polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 59817

Obecnie czytających: 331

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 7982881

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 3. Ministerstwo Oświaty [297]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [101]
 16. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 17. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [100]
 18. Związek Patriotów Polskich [96]
 19. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 20. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [91]
 21. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 22. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 23. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [56]
 24. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 25. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 26. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 27. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 28. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 29. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 30. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 31. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 32. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 33. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [42]
 34. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 35. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 36. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 37. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 38. Brandel, Konrad (1838-1920) [35]
 39. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 40. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 41. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [30]
 42. Główny Urząd Statystyczny [30]
 43. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [29]
 44. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [29]
 45. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 46. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 47. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [28]
 48. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 49. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 50. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [25]
 51. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 52. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [24]
 53. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 54. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 55. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 56. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [22]
 57. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 58. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 59. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 60. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [18]
 61. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 62. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 63. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 64. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 65. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [16]
 66. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 67. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 68. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 69. Jarmużyński, J. Ryt. [16]
 70. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 71. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [15]
 72. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [15]
 73. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 74. Karoli & Troczewski [15]
 75. Dębski, Michał [15]
 76. A. M. Ryt. [15]
 77. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 78. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 79. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 80. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 81. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [13]
 82. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 83. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 84. P. B. Ryt. [13]
 85. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 86. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 87. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 88. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 89. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 90. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [12]
 91. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 92. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 93. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 94. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 95. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 96. Stefanow, Piotr [12]
 97. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 98. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 99. Dombrowski, Władysław [12]
 100. B. P. Ryt. [12]
 101. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 102. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 103. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 104. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 105. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 106. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 107. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 108. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 109. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 110. A. Z. Ryt. [11]
 111. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 112. Zapolska Gabriela (1857-1921) [10]
 113. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 114. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 115. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 116. Kowalski, L. Fot. [10]
 117. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 118. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 119. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 120. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 121. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [9]
 122. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 123. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 124. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 125. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 126. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [9]
 127. Röber, H. Ryt. [9]
 128. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 129. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 130. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 131. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 132. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 133. Kneisel, August [9]
 134. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 135. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 136. Beyer, Karol (1818-1877) [9]
 137. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 138. Zarząd Miejski w Równem [8]
 139. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 140. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 141. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [8]
 142. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 143. Sigismond. Fot. [8]
 144. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 145. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 146. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [8]
 147. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 148. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 149. K.K. Ryt. [8]
 150. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 151. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 152. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [8]
 153. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 154. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [8]
 155. ADAM. Ryt. [8]
 156. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 157. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 158. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 159. Walter. Ryt. [7]
 160. W. R. Ryt. [7]
 161. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 162. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [7]
 163. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 164. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 165. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 166. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 167. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 168. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 169. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 170. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 171. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 172. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 173. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 174. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 175. Baumann, R. Lit. [7]
 176. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 177. [Miethke, H. O.] [6]
 178. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 179. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 180. Winek, Włodzimierz (1956-) [6]
 181. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 182. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 183. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 184. Strauss, Johann (1825-1899) [6]
 185. Sterzycki, Z. Fot. [6]
 186. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 187. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 188. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 189. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 190. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 191. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 192. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 193. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 194. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 195. M. R. Rys. [6]
 196. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [6]
 197. L. N. Ryt. [6]
 198. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 199. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 200. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [6]
 201. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 202. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 203. J. K. Ryt. [6]
 204. Hufsky [6]
 205. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 206. Gruziel, L. Fot. [6]
 207. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 208. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 209. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [6]
 210. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 211. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 212. [Granke, Stefan] [5]
 213. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 214. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 215. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 216. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 217. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 218. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 219. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 220. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 221. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 222. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 223. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 224. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 225. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 226. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 227. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 228. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 229. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 230. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 231. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 232. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 233. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 234. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [5]
 235. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 236. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 237. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 238. Mieczkowski, Jan. Fot. [5]
 239. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 240. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 241. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 242. Leliwa, Alfred [5]
 243. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 244. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 245. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 246. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 247. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 248. Kapuściński, Piotr [5]
 249. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 250. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 251. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 252. E. G. Ryt. [5]
 253. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 254. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 255. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 256. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 257. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 258. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 259. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 260. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 261. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 262. "Orion" [5]
 263. Żeleński, Władysław (1837-1921) [4]
 264. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 265. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 266. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 267. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 268. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 269. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 270. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 271. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 272. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 273. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [4]
 274. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 275. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 276. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 277. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 278. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 279. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 280. Sosiński, I. Ryt. [4]
 281. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [4]
 282. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [4]
 283. Simcis, Gen [4]
 284. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 285. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 286. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 287. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 288. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [4]
 289. P.B. Ryt. [4]
 290. Osmański, Wojciech (1834-1908) [4]
 291. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 292. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 293. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 294. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 295. Namysłowski, Karol (1856-1925) [4]
 296. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [4]
 297. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [4]
 298. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 299. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [4]
 300. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 301. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 302. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 303. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 304. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 305. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 306. Krzyżanowski, K. [4]
 307. Krajewski, J. Ryt. [4]
 308. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [4]
 309. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [4]
 310. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 311. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 312. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 313. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 314. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 315. K.P. Ryt. [4]
 316. K. P. Ryt. [4]
 317. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 318. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 319. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [4]
 320. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 321. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 322. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 323. Gold, Artur (1897-1942) [4]
 324. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [4]
 325. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 326. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 327. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 328. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 329. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 330. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 331. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 332. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [4]
 333. Brochocki, B. Ryt. [4]
 334. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 335. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 336. Antykwarnia Warszawska [4]
 337. Achtel, Józef [4]
 338. A. R. Ryt. [4]
 339. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 340. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 341. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [3]
 342. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 343. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 344. Załęczny, Jolanta (1959- ) [3]
 345. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 346. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 347. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 348. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [3]
 349. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 350. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 351. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 352. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 353. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 354. Warszawski Lombard Miejski [3]
 355. Warnka, Jadwiga [3]
 356. W. C. Ryt. [3]
 357. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 358. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 359. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 360. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 361. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [3]
 362. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 363. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 364. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 365. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 366. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 367. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 368. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 369. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 370. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 371. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 372. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 373. Szczeciński, K. Fot. [3]
 374. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 375. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 376. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 377. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 378. S. A. Ryt. [3]
 379. Röber, G. Ryt. [3]
 380. Różański, M. Ryt. [3]
 381. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 382. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 383. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 384. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 385. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 386. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 387. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 388. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [3]
 389. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 390. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 391. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 392. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 393. Nowialis [3]
 394. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [3]
 395. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 396. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 397. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 398. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 399. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 400. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 401. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 402. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 403. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 404. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 405. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 406. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 407. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 408. M.R. Ryt. [3]
 409. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [3]
 410. Liga Morska i Kolonialna [3]
 411. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [3]
 412. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 413. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 414. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 415. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 416. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 417. Krynicki, M. Lit. [3]
 418. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 419. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 420. Koroniarz [3]
 421. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 422. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 423. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 424. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 425. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 426. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 427. Jaugey, Jean [3]
 428. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 429. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 430. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 431. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 432. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 433. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 434. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 435. Gibs, Joe [3]
 436. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 437. Dąbrowski, Stanisław [3]
 438. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 439. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 440. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 441. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 442. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 443. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 444. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 445. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 446. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 447. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 448. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 449. Bauman, R. Lit. [3]
 450. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 451. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 452. "Orion". Fot. [3]
 453. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 454. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 455. [Łosiowa, Emilia] [2]
 456. [brak] [2]
 457. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 458. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 459. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 460. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 461. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 462. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 463. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 464. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 465. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 466. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 467. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 468. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 469. Zawadzki, Michał (1828-1887) [2]
 470. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 471. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 472. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [2]
 473. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 474. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [2]
 475. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 476. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [2]
 477. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 478. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 479. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 480. Wróblewski, K. [2]
 481. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 482. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 483. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 484. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 485. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 486. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 487. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 488. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 489. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 490. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 491. Warnkówna, Jadwiga [2]
 492. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 493. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 494. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [2]
 495. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 496. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [2]
 497. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 498. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 499. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 500. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 501. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 502. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 503. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 504. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 505. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 506. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 507. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [2]
 508. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 509. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 510. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 511. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 512. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 513. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 514. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 515. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 516. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 517. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 518. Surowiecki, Karol [2]
 519. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 520. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 521. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 522. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 523. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 524. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 525. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 526. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 527. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 528. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 529. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 530. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 531. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 532. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 533. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 534. Sosiński, J. Ryt. [2]
 535. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 536. Socha, Szczepan [2]
 537. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 538. Skornia-Roszij, Maria [2]
