polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 80946

Readers on-line: 347

Total number of users since Jan 1, 2010: 24025757

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Ministerstwo Oświaty [596]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Urząd Statystyczny w Warszawie [268]
 5. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [258]
 6. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 7. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 8. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 9. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 10. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 11. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 12. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 13. Popowski, S. [162]
 14. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [135]
 16. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 17. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 18. Dębski, Michał [117]
 19. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 20. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 21. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 22. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 23. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [100]
 24. Nadarzyński Ośrodek Kultury [100]
 25. Urząd Gminy Nadarzyn [97]
 26. Nadarzyn. Zarząd Gminy Instytucja sprawcza [97]
 27. Gawrońska, Edyta. Red. [97]
 28. Związek Patriotów Polskich [96]
 29. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 30. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [96]
 31. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [95]
 32. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 33. Kacprzak, Grzegorz Red. [90]
 34. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [90]
 35. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [81]
 36. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [78]
 37. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 38. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [64]
 39. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [61]
 40. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [54]
 41. CAF [53]
 42. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 43. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [52]
 44. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [51]
 45. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 46. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [50]
 47. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 48. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 49. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [47]
 50. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 51. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 52. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [45]
 53. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 54. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [44]
 55. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [43]
 56. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 57. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [42]
 58. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 59. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [38]
 60. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 61. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 62. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 63. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 64. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 65. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 66. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [34]
 67. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 68. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 69. Główny Urząd Statystyczny [32]
 70. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 71. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 72. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 73. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 74. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 75. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 76. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 77. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 78. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [26]
 79. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [26]
 80. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 81. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [26]
 82. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [25]
 83. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 84. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 85. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 86. Mottl, Adam (1928-2013) [24]
 87. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 88. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 89. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [23]
 90. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 91. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 92. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 93. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [23]
 94. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [23]
 95. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [23]
 96. A. Z. Ryt. [23]
 97. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 98. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 99. Stefanow, Piotr [21]
 100. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [21]
 101. Zakład Fotograficzny "Orion" (Warszawa) [20]
 102. Rzewuski, Walery (1837-1888) [20]
 103. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 104. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 105. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [20]
 106. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 107. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 108. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 109. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [18]
 110. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [18]
 111. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [18]
 112. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 113. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 114. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [17]
 115. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [17]
 116. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [17]
 117. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 118. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 119. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [17]
 120. P.B. Ryt. [17]
 121. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [17]
 122. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 123. A. M. Ryt. [17]
 124. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 125. Stowarzyszenie Architektów Polskich [16]
 126. Sigismond. Fot. [16]
 127. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 128. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 129. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 130. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [16]
 131. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 132. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 133. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [15]
 134. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 135. Karoli & Troczewski [15]
 136. J. H. Ryt. [15]
 137. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 138. Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP [14]
 139. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 140. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 141. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 142. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 143. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 144. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 145. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 146. S. A. Ryt. [13]
 147. Olszewski, Czesław (1894-1969) [13]
 148. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 149. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 150. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [13]
 151. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 152. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 153. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [13]
 154. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 155. Conrad. Fot. [13]
 156. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 157. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 158. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 159. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 160. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 161. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 162. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 163. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [12]
 164. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 165. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [12]
 166. Dombrowski, Władysław [12]
 167. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [12]
 168. B. P. Ryt. [12]
 169. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 170. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 171. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 172. Teatr Narodowy [11]
 173. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 174. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 175. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 176. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 177. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 178. Dziedzic, P. Ryt. [11]
 179. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 180. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 181. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 182. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 183. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [10]
 184. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 185. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 186. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [10]
 187. Kowalski, L. Fot. [10]
 188. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 189. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 190. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 191. Bukowski, Jan (1873-1943) [10]
 192. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [10]
 193. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 194. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 195. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 196. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 197. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 198. Röber, H. Ryt. [9]
 199. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 200. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [9]
 201. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [9]
 202. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 203. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 204. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 205. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 206. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 207. Kneisel, August [9]
 208. Klukowski, Jan (1904-1944) [9]
 209. K. P. Ryt. [9]
 210. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 211. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 212. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [9]
 213. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 214. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 215. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 216. Zarząd Miejski w Równem [8]
 217. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 218. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 219. Walter. Ryt. [8]
 220. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 221. Szubert, Awit (1837-1919) [8]
 222. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 223. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 224. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 225. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 226. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [8]
 227. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 228. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 229. K.K. Ryt. [8]
 230. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 231. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 232. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 233. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 234. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 235. ADAM. Ryt. [8]
 236. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 237. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 238. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [7]
 239. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 240. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 241. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 242. W. R. Ryt. [7]
 243. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 244. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 245. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 246. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [7]
 247. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 248. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 249. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 250. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [7]
 251. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 252. Kluczewski, M. Ryt. [7]
 253. K.P. Ryt. [7]
 254. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 255. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 256. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 257. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 258. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 259. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 260. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 261. Baumann, R. Lit. [7]
 262. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 263. [Miethke, H. O.] [6]
 264. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 265. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [6]
 266. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [6]
 267. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 268. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 269. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [6]
 270. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [6]
 271. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 272. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 273. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [6]
 274. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 275. Telakowski, [Jan]. Ryt. [6]
 276. Teatr Polski [6]
 277. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [6]
 278. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [6]
 279. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 280. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 281. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 282. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 283. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 284. Ośrodek Dokumentacji Instytutu Urbanistyki i Architektury [6]
 285. Okuń, Edward (1872-1945) [6]
 286. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 287. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 288. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 289. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 290. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [6]
 291. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 292. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 293. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 294. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 295. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 296. M. R. Rys. [6]
 297. L. N. Ryt. [6]
 298. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 299. Kozłowski, K. Ryt. [6]
 300. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 301. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [6]
 302. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 303. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 304. J. Ł. Ryt. [6]
 305. J. K. Ryt. [6]
 306. Instytut Urbanistyki i Architektury [6]
 307. Hufsky [6]
 308. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 309. Gruziel, L. Fot. [6]
 310. Gawęcki Witold (1911-1946) [6]
 311. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 312. E. G. Ryt. [6]
 313. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [6]
 314. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [6]
 315. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 316. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [6]
 317. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 318. Biegański, B. Fot. [6]
 319. Achtel, Józef [6]
 320. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 321. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 322. [Granke, Stefan] [5]
 323. Załęczny, Jolanta (1959- ) [5]
 324. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 325. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 326. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 327. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 328. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [5]
 329. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 330. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 331. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [5]
 332. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 333. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 334. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 335. Teatr Letni [5]
 336. Teatr Ateneum [5]
 337. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 338. Szczeciński, K. Fot. [5]
 339. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 340. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 341. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 342. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 343. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 344. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 345. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 346. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 347. Orion. Fot. [5]
 348. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 349. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 350. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 351. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 352. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 353. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 354. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 355. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 356. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 357. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 358. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 359. Leliwa, Alfred [5]
 360. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 361. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 362. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 363. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 364. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 365. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 366. Kapuściński, Piotr [5]
 367. J. T. Ryt. [5]
 368. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [5]
 369. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 370. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 371. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 372. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 373. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 374. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 375. Domżalski, Jerzy [5]
 376. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 377. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 378. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 379. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 380. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 381. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [5]
 382. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 383. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 384. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 385. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 386. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [5]
 387. A. R. Ryt. [5]
 388. "Orion" [5]
 389. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 390. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 391. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 392. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 393. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 394. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 395. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 396. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 397. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 398. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 399. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 400. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 401. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [4]
 402. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 403. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 404. Teatr Wielki [4]
 405. Szymański, F. Ryt. [4]
 406. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 407. Sosiński, I. Ryt. [4]
 408. Simcis, Gen [4]
 409. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 410. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [4]
 411. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [4]
 412. Schiff, Józef. Fot. [4]
 413. Röber, G. Ryt. [4]
 414. Rzepko, Władysław (1854-1932) [4]
 415. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 416. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 417. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 418. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 419. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 420. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 421. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 422. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 423. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 424. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 425. Nowialis [4]
 426. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 427. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 428. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 429. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 430. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach [4]
 431. Markowski, Antoni (1878-1949) [4]
 432. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 433. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 434. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 435. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 436. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 437. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 438. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [4]
 439. Krzyżanowski, K. [4]
 440. Krajewski, J. Ryt. [4]
 441. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 442. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 443. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 444. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 445. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 446. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [4]
 447. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 448. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 449. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 450. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 451. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 452. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 453. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 454. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 455. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 456. Golański, Jerzy [4]
 457. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 458. Forbert, Leo (1880-1938) [4]
 459. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 460. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 461. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 462. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 463. Dobrovolsky, Jaroslav (1895-1942) [4]
 464. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 465. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 466. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 467. Brochocki, B. Ryt. [4]
 468. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 469. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 470. Antykwarnia Warszawska [4]
 471. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [4]
 472. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 473. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 474. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 475. [brak] [3]
 476. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [3]
 477. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 478. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 479. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 480. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 481. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 482. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 483. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 484. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 485. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [3]
 486. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 487. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 488. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 489. Wisłocki, Adam (1888-1943) [3]
 490. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 491. Warszawski Lombard Miejski [3]
 492. Warnka, Jadwiga [3]
 493. Wanecki, Jarosław (1968- ) [3]
 494. W. C. Ryt. [3]
 495. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 496. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 497. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 498. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 499. Trzemeski, Edward (1843-1905) [3]
 500. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 501. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 502. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 503. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 504. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 505. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 506. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [3]
 507. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 508. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 509. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 510. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 511. Teatr Mały [3]
 512. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 513. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [3]
 514. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 515. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 516. Suligowski, Adolf (1849-1932) [3]
 517. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 518. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 519. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [3]
 520. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 521. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 522. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 523. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 524. Schauer, Gustav (1826-1902) [3]
 525. Różański, M. Ryt. [3]
 526. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 527. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 528. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 529. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 530. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 531. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [3]
 532. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [3]
 533. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 534. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [3]
 535. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 536. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 537. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 538. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 539. Poddębski, Henryk (1890-1945) [3]
 540. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 541. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 542. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 543. Münchheimer, A[dam] (1861-1900). Fot. [3]
 544. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 545. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 546. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 547. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 548. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [3]
 549. Mieczkowski, Jan (1864-1919). Fot. [3]
 550. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 551. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 552. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 553. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 554. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 555. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 556. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 557. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [3]
 558. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 559. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 560. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 561. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 562. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 563. M.R. Ryt. [3]
 564. Liga Morska i Kolonialna [3]
 565. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 566. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [3]
 567. L. K. [3]
 568. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 569. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [3]
 570. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 571. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 572. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 573. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 574. Krynicki, M. Lit. [3]
 575. Krajewski. Ryt. [3]
 576. Koło Medyków S. U. W. [3]
 577. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 578. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [3]
 579. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 580. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [3]
 581. Koroniarz [3]
 582. Konrad. Fot. [3]
 583. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 584. Kohn, Alfred. Red. [3]
 585. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 586. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [3]
 587. Kawka-Piotrowska, Małgorzata [3]
 588. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 589. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 590. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 591. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 592. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 593. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 594. Jezierski, Edmund (1881-1935) [3]
 595. Jaugey, Jean [3]
 596. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 597. J.Ł. Ryt. [3]
 598. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 599. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 600. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 601. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [3]
 602. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 603. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 604. Gorazdowski, E. [3]
 605. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 606. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 607. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 608. Gibs, Joe [3]
 609. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 610. E. N. Ryt. [3]
 611. Dąbrowski, Stanisław [3]
 612. Dyamentowski. Ryt. [3]
 613. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 614. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 615. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 616. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 617. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [3]
 618. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 619. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 620. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 621. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 622. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 623. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 624. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 625. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 626. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 627. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [3]
 628. Bronicz, Waldemar (1958-) [3]
 629. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 630. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 631. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 632. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 633. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 634. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 635. Bauman, R. Lit. [3]
 636. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 637. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 638. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 639. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 640. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 641. A.P. [3]
 642. - [3]
 643. "Orion". Fot. [3]
 644. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 645. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 646. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 647. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 648. [Łosiowa, Emilia] [2]
 649. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 650. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 651. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 652. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 653. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 654. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 655. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 656. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 657. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 658. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 659. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 660. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 661. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 662. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 663. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 664. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 665. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 666. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 667. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 668. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 669. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [2]
 670. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 671. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 672. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 673. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 674. Wróblewski, K. [2]
 675. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 676. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 677. Wojskowy Instytut Geograficzny [2]
 678. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 679. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 680. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 681. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 682. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 683. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 684. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 685. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 686. Warnkówna, Jadwiga [2]
