polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 58556

Obecnie czytających: 350

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 7231524

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 3. Ministerstwo Oświaty [297]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [101]
 16. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 17. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [100]
 18. Związek Patriotów Polskich [96]
 19. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 20. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [91]
 21. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [59]
 22. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [56]
 23. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 24. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 25. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 26. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 27. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 28. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 29. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 30. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 31. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [38]
 32. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 33. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 34. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 35. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 36. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [30]
 37. Główny Urząd Statystyczny [30]
 38. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 39. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 40. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [28]
 41. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 42. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 43. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [26]
 44. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [25]
 45. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 46. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [24]
 47. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 48. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [24]
 49. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 50. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 51. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 52. Brandel, Konrad (1838-1920) [20]
 53. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 54. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 55. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 56. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 57. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 58. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [16]
 59. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 60. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 61. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 62. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 63. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [15]
 64. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [15]
 65. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 66. Dębski, Michał [15]
 67. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 68. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 69. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 70. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 71. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 72. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 73. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 74. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 75. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 76. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 77. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 78. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 79. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 80. Stefanow, Piotr [12]
 81. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 82. Dombrowski, Władysław [12]
 83. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 84. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 85. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [11]
 86. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [11]
 87. Rzewuski, Walery (1837-1888) [11]
 88. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 89. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 90. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 91. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 92. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 93. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 94. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [11]
 95. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 96. Zapolska Gabriela (1857-1921) [10]
 97. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 98. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 99. Kowalski, L. Fot. [10]
 100. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 101. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 102. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 103. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 104. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 105. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 106. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 107. Röber, H. Ryt. [9]
 108. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 109. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 110. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 111. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 112. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 113. Kneisel, August [9]
 114. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 115. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 116. Beyer, Karol (1818-1877) [9]
 117. A. M. Ryt. [9]
 118. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 119. Zarząd Miejski w Równem [8]
 120. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 121. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [8]
 122. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 123. Sigismond. Fot. [8]
 124. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [8]
 125. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 126. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [8]
 127. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 128. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 129. K.K. Ryt. [8]
 130. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 131. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 132. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [8]
 133. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 134. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [8]
 135. ADAM. Ryt. [8]
 136. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 137. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 138. Walter. Ryt. [7]
 139. W. R. Ryt. [7]
 140. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 141. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [7]
 142. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 143. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 144. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 145. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 146. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [7]
 147. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 148. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 149. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 150. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 151. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 152. Dziedzic, P. Ryt. [7]
 153. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 154. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 155. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [7]
 156. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 157. Baumann, R. Lit. [7]
 158. B. P. Ryt. [7]
 159. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 160. [Miethke, H. O.] [6]
 161. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 162. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 163. Winek, Włodzimierz (1956-) [6]
 164. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 165. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 166. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 167. Strauss, Johann (1825-1899) [6]
 168. Sterzycki, Z. Fot. [6]
 169. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 170. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 171. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 172. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 173. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [6]
 174. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 175. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 176. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 177. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 178. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 179. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [6]
 180. L. N. Ryt. [6]
 181. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 182. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 183. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [6]
 184. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 185. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 186. Hufsky [6]
 187. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 188. Gruziel, L. Fot. [6]
 189. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 190. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 191. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [6]
 192. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [6]
 193. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 194. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 195. [Granke, Stefan] [5]
 196. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 197. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 198. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 199. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 200. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 201. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 202. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 203. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 204. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 205. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 206. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 207. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 208. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 209. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 210. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 211. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 212. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 213. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 214. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 215. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 216. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 217. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 218. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 219. Mieczkowski, Jan. Fot. [5]
 220. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 221. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 222. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 223. Leliwa, Alfred [5]
 224. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 225. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 226. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 227. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 228. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 229. Kapuściński, Piotr [5]
 230. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 231. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 232. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 233. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 234. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 235. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 236. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 237. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 238. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 239. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 240. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 241. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 242. "Orion" [5]
 243. Żeleński, Władysław (1837-1921) [4]
 244. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [4]
 245. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 246. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 247. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 248. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 249. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 250. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 251. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 252. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 253. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 254. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 255. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 256. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 257. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 258. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 259. Sosiński, I. Ryt. [4]
 260. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [4]
 261. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [4]
 262. Simcis, Gen [4]
 263. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 264. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 265. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 266. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 267. Osmański, Wojciech (1834-1908) [4]
 268. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 269. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 270. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 271. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 272. Namysłowski, Karol (1856-1925) [4]
 273. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [4]
 274. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [4]
 275. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 276. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [4]
 277. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 278. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 279. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 280. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 281. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 282. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 283. Krzyżanowski, K. [4]
 284. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [4]
 285. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [4]
 286. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 287. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 288. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 289. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 290. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 291. K.P. Ryt. [4]
 292. Jarmużyński, J. Ryt. [4]
 293. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 294. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 295. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 296. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 297. Gold, Artur (1897-1942) [4]
 298. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [4]
 299. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 300. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 301. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 302. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 303. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 304. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 305. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [4]
 306. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 307. Antykwarnia Warszawska [4]
 308. Achtel, Józef [4]
 309. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 310. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 311. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 312. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 313. Załęczny, Jolanta (1959- ) [3]
 314. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 315. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 316. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 317. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [3]
 318. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 319. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 320. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 321. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 322. Warszawski Lombard Miejski [3]
 323. Warnka, Jadwiga [3]
 324. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 325. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 326. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 327. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 328. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [3]
 329. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 330. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 331. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 332. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 333. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 334. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 335. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 336. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 337. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 338. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 339. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 340. Szczeciński, K. Fot. [3]
 341. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 342. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 343. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 344. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 345. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 346. S. A. Ryt. [3]
 347. Röber, G. Ryt. [3]
 348. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 349. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 350. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 351. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 352. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 353. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [3]
 354. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 355. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 356. P. B. Ryt. [3]
 357. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 358. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 359. Nowialis [3]
 360. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [3]
 361. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 362. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 363. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 364. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 365. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 366. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 367. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 368. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 369. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 370. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 371. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 372. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [3]
 373. Liga Morska i Kolonialna [3]
 374. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [3]
 375. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 376. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 377. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 378. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 379. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 380. Krynicki, M. Lit. [3]
 381. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 382. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 383. Koroniarz [3]
 384. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 385. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 386. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 387. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 388. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 389. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 390. Jaugey, Jean [3]
 391. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 392. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 393. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 394. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 395. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 396. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 397. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 398. Gibs, Joe [3]
 399. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 400. Dąbrowski, Stanisław [3]
 401. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 402. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 403. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 404. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 405. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 406. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 407. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 408. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 409. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 410. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 411. Bauman, R. Lit. [3]
 412. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 413. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 414. "Orion". Fot. [3]
 415. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 416. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 417. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [2]
 418. [Łosiowa, Emilia] [2]
 419. [brak] [2]
 420. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 421. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 422. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 423. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 424. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 425. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 426. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 427. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 428. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 429. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 430. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 431. Zawadzki, Michał (1828-1887) [2]
 432. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 433. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 434. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [2]
 435. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 436. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [2]
 437. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [2]
 438. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 439. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 440. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 441. Wróblewski, K. [2]
 442. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 443. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 444. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [2]
 445. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 446. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 447. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 448. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 449. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 450. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 451. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 452. Warnkówna, Jadwiga [2]
 453. W. C. Ryt. [2]
 454. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 455. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 456. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [2]
 457. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 458. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [2]
 459. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 460. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 461. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 462. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 463. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 464. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 465. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 466. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 467. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 468. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 469. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [2]
 470. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 471. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 472. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 473. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 474. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 475. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 476. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 477. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 478. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 479. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 480. Surowiecki, Karol [2]
 481. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 482. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 483. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 484. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 485. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 486. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 487. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 488. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 489. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 490. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 491. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 492. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 493. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 494. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 495. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 496. Sosiński, J. Ryt. [2]
 497. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 498. Socha, Szczepan [2]
 499. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 500. Skornia-Roszij, Maria [2]
 501. Siekierski, Franciszek [2]
 502. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 503. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 504. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 505. Sedlaczek, Lech [2]
 506. Schumann, Robert(1810-1856) [2]
 507. Schubert, Franz (1797-1828) [2]
 508. Röber, F. H. Ryt. [2]
 509. Rzepko, Władysław (1854-1932) [2]
 510. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 511. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 512. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 513. Rumianek, Stanisław [2]
 514. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 515. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 516. Rada Regencyjna [2]
 517. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 518. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 519. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 520. Polska Macierz Szkolna [2]
 521. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [2]
 522. Pistyner, M. [2]
