polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 66212

Obecnie czytających: 192

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 10978744

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Ministerstwo Oświaty [454]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [114]
 16. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [107]
 17. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 18. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [99]
 19. Związek Patriotów Polskich [96]
 20. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 21. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [88]
 22. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [77]
 23. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [69]
 24. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 25. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [64]
 26. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 27. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 28. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [49]
 29. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 30. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 31. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 32. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 33. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 34. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 35. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 36. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [46]
 37. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 38. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 39. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 40. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 41. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 42. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [35]
 43. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 44. Brandel, Konrad (1838-1920) [35]
 45. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 46. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 47. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 48. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 49. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 50. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [30]
 51. Główny Urząd Statystyczny [30]
 52. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 53. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 54. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 55. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [28]
 56. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 57. Dębski, Michał [27]
 58. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 59. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 60. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 61. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [24]
 62. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [24]
 63. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 64. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 65. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 66. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 67. A. Z. Ryt. [21]
 68. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 69. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 70. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 71. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 72. Stefanow, Piotr [19]
 73. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 74. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [18]
 75. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 76. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 77. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 78. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 79. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [17]
 80. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 81. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 82. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 83. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [16]
 84. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 85. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 86. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 87. Sigismond. Fot. [15]
 88. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [15]
 89. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 90. Karoli & Troczewski [15]
 91. A. M. Ryt. [15]
 92. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 93. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 94. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 95. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 96. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 97. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 98. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [13]
 99. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 100. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 101. P. B. Ryt. [13]
 102. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 103. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 104. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 105. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 106. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 107. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 108. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 109. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 110. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 111. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 112. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 113. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 114. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 115. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [12]
 116. Dombrowski, Władysław [12]
 117. B. P. Ryt. [12]
 118. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 119. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 120. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 121. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [11]
 122. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 123. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 124. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 125. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 126. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 127. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [11]
 128. J. H. Ryt. [11]
 129. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 130. Conrad. Fot. [11]
 131. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 132. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 133. Zapolska Gabriela (1857-1921) [10]
 134. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 135. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 136. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 137. Kowalski, L. Fot. [10]
 138. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 139. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [10]
 140. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 141. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 142. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 143. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 144. Beyer, Karol (1818-1877) [10]
 145. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 146. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 147. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 148. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [9]
 149. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 150. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [9]
 151. Röber, H. Ryt. [9]
 152. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 153. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 154. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 155. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 156. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 157. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 158. Kneisel, August [9]
 159. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 160. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 161. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 162. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 163. Zarząd Miejski w Równem [8]
 164. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 165. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 166. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 167. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 168. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 169. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 170. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 171. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 172. K.K. Ryt. [8]
 173. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 174. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 175. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [8]
 176. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 177. ADAM. Ryt. [8]
 178. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 179. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 180. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 181. Walter. Ryt. [7]
 182. W. R. Ryt. [7]
 183. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 184. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 185. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 186. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 187. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 188. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 189. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 190. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 191. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 192. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [7]
 193. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 194. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 195. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 196. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [7]
 197. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 198. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 199. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 200. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 201. Baumann, R. Lit. [7]
 202. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 203. Żeleński, Władysław (1837-1921) [6]
 204. [Miethke, H. O.] [6]
 205. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 206. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 207. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 208. Winek, Włodzimierz (1956-) [6]
 209. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 210. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 211. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 212. Strauss, Johann (1825-1899) [6]
 213. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 214. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 215. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 216. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 217. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 218. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 219. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 220. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 221. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [6]
 222. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 223. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 224. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 225. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 226. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 227. M. R. Rys. [6]
 228. L. N. Ryt. [6]
 229. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 230. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [6]
 231. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [6]
 232. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 233. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 234. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 235. J. Ł. Ryt. [6]
 236. J. K. Ryt. [6]
 237. Hufsky [6]
 238. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 239. Gruziel, L. Fot. [6]
 240. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [6]
 241. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 242. E. G. Ryt. [6]
 243. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 244. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 245. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 246. [Granke, Stefan] [5]
 247. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 248. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 249. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 250. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 251. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 252. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 253. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 254. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 255. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 256. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 257. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 258. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 259. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 260. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [5]
 261. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 262. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 263. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 264. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 265. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 266. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 267. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 268. Orion. Fot. [5]
 269. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 270. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 271. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 272. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 273. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 274. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [5]
 275. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 276. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 277. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 278. Leliwa, Alfred [5]
 279. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 280. Kownacka, Maria (1894-1982) [5]
 281. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 282. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 283. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 284. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 285. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 286. Kapuściński, Piotr [5]
 287. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 288. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 289. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 290. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 291. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 292. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 293. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 294. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 295. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 296. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 297. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 298. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 299. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 300. Achtel, Józef [5]
 301. "Orion" [5]
 302. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 303. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 304. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 305. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 306. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 307. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 308. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 309. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 310. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 311. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 312. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 313. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 314. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [4]
 315. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 316. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 317. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 318. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 319. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 320. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 321. Sosiński, I. Ryt. [4]
 322. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [4]
 323. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [4]
 324. Simcis, Gen [4]
 325. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 326. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 327. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 328. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 329. P.B. Ryt. [4]
 330. Osmański, Wojciech (1834-1908) [4]
 331. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 332. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 333. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 334. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 335. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 336. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 337. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 338. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 339. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 340. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 341. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 342. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 343. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 344. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 345. Krzyżanowski, K. [4]
 346. Krajewski, J. Ryt. [4]
 347. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 348. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 349. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 350. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 351. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 352. K.P. Ryt. [4]
 353. K. P. Ryt. [4]
 354. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 355. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 356. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 357. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 358. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 359. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 360. Gold, Artur (1897-1942) [4]
 361. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 362. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 363. Döhler, Theodore (1814-1856) [4]
 364. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 365. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 366. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 367. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 368. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 369. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 370. Brochocki, B. Ryt. [4]
 371. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 372. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 373. Antykwarnia Warszawska [4]
 374. A. R. Ryt. [4]
 375. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 376. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 377. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 378. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 379. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 380. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 381. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 382. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 383. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 384. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 385. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 386. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 387. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 388. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 389. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 390. Warszawski Lombard Miejski [3]
 391. Warnka, Jadwiga [3]
 392. W. C. Ryt. [3]
 393. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 394. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 395. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 396. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 397. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 398. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 399. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 400. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 401. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 402. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 403. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [3]
 404. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 405. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 406. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 407. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 408. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 409. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 410. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 411. Szczeciński, K. Fot. [3]
 412. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 413. Strauss, Johann(1825-1899) [3]
 414. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 415. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 416. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 417. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 418. S. A. Ryt. [3]
 419. Röber, G. Ryt. [3]
 420. Różański, M. Ryt. [3]
 421. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 422. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 423. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 424. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 425. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 426. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 427. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 428. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 429. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 430. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 431. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 432. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 433. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 434. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 435. Nowialis [3]
 436. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 437. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 438. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 439. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [3]
 440. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [3]
 441. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 442. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 443. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 444. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 445. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 446. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 447. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 448. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 449. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 450. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 451. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 452. M.R. Ryt. [3]
 453. Liga Morska i Kolonialna [3]
 454. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 455. L. K. [3]
 456. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 457. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 458. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 459. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 460. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 461. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 462. Krynicki, M. Lit. [3]
 463. Koło Medyków S. U. W. [3]
 464. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 465. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 466. Koroniarz [3]
 467. Konrad. Fot. [3]
 468. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 469. Kohn, Alfred. Red. [3]
 470. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [3]
 471. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 472. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 473. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 474. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 475. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [3]
 476. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 477. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 478. Jaugey, Jean [3]
 479. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 480. J.Ł. Ryt. [3]
 481. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 482. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 483. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 484. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 485. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 486. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 487. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 488. Gibs, Joe [3]
 489. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 490. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [3]
 491. Dąbrowski, Stanisław [3]
 492. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 493. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 494. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 495. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 496. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 497. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 498. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 499. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 500. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 501. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 502. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 503. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 504. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 505. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 506. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 507. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 508. Bauman, R. Lit. [3]
 509. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 510. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 511. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 512. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 513. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 514. "Orion". Fot. [3]
 515. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 516. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 517. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 518. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 519. [Łosiowa, Emilia] [2]
 520. [brak] [2]
 521. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 522. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 523. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 524. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 525. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 526. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 527. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 528. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 529. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 530. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 531. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 532. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 533. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 534. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 535. Zawadzki, Michał (1828-1887) [2]
 536. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 537. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 538. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 539. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [2]
 540. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 541. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 542. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 543. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 544. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 545. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 546. Wróblewski, K. [2]
 547. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 548. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 549. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 550. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 551. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 552. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 553. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 554. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 555. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 556. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 557. Warnkówna, Jadwiga [2]
 558. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 559. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 560. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 561. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 562. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 563. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 564. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [2]
 565. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 566. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 567. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 568. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 569. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 570. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 571. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 572. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 573. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 574. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 575. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 576. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 577. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 578. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 579. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 580. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 581. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 582. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 583. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 584. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 585. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 586. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [2]
 587. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 588. Surowiecki, Karol [2]
 589. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 590. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 591. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 592. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 593. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 594. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 595. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 596. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 597. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 598. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 599. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 600. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 601. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 602. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 603. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 604. Sosiński, J. Ryt. [2]
