polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 70538

Obecnie czytających: 243

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 14308373

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Ministerstwo Oświaty [506]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [121]
 16. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 17. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 18. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [102]
 19. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 20. Związek Patriotów Polskich [96]
 21. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 22. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [90]
 23. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [80]
 24. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [77]
 25. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 26. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 27. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 28. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [52]
 29. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 30. CAF [50]
 31. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 32. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 33. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 34. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 35. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 36. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 37. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 38. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 39. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 40. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 41. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 42. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 43. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 44. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 45. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [35]
 46. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 47. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 48. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 49. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 50. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 51. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 52. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [30]
 53. Główny Urząd Statystyczny [30]
 54. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [29]
 55. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 56. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 57. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 58. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 59. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 60. Dębski, Michał [27]
 61. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 62. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 63. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 64. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 65. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [24]
 66. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 67. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 68. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 69. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 70. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 71. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 72. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [22]
 73. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 74. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 75. A. Z. Ryt. [22]
 76. Stefanow, Piotr [21]
 77. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [21]
 78. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 79. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 80. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 81. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 82. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 83. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 84. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 85. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 86. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 87. P.B. Ryt. [17]
 88. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 89. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 90. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 91. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [16]
 92. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 93. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 94. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 95. Sigismond. Fot. [15]
 96. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [15]
 97. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 98. Karoli & Troczewski [15]
 99. A. M. Ryt. [15]
 100. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 101. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 102. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 103. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 104. Beyer, Karol (1818-1877) [14]
 105. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 106. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 107. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [13]
 108. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 109. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 110. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 111. Mottl, Adam, fot. [13]
 112. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 113. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 114. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [13]
 115. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 116. Conrad. Fot. [13]
 117. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 118. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 119. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 120. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [12]
 121. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 122. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 123. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 124. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 125. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 126. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 127. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [12]
 128. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [12]
 129. J. H. Ryt. [12]
 130. Dombrowski, Władysław [12]
 131. B. P. Ryt. [12]
 132. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [11]
 133. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 134. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 135. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 136. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 137. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 138. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 139. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 140. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 141. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 142. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 143. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 144. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 145. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 146. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 147. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 148. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 149. Kowalski, L. Fot. [10]
 150. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 151. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [10]
 152. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 153. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 154. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 155. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 156. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 157. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 158. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 159. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 160. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 161. Röber, H. Ryt. [9]
 162. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 163. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 164. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 165. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 166. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 167. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 168. Kneisel, August [9]
 169. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [9]
 170. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 171. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 172. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 173. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 174. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 175. Zarząd Miejski w Równem [8]
 176. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 177. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 178. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 179. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 180. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 181. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 182. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 183. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [8]
 184. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 185. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 186. K.K. Ryt. [8]
 187. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 188. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 189. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 190. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 191. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 192. ADAM. Ryt. [8]
 193. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 194. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 195. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 196. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 197. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 198. Walter. Ryt. [7]
 199. W. R. Ryt. [7]
 200. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 201. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 202. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 203. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 204. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 205. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 206. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 207. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 208. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [7]
 209. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 210. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 211. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 212. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 213. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 214. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 215. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 216. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 217. Baumann, R. Lit. [7]
 218. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 219. [Miethke, H. O.] [6]
 220. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 221. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 222. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 223. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 224. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 225. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 226. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 227. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 228. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 229. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 230. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 231. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 232. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 233. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 234. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 235. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 236. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 237. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 238. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 239. M. R. Rys. [6]
 240. L. N. Ryt. [6]
 241. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 242. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 243. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [6]
 244. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 245. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 246. J. Ł. Ryt. [6]
 247. J. K. Ryt. [6]
 248. Hufsky [6]
 249. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 250. Gruziel, L. Fot. [6]
 251. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 252. E. G. Ryt. [6]
 253. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 254. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 255. Biegański, B. Fot. [6]
 256. Achtel, Józef [6]
 257. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 258. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 259. [Granke, Stefan] [5]
 260. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 261. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 262. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 263. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 264. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 265. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 266. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 267. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 268. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 269. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 270. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 271. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 272. Szczeciński, K. Fot. [5]
 273. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 274. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 275. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 276. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 277. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 278. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 279. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 280. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 281. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 282. Orion. Fot. [5]
 283. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 284. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 285. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 286. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 287. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 288. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 289. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 290. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 291. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 292. Leliwa, Alfred [5]
 293. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 294. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 295. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 296. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 297. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 298. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 299. Kapuściński, Piotr [5]
 300. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 301. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 302. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 303. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 304. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 305. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 306. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 307. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 308. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 309. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 310. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 311. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 312. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 313. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 314. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 315. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 316. "Orion" [5]
 317. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 318. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 319. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 320. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 321. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 322. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 323. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 324. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 325. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 326. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 327. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 328. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 329. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [4]
 330. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 331. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 332. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [4]
 333. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 334. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 335. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 336. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 337. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 338. Sosiński, I. Ryt. [4]
 339. Simcis, Gen [4]
 340. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 341. Schiff, Józef. Fot. [4]
 342. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 343. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 344. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 345. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 346. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 347. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 348. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 349. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 350. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 351. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 352. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 353. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 354. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 355. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 356. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 357. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 358. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 359. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 360. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 361. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 362. Krzyżanowski, K. [4]
 363. Krajewski, J. Ryt. [4]
 364. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 365. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 366. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 367. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 368. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 369. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 370. K.P. Ryt. [4]
 371. K. P. Ryt. [4]
 372. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 373. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 374. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 375. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 376. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 377. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 378. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 379. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 380. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 381. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 382. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 383. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 384. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 385. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 386. Brochocki, B. Ryt. [4]
 387. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 388. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 389. Antykwarnia Warszawska [4]
 390. A. R. Ryt. [4]
 391. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 392. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 393. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 394. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 395. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 396. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 397. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 398. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 399. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 400. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 401. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 402. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 403. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 404. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 405. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 406. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 407. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 408. Warszawski Lombard Miejski [3]
 409. Warnka, Jadwiga [3]
 410. W. C. Ryt. [3]
 411. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 412. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 413. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 414. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 415. Twardzicki, Walery (1838-1902) [3]
 416. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 417. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 418. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 419. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 420. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 421. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 422. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 423. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 424. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 425. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 426. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 427. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 428. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 429. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 430. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [3]
 431. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 432. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 433. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 434. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 435. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 436. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 437. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 438. S. A. Ryt. [3]
 439. Röber, G. Ryt. [3]
 440. Różański, M. Ryt. [3]
 441. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 442. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 443. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 444. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 445. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 446. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 447. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 448. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 449. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 450. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 451. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 452. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 453. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 454. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 455. Nowialis [3]
 456. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 457. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 458. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 459. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 460. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 461. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 462. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 463. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 464. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 465. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 466. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 467. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 468. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 469. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 470. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 471. M.R. Ryt. [3]
 472. Liga Morska i Kolonialna [3]
 473. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 474. L. K. [3]
 475. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 476. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 477. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 478. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 479. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 480. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 481. Krynicki, M. Lit. [3]
 482. Koło Medyków S. U. W. [3]
 483. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 484. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 485. Koroniarz [3]
 486. Konrad. Fot. [3]
 487. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 488. Kohn, Alfred. Red. [3]
 489. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 490. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 491. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 492. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 493. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 494. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 495. Jaugey, Jean [3]
 496. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 497. J.Ł. Ryt. [3]
 498. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 499. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 500. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 501. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 502. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 503. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 504. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 505. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 506. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 507. Gibs, Joe [3]
 508. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 509. Dąbrowski, Stanisław [3]
 510. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 511. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 512. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 513. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 514. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 515. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 516. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 517. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 518. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 519. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 520. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 521. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 522. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 523. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 524. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 525. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 526. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 527. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 528. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 529. Bauman, R. Lit. [3]
 530. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 531. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 532. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 533. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 534. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 535. "Orion". Fot. [3]
 536. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 537. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 538. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 539. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 540. [Łosiowa, Emilia] [2]
 541. [brak] [2]
 542. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 543. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 544. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 545. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 546. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 547. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 548. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 549. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 550. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 551. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 552. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 553. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 554. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 555. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 556. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 557. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 558. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 559. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 560. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 561. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 562. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 563. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 564. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 565. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 566. Wróblewski, K. [2]
 567. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 568. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 569. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 570. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 571. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 572. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 573. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 574. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 575. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 576. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 577. Warnkówna, Jadwiga [2]
 578. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 579. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 580. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 581. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 582. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 583. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 584. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 585. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 586. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 587. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 588. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 589. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 590. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 591. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 592. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 593. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 594. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 595. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 596. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 597. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 598. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 599. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 600. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 601. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 602. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 603. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 604. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 605. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 606. Surowiecki, Karol [2]
 607. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 608. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 609. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 610. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 611. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 612. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 613. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 614. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 615. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 616. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 617. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 618. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 619. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 620. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 621. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 622. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 623. Sosiński, J. Ryt. [2]