 523. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 524. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 525. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 526. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 527. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 528. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 529. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 530. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 531. N[icz], E. Ryt. [2]
 532. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 533. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 534. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 535. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 536. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 537. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 538. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 539. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [2]
 540. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 541. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 542. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 543. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 544. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 545. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 546. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 547. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 548. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 549. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 550. Malewicz, Jadwiga [2]
 551. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 552. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 553. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 554. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 555. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 556. M. K. Ryt. [2]
 557. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 558. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 559. L. K. [2]
 560. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 561. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 562. Kubełka, Ignacy [2]
 563. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 564. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 565. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 566. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 567. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 568. Kostka, J. [2]
 569. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 570. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 571. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 572. Konrad. Fot. [2]
 573. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 574. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 575. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 576. Komar, Józef [2]
 577. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 578. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 579. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 580. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 581. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [2]
 582. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 583. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 584. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 585. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [2]
 586. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 587. KK. Ryt. [2]
 588. K.W. Ryt. [2]
 589. K.N. Ryt. [2]
 590. K. P. Ryt. [2]
 591. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 592. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 593. Jezierski, J. Ryt. [2]
 594. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 595. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 596. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 597. J.K. Ryt. [2]
 598. J. Ł. [2]
 599. J. K. Ryt. [2]
 600. Instytut Spraw Społecznych [2]
 601. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 602. Hähle, G. Ryt. [2]
 603. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 604. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 605. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 606. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 607. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 608. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 609. Gounod, Charles François (1818-1893) [2]
 610. Gorazdowski, E. [2]
 611. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 612. Godard, Benjamin (1849-1895) [2]
 613. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 614. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 615. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 616. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 617. Frick, L. [2]
 618. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 619. Elkana, J. M. [2]
 620. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 621. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 622. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 623. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [2]
 624. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 625. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 626. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 627. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 628. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 629. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 630. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 631. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 632. Dancla, Charles(1817-1907) [2]
 633. Conrad. Fot. [2]
 634. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 635. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [2]
 636. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [2]
 637. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 638. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 639. Bykowski, Leon [2]
 640. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 641. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 642. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 643. Brochocki, B. Ryt. [2]
 644. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 645. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 646. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 647. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 648. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [2]
 649. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 650. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 651. Biegański, B. Fot. [2]
 652. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 653. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 654. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 655. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 656. Baronowa X.Y.Z. [2]
 657. Banner, M. Red. [2]
 658. Automobilklub Warszawski [2]
 659. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 660. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2]
 661. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 662. A.T.T. [2]
 663. A. R. Ryt. [2]
 664. "Młoda Sztuka" [2]
 665. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 666. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 667. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 668. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 669. Żeleński, Władysław(1837-1921) [1]
 670. Żelaznowski, Andrzej [1]
 671. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 672. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 673. Štejman, S. A. [1]
 674. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 675. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 676. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 677. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 678. Śmigielska, Józefa [1]
 679. Śliwiński, Jan [1]
 680. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 681. Łączkowski Ludwik [1]
 682. Łączkowska Felicja [1]
 683. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 684. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 685. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 686. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 687. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 688. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 689. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 690. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 691. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 692. Łada, Kazimierz (1824-1871) [1]
 693. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 694. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 695. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 696. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 697. par Ketterer [1]
 698. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 699. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 700. il [1]
 701. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 702. [s.n.] [1]
 703. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 704. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 705. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 706. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 707. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 708. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 709. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 710. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 711. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 712. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 713. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [1]
 714. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965) ] [1]
 715. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 716. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 717. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 718. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 719. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 720. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 721. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 722. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 723. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 724. [Quirini, Edward] [1]
 725. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 726. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 727. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 728. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 729. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 730. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 731. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 732. [Omm, Peter] [1]
 733. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 734. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 735. [Mielnicki]. Fot. [1]
 736. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 737. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 738. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 739. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 740. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 741. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 742. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 743. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 744. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 745. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 746. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 747. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 748. [Grabiec (?-?)] [1]
 749. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 750. [Franck] [1]
 751. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 752. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 753. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 754. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 755. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 756. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 757. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 758. [Bielski, Szymon] [1]
 759. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 760. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 761. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 762. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 763. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 764. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 765. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 766. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 767. Związek Strzelecki [1]
 768. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 769. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 770. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 771. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 772. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 773. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 774. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 775. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 776. Związek Miast Polskich [1]
 777. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 778. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 779. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 780. Związek Katolicki [1]
 781. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 782. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 783. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 784. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 785. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 786. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 787. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 788. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 789. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 790. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 791. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 792. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 793. Ziegler; Droste [1]
 794. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 795. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 796. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 797. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 798. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 799. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 800. Zbyszewski [1]
 801. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 802. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 803. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 804. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 805. Zawadzki, Michał(1828-1887) [1]
 806. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 807. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 808. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 809. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 810. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 811. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 812. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 813. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 814. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 815. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [1]
 816. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 817. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 818. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 819. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 820. Zandman, Jan (1802-1841) [1]
 821. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 822. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 823. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 824. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 825. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 826. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 827. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 828. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [1]
 829. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 830. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 831. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 832. Zajkowski, A. Ryt. [1]
 833. Zagórska, W. Ryt. [1]
 834. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 835. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 836. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 837. X. Y. Z. [1]
 838. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 839. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 840. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 841. Węgrzecki, S. [1]
 842. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 843. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 844. Wóycicka, Jadwiga [1]
 845. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 846. Wójcicki, Jerzy [1]
 847. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 848. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 849. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 850. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 851. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 852. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 853. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 854. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 855. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 856. Wyroba, Stefan [1]
 857. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 858. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 859. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 860. Wretowski, Paweł [1]
 861. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 862. Wołkiewicz, Hanna [1]
 863. Wołek, Adam [1]
 864. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 865. Wojnarowicz Weseła [1]
 866. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 867. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 868. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 869. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 870. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 871. Wizimirska, Barbara [1]
 872. Witkowski, Wincenty [1]
 873. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 874. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 875. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 876. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 877. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 878. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 879. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 880. Wilczek, Feliks [1]
 881. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 882. Wierzbowski, Theodorus [1]
 883. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 884. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 885. Wierciński, K. [1]
 886. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 887. Whiting, A. [1]
 888. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 889. Wesoły Wujaszek [1]
 890. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 891. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 892. Weinberg P. [1]
 893. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 894. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 895. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 896. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 897. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 898. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 899. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 900. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 901. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 902. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 903. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 904. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 905. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 906. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 907. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 908. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 909. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 910. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 911. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 912. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 913. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 914. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 915. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 916. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 917. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 918. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 919. Wano, K. [1]
 920. Wanda Z. Ryt. [1]
 921. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 922. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [1]
 923. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 924. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 925. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 926. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 927. Wahrendorff, O. [1]
 928. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 929. W.Z. Ryt. [1]
 930. W.K. Ryt. [1]
 931. W. M. K. [1]
 932. W. K. Ryt. [1]
 933. W. K. [1]
 934. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 935. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 936. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 937. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 938. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 939. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 940. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 941. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 942. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 943. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 944. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 945. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 946. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 947. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 948. Uniwersytet dla Wszystkich [1]
 949. Uniwersytet Warszawski [1]
 950. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 951. Uhry, M. [1]
 952. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [1]
 953. Typiak, Piotr [1]
 954. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 955. Twardzicki, Walery (1838-1902) [1]
 956. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 957. Tuszyński, Antoni L. [1]
 958. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 959. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 960. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 961. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 962. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 963. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 964. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 965. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 966. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 967. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 968. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 969. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 970. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 971. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 972. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 973. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 974. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 975. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 976. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 977. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 978. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 979. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 980. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 981. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 982. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 983. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 984. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 985. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 986. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 987. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 988. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 989. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 990. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 991. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 992. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 993. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 994. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 995. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 996. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 997. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 998. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 999. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1000. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1001. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1002. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1003. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1004. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1005. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1006. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1007. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1008. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1009. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1010. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1011. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1012. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1013. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1014. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1015. Tor, Stanisław [1]
 1016. Tonioli, D. [1]
 1017. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1018. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1019. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1020. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1021. Tirling, Zygmunt [1]
 1022. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1023. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1024. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1025. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1026. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1027. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1028. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1029. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1030. Taube, Gustaw jr [1]
 1031. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [1]
 1032. Tarnacki, Józef. [1]
 1033. Tarnacki, Józef [1]
 1034. Tarczyński, Władysław [1]
 1035. T.B. [1]
 1036. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1037. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1038. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1039. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1040. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1041. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1042. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1043. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1044. Szymkiewicz, Józef [1]
 1045. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1046. Szymański, Ludwik [1]
 1047. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1048. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1049. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1050. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1051. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1052. Sznage. Ryt. [1]
