polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 78735

Readers on-line: 410

Total number of users since Jan 1, 2010: 20163444

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Ministerstwo Oświaty [596]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Urząd Statystyczny w Warszawie [134]
 14. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [133]
 15. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 16. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 17. Dębski, Michał [117]
 18. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 19. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 20. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 21. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 22. Związek Patriotów Polskich [96]
 23. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 24. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 25. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [92]
 26. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [90]
 27. Kacprzak, Grzegorz Red. [90]
 28. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [90]
 29. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [81]
 30. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [76]
 31. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [74]
 32. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 33. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 34. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [53]
 35. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 36. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [51]
 37. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [51]
 38. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 39. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [50]
 40. CAF [50]
 41. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 42. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 43. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [47]
 44. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 45. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 46. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [45]
 47. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 48. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [43]
 49. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 50. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [42]
 51. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [41]
 52. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 53. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 54. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 55. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 56. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 57. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 58. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 59. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [34]
 60. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 61. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 62. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 63. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 64. Główny Urząd Statystyczny [30]
 65. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 66. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 67. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 68. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 69. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 70. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 71. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 72. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [26]
 73. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 74. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [26]
 75. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [25]
 76. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 77. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 78. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [24]
 79. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 80. Mottl, Adam (1928-2013) [24]
 81. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 82. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 83. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [23]
 84. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 85. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 86. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 87. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [23]
 88. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [23]
 89. A. Z. Ryt. [23]
 90. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 91. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 92. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [22]
 93. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [21]
 94. Stefanow, Piotr [21]
 95. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [21]
 96. Rzewuski, Walery (1837-1888) [20]
 97. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 98. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 99. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 100. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 101. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 102. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [18]
 103. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 104. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 105. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [17]
 106. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [17]
 107. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 108. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 109. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [17]
 110. P.B. Ryt. [17]
 111. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [17]
 112. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 113. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 114. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 115. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 116. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 117. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [16]
 118. A. M. Ryt. [16]
 119. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 120. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 121. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [15]
 122. Sigismond. Fot. [15]
 123. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 124. Karoli & Troczewski [15]
 125. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 126. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 127. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 128. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 129. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 130. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 131. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 132. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 133. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 134. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 135. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [13]
 136. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 137. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 138. J. H. Ryt. [13]
 139. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 140. Conrad. Fot. [13]
 141. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 142. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 143. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 144. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 145. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 146. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 147. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 148. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [12]
 149. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 150. Dombrowski, Władysław [12]
 151. B. P. Ryt. [12]
 152. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 153. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 154. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 155. Teatr Narodowy [11]
 156. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 157. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [11]
 158. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 159. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 160. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 161. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 162. Dziedzic, P. Ryt. [11]
 163. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 164. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [11]
 165. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 166. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 167. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 168. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 169. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 170. Kowalski, L. Fot. [10]
 171. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 172. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [10]
 173. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 174. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 175. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [10]
 176. Bukowski, Jan (1873-1943) [10]
 177. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 178. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 179. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 180. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 181. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 182. Röber, H. Ryt. [9]
 183. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 184. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [9]
 185. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [9]
 186. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 187. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 188. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [9]
 189. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 190. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 191. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 192. Kneisel, August [9]
 193. Klukowski, Jan (1904-1944) [9]
 194. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 195. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 196. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [9]
 197. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 198. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 199. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [8]
 200. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 201. Zarząd Miejski w Równem [8]
 202. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 203. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 204. Walter. Ryt. [8]
 205. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 206. Szubert, Awit (1837-1919) [8]
 207. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 208. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 209. S. A. Ryt. [8]
 210. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 211. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 212. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [8]
 213. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 214. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [8]
 215. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 216. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [8]
 217. K.K. Ryt. [8]
 218. K. P. Ryt. [8]
 219. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 220. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 221. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 222. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 223. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 224. ADAM. Ryt. [8]
 225. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 226. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 227. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 228. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 229. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 230. W. R. Ryt. [7]
 231. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 232. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 233. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 234. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [7]
 235. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 236. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 237. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 238. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 239. Kluczewski, M. Ryt. [7]
 240. K.P. Ryt. [7]
 241. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 242. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 243. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 244. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 245. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 246. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 247. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 248. Baumann, R. Lit. [7]
 249. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 250. [Miethke, H. O.] [6]
 251. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 252. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 253. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 254. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [6]
 255. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [6]
 256. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 257. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 258. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [6]
 259. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 260. Teatr Polski [6]
 261. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [6]
 262. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 263. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 264. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 265. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 266. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 267. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 268. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 269. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 270. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 271. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [6]
 272. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [6]
 273. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 274. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 275. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 276. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 277. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 278. M. R. Rys. [6]
 279. L. N. Ryt. [6]
 280. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 281. Kozłowski, K. Ryt. [6]
 282. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 283. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 284. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 285. J. Ł. Ryt. [6]
 286. J. K. Ryt. [6]
 287. Hufsky [6]
 288. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 289. Gruziel, L. Fot. [6]
 290. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 291. E. G. Ryt. [6]
 292. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [6]
 293. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 294. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [6]
 295. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 296. Biegański, B. Fot. [6]
 297. Achtel, Józef [6]
 298. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 299. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 300. [Granke, Stefan] [5]
 301. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 302. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 303. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 304. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 305. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [5]
 306. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 307. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 308. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [5]
 309. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 310. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 311. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 312. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 313. Teatr Letni [5]
 314. Teatr Ateneum [5]
 315. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 316. Szczeciński, K. Fot. [5]
 317. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 318. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 319. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 320. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 321. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 322. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 323. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 324. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 325. Orion. Fot. [5]
 326. Okuń, Edward (1872-1945) [5]
 327. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 328. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 329. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 330. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 331. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 332. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 333. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 334. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 335. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 336. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 337. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 338. Leliwa, Alfred [5]
 339. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 340. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 341. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 342. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 343. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 344. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 345. Kapuściński, Piotr [5]
 346. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [5]
 347. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 348. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 349. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 350. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 351. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 352. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 353. Domżalski, Jerzy [5]
 354. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 355. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 356. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 357. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 358. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 359. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 360. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 361. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 362. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 363. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [5]
 364. A. R. Ryt. [5]
 365. "Orion" [5]
 366. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 367. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 368. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 369. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 370. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 371. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 372. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 373. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 374. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 375. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 376. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 377. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 378. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 379. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 380. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 381. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 382. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 383. Teatr Wielki [4]
 384. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 385. Sosiński, I. Ryt. [4]
 386. Simcis, Gen [4]
 387. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 388. Schiff, Józef. Fot. [4]
 389. Röber, G. Ryt. [4]
 390. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 391. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 392. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 393. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 394. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 395. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 396. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 397. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 398. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 399. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 400. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 401. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 402. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 403. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 404. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 405. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 406. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 407. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 408. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 409. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 410. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [4]
 411. Krzyżanowski, K. [4]
 412. Krajewski, J. Ryt. [4]
 413. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 414. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 415. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 416. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 417. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 418. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 419. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 420. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 421. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 422. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 423. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 424. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 425. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 426. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 427. Golański, Jerzy [4]
 428. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 429. Gawęcki Witold (1911-1946) [4]
 430. Forbert, Leo (1880-1938) [4]
 431. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 432. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 433. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 434. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 435. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 436. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 437. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 438. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [4]
 439. Brochocki, B. Ryt. [4]
 440. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 441. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 442. Antykwarnia Warszawska [4]
 443. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [4]
 444. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 445. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 446. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 447. [brak] [3]
 448. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [3]
 449. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 450. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 451. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 452. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 453. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 454. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 455. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 456. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 457. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 458. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [3]
 459. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 460. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 461. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 462. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 463. Warszawski Lombard Miejski [3]
 464. Warnka, Jadwiga [3]
 465. W. C. Ryt. [3]
 466. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 467. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 468. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 469. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 470. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 471. Trzemeski, Edward (1843-1905) [3]
 472. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 473. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 474. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 475. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 476. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 477. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 478. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 479. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 480. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 481. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 482. Teatr Mały [3]
 483. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 484. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [3]
 485. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 486. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 487. Suligowski, Adolf (1849-1932) [3]
 488. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 489. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 490. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [3]
 491. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 492. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 493. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [3]
 494. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [3]
 495. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 496. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 497. Różański, M. Ryt. [3]
 498. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 499. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 500. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 501. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 502. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 503. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 504. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [3]
 505. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [3]
 506. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 507. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 508. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 509. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 510. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 511. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 512. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 513. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 514. Nowialis [3]
 515. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 516. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 517. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 518. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 519. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [3]
 520. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 521. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 522. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 523. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 524. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 525. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 526. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 527. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 528. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 529. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 530. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 531. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 532. M.R. Ryt. [3]
 533. Liga Morska i Kolonialna [3]
 534. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 535. L. K. [3]
 536. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 537. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [3]
 538. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 539. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 540. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 541. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 542. Krynicki, M. Lit. [3]
 543. Krajewski. Ryt. [3]
 544. Koło Medyków S. U. W. [3]
 545. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 546. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 547. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [3]
 548. Koroniarz [3]
 549. Konrad. Fot. [3]
 550. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 551. Kohn, Alfred. Red. [3]
 552. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 553. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 554. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 555. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 556. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 557. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 558. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 559. Jezierski, Edmund (1881-1935) [3]
 560. Jaugey, Jean [3]
 561. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 562. J.Ł. Ryt. [3]
 563. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 564. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 565. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 566. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [3]
 567. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 568. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 569. Gorazdowski, E. [3]
 570. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 571. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 572. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 573. Gibs, Joe [3]
 574. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 575. E. N. Ryt. [3]
 576. Dąbrowski, Stanisław [3]
 577. Dyamentowski. Ryt. [3]
 578. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 579. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 580. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 581. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 582. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 583. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 584. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 585. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 586. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 587. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 588. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 589. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 590. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 591. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [3]
 592. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 593. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 594. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 595. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 596. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 597. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 598. Bauman, R. Lit. [3]
 599. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 600. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 601. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 602. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 603. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 604. A.P. [3]
 605. - [3]
 606. "Orion". Fot. [3]
 607. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 608. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 609. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 610. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 611. [Łosiowa, Emilia] [2]
 612. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 613. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 614. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 615. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 616. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 617. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 618. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 619. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 620. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 621. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 622. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 623. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 624. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 625. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 626. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 627. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 628. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 629. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 630. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 631. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 632. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [2]
 633. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 634. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 635. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 636. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 637. Wróblewski, K. [2]
 638. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 639. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 640. Wojskowy Instytut Geograficzny [2]
 641. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 642. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 643. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 644. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 645. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 646. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 647. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 648. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 649. Warnkówna, Jadwiga [2]
 650. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 651. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 652. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 653. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 654. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 655. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 656. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 657. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 658. Treter, Bohdan (1886-1945) [2]
 659. Treter Mieczysław (1883-1943) [2]
 660. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 661. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 662. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 663. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 664. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 665. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 666. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 667. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 668. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 669. Teatr na Chłodnej [2]
 670. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 671. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 672. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 673. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 674. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 675. Szymański, F. Ryt. [2]
 676. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 677. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 678. Sznage. Ryt. [2]