 539. Siekierski, Franciszek [2]
 540. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 541. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 542. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 543. Sedlaczek, Lech [2]
 544. Schumann, Robert(1810-1856) [2]
 545. Schubert, Franz (1797-1828) [2]
 546. Röber, F. H. Ryt. [2]
 547. Rzepko, Władysław (1854-1932) [2]
 548. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 549. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 550. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 551. Rumianek, Stanisław [2]
 552. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 553. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 554. Rada Regencyjna [2]
 555. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 556. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 557. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 558. Polska Macierz Szkolna [2]
 559. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [2]
 560. Pistyner, M. [2]
 561. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 562. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 563. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 564. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 565. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 566. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 567. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 568. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 569. N[icz], E. Ryt. [2]
 570. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 571. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 572. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 573. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 574. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 575. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 576. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 577. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [2]
 578. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 579. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 580. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 581. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 582. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 583. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [2]
 584. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 585. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 586. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 587. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 588. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 589. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 590. Malewicz, Jadwiga [2]
 591. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 592. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 593. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 594. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 595. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 596. M. K. Ryt. [2]
 597. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 598. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 599. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 600. L. K. [2]
 601. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 602. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 603. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 604. Kubełka, Ignacy [2]
 605. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 606. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 607. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 608. Krajewski. Ryt. [2]
 609. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 610. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 611. Kostka, J. [2]
 612. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 613. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 614. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 615. Konrad. Fot. [2]
 616. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 617. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 618. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 619. Komar, Józef [2]
 620. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 621. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 622. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [2]
 623. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 624. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 625. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 626. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 627. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 628. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 629. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [2]
 630. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 631. KK. Ryt. [2]
 632. K.W. Ryt. [2]
 633. K.N. Ryt. [2]
 634. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 635. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 636. Jezierski, J. Ryt. [2]
 637. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 638. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 639. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 640. J.K. Ryt. [2]
 641. J. Ł. Ryt. [2]
 642. J. Ł. [2]
 643. J. H. Ryt. [2]
 644. Instytut Spraw Społecznych [2]
 645. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 646. Hähle, G. Ryt. [2]
 647. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 648. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 649. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 650. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 651. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 652. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 653. Gounod, Charles François (1818-1893) [2]
 654. Gorazdowski, E. [2]
 655. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 656. Godard, Benjamin (1849-1895) [2]
 657. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 658. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 659. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 660. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 661. Frick, L. [2]
 662. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 663. Elkana, J. M. [2]
 664. E. N. Ryt. [2]
 665. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 666. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 667. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 668. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [2]
 669. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 670. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 671. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 672. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 673. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 674. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 675. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 676. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 677. Dancla, Charles(1817-1907) [2]
 678. Conrad. Fot. [2]
 679. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 680. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 681. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [2]
 682. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 683. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 684. Bykowski, Leon [2]
 685. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 686. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 687. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 688. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 689. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 690. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 691. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 692. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [2]
 693. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 694. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 695. Biegański, B. Fot. [2]
 696. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 697. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 698. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 699. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 700. Baronowa X.Y.Z. [2]
 701. Banner, M. Red. [2]
 702. Automobilklub Warszawski [2]
 703. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 704. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2]
 705. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 706. A.T.T. [2]
 707. A. K. Ryt. [2]
 708. "Młoda Sztuka" [2]
 709. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 710. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 711. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 712. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 713. Żeleński, Władysław(1837-1921) [1]
 714. Żelaznowski, Andrzej [1]
 715. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 716. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 717. Štejman, S. A. [1]
 718. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 719. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 720. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 721. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 722. Śmigielska, Józefa [1]
 723. Śliwiński, Jan [1]
 724. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 725. Łączkowski Ludwik [1]
 726. Łączkowska Felicja [1]
 727. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 728. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 729. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 730. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 731. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [1]
 732. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 733. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 734. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 735. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 736. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 737. Łada, Kazimierz (1824-1871) [1]
 738. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 739. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 740. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 741. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 742. par Ketterer [1]
 743. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 744. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 745. il [1]
 746. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 747. [s.n.] [1]
 748. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 749. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 750. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 751. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 752. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 753. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 754. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 755. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 756. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 757. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 758. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 759. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 760. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 761. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 762. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 763. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 764. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 765. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 766. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 767. [Quirini, Edward] [1]
 768. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 769. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 770. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 771. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 772. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 773. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 774. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 775. [Omm, Peter] [1]
 776. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 777. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 778. [Mielnicki]. Fot. [1]
 779. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 780. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 781. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 782. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 783. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 784. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 785. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 786. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 787. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 788. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 789. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 790. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 791. [Grabiec (?-?)] [1]
 792. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 793. [Franck] [1]
 794. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 795. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 796. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 797. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 798. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 799. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 800. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 801. [Bielski, Szymon] [1]
 802. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 803. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 804. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 805. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 806. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 807. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 808. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 809. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 810. Związek Strzelecki [1]
 811. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 812. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 813. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 814. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 815. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 816. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 817. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 818. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 819. Związek Miast Polskich [1]
 820. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 821. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 822. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 823. Związek Katolicki [1]
 824. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 825. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 826. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 827. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 828. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 829. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 830. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 831. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 832. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 833. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 834. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 835. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 836. Ziegler; Droste [1]
 837. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 838. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 839. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 840. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 841. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 842. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 843. Zbyszewski [1]
 844. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 845. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 846. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 847. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 848. Zawadzki, Michał(1828-1887) [1]
 849. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 850. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 851. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 852. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 853. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 854. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 855. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 856. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 857. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 858. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [1]
 859. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 860. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 861. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 862. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 863. Zandman, Jan (1802-1841) [1]
 864. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 865. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 866. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 867. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 868. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 869. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 870. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 871. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [1]
 872. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 873. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 874. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 875. Zagórska, W. Ryt. [1]
 876. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 877. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 878. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 879. X. Y. Z. [1]
 880. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 881. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 882. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 883. Węgrzecki, S. [1]
 884. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 885. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 886. Wóycicka, Jadwiga [1]
 887. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 888. Wójcicki, Jerzy [1]
 889. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 890. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 891. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 892. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 893. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 894. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 895. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 896. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 897. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 898. Wyroba, Stefan [1]
 899. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 900. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 901. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 902. Wretowski, Paweł [1]
 903. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 904. Wołkiewicz, Hanna [1]
 905. Wołek, Adam [1]
 906. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 907. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 908. Wojnarowicz Weseła [1]
 909. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 910. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 911. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 912. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 913. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 914. Wizimirska, Barbara [1]
 915. Witkowski, Wincenty [1]
 916. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 917. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 918. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 919. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 920. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 921. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 922. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 923. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 924. Wilczek, Feliks [1]
 925. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 926. Wierzbowski, Theodorus [1]
 927. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 928. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 929. Wierciński, K. [1]
 930. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 931. Whiting, A. [1]
 932. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 933. Wesoły Wujaszek [1]
 934. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 935. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 936. Weinberg P. [1]
 937. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 938. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 939. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 940. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 941. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 942. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 943. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 944. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 945. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 946. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 947. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 948. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 949. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 950. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 951. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 952. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 953. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 954. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 955. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 956. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 957. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 958. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 959. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 960. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 961. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 962. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 963. Wano, K. [1]
 964. Wanda Z. Ryt. [1]
 965. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 966. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [1]
 967. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 968. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 969. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 970. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 971. Wahrendorff, O. [1]
 972. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 973. W.Z. Ryt. [1]
 974. W.K. Ryt. [1]
 975. W. M. K. [1]
 976. W. K. Ryt. [1]
 977. W. K. [1]
 978. W. B. Ryt. [1]
 979. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 980. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 981. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 982. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 983. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 984. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 985. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 986. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 987. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 988. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 989. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 990. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 991. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 992. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 993. Uniwersytet dla Wszystkich [1]
 994. Uniwersytet Warszawski [1]
 995. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 996. Uhry, M. [1]
 997. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [1]
 998. Typiak, Piotr [1]
 999. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1000. Twardzicki, Walery (1838-1902) [1]
 1001. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1002. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1003. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1004. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1005. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1006. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1007. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1008. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1009. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1010. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1011. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1012. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1013. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1014. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1015. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1016. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1017. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1018. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1019. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1020. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1021. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1022. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1023. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1024. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1025. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1026. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1027. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1028. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1029. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1030. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1031. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1032. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1033. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1034. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1035. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1036. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1037. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1038. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1039. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1040. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1041. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1042. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1043. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1044. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1045. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1046. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1047. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1048. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1049. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1050. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1051. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1052. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1053. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1054. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1055. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1056. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1057. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1058. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1059. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1060. Tor, Stanisław [1]
 1061. Tonioli, D. [1]
 1062. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1063. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1064. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1065. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1066. Tirling, Zygmunt [1]
 1067. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1068. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1069. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1070. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1071. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1072. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1073. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1074. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1075. Taube, Gustaw jr [1]
 1076. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [1]
 1077. Tarnacki, Józef. [1]
 1078. Tarnacki, Józef [1]
 1079. Tarczyński, Władysław [1]
 1080. T.B. [1]
