polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 58551

Obecnie czytających: 107

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 6937324

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 3. Ministerstwo Oświaty [297]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [101]
 16. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 17. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [100]
 18. Związek Patriotów Polskich [96]
 19. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 20. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [91]
 21. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [59]
 22. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [56]
 23. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 24. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 25. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 26. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 27. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 28. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 29. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 30. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 31. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [38]
 32. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 33. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 34. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 35. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 36. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [30]
 37. Główny Urząd Statystyczny [30]
 38. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 39. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 40. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [28]
 41. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 42. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 43. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [26]
 44. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [25]
 45. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 46. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [24]
 47. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 48. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [24]
 49. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 50. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 51. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 52. Brandel, Konrad (1838-1920) [20]
 53. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 54. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 55. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 56. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 57. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 58. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [16]
 59. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 60. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 61. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 62. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 63. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [15]
 64. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [15]
 65. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 66. Dębski, Michał [15]
 67. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 68. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 69. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 70. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 71. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 72. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 73. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 74. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 75. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 76. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 77. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 78. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 79. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 80. Stefanow, Piotr [12]
 81. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 82. Dombrowski, Władysław [12]
 83. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 84. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 85. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [11]
 86. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [11]
 87. Rzewuski, Walery (1837-1888) [11]
 88. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 89. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 90. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 91. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 92. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 93. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 94. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [11]
 95. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 96. Zapolska Gabriela (1857-1921) [10]
 97. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 98. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 99. Kowalski, L. Fot. [10]
 100. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 101. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 102. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 103. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 104. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 105. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 106. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 107. Röber, H. Ryt. [9]
 108. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 109. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 110. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 111. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 112. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 113. Kneisel, August [9]
 114. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 115. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 116. Beyer, Karol (1818-1877) [9]
 117. A. M. Ryt. [9]
 118. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 119. Zarząd Miejski w Równem [8]
 120. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 121. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [8]
 122. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 123. Sigismond. Fot. [8]
 124. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [8]
 125. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 126. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [8]
 127. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 128. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 129. K.K. Ryt. [8]
 130. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 131. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 132. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [8]
 133. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 134. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [8]
 135. ADAM. Ryt. [8]
 136. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 137. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 138. Walter. Ryt. [7]
 139. W. R. Ryt. [7]
 140. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 141. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [7]
 142. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 143. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 144. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 145. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [7]
 146. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 147. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 148. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 149. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 150. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 151. Dziedzic, P. Ryt. [7]
 152. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 153. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 154. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [7]
 155. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 156. Baumann, R. Lit. [7]
 157. B. P. Ryt. [7]
 158. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 159. [Miethke, H. O.] [6]
 160. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 161. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 162. Winek, Włodzimierz (1956-) [6]
 163. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 164. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 165. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 166. Strauss, Johann (1825-1899) [6]
 167. Sterzycki, Z. Fot. [6]
 168. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 169. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 170. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 171. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 172. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [6]
 173. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 174. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 175. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 176. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 177. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 178. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [6]
 179. L. N. Ryt. [6]
 180. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 181. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 182. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [6]
 183. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 184. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 185. Hufsky [6]
 186. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 187. Gruziel, L. Fot. [6]
 188. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 189. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 190. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [6]
 191. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [6]
 192. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 193. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 194. [Granke, Stefan] [5]
 195. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 196. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 197. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 198. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 199. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 200. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 201. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 202. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 203. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 204. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 205. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 206. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 207. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 208. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [5]
 209. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 210. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 211. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 212. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 213. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 214. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 215. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 216. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 217. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 218. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 219. Mieczkowski, Jan. Fot. [5]
 220. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 221. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 222. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 223. Leliwa, Alfred [5]
 224. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 225. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 226. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 227. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 228. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 229. Kapuściński, Piotr [5]
 230. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 231. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 232. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 233. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 234. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 235. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 236. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 237. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 238. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 239. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 240. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 241. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 242. "Orion" [5]
 243. Żeleński, Władysław (1837-1921) [4]
 244. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [4]
 245. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 246. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 247. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 248. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 249. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 250. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 251. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 252. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 253. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 254. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 255. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 256. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 257. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 258. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 259. Sosiński, I. Ryt. [4]
 260. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [4]
 261. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [4]
 262. Simcis, Gen [4]
 263. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 264. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 265. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 266. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 267. Osmański, Wojciech (1834-1908) [4]
 268. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 269. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 270. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 271. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 272. Namysłowski, Karol (1856-1925) [4]
 273. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [4]
 274. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [4]
 275. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 276. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [4]
 277. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 278. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 279. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 280. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 281. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 282. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 283. Krzyżanowski, K. [4]
 284. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [4]
 285. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [4]
 286. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 287. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 288. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 289. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 290. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 291. K.P. Ryt. [4]
 292. Jarmużyński, J. Ryt. [4]
 293. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 294. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 295. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 296. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 297. Gold, Artur (1897-1942) [4]
 298. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [4]
 299. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 300. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 301. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 302. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 303. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 304. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 305. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [4]
 306. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 307. Antykwarnia Warszawska [4]
 308. Achtel, Józef [4]
 309. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 310. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 311. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 312. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 313. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 314. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 315. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 316. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [3]
 317. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 318. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 319. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 320. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 321. Warszawski Lombard Miejski [3]
 322. Warnka, Jadwiga [3]
 323. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 324. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 325. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 326. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 327. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [3]
 328. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 329. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 330. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 331. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 332. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 333. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 334. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 335. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 336. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 337. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 338. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 339. Szczeciński, K. Fot. [3]
 340. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 341. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 342. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 343. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 344. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 345. S. A. Ryt. [3]
 346. Röber, G. Ryt. [3]
 347. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 348. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 349. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 350. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 351. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 352. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [3]
 353. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 354. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 355. P. B. Ryt. [3]
 356. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 357. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 358. Nowialis [3]
 359. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [3]
 360. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 361. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 362. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 363. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 364. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 365. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 366. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 367. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 368. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 369. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 370. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 371. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [3]
 372. Liga Morska i Kolonialna [3]
 373. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [3]
 374. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 375. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 376. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 377. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 378. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 379. Krynicki, M. Lit. [3]
 380. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 381. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 382. Koroniarz [3]
 383. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 384. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 385. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 386. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 387. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 388. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 389. Jaugey, Jean [3]
 390. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 391. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 392. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 393. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 394. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 395. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 396. Gibs, Joe [3]
 397. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 398. Dąbrowski, Stanisław [3]
 399. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 400. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 401. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 402. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 403. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 404. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 405. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 406. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 407. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 408. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 409. Bauman, R. Lit. [3]
 410. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 411. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 412. "Orion". Fot. [3]
 413. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 414. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 415. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [2]
 416. [Łosiowa, Emilia] [2]
 417. [brak] [2]
 418. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 419. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 420. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 421. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 422. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 423. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 424. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 425. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 426. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 427. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 428. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 429. Załęczny, Jolanta (1959- ) [2]
 430. Zawadzki, Michał (1828-1887) [2]
 431. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 432. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 433. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [2]
 434. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 435. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [2]
 436. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [2]
 437. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 438. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 439. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 440. Wróblewski, K. [2]
 441. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 442. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 443. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [2]
 444. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 445. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 446. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 447. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 448. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 449. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 450. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 451. Warnkówna, Jadwiga [2]
 452. W. C. Ryt. [2]
 453. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 454. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 455. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [2]
 456. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 457. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [2]
 458. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 459. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 460. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 461. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 462. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 463. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 464. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 465. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 466. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 467. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 468. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [2]
 469. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 470. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 471. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 472. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 473. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 474. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 475. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 476. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 477. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 478. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 479. Surowiecki, Karol [2]
 480. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 481. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 482. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 483. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 484. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 485. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 486. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 487. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 488. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 489. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 490. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 491. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 492. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 493. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 494. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 495. Sosiński, J. Ryt. [2]
 496. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 497. Socha, Szczepan [2]
 498. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 499. Skornia-Roszij, Maria [2]
 500. Siekierski, Franciszek [2]
 501. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 502. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 503. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 504. Sedlaczek, Lech [2]
 505. Schumann, Robert(1810-1856) [2]
 506. Schubert, Franz (1797-1828) [2]
 507. Röber, F. H. Ryt. [2]
 508. Rzepko, Władysław (1854-1932) [2]
 509. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 510. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 511. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 512. Rumianek, Stanisław [2]
 513. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 514. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 515. Rada Regencyjna [2]
 516. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 517. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 518. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 519. Polska Macierz Szkolna [2]
 520. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [2]
 521. Pistyner, M. [2]
