polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 72658

Readers on-line: 151

Total number of users since Jan 1, 2010: 15472406

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Ministerstwo Oświaty [545]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [124]
 16. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 17. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 18. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 19. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 20. Związek Patriotów Polskich [96]
 21. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 22. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 23. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [82]
 24. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [80]
 25. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 26. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 27. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [54]
 28. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 29. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 30. CAF [50]
 31. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 32. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 33. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 34. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 35. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 36. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 37. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 38. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 39. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 40. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 41. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 42. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 43. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 44. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 45. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 46. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 47. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 48. Frączek, Ireneusz (1969- ) [34]
 49. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 50. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 51. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 52. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 53. Główny Urząd Statystyczny [30]
 54. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 55. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [29]
 56. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 57. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 58. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 59. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 60. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 61. Dębski, Michał [27]
 62. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 63. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 64. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [25]
 65. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 66. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 67. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 68. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 69. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 70. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 71. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 72. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 73. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [23]
 74. A. Z. Ryt. [23]
 75. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [22]
 76. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 77. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 78. Stefanow, Piotr [21]
 79. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [21]
 80. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 81. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 82. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 83. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 84. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 85. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 86. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 87. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 88. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 89. P.B. Ryt. [17]
 90. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [17]
 91. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 92. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 93. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [16]
 94. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 95. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 96. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 97. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 98. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 99. Sigismond. Fot. [15]
 100. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 101. Karoli & Troczewski [15]
 102. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 103. A. M. Ryt. [15]
 104. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [14]
 105. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 106. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 107. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 108. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 109. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 110. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 111. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 112. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 113. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 114. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 115. Mottl, Adam, fot. [13]
 116. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 117. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 118. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 119. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 120. Conrad. Fot. [13]
 121. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 122. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 123. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 124. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [12]
 125. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 126. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 127. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 128. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 129. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 130. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 131. J. H. Ryt. [12]
 132. Dombrowski, Władysław [12]
 133. B. P. Ryt. [12]
 134. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [11]
 135. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 136. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 137. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 138. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 139. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 140. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 141. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 142. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 143. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 144. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 145. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 146. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 147. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 148. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 149. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 150. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 151. Kowalski, L. Fot. [10]
 152. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 153. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [10]
 154. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [10]
 155. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 156. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 157. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 158. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 159. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 160. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 161. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 162. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 163. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 164. Röber, H. Ryt. [9]
 165. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 166. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 167. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 168. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [9]
 169. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 170. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 171. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 172. Kneisel, August [9]
 173. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 174. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 175. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 176. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 177. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 178. Zarząd Miejski w Równem [8]
 179. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 180. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 181. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 182. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 183. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 184. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 185. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 186. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 187. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [8]
 188. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 189. K.K. Ryt. [8]
 190. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 191. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 192. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 193. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 194. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 195. ADAM. Ryt. [8]
 196. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 197. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 198. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 199. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 200. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 201. Walter. Ryt. [7]
 202. W. R. Ryt. [7]
 203. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 204. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 205. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 206. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 207. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 208. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 209. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 210. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 211. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [7]
 212. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 213. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [7]
 214. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 215. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 216. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 217. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 218. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 219. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 220. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 221. Baumann, R. Lit. [7]
 222. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 223. [Miethke, H. O.] [6]
 224. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 225. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 226. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 227. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [6]
 228. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 229. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 230. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 231. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 232. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 233. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 234. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 235. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 236. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 237. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 238. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 239. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 240. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 241. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 242. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 243. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 244. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 245. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 246. M. R. Rys. [6]
 247. L. N. Ryt. [6]
 248. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 249. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 250. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 251. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 252. J. Ł. Ryt. [6]
 253. J. K. Ryt. [6]
 254. Hufsky [6]
 255. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 256. Gruziel, L. Fot. [6]
 257. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 258. E. G. Ryt. [6]
 259. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 260. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 261. Biegański, B. Fot. [6]
 262. Achtel, Józef [6]
 263. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 264. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 265. [Granke, Stefan] [5]
 266. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 267. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 268. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 269. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 270. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 271. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 272. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [5]
 273. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 274. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 275. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 276. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 277. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 278. Szczeciński, K. Fot. [5]
 279. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 280. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 281. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 282. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 283. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 284. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 285. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 286. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 287. Orion. Fot. [5]
 288. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 289. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 290. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 291. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 292. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 293. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 294. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 295. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 296. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 297. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 298. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 299. Leliwa, Alfred [5]
 300. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 301. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 302. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 303. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 304. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 305. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 306. Kapuściński, Piotr [5]
 307. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 308. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 309. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 310. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 311. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 312. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 313. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 314. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 315. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 316. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 317. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 318. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 319. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 320. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 321. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 322. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 323. "Orion" [5]
 324. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 325. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 326. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 327. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 328. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 329. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 330. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 331. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 332. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 333. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 334. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 335. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 336. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 337. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 338. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 339. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 340. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 341. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 342. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [4]
 343. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 344. Sosiński, I. Ryt. [4]
 345. Simcis, Gen [4]
 346. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 347. Schiff, Józef. Fot. [4]
 348. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 349. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 350. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 351. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 352. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 353. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 354. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 355. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 356. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 357. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 358. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 359. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 360. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 361. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 362. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 363. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 364. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 365. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 366. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 367. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 368. Krzyżanowski, K. [4]
 369. Krajewski, J. Ryt. [4]
 370. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 371. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 372. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 373. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 374. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 375. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 376. K.P. Ryt. [4]
 377. K. P. Ryt. [4]
 378. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 379. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 380. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 381. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 382. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 383. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 384. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 385. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 386. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 387. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 388. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 389. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 390. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 391. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [4]
 392. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 393. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 394. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 395. Brochocki, B. Ryt. [4]
 396. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 397. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 398. Antykwarnia Warszawska [4]
 399. A. R. Ryt. [4]
 400. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 401. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 402. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 403. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 404. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 405. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 406. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 407. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 408. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 409. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 410. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 411. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 412. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 413. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 414. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 415. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 416. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 417. Warszawski Lombard Miejski [3]
 418. Warnka, Jadwiga [3]
 419. W. C. Ryt. [3]
 420. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 421. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 422. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 423. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 424. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 425. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 426. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 427. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 428. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 429. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 430. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 431. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 432. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 433. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 434. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 435. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 436. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 437. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 438. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [3]
 439. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 440. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 441. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 442. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 443. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 444. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 445. S. A. Ryt. [3]
 446. Röber, G. Ryt. [3]
 447. Różański, M. Ryt. [3]
 448. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 449. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 450. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 451. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 452. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 453. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 454. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 455. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 456. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 457. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 458. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 459. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 460. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 461. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 462. Nowialis [3]
 463. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 464. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 465. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 466. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 467. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 468. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 469. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 470. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 471. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 472. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 473. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 474. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 475. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 476. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 477. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 478. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 479. M.R. Ryt. [3]
 480. Liga Morska i Kolonialna [3]
 481. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 482. L. K. [3]
 483. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 484. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 485. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 486. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 487. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 488. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 489. Krynicki, M. Lit. [3]
 490. Krajewski. Ryt. [3]
 491. Koło Medyków S. U. W. [3]
 492. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 493. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 494. Koroniarz [3]
 495. Konrad. Fot. [3]
 496. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 497. Kohn, Alfred. Red. [3]
 498. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 499. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 500. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 501. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 502. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 503. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 504. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 505. Jaugey, Jean [3]
 506. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 507. J.Ł. Ryt. [3]
 508. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 509. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 510. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 511. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 512. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 513. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 514. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 515. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 516. Gibs, Joe [3]
 517. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 518. Dąbrowski, Stanisław [3]
 519. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 520. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 521. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 522. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 523. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 524. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 525. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 526. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 527. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 528. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 529. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 530. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 531. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 532. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 533. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 534. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 535. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 536. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 537. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 538. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 539. Bauman, R. Lit. [3]
 540. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 541. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 542. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 543. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 544. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 545. "Orion". Fot. [3]
 546. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 547. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 548. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 549. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 550. [Łosiowa, Emilia] [2]
 551. [brak] [2]
 552. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 553. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 554. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 555. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 556. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 557. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 558. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 559. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 560. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 561. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 562. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 563. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 564. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 565. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 566. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 567. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 568. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 569. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 570. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 571. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 572. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 573. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 574. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 575. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 576. Wróblewski, K. [2]
 577. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 578. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 579. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 580. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 581. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 582. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 583. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 584. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 585. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 586. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 587. Warnkówna, Jadwiga [2]
 588. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 589. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 590. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 591. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 592. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 593. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 594. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 595. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 596. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 597. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 598. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 599. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 600. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 601. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 602. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 603. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 604. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 605. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 606. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 607. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 608. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 609. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 610. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 611. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 612. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 613. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 614. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 615. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 616. Surowiecki, Karol [2]
 617. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 618. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 619. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 620. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 621. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 622. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 623. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 624. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 625. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 626. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 627. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 628. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 629. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 630. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 631. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 632. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 633. Sosiński, J. Ryt. [2]
