polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 75003

Readers on-line: 215

Total number of users since Jan 1, 2010: 16942177

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Ministerstwo Oświaty [545]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [129]
 14. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 15. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 16. Dębski, Michał [117]
 17. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 18. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 19. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 20. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 21. Urząd Statystyczny w Warszawie [100]
 22. Związek Patriotów Polskich [96]
 23. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 24. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 25. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [87]
 26. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [81]
 27. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 28. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 29. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [54]
 30. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 31. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 32. CAF [50]
 33. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 34. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 35. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [48]
 36. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 37. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 38. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 39. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 40. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 41. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 42. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 43. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [39]
 44. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 45. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 46. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 47. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 48. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 49. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 50. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 51. Frączek, Ireneusz (1969- ) [34]
 52. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 53. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 54. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 55. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 56. Główny Urząd Statystyczny [30]
 57. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [30]
 58. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 59. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 60. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 61. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 62. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 63. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 64. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 65. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 66. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [25]
 67. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 68. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 69. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 70. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 71. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 72. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 73. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 74. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 75. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [23]
 76. A. Z. Ryt. [23]
 77. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [22]
 78. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 79. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 80. Stefanow, Piotr [21]
 81. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [21]
 82. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 83. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 84. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 85. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 86. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 87. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [18]
 88. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 89. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 90. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [17]
 91. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 92. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 93. P.B. Ryt. [17]
 94. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [17]
 95. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 96. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 97. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [16]
 98. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 99. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 100. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 101. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 102. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 103. Sigismond. Fot. [15]
 104. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 105. Karoli & Troczewski [15]
 106. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 107. A. M. Ryt. [15]
 108. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [14]
 109. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 110. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 111. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 112. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 113. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 114. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 115. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 116. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 117. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 118. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 119. Mottl, Adam, fot. [13]
 120. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [13]
 121. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 122. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 123. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 124. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 125. Conrad. Fot. [13]
 126. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 127. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 128. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 129. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 130. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 131. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 132. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 133. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 134. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 135. J. H. Ryt. [12]
 136. Dombrowski, Władysław [12]
 137. B. P. Ryt. [12]
 138. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [11]
 139. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 140. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 141. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 142. Teatr Narodowy [11]
 143. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 144. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 145. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 146. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 147. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 148. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 149. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 150. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 151. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 152. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 153. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 154. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 155. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 156. Kowalski, L. Fot. [10]
 157. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 158. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [10]
 159. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [10]
 160. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 161. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 162. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 163. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 164. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 165. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 166. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 167. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 168. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 169. Röber, H. Ryt. [9]
 170. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 171. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 172. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 173. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [9]
 174. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 175. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 176. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 177. Kneisel, August [9]
 178. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 179. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 180. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [9]
 181. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 182. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 183. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 184. Zarząd Miejski w Równem [8]
 185. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 186. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 187. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 188. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 189. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 190. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 191. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 192. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 193. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [8]
 194. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [8]
 195. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 196. K.K. Ryt. [8]
 197. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 198. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 199. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 200. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 201. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 202. ADAM. Ryt. [8]
 203. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 204. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 205. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 206. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 207. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 208. Walter. Ryt. [7]
 209. W. R. Ryt. [7]
 210. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 211. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 212. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 213. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 214. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 215. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 216. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 217. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 218. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [7]
 219. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 220. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 221. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 222. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 223. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 224. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 225. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 226. Baumann, R. Lit. [7]
 227. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 228. [Miethke, H. O.] [6]
 229. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 230. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 231. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 232. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [6]
 233. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 234. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 235. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [6]
 236. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 237. Teatr Polski [6]
 238. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 239. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 240. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 241. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 242. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 243. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 244. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 245. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 246. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 247. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 248. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 249. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 250. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 251. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 252. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 253. M. R. Rys. [6]
 254. L. N. Ryt. [6]
 255. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 256. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 257. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 258. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 259. J. Ł. Ryt. [6]
 260. J. K. Ryt. [6]
 261. Hufsky [6]
 262. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 263. Gruziel, L. Fot. [6]
 264. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 265. E. G. Ryt. [6]
 266. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 267. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 268. Biegański, B. Fot. [6]
 269. Achtel, Józef [6]
 270. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 271. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 272. [Granke, Stefan] [5]
 273. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 274. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 275. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 276. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 277. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 278. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 279. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [5]
 280. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 281. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 282. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 283. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 284. Teatr Letni [5]
 285. Teatr Ateneum [5]
 286. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 287. Szczeciński, K. Fot. [5]
 288. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 289. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 290. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 291. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 292. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 293. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 294. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 295. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 296. Orion. Fot. [5]
 297. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 298. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 299. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 300. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 301. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 302. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 303. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 304. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 305. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 306. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 307. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 308. Leliwa, Alfred [5]
 309. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 310. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 311. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 312. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 313. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 314. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 315. Kapuściński, Piotr [5]
 316. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 317. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 318. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 319. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 320. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 321. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 322. Domżalski, Jerzy [5]
 323. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 324. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 325. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 326. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 327. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 328. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 329. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 330. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 331. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 332. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 333. "Orion" [5]
 334. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 335. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 336. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 337. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 338. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 339. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 340. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 341. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 342. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 343. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 344. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 345. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 346. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 347. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 348. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 349. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 350. Teatr Wielki [4]
 351. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 352. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [4]
 353. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [4]
 354. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 355. Sosiński, I. Ryt. [4]
 356. Simcis, Gen [4]
 357. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 358. Schiff, Józef. Fot. [4]
 359. Röber, G. Ryt. [4]
 360. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 361. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 362. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 363. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 364. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 365. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 366. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 367. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 368. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 369. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 370. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 371. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 372. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 373. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 374. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 375. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 376. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 377. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 378. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 379. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 380. Krzyżanowski, K. [4]
 381. Krajewski, J. Ryt. [4]
 382. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 383. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 384. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 385. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 386. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 387. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 388. K.P. Ryt. [4]
 389. K. P. Ryt. [4]
 390. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 391. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 392. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 393. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 394. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 395. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 396. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 397. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 398. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 399. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 400. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 401. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 402. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 403. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [4]
 404. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 405. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 406. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 407. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [4]
 408. Brochocki, B. Ryt. [4]
 409. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 410. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 411. Antykwarnia Warszawska [4]
 412. A. R. Ryt. [4]
 413. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 414. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 415. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 416. [brak] [3]
 417. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 418. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 419. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 420. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 421. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 422. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 423. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 424. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 425. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 426. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 427. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 428. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 429. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 430. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 431. Warszawski Lombard Miejski [3]
 432. Warnka, Jadwiga [3]
 433. W. C. Ryt. [3]
 434. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 435. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 436. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 437. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 438. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 439. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 440. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 441. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 442. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 443. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 444. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 445. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 446. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 447. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 448. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 449. Teatr Mały [3]
 450. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 451. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 452. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 453. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 454. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 455. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 456. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 457. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 458. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 459. S. A. Ryt. [3]
 460. Różański, M. Ryt. [3]
 461. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 462. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 463. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 464. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 465. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 466. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [3]
 467. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 468. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 469. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 470. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 471. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 472. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 473. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 474. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 475. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 476. Nowialis [3]
 477. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 478. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 479. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 480. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 481. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [3]
 482. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 483. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 484. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 485. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 486. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 487. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 488. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 489. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 490. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 491. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 492. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 493. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 494. M.R. Ryt. [3]
 495. Liga Morska i Kolonialna [3]
 496. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 497. L. K. [3]
 498. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 499. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 500. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 501. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 502. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 503. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 504. Krynicki, M. Lit. [3]
 505. Krajewski. Ryt. [3]
 506. Koło Medyków S. U. W. [3]
 507. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 508. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 509. Koroniarz [3]
 510. Konrad. Fot. [3]
 511. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 512. Kohn, Alfred. Red. [3]
 513. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 514. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 515. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 516. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 517. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 518. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 519. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 520. Jezierski, Edmund (1881-1935) [3]
 521. Jaugey, Jean [3]
 522. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 523. J.Ł. Ryt. [3]
 524. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 525. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 526. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 527. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 528. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 529. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 530. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 531. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 532. Gibs, Joe [3]
 533. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 534. Dąbrowski, Stanisław [3]
 535. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 536. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 537. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 538. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 539. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 540. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 541. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 542. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 543. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 544. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 545. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 546. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 547. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 548. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 549. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [3]
 550. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 551. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 552. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 553. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 554. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 555. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 556. Bauman, R. Lit. [3]
 557. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 558. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 559. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 560. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 561. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 562. "Orion". Fot. [3]
 563. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 564. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 565. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 566. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 567. [Łosiowa, Emilia] [2]
 568. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 569. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 570. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 571. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 572. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 573. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 574. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 575. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 576. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 577. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 578. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 579. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 580. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 581. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 582. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 583. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 584. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 585. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 586. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 587. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 588. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 589. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 590. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 591. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 592. Wróblewski, K. [2]
 593. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 594. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 595. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 596. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 597. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 598. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 599. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 600. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 601. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 602. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 603. Warnkówna, Jadwiga [2]
 604. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 605. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 606. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 607. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 608. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 609. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 610. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 611. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 612. Treter Mieczysław (1883-1943) [2]
 613. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 614. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 615. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 616. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 617. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 618. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 619. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 620. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 621. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 622. Teatr na Chłodnej [2]
 623. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 624. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 625. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 626. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 627. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 628. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 629. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 630. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 631. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 632. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 633. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 634. Surowiecki, Karol [2]
 635. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 636. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 637. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 638. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 639. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 640. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 641. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 642. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 643. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 644. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 645. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 646. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 647. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 648. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 649. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 650. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 651. Sosiński, J. Ryt. [2]