 624. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 625. Socha, Szczepan [2]
 626. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 627. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 628. Skornia-Roszij, Maria [2]
 629. Siekierski, Franciszek [2]
 630. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [2]
 631. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 632. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 633. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 634. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 635. Sedlaczek, Lech [2]
 636. Röber, F. H. Ryt. [2]
 637. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 638. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 639. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 640. Rumianek, Stanisław [2]
 641. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 642. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 643. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 644. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 645. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 646. Rada Regencyjna [2]
 647. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 648. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 649. Przyałgowski, Ignacy [2]
 650. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 651. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 652. Polska Macierz Szkolna [2]
 653. Plewczyński, F. [2]
 654. Pistyner, M. [2]
 655. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 656. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 657. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 658. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 659. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 660. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 661. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 662. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 663. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 664. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 665. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 666. N[icz], E. Ryt. [2]
 667. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 668. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 669. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 670. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 671. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 672. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 673. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 674. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 675. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 676. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 677. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 678. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 679. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 680. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 681. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 682. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 683. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 684. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 685. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 686. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 687. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 688. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 689. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 690. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 691. Malewicz, Jadwiga [2]
 692. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 693. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 694. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 695. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 696. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 697. M. K. Ryt. [2]
 698. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 699. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 700. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 701. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 702. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 703. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 704. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 705. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 706. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 707. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 708. Kubełka, Ignacy [2]
 709. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 710. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 711. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 712. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 713. Krajewski. Ryt. [2]
 714. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 715. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 716. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 717. Kostka, J. [2]
 718. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 719. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 720. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 721. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 722. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 723. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 724. Komar, Józef [2]
 725. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 726. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 727. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 728. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 729. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 730. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 731. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 732. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 733. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 734. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 735. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 736. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 737. KK. Ryt. [2]
 738. K.W. Ryt. [2]
 739. K.N. Ryt. [2]
 740. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 741. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 742. Jezierski, J. Ryt. [2]
 743. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 744. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 745. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 746. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 747. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 748. J.K. Ryt. [2]
 749. J. Ł. [2]
 750. Instytut Spraw Społecznych [2]
 751. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 752. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 753. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 754. Hähle, G. Ryt. [2]
 755. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 756. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 757. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 758. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 759. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 760. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 761. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 762. Gorazdowski, E. [2]
 763. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 764. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 765. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 766. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 767. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 768. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 769. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 770. Frick, L. [2]
 771. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 772. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 773. Elkana, J. M. [2]
 774. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 775. E. N. Ryt. [2]
 776. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 777. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 778. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 779. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 780. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 781. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 782. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 783. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 784. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 785. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 786. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 787. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 788. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 789. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 790. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 791. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 792. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 793. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 794. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 795. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 796. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 797. Bykowski, Leon [2]
 798. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 799. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 800. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 801. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 802. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 803. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 804. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 805. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 806. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 807. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 808. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 809. Bielecki, C. [2]
 810. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 811. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 812. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 813. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 814. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 815. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 816. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 817. Baronowa X.Y.Z. [2]
 818. Banner, M. Red. [2]
 819. Automobilklub Warszawski [2]
 820. Atelier Rembrandt [2]
 821. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 822. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 823. A.T.T. [2]
 824. A...... Z....li [2]
 825. A. K. Ryt. [2]
 826. "Młoda Sztuka" [2]
 827. Żółtowski, A. [1]
 828. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 829. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 830. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 831. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 832. Żelaznowski, Andrzej [1]
 833. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 834. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 835. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 836. Štejman, S. A. [1]
 837. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 838. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 839. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 840. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 841. Śmigielska, Józefa [1]
 842. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 843. Śliwiński, Jan [1]
 844. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 845. Łączkowski Ludwik [1]
 846. Łączkowska Felicja [1]
 847. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 848. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 849. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 850. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 851. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 852. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 853. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 854. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 855. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 856. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 857. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 858. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 859. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 860. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 861. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 862. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 863. par Ketterer [1]
 864. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 865. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 866. il [1]
 867. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 868. [s.n.] [1]
 869. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 870. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 871. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 872. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 873. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 874. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 875. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 876. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 877. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 878. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 879. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 880. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 881. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 882. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 883. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 884. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 885. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 886. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 887. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 888. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 889. [Quirini, Edward] [1]
 890. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 891. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 892. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 893. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 894. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 895. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 896. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 897. [Omm, Peter] [1]
 898. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 899. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 900. [Mielnicki]. Fot. [1]
 901. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 902. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 903. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 904. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 905. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 906. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 907. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 908. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 909. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 910. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 911. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 912. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 913. [Grabiec (?-?)] [1]
 914. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 915. [Franck] [1]
 916. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 917. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 918. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 919. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 920. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 921. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 922. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 923. [Bielski, Szymon] [1]
 924. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 925. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 926. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 927. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 928. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 929. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 930. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 931. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 932. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 933. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 934. Związek Strzelecki [1]
 935. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 936. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 937. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 938. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 939. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 940. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 941. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 942. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 943. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 944. Związek Miast Polskich [1]
 945. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 946. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 947. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 948. Związek Katolicki [1]
 949. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 950. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 951. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 952. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 953. Zumpe, Edmund [1]
 954. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 955. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 956. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 957. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 958. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 959. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 960. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 961. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 962. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 963. Ziegler; Droste [1]
 964. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 965. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 966. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 967. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 968. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 969. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 970. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 971. Zbyszewski [1]
 972. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 973. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 974. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 975. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 976. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 977. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 978. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 979. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 980. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 981. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 982. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 983. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 984. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 985. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 986. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 987. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 988. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 989. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 990. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 991. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 992. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 993. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 994. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 995. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 996. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 997. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 998. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 999. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 1000. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1001. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1002. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1003. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1004. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1005. X. Y. Z. [1]
 1006. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1007. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1008. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1009. Węgrzecki, S. [1]
 1010. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1011. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1012. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1013. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1014. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1015. Wójcicki, Jerzy [1]
 1016. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1017. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1018. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1019. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1020. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1021. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1022. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1023. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1024. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1025. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1026. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 1027. Wyroba, Stefan [1]
 1028. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1029. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1030. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1031. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1032. Wretowski, Paweł [1]
 1033. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1034. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1035. Wołek, Adam [1]
 1036. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1037. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1038. Wojnarowicz Weseła [1]
 1039. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1040. Wohlfahrt, A. [1]
 1041. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1042. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1043. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1044. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1045. Wiśniewski, Marceli [1]
 1046. Wizimirska, Barbara [1]
 1047. Witkowski, Wincenty [1]
 1048. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1049. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1050. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1051. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1052. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1053. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1054. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1055. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1056. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1057. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1058. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1059. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1060. Wilczek, Feliks [1]
 1061. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1062. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1063. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1064. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1065. Wierciński, K. [1]
 1066. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1067. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1068. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1069. Whiting, A. [1]
 1070. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1071. Wesoły Wujaszek [1]
 1072. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1073. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1074. Weinberg P. [1]
 1075. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1076. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1077. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1078. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1079. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1080. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1081. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1082. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1083. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1084. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1085. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1086. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1087. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1088. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1089. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1090. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1091. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1092. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1093. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1094. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1095. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1096. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1097. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1098. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1099. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1100. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1101. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1102. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1103. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1104. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1105. Wano, K. [1]
 1106. Wanda Z. Ryt. [1]
 1107. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1108. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1109. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1110. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1111. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1112. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1113. Walaszczak, Piotr [1]
 1114. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1115. Wahrendorff, O. [1]
 1116. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1117. W.Z. Ryt. [1]
 1118. W.K. Ryt. [1]
 1119. W. M. K. [1]
 1120. W. K. Ryt. [1]
 1121. W. K. [1]
 1122. W. B. Ryt. [1]
 1123. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1124. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1125. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1126. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1127. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1128. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1129. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1130. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1131. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1132. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1133. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1134. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1135. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1136. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1137. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1138. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1139. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1140. Urbanowicz, Szymon [1]
 1141. Uniwersytet Warszawski [1]
 1142. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1143. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1144. Uhry, M. [1]
 1145. Typiak, Piotr [1]
 1146. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1147. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1148. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1149. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1150. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1151. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1152. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1153. Treter Mieczysław (1883-1943) [1]
 1154. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1155. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1156. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1157. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1158. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1159. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1160. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1161. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1162. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1163. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1164. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1165. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1166. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1167. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1168. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1169. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1170. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1171. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1172. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1173. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1174. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1175. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1176. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1177. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1178. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1179. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1180. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1181. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1182. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1183. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1184. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1185. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1186. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1187. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1188. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1189. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1190. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1191. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1192. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1193. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1194. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1195. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1196. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1197. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1198. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1199. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1200. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1201. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1202. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1203. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1204. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1205. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1206. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1207. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1208. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1209. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1210. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1211. Tor, Stanisław [1]
 1212. Tonioli, D. [1]
 1213. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1214. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1215. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1216. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1217. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1218. Tirling, Zygmunt [1]
 1219. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1220. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1221. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1222. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1223. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1224. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1225. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1226. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1227. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1228. Taubert. Ryt. [1]
 1229. Taube, Gustaw jr [1]
 1230. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1231. Tarnacki, Józef. [1]
 1232. Tarnacki, Józef [1]
 1233. Tarczyński, Władysław [1]
 1234. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1235. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1236. T.B. [1]
 1237. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1238. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1239. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1240. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1241. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1242. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1243. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1244. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1245. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1246. Szymkiewicz, Józef [1]
 1247. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1248. Szymański, Ludwik [1]