 679. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 680. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 681. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 682. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 683. Surowiecki, Karol [2]
 684. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 685. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 686. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 687. Straż Obywatelska. Komenda [2]
 688. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 689. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 690. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 691. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 692. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 693. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 694. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 695. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 696. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 697. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 698. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 699. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 700. Sosiński, J. Ryt. [2]
 701. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 702. Socha, Szczepan [2]
 703. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 704. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 705. Skornia-Roszij, Maria [2]
 706. Siekierski, Franciszek [2]
 707. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [2]
 708. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 709. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 710. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 711. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 712. Sedlaczek, Lech [2]
 713. Röber, F. H. Ryt. [2]
 714. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 715. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 716. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 717. Rumianek, Stanisław [2]
 718. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 719. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 720. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 721. Rober, F. H. Ryt. [2]
 722. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 723. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [2]
 724. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 725. Rada Regencyjna [2]
 726. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 727. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [2]
 728. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 729. Przyałgowski, Ignacy [2]
 730. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 731. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [2]
 732. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [2]
 733. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 734. Polska Macierz Szkolna [2]
 735. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 736. Plewczyński, F. [2]
 737. Pistyner, M. [2]
 738. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 739. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 740. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 741. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 742. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 743. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 744. Olzacki, Sławomir. Fot. [2]
 745. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 746. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 747. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 748. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 749. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 750. N[icz], E. Ryt. [2]
 751. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 752. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 753. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 754. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 755. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 756. Myślińska, Grażyna. Fot. [2]
 757. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 758. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 759. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 760. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 761. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 762. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 763. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 764. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 765. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 766. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 767. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 768. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 769. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 770. Mehoffer, Józef (1869-1946) [2]
 771. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 772. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 773. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 774. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 775. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 776. Malewicz, Jadwiga [2]
 777. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 778. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 779. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 780. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 781. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [2]
 782. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 783. M. K. Ryt. [2]
 784. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 785. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 786. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 787. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 788. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 789. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 790. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 791. Kępkowska, Bogusława Bożena [2]
 792. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 793. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 794. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 795. Kubełka, Ignacy [2]
 796. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 797. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 798. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 799. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 800. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 801. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 802. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 803. Kostka, J. [2]
 804. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 805. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 806. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 807. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 808. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 809. Komar, Józef [2]
 810. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 811. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 812. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 813. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 814. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 815. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 816. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 817. Karoli & Pusch [2]
 818. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 819. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 820. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 821. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 822. KK. Ryt. [2]
 823. K.W. Ryt. [2]
 824. K.N. Ryt. [2]
 825. K.M. Ryt. [2]
 826. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 827. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 828. Jezierski, J. Ryt. [2]
 829. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 830. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 831. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 832. J.K. Ryt. [2]
 833. J. Ł. [2]
 834. Instytut Spraw Społecznych [2]
 835. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 836. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 837. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 838. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 839. Hähle, G. Ryt. [2]
 840. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 841. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 842. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 843. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 844. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 845. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [2]
 846. Grodzicki, Józef (1854-1939) [2]
 847. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 848. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 849. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 850. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 851. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [2]
 852. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 853. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 854. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [2]
 855. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 856. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 857. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [2]
 858. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 859. Frick, L. [2]
 860. Frankiewicz [2]
 861. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 862. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 863. Elkana, J. M. [2]
 864. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 865. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 866. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 867. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 868. Dworzak, Ludwik. Rys. [2]
 869. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 870. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 871. Dowództwo 6 Armii [2]
 872. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [2]
 873. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 874. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 875. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 876. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 877. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 878. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 879. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 880. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 881. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 882. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [2]
 883. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 884. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 885. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 886. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 887. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 888. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [2]
 889. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 890. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 891. Bykowski, Leon [2]
 892. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 893. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 894. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 895. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 896. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 897. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 898. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 899. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 900. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 901. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 902. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 903. Bielecki, C. [2]
 904. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 905. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [2]
 906. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 907. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 908. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 909. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 910. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 911. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 912. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [2]
 913. Baronowa X.Y.Z. [2]
 914. Banner, M. Red. [2]
 915. Automobilklub Warszawski [2]
 916. Atelier Rembrandt [2]
 917. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 918. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 919. A.T.T. [2]
 920. A...... Z....li [2]
 921. A. K. Ryt. [2]
 922. "Młoda Sztuka" [2]
 923. Żółtowski, A. [1]
 924. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 925. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 926. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 927. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 928. Żelaznowski, Andrzej [1]
 929. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 930. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 931. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 932. Štejman, S. A. [1]
 933. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 934. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [1]
 935. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 936. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 937. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 938. Śmigielska, Józefa [1]
 939. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 940. Śliwiński, Jan [1]
 941. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 942. Łączkowski Ludwik [1]
 943. Łączkowska Felicja [1]
 944. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 945. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 946. Łukaszczyk, Elżbieta [1]
 947. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 948. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 949. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 950. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 951. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 952. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 953. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 954. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 955. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 956. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 957. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 958. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 959. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 960. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 961. sygn. Camel? [1]
 962. par Ketterer [1]
 963. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 964. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 965. il [1]
 966. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 967. [s.n.] [1]
 968. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 969. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 970. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 971. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 972. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 973. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 974. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 975. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 976. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 977. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 978. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 979. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 980. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 981. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 982. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 983. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 984. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 985. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 986. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 987. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 988. [Quirini, Edward] [1]
 989. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 990. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 991. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 992. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 993. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 994. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 995. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 996. [Portret Władysława Niegolewskiego] [1]
 997. [Portret Gustawa Fritsche] [1]
 998. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [1]
 999. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 1000. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 1001. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 1002. [Omm, Peter] [1]
 1003. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 1004. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 1005. [Mielnicki]. Fot. [1]
 1006. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 1007. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 1008. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 1009. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 1010. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 1011. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 1012. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 1013. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 1014. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 1015. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 1016. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 1017. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 1018. [Grabiec (?-?)] [1]
 1019. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 1020. [Franck] [1]
 1021. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 1022. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 1023. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 1024. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 1025. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 1026. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 1027. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 1028. [Bielski, Szymon] [1]
 1029. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 1030. Związek b. Ochotników Armii Polskiej [1]
 1031. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 1032. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 1033. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 1034. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1035. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 1036. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 1037. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 1038. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 1039. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 1040. Związek Strzelecki [1]
 1041. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 1042. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 1043. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 1044. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 1045. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 1046. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 1047. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 1048. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 1049. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 1050. Związek Miast Polskich [1]
 1051. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 1052. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 1053. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 1054. Związek Katolicki [1]
 1055. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1056. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 1057. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 1058. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 1059. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [1]
 1060. Zumpe, Edmund [1]
 1061. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 1062. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 1063. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 1064. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 1065. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 1066. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 1067. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 1068. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 1069. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 1070. Ziegler & Droste [1]
 1071. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 1072. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 1073. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 1074. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 1075. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 1076. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 1077. Zbyszewski [1]
 1078. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 1079. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1080. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 1081. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 1082. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 1083. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 1084. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 1085. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 1086. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1087. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1088. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1089. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 1090. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1091. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1092. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1093. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1094. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1095. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1096. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1097. Zalewska, Dorota. Opr. [1]
 1098. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1099. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1100. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1101. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1102. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1103. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1104. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1105. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1106. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1107. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1108. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1109. Zając, Jerzy [1]
 1110. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1111. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1112. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1113. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1114. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1115. X. Y. Z. [1]
 1116. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1117. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1118. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1119. Węgrzecki, S. [1]
 1120. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1121. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1122. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1123. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1124. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1125. Wójcicki, Jerzy [1]
 1126. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1127. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1128. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1129. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1130. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1131. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1132. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1133. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1134. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1135. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1136. Wyroba, Stefan [1]
 1137. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1138. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1139. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1140. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [1]
 1141. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1142. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [1]
 1143. Wretowski, Paweł [1]
 1144. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1145. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1146. Wołek, Adam [1]
 1147. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1148. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1149. Wojnarowicz Weseła [1]
 1150. Wojewódzki, Władysław [1]
 1151. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1152. Wohlfahrt, A. [1]
 1153. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1154. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1155. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1156. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1157. Wiśniewski, Wojciech et al. [1]
 1158. Wiśniewski, Marceli [1]
 1159. Wizimirska, Barbara [1]
 1160. Witos, Wincenty (1874-1945) [1]
 1161. Witkowski, Wincenty [1]
 1162. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1163. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1164. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1165. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1166. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1167. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1168. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1169. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1170. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1171. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1172. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1173. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1174. Wilczek, Feliks [1]
 1175. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1176. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1177. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1178. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1179. Wierciński, K. [1]
 1180. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1181. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1182. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1183. Whiting, A. [1]
 1184. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1185. Wesoły Wujaszek [1]
 1186. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1187. Welbel, Stefan. [1]
 1188. Weintraub, Jan [1]
 1189. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1190. Weinberg P. [1]
 1191. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1192. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1193. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1194. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1195. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1196. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1197. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1198. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1199. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1200. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1201. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1202. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1203. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1204. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1205. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1206. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1207. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1208. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1209. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1210. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1211. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1212. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1213. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1214. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1215. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1216. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1217. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1218. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1219. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1220. Wano, K. [1]
 1221. Wanda Z. Ryt. [1]
 1222. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1223. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1224. Walicki, Michał (1904-1966). [1]
 1225. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1226. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1227. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1228. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1229. Walaszczak, Piotr [1]
 1230. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1231. Wahrendorff, O. [1]
 1232. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1233. W.Z. Ryt. [1]
 1234. W.K. Ryt. [1]
 1235. W. M. K. [1]
 1236. W. K. Ryt. [1]
 1237. W. K. [1]
 1238. W. B. Ryt. [1]
 1239. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1240. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1241. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1242. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1243. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1244. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1245. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1246. Vezenberg, Vil'gel'm (1839-1880) [1]
 1247. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1248. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1249. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1250. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1251. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1252. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1253. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1254. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1255. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1256. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1257. Urbanowicz, Szymon [1]
 1258. Uniwersytet Warszawski [1]
 1259. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1260. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1261. Uhry, M. [1]
 1262. Typiak, Piotr [1]
 1263. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1264. Twardzicki, Walerian ; Warszawa, Nowy Świat 46 [1]
 1265. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1266. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1267. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1268. Tschopp, P. [1]
 1269. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1270. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1271. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1272. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1273. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1274. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1275. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1276. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1277. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1278. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1279. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1280. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1281. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1282. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1283. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1284. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1285. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1286. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1287. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1288. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1289. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1290. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1291. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1292. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1293. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1294. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1295. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1296. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1297. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1298. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1299. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1300. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1301. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1302. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1303. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1304. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1305. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1306. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1307. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1308. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1309. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1310. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1311. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1312. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1313. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1314. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1315. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1316. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1317. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1318. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1319. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1320. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1321. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1322. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1323. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1324. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1325. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1326. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1327. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1328. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1329. Tor, Stanisław [1]
 1330. Tonioli, D. [1]
 1331. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1332. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [1]
 1333. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1334. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1335. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1336. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1337. Tirling, Zygmunt [1]
 1338. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1339. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1340. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1341. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1342. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1343. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1344. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 1345. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1346. Teatr Nowości [1]
 1347. Teatr Nowa Komedia [1]
 1348. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1349. Teatr Malickiej [1]
 1350. Teatr Kameralny [1]
 1351. Teatr Aktora [1]
 1352. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1353. Taubert. Ryt. [1]
 1354. Taube, Gustaw jr [1]
 1355. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1356. Tarnacki, Józef. [1]
 1357. Tarnacki, Józef [1]
 1358. Tarczyński, Władysław [1]
 1359. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1360. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1361. T.B. [1]