 687. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 688. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 689. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 690. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 691. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 692. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 693. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 694. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 695. Treter, Bohdan (1886-1945) [2]
 696. Treter Mieczysław (1883-1943) [2]
 697. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 698. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 699. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 700. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 701. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 702. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 703. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 704. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 705. Teatr na Chłodnej [2]
 706. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 707. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 708. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 709. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 710. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 711. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 712. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 713. Sznage. Ryt. [2]
 714. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 715. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 716. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 717. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 718. Surowiecki, Karol [2]
 719. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 720. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 721. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 722. Straż Obywatelska. Komenda [2]
 723. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 724. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 725. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 726. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 727. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 728. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 729. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 730. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 731. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 732. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 733. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 734. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 735. Sosiński, J. Ryt. [2]
 736. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 737. Socha, Szczepan [2]
 738. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 739. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 740. Skornia-Roszij, Maria [2]
 741. Siekierski, Franciszek [2]
 742. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [2]
 743. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 744. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 745. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 746. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 747. Sedlaczek, Lech [2]
 748. Röber, F. H. Ryt. [2]
 749. Rzewuski, Bolesław (około 1845-1880) [2]
 750. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 751. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 752. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 753. Rumianek, Stanisław [2]
 754. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 755. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 756. Romanowska-Mazur, Bronisława (1926-2018) [2]
 757. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 758. Rober, F. H. Ryt. [2]
 759. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 760. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [2]
 761. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 762. Raffaello Santi (1483-1520). Aut. wzoru [2]
 763. Rada Regencyjna [2]
 764. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 765. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [2]
 766. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 767. Przyałgowski, Ignacy [2]
 768. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 769. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [2]
 770. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 771. Polska Macierz Szkolna [2]
 772. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 773. Plewczyński, F. [2]
 774. Pistyner, M. [2]
 775. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 776. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 777. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 778. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 779. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 780. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 781. Olzacki, Sławomir. Fot. [2]
 782. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 783. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 784. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 785. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 786. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 787. N[icz], E. Ryt. [2]
 788. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 789. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 790. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 791. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 792. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 793. Myślińska, Grażyna. Fot. [2]
 794. Mylius, Jan Fryderyk (fl.1729-1750) [2]
 795. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 796. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 797. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 798. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 799. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 800. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 801. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 802. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 803. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 804. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 805. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 806. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [2]
 807. Mieczkowski, Jan (1864-1910). Fot. [2]
 808. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 809. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 810. Mehoffer, Józef (1869-1946) [2]
 811. Małachowska-Gerżabek, Zofia (1905-1942) [2]
 812. Matejko, Jan (1838-1893). Aut. wzoru [2]
 813. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 814. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 815. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 816. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 817. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 818. Malewicz, Jadwiga [2]
 819. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 820. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 821. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 822. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 823. M[alinowski], A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 824. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 825. M. K. Ryt. [2]
 826. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 827. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 828. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 829. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 830. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 831. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 832. Kępkowska, Bogusława Bożena [2]
 833. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 834. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 835. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 836. Kubełka, Ignacy [2]
 837. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 838. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 839. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 840. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 841. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 842. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 843. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 844. Kostka, J. [2]
 845. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 846. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 847. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 848. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 849. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 850. Komar, Józef [2]
 851. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 852. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 853. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 854. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 855. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 856. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 857. Karoli & Pusch [2]
 858. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 859. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 860. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 861. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 862. KK. Ryt. [2]
 863. K.W. Ryt. [2]
 864. K.N. Ryt. [2]
 865. K.M. Ryt. [2]
 866. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 867. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 868. Jezierski, J. Ryt. [2]
 869. Jaworski, Józef (1859-1920) [2]
 870. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 871. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 872. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 873. JabLczyński, Feliks (1865-1928) [2]
 874. J.K. Ryt. [2]
 875. J. Ł. [2]
 876. Instytut Spraw Społecznych [2]
 877. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 878. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 879. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 880. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 881. Hähle, G. Ryt. [2]
 882. Hulewicz, Wł. Fot. [2]
 883. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 884. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 885. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 886. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 887. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 888. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [2]
 889. Grodzicki, Józef (1854-1939) [2]
 890. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 891. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 892. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 893. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 894. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [2]
 895. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 896. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 897. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [2]
 898. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [2]
 899. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 900. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 901. Galle, Henryk (1872-1948) [2]
 902. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [2]
 903. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 904. Frick, L. [2]
 905. Frankiewicz [2]
 906. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 907. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 908. Elkana, J. M. [2]
 909. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 910. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 911. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 912. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 913. Dworzak, Ludwik. Rys. [2]
 914. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 915. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 916. Dowództwo 6 Armii [2]
 917. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 918. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 919. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 920. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 921. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 922. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 923. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 924. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 925. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [2]
 926. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 927. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 928. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 929. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 930. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 931. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [2]
 932. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 933. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 934. Bykowski, Leon [2]
 935. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 936. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 937. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 938. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 939. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 940. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 941. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 942. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 943. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 944. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 945. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 946. Bielecki, C. [2]
 947. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 948. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [2]
 949. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 950. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 951. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 952. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 953. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 954. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 955. Barski, Ireneusz [2]
 956. Baronowa X.Y.Z. [2]
 957. Banner, M. Red. [2]
 958. Automobilklub Warszawski [2]
 959. Atelier Rembrandt [2]
 960. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 961. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 962. A.T.T. [2]
 963. A...... Z....li [2]
 964. A. K. Ryt. [2]
 965. "Młoda Sztuka" [2]
 966. Żółtowski, A. [1]
 967. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 968. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 969. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 970. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 971. Żelaznowski, Andrzej [1]
 972. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 973. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 974. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 975. Štejman, S. A. [1]
 976. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 977. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [1]
 978. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 979. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 980. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 981. Śmigielska, Józefa [1]
 982. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 983. Śliwiński, Jan [1]
 984. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 985. Łączkowski Ludwik [1]
 986. Łączkowska Felicja [1]
 987. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 988. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 989. Łukaszczyk, Elżbieta [1]
 990. Łukasz Dobrzański (1864-1909) [1]
 991. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 992. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 993. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 994. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 995. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 996. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 997. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 998. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 999. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 1000. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 1001. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 1002. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 1003. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 1004. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 1005. sygn. Camel? [1]
 1006. par Ketterer [1]
 1007. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 1008. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 1009. il [1]
 1010. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 1011. [s.n.] [1]
 1012. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 1013. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 1014. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 1015. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 1016. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 1017. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 1018. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 1019. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 1020. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 1021. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 1022. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 1023. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 1024. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 1025. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 1026. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 1027. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 1028. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 1029. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 1030. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 1031. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 1032. [Quirini, Edward] [1]
 1033. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 1034. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 1035. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 1036. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 1037. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 1038. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 1039. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 1040. [Portret Władysława Niegolewskiego] [1]
 1041. [Portret Gustawa Fritsche] [1]
 1042. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [1]
 1043. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 1044. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 1045. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 1046. [Omm, Peter] [1]
 1047. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 1048. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 1049. [Mielnicki]. Fot. [1]
 1050. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 1051. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 1052. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 1053. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 1054. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 1055. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 1056. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 1057. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 1058. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 1059. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 1060. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 1061. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 1062. [Grabiec (?-?)] [1]
 1063. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 1064. [Franck] [1]
 1065. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 1066. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 1067. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 1068. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 1069. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 1070. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 1071. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 1072. [Bielski, Szymon] [1]
 1073. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 1074. Związek b. Ochotników Armii Polskiej [1]
 1075. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 1076. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 1077. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 1078. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1079. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 1080. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 1081. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 1082. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 1083. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 1084. Związek Strzelecki [1]
 1085. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 1086. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 1087. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 1088. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 1089. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 1090. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 1091. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 1092. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 1093. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 1094. Związek Miast Polskich [1]
 1095. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 1096. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 1097. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 1098. Związek Katolicki [1]
 1099. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1100. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 1101. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 1102. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 1103. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [1]
 1104. Zumpe, Edmund [1]
 1105. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 1106. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 1107. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 1108. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 1109. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 1110. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 1111. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 1112. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 1113. Zielińska, Joanna [1]
 1114. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 1115. Ziegler & Droste [1]
 1116. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 1117. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 1118. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 1119. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 1120. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 1121. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 1122. Zbyszewski [1]
 1123. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 1124. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1125. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 1126. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 1127. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 1128. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 1129. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 1130. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 1131. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1132. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1133. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1134. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 1135. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1136. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1137. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1138. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1139. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1140. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1141. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1142. Zalewska, Dorota. Opr. [1]
 1143. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1144. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1145. Zakłady Graficzne "Drukprasa". Drukarz [1]
 1146. Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego [1]
 1147. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1148. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1149. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1150. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1151. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1152. Zakład Fotograficzny "Sigismond & Co." (Warszawa) [1]
 1153. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1154. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1155. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1156. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1157. Zając, Jerzy [1]
 1158. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1159. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1160. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1161. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1162. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1163. X. Y. Z. [1]
 1164. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1165. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1166. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1167. Węgrzecki, S. [1]
 1168. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1169. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1170. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1171. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1172. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1173. Wójcicki, Jerzy [1]
 1174. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1175. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1176. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1177. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1178. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1179. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1180. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1181. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1182. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1183. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1184. Wyroba, Stefan [1]
 1185. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1186. Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów [1]
 1187. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1188. Wyczółkowski, Leon Jan (1852-1936) [1]
 1189. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1190. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [1]
 1191. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1192. Wretowski, Paweł [1]
 1193. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1194. Wołowska, Zofia (1867-1932) [1]
 1195. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1196. Wołek, Adam [1]
 1197. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1198. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1199. Wojnarowicz Weseła [1]
 1200. Wojewódzki, Władysław [1]
 1201. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1202. Wohlfahrt, A. [1]
 1203. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1204. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1205. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1206. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1207. Wiśniewski, Wojciech et al. [1]
 1208. Wiśniewski, Marceli [1]
 1209. Wizimirska, Barbara [1]
 1210. Witos, Wincenty (1874-1945) [1]
 1211. Witkowski, Wincenty [1]
 1212. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1213. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1214. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1215. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1216. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1217. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1218. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1219. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1220. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1221. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1222. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1223. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1224. Wilczek, Feliks [1]
 1225. Wilanowski, Cezary [1]
 1226. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1227. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1228. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1229. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1230. Wierciński, K. [1]
 1231. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1232. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1233. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1234. Whiting, A. [1]
 1235. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1236. Wesoły Wujaszek [1]
 1237. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1238. Welbel, Stefan. [1]
 1239. Weintraub, Jan [1]
 1240. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1241. Weinberg P. [1]
 1242. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1243. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1244. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1245. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1246. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1247. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1248. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1249. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1250. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1251. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1252. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1253. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1254. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1255. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1256. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1257. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1258. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1259. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1260. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1261. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1262. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1263. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1264. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1265. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1266. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1267. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1268. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1269. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1270. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1271. Wano, K. [1]
 1272. Wanda Z. Ryt. [1]
 1273. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1274. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1275. Walicki, Michał (1904-1966). [1]
 1276. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1277. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1278. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1279. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1280. Walaszczak, Piotr [1]
 1281. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1282. Wahrendorff, O. [1]
 1283. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1284. WBPBO [1]
 1285. W.Z. Ryt. [1]
 1286. W.K. Ryt. [1]
 1287. W. M. K. [1]
 1288. W. K. Ryt. [1]
 1289. W. K. [1]
 1290. W. B. Ryt. [1]
 1291. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1292. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1293. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1294. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1295. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1296. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1297. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1298. Vezenberg, Vil'gel'm (1839-1880) [1]
 1299. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1300. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1301. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1302. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1303. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1304. Van Dyck, Anton (1599-1641). Aut. wzoru [1]
 1305. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1306. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1307. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1308. Urząd Miasta Legionowo [1]
 1309. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1310. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1311. Urbanowicz, Szymon [1]
 1312. Uniwersytet Warszawski [1]
 1313. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1314. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1315. Uhry, M. [1]
 1316. Typiak, Piotr [1]
 1317. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1318. Twardzicki, Walerian ; Warszawa, Nowy Świat 46 [1]
 1319. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1320. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1321. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1322. Tschopp, P. [1]
 1323. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1324. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1325. Trocha, Jerzy [1]
 1326. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1327. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1328. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1329. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1330. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1331. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1332. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1333. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1334. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1335. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1336. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1337. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1338. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1339. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1340. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1341. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1342. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1343. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1344. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1345. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1346. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1347. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1348. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1349. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1350. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1351. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1352. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1353. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1354. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1355. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1356. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1357. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1358. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1359. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1360. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1361. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1362. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1363. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1364. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1365. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1366. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1367. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1368. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1369. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1370. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1371. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1372. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1373. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1374. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1375. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1376. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1377. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1378. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1379. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1380. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1381. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1382. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1383. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1384. Tor, Stanisław [1]
