, Adam (1881-1937) [319]
 778. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [318]
 779. Osterloff, Edmund (1863-1938) [316]
 780. Mościcki, Henryk (1881-1952) [316]
 781. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [316]
 782. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [316]
 783. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [316]
 784. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [316]
 785. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [315]
 786. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [314]
 787. Röber, G. Ryt. [313]
 788. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [313]
 789. Racher, Jessica. Z-ca. red. [313]
 790. Pennec, Joanna. Opiekun [313]
 791. Rytel, Kazimiera (?-?) [313]
 792. Maciejowski, Adam (1874-1919) [313]
 793. Dombrowski, Władysław [311]
 794. Żeleński, Władysław (1837-1921) [311]
 795. Kulski, Julian (1892-1976) [311]
 796. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [311]
 797. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [310]
 798. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [309]
 799. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [309]
 800. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [308]
 801. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [307]
 802. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [307]
 803. Stablewski, Florian (1841-1906) [306]
 804. Zalewski, Stanisław (1925- ) [305]
 805. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [305]
 806. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [305]
 807. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [304]
 808. Al. Pow. [304]
 809. Kolberg, Oskar (1814-1890) [301]
 810. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [300]
 811. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [300]
 812. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [299]
 813. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [298]
 814. Anna Sobieszczańska-Lissowska [298]
 815. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [297]
 816. Piotr Krakowianin [pseud.] [296]
 817. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [295]
 818. Szubert, Awit (1837-1919) [293]
 819. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [292]
 820. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [292]
 821. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [291]
 822. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [290]
 823. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [290]
 824. Motas, Maciej [290]
 825. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [290]
 826. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [289]
 827. [Lindley, William (1808-1900)] [288]
 828. Wrześniowski, August (1836-1892) [288]
 829. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [285]
 830. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [285]
 831. Morawska, Zofia (1848-1922) [285]
 832. Miinchheimera.A. Fot. [284]
 833. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [284]
 834. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [283]
 835. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [282]
 836. Świderski, Leopold (1853-1925) [281]
 837. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [281]
 838. Instytut Spraw Społecznych [280]
 839. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [280]
 840. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [279]
 841. Wójtowicz, Władysław J. [278]
 842. Mottl, Adam (1928-2013) [276]
 843. Przykorski, K. (1840-1882) [275]
 844. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [275]
 845. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [275]
 846. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [274]
 847. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [274]
 848. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [273]
 849. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [272]
 850. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [271]
 851. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [270]
 852. Kaczkowski, Zygmunt [270]
 853. Polski Czerwony Krzyż we Francji [269]
 854. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [269]
 855. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [268]
 856. Sędlikowski, Aleksander [267]
 857. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [266]
 858. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [266]
 859. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [266]
 860. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [265]
 861. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [264]
 862. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [263]
 863. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [263]
 864. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [262]
 865. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [262]
 866. Aimard, Gustave (1818-1883) [262]
 867. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [261]
 868. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [260]
 869. "Orion" [260]
 870. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [259]
 871. Tomasz Ogończyk [pseud.] [259]
 872. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [259]
 873. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [259]
 874. Franczak, Lech (1939- ) [259]
 875. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [258]
 876. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [258]
 877. Hufsky [257]
 878. Warszawska Gmina Starozakonnych [257]
 879. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [257]
 880. Czerwiński, Franciszek [257]
 881. Mieczkowski, Jan. Fot. [256]
 882. Zabłocki, F. Ryt. [256]
 883. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [256]
 884. Loth, August (1869-1944) [255]
 885. Dalecka, Wanda (1862-1932) [255]
 886. Wolski, Stanisław (1859-1894) [254]
 887. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [254]
 888. Compagnie d'Electricité de Varsovie [254]
 889. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [252]
 890. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [252]
 891. Breyer, Albert (1889-1939) [252]
 892. Hadyna, Łukasz (1982- ) [251]
 893. Hadyna, Stanisław (1984- ) [251]
 894. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [250]
 895. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [250]
 896. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [247]
 897. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [246]
 898. Górska, Maria. Red. [246]
 899. Godebski, Cyprian (1765-1809) [246]
 900. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [246]
 901. Matrzak, Jerzy [245]
 902. Maire, Albert (1856-?) [245]
 903. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [243]
 904. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [242]
 905. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [242]
 906. Rutska, Halina (1868-1932) [241]
 907. Osmański, Wojciech (1834-1908) [240]
 908. Wierzbowski, Theodorus [240]
 909. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [240]
 910. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [240]
 911. Frick, L. [239]
 912. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [239]
 913. Krasiński, Edward (1870-1940) [239]
 914. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [237]
 915. Pyzowski, Adam (1874-1931) [237]
 916. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [236]
 917. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [236]
 918. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [235]
 919. W. R. Ryt. [235]
 920. Popielewski [235]
 921. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [235]
 922. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [234]
 923. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [234]
 924. J. K. Ryt. [232]
 925. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [232]
 926. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [232]
 927. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [232]
 928. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [231]
 929. "Orion". Fot. [230]
 930. Lejowa, Emilia (1839-1906) [230]
 931. W. M. K. [229]
 932. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [228]
 933. Damse, Józef (1789-1852) [227]
 934. Sznage. Ryt. [227]
 935. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [226]
 936. Neyman, Jerzy (1894-1981) [226]
 937. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [225]
 938. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [224]
 939. Zajączkowska, Zuzanna [224]
 940. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [224]
 941. Maël, Pierr. [224]
 942. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [223]
 943. Bolesławicz [pseud.] [223]
 944. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [222]
 945. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [221]
 946. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [219]
 947. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [219]
 948. KK. Ryt. [219]
 949. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [219]
 950. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [219]
 951. K. P. Ryt. [218]
 952. Namysłowski, Karol (1856-1925) [218]
 953. Wołkiewicz, Hanna [218]
 954. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [218]
 955. Piltz, Franciszek (1895-1941) [218]
 956. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [217]
 957. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [216]
 958. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [216]
 959. Nałęcz, Edward [216]
 960. A.T.T. [215]
 961. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [215]
 962. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [214]
 963. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [214]
 964. Karoli, Aleksander (1838-1915) [213]
 965. W. C. Ryt. [213]
 966. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [213]
 967. K.P. Ryt. [212]
 968. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [212]
 969. Szkoła Realna imienia Staszica [210]
 970. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [209]
 971. Syroczyński, Leon (1844-1925) [209]
 972. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [209]
 973. Jeske, August (1836-1875) [209]
 974. Buchcar, Karol. Fot. [209]
 975. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [208]
 976. Strzelecki, Jan (1886-1944) [208]
 977. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [208]
 978. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [208]
 979. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [208]
 980. Mulert, Ludwik (1818-1875) [207]
 981. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [207]
 982. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [207]
 983. Staszic, Stanisław (1755-1826) [207]
 984. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [206]
 985. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [206]
 986. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [204]
 987. Nowialis [204]
 988. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [204]
 989. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [204]
 990. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [204]
 991. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [203]
 992. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [202]
 993. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [202]
 994. Wojnarowicz Weseła [202]
 995. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [202]
 996. Krzyżanowski, K. [201]
 997. Hähle, G. Ryt. [201]
 998. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [201]
 999. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [200]
 1000. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [200]
 1001. K. M. Ryt. [200]
 1002. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [198]
 1003. Roman Nowoszewski (1945- ) [198]
 1004. Biernacki, Bolesław (1865- ) [198]
 1005. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [197]
 1006. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [196]
 1007. Normand, Charles (1848- ) [196]
 1008. Fleck L. Red. [et al.] [196]
 1009. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [196]
 1010. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [196]
 1011. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [195]
 1012. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [194]
 1013. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [194]
 1014. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [193]
