polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 58556

Obecnie czytających: 304

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 7399900

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 3. Ministerstwo Oświaty [297]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [101]
 16. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 17. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [100]
 18. Związek Patriotów Polskich [96]
 19. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 20. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [91]
 21. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [59]
 22. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [56]
 23. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 24. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 25. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 26. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 27. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 28. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 29. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 30. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 31. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [38]
 32. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 33. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 34. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 35. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 36. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [30]
 37. Główny Urząd Statystyczny [30]
 38. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 39. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 40. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [28]
 41. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 42. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 43. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [26]
 44. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [25]
 45. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 46. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [24]
 47. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 48. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [24]
 49. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 50. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 51. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 52. Brandel, Konrad (1838-1920) [20]
 53. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 54. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 55. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 56. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 57. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 58. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [16]
 59. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 60. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 61. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 62. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 63. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [15]
 64. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [15]
 65. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 66. Dębski, Michał [15]
 67. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 68. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 69. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 70. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 71. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 72. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 73. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 74. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 75. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 76. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 77. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 78. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 79. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 80. Stefanow, Piotr [12]
 81. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 82. Dombrowski, Władysław [12]
 83. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 84. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 85. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [11]
 86. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [11]
 87. Rzewuski, Walery (1837-1888) [11]
 88. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 89. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 90. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 91. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 92. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 93. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 94. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [11]
 95. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 96. Zapolska Gabriela (1857-1921) [10]
 97. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 98. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 99. Kowalski, L. Fot. [10]
 100. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 101. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 102. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 103. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 104. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 105. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 106. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 107. Röber, H. Ryt. [9]
 108. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 109. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 110. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 111. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 112. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 113. Kneisel, August [9]
 114. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 115. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 116. Beyer, Karol (1818-1877) [9]
 117. A. M. Ryt. [9]
 118. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 119. Zarząd Miejski w Równem [8]
 120. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 121. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [8]
 122. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 123. Sigismond. Fot. [8]
 124. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [8]
 125. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 126. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [8]
 127. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 128. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 129. K.K. Ryt. [8]
 130. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 131. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 132. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [8]
 133. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 134. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [8]
 135. ADAM. Ryt. [8]
 136. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 137. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 138. Walter. Ryt. [7]
 139. W. R. Ryt. [7]
 140. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 141. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [7]
 142. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 143. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 144. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 145. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 146. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [7]
 147. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 148. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 149. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 150. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 151. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 152. Dziedzic, P. Ryt. [7]
 153. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 154. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 155. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [7]
 156. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 157. Baumann, R. Lit. [7]
 158. B. P. Ryt. [7]
 159. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 160. [Miethke, H. O.] [6]
 161. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 162. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 163. Winek, Włodzimierz (1956-) [6]
 164. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 165. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 166. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 167. Strauss, Johann (1825-1899) [6]
 168. Sterzycki, Z. Fot. [6]
 169. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 170. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 171. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 172. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 173. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [6]
 174. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 175. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 176. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 177. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 178. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 179. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [6]
 180. L. N. Ryt. [6]
 181. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 182. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 183. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [6]
 184. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 185. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 186. Hufsky [6]
 187. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 188. Gruziel, L. Fot. [6]
 189. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 190. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 191. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [6]
 192. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [6]
 193. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 194. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 195. [Granke, Stefan] [5]
 196. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 197. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 198. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 199. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 200. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 201. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 202. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 203. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 204. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 205. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 206. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 207. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 208. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 209. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 210. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 211. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 212. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 213. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 214. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 215. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 216. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 217. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 218. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 219. Mieczkowski, Jan. Fot. [5]
 220. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 221. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 222. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 223. Leliwa, Alfred [5]
 224. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 225. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 226. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 227. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 228. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 229. Kapuściński, Piotr [5]
 230. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 231. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 232. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 233. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 234. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 235. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 236. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 237. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 238. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 239. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 240. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 241. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 242. "Orion" [5]
 243. Żeleński, Władysław (1837-1921) [4]
 244. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [4]
 245. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 246. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 247. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 248. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 249. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 250. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 251. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 252. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 253. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 254. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 255. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 256. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 257. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 258. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 259. Sosiński, I. Ryt. [4]
 260. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [4]
 261. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [4]
 262. Simcis, Gen [4]
 263. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 264. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 265. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 266. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 267. Osmański, Wojciech (1834-1908) [4]
 268. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 269. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 270. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 271. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 272. Namysłowski, Karol (1856-1925) [4]
 273. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [4]
 274. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [4]
 275. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 276. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [4]
 277. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 278. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 279. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 280. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 281. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 282. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 283. Krzyżanowski, K. [4]
 284. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [4]
 285. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [4]
 286. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 287. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 288. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 289. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 290. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 291. K.P. Ryt. [4]
 292. Jarmużyński, J. Ryt. [4]
 293. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 294. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 295. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 296. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 297. Gold, Artur (1897-1942) [4]
 298. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [4]
 299. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 300. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 301. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 302. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 303. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 304. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 305. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [4]
 306. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 307. Antykwarnia Warszawska [4]
 308. Achtel, Józef [4]
 309. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 310. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 311. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 312. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 313. Załęczny, Jolanta (1959- ) [3]
 314. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 315. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 316. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 317. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [3]
 318. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 319. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 320. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 321. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 322. Warszawski Lombard Miejski [3]
 323. Warnka, Jadwiga [3]
 324. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 325. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 326. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 327. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 328. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [3]
 329. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 330. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 331. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 332. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 333. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 334. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 335. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 336. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 337. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 338. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 339. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 340. Szczeciński, K. Fot. [3]
 341. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 342. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 343. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 344. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 345. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 346. S. A. Ryt. [3]
 347. Röber, G. Ryt. [3]
 348. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 349. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 350. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 351. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 352. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 353. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [3]
 354. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 355. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 356. P. B. Ryt. [3]
 357. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 358. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 359. Nowialis [3]
 360. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [3]
 361. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 362. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 363. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 364. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 365. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 366. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 367. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 368. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 369. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 370. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 371. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 372. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [3]
 373. Liga Morska i Kolonialna [3]
 374. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [3]
 375. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 376. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 377. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 378. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 379. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 380. Krynicki, M. Lit. [3]
 381. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 382. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 383. Koroniarz [3]
 384. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 385. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 386. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 387. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 388. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 389. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 390. Jaugey, Jean [3]
 391. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 392. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 393. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 394. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 395. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 396. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 397. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 398. Gibs, Joe [3]
 399. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 400. Dąbrowski, Stanisław [3]
 401. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 402. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 403. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 404. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 405. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 406. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 407. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 408. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 409. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 410. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 411. Bauman, R. Lit. [3]
 412. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 413. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 414. "Orion". Fot. [3]
 415. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 416. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 417. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [2]
 418. [Łosiowa, Emilia] [2]
 419. [brak] [2]
 420. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 421. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 422. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 423. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 424. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 425. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 426. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 427. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 428. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 429. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 430. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 431. Zawadzki, Michał (1828-1887) [2]
 432. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 433. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 434. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [2]
 435. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 436. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [2]
 437. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [2]
 438. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 439. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 440. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 441. Wróblewski, K. [2]
 442. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 443. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 444. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [2]
 445. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 446. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 447. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 448. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 449. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 450. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 451. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 452. Warnkówna, Jadwiga [2]
 453. W. C. Ryt. [2]
 454. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 455. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 456. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [2]
 457. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 458. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [2]
 459. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 460. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 461. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 462. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 463. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 464. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 465. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 466. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 467. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 468. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 469. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [2]
 470. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 471. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 472. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 473. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 474. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 475. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 476. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 477. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 478. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 479. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 480. Surowiecki, Karol [2]
 481. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 482. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 483. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 484. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 485. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 486. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 487. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 488. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 489. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 490. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 491. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 492. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 493. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 494. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 495. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 496. Sosiński, J. Ryt. [2]
 497. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 498. Socha, Szczepan [2]
 499. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 500. Skornia-Roszij, Maria [2]
 501. Siekierski, Franciszek [2]
 502. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 503. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 504. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 505. Sedlaczek, Lech [2]
 506. Schumann, Robert(1810-1856) [2]
 507. Schubert, Franz (1797-1828) [2]
 508. Röber, F. H. Ryt. [2]
 509. Rzepko, Władysław (1854-1932) [2]
 510. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 511. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 512. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 513. Rumianek, Stanisław [2]
 514. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 515. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 516. Rada Regencyjna [2]
 517. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 518. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 519. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 520. Polska Macierz Szkolna [2]
 521. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [2]
 522. Pistyner, M. [2]