 605. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 606. Socha, Szczepan [2]
 607. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 608. Skornia-Roszij, Maria [2]
 609. Siekierski, Franciszek [2]
 610. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 611. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 612. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 613. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 614. Sedlaczek, Lech [2]
 615. Schumann, Robert(1810-1856) [2]
 616. Röber, F. H. Ryt. [2]
 617. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 618. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 619. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 620. Rumianek, Stanisław [2]
 621. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 622. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 623. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 624. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 625. Rada Regencyjna [2]
 626. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 627. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 628. Przyałgowski, Ignacy [2]
 629. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 630. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 631. Polska Macierz Szkolna [2]
 632. Plewczyński, F. [2]
 633. Pistyner, M. [2]
 634. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 635. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 636. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 637. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 638. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 639. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 640. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 641. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 642. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 643. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 644. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 645. N[icz], E. Ryt. [2]
 646. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 647. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 648. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 649. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 650. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 651. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 652. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 653. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 654. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 655. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 656. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 657. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 658. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 659. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 660. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 661. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 662. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 663. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 664. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 665. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 666. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 667. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 668. Malewicz, Jadwiga [2]
 669. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 670. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 671. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 672. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 673. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 674. M. K. Ryt. [2]
 675. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 676. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 677. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 678. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 679. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 680. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 681. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 682. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 683. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 684. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 685. Kubełka, Ignacy [2]
 686. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 687. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 688. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 689. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 690. Krajewski. Ryt. [2]
 691. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 692. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 693. Kostka, J. [2]
 694. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 695. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 696. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 697. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 698. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 699. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 700. Komar, Józef [2]
 701. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 702. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 703. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 704. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 705. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 706. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 707. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 708. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 709. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 710. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 711. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 712. KK. Ryt. [2]
 713. K.W. Ryt. [2]
 714. K.N. Ryt. [2]
 715. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 716. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 717. Jezierski, J. Ryt. [2]
 718. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 719. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 720. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 721. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 722. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 723. J.K. Ryt. [2]
 724. J. Ł. [2]
 725. Instytut Spraw Społecznych [2]
 726. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 727. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 728. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 729. Hähle, G. Ryt. [2]
 730. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 731. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 732. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 733. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 734. Grossman, Ludwik (1835-1915) [2]
 735. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 736. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 737. Gorazdowski, E. [2]
 738. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 739. Godard, Benjamin (1849-1895) [2]
 740. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 741. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 742. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 743. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 744. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 745. Frick, L. [2]
 746. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 747. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 748. Elkana, J. M. [2]
 749. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 750. E. N. Ryt. [2]
 751. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 752. Döhler, Theodore(1814-1856) [2]
 753. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 754. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 755. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 756. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 757. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 758. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 759. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 760. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 761. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 762. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 763. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 764. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 765. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 766. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 767. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 768. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 769. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 770. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 771. Bykowski, Leon [2]
 772. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 773. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 774. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 775. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 776. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 777. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 778. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 779. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 780. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 781. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 782. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 783. Bielecki, C. [2]
 784. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 785. Biegański, B. Fot. [2]
 786. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 787. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 788. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 789. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 790. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 791. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 792. Baronowa X.Y.Z. [2]
 793. Banner, M. Red. [2]
 794. Automobilklub Warszawski [2]
 795. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 796. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 797. A.T.T. [2]
 798. A...... Z....li [2]
 799. A. K. Ryt. [2]
 800. "Młoda Sztuka" [2]
 801. Żółtowski, A. [1]
 802. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 803. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 804. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 805. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 806. Żeleński, Władysław(1837-1921) [1]
 807. Żelaznowski, Andrzej [1]
 808. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 809. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 810. Štejman, S. A. [1]
 811. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 812. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 813. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 814. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 815. Śmigielska, Józefa [1]
 816. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 817. Śliwiński, Jan [1]
 818. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 819. Łączkowski Ludwik [1]
 820. Łączkowska Felicja [1]
 821. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 822. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 823. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 824. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 825. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 826. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 827. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 828. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 829. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 830. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 831. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 832. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 833. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 834. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 835. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 836. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 837. par Ketterer [1]
 838. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 839. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 840. il [1]
 841. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 842. [s.n.] [1]
 843. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 844. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 845. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 846. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 847. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 848. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 849. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 850. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 851. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 852. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 853. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 854. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 855. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 856. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 857. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 858. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 859. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 860. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 861. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 862. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 863. [Quirini, Edward] [1]
 864. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 865. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 866. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 867. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 868. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 869. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 870. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 871. [Omm, Peter] [1]
 872. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 873. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 874. [Mielnicki]. Fot. [1]
 875. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 876. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 877. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 878. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 879. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 880. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 881. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 882. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 883. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 884. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 885. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 886. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 887. [Grabiec (?-?)] [1]
 888. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 889. [Franck] [1]
 890. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 891. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 892. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 893. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 894. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 895. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 896. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 897. [Bielski, Szymon] [1]
 898. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 899. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 900. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 901. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 902. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 903. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 904. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 905. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 906. Związek Strzelecki [1]
 907. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 908. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 909. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 910. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 911. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 912. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 913. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 914. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 915. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 916. Związek Miast Polskich [1]
 917. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 918. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 919. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 920. Związek Katolicki [1]
 921. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 922. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 923. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 924. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 925. Zumpe, Edmund [1]
 926. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 927. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 928. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 929. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 930. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 931. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 932. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 933. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 934. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 935. Ziegler; Droste [1]
 936. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 937. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 938. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 939. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 940. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 941. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 942. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 943. Zbyszewski [1]
 944. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 945. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 946. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 947. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 948. Zawadzki, Michał(1828-1887) [1]
 949. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 950. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 951. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 952. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 953. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 954. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 955. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 956. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 957. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 958. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 959. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 960. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 961. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 962. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 963. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 964. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 965. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 966. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 967. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 968. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 969. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 970. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 971. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 972. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 973. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 974. Zagórska, W. Ryt. [1]
 975. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 976. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 977. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 978. X. Y. Z. [1]
 979. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 980. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 981. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 982. Węgrzecki, S. [1]
 983. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 984. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 985. Wóycicka, Jadwiga [1]
 986. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 987. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 988. Wójcicki, Jerzy [1]
 989. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 990. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 991. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 992. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 993. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 994. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 995. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 996. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 997. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 998. Wyroba, Stefan [1]
 999. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1000. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1001. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1002. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1003. Wretowski, Paweł [1]
 1004. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1005. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1006. Wołek, Adam [1]
 1007. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1008. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1009. Wojnarowicz Weseła [1]
 1010. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1011. Wohlfahrt, A. [1]
 1012. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1013. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1014. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1015. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1016. Wiśniewski, Marceli [1]
 1017. Wizimirska, Barbara [1]
 1018. Witkowski, Wincenty [1]
 1019. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1020. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1021. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1022. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1023. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1024. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1025. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1026. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1027. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1028. Wilczek, Feliks [1]
 1029. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1030. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1031. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1032. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1033. Wierciński, K. [1]
 1034. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1035. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1036. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1037. Whiting, A. [1]
 1038. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1039. Wesoły Wujaszek [1]
 1040. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1041. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1042. Weinberg P. [1]
 1043. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1044. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1045. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1046. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1047. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1048. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1049. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1050. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1051. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1052. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1053. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1054. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1055. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1056. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1057. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1058. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1059. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1060. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1061. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1062. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1063. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1064. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1065. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1066. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1067. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1068. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1069. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1070. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1071. Wano, K. [1]
 1072. Wanda Z. Ryt. [1]
 1073. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1074. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1075. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1076. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1077. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1078. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1079. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1080. Wahrendorff, O. [1]
 1081. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1082. W.Z. Ryt. [1]
 1083. W.K. Ryt. [1]
 1084. W. M. K. [1]
 1085. W. K. Ryt. [1]
 1086. W. K. [1]
 1087. W. B. Ryt. [1]
 1088. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1089. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1090. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1091. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1092. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1093. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1094. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1095. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1096. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1097. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1098. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1099. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1100. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1101. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1102. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1103. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1104. Urbanowicz, Szymon [1]
 1105. Uniwersytet Warszawski [1]
 1106. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1107. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1108. Uhry, M. [1]
 1109. Typiak, Piotr [1]
 1110. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1111. Twardzicki, Walery (1838-1902) [1]
 1112. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1113. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1114. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1115. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1116. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1117. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1118. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1119. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1120. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1121. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1122. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1123. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1124. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1125. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1126. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1127. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1128. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1129. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1130. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1131. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1132. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1133. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1134. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1135. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1136. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1137. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1138. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1139. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1140. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1141. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1142. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1143. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1144. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1145. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1146. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1147. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1148. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1149. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1150. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1151. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1152. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1153. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1154. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1155. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1156. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1157. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1158. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1159. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1160. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1161. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1162. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1163. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1164. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1165. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1166. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1167. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1168. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1169. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1170. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1171. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1172. Tor, Stanisław [1]
 1173. Tonioli, D. [1]
 1174. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1175. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1176. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1177. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1178. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1179. Tirling, Zygmunt [1]
 1180. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1181. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1182. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1183. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1184. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1185. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1186. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1187. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1188. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1189. Taubert. Ryt. [1]
 1190. Taube, Gustaw jr [1]
 1191. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1192. Tarnacki, Józef. [1]
 1193. Tarnacki, Józef [1]
 1194. Tarczyński, Władysław [1]
 1195. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1196. T.B. [1]
 1197. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1198. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1199. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1200. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1201. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1202. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1203. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1204. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1205. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1206. Szymkiewicz, Józef [1]
 1207. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1208. Szymański, Ludwik [1]