 634. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 635. Socha, Szczepan [2]
 636. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 637. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 638. Skornia-Roszij, Maria [2]
 639. Siekierski, Franciszek [2]
 640. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [2]
 641. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 642. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 643. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 644. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 645. Sedlaczek, Lech [2]
 646. Röber, F. H. Ryt. [2]
 647. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 648. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [2]
 649. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 650. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 651. Rumianek, Stanisław [2]
 652. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 653. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 654. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 655. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 656. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 657. Rada Regencyjna [2]
 658. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 659. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 660. Przyałgowski, Ignacy [2]
 661. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 662. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 663. Polska Macierz Szkolna [2]
 664. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 665. Plewczyński, F. [2]
 666. Pistyner, M. [2]
 667. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 668. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 669. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 670. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 671. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 672. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 673. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 674. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 675. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 676. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 677. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 678. N[icz], E. Ryt. [2]
 679. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 680. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 681. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 682. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 683. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 684. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 685. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 686. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 687. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 688. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 689. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 690. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 691. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 692. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 693. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 694. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 695. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 696. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 697. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 698. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 699. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 700. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 701. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 702. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 703. Malewicz, Jadwiga [2]
 704. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 705. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 706. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 707. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 708. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 709. M. K. Ryt. [2]
 710. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 711. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 712. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 713. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 714. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 715. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 716. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 717. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 718. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 719. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 720. Kubełka, Ignacy [2]
 721. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 722. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 723. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 724. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 725. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 726. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 727. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 728. Kostka, J. [2]
 729. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 730. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 731. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 732. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 733. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 734. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 735. Komar, Józef [2]
 736. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 737. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 738. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 739. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 740. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 741. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 742. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 743. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 744. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 745. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 746. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 747. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 748. KK. Ryt. [2]
 749. K.W. Ryt. [2]
 750. K.N. Ryt. [2]
 751. K.M. Ryt. [2]
 752. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 753. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 754. Jezierski, J. Ryt. [2]
 755. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 756. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 757. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 758. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 759. J.K. Ryt. [2]
 760. J. Ł. [2]
 761. Instytut Spraw Społecznych [2]
 762. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 763. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 764. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 765. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 766. Hähle, G. Ryt. [2]
 767. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 768. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 769. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 770. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 771. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 772. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 773. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 774. Gorazdowski, E. [2]
 775. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 776. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 777. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 778. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 779. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 780. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 781. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 782. Frick, L. [2]
 783. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 784. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 785. Elkana, J. M. [2]
 786. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 787. E. N. Ryt. [2]
 788. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 789. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 790. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 791. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 792. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 793. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [2]
 794. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 795. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 796. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 797. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 798. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 799. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 800. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 801. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 802. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 803. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 804. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 805. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 806. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 807. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 808. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 809. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 810. Bykowski, Leon [2]
 811. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 812. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 813. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 814. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 815. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 816. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 817. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 818. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 819. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 820. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 821. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 822. Bielecki, C. [2]
 823. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 824. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 825. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 826. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 827. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 828. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 829. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 830. Baronowa X.Y.Z. [2]
 831. Banner, M. Red. [2]
 832. Automobilklub Warszawski [2]
 833. Atelier Rembrandt [2]
 834. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 835. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 836. A.T.T. [2]
 837. A...... Z....li [2]
 838. A. K. Ryt. [2]
 839. "Młoda Sztuka" [2]
 840. Żółtowski, A. [1]
 841. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 842. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 843. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 844. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 845. Żelaznowski, Andrzej [1]
 846. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 847. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 848. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 849. Štejman, S. A. [1]
 850. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 851. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 852. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 853. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 854. Śmigielska, Józefa [1]
 855. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 856. Śliwiński, Jan [1]
 857. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 858. Łączkowski Ludwik [1]
 859. Łączkowska Felicja [1]
 860. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 861. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 862. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 863. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 864. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 865. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 866. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 867. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 868. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 869. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 870. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 871. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 872. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 873. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 874. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 875. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 876. par Ketterer [1]
 877. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 878. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 879. il [1]
 880. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 881. [s.n.] [1]
 882. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 883. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 884. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 885. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 886. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 887. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 888. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 889. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 890. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 891. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 892. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 893. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 894. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 895. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 896. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 897. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 898. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 899. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 900. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 901. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 902. [Quirini, Edward] [1]
 903. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 904. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 905. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 906. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 907. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 908. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 909. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 910. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 911. [Omm, Peter] [1]
 912. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 913. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 914. [Mielnicki]. Fot. [1]
 915. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 916. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 917. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 918. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 919. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 920. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 921. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 922. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 923. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 924. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 925. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 926. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 927. [Grabiec (?-?)] [1]
 928. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 929. [Franck] [1]
 930. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 931. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 932. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 933. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 934. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 935. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 936. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 937. [Bielski, Szymon] [1]
 938. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 939. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 940. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 941. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 942. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 943. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 944. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 945. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 946. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 947. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 948. Związek Strzelecki [1]
 949. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 950. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 951. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 952. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 953. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 954. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 955. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 956. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 957. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 958. Związek Miast Polskich [1]
 959. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 960. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 961. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 962. Związek Katolicki [1]
 963. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 964. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 965. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 966. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 967. Zumpe, Edmund [1]
 968. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 969. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 970. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 971. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 972. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 973. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 974. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 975. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 976. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 977. Ziegler; Droste [1]
 978. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 979. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 980. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 981. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 982. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 983. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 984. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 985. Zbyszewski [1]
 986. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 987. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 988. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 989. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 990. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 991. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 992. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 993. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 994. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 995. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 996. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 997. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 998. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 999. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1000. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1001. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1002. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1003. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1004. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1005. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1006. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1007. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1008. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1009. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1010. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1011. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1012. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1013. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1014. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1015. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 1016. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1017. Zając, Jerzy [1]
 1018. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1019. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1020. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1021. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1022. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1023. X. Y. Z. [1]
 1024. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1025. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1026. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1027. Węgrzecki, S. [1]
 1028. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1029. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1030. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1031. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1032. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1033. Wójcicki, Jerzy [1]
 1034. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1035. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1036. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1037. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1038. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1039. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1040. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1041. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1042. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1043. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1044. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 1045. Wyroba, Stefan [1]
 1046. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1047. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1048. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1049. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1050. Wretowski, Paweł [1]
 1051. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1052. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1053. Wołek, Adam [1]
 1054. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1055. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1056. Wojnarowicz Weseła [1]
 1057. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1058. Wohlfahrt, A. [1]
 1059. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1060. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1061. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1062. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1063. Wiśniewski, Marceli [1]
 1064. Wizimirska, Barbara [1]
 1065. Witkowski, Wincenty [1]
 1066. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1067. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1068. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1069. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1070. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1071. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1072. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1073. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1074. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1075. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1076. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1077. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1078. Wilczek, Feliks [1]
 1079. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1080. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1081. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1082. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1083. Wierciński, K. [1]
 1084. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1085. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1086. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1087. Whiting, A. [1]
 1088. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1089. Wesoły Wujaszek [1]
 1090. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1091. Weintraub, Jan [1]
 1092. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1093. Weinberg P. [1]
 1094. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1095. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1096. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1097. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1098. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1099. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1100. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1101. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1102. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1103. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1104. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1105. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1106. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1107. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1108. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1109. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1110. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1111. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1112. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1113. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1114. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1115. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1116. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1117. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1118. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1119. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1120. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1121. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1122. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1123. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1124. Wano, K. [1]
 1125. Wanda Z. Ryt. [1]
 1126. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1127. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1128. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1129. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1130. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1131. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1132. Walaszczak, Piotr [1]
 1133. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1134. Wahrendorff, O. [1]
 1135. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1136. W.Z. Ryt. [1]
 1137. W.K. Ryt. [1]
 1138. W. M. K. [1]
 1139. W. K. Ryt. [1]
 1140. W. K. [1]
 1141. W. B. Ryt. [1]
 1142. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1143. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1144. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1145. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1146. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1147. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1148. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1149. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1150. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1151. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1152. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1153. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1154. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1155. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1156. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1157. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1158. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1159. Urbanowicz, Szymon [1]
 1160. Uniwersytet Warszawski [1]
 1161. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1162. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1163. Uhry, M. [1]
 1164. Typiak, Piotr [1]
 1165. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1166. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1167. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1168. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1169. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1170. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1171. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1172. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1173. Treter Mieczysław (1883-1943) [1]
 1174. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1175. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1176. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1177. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1178. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1179. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1180. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1181. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1182. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1183. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1184. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1185. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1186. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1187. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1188. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1189. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1190. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1191. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1192. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1193. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1194. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1195. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1196. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1197. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1198. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1199. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1200. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1201. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1202. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1203. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1204. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1205. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1206. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1207. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1208. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1209. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1210. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1211. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1212. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1213. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1214. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1215. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1216. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1217. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1218. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1219. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1220. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1221. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1222. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1223. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1224. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1225. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1226. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1227. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1228. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1229. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1230. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1231. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1232. Tor, Stanisław [1]
 1233. Tonioli, D. [1]
 1234. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1235. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1236. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1237. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1238. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1239. Tirling, Zygmunt [1]
 1240. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1241. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1242. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1243. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1244. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1245. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1246. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1247. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1248. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1249. Taubert. Ryt. [1]
 1250. Taube, Gustaw jr [1]
 1251. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1252. Tarnacki, Józef. [1]
 1253. Tarnacki, Józef [1]
 1254. Tarczyński, Władysław [1]
 1255. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1256. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1257. T.B. [1]
 1258. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1259. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1260. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1261. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1262. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1263. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1264. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1265. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1266. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1267. Szymkiewicz, Józef [1]
 1268. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1269. Szymański, Ludwik [1]