 1081. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1082. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1083. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1084. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1085. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1086. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1087. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1088. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1089. Szymkiewicz, Józef [1]
 1090. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1091. Szymański, Ludwik [1]
 1092. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1093. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1094. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1095. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1096. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1097. Sznage. Ryt. [1]
 1098. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1099. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1100. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1101. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1102. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1103. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1104. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1105. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1106. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1107. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1108. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1109. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [1]
 1110. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1111. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1112. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1113. Syrewicz, Xawery [1]
 1114. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1115. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1116. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1117. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1118. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1119. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1120. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1121. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1122. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1123. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1124. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1125. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1126. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1127. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1128. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1129. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1130. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1131. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1132. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1133. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1134. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1135. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1136. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1137. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1138. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1139. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1140. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1141. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1142. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1143. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1144. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1145. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1146. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1147. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1148. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1149. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1150. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1151. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1152. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1153. Steiman, S. [1]
 1154. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1155. Stecher, August (?-?) [1]
 1156. Stawiński. Ryt. [1]
 1157. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1158. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1159. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1160. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1161. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1162. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1163. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1164. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1165. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1166. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1167. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1168. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1169. Sosnkowski, Józef [1]
 1170. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1171. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1172. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1173. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1174. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1175. Snopek, Kazimierz [1]
 1176. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1177. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1178. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1179. Slaski, S. Ryt. [1]
 1180. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1181. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1182. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1183. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1184. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1185. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1186. Siemieński, Lucjan [1]
 1187. Siegrist, Piotr [1]
 1188. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1189. Siczyński, Walery [1]
 1190. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [1]
 1191. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1192. Sewer [1]
 1193. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1194. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1195. Schumann, Robert (1810-1856) [1]
 1196. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1197. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1198. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1199. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1200. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1201. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1202. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1203. Sawiński, F. M. [1]
 1204. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1205. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1206. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1207. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1208. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1209. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1210. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1211. Salinger, Zygmunt [1]
 1212. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1213. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1214. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1215. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1216. S. E. [1]
 1217. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1218. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1219. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1220. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1221. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1222. Rybicki, Anastazy [1]
 1223. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1224. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1225. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1226. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1227. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1228. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1229. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [1]
 1230. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1231. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1232. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1233. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1234. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [1]
 1235. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1236. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1237. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1238. Roeber. H. Ryt. [1]
 1239. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1240. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1241. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1242. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1243. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1244. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1245. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1246. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1247. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1248. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1249. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1250. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1251. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1252. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1253. Rembiel, St. [1]
 1254. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1255. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1256. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1257. Reiss, N. [1]
 1258. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1259. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1260. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1261. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1262. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1263. Radzimiński, Bronisław [1]
 1264. Radoszewska, A. J. [1]
 1265. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1266. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1267. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1268. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1269. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1270. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1271. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1272. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1273. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1274. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1275. Péreyra, Charles [1]
 1276. Pécaut, Elie [1]
 1277. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1278. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1279. Pusch, Alois Maria de [1]
 1280. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1281. Puc, B[ronisław] [1]
 1282. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1283. Przyłęcki, Henryk [1]
 1284. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1285. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1286. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1287. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1288. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1289. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1290. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1291. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1292. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1293. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1294. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1295. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1296. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1297. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1298. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1299. Posttallé. [1]
 1300. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1301. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1302. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1303. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1304. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1305. Popielewski [1]
 1306. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1307. Pomian, E. [1]
 1308. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1309. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1310. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1311. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1312. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1313. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1314. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1315. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1316. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1317. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1318. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1319. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1320. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1321. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1322. Pokorny. Ryt. [1]
 1323. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1324. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1325. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1326. Podwiński, Stanisław [1]
 1327. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1328. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1329. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1330. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1331. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1332. Plewczyński, F. [1]
 1333. Plater, Karol [1]
 1334. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1335. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1336. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1337. Piotrowski, Andrzej [1]
 1338. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1339. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938). [1]
 1340. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1341. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1342. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1343. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1344. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1345. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1346. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1347. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1348. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1349. Piekacz, J. Fot. [1]
 1350. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1351. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1352. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1353. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1354. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1355. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1356. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1357. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1358. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1359. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1360. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1361. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1362. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1363. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1364. Pawłowski, Kalixt [1]
 1365. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1366. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1367. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1368. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1369. Pawe, L. [1]
 1370. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1371. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1372. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1373. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1374. Paprocki, Bartosz [1]
 1375. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1376. Pallach, A. Ryt. [1]
 1377. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1378. P. D. Ryt. [1]
 1379. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1380. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1381. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1382. Ostas, Marek [1]
 1383. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1384. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1385. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1386. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1387. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1388. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1389. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1390. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1391. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1392. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1393. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1394. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1395. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1396. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1397. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1398. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1399. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1400. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1401. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1402. Oborski, Florian (1839-1892) [1]
 1403. O liść dębu [1]
 1404. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [1]
 1405. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1406. Nowakowski, Bogdan [1]
 1407. Nowacki, Łukasz [1]
 1408. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1409. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [1]
 1410. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1411. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1412. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1413. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1414. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1415. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1416. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1417. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1418. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1419. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [1]
 1420. Niecz, Krzysztof. Fot. [1]
 1421. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1422. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1423. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1424. Nałęcz, Edward [1]
 1425. Naumann, Karl [1]
 1426. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1427. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1428. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1429. Naoczny świadek [1]
 1430. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1431. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1432. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1433. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1434. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1435. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1436. Ménil, Félicien de(1860-1930) [1]
 1437. Ménil, Félicien de (1860-1930) [1]
 1438. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1439. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1440. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1441. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1442. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1443. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1444. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1445. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1446. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [1]
 1447. Motas, Maciej [1]
 1448. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1449. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [1]
 1450. Morżkowska, Antonina [1]
 1451. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1452. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1453. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1454. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1455. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1456. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1457. Montabone (Firenze) [1]
 1458. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1459. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1460. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1461. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1462. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1463. Miłkowski, Stanisław [1]
 1464. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1465. Missler, B. T. [1]
 1466. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1467. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1468. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1469. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1]
 1470. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1471. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1472. Miller, Jan Nepomucen [1]
 1473. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1474. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1475. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1476. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1477. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1478. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1479. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1480. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1481. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1482. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1483. Mickiewicz, Izadora [1]
 1484. Mickiewicz, Dominik [1]
 1485. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1486. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1487. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1488. Meisser [1]
 1489. Medeksza, Antoni [1]
 1490. Małkowska, Grażyna [1]
 1491. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1492. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1493. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1494. Maël, Pierr. [1]
 1495. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1496. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1497. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1498. Max, Józef (?-?) [1]
 1499. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1500. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1501. Matrzak, Jerzy [1]
 1502. Marx, Emil (?-?) [1]
 1503. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1504. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1505. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1506. Marcinkowski, Piotr [1]
 1507. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1508. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1509. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [1]
 1510. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1511. Makowski, Marek [1]
 1512. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1513. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1514. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1515. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1516. Mahomet II [1]
 1517. Magnus, Wiktor [1]
 1518. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1519. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1520. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1521. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1522. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1523. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1524. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1525. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1526. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1527. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1528. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1529. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1530. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1531. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1532. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1533. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1534. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1535. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1536. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1537. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1538. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1539. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1540. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1541. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1542. M.K. Ryt. [1]
 1543. M. A. Ryt [1]
 1544. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1545. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1546. Lozano, Vicente [1]
 1547. Loth, August (1869-1944) [1]
 1548. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1549. Loos, Vincent Angelo [1]
 1550. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1551. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1552. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1553. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1554. Lisicki, Roman [1]
 1555. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1556. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1557. Lilpop, Marian [1]
 1558. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [1]
 1559. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1560. Ligber. Szty. [1]
 1561. Ligber, F. Szty. [1]
 1562. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1563. Liciński Hipolit [1]
 1564. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1565. Leśniewska, B. [1]
 1566. Leybach, Joseph(1817-1891) [1]
 1567. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1568. Lewski , I. [1]
 1569. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1570. Lewinger, Władysław(1874-1943) [1]
 1571. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1572. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1573. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1574. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1575. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1576. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1577. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1578. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1579. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1580. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1581. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1582. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1583. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1584. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1585. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1586. Lazzerini, Gustavo [1]
 1587. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1588. Latoszek, Jacek [1]
 1589. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1590. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1591. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1592. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1593. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1594. Lange, Gustav(1830-1899) [1]
 1595. Lange, Gustav (1830-1899) [1]
 1596. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1597. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1598. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1599. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1600. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1601. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1602. Kűbler. Ryt. [1]
 1603. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1604. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1605. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1606. Kübler, Ryt. [1]
 1607. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1608. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1609. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1610. Kumidor, Zbigniew [1]
 1611. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1612. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1613. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1614. Kuczyński [1]
 1615. Kucz, M. Ryt. [1]
 1616. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1617. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1618. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1619. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1620. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [1]
 1621. Krzyżanowska, Celina [1]