 652. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 653. Socha, Szczepan [2]
 654. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 655. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 656. Skornia-Roszij, Maria [2]
 657. Siekierski, Franciszek [2]
 658. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [2]
 659. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 660. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 661. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 662. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 663. Sedlaczek, Lech [2]
 664. Röber, F. H. Ryt. [2]
 665. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 666. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [2]
 667. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 668. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 669. Rumianek, Stanisław [2]
 670. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 671. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 672. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 673. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 674. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 675. Rada Regencyjna [2]
 676. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 677. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [2]
 678. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 679. Przyałgowski, Ignacy [2]
 680. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 681. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 682. Polska Macierz Szkolna [2]
 683. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 684. Plewczyński, F. [2]
 685. Pistyner, M. [2]
 686. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 687. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 688. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 689. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 690. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 691. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 692. Olzacki, Sławomir. Fot. [2]
 693. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 694. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 695. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 696. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 697. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 698. N[icz], E. Ryt. [2]
 699. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 700. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 701. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 702. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 703. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 704. Myślińska, Grażyna. Fot. [2]
 705. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 706. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 707. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 708. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 709. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 710. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 711. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 712. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 713. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 714. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 715. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 716. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 717. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 718. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 719. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 720. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 721. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 722. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 723. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 724. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 725. Malewicz, Jadwiga [2]
 726. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 727. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 728. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 729. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 730. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 731. M. K. Ryt. [2]
 732. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 733. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 734. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 735. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 736. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 737. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 738. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 739. Kępkowska, Bogusława Bożena [2]
 740. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 741. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 742. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 743. Kubełka, Ignacy [2]
 744. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 745. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 746. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 747. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 748. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 749. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 750. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 751. Kostka, J. [2]
 752. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 753. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 754. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 755. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 756. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 757. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 758. Komar, Józef [2]
 759. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 760. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 761. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 762. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 763. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 764. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 765. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 766. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 767. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 768. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 769. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 770. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 771. KK. Ryt. [2]
 772. K.W. Ryt. [2]
 773. K.N. Ryt. [2]
 774. K.M. Ryt. [2]
 775. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 776. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 777. Jezierski, J. Ryt. [2]
 778. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 779. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 780. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 781. J.K. Ryt. [2]
 782. J. Ł. [2]
 783. Instytut Spraw Społecznych [2]
 784. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 785. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 786. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 787. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 788. Hähle, G. Ryt. [2]
 789. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 790. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 791. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 792. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 793. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 794. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 795. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 796. Gorazdowski, E. [2]
 797. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 798. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 799. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [2]
 800. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 801. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 802. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [2]
 803. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 804. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 805. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 806. Frick, L. [2]
 807. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 808. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 809. Elkana, J. M. [2]
 810. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 811. E. N. Ryt. [2]
 812. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 813. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 814. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 815. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 816. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 817. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [2]
 818. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 819. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 820. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 821. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 822. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 823. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 824. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 825. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 826. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 827. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [2]
 828. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 829. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 830. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 831. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 832. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 833. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [2]
 834. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 835. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 836. Bykowski, Leon [2]
 837. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 838. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 839. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 840. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 841. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 842. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 843. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 844. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 845. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 846. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 847. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 848. Bielecki, C. [2]
 849. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 850. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 851. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 852. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 853. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 854. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 855. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 856. Baronowa X.Y.Z. [2]
 857. Banner, M. Red. [2]
 858. Automobilklub Warszawski [2]
 859. Atelier Rembrandt [2]
 860. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 861. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 862. A.T.T. [2]
 863. A...... Z....li [2]
 864. A. K. Ryt. [2]
 865. "Młoda Sztuka" [2]
 866. Żółtowski, A. [1]
 867. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 868. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 869. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 870. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 871. Żelaznowski, Andrzej [1]
 872. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 873. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 874. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 875. Štejman, S. A. [1]
 876. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 877. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 878. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 879. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 880. Śmigielska, Józefa [1]
 881. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 882. Śliwiński, Jan [1]
 883. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 884. Łączkowski Ludwik [1]
 885. Łączkowska Felicja [1]
 886. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 887. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 888. Łukaszczyk, Elżbieta [1]
 889. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 890. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 891. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 892. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 893. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 894. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 895. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 896. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 897. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 898. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 899. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 900. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 901. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 902. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 903. par Ketterer [1]
 904. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 905. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 906. il [1]
 907. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 908. [s.n.] [1]
 909. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 910. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 911. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 912. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 913. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 914. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 915. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 916. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 917. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 918. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 919. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 920. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 921. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 922. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 923. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 924. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 925. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 926. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 927. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 928. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 929. [Quirini, Edward] [1]
 930. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 931. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 932. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 933. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 934. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 935. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 936. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 937. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 938. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 939. [Omm, Peter] [1]
 940. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 941. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 942. [Mielnicki]. Fot. [1]
 943. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 944. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 945. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 946. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 947. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 948. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 949. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 950. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 951. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 952. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 953. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 954. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 955. [Grabiec (?-?)] [1]
 956. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 957. [Franck] [1]
 958. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 959. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 960. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 961. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 962. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 963. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 964. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 965. [Bielski, Szymon] [1]
 966. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 967. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 968. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 969. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 970. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 971. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 972. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 973. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 974. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 975. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 976. Związek Strzelecki [1]
 977. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 978. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 979. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 980. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 981. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 982. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 983. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 984. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 985. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 986. Związek Miast Polskich [1]
 987. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 988. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 989. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 990. Związek Katolicki [1]
 991. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 992. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 993. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 994. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 995. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [1]
 996. Zumpe, Edmund [1]
 997. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 998. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 999. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 1000. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 1001. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 1002. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 1003. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 1004. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 1005. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 1006. Ziegler; Droste [1]
 1007. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 1008. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 1009. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 1010. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 1011. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 1012. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 1013. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 1014. Zbyszewski [1]
 1015. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 1016. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1017. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 1018. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 1019. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 1020. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 1021. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 1022. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 1023. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1024. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1025. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1026. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 1027. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1028. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1029. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1030. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1031. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1032. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1033. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1034. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1035. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1036. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1037. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1038. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1039. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1040. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1041. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1042. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1043. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1044. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 1045. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1046. Zając, Jerzy [1]
 1047. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1048. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1049. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1050. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1051. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1052. X. Y. Z. [1]
 1053. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1054. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1055. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1056. Węgrzecki, S. [1]
 1057. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1058. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1059. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1060. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1061. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1062. Wójcicki, Jerzy [1]
 1063. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1064. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1065. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1066. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1067. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1068. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1069. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1070. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1071. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1072. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1073. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 1074. Wyroba, Stefan [1]
 1075. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1076. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1077. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1078. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1079. Wretowski, Paweł [1]
 1080. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1081. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1082. Wołek, Adam [1]
 1083. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1084. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1085. Wojnarowicz Weseła [1]
 1086. Wojewódzki, Władysław [1]
 1087. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1088. Wohlfahrt, A. [1]
 1089. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1090. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1091. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1092. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1093. Wiśniewski, Wojciech et al. [1]
 1094. Wiśniewski, Marceli [1]
 1095. Wizimirska, Barbara [1]
 1096. Witkowski, Wincenty [1]
 1097. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1098. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1099. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1100. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1101. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1102. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1103. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1104. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1105. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1106. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1107. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1108. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1109. Wilczek, Feliks [1]
 1110. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1111. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1112. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1113. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1114. Wierciński, K. [1]
 1115. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1116. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1117. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1118. Whiting, A. [1]
 1119. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1120. Wesoły Wujaszek [1]
 1121. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1122. Weintraub, Jan [1]
 1123. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1124. Weinberg P. [1]
 1125. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1126. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1127. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1128. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1129. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1130. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1131. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1132. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1133. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1134. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1135. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1136. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1137. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1138. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1139. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1140. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1141. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1142. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1143. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1144. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1145. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1146. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1147. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1148. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1149. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1150. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1151. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1152. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1153. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1154. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1155. Wano, K. [1]
 1156. Wanda Z. Ryt. [1]
 1157. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1158. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1159. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1160. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1161. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1162. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1163. Walaszczak, Piotr [1]
 1164. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1165. Wahrendorff, O. [1]
 1166. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1167. W.Z. Ryt. [1]
 1168. W.K. Ryt. [1]
 1169. W. M. K. [1]
 1170. W. K. Ryt. [1]
 1171. W. K. [1]
 1172. W. B. Ryt. [1]
 1173. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1174. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1175. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1176. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1177. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1178. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1179. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1180. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1181. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1182. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1183. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1184. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1185. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1186. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1187. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1188. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1189. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1190. Urbanowicz, Szymon [1]
 1191. Uniwersytet Warszawski [1]
 1192. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1193. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1194. Uhry, M. [1]
 1195. Typiak, Piotr [1]
 1196. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1197. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1198. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1199. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1200. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1201. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1202. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1203. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1204. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1205. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1206. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1207. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1208. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1209. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1210. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1211. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1212. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1213. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1214. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1215. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1216. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1217. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1218. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1219. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1220. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1221. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1222. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1223. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1224. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1225. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1226. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1227. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1228. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1229. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1230. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1231. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1232. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1233. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1234. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1235. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1236. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1237. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1238. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1239. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1240. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1241. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1242. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1243. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1244. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1245. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1246. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1247. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1248. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1249. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1250. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1251. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1252. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1253. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1254. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1255. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1256. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1257. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1258. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1259. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1260. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1261. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1262. Tor, Stanisław [1]
 1263. Tonioli, D. [1]
 1264. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1265. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1266. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1267. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1268. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1269. Tirling, Zygmunt [1]
 1270. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1271. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1272. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1273. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1274. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1275. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1276. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 1277. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1278. Teatr Nowości [1]
 1279. Teatr Nowa Komedia [1]
 1280. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1281. Teatr Malickiej [1]
 1282. Teatr Kameralny [1]
 1283. Teatr Aktora [1]
 1284. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1285. Taubert. Ryt. [1]
 1286. Taube, Gustaw jr [1]
 1287. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1288. Tarnacki, Józef. [1]
 1289. Tarnacki, Józef [1]
 1290. Tarczyński, Władysław [1]
 1291. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1292. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1293. T.B. [1]
 1294. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1295. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1296. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1297. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1298. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1299. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1300. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1301. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1302. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1303. Szymkiewicz, Józef [1]