 1015. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [192]
 1016. Żychliński, Jan. Wstęp [192]
 1017. Dante, Alighieri (1265-1321) [192]
 1018. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [192]
 1019. Białecki, Paweł. Red. [192]
 1020. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [191]
 1021. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [190]
 1022. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [190]
 1023. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [189]
 1024. Sandaeu, Jules (1811-1833) [189]
 1025. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [188]
 1026. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [187]
 1027. Kubiak, Paweł (1950- ) [187]
 1028. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [186]
 1029. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [185]
 1030. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [185]
 1031. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [184]
 1032. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [184]
 1033. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [183]
 1034. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [183]
 1035. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [183]
 1036. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [183]
 1037. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [183]
 1038. Chęciński, Jan (1826-1874) [183]
 1039. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [181]
 1040. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [181]
 1041. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [180]
 1042. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [180]
 1043. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [179]
 1044. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [179]
 1045. Wahrendorff, O. [179]
 1046. Slaski, S. Ryt. [179]
 1047. Bułhak ,Jan (1876-1950) [179]
 1048. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [178]
 1049. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [178]
 1050. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [178]
 1051. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [177]
 1052. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [177]
 1053. Jeska, Stanisława (1867-1936) [177]
 1054. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [176]
 1055. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [176]
 1056. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [176]
 1057. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [176]
 1058. Bandurski, Władysław (1865-1932) [176]
 1059. Pusch, Maurycy (1828-1902) [175]
 1060. Liga Morska i Kolonialna [175]
 1061. Patronat Opieki nad Więźniami [174]
 1062. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [174]
 1063. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [174]
 1064. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [174]
 1065. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [174]
 1066. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [173]
 1067. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [173]
 1068. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [173]
 1069. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [172]
 1070. Warszawski Lombard Miejski [172]
 1071. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [172]
 1072. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [172]
 1073. Jaworski, Józef (1859-1920) [172]
 1074. Musiałowski, A. Ryt. [171]
 1075. Peszke, Ignacy (1877-1925) [171]
 1076. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [171]
 1077. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [170]
 1078. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [170]
 1079. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [170]
 1080. S. A. Ryt. [169]
 1081. Achtel, Józef [169]
 1082. Krajewski, J. Ryt. [169]
 1083. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [169]
 1084. A. W. Ryt. [169]
 1085. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [168]
 1086. Hahn, Wiktor (1871-1959) [168]
 1087. Szymkiewicz, Józef [168]
 1088. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [168]
 1089. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [166]
 1090. Komenda I Brygady Legionów Polskich [166]
 1091. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [165]
 1092. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [165]
 1093. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [165]
 1094. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [165]
 1095. Deny, Martial (1745- ). Il. [165]
 1096. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [164]
 1097. Tomek Piast [pseud.] [164]
 1098. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [164]
 1099. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [163]
 1100. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [163]
 1101. Gebhard, podporucznik [163]
 1102. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [162]
 1103. - [162]
 1104. Wybranowski, Władysław (?-?) [162]
 1105. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [162]
 1106. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [161]
 1107. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [161]
 1108. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [161]
 1109. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [160]
 1110. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [160]
 1111. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [160]
 1112. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [160]
 1113. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [158]
 1114. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [157]
 1115. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [157]
 1116. Osotowicz, Jerzy. Red. [157]
 1117. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [156]
 1118. Krynicki, M. Lit. [156]
 1119. Śliwiński, Jan [156]
 1120. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [156]
 1121. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [155]
 1122. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [155]
 1123. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [155]
 1124. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [155]
 1125. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [155]
 1126. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [155]
 1127. Gottlieb Leopold (1879-1934) [154]
 1128. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [153]
 1129. Komar, Józef [153]
 1130. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [153]
 1131. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [153]
 1132. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [153]
 1133. Niemojewski, Lech (1894-1952) [153]
 1134. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [153]
 1135. Kluczewski, M. Ryt. [152]
 1136. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [152]
 1137. Święcicka, Jadwiga (?-?) [152]
 1138. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [152]
 1139. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [152]
 1140. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [152]
 1141. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [152]
 1142. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [152]
 1143. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [152]
 1144. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [151]
 1145. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [151]
 1146. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [151]
 1147. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [150]
 1148. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [150]
 1149. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [150]
 1150. Ślaski, Bolesław (1870- ) [150]
 1151. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [150]
 1152. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [150]
 1153. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 1154. Babiński, Wacław [150]
 1155. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [148]
 1156. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [148]
 1157. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [148]
 1158. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [147]
 1159. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [147]
 1160. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [146]
 1161. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [145]
 1162. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [145]
 1163. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [145]
 1164. Jaworski, Witold (1899-1989) [145]
 1165. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [144]
 1166. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [144]
 1167. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [144]
 1168. M. R. Rys. [143]
 1169. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [143]
 1170. Różański, M. Ryt. [143]
 1171. Polska Agencja Telegraficzna [143]
 1172. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [143]
 1173. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [143]
 1174. Hoffmann Regierungsdirektor [143]
 1175. Bzowska, Maria (1871-1906) [143]
 1176. E. G. Ryt. [142]
 1177. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [142]
 1178. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [141]
 1179. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [141]
 1180. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [141]
 1181. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [141]
 1182. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [140]
 1183. Związek Polskich Artystów Plastyków [140]
 1184. Tarnacki, Józef [140]
 1185. Joteyko, Józefa (1866-1928) [140]
 1186. Ioteyko I. [na s. tyt.] [140]
 1187. Gorski, Stefan (1882-1941) [140]
 1188. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [139]
 1189. Związek Miast Królestwa Polskiego [139]
 1190. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [139]
 1191. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [139]
 1192. Gorazdowski, E. [138]
 1193. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [138]
 1194. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [138]
 1195. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [137]
 1196. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [137]
 1197. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [137]
 1198. [Leger, Louis (1843-1923)] [137]
 1199. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [137]
 1200. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [136]
 1201. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [136]
 1202. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [136]
 1203. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [136]
 1204. Wanda Cymerman (red. nacz.) [135]
 1205. Wójcicki, Jerzy [135]
 1206. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [135]
 1207. Wróblewski, K. [134]
 1208. Uniwersytet Warszawski [134]
 1209. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [134]
 1210. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [134]
 1211. Amatorski Zespół Teatralny [134]
 1212. Bogucki, Adolf (1835-1894) [133]
 1213. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [133]
 1214. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [133]
 1215. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [133]
 1216. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [133]
 1217. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [133]
 1218. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [133]
 1219. Dom ks. Boduena [133]
 1220. Ajdacki, Paweł (1970- ) [133]
 1221. Schubert, Franz (1797-1828) [132]
 1222. Döhler, Theodore (1814-1856) [132]
 1223. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [132]
 1224. Sobieski, Wacław (1872-1935) [132]
 1225. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [132]
 1226. Gołębiewska, Wanda [132]
 1227. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [131]
 1228. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [131]
 1229. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [131]
 1230. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [130]
 1231. Kohn, Alfred (1960- ) [130]
 1232. Brochowski, B. Ryt. [130]
 1233. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [129]
 1234. Syndykat Rolniczy Warszawski [129]
 1235. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [129]
 1236. Koniński, Kazimierz [129]
 1237. Leliwa, Alfred [128]
 1238. Rzepko, Władysław (1854-1932) [128]
 1239. Zaleski, August (1883-1972) [128]