 1622. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1623. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1624. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1625. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1626. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1627. Krywoszejew, Maciej [1]
 1628. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1629. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1630. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1631. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1632. Krogulski, Władysław (1843-1934) [1]
 1633. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1634. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1635. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1636. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1637. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1638. Krasuski, Stefan [1]
 1639. Krasowska Helena [1]
 1640. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1641. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1642. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1643. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1644. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1645. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1646. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1647. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1648. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1649. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1650. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1651. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1652. Kozłowski, Jan J. [1]
 1653. Kozyra, Anna [1]
 1654. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1655. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1656. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1657. Kownacka, Maria (1894-1982) [1]
 1658. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1659. Kowalewski, T. [1]
 1660. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1661. Kowala, G. [1]
 1662. Kotuliński, Andrzej [1]
 1663. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1664. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [1]
 1665. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [1]
 1666. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1667. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1668. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1669. Koschmider, Edmund [1]
 1670. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1671. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1672. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1673. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1674. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1675. Konstanty. Fot. [1]
 1676. Konopnicki, Jan [1]
 1677. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1678. Koniński, Kazimierz [1]
 1679. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1680. Kondracki, W. Fot. [1]
 1681. Kondor, Ernst. [1]
 1682. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1683. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1684. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1685. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1686. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1687. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1688. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1689. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1690. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1691. Komitet Budowy Pomników [1]
 1692. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1693. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1694. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1695. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1696. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1697. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1698. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1699. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1700. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1701. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1702. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1703. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1704. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1705. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1706. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1707. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1708. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1709. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1710. Klein, W. Ryt. [1]
 1711. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1712. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1713. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1714. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1715. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1716. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1717. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1718. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1719. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1720. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 1721. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1722. Kautecki, Antoni [1]
 1723. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1724. Kasterska, Maria [1]
 1725. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1726. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1727. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [1]
 1728. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1729. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1730. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [1]
 1731. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 1732. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 1733. Kapuscinski, Petr [1]
 1734. Kapliński, Julian [1]
 1735. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 1736. Kapituła Odznaki [1]
 1737. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 1738. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 1739. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 1740. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 1741. Kaliszewski, L. [1]
 1742. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 1743. Kaczyński, Witold [1]
 1744. Kaczmarski, S. [1]
 1745. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 1746. K.P. [1]
 1747. K. Z. Ryt. [1]
 1748. K. Ryt. [1]
 1749. K. M. Ryt. [1]
 1750. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 1751. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 1752. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 1753. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 1754. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 1755. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 1756. Jotes [1]
 1757. Jonzeck, Waldemar [1]
 1758. Jeżowski, M [1]
 1759. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 1760. Jezierski, J. [1]
 1761. Jeske, August (1836-1875) [1]
 1762. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 1763. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 1764. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 1765. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 1766. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 1767. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 1768. Jarmużyński, J. [1]
 1769. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 1770. Janusz [1]
 1771. Janowski, Benon (1873-) [1]
 1772. Jankowski, Józef [1]
 1773. Jankiewicz, Stanisław [1]
 1774. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 1775. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 1776. Janczewski, S. Red. [1]
 1777. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 1778. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 1779. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [1]
 1780. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 1781. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 1782. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 1783. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 1784. Jackowski, Aleksander [1]
 1785. Jachowiczowa, Antonina [1]
 1786. Jabłoński, Tadeusz [1]
 1787. J.Ł. Ryt. [1]
 1788. J.J, Ryt. [1]
 1789. J. Z. [1]
 1790. J. S. Ryt. [1]
 1791. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1792. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1793. J. J. Ryt. [1]
 1794. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 1795. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 1796. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 1797. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 1798. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 1799. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 1800. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 1801. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 1802. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 1803. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 1804. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 1805. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 1806. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 1807. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 1808. Hyodo, Nagao [1]
 1809. Huzarski, Jerzy [1]
 1810. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 1811. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 1812. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 1813. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 1814. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 1815. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 1816. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 1817. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 1818. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 1819. Hervé (1825-1892) [1]
 1820. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 1821. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 1822. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 1823. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 1824. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 1825. Heck, Walerian [1]
 1826. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 1827. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 1828. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 1829. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 1830. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 1831. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 1832. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 1833. Haehle. Ryt. [1]
 1834. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 1835. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 1836. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1]
 1837. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 1838. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 1839. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 1840. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 1841. Gąsiorowska, Natalja [1]
 1842. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 1843. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 1844. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 1845. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 1846. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 1847. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 1848. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 1849. Grynfeld, Bronisława [1]
 1850. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 1851. Grupa Legionistów [1]
 1852. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 1853. Grossman, Ludwik(1835-1915) [1]
 1854. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 1855. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 1856. Grimm., A. Ryt. [1]
 1857. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 1858. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 1859. Grajnert, Józef [1]
 1860. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 1861. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 1862. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 1863. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 1864. Gołębiewska, Wanda [1]
 1865. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 1866. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 1867. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 1868. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 1869. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 1870. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 1871. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 1872. Gold, Artur (1897-1943) [1]
 1873. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 1874. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [1]
 1875. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 1876. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 1877. Giraud, Paul [1]
 1878. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 1879. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 1880. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 1881. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 1882. Giller, Honorata [1]
 1883. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 1884. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 1885. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 1886. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 1887. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 1888. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 1889. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 1890. Gebhard, podporucznik [1]
 1891. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 1892. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 1893. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 1894. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 1895. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 1896. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [1]
 1897. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 1898. Ganne, Louis(1862-1923) [1]
 1899. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 1900. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 1901. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 1902. G.S. Ryt. [1]
 1903. G.R. Ryt. [1]
 1904. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 1905. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 1906. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 1907. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 1908. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 1909. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 1910. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 1911. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 1912. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 1913. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 1914. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 1915. Fiszer, Carolina [1]
 1916. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 1917. Filipiak, Grzegorz [1]
 1918. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 1919. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 1920. Field, John (1782-1837) [1]
 1921. Fiedler. Ryt. [1]
 1922. Feuerstein Władysław [1]
 1923. Feldman, J. [1]
 1924. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 1925. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 1926. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 1927. Fabiszewski, M. [1]
 1928. F. K. Ryt. [1]
 1929. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 1930. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 1931. Erhard, Carl [1]
 1932. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 1933. Emer, Lucjan [1]
 1934. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 1935. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 1936. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 1937. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 1938. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 1939. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 1940. Egloff, Jerzy [1]
 1941. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 1942. Edgeworth, Maria [1]
 1943. E. S. [1]
 1944. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 1945. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 1946. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 1947. Dénoix, Victorin [1]
 1948. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 1949. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 1950. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 1951. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 1952. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 1953. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 1954. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 1955. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 1956. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 1957. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 1958. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 1959. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 1960. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 1961. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 1962. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 1963. Draper, John William (1811-1882) [1]
 1964. Dr Fischer, Gubernator [1]
 1965. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 1966. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 1967. Dowódca Armii Krajowej [1]
 1968. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [1]
 1969. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 1970. Dom ks. Boduena [1]
 1971. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 1972. Dobrski, Konrad [1]
 1973. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 1974. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 1975. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [1]
 1976. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 1977. Di Donato, Carlo [1]
 1978. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 1979. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 1980. Derengowski, Jan [1]
 1981. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 1982. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 1983. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 1984. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 1985. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 1986. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 1987. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 1988. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1989. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1990. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 1991. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 1992. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 1993. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 1994. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 1995. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 1996. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 1997. Dembiński, Czesław [1]
 1998. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 1999. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2000. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2001. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2002. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2003. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2004. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2005. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2006. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2007. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2008. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2009. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2010. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2011. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2012. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2013. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2014. Czerwiński, Franciszek [1]
 2015. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 2016. Czerny, Carl(1791-1857) [1]
 2017. Czerniawski, Jan [1]
 2018. Czermański, Zdzisław [1]
 2019. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2020. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2021. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2022. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2023. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2024. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2025. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2026. Czaki, Klementyna [1]
 2027. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2028. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2029. Czajewski Wiktor [1]
 2030. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2031. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2032. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2033. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2034. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2035. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2036. Cirina, J. A. [1]
 2037. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2038. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2039. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2040. Cichocki, Ks. [1]
 2041. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2042. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2043. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [1]
 2044. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2045. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2046. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2047. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2048. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2049. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2050. Chmielewska, Halina [1]
 2051. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2052. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 2053. Charszewski, Ignacy [1]
 2054. Charchillac, Berthet de [1]
 2055. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2056. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2057. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2058. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2059. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2060. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2061. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2062. C.K. ryt. [1]
 2063. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2064. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2065. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2066. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2067. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2068. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2069. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2070. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2071. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2072. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2073. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2074. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2075. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2076. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2077. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2078. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2079. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [1]
 2080. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2081. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2082. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2083. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2084. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2085. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2086. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2087. Brauman, Władysław [1]
 2088. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2089. Borucki, Juliusz [1]
 2090. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2091. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2092. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2093. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2094. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2095. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2096. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2097. Bojarska, Stefanja [1]
 2098. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2099. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2100. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [1]
 2101. Bogacki, S. Fot. [1]
 2102. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2103. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2104. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2105. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2106. Bobiński, Antoni [1]
 2107. Bloch, Jan (1836-1902) [1]
 2108. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2109. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2110. Bizet, Georges(1838-1875) [1]
 2111. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2112. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2113. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2114. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2115. Bio [pseud.] [1]
 2116. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2117. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2118. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2119. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2120. Bielicka, Eugenia [1]
 2121. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2122. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2123. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2124. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2125. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2126. Biblioteka Narodowa [1]
 2127. Biblioteka Kórnicka [1]
 2128. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2129. Bełza, Władysław (1847-1913) [1]
 2130. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2131. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2132. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2133. Berens, Hermann (1826-1880) [1]
 2134. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [1]
 2135. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2136. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2137. Bayer, Josef(1852-1913) [1]
 2138. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2139. Baude, K. [1]
 2140. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2141. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2142. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2143. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2144. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2145. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2146. Baracz, A. P. [1]
 2147. Bar, E. Ryt. [1]
 2148. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2149. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2150. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2151. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2152. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2153. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2154. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2155. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2156. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2157. Babiński, Wacław [1]
 2158. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2159. B.O. Ryt. [1]
 2160. B. B. Ryt. [1]
 2161. Aut. [1]
 2162. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2163. Arslan M. [1]
 2164. Arnold, E. J. [1]
 2165. Arnaud, Étienne [1]
 2166. Armia Krajowa [1]
 2167. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2168. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2169. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2170. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2171. Archibald, M. [1]