 1270. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1271. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1272. Szydłowska, Grażyna [1]
 1273. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1274. Szwankowska, Hanna [1]
 1275. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1276. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1277. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1278. Sznage. Ryt. [1]
 1279. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1280. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1281. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1282. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1283. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1284. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1285. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1286. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1287. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1288. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1289. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1290. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1291. Szczepański, Sebastian [1]
 1292. Szczepański, Grzegorz [1]
 1293. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1294. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1295. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1296. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1297. Syrewicz, Xawery [1]
 1298. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1299. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1300. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1301. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1302. Suszczyński, Jan [1]
 1303. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1304. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1305. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1306. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1307. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1308. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1309. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1310. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1311. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1312. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1313. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1314. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1315. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1316. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1317. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1318. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1319. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1320. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1321. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1322. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1323. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1324. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1325. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1326. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1327. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1328. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1329. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1330. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1331. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1332. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1333. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1334. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1335. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1336. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1337. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1338. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1339. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1340. Steiman, S. [1]
 1341. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1342. Stecher, August (?-?) [1]
 1343. Stawiński. Ryt. [1]
 1344. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1345. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1346. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1347. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1348. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1349. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1350. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1351. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1352. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1353. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1354. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1355. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1356. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1357. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1358. Sosnkowski, Józef [1]
 1359. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1360. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1361. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1362. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1363. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1364. Snopek, Kazimierz [1]
 1365. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1366. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1367. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1368. Slaski, S. Ryt. [1]
 1369. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1370. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1371. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1372. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1373. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1374. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1375. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1376. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1377. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1378. Siemieński, Lucjan [1]
 1379. Siegrist, Piotr [1]
 1380. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1381. Siczyński, Walery [1]
 1382. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1383. Sewer [1]
 1384. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1385. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1386. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1387. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1388. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1389. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1390. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1391. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1392. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1393. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1394. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1395. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1396. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1397. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1398. Sawiński, F. M. [1]
 1399. Sawiczewski, S. [1]
 1400. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1401. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1402. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1403. Samselski, Marek. Red. [1]
 1404. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1405. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1406. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1407. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1408. Salinger, Zygmunt [1]
 1409. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1410. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1411. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1412. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1413. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1414. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1415. S. E. [1]
 1416. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1417. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1418. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1419. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1420. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1421. Rybicki, Anastazy [1]
 1422. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1423. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1424. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1425. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1426. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1427. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1428. Rudnicka, Monika [1]
 1429. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1430. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1431. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1432. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1433. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1434. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1435. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1436. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1437. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1438. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1439. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1440. Roeber. H. Ryt. [1]
 1441. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1442. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1443. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1444. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1445. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1446. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1447. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1448. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1449. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1450. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1451. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1452. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1453. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1454. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1455. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1456. Rembiel, St. [1]
 1457. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1458. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1459. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1460. Reiss, N. [1]
 1461. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1462. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1463. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1464. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1465. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1466. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1467. Raudny, Wacław [1]
 1468. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1469. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1470. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1471. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1472. Radzimiński, Bronisław [1]
 1473. Radwan, August [1]
 1474. Radoszewska, A. J. [1]
 1475. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1476. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1477. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1478. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1479. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1480. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1481. R. P. [1]
 1482. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1483. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1484. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1485. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1486. Péreyra, Charles [1]
 1487. Pécaut, Elie [1]
 1488. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1489. Pyka, Henryk [1]
 1490. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [1]
 1491. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1492. Pusch, Alois Maria de [1]
 1493. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1494. Puc, B[ronisław] [1]
 1495. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1496. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1497. Przyłęcki, Henryk [1]
 1498. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1499. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1500. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1501. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1502. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1503. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1504. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1505. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1506. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1507. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1508. Prochaska, Anna [1]
 1509. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1510. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1511. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1512. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1513. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1514. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1515. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1516. Posttallé [1]
 1517. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1518. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1519. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1520. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1521. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1522. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1523. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1524. Popielewski [1]
 1525. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1526. Pomian, E. [1]
 1527. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1528. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1529. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1530. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1531. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1532. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1533. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1534. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1535. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1536. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1537. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1538. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1539. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1540. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1541. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1542. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1543. Pokorny. Ryt. [1]
 1544. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1545. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1546. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1547. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1548. Podwiński, Stanisław [1]
 1549. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1550. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1551. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1552. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1553. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1554. Plater, Karol [1]
 1555. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1556. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1557. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1558. Piotrowski, Andrzej [1]
 1559. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1560. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1561. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1562. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1563. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1564. Pilich, Michał [1]
 1565. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1566. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1567. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1568. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1569. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1570. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1571. Piekacz, J. Fot. [1]
 1572. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1573. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1574. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1575. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1576. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1577. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1578. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1579. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1580. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1581. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1582. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1583. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1584. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1585. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1586. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1587. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1588. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1589. Pawłowski, Kalixt [1]
 1590. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1591. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1592. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1593. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1594. Pawe, L. [1]
 1595. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1596. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1597. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1598. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1599. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1600. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1601. Paprocki, Bartosz [1]
 1602. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1603. Pallach, A. Ryt. [1]
 1604. Paczóski, Julian [1]
 1605. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1606. P. D. Ryt. [1]
 1607. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1608. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1609. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1610. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1611. Ostas, Marek [1]
 1612. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1613. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1614. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1615. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1616. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1617. Orthwein, Ludwik [1]
 1618. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1619. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1620. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1621. Oranowski, Wacław [1]
 1622. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1623. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1624. Olzacki, Sławomir. Fot. [1]
 1625. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1626. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1627. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1628. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1629. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1630. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1631. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1632. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1633. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1634. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1635. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1636. Obuchowicz, Henryk [1]
 1637. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1638. O liść dębu [1]
 1639. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1640. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1641. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1642. Nowakowski, Bogdan [1]
 1643. Nowacki, Łukasz [1]
 1644. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1645. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1646. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1647. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1648. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1649. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1650. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1651. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1652. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1653. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1654. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1655. Niecz, K.,fot. [1]
 1656. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1657. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1658. Nemo {pseud.] [1]
 1659. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1660. Nałęcz, Edward [1]
 1661. Naumann, Karl [1]
 1662. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1663. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1664. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1665. Napieralski, Mateusz [1]
 1666. Naoczny świadek [1]
 1667. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1668. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1669. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1670. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1671. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1672. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1673. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1674. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1675. Myślińska, Grażyna. Fot. [1]
 1676. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1677. Myszkowska, Justyna [1]
 1678. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1679. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1680. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1681. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1682. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1683. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1684. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1685. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1686. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1687. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1688. Mróz, Agnieszka [1]
 1689. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1690. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1691. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1692. Motas, Maciej [1]
 1693. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1694. Morżkowska, Antonina [1]
 1695. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1696. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1697. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1698. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1699. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1700. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1701. Montabone (Firenze) [1]
 1702. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1703. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1704. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1705. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1706. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1707. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1708. Miłkowski, Stanisław [1]
 1709. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1710. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1711. Missler, B. T. [1]
 1712. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 1713. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1714. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1715. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1716. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1717. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1718. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1719. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1720. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1721. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1722. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1723. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1724. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1725. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1726. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1727. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1728. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [1]
 1729. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1730. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1731. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 1732. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1733. Mickiewicz, Izadora [1]
 1734. Mickiewicz, Dominik [1]
 1735. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1736. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1737. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1738. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1739. Mendewski, Stanisław [1]
 1740. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1741. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1742. Meisser [1]
 1743. Medeksza, Antoni [1]
 1744. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1745. Małkowska, Grażyna [1]
 1746. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1747. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1748. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1749. Maël, Pierr. [1]
 1750. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1751. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1752. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1753. Max, Józef (?-?) [1]
 1754. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1755. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1756. Matrzak, Jerzy [1]
 1757. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1758. Marx, Emil (?-?) [1]
 1759. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1760. Marois, Blanche [1]
 1761. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 1762. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1763. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1764. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1765. Marcinkowski, Piotr [1]
 1766. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1767. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1768. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1769. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1770. Makowski, Marek [1]
 1771. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1772. Makomaski, Edmund [1]
 1773. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1774. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1775. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1776. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1777. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1778. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1779. Mahomet II [1]
 1780. Magnus, Wiktor [1]
 1781. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1782. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1783. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1784. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1785. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1786. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1787. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1788. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1789. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1790. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1791. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1792. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1793. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1794. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1795. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1796. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1797. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1798. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1799. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1800. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1801. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1802. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1803. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1804. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1805. M.K. Ryt. [1]
 1806. M. A. Ryt [1]
 1807. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1808. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1809. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1810. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1811. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1812. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 1813. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1814. Lozano, Vicente [1]
 1815. Loth, August (1869-1944) [1]
 1816. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1817. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1818. Loos, Vincent Angelo [1]
 1819. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1820. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1821. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1822. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1823. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1824. Lisicki, Roman [1]
 1825. Lisiak, Elżbieta [1]
 1826. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1827. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1828. Lilpop, Marian [1]
 1829. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1830. Ligber. Szty. [1]
 1831. Ligber, F. Szty. [1]
 1832. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1833. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1834. Liciński Hipolit [1]
 1835. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1836. Leśniewska, B. [1]
 1837. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1838. Lewski , I. [1]
 1839. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1840. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1841. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1842. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1843. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1844. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1845. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 1846. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1847. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 1848. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1849. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1850. Leschik, Konrad [1]
 1851. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1852. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1853. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1854. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1855. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1856. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1857. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1858. Lefebvre, Casimir [1]
 1859. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1860. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1861. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1862. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1863. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 1864. Lazzerini, Gustavo [1]
 1865. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1866. Latoszek, Jacek [1]
 1867. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1868. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1869. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1870. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1871. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1872. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1873. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1874. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1875. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1876. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1877. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1878. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1879. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1880. Kűbler. Ryt. [1]
 1881. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1882. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1883. Kępkowska, Bogusława Bożena [1]
 1884. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1885. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1886. Kübler, Ryt. [1]
 1887. Kóźmiński, T. B. [1]
 1888. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1889. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1890. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 1891. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 1892. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1893. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1894. Kumidor, Zbigniew [1]
 1895. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1896. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1897. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1898. Kuczyński [1]
 1899. Kucz, M. Ryt. [1]
 1900. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1901. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 1902. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1903. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1904. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1905. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 1906. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1907. Krzyżanowska, Celina [1]