 522. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 523. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 524. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 525. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 526. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 527. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 528. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 529. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 530. N[icz], E. Ryt. [2]
 531. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 532. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 533. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 534. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 535. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 536. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 537. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 538. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [2]
 539. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 540. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 541. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 542. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 543. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 544. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 545. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 546. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 547. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 548. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 549. Malewicz, Jadwiga [2]
 550. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 551. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 552. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 553. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 554. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 555. M. K. Ryt. [2]
 556. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 557. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 558. L. K. [2]
 559. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 560. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 561. Kubełka, Ignacy [2]
 562. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 563. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 564. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 565. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 566. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 567. Kostka, J. [2]
 568. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 569. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 570. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 571. Konrad. Fot. [2]
 572. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 573. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 574. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 575. Komar, Józef [2]
 576. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 577. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 578. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 579. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 580. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [2]
 581. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 582. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 583. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 584. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [2]
 585. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 586. KK. Ryt. [2]
 587. K.W. Ryt. [2]
 588. K.N. Ryt. [2]
 589. K. P. Ryt. [2]
 590. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 591. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 592. Jezierski, J. Ryt. [2]
 593. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 594. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 595. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 596. J.K. Ryt. [2]
 597. J. Ł. [2]
 598. J. K. Ryt. [2]
 599. Instytut Spraw Społecznych [2]
 600. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 601. Hähle, G. Ryt. [2]
 602. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 603. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 604. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 605. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 606. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 607. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 608. Gounod, Charles François (1818-1893) [2]
 609. Gorazdowski, E. [2]
 610. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 611. Godard, Benjamin (1849-1895) [2]
 612. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 613. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 614. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 615. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 616. Frick, L. [2]
 617. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 618. Elkana, J. M. [2]
 619. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 620. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 621. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 622. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [2]
 623. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 624. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 625. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 626. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 627. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 628. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 629. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 630. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 631. Dancla, Charles(1817-1907) [2]
 632. Conrad. Fot. [2]
 633. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 634. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [2]
 635. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [2]
 636. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 637. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 638. Bykowski, Leon [2]
 639. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 640. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 641. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 642. Brochocki, B. Ryt. [2]
 643. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 644. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 645. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 646. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 647. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [2]
 648. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 649. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 650. Biegański, B. Fot. [2]
 651. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 652. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 653. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 654. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 655. Baronowa X.Y.Z. [2]
 656. Banner, M. Red. [2]
 657. Automobilklub Warszawski [2]
 658. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 659. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2]
 660. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 661. A.T.T. [2]
 662. A. R. Ryt. [2]
 663. "Młoda Sztuka" [2]
 664. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 665. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 666. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 667. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 668. Żeleński, Władysław(1837-1921) [1]
 669. Żelaznowski, Andrzej [1]
 670. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 671. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 672. Štejman, S. A. [1]
 673. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 674. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 675. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 676. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 677. Śmigielska, Józefa [1]
 678. Śliwiński, Jan [1]
 679. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 680. Łączkowski Ludwik [1]
 681. Łączkowska Felicja [1]
 682. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 683. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 684. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 685. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 686. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 687. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 688. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 689. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 690. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 691. Łada, Kazimierz (1824-1871) [1]
 692. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 693. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 694. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 695. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 696. par Ketterer [1]
 697. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 698. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 699. il [1]
 700. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 701. [s.n.] [1]
 702. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 703. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 704. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 705. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 706. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 707. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 708. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 709. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 710. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 711. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 712. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [1]
 713. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965) ] [1]
 714. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 715. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 716. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 717. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 718. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 719. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 720. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 721. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 722. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 723. [Quirini, Edward] [1]
 724. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 725. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 726. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 727. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 728. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 729. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 730. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 731. [Omm, Peter] [1]
 732. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 733. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 734. [Mielnicki]. Fot. [1]
 735. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 736. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 737. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 738. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 739. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 740. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 741. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 742. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 743. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 744. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 745. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 746. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 747. [Grabiec (?-?)] [1]
 748. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 749. [Franck] [1]
 750. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 751. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 752. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 753. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 754. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 755. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 756. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 757. [Bielski, Szymon] [1]
 758. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 759. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 760. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 761. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 762. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 763. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 764. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 765. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 766. Związek Strzelecki [1]
 767. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 768. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 769. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 770. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 771. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 772. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 773. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 774. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 775. Związek Miast Polskich [1]
 776. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 777. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 778. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 779. Związek Katolicki [1]
 780. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 781. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 782. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 783. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 784. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 785. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 786. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 787. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 788. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 789. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 790. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 791. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 792. Ziegler; Droste [1]
 793. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 794. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 795. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 796. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 797. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 798. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 799. Zbyszewski [1]
 800. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 801. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 802. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 803. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 804. Zawadzki, Michał(1828-1887) [1]
 805. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 806. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 807. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 808. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 809. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 810. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 811. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 812. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 813. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 814. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [1]
 815. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 816. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 817. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 818. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 819. Zandman, Jan (1802-1841) [1]
 820. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 821. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 822. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 823. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 824. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 825. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 826. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 827. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [1]
 828. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 829. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 830. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 831. Zajkowski, A. Ryt. [1]
 832. Zagórska, W. Ryt. [1]
 833. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 834. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 835. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 836. X. Y. Z. [1]
 837. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 838. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 839. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 840. Węgrzecki, S. [1]
 841. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 842. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 843. Wóycicka, Jadwiga [1]
 844. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 845. Wójcicki, Jerzy [1]
 846. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 847. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 848. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 849. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 850. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 851. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 852. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 853. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 854. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 855. Wyroba, Stefan [1]
 856. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 857. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 858. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 859. Wretowski, Paweł [1]
 860. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 861. Wołkiewicz, Hanna [1]
 862. Wołek, Adam [1]
 863. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 864. Wojnarowicz Weseła [1]
 865. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 866. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 867. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 868. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 869. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 870. Wizimirska, Barbara [1]
 871. Witkowski, Wincenty [1]
 872. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 873. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 874. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 875. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 876. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 877. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 878. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 879. Wilczek, Feliks [1]
 880. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 881. Wierzbowski, Theodorus [1]
 882. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 883. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 884. Wierciński, K. [1]
 885. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 886. Whiting, A. [1]
 887. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 888. Wesoły Wujaszek [1]
 889. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 890. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 891. Weinberg P. [1]
 892. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 893. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 894. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 895. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 896. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 897. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 898. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 899. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 900. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 901. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 902. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 903. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 904. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 905. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 906. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 907. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 908. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 909. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 910. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 911. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 912. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 913. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 914. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 915. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 916. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 917. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 918. Wano, K. [1]
 919. Wanda Z. Ryt. [1]
 920. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 921. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [1]
 922. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 923. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 924. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 925. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 926. Wahrendorff, O. [1]
 927. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 928. W.Z. Ryt. [1]
 929. W.K. Ryt. [1]
 930. W. M. K. [1]
 931. W. K. Ryt. [1]
 932. W. K. [1]
 933. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 934. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 935. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 936. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 937. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 938. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 939. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 940. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 941. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 942. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 943. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 944. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 945. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 946. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 947. Uniwersytet dla Wszystkich [1]
 948. Uniwersytet Warszawski [1]
 949. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 950. Uhry, M. [1]
 951. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [1]
 952. Typiak, Piotr [1]
 953. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 954. Twardzicki, Walery (1838-1902) [1]
 955. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 956. Tuszyński, Antoni L. [1]
 957. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 958. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 959. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 960. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 961. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 962. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 963. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 964. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 965. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 966. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 967. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 968. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 969. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 970. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 971. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 972. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 973. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 974. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 975. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 976. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 977. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 978. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 979. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 980. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 981. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 982. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 983. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 984. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 985. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 986. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 987. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 988. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 989. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 990. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 991. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 992. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 993. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 994. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 995. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 996. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 997. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 998. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 999. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1000. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1001. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1002. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1003. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1004. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1005. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1006. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1007. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1008. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1009. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1010. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1011. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1012. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1013. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1014. Tor, Stanisław [1]
 1015. Tonioli, D. [1]
 1016. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1017. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1018. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1019. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1020. Tirling, Zygmunt [1]
 1021. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1022. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1023. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1024. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1025. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1026. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1027. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1028. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1029. Taube, Gustaw jr [1]
 1030. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [1]
 1031. Tarnacki, Józef. [1]
 1032. Tarnacki, Józef [1]
 1033. Tarczyński, Władysław [1]
 1034. T.B. [1]
 1035. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1036. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1037. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1038. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1039. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1040. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1041. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1042. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1043. Szymkiewicz, Józef [1]
 1044. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1045. Szymański, Ludwik [1]
 1046. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1047. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1048. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1049. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1050. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1051. Sznage. Ryt. [1]