 2172. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2173. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2174. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [1]
 2175. Aniela S. Ryt. [1]
 2176. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2177. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2178. Amator [1]
 2179. Alkar [pseud.] [1]
 2180. Al. Pow. [1]
 2181. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2182. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2183. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2184. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2185. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2186. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2187. AWU [1]
 2188. ADAM [1]
 2189. A. Z. [1]
 2190. A. W. Ryt. [1]
 2191. A. S. Ryt. [1]
 2192. A. G. Ryt. [1]
 2193. A. C. Ryt. [1]
 2194. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2195. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2196. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [85839]
 2. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [17525]
 3. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [16840]
 4. Prus, Bolesław (1847-1912) [13731]
 5. Bobiński, Antoni [13706]
 6. Ministerstwo Oświaty [13566]
 7. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [12329]
 8. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [11576]
 9. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [11472]
 10. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [8902]
 11. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [8833]
 12. Pocztowa Kasa Oszczędności [8009]
 13. Załęczny, Jolanta (1959- ) [7976]
 14. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [7815]
 15. Wojewódzki Urząd Statystyczny [7112]
 16. Gawkowski, Robert (1962- ) [7059]
 17. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [6933]
 18. Główny Urząd Statystyczny [6921]
 19. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [6712]
 20. Verne, Jules (1828-1905) [6557]
 21. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [6319]
 22. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [6277]
 23. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [5761]
 24. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [5759]
 25. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [5501]
 26. Arct, Michał (1840-1916) [4896]
 27. Krajowe Biuro Statystyczne [4776]
 28. Egloff, Jerzy [4450]
 29. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [4232]
 30. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4170]
 31. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [3846]
 32. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3535]
 33. Baracz, A. P. [3308]
 34. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3240]
 35. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [3227]
 36. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [3219]
 37. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3214]
 38. Antykwarnia Warszawska [3158]
 39. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [3108]
 40. Urząd Statystyczny w Warszawie [3085]
 41. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2908]
 42. Jaugey, Jean [2866]
 43. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2811]
 44. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2718]
 45. Osiński, Alojzy (1770-1842) [2696]
 46. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [2594]
 47. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [2586]
 48. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [2408]
 49. Skarga, Piotr (1536-1612) [2389]
 50. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [2354]
 51. Winek, Włodzimierz (1956-) [2344]
 52. Łoza, Stanisław (1888-1956) [2270]
 53. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [2254]
 54. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [2248]
 55. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2184]
 56. Magistrat m.st. Warszawy [2154]
 57. Röber, H. Ryt. [2090]
 58. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [2058]
 59. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [1990]
 60. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [1988]
 61. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1982]
 62. Brandel, Konrad (1838-1920) [1939]
 63. Estreicher, Karol (1827-1908) [1936]
 64. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1932]
 65. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [1892]
 66. Kapuściński, Piotr [1891]
 67. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [1877]
 68. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [1840]
 69. Papierowski, Andrzej Jerzy [1804]
 70. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [1753]
 71. Starzyński, Stefan (1893-1939) [1732]
 72. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1721]
 73. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [1715]
 74. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [1658]
 75. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [1651]
 76. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [1650]
 77. Smoleński, Władysław (1851-1926) [1623]
 78. Górska, Halina (1898-1942) [1618]
 79. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [1610]
 80. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1581]
 81. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [1574]
 82. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [1563]
 83. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1560]
 84. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1534]
 85. Związek Patriotów Polskich [1514]
 86. Kneisel, August [1514]
 87. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1491]
 88. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [1487]
 89. Miejskie Biuro Statystyczne [1448]
 90. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [1412]
 91. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1394]
 92. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [1375]
 93. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1371]
 94. Frączek, Ireneusz (1969- ) [1367]
 95. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1364]
 96. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1346]
 97. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [1337]
 98. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1328]
 99. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [1327]
 100. Muzeum Narodowe (Warszawa) [1313]
 101. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1286]
 102. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1284]
 103. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1268]
 104. Zieliński, Jarosław (1958- ) [1261]
 105. Popowski, S. [1247]
 106. Małecki, Antoni (1821-1913) [1232]
 107. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1231]
 108. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1212]
 109. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [1205]
 110. Tretiak, Józef (1841-1923) [1200]
 111. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1194]
 112. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1183]
 113. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1180]
 114. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1180]
 115. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1177]
 116. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1176]
 117. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1163]
 118. Beyer, Karol (1818-1877) [1160]
 119. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1143]
 120. [Bielski, Szymon] [1138]
 121. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1123]
 122. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1095]
 123. Młoda Polka [pseud.] [1076]
 124. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1066]
 125. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1060]
 126. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [1055]
 127. Kudyba, Wojciech (1965- ) [1030]
 128. Lisicki, Roman [989]
 129. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [977]
 130. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [972]
 131. Paulmier, Adrien-Augustin [956]
 132. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [942]
 133. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [939]
 134. Godlewski, Stefan (1853-1929) [934]
 135. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [933]
 136. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [930]
 137. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [925]
 138. Stowarzyszenie Żoliborzan [912]
 139. Dąbrowski, Stanisław [907]
 140. Judycki, Zbigniew (1948- ) [907]
 141. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [901]
 142. Baronowa X.Y.Z. [900]
 143. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [896]
 144. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [896]
 145. Polski Związek Producentów Filmowych [896]
 146. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [892]
 147. Pawłowski, Zbigniew [890]
 148. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [887]
 149. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [873]
 150. Korwin, Ludwik (1904-1988) [869]
 151. Winogrodzka, Katarzyna [867]
 152. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [865]
 153. Scott, Walter (1771-1832) [865]
 154. Polak, Józef (1857-1928) [865]
 155. Spencer, Herbert (1820-1903) [861]
 156. Elkana, J. M. [843]
 157. Słowaczyński, Jędrzej [839]
 158. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [839]
 159. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [836]
 160. Makowski, Marek [834]
 161. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [824]
 162. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [822]
 163. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [816]
 164. Moraczewski, Adam (1907-1941) [814]
 165. Zawadzki, Józef (1865-1937) [813]
 166. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [800]
 167. Załęski, Witold (1836-1908) [797]
 168. Hoffman, Franz (1814-1882) [797]
 169. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [787]
 170. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [783]
 171. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [778]
 172. Napoleon I (1769-1821) [767]
 173. Lodge, Edmund (1756-1839) [765]
 174. Buzek, Józef (1873-1936) [758]
 175. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [756]
 176. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [755]
 177. Callier, Edmund (1833-1893) [753]
 178. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [753]
 179. Ganilh, Charles (1758-1836) [751]
 180. Centralna Biblioteka Statystyczna [750]
 181. [Magistrat m. Lwowa] [742]
 182. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [742]
 183. Iosephus Flavius (ca 37-103) [740]
 184. Koleżak, Władysław (1854-1924) [736]
 185. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [735]
 186. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [734]
 187. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [723]
 188. Lewicka, Anna (1852-1932) [717]
 189. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [711]
 190. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [703]
 191. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [703]
 192. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [703]
 193. Łączkowski, Marceli (?-?) [700]
 194. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [700]
 195. Czapiński, Leopold (1838-1911) [696]
 196. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [695]
 197. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [692]
 198. Rzewuski, Walery (1837-1888) [690]
 199. Twardo, Stanisław (1883-1982) [689]
 200. Askenazy, Szymon (1866-1935) [683]
 201. Erlach, Franz L. (1819-1889) [679]
 202. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [674]
 203. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [671]
 204. Janowski, Aleksander (1866-1944) [666]
 205. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [666]
 206. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [664]
 207. Chmielewska, Halina [661]
 208. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [657]
 209. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [655]
 210. Poliński, Józef (1891-1944) [652]
 211. Elsner, Józef (1769 - 1854) [643]
 212. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [643]
 213. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [640]
 214. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [640]
 215. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [639]
 216. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [638]
 217. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [629]
 218. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [628]
 219. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [623]
 220. Snopek, Kazimierz [621]
 221. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [621]
 222. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [619]
 223. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [616]
 224. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [616]
 225. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [614]
 226. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [613]
 227. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [612]
 228. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [609]
 229. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [606]
 230. Majewski, Erazm (1858-1922) [605]
 231. Kurpiński, Karol (1785-1857) [604]
 232. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [604]
 233. Leist, Ludwig (1891-1967) [600]
 234. Surowiecki, Karol [596]
 235. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [595]
 236. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [594]
 237. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [592]
 238. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [592]
 239. Warnka, Jadwiga [592]
 240. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [591]
 241. Suligowski, Adolf (1849-1932) [590]
 242. Magistrat Miasta Warszawy [590]
 243. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [589]
 244. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [586]
 245. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [583]
 246. Guiraud, Paul (1850-1907) [583]
 247. [Magistrat goroda Varšavy] [571]
 248. Radliński, Ignacy (1843-1920) [569]
 249. Skwara, Marian (1946- ) [565]
 250. Zawiliński, Roman (1855-1932) [565]
 251. Wretowski, Paweł [563]
 252. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [559]
 253. Biart, Lucjan (1829-1897) [558]
 254. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [557]
 255. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [552]
 256. Major Hennequin del Varsaviae [543]
 257. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [541]
 258. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [539]
 259. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [539]
 260. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [535]
 261. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [534]
 262. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [532]
 263. Biuro Pracy Społecznej [525]
 264. Broniewski, Władysław (1897-1962) [524]
 265. Kucz, Karol (1815-1892) [522]
 266. Oppman, Artur (1867-1931) [520]
 267. Draper, John William (1811-1882) [520]
 268. Furgault, Nicolas (1705-1794) [518]
 269. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [517]
 270. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [516]
 271. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [514]
 272. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [513]
 273. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [512]
 274. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [512]
 275. Zarząd Miejski w Równem [509]
 276. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [509]
 277. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [509]
 278. Sedlaczek, Lech [507]
 279. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [507]
 280. Kapuscinski, Petr [504]
 281. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [503]
 282. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [501]
 283. Friedrich, Henryk (1908-1944) [499]
 284. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [498]
 285. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [495]
 286. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [494]
 287. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [494]
 288. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [493]
 289. Ségur, Sophie de (1799-1874) [492]
 290. Pawiński, Adolf (1840-1896) [492]
 291. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [491]
 292. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [491]
 293. Rostworowski, Jan (1838-1898) [488]
 294. Samborski, Henryk (1843-1918) [486]
 295. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [478]
 296. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [477]
 297. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [466]
 298. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [465]
 299. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [463]
 300. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [460]
 301. Wysocki Piotr (1797-1874) [457]
 302. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [456]
 303. Zapolska Gabriela (1857-1921) [455]
 304. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [455]
 305. Friedhuber de Grubenthal, L. [452]
 306. Rapaport, Artur (1889-1937) [450]
 307. Przyborowski, Walery (1845-1913) [449]
 308. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [443]
 309. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [443]
 310. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [441]
 311. Giraud, Paul [440]
 312. Chompre, Pierre (1698-1760) [438]
 313. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [438]
 314. Wóycicka, Jadwiga [435]
 315. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [435]
 316. Kiliński, Jan (1760-1819 [434]
 317. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [431]
 318. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [427]
 319. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [427]
 320. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [421]
 321. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [418]
 322. Lampert, Kurt (1859-1918) [413]
 323. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [412]
 324. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [412]
 325. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [411]
 326. Pokorzyńska, Elżbieta [411]
 327. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [411]
 328. Marcinkowski, Piotr [411]
 329. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [409]
 330. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [407]
 331. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [406]
 332. Bielski, Szymon (1745-1825) [406]
 333. Snarski, Stanisław (1795-1880) [405]
 334. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [404]
 335. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [403]
 336. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [403]
 337. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [402]
 338. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [401]
 339. Aristoteles (384-322 a.C.) [397]
 340. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [393]
 341. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [390]
 342. Gorecka, Maria (1835-1922) [390]
 343. Dickstein, Samuel (1851-1939) [384]
 344. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [383]
 345. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [382]
 346. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [382]
 347. Hasselbusch, Robert (1983- ). [381]
 348. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [380]
 349. Cep [Henryk Cepnik] [378]
 350. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [377]
 351. Kiliński, Jan (1760-1819) [377]
 352. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [376]
 353. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [376]
 354. Seruga, Józef (1886-1940) [375]
 355. [Magistrat m.st. Warszawy] [373]
 356. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [373]
 357. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [373]
 358. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [372]
 359. Baka, Józef (1707-1780) [371]
 360. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [370]
 361. Paciorkowski, Bronisław Gryf [367]
 362. Heck, Walerian [367]
 363. Dubiecki, Marian (1838-1926) [367]
 364. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [366]
 365. Grzymała, Grabowiecki Jan [366]
 366. [Granke, Stefan] [365]
 367. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [365]
 368. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [363]
 369. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [363]
 370. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [362]
 371. Szatkowska, Lena (1947- ) [361]
 372. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [361]
 373. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [360]
 374. Kroński, Aleksander (1871-1935) [360]
 375. Goszczyńska, Agnieszka [359]
 376. Campe, Joachim Heinrich [359]
 377. Zuber, Rudolf (1858-1920) [356]
 378. Styfi, Jan (1839?-1921) [356]
 379. Siczyński, Walery [356]
 380. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [355]
 381. Związek Komunalny (Węgrów) [352]
 382. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [352]
 383. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [352]
 384. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [350]
 385. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [350]
 386. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [349]
 387. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [348]
 388. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [343]
 389. Arnold, E. J. [340]
 390. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [339]
 391. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [338]
 392. Berthet, Èlie (1815-1891) [338]
 393. Lachowicz, Juliusz. Red. [337]
 394. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [337]
 395. [Łosiowa, Emilia] [336]
 396. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [336]
 397. Legun-Biliński, Antoni. [335]
 398. Hyodo, Nagao [335]
 399. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [334]
 400. Tarnacki, Józef. [333]
 401. Hansson, Ola (1860-1925) [331]
 402. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [331]
 403. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [329]
 404. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [328]
 405. [Miethke, H. O.] [327]
 406. Grundmann, Karl (1909-1944) [327]
 407. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [326]
 408. J. Z. [326]
 409. Bersohn, Mathias (1823-1908) [324]
 410. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [323]
 411. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [322]
 412. Krystall, Bronisław (1887-1983) [320]
 413. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [319]
 414. Sigalin, Józef (1909-1983) [318]
 415. Simmler, Józef (1823-1868) [318]
 416. Bloch, Jan (1836-1902) [318]
 417. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [316]
 418. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [316]
 419. Schilgen, Hardy (1876-1941) [316]
 420. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [315]
 421. Świętochowski, Adam (1864-1914) [314]
 422. Alkar [pseud.] [314]
 423. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [313]
 424. Sewer [312]
 425. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [311]
 426. Passendorfer, Artur (1864-1936) [311]
 427. Adolph, Witold (1903-1941) [310]
 428. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [309]
 429. Lyall, Edna (1857-1903) [308]
 430. Lichota, Władysław Tadeusz [307]
 431. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [306]
 432. Grajnert, Józef [305]
 433. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [304]
 434. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [304]
 435. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [303]
 436. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [303]
 437. Czartoryska Izabela (1746-1835) [303]
 438. Iks Cagnafet [pseud.] [302]
 439. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [301]
 440. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [301]
 441. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [300]
 442. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [300]
 443. Taube, Gustaw jr [300]
 444. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [298]
 445. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [298]
 446. Siebeck, Herman (1842-1920) [296]
 447. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [294]
 448. Nowakowski, Józef (1800-1864) [293]
 449. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [293]
 450. Ryszard, Antoni (1841-1894) [292]
 451. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [292]
 452. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [291]
 453. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [290]
 454. Miłkowski, Stanisław [290]
 455. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [289]
 456. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [286]
 457. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [286]
 458. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [285]
 459. Edgeworth, Maria [285]
 460. Jabłoński, Tadeusz [284]
 461. Borkowski, Feliks (1840- ?) [281]
 462. Zipper, Albert (1855-1936) [280]
 463. Pawłowski, Kalixt [279]
 464. Lejko, Krystyna (1933- ) [279]
 465. Lissowski, Czesław (1895-1942) [278]
 466. Czerniawski, Jan [273]
 467. Chodyński, Adam Antoni [273]
 468. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [272]
 469. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [272]
 470. Świderski, Leopold (1853-1925) [272]
 471. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [272]
 472. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [271]
 473. Morawska, Zofia (1848-1922) [271]
 474. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [271]
 475. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [270]
 476. Peretz, Adolf (1855-1933) [270]
 477. Paprocki, Bartosz [270]
 478. Jachowiczowa, Antonina [270]
 479. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [270]
 480. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [269]
 481. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [269]
 482. X. Y. Z. [269]
 483. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [269]
 484. Maliszewski, Edward (1875-1928) [269]
 485. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [267]
 486. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [267]
 487. Gmitruk, Janusz (1948- ) [265]
 488. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [265]
 489. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [265]
 490. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [262]
 491. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [261]
 492. Gold, Artur (1897-1942) [261]
 493. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [261]
 494. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [261]
 495. Pécaut, Elie [261]
 496. Baude, K. [261]
 497. Röber, F. H. Ryt. [259]
 498. Portner, Szymon (18..-?) [259]
 499. Stefani, Józef (1800-1876) [258]
 500. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [257]
 501. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [256]
 502. Szujski, Józef (1835-1883) [255]
 503. Bojarska, Stefanja [255]
 504. Pawe, L. [254]
 505. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [254]
 506. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [253]
 507. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [253]
 508. Typiak, Piotr [253]
 509. Podwiński, Stanisław [253]
 510. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 511. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [251]
 512. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [251]
 513. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [251]
 514. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [250]
 515. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [250]
 516. Korotyński, Władysław (1866-1924) [250]