 1249. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1250. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1251. Szydłowska, Grażyna [1]
 1252. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1253. Szwankowska, Hanna [1]
 1254. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1255. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1256. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1257. Sznage. Ryt. [1]
 1258. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1259. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1260. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1261. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1262. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1263. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1264. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1265. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1266. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1267. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1268. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1269. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1270. Szczepański, Sebastian [1]
 1271. Szczepański, Grzegorz [1]
 1272. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1273. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1274. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1275. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1276. Syrewicz, Xawery [1]
 1277. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1278. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1279. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1280. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1281. Suszczyński, Jan [1]
 1282. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1283. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1284. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1285. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1286. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1287. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1288. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1289. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1290. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1291. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1292. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1293. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1294. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1295. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1296. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1297. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1298. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1299. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1300. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1301. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1302. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1303. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1304. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1305. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1306. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1307. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1308. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1309. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1310. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1311. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1312. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1313. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1314. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1315. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1316. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1317. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1318. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1319. Steiman, S. [1]
 1320. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1321. Stecher, August (?-?) [1]
 1322. Stawiński. Ryt. [1]
 1323. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1324. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1325. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1326. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1327. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1328. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1329. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1330. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1331. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1332. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1333. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1334. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1335. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1336. Sosnkowski, Józef [1]
 1337. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1338. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1339. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1340. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1341. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1342. Snopek, Kazimierz [1]
 1343. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1344. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1345. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1346. Slaski, S. Ryt. [1]
 1347. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1348. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1349. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1350. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1351. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1352. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1353. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1354. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1355. Siemieński, Lucjan [1]
 1356. Siegrist, Piotr [1]
 1357. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1358. Siczyński, Walery [1]
 1359. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1360. Sewer [1]
 1361. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1362. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1363. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1364. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1365. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1366. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1367. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1368. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1369. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1370. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1371. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1372. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1373. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1374. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1375. Sawiński, F. M. [1]
 1376. Sawiczewski, S. [1]
 1377. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1378. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1379. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1380. Samselski, Marek. Red. [1]
 1381. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1382. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1383. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1384. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1385. Salinger, Zygmunt [1]
 1386. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1387. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1388. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1389. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1390. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1391. S. E. [1]
 1392. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1393. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1394. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1395. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1396. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [1]
 1397. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1398. Rybicki, Anastazy [1]
 1399. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1400. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1401. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1402. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1403. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1404. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1405. Rudnicka, Monika [1]
 1406. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1407. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1408. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1409. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1410. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1411. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1412. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1413. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1414. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1415. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1416. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1417. Roeber. H. Ryt. [1]
 1418. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1419. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1420. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1421. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1422. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1423. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1424. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1425. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1426. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1427. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1428. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1429. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1430. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1431. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1432. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1433. Rembiel, St. [1]
 1434. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1435. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1436. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1437. Reiss, N. [1]
 1438. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1439. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1440. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1441. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1442. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1443. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1444. Raudny, Wacław [1]
 1445. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1446. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1447. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1448. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1449. Radzimiński, Bronisław [1]
 1450. Radwan, August [1]
 1451. Radoszewska, A. J. [1]
 1452. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1453. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1454. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1455. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1456. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1457. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1458. R. P. [1]
 1459. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1460. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1461. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1462. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1463. Péreyra, Charles [1]
 1464. Pécaut, Elie [1]
 1465. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1466. Pyka, Henryk [1]
 1467. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1468. Pusch, Alois Maria de [1]
 1469. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1470. Puc, B[ronisław] [1]
 1471. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1472. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1473. Przyłęcki, Henryk [1]
 1474. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1475. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1476. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1477. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1478. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1479. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1480. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1481. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1482. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1483. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1484. Prochaska, Anna [1]
 1485. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1486. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1487. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1488. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1489. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1490. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1491. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1492. Posttallé [1]
 1493. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1494. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1495. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1496. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1497. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1498. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1499. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1500. Popielewski [1]
 1501. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1502. Pomian, E. [1]
 1503. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1504. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1505. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1506. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1507. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1508. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1509. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1510. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1511. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1512. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1513. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1514. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1515. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1516. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1517. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1518. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1519. Pokorny. Ryt. [1]
 1520. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1521. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1522. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1523. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1524. Podwiński, Stanisław [1]
 1525. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1526. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1527. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1528. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1529. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1530. Plater, Karol [1]
 1531. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1532. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1533. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1534. Piotrowski, Andrzej [1]
 1535. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1536. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1537. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1538. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1539. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1540. Pilich, Michał [1]
 1541. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1542. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1543. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1544. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1545. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1546. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1547. Piekacz, J. Fot. [1]
 1548. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1549. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1550. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1551. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1552. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1553. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1554. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1555. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1556. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1557. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1558. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1559. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1560. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1561. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1562. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1563. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1564. Pawłowski, Kalixt [1]
 1565. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1566. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1567. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1568. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1569. Pawe, L. [1]
 1570. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1571. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1572. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1573. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1574. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1575. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1576. Paprocki, Bartosz [1]
 1577. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1578. Pallach, A. Ryt. [1]
 1579. Paczóski, Julian [1]
 1580. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1581. P. D. Ryt. [1]
 1582. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1583. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1584. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1585. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1586. Ostas, Marek [1]
 1587. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1588. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1589. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1590. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1591. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1592. Orthwein, Ludwik [1]
 1593. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1594. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1595. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1596. Oranowski, Wacław [1]
 1597. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1598. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1599. Olzacki, Sławomir. Fot. [1]
 1600. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1601. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1602. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1603. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1604. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1605. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1606. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1607. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1608. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1609. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1610. Obuchowicz, Henryk [1]
 1611. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1612. O liść dębu [1]
 1613. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1614. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1615. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1616. Nowakowski, Bogdan [1]
 1617. Nowacki, Łukasz [1]
 1618. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1619. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1620. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1621. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1622. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1623. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1624. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1625. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1626. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1627. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1628. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1629. Niecz, K.,fot. [1]
 1630. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1631. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1632. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1633. Nałęcz, Edward [1]
 1634. Naumann, Karl [1]
 1635. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1636. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1637. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1638. Naoczny świadek [1]
 1639. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [1]
 1640. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1641. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1642. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1643. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1644. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1645. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1646. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1647. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1648. Myślińska, Grażyna. Fot. [1]
 1649. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1650. Myszkowska, Justyna [1]
 1651. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1652. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1653. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1654. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1655. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1656. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1657. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1658. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1659. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1660. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1661. Mróz, Agnieszka [1]
 1662. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1663. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1664. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1665. Motas, Maciej [1]
 1666. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1667. Morżkowska, Antonina [1]
 1668. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1669. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1670. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1671. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1672. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1673. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1674. Montabone (Firenze) [1]
 1675. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1676. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1677. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1678. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1679. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1680. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1681. Miłkowski, Stanisław [1]
 1682. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1683. Missler, B. T. [1]
 1684. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1685. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1686. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1687. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1688. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1689. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1690. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1691. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1692. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1693. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1694. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1695. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1696. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1697. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1698. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1699. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [1]
 1700. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1701. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1702. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 1703. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1704. Mickiewicz, Izadora [1]
 1705. Mickiewicz, Dominik [1]
 1706. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1707. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1708. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1709. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1710. Mendewski, Stanisław [1]
 1711. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1712. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1713. Meisser [1]
 1714. Medeksza, Antoni [1]
 1715. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1716. Małkowska, Grażyna [1]
 1717. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1718. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1719. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1720. Maël, Pierr. [1]
 1721. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1722. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1723. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1724. Max, Józef (?-?) [1]
 1725. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1726. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1727. Matrzak, Jerzy [1]
 1728. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1729. Marx, Emil (?-?) [1]
 1730. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1731. Marois, Blanche [1]
 1732. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1733. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1734. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1735. Marcinkowski, Piotr [1]
 1736. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1737. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1738. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1739. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1740. Makowski, Marek [1]
 1741. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1742. Makomaski, Edmund [1]
 1743. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1744. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1745. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1746. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1747. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1748. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1749. Mahomet II [1]
 1750. Magnus, Wiktor [1]
 1751. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1752. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1753. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1754. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1755. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1756. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1757. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1758. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1759. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1760. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1761. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1762. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1763. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1764. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1765. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1766. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1767. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1768. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1769. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1770. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1771. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1772. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1773. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1774. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1775. M.K. Ryt. [1]
 1776. M. A. Ryt [1]
 1777. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1778. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1779. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1780. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1781. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1782. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1783. Lozano, Vicente [1]
 1784. Loth, August (1869-1944) [1]
 1785. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1786. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1787. Loos, Vincent Angelo [1]
 1788. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1789. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1790. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1791. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1792. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1793. Lisicki, Roman [1]
 1794. Lisiak, Elżbieta [1]
 1795. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1796. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1797. Lilpop, Marian [1]
 1798. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1799. Ligber. Szty. [1]
 1800. Ligber, F. Szty. [1]
 1801. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1802. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1803. Liciński Hipolit [1]
 1804. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1805. Leśniewska, B. [1]
 1806. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1807. Lewski , I. [1]
 1808. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1809. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1810. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1811. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1812. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1813. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1814. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1815. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 1816. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1817. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1818. Leschik, Konrad [1]
 1819. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1820. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1821. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1822. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1823. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1824. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1825. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1826. Lefebvre, Casimir [1]
 1827. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1828. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1829. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1830. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1831. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 1832. Lazzerini, Gustavo [1]
 1833. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1834. Latoszek, Jacek [1]
 1835. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1836. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1837. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1838. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1839. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1840. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1841. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1842. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1843. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1844. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1845. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1846. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1847. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1848. Kűbler. Ryt. [1]
 1849. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1850. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1851. Kępkowska, Bogusława Bożena [1]
 1852. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1853. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1854. Kübler, Ryt. [1]
 1855. Kóźmiński, T. B. [1]
 1856. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1857. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1858. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 1859. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 1860. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1861. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1862. Kumidor, Zbigniew [1]
 1863. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1864. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1865. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1866. Kuczyński [1]
 1867. Kucz, M. Ryt. [1]
 1868. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1869. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 1870. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1871. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1872. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1873. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 1874. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1875. Krzyżanowska, Celina [1]