 1240. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [128]
 1241. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [128]
 1242. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [127]
 1243. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [126]
 1244. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [126]
 1245. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [126]
 1246. Mahomet II [126]
 1247. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [125]
 1248. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [125]
 1249. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [125]
 1250. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [124]
 1251. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [124]
 1252. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [124]
 1253. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [124]
 1254. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [124]
 1255. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [123]
 1256. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [123]
 1257. Roeber. H. Ryt. [123]
 1258. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [122]
 1259. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [122]
 1260. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [122]
 1261. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [122]
 1262. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [122]
 1263. Egghard, Jules(1833-1867) [122]
 1264. Sosiński, I. Ryt. [121]
 1265. [Świtalska, H. (?-?)] [121]
 1266. Jankowski, Józef [121]
 1267. CAF [120]
 1268. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [120]
 1269. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [120]
 1270. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [120]
 1271. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [119]
 1272. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [119]
 1273. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [119]
 1274. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [119]
 1275. Magnus, Wiktor [119]
 1276. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [118]
 1277. Tor, Stanisław [118]
 1278. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [117]
 1279. Kleczyński, Jan (1837-1895) [117]
 1280. [Kasa Chorych (Warszawa)] [117]
 1281. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [117]
 1282. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [117]
 1283. Giergielewicz Jan (1898-1953) [117]
 1284. Dumax, [Victor] (1827-1894) [117]
 1285. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [116]
 1286. Automobilklub Warszawski [116]
 1287. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [116]
 1288. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [115]
 1289. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [115]
 1290. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [115]
 1291. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [115]
 1292. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [115]
 1293. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [115]
 1294. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [115]
 1295. Hoppe, Stanisław (1893- ) [115]
 1296. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [115]
 1297. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [114]
 1298. Brochocki, B. Ryt. [114]
 1299. Stolpe, Alojzy (?-1824) [114]
 1300. Łubieński, Edward (1819-1867) [114]
 1301. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [114]
 1302. Winter, Peter (1754-1825) [114]
 1303. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [114]
 1304. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [114]
 1305. Porębowicz, Edward (1862-1937) [114]
 1306. Pachucki, Marian (1888-1961) [114]
 1307. Kozłowski, Jan J. [114]
 1308. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [114]
 1309. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [114]
 1310. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [113]
 1311. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [113]
 1312. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [113]
 1313. Kostka, J. [113]
 1314. Kossak, Wojciech (1856-1942) [113]
 1315. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [113]
 1316. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [113]
 1317. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [112]
 1318. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [112]
 1319. Gajewski, Adrian [112]
 1320. Urmowski Klemens (1780-1827) [111]
 1321. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [110]
 1322. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [110]
 1323. Muszkowski, Jan (1882-1953) [110]
 1324. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [110]
 1325. Morżkowska, Antonina [110]
 1326. Helmer, Charles(18..-1938) [110]
 1327. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [108]
 1328. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [108]
 1329. Sosiński, J[ózef] Ryt. [108]
 1330. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [108]
 1331. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [108]
 1332. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [107]
 1333. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [107]
 1334. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [107]
 1335. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [107]
 1336. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [107]
 1337. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [107]
 1338. Kataszek, Szymon (1898-1943) [106]
 1339. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [106]
 1340. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [106]
 1341. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [106]
 1342. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [106]
 1343. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [106]
 1344. Oniszewski, Jan Teofil [106]
 1345. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [106]
 1346. Baum, Stefan (1892-1964) [106]
 1347. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [105]
 1348. Mikucka, Aniela (1904-1950) [105]
 1349. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [105]
 1350. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [104]
 1351. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [104]
 1352. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [104]
 1353. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [104]
 1354. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [104]
 1355. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [104]
 1356. Pohoski, Jan (1889-1940) [104]
 1357. Kaczmarski, S. [104]
 1358. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [103]
 1359. Niemojowska, Maria (1870?-?) [103]
 1360. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [103]
 1361. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [103]
 1362. (E) [103]
 1363. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [102]
 1364. Kuhlewein, A. Ryt. [102]
 1365. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [102]
 1366. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [102]
 1367. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [102]
 1368. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [102]
 1369. Czajkowski, Paweł (-1839) [102]
 1370. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [101]
 1371. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [101]
 1372. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [101]
 1373. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [101]
 1374. Jotes [101]
 1375. Diabelli, Anton (1781-1858) [100]
 1376. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [100]
 1377. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [100]
 1378. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [100]
 1379. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [100]
 1380. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [100]
 1381. Fuks, Marjan (1884-1935) [100]
 1382. Sulistrowski, Kazimierz [99]
 1383. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [99]
 1384. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [99]
 1385. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [99]
 1386. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [99]
 1387. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [99]
 1388. Centralny Komitet Robotniczy PPS [98]
 1389. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [98]
 1390. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [98]
 1391. Schmid, Christoph von (1768-1854) [98]
 1392. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [97]
 1393. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [97]
 1394. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [97]
 1395. Kapituła Odznaki [97]
 1396. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [97]
 1397. Arctowski, Henryk (1871-1958) [97]
 1398. Magistrat der Hauptstadt Warschau [96]
 1399. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [96]
 1400. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [96]
 1401. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [96]
 1402. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [96]
 1403. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [96]
 1404. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [95]
 1405. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [95]
 1406. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [95]
 1407. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [95]
 1408. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [95]
 1409. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [95]
 1410. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [95]
 1411. Gruziel, L. Fot. [94]
 1412. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [94]
 1413. Łabęcki, Wiktor red. [94]
 1414. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [94]
 1415. Konrad. Fot. [94]
 1416. Goublier, Gustave (1856-1926) [94]
 1417. Dobrowolska-Kierył, Marta [94]
 1418. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [94]
 1419. B.O. Ryt. [94]
 1420. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [94]
 1421. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [93]
 1422. Weinberg P. [93]
 1423. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [93]
 1424. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [93]
 1425. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [92]
 1426. Diveky, Adrjan (1880-1965) [92]
 1427. [Gutry, Maria (1899-1988)] [92]
 1428. [Grabiec (?-?)] [92]
 1429. Zbyszewski [92]
 1430. Stern, Anatol (1899-1968) [92]
 1431. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [92]
 1432. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [92]
 1433. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [92]
 1434. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [92]
 1435. Burmistrz w.z. Becher [92]
 1436. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [91]
 1437. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [91]
 1438. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [91]
 1439. Lipiński, Józef (1777-1811) [91]
 1440. Grossman, Ludwik (1835-1915) [90]
 1441. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [90]
 1442. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [90]
 1443. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [90]
 1444. Wesoły Wujaszek [90]
 1445. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [90]
 1446. Walicki, Michał (1904-1966). [90]
 1447. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [90]
 1448. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [90]
 1449. Stecher, August (?-?) [90]
 1450. Lichner, Heinrich(1829-1898) [89]
 1451. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [89]
 1452. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [89]
 1453. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [89]
 1454. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [89]
 1455. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [89]
 1456. Armia Krajowa [89]
 1457. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [88]
 1458. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [88]
 1459. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [88]
 1460. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1461. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [88]
 1462. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [88]
 1463. Niecz, Krzysztof. Fot. [87]
 1464. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [87]