 1385. Tonioli, D. [1]
 1386. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1387. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [1]
 1388. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1389. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1390. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1391. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1392. Tirling, Zygmunt [1]
 1393. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1394. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1395. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1396. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1397. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1398. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1399. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 1400. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1401. Teatr Nowości [1]
 1402. Teatr Nowa Komedia [1]
 1403. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1404. Teatr Malickiej [1]
 1405. Teatr Kameralny [1]
 1406. Teatr Aktora [1]
 1407. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1408. Taubert. Ryt. [1]
 1409. Taube, Gustaw jr [1]
 1410. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1411. Tarnacki, Józef. [1]
 1412. Tarnacki, Józef [1]
 1413. Tarczyński, Władysław [1]
 1414. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1415. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1416. T.B. [1]
 1417. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1418. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1419. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1420. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1421. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1422. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1423. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1424. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1425. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1426. Szymkiewicz, Józef [1]
 1427. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [1]
 1428. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1429. Szymański, Ludwik [1]
 1430. Szymański, F. [1]
 1431. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1432. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1433. Szydłowska, Grażyna [1]
 1434. Szwojnicki, Roman (1845-1914). Aut. wzoru [1]
 1435. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1436. Szwankowska, Hanna [1]
 1437. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1438. Szulc, Tadeusz [1]
 1439. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1440. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1441. Szolc, M. Lit. [1]
 1442. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1443. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1444. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1445. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1446. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1447. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1448. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1449. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1450. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1451. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1452. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1453. Szczęsny-Kowarski, Felicjan (1890-1948) [1]
 1454. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1455. Szczepański, Sebastian [1]
 1456. Szczepański, Jacek Emil (1971- ) [1]
 1457. Szczepański, Grzegorz [1]
 1458. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1459. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1460. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1461. Syrewicz, Xawery [1]
 1462. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1463. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1464. Sykulski, Z. [1]
 1465. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1466. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1467. Suszczyński, Jan [1]
 1468. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1469. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1470. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1471. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1472. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1473. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1474. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1475. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1476. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1477. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1478. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1479. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1480. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1481. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1482. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1483. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1484. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1485. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1486. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1487. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1488. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1489. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1490. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1491. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1492. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1493. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1494. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1495. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1496. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1497. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1498. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1499. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1500. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1501. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1502. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1503. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1504. Steiman, S. [1]
 1505. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1506. Stecher, August (?-?) [1]
 1507. Stawiński. Ryt. [1]
 1508. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1509. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1510. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1511. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1512. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1513. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1514. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1515. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1516. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1517. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1518. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1519. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1520. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1521. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1522. Sosnkowski, Józef [1]
 1523. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1524. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1525. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1526. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1527. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1528. Snopek, Kazimierz [1]
 1529. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1530. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1531. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1532. Slovolitnâ O. I. Leman [1]
 1533. Slaski, S. Ryt. [1]
 1534. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1535. Skrzyński, Hubert. Tł. [1]
 1536. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1537. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1538. Skorowski Henryk (1950- ) [1]
 1539. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1540. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1541. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1542. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1543. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1544. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1545. Siemieński, Lucjan [1]
 1546. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [1]
 1547. Siegrist, Piotr [1]
 1548. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1549. Siczyński, Walery [1]
 1550. Sewer [1]
 1551. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1552. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1553. Schweiger, Franz Ludwig Anton (1803-1872) [1]
 1554. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1555. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1556. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1557. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1558. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1559. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1560. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1561. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1562. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1563. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1564. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1565. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1566. Sawiński, F. M. [1]
 1567. Sawiczewski, S. [1]
 1568. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1569. Sasin, Jacek [1]
 1570. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1571. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1572. Samselski, Marek. Red. [1]
 1573. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1574. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1575. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1576. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1577. Salinger, Zygmunt [1]
 1578. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1579. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1580. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1581. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1582. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1583. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [1]
 1584. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1585. Sachowa, Zofia [1]
 1586. S. J. Ryt. [1]
 1587. S. E. [1]
 1588. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1589. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1590. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1591. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1592. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [1]
 1593. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1594. Rybicki, Anastazy [1]
 1595. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1596. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [1]
 1597. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1598. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1599. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1600. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1601. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1602. Rudnicka, Monika [1]
 1603. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1604. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1605. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1606. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1922 roku o legalnych jednostkach miar, dozwolonych do dalszego tymczasowego używania na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego. Nr. 1,921 [1]
 1607. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 sierpnia 1922 r. o legalnych jednostkach miar, dozwolonych dodalszego tymczasowego używania na obszarze Ziemi Wileńskiej. Nr 1,922 [1]
 1608. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1609. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1610. Ross, Rita (1935- ). [1]
 1611. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1612. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1613. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1614. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1615. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1616. Rokosz, Wacław. Fot. [1]
 1617. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1618. Roeber. H. Ryt. [1]
 1619. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1620. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1621. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1622. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1623. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1624. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1625. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1626. Robert Gawkowski (1962- ) [1]
 1627. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1628. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1629. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1630. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1631. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1632. Richard, T. (fotograf) [1]
 1633. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1634. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1635. Rembiel, St. [1]
 1636. Reklama Pocztowa. Instytucja sprawcza Wydawca [1]
 1637. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1638. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1639. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1640. Reiss, N. [1]
 1641. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1642. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1643. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [1]
 1644. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1645. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1646. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1647. Raudny, Wacław [1]
 1648. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1649. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1650. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1651. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1652. Radzimiński, Bronisław [1]
 1653. Radwan, August [1]
 1654. Radoszewska, A. J. [1]
 1655. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1656. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1657. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1658. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1659. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1660. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1661. R. P. [1]
 1662. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1663. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1664. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1665. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1666. Péreyra, Charles [1]
 1667. Pécaut, Elie [1]
 1668. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1669. Pyka, Henryk [1]
 1670. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [1]
 1671. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1672. Pusch, Alois Maria de [1]
 1673. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1674. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [1]
 1675. Puc, B[ronisław] [1]
 1676. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1677. Prószyński, Tadeusz (1873- 1948) [1]
 1678. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1679. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1680. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1681. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1682. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1683. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1684. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1685. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1686. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1687. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1688. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1689. Prochaska, Anna [1]
 1690. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1691. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1692. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1693. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1694. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1695. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1696. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1697. Posttallé [1]
 1698. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1699. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1700. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1701. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1702. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1703. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1704. Popielewski [1]
 1705. Ponti, Carlo (1820-1893) [1]
 1706. Pomian, E. [1]
 1707. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1708. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1709. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1710. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1711. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1712. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1713. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1714. Polski Związek Nauczycielski [1]
 1715. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1716. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1717. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1718. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1719. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1720. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1721. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1722. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1723. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1724. Pokorny. Ryt. [1]
 1725. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1726. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1727. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1728. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1729. Podwiński, Stanisław [1]
 1730. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1731. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1732. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1733. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1734. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1735. Plater, Karol [1]
 1736. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1737. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1738. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1739. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 1740. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 1741. Piotrowski, Andrzej [1]
 1742. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1743. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1744. Piotrowska, Barbara (1935- ) [1]
 1745. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1746. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1747. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1748. Pilich, Michał [1]
 1749. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1750. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1751. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1752. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1753. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1754. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1755. Piekacz, J. Fot. [1]
 1756. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1757. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1758. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1759. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1760. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1761. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1762. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1763. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1764. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1765. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1766. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1767. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1768. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1769. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1770. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1771. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1772. Pawłowski, Kalixt [1]
 1773. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1774. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1775. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1776. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1777. Pawe, L. [1]
 1778. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1779. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1780. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1781. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1782. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1783. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1784. Paprocki, Bartosz [1]
 1785. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1786. Pallach, A. Ryt. [1]
 1787. Paczóski, Julian [1]
 1788. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1789. P. D. Ryt. [1]
 1790. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1791. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1792. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1793. Ostas, Marek [1]
 1794. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1795. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1796. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1797. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1798. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1799. Orzeszkowa Eliza (1841-1910) [1]
 1800. Orthwein, Ludwik [1]
 1801. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1802. Organizacja Wyznania Mojżeszowego w Królestwie i na Kresach Wschodnich [1]
 1803. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1804. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1805. Oranowski, Wacław [1]
 1806. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1807. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1808. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1809. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1810. Olszewski, Czesław(1894-1969). [1]
 1811. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1812. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1813. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1814. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1815. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1816. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1817. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1818. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1819. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1820. Oddziały Armii Ochotniczej Małopolskiej [1]
 1821. Ochotniczy Komitet Wojenno-Przemysłowy [1]
 1822. Obuchowicz, Henryk [1]
 1823. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1824. O liść dębu [1]
 1825. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1826. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1827. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1828. Nowakowski, Bogdan [1]
 1829. Nowacki, Łukasz [1]
 1830. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1831. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1832. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1833. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1834. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1835. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1836. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1837. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1838. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1839. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1840. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1841. Niecz, K.,fot. [1]
 1842. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1843. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1844. Nemo {pseud.] [1]
 1845. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1846. Nałęcz, Edward [1]
 1847. Naumann, Karl [1]
 1848. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1849. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1850. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1851. Napieralski, Mateusz [1]
 1852. Naoczny świadek [1]
 1853. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1854. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1855. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1856. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1857. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1858. Mękicki Rudolf (1887-1942) [1]
 1859. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1860. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1861. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1862. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1863. Myszkowska, Justyna [1]
 1864. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1865. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1866. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1867. Muzeum Warszawy [1]
 1868. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1869. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1870. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1871. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1872. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 1873. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1874. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1875. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1876. Mróz, Agnieszka [1]
 1877. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1878. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1879. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1880. Motas, Maciej [1]
 1881. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1882. Mosz, Barbara [1]
 1883. Morżkowska, Antonina [1]
 1884. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1885. Mordasewicz, Kazimierz (1859-1923) [1]
 1886. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1887. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1888. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1889. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1890. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1891. Montabone (Firenze) [1]
 1892. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1893. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1894. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1895. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1896. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [1]
 1897. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1898. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1899. Miłkowski, Stanisław [1]
 1900. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1901. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1902. Missler, B. T. [1]
 1903. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 1904. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1905. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1906. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1907. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1908. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1909. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1910. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1911. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1912. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1913. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1914. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1915. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1916. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1917. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1918. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1919. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1920. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1921. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1922. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1923. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 1924. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1925. Mickiewicz, Izadora [1]
 1926. Mickiewicz, Dominik [1]
 1927. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1928. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1929. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1930. Michalski, S. Ryt. [1]
 1931. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1932. Mendewski, Stanisław [1]
 1933. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1934. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1935. Meisser [1]
 1936. Medeksza, Antoni [1]
 1937. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1938. Małkowska, Grażyna [1]
 1939. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1940. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1941. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1942. Maël, Pierr. [1]
 1943. Mazur, Dawid (?-1916) [1]
 1944. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1945. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1946. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1947. Max, Józef (?-?) [1]
 1948. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1949. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1950. Matrzak, Jerzy [1]
 1951. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1952. Marx, Emil (?-?) [1]
 1953. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1954. Marois, Blanche [1]
 1955. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 1956. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1957. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1958. Marczewski, Lucjan (1879-1935). Aut. wzoru [1]
 1959. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1960. Marcinkowski, Piotr [1]
 1961. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1962. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1963. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1964. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1965. Makowski, Marek [1]
 1966. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1967. Makomaski, Edmund [1]
 1968. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1969. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1970. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1971. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1972. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1973. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1974. Mahomet II [1]
 1975. Magnus, Wiktor [1]
 1976. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1977. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1978. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1979. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1980. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1981. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1982. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1983. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1984. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1985. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1986. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1987. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1988. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1989. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1990. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1991. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1992. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1993. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1994. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1995. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1996. Macewicz, B[ronisława] (1872-1924) Ryt. [1]
 1997. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1998. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1999. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 2000. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 2001. MJK [1]
 2002. M.K. Ryt. [1]
 2003. M. A. Ryt [1]
 2004. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 2005. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 2006. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 2007. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 2008. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 2009. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 2010. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 2011. Lubelski Komitet Robotniczy Obrony Kraju [1]
 2012. Lozano, Vicente [1]
 2013. Loth, August (1869-1944) [1]
 2014. Lorentz, Ludwik (1869-1930) [1]
 2015. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 2016. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 2017. Loos, Vincent Angelo [1]
 2018. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 2019. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 2020. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 2021. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 2022. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 2023. Lisicki, Roman [1]
 2024. Lisiak, Elżbieta [1]
 2025. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 2026. Lipińska, Elżbieta. [1]
 2027. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 2028. Lilpop, Marian [1]
 2029. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 2030. Ligber. Szty. [1]
 2031. Ligber, F. Szty. [1]
 2032. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 2033. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 2034. Liciński Hipolit [1]
 2035. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 2036. Leśniewska, B. [1]
 2037. Leybowicz, Hirsz (1700-1770) [1]
 2038. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 2039. Lewski , I. [1]
 2040. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 2041. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [1]
 2042. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 2043. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 2044. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 2045. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 2046. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 2047. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 2048. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 2049. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [1]
 2050. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 2051. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 2052. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 2053. Leschik, Konrad [1]
 2054. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 2055. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 2056. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 2057. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 2058. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2059. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 2060. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 2061. Lefebvre, Casimir [1]
 2062. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 2063. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 2064. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 2065. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 2066. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 2067. Lazzerini, Gustavo [1]
 2068. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 2069. Latoszek, Jacek [1]