 523. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 524. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 525. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 526. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 527. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 528. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 529. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 530. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 531. N[icz], E. Ryt. [2]
 532. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 533. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 534. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 535. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 536. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 537. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 538. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 539. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [2]
 540. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 541. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 542. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 543. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 544. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 545. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 546. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 547. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 548. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 549. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 550. Malewicz, Jadwiga [2]
 551. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 552. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 553. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 554. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 555. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 556. M. K. Ryt. [2]
 557. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 558. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 559. L. K. [2]
 560. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 561. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 562. Kubełka, Ignacy [2]
 563. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 564. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 565. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 566. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 567. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 568. Kostka, J. [2]
 569. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 570. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 571. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 572. Konrad. Fot. [2]
 573. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 574. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 575. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 576. Komar, Józef [2]
 577. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 578. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 579. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 580. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 581. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [2]
 582. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 583. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 584. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 585. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [2]
 586. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 587. KK. Ryt. [2]
 588. K.W. Ryt. [2]
 589. K.N. Ryt. [2]
 590. K. P. Ryt. [2]
 591. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 592. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 593. Jezierski, J. Ryt. [2]
 594. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 595. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 596. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 597. J.K. Ryt. [2]
 598. J. Ł. [2]
 599. J. K. Ryt. [2]
 600. Instytut Spraw Społecznych [2]
 601. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 602. Hähle, G. Ryt. [2]
 603. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 604. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 605. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 606. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 607. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 608. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 609. Gounod, Charles François (1818-1893) [2]
 610. Gorazdowski, E. [2]
 611. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 612. Godard, Benjamin (1849-1895) [2]
 613. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 614. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 615. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 616. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 617. Frick, L. [2]
 618. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 619. Elkana, J. M. [2]
 620. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 621. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 622. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 623. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [2]
 624. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 625. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 626. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 627. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 628. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 629. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 630. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 631. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 632. Dancla, Charles(1817-1907) [2]
 633. Conrad. Fot. [2]
 634. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 635. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [2]
 636. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [2]
 637. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 638. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 639. Bykowski, Leon [2]
 640. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 641. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 642. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 643. Brochocki, B. Ryt. [2]
 644. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 645. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 646. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 647. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 648. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [2]
 649. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 650. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 651. Biegański, B. Fot. [2]
 652. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 653. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 654. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 655. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 656. Baronowa X.Y.Z. [2]
 657. Banner, M. Red. [2]
 658. Automobilklub Warszawski [2]
 659. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 660. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2]
 661. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 662. A.T.T. [2]
 663. A. R. Ryt. [2]
 664. "Młoda Sztuka" [2]
 665. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 666. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 667. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 668. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 669. Żeleński, Władysław(1837-1921) [1]
 670. Żelaznowski, Andrzej [1]
 671. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 672. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 673. Štejman, S. A. [1]
 674. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 675. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 676. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 677. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 678. Śmigielska, Józefa [1]
 679. Śliwiński, Jan [1]
 680. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 681. Łączkowski Ludwik [1]
 682. Łączkowska Felicja [1]
 683. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 684. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 685. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 686. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 687. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 688. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 689. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 690. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 691. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 692. Łada, Kazimierz (1824-1871) [1]
 693. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 694. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 695. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 696. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 697. par Ketterer [1]
 698. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 699. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 700. il [1]
 701. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 702. [s.n.] [1]
 703. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 704. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 705. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 706. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 707. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 708. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 709. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 710. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 711. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 712. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 713. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [1]
 714. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965) ] [1]
 715. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 716. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 717. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 718. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 719. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 720. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 721. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 722. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 723. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 724. [Quirini, Edward] [1]
 725. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 726. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 727. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 728. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 729. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 730. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 731. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 732. [Omm, Peter] [1]
 733. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 734. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 735. [Mielnicki]. Fot. [1]
 736. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 737. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 738. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 739. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 740. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 741. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 742. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 743. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 744. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 745. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 746. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 747. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 748. [Grabiec (?-?)] [1]
 749. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 750. [Franck] [1]
 751. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 752. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 753. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 754. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 755. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 756. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 757. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 758. [Bielski, Szymon] [1]
 759. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 760. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 761. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 762. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 763. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 764. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 765. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 766. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 767. Związek Strzelecki [1]
 768. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 769. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 770. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 771. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 772. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 773. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 774. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 775. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 776. Związek Miast Polskich [1]
 777. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 778. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 779. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 780. Związek Katolicki [1]
 781. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 782. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 783. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 784. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 785. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 786. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 787. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 788. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 789. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 790. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 791. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 792. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 793. Ziegler; Droste [1]
 794. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 795. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 796. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 797. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 798. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 799. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 800. Zbyszewski [1]
 801. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 802. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 803. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 804. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 805. Zawadzki, Michał(1828-1887) [1]
 806. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 807. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 808. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 809. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 810. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 811. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 812. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 813. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 814. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 815. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [1]
 816. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 817. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 818. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 819. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 820. Zandman, Jan (1802-1841) [1]
 821. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 822. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 823. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 824. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 825. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 826. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 827. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 828. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [1]
 829. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 830. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 831. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 832. Zajkowski, A. Ryt. [1]
 833. Zagórska, W. Ryt. [1]
 834. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 835. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 836. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 837. X. Y. Z. [1]
 838. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 839. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 840. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 841. Węgrzecki, S. [1]
 842. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 843. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 844. Wóycicka, Jadwiga [1]
 845. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 846. Wójcicki, Jerzy [1]
 847. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 848. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 849. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 850. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 851. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 852. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 853. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 854. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 855. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 856. Wyroba, Stefan [1]
 857. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 858. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 859. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 860. Wretowski, Paweł [1]
 861. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 862. Wołkiewicz, Hanna [1]
 863. Wołek, Adam [1]
 864. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 865. Wojnarowicz Weseła [1]
 866. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 867. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 868. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 869. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 870. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 871. Wizimirska, Barbara [1]
 872. Witkowski, Wincenty [1]
 873. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 874. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 875. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 876. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 877. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 878. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 879. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 880. Wilczek, Feliks [1]
 881. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 882. Wierzbowski, Theodorus [1]
 883. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 884. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 885. Wierciński, K. [1]
 886. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 887. Whiting, A. [1]
 888. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 889. Wesoły Wujaszek [1]
 890. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 891. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 892. Weinberg P. [1]
 893. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 894. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 895. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 896. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 897. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 898. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 899. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 900. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 901. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 902. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 903. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 904. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 905. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 906. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 907. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 908. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 909. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 910. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 911. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 912. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 913. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 914. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 915. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 916. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 917. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 918. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 919. Wano, K. [1]
 920. Wanda Z. Ryt. [1]
 921. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 922. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [1]
 923. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 924. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 925. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 926. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 927. Wahrendorff, O. [1]
 928. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 929. W.Z. Ryt. [1]
 930. W.K. Ryt. [1]
 931. W. M. K. [1]
 932. W. K. Ryt. [1]
 933. W. K. [1]
 934. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 935. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 936. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 937. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 938. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 939. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 940. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 941. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 942. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 943. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 944. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 945. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 946. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 947. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 948. Uniwersytet dla Wszystkich [1]
 949. Uniwersytet Warszawski [1]
 950. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 951. Uhry, M. [1]
 952. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [1]
 953. Typiak, Piotr [1]
 954. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 955. Twardzicki, Walery (1838-1902) [1]
 956. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 957. Tuszyński, Antoni L. [1]
 958. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 959. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 960. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 961. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 962. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 963. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 964. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 965. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 966. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 967. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 968. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 969. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 970. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 971. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 972. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 973. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 974. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 975. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 976. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 977. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 978. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 979. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 980. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 981. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 982. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 983. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 984. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 985. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 986. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 987. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 988. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 989. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 990. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 991. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 992. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 993. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 994. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 995. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 996. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 997. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 998. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 999. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1000. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1001. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1002. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1003. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1004. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1005. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1006. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1007. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1008. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1009. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1010. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1011. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1012. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1013. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1014. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1015. Tor, Stanisław [1]
 1016. Tonioli, D. [1]
 1017. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1018. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1019. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1020. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1021. Tirling, Zygmunt [1]
 1022. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1023. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1024. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1025. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1026. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1027. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1028. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1029. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1030. Taube, Gustaw jr [1]
 1031. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [1]
 1032. Tarnacki, Józef. [1]
 1033. Tarnacki, Józef [1]
 1034. Tarczyński, Władysław [1]
 1035. T.B. [1]
 1036. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1037. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1038. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1039. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1040. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1041. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1042. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1043. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1044. Szymkiewicz, Józef [1]
 1045. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1046. Szymański, Ludwik [1]
 1047. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1048. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1049. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1050. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1051. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1052. Sznage. Ryt. [1]
