polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 84199

Readers on-line: 75

Total number of users since Jan 1, 2010: 25927719

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Ministerstwo Oświaty [596]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Urząd Statystyczny w Warszawie [320]
 5. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [263]
 6. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 7. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 8. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 9. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [224]
 10. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 11. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 12. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 13. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 14. Popowski, S. [162]
 15. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 16. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [136]
 17. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 18. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 19. Stowarzyszenie Architektów Polskich [123]
 20. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [121]
 21. Dębski, Michał [117]
 22. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 23. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [111]
 24. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 25. Nadarzyński Ośrodek Kultury [105]
 26. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 27. Urząd Gminy Nadarzyn [102]
 28. Nadarzyn. Zarząd Gminy Instytucja sprawcza [102]
 29. Gawrońska, Edyta. Red. [102]
 30. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 31. Związek Patriotów Polskich [96]
 32. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 33. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [95]
 34. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 35. Kacprzak, Grzegorz Red. [90]
 36. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [90]
 37. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [87]
 38. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [83]
 39. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [74]
 40. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 41. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [62]
 42. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [56]
 43. CAF [53]
 44. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 45. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [52]
 46. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [51]
 47. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [51]
 48. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 49. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 50. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [48]
 51. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [48]
 52. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 53. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [47]
 54. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 55. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 56. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [45]
 57. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [45]
 58. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 59. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [44]
 60. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [43]
 61. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [43]
 62. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 63. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 64. Instytut Urbanistyki i Architektury [39]
 65. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 66. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 67. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 68. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 69. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 70. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 71. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [34]
 72. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 73. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 74. Główny Urząd Statystyczny [32]
 75. Ośrodek Dokumentacji Instytutu Urbanistyki i Architektury [31]
 76. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 77. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 78. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [30]
 79. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 80. Zakład Fotograficzny "Orion" (Warszawa) [29]
 81. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 82. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 83. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 84. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 85. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [26]
 86. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [26]
 87. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 88. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [26]
 89. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [25]
 90. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 91. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 92. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 93. Mottl, Adam (1928-2013) [24]
 94. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 95. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 96. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [23]
 97. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [23]
 98. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 99. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 100. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 101. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [23]
 102. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [23]
 103. A. Z. Ryt. [23]
 104. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 105. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 106. Stefanow, Piotr [21]
 107. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [21]
 108. Rzewuski, Walery (1837-1888) [20]
 109. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 110. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 111. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [20]
 112. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [20]
 113. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [20]
 114. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 115. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 116. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [18]
 117. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [18]
 118. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 119. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 120. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [17]
 121. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [17]
 122. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [17]
 123. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 124. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 125. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [17]
 126. P.B. Ryt. [17]
 127. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [17]
 128. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [17]
 129. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 130. A. M. Ryt. [17]
 131. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 132. Sigismond. Fot. [16]
 133. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 134. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 135. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 136. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [16]
 137. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [16]
 138. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 139. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 140. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [15]
 141. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 142. Karoli & Troczewski [15]
 143. J. H. Ryt. [15]
 144. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 145. Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP [14]
 146. S. A. Ryt. [14]
 147. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 148. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 149. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 150. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [14]
 151. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 152. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 153. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 154. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 155. Olszewski, Czesław (1894-1969) [13]
 156. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 157. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 158. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [13]
 159. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 160. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 161. Hadomský, Vladimír (1938-2015) [13]
 162. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 163. Conrad. Fot. [13]
 164. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 165. B. P. Ryt. [13]
 166. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 167. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 168. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 169. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 170. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 171. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 172. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [12]
 173. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 174. Dombrowski, Władysław [12]
 175. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 176. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 177. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 178. Teatr Narodowy [11]
 179. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 180. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 181. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 182. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 183. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 184. Kowalski, L. Fot. [11]
 185. Dziedzic, P. Ryt. [11]
 186. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 187. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 188. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 189. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 190. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [10]
 191. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 192. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 193. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [10]
 194. K. P. Ryt. [10]
 195. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 196. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 197. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 198. Bukowski, Jan (1873-1943) [10]
 199. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [10]
 200. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 201. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 202. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 203. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 204. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 205. Röber, H. Ryt. [9]
 206. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 207. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [9]
 208. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [9]
 209. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [9]
 210. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 211. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 212. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 213. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 214. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 215. Kneisel, August [9]
 216. Klukowski, Jan (1904-1944) [9]
 217. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 218. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 219. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [9]
 220. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 221. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 222. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 223. Zarząd Miejski w Równem [8]
 224. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 225. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 226. Walter. Ryt. [8]
 227. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 228. Szubert, Awit (1837-1919) [8]
 229. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 230. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 231. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 232. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 233. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [8]
 234. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 235. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 236. K.K. Ryt. [8]
 237. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 238. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 239. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 240. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 241. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 242. ADAM. Ryt. [8]
 243. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 244. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 245. Załęczny, Jolanta (1959- ) [7]
 246. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 247. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 248. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 249. W. R. Ryt. [7]
 250. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 251. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 252. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 253. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [7]
 254. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [7]
 255. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 256. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 257. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 258. Mieczkowski, Jan (1864-1919). Fot. [7]
 259. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 260. Kluczewski, M. Ryt. [7]
 261. K.P. Ryt. [7]
 262. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 263. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 264. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 265. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 266. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 267. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 268. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 269. Baumann, R. Lit. [7]
 270. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 271. [Miethke, H. O.] [6]
 272. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 273. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [6]
 274. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [6]
 275. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 276. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 277. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [6]
 278. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [6]
 279. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 280. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 281. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [6]
 282. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [6]
 283. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 284. Telakowski, [Jan]. Ryt. [6]
 285. Teatr Polski [6]
 286. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [6]
 287. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 288. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 289. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 290. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 291. Parzych, Czesław (1938- ) [6]
 292. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 293. Okuń, Edward (1872-1945) [6]
 294. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [6]
 295. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 296. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 297. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 298. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 299. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [6]
 300. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 301. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 302. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 303. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 304. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 305. M. R. Rys. [6]
 306. L. N. Ryt. [6]
 307. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 308. Kozłowski, K. Ryt. [6]
 309. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [6]
 310. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 311. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [6]
 312. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 313. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 314. J. Ł. Ryt. [6]
 315. J. T. Ryt. [6]
 316. J. K. Ryt. [6]
 317. Hufsky [6]
 318. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 319. Gruziel, L. Fot. [6]
 320. Gawęcki Witold (1911-1946) [6]
 321. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 322. E. G. Ryt. [6]
 323. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [6]
 324. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [6]
 325. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 326. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [6]
 327. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 328. Biegański, B. Fot. [6]
 329. Achtel, Józef [6]
 330. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 331. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 332. [Granke, Stefan] [5]
 333. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 334. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 335. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 336. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 337. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [5]
 338. Wanecki, Jarosław (1968- ) [5]
 339. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 340. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 341. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 342. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 343. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 344. Teatr Letni [5]
 345. Teatr Ateneum [5]
 346. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 347. Szczeciński, K. Fot. [5]
 348. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 349. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 350. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 351. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 352. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 353. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 354. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 355. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 356. Orion. Fot. [5]
 357. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 358. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 359. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 360. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 361. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach [5]
 362. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 363. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 364. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 365. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 366. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 367. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 368. Leliwa, Alfred [5]
 369. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 370. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 371. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 372. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 373. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 374. Kapuściński, Piotr [5]
 375. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [5]
 376. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 377. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 378. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 379. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 380. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 381. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 382. Domżalski, Jerzy [5]
 383. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 384. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 385. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 386. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 387. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 388. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [5]
 389. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 390. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 391. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 392. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 393. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [5]
 394. A. R. Ryt. [5]
 395. "Orion" [5]
 396. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 397. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 398. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 399. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 400. Zieliński, Jarosław (1958-2021) [4]
 401. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 402. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 403. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 404. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 405. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 406. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 407. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [4]
 408. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 409. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 410. Teatr Wielki [4]
 411. Szymański, F. Ryt. [4]
 412. Szczepański, Jacek (1971- ) [4]
 413. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 414. Sosiński, I. Ryt. [4]
 415. Simcis, Gen [4]
 416. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 417. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [4]
 418. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [4]
 419. Schiff, Józef. Fot. [4]
 420. Röber, G. Ryt. [4]
 421. Rzążnicki, A. Fot. [4]
 422. Rzepko, Władysław (1854-1932) [4]
 423. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 424. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 425. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 426. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 427. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 428. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 429. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 430. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 431. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 432. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 433. Nowialis [4]
 434. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 435. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 436. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 437. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 438. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [4]
 439. Mieczkowski, Jan (1864-1910). Fot. [4]
 440. Markowski, Antoni (1878-1949) [4]
 441. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 442. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 443. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 444. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 445. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 446. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 447. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [4]
 448. Krzyżanowski, K. [4]
 449. Krajewski, J. Ryt. [4]
 450. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [4]
 451. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [4]
 452. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 453. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 454. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 455. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 456. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 457. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [4]
 458. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 459. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 460. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 461. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 462. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 463. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 464. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 465. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 466. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 467. Golański, Jerzy [4]
 468. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 469. Forbert, Leo (1880-1938) [4]
 470. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 471. E. N. Ryt. [4]
 472. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 473. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 474. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 475. Dobrovolsky, Jaroslav (1895-1942) [4]
 476. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 477. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 478. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 479. Budynkiewicz, Tadeusz Wacław (1929-2017) [4]
 480. Brochocki, B. Ryt. [4]
 481. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 482. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 483. Antykwarnia Warszawska [4]
 484. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [4]
 485. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 486. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 487. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 488. [brak] [3]
 489. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [3]
 490. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 491. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 492. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 493. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 494. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 495. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 496. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 497. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 498. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [3]
 499. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 500. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 501. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 502. Wisłocki, Adam (1888-1943) [3]
 503. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 504. Warszawski Lombard Miejski [3]
 505. Warnka, Jadwiga [3]
 506. W. C. Ryt. [3]
 507. Urząd Miasta Legionowo [3]
 508. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 509. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 510. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 511. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 512. Trzemeski, Edward (1843-1905) [3]
 513. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 514. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 515. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 516. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 517. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 518. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 519. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [3]
 520. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 521. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 522. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 523. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 524. Teatr Mały [3]
 525. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 526. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [3]
 527. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 528. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 529. Suligowski, Adolf (1849-1932) [3]
 530. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 531. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 532. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [3]
 533. Skoczek, Tadeusz (1955- ). Red. [3]
 534. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 535. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 536. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 537. Schvarzman, Mauricio (1947- ) [3]
 538. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 539. Schauer, Gustav (1826-1902) [3]
 540. Różański, M. Ryt. [3]
 541. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 542. Romanowska-Mazur, Bronisława (1926-2018) [3]
 543. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 544. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 545. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 546. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 547. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [3]
 548. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [3]
 549. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 550. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [3]
 551. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 552. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 553. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 554. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 555. Poddębski, Henryk (1890-1945) [3]
 556. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 557. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 558. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 559. Münchheimer, A[dam] (1861-1900). Fot. [3]