 2070. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 2071. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 2072. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 2073. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 2074. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 2075. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 2076. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 2077. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 2078. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 2079. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 2080. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 2081. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 2082. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 2083. Kűbler. Ryt. [1]
 2084. Kűbler, H. Ryt. [1]
 2085. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 2086. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 2087. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 2088. Kühn-Cichocka, Anna. [1]
 2089. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 2090. Kübler, Ryt. [1]
 2091. Kóźmiński, T. B. [1]
 2092. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 2093. Kwasiborski, Jerzy [1]
 2094. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 2095. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 2096. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 2097. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 2098. Kunke, Emil (1896-1943) [1]
 2099. Kumidor, Zbigniew [1]
 2100. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 2101. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 2102. Kuczyński [1]
 2103. Kucz, M. Ryt. [1]
 2104. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 2105. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 2106. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 2107. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 2108. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 2109. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2110. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 2111. Krzyżanowska, Celina [1]
 2112. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 2113. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 2114. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 2115. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 2116. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 2117. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 2118. Krywoszejew, Maciej [1]
 2119. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 2120. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 2121. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 2122. Krudowski, Józef [1]
 2123. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 2124. Krotulski, I [1]
 2125. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 2126. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 2127. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 2128. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 2129. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 2130. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 2131. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 2132. Krasuski, Stefan [1]
 2133. Krasowska Helena [1]
 2134. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 2135. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 2136. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 2137. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 2138. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 2139. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 2140. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 2141. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 2142. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 2143. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 2144. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 2145. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [1]
 2146. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [1]
 2147. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 2148. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 2149. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 2150. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 2151. Kozłowski. Ryt. [1]
 2152. Kozłowski, Jan J. [1]
 2153. Kozłowski, J. Ryt. [1]
 2154. Kozyra, Anna [1]
 2155. Kozicki, Marek [1]
 2156. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 2157. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 2158. Kownacki, A. Ryt. [1]
 2159. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 2160. Kowalski, A. [właśc. Leonard Andrzej]. Fot. [1]
 2161. Kowalewski, T. [1]
 2162. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 2163. Kowala, G. [1]
 2164. Kotuliński, Andrzej [1]
 2165. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 2166. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944) [1]
 2167. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 2168. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 2169. Kossakowska, Wanda [1]
 2170. Kossak, Juliusz (1824-1899) [1]
 2171. Kossak Wojciech (1856-1942) [1]
 2172. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 2173. Koschmider, Edmund [1]
 2174. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 2175. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 2176. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 2177. Koriot, Józef (1785-1855) [1]
 2178. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 2179. Korczak, Janusz (1878?-1942) [1]
 2180. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 2181. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 2182. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 2183. Konstanty. Fot. [1]
 2184. Konopnicki, Jan [1]
 2185. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 2186. Koniński, Kazimierz [1]
 2187. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 2188. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 2189. Kondracki, W. Fot. [1]
 2190. Kondor, Ernst. [1]
 2191. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 2192. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 2193. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 2194. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 2195. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2196. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 2197. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 2198. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 2199. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 2200. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 2201. Komitet Budowy Pomników [1]
 2202. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 2203. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2204. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 2205. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 2206. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2207. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 2208. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 2209. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 2210. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 2211. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2212. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 2213. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 2214. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 2215. Kolasa, Joanna. [1]
 2216. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2217. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2218. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2219. Koch, Edward [1]
 2220. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2221. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2222. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2223. Klimowicz, Ignacy [1]
 2224. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2225. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2226. Klein, W. Ryt. [1]
 2227. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2228. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [1]
 2229. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2230. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2231. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2232. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2233. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2234. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2235. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2236. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2237. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2238. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2239. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2240. Kautecki, Antoni. [1]
 2241. Kautecki, Antoni [1]
 2242. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2243. Kasterska, Maria [1]
 2244. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2245. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2246. Kasiewicz, Alfred [1]
 2247. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2248. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2249. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2250. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [1]
 2251. Karoli, W. [1]
 2252. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [1]
 2253. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2254. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2255. Kapuscinski, Petr [1]
 2256. Kapliński, Julian [1]
 2257. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2258. Kapituła Odznaki [1]
 2259. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2260. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2261. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2262. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2263. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2264. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2265. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2266. Kaliszewski, L. [1]
 2267. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2268. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2269. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2270. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2271. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2272. Kaczyński, Witold [1]
 2273. Kaczmarski, S. [1]
 2274. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2275. K.P. [1]
 2276. K. Z. Ryt. [1]
 2277. K. Ryt. [1]
 2278. K. M. Ryt. [1]
 2279. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2280. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2281. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2282. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2283. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2284. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2285. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2286. Jotes [1]
 2287. Jonzeck, Waldemar [1]
 2288. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2289. Jode Gerard de (1509-1591) [1]
 2290. Jeżowski, M [1]
 2291. Jezierski, J. [1]
 2292. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2293. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2294. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [1]
 2295. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2296. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2297. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2298. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2299. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2300. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2301. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2302. Jarosz, Rafał [1]
 2303. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2304. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2305. Janusz [1]
 2306. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2307. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2308. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2309. Jankowski, Józef [1]
 2310. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2311. Janiszewski, Anatoliusz. [1]
 2312. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2313. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2314. Janczewski, S. Red. [1]
 2315. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2316. Jan Lemański (1866-1933) [1]
 2317. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2318. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2319. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2320. Jakobi, Zygmunt [1]
 2321. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2322. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2323. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2324. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2325. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2326. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2327. Jackowski, Aleksander [1]
 2328. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2329. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2330. J.M. (Józef Mehoffer??) [1]
 2331. J.J, Ryt. [1]
 2332. J. Z. [1]
 2333. J. S. Ryt. [1]
 2334. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2335. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2336. J. J. Ryt. [1]
 2337. Izert, Julian fot. [1]
 2338. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2339. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2340. Issakowitch, S.S. [1]
 2341. Iringh, Mirosław [1]
 2342. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2343. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2344. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2345. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2346. Instytut Reduty [1]
 2347. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2348. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2349. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2350. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2351. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2352. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2353. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2354. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2355. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2356. Hyodo, Nagao [1]
 2357. Huzarski, Jerzy [1]
 2358. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2359. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2360. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2361. Horoch, Jan [1]
 2362. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2363. Holbein, Hans (1497-1543). Aut. wzoru [1]
 2364. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2365. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2366. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2367. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2368. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2369. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2370. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2371. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2372. Hervé (1825-1892) [1]
 2373. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2374. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2375. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2376. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2377. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2378. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2379. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2380. Hellmann, Jan [1]
 2381. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2382. Heck, Walerian [1]
 2383. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2384. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2385. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2386. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2387. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2388. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2389. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2390. Haehle. Ryt. [1]
 2391. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2392. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2393. Głębicka, Jolanta et al. [1]
 2394. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2395. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2396. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2397. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2398. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [1]
 2399. Główny Urząd Miar [1]
 2400. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2401. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2402. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [1]
 2403. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2404. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2405. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2406. Górska, Maria. Red. [1]
 2407. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2408. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2409. Gurniak, H. Rys. [1]
 2410. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2411. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2412. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2413. Grynfeld, Bronisława [1]
 2414. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2415. Grupa Legionistów [1]
 2416. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2417. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2418. Groszkowski Teodor (1863-1930) [1]
 2419. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2420. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2421. Grodzicki, Józef (1854-1939). [1]
 2422. Grimm., A. Ryt. [1]
 2423. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2424. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2425. Grajnert, Józef [1]
 2426. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2427. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2428. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2429. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2430. Gołębiewska, Wanda. [1]
 2431. Gołębiewska, Wanda [1]
 2432. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2433. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2434. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2435. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2436. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2437. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2438. Gorski, Konstanty (1868-1934) [1]
 2439. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2440. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2441. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2442. Gola, A. (muzyka) [1]
 2443. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2444. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2445. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2446. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2447. Gnatkowski, Adam [1]
 2448. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [1]
 2449. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2450. Giraud, Paul [1]
 2451. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2452. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2453. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2454. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2455. Giller, Honorata [1]
 2456. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2457. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2458. Gierczyńska, Joanna [1]
 2459. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2460. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2461. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2462. Gebhard, podporucznik [1]
 2463. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2464. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2465. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2466. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2467. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2468. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2469. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2470. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2471. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [1]
 2472. Gajewski, Kazimierz słowa [1]
 2473. Gajewski, Jan kompozycja [1]
 2474. Gajewski, Adrian [1]
 2475. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2476. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2477. G.S. Ryt. [1]
 2478. G.R. Ryt. [1]
 2479. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2480. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2481. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2482. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2483. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2484. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2485. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2486. Frimmel Theodor von (1853-1928) [1]
 2487. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2488. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2489. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2490. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2491. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2492. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2493. Fišman, Monahim Zevelev [1]
 2494. Fiszer, Carolina [1]
 2495. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2496. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2497. Filipiak, Grzegorz [1]
 2498. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2499. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2500. Field, John (1782-1837) [1]
 2501. Fiedler. Ryt. [1]
 2502. Feuerstein Władysław [1]
 2503. Feldman, J. [1]
 2504. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2505. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [1]
 2506. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2507. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2508. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2509. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2510. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2511. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2512. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2513. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2514. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [1]
 2515. Fabiszewski, M. [1]
 2516. F. K. Ryt. [1]
 2517. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2518. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2519. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2520. Erhard, Carl [1]
 2521. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2522. Engel, A. [1]
 2523. Emer, Lucjan [1]
 2524. Elsa Thon (1923- ). [1]
 2525. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2526. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2527. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2528. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2529. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2530. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2531. Egloff, Jerzy [1]
 2532. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2533. Edgeworth, Maria [1]
 2534. E. S. [1]
 2535. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2536. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2537. Dürer, Albrecht (1471-1528). Aut. wzoru [1]
 2538. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2539. Dénoix, Victorin [1]
 2540. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2541. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2542. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2543. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [1]
 2544. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [1]
 2545. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2546. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2547. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2548. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2549. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2550. Dudek, Edyta et al. [1]
 2551. Duchnowski, Zygmunt (1925- ) [1]
 2552. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2553. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2554. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2555. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2556. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2557. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2558. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2559. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2560. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2561. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2562. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [1]
 2563. Droste [1]
 2564. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2565. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2566. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2567. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2568. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2569. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2570. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2571. Dowództwo 1 Dywizji Legionów [1]
 2572. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2573. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2574. Dom ks. Boduena [1]
 2575. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2576. Dobrski, Konrad [1]
 2577. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2578. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2579. Dobrowolska, Danuta. [1]
 2580. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2581. Diemann, Max (czynny 1861-1863) [1]
 2582. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2583. Di Donato, Carlo [1]
 2584. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2585. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2586. Derengowski, Jan [1]
 2587. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2588. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2589. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2590. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2591. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2592. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2593. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2594. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2595. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2596. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2597. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2598. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2599. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2600. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2601. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2602. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2603. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2604. Dembiński, Czesław [1]
 2605. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2606. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2607. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2608. Deisch, Matthaeus (1724-1789) [1]
 2609. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2610. Dawidowa, Helena [1]
 2611. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2612. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2613. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2614. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2615. Datka, Czesław (1905-1951) [1]
 2616. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2617. Danya, Piotr [1]
 2618. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2619. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2620. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2621. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2622. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2623. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2624. Dalla Casa, Louis [1]
 2625. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2626. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2627. Czułek, Dariusz et al. [1]
 2628. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2629. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2630. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2631. Czerwiński, Franciszek [1]
 2632. Czerniawski, Jan [1]
 2633. Czermański, Zdzisław [1]
 2634. Czermak, Grażyna [1]
 2635. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2636. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2637. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2638. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2639. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2640. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2641. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2642. Czaki, Klementyna [1]
 2643. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2644. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2645. Czajewski Wiktor [1]
 2646. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2647. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2648. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2649. Cubała, Agnieszka (1975- ) [1]
 2650. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [1]
 2651. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2652. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2653. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2654. Cirina, J. A. [1]
 2655. Cikanek, Ferdinand [1]
 2656. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2657. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2658. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2659. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2660. Cichocki, Ks. [1]
 2661. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2662. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2663. Chrząszczewska , Jadwiga (1870 -1935) [1]
 2664. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2665. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2666. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2667. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2668. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2669. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2670. Chodecki, Władysław [1]
 2671. Chmielewski, Ignacy [1]
 2672. Chmielewska, Halina [1]
 2673. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2674. Charszewski, Ignacy [1]
 2675. Charchillac, Berthet de [1]
 2676. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2677. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2678. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2679. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2680. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2681. Centkiewiczowa, Alina (1907-1993) [1]
 2682. Centkiewicz, Czesław Jacek (1904-1996) [1]
 2683. Centanarowiczówna, Janina [1]
 2684. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2685. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2686. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2687. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2688. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2689. C.K. ryt. [1]
 2690. Błaszczak, Fr. [1]
 2691. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2692. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2693. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2694. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2695. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2696. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2697. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2698. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2699. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2700. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2701. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2702. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2703. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2704. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2705. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2706. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2707. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2708. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2709. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2710. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2711. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2712. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2713. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2714. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2715. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2716. Brauman, Władysław [1]
 2717. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2718. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2719. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2720. Bouleau, H. de. [1]
 2721. Borucki, Juliusz [1]
 2722. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2723. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2724. Borkowski, K. Fot. [1]
 2725. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2726. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2727. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2728. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2729. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2730. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2731. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2732. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2733. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2734. Bojarska, Stefanja [1]
 2735. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2736. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2737. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2738. Bogacki, S. Fot. [1]
 2739. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [1]
 2740. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2741. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2742. Bockhann, F. [1]
 2743. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2744. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2745. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2746. Bobiński, Antoni [1]
 2747. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2748. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2749. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2750. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2751. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2752. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2753. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [1]
 2754. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [1]
 2755. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2756. Bio [pseud.] [1]
 2757. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2758. Bień, Alicja. [1]
 2759. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2760. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2761. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2762. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2763. Bielicka, Eugenia [1]
 2764. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2765. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2766. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2767. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2768. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2769. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2770. Biblioteka Narodowa [1]
 2771. Biblioteka Kórnicka [1]
 2772. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2773. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2774. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2775. Bianchi, Emilio [1]
 2776. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2777. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2778. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2779. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2780. Betcher, Jan C. [1]