 1209. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1210. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1211. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1212. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1213. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1214. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1215. Sznage. Ryt. [1]
 1216. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1217. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1218. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1219. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1220. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1221. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1222. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1223. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1224. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1225. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1226. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1227. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1228. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1229. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1230. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1231. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1232. Syrewicz, Xawery [1]
 1233. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1234. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1235. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1236. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1237. Suszczyński, Jan [1]
 1238. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1239. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1240. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1241. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1242. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1243. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1244. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1245. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1246. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1247. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1248. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1249. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1250. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1251. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1252. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1253. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1254. Strauss, Johann (1804-1849 ;ojciec) [1]
 1255. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [1]
 1256. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1257. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1258. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1259. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1260. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1261. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1262. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1263. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1264. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1265. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1266. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1267. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1268. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1269. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1270. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1271. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1272. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1273. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1274. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1275. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1276. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1277. Steiman, S. [1]
 1278. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1279. Stecher, August (?-?) [1]
 1280. Stawiński. Ryt. [1]
 1281. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1282. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1283. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1284. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1285. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1286. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1287. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1288. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1289. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1290. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1291. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1292. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1293. Sosnkowski, Józef [1]
 1294. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1295. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1296. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1297. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1298. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1299. Snopek, Kazimierz [1]
 1300. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1301. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1302. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1303. Slaski, S. Ryt. [1]
 1304. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1305. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1306. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1307. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1308. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1309. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1310. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1311. Siemieński, Lucjan [1]
 1312. Siegrist, Piotr [1]
 1313. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1314. Siczyński, Walery [1]
 1315. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [1]
 1316. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1317. Sewer [1]
 1318. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1319. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1320. Schumann, Robert (1810-1856) [1]
 1321. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1322. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1323. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1324. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1325. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1326. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1327. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1328. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1329. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1330. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1331. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1332. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1333. Sawiński, F. M. [1]
 1334. Sawiczewski, S. [1]
 1335. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1336. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1337. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1338. Samselski, Marek. Red. [1]
 1339. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1340. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1341. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1342. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1343. Salinger, Zygmunt [1]
 1344. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1345. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1346. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1347. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1348. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1349. S. E. [1]
 1350. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1351. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1352. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1353. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1354. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1355. Rybicki, Anastazy [1]
 1356. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1357. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1358. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1359. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1360. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1361. Rudnicka, Monika [1]
 1362. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1363. Rubinštejn, Anton Grigorʹevič(1829-1894) [1]
 1364. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [1]
 1365. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1366. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1367. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1368. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1369. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1370. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1371. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1372. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1373. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1374. Roeber. H. Ryt. [1]
 1375. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1376. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1377. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1378. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1379. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1380. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1381. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1382. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1383. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1384. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1385. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1386. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1387. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1388. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1389. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1390. Rembiel, St. [1]
 1391. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1392. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1393. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1394. Reiss, N. [1]
 1395. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1396. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1397. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1398. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1399. Raudny, Wacław [1]
 1400. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1401. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1402. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1403. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1404. Radzimiński, Bronisław [1]
 1405. Radwan, August [1]
 1406. Radoszewska, A. J. [1]
 1407. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1408. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1409. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1410. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1411. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1412. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1413. R. P. [1]
 1414. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1415. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1416. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1417. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1418. Péreyra, Charles [1]
 1419. Pécaut, Elie [1]
 1420. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1421. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1422. Pusch, Alois Maria de [1]
 1423. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1424. Puc, B[ronisław] [1]
 1425. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1426. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1427. Przyłęcki, Henryk [1]
 1428. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1429. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1430. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1431. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1432. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1433. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1434. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1435. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1436. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1437. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1438. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1439. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1440. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1441. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1442. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1443. Posttallé [1]
 1444. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1445. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1446. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1447. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1448. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1449. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1450. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1451. Popielewski [1]
 1452. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1453. Pomian, E. [1]
 1454. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1455. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1456. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1457. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1458. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1459. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1460. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1461. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1462. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1463. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1464. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1465. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1466. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1467. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1468. Pokorny. Ryt. [1]
 1469. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1470. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1471. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1472. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1473. Podwiński, Stanisław [1]
 1474. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1475. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1476. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1477. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1478. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1479. Plater, Karol [1]
 1480. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1481. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1482. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1483. Piotrowski, Andrzej [1]
 1484. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1485. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1486. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1487. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1488. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1489. Pilich, Michał [1]
 1490. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1491. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1492. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1493. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1494. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1495. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1496. Piekacz, J. Fot. [1]
 1497. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1498. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1499. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1500. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1501. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1502. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1503. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1504. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1505. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1506. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1507. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1508. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1509. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1510. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1511. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1512. Pawłowski, Kalixt [1]
 1513. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1514. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1515. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1516. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1517. Pawe, L. [1]
 1518. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1519. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1520. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1521. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1522. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1523. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1524. Paprocki, Bartosz [1]
 1525. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1526. Pallach, A. Ryt. [1]
 1527. Paczóski, Julian [1]
 1528. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1529. P. D. Ryt. [1]
 1530. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1531. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1532. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1533. Ostas, Marek [1]
 1534. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1535. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1536. Osmański, Wojciech(1834-1908) [1]
 1537. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1538. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1539. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1540. Orthwein, Ludwik [1]
 1541. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1542. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1543. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1544. Oranowski, Wacław [1]
 1545. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1546. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1547. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1548. Olszewski, Czesław, fot. [1]
 1549. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1550. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1551. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1552. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1553. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1554. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1555. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1556. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1557. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1558. Obuchowicz, Henryk [1]
 1559. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1560. O liść dębu [1]
 1561. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1562. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1563. Nowakowski, Bogdan [1]
 1564. Nowacki, Łukasz [1]
 1565. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1566. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1567. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1568. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1569. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1570. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1571. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1572. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1573. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1574. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1575. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1576. Niecz, Krzysztof. Fot. [1]
 1577. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1578. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1579. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1580. Nałęcz, Edward [1]
 1581. Naumann, Karl [1]
 1582. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1583. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1584. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1585. Naoczny świadek [1]
 1586. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1587. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1588. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1589. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1590. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1591. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1592. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1593. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1594. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1595. Myszkowska, Justyna [1]
 1596. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1597. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1598. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1599. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1600. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1601. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1602. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1603. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1604. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1605. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1606. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1607. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1608. Motas, Maciej [1]
 1609. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1610. Morżkowska, Antonina [1]
 1611. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1612. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1613. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1614. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1615. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1616. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1617. Montabone (Firenze) [1]
 1618. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1619. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1620. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1621. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1622. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1623. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1624. Miłkowski, Stanisław [1]
 1625. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1626. Missler, B. T. [1]
 1627. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1628. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1629. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1630. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1631. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1632. Miller, Jan Nepomucen [1]
 1633. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1634. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1635. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1636. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1637. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1638. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1639. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [1]
 1640. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1641. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1642. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1643. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1644. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1645. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1646. Mickiewicz, Izadora [1]
 1647. Mickiewicz, Dominik [1]
 1648. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1649. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1650. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1651. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1652. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1653. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1654. Meisser [1]
 1655. Medeksza, Antoni [1]
 1656. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1657. Małkowska, Grażyna [1]
 1658. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1659. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1660. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1661. Maël, Pierr. [1]
 1662. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1663. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1664. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1665. Max, Józef (?-?) [1]
 1666. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1667. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1668. Matrzak, Jerzy [1]
 1669. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1670. Marx, Emil (?-?) [1]
 1671. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1672. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1673. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1674. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1675. Marcinkowski, Piotr [1]
 1676. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1677. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1678. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1679. Makowski, Marek [1]
 1680. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1681. Makomaski, Edmund [1]
 1682. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1683. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1684. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1685. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1686. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1687. Mahomet II [1]
 1688. Magnus, Wiktor [1]
 1689. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1690. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1691. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1692. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1693. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1694. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1695. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1696. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1697. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1698. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1699. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1700. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1701. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1702. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1703. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1704. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1705. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1706. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1707. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1708. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1709. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1710. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1711. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1712. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1713. M.K. Ryt. [1]
 1714. M. A. Ryt [1]
 1715. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1716. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1717. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1718. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1719. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1720. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1721. Lozano, Vicente [1]
 1722. Loth, August (1869-1944) [1]
 1723. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1724. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1725. Loos, Vincent Angelo [1]
 1726. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1727. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1728. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1729. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1730. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1731. Lisicki, Roman [1]
 1732. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1733. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1734. Lilpop, Marian [1]
 1735. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [1]
 1736. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1737. Ligber. Szty. [1]
 1738. Ligber, F. Szty. [1]
 1739. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1740. Liciński Hipolit [1]
 1741. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1742. Leśniewska, B. [1]
 1743. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1744. Lewski , I. [1]
 1745. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1746. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1747. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1748. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1749. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1750. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1751. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1752. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1753. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1754. Leschik, Konrad [1]
 1755. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1756. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1757. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1758. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1759. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1760. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1761. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1762. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1763. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1764. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1765. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1766. Lazzerini, Gustavo [1]
 1767. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1768. Latoszek, Jacek [1]
 1769. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1770. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1771. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1772. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1773. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1774. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1775. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1776. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1777. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1778. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1779. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1780. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1781. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1782. Kűbler. Ryt. [1]
 1783. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1784. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1785. Kępkowska, Bogusława Bożena [1]
 1786. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1787. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1788. Kübler, Ryt. [1]
 1789. Kóźmiński, T. B. [1]
 1790. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1791. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1792. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1793. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1794. Kumidor, Zbigniew [1]
 1795. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1796. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1797. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1798. Kuczyński [1]
 1799. Kucz, M. Ryt. [1]
 1800. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1801. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1802. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1803. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1804. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1805. Krzyżanowska, Celina [1]
 1806. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1807. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1808. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1809. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1810. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1811. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1812. Krywoszejew, Maciej [1]
 1813. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1814. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1815. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1816. Krudowski, Józef [1]