 560. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 561. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 562. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 563. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 564. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [3]
 565. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 566. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 567. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 568. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 569. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 570. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 571. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 572. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [3]
 573. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 574. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 575. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 576. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 577. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 578. M.R. Ryt. [3]
 579. Liga Morska i Kolonialna [3]
 580. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 581. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [3]
 582. L. K. [3]
 583. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 584. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [3]
 585. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 586. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 587. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 588. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 589. Krynicki, M. Lit. [3]
 590. Krajewski. Ryt. [3]
 591. Koło Medyków S. U. W. [3]
 592. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 593. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 594. Koroniarz [3]
 595. Konrad. Fot. [3]
 596. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 597. Kohn, Alfred. Red. [3]
 598. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 599. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [3]
 600. Kawka-Piotrowska, Małgorzata [3]
 601. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 602. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 603. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 604. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 605. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 606. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 607. Jezierski, Edmund (1881-1935) [3]
 608. Jaugey, Jean [3]
 609. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 610. J.Ł. Ryt. [3]
 611. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 612. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 613. Hrycek, Jan Krzysztof (1946- ) [3]
 614. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 615. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [3]
 616. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 617. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 618. Gorazdowski, E. [3]
 619. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 620. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 621. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 622. Gibs, Joe [3]
 623. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 624. Dąbrowski, Stanisław [3]
 625. Dyamentowski. Ryt. [3]
 626. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 627. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 628. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 629. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 630. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [3]
 631. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 632. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 633. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 634. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 635. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 636. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 637. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 638. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 639. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 640. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [3]
 641. Bronicz, Waldemar (1958-) [3]
 642. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 643. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 644. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 645. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 646. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 647. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 648. Bauman, R. Lit. [3]
 649. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 650. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 651. Andruskó, Károly (1915-2008) [3]
 652. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 653. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 654. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 655. A.P. [3]
 656. - [3]
 657. "Orion". Fot. [3]
 658. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 659. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 660. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 661. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 662. Čapskytė, Aušra (1966- ) [2]
 663. [Łosiowa, Emilia] [2]
 664. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 665. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 666. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 667. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 668. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 669. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 670. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 671. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 672. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 673. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 674. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 675. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 676. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 677. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 678. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 679. Zarząd Miejski m.st. Warszawy. Wydział Szkolnictwa [2]
 680. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 681. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 682. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 683. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 684. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 685. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [2]
 686. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 687. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 688. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 689. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 690. Wróblewski, K. [2]
 691. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 692. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 693. Wojskowy Instytut Geograficzny [2]
 694. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 695. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 696. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 697. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 698. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 699. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 700. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 701. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 702. Warnkówna, Jadwiga [2]
 703. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 704. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 705. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 706. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 707. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 708. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 709. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 710. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 711. Treter, Bohdan (1886-1945) [2]
 712. Treter Mieczysław (1883-1943) [2]
 713. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 714. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 715. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 716. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 717. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 718. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 719. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 720. Telakowski, J.[an]. Ryt. [2]
 721. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 722. Teatr na Chłodnej [2]
 723. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 724. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 725. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 726. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 727. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 728. Szulc, Tadeusz [2]
 729. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 730. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 731. Sznage. Ryt. [2]
 732. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 733. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 734. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 735. Szczepański, Jacek Emil (1971- ) [2]
 736. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 737. Surowiecki, Karol [2]
 738. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 739. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 740. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 741. Straż Obywatelska. Komenda [2]
 742. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 743. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 744. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 745. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 746. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 747. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 748. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 749. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 750. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 751. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 752. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 753. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 754. Sosiński, J. Ryt. [2]
 755. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 756. Socha, Szczepan [2]
 757. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 758. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 759. Skornia-Roszij, Maria [2]
 760. Siekierski, Franciszek [2]
 761. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [2]
 762. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 763. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 764. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 765. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 766. Sedlaczek, Lech [2]
 767. Röber, F. H. Ryt. [2]
 768. Rzewuski, Bolesław (około 1845-1880) [2]
 769. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 770. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 771. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 772. Rumianek, Stanisław [2]
 773. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 774. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 775. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 776. Rober, F. H. Ryt. [2]
 777. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 778. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [2]
 779. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 780. Raffaello Santi (1483-1520). Aut. wzoru [2]
 781. Rada Regencyjna [2]
 782. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [2]
 783. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 784. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [2]
 785. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 786. Przyałgowski, Ignacy [2]
 787. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 788. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [2]
 789. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 790. Polska Macierz Szkolna [2]
 791. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 792. Plewczyński, F. [2]
 793. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [2]
 794. Pistyner, M. [2]
 795. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 796. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 797. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 798. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 799. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 800. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 801. Olzacki, Sławomir. Fot. [2]
 802. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 803. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 804. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 805. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 806. Niedziałkowska, Zofia (1904-1991) [2]
 807. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 808. N[icz], E. Ryt. [2]
 809. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 810. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 811. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 812. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 813. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 814. Myślińska, Grażyna. Fot. [2]
 815. Myszkowska, Justyna [2]
 816. Mylius, Jan Fryderyk (fl.1729-1750) [2]
 817. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 818. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 819. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 820. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 821. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 822. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 823. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 824. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 825. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 826. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 827. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 828. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [2]
 829. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 830. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 831. Mehoffer, Józef (1869-1946) [2]
 832. Małachowska-Gerżabek, Zofia (1905-1942) [2]
 833. Matejko, Jan (1838-1893). Aut. wzoru [2]
 834. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 835. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 836. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 837. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 838. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 839. Malewicz, Jadwiga [2]
 840. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 841. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 842. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 843. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 844. M[alinowski], A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 845. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 846. M. K. Ryt. [2]
 847. Lipeckaâ, Elena [Lipieckaja, Jelena] [2]
 848. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 849. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 850. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 851. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 852. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 853. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 854. Kępkowska, Bogusława Bożena [2]
 855. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 856. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 857. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 858. Kubełka, Ignacy [2]
 859. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 860. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 861. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 862. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 863. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [2]
 864. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 865. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 866. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 867. Kostka, J. [2]
 868. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 869. Kosmulski, Leon (1904-1952) [2]
 870. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 871. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 872. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 873. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 874. Komar, Józef [2]
 875. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 876. Knop, Jerzy (1950- ) [2]
 877. Kijowski, Jerzy (1941- ) [2]
 878. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 879. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 880. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 881. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 882. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 883. Karoli & Pusch [2]
 884. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 885. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 886. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 887. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 888. KK. Ryt. [2]
 889. K.W. Ryt. [2]
 890. K.N. Ryt. [2]
 891. K.M. Ryt. [2]
 892. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 893. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 894. Jezierski, J. Ryt. [2]
 895. Jaworski, Józef (1859-1920) [2]
 896. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 897. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 898. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 899. JabLczyński, Feliks (1865-1928) [2]
 900. J.K. Ryt. [2]
 901. J. Ł. [2]
 902. Instytut Spraw Społecznych [2]
 903. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 904. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 905. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 906. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 907. Hähle, G. Ryt. [2]
 908. Hulewicz, Wł. Fot. [2]
 909. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 910. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 911. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 912. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 913. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 914. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [2]
 915. Grodzicki, Józef (1854-1939) [2]
 916. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 917. Grimi, Esteban (1972- ) [2]
 918. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 919. Gold, I. Red. [2]
 920. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 921. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 922. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [2]
 923. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 924. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 925. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [2]
 926. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [2]
 927. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 928. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 929. Galle, Henryk (1872-1948) [2]
 930. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [2]
 931. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 932. Frick, L. [2]
 933. Frankiewicz [2]
 934. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 935. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 936. Elkana, J. M. [2]
 937. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 938. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 939. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 940. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 941. Dworzak, Ludwik. Rys. [2]
 942. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 943. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 944. Dowództwo 6 Armii [2]
 945. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 946. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 947. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 948. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 949. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 950. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 951. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 952. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 953. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [2]
 954. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 955. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 956. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 957. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 958. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 959. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [2]
 960. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 961. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 962. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [2]
 963. Bykowski, Leon [2]
 964. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 965. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 966. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 967. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 968. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 969. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 970. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 971. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 972. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 973. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 974. Bielecki, C. [2]
 975. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 976. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [2]
 977. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 978. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 979. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 980. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 981. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 982. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 983. Barski, Ireneusz [2]
 984. Baronowa X.Y.Z. [2]
 985. Banner, M. Red. [2]
 986. Automobilklub Warszawski [2]
 987. Atelier Rembrandt [2]
 988. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 989. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [2]
 990. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 991. A.T.T. [2]
 992. A...... Z....li [2]
 993. A. K. Ryt. [2]
 994. "Młoda Sztuka" [2]
 995. Želiostov, Ivan Ivanoviċ [Żeliostow, Iwan] (1936- ) [1]
 996. Žaksygarina, Marzija Žumaševna (1961- ) [1]
 997. Żółtowski, A. [1]
 998. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 999. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 1000. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 1001. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 1002. Żelaznowski, Andrzej [1]
 1003. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 1004. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 1005. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 1006. Štejman, S. A. [1]
 1007. Ševčenko, Andrìj [Szewczenko, Andrzej] (1963- ) [1]
 1008. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 1009. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [1]
 1010. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 1011. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 1012. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 1013. Śmigielska, Józefa [1]
 1014. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 1015. Śliwiński, Jan [1]
 1016. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 1017. Łączkowski Ludwik [1]
 1018. Łączkowska Felicja [1]
 1019. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 1020. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 1021. Łukaszczyk, Elżbieta [1]
 1022. Łukasz Dobrzański (1864-1909) [1]
 1023. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 1024. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 1025. Łoński, Kazimierz Zbigniew (1940-2011) [1]
 1026. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 1027. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 1028. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 1029. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 1030. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 1031. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 1032. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 1033. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 1034. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 1035. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 1036. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 1037. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 1038. sygn. Camel? [1]
 1039. par Ketterer [1]
 1040. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 1041. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 1042. il [1]
 1043. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 1044. [s.n.] [1]
 1045. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 1046. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 1047. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 1048. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 1049. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 1050. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 1051. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 1052. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 1053. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 1054. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 1055. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 1056. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 1057. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 1058. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 1059. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 1060. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 1061. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 1062. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 1063. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 1064. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 1065. [Quirini, Edward] [1]
 1066. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 1067. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 1068. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 1069. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 1070. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 1071. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 1072. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 1073. [Portret Władysława Niegolewskiego] [1]
 1074. [Portret Gustawa Fritsche] [1]
 1075. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [1]
 1076. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 1077. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 1078. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 1079. [Omm, Peter] [1]
 1080. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 1081. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 1082. [Mielnicki]. Fot. [1]
 1083. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 1084. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 1085. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 1086. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 1087. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 1088. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 1089. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 1090. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 1091. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 1092. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 1093. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 1094. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 1095. [Grabiec (?-?)] [1]
 1096. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 1097. [Franck] [1]
 1098. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 1099. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 1100. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 1101. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 1102. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 1103. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 1104. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 1105. [Bielski, Szymon] [1]
 1106. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 1107. Związek b. Ochotników Armii Polskiej [1]
 1108. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 1109. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 1110. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 1111. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1112. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 1113. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 1114. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 1115. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 1116. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 1117. Związek Strzelecki [1]
 1118. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 1119. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 1120. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 1121. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 1122. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 1123. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 1124. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 1125. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 1126. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 1127. Związek Miast Polskich [1]
 1128. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 1129. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 1130. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 1131. Związek Katolicki [1]
 1132. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1133. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 1134. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 1135. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 1136. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [1]
