polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 65381

Obecnie czytających: 186

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 9745328

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Ministerstwo Oświaty [454]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [112]
 16. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [107]
 17. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 18. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [99]
 19. Związek Patriotów Polskich [96]
 20. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 21. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [88]
 22. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [68]
 23. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 24. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [62]
 25. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 26. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 27. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [49]
 28. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 29. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 30. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 31. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 32. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 33. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 34. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 35. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [46]
 36. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 37. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 38. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 39. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 40. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 41. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [35]
 42. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 43. Brandel, Konrad (1838-1920) [35]
 44. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 45. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 46. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 47. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 48. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 49. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [30]
 50. Główny Urząd Statystyczny [30]
 51. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [29]
 52. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 53. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 54. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 55. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [28]
 56. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 57. Dębski, Michał [27]
 58. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 59. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 60. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 61. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [24]
 62. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 63. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 64. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 65. A. Z. Ryt. [21]
 66. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 67. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [20]
 68. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 69. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 70. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 71. Stefanow, Piotr [19]
 72. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 73. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [18]
 74. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 75. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 76. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 77. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 78. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 79. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [16]
 80. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 81. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 82. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [16]
 83. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 84. Jarmużyński, J. Ryt. [16]
 85. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 86. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 87. Sigismond. Fot. [15]
 88. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [15]
 89. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [15]
 90. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 91. Karoli & Troczewski [15]
 92. A. M. Ryt. [15]
 93. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 94. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 95. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 96. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 97. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 98. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [13]
 99. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 100. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 101. P. B. Ryt. [13]
 102. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 103. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 104. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 105. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 106. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 107. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 108. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 109. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 110. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 111. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 112. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 113. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 114. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 115. Dombrowski, Władysław [12]
 116. B. P. Ryt. [12]
 117. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 118. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 119. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 120. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 121. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 122. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 123. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 124. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 125. J. H. Ryt. [11]
 126. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 127. Conrad. Fot. [11]
 128. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 129. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 130. Zapolska Gabriela (1857-1921) [10]
 131. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 132. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 133. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 134. Kowalski, L. Fot. [10]
 135. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [10]
 136. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 137. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [10]
 138. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 139. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 140. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 141. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 142. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 143. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 144. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 145. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 146. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [9]
 147. Röber, H. Ryt. [9]
 148. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 149. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 150. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 151. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 152. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 153. Kneisel, August [9]
 154. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 155. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 156. Beyer, Karol (1818-1877) [9]
 157. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 158. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 159. Zarząd Miejski w Równem [8]
 160. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 161. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 162. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [8]
 163. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 164. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 165. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 166. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [8]
 167. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 168. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 169. K.K. Ryt. [8]
 170. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 171. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 172. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [8]
 173. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 174. ADAM. Ryt. [8]
 175. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 176. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 177. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 178. Walter. Ryt. [7]
 179. W. R. Ryt. [7]
 180. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 181. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 182. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 183. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 184. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 185. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 186. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 187. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 188. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [7]
 189. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 190. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [7]
 191. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 192. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 193. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 194. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 195. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 196. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 197. Baumann, R. Lit. [7]
 198. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 199. Żeleński, Władysław (1837-1921) [6]
 200. [Miethke, H. O.] [6]
 201. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 202. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 203. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 204. Winek, Włodzimierz (1956-) [6]
 205. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 206. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 207. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 208. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 209. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 210. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 211. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 212. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 213. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 214. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 215. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [6]
 216. Ministerstwo Kultury i Sztuki [6]
 217. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 218. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 219. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 220. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 221. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 222. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 223. M. R. Rys. [6]
 224. L. N. Ryt. [6]
 225. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 226. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [6]
 227. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 228. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 229. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 230. J. Ł. Ryt. [6]
 231. J. K. Ryt. [6]
 232. Hufsky [6]
 233. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 234. Gruziel, L. Fot. [6]
 235. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 236. E. G. Ryt. [6]
 237. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 238. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [6]
 239. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 240. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 241. [Granke, Stefan] [5]
 242. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 243. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 244. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 245. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 246. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 247. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 248. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 249. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 250. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 251. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 252. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 253. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 254. Strauss, Johann (1825-1899) [5]
 255. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 256. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [5]
 257. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 258. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 259. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 260. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 261. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 262. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 263. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 264. Orion. Fot. [5]
 265. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 266. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 267. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 268. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 269. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 270. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 271. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 272. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 273. Leliwa, Alfred [5]
 274. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 275. Kownacka, Maria (1894-1982) [5]
 276. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 277. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 278. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 279. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 280. Kapuściński, Piotr [5]
 281. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 282. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 283. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [5]
 284. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 285. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 286. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 287. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 288. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 289. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 290. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 291. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [5]
 292. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 293. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 294. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 295. Achtel, Józef [5]
 296. "Orion" [5]
 297. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 298. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 299. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 300. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 301. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 302. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 303. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 304. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 305. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 306. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 307. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 308. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [4]
 309. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 310. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 311. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 312. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 313. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 314. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 315. Sosiński, I. Ryt. [4]
 316. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [4]
 317. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [4]
 318. Simcis, Gen [4]
 319. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 320. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 321. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 322. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 323. P.B. Ryt. [4]
 324. Osmański, Wojciech (1834-1908) [4]
 325. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 326. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 327. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 328. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 329. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 330. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [4]
 331. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 332. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [4]
 333. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [4]
 334. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 335. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 336. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 337. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 338. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 339. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 340. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 341. Krzyżanowski, K. [4]
 342. Krajewski, J. Ryt. [4]
 343. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [4]
 344. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [4]
 345. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 346. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 347. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 348. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 349. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 350. K.P. Ryt. [4]
 351. K. P. Ryt. [4]
 352. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 353. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 354. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 355. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 356. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 357. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 358. Gold, Artur (1897-1942) [4]
 359. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 360. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 361. Döhler, Theodore(1814-1856) [4]
 362. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 363. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 364. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 365. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 366. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 367. Brochocki, B. Ryt. [4]
 368. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 369. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [4]
 370. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 371. Antykwarnia Warszawska [4]
 372. A. R. Ryt. [4]
 373. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 374. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 375. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 376. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 377. Załęczny, Jolanta (1959- ) [3]
 378. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 379. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 380. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 381. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 382. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 383. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 384. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 385. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 386. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 387. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 388. Warszawski Lombard Miejski [3]
 389. Warnka, Jadwiga [3]
 390. W. C. Ryt. [3]
 391. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 392. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 393. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 394. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 395. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 396. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 397. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 398. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 399. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 400. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 401. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [3]
 402. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 403. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 404. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 405. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 406. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 407. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 408. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 409. Szczeciński, K. Fot. [3]
 410. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 411. Strauss, Johann(1825-1899) [3]
 412. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 413. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 414. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 415. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 416. S. A. Ryt. [3]
 417. Röber, G. Ryt. [3]
 418. Różański, M. Ryt. [3]
 419. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 420. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [3]
 421. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 422. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 423. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 424. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 425. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 426. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 427. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 428. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 429. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 430. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [3]
 431. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 432. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 433. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 434. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 435. Nowialis [3]
 436. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 437. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [3]
 438. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 439. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 440. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [3]
 441. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [3]
 442. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 443. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 444. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 445. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 446. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 447. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 448. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 449. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 450. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 451. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 452. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 453. M.R. Ryt. [3]
 454. Liga Morska i Kolonialna [3]
 455. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 456. L. K. [3]
 457. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 458. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 459. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 460. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 461. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 462. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 463. Krynicki, M. Lit. [3]
 464. Koło Medyków S. U. W. [3]
 465. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 466. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 467. Koroniarz [3]
 468. Konrad. Fot. [3]
 469. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 470. Kohn, Alfred. Red. [3]
 471. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [3]
 472. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 473. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 474. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 475. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 476. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [3]
 477. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 478. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 479. Jaugey, Jean [3]
 480. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 481. J.Ł. Ryt. [3]
 482. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 483. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 484. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 485. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 486. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 487. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 488. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 489. Gibs, Joe [3]
 490. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 491. Dąbrowski, Stanisław [3]
 492. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 493. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 494. Dietrich, Moritz(1816-1887) [3]
 495. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 496. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 497. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 498. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 499. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 500. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 501. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 502. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 503. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 504. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 505. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 506. Bauman, R. Lit. [3]
 507. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 508. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 509. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 510. "Orion". Fot. [3]
 511. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 512. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 513. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 514. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [2]
 515. [Łosiowa, Emilia] [2]
 516. [brak] [2]
 517. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 518. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 519. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 520. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 521. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 522. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 523. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 524. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 525. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 526. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 527. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 528. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 529. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 530. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 531. Zawadzki, Michał (1828-1887) [2]
 532. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 533. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 534. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 535. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [2]
 536. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 537. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 538. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 539. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [2]
 540. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 541. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 542. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 543. Wróblewski, K. [2]
 544. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 545. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 546. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 547. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 548. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 549. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 550. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 551. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 552. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 553. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 554. Warnkówna, Jadwiga [2]
 555. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 556. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 557. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 558. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 559. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 560. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 561. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [2]
 562. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 563. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 564. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 565. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 566. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 567. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 568. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 569. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 570. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 571. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 572. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 573. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 574. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 575. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 576. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 577. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 578. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 579. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 580. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 581. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 582. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 583. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [2]
 584. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 585. Surowiecki, Karol [2]
 586. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 587. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 588. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 589. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 590. Strauss, Johann(1804-1849 ;ojciec) [2]
 591. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 592. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 593. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 594. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 595. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 596. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 597. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 598. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 599. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 600. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 601. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 602. Sosiński, J. Ryt. [2]