 1053. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1054. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1055. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1056. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1057. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1058. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1059. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1060. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1061. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1062. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1063. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1064. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [1]
 1065. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1066. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1067. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1068. Syrewicz, Xawery [1]
 1069. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1070. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1071. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1072. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1073. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1074. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1075. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1076. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1077. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1078. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1079. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1080. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1081. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1082. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1083. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1084. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1085. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1086. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1087. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1088. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1089. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1090. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1091. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1092. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1093. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1094. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1095. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1096. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1097. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1098. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1099. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1100. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1101. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1102. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1103. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1104. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1105. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1106. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1107. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1108. Steiman, S. [1]
 1109. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1110. Stecher, August (?-?) [1]
 1111. Stawiński. Ryt. [1]
 1112. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1113. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1114. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1115. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1116. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1117. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1118. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1119. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1120. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1121. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1122. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1123. Sosnkowski, Józef [1]
 1124. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1125. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1126. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1127. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1128. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1129. Snopek, Kazimierz [1]
 1130. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1131. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1132. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1133. Slaski, S. Ryt. [1]
 1134. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1135. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1136. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1137. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1138. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1139. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1140. Siemieński, Lucjan [1]
 1141. Siegrist, Piotr [1]
 1142. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1143. Siczyński, Walery [1]
 1144. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [1]
 1145. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1146. Sewer [1]
 1147. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1148. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1149. Schumann, Robert (1810-1856) [1]
 1150. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1151. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1152. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1153. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1154. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1155. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1156. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1157. Sawiński, F. M. [1]
 1158. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1159. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1160. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1161. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1162. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1163. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1164. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1165. Salinger, Zygmunt [1]
 1166. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1167. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1168. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1169. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1170. S. E. [1]
 1171. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1172. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1173. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1174. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1175. Rybicki, Anastazy [1]
 1176. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1177. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1178. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1179. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1180. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1181. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1182. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [1]
 1183. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1184. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1185. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1186. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1187. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [1]
 1188. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1189. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1190. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1191. Roeber. H. Ryt. [1]
 1192. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1193. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1194. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1195. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1196. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1197. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1198. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1199. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1200. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1201. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1202. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1203. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1204. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1205. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1206. Rembiel, St. [1]
 1207. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1208. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1209. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1210. Reiss, N. [1]
 1211. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1212. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1213. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1214. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1215. Radzimiński, Bronisław [1]
 1216. Radoszewska, A. J. [1]
 1217. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1218. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1219. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1220. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1221. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1222. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1223. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1224. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1225. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1226. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1227. Péreyra, Charles [1]
 1228. Pécaut, Elie [1]
 1229. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1230. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1231. Pusch, Alois Maria de [1]
 1232. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1233. Puc, B[ronisław] [1]
 1234. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1235. Przyłęcki, Henryk [1]
 1236. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1237. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1238. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1239. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1240. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1241. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1242. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1243. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1244. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1245. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1246. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1247. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1248. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1249. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1250. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1251. Posttallé. [1]
 1252. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1253. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1254. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1255. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1256. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1257. Popielewski [1]
 1258. Pomian, E. [1]
 1259. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1260. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1261. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1262. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1263. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1264. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1265. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1266. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1267. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1268. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1269. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1270. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1271. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1272. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1273. Pokorny. Ryt. [1]
 1274. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1275. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1276. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1277. Podwiński, Stanisław [1]
 1278. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1279. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1280. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1281. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1282. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1283. Plewczyński, F. [1]
 1284. Plater, Karol [1]
 1285. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1286. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1287. Piotrowski, Andrzej [1]
 1288. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1289. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938). [1]
 1290. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1291. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1292. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1293. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1294. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1295. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1296. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1297. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1298. Piekacz, J. Fot. [1]
 1299. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1300. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1301. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1302. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1303. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1304. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1305. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1306. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1307. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1308. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1309. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1310. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1311. Pawłowski, Kalixt [1]
 1312. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1313. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1314. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1315. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1316. Pawe, L. [1]
 1317. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1318. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1319. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1320. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1321. Paprocki, Bartosz [1]
 1322. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1323. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1324. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1325. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1326. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1327. Ostas, Marek [1]
 1328. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1329. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1330. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1331. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1332. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1333. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1334. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1335. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1336. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1337. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1338. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1339. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1340. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1341. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1342. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1343. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1344. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1345. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1346. Oborski, Florian (1839-1892) [1]
 1347. O liść dębu [1]
 1348. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [1]
 1349. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1350. Nowakowski, Bogdan [1]
 1351. Nowacki, Łukasz [1]
 1352. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1353. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [1]
 1354. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1355. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1356. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1357. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1358. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1359. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1360. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1361. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1362. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1363. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [1]
 1364. Niecz, Krzysztof. Fot. [1]
 1365. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1366. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1367. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1368. Nałęcz, Edward [1]
 1369. Naumann, Karl [1]
 1370. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1371. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1372. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1373. Naoczny świadek [1]
 1374. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1375. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1376. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1377. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1378. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1379. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1380. Ménil, Félicien de(1860-1930) [1]
 1381. Ménil, Félicien de (1860-1930) [1]
 1382. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1383. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1384. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1385. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1386. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1387. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1388. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1389. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1390. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [1]
 1391. Motas, Maciej [1]
 1392. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1393. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [1]
 1394. Morżkowska, Antonina [1]
 1395. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1396. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1397. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1398. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1399. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1400. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1401. Montabone (Firenze) [1]
 1402. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1403. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1404. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1405. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1406. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1407. Miłkowski, Stanisław [1]
 1408. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1409. Missler, B. T. [1]
 1410. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1411. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1412. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1413. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1]
 1414. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1415. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1416. Miller, Jan Nepomucen [1]
 1417. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1418. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1419. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1420. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1421. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1422. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1423. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1424. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1425. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [1]
 1426. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1427. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1428. Mickiewicz, Izadora [1]
 1429. Mickiewicz, Dominik [1]
 1430. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1431. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1432. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1433. Meisser [1]
 1434. Medeksza, Antoni [1]
 1435. Małkowska, Grażyna [1]
 1436. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1437. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1438. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1439. Maël, Pierr. [1]
 1440. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1441. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1442. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1443. Max, Józef (?-?) [1]
 1444. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1445. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1446. Matrzak, Jerzy [1]
 1447. Marx, Emil (?-?) [1]
 1448. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1449. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1450. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1451. Marcinkowski, Piotr [1]
 1452. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1453. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1454. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [1]
 1455. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [1]
 1456. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1457. Makowski, Marek [1]
 1458. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1459. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1460. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1461. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1462. Mahomet II [1]
 1463. Magnus, Wiktor [1]
 1464. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1465. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1466. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1467. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1468. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1469. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1470. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1471. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1472. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1473. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1474. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1475. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1476. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1477. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1478. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1479. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1480. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1481. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1482. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1483. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1484. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1485. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1486. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1487. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1488. M.K. Ryt. [1]
 1489. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1490. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1491. Lozano, Vicente [1]
 1492. Loth, August (1869-1944) [1]
 1493. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1494. Loos, Vincent Angelo [1]
 1495. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1496. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1497. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1498. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1499. Lisicki, Roman [1]
 1500. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1501. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1502. Lilpop, Marian [1]
 1503. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [1]
 1504. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1505. Ligber. Szty. [1]
 1506. Ligber, F. Szty. [1]
 1507. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1508. Liciński Hipolit [1]
 1509. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1510. Leśniewska, B. [1]
 1511. Leybach, Joseph(1817-1891) [1]
 1512. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1513. Lewski , I. [1]
 1514. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1515. Lewinger, Władysław(1874-1943) [1]
 1516. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1517. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1518. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1519. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1520. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [1]
 1521. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1522. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1523. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1524. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1525. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1526. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1527. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1528. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1529. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1530. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1531. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1532. Lazzerini, Gustavo [1]
 1533. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1534. Latoszek, Jacek [1]
 1535. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1536. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1537. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1538. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1539. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1540. Lange, Gustav(1830-1899) [1]
 1541. Lange, Gustav (1830-1899) [1]
 1542. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1543. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1544. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1545. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1546. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1547. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1548. Kűbler. Ryt. [1]
 1549. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1550. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1551. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1552. Kübler, Ryt. [1]
 1553. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1554. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1555. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1556. Kumidor, Zbigniew [1]
 1557. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1558. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1559. Kuhlewein, A. Ryt. [1]
 1560. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1561. Kuczyński [1]
 1562. Kucz, M. Ryt. [1]
 1563. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1564. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1565. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1566. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1567. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [1]
 1568. Krzyżanowska, Celina [1]
 1569. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1570. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1571. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1572. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1573. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1574. Krywoszejew, Maciej [1]