 2781. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2782. Berman, I. Fot. [1]
 2783. Bergamasco, Charles (1830-1896) [1]
 2784. Benjamin Kornfeld [1]
 2785. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2786. Belotto, Bernardo zw. Canaletto (1721-1780) [1]
 2787. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2788. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2789. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2790. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2791. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2792. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2793. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2794. Baude, K. [1]
 2795. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2796. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2797. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2798. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2799. Bartoszewicz Adam Dominik (1838-1886) [1]
 2800. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2801. Barański, Andrzej [1]
 2802. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2803. Baracz, A. P. [1]
 2804. Bar, E. Ryt. [1]
 2805. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2806. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2807. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2808. Banasiak, Joanna. Red. [1]
 2809. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2810. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2811. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2812. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2813. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2814. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2815. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2816. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2817. Babiński, Wacław [1]
 2818. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2819. B.O. Ryt. [1]
 2820. B. B. Ryt. [1]
 2821. Awin, Józef (1883-1942) [1]
 2822. Aut. [1]
 2823. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2824. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2825. Arnold, E. J. [1]
 2826. Arnaud, Étienne [1]
 2827. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2828. Armia Krajowa [1]
 2829. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2830. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2831. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2832. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2833. Archibald, M. [1]
 2834. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2835. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [1]
 2836. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2837. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [1]
 2838. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2839. Aniela S. Ryt. [1]
 2840. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2841. Ambrich, Magdalena [1]
 2842. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2843. Amator [1]
 2844. Altadonna, Giambattista (1824-1890). [1]
 2845. Altadonna, Giambattista (1824-1890) [1]
 2846. Alkar [pseud.] [1]
 2847. Al. Pow. [1]
 2848. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2849. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2850. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2851. Adamska, Grażyna [1]
 2852. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2853. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2854. Achtel, Aleksandra [1]
 2855. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2856. A[ntoszewicz] [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [1]
 2857. AWU [1]
 2858. ADAM [1]
 2859. A.L. [1]
 2860. A. Z. [1]
 2861. A. W. Ryt. [1]
 2862. A. S. Ryt. [1]
 2863. A. Ryt. [1]
 2864. A. G. Ryt. [1]
 2865. A. C. Ryt. [1]
 2866. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2867. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2868. 100 lat. Otwock 1916-2016 [1]
 2869. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [146437]
 2. Ministerstwo Oświaty [85320]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [43456]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [31442]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [28130]
 6. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [23486]
 7. Załęczny, Jolanta (1959- ) [21581]
 8. Prus, Bolesław (1847-1912) [21244]
 9. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [18694]
 10. Kownacka, Maria (1894-1982) [18691]
 11. Bobiński, Antoni [16990]
 12. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15613]
 13. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14326]
 14. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [13994]
 15. Arct, Michał (1840-1916) [13849]
 16. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [13796]
 17. Gawkowski, Robert (1962- ) [13670]
 18. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13583]
 19. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [13477]
 20. Pocztowa Kasa Oszczędności [12941]
 21. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [12911]
 22. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [12189]
 23. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [12050]
 24. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11988]
 25. Główny Urząd Statystyczny [11779]
 26. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [11391]
 27. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [10961]
 28. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10664]
 29. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [10545]
 30. Krajowe Biuro Statystyczne [9316]
 31. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [9105]
 32. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8963]
 33. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [8791]
 34. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8711]
 35. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [8574]
 36. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [8550]
 37. Urząd Statystyczny w Warszawie [8207]
 38. Winek, Włodzimierz (1956-) [7995]
 39. Röber, H. Ryt. [7799]
 40. Skwara, Marian (1946- ) [7620]
 41. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [7507]
 42. Gmitruk, Janusz (1948- ) [7444]
 43. Verne, Jules (1828-1905) [7297]
 44. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6678]
 45. Szaciński, Mieczysław (?-?) [6672]
 46. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [6587]
 47. Lejko, Krystyna (1933- ) [6560]
 48. Magistrat m.st. Warszawy [6283]
 49. Maliszewski, Jerzy (?-?) [5893]
 50. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [5778]
 51. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [5378]
 52. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [5285]
 53. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [5254]
 54. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [5142]
 55. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5109]
 56. Osiński, Alojzy (1770-1842) [5094]
 57. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4981]
 58. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [4896]
 59. Egloff, Jerzy [4888]
 60. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4860]
 61. Antykwarnia Warszawska [4836]
 62. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [4815]
 63. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [4603]
 64. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4454]
 65. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [4301]
 66. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [4274]
 67. Związek Patriotów Polskich [4207]
 68. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [4176]
 69. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [4129]
 70. Łoza, Stanisław (1888-1956) [4112]
 71. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [4093]
 72. Kępkowska, Bogusława Bożena [4076]
 73. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [4072]
 74. Baracz, A. P. [4054]
 75. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4016]
 76. Brandel, Konrad (1838-1920) [3965]
 77. Skarga, Piotr (1536-1612) [3871]
 78. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3805]
 79. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3746]
 80. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3711]
 81. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3663]
 82. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [3579]
 83. Muzeum Narodowe (Warszawa) [3576]
 84. Jode Gerard de (1509-1591) [3560]
 85. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [3494]
 86. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3463]
 87. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [3454]
 88. Frączek, Ireneusz (1969- ) [3395]
 89. Kneisel, August [3321]
 90. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [3314]
 91. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3304]
 92. Starzyński, Stefan (1893-1939) [3293]
 93. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3279]
 94. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [3273]
 95. Kapuściński, Piotr [3233]
 96. Popowski, S. [3193]
 97. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3193]
 98. Estreicher, Karol (1827-1908) [3176]
 99. Jaugey, Jean [3166]
 100. Bezak, Paweł (1983- ) [3166]
 101. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [3155]
 102. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [3076]
 103. Dąbrowski, Stanisław [3070]
 104. Papierowski, Andrzej Jerzy [3035]
 105. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [3001]
 106. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [2984]
 107. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2983]
 108. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [2971]
 109. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2898]
 110. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [2832]
 111. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2793]
 112. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2760]
 113. Makowski, Marek [2752]
 114. Domżalski, Jerzy [2743]
 115. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [2730]
 116. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2716]
 117. Kohn, Alfred. Red. [2716]
 118. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2715]
 119. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2699]
 120. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2657]
 121. A. Z. [2655]
 122. Kudyba, Wojciech (1965- ) [2599]
 123. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2574]
 124. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2550]
 125. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2535]
 126. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2519]
 127. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2496]
 128. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [2475]
 129. Kwasiborski, Jerzy [2471]
 130. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2460]
 131. Małecki, Antoni (1821-1913) [2344]
 132. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2343]
 133. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [2341]
 134. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [2341]
 135. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [2327]
 136. Tretiak, Józef (1841-1923) [2324]
 137. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [2289]
 138. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2266]
 139. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2243]
 140. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [2224]
 141. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [2214]
 142. Adamska, Grażyna [2210]
 143. P.B. Ryt. [2191]
 144. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2189]
 145. Sigismond. Fot. [2173]
 146. Ossibach-Budzyński, Andrzej [2164]
 147. Beyer, Karol (1818-1877) [2157]
 148. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [2148]
 149. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2139]
 150. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2139]
 151. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2134]
 152. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [2104]
 153. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [2074]
 154. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [2060]
 155. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [2055]
 156. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [2050]
 157. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [2048]
 158. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [2030]
 159. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [2021]
 160. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [2016]
 161. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2012]
 162. Puc, B[ronisław] [2009]
 163. [Magistrat m. Lwowa] [1994]
 164. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1987]
 165. Górska, Halina (1898-1942) [1977]
 166. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1967]
 167. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1955]
 168. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [1945]
 169. Paulmier, Adrien-Augustin [1915]
 170. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1903]
 171. Stowarzyszenie Żoliborzan [1852]
 172. Miejskie Biuro Statystyczne [1848]
 173. Conrad. Fot. [1829]
 174. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1825]
 175. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1783]
 176. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1765]
 177. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1758]
 178. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1748]
 179. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1748]
 180. Polski Związek Producentów Filmowych [1748]
 181. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1746]
 182. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1741]
 183. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1718]
 184. Baronowa X.Y.Z. [1714]
 185. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1714]
 186. Buzek, Józef (1873-1936) [1708]
 187. Czerniawski, Jan [1690]
 188. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1683]
 189. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [1681]
 190. [Bielski, Szymon] [1680]
 191. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1678]
 192. Elkana, J. M. [1621]
 193. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [1616]
 194. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1616]
 195. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1615]
 196. Röber, F. H. Ryt. [1613]
 197. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1612]
 198. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1591]
 199. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [1588]
 200. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1584]
 201. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1579]
 202. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1571]
 203. Polak, Józef (1857-1928) [1568]
 204. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1555]
 205. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1545]
 206. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1541]
 207. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1540]
 208. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [1536]
 209. Słowaczyński, Jędrzej [1512]
 210. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1512]
 211. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1503]
 212. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1483]
 213. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1466]
 214. Spencer, Herbert (1820-1903) [1461]
 215. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1455]
 216. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1453]
 217. Młoda Polka [pseud.] [1442]
 218. Ganilh, Charles (1758-1836) [1439]
 219. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1434]
 220. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1433]
 221. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1433]
 222. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1431]
 223. J. Ł. Ryt. [1422]
 224. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1420]
 225. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1418]
 226. Pawłowski, Zbigniew [1416]
 227. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1416]
 228. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1407]
 229. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1405]
 230. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1403]
 231. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1387]
 232. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [1384]
 233. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1376]
 234. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [1370]
 235. Stefanow, Piotr [1370]
 236. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1365]
 237. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1360]
 238. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1356]
 239. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1353]
 240. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1353]
 241. Dębski, Michał [1348]
 242. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [1338]
 243. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1335]
 244. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1328]
 245. B. P. Ryt. [1318]
 246. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1318]
 247. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1308]
 248. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1305]
 249. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1302]
 250. Teresa Frącek (1937- ) [1301]
 251. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [1300]
 252. Napoleon I (1769-1821) [1297]
 253. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1296]
 254. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [1294]
 255. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1292]
 256. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1280]
 257. Poliński, Józef (1891-1944) [1264]
 258. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1263]
 259. Walter. Ryt. [1261]
 260. Hölzel, Marek (1843-1921) [1260]
 261. Snopek, Kazimierz [1260]
 262. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1257]
 263. Callier, Edmund (1833-1893) [1243]
 264. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1238]
 265. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1232]
 266. Oppman, Artur (1867-1931) [1227]
 267. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [1217]
 268. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1202]
 269. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1200]
 270. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1187]
 271. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [1178]
 272. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [1175]
 273. Winogrodzka, Katarzyna [1173]
 274. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1172]
 275. Biuro Pracy Społecznej [1170]
 276. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1165]
 277. Łączkowski, Marceli (?-?) [1161]
 278. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1148]
 279. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1148]
 280. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1147]
 281. Karoli & Troczewski [1146]
 282. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1146]
 283. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1141]
 284. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1138]
 285. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1132]
 286. Sedlaczek, Lech [1131]
 287. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1129]
 288. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [1122]
 289. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1121]
 290. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1116]
 291. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1115]
 292. Surowiecki, Karol [1106]
 293. Szujski, Józef (1835-1883) [1105]
 294. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [1095]
 295. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [1093]
 296. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1093]
 297. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1092]
 298. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1091]
 299. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1088]
 300. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [1082]
 301. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1082]
 302. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1081]
 303. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [1077]
 304. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1070]
 305. A. Z. Ryt. [1067]
 306. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1065]
 307. Kucz, Karol (1815-1892) [1057]
 308. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1056]
 309. Wysocki Piotr (1797-1874) [1050]
 310. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [1048]
 311. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [1048]
 312. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1047]
 313. Załęski, Witold (1836-1908) [1034]
 314. Radliński, Ignacy (1843-1920) [1031]
 315. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [1027]
 316. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [1027]
 317. Lisicki, Roman [1012]
 318. Friedrich, Henryk (1908-1944) [1011]
 319. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1011]
 320. Draper, John William (1811-1882) [1011]
 321. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1010]
 322. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [1003]
 323. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [1002]
 324. Olszewski, K.[azimierz] [995]
 325. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [993]
 326. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [986]
 327. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [983]
 328. Kapuscinski, Petr [983]
 329. Styfi, Jan (1839?-1921) [981]
 330. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [976]
 331. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [974]
 332. Dom Sztuki (Warszawa) [966]
 333. Elsner, Józef (1769 - 1854) [957]
 334. Koleżak, Władysław (1854-1924) [956]
 335. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [945]
 336. [Schier, František Václav (1804-1864)] [943]
 337. Kowalski, L. Fot. [942]
 338. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [942]
 339. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [942]
 340. Chmielewska, Halina [941]
 341. Adolph, Witold (1903-1941) [940]
 342. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [937]
 343. Kroński, Aleksander (1871-1935) [937]
 344. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [937]
 345. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [936]
 346. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [936]
 347. Suligowski, Adolf (1849-1932) [936]
 348. Leist, Ludwig (1891-1967) [930]
 349. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [927]
 350. Scott, Walter (1771-1832) [926]
 351. Bełza, Władysław (1847-1913) [923]
 352. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [922]
 353. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [920]
 354. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [919]
 355. Wretowski, Paweł [918]
 356. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [917]
 357. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [912]
 358. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [893]
 359. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [891]
 360. Freudenson, Daniel (1847-1931) [880]
 361. Myszkowska, Justyna [876]
 362. Chompre, Pierre (1698-1760) [875]
 363. Hoffman, Franz (1814-1882) [874]
 364. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [872]
 365. Rapaport, Artur (1889-1937) [871]
 366. Pawiński, Adolf (1840-1896) [870]
 367. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [867]
 368. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [856]
 369. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [856]
 370. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [855]
 371. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [853]
 372. Lichota, Władysław Tadeusz [853]
 373. Giraud, Paul [853]
 374. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [850]
 375. Wizimirska, Barbara [849]
 376. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [848]
 377. Major Hennequin del Varsaviae [848]
 378. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [846]
 379. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [844]
 380. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [842]
 381. Lewicka, Anna (1852-1932) [841]
 382. Muzeum Narodowe w Poznaniu [838]
 383. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [837]
 384. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [835]
 385. Majewski, Erazm (1858-1922) [833]
 386. Rostworowski, Jan (1838-1898) [830]
 387. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [829]
 388. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [826]
 389. Gierczyńska, Joanna [822]
 390. Zawiliński, Roman (1855-1932) [821]
 391. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [814]
 392. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [813]
 393. A. M. Ryt. [811]
 394. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [809]
 395. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [808]
 396. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [803]
 397. Friedhuber de Grubenthal, L. [800]
 398. Lodge, Edmund (1756-1839) [795]
 399. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [794]
 400. Rumianek, Stanisław [790]
 401. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [788]
 402. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [786]
 403. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [781]
 404. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [780]
 405. ADAM. Ryt. [773]
 406. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [773]
 407. Centralna Biblioteka Statystyczna [772]
 408. [Granke, Stefan] [769]
 409. Pokorzyńska, Elżbieta [767]
 410. Marcinkowski, Piotr [767]
 411. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [765]
 412. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [763]
 413. Aristoteles (384-322 a.C.) [761]
 414. Filipiak, Grzegorz [755]
 415. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [753]
 416. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [752]
 417. Zarząd Miejski w Równem [750]
 418. Kurpiński, Karol (1785-1857) [747]
 419. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [746]
 420. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [746]
 421. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [744]
 422. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [744]
 423. Szatkowska, Lena (1947- ) [743]
 424. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [742]
 425. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [742]
 426. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [740]
 427. Samborski, Henryk (1843-1918) [736]
 428. Kacprzak, Grzegorz Red. [735]
 429. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [735]
 430. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [731]
 431. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [729]
 432. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [727]
 433. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [725]
 434. Prymlewicz, Magdalena [724]
 435. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [724]
 436. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [722]
 437. Gorecka, Maria (1835-1922) [715]
 438. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [712]
 439. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [710]
 440. Pomian, E. [709]
 441. Nowoszewski, Roman (1945-) [708]
 442. Bielski, Szymon (1745-1825) [708]
 443. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [707]
 444. Ligber. Szty. [704]
 445. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [703]
 446. Lachowicz, Juliusz. Red. [702]
 447. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [700]
 448. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [700]
 449. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [697]
 450. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [697]
 451. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [694]
 452. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [692]
 453. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [691]
 454. Dziedzic, P. Ryt. [691]
 455. Seruga, Józef (1886-1940) [689]
 456. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [688]
 457. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [688]
 458. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [688]
 459. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [687]
 460. Bersohn, Mathias (1823-1908) [687]
 461. Warnka, Jadwiga [686]
 462. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [684]
 463. Snarski, Stanisław (1795-1880) [679]
 464. Socha, Szczepan [676]
 465. Majewska, Aleksandra (1943- ) [676]
 466. Lampert, Kurt (1859-1918) [676]
 467. Legun-Biliński, Antoni. [675]
 468. Dickstein, Samuel (1851-1939) [674]
 469. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [671]
 470. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [670]
 471. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [670]
 472. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [668]
 473. Campe, Joachim Heinrich [668]
 474. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [666]
 475. Bloch, Jan (1836-1902) [665]
 476. J. H. Ryt. [663]
 477. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [659]
 478. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [657]
 479. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [656]
 480. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [656]
 481. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [655]
 482. Goszczyńska, Agnieszka [655]
 483. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [653]
 484. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [652]
 485. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [652]
 486. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [649]
 487. Lissowski, Czesław (1895-1942) [646]
 488. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [645]
 489. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [644]
 490. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [642]
 491. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [642]
 492. Bauman, R. Lit. [641]
 493. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [641]
 494. [Magistrat m.st. Warszawy] [640]
 495. Krystall, Bronisław (1887-1983) [639]
 496. Dubiecki, Marian (1838-1926) [637]
 497. Baka, Józef (1707-1780) [633]
 498. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [633]
 499. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [631]
 500. Jeżowski, M [631]
 501. Zuber, Rudolf (1858-1920) [628]
 502. Siczyński, Walery [628]
 503. Sewer [627]
 504. Wyss, Johann David (1743-1818) [623]
 505. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [622]
 506. Hansson, Ola (1860-1925) [622]
 507. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [621]
 508. Guiraud, Paul (1850-1907) [615]
 509. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [613]
 510. Kiliński, Jan (1760-1819) [611]
 511. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [607]
 512. Magistrat Miasta Warszawy [607]
 513. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [606]
 514. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [605]
 515. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [604]
 516. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [603]
 517. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [603]
 518. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [599]
 519. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [598]
 520. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [598]
 521. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [596]
 522. Degler, Katarzyna (1896-1982) [596]
 523. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [593]
 524. Czartoryska Izabela (1746-1835) [592]
 525. Świętochowski, Adam (1864-1914) [591]
 526. J.K. Ryt. [587]
 527. Biart, Lucjan (1829-1897) [586]
 528. [Miethke, H. O.] [585]
 529. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [584]
 530. [Magistrat goroda Varšavy] [584]
 531. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [582]
 532. Związek Komunalny (Węgrów) [580]
 533. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [580]
 534. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [579]
 535. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [578]
 536. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [577]
 537. Piłsudski, Józef (1867-1935) [577]
 538. Siebeck, Herman (1842-1920) [576]
 539. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [575]
 540. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [574]
 541. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [574]
 542. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [573]
 543. Hyodo, Nagao [573]
 544. Cep [Henryk Cepnik] [572]
 545. Heck, Walerian [572]
 546. Alkar [pseud.] [570]
 547. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [569]
 548. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [567]
 549. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [566]
 550. Grajnert, Józef [566]
 551. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [563]
 552. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [562]
 553. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [561]
 554. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [560]
 555. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [560]
 556. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [558]
 557. Sigalin, Józef (1909-1983) [556]
 558. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [556]
 559. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [555]
 560. Jan Eljaszewicz (1941- ). [553]
 561. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [548]
 562. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [547]
 563. Ryszard, Antoni (1841-1894) [546]
 564. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [546]
 565. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [544]
 566. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [543]
 567. Regulski, Aleksander (1839-1884) [541]
 568. K.K. Ryt. [540]
 569. Edgeworth, Maria [540]
 570. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [540]
 571. X. Y. Z. [539]
 572. Latoszek, Jacek [539]
 573. Komorowska-Filipiak, Romana [539]
 574. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [538]
 575. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [537]
 576. Roeber, F. H. Ryt. [535]
 577. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [534]
 578. Ségur, Sophie de (1799-1874) [534]
 579. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [534]
 580. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [531]
 581. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [529]
 582. Iks Cagnafet [pseud.] [529]
 583. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [528]
 584. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [527]
 585. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [525]
 586. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [524]
 587. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [523]
 588. J. Z. [523]
 589. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [522]
 590. Broch.[owski], B. Ryt. [522]
 591. Pawe, L. [522]
 592. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [522]
 593. Baumann, R. Lit. [521]
 594. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [521]
 595. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [519]
 596. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [516]
 597. Zipper, Albert (1855-1936) [516]
 598. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [515]
 599. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [514]
 600. Borucki, Juliusz [511]
 601. Nowakowski, Józef (1800-1864) [510]
 602. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [509]
