polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 71698

Readers on-line: 207

Total number of users since Jan 1, 2010: 14774348

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Ministerstwo Oświaty [506]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [123]
 16. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 17. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 18. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [102]
 19. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 20. Związek Patriotów Polskich [96]
 21. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 22. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [90]
 23. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [80]
 24. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [79]
 25. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 26. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 27. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [54]
 28. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 29. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 30. CAF [50]
 31. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 32. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 33. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 34. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 35. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 36. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 37. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 38. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 39. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 40. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 41. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 42. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 43. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 44. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 45. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [35]
 46. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 47. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 48. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 49. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 50. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 51. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 52. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [30]
 53. Główny Urząd Statystyczny [30]
 54. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [29]
 55. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 56. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 57. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 58. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 59. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 60. Dębski, Michał [27]
 61. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 62. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 63. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 64. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 65. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [24]
 66. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 67. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 68. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 69. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 70. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 71. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 72. A. Z. Ryt. [23]
 73. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [22]
 74. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 75. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 76. Stefanow, Piotr [21]
 77. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [21]
 78. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 79. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 80. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [20]
 81. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 82. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 83. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 84. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 85. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 86. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 87. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 88. P.B. Ryt. [17]
 89. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 90. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 91. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 92. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [16]
 93. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 94. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 95. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 96. Sigismond. Fot. [15]
 97. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [15]
 98. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 99. Karoli & Troczewski [15]
 100. A. M. Ryt. [15]
 101. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 102. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 103. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 104. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 105. Beyer, Karol (1818-1877) [14]
 106. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 107. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 108. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [13]
 109. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 110. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 111. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 112. Mottl, Adam, fot. [13]
 113. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 114. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 115. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 116. Conrad. Fot. [13]
 117. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 118. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 119. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 120. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [12]
 121. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 122. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 123. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 124. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 125. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 126. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 127. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [12]
 128. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [12]
 129. J. H. Ryt. [12]
 130. Dombrowski, Władysław [12]
 131. B. P. Ryt. [12]
 132. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [11]
 133. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 134. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 135. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 136. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 137. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 138. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 139. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 140. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 141. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 142. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 143. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 144. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 145. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 146. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 147. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 148. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 149. Kowalski, L. Fot. [10]
 150. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 151. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [10]
 152. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [10]
 153. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 154. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 155. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 156. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 157. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 158. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 159. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 160. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 161. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 162. Röber, H. Ryt. [9]
 163. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 164. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 165. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 166. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 167. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 168. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 169. Kneisel, August [9]
 170. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 171. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 172. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 173. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 174. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 175. Zarząd Miejski w Równem [8]
 176. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 177. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 178. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 179. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 180. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 181. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 182. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 183. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [8]
 184. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 185. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 186. K.K. Ryt. [8]
 187. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 188. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 189. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 190. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 191. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 192. ADAM. Ryt. [8]
 193. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 194. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 195. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 196. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 197. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 198. Walter. Ryt. [7]
 199. W. R. Ryt. [7]
 200. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 201. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 202. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 203. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 204. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 205. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 206. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 207. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 208. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [7]
 209. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 210. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 211. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 212. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 213. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 214. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 215. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 216. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 217. Baumann, R. Lit. [7]
 218. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 219. [Miethke, H. O.] [6]
 220. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 221. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 222. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 223. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 224. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 225. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 226. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 227. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 228. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 229. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 230. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 231. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 232. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 233. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 234. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 235. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 236. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 237. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 238. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 239. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 240. M. R. Rys. [6]
 241. L. N. Ryt. [6]
 242. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 243. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 244. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [6]
 245. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 246. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 247. J. Ł. Ryt. [6]
 248. J. K. Ryt. [6]
 249. Hufsky [6]
 250. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 251. Gruziel, L. Fot. [6]
 252. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 253. E. G. Ryt. [6]
 254. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 255. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 256. Biegański, B. Fot. [6]
 257. Achtel, Józef [6]
 258. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 259. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 260. [Granke, Stefan] [5]
 261. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 262. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 263. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 264. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 265. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 266. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 267. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 268. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 269. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 270. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 271. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 272. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 273. Szczeciński, K. Fot. [5]
 274. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 275. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 276. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 277. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 278. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 279. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 280. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 281. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 282. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 283. Orion. Fot. [5]
 284. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 285. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 286. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 287. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 288. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 289. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 290. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 291. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 292. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 293. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 294. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 295. Leliwa, Alfred [5]
 296. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 297. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 298. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 299. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 300. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 301. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 302. Kapuściński, Piotr [5]
 303. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 304. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 305. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 306. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 307. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 308. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 309. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 310. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 311. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 312. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 313. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 314. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 315. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 316. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 317. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 318. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 319. "Orion" [5]
 320. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 321. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 322. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 323. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 324. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 325. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 326. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 327. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 328. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 329. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 330. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 331. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 332. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [4]
 333. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 334. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 335. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [4]
 336. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 337. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 338. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 339. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 340. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 341. Sosiński, I. Ryt. [4]
 342. Simcis, Gen [4]
 343. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 344. Schiff, Józef. Fot. [4]
 345. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 346. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 347. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 348. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 349. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 350. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 351. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 352. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 353. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 354. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 355. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 356. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 357. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 358. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 359. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 360. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 361. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 362. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 363. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 364. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 365. Krzyżanowski, K. [4]
 366. Krajewski, J. Ryt. [4]
 367. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 368. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 369. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 370. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 371. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 372. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 373. K.P. Ryt. [4]
 374. K. P. Ryt. [4]
 375. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 376. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 377. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 378. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 379. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 380. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 381. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 382. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 383. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 384. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 385. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 386. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 387. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 388. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 389. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 390. Brochocki, B. Ryt. [4]
 391. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 392. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 393. Antykwarnia Warszawska [4]
 394. A. R. Ryt. [4]
 395. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 396. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 397. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 398. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 399. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 400. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 401. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 402. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 403. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 404. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 405. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 406. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 407. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 408. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 409. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 410. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 411. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 412. Warszawski Lombard Miejski [3]
 413. Warnka, Jadwiga [3]
 414. W. C. Ryt. [3]
 415. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 416. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 417. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 418. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 419. Twardzicki, Walery (1838-1902) [3]
 420. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 421. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 422. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 423. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 424. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 425. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 426. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 427. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 428. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 429. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 430. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 431. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 432. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 433. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 434. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [3]
 435. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 436. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 437. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 438. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 439. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 440. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 441. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 442. S. A. Ryt. [3]
 443. Röber, G. Ryt. [3]
 444. Różański, M. Ryt. [3]
 445. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 446. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 447. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 448. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 449. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 450. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 451. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 452. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 453. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 454. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 455. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 456. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 457. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 458. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 459. Nowialis [3]
 460. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 461. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 462. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 463. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 464. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 465. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 466. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 467. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 468. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 469. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 470. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 471. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 472. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 473. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 474. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 475. M.R. Ryt. [3]
 476. Liga Morska i Kolonialna [3]
 477. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 478. L. K. [3]
 479. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 480. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 481. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 482. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 483. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 484. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 485. Krynicki, M. Lit. [3]
 486. Koło Medyków S. U. W. [3]
 487. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 488. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 489. Koroniarz [3]
 490. Konrad. Fot. [3]
 491. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 492. Kohn, Alfred. Red. [3]
 493. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 494. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 495. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 496. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 497. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 498. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 499. Jaugey, Jean [3]
 500. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 501. J.Ł. Ryt. [3]
 502. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 503. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 504. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 505. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 506. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 507. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 508. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 509. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 510. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 511. Gibs, Joe [3]
 512. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 513. Dąbrowski, Stanisław [3]
 514. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 515. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 516. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 517. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 518. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 519. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 520. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 521. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 522. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 523. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 524. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 525. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 526. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 527. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 528. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 529. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 530. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 531. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 532. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 533. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 534. Bauman, R. Lit. [3]
 535. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 536. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 537. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 538. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 539. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 540. "Orion". Fot. [3]
 541. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 542. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 543. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 544. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 545. [Łosiowa, Emilia] [2]
 546. [brak] [2]
 547. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 548. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 549. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 550. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 551. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 552. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 553. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 554. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 555. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 556. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 557. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 558. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 559. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 560. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 561. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 562. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 563. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 564. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 565. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 566. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 567. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 568. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 569. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 570. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 571. Wróblewski, K. [2]
 572. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 573. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 574. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 575. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 576. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 577. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 578. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 579. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 580. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 581. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 582. Warnkówna, Jadwiga [2]
 583. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 584. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 585. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 586. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 587. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 588. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 589. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 590. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 591. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 592. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 593. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 594. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 595. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 596. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 597. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 598. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 599. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 600. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 601. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 602. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 603. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 604. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 605. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 606. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 607. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 608. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 609. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 610. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 611. Surowiecki, Karol [2]
 612. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 613. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 614. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 615. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 616. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 617. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 618. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 619. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 620. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 621. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 622. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 623. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 624. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 625. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 626. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 627. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 628. Sosiński, J. Ryt. [2]