 1362. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1363. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1364. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1365. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1366. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1367. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1368. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1369. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1370. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1371. Szymkiewicz, Józef [1]
 1372. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [1]
 1373. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1374. Szymański, Ludwik [1]
 1375. Szymański, F. [1]
 1376. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1377. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1378. Szydłowska, Grażyna [1]
 1379. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1380. Szwankowska, Hanna [1]
 1381. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1382. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1383. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1384. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1385. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1386. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1387. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1388. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1389. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1390. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1391. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1392. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1393. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1394. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1395. Szczęsny-Kowarski, Felicjan (1890-1948) [1]
 1396. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1397. Szczepański, Sebastian [1]
 1398. Szczepański, Grzegorz [1]
 1399. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1400. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1401. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1402. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1403. Syrewicz, Xawery [1]
 1404. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1405. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1406. Sykulski, Z. [1]
 1407. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1408. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1409. Suszczyński, Jan [1]
 1410. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1411. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1412. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1413. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1414. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1415. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1416. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1417. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1418. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1419. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1420. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1421. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1422. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1423. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1424. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1425. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1426. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1427. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1428. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1429. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1430. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1431. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1432. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1433. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1434. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1435. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1436. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1437. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1438. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1439. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1440. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1441. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1442. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1443. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1444. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1445. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1446. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1447. Steiman, S. [1]
 1448. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1449. Stecher, August (?-?) [1]
 1450. Stawiński. Ryt. [1]
 1451. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1452. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1453. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1454. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1455. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1456. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1457. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1458. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1459. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1460. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1461. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1462. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1463. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1464. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1465. Sosnkowski, Józef [1]
 1466. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1467. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1468. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1469. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1470. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1471. Snopek, Kazimierz [1]
 1472. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1473. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1474. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1475. Slovolitnâ O. I. Leman [1]
 1476. Slaski, S. Ryt. [1]
 1477. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1478. Skrzyński, Hubert. Tł. [1]
 1479. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1480. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1481. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1482. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1483. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1484. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1485. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1486. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1487. Siemieński, Lucjan [1]
 1488. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [1]
 1489. Siegrist, Piotr [1]
 1490. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1491. Siczyński, Walery [1]
 1492. Sewer [1]
 1493. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1494. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1495. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1496. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1497. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1498. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1499. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1500. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1501. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1502. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1503. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1504. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1505. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1506. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1507. Sawiński, F. M. [1]
 1508. Sawiczewski, S. [1]
 1509. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1510. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1511. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1512. Samselski, Marek. Red. [1]
 1513. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1514. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1515. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1516. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1517. Salinger, Zygmunt [1]
 1518. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1519. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1520. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1521. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1522. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1523. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [1]
 1524. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1525. Sachowa, Zofia [1]
 1526. S. E. [1]
 1527. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1528. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1529. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1530. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1531. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [1]
 1532. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1533. Rybicki, Anastazy [1]
 1534. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1535. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [1]
 1536. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1537. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1538. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1539. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1540. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1541. Rudnicka, Monika [1]
 1542. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1543. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1544. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1545. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1546. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1547. Ross, Rita (1935- ). [1]
 1548. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1549. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1550. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1551. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1552. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1553. Rokosz, Wacław. Fot. [1]
 1554. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1555. Roeber. H. Ryt. [1]
 1556. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1557. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1558. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1559. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1560. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1561. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1562. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1563. Robert Gawkowski (1962- ) [1]
 1564. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1565. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1566. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1567. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1568. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1569. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1570. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1571. Rembiel, St. [1]
 1572. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1573. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1574. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1575. Reiss, N. [1]
 1576. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1577. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1578. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [1]
 1579. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1580. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1581. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1582. Raudny, Wacław [1]
 1583. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1584. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1585. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1586. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1587. Radzimiński, Bronisław [1]
 1588. Radwan, August [1]
 1589. Radoszewska, A. J. [1]
 1590. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1591. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1592. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1593. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1594. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1595. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1596. R. P. [1]
 1597. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1598. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1599. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1600. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1601. Péreyra, Charles [1]
 1602. Pécaut, Elie [1]
 1603. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1604. Pyka, Henryk [1]
 1605. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [1]
 1606. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1607. Pusch, Alois Maria de [1]
 1608. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1609. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [1]
 1610. Puc, B[ronisław] [1]
 1611. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1612. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1613. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1614. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1615. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1616. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1617. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1618. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1619. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1620. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1621. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1622. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1623. Prochaska, Anna [1]
 1624. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1625. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1626. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1627. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1628. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1629. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1630. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1631. Posttallé [1]
 1632. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1633. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1634. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1635. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1636. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1637. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1638. Popielewski [1]
 1639. Pomian, E. [1]
 1640. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1641. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1642. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1643. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1644. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1645. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1646. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1647. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1648. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1649. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1650. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1651. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1652. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1653. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1654. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1655. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1656. Pokorny. Ryt. [1]
 1657. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1658. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1659. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1660. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1661. Podwiński, Stanisław [1]
 1662. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1663. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1664. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1665. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1666. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1667. Plater, Karol [1]
 1668. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1669. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1670. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1671. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 1672. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 1673. Piotrowski, Andrzej [1]
 1674. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1675. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1676. Piotrowska, Barbara (1935- ) [1]
 1677. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1678. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1679. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1680. Pilich, Michał [1]
 1681. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1682. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1683. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1684. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1685. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1686. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1687. Piekacz, J. Fot. [1]
 1688. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1689. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1690. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1691. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1692. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1693. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1694. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1695. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1696. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1697. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1698. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1699. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1700. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1701. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1702. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1703. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1704. Pawłowski, Kalixt [1]
 1705. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1706. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1707. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1708. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1709. Pawe, L. [1]
 1710. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1711. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1712. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1713. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1714. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1715. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1716. Paprocki, Bartosz [1]
 1717. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1718. Pallach, A. Ryt. [1]
 1719. Paczóski, Julian [1]
 1720. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1721. P. D. Ryt. [1]
 1722. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1723. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1724. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1725. Ostas, Marek [1]
 1726. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1727. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1728. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1729. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1730. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1731. Orthwein, Ludwik [1]
 1732. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1733. Organizacja Wyznania Mojżeszowego w Królestwie i na Kresach Wschodnich [1]
 1734. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1735. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1736. Oranowski, Wacław [1]
 1737. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1738. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1739. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1740. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1741. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1742. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1743. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1744. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1745. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1746. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1747. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1748. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1749. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1750. Oddziały Armii Ochotniczej Małopolskiej [1]
 1751. Ochotniczy Komitet Wojenno-Przemysłowy [1]
 1752. Obuchowicz, Henryk [1]
 1753. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1754. O liść dębu [1]
 1755. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1756. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1757. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1758. Nowakowski, Bogdan [1]
 1759. Nowacki, Łukasz [1]
 1760. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1761. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1762. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1763. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1764. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1765. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1766. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1767. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1768. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1769. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1770. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1771. Niecz, K.,fot. [1]
 1772. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1773. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1774. Nemo {pseud.] [1]
 1775. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1776. Nałęcz, Edward [1]
 1777. Naumann, Karl [1]
 1778. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1779. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1780. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1781. Napieralski, Mateusz [1]
 1782. Naoczny świadek [1]
 1783. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1784. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1785. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1786. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1787. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1788. Mękicki Rudolf (1887-1942) [1]
 1789. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1790. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1791. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1792. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1793. Myszkowska, Justyna [1]
 1794. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1795. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1796. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1797. Muzeum Warszawy [1]
 1798. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1799. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1800. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1801. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1802. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 1803. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1804. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1805. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1806. Mróz, Agnieszka [1]
 1807. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1808. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1809. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1810. Motas, Maciej [1]
 1811. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1812. Mosz, Barbara [1]
 1813. Morżkowska, Antonina [1]
 1814. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1815. Mordasewicz, Kazimierz (1859-1923) [1]
 1816. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1817. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1818. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1819. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1820. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1821. Montabone (Firenze) [1]
 1822. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1823. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1824. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1825. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1826. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [1]
 1827. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1828. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1829. Miłkowski, Stanisław [1]
 1830. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1831. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1832. Missler, B. T. [1]
 1833. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 1834. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1835. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1836. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1837. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1838. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1839. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1840. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1841. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1842. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1843. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1844. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1845. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1846. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1847. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1848. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1849. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1850. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1851. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [1]
 1852. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1853. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1854. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 1855. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1856. Mickiewicz, Izadora [1]
 1857. Mickiewicz, Dominik [1]
 1858. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1859. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1860. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1861. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1862. Mendewski, Stanisław [1]
 1863. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1864. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1865. Meisser [1]
 1866. Medeksza, Antoni [1]
 1867. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1868. Małkowska, Grażyna [1]
 1869. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1870. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1871. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1872. Maël, Pierr. [1]
 1873. Mazur, Dawid (?-1916) [1]
 1874. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1875. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1876. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1877. Max, Józef (?-?) [1]
 1878. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1879. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1880. Matrzak, Jerzy [1]
 1881. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1882. Marx, Emil (?-?) [1]
 1883. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1884. Marois, Blanche [1]
 1885. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 1886. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1887. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1888. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1889. Marcinkowski, Piotr [1]
 1890. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1891. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1892. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1893. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1894. Makowski, Marek [1]
 1895. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1896. Makomaski, Edmund [1]
 1897. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1898. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1899. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1900. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1901. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1902. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1903. Mahomet II [1]
 1904. Magnus, Wiktor [1]
 1905. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1906. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1907. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1908. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1909. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1910. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1911. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1912. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1913. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1914. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1915. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1916. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1917. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1918. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1919. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1920. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1921. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1922. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1923. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1924. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1925. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1926. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1927. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1928. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1929. MJK [1]
 1930. M.K. Ryt. [1]
 1931. M. A. Ryt [1]
 1932. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1933. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1934. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1935. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1936. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1937. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 1938. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1939. Lubelski Komitet Robotniczy Obrony Kraju [1]
 1940. Lozano, Vicente [1]
 1941. Loth, August (1869-1944) [1]
 1942. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1943. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1944. Loos, Vincent Angelo [1]
 1945. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1946. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1947. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1948. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1949. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1950. Lisicki, Roman [1]
 1951. Lisiak, Elżbieta [1]
 1952. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1953. Lipińska, Elżbieta. [1]
 1954. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1955. Lilpop, Marian [1]
 1956. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1957. Ligber. Szty. [1]
 1958. Ligber, F. Szty. [1]
 1959. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1960. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1961. Liciński Hipolit [1]
 1962. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1963. Leśniewska, B. [1]
 1964. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1965. Lewski , I. [1]
 1966. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1967. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [1]
 1968. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1969. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1970. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1971. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1972. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1973. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 1974. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1975. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [1]
 1976. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 1977. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1978. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1979. Leschik, Konrad [1]
 1980. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1981. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1982. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1983. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1984. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1985. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1986. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1987. Lefebvre, Casimir [1]
 1988. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1989. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1990. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1991. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1992. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 1993. Lazzerini, Gustavo [1]
 1994. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1995. Latoszek, Jacek [1]
 1996. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1997. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1998. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1999. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 2000. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 2001. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 2002. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 2003. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 2004. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 2005. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 2006. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 2007. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 2008. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 2009. Kűbler. Ryt. [1]
 2010. Kűbler, H. Ryt. [1]
 2011. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 2012. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 2013. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 2014. Kühn-Cichocka, Anna. [1]
 2015. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 2016. Kübler, Ryt. [1]
 2017. Kóźmiński, T. B. [1]
 2018. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 2019. Kwasiborski, Jerzy [1]
 2020. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 2021. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 2022. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 2023. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 2024. Kunke, Emil (1896-1943) [1]
 2025. Kumidor, Zbigniew [1]
 2026. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 2027. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 2028. Kuczyński [1]
 2029. Kucz, M. Ryt. [1]
 2030. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 2031. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 2032. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 2033. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 2034. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 2035. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2036. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 2037. Krzyżanowska, Celina [1]
 2038. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 2039. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 2040. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 2041. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 2042. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 2043. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 2044. Krywoszejew, Maciej [1]
 2045. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 2046. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 2047. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 2048. Krudowski, Józef [1]