 603. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 604. Socha, Szczepan [2]
 605. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 606. Skornia-Roszij, Maria [2]
 607. Siekierski, Franciszek [2]
 608. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 609. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 610. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 611. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 612. Sedlaczek, Lech [2]
 613. Schumann, Robert(1810-1856) [2]
 614. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [2]
 615. Röber, F. H. Ryt. [2]
 616. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 617. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 618. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 619. Rumianek, Stanisław [2]
 620. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 621. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 622. Rada Regencyjna [2]
 623. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 624. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 625. Przyałgowski, Ignacy [2]
 626. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 627. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 628. Polska Macierz Szkolna [2]
 629. Plewczyński, F. [2]
 630. Pistyner, M. [2]
 631. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 632. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 633. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 634. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 635. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 636. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 637. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 638. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 639. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 640. N[icz], E. Ryt. [2]
 641. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 642. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 643. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 644. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 645. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 646. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 647. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 648. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 649. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 650. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 651. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 652. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 653. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 654. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 655. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 656. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 657. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 658. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 659. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 660. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 661. Malewicz, Jadwiga [2]
 662. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 663. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 664. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 665. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 666. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 667. M. K. Ryt. [2]
 668. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 669. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 670. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 671. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 672. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 673. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 674. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 675. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 676. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 677. Kubełka, Ignacy [2]
 678. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 679. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 680. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 681. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 682. Krajewski. Ryt. [2]
 683. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 684. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 685. Kostka, J. [2]
 686. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 687. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 688. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 689. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 690. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 691. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 692. Komar, Józef [2]
 693. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 694. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 695. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [2]
 696. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 697. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 698. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 699. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 700. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 701. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 702. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 703. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 704. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [2]
 705. KK. Ryt. [2]
 706. K.W. Ryt. [2]
 707. K.N. Ryt. [2]
 708. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 709. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 710. Jezierski, J. Ryt. [2]
 711. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 712. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 713. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 714. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 715. J.K. Ryt. [2]
 716. J. Ł. [2]
 717. Instytut Spraw Społecznych [2]
 718. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 719. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 720. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 721. Hähle, G. Ryt. [2]
 722. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 723. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 724. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 725. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 726. Grossman, Ludwik (1835-1915) [2]
 727. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 728. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 729. Gorazdowski, E. [2]
 730. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 731. Godard, Benjamin (1849-1895) [2]
 732. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 733. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 734. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 735. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 736. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 737. Frick, L. [2]
 738. Florimo, Francesco(1800-1888) [2]
 739. Fall, Leo(1873-1925) [2]
 740. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 741. Elkana, J. M. [2]
 742. E. N. Ryt. [2]
 743. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 744. Döhler, Theodore (1814-1856) [2]
 745. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 746. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 747. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [2]
 748. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 749. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 750. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 751. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 752. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 753. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 754. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 755. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 756. Dancla, Charles(1817-1907) [2]
 757. Czerny, Carl(1791-1857) [2]
 758. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 759. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 760. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 761. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [2]
 762. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 763. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 764. Bykowski, Leon [2]
 765. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 766. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 767. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 768. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 769. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 770. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 771. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 772. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 773. Bizet, Georges(1838-1875) [2]
 774. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 775. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [2]
 776. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 777. Bielecki, C. [2]
 778. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 779. Biegański, B. Fot. [2]
 780. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 781. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 782. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 783. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 784. Baronowa X.Y.Z. [2]
 785. Banner, M. Red. [2]
 786. Automobilklub Warszawski [2]
 787. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 788. Ascher, Josef (1829-1869) [2]
 789. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2]
 790. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 791. A.T.T. [2]
 792. A...... Z....li [2]
 793. A. K. Ryt. [2]
 794. "Młoda Sztuka" [2]
 795. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 796. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 797. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 798. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 799. Żeleński, Władysław(1837-1921) [1]
 800. Żelaznowski, Andrzej [1]
 801. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 802. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 803. Štejman, S. A. [1]
 804. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 805. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 806. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 807. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 808. Śmigielska, Józefa [1]
 809. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 810. Śliwiński, Jan [1]
 811. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 812. Łączkowski Ludwik [1]
 813. Łączkowska Felicja [1]
 814. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 815. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 816. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 817. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 818. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 819. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 820. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 821. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 822. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 823. Łada, Kazimierz(1824-1871). [1]
 824. Łada, Kazimierz (1824-1871) [1]
 825. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 826. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 827. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 828. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 829. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 830. par Ketterer [1]
 831. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 832. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 833. il [1]
 834. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 835. [s.n.] [1]
 836. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 837. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 838. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 839. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 840. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 841. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 842. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 843. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 844. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 845. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 846. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 847. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 848. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 849. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 850. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 851. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 852. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 853. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 854. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 855. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 856. [Quirini, Edward] [1]
 857. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 858. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 859. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 860. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 861. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 862. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 863. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 864. [Omm, Peter] [1]
 865. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 866. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 867. [Mielnicki]. Fot. [1]
 868. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 869. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 870. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 871. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 872. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 873. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 874. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 875. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 876. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 877. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 878. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 879. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 880. [Grabiec (?-?)] [1]
 881. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 882. [Franck] [1]
 883. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 884. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 885. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 886. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 887. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 888. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 889. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 890. [Bielski, Szymon] [1]
 891. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 892. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 893. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 894. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 895. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 896. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 897. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 898. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 899. Związek Strzelecki [1]
 900. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 901. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 902. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 903. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 904. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 905. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 906. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 907. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 908. Związek Miast Polskich [1]
 909. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 910. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 911. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 912. Związek Katolicki [1]
 913. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 914. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 915. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 916. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 917. Zumpe, Edmund [1]
 918. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 919. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 920. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 921. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 922. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 923. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 924. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 925. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 926. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 927. Ziegler; Droste [1]
 928. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 929. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 930. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 931. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 932. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 933. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 934. Zbyszewski [1]
 935. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 936. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 937. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 938. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 939. Zawadzki, Michał(1828-1887) [1]
 940. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 941. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 942. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 943. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 944. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 945. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 946. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 947. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 948. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 949. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 950. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 951. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 952. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 953. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 954. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 955. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 956. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 957. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 958. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 959. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 960. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 961. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 962. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 963. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 964. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 965. Zagórska, W. Ryt. [1]
 966. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 967. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 968. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 969. X. Y. Z. [1]
 970. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 971. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 972. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 973. Węgrzecki, S. [1]
 974. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 975. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 976. Wóycicka, Jadwiga [1]
 977. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 978. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 979. Wójcicki, Jerzy [1]
 980. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 981. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 982. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 983. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 984. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 985. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 986. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 987. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 988. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 989. Wyroba, Stefan [1]
 990. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 991. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 992. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 993. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 994. Wretowski, Paweł [1]
 995. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 996. Wołkiewicz, Hanna [1]
 997. Wołek, Adam [1]
 998. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 999. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1000. Wojnarowicz Weseła [1]
 1001. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1002. Wohlfahrt, A. [1]
 1003. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1004. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1005. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1006. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1007. Wiśniewski, Marceli [1]
 1008. Wizimirska, Barbara [1]
 1009. Witkowski, Wincenty [1]
 1010. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1011. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1012. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1013. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1014. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1015. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1016. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1017. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1018. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1019. Wilczek, Feliks [1]
 1020. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1021. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1022. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1023. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1024. Wierciński, K. [1]
 1025. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1026. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1027. Whiting, A. [1]
 1028. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1029. Wesoły Wujaszek [1]
 1030. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1031. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1032. Weinberg P. [1]
 1033. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1034. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1035. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1036. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1037. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1038. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1039. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1040. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1041. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1042. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1043. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1044. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1045. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1046. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1047. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1048. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1049. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1050. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1051. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1052. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1053. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1054. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1055. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1056. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1057. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1058. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1059. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1060. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1061. Wano, K. [1]
 1062. Wanda Z. Ryt. [1]
 1063. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1064. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [1]
 1065. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1066. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1067. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1068. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1069. Wahrendorff, O. [1]
 1070. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1071. W.Z. Ryt. [1]
 1072. W.K. Ryt. [1]
 1073. W. M. K. [1]
 1074. W. K. Ryt. [1]
 1075. W. K. [1]
 1076. W. B. Ryt. [1]
 1077. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1078. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1079. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1080. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1081. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1082. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1083. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1084. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1085. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1086. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1087. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1088. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1089. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1090. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1091. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1092. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1093. Urbanowicz, Szymon [1]
 1094. Uniwersytet Warszawski [1]
 1095. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1096. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1097. Uhry, M. [1]
 1098. Typiak, Piotr [1]
 1099. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1100. Twardzicki, Walery (1838-1902) [1]
 1101. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1102. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1103. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1104. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1105. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1106. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1107. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1108. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1109. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1110. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1111. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1112. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1113. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1114. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1115. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1116. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1117. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1118. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1119. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1120. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1121. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1122. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1123. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1124. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1125. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1126. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1127. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1128. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1129. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1130. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1131. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1132. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1133. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1134. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1135. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1136. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1137. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1138. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1139. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1140. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1141. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1142. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1143. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1144. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1145. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1146. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1147. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1148. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1149. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1150. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1151. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1152. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1153. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1154. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1155. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1156. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1157. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1158. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1159. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1160. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1161. Tor, Stanisław [1]
 1162. Tonioli, D. [1]
 1163. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1164. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1165. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1166. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1167. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1168. Tirling, Zygmunt [1]
 1169. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1170. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1171. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1172. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1173. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1174. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1175. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1176. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1177. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1178. Taubert. Ryt. [1]
 1179. Taube, Gustaw jr [1]
 1180. Tarnacki, Józef. [1]
 1181. Tarnacki, Józef [1]
 1182. Tarczyński, Władysław [1]
 1183. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1184. T.B. [1]
 1185. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1186. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1187. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1188. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1189. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1190. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1191. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1192. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1193. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1194. Szymkiewicz, Józef [1]
 1195. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1196. Szymański, Ludwik [1]
 1197. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1198. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1199. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1200. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1201. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1202. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1203. Sznage. Ryt. [1]