 1817. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1818. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 1819. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1820. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1821. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1822. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1823. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1824. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1825. Krasuski, Stefan [1]
 1826. Krasowska Helena [1]
 1827. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1828. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1829. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1830. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1831. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1832. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1833. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1834. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1835. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1836. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1837. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 1838. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1839. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1840. Kozłowski, Jan J. [1]
 1841. Kozyra, Anna [1]
 1842. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1843. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1844. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1845. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1846. Kowalewski, T. [1]
 1847. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1848. Kowala, G. [1]
 1849. Kotuliński, Andrzej [1]
 1850. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1851. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [1]
 1852. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [1]
 1853. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1854. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1855. Kossakowska, Wanda [1]
 1856. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1857. Koschmider, Edmund [1]
 1858. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1859. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1860. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1861. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1862. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1863. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 1864. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 1865. Konstanty. Fot. [1]
 1866. Konopnicki, Jan [1]
 1867. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1868. Koniński, Kazimierz [1]
 1869. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1870. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 1871. Kondracki, W. Fot. [1]
 1872. Kondor, Ernst. [1]
 1873. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 1874. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1875. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1876. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1877. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1878. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1879. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1880. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1881. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1882. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1883. Komitet Budowy Pomników [1]
 1884. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1885. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1886. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1887. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1888. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1889. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1890. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1891. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1892. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 1893. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1894. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1895. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1896. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1897. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 1898. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1899. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1900. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1901. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1902. Klimowicz, Ignacy [1]
 1903. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1904. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1905. Klein, W. Ryt. [1]
 1906. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1907. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1908. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1909. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1910. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1911. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1912. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1913. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1914. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1915. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 1916. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1917. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 1918. Kautecki, Antoni. [1]
 1919. Kautecki, Antoni [1]
 1920. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1921. Kasterska, Maria [1]
 1922. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1923. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1924. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [1]
 1925. Kasiewicz, Alfred [1]
 1926. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1927. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 1928. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1929. Karoli, W. [1]
 1930. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 1931. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 1932. Kapuscinski, Petr [1]
 1933. Kapliński, Julian [1]
 1934. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 1935. Kapituła Odznaki [1]
 1936. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 1937. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 1938. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 1939. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 1940. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 1941. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 1942. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 1943. Kaliszewski, L. [1]
 1944. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 1945. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 1946. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 1947. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 1948. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 1949. Kaczyński, Witold [1]
 1950. Kaczmarski, S. [1]
 1951. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 1952. K.P. [1]
 1953. K. Z. Ryt. [1]
 1954. K. Ryt. [1]
 1955. K. M. Ryt. [1]
 1956. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 1957. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 1958. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 1959. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 1960. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 1961. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 1962. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 1963. Jotes [1]
 1964. Jonzeck, Waldemar [1]
 1965. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 1966. Jeżowski, M [1]
 1967. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 1968. Jezierski, J. [1]
 1969. Jeske, August (1836-1875) [1]
 1970. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 1971. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 1972. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 1973. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 1974. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 1975. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 1976. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 1977. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 1978. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 1979. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 1980. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 1981. Janusz [1]
 1982. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 1983. Janowski, Benon (1873-) [1]
 1984. Jankowski, Józef [1]
 1985. Jankiewicz, Stanisław [1]
 1986. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 1987. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 1988. Janczewski, S. Red. [1]
 1989. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 1990. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 1991. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 1992. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 1993. Jakobi, Zygmunt [1]
 1994. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 1995. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 1996. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 1997. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 1998. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 1999. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2000. Jackowski, Aleksander [1]
 2001. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2002. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2003. J.J, Ryt. [1]
 2004. J. Z. [1]
 2005. J. S. Ryt. [1]
 2006. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2007. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2008. J. J. Ryt. [1]
 2009. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2010. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2011. Issakowitch, S.S. [1]
 2012. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2013. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2014. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2015. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2016. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2017. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2018. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2019. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2020. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2021. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2022. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2023. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2024. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 2025. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2026. Hyodo, Nagao [1]
 2027. Huzarski, Jerzy [1]
 2028. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2029. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2030. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2031. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2032. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2033. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2034. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2035. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2036. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2037. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2038. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2039. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2040. Hervé (1825-1892) [1]
 2041. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2042. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2043. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2044. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2045. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2046. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2047. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2048. Heck, Walerian [1]
 2049. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2050. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2051. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2052. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2053. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2054. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2055. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2056. Haehle. Ryt. [1]
 2057. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2058. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2059. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1]
 2060. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2061. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2062. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2063. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2064. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2065. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2066. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2067. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2068. Górska, Maria. Red. [1]
 2069. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2070. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2071. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2072. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2073. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2074. Grynfeld, Bronisława [1]
 2075. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2076. Grupa Legionistów [1]
 2077. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2078. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2079. Grossman, Ludwik(1835-1915) [1]
 2080. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2081. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2082. Grimm., A. Ryt. [1]
 2083. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2084. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2085. Grajnert, Józef [1]
 2086. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2087. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2088. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2089. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2090. Gołębiewska, Wanda [1]
 2091. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2092. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2093. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2094. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2095. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2096. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2097. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2098. Gold, Artur (1897-1943) [1]
 2099. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2100. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [1]
 2101. Golański, Jerzy [1]
 2102. Gola, A. (muzyka) [1]
 2103. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2104. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2105. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2106. Godard, Benjamin(1849-1895) [1]
 2107. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2108. Gnatkowski, Adam [1]
 2109. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2110. Giraud, Paul [1]
 2111. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2112. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2113. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2114. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2115. Giller, Honorata [1]
 2116. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2117. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2118. Gierczyńska, Joanna [1]
 2119. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2120. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2121. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2122. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 2123. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2124. Gebhard, podporucznik [1]
 2125. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2126. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2127. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2128. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2129. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2130. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [1]
 2131. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2132. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2133. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2134. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2135. Gajewski, Adrian [1]
 2136. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2137. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2138. G.S. Ryt. [1]
 2139. G.R. Ryt. [1]
 2140. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2141. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2142. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2143. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2144. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2145. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2146. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2147. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2148. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2149. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2150. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2151. Fiszer, Carolina [1]
 2152. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2153. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2154. Filipiak, Grzegorz [1]
 2155. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2156. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2157. Field, John (1782-1837) [1]
 2158. Fiedler. Ryt. [1]
 2159. Feuerstein Władysław [1]
 2160. Feldman, J. [1]
 2161. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2162. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2163. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2164. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2165. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2166. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2167. Fabiszewski, M. [1]
 2168. F. K. Ryt. [1]
 2169. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2170. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2171. Erhard, Carl [1]
 2172. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2173. Emer, Lucjan [1]
 2174. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2175. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2176. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2177. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2178. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2179. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2180. Egloff, Jerzy [1]
 2181. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2182. Edgeworth, Maria [1]
 2183. E. S. [1]
 2184. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2185. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2186. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2187. Dénoix, Victorin [1]
 2188. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2189. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2190. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2191. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2192. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2193. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2194. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2195. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2196. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2197. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2198. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2199. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2200. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2201. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2202. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2203. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2204. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2205. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2206. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2207. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2208. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2209. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2210. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2211. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2212. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2213. Dom ks. Boduena [1]
 2214. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2215. Dobrski, Konrad [1]
 2216. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2217. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2218. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2219. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [1]
 2220. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2221. Di Donato, Carlo [1]
 2222. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2223. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2224. Derengowski, Jan [1]
 2225. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2226. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2227. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2228. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2229. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2230. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2231. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2232. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2233. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2234. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2235. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2236. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2237. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2238. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2239. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2240. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2241. Dembiński, Czesław [1]
 2242. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2243. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2244. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2245. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2246. Dawidowa, Helena [1]
 2247. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2248. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2249. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2250. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2251. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2252. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2253. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2254. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2255. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2256. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2257. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2258. Dalla Casa, Louis [1]
 2259. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2260. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2261. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2262. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2263. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2264. Czerwiński, Franciszek [1]
 2265. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 2266. Czerniawski, Jan [1]
 2267. Czermański, Zdzisław [1]
 2268. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2269. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2270. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2271. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2272. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2273. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2274. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2275. Czaki, Klementyna [1]
 2276. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2277. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2278. Czajewski Wiktor [1]
 2279. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2280. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2281. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2282. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2283. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2284. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2285. Cirina, J. A. [1]
 2286. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2287. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2288. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2289. Cichocki, Ks. [1]
 2290. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2291. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2292. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2293. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2294. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2295. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2296. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2297. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2298. Chodecki, Władysław [1]
 2299. Chmielewski, Ignacy [1]
 2300. Chmielewska, Halina [1]
 2301. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2302. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 2303. Charszewski, Ignacy [1]
 2304. Charchillac, Berthet de [1]
 2305. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2306. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2307. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2308. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2309. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2310. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2311. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2312. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2313. C.K. ryt. [1]
 2314. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2315. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2316. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2317. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2318. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2319. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2320. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2321. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2322. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2323. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2324. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2325. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2326. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2327. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2328. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2329. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2330. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2331. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2332. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [1]
 2333. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2334. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2335. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2336. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2337. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2338. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2339. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2340. Brauman, Władysław [1]
 2341. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2342. Bouleau, H. de. [1]
 2343. Borucki, Juliusz [1]
 2344. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2345. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2346. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2347. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2348. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2349. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2350. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2351. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2352. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2353. Bojarska, Stefanja [1]
 2354. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2355. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2356. Bogacki, S. Fot. [1]
 2357. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2358. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2359. Bockhann, F. [1]
 2360. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2361. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2362. Bobiński, Antoni [1]
 2363. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2364. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2365. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2366. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2367. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2368. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2369. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2370. Bio [pseud.] [1]
 2371. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2372. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2373. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2374. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2375. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2376. Bielicka, Eugenia [1]
 2377. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2378. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2379. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2380. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2381. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2382. Biblioteka Narodowa [1]
 2383. Biblioteka Kórnicka [1]
 2384. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2385. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2386. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2387. Bianchi, Emilio [1]
 2388. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2389. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2390. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2391. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2392. Betcher, Jan C. [1]
 2393. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2394. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2395. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2396. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2397. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2398. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2399. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2400. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2401. Baude, K. [1]
 2402. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2403. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2404. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2405. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2406. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2407. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2408. Baracz, A. P. [1]
 2409. Bar, E. Ryt. [1]
 2410. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2411. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2412. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2413. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2414. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2415. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2416. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2417. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2418. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2419. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2420. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2421. Babiński, Wacław [1]
 2422. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2423. B.O. Ryt. [1]
 2424. B. B. Ryt. [1]
 2425. Aut. [1]
 2426. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2427. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2428. Arslan M. [1]
 2429. Arnold, E. J. [1]
 2430. Arnaud, Étienne [1]