 1465. Orion. Fot. [87]
 1466. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [87]
 1467. Teichmann, Antoni (1798-1877) [87]
 1468. Jezierski, J. Ryt. [87]
 1469. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [87]
 1470. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [87]
 1471. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [87]
 1472. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [87]
 1473. J.Ł. Ryt. [86]
 1474. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [86]
 1475. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [86]
 1476. Binental, Léopold (1886-1944) [86]
 1477. Barski, Ireneusz [86]
 1478. Telakowski, [Jan]. Ryt. [85]
 1479. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [85]
 1480. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [85]
 1481. Rydel, Lucjan (1870-1918) [85]
 1482. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [85]
 1483. Banner, M. Red. [85]
 1484. Rembiel, St. [85]
 1485. Landowski, Paweł (1843-1894) [85]
 1486. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [85]
 1487. Biblioteka Kórnicka [85]
 1488. Maszyński, Julian (1847-1901) [84]
 1489. Ajzman, David (1869-1922) [84]
 1490. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [84]
 1491. Puciata, Ryszard (?-1942) [84]
 1492. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [84]
 1493. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [84]
 1494. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [84]
 1495. Szenajch, Władysław (1879-1964) [83]
 1496. [Franck] [83]
 1497. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [83]
 1498. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [83]
 1499. F. K. Ryt. [83]
 1500. A. C. Ryt. [83]
 1501. Treter Mieczysław (1883-1943) [82]
 1502. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [82]
 1503. Łukasik, Jan (1910- ) [82]
 1504. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [82]
 1505. Strasburger, Edward (1882-1923) [82]
 1506. Stowarzyszenie Architektów Polskich [82]
 1507. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [82]
 1508. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [82]
 1509. Rutkowski, R. Ryt. [82]
 1510. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [82]
 1511. Marylski, Antoni (1865-1932) [82]
 1512. Haehle. Ryt. [82]
 1513. Fajans, Wacław (1884-1973) [82]
 1514. Gounod, Charles François (1818-1893) [81]
 1515. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [81]
 1516. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [81]
 1517. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [81]
 1518. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [81]
 1519. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [81]
 1520. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [81]
 1521. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [81]
 1522. Zajkowski, A. Ryt. [80]
 1523. Malewicz, Jadwiga [80]
 1524. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [80]
 1525. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [79]
 1526. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [79]
 1527. Związek Polskich Artystów Grafików [79]
 1528. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [79]
 1529. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [79]
 1530. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [79]
 1531. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [79]
 1532. Adam, Julius (1826-1874) [79]
 1533. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [78]
 1534. Starczewski, Jan (1904-1981) [78]
 1535. Polska Macierz Szkolna [78]
 1536. [Mielnicki]. Fot. [78]
 1537. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [78]
 1538. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [78]
 1539. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [78]
 1540. Dancla, Charles(1817-1907) [78]
 1541. Koło Medyków S. U. W. [77]
 1542. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [77]
 1543. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [77]
 1544. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [77]
 1545. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [77]
 1546. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [77]
 1547. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [76]
 1548. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [76]
 1549. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [76]
 1550. L. K. [76]
 1551. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [76]
 1552. Kątski, Apolinary (1825-1879) [76]
 1553. [Quirini, Edward] [76]
 1554. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [76]
 1555. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [76]
 1556. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [76]
 1557. Moder, Paul (1896-1942) [76]
 1558. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [76]
 1559. Groszkowski Teodor (1863-1930) [76]
 1560. Gross, Adam (1818-1880) [76]
 1561. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [76]
 1562. Sosiński, J. Ryt. [75]
 1563. "Młoda Sztuka" [75]
 1564. Olesiński, Karol (1902-1939) [75]
 1565. Bogusławski, Edward (1848-1917) [75]
 1566. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [74]
 1567. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [74]
 1568. Związek Katolicki [74]
 1569. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [74]
 1570. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [74]
 1571. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [74]
 1572. Krasowska Helena [74]
 1573. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [74]
 1574. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [73]
 1575. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [73]
 1576. Krajewski. Ryt. [73]
 1577. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [73]
 1578. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [73]
 1579. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [73]
 1580. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [73]
 1581. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [73]
 1582. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [73]
 1583. Bio [pseud.] [73]
 1584. Szczeciński, K. Fot. [72]
 1585. Sigismond i Ska. Fot. [72]
 1586. Gall, Jan Karol (1856-1912) [72]
 1587. Łada, Kazimierz (1824-1871) [72]
 1588. Żelaznowski, Andrzej [72]
 1589. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [72]
 1590. Związek Bibliotekarzy Polskich [72]
 1591. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [72]
 1592. Teatr Narodowy (Warszawa) [72]
 1593. Salinger, Zygmunt [72]
 1594. Kacprzak, Grzegorz Red. [71]
 1595. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [71]
 1596. Simcis, Gen [71]
 1597. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [71]
 1598. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [71]
 1599. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [71]
 1600. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [71]
 1601. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [71]
 1602. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [71]
 1603. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [71]
 1604. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [70]
 1605. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [70]
 1606. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [70]
 1607. Polska Partia Socjalistyczna [70]
 1608. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [70]
 1609. Gross, Napoleon (fl. 1863) [70]
 1610. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [70]
 1611. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [70]
 1612. Biart, Lucyan (1828-1897) [70]
 1613. Bank Handlowy (Warszawa) [70]
 1614. Czerny, Carl (1791-1857) [69]
 1615. Łączkowski Ludwik [69]
 1616. Łączkowska Felicja [69]
 1617. Zarzycka, Aneta. Opiekun [69]
 1618. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [69]
 1619. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [69]
 1620. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [69]
 1621. Stawiński. Ryt. [69]
 1622. Liciński Hipolit [69]
 1623. Kochanowski, Jan (1897-1970) [69]
 1624. Feuerstein Władysław [69]
 1625. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [69]
 1626. Collodi, Carlo (1826-1890) [69]
 1627. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [69]
 1628. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [68]
 1629. Kozłowski, Karol (1840-1890) [68]
 1630. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [68]
 1631. M. K. Ryt. [68]
 1632. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [68]
 1633. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [68]
 1634. Napieralski, Mateusz [68]
 1635. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [68]
 1636. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [68]
 1637. Huzarski, Jerzy [68]
 1638. Gutry, Maria (1899-1988) [68]
 1639. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [67]
 1640. E. N. Ryt. [67]
 1641. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [67]
 1642. Ascher, Josef (1829-1869) [67]
 1643. [Omm, Peter] [67]
 1644. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [67]
 1645. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [67]
 1646. Tonioli, D. [67]
 1647. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [67]
 1648. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [67]
 1649. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1650. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [67]
 1651. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [67]
 1652. Biegański, B. Fot. [66]
 1653. Wąsowski, B. Ryt. [66]
 1654. Godard, Benjamin (1849-1895) [66]
 1655. Siekierski, Franciszek [66]
 1656. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [66]
 1657. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [66]
 1658. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [66]
 1659. Samselski, Marek. Red. [66]
 1660. Rodzina Lekarska (Warszawa) [66]
 1661. Laskowski, Otton (1892-1953) [66]
 1662. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [66]
 1663. Charszewski, Ignacy [66]
 1664. [brak] [65]
 1665. Maszyński, Piotr (1855-1934) [65]
 1666. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [65]
 1667. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [65]
 1668. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [65]
 1669. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [65]
 1670. Komitet Budowy Pomników [65]
 1671. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [65]
 1672. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [65]
 1673. Dr Fischer, Gubernator [65]
 1674. Dr Fischer, Gouverneur [65]
 1675. Biblioteka Narodowa [65]
 1676. Teatr Narodowy [64]
 1677. Krogulski, Władysław (1843-1934) [64]
 1678. Wars, Henryk (1902-1977) [64]
 1679. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [64]
 1680. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [64]
 1681. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [64]
 1682. Dobrski, Konrad [64]
 1683. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [64]
 1684. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [63]
 1685. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [63]
 1686. Rober, F. H.r. Ryt. [63]
 1687. Pilich, Michał [63]
 1688. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [63]
 1689. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [63]
 1690. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [63]
 1691. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [63]
 1692. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [62]
 1693. Voss, Charles (1815-1882) [62]
 1694. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [62]
 1695. Vollstedt, Robert (1854-1919) [62]
 1696. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [62]
 1697. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [62]
 1698. Podolski, Ignacy (1854-1888) [62]
 1699. Piekacz, J. Fot. [62]
 1700. O liść dębu [62]
 1701. Naoczny świadek [62]
 1702. Kűbler. Ryt. [62]
 1703. Kownacki, A. Ryt. [62]
 1704. Konewka, Antoni (1885-1944) [62]
 1705. Kondor, Ernst. [62]
 1706. Antoszewicz, S.[tanisław] [62]
 1707. Uniwersytet dla Wszystkich [61]
 1708. M.R. Ryt. [61]
 1709. Münchheimer, Adam (1830-1904) [61]
 1710. Espen, Theodor (1847-1906) [61]
 1711. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [61]
 1712. T.B. [61]
 1713. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [61]
 1714. Rembowski, Jan (1878-1923) [61]
 1715. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [61]