 1137. Zumpe, Edmund [1]
 1138. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 1139. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 1140. Zmorski, Roman (1822-1867) [1]
 1141. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 1142. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 1143. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 1144. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 1145. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 1146. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 1147. Zielińska, Joanna [1]
 1148. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 1149. Ziegler & Droste [1]
 1150. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 1151. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 1152. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 1153. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 1154. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 1155. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 1156. Zbyszewski [1]
 1157. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 1158. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1159. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 1160. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 1161. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 1162. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 1163. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 1164. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 1165. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1166. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1167. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1168. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 1169. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1170. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1171. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1172. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1173. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1174. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1175. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1176. Zalewska, Dorota. Opr. [1]
 1177. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1178. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1179. Zakłady Graficzne "Drukprasa". Drukarz [1]
 1180. Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego [1]
 1181. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1182. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1183. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1184. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1185. Zakład Fotograficzny "Świetlik" (Warszawa) [1]
 1186. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1187. Zakład Fotograficzny "Sigismond & Co." (Warszawa) [1]
 1188. Zakład Fotograficzny "Rubens" (Warszawa) [1]
 1189. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1190. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1191. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1192. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1193. Zając, Paweł. [1]
 1194. Zając, Jerzy [1]
 1195. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1196. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1197. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1198. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1199. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1200. X. Y. Z. [1]
 1201. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1202. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1203. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1204. Węgrzecki, S. [1]
 1205. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1206. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1207. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1208. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1209. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1210. Wójcicki, Jerzy [1]
 1211. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1212. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1213. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1214. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1215. Wyszowadzki, Władysław [1]
 1216. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1217. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1218. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1219. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1220. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1221. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1222. Wyroba, Stefan [1]
 1223. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1224. Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów [1]
 1225. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1226. Wyczółkowski, Leon Jan (1852-1936) [1]
 1227. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1228. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [1]
 1229. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1230. Wretowski, Paweł [1]
 1231. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1232. Wołowska, Zofia (1867-1932) [1]
 1233. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1234. Wołek, Adam [1]
 1235. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1236. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1237. Wojnarowicz Weseła [1]
 1238. Wojewódzki, Władysław [1]
 1239. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1240. Wohlfahrt, A. [1]
 1241. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1242. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1243. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1244. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1245. Wiśniewski, Wojciech et al. [1]
 1246. Wiśniewski, Marceli [1]
 1247. Wiśniewska-Rutkowska, Lucyna. [1]
 1248. Wiślicki Józef Mikołaj (1804-1887) [1]
 1249. Wizimirska, Barbara [1]
 1250. Witos, Wincenty (1874-1945) [1]
 1251. Witkowski, Wincenty [1]
 1252. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1253. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1254. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1255. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1256. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1257. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1258. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1259. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1260. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1261. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1262. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1263. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1264. Wilczek, Feliks [1]
 1265. Wilanowski, Cezary [1]
 1266. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1267. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1268. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1269. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1270. Wierciński, K. [1]
 1271. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1272. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1273. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1274. Whiting, A. [1]
 1275. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1276. Wesoły Wujaszek [1]
 1277. Werbusz, Kazimierz J. (1782-1859) [1]
 1278. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1279. Welbel, Stefan. [1]
 1280. Weintraub, Jan [1]
 1281. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1282. Weinberg P. [1]
 1283. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1284. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1285. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1286. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1287. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1288. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1289. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1290. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1291. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1292. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1293. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1294. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1295. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1296. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1297. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1298. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1299. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1300. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1301. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1302. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1303. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1304. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1305. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1306. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1307. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1308. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1309. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1310. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1311. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1312. Wano, K. [1]
 1313. Wanda Z. Ryt. [1]
 1314. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1315. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1316. Walicki, Michał (1904-1966). [1]
 1317. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1318. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1319. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1320. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1321. Walaszczak, Piotr [1]
 1322. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1323. Wahrendorff, O. [1]
 1324. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1325. WBPBO [1]
 1326. W.Z. Ryt. [1]
 1327. W.K. Ryt. [1]
 1328. W. M. K. [1]
 1329. W. K. Ryt. [1]
 1330. W. K. [1]
 1331. W. B. Ryt. [1]
 1332. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1333. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1334. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1335. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1336. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1337. Vigano, Cristina Liliana [1]
 1338. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1339. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1340. Vezenberg, Vil'gel'm (1839-1880) [1]
 1341. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1342. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1343. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1344. Vasil' Leonenko [Wasilij Leonienko] (1948- ) [1]
 1345. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1346. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1347. Van Dyck, Anton (1599-1641). Aut. wzoru [1]
 1348. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1349. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1350. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1351. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1352. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1353. Urbanowicz, Szymon [1]
 1354. Uniwersytet Warszawski [1]
 1355. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1356. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1357. Uhry, M. [1]
 1358. Typiak, Piotr [1]
 1359. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1360. Twardzicki, Walerian ; Warszawa, Nowy Świat 46 [1]
 1361. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1362. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1363. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1364. Tschopp, P. [1]
 1365. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1366. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1367. Trocha, Jerzy [1]
 1368. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1369. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1370. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1371. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1372. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1373. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1374. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1375. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1376. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1377. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1378. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1379. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1380. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1381. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1382. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1383. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1384. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1385. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1386. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1387. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1388. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1389. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1390. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1391. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1392. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1393. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1394. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1395. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1396. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1397. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1398. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1399. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1400. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1401. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1402. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1403. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1404. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1405. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1406. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1407. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1408. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1409. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1410. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1411. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1412. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1413. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1414. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1415. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1416. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1417. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1418. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1419. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1420. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1421. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1422. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1423. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1424. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1425. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1426. Tor, Stanisław [1]
 1427. Tonioli, D. [1]
 1428. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1429. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [1]
 1430. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1431. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1432. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1433. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1434. Tirling, Zygmunt [1]
 1435. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1436. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1437. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1438. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1439. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1440. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1441. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 1442. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1443. Teatr Nowości [1]
 1444. Teatr Nowa Komedia [1]
 1445. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1446. Teatr Malickiej [1]
 1447. Teatr Kameralny [1]
 1448. Teatr Aktora [1]
 1449. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1450. Taubert. Ryt. [1]
 1451. Taube, Gustaw jr [1]
 1452. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1453. Tarnacki, Józef. [1]
 1454. Tarnacki, Józef [1]
 1455. Tarczyński, Władysław [1]
 1456. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1457. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1458. T.B. [1]
 1459. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1460. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1461. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1462. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1463. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1464. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1465. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1466. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1467. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1468. Szymkiewicz, Józef [1]
 1469. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [1]
 1470. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1471. Szymański, Ludwik [1]
 1472. Szymański, F. [1]
 1473. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1474. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1475. Szydłowska, Grażyna [1]
 1476. Szwojnicki, Roman (1845-1914). Aut. wzoru [1]
 1477. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1478. Szwankowska, Hanna [1]
 1479. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1480. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1481. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1482. Szolc, M. Lit. [1]
 1483. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1484. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1485. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1486. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1487. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1488. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1489. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1490. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1491. Szkoła Główna Warszawaska (1862-1869) [1]
 1492. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1493. Szempruch, Aleksandra [1]
 1494. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1495. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1496. Szczęsny-Kowarski, Felicjan (1890-1948) [1]
 1497. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1498. Szczepański, Sebastian [1]
 1499. Szczepański, Jacek (1971- ). [1]
 1500. Szczepański, Grzegorz [1]
 1501. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1502. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1503. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1504. Syrewicz, Xawery [1]
 1505. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1506. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1507. Sykulski, Z. [1]
 1508. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1509. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1510. Suszczyński, Jan [1]
 1511. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1512. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1513. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1514. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1515. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1516. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1517. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1518. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1519. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1520. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1521. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1522. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1523. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1524. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1525. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1526. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1527. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1528. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1529. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1530. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1531. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1532. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1533. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1534. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1535. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1536. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1537. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1538. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1539. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1540. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1541. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1542. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1543. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1544. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1545. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1546. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1547. Steiman, S. [1]
 1548. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1549. Stecher, August (?-?) [1]
 1550. Stawiński. Ryt. [1]
 1551. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1552. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1553. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1554. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1555. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1556. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1557. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1558. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1559. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1560. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1561. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1562. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1563. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1564. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1565. Sosnkowski, Józef [1]
 1566. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1567. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1568. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1569. Sobol, Leonid [1]
 1570. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1571. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1572. Snopek, Kazimierz [1]
 1573. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1574. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1575. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1576. Slovolitnâ O. I. Leman [1]
 1577. Slaski, S. Ryt. [1]
 1578. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1579. Skrzyński, Hubert. Tł. [1]
 1580. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1581. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1582. Skorowski, Henryk (1950- ) [1]
 1583. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1584. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1585. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1586. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1587. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1588. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1589. Siemieński, Lucjan [1]
 1590. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [1]
 1591. Siegrist, Piotr [1]
 1592. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1593. Siczyński, Walery [1]
 1594. Sewer [1]
 1595. Serdûk, OleksÌj Mikolajovič [Serdiuk Oleksij] (1946- ) [1]
 1596. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1597. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1598. Schweiger, Franz Ludwig Anton (1803-1872) [1]
 1599. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1600. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1601. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1602. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1603. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1604. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1605. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1606. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1607. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1608. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1609. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1610. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1611. Sawiński, F. M. [1]
 1612. Sawiczewski, S. [1]
 1613. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1614. Sawicka, Helena (1935- ) [1]
 1615. Sasin, Jacek [1]
 1616. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1617. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1618. Samselski, Marek. Red. [1]
 1619. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1620. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1621. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1622. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1623. Salinger, Zygmunt [1]
 1624. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1625. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1626. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1627. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1628. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1629. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [1]
 1630. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1631. Sachowa, Zofia [1]
 1632. S. J. Ryt. [1]
 1633. S. E. [1]
 1634. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1635. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1636. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1637. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1638. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [1]
 1639. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1640. Rybicki, Anastazy [1]
 1641. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1642. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [1]
 1643. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1644. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1645. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1646. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1647. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1648. Rudnicka, Monika [1]
 1649. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1650. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1651. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1652. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1922 roku o legalnych jednostkach miar, dozwolonych do dalszego tymczasowego używania na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego. Nr. 1,921 [1]
 1653. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 sierpnia 1922 r. o legalnych jednostkach miar, dozwolonych dodalszego tymczasowego używania na obszarze Ziemi Wileńskiej. Nr 1,922 [1]
 1654. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1655. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1656. Ross, Rita (1935- ). [1]
 1657. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1658. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1659. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1660. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1661. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1662. Rokosz, Wacław. Fot. [1]
 1663. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1664. Roeber. H. Ryt. [1]
 1665. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1666. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1667. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1668. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1669. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1670. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1671. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1672. Robert Gawkowski (1962- ) [1]
 1673. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1674. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1675. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1676. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1677. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1678. Richard, T. (fotograf) [1]
 1679. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1680. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1681. Rembiel, St. [1]
 1682. Reklama Pocztowa. Instytucja sprawcza Wydawca [1]
 1683. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1684. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1685. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1686. Reiss, N. [1]
 1687. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1688. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1689. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [1]
 1690. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1691. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1692. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1693. Raudny, Wacław [1]
 1694. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1695. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1696. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1697. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1698. Radzimiński, Bronisław [1]
 1699. Radwan, August [1]
 1700. Radoszewska, A. J. [1]
 1701. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1702. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1703. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1704. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1705. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1706. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1707. R. P. [1]