 2431. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2432. Armia Krajowa [1]
 2433. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2434. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2435. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2436. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2437. Archibald, M. [1]
 2438. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2439. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2440. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2441. Aniela S. Ryt. [1]
 2442. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2443. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2444. Amator [1]
 2445. Alkar [pseud.] [1]
 2446. Al. Pow. [1]
 2447. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2448. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2449. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2450. Adamska, Grażyna [1]
 2451. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2452. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2453. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2454. AWU [1]
 2455. ADAM [1]
 2456. A. Z. [1]
 2457. A. W. Ryt. [1]
 2458. A. S. Ryt. [1]
 2459. A. G. Ryt. [1]
 2460. A. C. Ryt. [1]
 2461. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2462. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2463. - [1]
 2464. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [103832]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [29121]
 3. Ministerstwo Oświaty [28058]
 4. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [27744]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [26835]
 6. Prus, Bolesław (1847-1912) [18415]
 7. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [17590]
 8. Bobiński, Antoni [15347]
 9. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [14903]
 10. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [14825]
 11. Wojewódzki Urząd Statystyczny [13987]
 12. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13303]
 13. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [11641]
 14. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [11479]
 15. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11398]
 16. Załęczny, Jolanta (1959- ) [11200]
 17. Główny Urząd Statystyczny [10472]
 18. Pocztowa Kasa Oszczędności [10015]
 19. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [9921]
 20. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [9881]
 21. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [9531]
 22. Arct, Michał (1840-1916) [9521]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [8977]
 24. Gawkowski, Robert (1962- ) [8724]
 25. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8395]
 26. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8193]
 27. Krajowe Biuro Statystyczne [8186]
 28. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [7441]
 29. Verne, Jules (1828-1905) [6731]
 30. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [5782]
 31. Urząd Statystyczny w Warszawie [5766]
 32. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [5661]
 33. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4833]
 34. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [4818]
 35. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4763]
 36. Magistrat m.st. Warszawy [4730]
 37. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4626]
 38. Egloff, Jerzy [4572]
 39. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4554]
 40. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [4426]
 41. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4360]
 42. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4248]
 43. Antykwarnia Warszawska [3893]
 44. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3816]
 45. Skarga, Piotr (1536-1612) [3798]
 46. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [3670]
 47. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [3669]
 48. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3658]
 49. Winek, Włodzimierz (1956-) [3650]
 50. Maliszewski, Jerzy (?-?) [3636]
 51. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3588]
 52. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3586]
 53. Baracz, A. P. [3509]
 54. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3489]
 55. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [3461]
 56. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3315]
 57. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3262]
 58. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3213]
 59. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3202]
 60. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [3091]
 61. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3069]
 62. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3024]
 63. Kapuściński, Piotr [3013]
 64. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3003]
 65. Estreicher, Karol (1827-1908) [2968]
 66. Jaugey, Jean [2945]
 67. Łoza, Stanisław (1888-1956) [2842]
 68. Starzyński, Stefan (1893-1939) [2816]
 69. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [2762]
 70. Związek Patriotów Polskich [2692]
 71. Papierowski, Andrzej Jerzy [2687]
 72. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2672]
 73. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2668]
 74. Röber, H. Ryt. [2635]
 75. Muzeum Narodowe (Warszawa) [2625]
 76. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2555]
 77. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [2511]
 78. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2481]
 79. Popowski, S. [2440]
 80. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2421]
 81. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2415]
 82. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2360]
 83. Brandel, Konrad (1838-1920) [2331]
 84. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2308]
 85. Małecki, Antoni (1821-1913) [2298]
 86. Tretiak, Józef (1841-1923) [2273]
 87. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2245]
 88. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2201]
 89. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [2186]
 90. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2167]
 91. Skwara, Marian (1946- ) [2113]
 92. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2110]
 93. Frączek, Ireneusz (1969- ) [2106]
 94. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2098]
 95. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2026]
 96. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [2009]
 97. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2004]
 98. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [2004]
 99. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [1996]
 100. Kneisel, August [1987]
 101. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1987]
 102. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1975]
 103. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1967]
 104. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1963]
 105. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1933]
 106. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1931]
 107. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1931]
 108. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1929]
 109. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1917]
 110. Paulmier, Adrien-Augustin [1911]
 111. Zieliński, Jarosław (1958- ) [1902]
 112. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1833]
 113. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [1798]
 114. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1768]
 115. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1747]
 116. Górska, Halina (1898-1942) [1737]
 117. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1673]
 118. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1658]
 119. [Bielski, Szymon] [1655]
 120. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1652]
 121. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1652]
 122. Polski Związek Producentów Filmowych [1652]
 123. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1650]
 124. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1591]
 125. Elkana, J. M. [1585]
 126. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1571]
 127. Baronowa X.Y.Z. [1567]
 128. Miejskie Biuro Statystyczne [1556]
 129. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1546]
 130. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1543]
 131. Kudyba, Wojciech (1965- ) [1540]
 132. Kohn, Alfred. Red. [1531]
 133. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1502]
 134. Polak, Józef (1857-1928) [1499]
 135. Beyer, Karol (1818-1877) [1491]
 136. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1479]
 137. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1445]
 138. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1440]
 139. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1426]
 140. Słowaczyński, Jędrzej [1425]
 141. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1425]
 142. Makowski, Marek [1416]
 143. [Magistrat m. Lwowa] [1403]
 144. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1401]
 145. Spencer, Herbert (1820-1903) [1398]
 146. Ganilh, Charles (1758-1836) [1398]
 147. Buzek, Józef (1873-1936) [1397]
 148. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1384]
 149. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1379]
 150. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1371]
 151. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1357]
 152. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1356]
 153. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1344]
 154. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1342]
 155. Dąbrowski, Stanisław [1339]
 156. Gmitruk, Janusz (1948- ) [1335]
 157. Pawłowski, Zbigniew [1325]
 158. Stowarzyszenie Żoliborzan [1322]
 159. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [1306]
 160. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1304]
 161. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [1290]
 162. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1290]
 163. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1289]
 164. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1288]
 165. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1282]
 166. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1281]
 167. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1277]
 168. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1273]
 169. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1267]
 170. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1261]
 171. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1240]
 172. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1228]
 173. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [1216]
 174. Napoleon I (1769-1821) [1192]
 175. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1186]
 176. Młoda Polka [pseud.] [1181]
 177. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [1180]
 178. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1180]
 179. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1152]
 180. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1138]
 181. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1127]
 182. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1125]
 183. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1104]
 184. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1100]
 185. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1098]
 186. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1097]
 187. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1094]
 188. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1086]
 189. Poliński, Józef (1891-1944) [1086]
 190. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1065]
 191. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1064]
 192. Surowiecki, Karol [1064]
 193. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1062]
 194. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1055]
 195. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [1050]
 196. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1046]
 197. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1045]
 198. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1043]
 199. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1037]
 200. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1032]
 201. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1029]
 202. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1027]
 203. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1025]
 204. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1025]
 205. Oppman, Artur (1867-1931) [1021]
 206. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1017]
 207. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1015]
 208. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1011]
 209. Winogrodzka, Katarzyna [1001]
 210. Lisicki, Roman [991]
 211. Draper, John William (1811-1882) [991]
 212. Kucz, Karol (1815-1892) [988]
 213. Callier, Edmund (1833-1893) [979]
 214. Furgault, Nicolas (1705-1794) [977]
 215. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [975]
 216. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [973]
 217. Radliński, Ignacy (1843-1920) [972]
 218. Załęski, Witold (1836-1908) [972]
 219. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [969]
 220. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [962]
 221. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [958]
 222. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [958]
 223. Biuro Pracy Społecznej [949]
 224. Kapuscinski, Petr [947]
 225. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [942]
 226. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [941]
 227. Bezak, Paweł (1983- ) [941]
 228. Chmielewska, Halina [928]
 229. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [920]
 230. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [920]
 231. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [910]
 232. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [901]
 233. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [900]
 234. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [894]
 235. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [891]
 236. Koleżak, Władysław (1854-1924) [891]
 237. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [887]
 238. Scott, Walter (1771-1832) [886]
 239. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [879]
 240. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [875]
 241. Chompre, Pierre (1698-1760) [869]
 242. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [864]
 243. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [861]
 244. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [859]
 245. Suligowski, Adolf (1849-1932) [852]
 246. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [846]
 247. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [844]
 248. Friedrich, Henryk (1908-1944) [843]
 249. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [839]
 250. Rzewuski, Walery (1837-1888) [839]
 251. Giraud, Paul [839]
 252. Broniewski, Władysław (1897-1962) [826]
 253. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [825]
 254. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [823]
 255. Rapaport, Artur (1889-1937) [823]
 256. Lejko, Krystyna (1933- ) [822]
 257. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [820]
 258. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [820]
 259. Zapolska Gabriela (1857-1921) [818]
 260. Hoffman, Franz (1814-1882) [814]
 261. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [811]
 262. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [811]
 263. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [810]
 264. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [802]
 265. Snopek, Kazimierz [799]
 266. Wretowski, Paweł [797]
 267. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [792]
 268. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [791]
 269. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [784]
 270. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [781]
 271. Łączkowski, Marceli (?-?) [780]
 272. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [778]
 273. J. Ł. Ryt. [775]
 274. Friedhuber de Grubenthal, L. [775]
 275. Elsner, Józef (1769 - 1854) [768]
 276. Lodge, Edmund (1756-1839) [768]
 277. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [765]
 278. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [761]
 279. Pawiński, Adolf (1840-1896) [754]
 280. Centralna Biblioteka Statystyczna [753]
 281. Lewicka, Anna (1852-1932) [749]
 282. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [731]
 283. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [731]
 284. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [721]
 285. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [721]
 286. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [716]
 287. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [710]
 288. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [709]
 289. Szatkowska, Lena (1947- ) [708]
 290. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [703]
 291. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [703]
 292. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [701]
 293. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [699]
 294. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [697]
 295. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [696]
 296. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [693]
 297. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [691]
 298. Wysocki Piotr (1797-1874) [691]
 299. Zawiliński, Roman (1855-1932) [684]
 300. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [684]
 301. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [680]
 302. Samborski, Henryk (1843-1918) [677]
 303. Majewski, Erazm (1858-1922) [677]
 304. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [668]
 305. Czerniawski, Jan [668]
 306. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [666]
 307. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [666]
 308. Snarski, Stanisław (1795-1880) [665]
 309. P. B. Ryt. [664]
 310. Kurpiński, Karol (1785-1857) [662]
 311. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [662]
 312. Campe, Joachim Heinrich [662]
 313. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [661]
 314. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [659]
 315. Bielski, Szymon (1745-1825) [659]
 316. Leist, Ludwig (1891-1967) [658]
 317. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [658]
 318. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [651]
 319. Legun-Biliński, Antoni. [651]
 320. Rostworowski, Jan (1838-1898) [650]
 321. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [649]
 322. Aristoteles (384-322 a.C.) [641]
 323. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [640]
 324. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [640]
 325. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [638]
 326. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [635]
 327. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [633]
 328. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [632]
 329. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [630]
 330. Krystall, Bronisław (1887-1983) [623]
 331. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [622]
 332. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [622]
 333. Sewer [619]
 334. Major Hennequin del Varsaviae [619]
 335. Lampert, Kurt (1859-1918) [619]
 336. Warnka, Jadwiga [616]
 337. Dubiecki, Marian (1838-1926) [615]
 338. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [608]
 339. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [608]
 340. Bloch, Jan (1836-1902) [606]
 341. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [604]
 342. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [603]
 343. [Magistrat m.st. Warszawy] [600]
 344. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [599]
 345. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [599]
 346. Guiraud, Paul (1850-1907) [599]
 347. Magistrat Miasta Warszawy [598]
 348. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [596]
 349. Sedlaczek, Lech [594]
 350. Goszczyńska, Agnieszka [593]
 351. Baka, Józef (1707-1780) [593]
 352. Wyss, Johann David (1743-1818) [592]
 353. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [592]
 354. Ejsmond, Julian (1892-1930) [592]
 355. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [591]
 356. Hansson, Ola (1860-1925) [591]
 357. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [584]
 358. Hasselbusch, Robert (1983- ). [584]
 359. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [583]
 360. Zuber, Rudolf (1858-1920) [583]
 361. Siczyński, Walery [583]
 362. Zarząd Miejski w Równem [581]
 363. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [575]
 364. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [572]
 365. Dickstein, Samuel (1851-1939) [572]
 366. [Magistrat goroda Varšavy] [572]
 367. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [571]
 368. Biart, Lucjan (1829-1897) [565]
 369. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [562]
 370. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [561]
 371. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [554]
 372. Cep [Henryk Cepnik] [553]
 373. Grajnert, Józef [553]
 374. Bersohn, Mathias (1823-1908) [551]
 375. Gorecka, Maria (1835-1922) [551]
 376. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [549]
 377. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [549]
 378. Ossibach-Budzyński, Andrzej [546]
 379. Kroński, Aleksander (1871-1935) [546]
 380. Świętochowski, Adam (1864-1914) [544]
 381. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [543]
 382. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [543]
 383. Alkar [pseud.] [541]
 384. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [540]
 385. Lachowicz, Juliusz. Red. [538]
 386. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [537]
 387. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [537]
 388. Czartoryska Izabela (1746-1835) [535]
 389. Edgeworth, Maria [531]
 390. Siebeck, Herman (1842-1920) [528]
 391. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [526]
 392. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [524]
 393. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [523]
 394. Hyodo, Nagao [522]
 395. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [522]
 396. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [519]
 397. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [518]
 398. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [518]
 399. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [516]
 400. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [512]
 401. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [511]
 402. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [510]
 403. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [510]
 404. Heck, Walerian [510]
 405. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [509]
 406. J. Z. [509]
 407. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [506]
 408. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [501]
 409. Ségur, Sophie de (1799-1874) [501]
 410. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [500]
 411. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [500]
 412. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [500]
 413. Seruga, Józef (1886-1940) [499]
 414. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [498]
 415. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [498]
 416. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [497]
 417. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [497]
 418. Pokorzyńska, Elżbieta [496]
 419. Marcinkowski, Piotr [496]
 420. Portner, Szymon (18..-?) [492]
 421. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [491]
 422. Sigismond. Fot. [490]
 423. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [490]
 424. Typiak, Piotr [489]
 425. Podwiński, Stanisław [489]
 426. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [488]
 427. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [486]
 428. Pécaut, Elie [484]
 429. Baude, K. [484]
 430. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [483]
 431. Zipper, Albert (1855-1936) [480]
 432. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [477]
 433. X. Y. Z. [477]
 434. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [476]
 435. Miłkowski, Stanisław [476]
 436. Iks Cagnafet [pseud.] [474]
 437. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [473]
 438. Bojarska, Stefanja [473]
 439. Chodyński, Adam Antoni [472]
 440. Pawłowski, Kalixt [469]
 441. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [466]
 442. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [466]
 443. [Granke, Stefan] [465]
 444. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [465]
 445. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [465]
 446. Rumianek, Stanisław [462]
 447. Przyborowski, Walery (1845-1913) [459]
 448. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [456]
 449. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [454]
 450. Kiliński, Jan (1760-1819 [454]
 451. Passendorfer, Artur (1864-1936) [453]
 452. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [450]
 453. [Miethke, H. O.] [449]
 454. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [449]
 455. Kiliński, Jan (1760-1819) [448]
 456. Ryszard, Antoni (1841-1894) [447]
 457. Lissowski, Czesław (1895-1942) [447]
 458. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [445]
 459. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [443]
 460. Skornia-Roszij, Maria [442]
 461. Socha, Szczepan [440]
 462. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [439]
 463. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [438]
 464. Wóycicka, Jadwiga [437]
 465. Lichota, Władysław Tadeusz [437]
 466. Wizimirska, Barbara [436]
 467. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [433]
 468. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [431]
 469. Röber, F. H. Ryt. [431]
 470. Pawe, L. [429]
 471. Ministerstwo Kultury i Sztuki [428]
 472. Śmigielska, Józefa [428]
 473. B. P. Ryt. [423]
 474. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [422]
 475. Grzymała, Grabowiecki Jan [422]
 476. Dénoix, Victorin [419]
 477. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [416]
 478. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [414]
 479. Styfi, Jan (1839?-1921) [413]
 480. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [412]
 481. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [410]
 482. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [409]
 483. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [407]
 484. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [406]
 485. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [406]
 486. Piłsudski, Józef (1867-1935) [404]
 487. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [403]
 488. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [402]
 489. Warszawski Szpital dla Dzieci [402]
 490. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [401]
 491. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [400]
 492. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [400]
 493. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [399]
 494. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [397]
 495. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [396]
 496. Paciorkowski, Bronisław Gryf [395]
 497. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [394]
 498. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [394]
 499. Jahner, Alfred (1860-1934) [394]
 500. Warnkówna, Jadwiga [392]
 501. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [392]
 502. Bełza, Władysław (1847-1913) [391]
 503. Strindberg, August (1849-1912) [391]
 504. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [391]
 505. Kumidor, Zbigniew [389]
 506. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [388]
 507. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [387]
 508. Jachowiczowa, Antonina [387]
 509. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [386]
 510. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [386]
 511. Sigalin, Józef (1909-1983) [385]
 512. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [385]
 513. Simmler, Józef (1823-1868) [382]
 514. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [380]
 515. Barclay, John (1582-1621) [377]
 516. Związek Komunalny (Węgrów) [376]
 517. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [376]
 518. Taube, Gustaw jr [376]
 519. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [376]
 520. Nowakowski, Józef (1800-1864) [373]
 521. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [373]
 522. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [372]
 523. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [371]
 524. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [367]
 525. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [367]
 526. Grundmann, Karl (1909-1944) [367]
 527. Hoffman, Karol (1855-1937) [366]
 528. Adolph, Witold (1903-1941) [362]
 529. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [361]
 530. Turowski, Stanisław (1880-1936) [360]
 531. Boratyński, Wacław (1908-1939) [359]
 532. Leśniewska, B. [359]
 533. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [358]
 534. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [358]
 535. Borkowski, Feliks (1840- ?) [357]
 536. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [356]
 537. Tarnacki, Józef. [354]
 538. Płoska-Łoś, Irena [354]
 539. Maliszewski, Edward (1875-1928) [354]
 540. Borucki, Juliusz [353]
 541. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [352]
 542. Abdullah Frères [pseud.] [352]
 543. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [352]
 544. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [352]
 545. Paprocki, Bartosz [352]
 546. Dębski, Michał [351]
 547. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [351]
 548. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [349]
 549. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [349]
 550. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [346]
 551. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [346]
 552. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [346]
 553. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [343]
 554. Berthet, Èlie (1815-1891) [342]
 555. Marczyński, Józef (1891-1940) [342]
 556. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [341]
 557. Arnold, E. J. [341]
 558. [Łosiowa, Emilia] [340]
 559. Chankowski, Henryk (1882-1944) [340]
 560. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [339]
 561. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [338]
 562. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [338]
 563. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [338]
 564. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [335]
 565. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [333]
 566. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [333]
 567. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [332]
 568. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [332]
 569. Eile, Henryk (1878-1939) [331]
 570. Bykowski, Leon [329]
 571. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [329]
 572. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [329]
 573. Windakiewicz, Kazimierz [328]
 574. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [327]
 575. Siemieński, Lucjan [326]
 576. Ines, Albert (1620-1658) [326]