 1204. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1205. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1206. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1207. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1208. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1209. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1210. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1211. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1212. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1213. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1214. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1215. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1216. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1217. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1218. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1219. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1220. Syrewicz, Xawery [1]
 1221. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1222. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1223. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1224. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1225. Suszczyński, Jan [1]
 1226. Surzyński, Mieczysław(1866-1924) [1]
 1227. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1228. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1229. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1230. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1231. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1232. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1233. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1234. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1235. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1236. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1237. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1238. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1239. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1240. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1241. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1242. Strauss, Johann(1825-1899). [1]
 1243. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1244. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1245. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1246. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1247. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1248. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1249. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1250. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1251. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1252. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1253. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1254. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1255. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1256. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1257. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1258. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1259. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1260. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1261. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1262. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1263. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1264. Steiman, S. [1]
 1265. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1266. Stecher, August (?-?) [1]
 1267. Stawiński. Ryt. [1]
 1268. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1269. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1270. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1271. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1272. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1273. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1274. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1275. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1276. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1277. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1278. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1279. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1280. Sosnkowski, Józef [1]
 1281. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1282. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1283. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1284. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1285. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1286. Snopek, Kazimierz [1]
 1287. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1288. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1289. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1290. Slaski, S. Ryt. [1]
 1291. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1292. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1293. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1294. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1295. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1296. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1297. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1298. Siemieński, Lucjan [1]
 1299. Siegrist, Piotr [1]
 1300. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1301. Siczyński, Walery [1]
 1302. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [1]
 1303. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1304. Sewer [1]
 1305. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1306. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1307. Schumann, Robert (1810-1856) [1]
 1308. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1309. Schulhoff, Julius(1825-1898) [1]
 1310. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1311. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1312. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1313. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1314. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1315. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1316. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1317. Sawiński, F. M. [1]
 1318. Sawiczewski, S. [1]
 1319. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1320. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1321. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1322. Samselski, Marek. Red. [1]
 1323. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1324. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1325. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1326. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1327. Salinger, Zygmunt [1]
 1328. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1329. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1330. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1331. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1332. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1333. S. E. [1]
 1334. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1335. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1336. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1337. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1338. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1339. Rybicki, Anastazy [1]
 1340. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1341. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1342. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1343. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1344. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1345. Rudnicka, Monika [1]
 1346. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1347. Rubinštejn, Anton Grigorʹevič(1829-1894) [1]
 1348. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [1]
 1349. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1350. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1351. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1352. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1353. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1354. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1355. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1356. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1357. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1358. Roeber. H. Ryt. [1]
 1359. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1360. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1361. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1362. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1363. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1364. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1365. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1366. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1367. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1368. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1369. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1370. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1371. Richards, Brinley(1819-1885) [1]
 1372. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1373. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1374. Rembiel, St. [1]
 1375. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1376. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1377. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1378. Reiss, N. [1]
 1379. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1380. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1381. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1382. Raudny, Wacław [1]
 1383. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1384. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1385. Rajczak, Andrzej(1808-1861) [1]
 1386. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [1]
 1387. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1388. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1389. Radzimiński, Bronisław [1]
 1390. Radwan, August [1]
 1391. Radoszewska, A. J. [1]
 1392. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1393. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1394. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1395. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1396. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1397. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1398. R. P. [1]
 1399. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1400. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1401. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1402. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1403. Péreyra, Charles [1]
 1404. Pécaut, Elie [1]
 1405. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1406. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1407. Pusch, Alois Maria de [1]
 1408. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1409. Puc, B[ronisław] [1]
 1410. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1411. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1412. Przyłęcki, Henryk [1]
 1413. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1414. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1415. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1416. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1417. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1418. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1419. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1420. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1421. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1422. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1423. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1424. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1425. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1426. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1427. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1428. Posttallé. [1]
 1429. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1430. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1431. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1432. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1433. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1434. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1435. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1436. Popielewski [1]
 1437. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1438. Pomian, E. [1]
 1439. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1440. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1441. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1442. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1443. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1444. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1445. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1446. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1447. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1448. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1449. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1450. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1451. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1452. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1453. Pokorny. Ryt. [1]
 1454. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1455. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1456. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1457. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1458. Podwiński, Stanisław [1]
 1459. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1460. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1461. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1462. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1463. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1464. Plater, Karol [1]
 1465. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1466. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1467. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1468. Piotrowski, Andrzej [1]
 1469. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1470. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1471. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1472. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1473. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1474. Pilich, Michał [1]
 1475. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1476. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1477. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1478. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1479. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1480. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1481. Piekacz, J. Fot. [1]
 1482. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1483. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1484. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1485. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1486. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1487. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1488. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1489. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1490. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1491. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1492. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1493. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1494. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1495. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1496. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1497. Pawłowski, Kalixt [1]
 1498. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1499. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1500. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1501. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1502. Pawe, L. [1]
 1503. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1504. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1505. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1506. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1507. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1508. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1509. Paprocki, Bartosz [1]
 1510. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1511. Pallach, A. Ryt. [1]
 1512. Paczóski, Julian [1]
 1513. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1514. P. D. Ryt. [1]
 1515. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1516. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1517. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1518. Ostas, Marek [1]
 1519. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1520. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1521. Osmański, Wojciech(1834-1908) [1]
 1522. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1523. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1524. Osborne, George Alexander(1806-1893) [1]
 1525. Orthwein, Ludwik [1]
 1526. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1527. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1528. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1529. Oranowski, Wacław [1]
 1530. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1531. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1532. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1533. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1534. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1535. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1536. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1537. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1538. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1539. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1540. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1541. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1542. Obuchowicz, Henryk [1]
 1543. Oborski, Florian(1839-1892) [1]
 1544. Oborski, Florian (1839-1892) [1]
 1545. Oberfeld, Kazimierz(1903-1945) [1]
 1546. O liść dębu [1]
 1547. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [1]
 1548. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1549. Nowakowski, Bogdan [1]
 1550. Nowacki, Łukasz [1]
 1551. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1552. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1553. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1554. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1555. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1556. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1557. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1558. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1559. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1560. Niemann, Rudolf Friedrich(1838-1898) [1]
 1561. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1562. Niedzielski, Stanisław(1842-1895) [1]
 1563. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [1]
 1564. Niecz, Krzysztof. Fot. [1]
 1565. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1566. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1567. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1568. Nałęcz, Edward [1]
 1569. Naumann, Karl [1]
 1570. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1571. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1572. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1573. Naoczny świadek [1]
 1574. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1575. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1576. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1577. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1578. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1579. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1580. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1581. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1582. Ménil, Félicien de(1860-1930) [1]
 1583. Ménil, Félicien de (1860-1930) [1]
 1584. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1585. Myszkowska, Justyna [1]
 1586. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1587. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1588. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1589. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1590. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1591. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1592. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1593. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1594. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1595. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1596. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1597. Mozart, Wolfgang Amadeus(1756-1791) [1]
 1598. Motas, Maciej [1]
 1599. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1600. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [1]
 1601. Morżkowska, Antonina [1]
 1602. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1603. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1604. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1605. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1606. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1607. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1608. Montabone (Firenze) [1]
 1609. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1610. Monckton, Lionel(1861-1924) [1]
 1611. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1612. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1613. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1614. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1615. Miłkowski, Stanisław [1]
 1616. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1617. Missler, B. T. [1]
 1618. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1619. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1620. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1621. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1622. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1623. Miller, Jan Nepomucen [1]
 1624. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1625. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1626. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1627. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1628. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1629. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [1]
 1630. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1631. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1632. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1633. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1634. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1635. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1636. Mickiewicz, Izadora [1]
 1637. Mickiewicz, Dominik [1]
 1638. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1639. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1640. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1641. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1642. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1643. Meisser [1]
 1644. Medeksza, Antoni [1]
 1645. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1646. Małkowska, Grażyna [1]
 1647. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1648. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1649. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1650. Maël, Pierr. [1]
 1651. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1652. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1653. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1654. Max, Józef (?-?) [1]
 1655. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1656. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1657. Matrzak, Jerzy [1]
 1658. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1659. Marx, Emil (?-?) [1]
 1660. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1661. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1662. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1663. Marcinkowski, Piotr [1]
 1664. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1665. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1666. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1667. Makowski, Marek [1]
 1668. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1669. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1670. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1671. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1672. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1673. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1674. Mahomet II [1]
 1675. Magnus, Wiktor [1]
 1676. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1677. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1678. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1679. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1680. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1681. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1682. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1683. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1684. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1685. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1686. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1687. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1688. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1689. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1690. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1691. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1692. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1693. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1694. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1695. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1696. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1697. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1698. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1699. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1700. M.K. Ryt. [1]
 1701. M. A. Ryt [1]
 1702. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1703. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1704. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1705. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1706. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1707. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1708. Lozano, Vicente [1]
 1709. Loth, August (1869-1944) [1]
 1710. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1711. Loos, Vincent Angelo [1]
 1712. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1713. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1714. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1715. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1716. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1717. Lisicki, Roman [1]
 1718. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1719. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1720. Lilpop, Marian [1]
 1721. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [1]
 1722. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1723. Ligber. Szty. [1]
 1724. Ligber, F. Szty. [1]
 1725. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1726. Liciński Hipolit [1]
 1727. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1728. Leśniewska, B. [1]
 1729. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1730. Lewski , I. [1]
 1731. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1732. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1733. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1734. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1735. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1736. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1737. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1738. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1739. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1740. Leschik, Konrad [1]
 1741. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1742. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1743. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1744. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1745. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1746. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1747. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1748. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1749. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1750. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1751. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1752. Lazzerini, Gustavo [1]
 1753. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1754. Latoszek, Jacek [1]
 1755. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1756. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1757. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1758. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1759. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1760. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1761. Lange, Gustav(1830-1899) [1]
 1762. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1763. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1764. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1765. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1766. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1767. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1768. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1769. Kűbler. Ryt. [1]
 1770. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1771. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1772. Kępkowska, Bogusława Bożena [1]
 1773. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1774. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1775. Kübler, Ryt. [1]
 1776. Kóźmiński, T. B. [1]
 1777. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1778. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1779. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1780. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1781. Kumidor, Zbigniew [1]
 1782. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1783. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1784. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1785. Kuczyński [1]
 1786. Kucz, M. Ryt. [1]
 1787. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1788. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1789. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1790. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1791. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1792. Krzyżanowska, Celina [1]
 1793. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1794. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1795. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1796. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1797. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1798. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1799. Krywoszejew, Maciej [1]
 1800. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1801. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1802. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1803. Krudowski, Józef [1]