 1575. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1576. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1577. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1578. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1579. Krogulski, Władysław (1843-1934) [1]
 1580. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1581. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1582. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1583. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1584. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1585. Krasuski, Stefan [1]
 1586. Krasowska Helena [1]
 1587. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1588. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1589. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1590. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1591. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1592. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1593. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1594. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1595. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1596. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1597. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1598. Kozłowski, Jan J. [1]
 1599. Kozyra, Anna [1]
 1600. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1601. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1602. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1603. Kownacka, Maria (1894-1982) [1]
 1604. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1605. Kowalewski, T. [1]
 1606. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1607. Kowala, G. [1]
 1608. Kotuliński, Andrzej [1]
 1609. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [1]
 1610. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [1]
 1611. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1612. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1613. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1614. Koschmider, Edmund [1]
 1615. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1616. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1617. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1618. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1619. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1620. Konopnicki, Jan [1]
 1621. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1622. Koniński, Kazimierz [1]
 1623. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1624. Kondracki, W. Fot. [1]
 1625. Kondor, Ernst. [1]
 1626. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1627. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1628. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1629. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1630. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1631. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1632. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1633. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1634. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1635. Komitet Budowy Pomników [1]
 1636. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1637. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1638. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1639. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1640. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1641. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1642. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1643. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1644. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1645. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1646. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1647. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1648. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1649. Kluczewski, M. Ryt. [1]
 1650. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1651. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1652. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1653. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1654. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1655. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1656. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1657. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1658. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1659. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1660. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1661. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1662. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1663. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1664. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 1665. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1666. Kautecki, Antoni [1]
 1667. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1668. Kasterska, Maria [1]
 1669. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1670. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1671. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [1]
 1672. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1673. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1674. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [1]
 1675. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 1676. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 1677. Kapuscinski, Petr [1]
 1678. Kapliński, Julian [1]
 1679. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 1680. Kapituła Odznaki [1]
 1681. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 1682. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 1683. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 1684. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 1685. Kaliszewski, L. [1]
 1686. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 1687. Kaczyński, Witold [1]
 1688. Kaczmarski, S. [1]
 1689. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 1690. K.P. [1]
 1691. K. Z. Ryt. [1]
 1692. K. Ryt. [1]
 1693. K. M. Ryt. [1]
 1694. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 1695. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 1696. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 1697. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 1698. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 1699. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 1700. Jotes [1]
 1701. Jonzeck, Waldemar [1]
 1702. Jeżowski, M [1]
 1703. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 1704. Jezierski, J. [1]
 1705. Jeske, August (1836-1875) [1]
 1706. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 1707. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 1708. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 1709. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 1710. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 1711. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 1712. Jarmużyński, J. [1]
 1713. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 1714. Janusz [1]
 1715. Janowski, Benon (1873-) [1]
 1716. Jankowski, Józef [1]
 1717. Jankiewicz, Stanisław [1]
 1718. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 1719. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 1720. Janczewski, S. Red. [1]
 1721. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 1722. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 1723. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [1]
 1724. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 1725. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 1726. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 1727. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 1728. Jackowski, Aleksander [1]
 1729. Jachowiczowa, Antonina [1]
 1730. Jabłoński, Tadeusz [1]
 1731. J. Ł. Ryt. [1]
 1732. J. Z. [1]
 1733. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1734. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1735. J. J. Ryt. [1]
 1736. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 1737. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 1738. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 1739. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 1740. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 1741. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 1742. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 1743. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 1744. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 1745. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 1746. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 1747. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 1748. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 1749. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 1750. Hyodo, Nagao [1]
 1751. Huzarski, Jerzy [1]
 1752. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 1753. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 1754. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 1755. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 1756. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 1757. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 1758. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 1759. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 1760. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 1761. Hervé (1825-1892) [1]
 1762. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 1763. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 1764. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 1765. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 1766. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 1767. Heck, Walerian [1]
 1768. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 1769. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 1770. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 1771. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 1772. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 1773. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 1774. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 1775. Haehle. Ryt. [1]
 1776. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 1777. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 1778. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 1779. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 1780. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 1781. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 1782. Gąsiorowska, Natalja [1]
 1783. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 1784. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 1785. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 1786. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 1787. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 1788. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 1789. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 1790. Grynfeld, Bronisława [1]
 1791. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 1792. Grupa Legionistów [1]
 1793. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 1794. Grossman, Ludwik(1835-1915) [1]
 1795. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 1796. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 1797. Grimm., A. Ryt. [1]
 1798. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 1799. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 1800. Grajnert, Józef [1]
 1801. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 1802. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 1803. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 1804. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 1805. Gołębiewska, Wanda [1]
 1806. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 1807. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 1808. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 1809. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 1810. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 1811. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 1812. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 1813. Gold, Artur (1897-1943) [1]
 1814. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 1815. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [1]
 1816. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 1817. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 1818. Giraud, Paul [1]
 1819. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 1820. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 1821. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 1822. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 1823. Giller, Honorata [1]
 1824. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 1825. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 1826. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 1827. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 1828. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 1829. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 1830. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 1831. Gebhard, podporucznik [1]
 1832. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 1833. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 1834. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 1835. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 1836. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 1837. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [1]
 1838. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 1839. Ganne, Louis(1862-1923) [1]
 1840. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 1841. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 1842. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 1843. G.S. Ryt. [1]
 1844. G.R. Ryt. [1]
 1845. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 1846. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 1847. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 1848. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 1849. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 1850. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 1851. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 1852. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 1853. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 1854. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 1855. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 1856. Fiszer, Carolina [1]
 1857. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 1858. Filipiak, Grzegorz [1]
 1859. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 1860. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 1861. Field, John (1782-1837) [1]
 1862. Fiedler. Ryt. [1]
 1863. Feuerstein Władysław [1]
 1864. Feldman, J. [1]
 1865. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 1866. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 1867. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 1868. Fabiszewski, M. [1]
 1869. F. K. Ryt. [1]
 1870. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 1871. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 1872. Erhard, Carl [1]
 1873. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 1874. Emer, Lucjan [1]
 1875. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 1876. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 1877. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 1878. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 1879. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 1880. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 1881. Egloff, Jerzy [1]
 1882. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 1883. Edgeworth, Maria [1]
 1884. E. S. [1]
 1885. E. N. Ryt. [1]
 1886. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 1887. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 1888. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 1889. Dénoix, Victorin [1]
 1890. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 1891. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 1892. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 1893. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 1894. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 1895. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 1896. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 1897. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 1898. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 1899. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 1900. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 1901. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 1902. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 1903. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 1904. Draper, John William (1811-1882) [1]
 1905. Dr Fischer, Gubernator [1]
 1906. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 1907. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 1908. Dowódca Armii Krajowej [1]
 1909. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [1]
 1910. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 1911. Dom ks. Boduena [1]
 1912. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 1913. Dobrski, Konrad [1]
 1914. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 1915. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 1916. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [1]
 1917. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 1918. Di Donato, Carlo [1]
 1919. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 1920. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 1921. Derengowski, Jan [1]
 1922. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 1923. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 1924. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 1925. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 1926. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 1927. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 1928. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 1929. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1930. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1931. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 1932. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 1933. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 1934. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 1935. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 1936. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 1937. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 1938. Dembiński, Czesław [1]
 1939. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 1940. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 1941. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 1942. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 1943. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 1944. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 1945. David, Félicien (1810-1876) [1]
 1946. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 1947. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 1948. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 1949. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 1950. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 1951. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 1952. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 1953. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 1954. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 1955. Czerwiński, Franciszek [1]
 1956. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 1957. Czerny, Carl(1791-1857) [1]
 1958. Czerniawski, Jan [1]
 1959. Czermański, Zdzisław [1]
 1960. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 1961. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 1962. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 1963. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 1964. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 1965. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 1966. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 1967. Czaki, Klementyna [1]
 1968. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 1969. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 1970. Czajewski Wiktor [1]
 1971. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 1972. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 1973. Cybulski, Izydor Józef [1]
 1974. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 1975. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 1976. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 1977. Cirina, J. A. [1]
 1978. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 1979. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 1980. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 1981. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [1]
 1982. Cichocki, Ks. [1]
 1983. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 1984. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 1985. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [1]
 1986. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 1987. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 1988. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 1989. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 1990. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 1991. Chodyński, Adam Antoni [1]
 1992. Chmielewska, Halina [1]
 1993. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 1994. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 1995. Charszewski, Ignacy [1]
 1996. Charchillac, Berthet de [1]
 1997. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 1998. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 1999. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2000. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2001. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2002. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2003. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2004. C.K. ryt. [1]
 2005. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2006. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2007. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2008. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2009. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2010. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2011. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2012. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2013. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2014. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2015. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2016. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2017. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2018. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2019. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2020. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2021. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [1]
 2022. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2023. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2024. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2025. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2026. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2027. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2028. Brauman, Władysław [1]
 2029. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2030. Borucki, Juliusz [1]
 2031. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2032. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2033. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2034. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2035. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2036. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2037. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2038. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [1]
 2039. Bojarska, Stefanja [1]
 2040. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2041. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2042. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [1]
 2043. Bogacki, S. Fot. [1]
 2044. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2045. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2046. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2047. Bobiński, Antoni [1]
 2048. Bloch, Jan (1836-1902) [1]
 2049. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2050. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2051. Bizet, Georges(1838-1875) [1]
 2052. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2053. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2054. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2055. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2056. Bio [pseud.] [1]
 2057. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2058. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2059. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2060. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2061. Bielicka, Eugenia [1]
 2062. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2063. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2064. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2065. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2066. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2067. Biblioteka Narodowa [1]
 2068. Biblioteka Kórnicka [1]
 2069. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2070. Bełza, Władysław (1847-1913) [1]
 2071. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2072. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2073. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2074. Berens, Hermann (1826-1880) [1]
 2075. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [1]
 2076. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2077. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2078. Bayer, Josef(1852-1913) [1]
 2079. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2080. Baude, K. [1]
 2081. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2082. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2083. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2084. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2085. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2086. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2087. Baracz, A. P. [1]
 2088. Bar, E. Ryt. [1]
 2089. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2090. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2091. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2092. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2093. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2094. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2095. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2096. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2097. Babiński, Wacław [1]
 2098. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2099. B.O. Ryt. [1]
 2100. B. B. Ryt. [1]
 2101. Aut. [1]
 2102. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2103. Arslan M. [1]
 2104. Arnold, E. J. [1]
 2105. Arnaud, Étienne [1]
 2106. Armia Krajowa [1]
 2107. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2108. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2109. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2110. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2111. Archibald, M. [1]