 2049. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 2050. Krotulski, I [1]
 2051. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 2052. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 2053. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 2054. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 2055. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 2056. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 2057. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 2058. Krasuski, Stefan [1]
 2059. Krasowska Helena [1]
 2060. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 2061. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 2062. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 2063. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 2064. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 2065. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 2066. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 2067. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 2068. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 2069. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 2070. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 2071. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [1]
 2072. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [1]
 2073. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 2074. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 2075. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 2076. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 2077. Kozłowski. Ryt. [1]
 2078. Kozłowski, Jan J. [1]
 2079. Kozyra, Anna [1]
 2080. Kozicki, Marek [1]
 2081. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 2082. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 2083. Kownacki, A. Ryt. [1]
 2084. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [1]
 2085. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 2086. Kowalewski, T. [1]
 2087. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 2088. Kowala, G. [1]
 2089. Kotuliński, Andrzej [1]
 2090. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 2091. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 2092. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 2093. Kossakowska, Wanda [1]
 2094. Kossak Wojciech (1856-1942) [1]
 2095. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 2096. Koschmider, Edmund [1]
 2097. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 2098. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 2099. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 2100. Koriot, Józef (1785-1855) [1]
 2101. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 2102. Korczak, Janusz (1878?-1942) [1]
 2103. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 2104. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 2105. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 2106. Konstanty. Fot. [1]
 2107. Konopnicki, Jan [1]
 2108. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 2109. Koniński, Kazimierz [1]
 2110. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 2111. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 2112. Kondracki, W. Fot. [1]
 2113. Kondor, Ernst. [1]
 2114. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 2115. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 2116. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 2117. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 2118. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2119. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 2120. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 2121. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 2122. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 2123. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 2124. Komitet Budowy Pomników [1]
 2125. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 2126. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2127. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 2128. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 2129. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2130. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 2131. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 2132. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 2133. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 2134. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2135. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 2136. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 2137. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 2138. Kolasa, Joanna. [1]
 2139. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2140. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2141. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2142. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2143. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2144. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2145. Klimowicz, Ignacy [1]
 2146. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2147. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2148. Klein, W. Ryt. [1]
 2149. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2150. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [1]
 2151. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2152. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2153. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2154. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2155. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2156. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2157. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2158. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 2159. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2160. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2161. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2162. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2163. Kautecki, Antoni. [1]
 2164. Kautecki, Antoni [1]
 2165. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2166. Kasterska, Maria [1]
 2167. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2168. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2169. Kasiewicz, Alfred [1]
 2170. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2171. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2172. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2173. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [1]
 2174. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [1]
 2175. Karoli, W. [1]
 2176. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [1]
 2177. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2178. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2179. Kapuscinski, Petr [1]
 2180. Kapliński, Julian [1]
 2181. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2182. Kapituła Odznaki [1]
 2183. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2184. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2185. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2186. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2187. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2188. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2189. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2190. Kaliszewski, L. [1]
 2191. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2192. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2193. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2194. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2195. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2196. Kaczyński, Witold [1]
 2197. Kaczmarski, S. [1]
 2198. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2199. K.P. [1]
 2200. K. Z. Ryt. [1]
 2201. K. Ryt. [1]
 2202. K. M. Ryt. [1]
 2203. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2204. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2205. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2206. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2207. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2208. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2209. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2210. Jotes [1]
 2211. Jonzeck, Waldemar [1]
 2212. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2213. Jeżowski, M [1]
 2214. Jezierski, J. [1]
 2215. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2216. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2217. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [1]
 2218. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2219. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2220. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2221. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2222. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 2223. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2224. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2225. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2226. Jarosz, Rafał [1]
 2227. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2228. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2229. Janusz [1]
 2230. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2231. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2232. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2233. Jankowski, Józef [1]
 2234. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2235. Janiszewski, Anatoliusz. [1]
 2236. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2237. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2238. Janczewski, S. Red. [1]
 2239. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2240. Jan Lemański (1866-1933) [1]
 2241. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2242. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2243. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2244. Jakobi, Zygmunt [1]
 2245. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2246. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2247. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2248. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2249. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2250. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2251. Jackowski, Aleksander [1]
 2252. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2253. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2254. J.M. (Józef Mehoffer??) [1]
 2255. J.J, Ryt. [1]
 2256. J. Z. [1]
 2257. J. S. Ryt. [1]
 2258. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2259. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2260. J. J. Ryt. [1]
 2261. Izert, Julian fot. [1]
 2262. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2263. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2264. Issakowitch, S.S. [1]
 2265. Iringh, Mirosław [1]
 2266. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2267. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2268. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2269. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2270. Instytut Reduty [1]
 2271. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2272. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2273. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2274. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2275. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2276. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2277. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2278. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2279. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2280. Hyodo, Nagao [1]
 2281. Huzarski, Jerzy [1]
 2282. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2283. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2284. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2285. Horoch, Jan [1]
 2286. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2287. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2288. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2289. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2290. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2291. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2292. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2293. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2294. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2295. Hervé (1825-1892) [1]
 2296. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2297. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2298. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2299. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2300. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2301. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2302. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2303. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2304. Heck, Walerian [1]
 2305. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2306. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2307. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2308. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2309. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2310. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2311. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2312. Haehle. Ryt. [1]
 2313. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2314. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2315. Głębicka, Jolanta et al. [1]
 2316. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2317. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2318. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2319. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2320. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [1]
 2321. Główny Urząd Miar [1]
 2322. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2323. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2324. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [1]
 2325. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2326. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2327. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2328. Górska, Maria. Red. [1]
 2329. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2330. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2331. Gurniak, H. Rys. [1]
 2332. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2333. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2334. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2335. Grynfeld, Bronisława [1]
 2336. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2337. Grupa Legionistów [1]
 2338. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2339. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2340. Groszkowski Teodor (1863-1930) [1]
 2341. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2342. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2343. Grodzicki, Józef (1854-1939). [1]
 2344. Grimm., A. Ryt. [1]
 2345. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2346. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2347. Grajnert, Józef [1]
 2348. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2349. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2350. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2351. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2352. Gołębiewska, Wanda. [1]
 2353. Gołębiewska, Wanda [1]
 2354. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2355. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2356. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2357. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2358. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2359. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2360. Gorski, Konstanty (1868-1934) [1]
 2361. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2362. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2363. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2364. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2365. Gola, A. (muzyka) [1]
 2366. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2367. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2368. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2369. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2370. Gnatkowski, Adam [1]
 2371. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [1]
 2372. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2373. Giraud, Paul [1]
 2374. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2375. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2376. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2377. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2378. Giller, Honorata [1]
 2379. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2380. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2381. Gierczyńska, Joanna [1]
 2382. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2383. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2384. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2385. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2386. Gebhard, podporucznik [1]
 2387. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2388. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2389. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2390. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2391. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2392. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2393. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2394. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2395. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2396. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [1]
 2397. Gajewski, Kazimierz słowa [1]
 2398. Gajewski, Jan kompozycja [1]
 2399. Gajewski, Adrian [1]
 2400. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2401. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2402. G.S. Ryt. [1]
 2403. G.R. Ryt. [1]
 2404. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2405. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2406. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2407. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2408. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2409. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2410. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2411. Frimmel Theodor von (1853-1928) [1]
 2412. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2413. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2414. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2415. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2416. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2417. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2418. Fišman, Monahim Zevelev [1]
 2419. Fiszer, Carolina [1]
 2420. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2421. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2422. Filipiak, Grzegorz [1]
 2423. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2424. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2425. Field, John (1782-1837) [1]
 2426. Fiedler. Ryt. [1]
 2427. Feuerstein Władysław [1]
 2428. Feldman, J. [1]
 2429. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2430. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [1]
 2431. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2432. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2433. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2434. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2435. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2436. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2437. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2438. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2439. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [1]
 2440. Fabiszewski, M. [1]
 2441. F. K. Ryt. [1]
 2442. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2443. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2444. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2445. Erhard, Carl [1]
 2446. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2447. Engel, A. [1]
 2448. Emer, Lucjan [1]
 2449. Elsa Thon (1923- ). [1]
 2450. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2451. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2452. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2453. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2454. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2455. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2456. Egloff, Jerzy [1]
 2457. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2458. Edgeworth, Maria [1]
 2459. E. S. [1]
 2460. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2461. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2462. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2463. Dénoix, Victorin [1]
 2464. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2465. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2466. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2467. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [1]
 2468. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [1]
 2469. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2470. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2471. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2472. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2473. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2474. Dudek, Edyta et al. [1]
 2475. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2476. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2477. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2478. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2479. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2480. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2481. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2482. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2483. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2484. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2485. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [1]
 2486. Droste [1]
 2487. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2488. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2489. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2490. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2491. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2492. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2493. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2494. Dowództwo 1 Dywizji Legionów [1]
 2495. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2496. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2497. Dom ks. Boduena [1]
 2498. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2499. Dobrski, Konrad [1]
 2500. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2501. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2502. Dobrowolska, Danuta. [1]
 2503. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2504. Diemann, Max (czynny 1861-1863) [1]
 2505. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2506. Di Donato, Carlo [1]
 2507. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2508. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2509. Derengowski, Jan [1]
 2510. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2511. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2512. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2513. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2514. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2515. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2516. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2517. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2518. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2519. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2520. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2521. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2522. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2523. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2524. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2525. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2526. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2527. Dembiński, Czesław [1]
 2528. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2529. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2530. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2531. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2532. Dawidowa, Helena [1]
 2533. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2534. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2535. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2536. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2537. Datka, Czesław (1905-1951) [1]
 2538. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2539. Danya, Piotr [1]
 2540. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2541. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2542. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2543. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2544. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2545. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2546. Dalla Casa, Louis [1]
 2547. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2548. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2549. Czułek, Dariusz et al. [1]
 2550. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2551. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2552. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2553. Czerwiński, Franciszek [1]
 2554. Czerniawski, Jan [1]
 2555. Czermański, Zdzisław [1]
 2556. Czermak, Grażyna [1]
 2557. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2558. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2559. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2560. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2561. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2562. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2563. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2564. Czaki, Klementyna [1]
 2565. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2566. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2567. Czajewski Wiktor [1]
 2568. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2569. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2570. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2571. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [1]
 2572. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2573. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2574. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2575. Cirina, J. A. [1]
 2576. Cikanek, Ferdinand [1]
 2577. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2578. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2579. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2580. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2581. Cichocki, Ks. [1]
 2582. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2583. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2584. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2585. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2586. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2587. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2588. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2589. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2590. Chodecki, Władysław [1]
 2591. Chmielewski, Ignacy [1]
 2592. Chmielewska, Halina [1]
 2593. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2594. Charszewski, Ignacy [1]
 2595. Charchillac, Berthet de [1]
 2596. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2597. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2598. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2599. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2600. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2601. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2602. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2603. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2604. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2605. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2606. C.K. ryt. [1]
 2607. Błaszczak, Fr. [1]
 2608. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2609. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2610. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2611. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2612. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2613. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2614. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2615. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2616. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2617. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2618. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2619. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2620. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2621. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2622. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2623. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2624. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2625. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2626. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2627. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2628. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2629. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2630. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2631. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2632. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2633. Brauman, Władysław [1]
 2634. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2635. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2636. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2637. Bouleau, H. de. [1]
 2638. Borucki, Juliusz [1]
 2639. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2640. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2641. Borkowski, K. Fot. [1]
 2642. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2643. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2644. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2645. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2646. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2647. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2648. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2649. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2650. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2651. Bojarska, Stefanja [1]
 2652. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2653. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2654. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2655. Bogacki, S. Fot. [1]
 2656. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [1]
 2657. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2658. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2659. Bockhann, F. [1]
 2660. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2661. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2662. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2663. Bobiński, Antoni [1]
 2664. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2665. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2666. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2667. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2668. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2669. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2670. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [1]
 2671. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [1]
 2672. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2673. Bio [pseud.] [1]
 2674. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2675. Bień, Alicja. [1]
 2676. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2677. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2678. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2679. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2680. Bielicka, Eugenia [1]
 2681. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2682. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2683. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2684. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2685. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2686. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2687. Biblioteka Narodowa [1]
 2688. Biblioteka Kórnicka [1]
 2689. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2690. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2691. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2692. Bianchi, Emilio [1]
 2693. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2694. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2695. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2696. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2697. Betcher, Jan C. [1]
 2698. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2699. Berman, I. Fot. [1]
 2700. Bergamasco, Charles (1830-1896) [1]
 2701. Benjamin Kornfeld [1]
 2702. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2703. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2704. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2705. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2706. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2707. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2708. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2709. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2710. Baude, K. [1]
 2711. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2712. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2713. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2714. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2715. Barski, Ireneusz [1]
 2716. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2717. Barański, Andrzej [1]
 2718. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2719. Baracz, A. P. [1]
 2720. Bar, E. Ryt. [1]
 2721. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2722. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2723. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2724. Banasiak, Joanna. Red. [1]
 2725. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2726. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2727. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2728. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2729. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2730. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2731. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2732. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2733. Babiński, Wacław [1]
 2734. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2735. B.O. Ryt. [1]
 2736. B. B. Ryt. [1]
 2737. Aut. [1]
 2738. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2739. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2740. Arnold, E. J. [1]
 2741. Arnaud, Étienne [1]
 2742. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2743. Armia Krajowa [1]
 2744. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2745. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2746. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2747. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2748. Archibald, M. [1]
 2749. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2750. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [1]
