polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 74108

Readers on-line: 156

Total number of users since Jan 1, 2010: 16221380

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Ministerstwo Oświaty [545]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [126]
 15. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 16. Dębski, Michał [117]
 17. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 18. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 19. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 20. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 21. Związek Patriotów Polskich [96]
 22. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 23. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 24. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [84]
 25. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [81]
 26. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 27. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 28. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [54]
 29. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 30. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 31. CAF [50]
 32. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 33. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 34. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [48]
 35. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 36. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 37. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 38. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 39. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 40. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 41. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 42. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [39]
 43. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 44. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 45. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 46. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 47. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 48. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 49. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 50. Frączek, Ireneusz (1969- ) [34]
 51. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 52. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 53. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 54. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 55. Główny Urząd Statystyczny [30]
 56. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [30]
 57. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 58. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 59. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 60. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 61. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 62. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 63. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 64. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 65. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [25]
 66. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 67. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 68. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 69. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 70. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 71. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 72. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 73. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 74. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [23]
 75. A. Z. Ryt. [23]
 76. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [22]
 77. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 78. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 79. Stefanow, Piotr [21]
 80. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [21]
 81. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 82. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 83. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 84. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 85. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 86. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 87. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 88. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [17]
 89. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 90. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 91. P.B. Ryt. [17]
 92. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [17]
 93. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 94. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 95. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [16]
 96. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 97. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 98. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 99. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 100. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 101. Sigismond. Fot. [15]
 102. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 103. Karoli & Troczewski [15]
 104. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 105. A. M. Ryt. [15]
 106. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [14]
 107. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 108. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 109. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 110. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 111. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 112. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 113. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 114. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 115. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 116. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 117. Mottl, Adam, fot. [13]
 118. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 119. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 120. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 121. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 122. Conrad. Fot. [13]
 123. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 124. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 125. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 126. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 127. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 128. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 129. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 130. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 131. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 132. J. H. Ryt. [12]
 133. Dombrowski, Władysław [12]
 134. B. P. Ryt. [12]
 135. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [11]
 136. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 137. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 138. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 139. Teatr Narodowy [11]
 140. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 141. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 142. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 143. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 144. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 145. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 146. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 147. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 148. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 149. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 150. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 151. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 152. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 153. Kowalski, L. Fot. [10]
 154. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 155. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [10]
 156. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [10]
 157. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 158. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 159. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 160. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 161. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 162. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 163. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 164. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 165. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 166. Röber, H. Ryt. [9]
 167. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 168. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 169. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 170. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [9]
 171. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 172. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 173. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 174. Kneisel, August [9]
 175. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 176. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 177. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 178. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 179. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 180. Zarząd Miejski w Równem [8]
 181. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 182. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 183. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 184. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 185. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 186. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 187. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 188. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 189. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [8]
 190. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [8]
 191. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 192. K.K. Ryt. [8]
 193. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 194. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 195. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 196. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 197. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 198. ADAM. Ryt. [8]
 199. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 200. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 201. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 202. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 203. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 204. Walter. Ryt. [7]
 205. W. R. Ryt. [7]
 206. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 207. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 208. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 209. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 210. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 211. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 212. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 213. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 214. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 215. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [7]
 216. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 217. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 218. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 219. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 220. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 221. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 222. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 223. Baumann, R. Lit. [7]
 224. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 225. [Miethke, H. O.] [6]
 226. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 227. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 228. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 229. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [6]
 230. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 231. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 232. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [6]
 233. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 234. Teatr Polski [6]
 235. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 236. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 237. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 238. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 239. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 240. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 241. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 242. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 243. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 244. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 245. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 246. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 247. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 248. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 249. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 250. M. R. Rys. [6]
 251. L. N. Ryt. [6]
 252. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 253. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 254. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 255. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 256. J. Ł. Ryt. [6]
 257. J. K. Ryt. [6]
 258. Hufsky [6]
 259. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 260. Gruziel, L. Fot. [6]
 261. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 262. E. G. Ryt. [6]
 263. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 264. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 265. Biegański, B. Fot. [6]
 266. Achtel, Józef [6]
 267. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 268. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 269. [Granke, Stefan] [5]
 270. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 271. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 272. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 273. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 274. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 275. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 276. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [5]
 277. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 278. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 279. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 280. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 281. Teatr Letni [5]
 282. Teatr Ateneum [5]
 283. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 284. Szczeciński, K. Fot. [5]
 285. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 286. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 287. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 288. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 289. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 290. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 291. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 292. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 293. Orion. Fot. [5]
 294. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 295. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 296. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 297. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 298. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 299. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 300. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 301. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 302. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 303. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 304. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 305. Leliwa, Alfred [5]
 306. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 307. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 308. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 309. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 310. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 311. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 312. Kapuściński, Piotr [5]
 313. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 314. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 315. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 316. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 317. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 318. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 319. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 320. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 321. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 322. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 323. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 324. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 325. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 326. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 327. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 328. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 329. "Orion" [5]
 330. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 331. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 332. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 333. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 334. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 335. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 336. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 337. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 338. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 339. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 340. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 341. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 342. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 343. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 344. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 345. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 346. Teatr Wielki [4]
 347. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 348. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [4]
 349. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [4]
 350. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 351. Sosiński, I. Ryt. [4]
 352. Simcis, Gen [4]
 353. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 354. Schiff, Józef. Fot. [4]
 355. Röber, G. Ryt. [4]
 356. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 357. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 358. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 359. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 360. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 361. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 362. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 363. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 364. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 365. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 366. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 367. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 368. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 369. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 370. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 371. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 372. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 373. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 374. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 375. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 376. Krzyżanowski, K. [4]
 377. Krajewski, J. Ryt. [4]
 378. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 379. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 380. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 381. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 382. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 383. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 384. K.P. Ryt. [4]
 385. K. P. Ryt. [4]
 386. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 387. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 388. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 389. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 390. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 391. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 392. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 393. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 394. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 395. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 396. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 397. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 398. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 399. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [4]
 400. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 401. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 402. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 403. Brochocki, B. Ryt. [4]
 404. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 405. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 406. Antykwarnia Warszawska [4]
 407. A. R. Ryt. [4]
 408. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 409. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 410. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 411. [brak] [3]
 412. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 413. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 414. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 415. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 416. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 417. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 418. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 419. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 420. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 421. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 422. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 423. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 424. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 425. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 426. Warszawski Lombard Miejski [3]
 427. Warnka, Jadwiga [3]
 428. W. C. Ryt. [3]
 429. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 430. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 431. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 432. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 433. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 434. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 435. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 436. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 437. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 438. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 439. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 440. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 441. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 442. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 443. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 444. Teatr Mały [3]
 445. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 446. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 447. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 448. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 449. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 450. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 451. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 452. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 453. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 454. S. A. Ryt. [3]
 455. Różański, M. Ryt. [3]
 456. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 457. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 458. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 459. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 460. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 461. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [3]
 462. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 463. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 464. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 465. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 466. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 467. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 468. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 469. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 470. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 471. Nowialis [3]
 472. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 473. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 474. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 475. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 476. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [3]
 477. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 478. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 479. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 480. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 481. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 482. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 483. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 484. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 485. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 486. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 487. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 488. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 489. M.R. Ryt. [3]
 490. Liga Morska i Kolonialna [3]
 491. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 492. L. K. [3]
 493. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 494. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 495. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 496. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 497. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 498. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 499. Krynicki, M. Lit. [3]
 500. Krajewski. Ryt. [3]
 501. Koło Medyków S. U. W. [3]
 502. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 503. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 504. Koroniarz [3]
 505. Konrad. Fot. [3]
 506. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 507. Kohn, Alfred. Red. [3]
 508. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 509. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 510. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 511. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 512. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 513. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 514. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 515. Jezierski, Edmund (1881-1935) [3]
 516. Jaugey, Jean [3]
 517. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 518. J.Ł. Ryt. [3]
 519. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 520. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 521. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 522. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 523. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 524. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 525. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 526. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 527. Gibs, Joe [3]
 528. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 529. Dąbrowski, Stanisław [3]
 530. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 531. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 532. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 533. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 534. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 535. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 536. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 537. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 538. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 539. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 540. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 541. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 542. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 543. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 544. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [3]
 545. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 546. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 547. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 548. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 549. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 550. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 551. Bauman, R. Lit. [3]
 552. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 553. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 554. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 555. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 556. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 557. "Orion". Fot. [3]
 558. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 559. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 560. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 561. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 562. [Łosiowa, Emilia] [2]
 563. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 564. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 565. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 566. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 567. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 568. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 569. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 570. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 571. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 572. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 573. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 574. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 575. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 576. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 577. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 578. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 579. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 580. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 581. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 582. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 583. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 584. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 585. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 586. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 587. Wróblewski, K. [2]
 588. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 589. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 590. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 591. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 592. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 593. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 594. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 595. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 596. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 597. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 598. Warnkówna, Jadwiga [2]
 599. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 600. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 601. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 602. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 603. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 604. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 605. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 606. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 607. Treter Mieczysław (1883-1943) [2]
 608. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 609. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 610. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 611. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 612. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 613. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 614. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 615. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 616. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 617. Teatr na Chłodnej [2]
 618. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 619. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 620. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 621. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 622. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 623. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 624. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 625. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 626. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 627. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 628. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 629. Surowiecki, Karol [2]
 630. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 631. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 632. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 633. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 634. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 635. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 636. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 637. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 638. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 639. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 640. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 641. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 642. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 643. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 644. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 645. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 646. Sosiński, J. Ryt. [2]