 1304. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1305. Szymański, Ludwik [1]
 1306. Szymański, F. [1]
 1307. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1308. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1309. Szydłowska, Grażyna [1]
 1310. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1311. Szwankowska, Hanna [1]
 1312. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1313. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1314. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1315. Sznage. Ryt. [1]
 1316. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1317. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1318. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1319. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1320. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1321. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1322. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1323. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1324. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1325. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1326. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1327. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1328. Szczepański, Sebastian [1]
 1329. Szczepański, Grzegorz [1]
 1330. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1331. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1332. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1333. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1334. Syrewicz, Xawery [1]
 1335. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1336. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1337. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1338. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1339. Suszczyński, Jan [1]
 1340. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1341. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1342. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1343. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1344. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1345. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1346. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1347. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1348. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1349. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1350. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1351. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1352. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1353. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1354. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1355. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1356. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1357. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1358. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1359. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1360. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1361. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1362. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1363. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1364. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1365. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1366. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1367. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1368. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1369. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1370. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1371. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1372. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1373. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1374. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1375. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1376. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1377. Steiman, S. [1]
 1378. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1379. Stecher, August (?-?) [1]
 1380. Stawiński. Ryt. [1]
 1381. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1382. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1383. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1384. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1385. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1386. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1387. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1388. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1389. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1390. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1391. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1392. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1393. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1394. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1395. Sosnkowski, Józef [1]
 1396. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1397. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1398. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1399. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1400. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1401. Snopek, Kazimierz [1]
 1402. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1403. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1404. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1405. Slaski, S. Ryt. [1]
 1406. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1407. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1408. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1409. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1410. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1411. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1412. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1413. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1414. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1415. Siemieński, Lucjan [1]
 1416. Siegrist, Piotr [1]
 1417. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1418. Siczyński, Walery [1]
 1419. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1420. Sewer [1]
 1421. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1422. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1423. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1424. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1425. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1426. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1427. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1428. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1429. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1430. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1431. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1432. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1433. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1434. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1435. Sawiński, F. M. [1]
 1436. Sawiczewski, S. [1]
 1437. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1438. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1439. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1440. Samselski, Marek. Red. [1]
 1441. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1442. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1443. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1444. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1445. Salinger, Zygmunt [1]
 1446. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1447. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1448. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1449. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1450. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1451. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1452. Sachowa, Zofia [1]
 1453. S. E. [1]
 1454. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1455. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1456. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1457. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1458. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1459. Rybicki, Anastazy [1]
 1460. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1461. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [1]
 1462. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1463. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1464. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1465. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1466. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1467. Rudnicka, Monika [1]
 1468. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1469. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1470. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1471. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1472. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1473. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1474. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1475. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1476. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1477. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1478. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1479. Roeber. H. Ryt. [1]
 1480. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1481. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1482. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1483. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1484. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1485. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1486. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1487. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1488. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1489. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1490. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1491. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1492. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1493. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1494. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1495. Rembiel, St. [1]
 1496. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1497. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1498. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1499. Reiss, N. [1]
 1500. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1501. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1502. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1503. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1504. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1505. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1506. Raudny, Wacław [1]
 1507. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1508. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1509. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1510. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1511. Radzimiński, Bronisław [1]
 1512. Radwan, August [1]
 1513. Radoszewska, A. J. [1]
 1514. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1515. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1516. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1517. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1518. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1519. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1520. R. P. [1]
 1521. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1522. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1523. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1524. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1525. Péreyra, Charles [1]
 1526. Pécaut, Elie [1]
 1527. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1528. Pyka, Henryk [1]
 1529. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [1]
 1530. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1531. Pusch, Alois Maria de [1]
 1532. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1533. Puc, B[ronisław] [1]
 1534. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1535. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1536. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1537. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1538. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1539. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1540. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1541. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1542. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1543. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1544. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1545. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1546. Prochaska, Anna [1]
 1547. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1548. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1549. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1550. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1551. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1552. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1553. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1554. Posttallé [1]
 1555. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1556. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1557. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1558. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1559. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1560. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1561. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1562. Popielewski [1]
 1563. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1564. Pomian, E. [1]
 1565. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1566. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1567. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1568. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1569. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1570. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1571. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1572. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1573. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1574. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1575. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1576. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1577. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1578. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1579. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1580. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1581. Pokorny. Ryt. [1]
 1582. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1583. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1584. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1585. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1586. Podwiński, Stanisław [1]
 1587. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1588. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1589. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1590. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1591. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1592. Plater, Karol [1]
 1593. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1594. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1595. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1596. Piotrowski, Andrzej [1]
 1597. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1598. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1599. Piotrowska, Barbara (1935- ) [1]
 1600. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1601. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1602. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1603. Pilich, Michał [1]
 1604. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1605. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1606. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1607. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1608. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1609. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1610. Piekacz, J. Fot. [1]
 1611. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1612. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1613. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1614. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1615. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1616. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1617. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1618. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1619. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1620. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1621. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1622. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1623. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1624. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1625. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1626. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1627. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1628. Pawłowski, Kalixt [1]
 1629. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1630. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1631. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1632. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1633. Pawe, L. [1]
 1634. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1635. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1636. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1637. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1638. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1639. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1640. Paprocki, Bartosz [1]
 1641. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1642. Pallach, A. Ryt. [1]
 1643. Paczóski, Julian [1]
 1644. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1645. P. D. Ryt. [1]
 1646. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1647. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1648. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1649. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1650. Ostas, Marek [1]
 1651. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1652. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1653. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1654. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1655. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1656. Orthwein, Ludwik [1]
 1657. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1658. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1659. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1660. Oranowski, Wacław [1]
 1661. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1662. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1663. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1664. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1665. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1666. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1667. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1668. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1669. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1670. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1671. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1672. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1673. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1674. Obuchowicz, Henryk [1]
 1675. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1676. O liść dębu [1]
 1677. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1678. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1679. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1680. Nowakowski, Bogdan [1]
 1681. Nowacki, Łukasz [1]
 1682. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1683. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1684. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1685. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1686. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1687. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1688. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1689. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1690. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1691. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1692. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1693. Niecz, K.,fot. [1]
 1694. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1695. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1696. Nemo {pseud.] [1]
 1697. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1698. Nałęcz, Edward [1]
 1699. Naumann, Karl [1]
 1700. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1701. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1702. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1703. Napieralski, Mateusz [1]
 1704. Naoczny świadek [1]
 1705. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1706. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1707. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1708. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1709. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1710. Mękicki Rudolf (1887-1942) [1]
 1711. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1712. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1713. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1714. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1715. Myszkowska, Justyna [1]
 1716. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1717. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1718. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1719. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1720. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1721. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1722. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1723. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 1724. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1725. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1726. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1727. Mróz, Agnieszka [1]
 1728. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1729. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1730. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1731. Motas, Maciej [1]
 1732. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1733. Mosz, Barbara [1]
 1734. Morżkowska, Antonina [1]
 1735. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1736. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1737. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1738. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1739. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1740. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1741. Montabone (Firenze) [1]
 1742. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1743. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1744. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1745. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1746. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1747. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1748. Miłkowski, Stanisław [1]
 1749. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1750. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1751. Missler, B. T. [1]
 1752. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 1753. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1754. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1755. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1756. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1757. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1758. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1759. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1760. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1761. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1762. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1763. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1764. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1765. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1766. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1767. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1768. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1769. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1770. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [1]
 1771. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1772. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1773. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 1774. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1775. Mickiewicz, Izadora [1]
 1776. Mickiewicz, Dominik [1]
 1777. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1778. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1779. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1780. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1781. Mendewski, Stanisław [1]
 1782. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1783. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1784. Meisser [1]
 1785. Medeksza, Antoni [1]
 1786. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1787. Małkowska, Grażyna [1]
 1788. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1789. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1790. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1791. Maël, Pierr. [1]
 1792. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1793. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1794. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1795. Max, Józef (?-?) [1]
 1796. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1797. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1798. Matrzak, Jerzy [1]
 1799. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1800. Marx, Emil (?-?) [1]
 1801. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1802. Marois, Blanche [1]
 1803. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 1804. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1805. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1806. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1807. Marcinkowski, Piotr [1]
 1808. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1809. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1810. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1811. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1812. Makowski, Marek [1]
 1813. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1814. Makomaski, Edmund [1]
 1815. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1816. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1817. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1818. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1819. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1820. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1821. Mahomet II [1]
 1822. Magnus, Wiktor [1]
 1823. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1824. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1825. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1826. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1827. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1828. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1829. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1830. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1831. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1832. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1833. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1834. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1835. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1836. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1837. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1838. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1839. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1840. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1841. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1842. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1843. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1844. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1845. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1846. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1847. M.K. Ryt. [1]
 1848. M. A. Ryt [1]
 1849. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1850. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1851. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1852. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1853. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1854. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 1855. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1856. Lozano, Vicente [1]
 1857. Loth, August (1869-1944) [1]
 1858. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1859. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1860. Loos, Vincent Angelo [1]
 1861. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1862. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1863. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1864. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1865. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1866. Lisicki, Roman [1]
 1867. Lisiak, Elżbieta [1]
 1868. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1869. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1870. Lilpop, Marian [1]
 1871. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1872. Ligber. Szty. [1]
 1873. Ligber, F. Szty. [1]
 1874. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1875. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1876. Liciński Hipolit [1]
 1877. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1878. Leśniewska, B. [1]
 1879. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1880. Lewski , I. [1]
 1881. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1882. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [1]
 1883. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1884. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1885. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1886. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1887. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1888. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 1889. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1890. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 1891. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1892. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1893. Leschik, Konrad [1]
 1894. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1895. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1896. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1897. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1898. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1899. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1900. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1901. Lefebvre, Casimir [1]
 1902. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1903. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1904. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1905. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1906. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 1907. Lazzerini, Gustavo [1]
 1908. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1909. Latoszek, Jacek [1]
 1910. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1911. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1912. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1913. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1914. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1915. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1916. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1917. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1918. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1919. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1920. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1921. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1922. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1923. Kűbler. Ryt. [1]
 1924. Kűbler, H. Ryt. [1]
 1925. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1926. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1927. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1928. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1929. Kübler, Ryt. [1]
 1930. Kóźmiński, T. B. [1]
 1931. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1932. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1933. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 1934. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 1935. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1936. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1937. Kumidor, Zbigniew [1]
 1938. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1939. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1940. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1941. Kuczyński [1]
 1942. Kucz, M. Ryt. [1]
 1943. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1944. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 1945. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1946. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1947. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1948. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 1949. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1950. Krzyżanowska, Celina [1]