 517. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [249]
 518. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [247]
 519. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [247]
 520. Bezak, Paweł (1983- ) [245]
 521. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [244]
 522. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [244]
 523. J. Ł. Ryt. [244]
 524. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [244]
 525. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [243]
 526. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [242]
 527. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [241]
 528. Jeżowski, M [241]
 529. Chankowski, Henryk (1882-1944) [241]
 530. Piłsudski, Józef (1867-1935) [240]
 531. Piotrowski, Andrzej [240]
 532. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [239]
 533. Kolberg, Oskar (1814-1890) [238]
 534. Czerwiński, Franciszek [238]
 535. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [237]
 536. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [236]
 537. Eile, Henryk (1878-1939) [236]
 538. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [235]
 539. Dalecka, Wanda (1862-1932) [235]
 540. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [233]
 541. Strauss, Johann (1825-1899) [232]
 542. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [232]
 543. Szajnocha, Karol (1818-1868) [232]
 544. Strindberg, August (1849-1912) [232]
 545. Kumidor, Zbigniew [232]
 546. Jahner, Alfred (1860-1934) [232]
 547. Hoffman, Karol (1855-1937) [232]
 548. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [231]
 549. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [231]
 550. Rytel, Kazimiera (?-?) [231]
 551. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [231]
 552. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [230]
 553. Ejsmond, Julian (1892-1930) [229]
 554. Osterloff, Edmund (1863-1938) [228]
 555. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [228]
 556. Rumianek, Stanisław [227]
 557. Aimard, Gustave (1818-1883) [227]
 558. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [224]
 559. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [223]
 560. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [222]
 561. Kryński, Adam (1844-1932) [221]
 562. Dénoix, Victorin [221]
 563. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [221]
 564. Boratyński, Wacław (1908-1939) [220]
 565. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [220]
 566. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [218]
 567. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [217]
 568. Warszawski Szpital dla Dzieci [217]
 569. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [217]
 570. Szlendak, Adam (1881-1937) [215]
 571. Borucki, Juliusz [215]
 572. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [214]
 573. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [213]
 574. Mościcki, Henryk (1881-1952) [212]
 575. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [211]
 576. Neyman, Jerzy (1894-1981) [211]
 577. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [211]
 578. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [211]
 579. Turowski, Stanisław (1880-1936) [210]
 580. Demby, Stefan (1862-1939) [210]
 581. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [209]
 582. Związek Miast Polskich [209]
 583. Ministerstwo Odbudowy Kraju [209]
 584. Ministerstwo Kultury i Sztuki [209]
 585. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [209]
 586. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [208]
 587. Maël, Pierr. [208]
 588. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [208]
 589. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [207]
 590. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [206]
 591. Kowalewski, T. [206]
 592. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [206]
 593. Bełza, Władysław (1847-1913) [206]
 594. Wrześniowski, August (1836-1892) [204]
 595. Jelínek, Edvard (1855-1897) [204]
 596. Chmiel, Adam (1865-1934) [204]
 597. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [203]
 598. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [203]
 599. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [201]
 600. Kaczkowski, Zygmunt [201]
 601. Płoska-Łoś, Irena [200]
 602. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [199]
 603. Piltz, Franciszek (1895-1941) [199]
 604. Nałęcz, Edward [199]
 605. Warnkówna, Jadwiga [198]
 606. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [198]
 607. Kaczyński, Witold [198]
 608. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [198]
 609. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [197]
 610. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [197]
 611. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [197]
 612. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [196]
 613. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [196]
 614. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [196]
 615. Koroniarz [194]
 616. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [194]
 617. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [194]
 618. Krasiński, Edward (1870-1940) [194]
 619. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [193]
 620. Abdullah Frères [pseud.] [193]
 621. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [192]
 622. Walter. Ryt. [191]
 623. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [191]
 624. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [191]
 625. Freudenson, Daniel (1847-1931) [191]
 626. Kulski, Julian (1892-1976) [190]
 627. Windakiewicz, Kazimierz [190]
 628. Warszawska Gmina Starozakonnych [190]
 629. Strzelecki, Jan (1886-1944) [190]
 630. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [189]
 631. Motas, Maciej [189]
 632. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [189]
 633. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [189]
 634. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [189]
 635. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [189]
 636. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [188]
 637. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [187]
 638. Bykowski, Leon [187]
 639. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [187]
 640. Jeske, August (1836-1875) [187]
 641. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [186]
 642. Marczyński, Józef (1891-1940) [186]
 643. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [185]
 644. Olszewski, K.[azimierz] [184]
 645. Dante, Alighieri (1265-1321) [184]
 646. Grabowski, Antoni (1857-1921) [183]
 647. Szubert, Awit (1837-1919) [182]
 648. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [182]
 649. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [182]
 650. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [181]
 651. Hufsky [180]
 652. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [179]
 653. Wójtowicz, Władysław J. [179]
 654. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [179]
 655. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [179]
 656. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [178]
 657. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [178]
 658. Roeber, F. H. Ryt. [177]
 659. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [177]
 660. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [177]
 661. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [177]
 662. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [177]
 663. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [176]
 664. Instytut Spraw Społecznych [176]
 665. Sandaeu, Jules (1811-1833) [176]
 666. Normand, Charles (1848- ) [176]
 667. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [175]
 668. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [175]
 669. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [175]
 670. Biernacki, Bolesław (1865- ) [175]
 671. [Schier, František Václav (1804-1864)] [174]
 672. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [174]
 673. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [174]
 674. Maciejowski, Adam (1874-1919) [174]
 675. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [173]
 676. Damse, Józef (1789-1852) [172]
 677. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [172]
 678. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [169]
 679. Ostrowski, Tomasz (?-?) [169]
 680. B. P. Ryt. [168]
 681. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [168]
 682. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [167]
 683. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [167]
 684. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [167]
 685. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [166]
 686. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [166]
 687. Związek Buchalterów (Warszawa) [165]
 688. Ines, Albert (1620-1658) [164]
 689. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [163]
 690. Węgrzecki, S. [163]
 691. Stablewski, Florian (1841-1906) [163]
 692. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [163]
 693. [Lindley, William (1808-1900)] [162]
 694. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [162]
 695. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [161]
 696. Ossibach-Budzyński, Andrzej [161]
 697. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [160]
 698. Wierzbowski, Theodorus [160]
 699. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [160]
 700. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [159]
 701. Sigismond. Fot. [158]
 702. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [158]
 703. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [158]
 704. Hahn, Wiktor (1871-1959) [157]
 705. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [157]
 706. Rutska, Halina (1868-1932) [157]
 707. Popielewski [157]
 708. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [157]
 709. Wahrendorff, O. [156]
 710. Osmański, Wojciech (1834-1908) [155]
 711. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [155]
 712. Mottl, Adam (1928-2013) [154]
 713. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [154]
 714. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [152]
 715. Pyzowski, Adam (1874-1931) [152]
 716. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [151]
 717. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [150]
 718. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [149]
 719. Racher, Jessica. Z-ca. red. [149]
 720. Pennec, Joanna. Opiekun [149]
 721. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [149]
 722. Chęciński, Jan (1826-1874) [149]
 723. P. B. Ryt. [148]
 724. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [148]
 725. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [148]
 726. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [148]
 727. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [148]
 728. Karoli, Aleksander (1838-1915) [147]
 729. Röber, G. Ryt. [147]
 730. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [147]
 731. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [147]
 732. Piotr Krakowianin [pseud.] [147]
 733. Franczak, Lech (1939- ) [147]
 734. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [147]
 735. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [147]
 736. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [145]
 737. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [145]
 738. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [145]
 739. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [145]
 740. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [145]
 741. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [145]
 742. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [144]
 743. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [143]
 744. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [143]
 745. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [143]
 746. Compagnie d'Electricité de Varsovie [143]
 747. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [142]
 748. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [142]
 749. Gebhard, podporucznik [142]
 750. Bolesławicz [pseud.] [142]
 751. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [141]
 752. A. Z. [141]
 753. Achtel, Józef [140]
 754. Bułhak ,Jan (1876-1950) [140]
 755. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [139]
 756. Dom Sztuki (Warszawa) [139]
 757. Sędlikowski, Aleksander [139]
 758. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [139]
 759. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [138]
 760. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [137]
 761. Dębski, Michał [136]
 762. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [136]
 763. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [136]
 764. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [136]
 765. Bzowska, Maria (1871-1906) [136]
 766. Kowalski, L. Fot. [135]
 767. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [135]
 768. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [135]
 769. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [134]
 770. Liga Morska i Kolonialna [134]
 771. Bauman, R. Lit. [134]
 772. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [134]
 773. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [134]
 774. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [133]
 775. Loth, August (1869-1944) [133]
 776. Latoszek, Jacek [133]
 777. Komorowska-Filipiak, Romana [133]
 778. Godebski, Cyprian (1765-1809) [133]
 779. Wyss, Johann David (1743-1818) [132]
 780. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [132]
 781. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [131]
 782. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [131]
 783. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [131]
 784. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [131]
 785. Dombrowski, Władysław [130]
 786. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [130]
 787. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [130]
 788. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [130]
 789. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [130]
 790. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [130]
 791. Syroczyński, Leon (1844-1925) [130]
 792. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [130]
 793. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [130]
 794. Al. Pow. [130]
 795. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [129]
 796. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [129]
 797. J. Ł. [129]
 798. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [129]
 799. Staszic, Stanisław (1755-1826) [128]
 800. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [127]
 801. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [127]
 802. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [127]
 803. Żeleński, Władysław (1837-1921) [126]
 804. W. M. K. [126]
 805. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [126]
 806. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [124]
 807. Warszawski Lombard Miejski [124]
 808. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [124]
 809. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [123]
 810. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [123]
 811. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [123]
 812. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [123]
 813. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [123]
 814. Wojnarowicz Weseła [123]
 815. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [123]
 816. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [123]
 817. Polski Czerwony Krzyż we Francji [122]
 818. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [121]
 819. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [121]
 820. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [121]
 821. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [120]
 822. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [120]
 823. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [120]
 824. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [119]
 825. Wizimirska, Barbara [119]
 826. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [119]
 827. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [119]
 828. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [119]
 829. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [118]
 830. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [118]
 831. Breyer, Albert (1889-1939) [118]
 832. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [117]
 833. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [117]
 834. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [116]
 835. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [116]
 836. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [115]
 837. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [115]
 838. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [115]
 839. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [114]
 840. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [114]
 841. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [114]
 842. Czermański, Zdzisław [114]
 843. Szkoła Realna imienia Staszica [113]
 844. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [113]
 845. Bandurski, Władysław (1865-1932) [113]
 846. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [112]
 847. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [112]
 848. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [112]
 849. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [112]
 850. Śmigielska, Józefa [112]
 851. Jaworski, Józef (1859-1920) [112]
 852. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [111]
 853. Namysłowski, Karol (1856-1925) [111]
 854. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [111]
 855. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [110]
 856. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [110]
 857. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [110]
 858. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [110]
 859. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [109]
 860. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [109]
 861. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [108]
 862. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [108]
 863. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [107]
 864. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [107]
 865. Zajączkowska, Zuzanna [107]
 866. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [107]
 867. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [107]
 868. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [107]
 869. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [106]
 870. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [106]
 871. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [106]
 872. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [105]
 873. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [105]
 874. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [105]
 875. ADAM. Ryt. [104]
 876. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [104]
 877. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [104]
 878. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [104]
 879. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [103]
 880. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [103]
 881. Filipiak, Grzegorz [102]
 882. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [102]
 883. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [102]
 884. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [101]
 885. Dancla, Charles(1817-1907) [101]
 886. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [101]
 887. Peszke, Ignacy (1877-1925) [101]
 888. Niemojewski, Lech (1894-1952) [101]
 889. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [101]
 890. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [100]
 891. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [100]
 892. Komar, Józef [100]
 893. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [100]
 894. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [100]
 895. Buchcar, Karol. Fot. [100]
 896. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [99]
 897. Śliwiński, Jan [98]
 898. Wybranowski, Władysław (?-?) [98]
 899. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [98]
 900. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [98]
 901. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [98]
 902. Pusch, Maurycy (1828-1902) [97]
 903. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [97]
 904. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [97]
 905. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [97]
 906. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [96]
 907. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [96]
 908. Puc, B[ronisław] [96]
 909. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [96]
 910. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [96]
 911. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [96]
 912. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [95]
 913. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [95]
 914. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [95]
 915. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [94]
 916. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [94]
 917. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [94]
 918. Fleck L. Red. [et al.] [94]
 919. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [93]
 920. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [93]
 921. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [93]
 922. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [93]
 923. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [93]
 924. Wanda Cymerman (red. nacz.) [92]
 925. Bogucki, Adolf (1835-1894) [92]
 926. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [92]
 927. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [92]
 928. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [92]
 929. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [91]
 930. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [90]
 931. Stolpe, Alojzy (?-1824) [90]
 932. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [90]
 933. Tomek Piast [pseud.] [90]
 934. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [90]
 935. Matrzak, Jerzy [90]
 936. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [90]
 937. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [89]
 938. Mulert, Ludwik (1818-1875) [89]
 939. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [89]
 940. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [89]
 941. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [89]
 942. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [89]
 943. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [89]
 944. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [89]
 945. Pachucki, Marian (1888-1961) [89]
 946. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [88]
 947. Baumann, R. Lit. [88]
 948. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [88]
 949. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [88]
 950. Giergielewicz Jan (1898-1953) [88]
 951. Leliwa, Alfred [87]
 952. Wróblewski, K. [87]
 953. Patronat Opieki nad Więźniami [87]
 954. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [87]
 955. Frick, L. [87]
 956. Ślaski, Bolesław (1870- ) [87]
 957. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [87]
 958. Zaleski, August (1883-1972) [86]
 959. Słomkowska, Alina (1929-1995) [86]
 960. Osotowicz, Jerzy. Red. [86]
 961. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [85]
 962. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [85]
 963. Gołębiewska, Wanda [85]
 964. Baum, Stefan (1892-1964) [85]
 965. A. M. Ryt. [84]
 966. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [84]
 967. L. N. Ryt. [84]
 968. Tarnacki, Józef [84]
 969. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [84]
 970. Morżkowska, Antonina [84]
 971. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [84]
 972. Fuks, Marjan (1884-1935) [84]
 973. Broch.[owski], B. Ryt. [83]
 974. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [83]
 975. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [83]
 976. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [83]
 977. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [83]
 978. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [82]
 979. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [82]
 980. Schmid, Christoph von (1768-1854) [82]
 981. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [82]
 982. Hoffmann Regierungsdirektor [82]
 983. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [81]
 984. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [81]
 985. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [81]
 986. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [81]
 987. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [81]
 988. Kozłowski, Jan J. [81]
 989. Arctowski, Henryk (1871-1958) [81]
 990. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [80]
 991. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [80]
 992. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [80]
 993. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [80]
 994. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [80]
 995. Amatorski Zespół Teatralny [80]
 996. Stefanow, Piotr [79]
 997. Socha, Szczepan [79]
 998. Pałac Sztuki (Warszawa) [79]
 999. Kossak, Wojciech (1856-1942) [79]
 1000. Wójcicki, Jerzy [79]
 1001. Leśniewska, B. [79]
 1002. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [78]
 1003. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [78]
 1004. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [78]
 1005. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [77]
 1006. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [77]
 1007. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [77]
 1008. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [77]
 1009. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [77]
 1010. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [77]
 1011. Jotes [77]
 1012. Babiński, Wacław [77]
 1013. Święcicka, Jadwiga (?-?) [76]
 1014. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [76]
 1015. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [76]
 1016. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [75]
 1017. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [75]
 1018. Diabelli, Anton (1781-1858) [75]
 1019. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [75]
 1020. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [75]
 1021. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [75]
 1022. Rembiel, St. [75]
 1023. Hoppe, Stanisław (1893- ) [75]
 1024. K.K. Ryt. [74]
 1025. Kleczyński, Jan (1837-1895) [74]
 1026. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [74]
 1027. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [74]
 1028. Koniński, Kazimierz [74]
 1029. Czajkowski, Paweł (-1839) [74]
 1030. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [73]
 1031. Zbyszewski [73]
 1032. Uniwersytet Warszawski [73]
 1033. Tor, Stanisław [73]
 1034. Stern, Anatol (1899-1968) [73]
 1035. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [73]
 1036. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [73]
 1037. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [73]
 1038. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [72]
 1039. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [72]
 1040. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [71]
 1041. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [71]
 1042. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [71]
 1043. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [71]
 1044. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [71]
 1045. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [71]
 1046. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [70]
 1047. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [70]
 1048. Zalewski, Stanisław (1925- ) [70]
 1049. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [70]
 1050. Przyłęcki, Henryk [70]