 647. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 648. Socha, Szczepan [2]
 649. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 650. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 651. Skornia-Roszij, Maria [2]
 652. Siekierski, Franciszek [2]
 653. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [2]
 654. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 655. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 656. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 657. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 658. Sedlaczek, Lech [2]
 659. Röber, F. H. Ryt. [2]
 660. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 661. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [2]
 662. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 663. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 664. Rumianek, Stanisław [2]
 665. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 666. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 667. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 668. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 669. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 670. Rada Regencyjna [2]
 671. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 672. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [2]
 673. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 674. Przyałgowski, Ignacy [2]
 675. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 676. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 677. Polska Macierz Szkolna [2]
 678. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 679. Plewczyński, F. [2]
 680. Pistyner, M. [2]
 681. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 682. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 683. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 684. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 685. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 686. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 687. Olzacki, Sławomir. Fot. [2]
 688. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 689. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 690. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 691. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 692. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 693. N[icz], E. Ryt. [2]
 694. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 695. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 696. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 697. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 698. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 699. Myślińska, Grażyna. Fot. [2]
 700. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 701. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 702. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 703. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 704. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 705. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 706. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 707. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 708. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 709. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 710. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 711. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 712. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 713. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 714. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 715. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 716. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 717. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 718. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 719. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 720. Malewicz, Jadwiga [2]
 721. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 722. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 723. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 724. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 725. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 726. M. K. Ryt. [2]
 727. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 728. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 729. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 730. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 731. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 732. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 733. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 734. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 735. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 736. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 737. Kubełka, Ignacy [2]
 738. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 739. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 740. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 741. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 742. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 743. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 744. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 745. Kostka, J. [2]
 746. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 747. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 748. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 749. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 750. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 751. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 752. Komar, Józef [2]
 753. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 754. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 755. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 756. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 757. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 758. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 759. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 760. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 761. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 762. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 763. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 764. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 765. KK. Ryt. [2]
 766. K.W. Ryt. [2]
 767. K.N. Ryt. [2]
 768. K.M. Ryt. [2]
 769. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 770. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 771. Jezierski, J. Ryt. [2]
 772. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 773. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 774. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 775. J.K. Ryt. [2]
 776. J. Ł. [2]
 777. Instytut Spraw Społecznych [2]
 778. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 779. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 780. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 781. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 782. Hähle, G. Ryt. [2]
 783. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 784. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 785. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 786. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 787. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 788. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 789. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 790. Gorazdowski, E. [2]
 791. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 792. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 793. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [2]
 794. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 795. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 796. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [2]
 797. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 798. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 799. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 800. Frick, L. [2]
 801. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 802. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 803. Elkana, J. M. [2]
 804. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 805. E. N. Ryt. [2]
 806. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 807. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 808. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 809. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 810. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 811. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [2]
 812. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 813. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 814. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 815. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 816. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 817. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 818. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 819. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 820. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 821. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [2]
 822. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 823. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 824. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 825. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 826. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 827. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [2]
 828. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 829. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 830. Bykowski, Leon [2]
 831. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 832. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 833. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 834. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 835. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 836. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 837. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 838. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 839. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 840. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 841. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 842. Bielecki, C. [2]
 843. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 844. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 845. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 846. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 847. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 848. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 849. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 850. Baronowa X.Y.Z. [2]
 851. Banner, M. Red. [2]
 852. Automobilklub Warszawski [2]
 853. Atelier Rembrandt [2]
 854. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 855. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 856. A.T.T. [2]
 857. A...... Z....li [2]
 858. A. K. Ryt. [2]
 859. "Młoda Sztuka" [2]
 860. Żółtowski, A. [1]
 861. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 862. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 863. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 864. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 865. Żelaznowski, Andrzej [1]
 866. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 867. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 868. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 869. Štejman, S. A. [1]
 870. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 871. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 872. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 873. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 874. Śmigielska, Józefa [1]
 875. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 876. Śliwiński, Jan [1]
 877. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 878. Łączkowski Ludwik [1]
 879. Łączkowska Felicja [1]
 880. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 881. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 882. Łukaszczyk, Elżbieta [1]
 883. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 884. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 885. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 886. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 887. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 888. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 889. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 890. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 891. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 892. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 893. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 894. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 895. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 896. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 897. par Ketterer [1]
 898. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 899. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 900. il [1]
 901. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 902. [s.n.] [1]
 903. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 904. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 905. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 906. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 907. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 908. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 909. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 910. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 911. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 912. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 913. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 914. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 915. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 916. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 917. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 918. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 919. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 920. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 921. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 922. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 923. [Quirini, Edward] [1]
 924. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 925. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 926. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 927. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 928. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 929. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 930. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 931. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 932. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 933. [Omm, Peter] [1]
 934. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 935. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 936. [Mielnicki]. Fot. [1]
 937. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 938. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 939. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 940. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 941. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 942. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 943. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 944. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 945. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 946. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 947. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 948. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 949. [Grabiec (?-?)] [1]
 950. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 951. [Franck] [1]
 952. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 953. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 954. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 955. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 956. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 957. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 958. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 959. [Bielski, Szymon] [1]
 960. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 961. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 962. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 963. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 964. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 965. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 966. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 967. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 968. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 969. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 970. Związek Strzelecki [1]
 971. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 972. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 973. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 974. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 975. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 976. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 977. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 978. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 979. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 980. Związek Miast Polskich [1]
 981. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 982. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 983. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 984. Związek Katolicki [1]
 985. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 986. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 987. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 988. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 989. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [1]
 990. Zumpe, Edmund [1]
 991. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 992. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 993. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 994. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 995. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 996. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 997. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 998. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 999. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 1000. Ziegler; Droste [1]
 1001. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 1002. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 1003. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 1004. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 1005. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 1006. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 1007. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 1008. Zbyszewski [1]
 1009. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 1010. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1011. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 1012. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 1013. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 1014. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 1015. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 1016. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 1017. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1018. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1019. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1020. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 1021. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1022. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1023. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1024. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1025. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1026. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1027. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1028. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1029. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1030. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1031. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1032. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1033. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1034. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1035. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1036. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1037. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1038. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 1039. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1040. Zając, Jerzy [1]
 1041. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1042. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1043. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1044. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1045. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1046. X. Y. Z. [1]
 1047. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1048. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1049. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1050. Węgrzecki, S. [1]
 1051. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1052. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1053. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1054. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1055. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1056. Wójcicki, Jerzy [1]
 1057. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1058. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1059. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1060. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1061. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1062. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1063. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1064. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1065. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1066. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1067. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 1068. Wyroba, Stefan [1]
 1069. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1070. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1071. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1072. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1073. Wretowski, Paweł [1]
 1074. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1075. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1076. Wołek, Adam [1]
 1077. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1078. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1079. Wojnarowicz Weseła [1]
 1080. Wojewódzki, Władysław [1]
 1081. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1082. Wohlfahrt, A. [1]
 1083. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1084. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1085. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1086. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1087. Wiśniewski, Marceli [1]
 1088. Wizimirska, Barbara [1]
 1089. Witkowski, Wincenty [1]
 1090. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1091. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1092. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1093. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1094. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1095. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1096. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1097. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1098. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1099. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1100. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1101. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1102. Wilczek, Feliks [1]
 1103. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1104. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1105. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1106. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1107. Wierciński, K. [1]
 1108. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1109. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1110. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1111. Whiting, A. [1]
 1112. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1113. Wesoły Wujaszek [1]
 1114. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1115. Weintraub, Jan [1]
 1116. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1117. Weinberg P. [1]
 1118. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1119. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1120. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1121. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1122. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1123. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1124. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1125. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1126. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1127. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1128. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1129. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1130. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1131. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1132. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1133. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1134. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1135. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1136. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1137. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1138. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1139. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1140. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1141. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1142. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1143. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1144. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1145. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1146. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1147. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1148. Wano, K. [1]
 1149. Wanda Z. Ryt. [1]
 1150. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1151. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1152. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1153. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1154. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1155. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1156. Walaszczak, Piotr [1]
 1157. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1158. Wahrendorff, O. [1]
 1159. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1160. W.Z. Ryt. [1]
 1161. W.K. Ryt. [1]
 1162. W. M. K. [1]
 1163. W. K. Ryt. [1]
 1164. W. K. [1]
 1165. W. B. Ryt. [1]
 1166. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1167. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1168. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1169. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1170. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1171. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1172. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1173. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1174. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1175. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1176. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1177. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1178. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1179. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1180. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1181. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1182. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1183. Urbanowicz, Szymon [1]
 1184. Uniwersytet Warszawski [1]
 1185. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1186. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1187. Uhry, M. [1]
 1188. Typiak, Piotr [1]
 1189. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1190. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1191. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1192. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1193. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1194. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1195. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1196. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1197. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1198. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1199. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1200. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1201. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1202. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1203. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1204. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1205. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1206. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1207. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1208. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1209. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1210. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1211. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1212. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1213. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1214. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1215. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1216. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1217. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1218. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1219. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1220. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1221. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1222. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1223. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1224. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1225. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1226. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1227. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1228. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1229. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1230. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1231. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1232. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1233. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1234. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1235. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1236. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1237. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1238. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1239. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1240. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1241. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1242. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1243. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1244. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1245. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1246. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1247. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1248. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1249. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1250. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1251. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1252. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1253. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1254. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1255. Tor, Stanisław [1]
 1256. Tonioli, D. [1]
 1257. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1258. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1259. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1260. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1261. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1262. Tirling, Zygmunt [1]
 1263. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1264. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1265. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1266. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1267. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1268. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1269. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 1270. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1271. Teatr Nowości [1]
 1272. Teatr Nowa Komedia [1]
 1273. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1274. Teatr Malickiej [1]
 1275. Teatr Kameralny [1]
 1276. Teatr Aktora [1]
 1277. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1278. Taubert. Ryt. [1]
 1279. Taube, Gustaw jr [1]
 1280. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1281. Tarnacki, Józef. [1]
 1282. Tarnacki, Józef [1]
 1283. Tarczyński, Władysław [1]
 1284. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1285. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1286. T.B. [1]
 1287. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1288. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1289. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1290. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1291. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1292. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1293. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1294. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1295. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1296. Szymkiewicz, Józef [1]