 1804. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1805. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1806. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1807. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1808. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1809. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1810. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1811. Krasuski, Stefan [1]
 1812. Krasowska Helena [1]
 1813. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1814. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1815. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1816. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1817. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1818. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1819. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1820. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1821. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1822. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1823. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1824. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1825. Kozłowski, Jan J. [1]
 1826. Kozyra, Anna [1]
 1827. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1828. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1829. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1830. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1831. Kowalewski, T. [1]
 1832. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1833. Kowala, G. [1]
 1834. Kotuliński, Andrzej [1]
 1835. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1836. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [1]
 1837. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [1]
 1838. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1839. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1840. Kossakowska, Wanda [1]
 1841. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1842. Koschmider, Edmund [1]
 1843. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1844. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1845. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1846. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1847. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1848. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 1849. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 1850. Konstanty. Fot. [1]
 1851. Konopnicki, Jan [1]
 1852. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1853. Koniński, Kazimierz [1]
 1854. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1855. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 1856. Kondracki, W. Fot. [1]
 1857. Kondor, Ernst. [1]
 1858. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 1859. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1860. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1861. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1862. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1863. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1864. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1865. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1866. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1867. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1868. Komitet Budowy Pomników [1]
 1869. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1870. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1871. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1872. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1873. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1874. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1875. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1876. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1877. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 1878. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1879. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1880. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1881. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1882. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 1883. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1884. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1885. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1886. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1887. Klimowicz, Ignacy [1]
 1888. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1889. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1890. Klein, W. Ryt. [1]
 1891. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1892. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1893. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1894. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1895. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1896. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1897. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1898. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1899. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1900. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [1]
 1901. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1902. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 1903. Kautecki, Antoni. [1]
 1904. Kautecki, Antoni [1]
 1905. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1906. Kasterska, Maria [1]
 1907. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1908. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1909. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [1]
 1910. Kasiewicz, Alfred [1]
 1911. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1912. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1913. Karoli, W. [1]
 1914. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 1915. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 1916. Kapuscinski, Petr [1]
 1917. Kapliński, Julian [1]
 1918. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 1919. Kapituła Odznaki [1]
 1920. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 1921. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 1922. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 1923. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 1924. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 1925. Kaliszewski, L. [1]
 1926. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 1927. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 1928. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 1929. Kafka, Johann(1819-1886) [1]
 1930. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 1931. Kaczyński, Witold [1]
 1932. Kaczmarski, S. [1]
 1933. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 1934. K.P. [1]
 1935. K. Z. Ryt. [1]
 1936. K. Ryt. [1]
 1937. K. M. Ryt. [1]
 1938. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 1939. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 1940. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 1941. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 1942. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 1943. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 1944. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 1945. Jotes [1]
 1946. Jonzeck, Waldemar [1]
 1947. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 1948. Jeżowski, M [1]
 1949. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 1950. Jezierski, J. [1]
 1951. Jeske, August (1836-1875) [1]
 1952. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 1953. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 1954. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 1955. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 1956. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 1957. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 1958. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 1959. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 1960. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 1961. Jarmużyński, J. [1]
 1962. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 1963. Janusz [1]
 1964. Jansenne, Louis(1809-1890) [1]
 1965. Janowski, Benon (1873-) [1]
 1966. Jankowski, Józef [1]
 1967. Jankiewicz, Stanisław [1]
 1968. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 1969. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 1970. Janczewski, S. Red. [1]
 1971. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 1972. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 1973. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 1974. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 1975. Jakobi, Zygmunt [1]
 1976. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 1977. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 1978. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 1979. Jacobs-Bond, Carrie(1862-1946) [1]
 1980. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 1981. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 1982. Jackowski, Aleksander [1]
 1983. Jachowiczowa, Antonina [1]
 1984. Jabłoński, Tadeusz [1]
 1985. J.J, Ryt. [1]
 1986. J. Z. [1]
 1987. J. S. Ryt. [1]
 1988. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1989. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1990. J. J. Ryt. [1]
 1991. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 1992. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 1993. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 1994. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 1995. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 1996. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 1997. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 1998. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 1999. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2000. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2001. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2002. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2003. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2004. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2005. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 2006. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2007. Hyodo, Nagao [1]
 2008. Huzarski, Jerzy [1]
 2009. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2010. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2011. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2012. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2013. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2014. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2015. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2016. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2017. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2018. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2019. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2020. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2021. Hervé (1825-1892) [1]
 2022. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2023. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2024. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2025. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2026. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2027. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2028. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2029. Heck, Walerian [1]
 2030. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2031. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2032. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2033. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2034. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2035. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2036. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2037. Haehle. Ryt. [1]
 2038. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2039. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2040. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1]
 2041. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2042. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2043. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2044. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2045. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2046. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2047. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2048. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2049. Górska, Maria. Red. [1]
 2050. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2051. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2052. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2053. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2054. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2055. Grynfeld, Bronisława [1]
 2056. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2057. Grupa Legionistów [1]
 2058. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2059. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2060. Grossman, Ludwik(1835-1915) [1]
 2061. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2062. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2063. Grimm., A. Ryt. [1]
 2064. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2065. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2066. Grajnert, Józef [1]
 2067. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2068. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2069. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2070. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2071. Gołębiewska, Wanda [1]
 2072. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2073. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2074. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2075. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2076. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2077. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2078. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2079. Gold, Artur (1897-1943) [1]
 2080. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2081. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [1]
 2082. Gola, A.(muzyka) [1]
 2083. Godfrey, Daniel(1831-1903) [1]
 2084. Godfrey, Charles(1839-1919) [1]
 2085. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2086. Godard, Benjamin(1849-1895) [1]
 2087. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2088. Gnatkowski, Adam [1]
 2089. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2090. Giraud, Paul [1]
 2091. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2092. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2093. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2094. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2095. Giller, Honorata [1]
 2096. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2097. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2098. Gierczyńska, Joanna [1]
 2099. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2100. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2101. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2102. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 2103. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2104. Gebhard, podporucznik [1]
 2105. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2106. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2107. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2108. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2109. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2110. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [1]
 2111. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2112. Ganne, Louis(1862-1923) [1]
 2113. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2114. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2115. Gajewski, Adrian [1]
 2116. Gabussi, Vincenzo(1800-1846) [1]
 2117. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2118. G.S. Ryt. [1]
 2119. G.R. Ryt. [1]
 2120. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2121. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2122. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2123. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2124. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2125. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2126. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2127. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2128. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2129. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2130. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2131. Fiszer, Carolina [1]
 2132. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2133. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2134. Filipiak, Grzegorz [1]
 2135. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2136. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2137. Field, John (1782-1837) [1]
 2138. Fiedler. Ryt. [1]
 2139. Feuerstein Władysław [1]
 2140. Feldman, J. [1]
 2141. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2142. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2143. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2144. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2145. Fabiszewski, M. [1]
 2146. F. K. Ryt. [1]
 2147. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2148. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2149. Erhard, Carl [1]
 2150. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2151. Emer, Lucjan [1]
 2152. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2153. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2154. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2155. Eilenberg, Richard(1848-1925) [1]
 2156. Eilenberg, Richard (1848-1925) [1]
 2157. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2158. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2159. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2160. Egloff, Jerzy [1]
 2161. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2162. Edgeworth, Maria [1]
 2163. E. S. [1]
 2164. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2165. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2166. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2167. Dénoix, Victorin [1]
 2168. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2169. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2170. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2171. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2172. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2173. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2174. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [1]
 2175. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2176. Dulcken, Ferdinand Quentin(1837-1902) [1]
 2177. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2178. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2179. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2180. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2181. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2182. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2183. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2184. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2185. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2186. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2187. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2188. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2189. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2190. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2191. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2192. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2193. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2194. Dom ks. Boduena [1]
 2195. Dobrzyński, Ignacy Feliks(1807-1867) [1]
 2196. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2197. Dobrski, Konrad [1]
 2198. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2199. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2200. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [1]
 2201. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2202. Di Donato, Carlo [1]
 2203. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2204. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2205. Derengowski, Jan [1]
 2206. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2207. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2208. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2209. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2210. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2211. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2212. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2213. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2214. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2215. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2216. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2217. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2218. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2219. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2220. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2221. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2222. Dembiński, Czesław [1]
 2223. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2224. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2225. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2226. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2227. Dawidowa, Helena [1]
 2228. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2229. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2230. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2231. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2232. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2233. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2234. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2235. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2236. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2237. Dalla Casa, Louis [1]
 2238. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2239. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2240. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2241. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2242. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2243. Czerwiński, Franciszek [1]
 2244. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 2245. Czerniawski, Jan [1]
 2246. Czermański, Zdzisław [1]
 2247. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2248. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2249. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2250. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2251. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2252. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2253. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2254. Czaki, Klementyna [1]
 2255. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2256. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2257. Czajewski Wiktor [1]
 2258. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2259. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2260. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2261. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2262. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2263. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2264. Cirina, J. A. [1]
 2265. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2266. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2267. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2268. Cichocki, Ks. [1]
 2269. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2270. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2271. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [1]
 2272. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2273. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2274. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2275. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2276. Chojnacki, Henryk(1817-1894) [1]
 2277. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2278. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2279. Chodecki, Władysław [1]
 2280. Chmielewski, Ignacy [1]
 2281. Chmielewska, Halina [1]
 2282. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2283. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 2284. Charszewski, Ignacy [1]
 2285. Charchillac, Berthet de [1]
 2286. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2287. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2288. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2289. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2290. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2291. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2292. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2293. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2294. C.K. ryt. [1]
 2295. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2296. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2297. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2298. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2299. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2300. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2301. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2302. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2303. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2304. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2305. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2306. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2307. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2308. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2309. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2310. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2311. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2312. Brzeziński, Hipolit(18..-1936) [1]
 2313. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [1]
 2314. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2315. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2316. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2317. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2318. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2319. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2320. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2321. Brauman, Władysław [1]
 2322. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2323. Bouleau, H. de. [1]
 2324. Borucki, Juliusz [1]
 2325. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2326. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2327. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2328. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2329. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2330. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2331. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2332. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2333. Bojarska, Stefanja [1]
 2334. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2335. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2336. Bogacki, S. Fot. [1]
 2337. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2338. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2339. Bockhann, F. [1]
 2340. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2341. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2342. Bobiński, Antoni [1]
 2343. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2344. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2345. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2346. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2347. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2348. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2349. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2350. Bio [pseud.] [1]
 2351. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2352. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2353. Bierey, Gottlob Benedikt(1772-1840) [1]
 2354. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2355. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2356. Bielicka, Eugenia [1]
 2357. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2358. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2359. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2360. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2361. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2362. Biblioteka Narodowa [1]
 2363. Biblioteka Kórnicka [1]
 2364. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2365. Bianchi, Emilio [1]
 2366. Bełza, Władysław (1847-1913) [1]
 2367. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2368. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2369. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2370. Beyer, Ferdinand(1803-1863) [1]
 2371. Betcher, Jan C. [1]
 2372. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2373. Berens, Hermann(1826-1880) [1]
 2374. Berens, Hermann (1826-1880) [1]
 2375. Bellini, Vincenzo(1801-1835) [1]
 2376. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2377. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2378. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2379. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2380. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2381. Bayer, Josef(1852-1913) [1]
 2382. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2383. Baude, K. [1]
 2384. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2385. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2386. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2387. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2388. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2389. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2390. Baracz, A. P. [1]
 2391. Bar, E. Ryt. [1]
 2392. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2393. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2394. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2395. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2396. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2397. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2398. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2399. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2400. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2401. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2402. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2403. Babiński, Wacław [1]
 2404. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2405. B.O. Ryt. [1]
 2406. B. B. Ryt. [1]
 2407. Aut. [1]
 2408. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2409. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2410. Ascher, Josef(1829-1869). [1]
 2411. Arslan M. [1]
 2412. Arnold, E. J. [1]
 2413. Arnaud, Étienne [1]
 2414. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2415. Armia Krajowa [1]
 2416. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2417. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2418. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2419. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2420. Archibald, M. [1]