 1908. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1909. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1910. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1911. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1912. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1913. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1914. Krywoszejew, Maciej [1]
 1915. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1916. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1917. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1918. Krudowski, Józef [1]
 1919. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1920. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 1921. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1922. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1923. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1924. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1925. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1926. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1927. Krasuski, Stefan [1]
 1928. Krasowska Helena [1]
 1929. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1930. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1931. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1932. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1933. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1934. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 1935. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1936. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1937. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1938. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1939. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1940. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 1941. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1942. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 1943. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1944. Kozłowski, Jan J. [1]
 1945. Kozyra, Anna [1]
 1946. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1947. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1948. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1949. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [1]
 1950. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1951. Kowalewski, T. [1]
 1952. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1953. Kowala, G. [1]
 1954. Kotuliński, Andrzej [1]
 1955. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1956. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1957. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1958. Kossakowska, Wanda [1]
 1959. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1960. Koschmider, Edmund [1]
 1961. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1962. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1963. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1964. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1965. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1966. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 1967. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 1968. Konstanty. Fot. [1]
 1969. Konopnicki, Jan [1]
 1970. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1971. Koniński, Kazimierz [1]
 1972. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1973. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 1974. Kondracki, W. Fot. [1]
 1975. Kondor, Ernst. [1]
 1976. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 1977. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1978. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1979. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1980. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1981. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1982. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1983. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1984. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1985. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1986. Komitet Budowy Pomników [1]
 1987. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1988. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1989. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1990. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1991. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1992. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1993. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1994. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1995. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 1996. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1997. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1998. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1999. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2000. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2001. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2002. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2003. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2004. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2005. Klimowicz, Ignacy [1]
 2006. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2007. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2008. Klein, W. Ryt. [1]
 2009. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2010. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2011. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2012. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2013. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2014. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2015. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2016. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2017. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 2018. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2019. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2020. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2021. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2022. Kautecki, Antoni. [1]
 2023. Kautecki, Antoni [1]
 2024. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2025. Kasterska, Maria [1]
 2026. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2027. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2028. Kasiewicz, Alfred [1]
 2029. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2030. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2031. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2032. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [1]
 2033. Karoli, W. [1]
 2034. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2035. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2036. Kapuscinski, Petr [1]
 2037. Kapliński, Julian [1]
 2038. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2039. Kapituła Odznaki [1]
 2040. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2041. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2042. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2043. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2044. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2045. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2046. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2047. Kaliszewski, L. [1]
 2048. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2049. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2050. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2051. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2052. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2053. Kaczyński, Witold [1]
 2054. Kaczmarski, S. [1]
 2055. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2056. K.P. [1]
 2057. K. Z. Ryt. [1]
 2058. K. Ryt. [1]
 2059. K. M. Ryt. [1]
 2060. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2061. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2062. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2063. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2064. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2065. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2066. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2067. Jotes [1]
 2068. Jonzeck, Waldemar [1]
 2069. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2070. Jeżowski, M [1]
 2071. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 2072. Jezierski, J. [1]
 2073. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2074. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2075. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2076. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2077. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2078. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2079. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 2080. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2081. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2082. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2083. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2084. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2085. Janusz [1]
 2086. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2087. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2088. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2089. Jankowski, Józef [1]
 2090. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2091. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2092. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2093. Janczewski, S. Red. [1]
 2094. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2095. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2096. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2097. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2098. Jakobi, Zygmunt [1]
 2099. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2100. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2101. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2102. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2103. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2104. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2105. Jackowski, Aleksander [1]
 2106. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2107. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2108. J.J, Ryt. [1]
 2109. J. Z. [1]
 2110. J. S. Ryt. [1]
 2111. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2112. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2113. J. J. Ryt. [1]
 2114. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2115. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2116. Issakowitch, S.S. [1]
 2117. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2118. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2119. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2120. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2121. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2122. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2123. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2124. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2125. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2126. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2127. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2128. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2129. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2130. Hyodo, Nagao [1]
 2131. Huzarski, Jerzy [1]
 2132. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2133. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2134. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2135. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2136. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2137. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2138. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2139. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2140. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2141. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2142. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2143. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2144. Hervé (1825-1892) [1]
 2145. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2146. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2147. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2148. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2149. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2150. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2151. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2152. Heck, Walerian [1]
 2153. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2154. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2155. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2156. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2157. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2158. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2159. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2160. Haehle. Ryt. [1]
 2161. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2162. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2163. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2164. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2165. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2166. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2167. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2168. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2169. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2170. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2171. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2172. Górska, Maria. Red. [1]
 2173. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2174. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2175. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2176. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2177. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2178. Grynfeld, Bronisława [1]
 2179. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2180. Grupa Legionistów [1]
 2181. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2182. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2183. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2184. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2185. Grimm., A. Ryt. [1]
 2186. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2187. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2188. Grajnert, Józef [1]
 2189. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2190. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2191. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2192. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2193. Gołębiewska, Wanda [1]
 2194. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2195. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2196. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2197. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2198. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2199. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2200. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2201. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2202. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2203. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2204. Golański, Jerzy [1]
 2205. Gola, A. (muzyka) [1]
 2206. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2207. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2208. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [1]
 2209. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2210. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2211. Gnatkowski, Adam [1]
 2212. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2213. Giraud, Paul [1]
 2214. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2215. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2216. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2217. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2218. Giller, Honorata [1]
 2219. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2220. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2221. Gierczyńska, Joanna [1]
 2222. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2223. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2224. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2225. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 2226. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2227. Gebhard, podporucznik [1]
 2228. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2229. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2230. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2231. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2232. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2233. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2234. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2235. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2236. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2237. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2238. Gajewski, Adrian [1]
 2239. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2240. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2241. G.S. Ryt. [1]
 2242. G.R. Ryt. [1]
 2243. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2244. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2245. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2246. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2247. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2248. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2249. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2250. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2251. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2252. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2253. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2254. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2255. Fiszer, Carolina [1]
 2256. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2257. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2258. Filipiak, Grzegorz [1]
 2259. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2260. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2261. Field, John (1782-1837) [1]
 2262. Fiedler. Ryt. [1]
 2263. Feuerstein Władysław [1]
 2264. Feldman, J. [1]
 2265. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2266. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2267. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2268. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2269. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2270. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2271. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2272. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2273. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2274. Fabiszewski, M. [1]
 2275. F. K. Ryt. [1]
 2276. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2277. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2278. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2279. Erhard, Carl [1]
 2280. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2281. Emer, Lucjan [1]
 2282. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2283. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2284. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2285. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2286. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2287. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2288. Egloff, Jerzy [1]
 2289. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2290. Edgeworth, Maria [1]
 2291. E. S. [1]
 2292. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2293. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2294. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2295. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2296. Dénoix, Victorin [1]
 2297. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2298. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2299. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2300. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2301. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2302. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2303. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2304. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2305. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2306. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2307. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2308. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2309. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2310. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2311. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2312. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2313. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2314. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2315. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2316. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2317. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2318. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2319. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2320. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2321. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2322. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2323. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2324. Dom ks. Boduena [1]
 2325. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2326. Dobrski, Konrad [1]
 2327. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2328. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2329. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2330. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2331. Di Donato, Carlo [1]
 2332. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2333. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2334. Derengowski, Jan [1]
 2335. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2336. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2337. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2338. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2339. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2340. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2341. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2342. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2343. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2344. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2345. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2346. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2347. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2348. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2349. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2350. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2351. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2352. Dembiński, Czesław [1]
 2353. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2354. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2355. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2356. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2357. Dawidowa, Helena [1]
 2358. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2359. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2360. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2361. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2362. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2363. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2364. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2365. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2366. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2367. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2368. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2369. Dalla Casa, Louis [1]
 2370. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2371. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2372. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2373. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2374. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2375. Czerwiński, Franciszek [1]
 2376. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 2377. Czerniawski, Jan [1]
 2378. Czermański, Zdzisław [1]
 2379. Czermak, Grażyna [1]
 2380. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2381. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2382. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2383. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2384. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2385. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2386. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2387. Czaki, Klementyna [1]
 2388. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2389. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2390. Czajewski Wiktor [1]
 2391. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2392. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2393. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2394. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2395. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2396. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2397. Cirina, J. A. [1]
 2398. Cikanek, Ferdinand [1]
 2399. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2400. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2401. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2402. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2403. Cichocki, Ks. [1]
 2404. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2405. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2406. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2407. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2408. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2409. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2410. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2411. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2412. Chodecki, Władysław [1]
 2413. Chmielewski, Ignacy [1]
 2414. Chmielewska, Halina [1]
 2415. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2416. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 2417. Charszewski, Ignacy [1]
 2418. Charchillac, Berthet de [1]
 2419. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2420. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2421. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2422. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2423. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2424. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2425. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2426. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2427. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2428. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2429. C.K. ryt. [1]
 2430. Błaszczak, Fr. [1]
 2431. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2432. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2433. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2434. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2435. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2436. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2437. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2438. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2439. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2440. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2441. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2442. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2443. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2444. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2445. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2446. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2447. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2448. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2449. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2450. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2451. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2452. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2453. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2454. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2455. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2456. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2457. Brauman, Władysław [1]
 2458. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2459. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2460. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2461. Bouleau, H. de. [1]
 2462. Borucki, Juliusz [1]
 2463. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2464. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2465. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2466. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2467. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2468. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2469. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2470. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2471. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2472. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2473. Bojarska, Stefanja [1]
 2474. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2475. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2476. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2477. Bogacki, S. Fot. [1]
 2478. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2479. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2480. Bockhann, F. [1]
 2481. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2482. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2483. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2484. Bobiński, Antoni [1]
 2485. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2486. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2487. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2488. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2489. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2490. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2491. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2492. Bio [pseud.] [1]
 2493. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2494. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2495. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2496. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2497. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2498. Bielicka, Eugenia [1]
 2499. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2500. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2501. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2502. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2503. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2504. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2505. Biblioteka Narodowa [1]
 2506. Biblioteka Kórnicka [1]
 2507. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2508. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2509. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2510. Bianchi, Emilio [1]
 2511. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2512. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2513. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2514. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2515. Betcher, Jan C. [1]
 2516. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2517. Benjamin Kornfeld [1]
 2518. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2519. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2520. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2521. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2522. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2523. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2524. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2525. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2526. Baude, K. [1]
 2527. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2528. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2529. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2530. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2531. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2532. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2533. Baracz, A. P. [1]
 2534. Bar, E. Ryt. [1]
 2535. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2536. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2537. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2538. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2539. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2540. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2541. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2542. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2543. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2544. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2545. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2546. Babiński, Wacław [1]
 2547. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2548. B.O. Ryt. [1]
 2549. B. B. Ryt. [1]
 2550. Aut. [1]
 2551. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2552. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2553. Arslan M. [1]
 2554. Arnold, E. J. [1]
 2555. Arnaud, Étienne [1]
 2556. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2557. Armia Krajowa [1]