 1297. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1298. Szymański, Ludwik [1]
 1299. Szymański, F. [1]
 1300. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1301. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1302. Szydłowska, Grażyna [1]
 1303. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1304. Szwankowska, Hanna [1]
 1305. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1306. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1307. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1308. Sznage. Ryt. [1]
 1309. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1310. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1311. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1312. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1313. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1314. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1315. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1316. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1317. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1318. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1319. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1320. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1321. Szczepański, Sebastian [1]
 1322. Szczepański, Grzegorz [1]
 1323. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1324. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1325. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1326. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1327. Syrewicz, Xawery [1]
 1328. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1329. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1330. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1331. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1332. Suszczyński, Jan [1]
 1333. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1334. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1335. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1336. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1337. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1338. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1339. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1340. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1341. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1342. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1343. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1344. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1345. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1346. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1347. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1348. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1349. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1350. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1351. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1352. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1353. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1354. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1355. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1356. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1357. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1358. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1359. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1360. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1361. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1362. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1363. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1364. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1365. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1366. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1367. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1368. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1369. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1370. Steiman, S. [1]
 1371. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1372. Stecher, August (?-?) [1]
 1373. Stawiński. Ryt. [1]
 1374. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1375. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1376. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1377. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1378. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1379. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1380. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1381. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1382. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1383. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1384. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1385. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1386. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1387. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1388. Sosnkowski, Józef [1]
 1389. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1390. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1391. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1392. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1393. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1394. Snopek, Kazimierz [1]
 1395. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1396. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1397. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1398. Slaski, S. Ryt. [1]
 1399. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1400. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1401. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1402. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1403. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1404. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1405. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1406. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1407. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1408. Siemieński, Lucjan [1]
 1409. Siegrist, Piotr [1]
 1410. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1411. Siczyński, Walery [1]
 1412. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1413. Sewer [1]
 1414. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1415. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1416. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1417. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1418. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1419. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1420. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1421. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1422. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1423. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1424. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1425. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1426. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1427. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1428. Sawiński, F. M. [1]
 1429. Sawiczewski, S. [1]
 1430. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1431. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1432. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1433. Samselski, Marek. Red. [1]
 1434. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1435. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1436. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1437. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1438. Salinger, Zygmunt [1]
 1439. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1440. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1441. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1442. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1443. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1444. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1445. Sachowa, Zofia [1]
 1446. S. E. [1]
 1447. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1448. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1449. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1450. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1451. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1452. Rybicki, Anastazy [1]
 1453. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1454. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [1]
 1455. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1456. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1457. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1458. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1459. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1460. Rudnicka, Monika [1]
 1461. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1462. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1463. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1464. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1465. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1466. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1467. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1468. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1469. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1470. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1471. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1472. Roeber. H. Ryt. [1]
 1473. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1474. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1475. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1476. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1477. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1478. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1479. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1480. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1481. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1482. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1483. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1484. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1485. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1486. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1487. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1488. Rembiel, St. [1]
 1489. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1490. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1491. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1492. Reiss, N. [1]
 1493. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1494. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1495. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1496. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1497. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1498. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1499. Raudny, Wacław [1]
 1500. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1501. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1502. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1503. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1504. Radzimiński, Bronisław [1]
 1505. Radwan, August [1]
 1506. Radoszewska, A. J. [1]
 1507. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1508. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1509. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1510. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1511. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1512. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1513. R. P. [1]
 1514. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1515. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1516. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1517. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1518. Péreyra, Charles [1]
 1519. Pécaut, Elie [1]
 1520. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1521. Pyka, Henryk [1]
 1522. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [1]
 1523. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1524. Pusch, Alois Maria de [1]
 1525. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1526. Puc, B[ronisław] [1]
 1527. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1528. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1529. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1530. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1531. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1532. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1533. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1534. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1535. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1536. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1537. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1538. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1539. Prochaska, Anna [1]
 1540. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1541. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1542. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1543. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1544. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1545. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1546. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1547. Posttallé [1]
 1548. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1549. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1550. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1551. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1552. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1553. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1554. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1555. Popielewski [1]
 1556. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1557. Pomian, E. [1]
 1558. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1559. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1560. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1561. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1562. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1563. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1564. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1565. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1566. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1567. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1568. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1569. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1570. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1571. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1572. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1573. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1574. Pokorny. Ryt. [1]
 1575. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1576. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1577. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1578. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1579. Podwiński, Stanisław [1]
 1580. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1581. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1582. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1583. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1584. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1585. Plater, Karol [1]
 1586. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1587. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1588. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1589. Piotrowski, Andrzej [1]
 1590. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1591. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1592. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1593. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1594. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1595. Pilich, Michał [1]
 1596. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1597. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1598. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1599. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1600. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1601. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1602. Piekacz, J. Fot. [1]
 1603. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1604. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1605. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1606. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1607. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1608. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1609. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1610. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1611. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1612. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1613. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1614. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1615. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1616. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1617. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1618. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1619. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1620. Pawłowski, Kalixt [1]
 1621. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1622. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1623. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1624. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1625. Pawe, L. [1]
 1626. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1627. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1628. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1629. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1630. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1631. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1632. Paprocki, Bartosz [1]
 1633. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1634. Pallach, A. Ryt. [1]
 1635. Paczóski, Julian [1]
 1636. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1637. P. D. Ryt. [1]
 1638. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1639. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1640. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1641. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1642. Ostas, Marek [1]
 1643. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1644. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1645. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1646. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1647. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1648. Orthwein, Ludwik [1]
 1649. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1650. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1651. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1652. Oranowski, Wacław [1]
 1653. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1654. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1655. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1656. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1657. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1658. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1659. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1660. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1661. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1662. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1663. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1664. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1665. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1666. Obuchowicz, Henryk [1]
 1667. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1668. O liść dębu [1]
 1669. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1670. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1671. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1672. Nowakowski, Bogdan [1]
 1673. Nowacki, Łukasz [1]
 1674. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1675. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1676. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1677. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1678. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1679. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1680. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1681. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1682. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1683. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1684. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1685. Niecz, K.,fot. [1]
 1686. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1687. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1688. Nemo {pseud.] [1]
 1689. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1690. Nałęcz, Edward [1]
 1691. Naumann, Karl [1]
 1692. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1693. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1694. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1695. Napieralski, Mateusz [1]
 1696. Naoczny świadek [1]
 1697. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1698. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1699. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1700. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1701. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1702. Mękicki Rudolf (1887-1942) [1]
 1703. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1704. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1705. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1706. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1707. Myszkowska, Justyna [1]
 1708. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1709. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1710. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1711. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1712. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1713. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1714. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1715. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 1716. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1717. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1718. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1719. Mróz, Agnieszka [1]
 1720. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1721. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1722. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1723. Motas, Maciej [1]
 1724. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1725. Mosz, Barbara [1]
 1726. Morżkowska, Antonina [1]
 1727. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1728. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1729. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1730. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1731. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1732. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1733. Montabone (Firenze) [1]
 1734. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1735. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1736. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1737. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1738. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1739. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1740. Miłkowski, Stanisław [1]
 1741. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1742. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1743. Missler, B. T. [1]
 1744. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 1745. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1746. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1747. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1748. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1749. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1750. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1751. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1752. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1753. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1754. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1755. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1756. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1757. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1758. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1759. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1760. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1761. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1762. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [1]
 1763. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1764. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1765. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 1766. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1767. Mickiewicz, Izadora [1]
 1768. Mickiewicz, Dominik [1]
 1769. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1770. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1771. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1772. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1773. Mendewski, Stanisław [1]
 1774. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1775. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1776. Meisser [1]
 1777. Medeksza, Antoni [1]
 1778. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1779. Małkowska, Grażyna [1]
 1780. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1781. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1782. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1783. Maël, Pierr. [1]
 1784. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1785. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1786. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1787. Max, Józef (?-?) [1]
 1788. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1789. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1790. Matrzak, Jerzy [1]
 1791. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1792. Marx, Emil (?-?) [1]
 1793. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1794. Marois, Blanche [1]
 1795. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 1796. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1797. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1798. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1799. Marcinkowski, Piotr [1]
 1800. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1801. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1802. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1803. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1804. Makowski, Marek [1]
 1805. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1806. Makomaski, Edmund [1]
 1807. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1808. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1809. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1810. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1811. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1812. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1813. Mahomet II [1]
 1814. Magnus, Wiktor [1]
 1815. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1816. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1817. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1818. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1819. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1820. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1821. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1822. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1823. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1824. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1825. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1826. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1827. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1828. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1829. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1830. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1831. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1832. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1833. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1834. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1835. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1836. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1837. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1838. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1839. M.K. Ryt. [1]
 1840. M. A. Ryt [1]
 1841. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1842. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1843. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1844. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1845. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1846. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 1847. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1848. Lozano, Vicente [1]
 1849. Loth, August (1869-1944) [1]
 1850. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1851. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1852. Loos, Vincent Angelo [1]
 1853. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1854. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1855. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1856. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1857. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1858. Lisicki, Roman [1]
 1859. Lisiak, Elżbieta [1]
 1860. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1861. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1862. Lilpop, Marian [1]
 1863. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1864. Ligber. Szty. [1]
 1865. Ligber, F. Szty. [1]
 1866. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1867. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1868. Liciński Hipolit [1]
 1869. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1870. Leśniewska, B. [1]
 1871. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1872. Lewski , I. [1]
 1873. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1874. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [1]
 1875. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1876. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1877. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1878. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1879. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1880. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 1881. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1882. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 1883. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1884. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1885. Leschik, Konrad [1]
 1886. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1887. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1888. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1889. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1890. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1891. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1892. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1893. Lefebvre, Casimir [1]
 1894. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1895. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1896. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1897. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1898. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 1899. Lazzerini, Gustavo [1]
 1900. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1901. Latoszek, Jacek [1]
 1902. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1903. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1904. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1905. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1906. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1907. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1908. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1909. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1910. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1911. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1912. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1913. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1914. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1915. Kűbler. Ryt. [1]
 1916. Kűbler, H. Ryt. [1]
 1917. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1918. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1919. Kępkowska, Bogusława Bożena [1]
 1920. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1921. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1922. Kübler, Ryt. [1]
 1923. Kóźmiński, T. B. [1]
 1924. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1925. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1926. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 1927. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 1928. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1929. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1930. Kumidor, Zbigniew [1]
 1931. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1932. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1933. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1934. Kuczyński [1]
 1935. Kucz, M. Ryt. [1]
 1936. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1937. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 1938. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1939. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1940. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1941. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 1942. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1943. Krzyżanowska, Celina [1]