 1876. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1877. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1878. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1879. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1880. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1881. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1882. Krywoszejew, Maciej [1]
 1883. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1884. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1885. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1886. Krudowski, Józef [1]
 1887. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1888. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 1889. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1890. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1891. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1892. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1893. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1894. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1895. Krasuski, Stefan [1]
 1896. Krasowska Helena [1]
 1897. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1898. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1899. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1900. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1901. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1902. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 1903. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1904. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1905. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1906. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1907. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1908. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 1909. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1910. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 1911. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1912. Kozłowski, Jan J. [1]
 1913. Kozyra, Anna [1]
 1914. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1915. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1916. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1917. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1918. Kowalewski, T. [1]
 1919. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1920. Kowala, G. [1]
 1921. Kotuliński, Andrzej [1]
 1922. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1923. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1924. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1925. Kossakowska, Wanda [1]
 1926. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1927. Koschmider, Edmund [1]
 1928. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1929. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1930. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1931. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1932. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1933. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 1934. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 1935. Konstanty. Fot. [1]
 1936. Konopnicki, Jan [1]
 1937. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1938. Koniński, Kazimierz [1]
 1939. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1940. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 1941. Kondracki, W. Fot. [1]
 1942. Kondor, Ernst. [1]
 1943. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 1944. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1945. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1946. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1947. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1948. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1949. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1950. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1951. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1952. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1953. Komitet Budowy Pomników [1]
 1954. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1955. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1956. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1957. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1958. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1959. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1960. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1961. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1962. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 1963. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1964. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1965. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1966. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1967. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 1968. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1969. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1970. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1971. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1972. Klimowicz, Ignacy [1]
 1973. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1974. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1975. Klein, W. Ryt. [1]
 1976. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1977. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1978. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1979. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1980. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1981. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1982. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1983. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1984. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1985. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 1986. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1987. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 1988. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 1989. Kautecki, Antoni. [1]
 1990. Kautecki, Antoni [1]
 1991. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1992. Kasterska, Maria [1]
 1993. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1994. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1995. Kasiewicz, Alfred [1]
 1996. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1997. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 1998. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1999. Karoli, W. [1]
 2000. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2001. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2002. Kapuscinski, Petr [1]
 2003. Kapliński, Julian [1]
 2004. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2005. Kapituła Odznaki [1]
 2006. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2007. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2008. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2009. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2010. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2011. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2012. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2013. Kaliszewski, L. [1]
 2014. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2015. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2016. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2017. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2018. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2019. Kaczyński, Witold [1]
 2020. Kaczmarski, S. [1]
 2021. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2022. K.P. [1]
 2023. K. Z. Ryt. [1]
 2024. K. Ryt. [1]
 2025. K. M. Ryt. [1]
 2026. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2027. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2028. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2029. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2030. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2031. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2032. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2033. Jotes [1]
 2034. Jonzeck, Waldemar [1]
 2035. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2036. Jeżowski, M [1]
 2037. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 2038. Jezierski, J. [1]
 2039. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2040. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2041. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2042. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2043. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2044. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2045. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 2046. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2047. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2048. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2049. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2050. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2051. Janusz [1]
 2052. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2053. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2054. Jankowski, Józef [1]
 2055. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2056. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2057. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2058. Janczewski, S. Red. [1]
 2059. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2060. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2061. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2062. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2063. Jakobi, Zygmunt [1]
 2064. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2065. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2066. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2067. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2068. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2069. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2070. Jackowski, Aleksander [1]
 2071. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2072. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2073. J.J, Ryt. [1]
 2074. J. Z. [1]
 2075. J. S. Ryt. [1]
 2076. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2077. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2078. J. J. Ryt. [1]
 2079. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2080. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2081. Issakowitch, S.S. [1]
 2082. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2083. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2084. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2085. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2086. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2087. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2088. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2089. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2090. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2091. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2092. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2093. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2094. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 2095. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2096. Hyodo, Nagao [1]
 2097. Huzarski, Jerzy [1]
 2098. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2099. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2100. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2101. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2102. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2103. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2104. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2105. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2106. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2107. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2108. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2109. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2110. Hervé (1825-1892) [1]
 2111. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2112. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2113. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2114. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2115. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2116. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2117. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2118. Heck, Walerian [1]
 2119. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2120. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2121. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2122. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2123. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2124. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2125. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2126. Haehle. Ryt. [1]
 2127. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2128. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2129. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2130. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2131. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2132. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2133. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2134. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2135. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2136. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2137. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2138. Górska, Maria. Red. [1]
 2139. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2140. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2141. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2142. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2143. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2144. Grynfeld, Bronisława [1]
 2145. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2146. Grupa Legionistów [1]
 2147. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2148. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2149. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2150. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2151. Grimm., A. Ryt. [1]
 2152. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2153. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2154. Grajnert, Józef [1]
 2155. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2156. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2157. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2158. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2159. Gołębiewska, Wanda [1]
 2160. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2161. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2162. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2163. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2164. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2165. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2166. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2167. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2168. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2169. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2170. Golański, Jerzy [1]
 2171. Gola, A. (muzyka) [1]
 2172. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2173. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2174. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [1]
 2175. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2176. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2177. Gnatkowski, Adam [1]
 2178. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2179. Giraud, Paul [1]
 2180. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2181. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2182. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2183. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2184. Giller, Honorata [1]
 2185. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2186. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2187. Gierczyńska, Joanna [1]
 2188. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2189. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2190. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2191. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 2192. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2193. Gebhard, podporucznik [1]
 2194. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2195. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2196. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2197. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2198. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2199. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2200. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2201. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2202. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2203. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2204. Gajewski, Adrian [1]
 2205. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2206. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2207. G.S. Ryt. [1]
 2208. G.R. Ryt. [1]
 2209. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2210. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2211. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2212. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2213. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2214. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2215. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2216. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2217. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2218. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2219. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2220. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2221. Fiszer, Carolina [1]
 2222. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2223. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2224. Filipiak, Grzegorz [1]
 2225. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2226. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2227. Field, John (1782-1837) [1]
 2228. Fiedler. Ryt. [1]
 2229. Feuerstein Władysław [1]
 2230. Feldman, J. [1]
 2231. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2232. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2233. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2234. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2235. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2236. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2237. Fabiszewski, M. [1]
 2238. F. K. Ryt. [1]
 2239. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2240. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2241. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2242. Erhard, Carl [1]
 2243. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2244. Emer, Lucjan [1]
 2245. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2246. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2247. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2248. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2249. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2250. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2251. Egloff, Jerzy [1]
 2252. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2253. Edgeworth, Maria [1]
 2254. E. S. [1]
 2255. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2256. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2257. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2258. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2259. Dénoix, Victorin [1]
 2260. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2261. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2262. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2263. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2264. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2265. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2266. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2267. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2268. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2269. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2270. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2271. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2272. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2273. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2274. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2275. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2276. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2277. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2278. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2279. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2280. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2281. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2282. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2283. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2284. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2285. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2286. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2287. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2288. Dom ks. Boduena [1]
 2289. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2290. Dobrski, Konrad [1]
 2291. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2292. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2293. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2294. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2295. Di Donato, Carlo [1]
 2296. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2297. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2298. Derengowski, Jan [1]
 2299. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2300. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2301. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2302. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2303. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2304. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2305. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2306. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2307. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2308. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2309. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2310. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2311. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2312. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2313. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2314. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2315. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2316. Dembiński, Czesław [1]
 2317. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2318. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2319. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2320. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2321. Dawidowa, Helena [1]
 2322. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2323. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2324. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2325. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2326. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2327. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2328. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2329. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2330. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2331. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2332. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2333. Dalla Casa, Louis [1]
 2334. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2335. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2336. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2337. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2338. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2339. Czerwiński, Franciszek [1]
 2340. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 2341. Czerniawski, Jan [1]
 2342. Czermański, Zdzisław [1]
 2343. Czermak, Grażyna [1]
 2344. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2345. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2346. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2347. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2348. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2349. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2350. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2351. Czaki, Klementyna [1]
 2352. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2353. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2354. Czajewski Wiktor [1]
 2355. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2356. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2357. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2358. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2359. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2360. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2361. Cirina, J. A. [1]
 2362. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2363. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2364. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2365. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2366. Cichocki, Ks. [1]
 2367. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2368. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2369. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2370. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2371. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2372. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2373. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2374. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2375. Chodecki, Władysław [1]
 2376. Chmielewski, Ignacy [1]
 2377. Chmielewska, Halina [1]
 2378. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2379. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 2380. Charszewski, Ignacy [1]
 2381. Charchillac, Berthet de [1]
 2382. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2383. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2384. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2385. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2386. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2387. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2388. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2389. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2390. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2391. C.K. ryt. [1]
 2392. Błaszczak, Fr. [1]
 2393. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2394. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2395. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2396. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2397. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2398. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2399. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2400. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2401. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2402. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2403. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2404. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2405. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2406. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2407. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2408. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2409. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2410. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2411. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2412. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2413. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2414. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2415. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2416. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2417. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2418. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2419. Brauman, Władysław [1]
 2420. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2421. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2422. Bouleau, H. de. [1]
 2423. Borucki, Juliusz [1]
 2424. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2425. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2426. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2427. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2428. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2429. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2430. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2431. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2432. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2433. Bojarska, Stefanja [1]
 2434. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2435. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2436. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2437. Bogacki, S. Fot. [1]
 2438. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2439. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2440. Bockhann, F. [1]
 2441. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2442. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2443. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2444. Bobiński, Antoni [1]
 2445. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2446. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2447. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2448. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2449. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2450. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2451. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2452. Bio [pseud.] [1]
 2453. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2454. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2455. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2456. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2457. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2458. Bielicka, Eugenia [1]
 2459. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2460. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2461. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2462. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2463. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2464. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2465. Biblioteka Narodowa [1]
 2466. Biblioteka Kórnicka [1]
 2467. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2468. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2469. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2470. Bianchi, Emilio [1]
 2471. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2472. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2473. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2474. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2475. Betcher, Jan C. [1]
 2476. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2477. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2478. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2479. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2480. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2481. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2482. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2483. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2484. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2485. Baude, K. [1]
 2486. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2487. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2488. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2489. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2490. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2491. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2492. Baracz, A. P. [1]
 2493. Bar, E. Ryt. [1]
 2494. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2495. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2496. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2497. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2498. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2499. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2500. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2501. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2502. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2503. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2504. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2505. Babiński, Wacław [1]
 2506. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2507. B.O. Ryt. [1]
 2508. B. B. Ryt. [1]
 2509. Aut. [1]
 2510. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2511. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2512. Arslan M. [1]