 1716. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [61]
 1717. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [61]
 1718. Estreicher, Karol (1906-1984) [61]
 1719. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [61]
 1720. ADAM [61]
 1721. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [60]
 1722. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [60]
 1723. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [60]
 1724. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [60]
 1725. Kübler, Ryt. [60]
 1726. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [60]
 1727. Grabowski, Józef (18..- ?) [60]
 1728. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [59]
 1729. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [59]
 1730. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [59]
 1731. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [59]
 1732. [Polska Macierz Szkolna] [59]
 1733. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [59]
 1734. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [59]
 1735. Szczepański, Sebastian [59]
 1736. Szczepański, Grzegorz [59]
 1737. Orda, Napoleon (1807-1883) [59]
 1738. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [59]
 1739. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [59]
 1740. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [58]
 1741. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [58]
 1742. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [58]
 1743. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [58]
 1744. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [58]
 1745. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [58]
 1746. [Fernand, Jacques (?-?)] [58]
 1747. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1748. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [58]
 1749. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [58]
 1750. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [58]
 1751. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [58]
 1752. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [58]
 1753. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [58]
 1754. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [58]
 1755. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [58]
 1756. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [58]
 1757. Twardzicki, Walery (1838-1902) [57]
 1758. Trzemeski, Edward (1843-1905) [57]
 1759. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [57]
 1760. [Urząd m. st. Warszawy] [57]
 1761. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [57]
 1762. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [57]
 1763. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [57]
 1764. Witkowski, Wincenty [57]
 1765. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [57]
 1766. Ostas, Marek [57]
 1767. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [57]
 1768. Mickiewicz, Izadora [57]
 1769. Mickiewicz, Dominik [57]
 1770. Konopka, Józef (1884-1940) [57]
 1771. Janowski, Benon (1873-) [57]
 1772. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [57]
 1773. Casciolini, Caludio(1697-1760) [57]
 1774. Aut. [57]
 1775. Zawadzki, Michał (1828-1887) [56]
 1776. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [56]
 1777. Oborski, Florian (1839-1892) [56]
 1778. Macura, Władysław (1896-1935) [56]
 1779. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [56]
 1780. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [56]
 1781. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [56]
 1782. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [56]
 1783. Krywoszejew, Maciej [56]
 1784. Janiczek, Józef (1900-1976) [56]
 1785. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [56]
 1786. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [55]
 1787. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [55]
 1788. Pistyner, M. [55]
 1789. Olzacki, Sławomir. Fot. [55]
 1790. Myślińska, Grażyna. Fot. [55]
 1791. Herman, Maria (1803-1830) [55]
 1792. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1793. Tarczyński, Władysław [55]
 1794. Surzyński, Józef (1851-1919) [55]
 1795. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [55]
 1796. Ryżewski Zygmunt. Red. [55]
 1797. Rudkowski, Mat. (?-?) [55]
 1798. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [55]
 1799. Jonzeck, Waldemar [55]
 1800. G.R. Ryt. [55]
 1801. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [54]
 1802. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [54]
 1803. [Płoza-Doliński, Marek] [54]
 1804. Zinserling, Borys von (1889-1961) [54]
 1805. Szyszko, Donat (1709 1773) [54]
 1806. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [54]
 1807. Jędraszko, Antoni Stanisław [54]
 1808. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [54]
 1809. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [54]
 1810. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [54]
 1811. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [54]
 1812. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [53]
 1813. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [53]
 1814. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [53]
 1815. Niedzielski, Jan (ksiądz) [53]
 1816. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [53]
 1817. Whiting, A. [53]
 1818. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [53]
 1819. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [53]
 1820. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [53]
 1821. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [53]
 1822. Ligber, F. Szty. [53]
 1823. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [53]
 1824. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [53]
 1825. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [52]
 1826. Rober, F. H. Ryt. [52]
 1827. Puccini, Giacomo (1858-1924) [52]
 1828. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [52]
 1829. Leybach, Joseph(1817-1891) [52]
 1830. Kubełka, Ignacy [52]
 1831. il [52]
 1832. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [52]
 1833. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [52]
 1834. Uziembło, Adam (1885-1971) [52]
 1835. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [52]
 1836. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [52]
 1837. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [52]
 1838. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [52]
 1839. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [52]
 1840. Giełda Mięsna (Warszawa) [52]
 1841. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [52]
 1842. Bach, Emanuel (1714-1788) [52]
 1843. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [51]
 1844. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [51]
 1845. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [51]
 1846. Ménil, Félicien de (1860-1930) [51]
 1847. Marconi, Władysław (1848-1915) [51]
 1848. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [51]
 1849. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [51]
 1850. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [51]
 1851. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [51]
 1852. Studnicki, Władysław (1865-1953) [51]
 1853. Rożek, Edmund. Red. [51]
 1854. Pusch, Alois Maria de [51]
 1855. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [51]
 1856. Kosiński Julian (1833-1914) [51]
 1857. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [51]
 1858. Abrahams, Maurice (1883-1931) [51]
 1859. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [50]
 1860. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [50]
 1861. Puławski, Antoni (1856-1931) [50]
 1862. Dworzak, Ludwik. Rys. [50]
 1863. Drexlerówna Luna (1882-1933) [50]
 1864. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [50]
 1865. Wołek, Adam [50]
 1866. Muzeum miasta Belgradu [50]
 1867. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [50]
 1868. Czajkowski. W. Ryt. [50]
 1869. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [49]
 1870. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [49]
 1871. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [49]
 1872. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [49]
 1873. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [49]
 1874. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [49]
 1875. Orlicz, Michał (1893-1970) [49]
 1876. Nowacki, Łukasz [49]
 1877. Gąsiorowska, Natalja [49]
 1878. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [49]
 1879. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [49]
 1880. Dancla, Charles (1817-1907) [49]
 1881. Czaki, Klementyna [49]
 1882. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [48]
 1883. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [48]
 1884. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [48]
 1885. Urbanowicz, Szymon (?-?) [48]
 1886. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [48]
 1887. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [48]
 1888. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [48]
 1889. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [48]
 1890. Szydłowska, Grażyna [48]
 1891. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [48]
 1892. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [48]
 1893. Montabone (Firenze) [48]
 1894. Lisiak, Elżbieta [48]
 1895. Fabiszewski, M. [48]
 1896. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [48]
 1897. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [48]
 1898. Czermak, Grażyna [48]
 1899. Bachelbusch, T. Ryt. [48]
 1900. Ambrich, Magdalena [48]
 1901. Dietrich, Moritz (1816-1887) [47]
 1902. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [47]
 1903. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [47]
 1904. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [47]
 1905. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [47]
 1906. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [47]
 1907. Nowakowski, Bogdan [47]
 1908. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [47]
 1909. Małkowska, Grażyna [47]
 1910. Kolitowski, Adam (1878-1971) [47]
 1911. Jezierski, J. [47]
 1912. Janczewski, S. Red. [47]
 1913. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [47]
 1914. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [47]
 1915. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [46]
 1916. Sturm, Adam (?-1872) [46]
 1917. K.W. Ryt. [46]
 1918. Ziegler; Droste [46]
 1919. Wysoki[ński], K. Ryt. [46]
 1920. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [46]
 1921. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [46]
 1922. S. E. [46]
 1923. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [46]
 1924. Radoszewska, A. J. [46]
 1925. Ptaszyńska, Joanna [46]
 1926. Medeksza, Antoni [46]
 1927. Field, John (1782-1837) [46]
 1928. E. S. [46]
 1929. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [46]
 1930. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [46]
 1931. Bizański, Stanisław (1846-1890) [46]
 1932. Voss, Carl (1815-1882) [45]
 1933. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [45]
 1934. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [45]
 1935. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [45]
 1936. Polskie Towarzystwo Artystyczne [45]
 1937. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1938. Mękicki Rudolf (1887-1942) [45]
 1939. Koriot, Józef (1785-1855) [45]
 1940. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [45]
 1941. Gnus, Ryta (1881-19..) [45]
 1942. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [45]
 1943. Schumann, Robert (1810-1856) [44]
 1944. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [44]
 1945. Kucz[yński], M. Ryt. [44]
 1946. A...... Z....li [44]
 1947. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [44]
 1948. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [44]
 1949. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [44]
 1950. Radwan, August [44]
 1951. Naumann, Karl [44]
 1952. Małcużyński, Karol (1922-1984) [44]
 1953. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [44]
 1954. Lewak, Adam (1891-1963) [44]
 1955. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [44]
 1956. Fuks, Marian (1884-1935) [44]
 1957. Cybulski, Izydor Józef [44]
 1958. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [44]
 1959. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [44]
 1960. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [44]
 1961. Baynes, Sydney (1879-1938) [44]