 629. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 630. Socha, Szczepan [2]
 631. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 632. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 633. Skornia-Roszij, Maria [2]
 634. Siekierski, Franciszek [2]
 635. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [2]
 636. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 637. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 638. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 639. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 640. Sedlaczek, Lech [2]
 641. Röber, F. H. Ryt. [2]
 642. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 643. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [2]
 644. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 645. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 646. Rumianek, Stanisław [2]
 647. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 648. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 649. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 650. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 651. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 652. Rada Regencyjna [2]
 653. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 654. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 655. Przyałgowski, Ignacy [2]
 656. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 657. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 658. Polska Macierz Szkolna [2]
 659. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 660. Plewczyński, F. [2]
 661. Pistyner, M. [2]
 662. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 663. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 664. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 665. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 666. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 667. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 668. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 669. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 670. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 671. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 672. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 673. N[icz], E. Ryt. [2]
 674. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 675. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 676. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 677. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 678. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 679. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 680. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 681. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 682. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 683. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 684. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 685. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 686. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 687. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 688. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 689. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 690. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 691. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 692. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 693. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 694. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 695. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 696. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 697. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 698. Malewicz, Jadwiga [2]
 699. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 700. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 701. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 702. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 703. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 704. M. K. Ryt. [2]
 705. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 706. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 707. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 708. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 709. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 710. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 711. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 712. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 713. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 714. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 715. Kubełka, Ignacy [2]
 716. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 717. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 718. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 719. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 720. Krajewski. Ryt. [2]
 721. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 722. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 723. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 724. Kostka, J. [2]
 725. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 726. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 727. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 728. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 729. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 730. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 731. Komar, Józef [2]
 732. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 733. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 734. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 735. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 736. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 737. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 738. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 739. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 740. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 741. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 742. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 743. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 744. KK. Ryt. [2]
 745. K.W. Ryt. [2]
 746. K.N. Ryt. [2]
 747. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 748. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 749. Jezierski, J. Ryt. [2]
 750. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 751. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 752. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 753. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 754. J.K. Ryt. [2]
 755. J. Ł. [2]
 756. Instytut Spraw Społecznych [2]
 757. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 758. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 759. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 760. Hähle, G. Ryt. [2]
 761. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 762. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 763. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 764. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 765. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 766. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 767. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 768. Gorazdowski, E. [2]
 769. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 770. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 771. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 772. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 773. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 774. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 775. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 776. Frick, L. [2]
 777. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 778. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 779. Elkana, J. M. [2]
 780. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 781. E. N. Ryt. [2]
 782. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 783. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 784. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 785. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 786. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 787. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 788. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 789. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 790. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 791. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 792. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 793. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 794. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 795. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 796. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 797. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 798. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 799. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 800. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 801. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 802. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 803. Bykowski, Leon [2]
 804. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 805. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 806. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 807. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 808. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 809. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 810. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 811. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 812. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 813. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 814. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 815. Bielecki, C. [2]
 816. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 817. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 818. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 819. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 820. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 821. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 822. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 823. Baronowa X.Y.Z. [2]
 824. Banner, M. Red. [2]
 825. Automobilklub Warszawski [2]
 826. Atelier Rembrandt [2]
 827. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 828. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 829. A.T.T. [2]
 830. A...... Z....li [2]
 831. A. K. Ryt. [2]
 832. "Młoda Sztuka" [2]
 833. Żółtowski, A. [1]
 834. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 835. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 836. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 837. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 838. Żelaznowski, Andrzej [1]
 839. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 840. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 841. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 842. Štejman, S. A. [1]
 843. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 844. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 845. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 846. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 847. Śmigielska, Józefa [1]
 848. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 849. Śliwiński, Jan [1]
 850. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 851. Łączkowski Ludwik [1]
 852. Łączkowska Felicja [1]
 853. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 854. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 855. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 856. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 857. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 858. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 859. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 860. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 861. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 862. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 863. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 864. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 865. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 866. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 867. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 868. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 869. par Ketterer [1]
 870. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 871. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 872. il [1]
 873. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 874. [s.n.] [1]
 875. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 876. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 877. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 878. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 879. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 880. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 881. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 882. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 883. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 884. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 885. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 886. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 887. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 888. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 889. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 890. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 891. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 892. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 893. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 894. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 895. [Quirini, Edward] [1]
 896. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 897. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 898. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 899. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 900. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 901. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 902. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 903. [Omm, Peter] [1]
 904. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 905. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 906. [Mielnicki]. Fot. [1]
 907. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 908. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 909. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 910. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 911. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 912. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 913. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 914. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 915. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 916. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 917. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 918. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 919. [Grabiec (?-?)] [1]
 920. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 921. [Franck] [1]
 922. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 923. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 924. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 925. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 926. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 927. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 928. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 929. [Bielski, Szymon] [1]
 930. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 931. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 932. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 933. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 934. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 935. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 936. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 937. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 938. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 939. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 940. Związek Strzelecki [1]
 941. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 942. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 943. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 944. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 945. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 946. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 947. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 948. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 949. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 950. Związek Miast Polskich [1]
 951. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 952. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 953. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 954. Związek Katolicki [1]
 955. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 956. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 957. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 958. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 959. Zumpe, Edmund [1]
 960. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 961. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 962. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 963. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 964. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 965. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 966. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 967. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 968. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 969. Ziegler; Droste [1]
 970. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 971. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 972. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 973. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 974. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 975. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 976. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 977. Zbyszewski [1]
 978. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 979. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 980. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 981. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 982. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 983. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 984. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 985. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 986. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 987. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 988. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 989. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 990. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 991. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 992. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 993. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 994. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 995. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 996. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 997. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 998. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 999. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1000. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1001. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1002. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1003. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1004. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1005. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1006. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1007. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 1008. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1009. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1010. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1011. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1012. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1013. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1014. X. Y. Z. [1]
 1015. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1016. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1017. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1018. Węgrzecki, S. [1]
 1019. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1020. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1021. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1022. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1023. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1024. Wójcicki, Jerzy [1]
 1025. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1026. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1027. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1028. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1029. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1030. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1031. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1032. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1033. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1034. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1035. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 1036. Wyroba, Stefan [1]
 1037. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1038. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1039. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1040. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1041. Wretowski, Paweł [1]
 1042. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1043. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1044. Wołek, Adam [1]
 1045. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1046. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1047. Wojnarowicz Weseła [1]
 1048. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1049. Wohlfahrt, A. [1]
 1050. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1051. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1052. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1053. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1054. Wiśniewski, Marceli [1]
 1055. Wizimirska, Barbara [1]
 1056. Witkowski, Wincenty [1]
 1057. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1058. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1059. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1060. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1061. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1062. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1063. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1064. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1065. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1066. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1067. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1068. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1069. Wilczek, Feliks [1]
 1070. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1071. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1072. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1073. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1074. Wierciński, K. [1]
 1075. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1076. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1077. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1078. Whiting, A. [1]
 1079. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1080. Wesoły Wujaszek [1]
 1081. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1082. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1083. Weinberg P. [1]
 1084. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1085. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1086. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1087. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1088. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1089. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1090. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1091. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1092. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1093. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1094. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1095. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1096. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1097. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1098. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1099. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1100. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1101. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1102. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1103. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1104. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1105. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1106. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1107. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1108. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1109. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1110. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1111. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1112. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1113. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1114. Wano, K. [1]
 1115. Wanda Z. Ryt. [1]
 1116. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1117. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1118. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1119. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1120. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1121. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1122. Walaszczak, Piotr [1]
 1123. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1124. Wahrendorff, O. [1]
 1125. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1126. W.Z. Ryt. [1]
 1127. W.K. Ryt. [1]
 1128. W. M. K. [1]
 1129. W. K. Ryt. [1]
 1130. W. K. [1]
 1131. W. B. Ryt. [1]
 1132. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1133. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1134. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1135. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1136. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1137. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1138. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1139. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1140. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1141. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1142. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1143. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1144. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1145. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1146. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1147. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1148. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1149. Urbanowicz, Szymon [1]
 1150. Uniwersytet Warszawski [1]
 1151. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1152. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1153. Uhry, M. [1]
 1154. Typiak, Piotr [1]
 1155. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1156. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1157. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1158. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1159. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1160. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1161. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1162. Treter Mieczysław (1883-1943) [1]
 1163. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1164. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1165. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1166. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1167. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1168. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1169. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1170. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1171. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1172. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1173. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1174. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1175. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1176. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1177. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1178. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1179. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1180. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1181. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1182. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1183. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1184. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1185. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1186. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1187. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1188. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1189. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1190. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1191. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1192. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1193. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1194. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1195. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1196. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1197. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1198. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1199. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1200. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1201. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1202. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1203. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1204. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1205. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1206. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1207. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1208. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1209. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1210. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1211. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1212. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1213. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1214. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1215. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1216. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1217. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1218. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1219. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1220. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1221. Tor, Stanisław [1]
 1222. Tonioli, D. [1]
 1223. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1224. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1225. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1226. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1227. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1228. Tirling, Zygmunt [1]
 1229. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1230. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1231. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1232. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1233. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1234. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1235. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1236. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1237. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1238. Taubert. Ryt. [1]
 1239. Taube, Gustaw jr [1]
 1240. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1241. Tarnacki, Józef. [1]
 1242. Tarnacki, Józef [1]
 1243. Tarczyński, Władysław [1]
 1244. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1245. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1246. T.B. [1]
 1247. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1248. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1249. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1250. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1251. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1252. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1253. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1254. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1255. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1256. Szymkiewicz, Józef [1]
 1257. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1258. Szymański, Ludwik [1]