 2513. Arnold, E. J. [1]
 2514. Arnaud, Étienne [1]
 2515. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2516. Armia Krajowa [1]
 2517. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2518. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2519. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2520. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2521. Archibald, M. [1]
 2522. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2523. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2524. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2525. Aniela S. Ryt. [1]
 2526. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2527. Ambrich, Magdalena [1]
 2528. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2529. Amator [1]
 2530. Alkar [pseud.] [1]
 2531. Al. Pow. [1]
 2532. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2533. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2534. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2535. Adamska, Grażyna [1]
 2536. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2537. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2538. Achtel, Aleksandra [1]
 2539. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2540. AWU [1]
 2541. ADAM [1]
 2542. A. Z. [1]
 2543. A. W. Ryt. [1]
 2544. A. S. Ryt. [1]
 2545. A. G. Ryt. [1]
 2546. A. C. Ryt. [1]
 2547. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2548. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2549. - [1]
 2550. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [111689]
 2. Ministerstwo Oświaty [36465]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [29736]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [29529]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [27031]
 6. Prus, Bolesław (1847-1912) [19047]
 7. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [18556]
 8. Kownacka, Maria (1894-1982) [15805]
 9. Bobiński, Antoni [15732]
 10. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15142]
 11. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14043]
 12. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13334]
 13. Załęczny, Jolanta (1959- ) [13086]
 14. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [11973]
 15. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [11867]
 16. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [11518]
 17. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11495]
 18. Główny Urząd Statystyczny [10682]
 19. Pocztowa Kasa Oszczędności [10525]
 20. Arct, Michał (1840-1916) [10231]
 21. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10058]
 22. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [10015]
 23. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [9964]
 24. Gawkowski, Robert (1962- ) [9854]
 25. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [9097]
 26. Krajowe Biuro Statystyczne [8411]
 27. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8410]
 28. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8328]
 29. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [7720]
 30. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [6786]
 31. Verne, Jules (1828-1905) [6783]
 32. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [6461]
 33. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [6223]
 34. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6113]
 35. Urząd Statystyczny w Warszawie [5782]
 36. Röber, H. Ryt. [5362]
 37. Magistrat m.st. Warszawy [5279]
 38. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4926]
 39. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4910]
 40. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4725]
 41. Egloff, Jerzy [4671]
 42. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4651]
 43. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [4592]
 44. Winek, Włodzimierz (1956-) [4564]
 45. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [4466]
 46. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4461]
 47. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4306]
 48. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [4237]
 49. Antykwarnia Warszawska [4077]
 50. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [3962]
 51. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3901]
 52. Maliszewski, Jerzy (?-?) [3864]
 53. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [3843]
 54. Skarga, Piotr (1536-1612) [3817]
 55. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [3750]
 56. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3702]
 57. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3674]
 58. Baracz, A. P. [3619]
 59. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3618]
 60. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3605]
 61. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3525]
 62. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [3365]
 63. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3353]
 64. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3289]
 65. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [3252]
 66. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3209]
 67. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3132]
 68. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3097]
 69. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3083]
 70. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3074]
 71. Kapuściński, Piotr [3046]
 72. Związek Patriotów Polskich [3016]
 73. Estreicher, Karol (1827-1908) [2995]
 74. Jaugey, Jean [2977]
 75. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [2901]
 76. Starzyński, Stefan (1893-1939) [2897]
 77. Skwara, Marian (1946- ) [2872]
 78. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [2866]
 79. Papierowski, Andrzej Jerzy [2807]
 80. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [2796]
 81. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2747]
 82. Muzeum Narodowe (Warszawa) [2737]
 83. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [2731]
 84. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [2696]
 85. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2688]
 86. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2669]
 87. Frączek, Ireneusz (1969- ) [2631]
 88. Popowski, S. [2534]
 89. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2524]
 90. Brandel, Konrad (1838-1920) [2509]
 91. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2439]
 92. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2439]
 93. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2417]
 94. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2373]
 95. Zieliński, Jarosław (1958- ) [2344]
 96. Małecki, Antoni (1821-1913) [2304]
 97. Tretiak, Józef (1841-1923) [2277]
 98. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2248]
 99. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2228]
 100. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2225]
 101. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2222]
 102. Kneisel, August [2218]
 103. Gmitruk, Janusz (1948- ) [2214]
 104. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2211]
 105. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [2189]
 106. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2143]
 107. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2103]
 108. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [2073]
 109. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2069]
 110. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [2056]
 111. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2034]
 112. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1992]
 113. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1990]
 114. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1981]
 115. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1981]
 116. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1973]
 117. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1970]
 118. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1970]
 119. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1944]
 120. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1936]
 121. Paulmier, Adrien-Augustin [1911]
 122. Kohn, Alfred. Red. [1833]
 123. Górska, Halina (1898-1942) [1791]
 124. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1785]
 125. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [1762]
 126. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1755]
 127. Kudyba, Wojciech (1965- ) [1741]
 128. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1733]
 129. Makowski, Marek [1733]
 130. A. Z. [1717]
 131. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1690]
 132. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [1680]
 133. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1665]
 134. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1665]
 135. Polski Związek Producentów Filmowych [1665]
 136. Beyer, Karol (1818-1877) [1661]
 137. [Bielski, Szymon] [1659]
 138. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1655]
 139. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1648]
 140. Baronowa X.Y.Z. [1627]
 141. Miejskie Biuro Statystyczne [1625]
 142. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1621]
 143. Dąbrowski, Stanisław [1602]
 144. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1601]
 145. Buzek, Józef (1873-1936) [1598]
 146. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1595]
 147. Elkana, J. M. [1594]
 148. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [1581]
 149. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1577]
 150. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1558]
 151. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [1543]
 152. Polak, Józef (1857-1928) [1529]
 153. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1525]
 154. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1513]
 155. [Magistrat m. Lwowa] [1495]
 156. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1472]
 157. Słowaczyński, Jędrzej [1457]
 158. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1457]
 159. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1447]
 160. Puc, B[ronisław] [1445]
 161. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1435]
 162. Spencer, Herbert (1820-1903) [1413]
 163. Ganilh, Charles (1758-1836) [1413]
 164. Stowarzyszenie Żoliborzan [1401]
 165. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1401]
 166. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1395]
 167. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1389]
 168. Bezak, Paweł (1983- ) [1388]
 169. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1386]
 170. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1377]
 171. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1368]
 172. Lejko, Krystyna (1933- ) [1362]
 173. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1359]
 174. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1349]
 175. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [1342]
 176. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [1342]
 177. Pawłowski, Zbigniew [1338]
 178. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1325]
 179. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1311]
 180. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1310]
 181. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1303]
 182. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1292]
 183. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1283]
 184. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1280]
 185. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1274]
 186. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1269]
 187. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1267]
 188. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1258]
 189. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1255]
 190. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1244]
 191. Napoleon I (1769-1821) [1232]
 192. Młoda Polka [pseud.] [1222]
 193. Conrad. Fot. [1218]
 194. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [1209]
 195. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1207]
 196. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1206]
 197. P.B. Ryt. [1192]
 198. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1187]
 199. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1169]
 200. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1167]
 201. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1164]
 202. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1149]
 203. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [1145]
 204. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1144]
 205. Poliński, Józef (1891-1944) [1133]
 206. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1120]
 207. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1106]
 208. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1105]
 209. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1103]
 210. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1102]
 211. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1098]
 212. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1091]
 213. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1076]
 214. Callier, Edmund (1833-1893) [1076]
 215. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1075]
 216. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1074]
 217. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1072]
 218. Surowiecki, Karol [1071]
 219. Röber, F. H. Ryt. [1071]
 220. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1065]
 221. J. Ł. Ryt. [1059]
 222. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1056]
 223. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1055]
 224. Winogrodzka, Katarzyna [1053]
 225. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1052]
 226. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1046]
 227. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1045]
 228. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1045]
 229. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1043]
 230. Oppman, Artur (1867-1931) [1042]
 231. Biuro Pracy Społecznej [1040]
 232. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1039]
 233. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1036]
 234. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1036]
 235. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1032]
 236. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1024]
 237. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1024]
 238. Kucz, Karol (1815-1892) [995]
 239. Draper, John William (1811-1882) [995]
 240. Lisicki, Roman [992]
 241. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [990]
 242. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [989]
 243. Załęski, Witold (1836-1908) [986]
 244. Furgault, Nicolas (1705-1794) [985]
 245. Radliński, Ignacy (1843-1920) [982]
 246. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [981]
 247. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [975]
 248. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [971]
 249. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [952]
 250. Kapuscinski, Petr [951]
 251. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [946]
 252. Chmielewska, Halina [930]
 253. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [925]
 254. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [920]
 255. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [912]
 256. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [909]
 257. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [906]
 258. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [905]
 259. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [904]
 260. Snopek, Kazimierz [903]
 261. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [903]
 262. Koleżak, Władysław (1854-1924) [902]
 263. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [898]
 264. Scott, Walter (1771-1832) [895]
 265. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [894]
 266. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [892]
 267. Suligowski, Adolf (1849-1932) [891]
 268. Broniewski, Władysław (1897-1962) [891]
 269. Skrzypkowska Joanna (1965-) [889]
 270. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [887]
 271. Chompre, Pierre (1698-1760) [870]
 272. Friedrich, Henryk (1908-1944) [869]
 273. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [865]
 274. Giraud, Paul [844]
 275. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [843]
 276. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [841]
 277. Rapaport, Artur (1889-1937) [832]
 278. Wretowski, Paweł [830]
 279. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [828]
 280. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [825]
 281. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [825]
 282. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [824]
 283. Łączkowski, Marceli (?-?) [821]
 284. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [820]
 285. Hoffman, Franz (1814-1882) [816]
 286. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [814]
 287. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [812]
 288. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [809]
 289. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [809]
 290. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [807]
 291. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [800]
 292. Sigismond. Fot. [795]
 293. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [795]
 294. Czerniawski, Jan [795]
 295. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [794]
 296. Pawiński, Adolf (1840-1896) [792]
 297. Elsner, Józef (1769 - 1854) [789]
 298. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [785]
 299. Ejsmond, Julian (1892-1930) [785]
 300. Friedhuber de Grubenthal, L. [777]
 301. Lodge, Edmund (1756-1839) [776]
 302. Ossibach-Budzyński, Andrzej [774]
 303. Wysocki Piotr (1797-1874) [768]
 304. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [767]
 305. Lewicka, Anna (1852-1932) [763]
 306. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [762]
 307. Centralna Biblioteka Statystyczna [757]
 308. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [757]
 309. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [753]
 310. Majewski, Erazm (1858-1922) [752]
 311. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [748]
 312. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [741]
 313. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [734]
 314. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [734]
 315. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [733]
 316. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [728]
 317. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [724]
 318. Szatkowska, Lena (1947- ) [719]
 319. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [718]
 320. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [713]
 321. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [711]
 322. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [708]
 323. [Schier, František Václav (1804-1864)] [706]
 324. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [705]
 325. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [704]
 326. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [703]
 327. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [700]
 328. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [699]
 329. Zawiliński, Roman (1855-1932) [699]
 330. Hasselbusch, Robert (1983- ). [696]
 331. Rostworowski, Jan (1838-1898) [695]
 332. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [688]
 333. Samborski, Henryk (1843-1918) [684]
 334. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [681]
 335. Kurpiński, Karol (1785-1857) [678]
 336. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [678]
 337. Leist, Ludwig (1891-1967) [676]
 338. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [674]
 339. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [673]
 340. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [673]
 341. Major Hennequin del Varsaviae [673]
 342. Aristoteles (384-322 a.C.) [670]
 343. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [668]
 344. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [667]
 345. Snarski, Stanisław (1795-1880) [667]
 346. Sedlaczek, Lech [663]
 347. Campe, Joachim Heinrich [662]
 348. Walter. Ryt. [661]
 349. Bielski, Szymon (1745-1825) [660]
 350. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [658]
 351. Styfi, Jan (1839?-1921) [657]
 352. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [653]
 353. Socha, Szczepan [653]
 354. Legun-Biliński, Antoni. [653]
 355. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [651]
 356. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [643]
 357. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [642]
 358. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [642]
 359. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [640]
 360. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [639]
 361. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [633]
 362. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [633]
 363. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [632]
 364. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [631]
 365. Zarząd Miejski w Równem [629]
 366. Warnka, Jadwiga [629]
 367. Gorecka, Maria (1835-1922) [628]
 368. Lampert, Kurt (1859-1918) [627]
 369. Kroński, Aleksander (1871-1935) [626]
 370. Krystall, Bronisław (1887-1983) [625]
 371. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [624]
 372. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [623]
 373. Bezpałko, Jerzy (1938-) [623]
 374. Bloch, Jan (1836-1902) [621]
 375. Sewer [619]
 376. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [618]
 377. Dubiecki, Marian (1838-1926) [618]
 378. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [617]
 379. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [614]
 380. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [611]
 381. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [608]
 382. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [608]
 383. [Magistrat m.st. Warszawy] [605]
 384. Baka, Józef (1707-1780) [604]
 385. Guiraud, Paul (1850-1907) [602]
 386. Magistrat Miasta Warszawy [599]
 387. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [599]
 388. Hansson, Ola (1860-1925) [598]
 389. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [597]
 390. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [597]
 391. Wyss, Johann David (1743-1818) [597]
 392. Goszczyńska, Agnieszka [597]
 393. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [596]
 394. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [593]
 395. Dickstein, Samuel (1851-1939) [590]
 396. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [589]
 397. Zuber, Rudolf (1858-1920) [588]
 398. Siczyński, Walery [588]
 399. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [586]
 400. Bersohn, Mathias (1823-1908) [586]
 401. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [585]
 402. Dębski, Michał [581]
 403. [Magistrat goroda Varšavy] [572]
 404. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [572]
 405. Biart, Lucjan (1829-1897) [570]
 406. Ministerstwo Kultury i Sztuki [569]
 407. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [569]
 408. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [566]
 409. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [565]
 410. Lachowicz, Juliusz. Red. [564]
 411. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [561]
 412. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [561]
 413. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [560]
 414. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [559]
 415. Cep [Henryk Cepnik] [559]
 416. Pokorzyńska, Elżbieta [559]
 417. Marcinkowski, Piotr [559]
 418. B. P. Ryt. [555]
 419. Grajnert, Józef [555]
 420. Świętochowski, Adam (1864-1914) [553]
 421. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [550]
 422. Czartoryska Izabela (1746-1835) [549]
 423. Alkar [pseud.] [549]
 424. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [548]
 425. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [545]
 426. Olszewski, K.[azimierz] [544]
 427. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [544]
 428. Seruga, Józef (1886-1940) [540]
 429. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [538]
 430. Siebeck, Herman (1842-1920) [538]
 431. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [537]
 432. Hyodo, Nagao [535]
 433. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [534]
 434. Rumianek, Stanisław [533]
 435. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [532]
 436. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [531]
 437. Edgeworth, Maria [531]
 438. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [530]
 439. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [528]
 440. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [528]
 441. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [526]
 442. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [525]
 443. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [525]
 444. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [525]
 445. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [524]
 446. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [521]
 447. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [521]
 448. Heck, Walerian [521]
 449. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [520]
 450. Bełza, Władysław (1847-1913) [519]
 451. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [518]
 452. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [516]
 453. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [515]
 454. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [515]
 455. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [514]
 456. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [514]
 457. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [511]
 458. J. Z. [511]
 459. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [508]
 460. Ségur, Sophie de (1799-1874) [504]
 461. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [504]
 462. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [503]
 463. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [502]
 464. Lichota, Władysław Tadeusz [499]
 465. Wizimirska, Barbara [498]
 466. [Granke, Stefan] [497]
 467. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [497]
 468. X. Y. Z. [497]
 469. Kiliński, Jan (1760-1819) [497]
 470. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [495]
 471. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [495]
 472. Portner, Szymon (18..-?) [493]
 473. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [492]
 474. Typiak, Piotr [491]
 475. Podwiński, Stanisław [491]
 476. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [490]
 477. Iks Cagnafet [pseud.] [490]
 478. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [487]
 479. Zipper, Albert (1855-1936) [486]
 480. Pécaut, Elie [486]
 481. Baude, K. [486]
 482. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [485]
 483. Skornia-Roszij, Maria [483]
 484. Miłkowski, Stanisław [481]
 485. Ligber. Szty. [481]
 486. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [480]
 487. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [480]
 488. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [479]
 489. Chodyński, Adam Antoni [476]
 490. Borucki, Juliusz [475]
 491. [Miethke, H. O.] [473]
 492. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [473]
 493. Bojarska, Stefanja [473]
 494. Piłsudski, Józef (1867-1935) [472]
 495. Dom Sztuki (Warszawa) [470]
 496. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [469]
 497. Pawłowski, Kalixt [469]
 498. Lissowski, Czesław (1895-1942) [469]
 499. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [468]
 500. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [468]
 501. Kiliński, Jan (1760-1819 [468]
 502. Przyborowski, Walery (1845-1913) [465]
 503. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [465]
 504. Filipiak, Grzegorz [465]
 505. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [464]
 506. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [462]
 507. Ryszard, Antoni (1841-1894) [462]
 508. Passendorfer, Artur (1864-1936) [460]
 509. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [459]
 510. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [456]
 511. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [453]
 512. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [449]
 513. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [446]
 514. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [446]
 515. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [446]
 516. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [443]
 517. Wóycicka, Jadwiga [437]
 518. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [436]
 519. Pawe, L. [435]
 520. Sigalin, Józef (1909-1983) [431]
 521. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [430]
 522. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [430]
 523. Grzymała, Grabowiecki Jan [430]
 524. Śmigielska, Józefa [428]
 525. Związek Komunalny (Węgrów) [427]
 526. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [426]
 527. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [426]
 528. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [425]
 529. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [425]
 530. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [420]
 531. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [420]
 532. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [420]
 533. Dénoix, Victorin [420]
 534. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [419]
 535. Paciorkowski, Bronisław Gryf [417]
 536. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [417]
 537. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [416]
 538. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [416]
 539. Jahner, Alfred (1860-1934) [416]
 540. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [415]
 541. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [412]
 542. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [410]
 543. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [408]
 544. Kępkowska, Bogusława Bożena [408]
 545. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [408]
 546. Warszawski Szpital dla Dzieci [407]
 547. J.K. Ryt. [407]
 548. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [407]
 549. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [406]
 550. ADAM. Ryt. [406]
 551. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [405]
 552. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [400]
 553. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [399]
 554. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [399]
 555. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [399]
 556. Strindberg, August (1849-1912) [398]
 557. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [397]
 558. Nowakowski, Józef (1800-1864) [394]
 559. Simmler, Józef (1823-1868) [394]
 560. Warnkówna, Jadwiga [393]
 561. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [393]
 562. Kumidor, Zbigniew [393]
 563. Jachowiczowa, Antonina [393]
 564. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [392]
 565. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [390]
 566. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [388]
 567. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [388]
 568. Boratyński, Wacław (1908-1939) [387]
 569. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [386]
 570. Barclay, John (1582-1621) [386]
 571. Grundmann, Karl (1909-1944) [384]
 572. Adolph, Witold (1903-1941) [383]
 573. Taube, Gustaw jr [381]
 574. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [380]
 575. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [376]
 576. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [373]
 577. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [373]
 578. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [372]
 579. Maliszewski, Edward (1875-1928) [372]
 580. Jeżowski, M [372]
 581. Borkowski, Feliks (1840- ?) [371]
 582. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [370]
 583. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [369]
 584. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [369]
 585. Hoffman, Karol (1855-1937) [369]
 586. Tarnacki, Józef. [366]
 587. Turowski, Stanisław (1880-1936) [363]
 588. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [362]
 589. Myszkowska, Justyna [362]
 590. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [362]
 591. Leśniewska, B. [359]
 592. Abdullah Frères [pseud.] [358]
 593. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [358]