 2751. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2752. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [1]
 2753. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2754. Aniela S. Ryt. [1]
 2755. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2756. Ambrich, Magdalena [1]
 2757. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2758. Amator [1]
 2759. Altadonna, Giambattista (1824-1890). [1]
 2760. Altadonna, Giambattista (1824-1890) [1]
 2761. Alkar [pseud.] [1]
 2762. Al. Pow. [1]
 2763. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2764. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2765. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2766. Adamska, Grażyna [1]
 2767. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2768. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2769. Achtel, Aleksandra [1]
 2770. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2771. AWU [1]
 2772. ADAM [1]
 2773. A.L. [1]
 2774. A. Z. [1]
 2775. A. W. Ryt. [1]
 2776. A. S. Ryt. [1]
 2777. A. Ryt. [1]
 2778. A. G. Ryt. [1]
 2779. A. C. Ryt. [1]
 2780. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2781. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2782. 100 lat. Otwock 1916-2016 [1]
 2783. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [135981]
 2. Ministerstwo Oświaty [69659]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [39023]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [30532]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [27628]
 6. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22024]
 7. Prus, Bolesław (1847-1912) [20566]
 8. Załęczny, Jolanta (1959- ) [19697]
 9. Kownacka, Maria (1894-1982) [17920]
 10. Bobiński, Antoni [16626]
 11. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [16234]
 12. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15528]
 13. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14212]
 14. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13491]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [13150]
 16. Arct, Michał (1840-1916) [12987]
 17. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [12860]
 18. Gawkowski, Robert (1962- ) [12432]
 19. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [12411]
 20. Pocztowa Kasa Oszczędności [12224]
 21. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11848]
 22. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [11464]
 23. Główny Urząd Statystyczny [11407]
 24. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [11296]
 25. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [11188]
 26. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10468]
 27. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [10299]
 28. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [9913]
 29. Krajowe Biuro Statystyczne [9093]
 30. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8777]
 31. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [8600]
 32. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8505]
 33. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [8496]
 34. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [8487]
 35. Röber, H. Ryt. [7435]
 36. Verne, Jules (1828-1905) [7180]
 37. Winek, Włodzimierz (1956-) [7065]
 38. Urząd Statystyczny w Warszawie [6912]
 39. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [6589]
 40. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [6576]
 41. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6529]
 42. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [6466]
 43. Skwara, Marian (1946- ) [6430]
 44. Szaciński, Mieczysław (?-?) [6428]
 45. Magistrat m.st. Warszawy [5981]
 46. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [5844]
 47. Gmitruk, Janusz (1948- ) [5674]
 48. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [5219]
 49. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [5092]
 50. Osiński, Alojzy (1770-1842) [5051]
 51. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5015]
 52. Maliszewski, Jerzy (?-?) [4995]
 53. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [4977]
 54. Lejko, Krystyna (1933- ) [4968]
 55. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4916]
 56. Egloff, Jerzy [4816]
 57. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [4761]
 58. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4744]
 59. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [4701]
 60. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [4668]
 61. Antykwarnia Warszawska [4648]
 62. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4407]
 63. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [4269]
 64. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [4073]
 65. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3955]
 66. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3955]
 67. Związek Patriotów Polskich [3922]
 68. Baracz, A. P. [3867]
 69. Skarga, Piotr (1536-1612) [3858]
 70. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3802]
 71. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3775]
 72. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3759]
 73. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3723]
 74. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3608]
 75. Zieliński, Jarosław (1958- ) [3467]
 76. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3410]
 77. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [3389]
 78. Brandel, Konrad (1838-1920) [3387]
 79. Muzeum Narodowe (Warszawa) [3309]
 80. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [3285]
 81. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3281]
 82. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3263]
 83. Frączek, Ireneusz (1969- ) [3260]
 84. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3260]
 85. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [3221]
 86. Starzyński, Stefan (1893-1939) [3213]
 87. Kapuściński, Piotr [3176]
 88. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [3162]
 89. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3156]
 90. Estreicher, Karol (1827-1908) [3126]
 91. Jaugey, Jean [3124]
 92. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [3041]
 93. Kępkowska, Bogusława Bożena [3023]
 94. Popowski, S. [3000]
 95. Papierowski, Andrzej Jerzy [2970]
 96. Kneisel, August [2944]
 97. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2927]
 98. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2884]
 99. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [2880]
 100. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2871]
 101. Dąbrowski, Stanisław [2847]
 102. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2801]
 103. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [2770]
 104. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2686]
 105. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2647]
 106. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2646]
 107. Bezak, Paweł (1983- ) [2604]
 108. A. Z. [2583]
 109. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [2578]
 110. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [2577]
 111. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2568]
 112. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2527]
 113. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2521]
 114. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2519]
 115. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2506]
 116. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2503]
 117. Kohn, Alfred. Red. [2453]
 118. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2434]
 119. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2426]
 120. Makowski, Marek [2422]
 121. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2421]
 122. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2400]
 123. Kudyba, Wojciech (1965- ) [2399]
 124. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2358]
 125. Małecki, Antoni (1821-1913) [2332]
 126. Tretiak, Józef (1841-1923) [2311]
 127. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2305]
 128. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2260]
 129. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [2234]
 130. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2226]
 131. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [2212]
 132. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [2135]
 133. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [2135]
 134. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2091]
 135. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2087]
 136. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2087]
 137. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [2067]
 138. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [2018]
 139. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1999]
 140. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1995]
 141. Puc, B[ronisław] [1986]
 142. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1978]
 143. Beyer, Karol (1818-1877) [1964]
 144. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [1958]
 145. Górska, Halina (1898-1942) [1939]
 146. Paulmier, Adrien-Augustin [1914]
 147. P.B. Ryt. [1896]
 148. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1885]
 149. [Magistrat m. Lwowa] [1866]
 150. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1866]
 151. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1833]
 152. Kwasiborski, Jerzy [1821]
 153. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1820]
 154. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1789]
 155. Sigismond. Fot. [1780]
 156. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1772]
 157. Miejskie Biuro Statystyczne [1758]
 158. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1755]
 159. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1729]
 160. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1729]
 161. Polski Związek Producentów Filmowych [1729]
 162. Stowarzyszenie Żoliborzan [1725]
 163. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1721]
 164. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1711]
 165. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1695]
 166. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1694]
 167. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [1692]
 168. Baronowa X.Y.Z. [1681]
 169. [Bielski, Szymon] [1674]
 170. Buzek, Józef (1873-1936) [1672]
 171. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1667]
 172. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1654]
 173. Conrad. Fot. [1631]
 174. Elkana, J. M. [1613]
 175. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1605]
 176. Adamska, Grażyna [1594]
 177. Polak, Józef (1857-1928) [1560]
 178. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1552]
 179. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1544]
 180. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1530]
 181. Röber, F. H. Ryt. [1525]
 182. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1510]
 183. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [1496]
 184. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [1493]
 185. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1492]
 186. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1488]
 187. Słowaczyński, Jędrzej [1484]
 188. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1484]
 189. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [1480]
 190. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1477]
 191. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1472]
 192. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [1460]
 193. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [1459]
 194. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1459]
 195. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1451]
 196. Spencer, Herbert (1820-1903) [1442]
 197. Czerniawski, Jan [1435]
 198. Ganilh, Charles (1758-1836) [1430]
 199. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1430]
 200. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1422]
 201. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1418]
 202. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [1410]
 203. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1410]
 204. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1406]
 205. Pawłowski, Zbigniew [1397]
 206. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1392]
 207. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1389]
 208. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1387]
 209. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1382]
 210. Domżalski, Jerzy [1382]
 211. Młoda Polka [pseud.] [1382]
 212. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1374]
 213. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [1371]
 214. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1369]
 215. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1347]
 216. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1339]
 217. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1338]
 218. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [1334]
 219. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1328]
 220. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1322]
 221. J. Ł. Ryt. [1319]
 222. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1298]
 223. Stefanow, Piotr [1293]
 224. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1291]
 225. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1290]
 226. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1287]
 227. Napoleon I (1769-1821) [1286]
 228. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1283]
 229. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1282]
 230. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1265]
 231. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1252]
 232. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1252]
 233. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1244]
 234. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [1243]
 235. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1242]
 236. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [1238]
 237. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1238]
 238. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1235]
 239. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1224]
 240. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1217]
 241. Poliński, Józef (1891-1944) [1215]
 242. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [1211]
 243. Callier, Edmund (1833-1893) [1209]
 244. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [1208]
 245. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1197]
 246. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1187]
 247. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1186]
 248. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1175]
 249. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1173]
 250. Snopek, Kazimierz [1165]
 251. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1155]
 252. Winogrodzka, Katarzyna [1144]
 253. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1131]
 254. Biuro Pracy Społecznej [1130]
 255. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1125]
 256. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1124]
 257. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1123]
 258. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1123]
 259. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [1121]
 260. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1119]
 261. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1115]
 262. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1114]
 263. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1114]
 264. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1109]
 265. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1101]
 266. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1101]
 267. Surowiecki, Karol [1096]
 268. Oppman, Artur (1867-1931) [1095]
 269. Walter. Ryt. [1092]
 270. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1087]
 271. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1085]
 272. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1084]
 273. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1084]
 274. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1077]
 275. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1074]
 276. Łączkowski, Marceli (?-?) [1072]
 277. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1070]
 278. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [1067]
 279. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1064]
 280. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [1064]
 281. Dębski, Michał [1058]
 282. B. P. Ryt. [1058]
 283. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1053]
 284. Kucz, Karol (1815-1892) [1043]
 285. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1030]
 286. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [1023]
 287. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [1022]
 288. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1022]
 289. Radliński, Ignacy (1843-1920) [1021]
 290. Teresa Frącek (1937- ) [1019]
 291. Załęski, Witold (1836-1908) [1016]
 292. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1016]
 293. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [1015]
 294. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1012]
 295. Lisicki, Roman [1009]
 296. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1008]
 297. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1007]
 298. Draper, John William (1811-1882) [1006]
 299. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1003]
 300. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [992]
 301. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [985]
 302. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [984]
 303. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [975]
 304. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [974]
 305. Sedlaczek, Lech [970]
 306. Kapuscinski, Petr [970]
 307. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [967]
 308. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [967]
 309. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [961]
 310. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [960]
 311. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [959]
 312. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [958]
 313. Styfi, Jan (1839?-1921) [949]
 314. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [948]
 315. Koleżak, Władysław (1854-1924) [947]
 316. Friedrich, Henryk (1908-1944) [945]
 317. Olszewski, K.[azimierz] [941]
 318. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [939]
 319. Chmielewska, Halina [937]
 320. Szujski, Józef (1835-1883) [931]
 321. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [930]
 322. Suligowski, Adolf (1849-1932) [926]
 323. Wysocki Piotr (1797-1874) [923]
 324. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [920]
 325. [Schier, František Václav (1804-1864)] [918]
 326. Scott, Walter (1771-1832) [917]
 327. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [913]
 328. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [909]
 329. Elsner, Józef (1769 - 1854) [899]
 330. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [896]
 331. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [890]
 332. Wretowski, Paweł [886]
 333. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [885]
 334. Chompre, Pierre (1698-1760) [872]
 335. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [866]
 336. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [865]
 337. Rapaport, Artur (1889-1937) [860]
 338. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [857]
 339. Leist, Ludwig (1891-1967) [856]
 340. Hoffman, Franz (1814-1882) [854]
 341. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [853]
 342. Kroński, Aleksander (1871-1935) [852]
 343. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [849]
 344. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [848]
 345. Giraud, Paul [848]
 346. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [846]
 347. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [843]
 348. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [842]
 349. Pawiński, Adolf (1840-1896) [842]
 350. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [842]
 351. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [839]
 352. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [839]
 353. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [831]
 354. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [823]
 355. Lewicka, Anna (1852-1932) [822]
 356. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [820]
 357. Majewski, Erazm (1858-1922) [810]
 358. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [809]
 359. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [806]
 360. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [805]
 361. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [804]
 362. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [802]
 363. Bełza, Władysław (1847-1913) [801]
 364. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [801]
 365. Dom Sztuki (Warszawa) [799]
 366. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [795]
 367. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [795]
 368. Major Hennequin del Varsaviae [794]
 369. Friedhuber de Grubenthal, L. [794]
 370. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [793]
 371. Rostworowski, Jan (1838-1898) [791]
 372. Lodge, Edmund (1756-1839) [791]
 373. Hölzel, Marek (1843-1921) [788]
 374. Karoli & Troczewski [784]
 375. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [779]
 376. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [779]
 377. Zawiliński, Roman (1855-1932) [773]
 378. Centralna Biblioteka Statystyczna [764]
 379. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [759]
 380. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [757]
 381. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [750]
 382. Kowalski, L. Fot. [748]
 383. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [748]
 384. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [745]
 385. Wizimirska, Barbara [740]
 386. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [739]
 387. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [738]
 388. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [737]
 389. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [737]
 390. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [737]
 391. Szatkowska, Lena (1947- ) [735]
 392. Aristoteles (384-322 a.C.) [733]
 393. Myszkowska, Justyna [732]
 394. Samborski, Henryk (1843-1918) [722]
 395. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [721]
 396. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [719]
 397. Rumianek, Stanisław [719]
 398. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [718]
 399. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [718]
 400. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [716]
 401. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [716]
 402. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [715]
 403. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [714]
 404. Lichota, Władysław Tadeusz [714]
 405. Pokorzyńska, Elżbieta [713]
 406. Marcinkowski, Piotr [713]
 407. Kurpiński, Karol (1785-1857) [711]
 408. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [709]
 409. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [708]
 410. Zarząd Miejski w Równem [706]
 411. Adolph, Witold (1903-1941) [702]
 412. Bielski, Szymon (1745-1825) [699]
 413. Pomian, E. [697]
 414. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [696]
 415. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [691]
 416. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [691]
 417. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [690]
 418. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [683]
 419. Filipiak, Grzegorz [683]
 420. Gorecka, Maria (1835-1922) [682]
 421. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [680]
 422. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [678]
 423. Ligber. Szty. [678]
 424. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [677]
 425. Snarski, Stanisław (1795-1880) [675]
 426. [Granke, Stefan] [670]
 427. Warnka, Jadwiga [670]
 428. Socha, Szczepan [669]
 429. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [668]
 430. Lampert, Kurt (1859-1918) [668]
 431. A. Z. Ryt. [667]
 432. Campe, Joachim Heinrich [667]
 433. Legun-Biliński, Antoni. [664]
 434. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [662]
 435. Dickstein, Samuel (1851-1939) [660]
 436. Bersohn, Mathias (1823-1908) [659]
 437. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [659]
 438. Bloch, Jan (1836-1902) [656]
 439. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [654]
 440. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [654]
 441. Lachowicz, Juliusz. Red. [651]
 442. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [648]
 443. Goszczyńska, Agnieszka [647]
 444. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [646]
 445. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [646]
 446. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [639]
 447. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [638]
 448. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [637]
 449. Lissowski, Czesław (1895-1942) [634]
 450. Krystall, Bronisław (1887-1983) [633]
 451. ADAM. Ryt. [632]
 452. Dubiecki, Marian (1838-1926) [632]
 453. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [628]
 454. [Magistrat m.st. Warszawy] [626]
 455. Sewer [625]
 456. Seruga, Józef (1886-1940) [624]
 457. Baka, Józef (1707-1780) [623]
 458. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [622]
 459. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [622]
 460. Zuber, Rudolf (1858-1920) [621]
 461. Siczyński, Walery [621]
 462. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [617]
 463. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [617]
 464. Wyss, Johann David (1743-1818) [615]
 465. Hansson, Ola (1860-1925) [613]
 466. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [611]
 467. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [609]
 468. Guiraud, Paul (1850-1907) [609]
 469. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [606]
 470. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [605]
 471. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [605]
 472. Magistrat Miasta Warszawy [604]
 473. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [601]
 474. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [598]
 475. Gierczyńska, Joanna [598]
 476. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [596]
 477. Muzeum Narodowe w Poznaniu [596]
 478. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [595]
 479. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [592]
 480. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [590]
 481. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [585]
 482. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [584]
 483. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [583]
 484. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [583]
 485. Biart, Lucjan (1829-1897) [583]
 486. Czartoryska Izabela (1746-1835) [583]
 487. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [581]
 488. Kiliński, Jan (1760-1819) [581]
 489. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [581]
 490. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [580]
 491. Świętochowski, Adam (1864-1914) [580]
 492. [Magistrat goroda Varšavy] [580]
 493. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [572]
 494. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [572]
 495. Jeżowski, M [572]
 496. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [571]
 497. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [571]
 498. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [571]
 499. Cep [Henryk Cepnik] [569]
 500. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [567]
 501. Freudenson, Daniel (1847-1931) [567]
 502. Bauman, R. Lit. [565]
 503. Nowoszewski, Roman (1945-) [564]
 504. Grajnert, Józef [564]
 505. Alkar [pseud.] [564]
 506. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [563]
 507. Hyodo, Nagao [563]
 508. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [563]
 509. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [562]
 510. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [561]
 511. Siebeck, Herman (1842-1920) [561]
 512. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [560]
 513. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [559]
 514. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [559]
 515. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [556]
 516. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [555]
 517. J.K. Ryt. [555]
 518. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [555]
 519. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [554]
 520. Heck, Walerian [554]
 521. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [551]
 522. A. M. Ryt. [545]
 523. [Miethke, H. O.] [545]
 524. Prymlewicz, Magdalena [541]
 525. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [541]
 526. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [540]
 527. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [539]
 528. Edgeworth, Maria [539]
 529. Piłsudski, Józef (1867-1935) [538]
 530. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [538]
 531. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [538]
 532. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [536]
 533. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [535]
 534. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [533]
 535. Ségur, Sophie de (1799-1874) [530]
 536. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [530]
 537. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [529]
 538. Związek Komunalny (Węgrów) [527]
 539. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [526]
 540. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [526]
 541. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [526]
 542. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [525]
 543. X. Y. Z. [525]
 544. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [524]
 545. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [522]
 546. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [521]
 547. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [519]
 548. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [518]
 549. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [517]
 550. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [516]
 551. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [516]
 552. J. Z. [516]
 553. Ryszard, Antoni (1841-1894) [514]
 554. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [513]
 555. Pawe, L. [512]
 556. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [511]
 557. Iks Cagnafet [pseud.] [510]
 558. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [509]
 559. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [508]
 560. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [508]
 561. Borucki, Juliusz [508]
 562. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [507]
 563. Zipper, Albert (1855-1936) [507]
 564. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [507]
 565. Sigalin, Józef (1909-1983) [502]
 566. Skornia-Roszij, Maria [497]
 567. Typiak, Piotr [497]
 568. Portner, Szymon (18..-?) [497]
 569. Podwiński, Stanisław [497]
 570. Przyborowski, Walery (1845-1913) [496]
 571. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [495]
 572. Miłkowski, Stanisław [495]
 573. Kiliński, Jan (1760-1819 [494]
 574. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [493]
 575. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [491]
 576. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [491]
 577. J. H. Ryt. [487]
 578. Pécaut, Elie [487]
 579. Baude, K. [487]
 580. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [486]
 581. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [485]
 582. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [485]
 583. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [484]
 584. Dziedzic, P. Ryt. [482]
 585. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [481]
 586. Latoszek, Jacek [480]
 587. Komorowska-Filipiak, Romana [480]
 588. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [479]
 589. Chodyński, Adam Antoni [479]
 590. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [476]
 591. Pawłowski, Kalixt [475]
 592. Grundmann, Karl (1909-1944) [474]
 593. Bojarska, Stefanja [474]
 594. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [472]
 595. Passendorfer, Artur (1864-1936) [471]
 596. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [470]
 597. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [470]
 598. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [469]
 599. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [464]
 600. Okuń, Edward (1872-1945) [464]
 601. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [464]
 602. Boratyński, Wacław (1908-1939) [462]
 603. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [462]
 604. Roeber, F. H. Ryt. [461]
 605. Jahner, Alfred (1860-1934) [461]
 606. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [460]
 607. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [458]
 608. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [457]
 609. Nowakowski, Józef (1800-1864) [456]
 610. Grzymała, Grabowiecki Jan [455]
 611. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [455]
 612. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [454]
 613. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [453]
 614. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [451]
 615. Paciorkowski, Bronisław Gryf [450]
 616. Śmigielska, Józefa [450]
 617. Wóycicka, Jadwiga [449]
 618. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [449]
 619. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [447]
 620. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [447]
 621. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [447]
 622. J. Ł. [447]
 623. Strauss, Johann (1825-1899) [446]
 624. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [443]
 625. Ministerstwo Odbudowy Kraju [441]
 626. Degler, Katarzyna (1896-1982) [441]
 627. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [440]
 628. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [440]
 629. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [437]
 630. Pałac Sztuki (Warszawa) [436]
 631. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [436]
 632. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [434]
 633. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [434]
 634. Piotrowski, Andrzej [432]
 635. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [430]
 636. Taube, Gustaw jr [429]
 637. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [427]
 638. Majewska, Aleksandra (1943- ) [427]
 639. Dénoix, Victorin [426]
 640. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [424]
 641. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [423]
 642. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [423]
 643. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [423]
 644. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [419]
 645. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [418]
 646. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [418]
 647. Warszawski Szpital dla Dzieci [417]
 648. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [417]