 1951. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1952. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1953. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1954. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1955. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1956. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1957. Krywoszejew, Maciej [1]
 1958. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1959. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1960. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1961. Krudowski, Józef [1]
 1962. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1963. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 1964. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1965. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1966. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1967. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1968. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1969. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1970. Krasuski, Stefan [1]
 1971. Krasowska Helena [1]
 1972. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1973. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1974. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1975. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1976. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1977. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 1978. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1979. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1980. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1981. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1982. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1983. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [1]
 1984. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 1985. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1986. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 1987. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1988. Kozłowski, Jan J. [1]
 1989. Kozyra, Anna [1]
 1990. Kozicki, Marek [1]
 1991. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1992. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1993. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1994. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [1]
 1995. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1996. Kowalewski, T. [1]
 1997. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1998. Kowala, G. [1]
 1999. Kotuliński, Andrzej [1]
 2000. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 2001. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 2002. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 2003. Kossakowska, Wanda [1]
 2004. Kossak Wojciech (1856-1942) [1]
 2005. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 2006. Koschmider, Edmund [1]
 2007. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 2008. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 2009. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 2010. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 2011. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 2012. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 2013. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 2014. Konstanty. Fot. [1]
 2015. Konopnicki, Jan [1]
 2016. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 2017. Koniński, Kazimierz [1]
 2018. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 2019. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 2020. Kondracki, W. Fot. [1]
 2021. Kondor, Ernst. [1]
 2022. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 2023. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 2024. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 2025. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 2026. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2027. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 2028. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 2029. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 2030. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 2031. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 2032. Komitet Budowy Pomników [1]
 2033. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 2034. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2035. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 2036. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 2037. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2038. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 2039. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 2040. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 2041. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 2042. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2043. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 2044. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 2045. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 2046. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2047. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2048. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2049. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2050. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2051. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2052. Klimowicz, Ignacy [1]
 2053. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2054. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2055. Klein, W. Ryt. [1]
 2056. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2057. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [1]
 2058. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2059. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2060. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2061. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2062. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2063. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2064. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2065. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 2066. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2067. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2068. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2069. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2070. Kautecki, Antoni. [1]
 2071. Kautecki, Antoni [1]
 2072. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2073. Kasterska, Maria [1]
 2074. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2075. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2076. Kasiewicz, Alfred [1]
 2077. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2078. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2079. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2080. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [1]
 2081. Karoli, W. [1]
 2082. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2083. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2084. Kapuscinski, Petr [1]
 2085. Kapliński, Julian [1]
 2086. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2087. Kapituła Odznaki [1]
 2088. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2089. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2090. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2091. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2092. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2093. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2094. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2095. Kaliszewski, L. [1]
 2096. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2097. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2098. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2099. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2100. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2101. Kaczyński, Witold [1]
 2102. Kaczmarski, S. [1]
 2103. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2104. K.P. [1]
 2105. K. Z. Ryt. [1]
 2106. K. Ryt. [1]
 2107. K. M. Ryt. [1]
 2108. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2109. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2110. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2111. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2112. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2113. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2114. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2115. Jotes [1]
 2116. Jonzeck, Waldemar [1]
 2117. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2118. Jeżowski, M [1]
 2119. Jezierski, J. [1]
 2120. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2121. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2122. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2123. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2124. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2125. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2126. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 2127. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2128. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2129. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2130. Jarosz, Rafał [1]
 2131. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2132. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2133. Janusz [1]
 2134. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2135. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2136. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2137. Jankowski, Józef [1]
 2138. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2139. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2140. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2141. Janczewski, S. Red. [1]
 2142. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2143. Jan Lemański (1866-1933) [1]
 2144. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2145. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2146. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2147. Jakobi, Zygmunt [1]
 2148. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2149. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2150. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2151. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2152. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2153. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2154. Jackowski, Aleksander [1]
 2155. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2156. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2157. J.J, Ryt. [1]
 2158. J. Z. [1]
 2159. J. S. Ryt. [1]
 2160. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2161. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2162. J. J. Ryt. [1]
 2163. Izert, Julian fot. [1]
 2164. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2165. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2166. Issakowitch, S.S. [1]
 2167. Iringh, Mirosław [1]
 2168. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2169. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2170. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2171. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2172. Instytut Reduty [1]
 2173. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2174. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2175. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2176. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2177. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2178. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2179. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2180. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2181. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2182. Hyodo, Nagao [1]
 2183. Huzarski, Jerzy [1]
 2184. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2185. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2186. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2187. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2188. Horoch, Jan [1]
 2189. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2190. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2191. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2192. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2193. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2194. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2195. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2196. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2197. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2198. Hervé (1825-1892) [1]
 2199. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2200. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2201. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2202. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2203. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2204. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2205. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2206. Heck, Walerian [1]
 2207. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2208. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2209. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2210. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2211. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2212. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2213. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2214. Haehle. Ryt. [1]
 2215. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2216. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2217. Głębicka, Jolanta et al. [1]
 2218. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2219. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2220. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2221. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2222. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2223. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2224. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2225. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2226. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2227. Górska, Maria. Red. [1]
 2228. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2229. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2230. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2231. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2232. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2233. Grynfeld, Bronisława [1]
 2234. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2235. Grupa Legionistów [1]
 2236. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2237. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2238. Groszkowski Teodor (1863-1930) [1]
 2239. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2240. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2241. Grimm., A. Ryt. [1]
 2242. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2243. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2244. Grajnert, Józef [1]
 2245. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2246. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2247. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2248. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2249. Gołębiewska, Wanda [1]
 2250. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2251. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2252. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2253. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2254. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2255. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2256. Gorski, Konstanty (1868-1934) [1]
 2257. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2258. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2259. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2260. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2261. Golański, Jerzy [1]
 2262. Gola, A. (muzyka) [1]
 2263. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2264. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2265. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2266. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2267. Gnatkowski, Adam [1]
 2268. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [1]
 2269. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2270. Giraud, Paul [1]
 2271. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2272. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2273. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2274. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2275. Giller, Honorata [1]
 2276. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2277. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2278. Gierczyńska, Joanna [1]
 2279. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2280. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2281. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2282. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2283. Gebhard, podporucznik [1]
 2284. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2285. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2286. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2287. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2288. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2289. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2290. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2291. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2292. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2293. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2294. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [1]
 2295. Gajewski, Adrian [1]
 2296. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2297. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2298. G.S. Ryt. [1]
 2299. G.R. Ryt. [1]
 2300. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2301. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2302. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2303. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2304. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2305. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2306. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2307. Frimmel Theodor von (1853-1928) [1]
 2308. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2309. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2310. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2311. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2312. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2313. Fiszer, Carolina [1]
 2314. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2315. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2316. Filipiak, Grzegorz [1]
 2317. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2318. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2319. Field, John (1782-1837) [1]
 2320. Fiedler. Ryt. [1]
 2321. Feuerstein Władysław [1]
 2322. Feldman, J. [1]
 2323. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2324. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2325. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2326. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2327. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2328. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2329. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2330. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2331. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2332. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [1]
 2333. Fabiszewski, M. [1]
 2334. F. K. Ryt. [1]
 2335. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2336. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2337. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2338. Erhard, Carl [1]
 2339. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2340. Emer, Lucjan [1]
 2341. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2342. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2343. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2344. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2345. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2346. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2347. Egloff, Jerzy [1]
 2348. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2349. Edgeworth, Maria [1]
 2350. E. S. [1]
 2351. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2352. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2353. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2354. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2355. Dénoix, Victorin [1]
 2356. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2357. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2358. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2359. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2360. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2361. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2362. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2363. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2364. Dudek, Edyta et al. [1]
 2365. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2366. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2367. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2368. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2369. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2370. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2371. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2372. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2373. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2374. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2375. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2376. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2377. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2378. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2379. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2380. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2381. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2382. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2383. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2384. Dom ks. Boduena [1]
 2385. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2386. Dobrski, Konrad [1]
 2387. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2388. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2389. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2390. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2391. Di Donato, Carlo [1]
 2392. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2393. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2394. Derengowski, Jan [1]
 2395. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2396. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2397. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2398. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2399. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2400. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2401. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2402. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2403. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2404. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2405. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2406. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2407. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2408. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2409. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2410. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2411. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2412. Dembiński, Czesław [1]
 2413. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2414. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2415. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2416. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2417. Dawidowa, Helena [1]
 2418. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2419. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2420. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2421. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2422. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2423. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2424. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2425. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2426. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2427. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2428. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2429. Dalla Casa, Louis [1]
 2430. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2431. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2432. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2433. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2434. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2435. Czerwiński, Franciszek [1]
 2436. Czerniawski, Jan [1]
 2437. Czermański, Zdzisław [1]
 2438. Czermak, Grażyna [1]
 2439. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2440. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2441. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2442. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2443. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2444. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2445. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2446. Czaki, Klementyna [1]
 2447. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2448. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2449. Czajewski Wiktor [1]
 2450. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2451. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2452. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2453. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2454. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2455. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2456. Cirina, J. A. [1]
 2457. Cikanek, Ferdinand [1]
 2458. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2459. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2460. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2461. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2462. Cichocki, Ks. [1]
 2463. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2464. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2465. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2466. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2467. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2468. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2469. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2470. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2471. Chodecki, Władysław [1]
 2472. Chmielewski, Ignacy [1]
 2473. Chmielewska, Halina [1]
 2474. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2475. Charszewski, Ignacy [1]
 2476. Charchillac, Berthet de [1]
 2477. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2478. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2479. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2480. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2481. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2482. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2483. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2484. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2485. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2486. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2487. C.K. ryt. [1]
 2488. Błaszczak, Fr. [1]
 2489. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2490. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2491. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2492. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2493. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2494. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2495. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2496. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2497. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2498. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2499. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2500. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2501. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2502. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2503. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2504. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2505. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2506. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2507. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2508. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2509. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2510. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2511. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2512. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2513. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2514. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2515. Brauman, Władysław [1]
 2516. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2517. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2518. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2519. Bouleau, H. de. [1]
 2520. Borucki, Juliusz [1]
 2521. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2522. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2523. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2524. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2525. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2526. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2527. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2528. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2529. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2530. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2531. Bojarska, Stefanja [1]
 2532. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2533. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2534. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2535. Bogacki, S. Fot. [1]
 2536. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [1]
 2537. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2538. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2539. Bockhann, F. [1]
 2540. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2541. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2542. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2543. Bobiński, Antoni [1]
 2544. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2545. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2546. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2547. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2548. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2549. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2550. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2551. Bio [pseud.] [1]
 2552. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2553. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2554. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2555. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2556. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2557. Bielicka, Eugenia [1]
 2558. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2559. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2560. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2561. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2562. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2563. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2564. Biblioteka Narodowa [1]
 2565. Biblioteka Kórnicka [1]
 2566. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2567. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2568. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2569. Bianchi, Emilio [1]
 2570. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2571. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2572. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2573. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2574. Betcher, Jan C. [1]
 2575. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2576. Benjamin Kornfeld [1]
 2577. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2578. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2579. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2580. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2581. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2582. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2583. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2584. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2585. Baude, K. [1]
 2586. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2587. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2588. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2589. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2590. Barski, Ireneusz [1]
 2591. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2592. Barański, Andrzej [1]
 2593. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2594. Baracz, A. P. [1]
 2595. Bar, E. Ryt. [1]
 2596. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2597. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2598. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2599. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2600. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2601. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2602. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2603. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2604. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2605. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2606. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2607. Babiński, Wacław [1]
 2608. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2609. B.O. Ryt. [1]
 2610. B. B. Ryt. [1]
 2611. Aut. [1]
 2612. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2613. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2614. Arslan M. [1]
 2615. Arnold, E. J. [1]
 2616. Arnaud, Étienne [1]
 2617. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2618. Armia Krajowa [1]