 577. Związek Miast Polskich [325]
 578. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [325]
 579. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [325]
 580. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [325]
 581. Słomkowska, Alina (1929-1995) [324]
 582. Schilgen, Hardy (1876-1941) [324]
 583. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [323]
 584. Filipiak, Grzegorz [321]
 585. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [320]
 586. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [320]
 587. Gold, Artur (1897-1942) [319]
 588. Ministerstwo Odbudowy Kraju [319]
 589. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [316]
 590. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [316]
 591. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [316]
 592. Jeżowski, M [316]
 593. Kowalewski, T. [315]
 594. Piotrowski, Andrzej [314]
 595. Lyall, Edna (1857-1903) [314]
 596. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [314]
 597. Walter. Ryt. [313]
 598. Dom Sztuki (Warszawa) [313]
 599. Demby, Stefan (1862-1939) [313]
 600. Grabowski, Antoni (1857-1921) [312]
 601. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [311]
 602. Maciejowski, Adam (1874-1919) [310]
 603. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [309]
 604. Węgrzecki, S. [309]
 605. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [309]
 606. Peretz, Adolf (1855-1933) [308]
 607. Jabłoński, Tadeusz [308]
 608. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [308]
 609. Szujski, Józef (1835-1883) [307]
 610. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [307]
 611. Kaczyński, Witold [306]
 612. Stablewski, Florian (1841-1906) [305]
 613. Jelínek, Edvard (1855-1897) [305]
 614. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [305]
 615. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [303]
 616. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [303]
 617. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [301]
 618. Ostrowski, Tomasz (?-?) [301]
 619. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [301]
 620. Stefani, Józef (1800-1876) [298]
 621. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [298]
 622. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [297]
 623. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [297]
 624. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [297]
 625. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [297]
 626. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [295]
 627. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [294]
 628. Koroniarz [294]
 629. Korotyński, Władysław (1866-1924) [294]
 630. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [293]
 631. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [292]
 632. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [292]
 633. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [291]
 634. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [287]
 635. Kryński, Adam (1844-1932) [287]
 636. Osterloff, Edmund (1863-1938) [286]
 637. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [286]
 638. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [285]
 639. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [285]
 640. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [284]
 641. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [284]
 642. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [283]
 643. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [283]
 644. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [283]
 645. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [282]
 646. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [281]
 647. Dombrowski, Władysław [280]
 648. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [280]
 649. Chmiel, Adam (1865-1934) [280]
 650. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [277]
 651. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [276]
 652. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [276]
 653. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [275]
 654. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [275]
 655. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [275]
 656. [Lindley, William (1808-1900)] [275]
 657. Morawska, Zofia (1848-1922) [275]
 658. Świderski, Leopold (1853-1925) [274]
 659. Wrześniowski, August (1836-1892) [274]
 660. Kolberg, Oskar (1814-1890) [273]
 661. Rytel, Kazimiera (?-?) [273]
 662. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [273]
 663. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [272]
 664. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [267]
 665. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [266]
 666. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [266]
 667. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [265]
 668. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [265]
 669. Freudenson, Daniel (1847-1931) [264]
 670. Bezpałko, Jerzy (1938-) [263]
 671. Szajnocha, Karol (1818-1868) [262]
 672. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [260]
 673. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [258]
 674. Szlendak, Adam (1881-1937) [257]
 675. Sędlikowski, Aleksander [257]
 676. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [257]
 677. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [256]
 678. J. Ł. [256]
 679. Instytut Spraw Społecznych [256]
 680. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [256]
 681. Kowalski, L. Fot. [254]
 682. Al. Pow. [254]
 683. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 684. Loth, August (1869-1944) [252]
 685. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [251]
 686. Związek Buchalterów (Warszawa) [251]
 687. Mościcki, Henryk (1881-1952) [251]
 688. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [251]
 689. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [250]
 690. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [250]
 691. Olszewski, K.[azimierz] [250]
 692. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [250]
 693. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [247]
 694. Strauss, Johann (1825-1899) [247]
 695. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [247]
 696. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [245]
 697. Czerwiński, Franciszek [245]
 698. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [244]
 699. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [243]
 700. Dalecka, Wanda (1862-1932) [243]
 701. Aimard, Gustave (1818-1883) [243]
 702. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [242]
 703. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [242]
 704. Bauman, R. Lit. [241]
 705. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [239]
 706. Maire, Albert (1856-?) [238]
 707. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [238]
 708. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [237]
 709. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [237]
 710. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [237]
 711. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [236]
 712. Godebski, Cyprian (1765-1809) [236]
 713. Franczak, Lech (1939- ) [236]
 714. Czermański, Zdzisław [235]
 715. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [234]
 716. Motas, Maciej [233]
 717. ADAM. Ryt. [232]
 718. Latoszek, Jacek [232]
 719. Komorowska-Filipiak, Romana [232]
 720. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [230]
 721. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [230]
 722. Szubert, Awit (1837-1919) [229]
 723. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [229]
 724. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [229]
 725. Kaczkowski, Zygmunt [229]
 726. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [228]
 727. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [228]
 728. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [227]
 729. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [227]
 730. Polski Czerwony Krzyż we Francji [226]
 731. Kulski, Julian (1892-1976) [225]
 732. Pyzowski, Adam (1874-1931) [225]
 733. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [224]
 734. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [223]
 735. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [223]
 736. Lejowa, Emilia (1839-1906) [223]
 737. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [222]
 738. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [222]
 739. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [222]
 740. Zajączkowska, Zuzanna [221]
 741. Wójtowicz, Władysław J. [221]
 742. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [220]
 743. Roeber, F. H. Ryt. [220]
 744. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [220]
 745. [Schier, František Václav (1804-1864)] [220]
 746. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [220]
 747. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [220]
 748. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [219]
 749. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [218]
 750. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [218]
 751. W. M. K. [218]
 752. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [217]
 753. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [216]
 754. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [216]
 755. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [216]
 756. Neyman, Jerzy (1894-1981) [215]
 757. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [214]
 758. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [214]
 759. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [214]
 760. A. Z. [213]
 761. Wierzbowski, Theodorus [212]
 762. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [212]
 763. Warszawska Gmina Starozakonnych [212]
 764. Rutska, Halina (1868-1932) [212]
 765. Piotr Krakowianin [pseud.] [211]
 766. Maël, Pierr. [211]
 767. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [210]
 768. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [209]
 769. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [209]
 770. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [209]
 771. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [208]
 772. Bolesławicz [pseud.] [208]
 773. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [207]
 774. Piltz, Franciszek (1895-1941) [206]
 775. Krasiński, Edward (1870-1940) [204]
 776. Damse, Józef (1789-1852) [203]
 777. Szkoła Realna imienia Staszica [203]
 778. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [203]
 779. Nałęcz, Edward [202]
 780. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [202]
 781. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [201]
 782. Hufsky [200]
 783. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [199]
 784. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [198]
 785. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [198]
 786. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [197]
 787. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [196]
 788. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [195]
 789. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [195]
 790. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [195]
 791. Stefanow, Piotr [194]
 792. Jeske, August (1836-1875) [194]
 793. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [194]
 794. Skrzypkowska Joanna (1965-) [193]
 795. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [193]
 796. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [192]
 797. Racher, Jessica. Z-ca. red. [192]
 798. Pennec, Joanna. Opiekun [192]
 799. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [192]
 800. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [192]
 801. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [191]
 802. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [191]
 803. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [191]
 804. Strzelecki, Jan (1886-1944) [191]
 805. Compagnie d'Electricité de Varsovie [191]
 806. Żeleński, Władysław (1837-1921) [190]
 807. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [190]
 808. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [190]
 809. Syroczyński, Leon (1844-1925) [190]
 810. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [190]
 811. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [190]
 812. Broch.[owski], B. Ryt. [189]
 813. Wojnarowicz Weseła [188]
 814. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [188]
 815. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [188]
 816. Karoli, Aleksander (1838-1915) [187]
 817. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [187]
 818. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [187]
 819. Dante, Alighieri (1265-1321) [187]
 820. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [186]
 821. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [186]
 822. L. N. Ryt. [185]
 823. Röber, G. Ryt. [185]
 824. Wołkiewicz, Hanna [185]
 825. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [185]
 826. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [185]
 827. Mottl, Adam (1928-2013) [184]
 828. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [184]
 829. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [184]
 830. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [184]
 831. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [184]
 832. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [184]
 833. Normand, Charles (1848- ) [183]
 834. Fleck L. Red. [et al.] [183]
 835. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [182]
 836. Osmański, Wojciech (1834-1908) [181]
 837. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [181]
 838. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [181]
 839. Sandaeu, Jules (1811-1833) [179]
 840. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [179]
 841. Puc, B[ronisław] [178]
 842. Myszkowska, Justyna [178]
 843. Biernacki, Bolesław (1865- ) [178]
 844. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [178]
 845. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [177]
 846. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [176]
 847. Popielewski [176]
 848. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [174]
 849. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [174]
 850. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [173]
 851. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [172]
 852. Rada Regencyjna [172]
 853. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [172]
 854. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [172]
 855. K.K. Ryt. [171]
 856. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [171]
 857. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [171]
 858. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [171]
 859. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [170]
 860. Jeska, Stanisława (1867-1936) [170]
 861. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [169]
 862. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [169]
 863. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [169]
 864. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [169]
 865. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [168]
 866. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [168]
 867. Szymkiewicz, Józef [167]
 868. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [166]
 869. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [166]
 870. Staszic, Stanisław (1755-1826) [165]
 871. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [165]
 872. Chęciński, Jan (1826-1874) [165]
 873. Bandurski, Władysław (1865-1932) [165]
 874. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [164]
 875. Patronat Opieki nad Więźniami [164]
 876. Namysłowski, Karol (1856-1925) [162]
 877. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [162]
 878. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [162]
 879. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [162]
 880. Hahn, Wiktor (1871-1959) [161]
 881. Zalewski, Stanisław (1925- ) [161]
 882. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [161]
 883. Pałac Sztuki (Warszawa) [160]
 884. Wahrendorff, O. [160]
 885. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [159]
 886. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [159]
 887. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [159]
 888. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [158]
 889. Baumann, R. Lit. [158]
 890. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [158]
 891. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [157]
 892. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [157]
 893. Bułhak ,Jan (1876-1950) [157]
 894. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [156]
 895. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [156]
 896. Tomek Piast [pseud.] [156]
 897. Jaworski, Józef (1859-1920) [156]
 898. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [155]
 899. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [155]
 900. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [155]
 901. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [155]
 902. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [154]
 903. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [154]
 904. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [154]
 905. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [153]
 906. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [153]
 907. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [152]
 908. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [151]
 909. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [151]
 910. Achtel, Józef [150]
 911. Warszawski Lombard Miejski [150]
 912. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [150]
 913. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 914. Komar, Józef [149]
 915. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [149]
 916. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [149]
 917. Kownacka, Maria (1894-1982) [148]
 918. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [148]
 919. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [148]
 920. Babiński, Wacław [148]
 921. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [147]
 922. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [147]
 923. Gebhard, podporucznik [147]
 924. Liga Morska i Kolonialna [146]
 925. Śliwiński, Jan [146]
 926. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [146]
 927. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [145]
 928. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [144]
 929. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [144]
 930. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [144]
 931. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [143]
 932. Peszke, Ignacy (1877-1925) [143]
 933. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [143]
 934. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [142]
 935. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [142]
 936. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [142]
 937. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [141]
 938. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [141]
 939. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [140]
 940. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [140]
 941. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [140]
 942. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [140]
 943. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [140]
 944. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [140]
 945. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [139]
 946. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [138]
 947. Matrzak, Jerzy [138]
 948. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [137]
 949. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [137]
 950. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [137]
 951. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [137]
 952. Bzowska, Maria (1871-1906) [137]
 953. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [136]
 954. Frick, L. [136]
 955. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [136]
 956. Breyer, Albert (1889-1939) [136]
 957. A. M. Ryt. [135]
 958. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [135]
 959. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [135]
 960. Nowoszewski, Roman (1945-) [135]
 961. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [135]
 962. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [135]
 963. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [135]
 964. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [135]
 965. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [134]
 966. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [134]
 967. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [134]
 968. Mulert, Ludwik (1818-1875) [133]
 969. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [133]
 970. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [133]
 971. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [133]
 972. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [132]
 973. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [132]
 974. Wróblewski, K. [132]
 975. Wybranowski, Władysław (?-?) [132]
 976. Teresa Frącek (1937- ) [131]
 977. Pusch, Maurycy (1828-1902) [130]
 978. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [130]
 979. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [130]
 980. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [130]
 981. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [130]
 982. Amatorski Zespół Teatralny [130]
 983. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [129]
 984. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [129]
 985. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [129]
 986. Wójcicki, Jerzy [129]
 987. Osotowicz, Jerzy. Red. [129]
 988. Uniwersytet Warszawski [128]
 989. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [128]
 990. Tomasz Ogończyk [pseud.] [128]
 991. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [128]
 992. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [127]
 993. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [127]
 994. Regulski, Aleksander (1839-1884) [126]
 995. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [126]
 996. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [126]
 997. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [125]
 998. A.T.T. [125]
 999. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [125]
 1000. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [125]
 1001. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [124]
 1002. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [124]
 1003. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [124]
 1004. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [124]
 1005. Niemojewski, Lech (1894-1952) [124]
 1006. Mahomet II [124]
 1007. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [123]
 1008. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [123]
 1009. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [123]
 1010. Dziedzic, P. Ryt. [122]
 1011. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [122]
 1012. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [122]
 1013. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [121]
 1014. Święcicka, Jadwiga (?-?) [121]
 1015. [Leger, Louis (1843-1923)] [121]
 1016. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [121]
 1017. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [121]
 1018. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [121]
 1019. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [121]
 1020. Buchcar, Karol. Fot. [121]
 1021. Bogucki, Adolf (1835-1894) [120]
 1022. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [120]
 1023. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [120]
 1024. Hadyna, Łukasz (1982- ) [120]
 1025. Hadyna, Stanisław (1984- ) [120]
 1026. Gołębiewska, Wanda [120]
 1027. Gottlieb Leopold (1879-1934) [120]
 1028. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [119]
 1029. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [119]
 1030. Kozyra, Anna [119]
 1031. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [119]
 1032. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [118]
 1033. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [118]
 1034. Koniński, Kazimierz [118]
 1035. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [117]
 1036. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [117]
 1037. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [117]
 1038. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [117]
 1039. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [117]
 1040. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [116]
 1041. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [116]
 1042. Jankowski, Józef [116]
 1043. Gorski, Stefan (1882-1941) [116]
 1044. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [115]
 1045. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [115]
 1046. Gozdowski, Edward (1843-1901) [115]
 1047. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [115]
 1048. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [114]
 1049. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [114]
 1050. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [114]
 1051. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [113]
 1052. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [113]
 1053. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [113]
 1054. Joteyko, Józefa (1866-1928) [113]
 1055. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [113]
 1056. Ioteyko I. [na s. tyt.] [113]
 1057. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [112]
 1058. [Kasa Chorych (Warszawa)] [112]
 1059. Związek Miast Królestwa Polskiego [112]
 1060. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [112]
 1061. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [112]
 1062. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [112]
 1063. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [112]
 1064. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [111]
 1065. Komenda I Brygady Legionów Polskich [111]
 1066. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [110]
 1067. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [110]
 1068. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [110]
 1069. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [110]
 1070. Hoffmann Regierungsdirektor [110]
 1071. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [110]
 1072. Wanda Cymerman (red. nacz.) [109]
 1073. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [109]
 1074. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [108]
 1075. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [108]
 1076. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [108]
 1077. Ślaski, Bolesław (1870- ) [108]
 1078. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [108]
 1079. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [108]
 1080. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [107]
 1081. Zabłocki, F. Ryt. [107]
 1082. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [107]
 1083. Hähle, G. Ryt. [107]
 1084. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [107]
 1085. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [106]
 1086. Tor, Stanisław [106]
 1087. Tarnacki, Józef [106]
 1088. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [106]
 1089. Porębowicz, Edward (1862-1937) [106]
 1090. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [106]
 1091. Przykorski, K. (1840-1882) [105]
 1092. "Orion" [105]
 1093. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [105]
 1094. Łubieński, Edward (1819-1867) [105]
 1095. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [105]
 1096. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [105]
 1097. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [105]
 1098. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [104]
 1099. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [104]
 1100. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [104]
 1101. Pachucki, Marian (1888-1961) [104]
 1102. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [104]
 1103. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [103]
 1104. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [103]
 1105. Dumax, [Victor] (1827-1894) [103]
 1106. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [102]
 1107. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [102]
 1108. Automobilklub Warszawski [102]
 1109. Syndykat Rolniczy Warszawski [102]
 1110. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [102]
 1111. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [102]
 1112. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [102]
 1113. Kleczyński, Jan (1837-1895) [101]
 1114. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [101]
 1115. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [101]
 1116. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [100]
 1117. Leliwa, Alfred [100]
 1118. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [100]
 1119. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [100]
 1120. Rzepko, Władysław (1854-1932) [99]
 1121. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [99]
 1122. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [99]
 1123. Związek Polskich Artystów Plastyków [99]
 1124. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [99]
 1125. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [99]
 1126. Urmowski Klemens (1780-1827) [99]
 1127. Zaleski, August (1883-1972) [98]
 1128. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [98]
 1129. Oniszewski, Jan Teofil [98]
 1130. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [98]
 1131. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [97]
 1132. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [97]
 1133. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [97]
 1134. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [97]
 1135. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [97]
 1136. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [97]
 1137. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [97]
 1138. Giergielewicz Jan (1898-1953) [97]
 1139. Dom ks. Boduena [97]
 1140. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [96]
 1141. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [96]
 1142. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [96]
 1143. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [96]
 1144. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [96]
 1145. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [96]
 1146. Czajkowski, Paweł (-1839) [96]
 1147. Stolpe, Alojzy (?-1824) [95]
 1148. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [95]
 1149. Kohn, Alfred (1960- ) [95]
 1150. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [95]
 1151. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [95]
 1152. Fuks, Marjan (1884-1935) [95]
 1153. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [94]
 1154. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [94]
 1155. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [94]
 1156. Kozłowski, Jan J. [94]
 1157. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [93]
 1158. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [93]
 1159. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [93]
 1160. Żychliński, Jan. Wstęp [93]
 1161. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [93]
 1162. Białecki, Paweł. Red. [93]
 1163. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [92]