 2112. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2113. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2114. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [1]
 2115. Aniela S. Ryt. [1]
 2116. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2117. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2118. Amator [1]
 2119. Alkar [pseud.] [1]
 2120. Al. Pow. [1]
 2121. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2122. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2123. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2124. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2125. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2126. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2127. AWU [1]
 2128. ADAM [1]
 2129. A.S. Ryt. [1]
 2130. A.M. Ryt. [1]
 2131. A. Z. [1]
 2132. A. W. Ryt. [1]
 2133. A. K. ryt. [1]
 2134. A. K. Ryt. [1]
 2135. A. C. Ryt. [1]
 2136. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2137. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2138. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [82751]
 2. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [16790]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [16443]
 4. Bobiński, Antoni [13507]
 5. Prus, Bolesław (1847-1912) [13505]
 6. Ministerstwo Oświaty [13043]
 7. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [12259]
 8. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [11474]
 9. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [11359]
 10. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [8763]
 11. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [8399]
 12. Pocztowa Kasa Oszczędności [7784]
 13. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [7658]
 14. Załęczny, Jolanta (1959- ) [7309]
 15. Wojewódzki Urząd Statystyczny [7079]
 16. Główny Urząd Statystyczny [6822]
 17. Gawkowski, Robert (1962- ) [6813]
 18. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [6702]
 19. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [6623]
 20. Verne, Jules (1828-1905) [6517]
 21. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [6213]
 22. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [5962]
 23. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [5683]
 24. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [5261]
 25. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [5202]
 26. Krajowe Biuro Statystyczne [4667]
 27. Arct, Michał (1840-1916) [4632]
 28. Egloff, Jerzy [4402]
 29. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [4222]
 30. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4036]
 31. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [3803]
 32. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3528]
 33. Baracz, A. P. [3272]
 34. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3203]
 35. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3186]
 36. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [3137]
 37. Urząd Statystyczny w Warszawie [3081]
 38. Antykwarnia Warszawska [3049]
 39. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [3004]
 40. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [2871]
 41. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2863]
 42. Jaugey, Jean [2826]
 43. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2670]
 44. Osiński, Alojzy (1770-1842) [2603]
 45. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2581]
 46. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [2559]
 47. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [2525]
 48. Skarga, Piotr (1536-1612) [2371]
 49. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [2363]
 50. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [2272]
 51. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [2228]
 52. Łoza, Stanisław (1888-1956) [2173]
 53. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [2162]
 54. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2136]
 55. Winek, Włodzimierz (1956-) [2113]
 56. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1982]
 57. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [1949]
 58. Röber, H. Ryt. [1946]
 59. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1923]
 60. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [1895]
 61. Estreicher, Karol (1827-1908) [1895]
 62. Kapuściński, Piotr [1859]
 63. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [1803]
 64. Brandel, Konrad (1838-1920) [1778]
 65. Papierowski, Andrzej Jerzy [1774]
 66. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [1754]
 67. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1716]
 68. Magistrat m.st. Warszawy [1690]
 69. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [1689]
 70. Starzyński, Stefan (1893-1939) [1688]
 71. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [1676]
 72. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [1643]
 73. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [1618]
 74. Smoleński, Władysław (1851-1926) [1599]
 75. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [1594]
 76. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [1589]
 77. Górska, Halina (1898-1942) [1589]
 78. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1560]
 79. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [1547]
 80. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [1543]
 81. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1520]
 82. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [1479]
 83. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [1465]
 84. Kneisel, August [1444]
 85. Związek Patriotów Polskich [1438]
 86. Miejskie Biuro Statystyczne [1429]
 87. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [1396]
 88. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1394]
 89. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1389]
 90. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1340]
 91. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1337]
 92. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1325]
 93. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [1307]
 94. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [1300]
 95. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [1291]
 96. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1289]
 97. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1286]
 98. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1274]
 99. Muzeum Narodowe (Warszawa) [1269]
 100. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1268]
 101. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1236]
 102. Popowski, S. [1233]
 103. Frączek, Ireneusz (1969- ) [1231]
 104. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1223]
 105. Małecki, Antoni (1821-1913) [1205]
 106. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [1194]
 107. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1192]
 108. Tretiak, Józef (1841-1923) [1182]
 109. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1170]
 110. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1167]
 111. Zieliński, Jarosław (1958- ) [1164]
 112. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1164]
 113. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1158]
 114. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1157]
 115. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1154]
 116. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1154]
 117. [Bielski, Szymon] [1131]
 118. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1124]
 119. Beyer, Karol (1818-1877) [1119]
 120. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1115]
 121. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1079]
 122. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1062]
 123. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1049]
 124. Młoda Polka [pseud.] [1040]
 125. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [1012]
 126. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [992]
 127. Lisicki, Roman [987]
 128. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [974]
 129. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [967]
 130. Paulmier, Adrien-Augustin [950]
 131. Kudyba, Wojciech (1965- ) [939]
 132. Godlewski, Stefan (1853-1929) [925]
 133. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [924]
 134. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [918]
 135. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [913]
 136. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [911]
 137. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [901]
 138. Baronowa X.Y.Z. [881]
 139. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [879]
 140. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [879]
 141. Polski Związek Producentów Filmowych [879]
 142. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [875]
 143. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [872]
 144. Scott, Walter (1771-1832) [859]
 145. Pawłowski, Zbigniew [857]
 146. Stowarzyszenie Żoliborzan [856]
 147. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [853]
 148. Korwin, Ludwik (1904-1988) [844]
 149. Spencer, Herbert (1820-1903) [842]
 150. Polak, Józef (1857-1928) [840]
 151. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [839]
 152. Winogrodzka, Katarzyna [839]
 153. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [834]
 154. Judycki, Zbigniew (1948- ) [825]
 155. Elkana, J. M. [825]
 156. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [821]
 157. Słowaczyński, Jędrzej [819]
 158. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [819]
 159. Moraczewski, Adam (1907-1941) [810]
 160. Hoffman, Franz (1814-1882) [795]
 161. Zawadzki, Józef (1865-1937) [793]
 162. Załęski, Witold (1836-1908) [790]
 163. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [787]
 164. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [777]
 165. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [777]
 166. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [777]
 167. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [770]
 168. Lodge, Edmund (1756-1839) [759]
 169. Dąbrowski, Stanisław [753]
 170. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [751]
 171. Centralna Biblioteka Statystyczna [750]
 172. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [750]
 173. Callier, Edmund (1833-1893) [749]
 174. Napoleon I (1769-1821) [746]
 175. Makowski, Marek [745]
 176. Buzek, Józef (1873-1936) [743]
 177. Ganilh, Charles (1758-1836) [738]
 178. Iosephus Flavius (ca 37-103) [734]
 179. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [732]
 180. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [722]
 181. Koleżak, Władysław (1854-1924) [720]
 182. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [715]
 183. Lewicka, Anna (1852-1932) [713]
 184. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [711]
 185. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [704]
 186. [Magistrat m. Lwowa] [694]
 187. Czapiński, Leopold (1838-1911) [691]
 188. Twardo, Stanisław (1883-1982) [685]
 189. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [684]
 190. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [683]
 191. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [683]
 192. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [679]
 193. Łączkowski, Marceli (?-?) [678]
 194. Askenazy, Szymon (1866-1935) [675]
 195. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [674]
 196. Erlach, Franz L. (1819-1889) [664]
 197. Janowski, Aleksander (1866-1944) [661]
 198. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [660]
 199. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [658]
 200. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [656]
 201. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [653]
 202. Chmielewska, Halina [651]
 203. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [650]
 204. Rzewuski, Walery (1837-1888) [645]
 205. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [640]
 206. Poliński, Józef (1891-1944) [639]
 207. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [631]
 208. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [626]
 209. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [625]
 210. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [625]
 211. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [625]
 212. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [624]
 213. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [623]
 214. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [613]
 215. Elsner, Józef (1769 - 1854) [612]
 216. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [610]
 217. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [609]
 218. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [608]
 219. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [608]
 220. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [607]
 221. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [606]
 222. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [602]
 223. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [598]
 224. Majewski, Erazm (1858-1922) [596]
 225. Warnka, Jadwiga [590]
 226. Surowiecki, Karol [590]
 227. Magistrat Miasta Warszawy [588]
 228. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [586]
 229. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [585]
 230. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [583]
 231. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [581]
 232. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [581]
 233. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [580]
 234. Guiraud, Paul (1850-1907) [580]
 235. Snopek, Kazimierz [575]
 236. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [573]
 237. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [572]
 238. [Magistrat goroda Varšavy] [567]
 239. Biart, Lucjan (1829-1897) [557]
 240. Zawiliński, Roman (1855-1932) [555]
 241. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [553]
 242. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [552]
 243. Wretowski, Paweł [552]
 244. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [549]
 245. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [547]
 246. Leist, Ludwig (1891-1967) [546]
 247. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [545]
 248. Kurpiński, Karol (1785-1857) [537]
 249. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [537]
 250. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [536]
 251. Major Hennequin del Varsaviae [534]
 252. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [531]
 253. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [531]
 254. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [523]
 255. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [521]
 256. Suligowski, Adolf (1849-1932) [520]
 257. Kucz, Karol (1815-1892) [519]
 258. Biuro Pracy Społecznej [519]
 259. Radliński, Ignacy (1843-1920) [516]
 260. Draper, John William (1811-1882) [515]
 261. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [514]
 262. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [512]
 263. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [511]
 264. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [511]
 265. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [509]
 266. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [509]
 267. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [505]
 268. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [502]
 269. Furgault, Nicolas (1705-1794) [502]
 270. Oppman, Artur (1867-1931) [501]
 271. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [500]
 272. Kapuscinski, Petr [498]
 273. Sedlaczek, Lech [497]
 274. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [496]
 275. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [495]
 276. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [495]
 277. Zarząd Miejski w Równem [494]
 278. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [493]
 279. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [493]
 280. Broniewski, Władysław (1897-1962) [493]
 281. Friedrich, Henryk (1908-1944) [490]
 282. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [487]
 283. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [487]
 284. Ségur, Sophie de (1799-1874) [485]
 285. Rostworowski, Jan (1838-1898) [480]
 286. Pawiński, Adolf (1840-1896) [480]
 287. Samborski, Henryk (1843-1918) [479]
 288. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [474]
 289. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [468]
 290. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [462]
 291. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [453]
 292. Zapolska Gabriela (1857-1921) [452]
 293. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [450]
 294. Przyborowski, Walery (1845-1913) [446]
 295. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [445]
 296. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [445]
 297. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [444]
 298. Friedhuber de Grubenthal, L. [444]
 299. Rapaport, Artur (1889-1937) [440]
 300. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [440]
 301. Wóycicka, Jadwiga [434]
 302. Kiliński, Jan (1760-1819 [433]
 303. Chompre, Pierre (1698-1760) [433]
 304. Giraud, Paul [432]
 305. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [429]
 306. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [425]
 307. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [425]
 308. Skwara, Marian (1946- ) [424]
 309. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [423]
 310. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [422]
 311. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [421]
 312. Wysocki Piotr (1797-1874) [419]
 313. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [417]
 314. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [414]
 315. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [413]
 316. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [410]
 317. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [409]
 318. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [408]
 319. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [407]
 320. Lampert, Kurt (1859-1918) [403]
 321. Snarski, Stanisław (1795-1880) [401]
 322. Bielski, Szymon (1745-1825) [401]
 323. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [400]
 324. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [400]
 325. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [400]
 326. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [400]
 327. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [398]
 328. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [398]
 329. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [397]
 330. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [397]
 331. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [396]
 332. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [393]
 333. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [392]
 334. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [390]
 335. Aristoteles (384-322 a.C.) [388]
 336. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [384]
 337. Gorecka, Maria (1835-1922) [383]
 338. Pokorzyńska, Elżbieta [382]
 339. Marcinkowski, Piotr [382]
 340. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [379]
 341. Cep [Henryk Cepnik] [377]
 342. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [377]
 343. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [375]
 344. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [371]
 345. [Magistrat m.st. Warszawy] [369]
 346. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [368]
 347. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [368]
 348. Dickstein, Samuel (1851-1939) [368]
 349. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [368]
 350. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [368]
 351. Seruga, Józef (1886-1940) [367]
 352. Kiliński, Jan (1760-1819) [366]
 353. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [363]
 354. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [363]
 355. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [363]
 356. Baka, Józef (1707-1780) [363]
 357. Paciorkowski, Bronisław Gryf [362]
 358. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [362]
 359. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [362]
 360. Heck, Walerian [362]
 361. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [361]
 362. Szatkowska, Lena (1947- ) [359]
 363. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [358]
 364. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [358]
 365. Dubiecki, Marian (1838-1926) [358]
 366. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [354]
 367. Campe, Joachim Heinrich [354]
 368. Zuber, Rudolf (1858-1920) [352]
 369. Siczyński, Walery [352]
 370. Grzymała, Grabowiecki Jan [352]
 371. Kroński, Aleksander (1871-1935) [349]
 372. [Granke, Stefan] [348]
 373. Goszczyńska, Agnieszka [347]
 374. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [346]
 375. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [345]
 376. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [344]
 377. Związek Komunalny (Węgrów) [342]
 378. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [342]
 379. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [341]
 380. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [339]
 381. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [339]
 382. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [338]
 383. Hasselbusch, Robert (1983- ). [338]
 384. Arnold, E. J. [338]
 385. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [337]
 386. Berthet, Èlie (1815-1891) [335]
 387. Legun-Biliński, Antoni. [335]
 388. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [335]
 389. [Łosiowa, Emilia] [333]
 390. Styfi, Jan (1839?-1921) [333]
 391. Tarnacki, Józef. [331]
 392. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [330]
 393. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [329]
 394. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [327]
 395. Hansson, Ola (1860-1925) [326]
 396. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [323]
 397. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [323]
 398. J. Z. [323]
 399. Grundmann, Karl (1909-1944) [322]
 400. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [321]
 401. Lachowicz, Juliusz. Red. [319]
 402. Krystall, Bronisław (1887-1983) [319]
 403. Bloch, Jan (1836-1902) [318]
 404. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [317]
 405. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [316]
 406. [Miethke, H. O.] [315]
 407. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [314]
 408. Simmler, Józef (1823-1868) [313]
 409. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [312]
 410. Schilgen, Hardy (1876-1941) [312]
 411. Hyodo, Nagao [312]
 412. Alkar [pseud.] [312]
 413. Świętochowski, Adam (1864-1914) [311]
 414. Sewer [311]
 415. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [310]
 416. Bersohn, Mathias (1823-1908) [308]
 417. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [307]
 418. Lyall, Edna (1857-1903) [307]
 419. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [304]
 420. Czartoryska Izabela (1746-1835) [303]
 421. Adolph, Witold (1903-1941) [302]
 422. Passendorfer, Artur (1864-1936) [302]
 423. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [300]
 424. Iks Cagnafet [pseud.] [300]
 425. Grajnert, Józef [300]
 426. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [299]
 427. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [297]
 428. Sigalin, Józef (1909-1983) [296]
 429. Taube, Gustaw jr [296]
 430. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [296]
 431. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [295]
 432. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [292]
 433. Siebeck, Herman (1842-1920) [292]
 434. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [291]
 435. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [291]
 436. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [290]
 437. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [289]
 438. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [288]
 439. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [288]
 440. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [286]
 441. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [284]
 442. Ryszard, Antoni (1841-1894) [282]
 443. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [282]
 444. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [281]
 445. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [279]
 446. Jabłoński, Tadeusz [279]
 447. Borkowski, Feliks (1840- ?) [278]
 448. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [277]
 449. Miłkowski, Stanisław [277]
 450. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [276]
 451. Edgeworth, Maria [276]
 452. Pawłowski, Kalixt [275]
 453. Zipper, Albert (1855-1936) [273]
 454. Nowakowski, Józef (1800-1864) [272]
 455. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [272]
 456. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [271]
 457. Morawska, Zofia (1848-1922) [271]
 458. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [269]
 459. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [269]
 460. Chodyński, Adam Antoni [269]
 461. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [268]
 462. Świderski, Leopold (1853-1925) [268]
 463. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [268]
 464. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [267]
 465. X. Y. Z. [266]
 466. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [266]
 467. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [266]
 468. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [266]
 469. Peretz, Adolf (1855-1933) [265]
 470. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [264]
 471. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [264]
 472. Paprocki, Bartosz [264]
 473. Jachowiczowa, Antonina [264]
 474. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [264]
 475. Maliszewski, Edward (1875-1928) [263]
 476. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [261]
 477. Lichota, Władysław Tadeusz [259]
 478. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [258]
 479. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [257]
 480. Lissowski, Czesław (1895-1942) [256]
 481. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [255]
 482. Portner, Szymon (18..-?) [255]
 483. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [254]
 484. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [253]
 485. Pécaut, Elie [253]
 486. Bojarska, Stefanja [253]
 487. Baude, K. [253]
 488. Gold, Artur (1897-1942) [252]
 489. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [252]
 490. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 491. Typiak, Piotr [251]
 492. Podwiński, Stanisław [251]
 493. Szujski, Józef (1835-1883) [250]
 494. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [250]
 495. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [249]
 496. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [248]
 497. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [248]
 498. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [248]
 499. Korotyński, Władysław (1866-1924) [247]
 500. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [246]
 501. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [246]
 502. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [244]
 503. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [244]
 504. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [244]