 1944. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1945. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1946. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1947. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1948. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1949. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1950. Krywoszejew, Maciej [1]
 1951. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1952. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1953. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1954. Krudowski, Józef [1]
 1955. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1956. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 1957. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1958. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1959. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1960. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1961. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1962. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1963. Krasuski, Stefan [1]
 1964. Krasowska Helena [1]
 1965. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1966. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1967. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1968. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1969. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1970. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 1971. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1972. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1973. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1974. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1975. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1976. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 1977. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1978. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 1979. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1980. Kozłowski, Jan J. [1]
 1981. Kozyra, Anna [1]
 1982. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1983. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1984. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1985. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [1]
 1986. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1987. Kowalewski, T. [1]
 1988. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1989. Kowala, G. [1]
 1990. Kotuliński, Andrzej [1]
 1991. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1992. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1993. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1994. Kossakowska, Wanda [1]
 1995. Kossak Wojciech (1856-1942) [1]
 1996. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1997. Koschmider, Edmund [1]
 1998. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1999. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 2000. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 2001. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 2002. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 2003. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 2004. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 2005. Konstanty. Fot. [1]
 2006. Konopnicki, Jan [1]
 2007. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 2008. Koniński, Kazimierz [1]
 2009. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 2010. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 2011. Kondracki, W. Fot. [1]
 2012. Kondor, Ernst. [1]
 2013. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 2014. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 2015. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 2016. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 2017. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2018. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 2019. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 2020. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 2021. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 2022. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 2023. Komitet Budowy Pomników [1]
 2024. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 2025. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2026. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 2027. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 2028. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2029. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 2030. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 2031. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 2032. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 2033. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2034. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 2035. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 2036. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 2037. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2038. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2039. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2040. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2041. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2042. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2043. Klimowicz, Ignacy [1]
 2044. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2045. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2046. Klein, W. Ryt. [1]
 2047. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2048. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2049. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2050. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2051. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2052. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2053. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2054. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2055. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 2056. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2057. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2058. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2059. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2060. Kautecki, Antoni. [1]
 2061. Kautecki, Antoni [1]
 2062. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2063. Kasterska, Maria [1]
 2064. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2065. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2066. Kasiewicz, Alfred [1]
 2067. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2068. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2069. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2070. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [1]
 2071. Karoli, W. [1]
 2072. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2073. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2074. Kapuscinski, Petr [1]
 2075. Kapliński, Julian [1]
 2076. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2077. Kapituła Odznaki [1]
 2078. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2079. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2080. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2081. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2082. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2083. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2084. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2085. Kaliszewski, L. [1]
 2086. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2087. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2088. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2089. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2090. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2091. Kaczyński, Witold [1]
 2092. Kaczmarski, S. [1]
 2093. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2094. K.P. [1]
 2095. K. Z. Ryt. [1]
 2096. K. Ryt. [1]
 2097. K. M. Ryt. [1]
 2098. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2099. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2100. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2101. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2102. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2103. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2104. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2105. Jotes [1]
 2106. Jonzeck, Waldemar [1]
 2107. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2108. Jeżowski, M [1]
 2109. Jezierski, J. [1]
 2110. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2111. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2112. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2113. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2114. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2115. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2116. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 2117. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2118. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2119. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2120. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2121. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2122. Janusz [1]
 2123. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2124. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2125. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2126. Jankowski, Józef [1]
 2127. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2128. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2129. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2130. Janczewski, S. Red. [1]
 2131. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2132. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2133. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2134. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2135. Jakobi, Zygmunt [1]
 2136. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2137. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2138. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2139. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2140. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2141. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2142. Jackowski, Aleksander [1]
 2143. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2144. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2145. J.J, Ryt. [1]
 2146. J. Z. [1]
 2147. J. S. Ryt. [1]
 2148. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2149. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2150. J. J. Ryt. [1]
 2151. Izert, Julian fot. [1]
 2152. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2153. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2154. Issakowitch, S.S. [1]
 2155. Iringh, Mirosław [1]
 2156. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2157. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2158. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2159. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2160. Instytut Reduty [1]
 2161. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2162. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2163. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2164. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2165. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2166. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2167. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2168. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2169. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2170. Hyodo, Nagao [1]
 2171. Huzarski, Jerzy [1]
 2172. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2173. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2174. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2175. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2176. Horoch, Jan [1]
 2177. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2178. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2179. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2180. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2181. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2182. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2183. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2184. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2185. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2186. Hervé (1825-1892) [1]
 2187. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2188. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2189. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2190. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2191. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2192. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2193. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2194. Heck, Walerian [1]
 2195. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2196. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2197. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2198. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2199. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2200. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2201. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2202. Haehle. Ryt. [1]
 2203. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2204. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2205. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2206. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2207. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2208. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2209. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2210. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2211. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2212. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2213. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2214. Górska, Maria. Red. [1]
 2215. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2216. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2217. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2218. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2219. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2220. Grynfeld, Bronisława [1]
 2221. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2222. Grupa Legionistów [1]
 2223. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2224. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2225. Groszkowski Teodor (1863-1930) [1]
 2226. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2227. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2228. Grimm., A. Ryt. [1]
 2229. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2230. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2231. Grajnert, Józef [1]
 2232. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2233. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2234. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2235. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2236. Gołębiewska, Wanda [1]
 2237. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2238. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2239. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2240. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2241. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2242. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2243. Gorski, Konstanty (1868-1934) [1]
 2244. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2245. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2246. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2247. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2248. Golański, Jerzy [1]
 2249. Gola, A. (muzyka) [1]
 2250. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2251. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2252. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2253. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2254. Gnatkowski, Adam [1]
 2255. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [1]
 2256. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2257. Giraud, Paul [1]
 2258. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2259. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2260. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2261. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2262. Giller, Honorata [1]
 2263. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2264. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2265. Gierczyńska, Joanna [1]
 2266. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2267. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2268. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2269. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2270. Gebhard, podporucznik [1]
 2271. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2272. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2273. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2274. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2275. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2276. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2277. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2278. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2279. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2280. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2281. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [1]
 2282. Gajewski, Adrian [1]
 2283. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2284. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2285. G.S. Ryt. [1]
 2286. G.R. Ryt. [1]
 2287. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2288. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2289. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2290. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2291. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2292. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2293. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2294. Frimmel Theodor von (1853-1928) [1]
 2295. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2296. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2297. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2298. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2299. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2300. Fiszer, Carolina [1]
 2301. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2302. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2303. Filipiak, Grzegorz [1]
 2304. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2305. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2306. Field, John (1782-1837) [1]
 2307. Fiedler. Ryt. [1]
 2308. Feuerstein Władysław [1]
 2309. Feldman, J. [1]
 2310. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2311. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2312. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2313. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2314. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2315. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2316. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2317. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2318. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2319. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [1]
 2320. Fabiszewski, M. [1]
 2321. F. K. Ryt. [1]
 2322. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2323. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2324. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2325. Erhard, Carl [1]
 2326. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2327. Emer, Lucjan [1]
 2328. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2329. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2330. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2331. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2332. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2333. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2334. Egloff, Jerzy [1]
 2335. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2336. Edgeworth, Maria [1]
 2337. E. S. [1]
 2338. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2339. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2340. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2341. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2342. Dénoix, Victorin [1]
 2343. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2344. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2345. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2346. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2347. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2348. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2349. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2350. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2351. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2352. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2353. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2354. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2355. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2356. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2357. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2358. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2359. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2360. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2361. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2362. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2363. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2364. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2365. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2366. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2367. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2368. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2369. Domżalski, Jerzy [1]
 2370. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2371. Dom ks. Boduena [1]
 2372. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2373. Dobrski, Konrad [1]
 2374. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2375. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2376. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2377. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2378. Di Donato, Carlo [1]
 2379. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2380. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2381. Derengowski, Jan [1]
 2382. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2383. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2384. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2385. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2386. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2387. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2388. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2389. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2390. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2391. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2392. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2393. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2394. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2395. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2396. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2397. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2398. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2399. Dembiński, Czesław [1]
 2400. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2401. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2402. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2403. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2404. Dawidowa, Helena [1]
 2405. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2406. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2407. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2408. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2409. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2410. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2411. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2412. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2413. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2414. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2415. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2416. Dalla Casa, Louis [1]
 2417. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2418. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2419. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2420. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2421. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2422. Czerwiński, Franciszek [1]
 2423. Czerniawski, Jan [1]
 2424. Czermański, Zdzisław [1]
 2425. Czermak, Grażyna [1]
 2426. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2427. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2428. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2429. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2430. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2431. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2432. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2433. Czaki, Klementyna [1]
 2434. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2435. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2436. Czajewski Wiktor [1]
 2437. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2438. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2439. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2440. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2441. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2442. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2443. Cirina, J. A. [1]
 2444. Cikanek, Ferdinand [1]
 2445. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2446. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2447. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2448. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2449. Cichocki, Ks. [1]
 2450. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2451. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2452. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2453. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2454. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2455. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2456. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2457. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2458. Chodecki, Władysław [1]
 2459. Chmielewski, Ignacy [1]
 2460. Chmielewska, Halina [1]
 2461. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2462. Charszewski, Ignacy [1]
 2463. Charchillac, Berthet de [1]
 2464. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2465. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2466. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2467. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2468. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2469. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2470. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2471. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2472. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2473. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2474. C.K. ryt. [1]
 2475. Błaszczak, Fr. [1]
 2476. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2477. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2478. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2479. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2480. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2481. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2482. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2483. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2484. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2485. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2486. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2487. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2488. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2489. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2490. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2491. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2492. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2493. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2494. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2495. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2496. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2497. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2498. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2499. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2500. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2501. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2502. Brauman, Władysław [1]
 2503. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2504. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2505. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2506. Bouleau, H. de. [1]
 2507. Borucki, Juliusz [1]
 2508. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2509. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2510. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2511. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2512. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2513. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2514. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2515. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2516. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2517. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2518. Bojarska, Stefanja [1]
 2519. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2520. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2521. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2522. Bogacki, S. Fot. [1]
 2523. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2524. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2525. Bockhann, F. [1]
 2526. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2527. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2528. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2529. Bobiński, Antoni [1]
 2530. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2531. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2532. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2533. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2534. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2535. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2536. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2537. Bio [pseud.] [1]
 2538. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2539. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2540. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2541. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2542. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2543. Bielicka, Eugenia [1]
 2544. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2545. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2546. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2547. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2548. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2549. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2550. Biblioteka Narodowa [1]
 2551. Biblioteka Kórnicka [1]
 2552. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2553. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2554. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2555. Bianchi, Emilio [1]
 2556. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2557. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2558. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2559. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2560. Betcher, Jan C. [1]
 2561. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2562. Benjamin Kornfeld [1]
 2563. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2564. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2565. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2566. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2567. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2568. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2569. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2570. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2571. Baude, K. [1]
 2572. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2573. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2574. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2575. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2576. Barski, Ireneusz [1]
 2577. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2578. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2579. Baracz, A. P. [1]
 2580. Bar, E. Ryt. [1]
 2581. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2582. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2583. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2584. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2585. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2586. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2587. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2588. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2589. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2590. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2591. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2592. Babiński, Wacław [1]
 2593. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2594. B.O. Ryt. [1]
 2595. B. B. Ryt. [1]
 2596. Aut. [1]
 2597. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2598. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2599. Arslan M. [1]
 2600. Arnold, E. J. [1]
 2601. Arnaud, Étienne [1]