 1962. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [43]
 1963. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [43]
 1964. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [43]
 1965. K.M. Ryt. [43]
 1966. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [43]
 1967. Florimo, Francesco (1800-1888) [43]
 1968. Bizet, Georges (1838-1875) [43]
 1969. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [43]
 1970. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [43]
 1971. Syrewicz, Xawery [43]
 1972. Sosnkowski, Józef [43]
 1973. Pilati, Auguste (1810-1877) [43]
 1974. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [43]
 1975. Lewandowski, Adam (1889-1951) [43]
 1976. Kafka, Johann (1819-1886) [43]
 1977. Farkas, Miska (1829-1890) [43]
 1978. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [43]
 1979. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [43]
 1980. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [42]
 1981. Styś, Walerian (1885-1936) [42]
 1982. Sawiczewski, S. [42]
 1983. Rybicki, Anastazy [42]
 1984. Próchnik, Adam (1892-1942) [42]
 1985. Osmała, Marcin (1863-1921) [42]
 1986. Monckton, Lionel (1861-1924) [42]
 1987. Klimowicz, Ignacy [42]
 1988. K.P. [42]
 1989. Jankiewicz, Stanisław [42]
 1990. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [42]
 1991. Finck, Herman (1872-1939) [42]
 1992. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [42]
 1993. B. B. Ryt. [42]
 1994. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [41]
 1995. Stolz, Robert (1880-1975) [41]
 1996. Związek Strzelecki [41]
 1997. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 1998. Wano, K. [41]
 1999. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [41]
 2000. Richards, Brinley (1819-1885) [41]
 2001. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [41]
 2002. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [41]
 2003. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [41]
 2004. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [41]
 2005. Fiedler. Ryt. [41]
 2006. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [41]
 2007. Arnaud, Étienne [41]
 2008. Kozłowski, K. Ryt. [40]
 2009. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [40]
 2010. N[icz], E. Ryt. [40]
 2011. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [40]
 2012. Association d'Assurance des Industriels Polonais [40]
 2013. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [40]
 2014. Wilczek, Feliks [40]
 2015. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [40]
 2016. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [40]
 2017. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [40]
 2018. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [40]
 2019. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [40]
 2020. Kowala, G. [40]
 2021. Kasterska, Maria [40]
 2022. Grem, Tomasz (17..-18..) [40]
 2023. Carulli, Gustavo (1801-1876) [40]
 2024. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [39]
 2025. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [39]
 2026. Plewczyński, F. [39]
 2027. K.N. Ryt. [39]
 2028. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [39]
 2029. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [39]
 2030. Walicki, Franciszek (1874-1964) [39]
 2031. Strasburger, Henryk (1887-1951) [39]
 2032. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [39]
 2033. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [39]
 2034. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [39]
 2035. Porowski, Marceli (1894-1963) [39]
 2036. Pokorny, [Jan]. Ryt. [39]
 2037. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [39]
 2038. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [39]
 2039. Herzberg, Antoni (1825-19..) [39]
 2040. Gurniak, H. Rys. [39]
 2041. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [39]
 2042. Dowódca Armii Krajowej [39]
 2043. Ballach, A.[ndrzej] [39]
 2044. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [38]
 2045. Atelier Rembrandt [38]
 2046. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [38]
 2047. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [38]
 2048. Walaszczak, Piotr [38]
 2049. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [38]
 2050. Prochaska, Anna [38]
 2051. Plater, Karol [38]
 2052. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [38]
 2053. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [38]
 2054. Mróz, Agnieszka [38]
 2055. Listowski, Andrzej (1802-1860) [38]
 2056. Liliental, Stanisława (1897-1988) [38]
 2057. Kucharska-Singh, Paulina [38]
 2058. Kossak Wojciech (1856-1942) [38]
 2059. Konstanty. Fot. [38]
 2060. Konopnicki, Jan [38]
 2061. Kautecki, Antoni [38]
 2062. Janusz [38]
 2063. Bukowski, Jan (1873-1943) [38]
 2064. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [37]
 2065. A. K. Ryt. [37]
 2066. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [37]
 2067. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [37]
 2068. Strzelecki, Edward (1894-1967) [37]
 2069. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [37]
 2070. Obuchowicz, Henryk [37]
 2071. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [37]
 2072. Karoli, W. [37]
 2073. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [37]
 2074. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [37]
 2075. Izert, Julian fot. [37]
 2076. Henrion, Paul (1819-1901) [37]
 2077. Harentz, S.G. (fl. 1902) [37]
 2078. Fischer, Ludwig (1905-1947) [37]
 2079. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [37]
 2080. Bockhann, F. [37]
 2081. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [37]
 2082. A. Ryt. [37]
 2083. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [36]
 2084. Zandman, Jan (1802-1841) [36]
 2085. Lassen, Eduard(1830-1904) [36]
 2086. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [36]
 2087. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [36]
 2088. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [36]
 2089. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [36]
 2090. Kapliński, Franciszek (?-?) [36]
 2091. Jedna z uczennic [pseud.] [36]
 2092. Jan Lemański (1866-1933) [36]
 2093. Grynfeld, Bronisława [36]
 2094. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [36]
 2095. Czajewski Wiktor [36]
 2096. Batta, Alexandre (1816-1902) [36]
 2097. Berens, Hermann (1826-1880) [35]
 2098. Wyroba, Stefan [35]
 2099. Stanisławowa Gawrońska [35]
 2100. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [35]
 2101. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [35]
 2102. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [35]
 2103. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [35]
 2104. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [35]
 2105. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [35]
 2106. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [35]
 2107. J.J, Ryt. [35]
 2108. Grabowski, Roman (1882-1940) [35]
 2109. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [35]
 2110. David, Félicien (1810-1876) [35]
 2111. Budkowski, Henryk(1879-1928) [35]
 2112. Brauman, Władysław [35]
 2113. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [35]
 2114. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [35]
 2115. Benjamin Kornfeld [35]
 2116. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [34]
 2117. Štejman, S. A. [34]
 2118. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [34]
 2119. W. B. Ryt. [34]
 2120. Szelążek, Wacław (1888-1945) [34]
 2121. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [34]
 2122. Orthwein, Ludwik [34]
 2123. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [34]
 2124. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [34]
 2125. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [34]
 2126. Mieczkowski, Jan (syn) [34]
 2127. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [34]
 2128. Komitet Obywatelski Starego Miasta [34]
 2129. Grupa Starych Zarzewiaków [34]
 2130. Einert, Teodor (1828-1866) [34]
 2131. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [34]
 2132. Dan, Władysław (1902-2000) [34]
 2133. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [33]
 2134. Eilenberg, Richard (1848-1925) [33]
 2135. Bohm, Carl (1844-1920) [33]
 2136. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [33]
 2137. Yvain, Maurice (1891-1965) [33]
 2138. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [33]
 2139. Niezależna Partia Chłopska [33]
 2140. Krajewska, Julia. Ryt. [33]
 2141. K. Ryt. [33]
 2142. Górski, Władysław (1846-1915) [33]
 2143. Gibs, Joe [32]
 2144. Lange, Gustav (1830-1899) [32]
 2145. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [32]
 2146. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [32]
 2147. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [32]
 2148. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [32]
 2149. Zając, Jerzy [32]
 2150. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [32]
 2151. Péreyra, Charles [32]
 2152. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [32]
 2153. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [32]
 2154. Kątski, Antoni(1817-1889) [32]
 2155. Kaliszewski, L. [32]
 2156. Jaroński, Feliks (1823-1895) [32]
 2157. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [32]
 2158. Delahaye, Edward. Ryt. [32]
 2159. Bobrowski, Tadeusz [32]
 2160. Amator [32]
 2161. Treter, Bohdan (1886-1945) [31]
 2162. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [31]
 2163. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [31]
 2164. Golański, Jerzy [31]
 2165. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [31]
 2166. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [31]
 2167. Szkoła Główna Warszawska [31]
 2168. Sosnowski, J. Ryt. [31]
 2169. Ries, Franz (1846-1932) [31]
 2170. Meisser [31]
 2171. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [31]
 2172. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [31]
 2173. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [31]
 2174. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [31]
 2175. Döhler, Theodore(1814-1856) [31]
 2176. Arnaud, Etienne (1807-1863) [31]
 2177. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [30]
 2178. Skrobańsk, Z. Fot. [30]
 2179. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [30]
 2180. Wohlfahrt, A. [30]
 2181. Verico, [Antonio]. Ryt. [30]
 2182. Szymański, Ludwik [30]
 2183. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [30]
 2184. Rudnicka, Monika [30]
 2185. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [30]
 2186. R. P. [30]
 2187. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [30]
 2188. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [30]
 2189. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [30]
 2190. Le Couppey, Felix(1811-1887) [30]
 2191. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [30]
 2192. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [30]
 2193. Bogacki, S. Fot. [30]
 2194. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [29]
 2195. Štejnberg, Mihail Karlovič [29]
 2196. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [29]
 2197. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [29]
 2198. W.Z. Ryt. [29]
 2199. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [29]
 2200. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [29]
 2201. Młodzież Zarzewiacka [29]
 2202. Muzeum Historyczne w Goteborgu [29]
 2203. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [29]
 2204. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [29]
 2205. Klein, W. Ryt. [29]
 2206. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [29]
 2207. Giller, Honorata [29]
 2208. Teatr Letni [28]
 2209. Lange, Gustav(1830-1899) [28]
 2210. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [28]
 2211. Zumpe, Edmund [28]
 2212. Vorbond, Wanda (?-1939) [28]
 2213. Urbanowicz, Szymon [28]
 2214. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [28]
 2215. Szymański, Ludwik (?-?) [28]
 2216. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [28]
 2217. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [28]
 2218. Makowski, Henryk (1933-) [28]
 2219. Klein, Kazimierz (1871-1927) [28]
 2220. K. Z. Ryt. [28]
 2221. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [28]
 2222. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [28]
 2223. Hiller, Karol (1891-1939) [28]
 2224. Hertz, Teodor (1822-1884) [28]
 2225. Fiszer, Carolina [28]