 505. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [244]
 506. Pawe, L. [244]
 507. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [240]
 508. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [239]
 509. Stefani, Józef (1800-1876) [239]
 510. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [239]
 511. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [238]
 512. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [237]
 513. Piotrowski, Andrzej [237]
 514. Czerwiński, Franciszek [237]
 515. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [236]
 516. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [236]
 517. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [235]
 518. Dalecka, Wanda (1862-1932) [235]
 519. Chankowski, Henryk (1882-1944) [234]
 520. Piłsudski, Józef (1867-1935) [233]
 521. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [233]
 522. Eile, Henryk (1878-1939) [232]
 523. Röber, F. H. Ryt. [231]
 524. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [231]
 525. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [230]
 526. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [230]
 527. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [230]
 528. Jeżowski, M [230]
 529. Hoffman, Karol (1855-1937) [230]
 530. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [229]
 531. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [229]
 532. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [228]
 533. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [227]
 534. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [226]
 535. Kumidor, Zbigniew [226]
 536. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [226]
 537. Kolberg, Oskar (1814-1890) [225]
 538. Aimard, Gustave (1818-1883) [225]
 539. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [224]
 540. Rytel, Kazimiera (?-?) [224]
 541. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [224]
 542. Jahner, Alfred (1860-1934) [224]
 543. Strindberg, August (1849-1912) [222]
 544. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [222]
 545. Strauss, Johann (1825-1899) [221]
 546. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [221]
 547. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [218]
 548. Dénoix, Victorin [218]
 549. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [218]
 550. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [217]
 551. Warszawski Szpital dla Dzieci [217]
 552. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [217]
 553. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [216]
 554. Czerniawski, Jan [216]
 555. Osterloff, Edmund (1863-1938) [213]
 556. Szajnocha, Karol (1818-1868) [213]
 557. Boratyński, Wacław (1908-1939) [212]
 558. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [212]
 559. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [211]
 560. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [209]
 561. Neyman, Jerzy (1894-1981) [209]
 562. Kryński, Adam (1844-1932) [209]
 563. Borucki, Juliusz [209]
 564. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [208]
 565. Maël, Pierr. [207]
 566. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [207]
 567. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [205]
 568. Rumianek, Stanisław [205]
 569. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [205]
 570. Demby, Stefan (1862-1939) [205]
 571. Szlendak, Adam (1881-1937) [204]
 572. Związek Miast Polskich [204]
 573. Kowalewski, T. [204]
 574. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [203]
 575. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [203]
 576. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [203]
 577. Turowski, Stanisław (1880-1936) [202]
 578. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [201]
 579. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [201]
 580. Lejko, Krystyna (1933- ) [200]
 581. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [199]
 582. Nałęcz, Edward [199]
 583. Kaczkowski, Zygmunt [199]
 584. Mościcki, Henryk (1881-1952) [198]
 585. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [198]
 586. Ministerstwo Odbudowy Kraju [198]
 587. Ministerstwo Kultury i Sztuki [198]
 588. Bezak, Paweł (1983- ) [198]
 589. Wrześniowski, August (1836-1892) [197]
 590. Chmiel, Adam (1865-1934) [197]
 591. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [196]
 592. J. Ł. Ryt. [196]
 593. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [195]
 594. Piltz, Franciszek (1895-1941) [195]
 595. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [195]
 596. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [194]
 597. Płoska-Łoś, Irena [194]
 598. Jelínek, Edvard (1855-1897) [194]
 599. Ejsmond, Julian (1892-1930) [194]
 600. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [194]
 601. Warnkówna, Jadwiga [193]
 602. Kaczyński, Witold [192]
 603. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [191]
 604. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [190]
 605. Koroniarz [190]
 606. Warszawska Gmina Starozakonnych [190]
 607. Strzelecki, Jan (1886-1944) [190]
 608. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [189]
 609. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [189]
 610. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [189]
 611. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [189]
 612. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [189]
 613. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [188]
 614. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [188]
 615. Krasiński, Edward (1870-1940) [188]
 616. Bełza, Władysław (1847-1913) [188]
 617. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [187]
 618. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [187]
 619. Jeske, August (1836-1875) [187]
 620. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [186]
 621. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [186]
 622. Freudenson, Daniel (1847-1931) [186]
 623. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [185]
 624. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [185]
 625. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [184]
 626. Marczyński, Józef (1891-1940) [184]
 627. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [183]
 628. Windakiewicz, Kazimierz [183]
 629. Dante, Alighieri (1265-1321) [183]
 630. Abdullah Frères [pseud.] [182]
 631. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [182]
 632. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [182]
 633. Bykowski, Leon [181]
 634. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [181]
 635. Grabowski, Antoni (1857-1921) [179]
 636. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [178]
 637. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [178]
 638. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [178]
 639. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [177]
 640. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [177]
 641. Motas, Maciej [177]
 642. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [176]
 643. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [176]
 644. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [176]
 645. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [175]
 646. Sandaeu, Jules (1811-1833) [175]
 647. Normand, Charles (1848- ) [175]
 648. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [175]
 649. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [175]
 650. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [175]
 651. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [174]
 652. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [174]
 653. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [174]
 654. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [174]
 655. Walter. Ryt. [173]
 656. Kulski, Julian (1892-1976) [173]
 657. Instytut Spraw Społecznych [173]
 658. Szubert, Awit (1837-1919) [172]
 659. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [172]
 660. Biernacki, Bolesław (1865- ) [172]
 661. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [170]
 662. Wójtowicz, Władysław J. [170]
 663. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [170]
 664. Maciejowski, Adam (1874-1919) [169]
 665. Hufsky [168]
 666. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [167]
 667. Ostrowski, Tomasz (?-?) [167]
 668. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [166]
 669. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [165]
 670. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [165]
 671. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [165]
 672. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [165]
 673. Ines, Albert (1620-1658) [164]
 674. Związek Buchalterów (Warszawa) [162]
 675. [Lindley, William (1808-1900)] [161]
 676. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [160]
 677. Węgrzecki, S. [160]
 678. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [159]
 679. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [159]
 680. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [159]
 681. Stablewski, Florian (1841-1906) [159]
 682. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [158]
 683. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [158]
 684. [Schier, František Václav (1804-1864)] [157]
 685. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [157]
 686. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [157]
 687. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [156]
 688. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [156]
 689. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [155]
 690. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [155]
 691. Wahrendorff, O. [154]
 692. Wierzbowski, Theodorus [153]
 693. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [153]
 694. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [153]
 695. Damse, Józef (1789-1852) [152]
 696. Popielewski [152]
 697. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [151]
 698. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [151]
 699. Roeber, F. H. Ryt. [150]
 700. Olszewski, K.[azimierz] [150]
 701. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [149]
 702. Rutska, Halina (1868-1932) [149]
 703. Pyzowski, Adam (1874-1931) [148]
 704. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [148]
 705. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [147]
 706. Osmański, Wojciech (1834-1908) [145]
 707. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [145]
 708. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [145]
 709. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [145]
 710. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [144]
 711. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [144]
 712. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [144]
 713. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [144]
 714. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [143]
 715. Piotr Krakowianin [pseud.] [143]
 716. Chęciński, Jan (1826-1874) [143]
 717. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [143]
 718. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [141]
 719. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [141]
 720. Bolesławicz [pseud.] [141]
 721. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [140]
 722. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [140]
 723. Ossibach-Budzyński, Andrzej [140]
 724. Compagnie d'Electricité de Varsovie [140]
 725. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [139]
 726. Hahn, Wiktor (1871-1959) [139]
 727. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [139]
 728. Bułhak ,Jan (1876-1950) [139]
 729. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [138]
 730. Sędlikowski, Aleksander [138]
 731. Karoli, Aleksander (1838-1915) [137]
 732. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [137]
 733. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [136]
 734. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [136]
 735. Franczak, Lech (1939- ) [136]
 736. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [135]
 737. Bzowska, Maria (1871-1906) [135]
 738. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [134]
 739. Liga Morska i Kolonialna [133]
 740. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [133]
 741. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [133]
 742. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [133]
 743. Gebhard, podporucznik [133]
 744. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [131]
 745. Dombrowski, Władysław [130]
 746. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [130]
 747. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [130]
 748. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [130]
 749. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [130]
 750. Loth, August (1869-1944) [130]
 751. Godebski, Cyprian (1765-1809) [130]
 752. Dębski, Michał [129]
 753. B. P. Ryt. [129]
 754. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [129]
 755. Syroczyński, Leon (1844-1925) [129]
 756. Al. Pow. [129]
 757. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [128]
 758. Racher, Jessica. Z-ca. red. [128]
 759. Pennec, Joanna. Opiekun [128]
 760. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [128]
 761. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [128]
 762. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [128]
 763. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [128]
 764. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [128]
 765. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [128]
 766. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [127]
 767. Röber, G. Ryt. [127]
 768. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [127]
 769. Achtel, Józef [126]
 770. Mottl, Adam (1928-2013) [125]
 771. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [125]
 772. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [125]
 773. Kowalski, L. Fot. [124]
 774. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [124]
 775. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [124]
 776. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [124]
 777. Wojnarowicz Weseła [123]
 778. W. M. K. [123]
 779. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [123]
 780. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [123]
 781. Sigismond. Fot. [122]
 782. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [122]
 783. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [121]
 784. Bauman, R. Lit. [121]
 785. Warszawski Lombard Miejski [120]
 786. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [120]
 787. Staszic, Stanisław (1755-1826) [120]
 788. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [119]
 789. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [118]
 790. Wyss, Johann David (1743-1818) [118]
 791. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [118]
 792. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [118]
 793. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [117]
 794. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [117]
 795. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [117]
 796. Breyer, Albert (1889-1939) [117]
 797. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [116]
 798. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [116]
 799. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [116]
 800. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [116]
 801. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [116]
 802. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [116]
 803. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [116]
 804. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [116]
 805. Polski Czerwony Krzyż we Francji [115]
 806. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [115]
 807. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [114]
 808. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [114]
 809. Żeleński, Władysław (1837-1921) [113]
 810. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [113]
 811. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [112]
 812. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [112]
 813. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [112]
 814. Szkoła Realna imienia Staszica [112]
 815. Bandurski, Władysław (1865-1932) [112]
 816. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [111]
 817. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [111]
 818. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [111]
 819. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [111]
 820. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [110]
 821. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [110]
 822. Latoszek, Jacek [110]
 823. Komorowska-Filipiak, Romana [110]
 824. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [109]
 825. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [109]
 826. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [108]
 827. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [108]
 828. Śmigielska, Józefa [108]
 829. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [107]
 830. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [107]
 831. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [107]
 832. Zajączkowska, Zuzanna [107]
 833. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [107]
 834. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [107]
 835. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [107]
 836. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [107]
 837. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [106]
 838. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [106]
 839. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [106]
 840. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [106]
 841. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [106]
 842. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [106]
 843. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [106]
 844. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [105]
 845. Gmitruk, Janusz (1948- ) [105]
 846. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [105]
 847. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [105]
 848. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [105]
 849. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [104]
 850. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [104]
 851. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [104]
 852. Jaworski, Józef (1859-1920) [104]
 853. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [104]
 854. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [103]
 855. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [103]
 856. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [103]
 857. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [102]
 858. Namysłowski, Karol (1856-1925) [102]
 859. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [102]
 860. J. Ł. [102]
 861. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [102]
 862. A. Z. [102]
 863. Dom Sztuki (Warszawa) [101]
 864. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [101]
 865. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [100]
 866. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [100]
 867. Czermański, Zdzisław [100]
 868. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [100]
 869. P. B. Ryt. [99]
 870. Buchcar, Karol. Fot. [99]
 871. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [99]
 872. Dancla, Charles(1817-1907) [98]
 873. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [98]
 874. Peszke, Ignacy (1877-1925) [98]
 875. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [98]
 876. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [97]
 877. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [97]
 878. Niemojewski, Lech (1894-1952) [97]
 879. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [97]
 880. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [96]
 881. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [96]
 882. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [96]
 883. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [96]
 884. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [96]
 885. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [96]
 886. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [96]
 887. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [95]
 888. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [95]
 889. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [95]
 890. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [94]
 891. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [94]
 892. Komar, Józef [94]
 893. Fleck L. Red. [et al.] [94]
 894. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [93]
 895. Wizimirska, Barbara [93]
 896. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [93]
 897. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [92]
 898. Śliwiński, Jan [92]
 899. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [92]
 900. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [91]
 901. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [91]
 902. Wybranowski, Władysław (?-?) [91]
 903. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [91]
 904. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [90]
 905. ADAM. Ryt. [90]
 906. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [90]
 907. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [90]
 908. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [90]
 909. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [90]
 910. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [89]
 911. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [89]
 912. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [89]
 913. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [89]
 914. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [88]
 915. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [88]
 916. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [88]
 917. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [87]
 918. Tomek Piast [pseud.] [87]
 919. Matrzak, Jerzy [87]
 920. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [87]
 921. Pusch, Maurycy (1828-1902) [86]
 922. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965) ] [86]
 923. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [86]
 924. Wanda Cymerman (red. nacz.) [85]
 925. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [85]
 926. Bogucki, Adolf (1835-1894) [85]
 927. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [85]
 928. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [85]
 929. Patronat Opieki nad Więźniami [85]
 930. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [85]
 931. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [85]
 932. Giergielewicz Jan (1898-1953) [85]
 933. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [84]
 934. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [84]
 935. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [84]
 936. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [83]
 937. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [83]
 938. Stolpe, Alojzy (?-1824) [83]
 939. Zaleski, August (1883-1972) [83]
 940. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [82]
 941. Wróblewski, K. [82]
 942. Tarnacki, Józef [82]
 943. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [82]
 944. Fuks, Marjan (1884-1935) [82]
 945. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [82]
 946. Baumann, R. Lit. [81]
 947. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [81]
 948. Gołębiewska, Wanda [81]
 949. Baum, Stefan (1892-1964) [81]
 950. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [80]
 951. Mulert, Ludwik (1818-1875) [80]
 952. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [80]
 953. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [80]
 954. Słomkowska, Alina (1929-1995) [80]
 955. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [80]
 956. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [80]
 957. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [79]
 958. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [79]
 959. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [79]
 960. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [79]
 961. Pachucki, Marian (1888-1961) [79]
 962. Osotowicz, Jerzy. Red. [79]
 963. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [79]
 964. Arctowski, Henryk (1871-1958) [79]
 965. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [78]
 966. Morżkowska, Antonina [78]
 967. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [78]
 968. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [77]
 969. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [77]
 970. Ślaski, Bolesław (1870- ) [77]
 971. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [77]
 972. Wójcicki, Jerzy [77]
 973. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [77]
 974. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [77]
 975. Kozłowski, Jan J. [77]
 976. Leliwa, Alfred [76]
 977. Frick, L. [76]
 978. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [76]
 979. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [76]
 980. Hoffmann Regierungsdirektor [76]
 981. Babiński, Wacław [76]
 982. Amatorski Zespół Teatralny [76]
 983. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [75]
 984. Socha, Szczepan [75]
 985. Schmid, Christoph von (1768-1854) [75]
 986. Rembiel, St. [75]
 987. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [75]
 988. Stefanow, Piotr [74]
 989. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [74]
 990. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [74]
 991. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [74]
 992. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [74]
 993. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [74]
 994. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [73]
 995. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [73]
 996. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [73]
 997. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [73]
 998. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [73]
 999. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [73]
 1000. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [73]
 1001. Leśniewska, B. [73]
 1002. Jotes [73]
 1003. Diabelli, Anton (1781-1858) [72]
 1004. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [72]
 1005. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [72]
 1006. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [72]
 1007. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [72]
 1008. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [72]
 1009. Czajkowski, Paweł (-1839) [72]
 1010. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [71]
 1011. Kleczyński, Jan (1837-1895) [71]
 1012. Uniwersytet Warszawski [71]
 1013. Tor, Stanisław [71]
 1014. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [71]
 1015. Hoppe, Stanisław (1893- ) [71]
 1016. Kossak, Wojciech (1856-1942) [70]
 1017. Przyłęcki, Henryk [70]
 1018. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [70]
 1019. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [70]
 1020. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [69]
 1021. A. M. Ryt. [69]
 1022. L. N. Ryt. [69]
 1023. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [69]
 1024. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [69]
 1025. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [69]