 1164. Muszkowski, Jan (1882-1953) [92]
 1165. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [92]
 1166. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [92]
 1167. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [92]
 1168. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [92]
 1169. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [92]
 1170. Niemojowska, Maria (1870?-?) [92]
 1171. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [92]
 1172. Schmid, Christoph von (1768-1854) [91]
 1173. Jaworski, Witold (1899-1989) [91]
 1174. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [90]
 1175. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [90]
 1176. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [90]
 1177. Hoppe, Stanisław (1893- ) [90]
 1178. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [90]
 1179. Miinchheimera.A. Fot. [89]
 1180. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [89]
 1181. Kaczmarski, S. [89]
 1182. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [89]
 1183. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [88]
 1184. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1185. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [88]
 1186. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [88]
 1187. Baum, Stefan (1892-1964) [88]
 1188. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [87]
 1189. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [87]
 1190. Kossak, Wojciech (1856-1942) [87]
 1191. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [87]
 1192. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [87]
 1193. Morżkowska, Antonina [87]
 1194. Lipiński, Józef (1777-1811) [87]
 1195. Gierczyńska, Joanna [87]
 1196. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [87]
 1197. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [86]
 1198. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [86]
 1199. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [86]
 1200. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [86]
 1201. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [86]
 1202. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [85]
 1203. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [84]
 1204. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [84]
 1205. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [84]
 1206. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [84]
 1207. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [84]
 1208. Arctowski, Henryk (1871-1958) [84]
 1209. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [83]
 1210. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [83]
 1211. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [83]
 1212. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [83]
 1213. Jotes [83]
 1214. (E) [83]
 1215. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [82]
 1216. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [82]
 1217. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [82]
 1218. Sobieski, Wacław (1872-1935) [82]
 1219. Magnus, Wiktor [82]
 1220. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [82]
 1221. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [82]
 1222. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [81]
 1223. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [81]
 1224. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [81]
 1225. [Świtalska, H. (?-?)] [81]
 1226. [Gutry, Maria (1899-1988)] [81]
 1227. Zbyszewski [81]
 1228. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [81]
 1229. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [81]
 1230. Stern, Anatol (1899-1968) [81]
 1231. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [81]
 1232. Goublier, Gustave (1856-1926) [81]
 1233. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [81]
 1234. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [81]
 1235. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [80]
 1236. Magistrat der Hauptstadt Warschau [80]
 1237. Diveky, Adrjan (1880-1965) [80]
 1238. Sznage. Ryt. [80]
 1239. K. M. Ryt. [80]
 1240. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [80]
 1241. Diabelli, Anton (1781-1858) [79]
 1242. Kataszek, Szymon (1898-1943) [79]
 1243. Rembiel, St. [79]
 1244. Przyłęcki, Henryk [79]
 1245. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [79]
 1246. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [79]
 1247. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [79]
 1248. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [79]
 1249. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [79]
 1250. Burmistrz w.z. Becher [79]
 1251. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [78]
 1252. [Grabiec (?-?)] [78]
 1253. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [78]
 1254. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1255. Landowski, Paweł (1843-1894) [78]
 1256. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [78]
 1257. Nowialis [77]
 1258. Wesoły Wujaszek [77]
 1259. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [77]
 1260. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [77]
 1261. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [77]
 1262. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [76]
 1263. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [76]
 1264. Centralny Komitet Robotniczy PPS [76]
 1265. "Orion". Fot. [76]
 1266. Teichmann, Antoni (1798-1877) [76]
 1267. Rydel, Lucjan (1870-1918) [76]
 1268. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [76]
 1269. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [76]
 1270. Puciata, Ryszard (?-1942) [76]
 1271. Mikucka, Aniela (1904-1950) [76]
 1272. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [75]
 1273. Krynicki, M. Lit. [75]
 1274. Kostka, J. [75]
 1275. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [75]
 1276. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [75]
 1277. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [75]
 1278. Kępkowska, Bogusława Bożena [75]
 1279. Sulistrowski, Kazimierz [74]
 1280. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [74]
 1281. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [74]
 1282. Winter, Peter (1754-1825) [74]
 1283. Slaski, S. Ryt. [74]
 1284. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [74]
 1285. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [74]
 1286. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [73]
 1287. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [73]
 1288. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [73]
 1289. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [73]
 1290. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [73]
 1291. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [73]
 1292. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [73]
 1293. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [73]
 1294. Pohoski, Jan (1889-1940) [73]
 1295. Ajdacki, Paweł (1970- ) [73]
 1296. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [72]
 1297. Szenajch, Władysław (1879-1964) [72]
 1298. [Quirini, Edward] [72]
 1299. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [72]
 1300. Związek Katolicki [72]
 1301. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [72]
 1302. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [72]
 1303. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [72]
 1304. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [72]
 1305. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [72]
 1306. Egghard, Jules(1833-1867) [72]
 1307. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [72]
 1308. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [71]
 1309. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [71]
 1310. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [71]
 1311. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [71]
 1312. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [70]
 1313. Malewicz, Jadwiga [70]
 1314. [Franck] [70]
 1315. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [70]
 1316. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [70]
 1317. Gross, Adam (1818-1880) [70]
 1318. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [70]
 1319. Dancla, Charles(1817-1907) [70]
 1320. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [70]
 1321. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [69]
 1322. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [69]
 1323. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [69]
 1324. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [69]
 1325. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [69]
 1326. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [69]
 1327. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [69]
 1328. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [69]
 1329. Strasburger, Edward (1882-1923) [69]
 1330. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [69]
 1331. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [69]
 1332. Fajans, Wacław (1884-1973) [69]
 1333. Armia Krajowa [69]
 1334. Adam, Julius (1826-1874) [69]
 1335. Gruziel, L. Fot. [68]
 1336. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [68]
 1337. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [68]
 1338. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [68]
 1339. Weinberg P. [68]
 1340. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [68]
 1341. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [68]
 1342. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [68]
 1343. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [68]
 1344. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [68]
 1345. Degler, Katarzyna (1896-1982) [68]
 1346. Bank Handlowy (Warszawa) [68]
 1347. Karoli & Troczewski [67]
 1348. Mieczkowski, Jan. Fot. [67]
 1349. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [67]
 1350. "Młoda Sztuka" [67]
 1351. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [67]
 1352. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [67]
 1353. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [67]
 1354. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1355. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [67]
 1356. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [67]
 1357. Bio [pseud.] [67]
 1358. Adamska, Grażyna [67]
 1359. Starczewski, Jan (1904-1981) [66]
 1360. Związek Bibliotekarzy Polskich [66]
 1361. Stecher, August (?-?) [66]
 1362. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [66]
 1363. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [66]
 1364. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [66]
 1365. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [65]
 1366. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [65]
 1367. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [65]
 1368. Tonioli, D. [65]
 1369. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [65]
 1370. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [65]
 1371. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [65]
 1372. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [65]
 1373. Kaleta, Jerzy (1929- ). [65]
 1374. Biblioteka Kórnicka [65]
 1375. J. K. Ryt. [64]
 1376. Krzyżanowski, K. [64]
 1377. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [64]
 1378. Banner, M. Red. [64]
 1379. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [64]
 1380. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [63]
 1381. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [63]
 1382. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [63]
 1383. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [63]
 1384. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [63]
 1385. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [63]
 1386. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [62]
 1387. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [62]
 1388. Pomian, E. [62]
 1389. Dr Fischer, Gubernator [62]
 1390. Dr Fischer, Gouverneur [62]
 1391. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [62]
 1392. Bogusławski, Edward (1848-1917) [62]
 1393. Schubert, Franz (1797-1828) [61]
 1394. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [61]
 1395. Polska Macierz Szkolna [61]
 1396. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [61]
 1397. Związek Polskich Artystów Grafików [61]
 1398. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [61]
 1399. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [61]
 1400. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [61]
 1401. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [61]
 1402. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [61]
 1403. Gutry, Maria (1899-1988) [61]
 1404. Gross, Napoleon (fl. 1863) [61]
 1405. Charszewski, Ignacy [61]
 1406. Conrad. Fot. [60]
 1407. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [60]
 1408. Gall, Jan Karol (1856-1912) [60]
 1409. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [60]
 1410. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [60]
 1411. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [60]
 1412. Roeber. H. Ryt. [60]
 1413. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [60]
 1414. Polska Partia Socjalistyczna [60]
 1415. O liść dębu [60]
 1416. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [60]
 1417. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [60]
 1418. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [60]
 1419. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [59]
 1420. Simcis, Gen [59]
 1421. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [59]
 1422. Kapituła Odznaki [59]
 1423. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [59]
 1424. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [59]
 1425. Kozłowski, Karol (1840-1890) [58]
 1426. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [58]
 1427. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [58]
 1428. Kątski, Apolinary (1825-1879) [58]
 1429. [Omm, Peter] [58]
 1430. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [58]
 1431. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1432. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [58]
 1433. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [58]
 1434. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [58]
 1435. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [58]
 1436. Estreicher, Karol (1906-1984) [58]
 1437. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [58]
 1438. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [57]
 1439. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [57]
 1440. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [57]
 1441. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [57]
 1442. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [57]
 1443. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [57]
 1444. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [56]
 1445. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [56]
 1446. Witkowski, Wincenty [56]
 1447. Kondor, Ernst. [56]
 1448. Grabowski, Józef (18..- ?) [56]
 1449. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [56]
 1450. Casciolini, Caludio(1697-1760) [56]
 1451. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [55]
 1452. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [55]
 1453. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [55]
 1454. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [55]
 1455. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [55]
 1456. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1457. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [55]
 1458. Kwasiborski, Jerzy [55]
 1459. Helmer, Charles(18..-1938) [55]
 1460. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [54]
 1461. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [54]
 1462. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [54]
 1463. Wars, Henryk (1902-1977) [54]
 1464. Podolski, Ignacy (1854-1888) [54]
 1465. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [54]
 1466. Krasowska Helena [54]
 1467. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [54]
 1468. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [53]
 1469. Münchheimer, Adam (1830-1904) [53]
 1470. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [53]
 1471. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [53]
 1472. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [53]
 1473. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [53]
 1474. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [53]
 1475. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [53]
 1476. Trzemeski, Edward (1843-1905) [53]
 1477. Surzyński, Józef (1851-1919) [53]
 1478. Piekacz, J. Fot. [53]
 1479. Moder, Paul (1896-1942) [53]
 1480. Laskowski, Otton (1892-1953) [53]
 1481. Konopka, Józef (1884-1940) [53]
 1482. Siekierski, Franciszek [52]
 1483. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [52]
 1484. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [52]
 1485. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [52]
 1486. Jędraszko, Antoni Stanisław [52]
 1487. Janiczek, Józef (1900-1976) [52]
 1488. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [52]
 1489. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [52]
 1490. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [52]
 1491. Brochowski, B. Ryt. [52]
 1492. A. W. Ryt. [52]
 1493. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [51]
 1494. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [51]
 1495. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [51]
 1496. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [51]
 1497. Orda, Napoleon (1807-1883) [51]
 1498. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1499. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [51]
 1500. Collodi, Carlo (1826-1890) [51]
 1501. A. Z. Ryt. [50]
 1502. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [50]
 1503. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [50]
 1504. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [50]
 1505. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [50]
 1506. Vollstedt, Robert (1854-1919) [50]
 1507. Rodzina Lekarska (Warszawa) [50]
 1508. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [50]
 1509. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [50]
 1510. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [50]
 1511. Naoczny świadek [50]
 1512. Muzeum Narodowe w Poznaniu [50]
 1513. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [50]
 1514. Maszyński, Piotr (1855-1934) [49]
 1515. [brak] [49]
 1516. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [49]
 1517. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [49]
 1518. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1519. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [49]
 1520. Teatr Narodowy (Warszawa) [49]
 1521. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [49]
 1522. Rudkowski, Mat. (?-?) [49]
 1523. Olesiński, Karol (1902-1939) [49]
 1524. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [49]
 1525. Konewka, Antoni (1885-1944) [49]
 1526. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [49]
 1527. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [49]
 1528. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [48]
 1529. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [48]
 1530. Macura, Władysław (1896-1935) [48]
 1531. [Polska Macierz Szkolna] [48]
 1532. [Fernand, Jacques (?-?)] [48]
 1533. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [48]
 1534. Uziembło, Adam (1885-1971) [48]
 1535. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [48]
 1536. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [48]
 1537. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1538. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [48]
 1539. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [48]
 1540. Dobrowolska-Kierył, Marta [48]
 1541. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [47]
 1542. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [47]
 1543. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [47]
 1544. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [47]
 1545. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [47]
 1546. Szczeciński, K. Fot. [47]
 1547. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [47]
 1548. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [47]
 1549. Niedzielski, Jan (ksiądz) [47]
 1550. Kubełka, Ignacy [47]
 1551. Żelaznowski, Andrzej [47]
 1552. Łukasik, Jan (1910- ) [47]
 1553. Whiting, A. [47]
 1554. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [47]
 1555. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [47]
 1556. Gąsiorowska, Natalja [47]
 1557. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [47]
 1558. B.O. Ryt. [47]
 1559. W. C. Ryt. [46]
 1560. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [46]
 1561. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [46]
 1562. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [46]
 1563. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [46]
 1564. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [46]
 1565. Rożek, Edmund. Red. [46]
 1566. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [46]
 1567. Komitet Budowy Pomników [46]
 1568. Giełda Mięsna (Warszawa) [46]
 1569. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [46]
 1570. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [46]
 1571. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [46]
 1572. Dancla, Charles (1817-1907) [46]
 1573. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [46]
 1574. Bach, Emanuel (1714-1788) [46]
 1575. Abrahams, Maurice (1883-1931) [46]
 1576. Uniwersytet dla Wszystkich [45]
 1577. Okuń, Edward (1872-1945) [45]
 1578. K.P. Ryt. [45]
 1579. Łada, Kazimierz (1824-1871) [45]
 1580. Pistyner, M. [45]
 1581. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [45]
 1582. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [45]
 1583. Ryżewski Zygmunt. Red. [45]
 1584. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1585. F. K. Ryt. [45]
 1586. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [45]
 1587. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [44]
 1588. Brochocki, B. Ryt. [44]
 1589. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [44]
 1590. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [44]
 1591. il [44]
 1592. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [44]
 1593. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [44]
 1594. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [44]
 1595. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [44]
 1596. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [43]
 1597. Czerny, Carl (1791-1857) [43]
 1598. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [43]
 1599. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [43]
 1600. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [43]
 1601. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [43]
 1602. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [43]
 1603. Kubiak, Paweł (1950- ) [43]
 1604. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [43]
 1605. Czaki, Klementyna [43]
 1606. Krajewski, J. Ryt. [42]
 1607. Gounod, Charles François (1818-1893) [42]
 1608. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [42]
 1609. Puccini, Giacomo (1858-1924) [42]
 1610. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [42]
 1611. S. E. [42]
 1612. Rembowski, Jan (1878-1923) [42]
 1613. Orlicz, Michał (1893-1970) [42]
 1614. Nowakowski, Bogdan [42]
 1615. Montabone (Firenze) [42]
 1616. Medeksza, Antoni [42]
 1617. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [42]
 1618. Jonzeck, Waldemar [42]
 1619. E. S. [42]
 1620. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [41]
 1621. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [41]
 1622. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [41]
 1623. Voss, Carl (1815-1882) [41]
 1624. Sturm, Adam (?-1872) [41]
 1625. Espen, Theodor (1847-1906) [41]
 1626. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [41]
 1627. Twardzicki, Walery (1838-1902) [41]
 1628. Styś, Walerian (1885-1936) [41]
 1629. Sosnkowski, Józef [41]
 1630. Pusch, Alois Maria de [41]
 1631. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [41]
 1632. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [41]
 1633. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [41]
 1634. Bizański, Stanisław (1846-1890) [41]
 1635. Różański, M. Ryt. [40]
 1636. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [40]
 1637. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [40]
 1638. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [40]
 1639. [Płoza-Doliński, Marek] [40]
 1640. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [40]
 1641. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [40]
 1642. Polskie Towarzystwo Artystyczne [40]
 1643. Janowski, Benon (1873-) [40]
 1644. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [40]
 1645. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [40]
 1646. Cybulski, Izydor Józef [40]
 1647. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [39]
 1648. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [39]
 1649. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [39]
 1650. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [39]
 1651. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [39]
 1652. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [39]
 1653. Studnicki, Władysław (1865-1953) [39]
 1654. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [39]
 1655. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [39]
 1656. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [39]
 1657. K. P. Ryt. [38]
 1658. L. K. [38]
 1659. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [38]
 1660. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [38]
 1661. Zarzycka, Aneta. Opiekun [38]
 1662. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [38]
 1663. Wołek, Adam [38]
 1664. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [38]
 1665. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [38]
 1666. Stawiński. Ryt. [38]
 1667. Lewandowski, Adam (1889-1951) [38]
 1668. Lewak, Adam (1891-1963) [38]
 1669. Kochanowski, Jan (1897-1970) [38]
 1670. Jankiewicz, Stanisław [38]
 1671. Janczewski, S. Red. [38]
 1672. Field, John (1782-1837) [38]
 1673. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [38]
 1674. Aut. [38]
 1675. Arnaud, Étienne [38]
 1676. ADAM [38]
 1677. A. C. Ryt. [38]
 1678. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [37]
 1679. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [37]
 1680. Syrewicz, Xawery [37]
 1681. Rybicki, Anastazy [37]
 1682. Radoszewska, A. J. [37]
 1683. Próchnik, Adam (1892-1942) [37]
 1684. Pilati, Auguste (1810-1877) [37]
 1685. Majewska, Aleksandra (1943- ) [37]
 1686. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [37]
 1687. Kasterska, Maria [37]
 1688. Huzarski, Jerzy [37]
 1689. Fabiszewski, M. [37]
 1690. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [37]
 1691. Jezierski, J. Ryt. [36]
 1692. Gorazdowski, E. [36]
 1693. Łączkowski Ludwik [36]
 1694. Łączkowska Felicja [36]
 1695. Zinserling, Borys von (1889-1961) [36]
 1696. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [36]
 1697. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [36]
 1698. Strasburger, Henryk (1887-1951) [36]
 1699. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [36]
 1700. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [36]
 1701. Liciński Hipolit [36]
 1702. Kownacki, A. Ryt. [36]
 1703. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [36]
 1704. Feuerstein Władysław [36]
 1705. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [36]
 1706. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [36]
 1707. Baynes, Sydney (1879-1938) [36]
 1708. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [35]
 1709. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [35]
 1710. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [35]
 1711. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [35]
 1712. Wilczek, Feliks [35]
 1713. Tarczyński, Władysław [35]
 1714. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [35]
 1715. Salinger, Zygmunt [35]
 1716. Rutkowski, R. Ryt. [35]
 1717. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [35]
 1718. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [35]
 1719. Osmała, Marcin (1863-1921) [35]
 1720. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [35]
 1721. Janusz [35]
 1722. Haehle. Ryt. [35]
 1723. Dowódca Armii Krajowej [35]
 1724. Binental, Léopold (1886-1944) [35]
 1725. W. R. Ryt. [34]
 1726. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [34]
 1727. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [34]
 1728. Plewczyński, F. [34]
 1729. [Mielnicki]. Fot. [34]
 1730. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [34]
 1731. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [34]
 1732. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [34]
 1733. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [34]
 1734. Grynfeld, Bronisława [34]
 1735. Grem, Tomasz (17..-18..) [34]
 1736. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [34]
 1737. J. H. Ryt. [33]
 1738. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [33]
 1739. Urbanowicz, Szymon (?-?) [33]
 1740. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [33]
 1741. Wyroba, Stefan [33]
 1742. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [33]
 1743. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [33]
 1744. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [33]
 1745. Kowala, G. [33]
 1746. Kolitowski, Adam (1878-1971) [33]
 1747. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [33]
 1748. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [33]
 1749. Anna Sobieszczańska-Lissowska [33]
 1750. Telakowski, [Jan]. Ryt. [32]
 1751. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [32]
 1752. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [32]
 1753. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [32]
 1754. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [32]
 1755. Godard, Benjamin (1849-1895) [32]
 1756. Naumann, Karl [32]
 1757. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [32]
 1758. Mieczkowski, Jan (syn) [32]
 1759. Kübler, Ryt. [32]
 1760. Kosiński Julian (1833-1914) [32]
 1761. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [32]
 1762. Konopnicki, Jan [32]
 1763. Komitet Obywatelski Starego Miasta [32]
 1764. Kautecki, Antoni [32]
 1765. Kapliński, Franciszek (?-?) [32]
 1766. Górski, Władysław (1846-1915) [32]
 1767. Bukowski, Jan (1873-1943) [32]
 1768. Batta, Alexandre (1816-1902) [32]
 1769. Musiałowski, A. Ryt. [31]
 1770. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [31]
 1771. Stolz, Robert (1880-1975) [31]
 1772. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [31]
 1773. Association d'Assurance des Industriels Polonais [31]
 1774. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [31]
 1775. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [31]
 1776. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [31]
 1777. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [31]
 1778. Stowarzyszenie Architektów Polskich [31]
 1779. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [31]
 1780. Plater, Karol [31]
 1781. Listowski, Andrzej (1802-1860) [31]
 1782. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [31]
 1783. Jan Eljaszewicz (1941- ). [31]
 1784. David, Félicien (1810-1876) [31]
 1785. Brauman, Władysław [31]
 1786. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [30]
