polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 60627

Obecnie czytających: 101

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 8206955

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 3. Ministerstwo Oświaty [297]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [107]
 16. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [101]
 17. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 18. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [100]
 19. Związek Patriotów Polskich [96]
 20. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 21. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 22. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [63]
 23. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 24. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [56]
 25. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 26. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [48]
 27. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 28. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 29. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 30. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 31. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 32. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 33. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 34. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [44]
 35. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 36. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 37. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 38. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 39. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 40. Brandel, Konrad (1838-1920) [35]
 41. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 42. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 43. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 44. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [30]
 45. Główny Urząd Statystyczny [30]
 46. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [29]
 47. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [29]
 48. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [28]
 49. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 50. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 51. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [28]
 52. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 53. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 54. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 55. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [24]
 56. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 57. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 58. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 59. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 60. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 61. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 62. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 63. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [18]
 64. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 65. A. Z. Ryt. [18]
 66. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [17]
 67. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 68. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 69. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 70. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [16]
 71. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 72. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 73. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 74. Jarmużyński, J. Ryt. [16]
 75. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [15]
 76. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 77. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [15]
 78. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 79. Karoli & Troczewski [15]
 80. Dębski, Michał [15]
 81. A. M. Ryt. [15]
 82. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [14]
 83. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 84. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 85. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 86. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 87. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [13]
 88. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 89. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 90. P. B. Ryt. [13]
 91. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 92. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 93. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 94. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 95. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 96. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [12]
 97. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 98. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 99. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 100. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 101. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 102. Stefanow, Piotr [12]
 103. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 104. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 105. Dombrowski, Władysław [12]
 106. B. P. Ryt. [12]
 107. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 108. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 109. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 110. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 111. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 112. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 113. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 114. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 115. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 116. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 117. Zapolska Gabriela (1857-1921) [10]
 118. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 119. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 120. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 121. Kowalski, L. Fot. [10]
 122. J. H. Ryt. [10]
 123. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 124. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 125. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 126. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 127. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 128. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 129. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 130. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 131. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [9]
 132. Röber, H. Ryt. [9]
 133. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 134. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 135. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 136. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 137. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 138. Kneisel, August [9]
 139. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 140. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 141. Beyer, Karol (1818-1877) [9]
 142. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 143. Zarząd Miejski w Równem [8]
 144. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 145. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 146. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [8]
 147. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [8]
 148. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 149. Sigismond. Fot. [8]
 150. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 151. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 152. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [8]
 153. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 154. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 155. K.K. Ryt. [8]
 156. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 157. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 158. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [8]
 159. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 160. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [8]
 161. ADAM. Ryt. [8]
 162. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 163. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 164. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 165. Walter. Ryt. [7]
 166. W. R. Ryt. [7]
 167. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 168. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 169. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 170. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 171. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 172. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 173. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 174. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [7]
 175. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 176. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [7]
 177. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 178. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 179. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 180. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 181. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 182. Baumann, R. Lit. [7]
 183. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 184. [Miethke, H. O.] [6]
 185. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 186. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 187. Winek, Włodzimierz (1956-) [6]
 188. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 189. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 190. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 191. Strauss, Johann (1825-1899) [6]
 192. Sterzycki, Z. Fot. [6]
 193. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 194. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 195. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 196. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 197. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 198. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 199. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 200. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 201. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 202. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 203. M. R. Rys. [6]
 204. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [6]
 205. L. N. Ryt. [6]
 206. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 207. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 208. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [6]
 209. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 210. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 211. J. K. Ryt. [6]
 212. Hufsky [6]
 213. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 214. Gruziel, L. Fot. [6]
 215. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 216. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 217. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [6]
 218. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 219. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 220. [Granke, Stefan] [5]
 221. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 222. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 223. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 224. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 225. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 226. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 227. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 228. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 229. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 230. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 231. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 232. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 233. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 234. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 235. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 236. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 237. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 238. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 239. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 240. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 241. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 242. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [5]
 243. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 244. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 245. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 246. Mieczkowski, Jan. Fot. [5]
 247. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 248. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 249. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 250. Leliwa, Alfred [5]
 251. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 252. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 253. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 254. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 255. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 256. Kapuściński, Piotr [5]
 257. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 258. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 259. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 260. E. G. Ryt. [5]
 261. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 262. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 263. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 264. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 265. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 266. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 267. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 268. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 269. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 270. "Orion" [5]
 271. Żeleński, Władysław (1837-1921) [4]
 272. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 273. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 274. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 275. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 276. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 277. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 278. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 279. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 280. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 281. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 282. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [4]
 283. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 284. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 285. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 286. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 287. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 288. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 289. Sosiński, I. Ryt. [4]
 290. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [4]
 291. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [4]
 292. Simcis, Gen [4]
 293. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 294. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 295. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 296. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 297. P.B. Ryt. [4]
 298. Osmański, Wojciech (1834-1908) [4]
 299. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 300. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 301. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 302. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 303. Namysłowski, Karol (1856-1925) [4]
 304. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [4]
 305. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [4]
 306. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 307. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [4]
 308. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 309. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 310. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 311. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 312. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 313. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 314. Krzyżanowski, K. [4]
 315. Krajewski, J. Ryt. [4]
 316. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [4]
 317. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [4]
 318. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 319. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 320. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 321. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 322. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 323. K.P. Ryt. [4]
 324. K. P. Ryt. [4]
 325. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 326. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 327. J. Ł. Ryt. [4]
 328. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 329. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 330. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 331. Gold, Artur (1897-1942) [4]
 332. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [4]
 333. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 334. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 335. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 336. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 337. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 338. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 339. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 340. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [4]
 341. Brochocki, B. Ryt. [4]
 342. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [4]
 343. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 344. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 345. Antykwarnia Warszawska [4]
 346. Achtel, Józef [4]
 347. A. R. Ryt. [4]
 348. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 349. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 350. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 351. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 352. Załęczny, Jolanta (1959- ) [3]
 353. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 354. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 355. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 356. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 357. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 358. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 359. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 360. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 361. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 362. Warszawski Lombard Miejski [3]
 363. Warnka, Jadwiga [3]
 364. W. C. Ryt. [3]
 365. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 366. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 367. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 368. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 369. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 370. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 371. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 372. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 373. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 374. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 375. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 376. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 377. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 378. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 379. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 380. Szczeciński, K. Fot. [3]
 381. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 382. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 383. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 384. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 385. S. A. Ryt. [3]
 386. Röber, G. Ryt. [3]
 387. Różański, M. Ryt. [3]
 388. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 389. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 390. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 391. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 392. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 393. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 394. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 395. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 396. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [3]
 397. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 398. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 399. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 400. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 401. Nowoszewski, Roman (1945-) [3]
 402. Nowialis [3]
 403. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 404. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 405. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 406. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 407. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 408. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 409. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 410. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 411. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 412. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 413. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 414. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 415. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 416. M.R. Ryt. [3]
 417. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [3]
 418. Liga Morska i Kolonialna [3]
 419. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [3]
 420. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 421. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 422. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 423. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 424. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 425. Krynicki, M. Lit. [3]
 426. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 427. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 428. Koroniarz [3]
 429. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 430. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [3]
 431. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 432. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 433. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 434. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 435. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 436. Jaugey, Jean [3]
 437. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 438. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 439. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 440. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 441. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 442. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 443. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 444. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 445. Gibs, Joe [3]
 446. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 447. Dąbrowski, Stanisław [3]
 448. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 449. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 450. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 451. Dawid Aizman [3]
 452. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 453. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 454. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 455. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 456. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 457. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 458. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 459. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 460. Bauman, R. Lit. [3]
 461. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 462. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 463. "Orion". Fot. [3]
 464. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 465. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 466. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 467. [Łosiowa, Emilia] [2]
 468. [brak] [2]
 469. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 470. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 471. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 472. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 473. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 474. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 475. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 476. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 477. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 478. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 479. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 480. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 481. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 482. Zawadzki, Michał (1828-1887) [2]
 483. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 484. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 485. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [2]
 486. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 487. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [2]
 488. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 489. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [2]
 490. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 491. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 492. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 493. Wróblewski, K. [2]
 494. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 495. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 496. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 497. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 498. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 499. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 500. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 501. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 502. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 503. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 504. Warnkówna, Jadwiga [2]
 505. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 506. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 507. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [2]
 508. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 509. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 510. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [2]
 511. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 512. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 513. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 514. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 515. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 516. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 517. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 518. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 519. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 520. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 521. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [2]
 522. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 523. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 524. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 525. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 526. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 527. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 528. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 529. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 530. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 531. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [2]
 532. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 533. Surowiecki, Karol [2]
 534. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 535. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 536. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 537. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 538. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 539. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 540. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 541. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 542. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 543. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 544. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 545. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 546. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 547. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 548. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 549. Sosiński, J. Ryt. [2]