 1708. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1709. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1710. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1711. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1712. Péreyra, Charles [1]
 1713. Pécaut, Elie [1]
 1714. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1715. Pyka, Henryk [1]
 1716. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1717. Pusch, Alois Maria de [1]
 1718. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1719. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [1]
 1720. Puc, B[ronisław] [1]
 1721. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1722. Prószyński, Tadeusz (1873- 1948) [1]
 1723. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1724. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1725. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1726. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1727. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1728. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1729. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1730. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1731. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1732. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1733. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1734. Prochaska, Anna [1]
 1735. Procan, Ûrij [Procan, Jurij] (1948- ) [1]
 1736. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1737. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1738. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1739. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1740. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1741. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1742. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1743. Posttallé [1]
 1744. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1745. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1746. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1747. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1748. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1749. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1750. Popielewski [1]
 1751. Ponti, Carlo (1820-1893) [1]
 1752. Pomian, E. [1]
 1753. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1754. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1755. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1756. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1757. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1758. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1759. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1760. Polski Związek Nauczycielski [1]
 1761. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1762. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1763. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1764. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1765. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1766. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1767. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1768. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1769. Pokropiński, Bogdan [1]
 1770. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1771. Pokorny. Ryt. [1]
 1772. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1773. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1774. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1775. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1776. Podwiński, Stanisław [1]
 1777. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1778. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1779. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1780. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1781. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1782. Plater, Karol [1]
 1783. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1784. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1785. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 1786. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 1787. Piotrowski, Andrzej [1]
 1788. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1789. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1790. Piotrowska, Barbara (1935- ) [1]
 1791. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1792. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1793. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1794. Pilich, Michał [1]
 1795. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1796. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1797. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1798. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1799. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1800. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1801. Piekacz, J. Fot. [1]
 1802. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1803. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1804. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1805. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1806. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1807. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1808. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1809. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1810. Petca, Ovidiu (1958- ) [1]
 1811. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1812. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1813. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1814. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1815. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1816. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1817. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1818. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1819. Pawłowski, Kalixt [1]
 1820. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1821. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1822. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1823. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1824. Pawe, L. [1]
 1825. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1826. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1827. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1828. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1829. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1830. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1831. Parafia Sandomierz Katedra [1]
 1832. Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Radomiu [1]
 1833. Paprocki, Bartosz [1]
 1834. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1835. Pallach, A. Ryt. [1]
 1836. Paczóski, Julian [1]
 1837. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1838. P. D. Ryt. [1]
 1839. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1840. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1841. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1842. Ostas, Marek [1]
 1843. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1844. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1845. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1846. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1847. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1848. Orzeszkowa Eliza (1841-1910) [1]
 1849. Orthwein, Ludwik [1]
 1850. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1851. Organizacja Wyznania Mojżeszowego w Królestwie i na Kresach Wschodnich [1]
 1852. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1853. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1854. Oranowski, Wacław [1]
 1855. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1856. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1857. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1858. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1859. Olszewski, Czesław(1894-1969). [1]
 1860. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1861. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1862. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1863. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1864. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1865. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1866. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1867. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1868. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1869. Oddziały Armii Ochotniczej Małopolskiej [1]
 1870. Ochotniczy Komitet Wojenno-Przemysłowy [1]
 1871. Obuchowicz, Henryk [1]
 1872. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1873. O liść dębu [1]
 1874. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1875. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1876. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1877. Nowakowski, Bogdan [1]
 1878. Nowacki, Łukasz [1]
 1879. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1880. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1881. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1882. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1883. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1884. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1885. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1886. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1887. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1888. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1889. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1890. Niecz, K.,fot. [1]
 1891. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1892. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1893. Nemo {pseud.] [1]
 1894. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1895. Nałęcz, Edward [1]
 1896. Naumann, Karl [1]
 1897. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1898. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1899. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1900. Napieralski, Mateusz [1]
 1901. Napieracz, Jerzy (1929- ) [1]
 1902. Naoczny świadek [1]
 1903. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1904. N[icz], E[dward] (1851-1916). Ryt [1]
 1905. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1906. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1907. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1908. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1909. Mękicki Rudolf (1887-1942) [1]
 1910. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1911. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1912. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1913. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1914. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1915. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1916. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1917. Muzeum Warszawy [1]
 1918. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1919. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1920. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1921. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1922. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 1923. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1924. Muzeum Historyczne w Legionowie [1]
 1925. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1926. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1927. Mróz, Agnieszka [1]
 1928. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1929. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1930. Mościcka, Izabela [1]
 1931. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1932. Motas, Maciej [1]
 1933. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1934. Mosz, Barbara [1]
 1935. Morżkowska, Antonina [1]
 1936. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1937. Mordasewicz, Kazimierz (1859-1923) [1]
 1938. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1939. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1940. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1941. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1942. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1943. Montabone (Firenze) [1]
 1944. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1945. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1946. Molnár, István (1947- ) [1]
 1947. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1948. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1949. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [1]
 1950. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1951. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1952. Miłkowski, Stanisław [1]
 1953. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1954. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1955. Missler, B. T. [1]
 1956. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 1957. Mirosznitienko [Miroszniczenko?], Dmitrij [1]
 1958. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1959. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1960. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1961. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1962. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1963. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1964. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1965. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1966. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1967. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1968. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1969. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1970. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1971. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1972. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1973. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1974. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1975. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1976. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1977. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1978. Mickiewicz, Izadora [1]
 1979. Mickiewicz, Dominik [1]
 1980. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1981. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1982. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1983. Michalski, S. Ryt. [1]
 1984. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1985. Mendewski, Stanisław [1]
 1986. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1987. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1988. Meisser [1]
 1989. Medeksza, Antoni [1]
 1990. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1991. Małkowska, Grażyna [1]
 1992. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1993. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1994. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1995. Maćkowiak, Henryk [1]
 1996. Maël, Pierr. [1]
 1997. Mazur, Dawid (?-1916) [1]
 1998. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1999. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 2000. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 2001. Max, Józef (?-?) [1]
 2002. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 2003. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 2004. Matrzak, Jerzy [1]
 2005. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 2006. Marx, Emil (?-?) [1]
 2007. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 2008. Marois, Blanche [1]
 2009. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 2010. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 2011. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 2012. Marczewski, Lucjan (1879-1935). Aut. wzoru [1]
 2013. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 2014. Marcinkowski, Piotr [1]
 2015. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 2016. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 2017. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 2018. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 2019. Makowski, Marek [1]
 2020. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 2021. Makomaski, Edmund [1]
 2022. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 2023. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 2024. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 2025. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 2026. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 2027. Maire, Albert (1856-?) [1]
 2028. Mahomet II [1]
 2029. Magnus, Wiktor [1]
 2030. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 2031. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 2032. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 2033. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 2034. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 2035. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 2036. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 2037. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 2038. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 2039. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 2040. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 2041. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 2042. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 2043. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 2044. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 2045. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 2046. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 2047. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 2048. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 2049. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 2050. Macewicz, B[ronisława] (1872-1924) Ryt. [1]
 2051. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 2052. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 2053. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 2054. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 2055. MJK [1]
 2056. M.K. Ryt. [1]
 2057. M. A. Ryt [1]
 2058. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 2059. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 2060. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 2061. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 2062. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 2063. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 2064. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 2065. Lubelski Komitet Robotniczy Obrony Kraju [1]
 2066. Lozano, Vicente [1]
 2067. Loth, August (1869-1944) [1]
 2068. Lorentz, Ludwik (1869-1930) [1]
 2069. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 2070. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 2071. Loos, Vincent Angelo [1]
 2072. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 2073. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 2074. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 2075. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 2076. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 2077. Lisicki, Roman [1]
 2078. Lisiak, Elżbieta [1]
 2079. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 2080. Lipińska, Elżbieta. [1]
 2081. Lipeckìj, Vadim [Lipieckij, Wadim] [1]
 2082. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 2083. Lilpop, Marian [1]
 2084. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 2085. Ligber. Szty. [1]
 2086. Ligber, F. Szty. [1]
 2087. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 2088. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 2089. Liciński Hipolit [1]
 2090. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 2091. Leśniewska, B. [1]
 2092. Leybowicz, Hirsz (1700-1770) [1]
 2093. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 2094. Lewski , I. [1]
 2095. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 2096. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [1]
 2097. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 2098. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 2099. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 2100. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 2101. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 2102. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 2103. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 2104. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [1]
 2105. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 2106. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 2107. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 2108. Leschik, Konrad [1]
 2109. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 2110. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 2111. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 2112. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 2113. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2114. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 2115. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 2116. Lefebvre, Casimir [1]
 2117. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 2118. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 2119. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 2120. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 2121. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 2122. Lazzerini, Gustavo [1]
 2123. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 2124. Latoszek, Jacek [1]
 2125. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 2126. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 2127. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 2128. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 2129. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 2130. Lara, Claudio [1]
 2131. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 2132. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 2133. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 2134. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 2135. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 2136. Lakić, Milan [1]
 2137. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 2138. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 2139. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 2140. Kűbler. Ryt. [1]
 2141. Kűbler, H. Ryt. [1]
 2142. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 2143. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 2144. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 2145. Kühn-Cichocka, Anna. [1]
 2146. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 2147. Kübler, Ryt. [1]
 2148. Kóźmiński, T. B. [1]
 2149. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 2150. Kwasiborski, Jerzy [1]
 2151. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 2152. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 2153. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 2154. Kurek, Tadeusz [1]
 2155. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 2156. Kunke, Emil (1896-1943) [1]
 2157. Kumidor, Zbigniew [1]
 2158. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 2159. Kulikowska-Antczak, Grażyna (1953- ) [1]
 2160. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 2161. Kuczyński [1]
 2162. Kucz, M. Ryt. [1]
 2163. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 2164. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 2165. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 2166. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 2167. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 2168. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2169. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 2170. Krzyżanowska, Celina [1]
 2171. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 2172. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 2173. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 2174. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 2175. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 2176. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 2177. Krywoszejew, Maciej [1]
 2178. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 2179. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 2180. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 2181. Krudowski, Józef [1]
 2182. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 2183. Krotulski, I [1]
 2184. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 2185. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 2186. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 2187. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 2188. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 2189. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 2190. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 2191. Krasuski, Stefan [1]
 2192. Krasowska Helena [1]
 2193. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 2194. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 2195. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 2196. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 2197. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 2198. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 2199. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 2200. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 2201. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 2202. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 2203. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 2204. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [1]
 2205. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 2206. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 2207. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 2208. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 2209. Kozłowski. Ryt. [1]
 2210. Kozłowski, Jan J. [1]
 2211. Kozłowski, J. Ryt. [1]
 2212. Kozyra, Anna [1]
 2213. Kozicki, Marek [1]
 2214. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 2215. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 2216. Kownacki, A. Ryt. [1]
 2217. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 2218. Kowalski, A. [właśc. Leonard Andrzej]. Fot. [1]
 2219. Kowalewski, T. [1]
 2220. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 2221. Kowala, G. [1]
 2222. Kotuliński, Andrzej [1]
 2223. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 2224. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944) [1]
 2225. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 2226. Kossuth-Lorecowa, Zofia (1890-1922) [1]
 2227. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 2228. Kossakowska, Wanda [1]
 2229. Kossak, Juliusz (1824-1899) [1]
 2230. Kossak Wojciech (1856-1942) [1]
 2231. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 2232. Koschmider, Edmund [1]
 2233. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 2234. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 2235. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 2236. Koriot, Józef (1785-1855) [1]
 2237. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 2238. Korczak, Janusz (1878?-1942) [1]
 2239. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 2240. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 2241. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 2242. Konstanty. Fot. [1]
 2243. Konopnicki, Jan [1]
 2244. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 2245. Koniński, Kazimierz [1]
 2246. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 2247. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 2248. Kondracki, W. Fot. [1]
 2249. Kondor, Ernst. [1]
 2250. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 2251. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 2252. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 2253. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 2254. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2255. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 2256. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 2257. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 2258. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 2259. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 2260. Komitet Budowy Pomników [1]
 2261. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 2262. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2263. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 2264. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 2265. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2266. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 2267. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 2268. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 2269. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 2270. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2271. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 2272. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 2273. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 2274. Kolasa, Joanna. [1]
 2275. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2276. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2277. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2278. Koch, Edward [1]
 2279. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2280. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2281. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2282. Klimowicz, Ignacy [1]
 2283. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2284. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2285. Klein, W. Ryt. [1]
 2286. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2287. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [1]