 649. Strindberg, August (1849-1912) [417]
 650. Simmler, Józef (1823-1868) [415]
 651. Broch.[owski], B. Ryt. [410]
 652. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [410]
 653. Jachowiczowa, Antonina [410]
 654. Kumidor, Zbigniew [406]
 655. Hoffman, Karol (1855-1937) [406]
 656. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [405]
 657. Borkowski, Feliks (1840- ?) [405]
 658. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [404]
 659. Czermański, Zdzisław [404]
 660. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [403]
 661. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [403]
 662. Gold, Artur (1897-1943) [402]
 663. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [402]
 664. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [402]
 665. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [400]
 666. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [399]
 667. Warnkówna, Jadwiga [398]
 668. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [398]
 669. Maliszewski, Edward (1875-1928) [398]
 670. Barclay, John (1582-1621) [398]
 671. Regulski, Aleksander (1839-1884) [397]
 672. A. R. Ryt. [396]
 673. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [396]
 674. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [396]
 675. Korotyński, Władysław (1866-1924) [396]
 676. Tarnacki, Józef. [394]
 677. Pyka, Henryk [394]
 678. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [393]
 679. K.K. Ryt. [393]
 680. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [392]
 681. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [392]
 682. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [391]
 683. Płoska-Łoś, Irena [391]
 684. Paprocki, Bartosz [391]
 685. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [391]
 686. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [389]
 687. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [387]
 688. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [386]
 689. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [386]
 690. Słomkowska, Alina (1929-1995) [386]
 691. Turowski, Stanisław (1880-1936) [382]
 692. L. N. Ryt. [380]
 693. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [380]
 694. Peretz, Adolf (1855-1933) [379]
 695. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [379]
 696. Kozyra, Anna [377]
 697. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [375]
 698. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [375]
 699. Baumann, R. Lit. [374]
 700. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [373]
 701. Abdullah Frères [pseud.] [372]
 702. Rada Regencyjna [371]
 703. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [371]
 704. Leśniewska, B. [370]
 705. Bykowski, Leon [369]
 706. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [369]
 707. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [367]
 708. Berthet, Èlie (1815-1891) [366]
 709. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [364]
 710. Watteau, François (1758-1823). Il. [364]
 711. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [364]
 712. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [364]
 713. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [363]
 714. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [363]
 715. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [362]
 716. Gozdowski, Edward (1843-1901) [362]
 717. Związek Miast Polskich [360]
 718. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [360]
 719. Eile, Henryk (1878-1939) [360]
 720. Stefani, Józef (1800-1876) [359]
 721. [Łosiowa, Emilia] [358]
 722. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [357]
 723. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [357]
 724. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [357]
 725. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [356]
 726. Jan Eljaszewicz (1941- ). [356]
 727. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [355]
 728. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [355]
 729. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [354]
 730. Chankowski, Henryk (1882-1944) [354]
 731. Arnold, E. J. [354]
 732. Związek Buchalterów (Warszawa) [353]
 733. Jelínek, Edvard (1855-1897) [353]
 734. Demby, Stefan (1862-1939) [352]
 735. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [351]
 736. Windakiewicz, Kazimierz [349]
 737. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [349]
 738. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [348]
 739. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [348]
 740. Jabłoński, Tadeusz [348]
 741. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [347]
 742. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [347]
 743. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [347]
 744. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [347]
 745. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [347]
 746. Chmiel, Adam (1865-1934) [347]
 747. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [343]
 748. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [343]
 749. Marczyński, Józef (1891-1940) [343]
 750. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [342]
 751. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [342]
 752. Kryński, Adam (1844-1932) [342]
 753. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [341]
 754. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [341]
 755. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [341]
 756. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [340]
 757. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [339]
 758. Grabowski, Antoni (1857-1921) [337]
 759. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [337]
 760. Siemieński, Lucjan [336]
 761. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [336]
 762. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [335]
 763. Ines, Albert (1620-1658) [335]
 764. Koroniarz [334]
 765. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [334]
 766. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [334]
 767. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [333]
 768. Szajnocha, Karol (1818-1868) [333]
 769. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [333]
 770. Röber, G. Ryt. [332]
 771. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [331]
 772. Schilgen, Hardy (1876-1941) [331]
 773. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [329]
 774. Lyall, Edna (1857-1903) [329]
 775. Żeleński, Władysław (1837-1921) [328]
 776. Kaczyński, Witold [328]
 777. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [327]
 778. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [327]
 779. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [326]
 780. Ostrowski, Tomasz (?-?) [326]
 781. Kowalewski, T. [326]
 782. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [325]
 783. Szlendak, Adam (1881-1937) [324]
 784. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [324]
 785. Anna Sobieszczańska-Lissowska [324]
 786. Mościcki, Henryk (1881-1952) [321]
 787. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [321]
 788. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [321]
 789. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [320]
 790. Węgrzecki, S. [320]
 791. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [319]
 792. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [318]
 793. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [318]
 794. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [318]
 795. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [318]
 796. Osterloff, Edmund (1863-1938) [316]
 797. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [316]
 798. Racher, Jessica. Z-ca. red. [316]
 799. Pennec, Joanna. Opiekun [316]
 800. Rytel, Kazimiera (?-?) [316]
 801. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [315]
 802. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [314]
 803. Zalewski, Stanisław (1925- ) [314]
 804. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [313]
 805. Maciejowski, Adam (1874-1919) [313]
 806. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [312]
 807. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [312]
 808. Dombrowski, Władysław [311]
 809. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [311]
 810. Kulski, Julian (1892-1976) [311]
 811. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [311]
 812. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [310]
 813. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [307]
 814. Stablewski, Florian (1841-1906) [306]
 815. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [306]
 816. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [305]
 817. Al. Pow. [305]
 818. Kolberg, Oskar (1814-1890) [304]
 819. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [303]
 820. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [301]
 821. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [299]
 822. Szubert, Awit (1837-1919) [298]
 823. Miinchheimera.A. Fot. [298]
 824. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [298]
 825. Piotr Krakowianin [pseud.] [297]
 826. Przykorski, K. (1840-1882) [296]
 827. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [295]
 828. Motas, Maciej [294]
 829. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [293]
 830. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [293]
 831. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [292]
 832. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [291]
 833. Wrześniowski, August (1836-1892) [291]
 834. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [290]
 835. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [290]
 836. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [290]
 837. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [288]
 838. [Lindley, William (1808-1900)] [288]
 839. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [287]
 840. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [287]
 841. Morawska, Zofia (1848-1922) [287]
 842. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [286]
 843. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [286]
 844. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [285]
 845. Wójtowicz, Władysław J. [285]
 846. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [283]
 847. Mieczkowski, Jan. Fot. [283]
 848. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [283]
 849. Górska, Maria. Red. [283]
 850. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [282]
 851. Instytut Spraw Społecznych [281]
 852. Świderski, Leopold (1853-1925) [281]
 853. Mottl, Adam (1928-2013) [279]
 854. "Orion" [278]
 855. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [278]
 856. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [276]
 857. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [274]
 858. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [273]
 859. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [273]
 860. Polski Czerwony Krzyż we Francji [272]
 861. Kaczkowski, Zygmunt [272]
 862. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [271]
 863. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [271]
 864. Matrzak, Jerzy [271]
 865. Zabłocki, F. Ryt. [270]
 866. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [269]
 867. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [269]
 868. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [268]
 869. Wolski, Stanisław (1859-1894) [267]
 870. Tomasz Ogończyk [pseud.] [267]
 871. Sędlikowski, Aleksander [267]
 872. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [267]
 873. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [266]
 874. J. K. Ryt. [265]
 875. Warszawska Gmina Starozakonnych [265]
 876. Hadyna, Łukasz (1982- ) [265]
 877. Hadyna, Stanisław (1984- ) [265]
 878. Aimard, Gustave (1818-1883) [265]
 879. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [264]
 880. K. P. Ryt. [264]
 881. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [264]
 882. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [263]
 883. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [262]
 884. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [262]
 885. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [262]
 886. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [261]
 887. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [261]
 888. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [260]
 889. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [260]
 890. Franczak, Lech (1939- ) [260]
 891. W. R. Ryt. [258]
 892. Hufsky [258]
 893. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [258]
 894. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [257]
 895. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [257]
 896. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [257]
 897. Dalecka, Wanda (1862-1932) [257]
 898. Czerwiński, Franciszek [257]
 899. Compagnie d'Electricité de Varsovie [257]
 900. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [255]
 901. Loth, August (1869-1944) [255]
 902. Breyer, Albert (1889-1939) [255]
 903. "Orion". Fot. [250]
 904. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [250]
 905. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [250]
 906. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [249]
 907. Frick, L. [248]
 908. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [248]
 909. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [248]
 910. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [247]
 911. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [247]
 912. Godebski, Cyprian (1765-1809) [247]
 913. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [246]
 914. Maire, Albert (1856-?) [245]
 915. K.P. Ryt. [244]
 916. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [244]
 917. Rutska, Halina (1868-1932) [244]
 918. Krasiński, Edward (1870-1940) [244]
 919. Osmański, Wojciech (1834-1908) [243]
 920. Wierzbowski, Theodorus [243]
 921. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [243]
 922. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [242]
 923. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [242]
 924. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [240]
 925. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [240]
 926. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [238]
 927. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [238]
 928. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [238]
 929. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [238]
 930. Sznage. Ryt. [238]
 931. Pyzowski, Adam (1874-1931) [238]
 932. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [237]
 933. Popielewski [236]
 934. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [235]
 935. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [233]
 936. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [233]
 937. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [232]
 938. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [232]
 939. Lejowa, Emilia (1839-1906) [231]
 940. W. M. K. [229]
 941. Damse, Józef (1789-1852) [228]
 942. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [227]
 943. W. C. Ryt. [227]
 944. Zajączkowska, Zuzanna [227]
 945. Neyman, Jerzy (1894-1981) [226]
 946. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [226]
 947. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [226]
 948. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [224]
 949. Maël, Pierr. [224]
 950. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [223]
 951. Namysłowski, Karol (1856-1925) [223]
 952. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [223]
 953. KK. Ryt. [223]
 954. Bolesławicz [pseud.] [223]
 955. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [222]
 956. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [222]
 957. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [222]
 958. A.T.T. [221]
 959. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [221]
 960. Krzyżanowski, K. [220]
 961. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [220]
 962. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [219]
 963. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [219]
 964. Wołkiewicz, Hanna [219]
 965. Piltz, Franciszek (1895-1941) [219]
 966. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [218]
 967. Nowialis [216]
 968. Nałęcz, Edward [216]
 969. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [216]
 970. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [216]
 971. Karoli, Aleksander (1838-1915) [215]
 972. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [215]
 973. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [215]
 974. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [215]
 975. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [215]
 976. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [214]
 977. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [214]
 978. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [214]
 979. Mulert, Ludwik (1818-1875) [213]
 980. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [212]
 981. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [211]
 982. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [211]
 983. Syroczyński, Leon (1844-1925) [211]
 984. Roman Nowoszewski (1945- ) [211]
 985. Hähle, G. Ryt. [210]
 986. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [210]
 987. Szkoła Realna imienia Staszica [210]
 988. Staszic, Stanisław (1755-1826) [210]
 989. Buchcar, Karol. Fot. [210]
 990. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [209]
 991. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [209]
 992. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [209]
 993. Jeske, August (1836-1875) [209]
 994. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [208]
 995. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [208]
 996. Strzelecki, Jan (1886-1944) [208]
 997. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [208]
 998. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [208]
 999. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [207]
 1000. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [207]
 1001. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [206]
 1002. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [206]
 1003. K. M. Ryt. [206]
 1004. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [205]
 1005. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [204]
 1006. Kubiak, Paweł (1950- ) [204]
 1007. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [203]
 1008. Wojnarowicz Weseła [202]
 1009. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [201]
 1010. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [201]
 1011. Musiałowski, A. Ryt. [199]
 1012. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [199]
 1013. Żychliński, Jan. Wstęp [199]
 1014. Biernacki, Bolesław (1865- ) [199]
 1015. Białecki, Paweł. Red. [199]
 1016. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [198]
 1017. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [197]
 1018. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [197]
 1019. Normand, Charles (1848- ) [196]
 1020. Fleck L. Red. [et al.] [196]
 1021. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [196]
 1022. S. A. Ryt. [195]
 1023. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [195]
 1024. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [194]
 1025. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [193]
 1026. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [192]
 1027. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [192]
 1028. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [192]
 1029. Slaski, S. Ryt. [192]
 1030. Dante, Alighieri (1265-1321) [192]
 1031. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [192]
 1032. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [191]
 1033. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [191]
 1034. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [191]
 1035. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [190]
 1036. Barski, Ireneusz [190]
 1037. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [189]
 1038. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [189]
 1039. Krajewski, J. Ryt. [189]
 1040. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [189]
 1041. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [189]
 1042. Sandaeu, Jules (1811-1833) [189]
 1043. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [187]
 1044. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [185]
 1045. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [185]
 1046. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [185]
 1047. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [185]
 1048. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [184]
 1049. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [183]
 1050. Chęciński, Jan (1826-1874) [183]
 1051. Pusch, Maurycy (1828-1902) [182]
 1052. M. R. Rys. [181]
 1053. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [181]
 1054. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [181]
 1055. Wahrendorff, O. [181]
 1056. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [181]
 1057. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [180]
 1058. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [180]
 1059. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [180]
 1060. Bułhak ,Jan (1876-1950) [180]
 1061. A. W. Ryt. [180]
 1062. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [179]
 1063. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [179]
 1064. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [178]
 1065. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [178]
 1066. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [178]
 1067. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [178]
 1068. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [178]
 1069. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [177]
 1070. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [177]
 1071. Jeska, Stanisława (1867-1936) [177]
 1072. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [176]
 1073. Liga Morska i Kolonialna [176]
 1074. - [176]
 1075. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [176]
 1076. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [176]
 1077. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [176]
 1078. Bandurski, Władysław (1865-1932) [176]
 1079. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [174]
 1080. Patronat Opieki nad Więźniami [174]
 1081. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [174]
 1082. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [174]
 1083. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [174]
 1084. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [174]
 1085. Kluczewski, M. Ryt. [173]
 1086. Warszawski Lombard Miejski [173]
 1087. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [173]
 1088. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [172]
 1089. Peszke, Ignacy (1877-1925) [172]
 1090. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [172]
 1091. Jaworski, Józef (1859-1920) [172]
 1092. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [172]
 1093. E. G. Ryt. [171]
 1094. Achtel, Józef [171]
 1095. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [171]
 1096. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [171]
 1097. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [171]
 1098. Deny, Martial (1745- ). Il. [171]
 1099. Krynicki, M. Lit. [170]
 1100. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [170]
 1101. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [170]
 1102. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [169]
 1103. Hahn, Wiktor (1871-1959) [169]
 1104. Szymkiewicz, Józef [169]
 1105. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [169]
 1106. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [168]
 1107. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [166]
 1108. Komenda I Brygady Legionów Polskich [166]
 1109. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [165]
 1110. Różański, M. Ryt. [165]
 1111. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [165]
 1112. Tomek Piast [pseud.] [165]
 1113. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [165]
 1114. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [164]
 1115. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [164]
 1116. Wybranowski, Władysław (?-?) [164]
 1117. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [164]
 1118. Gebhard, podporucznik [163]
 1119. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [162]
 1120. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [162]
 1121. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [162]
 1122. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [162]
 1123. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [161]
 1124. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [161]
 1125. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [161]
 1126. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [161]
 1127. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [161]
 1128. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [161]
 1129. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [160]
 1130. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [160]
 1131. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [160]
 1132. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [159]
 1133. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [159]
 1134. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [159]
 1135. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [159]
 1136. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [159]
 1137. Śliwiński, Jan [158]
 1138. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [158]
 1139. Osotowicz, Jerzy. Red. [158]
 1140. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [157]
 1141. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [157]
 1142. Niemojewski, Lech (1894-1952) [157]
 1143. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [157]
 1144. Gottlieb Leopold (1879-1934) [157]
 1145. Ajdacki, Paweł (1970- ) [157]
 1146. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [156]
 1147. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [156]
 1148. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [155]
 1149. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [155]
 1150. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [155]
 1151. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [155]
 1152. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [154]
 1153. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [154]
 1154. Święcicka, Jadwiga (?-?) [153]
 1155. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [153]
 1156. Komar, Józef [153]
 1157. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [153]
 1158. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [153]
 1159. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [152]
 1160. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [152]
 1161. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [152]
 1162. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [151]
 1163. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [151]
 1164. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [151]
 1165. Jaworski, Witold (1899-1989) [151]
 1166. Polska Agencja Telegraficzna [150]
 1167. Ślaski, Bolesław (1870- ) [150]
 1168. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [150]
 1169. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [150]
 1170. Babiński, Wacław [150]
 1171. Gorazdowski, E. [149]
 1172. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [149]
 1173. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [149]
 1174. Joteyko, Józefa (1866-1928) [149]
 1175. Ioteyko I. [na s. tyt.] [149]
 1176. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [148]
 1177. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [147]
 1178. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [147]
 1179. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [147]
 1180. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [147]
 1181. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [145]
 1182. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [144]
 1183. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [144]
 1184. Hoffmann Regierungsdirektor [144]
 1185. Gorski, Stefan (1882-1941) [144]
 1186. Bzowska, Maria (1871-1906) [144]
 1187. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [143]
 1188. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [143]
 1189. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [142]
 1190. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [142]
 1191. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [141]
 1192. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [141]
 1193. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [141]
 1194. Tarnacki, Józef [141]
 1195. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [140]
 1196. Związek Polskich Artystów Plastyków [140]
 1197. Związek Miast Królestwa Polskiego [140]
 1198. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [140]
 1199. Döhler, Theodore (1814-1856) [139]
 1200. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [139]
 1201. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [139]
 1202. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [139]
 1203. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [139]
 1204. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [138]
 1205. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [138]
 1206. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [138]
 1207. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [137]
 1208. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [137]
 1209. Schubert, Franz (1797-1828) [137]
 1210. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [137]
 1211. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [137]
 1212. [Leger, Louis (1843-1923)] [137]
 1213. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [137]
 1214. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [136]
 1215. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [136]
 1216. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [135]
 1217. Wanda Cymerman (red. nacz.) [135]
 1218. Sosiński, I. Ryt. [135]
 1219. Wróblewski, K. [135]
 1220. Wójcicki, Jerzy [135]
 1221. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [135]
 1222. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [135]
 1223. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [135]
 1224. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [135]
 1225. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [134]
 1226. Uniwersytet Warszawski [134]
 1227. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [134]
 1228. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [134]
 1229. Gołębiewska, Wanda [134]
 1230. Dom ks. Boduena [134]
 1231. Brochowski, B. Ryt. [134]
 1232. Amatorski Zespół Teatralny [134]
 1233. Bogucki, Adolf (1835-1894) [133]
 1234. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [133]
 1235. Sobieski, Wacław (1872-1935) [133]
 1236. Rzepko, Władysław (1854-1932) [132]
 1237. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [131]
 1238. Kohn, Alfred (1960- ) [131]
 1239. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [131]
 1240. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [130]
 1241. Brochocki, B. Ryt. [130]
 1242. Leliwa, Alfred [129]
 1243. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [129]
 1244. Syndykat Rolniczy Warszawski [129]
 1245. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [129]
 1246. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [129]
 1247. Koniński, Kazimierz [129]
 1248. Zaleski, August (1883-1972) [128]
 1249. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [128]
 1250. Roeber. H. Ryt. [128]
 1251. Egghard, Jules(1833-1867) [128]
 1252. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [127]
 1253. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [127]
 1254. Mahomet II [127]
 1255. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [126]
 1256. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [126]
 1257. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [125]
 1258. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [125]
 1259. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [125]
 1260. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [125]
 1261. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [125]
 1262. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [124]
 1263. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [124]
 1264. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [124]
 1265. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [124]
 1266. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [124]
 1267. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [123]
 1268. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [123]
 1269. CAF [122]
 1270. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [122]
 1271. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [122]
 1272. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [122]
 1273. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [122]
 1274. Magnus, Wiktor [122]
 1275. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [121]
 1276. [Świtalska, H. (?-?)] [121]
 1277. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [121]
 1278. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [121]
 1279. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [121]
 1280. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [121]
 1281. Jankowski, Józef [121]
 1282. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [120]
 1283. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [119]
 1284. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [119]
 1285. Tor, Stanisław [119]
 1286. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [119]
 1287. Helmer, Charles(18..-1938) [119]
 1288. Winter, Peter (1754-1825) [118]
 1289. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [118]
 1290. Hoppe, Stanisław (1893- ) [118]
 1291. Gajewski, Adrian [118]
 1292. Kacprzak, Grzegorz Red. [117]
 1293. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [117]
 1294. Kleczyński, Jan (1837-1895) [117]
 1295. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [117]
 1296. Sosiński, J[ózef] Ryt. [117]
 1297. [Kasa Chorych (Warszawa)] [117]
 1298. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [117]
 1299. Giergielewicz Jan (1898-1953) [117]
 1300. Dumax, [Victor] (1827-1894) [117]
 1301. Automobilklub Warszawski [116]
 1302. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [116]
 1303. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [116]
 1304. Kozłowski, Jan J. [116]
 1305. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [116]
 1306. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [115]
 1307. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [115]
 1308. Kuhlewein, A. Ryt. [115]
 1309. Kostka, J. [115]
 1310. Kossak, Wojciech (1856-1942) [115]
 1311. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [115]
 1312. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [115]
 1313. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [115]
 1314. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [115]
 1315. Pachucki, Marian (1888-1961) [115]
 1316. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [115]
 1317. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [114]
 1318. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [114]