 2602. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2603. Armia Krajowa [1]
 2604. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2605. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2606. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2607. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2608. Archibald, M. [1]
 2609. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2610. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2611. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2612. Aniela S. Ryt. [1]
 2613. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2614. Ambrich, Magdalena [1]
 2615. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2616. Amator [1]
 2617. Alkar [pseud.] [1]
 2618. Al. Pow. [1]
 2619. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2620. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2621. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2622. Adamska, Grażyna [1]
 2623. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2624. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2625. Achtel, Aleksandra [1]
 2626. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2627. AWU [1]
 2628. ADAM [1]
 2629. A. Z. [1]
 2630. A. W. Ryt. [1]
 2631. A. S. Ryt. [1]
 2632. A. Ryt. [1]
 2633. A. G. Ryt. [1]
 2634. A. C. Ryt. [1]
 2635. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2636. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2637. - [1]
 2638. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [121788]
 2. Ministerstwo Oświaty [48649]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [33565]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [29979]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [27254]
 6. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [19912]
 7. Prus, Bolesław (1847-1912) [19625]
 8. Kownacka, Maria (1894-1982) [16596]
 9. Bobiński, Antoni [16100]
 10. Załęczny, Jolanta (1959- ) [15386]
 11. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15289]
 12. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14094]
 13. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13377]
 14. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [13212]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [12422]
 16. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [12171]
 17. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11642]
 18. Arct, Michał (1840-1916) [11431]
 19. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [11235]
 20. Pocztowa Kasa Oszczędności [11180]
 21. Główny Urząd Statystyczny [10989]
 22. Gawkowski, Robert (1962- ) [10926]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [10673]
 24. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [10365]
 25. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10220]
 26. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [8814]
 27. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [8741]
 28. Krajowe Biuro Statystyczne [8716]
 29. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8510]
 30. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8443]
 31. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [8050]
 32. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [7564]
 33. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [7057]
 34. Verne, Jules (1828-1905) [6924]
 35. Röber, H. Ryt. [6706]
 36. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6329]
 37. Urząd Statystyczny w Warszawie [5794]
 38. Magistrat m.st. Warszawy [5628]
 39. Winek, Włodzimierz (1956-) [5537]
 40. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [5531]
 41. Szaciński, Mieczysław (?-?) [5463]
 42. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [5371]
 43. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4981]
 44. Skwara, Marian (1946- ) [4897]
 45. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4849]
 46. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4807]
 47. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4803]
 48. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [4798]
 49. Egloff, Jerzy [4723]
 50. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4588]
 51. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [4368]
 52. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4344]
 53. Antykwarnia Warszawska [4331]
 54. Maliszewski, Jerzy (?-?) [4264]
 55. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [4228]
 56. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [4215]
 57. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [4202]
 58. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3972]
 59. Skarga, Piotr (1536-1612) [3828]
 60. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3824]
 61. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3797]
 62. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [3773]
 63. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3761]
 64. Baracz, A. P. [3700]
 65. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3697]
 66. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [3695]
 67. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3627]
 68. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [3464]
 69. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3446]
 70. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3361]
 71. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3339]
 72. Związek Patriotów Polskich [3322]
 73. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3306]
 74. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3228]
 75. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3143]
 76. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3131]
 77. Kapuściński, Piotr [3091]
 78. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3068]
 79. Frączek, Ireneusz (1969- ) [3053]
 80. Estreicher, Karol (1827-1908) [3050]
 81. Muzeum Narodowe (Warszawa) [3025]
 82. Jaugey, Jean [3024]
 83. Starzyński, Stefan (1893-1939) [3011]
 84. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [2962]
 85. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [2918]
 86. Papierowski, Andrzej Jerzy [2847]
 87. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [2812]
 88. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2805]
 89. Lejko, Krystyna (1933- ) [2782]
 90. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2760]
 91. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2747]
 92. Brandel, Konrad (1838-1920) [2744]
 93. Zieliński, Jarosław (1958- ) [2689]
 94. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [2685]
 95. Popowski, S. [2630]
 96. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2576]
 97. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2516]
 98. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [2496]
 99. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2495]
 100. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2469]
 101. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2464]
 102. Kneisel, August [2463]
 103. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [2453]
 104. A. Z. [2435]
 105. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2343]
 106. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2324]
 107. Małecki, Antoni (1821-1913) [2318]
 108. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2312]
 109. Tretiak, Józef (1841-1923) [2294]
 110. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2257]
 111. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2256]
 112. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2249]
 113. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2245]
 114. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2201]
 115. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2190]
 116. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2171]
 117. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2113]
 118. Kohn, Alfred. Red. [2096]
 119. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [2054]
 120. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2023]
 121. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2023]
 122. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2022]
 123. Makowski, Marek [2019]
 124. Kudyba, Wojciech (1965- ) [2016]
 125. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [2003]
 126. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1997]
 127. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1989]
 128. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [1987]
 129. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [1985]
 130. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1968]
 131. Puc, B[ronisław] [1964]
 132. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1959]
 133. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1956]
 134. Paulmier, Adrien-Augustin [1912]
 135. Bezak, Paweł (1983- ) [1897]
 136. Dąbrowski, Stanisław [1888]
 137. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [1874]
 138. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [1839]
 139. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [1839]
 140. Górska, Halina (1898-1942) [1837]
 141. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1820]
 142. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1809]
 143. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1801]
 144. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1797]
 145. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1755]
 146. Beyer, Karol (1818-1877) [1749]
 147. [Magistrat m. Lwowa] [1728]
 148. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1705]
 149. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1688]
 150. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1688]
 151. Polski Związek Producentów Filmowych [1688]
 152. Miejskie Biuro Statystyczne [1680]
 153. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1669]
 154. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1668]
 155. [Bielski, Szymon] [1665]
 156. Baronowa X.Y.Z. [1648]
 157. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1647]
 158. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [1646]
 159. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1642]
 160. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1624]
 161. Buzek, Józef (1873-1936) [1622]
 162. Elkana, J. M. [1606]
 163. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1584]
 164. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1575]
 165. P.B. Ryt. [1567]
 166. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [1552]
 167. Polak, Józef (1857-1928) [1546]
 168. Stowarzyszenie Żoliborzan [1531]
 169. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1505]
 170. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1485]
 171. Słowaczyński, Jędrzej [1469]
 172. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1469]
 173. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1458]
 174. Conrad. Fot. [1451]
 175. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1448]
 176. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1446]
 177. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1437]
 178. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1433]
 179. Spencer, Herbert (1820-1903) [1423]
 180. Ganilh, Charles (1758-1836) [1420]
 181. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1403]
 182. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1401]
 183. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1400]
 184. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1394]
 185. Kępkowska, Bogusława Bożena [1390]
 186. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1385]
 187. Röber, F. H. Ryt. [1372]
 188. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1371]
 189. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1368]
 190. Pawłowski, Zbigniew [1360]
 191. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1351]
 192. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1341]
 193. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1339]
 194. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1333]
 195. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1330]
 196. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1326]
 197. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1313]
 198. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1297]
 199. Sigismond. Fot. [1296]
 200. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1292]
 201. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1287]
 202. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1286]
 203. Młoda Polka [pseud.] [1284]
 204. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1277]
 205. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1276]
 206. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1272]
 207. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1264]
 208. Napoleon I (1769-1821) [1255]
 209. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1198]
 210. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1193]
 211. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1191]
 212. J. Ł. Ryt. [1189]
 213. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1183]
 214. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1182]
 215. Poliński, Józef (1891-1944) [1170]
 216. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1167]
 217. Callier, Edmund (1833-1893) [1164]
 218. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1151]
 219. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1143]
 220. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1128]
 221. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1120]
 222. Czerniawski, Jan [1118]
 223. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1111]
 224. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1110]
 225. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1105]
 226. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1103]
 227. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1103]
 228. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1103]
 229. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1100]
 230. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1099]
 231. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1096]
 232. Winogrodzka, Katarzyna [1093]
 233. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1087]
 234. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [1084]
 235. Surowiecki, Karol [1083]
 236. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1080]
 237. Biuro Pracy Społecznej [1076]
 238. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1072]
 239. Oppman, Artur (1867-1931) [1071]
 240. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1070]
 241. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1067]
 242. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1066]
 243. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1063]
 244. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1061]
 245. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1059]
 246. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1057]
 247. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1048]
 248. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1043]
 249. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1034]
 250. Snopek, Kazimierz [1030]
 251. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1025]
 252. Kucz, Karol (1815-1892) [1013]
 253. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1009]
 254. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1006]
 255. Radliński, Ignacy (1843-1920) [1003]
 256. Lisicki, Roman [1000]
 257. Furgault, Nicolas (1705-1794) [998]
 258. Draper, John William (1811-1882) [998]
 259. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [997]
 260. Załęski, Witold (1836-1908) [994]
 261. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [982]
 262. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [981]
 263. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [978]
 264. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [977]
 265. Kwasiborski, Jerzy [977]
 266. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [970]
 267. Kapuscinski, Petr [959]
 268. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [956]
 269. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [953]
 270. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [951]
 271. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [949]
 272. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [947]
 273. Ejsmond, Julian (1892-1930) [939]
 274. Chmielewska, Halina [932]
 275. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [931]
 276. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [930]
 277. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [930]
 278. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [927]
 279. Łączkowski, Marceli (?-?) [926]
 280. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [923]
 281. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [922]
 282. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [917]
 283. Koleżak, Władysław (1854-1924) [916]
 284. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [914]
 285. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [914]
 286. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [912]
 287. Scott, Walter (1771-1832) [907]
 288. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [903]
 289. Suligowski, Adolf (1849-1932) [900]
 290. Friedrich, Henryk (1908-1944) [895]
 291. [Schier, František Václav (1804-1864)] [894]
 292. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [889]
 293. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [886]
 294. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [880]
 295. Walter. Ryt. [870]
 296. Chompre, Pierre (1698-1760) [870]
 297. Bezpałko, Jerzy (1938-) [869]
 298. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [866]
 299. Wretowski, Paweł [852]
 300. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [845]
 301. Giraud, Paul [845]
 302. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [842]
 303. Wysocki Piotr (1797-1874) [841]
 304. Rapaport, Artur (1889-1937) [838]
 305. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [835]
 306. Dębski, Michał [833]
 307. Hasselbusch, Robert (1983- ). [831]
 308. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [830]
 309. Hoffman, Franz (1814-1882) [829]
 310. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [828]
 311. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [823]
 312. Styfi, Jan (1839?-1921) [822]
 313. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [818]
 314. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [817]
 315. Elsner, Józef (1769 - 1854) [814]
 316. Pawiński, Adolf (1840-1896) [808]
 317. Sedlaczek, Lech [806]
 318. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [801]
 319. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [796]
 320. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [794]
 321. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [794]
 322. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [793]
 323. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [793]
 324. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [787]
 325. Friedhuber de Grubenthal, L. [785]
 326. Lewicka, Anna (1852-1932) [784]
 327. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [784]
 328. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [782]
 329. Majewski, Erazm (1858-1922) [782]
 330. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [780]
 331. Lodge, Edmund (1756-1839) [779]
 332. Ministerstwo Kultury i Sztuki [776]
 333. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [770]
 334. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [760]
 335. Centralna Biblioteka Statystyczna [759]
 336. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [758]
 337. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [756]
 338. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [755]
 339. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [740]
 340. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [740]
 341. Rostworowski, Jan (1838-1898) [739]
 342. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [737]
 343. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [734]
 344. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [734]
 345. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [729]
 346. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [728]
 347. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [728]
 348. Szatkowska, Lena (1947- ) [727]
 349. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [721]
 350. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [719]
 351. Zawiliński, Roman (1855-1932) [718]
 352. Kroński, Aleksander (1871-1935) [717]
 353. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [716]
 354. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [715]
 355. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [715]
 356. B. P. Ryt. [714]
 357. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [713]
 358. Major Hennequin del Varsaviae [713]
 359. Leist, Ludwig (1891-1967) [712]
 360. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [708]
 361. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [708]
 362. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [706]
 363. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [705]
 364. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [703]
 365. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [697]
 366. Aristoteles (384-322 a.C.) [697]
 367. Samborski, Henryk (1843-1918) [695]
 368. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [694]
 369. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [688]
 370. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [688]
 371. Kurpiński, Karol (1785-1857) [687]
 372. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [687]
 373. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [686]
 374. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [683]
 375. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [682]
 376. Bielski, Szymon (1745-1825) [678]
 377. Olszewski, K.[azimierz] [672]
 378. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [671]
 379. Snarski, Stanisław (1795-1880) [669]
 380. Zarząd Miejski w Równem [668]
 381. Gorecka, Maria (1835-1922) [664]
 382. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [663]
 383. Campe, Joachim Heinrich [663]
 384. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [661]
 385. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [661]
 386. Socha, Szczepan [659]
 387. Ligber. Szty. [657]
 388. Legun-Biliński, Antoni. [657]
 389. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [651]
 390. Lampert, Kurt (1859-1918) [650]
 391. Warnka, Jadwiga [649]
 392. Adamska, Grażyna [649]
 393. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [646]
 394. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [644]
 395. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [642]
 396. Pokorzyńska, Elżbieta [639]
 397. Marcinkowski, Piotr [639]
 398. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [638]
 399. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [637]
 400. Bełza, Władysław (1847-1913) [636]
 401. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [634]
 402. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [633]
 403. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [633]
 404. Bloch, Jan (1836-1902) [632]
 405. Krystall, Bronisław (1887-1983) [629]
 406. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [626]
 407. Rumianek, Stanisław [625]
 408. Dubiecki, Marian (1838-1926) [622]
 409. Wizimirska, Barbara [620]
 410. Sewer [620]
 411. Dickstein, Samuel (1851-1939) [619]
 412. Bersohn, Mathias (1823-1908) [615]
 413. [Magistrat m.st. Warszawy] [613]
 414. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [613]
 415. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [610]
 416. Lachowicz, Juliusz. Red. [609]
 417. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [609]
 418. Goszczyńska, Agnieszka [607]
 419. Wyss, Johann David (1743-1818) [606]
 420. Baka, Józef (1707-1780) [606]
 421. Guiraud, Paul (1850-1907) [605]
 422. Dom Sztuki (Warszawa) [604]
 423. Magistrat Miasta Warszawy [601]
 424. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [601]
 425. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [599]
 426. Hansson, Ola (1860-1925) [599]
 427. Zuber, Rudolf (1858-1920) [598]
 428. Siczyński, Walery [598]
 429. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [596]
 430. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [595]
 431. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [591]
 432. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [590]
 433. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [588]
 434. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [588]
 435. Teresa Frącek (1937- ) [587]
 436. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [587]
 437. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [584]
 438. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [581]
 439. Seruga, Józef (1886-1940) [580]
 440. Biart, Lucjan (1829-1897) [578]
 441. Lichota, Władysław Tadeusz [577]
 442. [Magistrat goroda Varšavy] [575]
 443. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [573]
 444. Filipiak, Grzegorz [571]
 445. Czartoryska Izabela (1746-1835) [569]
 446. [Granke, Stefan] [567]
 447. Świętochowski, Adam (1864-1914) [565]
 448. Cep [Henryk Cepnik] [564]
 449. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [564]
 450. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [563]
 451. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [563]
 452. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [563]
 453. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [558]
 454. Grajnert, Józef [555]
 455. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [554]
 456. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [554]
 457. Alkar [pseud.] [554]
 458. Lissowski, Czesław (1895-1942) [552]
 459. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [550]
 460. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [550]
 461. Siebeck, Herman (1842-1920) [548]
 462. Hyodo, Nagao [548]
 463. Kiliński, Jan (1760-1819) [546]
 464. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [546]
 465. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [545]
 466. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [544]
 467. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [542]
 468. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [539]
 469. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [538]
 470. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [537]
 471. Heck, Walerian [537]
 472. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [537]
 473. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [535]
 474. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [534]
 475. Edgeworth, Maria [534]
 476. J.K. Ryt. [530]
 477. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [530]
 478. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [526]
 479. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [524]
 480. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [523]
 481. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [523]
 482. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [520]
 483. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [520]
 484. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [519]
 485. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [515]
 486. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [515]
 487. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [514]
 488. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [512]
 489. J. Z. [512]
 490. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [510]
 491. Ségur, Sophie de (1799-1874) [510]
 492. [Miethke, H. O.] [509]
 493. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [509]
 494. Piłsudski, Józef (1867-1935) [508]
 495. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [507]
 496. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [507]
 497. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [506]
 498. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [504]
 499. X. Y. Z. [502]
 500. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [501]
 501. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [499]
 502. Portner, Szymon (18..-?) [497]
 503. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [496]
 504. Iks Cagnafet [pseud.] [496]
 505. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [494]
 506. Zipper, Albert (1855-1936) [493]
 507. Typiak, Piotr [493]
 508. Podwiński, Stanisław [493]
 509. Myszkowska, Justyna [493]
 510. Kowalski, L. Fot. [490]
 511. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [490]
 512. Skornia-Roszij, Maria [487]
 513. Ryszard, Antoni (1841-1894) [486]
 514. Pécaut, Elie [486]
 515. Baude, K. [486]
 516. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [485]
 517. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [485]
 518. Borucki, Juliusz [484]
 519. Miłkowski, Stanisław [483]
 520. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [482]
 521. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [481]
 522. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [481]
 523. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [480]
 524. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [477]
 525. Chodyński, Adam Antoni [476]
 526. ADAM. Ryt. [475]
 527. Przyborowski, Walery (1845-1913) [475]
 528. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [474]
 529. Bojarska, Stefanja [474]
 530. Kiliński, Jan (1760-1819 [473]
 531. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [472]
 532. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [472]
 533. Pawłowski, Kalixt [472]
 534. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [471]
 535. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [470]
 536. Związek Komunalny (Węgrów) [469]
 537. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [468]
 538. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [467]
 539. Pawe, L. [467]
 540. Jeżowski, M [467]
 541. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [466]
 542. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [464]
 543. Passendorfer, Artur (1864-1936) [464]
 544. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [463]
 545. Adolph, Witold (1903-1941) [462]
 546. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [460]
 547. Sigalin, Józef (1909-1983) [450]
 548. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [450]
 549. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [447]
 550. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [447]
 551. Śmigielska, Józefa [447]
 552. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [444]
 553. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [444]
 554. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [443]
 555. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [442]
 556. Grzymała, Grabowiecki Jan [441]
 557. Wóycicka, Jadwiga [439]
 558. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [438]
 559. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [438]
 560. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [438]
 561. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [436]
 562. Stefanow, Piotr [435]
 563. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [434]
 564. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [434]
 565. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [434]
 566. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [431]
 567. Jahner, Alfred (1860-1934) [430]
 568. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [427]
 569. Paciorkowski, Bronisław Gryf [426]
 570. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [425]
 571. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [425]
 572. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [425]
 573. Boratyński, Wacław (1908-1939) [424]
 574. Dénoix, Victorin [424]
 575. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [418]
 576. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [417]
 577. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [417]
 578. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [414]
 579. Warszawski Szpital dla Dzieci [413]
 580. Nowakowski, Józef (1800-1864) [412]
 581. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [408]
 582. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [407]
 583. Strindberg, August (1849-1912) [405]
 584. Grundmann, Karl (1909-1944) [404]
 585. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [403]
 586. Taube, Gustaw jr [400]
 587. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [400]
 588. Jachowiczowa, Antonina [400]
 589. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [398]
 590. Kumidor, Zbigniew [398]
 591. Warnkówna, Jadwiga [396]
 592. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [396]
 593. Simmler, Józef (1823-1868) [396]
 594. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [395]
 595. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [395]
 596. J. Ł. [394]
 597. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [393]
 598. Barclay, John (1582-1621) [393]
 599. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [390]
 600. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [389]
 601. Nowoszewski, Roman (1945-) [389]
 602. Roeber, F. H. Ryt. [389]
 603. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [389]
 604. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [388]
 605. Ministerstwo Odbudowy Kraju [388]
 606. Borkowski, Feliks (1840- ?) [388]
 607. Maliszewski, Edward (1875-1928) [387]
 608. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [387]
 609. Hoffman, Karol (1855-1937) [386]
 610. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [384]
 611. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [383]
 612. Freudenson, Daniel (1847-1931) [383]
 613. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [381]