 2619. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2620. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2621. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2622. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2623. Archibald, M. [1]
 2624. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2625. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2626. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2627. Aniela S. Ryt. [1]
 2628. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2629. Ambrich, Magdalena [1]
 2630. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2631. Amator [1]
 2632. Alkar [pseud.] [1]
 2633. Al. Pow. [1]
 2634. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2635. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2636. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2637. Adamska, Grażyna [1]
 2638. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2639. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2640. Achtel, Aleksandra [1]
 2641. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2642. AWU [1]
 2643. ADAM [1]
 2644. A. Z. [1]
 2645. A. W. Ryt. [1]
 2646. A. S. Ryt. [1]
 2647. A. Ryt. [1]
 2648. A. G. Ryt. [1]
 2649. A. C. Ryt. [1]
 2650. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2651. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2652. - [1]
 2653. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [124916]
 2. Ministerstwo Oświaty [52331]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [34578]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [30218]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [27310]
 6. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [20262]
 7. Prus, Bolesław (1847-1912) [19828]
 8. Kownacka, Maria (1894-1982) [16701]
 9. Załęczny, Jolanta (1959- ) [16577]
 10. Bobiński, Antoni [16244]
 11. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15354]
 12. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14105]
 13. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [13714]
 14. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13412]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [12547]
 16. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [12206]
 17. Arct, Michał (1840-1916) [11762]
 18. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11684]
 19. Pocztowa Kasa Oszczędności [11452]
 20. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [11329]
 21. Gawkowski, Robert (1962- ) [11193]
 22. Główny Urząd Statystyczny [11052]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [10808]
 24. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [10696]
 25. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10262]
 26. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [9032]
 27. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [8896]
 28. Krajowe Biuro Statystyczne [8756]
 29. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8544]
 30. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8444]
 31. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [8263]
 32. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [8132]
 33. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [7086]
 34. Verne, Jules (1828-1905) [6969]
 35. Röber, H. Ryt. [6790]
 36. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6361]
 37. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [5855]
 38. Urząd Statystyczny w Warszawie [5847]
 39. Winek, Włodzimierz (1956-) [5759]
 40. Magistrat m.st. Warszawy [5648]
 41. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [5619]
 42. Szaciński, Mieczysław (?-?) [5510]
 43. Skwara, Marian (1946- ) [5239]
 44. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4991]
 45. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4906]
 46. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4845]
 47. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4826]
 48. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [4816]
 49. Egloff, Jerzy [4744]
 50. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4619]
 51. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [4550]
 52. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [4509]
 53. Maliszewski, Jerzy (?-?) [4415]
 54. Antykwarnia Warszawska [4409]
 55. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4355]
 56. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [4346]
 57. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [4320]
 58. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [4220]
 59. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [4219]
 60. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3994]
 61. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3862]
 62. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3846]
 63. Skarga, Piotr (1536-1612) [3845]
 64. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3792]
 65. Baracz, A. P. [3730]
 66. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3699]
 67. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3690]
 68. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3669]
 69. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [3535]
 70. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3469]
 71. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3408]
 72. Związek Patriotów Polskich [3407]
 73. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3366]
 74. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3307]
 75. Lejko, Krystyna (1933- ) [3251]
 76. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3234]
 77. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3154]
 78. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3134]
 79. Kapuściński, Piotr [3104]
 80. Frączek, Ireneusz (1969- ) [3085]
 81. Starzyński, Stefan (1893-1939) [3085]
 82. Muzeum Narodowe (Warszawa) [3065]
 83. Estreicher, Karol (1827-1908) [3059]
 84. Jaugey, Jean [3051]
 85. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [3001]
 86. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [2961]
 87. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [2894]
 88. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [2884]
 89. Papierowski, Andrzej Jerzy [2859]
 90. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2825]
 91. Brandel, Konrad (1838-1920) [2808]
 92. Zieliński, Jarosław (1958- ) [2785]
 93. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2782]
 94. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2756]
 95. Popowski, S. [2660]
 96. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [2591]
 97. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2584]
 98. Kneisel, August [2554]
 99. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2545]
 100. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [2513]
 101. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2504]
 102. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2477]
 103. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2476]
 104. A. Z. [2446]
 105. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2371]
 106. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2361]
 107. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2333]
 108. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2332]
 109. Małecki, Antoni (1821-1913) [2320]
 110. Tretiak, Józef (1841-1923) [2295]
 111. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2286]
 112. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2274]
 113. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2269]
 114. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [2260]
 115. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2257]
 116. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2250]
 117. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [2219]
 118. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2213]
 119. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2178]
 120. Kohn, Alfred. Red. [2155]
 121. Dąbrowski, Stanisław [2124]
 122. Makowski, Marek [2087]
 123. Kudyba, Wojciech (1965- ) [2085]
 124. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [2082]
 125. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2049]
 126. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2044]
 127. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2044]
 128. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2039]
 129. Bezak, Paweł (1983- ) [2033]
 130. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [2015]
 131. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [2001]
 132. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1992]
 133. Kępkowska, Bogusława Bożena [1990]
 134. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1990]
 135. Puc, B[ronisław] [1966]
 136. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1960]
 137. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1957]
 138. Paulmier, Adrien-Augustin [1912]
 139. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [1901]
 140. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [1881]
 141. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [1881]
 142. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1880]
 143. Górska, Halina (1898-1942) [1867]
 144. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1857]
 145. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1828]
 146. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1815]
 147. Beyer, Karol (1818-1877) [1792]
 148. [Magistrat m. Lwowa] [1761]
 149. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1756]
 150. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1707]
 151. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1697]
 152. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1697]
 153. Polski Związek Producentów Filmowych [1697]
 154. Miejskie Biuro Statystyczne [1693]
 155. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1688]
 156. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1675]
 157. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1672]
 158. [Bielski, Szymon] [1665]
 159. Baronowa X.Y.Z. [1655]
 160. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [1652]
 161. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1649]
 162. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1632]
 163. Buzek, Józef (1873-1936) [1630]
 164. Elkana, J. M. [1608]
 165. P.B. Ryt. [1607]
 166. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1599]
 167. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1583]
 168. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1574]
 169. Stowarzyszenie Żoliborzan [1565]
 170. Polak, Józef (1857-1928) [1550]
 171. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1511]
 172. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1498]
 173. Słowaczyński, Jędrzej [1473]
 174. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1473]
 175. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1461]
 176. Conrad. Fot. [1457]
 177. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1455]
 178. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1450]
 179. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1448]
 180. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1428]
 181. Spencer, Herbert (1820-1903) [1425]
 182. Ganilh, Charles (1758-1836) [1420]
 183. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1410]
 184. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1406]
 185. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1401]
 186. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1389]
 187. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1388]
 188. Röber, F. H. Ryt. [1387]
 189. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1376]
 190. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1374]
 191. Sigismond. Fot. [1368]
 192. Pawłowski, Zbigniew [1368]
 193. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1365]
 194. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1349]
 195. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1341]
 196. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1333]
 197. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1327]
 198. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1320]
 199. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1315]
 200. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1310]
 201. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1309]
 202. Młoda Polka [pseud.] [1306]
 203. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1298]
 204. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1298]
 205. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1289]
 206. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1286]
 207. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1277]
 208. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1273]
 209. Napoleon I (1769-1821) [1258]
 210. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1216]
 211. Czerniawski, Jan [1208]
 212. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1197]
 213. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1193]
 214. J. Ł. Ryt. [1193]
 215. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1192]
 216. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1191]
 217. Poliński, Józef (1891-1944) [1177]
 218. Callier, Edmund (1833-1893) [1175]
 219. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [1160]
 220. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1152]
 221. Kwasiborski, Jerzy [1151]
 222. Stefanow, Piotr [1148]
 223. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1145]
 224. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1142]
 225. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1139]
 226. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1138]
 227. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1138]
 228. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1137]
 229. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1114]
 230. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1110]
 231. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1109]
 232. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1106]
 233. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1103]
 234. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1103]
 235. Winogrodzka, Katarzyna [1100]
 236. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1096]
 237. Surowiecki, Karol [1086]
 238. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1081]
 239. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1081]
 240. Biuro Pracy Społecznej [1080]
 241. Oppman, Artur (1867-1931) [1075]
 242. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1074]
 243. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1072]
 244. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1069]
 245. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1067]
 246. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1066]
 247. Snopek, Kazimierz [1063]
 248. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1062]
 249. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1062]
 250. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1058]
 251. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1054]
 252. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1049]
 253. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1048]
 254. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1038]
 255. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1036]
 256. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1027]
 257. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [1026]
 258. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [1023]
 259. Kucz, Karol (1815-1892) [1022]
 260. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1010]
 261. Radliński, Ignacy (1843-1920) [1004]
 262. Lisicki, Roman [1002]
 263. Załęski, Witold (1836-1908) [1000]
 264. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1000]
 265. Draper, John William (1811-1882) [998]
 266. Ejsmond, Julian (1892-1930) [991]
 267. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [987]
 268. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [983]
 269. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [981]
 270. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [978]
 271. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [971]
 272. Kapuscinski, Petr [961]
 273. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [960]
 274. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [955]
 275. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [944]
 276. Bezpałko, Jerzy (1938-) [942]
 277. Łączkowski, Marceli (?-?) [939]
 278. Koleżak, Władysław (1854-1924) [938]
 279. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [936]
 280. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [936]
 281. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [935]
 282. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [935]
 283. Chmielewska, Halina [933]
 284. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [930]
 285. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [928]
 286. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [927]
 287. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [921]
 288. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [913]
 289. Scott, Walter (1771-1832) [909]
 290. Walter. Ryt. [906]
 291. Friedrich, Henryk (1908-1944) [906]
 292. Suligowski, Adolf (1849-1932) [906]
 293. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [904]
 294. [Schier, František Václav (1804-1864)] [900]
 295. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [899]
 296. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [889]
 297. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [887]
 298. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [886]
 299. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [885]
 300. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [877]
 301. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [872]
 302. Dębski, Michał [871]
 303. Chompre, Pierre (1698-1760) [871]
 304. Wysocki Piotr (1797-1874) [866]
 305. Wretowski, Paweł [858]
 306. Ministerstwo Kultury i Sztuki [857]
 307. Hasselbusch, Robert (1983- ). [856]
 308. Rapaport, Artur (1889-1937) [849]
 309. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [848]
 310. Giraud, Paul [845]
 311. Sedlaczek, Lech [840]
 312. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [837]
 313. Hoffman, Franz (1814-1882) [834]
 314. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [832]
 315. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [829]
 316. Styfi, Jan (1839?-1921) [829]
 317. Elsner, Józef (1769 - 1854) [824]
 318. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [822]
 319. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [820]
 320. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [818]
 321. Pawiński, Adolf (1840-1896) [818]
 322. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [816]
 323. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [805]
 324. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [803]
 325. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [796]
 326. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [795]
 327. Lewicka, Anna (1852-1932) [790]
 328. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [788]
 329. Majewski, Erazm (1858-1922) [788]
 330. Friedhuber de Grubenthal, L. [787]
 331. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [786]
 332. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [785]
 333. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [784]
 334. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [783]
 335. Adamska, Grażyna [781]
 336. Lodge, Edmund (1756-1839) [780]
 337. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [779]
 338. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [776]
 339. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [773]
 340. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [772]
 341. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [766]
 342. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [765]
 343. B. P. Ryt. [762]
 344. Centralna Biblioteka Statystyczna [759]
 345. Rostworowski, Jan (1838-1898) [752]
 346. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [744]
 347. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [741]
 348. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [740]
 349. Kroński, Aleksander (1871-1935) [739]
 350. Leist, Ludwig (1891-1967) [738]
 351. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [736]
 352. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [734]
 353. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [734]
 354. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [733]
 355. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [732]
 356. Szatkowska, Lena (1947- ) [730]
 357. Zawiliński, Roman (1855-1932) [729]
 358. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [727]
 359. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [724]
 360. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [722]
 361. Major Hennequin del Varsaviae [722]
 362. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [721]
 363. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [719]
 364. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [716]
 365. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [715]
 366. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [714]
 367. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [711]
 368. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [707]
 369. Aristoteles (384-322 a.C.) [704]
 370. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [703]
 371. Samborski, Henryk (1843-1918) [702]
 372. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [699]
 373. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [698]
 374. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [693]
 375. Kurpiński, Karol (1785-1857) [691]
 376. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [690]
 377. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [688]
 378. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [686]
 379. Olszewski, K.[azimierz] [685]
 380. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [682]
 381. Bielski, Szymon (1745-1825) [682]
 382. Teresa Frącek (1937- ) [679]
 383. Zarząd Miejski w Równem [675]
 384. Snarski, Stanisław (1795-1880) [669]
 385. Gorecka, Maria (1835-1922) [668]
 386. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [666]
 387. Bełza, Władysław (1847-1913) [664]
 388. Campe, Joachim Heinrich [663]
 389. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [662]
 390. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [661]
 391. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [660]
 392. Socha, Szczepan [659]
 393. Ligber. Szty. [658]
 394. Legun-Biliński, Antoni. [657]
 395. Warnka, Jadwiga [655]
 396. Pokorzyńska, Elżbieta [654]
 397. Marcinkowski, Piotr [654]
 398. Lampert, Kurt (1859-1918) [654]
 399. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [651]
 400. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [650]
 401. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [648]
 402. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [646]
 403. Dom Sztuki (Warszawa) [646]
 404. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [646]
 405. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [644]
 406. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [642]
 407. Rumianek, Stanisław [640]
 408. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [638]
 409. Wizimirska, Barbara [636]
 410. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [636]
 411. Bloch, Jan (1836-1902) [635]
 412. Krystall, Bronisław (1887-1983) [630]
 413. Dickstein, Samuel (1851-1939) [628]
 414. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [626]
 415. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [624]
 416. Dubiecki, Marian (1838-1926) [622]
 417. Sewer [620]
 418. Lachowicz, Juliusz. Red. [618]
 419. Bersohn, Mathias (1823-1908) [618]
 420. [Magistrat m.st. Warszawy] [614]
 421. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [614]
 422. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [612]
 423. Lichota, Władysław Tadeusz [611]
 424. Baka, Józef (1707-1780) [609]
 425. Goszczyńska, Agnieszka [608]
 426. Wyss, Johann David (1743-1818) [607]
 427. Guiraud, Paul (1850-1907) [607]
 428. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [605]
 429. Zuber, Rudolf (1858-1920) [604]
 430. Siczyński, Walery [604]
 431. Magistrat Miasta Warszawy [602]
 432. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [601]
 433. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [601]
 434. Hansson, Ola (1860-1925) [601]
 435. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [600]
 436. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [599]
 437. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [596]
 438. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [594]
 439. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [594]
 440. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [594]
 441. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [592]
 442. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [591]
 443. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [588]
 444. Filipiak, Grzegorz [588]
 445. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [583]
 446. Seruga, Józef (1886-1940) [583]
 447. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [583]
 448. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [580]
 449. [Granke, Stefan] [580]
 450. Biart, Lucjan (1829-1897) [580]
 451. [Magistrat goroda Varšavy] [577]
 452. Czartoryska Izabela (1746-1835) [573]
 453. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [573]
 454. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [572]
 455. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [568]
 456. Świętochowski, Adam (1864-1914) [568]
 457. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [565]
 458. Cep [Henryk Cepnik] [564]
 459. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [560]
 460. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [559]
 461. Grajnert, Józef [556]
 462. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [555]
 463. Lissowski, Czesław (1895-1942) [555]
 464. Alkar [pseud.] [555]
 465. Kiliński, Jan (1760-1819) [554]
 466. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [554]
 467. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [552]
 468. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [552]
 469. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [551]
 470. Siebeck, Herman (1842-1920) [551]
 471. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [550]
 472. Hyodo, Nagao [549]
 473. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [545]
 474. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [543]
 475. Heck, Walerian [542]
 476. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [542]
 477. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [540]
 478. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [538]
 479. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [537]
 480. Edgeworth, Maria [536]
 481. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [533]
 482. J.K. Ryt. [530]
 483. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [529]
 484. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [528]
 485. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [527]
 486. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [526]
 487. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [524]
 488. Myszkowska, Justyna [524]
 489. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [522]
 490. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [521]
 491. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [519]
 492. Kowalski, L. Fot. [518]
 493. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [518]
 494. [Miethke, H. O.] [517]
 495. Piłsudski, Józef (1867-1935) [517]
 496. Ségur, Sophie de (1799-1874) [516]
 497. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [516]
 498. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [514]
 499. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [512]
 500. J. Z. [512]
 501. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [509]
 502. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [508]
 503. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [508]
 504. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [508]
 505. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [507]
 506. X. Y. Z. [507]
 507. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [503]
 508. Iks Cagnafet [pseud.] [502]
 509. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [500]
 510. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [499]
 511. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [498]
 512. ADAM. Ryt. [497]
 513. Portner, Szymon (18..-?) [497]
 514. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [496]
 515. Zipper, Albert (1855-1936) [494]
 516. Typiak, Piotr [494]
 517. Podwiński, Stanisław [494]
 518. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [493]
 519. Ryszard, Antoni (1841-1894) [490]
 520. Borucki, Juliusz [490]
 521. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [489]
 522. Pawe, L. [489]
 523. Adolph, Witold (1903-1941) [487]
 524. Skornia-Roszij, Maria [487]
 525. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [487]
 526. Pécaut, Elie [486]
 527. Baude, K. [486]
 528. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [484]
 529. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [483]
 530. Miłkowski, Stanisław [483]
 531. Jeżowski, M [483]
 532. Związek Komunalny (Węgrów) [482]
 533. Przyborowski, Walery (1845-1913) [481]
 534. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [481]
 535. Kiliński, Jan (1760-1819 [481]
 536. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [480]
 537. Chodyński, Adam Antoni [476]
 538. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [475]
 539. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [475]
 540. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [474]
 541. Bojarska, Stefanja [474]
 542. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [473]
 543. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [473]
 544. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [473]
 545. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [472]
 546. Pawłowski, Kalixt [472]
 547. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [471]
 548. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [467]
 549. Passendorfer, Artur (1864-1936) [466]
 550. Sigalin, Józef (1909-1983) [463]
 551. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [457]
 552. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [450]
 553. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [450]
 554. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [450]
 555. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [448]
 556. Śmigielska, Józefa [448]
 557. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [447]
 558. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [446]
 559. Wóycicka, Jadwiga [444]
 560. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [442]
 561. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [441]
 562. Grzymała, Grabowiecki Jan [441]
 563. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [440]
 564. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [438]
 565. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [438]
 566. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [437]
 567. Boratyński, Wacław (1908-1939) [436]
 568. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [433]
 569. Jahner, Alfred (1860-1934) [433]
 570. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [432]
 571. Paciorkowski, Bronisław Gryf [432]
 572. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [431]
 573. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [431]
 574. Nowakowski, Józef (1800-1864) [428]
 575. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [428]
 576. Freudenson, Daniel (1847-1931) [427]
 577. Dénoix, Victorin [424]
 578. Nowoszewski, Roman (1945-) [422]
 579. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [421]
 580. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [418]
 581. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [417]
 582. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [417]
 583. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [417]
 584. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [415]
 585. J. Ł. [414]
 586. Warszawski Szpital dla Dzieci [413]
 587. Grundmann, Karl (1909-1944) [413]
 588. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [409]
 589. Strindberg, August (1849-1912) [407]
 590. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [406]
 591. Ministerstwo Odbudowy Kraju [404]
 592. Prymlewicz, Magdalena [403]
 593. Jachowiczowa, Antonina [403]
 594. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [403]
 595. Muzeum Narodowe w Poznaniu [402]
 596. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [401]
 597. Taube, Gustaw jr [401]
 598. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [401]
 599. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [401]
 600. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [400]
 601. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [400]
 602. Kumidor, Zbigniew [400]
 603. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [399]
 604. Simmler, Józef (1823-1868) [398]
 605. Roeber, F. H. Ryt. [397]
 606. Warnkówna, Jadwiga [397]
 607. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [397]
 608. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [396]
 609. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [395]
 610. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [395]
 611. Kaleta, Jerzy (1929- ). [394]
 612. Borkowski, Feliks (1840- ?) [394]
 613. Barclay, John (1582-1621) [394]
 614. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [393]
 615. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [392]
 616. Strauss, Johann (1825-1899) [391]
 617. Maliszewski, Edward (1875-1928) [390]