 550. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 551. Socha, Szczepan [2]
 552. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 553. Skornia-Roszij, Maria [2]
 554. Siekierski, Franciszek [2]
 555. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 556. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 557. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 558. Sedlaczek, Lech [2]
 559. Schumann, Robert(1810-1856) [2]
 560. Schubert, Franz (1797-1828) [2]
 561. Röber, F. H. Ryt. [2]
 562. Rzepko, Władysław (1854-1932) [2]
 563. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 564. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 565. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 566. Rumianek, Stanisław [2]
 567. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 568. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 569. Rada Regencyjna [2]
 570. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 571. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 572. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 573. Polska Macierz Szkolna [2]
 574. Pistyner, M. [2]
 575. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 576. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 577. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 578. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 579. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 580. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 581. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 582. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 583. N[icz], E. Ryt. [2]
 584. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 585. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 586. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 587. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 588. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 589. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 590. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 591. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [2]
 592. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 593. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 594. Ministerstwo Kultury i Sztuki [2]
 595. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 596. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 597. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 598. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [2]
 599. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 600. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 601. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 602. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 603. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 604. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 605. Malewicz, Jadwiga [2]
 606. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 607. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 608. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 609. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 610. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 611. M. K. Ryt. [2]
 612. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 613. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 614. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 615. L. K. [2]
 616. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 617. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 618. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 619. Kubełka, Ignacy [2]
 620. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 621. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 622. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 623. Krajewski. Ryt. [2]
 624. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 625. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 626. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [2]
 627. Kostka, J. [2]
 628. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 629. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 630. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 631. Konrad. Fot. [2]
 632. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 633. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 634. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 635. Komar, Józef [2]
 636. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 637. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 638. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 639. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 640. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 641. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 642. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 643. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 644. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [2]
 645. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 646. KK. Ryt. [2]
 647. K.W. Ryt. [2]
 648. K.N. Ryt. [2]
 649. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 650. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 651. Jezierski, J. Ryt. [2]
 652. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 653. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 654. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 655. J.Ł. Ryt. [2]
 656. J.K. Ryt. [2]
 657. J. Ł. [2]
 658. Instytut Spraw Społecznych [2]
 659. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 660. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 661. Hähle, G. Ryt. [2]
 662. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 663. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 664. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 665. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 666. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 667. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 668. Gounod, Charles François (1818-1893) [2]
 669. Gorazdowski, E. [2]
 670. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 671. Godard, Benjamin (1849-1895) [2]
 672. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 673. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 674. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 675. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 676. Frick, L. [2]
 677. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 678. Elkana, J. M. [2]
 679. E. N. Ryt. [2]
 680. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 681. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 682. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 683. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [2]
 684. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 685. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 686. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 687. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 688. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 689. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 690. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 691. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 692. Dancla, Charles(1817-1907) [2]
 693. Conrad. Fot. [2]
 694. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 695. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 696. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [2]
 697. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 698. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 699. Bykowski, Leon [2]
 700. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 701. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 702. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 703. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 704. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 705. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 706. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 707. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [2]
 708. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 709. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 710. Biegański, B. Fot. [2]
 711. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 712. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 713. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 714. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 715. Baronowa X.Y.Z. [2]
 716. Banner, M. Red. [2]
 717. Automobilklub Warszawski [2]
 718. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 719. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2]
 720. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 721. A.T.T. [2]
 722. A. K. Ryt. [2]
 723. "Młoda Sztuka" [2]
 724. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 725. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 726. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 727. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 728. Żeleński, Władysław(1837-1921) [1]
 729. Żelaznowski, Andrzej [1]
 730. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 731. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 732. Štejman, S. A. [1]
 733. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 734. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 735. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 736. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 737. Śmigielska, Józefa [1]
 738. Śliwiński, Jan [1]
 739. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 740. Łączkowski Ludwik [1]
 741. Łączkowska Felicja [1]
 742. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 743. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 744. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 745. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 746. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 747. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 748. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 749. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 750. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 751. Łada, Kazimierz (1824-1871) [1]
 752. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 753. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 754. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 755. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 756. par Ketterer [1]
 757. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 758. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 759. il [1]
 760. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 761. [s.n.] [1]
 762. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 763. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 764. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 765. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 766. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 767. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 768. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 769. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 770. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 771. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 772. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 773. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 774. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 775. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 776. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 777. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 778. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 779. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 780. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 781. [Quirini, Edward] [1]
 782. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 783. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 784. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 785. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 786. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 787. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 788. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 789. [Omm, Peter] [1]
 790. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 791. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 792. [Mielnicki]. Fot. [1]
 793. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 794. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 795. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 796. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 797. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 798. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 799. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 800. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 801. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 802. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 803. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 804. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 805. [Grabiec (?-?)] [1]
 806. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 807. [Franck] [1]
 808. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 809. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 810. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 811. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 812. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 813. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 814. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 815. [Bielski, Szymon] [1]
 816. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 817. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 818. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 819. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 820. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 821. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 822. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 823. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 824. Związek Strzelecki [1]
 825. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 826. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 827. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 828. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 829. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 830. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 831. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 832. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 833. Związek Miast Polskich [1]
 834. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 835. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 836. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 837. Związek Katolicki [1]
 838. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 839. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 840. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 841. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 842. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 843. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 844. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 845. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 846. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 847. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 848. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 849. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 850. Ziegler; Droste [1]
 851. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 852. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 853. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 854. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 855. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 856. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 857. Zbyszewski [1]
 858. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 859. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 860. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 861. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 862. Zawadzki, Michał(1828-1887) [1]
 863. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 864. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 865. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 866. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 867. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 868. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 869. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 870. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 871. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 872. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [1]
 873. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 874. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 875. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 876. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 877. Zandman, Jan (1802-1841) [1]
 878. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 879. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 880. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 881. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 882. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 883. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 884. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 885. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 886. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 887. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 888. Zagórska, W. Ryt. [1]
 889. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 890. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 891. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 892. X. Y. Z. [1]
 893. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 894. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 895. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 896. Węgrzecki, S. [1]
 897. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 898. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 899. Wóycicka, Jadwiga [1]
 900. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 901. Wójcicki, Jerzy [1]
 902. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 903. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 904. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 905. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 906. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 907. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 908. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 909. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 910. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 911. Wyroba, Stefan [1]
 912. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 913. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 914. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 915. Wretowski, Paweł [1]
 916. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 917. Wołkiewicz, Hanna [1]
 918. Wołek, Adam [1]
 919. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 920. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 921. Wojnarowicz Weseła [1]
 922. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 923. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 924. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 925. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 926. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 927. Wizimirska, Barbara [1]
 928. Witkowski, Wincenty [1]
 929. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 930. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 931. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 932. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 933. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 934. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 935. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 936. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 937. Wilczek, Feliks [1]
 938. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 939. Wierzbowski, Theodorus [1]
 940. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 941. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 942. Wierciński, K. [1]
 943. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 944. Whiting, A. [1]
 945. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 946. Wesoły Wujaszek [1]
 947. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 948. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 949. Weinberg P. [1]
 950. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 951. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 952. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 953. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 954. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 955. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 956. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 957. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 958. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 959. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 960. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 961. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 962. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 963. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 964. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 965. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 966. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 967. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 968. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 969. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 970. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 971. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 972. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 973. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 974. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 975. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 976. Wano, K. [1]
 977. Wanda Z. Ryt. [1]
 978. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 979. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [1]
 980. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 981. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 982. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 983. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 984. Wahrendorff, O. [1]
 985. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 986. W.Z. Ryt. [1]
 987. W.K. Ryt. [1]
 988. W. M. K. [1]
 989. W. K. Ryt. [1]
 990. W. K. [1]
 991. W. B. Ryt. [1]
 992. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 993. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 994. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 995. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 996. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 997. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 998. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 999. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1000. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1001. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1002. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1003. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1004. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1005. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1006. Uniwersytet dla Wszystkich [1]
 1007. Uniwersytet Warszawski [1]
 1008. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1009. Uhry, M. [1]
 1010. Typiak, Piotr [1]
 1011. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1012. Twardzicki, Walery (1838-1902) [1]
 1013. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1014. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1015. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1016. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1017. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1018. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1019. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1020. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1021. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1022. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1023. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1024. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1025. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1026. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1027. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1028. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1029. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1030. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1031. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1032. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1033. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1034. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1035. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1036. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1037. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1038. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1039. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1040. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1041. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1042. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1043. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1044. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1045. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1046. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1047. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1048. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1049. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1050. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1051. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1052. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1053. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1054. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1055. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1056. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1057. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1058. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1059. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1060. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1061. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1062. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1063. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1064. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1065. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1066. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1067. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1068. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1069. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1070. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1071. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1072. Tor, Stanisław [1]
 1073. Tonioli, D. [1]
 1074. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1075. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1076. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1077. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1078. Tirling, Zygmunt [1]
 1079. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1080. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1081. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1082. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1083. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1084. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1085. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1086. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1087. Taube, Gustaw jr [1]
 1088. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [1]
 1089. Tarnacki, Józef. [1]
 1090. Tarnacki, Józef [1]
 1091. Tarczyński, Władysław [1]
 1092. T.B. [1]
 1093. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1094. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1095. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1096. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1097. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1098. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1099. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1100. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1101. Szymkiewicz, Józef [1]