 1052. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1053. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1054. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1055. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1056. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1057. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1058. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1059. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1060. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1061. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1062. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1063. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [1]
 1064. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1065. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1066. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1067. Syrewicz, Xawery [1]
 1068. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1069. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1070. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1071. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1072. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1073. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1074. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1075. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1076. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1077. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1078. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1079. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1080. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1081. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1082. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1083. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1084. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1085. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1086. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1087. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1088. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1089. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1090. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1091. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1092. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1093. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1094. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1095. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1096. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1097. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1098. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1099. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1100. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1101. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1102. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1103. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1104. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1105. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1106. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1107. Steiman, S. [1]
 1108. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1109. Stecher, August (?-?) [1]
 1110. Stawiński. Ryt. [1]
 1111. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1112. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1113. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1114. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1115. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1116. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1117. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1118. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1119. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1120. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1121. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1122. Sosnkowski, Józef [1]
 1123. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1124. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1125. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1126. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1127. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1128. Snopek, Kazimierz [1]
 1129. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1130. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1131. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1132. Slaski, S. Ryt. [1]
 1133. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1134. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1135. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1136. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1137. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1138. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1139. Siemieński, Lucjan [1]
 1140. Siegrist, Piotr [1]
 1141. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1142. Siczyński, Walery [1]
 1143. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [1]
 1144. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1145. Sewer [1]
 1146. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1147. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1148. Schumann, Robert (1810-1856) [1]
 1149. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1150. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1151. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1152. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1153. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1154. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1155. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1156. Sawiński, F. M. [1]
 1157. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1158. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1159. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1160. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1161. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1162. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1163. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1164. Salinger, Zygmunt [1]
 1165. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1166. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1167. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1168. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1169. S. E. [1]
 1170. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1171. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1172. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1173. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1174. Rybicki, Anastazy [1]
 1175. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1176. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1177. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1178. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1179. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1180. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1181. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [1]
 1182. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1183. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1184. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1185. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1186. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [1]
 1187. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1188. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1189. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1190. Roeber. H. Ryt. [1]
 1191. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1192. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1193. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1194. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1195. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1196. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1197. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1198. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1199. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1200. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1201. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1202. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1203. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1204. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1205. Rembiel, St. [1]
 1206. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1207. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1208. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1209. Reiss, N. [1]
 1210. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1211. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1212. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1213. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1214. Radzimiński, Bronisław [1]
 1215. Radoszewska, A. J. [1]
 1216. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1217. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1218. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1219. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1220. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1221. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1222. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1223. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1224. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1225. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1226. Péreyra, Charles [1]
 1227. Pécaut, Elie [1]
 1228. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1229. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1230. Pusch, Alois Maria de [1]
 1231. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1232. Puc, B[ronisław] [1]
 1233. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1234. Przyłęcki, Henryk [1]
 1235. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1236. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1237. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1238. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1239. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1240. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1241. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1242. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1243. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1244. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1245. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1246. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1247. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1248. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1249. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1250. Posttallé. [1]
 1251. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1252. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1253. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1254. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1255. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1256. Popielewski [1]
 1257. Pomian, E. [1]
 1258. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1259. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1260. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1261. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1262. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1263. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1264. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1265. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1266. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1267. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1268. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1269. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1270. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1271. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1272. Pokorny. Ryt. [1]
 1273. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1274. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1275. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1276. Podwiński, Stanisław [1]
 1277. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1278. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1279. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1280. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1281. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1282. Plewczyński, F. [1]
 1283. Plater, Karol [1]
 1284. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1285. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1286. Piotrowski, Andrzej [1]
 1287. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1288. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938). [1]
 1289. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1290. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1291. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1292. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1293. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1294. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1295. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1296. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1297. Piekacz, J. Fot. [1]
 1298. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1299. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1300. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1301. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1302. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1303. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1304. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1305. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1306. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1307. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1308. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1309. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1310. Pawłowski, Kalixt [1]
 1311. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1312. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1313. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1314. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1315. Pawe, L. [1]
 1316. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1317. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1318. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1319. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1320. Paprocki, Bartosz [1]
 1321. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1322. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1323. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1324. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1325. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1326. Ostas, Marek [1]
 1327. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1328. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1329. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1330. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1331. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1332. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1333. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1334. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1335. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1336. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1337. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1338. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1339. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1340. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1341. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1342. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1343. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1344. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1345. Oborski, Florian (1839-1892) [1]
 1346. O liść dębu [1]
 1347. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [1]
 1348. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1349. Nowakowski, Bogdan [1]
 1350. Nowacki, Łukasz [1]
 1351. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1352. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [1]
 1353. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1354. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1355. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1356. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1357. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1358. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1359. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1360. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1361. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1362. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [1]
 1363. Niecz, Krzysztof. Fot. [1]
 1364. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1365. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1366. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1367. Nałęcz, Edward [1]
 1368. Naumann, Karl [1]
 1369. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1370. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1371. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1372. Naoczny świadek [1]
 1373. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1374. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1375. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1376. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1377. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1378. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1379. Ménil, Félicien de(1860-1930) [1]
 1380. Ménil, Félicien de (1860-1930) [1]
 1381. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1382. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1383. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1384. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1385. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1386. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1387. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1388. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1389. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [1]
 1390. Motas, Maciej [1]
 1391. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1392. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [1]
 1393. Morżkowska, Antonina [1]
 1394. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1395. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1396. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1397. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1398. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1399. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1400. Montabone (Firenze) [1]
 1401. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1402. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1403. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1404. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1405. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1406. Miłkowski, Stanisław [1]
 1407. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1408. Missler, B. T. [1]
 1409. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1410. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1411. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1412. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1]
 1413. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1414. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1415. Miller, Jan Nepomucen [1]
 1416. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1417. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1418. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1419. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1420. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1421. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1422. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1423. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1424. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [1]
 1425. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1426. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1427. Mickiewicz, Izadora [1]
 1428. Mickiewicz, Dominik [1]
 1429. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1430. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1431. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1432. Meisser [1]
 1433. Medeksza, Antoni [1]
 1434. Małkowska, Grażyna [1]
 1435. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1436. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1437. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1438. Maël, Pierr. [1]
 1439. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1440. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1441. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1442. Max, Józef (?-?) [1]
 1443. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1444. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1445. Matrzak, Jerzy [1]
 1446. Marx, Emil (?-?) [1]
 1447. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1448. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1449. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1450. Marcinkowski, Piotr [1]
 1451. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1452. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1453. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [1]
 1454. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [1]
 1455. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1456. Makowski, Marek [1]
 1457. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1458. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1459. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1460. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1461. Mahomet II [1]
 1462. Magnus, Wiktor [1]
 1463. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1464. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1465. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1466. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1467. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1468. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1469. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1470. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1471. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1472. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1473. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1474. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1475. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1476. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1477. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1478. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1479. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1480. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1481. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1482. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1483. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1484. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1485. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1486. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1487. M.K. Ryt. [1]
 1488. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1489. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1490. Lozano, Vicente [1]
 1491. Loth, August (1869-1944) [1]
 1492. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1493. Loos, Vincent Angelo [1]
 1494. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1495. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1496. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1497. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1498. Lisicki, Roman [1]
 1499. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1500. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1501. Lilpop, Marian [1]
 1502. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [1]
 1503. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1504. Ligber. Szty. [1]
 1505. Ligber, F. Szty. [1]
 1506. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1507. Liciński Hipolit [1]
 1508. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1509. Leśniewska, B. [1]
 1510. Leybach, Joseph(1817-1891) [1]
 1511. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1512. Lewski , I. [1]
 1513. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1514. Lewinger, Władysław(1874-1943) [1]
 1515. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1516. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1517. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1518. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1519. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [1]
 1520. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1521. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1522. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1523. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1524. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1525. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1526. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1527. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1528. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1529. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1530. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1531. Lazzerini, Gustavo [1]
 1532. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1533. Latoszek, Jacek [1]
 1534. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1535. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1536. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1537. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1538. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1539. Lange, Gustav(1830-1899) [1]
 1540. Lange, Gustav (1830-1899) [1]
 1541. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1542. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1543. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1544. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1545. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1546. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1547. Kűbler. Ryt. [1]
 1548. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1549. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1550. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1551. Kübler, Ryt. [1]
 1552. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1553. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1554. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1555. Kumidor, Zbigniew [1]
 1556. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1557. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1558. Kuhlewein, A. Ryt. [1]
 1559. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1560. Kuczyński [1]
 1561. Kucz, M. Ryt. [1]
 1562. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1563. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1564. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1565. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1566. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [1]
 1567. Krzyżanowska, Celina [1]
 1568. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1569. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1570. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1571. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1572. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1573. Krywoszejew, Maciej [1]
 1574. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1575. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1576. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1577. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1578. Krogulski, Władysław (1843-1934) [1]