 2288. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2289. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2290. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2291. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2292. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2293. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2294. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2295. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2296. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2297. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2298. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2299. Kautecki, Antoni. [1]
 2300. Kautecki, Antoni [1]
 2301. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2302. Kasterska, Maria [1]
 2303. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2304. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2305. Kasiewicz, Alfred [1]
 2306. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2307. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2308. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2309. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [1]
 2310. Karoli, W. [1]
 2311. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [1]
 2312. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2313. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2314. Kapuscinski, Petr [1]
 2315. Kapliński, Julian [1]
 2316. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2317. Kapituła Odznaki [1]
 2318. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2319. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2320. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2321. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2322. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2323. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2324. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2325. Kaliszewski, L. [1]
 2326. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2327. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2328. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2329. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2330. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2331. Kaczyński, Witold [1]
 2332. Kaczmarski, S. [1]
 2333. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2334. K.P. [1]
 2335. K. Z. Ryt. [1]
 2336. K. Ryt. [1]
 2337. K. M. Ryt. [1]
 2338. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2339. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2340. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2341. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2342. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2343. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2344. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2345. Jotes [1]
 2346. Jonzeck, Waldemar [1]
 2347. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2348. Jode Gerard de (1509-1591) [1]
 2349. Jeżowski, M [1]
 2350. Jezierski, J. [1]
 2351. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2352. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2353. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [1]
 2354. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2355. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2356. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2357. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2358. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2359. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2360. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2361. Jarosz, Rafał [1]
 2362. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2363. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2364. Janusz [1]
 2365. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2366. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2367. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2368. Jankowski, Józef [1]
 2369. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2370. Janiszewski, Anatoliusz. [1]
 2371. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2372. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2373. Janczewski, S. Red. [1]
 2374. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2375. Jan Lemański (1866-1933) [1]
 2376. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2377. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2378. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2379. Jakobi, Zygmunt [1]
 2380. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2381. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2382. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2383. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2384. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2385. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2386. Jackowski, Aleksander [1]
 2387. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2388. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2389. J.M. (Józef Mehoffer??) [1]
 2390. J.J, Ryt. [1]
 2391. J. Z. [1]
 2392. J. S. Ryt. [1]
 2393. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2394. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2395. J. J. Ryt. [1]
 2396. Izert, Julian fot. [1]
 2397. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2398. Iwiński, Tadeusz B. Scenariusz [1]
 2399. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2400. Issakowitch, S.S. [1]
 2401. Iringh, Mirosław [1]
 2402. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2403. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2404. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2405. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2406. Instytut Reduty [1]
 2407. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2408. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2409. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2410. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2411. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2412. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2413. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2414. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2415. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2416. Hyodo, Nagao [1]
 2417. Huzarski, Jerzy [1]
 2418. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2419. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2420. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2421. Horoch, Jan [1]
 2422. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2423. Holbein, Hans (1497-1543). Aut. wzoru [1]
 2424. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2425. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2426. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2427. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2428. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2429. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2430. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2431. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2432. Hervé (1825-1892) [1]
 2433. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2434. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2435. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2436. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2437. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2438. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2439. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2440. Hellmann, Jan [1]
 2441. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2442. Heck, Walerian [1]
 2443. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2444. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2445. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2446. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2447. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2448. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2449. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2450. Haehle. Ryt. [1]
 2451. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2452. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2453. G˝dev, Hristo [Gadev, Christo] (1957- ) [1]
 2454. Głębicka, Jolanta et al. [1]
 2455. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2456. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2457. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2458. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2459. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [1]
 2460. Główny Urząd Miar [1]
 2461. Głowacki, Waldemar J. [1]
 2462. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2463. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2464. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [1]
 2465. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2466. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2467. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2468. Górska, Maria. Red. [1]
 2469. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2470. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2471. Gurniak, H. Rys. [1]
 2472. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2473. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2474. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2475. Grynfeld, Bronisława [1]
 2476. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2477. Grupa Legionistów [1]
 2478. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2479. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2480. Groszkowski Teodor (1863-1930) [1]
 2481. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2482. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2483. Grodzicki, Józef (1854-1939). [1]
 2484. Grimm., A. Ryt. [1]
 2485. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2486. Gren Light Media Red. [1]
 2487. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2488. Grala, Janina (1918-1996) [1]
 2489. Grajnert, Józef [1]
 2490. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2491. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2492. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2493. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2494. Gołębiewska, Wanda. [1]
 2495. Gołębiewska, Wanda [1]
 2496. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2497. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2498. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2499. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2500. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2501. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2502. Gorski, Konstanty (1868-1934) [1]
 2503. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2504. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2505. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2506. Gola, A. (muzyka) [1]
 2507. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2508. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2509. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2510. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2511. Gnatkowski, Adam [1]
 2512. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [1]
 2513. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2514. Giraud, Paul [1]
 2515. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2516. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2517. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2518. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2519. Giller, Honorata [1]
 2520. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2521. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2522. Gierczyńska, Joanna [1]
 2523. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2524. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2525. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2526. Gebhard, podporucznik [1]
 2527. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2528. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2529. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2530. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2531. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2532. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2533. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2534. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2535. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [1]
 2536. Gajewski, Kazimierz słowa [1]
 2537. Gajewski, Jan kompozycja [1]
 2538. Gajewski, Adrian [1]
 2539. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2540. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2541. G.S. Ryt. [1]
 2542. G.R. Ryt. [1]
 2543. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2544. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2545. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2546. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2547. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2548. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2549. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2550. Frimmel Theodor von (1853-1928) [1]
 2551. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2552. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2553. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2554. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2555. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2556. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2557. Fišman, Monahim Zevelev [1]
 2558. Fiszer, Carolina [1]
 2559. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2560. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2561. Filipiak, Grzegorz [1]
 2562. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2563. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2564. Field, John (1782-1837) [1]
 2565. Fiedler. Ryt. [1]
 2566. Feuerstein Władysław [1]
 2567. Feldman, J. [1]
 2568. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2569. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [1]
 2570. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2571. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2572. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2573. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2574. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2575. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2576. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2577. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2578. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [1]
 2579. Fabiszewski, M. [1]
 2580. F. K. Ryt. [1]
 2581. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2582. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2583. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2584. Erhard, Carl [1]
 2585. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2586. Engel, A. [1]
 2587. Emer, Lucjan [1]
 2588. Elsa Thon (1923- ). [1]
 2589. Elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego na Woli w r. 1669 : Fotografia specjalnie zdjęta dla "Wędrowca" [1]
 2590. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2591. Eizāns, Andrejs Māris (1952- ) [1]
 2592. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2593. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2594. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2595. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2596. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2597. Egloff, Jerzy [1]
 2598. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2599. Edgeworth, Maria [1]
 2600. E. S. [1]
 2601. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2602. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2603. Dürer, Albrecht (1471-1528). Aut. wzoru [1]
 2604. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2605. Dénoix, Victorin [1]
 2606. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2607. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2608. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2609. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [1]
 2610. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [1]
 2611. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2612. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2613. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2614. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2615. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2616. Dudek, Edyta et al. [1]
 2617. Duchnowski, Zygmunt (1925- ) [1]
 2618. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2619. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2620. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2621. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2622. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2623. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2624. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2625. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2626. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2627. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2628. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [1]
 2629. Druk. J. Szcześniewski i Ska, Łódź [1]
 2630. Droste [1]
 2631. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2632. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2633. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2634. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2635. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2636. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2637. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2638. Dowództwo 1 Dywizji Legionów [1]
 2639. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2640. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2641. Dom ks. Boduena [1]
 2642. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2643. Dobrski, Konrad [1]
 2644. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2645. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2646. Dobrowolska, Danuta. [1]
 2647. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2648. Diemann, Max (czynny 1861-1863) [1]
 2649. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2650. Di Donato, Carlo [1]
 2651. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2652. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2653. Derengowski, Jan [1]
 2654. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2655. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2656. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2657. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2658. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2659. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2660. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2661. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2662. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2663. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2664. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2665. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2666. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2667. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2668. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2669. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2670. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2671. Dembiński, Czesław [1]
 2672. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2673. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2674. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2675. Deisch, Matthaeus (1724-1789) [1]
 2676. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2677. Degiel, Rafał [1]
 2678. Dawidowa, Helena [1]
 2679. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2680. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2681. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2682. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2683. Datka, Czesław (1905-1951) [1]
 2684. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2685. Danya, Piotr [1]
 2686. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2687. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2688. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2689. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2690. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2691. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2692. Dalla Casa, Louis [1]
 2693. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2694. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2695. Czułek, Dariusz et al. [1]
 2696. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2697. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2698. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2699. Czerwiński, Franciszek [1]
 2700. Czerniawski, Jan [1]
 2701. Czermański, Zdzisław [1]
 2702. Czermak, Grażyna [1]
 2703. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2704. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2705. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2706. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2707. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2708. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2709. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2710. Czaki, Klementyna [1]
 2711. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2712. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2713. Czajewski Wiktor [1]
 2714. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2715. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2716. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2717. Cubała, Agnieszka (1975- ) [1]
 2718. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [1]
 2719. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2720. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2721. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2722. Cirina, J. A. [1]
 2723. Cikanek, Ferdinand [1]
 2724. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2725. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2726. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2727. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2728. Cichocki, Ks. [1]
 2729. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2730. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2731. Chrząszczewska , Jadwiga (1870 -1935) [1]
 2732. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2733. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2734. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2735. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2736. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2737. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2738. Chodecki, Władysław [1]
 2739. Chmielewski, Ignacy [1]
 2740. Chmielewska, Halina [1]
 2741. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2742. Charszewski, Ignacy [1]
 2743. Charchillac, Berthet de [1]
 2744. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2745. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2746. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2747. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2748. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2749. Centkiewiczowa, Alina (1907-1993) [1]
 2750. Centkiewicz, Czesław Jacek (1904-1996) [1]
 2751. Centanarowiczówna, Janina [1]
 2752. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2753. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2754. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2755. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2756. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2757. C.K. ryt. [1]
 2758. Błaszczak, Fr. [1]
 2759. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2760. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2761. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2762. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2763. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2764. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2765. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2766. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2767. Burbridge, Angus Gray [1]
 2768. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2769. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2770. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2771. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2772. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2773. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2774. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2775. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2776. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2777. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2778. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2779. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2780. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2781. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2782. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2783. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2784. Brauman, Władysław [1]
 2785. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2786. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2787. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2788. Bouleau, H. de. [1]
 2789. Borucki, Juliusz [1]
 2790. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2791. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2792. Borkowski, K. Fot. [1]
 2793. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2794. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2795. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2796. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2797. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2798. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2799. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2800. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2801. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2802. Bojarska, Stefanja [1]
 2803. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2804. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2805. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2806. Bogacki, S. Fot. [1]
 2807. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [1]
 2808. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2809. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2810. Bockhann, F. [1]
 2811. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2812. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2813. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2814. Bobiński, Antoni [1]
 2815. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2816. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2817. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2818. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2819. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2820. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2821. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [1]
 2822. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [1]
 2823. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2824. Bio [pseud.] [1]
 2825. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2826. Bień, Alicja. [1]
 2827. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2828. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2829. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2830. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2831. Bielicka, Eugenia [1]
 2832. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2833. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2834. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2835. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2836. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2837. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2838. Biblioteka Narodowa [1]
 2839. Biblioteka Kórnicka [1]
 2840. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2841. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2842. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2843. Bianchi, Emilio [1]
 2844. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2845. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2846. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2847. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2848. Betcher, Jan C. [1]
 2849. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2850. Berman, I. Fot. [1]
 2851. Bergamasco, Charles (1830-1896) [1]
 2852. Benoit, Jocylyne [1]
 2853. Benjamin Kornfeld [1]
 2854. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2855. Belotto, Bernardo zw. Canaletto (1721-1780) [1]
 2856. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2857. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2858. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2859. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2860. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2861. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2862. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2863. Baude, K. [1]
 2864. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2865. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2866. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2867. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2868. Bartoszewicz Adam Dominik (1838-1886) [1]
 2869. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2870. Barański, Andrzej [1]
 2871. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2872. Baracz, A. P. [1]
 2873. Bar, E. Ryt. [1]
 2874. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2875. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2876. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2877. Banasiak, Joanna. Red. [1]