 1102. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1103. Szymański, Ludwik [1]
 1104. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1105. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1106. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1107. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1108. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1109. Sznage. Ryt. [1]
 1110. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1111. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1112. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1113. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1114. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1115. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1116. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1117. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1118. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1119. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1120. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1121. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1122. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1123. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1124. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1125. Syrewicz, Xawery [1]
 1126. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1127. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1128. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1129. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1130. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1131. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1132. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1133. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1134. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1135. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1136. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1137. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1138. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1139. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1140. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1141. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1142. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1143. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1144. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1145. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1146. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1147. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1148. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1149. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1150. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1151. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1152. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1153. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1154. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1155. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1156. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1157. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1158. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1159. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1160. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1161. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1162. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1163. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1164. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1165. Steiman, S. [1]
 1166. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1167. Stecher, August (?-?) [1]
 1168. Stawiński. Ryt. [1]
 1169. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1170. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1171. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1172. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1173. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1174. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1175. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1176. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1177. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1178. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1179. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1180. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1181. Sosnkowski, Józef [1]
 1182. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1183. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1184. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1185. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1186. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1187. Snopek, Kazimierz [1]
 1188. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1189. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1190. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1191. Slaski, S. Ryt. [1]
 1192. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1193. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1194. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1195. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1196. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1197. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1198. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1199. Siemieński, Lucjan [1]
 1200. Siegrist, Piotr [1]
 1201. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1202. Siczyński, Walery [1]
 1203. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [1]
 1204. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1205. Sewer [1]
 1206. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1207. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1208. Schumann, Robert (1810-1856) [1]
 1209. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1210. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1211. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1212. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1213. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1214. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1215. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1216. Sawiński, F. M. [1]
 1217. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1218. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1219. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1220. Samselski, Marek. Red. [1]
 1221. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1222. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1223. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1224. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1225. Salinger, Zygmunt [1]
 1226. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1227. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1228. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1229. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1230. S. E. [1]
 1231. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1232. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1233. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1234. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1235. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1236. Rybicki, Anastazy [1]
 1237. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1238. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1239. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1240. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1241. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1242. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1243. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [1]
 1244. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1245. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1246. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1247. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1248. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [1]
 1249. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1250. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1251. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1252. Roeber. H. Ryt. [1]
 1253. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1254. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1255. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1256. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1257. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1258. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1259. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1260. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1261. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1262. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1263. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1264. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1265. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1266. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1267. Rembiel, St. [1]
 1268. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1269. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1270. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1271. Reiss, N. [1]
 1272. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1273. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1274. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1275. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1276. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1277. Radzimiński, Bronisław [1]
 1278. Radoszewska, A. J. [1]
 1279. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1280. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1281. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1282. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1283. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1284. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1285. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1286. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1287. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1288. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1289. Péreyra, Charles [1]
 1290. Pécaut, Elie [1]
 1291. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1292. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1293. Pusch, Alois Maria de [1]
 1294. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1295. Puc, B[ronisław] [1]
 1296. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1297. Przyłęcki, Henryk [1]
 1298. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1299. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1300. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1301. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1302. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1303. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1304. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1305. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1306. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1307. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1308. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1309. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1310. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1311. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1312. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1313. Posttallé. [1]
 1314. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1315. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1316. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1317. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1318. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1319. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1320. Popielewski [1]
 1321. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1322. Pomian, E. [1]
 1323. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1324. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1325. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1326. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1327. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1328. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1329. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1330. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1331. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1332. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1333. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1334. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1335. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1336. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1337. Pokorny. Ryt. [1]
 1338. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1339. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1340. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1341. Podwiński, Stanisław [1]
 1342. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1343. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1344. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1345. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1346. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1347. Plewczyński, F. [1]
 1348. Plater, Karol [1]
 1349. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1350. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1351. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1352. Piotrowski, Andrzej [1]
 1353. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1354. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938). [1]
 1355. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1356. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1357. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1358. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1359. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1360. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1361. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1362. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1363. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1364. Piekacz, J. Fot. [1]
 1365. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1366. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1367. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1368. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1369. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1370. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1371. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1372. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1373. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1374. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1375. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1376. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1377. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1378. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1379. Pawłowski, Kalixt [1]
 1380. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1381. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1382. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1383. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1384. Pawe, L. [1]
 1385. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1386. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1387. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1388. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1389. Paprocki, Bartosz [1]
 1390. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1391. Pallach, A. Ryt. [1]
 1392. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1393. P. D. Ryt. [1]
 1394. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1395. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1396. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1397. Ostas, Marek [1]
 1398. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1399. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1400. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1401. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1402. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1403. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1404. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1405. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1406. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1407. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1408. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1409. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1410. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1411. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1412. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1413. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1414. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1415. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1416. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1417. Oborski, Florian (1839-1892) [1]
 1418. O liść dębu [1]
 1419. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [1]
 1420. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1421. Nowakowski, Bogdan [1]
 1422. Nowacki, Łukasz [1]
 1423. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1424. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [1]
 1425. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1426. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1427. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1428. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1429. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1430. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1431. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1432. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1433. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1434. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [1]
 1435. Niecz, Krzysztof. Fot. [1]
 1436. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1437. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1438. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1439. Nałęcz, Edward [1]
 1440. Naumann, Karl [1]
 1441. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1442. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1443. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1444. Naoczny świadek [1]
 1445. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1446. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1447. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1448. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1449. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1450. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1451. Ménil, Félicien de(1860-1930) [1]
 1452. Ménil, Félicien de (1860-1930) [1]
 1453. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1454. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1455. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1456. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1457. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1458. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1459. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1460. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1461. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1462. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1463. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [1]
 1464. Motas, Maciej [1]
 1465. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1466. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [1]
 1467. Morżkowska, Antonina [1]
 1468. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1469. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1470. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1471. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1472. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1473. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1474. Montabone (Firenze) [1]
 1475. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1476. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1477. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1478. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1479. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1480. Miłkowski, Stanisław [1]
 1481. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1482. Missler, B. T. [1]
 1483. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1484. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1485. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1486. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1487. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1488. Miller, Jan Nepomucen [1]
 1489. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1490. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1491. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1492. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1493. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1494. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1495. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1496. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1497. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1498. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1499. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1500. Mickiewicz, Izadora [1]
 1501. Mickiewicz, Dominik [1]
 1502. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1503. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1504. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1505. Meisser [1]
 1506. Medeksza, Antoni [1]
 1507. Małkowska, Grażyna [1]
 1508. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1509. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1510. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1511. Maël, Pierr. [1]
 1512. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1513. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1514. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1515. Max, Józef (?-?) [1]
 1516. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1517. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1518. Matrzak, Jerzy [1]
 1519. Marx, Emil (?-?) [1]
 1520. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1521. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1522. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1523. Marcinkowski, Piotr [1]
 1524. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1525. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1526. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [1]
 1527. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1528. Makowski, Marek [1]
 1529. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1530. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1531. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1532. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1533. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1534. Mahomet II [1]
 1535. Magnus, Wiktor [1]
 1536. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1537. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1538. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1539. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1540. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1541. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1542. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1543. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1544. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1545. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1546. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1547. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1548. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1549. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1550. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1551. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1552. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1553. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1554. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1555. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1556. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1557. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1558. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1559. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1560. M.K. Ryt. [1]
 1561. M. A. Ryt [1]
 1562. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1563. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1564. Lozano, Vicente [1]
 1565. Loth, August (1869-1944) [1]
 1566. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1567. Loos, Vincent Angelo [1]
 1568. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1569. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1570. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1571. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1572. Lisicki, Roman [1]
 1573. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1574. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1575. Lilpop, Marian [1]
 1576. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [1]
 1577. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1578. Ligber. Szty. [1]
 1579. Ligber, F. Szty. [1]
 1580. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1581. Liciński Hipolit [1]
 1582. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1583. Leśniewska, B. [1]
 1584. Leybach, Joseph(1817-1891) [1]
 1585. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1586. Lewski , I. [1]
 1587. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1588. Lewinger, Władysław(1874-1943) [1]
 1589. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1590. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1591. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1592. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1593. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1594. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1595. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1596. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1597. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1598. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1599. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1600. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1601. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1602. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1603. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1604. Lazzerini, Gustavo [1]
 1605. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1606. Latoszek, Jacek [1]
 1607. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1608. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1609. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1610. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1611. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1612. Lange, Gustav(1830-1899) [1]
 1613. Lange, Gustav (1830-1899) [1]
 1614. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1615. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1616. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1617. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1618. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1619. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1620. Kűbler. Ryt. [1]
 1621. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1622. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1623. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1624. Kübler, Ryt. [1]
 1625. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1626. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1627. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1628. Kumidor, Zbigniew [1]
 1629. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1630. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1631. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1632. Kuczyński [1]
 1633. Kucz, M. Ryt. [1]
 1634. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1635. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1636. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1637. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1638. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [1]
 1639. Krzyżanowska, Celina [1]
 1640. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1641. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1642. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1643. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1644. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1645. Krywoszejew, Maciej [1]