 1319. Stolpe, Alojzy (?-1824) [114]
 1320. Łubieński, Edward (1819-1867) [114]
 1321. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [114]
 1322. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [114]
 1323. Porębowicz, Edward (1862-1937) [114]
 1324. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [114]
 1325. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [114]
 1326. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [113]
 1327. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [113]
 1328. Konrad. Fot. [113]
 1329. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [113]
 1330. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [112]
 1331. Urmowski Klemens (1780-1827) [112]
 1332. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [112]
 1333. Orion. Fot. [111]
 1334. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [111]
 1335. Morżkowska, Antonina [111]
 1336. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [110]
 1337. Muszkowski, Jan (1882-1953) [110]
 1338. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [110]
 1339. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [110]
 1340. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [109]
 1341. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [109]
 1342. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [109]
 1343. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [109]
 1344. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [109]
 1345. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [108]
 1346. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [108]
 1347. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [108]
 1348. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [108]
 1349. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [108]
 1350. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [107]
 1351. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [107]
 1352. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [107]
 1353. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [107]
 1354. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [107]
 1355. Baum, Stefan (1892-1964) [107]
 1356. Kataszek, Szymon (1898-1943) [106]
 1357. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [106]
 1358. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [106]
 1359. Oniszewski, Jan Teofil [106]
 1360. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [105]
 1361. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [105]
 1362. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [105]
 1363. Pohoski, Jan (1889-1940) [105]
 1364. Niemojowska, Maria (1870?-?) [105]
 1365. Mikucka, Aniela (1904-1950) [105]
 1366. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [105]
 1367. (E) [105]
 1368. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [104]
 1369. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [104]
 1370. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [104]
 1371. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [104]
 1372. Kaczmarski, S. [104]
 1373. B.O. Ryt. [104]
 1374. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [103]
 1375. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [103]
 1376. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [103]
 1377. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [103]
 1378. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [103]
 1379. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [102]
 1380. Maszyński, Julian (1847-1901) [102]
 1381. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [102]
 1382. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [102]
 1383. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [102]
 1384. Czajkowski, Paweł (-1839) [102]
 1385. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [101]
 1386. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [101]
 1387. Kapituła Odznaki [101]
 1388. Jotes [101]
 1389. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [101]
 1390. Telakowski, [Jan]. Ryt. [100]
 1391. Diabelli, Anton (1781-1858) [100]
 1392. J.Ł. Ryt. [100]
 1393. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [100]
 1394. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [100]
 1395. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [100]
 1396. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [100]
 1397. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [100]
 1398. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [100]
 1399. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [100]
 1400. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [100]
 1401. Fuks, Marjan (1884-1935) [100]
 1402. Sulistrowski, Kazimierz [99]
 1403. Jezierski, J. Ryt. [99]
 1404. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [99]
 1405. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [98]
 1406. Centralny Komitet Robotniczy PPS [98]
 1407. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [98]
 1408. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [98]
 1409. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [98]
 1410. Schmid, Christoph von (1768-1854) [98]
 1411. Dobrowolska-Kierył, Marta [98]
 1412. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [98]
 1413. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [97]
 1414. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [97]
 1415. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [97]
 1416. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [97]
 1417. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [97]
 1418. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [97]
 1419. Arctowski, Henryk (1871-1958) [97]
 1420. Magistrat der Hauptstadt Warschau [96]
 1421. Łabęcki, Wiktor red. [96]
 1422. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [96]
 1423. Grossman, Ludwik (1835-1915) [96]
 1424. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [96]
 1425. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [96]
 1426. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [96]
 1427. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [96]
 1428. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [96]
 1429. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [95]
 1430. Zajkowski, A. Ryt. [95]
 1431. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [95]
 1432. Goublier, Gustave (1856-1926) [95]
 1433. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [95]
 1434. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [95]
 1435. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [95]
 1436. Burmistrz w.z. Becher [95]
 1437. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [95]
 1438. Gruziel, L. Fot. [94]
 1439. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [94]
 1440. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [94]
 1441. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [94]
 1442. Diveky, Adrjan (1880-1965) [93]
 1443. Weinberg P. [93]
 1444. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [93]
 1445. Stern, Anatol (1899-1968) [93]
 1446. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [93]
 1447. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [92]
 1448. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [92]
 1449. Lichner, Heinrich(1829-1898) [92]
 1450. [Gutry, Maria (1899-1988)] [92]
 1451. [Grabiec (?-?)] [92]
 1452. Zbyszewski [92]
 1453. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [92]
 1454. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [92]
 1455. Armia Krajowa [92]
 1456. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [91]
 1457. Wesoły Wujaszek [91]
 1458. Stecher, August (?-?) [91]
 1459. Lipiński, Józef (1777-1811) [91]
 1460. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [90]
 1461. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [90]
 1462. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [90]
 1463. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [90]
 1464. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [90]
 1465. Walicki, Michał (1904-1966). [90]
 1466. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [90]
 1467. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [90]
 1468. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [89]
 1469. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [89]
 1470. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [89]
 1471. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [89]
 1472. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [89]
 1473. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [89]
 1474. Binental, Léopold (1886-1944) [89]
 1475. Treter Mieczysław (1883-1943) [88]
 1476. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [88]
 1477. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1478. Rutkowski, R. Ryt. [88]
 1479. Haehle. Ryt. [88]
 1480. Niecz, Krzysztof. Fot. [87]
 1481. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [87]
 1482. Ajzman, David (1869-1922) [87]
 1483. Teichmann, Antoni (1798-1877) [87]
 1484. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [87]
 1485. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [87]
 1486. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [87]
 1487. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [87]
 1488. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [87]
 1489. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [86]
 1490. Krajewski. Ryt. [86]
 1491. Łukasik, Jan (1910- ) [86]
 1492. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [86]
 1493. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [86]
 1494. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [86]
 1495. Marylski, Antoni (1865-1932) [86]
 1496. F. K. Ryt. [86]
 1497. Biblioteka Kórnicka [86]
 1498. A. C. Ryt. [86]
 1499. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [85]
 1500. Gounod, Charles François (1818-1893) [85]
 1501. Sigismond i Ska. Fot. [85]
 1502. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [85]
 1503. Szenajch, Władysław (1879-1964) [85]
 1504. Rydel, Lucjan (1870-1918) [85]
 1505. Banner, M. Red. [85]
 1506. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [85]
 1507. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [85]
 1508. Rembiel, St. [85]
 1509. Landowski, Paweł (1843-1894) [85]
 1510. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [85]
 1511. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [84]
 1512. Sosiński, J. Ryt. [84]
 1513. Malewicz, Jadwiga [84]
 1514. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [84]
 1515. Stowarzyszenie Architektów Polskich [84]
 1516. Puciata, Ryszard (?-1942) [84]
 1517. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [84]
 1518. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [84]
 1519. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [84]
 1520. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [84]
 1521. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [84]
 1522. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [84]
 1523. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [83]
 1524. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [83]
 1525. [Franck] [83]
 1526. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [83]
 1527. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [82]
 1528. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [82]
 1529. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [82]
 1530. Strasburger, Edward (1882-1923) [82]
 1531. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [82]
 1532. Fajans, Wacław (1884-1973) [82]
 1533. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [81]
 1534. [Mielnicki]. Fot. [81]
 1535. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [81]
 1536. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [81]
 1537. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [81]
 1538. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [80]
 1539. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [80]
 1540. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [80]
 1541. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [80]
 1542. Związek Polskich Artystów Grafików [80]
 1543. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [80]
 1544. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [80]
 1545. Adam, Julius (1826-1874) [80]
 1546. Golański, Jerzy [79]
 1547. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [79]
 1548. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [79]
 1549. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [79]
 1550. Groszkowski Teodor (1863-1930) [79]
 1551. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [79]
 1552. Wąsowski, B. Ryt. [78]
 1553. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [78]
 1554. Koło Medyków S. U. W. [78]
 1555. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [78]
 1556. Starczewski, Jan (1904-1981) [78]
 1557. Polska Macierz Szkolna [78]
 1558. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [78]
 1559. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [78]
 1560. Moder, Paul (1896-1942) [78]
 1561. Dancla, Charles(1817-1907) [78]
 1562. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [77]
 1563. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [77]
 1564. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [77]
 1565. L. K. [77]
 1566. E. N. Ryt. [77]
 1567. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [77]
 1568. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [77]
 1569. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [77]
 1570. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [77]
 1571. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [77]
 1572. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [77]
 1573. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [77]
 1574. Bogusławski, Edward (1848-1917) [77]
 1575. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [76]
 1576. Kątski, Apolinary (1825-1879) [76]
 1577. "Młoda Sztuka" [76]
 1578. [Quirini, Edward] [76]
 1579. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [76]
 1580. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [76]
 1581. Gross, Adam (1818-1880) [76]
 1582. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [76]
 1583. M.R. Ryt. [75]
 1584. Olesiński, Karol (1902-1939) [75]
 1585. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [75]
 1586. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [75]
 1587. Teatr Narodowy [74]
 1588. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [74]
 1589. Łada, Kazimierz (1824-1871) [74]
 1590. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [74]
 1591. M. K. Ryt. [74]
 1592. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [74]
 1593. Związek Katolicki [74]
 1594. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [74]
 1595. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [74]
 1596. Teatr Narodowy (Warszawa) [74]
 1597. Stawiński. Ryt. [74]
 1598. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [74]
 1599. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [74]
 1600. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [74]
 1601. Krasowska Helena [74]
 1602. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [74]
 1603. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [73]
 1604. Salinger, Zygmunt [73]
 1605. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [73]
 1606. Bio [pseud.] [73]
 1607. Szczeciński, K. Fot. [72]
 1608. Simcis, Gen [72]
 1609. Gall, Jan Karol (1856-1912) [72]
 1610. Żelaznowski, Andrzej [72]
 1611. Związek Bibliotekarzy Polskich [72]
 1612. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [72]
 1613. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [72]
 1614. Napieralski, Mateusz [72]
 1615. Ascher, Josef (1829-1869) [71]
 1616. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [71]
 1617. Czerny, Carl (1791-1857) [71]
 1618. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [71]
 1619. Zarzycka, Aneta. Opiekun [71]
 1620. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [71]
 1621. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [71]
 1622. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [71]
 1623. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [71]
 1624. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [71]
 1625. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [71]
 1626. Gross, Napoleon (fl. 1863) [71]
 1627. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [71]
 1628. Collodi, Carlo (1826-1890) [71]
 1629. Biart, Lucyan (1828-1897) [71]
 1630. Maszyński, Piotr (1855-1934) [70]
 1631. Siekierski, Franciszek [70]
 1632. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [70]
 1633. Łączkowski Ludwik [70]
 1634. Łączkowska Felicja [70]
 1635. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [70]
 1636. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [70]
 1637. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [70]
 1638. Polska Partia Socjalistyczna [70]
 1639. Liciński Hipolit [70]
 1640. Kűbler. Ryt. [70]
 1641. Kochanowski, Jan (1897-1970) [70]
 1642. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [70]
 1643. Feuerstein Władysław [70]
 1644. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [70]
 1645. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [70]
 1646. Bank Handlowy (Warszawa) [70]
 1647. Biegański, B. Fot. [69]
 1648. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [69]
 1649. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [69]
 1650. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [69]
 1651. Rodzina Lekarska (Warszawa) [69]
 1652. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [69]
 1653. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [69]
 1654. Huzarski, Jerzy [69]
 1655. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [69]
 1656. Kozłowski, Karol (1840-1890) [68]
 1657. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [68]
 1658. Godard, Benjamin (1849-1895) [68]
 1659. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [68]
 1660. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [68]
 1661. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [68]
 1662. Rober, F. H.r. Ryt. [68]
 1663. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [68]
 1664. Pilich, Michał [68]
 1665. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [68]
 1666. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [68]
 1667. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [68]
 1668. Gutry, Maria (1899-1988) [68]
 1669. Charszewski, Ignacy [68]
 1670. Biblioteka Narodowa [68]
 1671. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [67]
 1672. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [67]
 1673. Krogulski, Władysław (1843-1934) [67]
 1674. [Omm, Peter] [67]
 1675. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [67]
 1676. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [67]
 1677. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [67]
 1678. Tonioli, D. [67]
 1679. T.B. [67]
 1680. Samselski, Marek. Red. [67]
 1681. Kübler, Ryt. [67]
 1682. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [67]
 1683. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [67]
 1684. ADAM [67]
 1685. Voss, Charles (1815-1882) [66]
 1686. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [66]
 1687. Laskowski, Otton (1892-1953) [66]
 1688. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [65]
 1689. [brak] [65]
 1690. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [65]
 1691. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [65]
 1692. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [65]
 1693. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [65]
 1694. Kownacki, A. Ryt. [65]
 1695. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [65]
 1696. Komitet Budowy Pomników [65]
 1697. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [65]
 1698. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [65]
 1699. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [65]
 1700. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [65]
 1701. Dr Fischer, Gubernator [65]
 1702. Dr Fischer, Gouverneur [65]
 1703. Dobrski, Konrad [65]
 1704. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [65]
 1705. Antoszewicz, S.[tanisław] [65]
 1706. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [64]
 1707. Wars, Henryk (1902-1977) [64]
 1708. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [64]
 1709. Naoczny świadek [64]
 1710. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [63]
 1711. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [63]
 1712. [Urząd m. st. Warszawy] [63]
 1713. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [63]
 1714. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [63]
 1715. Herman, Maria (1803-1830) [63]
 1716. Dworzak, Ludwik. Rys. [63]
 1717. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [63]
 1718. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [63]
 1719. Vollstedt, Robert (1854-1919) [63]
 1720. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [63]
 1721. Piekacz, J. Fot. [63]
 1722. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [63]
 1723. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [63]
 1724. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [63]
 1725. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [63]
 1726. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [62]
 1727. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [62]
 1728. Rober, F. H. Ryt. [62]
 1729. Espen, Theodor (1847-1906) [62]
 1730. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [62]
 1731. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [62]
 1732. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [62]
 1733. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [62]
 1734. Rembowski, Jan (1878-1923) [62]
 1735. Podolski, Ignacy (1854-1888) [62]
 1736. O liść dębu [62]
 1737. Konewka, Antoni (1885-1944) [62]
 1738. Kondor, Ernst. [62]
 1739. Uniwersytet dla Wszystkich [61]
 1740. Münchheimer, Adam (1830-1904) [61]
 1741. [Polska Macierz Szkolna] [61]
 1742. Szczepański, Sebastian [61]
 1743. Szczepański, Grzegorz [61]
 1744. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [61]
 1745. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [61]
 1746. Ostas, Marek [61]
 1747. Mickiewicz, Izadora [61]
 1748. Mickiewicz, Dominik [61]
 1749. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [61]
 1750. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [61]
 1751. Grabowski, Józef (18..- ?) [61]
 1752. Estreicher, Karol (1906-1984) [61]
 1753. Twardzicki, Walery (1838-1902) [60]
 1754. Olzacki, Sławomir. Fot. [60]
 1755. Myślińska, Grażyna. Fot. [60]
 1756. [Fernand, Jacques (?-?)] [60]
 1757. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [60]
 1758. Orda, Napoleon (1807-1883) [60]
 1759. Ligber, F. Szty. [60]
 1760. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [60]
 1761. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [60]
 1762. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [60]
 1763. Kozłowski, K. Ryt. [59]
 1764. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [59]
 1765. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [59]
 1766. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [59]
 1767. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [59]
 1768. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [59]
 1769. Witkowski, Wincenty [59]
 1770. Ryżewski Zygmunt. Red. [59]
 1771. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [59]
 1772. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [59]
 1773. Konopka, Józef (1884-1940) [59]
 1774. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [59]
 1775. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [59]
 1776. Aut. [59]
 1777. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [58]
 1778. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [58]
 1779. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [58]
 1780. K.W. Ryt. [58]
 1781. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [58]
 1782. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1783. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [58]
 1784. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [58]
 1785. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [58]
 1786. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [58]
 1787. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [58]
 1788. Krywoszejew, Maciej [58]
 1789. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [58]
 1790. G.R. Ryt. [58]
 1791. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [58]
 1792. Casciolini, Caludio(1697-1760) [58]
 1793. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [57]
 1794. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [57]
 1795. Trzemeski, Edward (1843-1905) [57]
 1796. Oborski, Florian (1839-1892) [57]
 1797. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [57]
 1798. Macura, Władysław (1896-1935) [57]
 1799. Szydłowska, Grażyna [57]
 1800. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [57]
 1801. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [57]
 1802. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [57]
 1803. Lisiak, Elżbieta [57]
 1804. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [57]
 1805. Janowski, Benon (1873-) [57]
 1806. Czermak, Grażyna [57]
 1807. Ambrich, Magdalena [57]
 1808. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [56]
 1809. Zawadzki, Michał (1828-1887) [56]
 1810. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [56]
 1811. Kucz[yński], M. Ryt. [56]
 1812. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [56]
 1813. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [56]
 1814. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [56]
 1815. Surzyński, Józef (1851-1919) [56]
 1816. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [56]
 1817. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [56]
 1818. Rudkowski, Mat. (?-?) [56]
 1819. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [56]
 1820. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [56]
 1821. Jonzeck, Waldemar [56]
 1822. Janiczek, Józef (1900-1976) [56]
 1823. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [56]
 1824. Pistyner, M. [55]
 1825. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [55]
 1826. Marconi, Władysław (1848-1915) [55]
 1827. Whiting, A. [55]
 1828. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1829. Tarczyński, Władysław [55]
 1830. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [55]
 1831. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [54]
 1832. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [54]
 1833. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [54]
 1834. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [54]
 1835. Niedzielski, Jan (ksiądz) [54]
 1836. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [54]
 1837. [Płoza-Doliński, Marek] [54]
 1838. Zinserling, Borys von (1889-1961) [54]
 1839. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [54]
 1840. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [54]
 1841. Szyszko, Donat (1709 1773) [54]
 1842. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [54]
 1843. Jędraszko, Antoni Stanisław [54]
 1844. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [54]
 1845. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [54]
 1846. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [54]
 1847. Czajkowski. W. Ryt. [54]
 1848. Bachelbusch, T. Ryt. [54]
 1849. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [53]
 1850. Leybach, Joseph(1817-1891) [53]
 1851. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [53]
 1852. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [53]
 1853. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [53]
 1854. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [53]
 1855. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [52]
 1856. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [52]
 1857. Puccini, Giacomo (1858-1924) [52]
 1858. Ménil, Félicien de (1860-1930) [52]
 1859. Kubełka, Ignacy [52]
 1860. Drexlerówna Luna (1882-1933) [52]
 1861. Atelier Rembrandt [52]
 1862. il [52]
 1863. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [52]
 1864. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [52]
 1865. Uziembło, Adam (1885-1971) [52]
 1866. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [52]
 1867. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [52]
 1868. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [52]
 1869. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [52]
 1870. Kosiński Julian (1833-1914) [52]
 1871. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [52]
 1872. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [52]
 1873. Giełda Mięsna (Warszawa) [52]
 1874. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [52]
 1875. Bach, Emanuel (1714-1788) [52]
 1876. Abrahams, Maurice (1883-1931) [52]
 1877. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [51]
 1878. Puławski, Antoni (1856-1931) [51]
 1879. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [51]
 1880. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [51]
 1881. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [51]
 1882. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [51]
 1883. Studnicki, Władysław (1865-1953) [51]
 1884. Rożek, Edmund. Red. [51]
 1885. Pusch, Alois Maria de [51]
 1886. Muzeum miasta Belgradu [51]
 1887. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [51]
 1888. Koriot, Józef (1785-1855) [51]
 1889. Jezierski, J. [51]
 1890. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [51]
 1891. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [50]
 1892. Wysoki[ński], K. Ryt. [50]
 1893. Wołek, Adam [50]
 1894. Nowacki, Łukasz [50]
 1895. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [50]
 1896. Czaki, Klementyna [50]
 1897. K.M. Ryt. [49]
 1898. Dietrich, Moritz (1816-1887) [49]
 1899. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [49]
 1900. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [49]
 1901. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [49]
 1902. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [49]
 1903. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [49]
 1904. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [49]
 1905. Orlicz, Michał (1893-1970) [49]
 1906. Montabone (Firenze) [49]
 1907. Gąsiorowska, Natalja [49]
 1908. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [49]
 1909. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [49]
 1910. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [49]
 1911. Dancla, Charles (1817-1907) [49]
 1912. B. B. Ryt. [49]
 1913. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [48]
 1914. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [48]
 1915. Urbanowicz, Szymon (?-?) [48]
 1916. Sturm, Adam (?-1872) [48]
 1917. A. K. Ryt. [48]
 1918. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [48]
 1919. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [48]
 1920. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [48]
 1921. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [48]
 1922. Mękicki Rudolf (1887-1942) [48]
 1923. Małkowska, Grażyna [48]
 1924. Fiedler. Ryt. [48]
 1925. Fabiszewski, M. [48]
 1926. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [48]
 1927. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [48]
 1928. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [48]
 1929. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [48]
 1930. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [47]
 1931. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [47]
 1932. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [47]
 1933. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [47]
 1934. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [47]
 1935. Sawiczewski, S. [47]
 1936. Ptaszyńska, Joanna [47]
 1937. Nowakowski, Bogdan [47]
 1938. Małcużyński, Karol (1922-1984) [47]
 1939. Kolitowski, Adam (1878-1971) [47]
 1940. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [47]
 1941. Janczewski, S. Red. [47]
 1942. Gnus, Ryta (1881-19..) [47]
 1943. N[icz], E. Ryt. [46]
 1944. A...... Z....li [46]
 1945. Ziegler & Droste [46]
 1946. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [46]
 1947. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [46]
 1948. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [46]
 1949. S. E. [46]
 1950. Radwan, August [46]
 1951. Radoszewska, A. J. [46]
 1952. Medeksza, Antoni [46]
 1953. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [46]
 1954. Field, John (1782-1837) [46]
 1955. E. S. [46]
 1956. Droste [46]
 1957. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [46]
 1958. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [46]
 1959. Bizański, Stanisław (1846-1890) [46]
 1960. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [45]
 1961. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [45]
 1962. Voss, Carl (1815-1882) [45]
 1963. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [45]
 1964. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [45]
 1965. K.N. Ryt. [45]
 1966. Florimo, Francesco (1800-1888) [45]
 1967. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [45]
 1968. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [45]
 1969. Polskie Towarzystwo Artystyczne [45]
 1970. Pokorny, [Jan]. Ryt. [45]
 1971. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1972. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [45]
 1973. Kafka, Johann (1819-1886) [45]
 1974. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [45]
 1975. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [45]
 1976. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [45]
 1977. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [45]
 1978. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [44]
 1979. Schumann, Robert (1810-1856) [44]
 1980. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [44]
 1981. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [44]
 1982. Bizet, Georges (1838-1875) [44]
 1983. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [44]
 1984. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [44]
 1985. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [44]
 1986. Sosnkowski, Józef [44]
 1987. Naumann, Karl [44]
 1988. Monckton, Lionel (1861-1924) [44]
 1989. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [44]
 1990. Lewak, Adam (1891-1963) [44]
 1991. Konstanty. Fot. [44]
 1992. Klimowicz, Ignacy [44]
 1993. Fuks, Marian (1884-1935) [44]
 1994. Finck, Herman (1872-1939) [44]
 1995. Farkas, Miska (1829-1890) [44]
 1996. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [44]
 1997. Cybulski, Izydor Józef [44]
 1998. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [44]
 1999. Baynes, Sydney (1879-1938) [44]
 2000. Ballach, A.[ndrzej] [44]
 2001. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [43]
 2002. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [43]
 2003. Syrewicz, Xawery [43]
 2004. Richards, Brinley (1819-1885) [43]
 2005. Pilati, Auguste (1810-1877) [43]
 2006. Lewandowski, Adam (1889-1951) [43]
 2007. Karoli, W. [43]
 2008. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [43]
 2009. Jankiewicz, Stanisław [43]
 2010. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [43]
 2011. Stolz, Robert (1880-1975) [42]
 2012. Skrobańsk, Z. Fot. [42]
 2013. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [42]
 2014. Association d'Assurance des Industriels Polonais [42]
 2015. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [42]
 2016. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [42]
 2017. Styś, Walerian (1885-1936) [42]
 2018. Rybicki, Anastazy [42]