 1579. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1580. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1581. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1582. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1583. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1584. Krasuski, Stefan [1]
 1585. Krasowska Helena [1]
 1586. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1587. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1588. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1589. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1590. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1591. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1592. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1593. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1594. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1595. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1596. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1597. Kozłowski, Jan J. [1]
 1598. Kozyra, Anna [1]
 1599. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1600. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1601. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1602. Kownacka, Maria (1894-1982) [1]
 1603. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1604. Kowalewski, T. [1]
 1605. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1606. Kowala, G. [1]
 1607. Kotuliński, Andrzej [1]
 1608. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [1]
 1609. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [1]
 1610. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1611. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1612. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1613. Koschmider, Edmund [1]
 1614. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1615. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1616. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1617. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1618. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1619. Konopnicki, Jan [1]
 1620. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1621. Koniński, Kazimierz [1]
 1622. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1623. Kondracki, W. Fot. [1]
 1624. Kondor, Ernst. [1]
 1625. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1626. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1627. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1628. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1629. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1630. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1631. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1632. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1633. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1634. Komitet Budowy Pomników [1]
 1635. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1636. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1637. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1638. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1639. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1640. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1641. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1642. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1643. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1644. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1645. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1646. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1647. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1648. Kluczewski, M. Ryt. [1]
 1649. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1650. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1651. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1652. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1653. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1654. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1655. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1656. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1657. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1658. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1659. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1660. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1661. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1662. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1663. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 1664. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1665. Kautecki, Antoni [1]
 1666. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1667. Kasterska, Maria [1]
 1668. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1669. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1670. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [1]
 1671. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1672. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1673. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [1]
 1674. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 1675. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 1676. Kapuscinski, Petr [1]
 1677. Kapliński, Julian [1]
 1678. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 1679. Kapituła Odznaki [1]
 1680. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 1681. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 1682. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 1683. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 1684. Kaliszewski, L. [1]
 1685. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 1686. Kaczyński, Witold [1]
 1687. Kaczmarski, S. [1]
 1688. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 1689. K.P. [1]
 1690. K. Z. Ryt. [1]
 1691. K. Ryt. [1]
 1692. K. M. Ryt. [1]
 1693. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 1694. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 1695. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 1696. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 1697. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 1698. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 1699. Jotes [1]
 1700. Jonzeck, Waldemar [1]
 1701. Jeżowski, M [1]
 1702. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 1703. Jezierski, J. [1]
 1704. Jeske, August (1836-1875) [1]
 1705. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 1706. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 1707. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 1708. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 1709. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 1710. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 1711. Jarmużyński, J. [1]
 1712. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 1713. Janusz [1]
 1714. Janowski, Benon (1873-) [1]
 1715. Jankowski, Józef [1]
 1716. Jankiewicz, Stanisław [1]
 1717. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 1718. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 1719. Janczewski, S. Red. [1]
 1720. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 1721. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 1722. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [1]
 1723. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 1724. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 1725. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 1726. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 1727. Jackowski, Aleksander [1]
 1728. Jachowiczowa, Antonina [1]
 1729. Jabłoński, Tadeusz [1]
 1730. J. Ł. Ryt. [1]
 1731. J. Z. [1]
 1732. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1733. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1734. J. J. Ryt. [1]
 1735. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 1736. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 1737. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 1738. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 1739. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 1740. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 1741. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 1742. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 1743. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 1744. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 1745. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 1746. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 1747. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 1748. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 1749. Hyodo, Nagao [1]
 1750. Huzarski, Jerzy [1]
 1751. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 1752. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 1753. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 1754. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 1755. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 1756. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 1757. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 1758. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 1759. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 1760. Hervé (1825-1892) [1]
 1761. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 1762. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 1763. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 1764. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 1765. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 1766. Heck, Walerian [1]
 1767. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 1768. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 1769. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 1770. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 1771. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 1772. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 1773. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 1774. Haehle. Ryt. [1]
 1775. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 1776. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 1777. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 1778. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 1779. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 1780. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 1781. Gąsiorowska, Natalja [1]
 1782. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 1783. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 1784. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 1785. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 1786. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 1787. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 1788. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 1789. Grynfeld, Bronisława [1]
 1790. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 1791. Grupa Legionistów [1]
 1792. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 1793. Grossman, Ludwik(1835-1915) [1]
 1794. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 1795. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 1796. Grimm., A. Ryt. [1]
 1797. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 1798. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 1799. Grajnert, Józef [1]
 1800. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 1801. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 1802. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 1803. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 1804. Gołębiewska, Wanda [1]
 1805. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 1806. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 1807. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 1808. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 1809. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 1810. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 1811. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 1812. Gold, Artur (1897-1943) [1]
 1813. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 1814. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [1]
 1815. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 1816. Gmitruk, Janusz (1948- ) [1]
 1817. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 1818. Giraud, Paul [1]
 1819. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 1820. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 1821. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 1822. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 1823. Giller, Honorata [1]
 1824. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 1825. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 1826. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 1827. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 1828. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 1829. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 1830. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 1831. Gebhard, podporucznik [1]
 1832. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 1833. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 1834. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 1835. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 1836. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 1837. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [1]
 1838. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 1839. Ganne, Louis(1862-1923) [1]
 1840. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 1841. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 1842. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 1843. G.S. Ryt. [1]
 1844. G.R. Ryt. [1]
 1845. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 1846. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 1847. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 1848. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 1849. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 1850. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 1851. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 1852. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 1853. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 1854. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 1855. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 1856. Fiszer, Carolina [1]
 1857. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 1858. Filipiak, Grzegorz [1]
 1859. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 1860. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 1861. Field, John (1782-1837) [1]
 1862. Fiedler. Ryt. [1]
 1863. Feuerstein Władysław [1]
 1864. Feldman, J. [1]
 1865. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 1866. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 1867. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 1868. Fabiszewski, M. [1]
 1869. F. K. Ryt. [1]
 1870. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 1871. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 1872. Erhard, Carl [1]
 1873. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 1874. Emer, Lucjan [1]
 1875. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 1876. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 1877. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 1878. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 1879. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 1880. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 1881. Egloff, Jerzy [1]
 1882. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 1883. Edgeworth, Maria [1]
 1884. E. S. [1]
 1885. E. N. Ryt. [1]
 1886. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 1887. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 1888. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 1889. Dénoix, Victorin [1]
 1890. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 1891. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 1892. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 1893. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 1894. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 1895. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 1896. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 1897. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 1898. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 1899. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 1900. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 1901. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 1902. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 1903. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 1904. Draper, John William (1811-1882) [1]
 1905. Dr Fischer, Gubernator [1]
 1906. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 1907. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 1908. Dowódca Armii Krajowej [1]
 1909. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [1]
 1910. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 1911. Dom ks. Boduena [1]
 1912. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 1913. Dobrski, Konrad [1]
 1914. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 1915. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 1916. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [1]
 1917. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 1918. Di Donato, Carlo [1]
 1919. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 1920. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 1921. Derengowski, Jan [1]
 1922. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 1923. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 1924. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 1925. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 1926. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 1927. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 1928. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 1929. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1930. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1931. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 1932. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 1933. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 1934. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 1935. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 1936. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 1937. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 1938. Dembiński, Czesław [1]
 1939. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 1940. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 1941. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 1942. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 1943. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 1944. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 1945. David, Félicien (1810-1876) [1]
 1946. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 1947. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 1948. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 1949. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 1950. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 1951. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 1952. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 1953. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 1954. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 1955. Czerwiński, Franciszek [1]
 1956. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 1957. Czerny, Carl(1791-1857) [1]
 1958. Czerniawski, Jan [1]
 1959. Czermański, Zdzisław [1]
 1960. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 1961. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 1962. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 1963. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 1964. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 1965. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 1966. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 1967. Czaki, Klementyna [1]
 1968. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 1969. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 1970. Czajewski Wiktor [1]
 1971. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 1972. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 1973. Cybulski, Izydor Józef [1]
 1974. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 1975. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 1976. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 1977. Cirina, J. A. [1]
 1978. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 1979. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 1980. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 1981. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [1]
 1982. Cichocki, Ks. [1]
 1983. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 1984. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 1985. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [1]
 1986. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 1987. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 1988. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 1989. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 1990. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 1991. Chodyński, Adam Antoni [1]
 1992. Chmielewska, Halina [1]
 1993. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 1994. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 1995. Charszewski, Ignacy [1]
 1996. Charchillac, Berthet de [1]
 1997. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 1998. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 1999. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2000. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2001. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2002. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2003. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2004. C.K. ryt. [1]
 2005. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2006. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2007. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2008. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2009. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2010. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2011. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2012. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2013. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2014. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2015. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2016. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2017. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2018. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2019. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2020. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2021. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [1]
 2022. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2023. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2024. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2025. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2026. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2027. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2028. Brauman, Władysław [1]
 2029. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2030. Borucki, Juliusz [1]
 2031. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2032. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2033. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2034. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2035. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2036. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2037. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2038. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [1]
 2039. Bojarska, Stefanja [1]
 2040. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2041. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2042. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [1]
 2043. Bogacki, S. Fot. [1]
 2044. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2045. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2046. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2047. Bobiński, Antoni [1]
 2048. Bloch, Jan (1836-1902) [1]
 2049. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2050. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2051. Bizet, Georges(1838-1875) [1]
 2052. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2053. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2054. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2055. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2056. Bio [pseud.] [1]
 2057. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2058. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2059. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2060. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2061. Bielicka, Eugenia [1]
 2062. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2063. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2064. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2065. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2066. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2067. Biblioteka Narodowa [1]
 2068. Biblioteka Kórnicka [1]
 2069. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2070. Bełza, Władysław (1847-1913) [1]
 2071. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2072. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2073. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2074. Berens, Hermann (1826-1880) [1]
 2075. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [1]
 2076. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2077. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2078. Bayer, Josef(1852-1913) [1]
 2079. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2080. Baude, K. [1]
 2081. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2082. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2083. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2084. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2085. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2086. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2087. Baracz, A. P. [1]
 2088. Bar, E. Ryt. [1]
 2089. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2090. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2091. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2092. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2093. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2094. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2095. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2096. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2097. Babiński, Wacław [1]
 2098. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2099. B.O. Ryt. [1]
 2100. B. B. Ryt. [1]
 2101. Aut. [1]
 2102. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2103. Arslan M. [1]
 2104. Arnold, E. J. [1]
 2105. Arnaud, Étienne [1]
 2106. Armia Krajowa [1]
 2107. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2108. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2109. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2110. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2111. Archibald, M. [1]