 2421. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2422. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2423. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [1]
 2424. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2425. Aniela S. Ryt. [1]
 2426. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2427. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2428. Amator [1]
 2429. Alkar [pseud.] [1]
 2430. Al. Pow. [1]
 2431. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2432. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2433. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2434. Adamska, Grażyna [1]
 2435. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2436. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2437. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2438. AWU [1]
 2439. ADAM [1]
 2440. A. Z. [1]
 2441. A. W. Ryt. [1]
 2442. A. S. Ryt. [1]
 2443. A. G. Ryt. [1]
 2444. A. C. Ryt. [1]
 2445. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2446. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2447. - [1]
 2448. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [99318]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [28786]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [26675]
 4. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [26648]
 5. Ministerstwo Oświaty [22992]
 6. Prus, Bolesław (1847-1912) [18161]
 7. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [16249]
 8. Bobiński, Antoni [15200]
 9. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [14808]
 10. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [14586]
 11. Wojewódzki Urząd Statystyczny [13950]
 12. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13268]
 13. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [11338]
 14. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11296]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [11274]
 16. Załęczny, Jolanta (1959- ) [10430]
 17. Główny Urząd Statystyczny [10227]
 18. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [9842]
 19. Pocztowa Kasa Oszczędności [9702]
 20. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [9307]
 21. Arct, Michał (1840-1916) [9189]
 22. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [9002]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [8716]
 24. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8374]
 25. Gawkowski, Robert (1962- ) [8208]
 26. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8128]
 27. Krajowe Biuro Statystyczne [8084]
 28. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [7339]
 29. Verne, Jules (1828-1905) [6663]
 30. Urząd Statystyczny w Warszawie [5725]
 31. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [5100]
 32. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4778]
 33. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4630]
 34. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4574]
 35. Egloff, Jerzy [4548]
 36. Magistrat m.st. Warszawy [4517]
 37. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4494]
 38. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [4294]
 39. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4282]
 40. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4227]
 41. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [3958]
 42. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [3915]
 43. Skarga, Piotr (1536-1612) [3787]
 44. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3772]
 45. Antykwarnia Warszawska [3756]
 46. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3645]
 47. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3574]
 48. Maliszewski, Jerzy (?-?) [3531]
 49. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3522]
 50. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [3509]
 51. Baracz, A. P. [3447]
 52. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3418]
 53. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [3332]
 54. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3294]
 55. Winek, Włodzimierz (1956-) [3239]
 56. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3188]
 57. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3160]
 58. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3154]
 59. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [3074]
 60. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3039]
 61. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [2994]
 62. Kapuściński, Piotr [2981]
 63. Estreicher, Karol (1827-1908) [2946]
 64. Jaugey, Jean [2926]
 65. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [2911]
 66. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [2812]
 67. Starzyński, Stefan (1893-1939) [2766]
 68. Łoza, Stanisław (1888-1956) [2689]
 69. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [2688]
 70. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2652]
 71. Papierowski, Andrzej Jerzy [2644]
 72. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2599]
 73. Röber, H. Ryt. [2557]
 74. Muzeum Narodowe (Warszawa) [2527]
 75. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2502]
 76. Związek Patriotów Polskich [2467]
 77. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2444]
 78. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2415]
 79. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2335]
 80. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2319]
 81. Małecki, Antoni (1821-1913) [2291]
 82. Tretiak, Józef (1841-1923) [2263]
 83. Brandel, Konrad (1838-1920) [2259]
 84. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2243]
 85. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2224]
 86. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2186]
 87. Popowski, S. [2180]
 88. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [2178]
 89. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2132]
 90. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2087]
 91. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [1991]
 92. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1983]
 93. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [1977]
 94. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1962]
 95. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1958]
 96. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [1940]
 97. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1937]
 98. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1931]
 99. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1924]
 100. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [1914]
 101. Paulmier, Adrien-Augustin [1911]
 102. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1908]
 103. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1899]
 104. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1899]
 105. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1883]
 106. Kneisel, August [1880]
 107. Frączek, Ireneusz (1969- ) [1865]
 108. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1809]
 109. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1747]
 110. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1742]
 111. Skwara, Marian (1946- ) [1736]
 112. Górska, Halina (1898-1942) [1709]
 113. Zieliński, Jarosław (1958- ) [1682]
 114. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1664]
 115. [Bielski, Szymon] [1653]
 116. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1643]
 117. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1643]
 118. Polski Związek Producentów Filmowych [1643]
 119. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1641]
 120. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1608]
 121. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1587]
 122. Elkana, J. M. [1580]
 123. Baronowa X.Y.Z. [1556]
 124. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1555]
 125. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1541]
 126. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1522]
 127. Miejskie Biuro Statystyczne [1514]
 128. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1498]
 129. Polak, Józef (1857-1928) [1480]
 130. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1454]
 131. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [1447]
 132. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1445]
 133. Beyer, Karol (1818-1877) [1432]
 134. Słowaczyński, Jędrzej [1417]
 135. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1417]
 136. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [1412]
 137. Kudyba, Wojciech (1965- ) [1409]
 138. Kohn, Alfred. Red. [1407]
 139. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1404]
 140. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1398]
 141. Ganilh, Charles (1758-1836) [1398]
 142. Spencer, Herbert (1820-1903) [1390]
 143. Buzek, Józef (1873-1936) [1386]
 144. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1385]
 145. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1375]
 146. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1371]
 147. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1356]
 148. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1347]
 149. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1340]
 150. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1335]
 151. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1330]
 152. Pawłowski, Zbigniew [1321]
 153. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1300]
 154. [Magistrat m. Lwowa] [1282]
 155. Makowski, Marek [1277]
 156. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1276]
 157. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1274]
 158. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1273]
 159. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1272]
 160. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1271]
 161. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [1267]
 162. Stowarzyszenie Żoliborzan [1267]
 163. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1262]
 164. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1259]
 165. Dąbrowski, Stanisław [1256]
 166. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1249]
 167. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1229]
 168. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1216]
 169. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1175]
 170. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [1172]
 171. Napoleon I (1769-1821) [1168]
 172. Młoda Polka [pseud.] [1158]
 173. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [1155]
 174. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1138]
 175. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1133]
 176. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [1131]
 177. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1129]
 178. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1125]
 179. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1116]
 180. Gmitruk, Janusz (1948- ) [1107]
 181. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1097]
 182. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1085]
 183. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1082]
 184. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1077]
 185. Poliński, Józef (1891-1944) [1067]
 186. Surowiecki, Karol [1057]
 187. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1055]
 188. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1054]
 189. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1049]
 190. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1049]
 191. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1048]
 192. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1042]
 193. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1040]
 194. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1040]
 195. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1036]
 196. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1034]
 197. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1029]
 198. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1022]
 199. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1020]
 200. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1014]
 201. Oppman, Artur (1867-1931) [1008]
 202. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1006]
 203. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1001]
 204. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1000]
 205. Lisicki, Roman [990]
 206. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [988]
 207. Draper, John William (1811-1882) [985]
 208. Kucz, Karol (1815-1892) [981]
 209. Winogrodzka, Katarzyna [968]
 210. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [968]
 211. Furgault, Nicolas (1705-1794) [967]
 212. Callier, Edmund (1833-1893) [967]
 213. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [965]
 214. Załęski, Witold (1836-1908) [959]
 215. Radliński, Ignacy (1843-1920) [956]
 216. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [955]
 217. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [952]
 218. Kapuscinski, Petr [946]
 219. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [942]
 220. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [940]
 221. Korwin, Ludwik (1904-1988) [940]
 222. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [939]
 223. Biuro Pracy Społecznej [933]
 224. Chmielewska, Halina [926]
 225. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [920]
 226. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [920]
 227. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [920]
 228. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [910]
 229. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [889]
 230. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [887]
 231. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [886]
 232. Koleżak, Władysław (1854-1924) [885]
 233. Scott, Walter (1771-1832) [879]
 234. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [873]
 235. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [870]
 236. Chompre, Pierre (1698-1760) [869]
 237. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [853]
 238. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [839]
 239. Giraud, Paul [839]
 240. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [835]
 241. Suligowski, Adolf (1849-1932) [832]
 242. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [825]
 243. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [825]
 244. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [823]
 245. Friedrich, Henryk (1908-1944) [822]
 246. Rapaport, Artur (1889-1937) [818]
 247. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [816]
 248. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [816]
 249. Rzewuski, Walery (1837-1888) [815]
 250. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [815]
 251. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [814]
 252. Zapolska Gabriela (1857-1921) [813]
 253. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [811]
 254. Hoffman, Franz (1814-1882) [806]
 255. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [805]
 256. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [805]
 257. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [801]
 258. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [790]
 259. Wretowski, Paweł [786]
 260. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [781]
 261. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [774]
 262. Broniewski, Władysław (1897-1962) [772]
 263. Friedhuber de Grubenthal, L. [771]
 264. Lodge, Edmund (1756-1839) [767]
 265. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [764]
 266. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [761]
 267. Snopek, Kazimierz [760]
 268. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [757]
 269. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [754]
 270. Centralna Biblioteka Statystyczna [751]
 271. Łączkowski, Marceli (?-?) [747]
 272. Elsner, Józef (1769 - 1854) [743]
 273. Pawiński, Adolf (1840-1896) [740]
 274. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [738]
 275. Lewicka, Anna (1852-1932) [734]
 276. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [729]
 277. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [729]
 278. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [719]
 279. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [719]
 280. J. Ł. Ryt. [715]
 281. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [715]
 282. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [709]
 283. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [703]
 284. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [703]
 285. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [694]
 286. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [692]
 287. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [692]
 288. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [687]
 289. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [686]
 290. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [686]
 291. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [684]
 292. Szatkowska, Lena (1947- ) [679]
 293. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [678]
 294. Zawiliński, Roman (1855-1932) [674]
 295. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [674]
 296. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [669]
 297. Snarski, Stanisław (1795-1880) [663]
 298. Campe, Joachim Heinrich [662]
 299. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [660]
 300. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [659]
 301. Samborski, Henryk (1843-1918) [659]
 302. Bielski, Szymon (1745-1825) [658]
 303. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [656]
 304. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [655]
 305. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [655]
 306. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [655]
 307. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [653]
 308. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [647]
 309. Legun-Biliński, Antoni. [647]
 310. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [645]
 311. Majewski, Erazm (1858-1922) [643]
 312. Kurpiński, Karol (1785-1857) [642]
 313. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [639]
 314. Wysocki Piotr (1797-1874) [639]
 315. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [637]
 316. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [636]
 317. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [635]
 318. Leist, Ludwig (1891-1967) [634]
 319. Rostworowski, Jan (1838-1898) [633]
 320. Aristoteles (384-322 a.C.) [633]
 321. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [630]
 322. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [630]
 323. Krystall, Bronisław (1887-1983) [622]
 324. Sewer [616]
 325. Lampert, Kurt (1859-1918) [613]
 326. Dubiecki, Marian (1838-1926) [613]
 327. Warnka, Jadwiga [611]
 328. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [607]
 329. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [606]
 330. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [604]
 331. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [600]
 332. Major Hennequin del Varsaviae [599]
 333. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [598]
 334. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [598]
 335. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [597]
 336. [Magistrat m.st. Warszawy] [595]
 337. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [595]
 338. Bloch, Jan (1836-1902) [593]
 339. Magistrat Miasta Warszawy [593]
 340. Guiraud, Paul (1850-1907) [592]
 341. Baka, Józef (1707-1780) [592]
 342. Wyss, Johann David (1743-1818) [590]
 343. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [590]
 344. Czerniawski, Jan [590]
 345. Hansson, Ola (1860-1925) [587]
 346. Goszczyńska, Agnieszka [586]
 347. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [585]
 348. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [583]
 349. Zuber, Rudolf (1858-1920) [581]
 350. Siczyński, Walery [581]
 351. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [579]
 352. Bezak, Paweł (1983- ) [575]
 353. [Magistrat goroda Varšavy] [571]
 354. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [567]
 355. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [564]
 356. Dickstein, Samuel (1851-1939) [563]
 357. Biart, Lucjan (1829-1897) [563]
 358. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [559]
 359. Sedlaczek, Lech [559]
 360. Zarząd Miejski w Równem [556]
 361. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [555]
 362. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [553]
 363. Grajnert, Józef [551]
 364. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [548]
 365. Cep [Henryk Cepnik] [547]
 366. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [547]
 367. Lejko, Krystyna (1933- ) [542]
 368. Świętochowski, Adam (1864-1914) [541]
 369. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [541]
 370. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [539]
 371. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [537]
 372. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [537]
 373. Bersohn, Mathias (1823-1908) [536]
 374. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [535]
 375. Alkar [pseud.] [535]
 376. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [532]
 377. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [530]
 378. Czartoryska Izabela (1746-1835) [530]
 379. Gorecka, Maria (1835-1922) [528]
 380. Edgeworth, Maria [528]
 381. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [525]
 382. P. B. Ryt. [525]
 383. Siebeck, Herman (1842-1920) [524]
 384. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [522]
 385. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [522]
 386. Lachowicz, Juliusz. Red. [519]
 387. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [518]
 388. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [517]
 389. Hyodo, Nagao [517]
 390. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [517]
 391. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [515]
 392. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [513]
 393. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [512]
 394. Hasselbusch, Robert (1983- ). [510]
 395. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [509]
 396. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [509]
 397. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [508]
 398. J. Z. [508]
 399. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [506]
 400. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [501]
 401. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [501]
 402. Heck, Walerian [501]
 403. Ségur, Sophie de (1799-1874) [499]
 404. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [497]
 405. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [496]
 406. Kroński, Aleksander (1871-1935) [496]
 407. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [494]
 408. Ejsmond, Julian (1892-1930) [493]
 409. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [491]
 410. Portner, Szymon (18..-?) [489]
 411. Typiak, Piotr [488]
 412. Podwiński, Stanisław [488]
 413. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [487]
 414. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [487]
 415. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [484]
 416. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [484]
 417. Seruga, Józef (1886-1940) [483]
 418. Pécaut, Elie [482]
 419. Baude, K. [482]
 420. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [476]
 421. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [475]
 422. Zipper, Albert (1855-1936) [475]
 423. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [474]
 424. Pokorzyńska, Elżbieta [474]
 425. Marcinkowski, Piotr [474]
 426. Bojarska, Stefanja [473]
 427. Miłkowski, Stanisław [471]
 428. X. Y. Z. [470]
 429. Chodyński, Adam Antoni [470]
 430. Pawłowski, Kalixt [469]
 431. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [468]
 432. Iks Cagnafet [pseud.] [468]
 433. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [467]
 434. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [463]
 435. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [463]
 436. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [462]
 437. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [462]
 438. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [461]
 439. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [458]
 440. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [457]
 441. Przyborowski, Walery (1845-1913) [456]
 442. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [453]
 443. Passendorfer, Artur (1864-1936) [449]
 444. Kiliński, Jan (1760-1819 [449]
 445. [Granke, Stefan] [447]
 446. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [446]
 447. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [443]
 448. Skornia-Roszij, Maria [439]
 449. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [438]
 450. Socha, Szczepan [438]
 451. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [436]
 452. Ryszard, Antoni (1841-1894) [435]
 453. Wóycicka, Jadwiga [435]
 454. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [431]
 455. Kiliński, Jan (1760-1819) [429]
 456. Śmigielska, Józefa [424]
 457. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [424]
 458. Pawe, L. [421]
 459. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [419]
 460. Dénoix, Victorin [418]
 461. [Miethke, H. O.] [417]
 462. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [416]
 463. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [414]
 464. Sigismond. Fot. [414]
 465. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [414]
 466. Rumianek, Stanisław [413]
 467. Lissowski, Czesław (1895-1942) [413]
 468. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [412]
 469. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [412]
 470. Grzymała, Grabowiecki Jan [412]
 471. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [406]
 472. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [406]
 473. Styfi, Jan (1839?-1921) [406]
 474. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [405]
 475. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [405]
 476. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [400]
 477. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [400]
 478. Warszawski Szpital dla Dzieci [400]
 479. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [399]
 480. Lichota, Władysław Tadeusz [398]
 481. Wizimirska, Barbara [397]
 482. Ossibach-Budzyński, Andrzej [395]
 483. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [395]
 484. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [394]
 485. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [392]
 486. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [392]
 487. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [392]
 488. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [391]
 489. Warnkówna, Jadwiga [391]
 490. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [391]
 491. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [390]
 492. Piłsudski, Józef (1867-1935) [387]
 493. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [387]
 494. Strindberg, August (1849-1912) [387]
 495. Kumidor, Zbigniew [387]
 496. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [385]
 497. Paciorkowski, Bronisław Gryf [383]
 498. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [382]
 499. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [382]
 500. Jachowiczowa, Antonina [380]
 501. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [378]
 502. Simmler, Józef (1823-1868) [378]
 503. Barclay, John (1582-1621) [376]
 504. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [375]
 505. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [375]
 506. Jahner, Alfred (1860-1934) [375]
 507. Röber, F. H. Ryt. [373]
 508. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [372]
 509. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [371]
 510. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [369]
 511. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [367]
 512. Taube, Gustaw jr [366]
 513. Związek Komunalny (Węgrów) [364]
 514. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [363]
 515. Hoffman, Karol (1855-1937) [360]
 516. Nowakowski, Józef (1800-1864) [359]
 517. Turowski, Stanisław (1880-1936) [359]
 518. Leśniewska, B. [358]
 519. Grundmann, Karl (1909-1944) [358]
 520. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [356]
 521. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [356]
 522. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [355]
 523. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [353]
 524. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [352]
 525. Ministerstwo Kultury i Sztuki [351]
 526. Abdullah Frères [pseud.] [350]
 527. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [350]
 528. Sigalin, Józef (1909-1983) [349]
 529. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [349]
 530. Borkowski, Feliks (1840- ?) [349]
 531. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [346]
 532. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [345]
 533. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [345]
 534. Borucki, Juliusz [345]
 535. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [344]
 536. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [344]
 537. Paprocki, Bartosz [344]
 538. Tarnacki, Józef. [343]
 539. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [343]
 540. B. P. Ryt. [342]
 541. Adolph, Witold (1903-1941) [342]
 542. Marczyński, Józef (1891-1940) [342]
 543. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [341]
 544. Arnold, E. J. [341]
 545. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [340]
 546. Maliszewski, Edward (1875-1928) [340]
 547. [Łosiowa, Emilia] [338]
 548. Berthet, Èlie (1815-1891) [338]
 549. Chankowski, Henryk (1882-1944) [338]
 550. Bełza, Władysław (1847-1913) [338]
 551. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [336]
 552. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [335]
 553. Boratyński, Wacław (1908-1939) [334]
 554. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [333]
 555. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [333]
 556. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [333]
 557. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [331]
 558. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [330]
 559. Eile, Henryk (1878-1939) [330]
 560. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [329]
 561. Bykowski, Leon [329]
 562. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [329]
 563. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [329]
 564. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [327]
 565. Windakiewicz, Kazimierz [325]
 566. Siemieński, Lucjan [325]
 567. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [323]
 568. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [323]
 569. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [323]
 570. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [322]
 571. Schilgen, Hardy (1876-1941) [322]
 572. Ines, Albert (1620-1658) [322]