 2226. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [28]
 2227. Betcher, Jan C. [28]
 2228. Zeller, Carl (1842-1898) [27]
 2229. Massenet, Jules (1842-1912) [27]
 2230. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [27]
 2231. Tarczyński, Józef (1841-1897) [27]
 2232. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [27]
 2233. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [27]
 2234. Offenbach, Jacques (1819-1880) [27]
 2235. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [27]
 2236. Lecocq, Charles (1832-1918) [27]
 2237. Lazzerini, Gustavo [27]
 2238. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [27]
 2239. Dembiński, Czesław [27]
 2240. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [27]
 2241. Cymerman, Leon (1876-1964) [27]
 2242. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [27]
 2243. Budapest Lengyel-Egylet [27]
 2244. Teatr Ateneum [26]
 2245. Teatr Wielki [26]
 2246. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [26]
 2247. Dyamentowski. Ryt. [26]
 2248. Frankiewicz [26]
 2249. Śliwiński, Jan (1830-1893) [26]
 2250. Wieniawski, Józef (1837-1912) [26]
 2251. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [26]
 2252. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [26]
 2253. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [26]
 2254. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [26]
 2255. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [26]
 2256. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [26]
 2257. Marx, Emil (?-?) [26]
 2258. Leybach, Joseph (1817-1891) [26]
 2259. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [26]
 2260. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [26]
 2261. Kapliński, Julian [26]
 2262. Galle, Henryk (1872-1948) [26]
 2263. Borowy, Wacław (1890-1950) [26]
 2264. Archibald, M. [26]
 2265. Teatr Polski [25]
 2266. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [25]
 2267. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [25]
 2268. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [25]
 2269. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [25]
 2270. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [25]
 2271. Sawiński, F. M. [25]
 2272. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [25]
 2273. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [25]
 2274. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [25]
 2275. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [25]
 2276. Lorens, Carl (1851-1909) [25]
 2277. Jakobi, Zygmunt [25]
 2278. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [25]
 2279. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [25]
 2280. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [25]
 2281. Godfrey, Charles (1839-1919) [25]
 2282. Gnatkowski, Adam [25]
 2283. Emer, Lucjan [25]
 2284. David, Félicien César(1810-1876) [25]
 2285. Chodecki, Władysław [25]
 2286. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [25]
 2287. Barański, Andrzej [25]
 2288. Bar, E. Ryt. [25]
 2289. Achtel, Aleksandra [25]
 2290. Olszewski, Czesław, fot. [24]
 2291. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [24]
 2292. [s.n.] [24]
 2293. Tuszyński, Antoni L. [24]
 2294. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [24]
 2295. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [24]
 2296. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [24]
 2297. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [24]
 2298. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [24]
 2299. Loos, Vincent Angelo [24]
 2300. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [24]
 2301. Krogulski, Władysław(1843-1934) [24]
 2302. Kotuliński, Andrzej [24]
 2303. Klub Filmowy (Warszawa) [24]
 2304. Jaworski, Lesław (1882-1929) [24]
 2305. J. J. Ryt. [24]
 2306. Gola, A. (muzyka) [24]
 2307. Gay, Byron (1886-1945) [24]
 2308. Derengowski, Jan [24]
 2309. Cirina, J. A. [24]
 2310. Charchillac, Berthet de [24]
 2311. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [23]
 2312. Steiman, S. [23]
 2313. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [23]
 2314. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [23]
 2315. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [23]
 2316. P. D. Ryt. [23]
 2317. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [23]
 2318. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [23]
 2319. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [23]
 2320. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [23]
 2321. M. A. Ryt [23]
 2322. Lewinger, Władysław (1874-1943) [23]
 2323. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [23]
 2324. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [23]
 2325. Feldman, J. [23]
 2326. Eibl, Piotr (?-1886) [23]
 2327. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [23]
 2328. Borawski, Władysław (1892-1970) [23]
 2329. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [23]
 2330. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [23]
 2331. Bielecki, C. [22]
 2332. par Ketterer [22]
 2333. Wagner, Richard (1813-1883) [22]
 2334. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [22]
 2335. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [22]
 2336. Suszczyński, Jan [22]
 2337. Lucas, Napoleon(1822-1884) [22]
 2338. Lilpop, Marian [22]
 2339. Kossakowska, Wanda [22]
 2340. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [22]
 2341. Kasiewicz, Alfred [22]
 2342. Jackowski, Aleksander [22]
 2343. Herz, Henri(1803-1888) [22]
 2344. Herbert, Theodor(1822-1891) [22]
 2345. Furuhjelm, J. (muzyka) [22]
 2346. Eilenberg, Richard(1848-1925). [22]
 2347. Depret, Maurice (18..-1933) [22]
 2348. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [22]
 2349. Bielicka, Eugenia [22]
 2350. A. S. Ryt. [22]
 2351. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [21]
 2352. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [21]
 2353. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [21]
 2354. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [21]
 2355. Wanda Z. Ryt. [21]
 2356. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [21]
 2357. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [21]
 2358. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [21]
 2359. Pokorny. Ryt. [21]
 2360. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [21]
 2361. Labitzky, Joseph (1802-1881) [21]
 2362. Kűbler, H. Ryt. [21]
 2363. Krzyżanowska, Celina [21]
 2364. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [21]
 2365. Jan Mieczkowski (1830-1889) [21]
 2366. Godfrey, Daniel (1831-1903) [21]
 2367. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [21]
 2368. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [21]
 2369. Dalla Casa, Louis [21]
 2370. Bouleau, H. de. [21]
 2371. Biske, Karol (1863-1928) [21]
 2372. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [21]
 2373. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [20]
 2374. Ćwiklicz, Bolesław [20]
 2375. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [20]
 2376. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [20]
 2377. Szwankowska, Hanna [20]
 2378. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [20]
 2379. Potocki, Antoni (1867-1939) [20]
 2380. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [20]
 2381. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [20]
 2382. Kóźmiński, T. B. [20]
 2383. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [20]
 2384. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [20]
 2385. Kataszek, Szymon(1898-1943) [20]
 2386. Kadler, Ludwik (1838-1899) [20]
 2387. Jansenne, Louis (1809-1890) [20]
 2388. Jacobi, Victor(1809-1892) [20]
 2389. J. S. Ryt. [20]
 2390. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [20]
 2391. Grupa Legionistów [20]
 2392. Fall, Leo (1873-1925) [20]
 2393. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [20]
 2394. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [20]
 2395. Dziedzic, T. Ryt. [20]
 2396. Dawidowa, Helena [20]
 2397. Arezzo, Pierre (18..-1972) [20]
 2398. Aniela S. Ryt. [20]
 2399. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [19]
 2400. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [19]
 2401. W. K. [19]
 2402. Uhry, M. [19]
 2403. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [19]
 2404. Schonberger, John (1892-1983) [19]
 2405. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [19]
 2406. Salabert, Francis (1884-1946) [19]
 2407. Pallach, A. Ryt. [19]
 2408. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [19]
 2409. Lewski , I. [19]
 2410. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [19]
 2411. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [19]
 2412. Kowalski, Leon (1870-1937) [19]
 2413. Koschmider, Edmund [19]
 2414. Joyce, Archibald (1873-1963) [19]
 2415. Iringh, Mirosław [19]
 2416. G.S. Ryt. [19]
 2417. Brodowski, Kazimierz (?-?) [19]
 2418. Teatr Mały [18]
 2419. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [18]
 2420. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [18]
 2421. W. K. Ryt. [18]
 2422. Taubert. Ryt. [18]
 2423. Sosnkowski, Józef (?-?) [18]
 2424. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [18]
 2425. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2426. Makomaski, Edmund [18]
 2427. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [18]
 2428. Lozano, Vicente [18]
 2429. Lefebvre, Casimir [18]
 2430. Lassen, Eduard (1830-1904) [18]
 2431. Lange, Gustav (1830-1889) [18]
 2432. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [18]
 2433. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [18]
 2434. Kucz, M. Ryt. [18]
 2435. Hervé (1825-1892) [18]
 2436. Grimm., A. Ryt. [18]
 2437. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [18]
 2438. Garat, Pierre (1762-1823) [18]
 2439. Erhard, Carl [18]
 2440. Elsa Thon (1923- ). [18]
 2441. C.K. ryt. [18]
 2442. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [18]
 2443. Karoli & Pusch [17]
 2444. Whiting, Richard A. (1891-1938) [17]
 2445. W.K. Ryt. [17]
 2446. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [17]
 2447. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [17]
 2448. Szymański, F. [17]
 2449. Siegrist, Piotr [17]
 2450. Missler, B. T. [17]
 2451. Miller, Karol (1819-1889) [17]
 2452. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [17]
 2453. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [17]
 2454. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [17]
 2455. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [17]
 2456. Kuczyński [17]
 2457. Korczak, Janusz (1878?-1942) [17]
 2458. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [17]
 2459. Jasieński, Feliks (1861-1929) [17]
 2460. Bobiński, Henryk (1861-1914) [17]
 2461. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [17]
 2462. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [17]
 2463. Łukaszczyk, Elżbieta [16]
 2464. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2465. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [16]
 2466. Reber, Henri (1807-1880) [16]
 2467. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [16]
 2468. Paczóski, Julian [16]
 2469. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2470. Lam, Stanisław (1891-1965) [16]
 2471. Krug, Diederich (1821-1880) [16]
 2472. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [16]
 2473. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [16]
 2474. Kondracki, W. Fot. [16]
 2475. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [16]
 2476. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [16]
 2477. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [16]
 2478. Ganne, Louis (1862-1923) [16]
 2479. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [16]
 2480. Dubois, Théodore (1837-1924) [16]
 2481. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [16]
 2482. Behr, Franz (1837-1898) [16]
 2483. Bayer, Josef (1852-1913) [16]
 2484. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [15]
 2485. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [15]
 2486. Teatr na Chłodnej [15]
 2487. Żółtowski, A. [15]
 2488. Suppé, Franz von (1819-1895) [15]
 2489. Radzimiński, Bronisław [15]
 2490. Pichler, Jan. Ryt. [15]
 2491. Muzeum Warszawy [15]
 2492. M.K. Ryt. [15]
 2493. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [15]
 2494. Koman, Henryk (1824-1887) [15]
 2495. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [15]
 2496. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [14]