 594. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [357]
 595. Płoska-Łoś, Irena [357]
 596. Paprocki, Bartosz [357]
 597. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [356]
 598. Ministerstwo Odbudowy Kraju [354]
 599. Gold, Artur (1897-1943) [353]
 600. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [352]
 601. Słomkowska, Alina (1929-1995) [352]
 602. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [352]
 603. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [352]
 604. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [351]
 605. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [350]
 606. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [349]
 607. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [347]
 608. Stefanow, Piotr [346]
 609. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [346]
 610. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [346]
 611. Chankowski, Henryk (1882-1944) [346]
 612. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [345]
 613. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [345]
 614. [Łosiowa, Emilia] [344]
 615. Berthet, Èlie (1815-1891) [344]
 616. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [343]
 617. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [343]
 618. J. Ł. [343]
 619. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [343]
 620. Eile, Henryk (1878-1939) [343]
 621. Marczyński, Józef (1891-1940) [342]
 622. Arnold, E. J. [342]
 623. Kowalski, L. Fot. [339]
 624. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [339]
 625. Kwasiborski, Jerzy [339]
 626. Związek Miast Polskich [338]
 627. Roeber, F. H. Ryt. [336]
 628. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [336]
 629. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [334]
 630. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [333]
 631. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [333]
 632. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [332]
 633. Bykowski, Leon [332]
 634. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [332]
 635. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [332]
 636. Windakiewicz, Kazimierz [331]
 637. Stefani, Józef (1800-1876) [330]
 638. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [330]
 639. Ines, Albert (1620-1658) [329]
 640. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [328]
 641. Szujski, Józef (1835-1883) [328]
 642. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [328]
 643. Siemieński, Lucjan [328]
 644. Grabowski, Antoni (1857-1921) [328]
 645. Demby, Stefan (1862-1939) [328]
 646. Schilgen, Hardy (1876-1941) [327]
 647. Peretz, Adolf (1855-1933) [327]
 648. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [327]
 649. Piotrowski, Andrzej [325]
 650. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [325]
 651. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [324]
 652. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [323]
 653. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [321]
 654. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [321]
 655. Kowalewski, T. [320]
 656. Jelínek, Edvard (1855-1897) [320]
 657. Strauss, Johann (1825-1899) [319]
 658. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [319]
 659. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [319]
 660. Jabłoński, Tadeusz [319]
 661. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [317]
 662. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [317]
 663. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [317]
 664. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [317]
 665. Lyall, Edna (1857-1903) [317]
 666. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [316]
 667. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [316]
 668. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [315]
 669. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [315]
 670. Korotyński, Władysław (1866-1924) [314]
 671. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [314]
 672. Kaczyński, Witold [313]
 673. Ostrowski, Tomasz (?-?) [312]
 674. Węgrzecki, S. [311]
 675. Maciejowski, Adam (1874-1919) [311]
 676. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [311]
 677. Adamska, Grażyna [310]
 678. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [309]
 679. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [309]
 680. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [309]
 681. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [308]
 682. Freudenson, Daniel (1847-1931) [307]
 683. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [306]
 684. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [305]
 685. Stablewski, Florian (1841-1906) [305]
 686. Chmiel, Adam (1865-1934) [304]
 687. Teresa Frącek (1937- ) [303]
 688. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [302]
 689. J. H. Ryt. [301]
 690. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [300]
 691. Koroniarz [300]
 692. Czermański, Zdzisław [300]
 693. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [299]
 694. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [296]
 695. Kryński, Adam (1844-1932) [296]
 696. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [295]
 697. Bauman, R. Lit. [294]
 698. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [294]
 699. Dombrowski, Władysław [293]
 700. Osterloff, Edmund (1863-1938) [290]
 701. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [290]
 702. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [289]
 703. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [289]
 704. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [289]
 705. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [288]
 706. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [288]
 707. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [286]
 708. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [286]
 709. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [286]
 710. Karoli & Troczewski [285]
 711. Latoszek, Jacek [285]
 712. Komorowska-Filipiak, Romana [285]
 713. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [284]
 714. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [284]
 715. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [283]
 716. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [283]
 717. Rytel, Kazimiera (?-?) [282]
 718. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [282]
 719. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [281]
 720. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [280]
 721. Kolberg, Oskar (1814-1890) [279]
 722. Wrześniowski, August (1836-1892) [279]
 723. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [279]
 724. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [277]
 725. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [276]
 726. [Lindley, William (1808-1900)] [276]
 727. Morawska, Zofia (1848-1922) [276]
 728. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [275]
 729. Szajnocha, Karol (1818-1868) [275]
 730. Świderski, Leopold (1853-1925) [275]
 731. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [275]
 732. A. R. Ryt. [274]
 733. Rada Regencyjna [274]
 734. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [274]
 735. Szlendak, Adam (1881-1937) [271]
 736. Związek Buchalterów (Warszawa) [270]
 737. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [267]
 738. Mościcki, Henryk (1881-1952) [267]
 739. Instytut Spraw Społecznych [267]
 740. Nowoszewski, Roman (1945-) [266]
 741. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [264]
 742. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [263]
 743. Sędlikowski, Aleksander [262]
 744. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [260]
 745. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [259]
 746. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [258]
 747. Al. Pow. [258]
 748. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [257]
 749. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [256]
 750. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [256]
 751. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [256]
 752. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [255]
 753. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [254]
 754. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [254]
 755. Loth, August (1869-1944) [254]
 756. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [254]
 757. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [252]
 758. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 759. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [250]
 760. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [250]
 761. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [250]
 762. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [250]
 763. Czerwiński, Franciszek [250]
 764. A. Z. Ryt. [249]
 765. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [249]
 766. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [249]
 767. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [248]
 768. Motas, Maciej [248]
 769. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [247]
 770. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [247]
 771. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [247]
 772. Dalecka, Wanda (1862-1932) [246]
 773. Kulski, Julian (1892-1976) [245]
 774. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [245]
 775. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [245]
 776. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [244]
 777. Szubert, Awit (1837-1919) [244]
 778. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [244]
 779. Aimard, Gustave (1818-1883) [244]
 780. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [243]
 781. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [243]
 782. Franczak, Lech (1939- ) [242]
 783. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [241]
 784. Wójtowicz, Władysław J. [241]
 785. Piotr Krakowianin [pseud.] [240]
 786. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [239]
 787. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [239]
 788. Godebski, Cyprian (1765-1809) [239]
 789. Maire, Albert (1856-?) [238]
 790. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [237]
 791. Röber, G. Ryt. [237]
 792. Racher, Jessica. Z-ca. red. [237]
 793. Pennec, Joanna. Opiekun [237]
 794. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [237]
 795. Kaczkowski, Zygmunt [237]
 796. Polski Czerwony Krzyż we Francji [236]
 797. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [236]
 798. K.K. Ryt. [235]
 799. Żeleński, Władysław (1837-1921) [235]
 800. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [233]
 801. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [233]
 802. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [233]
 803. Pyzowski, Adam (1874-1931) [233]
 804. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [232]
 805. Pałac Sztuki (Warszawa) [231]
 806. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [231]
 807. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [231]
 808. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [230]
 809. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [230]
 810. Prymlewicz, Magdalena [230]
 811. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [230]
 812. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [229]
 813. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [229]
 814. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [229]
 815. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [228]
 816. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [227]
 817. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [226]
 818. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [225]
 819. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [224]
 820. Lejowa, Emilia (1839-1906) [224]
 821. L. N. Ryt. [223]
 822. Broch.[owski], B. Ryt. [223]
 823. Zajączkowska, Zuzanna [223]
 824. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [223]
 825. Rutska, Halina (1868-1932) [222]
 826. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [221]
 827. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [221]
 828. Krasiński, Edward (1870-1940) [221]
 829. W. M. K. [220]
 830. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [219]
 831. Warszawska Gmina Starozakonnych [218]
 832. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [217]
 833. Neyman, Jerzy (1894-1981) [216]
 834. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [215]
 835. Wierzbowski, Theodorus [215]
 836. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [215]
 837. Hufsky [214]
 838. Damse, Józef (1789-1852) [212]
 839. Maël, Pierr. [212]
 840. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [212]
 841. Bolesławicz [pseud.] [212]
 842. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [211]
 843. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [211]
 844. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [210]
 845. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [208]
 846. Piltz, Franciszek (1895-1941) [208]
 847. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [207]
 848. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [207]
 849. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [206]
 850. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [206]
 851. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [206]
 852. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [205]
 853. Compagnie d'Electricité de Varsovie [205]
 854. Szkoła Realna imienia Staszica [204]
 855. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [204]
 856. Osmański, Wojciech (1834-1908) [203]
 857. Nałęcz, Edward [203]
 858. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [202]
 859. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [202]
 860. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [201]
 861. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [201]
 862. Wołkiewicz, Hanna [200]
 863. Syroczyński, Leon (1844-1925) [200]
 864. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [200]
 865. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [198]
 866. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [198]
 867. Jeske, August (1836-1875) [198]
 868. Karoli, Aleksander (1838-1915) [197]
 869. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [197]
 870. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [196]
 871. Mottl, Adam (1928-2013) [195]
 872. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [195]
 873. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [195]
 874. Wojnarowicz Weseła [194]
 875. Strzelecki, Jan (1886-1944) [194]
 876. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [193]
 877. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [193]
 878. Popielewski [193]
 879. Regulski, Aleksander (1839-1884) [192]
 880. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [192]
 881. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [192]
 882. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [192]
 883. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [192]
 884. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [192]
 885. Zalewski, Stanisław (1925- ) [191]
 886. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [191]
 887. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [190]
 888. Baumann, R. Lit. [188]
 889. Dante, Alighieri (1265-1321) [188]
 890. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [188]
 891. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [187]
 892. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [187]
 893. Gozdowski, Edward (1843-1901) [187]
 894. Fleck L. Red. [et al.] [187]
 895. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [186]
 896. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [186]
 897. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [186]
 898. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [185]
 899. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [185]
 900. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [185]
 901. Normand, Charles (1848- ) [184]
 902. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [184]
 903. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [184]
 904. Namysłowski, Karol (1856-1925) [183]
 905. A. M. Ryt. [182]
 906. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [182]
 907. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [181]
 908. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [181]
 909. Sandaeu, Jules (1811-1833) [181]
 910. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [180]
 911. Biernacki, Bolesław (1865- ) [180]
 912. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [178]
 913. Wolski, Stanisław (1859-1894) [178]
 914. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [178]
 915. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [178]
 916. Staszic, Stanisław (1755-1826) [178]
 917. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [177]
 918. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [177]
 919. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [176]
 920. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [176]
 921. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [176]
 922. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [175]
 923. KK. Ryt. [175]
 924. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [175]
 925. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [174]
 926. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [173]
 927. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [172]
 928. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [172]
 929. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [172]
 930. Chęciński, Jan (1826-1874) [172]
 931. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [171]
 932. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [170]
 933. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [170]
 934. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [170]
 935. Jeska, Stanisława (1867-1936) [170]
 936. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [169]
 937. Degler, Katarzyna (1896-1982) [169]
 938. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [168]
 939. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [168]
 940. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [168]
 941. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [168]
 942. Kozyra, Anna [168]
 943. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [168]
 944. Szymkiewicz, Józef [167]
 945. Bułhak ,Jan (1876-1950) [167]
 946. Bandurski, Władysław (1865-1932) [167]
 947. Dziedzic, P. Ryt. [166]
 948. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [166]
 949. Patronat Opieki nad Więźniami [165]
 950. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [165]
 951. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [164]
 952. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [164]
 953. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [163]
 954. A.T.T. [163]
 955. Wahrendorff, O. [163]
 956. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [163]
 957. Matrzak, Jerzy [162]
 958. Hadyna, Łukasz (1982- ) [162]
 959. Hadyna, Stanisław (1984- ) [162]
 960. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [161]
 961. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [161]
 962. Hahn, Wiktor (1871-1959) [161]
 963. Miinchheimera.A. Fot. [161]
 964. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [161]
 965. Watteau, François (1758-1823). Il. [161]
 966. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [161]
 967. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [161]
 968. Gierczyńska, Joanna [161]
 969. Frick, L. [160]
 970. Liga Morska i Kolonialna [159]
 971. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [159]
 972. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [159]
 973. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [158]
 974. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [158]
 975. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [157]
 976. Mulert, Ludwik (1818-1875) [157]
 977. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [157]
 978. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [157]
 979. Jaworski, Józef (1859-1920) [157]
 980. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [156]
 981. Achtel, Józef [156]
 982. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [156]
 983. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [156]
 984. Tomek Piast [pseud.] [156]
 985. Tomasz Ogończyk [pseud.] [156]
 986. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [156]
 987. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [156]
 988. Warszawski Lombard Miejski [155]
 989. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [155]
 990. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [154]
 991. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [154]
 992. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [153]
 993. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [153]
 994. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [153]
 995. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [151]
 996. Zabłocki, F. Ryt. [151]
 997. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [151]
 998. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [151]
 999. Breyer, Albert (1889-1939) [151]
 1000. Komar, Józef [150]
 1001. Peszke, Ignacy (1877-1925) [150]
 1002. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 1003. Gebhard, podporucznik [150]
 1004. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [150]
 1005. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [149]
 1006. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [149]
 1007. Babiński, Wacław [149]
 1008. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [148]
 1009. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [148]
 1010. Śliwiński, Jan [147]
 1011. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [147]
 1012. Pusch, Maurycy (1828-1902) [146]
 1013. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [146]
 1014. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [146]
 1015. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [146]
 1016. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [145]
 1017. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [145]
 1018. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [145]
 1019. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [145]
 1020. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [144]
 1021. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [144]
 1022. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [144]
 1023. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [144]
 1024. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [143]
 1025. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [143]
 1026. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [143]
 1027. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [142]
 1028. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [142]
 1029. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [142]
 1030. "Orion" [141]
 1031. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [141]
 1032. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [141]
 1033. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [140]
 1034. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [140]
 1035. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [140]
 1036. Muzeum Narodowe w Poznaniu [140]
 1037. Kaleta, Jerzy (1929- ). [140]
 1038. Gottlieb Leopold (1879-1934) [140]
 1039. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [140]
 1040. Komenda I Brygady Legionów Polskich [139]
 1041. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [138]
 1042. Przykorski, K. (1840-1882) [138]
 1043. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [138]
 1044. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [138]
 1045. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [138]
 1046. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [138]
 1047. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [137]
 1048. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [137]
 1049. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [137]
 1050. Bzowska, Maria (1871-1906) [137]
 1051. Buchcar, Karol. Fot. [137]
 1052. Hähle, G. Ryt. [136]
 1053. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [135]
 1054. Osotowicz, Jerzy. Red. [135]
 1055. Wybranowski, Władysław (?-?) [134]
 1056. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [134]
 1057. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [134]
 1058. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [133]
 1059. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [133]
 1060. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [133]
 1061. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [133]
 1062. Wróblewski, K. [132]
 1063. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [132]
 1064. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [132]
 1065. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [132]
 1066. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [131]
 1067. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [131]
 1068. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [131]
 1069. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [131]
 1070. Amatorski Zespół Teatralny [131]
 1071. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [130]
 1072. Wójcicki, Jerzy [130]
 1073. Kubiak, Paweł (1950- ) [130]
 1074. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [129]
 1075. Uniwersytet Warszawski [129]
 1076. Święcicka, Jadwiga (?-?) [128]
 1077. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [128]
 1078. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [128]
 1079. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [128]
 1080. Niemojewski, Lech (1894-1952) [128]
 1081. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [127]
 1082. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [127]
 1083. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [127]
 1084. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [127]
 1085. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [126]
 1086. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [126]
 1087. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [126]
 1088. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [125]
 1089. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [125]
 1090. Mahomet II [125]
 1091. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [125]
 1092. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [125]
 1093. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [124]
 1094. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [124]
 1095. Bogucki, Adolf (1835-1894) [123]
 1096. [Leger, Louis (1843-1923)] [123]
 1097. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [123]
 1098. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [123]
 1099. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [123]
 1100. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [123]
 1101. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [123]
 1102. Gorski, Stefan (1882-1941) [123]
 1103. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [122]
 1104. Koniński, Kazimierz [122]
 1105. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [122]
 1106. Ślaski, Bolesław (1870- ) [121]
 1107. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [121]
 1108. W. C. Ryt. [120]
 1109. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [120]
 1110. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [120]
 1111. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [120]
 1112. Związek Polskich Artystów Plastyków [120]
 1113. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [120]
 1114. Gołębiewska, Wanda [120]
 1115. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [119]
 1116. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [119]
 1117. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [119]
 1118. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [119]
 1119. Jankowski, Józef [119]
 1120. Deny, Martial (1745- ). Il. [119]
 1121. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [118]
 1122. Żychliński, Jan. Wstęp [118]
 1123. Hoffmann Regierungsdirektor [118]
 1124. Białecki, Paweł. Red. [118]
 1125. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [117]
 1126. Wanda Cymerman (red. nacz.) [117]
 1127. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [117]
 1128. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [117]
 1129. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [117]
 1130. Joteyko, Józefa (1866-1928) [117]
 1131. Ioteyko I. [na s. tyt.] [117]
 1132. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [116]
 1133. Tarnacki, Józef [116]
 1134. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [116]
 1135. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [115]
 1136. Okuń, Edward (1872-1945) [115]
 1137. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [115]
 1138. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [115]
 1139. Związek Miast Królestwa Polskiego [115]
 1140. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [115]
 1141. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [115]
 1142. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [114]
 1143. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [114]
 1144. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [114]
 1145. Sznage. Ryt. [114]
 1146. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [114]
 1147. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [114]
 1148. K. M. Ryt. [114]
 1149. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [113]
 1150. [Kasa Chorych (Warszawa)] [113]
 1151. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [113]
 1152. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [113]
 1153. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [113]
 1154. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [113]
 1155. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [112]
 1156. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [112]
 1157. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [112]
 1158. Syndykat Rolniczy Warszawski [111]
 1159. Porębowicz, Edward (1862-1937) [111]
 1160. Jaworski, Witold (1899-1989) [111]
 1161. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [110]
 1162. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [110]
 1163. "Orion". Fot. [110]
 1164. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [110]
 1165. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [110]
 1166. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [110]
 1167. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [110]
 1168. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [109]
 1169. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [109]
 1170. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [109]
 1171. Tor, Stanisław [109]
 1172. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [109]
 1173. Pachucki, Marian (1888-1961) [109]
 1174. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [109]
 1175. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [108]
 1176. Kohn, Alfred (1960- ) [108]
 1177. Leliwa, Alfred [107]
 1178. Nowialis [107]
 1179. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [107]
 1180. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [107]
 1181. Dumax, [Victor] (1827-1894) [107]
 1182. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [106]
 1183. Automobilklub Warszawski [106]
 1184. Łubieński, Edward (1819-1867) [106]
 1185. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [106]
 1186. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [106]
 1187. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [106]
 1188. W. R. Ryt. [105]
 1189. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [105]
 1190. Rzepko, Władysław (1854-1932) [105]
 1191. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [105]
 1192. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [105]
 1193. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [105]
 1194. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [105]
 1195. Urmowski Klemens (1780-1827) [104]
 1196. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [104]
 1197. Sobieski, Wacław (1872-1935) [104]
 1198. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [104]
 1199. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [104]
 1200. Dom ks. Boduena [104]
 1201. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [103]
 1202. Kleczyński, Jan (1837-1895) [102]
 1203. Muszkowski, Jan (1882-1953) [102]
 1204. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [102]
 1205. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [102]
 1206. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [102]