 1026. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [69]
 1027. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [68]
 1028. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [68]
 1029. [Leger, Louis (1843-1923)] [68]
 1030. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [68]
 1031. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [68]
 1032. Koniński, Kazimierz [68]
 1033. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [68]
 1034. Kaczmarski, S. [68]
 1035. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [67]
 1036. Łubieński, Edward (1819-1867) [67]
 1037. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [67]
 1038. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [67]
 1039. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [67]
 1040. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [67]
 1041. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [66]
 1042. Święcicka, Jadwiga (?-?) [66]
 1043. Pałac Sztuki (Warszawa) [66]
 1044. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [66]
 1045. Zbyszewski [66]
 1046. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [66]
 1047. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [66]
 1048. Mahomet II [66]
 1049. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [66]
 1050. Jankowski, Józef [66]
 1051. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [66]
 1052. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [66]
 1053. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [66]
 1054. Burmistrz w.z. Becher [66]
 1055. [Grabiec (?-?)] [65]
 1056. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [65]
 1057. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [65]
 1058. Pohoski, Jan (1889-1940) [65]
 1059. Filipiak, Grzegorz [65]
 1060. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [64]
 1061. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [64]
 1062. Diveky, Adrjan (1880-1965) [64]
 1063. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [64]
 1064. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [64]
 1065. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [63]
 1066. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [63]
 1067. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [63]
 1068. Muszkowski, Jan (1882-1953) [63]
 1069. Żychliński, Jan. Wstęp [63]
 1070. [Quirini, Edward] [63]
 1071. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [63]
 1072. Stern, Anatol (1899-1968) [63]
 1073. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [63]
 1074. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [63]
 1075. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [63]
 1076. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [63]
 1077. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [63]
 1078. Białecki, Paweł. Red. [63]
 1079. (E) [63]
 1080. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [62]
 1081. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [62]
 1082. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [62]
 1083. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [62]
 1084. Związek Miast Królestwa Polskiego [62]
 1085. Wesoły Wujaszek [62]
 1086. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [62]
 1087. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [62]
 1088. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [62]
 1089. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [62]
 1090. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [61]
 1091. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [61]
 1092. "Młoda Sztuka" [61]
 1093. [Kasa Chorych (Warszawa)] [61]
 1094. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [61]
 1095. Goublier, Gustave (1856-1926) [61]
 1096. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [61]
 1097. Broch.[owski], B. Ryt. [60]
 1098. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [60]
 1099. Sulistrowski, Kazimierz [60]
 1100. Skornia-Roszij, Maria [60]
 1101. Zalewski, Stanisław (1925- ) [60]
 1102. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [60]
 1103. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [60]
 1104. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [60]
 1105. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [60]
 1106. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [59]
 1107. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [59]
 1108. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [59]
 1109. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [59]
 1110. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [58]
 1111. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [58]
 1112. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [58]
 1113. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [58]
 1114. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [58]
 1115. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [58]
 1116. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [58]
 1117. Joteyko, Józefa (1866-1928) [58]
 1118. Ioteyko I. [na s. tyt.] [58]
 1119. Gorski, Stefan (1882-1941) [58]
 1120. Gruziel, L. Fot. [57]
 1121. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [57]
 1122. Automobilklub Warszawski [57]
 1123. [Gutry, Maria (1899-1988)] [57]
 1124. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [57]
 1125. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [57]
 1126. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [57]
 1127. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [57]
 1128. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [57]
 1129. Barclay, John (1582-1621) [57]
 1130. Rydel, Lucjan (1870-1918) [56]
 1131. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [56]
 1132. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [56]
 1133. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [56]
 1134. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [56]
 1135. Strasburger, Edward (1882-1923) [56]
 1136. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [56]
 1137. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [56]
 1138. Jeska, Stanisława (1867-1936) [56]
 1139. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [56]
 1140. Gottlieb Leopold (1879-1934) [56]
 1141. Fajans, Wacław (1884-1973) [56]
 1142. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [56]
 1143. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [56]
 1144. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [55]
 1145. Szenajch, Władysław (1879-1964) [55]
 1146. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [55]
 1147. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [55]
 1148. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [55]
 1149. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [55]
 1150. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [55]
 1151. Dumax, [Victor] (1827-1894) [55]
 1152. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [54]
 1153. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [54]
 1154. Weinberg P. [54]
 1155. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [54]
 1156. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [54]
 1157. Niemojowska, Maria (1870?-?) [54]
 1158. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [54]
 1159. Komenda I Brygady Legionów Polskich [54]
 1160. Magistrat der Hauptstadt Warschau [53]
 1161. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [53]
 1162. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [53]
 1163. Puciata, Ryszard (?-1942) [53]
 1164. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [53]
 1165. Kozyra, Anna [53]
 1166. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [53]
 1167. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [52]
 1168. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [52]
 1169. Teichmann, Antoni (1798-1877) [52]
 1170. Malewicz, Jadwiga [52]
 1171. Kątski, Apolinary (1825-1879) [52]
 1172. [Franck] [52]
 1173. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [52]
 1174. Witkowski, Wincenty [52]
 1175. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [52]
 1176. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [52]
 1177. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [52]
 1178. Szymkiewicz, Józef [52]
 1179. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [52]
 1180. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [52]
 1181. Oniszewski, Jan Teofil [52]
 1182. Estreicher, Karol (1906-1984) [52]
 1183. Dom ks. Boduena [52]
 1184. Sterzycki, Z. Fot. [51]
 1185. Krynicki, M. Lit. [51]
 1186. Kozłowski, Karol (1840-1890) [51]
 1187. Rzepko, Władysław (1854-1932) [51]
 1188. Kostka, J. [51]
 1189. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [51]
 1190. Urmowski Klemens (1780-1827) [51]
 1191. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [51]
 1192. Siemieński, Lucjan [51]
 1193. Dr Fischer, Gubernator [51]
 1194. Dr Fischer, Gouverneur [51]
 1195. Armia Krajowa [51]
 1196. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [51]
 1197. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [50]
 1198. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [50]
 1199. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [50]
 1200. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [50]
 1201. Puc, B[ronisław] [50]
 1202. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [50]
 1203. Magnus, Wiktor [50]
 1204. Lipiński, Józef (1777-1811) [50]
 1205. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [50]
 1206. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [49]
 1207. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [49]
 1208. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [49]
 1209. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [49]
 1210. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1211. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [49]
 1212. Laskowski, Otton (1892-1953) [49]
 1213. Kondor, Ernst. [49]
 1214. Hadyna, Łukasz (1982- ) [49]
 1215. Hadyna, Stanisław (1984- ) [49]
 1216. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [49]
 1217. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [49]
 1218. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [49]
 1219. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [48]
 1220. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [48]
 1221. Starczewski, Jan (1904-1981) [48]
 1222. Banner, M. Red. [48]
 1223. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [48]
 1224. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [48]
 1225. Konopka, Józef (1884-1940) [48]
 1226. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [47]
 1227. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [47]
 1228. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [47]
 1229. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [47]
 1230. Rada Regencyjna [47]
 1231. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [47]
 1232. [Omm, Peter] [47]
 1233. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [47]
 1234. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [47]
 1235. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [47]
 1236. Syndykat Rolniczy Warszawski [47]
 1237. Landowski, Paweł (1843-1894) [47]
 1238. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [47]
 1239. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [47]
 1240. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [47]
 1241. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [46]
 1242. Münchheimer, Adam (1830-1904) [46]
 1243. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [46]
 1244. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [46]
 1245. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [46]
 1246. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [46]
 1247. Naoczny świadek [46]
 1248. Moder, Paul (1896-1942) [46]
 1249. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [46]
 1250. Lejowa, Emilia (1839-1906) [46]
 1251. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [46]
 1252. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [46]
 1253. Adam, Julius (1826-1874) [46]
 1254. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [45]
 1255. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [45]
 1256. A.T.T. [45]
 1257. [Świtalska, H. (?-?)] [45]
 1258. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [45]
 1259. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [45]
 1260. Wars, Henryk (1902-1977) [45]
 1261. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [45]
 1262. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [45]
 1263. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [45]
 1264. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [45]
 1265. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [45]
 1266. Kownacka, Maria (1894-1982) [45]
 1267. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [45]
 1268. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [45]
 1269. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [45]
 1270. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [45]
 1271. Regulski, Aleksander (1839-1884) [44]
 1272. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [44]
 1273. Hähle, G. Ryt. [44]
 1274. Łukasik, Jan (1910- ) [44]
 1275. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [44]
 1276. Vollstedt, Robert (1854-1919) [44]
 1277. Stecher, August (?-?) [44]
 1278. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [44]
 1279. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [44]
 1280. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [44]
 1281. Collodi, Carlo (1826-1890) [44]
 1282. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [44]
 1283. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [43]
 1284. K.K. Ryt. [43]
 1285. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [43]
 1286. Simcis, Gen [43]
 1287. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [43]
 1288. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [43]
 1289. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [43]
 1290. Siekierski, Franciszek [43]
 1291. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [43]
 1292. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [43]
 1293. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [43]
 1294. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [43]
 1295. Sobieski, Wacław (1872-1935) [43]
 1296. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [43]
 1297. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [43]
 1298. Orda, Napoleon (1807-1883) [43]
 1299. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [43]
 1300. Gąsiorowska, Natalja [43]
 1301. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [43]
 1302. Egghard, Jules(1833-1867) [43]
 1303. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [43]
 1304. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [43]
 1305. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [42]
 1306. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [42]
 1307. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [42]
 1308. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [42]
 1309. Roeber. H. Ryt. [42]
 1310. Rodzina Lekarska (Warszawa) [42]
 1311. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [42]
 1312. Mikucka, Aniela (1904-1950) [42]
 1313. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [42]
 1314. Giełda Mięsna (Warszawa) [42]
 1315. Charszewski, Ignacy [42]
 1316. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [41]
 1317. Zabłocki, F. Ryt. [41]
 1318. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [41]
 1319. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [41]
 1320. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [41]
 1321. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [41]
 1322. Krasowska Helena [41]
 1323. Janiczek, Józef (1900-1976) [41]
 1324. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [41]
 1325. Bach, Emanuel (1714-1788) [41]
 1326. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [40]
 1327. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [40]
 1328. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [40]
 1329. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [40]
 1330. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [40]
 1331. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [40]
 1332. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [40]
 1333. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [40]
 1334. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [40]
 1335. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [40]
 1336. Bank Handlowy (Warszawa) [40]
 1337. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [39]
 1338. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [39]
 1339. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [39]
 1340. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [39]
 1341. Nowialis [39]
 1342. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [39]
 1343. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [39]
 1344. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [39]
 1345. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [39]
 1346. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [39]
 1347. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [39]
 1348. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [39]
 1349. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [39]
 1350. Jonzeck, Waldemar [39]
 1351. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [39]
 1352. Gutry, Maria (1899-1988) [39]
 1353. Gross, Napoleon (fl. 1863) [39]
 1354. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [39]
 1355. Abrahams, Maurice (1883-1931) [39]
 1356. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [38]
 1357. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [38]
 1358. Kubełka, Ignacy [38]
 1359. Związek Polskich Artystów Plastyków [38]
 1360. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [38]
 1361. Trzemeski, Edward (1843-1905) [38]
 1362. Podolski, Ignacy (1854-1888) [38]
 1363. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [38]
 1364. Gross, Adam (1818-1880) [38]
 1365. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [38]
 1366. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [38]
 1367. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [38]
 1368. Czerny, Carl(1791-1857) [38]
 1369. Przykorski, K. (1840-1882) [37]
 1370. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [37]
 1371. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [37]
 1372. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [37]
 1373. Kataszek, Szymon (1898-1943) [37]
 1374. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [37]
 1375. Związek Katolicki [37]
 1376. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [37]
 1377. Teatr Narodowy (Warszawa) [37]
 1378. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [37]
 1379. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [37]
 1380. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [37]
 1381. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [37]
 1382. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [37]
 1383. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [37]
 1384. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [36]
 1385. il [36]
 1386. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [36]
 1387. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [36]
 1388. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [36]
 1389. Rożek, Edmund. Red. [36]
 1390. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [36]
 1391. Olesiński, Karol (1902-1939) [36]
 1392. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [36]
 1393. Huzarski, Jerzy [36]
 1394. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [36]
 1395. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [36]
 1396. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [35]
 1397. Voss, Carl (1815-1882) [35]
 1398. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [35]
 1399. [Polska Macierz Szkolna] [35]
 1400. Winter, Peter (1754-1825) [35]
 1401. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [35]
 1402. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [35]
 1403. Orlicz, Michał (1893-1970) [35]
 1404. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [35]
 1405. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [35]
 1406. Lewandowski, Adam (1889-1951) [35]
 1407. Komitet Budowy Pomników [35]
 1408. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [35]
 1409. Grabowski, Józef (18..- ?) [35]
 1410. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [35]
 1411. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [35]
 1412. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [34]
 1413. Centralny Komitet Robotniczy PPS [34]
 1414. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [34]
 1415. J. K. Ryt. [34]
 1416. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [34]
 1417. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [34]
 1418. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [34]
 1419. Whiting, A. [34]
 1420. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [34]
 1421. Tonioli, D. [34]
 1422. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [34]
 1423. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [34]
 1424. Pusch, Alois Maria de [34]
 1425. Osmała, Marcin (1863-1921) [34]
 1426. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [34]
 1427. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [34]
 1428. Janczewski, S. Red. [34]
 1429. Bogusławski, Edward (1848-1917) [34]
 1430. Szczeciński, K. Fot. [33]
 1431. Gall, Jan Karol (1856-1912) [33]
 1432. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [33]
 1433. Niedzielski, Jan (ksiądz) [33]
 1434. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [33]
 1435. Związek Bibliotekarzy Polskich [33]
 1436. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [33]
 1437. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [33]
 1438. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [33]
 1439. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [33]
 1440. Tomasz Ogończyk [pseud.] [33]
 1441. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [33]
 1442. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [33]
 1443. Surzyński, Józef (1851-1919) [33]
 1444. Rybicki, Anastazy [33]
 1445. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [33]
 1446. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [33]
 1447. Konewka, Antoni (1885-1944) [33]
 1448. Kasterska, Maria [33]
 1449. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [33]
 1450. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [33]
 1451. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [33]
 1452. Cybulski, Izydor Józef [33]
 1453. Bio [pseud.] [33]
 1454. Ajdacki, Paweł (1970- ) [33]
 1455. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [32]
 1456. Polska Macierz Szkolna [32]
 1457. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [32]
 1458. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [32]
 1459. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [32]
 1460. Syrewicz, Xawery [32]
 1461. Polskie Towarzystwo Artystyczne [32]
 1462. O liść dębu [32]
 1463. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [32]
 1464. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [31]
 1465. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [31]
 1466. Sturm, Adam (?-1872) [31]
 1467. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [31]
 1468. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [31]
 1469. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [31]
 1470. Twardzicki, Walery (1838-1902) [31]
 1471. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [31]
 1472. Sosnkowski, Józef [31]
 1473. S. E. [31]
 1474. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [31]
 1475. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [31]
 1476. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [31]
 1477. Janowski, Benon (1873-) [31]
 1478. Helmer, Charles(18..-1938) [31]
 1479. Field, John (1782-1837) [31]
 1480. E. S. [31]
 1481. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [31]
 1482. ADAM [31]
 1483. Telakowski, [Jan]. Ryt. [30]
 1484. Krzyżanowski, K. [30]
 1485. Okuń, Edward (1872-1945) [30]
 1486. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [30]
 1487. [brak] [30]
 1488. Pistyner, M. [30]
 1489. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [30]
 1490. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [30]
 1491. Association d'Assurance des Industriels Polonais [30]
 1492. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [30]
 1493. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [30]
 1494. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [30]
 1495. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [30]
 1496. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [30]
 1497. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [30]
 1498. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [30]
 1499. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [30]
 1500. Tarczyński, Władysław [30]
 1501. Studnicki, Władysław (1865-1953) [30]
 1502. Rudkowski, Mat. (?-?) [30]
 1503. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [30]
 1504. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [30]
 1505. Pilati, Auguste (1810-1877) [30]
 1506. Naumann, Karl [30]
 1507. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [30]
 1508. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [30]
 1509. Grem, Tomasz (17..-18..) [30]
 1510. Dowódca Armii Krajowej [30]
 1511. Bizański, Stanisław (1846-1890) [30]
 1512. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [29]
 1513. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [29]
 1514. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [29]
 1515. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [29]
 1516. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [29]
 1517. Polska Partia Socjalistyczna [29]
 1518. Kolitowski, Adam (1878-1971) [29]
 1519. Kapituła Odznaki [29]
 1520. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [29]
 1521. A. C. Ryt. [29]
 1522. Dziedzic, P. Ryt. [28]
 1523. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [28]
 1524. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [28]
 1525. Urbanowicz, Szymon (?-?) [28]
 1526. Espen, Theodor (1847-1906) [28]
 1527. Żelaznowski, Andrzej [28]
 1528. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [28]
 1529. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [28]
 1530. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [28]
 1531. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [28]
 1532. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [28]
 1533. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [28]
 1534. Strasburger, Henryk (1887-1951) [28]
 1535. Radoszewska, A. J. [28]
 1536. Próchnik, Adam (1892-1942) [28]
 1537. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [28]
 1538. Jankiewicz, Stanisław [28]
 1539. Górski, Władysław (1846-1915) [28]
 1540. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [28]
 1541. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [28]
 1542. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [28]
 1543. "Orion" [27]
 1544. Jarmużyński, J. Ryt. [27]
 1545. Maszyński, Piotr (1855-1934) [27]
 1546. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [27]
 1547. Macura, Władysław (1896-1935) [27]
 1548. Wołkiewicz, Hanna [27]
 1549. Wołek, Adam [27]
 1550. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [27]