 1259. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1260. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1261. Szydłowska, Grażyna [1]
 1262. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1263. Szwankowska, Hanna [1]
 1264. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1265. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1266. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1267. Sznage. Ryt. [1]
 1268. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1269. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1270. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1271. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1272. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1273. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1274. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1275. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1276. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1277. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1278. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1279. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1280. Szczepański, Sebastian [1]
 1281. Szczepański, Grzegorz [1]
 1282. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1283. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1284. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1285. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1286. Syrewicz, Xawery [1]
 1287. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1288. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1289. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1290. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1291. Suszczyński, Jan [1]
 1292. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1293. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1294. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1295. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1296. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1297. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1298. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1299. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1300. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1301. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1302. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1303. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1304. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1305. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1306. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1307. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1308. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1309. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1310. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1311. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1312. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1313. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1314. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1315. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1316. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1317. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1318. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1319. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1320. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1321. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1322. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1323. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1324. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1325. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1326. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1327. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1328. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1329. Steiman, S. [1]
 1330. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1331. Stecher, August (?-?) [1]
 1332. Stawiński. Ryt. [1]
 1333. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1334. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1335. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1336. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1337. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1338. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1339. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1340. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1341. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1342. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1343. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1344. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1345. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1346. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1347. Sosnkowski, Józef [1]
 1348. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1349. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1350. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1351. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1352. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1353. Snopek, Kazimierz [1]
 1354. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1355. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1356. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1357. Slaski, S. Ryt. [1]
 1358. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1359. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1360. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1361. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1362. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1363. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1364. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1365. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1366. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1367. Siemieński, Lucjan [1]
 1368. Siegrist, Piotr [1]
 1369. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1370. Siczyński, Walery [1]
 1371. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1372. Sewer [1]
 1373. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1374. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1375. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1376. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1377. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1378. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1379. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1380. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1381. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1382. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1383. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1384. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1385. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1386. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1387. Sawiński, F. M. [1]
 1388. Sawiczewski, S. [1]
 1389. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1390. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1391. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1392. Samselski, Marek. Red. [1]
 1393. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1394. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1395. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1396. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1397. Salinger, Zygmunt [1]
 1398. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1399. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1400. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1401. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1402. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1403. S. E. [1]
 1404. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1405. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1406. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1407. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1408. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1409. Rybicki, Anastazy [1]
 1410. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1411. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1412. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1413. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1414. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1415. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1416. Rudnicka, Monika [1]
 1417. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1418. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1419. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1420. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1421. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1422. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1423. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1424. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1425. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1426. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1427. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1428. Roeber. H. Ryt. [1]
 1429. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1430. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1431. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1432. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1433. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1434. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1435. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1436. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1437. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1438. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1439. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1440. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1441. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1442. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1443. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1444. Rembiel, St. [1]
 1445. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1446. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1447. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1448. Reiss, N. [1]
 1449. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1450. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1451. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1452. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1453. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1454. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1455. Raudny, Wacław [1]
 1456. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1457. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1458. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1459. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1460. Radzimiński, Bronisław [1]
 1461. Radwan, August [1]
 1462. Radoszewska, A. J. [1]
 1463. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1464. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1465. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1466. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1467. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1468. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1469. R. P. [1]
 1470. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1471. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1472. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1473. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1474. Péreyra, Charles [1]
 1475. Pécaut, Elie [1]
 1476. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1477. Pyka, Henryk [1]
 1478. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [1]
 1479. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1480. Pusch, Alois Maria de [1]
 1481. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1482. Puc, B[ronisław] [1]
 1483. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1484. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1485. Przyłęcki, Henryk [1]
 1486. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1487. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1488. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1489. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1490. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1491. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1492. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1493. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1494. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1495. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1496. Prochaska, Anna [1]
 1497. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1498. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1499. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1500. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1501. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1502. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1503. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1504. Posttallé [1]
 1505. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1506. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1507. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1508. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1509. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1510. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1511. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1512. Popielewski [1]
 1513. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1514. Pomian, E. [1]
 1515. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1516. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1517. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1518. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1519. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1520. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1521. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1522. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1523. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1524. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1525. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1526. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1527. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1528. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1529. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1530. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1531. Pokorny. Ryt. [1]
 1532. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1533. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1534. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1535. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1536. Podwiński, Stanisław [1]
 1537. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1538. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1539. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1540. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1541. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1542. Plater, Karol [1]
 1543. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1544. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1545. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1546. Piotrowski, Andrzej [1]
 1547. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1548. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1549. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1550. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1551. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1552. Pilich, Michał [1]
 1553. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1554. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1555. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1556. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1557. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1558. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1559. Piekacz, J. Fot. [1]
 1560. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1561. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1562. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1563. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1564. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1565. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1566. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1567. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1568. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1569. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1570. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1571. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1572. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1573. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1574. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1575. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1576. Pawłowski, Kalixt [1]
 1577. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1578. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1579. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1580. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1581. Pawe, L. [1]
 1582. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1583. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1584. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1585. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1586. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1587. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1588. Paprocki, Bartosz [1]
 1589. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1590. Pallach, A. Ryt. [1]
 1591. Paczóski, Julian [1]
 1592. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1593. P. D. Ryt. [1]
 1594. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1595. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1596. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1597. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1598. Ostas, Marek [1]
 1599. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1600. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1601. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1602. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1603. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1604. Orthwein, Ludwik [1]
 1605. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1606. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1607. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1608. Oranowski, Wacław [1]
 1609. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1610. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1611. Olzacki, Sławomir. Fot. [1]
 1612. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1613. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1614. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1615. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1616. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1617. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1618. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1619. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1620. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1621. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1622. Obuchowicz, Henryk [1]
 1623. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1624. O liść dębu [1]
 1625. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1626. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1627. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1628. Nowakowski, Bogdan [1]
 1629. Nowacki, Łukasz [1]
 1630. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1631. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1632. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1633. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1634. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1635. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1636. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1637. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1638. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1639. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1640. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1641. Niecz, K.,fot. [1]
 1642. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1643. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1644. Nemo {pseud.] [1]
 1645. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1646. Nałęcz, Edward [1]
 1647. Naumann, Karl [1]
 1648. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1649. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1650. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1651. Naoczny świadek [1]
 1652. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1653. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1654. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1655. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1656. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1657. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1658. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1659. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1660. Myślińska, Grażyna. Fot. [1]
 1661. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1662. Myszkowska, Justyna [1]
 1663. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1664. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1665. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1666. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1667. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1668. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1669. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1670. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1671. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1672. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1673. Mróz, Agnieszka [1]
 1674. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1675. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1676. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1677. Motas, Maciej [1]
 1678. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1679. Morżkowska, Antonina [1]
 1680. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1681. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1682. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1683. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1684. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1685. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1686. Montabone (Firenze) [1]
 1687. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1688. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1689. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1690. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1691. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1692. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1693. Miłkowski, Stanisław [1]
 1694. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1695. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1696. Missler, B. T. [1]
 1697. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1698. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1699. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1700. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1701. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1702. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1703. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1704. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1705. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1706. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1707. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1708. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1709. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1710. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1711. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1712. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [1]
 1713. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1714. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1715. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 1716. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1717. Mickiewicz, Izadora [1]
 1718. Mickiewicz, Dominik [1]
 1719. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1720. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1721. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1722. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1723. Mendewski, Stanisław [1]
 1724. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1725. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1726. Meisser [1]
 1727. Medeksza, Antoni [1]
 1728. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1729. Małkowska, Grażyna [1]
 1730. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1731. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1732. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1733. Maël, Pierr. [1]
 1734. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1735. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1736. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1737. Max, Józef (?-?) [1]
 1738. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1739. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1740. Matrzak, Jerzy [1]
 1741. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1742. Marx, Emil (?-?) [1]
 1743. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1744. Marois, Blanche [1]
 1745. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1746. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1747. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1748. Marcinkowski, Piotr [1]
 1749. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1750. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1751. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1752. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1753. Makowski, Marek [1]
 1754. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1755. Makomaski, Edmund [1]
 1756. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1757. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1758. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1759. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1760. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1761. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1762. Mahomet II [1]
 1763. Magnus, Wiktor [1]
 1764. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1765. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1766. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1767. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1768. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1769. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1770. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1771. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1772. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1773. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1774. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1775. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1776. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1777. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1778. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1779. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1780. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1781. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1782. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1783. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1784. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1785. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1786. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1787. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1788. M.K. Ryt. [1]
 1789. M. A. Ryt [1]
 1790. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1791. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1792. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1793. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1794. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1795. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1796. Lozano, Vicente [1]
 1797. Loth, August (1869-1944) [1]
 1798. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1799. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1800. Loos, Vincent Angelo [1]
 1801. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1802. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1803. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1804. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1805. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1806. Lisicki, Roman [1]
 1807. Lisiak, Elżbieta [1]
 1808. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1809. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1810. Lilpop, Marian [1]
 1811. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1812. Ligber. Szty. [1]
 1813. Ligber, F. Szty. [1]
 1814. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1815. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1816. Liciński Hipolit [1]
 1817. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1818. Leśniewska, B. [1]
 1819. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1820. Lewski , I. [1]
 1821. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1822. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1823. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1824. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1825. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1826. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1827. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 1828. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1829. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 1830. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1831. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1832. Leschik, Konrad [1]
 1833. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1834. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1835. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1836. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1837. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1838. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1839. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1840. Lefebvre, Casimir [1]
 1841. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1842. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1843. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1844. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1845. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 1846. Lazzerini, Gustavo [1]
 1847. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1848. Latoszek, Jacek [1]
 1849. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1850. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1851. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1852. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1853. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1854. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1855. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1856. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1857. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1858. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1859. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1860. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1861. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1862. Kűbler. Ryt. [1]
 1863. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1864. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1865. Kępkowska, Bogusława Bożena [1]
 1866. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1867. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1868. Kübler, Ryt. [1]
 1869. Kóźmiński, T. B. [1]
 1870. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1871. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1872. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 1873. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 1874. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1875. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1876. Kumidor, Zbigniew [1]
 1877. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1878. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1879. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1880. Kuczyński [1]
 1881. Kucz, M. Ryt. [1]
 1882. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1883. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 1884. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1885. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1886. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1887. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 1888. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1889. Krzyżanowska, Celina [1]
 1890. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1891. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1892. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1893. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1894. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1895. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1896. Krywoszejew, Maciej [1]