 618. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [389]
 619. Bauman, R. Lit. [388]
 620. Hoffman, Karol (1855-1937) [387]
 621. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [386]
 622. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [385]
 623. Latoszek, Jacek [385]
 624. Komorowska-Filipiak, Romana [385]
 625. Tarnacki, Józef. [378]
 626. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [378]
 627. Karoli & Troczewski [377]
 628. Płoska-Łoś, Irena [377]
 629. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [376]
 630. Szujski, Józef (1835-1883) [376]
 631. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [376]
 632. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [376]
 633. Słomkowska, Alina (1929-1995) [375]
 634. Gold, Artur (1897-1943) [374]
 635. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [374]
 636. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [374]
 637. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [371]
 638. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [371]
 639. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [370]
 640. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [369]
 641. Okuń, Edward (1872-1945) [368]
 642. Czermański, Zdzisław [368]
 643. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [367]
 644. Abdullah Frères [pseud.] [367]
 645. Turowski, Stanisław (1880-1936) [367]
 646. Leśniewska, B. [366]
 647. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [365]
 648. Paprocki, Bartosz [363]
 649. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [362]
 650. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [361]
 651. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [360]
 652. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [360]
 653. Pałac Sztuki (Warszawa) [359]
 654. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [359]
 655. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [357]
 656. Berthet, Èlie (1815-1891) [356]
 657. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [353]
 658. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [353]
 659. Peretz, Adolf (1855-1933) [353]
 660. [Łosiowa, Emilia] [352]
 661. Gierczyńska, Joanna [352]
 662. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [350]
 663. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [350]
 664. Związek Miast Polskich [350]
 665. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [350]
 666. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [350]
 667. Chankowski, Henryk (1882-1944) [350]
 668. Bykowski, Leon [349]
 669. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [349]
 670. Eile, Henryk (1878-1939) [348]
 671. Arnold, E. J. [348]
 672. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [346]
 673. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [346]
 674. Stefani, Józef (1800-1876) [345]
 675. Marczyński, Józef (1891-1940) [343]
 676. Jelínek, Edvard (1855-1897) [343]
 677. J. H. Ryt. [342]
 678. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [342]
 679. Windakiewicz, Kazimierz [342]
 680. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [340]
 681. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [339]
 682. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [339]
 683. Piotrowski, Andrzej [338]
 684. Demby, Stefan (1862-1939) [338]
 685. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [337]
 686. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [337]
 687. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [337]
 688. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [335]
 689. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [335]
 690. Jabłoński, Tadeusz [334]
 691. Ines, Albert (1620-1658) [334]
 692. Rada Regencyjna [333]
 693. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [333]
 694. Korotyński, Władysław (1866-1924) [333]
 695. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [333]
 696. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [332]
 697. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [332]
 698. Siemieński, Lucjan [332]
 699. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [331]
 700. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [330]
 701. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [330]
 702. Grabowski, Antoni (1857-1921) [330]
 703. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [330]
 704. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [330]
 705. Schilgen, Hardy (1876-1941) [329]
 706. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [328]
 707. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [328]
 708. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [327]
 709. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [326]
 710. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [326]
 711. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [326]
 712. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [326]
 713. Degler, Katarzyna (1896-1982) [326]
 714. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [325]
 715. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [325]
 716. Lyall, Edna (1857-1903) [324]
 717. Kaczyński, Witold [324]
 718. Kowalewski, T. [323]
 719. Koroniarz [321]
 720. A. R. Ryt. [320]
 721. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [320]
 722. Chmiel, Adam (1865-1934) [320]
 723. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [319]
 724. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [319]
 725. Ostrowski, Tomasz (?-?) [319]
 726. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [317]
 727. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [317]
 728. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [317]
 729. Związek Buchalterów (Warszawa) [316]
 730. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [316]
 731. Węgrzecki, S. [316]
 732. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [314]
 733. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [313]
 734. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [313]
 735. Maciejowski, Adam (1874-1919) [313]
 736. Kryński, Adam (1844-1932) [313]
 737. A. Z. Ryt. [312]
 738. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [311]
 739. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [311]
 740. Dombrowski, Władysław [310]
 741. Osterloff, Edmund (1863-1938) [310]
 742. Gozdowski, Edward (1843-1901) [310]
 743. Szajnocha, Karol (1818-1868) [308]
 744. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [307]
 745. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [306]
 746. Stablewski, Florian (1841-1906) [306]
 747. Rytel, Kazimiera (?-?) [306]
 748. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [306]
 749. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [305]
 750. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [305]
 751. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [304]
 752. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [303]
 753. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [301]
 754. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [301]
 755. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [299]
 756. Mościcki, Henryk (1881-1952) [298]
 757. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [298]
 758. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [297]
 759. Al. Pow. [297]
 760. Broch.[owski], B. Ryt. [296]
 761. A. M. Ryt. [295]
 762. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [293]
 763. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [293]
 764. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [292]
 765. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [292]
 766. Kolberg, Oskar (1814-1890) [290]
 767. Kozyra, Anna [290]
 768. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [289]
 769. Racher, Jessica. Z-ca. red. [289]
 770. Pennec, Joanna. Opiekun [289]
 771. Szlendak, Adam (1881-1937) [289]
 772. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [289]
 773. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [289]
 774. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [289]
 775. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [288]
 776. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [288]
 777. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [287]
 778. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [287]
 779. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [287]
 780. Wrześniowski, August (1836-1892) [284]
 781. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [284]
 782. [Lindley, William (1808-1900)] [283]
 783. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [283]
 784. Piotr Krakowianin [pseud.] [282]
 785. Morawska, Zofia (1848-1922) [282]
 786. K.K. Ryt. [280]
 787. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [280]
 788. Kulski, Julian (1892-1976) [278]
 789. Świderski, Leopold (1853-1925) [278]
 790. Pyka, Henryk [278]
 791. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [276]
 792. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [276]
 793. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [276]
 794. Instytut Spraw Społecznych [275]
 795. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [275]
 796. Regulski, Aleksander (1839-1884) [274]
 797. Szubert, Awit (1837-1919) [273]
 798. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [269]
 799. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [269]
 800. L. N. Ryt. [268]
 801. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [268]
 802. Watteau, François (1758-1823). Il. [268]
 803. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [268]
 804. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [267]
 805. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [266]
 806. Żeleński, Władysław (1837-1921) [265]
 807. Röber, G. Ryt. [265]
 808. Sędlikowski, Aleksander [265]
 809. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [264]
 810. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [264]
 811. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [264]
 812. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [262]
 813. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [261]
 814. Motas, Maciej [261]
 815. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [261]
 816. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [260]
 817. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [260]
 818. Wójtowicz, Władysław J. [260]
 819. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [260]
 820. Kaczkowski, Zygmunt [258]
 821. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [258]
 822. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [257]
 823. Polski Czerwony Krzyż we Francji [257]
 824. Dziedzic, P. Ryt. [256]
 825. Loth, August (1869-1944) [255]
 826. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [254]
 827. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [254]
 828. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [254]
 829. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [254]
 830. Franczak, Lech (1939- ) [254]
 831. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [253]
 832. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [253]
 833. Aimard, Gustave (1818-1883) [253]
 834. Dalecka, Wanda (1862-1932) [252]
 835. Czerwiński, Franciszek [252]
 836. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [251]
 837. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [251]
 838. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [249]
 839. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [249]
 840. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [249]
 841. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [248]
 842. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [246]
 843. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [245]
 844. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [244]
 845. Baumann, R. Lit. [243]
 846. Maire, Albert (1856-?) [243]
 847. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [242]
 848. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [242]
 849. Godebski, Cyprian (1765-1809) [242]
 850. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [241]
 851. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [240]
 852. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [240]
 853. Miinchheimera.A. Fot. [238]
 854. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [238]
 855. Zalewski, Stanisław (1925- ) [238]
 856. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [237]
 857. Rutska, Halina (1868-1932) [236]
 858. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [235]
 859. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [235]
 860. Pyzowski, Adam (1874-1931) [235]
 861. Warszawska Gmina Starozakonnych [234]
 862. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [234]
 863. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [233]
 864. Hufsky [232]
 865. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [232]
 866. Jan Eljaszewicz (1941- ). [232]
 867. Wierzbowski, Theodorus [231]
 868. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [231]
 869. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [231]
 870. Krasiński, Edward (1870-1940) [231]
 871. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [231]
 872. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [229]
 873. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [229]
 874. Osmański, Wojciech (1834-1908) [228]
 875. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [228]
 876. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [228]
 877. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [227]
 878. Lejowa, Emilia (1839-1906) [227]
 879. W. M. K. [225]
 880. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [225]
 881. Compagnie d'Electricité de Varsovie [225]
 882. Zajączkowska, Zuzanna [224]
 883. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [222]
 884. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [221]
 885. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [221]
 886. Damse, Józef (1789-1852) [220]
 887. Maël, Pierr. [220]
 888. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [219]
 889. Neyman, Jerzy (1894-1981) [219]
 890. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [219]
 891. Bolesławicz [pseud.] [218]
 892. Wolski, Stanisław (1859-1894) [217]
 893. Breyer, Albert (1889-1939) [217]
 894. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [216]
 895. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [216]
 896. Majewska, Aleksandra (1943- ) [216]
 897. Mottl, Adam (1928-2013) [214]
 898. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [214]
 899. Tomasz Ogończyk [pseud.] [214]
 900. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [214]
 901. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [213]
 902. Popielewski [213]
 903. Wołkiewicz, Hanna [211]
 904. Piltz, Franciszek (1895-1941) [211]
 905. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [211]
 906. Hölzel, Marek (1843-1921) [210]
 907. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [209]
 908. Nałęcz, Edward [209]
 909. Zabłocki, F. Ryt. [208]
 910. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [208]
 911. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [208]
 912. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [208]
 913. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [207]
 914. Szkoła Realna imienia Staszica [207]
 915. Syroczyński, Leon (1844-1925) [206]
 916. Hadyna, Łukasz (1982- ) [206]
 917. Hadyna, Stanisław (1984- ) [206]
 918. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [205]
 919. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [205]
 920. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [205]
 921. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [205]
 922. Jeske, August (1836-1875) [205]
 923. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [204]
 924. KK. Ryt. [204]
 925. Strzelecki, Jan (1886-1944) [204]
 926. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [204]
 927. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [204]
 928. Namysłowski, Karol (1856-1925) [203]
 929. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [203]
 930. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [203]
 931. Karoli, Aleksander (1838-1915) [202]
 932. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [202]
 933. "Orion" [201]
 934. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [201]
 935. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [200]
 936. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [200]
 937. Przykorski, K. (1840-1882) [200]
 938. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [200]
 939. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [199]
 940. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [199]
 941. Wojnarowicz Weseła [198]
 942. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [198]
 943. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [197]
 944. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [196]
 945. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [195]
 946. A.T.T. [194]
 947. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [193]
 948. Frick, L. [193]
 949. Normand, Charles (1848- ) [193]
 950. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [193]
 951. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [193]
 952. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [192]
 953. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [192]
 954. Fleck L. Red. [et al.] [191]
 955. Dante, Alighieri (1265-1321) [191]
 956. Staszic, Stanisław (1755-1826) [190]
 957. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [190]
 958. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [190]
 959. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [190]
 960. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [190]
 961. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [190]
 962. Biernacki, Bolesław (1865- ) [190]
 963. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [189]
 964. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [188]
 965. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [188]
 966. Buchcar, Karol. Fot. [188]
 967. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [187]
 968. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [186]
 969. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [186]
 970. Sandaeu, Jules (1811-1833) [186]
 971. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [185]
 972. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [185]
 973. Mulert, Ludwik (1818-1875) [184]
 974. Matrzak, Jerzy [184]
 975. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [183]
 976. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [183]
 977. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [182]
 978. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [182]
 979. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [182]
 980. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [181]
 981. Chęciński, Jan (1826-1874) [181]
 982. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [180]
 983. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [180]
 984. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [178]
 985. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [177]
 986. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [177]
 987. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [177]
 988. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [177]
 989. Anna Sobieszczańska-Lissowska [177]
 990. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [176]
 991. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [176]
 992. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [176]
 993. Sznage. Ryt. [176]
 994. Jeska, Stanisława (1867-1936) [176]
 995. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [175]
 996. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [175]
 997. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [175]
 998. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [175]
 999. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [174]
 1000. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [174]
 1001. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [174]
 1002. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [173]
 1003. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [173]
 1004. Bułhak ,Jan (1876-1950) [173]
 1005. Patronat Opieki nad Więźniami [172]
 1006. Bandurski, Władysław (1865-1932) [172]
 1007. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [171]
 1008. Hähle, G. Ryt. [170]
 1009. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [170]
 1010. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [170]
 1011. "Orion". Fot. [169]
 1012. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [169]
 1013. Jaworski, Józef (1859-1920) [169]
 1014. Górska, Maria. Red. [169]
 1015. Domżalski, Jerzy [168]
 1016. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [168]
 1017. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [168]
 1018. Wahrendorff, O. [168]
 1019. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [168]
 1020. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [168]
 1021. Szymkiewicz, Józef [167]
 1022. W. C. Ryt. [166]
 1023. Liga Morska i Kolonialna [166]
 1024. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [165]
 1025. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [165]
 1026. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [165]
 1027. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [165]
 1028. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [165]
 1029. Hahn, Wiktor (1871-1959) [164]
 1030. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [164]
 1031. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [164]
 1032. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [163]
 1033. Warszawski Lombard Miejski [163]
 1034. Żychliński, Jan. Wstęp [163]
 1035. K. M. Ryt. [163]
 1036. Białecki, Paweł. Red. [163]
 1037. Achtel, Józef [162]
 1038. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [162]
 1039. Peszke, Ignacy (1877-1925) [162]
 1040. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [161]
 1041. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [159]
 1042. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [159]
 1043. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [159]
 1044. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [159]
 1045. Pusch, Maurycy (1828-1902) [159]
 1046. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [159]
 1047. Kubiak, Paweł (1950- ) [159]
 1048. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [158]
 1049. Wybranowski, Władysław (?-?) [157]
 1050. Tomek Piast [pseud.] [157]
 1051. Komenda I Brygady Legionów Polskich [157]
 1052. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [156]
 1053. Gebhard, podporucznik [156]
 1054. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [156]
 1055. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [155]
 1056. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [155]
 1057. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [154]
 1058. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [154]
 1059. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [154]
 1060. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [154]
 1061. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [153]
 1062. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [153]
 1063. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [153]
 1064. J. K. Ryt. [152]
 1065. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [152]
 1066. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [151]
 1067. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [151]
 1068. Komar, Józef [150]
 1069. Śliwiński, Jan [150]
 1070. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [150]
 1071. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [150]
 1072. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 1073. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [150]
 1074. Babiński, Wacław [150]
 1075. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [149]
 1076. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [149]
 1077. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [149]
 1078. Święcicka, Jadwiga (?-?) [148]
 1079. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [148]
 1080. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [148]
 1081. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [148]
 1082. Osotowicz, Jerzy. Red. [148]
 1083. Gottlieb Leopold (1879-1934) [148]
 1084. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [147]
 1085. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [147]
 1086. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [147]
 1087. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [147]
 1088. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [147]
 1089. Deny, Martial (1745- ). Il. [147]
 1090. Krzyżanowski, K. [146]
 1091. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [145]
 1092. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [144]
 1093. Nowialis [144]
 1094. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [144]
 1095. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [143]
 1096. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [143]
 1097. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [143]
 1098. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [143]
 1099. Mieczkowski, Jan. Fot. [142]
 1100. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [142]
 1101. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [142]
 1102. Slaski, S. Ryt. [142]
 1103. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [142]
 1104. Bzowska, Maria (1871-1906) [142]
 1105. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [141]
 1106. Niemojewski, Lech (1894-1952) [141]
 1107. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [140]
 1108. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [139]
 1109. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [139]
 1110. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [139]
 1111. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [138]
 1112. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [138]
 1113. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [138]
 1114. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [137]
 1115. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [137]
 1116. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [137]
 1117. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [137]
 1118. W. R. Ryt. [136]
 1119. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [136]
 1120. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [136]
 1121. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [136]
 1122. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [136]
 1123. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [135]
 1124. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [135]
 1125. Hoffmann Regierungsdirektor [135]
 1126. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [134]
 1127. Ślaski, Bolesław (1870- ) [134]
 1128. [Leger, Louis (1843-1923)] [134]
 1129. Związek Miast Królestwa Polskiego [134]
 1130. Wójcicki, Jerzy [134]
 1131. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [134]
 1132. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [134]
 1133. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [134]
 1134. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [134]
 1135. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [134]
 1136. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [133]
 1137. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [133]
 1138. Związek Polskich Artystów Plastyków [133]
 1139. Uniwersytet Warszawski [133]
 1140. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [133]
 1141. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [132]
 1142. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [132]
 1143. Wróblewski, K. [132]
 1144. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [132]
 1145. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [132]
 1146. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [132]
 1147. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [131]
 1148. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [131]
 1149. Dom ks. Boduena [131]
 1150. Amatorski Zespół Teatralny [131]
 1151. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [130]
 1152. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [130]
 1153. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [130]
 1154. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [129]
 1155. Tarnacki, Józef [129]
 1156. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [128]
 1157. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [128]
 1158. Bogucki, Adolf (1835-1894) [128]
 1159. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [128]
 1160. Jaworski, Witold (1899-1989) [128]
 1161. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [128]
 1162. Gorski, Stefan (1882-1941) [128]
 1163. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [127]
 1164. Roman Nowoszewski (1945- ) [127]
 1165. Joteyko, Józefa (1866-1928) [127]
 1166. Ioteyko I. [na s. tyt.] [127]
 1167. Gołębiewska, Wanda [127]
 1168. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [126]
 1169. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [126]
 1170. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [126]
 1171. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [126]
 1172. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [126]
 1173. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [125]
 1174. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [125]
 1175. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [125]
 1176. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [125]
 1177. Mahomet II [125]
 1178. Koniński, Kazimierz [125]
 1179. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [124]
 1180. Wanda Cymerman (red. nacz.) [124]
 1181. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [123]
 1182. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [123]
 1183. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [123]
 1184. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [123]
 1185. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [122]
 1186. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [122]
 1187. A. W. Ryt. [122]
 1188. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [121]
 1189. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [121]
 1190. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [121]
 1191. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [121]
 1192. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [121]
 1193. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [120]
 1194. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [120]
 1195. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [120]
 1196. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [119]
 1197. Jankowski, Józef [119]
 1198. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [118]
 1199. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [118]
 1200. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [118]
 1201. Tor, Stanisław [118]
 1202. Sobieski, Wacław (1872-1935) [118]
 1203. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [118]
 1204. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [117]
 1205. Rzepko, Władysław (1854-1932) [117]
 1206. Kohn, Alfred (1960- ) [117]
 1207. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [117]
 1208. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [117]
 1209. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [117]
 1210. Syndykat Rolniczy Warszawski [117]
 1211. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [117]
 1212. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [117]
 1213. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [117]
 1214. [Świtalska, H. (?-?)] [116]
 1215. [Kasa Chorych (Warszawa)] [116]
 1216. Leliwa, Alfred [115]
 1217. K.P. Ryt. [115]
 1218. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [115]
 1219. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [114]
 1220. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [114]
 1221. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [114]
 1222. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [114]
 1223. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [114]
 1224. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [114]
 1225. Krynicki, M. Lit. [113]
 1226. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [113]
 1227. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [113]
 1228. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [113]
 1229. Porębowicz, Edward (1862-1937) [113]
 1230. Dumax, [Victor] (1827-1894) [113]
 1231. Ajdacki, Paweł (1970- ) [113]
 1232. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [113]
 1233. K. P. Ryt. [112]
 1234. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [112]
 1235. Kleczyński, Jan (1837-1895) [111]
 1236. Łubieński, Edward (1819-1867) [111]
 1237. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [111]
 1238. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [111]
 1239. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [111]
 1240. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [110]
 1241. Zaleski, August (1883-1972) [110]
 1242. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [110]
 1243. Pachucki, Marian (1888-1961) [110]
 1244. Kozłowski, Jan J. [110]
 1245. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [109]
 1246. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [109]
 1247. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [109]
 1248. Magnus, Wiktor [109]
 1249. Hoppe, Stanisław (1893- ) [109]
 1250. Giergielewicz Jan (1898-1953) [109]
 1251. Krajewski, J. Ryt. [108]
 1252. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [108]
 1253. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [108]
 1254. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [108]
 1255. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [107]
 1256. Schubert, Franz (1797-1828) [107]