 603. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [508]
 604. Pałac Sztuki (Warszawa) [507]
 605. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [507]
 606. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [506]
 607. Kiliński, Jan (1760-1819 [506]
 608. Boratyński, Wacław (1908-1939) [504]
 609. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [504]
 610. Przyborowski, Walery (1845-1913) [504]
 611. Pyka, Henryk [504]
 612. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [502]
 613. Skornia-Roszij, Maria [502]
 614. A. R. Ryt. [500]
 615. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [500]
 616. Portner, Szymon (18..-?) [500]
 617. Grundmann, Karl (1909-1944) [500]
 618. Typiak, Piotr [499]
 619. Podwiński, Stanisław [499]
 620. Miłkowski, Stanisław [498]
 621. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [497]
 622. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [496]
 623. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [494]
 624. Strauss, Johann (1825-1899) [492]
 625. L. N. Ryt. [491]
 626. Pécaut, Elie [488]
 627. Baude, K. [488]
 628. Okuń, Edward (1872-1945) [487]
 629. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [487]
 630. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [487]
 631. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [486]
 632. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [486]
 633. Chodyński, Adam Antoni [485]
 634. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [484]
 635. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [482]
 636. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [482]
 637. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [480]
 638. Ministerstwo Odbudowy Kraju [480]
 639. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [479]
 640. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [478]
 641. Bojarska, Stefanja [477]
 642. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [476]
 643. Pawłowski, Kalixt [476]
 644. Passendorfer, Artur (1864-1936) [476]
 645. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [475]
 646. Śmigielska, Józefa [475]
 647. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [473]
 648. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [472]
 649. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [472]
 650. J. Ł. [470]
 651. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [469]
 652. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [468]
 653. Grzymała, Grabowiecki Jan [468]
 654. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [467]
 655. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [467]
 656. Jahner, Alfred (1860-1934) [466]
 657. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [465]
 658. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [463]
 659. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [462]
 660. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [462]
 661. Watteau, François (1758-1823). Il. [459]
 662. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [459]
 663. Paciorkowski, Bronisław Gryf [458]
 664. Wóycicka, Jadwiga [452]
 665. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [452]
 666. Piotrowski, Andrzej [451]
 667. Czermański, Zdzisław [448]
 668. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [447]
 669. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [447]
 670. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [447]
 671. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [447]
 672. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [446]
 673. Demby, Stefan (1862-1939) [446]
 674. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [442]
 675. Kozyra, Anna [441]
 676. Taube, Gustaw jr [440]
 677. K. P. Ryt. [439]
 678. Gold, Artur (1897-1943) [437]
 679. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [434]
 680. Dénoix, Victorin [431]
 681. Anna Sobieszczańska-Lissowska [431]
 682. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [430]
 683. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [429]
 684. Arnold, E. J. [428]
 685. Warszawski Szpital dla Dzieci [427]
 686. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [427]
 687. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [427]
 688. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [425]
 689. Simmler, Józef (1823-1868) [424]
 690. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [423]
 691. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [421]
 692. Strindberg, August (1849-1912) [421]
 693. Jachowiczowa, Antonina [421]
 694. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [421]
 695. Korotyński, Władysław (1866-1924) [420]
 696. Kumidor, Zbigniew [419]
 697. Gozdowski, Edward (1843-1901) [419]
 698. Borkowski, Feliks (1840- ?) [418]
 699. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [417]
 700. Rada Regencyjna [416]
 701. Hoffman, Karol (1855-1937) [416]
 702. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [414]
 703. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [412]
 704. Matrzak, Jerzy [411]
 705. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [411]
 706. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [408]
 707. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [407]
 708. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [407]
 709. Maliszewski, Edward (1875-1928) [406]
 710. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [406]
 711. Barclay, John (1582-1621) [406]
 712. Warnkówna, Jadwiga [405]
 713. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [405]
 714. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [405]
 715. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [404]
 716. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [402]
 717. Tarnacki, Józef. [402]
 718. Płoska-Łoś, Irena [402]
 719. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [401]
 720. Paprocki, Bartosz [400]
 721. Mieczkowski, Jan. Fot. [399]
 722. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [399]
 723. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [398]
 724. Przykorski, K. (1840-1882) [397]
 725. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [396]
 726. Peretz, Adolf (1855-1933) [396]
 727. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [395]
 728. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [395]
 729. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [394]
 730. J. K. Ryt. [394]
 731. Związek Buchalterów (Warszawa) [394]
 732. Słomkowska, Alina (1929-1995) [394]
 733. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [393]
 734. Żeleński, Władysław (1837-1921) [390]
 735. Röber, G. Ryt. [390]
 736. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [389]
 737. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [389]
 738. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [388]
 739. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [388]
 740. Turowski, Stanisław (1880-1936) [387]
 741. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [386]
 742. Chmiel, Adam (1865-1934) [386]
 743. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [385]
 744. K.P. Ryt. [384]
 745. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [383]
 746. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [383]
 747. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [383]
 748. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [382]
 749. Eile, Henryk (1878-1939) [381]
 750. Stefani, Józef (1800-1876) [380]
 751. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [380]
 752. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [380]
 753. Górska, Maria. Red. [380]
 754. Abdullah Frères [pseud.] [379]
 755. Związek Miast Polskich [378]
 756. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [377]
 757. Bykowski, Leon [375]
 758. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [375]
 759. Berthet, Èlie (1815-1891) [375]
 760. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [375]
 761. Leśniewska, B. [375]
 762. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [374]
 763. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [372]
 764. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [372]
 765. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [372]
 766. Szubert, Awit (1837-1919) [371]
 767. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [370]
 768. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [369]
 769. Kryński, Adam (1844-1932) [369]
 770. Jelínek, Edvard (1855-1897) [368]
 771. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [367]
 772. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [366]
 773. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [366]
 774. [Łosiowa, Emilia] [363]
 775. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [361]
 776. Jabłoński, Tadeusz [361]
 777. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [361]
 778. Mościcki, Henryk (1881-1952) [360]
 779. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [360]
 780. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [360]
 781. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [360]
 782. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [358]
 783. Chankowski, Henryk (1882-1944) [358]
 784. "Orion" [357]
 785. Zalewski, Stanisław (1925- ) [356]
 786. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [355]
 787. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [355]
 788. Windakiewicz, Kazimierz [355]
 789. Szajnocha, Karol (1818-1868) [353]
 790. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [353]
 791. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [350]
 792. Koroniarz [348]
 793. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [348]
 794. Grabowski, Antoni (1857-1921) [348]
 795. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [347]
 796. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [347]
 797. Kulski, Julian (1892-1976) [346]
 798. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [346]
 799. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [346]
 800. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [345]
 801. Mottl, Adam (1928-2013) [345]
 802. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [345]
 803. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [345]
 804. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [344]
 805. Racher, Jessica. Z-ca. red. [344]
 806. Pennec, Joanna. Opiekun [344]
 807. Marczyński, Józef (1891-1940) [344]
 808. W. R. Ryt. [342]
 809. Siemieński, Lucjan [342]
 810. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [340]
 811. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [340]
 812. Szlendak, Adam (1881-1937) [340]
 813. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [340]
 814. Ines, Albert (1620-1658) [340]
 815. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [339]
 816. Schilgen, Hardy (1876-1941) [339]
 817. Rytel, Kazimiera (?-?) [339]
 818. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [338]
 819. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [338]
 820. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [338]
 821. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [338]
 822. Miinchheimera.A. Fot. [336]
 823. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [336]
 824. Lyall, Edna (1857-1903) [336]
 825. Osterloff, Edmund (1863-1938) [335]
 826. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [335]
 827. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [334]
 828. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [334]
 829. Tomasz Ogończyk [pseud.] [334]
 830. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [334]
 831. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [333]
 832. Ostrowski, Tomasz (?-?) [332]
 833. Kaczyński, Witold [332]
 834. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [332]
 835. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [331]
 836. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [330]
 837. S. A. Ryt. [329]
 838. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [329]
 839. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [328]
 840. Dombrowski, Władysław [327]
 841. Kowalewski, T. [327]
 842. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [326]
 843. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [326]
 844. Stowarzyszenie Architektów Polskich [325]
 845. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [325]
 846. M. R. Rys. [325]
 847. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [325]
 848. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [322]
 849. Kolberg, Oskar (1814-1890) [322]
 850. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [322]
 851. Węgrzecki, S. [321]
 852. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [320]
 853. Zabłocki, F. Ryt. [319]
 854. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [319]
 855. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [319]
 856. Wolski, Stanisław (1859-1894) [318]
 857. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [318]
 858. Nowialis [313]
 859. Wójtowicz, Władysław J. [313]
 860. Piotr Krakowianin [pseud.] [313]
 861. Maciejowski, Adam (1874-1919) [313]
 862. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [311]
 863. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [311]
 864. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [311]
 865. Al. Pow. [311]
 866. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [310]
 867. Motas, Maciej [309]
 868. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [308]
 869. Roman Nowoszewski (1945- ) [308]
 870. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [308]
 871. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [308]
 872. Hadyna, Łukasz (1982- ) [308]
 873. Hadyna, Stanisław (1984- ) [308]
 874. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [307]
 875. Stablewski, Florian (1841-1906) [307]
 876. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [306]
 877. Musiałowski, A. Ryt. [305]
 878. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [303]
 879. "Orion". Fot. [302]
 880. Wrześniowski, August (1836-1892) [301]
 881. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [299]
 882. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [299]
 883. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [298]
 884. Polski Czerwony Krzyż we Francji [296]
 885. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [296]
 886. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [296]
 887. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [295]
 888. Krzyżanowski, K. [294]
 889. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [294]
 890. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [294]
 891. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [293]
 892. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [293]
 893. W. C. Ryt. [292]
 894. [Lindley, William (1808-1900)] [292]
 895. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [291]
 896. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [291]
 897. Morawska, Zofia (1848-1922) [291]
 898. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [288]
 899. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [288]
 900. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [288]
 901. Sznage. Ryt. [286]
 902. Frick, L. [286]
 903. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [286]
 904. Instytut Spraw Społecznych [285]
 905. Breyer, Albert (1889-1939) [284]
 906. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [283]
 907. Hufsky [283]
 908. Świderski, Leopold (1853-1925) [282]
 909. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [281]
 910. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [280]
 911. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [279]
 912. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [279]
 913. Kaczkowski, Zygmunt [279]
 914. Compagnie d'Electricité de Varsovie [279]
 915. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [278]
 916. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [278]
 917. E. G. Ryt. [277]
 918. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [277]
 919. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [276]
 920. Warszawska Gmina Starozakonnych [275]
 921. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [275]
 922. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [274]
 923. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [274]
 924. Kluczewski, M. Ryt. [273]
 925. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [273]
 926. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [273]
 927. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [271]
 928. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [271]
 929. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [270]
 930. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [268]
 931. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [268]
 932. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [268]
 933. Sędlikowski, Aleksander [268]
 934. Aimard, Gustave (1818-1883) [268]
 935. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [267]
 936. Franczak, Lech (1939- ) [267]
 937. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [267]
 938. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [266]
 939. Gajewski, Adrian [266]
 940. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [265]
 941. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [265]
 942. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [263]
 943. Krajewski, J. Ryt. [262]
 944. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [262]
 945. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [262]
 946. Dalecka, Wanda (1862-1932) [262]
 947. Barski, Ireneusz [261]
 948. Godebski, Cyprian (1765-1809) [260]
 949. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [259]
 950. Czerwiński, Franciszek [259]
 951. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [258]
 952. Loth, August (1869-1944) [258]
 953. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [258]
 954. Osmański, Wojciech (1834-1908) [257]
 955. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [257]
 956. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [257]
 957. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [256]
 958. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [255]
 959. Rutska, Halina (1868-1932) [254]
 960. Wierzbowski, Theodorus [253]
 961. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [253]
 962. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [252]
 963. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [252]
 964. A.T.T. [251]
 965. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [250]
 966. KK. Ryt. [250]
 967. Krasiński, Edward (1870-1940) [250]
 968. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [249]
 969. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [249]
 970. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [249]
 971. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [248]
 972. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [247]
 973. Popielewski [247]
 974. Pyzowski, Adam (1874-1931) [246]
 975. Maire, Albert (1856-?) [245]
 976. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [244]
 977. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [244]
 978. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [244]
 979. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [243]
 980. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [243]
 981. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [243]
 982. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [241]
 983. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [240]
 984. Mulert, Ludwik (1818-1875) [240]
 985. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [239]
 986. Damse, Józef (1789-1852) [239]
 987. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [239]
 988. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [238]
 989. Różański, M. Ryt. [238]
 990. Namysłowski, Karol (1856-1925) [236]
 991. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [236]
 992. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [236]
 993. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [235]
 994. Hähle, G. Ryt. [235]
 995. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [235]
 996. Lejowa, Emilia (1839-1906) [235]
 997. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [235]
 998. K. M. Ryt. [234]
 999. W. M. K. [233]
 1000. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [233]
 1001. Karoli, Aleksander (1838-1915) [232]
 1002. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [232]
 1003. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [232]
 1004. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [232]
 1005. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [231]
 1006. Wołkiewicz, Hanna [230]
 1007. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [229]
 1008. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [229]
 1009. Zajączkowska, Zuzanna [229]
 1010. Buchcar, Karol. Fot. [229]
 1011. Bolesławicz [pseud.] [229]
 1012. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [228]
 1013. Neyman, Jerzy (1894-1981) [228]
 1014. - [227]
 1015. Piltz, Franciszek (1895-1941) [227]
 1016. CAF [226]
 1017. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [226]
 1018. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [226]
 1019. Maël, Pierr. [226]
 1020. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [226]
 1021. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [225]
 1022. Slaski, S. Ryt. [225]
 1023. Kubiak, Paweł (1950- ) [225]
 1024. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [224]
 1025. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [221]
 1026. Zakład Fotograficzny "Orion" (Warszawa) [219]
 1027. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [219]
 1028. Żychliński, Jan. Wstęp [219]
 1029. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [219]
 1030. Białecki, Paweł. Red. [219]
 1031. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [219]
 1032. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [218]
 1033. Syroczyński, Leon (1844-1925) [218]
 1034. Nałęcz, Edward [218]
 1035. Staszic, Stanisław (1755-1826) [217]
 1036. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [216]
 1037. Pusch, Maurycy (1828-1902) [215]
 1038. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [215]
 1039. Szkoła Realna imienia Staszica [214]
 1040. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [214]
 1041. A. W. Ryt. [214]
 1042. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [213]
 1043. Jeske, August (1836-1875) [213]
 1044. Strzelecki, Jan (1886-1944) [212]
 1045. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [212]
 1046. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [210]
 1047. Nadarzyński Ośrodek Kultury [209]
 1048. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [209]
 1049. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [209]
 1050. Wojnarowicz Weseła [209]
 1051. Polska Agencja Telegraficzna [208]
 1052. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [208]
 1053. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [208]
 1054. Golański, Jerzy [207]
 1055. Krynicki, M. Lit. [207]
 1056. Gorazdowski, E. [207]
 1057. Związek Polskich Artystów Plastyków [207]
 1058. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [207]
 1059. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [207]
 1060. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [206]
 1061. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [206]
 1062. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [204]
 1063. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [204]
 1064. Biernacki, Bolesław (1865- ) [204]
 1065. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [203]
 1066. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [202]
 1067. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [202]
 1068. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [202]
 1069. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [202]
 1070. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [202]
 1071. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [201]
 1072. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [200]
 1073. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [199]
 1074. Achtel, Józef [199]
 1075. Orion. Fot. [199]
 1076. Normand, Charles (1848- ) [199]
 1077. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [199]
 1078. Fleck L. Red. [et al.] [198]
 1079. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [197]
 1080. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [196]
 1081. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [196]
 1082. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [196]
 1083. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [196]
 1084. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [195]
 1085. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [195]
 1086. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [194]
 1087. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [194]
 1088. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [194]
 1089. Dante, Alighieri (1265-1321) [194]
 1090. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [194]
 1091. Urząd Gminy Nadarzyn [193]
 1092. Nadarzyn. Zarząd Gminy Instytucja sprawcza [193]
 1093. Gawrońska, Edyta. Red. [193]
 1094. Sandaeu, Jules (1811-1833) [193]
 1095. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [193]
 1096. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [192]
 1097. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [192]
 1098. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [192]
 1099. Sosiński, I. Ryt. [191]
 1100. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [190]
 1101. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [190]
 1102. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [190]
 1103. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [190]
 1104. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [190]
 1105. Deny, Martial (1745- ). Il. [190]
 1106. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [190]
 1107. Brochocki, B. Ryt. [189]
 1108. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [189]
 1109. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [189]
 1110. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [188]
 1111. Liga Morska i Kolonialna [188]
 1112. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [188]
 1113. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [188]
 1114. Chęciński, Jan (1826-1874) [188]
 1115. Jaworski, Józef (1859-1920) [187]
 1116. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [187]
 1117. Bułhak ,Jan (1876-1950) [187]
 1118. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [186]
 1119. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [185]
 1120. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [185]
 1121. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [185]
 1122. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [185]
 1123. Konrad. Fot. [184]
 1124. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [184]
 1125. Wahrendorff, O. [184]
 1126. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [184]
 1127. Hahn, Wiktor (1871-1959) [183]
 1128. Patronat Opieki nad Więźniami [183]
 1129. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [183]
 1130. Komenda I Brygady Legionów Polskich [183]
 1131. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [183]
 1132. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [182]
 1133. Warszawski Lombard Miejski [182]
 1134. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [182]
 1135. Wybranowski, Władysław (?-?) [182]
 1136. Peszke, Ignacy (1877-1925) [182]
 1137. Jeska, Stanisława (1867-1936) [182]
 1138. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [181]
 1139. Bandurski, Władysław (1865-1932) [181]
 1140. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [180]
 1141. Śliwiński, Jan [180]
 1142. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [179]
 1143. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [179]
 1144. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [179]
 1145. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [178]
 1146. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [177]
 1147. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [177]
 1148. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [177]
 1149. Porębowicz, Edward (1862-1937) [177]
 1150. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [177]
 1151. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [176]
 1152. Maszyński, Julian (1847-1901) [176]
 1153. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [176]
 1154. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [175]
 1155. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [175]
 1156. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [175]
 1157. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [174]
 1158. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [174]
 1159. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [174]
 1160. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [174]
 1161. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [174]
 1162. Telakowski, [Jan]. Ryt. [173]
 1163. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [173]
 1164. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [173]
 1165. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [172]
 1166. Tomek Piast [pseud.] [172]
 1167. Niemojewski, Lech (1894-1952) [172]
 1168. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [172]
 1169. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [171]
 1170. Szymkiewicz, Józef [170]
 1171. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [169]
 1172. Gebhard, podporucznik [169]
 1173. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [168]
 1174. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [168]
 1175. Osotowicz, Jerzy. Red. [168]
 1176. Brochowski, B. Ryt. [168]
 1177. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [167]
 1178. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [167]
 1179. Święcicka, Jadwiga (?-?) [167]
 1180. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [167]
 1181. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [167]
 1182. Ajdacki, Paweł (1970- ) [167]
 1183. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [165]
 1184. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [165]
 1185. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [165]
 1186. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [165]
 1187. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [164]
 1188. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [164]
 1189. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [164]
 1190. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [164]
 1191. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [163]
 1192. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [163]
 1193. Jaworski, Witold (1899-1989) [163]
 1194. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [162]
 1195. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [162]
 1196. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [162]
 1197. Gorski, Stefan (1882-1941) [162]
 1198. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [161]
 1199. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [161]
 1200. Ślaski, Bolesław (1870- ) [161]
 1201. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [161]
 1202. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [160]
 1203. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [160]
 1204. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [160]
 1205. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [160]
 1206. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [160]
 1207. Gottlieb Leopold (1879-1934) [160]
 1208. Kuhlewein, A. Ryt. [159]
 1209. Komar, Józef [159]
 1210. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [158]
 1211. Wanda Cymerman (red. nacz.) [158]
 1212. Döhler, Theodore (1814-1856) [158]
 1213. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [158]
 1214. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [158]
 1215. Schubert, Franz (1797-1828) [157]
 1216. Zajkowski, A. Ryt. [157]
 1217. Sigismond i Ska. Fot. [157]
 1218. Sosiński, J[ózef] Ryt. [157]
 1219. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [157]
 1220. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [157]
 1221. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [156]
 1222. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [156]
 1223. J.Ł. Ryt. [155]
 1224. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [154]
 1225. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [154]
 1226. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [154]
 1227. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [154]
 1228. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [154]
 1229. Joteyko, Józefa (1866-1928) [154]
 1230. Ioteyko I. [na s. tyt.] [154]
 1231. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [154]
 1232. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [153]
 1233. Tarnacki, Józef [153]
 1234. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [153]
 1235. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [152]
 1236. Rzepko, Władysław (1854-1932) [152]
 1237. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [152]
 1238. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [152]
 1239. Babiński, Wacław [152]
 1240. Leliwa, Alfred [151]
 1241. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [151]
 1242. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [151]
 1243. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [151]
 1244. Hoffmann Regierungsdirektor [151]
 1245. Roeber. H. Ryt. [150]
 1246. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [150]
 1247. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [149]
 1248. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [149]
 1249. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [149]
 1250. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [147]
 1251. Bzowska, Maria (1871-1906) [147]
 1252. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [146]
 1253. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [146]
 1254. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [146]
 1255. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [145]
 1256. Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP [144]
 1257. Jezierski, J. Ryt. [144]
 1258. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [144]
 1259. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [143]
 1260. Zaleski, August (1883-1972) [143]
 1261. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [143]
 1262. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [143]
 1263. Dom ks. Boduena [143]
 1264. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [142]
 1265. Związek Miast Królestwa Polskiego [142]
 1266. Krajewski. Ryt. [141]
 1267. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [141]
 1268. Sobieski, Wacław (1872-1935) [141]
 1269. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [141]
 1270. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [141]
 1271. Bogucki, Adolf (1835-1894) [140]
 1272. Wróblewski, K. [140]
 1273. [Leger, Louis (1843-1923)] [140]
 1274. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [140]
 1275. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [140]
 1276. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [139]
 1277. Kozłowski, K. Ryt. [138]
 1278. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [138]
 1279. Wójcicki, Jerzy [138]
 1280. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [138]
 1281. Gołębiewska, Wanda [138]
 1282. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [137]
 1283. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [137]
 1284. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [137]
 1285. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [136]
 1286. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [136]
 1287. Kohn, Alfred (1960- ) [136]
 1288. Uniwersytet Warszawski [136]
 1289. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [136]