 1897. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1898. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1899. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1900. Krudowski, Józef [1]
 1901. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1902. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 1903. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1904. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1905. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1906. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1907. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1908. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1909. Krasuski, Stefan [1]
 1910. Krasowska Helena [1]
 1911. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1912. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1913. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1914. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1915. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1916. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 1917. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1918. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1919. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1920. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1921. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1922. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 1923. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1924. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 1925. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1926. Kozłowski, Jan J. [1]
 1927. Kozyra, Anna [1]
 1928. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1929. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1930. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1931. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1932. Kowalewski, T. [1]
 1933. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1934. Kowala, G. [1]
 1935. Kotuliński, Andrzej [1]
 1936. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1937. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1938. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1939. Kossakowska, Wanda [1]
 1940. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1941. Koschmider, Edmund [1]
 1942. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1943. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1944. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1945. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1946. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1947. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 1948. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 1949. Konstanty. Fot. [1]
 1950. Konopnicki, Jan [1]
 1951. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1952. Koniński, Kazimierz [1]
 1953. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1954. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 1955. Kondracki, W. Fot. [1]
 1956. Kondor, Ernst. [1]
 1957. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 1958. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1959. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1960. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1961. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1962. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1963. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1964. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1965. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1966. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1967. Komitet Budowy Pomników [1]
 1968. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1969. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1970. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1971. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1972. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1973. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1974. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1975. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1976. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 1977. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1978. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1979. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1980. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1981. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 1982. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1983. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1984. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1985. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1986. Klimowicz, Ignacy [1]
 1987. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1988. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1989. Klein, W. Ryt. [1]
 1990. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1991. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1992. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1993. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1994. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1995. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1996. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1997. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1998. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1999. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2000. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2001. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2002. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2003. Kautecki, Antoni. [1]
 2004. Kautecki, Antoni [1]
 2005. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2006. Kasterska, Maria [1]
 2007. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2008. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2009. Kasiewicz, Alfred [1]
 2010. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2011. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2012. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2013. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [1]
 2014. Karoli, W. [1]
 2015. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2016. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2017. Kapuscinski, Petr [1]
 2018. Kapliński, Julian [1]
 2019. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2020. Kapituła Odznaki [1]
 2021. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2022. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2023. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2024. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2025. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2026. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2027. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2028. Kaliszewski, L. [1]
 2029. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2030. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2031. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2032. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2033. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2034. Kaczyński, Witold [1]
 2035. Kaczmarski, S. [1]
 2036. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2037. K.P. [1]
 2038. K. Z. Ryt. [1]
 2039. K. Ryt. [1]
 2040. K. M. Ryt. [1]
 2041. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2042. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2043. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2044. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2045. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2046. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2047. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2048. Jotes [1]
 2049. Jonzeck, Waldemar [1]
 2050. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2051. Jeżowski, M [1]
 2052. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 2053. Jezierski, J. [1]
 2054. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2055. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2056. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2057. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2058. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2059. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2060. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 2061. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2062. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2063. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2064. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2065. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2066. Janusz [1]
 2067. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2068. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2069. Jankowski, Józef [1]
 2070. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2071. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2072. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2073. Janczewski, S. Red. [1]
 2074. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2075. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2076. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2077. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2078. Jakobi, Zygmunt [1]
 2079. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2080. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2081. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2082. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2083. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2084. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2085. Jackowski, Aleksander [1]
 2086. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2087. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2088. J.J, Ryt. [1]
 2089. J. Z. [1]
 2090. J. S. Ryt. [1]
 2091. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2092. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2093. J. J. Ryt. [1]
 2094. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2095. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2096. Issakowitch, S.S. [1]
 2097. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2098. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2099. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2100. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2101. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2102. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2103. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2104. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2105. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2106. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2107. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2108. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2109. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 2110. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2111. Hyodo, Nagao [1]
 2112. Huzarski, Jerzy [1]
 2113. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2114. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2115. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2116. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2117. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2118. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2119. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2120. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2121. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2122. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2123. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2124. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2125. Hervé (1825-1892) [1]
 2126. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2127. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2128. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2129. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2130. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2131. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2132. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2133. Heck, Walerian [1]
 2134. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2135. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2136. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2137. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2138. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2139. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2140. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2141. Haehle. Ryt. [1]
 2142. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2143. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2144. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2145. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2146. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2147. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2148. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2149. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2150. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2151. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2152. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2153. Górska, Maria. Red. [1]
 2154. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2155. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2156. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2157. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2158. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2159. Grynfeld, Bronisława [1]
 2160. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2161. Grupa Legionistów [1]
 2162. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2163. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2164. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2165. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2166. Grimm., A. Ryt. [1]
 2167. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2168. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2169. Grajnert, Józef [1]
 2170. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2171. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2172. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2173. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2174. Gołębiewska, Wanda [1]
 2175. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2176. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2177. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2178. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2179. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2180. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2181. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2182. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2183. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2184. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2185. Golański, Jerzy [1]
 2186. Gola, A. (muzyka) [1]
 2187. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2188. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2189. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [1]
 2190. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2191. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2192. Gnatkowski, Adam [1]
 2193. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2194. Giraud, Paul [1]
 2195. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2196. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2197. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2198. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2199. Giller, Honorata [1]
 2200. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2201. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2202. Gierczyńska, Joanna [1]
 2203. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2204. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2205. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2206. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 2207. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2208. Gebhard, podporucznik [1]
 2209. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2210. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2211. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2212. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2213. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2214. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2215. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2216. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2217. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2218. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2219. Gajewski, Adrian [1]
 2220. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2221. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2222. G.S. Ryt. [1]
 2223. G.R. Ryt. [1]
 2224. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2225. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2226. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2227. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2228. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2229. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2230. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2231. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2232. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2233. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2234. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2235. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2236. Fiszer, Carolina [1]
 2237. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2238. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2239. Filipiak, Grzegorz [1]
 2240. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2241. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2242. Field, John (1782-1837) [1]
 2243. Fiedler. Ryt. [1]
 2244. Feuerstein Władysław [1]
 2245. Feldman, J. [1]
 2246. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2247. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2248. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2249. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2250. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2251. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2252. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2253. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2254. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2255. Fabiszewski, M. [1]
 2256. F. K. Ryt. [1]
 2257. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2258. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2259. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2260. Erhard, Carl [1]
 2261. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2262. Emer, Lucjan [1]
 2263. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2264. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2265. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2266. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2267. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2268. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2269. Egloff, Jerzy [1]
 2270. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2271. Edgeworth, Maria [1]
 2272. E. S. [1]
 2273. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2274. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2275. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2276. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2277. Dénoix, Victorin [1]
 2278. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2279. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2280. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2281. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2282. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2283. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2284. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2285. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2286. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2287. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2288. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2289. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2290. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2291. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2292. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2293. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2294. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2295. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2296. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2297. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2298. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2299. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2300. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2301. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2302. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2303. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2304. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2305. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2306. Dom ks. Boduena [1]
 2307. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2308. Dobrski, Konrad [1]
 2309. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2310. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2311. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2312. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2313. Di Donato, Carlo [1]
 2314. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2315. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2316. Derengowski, Jan [1]
 2317. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2318. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2319. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2320. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2321. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2322. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2323. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2324. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2325. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2326. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2327. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2328. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2329. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2330. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2331. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2332. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2333. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2334. Dembiński, Czesław [1]
 2335. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2336. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2337. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2338. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2339. Dawidowa, Helena [1]
 2340. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2341. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2342. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2343. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2344. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2345. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2346. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2347. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2348. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2349. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2350. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2351. Dalla Casa, Louis [1]
 2352. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2353. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2354. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2355. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2356. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2357. Czerwiński, Franciszek [1]
 2358. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 2359. Czerniawski, Jan [1]
 2360. Czermański, Zdzisław [1]
 2361. Czermak, Grażyna [1]
 2362. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2363. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2364. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2365. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2366. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2367. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2368. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2369. Czaki, Klementyna [1]
 2370. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2371. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2372. Czajewski Wiktor [1]
 2373. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2374. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2375. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2376. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2377. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2378. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2379. Cirina, J. A. [1]
 2380. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2381. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2382. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2383. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2384. Cichocki, Ks. [1]
 2385. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2386. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2387. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2388. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2389. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2390. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2391. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2392. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2393. Chodecki, Władysław [1]
 2394. Chmielewski, Ignacy [1]
 2395. Chmielewska, Halina [1]
 2396. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2397. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 2398. Charszewski, Ignacy [1]
 2399. Charchillac, Berthet de [1]
 2400. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2401. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2402. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2403. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2404. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2405. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2406. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2407. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2408. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2409. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2410. C.K. ryt. [1]
 2411. Błaszczak, Fr. [1]
 2412. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2413. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2414. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2415. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2416. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2417. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2418. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2419. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2420. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2421. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2422. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2423. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2424. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2425. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2426. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2427. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2428. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2429. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2430. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2431. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2432. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2433. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2434. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2435. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2436. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2437. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2438. Brauman, Władysław [1]
 2439. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2440. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2441. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2442. Bouleau, H. de. [1]
 2443. Borucki, Juliusz [1]
 2444. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2445. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2446. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2447. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2448. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2449. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2450. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2451. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2452. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2453. Bojarska, Stefanja [1]
 2454. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2455. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2456. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2457. Bogacki, S. Fot. [1]
 2458. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2459. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2460. Bockhann, F. [1]
 2461. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2462. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2463. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2464. Bobiński, Antoni [1]
 2465. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2466. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2467. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2468. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2469. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2470. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2471. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2472. Bio [pseud.] [1]
 2473. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2474. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2475. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2476. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2477. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2478. Bielicka, Eugenia [1]
 2479. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2480. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2481. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2482. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2483. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2484. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2485. Biblioteka Narodowa [1]
 2486. Biblioteka Kórnicka [1]
 2487. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2488. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2489. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2490. Bianchi, Emilio [1]
 2491. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2492. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2493. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2494. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2495. Betcher, Jan C. [1]
 2496. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2497. Benjamin Kornfeld [1]
 2498. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2499. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2500. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2501. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2502. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2503. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2504. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2505. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2506. Baude, K. [1]
 2507. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2508. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2509. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2510. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2511. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2512. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2513. Baracz, A. P. [1]
 2514. Bar, E. Ryt. [1]
 2515. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2516. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2517. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2518. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2519. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2520. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2521. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2522. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2523. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2524. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2525. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2526. Babiński, Wacław [1]
 2527. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2528. B.O. Ryt. [1]
 2529. B. B. Ryt. [1]
 2530. Aut. [1]
 2531. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2532. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2533. Arslan M. [1]
 2534. Arnold, E. J. [1]