 2112. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2113. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2114. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [1]
 2115. Aniela S. Ryt. [1]
 2116. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2117. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2118. Amator [1]
 2119. Alkar [pseud.] [1]
 2120. Al. Pow. [1]
 2121. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2122. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2123. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2124. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2125. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2126. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2127. AWU [1]
 2128. ADAM [1]
 2129. A.S. Ryt. [1]
 2130. A.M. Ryt. [1]
 2131. A. Z. [1]
 2132. A. W. Ryt. [1]
 2133. A. K. ryt. [1]
 2134. A. K. Ryt. [1]
 2135. A. C. Ryt. [1]
 2136. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2137. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2138. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [80038]
 2. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [16754]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [15773]
 4. Bobiński, Antoni [13333]
 5. Prus, Bolesław (1847-1912) [13236]
 6. Ministerstwo Oświaty [12475]
 7. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [12185]
 8. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [11408]
 9. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [11275]
 10. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [8698]
 11. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [8298]
 12. Pocztowa Kasa Oszczędności [7595]
 13. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [7285]
 14. Wojewódzki Urząd Statystyczny [7066]
 15. Główny Urząd Statystyczny [6705]
 16. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [6684]
 17. Załęczny, Jolanta (1959- ) [6679]
 18. Gawkowski, Robert (1962- ) [6555]
 19. Verne, Jules (1828-1905) [6428]
 20. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [6336]
 21. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [6113]
 22. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [5549]
 23. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [5520]
 24. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [5214]
 25. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [4639]
 26. Krajowe Biuro Statystyczne [4593]
 27. Arct, Michał (1840-1916) [4430]
 28. Egloff, Jerzy [4369]
 29. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [4216]
 30. Szaciński, Mieczysław (?-?) [3976]
 31. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [3785]
 32. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3526]
 33. Baracz, A. P. [3228]
 34. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3174]
 35. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3148]
 36. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [3092]
 37. Urząd Statystyczny w Warszawie [3077]
 38. Antykwarnia Warszawska [2954]
 39. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2870]
 40. Jaugey, Jean [2813]
 41. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2788]
 42. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2630]
 43. Osiński, Alojzy (1770-1842) [2584]
 44. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2526]
 45. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [2517]
 46. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [2464]
 47. Skarga, Piotr (1536-1612) [2355]
 48. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [2333]
 49. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [2281]
 50. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [2216]
 51. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [2204]
 52. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [2104]
 53. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2079]
 54. Łoza, Stanisław (1888-1956) [2054]
 55. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1982]
 56. Winek, Włodzimierz (1956-) [1961]
 57. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [1937]
 58. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1897]
 59. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [1873]
 60. Estreicher, Karol (1827-1908) [1869]
 61. Kapuściński, Piotr [1847]
 62. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [1789]
 63. Röber, H. Ryt. [1782]
 64. Papierowski, Andrzej Jerzy [1760]
 65. Brandel, Konrad (1838-1920) [1743]
 66. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [1738]
 67. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1694]
 68. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [1684]
 69. Starzyński, Stefan (1893-1939) [1653]
 70. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [1639]
 71. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [1634]
 72. Smoleński, Władysław (1851-1926) [1587]
 73. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [1567]
 74. Górska, Halina (1898-1942) [1551]
 75. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [1547]
 76. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1545]
 77. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [1538]
 78. Magistrat m.st. Warszawy [1529]
 79. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1515]
 80. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [1514]
 81. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [1492]
 82. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [1447]
 83. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [1422]
 84. Miejskie Biuro Statystyczne [1412]
 85. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1393]
 86. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [1378]
 87. Kneisel, August [1353]
 88. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1337]
 89. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1308]
 90. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1300]
 91. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1299]
 92. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [1285]
 93. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [1281]
 94. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1277]
 95. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1268]
 96. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1262]
 97. Związek Patriotów Polskich [1254]
 98. Muzeum Narodowe (Warszawa) [1227]
 99. Popowski, S. [1218]
 100. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1204]
 101. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1194]
 102. Małecki, Antoni (1821-1913) [1185]
 103. Tretiak, Józef (1841-1923) [1178]
 104. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1177]
 105. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [1168]
 106. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1158]
 107. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1154]
 108. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1148]
 109. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1148]
 110. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1148]
 111. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1148]
 112. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1146]
 113. [Bielski, Szymon] [1127]
 114. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1120]
 115. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1119]
 116. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1110]
 117. Frączek, Ireneusz (1969- ) [1108]
 118. Beyer, Karol (1818-1877) [1098]
 119. Zieliński, Jarosław (1958- ) [1085]
 120. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1053]
 121. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1041]
 122. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1028]
 123. Młoda Polka [pseud.] [987]
 124. Lisicki, Roman [985]
 125. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [974]
 126. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [965]
 127. Paulmier, Adrien-Augustin [950]
 128. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [931]
 129. Godlewski, Stefan (1853-1929) [923]
 130. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [918]
 131. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [904]
 132. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [903]
 133. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [900]
 134. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [889]
 135. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [873]
 136. Baronowa X.Y.Z. [869]
 137. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [869]
 138. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [869]
 139. Polski Związek Producentów Filmowych [869]
 140. Scott, Walter (1771-1832) [853]
 141. Pawłowski, Zbigniew [853]
 142. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [852]
 143. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [846]
 144. Kudyba, Wojciech (1965- ) [842]
 145. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [841]
 146. Korwin, Ludwik (1904-1988) [832]
 147. Spencer, Herbert (1820-1903) [831]
 148. Słowaczyński, Jędrzej [816]
 149. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [816]
 150. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [815]
 151. Winogrodzka, Katarzyna [813]
 152. Stowarzyszenie Żoliborzan [811]
 153. Elkana, J. M. [810]
 154. Moraczewski, Adam (1907-1941) [806]
 155. Polak, Józef (1857-1928) [801]
 156. Hoffman, Franz (1814-1882) [794]
 157. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [788]
 158. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [784]
 159. Zawadzki, Józef (1865-1937) [782]
 160. Załęski, Witold (1836-1908) [774]
 161. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [770]
 162. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [769]
 163. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [764]
 164. Lodge, Edmund (1756-1839) [756]
 165. Judycki, Zbigniew (1948- ) [750]
 166. Centralna Biblioteka Statystyczna [749]
 167. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [745]
 168. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [744]
 169. Callier, Edmund (1833-1893) [741]
 170. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [740]
 171. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [739]
 172. Napoleon I (1769-1821) [739]
 173. Ganilh, Charles (1758-1836) [737]
 174. Buzek, Józef (1873-1936) [734]
 175. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [731]
 176. Iosephus Flavius (ca 37-103) [730]
 177. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [728]
 178. Koleżak, Władysław (1854-1924) [717]
 179. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [716]
 180. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [703]
 181. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [703]
 182. Lewicka, Anna (1852-1932) [694]
 183. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [685]
 184. Twardo, Stanisław (1883-1982) [683]
 185. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [683]
 186. Czapiński, Leopold (1838-1911) [679]
 187. Łączkowski, Marceli (?-?) [670]
 188. [Magistrat m. Lwowa] [670]
 189. Askenazy, Szymon (1866-1935) [670]
 190. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [659]
 191. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [657]
 192. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [655]
 193. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [655]
 194. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [655]
 195. Erlach, Franz L. (1819-1889) [652]
 196. Chmielewska, Halina [650]
 197. Janowski, Aleksander (1866-1944) [649]
 198. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [648]
 199. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [648]
 200. Makowski, Marek [648]
 201. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [646]
 202. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [644]
 203. Dąbrowski, Stanisław [640]
 204. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [634]
 205. Rzewuski, Walery (1837-1888) [628]
 206. Poliński, Józef (1891-1944) [624]
 207. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [623]
 208. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [622]
 209. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [622]
 210. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [620]
 211. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [616]
 212. Elsner, Józef (1769 - 1854) [612]
 213. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [608]
 214. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [605]
 215. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [603]
 216. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [602]
 217. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [601]
 218. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [600]
 219. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [592]
 220. Magistrat Miasta Warszawy [588]
 221. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [587]
 222. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [585]
 223. Surowiecki, Karol [585]
 224. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [581]
 225. Warnka, Jadwiga [580]
 226. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [578]
 227. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [576]
 228. Majewski, Erazm (1858-1922) [575]
 229. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [574]
 230. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [571]
 231. Guiraud, Paul (1850-1907) [571]
 232. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [568]
 233. [Magistrat goroda Varšavy] [561]
 234. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [559]
 235. Snopek, Kazimierz [557]
 236. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [556]
 237. Biart, Lucjan (1829-1897) [551]
 238. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [550]
 239. Zawiliński, Roman (1855-1932) [548]
 240. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [547]
 241. Wretowski, Paweł [546]
 242. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [545]
 243. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [528]
 244. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [528]
 245. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [528]
 246. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [523]
 247. Major Hennequin del Varsaviae [522]
 248. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [517]
 249. Biuro Pracy Społecznej [517]
 250. Radliński, Ignacy (1843-1920) [513]
 251. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [513]
 252. Kucz, Karol (1815-1892) [512]
 253. Suligowski, Adolf (1849-1932) [511]
 254. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [511]
 255. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [509]
 256. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [506]
 257. Draper, John William (1811-1882) [506]
 258. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [505]
 259. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [502]
 260. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [501]
 261. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [500]
 262. Furgault, Nicolas (1705-1794) [497]
 263. Leist, Ludwig (1891-1967) [496]
 264. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [496]
 265. Kurpiński, Karol (1785-1857) [496]
 266. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [496]
 267. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [494]
 268. Zarząd Miejski w Równem [493]
 269. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [493]
 270. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [491]
 271. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [491]
 272. Kapuscinski, Petr [491]
 273. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [489]
 274. Sedlaczek, Lech [488]
 275. Friedrich, Henryk (1908-1944) [487]
 276. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [486]
 277. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [485]
 278. Oppman, Artur (1867-1931) [483]
 279. Ségur, Sophie de (1799-1874) [474]
 280. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [474]
 281. Samborski, Henryk (1843-1918) [472]
 282. Rostworowski, Jan (1838-1898) [470]
 283. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [467]
 284. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [461]
 285. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [457]
 286. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [450]
 287. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [448]
 288. Zapolska Gabriela (1857-1921) [447]
 289. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [446]
 290. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [444]
 291. Przyborowski, Walery (1845-1913) [442]
 292. Friedhuber de Grubenthal, L. [442]
 293. Pawiński, Adolf (1840-1896) [441]
 294. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [440]
 295. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [440]
 296. Rapaport, Artur (1889-1937) [436]
 297. Chompre, Pierre (1698-1760) [433]
 298. Giraud, Paul [432]
 299. Broniewski, Władysław (1897-1962) [432]
 300. Wóycicka, Jadwiga [431]
 301. Kiliński, Jan (1760-1819 [431]
 302. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [425]
 303. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [424]
 304. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [419]
 305. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [419]
 306. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [418]
 307. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [417]
 308. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [413]
 309. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [409]
 310. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [409]
 311. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [408]
 312. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [407]
 313. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [405]
 314. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [404]
 315. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [402]
 316. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [400]
 317. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [400]
 318. Wysocki Piotr (1797-1874) [400]
 319. Snarski, Stanisław (1795-1880) [399]
 320. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [397]
 321. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [396]
 322. Bielski, Szymon (1745-1825) [395]
 323. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [394]
 324. Lampert, Kurt (1859-1918) [391]
 325. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [390]
 326. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [389]
 327. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [389]
 328. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [388]
 329. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [386]
 330. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [383]
 331. Aristoteles (384-322 a.C.) [381]
 332. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [376]
 333. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [375]
 334. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [375]
 335. Cep [Henryk Cepnik] [374]
 336. Pokorzyńska, Elżbieta [372]
 337. Marcinkowski, Piotr [372]
 338. Gorecka, Maria (1835-1922) [371]
 339. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [369]
 340. [Magistrat m.st. Warszawy] [369]
 341. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [368]
 342. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [368]
 343. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [366]
 344. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [362]
 345. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [362]
 346. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [361]
 347. Dickstein, Samuel (1851-1939) [360]
 348. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [360]
 349. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [357]
 350. Seruga, Józef (1886-1940) [357]
 351. Dubiecki, Marian (1838-1926) [357]
 352. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [356]
 353. Paciorkowski, Bronisław Gryf [355]
 354. Szatkowska, Lena (1947- ) [355]
 355. Kiliński, Jan (1760-1819) [355]
 356. Baka, Józef (1707-1780) [355]
 357. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [354]
 358. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [352]
 359. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [351]
 360. Zuber, Rudolf (1858-1920) [350]
 361. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [350]
 362. Siczyński, Walery [350]
 363. Heck, Walerian [350]
 364. Campe, Joachim Heinrich [350]
 365. Grzymała, Grabowiecki Jan [346]
 366. Kroński, Aleksander (1871-1935) [342]
 367. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [339]
 368. Goszczyńska, Agnieszka [339]
 369. Związek Komunalny (Węgrów) [338]
 370. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [338]
 371. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [337]
 372. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [336]
 373. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [336]
 374. Arnold, E. J. [336]
 375. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [335]
 376. Legun-Biliński, Antoni. [335]
 377. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [335]
 378. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [332]
 379. Berthet, Èlie (1815-1891) [331]
 380. [Łosiowa, Emilia] [329]
 381. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [329]
 382. Tarnacki, Józef. [329]
 383. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [328]
 384. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [326]
 385. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [325]
 386. Hansson, Ola (1860-1925) [324]
 387. Hasselbusch, Robert (1983- ). [323]
 388. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [322]
 389. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [321]
 390. J. Z. [321]
 391. Krystall, Bronisław (1887-1983) [319]
 392. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [319]
 393. Grundmann, Karl (1909-1944) [319]
 394. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [316]
 395. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [316]
 396. Bloch, Jan (1836-1902) [316]
 397. Hyodo, Nagao [312]
 398. Sewer [311]
 399. Schilgen, Hardy (1876-1941) [311]
 400. Alkar [pseud.] [311]
 401. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [310]
 402. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [310]
 403. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [309]
 404. Lachowicz, Juliusz. Red. [307]
 405. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [306]
 406. Świętochowski, Adam (1864-1914) [306]
 407. Skwara, Marian (1946- ) [305]
 408. Styfi, Jan (1839?-1921) [305]
 409. Lyall, Edna (1857-1903) [304]
 410. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [302]
 411. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [302]
 412. Simmler, Józef (1823-1868) [302]
 413. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [301]
 414. Bersohn, Mathias (1823-1908) [300]
 415. Passendorfer, Artur (1864-1936) [299]
 416. [Granke, Stefan] [298]
 417. Grajnert, Józef [298]
 418. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [297]
 419. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [297]
 420. [Miethke, H. O.] [295]
 421. Taube, Gustaw jr [295]
 422. Czartoryska Izabela (1746-1835) [294]
 423. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [293]
 424. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [292]
 425. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [291]
 426. Iks Cagnafet [pseud.] [291]
 427. Adolph, Witold (1903-1941) [287]
 428. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [285]
 429. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [285]
 430. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [284]
 431. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [283]
 432. Siebeck, Herman (1842-1920) [282]
 433. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [281]
 434. Sigalin, Józef (1909-1983) [278]
 435. Ryszard, Antoni (1841-1894) [278]
 436. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [278]
 437. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [277]
 438. Jabłoński, Tadeusz [277]
 439. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [276]
 440. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [276]
 441. Edgeworth, Maria [276]
 442. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [274]
 443. Borkowski, Feliks (1840- ?) [274]
 444. Pawłowski, Kalixt [273]
 445. Zipper, Albert (1855-1936) [271]
 446. Miłkowski, Stanisław [270]
 447. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [269]
 448. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [269]
 449. Morawska, Zofia (1848-1922) [269]
 450. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [268]
 451. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [268]
 452. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [268]
 453. Chodyński, Adam Antoni [268]
 454. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [267]
 455. Świderski, Leopold (1853-1925) [265]
 456. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [265]
 457. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [264]
 458. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [264]
 459. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [263]
 460. Paprocki, Bartosz [263]
 461. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [262]
 462. Jachowiczowa, Antonina [262]
 463. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [259]
 464. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [259]
 465. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [258]
 466. Maliszewski, Edward (1875-1928) [257]
 467. Nowakowski, Józef (1800-1864) [256]
 468. X. Y. Z. [256]
 469. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [256]
 470. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [256]
 471. Portner, Szymon (18..-?) [255]
 472. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [253]
 473. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 474. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [252]
 475. Peretz, Adolf (1855-1933) [251]
 476. Bojarska, Stefanja [251]
 477. Typiak, Piotr [250]
 478. Podwiński, Stanisław [250]
 479. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [250]
 480. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [248]
 481. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [248]
 482. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [248]
 483. Pécaut, Elie [247]
 484. Baude, K. [247]
 485. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [246]
 486. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [245]
 487. Gold, Artur (1897-1942) [244]
 488. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [244]
 489. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [243]
 490. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [240]
 491. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [240]
 492. Szujski, Józef (1835-1883) [240]
 493. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [240]
 494. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [239]
 495. Pawe, L. [238]
 496. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [237]
 497. Czerwiński, Franciszek [237]
 498. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [236]
 499. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [235]
 500. Lissowski, Czesław (1895-1942) [235]
 501. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [234]
 502. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [233]
 503. Dalecka, Wanda (1862-1932) [233]
 504. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [231]