 1646. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1647. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1648. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1649. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1650. Krogulski, Władysław (1843-1934) [1]
 1651. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1652. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1653. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1654. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1655. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1656. Krasuski, Stefan [1]
 1657. Krasowska Helena [1]
 1658. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1659. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1660. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1661. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1662. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1663. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1664. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1665. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1666. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1667. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1668. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1669. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1670. Kozłowski, Jan J. [1]
 1671. Kozyra, Anna [1]
 1672. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1673. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1674. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1675. Kownacka, Maria (1894-1982) [1]
 1676. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1677. Kowalewski, T. [1]
 1678. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1679. Kowala, G. [1]
 1680. Kotuliński, Andrzej [1]
 1681. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1682. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [1]
 1683. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [1]
 1684. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1685. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1686. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1687. Koschmider, Edmund [1]
 1688. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1689. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1690. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1691. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1692. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1693. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 1694. Konstanty. Fot. [1]
 1695. Konopnicki, Jan [1]
 1696. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1697. Koniński, Kazimierz [1]
 1698. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1699. Kondracki, W. Fot. [1]
 1700. Kondor, Ernst. [1]
 1701. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 1702. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1703. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1704. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1705. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1706. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1707. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1708. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1709. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1710. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1711. Komitet Budowy Pomników [1]
 1712. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1713. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1714. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1715. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1716. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1717. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1718. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1719. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1720. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1721. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1722. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1723. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1724. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1725. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1726. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1727. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1728. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1729. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1730. Klein, W. Ryt. [1]
 1731. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1732. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1733. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1734. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1735. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1736. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1737. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1738. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1739. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1740. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 1741. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1742. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 1743. Kautecki, Antoni [1]
 1744. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1745. Kasterska, Maria [1]
 1746. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1747. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1748. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [1]
 1749. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1750. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1751. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [1]
 1752. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 1753. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 1754. Kapuscinski, Petr [1]
 1755. Kapliński, Julian [1]
 1756. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 1757. Kapituła Odznaki [1]
 1758. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 1759. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 1760. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 1761. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 1762. Kaliszewski, L. [1]
 1763. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 1764. Kaczyński, Witold [1]
 1765. Kaczmarski, S. [1]
 1766. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 1767. K.P. [1]
 1768. K. Z. Ryt. [1]
 1769. K. Ryt. [1]
 1770. K. M. Ryt. [1]
 1771. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 1772. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 1773. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 1774. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 1775. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 1776. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 1777. Jotes [1]
 1778. Jonzeck, Waldemar [1]
 1779. Jeżowski, M [1]
 1780. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 1781. Jezierski, J. [1]
 1782. Jeske, August (1836-1875) [1]
 1783. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 1784. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 1785. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 1786. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 1787. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 1788. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 1789. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 1790. Jarmużyński, J. [1]
 1791. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 1792. Janusz [1]
 1793. Janowski, Benon (1873-) [1]
 1794. Jankowski, Józef [1]
 1795. Jankiewicz, Stanisław [1]
 1796. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 1797. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 1798. Janczewski, S. Red. [1]
 1799. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 1800. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 1801. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 1802. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [1]
 1803. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 1804. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 1805. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 1806. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 1807. Jackowski, Aleksander [1]
 1808. Jachowiczowa, Antonina [1]
 1809. Jabłoński, Tadeusz [1]
 1810. J.J, Ryt. [1]
 1811. J. Z. [1]
 1812. J. S. Ryt. [1]
 1813. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1814. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1815. J. J. Ryt. [1]
 1816. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 1817. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 1818. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 1819. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 1820. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 1821. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 1822. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 1823. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 1824. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 1825. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 1826. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 1827. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 1828. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 1829. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 1830. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 1831. Hyodo, Nagao [1]
 1832. Huzarski, Jerzy [1]
 1833. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 1834. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 1835. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 1836. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 1837. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 1838. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 1839. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 1840. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 1841. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 1842. Hervé (1825-1892) [1]
 1843. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 1844. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 1845. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 1846. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 1847. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 1848. Heck, Walerian [1]
 1849. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 1850. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 1851. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 1852. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 1853. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 1854. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 1855. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 1856. Haehle. Ryt. [1]
 1857. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 1858. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 1859. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1]
 1860. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 1861. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 1862. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 1863. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 1864. Gąsiorowska, Natalja [1]
 1865. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 1866. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 1867. Górska, Maria. Red. [1]
 1868. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 1869. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 1870. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 1871. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 1872. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 1873. Grynfeld, Bronisława [1]
 1874. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 1875. Grupa Legionistów [1]
 1876. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 1877. Grossman, Ludwik(1835-1915) [1]
 1878. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 1879. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 1880. Grimm., A. Ryt. [1]
 1881. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 1882. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 1883. Grajnert, Józef [1]
 1884. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 1885. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 1886. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 1887. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 1888. Gołębiewska, Wanda [1]
 1889. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 1890. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 1891. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 1892. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 1893. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 1894. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 1895. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 1896. Gold, Artur (1897-1943) [1]
 1897. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 1898. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [1]
 1899. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 1900. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 1901. Giraud, Paul [1]
 1902. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 1903. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 1904. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 1905. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 1906. Giller, Honorata [1]
 1907. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 1908. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 1909. Gierczyńska, Joanna [1]
 1910. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 1911. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 1912. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 1913. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 1914. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 1915. Gebhard, podporucznik [1]
 1916. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 1917. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 1918. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 1919. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 1920. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 1921. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [1]
 1922. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 1923. Ganne, Louis(1862-1923) [1]
 1924. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 1925. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 1926. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 1927. G.S. Ryt. [1]
 1928. G.R. Ryt. [1]
 1929. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 1930. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 1931. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 1932. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 1933. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 1934. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 1935. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 1936. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 1937. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 1938. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 1939. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 1940. Fiszer, Carolina [1]
 1941. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 1942. Filipiak, Grzegorz [1]
 1943. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 1944. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 1945. Field, John (1782-1837) [1]
 1946. Fiedler. Ryt. [1]
 1947. Feuerstein Władysław [1]
 1948. Feldman, J. [1]
 1949. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 1950. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 1951. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 1952. Fabiszewski, M. [1]
 1953. F. K. Ryt. [1]
 1954. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 1955. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 1956. Erhard, Carl [1]
 1957. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 1958. Emer, Lucjan [1]
 1959. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 1960. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 1961. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 1962. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 1963. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 1964. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 1965. Egloff, Jerzy [1]
 1966. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 1967. Edgeworth, Maria [1]
 1968. E. S. [1]
 1969. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 1970. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 1971. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 1972. Dénoix, Victorin [1]
 1973. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 1974. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 1975. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 1976. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 1977. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 1978. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 1979. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 1980. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 1981. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 1982. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 1983. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 1984. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 1985. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 1986. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 1987. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 1988. Draper, John William (1811-1882) [1]
 1989. Dr Fischer, Gubernator [1]
 1990. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 1991. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 1992. Dowódca Armii Krajowej [1]
 1993. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [1]
 1994. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 1995. Dom ks. Boduena [1]
 1996. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 1997. Dobrski, Konrad [1]
 1998. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 1999. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2000. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [1]
 2001. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2002. Di Donato, Carlo [1]
 2003. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2004. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2005. Derengowski, Jan [1]
 2006. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2007. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2008. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2009. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2010. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2011. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2012. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2013. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2014. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2015. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2016. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2017. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2018. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2019. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2020. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2021. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2022. Dembiński, Czesław [1]
 2023. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2024. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2025. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2026. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2027. Dawidowa, Helena [1]
 2028. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2029. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2030. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2031. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2032. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2033. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2034. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2035. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2036. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2037. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2038. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2039. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2040. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2041. Czerwiński, Franciszek [1]
 2042. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 2043. Czerny, Carl(1791-1857) [1]
 2044. Czerniawski, Jan [1]
 2045. Czermański, Zdzisław [1]
 2046. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2047. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2048. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2049. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2050. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2051. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2052. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2053. Czaki, Klementyna [1]
 2054. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2055. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2056. Czajewski Wiktor [1]
 2057. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2058. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2059. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2060. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2061. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2062. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2063. Cirina, J. A. [1]
 2064. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2065. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2066. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2067. Cichocki, Ks. [1]
 2068. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2069. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2070. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [1]
 2071. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2072. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2073. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2074. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2075. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2076. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2077. Chmielewska, Halina [1]
 2078. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2079. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 2080. Charszewski, Ignacy [1]
 2081. Charchillac, Berthet de [1]
 2082. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2083. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2084. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2085. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2086. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2087. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2088. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2089. C.K. ryt. [1]
 2090. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2091. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2092. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2093. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2094. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2095. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2096. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2097. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2098. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2099. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2100. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2101. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2102. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2103. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2104. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2105. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2106. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [1]
 2107. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2108. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2109. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2110. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2111. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2112. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2113. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2114. Brauman, Władysław [1]
 2115. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2116. Borucki, Juliusz [1]
 2117. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2118. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2119. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2120. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2121. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2122. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2123. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2124. Bojarska, Stefanja [1]
 2125. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2126. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2127. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [1]
 2128. Bogacki, S. Fot. [1]
 2129. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2130. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2131. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2132. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2133. Bobiński, Antoni [1]
 2134. Bloch, Jan (1836-1902) [1]
 2135. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2136. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2137. Bizet, Georges(1838-1875) [1]
 2138. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2139. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2140. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2141. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2142. Bio [pseud.] [1]
 2143. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2144. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2145. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2146. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2147. Bielicka, Eugenia [1]
 2148. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2149. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2150. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2151. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2152. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2153. Biblioteka Narodowa [1]
 2154. Biblioteka Kórnicka [1]
 2155. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2156. Bełza, Władysław (1847-1913) [1]
 2157. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2158. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2159. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2160. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2161. Berens, Hermann (1826-1880) [1]
 2162. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [1]
 2163. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2164. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2165. Bayer, Josef(1852-1913) [1]
 2166. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2167. Baude, K. [1]
 2168. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2169. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2170. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2171. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2172. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2173. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2174. Baracz, A. P. [1]
 2175. Bar, E. Ryt. [1]
 2176. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2177. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2178. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2179. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2180. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2181. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2182. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2183. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2184. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2185. Babiński, Wacław [1]
 2186. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2187. B.O. Ryt. [1]
 2188. B. B. Ryt. [1]
 2189. Aut. [1]
 2190. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2191. Arslan M. [1]
 2192. Arnold, E. J. [1]
 2193. Arnaud, Étienne [1]
 2194. Armia Krajowa [1]
 2195. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2196. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2197. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2198. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2199. Archibald, M. [1]