 1787. Krogulski, Władysław (1843-1934) [30]
 1788. Biegański, B. Fot. [30]
 1789. Związek Strzelecki [30]
 1790. Yvain, Maurice (1891-1965) [30]
 1791. Szelążek, Wacław (1888-1945) [30]
 1792. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [30]
 1793. Harentz, S.G. (fl. 1902) [30]
 1794. Grabowski, Roman (1882-1940) [30]
 1795. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [30]
 1796. Dan, Władysław (1902-2000) [30]
 1797. Biblioteka Narodowa [30]
 1798. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [30]
 1799. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [30]
 1800. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [29]
 1801. Sosiński, I. Ryt. [29]
 1802. S. A. Ryt. [29]
 1803. Zawadzki, Michał (1828-1887) [29]
 1804. Ménil, Félicien de (1860-1930) [29]
 1805. Kuhlewein, A. Ryt. [29]
 1806. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [29]
 1807. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [29]
 1808. Walicki, Franciszek (1874-1964) [29]
 1809. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [29]
 1810. Rober, F. H.r. Ryt. [29]
 1811. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [29]
 1812. Małkowska, Grażyna [29]
 1813. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [29]
 1814. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [29]
 1815. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [29]
 1816. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [29]
 1817. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [29]
 1818. Grupa Starych Zarzewiaków [29]
 1819. Grossman, Ludwik(1835-1915) [29]
 1820. Dobrski, Konrad [29]
 1821. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [29]
 1822. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [28]
 1823. Döhler, Theodore (1814-1856) [28]
 1824. Sosiński, J[ózef] Ryt. [28]
 1825. Berens, Hermann (1826-1880) [28]
 1826. Wano, K. [28]
 1827. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [28]
 1828. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [28]
 1829. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [28]
 1830. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [28]
 1831. Małcużyński, Karol (1922-1984) [28]
 1832. Giller, Honorata [28]
 1833. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [28]
 1834. G.R. Ryt. [28]
 1835. Fuks, Marian (1884-1935) [28]
 1836. Fischer, Ludwig (1905-1947) [28]
 1837. Einert, Teodor (1828-1866) [28]
 1838. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [28]
 1839. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [27]
 1840. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [27]
 1841. Oborski, Florian (1839-1892) [27]
 1842. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [27]
 1843. Bohm, Carl (1844-1920) [27]
 1844. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [27]
 1845. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [27]
 1846. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [27]
 1847. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [27]
 1848. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [27]
 1849. Roman Nowoszewski (1945- ) [27]
 1850. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [27]
 1851. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [27]
 1852. Péreyra, Charles [27]
 1853. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [27]
 1854. Liliental, Stanisława (1897-1988) [27]
 1855. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [27]
 1856. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [27]
 1857. Hertz, Teodor (1822-1884) [27]
 1858. Amator [27]
 1859. E. G. Ryt. [26]
 1860. Puławski, Antoni (1856-1931) [26]
 1861. Ajzman, David (1869-1922) [26]
 1862. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [26]
 1863. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [26]
 1864. Ziegler; Droste [26]
 1865. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [26]
 1866. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1867. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [26]
 1868. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [26]
 1869. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 1870. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [26]
 1871. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [26]
 1872. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [26]
 1873. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [26]
 1874. Jaroński, Feliks (1823-1895) [26]
 1875. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [26]
 1876. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 1877. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [25]
 1878. Wąsowski, B. Ryt. [25]
 1879. Štejnberg, Mihail Karlovič [25]
 1880. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [25]
 1881. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [25]
 1882. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [25]
 1883. Szymański, Ludwik [25]
 1884. Strzelecki, Edward (1894-1967) [25]
 1885. Sawiński, F. M. [25]
 1886. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [25]
 1887. Ostas, Marek [25]
 1888. Mickiewicz, Izadora [25]
 1889. Mickiewicz, Dominik [25]
 1890. Lazzerini, Gustavo [25]
 1891. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [25]
 1892. Kapliński, Julian [25]
 1893. Kaliszewski, L. [25]
 1894. K.P. [25]
 1895. Archibald, M. [25]
 1896. - [25]
 1897. Konrad. Fot. [24]
 1898. Massenet, Jules (1842-1912) [24]
 1899. Bizet, Georges (1838-1875) [24]
 1900. Tuszyński, Antoni L. [24]
 1901. Stanisławowa Gawrońska [24]
 1902. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [24]
 1903. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [24]
 1904. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [24]
 1905. Porowski, Marceli (1894-1963) [24]
 1906. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [24]
 1907. Marylski, Antoni (1865-1932) [24]
 1908. Krywoszejew, Maciej [24]
 1909. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [24]
 1910. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [24]
 1911. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [24]
 1912. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 1913. Antoszewicz, S.[tanisław] [24]
 1914. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [23]
 1915. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [23]
 1916. Zandman, Jan (1802-1841) [23]
 1917. Leybach, Joseph(1817-1891) [23]
 1918. Herman, Maria (1803-1830) [23]
 1919. Štejman, S. A. [23]
 1920. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [23]
 1921. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [23]
 1922. Szymański, Ludwik (?-?) [23]
 1923. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [23]
 1924. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [23]
 1925. Meisser [23]
 1926. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [23]
 1927. Jezierski, J. [23]
 1928. Gold, Artur (1897-1943) [23]
 1929. David, Félicien César(1810-1876) [23]
 1930. Cymerman, Leon (1876-1964) [23]
 1931. Borowy, Wacław (1890-1950) [23]
 1932. M. R. Rys. [22]
 1933. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [22]
 1934. Ascher, Josef (1829-1869) [22]
 1935. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [22]
 1936. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [22]
 1937. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [22]
 1938. Żeleński, Władysław(1837-1921) [22]
 1939. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [22]
 1940. Vorbond, Wanda (?-1939) [22]
 1941. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [22]
 1942. Ries, Franz (1846-1932) [22]
 1943. Młodzież Zarzewiacka [22]
 1944. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [22]
 1945. Lecocq, Charles (1832-1918) [22]
 1946. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [22]
 1947. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 1948. Feldman, J. [22]
 1949. Derengowski, Jan [22]
 1950. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [21]
 1951. Sosiński, J. Ryt. [21]
 1952. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [21]
 1953. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [21]
 1954. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [21]
 1955. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 1956. T.B. [21]
 1957. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [21]
 1958. Nowacki, Łukasz [21]
 1959. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [21]
 1960. Marx, Emil (?-?) [21]
 1961. Lorens, Carl (1851-1909) [21]
 1962. Loos, Vincent Angelo [21]
 1963. Kotuliński, Andrzej [21]
 1964. Górska, Maria. Red. [21]
 1965. Gay, Byron (1886-1945) [21]
 1966. Galle, Henryk (1872-1948) [21]
 1967. Fiszer, Carolina [21]
 1968. Eibl, Piotr (?-1886) [21]
 1969. Czajewski Wiktor [21]
 1970. Cirina, J. A. [21]
 1971. Charchillac, Berthet de [21]
 1972. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [20]
 1973. P.B. Ryt. [20]
 1974. Strauss, Johann(1825-1899) [20]
 1975. Gibs, Joe [20]
 1976. Zeller, Carl (1842-1898) [20]
 1977. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [20]
 1978. Zawadzki, Michał(1828-1887) [20]
 1979. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [20]
 1980. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [20]
 1981. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [20]
 1982. Szyszko, Donat (1709 1773) [20]
 1983. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [20]
 1984. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [20]
 1985. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [20]
 1986. Pilich, Michał [20]
 1987. Niezależna Partia Chłopska [20]
 1988. Lilpop, Marian [20]
 1989. Leybach, Joseph (1817-1891) [20]
 1990. Kűbler. Ryt. [20]
 1991. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [20]
 1992. Depret, Maurice (18..-1933) [20]
 1993. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [20]
 1994. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [20]
 1995. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [19]
 1996. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [19]
 1997. M. K. Ryt. [19]
 1998. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [19]
 1999. Döhler, Theodore(1814-1856) [19]
 2000. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [19]
 2001. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [19]
 2002. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [19]
 2003. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [19]
 2004. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [19]
 2005. Ligber. Szty. [19]
 2006. Klein, Kazimierz (1871-1927) [19]
 2007. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [19]
 2008. Jaworski, Lesław (1882-1929) [19]
 2009. Jackowski, Aleksander [19]
 2010. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [19]
 2011. Furuhjelm, J. (muzyka) [19]
 2012. Emer, Lucjan [19]
 2013. Dembiński, Czesław [19]
 2014. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [19]
 2015. Budkowski, Henryk(1879-1928) [19]
 2016. Bielicka, Eugenia [19]
 2017. Voss, Charles (1815-1882) [18]
 2018. Schumann, Robert(1810-1856) [18]
 2019. Kluczewski, M. Ryt. [18]
 2020. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [18]
 2021. Steiman, S. [18]
 2022. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2023. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [18]
 2024. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [18]
 2025. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [18]
 2026. Krogulski, Władysław(1843-1934) [18]
 2027. Koschmider, Edmund [18]
 2028. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [17]
 2029. Zajkowski, A. Ryt. [17]
 2030. Wolski, Stanisław (1859-1894) [17]
 2031. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [17]
 2032. Lange, Gustav (1830-1899) [17]
 2033. E. N. Ryt. [17]
 2034. Ćwiklicz, Bolesław [17]
 2035. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [17]
 2036. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [17]
 2037. Wagner, Richard (1813-1883) [17]
 2038. Uhry, M. [17]
 2039. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [17]
 2040. Schumann, Robert (1810-1856) [17]
 2041. Schonberger, John (1892-1983) [17]
 2042. Potocki, Antoni (1867-1939) [17]
 2043. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [17]
 2044. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [17]
 2045. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [17]
 2046. Lewinger, Władysław (1874-1943) [17]
 2047. Krzyżanowska, Celina [17]
 2048. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [17]
 2049. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [17]
 2050. Eilenberg, Richard(1848-1925). [17]
 2051. B. B. Ryt. [17]
 2052. Lichner, Heinrich(1829-1898) [16]
 2053. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [16]
 2054. Dietrich, Moritz (1816-1887) [16]
 2055. A...... Z....li [16]
 2056. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [16]
 2057. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2058. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [16]
 2059. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [16]
 2060. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [16]
 2061. Siegrist, Piotr [16]
 2062. Salabert, Francis (1884-1946) [16]
 2063. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [16]
 2064. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2065. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [16]
 2066. Lozano, Vicente [16]
 2067. Ligber, F. Szty. [16]
 2068. Lassen, Eduard (1830-1904) [16]
 2069. Jan Mieczkowski (1830-1889) [16]
 2070. Grupa Legionistów [16]
 2071. Budapest Lengyel-Egylet [16]
 2072. Brodowski, Kazimierz (?-?) [16]
 2073. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [16]
 2074. Borawski, Władysław (1892-1970) [16]
 2075. Bobiński, Henryk (1861-1914) [16]
 2076. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [16]
 2077. Bachelbusch, T. Ryt. [16]
 2078. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [16]
 2079. Arezzo, Pierre (18..-1972) [16]
 2080. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [15]
 2081. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [15]
 2082. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [15]
 2083. Florimo, Francesco (1800-1888) [15]
 2084. [s.n.] [15]
 2085. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [15]
 2086. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [15]
 2087. Samselski, Marek. Red. [15]
 2088. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [15]
 2089. Offenbach, Jacques (1819-1880) [15]
 2090. Missler, B. T. [15]
 2091. Miller, Karol (1819-1889) [15]
 2092. Miller, Jan Nepomucen [15]
 2093. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [15]
 2094. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2095. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [15]
 2096. Hiller, Karol (1891-1939) [15]
 2097. Garat, Pierre (1762-1823) [15]
 2098. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [15]
 2099. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [15]
 2100. Dawidowa, Helena [15]
 2101. Czajkowski. W. Ryt. [15]
 2102. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [15]
 2103. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [15]
 2104. Biart, Lucyan (1828-1897) [15]
 2105. Arslan M. [15]
 2106. Orion. Fot. [14]
 2107. A. R. Ryt. [14]
 2108. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [14]
 2109. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [14]
 2110. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [14]
 2111. Lange, Gustav(1830-1899) [14]
 2112. K.N. Ryt. [14]
 2113. par Ketterer [14]
 2114. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [14]
 2115. W. K. [14]
 2116. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [14]
 2117. Muzeum Historyczne w Goteborgu [14]
 2118. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [14]
 2119. Lange, Gustav (1830-1889) [14]
 2120. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [14]
 2121. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [14]
 2122. Kataszek, Szymon(1898-1943) [14]
 2123. Joyce, Archibald (1873-1963) [14]
 2124. Hervé (1825-1892) [14]
 2125. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [14]
 2126. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [14]
 2127. Fiedler. Ryt. [14]
 2128. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [14]
 2129. Biske, Karol (1863-1928) [14]
 2130. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [13]
 2131. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [13]
 2132. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [13]
 2133. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [13]
 2134. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [13]
 2135. Sosnkowski, Józef (?-?) [13]
 2136. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [13]
 2137. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 2138. Karoli, W. [13]
 2139. K. Ryt. [13]
 2140. Jacobi, Victor(1809-1892) [13]
 2141. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [13]
 2142. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [13]
 2143. Bogacki, S. Fot. [13]
 2144. Bayer, Josef (1852-1913) [13]
 2145. Koło Medyków S. U. W. [12]
 2146. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [12]
 2147. K.W. Ryt. [12]
 2148. Grossman, Ludwik (1835-1915) [12]
 2149. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [12]
 2150. Wysoki[ński], K. Ryt. [12]
 2151. Sawiczewski, S. [12]
 2152. Radzimiński, Bronisław [12]
 2153. Ptaszyńska, Joanna [12]
 2154. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [12]
 2155. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [12]
 2156. Pokorny, [Jan]. Ryt. [12]
 2157. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [12]
 2158. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [12]
 2159. Muzeum miasta Belgradu [12]
 2160. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [12]
 2161. Max, Józef (?-?) [12]
 2162. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [12]
 2163. Lewski , I. [12]
 2164. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 2165. Kondracki, W. Fot. [12]
 2166. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [12]
 2167. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [12]
 2168. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [12]
 2169. Ganne, Louis (1862-1923) [12]
 2170. Gajewski, Adrian [12]
 2171. Dietrich, Moritz(1816-1887) [12]
 2172. Delahaye, Edward. Ryt. [12]
 2173. Behr, Franz (1837-1898) [12]
 2174. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [11]
 2175. Treter, Bohdan (1886-1945) [11]
 2176. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [11]
 2177. Rober, F. H. Ryt. [11]
 2178. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [11]
 2179. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [11]
 2180. Niecz, Krzysztof. Fot. [11]
 2181. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2182. Lam, Stanisław (1891-1965) [11]
 2183. Lack, Théodore(1846-1921) [11]
 2184. Kątski, Antoni(1817-1889) [11]
 2185. Krug, Diederich (1821-1880) [11]
 2186. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [11]
 2187. Erhard, Carl [11]
 2188. Dubois, Théodore (1837-1924) [11]
 2189. Di Donato, Carlo [11]
 2190. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [10]
 2191. [Urząd m. st. Warszawy] [10]
 2192. Marconi, Władysław (1848-1915) [10]
 2193. Lassen, Eduard(1830-1904) [10]
 2194. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [10]
 2195. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [10]
 2196. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [10]
 2197. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [10]
 2198. Orthwein, Ludwik [10]
 2199. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [10]
 2200. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [10]
 2201. Kowalski, Leon (1870-1937) [10]
 2202. J. J. Ryt. [10]
 2203. Herzberg, Antoni (1825-19..) [10]
 2204. Godfrey, Charles (1839-1919) [10]
 2205. Gnus, Ryta (1881-19..) [10]
 2206. Farkas, Miska (1829-1890) [10]
 2207. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [10]
 2208. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [10]
 2209. AWU [10]
 2210. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [9]
 2211. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [9]
 2212. Kucz[yński], M. Ryt. [9]
 2213. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [9]
 2214. Wieniawski, Józef (1837-1912) [9]
 2215. W.Z. Ryt. [9]
 2216. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 2217. Urbanowicz, Szymon [9]
 2218. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [9]
 2219. Lincke, Paul (1866-1946) [9]
 2220. Krasuski, Stefan [9]
 2221. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [9]
 2222. K. Z. Ryt. [9]
 2223. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [9]
 2224. Carulli, Gustavo (1801-1876) [9]
 2225. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [9]
 2226. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [9]
 2227. Arnaud, Etienne (1807-1863) [9]
 2228. A. S. Ryt. [9]
 2229. M.R. Ryt. [8]
 2230. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [8]
 2231. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 2232. KK. Ryt. [8]
 2233. Hünten, Franz(1793-1878) [8]
 2234. Bielecki, C. [8]
 2235. Śliwiński, Jan (1830-1893) [8]
 2236. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [8]
 2237. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [8]
 2238. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [8]
 2239. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [8]
 2240. Szkoła Główna Warszawska [8]
 2241. Suszczyński, Jan [8]
 2242. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [8]
 2243. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [8]
 2244. Richards, Brinley (1819-1885) [8]
 2245. Radwan, August [8]
 2246. Obuchowicz, Henryk [8]
 2247. Monckton, Lionel (1861-1924) [8]
 2248. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [8]
 2249. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [8]
 2250. Klimowicz, Ignacy [8]
 2251. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [8]
 2252. Kafka, Johann (1819-1886) [8]
 2253. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [8]
 2254. Herz, Henri(1803-1888) [8]
 2255. Herbert, Theodor(1822-1891) [8]
 2256. Henrion, Paul (1819-1901) [8]
 2257. Gnatkowski, Adam [8]
 2258. Finck, Herman (1872-1939) [8]
 2259. Bockhann, F. [8]
 2260. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [8]
 2261. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [8]
 2262. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [7]
 2263. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [7]
 2264. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [7]
 2265. N[icz], E. Ryt. [7]
 2266. Krajewski. Ryt. [7]
 2267. Eilenberg, Richard (1848-1925) [7]
 2268. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [7]
 2269. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [7]
 2270. Wierciński, K. [7]
 2271. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [7]
 2272. Tirling, Zygmunt [7]
 2273. Sztyft, Herman (1880- ) [7]
 2274. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2275. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [7]
 2276. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [7]
 2277. R. P. [7]
 2278. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [7]
 2279. Osmański, Wojciech(1834-1908) [7]
 2280. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [7]
 2281. Makowski, Henryk (1933-) [7]
 2282. Lucas, Napoleon(1822-1884) [7]
 2283. Le Couppey, Felix(1811-1887) [7]
 2284. Labitzky, Joseph (1802-1881) [7]
 2285. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [7]
 2286. Kossakowska, Wanda [7]
 2287. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [7]
 2288. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [7]
 2289. Jakobi, Zygmunt [7]
 2290. Gola, A. (muzyka) [7]
 2291. Godfrey, Daniel (1831-1903) [7]
 2292. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [7]
 2293. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [7]
 2294. Dequin, Léon (18..-1937) [7]
 2295. Bouleau, H. de. [7]
 2296. Bieniewski, T. Fot. [7]
 2297. Betcher, Jan C. [7]
 2298. Ballach, A.[ndrzej] [7]
 2299. J.K. Ryt. [6]
 2300. A. K. Ryt. [6]
 2301. Zumpe, Edmund [6]
 2302. Wohlfahrt, A. [6]
 2303. Rudnicka, Monika [6]
 2304. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [6]
 2305. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [6]
 2306. Kóźmiński, T. B. [6]
 2307. Kasiewicz, Alfred [6]
 2308. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [6]
 2309. Kadler, Ludwik (1838-1899) [6]
 2310. Jansenne, Louis (1809-1890) [6]
 2311. J. S. Ryt. [6]
 2312. Grimm., A. Ryt. [6]
 2313. Godard, Benjamin(1849-1895) [6]
 2314. Gawęcki Witold (1911-1946) [6]
 2315. Fall, Leo (1873-1925) [6]
 2316. Dalla Casa, Louis [6]
 2317. Chodecki, Władysław [6]
 2318. Bar, E. Ryt. [6]
 2319. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [5]
 2320. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [5]
 2321. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 2322. J.Ł. Ryt. [5]
 2323. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [5]
 2324. W. K. Ryt. [5]
 2325. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [5]
 2326. P. D. Ryt. [5]
 2327. M. A. Ryt [5]
 2328. Kucz, M. Ryt. [5]
 2329. Klein, W. Ryt. [5]
 2330. Jasieński, Feliks (1861-1929) [5]
 2331. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [5]
 2332. G.S. Ryt. [5]
 2333. C.K. ryt. [5]
 2334. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [5]
 2335. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [5]
 2336. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [4]
 2337. W.K. Ryt. [4]
 2338. Taubert. Ryt. [4]
 2339. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [4]
 2340. Tarczyński, Józef (1841-1897) [4]
 2341. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [4]
 2342. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [4]
 2343. Reiss, N. [4]
 2344. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [4]
 2345. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [4]
 2346. Pokorny. Ryt. [4]
 2347. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [4]
 2348. Parafia św. Krzyża w Warszawie [4]
 2349. Paczóski, Julian [4]
 2350. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [4]
 2351. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [4]
 2352. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [4]
 2353. M.K. Ryt. [4]
 2354. Lewandowski, Michał (kompozytor) [4]
 2355. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [4]
 2356. Krajewska, Julia. Ryt. [4]
 2357. Konstanty. Fot. [4]
 2358. Koman, Henryk (1824-1887) [4]
 2359. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [4]
 2360. Jedna z uczennic [pseud.] [4]
 2361. J.J, Ryt. [4]
 2362. Golański, Jerzy [4]
 2363. A. G. Ryt. [4]
 2364. Seiss, Isidor(1840-1905) [3]
 2365. Przyałgowski, Ignacy [3]
 2366. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [3]
 2367. Zagórska, W. Ryt. [3]
 2368. Wanda Z. Ryt. [3]
 2369. Suppé, Franz von (1819-1895) [3]
 2370. Sosnowski, J. Ryt. [3]
 2371. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [3]
 2372. Raudny, Wacław [3]
 2373. Posttallé [3]
 2374. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2375. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [3]
 2376. Makomaski, Edmund [3]
 2377. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [3]
 2378. Kuczyński [3]
 2379. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [3]
 2380. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [3]
 2381. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [3]
 2382. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [3]
 2383. Aniela S. Ryt. [3]
 2384. Maszyński, Julian (1847-1901) [2]
 2385. Zawadzki, W. Ryt. [2]
 2386. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2387. Scassola, A.(18..-19..) [2]
 2388. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [2]
 2389. Popp, Wilhelm(1828-1902) [2]
 2390. Pallach, A. Ryt. [2]
 2391. Osborne, George Alexander (1806-1893) [2]
 2392. Olszewski, Czesław, fot. [2]
 2393. Liszt, Ferenc(1811-1886) [2]
 2394. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [2]
 2395. Jungmann, Albert(1824-1892) [2]
 2396. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2397. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [2]
 2398. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 2399. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [2]
 2400. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [2]
 2401. Dziedzic, T. Ryt. [2]
 2402. Cichocki, Ks. [2]
 2403. Chmielewski, Ignacy [2]
 2404. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [2]
 2405. Bazzini, Antonio(1818-1897) [2]
 2406. Audran, Edmond(1842-1901) [2]
 2407. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [1]
 2408. Żółtowski, A. [1]
 2409. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [1]
 2410. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 2411. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 2412. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 2413. Wiśniewski, Marceli [1]
 2414. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 2415. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 2416. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 2417. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 2418. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 2419. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 2420. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 2421. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 2422. Rubinštejn, Anton Grigorʹevič(1829-1894) [1]
 2423. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 2424. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 2425. Oranowski, Wacław [1]
 2426. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 2427. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 2428. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 2429. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 2430. Leschik, Konrad [1]
 2431. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2432. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 2433. Kautecki, Antoni. [1]
 2434. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2435. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2436. Issakowitch, S.S. [1]
 2437. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2438. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2439. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2440. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2441. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2442. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2443. Bianchi, Emilio [1]
 2444. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2445. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2446. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [0]
 2447. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [0]
 2448. Woydyga, Jan (1857-1938) [0]
 2449. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [0]
 2450. W. B. Ryt. [0]
 2451. Strauss, Johann (1804-1849 ;ojciec) [0]
 2452. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2453. Miernicki, Władysław,fot. [0]
 2454. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [0]
 2455. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [0]
 2456. Krudowski, Józef [0]
 2457. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [0]
 2458. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [0]
 2459. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [0]
 2460. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [0]
 2461. Budkowski, Henryk (1879-1928) [0]
 2462. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [0]
 2463. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [0]
 2464. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [0]

Więcej statystyk...