 2497. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [14]
 2498. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [14]
 2499. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [14]
 2500. Woydyga, Jan (1857-1938) [14]
 2501. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [14]
 2502. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [14]
 2503. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [14]
 2504. Raudny, Wacław [14]
 2505. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [14]
 2506. Nemo {pseud.] [14]
 2507. Liebling, Georg (1865-1946). [14]
 2508. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [14]
 2509. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [14]
 2510. Dietrich, Moritz(1816-1887) [14]
 2511. Di Donato, Carlo [14]
 2512. AWU [14]
 2513. A. G. Ryt. [14]
 2514. Szymański, F. Ryt. [13]
 2515. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [13]
 2516. Zawadzki, W. Ryt. [13]
 2517. Zagórska, W. Ryt. [13]
 2518. Scassola, A.(18..-19..) [13]
 2519. Max, Józef (?-?) [13]
 2520. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [13]
 2521. Budkowski, Henryk (1879-1928) [13]
 2522. Bianchi, Emilio [13]
 2523. Audran, Edmond(1842-1901) [13]
 2524. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [13]
 2525. Forbert, Leo (1880-1938) [12]
 2526. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [12]
 2527. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [12]
 2528. Hünten, Franz(1793-1878) [12]
 2529. Gawęcki Witold (1911-1946) [12]
 2530. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [12]
 2531. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [12]
 2532. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [12]
 2533. Varney, Louis(1844-1908) [12]
 2534. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [12]
 2535. Millöcker, Karl (1842-1899) [12]
 2536. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [12]
 2537. Lack, Théodore(1846-1921) [12]
 2538. Krasuski, Stefan [12]
 2539. Główny Urząd Miar [12]
 2540. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [12]
 2541. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [12]
 2542. Wojskowy Instytut Geograficzny [11]
 2543. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [11]
 2544. Wierciński, K. [11]
 2545. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [11]
 2546. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [11]
 2547. Ross, Rita (1935- ). [11]
 2548. Mendewski, Stanisław [11]
 2549. Liszt, Ferenc(1811-1886) [11]
 2550. Lincke, Paul (1866-1946) [11]
 2551. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [11]
 2552. Kozłowski. Ryt. [11]
 2553. Gorski, Konstanty (1868-1934) [11]
 2554. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [11]
 2555. Chmielewski, Ignacy [11]
 2556. Bieniewski, T. Fot. [11]
 2557. Bazzini, Antonio(1818-1897) [11]
 2558. Schiff, Józef. Fot. [10]
 2559. Zaborska, Anna. Fot. [10]
 2560. Przyałgowski, Ignacy [10]
 2561. Wojewódzki, Władysław [10]
 2562. Sztyft, Herman (1880- ) [10]
 2563. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [10]
 2564. Parafia św. Krzyża w Warszawie [10]
 2565. Osborne, George Alexander (1806-1893) [10]
 2566. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [10]
 2567. Mosz, Barbara [10]
 2568. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [10]
 2569. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [10]
 2570. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [10]
 2571. Frimmel Theodor von (1853-1928) [10]
 2572. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [10]
 2573. CAF, Komierowski, W.,fot. [9]
 2574. Mehoffer, Józef (1869-1946) [9]
 2575. Teatr Nowa Komedia [9]
 2576. Sachowa, Zofia [9]
 2577. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [9]
 2578. Marois, Blanche [9]
 2579. Leschik, Konrad [9]
 2580. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [9]
 2581. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [9]
 2582. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [9]
 2583. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [9]
 2584. Horoch, Jan [9]
 2585. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [9]
 2586. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [9]
 2587. Malmurowicz Bolesław. Fot. [8]
 2588. Seiss, Isidor(1840-1905) [8]
 2589. Titel, Otto (18.. -1926) [8]
 2590. Tirling, Zygmunt [8]
 2591. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [8]
 2592. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [8]
 2593. Kunke, Emil (1896-1943) [8]
 2594. Dequin, Léon (18..-1937) [8]
 2595. Czibulka, Alphons(1842-1894) [8]
 2596. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [8]
 2597. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [7]
 2598. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [7]
 2599. A.P. [7]
 2600. Welbel, Stefan. [7]
 2601. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2602. Posttallé [7]
 2603. Lubowski, Józef (1824-1855) [7]
 2604. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [7]
 2605. Fišman, Monahim Zevelev [7]
 2606. Engel, A. [7]
 2607. Drukarnia Polska (Poznań) [7]
 2608. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [7]
 2609. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [7]
 2610. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [6]
 2611. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [6]
 2612. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [6]
 2613. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [6]
 2614. Rayski, Albin (1845-1921) [6]
 2615. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [6]
 2616. Polskie Stronnictwo Ludowe [6]
 2617. Piotrowska, Barbara (1935- ) [6]
 2618. Lewandowski, Michał (kompozytor) [6]
 2619. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [6]
 2620. Instytut Reduty [6]
 2621. Huber, Adolf (fotograf) [6]
 2622. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [6]
 2623. Golubec' Mikola (1891-1942) [6]
 2624. Ernest, Adam (1868-1926) [6]
 2625. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [6]
 2626. Cichocki, Ks. [6]
 2627. Biblioteka Publiczna w Warszawie [6]
 2628. Bachmann, Georges(1848-1894) [6]
 2629. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [5]
 2630. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [5]
 2631. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [5]
 2632. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [5]
 2633. Teatr Nowości [5]
 2634. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [5]
 2635. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [5]
 2636. Miernicki, Władysław,fot. [5]
 2637. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [5]
 2638. Kozicki, Marek [5]
 2639. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [5]
 2640. Kautecki, Antoni. [5]
 2641. Jarosz, Rafał [5]
 2642. Czułek, Dariusz et al. [5]
 2643. Błaszczak, Fr. [5]
 2644. Bergamasco, Charles (1830-1896) [5]
 2645. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [5]
 2646. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [4]
 2647. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [4]
 2648. Związek b. Ochotników Armii Polskiej [4]
 2649. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [4]
 2650. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [4]
 2651. Wiśniewski, Wojciech et al. [4]
 2652. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [4]
 2653. Teatr Kameralny [4]
 2654. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [4]
 2655. Reiss, N. [4]
 2656. Popp, Wilhelm(1828-1902) [4]
 2657. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [4]
 2658. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2659. Niecz, K.,fot. [4]
 2660. Lanner, Joseph (1801-1843) [4]
 2661. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [4]
 2662. Jungmann, Albert(1824-1892) [4]
 2663. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [4]
 2664. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [4]
 2665. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [4]
 2666. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [4]
 2667. Grodzicki, Józef (1854-1939) [3]
 2668. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 2669. [Portret Gustawa Fritsche] [3]
 2670. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [3]
 2671. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [3]
 2672. Wiśniewski, Marceli [3]
 2673. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [3]
 2674. Teatr Malickiej [3]
 2675. Teatr Aktora [3]
 2676. Schulhoff, Julius (1825-1898) [3]
 2677. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2678. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [3]
 2679. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2680. Mazur, Dawid (?-1916) [3]
 2681. Maj, Jerzy. Fot. [3]
 2682. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [3]
 2683. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [3]
 2684. Krotulski, I [3]
 2685. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [3]
 2686. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2687. Issakowitch, S.S. [3]
 2688. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [3]
 2689. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [3]
 2690. Głogowski, Tomasz(18..- ) [3]
 2691. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [3]
 2692. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [3]
 2693. Gajewski, Kazimierz słowa [3]
 2694. Gajewski, Jan kompozycja [3]
 2695. Fall, Leo(1873-1925) [3]
 2696. Dudek, Edyta et al. [3]
 2697. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [3]
 2698. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [3]
 2699. Badia, Luigi(1819-1899) [3]
 2700. Straż Obywatelska. Komenda [2]
 2701. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 2702. Dowództwo 6 Armii [2]
 2703. sygn. Camel? [2]
 2704. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [2]
 2705. Weintraub, Jan [2]
 2706. Towarzystwo Miłośników Przyrody [2]
 2707. Szczęsny-Kowarski, Felicjan (1890-1948) [2]
 2708. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [2]
 2709. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [2]
 2710. Oranowski, Wacław [2]
 2711. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [2]
 2712. MJK [2]
 2713. Lehár, Ferenc (1870-1948) [2]
 2714. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [2]
 2715. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [2]
 2716. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [2]
 2717. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2718. Jankowski, Wacław (fotograf) [2]
 2719. Głębicka, Jolanta et al. [2]
 2720. Danya, Piotr [2]
 2721. A.L. [2]
 2722. 100 lat. Otwock 1916-2016 [2]
 2723. Klukowski, Jan (1904-1944) [1]
 2724. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 2725. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 2726. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 2727. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [1]
 2728. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [1]
 2729. Tschopp, P. [1]
 2730. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 2731. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 2732. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 2733. Ochotniczy Komitet Wojenno-Przemysłowy [1]
 2734. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2735. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [1]
 2736. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2737. J.M. (Józef Mehoffer??) [1]
 2738. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2739. Grodzicki, Józef (1854-1939). [1]
 2740. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2741. Cikanek, Ferdinand [1]
 2742. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2743. [Portret Władysława Niegolewskiego] [0]
 2744. Vezenberg, Vil'gel'm (1839-1880) [0]
 2745. Twardzicki, Walerian ; Warszawa, Nowy Świat 46 [0]
 2746. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [0]
 2747. Sykulski, Z. [0]
 2748. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [0]
 2749. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2750. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [0]
 2751. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2752. Mordasewicz, Kazimierz (1859-1923) [0]
 2753. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [0]
 2754. Krudowski, Józef [0]
 2755. Dowództwo 1 Dywizji Legionów [0]
 2756. Diemann, Max (czynny 1861-1863) [0]
 2757. Datka, Czesław (1905-1951) [0]
 2758. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [0]

More statistics...