 2535. Arnaud, Étienne [1]
 2536. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2537. Armia Krajowa [1]
 2538. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2539. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2540. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2541. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2542. Archibald, M. [1]
 2543. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2544. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2545. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2546. Aniela S. Ryt. [1]
 2547. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2548. Ambrich, Magdalena [1]
 2549. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2550. Amator [1]
 2551. Alkar [pseud.] [1]
 2552. Al. Pow. [1]
 2553. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2554. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2555. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2556. Adamska, Grażyna [1]
 2557. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2558. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2559. Achtel, Aleksandra [1]
 2560. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2561. AWU [1]
 2562. ADAM [1]
 2563. A. Z. [1]
 2564. A. W. Ryt. [1]
 2565. A. S. Ryt. [1]
 2566. A. G. Ryt. [1]
 2567. A. C. Ryt. [1]
 2568. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2569. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2570. - [1]
 2571. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [114435]
 2. Ministerstwo Oświaty [39144]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [31143]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [29591]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [27076]
 6. Prus, Bolesław (1847-1912) [19204]
 7. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [18846]
 8. Kownacka, Maria (1894-1982) [16056]
 9. Bobiński, Antoni [15823]
 10. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15192]
 11. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14061]
 12. Załęczny, Jolanta (1959- ) [13637]
 13. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13340]
 14. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [12103]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [11977]
 16. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [11897]
 17. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11517]
 18. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [10843]
 19. Główny Urząd Statystyczny [10746]
 20. Pocztowa Kasa Oszczędności [10718]
 21. Arct, Michał (1840-1916) [10458]
 22. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [10250]
 23. Gawkowski, Robert (1962- ) [10150]
 24. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10098]
 25. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [10034]
 26. Krajowe Biuro Statystyczne [8537]
 27. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8410]
 28. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8379]
 29. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [8261]
 30. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [8245]
 31. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [7750]
 32. Verne, Jules (1828-1905) [6797]
 33. Röber, H. Ryt. [6517]
 34. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [6448]
 35. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6173]
 36. Urząd Statystyczny w Warszawie [5784]
 37. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [5390]
 38. Magistrat m.st. Warszawy [5346]
 39. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [5214]
 40. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4949]
 41. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4947]
 42. Winek, Włodzimierz (1956-) [4789]
 43. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4757]
 44. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4754]
 45. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4698]
 46. Egloff, Jerzy [4689]
 47. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4492]
 48. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [4477]
 49. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4313]
 50. Antykwarnia Warszawska [4135]
 51. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [4124]
 52. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [4058]
 53. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [4043]
 54. Maliszewski, Jerzy (?-?) [3929]
 55. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3916]
 56. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [3883]
 57. Skarga, Piotr (1536-1612) [3820]
 58. Skwara, Marian (1946- ) [3775]
 59. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3745]
 60. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3682]
 61. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3651]
 62. Baracz, A. P. [3635]
 63. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3608]
 64. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3595]
 65. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3354]
 66. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3308]
 67. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [3307]
 68. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3209]
 69. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [3207]
 70. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3145]
 71. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3138]
 72. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3112]
 73. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3107]
 74. Związek Patriotów Polskich [3062]
 75. Kapuściński, Piotr [3051]
 76. Estreicher, Karol (1827-1908) [3006]
 77. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [2996]
 78. Jaugey, Jean [2985]
 79. Starzyński, Stefan (1893-1939) [2926]
 80. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [2917]
 81. Muzeum Narodowe (Warszawa) [2899]
 82. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [2894]
 83. Papierowski, Andrzej Jerzy [2817]
 84. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [2802]
 85. Frączek, Ireneusz (1969- ) [2790]
 86. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2782]
 87. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2697]
 88. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2691]
 89. Brandel, Konrad (1838-1920) [2576]
 90. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [2544]
 91. Popowski, S. [2539]
 92. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2539]
 93. Gmitruk, Janusz (1948- ) [2458]
 94. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2444]
 95. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2443]
 96. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2441]
 97. Zieliński, Jarosław (1958- ) [2415]
 98. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2408]
 99. A. Z. [2405]
 100. Małecki, Antoni (1821-1913) [2305]
 101. Tretiak, Józef (1841-1923) [2280]
 102. Kneisel, August [2276]
 103. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [2265]
 104. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [2261]
 105. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2257]
 106. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2253]
 107. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2249]
 108. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2238]
 109. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2232]
 110. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2147]
 111. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2138]
 112. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2114]
 113. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [2071]
 114. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2056]
 115. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2005]
 116. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1990]
 117. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1988]
 118. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1986]
 119. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1982]
 120. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1982]
 121. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1977]
 122. Puc, B[ronisław] [1954]
 123. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1945]
 124. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1943]
 125. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1914]
 126. Paulmier, Adrien-Augustin [1911]
 127. Kohn, Alfred. Red. [1905]
 128. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [1868]
 129. Kudyba, Wojciech (1965- ) [1814]
 130. Makowski, Marek [1811]
 131. Górska, Halina (1898-1942) [1803]
 132. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [1800]
 133. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1790]
 134. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1755]
 135. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [1747]
 136. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [1747]
 137. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1747]
 138. Dąbrowski, Stanisław [1700]
 139. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1691]
 140. Beyer, Karol (1818-1877) [1675]
 141. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1673]
 142. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1673]
 143. Polski Związek Producentów Filmowych [1673]
 144. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [1666]
 145. [Bielski, Szymon] [1662]
 146. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1655]
 147. Miejskie Biuro Statystyczne [1654]
 148. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1653]
 149. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1649]
 150. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1638]
 151. Baronowa X.Y.Z. [1631]
 152. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1610]
 153. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1606]
 154. Buzek, Józef (1873-1936) [1604]
 155. Elkana, J. M. [1598]
 156. Lejko, Krystyna (1933- ) [1584]
 157. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1563]
 158. [Magistrat m. Lwowa] [1560]
 159. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1546]
 160. Bezak, Paweł (1983- ) [1539]
 161. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1538]
 162. Polak, Józef (1857-1928) [1536]
 163. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1485]
 164. Słowaczyński, Jędrzej [1463]
 165. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1463]
 166. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1450]
 167. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1447]
 168. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1436]
 169. Stowarzyszenie Żoliborzan [1426]
 170. Ganilh, Charles (1758-1836) [1418]
 171. Spencer, Herbert (1820-1903) [1415]
 172. P.B. Ryt. [1410]
 173. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1404]
 174. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1401]
 175. Conrad. Fot. [1397]
 176. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1396]
 177. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1394]
 178. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1394]
 179. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1369]
 180. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1352]
 181. Pawłowski, Zbigniew [1350]
 182. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1335]
 183. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1318]
 184. Röber, F. H. Ryt. [1312]
 185. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1311]
 186. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1306]
 187. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1300]
 188. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1287]
 189. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1283]
 190. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1280]
 191. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1274]
 192. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1274]
 193. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1269]
 194. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [1268]
 195. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1262]
 196. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1260]
 197. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1256]
 198. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [1251]
 199. Napoleon I (1769-1821) [1242]
 200. Młoda Polka [pseud.] [1241]
 201. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1240]
 202. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1222]
 203. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [1214]
 204. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1187]
 205. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1177]
 206. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1171]
 207. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1157]
 208. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1146]
 209. Poliński, Józef (1891-1944) [1142]
 210. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1124]
 211. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1122]
 212. Sigismond. Fot. [1119]
 213. J. Ł. Ryt. [1111]
 214. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1110]
 215. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1108]
 216. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1108]
 217. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1103]
 218. Callier, Edmund (1833-1893) [1102]
 219. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1099]
 220. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1092]
 221. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1082]
 222. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1079]
 223. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1076]
 224. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1076]
 225. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1075]
 226. Surowiecki, Karol [1072]
 227. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1063]
 228. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1062]
 229. Winogrodzka, Katarzyna [1062]
 230. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1059]
 231. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1057]
 232. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1054]
 233. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1053]
 234. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1051]
 235. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1050]
 236. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1050]
 237. Biuro Pracy Społecznej [1049]
 238. Oppman, Artur (1867-1931) [1046]
 239. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1045]
 240. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1033]
 241. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1028]
 242. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1026]
 243. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1017]
 244. Kucz, Karol (1815-1892) [1000]
 245. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [998]
 246. Draper, John William (1811-1882) [995]
 247. Lisicki, Roman [993]
 248. Furgault, Nicolas (1705-1794) [987]
 249. Radliński, Ignacy (1843-1920) [986]
 250. Załęski, Witold (1836-1908) [986]
 251. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [982]
 252. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [972]
 253. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [968]
 254. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [962]
 255. Kapuscinski, Petr [952]
 256. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [946]
 257. Skrzypkowska Joanna (1965-) [944]
 258. Snopek, Kazimierz [936]
 259. Chmielewska, Halina [930]
 260. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [928]
 261. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [923]
 262. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [920]
 263. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [917]
 264. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [912]
 265. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [911]
 266. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [910]
 267. Broniewski, Władysław (1897-1962) [909]
 268. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [908]
 269. Koleżak, Władysław (1854-1924) [904]
 270. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [903]
 271. Ossibach-Budzyński, Andrzej [902]
 272. Scott, Walter (1771-1832) [895]
 273. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [895]
 274. Suligowski, Adolf (1849-1932) [893]
 275. [Schier, František Václav (1804-1864)] [892]
 276. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [887]
 277. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [883]
 278. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [879]
 279. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [873]
 280. Friedrich, Henryk (1908-1944) [872]
 281. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [871]
 282. Chompre, Pierre (1698-1760) [870]
 283. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [861]
 284. Czerniawski, Jan [854]
 285. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [853]
 286. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [845]
 287. Giraud, Paul [844]
 288. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [843]
 289. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [833]
 290. Rapaport, Artur (1889-1937) [832]
 291. Łączkowski, Marceli (?-?) [831]
 292. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [830]
 293. Wretowski, Paweł [830]
 294. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [828]
 295. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [826]
 296. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [825]
 297. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [825]
 298. Ejsmond, Julian (1892-1930) [822]
 299. Hoffman, Franz (1814-1882) [817]
 300. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [814]
 301. Walter. Ryt. [810]
 302. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [808]
 303. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [807]
 304. Styfi, Jan (1839?-1921) [807]
 305. Elsner, Józef (1769 - 1854) [798]
 306. Pawiński, Adolf (1840-1896) [796]
 307. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [796]
 308. Wysocki Piotr (1797-1874) [786]
 309. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [785]
 310. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [782]
 311. Lodge, Edmund (1756-1839) [777]
 312. Friedhuber de Grubenthal, L. [777]
 313. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [772]
 314. Lewicka, Anna (1852-1932) [767]
 315. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [767]
 316. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [767]
 317. Majewski, Erazm (1858-1922) [766]
 318. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [765]
 319. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [763]
 320. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [758]
 321. Centralna Biblioteka Statystyczna [757]
 322. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [755]
 323. Hasselbusch, Robert (1983- ). [748]
 324. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [746]
 325. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [742]
 326. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [734]
 327. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [734]
 328. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [734]
 329. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [733]
 330. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [728]
 331. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [725]
 332. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [723]
 333. Szatkowska, Lena (1947- ) [722]
 334. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [721]
 335. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [716]
 336. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [715]
 337. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [711]
 338. Rostworowski, Jan (1838-1898) [710]
 339. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [705]
 340. Sedlaczek, Lech [705]
 341. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [705]
 342. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [703]
 343. Zawiliński, Roman (1855-1932) [702]
 344. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [700]
 345. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [693]
 346. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [693]
 347. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [690]
 348. Samborski, Henryk (1843-1918) [687]
 349. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [684]
 350. Major Hennequin del Varsaviae [684]
 351. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [683]
 352. Aristoteles (384-322 a.C.) [682]
 353. Leist, Ludwig (1891-1967) [681]
 354. Kurpiński, Karol (1785-1857) [679]
 355. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [677]
 356. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [673]
 357. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [672]
 358. Snarski, Stanisław (1795-1880) [669]
 359. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [664]
 360. Campe, Joachim Heinrich [662]
 361. Bezpałko, Jerzy (1938-) [661]
 362. Bielski, Szymon (1745-1825) [660]
 363. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [658]
 364. Ligber. Szty. [655]
 365. Legun-Biliński, Antoni. [654]
 366. Socha, Szczepan [653]
 367. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [651]
 368. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [649]
 369. Kroński, Aleksander (1871-1935) [649]
 370. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [645]
 371. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [642]
 372. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [642]
 373. Zarząd Miejski w Równem [641]
 374. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [639]
 375. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [637]
 376. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [636]
 377. Olszewski, K.[azimierz] [636]
 378. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [635]
 379. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [635]
 380. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [635]
 381. Warnka, Jadwiga [633]
 382. Gorecka, Maria (1835-1922) [633]
 383. Lampert, Kurt (1859-1918) [632]
 384. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [628]
 385. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [628]
 386. Krystall, Bronisław (1887-1983) [626]
 387. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [623]
 388. Bloch, Jan (1836-1902) [622]
 389. Sewer [619]
 390. Ministerstwo Kultury i Sztuki [618]
 391. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [618]
 392. Dubiecki, Marian (1838-1926) [618]
 393. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [617]
 394. B. P. Ryt. [613]
 395. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [611]
 396. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [609]
 397. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [608]
 398. [Magistrat m.st. Warszawy] [606]
 399. Baka, Józef (1707-1780) [605]
 400. Dębski, Michał [602]
 401. Wyss, Johann David (1743-1818) [602]
 402. Guiraud, Paul (1850-1907) [602]
 403. Magistrat Miasta Warszawy [601]
 404. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [599]
 405. Goszczyńska, Agnieszka [599]
 406. Hansson, Ola (1860-1925) [598]
 407. Dickstein, Samuel (1851-1939) [597]
 408. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [597]
 409. Bersohn, Mathias (1823-1908) [591]
 410. Zuber, Rudolf (1858-1920) [590]
 411. Siczyński, Walery [590]
 412. Pokorzyńska, Elżbieta [588]
 413. Marcinkowski, Piotr [588]
 414. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [586]
 415. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [585]
 416. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [584]
 417. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [582]
 418. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [578]
 419. Lachowicz, Juliusz. Red. [577]
 420. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [572]
 421. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [572]
 422. [Magistrat goroda Varšavy] [572]
 423. Biart, Lucjan (1829-1897) [571]
 424. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [570]
 425. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [569]
 426. Rumianek, Stanisław [569]
 427. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [561]
 428. Seruga, Józef (1886-1940) [559]
 429. Cep [Henryk Cepnik] [559]
 430. Bełza, Władysław (1847-1913) [558]
 431. Świętochowski, Adam (1864-1914) [557]
 432. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [556]
 433. Grajnert, Józef [555]
 434. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [554]
 435. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [553]
 436. Czartoryska Izabela (1746-1835) [551]
 437. Alkar [pseud.] [550]
 438. Kępkowska, Bogusława Bożena [549]
 439. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [543]
 440. Siebeck, Herman (1842-1920) [540]
 441. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [540]
 442. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [539]
 443. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [539]
 444. Hyodo, Nagao [539]
 445. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [538]
 446. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [537]
 447. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [537]
 448. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [534]
 449. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [534]
 450. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [533]
 451. Edgeworth, Maria [531]
 452. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [531]
 453. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [530]
 454. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [530]
 455. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [530]
 456. J.K. Ryt. [528]
 457. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [527]
 458. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [526]
 459. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [526]
 460. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [525]
 461. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [524]
 462. Heck, Walerian [524]
 463. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [521]
 464. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [520]
 465. Kiliński, Jan (1760-1819) [519]
 466. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [517]
 467. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [516]
 468. Wizimirska, Barbara [516]
 469. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [516]
 470. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [516]
 471. [Granke, Stefan] [513]
 472. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [511]
 473. J. Z. [511]
 474. Lichota, Władysław Tadeusz [510]
 475. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [509]
 476. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [506]
 477. Ségur, Sophie de (1799-1874) [505]
 478. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [504]
 479. Dom Sztuki (Warszawa) [504]
 480. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [503]
 481. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [502]
 482. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [500]
 483. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [500]
 484. X. Y. Z. [497]
 485. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [495]
 486. Portner, Szymon (18..-?) [493]
 487. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [492]
 488. Iks Cagnafet [pseud.] [492]
 489. Typiak, Piotr [491]
 490. Podwiński, Stanisław [491]
 491. Zipper, Albert (1855-1936) [488]
 492. Filipiak, Grzegorz [487]
 493. Pécaut, Elie [486]
 494. Baude, K. [486]
 495. Skornia-Roszij, Maria [483]
 496. Miłkowski, Stanisław [481]
 497. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [480]
 498. Piłsudski, Józef (1867-1935) [480]
 499. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [480]
 500. Chodyński, Adam Antoni [476]
 501. [Miethke, H. O.] [475]
 502. Borucki, Juliusz [475]
 503. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [474]
 504. Lissowski, Czesław (1895-1942) [474]
 505. Ryszard, Antoni (1841-1894) [473]
 506. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [473]
 507. Bojarska, Stefanja [473]
 508. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [471]
 509. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [470]
 510. Kwasiborski, Jerzy [470]
 511. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [469]
 512. Pawłowski, Kalixt [469]
 513. Kiliński, Jan (1760-1819 [468]
 514. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [467]
 515. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [467]
 516. Przyborowski, Walery (1845-1913) [465]
 517. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [464]
 518. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [462]
 519. Passendorfer, Artur (1864-1936) [460]
 520. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [458]
 521. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [458]
 522. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [456]
 523. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [450]
 524. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [449]
 525. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [443]
 526. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [440]
 527. ADAM. Ryt. [440]
 528. Pawe, L. [439]
 529. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [438]
 530. Wóycicka, Jadwiga [437]
 531. Związek Komunalny (Węgrów) [434]
 532. Sigalin, Józef (1909-1983) [434]
 533. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [433]
 534. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [433]
 535. Grzymała, Grabowiecki Jan [433]
 536. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [429]
 537. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [428]
 538. Śmigielska, Józefa [428]
 539. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [428]
 540. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [426]
 541. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [425]
 542. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [425]
 543. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [424]
 544. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [423]
 545. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [422]
 546. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [422]
 547. Jahner, Alfred (1860-1934) [421]
 548. Dénoix, Victorin [421]
 549. Myszkowska, Justyna [420]
 550. Paciorkowski, Bronisław Gryf [419]
 551. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [419]
 552. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [417]
 553. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [417]
 554. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [416]
 555. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [416]
 556. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [415]
 557. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [414]
 558. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [410]
 559. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [410]
 560. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [408]
 561. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [407]
 562. Warszawski Szpital dla Dzieci [407]
 563. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [405]
 564. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [401]
 565. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [401]
 566. Strindberg, August (1849-1912) [400]
 567. Adolph, Witold (1903-1941) [399]
 568. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [399]
 569. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [399]
 570. Jeżowski, M [399]
 571. Nowakowski, Józef (1800-1864) [395]
 572. Warnkówna, Jadwiga [395]
 573. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [395]
 574. Simmler, Józef (1823-1868) [395]
 575. Jachowiczowa, Antonina [395]
 576. Kumidor, Zbigniew [393]
 577. Taube, Gustaw jr [392]
 578. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [392]
 579. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [391]
 580. Boratyński, Wacław (1908-1939) [390]
 581. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [390]
 582. Grundmann, Karl (1909-1944) [389]
 583. Barclay, John (1582-1621) [387]
 584. Kowalski, L. Fot. [386]
 585. Stefanow, Piotr [385]
 586. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [382]
 587. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [381]
 588. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [378]
 589. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [376]
 590. Roeber, F. H. Ryt. [376]
 591. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [375]
 592. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [373]
 593. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [373]
 594. Maliszewski, Edward (1875-1928) [373]
 595. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [373]
 596. Hoffman, Karol (1855-1937) [372]
 597. Borkowski, Feliks (1840- ?) [372]
 598. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [370]
 599. Tarnacki, Józef. [369]