 1290. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [136]
 1291. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [135]
 1292. Koniński, Kazimierz [135]
 1293. Egghard, Jules(1833-1867) [135]
 1294. Winter, Peter (1754-1825) [134]
 1295. Syndykat Rolniczy Warszawski [134]
 1296. Amatorski Zespół Teatralny [134]
 1297. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [133]
 1298. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [133]
 1299. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [133]
 1300. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [132]
 1301. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [132]
 1302. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [132]
 1303. Helmer, Charles(18..-1938) [132]
 1304. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [131]
 1305. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [131]
 1306. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [130]
 1307. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [130]
 1308. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [130]
 1309. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [130]
 1310. Mahomet II [130]
 1311. Magnus, Wiktor [130]
 1312. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [130]
 1313. Teatr Narodowy [129]
 1314. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [129]
 1315. M.R. Ryt. [129]
 1316. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [129]
 1317. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [129]
 1318. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [129]
 1319. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [129]
 1320. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [129]
 1321. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [129]
 1322. Giergielewicz Jan (1898-1953) [129]
 1323. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [129]
 1324. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [128]
 1325. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [128]
 1326. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [128]
 1327. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [128]
 1328. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [128]
 1329. Kossak, Wojciech (1856-1942) [128]
 1330. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [128]
 1331. [Świtalska, H. (?-?)] [128]
 1332. B.O. Ryt. [128]
 1333. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [127]
 1334. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [127]
 1335. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [127]
 1336. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [127]
 1337. Groszkowski Teodor (1863-1930) [127]
 1338. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [126]
 1339. Kostka, J. [126]
 1340. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [126]
 1341. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [126]
 1342. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [126]
 1343. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [126]
 1344. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [126]
 1345. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [125]
 1346. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [125]
 1347. Tor, Stanisław [125]
 1348. Hoppe, Stanisław (1893- ) [125]
 1349. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [125]
 1350. Wąsowski, B. Ryt. [124]
 1351. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [124]
 1352. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [124]
 1353. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [124]
 1354. Romanowska-Mazur, Bronisława (1926-2018) [124]
 1355. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [124]
 1356. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [123]
 1357. E. N. Ryt. [123]
 1358. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [123]
 1359. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [123]
 1360. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [123]
 1361. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [123]
 1362. Kozłowski, Jan J. [123]
 1363. Automobilklub Warszawski [122]
 1364. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [122]
 1365. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [122]
 1366. Kapituła Odznaki [122]
 1367. Jankowski, Józef [122]
 1368. Kleczyński, Jan (1837-1895) [121]
 1369. Stolpe, Alojzy (?-1824) [121]
 1370. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [121]
 1371. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [120]
 1372. Baum, Stefan (1892-1964) [120]
 1373. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [119]
 1374. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [119]
 1375. Urmowski Klemens (1780-1827) [119]
 1376. Pachucki, Marian (1888-1961) [119]
 1377. Dumax, [Victor] (1827-1894) [119]
 1378. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [118]
 1379. Łubieński, Edward (1819-1867) [118]
 1380. [Kasa Chorych (Warszawa)] [118]
 1381. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [118]
 1382. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [118]
 1383. Pohoski, Jan (1889-1940) [118]
 1384. (E) [118]
 1385. Koło Medyków S. U. W. [117]
 1386. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [117]
 1387. Treter Mieczysław (1883-1943) [117]
 1388. Muszkowski, Jan (1882-1953) [117]
 1389. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [117]
 1390. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [117]
 1391. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [117]
 1392. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [117]
 1393. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [116]
 1394. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [116]
 1395. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [116]
 1396. Dobrowolska-Kierył, Marta [116]
 1397. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [115]
 1398. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [115]
 1399. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [115]
 1400. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [115]
 1401. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [115]
 1402. Morżkowska, Antonina [115]
 1403. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [115]
 1404. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [114]
 1405. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [114]
 1406. Łabęcki, Wiktor red. [114]
 1407. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [114]
 1408. Sosiński, J. Ryt. [114]
 1409. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [114]
 1410. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [114]
 1411. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [114]
 1412. Kataszek, Szymon (1898-1943) [113]
 1413. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [113]
 1414. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [113]
 1415. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [113]
 1416. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [113]
 1417. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [113]
 1418. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [113]
 1419. Niemojowska, Maria (1870?-?) [113]
 1420. Gruziel, L. Fot. [112]
 1421. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [112]
 1422. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [112]
 1423. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [112]
 1424. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [111]
 1425. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [111]
 1426. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [111]
 1427. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [111]
 1428. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [111]
 1429. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [111]
 1430. Mikucka, Aniela (1904-1950) [111]
 1431. Fuks, Marjan (1884-1935) [111]
 1432. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [110]
 1433. Olzacki, Sławomir. Fot. [110]
 1434. Myślińska, Grażyna. Fot. [110]
 1435. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [110]
 1436. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [110]
 1437. Oniszewski, Jan Teofil [110]
 1438. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [109]
 1439. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [109]
 1440. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [109]
 1441. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [109]
 1442. Binental, Léopold (1886-1944) [109]
 1443. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [108]
 1444. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [108]
 1445. Centralny Komitet Robotniczy PPS [108]
 1446. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [108]
 1447. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [108]
 1448. Jotes [108]
 1449. Czajkowski, Paweł (-1839) [108]
 1450. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [108]
 1451. Diabelli, Anton (1781-1858) [107]
 1452. Lichner, Heinrich(1829-1898) [107]
 1453. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [107]
 1454. Rutkowski, R. Ryt. [107]
 1455. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [107]
 1456. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [107]
 1457. Haehle. Ryt. [107]
 1458. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [107]
 1459. Magistrat der Hauptstadt Warschau [106]
 1460. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [106]
 1461. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [106]
 1462. Atelier Rembrandt [106]
 1463. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [106]
 1464. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [106]
 1465. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [106]
 1466. Bogusławski, Edward (1848-1917) [106]
 1467. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [105]
 1468. Grossman, Ludwik (1835-1915) [105]
 1469. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [105]
 1470. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [105]
 1471. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [105]
 1472. Kaczmarski, S. [105]
 1473. A. C. Ryt. [105]
 1474. Sulistrowski, Kazimierz [104]
 1475. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [104]
 1476. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [104]
 1477. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [104]
 1478. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [104]
 1479. Niecz, Krzysztof. Fot. [103]
 1480. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [103]
 1481. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [103]
 1482. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [102]
 1483. Kucz[yński], M. Ryt. [102]
 1484. Diveky, Adrjan (1880-1965) [102]
 1485. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [102]
 1486. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [102]
 1487. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [102]
 1488. F. K. Ryt. [102]
 1489. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [102]
 1490. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [102]
 1491. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [101]
 1492. M. K. Ryt. [101]
 1493. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [101]
 1494. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [101]
 1495. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [101]
 1496. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [101]
 1497. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [101]
 1498. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [101]
 1499. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [101]
 1500. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [101]
 1501. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [101]
 1502. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [101]
 1503. Burmistrz w.z. Becher [101]
 1504. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [100]
 1505. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [100]
 1506. K.W. Ryt. [100]
 1507. Dworzak, Ludwik. Rys. [100]
 1508. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [100]
 1509. Schmid, Christoph von (1768-1854) [100]
 1510. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [99]
 1511. Ajzman, David (1869-1922) [99]
 1512. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [99]
 1513. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [99]
 1514. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [98]
 1515. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [98]
 1516. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [98]
 1517. Rober, F. H. Ryt. [98]
 1518. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [98]
 1519. [Mielnicki]. Fot. [98]
 1520. [Grabiec (?-?)] [98]
 1521. Zbyszewski [98]
 1522. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [98]
 1523. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [98]
 1524. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [98]
 1525. Goublier, Gustave (1856-1926) [98]
 1526. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [98]
 1527. Arctowski, Henryk (1871-1958) [98]
 1528. Gounod, Charles François (1818-1893) [97]
 1529. Banner, M. Red. [97]
 1530. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [97]
 1531. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [97]
 1532. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [97]
 1533. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [97]
 1534. Armia Krajowa [97]
 1535. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [96]
 1536. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [95]
 1537. [Urząd m. st. Warszawy] [95]
 1538. Łukasik, Jan (1910- ) [95]
 1539. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [95]
 1540. Weinberg P. [95]
 1541. Stern, Anatol (1899-1968) [95]
 1542. Stawiński. Ryt. [95]
 1543. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [95]
 1544. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [95]
 1545. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [95]
 1546. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [94]
 1547. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [94]
 1548. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [94]
 1549. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [94]
 1550. Kűbler. Ryt. [94]
 1551. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [94]
 1552. ADAM [94]
 1553. Szenajch, Władysław (1879-1964) [93]
 1554. Rydel, Lucjan (1870-1918) [93]
 1555. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [93]
 1556. [Gutry, Maria (1899-1988)] [93]
 1557. Wesoły Wujaszek [93]
 1558. Walicki, Michał (1904-1966). [93]
 1559. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [93]
 1560. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [93]
 1561. Szczepański, Sebastian [93]
 1562. Szczepański, Grzegorz [93]
 1563. Stecher, August (?-?) [93]
 1564. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [93]
 1565. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [93]
 1566. Simcis, Gen [92]
 1567. Malewicz, Jadwiga [92]
 1568. Herman, Maria (1803-1830) [92]
 1569. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [92]
 1570. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [92]
 1571. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [92]
 1572. Marylski, Antoni (1865-1932) [92]
 1573. Lipiński, Józef (1777-1811) [92]
 1574. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [92]
 1575. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [92]
 1576. Biblioteka Kórnicka [92]
 1577. Teichmann, Antoni (1798-1877) [91]
 1578. T.B. [91]
 1579. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [91]
 1580. Biegański, B. Fot. [90]
 1581. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [90]
 1582. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [90]
 1583. [Franck] [90]
 1584. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [90]
 1585. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [90]
 1586. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [89]
 1587. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [89]
 1588. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [89]
 1589. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [89]
 1590. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [89]
 1591. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [89]
 1592. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [89]
 1593. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [89]
 1594. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [89]
 1595. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [89]
 1596. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [89]
 1597. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [88]
 1598. L. K. [88]
 1599. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [88]
 1600. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [88]
 1601. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [88]
 1602. Rober, F. H.r. Ryt. [88]
 1603. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [87]
 1604. Skrobańsk, Z. Fot. [87]
 1605. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [87]
 1606. Strasburger, Edward (1882-1923) [87]
 1607. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [87]
 1608. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [87]
 1609. Fajans, Wacław (1884-1973) [87]
 1610. Siekierski, Franciszek [86]
 1611. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [86]
 1612. A. K. Ryt. [86]
 1613. [Quirini, Edward] [86]
 1614. Rembiel, St. [86]
 1615. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [86]
 1616. Puciata, Ryszard (?-1942) [86]
 1617. Landowski, Paweł (1843-1894) [86]
 1618. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [85]
 1619. Związek Polskich Artystów Grafików [85]
 1620. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [85]
 1621. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [85]
 1622. Napieralski, Mateusz [85]
 1623. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [85]
 1624. Adam, Julius (1826-1874) [85]
 1625. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [84]
 1626. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [84]
 1627. Starczewski, Jan (1904-1981) [84]
 1628. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [84]
 1629. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [84]
 1630. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [84]
 1631. Pilich, Michał [84]
 1632. Ligber, F. Szty. [84]
 1633. Krasowska Helena [84]
 1634. Antoszewicz, S.[tanisław] [84]
 1635. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [83]
 1636. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [83]
 1637. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [83]
 1638. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [83]
 1639. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [83]
 1640. Kübler, Ryt. [83]
 1641. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [82]
 1642. Polska Macierz Szkolna [82]
 1643. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [82]
 1644. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [82]
 1645. Komitet Budowy Pomników [82]
 1646. Huzarski, Jerzy [82]
 1647. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [82]
 1648. Szczeciński, K. Fot. [81]
 1649. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [81]
 1650. Ascher, Josef (1829-1869) [81]
 1651. Kątski, Apolinary (1825-1879) [81]
 1652. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [81]
 1653. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [81]
 1654. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [81]
 1655. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [81]
 1656. Moder, Paul (1896-1942) [81]
 1657. Kochanowski, Jan (1897-1970) [81]
 1658. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [81]
 1659. Dancla, Charles(1817-1907) [81]
 1660. Twardzicki, Walery (1838-1902) [80]
 1661. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [80]
 1662. Łada, Kazimierz (1824-1871) [80]
 1663. Krogulski, Władysław (1843-1934) [80]
 1664. Czerny, Carl (1791-1857) [80]
 1665. "Młoda Sztuka" [80]
 1666. Konstanty. Fot. [80]
 1667. Biart, Lucyan (1828-1897) [80]
 1668. Bachelbusch, T. Ryt. [80]
 1669. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [79]
 1670. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [79]
 1671. Samselski, Marek. Red. [79]
 1672. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [79]
 1673. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [79]
 1674. Gross, Adam (1818-1880) [79]
 1675. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [79]
 1676. Maszyński, Piotr (1855-1934) [78]
 1677. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [78]
 1678. Godard, Benjamin (1849-1895) [78]
 1679. Żelaznowski, Andrzej [78]
 1680. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [78]
 1681. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [78]
 1682. Olesiński, Karol (1902-1939) [78]
 1683. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [78]
 1684. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [78]
 1685. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [78]
 1686. Laskowski, Otton (1892-1953) [78]
 1687. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [78]
 1688. Kownacki, A. Ryt. [78]
 1689. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [78]
 1690. Bio [pseud.] [78]
 1691. Kozłowski, Karol (1840-1890) [77]
 1692. K.M. Ryt. [77]
 1693. Związek Katolicki [77]
 1694. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [77]
 1695. Salinger, Zygmunt [77]
 1696. Jonzeck, Waldemar [77]
 1697. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [77]
 1698. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [77]
 1699. Charszewski, Ignacy [77]
 1700. Biblioteka Narodowa [77]
 1701. Łączkowski Ludwik [76]
 1702. Łączkowska Felicja [76]
 1703. Zarzycka, Aneta. Opiekun [76]
 1704. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [76]
 1705. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [76]
 1706. Teatr Narodowy (Warszawa) [76]
 1707. Rodzina Lekarska (Warszawa) [76]
 1708. Liciński Hipolit [76]
 1709. Fiedler. Ryt. [76]
 1710. Feuerstein Władysław [76]
 1711. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [76]
 1712. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [76]
 1713. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [75]
 1714. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [75]
 1715. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [75]
 1716. Zinserling, Borys von (1889-1961) [75]
 1717. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [75]
 1718. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [75]
 1719. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [75]
 1720. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [75]
 1721. Polska Partia Socjalistyczna [75]
 1722. Koriot, Józef (1785-1855) [75]
 1723. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [75]
 1724. Gross, Napoleon (fl. 1863) [75]
 1725. Gall, Jan Karol (1856-1912) [74]
 1726. Voss, Charles (1815-1882) [74]
 1727. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [74]
 1728. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [74]
 1729. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [74]
 1730. Związek Bibliotekarzy Polskich [74]
 1731. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [74]
 1732. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [74]
 1733. Karoli, W. [74]
 1734. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [74]
 1735. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [74]
 1736. Czajkowski. W. Ryt. [74]
 1737. Collodi, Carlo (1826-1890) [74]
 1738. Bank Handlowy (Warszawa) [74]
 1739. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [73]
 1740. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [73]
 1741. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [72]
 1742. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [72]
 1743. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [72]
 1744. Wars, Henryk (1902-1977) [72]
 1745. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [72]
 1746. Naoczny świadek [72]
 1747. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [72]
 1748. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [72]
 1749. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [72]
 1750. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [72]
 1751. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [72]
 1752. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [72]
 1753. Gutry, Maria (1899-1988) [72]
 1754. Dobrski, Konrad [72]
 1755. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [72]
 1756. [Omm, Peter] [71]
 1757. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [71]
 1758. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [71]
 1759. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [71]
 1760. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [71]
 1761. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [71]
 1762. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [71]
 1763. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [71]
 1764. B. B. Ryt. [71]
 1765. [brak] [70]
 1766. Uniwersytet dla Wszystkich [70]
 1767. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [70]
 1768. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [70]
 1769. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [70]
 1770. Tonioli, D. [70]
 1771. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [70]
 1772. Rembowski, Jan (1878-1923) [70]
 1773. Nowacki, Łukasz [70]
 1774. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [70]
 1775. Konewka, Antoni (1885-1944) [70]
 1776. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [70]
 1777. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [70]
 1778. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [70]
 1779. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [70]
 1780. Cybulski, Izydor Józef [70]
 1781. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [70]
 1782. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [69]
 1783. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [69]
 1784. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [69]
 1785. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [69]
 1786. N[icz], E. Ryt. [69]
 1787. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [69]
 1788. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [69]
 1789. Vollstedt, Robert (1854-1919) [69]
 1790. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [69]
 1791. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [69]
 1792. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [69]
 1793. G.R. Ryt. [69]
 1794. Trzemeski, Edward (1843-1905) [68]
 1795. Bronicz, Waldemar (1958-) [68]
 1796. K.N. Ryt. [68]
 1797. Espen, Theodor (1847-1906) [68]
 1798. Szydłowska, Grażyna [68]
 1799. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [68]
 1800. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [68]
 1801. Pokorny, [Jan]. Ryt. [68]
 1802. Lisiak, Elżbieta [68]
 1803. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [68]
 1804. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [68]
 1805. J.J, Ryt. [68]
 1806. Czermak, Grażyna [68]
 1807. Ambrich, Magdalena [68]
 1808. Bukowski, Jan (1873-1943) [67]
 1809. Teatr Letni [67]
 1810. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [67]
 1811. Dyamentowski. Ryt. [67]
 1812. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [67]
 1813. Niedzielski, Jan (ksiądz) [67]
 1814. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [67]
 1815. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [67]
 1816. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [67]
 1817. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [67]
 1818. Dr Fischer, Gubernator [67]
 1819. Dr Fischer, Gouverneur [67]
 1820. Aut. [67]
 1821. Drexlerówna Luna (1882-1933) [66]
 1822. [Polska Macierz Szkolna] [66]
 1823. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [66]
 1824. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [66]
 1825. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [66]
 1826. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [66]
 1827. Podolski, Ignacy (1854-1888) [66]
 1828. O liść dębu [66]
 1829. Mękicki Rudolf (1887-1942) [66]
 1830. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [66]
 1831. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [66]
 1832. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [66]
 1833. Kondor, Ernst. [66]
 1834. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [66]
 1835. Zawadzki, Michał (1828-1887) [65]
 1836. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [65]
 1837. Münchheimer, Adam (1830-1904) [65]
 1838. [Fernand, Jacques (?-?)] [65]
 1839. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [65]
 1840. Ryżewski Zygmunt. Red. [65]
 1841. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [65]
 1842. Jezierski, J. [65]
 1843. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [65]
 1844. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [65]
 1845. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [64]
 1846. Wysoki[ński], K. Ryt. [64]
 1847. Uziembło, Adam (1885-1971) [64]
 1848. Ostas, Marek [64]
 1849. Mickiewicz, Izadora [64]
 1850. Mickiewicz, Dominik [64]
 1851. Ballach, A.[ndrzej] [64]
 1852. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [63]
 1853. Oborski, Florian (1839-1892) [63]
 1854. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [63]
 1855. W. B. Ryt. [63]
 1856. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [63]
 1857. Szyszko, Donat (1709 1773) [63]
 1858. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [63]
 1859. Piekacz, J. Fot. [63]
 1860. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [63]
 1861. Krywoszejew, Maciej [63]
 1862. Janowski, Benon (1873-) [63]
 1863. Estreicher, Karol (1906-1984) [63]
 1864. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [63]
 1865. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [63]
 1866. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [62]
 1867. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [62]
 1868. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [62]
 1869. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [62]
 1870. Witkowski, Wincenty [62]
 1871. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [62]
 1872. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [62]
 1873. Sawiczewski, S. [62]
 1874. Orda, Napoleon (1807-1883) [62]
 1875. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [62]
 1876. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [62]
 1877. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [62]
 1878. Grabowski, Józef (18..- ?) [62]
 1879. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [62]
 1880. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [62]
 1881. Sturm, Adam (?-1872) [61]
 1882. Pistyner, M. [61]
 1883. Macura, Władysław (1896-1935) [61]
 1884. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [61]
 1885. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [61]
 1886. Casciolini, Caludio(1697-1760) [61]
 1887. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [61]
 1888. A. Ryt. [61]
 1889. Puławski, Antoni (1856-1931) [60]
 1890. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [60]
 1891. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [60]
 1892. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [60]
 1893. Leybach, Joseph(1817-1891) [60]
 1894. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [60]
 1895. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [60]
 1896. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [60]
 1897. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [60]
 1898. Whiting, A. [60]
 1899. Konopka, Józef (1884-1940) [60]
 1900. Janiczek, Józef (1900-1976) [60]
 1901. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [59]
 1902. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [59]
 1903. Marconi, Władysław (1848-1915) [59]
 1904. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [59]
 1905. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [59]
 1906. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [59]
 1907. Delahaye, Edward. Ryt. [59]
 1908. Teatr Wielki [58]
 1909. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [58]
 1910. Kubełka, Ignacy [58]
 1911. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [58]
 1912. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [58]
 1913. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [58]
 1914. Verico, [Antonio]. Ryt. [58]
 1915. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [58]
 1916. Tarczyński, Władysław [58]
 1917. Surzyński, Józef (1851-1919) [58]
 1918. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [58]
 1919. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [58]
 1920. Rudkowski, Mat. (?-?) [58]
 1921. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [58]
 1922. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [58]
 1923. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [58]
 1924. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [58]
 1925. Gnus, Ryta (1881-19..) [58]
 1926. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [58]
 1927. Duchnowski, Zygmunt (1925- ) [58]
 1928. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [58]
 1929. Urbanowicz, Szymon (?-?) [57]
 1930. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [57]
 1931. Frankiewicz [57]
 1932. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [57]
 1933. Jędraszko, Antoni Stanisław [57]
 1934. Giełda Mięsna (Warszawa) [57]
 1935. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [57]
 1936. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [56]
 1937. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [56]
 1938. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [56]
 1939. [Płoza-Doliński, Marek] [56]
 1940. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [56]
 1941. W.Z. Ryt. [56]
 1942. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [56]
 1943. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [56]
 1944. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [56]
 1945. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [56]
 1946. Muzeum miasta Belgradu [56]
 1947. Kossak Wojciech (1856-1942) [56]
 1948. K. Z. Ryt. [56]
 1949. Izert, Julian fot. [56]
 1950. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [56]
 1951. Bizański, Stanisław (1846-1890) [56]
 1952. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [55]
 1953. Puccini, Giacomo (1858-1924) [55]
 1954. Ménil, Félicien de (1860-1930) [55]
 1955. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [55]
 1956. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [55]
 1957. Wołek, Adam [55]
 1958. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1959. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [55]
 1960. Orlicz, Michał (1893-1970) [55]
 1961. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [55]
 1962. Kosiński Julian (1833-1914) [55]
 1963. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [55]
 1964. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [55]
 1965. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [55]
 1966. Abrahams, Maurice (1883-1931) [55]
 1967. Teatr Polski [54]
 1968. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [54]
 1969. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [54]
 1970. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [54]
 1971. Dietrich, Moritz (1816-1887) [54]
 1972. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [54]
 1973. Studnicki, Władysław (1865-1953) [54]
 1974. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [54]
 1975. Rożek, Edmund. Red. [54]
 1976. P. D. Ryt. [54]
 1977. Kolitowski, Adam (1878-1971) [54]
 1978. Fabiszewski, M. [54]
 1979. Benjamin Kornfeld [54]
 1980. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [53]
 1981. il [53]
 1982. Ziegler & Droste [53]
 1983. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [53]
 1984. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [53]
 1985. Radwan, August [53]
 1986. Ptaszyńska, Joanna [53]
 1987. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [53]
 1988. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [53]
 1989. Małcużyński, Karol (1922-1984) [53]