 1053. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1054. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1055. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1056. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1057. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1058. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1059. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1060. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1061. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1062. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1063. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1064. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [1]
 1065. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1066. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1067. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1068. Syrewicz, Xawery [1]
 1069. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1070. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1071. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1072. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1073. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1074. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1075. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1076. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1077. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1078. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1079. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1080. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1081. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1082. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1083. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1084. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1085. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1086. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1087. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1088. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1089. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1090. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1091. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1092. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1093. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1094. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1095. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1096. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1097. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1098. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1099. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1100. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1101. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1102. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1103. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1104. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1105. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1106. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1107. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1108. Steiman, S. [1]
 1109. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1110. Stecher, August (?-?) [1]
 1111. Stawiński. Ryt. [1]
 1112. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1113. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1114. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1115. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1116. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1117. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1118. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1119. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1120. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1121. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1122. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1123. Sosnkowski, Józef [1]
 1124. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1125. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1126. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1127. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1128. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1129. Snopek, Kazimierz [1]
 1130. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1131. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1132. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1133. Slaski, S. Ryt. [1]
 1134. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1135. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1136. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1137. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1138. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1139. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1140. Siemieński, Lucjan [1]
 1141. Siegrist, Piotr [1]
 1142. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1143. Siczyński, Walery [1]
 1144. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [1]
 1145. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1146. Sewer [1]
 1147. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1148. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1149. Schumann, Robert (1810-1856) [1]
 1150. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1151. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1152. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1153. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1154. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1155. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1156. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1157. Sawiński, F. M. [1]
 1158. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1159. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1160. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1161. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1162. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1163. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1164. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1165. Salinger, Zygmunt [1]
 1166. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1167. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1168. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1169. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1170. S. E. [1]
 1171. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1172. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1173. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1174. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1175. Rybicki, Anastazy [1]
 1176. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1177. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1178. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1179. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1180. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1181. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1182. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [1]
 1183. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1184. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1185. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1186. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1187. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [1]
 1188. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1189. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1190. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1191. Roeber. H. Ryt. [1]
 1192. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1193. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1194. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1195. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1196. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1197. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1198. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1199. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1200. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1201. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1202. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1203. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1204. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1205. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1206. Rembiel, St. [1]
 1207. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1208. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1209. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1210. Reiss, N. [1]
 1211. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1212. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1213. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1214. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1215. Radzimiński, Bronisław [1]
 1216. Radoszewska, A. J. [1]
 1217. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1218. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1219. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1220. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1221. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1222. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1223. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1224. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1225. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1226. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1227. Péreyra, Charles [1]
 1228. Pécaut, Elie [1]
 1229. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1230. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1231. Pusch, Alois Maria de [1]
 1232. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1233. Puc, B[ronisław] [1]
 1234. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1235. Przyłęcki, Henryk [1]
 1236. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1237. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1238. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1239. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1240. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1241. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1242. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1243. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1244. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1245. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1246. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1247. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1248. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1249. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1250. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1251. Posttallé. [1]
 1252. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1253. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1254. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1255. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1256. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1257. Popielewski [1]
 1258. Pomian, E. [1]
 1259. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1260. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1261. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1262. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1263. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1264. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1265. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1266. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1267. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1268. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1269. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1270. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1271. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1272. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1273. Pokorny. Ryt. [1]
 1274. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1275. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1276. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1277. Podwiński, Stanisław [1]
 1278. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1279. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1280. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1281. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1282. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1283. Plewczyński, F. [1]
 1284. Plater, Karol [1]
 1285. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1286. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1287. Piotrowski, Andrzej [1]
 1288. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1289. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938). [1]
 1290. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1291. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1292. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1293. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1294. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1295. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1296. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1297. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1298. Piekacz, J. Fot. [1]
 1299. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1300. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1301. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1302. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1303. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1304. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1305. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1306. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1307. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1308. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1309. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1310. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1311. Pawłowski, Kalixt [1]
 1312. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1313. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1314. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1315. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1316. Pawe, L. [1]
 1317. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1318. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1319. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1320. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1321. Paprocki, Bartosz [1]
 1322. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1323. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1324. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1325. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1326. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1327. Ostas, Marek [1]
 1328. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1329. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1330. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1331. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1332. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1333. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1334. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1335. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1336. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1337. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1338. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1339. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1340. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1341. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1342. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1343. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1344. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1345. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1346. Oborski, Florian (1839-1892) [1]
 1347. O liść dębu [1]
 1348. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [1]
 1349. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1350. Nowakowski, Bogdan [1]
 1351. Nowacki, Łukasz [1]
 1352. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1353. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [1]
 1354. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1355. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1356. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1357. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1358. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1359. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1360. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1361. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1362. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1363. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [1]
 1364. Niecz, Krzysztof. Fot. [1]
 1365. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1366. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1367. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1368. Nałęcz, Edward [1]
 1369. Naumann, Karl [1]
 1370. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1371. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1372. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1373. Naoczny świadek [1]
 1374. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1375. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1376. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1377. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1378. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1379. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1380. Ménil, Félicien de(1860-1930) [1]
 1381. Ménil, Félicien de (1860-1930) [1]
 1382. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1383. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1384. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1385. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1386. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1387. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1388. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1389. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1390. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [1]
 1391. Motas, Maciej [1]
 1392. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1393. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [1]
 1394. Morżkowska, Antonina [1]
 1395. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1396. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1397. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1398. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1399. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1400. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1401. Montabone (Firenze) [1]
 1402. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1403. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1404. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1405. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1406. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1407. Miłkowski, Stanisław [1]
 1408. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1409. Missler, B. T. [1]
 1410. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1411. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1412. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1413. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1]
 1414. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1415. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1416. Miller, Jan Nepomucen [1]
 1417. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1418. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1419. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1420. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1421. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1422. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1423. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1424. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1425. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [1]
 1426. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1427. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1428. Mickiewicz, Izadora [1]
 1429. Mickiewicz, Dominik [1]
 1430. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1431. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1432. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1433. Meisser [1]
 1434. Medeksza, Antoni [1]
 1435. Małkowska, Grażyna [1]
 1436. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1437. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1438. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1439. Maël, Pierr. [1]
 1440. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1441. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1442. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1443. Max, Józef (?-?) [1]
 1444. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1445. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1446. Matrzak, Jerzy [1]
 1447. Marx, Emil (?-?) [1]
 1448. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1449. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1450. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1451. Marcinkowski, Piotr [1]
 1452. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1453. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1454. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [1]
 1455. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [1]
 1456. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1457. Makowski, Marek [1]
 1458. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1459. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1460. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1461. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1462. Mahomet II [1]
 1463. Magnus, Wiktor [1]
 1464. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1465. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1466. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1467. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1468. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1469. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1470. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1471. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1472. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1473. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1474. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1475. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1476. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1477. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1478. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1479. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1480. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1481. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1482. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1483. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1484. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1485. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1486. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1487. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1488. M.K. Ryt. [1]
 1489. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1490. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1491. Lozano, Vicente [1]
 1492. Loth, August (1869-1944) [1]
 1493. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1494. Loos, Vincent Angelo [1]
 1495. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1496. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1497. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1498. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1499. Lisicki, Roman [1]
 1500. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1501. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1502. Lilpop, Marian [1]
 1503. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [1]
 1504. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1505. Ligber. Szty. [1]
 1506. Ligber, F. Szty. [1]
 1507. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1508. Liciński Hipolit [1]
 1509. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1510. Leśniewska, B. [1]
 1511. Leybach, Joseph(1817-1891) [1]
 1512. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1513. Lewski , I. [1]
 1514. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1515. Lewinger, Władysław(1874-1943) [1]
 1516. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1517. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1518. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1519. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1520. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [1]
 1521. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1522. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1523. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1524. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1525. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1526. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1527. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1528. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1529. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1530. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1531. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1532. Lazzerini, Gustavo [1]
 1533. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1534. Latoszek, Jacek [1]
 1535. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1536. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1537. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1538. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1539. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1540. Lange, Gustav(1830-1899) [1]
 1541. Lange, Gustav (1830-1899) [1]
 1542. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1543. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1544. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1545. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1546. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1547. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1548. Kűbler. Ryt. [1]
 1549. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1550. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1551. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1552. Kübler, Ryt. [1]
 1553. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1554. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1555. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1556. Kumidor, Zbigniew [1]
 1557. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1558. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1559. Kuhlewein, A. Ryt. [1]
 1560. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1561. Kuczyński [1]
 1562. Kucz, M. Ryt. [1]
 1563. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1564. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1565. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1566. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1567. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [1]
 1568. Krzyżanowska, Celina [1]
 1569. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1570. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1571. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1572. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1573. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1574. Krywoszejew, Maciej [1]