 1051. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [70]
 1052. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [70]
 1053. Jankowski, Józef [70]
 1054. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [70]
 1055. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [70]
 1056. Burmistrz w.z. Becher [70]
 1057. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [69]
 1058. Łubieński, Edward (1819-1867) [69]
 1059. [Leger, Louis (1843-1923)] [69]
 1060. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [69]
 1061. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [69]
 1062. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [69]
 1063. Kozyra, Anna [69]
 1064. Kaczmarski, S. [69]
 1065. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [69]
 1066. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [69]
 1067. Diveky, Adrjan (1880-1965) [68]
 1068. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [68]
 1069. Mahomet II [68]
 1070. (E) [68]
 1071. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [67]
 1072. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [67]
 1073. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [67]
 1074. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [67]
 1075. [Quirini, Edward] [67]
 1076. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [67]
 1077. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [67]
 1078. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [67]
 1079. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [67]
 1080. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [66]
 1081. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [66]
 1082. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [66]
 1083. [Grabiec (?-?)] [66]
 1084. Wesoły Wujaszek [66]
 1085. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [66]
 1086. Pohoski, Jan (1889-1940) [66]
 1087. Rydel, Lucjan (1870-1918) [65]
 1088. Muszkowski, Jan (1882-1953) [65]
 1089. Żychliński, Jan. Wstęp [65]
 1090. Związek Miast Królestwa Polskiego [65]
 1091. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [65]
 1092. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [65]
 1093. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [65]
 1094. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [65]
 1095. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [65]
 1096. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [65]
 1097. Komenda I Brygady Legionów Polskich [65]
 1098. Hadyna, Łukasz (1982- ) [65]
 1099. Hadyna, Stanisław (1984- ) [65]
 1100. Białecki, Paweł. Red. [65]
 1101. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [65]
 1102. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [64]
 1103. Skornia-Roszij, Maria [64]
 1104. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [64]
 1105. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [64]
 1106. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [64]
 1107. Joteyko, Józefa (1866-1928) [64]
 1108. Ioteyko I. [na s. tyt.] [64]
 1109. Goublier, Gustave (1856-1926) [64]
 1110. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [63]
 1111. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [63]
 1112. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [63]
 1113. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [63]
 1114. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [62]
 1115. Sulistrowski, Kazimierz [62]
 1116. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [62]
 1117. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [62]
 1118. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [62]
 1119. Jeska, Stanisława (1867-1936) [62]
 1120. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [62]
 1121. Gottlieb Leopold (1879-1934) [62]
 1122. Gorski, Stefan (1882-1941) [62]
 1123. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [61]
 1124. Magistrat der Hauptstadt Warschau [61]
 1125. Szenajch, Władysław (1879-1964) [61]
 1126. "Młoda Sztuka" [61]
 1127. [Kasa Chorych (Warszawa)] [61]
 1128. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [61]
 1129. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [61]
 1130. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [61]
 1131. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [61]
 1132. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [61]
 1133. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [61]
 1134. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [61]
 1135. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [60]
 1136. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [60]
 1137. Strasburger, Edward (1882-1923) [60]
 1138. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [60]
 1139. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [60]
 1140. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [60]
 1141. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [60]
 1142. Fajans, Wacław (1884-1973) [60]
 1143. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [60]
 1144. Barclay, John (1582-1621) [60]
 1145. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [59]
 1146. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [59]
 1147. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [59]
 1148. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [59]
 1149. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [59]
 1150. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [59]
 1151. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [58]
 1152. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [58]
 1153. Automobilklub Warszawski [58]
 1154. [Gutry, Maria (1899-1988)] [58]
 1155. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [58]
 1156. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [58]
 1157. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [58]
 1158. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [58]
 1159. Gruziel, L. Fot. [57]
 1160. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [57]
 1161. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [57]
 1162. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [57]
 1163. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [57]
 1164. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [57]
 1165. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [57]
 1166. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [57]
 1167. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [57]
 1168. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [57]
 1169. Magnus, Wiktor [57]
 1170. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [57]
 1171. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [57]
 1172. Armia Krajowa [57]
 1173. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [56]
 1174. Regulski, Aleksander (1839-1884) [56]
 1175. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [56]
 1176. Malewicz, Jadwiga [56]
 1177. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [56]
 1178. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [56]
 1179. Weinberg P. [56]
 1180. Tomasz Ogończyk [pseud.] [56]
 1181. Szymkiewicz, Józef [56]
 1182. Puciata, Ryszard (?-1942) [56]
 1183. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [56]
 1184. Dumax, [Victor] (1827-1894) [56]
 1185. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [55]
 1186. Teichmann, Antoni (1798-1877) [55]
 1187. Kostka, J. [55]
 1188. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [55]
 1189. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [55]
 1190. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [55]
 1191. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [55]
 1192. Siemieński, Lucjan [55]
 1193. Oniszewski, Jan Teofil [55]
 1194. Niemojowska, Maria (1870?-?) [55]
 1195. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [55]
 1196. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [55]
 1197. Dziedzic, P. Ryt. [54]
 1198. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [54]
 1199. Kozłowski, Karol (1840-1890) [54]
 1200. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [54]
 1201. Starczewski, Jan (1904-1981) [54]
 1202. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [54]
 1203. [Franck] [54]
 1204. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [54]
 1205. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [54]
 1206. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [54]
 1207. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [54]
 1208. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [54]
 1209. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [54]
 1210. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [54]
 1211. Estreicher, Karol (1906-1984) [54]
 1212. Dom ks. Boduena [54]
 1213. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [53]
 1214. Rzepko, Władysław (1854-1932) [53]
 1215. Rada Regencyjna [53]
 1216. Banner, M. Red. [53]
 1217. Witkowski, Wincenty [53]
 1218. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [53]
 1219. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [53]
 1220. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [53]
 1221. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [53]
 1222. Dr Fischer, Gubernator [53]
 1223. Dr Fischer, Gouverneur [53]
 1224. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [52]
 1225. Sterzycki, Z. Fot. [52]
 1226. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [52]
 1227. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [52]
 1228. Simcis, Gen [52]
 1229. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [52]
 1230. Krynicki, M. Lit. [52]
 1231. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [52]
 1232. Kątski, Apolinary (1825-1879) [52]
 1233. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [52]
 1234. [Omm, Peter] [52]
 1235. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [52]
 1236. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [52]
 1237. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [52]
 1238. Sobieski, Wacław (1872-1935) [52]
 1239. Lipiński, Józef (1777-1811) [52]
 1240. Kondor, Ernst. [52]
 1241. Egghard, Jules(1833-1867) [52]
 1242. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [52]
 1243. Adam, Julius (1826-1874) [52]
 1244. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [51]
 1245. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [51]
 1246. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [51]
 1247. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [51]
 1248. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [51]
 1249. Urmowski Klemens (1780-1827) [51]
 1250. Lejowa, Emilia (1839-1906) [51]
 1251. Gross, Napoleon (fl. 1863) [51]
 1252. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [51]
 1253. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [50]
 1254. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [50]
 1255. Münchheimer, Adam (1830-1904) [50]
 1256. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [50]
 1257. Hähle, G. Ryt. [50]
 1258. A.T.T. [50]
 1259. Wars, Henryk (1902-1977) [50]
 1260. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [50]
 1261. Stecher, August (?-?) [50]
 1262. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [50]
 1263. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [50]
 1264. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [50]
 1265. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [50]
 1266. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [49]
 1267. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [49]
 1268. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [49]
 1269. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1270. Syndykat Rolniczy Warszawski [49]
 1271. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [49]
 1272. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [49]
 1273. Laskowski, Otton (1892-1953) [49]
 1274. Landowski, Paweł (1843-1894) [49]
 1275. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [49]
 1276. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [49]
 1277. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [49]
 1278. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [49]
 1279. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [48]
 1280. Zabłocki, F. Ryt. [48]
 1281. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [48]
 1282. Siekierski, Franciszek [48]
 1283. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [48]
 1284. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [48]
 1285. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [48]
 1286. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [48]
 1287. Konopka, Józef (1884-1940) [48]
 1288. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [48]
 1289. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [48]
 1290. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [47]
 1291. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [47]
 1292. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [47]
 1293. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [47]
 1294. [Świtalska, H. (?-?)] [47]
 1295. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [47]
 1296. Moder, Paul (1896-1942) [47]
 1297. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [47]
 1298. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [46]
 1299. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [46]
 1300. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [46]
 1301. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [46]
 1302. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [46]
 1303. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [46]
 1304. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [46]
 1305. Vollstedt, Robert (1854-1919) [46]
 1306. Uziembło, Adam (1885-1971) [46]
 1307. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [46]
 1308. Orda, Napoleon (1807-1883) [46]
 1309. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [46]
 1310. Naoczny świadek [46]
 1311. Mikucka, Aniela (1904-1950) [46]
 1312. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [46]
 1313. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [46]
 1314. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [46]
 1315. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [46]
 1316. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [46]
 1317. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [45]
 1318. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [45]
 1319. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [45]
 1320. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [45]
 1321. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [45]
 1322. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [45]
 1323. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [45]
 1324. Kownacka, Maria (1894-1982) [45]
 1325. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [45]
 1326. Gąsiorowska, Natalja [45]
 1327. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [45]
 1328. Gross, Adam (1818-1880) [45]
 1329. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [45]
 1330. Collodi, Carlo (1826-1890) [45]
 1331. Przykorski, K. (1840-1882) [44]
 1332. Kubełka, Ignacy [44]
 1333. Łukasik, Jan (1910- ) [44]
 1334. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [44]
 1335. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [44]
 1336. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [44]
 1337. Podolski, Ignacy (1854-1888) [44]
 1338. Krasowska Helena [44]
 1339. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [44]
 1340. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [44]
 1341. Charszewski, Ignacy [44]
 1342. Kataszek, Szymon (1898-1943) [43]
 1343. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [43]
 1344. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [43]
 1345. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [43]
 1346. Związek Polskich Artystów Plastyków [43]
 1347. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [43]
 1348. Trzemeski, Edward (1843-1905) [43]
 1349. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [43]
 1350. Rodzina Lekarska (Warszawa) [43]
 1351. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [43]
 1352. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [43]
 1353. Abrahams, Maurice (1883-1931) [43]
 1354. Jarmużyński, J. Ryt. [42]
 1355. J. K. Ryt. [42]
 1356. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [42]
 1357. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [42]
 1358. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [42]
 1359. Niedzielski, Jan (ksiądz) [42]
 1360. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [42]
 1361. Roeber. H. Ryt. [42]
 1362. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [42]
 1363. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [42]
 1364. Piekacz, J. Fot. [42]
 1365. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [42]
 1366. Janiczek, Józef (1900-1976) [42]
 1367. Giełda Mięsna (Warszawa) [42]
 1368. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [42]
 1369. Nowialis [41]
 1370. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [41]
 1371. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [41]
 1372. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [41]
 1373. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [41]
 1374. Winter, Peter (1754-1825) [41]
 1375. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [41]
 1376. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [41]
 1377. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [41]
 1378. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [41]
 1379. Gutry, Maria (1899-1988) [41]
 1380. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [41]
 1381. Bach, Emanuel (1714-1788) [41]
 1382. Voss, Carl (1815-1882) [40]
 1383. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [40]
 1384. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [40]
 1385. Teatr Narodowy (Warszawa) [40]
 1386. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [40]
 1387. Rożek, Edmund. Red. [40]
 1388. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [40]
 1389. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [40]
 1390. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [40]
 1391. Jonzeck, Waldemar [40]
 1392. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [40]
 1393. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [40]
 1394. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [40]
 1395. Bank Handlowy (Warszawa) [40]
 1396. Ajdacki, Paweł (1970- ) [40]
 1397. il [39]
 1398. [Polska Macierz Szkolna] [39]
 1399. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [39]
 1400. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [39]
 1401. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [39]
 1402. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [39]
 1403. Pomian, E. [39]
 1404. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [39]
 1405. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [39]
 1406. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [38]
 1407. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [38]
 1408. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [38]
 1409. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [38]
 1410. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [38]
 1411. Pusch, Alois Maria de [38]
 1412. Olesiński, Karol (1902-1939) [38]
 1413. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [38]
 1414. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [38]
 1415. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [38]
 1416. Czerny, Carl(1791-1857) [38]
 1417. "Orion" [37]
 1418. Szczeciński, K. Fot. [37]
 1419. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [37]
 1420. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [37]
 1421. Związek Katolicki [37]
 1422. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [37]
 1423. Whiting, A. [37]
 1424. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [37]
 1425. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [37]
 1426. Tonioli, D. [37]
 1427. Surzyński, Józef (1851-1919) [37]
 1428. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [37]
 1429. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [37]
 1430. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [37]
 1431. Orlicz, Michał (1893-1970) [37]
 1432. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [37]
 1433. Lewandowski, Adam (1889-1951) [37]
 1434. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [37]
 1435. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [37]
 1436. Huzarski, Jerzy [37]
 1437. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [37]
 1438. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [37]
 1439. Bogusławski, Edward (1848-1917) [37]
 1440. Centralny Komitet Robotniczy PPS [36]
 1441. Sturm, Adam (?-1872) [36]
 1442. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [36]
 1443. Komitet Budowy Pomników [36]
 1444. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [36]
 1445. K. M. Ryt. [36]
 1446. Grabowski, Józef (18..- ?) [36]
 1447. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [36]
 1448. Cybulski, Izydor Józef [36]
 1449. [brak] [35]
 1450. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [35]
 1451. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [35]
 1452. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [35]
 1453. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [35]
 1454. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [35]
 1455. Rybicki, Anastazy [35]
 1456. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [35]
 1457. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [35]
 1458. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [35]
 1459. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [35]
 1460. Kasterska, Maria [35]
 1461. Janowski, Benon (1873-) [35]
 1462. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [35]
 1463. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [35]
 1464. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [35]
 1465. Bio [pseud.] [35]
 1466. Krzyżanowski, K. [34]
 1467. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [34]
 1468. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [34]
 1469. Polska Macierz Szkolna [34]
 1470. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [34]
 1471. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [34]
 1472. Związek Bibliotekarzy Polskich [34]
 1473. Twardzicki, Walery (1838-1902) [34]
 1474. Syrewicz, Xawery [34]
 1475. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [34]
 1476. Sosnkowski, Józef [34]
 1477. Rudkowski, Mat. (?-?) [34]
 1478. Pilati, Auguste (1810-1877) [34]
 1479. Osmała, Marcin (1863-1921) [34]
 1480. Konewka, Antoni (1885-1944) [34]
 1481. Janczewski, S. Red. [34]
 1482. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [33]
 1483. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [33]
 1484. Gall, Jan Karol (1856-1912) [33]
 1485. "Orion". Fot. [33]
 1486. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [33]
 1487. Wołkiewicz, Hanna [33]
 1488. Wołek, Adam [33]
 1489. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [33]
 1490. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [33]
 1491. Strasburger, Henryk (1887-1951) [33]
 1492. S. E. [33]
 1493. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [33]
 1494. Polskie Towarzystwo Artystyczne [33]
 1495. O liść dębu [33]
 1496. Kapituła Odznaki [33]
 1497. Helmer, Charles(18..-1938) [33]
 1498. Grem, Tomasz (17..-18..) [33]
 1499. Field, John (1782-1837) [33]
 1500. E. S. [33]
 1501. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [33]
 1502. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [33]
 1503. Dowódca Armii Krajowej [33]
 1504. Telakowski, [Jan]. Ryt. [32]
 1505. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [32]
 1506. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [32]
 1507. Pistyner, M. [32]
 1508. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [32]
 1509. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [32]
 1510. Espen, Theodor (1847-1906) [32]
 1511. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [32]
 1512. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [32]
 1513. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [32]
 1514. Tarczyński, Władysław [32]
 1515. Studnicki, Władysław (1865-1953) [32]
 1516. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [32]
 1517. Kowala, G. [32]
 1518. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [32]
 1519. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [32]
 1520. Bizański, Stanisław (1846-1890) [32]
 1521. A. C. Ryt. [32]
 1522. Okuń, Edward (1872-1945) [31]
 1523. Urbanowicz, Szymon (?-?) [31]
 1524. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [31]
 1525. Kohn, Alfred (1960- ) [31]
 1526. Radoszewska, A. J. [31]
 1527. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [31]
 1528. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [31]
 1529. Kapliński, Franciszek (?-?) [31]
 1530. Jankiewicz, Stanisław [31]
 1531. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [31]
 1532. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [31]
 1533. ADAM [31]
 1534. Association d'Assurance des Industriels Polonais [30]
 1535. Żelaznowski, Andrzej [30]
 1536. [Płoza-Doliński, Marek] [30]
 1537. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [30]
 1538. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [30]
 1539. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [30]
 1540. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [30]
 1541. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [30]
 1542. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [30]
 1543. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [30]
 1544. Plewczyński, F. [30]
 1545. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [30]
 1546. Naumann, Karl [30]
 1547. Medeksza, Antoni [30]
 1548. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [30]
 1549. Janusz [30]
 1550. Górski, Władysław (1846-1915) [30]
 1551. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [30]
 1552. Brochowski, B. Ryt. [30]
 1553. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [29]
 1554. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [29]
 1555. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [29]
 1556. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [29]
 1557. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [29]
 1558. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [29]
 1559. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [29]
 1560. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [29]
 1561. Polska Partia Socjalistyczna [29]
 1562. Kolitowski, Adam (1878-1971) [29]
 1563. Kautecki, Antoni [29]
 1564. Fabiszewski, M. [29]
 1565. Dan, Władysław (1902-2000) [29]
 1566. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [29]
 1567. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [29]
 1568. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [28]
 1569. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [28]
 1570. Stolz, Robert (1880-1975) [28]
 1571. Schubert, Franz (1797-1828) [28]
 1572. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [28]
 1573. Macura, Władysław (1896-1935) [28]
 1574. [Fernand, Jacques (?-?)] [28]
 1575. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [28]
 1576. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [28]
 1577. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [28]
 1578. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [28]
 1579. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [28]
 1580. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [28]
 1581. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [28]
 1582. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [28]
 1583. Próchnik, Adam (1892-1942) [28]
 1584. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [28]
 1585. Komitet Obywatelski Starego Miasta [28]
 1586. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [28]
 1587. Brauman, Władysław [28]
 1588. A. W. Ryt. [28]
 1589. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [27]
 1590. Maszyński, Piotr (1855-1934) [27]
 1591. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [27]
 1592. Związek Polskich Artystów Grafików [27]
 1593. Yvain, Maurice (1891-1965) [27]