 573. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [322]
 574. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [321]
 575. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [319]
 576. Związek Miast Polskich [318]
 577. Kowalewski, T. [315]
 578. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [314]
 579. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [314]
 580. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [313]
 581. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [313]
 582. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [313]
 583. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [312]
 584. Lyall, Edna (1857-1903) [312]
 585. Gold, Artur (1897-1942) [311]
 586. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [311]
 587. Grabowski, Antoni (1857-1921) [311]
 588. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [310]
 589. Maciejowski, Adam (1874-1919) [310]
 590. Węgrzecki, S. [309]
 591. Piotrowski, Andrzej [309]
 592. Demby, Stefan (1862-1939) [309]
 593. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [308]
 594. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [308]
 595. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [306]
 596. Jabłoński, Tadeusz [306]
 597. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [305]
 598. Stablewski, Florian (1841-1906) [304]
 599. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [303]
 600. Ministerstwo Odbudowy Kraju [301]
 601. Kaczyński, Witold [301]
 602. Peretz, Adolf (1855-1933) [300]
 603. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [299]
 604. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [297]
 605. Płoska-Łoś, Irena [297]
 606. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [297]
 607. Walter. Ryt. [295]
 608. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [295]
 609. Ostrowski, Tomasz (?-?) [294]
 610. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [293]
 611. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [292]
 612. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [292]
 613. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [292]
 614. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [291]
 615. Jeżowski, M [291]
 616. Jelínek, Edvard (1855-1897) [291]
 617. Stefani, Józef (1800-1876) [290]
 618. Koroniarz [288]
 619. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [285]
 620. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [284]
 621. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [284]
 622. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [284]
 623. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [283]
 624. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [283]
 625. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [283]
 626. Osterloff, Edmund (1863-1938) [281]
 627. Szujski, Józef (1835-1883) [281]
 628. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [280]
 629. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [280]
 630. Kryński, Adam (1844-1932) [280]
 631. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [279]
 632. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [278]
 633. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [277]
 634. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [277]
 635. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [276]
 636. [Lindley, William (1808-1900)] [275]
 637. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [275]
 638. Świderski, Leopold (1853-1925) [274]
 639. Morawska, Zofia (1848-1922) [273]
 640. Dębski, Michał [272]
 641. Chmiel, Adam (1865-1934) [272]
 642. Wrześniowski, August (1836-1892) [271]
 643. Korotyński, Władysław (1866-1924) [271]
 644. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [270]
 645. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [268]
 646. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [268]
 647. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [268]
 648. Kolberg, Oskar (1814-1890) [267]
 649. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [266]
 650. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [263]
 651. Dombrowski, Władysław [262]
 652. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [261]
 653. Rytel, Kazimiera (?-?) [256]
 654. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [256]
 655. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [255]
 656. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [254]
 657. Instytut Spraw Społecznych [254]
 658. Sędlikowski, Aleksander [254]
 659. Freudenson, Daniel (1847-1931) [254]
 660. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [253]
 661. Dom Sztuki (Warszawa) [252]
 662. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [252]
 663. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 664. Szajnocha, Karol (1818-1868) [251]
 665. Loth, August (1869-1944) [251]
 666. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [250]
 667. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [250]
 668. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [250]
 669. Al. Pow. [250]
 670. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [249]
 671. Związek Buchalterów (Warszawa) [246]
 672. Szlendak, Adam (1881-1937) [246]
 673. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [246]
 674. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [245]
 675. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [243]
 676. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [242]
 677. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [242]
 678. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [242]
 679. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [241]
 680. Olszewski, K.[azimierz] [241]
 681. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [241]
 682. Czerwiński, Franciszek [241]
 683. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [239]
 684. Filipiak, Grzegorz [239]
 685. Dalecka, Wanda (1862-1932) [239]
 686. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [238]
 687. Maire, Albert (1856-?) [238]
 688. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [237]
 689. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [237]
 690. Godebski, Cyprian (1765-1809) [236]
 691. Aimard, Gustave (1818-1883) [236]
 692. Mościcki, Henryk (1881-1952) [235]
 693. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [235]
 694. Franczak, Lech (1939- ) [234]
 695. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [231]
 696. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [229]
 697. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [228]
 698. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [227]
 699. Strauss, Johann (1825-1899) [226]
 700. Polski Czerwony Krzyż we Francji [225]
 701. Pyzowski, Adam (1874-1931) [225]
 702. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [224]
 703. Szubert, Awit (1837-1919) [224]
 704. Motas, Maciej [223]
 705. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [222]
 706. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [222]
 707. Lejowa, Emilia (1839-1906) [222]
 708. Kaczkowski, Zygmunt [221]
 709. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [220]
 710. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [220]
 711. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [220]
 712. Kowalski, L. Fot. [219]
 713. J. Ł. [219]
 714. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [219]
 715. [Schier, František Václav (1804-1864)] [218]
 716. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [217]
 717. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [217]
 718. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [217]
 719. Zajączkowska, Zuzanna [216]
 720. Roeber, F. H. Ryt. [215]
 721. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [215]
 722. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [215]
 723. Neyman, Jerzy (1894-1981) [214]
 724. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [214]
 725. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [213]
 726. Kulski, Julian (1892-1976) [213]
 727. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [213]
 728. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [213]
 729. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [212]
 730. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [212]
 731. W. M. K. [212]
 732. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [212]
 733. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [211]
 734. Rutska, Halina (1868-1932) [210]
 735. Maël, Pierr. [210]
 736. Wierzbowski, Theodorus [209]
 737. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [209]
 738. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [208]
 739. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [208]
 740. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [207]
 741. Warszawska Gmina Starozakonnych [206]
 742. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [206]
 743. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [206]
 744. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [205]
 745. Wójtowicz, Władysław J. [205]
 746. Latoszek, Jacek [205]
 747. Komorowska-Filipiak, Romana [205]
 748. Piltz, Franciszek (1895-1941) [204]
 749. Bolesławicz [pseud.] [204]
 750. Piotr Krakowianin [pseud.] [202]
 751. Nałęcz, Edward [202]
 752. Krasiński, Edward (1870-1940) [201]
 753. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [200]
 754. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [200]
 755. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [199]
 756. Czermański, Zdzisław [199]
 757. Damse, Józef (1789-1852) [198]
 758. Szkoła Realna imienia Staszica [198]
 759. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [198]
 760. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [198]
 761. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [197]
 762. Bauman, R. Lit. [197]
 763. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [197]
 764. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [196]
 765. Hufsky [195]
 766. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [195]
 767. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [195]
 768. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [195]
 769. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [195]
 770. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [194]
 771. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [193]
 772. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [193]
 773. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [193]
 774. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [193]
 775. A. Z. [193]
 776. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [192]
 777. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [192]
 778. Jeske, August (1836-1875) [192]
 779. Strzelecki, Jan (1886-1944) [190]
 780. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [190]
 781. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [189]
 782. ADAM. Ryt. [188]
 783. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [188]
 784. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [187]
 785. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [187]
 786. Racher, Jessica. Z-ca. red. [187]
 787. Pennec, Joanna. Opiekun [187]
 788. Wojnarowicz Weseła [187]
 789. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [187]
 790. Dante, Alighieri (1265-1321) [187]
 791. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [186]
 792. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [186]
 793. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [185]
 794. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [185]
 795. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [185]
 796. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [184]
 797. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [184]
 798. Compagnie d'Electricité de Varsovie [184]
 799. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [183]
 800. Syroczyński, Leon (1844-1925) [183]
 801. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [183]
 802. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [182]
 803. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [182]
 804. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [182]
 805. Normand, Charles (1848- ) [181]
 806. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [181]
 807. Fleck L. Red. [et al.] [181]
 808. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [181]
 809. Röber, G. Ryt. [180]
 810. Karoli, Aleksander (1838-1915) [179]
 811. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [179]
 812. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [179]
 813. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [178]
 814. Biernacki, Bolesław (1865- ) [178]
 815. Stefanow, Piotr [177]
 816. Żeleński, Władysław (1837-1921) [177]
 817. Wołkiewicz, Hanna [177]
 818. Sandaeu, Jules (1811-1833) [177]
 819. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [177]
 820. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [177]
 821. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [176]
 822. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [175]
 823. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [175]
 824. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [174]
 825. Osmański, Wojciech (1834-1908) [174]
 826. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [174]
 827. Słomkowska, Alina (1929-1995) [174]
 828. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [173]
 829. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [173]
 830. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [173]
 831. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [172]
 832. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [172]
 833. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [171]
 834. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [171]
 835. Popielewski [171]
 836. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [170]
 837. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [170]
 838. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [170]
 839. Puc, B[ronisław] [170]
 840. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [169]
 841. Jeska, Stanisława (1867-1936) [169]
 842. Mottl, Adam (1928-2013) [168]
 843. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [168]
 844. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [167]
 845. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [167]
 846. Szymkiewicz, Józef [166]
 847. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [166]
 848. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [165]
 849. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [165]
 850. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [165]
 851. Bandurski, Władysław (1865-1932) [165]
 852. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [164]
 853. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [164]
 854. Broch.[owski], B. Ryt. [163]
 855. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [162]
 856. Patronat Opieki nad Więźniami [162]
 857. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [162]
 858. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [162]
 859. Chęciński, Jan (1826-1874) [162]
 860. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [161]
 861. Staszic, Stanisław (1755-1826) [161]
 862. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [160]
 863. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [160]
 864. Hahn, Wiktor (1871-1959) [159]
 865. Wahrendorff, O. [159]
 866. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [159]
 867. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [158]
 868. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [158]
 869. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [158]
 870. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [158]
 871. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [158]
 872. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [158]
 873. L. N. Ryt. [157]
 874. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [157]
 875. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [157]
 876. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [155]
 877. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [154]
 878. K.K. Ryt. [153]
 879. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [151]
 880. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [151]
 881. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [151]
 882. Tomek Piast [pseud.] [151]
 883. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [151]
 884. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [150]
 885. Jaworski, Józef (1859-1920) [150]
 886. Warszawski Lombard Miejski [149]
 887. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [149]
 888. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [149]
 889. Bułhak ,Jan (1876-1950) [149]
 890. Namysłowski, Karol (1856-1925) [148]
 891. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [148]
 892. Komar, Józef [147]
 893. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [147]
 894. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [147]
 895. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [147]
 896. Babiński, Wacław [147]
 897. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [146]
 898. Rada Regencyjna [146]
 899. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [146]
 900. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [146]
 901. Achtel, Józef [145]
 902. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [145]
 903. Pałac Sztuki (Warszawa) [145]
 904. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [145]
 905. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [144]
 906. Gebhard, podporucznik [144]
 907. Baumann, R. Lit. [143]
 908. Śliwiński, Jan [143]
 909. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [143]
 910. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [143]
 911. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [142]
 912. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [141]
 913. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [141]
 914. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [140]
 915. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [140]
 916. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [140]
 917. Liga Morska i Kolonialna [139]
 918. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [139]
 919. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [139]
 920. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [139]
 921. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [139]
 922. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [139]
 923. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [138]
 924. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [138]
 925. Peszke, Ignacy (1877-1925) [138]
 926. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [138]
 927. Zalewski, Stanisław (1925- ) [137]
 928. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [137]
 929. Bzowska, Maria (1871-1906) [137]
 930. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [136]
 931. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [136]
 932. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [136]
 933. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [136]
 934. Bezpałko, Jerzy (1938-) [136]
 935. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [135]
 936. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [135]
 937. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [135]
 938. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [134]
 939. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [134]
 940. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [134]
 941. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [133]
 942. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [132]
 943. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [132]
 944. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [132]
 945. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [131]
 946. Wróblewski, K. [131]
 947. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [130]
 948. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [130]
 949. Amatorski Zespół Teatralny [130]
 950. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [129]
 951. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [129]
 952. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [129]
 953. Wójcicki, Jerzy [129]
 954. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [129]
 955. Breyer, Albert (1889-1939) [129]
 956. Kownacka, Maria (1894-1982) [128]
 957. Uniwersytet Warszawski [128]
 958. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [127]
 959. Pusch, Maurycy (1828-1902) [126]
 960. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [126]
 961. Wybranowski, Władysław (?-?) [126]
 962. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [126]
 963. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [126]
 964. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [125]
 965. Frick, L. [125]
 966. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [125]
 967. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [124]
 968. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [124]
 969. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [124]
 970. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [124]
 971. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [124]
 972. Osotowicz, Jerzy. Red. [124]
 973. Matrzak, Jerzy [124]
 974. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [123]
 975. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [123]
 976. Mahomet II [123]
 977. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [122]
 978. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [122]
 979. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [122]
 980. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [122]
 981. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [122]
 982. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [122]
 983. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [121]
 984. Mulert, Ludwik (1818-1875) [121]
 985. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [121]
 986. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [120]
 987. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [120]
 988. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [119]
 989. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [119]
 990. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [119]
 991. [Leger, Louis (1843-1923)] [119]
 992. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [119]
 993. Gołębiewska, Wanda [119]
 994. Święcicka, Jadwiga (?-?) [118]
 995. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [118]
 996. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [118]
 997. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [118]
 998. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [118]
 999. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [117]
 1000. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [117]
 1001. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [117]
 1002. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [117]
 1003. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [117]
 1004. Niemojewski, Lech (1894-1952) [117]
 1005. A.T.T. [116]
 1006. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [116]
 1007. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [116]
 1008. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [116]
 1009. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [116]
 1010. Myszkowska, Justyna [116]
 1011. Jankowski, Józef [116]
 1012. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [115]
 1013. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [115]
 1014. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [115]
 1015. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [114]
 1016. Bogucki, Adolf (1835-1894) [114]
 1017. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [114]
 1018. A. M. Ryt. [113]
 1019. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [113]
 1020. Dancla, Charles(1817-1907) [113]
 1021. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [113]
 1022. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [113]
 1023. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [113]
 1024. Koniński, Kazimierz [113]
 1025. Joteyko, Józefa (1866-1928) [113]
 1026. Ioteyko I. [na s. tyt.] [113]
 1027. Gorski, Stefan (1882-1941) [113]
 1028. [Kasa Chorych (Warszawa)] [112]
 1029. Związek Miast Królestwa Polskiego [112]
 1030. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [112]
 1031. Buchcar, Karol. Fot. [112]
 1032. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [111]
 1033. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [111]
 1034. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [110]
 1035. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [110]
 1036. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [110]
 1037. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [110]
 1038. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [110]
 1039. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [110]
 1040. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [109]
 1041. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [109]
 1042. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [109]
 1043. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [109]
 1044. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [108]
 1045. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [108]
 1046. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [108]
 1047. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [107]
 1048. Wanda Cymerman (red. nacz.) [106]
 1049. Tomasz Ogończyk [pseud.] [106]
 1050. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [106]
 1051. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [106]
 1052. Gottlieb Leopold (1879-1934) [106]
 1053. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [106]
 1054. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [106]
 1055. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [105]
 1056. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [105]
 1057. Łubieński, Edward (1819-1867) [105]
 1058. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [105]
 1059. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [104]
 1060. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [104]
 1061. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [103]
 1062. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [103]
 1063. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [103]
 1064. Tor, Stanisław [103]
 1065. Hoffmann Regierungsdirektor [103]
 1066. Jarmużyński, J. Ryt. [102]
 1067. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [102]
 1068. Ślaski, Bolesław (1870- ) [102]
 1069. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [102]
 1070. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [102]
 1071. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [102]
 1072. Dumax, [Victor] (1827-1894) [102]
 1073. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [101]
 1074. Automobilklub Warszawski [101]
 1075. Porębowicz, Edward (1862-1937) [101]
 1076. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [101]
 1077. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [101]
 1078. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [101]
 1079. Hadyna, Łukasz (1982- ) [101]
 1080. Hadyna, Stanisław (1984- ) [101]
 1081. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [100]
 1082. Kleczyński, Jan (1837-1895) [100]
 1083. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [100]
 1084. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [100]
 1085. Pachucki, Marian (1888-1961) [100]
 1086. Kozyra, Anna [100]
 1087. Komenda I Brygady Legionów Polskich [100]
 1088. Dziedzic, P. Ryt. [99]
 1089. Regulski, Aleksander (1839-1884) [99]
 1090. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [99]
 1091. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [99]
 1092. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [99]
 1093. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [99]
 1094. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [99]
 1095. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [99]
 1096. Tarnacki, Józef [98]
 1097. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [97]
 1098. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [97]
 1099. Zaleski, August (1883-1972) [97]
 1100. Urmowski Klemens (1780-1827) [97]
 1101. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [97]
 1102. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [96]
 1103. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [96]
 1104. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [96]
 1105. Syndykat Rolniczy Warszawski [96]
 1106. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [96]
 1107. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [95]
 1108. Rzepko, Władysław (1854-1932) [95]
 1109. Giergielewicz Jan (1898-1953) [95]
 1110. Dom ks. Boduena [95]
 1111. Czajkowski, Paweł (-1839) [95]
 1112. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [94]
 1113. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [94]
 1114. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [94]
 1115. Oniszewski, Jan Teofil [94]
 1116. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [94]
 1117. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [94]
 1118. Kozłowski, Jan J. [94]
 1119. Fuks, Marjan (1884-1935) [94]
 1120. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [93]
 1121. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [93]
 1122. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [93]
 1123. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [93]
 1124. Kohn, Alfred (1960- ) [93]
 1125. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [93]
 1126. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [93]
 1127. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [92]
 1128. Leliwa, Alfred [92]
 1129. "Orion" [92]
 1130. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [92]
 1131. Stolpe, Alojzy (?-1824) [92]
 1132. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [92]
 1133. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [92]
 1134. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [92]
 1135. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [91]
 1136. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [91]
 1137. Związek Polskich Artystów Plastyków [91]
 1138. Schmid, Christoph von (1768-1854) [91]
 1139. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [90]
 1140. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [90]
 1141. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [90]
 1142. Skrzypkowska Joanna (1965-) [90]
 1143. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [90]
 1144. Hähle, G. Ryt. [89]
 1145. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [89]
 1146. Niemojowska, Maria (1870?-?) [89]
 1147. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [89]
 1148. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [89]
 1149. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [89]
 1150. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [88]
 1151. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [88]
 1152. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [88]
 1153. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [88]
 1154. Kaczmarski, S. [88]