 614. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [379]
 615. Strauss, Johann (1825-1899) [379]
 616. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [377]
 617. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [376]
 618. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [375]
 619. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [375]
 620. Tarnacki, Józef. [374]
 621. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [374]
 622. Karoli & Troczewski [371]
 623. Gold, Artur (1897-1943) [371]
 624. Bauman, R. Lit. [370]
 625. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [370]
 626. Płoska-Łoś, Irena [370]
 627. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [370]
 628. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [369]
 629. Latoszek, Jacek [369]
 630. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [369]
 631. Komorowska-Filipiak, Romana [369]
 632. Słomkowska, Alina (1929-1995) [367]
 633. Leśniewska, B. [366]
 634. Szujski, Józef (1835-1883) [365]
 635. Turowski, Stanisław (1880-1936) [365]
 636. Abdullah Frères [pseud.] [364]
 637. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [364]
 638. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [361]
 639. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [360]
 640. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [359]
 641. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [359]
 642. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [358]
 643. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [358]
 644. Paprocki, Bartosz [358]
 645. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [357]
 646. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [357]
 647. Czermański, Zdzisław [357]
 648. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [352]
 649. Berthet, Èlie (1815-1891) [352]
 650. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [352]
 651. [Łosiowa, Emilia] [350]
 652. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [349]
 653. Związek Miast Polskich [349]
 654. Chankowski, Henryk (1882-1944) [349]
 655. Bykowski, Leon [347]
 656. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [347]
 657. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [347]
 658. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [347]
 659. Peretz, Adolf (1855-1933) [347]
 660. Eile, Henryk (1878-1939) [347]
 661. Arnold, E. J. [347]
 662. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [346]
 663. Marczyński, Józef (1891-1940) [343]
 664. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [342]
 665. Stefani, Józef (1800-1876) [341]
 666. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [338]
 667. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [338]
 668. Windakiewicz, Kazimierz [337]
 669. Jelínek, Edvard (1855-1897) [337]
 670. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [336]
 671. J. H. Ryt. [335]
 672. Piotrowski, Andrzej [335]
 673. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [335]
 674. Demby, Stefan (1862-1939) [335]
 675. Prymlewicz, Magdalena [334]
 676. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [334]
 677. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [333]
 678. Ines, Albert (1620-1658) [333]
 679. Siemieński, Lucjan [332]
 680. Jabłoński, Tadeusz [332]
 681. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [331]
 682. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [331]
 683. Pałac Sztuki (Warszawa) [330]
 684. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [330]
 685. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [330]
 686. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [329]
 687. Grabowski, Antoni (1857-1921) [329]
 688. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [329]
 689. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [328]
 690. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [328]
 691. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [328]
 692. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [328]
 693. Schilgen, Hardy (1876-1941) [328]
 694. Korotyński, Władysław (1866-1924) [328]
 695. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [327]
 696. Rada Regencyjna [326]
 697. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [326]
 698. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [325]
 699. Gierczyńska, Joanna [325]
 700. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [324]
 701. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [324]
 702. Lyall, Edna (1857-1903) [324]
 703. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [323]
 704. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [323]
 705. Kowalewski, T. [322]
 706. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [321]
 707. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [321]
 708. Kaczyński, Witold [321]
 709. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [320]
 710. A. R. Ryt. [319]
 711. Ostrowski, Tomasz (?-?) [319]
 712. Kaleta, Jerzy (1929- ). [319]
 713. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [317]
 714. Muzeum Narodowe w Poznaniu [317]
 715. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [317]
 716. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [317]
 717. Węgrzecki, S. [316]
 718. Chmiel, Adam (1865-1934) [316]
 719. Koroniarz [315]
 720. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [315]
 721. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [313]
 722. Związek Buchalterów (Warszawa) [312]
 723. Maciejowski, Adam (1874-1919) [312]
 724. Okuń, Edward (1872-1945) [311]
 725. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [311]
 726. Dombrowski, Władysław [310]
 727. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [310]
 728. Kryński, Adam (1844-1932) [309]
 729. Osterloff, Edmund (1863-1938) [308]
 730. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [308]
 731. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [307]
 732. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [307]
 733. Stablewski, Florian (1841-1906) [306]
 734. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [305]
 735. Szajnocha, Karol (1818-1868) [304]
 736. Rytel, Kazimiera (?-?) [304]
 737. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [303]
 738. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [303]
 739. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [302]
 740. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [302]
 741. A. Z. Ryt. [301]
 742. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [301]
 743. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [301]
 744. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [301]
 745. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [299]
 746. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [298]
 747. Degler, Katarzyna (1896-1982) [298]
 748. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [297]
 749. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [297]
 750. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [297]
 751. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [296]
 752. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [295]
 753. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [292]
 754. Mościcki, Henryk (1881-1952) [291]
 755. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [290]
 756. Szlendak, Adam (1881-1937) [289]
 757. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [289]
 758. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [288]
 759. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [288]
 760. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [288]
 761. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [287]
 762. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [287]
 763. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [287]
 764. A. M. Ryt. [284]
 765. Kolberg, Oskar (1814-1890) [283]
 766. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [283]
 767. Racher, Jessica. Z-ca. red. [283]
 768. Pennec, Joanna. Opiekun [283]
 769. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [283]
 770. Gozdowski, Edward (1843-1901) [283]
 771. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [282]
 772. Broch.[owski], B. Ryt. [282]
 773. Wrześniowski, August (1836-1892) [282]
 774. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [281]
 775. Morawska, Zofia (1848-1922) [280]
 776. [Lindley, William (1808-1900)] [279]
 777. Świderski, Leopold (1853-1925) [277]
 778. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [275]
 779. Kozyra, Anna [275]
 780. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [273]
 781. Instytut Spraw Społecznych [273]
 782. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [272]
 783. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [272]
 784. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [271]
 785. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [270]
 786. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [269]
 787. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [269]
 788. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [269]
 789. K.K. Ryt. [268]
 790. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [268]
 791. Kulski, Julian (1892-1976) [267]
 792. Sędlikowski, Aleksander [265]
 793. Piotr Krakowianin [pseud.] [265]
 794. Al. Pow. [264]
 795. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [263]
 796. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [263]
 797. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [262]
 798. Szubert, Awit (1837-1919) [261]
 799. Röber, G. Ryt. [261]
 800. Motas, Maciej [261]
 801. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [261]
 802. Żeleński, Władysław (1837-1921) [260]
 803. L. N. Ryt. [260]
 804. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [260]
 805. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [258]
 806. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [258]
 807. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [257]
 808. Wójtowicz, Władysław J. [257]
 809. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [257]
 810. Regulski, Aleksander (1839-1884) [256]
 811. Polski Czerwony Krzyż we Francji [256]
 812. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [256]
 813. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [255]
 814. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [255]
 815. Loth, August (1869-1944) [255]
 816. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [254]
 817. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [253]
 818. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [253]
 819. Watteau, François (1758-1823). Il. [252]
 820. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [252]
 821. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [252]
 822. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [251]
 823. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [250]
 824. Kaczkowski, Zygmunt [250]
 825. Franczak, Lech (1939- ) [250]
 826. Dalecka, Wanda (1862-1932) [250]
 827. Czerwiński, Franciszek [250]
 828. Aimard, Gustave (1818-1883) [249]
 829. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [248]
 830. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [248]
 831. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [247]
 832. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [245]
 833. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [244]
 834. Dziedzic, P. Ryt. [243]
 835. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [242]
 836. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [242]
 837. Godebski, Cyprian (1765-1809) [242]
 838. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [241]
 839. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [241]
 840. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [241]
 841. Maire, Albert (1856-?) [241]
 842. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [240]
 843. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [240]
 844. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [239]
 845. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [238]
 846. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [236]
 847. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [236]
 848. Baumann, R. Lit. [235]
 849. Pyzowski, Adam (1874-1931) [235]
 850. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [234]
 851. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [233]
 852. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [232]
 853. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [232]
 854. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [232]
 855. Warszawska Gmina Starozakonnych [230]
 856. Rutska, Halina (1868-1932) [230]
 857. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [230]
 858. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [230]
 859. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [230]
 860. Krasiński, Edward (1870-1940) [229]
 861. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [228]
 862. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [228]
 863. Miinchheimera.A. Fot. [227]
 864. Zalewski, Stanisław (1925- ) [227]
 865. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [227]
 866. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [226]
 867. Lejowa, Emilia (1839-1906) [226]
 868. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [226]
 869. Hufsky [225]
 870. Osmański, Wojciech (1834-1908) [225]
 871. Wierzbowski, Theodorus [224]
 872. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [224]
 873. W. M. K. [224]
 874. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [224]
 875. Zajączkowska, Zuzanna [223]
 876. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [222]
 877. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [222]
 878. Compagnie d'Electricité de Varsovie [222]
 879. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [220]
 880. Damse, Józef (1789-1852) [219]
 881. Maël, Pierr. [219]
 882. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [219]
 883. Neyman, Jerzy (1894-1981) [218]
 884. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [218]
 885. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [218]
 886. Bolesławicz [pseud.] [218]
 887. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [215]
 888. Mottl, Adam (1928-2013) [214]
 889. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [214]
 890. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [214]
 891. Wolski, Stanisław (1859-1894) [212]
 892. Popielewski [211]
 893. Piltz, Franciszek (1895-1941) [211]
 894. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [210]
 895. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [208]
 896. Wołkiewicz, Hanna [208]
 897. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [208]
 898. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [208]
 899. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [207]
 900. Nałęcz, Edward [207]
 901. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [207]
 902. Breyer, Albert (1889-1939) [206]
 903. Szkoła Realna imienia Staszica [205]
 904. Syroczyński, Leon (1844-1925) [205]
 905. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [205]
 906. Jeske, August (1836-1875) [205]
 907. Jan Eljaszewicz (1941- ). [205]
 908. KK. Ryt. [204]
 909. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [204]
 910. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [204]
 911. Pyka, Henryk [203]
 912. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [203]
 913. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [202]
 914. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [202]
 915. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [201]
 916. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [201]
 917. Karoli, Aleksander (1838-1915) [201]
 918. Namysłowski, Karol (1856-1925) [200]
 919. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [200]
 920. Zabłocki, F. Ryt. [200]
 921. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [200]
 922. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [198]
 923. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [198]
 924. Strzelecki, Jan (1886-1944) [198]
 925. Hadyna, Łukasz (1982- ) [198]
 926. Hadyna, Stanisław (1984- ) [198]
 927. Wojnarowicz Weseła [197]
 928. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [197]
 929. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [195]
 930. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [195]
 931. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [194]
 932. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [193]
 933. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [193]
 934. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [192]
 935. "Orion" [192]
 936. A.T.T. [192]
 937. Normand, Charles (1848- ) [192]
 938. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [192]
 939. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [192]
 940. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [192]
 941. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [191]
 942. Przykorski, K. (1840-1882) [191]
 943. Fleck L. Red. [et al.] [191]
 944. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [190]
 945. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [190]
 946. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [190]
 947. Dante, Alighieri (1265-1321) [190]
 948. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [189]
 949. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [189]
 950. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [189]
 951. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [189]
 952. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [189]
 953. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [188]
 954. Biernacki, Bolesław (1865- ) [187]
 955. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [186]
 956. Frick, L. [186]
 957. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [186]
 958. Tomasz Ogończyk [pseud.] [186]
 959. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [186]
 960. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [185]
 961. Staszic, Stanisław (1755-1826) [184]
 962. Sandaeu, Jules (1811-1833) [184]
 963. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [183]
 964. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [183]
 965. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [182]
 966. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [182]
 967. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [181]
 968. Mulert, Ludwik (1818-1875) [180]
 969. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [180]
 970. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [180]
 971. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [178]
 972. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [177]
 973. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [177]
 974. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [177]
 975. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [176]
 976. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [176]
 977. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [176]
 978. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [176]
 979. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [176]
 980. Chęciński, Jan (1826-1874) [176]
 981. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [175]
 982. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [175]
 983. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [175]
 984. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [175]
 985. Buchcar, Karol. Fot. [175]
 986. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [174]
 987. Matrzak, Jerzy [174]
 988. Jeska, Stanisława (1867-1936) [174]
 989. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [173]
 990. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [173]
 991. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [173]
 992. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [173]
 993. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [172]
 994. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [171]
 995. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [170]
 996. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [170]
 997. Patronat Opieki nad Więźniami [169]
 998. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [169]
 999. Bułhak ,Jan (1876-1950) [169]
 1000. Bandurski, Władysław (1865-1932) [169]
 1001. Wahrendorff, O. [168]
 1002. Szymkiewicz, Józef [167]
 1003. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [167]
 1004. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [167]
 1005. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [167]
 1006. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [166]
 1007. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [165]
 1008. Liga Morska i Kolonialna [165]
 1009. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [165]
 1010. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [165]
 1011. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [165]
 1012. Jaworski, Józef (1859-1920) [165]
 1013. Hahn, Wiktor (1871-1959) [164]
 1014. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [164]
 1015. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [164]
 1016. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [163]
 1017. Hähle, G. Ryt. [163]
 1018. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [163]
 1019. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [163]
 1020. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [162]
 1021. Peszke, Ignacy (1877-1925) [162]
 1022. Achtel, Józef [161]
 1023. Sznage. Ryt. [161]
 1024. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [161]
 1025. Warszawski Lombard Miejski [160]
 1026. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [160]
 1027. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [159]
 1028. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [159]
 1029. Pusch, Maurycy (1828-1902) [158]
 1030. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [157]
 1031. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [157]
 1032. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [156]
 1033. W. C. Ryt. [156]
 1034. "Orion". Fot. [156]
 1035. Wybranowski, Władysław (?-?) [156]
 1036. Tomek Piast [pseud.] [156]
 1037. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [156]
 1038. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [155]
 1039. Anna Sobieszczańska-Lissowska [155]
 1040. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [154]
 1041. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [154]
 1042. Komenda I Brygady Legionów Polskich [154]
 1043. Gebhard, podporucznik [154]
 1044. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [154]
 1045. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [154]
 1046. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [153]
 1047. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [153]
 1048. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [153]
 1049. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [152]
 1050. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [152]
 1051. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [152]
 1052. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [151]
 1053. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [151]
 1054. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [151]
 1055. Komar, Józef [150]
 1056. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [150]
 1057. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 1058. Kubiak, Paweł (1950- ) [150]
 1059. Babiński, Wacław [150]
 1060. Śliwiński, Jan [149]
 1061. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [149]
 1062. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [149]
 1063. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [148]
 1064. J. K. Ryt. [148]
 1065. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [148]
 1066. Żychliński, Jan. Wstęp [148]
 1067. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [148]
 1068. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [148]
 1069. Białecki, Paweł. Red. [148]
 1070. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [147]
 1071. K. M. Ryt. [147]
 1072. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [147]
 1073. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [146]
 1074. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [146]
 1075. Gottlieb Leopold (1879-1934) [146]
 1076. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [145]
 1077. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [145]
 1078. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [145]
 1079. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [145]
 1080. Osotowicz, Jerzy. Red. [144]
 1081. Górska, Maria. Red. [144]
 1082. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [143]
 1083. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [143]
 1084. Deny, Martial (1745- ). Il. [143]
 1085. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [142]
 1086. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [142]
 1087. Bzowska, Maria (1871-1906) [142]
 1088. Święcicka, Jadwiga (?-?) [141]
 1089. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [141]
 1090. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [141]
 1091. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [140]
 1092. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [139]
 1093. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [139]
 1094. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [139]
 1095. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [139]
 1096. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [138]
 1097. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [138]
 1098. Majewska, Aleksandra (1943- ) [138]
 1099. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [138]
 1100. Nowialis [137]
 1101. Niemojewski, Lech (1894-1952) [137]
 1102. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [136]
 1103. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [136]
 1104. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [136]
 1105. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [135]
 1106. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [135]
 1107. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [135]
 1108. Wójcicki, Jerzy [134]
 1109. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [134]
 1110. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [134]
 1111. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [134]
 1112. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [134]
 1113. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [134]
 1114. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [134]
 1115. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [134]
 1116. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [133]
 1117. Mieczkowski, Jan. Fot. [133]
 1118. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [133]
 1119. [Leger, Louis (1843-1923)] [133]
 1120. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [133]
 1121. Hoffmann Regierungsdirektor [133]
 1122. Wróblewski, K. [132]
 1123. Ślaski, Bolesław (1870- ) [132]
 1124. Uniwersytet Warszawski [132]
 1125. Slaski, S. Ryt. [132]
 1126. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [132]
 1127. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [132]
 1128. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [132]
 1129. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [131]
 1130. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [131]
 1131. Związek Polskich Artystów Plastyków [131]
 1132. Związek Miast Królestwa Polskiego [131]
 1133. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [131]
 1134. Amatorski Zespół Teatralny [131]
 1135. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [130]
 1136. Krzyżanowski, K. [130]
 1137. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [130]
 1138. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [130]
 1139. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [129]
 1140. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [129]
 1141. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [129]
 1142. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [129]
 1143. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [129]
 1144. Dom ks. Boduena [129]
 1145. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [128]
 1146. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [128]
 1147. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [128]
 1148. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [127]
 1149. Bogucki, Adolf (1835-1894) [127]
 1150. Gołębiewska, Wanda [127]
 1151. Gorski, Stefan (1882-1941) [127]
 1152. W. R. Ryt. [126]
 1153. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [126]
 1154. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [126]
 1155. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [126]
 1156. Tarnacki, Józef [125]
 1157. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [125]
 1158. Mahomet II [125]
 1159. Koniński, Kazimierz [125]
 1160. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [124]
 1161. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [124]
 1162. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [124]
 1163. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [124]
 1164. Jaworski, Witold (1899-1989) [124]
 1165. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [123]
 1166. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [123]
 1167. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [123]
 1168. Joteyko, Józefa (1866-1928) [123]
 1169. Ioteyko I. [na s. tyt.] [123]
 1170. Wanda Cymerman (red. nacz.) [122]
 1171. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [122]
 1172. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [122]
 1173. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [122]
 1174. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [122]
 1175. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [122]
 1176. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [121]
 1177. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [121]
 1178. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [121]
 1179. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [121]
 1180. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [120]
 1181. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [119]
 1182. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [119]
 1183. Jankowski, Józef [119]
 1184. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [118]
 1185. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [118]
 1186. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [118]
 1187. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [118]
 1188. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [118]
 1189. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [118]
 1190. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [117]
 1191. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [117]
 1192. Tor, Stanisław [117]
 1193. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [117]
 1194. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [116]
 1195. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [116]
 1196. [Kasa Chorych (Warszawa)] [116]
 1197. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [116]
 1198. Roman Nowoszewski (1945- ) [116]
 1199. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [116]
 1200. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [116]
 1201. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [115]
 1202. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [115]
 1203. Rzepko, Władysław (1854-1932) [114]
 1204. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [114]
 1205. Kohn, Alfred (1960- ) [114]
 1206. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [114]
 1207. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [114]
 1208. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [113]
 1209. Leliwa, Alfred [113]
 1210. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [113]
 1211. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [113]
 1212. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [113]
 1213. Syndykat Rolniczy Warszawski [113]
 1214. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [113]
 1215. Porębowicz, Edward (1862-1937) [113]
 1216. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [113]
 1217. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [112]
 1218. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [112]
 1219. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [112]
 1220. Sobieski, Wacław (1872-1935) [112]
 1221. Dumax, [Victor] (1827-1894) [112]
 1222. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [111]
 1223. K.P. Ryt. [110]
 1224. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [110]
 1225. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [110]
 1226. Pachucki, Marian (1888-1961) [110]
 1227. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [110]
 1228. Łubieński, Edward (1819-1867) [109]
 1229. Zaleski, August (1883-1972) [109]
 1230. Krynicki, M. Lit. [108]
 1231. Kleczyński, Jan (1837-1895) [108]
 1232. [Świtalska, H. (?-?)] [108]
 1233. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [108]
 1234. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [108]
 1235. A. W. Ryt. [108]
 1236. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [107]
 1237. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [107]
 1238. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [107]
 1239. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [107]
 1240. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [107]
 1241. Ajdacki, Paweł (1970- ) [107]
 1242. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [106]
 1243. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [106]
 1244. Muszkowski, Jan (1882-1953) [106]
 1245. Automobilklub Warszawski [106]
 1246. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [106]
 1247. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [106]