 1575. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1576. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1577. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1578. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1579. Krogulski, Władysław (1843-1934) [1]
 1580. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1581. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1582. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1583. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1584. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1585. Krasuski, Stefan [1]
 1586. Krasowska Helena [1]
 1587. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1588. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1589. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1590. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1591. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1592. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1593. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1594. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1595. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1596. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1597. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1598. Kozłowski, Jan J. [1]
 1599. Kozyra, Anna [1]
 1600. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1601. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1602. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1603. Kownacka, Maria (1894-1982) [1]
 1604. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1605. Kowalewski, T. [1]
 1606. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1607. Kowala, G. [1]
 1608. Kotuliński, Andrzej [1]
 1609. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [1]
 1610. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [1]
 1611. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1612. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1613. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1614. Koschmider, Edmund [1]
 1615. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1616. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1617. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1618. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1619. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1620. Konopnicki, Jan [1]
 1621. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1622. Koniński, Kazimierz [1]
 1623. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1624. Kondracki, W. Fot. [1]
 1625. Kondor, Ernst. [1]
 1626. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1627. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1628. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1629. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1630. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1631. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1632. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1633. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1634. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1635. Komitet Budowy Pomników [1]
 1636. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1637. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1638. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1639. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1640. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1641. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1642. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1643. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1644. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1645. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1646. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1647. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1648. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1649. Kluczewski, M. Ryt. [1]
 1650. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1651. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1652. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1653. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1654. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1655. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1656. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1657. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1658. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1659. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1660. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1661. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1662. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1663. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1664. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 1665. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1666. Kautecki, Antoni [1]
 1667. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1668. Kasterska, Maria [1]
 1669. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1670. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1671. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [1]
 1672. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1673. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1674. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [1]
 1675. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 1676. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 1677. Kapuscinski, Petr [1]
 1678. Kapliński, Julian [1]
 1679. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 1680. Kapituła Odznaki [1]
 1681. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 1682. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 1683. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 1684. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 1685. Kaliszewski, L. [1]
 1686. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 1687. Kaczyński, Witold [1]
 1688. Kaczmarski, S. [1]
 1689. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 1690. K.P. [1]
 1691. K. Z. Ryt. [1]
 1692. K. Ryt. [1]
 1693. K. M. Ryt. [1]
 1694. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 1695. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 1696. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 1697. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 1698. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 1699. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 1700. Jotes [1]
 1701. Jonzeck, Waldemar [1]
 1702. Jeżowski, M [1]
 1703. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 1704. Jezierski, J. [1]
 1705. Jeske, August (1836-1875) [1]
 1706. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 1707. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 1708. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 1709. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 1710. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 1711. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 1712. Jarmużyński, J. [1]
 1713. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 1714. Janusz [1]
 1715. Janowski, Benon (1873-) [1]
 1716. Jankowski, Józef [1]
 1717. Jankiewicz, Stanisław [1]
 1718. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 1719. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 1720. Janczewski, S. Red. [1]
 1721. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 1722. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 1723. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [1]
 1724. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 1725. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 1726. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 1727. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 1728. Jackowski, Aleksander [1]
 1729. Jachowiczowa, Antonina [1]
 1730. Jabłoński, Tadeusz [1]
 1731. J. Ł. Ryt. [1]
 1732. J. Z. [1]
 1733. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1734. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1735. J. J. Ryt. [1]
 1736. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 1737. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 1738. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 1739. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 1740. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 1741. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 1742. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 1743. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 1744. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 1745. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 1746. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 1747. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 1748. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 1749. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 1750. Hyodo, Nagao [1]
 1751. Huzarski, Jerzy [1]
 1752. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 1753. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 1754. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 1755. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 1756. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 1757. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 1758. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 1759. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 1760. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 1761. Hervé (1825-1892) [1]
 1762. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 1763. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 1764. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 1765. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 1766. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 1767. Heck, Walerian [1]
 1768. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 1769. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 1770. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 1771. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 1772. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 1773. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 1774. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 1775. Haehle. Ryt. [1]
 1776. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 1777. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 1778. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 1779. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 1780. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 1781. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 1782. Gąsiorowska, Natalja [1]
 1783. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 1784. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 1785. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 1786. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 1787. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 1788. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 1789. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 1790. Grynfeld, Bronisława [1]
 1791. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 1792. Grupa Legionistów [1]
 1793. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 1794. Grossman, Ludwik(1835-1915) [1]
 1795. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 1796. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 1797. Grimm., A. Ryt. [1]
 1798. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 1799. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 1800. Grajnert, Józef [1]
 1801. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 1802. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 1803. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 1804. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 1805. Gołębiewska, Wanda [1]
 1806. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 1807. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 1808. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 1809. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 1810. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 1811. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 1812. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 1813. Gold, Artur (1897-1943) [1]
 1814. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 1815. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [1]
 1816. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 1817. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 1818. Giraud, Paul [1]
 1819. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 1820. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 1821. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 1822. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 1823. Giller, Honorata [1]
 1824. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 1825. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 1826. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 1827. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 1828. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 1829. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 1830. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 1831. Gebhard, podporucznik [1]
 1832. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 1833. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 1834. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 1835. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 1836. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 1837. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [1]
 1838. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 1839. Ganne, Louis(1862-1923) [1]
 1840. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 1841. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 1842. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 1843. G.S. Ryt. [1]
 1844. G.R. Ryt. [1]
 1845. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 1846. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 1847. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 1848. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 1849. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 1850. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 1851. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 1852. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 1853. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 1854. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 1855. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 1856. Fiszer, Carolina [1]
 1857. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 1858. Filipiak, Grzegorz [1]
 1859. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 1860. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 1861. Field, John (1782-1837) [1]
 1862. Fiedler. Ryt. [1]
 1863. Feuerstein Władysław [1]
 1864. Feldman, J. [1]
 1865. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 1866. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 1867. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 1868. Fabiszewski, M. [1]
 1869. F. K. Ryt. [1]
 1870. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 1871. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 1872. Erhard, Carl [1]
 1873. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 1874. Emer, Lucjan [1]
 1875. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 1876. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 1877. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 1878. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 1879. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 1880. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 1881. Egloff, Jerzy [1]
 1882. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 1883. Edgeworth, Maria [1]
 1884. E. S. [1]
 1885. E. N. Ryt. [1]
 1886. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 1887. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 1888. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 1889. Dénoix, Victorin [1]
 1890. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 1891. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 1892. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 1893. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 1894. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 1895. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 1896. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 1897. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 1898. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 1899. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 1900. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 1901. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 1902. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 1903. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 1904. Draper, John William (1811-1882) [1]
 1905. Dr Fischer, Gubernator [1]
 1906. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 1907. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 1908. Dowódca Armii Krajowej [1]
 1909. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [1]
 1910. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 1911. Dom ks. Boduena [1]
 1912. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 1913. Dobrski, Konrad [1]
 1914. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 1915. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 1916. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [1]
 1917. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 1918. Di Donato, Carlo [1]
 1919. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 1920. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 1921. Derengowski, Jan [1]
 1922. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 1923. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 1924. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 1925. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 1926. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 1927. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 1928. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 1929. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1930. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1931. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 1932. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 1933. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 1934. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 1935. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 1936. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 1937. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 1938. Dembiński, Czesław [1]
 1939. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 1940. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 1941. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 1942. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 1943. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 1944. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 1945. David, Félicien (1810-1876) [1]
 1946. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 1947. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 1948. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 1949. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 1950. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 1951. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 1952. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 1953. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 1954. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 1955. Czerwiński, Franciszek [1]
 1956. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 1957. Czerny, Carl(1791-1857) [1]
 1958. Czerniawski, Jan [1]
 1959. Czermański, Zdzisław [1]
 1960. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 1961. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 1962. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 1963. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 1964. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 1965. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 1966. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 1967. Czaki, Klementyna [1]
 1968. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 1969. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 1970. Czajewski Wiktor [1]
 1971. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 1972. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 1973. Cybulski, Izydor Józef [1]
 1974. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 1975. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 1976. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 1977. Cirina, J. A. [1]
 1978. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 1979. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 1980. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 1981. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [1]
 1982. Cichocki, Ks. [1]
 1983. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 1984. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 1985. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [1]
 1986. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 1987. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 1988. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 1989. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 1990. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 1991. Chodyński, Adam Antoni [1]
 1992. Chmielewska, Halina [1]
 1993. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 1994. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 1995. Charszewski, Ignacy [1]
 1996. Charchillac, Berthet de [1]
 1997. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 1998. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 1999. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2000. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2001. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2002. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2003. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2004. C.K. ryt. [1]
 2005. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2006. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2007. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2008. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2009. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2010. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2011. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2012. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2013. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2014. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2015. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2016. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2017. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2018. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2019. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2020. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2021. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [1]
 2022. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2023. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2024. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2025. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2026. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2027. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2028. Brauman, Władysław [1]
 2029. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2030. Borucki, Juliusz [1]
 2031. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2032. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2033. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2034. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2035. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2036. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2037. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2038. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [1]
 2039. Bojarska, Stefanja [1]
 2040. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2041. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2042. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [1]
 2043. Bogacki, S. Fot. [1]
 2044. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2045. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2046. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2047. Bobiński, Antoni [1]
 2048. Bloch, Jan (1836-1902) [1]
 2049. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2050. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2051. Bizet, Georges(1838-1875) [1]
 2052. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2053. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2054. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2055. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2056. Bio [pseud.] [1]
 2057. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2058. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2059. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2060. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2061. Bielicka, Eugenia [1]
 2062. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2063. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2064. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2065. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2066. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2067. Biblioteka Narodowa [1]
 2068. Biblioteka Kórnicka [1]
 2069. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2070. Bełza, Władysław (1847-1913) [1]
 2071. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2072. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2073. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2074. Berens, Hermann (1826-1880) [1]
 2075. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [1]
 2076. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2077. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2078. Bayer, Josef(1852-1913) [1]
 2079. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2080. Baude, K. [1]
 2081. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2082. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2083. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2084. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2085. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2086. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2087. Baracz, A. P. [1]
 2088. Bar, E. Ryt. [1]
 2089. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2090. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2091. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2092. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2093. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2094. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2095. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2096. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2097. Babiński, Wacław [1]
 2098. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2099. B.O. Ryt. [1]
 2100. B. B. Ryt. [1]
 2101. Aut. [1]
 2102. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2103. Arslan M. [1]
 2104. Arnold, E. J. [1]
 2105. Arnaud, Étienne [1]
 2106. Armia Krajowa [1]
 2107. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2108. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2109. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2110. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2111. Archibald, M. [1]