 1155. Hoppe, Stanisław (1893- ) [88]
 1156. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [88]
 1157. Baum, Stefan (1892-1964) [88]
 1158. Muszkowski, Jan (1882-1953) [87]
 1159. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [87]
 1160. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [87]
 1161. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [87]
 1162. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [87]
 1163. Lipiński, Józef (1777-1811) [87]
 1164. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [87]
 1165. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [87]
 1166. Zabłocki, F. Ryt. [86]
 1167. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [86]
 1168. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [86]
 1169. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [86]
 1170. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [86]
 1171. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [86]
 1172. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [86]
 1173. Morżkowska, Antonina [86]
 1174. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [86]
 1175. Przykorski, K. (1840-1882) [85]
 1176. Kossak, Wojciech (1856-1942) [85]
 1177. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [85]
 1178. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [85]
 1179. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [85]
 1180. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [84]
 1181. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [84]
 1182. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [84]
 1183. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [84]
 1184. Arctowski, Henryk (1871-1958) [84]
 1185. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [83]
 1186. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [83]
 1187. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [83]
 1188. Jotes [83]
 1189. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [83]
 1190. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [82]
 1191. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [82]
 1192. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [82]
 1193. [Gutry, Maria (1899-1988)] [81]
 1194. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [81]
 1195. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [81]
 1196. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [81]
 1197. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [81]
 1198. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [80]
 1199. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [80]
 1200. Zbyszewski [80]
 1201. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [80]
 1202. Stern, Anatol (1899-1968) [80]
 1203. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [80]
 1204. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [80]
 1205. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [80]
 1206. Żychliński, Jan. Wstęp [79]
 1207. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [79]
 1208. Sobieski, Wacław (1872-1935) [79]
 1209. Rembiel, St. [79]
 1210. Goublier, Gustave (1856-1926) [79]
 1211. Białecki, Paweł. Red. [79]
 1212. (E) [79]
 1213. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [78]
 1214. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [78]
 1215. Nowoszewski, Roman (1945-) [78]
 1216. Magistrat der Hauptstadt Warschau [78]
 1217. Diabelli, Anton (1781-1858) [78]
 1218. Diveky, Adrjan (1880-1965) [78]
 1219. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1220. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1221. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [78]
 1222. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [78]
 1223. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [78]
 1224. Burmistrz w.z. Becher [78]
 1225. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [77]
 1226. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [77]
 1227. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [77]
 1228. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [77]
 1229. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [77]
 1230. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [77]
 1231. Przyłęcki, Henryk [76]
 1232. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [76]
 1233. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [76]
 1234. [Świtalska, H. (?-?)] [75]
 1235. [Grabiec (?-?)] [75]
 1236. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [75]
 1237. Wesoły Wujaszek [75]
 1238. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [75]
 1239. Puciata, Ryszard (?-1942) [75]
 1240. Magnus, Wiktor [75]
 1241. Landowski, Paweł (1843-1894) [75]
 1242. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [75]
 1243. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [74]
 1244. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [74]
 1245. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [74]
 1246. Kataszek, Szymon (1898-1943) [74]
 1247. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [74]
 1248. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [73]
 1249. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [73]
 1250. Krynicki, M. Lit. [73]
 1251. Teichmann, Antoni (1798-1877) [73]
 1252. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [73]
 1253. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [73]
 1254. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [73]
 1255. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [73]
 1256. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [73]
 1257. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [72]
 1258. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [72]
 1259. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [72]
 1260. Rydel, Lucjan (1870-1918) [72]
 1261. Kostka, J. [72]
 1262. Związek Katolicki [72]
 1263. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [72]
 1264. Mikucka, Aniela (1904-1950) [72]
 1265. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [72]
 1266. Sulistrowski, Kazimierz [71]
 1267. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [71]
 1268. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [71]
 1269. [Quirini, Edward] [71]
 1270. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [71]
 1271. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [71]
 1272. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [71]
 1273. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [71]
 1274. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [71]
 1275. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [70]
 1276. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [70]
 1277. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [70]
 1278. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [70]
 1279. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [70]
 1280. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [69]
 1281. Szenajch, Władysław (1879-1964) [69]
 1282. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [69]
 1283. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [69]
 1284. Malewicz, Jadwiga [68]
 1285. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [68]
 1286. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [68]
 1287. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [68]
 1288. Pohoski, Jan (1889-1940) [68]
 1289. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [68]
 1290. K. M. Ryt. [68]
 1291. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [68]
 1292. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [68]
 1293. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [68]
 1294. Bank Handlowy (Warszawa) [68]
 1295. Armia Krajowa [68]
 1296. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [67]
 1297. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [67]
 1298. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [67]
 1299. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [67]
 1300. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [67]
 1301. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [67]
 1302. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [67]
 1303. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [66]
 1304. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [66]
 1305. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [66]
 1306. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [66]
 1307. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [66]
 1308. Gross, Adam (1818-1880) [66]
 1309. Gozdowski, Edward (1843-1901) [66]
 1310. Ajdacki, Paweł (1970- ) [66]
 1311. Adam, Julius (1826-1874) [66]
 1312. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [65]
 1313. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [65]
 1314. Weinberg P. [65]
 1315. Tonioli, D. [65]
 1316. Strasburger, Edward (1882-1923) [65]
 1317. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [65]
 1318. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [65]
 1319. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [65]
 1320. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [65]
 1321. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [65]
 1322. Fajans, Wacław (1884-1973) [65]
 1323. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [65]
 1324. Bio [pseud.] [65]
 1325. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [64]
 1326. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [64]
 1327. Centralny Komitet Robotniczy PPS [64]
 1328. Starczewski, Jan (1904-1981) [64]
 1329. [Franck] [64]
 1330. Związek Bibliotekarzy Polskich [64]
 1331. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [64]
 1332. Stecher, August (?-?) [64]
 1333. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [64]
 1334. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [64]
 1335. Gruziel, L. Fot. [63]
 1336. "Orion". Fot. [63]
 1337. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [63]
 1338. "Młoda Sztuka" [63]
 1339. Winter, Peter (1754-1825) [63]
 1340. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [63]
 1341. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [63]
 1342. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [63]
 1343. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [63]
 1344. Egghard, Jules(1833-1867) [63]
 1345. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [62]
 1346. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [62]
 1347. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [62]
 1348. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [62]
 1349. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [62]
 1350. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [61]
 1351. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [61]
 1352. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [61]
 1353. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [61]
 1354. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [61]
 1355. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [61]
 1356. Dr Fischer, Gubernator [61]
 1357. Dr Fischer, Gouverneur [61]
 1358. Biblioteka Kórnicka [61]
 1359. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [60]
 1360. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [60]
 1361. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [60]
 1362. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [60]
 1363. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [60]
 1364. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [60]
 1365. Gross, Napoleon (fl. 1863) [60]
 1366. Bogusławski, Edward (1848-1917) [60]
 1367. Nowialis [59]
 1368. Polska Macierz Szkolna [59]
 1369. Miinchheimera.A. Fot. [59]
 1370. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [59]
 1371. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [59]
 1372. Związek Polskich Artystów Grafików [59]
 1373. Polska Partia Socjalistyczna [59]
 1374. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [59]
 1375. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [59]
 1376. Gall, Jan Karol (1856-1912) [58]
 1377. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [58]
 1378. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [58]
 1379. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [58]
 1380. Sznage. Ryt. [58]
 1381. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [58]
 1382. Pomian, E. [58]
 1383. O liść dębu [58]
 1384. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [58]
 1385. Gutry, Maria (1899-1988) [58]
 1386. Estreicher, Karol (1906-1984) [58]
 1387. Charszewski, Ignacy [58]
 1388. Karoli & Troczewski [57]
 1389. Kozłowski, Karol (1840-1890) [57]
 1390. Banner, M. Red. [57]
 1391. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [57]
 1392. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [57]
 1393. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [57]
 1394. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [57]
 1395. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [57]
 1396. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [57]
 1397. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [57]
 1398. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [56]
 1399. Simcis, Gen [56]
 1400. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [56]
 1401. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [56]
 1402. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [56]
 1403. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [56]
 1404. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [56]
 1405. J. K. Ryt. [55]
 1406. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [55]
 1407. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [55]
 1408. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [55]
 1409. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [55]
 1410. Kątski, Apolinary (1825-1879) [55]
 1411. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [55]
 1412. [Omm, Peter] [55]
 1413. Witkowski, Wincenty [55]
 1414. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1415. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [55]
 1416. Kondor, Ernst. [55]
 1417. Grabowski, Józef (18..- ?) [55]
 1418. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [55]
 1419. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [54]
 1420. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [54]
 1421. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [54]
 1422. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [54]
 1423. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [54]
 1424. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [54]
 1425. Adamska, Grażyna [54]
 1426. Conrad. Fot. [53]
 1427. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [53]
 1428. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [53]
 1429. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [53]
 1430. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [53]
 1431. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [53]
 1432. Wars, Henryk (1902-1977) [53]
 1433. Teresa Frącek (1937- ) [53]
 1434. Roeber. H. Ryt. [53]
 1435. Moder, Paul (1896-1942) [53]
 1436. Laskowski, Otton (1892-1953) [53]
 1437. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [53]
 1438. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [53]
 1439. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [52]
 1440. Krzyżanowski, K. [52]
 1441. Münchheimer, Adam (1830-1904) [52]
 1442. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [52]
 1443. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [52]
 1444. Surzyński, Józef (1851-1919) [52]
 1445. Podolski, Ignacy (1854-1888) [52]
 1446. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [52]
 1447. Krasowska Helena [52]
 1448. Konopka, Józef (1884-1940) [52]
 1449. Jędraszko, Antoni Stanisław [52]
 1450. Janiczek, Józef (1900-1976) [52]
 1451. Casciolini, Caludio(1697-1760) [52]
 1452. Mieczkowski, Jan. Fot. [51]
 1453. Schubert, Franz (1797-1828) [51]
 1454. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [51]
 1455. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [51]
 1456. Kapituła Odznaki [51]
 1457. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1458. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [51]
 1459. Collodi, Carlo (1826-1890) [51]
 1460. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [50]
 1461. Siekierski, Franciszek [50]
 1462. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [50]
 1463. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [50]
 1464. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [50]
 1465. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [50]
 1466. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [49]
 1467. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [49]
 1468. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [49]
 1469. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [49]
 1470. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [49]
 1471. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1472. Trzemeski, Edward (1843-1905) [49]
 1473. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [49]
 1474. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [49]
 1475. Orda, Napoleon (1807-1883) [49]
 1476. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [49]
 1477. Naoczny świadek [49]
 1478. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [49]
 1479. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [48]
 1480. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [48]
 1481. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [48]
 1482. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [48]
 1483. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1484. Slaski, S. Ryt. [48]
 1485. Rudkowski, Mat. (?-?) [48]
 1486. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [48]
 1487. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [48]
 1488. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [48]
 1489. Helmer, Charles(18..-1938) [48]
 1490. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [48]
 1491. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [48]
 1492. A. W. Ryt. [48]
 1493. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [47]
 1494. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [47]
 1495. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [47]
 1496. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [47]
 1497. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [47]
 1498. Macura, Władysław (1896-1935) [47]
 1499. Łukasik, Jan (1910- ) [47]
 1500. [Polska Macierz Szkolna] [47]
 1501. [Fernand, Jacques (?-?)] [47]
 1502. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [47]
 1503. Vollstedt, Robert (1854-1919) [47]
 1504. Uziembło, Adam (1885-1971) [47]
 1505. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [47]
 1506. Teatr Narodowy (Warszawa) [47]
 1507. Piekacz, J. Fot. [47]
 1508. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [47]
 1509. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [47]
 1510. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [47]
 1511. Gąsiorowska, Natalja [47]
 1512. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [47]
 1513. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [47]
 1514. Maszyński, Piotr (1855-1934) [46]
 1515. [brak] [46]
 1516. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [46]
 1517. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [46]
 1518. Niedzielski, Jan (ksiądz) [46]
 1519. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [46]
 1520. Whiting, A. [46]
 1521. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [46]
 1522. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [46]
 1523. Konewka, Antoni (1885-1944) [46]
 1524. Komitet Budowy Pomników [46]
 1525. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [46]
 1526. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [45]
 1527. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [45]
 1528. Pistyner, M. [45]
 1529. Kubełka, Ignacy [45]
 1530. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [45]
 1531. Żelaznowski, Andrzej [45]
 1532. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [45]
 1533. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [45]
 1534. Rożek, Edmund. Red. [45]
 1535. Rodzina Lekarska (Warszawa) [45]
 1536. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1537. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [45]
 1538. Giełda Mięsna (Warszawa) [45]
 1539. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [44]
 1540. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [44]
 1541. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [44]
 1542. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [44]
 1543. Olesiński, Karol (1902-1939) [44]
 1544. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [44]
 1545. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [44]
 1546. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [44]
 1547. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [44]
 1548. Degler, Katarzyna (1896-1982) [44]
 1549. Brochowski, B. Ryt. [44]
 1550. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [44]
 1551. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [43]
 1552. Uniwersytet dla Wszystkich [43]
 1553. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [43]
 1554. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [43]
 1555. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [43]
 1556. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [43]
 1557. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [43]
 1558. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [43]
 1559. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [43]
 1560. Ryżewski Zygmunt. Red. [43]
 1561. Bach, Emanuel (1714-1788) [43]
 1562. Abrahams, Maurice (1883-1931) [43]
 1563. Okuń, Edward (1872-1945) [42]
 1564. Puccini, Giacomo (1858-1924) [42]
 1565. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [42]
 1566. il [42]
 1567. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [42]
 1568. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [42]
 1569. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [42]
 1570. S. E. [42]
 1571. Rembowski, Jan (1878-1923) [42]
 1572. Medeksza, Antoni [42]
 1573. E. S. [42]
 1574. B.O. Ryt. [42]
 1575. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [41]
 1576. Voss, Carl (1815-1882) [41]
 1577. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [41]
 1578. Czerny, Carl(1791-1857) [41]
 1579. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [41]
 1580. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [41]
 1581. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [41]
 1582. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [41]
 1583. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [41]
 1584. Orlicz, Michał (1893-1970) [41]
 1585. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [41]
 1586. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [41]
 1587. Jonzeck, Waldemar [41]
 1588. Gierczyńska, Joanna [41]
 1589. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [41]
 1590. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [41]
 1591. K.P. Ryt. [40]
 1592. Szczeciński, K. Fot. [40]
 1593. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [40]
 1594. Twardzicki, Walery (1838-1902) [40]
 1595. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [40]
 1596. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [40]
 1597. F. K. Ryt. [40]
 1598. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [40]
 1599. Bizański, Stanisław (1846-1890) [40]
 1600. Brochocki, B. Ryt. [39]
 1601. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [39]
 1602. Łada, Kazimierz (1824-1871) [39]
 1603. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [39]
 1604. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [39]
 1605. Styś, Walerian (1885-1936) [39]
 1606. Sosnkowski, Józef [39]
 1607. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [39]
 1608. Pusch, Alois Maria de [39]
 1609. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [39]
 1610. Czaki, Klementyna [39]
 1611. Cybulski, Izydor Józef [39]
 1612. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [39]
 1613. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [38]
 1614. Espen, Theodor (1847-1906) [38]
 1615. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [38]
 1616. Wołek, Adam [38]
 1617. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [38]
 1618. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [38]
 1619. Studnicki, Władysław (1865-1953) [38]
 1620. Montabone (Firenze) [38]
 1621. Kaleta, Jerzy (1929- ). [38]
 1622. Janowski, Benon (1873-) [38]
 1623. Jankiewicz, Stanisław [38]
 1624. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [37]
 1625. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [37]
 1626. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [37]
 1627. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [37]
 1628. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [37]
 1629. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [37]
 1630. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [37]
 1631. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [37]
 1632. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [37]
 1633. Rybicki, Anastazy [37]
 1634. Polskie Towarzystwo Artystyczne [37]
 1635. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [37]
 1636. Lewandowski, Adam (1889-1951) [37]
 1637. Lewak, Adam (1891-1963) [37]
 1638. Kasterska, Maria [37]
 1639. Huzarski, Jerzy [37]
 1640. Fabiszewski, M. [37]
 1641. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [37]
 1642. Sturm, Adam (?-1872) [36]
 1643. [Płoza-Doliński, Marek] [36]
 1644. Zarzycka, Aneta. Opiekun [36]
 1645. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [36]
 1646. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [36]
 1647. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [36]
 1648. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [36]
 1649. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [36]
 1650. Stawiński. Ryt. [36]
 1651. Próchnik, Adam (1892-1942) [36]
 1652. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [36]
 1653. ADAM [36]
 1654. A. C. Ryt. [36]
 1655. Gounod, Charles François (1818-1893) [35]
 1656. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [35]
 1657. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [35]
 1658. Syrewicz, Xawery [35]
 1659. Strasburger, Henryk (1887-1951) [35]
 1660. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [35]
 1661. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [35]
 1662. Pilati, Auguste (1810-1877) [35]
 1663. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [35]
 1664. Janczewski, S. Red. [35]
 1665. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [35]
 1666. Dowódca Armii Krajowej [35]
 1667. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [35]
 1668. Baynes, Sydney (1879-1938) [35]
 1669. Aut. [35]
 1670. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [34]
 1671. Plewczyński, F. [34]
 1672. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [34]
 1673. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [34]
 1674. Salinger, Zygmunt [34]
 1675. Radoszewska, A. J. [34]
 1676. Osmała, Marcin (1863-1921) [34]
 1677. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [34]
 1678. Kownacki, A. Ryt. [34]
 1679. Grynfeld, Bronisława [34]
 1680. Grem, Tomasz (17..-18..) [34]
 1681. Field, John (1782-1837) [34]
 1682. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [34]
 1683. W. C. Ryt. [33]
 1684. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [33]
 1685. L. K. [33]
 1686. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [33]
 1687. Wyroba, Stefan [33]
 1688. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [33]
 1689. Kubiak, Paweł (1950- ) [33]
 1690. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [33]
 1691. Kochanowski, Jan (1897-1970) [33]
 1692. Janusz [33]
 1693. Dobrowolska-Kierył, Marta [33]
 1694. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [33]
 1695. Arnaud, Étienne [33]
 1696. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [32]
 1697. Telakowski, [Jan]. Ryt. [32]
 1698. Urbanowicz, Szymon (?-?) [32]
 1699. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [32]
 1700. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [32]
 1701. Łączkowski Ludwik [32]
 1702. Łączkowska Felicja [32]
 1703. Zinserling, Borys von (1889-1961) [32]
 1704. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [32]
 1705. Tarczyński, Władysław [32]
 1706. Rutkowski, R. Ryt. [32]
 1707. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [32]
 1708. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [32]
 1709. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [32]
 1710. Naumann, Karl [32]
 1711. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [32]
 1712. Mieczkowski, Jan (syn) [32]
 1713. Liciński Hipolit [32]
 1714. Kowala, G. [32]
 1715. Konopnicki, Jan [32]
 1716. Komitet Obywatelski Starego Miasta [32]
 1717. Kolitowski, Adam (1878-1971) [32]
 1718. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [32]
 1719. Haehle. Ryt. [32]
 1720. Górski, Władysław (1846-1915) [32]
 1721. Feuerstein Władysław [32]
 1722. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [32]
 1723. Bukowski, Jan (1873-1943) [32]
 1724. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [31]
 1725. Gorazdowski, E. [31]
 1726. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [31]
 1727. Wilczek, Feliks [31]
 1728. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [31]
 1729. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [31]
 1730. Kautecki, Antoni [31]
 1731. Kapliński, Franciszek (?-?) [31]
 1732. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [31]
 1733. David, Félicien (1810-1876) [31]
 1734. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [30]
 1735. Stolz, Robert (1880-1975) [30]
 1736. Jezierski, J. Ryt. [30]
 1737. Godard, Benjamin (1849-1895) [30]
 1738. Association d'Assurance des Industriels Polonais [30]
 1739. [Mielnicki]. Fot. [30]
 1740. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [30]
 1741. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [30]
 1742. Listowski, Andrzej (1802-1860) [30]
 1743. Grabowski, Roman (1882-1940) [30]
 1744. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [30]
 1745. Dan, Władysław (1902-2000) [30]
 1746. Brauman, Władysław [30]
 1747. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [30]
 1748. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [29]
 1749. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [29]
 1750. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [29]
 1751. Związek Strzelecki [29]
 1752. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [29]
 1753. Walicki, Franciszek (1874-1964) [29]
 1754. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [29]
 1755. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [29]
 1756. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [29]
 1757. Harentz, S.G. (fl. 1902) [29]
 1758. Grossman, Ludwik(1835-1915) [29]
 1759. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [29]
 1760. Binental, Léopold (1886-1944) [29]
 1761. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [29]
 1762. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [28]
 1763. Krajewski, J. Ryt. [28]
 1764. K. P. Ryt. [28]
 1765. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [28]