 600. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [368]
 601. J. Ł. [367]
 602. Teresa Frącek (1937- ) [367]
 603. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [364]
 604. Leśniewska, B. [364]
 605. Turowski, Stanisław (1880-1936) [363]
 606. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [363]
 607. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [362]
 608. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [362]
 609. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [361]
 610. Ministerstwo Odbudowy Kraju [361]
 611. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [360]
 612. Adamska, Grażyna [359]
 613. Abdullah Frères [pseud.] [358]
 614. Płoska-Łoś, Irena [358]
 615. Gold, Artur (1897-1943) [357]
 616. Słomkowska, Alina (1929-1995) [357]
 617. Paprocki, Bartosz [357]
 618. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [355]
 619. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [354]
 620. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [353]
 621. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [353]
 622. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [352]
 623. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [351]
 624. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [349]
 625. Chankowski, Henryk (1882-1944) [348]
 626. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [347]
 627. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [346]
 628. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [346]
 629. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [345]
 630. Karoli & Troczewski [344]
 631. [Łosiowa, Emilia] [344]
 632. Berthet, Èlie (1815-1891) [344]
 633. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [344]
 634. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [343]
 635. Eile, Henryk (1878-1939) [343]
 636. Marczyński, Józef (1891-1940) [342]
 637. Arnold, E. J. [342]
 638. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [341]
 639. Związek Miast Polskich [340]
 640. Szujski, Józef (1835-1883) [337]
 641. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [335]
 642. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [335]
 643. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [334]
 644. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [334]
 645. Bykowski, Leon [333]
 646. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [333]
 647. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [333]
 648. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [333]
 649. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [332]
 650. Stefani, Józef (1800-1876) [332]
 651. Peretz, Adolf (1855-1933) [332]
 652. Strauss, Johann (1825-1899) [331]
 653. Windakiewicz, Kazimierz [331]
 654. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [330]
 655. Siemieński, Lucjan [330]
 656. Ines, Albert (1620-1658) [330]
 657. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [330]
 658. Demby, Stefan (1862-1939) [330]
 659. Piotrowski, Andrzej [329]
 660. Grabowski, Antoni (1857-1921) [329]
 661. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [328]
 662. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [328]
 663. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [328]
 664. Schilgen, Hardy (1876-1941) [327]
 665. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [326]
 666. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [326]
 667. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [325]
 668. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [325]
 669. Jelínek, Edvard (1855-1897) [324]
 670. J. H. Ryt. [322]
 671. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [322]
 672. Jabłoński, Tadeusz [322]
 673. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [322]
 674. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [321]
 675. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [320]
 676. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [320]
 677. Kowalewski, T. [320]
 678. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [319]
 679. Lyall, Edna (1857-1903) [319]
 680. Freudenson, Daniel (1847-1931) [319]
 681. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [318]
 682. Kaczyński, Witold [318]
 683. Korotyński, Władysław (1866-1924) [317]
 684. Czermański, Zdzisław [317]
 685. A. R. Ryt. [316]
 686. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [315]
 687. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [314]
 688. Węgrzecki, S. [314]
 689. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [314]
 690. Ostrowski, Tomasz (?-?) [313]
 691. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [312]
 692. Maciejowski, Adam (1874-1919) [312]
 693. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [310]
 694. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [309]
 695. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [309]
 696. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [309]
 697. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [308]
 698. Stablewski, Florian (1841-1906) [305]
 699. Chmiel, Adam (1865-1934) [304]
 700. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [303]
 701. Koroniarz [303]
 702. Bauman, R. Lit. [303]
 703. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [303]
 704. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [302]
 705. Latoszek, Jacek [302]
 706. Komorowska-Filipiak, Romana [302]
 707. Nowoszewski, Roman (1945-) [300]
 708. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [300]
 709. Kryński, Adam (1844-1932) [300]
 710. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [300]
 711. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [298]
 712. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [296]
 713. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [295]
 714. Dombrowski, Władysław [294]
 715. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [294]
 716. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [294]
 717. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [294]
 718. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [293]
 719. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [293]
 720. Osterloff, Edmund (1863-1938) [291]
 721. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [291]
 722. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [291]
 723. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [290]
 724. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [289]
 725. Rada Regencyjna [288]
 726. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [287]
 727. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [286]
 728. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [285]
 729. Rytel, Kazimiera (?-?) [285]
 730. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [285]
 731. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [284]
 732. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [283]
 733. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [282]
 734. Szajnocha, Karol (1818-1868) [280]
 735. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [279]
 736. Kolberg, Oskar (1814-1890) [279]
 737. Związek Buchalterów (Warszawa) [279]
 738. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [279]
 739. Wrześniowski, August (1836-1892) [279]
 740. [Lindley, William (1808-1900)] [278]
 741. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [277]
 742. A. Z. Ryt. [276]
 743. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [276]
 744. Morawska, Zofia (1848-1922) [276]
 745. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [275]
 746. Świderski, Leopold (1853-1925) [275]
 747. Szlendak, Adam (1881-1937) [274]
 748. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [274]
 749. Mościcki, Henryk (1881-1952) [272]
 750. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [270]
 751. Prymlewicz, Magdalena [270]
 752. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [270]
 753. Instytut Spraw Społecznych [269]
 754. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [267]
 755. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [267]
 756. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [265]
 757. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [264]
 758. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [263]
 759. Racher, Jessica. Z-ca. red. [263]
 760. Pennec, Joanna. Opiekun [263]
 761. Sędlikowski, Aleksander [262]
 762. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [262]
 763. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [262]
 764. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [260]
 765. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [259]
 766. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [259]
 767. Pałac Sztuki (Warszawa) [259]
 768. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [259]
 769. Al. Pow. [259]
 770. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [258]
 771. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [257]
 772. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [256]
 773. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [256]
 774. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [256]
 775. Loth, August (1869-1944) [254]
 776. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [253]
 777. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 778. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [252]
 779. Motas, Maciej [252]
 780. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [252]
 781. Kulski, Julian (1892-1976) [251]
 782. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [251]
 783. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [250]
 784. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [250]
 785. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [250]
 786. Czerwiński, Franciszek [250]
 787. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [248]
 788. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [247]
 789. Szubert, Awit (1837-1919) [247]
 790. Piotr Krakowianin [pseud.] [246]
 791. Dalecka, Wanda (1862-1932) [246]
 792. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [246]
 793. Röber, G. Ryt. [245]
 794. Aimard, Gustave (1818-1883) [245]
 795. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [244]
 796. Wójtowicz, Władysław J. [244]
 797. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [243]
 798. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [243]
 799. Franczak, Lech (1939- ) [243]
 800. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [242]
 801. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [242]
 802. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [242]
 803. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [242]
 804. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [241]
 805. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [241]
 806. K.K. Ryt. [241]
 807. Żeleński, Władysław (1837-1921) [241]
 808. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [240]
 809. Maire, Albert (1856-?) [240]
 810. Godebski, Cyprian (1765-1809) [239]
 811. Polski Czerwony Krzyż we Francji [238]
 812. Broch.[owski], B. Ryt. [238]
 813. Kaczkowski, Zygmunt [237]
 814. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [235]
 815. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [234]
 816. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [234]
 817. L. N. Ryt. [233]
 818. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [233]
 819. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [233]
 820. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [233]
 821. Pyzowski, Adam (1874-1931) [233]
 822. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [233]
 823. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [231]
 824. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [230]
 825. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [230]
 826. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [229]
 827. Gozdowski, Edward (1843-1901) [228]
 828. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [227]
 829. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [226]
 830. Krasiński, Edward (1870-1940) [225]
 831. Rutska, Halina (1868-1932) [224]
 832. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [224]
 833. Lejowa, Emilia (1839-1906) [224]
 834. Zajączkowska, Zuzanna [223]
 835. Warszawska Gmina Starozakonnych [223]
 836. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [223]
 837. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [222]
 838. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [221]
 839. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [221]
 840. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [221]
 841. W. M. K. [220]
 842. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [219]
 843. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [219]
 844. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [218]
 845. Hufsky [217]
 846. Wierzbowski, Theodorus [217]
 847. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [217]
 848. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [216]
 849. Neyman, Jerzy (1894-1981) [216]
 850. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [216]
 851. Damse, Józef (1789-1852) [215]
 852. Bolesławicz [pseud.] [214]
 853. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [213]
 854. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [213]
 855. Maël, Pierr. [212]
 856. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [210]
 857. Regulski, Aleksander (1839-1884) [209]
 858. Osmański, Wojciech (1834-1908) [209]
 859. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [209]
 860. Compagnie d'Electricité de Varsovie [209]
 861. Piltz, Franciszek (1895-1941) [208]
 862. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [208]
 863. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [207]
 864. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [207]
 865. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [206]
 866. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [206]
 867. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [205]
 868. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [204]
 869. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [204]
 870. Szkoła Realna imienia Staszica [204]
 871. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [204]
 872. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [204]
 873. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [203]
 874. Nałęcz, Edward [203]
 875. Gierczyńska, Joanna [203]
 876. Wolski, Stanisław (1859-1894) [202]
 877. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [202]
 878. Syroczyński, Leon (1844-1925) [202]
 879. Muzeum Narodowe w Poznaniu [202]
 880. A. M. Ryt. [201]
 881. Wołkiewicz, Hanna [201]
 882. Zalewski, Stanisław (1925- ) [200]
 883. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [199]
 884. KK. Ryt. [199]
 885. Dziedzic, P. Ryt. [198]
 886. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [198]
 887. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [198]
 888. Jeske, August (1836-1875) [198]
 889. Karoli, Aleksander (1838-1915) [197]
 890. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [197]
 891. Degler, Katarzyna (1896-1982) [197]
 892. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [197]
 893. Mottl, Adam (1928-2013) [196]
 894. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [195]
 895. Wojnarowicz Weseła [195]
 896. Popielewski [195]
 897. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [194]
 898. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [194]
 899. Strzelecki, Jan (1886-1944) [194]
 900. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [193]
 901. Kozyra, Anna [193]
 902. Baumann, R. Lit. [192]
 903. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [192]
 904. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [192]
 905. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [192]
 906. Namysłowski, Karol (1856-1925) [191]
 907. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [191]
 908. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [190]
 909. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [189]
 910. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [189]
 911. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [188]
 912. Fleck L. Red. [et al.] [188]
 913. Dante, Alighieri (1265-1321) [188]
 914. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [188]
 915. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [187]
 916. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [187]
 917. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [186]
 918. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [185]
 919. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [185]
 920. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [185]
 921. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [184]
 922. Watteau, François (1758-1823). Il. [184]
 923. Normand, Charles (1848- ) [184]
 924. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [184]
 925. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [184]
 926. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [184]
 927. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [183]
 928. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [183]
 929. Kaleta, Jerzy (1929- ). [183]
 930. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [182]
 931. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [182]
 932. Biernacki, Bolesław (1865- ) [182]
 933. Okuń, Edward (1872-1945) [181]
 934. Sandaeu, Jules (1811-1833) [181]
 935. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [180]
 936. Staszic, Stanisław (1755-1826) [180]
 937. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [179]
 938. Miinchheimera.A. Fot. [178]
 939. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [178]
 940. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [178]
 941. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [177]
 942. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [177]
 943. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [177]
 944. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [176]
 945. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [176]
 946. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [175]
 947. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [175]
 948. Chęciński, Jan (1826-1874) [174]
 949. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [173]
 950. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [173]
 951. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [173]
 952. Zabłocki, F. Ryt. [172]
 953. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [172]
 954. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [171]
 955. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [171]
 956. Jeska, Stanisława (1867-1936) [171]
 957. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [170]
 958. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [170]
 959. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [170]
 960. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [170]
 961. Frick, L. [169]
 962. Hadyna, Łukasz (1982- ) [169]
 963. Hadyna, Stanisław (1984- ) [169]
 964. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [168]
 965. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [168]
 966. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [168]
 967. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [168]
 968. Bandurski, Władysław (1865-1932) [168]
 969. Szymkiewicz, Józef [167]
 970. Bułhak ,Jan (1876-1950) [167]
 971. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [166]
 972. A.T.T. [166]
 973. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [166]
 974. Patronat Opieki nad Więźniami [165]
 975. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [165]
 976. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [165]
 977. Breyer, Albert (1889-1939) [165]
 978. Wahrendorff, O. [164]
 979. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [163]
 980. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [163]
 981. Matrzak, Jerzy [163]
 982. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [163]
 983. Mulert, Ludwik (1818-1875) [162]
 984. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [162]
 985. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [162]
 986. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [162]
 987. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [161]
 988. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [161]
 989. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [161]
 990. Hahn, Wiktor (1871-1959) [161]
 991. Liga Morska i Kolonialna [161]
 992. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [161]
 993. Tomasz Ogończyk [pseud.] [161]
 994. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [161]
 995. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [159]
 996. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [158]
 997. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [158]
 998. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [158]
 999. Jaworski, Józef (1859-1920) [158]
 1000. Achtel, Józef [157]
 1001. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [157]
 1002. Warszawski Lombard Miejski [156]
 1003. Tomek Piast [pseud.] [156]
 1004. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [156]
 1005. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [156]
 1006. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [154]
 1007. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [153]
 1008. "Orion" [153]
 1009. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [153]
 1010. Peszke, Ignacy (1877-1925) [153]
 1011. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [152]
 1012. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [151]
 1013. Pusch, Maurycy (1828-1902) [151]
 1014. Przykorski, K. (1840-1882) [151]
 1015. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [151]
 1016. Gebhard, podporucznik [151]
 1017. Komar, Józef [150]
 1018. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 1019. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [150]
 1020. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [150]
 1021. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [149]
 1022. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [149]
 1023. Buchcar, Karol. Fot. [149]
 1024. Babiński, Wacław [149]
 1025. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [148]
 1026. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [148]
 1027. Komenda I Brygady Legionów Polskich [148]
 1028. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [147]
 1029. Śliwiński, Jan [147]
 1030. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [147]
 1031. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [146]
 1032. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [146]
 1033. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [146]
 1034. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [146]
 1035. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [146]
 1036. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [145]
 1037. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [145]
 1038. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [145]
 1039. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [145]
 1040. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [144]
 1041. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [144]
 1042. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [144]
 1043. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [144]
 1044. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [143]
 1045. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [143]
 1046. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [143]
 1047. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [142]
 1048. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [142]
 1049. Hähle, G. Ryt. [141]
 1050. Gottlieb Leopold (1879-1934) [140]
 1051. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [139]
 1052. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [139]
 1053. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [139]
 1054. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [138]
 1055. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [138]
 1056. Osotowicz, Jerzy. Red. [138]
 1057. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [138]
 1058. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [137]
 1059. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [137]
 1060. Bzowska, Maria (1871-1906) [137]
 1061. Wybranowski, Władysław (?-?) [136]
 1062. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [136]
 1063. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [136]
 1064. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [136]
 1065. W. C. Ryt. [135]
 1066. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [135]
 1067. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [135]
 1068. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [135]
 1069. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [134]
 1070. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [134]
 1071. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [134]
 1072. Kubiak, Paweł (1950- ) [134]
 1073. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [134]
 1074. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [133]
 1075. Święcicka, Jadwiga (?-?) [133]
 1076. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [133]
 1077. Niemojewski, Lech (1894-1952) [133]
 1078. Wróblewski, K. [132]
 1079. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [132]
 1080. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [132]
 1081. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [132]
 1082. Amatorski Zespół Teatralny [131]
 1083. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [130]
 1084. Wójcicki, Jerzy [130]
 1085. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [130]
 1086. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [130]
 1087. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [129]
 1088. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [129]
 1089. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [129]
 1090. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [129]
 1091. Uniwersytet Warszawski [129]
 1092. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [129]
 1093. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [129]
 1094. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [128]
 1095. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [128]
 1096. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [128]
 1097. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [128]
 1098. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [127]
 1099. Żychliński, Jan. Wstęp [127]
 1100. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [127]
 1101. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [127]
 1102. Białecki, Paweł. Red. [127]
 1103. Sznage. Ryt. [126]
 1104. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [126]
 1105. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [126]
 1106. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [125]
 1107. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [125]
 1108. [Leger, Louis (1843-1923)] [125]
 1109. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [125]
 1110. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [125]
 1111. Mahomet II [125]
 1112. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [125]
 1113. Deny, Martial (1745- ). Il. [125]
 1114. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [124]
 1115. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [124]
 1116. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [124]
 1117. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [124]
 1118. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [124]
 1119. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [124]
 1120. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [124]
 1121. Gorski, Stefan (1882-1941) [124]
 1122. Bogucki, Adolf (1835-1894) [123]
 1123. Koniński, Kazimierz [123]
 1124. K. M. Ryt. [123]
 1125. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [122]
 1126. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [122]
 1127. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [122]
 1128. Związek Polskich Artystów Plastyków [122]
 1129. Nowialis [121]
 1130. "Orion". Fot. [121]
 1131. Ślaski, Bolesław (1870- ) [121]
 1132. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [121]
 1133. Hoffmann Regierungsdirektor [120]
 1134. Gołębiewska, Wanda [120]
 1135. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [119]
 1136. Wanda Cymerman (red. nacz.) [119]
 1137. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [119]
 1138. Jankowski, Józef [119]
 1139. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [118]
 1140. Związek Miast Królestwa Polskiego [118]
 1141. Joteyko, Józefa (1866-1928) [118]
 1142. Ioteyko I. [na s. tyt.] [118]
 1143. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [117]
 1144. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [117]
 1145. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [117]
 1146. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [117]
 1147. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [117]
 1148. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [117]
 1149. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [116]
 1150. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [116]
 1151. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [116]
 1152. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [116]
 1153. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [116]
 1154. Tarnacki, Józef [116]
 1155. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [116]
 1156. Jaworski, Witold (1899-1989) [116]
 1157. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [115]
 1158. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [115]
 1159. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [115]
 1160. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [115]
 1161. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [115]
 1162. [Kasa Chorych (Warszawa)] [114]
 1163. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [114]
 1164. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [114]
 1165. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [114]
 1166. Jan Eljaszewicz (1941- ). [114]
 1167. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [113]
 1168. Tor, Stanisław [113]
 1169. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [113]
 1170. Dom ks. Boduena [113]
 1171. J. K. Ryt. [112]
 1172. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [112]
 1173. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [112]
 1174. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [112]
 1175. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [111]
 1176. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [111]
 1177. Syndykat Rolniczy Warszawski [111]
 1178. Porębowicz, Edward (1862-1937) [111]
 1179. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [110]
 1180. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [110]
 1181. Rzepko, Władysław (1854-1932) [110]
 1182. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [110]
 1183. Pachucki, Marian (1888-1961) [110]
 1184. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [110]
 1185. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [110]
 1186. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [110]
 1187. Kohn, Alfred (1960- ) [109]
 1188. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [109]
 1189. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [109]
 1190. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [108]
 1191. Sobieski, Wacław (1872-1935) [108]
 1192. Slaski, S. Ryt. [108]
 1193. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [108]
 1194. Leliwa, Alfred [107]
 1195. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [107]
 1196. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [107]
 1197. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [107]
 1198. Dumax, [Victor] (1827-1894) [107]
 1199. Automobilklub Warszawski [106]
 1200. Łubieński, Edward (1819-1867) [106]
 1201. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [106]
 1202. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [106]
 1203. W. R. Ryt. [105]
 1204. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [105]
 1205. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [105]
 1206. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [105]
 1207. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [105]
 1208. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [105]
 1209. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [105]
 1210. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [104]
 1211. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [104]
 1212. Urmowski Klemens (1780-1827) [104]
 1213. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [104]
 1214. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [104]
 1215. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [103]
 1216. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [103]
 1217. Kleczyński, Jan (1837-1895) [103]
 1218. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [103]