 505. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [231]
 506. Korotyński, Władysław (1866-1924) [231]
 507. Stefani, Józef (1800-1876) [230]
 508. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [230]
 509. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [229]
 510. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [229]
 511. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [229]
 512. Piotrowski, Andrzej [229]
 513. Eile, Henryk (1878-1939) [229]
 514. Piłsudski, Józef (1867-1935) [228]
 515. Lichota, Władysław Tadeusz [228]
 516. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [226]
 517. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [226]
 518. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [225]
 519. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [224]
 520. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [224]
 521. Chankowski, Henryk (1882-1944) [224]
 522. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [224]
 523. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [223]
 524. Kumidor, Zbigniew [223]
 525. Hoffman, Karol (1855-1937) [223]
 526. Kolberg, Oskar (1814-1890) [222]
 527. Rytel, Kazimiera (?-?) [221]
 528. Aimard, Gustave (1818-1883) [221]
 529. Strindberg, August (1849-1912) [218]
 530. Jahner, Alfred (1860-1934) [218]
 531. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [217]
 532. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [217]
 533. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [217]
 534. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [217]
 535. Jeżowski, M [217]
 536. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [216]
 537. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [216]
 538. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [215]
 539. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [215]
 540. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [213]
 541. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [212]
 542. Warszawski Szpital dla Dzieci [211]
 543. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [211]
 544. Dénoix, Victorin [211]
 545. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [210]
 546. Osterloff, Edmund (1863-1938) [209]
 547. Strauss, Johann (1825-1899) [209]
 548. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [207]
 549. Neyman, Jerzy (1894-1981) [205]
 550. Borucki, Juliusz [205]
 551. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [204]
 552. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [203]
 553. Związek Miast Polskich [203]
 554. Maël, Pierr. [203]
 555. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [201]
 556. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [201]
 557. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [200]
 558. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [200]
 559. Kowalewski, T. [200]
 560. Demby, Stefan (1862-1939) [200]
 561. Turowski, Stanisław (1880-1936) [199]
 562. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [199]
 563. Kryński, Adam (1844-1932) [199]
 564. Szajnocha, Karol (1818-1868) [198]
 565. Nałęcz, Edward [197]
 566. Szlendak, Adam (1881-1937) [196]
 567. Wrześniowski, August (1836-1892) [196]
 568. Kaczkowski, Zygmunt [196]
 569. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [194]
 570. Boratyński, Wacław (1908-1939) [193]
 571. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [193]
 572. Piltz, Franciszek (1895-1941) [193]
 573. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [193]
 574. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [192]
 575. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [192]
 576. Chmiel, Adam (1865-1934) [192]
 577. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [191]
 578. Mościcki, Henryk (1881-1952) [191]
 579. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [191]
 580. Kaczyński, Witold [191]
 581. Jelínek, Edvard (1855-1897) [191]
 582. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [190]
 583. Płoska-Łoś, Irena [190]
 584. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [189]
 585. Warnkówna, Jadwiga [189]
 586. Strzelecki, Jan (1886-1944) [189]
 587. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [189]
 588. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [189]
 589. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [189]
 590. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [188]
 591. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [187]
 592. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [187]
 593. Röber, F. H. Ryt. [187]
 594. Warszawska Gmina Starozakonnych [187]
 595. Ministerstwo Odbudowy Kraju [187]
 596. Ministerstwo Kultury i Sztuki [187]
 597. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [187]
 598. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [186]
 599. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [186]
 600. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [185]
 601. Krasiński, Edward (1870-1940) [185]
 602. Jeske, August (1836-1875) [185]
 603. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [184]
 604. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [184]
 605. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [184]
 606. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [183]
 607. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [183]
 608. Koroniarz [183]
 609. Marczyński, Józef (1891-1940) [183]
 610. Freudenson, Daniel (1847-1931) [183]
 611. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [182]
 612. Bykowski, Leon [181]
 613. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [181]
 614. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [181]
 615. Windakiewicz, Kazimierz [180]
 616. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [179]
 617. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [178]
 618. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [178]
 619. Abdullah Frères [pseud.] [178]
 620. Dante, Alighieri (1265-1321) [178]
 621. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [177]
 622. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [177]
 623. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [176]
 624. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [176]
 625. Grabowski, Antoni (1857-1921) [176]
 626. Rumianek, Stanisław [175]
 627. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [175]
 628. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [175]
 629. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [174]
 630. Sandaeu, Jules (1811-1833) [174]
 631. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [174]
 632. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [174]
 633. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [174]
 634. Bezak, Paweł (1983- ) [174]
 635. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [171]
 636. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [170]
 637. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [169]
 638. Normand, Charles (1848- ) [169]
 639. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [168]
 640. Maciejowski, Adam (1874-1919) [168]
 641. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [168]
 642. Szubert, Awit (1837-1919) [167]
 643. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [167]
 644. Motas, Maciej [167]
 645. Bełza, Władysław (1847-1913) [167]
 646. Biernacki, Bolesław (1865- ) [166]
 647. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [165]
 648. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [165]
 649. Instytut Spraw Społecznych [165]
 650. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [165]
 651. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [164]
 652. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [164]
 653. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [164]
 654. Ostrowski, Tomasz (?-?) [163]
 655. Ines, Albert (1620-1658) [163]
 656. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [162]
 657. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [162]
 658. Wójtowicz, Władysław J. [161]
 659. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [161]
 660. [Lindley, William (1808-1900)] [160]
 661. Węgrzecki, S. [160]
 662. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [158]
 663. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [158]
 664. Stablewski, Florian (1841-1906) [158]
 665. Hufsky [157]
 666. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [156]
 667. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [156]
 668. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [156]
 669. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [156]
 670. Związek Buchalterów (Warszawa) [155]
 671. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [154]
 672. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [153]
 673. Wierzbowski, Theodorus [153]
 674. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [153]
 675. Wahrendorff, O. [153]
 676. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [153]
 677. Kulski, Julian (1892-1976) [151]
 678. Damse, Józef (1789-1852) [151]
 679. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [151]
 680. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [151]
 681. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [150]
 682. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [150]
 683. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [148]
 684. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [148]
 685. Walter. Ryt. [147]
 686. Lejko, Krystyna (1933- ) [147]
 687. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [146]
 688. Rutska, Halina (1868-1932) [146]
 689. Popielewski [146]
 690. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [144]
 691. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [144]
 692. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [144]
 693. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [144]
 694. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [143]
 695. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [143]
 696. Piotr Krakowianin [pseud.] [143]
 697. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [143]
 698. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [142]
 699. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [142]
 700. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [141]
 701. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [141]
 702. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [141]
 703. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [141]
 704. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [140]
 705. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [139]
 706. Osmański, Wojciech (1834-1908) [139]
 707. Pyzowski, Adam (1874-1931) [139]
 708. Chęciński, Jan (1826-1874) [139]
 709. Hahn, Wiktor (1871-1959) [138]
 710. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [138]
 711. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [138]
 712. Sędlikowski, Aleksander [138]
 713. Bolesławicz [pseud.] [138]
 714. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [137]
 715. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [137]
 716. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [136]
 717. Bułhak ,Jan (1876-1950) [136]
 718. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [135]
 719. Karoli, Aleksander (1838-1915) [134]
 720. Bzowska, Maria (1871-1906) [134]
 721. Franczak, Lech (1939- ) [133]
 722. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [132]
 723. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [132]
 724. [Schier, František Václav (1804-1864)] [132]
 725. Roeber, F. H. Ryt. [131]
 726. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [131]
 727. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [131]
 728. Dombrowski, Władysław [130]
 729. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [130]
 730. Loth, August (1869-1944) [130]
 731. Godebski, Cyprian (1765-1809) [130]
 732. Liga Morska i Kolonialna [129]
 733. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [129]
 734. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [129]
 735. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [129]
 736. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [129]
 737. Syroczyński, Leon (1844-1925) [129]
 738. Gebhard, podporucznik [129]
 739. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [128]
 740. Czerniawski, Jan [128]
 741. Al. Pow. [128]
 742. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [127]
 743. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [127]
 744. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [127]
 745. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [127]
 746. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [127]
 747. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [126]
 748. Achtel, Józef [125]
 749. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [125]
 750. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [124]
 751. Ejsmond, Julian (1892-1930) [124]
 752. Wojnarowicz Weseła [123]
 753. W. M. K. [123]
 754. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [123]
 755. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [123]
 756. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [122]
 757. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [121]
 758. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [121]
 759. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [121]
 760. Ossibach-Budzyński, Andrzej [121]
 761. Compagnie d'Electricité de Varsovie [121]
 762. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [119]
 763. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [118]
 764. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [118]
 765. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [117]
 766. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [117]
 767. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [117]
 768. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [117]
 769. Staszic, Stanisław (1755-1826) [117]
 770. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [117]
 771. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [117]
 772. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [116]
 773. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [116]
 774. Dębski, Michał [115]
 775. Röber, G. Ryt. [115]
 776. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [115]
 777. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [114]
 778. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [114]
 779. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [114]
 780. Breyer, Albert (1889-1939) [114]
 781. Olszewski, K.[azimierz] [113]
 782. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [113]
 783. Kowalski, L. Fot. [112]
 784. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [112]
 785. Bandurski, Władysław (1865-1932) [112]
 786. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [111]
 787. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [111]
 788. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [110]
 789. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [110]
 790. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [110]
 791. B. P. Ryt. [110]
 792. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [110]
 793. Wyss, Johann David (1743-1818) [110]
 794. Szkoła Realna imienia Staszica [110]
 795. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [110]
 796. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [110]
 797. Polski Czerwony Krzyż we Francji [109]
 798. Bauman, R. Lit. [109]
 799. Sigismond. Fot. [108]
 800. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [108]
 801. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [108]
 802. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [108]
 803. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [108]
 804. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [108]
 805. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [107]
 806. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [107]
 807. Żeleński, Władysław (1837-1921) [107]
 808. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [107]
 809. Racher, Jessica. Z-ca. red. [107]
 810. Pennec, Joanna. Opiekun [107]
 811. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [107]
 812. Zajączkowska, Zuzanna [107]
 813. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [107]
 814. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [107]
 815. Śmigielska, Józefa [106]
 816. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [106]
 817. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [106]
 818. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [106]
 819. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [105]
 820. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [105]
 821. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [105]
 822. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [104]
 823. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [104]
 824. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [104]
 825. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [103]
 826. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [103]
 827. Warszawski Lombard Miejski [103]
 828. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [103]
 829. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [103]
 830. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [103]
 831. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [103]
 832. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [103]
 833. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [102]
 834. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [102]
 835. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [102]
 836. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [102]
 837. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [102]
 838. J. Ł. Ryt. [102]
 839. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [101]
 840. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [100]
 841. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [100]
 842. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [100]
 843. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [99]
 844. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [99]
 845. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [99]
 846. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [98]
 847. Latoszek, Jacek [98]
 848. Komorowska-Filipiak, Romana [98]
 849. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [98]
 850. Namysłowski, Karol (1856-1925) [97]
 851. Dancla, Charles(1817-1907) [97]
 852. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [97]
 853. Jaworski, Józef (1859-1920) [97]
 854. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [96]
 855. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [96]
 856. Peszke, Ignacy (1877-1925) [96]
 857. Niemojewski, Lech (1894-1952) [96]
 858. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [96]
 859. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [96]
 860. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [96]
 861. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [95]
 862. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [95]
 863. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [95]
 864. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [94]
 865. Komar, Józef [94]
 866. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [94]
 867. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [94]
 868. Fleck L. Red. [et al.] [94]
 869. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [94]
 870. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [94]
 871. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [93]
 872. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [93]
 873. Buchcar, Karol. Fot. [93]
 874. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [92]
 875. Śliwiński, Jan [92]
 876. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [92]
 877. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [92]
 878. Mottl, Adam (1928-2013) [91]
 879. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [91]
 880. Czermański, Zdzisław [91]
 881. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [90]
 882. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [90]
 883. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [90]
 884. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [90]
 885. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [90]
 886. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [89]
 887. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [89]
 888. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [89]
 889. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [88]
 890. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [88]
 891. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [88]
 892. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [87]
 893. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [87]
 894. Tomek Piast [pseud.] [87]
 895. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [87]
 896. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [86]
 897. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965) ] [86]
 898. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [86]
 899. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [86]
 900. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [86]
 901. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [86]
 902. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [85]
 903. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [85]
 904. Wybranowski, Władysław (?-?) [85]
 905. Giergielewicz Jan (1898-1953) [85]
 906. Pusch, Maurycy (1828-1902) [84]
 907. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [84]
 908. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [84]
 909. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [84]
 910. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [83]
 911. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [83]
 912. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [82]
 913. Wróblewski, K. [82]
 914. Stolpe, Alojzy (?-1824) [82]
 915. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [82]
 916. Fuks, Marjan (1884-1935) [82]
 917. Wanda Cymerman (red. nacz.) [81]
 918. Zaleski, August (1883-1972) [81]
 919. Tarnacki, Józef [81]
 920. Gołębiewska, Wanda [81]
 921. Bogucki, Adolf (1835-1894) [80]
 922. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [80]
 923. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [79]
 924. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [79]
 925. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [79]
 926. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [79]
 927. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [78]
 928. ADAM. Ryt. [78]
 929. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [78]
 930. Mulert, Ludwik (1818-1875) [78]
 931. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [78]
 932. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [78]
 933. Baum, Stefan (1892-1964) [78]
 934. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [77]
 935. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [77]
 936. Słomkowska, Alina (1929-1995) [77]
 937. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [77]
 938. Arctowski, Henryk (1871-1958) [77]
 939. Patronat Opieki nad Więźniami [76]
 940. Wizimirska, Barbara [76]
 941. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [76]
 942. Babiński, Wacław [76]
 943. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [75]
 944. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [75]
 945. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [75]
 946. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [75]
 947. Wójcicki, Jerzy [75]
 948. Pachucki, Marian (1888-1961) [75]
 949. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [75]
 950. Amatorski Zespół Teatralny [75]
 951. Leliwa, Alfred [74]
 952. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [74]
 953. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [74]
 954. Morżkowska, Antonina [74]
 955. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [74]
 956. Kozłowski, Jan J. [74]
 957. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [73]
 958. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [73]
 959. Socha, Szczepan [73]
 960. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [73]
 961. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [73]
 962. Ślaski, Bolesław (1870- ) [73]
 963. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [73]
 964. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [73]
 965. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [73]
 966. Schmid, Christoph von (1768-1854) [73]
 967. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [73]
 968. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [73]
 969. Rembiel, St. [73]
 970. Osotowicz, Jerzy. Red. [73]
 971. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [73]
 972. Baumann, R. Lit. [72]
 973. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [72]
 974. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [72]
 975. P. B. Ryt. [71]
 976. Kleczyński, Jan (1837-1895) [71]
 977. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [71]
 978. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [71]
 979. Uniwersytet Warszawski [71]
 980. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [71]
 981. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [71]
 982. Leśniewska, B. [71]
 983. Hoffmann Regierungsdirektor [71]
 984. Czajkowski, Paweł (-1839) [71]
 985. A. Z. [71]
 986. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [70]
 987. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [70]
 988. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [70]
 989. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [70]
 990. Hoppe, Stanisław (1893- ) [70]
 991. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [70]
 992. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [69]
 993. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [69]
 994. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [69]
 995. Jotes [69]
 996. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [68]
 997. Frick, L. [68]
 998. [Leger, Louis (1843-1923)] [68]
 999. Tor, Stanisław [68]
 1000. Przyłęcki, Henryk [68]
 1001. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [68]
 1002. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [68]
 1003. Koniński, Kazimierz [68]
 1004. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [68]
 1005. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [67]
 1006. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [67]
 1007. J. Ł. [67]
 1008. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [67]
 1009. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [67]
 1010. Kaczmarski, S. [67]
 1011. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [66]
 1012. Święcicka, Jadwiga (?-?) [66]
 1013. Łubieński, Edward (1819-1867) [66]
 1014. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [66]
 1015. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [66]
 1016. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [66]
 1017. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [66]
 1018. Mahomet II [66]
 1019. Jankowski, Józef [66]
 1020. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [66]
 1021. Kossak, Wojciech (1856-1942) [65]
 1022. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [65]
 1023. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [65]
 1024. Pohoski, Jan (1889-1940) [65]