 1766. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [28]
 1767. Szelążek, Wacław (1888-1945) [28]
 1768. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [28]
 1769. Plater, Karol [28]
 1770. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [28]
 1771. Nowakowski, Bogdan [28]
 1772. Małkowska, Grażyna [28]
 1773. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [28]
 1774. Kübler, Ryt. [28]
 1775. Kosiński Julian (1833-1914) [28]
 1776. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [28]
 1777. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [28]
 1778. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [28]
 1779. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [28]
 1780. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [28]
 1781. Fischer, Ludwig (1905-1947) [28]
 1782. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [28]
 1783. W. R. Ryt. [27]
 1784. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [27]
 1785. Biegański, B. Fot. [27]
 1786. Yvain, Maurice (1891-1965) [27]
 1787. Wano, K. [27]
 1788. Péreyra, Charles [27]
 1789. Małcużyński, Karol (1922-1984) [27]
 1790. Grupa Starych Zarzewiaków [27]
 1791. Einert, Teodor (1828-1866) [27]
 1792. Różański, M. Ryt. [26]
 1793. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [26]
 1794. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [26]
 1795. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [26]
 1796. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [26]
 1797. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [26]
 1798. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [26]
 1799. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1800. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [26]
 1801. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [26]
 1802. Rober, F. H.r. Ryt. [26]
 1803. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [26]
 1804. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [26]
 1805. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 1806. Jaroński, Feliks (1823-1895) [26]
 1807. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [26]
 1808. Giller, Honorata [26]
 1809. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [26]
 1810. Fuks, Marian (1884-1935) [26]
 1811. Biblioteka Narodowa [26]
 1812. Berens, Hermann (1826-1880) [26]
 1813. Batta, Alexandre (1816-1902) [26]
 1814. Amator [26]
 1815. Wąsowski, B. Ryt. [25]
 1816. Sosiński, I. Ryt. [25]
 1817. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [25]
 1818. Kuhlewein, A. Ryt. [25]
 1819. Krogulski, Władysław (1843-1934) [25]
 1820. Bohm, Carl (1844-1920) [25]
 1821. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [25]
 1822. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [25]
 1823. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [25]
 1824. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [25]
 1825. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [25]
 1826. Strzelecki, Edward (1894-1967) [25]
 1827. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [25]
 1828. Liliental, Stanisława (1897-1988) [25]
 1829. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [25]
 1830. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [25]
 1831. Kaliszewski, L. [25]
 1832. Hertz, Teodor (1822-1884) [25]
 1833. Dobrski, Konrad [25]
 1834. Archibald, M. [25]
 1835. S. A. Ryt. [24]
 1836. Zawadzki, Michał (1828-1887) [24]
 1837. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [24]
 1838. Ziegler; Droste [24]
 1839. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [24]
 1840. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [24]
 1841. Szymański, Ludwik [24]
 1842. Stowarzyszenie Architektów Polskich [24]
 1843. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [24]
 1844. Sawiński, F. M. [24]
 1845. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [24]
 1846. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [24]
 1847. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [24]
 1848. Kapliński, Julian [24]
 1849. K.P. [24]
 1850. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [24]
 1851. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [24]
 1852. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [24]
 1853. G.R. Ryt. [24]
 1854. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [24]
 1855. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 1856. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [23]
 1857. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [23]
 1858. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [23]
 1859. Puławski, Antoni (1856-1931) [23]
 1860. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [23]
 1861. Ajzman, David (1869-1922) [23]
 1862. Massenet, Jules (1842-1912) [23]
 1863. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [23]
 1864. Tuszyński, Antoni L. [23]
 1865. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [23]
 1866. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [23]
 1867. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [23]
 1868. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [23]
 1869. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [23]
 1870. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [23]
 1871. Meisser [23]
 1872. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [23]
 1873. Lazzerini, Gustavo [23]
 1874. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [23]
 1875. David, Félicien César(1810-1876) [23]
 1876. Borowy, Wacław (1890-1950) [23]
 1877. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [22]
 1878. Dietrich, Moritz(1816-1887) [22]
 1879. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [22]
 1880. Štejnberg, Mihail Karlovič [22]
 1881. Stanisławowa Gawrońska [22]
 1882. Ries, Franz (1846-1932) [22]
 1883. Ostas, Marek [22]
 1884. Młodzież Zarzewiacka [22]
 1885. Mickiewicz, Izadora [22]
 1886. Mickiewicz, Dominik [22]
 1887. Lecocq, Charles (1832-1918) [22]
 1888. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [22]
 1889. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 1890. Jezierski, J. [22]
 1891. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [22]
 1892. Gold, Artur (1897-1943) [22]
 1893. Derengowski, Jan [22]
 1894. Cymerman, Leon (1876-1964) [22]
 1895. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [22]
 1896. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [21]
 1897. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [21]
 1898. Musiałowski, A. Ryt. [21]
 1899. Konrad. Fot. [21]
 1900. Żeleński, Władysław(1837-1921) [21]
 1901. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [21]
 1902. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [21]
 1903. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 1904. Szymański, Ludwik (?-?) [21]
 1905. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [21]
 1906. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [21]
 1907. Marx, Emil (?-?) [21]
 1908. Loos, Vincent Angelo [21]
 1909. Krywoszejew, Maciej [21]
 1910. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [21]
 1911. Kotuliński, Andrzej [21]
 1912. Jarmużyński, J. [21]
 1913. Gay, Byron (1886-1945) [21]
 1914. Feldman, J. [21]
 1915. Eibl, Piotr (?-1886) [21]
 1916. Antoszewicz, S.[tanisław] [21]
 1917. Zandman, Jan (1802-1841) [20]
 1918. Štejman, S. A. [20]
 1919. Zawadzki, Michał(1828-1887) [20]
 1920. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [20]
 1921. Vorbond, Wanda (?-1939) [20]
 1922. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [20]
 1923. T.B. [20]
 1924. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [20]
 1925. Oborski, Florian (1839-1892) [20]
 1926. Lilpop, Marian [20]
 1927. Leybach, Joseph (1817-1891) [20]
 1928. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [20]
 1929. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [20]
 1930. Galle, Henryk (1872-1948) [20]
 1931. Fiszer, Carolina [20]
 1932. Charchillac, Berthet de [20]
 1933. Anna Sobieszczańska-Lissowska [20]
 1934. A. Z. Ryt. [19]
 1935. E. G. Ryt. [19]
 1936. Döhler, Theodore(1814-1856) [19]
 1937. Sosiński, J[ózef] Ryt. [19]
 1938. Sosiński, J. Ryt. [19]
 1939. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [19]
 1940. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [19]
 1941. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [19]
 1942. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [19]
 1943. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [19]
 1944. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [19]
 1945. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [19]
 1946. Lorens, Carl (1851-1909) [19]
 1947. Klein, Kazimierz (1871-1927) [19]
 1948. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [19]
 1949. Depret, Maurice (18..-1933) [19]
 1950. Cirina, J. A. [19]
 1951. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [19]
 1952. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [18]
 1953. Schumann, Robert(1810-1856) [18]
 1954. M. K. Ryt. [18]
 1955. Herman, Maria (1803-1830) [18]
 1956. Bizet, Georges(1838-1875) [18]
 1957. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [18]
 1958. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [18]
 1959. Szyszko, Donat (1709 1773) [18]
 1960. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [18]
 1961. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [18]
 1962. Porowski, Marceli (1894-1963) [18]
 1963. Nowacki, Łukasz [18]
 1964. Niezależna Partia Chłopska [18]
 1965. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [18]
 1966. Kűbler. Ryt. [18]
 1967. Jaworski, Lesław (1882-1929) [18]
 1968. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [18]
 1969. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [18]
 1970. Furuhjelm, J. (muzyka) [18]
 1971. Czajewski Wiktor [18]
 1972. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [18]
 1973. Bielicka, Eugenia [18]
 1974. J. H. Ryt. [17]
 1975. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [17]
 1976. Leybach, Joseph(1817-1891) [17]
 1977. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [17]
 1978. Ćwiklicz, Bolesław [17]
 1979. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [17]
 1980. Uhry, M. [17]
 1981. Roman Nowoszewski (1945- ) [17]
 1982. Ries, Franz(1846-1932) [17]
 1983. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [17]
 1984. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [17]
 1985. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [17]
 1986. Krogulski, Władysław(1843-1934) [17]
 1987. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [17]
 1988. Jackowski, Aleksander [17]
 1989. Emer, Lucjan [17]
 1990. Dembiński, Czesław [17]
 1991. Budkowski, Henryk(1879-1928) [17]
 1992. - [17]
 1993. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [16]
 1994. M. R. Rys. [16]
 1995. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [16]
 1996. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [16]
 1997. Lange, Gustav (1830-1899) [16]
 1998. Wagner, Richard (1813-1883) [16]
 1999. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [16]
 2000. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [16]
 2001. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [16]
 2002. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [16]
 2003. Steiman, S. [16]
 2004. Siegrist, Piotr [16]
 2005. Schumann, Robert (1810-1856) [16]
 2006. Schonberger, John (1892-1983) [16]
 2007. Salabert, Francis (1884-1946) [16]
 2008. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [16]
 2009. Marylski, Antoni (1865-1932) [16]
 2010. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2011. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [16]
 2012. Lozano, Vicente [16]
 2013. Lewinger, Władysław (1874-1943) [16]
 2014. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [16]
 2015. Krzyżanowska, Celina [16]
 2016. Koschmider, Edmund [16]
 2017. Grupa Legionistów [16]
 2018. Budapest Lengyel-Egylet [16]
 2019. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [16]
 2020. Bachelbusch, T. Ryt. [16]
 2021. B. B. Ryt. [16]
 2022. Arezzo, Pierre (18..-1972) [16]
 2023. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [15]
 2024. Gibs, Joe [15]
 2025. Zeller, Carl (1842-1898) [15]
 2026. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [15]
 2027. [s.n.] [15]
 2028. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [15]
 2029. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [15]
 2030. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [15]
 2031. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [15]
 2032. Potocki, Antoni (1867-1939) [15]
 2033. Offenbach, Jacques (1819-1880) [15]
 2034. Miller, Karol (1819-1889) [15]
 2035. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [15]
 2036. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2037. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [15]
 2038. Ligber. Szty. [15]
 2039. Ligber, F. Szty. [15]
 2040. Jan Mieczkowski (1830-1889) [15]
 2041. Garat, Pierre (1762-1823) [15]
 2042. Eilenberg, Richard(1848-1925). [15]
 2043. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [15]
 2044. Czajkowski. W. Ryt. [15]
 2045. Brodowski, Kazimierz (?-?) [15]
 2046. Bobiński, Henryk (1861-1914) [15]
 2047. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [15]
 2048. Arslan M. [15]
 2049. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [14]
 2050. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [14]
 2051. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [14]
 2052. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [14]
 2053. Ménil, Félicien de (1860-1930) [14]
 2054. Miller, Jan Nepomucen [14]
 2055. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [14]
 2056. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [14]
 2057. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [14]
 2058. Joyce, Archibald (1873-1963) [14]
 2059. Hiller, Karol (1891-1939) [14]
 2060. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [14]
 2061. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [14]
 2062. Borawski, Władysław (1892-1970) [14]
 2063. Biske, Karol (1863-1928) [14]
 2064. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [14]
 2065. Zajkowski, A. Ryt. [13]
 2066. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [13]
 2067. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [13]
 2068. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [13]
 2069. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [13]
 2070. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [13]
 2071. Kluczewski, M. Ryt. [13]
 2072. par Ketterer [13]
 2073. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [13]
 2074. W. K. [13]
 2075. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [13]
 2076. Ménil, Félicien de(1860-1930) [13]
 2077. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [13]
 2078. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 2079. Lassen, Eduard (1830-1904) [13]
 2080. Lange, Gustav(1830-1899) [13]
 2081. Lange, Gustav (1830-1889) [13]
 2082. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [13]
 2083. Kataszek, Szymon(1898-1943) [13]
 2084. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [13]
 2085. Hervé (1825-1892) [13]
 2086. Górska, Maria. Red. [13]
 2087. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [13]
 2088. Dawidowa, Helena [13]
 2089. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [13]
 2090. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [12]
 2091. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [12]
 2092. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [12]
 2093. K.W. Ryt. [12]
 2094. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [12]
 2095. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [12]
 2096. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [12]
 2097. Sosnkowski, Józef (?-?) [12]
 2098. Radzimiński, Bronisław [12]
 2099. Pokorny, [Jan]. Ryt. [12]
 2100. Muzeum Historyczne w Goteborgu [12]
 2101. Missler, B. T. [12]
 2102. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [12]
 2103. Lewski , I. [12]
 2104. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 2105. Kondracki, W. Fot. [12]
 2106. Jaworski, Witold (1899-1989) [12]
 2107. Fiedler. Ryt. [12]
 2108. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [12]
 2109. Orion. Fot. [11]
 2110. Voss, Charles (1815-1882) [11]
 2111. E. N. Ryt. [11]
 2112. Treter, Bohdan (1886-1945) [11]
 2113. Samselski, Marek. Red. [11]
 2114. Rober, F. H. Ryt. [11]
 2115. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [11]
 2116. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [11]
 2117. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [11]
 2118. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2119. Majewska, Aleksandra (1943- ) [11]
 2120. Lam, Stanisław (1891-1965) [11]
 2121. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [11]
 2122. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [11]
 2123. K. Ryt. [11]
 2124. Jacobi, Victor(1809-1892) [11]
 2125. Delahaye, Edward. Ryt. [11]
 2126. Bogacki, S. Fot. [11]
 2127. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [10]
 2128. A. R. Ryt. [10]
 2129. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [10]
 2130. Wolski, Stanisław (1859-1894) [10]
 2131. K.N. Ryt. [10]
 2132. A...... Z....li [10]
 2133. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [10]
 2134. Wysoki[ński], K. Ryt. [10]
 2135. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [10]
 2136. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [10]
 2137. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [10]
 2138. Niecz, Krzysztof. Fot. [10]
 2139. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [10]
 2140. Max, Józef (?-?) [10]
 2141. Lack, Théodore(1846-1921) [10]
 2142. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [10]
 2143. Krug, Diederich (1821-1880) [10]
 2144. Kowalski, Leon (1870-1937) [10]
 2145. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [10]
 2146. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [10]
 2147. J. J. Ryt. [10]
 2148. Ganne, Louis(1862-1923) [10]
 2149. Erhard, Carl [10]
 2150. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [10]
 2151. Dubois, Théodore (1837-1924) [10]
 2152. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [10]
 2153. Bayer, Josef(1852-1913) [10]
 2154. AWU [10]
 2155. P.B. Ryt. [9]
 2156. Strauss, Johann(1825-1899) [9]
 2157. Lichner, Heinrich(1829-1898) [9]
 2158. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [9]
 2159. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [9]
 2160. Florimo, Francesco(1800-1888) [9]
 2161. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [9]
 2162. W.Z. Ryt. [9]
 2163. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 2164. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [9]
 2165. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [9]
 2166. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [9]
 2167. K. Z. Ryt. [9]
 2168. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [9]
 2169. Di Donato, Carlo [9]
 2170. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [9]
 2171. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [9]
 2172. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [9]
 2173. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [8]
 2174. Koło Medyków S. U. W. [8]
 2175. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [8]
 2176. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 2177. Kucz[yński], M. Ryt. [8]
 2178. Hünten, Franz(1793-1878) [8]
 2179. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [8]
 2180. Ptaszyńska, Joanna [8]
 2181. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [8]
 2182. Lincke, Paul (1866-1946) [8]
 2183. Krasuski, Stefan [8]
 2184. Jan Eljaszewicz (1941- ). [8]
 2185. Chojnacki, Henryk(1817-1894) [8]
 2186. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [8]
 2187. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [8]
 2188. Behr, Franz (1837-1898) [8]
 2189. A. S. Ryt. [8]
 2190. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [7]
 2191. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [7]
 2192. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [7]
 2193. N[icz], E. Ryt. [7]
 2194. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [7]
 2195. Wierciński, K. [7]
 2196. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2197. Sawiczewski, S. [7]
 2198. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [7]
 2199. Pilich, Michał [7]
 2200. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [7]
 2201. Makowski, Henryk (1933-) [7]
 2202. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [7]
 2203. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [7]
 2204. Godfrey, Charles(1839-1919) [7]
 2205. Bieniewski, T. Fot. [7]
 2206. Ascher, Josef(1829-1869). [7]
 2207. M.R. Ryt. [6]
 2208. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [6]
 2209. Strauss, Johann(1804-1849 ;ojciec) [6]
 2210. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [6]
 2211. KK. Ryt. [6]
 2212. Grossman, Ludwik (1835-1915) [6]
 2213. Döhler, Theodore (1814-1856) [6]
 2214. Ascher, Josef (1829-1869) [6]
 2215. A. K. Ryt. [6]
 2216. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [6]
 2217. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [6]
 2218. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [6]
 2219. Tirling, Zygmunt [6]
 2220. Orthwein, Ludwik [6]
 2221. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [6]
 2222. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [6]
 2223. Herzberg, Antoni (1825-19..) [6]
 2224. Grimm., A. Ryt. [6]
 2225. Gawęcki Witold (1911-1946) [6]
 2226. Farkas, Miska (1829-1890) [6]
 2227. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [6]
 2228. Dequin, Léon (18..-1937) [6]
 2229. Carulli, Gustavo (1801-1876) [6]
 2230. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [5]
 2231. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [5]
 2232. [Urząd m. st. Warszawy] [5]
 2233. Lassen, Eduard(1830-1904) [5]
 2234. J.K. Ryt. [5]
 2235. Bielecki, C. [5]
 2236. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [5]
 2237. Wieniawski, Józef (1837-1912) [5]
 2238. Sztyft, Herman (1880- ) [5]
 2239. Szkoła Główna Warszawska [5]
 2240. Surzyński, Mieczysław(1866-1924) [5]
 2241. Strauss, Johann(1825-1899). [5]
 2242. Rudnicka, Monika [5]
 2243. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [5]
 2244. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [5]
 2245. Muzeum Narodowe w Poznaniu [5]
 2246. Kucz, M. Ryt. [5]
 2247. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [5]
 2248. Jasieński, Feliks (1861-1929) [5]
 2249. Herz, Henri(1803-1888) [5]
 2250. Henrion, Paul (1819-1901) [5]
 2251. Gnus, Ryta (1881-19..) [5]
 2252. Gnatkowski, Adam [5]
 2253. G.S. Ryt. [5]
 2254. C.K. ryt. [5]
 2255. Bar, E. Ryt. [5]
 2256. Arnaud, Etienne (1807-1863) [5]
 2257. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 2258. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 2259. Marconi, Władysław (1848-1915) [4]
 2260. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [4]
 2261. Fall, Leo(1873-1925) [4]
 2262. Śliwiński, Jan (1830-1893) [4]
 2263. Zumpe, Edmund [4]
 2264. Wohlfahrt, A. [4]
 2265. W.K. Ryt. [4]
 2266. W. K. Ryt. [4]
 2267. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [4]
 2268. Urbanowicz, Szymon [4]
 2269. Suszczyński, Jan [4]
 2270. Richards, Brinley(1819-1885) [4]
 2271. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [4]
 2272. Rajczak, Andrzej(1808-1861) [4]
 2273. Radwan, August [4]
 2274. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [4]
 2275. Pokorny. Ryt. [4]
 2276. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [4]
 2277. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [4]
 2278. P. D. Ryt. [4]
 2279. Osmański, Wojciech(1834-1908) [4]
 2280. Obuchowicz, Henryk [4]
 2281. Oborski, Florian(1839-1892) [4]
 2282. Niemann, Rudolf Friedrich(1838-1898) [4]
 2283. Niedzielski, Stanisław(1842-1895) [4]
 2284. Muzeum miasta Belgradu [4]
 2285. Monckton, Lionel(1861-1924) [4]
 2286. Lucas, Napoleon(1822-1884) [4]
 2287. Lewandowski, Michał (kompozytor) [4]
 2288. Labitzky, Joseph (1802-1881) [4]
 2289. Kępkowska, Bogusława Bożena [4]
 2290. Kątski, Antoni(1817-1889) [4]
 2291. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [4]
 2292. Kossakowska, Wanda [4]
 2293. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [4]
 2294. Konstanty. Fot. [4]
 2295. Koman, Henryk (1824-1887) [4]
 2296. Klimowicz, Ignacy [4]
 2297. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [4]
 2298. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [4]
 2299. Kafka, Johann(1819-1886) [4]
 2300. Jedna z uczennic [pseud.] [4]
 2301. Jakobi, Zygmunt [4]
 2302. Jacobs-Bond, Carrie(1862-1946) [4]
 2303. Herbert, Theodor(1822-1891) [4]
 2304. Gola, A.(muzyka) [4]
 2305. Godfrey, Daniel(1831-1903) [4]
 2306. Gabussi, Vincenzo(1800-1846) [4]
 2307. Finck, Herman (1872-1939) [4]
 2308. Dulcken, Ferdinand Quentin(1837-1902) [4]
 2309. Bouleau, H. de. [4]
 2310. Bockhann, F. [4]
 2311. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [4]
 2312. Bierey, Gottlob Benedikt(1772-1840) [4]
 2313. Beyer, Ferdinand(1803-1863) [4]
 2314. Betcher, Jan C. [4]
 2315. Bellini, Vincenzo(1801-1835) [4]
 2316. Ballach, A.[ndrzej] [4]
 2317. J.Ł. Ryt. [3]
 2318. Seiss, Isidor(1840-1905) [3]
 2319. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [3]
 2320. Krajewski. Ryt. [3]
 2321. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [3]
 2322. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [3]
 2323. Łada, Kazimierz(1824-1871). [3]
 2324. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [3]
 2325. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [3]
 2326. Zagórska, W. Ryt. [3]
 2327. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [3]
 2328. Wanda Z. Ryt. [3]
 2329. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [3]
 2330. Raudny, Wacław [3]
 2331. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [3]
 2332. R. P. [3]
 2333. Posttallé. [3]
 2334. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2335. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [3]
 2336. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [3]
 2337. Paczóski, Julian [3]
 2338. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [3]
 2339. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [3]
 2340. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [3]
 2341. M.K. Ryt. [3]
 2342. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [3]
 2343. Le Couppey, Felix(1811-1887) [3]
 2344. Kóźmiński, T. B. [3]
 2345. Kwasiborski, Jerzy [3]
 2346. Kuczyński [3]
 2347. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [3]
 2348. Krajewska, Julia. Ryt. [3]
 2349. Klein, W. Ryt. [3]
 2350. Kasiewicz, Alfred [3]
 2351. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [3]
 2352. Kadler, Ludwik (1838-1899) [3]
 2353. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [3]
 2354. Jansenne, Louis(1809-1890) [3]
 2355. J. S. Ryt. [3]
 2356. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [3]
 2357. Godard, Benjamin(1849-1895) [3]
 2358. Gajewski, Adrian [3]
 2359. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [3]
 2360. Eilenberg, Richard(1848-1925) [3]
 2361. Dalla Casa, Louis [3]
 2362. Chodecki, Władysław [3]
 2363. Brzeziński, Hipolit(18..-1936) [3]
 2364. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [3]
 2365. Aniela S. Ryt. [3]
 2366. Maszyński, Julian (1847-1901) [2]
 2367. Przyałgowski, Ignacy [2]
 2368. Zawadzki, W. Ryt. [2]
 2369. Taubert. Ryt. [2]
 2370. Tarczyński, Józef (1841-1897) [2]
 2371. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [2]
 2372. Suppé, Franz von (1819-1895) [2]
 2373. Sosnowski, J. Ryt. [2]
 2374. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2375. Scassola, A.(18..-19..) [2]
 2376. Reiss, N. [2]
 2377. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [2]
 2378. Parafia św. Krzyża w Warszawie [2]
 2379. Osborne, George Alexander(1806-1893) [2]
 2380. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [2]
 2381. M. A. Ryt [2]
 2382. Liszt, Ferenc(1811-1886) [2]
 2383. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [2]
 2384. Jungmann, Albert(1824-1892) [2]
 2385. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2386. J.J, Ryt. [2]
 2387. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [2]
 2388. Dobrzyński, Ignacy Feliks(1807-1867) [2]
 2389. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [2]
 2390. Cichocki, Ks. [2]
 2391. Chmielewski, Ignacy [2]
 2392. Bazzini, Antonio(1818-1897) [2]
 2393. Audran, Edmond(1842-1901) [2]
 2394. A. G. Ryt. [2]
 2395. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [1]
 2396. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [1]
 2397. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [1]
 2398. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 2399. Wiśniewski, Marceli [1]
 2400. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 2401. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 2402. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 2403. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 2404. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 2405. Schulhoff, Julius(1825-1898) [1]
 2406. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 2407. Rubinštejn, Anton Grigorʹevič(1829-1894) [1]
 2408. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 2409. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 2410. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 2411. Pallach, A. Ryt. [1]
 2412. Oranowski, Wacław [1]
 2413. Oberfeld, Kazimierz(1903-1945) [1]
 2414. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 2415. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 2416. Leschik, Konrad [1]
 2417. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2418. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 2419. Kautecki, Antoni. [1]
 2420. Karoli, W. [1]
 2421. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2422. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2423. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1]
 2424. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2425. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2426. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [1]
 2427. Eilenberg, Richard (1848-1925) [1]
 2428. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [1]
 2429. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2430. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2431. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2432. Bianchi, Emilio [1]
 2433. Berens, Hermann(1826-1880) [1]
 2434. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2435. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2436. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [0]
 2437. Woydyga, Jan (1857-1938) [0]
 2438. W. B. Ryt. [0]
 2439. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2440. Mozart, Wolfgang Amadeus(1756-1791) [0]
 2441. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [0]
 2442. Krudowski, Józef [0]
 2443. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [0]
 2444. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [0]
 2445. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [0]
 2446. Dziedzic, T. Ryt. [0]
 2447. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [0]
 2448. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [0]

Więcej statystyk...