 1248. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [106]
 1249. Magnus, Wiktor [106]
 1250. Kozłowski, Jan J. [106]
 1251. Hoppe, Stanisław (1893- ) [106]
 1252. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [105]
 1253. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [105]
 1254. Urmowski Klemens (1780-1827) [105]
 1255. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [105]
 1256. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [105]
 1257. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [105]
 1258. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [105]
 1259. Schubert, Franz (1797-1828) [104]
 1260. Krajewski, J. Ryt. [104]
 1261. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [104]
 1262. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [104]
 1263. Giergielewicz Jan (1898-1953) [104]
 1264. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [103]
 1265. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [103]
 1266. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [103]
 1267. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [102]
 1268. Stolpe, Alojzy (?-1824) [102]
 1269. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [102]
 1270. K. P. Ryt. [101]
 1271. Kostka, J. [101]
 1272. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [101]
 1273. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [100]
 1274. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [100]
 1275. Niemojowska, Maria (1870?-?) [100]
 1276. Morżkowska, Antonina [100]
 1277. Czajkowski, Paweł (-1839) [100]
 1278. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [99]
 1279. Döhler, Theodore (1814-1856) [99]
 1280. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [99]
 1281. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [99]
 1282. Oniszewski, Jan Teofil [99]
 1283. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [99]
 1284. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [98]
 1285. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [98]
 1286. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [98]
 1287. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [98]
 1288. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [98]
 1289. Fuks, Marjan (1884-1935) [98]
 1290. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [98]
 1291. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [97]
 1292. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [97]
 1293. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [97]
 1294. Egghard, Jules(1833-1867) [97]
 1295. Kossak, Wojciech (1856-1942) [96]
 1296. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [96]
 1297. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [96]
 1298. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [96]
 1299. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [96]
 1300. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [96]
 1301. Kaczmarski, S. [96]
 1302. Brochowski, B. Ryt. [96]
 1303. Baum, Stefan (1892-1964) [96]
 1304. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [95]
 1305. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [95]
 1306. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [95]
 1307. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [95]
 1308. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [95]
 1309. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [95]
 1310. Jotes [95]
 1311. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [95]
 1312. (E) [95]
 1313. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [94]
 1314. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [94]
 1315. Musiałowski, A. Ryt. [94]
 1316. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [94]
 1317. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [94]
 1318. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [94]
 1319. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [94]
 1320. Schmid, Christoph von (1768-1854) [94]
 1321. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [93]
 1322. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [93]
 1323. Mikucka, Aniela (1904-1950) [93]
 1324. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [93]
 1325. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [92]
 1326. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [92]
 1327. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [92]
 1328. Arctowski, Henryk (1871-1958) [92]
 1329. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [91]
 1330. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [91]
 1331. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [91]
 1332. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [91]
 1333. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [91]
 1334. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [91]
 1335. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [91]
 1336. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [90]
 1337. Diabelli, Anton (1781-1858) [90]
 1338. Sulistrowski, Kazimierz [90]
 1339. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [90]
 1340. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [90]
 1341. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [90]
 1342. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [90]
 1343. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [89]
 1344. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [89]
 1345. Stern, Anatol (1899-1968) [89]
 1346. Gruziel, L. Fot. [88]
 1347. [Gutry, Maria (1899-1988)] [88]
 1348. [Grabiec (?-?)] [88]
 1349. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1350. Pohoski, Jan (1889-1940) [88]
 1351. Lipiński, Józef (1777-1811) [88]
 1352. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [88]
 1353. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [88]
 1354. Magistrat der Hauptstadt Warschau [87]
 1355. Kataszek, Szymon (1898-1943) [87]
 1356. Centralny Komitet Robotniczy PPS [87]
 1357. Winter, Peter (1754-1825) [87]
 1358. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [87]
 1359. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [87]
 1360. Goublier, Gustave (1856-1926) [87]
 1361. - [87]
 1362. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [86]
 1363. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [86]
 1364. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [86]
 1365. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [86]
 1366. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [86]
 1367. Zbyszewski [86]
 1368. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [86]
 1369. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [86]
 1370. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [85]
 1371. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [85]
 1372. Różański, M. Ryt. [84]
 1373. Roeber. H. Ryt. [84]
 1374. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [84]
 1375. Helmer, Charles(18..-1938) [84]
 1376. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [84]
 1377. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [84]
 1378. Burmistrz w.z. Becher [84]
 1379. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [83]
 1380. Diveky, Adrjan (1880-1965) [83]
 1381. Teichmann, Antoni (1798-1877) [82]
 1382. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [82]
 1383. Gorazdowski, E. [82]
 1384. Wesoły Wujaszek [82]
 1385. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [82]
 1386. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [82]
 1387. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [81]
 1388. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [81]
 1389. Banner, M. Red. [81]
 1390. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [81]
 1391. Stecher, August (?-?) [81]
 1392. Rembiel, St. [81]
 1393. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [81]
 1394. Landowski, Paweł (1843-1894) [81]
 1395. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [81]
 1396. Rydel, Lucjan (1870-1918) [80]
 1397. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [80]
 1398. [Franck] [80]
 1399. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [80]
 1400. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [80]
 1401. Dobrowolska-Kierył, Marta [80]
 1402. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [79]
 1403. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [79]
 1404. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [79]
 1405. Polska Agencja Telegraficzna [79]
 1406. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [79]
 1407. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [79]
 1408. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [79]
 1409. Puciata, Ryszard (?-1942) [79]
 1410. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [79]
 1411. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [79]
 1412. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [79]
 1413. Armia Krajowa [79]
 1414. Szenajch, Władysław (1879-1964) [78]
 1415. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [78]
 1416. Kapituła Odznaki [78]
 1417. Dancla, Charles(1817-1907) [78]
 1418. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [77]
 1419. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [77]
 1420. Sosiński, I. Ryt. [77]
 1421. Brochocki, B. Ryt. [77]
 1422. Grossman, Ludwik (1835-1915) [77]
 1423. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [77]
 1424. Malewicz, Jadwiga [77]
 1425. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [77]
 1426. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [77]
 1427. Weinberg P. [77]
 1428. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [77]
 1429. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [77]
 1430. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [77]
 1431. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [77]
 1432. Biblioteka Kórnicka [77]
 1433. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [76]
 1434. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [76]
 1435. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [76]
 1436. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [76]
 1437. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [76]
 1438. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [76]
 1439. CAF [75]
 1440. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [75]
 1441. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [75]
 1442. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [75]
 1443. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [75]
 1444. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [75]
 1445. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [75]
 1446. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [75]
 1447. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [75]
 1448. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [75]
 1449. Starczewski, Jan (1904-1981) [74]
 1450. Sosiński, J[ózef] Ryt. [74]
 1451. [Quirini, Edward] [74]
 1452. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [74]
 1453. Związek Katolicki [74]
 1454. Strasburger, Edward (1882-1923) [74]
 1455. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [74]
 1456. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [74]
 1457. Gross, Adam (1818-1880) [74]
 1458. Fajans, Wacław (1884-1973) [74]
 1459. Adam, Julius (1826-1874) [74]
 1460. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [73]
 1461. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [73]
 1462. Związek Polskich Artystów Grafików [73]
 1463. Łukasik, Jan (1910- ) [72]
 1464. Związek Bibliotekarzy Polskich [72]
 1465. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [72]
 1466. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [72]
 1467. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [72]
 1468. Pomian, E. [72]
 1469. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [72]
 1470. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [72]
 1471. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [72]
 1472. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [71]
 1473. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [71]
 1474. Kluczewski, M. Ryt. [71]
 1475. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [71]
 1476. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [71]
 1477. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [71]
 1478. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [71]
 1479. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [70]
 1480. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [70]
 1481. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [70]
 1482. "Młoda Sztuka" [70]
 1483. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [70]
 1484. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [70]
 1485. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [70]
 1486. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [70]
 1487. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [70]
 1488. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [70]
 1489. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [70]
 1490. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [69]
 1491. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [69]
 1492. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [69]
 1493. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [69]
 1494. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [69]
 1495. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [69]
 1496. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [69]
 1497. Bio [pseud.] [69]
 1498. Bank Handlowy (Warszawa) [69]
 1499. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [68]
 1500. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [68]
 1501. Polska Macierz Szkolna [68]
 1502. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [68]
 1503. B.O. Ryt. [68]
 1504. S. A. Ryt. [67]
 1505. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [67]
 1506. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [67]
 1507. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [67]
 1508. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1509. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [67]
 1510. Moder, Paul (1896-1942) [67]
 1511. Krasowska Helena [67]
 1512. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [67]
 1513. Niecz, Krzysztof. Fot. [66]
 1514. Gounod, Charles François (1818-1893) [66]
 1515. Łabęcki, Wiktor red. [66]
 1516. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [66]
 1517. Lichner, Heinrich(1829-1898) [66]
 1518. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [66]
 1519. Tonioli, D. [66]
 1520. Teatr Narodowy (Warszawa) [66]
 1521. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [66]
 1522. Gross, Napoleon (fl. 1863) [66]
 1523. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [66]
 1524. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [66]
 1525. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [65]
 1526. Siekierski, Franciszek [65]
 1527. Kątski, Apolinary (1825-1879) [65]
 1528. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [65]
 1529. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [65]
 1530. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [65]
 1531. Salinger, Zygmunt [65]
 1532. Polska Partia Socjalistyczna [65]
 1533. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [65]
 1534. Gutry, Maria (1899-1988) [65]
 1535. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [65]
 1536. Charszewski, Ignacy [65]
 1537. Bogusławski, Edward (1848-1917) [65]
 1538. Binental, Léopold (1886-1944) [65]
 1539. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [64]
 1540. Simcis, Gen [64]
 1541. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [64]
 1542. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [64]
 1543. Gall, Jan Karol (1856-1912) [64]
 1544. [Omm, Peter] [64]
 1545. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [64]
 1546. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [64]
 1547. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [64]
 1548. Stowarzyszenie Architektów Polskich [64]
 1549. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [64]
 1550. Olesiński, Karol (1902-1939) [64]
 1551. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [64]
 1552. F. K. Ryt. [64]
 1553. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [64]
 1554. Szczeciński, K. Fot. [63]
 1555. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [63]
 1556. L. K. [63]
 1557. Żelaznowski, Andrzej [63]
 1558. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [63]
 1559. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [63]
 1560. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [63]
 1561. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [62]
 1562. Ajzman, David (1869-1922) [62]
 1563. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [62]
 1564. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [62]
 1565. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [62]
 1566. Dr Fischer, Gubernator [62]
 1567. Dr Fischer, Gouverneur [62]
 1568. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [61]
 1569. Kozłowski, Karol (1840-1890) [61]
 1570. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [61]
 1571. O liść dębu [61]
 1572. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [60]
 1573. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [60]
 1574. Rodzina Lekarska (Warszawa) [60]
 1575. Piekacz, J. Fot. [60]
 1576. Kondor, Ernst. [60]
 1577. Estreicher, Karol (1906-1984) [60]
 1578. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [60]
 1579. A. C. Ryt. [60]
 1580. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [59]
 1581. Łączkowski Ludwik [59]
 1582. Łączkowska Felicja [59]
 1583. Zarzycka, Aneta. Opiekun [59]
 1584. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [59]
 1585. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [59]
 1586. Rutkowski, R. Ryt. [59]
 1587. Liciński Hipolit [59]
 1588. Haehle. Ryt. [59]
 1589. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [59]
 1590. Feuerstein Władysław [59]
 1591. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [59]
 1592. Łada, Kazimierz (1824-1871) [58]
 1593. Münchheimer, Adam (1830-1904) [58]
 1594. [Polska Macierz Szkolna] [58]
 1595. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1596. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [58]
 1597. Vollstedt, Robert (1854-1919) [58]
 1598. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [58]
 1599. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [58]
 1600. Podolski, Ignacy (1854-1888) [58]
 1601. Konewka, Antoni (1885-1944) [58]
 1602. Grabowski, Józef (18..- ?) [58]
 1603. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [58]
 1604. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [57]
 1605. Maszyński, Piotr (1855-1934) [57]
 1606. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [57]
 1607. Kuhlewein, A. Ryt. [57]
 1608. Czerny, Carl (1791-1857) [57]
 1609. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [57]
 1610. Wars, Henryk (1902-1977) [57]
 1611. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [57]
 1612. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [57]
 1613. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [57]
 1614. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [57]
 1615. Laskowski, Otton (1892-1953) [57]
 1616. Komitet Budowy Pomników [57]
 1617. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [57]
 1618. Casciolini, Caludio(1697-1760) [57]
 1619. Jezierski, J. Ryt. [56]
 1620. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [56]
 1621. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [56]
 1622. Witkowski, Wincenty [56]
 1623. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [56]
 1624. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [56]
 1625. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [56]
 1626. Marylski, Antoni (1865-1932) [56]
 1627. Konopka, Józef (1884-1940) [56]
 1628. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [56]
 1629. Gajewski, Adrian [56]
 1630. Collodi, Carlo (1826-1890) [56]
 1631. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [56]
 1632. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [56]
 1633. E. G. Ryt. [55]
 1634. [brak] [55]
 1635. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [55]
 1636. J.Ł. Ryt. [55]
 1637. Godard, Benjamin (1849-1895) [55]
 1638. [Mielnicki]. Fot. [55]
 1639. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [55]
 1640. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [55]
 1641. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1642. Surzyński, Józef (1851-1919) [55]
 1643. Stawiński. Ryt. [55]
 1644. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [55]
 1645. Naoczny świadek [55]
 1646. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [55]
 1647. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [55]
 1648. Janiczek, Józef (1900-1976) [55]
 1649. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [55]
 1650. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [55]
 1651. Krogulski, Władysław (1843-1934) [54]
 1652. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [54]
 1653. Trzemeski, Edward (1843-1905) [54]
 1654. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [54]
 1655. Rembowski, Jan (1878-1923) [54]
 1656. Orda, Napoleon (1807-1883) [54]
 1657. Kochanowski, Jan (1897-1970) [54]
 1658. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [54]
 1659. Dobrski, Konrad [54]
 1660. Espen, Theodor (1847-1906) [53]
 1661. [Fernand, Jacques (?-?)] [53]
 1662. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [53]
 1663. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [53]
 1664. Ryżewski Zygmunt. Red. [53]
 1665. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [53]
 1666. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [53]
 1667. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [53]
 1668. Jędraszko, Antoni Stanisław [53]
 1669. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [53]
 1670. Biblioteka Narodowa [53]
 1671. Hölzel, Marek (1843-1921) [52]
 1672. Zawadzki, Michał (1828-1887) [52]
 1673. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1674. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1675. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [52]
 1676. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [52]
 1677. Niedzielski, Jan (ksiądz) [52]
 1678. Macura, Władysław (1896-1935) [52]
 1679. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [52]
 1680. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [52]
 1681. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [52]
 1682. Kübler, Ryt. [52]
 1683. Huzarski, Jerzy [52]
 1684. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [51]
 1685. Uniwersytet dla Wszystkich [51]
 1686. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [51]
 1687. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [51]
 1688. Rudkowski, Mat. (?-?) [51]
 1689. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1690. Giełda Mięsna (Warszawa) [51]
 1691. Twardzicki, Walery (1838-1902) [50]
 1692. Telakowski, [Jan]. Ryt. [50]
 1693. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [50]
 1694. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [50]
 1695. Voss, Charles (1815-1882) [50]
 1696. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [50]
 1697. Kubełka, Ignacy [50]
 1698. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [50]
 1699. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [50]
 1700. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [50]
 1701. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [50]
 1702. Whiting, A. [50]
 1703. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [50]
 1704. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [50]
 1705. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [50]
 1706. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [50]
 1707. Krywoszejew, Maciej [50]
 1708. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [50]
 1709. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [50]
 1710. Bach, Emanuel (1714-1788) [50]
 1711. Aut. [50]
 1712. Abrahams, Maurice (1883-1931) [50]
 1713. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [49]
 1714. Ascher, Josef (1829-1869) [49]
 1715. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [49]
 1716. Uziembło, Adam (1885-1971) [49]
 1717. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [49]
 1718. Samselski, Marek. Red. [49]
 1719. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [49]
 1720. Rożek, Edmund. Red. [49]
 1721. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [49]
 1722. Orlicz, Michał (1893-1970) [49]
 1723. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [49]
 1724. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [49]
 1725. Janowski, Benon (1873-) [49]
 1726. Gąsiorowska, Natalja [49]
 1727. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [49]
 1728. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [49]
 1729. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [49]
 1730. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [49]
 1731. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [48]
 1732. Puccini, Giacomo (1858-1924) [48]
 1733. il [48]
 1734. [Płoza-Doliński, Marek] [48]
 1735. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [48]
 1736. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [48]
 1737. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [48]
 1738. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [48]
 1739. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1740. Ostas, Marek [48]
 1741. Mickiewicz, Izadora [48]
 1742. Mickiewicz, Dominik [48]
 1743. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [48]
 1744. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [47]
 1745. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [47]
 1746. Pistyner, M. [47]
 1747. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [47]
 1748. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [47]
 1749. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [47]
 1750. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [47]
 1751. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [47]
 1752. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [47]
 1753. Jonzeck, Waldemar [47]
 1754. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [47]
 1755. Dancla, Charles (1817-1907) [47]
 1756. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [47]
 1757. Czaki, Klementyna [47]
 1758. Konrad. Fot. [46]
 1759. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [46]
 1760. Wołek, Adam [46]
 1761. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [46]
 1762. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [46]
 1763. Tarczyński, Władysław [46]
 1764. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [46]
 1765. Pusch, Alois Maria de [46]
 1766. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [46]
 1767. Pilich, Michał [46]
 1768. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [46]
 1769. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [46]
 1770. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [46]
 1771. Fabiszewski, M. [46]
 1772. ADAM [46]
 1773. Biegański, B. Fot. [45]
 1774. Sturm, Adam (?-1872) [45]
 1775. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [45]
 1776. Ménil, Félicien de (1860-1930) [45]
 1777. Leybach, Joseph(1817-1891) [45]
 1778. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [45]
 1779. Szyszko, Donat (1709 1773) [45]
 1780. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [45]
 1781. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [45]
 1782. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [45]
 1783. S. E. [45]
 1784. Polskie Towarzystwo Artystyczne [45]
 1785. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1786. Montabone (Firenze) [45]
 1787. E. S. [45]
 1788. M. R. Rys. [44]
 1789. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [44]
 1790. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [44]
 1791. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [44]
 1792. Voss, Carl (1815-1882) [44]
 1793. Sosiński, J. Ryt. [44]
 1794. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [44]
 1795. Zinserling, Borys von (1889-1961) [44]
 1796. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [44]
 1797. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [44]
 1798. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [44]
 1799. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [44]
 1800. Napieralski, Mateusz [44]
 1801. Medeksza, Antoni [44]
 1802. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [44]
 1803. Kosiński Julian (1833-1914) [44]
 1804. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [44]
 1805. Field, John (1782-1837) [44]
 1806. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [44]
 1807. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [44]
 1808. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [43]
 1809. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [43]
 1810. Studnicki, Władysław (1865-1953) [43]
 1811. Sosnkowski, Józef [43]
 1812. Nowakowski, Bogdan [43]
 1813. Kolitowski, Adam (1878-1971) [43]
 1814. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [43]
 1815. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [42]
 1816. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [42]
 1817. Oborski, Florian (1839-1892) [42]
 1818. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [42]
 1819. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [42]
 1820. Syrewicz, Xawery [42]
 1821. Styś, Walerian (1885-1936) [42]
 1822. Radoszewska, A. J. [42]
 1823. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [42]
 1824. Małkowska, Grażyna [42]
 1825. Lewak, Adam (1891-1963) [42]
 1826. Kownacki, A. Ryt. [42]
 1827. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [42]
 1828. Bizański, Stanisław (1846-1890) [42]
 1829. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [41]
 1830. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [41]
 1831. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [41]
 1832. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 1833. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [41]
 1834. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [41]
 1835. Rober, F. H.r. Ryt. [41]
 1836. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [41]
 1837. Lewandowski, Adam (1889-1951) [41]
 1838. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [41]
 1839. Schumann, Robert (1810-1856) [40]
 1840. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [40]
 1841. Treter Mieczysław (1883-1943) [40]
 1842. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [40]
 1843. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [40]
 1844. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [40]
 1845. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [40]
 1846. Próchnik, Adam (1892-1942) [40]
 1847. Nowacki, Łukasz [40]
 1848. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [40]
 1849. Kűbler. Ryt. [40]
 1850. Kasterska, Maria [40]
 1851. Jankiewicz, Stanisław [40]
 1852. Janczewski, S. Red. [40]
 1853. G.R. Ryt. [40]
 1854. Cybulski, Izydor Józef [40]
 1855. Puławski, Antoni (1856-1931) [39]
 1856. Association d'Assurance des Industriels Polonais [39]
 1857. Ziegler; Droste [39]
 1858. Rybicki, Anastazy [39]
 1859. Pilati, Auguste (1810-1877) [39]
 1860. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [39]
 1861. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [39]
 1862. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [39]
 1863. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [39]
 1864. Baynes, Sydney (1879-1938) [39]
 1865. Arnaud, Étienne [39]
 1866. Marconi, Władysław (1848-1915) [38]
 1867. Wano, K. [38]
 1868. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [38]
 1869. Strasburger, Henryk (1887-1951) [38]
 1870. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [38]
 1871. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [38]
 1872. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [38]
 1873. Muzeum miasta Belgradu [38]
 1874. Małcużyński, Karol (1922-1984) [38]
 1875. Janusz [38]
 1876. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [38]
 1877. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [38]
 1878. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [38]
 1879. Dowódca Armii Krajowej [38]
 1880. Biart, Lucyan (1828-1897) [38]
 1881. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [37]
 1882. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [37]
 1883. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [37]
 1884. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [37]
 1885. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [37]
 1886. Wilczek, Feliks [37]
 1887. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [37]
 1888. T.B. [37]
 1889. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [37]
 1890. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [37]
 1891. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [37]
 1892. Grem, Tomasz (17..-18..) [37]
 1893. Fuks, Marian (1884-1935) [37]
 1894. Bukowski, Jan (1873-1943) [37]
 1895. Antoszewicz, S.[tanisław] [37]
 1896. Wąsowski, B. Ryt. [36]
 1897. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [36]
 1898. Urbanowicz, Szymon (?-?) [36]
 1899. Stolz, Robert (1880-1975) [36]
 1900. Plewczyński, F. [36]
 1901. M. K. Ryt. [36]
 1902. E. N. Ryt. [36]
 1903. Bizet, Georges (1838-1875) [36]
 1904. Związek Strzelecki [36]
 1905. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [36]
 1906. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [36]
 1907. Osmała, Marcin (1863-1921) [36]
 1908. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [36]
 1909. Kowala, G. [36]
 1910. Kautecki, Antoni [36]
 1911. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [36]
 1912. Grynfeld, Bronisława [36]
 1913. Koło Medyków S. U. W. [35]
 1914. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [35]
 1915. Herman, Maria (1803-1830) [35]