 1551. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [27]
 1552. Plewczyński, F. [27]
 1553. Medeksza, Antoni [27]
 1554. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [27]
 1555. Kowala, G. [27]
 1556. Kapliński, Franciszek (?-?) [27]
 1557. K. M. Ryt. [27]
 1558. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [27]
 1559. Janusz [27]
 1560. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [26]
 1561. Schubert, Franz (1797-1828) [26]
 1562. Conrad. Fot. [26]
 1563. [Fernand, Jacques (?-?)] [26]
 1564. Związek Polskich Artystów Grafików [26]
 1565. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [26]
 1566. Walicki, Franciszek (1874-1964) [26]
 1567. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1568. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [26]
 1569. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [26]
 1570. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [26]
 1571. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [26]
 1572. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [26]
 1573. Kautecki, Antoni [26]
 1574. Fischer, Ludwig (1905-1947) [26]
 1575. Dan, Władysław (1902-2000) [26]
 1576. Brochowski, B. Ryt. [26]
 1577. Brauman, Władysław [26]
 1578. Aut. [26]
 1579. Wąsowski, B. Ryt. [25]
 1580. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [25]
 1581. "Orion". Fot. [25]
 1582. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [25]
 1583. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [25]
 1584. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [25]
 1585. [Płoza-Doliński, Marek] [25]
 1586. Zinserling, Borys von (1889-1961) [25]
 1587. Uziembło, Adam (1885-1971) [25]
 1588. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [25]
 1589. Stawiński. Ryt. [25]
 1590. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [25]
 1591. Ryżewski Zygmunt. Red. [25]
 1592. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [25]
 1593. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [25]
 1594. Lewak, Adam (1891-1963) [25]
 1595. Komitet Obywatelski Starego Miasta [25]
 1596. Jaroński, Feliks (1823-1895) [25]
 1597. Fabiszewski, M. [25]
 1598. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [25]
 1599. Casciolini, Caludio(1697-1760) [25]
 1600. Baynes, Sydney (1879-1938) [25]
 1601. B.O. Ryt. [25]
 1602. A. W. Ryt. [25]
 1603. Stolz, Robert (1880-1975) [24]
 1604. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [24]
 1605. Godard, Benjamin (1849-1895) [24]
 1606. Bohm, Carl (1844-1920) [24]
 1607. Biegański, B. Fot. [24]
 1608. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [24]
 1609. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [24]
 1610. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [24]
 1611. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [24]
 1612. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [24]
 1613. Szelążek, Wacław (1888-1945) [24]
 1614. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [24]
 1615. Mieczkowski, Jan (syn) [24]
 1616. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [24]
 1617. Konopnicki, Jan [24]
 1618. Giller, Honorata [24]
 1619. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [24]
 1620. Batta, Alexandre (1816-1902) [24]
 1621. Zawadzki, Michał (1828-1887) [23]
 1622. L. K. [23]
 1623. Kohn, Alfred (1960- ) [23]
 1624. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [23]
 1625. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [23]
 1626. Yvain, Maurice (1891-1965) [23]
 1627. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [23]
 1628. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [23]
 1629. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [23]
 1630. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [23]
 1631. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [23]
 1632. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [23]
 1633. Sawiński, F. M. [23]
 1634. Salinger, Zygmunt [23]
 1635. Plater, Karol [23]
 1636. Montabone (Firenze) [23]
 1637. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [23]
 1638. Listowski, Andrzej (1802-1860) [23]
 1639. Fuks, Marian (1884-1935) [23]
 1640. Einert, Teodor (1828-1866) [23]
 1641. Berens, Hermann (1826-1880) [23]
 1642. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [23]
 1643. W. R. Ryt. [22]
 1644. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [22]
 1645. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [22]
 1646. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [22]
 1647. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [22]
 1648. Puccini, Giacomo (1858-1924) [22]
 1649. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [22]
 1650. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [22]
 1651. Massenet, Jules (1842-1912) [22]
 1652. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [22]
 1653. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [22]
 1654. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [22]
 1655. Wano, K. [22]
 1656. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [22]
 1657. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [22]
 1658. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [22]
 1659. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [22]
 1660. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [22]
 1661. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [22]
 1662. Rembowski, Jan (1878-1923) [22]
 1663. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [22]
 1664. Pomian, E. [22]
 1665. Piekacz, J. Fot. [22]
 1666. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [22]
 1667. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [22]
 1668. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [22]
 1669. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [22]
 1670. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [22]
 1671. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [22]
 1672. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 1673. Hertz, Teodor (1822-1884) [22]
 1674. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [22]
 1675. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [22]
 1676. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [22]
 1677. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [22]
 1678. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [22]
 1679. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [22]
 1680. Amator [22]
 1681. K.P. Ryt. [21]
 1682. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [21]
 1683. Wilczek, Feliks [21]
 1684. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [21]
 1685. Uniwersytet dla Wszystkich [21]
 1686. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 1687. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [21]
 1688. Szymański, Ludwik (?-?) [21]
 1689. Styś, Walerian (1885-1936) [21]
 1690. Kaliszewski, L. [21]
 1691. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [21]
 1692. Grynfeld, Bronisława [21]
 1693. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [21]
 1694. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [21]
 1695. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [21]
 1696. Bukowski, Jan (1873-1943) [21]
 1697. Arnaud, Étienne [21]
 1698. Archibald, M. [21]
 1699. Mieczkowski, Jan. Fot. [20]
 1700. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [20]
 1701. Štejnberg, Mihail Karlovič [20]
 1702. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [20]
 1703. Wyroba, Stefan [20]
 1704. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [20]
 1705. Szymański, Ludwik [20]
 1706. Strzelecki, Edward (1894-1967) [20]
 1707. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [20]
 1708. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [20]
 1709. Małkowska, Grażyna [20]
 1710. Marx, Emil (?-?) [20]
 1711. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [20]
 1712. Lecocq, Charles (1832-1918) [20]
 1713. Lazzerini, Gustavo [20]
 1714. Kapliński, Julian [20]
 1715. Jędraszko, Antoni Stanisław [20]
 1716. Derengowski, Jan [20]
 1717. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [20]
 1718. Biblioteka Kórnicka [20]
 1719. Sosiński, I. Ryt. [19]
 1720. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [19]
 1721. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [19]
 1722. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [19]
 1723. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [19]
 1724. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [19]
 1725. Łada, Kazimierz (1824-1871) [19]
 1726. Zawadzki, Michał(1828-1887) [19]
 1727. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [19]
 1728. Tuszyński, Antoni L. [19]
 1729. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [19]
 1730. Meisser [19]
 1731. Małcużyński, Karol (1922-1984) [19]
 1732. Leybach, Joseph (1817-1891) [19]
 1733. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [19]
 1734. Kotuliński, Andrzej [19]
 1735. Gay, Byron (1886-1945) [19]
 1736. Miinchheimera.A. Fot. [18]
 1737. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [18]
 1738. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [18]
 1739. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [18]
 1740. [Mielnicki]. Fot. [18]
 1741. Ziegler; Droste [18]
 1742. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [18]
 1743. Rutkowski, R. Ryt. [18]
 1744. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [18]
 1745. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [18]
 1746. Krogulski, Władysław (1843-1934) [18]
 1747. Kownacki, A. Ryt. [18]
 1748. K.P. [18]
 1749. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [18]
 1750. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [18]
 1751. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [18]
 1752. Harentz, S.G. (fl. 1902) [18]
 1753. Haehle. Ryt. [18]
 1754. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [18]
 1755. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [18]
 1756. Fiszer, Carolina [18]
 1757. Feldman, J. [18]
 1758. F. K. Ryt. [18]
 1759. Eibl, Piotr (?-1886) [18]
 1760. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [18]
 1761. Puławski, Antoni (1856-1931) [17]
 1762. Schumann, Robert(1810-1856) [17]
 1763. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [17]
 1764. Ries, Franz(1846-1932) [17]
 1765. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [17]
 1766. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [17]
 1767. Loos, Vincent Angelo [17]
 1768. Lilpop, Marian [17]
 1769. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [17]
 1770. Jackowski, Aleksander [17]
 1771. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [17]
 1772. Cymerman, Leon (1876-1964) [17]
 1773. Cirina, J. A. [17]
 1774. Charchillac, Berthet de [17]
 1775. Borowy, Wacław (1890-1950) [17]
 1776. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [17]
 1777. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [16]
 1778. Štejman, S. A. [16]
 1779. Łączkowski Ludwik [16]
 1780. Łączkowska Felicja [16]
 1781. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [16]
 1782. Związek Strzelecki [16]
 1783. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [16]
 1784. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [16]
 1785. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [16]
 1786. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [16]
 1787. Péreyra, Charles [16]
 1788. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [16]
 1789. Nowakowski, Bogdan [16]
 1790. Liciński Hipolit [16]
 1791. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [16]
 1792. Gold, Artur (1897-1943) [16]
 1793. Feuerstein Władysław [16]
 1794. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [16]
 1795. S. A. Ryt. [15]
 1796. Zeller, Carl (1842-1898) [15]
 1797. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [15]
 1798. W. C. Ryt. [15]
 1799. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [15]
 1800. Jezierski, J. Ryt. [15]
 1801. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [15]
 1802. Gounod, Charles François (1818-1893) [15]
 1803. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [15]
 1804. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [15]
 1805. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [15]
 1806. Zandman, Jan (1802-1841) [15]
 1807. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [15]
 1808. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [15]
 1809. Uhry, M. [15]
 1810. Sznage. Ryt. [15]
 1811. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [15]
 1812. Ostas, Marek [15]
 1813. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [15]
 1814. Mickiewicz, Izadora [15]
 1815. Mickiewicz, Dominik [15]
 1816. Liliental, Stanisława (1897-1988) [15]
 1817. Kübler, Ryt. [15]
 1818. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [15]
 1819. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [15]
 1820. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [15]
 1821. Grupa Starych Zarzewiaków [15]
 1822. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [15]
 1823. Dembiński, Czesław [15]
 1824. David, Félicien (1810-1876) [15]
 1825. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [15]
 1826. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [14]
 1827. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [14]
 1828. Brochocki, B. Ryt. [14]
 1829. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [14]
 1830. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [14]
 1831. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [14]
 1832. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [14]
 1833. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [14]
 1834. Wagner, Richard (1813-1883) [14]
 1835. Schonberger, John (1892-1983) [14]
 1836. Rober, F. H.r. Ryt. [14]
 1837. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [14]
 1838. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [14]
 1839. Lozano, Vicente [14]
 1840. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [14]
 1841. Lewinger, Władysław(1874-1943) [14]
 1842. Lange, Gustav (1830-1899) [14]
 1843. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [14]
 1844. Galle, Henryk (1872-1948) [14]
 1845. Furuhjelm, J. (muzyka) [14]
 1846. Eilenberg, Richard(1848-1925). [14]
 1847. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [13]
 1848. Herman, Maria (1803-1830) [13]
 1849. par Ketterer [13]
 1850. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [13]
 1851. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [13]
 1852. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [13]
 1853. T.B. [13]
 1854. Siegrist, Piotr [13]
 1855. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [13]
 1856. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [13]
 1857. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [13]
 1858. Ménil, Félicien de (1860-1930) [13]
 1859. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [13]
 1860. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [13]
 1861. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [13]
 1862. Ligber, F. Szty. [13]
 1863. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 1864. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [13]
 1865. Lange, Gustav(1830-1899) [13]
 1866. Lange, Gustav (1830-1889) [13]
 1867. Kuhlewein, A. Ryt. [13]
 1868. Krzyżanowska, Celina [13]
 1869. Krogulski, Władysław(1843-1934) [13]
 1870. Kochanowski, Jan (1897-1970) [13]
 1871. Jezierski, J. [13]
 1872. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [13]
 1873. Hervé (1825-1892) [13]
 1874. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [13]
 1875. Grossman, Ludwik(1835-1915) [13]
 1876. G.R. Ryt. [13]
 1877. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [13]
 1878. Czaki, Klementyna [13]
 1879. Brodowski, Kazimierz (?-?) [13]
 1880. Borawski, Władysław (1892-1970) [13]
 1881. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [13]
 1882. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [13]
 1883. Arezzo, Pierre (18..-1972) [13]
 1884. Gibs, Joe [12]
 1885. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [12]
 1886. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [12]
 1887. Vorbond, Wanda (?-1939) [12]
 1888. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [12]
 1889. Steiman, S. [12]
 1890. Sosnkowski, Józef (?-?) [12]
 1891. Slaski, S. Ryt. [12]
 1892. Salabert, Francis (1884-1946) [12]
 1893. Ries, Franz (1846-1932) [12]
 1894. Porowski, Marceli (1894-1963) [12]
 1895. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938). [12]
 1896. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [12]
 1897. Offenbach, Jacques (1819-1880) [12]
 1898. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [12]
 1899. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [12]
 1900. Miller, Karol (1819-1889) [12]
 1901. Lorens, Carl (1851-1909) [12]
 1902. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [12]
 1903. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 1904. Kosiński Julian (1833-1914) [12]
 1905. Koschmider, Edmund [12]
 1906. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [12]
 1907. Grabowski, Roman (1882-1940) [12]
 1908. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [12]
 1909. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [12]
 1910. Dobrowolska-Kierył, Marta [12]
 1911. Dietrich, Moritz(1816-1887) [12]
 1912. Depret, Maurice (18..-1933) [12]
 1913. Binental, Léopold (1886-1944) [12]
 1914. Biblioteka Narodowa [12]
 1915. Sosiński, J. Ryt. [11]
 1916. M. K. Ryt. [11]
 1917. Żeleński, Władysław(1837-1921) [11]
 1918. Zarzycka, Aneta. Opiekun [11]
 1919. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [11]
 1920. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [11]
 1921. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [11]
 1922. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [11]
 1923. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [11]
 1924. Potocki, Antoni (1867-1939) [11]
 1925. Oborski, Florian (1839-1892) [11]
 1926. Niezależna Partia Chłopska [11]
 1927. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [11]
 1928. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [11]
 1929. Leybach, Joseph(1817-1891) [11]
 1930. Kűbler. Ryt. [11]
 1931. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [11]
 1932. Kondracki, W. Fot. [11]
 1933. Joyce, Archibald (1873-1963) [11]
 1934. Jacobi, Victor(1809-1892) [11]
 1935. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [11]
 1936. Gozdowski, Edward (1843-1901) [11]
 1937. David, Félicien César(1810-1876) [11]
 1938. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [11]
 1939. Arslan M. [11]
 1940. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [10]
 1941. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [10]
 1942. Gorazdowski, E. [10]
 1943. Ćwiklicz, Bolesław [10]
 1944. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [10]
 1945. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [10]
 1946. Młodzież Zarzewiacka [10]
 1947. Ménil, Félicien de(1860-1930) [10]
 1948. Missler, B. T. [10]
 1949. Millöcker, Karl (1842-1899) [10]
 1950. Miller, Jan Nepomucen [10]
 1951. Max, Józef (?-?) [10]
 1952. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 1953. Lewski , I. [10]
 1954. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [10]
 1955. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [10]
 1956. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [10]
 1957. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [10]
 1958. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [10]
 1959. Ganne, Louis(1862-1923) [10]
 1960. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [10]
 1961. Dubois, Théodore (1837-1924) [10]
 1962. Budkowski, Henryk(1879-1928) [10]
 1963. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [10]
 1964. Biske, Karol (1863-1928) [10]
 1965. Bayer, Josef(1852-1913) [10]
 1966. AWU [10]
 1967. [s.n.] [9]
 1968. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [9]
 1969. W. K. [9]
 1970. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 1971. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [9]
 1972. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [9]
 1973. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [9]
 1974. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [9]
 1975. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [9]
 1976. Radzimiński, Bronisław [9]
 1977. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [9]
 1978. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [9]
 1979. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [9]
 1980. Niecz, Krzysztof. Fot. [9]
 1981. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [9]
 1982. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [9]
 1983. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [9]
 1984. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [9]
 1985. Lack, Théodore(1846-1921) [9]
 1986. Krug, Diederich (1821-1880) [9]
 1987. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [9]
 1988. Kataszek, Szymon(1898-1943) [9]
 1989. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [9]
 1990. Jarmużyński, J. [9]
 1991. Grupa Legionistów [9]
 1992. Erhard, Carl [9]
 1993. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [9]
 1994. Di Donato, Carlo [9]
 1995. Czajewski Wiktor [9]
 1996. Bachelbusch, T. Ryt. [9]
 1997. Antoszewicz, S.[tanisław] [9]
 1998. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [8]
 1999. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [8]
 2000. Sosiński, J[ózef] Ryt. [8]
 2001. Konrad. Fot. [8]
 2002. K.N. Ryt. [8]
 2003. K. P. Ryt. [8]
 2004. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [8]
 2005. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [8]
 2006. Stowarzyszenie Architektów Polskich [8]
 2007. Schumann, Robert (1810-1856) [8]
 2008. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [8]
 2009. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [8]
 2010. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [8]
 2011. Lam, Stanisław (1891-1965) [8]
 2012. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [8]
 2013. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [8]
 2014. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [8]
 2015. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [8]
 2016. Jan Mieczkowski (1830-1889) [8]
 2017. Garat, Pierre (1762-1823) [8]
 2018. Fiedler. Ryt. [8]
 2019. Emer, Lucjan [8]
 2020. Dobrski, Konrad [8]
 2021. Czajkowski. W. Ryt. [8]
 2022. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [8]
 2023. Bobiński, Henryk (1861-1914) [8]
 2024. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [8]
 2025. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [7]
 2026. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [7]
 2027. N[icz], E. Ryt. [7]
 2028. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [7]
 2029. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [7]
 2030. A. R. Ryt. [7]
 2031. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [7]
 2032. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [7]
 2033. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [7]
 2034. Treter, Bohdan (1886-1945) [7]
 2035. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [7]
 2036. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [7]
 2037. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [7]
 2038. Rober, F. H. Ryt. [7]
 2039. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [7]
 2040. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [7]
 2041. Ligber. Szty. [7]
 2042. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [7]
 2043. Krywoszejew, Maciej [7]
 2044. Krasuski, Stefan [7]
 2045. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [7]
 2046. Kowalski, Leon (1870-1937) [7]
 2047. Klein, Kazimierz (1871-1927) [7]
 2048. Jaworski, Lesław (1882-1929) [7]
 2049. Hiller, Karol (1891-1939) [7]
 2050. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [7]
 2051. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [7]
 2052. Delahaye, Edward. Ryt. [7]
 2053. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [7]
 2054. Budapest Lengyel-Egylet [7]
 2055. Bieniewski, T. Fot. [7]
 2056. Bielicka, Eugenia [7]
 2057. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [6]
 2058. Kucz[yński], M. Ryt. [6]
 2059. K.W. Ryt. [6]
 2060. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [6]
 2061. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [6]
 2062. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [6]
 2063. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [6]
 2064. Tirling, Zygmunt [6]
 2065. Szyszko, Donat (1709 1773) [6]
 2066. Porębowicz, Edward (1862-1937) [6]
 2067. Nowacki, Łukasz [6]
 2068. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [6]
 2069. Lassen, Eduard (1830-1904) [6]
 2070. Kluczewski, M. Ryt. [6]
 2071. K. Z. Ryt. [6]
 2072. Grimm., A. Ryt. [6]
 2073. Dequin, Léon (18..-1937) [6]
 2074. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [6]
 2075. Bizet, Georges(1838-1875) [6]
 2076. Behr, Franz (1837-1898) [6]
 2077. B. B. Ryt. [6]
 2078. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [5]
 2079. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [5]
 2080. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [5]
 2081. Wierciński, K. [5]
 2082. Stanisławowa Gawrońska [5]
 2083. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [5]
 2084. Lincke, Paul (1866-1946) [5]
 2085. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [5]
 2086. Gawęcki Witold (1911-1946) [5]
 2087. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [5]
 2088. Bogacki, S. Fot. [5]
 2089. A.S. Ryt. [5]
 2090. Wysoki[ński], K. Ryt. [4]
 2091. W. K. Ryt. [4]
 2092. Strożecki Jan (1869-1918) [4]
 2093. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [4]
 2094. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [4]
 2095. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [4]
 2096. Lewandowski, Michał (kompozytor) [4]
 2097. Kucz, M. Ryt. [4]
 2098. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [4]
 2099. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [4]
 2100. J. J. Ryt. [4]
 2101. Bar, E. Ryt. [4]
 2102. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [3]
 2103. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 2104. Wanda Z. Ryt. [3]
 2105. W.Z. Ryt. [3]
 2106. Sztyft, Herman (1880- ) [3]
 2107. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [3]
 2108. Posttallé. [3]
 2109. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [3]
 2110. Maire, Albert (1856-?) [3]
 2111. M.K. Ryt. [3]
 2112. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [3]
 2113. K. Ryt. [3]
 2114. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [3]
 2115. E. N. Ryt. [3]
 2116. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [3]
 2117. C.K. ryt. [3]
 2118. Aniela S. Ryt. [3]
 2119. A.M. Ryt. [3]
 2120. J.K. Ryt. [2]
 2121. Zawadzki, W. Ryt. [2]
 2122. Zagórska, W. Ryt. [2]
 2123. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2124. Reiss, N. [2]
 2125. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [2]
 2126. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [2]
 2127. Pokorny. Ryt. [2]
 2128. KK. Ryt. [2]
 2129. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [2]
 2130. Cichocki, Ks. [2]
 2131. A. K. ryt. [2]
 2132. A. K. Ryt. [2]
 2133. W.K. Ryt. [1]
 2134. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 2135. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 2136. Kuczyński [1]
 2137. G.S. Ryt. [1]
 2138. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [0]

Więcej statystyk...