 2112. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2113. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2114. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [1]
 2115. Aniela S. Ryt. [1]
 2116. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2117. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2118. Amator [1]
 2119. Alkar [pseud.] [1]
 2120. Al. Pow. [1]
 2121. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2122. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2123. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2124. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2125. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2126. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2127. AWU [1]
 2128. ADAM [1]
 2129. A.S. Ryt. [1]
 2130. A.M. Ryt. [1]
 2131. A. Z. [1]
 2132. A. W. Ryt. [1]
 2133. A. K. ryt. [1]
 2134. A. K. Ryt. [1]
 2135. A. C. Ryt. [1]
 2136. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2137. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2138. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [81533]
 2. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [16775]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [16119]
 4. Bobiński, Antoni [13422]
 5. Prus, Bolesław (1847-1912) [13388]
 6. Ministerstwo Oświaty [12787]
 7. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [12234]
 8. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [11439]
 9. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [11332]
 10. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [8735]
 11. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [8334]
 12. Pocztowa Kasa Oszczędności [7714]
 13. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [7530]
 14. Wojewódzki Urząd Statystyczny [7074]
 15. Załęczny, Jolanta (1959- ) [7002]
 16. Główny Urząd Statystyczny [6764]
 17. Gawkowski, Robert (1962- ) [6697]
 18. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [6692]
 19. Verne, Jules (1828-1905) [6488]
 20. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [6427]
 21. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [6165]
 22. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [5792]
 23. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [5619]
 24. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [5233]
 25. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [4853]
 26. Krajowe Biuro Statystyczne [4631]
 27. Arct, Michał (1840-1916) [4541]
 28. Egloff, Jerzy [4389]
 29. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [4219]
 30. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4000]
 31. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [3792]
 32. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3527]
 33. Baracz, A. P. [3258]
 34. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3178]
 35. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3160]
 36. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [3111]
 37. Urząd Statystyczny w Warszawie [3080]
 38. Antykwarnia Warszawska [2990]
 39. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2952]
 40. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2829]
 41. Jaugey, Jean [2818]
 42. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [2698]
 43. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2657]
 44. Osiński, Alojzy (1770-1842) [2600]
 45. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2552]
 46. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [2551]
 47. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [2498]
 48. Skarga, Piotr (1536-1612) [2364]
 49. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [2340]
 50. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [2239]
 51. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [2220]
 52. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [2143]
 53. Łoza, Stanisław (1888-1956) [2126]
 54. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2112]
 55. Winek, Włodzimierz (1956-) [2043]
 56. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1982]
 57. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [1945]
 58. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1919]
 59. Estreicher, Karol (1827-1908) [1888]
 60. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [1885]
 61. Röber, H. Ryt. [1885]
 62. Kapuściński, Piotr [1855]
 63. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [1796]
 64. Papierowski, Andrzej Jerzy [1767]
 65. Brandel, Konrad (1838-1920) [1760]
 66. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [1750]
 67. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1710]
 68. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [1686]
 69. Starzyński, Stefan (1893-1939) [1677]
 70. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [1659]
 71. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [1642]
 72. Smoleński, Władysław (1851-1926) [1595]
 73. Magistrat m.st. Warszawy [1593]
 74. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [1583]
 75. Górska, Halina (1898-1942) [1577]
 76. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [1574]
 77. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1552]
 78. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [1548]
 79. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [1532]
 80. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1518]
 81. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [1517]
 82. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [1462]
 83. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [1448]
 84. Miejskie Biuro Statystyczne [1421]
 85. Związek Patriotów Polskich [1410]
 86. Kneisel, August [1406]
 87. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1394]
 88. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [1389]
 89. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1350]
 90. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1339]
 91. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1316]
 92. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1315]
 93. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [1295]
 94. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [1287]
 95. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1284]
 96. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1270]
 97. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1268]
 98. Muzeum Narodowe (Warszawa) [1246]
 99. Popowski, S. [1224]
 100. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1214]
 101. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1214]
 102. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1213]
 103. Małecki, Antoni (1821-1913) [1201]
 104. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1185]
 105. Tretiak, Józef (1841-1923) [1182]
 106. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [1175]
 107. Frączek, Ireneusz (1969- ) [1162]
 108. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1162]
 109. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1159]
 110. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1156]
 111. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1153]
 112. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1149]
 113. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1149]
 114. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1142]
 115. [Bielski, Szymon] [1129]
 116. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1122]
 117. Zieliński, Jarosław (1958- ) [1117]
 118. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1112]
 119. Beyer, Karol (1818-1877) [1104]
 120. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1075]
 121. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [1069]
 122. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1058]
 123. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1047]
 124. Młoda Polka [pseud.] [1007]
 125. Lisicki, Roman [985]
 126. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [974]
 127. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [969]
 128. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [966]
 129. Paulmier, Adrien-Augustin [950]
 130. Godlewski, Stefan (1853-1929) [924]
 131. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [920]
 132. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [912]
 133. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [908]
 134. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [901]
 135. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [896]
 136. Baronowa X.Y.Z. [878]
 137. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [876]
 138. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [874]
 139. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [874]
 140. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [874]
 141. Polski Związek Producentów Filmowych [874]
 142. Kudyba, Wojciech (1965- ) [869]
 143. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [861]
 144. Scott, Walter (1771-1832) [857]
 145. Pawłowski, Zbigniew [855]
 146. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [848]
 147. Spencer, Herbert (1820-1903) [841]
 148. Korwin, Ludwik (1904-1988) [839]
 149. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [832]
 150. Stowarzyszenie Żoliborzan [831]
 151. Winogrodzka, Katarzyna [825]
 152. Elkana, J. M. [819]
 153. Słowaczyński, Jędrzej [817]
 154. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [817]
 155. Polak, Józef (1857-1928) [817]
 156. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [816]
 157. Moraczewski, Adam (1907-1941) [808]
 158. Judycki, Zbigniew (1948- ) [801]
 159. Hoffman, Franz (1814-1882) [795]
 160. Zawadzki, Józef (1865-1937) [789]
 161. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [787]
 162. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [780]
 163. Załęski, Witold (1836-1908) [780]
 164. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [776]
 165. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [769]
 166. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [768]
 167. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [759]
 168. Lodge, Edmund (1756-1839) [756]
 169. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [750]
 170. Centralna Biblioteka Statystyczna [749]
 171. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [748]
 172. Callier, Edmund (1833-1893) [746]
 173. Napoleon I (1769-1821) [742]
 174. Ganilh, Charles (1758-1836) [738]
 175. Buzek, Józef (1873-1936) [737]
 176. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [732]
 177. Iosephus Flavius (ca 37-103) [731]
 178. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [720]
 179. Koleżak, Władysław (1854-1924) [719]
 180. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [712]
 181. Lewicka, Anna (1852-1932) [707]
 182. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [707]
 183. Makowski, Marek [703]
 184. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [697]
 185. Czapiński, Leopold (1838-1911) [687]
 186. Twardo, Stanisław (1883-1982) [684]
 187. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [684]
 188. [Magistrat m. Lwowa] [680]
 189. Łączkowski, Marceli (?-?) [674]
 190. Askenazy, Szymon (1866-1935) [673]
 191. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [671]
 192. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [671]
 193. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [669]
 194. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [665]
 195. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [659]
 196. Erlach, Franz L. (1819-1889) [656]
 197. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [655]
 198. Janowski, Aleksander (1866-1944) [654]
 199. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [654]
 200. Dąbrowski, Stanisław [653]
 201. Chmielewska, Halina [650]
 202. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [648]
 203. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [645]
 204. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [639]
 205. Rzewuski, Walery (1837-1888) [636]
 206. Poliński, Józef (1891-1944) [633]
 207. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [623]
 208. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [623]
 209. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [623]
 210. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [623]
 211. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [623]
 212. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [622]
 213. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [618]
 214. Elsner, Józef (1769 - 1854) [612]
 215. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [611]
 216. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [608]
 217. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [606]
 218. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [605]
 219. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [602]
 220. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [602]
 221. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [601]
 222. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [597]
 223. Warnka, Jadwiga [589]
 224. Magistrat Miasta Warszawy [588]
 225. Surowiecki, Karol [587]
 226. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [585]
 227. Majewski, Erazm (1858-1922) [582]
 228. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [580]
 229. Guiraud, Paul (1850-1907) [578]
 230. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [577]
 231. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [576]
 232. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [575]
 233. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [574]
 234. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [565]
 235. Snopek, Kazimierz [565]
 236. [Magistrat goroda Varšavy] [564]
 237. Biart, Lucjan (1829-1897) [555]
 238. Zawiliński, Roman (1855-1932) [554]
 239. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [551]
 240. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [551]
 241. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [549]
 242. Wretowski, Paweł [548]
 243. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [545]
 244. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [539]
 245. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [532]
 246. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [530]
 247. Major Hennequin del Varsaviae [528]
 248. Leist, Ludwig (1891-1967) [526]
 249. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [523]
 250. Suligowski, Adolf (1849-1932) [518]
 251. Biuro Pracy Społecznej [517]
 252. Radliński, Ignacy (1843-1920) [516]
 253. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [516]
 254. Kucz, Karol (1815-1892) [515]
 255. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [514]
 256. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [512]
 257. Draper, John William (1811-1882) [512]
 258. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [509]
 259. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [509]
 260. Kurpiński, Karol (1785-1857) [507]
 261. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [506]
 262. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [505]
 263. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [504]
 264. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [504]
 265. Furgault, Nicolas (1705-1794) [500]
 266. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [499]
 267. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [498]
 268. Kapuscinski, Petr [497]
 269. Zarząd Miejski w Równem [494]
 270. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [494]
 271. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [493]
 272. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [493]
 273. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [492]
 274. Sedlaczek, Lech [490]
 275. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [490]
 276. Friedrich, Henryk (1908-1944) [488]
 277. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [487]
 278. Oppman, Artur (1867-1931) [487]
 279. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [486]
 280. Ségur, Sophie de (1799-1874) [482]
 281. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [480]
 282. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [479]
 283. Pawiński, Adolf (1840-1896) [477]
 284. Samborski, Henryk (1843-1918) [476]
 285. Rostworowski, Jan (1838-1898) [472]
 286. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [469]
 287. Broniewski, Władysław (1897-1962) [469]
 288. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [466]
 289. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [464]
 290. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [459]
 291. Zapolska Gabriela (1857-1921) [451]
 292. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [448]
 293. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [447]
 294. Przyborowski, Walery (1845-1913) [445]
 295. Friedhuber de Grubenthal, L. [443]
 296. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [442]
 297. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [440]
 298. Rapaport, Artur (1889-1937) [439]
 299. Wóycicka, Jadwiga [434]
 300. Chompre, Pierre (1698-1760) [433]
 301. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [432]
 302. Kiliński, Jan (1760-1819 [432]
 303. Giraud, Paul [432]
 304. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [424]
 305. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [422]
 306. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [420]
 307. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [420]
 308. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [420]
 309. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [418]
 310. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [417]
 311. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [413]
 312. Wysocki Piotr (1797-1874) [411]
 313. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [409]
 314. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [408]
 315. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [407]
 316. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [403]
 317. Snarski, Stanisław (1795-1880) [401]
 318. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [400]
 319. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [400]
 320. Lampert, Kurt (1859-1918) [399]
 321. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [398]
 322. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [398]
 323. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [396]
 324. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [396]
 325. Bielski, Szymon (1745-1825) [396]
 326. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [395]
 327. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [394]
 328. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [393]
 329. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [390]
 330. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [389]
 331. Aristoteles (384-322 a.C.) [386]
 332. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [380]
 333. Cep [Henryk Cepnik] [377]
 334. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [377]
 335. Gorecka, Maria (1835-1922) [377]
 336. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [376]
 337. Pokorzyńska, Elżbieta [375]
 338. Marcinkowski, Piotr [375]
 339. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [369]
 340. [Magistrat m.st. Warszawy] [369]
 341. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [368]
 342. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [368]
 343. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [368]
 344. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [366]
 345. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [363]
 346. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [362]
 347. Dickstein, Samuel (1851-1939) [362]
 348. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [362]
 349. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [361]
 350. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [360]
 351. Kiliński, Jan (1760-1819) [360]
 352. Seruga, Józef (1886-1940) [359]
 353. Skwara, Marian (1946- ) [358]
 354. Paciorkowski, Bronisław Gryf [358]
 355. Dubiecki, Marian (1838-1926) [358]
 356. Baka, Józef (1707-1780) [358]
 357. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [357]
 358. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [357]
 359. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [356]
 360. Szatkowska, Lena (1947- ) [356]
 361. Heck, Walerian [356]
 362. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [354]
 363. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [352]
 364. Campe, Joachim Heinrich [352]
 365. Zuber, Rudolf (1858-1920) [351]
 366. Siczyński, Walery [351]
 367. Grzymała, Grabowiecki Jan [351]
 368. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [345]
 369. Kroński, Aleksander (1871-1935) [345]
 370. Goszczyńska, Agnieszka [345]
 371. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [342]
 372. Związek Komunalny (Węgrów) [341]
 373. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [341]
 374. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [340]
 375. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [339]
 376. Arnold, E. J. [338]
 377. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [337]
 378. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [336]
 379. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [335]
 380. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [335]
 381. Legun-Biliński, Antoni. [335]
 382. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [335]
 383. Hasselbusch, Robert (1983- ). [334]
 384. [Łosiowa, Emilia] [333]
 385. Berthet, Èlie (1815-1891) [332]
 386. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [330]
 387. Tarnacki, Józef. [329]
 388. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [328]
 389. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [327]
 390. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [325]
 391. Hansson, Ola (1860-1925) [325]
 392. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [323]
 393. J. Z. [323]
 394. [Granke, Stefan] [322]
 395. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [321]
 396. Grundmann, Karl (1909-1944) [321]
 397. Styfi, Jan (1839?-1921) [320]
 398. Krystall, Bronisław (1887-1983) [319]
 399. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [316]
 400. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [316]
 401. Bloch, Jan (1836-1902) [316]
 402. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [314]
 403. Simmler, Józef (1823-1868) [312]
 404. Schilgen, Hardy (1876-1941) [312]
 405. Hyodo, Nagao [312]
 406. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [312]
 407. Alkar [pseud.] [312]
 408. Lachowicz, Juliusz. Red. [311]
 409. Sewer [311]
 410. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [309]
 411. Świętochowski, Adam (1864-1914) [309]
 412. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [309]
 413. [Miethke, H. O.] [308]
 414. Lyall, Edna (1857-1903) [307]
 415. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [306]
 416. Bersohn, Mathias (1823-1908) [303]
 417. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [303]
 418. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [302]
 419. Passendorfer, Artur (1864-1936) [300]
 420. Grajnert, Józef [300]
 421. Czartoryska Izabela (1746-1835) [300]
 422. Adolph, Witold (1903-1941) [299]
 423. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [299]
 424. Iks Cagnafet [pseud.] [299]
 425. Taube, Gustaw jr [296]
 426. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [294]
 427. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [293]
 428. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [293]
 429. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [291]
 430. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [288]
 431. Siebeck, Herman (1842-1920) [287]
 432. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [286]
 433. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [285]
 434. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [285]
 435. Sigalin, Józef (1909-1983) [284]
 436. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [284]
 437. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [284]
 438. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [281]
 439. Ryszard, Antoni (1841-1894) [280]
 440. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [280]
 441. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [279]
 442. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [278]
 443. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [277]
 444. Jabłoński, Tadeusz [277]
 445. Edgeworth, Maria [276]
 446. Borkowski, Feliks (1840- ?) [276]
 447. Pawłowski, Kalixt [275]
 448. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [273]
 449. Zipper, Albert (1855-1936) [273]
 450. Miłkowski, Stanisław [273]
 451. Morawska, Zofia (1848-1922) [271]
 452. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [270]
 453. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [269]
 454. Chodyński, Adam Antoni [269]
 455. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [268]
 456. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [268]
 457. Świderski, Leopold (1853-1925) [267]
 458. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [266]
 459. X. Y. Z. [266]
 460. Nowakowski, Józef (1800-1864) [265]
 461. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [265]
 462. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [265]
 463. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [264]
 464. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [264]
 465. Paprocki, Bartosz [264]
 466. Jachowiczowa, Antonina [264]
 467. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [263]
 468. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [262]
 469. Maliszewski, Edward (1875-1928) [262]
 470. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [262]
 471. Peretz, Adolf (1855-1933) [259]
 472. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [257]
 473. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [257]
 474. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [256]
 475. Portner, Szymon (18..-?) [255]
 476. Pécaut, Elie [253]
 477. Bojarska, Stefanja [253]
 478. Baude, K. [253]
 479. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 480. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [250]
 481. Typiak, Piotr [250]
 482. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [250]
 483. Podwiński, Stanisław [250]
 484. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [250]
 485. Szujski, Józef (1835-1883) [249]
 486. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [248]
 487. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [248]
 488. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [247]
 489. Gold, Artur (1897-1942) [246]
 490. Lichota, Władysław Tadeusz [246]
 491. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [245]
 492. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [244]
 493. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [243]
 494. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [242]
 495. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [242]
 496. Pawe, L. [242]
 497. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [241]
 498. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [241]
 499. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [240]
 500. Korotyński, Władysław (1866-1924) [239]
 501. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [238]
 502. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [238]
 503. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [238]
 504. Czerwiński, Franciszek [237]