 1594. Szelążek, Wacław (1888-1945) [27]
 1595. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [27]
 1596. Ryżewski Zygmunt. Red. [27]
 1597. Plater, Karol [27]
 1598. Mieczkowski, Jan (syn) [27]
 1599. Lewak, Adam (1891-1963) [27]
 1600. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [27]
 1601. Baynes, Sydney (1879-1938) [27]
 1602. B.O. Ryt. [27]
 1603. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [26]
 1604. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [26]
 1605. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [26]
 1606. Conrad. Fot. [26]
 1607. Zinserling, Borys von (1889-1961) [26]
 1608. Walicki, Franciszek (1874-1964) [26]
 1609. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [26]
 1610. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1611. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [26]
 1612. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [26]
 1613. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [26]
 1614. Stawiński. Ryt. [26]
 1615. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [26]
 1616. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [26]
 1617. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [26]
 1618. Montabone (Firenze) [26]
 1619. Listowski, Andrzej (1802-1860) [26]
 1620. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [26]
 1621. Konopnicki, Jan [26]
 1622. Fischer, Ludwig (1905-1947) [26]
 1623. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [26]
 1624. Batta, Alexandre (1816-1902) [26]
 1625. Aut. [26]
 1626. Amator [26]
 1627. Wąsowski, B. Ryt. [25]
 1628. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [25]
 1629. K.P. Ryt. [25]
 1630. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [25]
 1631. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [25]
 1632. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [25]
 1633. Biegański, B. Fot. [25]
 1634. Wano, K. [25]
 1635. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [25]
 1636. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [25]
 1637. Salinger, Zygmunt [25]
 1638. Rembowski, Jan (1878-1923) [25]
 1639. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [25]
 1640. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [25]
 1641. Jaroński, Feliks (1823-1895) [25]
 1642. Giller, Honorata [25]
 1643. Casciolini, Caludio(1697-1760) [25]
 1644. Zawadzki, Michał (1828-1887) [24]
 1645. Miinchheimera.A. Fot. [24]
 1646. Godard, Benjamin (1849-1895) [24]
 1647. Bohm, Carl (1844-1920) [24]
 1648. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [24]
 1649. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [24]
 1650. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [24]
 1651. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [24]
 1652. Wilczek, Feliks [24]
 1653. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [24]
 1654. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [24]
 1655. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [24]
 1656. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [24]
 1657. Strzelecki, Edward (1894-1967) [24]
 1658. Sawiński, F. M. [24]
 1659. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [24]
 1660. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [24]
 1661. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [24]
 1662. Małkowska, Grażyna [24]
 1663. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [24]
 1664. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [24]
 1665. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [24]
 1666. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [24]
 1667. Kaliszewski, L. [24]
 1668. Hertz, Teodor (1822-1884) [24]
 1669. Harentz, S.G. (fl. 1902) [24]
 1670. Grynfeld, Bronisława [24]
 1671. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [24]
 1672. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [24]
 1673. Einert, Teodor (1828-1866) [24]
 1674. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [24]
 1675. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [24]
 1676. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [24]
 1677. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 1678. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [24]
 1679. Berens, Hermann (1826-1880) [24]
 1680. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [24]
 1681. W. R. Ryt. [23]
 1682. Mieczkowski, Jan. Fot. [23]
 1683. Puccini, Giacomo (1858-1924) [23]
 1684. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [23]
 1685. Massenet, Jules (1842-1912) [23]
 1686. L. K. [23]
 1687. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [23]
 1688. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [23]
 1689. Szymański, Ludwik [23]
 1690. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [23]
 1691. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [23]
 1692. Kapliński, Julian [23]
 1693. Fuks, Marian (1884-1935) [23]
 1694. Bukowski, Jan (1873-1943) [23]
 1695. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [23]
 1696. Arnaud, Étienne [23]
 1697. Archibald, M. [23]
 1698. Karoli & Troczewski [22]
 1699. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [22]
 1700. Štejnberg, Mihail Karlovič [22]
 1701. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [22]
 1702. Wyroba, Stefan [22]
 1703. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [22]
 1704. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [22]
 1705. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [22]
 1706. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [22]
 1707. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [22]
 1708. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [22]
 1709. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [22]
 1710. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [22]
 1711. Lecocq, Charles (1832-1918) [22]
 1712. Lazzerini, Gustavo [22]
 1713. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 1714. Jędraszko, Antoni Stanisław [22]
 1715. F. K. Ryt. [22]
 1716. Biblioteka Kórnicka [22]
 1717. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [21]
 1718. Uniwersytet dla Wszystkich [21]
 1719. Tuszyński, Antoni L. [21]
 1720. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 1721. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [21]
 1722. Szymański, Ludwik (?-?) [21]
 1723. Styś, Walerian (1885-1936) [21]
 1724. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [21]
 1725. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [21]
 1726. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [21]
 1727. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [21]
 1728. Kownacki, A. Ryt. [21]
 1729. Kotuliński, Andrzej [21]
 1730. Gozdowski, Edward (1843-1901) [21]
 1731. Gay, Byron (1886-1945) [21]
 1732. Derengowski, Jan [21]
 1733. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [20]
 1734. Sosiński, I. Ryt. [20]
 1735. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [20]
 1736. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [20]
 1737. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [20]
 1738. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [20]
 1739. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [20]
 1740. Małcużyński, Karol (1922-1984) [20]
 1741. Marx, Emil (?-?) [20]
 1742. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [20]
 1743. Krogulski, Władysław (1843-1934) [20]
 1744. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [20]
 1745. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [20]
 1746. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [20]
 1747. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [20]
 1748. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [20]
 1749. Fiszer, Carolina [20]
 1750. Feldman, J. [20]
 1751. Eibl, Piotr (?-1886) [20]
 1752. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [20]
 1753. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [20]
 1754. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [19]
 1755. S. A. Ryt. [19]
 1756. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [19]
 1757. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [19]
 1758. Kuhlewein, A. Ryt. [19]
 1759. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [19]
 1760. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [19]
 1761. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [19]
 1762. Łączkowski Ludwik [19]
 1763. Łączkowska Felicja [19]
 1764. Łada, Kazimierz (1824-1871) [19]
 1765. [Mielnicki]. Fot. [19]
 1766. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [19]
 1767. Zawadzki, Michał(1828-1887) [19]
 1768. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [19]
 1769. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [19]
 1770. Sznage. Ryt. [19]
 1771. Slaski, S. Ryt. [19]
 1772. Rutkowski, R. Ryt. [19]
 1773. Meisser [19]
 1774. Loos, Vincent Angelo [19]
 1775. Lilpop, Marian [19]
 1776. Liciński Hipolit [19]
 1777. Leybach, Joseph (1817-1891) [19]
 1778. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [19]
 1779. Haehle. Ryt. [19]
 1780. Grupa Starych Zarzewiaków [19]
 1781. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [19]
 1782. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [19]
 1783. Feuerstein Władysław [19]
 1784. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [19]
 1785. Cymerman, Leon (1876-1964) [19]
 1786. Cirina, J. A. [19]
 1787. Charchillac, Berthet de [19]
 1788. Borowy, Wacław (1890-1950) [19]
 1789. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [19]
 1790. Brochocki, B. Ryt. [18]
 1791. W. C. Ryt. [18]
 1792. Puławski, Antoni (1856-1931) [18]
 1793. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [18]
 1794. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [18]
 1795. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [18]
 1796. Štejman, S. A. [18]
 1797. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [18]
 1798. Związek Strzelecki [18]
 1799. Ziegler; Droste [18]
 1800. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [18]
 1801. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [18]
 1802. Péreyra, Charles [18]
 1803. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [18]
 1804. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [18]
 1805. K.P. [18]
 1806. Galle, Henryk (1872-1948) [18]
 1807. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [18]
 1808. Sosiński, J[ózef] Ryt. [17]
 1809. Schumann, Robert(1810-1856) [17]
 1810. Jezierski, J. Ryt. [17]
 1811. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [17]
 1812. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [17]
 1813. Zandman, Jan (1802-1841) [17]
 1814. Uhry, M. [17]
 1815. Ries, Franz(1846-1932) [17]
 1816. Ostas, Marek [17]
 1817. Nowakowski, Bogdan [17]
 1818. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [17]
 1819. Mickiewicz, Izadora [17]
 1820. Mickiewicz, Dominik [17]
 1821. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [17]
 1822. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [17]
 1823. Kochanowski, Jan (1897-1970) [17]
 1824. Jackowski, Aleksander [17]
 1825. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [16]
 1826. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [16]
 1827. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [16]
 1828. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [16]
 1829. Schonberger, John (1892-1983) [16]
 1830. Rober, F. H.r. Ryt. [16]
 1831. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [16]
 1832. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [16]
 1833. Lozano, Vicente [16]
 1834. Gold, Artur (1897-1943) [16]
 1835. Dembiński, Czesław [16]
 1836. Czaki, Klementyna [16]
 1837. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [16]
 1838. Binental, Léopold (1886-1944) [16]
 1839. Biblioteka Narodowa [16]
 1840. Zeller, Carl (1842-1898) [15]
 1841. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [15]
 1842. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [15]
 1843. Gounod, Charles François (1818-1893) [15]
 1844. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [15]
 1845. Wagner, Richard (1813-1883) [15]
 1846. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [15]
 1847. Steiman, S. [15]
 1848. Siegrist, Piotr [15]
 1849. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [15]
 1850. Porowski, Marceli (1894-1963) [15]
 1851. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [15]
 1852. Offenbach, Jacques (1819-1880) [15]
 1853. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [15]
 1854. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [15]
 1855. Liliental, Stanisława (1897-1988) [15]
 1856. Lewinger, Władysław(1874-1943) [15]
 1857. Kübler, Ryt. [15]
 1858. Krzyżanowska, Celina [15]
 1859. Krogulski, Władysław(1843-1934) [15]
 1860. Kosiński Julian (1833-1914) [15]
 1861. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [15]
 1862. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [15]
 1863. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [15]
 1864. G.R. Ryt. [15]
 1865. Dobrowolska-Kierył, Marta [15]
 1866. David, Félicien (1810-1876) [15]
 1867. Arezzo, Pierre (18..-1972) [15]
 1868. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [14]
 1869. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [14]
 1870. Zarzycka, Aneta. Opiekun [14]
 1871. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [14]
 1872. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [14]
 1873. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [14]
 1874. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [14]
 1875. T.B. [14]
 1876. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [14]
 1877. Salabert, Francis (1884-1946) [14]
 1878. Potocki, Antoni (1867-1939) [14]
 1879. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [14]
 1880. Lange, Gustav (1830-1899) [14]
 1881. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [14]
 1882. Jezierski, J. [14]
 1883. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [14]
 1884. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [14]
 1885. Furuhjelm, J. (muzyka) [14]
 1886. Eilenberg, Richard(1848-1925). [14]
 1887. Budkowski, Henryk(1879-1928) [14]
 1888. Brodowski, Kazimierz (?-?) [14]
 1889. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [14]
 1890. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [14]
 1891. K. P. Ryt. [13]
 1892. Sosiński, J. Ryt. [13]
 1893. Herman, Maria (1803-1830) [13]
 1894. par Ketterer [13]
 1895. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [13]
 1896. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [13]
 1897. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [13]
 1898. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [13]
 1899. Ménil, Félicien de (1860-1930) [13]
 1900. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [13]
 1901. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [13]
 1902. Ligber, F. Szty. [13]
 1903. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 1904. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [13]
 1905. Lange, Gustav(1830-1899) [13]
 1906. Lange, Gustav (1830-1889) [13]
 1907. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [13]
 1908. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [13]
 1909. Krywoszejew, Maciej [13]
 1910. Koschmider, Edmund [13]
 1911. Joyce, Archibald (1873-1963) [13]
 1912. Hervé (1825-1892) [13]
 1913. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [13]
 1914. Grossman, Ludwik(1835-1915) [13]
 1915. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [13]
 1916. Grabowski, Roman (1882-1940) [13]
 1917. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [13]
 1918. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [13]
 1919. Borawski, Władysław (1892-1970) [13]
 1920. Gibs, Joe [12]
 1921. M. K. Ryt. [12]
 1922. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [12]
 1923. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [12]
 1924. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [12]
 1925. Vorbond, Wanda (?-1939) [12]
 1926. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [12]
 1927. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [12]
 1928. Sosnkowski, Józef (?-?) [12]
 1929. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [12]
 1930. Ries, Franz (1846-1932) [12]
 1931. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938). [12]
 1932. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [12]
 1933. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [12]
 1934. Miller, Karol (1819-1889) [12]
 1935. Miller, Jan Nepomucen [12]
 1936. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [12]
 1937. Lorens, Carl (1851-1909) [12]
 1938. Lewski , I. [12]
 1939. Kűbler. Ryt. [12]
 1940. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 1941. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [12]
 1942. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [12]
 1943. Dietrich, Moritz(1816-1887) [12]
 1944. Depret, Maurice (18..-1933) [12]
 1945. Czajewski Wiktor [12]
 1946. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [11]
 1947. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [11]
 1948. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [11]
 1949. Gorazdowski, E. [11]
 1950. Żeleński, Władysław(1837-1921) [11]
 1951. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [11]
 1952. W. K. [11]
 1953. Stowarzyszenie Architektów Polskich [11]
 1954. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [11]
 1955. Oborski, Florian (1839-1892) [11]
 1956. Niezależna Partia Chłopska [11]
 1957. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [11]
 1958. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [11]
 1959. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [11]
 1960. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [11]
 1961. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [11]
 1962. Leybach, Joseph(1817-1891) [11]
 1963. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [11]
 1964. Kondracki, W. Fot. [11]
 1965. Kataszek, Szymon(1898-1943) [11]
 1966. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [11]
 1967. Jarmużyński, J. [11]
 1968. Jacobi, Victor(1809-1892) [11]
 1969. Dobrski, Konrad [11]
 1970. David, Félicien César(1810-1876) [11]
 1971. Czajkowski. W. Ryt. [11]
 1972. Arslan M. [11]
 1973. Antoszewicz, S.[tanisław] [11]
 1974. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [10]
 1975. Konrad. Fot. [10]
 1976. Ćwiklicz, Bolesław [10]
 1977. [s.n.] [10]
 1978. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [10]
 1979. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [10]
 1980. Radzimiński, Bronisław [10]
 1981. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [10]
 1982. Młodzież Zarzewiacka [10]
 1983. Ménil, Félicien de(1860-1930) [10]
 1984. Missler, B. T. [10]
 1985. Millöcker, Karl (1842-1899) [10]
 1986. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [10]
 1987. Max, Józef (?-?) [10]
 1988. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [10]
 1989. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [10]
 1990. Lam, Stanisław (1891-1965) [10]
 1991. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [10]
 1992. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [10]
 1993. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [10]
 1994. Ganne, Louis(1862-1923) [10]
 1995. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [10]
 1996. Dubois, Théodore (1837-1924) [10]
 1997. Biske, Karol (1863-1928) [10]
 1998. Bayer, Josef(1852-1913) [10]
 1999. Bachelbusch, T. Ryt. [10]
 2000. AWU [10]
 2001. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [9]
 2002. K.N. Ryt. [9]
 2003. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [9]
 2004. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [9]
 2005. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [9]
 2006. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 2007. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [9]
 2008. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [9]
 2009. Szyszko, Donat (1709 1773) [9]
 2010. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [9]
 2011. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [9]
 2012. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [9]
 2013. Stanisławowa Gawrońska [9]
 2014. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [9]
 2015. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [9]
 2016. Niecz, Krzysztof. Fot. [9]
 2017. Lack, Théodore(1846-1921) [9]
 2018. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [9]
 2019. Krug, Diederich (1821-1880) [9]
 2020. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [9]
 2021. Grupa Legionistów [9]
 2022. Erhard, Carl [9]
 2023. Emer, Lucjan [9]
 2024. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [9]
 2025. Di Donato, Carlo [9]
 2026. Budapest Lengyel-Egylet [9]
 2027. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [8]
 2028. Różański, M. Ryt. [8]
 2029. A. R. Ryt. [8]
 2030. Kucz[yński], M. Ryt. [8]
 2031. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [8]
 2032. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [8]
 2033. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [8]
 2034. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [8]
 2035. Schumann, Robert (1810-1856) [8]
 2036. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [8]
 2037. Nowacki, Łukasz [8]
 2038. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [8]
 2039. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [8]
 2040. Lincke, Paul (1866-1946) [8]
 2041. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [8]
 2042. Klein, Kazimierz (1871-1927) [8]
 2043. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [8]
 2044. Jan Mieczkowski (1830-1889) [8]
 2045. Garat, Pierre (1762-1823) [8]
 2046. Fiedler. Ryt. [8]
 2047. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [8]
 2048. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [8]
 2049. Bobiński, Henryk (1861-1914) [8]
 2050. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [8]
 2051. N[icz], E. Ryt. [7]
 2052. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [7]
 2053. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [7]
 2054. K.W. Ryt. [7]
 2055. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [7]
 2056. Wysoki[ński], K. Ryt. [7]
 2057. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [7]
 2058. Treter, Bohdan (1886-1945) [7]
 2059. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [7]
 2060. Rober, F. H. Ryt. [7]
 2061. Porębowicz, Edward (1862-1937) [7]
 2062. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [7]
 2063. Ligber. Szty. [7]
 2064. Krasuski, Stefan [7]
 2065. Kowalski, Leon (1870-1937) [7]
 2066. Kluczewski, M. Ryt. [7]
 2067. Jaworski, Lesław (1882-1929) [7]
 2068. Hiller, Karol (1891-1939) [7]
 2069. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [7]
 2070. Delahaye, Edward. Ryt. [7]
 2071. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [7]
 2072. Bieniewski, T. Fot. [7]
 2073. Bielicka, Eugenia [7]
 2074. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [6]
 2075. Musiałowski, A. Ryt. [6]
 2076. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [6]
 2077. E. N. Ryt. [6]
 2078. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [6]
 2079. Wierciński, K. [6]
 2080. Tirling, Zygmunt [6]
 2081. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [6]
 2082. Lassen, Eduard (1830-1904) [6]
 2083. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [6]
 2084. K. Z. Ryt. [6]
 2085. Grimm., A. Ryt. [6]
 2086. Dequin, Léon (18..-1937) [6]
 2087. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [6]
 2088. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [6]
 2089. Bogacki, S. Fot. [6]
 2090. Bizet, Georges(1838-1875) [6]
 2091. Behr, Franz (1837-1898) [6]
 2092. B. B. Ryt. [6]
 2093. A. S. Ryt. [6]
 2094. Krajewski, J. Ryt. [5]
 2095. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [5]
 2096. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [5]
 2097. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [5]
 2098. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [5]
 2099. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [5]
 2100. Gawęcki Witold (1911-1946) [5]
 2101. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [5]
 2102. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 2103. Zajkowski, A. Ryt. [4]
 2104. Wolski, Stanisław (1859-1894) [4]
 2105. A. K. Ryt. [4]
 2106. W.Z. Ryt. [4]
 2107. W. K. Ryt. [4]
 2108. Strożecki Jan (1869-1918) [4]
 2109. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [4]
 2110. Lewandowski, Michał (kompozytor) [4]
 2111. Kucz, M. Ryt. [4]
 2112. K. Ryt. [4]
 2113. J. J. Ryt. [4]
 2114. C.K. ryt. [4]
 2115. Bar, E. Ryt. [4]
 2116. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [3]
 2117. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [3]
 2118. E. G. Ryt. [3]
 2119. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [3]
 2120. J.K. Ryt. [3]
 2121. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [3]
 2122. Zagórska, W. Ryt. [3]
 2123. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [3]
 2124. Wanda Z. Ryt. [3]
 2125. Sztyft, Herman (1880- ) [3]
 2126. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [3]
 2127. Posttallé. [3]
 2128. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [3]
 2129. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [3]
 2130. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [3]
 2131. Maire, Albert (1856-?) [3]
 2132. M.K. Ryt. [3]
 2133. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [3]
 2134. KK. Ryt. [3]
 2135. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [3]
 2136. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [3]
 2137. Aniela S. Ryt. [3]
 2138. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [2]
 2139. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [2]
 2140. P.B. Ryt. [2]
 2141. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [2]
 2142. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [2]
 2143. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [2]
 2144. Zawadzki, W. Ryt. [2]
 2145. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2146. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [2]
 2147. Reiss, N. [2]
 2148. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [2]
 2149. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [2]
 2150. Pokorny. Ryt. [2]
 2151. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [2]
 2152. G.S. Ryt. [2]
 2153. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [2]
 2154. Cichocki, Ks. [2]
 2155. Ballach, A.[ndrzej] [2]
 2156. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [1]
 2157. M.R. Ryt. [1]
 2158. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [1]
 2159. W.K. Ryt. [1]
 2160. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 2161. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 2162. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 2163. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 2164. Kuczyński [1]
 2165. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [1]
 2166. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [0]
 2167. A. Z. Ryt. [0]
 2168. M. R. Rys. [0]
 2169. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [0]
 2170. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [0]
 2171. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [0]
 2172. Maszyński, Julian (1847-1901) [0]
 2173. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [0]
 2174. Krajewski. Ryt. [0]
 2175. J. H. Ryt. [0]
 2176. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [0]
 2177. Woydyga, Jan (1857-1938) [0]
 2178. W. B. Ryt. [0]
 2179. Sosnowski, J. Ryt. [0]
 2180. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [0]
 2181. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [0]
 2182. Pallach, A. Ryt. [0]
 2183. P. D. Ryt. [0]
 2184. M. A. Ryt [0]
 2185. Krajewska, Julia. Ryt. [0]
 2186. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [0]
 2187. Konstanty. Fot. [0]
 2188. Klein, W. Ryt. [0]
 2189. J.Ł. Ryt. [0]
 2190. J.J, Ryt. [0]
 2191. J. S. Ryt. [0]
 2192. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [0]
 2193. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [0]
 2194. Dziedzic, T. Ryt. [0]
 2195. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [0]
 2196. A. G. Ryt. [0]

Więcej statystyk...