 2200. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2201. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2202. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [1]
 2203. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2204. Aniela S. Ryt. [1]
 2205. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2206. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2207. Amator [1]
 2208. Alkar [pseud.] [1]
 2209. Al. Pow. [1]
 2210. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2211. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2212. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2213. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2214. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2215. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2216. AWU [1]
 2217. ADAM [1]
 2218. A. Z. [1]
 2219. A. W. Ryt. [1]
 2220. A. S. Ryt. [1]
 2221. A. G. Ryt. [1]
 2222. A. C. Ryt. [1]
 2223. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2224. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2225. - [1]
 2226. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [88033]
 2. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [18332]
 3. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [16897]
 4. Ministerstwo Oświaty [13972]
 5. Prus, Bolesław (1847-1912) [13876]
 6. Bobiński, Antoni [13849]
 7. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [12374]
 8. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [11634]
 9. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [11537]
 10. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [8918]
 11. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [8889]
 12. Załęczny, Jolanta (1959- ) [8498]
 13. Pocztowa Kasa Oszczędności [8165]
 14. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [7904]
 15. Gawkowski, Robert (1962- ) [7270]
 16. Wojewódzki Urząd Statystyczny [7127]
 17. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [7045]
 18. Główny Urząd Statystyczny [6986]
 19. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [6724]
 20. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [6640]
 21. Verne, Jules (1828-1905) [6583]
 22. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [6529]
 23. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [6126]
 24. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [5835]
 25. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [5525]
 26. Arct, Michał (1840-1916) [5124]
 27. Krajowe Biuro Statystyczne [4807]
 28. Egloff, Jerzy [4467]
 29. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [4234]
 30. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4190]
 31. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [3866]
 32. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [3709]
 33. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3555]
 34. Baracz, A. P. [3332]
 35. Antykwarnia Warszawska [3267]
 36. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [3260]
 37. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3257]
 38. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3227]
 39. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [3201]
 40. Urząd Statystyczny w Warszawie [3097]
 41. Maliszewski, Jerzy (?-?) [3008]
 42. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2932]
 43. Jaugey, Jean [2880]
 44. Osiński, Alojzy (1770-1842) [2788]
 45. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2752]
 46. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [2620]
 47. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [2604]
 48. Winek, Włodzimierz (1956-) [2519]
 49. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [2438]
 50. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [2424]
 51. Skarga, Piotr (1536-1612) [2398]
 52. Łoza, Stanisław (1888-1956) [2365]
 53. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [2296]
 54. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [2269]
 55. Magistrat m.st. Warszawy [2244]
 56. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2216]
 57. Röber, H. Ryt. [2211]
 58. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [2130]
 59. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [2076]
 60. Brandel, Konrad (1838-1920) [2011]
 61. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [1995]
 62. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [1995]
 63. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1983]
 64. Estreicher, Karol (1827-1908) [1954]
 65. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1936]
 66. Kapuściński, Piotr [1910]
 67. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [1892]
 68. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [1845]
 69. Papierowski, Andrzej Jerzy [1814]
 70. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [1793]
 71. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [1756]
 72. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [1754]
 73. Starzyński, Stefan (1893-1939) [1749]
 74. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1727]
 75. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [1688]
 76. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [1686]
 77. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [1652]
 78. Górska, Halina (1898-1942) [1637]
 79. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [1634]
 80. Smoleński, Władysław (1851-1926) [1633]
 81. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [1607]
 82. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [1603]
 83. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1588]
 84. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1577]
 85. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1576]
 86. Związek Patriotów Polskich [1574]
 87. Kneisel, August [1572]
 88. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1536]
 89. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [1491]
 90. Frączek, Ireneusz (1969- ) [1483]
 91. Miejskie Biuro Statystyczne [1462]
 92. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [1421]
 93. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1401]
 94. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1401]
 95. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1395]
 96. Zieliński, Jarosław (1958- ) [1377]
 97. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [1361]
 98. Muzeum Narodowe (Warszawa) [1353]
 99. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1352]
 100. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [1345]
 101. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1335]
 102. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1301]
 103. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1294]
 104. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1269]
 105. Popowski, S. [1255]
 106. Małecki, Antoni (1821-1913) [1238]
 107. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1236]
 108. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1225]
 109. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [1208]
 110. Tretiak, Józef (1841-1923) [1208]
 111. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1207]
 112. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1199]
 113. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1193]
 114. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1191]
 115. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1191]
 116. Beyer, Karol (1818-1877) [1182]
 117. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1182]
 118. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1170]
 119. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [1151]
 120. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1150]
 121. [Bielski, Szymon] [1141]
 122. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1139]
 123. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1099]
 124. Młoda Polka [pseud.] [1091]
 125. Kudyba, Wojciech (1965- ) [1088]
 126. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1074]
 127. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [1071]
 128. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1060]
 129. Lisicki, Roman [989]
 130. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [982]
 131. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [982]
 132. Dąbrowski, Stanisław [966]
 133. Judycki, Zbigniew (1948- ) [964]
 134. Paulmier, Adrien-Augustin [960]
 135. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [954]
 136. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [953]
 137. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [952]
 138. Stowarzyszenie Żoliborzan [950]
 139. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [944]
 140. Godlewski, Stefan (1853-1929) [937]
 141. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [931]
 142. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [930]
 143. Makowski, Marek [928]
 144. Winogrodzka, Katarzyna [909]
 145. Baronowa X.Y.Z. [907]
 146. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [905]
 147. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [903]
 148. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [898]
 149. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [898]
 150. Polski Związek Producentów Filmowych [898]
 151. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [897]
 152. Pawłowski, Zbigniew [896]
 153. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [883]
 154. Korwin, Ludwik (1904-1988) [881]
 155. Polak, Józef (1857-1928) [872]
 156. Scott, Walter (1771-1832) [868]
 157. Spencer, Herbert (1820-1903) [864]
 158. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [855]
 159. Słowaczyński, Jędrzej [851]
 160. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [851]
 161. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [845]
 162. Elkana, J. M. [843]
 163. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [841]
 164. Zawadzki, Józef (1865-1937) [827]
 165. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [822]
 166. Moraczewski, Adam (1907-1941) [820]
 167. Załęski, Witold (1836-1908) [818]
 168. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [810]
 169. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [810]
 170. [Magistrat m. Lwowa] [803]
 171. Hoffman, Franz (1814-1882) [798]
 172. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [797]
 173. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [787]
 174. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [786]
 175. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [780]
 176. Napoleon I (1769-1821) [776]
 177. Callier, Edmund (1833-1893) [768]
 178. Lodge, Edmund (1756-1839) [767]
 179. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [764]
 180. Buzek, Józef (1873-1936) [763]
 181. Ganilh, Charles (1758-1836) [762]
 182. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [759]
 183. Centralna Biblioteka Statystyczna [751]
 184. Koleżak, Władysław (1854-1924) [745]
 185. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [744]
 186. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [743]
 187. Iosephus Flavius (ca 37-103) [743]
 188. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [740]
 189. Skwara, Marian (1946- ) [734]
 190. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [730]
 191. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [724]
 192. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [724]
 193. Lewicka, Anna (1852-1932) [723]
 194. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [721]
 195. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [721]
 196. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [718]
 197. Łączkowski, Marceli (?-?) [715]
 198. Rzewuski, Walery (1837-1888) [712]
 199. Czapiński, Leopold (1838-1911) [701]
 200. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [697]
 201. Twardo, Stanisław (1883-1982) [689]
 202. Erlach, Franz L. (1819-1889) [687]
 203. Askenazy, Szymon (1866-1935) [686]
 204. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [684]
 205. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [682]
 206. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [681]
 207. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [672]
 208. Janowski, Aleksander (1866-1944) [671]
 209. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [667]
 210. Poliński, Józef (1891-1944) [666]
 211. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [665]
 212. Chmielewska, Halina [661]
 213. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [660]
 214. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [655]
 215. Snopek, Kazimierz [652]
 216. Elsner, Józef (1769 - 1854) [651]
 217. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [651]
 218. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [650]
 219. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [647]
 220. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [645]
 221. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [643]
 222. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [640]
 223. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [633]
 224. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [630]
 225. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [629]
 226. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [624]
 227. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [622]
 228. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [622]
 229. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [620]
 230. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [618]
 231. Kurpiński, Karol (1785-1857) [616]
 232. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [616]
 233. Majewski, Erazm (1858-1922) [616]
 234. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [610]
 235. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [609]
 236. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [607]
 237. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [606]
 238. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [606]
 239. Leist, Ludwig (1891-1967) [605]
 240. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [605]
 241. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [604]
 242. Surowiecki, Karol [603]
 243. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [599]
 244. Warnka, Jadwiga [599]
 245. Suligowski, Adolf (1849-1932) [595]
 246. Magistrat Miasta Warszawy [592]
 247. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [591]
 248. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [587]
 249. Guiraud, Paul (1850-1907) [584]
 250. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [583]
 251. Radliński, Ignacy (1843-1920) [576]
 252. [Magistrat goroda Varšavy] [571]
 253. Wretowski, Paweł [571]
 254. Zawiliński, Roman (1855-1932) [570]
 255. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [564]
 256. Biart, Lucjan (1829-1897) [560]
 257. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [557]
 258. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [553]
 259. Major Hennequin del Varsaviae [551]
 260. Broniewski, Władysław (1897-1962) [550]
 261. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [549]
 262. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [542]
 263. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [541]
 264. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [539]
 265. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [539]
 266. Oppman, Artur (1867-1931) [535]
 267. Biuro Pracy Społecznej [535]
 268. Kucz, Karol (1815-1892) [527]
 269. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [523]
 270. Sedlaczek, Lech [521]
 271. Furgault, Nicolas (1705-1794) [521]
 272. Draper, John William (1811-1882) [521]
 273. Zarząd Miejski w Równem [519]
 274. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [519]
 275. Kapuscinski, Petr [518]
 276. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [516]
 277. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [515]
 278. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [514]
 279. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [513]
 280. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [512]
 281. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [510]
 282. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [509]
 283. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [509]
 284. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [504]
 285. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [502]
 286. Friedrich, Henryk (1908-1944) [501]
 287. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [500]
 288. Pawiński, Adolf (1840-1896) [499]
 289. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [498]
 290. Rostworowski, Jan (1838-1898) [496]
 291. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [495]
 292. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [494]
 293. Ségur, Sophie de (1799-1874) [494]
 294. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [494]
 295. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [493]
 296. Samborski, Henryk (1843-1918) [493]
 297. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [491]
 298. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [491]
 299. Wysocki Piotr (1797-1874) [482]
 300. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [480]
 301. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [479]
 302. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [471]
 303. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [467]
 304. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [466]
 305. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [463]
 306. Zapolska Gabriela (1857-1921) [457]
 307. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [457]
 308. Friedhuber de Grubenthal, L. [457]
 309. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [453]
 310. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [453]
 311. Rapaport, Artur (1889-1937) [451]
 312. Przyborowski, Walery (1845-1913) [450]
 313. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [447]
 314. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [447]
 315. Giraud, Paul [440]
 316. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [440]
 317. Chompre, Pierre (1698-1760) [439]
 318. Kiliński, Jan (1760-1819 [437]
 319. Wóycicka, Jadwiga [435]
 320. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [431]
 321. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [428]
 322. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [428]
 323. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [427]
 324. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [426]
 325. Lampert, Kurt (1859-1918) [421]
 326. Pokorzyńska, Elżbieta [420]
 327. Marcinkowski, Piotr [420]
 328. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [418]
 329. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [417]
 330. Gmitruk, Janusz (1948- ) [416]
 331. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [413]
 332. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [413]
 333. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [413]
 334. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [412]
 335. Hasselbusch, Robert (1983- ). [412]
 336. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [411]
 337. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [411]
 338. Bielski, Szymon (1745-1825) [407]
 339. Snarski, Stanisław (1795-1880) [406]
 340. Gorecka, Maria (1835-1922) [406]
 341. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [405]
 342. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [404]
 343. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [404]
 344. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [401]
 345. Aristoteles (384-322 a.C.) [401]
 346. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [400]
 347. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [399]
 348. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [394]
 349. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [390]
 350. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [389]
 351. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [387]
 352. Styfi, Jan (1839?-1921) [386]
 353. Dickstein, Samuel (1851-1939) [385]
 354. J. Ł. Ryt. [383]
 355. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [383]
 356. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [381]
 357. Seruga, Józef (1886-1940) [379]
 358. [Granke, Stefan] [378]
 359. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [378]
 360. Cep [Henryk Cepnik] [378]
 361. Kiliński, Jan (1760-1819) [378]
 362. [Magistrat m.st. Warszawy] [373]
 363. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [373]
 364. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [373]
 365. Baka, Józef (1707-1780) [373]
 366. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [372]
 367. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [372]
 368. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [372]
 369. Grzymała, Grabowiecki Jan [372]
 370. Heck, Walerian [371]
 371. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [369]
 372. Paciorkowski, Bronisław Gryf [369]
 373. Kroński, Aleksander (1871-1935) [369]
 374. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [368]
 375. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [368]
 376. Szatkowska, Lena (1947- ) [368]
 377. Dubiecki, Marian (1838-1926) [368]
 378. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [367]
 379. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [365]
 380. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [364]
 381. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [363]
 382. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [363]
 383. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [362]
 384. Goszczyńska, Agnieszka [360]
 385. Campe, Joachim Heinrich [360]
 386. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [358]
 387. Zuber, Rudolf (1858-1920) [357]
 388. Siczyński, Walery [357]
 389. Związek Komunalny (Węgrów) [356]
 390. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [355]
 391. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [354]
 392. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [352]
 393. Czerniawski, Jan [350]
 394. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [348]
 395. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [348]
 396. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [342]
 397. Arnold, E. J. [341]
 398. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [339]
 399. Lachowicz, Juliusz. Red. [338]
 400. Berthet, Èlie (1815-1891) [338]
 401. Tarnacki, Józef. [338]
 402. Lejko, Krystyna (1933- ) [338]
 403. Hyodo, Nagao [338]
 404. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [337]
 405. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [337]
 406. [Łosiowa, Emilia] [336]
 407. Legun-Biliński, Antoni. [336]
 408. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [336]
 409. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [333]
 410. Hansson, Ola (1860-1925) [333]
 411. Lichota, Władysław Tadeusz [332]
 412. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [332]
 413. [Miethke, H. O.] [331]
 414. Bersohn, Mathias (1823-1908) [331]
 415. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [330]
 416. J. Z. [330]
 417. Grundmann, Karl (1909-1944) [329]
 418. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [328]
 419. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [328]
 420. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [327]
 421. Simmler, Józef (1823-1868) [326]
 422. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [325]
 423. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [325]
 424. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [324]
 425. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [323]
 426. Sigalin, Józef (1909-1983) [321]
 427. Krystall, Bronisław (1887-1983) [320]
 428. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [319]
 429. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [318]
 430. Passendorfer, Artur (1864-1936) [318]
 431. Bloch, Jan (1836-1902) [318]
 432. Schilgen, Hardy (1876-1941) [317]
 433. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [317]
 434. Świętochowski, Adam (1864-1914) [316]
 435. Alkar [pseud.] [315]
 436. Sewer [313]
 437. Lyall, Edna (1857-1903) [312]
 438. Czartoryska Izabela (1746-1835) [312]
 439. Adolph, Witold (1903-1941) [311]
 440. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [309]
 441. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [308]
 442. Bezak, Paweł (1983- ) [308]
 443. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [307]
 444. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [306]
 445. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [306]
 446. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [306]
 447. Iks Cagnafet [pseud.] [306]
 448. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [305]
 449. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [305]
 450. Siebeck, Herman (1842-1920) [305]
 451. Grajnert, Józef [305]
 452. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [304]
 453. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [303]
 454. Taube, Gustaw jr [301]
 455. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [300]
 456. Nowakowski, Józef (1800-1864) [299]
 457. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [299]
 458. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [299]
 459. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [299]
 460. Ryszard, Antoni (1841-1894) [298]
 461. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [297]
 462. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [295]
 463. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [292]
 464. Miłkowski, Stanisław [292]
 465. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [291]
 466. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [290]
 467. Jabłoński, Tadeusz [290]
 468. Röber, F. H. Ryt. [289]
 469. Ejsmond, Julian (1892-1930) [289]
 470. Borkowski, Feliks (1840- ?) [288]
 471. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [286]
 472. Edgeworth, Maria [285]
 473. Lissowski, Czesław (1895-1942) [283]
 474. Zipper, Albert (1855-1936) [282]
 475. X. Y. Z. [280]
 476. Pawłowski, Kalixt [279]
 477. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [279]
 478. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [278]
 479. Maliszewski, Edward (1875-1928) [277]
 480. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [276]
 481. Chodyński, Adam Antoni [275]
 482. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [274]
 483. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [274]
 484. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [273]
 485. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [273]
 486. Peretz, Adolf (1855-1933) [273]
 487. Paprocki, Bartosz [273]
 488. Jachowiczowa, Antonina [273]
 489. Świderski, Leopold (1853-1925) [272]
 490. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [272]
 491. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [271]
 492. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [271]
 493. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [271]
 494. Morawska, Zofia (1848-1922) [271]
 495. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [271]
 496. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [269]
 497. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [267]
 498. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [266]
 499. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [264]
 500. Gold, Artur (1897-1942) [264]
 501. Szujski, Józef (1835-1883) [264]
 502. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [264]
 503. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [262]
 504. Pécaut, Elie [262]
 505. Baude, K. [262]
 506. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [261]
 507. Stefani, Józef (1800-1876) [260]
 508. Piłsudski, Józef (1867-1935) [260]
 509. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [260]
 510. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [260]
 511. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [259]
 512. Portner, Szymon (18..-?) [259]
 513. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [258]
 514. Jeżowski, M [258]
 515. Pawe, L. [257]
 516. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [256]
 517. Bojarska, Stefanja [256]
 518. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [254]
 519. Typiak, Piotr [253]
 520. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [253]
 521. Podwiński, Stanisław [253]
 522. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 523. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [252]
 524. Korotyński, Władysław (1866-1924) [252]
 525. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [250]