 505. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [236]
 506. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [236]
 507. Piotrowski, Andrzej [236]
 508. Lissowski, Czesław (1895-1942) [236]
 509. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [235]
 510. Dalecka, Wanda (1862-1932) [235]
 511. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [234]
 512. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [234]
 513. Stefani, Józef (1800-1876) [233]
 514. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [233]
 515. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [231]
 516. Eile, Henryk (1878-1939) [231]
 517. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [231]
 518. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [230]
 519. Chankowski, Henryk (1882-1944) [230]
 520. Piłsudski, Józef (1867-1935) [229]
 521. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [229]
 522. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [229]
 523. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [228]
 524. Hoffman, Karol (1855-1937) [227]
 525. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [227]
 526. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [226]
 527. Kumidor, Zbigniew [226]
 528. Jeżowski, M [226]
 529. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [225]
 530. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [225]
 531. Kolberg, Oskar (1814-1890) [224]
 532. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [224]
 533. Rytel, Kazimiera (?-?) [224]
 534. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [223]
 535. Aimard, Gustave (1818-1883) [223]
 536. Strindberg, August (1849-1912) [221]
 537. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [221]
 538. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [221]
 539. Jahner, Alfred (1860-1934) [220]
 540. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [218]
 541. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [218]
 542. Dénoix, Victorin [218]
 543. Warszawski Szpital dla Dzieci [217]
 544. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [217]
 545. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [216]
 546. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [216]
 547. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [215]
 548. Röber, F. H. Ryt. [214]
 549. Strauss, Johann (1825-1899) [213]
 550. Osterloff, Edmund (1863-1938) [212]
 551. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [212]
 552. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [208]
 553. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [208]
 554. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [207]
 555. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [206]
 556. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [206]
 557. Neyman, Jerzy (1894-1981) [205]
 558. Maël, Pierr. [205]
 559. Borucki, Juliusz [205]
 560. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [204]
 561. Związek Miast Polskich [204]
 562. Kryński, Adam (1844-1932) [204]
 563. Boratyński, Wacław (1908-1939) [203]
 564. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [203]
 565. Szajnocha, Karol (1818-1868) [203]
 566. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [203]
 567. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [202]
 568. Kowalewski, T. [202]
 569. Demby, Stefan (1862-1939) [202]
 570. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [201]
 571. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [200]
 572. Turowski, Stanisław (1880-1936) [199]
 573. Szlendak, Adam (1881-1937) [198]
 574. Nałęcz, Edward [198]
 575. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [197]
 576. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [197]
 577. Wrześniowski, August (1836-1892) [197]
 578. Kaczkowski, Zygmunt [197]
 579. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [196]
 580. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [195]
 581. Mościcki, Henryk (1881-1952) [195]
 582. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [195]
 583. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [195]
 584. Piltz, Franciszek (1895-1941) [195]
 585. Rumianek, Stanisław [194]
 586. Ministerstwo Odbudowy Kraju [194]
 587. Ministerstwo Kultury i Sztuki [194]
 588. Chmiel, Adam (1865-1934) [194]
 589. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [193]
 590. Jelínek, Edvard (1855-1897) [193]
 591. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [193]
 592. Warnkówna, Jadwiga [192]
 593. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [192]
 594. Kaczyński, Witold [192]
 595. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [190]
 596. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [190]
 597. Płoska-Łoś, Irena [190]
 598. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [190]
 599. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [189]
 600. Strzelecki, Jan (1886-1944) [189]
 601. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [189]
 602. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [189]
 603. Koroniarz [188]
 604. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [188]
 605. Warszawska Gmina Starozakonnych [188]
 606. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [188]
 607. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [187]
 608. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [187]
 609. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [187]
 610. Krasiński, Edward (1870-1940) [187]
 611. Jeske, August (1836-1875) [187]
 612. Bezak, Paweł (1983- ) [187]
 613. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [186]
 614. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [186]
 615. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [185]
 616. Freudenson, Daniel (1847-1931) [185]
 617. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [184]
 618. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [184]
 619. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [183]
 620. Marczyński, Józef (1891-1940) [183]
 621. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [182]
 622. Windakiewicz, Kazimierz [181]
 623. Bykowski, Leon [181]
 624. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [181]
 625. Abdullah Frères [pseud.] [181]
 626. Bełza, Władysław (1847-1913) [181]
 627. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [180]
 628. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [180]
 629. Dante, Alighieri (1265-1321) [180]
 630. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [178]
 631. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [177]
 632. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [177]
 633. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [177]
 634. Grabowski, Antoni (1857-1921) [177]
 635. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [176]
 636. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [175]
 637. Sandaeu, Jules (1811-1833) [175]
 638. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [175]
 639. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [175]
 640. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [175]
 641. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [174]
 642. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [174]
 643. Normand, Charles (1848- ) [173]
 644. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [173]
 645. Motas, Maciej [172]
 646. Lejko, Krystyna (1933- ) [172]
 647. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [171]
 648. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [170]
 649. Szubert, Awit (1837-1919) [170]
 650. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [170]
 651. Biernacki, Bolesław (1865- ) [170]
 652. Instytut Spraw Społecznych [169]
 653. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [169]
 654. Maciejowski, Adam (1874-1919) [168]
 655. Wójtowicz, Władysław J. [166]
 656. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [165]
 657. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [165]
 658. Ostrowski, Tomasz (?-?) [165]
 659. Czerniawski, Jan [165]
 660. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [165]
 661. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [165]
 662. Hufsky [164]
 663. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [164]
 664. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [164]
 665. Walter. Ryt. [163]
 666. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [163]
 667. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [163]
 668. Ines, Albert (1620-1658) [163]
 669. Kulski, Julian (1892-1976) [162]
 670. J. Ł. Ryt. [162]
 671. [Lindley, William (1808-1900)] [161]
 672. Węgrzecki, S. [160]
 673. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [160]
 674. Stablewski, Florian (1841-1906) [159]
 675. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [158]
 676. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [158]
 677. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [158]
 678. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [157]
 679. Związek Buchalterów (Warszawa) [157]
 680. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [157]
 681. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [154]
 682. Wahrendorff, O. [154]
 683. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [153]
 684. Wierzbowski, Theodorus [153]
 685. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [153]
 686. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [153]
 687. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [153]
 688. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [152]
 689. Damse, Józef (1789-1852) [151]
 690. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [151]
 691. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [149]
 692. Popielewski [149]
 693. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [148]
 694. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [147]
 695. Rutska, Halina (1868-1932) [147]
 696. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [146]
 697. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [145]
 698. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [145]
 699. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [145]
 700. Ejsmond, Julian (1892-1930) [145]
 701. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [144]
 702. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [144]
 703. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [144]
 704. Pyzowski, Adam (1874-1931) [144]
 705. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [144]
 706. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [143]
 707. Osmański, Wojciech (1834-1908) [143]
 708. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [143]
 709. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [143]
 710. Piotr Krakowianin [pseud.] [143]
 711. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [143]
 712. Chęciński, Jan (1826-1874) [142]
 713. [Schier, František Václav (1804-1864)] [141]
 714. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [141]
 715. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [141]
 716. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [140]
 717. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [140]
 718. Bolesławicz [pseud.] [140]
 719. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [139]
 720. Roeber, F. H. Ryt. [139]
 721. Bułhak ,Jan (1876-1950) [139]
 722. Hahn, Wiktor (1871-1959) [138]
 723. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [138]
 724. Sędlikowski, Aleksander [138]
 725. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [138]
 726. Olszewski, K.[azimierz] [138]
 727. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [137]
 728. Compagnie d'Electricité de Varsovie [137]
 729. Karoli, Aleksander (1838-1915) [136]
 730. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [136]
 731. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [136]
 732. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [135]
 733. Franczak, Lech (1939- ) [134]
 734. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [134]
 735. Bzowska, Maria (1871-1906) [134]
 736. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [133]
 737. Liga Morska i Kolonialna [133]
 738. Gebhard, podporucznik [132]
 739. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [131]
 740. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [131]
 741. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [131]
 742. Dombrowski, Władysław [130]
 743. Loth, August (1869-1944) [130]
 744. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [130]
 745. Godebski, Cyprian (1765-1809) [130]
 746. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [129]
 747. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [129]
 748. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [129]
 749. Syroczyński, Leon (1844-1925) [129]
 750. Al. Pow. [129]
 751. Ossibach-Budzyński, Andrzej [128]
 752. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [128]
 753. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [128]
 754. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [127]
 755. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [127]
 756. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [127]
 757. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [127]
 758. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [126]
 759. Achtel, Józef [125]
 760. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [124]
 761. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [124]
 762. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [124]
 763. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [124]
 764. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [124]
 765. Wojnarowicz Weseła [123]
 766. W. M. K. [123]
 767. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [123]
 768. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [122]
 769. Röber, G. Ryt. [122]
 770. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [122]
 771. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [121]
 772. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [121]
 773. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [121]
 774. Dębski, Michał [120]
 775. B. P. Ryt. [119]
 776. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [119]
 777. Racher, Jessica. Z-ca. red. [119]
 778. Pennec, Joanna. Opiekun [119]
 779. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [119]
 780. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [118]
 781. Staszic, Stanisław (1755-1826) [118]
 782. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [118]
 783. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [117]
 784. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [117]
 785. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [117]
 786. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [117]
 787. Kowalski, L. Fot. [116]
 788. Sigismond. Fot. [116]
 789. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [116]
 790. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [116]
 791. Breyer, Albert (1889-1939) [116]
 792. Warszawski Lombard Miejski [115]
 793. Bauman, R. Lit. [115]
 794. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [115]
 795. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [115]
 796. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [115]
 797. Wyss, Johann David (1743-1818) [114]
 798. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [113]
 799. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [113]
 800. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [113]
 801. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [113]
 802. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [112]
 803. Szkoła Realna imienia Staszica [112]
 804. Bandurski, Władysław (1865-1932) [112]
 805. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [111]
 806. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [111]
 807. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [111]
 808. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [110]
 809. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [110]
 810. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [110]
 811. Mottl, Adam (1928-2013) [109]
 812. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [109]
 813. Polski Czerwony Krzyż we Francji [109]
 814. Żeleński, Władysław (1837-1921) [109]
 815. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [109]
 816. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [109]
 817. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [109]
 818. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [108]
 819. Śmigielska, Józefa [108]
 820. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [107]
 821. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [107]
 822. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [107]
 823. Zajączkowska, Zuzanna [107]
 824. Latoszek, Jacek [107]
 825. Komorowska-Filipiak, Romana [107]
 826. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [107]
 827. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [106]
 828. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [106]
 829. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [106]
 830. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [106]
 831. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [106]
 832. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [106]
 833. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [105]
 834. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [105]
 835. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [105]
 836. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [105]
 837. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [105]
 838. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [105]
 839. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [104]
 840. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [104]
 841. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [104]
 842. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [103]
 843. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [103]
 844. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [103]
 845. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [103]
 846. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [103]
 847. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [102]
 848. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [102]
 849. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [102]
 850. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [102]
 851. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [101]
 852. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [101]
 853. Namysłowski, Karol (1856-1925) [100]
 854. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [100]
 855. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [100]
 856. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [100]
 857. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [100]
 858. Jaworski, Józef (1859-1920) [99]
 859. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [99]
 860. Dancla, Charles(1817-1907) [98]
 861. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [97]
 862. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [97]
 863. Peszke, Ignacy (1877-1925) [97]
 864. Niemojewski, Lech (1894-1952) [97]
 865. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [97]
 866. Buchcar, Karol. Fot. [97]
 867. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [96]
 868. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [96]
 869. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [96]
 870. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [96]
 871. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [96]
 872. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [95]
 873. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [95]
 874. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [95]
 875. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [94]
 876. Komar, Józef [94]
 877. Fleck L. Red. [et al.] [94]
 878. Czermański, Zdzisław [94]
 879. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [94]
 880. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [93]
 881. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [93]
 882. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [93]
 883. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [93]
 884. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [92]
 885. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [92]
 886. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [92]
 887. Śliwiński, Jan [92]
 888. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [90]
 889. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [90]
 890. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [90]
 891. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [90]
 892. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [90]
 893. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [89]
 894. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [89]
 895. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [89]
 896. Wybranowski, Władysław (?-?) [89]
 897. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [89]
 898. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [89]
 899. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [88]
 900. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [88]
 901. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [88]
 902. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [88]
 903. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [88]
 904. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [88]
 905. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [88]
 906. P. B. Ryt. [87]
 907. Tomek Piast [pseud.] [87]
 908. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [87]
 909. A. Z. [87]
 910. Pusch, Maurycy (1828-1902) [86]
 911. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965) ] [86]
 912. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [86]
 913. ADAM. Ryt. [85]
 914. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [85]
 915. Wizimirska, Barbara [85]
 916. Giergielewicz Jan (1898-1953) [85]
 917. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [85]
 918. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [84]
 919. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [84]
 920. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [84]
 921. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [84]
 922. Matrzak, Jerzy [84]
 923. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [83]
 924. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [83]
 925. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [83]
 926. Wanda Cymerman (red. nacz.) [83]
 927. Stolpe, Alojzy (?-1824) [83]
 928. Patronat Opieki nad Więźniami [83]
 929. J. Ł. [83]
 930. Zaleski, August (1883-1972) [83]
 931. Bogucki, Adolf (1835-1894) [82]
 932. Wróblewski, K. [82]
 933. Tarnacki, Józef [82]
 934. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [82]
 935. Fuks, Marjan (1884-1935) [82]
 936. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [82]
 937. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [81]
 938. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [81]
 939. Gołębiewska, Wanda [81]
 940. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [80]
 941. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [80]
 942. Baum, Stefan (1892-1964) [80]
 943. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [79]
 944. Mulert, Ludwik (1818-1875) [79]
 945. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [79]
 946. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [79]
 947. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [78]
 948. Słomkowska, Alina (1929-1995) [78]
 949. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [78]
 950. Arctowski, Henryk (1871-1958) [78]
 951. Baumann, R. Lit. [77]
 952. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [77]
 953. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [77]
 954. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [77]
 955. Pachucki, Marian (1888-1961) [77]
 956. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [77]
 957. Leliwa, Alfred [76]
 958. Ślaski, Bolesław (1870- ) [76]
 959. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [76]
 960. Wójcicki, Jerzy [76]
 961. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [76]
 962. Morżkowska, Antonina [76]
 963. Babiński, Wacław [76]
 964. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [75]
 965. Dom Sztuki (Warszawa) [75]
 966. Schmid, Christoph von (1768-1854) [75]
 967. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [75]
 968. Osotowicz, Jerzy. Red. [75]
 969. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [75]
 970. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [75]
 971. Kozłowski, Jan J. [75]
 972. Amatorski Zespół Teatralny [75]
 973. Socha, Szczepan [74]
 974. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [74]
 975. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [74]
 976. Hoffmann Regierungsdirektor [74]
 977. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [73]
 978. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [73]
 979. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [73]
 980. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [73]
 981. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [73]
 982. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [73]
 983. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [73]
 984. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [73]
 985. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [73]
 986. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [73]
 987. Rembiel, St. [73]
 988. Leśniewska, B. [73]
 989. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [73]
 990. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [72]
 991. Frick, L. [72]
 992. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [72]
 993. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [72]
 994. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [72]
 995. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [72]
 996. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [71]
 997. Diabelli, Anton (1781-1858) [71]
 998. Kleczyński, Jan (1837-1895) [71]
 999. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [71]
 1000. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [71]
 1001. Uniwersytet Warszawski [71]
 1002. Tor, Stanisław [71]
 1003. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [71]
 1004. Jotes [71]
 1005. Hoppe, Stanisław (1893- ) [71]
 1006. Czajkowski, Paweł (-1839) [71]
 1007. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [70]
 1008. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [69]
 1009. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [69]
 1010. Przyłęcki, Henryk [69]
 1011. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [69]
 1012. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [69]
 1013. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [68]
 1014. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [68]
 1015. Kossak, Wojciech (1856-1942) [68]
 1016. [Leger, Louis (1843-1923)] [68]
 1017. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [68]
 1018. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [68]
 1019. Koniński, Kazimierz [68]
 1020. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [68]
 1021. Stefanow, Piotr [67]
 1022. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [67]
 1023. Łubieński, Edward (1819-1867) [67]
 1024. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [67]