 1219. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [103]
 1220. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [103]
 1221. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [102]
 1222. Muszkowski, Jan (1882-1953) [102]
 1223. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [102]
 1224. Zaleski, August (1883-1972) [102]
 1225. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [102]
 1226. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [102]
 1227. Stolpe, Alojzy (?-1824) [101]
 1228. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [101]
 1229. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [101]
 1230. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [100]
 1231. Krzyżanowski, K. [100]
 1232. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [100]
 1233. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [100]
 1234. Giergielewicz Jan (1898-1953) [100]
 1235. Mieczkowski, Jan. Fot. [99]
 1236. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [99]
 1237. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [99]
 1238. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [99]
 1239. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [99]
 1240. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [99]
 1241. Hoppe, Stanisław (1893- ) [99]
 1242. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [99]
 1243. Przyłęcki, Henryk [98]
 1244. Oniszewski, Jan Teofil [98]
 1245. Magnus, Wiktor [98]
 1246. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [98]
 1247. Czajkowski, Paweł (-1839) [98]
 1248. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [97]
 1249. [Świtalska, H. (?-?)] [97]
 1250. Kozłowski, Jan J. [97]
 1251. Fuks, Marjan (1884-1935) [97]
 1252. Anna Sobieszczańska-Lissowska [97]
 1253. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [96]
 1254. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [96]
 1255. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [96]
 1256. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [96]
 1257. Niemojowska, Maria (1870?-?) [96]
 1258. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [96]
 1259. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [95]
 1260. Krynicki, M. Lit. [95]
 1261. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [95]
 1262. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [95]
 1263. Jotes [95]
 1264. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [94]
 1265. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [94]
 1266. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [94]
 1267. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [94]
 1268. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [94]
 1269. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [94]
 1270. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [94]
 1271. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [94]
 1272. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [94]
 1273. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [93]
 1274. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [93]
 1275. Schubert, Franz (1797-1828) [93]
 1276. K.P. Ryt. [93]
 1277. Kostka, J. [93]
 1278. Kossak, Wojciech (1856-1942) [93]
 1279. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [93]
 1280. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [93]
 1281. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [93]
 1282. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [93]
 1283. Morżkowska, Antonina [93]
 1284. Baum, Stefan (1892-1964) [93]
 1285. Ajdacki, Paweł (1970- ) [93]
 1286. Krajewski, J. Ryt. [92]
 1287. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [92]
 1288. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [92]
 1289. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [92]
 1290. (E) [92]
 1291. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [91]
 1292. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [91]
 1293. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [91]
 1294. Schmid, Christoph von (1768-1854) [91]
 1295. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [91]
 1296. Kaczmarski, S. [91]
 1297. Arctowski, Henryk (1871-1958) [91]
 1298. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [90]
 1299. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [90]
 1300. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [90]
 1301. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [90]
 1302. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [90]
 1303. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [90]
 1304. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [90]
 1305. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [90]
 1306. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [89]
 1307. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [89]
 1308. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [89]
 1309. Górska, Maria. Red. [89]
 1310. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [89]
 1311. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [88]
 1312. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1313. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [88]
 1314. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [88]
 1315. Stern, Anatol (1899-1968) [88]
 1316. Lipiński, Józef (1777-1811) [88]
 1317. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [87]
 1318. K. P. Ryt. [87]
 1319. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [87]
 1320. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [87]
 1321. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [87]
 1322. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [86]
 1323. Sulistrowski, Kazimierz [86]
 1324. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [86]
 1325. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [86]
 1326. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [86]
 1327. Goublier, Gustave (1856-1926) [86]
 1328. Egghard, Jules(1833-1867) [86]
 1329. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [86]
 1330. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [85]
 1331. Döhler, Theodore (1814-1856) [85]
 1332. [Gutry, Maria (1899-1988)] [85]
 1333. Mikucka, Aniela (1904-1950) [85]
 1334. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [85]
 1335. Kataszek, Szymon (1898-1943) [84]
 1336. Centralny Komitet Robotniczy PPS [84]
 1337. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [84]
 1338. Pohoski, Jan (1889-1940) [84]
 1339. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [84]
 1340. Majewska, Aleksandra (1943- ) [84]
 1341. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [84]
 1342. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [83]
 1343. Magistrat der Hauptstadt Warschau [83]
 1344. Diabelli, Anton (1781-1858) [83]
 1345. [Grabiec (?-?)] [83]
 1346. Pyka, Henryk [83]
 1347. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [83]
 1348. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [83]
 1349. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [82]
 1350. Zbyszewski [82]
 1351. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [82]
 1352. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [82]
 1353. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [82]
 1354. Burmistrz w.z. Becher [82]
 1355. Diveky, Adrjan (1880-1965) [81]
 1356. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [81]
 1357. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [81]
 1358. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [81]
 1359. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [80]
 1360. Rembiel, St. [80]
 1361. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [80]
 1362. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [80]
 1363. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [79]
 1364. Winter, Peter (1754-1825) [79]
 1365. Wesoły Wujaszek [79]
 1366. Landowski, Paweł (1843-1894) [79]
 1367. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [79]
 1368. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [79]
 1369. Brochowski, B. Ryt. [79]
 1370. A. W. Ryt. [79]
 1371. Teichmann, Antoni (1798-1877) [78]
 1372. Rydel, Lucjan (1870-1918) [78]
 1373. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [78]
 1374. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [78]
 1375. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [78]
 1376. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1377. Gruziel, L. Fot. [77]
 1378. Musiałowski, A. Ryt. [77]
 1379. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [77]
 1380. [Franck] [77]
 1381. Puciata, Ryszard (?-1942) [77]
 1382. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [77]
 1383. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [77]
 1384. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [77]
 1385. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [76]
 1386. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [76]
 1387. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [76]
 1388. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [76]
 1389. Stecher, August (?-?) [76]
 1390. Roman Nowoszewski (1945- ) [76]
 1391. Dancla, Charles(1817-1907) [76]
 1392. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [75]
 1393. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [75]
 1394. Szenajch, Władysław (1879-1964) [75]
 1395. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [75]
 1396. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [75]
 1397. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [75]
 1398. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [75]
 1399. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [75]
 1400. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [75]
 1401. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [74]
 1402. Różański, M. Ryt. [74]
 1403. Banner, M. Red. [74]
 1404. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [74]
 1405. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [74]
 1406. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [74]
 1407. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [74]
 1408. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [74]
 1409. Adam, Julius (1826-1874) [74]
 1410. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [73]
 1411. Starczewski, Jan (1904-1981) [73]
 1412. [Quirini, Edward] [73]
 1413. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [73]
 1414. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [73]
 1415. Weinberg P. [73]
 1416. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [73]
 1417. Roeber. H. Ryt. [73]
 1418. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [73]
 1419. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [73]
 1420. Kapituła Odznaki [73]
 1421. Gross, Adam (1818-1880) [73]
 1422. Armia Krajowa [73]
 1423. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [72]
 1424. Malewicz, Jadwiga [72]
 1425. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [72]
 1426. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [72]
 1427. Związek Polskich Artystów Grafików [72]
 1428. Związek Katolicki [72]
 1429. Strasburger, Edward (1882-1923) [72]
 1430. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [72]
 1431. Fajans, Wacław (1884-1973) [72]
 1432. Biblioteka Kórnicka [72]
 1433. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [71]
 1434. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [71]
 1435. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [71]
 1436. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [71]
 1437. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [71]
 1438. Dobrowolska-Kierył, Marta [71]
 1439. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [71]
 1440. Związek Bibliotekarzy Polskich [70]
 1441. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [70]
 1442. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [70]
 1443. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [70]
 1444. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [70]
 1445. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [69]
 1446. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [69]
 1447. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [69]
 1448. Grossman, Ludwik (1835-1915) [69]
 1449. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [69]
 1450. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [69]
 1451. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [69]
 1452. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [69]
 1453. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [69]
 1454. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [69]
 1455. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [69]
 1456. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [69]
 1457. Bank Handlowy (Warszawa) [69]
 1458. "Młoda Sztuka" [68]
 1459. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [68]
 1460. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [68]
 1461. Pomian, E. [68]
 1462. Bio [pseud.] [68]
 1463. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [67]
 1464. Polska Macierz Szkolna [67]
 1465. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [67]
 1466. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [67]
 1467. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [67]
 1468. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1469. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [66]
 1470. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [66]
 1471. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [66]
 1472. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [66]
 1473. Helmer, Charles(18..-1938) [66]
 1474. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [66]
 1475. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [65]
 1476. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [65]
 1477. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [65]
 1478. Łukasik, Jan (1910- ) [65]
 1479. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [65]
 1480. Tonioli, D. [65]
 1481. Teatr Narodowy (Warszawa) [65]
 1482. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [65]
 1483. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [65]
 1484. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [65]
 1485. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [65]
 1486. Charszewski, Ignacy [65]
 1487. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [64]
 1488. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [64]
 1489. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [64]
 1490. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [64]
 1491. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [64]
 1492. Gross, Napoleon (fl. 1863) [64]
 1493. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [64]
 1494. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [64]
 1495. Bogusławski, Edward (1848-1917) [64]
 1496. Brochocki, B. Ryt. [63]
 1497. Gall, Jan Karol (1856-1912) [63]
 1498. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [63]
 1499. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [63]
 1500. Salinger, Zygmunt [63]
 1501. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [63]
 1502. - [63]
 1503. Łabęcki, Wiktor red. [62]
 1504. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [62]
 1505. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [62]
 1506. Kątski, Apolinary (1825-1879) [62]
 1507. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [62]
 1508. [Omm, Peter] [62]
 1509. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [62]
 1510. Polska Partia Socjalistyczna [62]
 1511. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [62]
 1512. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [62]
 1513. Gutry, Maria (1899-1988) [62]
 1514. Dr Fischer, Gubernator [62]
 1515. Dr Fischer, Gouverneur [62]
 1516. Simcis, Gen [61]
 1517. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [61]
 1518. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [61]
 1519. Kluczewski, M. Ryt. [61]
 1520. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [61]
 1521. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [61]
 1522. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [61]
 1523. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [61]
 1524. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [61]
 1525. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [61]
 1526. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [61]
 1527. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [61]
 1528. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [61]
 1529. B.O. Ryt. [61]
 1530. Sosiński, I. Ryt. [60]
 1531. Kozłowski, Karol (1840-1890) [60]
 1532. Sosiński, J[ózef] Ryt. [60]
 1533. Siekierski, Franciszek [60]
 1534. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [60]
 1535. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [60]
 1536. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [60]
 1537. O liść dębu [60]
 1538. Moder, Paul (1896-1942) [60]
 1539. Estreicher, Karol (1906-1984) [60]
 1540. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [60]
 1541. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [59]
 1542. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [59]
 1543. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [59]
 1544. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [59]
 1545. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [59]
 1546. F. K. Ryt. [59]
 1547. Binental, Léopold (1886-1944) [59]
 1548. Szczeciński, K. Fot. [58]
 1549. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1550. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [58]
 1551. Olesiński, Karol (1902-1939) [58]
 1552. Kondor, Ernst. [58]
 1553. Gounod, Charles François (1818-1893) [57]
 1554. Żelaznowski, Andrzej [57]
 1555. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [57]
 1556. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [57]
 1557. Krasowska Helena [57]
 1558. Grabowski, Józef (18..- ?) [57]
 1559. A. C. Ryt. [57]
 1560. Münchheimer, Adam (1830-1904) [56]
 1561. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [56]
 1562. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [56]
 1563. [Polska Macierz Szkolna] [56]
 1564. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [56]
 1565. Witkowski, Wincenty [56]
 1566. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [56]
 1567. Piekacz, J. Fot. [56]
 1568. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [56]
 1569. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [56]
 1570. Konopka, Józef (1884-1940) [56]
 1571. Casciolini, Caludio(1697-1760) [56]
 1572. Maszyński, Piotr (1855-1934) [55]
 1573. Łada, Kazimierz (1824-1871) [55]
 1574. Gorazdowski, E. [55]
 1575. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [55]
 1576. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [55]
 1577. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [55]
 1578. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1579. Stowarzyszenie Architektów Polskich [55]
 1580. Rodzina Lekarska (Warszawa) [55]
 1581. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [55]
 1582. Podolski, Ignacy (1854-1888) [55]
 1583. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [55]
 1584. Collodi, Carlo (1826-1890) [55]
 1585. S. A. Ryt. [54]
 1586. L. K. [54]
 1587. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [54]
 1588. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [54]
 1589. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [54]
 1590. Wars, Henryk (1902-1977) [54]
 1591. Vollstedt, Robert (1854-1919) [54]
 1592. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [54]
 1593. Trzemeski, Edward (1843-1905) [54]
 1594. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [54]
 1595. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [54]
 1596. Surzyński, Józef (1851-1919) [54]
 1597. Laskowski, Otton (1892-1953) [54]
 1598. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [53]
 1599. Lichner, Heinrich(1829-1898) [53]
 1600. [brak] [53]
 1601. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [53]
 1602. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [53]
 1603. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [53]
 1604. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [53]
 1605. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [53]
 1606. Orda, Napoleon (1807-1883) [53]
 1607. Naoczny świadek [53]
 1608. Jędraszko, Antoni Stanisław [53]
 1609. Janiczek, Józef (1900-1976) [53]
 1610. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [53]
 1611. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [53]
 1612. Zawadzki, Michał (1828-1887) [52]
 1613. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1614. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1615. Ajzman, David (1869-1922) [52]
 1616. Czerny, Carl (1791-1857) [52]
 1617. Łączkowski Ludwik [52]
 1618. Łączkowska Felicja [52]
 1619. Zarzycka, Aneta. Opiekun [52]
 1620. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [52]
 1621. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [52]
 1622. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [52]
 1623. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [52]
 1624. Liciński Hipolit [52]
 1625. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [52]
 1626. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [52]
 1627. Feuerstein Władysław [52]
 1628. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [52]
 1629. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [52]
 1630. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [51]
 1631. Macura, Władysław (1896-1935) [51]
 1632. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [51]
 1633. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1634. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [51]
 1635. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [51]
 1636. [Fernand, Jacques (?-?)] [50]
 1637. Rudkowski, Mat. (?-?) [50]
 1638. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [50]
 1639. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [50]
 1640. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [50]
 1641. Konewka, Antoni (1885-1944) [50]
 1642. Komitet Budowy Pomników [50]
 1643. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [50]
 1644. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [49]
 1645. J.Ł. Ryt. [49]
 1646. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [49]
 1647. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [49]
 1648. Whiting, A. [49]
 1649. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1650. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [49]
 1651. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [49]
 1652. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [49]
 1653. Ryżewski Zygmunt. Red. [49]
 1654. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [49]
 1655. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [49]
 1656. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [49]
 1657. Kochanowski, Jan (1897-1970) [49]
 1658. Gąsiorowska, Natalja [49]
 1659. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [49]
 1660. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [49]
 1661. Bach, Emanuel (1714-1788) [49]
 1662. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [48]
 1663. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [48]
 1664. Uniwersytet dla Wszystkich [48]
 1665. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [48]
 1666. Godard, Benjamin (1849-1895) [48]
 1667. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [48]
 1668. Niedzielski, Jan (ksiądz) [48]
 1669. Kubełka, Ignacy [48]
 1670. Espen, Theodor (1847-1906) [48]
 1671. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [48]
 1672. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [48]
 1673. Uziembło, Adam (1885-1971) [48]
 1674. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1675. Rutkowski, R. Ryt. [48]
 1676. Rembowski, Jan (1878-1923) [48]
 1677. Haehle. Ryt. [48]
 1678. Giełda Mięsna (Warszawa) [48]
 1679. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [48]
 1680. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [48]
 1681. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [48]
 1682. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [47]
 1683. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [47]
 1684. Pistyner, M. [47]
 1685. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [47]
 1686. Kuhlewein, A. Ryt. [47]
 1687. Jezierski, J. Ryt. [47]
 1688. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [47]
 1689. Rożek, Edmund. Red. [47]
 1690. Orlicz, Michał (1893-1970) [47]
 1691. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [47]
 1692. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [47]
 1693. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [47]
 1694. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [47]
 1695. Dobrski, Konrad [47]
 1696. Dancla, Charles (1817-1907) [47]
 1697. Aut. [47]
 1698. E. G. Ryt. [46]
 1699. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [46]
 1700. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [46]
 1701. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [46]
 1702. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [46]
 1703. Krogulski, Władysław (1843-1934) [46]
 1704. il [46]
 1705. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [46]
 1706. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [46]
 1707. Stawiński. Ryt. [46]
 1708. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [46]
 1709. Kübler, Ryt. [46]
 1710. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [46]
 1711. Janowski, Benon (1873-) [46]
 1712. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [46]
 1713. Abrahams, Maurice (1883-1931) [46]
 1714. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [45]
 1715. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [45]
 1716. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [45]
 1717. Puccini, Giacomo (1858-1924) [45]
 1718. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [45]
 1719. [Płoza-Doliński, Marek] [45]
 1720. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [45]
 1721. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [45]
 1722. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [45]
 1723. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [45]
 1724. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [45]
 1725. S. E. [45]
 1726. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1727. E. S. [45]
 1728. Biblioteka Narodowa [45]
 1729. Twardzicki, Walery (1838-1902) [44]
 1730. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [44]
 1731. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [44]
 1732. Wołek, Adam [44]
 1733. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [44]
 1734. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [44]
 1735. Medeksza, Antoni [44]
 1736. Krywoszejew, Maciej [44]
 1737. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [44]
 1738. Czaki, Klementyna [44]
 1739. Voss, Carl (1815-1882) [43]
 1740. Sturm, Adam (?-1872) [43]
 1741. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [43]
 1742. [Mielnicki]. Fot. [43]
 1743. Tarczyński, Władysław [43]
 1744. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [43]
 1745. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [43]
 1746. Pusch, Alois Maria de [43]
 1747. Nowakowski, Bogdan [43]
 1748. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [43]
 1749. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [43]
 1750. Huzarski, Jerzy [43]
 1751. Gajewski, Adrian [43]
 1752. Fabiszewski, M. [43]
 1753. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [42]
 1754. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [42]
 1755. Voss, Charles (1815-1882) [42]
 1756. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [42]
 1757. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [42]
 1758. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [42]
 1759. Polskie Towarzystwo Artystyczne [42]
 1760. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [42]
 1761. Montabone (Firenze) [42]
 1762. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [42]
 1763. Kosiński Julian (1833-1914) [42]
 1764. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [42]
 1765. Jonzeck, Waldemar [42]
 1766. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [42]
 1767. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [42]
 1768. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [42]
 1769. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [42]
 1770. Bizański, Stanisław (1846-1890) [42]
 1771. ADAM [42]
 1772. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [41]
 1773. Ascher, Josef (1829-1869) [41]
 1774. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [41]
 1775. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [41]
 1776. Zinserling, Borys von (1889-1961) [41]
 1777. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [41]
 1778. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [41]
 1779. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [41]
 1780. Styś, Walerian (1885-1936) [41]
 1781. Studnicki, Władysław (1865-1953) [41]
 1782. Sosnkowski, Józef [41]
 1783. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [41]
 1784. Radoszewska, A. J. [41]
 1785. Pilich, Michał [41]
 1786. Ostas, Marek [41]
 1787. Mickiewicz, Izadora [41]
 1788. Mickiewicz, Dominik [41]
 1789. Marylski, Antoni (1865-1932) [41]
 1790. Lewak, Adam (1891-1963) [41]
 1791. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [41]
 1792. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [40]
 1793. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [40]
 1794. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [40]
 1795. Syrewicz, Xawery [40]
 1796. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [40]
 1797. Kownacki, A. Ryt. [40]
 1798. Kolitowski, Adam (1878-1971) [40]
 1799. Kasterska, Maria [40]
 1800. Janczewski, S. Red. [40]
 1801. Field, John (1782-1837) [40]
 1802. Cybulski, Izydor Józef [40]
 1803. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [40]
 1804. Biegański, B. Fot. [39]
 1805. Telakowski, [Jan]. Ryt. [39]
 1806. Leybach, Joseph(1817-1891) [39]
 1807. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [39]
 1808. Próchnik, Adam (1892-1942) [39]
 1809. Lewandowski, Adam (1889-1951) [39]
 1810. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [39]
 1811. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [39]
 1812. Arnaud, Étienne [39]
 1813. Sosiński, J. Ryt. [38]
 1814. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [38]
 1815. Association d'Assurance des Industriels Polonais [38]
 1816. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [38]
 1817. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [38]
 1818. Rybicki, Anastazy [38]
 1819. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [38]
 1820. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [38]
 1821. Pilati, Auguste (1810-1877) [38]
 1822. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [38]
 1823. Jankiewicz, Stanisław [38]
 1824. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [38]
 1825. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [38]
 1826. Schumann, Robert (1810-1856) [37]
 1827. Oborski, Florian (1839-1892) [37]
 1828. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [37]
 1829. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [37]
 1830. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [37]
 1831. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [37]
 1832. Strasburger, Henryk (1887-1951) [37]
 1833. Nowacki, Łukasz [37]
 1834. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [37]
 1835. Konrad. Fot. [36]
 1836. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [36]
 1837. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [36]
 1838. Plewczyński, F. [36]
 1839. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [36]
 1840. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [36]
 1841. Ziegler; Droste [36]
 1842. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [36]
 1843. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [36]
 1844. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [36]
 1845. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [36]
 1846. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [36]
 1847. Janusz [36]
 1848. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [36]
 1849. Grynfeld, Bronisława [36]
 1850. Grem, Tomasz (17..-18..) [36]
 1851. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [36]
 1852. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [36]
 1853. Dowódca Armii Krajowej [36]
 1854. Bukowski, Jan (1873-1943) [36]
 1855. Baynes, Sydney (1879-1938) [36]
 1856. M. R. Rys. [35]
 1857. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [35]
 1858. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [35]
 1859. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [35]
 1860. Wilczek, Feliks [35]
 1861. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [35]
 1862. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [35]
 1863. Osmała, Marcin (1863-1921) [35]
 1864. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [35]
 1865. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [35]