 1257. Automobilklub Warszawski [107]
 1258. Urmowski Klemens (1780-1827) [107]
 1259. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [107]
 1260. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [107]
 1261. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [107]
 1262. Muszkowski, Jan (1882-1953) [106]
 1263. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [106]
 1264. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [106]
 1265. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [106]
 1266. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [106]
 1267. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [106]
 1268. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [106]
 1269. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [105]
 1270. Döhler, Theodore (1814-1856) [105]
 1271. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [105]
 1272. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [104]
 1273. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [104]
 1274. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [104]
 1275. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [104]
 1276. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [103]
 1277. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [103]
 1278. Stolpe, Alojzy (?-1824) [103]
 1279. Kossak, Wojciech (1856-1942) [103]
 1280. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [103]
 1281. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [103]
 1282. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [102]
 1283. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [102]
 1284. Kostka, J. [102]
 1285. Morżkowska, Antonina [102]
 1286. Oniszewski, Jan Teofil [101]
 1287. Egghard, Jules(1833-1867) [101]
 1288. - [101]
 1289. Musiałowski, A. Ryt. [100]
 1290. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [100]
 1291. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [100]
 1292. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [100]
 1293. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [100]
 1294. Niemojowska, Maria (1870?-?) [100]
 1295. Czajkowski, Paweł (-1839) [100]
 1296. Brochowski, B. Ryt. [100]
 1297. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [99]
 1298. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [99]
 1299. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [99]
 1300. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [99]
 1301. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [99]
 1302. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [99]
 1303. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [99]
 1304. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [98]
 1305. Polska Agencja Telegraficzna [98]
 1306. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [98]
 1307. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [98]
 1308. Kaczmarski, S. [98]
 1309. Fuks, Marjan (1884-1935) [98]
 1310. Baum, Stefan (1892-1964) [98]
 1311. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [97]
 1312. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [97]
 1313. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [97]
 1314. Mikucka, Aniela (1904-1950) [97]
 1315. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [97]
 1316. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [97]
 1317. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [96]
 1318. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [96]
 1319. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [96]
 1320. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [96]
 1321. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [96]
 1322. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [96]
 1323. Schmid, Christoph von (1768-1854) [96]
 1324. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [96]
 1325. Jotes [96]
 1326. (E) [96]
 1327. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [95]
 1328. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [95]
 1329. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [95]
 1330. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [95]
 1331. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [94]
 1332. Kataszek, Szymon (1898-1943) [94]
 1333. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [94]
 1334. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [94]
 1335. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [94]
 1336. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [94]
 1337. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [93]
 1338. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [93]
 1339. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [93]
 1340. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [93]
 1341. Arctowski, Henryk (1871-1958) [93]
 1342. Sulistrowski, Kazimierz [92]
 1343. Gorazdowski, E. [92]
 1344. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [92]
 1345. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [92]
 1346. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [92]
 1347. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [92]
 1348. Roeber. H. Ryt. [92]
 1349. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [92]
 1350. Helmer, Charles(18..-1938) [92]
 1351. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [91]
 1352. Diabelli, Anton (1781-1858) [91]
 1353. Centralny Komitet Robotniczy PPS [91]
 1354. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [91]
 1355. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [90]
 1356. Winter, Peter (1754-1825) [90]
 1357. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [90]
 1358. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [90]
 1359. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [90]
 1360. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [90]
 1361. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [89]
 1362. Różański, M. Ryt. [89]
 1363. [Gutry, Maria (1899-1988)] [89]
 1364. [Grabiec (?-?)] [89]
 1365. Stern, Anatol (1899-1968) [89]
 1366. Pohoski, Jan (1889-1940) [89]
 1367. Goublier, Gustave (1856-1926) [89]
 1368. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [89]
 1369. Gruziel, L. Fot. [88]
 1370. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [88]
 1371. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1372. Lipiński, Józef (1777-1811) [88]
 1373. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [88]
 1374. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [88]
 1375. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [87]
 1376. Magistrat der Hauptstadt Warschau [87]
 1377. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [87]
 1378. Zbyszewski [87]
 1379. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [87]
 1380. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [86]
 1381. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [86]
 1382. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [86]
 1383. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [86]
 1384. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [86]
 1385. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [86]
 1386. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [86]
 1387. Burmistrz w.z. Becher [86]
 1388. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [85]
 1389. Wesoły Wujaszek [85]
 1390. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [85]
 1391. Teichmann, Antoni (1798-1877) [84]
 1392. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [84]
 1393. Diveky, Adrjan (1880-1965) [84]
 1394. Stecher, August (?-?) [84]
 1395. Dobrowolska-Kierył, Marta [84]
 1396. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [83]
 1397. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [83]
 1398. Landowski, Paweł (1843-1894) [83]
 1399. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [83]
 1400. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [83]
 1401. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [83]
 1402. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [82]
 1403. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [82]
 1404. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [82]
 1405. Banner, M. Red. [82]
 1406. Weinberg P. [82]
 1407. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [82]
 1408. Armia Krajowa [82]
 1409. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [81]
 1410. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [81]
 1411. Rembiel, St. [81]
 1412. Kapituła Odznaki [81]
 1413. CAF [80]
 1414. Sosiński, I. Ryt. [80]
 1415. Szenajch, Władysław (1879-1964) [80]
 1416. Rydel, Lucjan (1870-1918) [80]
 1417. [Franck] [80]
 1418. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [80]
 1419. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [80]
 1420. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [80]
 1421. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [80]
 1422. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [79]
 1423. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [79]
 1424. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [79]
 1425. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [79]
 1426. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [79]
 1427. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [79]
 1428. Puciata, Ryszard (?-1942) [79]
 1429. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [79]
 1430. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [79]
 1431. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [79]
 1432. Biblioteka Kórnicka [79]
 1433. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [78]
 1434. Brochocki, B. Ryt. [78]
 1435. Grossman, Ludwik (1835-1915) [78]
 1436. Malewicz, Jadwiga [78]
 1437. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [78]
 1438. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [78]
 1439. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [78]
 1440. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [78]
 1441. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [78]
 1442. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [78]
 1443. Dancla, Charles(1817-1907) [78]
 1444. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [78]
 1445. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [77]
 1446. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [77]
 1447. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [77]
 1448. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [77]
 1449. Strasburger, Edward (1882-1923) [77]
 1450. Fajans, Wacław (1884-1973) [77]
 1451. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [77]
 1452. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [76]
 1453. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [75]
 1454. Sosiński, J[ózef] Ryt. [75]
 1455. Kluczewski, M. Ryt. [75]
 1456. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [75]
 1457. [Quirini, Edward] [75]
 1458. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [75]
 1459. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [75]
 1460. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [75]
 1461. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [75]
 1462. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [75]
 1463. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [75]
 1464. Gross, Adam (1818-1880) [75]
 1465. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [74]
 1466. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [74]
 1467. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [74]
 1468. Starczewski, Jan (1904-1981) [74]
 1469. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [74]
 1470. Łukasik, Jan (1910- ) [74]
 1471. Związek Katolicki [74]
 1472. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [74]
 1473. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [74]
 1474. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [74]
 1475. Adam, Julius (1826-1874) [74]
 1476. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [73]
 1477. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [73]
 1478. Polska Macierz Szkolna [73]
 1479. Związek Polskich Artystów Grafików [73]
 1480. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [73]
 1481. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [73]
 1482. Łabęcki, Wiktor red. [72]
 1483. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [72]
 1484. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [72]
 1485. Związek Bibliotekarzy Polskich [72]
 1486. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [72]
 1487. Pomian, E. [72]
 1488. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [72]
 1489. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [72]
 1490. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [72]
 1491. Bio [pseud.] [72]
 1492. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [71]
 1493. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [71]
 1494. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [71]
 1495. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [71]
 1496. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [71]
 1497. Lichner, Heinrich(1829-1898) [70]
 1498. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [70]
 1499. "Młoda Sztuka" [70]
 1500. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [70]
 1501. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [70]
 1502. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [70]
 1503. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [70]
 1504. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [70]
 1505. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [70]
 1506. Bank Handlowy (Warszawa) [70]
 1507. B.O. Ryt. [70]
 1508. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [69]
 1509. S. A. Ryt. [69]
 1510. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [69]
 1511. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [69]
 1512. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [69]
 1513. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [68]
 1514. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [68]
 1515. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [68]
 1516. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [68]
 1517. Krasowska Helena [68]
 1518. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [68]
 1519. Niecz, Krzysztof. Fot. [67]
 1520. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [67]
 1521. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [67]
 1522. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [67]
 1523. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [67]
 1524. Tonioli, D. [67]
 1525. Teatr Narodowy (Warszawa) [67]
 1526. Stowarzyszenie Architektów Polskich [67]
 1527. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1528. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [67]
 1529. Moder, Paul (1896-1942) [67]
 1530. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [67]
 1531. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [67]
 1532. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [67]
 1533. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [66]
 1534. Gounod, Charles François (1818-1893) [66]
 1535. Kątski, Apolinary (1825-1879) [66]
 1536. [Omm, Peter] [66]
 1537. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [66]
 1538. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [66]
 1539. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [66]
 1540. Polska Partia Socjalistyczna [66]
 1541. Olesiński, Karol (1902-1939) [66]
 1542. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [66]
 1543. Gutry, Maria (1899-1988) [66]
 1544. Gross, Napoleon (fl. 1863) [66]
 1545. F. K. Ryt. [66]
 1546. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [66]
 1547. Bogusławski, Edward (1848-1917) [66]
 1548. Binental, Léopold (1886-1944) [66]
 1549. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [65]
 1550. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [65]
 1551. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [65]
 1552. L. K. [65]
 1553. Gall, Jan Karol (1856-1912) [65]
 1554. Siekierski, Franciszek [65]
 1555. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [65]
 1556. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [65]
 1557. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [65]
 1558. Salinger, Zygmunt [65]
 1559. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [65]
 1560. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [65]
 1561. Charszewski, Ignacy [65]
 1562. Szczeciński, K. Fot. [64]
 1563. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [64]
 1564. Simcis, Gen [64]
 1565. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [64]
 1566. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [64]
 1567. Żelaznowski, Andrzej [64]
 1568. Rutkowski, R. Ryt. [64]
 1569. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [64]
 1570. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [64]
 1571. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [64]
 1572. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [64]
 1573. Haehle. Ryt. [64]
 1574. A. C. Ryt. [64]
 1575. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [63]
 1576. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [63]
 1577. Dr Fischer, Gubernator [63]
 1578. Dr Fischer, Gouverneur [63]
 1579. Ajzman, David (1869-1922) [62]
 1580. Kuhlewein, A. Ryt. [62]
 1581. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [62]
 1582. Rodzina Lekarska (Warszawa) [62]
 1583. O liść dębu [62]
 1584. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [62]
 1585. Kozłowski, Karol (1840-1890) [61]
 1586. Łączkowski Ludwik [61]
 1587. Łączkowska Felicja [61]
 1588. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [61]
 1589. Piekacz, J. Fot. [61]
 1590. Marylski, Antoni (1865-1932) [61]
 1591. Liciński Hipolit [61]
 1592. Konewka, Antoni (1885-1944) [61]
 1593. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [61]
 1594. Komitet Budowy Pomników [61]
 1595. Feuerstein Władysław [61]
 1596. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [61]
 1597. [Mielnicki]. Fot. [60]
 1598. Zarzycka, Aneta. Opiekun [60]
 1599. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [60]
 1600. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [60]
 1601. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [60]
 1602. Kondor, Ernst. [60]
 1603. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [60]
 1604. Gajewski, Adrian [60]
 1605. Estreicher, Karol (1906-1984) [60]
 1606. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [60]
 1607. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [60]
 1608. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [60]
 1609. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [59]
 1610. Maszyński, Piotr (1855-1934) [59]
 1611. Łada, Kazimierz (1824-1871) [59]
 1612. Czerny, Carl (1791-1857) [59]
 1613. Vollstedt, Robert (1854-1919) [59]
 1614. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [59]
 1615. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [59]
 1616. Podolski, Ignacy (1854-1888) [59]
 1617. Biart, Lucyan (1828-1897) [59]
 1618. Münchheimer, Adam (1830-1904) [58]
 1619. [Polska Macierz Szkolna] [58]
 1620. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1621. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [58]
 1622. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [58]
 1623. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [58]
 1624. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [58]
 1625. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [58]
 1626. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [58]
 1627. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [58]
 1628. Kochanowski, Jan (1897-1970) [58]
 1629. Huzarski, Jerzy [58]
 1630. Grabowski, Józef (18..- ?) [58]
 1631. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [57]
 1632. Godard, Benjamin (1849-1895) [57]
 1633. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [57]
 1634. Jezierski, J. Ryt. [57]
 1635. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [57]
 1636. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [57]
 1637. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [57]
 1638. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [57]
 1639. Wars, Henryk (1902-1977) [57]
 1640. Stawiński. Ryt. [57]
 1641. Laskowski, Otton (1892-1953) [57]
 1642. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [57]
 1643. Collodi, Carlo (1826-1890) [57]
 1644. Casciolini, Caludio(1697-1760) [57]
 1645. Biblioteka Narodowa [57]
 1646. E. G. Ryt. [56]
 1647. [brak] [56]
 1648. Krogulski, Władysław (1843-1934) [56]
 1649. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [56]
 1650. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [56]
 1651. Witkowski, Wincenty [56]
 1652. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [56]
 1653. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [56]
 1654. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [56]
 1655. Naoczny świadek [56]
 1656. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [56]
 1657. Konopka, Józef (1884-1940) [56]
 1658. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [56]
 1659. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [56]
 1660. Dobrski, Konrad [56]
 1661. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [56]
 1662. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [56]
 1663. J.Ł. Ryt. [55]
 1664. Espen, Theodor (1847-1906) [55]
 1665. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [55]
 1666. [Fernand, Jacques (?-?)] [55]
 1667. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [55]
 1668. Trzemeski, Edward (1843-1905) [55]
 1669. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [55]
 1670. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1671. Surzyński, Józef (1851-1919) [55]
 1672. Rembowski, Jan (1878-1923) [55]
 1673. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [55]
 1674. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [55]
 1675. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [55]
 1676. Janiczek, Józef (1900-1976) [55]
 1677. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [54]
 1678. Ryżewski Zygmunt. Red. [54]
 1679. Orda, Napoleon (1807-1883) [54]
 1680. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [54]
 1681. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [54]
 1682. Twardzicki, Walery (1838-1902) [53]
 1683. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [53]
 1684. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [53]
 1685. Jędraszko, Antoni Stanisław [53]
 1686. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [53]
 1687. Zawadzki, Michał (1828-1887) [52]
 1688. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1689. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1690. Uniwersytet dla Wszystkich [52]
 1691. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [52]
 1692. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [52]
 1693. Voss, Charles (1815-1882) [52]
 1694. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [52]
 1695. Niedzielski, Jan (ksiądz) [52]
 1696. Macura, Władysław (1896-1935) [52]
 1697. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [52]
 1698. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [52]
 1699. Samselski, Marek. Red. [52]
 1700. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [52]
 1701. Rudkowski, Mat. (?-?) [52]
 1702. Ostas, Marek [52]
 1703. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [52]
 1704. Mickiewicz, Izadora [52]
 1705. Mickiewicz, Dominik [52]
 1706. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [52]
 1707. Kübler, Ryt. [52]
 1708. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [51]
 1709. Ascher, Josef (1829-1869) [51]
 1710. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [51]
 1711. Kubełka, Ignacy [51]
 1712. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [51]
 1713. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [51]
 1714. Uziembło, Adam (1885-1971) [51]
 1715. Rożek, Edmund. Red. [51]
 1716. Krywoszejew, Maciej [51]
 1717. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [51]
 1718. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [51]
 1719. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1720. Giełda Mięsna (Warszawa) [51]
 1721. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [51]
 1722. Aut. [51]
 1723. Telakowski, [Jan]. Ryt. [50]
 1724. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [50]
 1725. Konrad. Fot. [50]
 1726. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [50]
 1727. Treter Mieczysław (1883-1943) [50]
 1728. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [50]
 1729. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [50]
 1730. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [50]
 1731. Whiting, A. [50]
 1732. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [50]
 1733. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [50]
 1734. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [50]
 1735. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [50]
 1736. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [50]
 1737. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [50]
 1738. Bach, Emanuel (1714-1788) [50]
 1739. Abrahams, Maurice (1883-1931) [50]
 1740. M. R. Rys. [49]
 1741. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [49]
 1742. il [49]
 1743. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [49]
 1744. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [49]
 1745. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [49]
 1746. Orlicz, Michał (1893-1970) [49]
 1747. Napieralski, Mateusz [49]
 1748. Jonzeck, Waldemar [49]
 1749. Janowski, Benon (1873-) [49]
 1750. Gąsiorowska, Natalja [49]
 1751. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [49]
 1752. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [49]
 1753. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [49]
 1754. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [49]
 1755. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [48]
 1756. Puccini, Giacomo (1858-1924) [48]
 1757. Pistyner, M. [48]
 1758. [Płoza-Doliński, Marek] [48]
 1759. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [48]
 1760. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [48]
 1761. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [48]
 1762. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1763. Pilich, Michał [48]
 1764. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [48]
 1765. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [48]
 1766. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [48]
 1767. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [48]
 1768. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [47]
 1769. Sosiński, J. Ryt. [47]
 1770. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [47]
 1771. Oborski, Florian (1839-1892) [47]
 1772. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [47]
 1773. Leybach, Joseph(1817-1891) [47]
 1774. Wołek, Adam [47]
 1775. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [47]
 1776. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [47]
 1777. Tarczyński, Władysław [47]
 1778. Szyszko, Donat (1709 1773) [47]
 1779. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [47]
 1780. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [47]
 1781. Rober, F. H.r. Ryt. [47]
 1782. Pusch, Alois Maria de [47]
 1783. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [47]
 1784. Fabiszewski, M. [47]
 1785. Dancla, Charles (1817-1907) [47]
 1786. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [47]
 1787. Czaki, Klementyna [47]
 1788. Biegański, B. Fot. [46]
 1789. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [46]
 1790. Ménil, Félicien de (1860-1930) [46]
 1791. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [46]
 1792. Zinserling, Borys von (1889-1961) [46]
 1793. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [46]
 1794. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [46]
 1795. Kownacki, A. Ryt. [46]
 1796. ADAM [46]
 1797. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [45]
 1798. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [45]
 1799. Sturm, Adam (?-1872) [45]
 1800. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [45]
 1801. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [45]
 1802. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [45]
 1803. Studnicki, Władysław (1865-1953) [45]
 1804. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [45]
 1805. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [45]
 1806. S. E. [45]
 1807. Polskie Towarzystwo Artystyczne [45]
 1808. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [45]
 1809. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1810. Montabone (Firenze) [45]
 1811. Medeksza, Antoni [45]
 1812. Kosiński Julian (1833-1914) [45]
 1813. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [45]
 1814. E. S. [45]
 1815. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [45]
 1816. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [44]
 1817. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [44]
 1818. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [44]
 1819. Voss, Carl (1815-1882) [44]
 1820. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [44]
 1821. Nowakowski, Bogdan [44]
 1822. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [44]
 1823. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [44]
 1824. Kolitowski, Adam (1878-1971) [44]
 1825. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [44]
 1826. Field, John (1782-1837) [44]
 1827. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [44]
 1828. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [44]
 1829. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [43]
 1830. M. K. Ryt. [43]
 1831. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [43]
 1832. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [43]
 1833. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [43]
 1834. Sosnkowski, Józef [43]
 1835. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [43]
 1836. Kűbler. Ryt. [43]
 1837. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [43]
 1838. Bizański, Stanisław (1846-1890) [43]
 1839. Barski, Ireneusz [43]
 1840. Antoszewicz, S.[tanisław] [43]
 1841. Zajkowski, A. Ryt. [42]
 1842. Urbanowicz, Szymon (?-?) [42]
 1843. Ziegler; Droste [42]
 1844. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [42]
 1845. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [42]
 1846. Syrewicz, Xawery [42]
 1847. Styś, Walerian (1885-1936) [42]
 1848. Radoszewska, A. J. [42]
 1849. Małkowska, Grażyna [42]
 1850. Małcużyński, Karol (1922-1984) [42]
 1851. Lewak, Adam (1891-1963) [42]
 1852. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [42]
 1853. Janczewski, S. Red. [42]
 1854. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [41]
 1855. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [41]
 1856. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [41]
 1857. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [41]
 1858. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [41]
 1859. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 1860. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [41]
 1861. Próchnik, Adam (1892-1942) [41]
 1862. Lewandowski, Adam (1889-1951) [41]
 1863. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [41]
 1864. Fuks, Marian (1884-1935) [41]
 1865. Schumann, Robert (1810-1856) [40]
 1866. Koło Medyków S. U. W. [40]
 1867. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [40]
 1868. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [40]
 1869. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [40]
 1870. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [40]
 1871. Pilati, Auguste (1810-1877) [40]
 1872. Nowacki, Łukasz [40]
 1873. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [40]
 1874. Kasterska, Maria [40]
 1875. Jankiewicz, Stanisław [40]
 1876. G.R. Ryt. [40]
 1877. Cybulski, Izydor Józef [40]
 1878. Puławski, Antoni (1856-1931) [39]
 1879. E. N. Ryt. [39]
 1880. Association d'Assurance des Industriels Polonais [39]
 1881. T.B. [39]
 1882. Strasburger, Henryk (1887-1951) [39]
 1883. Rybicki, Anastazy [39]
 1884. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [39]
 1885. Muzeum miasta Belgradu [39]
 1886. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [39]
 1887. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [39]
 1888. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [39]
 1889. Baynes, Sydney (1879-1938) [39]
 1890. Arnaud, Étienne [39]
 1891. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [38]
 1892. Marconi, Władysław (1848-1915) [38]
 1893. Wano, K. [38]
 1894. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [38]
 1895. Ptaszyńska, Joanna [38]
 1896. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [38]
 1897. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [38]
 1898. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [38]
 1899. Osmała, Marcin (1863-1921) [38]
 1900. Ligber, F. Szty. [38]
 1901. Janusz [38]
 1902. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [38]
 1903. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [38]
 1904. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [38]
 1905. Dowódca Armii Krajowej [38]
 1906. Wąsowski, B. Ryt. [37]
 1907. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [37]
 1908. Plewczyński, F. [37]
 1909. Dietrich, Moritz (1816-1887) [37]
 1910. Bizet, Georges (1838-1875) [37]
 1911. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [37]
 1912. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [37]
 1913. Wilczek, Feliks [37]
 1914. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [37]
 1915. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [37]
 1916. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [37]
 1917. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [37]
 1918. Naumann, Karl [37]
 1919. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [37]
 1920. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [37]
 1921. Grem, Tomasz (17..-18..) [37]
 1922. Bukowski, Jan (1873-1943) [37]
 1923. Krajewski. Ryt. [36]
 1924. Stolz, Robert (1880-1975) [36]
 1925. Herman, Maria (1803-1830) [36]