 2558. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2559. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2560. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2561. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2562. Archibald, M. [1]
 2563. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2564. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2565. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2566. Aniela S. Ryt. [1]
 2567. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2568. Ambrich, Magdalena [1]
 2569. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2570. Amator [1]
 2571. Alkar [pseud.] [1]
 2572. Al. Pow. [1]
 2573. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2574. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2575. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2576. Adamska, Grażyna [1]
 2577. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2578. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2579. Achtel, Aleksandra [1]
 2580. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2581. AWU [1]
 2582. ADAM [1]
 2583. A. Z. [1]
 2584. A. W. Ryt. [1]
 2585. A. S. Ryt. [1]
 2586. A. Ryt. [1]
 2587. A. G. Ryt. [1]
 2588. A. C. Ryt. [1]
 2589. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2590. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2591. - [1]
 2592. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [118025]
 2. Ministerstwo Oświaty [44054]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [32265]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [29906]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [27191]
 6. Prus, Bolesław (1847-1912) [19461]
 7. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [19359]
 8. Kownacka, Maria (1894-1982) [16347]
 9. Bobiński, Antoni [15951]
 10. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15234]
 11. Załęczny, Jolanta (1959- ) [14401]
 12. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14083]
 13. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13364]
 14. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [12628]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [12281]
 16. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [12140]
 17. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11602]
 18. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [11015]
 19. Pocztowa Kasa Oszczędności [11011]
 20. Arct, Michał (1840-1916) [10966]
 21. Główny Urząd Statystyczny [10883]
 22. Gawkowski, Robert (1962- ) [10553]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [10471]
 24. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [10211]
 25. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10158]
 26. Krajowe Biuro Statystyczne [8675]
 27. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [8567]
 28. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [8542]
 29. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8452]
 30. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8442]
 31. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [7999]
 32. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [6960]
 33. Verne, Jules (1828-1905) [6866]
 34. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [6727]
 35. Röber, H. Ryt. [6592]
 36. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6226]
 37. Urząd Statystyczny w Warszawie [5791]
 38. Magistrat m.st. Warszawy [5603]
 39. Szaciński, Mieczysław (?-?) [5425]
 40. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [5333]
 41. Winek, Włodzimierz (1956-) [5239]
 42. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4969]
 43. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4797]
 44. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4787]
 45. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4784]
 46. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [4768]
 47. Egloff, Jerzy [4707]
 48. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [4662]
 49. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4552]
 50. Skwara, Marian (1946- ) [4451]
 51. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4333]
 52. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [4234]
 53. Antykwarnia Warszawska [4232]
 54. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [4192]
 55. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [4128]
 56. Maliszewski, Jerzy (?-?) [4028]
 57. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3951]
 58. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [3835]
 59. Skarga, Piotr (1536-1612) [3825]
 60. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3782]
 61. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3718]
 62. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3693]
 63. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3687]
 64. Baracz, A. P. [3669]
 65. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3619]
 66. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [3438]
 67. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3421]
 68. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3356]
 69. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [3307]
 70. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3297]
 71. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [3276]
 72. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3225]
 73. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3218]
 74. Związek Patriotów Polskich [3206]
 75. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3132]
 76. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3127]
 77. Kapuściński, Piotr [3076]
 78. Estreicher, Karol (1827-1908) [3037]
 79. Jaugey, Jean [3007]
 80. Muzeum Narodowe (Warszawa) [2968]
 81. Starzyński, Stefan (1893-1939) [2965]
 82. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [2934]
 83. Frączek, Ireneusz (1969- ) [2919]
 84. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [2878]
 85. Papierowski, Andrzej Jerzy [2829]
 86. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2798]
 87. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2730]
 88. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [2714]
 89. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2709]
 90. Gmitruk, Janusz (1948- ) [2695]
 91. Brandel, Konrad (1838-1920) [2682]
 92. Popowski, S. [2584]
 93. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2557]
 94. Zieliński, Jarosław (1958- ) [2550]
 95. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2478]
 96. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2478]
 97. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2456]
 98. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2456]
 99. A. Z. [2418]
 100. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [2417]
 101. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [2399]
 102. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [2357]
 103. Kneisel, August [2355]
 104. Małecki, Antoni (1821-1913) [2315]
 105. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2313]
 106. Tretiak, Józef (1841-1923) [2291]
 107. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2283]
 108. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2281]
 109. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2253]
 110. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2249]
 111. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2216]
 112. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2165]
 113. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2149]
 114. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2121]
 115. Lejko, Krystyna (1933- ) [2119]
 116. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2056]
 117. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2046]
 118. Kohn, Alfred. Red. [2029]
 119. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2008]
 120. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2007]
 121. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2007]
 122. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1997]
 123. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1994]
 124. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1982]
 125. Puc, B[ronisław] [1961]
 126. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1954]
 127. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1949]
 128. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1943]
 129. Makowski, Marek [1915]
 130. Paulmier, Adrien-Augustin [1911]
 131. Kudyba, Wojciech (1965- ) [1884]
 132. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [1877]
 133. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [1840]
 134. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [1840]
 135. Górska, Halina (1898-1942) [1821]
 136. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1808]
 137. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [1796]
 138. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [1796]
 139. Dąbrowski, Stanisław [1795]
 140. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1775]
 141. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1755]
 142. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1734]
 143. Beyer, Karol (1818-1877) [1723]
 144. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1701]
 145. Bezak, Paweł (1983- ) [1687]
 146. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1683]
 147. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1683]
 148. Polski Związek Producentów Filmowych [1683]
 149. Miejskie Biuro Statystyczne [1668]
 150. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1667]
 151. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1667]
 152. [Bielski, Szymon] [1665]
 153. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1656]
 154. [Magistrat m. Lwowa] [1655]
 155. Baronowa X.Y.Z. [1639]
 156. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1631]
 157. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1622]
 158. Buzek, Józef (1873-1936) [1614]
 159. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1608]
 160. Elkana, J. M. [1602]
 161. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [1601]
 162. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1570]
 163. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1567]
 164. Polak, Józef (1857-1928) [1542]
 165. P.B. Ryt. [1511]
 166. Stowarzyszenie Żoliborzan [1498]
 167. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1493]
 168. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1472]
 169. Słowaczyński, Jędrzej [1467]
 170. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1467]
 171. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1447]
 172. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1440]
 173. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [1436]
 174. Conrad. Fot. [1432]
 175. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1426]
 176. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1424]
 177. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [1420]
 178. Ganilh, Charles (1758-1836) [1419]
 179. Spencer, Herbert (1820-1903) [1418]
 180. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1401]
 181. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1398]
 182. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1395]
 183. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1383]
 184. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1365]
 185. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1357]
 186. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1355]
 187. Pawłowski, Zbigniew [1352]
 188. Röber, F. H. Ryt. [1345]
 189. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1344]
 190. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1327]
 191. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1327]
 192. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1327]
 193. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1325]
 194. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1316]
 195. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1303]
 196. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1286]
 197. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1285]
 198. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1284]
 199. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1277]
 200. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1275]
 201. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1274]
 202. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1270]
 203. Młoda Polka [pseud.] [1255]
 204. Napoleon I (1769-1821) [1248]
 205. Sigismond. Fot. [1225]
 206. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1221]
 207. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1189]
 208. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1176]
 209. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1176]
 210. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1153]
 211. J. Ł. Ryt. [1152]
 212. Poliński, Józef (1891-1944) [1152]
 213. Callier, Edmund (1833-1893) [1149]
 214. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1147]
 215. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1139]
 216. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1130]
 217. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1116]
 218. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1111]
 219. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1110]
 220. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1109]
 221. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1106]
 222. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1103]
 223. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1098]
 224. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1094]
 225. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1091]
 226. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1086]
 227. Winogrodzka, Katarzyna [1081]
 228. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1079]
 229. Surowiecki, Karol [1078]
 230. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1075]
 231. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1075]
 232. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1075]
 233. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1065]
 234. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1063]
 235. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1062]
 236. Biuro Pracy Społecznej [1062]
 237. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1060]
 238. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1059]
 239. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1058]
 240. Oppman, Artur (1867-1931) [1056]
 241. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1053]
 242. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1051]
 243. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1046]
 244. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1039]
 245. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1037]
 246. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1031]
 247. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1005]
 248. Kucz, Karol (1815-1892) [1005]
 249. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [999]
 250. Lisicki, Roman [998]
 251. Draper, John William (1811-1882) [996]
 252. Radliński, Ignacy (1843-1920) [995]
 253. Furgault, Nicolas (1705-1794) [994]
 254. Załęski, Witold (1836-1908) [989]
 255. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [984]
 256. Snopek, Kazimierz [978]
 257. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [977]
 258. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [977]
 259. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [973]
 260. Broniewski, Władysław (1897-1962) [961]
 261. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [961]
 262. Kapuscinski, Petr [956]
 263. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [949]
 264. Czerniawski, Jan [945]
 265. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [943]
 266. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [943]
 267. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [930]
 268. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [930]
 269. Chmielewska, Halina [930]
 270. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [922]
 271. Kępkowska, Bogusława Bożena [922]
 272. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [922]
 273. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [920]
 274. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [914]
 275. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [914]
 276. Łączkowski, Marceli (?-?) [913]
 277. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [913]
 278. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [912]
 279. Koleżak, Władysław (1854-1924) [907]
 280. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [905]
 281. Scott, Walter (1771-1832) [904]
 282. Suligowski, Adolf (1849-1932) [900]
 283. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [900]
 284. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [898]
 285. [Schier, František Václav (1804-1864)] [893]
 286. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [891]
 287. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [890]
 288. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [888]
 289. Friedrich, Henryk (1908-1944) [884]
 290. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [880]
 291. Ejsmond, Julian (1892-1930) [875]
 292. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [874]
 293. Chompre, Pierre (1698-1760) [870]
 294. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [855]
 295. Walter. Ryt. [848]
 296. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [847]
 297. Giraud, Paul [844]
 298. Wretowski, Paweł [841]
 299. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [835]
 300. Rapaport, Artur (1889-1937) [834]
 301. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [832]
 302. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [828]
 303. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [827]
 304. Hoffman, Franz (1814-1882) [824]
 305. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [817]
 306. Styfi, Jan (1839?-1921) [815]
 307. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [813]
 308. Wysocki Piotr (1797-1874) [812]
 309. Elsner, Józef (1769 - 1854) [807]
 310. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [801]
 311. Pawiński, Adolf (1840-1896) [800]
 312. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [800]
 313. Bezpałko, Jerzy (1938-) [794]
 314. Hasselbusch, Robert (1983- ). [790]
 315. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [790]
 316. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [787]
 317. Friedhuber de Grubenthal, L. [782]
 318. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [781]
 319. Lodge, Edmund (1756-1839) [777]
 320. Lewicka, Anna (1852-1932) [776]
 321. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [776]
 322. Majewski, Erazm (1858-1922) [776]
 323. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [775]
 324. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [771]
 325. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [769]
 326. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [768]
 327. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [767]
 328. Centralna Biblioteka Statystyczna [759]
 329. Sedlaczek, Lech [754]
 330. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [752]
 331. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [750]
 332. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [744]
 333. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [744]
 334. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [741]
 335. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [739]
 336. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [734]
 337. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [734]
 338. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [733]
 339. Rostworowski, Jan (1838-1898) [729]
 340. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [727]
 341. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [726]
 342. Szatkowska, Lena (1947- ) [725]
 343. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [716]
 344. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [715]
 345. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [715]
 346. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [712]
 347. Zawiliński, Roman (1855-1932) [712]
 348. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [711]
 349. Ministerstwo Kultury i Sztuki [706]
 350. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [706]
 351. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [703]
 352. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [701]
 353. Kwasiborski, Jerzy [700]
 354. Leist, Ludwig (1891-1967) [699]
 355. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [699]
 356. Major Hennequin del Varsaviae [698]
 357. Samborski, Henryk (1843-1918) [692]
 358. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [691]
 359. Aristoteles (384-322 a.C.) [690]
 360. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [685]
 361. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [683]
 362. Kurpiński, Karol (1785-1857) [682]
 363. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [681]
 364. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [680]
 365. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [680]
 366. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [678]
 367. Kroński, Aleksander (1871-1935) [677]
 368. Bielski, Szymon (1745-1825) [676]
 369. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [675]
 370. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [674]
 371. B. P. Ryt. [672]
 372. Snarski, Stanisław (1795-1880) [669]
 373. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [665]
 374. Campe, Joachim Heinrich [663]
 375. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [662]
 376. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [660]
 377. Zarząd Miejski w Równem [658]
 378. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [657]
 379. Ligber. Szty. [657]
 380. Legun-Biliński, Antoni. [656]
 381. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [654]
 382. Socha, Szczepan [654]
 383. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [649]
 384. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [645]
 385. Gorecka, Maria (1835-1922) [643]
 386. Dębski, Michał [642]
 387. Warnka, Jadwiga [642]
 388. Olszewski, K.[azimierz] [641]
 389. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [640]
 390. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [640]
 391. Lampert, Kurt (1859-1918) [639]
 392. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [636]
 393. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [633]
 394. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [632]
 395. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [626]
 396. Krystall, Bronisław (1887-1983) [626]
 397. Bloch, Jan (1836-1902) [626]
 398. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [625]
 399. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [622]
 400. Sewer [620]
 401. Dubiecki, Marian (1838-1926) [620]
 402. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [619]
 403. Pokorzyńska, Elżbieta [617]
 404. Marcinkowski, Piotr [617]
 405. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [613]
 406. [Magistrat m.st. Warszawy] [610]
 407. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [608]
 408. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [608]
 409. Dickstein, Samuel (1851-1939) [607]
 410. Wyss, Johann David (1743-1818) [606]
 411. Baka, Józef (1707-1780) [606]
 412. Goszczyńska, Agnieszka [605]
 413. Guiraud, Paul (1850-1907) [604]
 414. Rumianek, Stanisław [603]
 415. Bersohn, Mathias (1823-1908) [602]
 416. Magistrat Miasta Warszawy [601]
 417. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [600]
 418. Lachowicz, Juliusz. Red. [599]
 419. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [599]
 420. Bełza, Władysław (1847-1913) [598]
 421. Wizimirska, Barbara [598]
 422. Hansson, Ola (1860-1925) [598]
 423. Zuber, Rudolf (1858-1920) [594]
 424. Siczyński, Walery [594]
 425. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [589]
 426. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [588]
 427. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [587]
 428. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [587]
 429. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [579]
 430. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [579]
 431. Biart, Lucjan (1829-1897) [578]
 432. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [575]
 433. [Magistrat goroda Varšavy] [575]
 434. Seruga, Józef (1886-1940) [574]
 435. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [572]
 436. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [570]
 437. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [565]
 438. Czartoryska Izabela (1746-1835) [563]
 439. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [563]
 440. Dom Sztuki (Warszawa) [562]
 441. Świętochowski, Adam (1864-1914) [561]
 442. Cep [Henryk Cepnik] [560]
 443. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [559]
 444. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [555]
 445. Grajnert, Józef [555]
 446. Alkar [pseud.] [553]
 447. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [552]
 448. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [551]
 449. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [550]
 450. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [547]
 451. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [547]
 452. Hyodo, Nagao [544]
 453. Siebeck, Herman (1842-1920) [543]
 454. [Granke, Stefan] [542]
 455. Lissowski, Czesław (1895-1942) [542]
 456. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [542]
 457. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [540]
 458. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [540]
 459. Filipiak, Grzegorz [540]
 460. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [539]
 461. Lichota, Władysław Tadeusz [539]
 462. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [538]
 463. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [538]
 464. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [537]
 465. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [535]
 466. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [534]
 467. Edgeworth, Maria [533]
 468. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [533]
 469. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [533]
 470. Kiliński, Jan (1760-1819) [531]
 471. Heck, Walerian [529]
 472. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [529]
 473. J.K. Ryt. [528]
 474. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [526]
 475. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [523]
 476. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [522]
 477. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [518]
 478. Adamska, Grażyna [518]
 479. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [517]
 480. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [516]
 481. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [513]
 482. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [512]
 483. J. Z. [512]
 484. Ségur, Sophie de (1799-1874) [509]
 485. [Miethke, H. O.] [508]
 486. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [506]
 487. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [506]
 488. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [505]
 489. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [505]
 490. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [504]
 491. X. Y. Z. [499]
 492. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [496]
 493. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [495]
 494. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [495]
 495. Portner, Szymon (18..-?) [495]
 496. Piłsudski, Józef (1867-1935) [494]
 497. Iks Cagnafet [pseud.] [494]
 498. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [494]
 499. Typiak, Piotr [492]
 500. Podwiński, Stanisław [492]
 501. Zipper, Albert (1855-1936) [491]
 502. Pécaut, Elie [486]
 503. Baude, K. [486]
 504. Skornia-Roszij, Maria [483]
 505. Miłkowski, Stanisław [483]
 506. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [481]
 507. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [480]
 508. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [479]
 509. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [479]
 510. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [479]
 511. Ryszard, Antoni (1841-1894) [478]
 512. Teresa Frącek (1937- ) [478]
 513. Borucki, Juliusz [477]
 514. Chodyński, Adam Antoni [476]
 515. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [475]
 516. Przyborowski, Walery (1845-1913) [474]
 517. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [474]
 518. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [474]
 519. Bojarska, Stefanja [473]
 520. Kiliński, Jan (1760-1819 [472]
 521. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [471]
 522. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [471]
 523. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [470]
 524. Pawłowski, Kalixt [470]
 525. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [468]
 526. Związek Komunalny (Węgrów) [466]
 527. ADAM. Ryt. [465]
 528. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [465]
 529. Passendorfer, Artur (1864-1936) [464]
 530. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [463]
 531. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [457]
 532. Kowalski, L. Fot. [454]
 533. Myszkowska, Justyna [454]
 534. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [452]
 535. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [447]
 536. Śmigielska, Józefa [447]
 537. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [446]
 538. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [445]
 539. Pawe, L. [445]
 540. Jeżowski, M [445]
 541. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [443]
 542. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [442]
 543. Sigalin, Józef (1909-1983) [441]
 544. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [441]
 545. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [440]
 546. Wóycicka, Jadwiga [439]
 547. Grzymała, Grabowiecki Jan [439]
 548. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [437]
 549. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [436]
 550. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [434]
 551. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [431]
 552. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [431]
 553. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [430]
 554. Jahner, Alfred (1860-1934) [430]
 555. Adolph, Witold (1903-1941) [429]
 556. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [427]
 557. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [426]
 558. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [424]
 559. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [424]
 560. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [424]
 561. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [424]
 562. Dénoix, Victorin [424]
 563. Paciorkowski, Bronisław Gryf [423]
 564. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [422]
 565. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [421]
 566. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [417]
 567. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [417]
 568. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [417]
 569. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [417]
 570. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [415]
 571. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [414]
 572. Boratyński, Wacław (1908-1939) [413]
 573. Warszawski Szpital dla Dzieci [413]
 574. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [412]
 575. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [407]
 576. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [406]
 577. Stefanow, Piotr [405]
 578. Nowakowski, Józef (1800-1864) [403]
 579. Strindberg, August (1849-1912) [402]
 580. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [401]
 581. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [399]
 582. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [398]
 583. Grundmann, Karl (1909-1944) [398]
 584. Jachowiczowa, Antonina [397]
 585. Simmler, Józef (1823-1868) [396]
 586. Kumidor, Zbigniew [396]
 587. Warnkówna, Jadwiga [395]
 588. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [395]
 589. Taube, Gustaw jr [395]
 590. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [394]
 591. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [393]
 592. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [392]
 593. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [388]
 594. Barclay, John (1582-1621) [388]
 595. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [385]
 596. Roeber, F. H. Ryt. [384]
 597. Maliszewski, Edward (1875-1928) [383]
 598. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [382]
 599. Borkowski, Feliks (1840- ?) [382]
 600. J. Ł. [380]
 601. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [377]
 602. Hoffman, Karol (1855-1937) [377]
 603. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [377]
 604. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [376]
 605. Ministerstwo Odbudowy Kraju [376]