 1990. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [53]
 1991. Kafka, Johann (1819-1886) [53]
 1992. Droste [53]
 1993. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [53]
 1994. Bar, E. Ryt. [53]
 1995. Bach, Emanuel (1714-1788) [53]
 1996. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [52]
 1997. Karoli & Pusch [52]
 1998. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [52]
 1999. Bizet, Georges (1838-1875) [52]
 2000. A...... Z....li [52]
 2001. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [52]
 2002. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [52]
 2003. Robert Gawkowski (1962- ) [52]
 2004. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [52]
 2005. Pusch, Alois Maria de [52]
 2006. Małkowska, Grażyna [52]
 2007. Krajewska, Julia. Ryt. [52]
 2008. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [52]
 2009. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [52]
 2010. Gąsiorowska, Natalja [52]
 2011. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [52]
 2012. Finck, Herman (1872-1939) [52]
 2013. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [52]
 2014. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [52]
 2015. Stolz, Robert (1880-1975) [51]
 2016. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [51]
 2017. Wano, K. [51]
 2018. Sosnowski, J. Ryt. [51]
 2019. Radoszewska, A. J. [51]
 2020. Montabone (Firenze) [51]
 2021. Monckton, Lionel (1861-1924) [51]
 2022. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [51]
 2023. Dancla, Charles (1817-1907) [51]
 2024. Czaki, Klementyna [51]
 2025. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [51]
 2026. Voss, Carl (1815-1882) [50]
 2027. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [50]
 2028. Florimo, Francesco (1800-1888) [50]
 2029. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [50]
 2030. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [50]
 2031. Wanda Z. Ryt. [50]
 2032. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [50]
 2033. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [50]
 2034. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [50]
 2035. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [50]
 2036. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [50]
 2037. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [50]
 2038. Richards, Brinley (1819-1885) [50]
 2039. Polskie Towarzystwo Artystyczne [50]
 2040. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [50]
 2041. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [50]
 2042. Liliental, Stanisława (1897-1988) [50]
 2043. Klimowicz, Ignacy [50]
 2044. Janczewski, S. Red. [50]
 2045. Field, John (1782-1837) [50]
 2046. Farkas, Miska (1829-1890) [50]
 2047. Teatr Ateneum [49]
 2048. J. T. Ryt. [49]
 2049. Schumann, Robert (1810-1856) [49]
 2050. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [49]
 2051. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [49]
 2052. Strasburger, Henryk (1887-1951) [49]
 2053. Sosnkowski, Józef [49]
 2054. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [49]
 2055. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [49]
 2056. Osmała, Marcin (1863-1921) [49]
 2057. Naumann, Karl [49]
 2058. Medeksza, Antoni [49]
 2059. Lewandowski, Adam (1889-1951) [49]
 2060. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [49]
 2061. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [49]
 2062. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [49]
 2063. Bogacki, S. Fot. [49]
 2064. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [48]
 2065. Szymański, F. Ryt. [48]
 2066. Lassen, Eduard(1830-1904) [48]
 2067. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [48]
 2068. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [48]
 2069. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [48]
 2070. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [48]
 2071. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [48]
 2072. Pallach, A. Ryt. [48]
 2073. Nowakowski, Bogdan [48]
 2074. Fuks, Marian (1884-1935) [48]
 2075. Carulli, Gustavo (1801-1876) [48]
 2076. Baynes, Sydney (1879-1938) [48]
 2077. Aniela S. Ryt. [48]
 2078. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [47]
 2079. Związek Strzelecki [47]
 2080. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [47]
 2081. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [47]
 2082. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 2083. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [47]
 2084. Lewak, Adam (1891-1963) [47]
 2085. K. Ryt. [47]
 2086. Herzberg, Antoni (1825-19..) [47]
 2087. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [47]
 2088. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [46]
 2089. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [46]
 2090. Styś, Walerian (1885-1936) [46]
 2091. S. E. [46]
 2092. Próchnik, Adam (1892-1942) [46]
 2093. Pilati, Auguste (1810-1877) [46]
 2094. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [46]
 2095. Obuchowicz, Henryk [46]
 2096. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [46]
 2097. Klein, W. Ryt. [46]
 2098. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [46]
 2099. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [46]
 2100. K.P. [46]
 2101. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [46]
 2102. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [46]
 2103. E. S. [46]
 2104. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [46]
 2105. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [45]
 2106. Gibs, Joe [45]
 2107. Eilenberg, Richard (1848-1925) [45]
 2108. Association d'Assurance des Industriels Polonais [45]
 2109. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [45]
 2110. Walicki, Franciszek (1874-1964) [45]
 2111. W. K. Ryt. [45]
 2112. Syrewicz, Xawery [45]
 2113. Porowski, Marceli (1894-1963) [45]
 2114. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [45]
 2115. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [45]
 2116. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [45]
 2117. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 2118. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [45]
 2119. Kowala, G. [45]
 2120. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [45]
 2121. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [45]
 2122. Jankiewicz, Stanisław [45]
 2123. Gurniak, H. Rys. [45]
 2124. G.S. Ryt. [45]
 2125. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [45]
 2126. Bockhann, F. [45]
 2127. Teatr Mały [44]
 2128. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [44]
 2129. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [44]
 2130. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [44]
 2131. Rybicki, Anastazy [44]
 2132. Pokorny. Ryt. [44]
 2133. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [44]
 2134. Kasterska, Maria [44]
 2135. Jan Lemański (1866-1933) [44]
 2136. Henrion, Paul (1819-1901) [44]
 2137. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [44]
 2138. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [43]
 2139. Zandman, Jan (1802-1841) [43]
 2140. Plewczyński, F. [43]
 2141. Štejman, S. A. [43]
 2142. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [43]
 2143. Walaszczak, Piotr [43]
 2144. W.K. Ryt. [43]
 2145. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [43]
 2146. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [43]
 2147. Prochaska, Anna [43]
 2148. Pichler, Jan. Ryt. [43]
 2149. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [43]
 2150. Orthwein, Ludwik [43]
 2151. Mróz, Agnieszka [43]
 2152. Kucharska-Singh, Paulina [43]
 2153. Kautecki, Antoni [43]
 2154. Dowódca Armii Krajowej [43]
 2155. Budkowski, Henryk(1879-1928) [43]
 2156. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [42]
 2157. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [42]
 2158. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [42]
 2159. Zając, Jerzy [42]
 2160. Wilczek, Feliks [42]
 2161. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [42]
 2162. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [42]
 2163. Kűbler, H. Ryt. [42]
 2164. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [42]
 2165. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [42]
 2166. Grem, Tomasz (17..-18..) [42]
 2167. Dan, Władysław (1902-2000) [42]
 2168. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 2169. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [41]
 2170. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [41]
 2171. Szelążek, Wacław (1888-1945) [41]
 2172. Strzelecki, Edward (1894-1967) [41]
 2173. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [41]
 2174. Plater, Karol [41]
 2175. M. A. Ryt [41]
 2176. Kuczyński [41]
 2177. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [41]
 2178. Konopnicki, Jan [41]
 2179. J. J. Ryt. [41]
 2180. C.K. ryt. [41]
 2181. Arnaud, Étienne [41]
 2182. Zalewska, Dorota. Opr. [40]
 2183. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [40]
 2184. Szkoła Główna Warszawska [40]
 2185. Skrzyński, Hubert. Tł. [40]
 2186. Lipińska, Elżbieta. [40]
 2187. Kühn-Cichocka, Anna. [40]
 2188. Korczak, Janusz (1878?-1942) [40]
 2189. Janusz [40]
 2190. Janiszewski, Anatoliusz. [40]
 2191. Gołębiewska, Wanda. [40]
 2192. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [40]
 2193. Bień, Alicja. [40]
 2194. Batta, Alexandre (1816-1902) [40]
 2195. Banasiak, Joanna. Red. [40]
 2196. Arnaud, Etienne (1807-1863) [40]
 2197. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [39]
 2198. Lange, Gustav (1830-1899) [39]
 2199. Berens, Hermann (1826-1880) [39]
 2200. Yvain, Maurice (1891-1965) [39]
 2201. Szulc, Tadeusz [39]
 2202. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [39]
 2203. Listowski, Andrzej (1802-1860) [39]
 2204. Kątski, Antoni(1817-1889) [39]
 2205. Komitet Obywatelski Starego Miasta [39]
 2206. Kaliszewski, L. [39]
 2207. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [39]
 2208. Fischer, Ludwig (1905-1947) [39]
 2209. Döhler, Theodore(1814-1856) [39]
 2210. Czajewski Wiktor [39]
 2211. Brauman, Władysław [39]
 2212. Instytut Urbanistyki i Architektury [38]
 2213. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [38]
 2214. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [38]
 2215. Bohm, Carl (1844-1920) [38]
 2216. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [38]
 2217. Niezależna Partia Chłopska [38]
 2218. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [38]
 2219. Le Couppey, Felix(1811-1887) [38]
 2220. Kapliński, Franciszek (?-?) [38]
 2221. Harentz, S.G. (fl. 1902) [38]
 2222. Grynfeld, Bronisława [38]
 2223. Bobrowski, Tadeusz [38]
 2224. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [38]
 2225. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [38]
 2226. Amator [38]
 2227. A. S. Ryt. [38]
 2228. Forbert, Leo (1880-1938) [37]
 2229. Wojskowy Instytut Geograficzny [37]
 2230. Lange, Gustav(1830-1899) [37]
 2231. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [37]
 2232. Wohlfahrt, A. [37]
 2233. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [37]
 2234. Szymański, F. [37]
 2235. Szczepański, Jacek Emil (1971- ) [37]
 2236. Stanisławowa Gawrońska [37]
 2237. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [37]
 2238. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [37]
 2239. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [37]
 2240. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [37]
 2241. Jedna z uczennic [pseud.] [37]
 2242. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [37]
 2243. Grupa Starych Zarzewiaków [37]
 2244. Einert, Teodor (1828-1866) [37]
 2245. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [37]
 2246. David, Félicien (1810-1876) [37]
 2247. Treter, Bohdan (1886-1945) [36]
 2248. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [36]
 2249. Wyroba, Stefan [36]
 2250. Taubert. Ryt. [36]
 2251. R. P. [36]
 2252. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [36]
 2253. J. S. Ryt. [36]
 2254. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [36]
 2255. Grabowski, Roman (1882-1940) [36]
 2256. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [36]
 2257. Dziedzic, T. Ryt. [36]
 2258. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [35]
 2259. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [35]
 2260. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [35]
 2261. Zumpe, Edmund [35]
 2262. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [35]
 2263. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [35]
 2264. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [35]
 2265. Mieczkowski, Jan (syn) [35]
 2266. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [35]
 2267. Betcher, Jan C. [35]
 2268. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [34]
 2269. Galle, Henryk (1872-1948) [34]
 2270. Štejnberg, Mihail Karlovič [34]
 2271. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [34]
 2272. Szymański, Ludwik [34]
 2273. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [34]
 2274. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [34]
 2275. Péreyra, Charles [34]
 2276. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [34]
 2277. Górski, Władysław (1846-1915) [34]
 2278. Eibl, Piotr (?-1886) [34]
 2279. Cymerman, Leon (1876-1964) [34]
 2280. Borowy, Wacław (1890-1950) [34]
 2281. Barański, Andrzej [34]
 2282. Achtel, Aleksandra [34]
 2283. Klukowski, Jan (1904-1944) [33]
 2284. Massenet, Jules (1842-1912) [33]
 2285. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [33]
 2286. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [33]
 2287. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [33]
 2288. Młodzież Zarzewiacka [33]
 2289. Meisser [33]
 2290. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [33]
 2291. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [33]
 2292. Kucz, M. Ryt. [33]
 2293. Olszewski, Czesław, fot. [32]
 2294. Mieczkowski, Jan (1864-1919). Fot. [32]
 2295. Śliwiński, Jan (1830-1893) [32]
 2296. Ćwiklicz, Bolesław [32]
 2297. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [32]
 2298. Rudnicka, Monika [32]
 2299. Muzeum Warszawy [32]
 2300. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [32]
 2301. M.K. Ryt. [32]
 2302. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [32]
 2303. Klein, Kazimierz (1871-1927) [32]
 2304. Jaroński, Feliks (1823-1895) [32]
 2305. Grimm., A. Ryt. [32]
 2306. Fiszer, Carolina [32]
 2307. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [31]
 2308. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [31]
 2309. Münchheimer, A[dam] (1861-1900). Fot. [31]
 2310. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [31]
 2311. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [31]
 2312. Wieniawski, Józef (1837-1912) [31]
 2313. Vorbond, Wanda (?-1939) [31]
 2314. Urbanowicz, Szymon [31]
 2315. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [31]
 2316. Szymański, Ludwik (?-?) [31]
 2317. Ries, Franz (1846-1932) [31]
 2318. Offenbach, Jacques (1819-1880) [31]
 2319. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [31]
 2320. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [31]
 2321. Muzeum Historyczne w Goteborgu [31]
 2322. Makowski, Henryk (1933-) [31]
 2323. Kapliński, Julian [31]
 2324. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [31]
 2325. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [31]
 2326. Hiller, Karol (1891-1939) [31]
 2327. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [31]
 2328. Giller, Honorata [31]
 2329. Elsa Thon (1923- ). [31]
 2330. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [31]
 2331. Dembiński, Czesław [31]
 2332. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [31]
 2333. Gawęcki Witold (1911-1946) [30]
 2334. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [30]
 2335. Zeller, Carl (1842-1898) [30]
 2336. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [30]
 2337. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [30]
 2338. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [30]
 2339. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [30]
 2340. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [30]
 2341. Sawiński, F. M. [30]
 2342. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [30]
 2343. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [30]
 2344. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [30]
 2345. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [30]
 2346. Jakobi, Zygmunt [30]
 2347. Cirina, J. A. [30]
 2348. Chodecki, Władysław [30]
 2349. Budapest Lengyel-Egylet [30]
 2350. A. G. Ryt. [30]
 2351. Woydyga, Jan (1857-1938) [29]
 2352. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [29]
 2353. Steiman, S. [29]
 2354. Leybach, Joseph (1817-1891) [29]
 2355. Lecocq, Charles (1832-1918) [29]
 2356. Krogulski, Władysław(1843-1934) [29]
 2357. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [29]
 2358. Hertz, Teodor (1822-1884) [29]
 2359. Gnatkowski, Adam [29]
 2360. Gay, Byron (1886-1945) [29]
 2361. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [29]
 2362. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [29]
 2363. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [29]
 2364. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [29]
 2365. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [28]
 2366. Bielecki, C. [28]
 2367. Zagórska, W. Ryt. [28]
 2368. Uhry, M. [28]
 2369. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [28]
 2370. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [28]
 2371. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [28]
 2372. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [28]
 2373. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [28]
 2374. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [28]
 2375. Marx, Emil (?-?) [28]
 2376. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [28]
 2377. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [28]
 2378. Kossakowska, Wanda [28]
 2379. Kasiewicz, Alfred [28]
 2380. Iringh, Mirosław [28]
 2381. Gola, A. (muzyka) [28]
 2382. Godfrey, Charles (1839-1919) [28]
 2383. Emer, Lucjan [28]
 2384. Archibald, M. [28]
 2385. Kawka-Piotrowska, Małgorzata [27]
 2386. Teatr na Chłodnej [27]
 2387. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [27]
 2388. [s.n.] [27]
 2389. Zawadzki, W. Ryt. [27]
 2390. W. K. [27]
 2391. Tarczyński, Józef (1841-1897) [27]
 2392. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [27]
 2393. Szwankowska, Hanna [27]
 2394. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [27]
 2395. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [27]
 2396. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [27]
 2397. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [27]
 2398. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [27]
 2399. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [27]
 2400. Lozano, Vicente [27]
 2401. Loos, Vincent Angelo [27]
 2402. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [27]
 2403. Lazzerini, Gustavo [27]
 2404. Krzyżanowska, Celina [27]
 2405. Kotuliński, Andrzej [27]
 2406. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [27]
 2407. Feldman, J. [27]
 2408. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [27]
 2409. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [27]
 2410. Arezzo, Pierre (18..-1972) [27]
 2411. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [26]
 2412. Tuszyński, Antoni L. [26]
 2413. Suszczyński, Jan [26]
 2414. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [26]
 2415. Schonberger, John (1892-1983) [26]
 2416. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [26]
 2417. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [26]
 2418. Lucas, Napoleon(1822-1884) [26]
 2419. Lorens, Carl (1851-1909) [26]
 2420. Herz, Henri(1803-1888) [26]
 2421. Herbert, Theodor(1822-1891) [26]
 2422. Grupa Legionistów [26]
 2423. Furuhjelm, J. (muzyka) [26]
 2424. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [26]
 2425. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [26]
 2426. Dalla Casa, Louis [26]
 2427. Charchillac, Berthet de [26]
 2428. Borawski, Władysław (1892-1970) [26]
 2429. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [26]
 2430. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [26]
 2431. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [26]
 2432. Hulewicz, Wł. Fot. [25]
 2433. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [25]
 2434. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [25]
 2435. Lilpop, Marian [25]
 2436. Lefebvre, Casimir [25]
 2437. Lange, Gustav (1830-1889) [25]
 2438. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [25]
 2439. Klub Filmowy (Warszawa) [25]
 2440. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [25]
 2441. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [25]
 2442. Kadler, Ludwik (1838-1899) [25]
 2443. Jaworski, Lesław (1882-1929) [25]
 2444. Jansenne, Louis (1809-1890) [25]
 2445. Jackowski, Aleksander [25]
 2446. Godfrey, Daniel (1831-1903) [25]
 2447. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [25]
 2448. Frimmel Theodor von (1853-1928) [25]
 2449. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [25]
 2450. Derengowski, Jan [25]
 2451. Dawidowa, Helena [25]
 2452. David, Félicien César(1810-1876) [25]
 2453. Brodowski, Kazimierz (?-?) [25]
 2454. Bouleau, H. de. [25]
 2455. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [25]
 2456. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [24]
 2457. par Ketterer [24]
 2458. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [24]
 2459. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [24]
 2460. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [24]
 2461. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [24]
 2462. Potocki, Antoni (1867-1939) [24]
 2463. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [24]
 2464. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [24]
 2465. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [24]
 2466. Lewinger, Władysław (1874-1943) [24]
 2467. Labitzky, Joseph (1802-1881) [24]
 2468. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [24]
 2469. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [24]
 2470. Kozłowski. Ryt. [24]
 2471. Jan Mieczkowski (1830-1889) [24]
 2472. Depret, Maurice (18..-1933) [24]
 2473. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [24]
 2474. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [24]
 2475. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [23]
 2476. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [23]
 2477. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [23]
 2478. M[alinowski], A[leksander] (1855-1917). Ryt. [23]
 2479. Łukaszczyk, Elżbieta [23]
 2480. Wagner, Richard (1813-1883) [23]
 2481. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [23]
 2482. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [23]
 2483. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [23]
 2484. Lewski , I. [23]
 2485. Kóźmiński, T. B. [23]
 2486. Kataszek, Szymon(1898-1943) [23]
 2487. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [23]
 2488. Fall, Leo (1873-1925) [23]
 2489. Bielicka, Eugenia [23]
 2490. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [22]
 2491. A.P. [22]
 2492. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [22]
 2493. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [22]
 2494. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [22]
 2495. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [22]
 2496. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [22]
 2497. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [22]
 2498. Joyce, Archibald (1873-1963) [22]
 2499. Hervé (1825-1892) [22]
 2500. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [22]
 2501. Eilenberg, Richard(1848-1925). [22]
 2502. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [22]
 2503. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [22]
 2504. Mieczkowski, Jan (1864-1910). Fot. [21]
 2505. Whiting, Richard A. (1891-1938) [21]
 2506. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [21]
 2507. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [21]
 2508. Suppé, Franz von (1819-1895) [21]
 2509. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [21]
 2510. Siegrist, Piotr [21]
 2511. Nemo {pseud.] [21]
 2512. Makomaski, Edmund [21]
 2513. Lam, Stanisław (1891-1965) [21]
 2514. Koschmider, Edmund [21]
 2515. Jacobi, Victor(1809-1892) [21]
 2516. Erhard, Carl [21]
 2517. Bobiński, Henryk (1861-1914) [21]
 2518. Biske, Karol (1863-1928) [21]
 2519. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [20]
 2520. Salabert, Francis (1884-1946) [20]
 2521. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [20]
 2522. Paczóski, Julian [20]
 2523. Lassen, Eduard (1830-1904) [20]
 2524. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [20]
 2525. Koman, Henryk (1824-1887) [20]
 2526. Jasieński, Feliks (1861-1929) [20]
 2527. Główny Urząd Miar [20]
 2528. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [20]
 2529. Centkiewiczowa, Alina (1907-1993) [20]
 2530. Centkiewicz, Czesław Jacek (1904-1996) [20]
 2531. Belotto, Bernardo zw. Canaletto (1721-1780) [20]
 2532. Ośrodek Dokumentacji Instytutu Urbanistyki i Architektury [19]
 2533. CAF, Komierowski, W.,fot. [19]
 2534. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [19]
 2535. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [19]
 2536. Wilanowski, Cezary [19]
 2537. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [19]
 2538. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [19]
 2539. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [19]
 2540. Sosnkowski, Józef (?-?) [19]
 2541. Ries, Franz(1846-1932) [19]
 2542. Reber, Henri (1807-1880) [19]
 2543. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [19]
 2544. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [19]
 2545. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [19]
 2546. Kowalski, Leon (1870-1937) [19]
 2547. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [19]
 2548. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [19]
 2549. Kondracki, W. Fot. [19]
 2550. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [19]
 2551. Gorski, Konstanty (1868-1934) [19]
 2552. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [19]
 2553. Dietrich, Moritz(1816-1887) [19]
 2554. Olszewski, Czesław (1894-1969) [18]
 2555. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [18]
 2556. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach [18]
 2557. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [18]
 2558. Mehoffer, Józef (1869-1946) [18]
 2559. Żółtowski, A. [18]
 2560. Zielińska, Joanna [18]
 2561. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [18]
 2562. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [18]
 2563. Teatr Nowa Komedia [18]
 2564. Raudny, Wacław [18]
 2565. Missler, B. T. [18]
 2566. Miller, Karol (1819-1889) [18]
 2567. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [18]
 2568. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [18]
 2569. Krug, Diederich (1821-1880) [18]
 2570. Garat, Pierre (1762-1823) [18]
 2571. Ganne, Louis (1862-1923) [18]
 2572. Dubois, Théodore (1837-1924) [18]
 2573. Di Donato, Carlo [18]
 2574. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [18]
 2575. Behr, Franz (1837-1898) [18]
 2576. Dowództwo 6 Armii [17]
 2577. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [17]
 2578. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [17]
 2579. Urząd Miasta Legionowo [17]
 2580. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [17]
 2581. Scassola, A.(18..-19..) [17]
 2582. Mosz, Barbara [17]
 2583. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [17]
 2584. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [17]
 2585. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [17]
 2586. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [17]
 2587. Golubec' Mikola (1891-1942) [17]
 2588. Audran, Edmond(1842-1901) [17]
 2589. AWU [17]
 2590. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2591. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [16]
 2592. Wojewódzki, Władysław [16]
 2593. Sachowa, Zofia [16]
 2594. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [16]
 2595. Radzimiński, Bronisław [16]
 2596. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [16]
 2597. Mendewski, Stanisław [16]
 2598. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2599. Krasuski, Stefan [16]
 2600. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [16]
 2601. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [16]
 2602. Horoch, Jan [16]
 2603. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [16]
 2604. Budkowski, Henryk (1879-1928) [16]
 2605. Bianchi, Emilio [16]
 2606. Bayer, Josef (1852-1913) [16]
 2607. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [15]
 2608. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [15]
 2609. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [15]
 2610. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [15]
 2611. Varney, Louis(1844-1908) [15]
 2612. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [15]
 2613. Ross, Rita (1935- ). [15]
 2614. Oddziały Armii Ochotniczej Małopolskiej [15]
 2615. Michalski, S. Ryt. [15]
 2616. Max, Józef (?-?) [15]
 2617. Liszt, Ferenc(1811-1886) [15]
 2618. Liebling, Georg (1865-1946). [15]
 2619. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [15]
 2620. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [15]
 2621. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [15]
 2622. Chmielewski, Ignacy [15]
 2623. Bazzini, Antonio(1818-1897) [15]
 2624. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [14]
 2625. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [14]
 2626. Seiss, Isidor(1840-1905) [14]
 2627. Hünten, Franz(1793-1878) [14]
 2628. Witos, Wincenty (1874-1945) [14]
 2629. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [14]
 2630. Organizacja Wyznania Mojżeszowego w Królestwie i na Kresach Wschodnich [14]
 2631. Millöcker, Karl (1842-1899) [14]
 2632. Lack, Théodore(1846-1921) [14]
 2633. Kunke, Emil (1896-1943) [14]
 2634. Kossak, Juliusz (1824-1899) [14]
 2635. Cubała, Agnieszka (1975- ) [14]
 2636. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [13]
 2637. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [13]
 2638. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [13]
 2639. Lincke, Paul (1866-1946) [13]
 2640. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [13]
 2641. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [13]
 2642. Schiff, Józef. Fot. [12]
 2643. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [12]
 2644. Przyałgowski, Ignacy [12]
 2645. Wierciński, K. [12]
 2646. Titel, Otto (18.. -1926) [12]
 2647. Parafia św. Krzyża w Warszawie [12]
 2648. Osborne, George Alexander (1806-1893) [12]
 2649. Ochotniczy Komitet Wojenno-Przemysłowy [12]
 2650. Marois, Blanche [12]
 2651. Macewicz, B[ronisława] (1872-1924) Ryt. [12]
 2652. Leschik, Konrad [12]
 2653. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [12]
 2654. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [12]
 2655. Instytut Reduty [12]
 2656. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [12]
 2657. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [12]
 2658. Bieniewski, T. Fot. [12]
 2659. Wanecki, Jarosław (1968- ) [11]
 2660. Zaborska, Anna. Fot. [11]
 2661. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [11]
 2662. Zakład Fotograficzny "Sigismond & Co." (Warszawa) [11]
 2663. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [11]
 2664. S. J. Ryt. [11]
 2665. Rokosz, Wacław. Fot. [11]
 2666. Rayski, Albin (1845-1921) [11]
 2667. Posttallé [11]
 2668. Piotrowska, Barbara (1935- ) [11]
 2669. Lubowski, Józef (1824-1855) [11]
 2670. Lubelski Komitet Robotniczy Obrony Kraju [11]
 2671. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [11]
 2672. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [11]
 2673. Ernest, Adam (1868-1926) [11]
 2674. Engel, A. [11]
 2675. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [11]
 2676. Cichocki, Ks. [11]
 2677. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [11]
 2678. Bartoszewicz Adam Dominik (1838-1886) [11]
 2679. A[ntoszewicz] [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [11]
 2680. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [10]
 2681. Malmurowicz Bolesław. Fot. [10]
 2682. Straż Obywatelska. Komenda [10]
 2683. Tirling, Zygmunt [10]
 2684. Teatr Nowości [10]
 2685. Sztyft, Herman (1880- ) [10]
 2686. Reiss, N. [10]
 2687. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [10]
 2688. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [10]
 2689. Czibulka, Alphons(1842-1894) [10]
 2690. Biblioteka Publiczna w Warszawie [10]
 2691. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [10]
 2692. Wisłocki, Adam (1888-1943) [9]
 2693. Zakłady Graficzne "Drukprasa". Drukarz [9]
 2694. Trocha, Jerzy [9]
 2695. Teatr Kameralny [9]
 2696. Szolc, M. Lit. [9]
 2697. Strożecki Jan (1869-1918) [9]
 2698. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [9]
 2699. Reklama Pocztowa. Instytucja sprawcza Wydawca [9]
 2700. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [9]
 2701. Marczewski, Lucjan (1879-1935). Aut. wzoru [9]
 2702. Kautecki, Antoni. [9]
 2703. Huber, Adolf (fotograf) [9]
 2704. Gajewski, Kazimierz słowa [9]
 2705. Gajewski, Jan kompozycja [9]
 2706. Fišman, Monahim Zevelev [9]
 2707. Dequin, Léon (18..-1937) [9]
 2708. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [9]
 2709. Poddębski, Henryk (1890-1945) [8]
 2710. Grodzicki, Józef (1854-1939) [8]
 2711. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [8]
 2712. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [8]
 2713. Welbel, Stefan. [8]
 2714. Szczęsny-Kowarski, Felicjan (1890-1948) [8]
 2715. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [8]
 2716. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [8]
 2717. Miernicki, Władysław,fot. [8]
 2718. Leybowicz, Hirsz (1700-1770) [8]
 2719. Lewandowski, Michał (kompozytor) [8]
 2720. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [8]
 2721. Drukarnia Polska (Poznań) [8]
 2722. Dowództwo 1 Dywizji Legionów [8]
 2723. Bachmann, Georges(1848-1894) [8]
 2724. Związek b. Ochotników Armii Polskiej [7]
 2725. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [7]
 2726. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [7]
 2727. Wiśniewski, Wojciech et al. [7]
 2728. Teatr Aktora [7]
 2729. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [7]
 2730. Mazur, Dawid (?-1916) [7]
 2731. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [7]
 2732. MJK [7]
 2733. Krotulski, I [7]
 2734. Kozicki, Marek [7]
 2735. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [7]
 2736. Jarosz, Rafał [7]
 2737. Głębicka, Jolanta et al. [7]
 2738. Berman, I. Fot. [7]
 2739. Bergamasco, Charles (1830-1896) [7]
 2740. Markowski, Antoni (1878-1949) [6]
 2741. Rzewuski, Bolesław (około 1845-1880) [6]
 2742. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [6]
 2743. Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego [6]
 2744. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [6]
 2745. Teatr Malickiej [6]
 2746. Skorowski Henryk (1950- ) [6]
 2747. Schulhoff, Julius (1825-1898) [6]
 2748. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [6]
 2749. Polskie Stronnictwo Ludowe [6]
 2750. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [6]
 2751. Niecz, K.,fot. [6]
 2752. Lehár, Ferenc (1870-1948) [6]
 2753. Kowalski, A. [właśc. Leonard Andrzej]. Fot. [6]
 2754. Jungmann, Albert(1824-1892) [6]
 2755. J.M. (Józef Mehoffer??) [6]
 2756. Dudek, Edyta et al. [6]
 2757. Czułek, Dariusz et al. [6]
 2758. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [6]
 2759. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [6]
 2760. Badia, Luigi(1819-1899) [6]
 2761. 100 lat. Otwock 1916-2016 [6]
 2762. Dobrovolsky, Jaroslav (1895-1942) [5]
 2763. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [5]
 2764. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [5]