 2878. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2879. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2880. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2881. Bagarus, Zoltán (1947-1999) [1]
 2882. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2883. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2884. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2885. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2886. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2887. Babiński, Wacław [1]
 2888. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2889. B.O. Ryt. [1]
 2890. B. B. Ryt. [1]
 2891. Awin, Józef (1883-1942) [1]
 2892. Autor nieznany [1]
 2893. Aut. [1]
 2894. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2895. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2896. Arnold, E. J. [1]
 2897. Arnaud, Étienne [1]
 2898. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2899. Armia Krajowa [1]
 2900. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2901. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2902. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2903. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2904. Archibald, M. [1]
 2905. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2906. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2907. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [1]
 2908. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2909. Aniela S. Ryt. [1]
 2910. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2911. Ambrich, Magdalena [1]
 2912. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2913. Amator [1]
 2914. Altadonna, Giambattista (1824-1890). [1]
 2915. Altadonna, Giambattista (1824-1890) [1]
 2916. Alkar [pseud.] [1]
 2917. Al. Pow. [1]
 2918. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2919. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2920. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2921. Adamska, Grażyna [1]
 2922. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2923. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2924. Achtel, Aleksandra [1]
 2925. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2926. A[ntoszewicz] [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [1]
 2927. AWU [1]
 2928. ADAM [1]
 2929. A.L. [1]
 2930. A. Z. [1]
 2931. A. W. Ryt. [1]
 2932. A. S. Ryt. [1]
 2933. A. Ryt. [1]
 2934. A. G. Ryt. [1]
 2935. A. C. Ryt. [1]
 2936. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2937. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2938. 100 lat. Otwock 1916-2016 [1]
 2939. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [152811]
 2. Ministerstwo Oświaty [95324]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [45699]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [32465]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [28373]
 6. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [24401]
 7. Załęczny, Jolanta (1959- ) [22486]
 8. Prus, Bolesław (1847-1912) [21679]
 9. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [19994]
 10. Kownacka, Maria (1894-1982) [19331]
 11. Bobiński, Antoni [17174]
 12. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15694]
 13. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [15571]
 14. Arct, Michał (1840-1916) [14473]
 15. Gawkowski, Robert (1962- ) [14389]
 16. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14362]
 17. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [14159]
 18. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [13790]
 19. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [13756]
 20. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13631]
 21. Pocztowa Kasa Oszczędności [13350]
 22. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [12814]
 23. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [12655]
 24. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [12591]
 25. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [12586]
 26. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [12085]
 27. Główny Urząd Statystyczny [12028]
 28. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [11907]
 29. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10762]
 30. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [9900]
 31. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [9847]
 32. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [9722]
 33. Krajowe Biuro Statystyczne [9410]
 34. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [9355]
 35. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [9224]
 36. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [8833]
 37. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [8786]
 38. Urząd Statystyczny w Warszawie [8781]
 39. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8766]
 40. Winek, Włodzimierz (1956-) [8566]
 41. Röber, H. Ryt. [8324]
 42. Skwara, Marian (1946- ) [8278]
 43. Gmitruk, Janusz (1948- ) [8132]
 44. Lejko, Krystyna (1933- ) [7490]
 45. Verne, Jules (1828-1905) [7363]
 46. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [7073]
 47. Szaciński, Mieczysław (?-?) [6894]
 48. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6779]
 49. Magistrat m.st. Warszawy [6454]
 50. Maliszewski, Jerzy (?-?) [6360]
 51. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [6293]
 52. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [6000]
 53. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [5707]
 54. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [5486]
 55. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [5433]
 56. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5166]
 57. Osiński, Alojzy (1770-1842) [5134]
 58. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [5047]
 59. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [5011]
 60. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [4958]
 61. Antykwarnia Warszawska [4954]
 62. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [4949]
 63. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4944]
 64. Egloff, Jerzy [4928]
 65. Kępkowska, Bogusława Bożena [4876]
 66. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [4790]
 67. Brandel, Konrad (1838-1920) [4537]
 68. Zieliński, Jarosław (1958-2021) [4537]
 69. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [4481]
 70. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4471]
 71. Związek Patriotów Polskich [4448]
 72. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [4242]
 73. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [4225]
 74. Łoza, Stanisław (1888-1956) [4209]
 75. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [4172]
 76. Baracz, A. P. [4172]
 77. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [4110]
 78. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [4082]
 79. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [4072]
 80. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [3986]
 81. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3974]
 82. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [3945]
 83. Skarga, Piotr (1536-1612) [3879]
 84. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3848]
 85. Jode Gerard de (1509-1591) [3764]
 86. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3759]
 87. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3707]
 88. Muzeum Narodowe (Warszawa) [3681]
 89. Domżalski, Jerzy [3519]
 90. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3500]
 91. Frączek, Ireneusz (1969- ) [3497]
 92. Kneisel, August [3468]
 93. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [3462]
 94. Dąbrowski, Stanisław [3443]
 95. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [3432]
 96. Starzyński, Stefan (1893-1939) [3422]
 97. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [3414]
 98. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3346]
 99. Bezak, Paweł (1983- ) [3346]
 100. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [3321]
 101. Popowski, S. [3306]
 102. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3289]
 103. Kapuściński, Piotr [3280]
 104. Stowarzyszenie Architektów Polskich [3252]
 105. Estreicher, Karol (1827-1908) [3213]
 106. Jaugey, Jean [3209]
 107. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [3208]
 108. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3208]
 109. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [3144]
 110. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [3144]
 111. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [3136]
 112. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [3118]
 113. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [3101]
 114. Papierowski, Andrzej Jerzy [3099]
 115. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [3053]
 116. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [3031]
 117. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [3025]
 118. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [2992]
 119. Makowski, Marek [2968]
 120. Kohn, Alfred. Red. [2963]
 121. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2933]
 122. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [2930]
 123. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [2900]
 124. Kwasiborski, Jerzy [2900]
 125. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2883]
 126. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [2852]
 127. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [2849]
 128. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2819]
 129. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2783]
 130. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2780]
 131. A. Z. [2771]
 132. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2762]
 133. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2760]
 134. Kudyba, Wojciech (1965- ) [2731]
 135. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [2699]
 136. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [2699]
 137. Adamska, Grażyna [2660]
 138. Sigismond. Fot. [2627]
 139. P.B. Ryt. [2615]
 140. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2613]
 141. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2594]
 142. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2546]
 143. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2545]
 144. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2531]
 145. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [2424]
 146. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [2411]
 147. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [2408]
 148. Ossibach-Budzyński, Andrzej [2383]
 149. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2380]
 150. Małecki, Antoni (1821-1913) [2354]
 151. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [2354]
 152. Tretiak, Józef (1841-1923) [2338]
 153. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [2286]
 154. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2268]
 155. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2262]
 156. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [2258]
 157. Beyer, Karol (1818-1877) [2243]
 158. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [2219]
 159. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [2188]
 160. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2173]
 161. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2173]
 162. Małcużyński, Witold (1832-1913) [2171]
 163. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2158]
 164. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [2155]
 165. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [2137]
 166. Conrad. Fot. [2107]
 167. [Magistrat m. Lwowa] [2079]
 168. Puc, B[ronisław] [2049]
 169. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [2046]
 170. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [2037]
 171. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [2035]
 172. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2015]
 173. Górska, Halina (1898-1942) [2008]
 174. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1993]
 175. Stowarzyszenie Żoliborzan [1947]
 176. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1928]
 177. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1924]
 178. Paulmier, Adrien-Augustin [1917]
 179. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [1909]
 180. Miejskie Biuro Statystyczne [1887]
 181. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1872]
 182. Czerniawski, Jan [1852]
 183. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [1844]
 184. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [1833]
 185. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1825]
 186. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1821]
 187. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1792]
 188. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1784]
 189. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1771]
 190. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1771]
 191. Polski Związek Producentów Filmowych [1771]
 192. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [1768]
 193. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1762]
 194. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1746]
 195. Baronowa X.Y.Z. [1732]
 196. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1729]
 197. Buzek, Józef (1873-1936) [1727]
 198. B. P. Ryt. [1709]
 199. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1706]
 200. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1705]
 201. Röber, F. H. Ryt. [1698]
 202. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1689]
 203. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1687]
 204. Karoli & Troczewski [1686]
 205. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1682]
 206. [Bielski, Szymon] [1682]
 207. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1656]
 208. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1655]
 209. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [1648]
 210. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1641]
 211. A. Z. Ryt. [1640]
 212. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1633]
 213. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1629]
 214. Elkana, J. M. [1627]
 215. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1615]
 216. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1613]
 217. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [1610]
 218. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1609]
 219. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1608]
 220. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1605]
 221. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1591]
 222. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1591]
 223. J. Ł. Ryt. [1584]
 224. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [1578]
 225. Polak, Józef (1857-1928) [1570]
 226. Hölzel, Marek (1843-1921) [1568]
 227. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [1559]
 228. Walter. Ryt. [1544]
 229. Słowaczyński, Jędrzej [1525]
 230. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1525]
 231. Teresa Frącek (1937- ) [1522]
 232. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [1508]
 233. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1501]
 234. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [1499]
 235. Dębski, Michał [1494]
 236. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [1485]
 237. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [1476]
 238. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1476]
 239. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1476]
 240. Młoda Polka [pseud.] [1469]
 241. Spencer, Herbert (1820-1903) [1466]
 242. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1461]
 243. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1457]
 244. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [1455]
 245. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1454]
 246. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1447]
 247. Ganilh, Charles (1758-1836) [1441]
 248. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1439]
 249. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1439]
 250. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1439]
 251. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1434]
 252. Pawłowski, Zbigniew [1430]
 253. Stefanow, Piotr [1425]
 254. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1423]
 255. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [1416]
 256. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1413]
 257. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1413]
 258. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1412]
 259. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1410]
 260. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1408]
 261. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1407]
 262. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1398]
 263. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1373]
 264. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1369]
 265. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1366]
 266. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [1353]
 267. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1351]
 268. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [1348]
 269. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1336]
 270. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1332]
 271. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1313]
 272. Napoleon I (1769-1821) [1309]
 273. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1305]
 274. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1301]
 275. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1299]
 276. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1295]
 277. Poliński, Józef (1891-1944) [1291]
 278. Snopek, Kazimierz [1288]
 279. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1277]
 280. Oppman, Artur (1867-1931) [1276]
 281. Callier, Edmund (1833-1893) [1269]
 282. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [1245]
 283. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1230]
 284. Łączkowski, Marceli (?-?) [1218]
 285. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1213]
 286. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [1212]
 287. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1206]
 288. Sedlaczek, Lech [1205]
 289. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1203]
 290. Winogrodzka, Katarzyna [1201]
 291. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [1197]
 292. Kowalski, L. Fot. [1193]
 293. Biuro Pracy Społecznej [1190]
 294. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1190]
 295. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1184]
 296. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1184]
 297. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [1183]
 298. A. M. Ryt. [1181]
 299. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1180]
 300. Szujski, Józef (1835-1883) [1174]
 301. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1169]
 302. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1164]
 303. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1161]
 304. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1161]
 305. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [1155]
 306. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [1154]
 307. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [1154]
 308. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1151]
 309. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1134]
 310. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1132]
 311. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1128]
 312. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1127]
 313. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1123]
 314. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1116]
 315. Surowiecki, Karol [1113]
 316. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [1106]
 317. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1102]
 318. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1099]
 319. Wysocki Piotr (1797-1874) [1096]
 320. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1095]
 321. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1095]
 322. Styfi, Jan (1839?-1921) [1093]
 323. Olszewski, K.[azimierz] [1085]
 324. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1083]
 325. Myszkowska, Justyna [1076]
 326. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1068]
 327. Friedrich, Henryk (1908-1944) [1066]
 328. Dom Sztuki (Warszawa) [1063]
 329. Kucz, Karol (1815-1892) [1061]
 330. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1059]
 331. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [1054]
 332. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [1041]
 333. Radliński, Ignacy (1843-1920) [1040]
 334. Załęski, Witold (1836-1908) [1040]
 335. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [1034]
 336. Adolph, Witold (1903-1941) [1032]
 337. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [1017]
 338. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1016]
 339. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1015]
 340. Draper, John William (1811-1882) [1015]
 341. Lisicki, Roman [1014]
 342. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1013]
 343. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [1012]
 344. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1003]
 345. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [999]
 346. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [996]
 347. Kapuscinski, Petr [993]
 348. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [989]
 349. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [987]
 350. Kroński, Aleksander (1871-1935) [983]
 351. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [978]
 352. Elsner, Józef (1769 - 1854) [971]
 353. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [971]
 354. Leist, Ludwig (1891-1967) [968]
 355. Freudenson, Daniel (1847-1931) [964]
 356. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [962]
 357. Koleżak, Władysław (1854-1924) [959]
 358. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [957]
 359. Gierczyńska, Joanna [957]
 360. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [955]
 361. Bełza, Władysław (1847-1913) [953]
 362. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [950]
 363. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [949]
 364. Dziedzic, P. Ryt. [949]
 365. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [947]
 366. Muzeum Narodowe w Poznaniu [947]
 367. Wretowski, Paweł [946]
 368. J. H. Ryt. [945]
 369. Suligowski, Adolf (1849-1932) [945]
 370. Chmielewska, Halina [943]
 371. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [941]
 372. ADAM. Ryt. [934]
 373. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [931]
 374. Scott, Walter (1771-1832) [930]
 375. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [923]
 376. Wizimirska, Barbara [920]
 377. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [919]
 378. Lichota, Władysław Tadeusz [909]
 379. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [908]
 380. Pawiński, Adolf (1840-1896) [904]
 381. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [896]
 382. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [895]
 383. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [891]
 384. Major Hennequin del Varsaviae [891]
 385. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [887]
 386. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [887]
 387. Kacprzak, Grzegorz Red. [885]
 388. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [885]
 389. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [881]
 390. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [880]
 391. Hoffman, Franz (1814-1882) [880]
 392. Chompre, Pierre (1698-1760) [876]
 393. Rapaport, Artur (1889-1937) [875]
 394. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [873]
 395. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [870]
 396. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [865]
 397. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [864]
 398. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [861]
 399. Nowoszewski, Roman (1945-) [859]
 400. Zawiliński, Roman (1855-1932) [857]
 401. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [855]
 402. Giraud, Paul [854]
 403. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [853]
 404. Lewicka, Anna (1852-1932) [851]
 405. Majewska, Aleksandra (1943- ) [847]
 406. Rostworowski, Jan (1838-1898) [842]
 407. Majewski, Erazm (1858-1922) [842]
 408. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [838]
 409. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [834]
 410. Rumianek, Stanisław [833]
 411. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [833]
 412. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [832]
 413. [Granke, Stefan] [832]
 414. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [826]
 415. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [826]
 416. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [824]
 417. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [823]
 418. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [821]
 419. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [820]
 420. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [815]
 421. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [815]
 422. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [810]
 423. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [808]
 424. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [804]
 425. Friedhuber de Grubenthal, L. [803]
 426. Lodge, Edmund (1756-1839) [802]
 427. Filipiak, Grzegorz [800]
 428. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [799]
 429. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [797]
 430. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [793]
 431. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [793]
 432. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [786]
 433. Bauman, R. Lit. [785]
 434. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [785]
 435. Pokorzyńska, Elżbieta [781]
 436. Marcinkowski, Piotr [781]
 437. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [780]
 438. Aristoteles (384-322 a.C.) [779]
 439. Centralna Biblioteka Statystyczna [778]
 440. Zarząd Miejski w Równem [770]
 441. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [769]
 442. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [768]
 443. Prymlewicz, Magdalena [766]
 444. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [766]
 445. Ligber. Szty. [763]
 446. Kurpiński, Karol (1785-1857) [761]
 447. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [761]
 448. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [758]
 449. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [757]
 450. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [753]
 451. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [751]
 452. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [749]
 453. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [748]
 454. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [747]
 455. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [747]
 456. Szatkowska, Lena (1947- ) [745]
 457. Samborski, Henryk (1843-1918) [745]
 458. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [744]
 459. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [743]
 460. Regulski, Aleksander (1839-1884) [734]
 461. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [734]
 462. Lachowicz, Juliusz. Red. [729]
 463. Degler, Katarzyna (1896-1982) [728]
 464. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [727]
 465. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [726]
 466. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [722]
 467. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [719]
 468. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [718]
 469. Gorecka, Maria (1835-1922) [718]
 470. Bielski, Szymon (1745-1825) [716]
 471. Seruga, Józef (1886-1940) [714]
 472. Pomian, E. [713]
 473. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [713]
 474. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [712]
 475. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [711]
 476. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [711]
 477. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [711]
 478. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [711]
 479. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [706]
 480. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [706]
 481. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [705]
 482. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [704]
 483. Bersohn, Mathias (1823-1908) [699]
 484. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [696]
 485. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [696]
 486. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [695]
 487. Warnka, Jadwiga [694]
 488. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [694]
 489. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [687]
 490. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [686]
 491. Baumann, R. Lit. [685]
 492. Dickstein, Samuel (1851-1939) [685]
 493. K.K. Ryt. [683]
 494. Lissowski, Czesław (1895-1942) [683]
 495. Jan Eljaszewicz (1941- ). [682]
 496. Socha, Szczepan [680]
 497. Snarski, Stanisław (1795-1880) [680]
 498. Lampert, Kurt (1859-1918) [680]
 499. Legun-Biliński, Antoni. [679]
 500. K. P. Ryt. [678]
 501. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [676]
 502. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [673]