 606. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [375]
 607. Tarnacki, Józef. [374]
 608. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [374]
 609. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [372]
 610. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [369]
 611. Gold, Artur (1897-1943) [367]
 612. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [367]
 613. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [367]
 614. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [367]
 615. Leśniewska, B. [366]
 616. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [364]
 617. Turowski, Stanisław (1880-1936) [364]
 618. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [364]
 619. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [364]
 620. Karoli & Troczewski [363]
 621. Abdullah Frères [pseud.] [361]
 622. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [360]
 623. Płoska-Łoś, Irena [360]
 624. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [360]
 625. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [360]
 626. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [359]
 627. Słomkowska, Alina (1929-1995) [358]
 628. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [358]
 629. Paprocki, Bartosz [358]
 630. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [357]
 631. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [357]
 632. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [354]
 633. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [354]
 634. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [354]
 635. Strauss, Johann (1825-1899) [353]
 636. Szujski, Józef (1835-1883) [353]
 637. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [351]
 638. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [349]
 639. Berthet, Èlie (1815-1891) [349]
 640. Chankowski, Henryk (1882-1944) [349]
 641. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [348]
 642. Bauman, R. Lit. [348]
 643. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [348]
 644. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [348]
 645. [Łosiowa, Emilia] [347]
 646. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [347]
 647. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [347]
 648. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [346]
 649. Eile, Henryk (1878-1939) [346]
 650. Arnold, E. J. [346]
 651. Związek Miast Polskich [345]
 652. Bykowski, Leon [343]
 653. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [343]
 654. Marczyński, Józef (1891-1940) [343]
 655. Latoszek, Jacek [339]
 656. Komorowska-Filipiak, Romana [339]
 657. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [338]
 658. Stefani, Józef (1800-1876) [338]
 659. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [338]
 660. Nowoszewski, Roman (1945-) [338]
 661. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [337]
 662. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [336]
 663. Windakiewicz, Kazimierz [336]
 664. Peretz, Adolf (1855-1933) [336]
 665. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [336]
 666. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [335]
 667. Piotrowski, Andrzej [333]
 668. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [333]
 669. Ines, Albert (1620-1658) [333]
 670. Czermański, Zdzisław [332]
 671. Siemieński, Lucjan [330]
 672. Jelínek, Edvard (1855-1897) [330]
 673. Demby, Stefan (1862-1939) [330]
 674. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [329]
 675. Grabowski, Antoni (1857-1921) [329]
 676. J. H. Ryt. [328]
 677. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [328]
 678. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [328]
 679. Schilgen, Hardy (1876-1941) [328]
 680. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [328]
 681. Jabłoński, Tadeusz [328]
 682. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [328]
 683. Freudenson, Daniel (1847-1931) [327]
 684. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [327]
 685. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [326]
 686. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [325]
 687. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [323]
 688. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [323]
 689. Lyall, Edna (1857-1903) [322]
 690. Korotyński, Władysław (1866-1924) [322]
 691. Kowalewski, T. [320]
 692. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [319]
 693. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [319]
 694. Kaczyński, Witold [319]
 695. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [318]
 696. A. R. Ryt. [318]
 697. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [317]
 698. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [317]
 699. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [317]
 700. Ostrowski, Tomasz (?-?) [316]
 701. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [315]
 702. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [314]
 703. Węgrzecki, S. [314]
 704. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [313]
 705. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [313]
 706. Maciejowski, Adam (1874-1919) [312]
 707. Koroniarz [311]
 708. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [310]
 709. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [310]
 710. Chmiel, Adam (1865-1934) [310]
 711. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [309]
 712. Dombrowski, Władysław [308]
 713. Osterloff, Edmund (1863-1938) [307]
 714. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [307]
 715. Stablewski, Florian (1841-1906) [306]
 716. Związek Buchalterów (Warszawa) [305]
 717. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [305]
 718. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [305]
 719. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [303]
 720. Kryński, Adam (1844-1932) [303]
 721. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [301]
 722. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [301]
 723. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [300]
 724. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [300]
 725. Rada Regencyjna [298]
 726. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [298]
 727. Prymlewicz, Magdalena [297]
 728. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [297]
 729. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [297]
 730. Pałac Sztuki (Warszawa) [296]
 731. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [296]
 732. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [296]
 733. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [296]
 734. A. Z. Ryt. [295]
 735. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [294]
 736. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [294]
 737. Rytel, Kazimiera (?-?) [294]
 738. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [292]
 739. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [291]
 740. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [291]
 741. Szajnocha, Karol (1818-1868) [290]
 742. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [290]
 743. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [289]
 744. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [289]
 745. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [289]
 746. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [288]
 747. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [288]
 748. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [287]
 749. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [286]
 750. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [286]
 751. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [285]
 752. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [284]
 753. Szlendak, Adam (1881-1937) [284]
 754. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [284]
 755. Kolberg, Oskar (1814-1890) [283]
 756. Mościcki, Henryk (1881-1952) [282]
 757. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [282]
 758. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [282]
 759. Muzeum Narodowe w Poznaniu [280]
 760. [Lindley, William (1808-1900)] [279]
 761. Wrześniowski, August (1836-1892) [279]
 762. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [279]
 763. Morawska, Zofia (1848-1922) [279]
 764. Świderski, Leopold (1853-1925) [276]
 765. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [274]
 766. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [273]
 767. Racher, Jessica. Z-ca. red. [273]
 768. Pennec, Joanna. Opiekun [273]
 769. Instytut Spraw Społecznych [270]
 770. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [269]
 771. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [269]
 772. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [268]
 773. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [267]
 774. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [266]
 775. Sędlikowski, Aleksander [264]
 776. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [263]
 777. Broch.[owski], B. Ryt. [263]
 778. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [263]
 779. Gozdowski, Edward (1843-1901) [263]
 780. Gierczyńska, Joanna [263]
 781. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [262]
 782. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [261]
 783. Al. Pow. [261]
 784. K.K. Ryt. [260]
 785. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [260]
 786. Motas, Maciej [260]
 787. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [259]
 788. Kulski, Julian (1892-1976) [259]
 789. A. M. Ryt. [258]
 790. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [257]
 791. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [257]
 792. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [257]
 793. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [256]
 794. L. N. Ryt. [256]
 795. Szubert, Awit (1837-1919) [256]
 796. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [255]
 797. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [254]
 798. Loth, August (1869-1944) [254]
 799. Röber, G. Ryt. [253]
 800. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [253]
 801. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [253]
 802. Degler, Katarzyna (1896-1982) [253]
 803. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [252]
 804. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [252]
 805. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [252]
 806. Piotr Krakowianin [pseud.] [252]
 807. Żeleński, Władysław (1837-1921) [251]
 808. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [251]
 809. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [250]
 810. Czerwiński, Franciszek [250]
 811. Wójtowicz, Władysław J. [247]
 812. Dalecka, Wanda (1862-1932) [247]
 813. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [247]
 814. Aimard, Gustave (1818-1883) [246]
 815. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [245]
 816. Franczak, Lech (1939- ) [245]
 817. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [244]
 818. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [244]
 819. Kaczkowski, Zygmunt [244]
 820. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [243]
 821. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [243]
 822. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [241]
 823. Maire, Albert (1856-?) [241]
 824. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [240]
 825. Polski Czerwony Krzyż we Francji [239]
 826. Godebski, Cyprian (1765-1809) [239]
 827. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [238]
 828. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [238]
 829. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [237]
 830. Kozyra, Anna [237]
 831. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [237]
 832. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [236]
 833. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [236]
 834. Regulski, Aleksander (1839-1884) [235]
 835. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [234]
 836. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [234]
 837. Pyzowski, Adam (1874-1931) [234]
 838. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [233]
 839. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [233]
 840. Kaleta, Jerzy (1929- ). [233]
 841. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [232]
 842. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [232]
 843. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [231]
 844. Dziedzic, P. Ryt. [230]
 845. Rutska, Halina (1868-1932) [228]
 846. Warszawska Gmina Starozakonnych [227]
 847. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [227]
 848. Krasiński, Edward (1870-1940) [227]
 849. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [227]
 850. Baumann, R. Lit. [226]
 851. Lejowa, Emilia (1839-1906) [226]
 852. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [226]
 853. Okuń, Edward (1872-1945) [225]
 854. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [225]
 855. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [224]
 856. Zajączkowska, Zuzanna [223]
 857. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [223]
 858. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [223]
 859. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [222]
 860. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [222]
 861. Hufsky [221]
 862. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [221]
 863. Wierzbowski, Theodorus [221]
 864. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [221]
 865. W. M. K. [221]
 866. Watteau, François (1758-1823). Il. [220]
 867. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [220]
 868. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [220]
 869. Compagnie d'Electricité de Varsovie [220]
 870. Osmański, Wojciech (1834-1908) [219]
 871. Damse, Józef (1789-1852) [218]
 872. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [218]
 873. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [217]
 874. Maël, Pierr. [217]
 875. Neyman, Jerzy (1894-1981) [216]
 876. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [216]
 877. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [216]
 878. Bolesławicz [pseud.] [216]
 879. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [215]
 880. Mottl, Adam (1928-2013) [214]
 881. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [214]
 882. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [211]
 883. Zalewski, Stanisław (1925- ) [211]
 884. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [211]
 885. Piltz, Franciszek (1895-1941) [210]
 886. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [210]
 887. Wolski, Stanisław (1859-1894) [209]
 888. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [208]
 889. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [207]
 890. Wołkiewicz, Hanna [206]
 891. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [206]
 892. Nałęcz, Edward [206]
 893. Szkoła Realna imienia Staszica [205]
 894. Syroczyński, Leon (1844-1925) [205]
 895. Popielewski [204]
 896. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [204]
 897. KK. Ryt. [203]
 898. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [203]
 899. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [202]
 900. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [202]
 901. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [202]
 902. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [201]
 903. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [201]
 904. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [200]
 905. Karoli, Aleksander (1838-1915) [199]
 906. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [199]
 907. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [199]
 908. Jeske, August (1836-1875) [199]
 909. Miinchheimera.A. Fot. [197]
 910. Wojnarowicz Weseła [197]
 911. Strzelecki, Jan (1886-1944) [197]
 912. Namysłowski, Karol (1856-1925) [195]
 913. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [195]
 914. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [194]
 915. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [194]
 916. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [194]
 917. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [193]
 918. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [193]
 919. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [193]
 920. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [192]
 921. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [192]
 922. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [192]
 923. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [192]
 924. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [192]
 925. Zabłocki, F. Ryt. [191]
 926. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [191]
 927. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [190]
 928. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [190]
 929. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [190]
 930. Fleck L. Red. [et al.] [190]
 931. Normand, Charles (1848- ) [189]
 932. Dante, Alighieri (1265-1321) [189]
 933. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [189]
 934. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [188]
 935. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [188]
 936. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [187]
 937. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [187]
 938. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [187]
 939. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [186]
 940. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [186]
 941. Biernacki, Bolesław (1865- ) [185]
 942. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [184]
 943. A.T.T. [184]
 944. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [184]
 945. Sandaeu, Jules (1811-1833) [183]
 946. Hadyna, Łukasz (1982- ) [183]
 947. Hadyna, Stanisław (1984- ) [183]
 948. Staszic, Stanisław (1755-1826) [182]
 949. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [181]
 950. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [181]
 951. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [180]
 952. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [179]
 953. Frick, L. [179]
 954. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [179]
 955. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [178]
 956. "Orion" [177]
 957. Breyer, Albert (1889-1939) [177]
 958. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [176]
 959. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [176]
 960. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [176]
 961. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [176]
 962. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [175]
 963. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [175]
 964. Tomasz Ogończyk [pseud.] [175]
 965. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [175]
 966. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [175]
 967. Chęciński, Jan (1826-1874) [175]
 968. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [174]
 969. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [174]
 970. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [174]
 971. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [174]
 972. Mulert, Ludwik (1818-1875) [174]
 973. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [174]
 974. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [174]
 975. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [174]
 976. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [173]
 977. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [173]
 978. Przykorski, K. (1840-1882) [172]
 979. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [172]
 980. Jeska, Stanisława (1867-1936) [172]
 981. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [171]
 982. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [170]
 983. Matrzak, Jerzy [169]
 984. Bułhak ,Jan (1876-1950) [169]
 985. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [169]
 986. Bandurski, Władysław (1865-1932) [169]
 987. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [168]
 988. Patronat Opieki nad Więźniami [168]
 989. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [168]
 990. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [167]
 991. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [167]
 992. Szymkiewicz, Józef [167]
 993. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [167]
 994. Wahrendorff, O. [166]
 995. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [166]
 996. Buchcar, Karol. Fot. [165]
 997. Liga Morska i Kolonialna [164]
 998. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [164]
 999. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [164]
 1000. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [163]
 1001. Hahn, Wiktor (1871-1959) [163]
 1002. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [163]
 1003. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [163]
 1004. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [163]
 1005. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [162]
 1006. Jaworski, Józef (1859-1920) [162]
 1007. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [161]
 1008. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [161]
 1009. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [161]
 1010. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [160]
 1011. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [160]
 1012. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [159]
 1013. Achtel, Józef [159]
 1014. Warszawski Lombard Miejski [158]
 1015. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [158]
 1016. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [158]
 1017. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [157]
 1018. Peszke, Ignacy (1877-1925) [157]
 1019. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [157]
 1020. Pusch, Maurycy (1828-1902) [156]
 1021. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [156]
 1022. Tomek Piast [pseud.] [156]
 1023. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [156]
 1024. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [156]
 1025. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [155]
 1026. Wybranowski, Władysław (?-?) [155]
 1027. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [154]
 1028. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [153]
 1029. Hähle, G. Ryt. [153]
 1030. Pyka, Henryk [153]
 1031. Jan Eljaszewicz (1941- ). [153]
 1032. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [152]
 1033. Gebhard, podporucznik [152]
 1034. Komenda I Brygady Legionów Polskich [151]
 1035. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [151]
 1036. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [151]
 1037. W. C. Ryt. [150]
 1038. Komar, Józef [150]
 1039. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [150]
 1040. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 1041. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [150]
 1042. Babiński, Wacław [150]
 1043. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [149]
 1044. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [149]
 1045. Sznage. Ryt. [149]
 1046. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [149]
 1047. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [148]
 1048. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [148]
 1049. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [148]
 1050. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [148]
 1051. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [148]
 1052. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [148]
 1053. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [147]
 1054. "Orion". Fot. [147]
 1055. Śliwiński, Jan [147]
 1056. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [147]
 1057. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [147]
 1058. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [146]
 1059. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [146]
 1060. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [146]
 1061. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [145]
 1062. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [145]
 1063. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [145]
 1064. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [145]
 1065. Gottlieb Leopold (1879-1934) [145]
 1066. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [145]
 1067. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [144]
 1068. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [143]
 1069. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [143]
 1070. Bzowska, Maria (1871-1906) [142]
 1071. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [141]
 1072. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [141]
 1073. Osotowicz, Jerzy. Red. [141]
 1074. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [140]
 1075. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [140]
 1076. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [140]
 1077. Kubiak, Paweł (1950- ) [140]
 1078. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [139]
 1079. Święcicka, Jadwiga (?-?) [139]
 1080. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [139]
 1081. Żychliński, Jan. Wstęp [139]
 1082. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [139]
 1083. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [139]
 1084. Białecki, Paweł. Red. [139]
 1085. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [138]
 1086. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [137]
 1087. K. M. Ryt. [137]
 1088. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [136]
 1089. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [136]
 1090. Niemojewski, Lech (1894-1952) [136]
 1091. J. K. Ryt. [135]
 1092. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [135]
 1093. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [135]
 1094. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [135]
 1095. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [135]
 1096. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [134]
 1097. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [134]
 1098. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [134]
 1099. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [134]
 1100. Deny, Martial (1745- ). Il. [134]
 1101. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [133]
 1102. Nowialis [133]
 1103. Wójcicki, Jerzy [133]
 1104. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [133]
 1105. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [133]
 1106. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [133]
 1107. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [133]
 1108. Wróblewski, K. [132]
 1109. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [132]
 1110. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [132]
 1111. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [131]
 1112. Uniwersytet Warszawski [131]
 1113. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [131]
 1114. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [131]
 1115. Amatorski Zespół Teatralny [131]
 1116. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [130]
 1117. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [130]
 1118. [Leger, Louis (1843-1923)] [130]
 1119. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [130]
 1120. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [130]
 1121. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [129]
 1122. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [129]
 1123. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [129]
 1124. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [129]
 1125. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [128]
 1126. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [128]
 1127. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [128]
 1128. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [128]
 1129. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [128]
 1130. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [127]
 1131. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [127]
 1132. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [127]
 1133. Anna Sobieszczańska-Lissowska [127]
 1134. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [126]
 1135. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [126]
 1136. Gorski, Stefan (1882-1941) [126]
 1137. W. R. Ryt. [125]
 1138. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [125]
 1139. Bogucki, Adolf (1835-1894) [125]
 1140. Związek Polskich Artystów Plastyków [125]
 1141. Mahomet II [125]
 1142. Koniński, Kazimierz [125]
 1143. Dom ks. Boduena [125]
 1144. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [124]
 1145. Ślaski, Bolesław (1870- ) [124]
 1146. Związek Miast Królestwa Polskiego [124]
 1147. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [124]
 1148. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [124]
 1149. Hoffmann Regierungsdirektor [124]
 1150. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [123]
 1151. Gołębiewska, Wanda [123]
 1152. Tarnacki, Józef [122]
 1153. Joteyko, Józefa (1866-1928) [122]
 1154. Ioteyko I. [na s. tyt.] [122]
 1155. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [121]
 1156. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [121]
 1157. Jaworski, Witold (1899-1989) [121]
 1158. Wanda Cymerman (red. nacz.) [120]
 1159. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [120]
 1160. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [120]
 1161. Slaski, S. Ryt. [120]
 1162. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [119]
 1163. Mieczkowski, Jan. Fot. [119]
 1164. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [119]
 1165. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [119]
 1166. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [119]
 1167. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [119]
 1168. Jankowski, Józef [119]
 1169. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [118]
 1170. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [118]
 1171. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [117]
 1172. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [117]
 1173. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [117]
 1174. Tor, Stanisław [117]
 1175. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [117]
 1176. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [117]
 1177. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [116]
 1178. Krzyżanowski, K. [116]
 1179. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [116]
 1180. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [116]
 1181. [Kasa Chorych (Warszawa)] [116]
 1182. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [116]
 1183. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [116]
 1184. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [115]
 1185. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [115]
 1186. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [114]
 1187. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [114]
 1188. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [114]
 1189. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [114]
 1190. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [114]
 1191. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [114]
 1192. Leliwa, Alfred [113]
 1193. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [113]
 1194. Kohn, Alfred (1960- ) [113]
 1195. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [113]
 1196. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [113]
 1197. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [113]
 1198. Górska, Maria. Red. [113]
 1199. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [113]
 1200. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [112]
 1201. Rzepko, Władysław (1854-1932) [112]
 1202. Syndykat Rolniczy Warszawski [112]
 1203. Dumax, [Victor] (1827-1894) [112]
 1204. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [112]
 1205. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [111]
 1206. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [111]
 1207. Sobieski, Wacław (1872-1935) [111]
 1208. Porębowicz, Edward (1862-1937) [111]
 1209. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [111]
 1210. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [111]
 1211. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [110]
 1212. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [110]
 1213. Pachucki, Marian (1888-1961) [110]
 1214. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [110]
 1215. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [110]
 1216. Łubieński, Edward (1819-1867) [109]
 1217. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [109]
 1218. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [108]
 1219. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [108]
 1220. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [107]
 1221. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [107]
 1222. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [107]
 1223. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [107]
 1224. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [107]
 1225. Muszkowski, Jan (1882-1953) [106]
 1226. Automobilklub Warszawski [106]
 1227. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [106]
 1228. [Świtalska, H. (?-?)] [106]
 1229. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [106]