 1866. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [35]
 1867. Konopnicki, Jan [35]
 1868. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [35]
 1869. G.R. Ryt. [35]
 1870. Fuks, Marian (1884-1935) [35]
 1871. Biart, Lucyan (1828-1897) [35]
 1872. Puławski, Antoni (1856-1931) [34]
 1873. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [34]
 1874. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [34]
 1875. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [34]
 1876. Urbanowicz, Szymon (?-?) [34]
 1877. Związek Strzelecki [34]
 1878. Szelążek, Wacław (1888-1945) [34]
 1879. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [34]
 1880. Naumann, Karl [34]
 1881. Małkowska, Grażyna [34]
 1882. Małcużyński, Karol (1922-1984) [34]
 1883. Kautecki, Antoni [34]
 1884. Kapliński, Franciszek (?-?) [34]
 1885. Antoszewicz, S.[tanisław] [34]
 1886. Stolz, Robert (1880-1975) [33]
 1887. Ménil, Félicien de (1860-1930) [33]
 1888. Bizet, Georges (1838-1875) [33]
 1889. Yvain, Maurice (1891-1965) [33]
 1890. Wyroba, Stefan [33]
 1891. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [33]
 1892. Szyszko, Donat (1709 1773) [33]
 1893. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [33]
 1894. Rober, F. H.r. Ryt. [33]
 1895. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [33]
 1896. Mieczkowski, Jan (syn) [33]
 1897. Listowski, Andrzej (1802-1860) [33]
 1898. Liliental, Stanisława (1897-1988) [33]
 1899. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [33]
 1900. Kowala, G. [33]
 1901. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [33]
 1902. Komitet Obywatelski Starego Miasta [33]
 1903. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [33]
 1904. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [33]
 1905. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [32]
 1906. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [32]
 1907. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [32]
 1908. Berens, Hermann (1826-1880) [32]
 1909. Wano, K. [32]
 1910. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [32]
 1911. Plater, Karol [32]
 1912. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [32]
 1913. Górski, Władysław (1846-1915) [32]
 1914. Grabowski, Roman (1882-1940) [32]
 1915. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [32]
 1916. David, Félicien (1810-1876) [32]
 1917. Dan, Władysław (1902-2000) [32]
 1918. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [32]
 1919. Batta, Alexandre (1816-1902) [32]
 1920. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [31]
 1921. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [31]
 1922. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [31]
 1923. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [31]
 1924. Harentz, S.G. (fl. 1902) [31]
 1925. Grupa Starych Zarzewiaków [31]
 1926. Brauman, Władysław [31]
 1927. Zandman, Jan (1802-1841) [30]
 1928. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [30]
 1929. Marconi, Władysław (1848-1915) [30]
 1930. Dietrich, Moritz (1816-1887) [30]
 1931. A...... Z....li [30]
 1932. Walicki, Franciszek (1874-1964) [30]
 1933. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [30]
 1934. Stanisławowa Gawrońska [30]
 1935. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [30]
 1936. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [30]
 1937. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [30]
 1938. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [30]
 1939. Ligber, F. Szty. [30]
 1940. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [30]
 1941. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [30]
 1942. Fischer, Ludwig (1905-1947) [30]
 1943. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [30]
 1944. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [30]
 1945. Herman, Maria (1803-1830) [29]
 1946. Florimo, Francesco (1800-1888) [29]
 1947. Bohm, Carl (1844-1920) [29]
 1948. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [29]
 1949. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [29]
 1950. Péreyra, Charles [29]
 1951. Ptaszyńska, Joanna [29]
 1952. Kűbler. Ryt. [29]
 1953. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [29]
 1954. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [29]
 1955. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [29]
 1956. K.P. [29]
 1957. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [28]
 1958. Zajkowski, A. Ryt. [28]
 1959. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [28]
 1960. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [28]
 1961. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [28]
 1962. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [28]
 1963. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [28]
 1964. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [28]
 1965. T.B. [28]
 1966. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [28]
 1967. Samselski, Marek. Red. [28]
 1968. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [28]
 1969. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [28]
 1970. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [28]
 1971. Giller, Honorata [28]
 1972. Einert, Teodor (1828-1866) [28]
 1973. Czajkowski. W. Ryt. [28]
 1974. Czajewski Wiktor [28]
 1975. Amator [28]
 1976. M. K. Ryt. [27]
 1977. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [27]
 1978. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [27]
 1979. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [27]
 1980. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [27]
 1981. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [27]
 1982. Muzeum miasta Belgradu [27]
 1983. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [27]
 1984. Kaliszewski, L. [27]
 1985. Hertz, Teodor (1822-1884) [27]
 1986. Gnus, Ryta (1881-19..) [27]
 1987. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [27]
 1988. Bachelbusch, T. Ryt. [27]
 1989. Wąsowski, B. Ryt. [26]
 1990. Polska Agencja Telegraficzna [26]
 1991. Štejnberg, Mihail Karlovič [26]
 1992. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [26]
 1993. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [26]
 1994. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1995. Szymański, Ludwik [26]
 1996. Strzelecki, Edward (1894-1967) [26]
 1997. Radwan, August [26]
 1998. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [26]
 1999. Meisser [26]
 2000. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 2001. Kapliński, Julian [26]
 2002. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [26]
 2003. Jezierski, J. [26]
 2004. Jaroński, Feliks (1823-1895) [26]
 2005. Herzberg, Antoni (1825-19..) [26]
 2006. Farkas, Miska (1829-1890) [26]
 2007. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 2008. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [26]
 2009. Niecz, Krzysztof. Fot. [25]
 2010. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [25]
 2011. Massenet, Jules (1842-1912) [25]
 2012. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [25]
 2013. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [25]
 2014. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [25]
 2015. Sawiński, F. M. [25]
 2016. Ries, Franz (1846-1932) [25]
 2017. Monckton, Lionel (1861-1924) [25]
 2018. Lazzerini, Gustavo [25]
 2019. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [25]
 2020. Klimowicz, Ignacy [25]
 2021. Carulli, Gustavo (1801-1876) [25]
 2022. Archibald, M. [25]
 2023. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [24]
 2024. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [24]
 2025. Štejman, S. A. [24]
 2026. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [24]
 2027. Tuszyński, Antoni L. [24]
 2028. Tarczyński, Józef (1841-1897) [24]
 2029. Richards, Brinley (1819-1885) [24]
 2030. Porowski, Marceli (1894-1963) [24]
 2031. Kafka, Johann (1819-1886) [24]
 2032. Jedna z uczennic [pseud.] [24]
 2033. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [24]
 2034. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [24]
 2035. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [24]
 2036. Henrion, Paul (1819-1901) [24]
 2037. Galle, Henryk (1872-1948) [24]
 2038. Finck, Herman (1872-1939) [24]
 2039. Derengowski, Jan [24]
 2040. Cymerman, Leon (1876-1964) [24]
 2041. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [24]
 2042. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 2043. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [24]
 2044. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [24]
 2045. [Urząd m. st. Warszawy] [23]
 2046. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [23]
 2047. Wysoki[ński], K. Ryt. [23]
 2048. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [23]
 2049. Vorbond, Wanda (?-1939) [23]
 2050. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [23]
 2051. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [23]
 2052. Szymański, Ludwik (?-?) [23]
 2053. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [23]
 2054. Niezależna Partia Chłopska [23]
 2055. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [23]
 2056. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [23]
 2057. Młodzież Zarzewiacka [23]
 2058. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [23]
 2059. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [23]
 2060. Lecocq, Charles (1832-1918) [23]
 2061. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [23]
 2062. Kotuliński, Andrzej [23]
 2063. Fiszer, Carolina [23]
 2064. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [23]
 2065. David, Félicien César(1810-1876) [23]
 2066. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [23]
 2067. Cirina, J. A. [23]
 2068. Budkowski, Henryk(1879-1928) [23]
 2069. Borowy, Wacław (1890-1950) [23]
 2070. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [22]
 2071. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [22]
 2072. Lange, Gustav (1830-1899) [22]
 2073. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [22]
 2074. E. N. Ryt. [22]
 2075. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [22]
 2076. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [22]
 2077. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [22]
 2078. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [22]
 2079. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [22]
 2080. Obuchowicz, Henryk [22]
 2081. Marx, Emil (?-?) [22]
 2082. Loos, Vincent Angelo [22]
 2083. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 2084. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [22]
 2085. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [22]
 2086. Feldman, J. [22]
 2087. Eibl, Piotr (?-1886) [22]
 2088. Budapest Lengyel-Egylet [22]
 2089. Bockhann, F. [22]
 2090. Ballach, A.[ndrzej] [22]
 2091. Orion. Fot. [21]
 2092. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [21]
 2093. Zeller, Carl (1842-1898) [21]
 2094. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [21]
 2095. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [21]
 2096. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 2097. Szydłowska, Grażyna [21]
 2098. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [21]
 2099. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [21]
 2100. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [21]
 2101. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [21]
 2102. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [21]
 2103. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [21]
 2104. Lorens, Carl (1851-1909) [21]
 2105. Lisiak, Elżbieta [21]
 2106. Leybach, Joseph (1817-1891) [21]
 2107. Krogulski, Władysław(1843-1934) [21]
 2108. Karoli, W. [21]
 2109. Hiller, Karol (1891-1939) [21]
 2110. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [21]
 2111. Gay, Byron (1886-1945) [21]
 2112. Dembiński, Czesław [21]
 2113. Czermak, Grażyna [21]
 2114. Charchillac, Berthet de [21]
 2115. B. B. Ryt. [21]
 2116. Ambrich, Magdalena [21]
 2117. Sigismond i Ska. Fot. [20]
 2118. Gibs, Joe [20]
 2119. Lange, Gustav(1830-1899) [20]
 2120. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [20]
 2121. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [20]
 2122. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [20]
 2123. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [20]
 2124. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [20]
 2125. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [20]
 2126. Lilpop, Marian [20]
 2127. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [20]
 2128. Kątski, Antoni(1817-1889) [20]
 2129. Klein, Kazimierz (1871-1927) [20]
 2130. Jaworski, Lesław (1882-1929) [20]
 2131. Furuhjelm, J. (muzyka) [20]
 2132. Emer, Lucjan [20]
 2133. Depret, Maurice (18..-1933) [20]
 2134. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [20]
 2135. Bielicka, Eugenia [20]
 2136. Koło Medyków S. U. W. [19]
 2137. Lassen, Eduard(1830-1904) [19]
 2138. Eilenberg, Richard (1848-1925) [19]
 2139. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [19]
 2140. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [19]
 2141. Steiman, S. [19]
 2142. Sawiczewski, S. [19]
 2143. Rober, F. H. Ryt. [19]
 2144. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [19]
 2145. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [19]
 2146. Orthwein, Ludwik [19]
 2147. Muzeum Historyczne w Goteborgu [19]
 2148. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [19]
 2149. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [19]
 2150. Lewinger, Władysław (1874-1943) [19]
 2151. Krzyżanowska, Celina [19]
 2152. K. Ryt. [19]
 2153. Jackowski, Aleksander [19]
 2154. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [19]
 2155. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [19]
 2156. Bogacki, S. Fot. [19]
 2157. Arezzo, Pierre (18..-1972) [19]
 2158. M.R. Ryt. [18]
 2159. K.W. Ryt. [18]
 2160. par Ketterer [18]
 2161. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [18]
 2162. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [18]
 2163. Walaszczak, Piotr [18]
 2164. Wagner, Richard (1813-1883) [18]
 2165. Urbanowicz, Szymon [18]
 2166. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [18]
 2167. Schonberger, John (1892-1983) [18]
 2168. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2169. Prochaska, Anna [18]
 2170. Potocki, Antoni (1867-1939) [18]
 2171. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [18]
 2172. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [18]
 2173. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [18]
 2174. Mróz, Agnieszka [18]
 2175. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [18]
 2176. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [18]
 2177. Kucharska-Singh, Paulina [18]
 2178. Koschmider, Edmund [18]
 2179. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [18]
 2180. Grupa Legionistów [18]
 2181. Godfrey, Charles (1839-1919) [18]
 2182. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [18]
 2183. Ćwiklicz, Bolesław [17]
 2184. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [17]
 2185. Uhry, M. [17]
 2186. Szkoła Główna Warszawska [17]
 2187. Szczepański, Sebastian [17]
 2188. Szczepański, Grzegorz [17]
 2189. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [17]
 2190. Salabert, Francis (1884-1946) [17]
 2191. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [17]
 2192. Jan Mieczkowski (1830-1889) [17]
 2193. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [17]
 2194. Fiedler. Ryt. [17]
 2195. Eilenberg, Richard(1848-1925). [17]
 2196. Dawidowa, Helena [17]
 2197. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [17]
 2198. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [17]
 2199. CAF [16]
 2200. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [16]
 2201. Śliwiński, Jan (1830-1893) [16]
 2202. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2203. [s.n.] [16]
 2204. Wieniawski, Józef (1837-1912) [16]
 2205. W. K. [16]
 2206. Treter Mieczysław (1883-1943) [16]
 2207. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [16]
 2208. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [16]
 2209. Siegrist, Piotr [16]
 2210. Offenbach, Jacques (1819-1880) [16]
 2211. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [16]
 2212. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [16]
 2213. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [16]
 2214. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2215. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [16]
 2216. Lozano, Vicente [16]
 2217. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [16]
 2218. Lassen, Eduard (1830-1904) [16]
 2219. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [16]
 2220. Hervé (1825-1892) [16]
 2221. Golański, Jerzy [16]
 2222. Gola, A. (muzyka) [16]
 2223. Garat, Pierre (1762-1823) [16]
 2224. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [16]
 2225. Döhler, Theodore(1814-1856) [16]
 2226. Brodowski, Kazimierz (?-?) [16]
 2227. Borawski, Władysław (1892-1970) [16]
 2228. Bobiński, Henryk (1861-1914) [16]
 2229. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [16]
 2230. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [16]
 2231. Arnaud, Etienne (1807-1863) [16]
 2232. Maszyński, Julian (1847-1901) [15]
 2233. K.N. Ryt. [15]
 2234. Bielecki, C. [15]
 2235. Suszczyński, Jan [15]
 2236. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [15]
 2237. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [15]
 2238. R. P. [15]
 2239. Pokorny, [Jan]. Ryt. [15]
 2240. Missler, B. T. [15]
 2241. Miller, Karol (1819-1889) [15]
 2242. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [15]
 2243. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [15]
 2244. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2245. Le Couppey, Felix(1811-1887) [15]
 2246. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [15]
 2247. Kowalski, Leon (1870-1937) [15]
 2248. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [15]
 2249. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [15]
 2250. Kataszek, Szymon(1898-1943) [15]
 2251. Joyce, Archibald (1873-1963) [15]
 2252. J. J. Ryt. [15]
 2253. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [15]
 2254. Herz, Henri(1803-1888) [15]
 2255. Herbert, Theodor(1822-1891) [15]
 2256. Gnatkowski, Adam [15]
 2257. Biske, Karol (1863-1928) [15]
 2258. Betcher, Jan C. [15]
 2259. Bayer, Josef (1852-1913) [15]
 2260. Arslan M. [15]
 2261. Olszewski, Czesław, fot. [14]
 2262. Krajewski. Ryt. [14]
 2263. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [14]
 2264. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [14]
 2265. Wohlfahrt, A. [14]
 2266. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [14]
 2267. Treter, Bohdan (1886-1945) [14]
 2268. Sosnkowski, Józef (?-?) [14]
 2269. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [14]
 2270. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [14]
 2271. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [14]
 2272. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [14]
 2273. Makowski, Henryk (1933-) [14]
 2274. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [14]
 2275. Lucas, Napoleon(1822-1884) [14]
 2276. Lange, Gustav (1830-1889) [14]
 2277. Labitzky, Joseph (1802-1881) [14]
 2278. Kossakowska, Wanda [14]
 2279. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [14]
 2280. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [14]
 2281. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [14]
 2282. Jakobi, Zygmunt [14]
 2283. Jacobi, Victor(1809-1892) [14]
 2284. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [14]
 2285. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [14]
 2286. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [14]
 2287. Godfrey, Daniel (1831-1903) [14]
 2288. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [14]
 2289. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [14]
 2290. Dalla Casa, Louis [14]
 2291. Chodecki, Władysław [14]
 2292. Bouleau, H. de. [14]
 2293. Behr, Franz (1837-1898) [14]
 2294. N[icz], E. Ryt. [13]
 2295. Zumpe, Edmund [13]
 2296. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [13]
 2297. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [13]
 2298. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [13]
 2299. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 2300. Kóźmiński, T. B. [13]
 2301. Krug, Diederich (1821-1880) [13]
 2302. Kondracki, W. Fot. [13]
 2303. Klein, W. Ryt. [13]
 2304. Kadler, Ludwik (1838-1899) [13]
 2305. Jansenne, Louis (1809-1890) [13]
 2306. Fall, Leo (1873-1925) [13]
 2307. Delahaye, Edward. Ryt. [13]
 2308. Kucz[yński], M. Ryt. [12]
 2309. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [12]
 2310. Hünten, Franz(1793-1878) [12]
 2311. Drexlerówna Luna (1882-1933) [12]
 2312. A. K. Ryt. [12]
 2313. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [12]
 2314. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [12]
 2315. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [12]
 2316. Rudnicka, Monika [12]
 2317. Radzimiński, Bronisław [12]
 2318. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [12]
 2319. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [12]
 2320. Max, Józef (?-?) [12]
 2321. Lewski , I. [12]
 2322. Lam, Stanisław (1891-1965) [12]
 2323. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 2324. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [12]
 2325. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [12]
 2326. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [12]
 2327. K. Z. Ryt. [12]
 2328. J.J, Ryt. [12]
 2329. Ganne, Louis (1862-1923) [12]
 2330. Erhard, Carl [12]
 2331. Dubois, Théodore (1837-1924) [12]
 2332. Dietrich, Moritz(1816-1887) [12]
 2333. Di Donato, Carlo [12]
 2334. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [12]
 2335. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [11]
 2336. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [11]
 2337. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [11]
 2338. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [11]
 2339. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [11]
 2340. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [11]
 2341. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [11]
 2342. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2343. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [11]
 2344. Lack, Théodore(1846-1921) [11]
 2345. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [11]
 2346. J. S. Ryt. [11]
 2347. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [11]
 2348. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [11]
 2349. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [10]
 2350. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [10]
 2351. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [10]
 2352. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [10]
 2353. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [10]
 2354. W.Z. Ryt. [10]
 2355. W. B. Ryt. [10]
 2356. Makomaski, Edmund [10]
 2357. M. A. Ryt [10]
 2358. Krasuski, Stefan [10]
 2359. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [10]
 2360. Jasieński, Feliks (1861-1929) [10]
 2361. Bieniewski, T. Fot. [10]
 2362. AWU [10]
 2363. A. S. Ryt. [10]
 2364. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [9]
 2365. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [9]
 2366. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [9]
 2367. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [9]
 2368. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [9]
 2369. Atelier Rembrandt [9]
 2370. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [9]
 2371. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 2372. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [9]
 2373. Sosnowski, J. Ryt. [9]
 2374. Reber, Henri (1807-1880) [9]
 2375. Paczóski, Julian [9]
 2376. Lincke, Paul (1866-1946) [9]
 2377. Krajewska, Julia. Ryt. [9]
 2378. Konstanty. Fot. [9]
 2379. Koman, Henryk (1824-1887) [9]
 2380. C.K. ryt. [9]
 2381. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [9]
 2382. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [9]
 2383. Bianchi, Emilio [9]
 2384. Achtel, Aleksandra [9]
 2385. Przyałgowski, Ignacy [8]
 2386. Żółtowski, A. [8]
 2387. Whiting, Richard A. (1891-1938) [8]
 2388. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [8]
 2389. Suppé, Franz von (1819-1895) [8]
 2390. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [8]
 2391. Parafia św. Krzyża w Warszawie [8]
 2392. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [8]
 2393. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [8]
 2394. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [8]
 2395. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [8]
 2396. Bobrowski, Tadeusz [8]
 2397. Seiss, Isidor(1840-1905) [7]
 2398. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [7]
 2399. Wierciński, K. [7]
 2400. Verico, [Antonio]. Ryt. [7]
 2401. Tirling, Zygmunt [7]
 2402. Sztyft, Herman (1880- ) [7]
 2403. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2404. Raudny, Wacław [7]
 2405. Pokorny. Ryt. [7]
 2406. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [7]
 2407. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [7]
 2408. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [7]
 2409. Kasiewicz, Alfred [7]
 2410. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [7]
 2411. G.S. Ryt. [7]
 2412. Dequin, Léon (18..-1937) [7]
 2413. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [7]
 2414. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [7]
 2415. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [7]
 2416. Benjamin Kornfeld [7]
 2417. Bar, E. Ryt. [7]
 2418. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [6]
 2419. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [6]
 2420. W. K. Ryt. [6]
 2421. Taubert. Ryt. [6]
 2422. Szwankowska, Hanna [6]
 2423. Scassola, A.(18..-19..) [6]
 2424. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [6]
 2425. Posttallé [6]
 2426. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [6]
 2427. P. D. Ryt. [6]
 2428. Osborne, George Alexander (1806-1893) [6]
 2429. Olzacki, Sławomir. Fot. [6]
 2430. Myślińska, Grażyna. Fot. [6]
 2431. Liszt, Ferenc(1811-1886) [6]
 2432. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [6]
 2433. Grimm., A. Ryt. [6]
 2434. Gawęcki Witold (1911-1946) [6]
 2435. Dziedzic, T. Ryt. [6]
 2436. Chmielewski, Ignacy [6]
 2437. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [6]
 2438. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [6]
 2439. Bazzini, Antonio(1818-1897) [6]
 2440. Audran, Edmond(1842-1901) [6]
 2441. Mottl, Adam, fot. [5]
 2442. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [5]
 2443. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [5]
 2444. W.K. Ryt. [5]
 2445. Titel, Otto (18.. -1926) [5]
 2446. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [5]
 2447. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [5]
 2448. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [5]
 2449. Pallach, A. Ryt. [5]
 2450. Lubowski, Józef (1824-1855) [5]
 2451. Lewandowski, Michał (kompozytor) [5]
 2452. Leschik, Konrad [5]
 2453. Lefebvre, Casimir [5]
 2454. Kucz, M. Ryt. [5]
 2455. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [5]
 2456. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [5]
 2457. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [5]
 2458. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [5]
 2459. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [5]
 2460. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [5]
 2461. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [5]
 2462. Czibulka, Alphons(1842-1894) [5]
 2463. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [5]
 2464. Budkowski, Henryk (1879-1928) [5]
 2465. Bachmann, Georges(1848-1894) [5]
 2466. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [4]
 2467. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [4]
 2468. Zagórska, W. Ryt. [4]
 2469. Woydyga, Jan (1857-1938) [4]
 2470. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [4]
 2471. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [4]
 2472. Reiss, N. [4]
 2473. Popp, Wilhelm(1828-1902) [4]
 2474. Polskie Stronnictwo Ludowe [4]
 2475. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2476. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [4]
 2477. M.K. Ryt. [4]
 2478. Lanner, Joseph (1801-1843) [4]
 2479. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [4]
 2480. Jungmann, Albert(1824-1892) [4]
 2481. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [4]
 2482. Aniela S. Ryt. [4]
 2483. A. G. Ryt. [4]
 2484. CAF, Komierowski, W.,fot. [3]
 2485. Zaborska, Anna. Fot. [3]
 2486. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 2487. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [3]
 2488. Zawadzki, W. Ryt. [3]
 2489. Wiśniewski, Marceli [3]
 2490. Wanda Z. Ryt. [3]
 2491. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [3]
 2492. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [3]
 2493. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [3]
 2494. Schulhoff, Julius (1825-1898) [3]
 2495. Rayski, Albin (1845-1921) [3]
 2496. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2497. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2498. Miernicki, Władysław,fot. [3]
 2499. Kuczyński [3]
 2500. Kautecki, Antoni. [3]
 2501. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [3]
 2502. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2503. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [3]
 2504. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [3]
 2505. Głogowski, Tomasz(18..- ) [3]
 2506. Fall, Leo(1873-1925) [3]
 2507. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [3]
 2508. Ernest, Adam (1868-1926) [3]
 2509. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [3]
 2510. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [3]
 2511. Cichocki, Ks. [3]
 2512. Błaszczak, Fr. [3]
 2513. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [3]
 2514. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [3]
 2515. Badia, Luigi(1819-1899) [3]
 2516. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [2]
 2517. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [2]
 2518. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [2]
 2519. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [2]
 2520. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [2]
 2521. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [2]
 2522. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [2]
 2523. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2524. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [2]
 2525. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [2]
 2526. Pichler, Jan. Ryt. [2]
 2527. Niecz, K.,fot. [2]
 2528. Nemo {pseud.] [2]
 2529. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [2]
 2530. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [2]
 2531. Mendewski, Stanisław [2]
 2532. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [2]
 2533. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [2]
 2534. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2535. Issakowitch, S.S. [2]
 2536. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [2]
 2537. Golubec' Mikola (1891-1942) [2]
 2538. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [2]
 2539. Schiff, Józef. Fot. [1]
 2540. Skrobańsk, Z. Fot. [1]
 2541. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 2542. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 2543. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [1]
 2544. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 2545. Oranowski, Wacław [1]
 2546. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 2547. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 2548. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 2549. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2550. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2551. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2552. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2553. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [0]
 2554. Malmurowicz Bolesław. Fot. [0]
 2555. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [0]
 2556. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [0]
 2557. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [0]
 2558. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [0]
 2559. Towarzystwo Miłośników Przyrody [0]
 2560. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [0]
 2561. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [0]
 2562. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2563. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2564. Marois, Blanche [0]
 2565. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [0]
 2566. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [0]
 2567. Krudowski, Józef [0]
 2568. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [0]
 2569. Ken, Aleksander (1828-1874) [0]
 2570. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [0]
 2571. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [0]

More statistics...