 1025. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [65]
 1026. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [65]
 1027. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [65]
 1028. Burmistrz w.z. Becher [65]
 1029. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [64]
 1030. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [64]
 1031. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [64]
 1032. Diveky, Adrjan (1880-1965) [64]
 1033. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [64]
 1034. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [64]
 1035. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [64]
 1036. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [64]
 1037. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [64]
 1038. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [64]
 1039. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [64]
 1040. L. N. Ryt. [63]
 1041. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [63]
 1042. [Grabiec (?-?)] [63]
 1043. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [63]
 1044. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [63]
 1045. Stefanow, Piotr [62]
 1046. Diabelli, Anton (1781-1858) [62]
 1047. Muszkowski, Jan (1882-1953) [62]
 1048. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [62]
 1049. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [62]
 1050. Związek Miast Królestwa Polskiego [62]
 1051. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [62]
 1052. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [62]
 1053. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [62]
 1054. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [62]
 1055. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [62]
 1056. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [61]
 1057. "Młoda Sztuka" [61]
 1058. [Quirini, Edward] [61]
 1059. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [61]
 1060. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [61]
 1061. Dom Sztuki (Warszawa) [60]
 1062. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [60]
 1063. Sulistrowski, Kazimierz [60]
 1064. Żychliński, Jan. Wstęp [60]
 1065. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [60]
 1066. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [60]
 1067. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [60]
 1068. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [60]
 1069. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [60]
 1070. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [60]
 1071. Białecki, Paweł. Red. [60]
 1072. (E) [60]
 1073. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [59]
 1074. [Kasa Chorych (Warszawa)] [59]
 1075. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [59]
 1076. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [59]
 1077. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [59]
 1078. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [59]
 1079. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [58]
 1080. Skornia-Roszij, Maria [58]
 1081. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [58]
 1082. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [58]
 1083. Wesoły Wujaszek [58]
 1084. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [58]
 1085. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [57]
 1086. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [57]
 1087. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [57]
 1088. Automobilklub Warszawski [57]
 1089. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [57]
 1090. [Gutry, Maria (1899-1988)] [57]
 1091. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [57]
 1092. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [57]
 1093. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [57]
 1094. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [57]
 1095. Stern, Anatol (1899-1968) [57]
 1096. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [57]
 1097. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [57]
 1098. Joteyko, Józefa (1866-1928) [57]
 1099. Ioteyko I. [na s. tyt.] [57]
 1100. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [57]
 1101. Zbyszewski [56]
 1102. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [56]
 1103. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [56]
 1104. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [56]
 1105. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [56]
 1106. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [55]
 1107. Rydel, Lucjan (1870-1918) [55]
 1108. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [55]
 1109. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [55]
 1110. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [55]
 1111. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [55]
 1112. Goublier, Gustave (1856-1926) [55]
 1113. Gorski, Stefan (1882-1941) [55]
 1114. Dumax, [Victor] (1827-1894) [55]
 1115. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [55]
 1116. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [54]
 1117. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [54]
 1118. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [54]
 1119. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [54]
 1120. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [54]
 1121. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [54]
 1122. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [54]
 1123. Barclay, John (1582-1621) [54]
 1124. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [53]
 1125. Szenajch, Władysław (1879-1964) [53]
 1126. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [53]
 1127. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [53]
 1128. Weinberg P. [53]
 1129. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [53]
 1130. Strasburger, Edward (1882-1923) [53]
 1131. Puciata, Ryszard (?-1942) [53]
 1132. Niemojowska, Maria (1870?-?) [53]
 1133. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [53]
 1134. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [53]
 1135. Fajans, Wacław (1884-1973) [53]
 1136. Magistrat der Hauptstadt Warschau [52]
 1137. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [52]
 1138. Teichmann, Antoni (1798-1877) [52]
 1139. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [52]
 1140. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [52]
 1141. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [52]
 1142. Oniszewski, Jan Teofil [52]
 1143. Gottlieb Leopold (1879-1934) [52]
 1144. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [52]
 1145. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [51]
 1146. Gruziel, L. Fot. [51]
 1147. Kozłowski, Karol (1840-1890) [51]
 1148. Kostka, J. [51]
 1149. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [51]
 1150. Urmowski Klemens (1780-1827) [51]
 1151. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [51]
 1152. Szymkiewicz, Józef [51]
 1153. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [51]
 1154. Matrzak, Jerzy [51]
 1155. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [51]
 1156. Estreicher, Karol (1906-1984) [51]
 1157. Dom ks. Boduena [51]
 1158. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [50]
 1159. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [50]
 1160. Malewicz, Jadwiga [50]
 1161. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [50]
 1162. [Franck] [50]
 1163. Zalewski, Stanisław (1925- ) [50]
 1164. Witkowski, Wincenty [50]
 1165. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [50]
 1166. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [50]
 1167. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [50]
 1168. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [50]
 1169. Lipiński, Józef (1777-1811) [50]
 1170. Komenda I Brygady Legionów Polskich [50]
 1171. Jeska, Stanisława (1867-1936) [50]
 1172. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [50]
 1173. Dr Fischer, Gubernator [50]
 1174. Dr Fischer, Gouverneur [50]
 1175. Armia Krajowa [50]
 1176. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [49]
 1177. Kątski, Apolinary (1825-1879) [49]
 1178. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [49]
 1179. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1180. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [49]
 1181. Siemieński, Lucjan [49]
 1182. Kondor, Ernst. [49]
 1183. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [49]
 1184. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [48]
 1185. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [48]
 1186. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [48]
 1187. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [48]
 1188. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [48]
 1189. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [48]
 1190. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [47]
 1191. Sterzycki, Z. Fot. [47]
 1192. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [47]
 1193. Krynicki, M. Lit. [47]
 1194. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [47]
 1195. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [47]
 1196. [Omm, Peter] [47]
 1197. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [47]
 1198. Syndykat Rolniczy Warszawski [47]
 1199. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [47]
 1200. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [47]
 1201. Laskowski, Otton (1892-1953) [47]
 1202. Landowski, Paweł (1843-1894) [47]
 1203. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [47]
 1204. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [47]
 1205. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [47]
 1206. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [46]
 1207. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [46]
 1208. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [46]
 1209. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [46]
 1210. Münchheimer, Adam (1830-1904) [46]
 1211. Banner, M. Red. [46]
 1212. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [46]
 1213. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [46]
 1214. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [46]
 1215. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [46]
 1216. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [46]
 1217. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [46]
 1218. Kozyra, Anna [46]
 1219. Konopka, Józef (1884-1940) [46]
 1220. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [46]
 1221. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [46]
 1222. Adam, Julius (1826-1874) [46]
 1223. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [45]
 1224. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [45]
 1225. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [45]
 1226. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [45]
 1227. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [45]
 1228. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [45]
 1229. Naoczny świadek [45]
 1230. Moder, Paul (1896-1942) [45]
 1231. Lejowa, Emilia (1839-1906) [45]
 1232. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [45]
 1233. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [44]
 1234. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [44]
 1235. Broch.[owski], B. Ryt. [44]
 1236. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [44]
 1237. Rzepko, Władysław (1854-1932) [44]
 1238. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [44]
 1239. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [44]
 1240. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [44]
 1241. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [44]
 1242. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [44]
 1243. Kownacka, Maria (1894-1982) [44]
 1244. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [44]
 1245. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [44]
 1246. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [44]
 1247. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [44]
 1248. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [43]
 1249. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [43]
 1250. Starczewski, Jan (1904-1981) [43]
 1251. Rada Regencyjna [43]
 1252. Łukasik, Jan (1910- ) [43]
 1253. [Świtalska, H. (?-?)] [43]
 1254. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [43]
 1255. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [43]
 1256. Wars, Henryk (1902-1977) [43]
 1257. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [43]
 1258. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [43]
 1259. Magnus, Wiktor [43]
 1260. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [43]
 1261. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [43]
 1262. Simcis, Gen [42]
 1263. Siekierski, Franciszek [42]
 1264. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [42]
 1265. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [42]
 1266. Rodzina Lekarska (Warszawa) [42]
 1267. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [42]
 1268. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [42]
 1269. Orda, Napoleon (1807-1883) [42]
 1270. Giełda Mięsna (Warszawa) [42]
 1271. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [41]
 1272. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [41]
 1273. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [41]
 1274. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [41]
 1275. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [41]
 1276. Stecher, August (?-?) [41]
 1277. Mikucka, Aniela (1904-1950) [41]
 1278. Janiczek, Józef (1900-1976) [41]
 1279. Hadyna, Łukasz (1982- ) [41]
 1280. Hadyna, Stanisław (1984- ) [41]
 1281. Charszewski, Ignacy [41]
 1282. A. M. Ryt. [40]
 1283. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [40]
 1284. Pałac Sztuki (Warszawa) [40]
 1285. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [40]
 1286. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [40]
 1287. Vollstedt, Robert (1854-1919) [40]
 1288. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [40]
 1289. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [40]
 1290. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [40]
 1291. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [40]
 1292. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [40]
 1293. Egghard, Jules(1833-1867) [40]
 1294. Bank Handlowy (Warszawa) [40]
 1295. Bach, Emanuel (1714-1788) [40]
 1296. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [39]
 1297. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [39]
 1298. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [39]
 1299. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [39]
 1300. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [39]
 1301. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [39]
 1302. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [39]
 1303. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [39]
 1304. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [39]
 1305. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [39]
 1306. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [39]
 1307. Jonzeck, Waldemar [39]
 1308. Gąsiorowska, Natalja [39]
 1309. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [39]
 1310. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [39]
 1311. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [38]
 1312. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [38]
 1313. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [38]
 1314. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [38]
 1315. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [38]
 1316. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [38]
 1317. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [38]
 1318. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [38]
 1319. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [38]
 1320. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [38]
 1321. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [38]
 1322. Sobieski, Wacław (1872-1935) [38]
 1323. Podolski, Ignacy (1854-1888) [38]
 1324. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [38]
 1325. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [38]
 1326. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [38]
 1327. Gutry, Maria (1899-1988) [38]
 1328. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [37]
 1329. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [37]
 1330. Kubełka, Ignacy [37]
 1331. Związek Polskich Artystów Plastyków [37]
 1332. Związek Katolicki [37]
 1333. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [37]
 1334. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [37]
 1335. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [37]
 1336. Trzemeski, Edward (1843-1905) [37]
 1337. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [37]
 1338. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [37]
 1339. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [37]
 1340. Krasowska Helena [37]
 1341. Gross, Napoleon (fl. 1863) [37]
 1342. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [37]
 1343. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [37]
 1344. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [37]
 1345. Czerny, Carl(1791-1857) [37]
 1346. Abrahams, Maurice (1883-1931) [37]
 1347. A.T.T. [36]
 1348. il [36]
 1349. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [36]
 1350. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [36]
 1351. Teatr Narodowy (Warszawa) [36]
 1352. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [36]
 1353. Roeber. H. Ryt. [36]
 1354. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [36]
 1355. Olesiński, Karol (1902-1939) [36]
 1356. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [36]
 1357. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [36]
 1358. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [36]
 1359. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [36]
 1360. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [36]
 1361. Voss, Carl (1815-1882) [35]
 1362. Hähle, G. Ryt. [35]
 1363. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [35]
 1364. Rożek, Edmund. Red. [35]
 1365. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [35]
 1366. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [35]
 1367. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [35]
 1368. Gross, Adam (1818-1880) [35]
 1369. Grabowski, Józef (18..- ?) [35]
 1370. Filipiak, Grzegorz [35]
 1371. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [35]
 1372. Collodi, Carlo (1826-1890) [35]
 1373. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [34]
 1374. Zabłocki, F. Ryt. [34]
 1375. Nowialis [34]
 1376. Kataszek, Szymon (1898-1943) [34]
 1377. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [34]
 1378. [Polska Macierz Szkolna] [34]
 1379. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [34]
 1380. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [34]
 1381. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [34]
 1382. Tonioli, D. [34]
 1383. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [34]
 1384. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [34]
 1385. Osmała, Marcin (1863-1921) [34]
 1386. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [34]
 1387. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [34]
 1388. Komitet Budowy Pomników [34]
 1389. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [34]
 1390. Janczewski, S. Red. [34]
 1391. Huzarski, Jerzy [34]
 1392. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [34]
 1393. Gmitruk, Janusz (1948- ) [34]
 1394. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [34]
 1395. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [34]
 1396. Bogusławski, Edward (1848-1917) [34]
 1397. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [33]
 1398. Regulski, Aleksander (1839-1884) [33]
 1399. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [33]
 1400. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [33]
 1401. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [33]
 1402. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [33]
 1403. Whiting, A. [33]
 1404. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [33]
 1405. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [33]
 1406. Surzyński, Józef (1851-1919) [33]
 1407. Rybicki, Anastazy [33]
 1408. Pusch, Alois Maria de [33]
 1409. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [33]
 1410. Orlicz, Michał (1893-1970) [33]
 1411. Lewandowski, Adam (1889-1951) [33]
 1412. Konewka, Antoni (1885-1944) [33]
 1413. Kasterska, Maria [33]
 1414. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [33]
 1415. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [33]
 1416. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [33]
 1417. Cybulski, Izydor Józef [33]
 1418. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [32]
 1419. Niedzielski, Jan (ksiądz) [32]
 1420. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [32]
 1421. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [32]
 1422. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [32]
 1423. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [32]
 1424. O liść dębu [32]
 1425. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [32]
 1426. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [32]
 1427. Bio [pseud.] [32]
 1428. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [31]
 1429. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [31]
 1430. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [31]
 1431. Gall, Jan Karol (1856-1912) [31]
 1432. Centralny Komitet Robotniczy PPS [31]
 1433. Sturm, Adam (?-1872) [31]
 1434. Polska Macierz Szkolna [31]
 1435. Związek Bibliotekarzy Polskich [31]
 1436. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [31]
 1437. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [31]
 1438. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [31]
 1439. Sosnkowski, Józef [31]
 1440. S. E. [31]
 1441. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [31]
 1442. Polskie Towarzystwo Artystyczne [31]
 1443. Janowski, Benon (1873-) [31]
 1444. Helmer, Charles(18..-1938) [31]
 1445. Field, John (1782-1837) [31]
 1446. E. S. [31]
 1447. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [31]
 1448. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [31]
 1449. ADAM [31]
 1450. Telakowski, [Jan]. Ryt. [30]
 1451. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [30]
 1452. [brak] [30]
 1453. Pistyner, M. [30]
 1454. Association d'Assurance des Industriels Polonais [30]
 1455. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [30]
 1456. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [30]
 1457. Winter, Peter (1754-1825) [30]
 1458. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [30]
 1459. Twardzicki, Walery (1838-1902) [30]
 1460. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [30]
 1461. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [30]
 1462. Studnicki, Władysław (1865-1953) [30]
 1463. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [30]
 1464. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [30]
 1465. Naumann, Karl [30]
 1466. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [30]
 1467. Dowódca Armii Krajowej [30]
 1468. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [30]
 1469. K.K. Ryt. [29]
 1470. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [29]
 1471. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [29]
 1472. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [29]
 1473. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [29]
 1474. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [29]
 1475. Tarczyński, Władysław [29]
 1476. Syrewicz, Xawery [29]
 1477. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [29]
 1478. Grem, Tomasz (17..-18..) [29]
 1479. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [29]
 1480. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [28]
 1481. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [28]
 1482. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [28]
 1483. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [28]
 1484. Szczeciński, K. Fot. [28]
 1485. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [28]
 1486. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [28]
 1487. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [28]
 1488. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [28]
 1489. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [28]
 1490. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [28]
 1491. Radoszewska, A. J. [28]
 1492. Polska Partia Socjalistyczna [28]
 1493. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [28]
 1494. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [28]
 1495. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [28]
 1496. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [28]
 1497. Bizański, Stanisław (1846-1890) [28]
 1498. Przykorski, K. (1840-1882) [27]
 1499. Krzyżanowski, K. [27]
 1500. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [27]
 1501. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [27]
 1502. Urbanowicz, Szymon (?-?) [27]
 1503. Espen, Theodor (1847-1906) [27]
 1504. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [27]
 1505. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [27]
 1506. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [27]
 1507. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [27]
 1508. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [27]
 1509. Strasburger, Henryk (1887-1951) [27]
 1510. Plewczyński, F. [27]
 1511. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [27]
 1512. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [27]
 1513. Janusz [27]
 1514. Jankiewicz, Stanisław [27]
 1515. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [27]
 1516. Górski, Władysław (1846-1915) [27]
 1517. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [26]
 1518. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [26]
 1519. Okuń, Edward (1872-1945) [26]
 1520. Maszyński, Piotr (1855-1934) [26]
 1521. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [26]
 1522. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [26]
 1523. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [26]
 1524. [Fernand, Jacques (?-?)] [26]
 1525. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [26]
 1526. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [26]
 1527. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1528. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [26]
 1529. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [26]
 1530. Puc, B[ronisław] [26]
 1531. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [26]
 1532. Pilati, Auguste (1810-1877) [26]
 1533. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [26]
 1534. Kautecki, Antoni [26]
 1535. Kapituła Odznaki [26]
 1536. Fischer, Ludwig (1905-1947) [26]
 1537. Aut. [26]
 1538. Schubert, Franz (1797-1828) [25]
 1539. Macura, Władysław (1896-1935) [25]
 1540. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [25]
 1541. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [25]
 1542. Zinserling, Borys von (1889-1961) [25]
 1543. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [25]
 1544. Wołek, Adam [25]
 1545. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [25]
 1546. Uziembło, Adam (1885-1971) [25]
 1547. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [25]
 1548. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [25]