 1230. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [105]
 1231. K.P. Ryt. [105]
 1232. Krynicki, M. Lit. [105]
 1233. Kleczyński, Jan (1837-1895) [105]
 1234. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [105]
 1235. Zaleski, August (1883-1972) [105]
 1236. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [105]
 1237. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [105]
 1238. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [105]
 1239. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [105]
 1240. Urmowski Klemens (1780-1827) [104]
 1241. Magnus, Wiktor [104]
 1242. Kozłowski, Jan J. [104]
 1243. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [104]
 1244. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [103]
 1245. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [103]
 1246. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [103]
 1247. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [103]
 1248. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [103]
 1249. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [103]
 1250. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [103]
 1251. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [103]
 1252. Hoppe, Stanisław (1893- ) [103]
 1253. Ajdacki, Paweł (1970- ) [103]
 1254. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [102]
 1255. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [102]
 1256. Krajewski, J. Ryt. [102]
 1257. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [102]
 1258. Stolpe, Alojzy (?-1824) [102]
 1259. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [102]
 1260. Giergielewicz Jan (1898-1953) [102]
 1261. Schubert, Franz (1797-1828) [101]
 1262. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [101]
 1263. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [101]
 1264. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [101]
 1265. Majewska, Aleksandra (1943- ) [101]
 1266. Roman Nowoszewski (1945- ) [100]
 1267. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [100]
 1268. Kostka, J. [99]
 1269. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [99]
 1270. Oniszewski, Jan Teofil [99]
 1271. Morżkowska, Antonina [99]
 1272. Przyłęcki, Henryk [98]
 1273. Fuks, Marjan (1884-1935) [98]
 1274. Czajkowski, Paweł (-1839) [98]
 1275. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [97]
 1276. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [97]
 1277. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [97]
 1278. Niemojowska, Maria (1870?-?) [97]
 1279. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [97]
 1280. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [96]
 1281. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [96]
 1282. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [96]
 1283. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [96]
 1284. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [96]
 1285. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [95]
 1286. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [95]
 1287. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [95]
 1288. Kossak, Wojciech (1856-1942) [95]
 1289. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [95]
 1290. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [95]
 1291. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [95]
 1292. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [95]
 1293. Jotes [95]
 1294. Baum, Stefan (1892-1964) [95]
 1295. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [94]
 1296. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [94]
 1297. K. P. Ryt. [94]
 1298. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [94]
 1299. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [94]
 1300. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [94]
 1301. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [94]
 1302. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [94]
 1303. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [94]
 1304. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [94]
 1305. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [94]
 1306. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [94]
 1307. A. W. Ryt. [94]
 1308. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [93]
 1309. Döhler, Theodore (1814-1856) [93]
 1310. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [93]
 1311. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [93]
 1312. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [93]
 1313. Schmid, Christoph von (1768-1854) [93]
 1314. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [93]
 1315. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [92]
 1316. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [92]
 1317. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [92]
 1318. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [92]
 1319. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [92]
 1320. Kaczmarski, S. [92]
 1321. Egghard, Jules(1833-1867) [92]
 1322. Arctowski, Henryk (1871-1958) [92]
 1323. (E) [92]
 1324. Musiałowski, A. Ryt. [91]
 1325. Mikucka, Aniela (1904-1950) [91]
 1326. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [90]
 1327. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [90]
 1328. Sulistrowski, Kazimierz [90]
 1329. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [90]
 1330. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [90]
 1331. Brochowski, B. Ryt. [90]
 1332. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [89]
 1333. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [89]
 1334. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [89]
 1335. Stern, Anatol (1899-1968) [89]
 1336. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [89]
 1337. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [89]
 1338. Gruziel, L. Fot. [88]
 1339. Diabelli, Anton (1781-1858) [88]
 1340. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [88]
 1341. [Gutry, Maria (1899-1988)] [88]
 1342. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1343. Lipiński, Józef (1777-1811) [88]
 1344. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [88]
 1345. Magistrat der Hauptstadt Warschau [87]
 1346. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [87]
 1347. Pohoski, Jan (1889-1940) [87]
 1348. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [87]
 1349. Goublier, Gustave (1856-1926) [87]
 1350. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [86]
 1351. Kataszek, Szymon (1898-1943) [86]
 1352. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [86]
 1353. [Grabiec (?-?)] [86]
 1354. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [86]
 1355. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [86]
 1356. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [85]
 1357. Winter, Peter (1754-1825) [85]
 1358. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [85]
 1359. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [85]
 1360. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [85]
 1361. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [85]
 1362. Centralny Komitet Robotniczy PPS [84]
 1363. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [84]
 1364. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [84]
 1365. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [84]
 1366. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [84]
 1367. Burmistrz w.z. Becher [84]
 1368. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [83]
 1369. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [83]
 1370. Zbyszewski [83]
 1371. Różański, M. Ryt. [82]
 1372. Diveky, Adrjan (1880-1965) [82]
 1373. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [82]
 1374. Teichmann, Antoni (1798-1877) [81]
 1375. Wesoły Wujaszek [81]
 1376. Stecher, August (?-?) [81]
 1377. Landowski, Paweł (1843-1894) [81]
 1378. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [81]
 1379. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [81]
 1380. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [80]
 1381. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [80]
 1382. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [80]
 1383. Rembiel, St. [80]
 1384. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [80]
 1385. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [79]
 1386. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [79]
 1387. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [79]
 1388. Rydel, Lucjan (1870-1918) [79]
 1389. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [79]
 1390. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [79]
 1391. [Franck] [79]
 1392. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [79]
 1393. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [78]
 1394. Banner, M. Red. [78]
 1395. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [78]
 1396. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [78]
 1397. Roeber. H. Ryt. [78]
 1398. Puciata, Ryszard (?-1942) [78]
 1399. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1400. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [78]
 1401. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [78]
 1402. Armia Krajowa [78]
 1403. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [77]
 1404. Szenajch, Władysław (1879-1964) [77]
 1405. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [77]
 1406. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [77]
 1407. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [77]
 1408. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [77]
 1409. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [77]
 1410. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [77]
 1411. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [77]
 1412. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [77]
 1413. Dancla, Charles(1817-1907) [77]
 1414. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [76]
 1415. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [76]
 1416. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [76]
 1417. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [76]
 1418. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [76]
 1419. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [76]
 1420. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [76]
 1421. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [75]
 1422. Grossman, Ludwik (1835-1915) [75]
 1423. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [75]
 1424. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [75]
 1425. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [75]
 1426. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [75]
 1427. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [75]
 1428. Kapituła Odznaki [75]
 1429. Biblioteka Kórnicka [75]
 1430. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [74]
 1431. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [74]
 1432. Starczewski, Jan (1904-1981) [74]
 1433. Malewicz, Jadwiga [74]
 1434. Związek Katolicki [74]
 1435. Weinberg P. [74]
 1436. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [74]
 1437. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [74]
 1438. Gross, Adam (1818-1880) [74]
 1439. Adam, Julius (1826-1874) [74]
 1440. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [73]
 1441. [Quirini, Edward] [73]
 1442. Związek Polskich Artystów Grafików [73]
 1443. Strasburger, Edward (1882-1923) [73]
 1444. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [73]
 1445. Helmer, Charles(18..-1938) [73]
 1446. Fajans, Wacław (1884-1973) [73]
 1447. Dobrowolska-Kierył, Marta [73]
 1448. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [72]
 1449. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [72]
 1450. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [72]
 1451. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [72]
 1452. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [72]
 1453. Sosiński, I. Ryt. [71]
 1454. Brochocki, B. Ryt. [71]
 1455. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [71]
 1456. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [71]
 1457. Związek Bibliotekarzy Polskich [71]
 1458. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [71]
 1459. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [71]
 1460. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [71]
 1461. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [71]
 1462. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [71]
 1463. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [71]
 1464. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [70]
 1465. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [70]
 1466. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [70]
 1467. Pomian, E. [70]
 1468. - [70]
 1469. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [69]
 1470. "Młoda Sztuka" [69]
 1471. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [69]
 1472. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [69]
 1473. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [69]
 1474. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [69]
 1475. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [69]
 1476. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [69]
 1477. Bio [pseud.] [69]
 1478. Bank Handlowy (Warszawa) [69]
 1479. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [68]
 1480. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [68]
 1481. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [68]
 1482. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [68]
 1483. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [68]
 1484. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [68]
 1485. Polska Macierz Szkolna [68]
 1486. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [68]
 1487. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [68]
 1488. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [68]
 1489. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [67]
 1490. Kluczewski, M. Ryt. [67]
 1491. Łukasik, Jan (1910- ) [67]
 1492. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [67]
 1493. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [67]
 1494. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1495. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [67]
 1496. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [67]
 1497. Gorazdowski, E. [66]
 1498. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [66]
 1499. Tonioli, D. [66]
 1500. Teatr Narodowy (Warszawa) [66]
 1501. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [66]
 1502. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [66]
 1503. B.O. Ryt. [66]
 1504. Łabęcki, Wiktor red. [65]
 1505. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [65]
 1506. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [65]
 1507. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [65]
 1508. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [65]
 1509. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [65]
 1510. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [65]
 1511. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [65]
 1512. Gutry, Maria (1899-1988) [65]
 1513. Gross, Napoleon (fl. 1863) [65]
 1514. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [65]
 1515. Charszewski, Ignacy [65]
 1516. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [64]
 1517. Simcis, Gen [64]
 1518. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [64]
 1519. Siekierski, Franciszek [64]
 1520. Kątski, Apolinary (1825-1879) [64]
 1521. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [64]
 1522. Salinger, Zygmunt [64]
 1523. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [64]
 1524. Polska Partia Socjalistyczna [64]
 1525. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [64]
 1526. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [64]
 1527. Bogusławski, Edward (1848-1917) [64]
 1528. Gounod, Charles François (1818-1893) [63]
 1529. Gall, Jan Karol (1856-1912) [63]
 1530. Sosiński, J[ózef] Ryt. [63]
 1531. [Omm, Peter] [63]
 1532. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [63]
 1533. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [63]
 1534. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [63]
 1535. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [63]
 1536. Moder, Paul (1896-1942) [63]
 1537. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [63]
 1538. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [63]
 1539. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [63]
 1540. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [62]
 1541. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [62]
 1542. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [62]
 1543. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [62]
 1544. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [62]
 1545. Olesiński, Karol (1902-1939) [62]
 1546. Dr Fischer, Gubernator [62]
 1547. Dr Fischer, Gouverneur [62]
 1548. Binental, Léopold (1886-1944) [62]
 1549. Szczeciński, K. Fot. [61]
 1550. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [61]
 1551. Kozłowski, Karol (1840-1890) [61]
 1552. Ajzman, David (1869-1922) [61]
 1553. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [61]
 1554. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [61]
 1555. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [61]
 1556. O liść dębu [61]
 1557. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [61]
 1558. F. K. Ryt. [61]
 1559. S. A. Ryt. [60]
 1560. Lichner, Heinrich(1829-1898) [60]
 1561. Żelaznowski, Andrzej [60]
 1562. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [60]
 1563. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [60]
 1564. Krasowska Helena [60]
 1565. Kondor, Ernst. [60]
 1566. Estreicher, Karol (1906-1984) [60]
 1567. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [60]
 1568. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [59]
 1569. A. C. Ryt. [59]
 1570. L. K. [58]
 1571. [Polska Macierz Szkolna] [58]
 1572. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1573. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [58]
 1574. Zarzycka, Aneta. Opiekun [58]
 1575. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [58]
 1576. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [58]
 1577. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [58]
 1578. Stowarzyszenie Architektów Polskich [58]
 1579. Piekacz, J. Fot. [58]
 1580. Grabowski, Józef (18..- ?) [58]
 1581. Maszyński, Piotr (1855-1934) [57]
 1582. Łada, Kazimierz (1824-1871) [57]
 1583. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [57]
 1584. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [57]
 1585. Wars, Henryk (1902-1977) [57]
 1586. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [57]
 1587. Rodzina Lekarska (Warszawa) [57]
 1588. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [57]
 1589. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [57]
 1590. Casciolini, Caludio(1697-1760) [57]
 1591. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [56]
 1592. Münchheimer, Adam (1830-1904) [56]
 1593. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [56]
 1594. Łączkowski Ludwik [56]
 1595. Łączkowska Felicja [56]
 1596. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [56]
 1597. Witkowski, Wincenty [56]
 1598. Vollstedt, Robert (1854-1919) [56]
 1599. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [56]
 1600. Liciński Hipolit [56]
 1601. Laskowski, Otton (1892-1953) [56]
 1602. Konopka, Józef (1884-1940) [56]
 1603. Feuerstein Władysław [56]
 1604. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [56]
 1605. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [56]
 1606. Collodi, Carlo (1826-1890) [56]
 1607. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [55]
 1608. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [55]
 1609. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [55]
 1610. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [55]
 1611. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [55]
 1612. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [55]
 1613. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1614. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [55]
 1615. Rutkowski, R. Ryt. [55]
 1616. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [55]
 1617. Podolski, Ignacy (1854-1888) [55]
 1618. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [55]
 1619. Haehle. Ryt. [55]
 1620. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [55]
 1621. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [55]
 1622. [brak] [54]
 1623. Kuhlewein, A. Ryt. [54]
 1624. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [54]
 1625. Trzemeski, Edward (1843-1905) [54]
 1626. Surzyński, Józef (1851-1919) [54]
 1627. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [54]
 1628. Komitet Budowy Pomników [54]
 1629. Janiczek, Józef (1900-1976) [54]
 1630. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [54]
 1631. J.Ł. Ryt. [53]
 1632. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [53]
 1633. Czerny, Carl (1791-1857) [53]
 1634. Stawiński. Ryt. [53]
 1635. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [53]
 1636. Orda, Napoleon (1807-1883) [53]
 1637. Naoczny świadek [53]
 1638. Marylski, Antoni (1865-1932) [53]
 1639. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [53]
 1640. Jędraszko, Antoni Stanisław [53]
 1641. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [53]
 1642. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [53]
 1643. E. G. Ryt. [52]
 1644. Zawadzki, Michał (1828-1887) [52]
 1645. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1646. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1647. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [52]
 1648. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [52]
 1649. Godard, Benjamin (1849-1895) [52]
 1650. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [52]
 1651. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [52]
 1652. Niedzielski, Jan (ksiądz) [52]
 1653. Macura, Władysław (1896-1935) [52]
 1654. Jezierski, J. Ryt. [52]
 1655. [Fernand, Jacques (?-?)] [52]
 1656. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [52]
 1657. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [52]
 1658. Ryżewski Zygmunt. Red. [52]
 1659. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [52]
 1660. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [52]
 1661. Konewka, Antoni (1885-1944) [52]
 1662. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [52]
 1663. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [51]
 1664. Espen, Theodor (1847-1906) [51]
 1665. [Mielnicki]. Fot. [51]
 1666. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [51]
 1667. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [51]
 1668. Rudkowski, Mat. (?-?) [51]
 1669. Rembowski, Jan (1878-1923) [51]
 1670. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [51]
 1671. Kübler, Ryt. [51]
 1672. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [51]
 1673. Kochanowski, Jan (1897-1970) [51]
 1674. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [51]
 1675. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1676. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [51]
 1677. Dobrski, Konrad [51]
 1678. Telakowski, [Jan]. Ryt. [50]
 1679. Uniwersytet dla Wszystkich [50]
 1680. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [50]
 1681. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [50]
 1682. Krogulski, Władysław (1843-1934) [50]
 1683. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [50]
 1684. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [50]
 1685. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [50]
 1686. Whiting, A. [50]
 1687. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [50]
 1688. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [50]
 1689. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [50]
 1690. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [50]
 1691. Bach, Emanuel (1714-1788) [50]
 1692. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [49]
 1693. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [49]
 1694. Kubełka, Ignacy [49]
 1695. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [49]
 1696. Uziembło, Adam (1885-1971) [49]
 1697. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [49]
 1698. Rożek, Edmund. Red. [49]
 1699. Orlicz, Michał (1893-1970) [49]
 1700. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [49]
 1701. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [49]
 1702. Gąsiorowska, Natalja [49]
 1703. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [49]
 1704. Giełda Mięsna (Warszawa) [49]
 1705. Gajewski, Adrian [49]
 1706. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [49]
 1707. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [49]
 1708. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [49]
 1709. Abrahams, Maurice (1883-1931) [49]
 1710. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [48]
 1711. Puccini, Giacomo (1858-1924) [48]
 1712. Polska Agencja Telegraficzna [48]
 1713. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [48]
 1714. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [48]
 1715. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [48]
 1716. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1717. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [48]
 1718. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [48]
 1719. Janowski, Benon (1873-) [48]
 1720. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [48]
 1721. Aut. [48]
 1722. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [47]
 1723. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [47]
 1724. Voss, Charles (1815-1882) [47]
 1725. Pistyner, M. [47]
 1726. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [47]
 1727. il [47]
 1728. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [47]
 1729. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [47]
 1730. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [47]
 1731. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [47]
 1732. Krywoszejew, Maciej [47]
 1733. Huzarski, Jerzy [47]
 1734. Dancla, Charles (1817-1907) [47]
 1735. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [47]
 1736. Biblioteka Narodowa [47]
 1737. Twardzicki, Walery (1838-1902) [46]
 1738. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [46]
 1739. Ascher, Josef (1829-1869) [46]
 1740. [Płoza-Doliński, Marek] [46]
 1741. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [46]
 1742. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [46]
 1743. Ostas, Marek [46]
 1744. Mickiewicz, Izadora [46]
 1745. Mickiewicz, Dominik [46]
 1746. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [46]
 1747. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [46]
 1748. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [46]
 1749. Czaki, Klementyna [46]
 1750. ADAM [46]
 1751. Konrad. Fot. [45]
 1752. Sturm, Adam (?-1872) [45]
 1753. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [45]
 1754. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [45]
 1755. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [45]
 1756. Wołek, Adam [45]
 1757. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [45]
 1758. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [45]
 1759. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [45]
 1760. S. E. [45]
 1761. Pusch, Alois Maria de [45]
 1762. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [45]
 1763. Polskie Towarzystwo Artystyczne [45]
 1764. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1765. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [45]
 1766. Fabiszewski, M. [45]
 1767. E. S. [45]
 1768. M. R. Rys. [44]
 1769. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [44]
 1770. Voss, Carl (1815-1882) [44]
 1771. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [44]
 1772. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [44]
 1773. Tarczyński, Władysław [44]
 1774. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [44]
 1775. Montabone (Firenze) [44]
 1776. Medeksza, Antoni [44]
 1777. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [44]
 1778. Kosiński Julian (1833-1914) [44]
 1779. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [44]
 1780. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [44]
 1781. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [44]
 1782. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [43]
 1783. Sosiński, J. Ryt. [43]
 1784. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [43]
 1785. Pilich, Michał [43]
 1786. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [43]
 1787. Nowakowski, Bogdan [43]
 1788. Jonzeck, Waldemar [43]
 1789. Field, John (1782-1837) [43]
 1790. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [43]
 1791. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [43]
 1792. Niecz, Krzysztof. Fot. [42]
 1793. Biegański, B. Fot. [42]
 1794. Leybach, Joseph(1817-1891) [42]
 1795. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [42]
 1796. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [42]
 1797. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [42]
 1798. Studnicki, Władysław (1865-1953) [42]
 1799. Sosnkowski, Józef [42]
 1800. Radoszewska, A. J. [42]
 1801. Lewak, Adam (1891-1963) [42]
 1802. Kownacki, A. Ryt. [42]
 1803. Kolitowski, Adam (1878-1971) [42]
 1804. Bizański, Stanisław (1846-1890) [42]
 1805. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [41]
 1806. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [41]
 1807. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [41]
 1808. Oborski, Florian (1839-1892) [41]
 1809. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [41]
 1810. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [41]
 1811. Zinserling, Borys von (1889-1961) [41]
 1812. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 1813. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [41]
 1814. Syrewicz, Xawery [41]
 1815. Styś, Walerian (1885-1936) [41]
 1816. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [41]
 1817. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [41]
 1818. Lewandowski, Adam (1889-1951) [41]
 1819. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [41]
 1820. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [40]
 1821. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [40]
 1822. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [40]
 1823. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [40]
 1824. Próchnik, Adam (1892-1942) [40]
 1825. Nowacki, Łukasz [40]
 1826. Kasterska, Maria [40]
 1827. Janczewski, S. Red. [40]
 1828. G.R. Ryt. [40]
 1829. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [40]
 1830. Cybulski, Izydor Józef [40]
 1831. Schumann, Robert (1810-1856) [39]
 1832. Puławski, Antoni (1856-1931) [39]
 1833. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [39]
 1834. Ménil, Félicien de (1860-1930) [39]
 1835. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [39]
 1836. Association d'Assurance des Industriels Polonais [39]
 1837. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [39]
 1838. Szyszko, Donat (1709 1773) [39]
 1839. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [39]
 1840. Pilati, Auguste (1810-1877) [39]
 1841. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [39]
 1842. Małkowska, Grażyna [39]
 1843. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [39]
 1844. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [39]
 1845. Arnaud, Étienne [39]
 1846. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [38]
 1847. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [38]
 1848. Ziegler; Droste [38]
 1849. Strasburger, Henryk (1887-1951) [38]
 1850. Rybicki, Anastazy [38]
 1851. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [38]
 1852. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [38]
 1853. Jankiewicz, Stanisław [38]
 1854. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [38]
 1855. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [38]
 1856. Baynes, Sydney (1879-1938) [38]
 1857. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [37]
 1858. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [37]
 1859. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [37]
 1860. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [37]
 1861. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [37]
 1862. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [37]
 1863. Napieralski, Mateusz [37]
 1864. Małcużyński, Karol (1922-1984) [37]
 1865. Janusz [37]
 1866. Grem, Tomasz (17..-18..) [37]
 1867. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [37]
 1868. Dowódca Armii Krajowej [37]
 1869. Antoszewicz, S.[tanisław] [37]
 1870. Plewczyński, F. [36]
 1871. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [36]
 1872. Marconi, Władysław (1848-1915) [36]
 1873. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [36]
 1874. Wilczek, Feliks [36]
 1875. Wano, K. [36]
 1876. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [36]
 1877. Osmała, Marcin (1863-1921) [36]
 1878. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [36]
 1879. Muzeum miasta Belgradu [36]
 1880. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [36]
 1881. Kowala, G. [36]
 1882. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [36]
 1883. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [36]