 503. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [672]
 504. Roeber, F. H. Ryt. [672]
 505. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [670]
 506. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [670]
 507. Campe, Joachim Heinrich [670]
 508. Bloch, Jan (1836-1902) [669]
 509. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [666]
 510. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [663]
 511. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [662]
 512. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [660]
 513. Jeżowski, M [660]
 514. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [658]
 515. Latoszek, Jacek [658]
 516. Komorowska-Filipiak, Romana [658]
 517. Goszczyńska, Agnieszka [658]
 518. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [657]
 519. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [656]
 520. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [655]
 521. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [653]
 522. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [650]
 523. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [649]
 524. [Magistrat m.st. Warszawy] [649]
 525. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [649]
 526. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [649]
 527. Broch.[owski], B. Ryt. [647]
 528. Krystall, Bronisław (1887-1983) [641]
 529. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [639]
 530. Dubiecki, Marian (1838-1926) [638]
 531. Baka, Józef (1707-1780) [636]
 532. A. R. Ryt. [632]
 533. Zuber, Rudolf (1858-1920) [632]
 534. Siczyński, Walery [632]
 535. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [631]
 536. Sewer [628]
 537. Wyss, Johann David (1743-1818) [627]
 538. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [627]
 539. Hansson, Ola (1860-1925) [626]
 540. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [624]
 541. Zakład Fotograficzny "Orion" (Warszawa) [623]
 542. Kiliński, Jan (1760-1819) [621]
 543. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [620]
 544. J.K. Ryt. [620]
 545. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [619]
 546. Guiraud, Paul (1850-1907) [618]
 547. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [616]
 548. S. A. Ryt. [613]
 549. L. N. Ryt. [611]
 550. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [611]
 551. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [610]
 552. [Miethke, H. O.] [608]
 553. Magistrat Miasta Warszawy [608]
 554. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [608]
 555. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [605]
 556. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [604]
 557. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [603]
 558. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [603]
 559. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [603]
 560. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [602]
 561. J. K. Ryt. [602]
 562. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [599]
 563. Czartoryska Izabela (1746-1835) [598]
 564. Związek Komunalny (Węgrów) [597]
 565. Piłsudski, Józef (1867-1935) [597]
 566. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [597]
 567. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [596]
 568. Świętochowski, Adam (1864-1914) [594]
 569. Biart, Lucjan (1829-1897) [588]
 570. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [587]
 571. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [587]
 572. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [587]
 573. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [585]
 574. [Magistrat goroda Varšavy] [585]
 575. Heck, Walerian [582]
 576. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [580]
 577. Cep [Henryk Cepnik] [580]
 578. Siebeck, Herman (1842-1920) [579]
 579. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [578]
 580. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [577]
 581. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [576]
 582. Hyodo, Nagao [576]
 583. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [573]
 584. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [573]
 585. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [573]
 586. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [572]
 587. Alkar [pseud.] [571]
 588. Sigalin, Józef (1909-1983) [568]
 589. Pyka, Henryk [568]
 590. Grajnert, Józef [568]
 591. Ryszard, Antoni (1841-1894) [566]
 592. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [565]
 593. Mieczkowski, Jan. Fot. [564]
 594. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [564]
 595. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [564]
 596. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [561]
 597. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [554]
 598. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [552]
 599. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [552]
 600. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [550]
 601. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [549]
 602. X. Y. Z. [546]
 603. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [545]
 604. K.P. Ryt. [543]
 605. J. Ł. [543]
 606. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [542]
 607. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [542]
 608. Edgeworth, Maria [541]
 609. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [541]
 610. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [540]
 611. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [540]
 612. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [540]
 613. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [539]
 614. Ségur, Sophie de (1799-1874) [538]
 615. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [537]
 616. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [536]
 617. Iks Cagnafet [pseud.] [535]
 618. Nowakowski, Józef (1800-1864) [534]
 619. Matrzak, Jerzy [534]
 620. Pałac Sztuki (Warszawa) [533]
 621. M. R. Rys. [531]
 622. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [530]
 623. Pawe, L. [529]
 624. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [529]
 625. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [528]
 626. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [527]
 627. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [525]
 628. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [525]
 629. J. Z. [525]
 630. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [524]
 631. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [523]
 632. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [523]
 633. Zipper, Albert (1855-1936) [521]
 634. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [521]
 635. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [519]
 636. Kiliński, Jan (1760-1819 [518]
 637. Grundmann, Karl (1909-1944) [517]
 638. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [516]
 639. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [515]
 640. Strauss, Johann (1825-1899) [513]
 641. Boratyński, Wacław (1908-1939) [513]
 642. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [513]
 643. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [513]
 644. Borucki, Juliusz [513]
 645. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [512]
 646. Röber, G. Ryt. [511]
 647. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [509]
 648. Przyborowski, Walery (1845-1913) [509]
 649. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [507]
 650. Okuń, Edward (1872-1945) [507]
 651. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [507]
 652. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [504]
 653. Skornia-Roszij, Maria [504]
 654. Ministerstwo Odbudowy Kraju [504]
 655. Watteau, François (1758-1823). Il. [503]
 656. Portner, Szymon (18..-?) [503]
 657. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [503]
 658. Przykorski, K. (1840-1882) [502]
 659. Typiak, Piotr [502]
 660. Podwiński, Stanisław [502]
 661. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [501]
 662. Miłkowski, Stanisław [500]
 663. Anna Sobieszczańska-Lissowska [498]
 664. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [497]
 665. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [495]
 666. Demby, Stefan (1862-1939) [493]
 667. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [490]
 668. Pécaut, Elie [489]
 669. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [489]
 670. Baude, K. [489]
 671. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [488]
 672. Chodyński, Adam Antoni [488]
 673. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [486]
 674. Passendorfer, Artur (1864-1936) [486]
 675. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [483]
 676. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [482]
 677. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [481]
 678. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [479]
 679. Śmigielska, Józefa [479]
 680. Bojarska, Stefanja [479]
 681. W. R. Ryt. [478]
 682. Pawłowski, Kalixt [477]
 683. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [474]
 684. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [473]
 685. Grzymała, Grabowiecki Jan [473]
 686. Jahner, Alfred (1860-1934) [472]
 687. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [471]
 688. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [471]
 689. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [470]
 690. Kozyra, Anna [469]
 691. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [468]
 692. Paciorkowski, Bronisław Gryf [465]
 693. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [464]
 694. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [462]
 695. Czermański, Zdzisław [461]
 696. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [460]
 697. Piotrowski, Andrzej [460]
 698. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [460]
 699. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [457]
 700. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [456]
 701. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [456]
 702. Gozdowski, Edward (1843-1901) [456]
 703. Wóycicka, Jadwiga [453]
 704. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [452]
 705. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [452]
 706. Taube, Gustaw jr [452]
 707. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [450]
 708. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [450]
 709. Musiałowski, A. Ryt. [447]
 710. Gold, Artur (1897-1943) [445]
 711. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [444]
 712. Arnold, E. J. [444]
 713. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [443]
 714. Korotyński, Władysław (1866-1924) [442]
 715. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [441]
 716. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [441]
 717. E. G. Ryt. [440]
 718. Golański, Jerzy [440]
 719. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [437]
 720. Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP [436]
 721. Dénoix, Victorin [436]
 722. Simmler, Józef (1823-1868) [435]
 723. Rada Regencyjna [434]
 724. "Orion" [432]
 725. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [431]
 726. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [431]
 727. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [430]
 728. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [430]
 729. Warszawski Szpital dla Dzieci [430]
 730. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [429]
 731. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [428]
 732. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [428]
 733. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [427]
 734. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [427]
 735. Kumidor, Zbigniew [427]
 736. Maliszewski, Edward (1875-1928) [425]
 737. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [423]
 738. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [422]
 739. Strindberg, August (1849-1912) [422]
 740. Jachowiczowa, Antonina [422]
 741. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [422]
 742. Borkowski, Feliks (1840- ?) [422]
 743. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [421]
 744. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [421]
 745. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [421]
 746. Hoffman, Karol (1855-1937) [421]
 747. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [421]
 748. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [420]
 749. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [419]
 750. Górska, Maria. Red. [419]
 751. Żeleński, Władysław (1837-1921) [418]
 752. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [418]
 753. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [417]
 754. Związek Buchalterów (Warszawa) [417]
 755. Nowialis [416]
 756. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [415]
 757. Krzyżanowski, K. [413]
 758. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [412]
 759. Barclay, John (1582-1621) [412]
 760. Płoska-Łoś, Irena [410]
 761. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [410]
 762. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [408]
 763. Warnkówna, Jadwiga [407]
 764. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [407]
 765. Tarnacki, Józef. [407]
 766. Peretz, Adolf (1855-1933) [407]
 767. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [405]
 768. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [405]
 769. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [404]
 770. Paprocki, Bartosz [404]
 771. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [403]
 772. Stefani, Józef (1800-1876) [399]
 773. Kluczewski, M. Ryt. [399]
 774. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [399]
 775. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [399]
 776. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [399]
 777. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [398]
 778. Szubert, Awit (1837-1919) [397]
 779. Słomkowska, Alina (1929-1995) [397]
 780. Chmiel, Adam (1865-1934) [397]
 781. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [395]
 782. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [392]
 783. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [392]
 784. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [391]
 785. Zalewski, Stanisław (1925- ) [391]
 786. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [390]
 787. Turowski, Stanisław (1880-1936) [390]
 788. Eile, Henryk (1878-1939) [390]
 789. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [390]
 790. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [388]
 791. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [387]
 792. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [386]
 793. Wolski, Stanisław (1859-1894) [384]
 794. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [384]
 795. Abdullah Frères [pseud.] [384]
 796. Związek Miast Polskich [382]
 797. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [381]
 798. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [381]
 799. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [380]
 800. Mościcki, Henryk (1881-1952) [380]
 801. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [380]
 802. Kryński, Adam (1844-1932) [380]
 803. Miinchheimera.A. Fot. [379]
 804. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [379]
 805. Zabłocki, F. Ryt. [378]
 806. Bykowski, Leon [378]
 807. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [378]
 808. Berthet, Èlie (1815-1891) [378]
 809. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [378]
 810. Leśniewska, B. [376]
 811. "Orion". Fot. [374]
 812. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [372]
 813. Jelínek, Edvard (1855-1897) [372]
 814. Mottl, Adam (1928-2013) [371]
 815. [Łosiowa, Emilia] [371]
 816. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [370]
 817. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [370]
 818. Jabłoński, Tadeusz [369]
 819. Tomasz Ogończyk [pseud.] [365]
 820. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [365]
 821. Nadarzyński Ośrodek Kultury [364]
 822. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [364]
 823. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [364]
 824. Racher, Jessica. Z-ca. red. [364]
 825. Pennec, Joanna. Opiekun [364]
 826. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [363]
 827. Godebski, Cyprian (1765-1809) [363]
 828. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [361]
 829. Szlendak, Adam (1881-1937) [360]
 830. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [359]
 831. Chankowski, Henryk (1882-1944) [359]
 832. Kulski, Julian (1892-1976) [358]
 833. Krajewski, J. Ryt. [358]
 834. Windakiewicz, Kazimierz [358]
 835. Szajnocha, Karol (1818-1868) [358]
 836. Osterloff, Edmund (1863-1938) [357]
 837. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [356]
 838. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [356]
 839. Instytut Urbanistyki i Architektury [355]
 840. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [355]
 841. W. C. Ryt. [355]
 842. Koroniarz [355]
 843. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [355]
 844. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [353]
 845. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [352]
 846. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [351]
 847. Rytel, Kazimiera (?-?) [350]
 848. Grabowski, Antoni (1857-1921) [350]
 849. Ines, Albert (1620-1658) [349]
 850. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [349]
 851. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [349]
 852. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [347]
 853. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [346]
 854. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [346]
 855. Marczyński, Józef (1891-1940) [345]
 856. Sznage. Ryt. [343]
 857. Frick, L. [343]
 858. Siemieński, Lucjan [343]
 859. Roman Nowoszewski (1945- ) [343]
 860. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [343]
 861. Urząd Gminy Nadarzyn [342]
 862. Nadarzyn. Zarząd Gminy Instytucja sprawcza [342]
 863. Gawrońska, Edyta. Red. [342]
 864. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [342]
 865. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [342]
 866. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [341]
 867. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [341]
 868. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [341]
 869. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [341]
 870. Schilgen, Hardy (1876-1941) [340]
 871. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [340]
 872. Dombrowski, Władysław [339]
 873. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [339]
 874. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [338]
 875. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [338]
 876. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [337]
 877. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [337]
 878. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [337]
 879. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [337]
 880. Lyall, Edna (1857-1903) [337]
 881. Kaczyński, Witold [335]
 882. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [334]
 883. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [334]
 884. Ostrowski, Tomasz (?-?) [334]
 885. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [332]
 886. Kolberg, Oskar (1814-1890) [331]
 887. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [331]
 888. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [330]
 889. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [330]
 890. Kowalewski, T. [329]
 891. Gajewski, Adrian [329]
 892. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [326]
 893. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [326]
 894. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [326]
 895. Hadyna, Łukasz (1982- ) [326]
 896. Hadyna, Stanisław (1984- ) [326]
 897. Różański, M. Ryt. [325]
 898. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [322]
 899. Węgrzecki, S. [322]
 900. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [321]
 901. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [321]
 902. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [320]
 903. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [319]
 904. Wójtowicz, Władysław J. [319]
 905. Piotr Krakowianin [pseud.] [318]
 906. Orion. Fot. [317]
 907. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [317]
 908. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [316]
 909. Al. Pow. [316]
 910. Motas, Maciej [315]
 911. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [314]
 912. Maciejowski, Adam (1874-1919) [314]
 913. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [313]
 914. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [311]
 915. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [310]
 916. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [309]
 917. Stablewski, Florian (1841-1906) [308]
 918. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [307]
 919. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [307]
 920. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [307]
 921. Polski Czerwony Krzyż we Francji [306]
 922. Wrześniowski, August (1836-1892) [306]
 923. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [306]
 924. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [304]
 925. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [304]
 926. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [303]
 927. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [302]
 928. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [301]
 929. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [300]
 930. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [299]
 931. Breyer, Albert (1889-1939) [298]
 932. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [297]
 933. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [297]
 934. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [296]
 935. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [295]
 936. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [295]
 937. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [294]
 938. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [294]
 939. Compagnie d'Electricité de Varsovie [294]
 940. [Lindley, William (1808-1900)] [293]
 941. Morawska, Zofia (1848-1922) [292]
 942. Telakowski, [Jan]. Ryt. [291]
 943. Hufsky [291]
 944. Instytut Spraw Społecznych [291]
 945. K. M. Ryt. [290]
 946. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [288]
 947. Brochocki, B. Ryt. [287]
 948. Gorazdowski, E. [287]
 949. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [287]
 950. A.T.T. [287]
 951. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [287]
 952. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [287]
 953. Barski, Ireneusz [286]
 954. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [286]
 955. CAF [284]
 956. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [284]
 957. Świderski, Leopold (1853-1925) [284]
 958. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [283]
 959. Kaczkowski, Zygmunt [283]
 960. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [282]
 961. Pusch, Maurycy (1828-1902) [280]
 962. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [280]
 963. - [280]
 964. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [280]
 965. Warszawska Gmina Starozakonnych [280]
 966. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [280]
 967. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [279]
 968. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [279]
 969. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [278]
 970. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [277]
 971. KK. Ryt. [277]
 972. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [273]
 973. Franczak, Lech (1939- ) [273]
 974. Hähle, G. Ryt. [272]
 975. Sędlikowski, Aleksander [272]
 976. Konrad. Fot. [270]
 977. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [270]
 978. Aimard, Gustave (1818-1883) [269]
 979. Bronicz, Waldemar (1958-) [268]
 980. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [268]
 981. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [268]
 982. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [268]
 983. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [267]
 984. Mulert, Ludwik (1818-1875) [266]
 985. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [266]
 986. W. M. K. [266]
 987. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [265]
 988. Osmański, Wojciech (1834-1908) [263]
 989. Maszyński, Julian (1847-1901) [263]
 990. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [263]
 991. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [263]
 992. Slaski, S. Ryt. [263]
 993. Dalecka, Wanda (1862-1932) [263]
 994. Sosiński, I. Ryt. [261]
 995. Krynicki, M. Lit. [261]
 996. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [261]
 997. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [261]
 998. Loth, August (1869-1944) [261]
 999. Czerwiński, Franciszek [261]
 1000. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [260]
 1001. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [260]
 1002. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [259]
 1003. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [259]
 1004. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [258]
 1005. Kubiak, Paweł (1950- ) [258]
 1006. Krasiński, Edward (1870-1940) [258]
 1007. Namysłowski, Karol (1856-1925) [257]
 1008. Rutska, Halina (1868-1932) [257]
 1009. Popielewski [257]
 1010. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [257]
 1011. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [256]
 1012. Wierzbowski, Theodorus [256]
 1013. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [256]
 1014. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [255]
 1015. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [254]
 1016. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [253]
 1017. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [253]
 1018. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [251]
 1019. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [250]
 1020. Sigismond i Ska. Fot. [250]
 1021. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [250]
 1022. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [250]
 1023. Pyzowski, Adam (1874-1931) [250]
 1024. Ośrodek Dokumentacji Instytutu Urbanistyki i Architektury [249]
 1025. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [249]
 1026. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [249]
 1027. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [248]
 1028. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [247]
 1029. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [246]
 1030. Kozłowski, K. Ryt. [246]
 1031. Zajkowski, A. Ryt. [246]
 1032. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [246]
 1033. Maire, Albert (1856-?) [246]
 1034. Damse, Józef (1789-1852) [245]
 1035. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [244]
 1036. Karoli, Aleksander (1838-1915) [243]
 1037. A. W. Ryt. [242]
 1038. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [241]
 1039. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [241]
 1040. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [240]
 1041. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [240]
 1042. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [239]
 1043. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [239]
 1044. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [239]
 1045. Buchcar, Karol. Fot. [238]
 1046. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [236]
 1047. Lejowa, Emilia (1839-1906) [236]
 1048. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [236]
 1049. Piltz, Franciszek (1895-1941) [235]
 1050. Neyman, Jerzy (1894-1981) [234]
 1051. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [234]
 1052. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [233]
 1053. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [233]
 1054. Bolesławicz [pseud.] [233]
 1055. Wołkiewicz, Hanna [232]
 1056. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [231]
 1057. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [231]
 1058. Kuhlewein, A. Ryt. [230]
 1059. Zajączkowska, Zuzanna [230]
 1060. Staszic, Stanisław (1755-1826) [230]
 1061. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [230]
 1062. J.Ł. Ryt. [228]
 1063. Maël, Pierr. [228]
 1064. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [227]
 1065. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [227]
 1066. Żychliński, Jan. Wstęp [226]
 1067. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [226]
 1068. Białecki, Paweł. Red. [226]
 1069. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [225]
 1070. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [225]
 1071. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [224]
 1072. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [222]
 1073. Syroczyński, Leon (1844-1925) [222]
 1074. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [222]
 1075. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [221]
 1076. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [220]
 1077. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [220]
 1078. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [219]
 1079. Polska Agencja Telegraficzna [219]
 1080. Nałęcz, Edward [219]
 1081. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [218]
 1082. Jeske, August (1836-1875) [218]
 1083. Szkoła Realna imienia Staszica [217]
 1084. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [217]
 1085. Krajewski. Ryt. [215]
 1086. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [215]
 1087. Porębowicz, Edward (1862-1937) [215]