 526. Bełza, Władysław (1847-1913) [250]
 527. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [249]
 528. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [249]
 529. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [249]
 530. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [248]
 531. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [248]
 532. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [247]
 533. Piotrowski, Andrzej [247]
 534. Strindberg, August (1849-1912) [246]
 535. Osterloff, Edmund (1863-1938) [244]
 536. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [243]
 537. Rumianek, Stanisław [242]
 538. Kolberg, Oskar (1814-1890) [241]
 539. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [241]
 540. Chankowski, Henryk (1882-1944) [241]
 541. Strauss, Johann (1825-1899) [240]
 542. Eile, Henryk (1878-1939) [239]
 543. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [238]
 544. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [238]
 545. Czerwiński, Franciszek [238]
 546. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [237]
 547. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [237]
 548. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [237]
 549. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [236]
 550. Aimard, Gustave (1818-1883) [236]
 551. Szajnocha, Karol (1818-1868) [235]
 552. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [235]
 553. Dalecka, Wanda (1862-1932) [235]
 554. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [234]
 555. Rytel, Kazimiera (?-?) [234]
 556. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [234]
 557. Jahner, Alfred (1860-1934) [234]
 558. Hoffman, Karol (1855-1937) [234]
 559. Boratyński, Wacław (1908-1939) [233]
 560. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [232]
 561. Kumidor, Zbigniew [232]
 562. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [231]
 563. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [231]
 564. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [230]
 565. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [230]
 566. Dénoix, Victorin [228]
 567. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [227]
 568. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [225]
 569. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [225]
 570. Demby, Stefan (1862-1939) [225]
 571. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [224]
 572. Kryński, Adam (1844-1932) [223]
 573. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [223]
 574. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [222]
 575. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [220]
 576. Mościcki, Henryk (1881-1952) [219]
 577. Szlendak, Adam (1881-1937) [219]
 578. Walter. Ryt. [218]
 579. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [218]
 580. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [218]
 581. Ministerstwo Kultury i Sztuki [218]
 582. Borucki, Juliusz [218]
 583. Warszawski Szpital dla Dzieci [217]
 584. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [217]
 585. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [216]
 586. Ministerstwo Odbudowy Kraju [216]
 587. Neyman, Jerzy (1894-1981) [212]
 588. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [212]
 589. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [212]
 590. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [212]
 591. P. B. Ryt. [211]
 592. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [211]
 593. Związek Miast Polskich [211]
 594. Turowski, Stanisław (1880-1936) [211]
 595. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [211]
 596. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [210]
 597. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [210]
 598. Sigismond. Fot. [209]
 599. Maël, Pierr. [209]
 600. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [208]
 601. Chmiel, Adam (1865-1934) [208]
 602. Kowalewski, T. [206]
 603. Wrześniowski, August (1836-1892) [205]
 604. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [205]
 605. Jelínek, Edvard (1855-1897) [205]
 606. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [204]
 607. B. P. Ryt. [203]
 608. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [203]
 609. Płoska-Łoś, Irena [203]
 610. Ossibach-Budzyński, Andrzej [203]
 611. Warnkówna, Jadwiga [202]
 612. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [202]
 613. Kaczkowski, Zygmunt [201]
 614. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [201]
 615. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [200]
 616. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [200]
 617. Piltz, Franciszek (1895-1941) [200]
 618. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [199]
 619. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [199]
 620. Nałęcz, Edward [199]
 621. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [199]
 622. Kaczyński, Witold [199]
 623. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [198]
 624. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [198]
 625. Olszewski, K.[azimierz] [198]
 626. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [198]
 627. Koroniarz [197]
 628. Krasiński, Edward (1870-1940) [197]
 629. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [196]
 630. Abdullah Frères [pseud.] [196]
 631. [Schier, František Václav (1804-1864)] [196]
 632. Warszawska Gmina Starozakonnych [196]
 633. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [196]
 634. Kulski, Julian (1892-1976) [195]
 635. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [195]
 636. Motas, Maciej [195]
 637. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [194]
 638. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [194]
 639. Freudenson, Daniel (1847-1931) [194]
 640. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [193]
 641. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [193]
 642. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [193]
 643. Windakiewicz, Kazimierz [192]
 644. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [192]
 645. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [191]
 646. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [190]
 647. Strzelecki, Jan (1886-1944) [190]
 648. Bykowski, Leon [189]
 649. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [189]
 650. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [189]
 651. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [189]
 652. Jeske, August (1836-1875) [188]
 653. Wójtowicz, Władysław J. [186]
 654. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [186]
 655. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [186]
 656. Marczyński, Józef (1891-1940) [186]
 657. Szubert, Awit (1837-1919) [185]
 658. Dante, Alighieri (1265-1321) [185]
 659. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [184]
 660. Roeber, F. H. Ryt. [183]
 661. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [183]
 662. Grabowski, Antoni (1857-1921) [183]
 663. Hufsky [182]
 664. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [182]
 665. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [180]
 666. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [178]
 667. Instytut Spraw Społecznych [178]
 668. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [178]
 669. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [178]
 670. Normand, Charles (1848- ) [178]
 671. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [178]
 672. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [177]
 673. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [177]
 674. Sandaeu, Jules (1811-1833) [177]
 675. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [177]
 676. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [177]
 677. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [176]
 678. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [175]
 679. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [175]
 680. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [175]
 681. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [175]
 682. Biernacki, Bolesław (1865- ) [175]
 683. Damse, Józef (1789-1852) [174]
 684. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [174]
 685. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [174]
 686. Maciejowski, Adam (1874-1919) [174]
 687. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [173]
 688. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [170]
 689. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [170]
 690. Ostrowski, Tomasz (?-?) [170]
 691. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [170]
 692. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [169]
 693. A. Z. [169]
 694. Związek Buchalterów (Warszawa) [168]
 695. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [168]
 696. Osmański, Wojciech (1834-1908) [167]
 697. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [167]
 698. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [166]
 699. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [166]
 700. Dom Sztuki (Warszawa) [165]
 701. Ines, Albert (1620-1658) [165]
 702. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [164]
 703. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [164]
 704. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [164]
 705. Stablewski, Florian (1841-1906) [164]
 706. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [163]
 707. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [163]
 708. Węgrzecki, S. [163]
 709. [Lindley, William (1808-1900)] [162]
 710. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [162]
 711. Wierzbowski, Theodorus [162]
 712. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [162]
 713. J. Ł. [161]
 714. Rutska, Halina (1868-1932) [160]
 715. Popielewski [160]
 716. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [159]
 717. Hahn, Wiktor (1871-1959) [158]
 718. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [158]
 719. Röber, G. Ryt. [158]
 720. Racher, Jessica. Z-ca. red. [158]
 721. Pennec, Joanna. Opiekun [158]
 722. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [158]
 723. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [158]
 724. Wahrendorff, O. [157]
 725. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [157]
 726. Mottl, Adam (1928-2013) [156]
 727. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [156]
 728. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [155]
 729. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [155]
 730. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [155]
 731. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [154]
 732. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [154]
 733. Latoszek, Jacek [154]
 734. Komorowska-Filipiak, Romana [154]
 735. Karoli, Aleksander (1838-1915) [153]
 736. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [152]
 737. Pyzowski, Adam (1874-1931) [152]
 738. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [152]
 739. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [151]
 740. Wizimirska, Barbara [151]
 741. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [149]
 742. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [149]
 743. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [149]
 744. Chęciński, Jan (1826-1874) [149]
 745. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [148]
 746. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [148]
 747. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [148]
 748. Piotr Krakowianin [pseud.] [148]
 749. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [148]
 750. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [147]
 751. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [147]
 752. Franczak, Lech (1939- ) [147]
 753. Compagnie d'Electricité de Varsovie [147]
 754. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [147]
 755. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [147]
 756. Bauman, R. Lit. [146]
 757. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [146]
 758. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [145]
 759. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [145]
 760. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [145]
 761. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [144]
 762. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [144]
 763. Kowalski, L. Fot. [143]
 764. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [143]
 765. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [143]
 766. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [143]
 767. Gebhard, podporucznik [143]
 768. Bolesławicz [pseud.] [143]
 769. Dębski, Michał [142]
 770. Achtel, Józef [142]
 771. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [142]
 772. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [142]
 773. Bułhak ,Jan (1876-1950) [142]
 774. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [140]
 775. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [140]
 776. Sędlikowski, Aleksander [140]
 777. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [139]
 778. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [138]
 779. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [138]
 780. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [138]
 781. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [138]
 782. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [138]
 783. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [137]
 784. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [137]
 785. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [137]
 786. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [136]
 787. Bzowska, Maria (1871-1906) [136]
 788. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [135]
 789. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [135]
 790. Liga Morska i Kolonialna [135]
 791. Wyss, Johann David (1743-1818) [135]
 792. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [135]
 793. Filipiak, Grzegorz [135]
 794. Al. Pow. [135]
 795. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [134]
 796. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [134]
 797. Godebski, Cyprian (1765-1809) [134]
 798. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [133]
 799. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [133]
 800. Loth, August (1869-1944) [133]
 801. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [132]
 802. Syroczyński, Leon (1844-1925) [132]
 803. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [132]
 804. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [131]
 805. Dombrowski, Władysław [130]
 806. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [130]
 807. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [130]
 808. Staszic, Stanisław (1755-1826) [130]
 809. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [130]
 810. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [130]
 811. Czermański, Zdzisław [130]
 812. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [129]
 813. Żeleński, Władysław (1837-1921) [128]
 814. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [128]
 815. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [128]
 816. Śmigielska, Józefa [126]
 817. Wojnarowicz Weseła [126]
 818. W. M. K. [126]
 819. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [126]
 820. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [125]
 821. Warszawski Lombard Miejski [124]
 822. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [124]
 823. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [124]
 824. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [124]
 825. Polski Czerwony Krzyż we Francji [123]
 826. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [123]
 827. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [123]
 828. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [122]
 829. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [122]
 830. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [122]
 831. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [122]
 832. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [121]
 833. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [121]
 834. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [121]
 835. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [120]
 836. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [120]
 837. Puc, B[ronisław] [120]
 838. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [119]
 839. ADAM. Ryt. [118]
 840. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [118]
 841. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [118]
 842. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [118]
 843. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [118]
 844. Breyer, Albert (1889-1939) [118]
 845. Bandurski, Władysław (1865-1932) [118]
 846. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [117]
 847. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [117]
 848. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [117]
 849. Jaworski, Józef (1859-1920) [117]
 850. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [117]
 851. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [116]
 852. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [116]
 853. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [116]
 854. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [115]
 855. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [115]
 856. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [115]
 857. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [115]
 858. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [113]
 859. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [113]
 860. Szkoła Realna imienia Staszica [113]
 861. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [113]
 862. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [113]
 863. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [113]
 864. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [112]
 865. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [112]
 866. Namysłowski, Karol (1856-1925) [112]
 867. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [111]
 868. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [111]
 869. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [111]
 870. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [110]
 871. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [109]
 872. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [109]
 873. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [109]
 874. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [108]
 875. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [108]
 876. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [108]
 877. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [107]
 878. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [107]
 879. Zajączkowska, Zuzanna [107]
 880. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [107]
 881. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [107]
 882. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [107]
 883. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [107]
 884. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [106]
 885. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [106]
 886. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [106]
 887. Niemojewski, Lech (1894-1952) [106]
 888. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [106]
 889. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [105]
 890. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [104]
 891. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [104]
 892. Broch.[owski], B. Ryt. [103]
 893. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [103]
 894. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [103]
 895. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [103]
 896. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [103]
 897. Wanda Cymerman (red. nacz.) [102]
 898. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [102]
 899. Wybranowski, Władysław (?-?) [102]
 900. Buchcar, Karol. Fot. [102]
 901. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [102]
 902. L. N. Ryt. [101]
 903. Pusch, Maurycy (1828-1902) [101]
 904. Dancla, Charles(1817-1907) [101]
 905. Peszke, Ignacy (1877-1925) [101]
 906. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [100]
 907. Komar, Józef [100]
 908. Matrzak, Jerzy [100]
 909. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [100]
 910. K.K. Ryt. [99]
 911. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [99]
 912. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [99]
 913. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [99]
 914. Śliwiński, Jan [98]
 915. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [98]
 916. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [98]
 917. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [98]
 918. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [98]
 919. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [98]
 920. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [97]
 921. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [97]
 922. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [96]
 923. Frick, L. [96]
 924. Ślaski, Bolesław (1870- ) [96]
 925. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [96]
 926. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [96]
 927. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [96]
 928. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [96]
 929. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [96]
 930. Fleck L. Red. [et al.] [96]
 931. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [96]
 932. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [95]
 933. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [95]
 934. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [95]
 935. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [95]
 936. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [94]
 937. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [94]
 938. Baumann, R. Lit. [93]
 939. Bogucki, Adolf (1835-1894) [93]
 940. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [93]
 941. Tomek Piast [pseud.] [93]
 942. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [92]
 943. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [92]
 944. Pachucki, Marian (1888-1961) [92]
 945. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [92]
 946. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [92]
 947. A. M. Ryt. [91]
 948. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [91]
 949. Stolpe, Alojzy (?-1824) [91]
 950. Giergielewicz Jan (1898-1953) [91]
 951. Mulert, Ludwik (1818-1875) [90]
 952. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [90]
 953. Pałac Sztuki (Warszawa) [90]
 954. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [90]
 955. Słomkowska, Alina (1929-1995) [90]
 956. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [90]
 957. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [89]
 958. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [89]
 959. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [89]
 960. Zaleski, August (1883-1972) [89]
 961. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [89]
 962. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [89]
 963. Leliwa, Alfred [88]
 964. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [88]
 965. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [88]
 966. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [88]
 967. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [87]
 968. Stefanow, Piotr [87]
 969. Wróblewski, K. [87]
 970. Patronat Opieki nad Więźniami [87]
 971. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [87]
 972. Tarnacki, Józef [87]
 973. Osotowicz, Jerzy. Red. [87]
 974. Baum, Stefan (1892-1964) [87]
 975. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [86]
 976. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [86]
 977. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [86]
 978. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [85]
 979. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [85]
 980. Morżkowska, Antonina [85]
 981. Kozłowski, Jan J. [85]
 982. Gołębiewska, Wanda [85]
 983. Fuks, Marjan (1884-1935) [85]
 984. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [84]
 985. Schmid, Christoph von (1768-1854) [84]
 986. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [84]
 987. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [84]
 988. Hoffmann Regierungsdirektor [84]
 989. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [84]
 990. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [84]
 991. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [83]
 992. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [83]
 993. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [83]
 994. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [83]
 995. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [83]
 996. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [83]
 997. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [83]
 998. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [82]
 999. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [82]
 1000. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [82]
 1001. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [82]
 1002. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [81]
 1003. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [81]
 1004. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [81]
 1005. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [81]
 1006. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [81]
 1007. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [81]
 1008. Arctowski, Henryk (1871-1958) [81]
 1009. Kossak, Wojciech (1856-1942) [80]
 1010. Zalewski, Stanisław (1925- ) [80]
 1011. Wójcicki, Jerzy [80]
 1012. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [80]
 1013. Amatorski Zespół Teatralny [80]
 1014. Socha, Szczepan [79]
 1015. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [79]
 1016. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [79]
 1017. Leśniewska, B. [79]
 1018. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [79]
 1019. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [78]
 1020. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [78]
 1021. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [78]
 1022. Jotes [78]
 1023. Hoppe, Stanisław (1893- ) [78]
 1024. Diabelli, Anton (1781-1858) [77]
 1025. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [77]
 1026. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [77]
 1027. Babiński, Wacław [77]
 1028. Święcicka, Jadwiga (?-?) [76]
 1029. Rada Regencyjna [76]
 1030. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [76]
 1031. Zbyszewski [76]
 1032. Rembiel, St. [76]
 1033. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [76]
 1034. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [75]
 1035. Uniwersytet Warszawski [75]
 1036. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [75]
 1037. Kozyra, Anna [75]
 1038. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [75]
 1039. Czajkowski, Paweł (-1839) [75]
 1040. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [75]
 1041. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [74]
 1042. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [74]
 1043. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [74]
 1044. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [74]
 1045. Kleczyński, Jan (1837-1895) [74]
 1046. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [74]
 1047. Tor, Stanisław [74]
 1048. Stern, Anatol (1899-1968) [74]
 1049. Koniński, Kazimierz [74]
 1050. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [74]
 1051. Hadyna, Łukasz (1982- ) [74]
 1052. Hadyna, Stanisław (1984- ) [74]
 1053. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [73]
 1054. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [73]
 1055. Gottlieb Leopold (1879-1934) [73]
 1056. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [72]
 1057. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [72]
 1058. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [72]
 1059. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [72]
 1060. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [72]
 1061. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [72]
 1062. Burmistrz w.z. Becher [72]
 1063. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [71]
 1064. Łubieński, Edward (1819-1867) [71]
 1065. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [71]