 1025. Kaczmarski, S. [67]
 1026. L. N. Ryt. [66]
 1027. Święcicka, Jadwiga (?-?) [66]
 1028. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [66]
 1029. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [66]
 1030. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [66]
 1031. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [66]
 1032. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [66]
 1033. Mahomet II [66]
 1034. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [66]
 1035. Jankowski, Józef [66]
 1036. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [66]
 1037. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [66]
 1038. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [66]
 1039. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [66]
 1040. Burmistrz w.z. Becher [66]
 1041. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [65]
 1042. Pohoski, Jan (1889-1940) [65]
 1043. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [65]
 1044. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [65]
 1045. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [64]
 1046. Diveky, Adrjan (1880-1965) [64]
 1047. [Grabiec (?-?)] [64]
 1048. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [64]
 1049. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [64]
 1050. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [63]
 1051. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [63]
 1052. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [63]
 1053. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [63]
 1054. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [63]
 1055. (E) [63]
 1056. Muszkowski, Jan (1882-1953) [62]
 1057. Żychliński, Jan. Wstęp [62]
 1058. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [62]
 1059. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [62]
 1060. Związek Miast Królestwa Polskiego [62]
 1061. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [62]
 1062. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [62]
 1063. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [62]
 1064. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [62]
 1065. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [62]
 1066. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [62]
 1067. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [62]
 1068. Białecki, Paweł. Red. [62]
 1069. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [61]
 1070. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [61]
 1071. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [61]
 1072. "Młoda Sztuka" [61]
 1073. [Quirini, Edward] [61]
 1074. [Kasa Chorych (Warszawa)] [61]
 1075. Zbyszewski [61]
 1076. Wesoły Wujaszek [61]
 1077. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [61]
 1078. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [61]
 1079. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [60]
 1080. Sulistrowski, Kazimierz [60]
 1081. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [60]
 1082. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [60]
 1083. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [60]
 1084. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [60]
 1085. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [60]
 1086. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [59]
 1087. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [59]
 1088. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [59]
 1089. Skornia-Roszij, Maria [59]
 1090. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [59]
 1091. Stern, Anatol (1899-1968) [59]
 1092. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [59]
 1093. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [59]
 1094. Goublier, Gustave (1856-1926) [59]
 1095. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [59]
 1096. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [58]
 1097. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [58]
 1098. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [58]
 1099. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [58]
 1100. Joteyko, Józefa (1866-1928) [58]
 1101. Ioteyko I. [na s. tyt.] [58]
 1102. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [58]
 1103. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [57]
 1104. Gruziel, L. Fot. [57]
 1105. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [57]
 1106. Automobilklub Warszawski [57]
 1107. [Gutry, Maria (1899-1988)] [57]
 1108. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [57]
 1109. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [57]
 1110. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [57]
 1111. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [57]
 1112. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [57]
 1113. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [57]
 1114. A. M. Ryt. [56]
 1115. Rydel, Lucjan (1870-1918) [56]
 1116. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [56]
 1117. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [56]
 1118. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [56]
 1119. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [56]
 1120. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [56]
 1121. Gorski, Stefan (1882-1941) [56]
 1122. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [56]
 1123. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [56]
 1124. Barclay, John (1582-1621) [56]
 1125. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [55]
 1126. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [55]
 1127. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [55]
 1128. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [55]
 1129. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [55]
 1130. Strasburger, Edward (1882-1923) [55]
 1131. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [55]
 1132. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [55]
 1133. Fajans, Wacław (1884-1973) [55]
 1134. Dumax, [Victor] (1827-1894) [55]
 1135. Gmitruk, Janusz (1948- ) [54]
 1136. Szenajch, Władysław (1879-1964) [54]
 1137. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [54]
 1138. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [54]
 1139. Weinberg P. [54]
 1140. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [54]
 1141. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [54]
 1142. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [54]
 1143. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [54]
 1144. Jeska, Stanisława (1867-1936) [54]
 1145. Gottlieb Leopold (1879-1934) [54]
 1146. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [53]
 1147. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [53]
 1148. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [53]
 1149. Zalewski, Stanisław (1925- ) [53]
 1150. Puciata, Ryszard (?-1942) [53]
 1151. Niemojowska, Maria (1870?-?) [53]
 1152. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [53]
 1153. Komenda I Brygady Legionów Polskich [53]
 1154. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [53]
 1155. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [53]
 1156. Magistrat der Hauptstadt Warschau [52]
 1157. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [52]
 1158. Teichmann, Antoni (1798-1877) [52]
 1159. Malewicz, Jadwiga [52]
 1160. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [52]
 1161. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [52]
 1162. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [52]
 1163. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [52]
 1164. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [52]
 1165. Szymkiewicz, Józef [52]
 1166. Oniszewski, Jan Teofil [52]
 1167. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [52]
 1168. Dom ks. Boduena [52]
 1169. Sterzycki, Z. Fot. [51]
 1170. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [51]
 1171. Broch.[owski], B. Ryt. [51]
 1172. Kozłowski, Karol (1840-1890) [51]
 1173. Kostka, J. [51]
 1174. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [51]
 1175. Witkowski, Wincenty [51]
 1176. Urmowski Klemens (1780-1827) [51]
 1177. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [51]
 1178. Filipiak, Grzegorz [51]
 1179. Estreicher, Karol (1906-1984) [51]
 1180. Armia Krajowa [51]
 1181. Rzepko, Władysław (1854-1932) [50]
 1182. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [50]
 1183. [Franck] [50]
 1184. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [50]
 1185. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [50]
 1186. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [50]
 1187. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [50]
 1188. Siemieński, Lucjan [50]
 1189. Lipiński, Józef (1777-1811) [50]
 1190. Kozyra, Anna [50]
 1191. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [50]
 1192. Dr Fischer, Gubernator [50]
 1193. Dr Fischer, Gouverneur [50]
 1194. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [49]
 1195. Kątski, Apolinary (1825-1879) [49]
 1196. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [49]
 1197. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [49]
 1198. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1199. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [49]
 1200. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [49]
 1201. Laskowski, Otton (1892-1953) [49]
 1202. Kondor, Ernst. [49]
 1203. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [49]
 1204. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [49]
 1205. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [48]
 1206. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [48]
 1207. Krynicki, M. Lit. [48]
 1208. Banner, M. Red. [48]
 1209. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [48]
 1210. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [48]
 1211. Magnus, Wiktor [48]
 1212. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [48]
 1213. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [47]
 1214. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [47]
 1215. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [47]
 1216. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [47]
 1217. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [47]
 1218. [Omm, Peter] [47]
 1219. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [47]
 1220. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [47]
 1221. Syndykat Rolniczy Warszawski [47]
 1222. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [47]
 1223. Landowski, Paweł (1843-1894) [47]
 1224. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [47]
 1225. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [47]
 1226. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [47]
 1227. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [47]
 1228. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [46]
 1229. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [46]
 1230. Pałac Sztuki (Warszawa) [46]
 1231. Münchheimer, Adam (1830-1904) [46]
 1232. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [46]
 1233. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [46]
 1234. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [46]
 1235. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [46]
 1236. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [46]
 1237. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [46]
 1238. Naoczny świadek [46]
 1239. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [46]
 1240. Konopka, Józef (1884-1940) [46]
 1241. Adam, Julius (1826-1874) [46]
 1242. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [45]
 1243. Starczewski, Jan (1904-1981) [45]
 1244. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [45]
 1245. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [45]
 1246. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [45]
 1247. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [45]
 1248. Moder, Paul (1896-1942) [45]
 1249. Lejowa, Emilia (1839-1906) [45]
 1250. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [45]
 1251. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [45]
 1252. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [45]
 1253. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [44]
 1254. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [44]
 1255. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [44]
 1256. Wars, Henryk (1902-1977) [44]
 1257. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [44]
 1258. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [44]
 1259. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [44]
 1260. Kownacka, Maria (1894-1982) [44]
 1261. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [44]
 1262. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [44]
 1263. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [44]
 1264. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [43]
 1265. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [43]
 1266. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [43]
 1267. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [43]
 1268. Siekierski, Franciszek [43]
 1269. Rada Regencyjna [43]
 1270. Łukasik, Jan (1910- ) [43]
 1271. [Świtalska, H. (?-?)] [43]
 1272. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [43]
 1273. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [43]
 1274. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [43]
 1275. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [43]
 1276. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [43]
 1277. Hadyna, Łukasz (1982- ) [43]
 1278. Hadyna, Stanisław (1984- ) [43]
 1279. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [43]
 1280. Simcis, Gen [42]
 1281. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [42]
 1282. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [42]
 1283. Stecher, August (?-?) [42]
 1284. Rodzina Lekarska (Warszawa) [42]
 1285. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [42]
 1286. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [42]
 1287. Orda, Napoleon (1807-1883) [42]
 1288. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [42]
 1289. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [42]
 1290. Giełda Mięsna (Warszawa) [42]
 1291. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [41]
 1292. Zabłocki, F. Ryt. [41]
 1293. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [41]
 1294. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [41]
 1295. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [41]
 1296. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [41]
 1297. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [41]
 1298. Vollstedt, Robert (1854-1919) [41]
 1299. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [41]
 1300. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [41]
 1301. Sobieski, Wacław (1872-1935) [41]
 1302. Mikucka, Aniela (1904-1950) [41]
 1303. Janiczek, Józef (1900-1976) [41]
 1304. Gąsiorowska, Natalja [41]
 1305. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [41]
 1306. Egghard, Jules(1833-1867) [41]
 1307. Charszewski, Ignacy [41]
 1308. Bach, Emanuel (1714-1788) [41]
 1309. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [40]
 1310. A.T.T. [40]
 1311. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [40]
 1312. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [40]
 1313. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [40]
 1314. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [40]
 1315. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [40]
 1316. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [40]
 1317. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [40]
 1318. Collodi, Carlo (1826-1890) [40]
 1319. Bank Handlowy (Warszawa) [40]
 1320. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [39]
 1321. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [39]
 1322. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [39]
 1323. Hähle, G. Ryt. [39]
 1324. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [39]
 1325. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [39]
 1326. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [39]
 1327. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [39]
 1328. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [39]
 1329. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [39]
 1330. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [39]
 1331. Krasowska Helena [39]
 1332. Jonzeck, Waldemar [39]
 1333. Gross, Napoleon (fl. 1863) [39]
 1334. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [39]
 1335. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [38]
 1336. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [38]
 1337. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [38]
 1338. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [38]
 1339. Nowialis [38]
 1340. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [38]
 1341. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [38]
 1342. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [38]
 1343. Trzemeski, Edward (1843-1905) [38]
 1344. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [38]
 1345. Roeber. H. Ryt. [38]
 1346. Puc, B[ronisław] [38]
 1347. Podolski, Ignacy (1854-1888) [38]
 1348. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [38]
 1349. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [38]
 1350. Gutry, Maria (1899-1988) [38]
 1351. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [38]
 1352. Czerny, Carl(1791-1857) [38]
 1353. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [37]
 1354. Kataszek, Szymon (1898-1943) [37]
 1355. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [37]
 1356. Kubełka, Ignacy [37]
 1357. Związek Polskich Artystów Plastyków [37]
 1358. Związek Katolicki [37]
 1359. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [37]
 1360. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [37]
 1361. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [37]
 1362. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [37]
 1363. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [37]
 1364. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [37]
 1365. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [37]
 1366. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [37]
 1367. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [37]
 1368. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [37]
 1369. Abrahams, Maurice (1883-1931) [37]
 1370. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [36]
 1371. Regulski, Aleksander (1839-1884) [36]
 1372. il [36]
 1373. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [36]
 1374. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [36]
 1375. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [36]
 1376. Teatr Narodowy (Warszawa) [36]
 1377. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [36]
 1378. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [36]
 1379. Olesiński, Karol (1902-1939) [36]
 1380. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [36]
 1381. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [36]
 1382. Gross, Adam (1818-1880) [36]
 1383. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [36]
 1384. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [36]
 1385. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [36]
 1386. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [36]
 1387. Voss, Carl (1815-1882) [35]
 1388. [Polska Macierz Szkolna] [35]
 1389. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [35]
 1390. Rożek, Edmund. Red. [35]
 1391. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [35]
 1392. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [35]
 1393. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [35]
 1394. Grabowski, Józef (18..- ?) [35]
 1395. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [35]
 1396. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [34]
 1397. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [34]
 1398. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [34]
 1399. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [34]
 1400. Whiting, A. [34]
 1401. Tonioli, D. [34]
 1402. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [34]
 1403. Osmała, Marcin (1863-1921) [34]
 1404. Lewandowski, Adam (1889-1951) [34]
 1405. Komitet Budowy Pomników [34]
 1406. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [34]
 1407. Janczewski, S. Red. [34]
 1408. Huzarski, Jerzy [34]
 1409. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [34]
 1410. Bogusławski, Edward (1848-1917) [34]
 1411. K.K. Ryt. [33]
 1412. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [33]
 1413. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [33]
 1414. Centralny Komitet Robotniczy PPS [33]
 1415. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [33]
 1416. Niedzielski, Jan (ksiądz) [33]
 1417. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [33]
 1418. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [33]
 1419. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [33]
 1420. Związek Bibliotekarzy Polskich [33]
 1421. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [33]
 1422. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [33]
 1423. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [33]
 1424. Surzyński, Józef (1851-1919) [33]
 1425. Rybicki, Anastazy [33]
 1426. Pusch, Alois Maria de [33]
 1427. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [33]
 1428. Orlicz, Michał (1893-1970) [33]
 1429. Konewka, Antoni (1885-1944) [33]
 1430. Kasterska, Maria [33]
 1431. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [33]
 1432. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [33]
 1433. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [33]
 1434. Cybulski, Izydor Józef [33]
 1435. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [32]
 1436. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [32]
 1437. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [32]
 1438. Gall, Jan Karol (1856-1912) [32]
 1439. Winter, Peter (1754-1825) [32]
 1440. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [32]
 1441. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [32]
 1442. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [32]
 1443. Syrewicz, Xawery [32]
 1444. Polskie Towarzystwo Artystyczne [32]
 1445. O liść dębu [32]
 1446. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [32]
 1447. Bio [pseud.] [32]
 1448. Przykorski, K. (1840-1882) [31]
 1449. Szczeciński, K. Fot. [31]
 1450. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [31]
 1451. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [31]
 1452. Sturm, Adam (?-1872) [31]
 1453. Polska Macierz Szkolna [31]
 1454. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [31]
 1455. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [31]
 1456. Sosnkowski, Józef [31]
 1457. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [31]
 1458. S. E. [31]
 1459. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [31]
 1460. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [31]
 1461. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [31]
 1462. Janowski, Benon (1873-) [31]
 1463. Helmer, Charles(18..-1938) [31]
 1464. Field, John (1782-1837) [31]
 1465. E. S. [31]
 1466. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [31]
 1467. ADAM [31]
 1468. Telakowski, [Jan]. Ryt. [30]
 1469. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [30]
 1470. [brak] [30]
 1471. Pistyner, M. [30]
 1472. Association d'Assurance des Industriels Polonais [30]
 1473. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [30]
 1474. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [30]
 1475. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [30]
 1476. Twardzicki, Walery (1838-1902) [30]
 1477. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [30]
 1478. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [30]
 1479. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [30]
 1480. Tarczyński, Władysław [30]
 1481. Studnicki, Władysław (1865-1953) [30]
 1482. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [30]
 1483. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [30]
 1484. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [30]
 1485. Naumann, Karl [30]
 1486. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [30]
 1487. Grem, Tomasz (17..-18..) [30]
 1488. Dowódca Armii Krajowej [30]
 1489. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [30]
 1490. Bizański, Stanisław (1846-1890) [30]
 1491. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [29]
 1492. Okuń, Edward (1872-1945) [29]
 1493. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [29]
 1494. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [29]
 1495. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [29]
 1496. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [29]
 1497. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [29]
 1498. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [29]
 1499. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [29]
 1500. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [29]
 1501. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [29]
 1502. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [29]
 1503. Ajdacki, Paweł (1970- ) [29]
 1504. Dziedzic, P. Ryt. [28]
 1505. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [28]
 1506. Krzyżanowski, K. [28]
 1507. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [28]
 1508. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [28]
 1509. Urbanowicz, Szymon (?-?) [28]
 1510. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [28]
 1511. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [28]
 1512. Espen, Theodor (1847-1906) [28]
 1513. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [28]
 1514. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [28]
 1515. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [28]
 1516. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [28]
 1517. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [28]
 1518. Strasburger, Henryk (1887-1951) [28]
 1519. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [28]
 1520. Rudkowski, Mat. (?-?) [28]
 1521. Radoszewska, A. J. [28]
 1522. Polska Partia Socjalistyczna [28]
 1523. Pilati, Auguste (1810-1877) [28]
 1524. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [28]
 1525. Górski, Władysław (1846-1915) [28]
 1526. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [28]
 1527. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [27]
 1528. J. K. Ryt. [27]
 1529. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [27]
 1530. Wołek, Adam [27]
 1531. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [27]
 1532. Tomasz Ogończyk [pseud.] [27]
 1533. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [27]
 1534. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [27]
 1535. Plewczyński, F. [27]
 1536. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [27]
 1537. Kolitowski, Adam (1878-1971) [27]
 1538. Kapituła Odznaki [27]
 1539. Janusz [27]
 1540. Jankiewicz, Stanisław [27]
 1541. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [27]
 1542. Maszyński, Piotr (1855-1934) [26]
 1543. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [26]
 1544. Macura, Władysław (1896-1935) [26]
 1545. Żelaznowski, Andrzej [26]
 1546. [Fernand, Jacques (?-?)] [26]
 1547. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [26]
 1548. Wołkiewicz, Hanna [26]
 1549. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [26]