 1549. Rudkowski, Mat. (?-?) [25]
 1550. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [25]
 1551. Próchnik, Adam (1892-1942) [25]
 1552. Lewak, Adam (1891-1963) [25]
 1553. Komitet Obywatelski Starego Miasta [25]
 1554. Kolitowski, Adam (1878-1971) [25]
 1555. Jaroński, Feliks (1823-1895) [25]
 1556. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [25]
 1557. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [25]
 1558. Casciolini, Caludio(1697-1760) [25]
 1559. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [25]
 1560. Brauman, Władysław [25]
 1561. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [25]
 1562. Baynes, Sydney (1879-1938) [25]
 1563. Ajdacki, Paweł (1970- ) [25]
 1564. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [24]
 1565. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [24]
 1566. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [24]
 1567. Stolz, Robert (1880-1975) [24]
 1568. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [24]
 1569. Godard, Benjamin (1849-1895) [24]
 1570. Conrad. Fot. [24]
 1571. Bohm, Carl (1844-1920) [24]
 1572. Biegański, B. Fot. [24]
 1573. Związek Polskich Artystów Grafików [24]
 1574. Wołkiewicz, Hanna [24]
 1575. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [24]
 1576. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [24]
 1577. Szelążek, Wacław (1888-1945) [24]
 1578. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [24]
 1579. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [24]
 1580. Mieczkowski, Jan (syn) [24]
 1581. Medeksza, Antoni [24]
 1582. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [24]
 1583. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [24]
 1584. Giller, Honorata [24]
 1585. Fabiszewski, M. [24]
 1586. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [24]
 1587. Dan, Władysław (1902-2000) [24]
 1588. Batta, Alexandre (1816-1902) [24]
 1589. L. K. [23]
 1590. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [23]
 1591. Żelaznowski, Andrzej [23]
 1592. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [23]
 1593. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [23]
 1594. [Płoza-Doliński, Marek] [23]
 1595. Yvain, Maurice (1891-1965) [23]
 1596. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [23]
 1597. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [23]
 1598. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [23]
 1599. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [23]
 1600. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [23]
 1601. Sawiński, F. M. [23]
 1602. Salinger, Zygmunt [23]
 1603. Ryżewski Zygmunt. Red. [23]
 1604. Montabone (Firenze) [23]
 1605. Konopnicki, Jan [23]
 1606. Kapliński, Franciszek (?-?) [23]
 1607. Berens, Hermann (1826-1880) [23]
 1608. B.O. Ryt. [23]
 1609. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [22]
 1610. Zawadzki, Michał (1828-1887) [22]
 1611. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [22]
 1612. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [22]
 1613. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [22]
 1614. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [22]
 1615. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [22]
 1616. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [22]
 1617. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [22]
 1618. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [22]
 1619. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [22]
 1620. Stawiński. Ryt. [22]
 1621. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [22]
 1622. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [22]
 1623. Plater, Karol [22]
 1624. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [22]
 1625. Listowski, Andrzej (1802-1860) [22]
 1626. Kowala, G. [22]
 1627. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [22]
 1628. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [22]
 1629. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [22]
 1630. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [22]
 1631. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 1632. Hertz, Teodor (1822-1884) [22]
 1633. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [22]
 1634. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [22]
 1635. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [22]
 1636. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [22]
 1637. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [22]
 1638. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [22]
 1639. A. W. Ryt. [22]
 1640. Wąsowski, B. Ryt. [21]
 1641. "Orion". Fot. [21]
 1642. Puccini, Giacomo (1858-1924) [21]
 1643. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [21]
 1644. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [21]
 1645. Wilczek, Feliks [21]
 1646. Walicki, Franciszek (1874-1964) [21]
 1647. Uniwersytet dla Wszystkich [21]
 1648. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [21]
 1649. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 1650. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [21]
 1651. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [21]
 1652. Szymański, Ludwik (?-?) [21]
 1653. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [21]
 1654. Styś, Walerian (1885-1936) [21]
 1655. Pomian, E. [21]
 1656. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [21]
 1657. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [21]
 1658. Fuks, Marian (1884-1935) [21]
 1659. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [21]
 1660. Bukowski, Jan (1873-1943) [21]
 1661. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [21]
 1662. Arnaud, Étienne [21]
 1663. Archibald, M. [21]
 1664. Amator [21]
 1665. Dziedzic, P. Ryt. [20]
 1666. "Orion" [20]
 1667. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [20]
 1668. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [20]
 1669. Wyroba, Stefan [20]
 1670. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [20]
 1671. Tomasz Ogończyk [pseud.] [20]
 1672. Szymański, Ludwik [20]
 1673. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [20]
 1674. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [20]
 1675. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [20]
 1676. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [20]
 1677. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [20]
 1678. Lazzerini, Gustavo [20]
 1679. Kapliński, Julian [20]
 1680. Kaliszewski, L. [20]
 1681. K. M. Ryt. [20]
 1682. Jędraszko, Antoni Stanisław [20]
 1683. Derengowski, Jan [20]
 1684. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [20]
 1685. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [20]
 1686. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [19]
 1687. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [19]
 1688. Jarmużyński, J. Ryt. [19]
 1689. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [19]
 1690. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [19]
 1691. Massenet, Jules (1842-1912) [19]
 1692. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [19]
 1693. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [19]
 1694. Štejnberg, Mihail Karlovič [19]
 1695. Łada, Kazimierz (1824-1871) [19]
 1696. Zawadzki, Michał(1828-1887) [19]
 1697. Wano, K. [19]
 1698. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [19]
 1699. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [19]
 1700. Meisser [19]
 1701. Marx, Emil (?-?) [19]
 1702. Kotuliński, Andrzej [19]
 1703. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [19]
 1704. Grynfeld, Bronisława [19]
 1705. Einert, Teodor (1828-1866) [19]
 1706. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [19]
 1707. Brochowski, B. Ryt. [19]
 1708. Biblioteka Kórnicka [19]
 1709. Mieczkowski, Jan. Fot. [18]
 1710. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [18]
 1711. Ziegler; Droste [18]
 1712. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [18]
 1713. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [18]
 1714. Tuszyński, Antoni L. [18]
 1715. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [18]
 1716. Rembowski, Jan (1878-1923) [18]
 1717. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [18]
 1718. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [18]
 1719. Lecocq, Charles (1832-1918) [18]
 1720. Krogulski, Władysław (1843-1934) [18]
 1721. K.P. [18]
 1722. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [18]
 1723. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [18]
 1724. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [18]
 1725. Gay, Byron (1886-1945) [18]
 1726. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [18]
 1727. Feldman, J. [18]
 1728. F. K. Ryt. [18]
 1729. Eibl, Piotr (?-1886) [18]
 1730. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [18]
 1731. A. C. Ryt. [18]
 1732. W. R. Ryt. [17]
 1733. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [17]
 1734. Schumann, Robert(1810-1856) [17]
 1735. Kohn, Alfred (1960- ) [17]
 1736. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [17]
 1737. J. K. Ryt. [17]
 1738. [Mielnicki]. Fot. [17]
 1739. Ries, Franz(1846-1932) [17]
 1740. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [17]
 1741. Piekacz, J. Fot. [17]
 1742. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [17]
 1743. Małcużyński, Karol (1922-1984) [17]
 1744. Loos, Vincent Angelo [17]
 1745. Lilpop, Marian [17]
 1746. Leybach, Joseph (1817-1891) [17]
 1747. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [17]
 1748. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [17]
 1749. Jackowski, Aleksander [17]
 1750. Harentz, S.G. (fl. 1902) [17]
 1751. Fiszer, Carolina [17]
 1752. Cymerman, Leon (1876-1964) [17]
 1753. Charchillac, Berthet de [17]
 1754. Borowy, Wacław (1890-1950) [17]
 1755. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [16]
 1756. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [16]
 1757. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [16]
 1758. Związek Strzelecki [16]
 1759. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [16]
 1760. Rutkowski, R. Ryt. [16]
 1761. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [16]
 1762. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [16]
 1763. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [16]
 1764. Péreyra, Charles [16]
 1765. Nowakowski, Bogdan [16]
 1766. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [16]
 1767. Haehle. Ryt. [16]
 1768. Gold, Artur (1897-1943) [16]
 1769. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [16]
 1770. Cirina, J. A. [16]
 1771. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [16]
 1772. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [16]
 1773. Sosiński, I. Ryt. [15]
 1774. Puławski, Antoni (1856-1931) [15]
 1775. Zeller, Carl (1842-1898) [15]
 1776. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [15]
 1777. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [15]
 1778. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [15]
 1779. Štejman, S. A. [15]
 1780. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [15]
 1781. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [15]
 1782. Zandman, Jan (1802-1841) [15]
 1783. Uhry, M. [15]
 1784. Strzelecki, Edward (1894-1967) [15]
 1785. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [15]
 1786. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [15]
 1787. Małkowska, Grażyna [15]
 1788. Kübler, Ryt. [15]
 1789. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [15]
 1790. Grupa Starych Zarzewiaków [15]
 1791. Dembiński, Czesław [15]
 1792. David, Félicien (1810-1876) [15]
 1793. K.P. Ryt. [14]
 1794. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [14]
 1795. Gounod, Charles François (1818-1893) [14]
 1796. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [14]
 1797. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [14]
 1798. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [14]
 1799. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [14]
 1800. Wagner, Richard (1813-1883) [14]
 1801. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [14]
 1802. Schonberger, John (1892-1983) [14]
 1803. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [14]
 1804. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [14]
 1805. Lozano, Vicente [14]
 1806. Lange, Gustav (1830-1899) [14]
 1807. Kownacki, A. Ryt. [14]
 1808. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [14]
 1809. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [14]
 1810. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [14]
 1811. Galle, Henryk (1872-1948) [14]
 1812. Furuhjelm, J. (muzyka) [14]
 1813. S. A. Ryt. [13]
 1814. W. C. Ryt. [13]
 1815. Miinchheimera.A. Fot. [13]
 1816. Herman, Maria (1803-1830) [13]
 1817. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [13]
 1818. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [13]
 1819. Siegrist, Piotr [13]
 1820. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [13]
 1821. Rober, F. H.r. Ryt. [13]
 1822. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [13]
 1823. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [13]
 1824. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [13]
 1825. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [13]
 1826. Liliental, Stanisława (1897-1988) [13]
 1827. Ligber, F. Szty. [13]
 1828. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 1829. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [13]
 1830. Lange, Gustav(1830-1899) [13]
 1831. Lange, Gustav (1830-1889) [13]
 1832. Krzyżanowska, Celina [13]
 1833. Krogulski, Władysław(1843-1934) [13]
 1834. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [13]
 1835. Hervé (1825-1892) [13]
 1836. Grossman, Ludwik(1835-1915) [13]
 1837. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [13]
 1838. Eilenberg, Richard(1848-1925). [13]
 1839. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [13]
 1840. Brodowski, Kazimierz (?-?) [13]
 1841. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [13]
 1842. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [12]
 1843. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [12]
 1844. Gibs, Joe [12]
 1845. par Ketterer [12]
 1846. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [12]
 1847. Vorbond, Wanda (?-1939) [12]
 1848. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [12]
 1849. T.B. [12]
 1850. Salabert, Francis (1884-1946) [12]
 1851. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [12]
 1852. Ries, Franz (1846-1932) [12]
 1853. Porowski, Marceli (1894-1963) [12]
 1854. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938). [12]
 1855. Ostas, Marek [12]
 1856. Offenbach, Jacques (1819-1880) [12]
 1857. Ménil, Félicien de (1860-1930) [12]
 1858. Miller, Karol (1819-1889) [12]
 1859. Mickiewicz, Izadora [12]
 1860. Mickiewicz, Dominik [12]
 1861. Lorens, Carl (1851-1909) [12]
 1862. Lewinger, Władysław(1874-1943) [12]
 1863. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [12]
 1864. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 1865. Grabowski, Roman (1882-1940) [12]
 1866. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [12]
 1867. Dietrich, Moritz(1816-1887) [12]
 1868. Borawski, Władysław (1892-1970) [12]
 1869. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [12]
 1870. Arezzo, Pierre (18..-1972) [12]
 1871. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [11]
 1872. M. K. Ryt. [11]
 1873. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [11]
 1874. Żeleński, Władysław(1837-1921) [11]
 1875. Zarzycka, Aneta. Opiekun [11]
 1876. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [11]
 1877. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [11]
 1878. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [11]
 1879. Sosnkowski, Józef (?-?) [11]
 1880. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [11]
 1881. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [11]
 1882. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [11]
 1883. Oborski, Florian (1839-1892) [11]
 1884. Niezależna Partia Chłopska [11]
 1885. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [11]
 1886. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [11]
 1887. Leybach, Joseph(1817-1891) [11]
 1888. Kondracki, W. Fot. [11]
 1889. Joyce, Archibald (1873-1963) [11]
 1890. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [11]
 1891. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [11]
 1892. G.R. Ryt. [11]
 1893. Depret, Maurice (18..-1933) [11]
 1894. David, Félicien César(1810-1876) [11]
 1895. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [11]
 1896. Arslan M. [11]
 1897. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [10]
 1898. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [10]
 1899. Jezierski, J. Ryt. [10]
 1900. Gorazdowski, E. [10]
 1901. Brochocki, B. Ryt. [10]
 1902. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [10]
 1903. Łączkowski Ludwik [10]
 1904. Łączkowska Felicja [10]
 1905. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [10]
 1906. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [10]
 1907. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [10]
 1908. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [10]
 1909. Steiman, S. [10]
 1910. Potocki, Antoni (1867-1939) [10]
 1911. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [10]
 1912. Ménil, Félicien de(1860-1930) [10]
 1913. Missler, B. T. [10]
 1914. Miller, Jan Nepomucen [10]
 1915. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [10]
 1916. Max, Józef (?-?) [10]
 1917. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 1918. Liciński Hipolit [10]
 1919. Lewski , I. [10]
 1920. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [10]
 1921. Kosiński Julian (1833-1914) [10]
 1922. Koschmider, Edmund [10]
 1923. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [10]
 1924. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [10]
 1925. Jacobi, Victor(1809-1892) [10]
 1926. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [10]
 1927. Ganne, Louis(1862-1923) [10]
 1928. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [10]
 1929. Feuerstein Władysław [10]
 1930. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [10]
 1931. Czaki, Klementyna [10]
 1932. Budkowski, Henryk(1879-1928) [10]
 1933. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [10]
 1934. Binental, Léopold (1886-1944) [10]
 1935. Bayer, Josef(1852-1913) [10]
 1936. Ćwiklicz, Bolesław [9]
 1937. [s.n.] [9]
 1938. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [9]
 1939. W. K. [9]
 1940. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 1941. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [9]
 1942. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [9]
 1943. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [9]
 1944. Slaski, S. Ryt. [9]
 1945. Radzimiński, Bronisław [9]
 1946. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [9]
 1947. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [9]
 1948. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [9]
 1949. Młodzież Zarzewiacka [9]
 1950. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [9]
 1951. Millöcker, Karl (1842-1899) [9]
 1952. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [9]
 1953. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [9]
 1954. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [9]
 1955. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [9]
 1956. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [9]
 1957. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [9]
 1958. Lack, Théodore(1846-1921) [9]
 1959. Krug, Diederich (1821-1880) [9]
 1960. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [9]
 1961. Kataszek, Szymon(1898-1943) [9]
 1962. Jezierski, J. [9]
 1963. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [9]
 1964. Dubois, Théodore (1837-1924) [9]
 1965. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [9]
 1966. Di Donato, Carlo [9]
 1967. Biske, Karol (1863-1928) [9]
 1968. Biblioteka Narodowa [9]
 1969. AWU [9]
 1970. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [8]
 1971. Sosiński, J. Ryt. [8]
 1972. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [8]
 1973. Konrad. Fot. [8]
 1974. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [8]
 1975. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [8]
 1976. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [8]
 1977. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [8]
 1978. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [8]
 1979. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [8]
 1980. Niecz, Krzysztof. Fot. [8]
 1981. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [8]
 1982. Kűbler. Ryt. [8]
 1983. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [8]
 1984. Kochanowski, Jan (1897-1970) [8]
 1985. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [8]
 1986. Jarmużyński, J. [8]
 1987. Jan Mieczkowski (1830-1889) [8]
 1988. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [8]
 1989. Grupa Legionistów [8]
 1990. Gozdowski, Edward (1843-1901) [8]
 1991. Erhard, Carl [8]
 1992. Emer, Lucjan [8]
 1993. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [8]
 1994. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [8]
 1995. Bobiński, Henryk (1861-1914) [8]
 1996. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [8]
 1997. Bachelbusch, T. Ryt. [8]
 1998. Antoszewicz, S.[tanisław] [8]
 1999. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [7]
 2000. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [7]
 2001. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [7]
 2002. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [7]
 2003. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [7]
 2004. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [7]
 2005. Sznage. Ryt. [7]
 2006. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [7]
 2007. Rober, F. H. Ryt. [7]
 2008. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [7]
 2009. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [7]
 2010. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [7]
 2011. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [7]
 2012. Kuhlewein, A. Ryt. [7]
 2013. Klein, Kazimierz (1871-1927) [7]
 2014. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [7]
 2015. Jaworski, Lesław (1882-1929) [7]
 2016. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [7]
 2017. Garat, Pierre (1762-1823) [7]
 2018. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [7]
 2019. Delahaye, Edward. Ryt. [7]
 2020. Czajewski Wiktor [7]
 2021. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [7]
 2022. Bieniewski, T. Fot. [7]
 2023. Bielicka, Eugenia [7]
 2024. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [6]
 2025. N[icz], E. Ryt. [6]
 2026. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [6]
 2027. Kucz[yński], M. Ryt. [6]
 2028. K.W. Ryt. [6]
 2029. K.N. Ryt. [6]
 2030. A. R. Ryt. [6]
 2031. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [6]
 2032. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [6]
 2033. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [6]
 2034. Treter, Bohdan (1886-1945) [6]
 2035. Tirling, Zygmunt [6]
 2036. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [6]
 2037. Stowarzyszenie Architektów Polskich [6]
 2038. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [6]
 2039. Schumann, Robert (1810-1856) [6]
 2040. Porębowicz, Edward (1862-1937) [6]
 2041. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [6]
 2042. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [6]
 2043. Ligber. Szty. [6]
 2044. Lassen, Eduard (1830-1904) [6]
 2045. Lam, Stanisław (1891-1965) [6]
 2046. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [6]
 2047. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [6]
 2048. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [6]
 2049. K. Z. Ryt. [6]
 2050. Dobrski, Konrad [6]
 2051. Dobrowolska-Kierył, Marta [6]
 2052. Dequin, Léon (18..-1937) [6]
 2053. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [6]
 2054. Budapest Lengyel-Egylet [6]
 2055. Bizet, Georges(1838-1875) [6]
 2056. B. B. Ryt. [6]
 2057. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [5]
 2058. K. P. Ryt. [5]
 2059. Wierciński, K. [5]
 2060. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [5]
 2061. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [5]
 2062. Lincke, Paul (1866-1946) [5]
 2063. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [5]
 2064. Krywoszejew, Maciej [5]
 2065. Krasuski, Stefan [5]
 2066. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [5]
 2067. Kowalski, Leon (1870-1937) [5]
 2068. Kluczewski, M. Ryt. [5]
 2069. Hiller, Karol (1891-1939) [5]
 2070. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [5]
 2071. Bogacki, S. Fot. [5]
 2072. Behr, Franz (1837-1898) [5]
 2073. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [4]
 2074. Sosiński, J[ózef] Ryt. [4]
 2075. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [4]
 2076. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [4]
 2077. Szyszko, Donat (1709 1773) [4]
 2078. Strożecki Jan (1869-1918) [4]
 2079. Nowacki, Łukasz [4]
 2080. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [4]
 2081. Kucz, M. Ryt. [4]
 2082. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [4]
 2083. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [4]
 2084. Grimm., A. Ryt. [4]
 2085. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [4]
 2086. A.S. Ryt. [4]
 2087. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [3]
 2088. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [3]
 2089. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 2090. Wanda Z. Ryt. [3]
 2091. W.Z. Ryt. [3]
 2092. Sztyft, Herman (1880- ) [3]
 2093. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [3]
 2094. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [3]
 2095. Posttallé. [3]
 2096. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [3]
 2097. M.K. Ryt. [3]
 2098. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [3]
 2099. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [3]
 2100. K. Ryt. [3]
 2101. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [3]
 2102. J. J. Ryt. [3]
 2103. Fiedler. Ryt. [3]
 2104. E. N. Ryt. [3]
 2105. Czajkowski. W. Ryt. [3]
 2106. C.K. ryt. [3]
 2107. Bar, E. Ryt. [3]
 2108. Aniela S. Ryt. [3]
 2109. J.K. Ryt. [2]
 2110. Zawadzki, W. Ryt. [2]
 2111. Zagórska, W. Ryt. [2]
 2112. Wysoki[ński], K. Ryt. [2]
 2113. W. K. Ryt. [2]
 2114. Stanisławowa Gawrońska [2]
 2115. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2116. Reiss, N. [2]
 2117. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [2]
 2118. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [2]
 2119. Pokorny. Ryt. [2]
 2120. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 2121. Maire, Albert (1856-?) [2]
 2122. Lewandowski, Michał (kompozytor) [2]
 2123. KK. Ryt. [2]
 2124. Gawęcki Witold (1911-1946) [2]
 2125. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [2]
 2126. Cichocki, Ks. [2]
 2127. A.M. Ryt. [2]
 2128. A. K. ryt. [2]
 2129. A. K. Ryt. [2]
 2130. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 2131. W.K. Ryt. [1]
 2132. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 2133. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 2134. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 2135. Kuczyński [1]
 2136. G.S. Ryt. [1]
 2137. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2138. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [0]

Więcej statystyk...