 1884. Grynfeld, Bronisława [36]
 1885. Fuks, Marian (1884-1935) [36]
 1886. Bukowski, Jan (1873-1943) [36]
 1887. Biart, Lucyan (1828-1897) [36]
 1888. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [35]
 1889. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [35]
 1890. Urbanowicz, Szymon (?-?) [35]
 1891. Stolz, Robert (1880-1975) [35]
 1892. M. K. Ryt. [35]
 1893. Herman, Maria (1803-1830) [35]
 1894. Dietrich, Moritz (1816-1887) [35]
 1895. Bizet, Georges (1838-1875) [35]
 1896. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [35]
 1897. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [35]
 1898. Rober, F. H.r. Ryt. [35]
 1899. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [35]
 1900. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [35]
 1901. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [35]
 1902. Konopnicki, Jan [35]
 1903. Kautecki, Antoni [35]
 1904. Kapliński, Franciszek (?-?) [35]
 1905. Wąsowski, B. Ryt. [34]
 1906. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [34]
 1907. E. N. Ryt. [34]
 1908. A...... Z....li [34]
 1909. Związek Strzelecki [34]
 1910. Wyroba, Stefan [34]
 1911. T.B. [34]
 1912. Szelążek, Wacław (1888-1945) [34]
 1913. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [34]
 1914. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [34]
 1915. Naumann, Karl [34]
 1916. Liliental, Stanisława (1897-1988) [34]
 1917. Ligber, F. Szty. [34]
 1918. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [34]
 1919. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [33]
 1920. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [33]
 1921. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [33]
 1922. Florimo, Francesco (1800-1888) [33]
 1923. Yvain, Maurice (1891-1965) [33]
 1924. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [33]
 1925. Porowski, Marceli (1894-1963) [33]
 1926. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [33]
 1927. Mieczkowski, Jan (syn) [33]
 1928. Listowski, Andrzej (1802-1860) [33]
 1929. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [33]
 1930. Komitet Obywatelski Starego Miasta [33]
 1931. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [33]
 1932. Górski, Władysław (1846-1915) [33]
 1933. Grabowski, Roman (1882-1940) [33]
 1934. David, Félicien (1810-1876) [33]
 1935. Batta, Alexandre (1816-1902) [33]
 1936. Zajkowski, A. Ryt. [32]
 1937. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [32]
 1938. Berens, Hermann (1826-1880) [32]
 1939. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [32]
 1940. Walicki, Franciszek (1874-1964) [32]
 1941. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [32]
 1942. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [32]
 1943. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [32]
 1944. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [32]
 1945. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [32]
 1946. Ptaszyńska, Joanna [32]
 1947. Plater, Karol [32]
 1948. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [32]
 1949. Kűbler. Ryt. [32]
 1950. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [32]
 1951. Grupa Starych Zarzewiaków [32]
 1952. Dan, Władysław (1902-2000) [32]
 1953. Brauman, Władysław [32]
 1954. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [32]
 1955. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [31]
 1956. Zandman, Jan (1802-1841) [31]
 1957. Bohm, Carl (1844-1920) [31]
 1958. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [31]
 1959. Stanisławowa Gawrońska [31]
 1960. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [31]
 1961. Radwan, August [31]
 1962. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [31]
 1963. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [31]
 1964. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [31]
 1965. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [31]
 1966. Harentz, S.G. (fl. 1902) [31]
 1967. Fischer, Ludwig (1905-1947) [31]
 1968. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [31]
 1969. Czajkowski. W. Ryt. [31]
 1970. Czajewski Wiktor [31]
 1971. Budkowski, Henryk(1879-1928) [31]
 1972. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [31]
 1973. Bachelbusch, T. Ryt. [31]
 1974. Orion. Fot. [30]
 1975. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [30]
 1976. Wysoki[ński], K. Ryt. [30]
 1977. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [30]
 1978. Samselski, Marek. Red. [30]
 1979. Gnus, Ryta (1881-19..) [30]
 1980. Farkas, Miska (1829-1890) [30]
 1981. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [30]
 1982. Koło Medyków S. U. W. [29]
 1983. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [29]
 1984. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [29]
 1985. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [29]
 1986. Štejman, S. A. [29]
 1987. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [29]
 1988. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [29]
 1989. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [29]
 1990. Péreyra, Charles [29]
 1991. Monckton, Lionel (1861-1924) [29]
 1992. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [29]
 1993. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [29]
 1994. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [29]
 1995. K.P. [29]
 1996. Herzberg, Antoni (1825-19..) [29]
 1997. Giller, Honorata [29]
 1998. Einert, Teodor (1828-1866) [29]
 1999. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [29]
 2000. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [29]
 2001. Amator [29]
 2002. [Urząd m. st. Warszawy] [28]
 2003. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [28]
 2004. Štejnberg, Mihail Karlovič [28]
 2005. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [28]
 2006. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [28]
 2007. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [28]
 2008. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [28]
 2009. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [28]
 2010. Richards, Brinley (1819-1885) [28]
 2011. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [28]
 2012. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [28]
 2013. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [28]
 2014. Klimowicz, Ignacy [28]
 2015. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [28]
 2016. Kaliszewski, L. [28]
 2017. Kafka, Johann (1819-1886) [28]
 2018. Jezierski, J. [28]
 2019. Jedna z uczennic [pseud.] [28]
 2020. Finck, Herman (1872-1939) [28]
 2021. Carulli, Gustavo (1801-1876) [28]
 2022. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [28]
 2023. CAF [27]
 2024. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [27]
 2025. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [27]
 2026. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [27]
 2027. Szymański, Ludwik [27]
 2028. Strzelecki, Edward (1894-1967) [27]
 2029. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [27]
 2030. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [27]
 2031. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [27]
 2032. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [27]
 2033. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [27]
 2034. Jaroński, Feliks (1823-1895) [27]
 2035. Hertz, Teodor (1822-1884) [27]
 2036. Henrion, Paul (1819-1901) [27]
 2037. Massenet, Jules (1842-1912) [26]
 2038. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [26]
 2039. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [26]
 2040. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 2041. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [26]
 2042. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [26]
 2043. Ries, Franz (1846-1932) [26]
 2044. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [26]
 2045. Meisser [26]
 2046. Lazzerini, Gustavo [26]
 2047. Kapliński, Julian [26]
 2048. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [26]
 2049. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 2050. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [26]
 2051. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [25]
 2052. Lange, Gustav (1830-1899) [25]
 2053. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [25]
 2054. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [25]
 2055. Vorbond, Wanda (?-1939) [25]
 2056. Szydłowska, Grażyna [25]
 2057. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [25]
 2058. Sawiński, F. M. [25]
 2059. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [25]
 2060. Lisiak, Elżbieta [25]
 2061. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [25]
 2062. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [25]
 2063. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [25]
 2064. Czermak, Grażyna [25]
 2065. B. B. Ryt. [25]
 2066. Archibald, M. [25]
 2067. Ambrich, Magdalena [25]
 2068. Sigismond i Ska. Fot. [24]
 2069. M.R. Ryt. [24]
 2070. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [24]
 2071. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [24]
 2072. Tuszyński, Antoni L. [24]
 2073. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [24]
 2074. Tarczyński, Józef (1841-1897) [24]
 2075. Obuchowicz, Henryk [24]
 2076. Niezależna Partia Chłopska [24]
 2077. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [24]
 2078. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [24]
 2079. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [24]
 2080. Lecocq, Charles (1832-1918) [24]
 2081. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [24]
 2082. Kotuliński, Andrzej [24]
 2083. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [24]
 2084. Galle, Henryk (1872-1948) [24]
 2085. Fiszer, Carolina [24]
 2086. Derengowski, Jan [24]
 2087. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [24]
 2088. Cymerman, Leon (1876-1964) [24]
 2089. Cirina, J. A. [24]
 2090. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [24]
 2091. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 2092. Borowy, Wacław (1890-1950) [24]
 2093. Bockhann, F. [24]
 2094. Ballach, A.[ndrzej] [24]
 2095. Zeller, Carl (1842-1898) [23]
 2096. Lange, Gustav(1830-1899) [23]
 2097. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [23]
 2098. Eilenberg, Richard (1848-1925) [23]
 2099. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [23]
 2100. Szymański, Ludwik (?-?) [23]
 2101. Szczepański, Sebastian [23]
 2102. Szczepański, Grzegorz [23]
 2103. Sawiczewski, S. [23]
 2104. Młodzież Zarzewiacka [23]
 2105. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [23]
 2106. Marx, Emil (?-?) [23]
 2107. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [23]
 2108. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [23]
 2109. Loos, Vincent Angelo [23]
 2110. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [23]
 2111. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [23]
 2112. Kątski, Antoni(1817-1889) [23]
 2113. Klub Filmowy (Warszawa) [23]
 2114. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [23]
 2115. Hiller, Karol (1891-1939) [23]
 2116. Feldman, J. [23]
 2117. David, Félicien César(1810-1876) [23]
 2118. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [22]
 2119. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [22]
 2120. Krajewski. Ryt. [22]
 2121. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [22]
 2122. Treter Mieczysław (1883-1943) [22]
 2123. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [22]
 2124. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [22]
 2125. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [22]
 2126. Rober, F. H. Ryt. [22]
 2127. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [22]
 2128. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [22]
 2129. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [22]
 2130. Lorens, Carl (1851-1909) [22]
 2131. Leybach, Joseph (1817-1891) [22]
 2132. Krogulski, Władysław(1843-1934) [22]
 2133. Karoli, W. [22]
 2134. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [22]
 2135. Gay, Byron (1886-1945) [22]
 2136. Eibl, Piotr (?-1886) [22]
 2137. Budapest Lengyel-Egylet [22]
 2138. Bogacki, S. Fot. [22]
 2139. Maszyński, Julian (1847-1901) [21]
 2140. Lassen, Eduard(1830-1904) [21]
 2141. K.W. Ryt. [21]
 2142. Walaszczak, Piotr [21]
 2143. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [21]
 2144. Prochaska, Anna [21]
 2145. Pokorny, [Jan]. Ryt. [21]
 2146. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [21]
 2147. Orthwein, Ludwik [21]
 2148. Mróz, Agnieszka [21]
 2149. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [21]
 2150. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [21]
 2151. Lilpop, Marian [21]
 2152. Kucharska-Singh, Paulina [21]
 2153. Klein, Kazimierz (1871-1927) [21]
 2154. Jaworski, Lesław (1882-1929) [21]
 2155. Golański, Jerzy [21]
 2156. Furuhjelm, J. (muzyka) [21]
 2157. Emer, Lucjan [21]
 2158. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [21]
 2159. Depret, Maurice (18..-1933) [21]
 2160. Dembiński, Czesław [21]
 2161. Charchillac, Berthet de [21]
 2162. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [21]
 2163. Gibs, Joe [20]
 2164. K.N. Ryt. [20]
 2165. Urbanowicz, Szymon [20]
 2166. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [20]
 2167. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [20]
 2168. R. P. [20]
 2169. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [20]
 2170. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [20]
 2171. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [20]
 2172. Krzyżanowska, Celina [20]
 2173. Jackowski, Aleksander [20]
 2174. Godfrey, Charles (1839-1919) [20]
 2175. Fiedler. Ryt. [20]
 2176. Bielicka, Eugenia [20]
 2177. N[icz], E. Ryt. [19]
 2178. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [19]
 2179. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [19]
 2180. Szkoła Główna Warszawska [19]
 2181. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [19]
 2182. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [19]
 2183. Steiman, S. [19]
 2184. Schonberger, John (1892-1983) [19]
 2185. Potocki, Antoni (1867-1939) [19]
 2186. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [19]
 2187. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [19]
 2188. Muzeum Historyczne w Goteborgu [19]
 2189. Lewinger, Władysław (1874-1943) [19]
 2190. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [19]
 2191. Koschmider, Edmund [19]
 2192. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [19]
 2193. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [19]
 2194. K. Ryt. [19]
 2195. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [19]
 2196. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [19]
 2197. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [19]
 2198. Arezzo, Pierre (18..-1972) [19]
 2199. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [18]
 2200. Drexlerówna Luna (1882-1933) [18]
 2201. Śliwiński, Jan (1830-1893) [18]
 2202. par Ketterer [18]
 2203. [s.n.] [18]
 2204. Wieniawski, Józef (1837-1912) [18]
 2205. Wagner, Richard (1813-1883) [18]
 2206. W. B. Ryt. [18]
 2207. Uhry, M. [18]
 2208. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [18]
 2209. Salabert, Francis (1884-1946) [18]
 2210. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2211. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [18]
 2212. Offenbach, Jacques (1819-1880) [18]
 2213. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [18]
 2214. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [18]
 2215. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [18]
 2216. Grupa Legionistów [18]
 2217. Gola, A. (muzyka) [18]
 2218. Eilenberg, Richard(1848-1925). [18]
 2219. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [18]
 2220. Dawidowa, Helena [18]
 2221. Borawski, Władysław (1892-1970) [18]
 2222. Biske, Karol (1863-1928) [18]
 2223. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [18]
 2224. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [18]
 2225. Arnaud, Etienne (1807-1863) [18]
 2226. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [17]
 2227. K.M. Ryt. [17]
 2228. Bielecki, C. [17]
 2229. Ćwiklicz, Bolesław [17]
 2230. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [17]
 2231. W. K. [17]
 2232. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [17]
 2233. Suszczyński, Jan [17]
 2234. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [17]
 2235. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [17]
 2236. Siegrist, Piotr [17]
 2237. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [17]
 2238. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [17]
 2239. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [17]
 2240. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [17]
 2241. Makowski, Henryk (1933-) [17]
 2242. Lozano, Vicente [17]
 2243. Kowalski, Leon (1870-1937) [17]
 2244. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [17]
 2245. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [17]
 2246. Kataszek, Szymon(1898-1943) [17]
 2247. Jan Mieczkowski (1830-1889) [17]
 2248. Jakobi, Zygmunt [17]
 2249. J.J, Ryt. [17]
 2250. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [17]
 2251. Herz, Henri(1803-1888) [17]
 2252. Herbert, Theodor(1822-1891) [17]
 2253. Gnatkowski, Adam [17]
 2254. Döhler, Theodore(1814-1856) [17]
 2255. Brodowski, Kazimierz (?-?) [17]
 2256. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [17]
 2257. Betcher, Jan C. [17]
 2258. Arslan M. [17]
 2259. Kucz[yński], M. Ryt. [16]
 2260. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2261. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [16]
 2262. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [16]
 2263. Treter, Bohdan (1886-1945) [16]
 2264. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [16]
 2265. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [16]
 2266. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [16]
 2267. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [16]
 2268. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2269. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [16]
 2270. Lucas, Napoleon(1822-1884) [16]
 2271. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [16]
 2272. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [16]
 2273. Le Couppey, Felix(1811-1887) [16]
 2274. Lassen, Eduard (1830-1904) [16]
 2275. Labitzky, Joseph (1802-1881) [16]
 2276. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [16]
 2277. Krajewska, Julia. Ryt. [16]
 2278. Kossakowska, Wanda [16]
 2279. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [16]
 2280. J. J. Ryt. [16]
 2281. Hervé (1825-1892) [16]
 2282. Godfrey, Daniel (1831-1903) [16]
 2283. Garat, Pierre (1762-1823) [16]
 2284. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [16]
 2285. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [16]
 2286. Delahaye, Edward. Ryt. [16]
 2287. Dalla Casa, Louis [16]
 2288. Chodecki, Władysław [16]
 2289. Bouleau, H. de. [16]
 2290. Bobiński, Henryk (1861-1914) [16]
 2291. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [16]
 2292. A. K. Ryt. [15]
 2293. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [15]
 2294. Wohlfahrt, A. [15]
 2295. Sosnowski, J. Ryt. [15]
 2296. Sosnkowski, Józef (?-?) [15]
 2297. Rudnicka, Monika [15]
 2298. Missler, B. T. [15]
 2299. Miller, Karol (1819-1889) [15]
 2300. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [15]
 2301. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2302. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [15]
 2303. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [15]
 2304. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2305. Lange, Gustav (1830-1889) [15]
 2306. Kóźmiński, T. B. [15]
 2307. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [15]
 2308. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [15]
 2309. Kondracki, W. Fot. [15]
 2310. Kadler, Ludwik (1838-1899) [15]
 2311. Joyce, Archibald (1873-1963) [15]
 2312. Jansenne, Louis (1809-1890) [15]
 2313. Jacobi, Victor(1809-1892) [15]
 2314. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [15]
 2315. Fall, Leo (1873-1925) [15]
 2316. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [15]
 2317. Bayer, Josef (1852-1913) [15]
 2318. Olszewski, Czesław, fot. [14]
 2319. Zumpe, Edmund [14]
 2320. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [14]
 2321. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [14]
 2322. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [14]
 2323. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [14]
 2324. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [14]
 2325. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [14]
 2326. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [14]
 2327. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [14]
 2328. Krug, Diederich (1821-1880) [14]
 2329. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [14]
 2330. Klein, W. Ryt. [14]
 2331. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [14]
 2332. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [14]
 2333. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [14]
 2334. Benjamin Kornfeld [14]
 2335. Behr, Franz (1837-1898) [14]
 2336. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [13]
 2337. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [13]
 2338. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [13]
 2339. W.Z. Ryt. [13]
 2340. Radzimiński, Bronisław [13]
 2341. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [13]
 2342. Makomaski, Edmund [13]
 2343. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 2344. Lewski , I. [13]
 2345. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [13]
 2346. Konstanty. Fot. [13]
 2347. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [13]
 2348. K. Z. Ryt. [13]
 2349. J. S. Ryt. [13]
 2350. Ganne, Louis (1862-1923) [13]
 2351. Erhard, Carl [13]
 2352. Dubois, Théodore (1837-1924) [13]
 2353. Dietrich, Moritz(1816-1887) [13]
 2354. Di Donato, Carlo [13]
 2355. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [13]
 2356. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [12]
 2357. Hünten, Franz(1793-1878) [12]
 2358. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [12]
 2359. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [12]
 2360. Max, Józef (?-?) [12]
 2361. M. A. Ryt [12]
 2362. Lam, Stanisław (1891-1965) [12]
 2363. Lack, Théodore(1846-1921) [12]
 2364. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [12]
 2365. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [12]
 2366. Jasieński, Feliks (1861-1929) [12]
 2367. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [12]
 2368. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [12]
 2369. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [12]
 2370. A. S. Ryt. [12]
 2371. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [11]
 2372. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [11]
 2373. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [11]
 2374. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [11]
 2375. Whiting, Richard A. (1891-1938) [11]
 2376. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [11]
 2377. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [11]
 2378. Reber, Henri (1807-1880) [11]
 2379. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2380. Krasuski, Stefan [11]
 2381. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [11]
 2382. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [11]
 2383. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [11]
 2384. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [11]
 2385. Achtel, Aleksandra [11]
 2386. Mottl, Adam, fot. [10]
 2387. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [10]
 2388. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [10]
 2389. Atelier Rembrandt [10]
 2390. Żółtowski, A. [10]
 2391. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [10]
 2392. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [10]
 2393. Suppé, Franz von (1819-1895) [10]
 2394. Pokorny. Ryt. [10]
 2395. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [10]
 2396. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [10]
 2397. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [10]
 2398. Bieniewski, T. Fot. [10]
 2399. Bar, E. Ryt. [10]
 2400. AWU [10]
 2401. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [9]
 2402. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [9]
 2403. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [9]
 2404. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 2405. Szwankowska, Hanna [9]
 2406. Paczóski, Julian [9]
 2407. Lincke, Paul (1866-1946) [9]
 2408. Koman, Henryk (1824-1887) [9]
 2409. Kasiewicz, Alfred [9]
 2410. G.S. Ryt. [9]
 2411. C.K. ryt. [9]
 2412. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [9]
 2413. Bobrowski, Tadeusz [9]
 2414. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [9]
 2415. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [9]
 2416. Bianchi, Emilio [9]
 2417. Przyałgowski, Ignacy [8]
 2418. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [8]
 2419. W. K. Ryt. [8]
 2420. Verico, [Antonio]. Ryt. [8]
 2421. Tirling, Zygmunt [8]
 2422. Taubert. Ryt. [8]
 2423. Scassola, A.(18..-19..) [8]
 2424. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [8]
 2425. Parafia św. Krzyża w Warszawie [8]
 2426. P. D. Ryt. [8]
 2427. Olzacki, Sławomir. Fot. [8]
 2428. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [8]
 2429. Myślińska, Grażyna. Fot. [8]
 2430. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [8]
 2431. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [8]
 2432. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [8]
 2433. Grimm., A. Ryt. [8]
 2434. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [8]
 2435. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [8]
 2436. Dziedzic, T. Ryt. [8]
 2437. Budkowski, Henryk (1879-1928) [8]
 2438. Audran, Edmond(1842-1901) [8]
 2439. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [7]
 2440. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [7]
 2441. Seiss, Isidor(1840-1905) [7]
 2442. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [7]
 2443. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [7]
 2444. Wierciński, K. [7]
 2445. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [7]
 2446. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [7]
 2447. W.K. Ryt. [7]
 2448. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [7]
 2449. Sztyft, Herman (1880- ) [7]
 2450. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2451. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [7]
 2452. Raudny, Wacław [7]
 2453. Posttallé [7]
 2454. Pallach, A. Ryt. [7]
 2455. M.K. Ryt. [7]
 2456. Lefebvre, Casimir [7]
 2457. Kucz, M. Ryt. [7]
 2458. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [7]
 2459. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [7]
 2460. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [7]
 2461. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [7]
 2462. Dequin, Léon (18..-1937) [7]
 2463. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [7]
 2464. A. Ryt. [7]
 2465. A. G. Ryt. [7]
 2466. Zawadzki, W. Ryt. [6]
 2467. Zagórska, W. Ryt. [6]
 2468. Woydyga, Jan (1857-1938) [6]
 2469. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [6]
 2470. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [6]
 2471. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [6]
 2472. Osborne, George Alexander (1806-1893) [6]
 2473. Liszt, Ferenc(1811-1886) [6]
 2474. Kuczyński [6]
 2475. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [6]
 2476. Gawęcki Witold (1911-1946) [6]
 2477. Cichocki, Ks. [6]
 2478. Chmielewski, Ignacy [6]
 2479. Bazzini, Antonio(1818-1897) [6]
 2480. Aniela S. Ryt. [6]
 2481. Zaborska, Anna. Fot. [5]
 2482. Skrobańsk, Z. Fot. [5]
 2483. Wanda Z. Ryt. [5]
 2484. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [5]
 2485. Titel, Otto (18.. -1926) [5]
 2486. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [5]
 2487. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [5]
 2488. Marois, Blanche [5]
 2489. Lubowski, Józef (1824-1855) [5]
 2490. Lewandowski, Michał (kompozytor) [5]
 2491. Leschik, Konrad [5]
 2492. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [5]
 2493. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [5]
 2494. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [5]
 2495. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [5]
 2496. Czibulka, Alphons(1842-1894) [5]
 2497. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [5]
 2498. Bachmann, Georges(1848-1894) [5]
 2499. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [4]
 2500. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [4]
 2501. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [4]
 2502. Reiss, N. [4]
 2503. Popp, Wilhelm(1828-1902) [4]
 2504. Polskie Stronnictwo Ludowe [4]
 2505. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2506. Nemo {pseud.] [4]
 2507. Miernicki, Władysław,fot. [4]
 2508. Lanner, Joseph (1801-1843) [4]
 2509. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [4]
 2510. Jungmann, Albert(1824-1892) [4]
 2511. Błaszczak, Fr. [4]
 2512. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [4]
 2513. CAF, Komierowski, W.,fot. [3]
 2514. Schiff, Józef. Fot. [3]
 2515. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 2516. Wiśniewski, Marceli [3]
 2517. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [3]
 2518. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [3]
 2519. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [3]
 2520. Schulhoff, Julius (1825-1898) [3]
 2521. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 2522. Rayski, Albin (1845-1921) [3]
 2523. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2524. Pichler, Jan. Ryt. [3]
 2525. Niecz, K.,fot. [3]
 2526. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2527. Mendewski, Stanisław [3]
 2528. Kautecki, Antoni. [3]
 2529. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2530. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [3]
 2531. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [3]
 2532. Głogowski, Tomasz(18..- ) [3]
 2533. Fall, Leo(1873-1925) [3]
 2534. Ernest, Adam (1868-1926) [3]
 2535. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [3]
 2536. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [3]
 2537. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [3]
 2538. Badia, Luigi(1819-1899) [3]
 2539. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [2]
 2540. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [2]
 2541. Zając, Jerzy [2]
 2542. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [2]
 2543. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2544. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [2]
 2545. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [2]
 2546. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [2]
 2547. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [2]
 2548. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [2]
 2549. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [2]
 2550. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [2]
 2551. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2552. Issakowitch, S.S. [2]
 2553. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [2]
 2554. Golubec' Mikola (1891-1942) [2]
 2555. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [2]
 2556. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [2]
 2557. Biblioteka Publiczna w Warszawie [2]
 2558. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [1]
 2559. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2560. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 2561. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 2562. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 2563. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 2564. Oranowski, Wacław [1]
 2565. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 2566. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 2567. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 2568. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 2569. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2570. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2571. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2572. Cikanek, Ferdinand [1]
 2573. Hölzel, Marek (1843-1921) [0]
 2574. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [0]
 2575. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [0]
 2576. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [0]
 2577. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [0]
 2578. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [0]
 2579. Weintraub, Jan [0]
 2580. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [0]
 2581. Towarzystwo Miłośników Przyrody [0]
 2582. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [0]
 2583. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [0]
 2584. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2585. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [0]
 2586. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2587. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [0]
 2588. Krudowski, Józef [0]
 2589. Ken, Aleksander (1828-1874) [0]
 2590. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [0]
 2591. Jankowski, Wacław (fotograf) [0]
 2592. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [0]

More statistics...