 1207. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [101]
 1208. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [101]
 1209. Stolpe, Alojzy (?-1824) [101]
 1210. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [101]
 1211. Zaleski, August (1883-1972) [101]
 1212. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [100]
 1213. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [100]
 1214. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [100]
 1215. Slaski, S. Ryt. [100]
 1216. Giergielewicz Jan (1898-1953) [100]
 1217. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [99]
 1218. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [99]
 1219. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [99]
 1220. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [99]
 1221. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [98]
 1222. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [98]
 1223. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [98]
 1224. Oniszewski, Jan Teofil [98]
 1225. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [98]
 1226. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [98]
 1227. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [98]
 1228. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [97]
 1229. Przyłęcki, Henryk [97]
 1230. Kozłowski, Jan J. [97]
 1231. Hoppe, Stanisław (1893- ) [97]
 1232. Fuks, Marjan (1884-1935) [97]
 1233. Czajkowski, Paweł (-1839) [97]
 1234. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [96]
 1235. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [96]
 1236. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [96]
 1237. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [96]
 1238. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [96]
 1239. Jan Eljaszewicz (1941- ). [96]
 1240. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [95]
 1241. J. K. Ryt. [95]
 1242. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [95]
 1243. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [95]
 1244. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [95]
 1245. Niemojowska, Maria (1870?-?) [95]
 1246. Magnus, Wiktor [95]
 1247. Jotes [95]
 1248. Krynicki, M. Lit. [94]
 1249. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [94]
 1250. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [94]
 1251. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [94]
 1252. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [93]
 1253. Krzyżanowski, K. [93]
 1254. [Świtalska, H. (?-?)] [93]
 1255. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [93]
 1256. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [93]
 1257. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [93]
 1258. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [93]
 1259. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [92]
 1260. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [92]
 1261. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [92]
 1262. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [92]
 1263. Baum, Stefan (1892-1964) [92]
 1264. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [91]
 1265. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [91]
 1266. Schmid, Christoph von (1768-1854) [91]
 1267. Morżkowska, Antonina [91]
 1268. Kaczmarski, S. [91]
 1269. (E) [91]
 1270. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [90]
 1271. Kostka, J. [90]
 1272. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [90]
 1273. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [90]
 1274. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [90]
 1275. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [90]
 1276. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [90]
 1277. Arctowski, Henryk (1871-1958) [90]
 1278. Ajdacki, Paweł (1970- ) [90]
 1279. Mieczkowski, Jan. Fot. [89]
 1280. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [89]
 1281. Schubert, Franz (1797-1828) [89]
 1282. Kossak, Wojciech (1856-1942) [89]
 1283. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [89]
 1284. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [89]
 1285. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [89]
 1286. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [89]
 1287. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [89]
 1288. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [89]
 1289. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [88]
 1290. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [88]
 1291. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1292. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [88]
 1293. Stern, Anatol (1899-1968) [88]
 1294. Lipiński, Józef (1777-1811) [88]
 1295. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [87]
 1296. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [87]
 1297. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [87]
 1298. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [86]
 1299. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [86]
 1300. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [86]
 1301. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [86]
 1302. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [86]
 1303. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [86]
 1304. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [86]
 1305. Goublier, Gustave (1856-1926) [86]
 1306. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [86]
 1307. Anna Sobieszczańska-Lissowska [86]
 1308. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [85]
 1309. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [85]
 1310. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [85]
 1311. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [85]
 1312. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [84]
 1313. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [84]
 1314. Kataszek, Szymon (1898-1943) [84]
 1315. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [84]
 1316. [Gutry, Maria (1899-1988)] [84]
 1317. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [84]
 1318. Mikucka, Aniela (1904-1950) [84]
 1319. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [84]
 1320. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [83]
 1321. Döhler, Theodore (1814-1856) [83]
 1322. Magistrat der Hauptstadt Warschau [83]
 1323. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [83]
 1324. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [83]
 1325. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [83]
 1326. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [83]
 1327. Sulistrowski, Kazimierz [82]
 1328. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [82]
 1329. [Grabiec (?-?)] [82]
 1330. Zbyszewski [82]
 1331. Pohoski, Jan (1889-1940) [82]
 1332. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [82]
 1333. Egghard, Jules(1833-1867) [82]
 1334. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [82]
 1335. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [82]
 1336. Burmistrz w.z. Becher [82]
 1337. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [81]
 1338. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [81]
 1339. Diabelli, Anton (1781-1858) [81]
 1340. Diveky, Adrjan (1880-1965) [81]
 1341. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [81]
 1342. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [81]
 1343. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [81]
 1344. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [80]
 1345. Centralny Komitet Robotniczy PPS [80]
 1346. Rembiel, St. [80]
 1347. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [80]
 1348. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [80]
 1349. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [80]
 1350. Landowski, Paweł (1843-1894) [79]
 1351. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [79]
 1352. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [79]
 1353. Krajewski, J. Ryt. [78]
 1354. Teichmann, Antoni (1798-1877) [78]
 1355. Winter, Peter (1754-1825) [78]
 1356. Wesoły Wujaszek [78]
 1357. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1358. Majewska, Aleksandra (1943- ) [78]
 1359. Górska, Maria. Red. [78]
 1360. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [78]
 1361. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [77]
 1362. Gruziel, L. Fot. [77]
 1363. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [77]
 1364. Rydel, Lucjan (1870-1918) [77]
 1365. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [77]
 1366. Puciata, Ryszard (?-1942) [77]
 1367. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [76]
 1368. [Franck] [76]
 1369. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [76]
 1370. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [75]
 1371. Szenajch, Władysław (1879-1964) [75]
 1372. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [75]
 1373. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [75]
 1374. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [75]
 1375. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [75]
 1376. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [75]
 1377. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [75]
 1378. Stecher, August (?-?) [75]
 1379. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [75]
 1380. Dancla, Charles(1817-1907) [75]
 1381. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [74]
 1382. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [74]
 1383. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [74]
 1384. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [74]
 1385. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [74]
 1386. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [74]
 1387. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [74]
 1388. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [74]
 1389. Brochowski, B. Ryt. [74]
 1390. Adam, Julius (1826-1874) [74]
 1391. K. P. Ryt. [73]
 1392. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [73]
 1393. Banner, M. Red. [73]
 1394. Weinberg P. [73]
 1395. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [73]
 1396. Kapituła Odznaki [73]
 1397. Gross, Adam (1818-1880) [73]
 1398. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [73]
 1399. Armia Krajowa [73]
 1400. A. W. Ryt. [73]
 1401. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [72]
 1402. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [72]
 1403. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [72]
 1404. Malewicz, Jadwiga [72]
 1405. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [72]
 1406. [Quirini, Edward] [72]
 1407. Związek Katolicki [72]
 1408. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [72]
 1409. Strasburger, Edward (1882-1923) [72]
 1410. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [72]
 1411. Fajans, Wacław (1884-1973) [72]
 1412. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [71]
 1413. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [71]
 1414. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [71]
 1415. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [71]
 1416. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [71]
 1417. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [70]
 1418. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [70]
 1419. Starczewski, Jan (1904-1981) [70]
 1420. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [70]
 1421. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [70]
 1422. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [70]
 1423. Związek Polskich Artystów Grafików [70]
 1424. Związek Bibliotekarzy Polskich [70]
 1425. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [70]
 1426. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [70]
 1427. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [70]
 1428. Roeber. H. Ryt. [70]
 1429. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [70]
 1430. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [70]
 1431. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [70]
 1432. Dobrowolska-Kierył, Marta [70]
 1433. Biblioteka Kórnicka [70]
 1434. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [69]
 1435. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [69]
 1436. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [69]
 1437. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [69]
 1438. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [69]
 1439. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [69]
 1440. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [69]
 1441. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [69]
 1442. Bank Handlowy (Warszawa) [69]
 1443. K.P. Ryt. [68]
 1444. "Młoda Sztuka" [68]
 1445. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [68]
 1446. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [68]
 1447. Pomian, E. [68]
 1448. Bio [pseud.] [68]
 1449. Polska Macierz Szkolna [67]
 1450. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [67]
 1451. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [67]
 1452. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1453. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [66]
 1454. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [66]
 1455. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [66]
 1456. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [65]
 1457. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [65]
 1458. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [65]
 1459. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [65]
 1460. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [65]
 1461. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [65]
 1462. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [65]
 1463. Tonioli, D. [65]
 1464. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [65]
 1465. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [65]
 1466. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [65]
 1467. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [65]
 1468. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [64]
 1469. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [64]
 1470. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [64]
 1471. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [64]
 1472. Helmer, Charles(18..-1938) [64]
 1473. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [64]
 1474. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [64]
 1475. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [63]
 1476. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [63]
 1477. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [63]
 1478. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [63]
 1479. Gross, Napoleon (fl. 1863) [63]
 1480. Bogusławski, Edward (1848-1917) [63]
 1481. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [62]
 1482. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [62]
 1483. Grossman, Ludwik (1835-1915) [62]
 1484. Gall, Jan Karol (1856-1912) [62]
 1485. Salinger, Zygmunt [62]
 1486. Roman Nowoszewski (1945- ) [62]
 1487. Polska Partia Socjalistyczna [62]
 1488. Gutry, Maria (1899-1988) [62]
 1489. Dr Fischer, Gubernator [62]
 1490. Dr Fischer, Gouverneur [62]
 1491. Charszewski, Ignacy [62]
 1492. Kątski, Apolinary (1825-1879) [61]
 1493. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [61]
 1494. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [61]
 1495. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [61]
 1496. [Omm, Peter] [61]
 1497. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [61]
 1498. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [61]
 1499. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [61]
 1500. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [61]
 1501. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [61]
 1502. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [61]
 1503. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [61]
 1504. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [61]
 1505. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [61]
 1506. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [61]
 1507. Simcis, Gen [60]
 1508. Brochocki, B. Ryt. [60]
 1509. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [60]
 1510. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [60]
 1511. O liść dębu [60]
 1512. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [60]
 1513. Estreicher, Karol (1906-1984) [60]
 1514. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [60]
 1515. Łabęcki, Wiktor red. [59]
 1516. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [59]
 1517. Różański, M. Ryt. [59]
 1518. Kozłowski, Karol (1840-1890) [59]
 1519. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [59]
 1520. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [59]
 1521. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [59]
 1522. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [59]
 1523. Moder, Paul (1896-1942) [59]
 1524. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [59]
 1525. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [59]
 1526. B.O. Ryt. [59]
 1527. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [58]
 1528. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1529. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [58]
 1530. Olesiński, Karol (1902-1939) [58]
 1531. Kondor, Ernst. [58]
 1532. Szczeciński, K. Fot. [57]
 1533. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [57]
 1534. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [57]
 1535. Żelaznowski, Andrzej [57]
 1536. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [57]
 1537. Teatr Narodowy (Warszawa) [57]
 1538. Grabowski, Józef (18..- ?) [57]
 1539. Musiałowski, A. Ryt. [56]
 1540. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [56]
 1541. Münchheimer, Adam (1830-1904) [56]
 1542. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [56]
 1543. Witkowski, Wincenty [56]
 1544. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [56]
 1545. Krasowska Helena [56]
 1546. Casciolini, Caludio(1697-1760) [56]
 1547. Łukasik, Jan (1910- ) [55]
 1548. [Polska Macierz Szkolna] [55]
 1549. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [55]
 1550. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [55]
 1551. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [55]
 1552. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [55]
 1553. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [55]
 1554. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1555. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [55]
 1556. Piekacz, J. Fot. [55]
 1557. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [55]
 1558. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [55]
 1559. Konopka, Józef (1884-1940) [55]
 1560. F. K. Ryt. [55]
 1561. Collodi, Carlo (1826-1890) [55]
 1562. Gounod, Charles François (1818-1893) [54]
 1563. Łada, Kazimierz (1824-1871) [54]
 1564. Siekierski, Franciszek [54]
 1565. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [54]
 1566. Wars, Henryk (1902-1977) [54]
 1567. Vollstedt, Robert (1854-1919) [54]
 1568. Trzemeski, Edward (1843-1905) [54]
 1569. Surzyński, Józef (1851-1919) [54]
 1570. Rodzina Lekarska (Warszawa) [54]
 1571. Podolski, Ignacy (1854-1888) [54]
 1572. Sosiński, J[ózef] Ryt. [53]
 1573. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [53]
 1574. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [53]
 1575. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [53]
 1576. Orda, Napoleon (1807-1883) [53]
 1577. Laskowski, Otton (1892-1953) [53]
 1578. Jędraszko, Antoni Stanisław [53]
 1579. Janiczek, Józef (1900-1976) [53]
 1580. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [53]
 1581. Zawadzki, Michał (1828-1887) [52]
 1582. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1583. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1584. Maszyński, Piotr (1855-1934) [52]
 1585. [brak] [52]
 1586. Czerny, Carl (1791-1857) [52]
 1587. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [52]
 1588. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [52]
 1589. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [52]
 1590. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [52]
 1591. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [52]
 1592. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [51]
 1593. L. K. [51]
 1594. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [51]
 1595. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [51]
 1596. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [51]
 1597. Naoczny świadek [51]
 1598. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [51]
 1599. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1600. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [51]
 1601. Binental, Léopold (1886-1944) [51]
 1602. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [50]
 1603. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [50]
 1604. [Fernand, Jacques (?-?)] [50]
 1605. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [50]
 1606. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [50]
 1607. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [50]
 1608. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [50]
 1609. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [50]
 1610. Stowarzyszenie Architektów Polskich [50]
 1611. Rudkowski, Mat. (?-?) [50]
 1612. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [50]
 1613. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [50]
 1614. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [50]
 1615. Konewka, Antoni (1885-1944) [50]
 1616. Komitet Budowy Pomników [50]
 1617. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [50]
 1618. S. A. Ryt. [49]
 1619. Gorazdowski, E. [49]
 1620. Łączkowski Ludwik [49]
 1621. Łączkowska Felicja [49]
 1622. Whiting, A. [49]
 1623. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1624. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [49]
 1625. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [49]
 1626. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [49]
 1627. Liciński Hipolit [49]
 1628. Kochanowski, Jan (1897-1970) [49]
 1629. Gąsiorowska, Natalja [49]
 1630. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [49]
 1631. Feuerstein Władysław [49]
 1632. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [49]
 1633. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [49]
 1634. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [49]
 1635. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [49]
 1636. Bach, Emanuel (1714-1788) [49]
 1637. A. C. Ryt. [49]
 1638. Sosiński, I. Ryt. [48]
 1639. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [48]
 1640. Ajzman, David (1869-1922) [48]
 1641. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [48]
 1642. Niedzielski, Jan (ksiądz) [48]
 1643. Macura, Władysław (1896-1935) [48]
 1644. Kubełka, Ignacy [48]
 1645. Zarzycka, Aneta. Opiekun [48]
 1646. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [48]
 1647. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [48]
 1648. Uziembło, Adam (1885-1971) [48]
 1649. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1650. Rutkowski, R. Ryt. [48]
 1651. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [48]
 1652. Haehle. Ryt. [48]
 1653. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [48]
 1654. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [48]
 1655. - [48]
 1656. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [47]
 1657. Uniwersytet dla Wszystkich [47]
 1658. Godard, Benjamin (1849-1895) [47]
 1659. Espen, Theodor (1847-1906) [47]
 1660. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [47]
 1661. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [47]
 1662. Rożek, Edmund. Red. [47]
 1663. Orlicz, Michał (1893-1970) [47]
 1664. Giełda Mięsna (Warszawa) [47]
 1665. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [47]
 1666. Dancla, Charles (1817-1907) [47]
 1667. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [47]
 1668. Lichner, Heinrich(1829-1898) [46]
 1669. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [46]
 1670. il [46]
 1671. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [46]
 1672. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [46]
 1673. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [46]
 1674. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [46]
 1675. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [46]
 1676. Ryżewski Zygmunt. Red. [46]
 1677. Rembowski, Jan (1878-1923) [46]
 1678. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [46]
 1679. Aut. [46]
 1680. Abrahams, Maurice (1883-1931) [46]
 1681. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [45]
 1682. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [45]
 1683. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [45]
 1684. Puccini, Giacomo (1858-1924) [45]
 1685. Pistyner, M. [45]
 1686. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [45]
 1687. Kluczewski, M. Ryt. [45]
 1688. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [45]
 1689. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [45]
 1690. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [45]
 1691. Stawiński. Ryt. [45]
 1692. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [45]
 1693. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1694. Twardzicki, Walery (1838-1902) [44]
 1695. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [44]
 1696. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [44]
 1697. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [44]
 1698. [Płoza-Doliński, Marek] [44]
 1699. Wołek, Adam [44]
 1700. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [44]
 1701. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [44]
 1702. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [44]
 1703. S. E. [44]
 1704. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [44]
 1705. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [44]
 1706. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [44]
 1707. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [44]
 1708. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [44]
 1709. E. S. [44]
 1710. Dobrski, Konrad [44]
 1711. Czaki, Klementyna [44]
 1712. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [43]
 1713. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [43]
 1714. Voss, Carl (1815-1882) [43]
 1715. Sturm, Adam (?-1872) [43]
 1716. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [43]
 1717. Krogulski, Władysław (1843-1934) [43]
 1718. Tarczyński, Władysław [43]
 1719. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [43]
 1720. Pusch, Alois Maria de [43]
 1721. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [43]
 1722. Nowakowski, Bogdan [43]
 1723. Medeksza, Antoni [43]
 1724. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [43]
 1725. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [43]
 1726. Janowski, Benon (1873-) [43]
 1727. E. G. Ryt. [42]
 1728. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [42]
 1729. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [42]
 1730. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [42]
 1731. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [42]
 1732. Polskie Towarzystwo Artystyczne [42]
 1733. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [42]
 1734. Montabone (Firenze) [42]
 1735. Jonzeck, Waldemar [42]
 1736. Huzarski, Jerzy [42]
 1737. Fabiszewski, M. [42]
 1738. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [42]
 1739. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [42]
 1740. Bizański, Stanisław (1846-1890) [42]
 1741. ADAM [42]
 1742. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [41]
 1743. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [41]
 1744. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [41]
 1745. Jezierski, J. Ryt. [41]
 1746. [Mielnicki]. Fot. [41]
 1747. Zinserling, Borys von (1889-1961) [41]
 1748. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [41]
 1749. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [41]
 1750. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [41]
 1751. Styś, Walerian (1885-1936) [41]
 1752. Sosnkowski, Józef [41]
 1753. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [41]
 1754. Radoszewska, A. J. [41]
 1755. Lewak, Adam (1891-1963) [41]
 1756. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [41]
 1757. Biblioteka Narodowa [41]
 1758. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [40]
 1759. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [40]
 1760. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [40]
 1761. Kuhlewein, A. Ryt. [40]
 1762. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [40]
 1763. Syrewicz, Xawery [40]
 1764. Studnicki, Władysław (1865-1953) [40]
 1765. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [40]
 1766. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [40]
 1767. Kübler, Ryt. [40]
 1768. Krywoszejew, Maciej [40]
 1769. Kasterska, Maria [40]
 1770. Janczewski, S. Red. [40]
 1771. Field, John (1782-1837) [40]
 1772. Cybulski, Izydor Józef [40]
 1773. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [40]
 1774. Biegański, B. Fot. [39]
 1775. Telakowski, [Jan]. Ryt. [39]
 1776. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [39]
 1777. J.Ł. Ryt. [39]
 1778. Ascher, Josef (1829-1869) [39]
 1779. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [39]
 1780. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [39]
 1781. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [39]
 1782. Próchnik, Adam (1892-1942) [39]
 1783. Marylski, Antoni (1865-1932) [39]
 1784. Lewandowski, Adam (1889-1951) [39]
 1785. Kosiński Julian (1833-1914) [39]
 1786. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [39]
 1787. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [39]
 1788. Arnaud, Étienne [39]
 1789. Voss, Charles (1815-1882) [38]
 1790. Association d'Assurance des Industriels Polonais [38]
 1791. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [38]
 1792. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [38]
 1793. Pilich, Michał [38]
 1794. Pilati, Auguste (1810-1877) [38]
 1795. Ostas, Marek [38]
 1796. Mickiewicz, Izadora [38]
 1797. Mickiewicz, Dominik [38]
 1798. Kownacki, A. Ryt. [38]
 1799. Jankiewicz, Stanisław [38]
 1800. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [38]
 1801. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [38]
 1802. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [38]
 1803. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [37]
 1804. Schumann, Robert (1810-1856) [37]
 1805. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [37]
 1806. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [37]
 1807. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [37]
 1808. Strasburger, Henryk (1887-1951) [37]
 1809. Rybicki, Anastazy [37]
 1810. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [37]
 1811. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [37]
 1812. Plewczyński, F. [36]
 1813. Oborski, Florian (1839-1892) [36]
 1814. Leybach, Joseph(1817-1891) [36]
 1815. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [36]
 1816. Ziegler; Droste [36]
 1817. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [36]
 1818. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [36]
 1819. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [36]
 1820. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [36]
 1821. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [36]
 1822. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [36]
 1823. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [36]
 1824. Kolitowski, Adam (1878-1971) [36]
 1825. Janusz [36]
 1826. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [36]
 1827. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [36]
 1828. Grynfeld, Bronisława [36]
 1829. Grem, Tomasz (17..-18..) [36]
 1830. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [36]
 1831. Dowódca Armii Krajowej [36]
 1832. Bukowski, Jan (1873-1943) [36]
 1833. Baynes, Sydney (1879-1938) [36]
 1834. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [35]
 1835. Wilczek, Feliks [35]
 1836. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [35]
 1837. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [35]
 1838. Osmała, Marcin (1863-1921) [35]
 1839. Nowacki, Łukasz [35]
 1840. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [35]
 1841. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [35]
 1842. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [34]
 1843. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [34]
 1844. Urbanowicz, Szymon (?-?) [34]
 1845. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [34]
 1846. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [34]
 1847. Szelążek, Wacław (1888-1945) [34]
 1848. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [34]