 1550. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1551. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [26]
 1552. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [26]
 1553. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [26]
 1554. Medeksza, Antoni [26]
 1555. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [26]
 1556. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [26]
 1557. Kautecki, Antoni [26]
 1558. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [26]
 1559. Fischer, Ludwig (1905-1947) [26]
 1560. Dan, Władysław (1902-2000) [26]
 1561. Aut. [26]
 1562. A. C. Ryt. [26]
 1563. Schubert, Franz (1797-1828) [25]
 1564. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [25]
 1565. Conrad. Fot. [25]
 1566. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [25]
 1567. [Płoza-Doliński, Marek] [25]
 1568. Związek Polskich Artystów Grafików [25]
 1569. Zinserling, Borys von (1889-1961) [25]
 1570. Uziembło, Adam (1885-1971) [25]
 1571. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [25]
 1572. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [25]
 1573. Próchnik, Adam (1892-1942) [25]
 1574. Lewak, Adam (1891-1963) [25]
 1575. Kowala, G. [25]
 1576. Komitet Obywatelski Starego Miasta [25]
 1577. Kapliński, Franciszek (?-?) [25]
 1578. Jaroński, Feliks (1823-1895) [25]
 1579. Fabiszewski, M. [25]
 1580. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [25]
 1581. Casciolini, Caludio(1697-1760) [25]
 1582. Brauman, Władysław [25]
 1583. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [25]
 1584. Baynes, Sydney (1879-1938) [25]
 1585. B.O. Ryt. [25]
 1586. A. W. Ryt. [25]
 1587. Jarmużyński, J. Ryt. [24]
 1588. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [24]
 1589. Stolz, Robert (1880-1975) [24]
 1590. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [24]
 1591. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [24]
 1592. Godard, Benjamin (1849-1895) [24]
 1593. Bohm, Carl (1844-1920) [24]
 1594. Biegański, B. Fot. [24]
 1595. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [24]
 1596. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [24]
 1597. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [24]
 1598. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [24]
 1599. Szelążek, Wacław (1888-1945) [24]
 1600. Stawiński. Ryt. [24]
 1601. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [24]
 1602. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [24]
 1603. Mieczkowski, Jan (syn) [24]
 1604. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [24]
 1605. Giller, Honorata [24]
 1606. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [24]
 1607. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [24]
 1608. Batta, Alexandre (1816-1902) [24]
 1609. Zawadzki, Michał (1828-1887) [23]
 1610. L. K. [23]
 1611. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [23]
 1612. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [23]
 1613. Yvain, Maurice (1891-1965) [23]
 1614. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [23]
 1615. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [23]
 1616. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [23]
 1617. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [23]
 1618. Sawiński, F. M. [23]
 1619. Salinger, Zygmunt [23]
 1620. Ryżewski Zygmunt. Red. [23]
 1621. Plater, Karol [23]
 1622. Montabone (Firenze) [23]
 1623. Listowski, Andrzej (1802-1860) [23]
 1624. Konopnicki, Jan [23]
 1625. K. M. Ryt. [23]
 1626. Fuks, Marian (1884-1935) [23]
 1627. Brochowski, B. Ryt. [23]
 1628. Berens, Hermann (1826-1880) [23]
 1629. "Orion" [22]
 1630. Wąsowski, B. Ryt. [22]
 1631. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [22]
 1632. "Orion". Fot. [22]
 1633. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [22]
 1634. Puccini, Giacomo (1858-1924) [22]
 1635. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [22]
 1636. Massenet, Jules (1842-1912) [22]
 1637. Kohn, Alfred (1960- ) [22]
 1638. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [22]
 1639. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [22]
 1640. Walicki, Franciszek (1874-1964) [22]
 1641. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [22]
 1642. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [22]
 1643. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [22]
 1644. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [22]
 1645. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [22]
 1646. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [22]
 1647. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [22]
 1648. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [22]
 1649. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [22]
 1650. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [22]
 1651. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [22]
 1652. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [22]
 1653. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [22]
 1654. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [22]
 1655. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [22]
 1656. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 1657. Hertz, Teodor (1822-1884) [22]
 1658. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [22]
 1659. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [22]
 1660. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [22]
 1661. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [22]
 1662. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [22]
 1663. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [22]
 1664. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [22]
 1665. W. R. Ryt. [21]
 1666. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [21]
 1667. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [21]
 1668. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [21]
 1669. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [21]
 1670. Wilczek, Feliks [21]
 1671. Wano, K. [21]
 1672. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [21]
 1673. Uniwersytet dla Wszystkich [21]
 1674. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 1675. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [21]
 1676. Szymański, Ludwik (?-?) [21]
 1677. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [21]
 1678. Styś, Walerian (1885-1936) [21]
 1679. Pomian, E. [21]
 1680. Grynfeld, Bronisława [21]
 1681. Einert, Teodor (1828-1866) [21]
 1682. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [21]
 1683. Bukowski, Jan (1873-1943) [21]
 1684. Arnaud, Étienne [21]
 1685. Archibald, M. [21]
 1686. Amator [21]
 1687. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [20]
 1688. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [20]
 1689. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [20]
 1690. Štejnberg, Mihail Karlovič [20]
 1691. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [20]
 1692. Wyroba, Stefan [20]
 1693. Szymański, Ludwik [20]
 1694. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [20]
 1695. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [20]
 1696. Rembowski, Jan (1878-1923) [20]
 1697. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [20]
 1698. Marx, Emil (?-?) [20]
 1699. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [20]
 1700. Lecocq, Charles (1832-1918) [20]
 1701. Lazzerini, Gustavo [20]
 1702. Kapliński, Julian [20]
 1703. Kaliszewski, L. [20]
 1704. Jędraszko, Antoni Stanisław [20]
 1705. Derengowski, Jan [20]
 1706. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [20]
 1707. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [20]
 1708. Biblioteka Kórnicka [20]
 1709. Mieczkowski, Jan. Fot. [19]
 1710. Sosiński, I. Ryt. [19]
 1711. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [19]
 1712. K.P. Ryt. [19]
 1713. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [19]
 1714. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [19]
 1715. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [19]
 1716. Łada, Kazimierz (1824-1871) [19]
 1717. Zawadzki, Michał(1828-1887) [19]
 1718. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [19]
 1719. Tuszyński, Antoni L. [19]
 1720. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [19]
 1721. Meisser [19]
 1722. Małcużyński, Karol (1922-1984) [19]
 1723. Kotuliński, Andrzej [19]
 1724. Gay, Byron (1886-1945) [19]
 1725. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [19]
 1726. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [18]
 1727. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [18]
 1728. [Mielnicki]. Fot. [18]
 1729. Ziegler; Droste [18]
 1730. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [18]
 1731. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [18]
 1732. Strzelecki, Edward (1894-1967) [18]
 1733. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [18]
 1734. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [18]
 1735. Piekacz, J. Fot. [18]
 1736. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [18]
 1737. Małkowska, Grażyna [18]
 1738. Leybach, Joseph (1817-1891) [18]
 1739. Krogulski, Władysław (1843-1934) [18]
 1740. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [18]
 1741. Kownacki, A. Ryt. [18]
 1742. K.P. [18]
 1743. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [18]
 1744. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [18]
 1745. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [18]
 1746. Harentz, S.G. (fl. 1902) [18]
 1747. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [18]
 1748. Fiszer, Carolina [18]
 1749. Feldman, J. [18]
 1750. F. K. Ryt. [18]
 1751. Eibl, Piotr (?-1886) [18]
 1752. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [18]
 1753. Puławski, Antoni (1856-1931) [17]
 1754. Schumann, Robert(1810-1856) [17]
 1755. Miinchheimera.A. Fot. [17]
 1756. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [17]
 1757. Rutkowski, R. Ryt. [17]
 1758. Ries, Franz(1846-1932) [17]
 1759. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [17]
 1760. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [17]
 1761. Loos, Vincent Angelo [17]
 1762. Lilpop, Marian [17]
 1763. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [17]
 1764. Jackowski, Aleksander [17]
 1765. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [17]
 1766. Haehle. Ryt. [17]
 1767. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [17]
 1768. Cymerman, Leon (1876-1964) [17]
 1769. Charchillac, Berthet de [17]
 1770. Borowy, Wacław (1890-1950) [17]
 1771. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [17]
 1772. Štejman, S. A. [16]
 1773. Związek Strzelecki [16]
 1774. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [16]
 1775. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [16]
 1776. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [16]
 1777. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [16]
 1778. Péreyra, Charles [16]
 1779. Nowakowski, Bogdan [16]
 1780. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [16]
 1781. Gold, Artur (1897-1943) [16]
 1782. Cirina, J. A. [16]
 1783. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [15]
 1784. S. A. Ryt. [15]
 1785. Zeller, Carl (1842-1898) [15]
 1786. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [15]
 1787. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [15]
 1788. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [15]
 1789. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [15]
 1790. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [15]
 1791. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [15]
 1792. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [15]
 1793. Zandman, Jan (1802-1841) [15]
 1794. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [15]
 1795. Uhry, M. [15]
 1796. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [15]
 1797. Kübler, Ryt. [15]
 1798. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [15]
 1799. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [15]
 1800. Grupa Starych Zarzewiaków [15]
 1801. Dembiński, Czesław [15]
 1802. David, Félicien (1810-1876) [15]
 1803. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [15]
 1804. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [14]
 1805. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [14]
 1806. Gounod, Charles François (1818-1893) [14]
 1807. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [14]
 1808. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [14]
 1809. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [14]
 1810. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [14]
 1811. Wagner, Richard (1813-1883) [14]
 1812. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [14]
 1813. Schonberger, John (1892-1983) [14]
 1814. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [14]
 1815. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [14]
 1816. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [14]
 1817. Lozano, Vicente [14]
 1818. Liliental, Stanisława (1897-1988) [14]
 1819. Lange, Gustav (1830-1899) [14]
 1820. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [14]
 1821. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [14]
 1822. Galle, Henryk (1872-1948) [14]
 1823. Furuhjelm, J. (muzyka) [14]
 1824. W. C. Ryt. [13]
 1825. Herman, Maria (1803-1830) [13]
 1826. Brochocki, B. Ryt. [13]
 1827. par Ketterer [13]
 1828. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [13]
 1829. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [13]
 1830. T.B. [13]
 1831. Siegrist, Piotr [13]
 1832. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [13]
 1833. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [13]
 1834. Rober, F. H.r. Ryt. [13]
 1835. Ménil, Félicien de (1860-1930) [13]
 1836. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [13]
 1837. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [13]
 1838. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [13]
 1839. Ligber, F. Szty. [13]
 1840. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 1841. Lewinger, Władysław(1874-1943) [13]
 1842. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [13]
 1843. Lange, Gustav(1830-1899) [13]
 1844. Lange, Gustav (1830-1889) [13]
 1845. Krzyżanowska, Celina [13]
 1846. Krogulski, Władysław(1843-1934) [13]
 1847. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [13]
 1848. Hervé (1825-1892) [13]
 1849. Grossman, Ludwik(1835-1915) [13]
 1850. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [13]
 1851. Eilenberg, Richard(1848-1925). [13]
 1852. Brodowski, Kazimierz (?-?) [13]
 1853. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [13]
 1854. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [13]
 1855. Gibs, Joe [12]
 1856. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [12]
 1857. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [12]
 1858. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [12]
 1859. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [12]
 1860. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [12]
 1861. Vorbond, Wanda (?-1939) [12]
 1862. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [12]
 1863. Salabert, Francis (1884-1946) [12]
 1864. Ries, Franz (1846-1932) [12]
 1865. Porowski, Marceli (1894-1963) [12]
 1866. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938). [12]
 1867. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [12]
 1868. Ostas, Marek [12]
 1869. Offenbach, Jacques (1819-1880) [12]
 1870. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [12]
 1871. Miller, Karol (1819-1889) [12]
 1872. Mickiewicz, Izadora [12]
 1873. Mickiewicz, Dominik [12]
 1874. Lorens, Carl (1851-1909) [12]
 1875. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [12]
 1876. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 1877. Koschmider, Edmund [12]
 1878. Kochanowski, Jan (1897-1970) [12]
 1879. Jezierski, J. [12]
 1880. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [12]
 1881. Grabowski, Roman (1882-1940) [12]
 1882. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [12]
 1883. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [12]
 1884. Dietrich, Moritz(1816-1887) [12]
 1885. Depret, Maurice (18..-1933) [12]
 1886. Borawski, Władysław (1892-1970) [12]
 1887. Arezzo, Pierre (18..-1972) [12]
 1888. M. K. Ryt. [11]
 1889. Jezierski, J. Ryt. [11]
 1890. Żeleński, Władysław(1837-1921) [11]
 1891. Łączkowski Ludwik [11]
 1892. Łączkowska Felicja [11]
 1893. Zarzycka, Aneta. Opiekun [11]
 1894. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [11]
 1895. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [11]
 1896. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [11]
 1897. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [11]
 1898. Steiman, S. [11]
 1899. Sosnkowski, Józef (?-?) [11]
 1900. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [11]
 1901. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [11]
 1902. Oborski, Florian (1839-1892) [11]
 1903. Niezależna Partia Chłopska [11]
 1904. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [11]
 1905. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [11]
 1906. Liciński Hipolit [11]
 1907. Leybach, Joseph(1817-1891) [11]
 1908. Kosiński Julian (1833-1914) [11]
 1909. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [11]
 1910. Kondracki, W. Fot. [11]
 1911. Joyce, Archibald (1873-1963) [11]
 1912. Jacobi, Victor(1809-1892) [11]
 1913. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [11]
 1914. Gozdowski, Edward (1843-1901) [11]
 1915. G.R. Ryt. [11]
 1916. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [11]
 1917. Feuerstein Władysław [11]
 1918. David, Félicien César(1810-1876) [11]
 1919. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [11]
 1920. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [11]
 1921. Binental, Léopold (1886-1944) [11]
 1922. Biblioteka Narodowa [11]
 1923. Arslan M. [11]
 1924. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [10]
 1925. Sosiński, J. Ryt. [10]
 1926. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [10]
 1927. Gorazdowski, E. [10]
 1928. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [10]
 1929. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [10]
 1930. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [10]
 1931. Sznage. Ryt. [10]
 1932. Potocki, Antoni (1867-1939) [10]
 1933. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [10]
 1934. Ménil, Félicien de(1860-1930) [10]
 1935. Missler, B. T. [10]
 1936. Miller, Jan Nepomucen [10]
 1937. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [10]
 1938. Max, Józef (?-?) [10]
 1939. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 1940. Lewski , I. [10]
 1941. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [10]
 1942. Kűbler. Ryt. [10]
 1943. Kuhlewein, A. Ryt. [10]
 1944. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [10]
 1945. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [10]
 1946. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [10]
 1947. Ganne, Louis(1862-1923) [10]
 1948. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [10]
 1949. Dubois, Théodore (1837-1924) [10]
 1950. Czaki, Klementyna [10]
 1951. Budkowski, Henryk(1879-1928) [10]
 1952. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [10]
 1953. Biske, Karol (1863-1928) [10]
 1954. Bayer, Josef(1852-1913) [10]
 1955. Ćwiklicz, Bolesław [9]
 1956. [s.n.] [9]
 1957. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [9]
 1958. W. K. [9]
 1959. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 1960. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [9]
 1961. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [9]
 1962. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [9]
 1963. Slaski, S. Ryt. [9]
 1964. Radzimiński, Bronisław [9]
 1965. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [9]
 1966. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [9]
 1967. Niecz, Krzysztof. Fot. [9]
 1968. Młodzież Zarzewiacka [9]
 1969. Millöcker, Karl (1842-1899) [9]
 1970. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [9]
 1971. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [9]
 1972. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [9]
 1973. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [9]
 1974. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [9]
 1975. Lack, Théodore(1846-1921) [9]
 1976. Krug, Diederich (1821-1880) [9]
 1977. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [9]
 1978. Kataszek, Szymon(1898-1943) [9]
 1979. Grupa Legionistów [9]
 1980. Erhard, Carl [9]
 1981. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [9]
 1982. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [9]
 1983. Di Donato, Carlo [9]
 1984. Bachelbusch, T. Ryt. [9]
 1985. AWU [9]
 1986. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [8]
 1987. Sosiński, J[ózef] Ryt. [8]
 1988. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [8]
 1989. Konrad. Fot. [8]
 1990. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [8]
 1991. K.N. Ryt. [8]
 1992. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [8]
 1993. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [8]
 1994. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [8]
 1995. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [8]
 1996. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [8]
 1997. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [8]
 1998. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [8]
 1999. Lam, Stanisław (1891-1965) [8]
 2000. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [8]
 2001. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [8]
 2002. Jarmużyński, J. [8]
 2003. Jan Mieczkowski (1830-1889) [8]
 2004. Garat, Pierre (1762-1823) [8]
 2005. Fiedler. Ryt. [8]
 2006. Emer, Lucjan [8]
 2007. Dobrowolska-Kierył, Marta [8]
 2008. Czajewski Wiktor [8]
 2009. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [8]
 2010. Bobiński, Henryk (1861-1914) [8]
 2011. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [8]
 2012. Antoszewicz, S.[tanisław] [8]
 2013. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [7]
 2014. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [7]
 2015. N[icz], E. Ryt. [7]
 2016. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [7]
 2017. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [7]
 2018. K. P. Ryt. [7]
 2019. A. R. Ryt. [7]
 2020. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [7]
 2021. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [7]
 2022. Treter, Bohdan (1886-1945) [7]
 2023. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [7]
 2024. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [7]
 2025. Stowarzyszenie Architektów Polskich [7]
 2026. Schumann, Robert (1810-1856) [7]
 2027. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [7]
 2028. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [7]
 2029. Rober, F. H. Ryt. [7]
 2030. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [7]
 2031. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [7]
 2032. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [7]
 2033. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [7]
 2034. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [7]
 2035. Kowalski, Leon (1870-1937) [7]
 2036. Klein, Kazimierz (1871-1927) [7]
 2037. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [7]
 2038. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [7]
 2039. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [7]
 2040. Jaworski, Lesław (1882-1929) [7]
 2041. Hiller, Karol (1891-1939) [7]
 2042. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [7]
 2043. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [7]
 2044. Dobrski, Konrad [7]
 2045. Delahaye, Edward. Ryt. [7]
 2046. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [7]
 2047. Bieniewski, T. Fot. [7]
 2048. Bielicka, Eugenia [7]
 2049. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [6]
 2050. Kucz[yński], M. Ryt. [6]
 2051. K.W. Ryt. [6]
 2052. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [6]
 2053. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [6]
 2054. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [6]
 2055. Tirling, Zygmunt [6]
 2056. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [6]
 2057. Porębowicz, Edward (1862-1937) [6]
 2058. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [6]
 2059. Ligber. Szty. [6]
 2060. Lassen, Eduard (1830-1904) [6]
 2061. Krywoszejew, Maciej [6]
 2062. Krasuski, Stefan [6]
 2063. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [6]
 2064. Kluczewski, M. Ryt. [6]
 2065. K. Z. Ryt. [6]
 2066. Dequin, Léon (18..-1937) [6]
 2067. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [6]
 2068. Czajkowski. W. Ryt. [6]
 2069. Budapest Lengyel-Egylet [6]
 2070. Bizet, Georges(1838-1875) [6]
 2071. Behr, Franz (1837-1898) [6]
 2072. B. B. Ryt. [6]
 2073. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [5]
 2074. Wierciński, K. [5]
 2075. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [5]
 2076. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [5]
 2077. Nowacki, Łukasz [5]
 2078. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [5]
 2079. Lincke, Paul (1866-1946) [5]
 2080. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [5]
 2081. Grimm., A. Ryt. [5]
 2082. Bogacki, S. Fot. [5]
 2083. A.S. Ryt. [5]
 2084. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [4]
 2085. Szyszko, Donat (1709 1773) [4]
 2086. Strożecki Jan (1869-1918) [4]
 2087. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [4]
 2088. Kucz, M. Ryt. [4]
 2089. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [4]
 2090. Gawęcki Witold (1911-1946) [4]
 2091. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [4]
 2092. Bar, E. Ryt. [4]
 2093. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [3]
 2094. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 2095. Wanda Z. Ryt. [3]
 2096. W.Z. Ryt. [3]
 2097. Sztyft, Herman (1880- ) [3]
 2098. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [3]
 2099. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [3]
 2100. Posttallé. [3]
 2101. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [3]
 2102. M.K. Ryt. [3]
 2103. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [3]
 2104. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [3]
 2105. K. Ryt. [3]
 2106. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [3]
 2107. J. J. Ryt. [3]
 2108. E. N. Ryt. [3]
 2109. C.K. ryt. [3]
 2110. Aniela S. Ryt. [3]
 2111. A.M. Ryt. [3]
 2112. J.K. Ryt. [2]
 2113. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [2]
 2114. Zawadzki, W. Ryt. [2]
 2115. Zagórska, W. Ryt. [2]
 2116. Wysoki[ński], K. Ryt. [2]
 2117. W. K. Ryt. [2]
 2118. Stanisławowa Gawrońska [2]
 2119. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2120. Reiss, N. [2]
 2121. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [2]
 2122. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [2]
 2123. Pokorny. Ryt. [2]
 2124. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [2]
 2125. Maire, Albert (1856-?) [2]
 2126. Lewandowski, Michał (kompozytor) [2]
 2127. KK. Ryt. [2]
 2128. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [2]
 2129. Cichocki, Ks. [2]
 2130. A. K. ryt. [2]
 2131. A. K. Ryt. [2]
 2132. W.K. Ryt. [1]
 2133. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 2134. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 2135. Kuczyński [1]
 2136. G.S. Ryt. [1]
 2137. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2138. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [0]

Więcej statystyk...