 1926. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [36]
 1927. Związek Strzelecki [36]
 1928. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [36]
 1929. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [36]
 1930. Radwan, August [36]
 1931. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [36]
 1932. Plater, Karol [36]
 1933. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [36]
 1934. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [36]
 1935. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [36]
 1936. Liliental, Stanisława (1897-1988) [36]
 1937. Kowala, G. [36]
 1938. Kautecki, Antoni [36]
 1939. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [36]
 1940. Grynfeld, Bronisława [36]
 1941. Czajkowski. W. Ryt. [36]
 1942. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [36]
 1943. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [36]
 1944. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [35]
 1945. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [35]
 1946. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [35]
 1947. Wysoki[ński], K. Ryt. [35]
 1948. Porowski, Marceli (1894-1963) [35]
 1949. Konopnicki, Jan [35]
 1950. Kapliński, Franciszek (?-?) [35]
 1951. Grabowski, Roman (1882-1940) [35]
 1952. Gnus, Ryta (1881-19..) [35]
 1953. Farkas, Miska (1829-1890) [35]
 1954. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [34]
 1955. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [34]
 1956. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [34]
 1957. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [34]
 1958. Berens, Hermann (1826-1880) [34]
 1959. A...... Z....li [34]
 1960. Wyroba, Stefan [34]
 1961. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [34]
 1962. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [34]
 1963. Szelążek, Wacław (1888-1945) [34]
 1964. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [34]
 1965. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [34]
 1966. Monckton, Lionel (1861-1924) [34]
 1967. Listowski, Andrzej (1802-1860) [34]
 1968. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [34]
 1969. Kafka, Johann (1819-1886) [34]
 1970. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [34]
 1971. Herzberg, Antoni (1825-19..) [34]
 1972. Finck, Herman (1872-1939) [34]
 1973. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [34]
 1974. David, Félicien (1810-1876) [34]
 1975. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [34]
 1976. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [34]
 1977. Batta, Alexandre (1816-1902) [34]
 1978. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [34]
 1979. Orion. Fot. [33]
 1980. [Urząd m. st. Warszawy] [33]
 1981. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [33]
 1982. Florimo, Francesco (1800-1888) [33]
 1983. Štejman, S. A. [33]
 1984. Yvain, Maurice (1891-1965) [33]
 1985. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [33]
 1986. Szczepański, Sebastian [33]
 1987. Szczepański, Grzegorz [33]
 1988. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [33]
 1989. Richards, Brinley (1819-1885) [33]
 1990. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [33]
 1991. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [33]
 1992. Mieczkowski, Jan (syn) [33]
 1993. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [33]
 1994. Komitet Obywatelski Starego Miasta [33]
 1995. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [33]
 1996. Klimowicz, Ignacy [33]
 1997. Górski, Władysław (1846-1915) [33]
 1998. Grupa Starych Zarzewiaków [33]
 1999. Fischer, Ludwig (1905-1947) [33]
 2000. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [33]
 2001. Dan, Władysław (1902-2000) [33]
 2002. Carulli, Gustavo (1801-1876) [33]
 2003. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [32]
 2004. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [32]
 2005. Bohm, Carl (1844-1920) [32]
 2006. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [32]
 2007. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [32]
 2008. Walicki, Franciszek (1874-1964) [32]
 2009. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [32]
 2010. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [32]
 2011. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [32]
 2012. Stanisławowa Gawrońska [32]
 2013. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [32]
 2014. K.P. [32]
 2015. Henrion, Paul (1819-1901) [32]
 2016. Harentz, S.G. (fl. 1902) [32]
 2017. Budkowski, Henryk(1879-1928) [32]
 2018. Brauman, Władysław [32]
 2019. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [32]
 2020. Bachelbusch, T. Ryt. [32]
 2021. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [31]
 2022. Zandman, Jan (1802-1841) [31]
 2023. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [31]
 2024. Niezależna Partia Chłopska [31]
 2025. Jedna z uczennic [pseud.] [31]
 2026. Czajewski Wiktor [31]
 2027. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [30]
 2028. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [30]
 2029. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [30]
 2030. Szydłowska, Grażyna [30]
 2031. Strzelecki, Edward (1894-1967) [30]
 2032. Péreyra, Charles [30]
 2033. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [30]
 2034. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [30]
 2035. Lisiak, Elżbieta [30]
 2036. Jezierski, J. [30]
 2037. Jaroński, Feliks (1823-1895) [30]
 2038. Czermak, Grażyna [30]
 2039. Ambrich, Magdalena [30]
 2040. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [29]
 2041. Sigismond i Ska. Fot. [29]
 2042. M.R. Ryt. [29]
 2043. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [29]
 2044. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [29]
 2045. Drexlerówna Luna (1882-1933) [29]
 2046. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [29]
 2047. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [29]
 2048. Walaszczak, Piotr [29]
 2049. Prochaska, Anna [29]
 2050. Obuchowicz, Henryk [29]
 2051. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [29]
 2052. Mróz, Agnieszka [29]
 2053. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [29]
 2054. Kucharska-Singh, Paulina [29]
 2055. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [29]
 2056. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [29]
 2057. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [29]
 2058. Giller, Honorata [29]
 2059. Einert, Teodor (1828-1866) [29]
 2060. Bockhann, F. [29]
 2061. Amator [29]
 2062. Štejnberg, Mihail Karlovič [28]
 2063. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [28]
 2064. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [28]
 2065. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [28]
 2066. Sawiczewski, S. [28]
 2067. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [28]
 2068. Rober, F. H. Ryt. [28]
 2069. Ries, Franz (1846-1932) [28]
 2070. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [28]
 2071. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [28]
 2072. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [28]
 2073. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [28]
 2074. Meisser [28]
 2075. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [28]
 2076. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [28]
 2077. Kaliszewski, L. [28]
 2078. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [28]
 2079. Lange, Gustav (1830-1899) [27]
 2080. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [27]
 2081. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [27]
 2082. Vorbond, Wanda (?-1939) [27]
 2083. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [27]
 2084. Szymański, Ludwik [27]
 2085. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [27]
 2086. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [27]
 2087. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [27]
 2088. Młodzież Zarzewiacka [27]
 2089. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [27]
 2090. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [27]
 2091. Hertz, Teodor (1822-1884) [27]
 2092. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [27]
 2093. Ballach, A.[ndrzej] [27]
 2094. B. B. Ryt. [27]
 2095. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [26]
 2096. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [26]
 2097. Zeller, Carl (1842-1898) [26]
 2098. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [26]
 2099. Massenet, Jules (1842-1912) [26]
 2100. Lassen, Eduard(1830-1904) [26]
 2101. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 2102. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [26]
 2103. Orthwein, Ludwik [26]
 2104. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [26]
 2105. Lazzerini, Gustavo [26]
 2106. Kątski, Antoni(1817-1889) [26]
 2107. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [26]
 2108. Klein, Kazimierz (1871-1927) [26]
 2109. Kapliński, Julian [26]
 2110. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [26]
 2111. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [26]
 2112. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 2113. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [25]
 2114. Tarczyński, Józef (1841-1897) [25]
 2115. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [25]
 2116. Sawiński, F. M. [25]
 2117. Pokorny, [Jan]. Ryt. [25]
 2118. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [25]
 2119. Muzeum Historyczne w Goteborgu [25]
 2120. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [25]
 2121. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [25]
 2122. Dembiński, Czesław [25]
 2123. Cymerman, Leon (1876-1964) [25]
 2124. Borowy, Wacław (1890-1950) [25]
 2125. Archibald, M. [25]
 2126. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [24]
 2127. K.W. Ryt. [24]
 2128. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [24]
 2129. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [24]
 2130. Tuszyński, Antoni L. [24]
 2131. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [24]
 2132. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [24]
 2133. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [24]
 2134. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [24]
 2135. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [24]
 2136. Loos, Vincent Angelo [24]
 2137. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [24]
 2138. Lecocq, Charles (1832-1918) [24]
 2139. Kotuliński, Andrzej [24]
 2140. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [24]
 2141. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [24]
 2142. Hiller, Karol (1891-1939) [24]
 2143. Galle, Henryk (1872-1948) [24]
 2144. Fiszer, Carolina [24]
 2145. Derengowski, Jan [24]
 2146. David, Félicien César(1810-1876) [24]
 2147. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [24]
 2148. Cirina, J. A. [24]
 2149. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 2150. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [24]
 2151. Bogacki, S. Fot. [24]
 2152. Benjamin Kornfeld [24]
 2153. Maszyński, Julian (1847-1901) [23]
 2154. Lange, Gustav(1830-1899) [23]
 2155. Eilenberg, Richard (1848-1925) [23]
 2156. Szymański, Ludwik (?-?) [23]
 2157. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [23]
 2158. R. P. [23]
 2159. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [23]
 2160. Marx, Emil (?-?) [23]
 2161. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [23]
 2162. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [23]
 2163. Lorens, Carl (1851-1909) [23]
 2164. Krogulski, Władysław(1843-1934) [23]
 2165. Krajewska, Julia. Ryt. [23]
 2166. Klub Filmowy (Warszawa) [23]
 2167. Karoli, W. [23]
 2168. K. Ryt. [23]
 2169. Jaworski, Lesław (1882-1929) [23]
 2170. Feldman, J. [23]
 2171. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [23]
 2172. Budapest Lengyel-Egylet [23]
 2173. Arnaud, Etienne (1807-1863) [23]
 2174. Mottl, Adam, fot. [22]
 2175. Gibs, Joe [22]
 2176. Wohlfahrt, A. [22]
 2177. Urbanowicz, Szymon [22]
 2178. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [22]
 2179. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [22]
 2180. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [22]
 2181. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [22]
 2182. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [22]
 2183. Leybach, Joseph (1817-1891) [22]
 2184. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [22]
 2185. Golański, Jerzy [22]
 2186. Gay, Byron (1886-1945) [22]
 2187. Fiedler. Ryt. [22]
 2188. Eibl, Piotr (?-1886) [22]
 2189. Döhler, Theodore(1814-1856) [22]
 2190. Depret, Maurice (18..-1933) [22]
 2191. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [21]
 2192. K.M. Ryt. [21]
 2193. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [21]
 2194. Szkoła Główna Warszawska [21]
 2195. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [21]
 2196. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [21]
 2197. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [21]
 2198. Lilpop, Marian [21]
 2199. Le Couppey, Felix(1811-1887) [21]
 2200. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [21]
 2201. Krzyżanowska, Celina [21]
 2202. Furuhjelm, J. (muzyka) [21]
 2203. Emer, Lucjan [21]
 2204. Charchillac, Berthet de [21]
 2205. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [21]
 2206. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [21]
 2207. K.N. Ryt. [20]
 2208. Zumpe, Edmund [20]
 2209. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [20]
 2210. W. B. Ryt. [20]
 2211. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [20]
 2212. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [20]
 2213. Potocki, Antoni (1867-1939) [20]
 2214. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [20]
 2215. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [20]
 2216. Lewinger, Władysław (1874-1943) [20]
 2217. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [20]
 2218. Jan Mieczkowski (1830-1889) [20]
 2219. Jackowski, Aleksander [20]
 2220. Grupa Legionistów [20]
 2221. Godfrey, Charles (1839-1919) [20]
 2222. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [20]
 2223. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [20]
 2224. Bielicka, Eugenia [20]
 2225. N[icz], E. Ryt. [19]
 2226. Ćwiklicz, Bolesław [19]
 2227. [s.n.] [19]
 2228. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [19]
 2229. Zając, Jerzy [19]
 2230. Wieniawski, Józef (1837-1912) [19]
 2231. Wagner, Richard (1813-1883) [19]
 2232. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [19]
 2233. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [19]
 2234. Steiman, S. [19]
 2235. Schonberger, John (1892-1983) [19]
 2236. Salabert, Francis (1884-1946) [19]
 2237. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [19]
 2238. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [19]
 2239. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [19]
 2240. Koschmider, Edmund [19]
 2241. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [19]
 2242. Jan Lemański (1866-1933) [19]
 2243. J.J, Ryt. [19]
 2244. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [19]
 2245. Gola, A. (muzyka) [19]
 2246. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [19]
 2247. Arezzo, Pierre (18..-1972) [19]
 2248. Olszewski, Czesław, fot. [18]
 2249. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [18]
 2250. Kucz[yński], M. Ryt. [18]
 2251. Śliwiński, Jan (1830-1893) [18]
 2252. par Ketterer [18]
 2253. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [18]
 2254. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [18]
 2255. Uhry, M. [18]
 2256. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [18]
 2257. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2258. Offenbach, Jacques (1819-1880) [18]
 2259. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [18]
 2260. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [18]
 2261. Makowski, Henryk (1933-) [18]
 2262. Kataszek, Szymon(1898-1943) [18]
 2263. Jakobi, Zygmunt [18]
 2264. Izert, Julian fot. [18]
 2265. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [18]
 2266. Eilenberg, Richard(1848-1925). [18]
 2267. Dawidowa, Helena [18]
 2268. Brodowski, Kazimierz (?-?) [18]
 2269. Borawski, Władysław (1892-1970) [18]
 2270. Biske, Karol (1863-1928) [18]
 2271. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [18]
 2272. Betcher, Jan C. [18]
 2273. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [18]
 2274. Teatr Narodowy [17]
 2275. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [17]
 2276. Bielecki, C. [17]
 2277. A. K. Ryt. [17]
 2278. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [17]
 2279. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [17]
 2280. W. K. [17]
 2281. Treter, Bohdan (1886-1945) [17]
 2282. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [17]
 2283. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [17]
 2284. Suszczyński, Jan [17]
 2285. Siegrist, Piotr [17]
 2286. Rudnicka, Monika [17]
 2287. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [17]
 2288. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [17]
 2289. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [17]
 2290. Lozano, Vicente [17]
 2291. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [17]
 2292. Kowalski, Leon (1870-1937) [17]
 2293. Kossakowska, Wanda [17]
 2294. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [17]
 2295. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [17]
 2296. Herz, Henri(1803-1888) [17]
 2297. Herbert, Theodor(1822-1891) [17]
 2298. Gnatkowski, Adam [17]
 2299. Garat, Pierre (1762-1823) [17]
 2300. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [17]
 2301. Erhard, Carl [17]
 2302. Delahaye, Edward. Ryt. [17]
 2303. Bobiński, Henryk (1861-1914) [17]
 2304. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [17]
 2305. Arslan M. [17]
 2306. Achtel, Aleksandra [17]
 2307. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [16]
 2308. Olzacki, Sławomir. Fot. [16]
 2309. Myślińska, Grażyna. Fot. [16]
 2310. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2311. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [16]
 2312. W.Z. Ryt. [16]
 2313. Sosnowski, J. Ryt. [16]
 2314. Sosnkowski, Józef (?-?) [16]
 2315. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [16]
 2316. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [16]
 2317. Miller, Karol (1819-1889) [16]
 2318. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [16]
 2319. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2320. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [16]
 2321. Lucas, Napoleon(1822-1884) [16]
 2322. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [16]
 2323. Lassen, Eduard (1830-1904) [16]
 2324. Labitzky, Joseph (1802-1881) [16]
 2325. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [16]
 2326. Jacobi, Victor(1809-1892) [16]
 2327. J. J. Ryt. [16]
 2328. Hervé (1825-1892) [16]
 2329. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [16]
 2330. Godfrey, Daniel (1831-1903) [16]
 2331. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [16]
 2332. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [16]
 2333. Dalla Casa, Louis [16]
 2334. Chodecki, Władysław [16]
 2335. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [16]
 2336. Bouleau, H. de. [16]
 2337. Bobrowski, Tadeusz [16]
 2338. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [16]
 2339. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [15]
 2340. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [15]
 2341. Missler, B. T. [15]
 2342. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2343. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [15]
 2344. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2345. Lange, Gustav (1830-1889) [15]
 2346. Kóźmiński, T. B. [15]
 2347. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [15]
 2348. Krug, Diederich (1821-1880) [15]
 2349. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [15]
 2350. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [15]
 2351. Konstanty. Fot. [15]
 2352. Kondracki, W. Fot. [15]
 2353. Klein, W. Ryt. [15]
 2354. Kadler, Ludwik (1838-1899) [15]
 2355. Joyce, Archibald (1873-1963) [15]
 2356. Jansenne, Louis (1809-1890) [15]
 2357. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [15]
 2358. Fall, Leo (1873-1925) [15]
 2359. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [15]
 2360. Behr, Franz (1837-1898) [15]
 2361. Bayer, Josef (1852-1913) [15]
 2362. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [14]
 2363. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [14]
 2364. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [14]
 2365. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [14]
 2366. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [14]
 2367. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [14]
 2368. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [14]
 2369. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [14]
 2370. Szwankowska, Hanna [14]
 2371. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [14]
 2372. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [14]
 2373. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [14]
 2374. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [14]
 2375. Mękicki Rudolf (1887-1942) [14]
 2376. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [14]
 2377. Liebling, Georg (1865-1946). [14]
 2378. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [14]
 2379. K. Z. Ryt. [14]
 2380. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [14]
 2381. Ganne, Louis (1862-1923) [14]
 2382. Dubois, Théodore (1837-1924) [14]
 2383. Dietrich, Moritz(1816-1887) [14]
 2384. A. S. Ryt. [14]
 2385. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [13]
 2386. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [13]
 2387. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [13]
 2388. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [13]
 2389. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [13]
 2390. Radzimiński, Bronisław [13]
 2391. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [13]
 2392. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [13]
 2393. Makomaski, Edmund [13]
 2394. Lewski , I. [13]
 2395. Lam, Stanisław (1891-1965) [13]
 2396. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [13]
 2397. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [13]
 2398. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [13]
 2399. J. S. Ryt. [13]
 2400. Di Donato, Carlo [13]
 2401. AWU [13]
 2402. Teatr Letni [12]
 2403. Hünten, Franz(1793-1878) [12]
 2404. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [12]
 2405. Whiting, Richard A. (1891-1938) [12]
 2406. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [12]
 2407. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [12]
 2408. Max, Józef (?-?) [12]
 2409. M. A. Ryt [12]
 2410. Lack, Théodore(1846-1921) [12]
 2411. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [12]
 2412. Jasieński, Feliks (1861-1929) [12]
 2413. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [12]
 2414. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [11]
 2415. Atelier Rembrandt [11]
 2416. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [11]
 2417. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [11]
 2418. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [11]
 2419. Reber, Henri (1807-1880) [11]
 2420. Pokorny. Ryt. [11]
 2421. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2422. Krasuski, Stefan [11]
 2423. Koman, Henryk (1824-1887) [11]
 2424. Groszkowski Teodor (1863-1930) [11]
 2425. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [11]
 2426. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [11]
 2427. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [11]
 2428. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [10]
 2429. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [10]
 2430. Żółtowski, A. [10]
 2431. Verico, [Antonio]. Ryt. [10]
 2432. Varney, Louis(1844-1908) [10]
 2433. Suppé, Franz von (1819-1895) [10]
 2434. Paczóski, Julian [10]
 2435. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [10]
 2436. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [10]
 2437. Kasiewicz, Alfred [10]
 2438. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [10]
 2439. Grimm., A. Ryt. [10]
 2440. Dziedzic, T. Ryt. [10]
 2441. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [10]
 2442. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [10]
 2443. Bieniewski, T. Fot. [10]
 2444. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [10]
 2445. Bar, E. Ryt. [10]
 2446. A. Ryt. [10]
 2447. Zaborska, Anna. Fot. [9]
 2448. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [9]
 2449. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [9]
 2450. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [9]
 2451. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [9]
 2452. Lincke, Paul (1866-1946) [9]
 2453. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [9]
 2454. Kossak Wojciech (1856-1942) [9]
 2455. G.S. Ryt. [9]
 2456. C.K. ryt. [9]
 2457. Bianchi, Emilio [9]
 2458. Teatr Polski [8]
 2459. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [8]
 2460. Seiss, Isidor(1840-1905) [8]
 2461. Przyałgowski, Ignacy [8]
 2462. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [8]
 2463. Wierciński, K. [8]
 2464. Wanda Z. Ryt. [8]
 2465. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [8]
 2466. W. K. Ryt. [8]
 2467. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [8]
 2468. Tirling, Zygmunt [8]
 2469. Taubert. Ryt. [8]
 2470. Sztyft, Herman (1880- ) [8]
 2471. Scassola, A.(18..-19..) [8]
 2472. Parafia św. Krzyża w Warszawie [8]
 2473. P. D. Ryt. [8]
 2474. Nemo {pseud.] [8]
 2475. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [8]
 2476. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [8]
 2477. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [8]
 2478. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [8]
 2479. Budkowski, Henryk (1879-1928) [8]
 2480. Audran, Edmond(1842-1901) [8]
 2481. Teatr Ateneum [7]
 2482. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [7]
 2483. Teatr Wielki [7]
 2484. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [7]
 2485. W.K. Ryt. [7]
 2486. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2487. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [7]
 2488. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [7]
 2489. Raudny, Wacław [7]
 2490. Posttallé [7]
 2491. Pallach, A. Ryt. [7]
 2492. M.K. Ryt. [7]
 2493. Lubowski, Józef (1824-1855) [7]
 2494. Liszt, Ferenc(1811-1886) [7]
 2495. Lefebvre, Casimir [7]
 2496. Kűbler, H. Ryt. [7]
 2497. Kucz, M. Ryt. [7]
 2498. Gawęcki Witold (1911-1946) [7]
 2499. Dequin, Léon (18..-1937) [7]
 2500. A. G. Ryt. [7]
 2501. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [6]
 2502. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [6]
 2503. Zawadzki, W. Ryt. [6]
 2504. Zagórska, W. Ryt. [6]
 2505. Woydyga, Jan (1857-1938) [6]
 2506. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [6]
 2507. Osborne, George Alexander (1806-1893) [6]
 2508. Kuczyński [6]
 2509. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [6]
 2510. Huber, Adolf (fotograf) [6]
 2511. Cichocki, Ks. [6]
 2512. Chmielewski, Ignacy [6]
 2513. Bazzini, Antonio(1818-1897) [6]
 2514. Bachmann, Georges(1848-1894) [6]
 2515. Aniela S. Ryt. [6]
 2516. Schiff, Józef. Fot. [5]
 2517. Skrobańsk, Z. Fot. [5]
 2518. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [5]
 2519. Titel, Otto (18.. -1926) [5]
 2520. Szymański, F. [5]
 2521. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [5]
 2522. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [5]
 2523. Rayski, Albin (1845-1921) [5]
 2524. Polskie Stronnictwo Ludowe [5]
 2525. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [5]
 2526. Miernicki, Władysław,fot. [5]
 2527. Marois, Blanche [5]
 2528. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [5]
 2529. Lewandowski, Michał (kompozytor) [5]
 2530. Leschik, Konrad [5]
 2531. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [5]
 2532. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [5]
 2533. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [5]
 2534. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [5]
 2535. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [5]
 2536. Ernest, Adam (1868-1926) [5]
 2537. Czibulka, Alphons(1842-1894) [5]
 2538. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [5]
 2539. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [5]
 2540. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 2541. Malmurowicz Bolesław. Fot. [4]
 2542. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [4]
 2543. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [4]
 2544. Wojewódzki, Władysław [4]
 2545. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [4]
 2546. Sachowa, Zofia [4]
 2547. Reiss, N. [4]
 2548. Popp, Wilhelm(1828-1902) [4]
 2549. Pichler, Jan. Ryt. [4]
 2550. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2551. Niecz, K.,fot. [4]
 2552. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [4]
 2553. Mendewski, Stanisław [4]
 2554. Lanner, Joseph (1801-1843) [4]
 2555. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [4]
 2556. Jungmann, Albert(1824-1892) [4]
 2557. Iringh, Mirosław [4]
 2558. Gorski, Konstanty (1868-1934) [4]
 2559. Golubec' Mikola (1891-1942) [4]
 2560. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [4]
 2561. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [4]
 2562. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [4]
 2563. Błaszczak, Fr. [4]
 2564. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [4]
 2565. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [4]
 2566. CAF, Komierowski, W.,fot. [3]
 2567. Teatr Mały [3]
 2568. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 2569. Teatr na Chłodnej [3]
 2570. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 2571. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [3]
 2572. Łukaszczyk, Elżbieta [3]
 2573. Wiśniewski, Marceli [3]
 2574. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [3]
 2575. Teatr Nowości [3]
 2576. Teatr Nowa Komedia [3]
 2577. Schulhoff, Julius (1825-1898) [3]
 2578. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2579. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2580. Mosz, Barbara [3]
 2581. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [3]
 2582. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [3]
 2583. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [3]
 2584. Kautecki, Antoni. [3]
 2585. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2586. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [3]
 2587. Horoch, Jan [3]
 2588. Głogowski, Tomasz(18..- ) [3]
 2589. Frimmel Theodor von (1853-1928) [3]
 2590. Fall, Leo(1873-1925) [3]
 2591. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [3]
 2592. Biblioteka Publiczna w Warszawie [3]
 2593. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [3]
 2594. Badia, Luigi(1819-1899) [3]
 2595. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [2]
 2596. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2597. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [2]
 2598. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [2]
 2599. Oranowski, Wacław [2]
 2600. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [2]
 2601. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [2]
 2602. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [2]
 2603. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [2]
 2604. Lehár, Ferenc (1870-1948) [2]
 2605. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [2]
 2606. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [2]
 2607. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [2]
 2608. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2609. Issakowitch, S.S. [2]
 2610. Instytut Reduty [2]
 2611. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [2]
 2612. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [2]
 2613. Barański, Andrzej [2]
 2614. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2615. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 2616. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 2617. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 2618. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 2619. Weintraub, Jan [1]
 2620. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 2621. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 2622. Teatr Malickiej [1]
 2623. Teatr Kameralny [1]
 2624. Teatr Aktora [1]
 2625. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 2626. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 2627. Piotrowska, Barbara (1935- ) [1]
 2628. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 2629. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 2630. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 2631. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 2632. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [1]
 2633. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2634. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2635. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2636. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [1]
 2637. Cikanek, Ferdinand [1]
 2638. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [0]
 2639. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [0]
 2640. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [0]
 2641. Wiśniewski, Wojciech et al. [0]
 2642. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [0]
 2643. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [0]
 2644. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2645. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2646. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [0]
 2647. Krudowski, Józef [0]
 2648. Kozicki, Marek [0]
 2649. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [0]
 2650. Jarosz, Rafał [0]
 2651. Głębicka, Jolanta et al. [0]
 2652. Dudek, Edyta et al. [0]
 2653. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [0]

More statistics...