 1849. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [34]
 1850. Naumann, Karl [34]
 1851. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [34]
 1852. Konopnicki, Jan [34]
 1853. Kautecki, Antoni [34]
 1854. Kapliński, Franciszek (?-?) [34]
 1855. G.R. Ryt. [34]
 1856. Fuks, Marian (1884-1935) [34]
 1857. Konrad. Fot. [33]
 1858. Stolz, Robert (1880-1975) [33]
 1859. Związek Strzelecki [33]
 1860. Yvain, Maurice (1891-1965) [33]
 1861. Wyroba, Stefan [33]
 1862. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [33]
 1863. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [33]
 1864. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [33]
 1865. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [33]
 1866. Mieczkowski, Jan (syn) [33]
 1867. Listowski, Andrzej (1802-1860) [33]
 1868. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [33]
 1869. Kowala, G. [33]
 1870. Komitet Obywatelski Starego Miasta [33]
 1871. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [33]
 1872. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [33]
 1873. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [32]
 1874. Bizet, Georges (1838-1875) [32]
 1875. Berens, Hermann (1826-1880) [32]
 1876. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [32]
 1877. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [32]
 1878. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [32]
 1879. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [32]
 1880. Plater, Karol [32]
 1881. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [32]
 1882. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [32]
 1883. Małkowska, Grażyna [32]
 1884. Małcużyński, Karol (1922-1984) [32]
 1885. Liliental, Stanisława (1897-1988) [32]
 1886. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [32]
 1887. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [32]
 1888. Górski, Władysław (1846-1915) [32]
 1889. Grabowski, Roman (1882-1940) [32]
 1890. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [32]
 1891. David, Félicien (1810-1876) [32]
 1892. Dan, Władysław (1902-2000) [32]
 1893. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [32]
 1894. Batta, Alexandre (1816-1902) [32]
 1895. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [31]
 1896. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [31]
 1897. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [31]
 1898. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [31]
 1899. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [31]
 1900. Rober, F. H.r. Ryt. [31]
 1901. Harentz, S.G. (fl. 1902) [31]
 1902. Grupa Starych Zarzewiaków [31]
 1903. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [31]
 1904. Brauman, Władysław [31]
 1905. Biart, Lucyan (1828-1897) [31]
 1906. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [30]
 1907. Sosiński, J. Ryt. [30]
 1908. Ménil, Félicien de (1860-1930) [30]
 1909. Wano, K. [30]
 1910. Walicki, Franciszek (1874-1964) [30]
 1911. Stanisławowa Gawrońska [30]
 1912. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [30]
 1913. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [30]
 1914. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [30]
 1915. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [30]
 1916. Gajewski, Adrian [30]
 1917. Fischer, Ludwig (1905-1947) [30]
 1918. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [30]
 1919. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [30]
 1920. Puławski, Antoni (1856-1931) [29]
 1921. Zandman, Jan (1802-1841) [29]
 1922. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [29]
 1923. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [29]
 1924. Péreyra, Charles [29]
 1925. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [29]
 1926. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [29]
 1927. Antoszewicz, S.[tanisław] [29]
 1928. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [28]
 1929. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [28]
 1930. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [28]
 1931. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [28]
 1932. Dietrich, Moritz (1816-1887) [28]
 1933. Bohm, Carl (1844-1920) [28]
 1934. A...... Z....li [28]
 1935. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [28]
 1936. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [28]
 1937. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [28]
 1938. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [28]
 1939. Samselski, Marek. Red. [28]
 1940. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [28]
 1941. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [28]
 1942. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [28]
 1943. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [28]
 1944. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [28]
 1945. K.P. [28]
 1946. Giller, Honorata [28]
 1947. Einert, Teodor (1828-1866) [28]
 1948. Amator [28]
 1949. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [27]
 1950. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [27]
 1951. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [27]
 1952. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [27]
 1953. M. K. Ryt. [27]
 1954. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [27]
 1955. Herman, Maria (1803-1830) [27]
 1956. Florimo, Francesco (1800-1888) [27]
 1957. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [27]
 1958. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [27]
 1959. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [27]
 1960. Ligber, F. Szty. [27]
 1961. Kaliszewski, L. [27]
 1962. Hertz, Teodor (1822-1884) [27]
 1963. Czajewski Wiktor [27]
 1964. Wąsowski, B. Ryt. [26]
 1965. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [26]
 1966. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [26]
 1967. Štejnberg, Mihail Karlovič [26]
 1968. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [26]
 1969. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [26]
 1970. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1971. T.B. [26]
 1972. Szyszko, Donat (1709 1773) [26]
 1973. Szymański, Ludwik [26]
 1974. Strzelecki, Edward (1894-1967) [26]
 1975. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [26]
 1976. Ptaszyńska, Joanna [26]
 1977. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [26]
 1978. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [26]
 1979. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 1980. Kűbler. Ryt. [26]
 1981. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [26]
 1982. Jaroński, Feliks (1823-1895) [26]
 1983. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 1984. Niecz, Krzysztof. Fot. [25]
 1985. Massenet, Jules (1842-1912) [25]
 1986. Marconi, Władysław (1848-1915) [25]
 1987. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [25]
 1988. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [25]
 1989. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [25]
 1990. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [25]
 1991. Sawiński, F. M. [25]
 1992. Muzeum miasta Belgradu [25]
 1993. Meisser [25]
 1994. Lazzerini, Gustavo [25]
 1995. Kapliński, Julian [25]
 1996. Archibald, M. [25]
 1997. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [24]
 1998. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [24]
 1999. Štejman, S. A. [24]
 2000. Tuszyński, Antoni L. [24]
 2001. Tarczyński, Józef (1841-1897) [24]
 2002. Porowski, Marceli (1894-1963) [24]
 2003. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [24]
 2004. Jezierski, J. [24]
 2005. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [24]
 2006. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [24]
 2007. Gnus, Ryta (1881-19..) [24]
 2008. Galle, Henryk (1872-1948) [24]
 2009. Derengowski, Jan [24]
 2010. Cymerman, Leon (1876-1964) [24]
 2011. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 2012. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [23]
 2013. M. R. Rys. [23]
 2014. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [23]
 2015. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [23]
 2016. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [23]
 2017. Szymański, Ludwik (?-?) [23]
 2018. Ries, Franz (1846-1932) [23]
 2019. Niezależna Partia Chłopska [23]
 2020. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [23]
 2021. Młodzież Zarzewiacka [23]
 2022. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [23]
 2023. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [23]
 2024. Lecocq, Charles (1832-1918) [23]
 2025. Kotuliński, Andrzej [23]
 2026. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [23]
 2027. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [23]
 2028. Herzberg, Antoni (1825-19..) [23]
 2029. Fiszer, Carolina [23]
 2030. Farkas, Miska (1829-1890) [23]
 2031. David, Félicien César(1810-1876) [23]
 2032. Czajkowski. W. Ryt. [23]
 2033. Borowy, Wacław (1890-1950) [23]
 2034. [Urząd m. st. Warszawy] [22]
 2035. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [22]
 2036. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [22]
 2037. Vorbond, Wanda (?-1939) [22]
 2038. Obuchowicz, Henryk [22]
 2039. Monckton, Lionel (1861-1924) [22]
 2040. Marx, Emil (?-?) [22]
 2041. Loos, Vincent Angelo [22]
 2042. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [22]
 2043. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 2044. Klimowicz, Ignacy [22]
 2045. Jedna z uczennic [pseud.] [22]
 2046. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [22]
 2047. Feldman, J. [22]
 2048. Eibl, Piotr (?-1886) [22]
 2049. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [22]
 2050. Cirina, J. A. [22]
 2051. Carulli, Gustavo (1801-1876) [22]
 2052. Budkowski, Henryk(1879-1928) [22]
 2053. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [22]
 2054. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [22]
 2055. Bockhann, F. [22]
 2056. Zajkowski, A. Ryt. [21]
 2057. Zeller, Carl (1842-1898) [21]
 2058. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [21]
 2059. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [21]
 2060. Lange, Gustav (1830-1899) [21]
 2061. E. N. Ryt. [21]
 2062. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [21]
 2063. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [21]
 2064. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [21]
 2065. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [21]
 2066. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 2067. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [21]
 2068. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [21]
 2069. Richards, Brinley (1819-1885) [21]
 2070. Radwan, August [21]
 2071. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [21]
 2072. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [21]
 2073. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [21]
 2074. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [21]
 2075. Lorens, Carl (1851-1909) [21]
 2076. Leybach, Joseph (1817-1891) [21]
 2077. Krogulski, Władysław(1843-1934) [21]
 2078. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [21]
 2079. Kafka, Johann (1819-1886) [21]
 2080. Hiller, Karol (1891-1939) [21]
 2081. Henrion, Paul (1819-1901) [21]
 2082. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [21]
 2083. Gay, Byron (1886-1945) [21]
 2084. Finck, Herman (1872-1939) [21]
 2085. Dembiński, Czesław [21]
 2086. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [21]
 2087. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [21]
 2088. Charchillac, Berthet de [21]
 2089. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [21]
 2090. Gibs, Joe [20]
 2091. Wysoki[ński], K. Ryt. [20]
 2092. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [20]
 2093. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [20]
 2094. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [20]
 2095. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [20]
 2096. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [20]
 2097. Lilpop, Marian [20]
 2098. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [20]
 2099. Klein, Kazimierz (1871-1927) [20]
 2100. Karoli, W. [20]
 2101. Jaworski, Lesław (1882-1929) [20]
 2102. Furuhjelm, J. (muzyka) [20]
 2103. Depret, Maurice (18..-1933) [20]
 2104. Budapest Lengyel-Egylet [20]
 2105. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [20]
 2106. Bielicka, Eugenia [20]
 2107. B. B. Ryt. [20]
 2108. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [19]
 2109. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [19]
 2110. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [19]
 2111. Lassen, Eduard(1830-1904) [19]
 2112. Lange, Gustav(1830-1899) [19]
 2113. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [19]
 2114. Steiman, S. [19]
 2115. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [19]
 2116. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [19]
 2117. Orthwein, Ludwik [19]
 2118. Muzeum Historyczne w Goteborgu [19]
 2119. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [19]
 2120. Lewinger, Władysław (1874-1943) [19]
 2121. Kątski, Antoni(1817-1889) [19]
 2122. Krzyżanowska, Celina [19]
 2123. Jackowski, Aleksander [19]
 2124. Emer, Lucjan [19]
 2125. Bachelbusch, T. Ryt. [19]
 2126. Arezzo, Pierre (18..-1972) [19]
 2127. Orion. Fot. [18]
 2128. K.W. Ryt. [18]
 2129. par Ketterer [18]
 2130. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [18]
 2131. Wagner, Richard (1813-1883) [18]
 2132. Schonberger, John (1892-1983) [18]
 2133. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2134. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [18]
 2135. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [18]
 2136. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [18]
 2137. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [18]
 2138. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [18]
 2139. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [18]
 2140. Koschmider, Edmund [18]
 2141. Grupa Legionistów [18]
 2142. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [18]
 2143. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [18]
 2144. Bogacki, S. Fot. [18]
 2145. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [17]
 2146. Ćwiklicz, Bolesław [17]
 2147. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [17]
 2148. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [17]
 2149. Walaszczak, Piotr [17]
 2150. Urbanowicz, Szymon [17]
 2151. Uhry, M. [17]
 2152. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [17]
 2153. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [17]
 2154. Sawiczewski, S. [17]
 2155. Salabert, Francis (1884-1946) [17]
 2156. Prochaska, Anna [17]
 2157. Potocki, Antoni (1867-1939) [17]
 2158. Mróz, Agnieszka [17]
 2159. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [17]
 2160. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [17]
 2161. Kucharska-Singh, Paulina [17]
 2162. K. Ryt. [17]
 2163. Jan Mieczkowski (1830-1889) [17]
 2164. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [17]
 2165. Godfrey, Charles (1839-1919) [17]
 2166. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [17]
 2167. Eilenberg, Richard(1848-1925). [17]
 2168. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [17]
 2169. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [17]
 2170. CAF [16]
 2171. Koło Medyków S. U. W. [16]
 2172. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [16]
 2173. Eilenberg, Richard (1848-1925) [16]
 2174. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2175. [s.n.] [16]
 2176. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [16]
 2177. W. K. [16]
 2178. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [16]
 2179. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [16]
 2180. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [16]
 2181. Siegrist, Piotr [16]
 2182. Rober, F. H. Ryt. [16]
 2183. Offenbach, Jacques (1819-1880) [16]
 2184. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [16]
 2185. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2186. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [16]
 2187. Lozano, Vicente [16]
 2188. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [16]
 2189. Lassen, Eduard (1830-1904) [16]
 2190. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [16]
 2191. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [16]
 2192. Hervé (1825-1892) [16]
 2193. Garat, Pierre (1762-1823) [16]
 2194. Fiedler. Ryt. [16]
 2195. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [16]
 2196. Döhler, Theodore(1814-1856) [16]
 2197. Brodowski, Kazimierz (?-?) [16]
 2198. Borawski, Władysław (1892-1970) [16]
 2199. Bobiński, Henryk (1861-1914) [16]
 2200. Arnaud, Etienne (1807-1863) [16]
 2201. M.R. Ryt. [15]
 2202. K.N. Ryt. [15]
 2203. Wieniawski, Józef (1837-1912) [15]
 2204. Szydłowska, Grażyna [15]
 2205. Szkoła Główna Warszawska [15]
 2206. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [15]
 2207. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [15]
 2208. Missler, B. T. [15]
 2209. Miller, Karol (1819-1889) [15]
 2210. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [15]
 2211. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [15]
 2212. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [15]
 2213. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [15]
 2214. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2215. Lisiak, Elżbieta [15]
 2216. Le Couppey, Felix(1811-1887) [15]
 2217. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [15]
 2218. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [15]
 2219. Kataszek, Szymon(1898-1943) [15]
 2220. Joyce, Archibald (1873-1963) [15]
 2221. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [15]
 2222. Dawidowa, Helena [15]
 2223. Czermak, Grażyna [15]
 2224. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [15]
 2225. Biske, Karol (1863-1928) [15]
 2226. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [15]
 2227. Ballach, A.[ndrzej] [15]
 2228. Arslan M. [15]
 2229. Ambrich, Magdalena [15]
 2230. Olszewski, Czesław, fot. [14]
 2231. Bielecki, C. [14]
 2232. Śliwiński, Jan (1830-1893) [14]
 2233. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [14]
 2234. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [14]
 2235. Wohlfahrt, A. [14]
 2236. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [14]
 2237. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [14]
 2238. Treter, Bohdan (1886-1945) [14]
 2239. Suszczyński, Jan [14]
 2240. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [14]
 2241. Sosnkowski, Józef (?-?) [14]
 2242. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [14]
 2243. R. P. [14]
 2244. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [14]
 2245. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [14]
 2246. Lange, Gustav (1830-1889) [14]
 2247. Kowalski, Leon (1870-1937) [14]
 2248. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [14]
 2249. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [14]
 2250. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [14]
 2251. Jacobi, Victor(1809-1892) [14]
 2252. J. J. Ryt. [14]
 2253. Herz, Henri(1803-1888) [14]
 2254. Herbert, Theodor(1822-1891) [14]
 2255. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [14]
 2256. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [14]
 2257. Gola, A. (muzyka) [14]
 2258. Gnatkowski, Adam [14]
 2259. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [14]
 2260. Betcher, Jan C. [14]
 2261. Behr, Franz (1837-1898) [14]
 2262. Bayer, Josef (1852-1913) [14]
 2263. Zumpe, Edmund [13]
 2264. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [13]
 2265. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [13]
 2266. Szczepański, Sebastian [13]
 2267. Szczepański, Grzegorz [13]
 2268. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [13]
 2269. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [13]
 2270. Lucas, Napoleon(1822-1884) [13]
 2271. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 2272. Labitzky, Joseph (1802-1881) [13]
 2273. Kossakowska, Wanda [13]
 2274. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [13]
 2275. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [13]
 2276. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [13]
 2277. Jakobi, Zygmunt [13]
 2278. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [13]
 2279. Golański, Jerzy [13]
 2280. Godfrey, Daniel (1831-1903) [13]
 2281. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [13]
 2282. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [13]
 2283. Dalla Casa, Louis [13]
 2284. Chodecki, Władysław [13]
 2285. Bouleau, H. de. [13]
 2286. Hünten, Franz(1793-1878) [12]
 2287. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [12]
 2288. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [12]
 2289. Radzimiński, Bronisław [12]
 2290. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [12]
 2291. Pokorny, [Jan]. Ryt. [12]
 2292. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [12]
 2293. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [12]
 2294. Max, Józef (?-?) [12]
 2295. Lewski , I. [12]
 2296. Lam, Stanisław (1891-1965) [12]
 2297. Kóźmiński, T. B. [12]
 2298. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 2299. Krug, Diederich (1821-1880) [12]
 2300. Kondracki, W. Fot. [12]
 2301. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [12]
 2302. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [12]
 2303. Kadler, Ludwik (1838-1899) [12]
 2304. K. Z. Ryt. [12]
 2305. Jansenne, Louis (1809-1890) [12]
 2306. Ganne, Louis (1862-1923) [12]
 2307. Fall, Leo (1873-1925) [12]
 2308. Erhard, Carl [12]
 2309. Dubois, Théodore (1837-1924) [12]
 2310. Dietrich, Moritz(1816-1887) [12]
 2311. Di Donato, Carlo [12]
 2312. Delahaye, Edward. Ryt. [12]
 2313. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [12]
 2314. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [11]
 2315. Maszyński, Julian (1847-1901) [11]
 2316. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [11]
 2317. Krajewski. Ryt. [11]
 2318. Treter Mieczysław (1883-1943) [11]
 2319. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [11]
 2320. Rudnicka, Monika [11]
 2321. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [11]
 2322. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2323. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [11]
 2324. Makowski, Henryk (1933-) [11]
 2325. Lack, Théodore(1846-1921) [11]
 2326. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [11]
 2327. J. S. Ryt. [11]
 2328. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [11]
 2329. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [10]
 2330. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [10]
 2331. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [10]
 2332. A. K. Ryt. [10]
 2333. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [10]
 2334. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [10]
 2335. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [10]
 2336. W.Z. Ryt. [10]
 2337. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [10]
 2338. Pyka, Henryk [10]
 2339. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [10]
 2340. Krasuski, Stefan [10]
 2341. J.J, Ryt. [10]
 2342. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [10]
 2343. AWU [10]
 2344. A. S. Ryt. [10]
 2345. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [9]
 2346. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [9]
 2347. Kucz[yński], M. Ryt. [9]
 2348. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [9]
 2349. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [9]
 2350. W. B. Ryt. [9]
 2351. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 2352. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [9]
 2353. Makomaski, Edmund [9]
 2354. Lincke, Paul (1866-1946) [9]
 2355. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [9]
 2356. Krajewska, Julia. Ryt. [9]
 2357. Klein, W. Ryt. [9]
 2358. Jasieński, Feliks (1861-1929) [9]
 2359. C.K. ryt. [9]
 2360. Bieniewski, T. Fot. [9]
 2361. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [9]
 2362. Achtel, Aleksandra [9]
 2363. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [8]
 2364. N[icz], E. Ryt. [8]
 2365. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [8]
 2366. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [8]
 2367. Sosnowski, J. Ryt. [8]
 2368. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [8]
 2369. Reber, Henri (1807-1880) [8]
 2370. Parafia św. Krzyża w Warszawie [8]
 2371. Koman, Henryk (1824-1887) [8]
 2372. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [8]
 2373. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [8]
 2374. Bianchi, Emilio [8]
 2375. Sigismond i Ska. Fot. [7]
 2376. Seiss, Isidor(1840-1905) [7]
 2377. Przyałgowski, Ignacy [7]
 2378. Atelier Rembrandt [7]
 2379. Żółtowski, A. [7]
 2380. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [7]
 2381. Wierciński, K. [7]
 2382. Whiting, Richard A. (1891-1938) [7]
 2383. Tirling, Zygmunt [7]
 2384. Sztyft, Herman (1880- ) [7]
 2385. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [7]
 2386. Suppé, Franz von (1819-1895) [7]
 2387. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2388. Paczóski, Julian [7]
 2389. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [7]
 2390. M. A. Ryt [7]
 2391. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [7]
 2392. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [7]
 2393. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [7]
 2394. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [7]
 2395. Konstanty. Fot. [7]
 2396. Kasiewicz, Alfred [7]
 2397. G.S. Ryt. [7]
 2398. Dequin, Léon (18..-1937) [7]
 2399. Bar, E. Ryt. [7]
 2400. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [6]
 2401. W. K. Ryt. [6]
 2402. Taubert. Ryt. [6]
 2403. Raudny, Wacław [6]
 2404. Posttallé [6]
 2405. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [6]
 2406. P. D. Ryt. [6]
 2407. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [6]
 2408. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [6]
 2409. Grimm., A. Ryt. [6]
 2410. Gawęcki Witold (1911-1946) [6]
 2411. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [6]
 2412. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [6]
 2413. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [6]
 2414. Mottl, Adam, fot. [5]
 2415. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [5]
 2416. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [5]
 2417. Szwankowska, Hanna [5]
 2418. Scassola, A.(18..-19..) [5]
 2419. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [5]
 2420. Pokorny. Ryt. [5]
 2421. Pallach, A. Ryt. [5]
 2422. Osborne, George Alexander (1806-1893) [5]
 2423. Olzacki, Sławomir. Fot. [5]
 2424. Myślińska, Grażyna. Fot. [5]
 2425. Liszt, Ferenc(1811-1886) [5]
 2426. Lewandowski, Michał (kompozytor) [5]
 2427. Kucz, M. Ryt. [5]
 2428. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [5]
 2429. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [5]
 2430. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [5]
 2431. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [5]
 2432. Chmielewski, Ignacy [5]
 2433. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [5]
 2434. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [5]
 2435. Bazzini, Antonio(1818-1897) [5]
 2436. Audran, Edmond(1842-1901) [5]
 2437. Drexlerówna Luna (1882-1933) [4]
 2438. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [4]
 2439. Zagórska, W. Ryt. [4]
 2440. Woydyga, Jan (1857-1938) [4]
 2441. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [4]
 2442. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [4]
 2443. W.K. Ryt. [4]
 2444. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [4]
 2445. Titel, Otto (18.. -1926) [4]
 2446. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [4]
 2447. Reiss, N. [4]
 2448. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [4]
 2449. Popp, Wilhelm(1828-1902) [4]
 2450. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2451. M.K. Ryt. [4]
 2452. Lubowski, Józef (1824-1855) [4]
 2453. Leschik, Konrad [4]
 2454. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [4]
 2455. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [4]
 2456. Jungmann, Albert(1824-1892) [4]
 2457. Czibulka, Alphons(1842-1894) [4]
 2458. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [4]
 2459. Bobrowski, Tadeusz [4]
 2460. Bachmann, Georges(1848-1894) [4]
 2461. Aniela S. Ryt. [4]
 2462. A. G. Ryt. [4]
 2463. Zaborska, Anna. Fot. [3]
 2464. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [3]
 2465. Zawadzki, W. Ryt. [3]
 2466. Wiśniewski, Marceli [3]
 2467. Wanda Z. Ryt. [3]
 2468. Verico, [Antonio]. Ryt. [3]
 2469. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [3]
 2470. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [3]
 2471. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [3]
 2472. Schulhoff, Julius (1825-1898) [3]
 2473. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 2474. Rayski, Albin (1845-1921) [3]
 2475. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2476. Polskie Stronnictwo Ludowe [3]
 2477. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2478. Lefebvre, Casimir [3]
 2479. Lanner, Joseph (1801-1843) [3]
 2480. Kuczyński [3]
 2481. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [3]
 2482. Kautecki, Antoni. [3]
 2483. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [3]
 2484. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2485. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [3]
 2486. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [3]
 2487. Głogowski, Tomasz(18..- ) [3]
 2488. Fall, Leo(1873-1925) [3]
 2489. Ernest, Adam (1868-1926) [3]
 2490. Dziedzic, T. Ryt. [3]
 2491. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [3]
 2492. Cichocki, Ks. [3]
 2493. Budkowski, Henryk (1879-1928) [3]
 2494. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [3]
 2495. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [3]
 2496. Badia, Luigi(1819-1899) [3]
 2497. CAF, Komierowski, W.,fot. [2]
 2498. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [2]
 2499. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [2]
 2500. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [2]
 2501. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2502. Pichler, Jan. Ryt. [2]
 2503. Niecz, K.,fot. [2]
 2504. Miernicki, Władysław,fot. [2]
 2505. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [2]
 2506. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [2]
 2507. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [2]
 2508. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2509. Issakowitch, S.S. [2]
 2510. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [2]
 2511. Golubec' Mikola (1891-1942) [2]
 2512. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [2]
 2513. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [2]
 2514. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [2]
 2515. Błaszczak, Fr. [2]
 2516. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [1]
 2517. Schiff, Józef. Fot. [1]
 2518. Skrobańsk, Z. Fot. [1]
 2519. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 2520. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 2521. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 2522. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 2523. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 2524. Oranowski, Wacław [1]
 2525. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 2526. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 2527. Mendewski, Stanisław [1]
 2528. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 2529. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2530. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2531. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2532. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2533. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [0]
 2534. Malmurowicz Bolesław. Fot. [0]
 2535. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [0]
 2536. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [0]
 2537. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [0]
 2538. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [0]
 2539. Towarzystwo Miłośników Przyrody [0]
 2540. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [0]
 2541. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2542. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2543. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [0]
 2544. Marois, Blanche [0]
 2545. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [0]
 2546. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [0]
 2547. Krudowski, Józef [0]
 2548. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [0]
 2549. Ken, Aleksander (1828-1874) [0]
 2550. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [0]

Więcej statystyk...