 1916. Dietrich, Moritz (1816-1887) [35]
 1917. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [35]
 1918. Ptaszyńska, Joanna [35]
 1919. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [35]
 1920. Naumann, Karl [35]
 1921. Ligber, F. Szty. [35]
 1922. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [35]
 1923. Konopnicki, Jan [35]
 1924. Kapliński, Franciszek (?-?) [35]
 1925. Czajkowski. W. Ryt. [35]
 1926. Barski, Ireneusz [35]
 1927. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [34]
 1928. Zajkowski, A. Ryt. [34]
 1929. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [34]
 1930. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [34]
 1931. A...... Z....li [34]
 1932. Wyroba, Stefan [34]
 1933. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [34]
 1934. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [34]
 1935. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [34]
 1936. Szelążek, Wacław (1888-1945) [34]
 1937. Radwan, August [34]
 1938. Porowski, Marceli (1894-1963) [34]
 1939. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [34]
 1940. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [34]
 1941. Listowski, Andrzej (1802-1860) [34]
 1942. Liliental, Stanisława (1897-1988) [34]
 1943. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [34]
 1944. Grabowski, Roman (1882-1940) [34]
 1945. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [34]
 1946. David, Félicien (1810-1876) [34]
 1947. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [34]
 1948. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [34]
 1949. Batta, Alexandre (1816-1902) [34]
 1950. Orion. Fot. [33]
 1951. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [33]
 1952. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [33]
 1953. Florimo, Francesco (1800-1888) [33]
 1954. Berens, Hermann (1826-1880) [33]
 1955. Yvain, Maurice (1891-1965) [33]
 1956. Plater, Karol [33]
 1957. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [33]
 1958. Mieczkowski, Jan (syn) [33]
 1959. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [33]
 1960. Komitet Obywatelski Starego Miasta [33]
 1961. Górski, Władysław (1846-1915) [33]
 1962. Gnus, Ryta (1881-19..) [33]
 1963. Fischer, Ludwig (1905-1947) [33]
 1964. Farkas, Miska (1829-1890) [33]
 1965. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [32]
 1966. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [32]
 1967. Wysoki[ński], K. Ryt. [32]
 1968. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [32]
 1969. Walicki, Franciszek (1874-1964) [32]
 1970. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [32]
 1971. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [32]
 1972. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [32]
 1973. Stanisławowa Gawrońska [32]
 1974. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [32]
 1975. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [32]
 1976. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [32]
 1977. Monckton, Lionel (1861-1924) [32]
 1978. Kafka, Johann (1819-1886) [32]
 1979. Herzberg, Antoni (1825-19..) [32]
 1980. Harentz, S.G. (fl. 1902) [32]
 1981. Grupa Starych Zarzewiaków [32]
 1982. Finck, Herman (1872-1939) [32]
 1983. Dan, Władysław (1902-2000) [32]
 1984. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [32]
 1985. Brauman, Władysław [32]
 1986. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [32]
 1987. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [32]
 1988. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [32]
 1989. Zandman, Jan (1802-1841) [31]
 1990. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [31]
 1991. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [31]
 1992. Bohm, Carl (1844-1920) [31]
 1993. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [31]
 1994. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [31]
 1995. Richards, Brinley (1819-1885) [31]
 1996. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [31]
 1997. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [31]
 1998. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [31]
 1999. Klimowicz, Ignacy [31]
 2000. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [31]
 2001. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [31]
 2002. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [31]
 2003. Czajewski Wiktor [31]
 2004. Carulli, Gustavo (1801-1876) [31]
 2005. Budkowski, Henryk(1879-1928) [31]
 2006. Bachelbusch, T. Ryt. [31]
 2007. Krajewski. Ryt. [30]
 2008. [Urząd m. st. Warszawy] [30]
 2009. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [30]
 2010. Štejman, S. A. [30]
 2011. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [30]
 2012. Szczepański, Sebastian [30]
 2013. Szczepański, Grzegorz [30]
 2014. Péreyra, Charles [30]
 2015. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [30]
 2016. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [30]
 2017. Jaroński, Feliks (1823-1895) [30]
 2018. Henrion, Paul (1819-1901) [30]
 2019. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [30]
 2020. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [29]
 2021. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [29]
 2022. Sigismond i Ska. Fot. [29]
 2023. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [29]
 2024. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [29]
 2025. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [29]
 2026. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [29]
 2027. K.P. [29]
 2028. Jedna z uczennic [pseud.] [29]
 2029. Giller, Honorata [29]
 2030. Einert, Teodor (1828-1866) [29]
 2031. Amator [29]
 2032. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [28]
 2033. Štejnberg, Mihail Karlovič [28]
 2034. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [28]
 2035. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [28]
 2036. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [28]
 2037. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [28]
 2038. Walaszczak, Piotr [28]
 2039. Szydłowska, Grażyna [28]
 2040. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [28]
 2041. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [28]
 2042. Ries, Franz (1846-1932) [28]
 2043. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [28]
 2044. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [28]
 2045. Prochaska, Anna [28]
 2046. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [28]
 2047. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [28]
 2048. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [28]
 2049. Mróz, Agnieszka [28]
 2050. Meisser [28]
 2051. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [28]
 2052. Lisiak, Elżbieta [28]
 2053. Kucharska-Singh, Paulina [28]
 2054. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [28]
 2055. Kaliszewski, L. [28]
 2056. Jezierski, J. [28]
 2057. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [28]
 2058. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [28]
 2059. Czermak, Grażyna [28]
 2060. Ambrich, Magdalena [28]
 2061. M.R. Ryt. [27]
 2062. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [27]
 2063. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [27]
 2064. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [27]
 2065. Vorbond, Wanda (?-1939) [27]
 2066. Szymański, Ludwik [27]
 2067. Strzelecki, Edward (1894-1967) [27]
 2068. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [27]
 2069. Rober, F. H. Ryt. [27]
 2070. Obuchowicz, Henryk [27]
 2071. Niezależna Partia Chłopska [27]
 2072. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [27]
 2073. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [27]
 2074. Hertz, Teodor (1822-1884) [27]
 2075. Bockhann, F. [27]
 2076. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [26]
 2077. Massenet, Jules (1842-1912) [26]
 2078. Lange, Gustav (1830-1899) [26]
 2079. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [26]
 2080. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 2081. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [26]
 2082. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [26]
 2083. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [26]
 2084. Lazzerini, Gustavo [26]
 2085. Kapliński, Julian [26]
 2086. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 2087. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [26]
 2088. Ballach, A.[ndrzej] [26]
 2089. B. B. Ryt. [26]
 2090. Tarczyński, Józef (1841-1897) [25]
 2091. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [25]
 2092. Sawiński, F. M. [25]
 2093. Sawiczewski, S. [25]
 2094. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [25]
 2095. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [25]
 2096. Kątski, Antoni(1817-1889) [25]
 2097. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [25]
 2098. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [25]
 2099. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [25]
 2100. Cymerman, Leon (1876-1964) [25]
 2101. Archibald, M. [25]
 2102. Zeller, Carl (1842-1898) [24]
 2103. Lassen, Eduard(1830-1904) [24]
 2104. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [24]
 2105. Drexlerówna Luna (1882-1933) [24]
 2106. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [24]
 2107. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [24]
 2108. Tuszyński, Antoni L. [24]
 2109. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [24]
 2110. Orthwein, Ludwik [24]
 2111. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [24]
 2112. Młodzież Zarzewiacka [24]
 2113. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [24]
 2114. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [24]
 2115. Lecocq, Charles (1832-1918) [24]
 2116. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [24]
 2117. Kotuliński, Andrzej [24]
 2118. Galle, Henryk (1872-1948) [24]
 2119. Fiszer, Carolina [24]
 2120. Derengowski, Jan [24]
 2121. Dembiński, Czesław [24]
 2122. David, Félicien César(1810-1876) [24]
 2123. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [24]
 2124. Cirina, J. A. [24]
 2125. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 2126. Borowy, Wacław (1890-1950) [24]
 2127. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [23]
 2128. Lange, Gustav(1830-1899) [23]
 2129. Eilenberg, Richard (1848-1925) [23]
 2130. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [23]
 2131. Szymański, Ludwik (?-?) [23]
 2132. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [23]
 2133. Muzeum Historyczne w Goteborgu [23]
 2134. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [23]
 2135. Marx, Emil (?-?) [23]
 2136. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [23]
 2137. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [23]
 2138. Lorens, Carl (1851-1909) [23]
 2139. Loos, Vincent Angelo [23]
 2140. Krogulski, Władysław(1843-1934) [23]
 2141. Klub Filmowy (Warszawa) [23]
 2142. Klein, Kazimierz (1871-1927) [23]
 2143. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [23]
 2144. Hiller, Karol (1891-1939) [23]
 2145. Feldman, J. [23]
 2146. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [23]
 2147. Bogacki, S. Fot. [23]
 2148. Gibs, Joe [22]
 2149. K.W. Ryt. [22]
 2150. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [22]
 2151. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [22]
 2152. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [22]
 2153. R. P. [22]
 2154. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [22]
 2155. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [22]
 2156. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [22]
 2157. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [22]
 2158. Leybach, Joseph (1817-1891) [22]
 2159. Krajewska, Julia. Ryt. [22]
 2160. Karoli, W. [22]
 2161. K. Ryt. [22]
 2162. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [22]
 2163. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [22]
 2164. Gay, Byron (1886-1945) [22]
 2165. Fiedler. Ryt. [22]
 2166. Eibl, Piotr (?-1886) [22]
 2167. Depret, Maurice (18..-1933) [22]
 2168. Budapest Lengyel-Egylet [22]
 2169. Mottl, Adam, fot. [21]
 2170. Maszyński, Julian (1847-1901) [21]
 2171. Urbanowicz, Szymon [21]
 2172. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [21]
 2173. Pokorny, [Jan]. Ryt. [21]
 2174. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [21]
 2175. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [21]
 2176. Lilpop, Marian [21]
 2177. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [21]
 2178. Jaworski, Lesław (1882-1929) [21]
 2179. Golański, Jerzy [21]
 2180. Furuhjelm, J. (muzyka) [21]
 2181. Emer, Lucjan [21]
 2182. Charchillac, Berthet de [21]
 2183. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [21]
 2184. Arnaud, Etienne (1807-1863) [21]
 2185. K.N. Ryt. [20]
 2186. Wohlfahrt, A. [20]
 2187. W. B. Ryt. [20]
 2188. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [20]
 2189. Szkoła Główna Warszawska [20]
 2190. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [20]
 2191. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [20]
 2192. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [20]
 2193. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [20]
 2194. Lewinger, Władysław (1874-1943) [20]
 2195. Krzyżanowska, Celina [20]
 2196. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [20]
 2197. Jan Mieczkowski (1830-1889) [20]
 2198. Jackowski, Aleksander [20]
 2199. Godfrey, Charles (1839-1919) [20]
 2200. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [20]
 2201. Döhler, Theodore(1814-1856) [20]
 2202. Bielicka, Eugenia [20]
 2203. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [19]
 2204. N[icz], E. Ryt. [19]
 2205. Ćwiklicz, Bolesław [19]
 2206. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [19]
 2207. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [19]
 2208. Wagner, Richard (1813-1883) [19]
 2209. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [19]
 2210. Steiman, S. [19]
 2211. Schonberger, John (1892-1983) [19]
 2212. Salabert, Francis (1884-1946) [19]
 2213. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [19]
 2214. Potocki, Antoni (1867-1939) [19]
 2215. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [19]
 2216. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [19]
 2217. Le Couppey, Felix(1811-1887) [19]
 2218. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [19]
 2219. Koschmider, Edmund [19]
 2220. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [19]
 2221. J.J, Ryt. [19]
 2222. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [19]
 2223. Grupa Legionistów [19]
 2224. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [19]
 2225. Arezzo, Pierre (18..-1972) [19]
 2226. Olszewski, Czesław, fot. [18]
 2227. K.M. Ryt. [18]
 2228. Śliwiński, Jan (1830-1893) [18]
 2229. par Ketterer [18]
 2230. [s.n.] [18]
 2231. Wieniawski, Józef (1837-1912) [18]
 2232. Uhry, M. [18]
 2233. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [18]
 2234. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2235. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [18]
 2236. Offenbach, Jacques (1819-1880) [18]
 2237. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [18]
 2238. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [18]
 2239. Kataszek, Szymon(1898-1943) [18]
 2240. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [18]
 2241. Gola, A. (muzyka) [18]
 2242. Eilenberg, Richard(1848-1925). [18]
 2243. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [18]
 2244. Dawidowa, Helena [18]
 2245. Brodowski, Kazimierz (?-?) [18]
 2246. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [18]
 2247. Borawski, Władysław (1892-1970) [18]
 2248. Biske, Karol (1863-1928) [18]
 2249. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [18]
 2250. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [18]
 2251. Bielecki, C. [17]
 2252. Zumpe, Edmund [17]
 2253. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [17]
 2254. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [17]
 2255. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [17]
 2256. W. K. [17]
 2257. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [17]
 2258. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [17]
 2259. Suszczyński, Jan [17]
 2260. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [17]
 2261. Siegrist, Piotr [17]
 2262. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [17]
 2263. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [17]
 2264. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [17]
 2265. Makowski, Henryk (1933-) [17]
 2266. Lozano, Vicente [17]
 2267. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [17]
 2268. Kowalski, Leon (1870-1937) [17]
 2269. Kossakowska, Wanda [17]
 2270. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [17]
 2271. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [17]
 2272. Jakobi, Zygmunt [17]
 2273. Herz, Henri(1803-1888) [17]
 2274. Herbert, Theodor(1822-1891) [17]
 2275. Gnatkowski, Adam [17]
 2276. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [17]
 2277. Betcher, Jan C. [17]
 2278. Arslan M. [17]
 2279. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [16]
 2280. Kucz[yński], M. Ryt. [16]
 2281. A. K. Ryt. [16]
 2282. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2283. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [16]
 2284. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [16]
 2285. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [16]
 2286. Treter, Bohdan (1886-1945) [16]
 2287. Sosnkowski, Józef (?-?) [16]
 2288. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [16]
 2289. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [16]
 2290. Miller, Karol (1819-1889) [16]
 2291. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [16]
 2292. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [16]
 2293. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2294. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [16]
 2295. Lucas, Napoleon(1822-1884) [16]
 2296. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [16]
 2297. Lassen, Eduard (1830-1904) [16]
 2298. Labitzky, Joseph (1802-1881) [16]
 2299. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [16]
 2300. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [16]
 2301. Jacobi, Victor(1809-1892) [16]
 2302. J. J. Ryt. [16]
 2303. Hervé (1825-1892) [16]
 2304. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [16]
 2305. Godfrey, Daniel (1831-1903) [16]
 2306. Garat, Pierre (1762-1823) [16]
 2307. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [16]
 2308. Erhard, Carl [16]
 2309. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [16]
 2310. Delahaye, Edward. Ryt. [16]
 2311. Dalla Casa, Louis [16]
 2312. Chodecki, Władysław [16]
 2313. Bouleau, H. de. [16]
 2314. Bobiński, Henryk (1861-1914) [16]
 2315. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [16]
 2316. Benjamin Kornfeld [16]
 2317. Sosnowski, J. Ryt. [15]
 2318. Rudnicka, Monika [15]
 2319. Missler, B. T. [15]
 2320. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2321. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [15]
 2322. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2323. Lange, Gustav (1830-1889) [15]
 2324. Kóźmiński, T. B. [15]
 2325. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [15]
 2326. Krug, Diederich (1821-1880) [15]
 2327. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [15]
 2328. Kondracki, W. Fot. [15]
 2329. Kadler, Ludwik (1838-1899) [15]
 2330. Joyce, Archibald (1873-1963) [15]
 2331. Jansenne, Louis (1809-1890) [15]
 2332. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [15]
 2333. Fall, Leo (1873-1925) [15]
 2334. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [15]
 2335. Behr, Franz (1837-1898) [15]
 2336. Bayer, Josef (1852-1913) [15]
 2337. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [14]
 2338. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [14]
 2339. W.Z. Ryt. [14]
 2340. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [14]
 2341. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [14]
 2342. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [14]
 2343. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [14]
 2344. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [14]
 2345. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [14]
 2346. Liebling, Georg (1865-1946). [14]
 2347. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [14]
 2348. Konstanty. Fot. [14]
 2349. Klein, W. Ryt. [14]
 2350. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [14]
 2351. K. Z. Ryt. [14]
 2352. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [14]
 2353. Ganne, Louis (1862-1923) [14]
 2354. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [14]
 2355. Dubois, Théodore (1837-1924) [14]
 2356. Domżalski, Jerzy [14]
 2357. Dietrich, Moritz(1816-1887) [14]
 2358. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [14]
 2359. Achtel, Aleksandra [14]
 2360. Teatr Narodowy [13]
 2361. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [13]
 2362. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [13]
 2363. Zając, Jerzy [13]
 2364. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [13]
 2365. Radzimiński, Bronisław [13]
 2366. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [13]
 2367. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [13]
 2368. Makomaski, Edmund [13]
 2369. Lewski , I. [13]
 2370. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [13]
 2371. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [13]
 2372. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [13]
 2373. J. S. Ryt. [13]
 2374. Di Donato, Carlo [13]
 2375. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [13]
 2376. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [12]
 2377. Olzacki, Sławomir. Fot. [12]
 2378. Myślińska, Grażyna. Fot. [12]
 2379. Hünten, Franz(1793-1878) [12]
 2380. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [12]
 2381. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [12]
 2382. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [12]
 2383. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [12]
 2384. Max, Józef (?-?) [12]
 2385. M. A. Ryt [12]
 2386. Lam, Stanisław (1891-1965) [12]
 2387. Lack, Théodore(1846-1921) [12]
 2388. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [12]
 2389. Jasieński, Feliks (1861-1929) [12]
 2390. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [12]
 2391. Bobrowski, Tadeusz [12]
 2392. AWU [12]
 2393. A. S. Ryt. [12]
 2394. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [11]
 2395. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [11]
 2396. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [11]
 2397. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [11]
 2398. Whiting, Richard A. (1891-1938) [11]
 2399. Szwankowska, Hanna [11]
 2400. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [11]
 2401. Reber, Henri (1807-1880) [11]
 2402. Pokorny. Ryt. [11]
 2403. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2404. Krasuski, Stefan [11]
 2405. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [11]
 2406. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [10]
 2407. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [10]
 2408. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [10]
 2409. Atelier Rembrandt [10]
 2410. Żółtowski, A. [10]
 2411. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [10]
 2412. Varney, Louis(1844-1908) [10]
 2413. Suppé, Franz von (1819-1895) [10]
 2414. Paczóski, Julian [10]
 2415. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [10]
 2416. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [10]
 2417. Koman, Henryk (1824-1887) [10]
 2418. Kasiewicz, Alfred [10]
 2419. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [10]
 2420. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [10]
 2421. Bieniewski, T. Fot. [10]
 2422. Bar, E. Ryt. [10]
 2423. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [9]
 2424. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [9]
 2425. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [9]
 2426. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [9]
 2427. Lincke, Paul (1866-1946) [9]
 2428. Grimm., A. Ryt. [9]
 2429. G.S. Ryt. [9]
 2430. Dziedzic, T. Ryt. [9]
 2431. C.K. ryt. [9]
 2432. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [9]
 2433. Bianchi, Emilio [9]
 2434. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [9]
 2435. A. Ryt. [9]
 2436. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [8]
 2437. Seiss, Isidor(1840-1905) [8]
 2438. Przyałgowski, Ignacy [8]
 2439. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [8]
 2440. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [8]
 2441. W. K. Ryt. [8]
 2442. Verico, [Antonio]. Ryt. [8]
 2443. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [8]
 2444. Tirling, Zygmunt [8]
 2445. Taubert. Ryt. [8]
 2446. Sztyft, Herman (1880- ) [8]
 2447. Scassola, A.(18..-19..) [8]
 2448. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [8]
 2449. Parafia św. Krzyża w Warszawie [8]
 2450. P. D. Ryt. [8]
 2451. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [8]
 2452. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [8]
 2453. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [8]
 2454. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [8]
 2455. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [8]
 2456. Budkowski, Henryk (1879-1928) [8]
 2457. Audran, Edmond(1842-1901) [8]
 2458. Teatr Polski [7]
 2459. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [7]
 2460. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [7]
 2461. Zaborska, Anna. Fot. [7]
 2462. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [7]
 2463. Wierciński, K. [7]
 2464. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [7]
 2465. W.K. Ryt. [7]
 2466. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [7]
 2467. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2468. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [7]
 2469. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [7]
 2470. Raudny, Wacław [7]
 2471. Posttallé [7]
 2472. Pallach, A. Ryt. [7]
 2473. M.K. Ryt. [7]
 2474. Liszt, Ferenc(1811-1886) [7]
 2475. Lefebvre, Casimir [7]
 2476. Kucz, M. Ryt. [7]
 2477. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [7]
 2478. Gawęcki Witold (1911-1946) [7]
 2479. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [7]
 2480. Dequin, Léon (18..-1937) [7]
 2481. A. G. Ryt. [7]
 2482. Teatr Letni [6]
 2483. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [6]
 2484. Zawadzki, W. Ryt. [6]
 2485. Zagórska, W. Ryt. [6]
 2486. Woydyga, Jan (1857-1938) [6]
 2487. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [6]
 2488. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [6]
 2489. Osborne, George Alexander (1806-1893) [6]
 2490. Lubowski, Józef (1824-1855) [6]
 2491. Kűbler, H. Ryt. [6]
 2492. Kuczyński [6]
 2493. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [6]
 2494. Cichocki, Ks. [6]
 2495. Chmielewski, Ignacy [6]
 2496. Bazzini, Antonio(1818-1897) [6]
 2497. Bachmann, Georges(1848-1894) [6]
 2498. Aniela S. Ryt. [6]
 2499. Teatr Ateneum [5]
 2500. Schiff, Józef. Fot. [5]
 2501. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [5]
 2502. Skrobańsk, Z. Fot. [5]
 2503. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [5]
 2504. Wanda Z. Ryt. [5]
 2505. Titel, Otto (18.. -1926) [5]
 2506. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [5]
 2507. Nemo {pseud.] [5]
 2508. Miernicki, Władysław,fot. [5]
 2509. Marois, Blanche [5]
 2510. Lewandowski, Michał (kompozytor) [5]
 2511. Leschik, Konrad [5]
 2512. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [5]
 2513. Kossak Wojciech (1856-1942) [5]
 2514. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [5]
 2515. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [5]
 2516. Izert, Julian fot. [5]
 2517. Czibulka, Alphons(1842-1894) [5]
 2518. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [5]
 2519. Teatr Wielki [4]
 2520. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 2521. Malmurowicz Bolesław. Fot. [4]
 2522. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [4]
 2523. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [4]
 2524. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [4]
 2525. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [4]
 2526. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [4]
 2527. Reiss, N. [4]
 2528. Rayski, Albin (1845-1921) [4]
 2529. Popp, Wilhelm(1828-1902) [4]
 2530. Polskie Stronnictwo Ludowe [4]
 2531. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2532. Niecz, K.,fot. [4]
 2533. Mendewski, Stanisław [4]
 2534. Lanner, Joseph (1801-1843) [4]
 2535. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [4]
 2536. Jungmann, Albert(1824-1892) [4]
 2537. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [4]
 2538. Ernest, Adam (1868-1926) [4]
 2539. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [4]
 2540. Błaszczak, Fr. [4]
 2541. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [4]
 2542. CAF, Komierowski, W.,fot. [3]
 2543. Teatr Mały [3]
 2544. Wojewódzki, Władysław [3]
 2545. Wiśniewski, Marceli [3]
 2546. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [3]
 2547. Szymański, F. [3]
 2548. Schulhoff, Julius (1825-1898) [3]
 2549. Sachowa, Zofia [3]
 2550. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 2551. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2552. Pichler, Jan. Ryt. [3]
 2553. Mękicki Rudolf (1887-1942) [3]
 2554. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2555. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [3]
 2556. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [3]
 2557. Kautecki, Antoni. [3]
 2558. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2559. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [3]
 2560. Głogowski, Tomasz(18..- ) [3]
 2561. Groszkowski Teodor (1863-1930) [3]
 2562. Gorski, Konstanty (1868-1934) [3]
 2563. Golubec' Mikola (1891-1942) [3]
 2564. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [3]
 2565. Fall, Leo(1873-1925) [3]
 2566. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [3]
 2567. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [3]
 2568. Biblioteka Publiczna w Warszawie [3]
 2569. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [3]
 2570. Badia, Luigi(1819-1899) [3]
 2571. Teatr na Chłodnej [2]
 2572. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 2573. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [2]
 2574. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [2]
 2575. Łukaszczyk, Elżbieta [2]
 2576. Teatr Nowości [2]
 2577. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2578. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [2]
 2579. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [2]
 2580. Oranowski, Wacław [2]
 2581. Mosz, Barbara [2]
 2582. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [2]
 2583. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [2]
 2584. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [2]
 2585. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [2]
 2586. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [2]
 2587. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [2]
 2588. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [2]
 2589. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [2]
 2590. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [2]
 2591. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2592. Issakowitch, S.S. [2]
 2593. Iringh, Mirosław [2]
 2594. Horoch, Jan [2]
 2595. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [2]
 2596. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [2]
 2597. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [2]
 2598. Frimmel Theodor von (1853-1928) [2]
 2599. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [2]
 2600. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [1]
 2601. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 2602. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 2603. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 2604. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 2605. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 2606. Teatr Nowa Komedia [1]
 2607. Teatr Malickiej [1]
 2608. Teatr Kameralny [1]
 2609. Teatr Aktora [1]
 2610. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 2611. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [1]
 2612. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 2613. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 2614. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 2615. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 2616. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2617. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2618. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2619. Instytut Reduty [1]
 2620. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2621. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2622. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2623. Cikanek, Ferdinand [1]
 2624. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [0]
 2625. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [0]
 2626. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [0]
 2627. Weintraub, Jan [0]
 2628. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [0]
 2629. Towarzystwo Miłośników Przyrody [0]
 2630. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [0]
 2631. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2632. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [0]
 2633. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2634. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [0]
 2635. Krudowski, Józef [0]
 2636. Ken, Aleksander (1828-1874) [0]
 2637. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [0]
 2638. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [0]

More statistics...