 1066. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [71]
 1067. Przyłęcki, Henryk [71]
 1068. Jankowski, Józef [71]
 1069. (E) [71]
 1070. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [70]
 1071. A.T.T. [70]
 1072. [Leger, Louis (1843-1923)] [70]
 1073. Kaczmarski, S. [70]
 1074. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [69]
 1075. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [69]
 1076. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [69]
 1077. Rydel, Lucjan (1870-1918) [69]
 1078. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [69]
 1079. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [69]
 1080. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [69]
 1081. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [69]
 1082. Komenda I Brygady Legionów Polskich [69]
 1083. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [69]
 1084. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [69]
 1085. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [68]
 1086. Szenajch, Władysław (1879-1964) [68]
 1087. Diveky, Adrjan (1880-1965) [68]
 1088. Wesoły Wujaszek [68]
 1089. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [68]
 1090. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [68]
 1091. Tomasz Ogończyk [pseud.] [68]
 1092. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [68]
 1093. Mahomet II [68]
 1094. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [67]
 1095. Żychliński, Jan. Wstęp [67]
 1096. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [67]
 1097. [Quirini, Edward] [67]
 1098. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [67]
 1099. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [67]
 1100. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [67]
 1101. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [67]
 1102. Białecki, Paweł. Red. [67]
 1103. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [66]
 1104. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [66]
 1105. [Grabiec (?-?)] [66]
 1106. Związek Miast Królestwa Polskiego [66]
 1107. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [66]
 1108. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [66]
 1109. Pohoski, Jan (1889-1940) [66]
 1110. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [66]
 1111. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [66]
 1112. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [66]
 1113. Muszkowski, Jan (1882-1953) [65]
 1114. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [65]
 1115. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [65]
 1116. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [65]
 1117. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [65]
 1118. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [65]
 1119. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [65]
 1120. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [65]
 1121. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [65]
 1122. Goublier, Gustave (1856-1926) [65]
 1123. Regulski, Aleksander (1839-1884) [64]
 1124. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [64]
 1125. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [64]
 1126. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [64]
 1127. Sulistrowski, Kazimierz [64]
 1128. Skornia-Roszij, Maria [64]
 1129. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [64]
 1130. Joteyko, Józefa (1866-1928) [64]
 1131. Ioteyko I. [na s. tyt.] [64]
 1132. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [63]
 1133. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [63]
 1134. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [63]
 1135. Gorski, Stefan (1882-1941) [63]
 1136. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [63]
 1137. Dziedzic, P. Ryt. [62]
 1138. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [62]
 1139. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [62]
 1140. Strasburger, Edward (1882-1923) [62]
 1141. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [62]
 1142. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [62]
 1143. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [62]
 1144. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [62]
 1145. Jeska, Stanisława (1867-1936) [62]
 1146. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [62]
 1147. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [62]
 1148. Fajans, Wacław (1884-1973) [62]
 1149. Barclay, John (1582-1621) [62]
 1150. Jarmużyński, J. Ryt. [61]
 1151. Magistrat der Hauptstadt Warschau [61]
 1152. "Młoda Sztuka" [61]
 1153. [Kasa Chorych (Warszawa)] [61]
 1154. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [61]
 1155. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [61]
 1156. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [61]
 1157. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [61]
 1158. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [61]
 1159. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [61]
 1160. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [61]
 1161. Automobilklub Warszawski [60]
 1162. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [60]
 1163. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [60]
 1164. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [60]
 1165. Magnus, Wiktor [60]
 1166. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [60]
 1167. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [60]
 1168. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [59]
 1169. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [59]
 1170. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [59]
 1171. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [59]
 1172. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [59]
 1173. Sobieski, Wacław (1872-1935) [59]
 1174. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [59]
 1175. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [58]
 1176. Gruziel, L. Fot. [58]
 1177. [Gutry, Maria (1899-1988)] [58]
 1178. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [58]
 1179. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [58]
 1180. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [58]
 1181. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [58]
 1182. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [58]
 1183. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [58]
 1184. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [58]
 1185. Dumax, [Victor] (1827-1894) [58]
 1186. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [58]
 1187. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [57]
 1188. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [57]
 1189. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [57]
 1190. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [57]
 1191. Weinberg P. [57]
 1192. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [57]
 1193. Szymkiewicz, Józef [57]
 1194. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [57]
 1195. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [57]
 1196. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [57]
 1197. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [57]
 1198. Niemojowska, Maria (1870?-?) [57]
 1199. Egghard, Jules(1833-1867) [57]
 1200. Dom ks. Boduena [57]
 1201. Armia Krajowa [57]
 1202. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [56]
 1203. Krynicki, M. Lit. [56]
 1204. Rzepko, Władysław (1854-1932) [56]
 1205. Malewicz, Jadwiga [56]
 1206. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [56]
 1207. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [56]
 1208. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [56]
 1209. Siemieński, Lucjan [56]
 1210. Puciata, Ryszard (?-1942) [56]
 1211. Dr Fischer, Gubernator [56]
 1212. Dr Fischer, Gouverneur [56]
 1213. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [55]
 1214. Teichmann, Antoni (1798-1877) [55]
 1215. Kostka, J. [55]
 1216. Hähle, G. Ryt. [55]
 1217. Wołkiewicz, Hanna [55]
 1218. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [55]
 1219. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [55]
 1220. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [55]
 1221. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [55]
 1222. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [55]
 1223. Oniszewski, Jan Teofil [55]
 1224. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [55]
 1225. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [55]
 1226. Adam, Julius (1826-1874) [55]
 1227. Zabłocki, F. Ryt. [54]
 1228. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [54]
 1229. Kozłowski, Karol (1840-1890) [54]
 1230. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [54]
 1231. Starczewski, Jan (1904-1981) [54]
 1232. Banner, M. Red. [54]
 1233. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [54]
 1234. [Omm, Peter] [54]
 1235. [Franck] [54]
 1236. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [54]
 1237. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [54]
 1238. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [54]
 1239. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [54]
 1240. Kondor, Ernst. [54]
 1241. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [54]
 1242. Estreicher, Karol (1906-1984) [54]
 1243. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [53]
 1244. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [53]
 1245. Sterzycki, Z. Fot. [53]
 1246. Simcis, Gen [53]
 1247. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [53]
 1248. Kątski, Apolinary (1825-1879) [53]
 1249. Witkowski, Wincenty [53]
 1250. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [53]
 1251. Urmowski Klemens (1780-1827) [53]
 1252. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [53]
 1253. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [53]
 1254. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [53]
 1255. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [53]
 1256. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [53]
 1257. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [53]
 1258. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [52]
 1259. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [52]
 1260. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [52]
 1261. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [52]
 1262. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [52]
 1263. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [52]
 1264. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [52]
 1265. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [52]
 1266. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [52]
 1267. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [52]
 1268. Lipiński, Józef (1777-1811) [52]
 1269. Gross, Napoleon (fl. 1863) [52]
 1270. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [52]
 1271. Münchheimer, Adam (1830-1904) [51]
 1272. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [51]
 1273. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [51]
 1274. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [51]
 1275. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [51]
 1276. Wars, Henryk (1902-1977) [51]
 1277. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [51]
 1278. Lejowa, Emilia (1839-1906) [51]
 1279. Laskowski, Otton (1892-1953) [51]
 1280. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [51]
 1281. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [50]
 1282. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [50]
 1283. Syndykat Rolniczy Warszawski [50]
 1284. Stecher, August (?-?) [50]
 1285. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [50]
 1286. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [50]
 1287. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [50]
 1288. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [49]
 1289. Przykorski, K. (1840-1882) [49]
 1290. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [49]
 1291. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [49]
 1292. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [49]
 1293. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [49]
 1294. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [49]
 1295. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [49]
 1296. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [49]
 1297. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1298. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [49]
 1299. Landowski, Paweł (1843-1894) [49]
 1300. Konopka, Józef (1884-1940) [49]
 1301. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [49]
 1302. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [49]
 1303. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [49]
 1304. "Orion" [48]
 1305. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [48]
 1306. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [48]
 1307. Siekierski, Franciszek [48]
 1308. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [48]
 1309. [Świtalska, H. (?-?)] [48]
 1310. Pomian, E. [48]
 1311. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [48]
 1312. Moder, Paul (1896-1942) [48]
 1313. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [48]
 1314. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [47]
 1315. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [47]
 1316. J. K. Ryt. [47]
 1317. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [47]
 1318. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [47]
 1319. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [47]
 1320. Związek Polskich Artystów Plastyków [47]
 1321. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [47]
 1322. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [47]
 1323. Vollstedt, Robert (1854-1919) [47]
 1324. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [47]
 1325. Podolski, Ignacy (1854-1888) [47]
 1326. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [47]
 1327. Naoczny świadek [47]
 1328. Mikucka, Aniela (1904-1950) [47]
 1329. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [47]
 1330. Kownacka, Maria (1894-1982) [47]
 1331. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [47]
 1332. Gross, Adam (1818-1880) [47]
 1333. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [47]
 1334. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [46]
 1335. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [46]
 1336. Uziembło, Adam (1885-1971) [46]
 1337. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [46]
 1338. Orda, Napoleon (1807-1883) [46]
 1339. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [46]
 1340. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [46]
 1341. Collodi, Carlo (1826-1890) [46]
 1342. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [46]
 1343. Łukasik, Jan (1910- ) [45]
 1344. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [45]
 1345. Roeber. H. Ryt. [45]
 1346. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [45]
 1347. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1348. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [45]
 1349. Krasowska Helena [45]
 1350. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [45]
 1351. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [45]
 1352. Gąsiorowska, Natalja [45]
 1353. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [45]
 1354. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [45]
 1355. Kataszek, Szymon (1898-1943) [44]
 1356. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [44]
 1357. Kubełka, Ignacy [44]
 1358. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [44]
 1359. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [44]
 1360. Winter, Peter (1754-1825) [44]
 1361. Trzemeski, Edward (1843-1905) [44]
 1362. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [44]
 1363. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [44]
 1364. Piekacz, J. Fot. [44]
 1365. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [44]
 1366. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [44]
 1367. Charszewski, Ignacy [44]
 1368. Nowialis [43]
 1369. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [43]
 1370. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [43]
 1371. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [43]
 1372. Niedzielski, Jan (ksiądz) [43]
 1373. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [43]
 1374. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [43]
 1375. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [43]
 1376. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [43]
 1377. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [43]
 1378. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [43]
 1379. Teatr Narodowy (Warszawa) [43]
 1380. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [43]
 1381. Rodzina Lekarska (Warszawa) [43]
 1382. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [43]
 1383. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [43]
 1384. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [43]
 1385. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [43]
 1386. Ajdacki, Paweł (1970- ) [43]
 1387. Abrahams, Maurice (1883-1931) [43]
 1388. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [42]
 1389. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [42]
 1390. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [42]
 1391. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [42]
 1392. K. M. Ryt. [42]
 1393. Janiczek, Józef (1900-1976) [42]
 1394. Gutry, Maria (1899-1988) [42]
 1395. Giełda Mięsna (Warszawa) [42]
 1396. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [42]
 1397. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [41]
 1398. il [41]
 1399. Związek Bibliotekarzy Polskich [41]
 1400. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [41]
 1401. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [41]
 1402. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [41]
 1403. Rożek, Edmund. Red. [41]
 1404. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [41]
 1405. Bach, Emanuel (1714-1788) [41]
 1406. Voss, Carl (1815-1882) [40]
 1407. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [40]
 1408. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [40]
 1409. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [40]
 1410. Olesiński, Karol (1902-1939) [40]
 1411. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [40]
 1412. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [40]
 1413. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [40]
 1414. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [40]
 1415. Jonzeck, Waldemar [40]
 1416. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [40]
 1417. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [40]
 1418. Bank Handlowy (Warszawa) [40]
 1419. "Orion". Fot. [39]
 1420. [Polska Macierz Szkolna] [39]
 1421. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [39]
 1422. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [39]
 1423. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [39]
 1424. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [39]
 1425. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [39]
 1426. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [39]
 1427. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [39]
 1428. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [39]
 1429. Centralny Komitet Robotniczy PPS [38]
 1430. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [38]
 1431. Whiting, A. [38]
 1432. Tonioli, D. [38]
 1433. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [38]
 1434. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [38]
 1435. Pusch, Alois Maria de [38]
 1436. Orlicz, Michał (1893-1970) [38]
 1437. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [38]
 1438. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [38]
 1439. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [38]
 1440. Czerny, Carl(1791-1857) [38]
 1441. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [38]
 1442. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [37]
 1443. Szczeciński, K. Fot. [37]
 1444. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [37]
 1445. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [37]
 1446. Espen, Theodor (1847-1906) [37]
 1447. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [37]
 1448. Związek Katolicki [37]
 1449. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [37]
 1450. Surzyński, Józef (1851-1919) [37]
 1451. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [37]
 1452. Lewandowski, Adam (1889-1951) [37]
 1453. Huzarski, Jerzy [37]
 1454. Helmer, Charles(18..-1938) [37]
 1455. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [37]
 1456. Bogusławski, Edward (1848-1917) [37]
 1457. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [37]
 1458. Bio [pseud.] [37]
 1459. Krzyżanowski, K. [36]
 1460. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 1461. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [36]
 1462. [brak] [36]
 1463. Sturm, Adam (?-1872) [36]
 1464. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [36]
 1465. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [36]
 1466. Rybicki, Anastazy [36]
 1467. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [36]
 1468. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [36]
 1469. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [36]
 1470. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [36]
 1471. Komitet Budowy Pomników [36]
 1472. Kasterska, Maria [36]
 1473. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [36]
 1474. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [36]
 1475. Grabowski, Józef (18..- ?) [36]
 1476. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [36]
 1477. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [36]
 1478. Cybulski, Izydor Józef [36]
 1479. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [35]
 1480. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [35]
 1481. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [35]
 1482. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [35]
 1483. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [35]
 1484. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [35]
 1485. Sosnkowski, Józef [35]
 1486. Konewka, Antoni (1885-1944) [35]
 1487. Kapituła Odznaki [35]
 1488. Janowski, Benon (1873-) [35]
 1489. Karoli & Troczewski [34]
 1490. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [34]
 1491. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [34]
 1492. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [34]
 1493. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [34]
 1494. Polska Macierz Szkolna [34]
 1495. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [34]
 1496. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [34]
 1497. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [34]
 1498. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [34]
 1499. Twardzicki, Walery (1838-1902) [34]
 1500. Syrewicz, Xawery [34]
 1501. Strasburger, Henryk (1887-1951) [34]
 1502. Rudkowski, Mat. (?-?) [34]
 1503. Polskie Towarzystwo Artystyczne [34]
 1504. Pilati, Auguste (1810-1877) [34]
 1505. Osmała, Marcin (1863-1921) [34]
 1506. O liść dębu [34]
 1507. Janczewski, S. Red. [34]
 1508. Grem, Tomasz (17..-18..) [34]
 1509. A. C. Ryt. [34]
 1510. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [33]
 1511. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [33]
 1512. Gall, Jan Karol (1856-1912) [33]
 1513. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [33]
 1514. Wołek, Adam [33]
 1515. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [33]
 1516. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [33]
 1517. Studnicki, Władysław (1865-1953) [33]
 1518. S. E. [33]
 1519. Radoszewska, A. J. [33]
 1520. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [33]
 1521. Polska Partia Socjalistyczna [33]
 1522. Field, John (1782-1837) [33]
 1523. E. S. [33]
 1524. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [33]
 1525. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [33]
 1526. Dowódca Armii Krajowej [33]
 1527. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [33]
 1528. Bizański, Stanisław (1846-1890) [33]
 1529. Telakowski, [Jan]. Ryt. [32]
 1530. Urbanowicz, Szymon (?-?) [32]
 1531. Pistyner, M. [32]
 1532. Miinchheimera.A. Fot. [32]
 1533. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [32]
 1534. Kohn, Alfred (1960- ) [32]
 1535. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [32]
 1536. Żelaznowski, Andrzej [32]
 1537. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [32]
 1538. Tarczyński, Władysław [32]
 1539. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [32]
 1540. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [32]
 1541. Kowala, G. [32]
 1542. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [32]
 1543. ADAM [32]
 1544. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [31]
 1545. Okuń, Edward (1872-1945) [31]
 1546. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [31]
 1547. Rembowski, Jan (1878-1923) [31]
 1548. Plewczyński, F. [31]
 1549. Medeksza, Antoni [31]
 1550. Kolitowski, Adam (1878-1971) [31]
 1551. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [31]
 1552. Kapliński, Franciszek (?-?) [31]
 1553. Jankiewicz, Stanisław [31]
 1554. Górski, Władysław (1846-1915) [31]
 1555. Brochowski, B. Ryt. [31]
 1556. A. W. Ryt. [31]
 1557. Association d'Assurance des Industriels Polonais [30]
 1558. [Płoza-Doliński, Marek] [30]
 1559. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [30]
 1560. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [30]
 1561. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [30]
 1562. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [30]
 1563. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [30]
 1564. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [30]
 1565. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [30]
 1566. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [30]
 1567. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [30]
 1568. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [30]
 1569. Naumann, Karl [30]
 1570. Janusz [30]
 1571. Fabiszewski, M. [30]
 1572. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [30]
 1573. Dan, Władysław (1902-2000) [30]
 1574. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [29]
 1575. K.P. Ryt. [29]
 1576. Stolz, Robert (1880-1975) [29]
 1577. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [29]
 1578. Macura, Władysław (1896-1935) [29]
 1579. [Fernand, Jacques (?-?)] [29]
 1580. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [29]
 1581. Związek Polskich Artystów Grafików [29]
 1582. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [29]
 1583. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [29]
 1584. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [29]
 1585. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [29]
 1586. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [29]
 1587. Ryżewski Zygmunt. Red. [29]
 1588. Próchnik, Adam (1892-1942) [29]
 1589. Lewak, Adam (1891-1963) [29]
 1590. Kautecki, Antoni [29]
 1591. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [29]
 1592. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [29]
 1593. B.O. Ryt. [29]
 1594. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [28]
 1595. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [28]
 1596. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [28]
 1597. Schubert, Franz (1797-1828) [28]
 1598. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [28]
 1599. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [28]
 1600. Zinserling, Borys von (1889-1961) [28]
 1601. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [28]
 1602. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [28]
 1603. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [28]
 1604. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [28]
 1605. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [28]
 1606. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [28]
 1607. Komitet Obywatelski Starego Miasta [28]
 1608. Brauman, Władysław [28]
 1609. Baynes, Sydney (1879-1938) [28]
 1610. Maszyński, Piotr (1855-1934) [27]
 1611. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [27]
 1612. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [27]
 1613. Yvain, Maurice (1891-1965) [27]
 1614. Walicki, Franciszek (1874-1964) [27]
 1615. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [27]
 1616. Szelążek, Wacław (1888-1945) [27]