 2019. Próchnik, Adam (1892-1942) [42]
 2020. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [42]
 2021. Osmała, Marcin (1863-1921) [42]
 2022. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [42]
 2023. Kossak Wojciech (1856-1942) [42]
 2024. K.P. [42]
 2025. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [42]
 2026. Carulli, Gustavo (1801-1876) [42]
 2027. A. Ryt. [42]
 2028. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [41]
 2029. Związek Strzelecki [41]
 2030. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [41]
 2031. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 2032. Wano, K. [41]
 2033. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [41]
 2034. Porowski, Marceli (1894-1963) [41]
 2035. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [41]
 2036. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [41]
 2037. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [41]
 2038. Liliental, Stanisława (1897-1988) [41]
 2039. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [41]
 2040. Kasterska, Maria [41]
 2041. J.J, Ryt. [41]
 2042. Izert, Julian fot. [41]
 2043. Gurniak, H. Rys. [41]
 2044. Arnaud, Étienne [41]
 2045. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [40]
 2046. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [40]
 2047. Plewczyński, F. [40]
 2048. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [40]
 2049. Wilczek, Feliks [40]
 2050. W. B. Ryt. [40]
 2051. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [40]
 2052. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [40]
 2053. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [40]
 2054. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [40]
 2055. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [40]
 2056. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [40]
 2057. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [40]
 2058. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [40]
 2059. Kowala, G. [40]
 2060. Herzberg, Antoni (1825-19..) [40]
 2061. Grem, Tomasz (17..-18..) [40]
 2062. Dowódca Armii Krajowej [40]
 2063. Bukowski, Jan (1873-1943) [39]
 2064. Lassen, Eduard(1830-1904) [39]
 2065. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [39]
 2066. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [39]
 2067. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [39]
 2068. Walicki, Franciszek (1874-1964) [39]
 2069. Walaszczak, Piotr [39]
 2070. Strasburger, Henryk (1887-1951) [39]
 2071. Prochaska, Anna [39]
 2072. Obuchowicz, Henryk [39]
 2073. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [39]
 2074. Mróz, Agnieszka [39]
 2075. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [39]
 2076. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [39]
 2077. Kucharska-Singh, Paulina [39]
 2078. Jan Lemański (1866-1933) [39]
 2079. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [39]
 2080. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [39]
 2081. Bockhann, F. [39]
 2082. Benjamin Kornfeld [39]
 2083. Zandman, Jan (1802-1841) [38]
 2084. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [38]
 2085. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [38]
 2086. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [38]
 2087. Plater, Karol [38]
 2088. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [38]
 2089. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [38]
 2090. Listowski, Andrzej (1802-1860) [38]
 2091. Krajewska, Julia. Ryt. [38]
 2092. Konopnicki, Jan [38]
 2093. Kautecki, Antoni [38]
 2094. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [38]
 2095. Janusz [38]
 2096. Henrion, Paul (1819-1901) [38]
 2097. Delahaye, Edward. Ryt. [38]
 2098. Budkowski, Henryk(1879-1928) [38]
 2099. Eilenberg, Richard (1848-1925) [37]
 2100. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [37]
 2101. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [37]
 2102. Strzelecki, Edward (1894-1967) [37]
 2103. Sosnowski, J. Ryt. [37]
 2104. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [37]
 2105. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [37]
 2106. Jedna z uczennic [pseud.] [37]
 2107. Harentz, S.G. (fl. 1902) [37]
 2108. Fischer, Ludwig (1905-1947) [37]
 2109. Czajewski Wiktor [37]
 2110. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [37]
 2111. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [36]
 2112. Berens, Hermann (1826-1880) [36]
 2113. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [36]
 2114. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [36]
 2115. Orthwein, Ludwik [36]
 2116. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [36]
 2117. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [36]
 2118. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [36]
 2119. Kapliński, Franciszek (?-?) [36]
 2120. Grynfeld, Bronisława [36]
 2121. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [36]
 2122. Batta, Alexandre (1816-1902) [36]
 2123. Wyroba, Stefan [35]
 2124. Stanisławowa Gawrońska [35]
 2125. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [35]
 2126. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [35]
 2127. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [35]
 2128. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [35]
 2129. Komitet Obywatelski Starego Miasta [35]
 2130. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [35]
 2131. K. Ryt. [35]
 2132. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [35]
 2133. Grabowski, Roman (1882-1940) [35]
 2134. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [35]
 2135. David, Félicien (1810-1876) [35]
 2136. Dan, Władysław (1902-2000) [35]
 2137. Brauman, Władysław [35]
 2138. Bogacki, S. Fot. [35]
 2139. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [34]
 2140. Štejman, S. A. [34]
 2141. Zając, Jerzy [34]
 2142. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [34]
 2143. W.Z. Ryt. [34]
 2144. Verico, [Antonio]. Ryt. [34]
 2145. Szelążek, Wacław (1888-1945) [34]
 2146. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [34]
 2147. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [34]
 2148. Mieczkowski, Jan (syn) [34]
 2149. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [34]
 2150. Kątski, Antoni(1817-1889) [34]
 2151. K. Z. Ryt. [34]
 2152. Grupa Starych Zarzewiaków [34]
 2153. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [34]
 2154. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [34]
 2155. Einert, Teodor (1828-1866) [34]
 2156. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [34]
 2157. Teatr Letni [33]
 2158. Lange, Gustav (1830-1899) [33]
 2159. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [33]
 2160. Bohm, Carl (1844-1920) [33]
 2161. Yvain, Maurice (1891-1965) [33]
 2162. Szkoła Główna Warszawska [33]
 2163. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [33]
 2164. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [33]
 2165. Niezależna Partia Chłopska [33]
 2166. Kaliszewski, L. [33]
 2167. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [33]
 2168. Górski, Władysław (1846-1915) [33]
 2169. Bobrowski, Tadeusz [33]
 2170. Arnaud, Etienne (1807-1863) [33]
 2171. Gibs, Joe [32]
 2172. Dyamentowski. Ryt. [32]
 2173. Treter, Bohdan (1886-1945) [32]
 2174. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [32]
 2175. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [32]
 2176. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [32]
 2177. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [32]
 2178. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [32]
 2179. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [32]
 2180. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [32]
 2181. R. P. [32]
 2182. Péreyra, Charles [32]
 2183. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [32]
 2184. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [32]
 2185. Le Couppey, Felix(1811-1887) [32]
 2186. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [32]
 2187. Klein, W. Ryt. [32]
 2188. Jaroński, Feliks (1823-1895) [32]
 2189. Döhler, Theodore(1814-1856) [32]
 2190. Amator [32]
 2191. Teatr Wielki [31]
 2192. Frankiewicz [31]
 2193. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [31]
 2194. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [31]
 2195. Wohlfahrt, A. [31]
 2196. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [31]
 2197. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [31]
 2198. Ries, Franz (1846-1932) [31]
 2199. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [31]
 2200. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [31]
 2201. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [31]
 2202. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [31]
 2203. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [31]
 2204. Meisser [31]
 2205. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [31]
 2206. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [31]
 2207. Bar, E. Ryt. [31]
 2208. Teatr Polski [30]
 2209. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [30]
 2210. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [30]
 2211. Lange, Gustav(1830-1899) [30]
 2212. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [30]
 2213. Szymański, Ludwik [30]
 2214. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [30]
 2215. Rudnicka, Monika [30]
 2216. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [30]
 2217. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [30]
 2218. P. D. Ryt. [30]
 2219. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [30]
 2220. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [30]
 2221. Betcher, Jan C. [30]
 2222. Teatr Ateneum [29]
 2223. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [29]
 2224. Štejnberg, Mihail Karlovič [29]
 2225. Zumpe, Edmund [29]
 2226. Urbanowicz, Szymon [29]
 2227. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [29]
 2228. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [29]
 2229. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [29]
 2230. Młodzież Zarzewiacka [29]
 2231. Muzeum Historyczne w Goteborgu [29]
 2232. Makowski, Henryk (1933-) [29]
 2233. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [29]
 2234. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [29]
 2235. Giller, Honorata [29]
 2236. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [29]
 2237. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [28]
 2238. Olszewski, Czesław, fot. [28]
 2239. Śliwiński, Jan (1830-1893) [28]
 2240. Wieniawski, Józef (1837-1912) [28]
 2241. Vorbond, Wanda (?-1939) [28]
 2242. Szymański, Ludwik (?-?) [28]
 2243. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [28]
 2244. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [28]
 2245. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [28]
 2246. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [28]
 2247. M. A. Ryt [28]
 2248. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [28]
 2249. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [28]
 2250. Klein, Kazimierz (1871-1927) [28]
 2251. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [28]
 2252. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [28]
 2253. Hiller, Karol (1891-1939) [28]
 2254. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [28]
 2255. Hertz, Teodor (1822-1884) [28]
 2256. Fiszer, Carolina [28]
 2257. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [28]
 2258. Cymerman, Leon (1876-1964) [28]
 2259. Chodecki, Władysław [28]
 2260. Budapest Lengyel-Egylet [28]
 2261. Zeller, Carl (1842-1898) [27]
 2262. Massenet, Jules (1842-1912) [27]
 2263. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [27]
 2264. Wanda Z. Ryt. [27]
 2265. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [27]
 2266. Tarczyński, Józef (1841-1897) [27]
 2267. Offenbach, Jacques (1819-1880) [27]
 2268. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [27]
 2269. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [27]
 2270. Lecocq, Charles (1832-1918) [27]
 2271. Lazzerini, Gustavo [27]
 2272. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [27]
 2273. Jakobi, Zygmunt [27]
 2274. J. J. Ryt. [27]
 2275. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [27]
 2276. Dembiński, Czesław [27]
 2277. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [27]
 2278. Borowy, Wacław (1890-1950) [27]
 2279. Barański, Andrzej [27]
 2280. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [26]
 2281. Pokorny. Ryt. [26]
 2282. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [26]
 2283. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [26]
 2284. Marx, Emil (?-?) [26]
 2285. Leybach, Joseph (1817-1891) [26]
 2286. Kapliński, Julian [26]
 2287. Godfrey, Charles (1839-1919) [26]
 2288. Gnatkowski, Adam [26]
 2289. Galle, Henryk (1872-1948) [26]
 2290. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [26]
 2291. Archibald, M. [26]
 2292. Aniela S. Ryt. [26]
 2293. Achtel, Aleksandra [26]
 2294. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [25]
 2295. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [25]
 2296. Sawiński, F. M. [25]
 2297. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [25]
 2298. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [25]
 2299. Pallach, A. Ryt. [25]
 2300. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [25]
 2301. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [25]
 2302. Lorens, Carl (1851-1909) [25]
 2303. Kűbler, H. Ryt. [25]
 2304. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [25]
 2305. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [25]
 2306. Gola, A. (muzyka) [25]
 2307. Gay, Byron (1886-1945) [25]
 2308. Emer, Lucjan [25]
 2309. David, Félicien César(1810-1876) [25]
 2310. Borawski, Władysław (1892-1970) [25]
 2311. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [25]
 2312. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [25]
 2313. A. S. Ryt. [25]
 2314. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [24]
 2315. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [24]
 2316. [s.n.] [24]
 2317. Tuszyński, Antoni L. [24]
 2318. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [24]
 2319. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [24]
 2320. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [24]
 2321. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [24]
 2322. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [24]
 2323. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [24]
 2324. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [24]
 2325. Loos, Vincent Angelo [24]
 2326. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [24]
 2327. Krogulski, Władysław(1843-1934) [24]
 2328. Kotuliński, Andrzej [24]
 2329. Klub Filmowy (Warszawa) [24]
 2330. Kasiewicz, Alfred [24]
 2331. Jaworski, Lesław (1882-1929) [24]
 2332. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [24]
 2333. Derengowski, Jan [24]
 2334. Cirina, J. A. [24]
 2335. Charchillac, Berthet de [24]
 2336. Karoli & Pusch [23]
 2337. Bielecki, C. [23]
 2338. W. K. Ryt. [23]
 2339. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [23]
 2340. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [23]
 2341. Suszczyński, Jan [23]
 2342. Steiman, S. [23]
 2343. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [23]
 2344. Muzeum Warszawy [23]
 2345. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [23]
 2346. Lucas, Napoleon(1822-1884) [23]
 2347. Lewinger, Władysław (1874-1943) [23]
 2348. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [23]
 2349. Kossakowska, Wanda [23]
 2350. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [23]
 2351. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [23]
 2352. J. S. Ryt. [23]
 2353. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [23]
 2354. Herz, Henri(1803-1888) [23]
 2355. Herbert, Theodor(1822-1891) [23]
 2356. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [23]
 2357. G.S. Ryt. [23]
 2358. Feldman, J. [23]
 2359. Eibl, Piotr (?-1886) [23]
 2360. Dziedzic, T. Ryt. [23]
 2361. Dalla Casa, Louis [23]
 2362. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [23]
 2363. Bielicka, Eugenia [23]
 2364. Teatr Mały [22]
 2365. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [22]
 2366. par Ketterer [22]
 2367. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [22]
 2368. Wagner, Richard (1813-1883) [22]
 2369. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [22]
 2370. Taubert. Ryt. [22]
 2371. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [22]
 2372. Lilpop, Marian [22]
 2373. Labitzky, Joseph (1802-1881) [22]
 2374. Krzyżanowska, Celina [22]
 2375. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [22]
 2376. Kadler, Ludwik (1838-1899) [22]
 2377. Jansenne, Louis (1809-1890) [22]
 2378. Jackowski, Aleksander [22]
 2379. Iringh, Mirosław [22]
 2380. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [22]
 2381. Godfrey, Daniel (1831-1903) [22]
 2382. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [22]
 2383. Furuhjelm, J. (muzyka) [22]
 2384. Eilenberg, Richard(1848-1925). [22]
 2385. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [22]
 2386. Depret, Maurice (18..-1933) [22]
 2387. C.K. ryt. [22]
 2388. Bouleau, H. de. [22]
 2389. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [21]
 2390. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [21]
 2391. W.K. Ryt. [21]
 2392. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [21]
 2393. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [21]
 2394. Szymański, F. [21]
 2395. Szwankowska, Hanna [21]
 2396. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [21]
 2397. Kóźmiński, T. B. [21]
 2398. Kuczyński [21]
 2399. Kucz, M. Ryt. [21]
 2400. Korczak, Janusz (1878?-1942) [21]
 2401. Jan Mieczkowski (1830-1889) [21]
 2402. Grupa Legionistów [21]
 2403. Grimm., A. Ryt. [21]
 2404. Fall, Leo (1873-1925) [21]
 2405. Biske, Karol (1863-1928) [21]
 2406. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [21]
 2407. Wojskowy Instytut Geograficzny [20]
 2408. Ćwiklicz, Bolesław [20]
 2409. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [20]
 2410. Uhry, M. [20]
 2411. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [20]
 2412. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [20]
 2413. Potocki, Antoni (1867-1939) [20]
 2414. Pichler, Jan. Ryt. [20]
 2415. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [20]
 2416. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [20]
 2417. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [20]
 2418. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [20]
 2419. Kataszek, Szymon(1898-1943) [20]
 2420. Jacobi, Victor(1809-1892) [20]
 2421. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [20]
 2422. Elsa Thon (1923- ). [20]
 2423. Dawidowa, Helena [20]
 2424. Arezzo, Pierre (18..-1972) [20]
 2425. Forbert, Leo (1880-1938) [19]
 2426. Teatr na Chłodnej [19]
 2427. Łukaszczyk, Elżbieta [19]
 2428. Whiting, Richard A. (1891-1938) [19]
 2429. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [19]
 2430. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [19]
 2431. W. K. [19]
 2432. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [19]
 2433. Schonberger, John (1892-1983) [19]
 2434. Salabert, Francis (1884-1946) [19]
 2435. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [19]
 2436. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [19]
 2437. Makomaski, Edmund [19]
 2438. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [19]
 2439. Lewski , I. [19]
 2440. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [19]
 2441. Lefebvre, Casimir [19]
 2442. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [19]
 2443. Kowalski, Leon (1870-1937) [19]
 2444. Koschmider, Edmund [19]
 2445. Joyce, Archibald (1873-1963) [19]
 2446. Brodowski, Kazimierz (?-?) [19]
 2447. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [19]
 2448. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [18]
 2449. Suppé, Franz von (1819-1895) [18]
 2450. Sosnkowski, Józef (?-?) [18]
 2451. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2452. Paczóski, Julian [18]
 2453. M.K. Ryt. [18]
 2454. Lozano, Vicente [18]
 2455. Lassen, Eduard (1830-1904) [18]
 2456. Lange, Gustav (1830-1889) [18]
 2457. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [18]
 2458. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [18]
 2459. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [18]
 2460. Jasieński, Feliks (1861-1929) [18]
 2461. Hervé (1825-1892) [18]
 2462. Garat, Pierre (1762-1823) [18]
 2463. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [18]
 2464. Erhard, Carl [18]
 2465. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [18]
 2466. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [17]
 2467. Szymański, F. Ryt. [17]
 2468. Woydyga, Jan (1857-1938) [17]
 2469. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [17]
 2470. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [17]
 2471. Siegrist, Piotr [17]
 2472. Reber, Henri (1807-1880) [17]
 2473. Missler, B. T. [17]
 2474. Miller, Karol (1819-1889) [17]
 2475. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [17]
 2476. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [17]
 2477. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [17]
 2478. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [17]
 2479. Koman, Henryk (1824-1887) [17]
 2480. Bobiński, Henryk (1861-1914) [17]
 2481. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [17]
 2482. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [17]
 2483. A. G. Ryt. [17]
 2484. Żółtowski, A. [16]
 2485. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2486. Zawadzki, W. Ryt. [16]
 2487. Zagórska, W. Ryt. [16]
 2488. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [16]
 2489. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [16]
 2490. Nemo {pseud.] [16]
 2491. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2492. Lam, Stanisław (1891-1965) [16]
 2493. Krug, Diederich (1821-1880) [16]
 2494. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [16]
 2495. Kondracki, W. Fot. [16]
 2496. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [16]
 2497. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [16]
 2498. Ganne, Louis (1862-1923) [16]
 2499. Dubois, Théodore (1837-1924) [16]
 2500. Dietrich, Moritz(1816-1887) [16]
 2501. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [16]
 2502. Behr, Franz (1837-1898) [16]
 2503. Bayer, Josef (1852-1913) [16]
 2504. Gawęcki Witold (1911-1946) [15]
 2505. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [15]
 2506. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [15]
 2507. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [15]
 2508. Raudny, Wacław [15]
 2509. Radzimiński, Bronisław [15]
 2510. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [15]
 2511. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [15]
 2512. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [15]
 2513. Di Donato, Carlo [15]
 2514. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [15]
 2515. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [14]
 2516. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [14]
 2517. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [14]
 2518. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [14]
 2519. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [14]
 2520. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [14]
 2521. Scassola, A.(18..-19..) [14]
 2522. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [14]
 2523. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [14]
 2524. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [14]
 2525. Liebling, Georg (1865-1946). [14]
 2526. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [14]
 2527. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [14]
 2528. Budkowski, Henryk (1879-1928) [14]
 2529. Bianchi, Emilio [14]
 2530. Audran, Edmond(1842-1901) [14]
 2531. AWU [14]
 2532. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [13]
 2533. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [13]
 2534. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [13]
 2535. Varney, Louis(1844-1908) [13]
 2536. Mendewski, Stanisław [13]
 2537. Max, Józef (?-?) [13]
 2538. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [13]
 2539. Kozłowski. Ryt. [13]
 2540. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [13]
 2541. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [13]
 2542. Główny Urząd Miar [13]
 2543. Gorski, Konstanty (1868-1934) [13]
 2544. Chmielewski, Ignacy [13]
 2545. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [12]
 2546. A.P. [12]
 2547. Hünten, Franz(1793-1878) [12]
 2548. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [12]
 2549. Zalewska, Dorota. Opr. [12]
 2550. Wojewódzki, Władysław [12]
 2551. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [12]
 2552. Skrzyński, Hubert. Tł. [12]
 2553. Ross, Rita (1935- ). [12]
 2554. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [12]
 2555. Organizacja Wyznania Mojżeszowego w Królestwie i na Kresach Wschodnich [12]
 2556. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [12]
 2557. Mosz, Barbara [12]
 2558. Millöcker, Karl (1842-1899) [12]
 2559. Liszt, Ferenc(1811-1886) [12]
 2560. Lipińska, Elżbieta. [12]
 2561. Lincke, Paul (1866-1946) [12]
 2562. Lack, Théodore(1846-1921) [12]
 2563. Kühn-Cichocka, Anna. [12]
 2564. Krasuski, Stefan [12]
 2565. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [12]
 2566. Janiszewski, Anatoliusz. [12]
 2567. Gołębiewska, Wanda. [12]
 2568. Frimmel Theodor von (1853-1928) [12]
 2569. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [12]
 2570. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [12]
 2571. Bień, Alicja. [12]
 2572. Bazzini, Antonio(1818-1897) [12]
 2573. Banasiak, Joanna. Red. [12]
 2574. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [11]
 2575. Wierciński, K. [11]
 2576. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [11]
 2577. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [11]
 2578. Sachowa, Zofia [11]
 2579. Parafia św. Krzyża w Warszawie [11]
 2580. Horoch, Jan [11]
 2581. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [11]
 2582. Bieniewski, T. Fot. [11]
 2583. CAF, Komierowski, W.,fot. [10]
 2584. Schiff, Józef. Fot. [10]
 2585. Zaborska, Anna. Fot. [10]
 2586. Seiss, Isidor(1840-1905) [10]
 2587. Przyałgowski, Ignacy [10]
 2588. Mehoffer, Józef (1869-1946) [10]
 2589. Teatr Nowa Komedia [10]
 2590. Sztyft, Herman (1880- ) [10]
 2591. Osborne, George Alexander (1806-1893) [10]
 2592. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [10]
 2593. Leschik, Konrad [10]
 2594. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [10]
 2595. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [10]
 2596. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [10]
 2597. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [10]
 2598. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [10]
 2599. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [9]
 2600. Titel, Otto (18.. -1926) [9]
 2601. Robert Gawkowski (1962- ) [9]
 2602. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [9]
 2603. Marois, Blanche [9]
 2604. Kunke, Emil (1896-1943) [9]
 2605. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [9]
 2606. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [9]
 2607. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [9]
 2608. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [8]
 2609. Malmurowicz Bolesław. Fot. [8]
 2610. Tirling, Zygmunt [8]
 2611. Strożecki Jan (1869-1918) [8]
 2612. Miernicki, Władysław,fot. [8]
 2613. Lubowski, Józef (1824-1855) [8]
 2614. Golubec' Mikola (1891-1942) [8]
 2615. Dequin, Léon (18..-1937) [8]
 2616. Czibulka, Alphons(1842-1894) [8]
 2617. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [8]
 2618. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [7]
 2619. Witos, Wincenty (1874-1945) [7]
 2620. Welbel, Stefan. [7]
 2621. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [7]
 2622. Posttallé [7]
 2623. Piotrowska, Barbara (1935- ) [7]
 2624. Ochotniczy Komitet Wojenno-Przemysłowy [7]
 2625. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [7]
 2626. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [7]
 2627. Instytut Reduty [7]
 2628. Fišman, Monahim Zevelev [7]
 2629. Engel, A. [7]
 2630. Drukarnia Polska (Poznań) [7]
 2631. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [7]
 2632. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [6]
 2633. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [6]
 2634. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [6]
 2635. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [6]
 2636. Teatr Nowości [6]
 2637. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [6]
 2638. Rayski, Albin (1845-1921) [6]
 2639. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [6]
 2640. Polskie Stronnictwo Ludowe [6]
 2641. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [6]
 2642. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [6]
 2643. Lewandowski, Michał (kompozytor) [6]
 2644. Kozicki, Marek [6]
 2645. Jarosz, Rafał [6]
 2646. Huber, Adolf (fotograf) [6]
 2647. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [6]
 2648. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [6]
 2649. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [6]
 2650. Ernest, Adam (1868-1926) [6]
 2651. Czułek, Dariusz et al. [6]
 2652. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [6]
 2653. Cichocki, Ks. [6]
 2654. Biblioteka Publiczna w Warszawie [6]
 2655. Bachmann, Georges(1848-1894) [6]
 2656. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [5]
 2657. Dowództwo 6 Armii [5]
 2658. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [5]
 2659. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [5]
 2660. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [5]
 2661. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [5]
 2662. Wiśniewski, Wojciech et al. [5]
 2663. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [5]
 2664. Teatr Kameralny [5]
 2665. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [5]
 2666. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [5]
 2667. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [5]
 2668. Kautecki, Antoni. [5]
 2669. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [5]
 2670. Głębicka, Jolanta et al. [5]
 2671. Gajewski, Kazimierz słowa [5]
 2672. Gajewski, Jan kompozycja [5]
 2673. Błaszczak, Fr. [5]
 2674. Bergamasco, Charles (1830-1896) [5]
 2675. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [5]
 2676. 100 lat. Otwock 1916-2016 [5]
 2677. Klukowski, Jan (1904-1944) [4]
 2678. Straż Obywatelska. Komenda [4]
 2679. Grodzicki, Józef (1854-1939) [4]
 2680. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [4]
 2681. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [4]
 2682. Związek b. Ochotników Armii Polskiej [4]
 2683. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [4]
 2684. Teatr Aktora [4]
 2685. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [4]
 2686. Szczęsny-Kowarski, Felicjan (1890-1948) [4]
 2687. Schulhoff, Julius (1825-1898) [4]
 2688. Rokosz, Wacław. Fot. [4]
 2689. Reiss, N. [4]
 2690. Popp, Wilhelm(1828-1902) [4]
 2691. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2692. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [4]
 2693. Niecz, K.,fot. [4]
 2694. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [4]
 2695. Lanner, Joseph (1801-1843) [4]
 2696. Krotulski, I [4]
 2697. Jungmann, Albert(1824-1892) [4]
 2698. J.M. (Józef Mehoffer??) [4]
 2699. Dudek, Edyta et al. [4]
 2700. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [4]
 2701. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [4]
 2702. Badia, Luigi(1819-1899) [4]
 2703. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 2704. [Portret Gustawa Fritsche] [3]
 2705. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [3]
 2706. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [3]
 2707. Wiśniewski, Marceli [3]
 2708. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [3]
 2709. Teatr Malickiej [3]
 2710. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [3]
 2711. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2712. Oranowski, Wacław [3]
 2713. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2714. Mazur, Dawid (?-1916) [3]
 2715. Maj, Jerzy. Fot. [3]
 2716. MJK [3]
 2717. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [3]
 2718. Lehár, Ferenc (1870-1948) [3]
 2719. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [3]
 2720. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [3]
 2721. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [3]
 2722. Jones, Sidney(1861-1946) [3]
 2723. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2724. Issakowitch, S.S. [3]
 2725. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [3]
 2726. Głogowski, Tomasz(18..- ) [3]
 2727. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [3]
 2728. Fall, Leo(1873-1925) [3]
 2729. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [3]
 2730. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [2]
 2731. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 2732. sygn. Camel? [2]
 2733. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [2]
 2734. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [2]
 2735. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [2]
 2736. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [2]
 2737. Weintraub, Jan [2]
 2738. Towarzystwo Miłośników Przyrody [2]
 2739. Slovolitnâ O. I. Leman [2]
 2740. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [2]
 2741. Oddziały Armii Ochotniczej Małopolskiej [2]
 2742. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [2]
 2743. Lubelski Komitet Robotniczy Obrony Kraju [2]
 2744. Kolasa, Joanna. [2]
 2745. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [2]
 2746. Ken, Aleksander (1828-1874) [2]
 2747. Jankowski, Wacław (fotograf) [2]
 2748. Dobrowolska, Danuta. [2]
 2749. Danya, Piotr [2]
 2750. A.L. [2]
 2751. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 2752. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 2753. Tschopp, P. [1]
 2754. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 2755. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 2756. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 2757. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 2758. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2759. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [1]
 2760. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2761. Grodzicki, Józef (1854-1939). [1]
 2762. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2763. Dowództwo 1 Dywizji Legionów [1]
 2764. Cikanek, Ferdinand [1]
 2765. Borkowski, K. Fot. [1]
 2766. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2767. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2768. Berman, I. Fot. [1]
 2769. Altadonna, Giambattista (1824-1890). [1]
 2770. Altadonna, Giambattista (1824-1890) [1]
 2771. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [0]
 2772. [Portret Władysława Niegolewskiego] [0]
 2773. Vezenberg, Vil'gel'm (1839-1880) [0]
 2774. Twardzicki, Walerian ; Warszawa, Nowy Świat 46 [0]
 2775. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [0]
 2776. Sykulski, Z. [0]
 2777. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [0]
 2778. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2779. Mordasewicz, Kazimierz (1859-1923) [0]
 2780. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [0]
 2781. Krudowski, Józef [0]
 2782. Diemann, Max (czynny 1861-1863) [0]
 2783. Datka, Czesław (1905-1951) [0]

More statistics...