 1617. Stawiński. Ryt. [27]
 1618. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [27]
 1619. Plater, Karol [27]
 1620. Montabone (Firenze) [27]
 1621. Mieczkowski, Jan (syn) [27]
 1622. Listowski, Andrzej (1802-1860) [27]
 1623. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [27]
 1624. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [27]
 1625. Aut. [27]
 1626. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [26]
 1627. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [26]
 1628. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [26]
 1629. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [26]
 1630. Conrad. Fot. [26]
 1631. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [26]
 1632. Wano, K. [26]
 1633. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1634. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [26]
 1635. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [26]
 1636. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [26]
 1637. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [26]
 1638. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [26]
 1639. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [26]
 1640. Konopnicki, Jan [26]
 1641. Fischer, Ludwig (1905-1947) [26]
 1642. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [26]
 1643. Berens, Hermann (1826-1880) [26]
 1644. Batta, Alexandre (1816-1902) [26]
 1645. Amator [26]
 1646. Wąsowski, B. Ryt. [25]
 1647. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [25]
 1648. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [25]
 1649. Godard, Benjamin (1849-1895) [25]
 1650. Biegański, B. Fot. [25]
 1651. Zarzycka, Aneta. Opiekun [25]
 1652. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [25]
 1653. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [25]
 1654. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [25]
 1655. Salinger, Zygmunt [25]
 1656. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [25]
 1657. Kownacki, A. Ryt. [25]
 1658. Kaliszewski, L. [25]
 1659. Jaroński, Feliks (1823-1895) [25]
 1660. Grynfeld, Bronisława [25]
 1661. Gozdowski, Edward (1843-1901) [25]
 1662. Giller, Honorata [25]
 1663. F. K. Ryt. [25]
 1664. Einert, Teodor (1828-1866) [25]
 1665. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [25]
 1666. Casciolini, Caludio(1697-1760) [25]
 1667. W. R. Ryt. [24]
 1668. Mieczkowski, Jan. Fot. [24]
 1669. Zawadzki, Michał (1828-1887) [24]
 1670. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [24]
 1671. L. K. [24]
 1672. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [24]
 1673. Bohm, Carl (1844-1920) [24]
 1674. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [24]
 1675. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [24]
 1676. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [24]
 1677. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [24]
 1678. Wilczek, Feliks [24]
 1679. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [24]
 1680. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [24]
 1681. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [24]
 1682. Strzelecki, Edward (1894-1967) [24]
 1683. Sawiński, F. M. [24]
 1684. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [24]
 1685. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [24]
 1686. Małkowska, Grażyna [24]
 1687. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [24]
 1688. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [24]
 1689. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [24]
 1690. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [24]
 1691. Kapliński, Julian [24]
 1692. Hertz, Teodor (1822-1884) [24]
 1693. Harentz, S.G. (fl. 1902) [24]
 1694. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [24]
 1695. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [24]
 1696. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [24]
 1697. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [24]
 1698. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 1699. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [24]
 1700. Archibald, M. [24]
 1701. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [23]
 1702. Brochocki, B. Ryt. [23]
 1703. Puccini, Giacomo (1858-1924) [23]
 1704. Massenet, Jules (1842-1912) [23]
 1705. Kuhlewein, A. Ryt. [23]
 1706. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [23]
 1707. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [23]
 1708. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [23]
 1709. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [23]
 1710. Szymański, Ludwik [23]
 1711. Sznage. Ryt. [23]
 1712. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [23]
 1713. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [23]
 1714. Lazzerini, Gustavo [23]
 1715. Jędraszko, Antoni Stanisław [23]
 1716. Fuks, Marian (1884-1935) [23]
 1717. Bukowski, Jan (1873-1943) [23]
 1718. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [23]
 1719. Arnaud, Étienne [23]
 1720. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [22]
 1721. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [22]
 1722. Štejnberg, Mihail Karlovič [22]
 1723. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [22]
 1724. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [22]
 1725. Wyroba, Stefan [22]
 1726. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [22]
 1727. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [22]
 1728. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [22]
 1729. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [22]
 1730. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [22]
 1731. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [22]
 1732. Lecocq, Charles (1832-1918) [22]
 1733. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [22]
 1734. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [22]
 1735. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [22]
 1736. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 1737. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [22]
 1738. Derengowski, Jan [22]
 1739. Borowy, Wacław (1890-1950) [22]
 1740. Biblioteka Kórnicka [22]
 1741. Sosiński, I. Ryt. [21]
 1742. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [21]
 1743. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [21]
 1744. Łączkowski Ludwik [21]
 1745. Łączkowska Felicja [21]
 1746. [Mielnicki]. Fot. [21]
 1747. Uniwersytet dla Wszystkich [21]
 1748. Tuszyński, Antoni L. [21]
 1749. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 1750. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [21]
 1751. Szymański, Ludwik (?-?) [21]
 1752. Styś, Walerian (1885-1936) [21]
 1753. Slaski, S. Ryt. [21]
 1754. Rutkowski, R. Ryt. [21]
 1755. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [21]
 1756. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [21]
 1757. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [21]
 1758. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [21]
 1759. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [21]
 1760. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [21]
 1761. Małcużyński, Karol (1922-1984) [21]
 1762. Marx, Emil (?-?) [21]
 1763. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [21]
 1764. Loos, Vincent Angelo [21]
 1765. Liciński Hipolit [21]
 1766. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [21]
 1767. Krogulski, Władysław (1843-1934) [21]
 1768. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [21]
 1769. Kotuliński, Andrzej [21]
 1770. Haehle. Ryt. [21]
 1771. Grupa Starych Zarzewiaków [21]
 1772. Gay, Byron (1886-1945) [21]
 1773. Feuerstein Władysław [21]
 1774. Feldman, J. [21]
 1775. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [21]
 1776. W. C. Ryt. [20]
 1777. S. A. Ryt. [20]
 1778. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [20]
 1779. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [20]
 1780. Ziegler; Droste [20]
 1781. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [20]
 1782. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [20]
 1783. Rober, F. H.r. Ryt. [20]
 1784. Meisser [20]
 1785. Lilpop, Marian [20]
 1786. Kochanowski, Jan (1897-1970) [20]
 1787. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [20]
 1788. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [20]
 1789. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [20]
 1790. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [20]
 1791. Fiszer, Carolina [20]
 1792. Eibl, Piotr (?-1886) [20]
 1793. Cymerman, Leon (1876-1964) [20]
 1794. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [20]
 1795. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [20]
 1796. Puławski, Antoni (1856-1931) [19]
 1797. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [19]
 1798. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [19]
 1799. Jezierski, J. Ryt. [19]
 1800. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [19]
 1801. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [19]
 1802. Štejman, S. A. [19]
 1803. Łada, Kazimierz (1824-1871) [19]
 1804. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [19]
 1805. Zawadzki, Michał(1828-1887) [19]
 1806. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [19]
 1807. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [19]
 1808. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [19]
 1809. Liliental, Stanisława (1897-1988) [19]
 1810. Leybach, Joseph (1817-1891) [19]
 1811. K.P. [19]
 1812. Galle, Henryk (1872-1948) [19]
 1813. G.R. Ryt. [19]
 1814. Cirina, J. A. [19]
 1815. Charchillac, Berthet de [19]
 1816. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [19]
 1817. Binental, Léopold (1886-1944) [19]
 1818. K. P. Ryt. [18]
 1819. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [18]
 1820. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [18]
 1821. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [18]
 1822. Związek Strzelecki [18]
 1823. Zandman, Jan (1802-1841) [18]
 1824. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [18]
 1825. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [18]
 1826. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [18]
 1827. Péreyra, Charles [18]
 1828. Ostas, Marek [18]
 1829. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [18]
 1830. Mickiewicz, Izadora [18]
 1831. Mickiewicz, Dominik [18]
 1832. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [18]
 1833. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [18]
 1834. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [18]
 1835. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [18]
 1836. Biblioteka Narodowa [18]
 1837. Sosiński, J[ózef] Ryt. [17]
 1838. Schumann, Robert(1810-1856) [17]
 1839. Gorazdowski, E. [17]
 1840. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [17]
 1841. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [17]
 1842. Uhry, M. [17]
 1843. Ries, Franz(1846-1932) [17]
 1844. Porowski, Marceli (1894-1963) [17]
 1845. Nowakowski, Bogdan [17]
 1846. Jackowski, Aleksander [17]
 1847. Dobrowolska-Kierył, Marta [17]
 1848. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [16]
 1849. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [16]
 1850. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [16]
 1851. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [16]
 1852. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [16]
 1853. Schonberger, John (1892-1983) [16]
 1854. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [16]
 1855. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [16]
 1856. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [16]
 1857. Lozano, Vicente [16]
 1858. Kübler, Ryt. [16]
 1859. Krogulski, Władysław(1843-1934) [16]
 1860. Kosiński Julian (1833-1914) [16]
 1861. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [16]
 1862. Grossman, Ludwik(1835-1915) [16]
 1863. Gold, Artur (1897-1943) [16]
 1864. Dembiński, Czesław [16]
 1865. David, Félicien (1810-1876) [16]
 1866. Czaki, Klementyna [16]
 1867. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [16]
 1868. Arezzo, Pierre (18..-1972) [16]
 1869. Zeller, Carl (1842-1898) [15]
 1870. Gounod, Charles François (1818-1893) [15]
 1871. Wagner, Richard (1813-1883) [15]
 1872. T.B. [15]
 1873. Steiman, S. [15]
 1874. Siegrist, Piotr [15]
 1875. Salabert, Francis (1884-1946) [15]
 1876. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [15]
 1877. Offenbach, Jacques (1819-1880) [15]
 1878. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [15]
 1879. Lewinger, Władysław(1874-1943) [15]
 1880. Lange, Gustav (1830-1899) [15]
 1881. Krzyżanowska, Celina [15]
 1882. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [15]
 1883. Koschmider, Edmund [15]
 1884. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [15]
 1885. Jezierski, J. [15]
 1886. Furuhjelm, J. (muzyka) [15]
 1887. Budkowski, Henryk(1879-1928) [15]
 1888. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [15]
 1889. Sosiński, J. Ryt. [14]
 1890. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [14]
 1891. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [14]
 1892. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [14]
 1893. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [14]
 1894. Stowarzyszenie Architektów Polskich [14]
 1895. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [14]
 1896. Potocki, Antoni (1867-1939) [14]
 1897. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [14]
 1898. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [14]
 1899. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [14]
 1900. Krywoszejew, Maciej [14]
 1901. Joyce, Archibald (1873-1963) [14]
 1902. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [14]
 1903. Grabowski, Roman (1882-1940) [14]
 1904. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [14]
 1905. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [14]
 1906. Eilenberg, Richard(1848-1925). [14]
 1907. Brodowski, Kazimierz (?-?) [14]
 1908. Bachelbusch, T. Ryt. [14]
 1909. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [14]
 1910. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [13]
 1911. Herman, Maria (1803-1830) [13]
 1912. par Ketterer [13]
 1913. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [13]
 1914. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [13]
 1915. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [13]
 1916. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [13]
 1917. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [13]
 1918. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [13]
 1919. Ries, Franz (1846-1932) [13]
 1920. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [13]
 1921. Ménil, Félicien de (1860-1930) [13]
 1922. Miller, Karol (1819-1889) [13]
 1923. Miller, Jan Nepomucen [13]
 1924. Ligber, F. Szty. [13]
 1925. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 1926. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [13]
 1927. Lange, Gustav(1830-1899) [13]
 1928. Lange, Gustav (1830-1889) [13]
 1929. Kűbler. Ryt. [13]
 1930. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [13]
 1931. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [13]
 1932. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [13]
 1933. Hervé (1825-1892) [13]
 1934. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [13]
 1935. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [13]
 1936. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [13]
 1937. Dobrski, Konrad [13]
 1938. Czajkowski. W. Ryt. [13]
 1939. Czajewski Wiktor [13]
 1940. Borawski, Władysław (1892-1970) [13]
 1941. Gibs, Joe [12]
 1942. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [12]
 1943. M. K. Ryt. [12]
 1944. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [12]
 1945. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [12]
 1946. Vorbond, Wanda (?-1939) [12]
 1947. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [12]
 1948. Sosnkowski, Józef (?-?) [12]
 1949. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [12]
 1950. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938). [12]
 1951. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [12]
 1952. Niezależna Partia Chłopska [12]
 1953. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [12]
 1954. Lorens, Carl (1851-1909) [12]
 1955. Lewski , I. [12]
 1956. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 1957. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [12]
 1958. Jarmużyński, J. [12]
 1959. Dietrich, Moritz(1816-1887) [12]
 1960. Depret, Maurice (18..-1933) [12]
 1961. David, Félicien César(1810-1876) [12]
 1962. Arslan M. [12]
 1963. Antoszewicz, S.[tanisław] [12]
 1964. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [11]
 1965. Musiałowski, A. Ryt. [11]
 1966. Różański, M. Ryt. [11]
 1967. Konrad. Fot. [11]
 1968. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [11]
 1969. Żeleński, Władysław(1837-1921) [11]
 1970. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [11]
 1971. W. K. [11]
 1972. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [11]
 1973. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [11]
 1974. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [11]
 1975. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [11]
 1976. Oborski, Florian (1839-1892) [11]
 1977. Młodzież Zarzewiacka [11]
 1978. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [11]
 1979. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 1980. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [11]
 1981. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [11]
 1982. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [11]
 1983. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [11]
 1984. Leybach, Joseph(1817-1891) [11]
 1985. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [11]
 1986. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [11]
 1987. Kondracki, W. Fot. [11]
 1988. Kataszek, Szymon(1898-1943) [11]
 1989. Jacobi, Victor(1809-1892) [11]
 1990. Budapest Lengyel-Egylet [11]
 1991. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [10]
 1992. Krajewski, J. Ryt. [10]
 1993. Nowoszewski, Roman (1945-) [10]
 1994. Ćwiklicz, Bolesław [10]
 1995. [s.n.] [10]
 1996. Skrzypkowska Joanna (1965-) [10]
 1997. Radzimiński, Bronisław [10]
 1998. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [10]
 1999. Niecz, Krzysztof. Fot. [10]
 2000. Ménil, Félicien de(1860-1930) [10]
 2001. Missler, B. T. [10]
 2002. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [10]
 2003. Max, Józef (?-?) [10]
 2004. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [10]
 2005. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [10]
 2006. Lam, Stanisław (1891-1965) [10]
 2007. Lack, Théodore(1846-1921) [10]
 2008. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [10]
 2009. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [10]
 2010. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [10]
 2011. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [10]
 2012. Ganne, Louis(1862-1923) [10]
 2013. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [10]
 2014. Dubois, Théodore (1837-1924) [10]
 2015. Biske, Karol (1863-1928) [10]
 2016. Bayer, Josef(1852-1913) [10]
 2017. AWU [10]
 2018. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [9]
 2019. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [9]
 2020. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [9]
 2021. K.N. Ryt. [9]
 2022. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [9]
 2023. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [9]
 2024. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [9]
 2025. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 2026. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [9]
 2027. Szyszko, Donat (1709 1773) [9]
 2028. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [9]
 2029. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [9]
 2030. Stanisławowa Gawrońska [9]
 2031. Schumann, Robert (1810-1856) [9]
 2032. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [9]
 2033. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [9]
 2034. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [9]
 2035. Nowacki, Łukasz [9]
 2036. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [9]
 2037. Krug, Diederich (1821-1880) [9]
 2038. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [9]
 2039. Jan Mieczkowski (1830-1889) [9]
 2040. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [9]
 2041. Grupa Legionistów [9]
 2042. Fiedler. Ryt. [9]
 2043. Erhard, Carl [9]
 2044. Emer, Lucjan [9]
 2045. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [9]
 2046. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [9]
 2047. Di Donato, Carlo [9]
 2048. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [8]
 2049. A. R. Ryt. [8]
 2050. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [8]
 2051. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [8]
 2052. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [8]
 2053. Kucz[yński], M. Ryt. [8]
 2054. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [8]
 2055. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [8]
 2056. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [8]
 2057. Porębowicz, Edward (1862-1937) [8]
 2058. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [8]
 2059. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [8]
 2060. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [8]
 2061. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [8]
 2062. Lincke, Paul (1866-1946) [8]
 2063. Ligber. Szty. [8]
 2064. Kluczewski, M. Ryt. [8]
 2065. Klein, Kazimierz (1871-1927) [8]
 2066. Garat, Pierre (1762-1823) [8]
 2067. Delahaye, Edward. Ryt. [8]
 2068. Degler, Katarzyna (1896-1982) [8]
 2069. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [8]
 2070. Bogacki, S. Fot. [8]
 2071. Bobiński, Henryk (1861-1914) [8]
 2072. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [8]
 2073. Bezpałko, Jerzy (1938-) [8]
 2074. B. B. Ryt. [8]
 2075. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [7]
 2076. N[icz], E. Ryt. [7]
 2077. K.W. Ryt. [7]
 2078. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [7]
 2079. Wysoki[ński], K. Ryt. [7]
 2080. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [7]
 2081. Treter, Bohdan (1886-1945) [7]
 2082. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [7]
 2083. Rober, F. H. Ryt. [7]
 2084. Krasuski, Stefan [7]
 2085. Kowalski, Leon (1870-1937) [7]
 2086. Jaworski, Lesław (1882-1929) [7]
 2087. Hiller, Karol (1891-1939) [7]
 2088. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [7]
 2089. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [7]
 2090. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [7]
 2091. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [7]
 2092. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [7]
 2093. Bizet, Georges(1838-1875) [7]
 2094. Bieniewski, T. Fot. [7]
 2095. Bielicka, Eugenia [7]
 2096. Zajkowski, A. Ryt. [6]
 2097. Wolski, Stanisław (1859-1894) [6]
 2098. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [6]
 2099. E. N. Ryt. [6]
 2100. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [6]
 2101. Wierciński, K. [6]
 2102. Tirling, Zygmunt [6]
 2103. Lassen, Eduard (1830-1904) [6]
 2104. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [6]
 2105. K. Z. Ryt. [6]
 2106. Grimm., A. Ryt. [6]
 2107. Dequin, Léon (18..-1937) [6]
 2108. Behr, Franz (1837-1898) [6]
 2109. A. S. Ryt. [6]
 2110. - [6]
 2111. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [5]
 2112. M. R. Rys. [5]
 2113. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [5]
 2114. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [5]
 2115. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [5]
 2116. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [5]
 2117. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [5]
 2118. J. J. Ryt. [5]
 2119. Gawęcki Witold (1911-1946) [5]
 2120. Dawidowa, Helena [5]
 2121. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [5]
 2122. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [4]
 2123. E. G. Ryt. [4]
 2124. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 2125. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [4]
 2126. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [4]
 2127. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [4]
 2128. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [4]
 2129. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 2130. KK. Ryt. [4]
 2131. A. K. Ryt. [4]
 2132. W.Z. Ryt. [4]
 2133. W. K. Ryt. [4]
 2134. Strożecki Jan (1869-1918) [4]
 2135. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [4]
 2136. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [4]
 2137. Lewandowski, Michał (kompozytor) [4]
 2138. Kucz, M. Ryt. [4]
 2139. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [4]
 2140. K. Ryt. [4]
 2141. C.K. ryt. [4]
 2142. Bar, E. Ryt. [4]
 2143. Anna Sobieszczańska-Lissowska [4]
 2144. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [3]
 2145. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [3]
 2146. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [3]
 2147. P.B. Ryt. [3]
 2148. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [3]
 2149. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [3]
 2150. Dawid Aizman [3]
 2151. J.K. Ryt. [3]
 2152. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [3]
 2153. Zagórska, W. Ryt. [3]
 2154. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [3]
 2155. Wanda Z. Ryt. [3]
 2156. Sztyft, Herman (1880- ) [3]
 2157. Samselski, Marek. Red. [3]
 2158. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [3]
 2159. Posttallé. [3]
 2160. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [3]
 2161. Pokorny, [Jan]. Ryt. [3]
 2162. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [3]
 2163. Maire, Albert (1856-?) [3]
 2164. M.K. Ryt. [3]
 2165. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [3]
 2166. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [3]
 2167. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [3]
 2168. Ballach, A.[ndrzej] [3]
 2169. Aniela S. Ryt. [3]
 2170. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [2]
 2171. Zawadzki, W. Ryt. [2]
 2172. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2173. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [2]
 2174. Reiss, N. [2]
 2175. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [2]
 2176. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [2]
 2177. Pokorny. Ryt. [2]
 2178. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [2]
 2179. Muzeum Historyczne w Goteborgu [2]
 2180. Jaworski, Witold (1899-1989) [2]
 2181. Górska, Maria. Red. [2]
 2182. Gierczyńska, Joanna [2]
 2183. G.S. Ryt. [2]
 2184. Cichocki, Ks. [2]
 2185. A. Z. Ryt. [1]
 2186. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [1]
 2187. J. H. Ryt. [1]
 2188. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [1]
 2189. Maszyński, Julian (1847-1901) [1]
 2190. M.R. Ryt. [1]
 2191. Krajewski. Ryt. [1]
 2192. W.K. Ryt. [1]
 2193. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 2194. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 2195. Muzeum miasta Belgradu [1]
 2196. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 2197. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 2198. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 2199. M. A. Ryt [1]
 2200. Kuczyński [1]
 2201. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 2202. Konstanty. Fot. [1]
 2203. J. S. Ryt. [1]
 2204. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1]
 2205. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2206. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [0]
 2207. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [0]
 2208. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [0]
 2209. J.Ł. Ryt. [0]
 2210. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [0]
 2211. Woydyga, Jan (1857-1938) [0]
 2212. W. B. Ryt. [0]
 2213. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [0]
 2214. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [0]
 2215. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [0]
 2216. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [0]
 2217. Pallach, A. Ryt. [0]
 2218. P. D. Ryt. [0]
 2219. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [0]
 2220. Klein, W. Ryt. [0]
 2221. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [0]
 2222. J.J, Ryt. [0]
 2223. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [0]
 2224. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [0]
 2225. Dziedzic, T. Ryt. [0]
 2226. A. G. Ryt. [0]

Więcej statystyk...