 1088. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [215]
 1089. Strzelecki, Jan (1886-1944) [214]
 1090. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [214]
 1091. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [214]
 1092. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [213]
 1093. Wojnarowicz Weseła [213]
 1094. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [212]
 1095. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [212]
 1096. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [211]
 1097. Związek Polskich Artystów Plastyków [211]
 1098. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [211]
 1099. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [211]
 1100. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [209]
 1101. Achtel, Józef [209]
 1102. M.R. Ryt. [209]
 1103. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [209]
 1104. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [208]
 1105. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [206]
 1106. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [206]
 1107. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [206]
 1108. Biernacki, Bolesław (1865- ) [206]
 1109. Kawka-Piotrowska, Małgorzata [205]
 1110. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [205]
 1111. Wąsowski, B. Ryt. [204]
 1112. Brochowski, B. Ryt. [204]
 1113. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [203]
 1114. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [203]
 1115. Chęciński, Jan (1826-1874) [203]
 1116. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [203]
 1117. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [202]
 1118. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [202]
 1119. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [201]
 1120. Normand, Charles (1848- ) [201]
 1121. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [200]
 1122. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [199]
 1123. Jezierski, J. Ryt. [199]
 1124. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [199]
 1125. Gołębiewska, Wanda [199]
 1126. Fleck L. Red. [et al.] [199]
 1127. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [198]
 1128. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [198]
 1129. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [198]
 1130. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [198]
 1131. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [197]
 1132. Sosiński, J[ózef] Ryt. [197]
 1133. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [197]
 1134. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [197]
 1135. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [197]
 1136. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [197]
 1137. Dante, Alighieri (1265-1321) [197]
 1138. Liga Morska i Kolonialna [196]
 1139. Jaworski, Józef (1859-1920) [196]
 1140. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [195]
 1141. Sandaeu, Jules (1811-1833) [195]
 1142. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [195]
 1143. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [194]
 1144. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [194]
 1145. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [194]
 1146. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [194]
 1147. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [194]
 1148. E. N. Ryt. [193]
 1149. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [193]
 1150. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [193]
 1151. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [193]
 1152. Wybranowski, Władysław (?-?) [192]
 1153. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [192]
 1154. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [192]
 1155. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [192]
 1156. Deny, Martial (1745- ). Il. [192]
 1157. Bułhak ,Jan (1876-1950) [192]
 1158. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [192]
 1159. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [191]
 1160. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [191]
 1161. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [190]
 1162. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [190]
 1163. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [190]
 1164. Komenda I Brygady Legionów Polskich [190]
 1165. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [189]
 1166. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [189]
 1167. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [189]
 1168. Wahrendorff, O. [189]
 1169. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [188]
 1170. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [188]
 1171. Peszke, Ignacy (1877-1925) [188]
 1172. Hahn, Wiktor (1871-1959) [187]
 1173. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [187]
 1174. Jeska, Stanisława (1867-1936) [186]
 1175. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [186]
 1176. Bandurski, Władysław (1865-1932) [186]
 1177. Warszawski Lombard Miejski [185]
 1178. Patronat Opieki nad Więźniami [185]
 1179. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [185]
 1180. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [185]
 1181. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [185]
 1182. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [183]
 1183. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [182]
 1184. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [182]
 1185. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [182]
 1186. Śliwiński, Jan [182]
 1187. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [182]
 1188. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [182]
 1189. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [182]
 1190. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [181]
 1191. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [180]
 1192. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [180]
 1193. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [180]
 1194. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [180]
 1195. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [179]
 1196. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [179]
 1197. Święcicka, Jadwiga (?-?) [179]
 1198. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [179]
 1199. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [179]
 1200. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [179]
 1201. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [179]
 1202. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [179]
 1203. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [178]
 1204. Szczepański, Jacek Emil (1971- ) [178]
 1205. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [178]
 1206. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [177]
 1207. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [177]
 1208. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [177]
 1209. Niemojewski, Lech (1894-1952) [177]
 1210. Romanowska-Mazur, Bronisława (1926-2018) [176]
 1211. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [176]
 1212. Jaworski, Witold (1899-1989) [176]
 1213. Osotowicz, Jerzy. Red. [175]
 1214. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [174]
 1215. Tomek Piast [pseud.] [173]
 1216. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [173]
 1217. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [172]
 1218. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [172]
 1219. Szymkiewicz, Józef [172]
 1220. Roeber. H. Ryt. [172]
 1221. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [171]
 1222. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [171]
 1223. Rzepko, Władysław (1854-1932) [171]
 1224. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [171]
 1225. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [171]
 1226. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [171]
 1227. Gebhard, podporucznik [171]
 1228. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [170]
 1229. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [170]
 1230. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [170]
 1231. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [170]
 1232. B.O. Ryt. [170]
 1233. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [169]
 1234. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [169]
 1235. Ajdacki, Paweł (1970- ) [169]
 1236. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [168]
 1237. Atelier Rembrandt [168]
 1238. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [168]
 1239. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [168]
 1240. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [167]
 1241. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [167]
 1242. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [167]
 1243. Gottlieb Leopold (1879-1934) [167]
 1244. Gorski, Stefan (1882-1941) [167]
 1245. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [167]
 1246. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [166]
 1247. Ślaski, Bolesław (1870- ) [165]
 1248. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [165]
 1249. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [165]
 1250. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [164]
 1251. Wanda Cymerman (red. nacz.) [164]
 1252. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [164]
 1253. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [163]
 1254. Schubert, Franz (1797-1828) [163]
 1255. Döhler, Theodore (1814-1856) [163]
 1256. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [163]
 1257. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [163]
 1258. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [163]
 1259. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [163]
 1260. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [162]
 1261. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [162]
 1262. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [162]
 1263. Komar, Józef [162]
 1264. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [162]
 1265. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [162]
 1266. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [161]
 1267. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [161]
 1268. Tarnacki, Józef [161]
 1269. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [160]
 1270. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [160]
 1271. Joteyko, Józefa (1866-1928) [159]
 1272. Ioteyko I. [na s. tyt.] [159]
 1273. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [158]
 1274. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [158]
 1275. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [158]
 1276. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [158]
 1277. Kucz[yński], M. Ryt. [156]
 1278. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [156]
 1279. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [155]
 1280. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [155]
 1281. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [155]
 1282. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [154]
 1283. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [154]
 1284. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [154]
 1285. Babiński, Wacław [154]
 1286. Leliwa, Alfred [153]
 1287. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [153]
 1288. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [153]
 1289. Teatr Narodowy [152]
 1290. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [152]
 1291. Rober, F. H. Ryt. [152]
 1292. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [152]
 1293. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [152]
 1294. Hoffmann Regierungsdirektor [152]
 1295. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [151]
 1296. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [150]
 1297. Zaleski, August (1883-1972) [149]
 1298. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [148]
 1299. J. T. Ryt. [148]
 1300. Sosiński, J. Ryt. [148]
 1301. K.W. Ryt. [148]
 1302. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [148]
 1303. Bzowska, Maria (1871-1906) [148]
 1304. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [147]
 1305. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [147]
 1306. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [147]
 1307. Groszkowski Teodor (1863-1930) [147]
 1308. Herman, Maria (1803-1830) [146]
 1309. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [146]
 1310. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [146]
 1311. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [145]
 1312. Bogucki, Adolf (1835-1894) [145]
 1313. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [145]
 1314. Skrobańsk, Z. Fot. [145]
 1315. Dom ks. Boduena [145]
 1316. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [144]
 1317. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [144]
 1318. Sobieski, Wacław (1872-1935) [144]
 1319. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [144]
 1320. Giergielewicz Jan (1898-1953) [144]
 1321. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [143]
 1322. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [143]
 1323. Wróblewski, K. [143]
 1324. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [143]
 1325. Związek Miast Królestwa Polskiego [143]
 1326. Uniwersytet Warszawski [143]
 1327. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [143]
 1328. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [143]
 1329. Ligber, F. Szty. [143]
 1330. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [142]
 1331. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [142]
 1332. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [142]
 1333. Egghard, Jules(1833-1867) [142]
 1334. [Leger, Louis (1843-1923)] [141]
 1335. Syndykat Rolniczy Warszawski [141]
 1336. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [140]
 1337. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [140]
 1338. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [140]
 1339. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [140]
 1340. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [140]
 1341. Wójcicki, Jerzy [140]
 1342. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [140]
 1343. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [140]
 1344. Helmer, Charles(18..-1938) [140]
 1345. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [139]
 1346. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [138]
 1347. Winter, Peter (1754-1825) [138]
 1348. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [138]
 1349. Kohn, Alfred (1960- ) [137]
 1350. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [137]
 1351. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [136]
 1352. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [136]
 1353. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [136]
 1354. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [136]
 1355. Magnus, Wiktor [136]
 1356. Koniński, Kazimierz [136]
 1357. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [136]
 1358. Niecz, Krzysztof. Fot. [135]
 1359. M. K. Ryt. [135]
 1360. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [135]
 1361. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [135]
 1362. Amatorski Zespół Teatralny [135]
 1363. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [134]
 1364. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [134]
 1365. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [134]
 1366. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [134]
 1367. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [134]
 1368. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [134]
 1369. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [134]
 1370. Mahomet II [134]
 1371. Treter Mieczysław (1883-1943) [133]
 1372. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [133]
 1373. [Świtalska, H. (?-?)] [133]
 1374. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [133]
 1375. Rutkowski, R. Ryt. [133]
 1376. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [133]
 1377. Haehle. Ryt. [133]
 1378. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [132]
 1379. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [132]
 1380. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [132]
 1381. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [132]
 1382. Kossak, Wojciech (1856-1942) [132]
 1383. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [132]
 1384. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [132]
 1385. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [132]
 1386. Kűbler. Ryt. [132]
 1387. Kapituła Odznaki [132]
 1388. Koło Medyków S. U. W. [131]
 1389. Kostka, J. [131]
 1390. A. K. Ryt. [131]
 1391. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [131]
 1392. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [131]
 1393. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [131]
 1394. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [131]
 1395. A. C. Ryt. [131]
 1396. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [130]
 1397. Dworzak, Ludwik. Rys. [130]
 1398. T.B. [130]
 1399. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [129]
 1400. Szymański, F. Ryt. [129]
 1401. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [129]
 1402. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [129]
 1403. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [129]
 1404. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [129]
 1405. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [129]
 1406. Hoppe, Stanisław (1893- ) [129]
 1407. Mieczkowski, Jan (1864-1919). Fot. [128]
 1408. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [128]
 1409. Łabęcki, Wiktor red. [128]
 1410. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [128]
 1411. [Urząd m. st. Warszawy] [128]
 1412. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [128]
 1413. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [128]
 1414. Tor, Stanisław [128]
 1415. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [128]
 1416. Dobrowolska-Kierył, Marta [128]
 1417. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [128]
 1418. (E) [128]
 1419. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [127]
 1420. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [127]
 1421. Olzacki, Sławomir. Fot. [127]
 1422. Myślińska, Grażyna. Fot. [127]
 1423. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [126]
 1424. Kozłowski, Jan J. [126]
 1425. Wanecki, Jarosław (1968- ) [125]
 1426. Stolpe, Alojzy (?-1824) [125]
 1427. Automobilklub Warszawski [125]
 1428. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [125]
 1429. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [125]
 1430. Urmowski Klemens (1780-1827) [125]
 1431. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [125]
 1432. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [125]
 1433. Kleczyński, Jan (1837-1895) [124]
 1434. Rober, F. H.r. Ryt. [124]
 1435. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [124]
 1436. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [124]
 1437. Jankowski, Józef [124]
 1438. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [123]
 1439. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [123]
 1440. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [123]
 1441. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [123]
 1442. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [123]
 1443. Szczepański, Sebastian [123]
 1444. Szczepański, Grzegorz [123]
 1445. Pohoski, Jan (1889-1940) [123]
 1446. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [123]
 1447. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [122]
 1448. Binental, Léopold (1886-1944) [122]
 1449. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [121]
 1450. Muszkowski, Jan (1882-1953) [121]
 1451. [Kasa Chorych (Warszawa)] [121]
 1452. Pachucki, Marian (1888-1961) [121]
 1453. Morżkowska, Antonina [121]
 1454. F. K. Ryt. [121]
 1455. Dumax, [Victor] (1827-1894) [121]
 1456. Baum, Stefan (1892-1964) [121]
 1457. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [120]
 1458. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [120]
 1459. Stawiński. Ryt. [120]
 1460. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [120]
 1461. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [120]
 1462. ADAM [120]
 1463. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [119]
 1464. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [119]
 1465. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [119]
 1466. Łubieński, Edward (1819-1867) [119]
 1467. [Mielnicki]. Fot. [119]
 1468. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [119]
 1469. Mikucka, Aniela (1904-1950) [119]
 1470. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [119]
 1471. Kataszek, Szymon (1898-1943) [118]
 1472. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [118]
 1473. Konstanty. Fot. [118]
 1474. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [118]
 1475. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [117]
 1476. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [117]
 1477. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [117]
 1478. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [117]
 1479. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [117]
 1480. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [117]
 1481. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [116]
 1482. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [116]
 1483. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [116]
 1484. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [116]
 1485. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [116]
 1486. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [116]
 1487. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [116]
 1488. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [116]
 1489. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [116]
 1490. Bachelbusch, T. Ryt. [116]
 1491. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [115]
 1492. Dyamentowski. Ryt. [115]
 1493. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [115]
 1494. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [115]
 1495. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [115]
 1496. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [114]
 1497. Diabelli, Anton (1781-1858) [114]
 1498. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [114]
 1499. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [114]
 1500. Niemojowska, Maria (1870?-?) [114]
 1501. Fuks, Marjan (1884-1935) [114]
 1502. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [114]
 1503. Grossman, Ludwik (1835-1915) [113]
 1504. Bogusławski, Edward (1848-1917) [113]
 1505. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [112]
 1506. Gruziel, L. Fot. [112]
 1507. Lichner, Heinrich(1829-1898) [112]
 1508. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [112]
 1509. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [112]
 1510. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [112]
 1511. Kaczmarski, S. [112]
 1512. Magistrat der Hauptstadt Warschau [111]
 1513. Centralny Komitet Robotniczy PPS [111]
 1514. Ajzman, David (1869-1922) [111]
 1515. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [111]
 1516. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [111]
 1517. Oniszewski, Jan Teofil [111]
 1518. Karoli, W. [111]
 1519. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [110]
 1520. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [110]
 1521. Sulistrowski, Kazimierz [110]
 1522. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [110]
 1523. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [110]
 1524. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [110]
 1525. Antoszewicz, S.[tanisław] [110]
 1526. K.M. Ryt. [109]
 1527. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [109]
 1528. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [109]
 1529. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [109]
 1530. Jotes [109]
 1531. Czajkowski, Paweł (-1839) [109]
 1532. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [108]
 1533. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [108]
 1534. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [108]
 1535. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [107]
 1536. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [107]
 1537. Kübler, Ryt. [107]
 1538. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [107]
 1539. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [107]
 1540. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [106]
 1541. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [106]
 1542. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [106]
 1543. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [106]
 1544. Fiedler. Ryt. [106]
 1545. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [105]
 1546. Diveky, Adrjan (1880-1965) [105]
 1547. Banner, M. Red. [105]
 1548. Łukasik, Jan (1910- ) [105]
 1549. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [105]
 1550. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [105]
 1551. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [105]
 1552. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [105]
 1553. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [105]
 1554. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [105]
 1555. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [105]
 1556. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [105]
 1557. Szenajch, Władysław (1879-1964) [104]
 1558. [Grabiec (?-?)] [104]
 1559. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [104]
 1560. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [104]
 1561. Zbyszewski [103]
 1562. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [103]
 1563. Schmid, Christoph von (1768-1854) [103]
 1564. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [103]
 1565. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [103]
 1566. J.J, Ryt. [103]
 1567. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [103]
 1568. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [103]
 1569. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [103]
 1570. Burmistrz w.z. Becher [103]
 1571. Gounod, Charles François (1818-1893) [102]
 1572. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [102]
 1573. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [102]
 1574. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [102]
 1575. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [102]
 1576. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [101]
 1577. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [101]
 1578. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [101]
 1579. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [101]
 1580. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [101]
 1581. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [101]
 1582. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [101]
 1583. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [101]
 1584. Arctowski, Henryk (1871-1958) [101]
 1585. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [100]
 1586. N[icz], E. Ryt. [100]
 1587. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [100]
 1588. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [100]
 1589. Krasowska Helena [100]
 1590. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [100]
 1591. Goublier, Gustave (1856-1926) [100]
 1592. B. B. Ryt. [100]
 1593. Armia Krajowa [100]
 1594. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [99]
 1595. Stern, Anatol (1899-1968) [99]
 1596. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [98]
 1597. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [98]
 1598. Koriot, Józef (1785-1855) [98]
 1599. K.N. Ryt. [97]
 1600. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [97]
 1601. Napieralski, Mateusz [97]
 1602. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [97]
 1603. Biblioteka Kórnicka [97]
 1604. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [96]
 1605. Weinberg P. [96]
 1606. Stecher, August (?-?) [96]
 1607. Marylski, Antoni (1865-1932) [96]
 1608. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [96]
 1609. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [96]
 1610. Rydel, Lucjan (1870-1918) [95]
 1611. Malewicz, Jadwiga [95]
 1612. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [95]
 1613. W. B. Ryt. [95]
 1614. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [95]
 1615. Lipiński, Józef (1777-1811) [95]
 1616. Kownacki, A. Ryt. [95]
 1617. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [95]
 1618. Biegański, B. Fot. [94]
 1619. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [94]
 1620. [Gutry, Maria (1899-1988)] [94]
 1621. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [94]
 1622. Wesoły Wujaszek [94]
 1623. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [94]
 1624. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [94]
 1625. G.R. Ryt. [94]
 1626. Mieczkowski, Jan (1864-1910). Fot. [93]
 1627. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [93]
 1628. Teichmann, Antoni (1798-1877) [93]
 1629. Karoli & Pusch [93]
 1630. [Franck] [93]
 1631. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [93]
 1632. Walicki, Michał (1904-1966). [93]
 1633. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [93]
 1634. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [93]
 1635. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [93]
 1636. P. D. Ryt. [93]
 1637. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [93]
 1638. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [93]
 1639. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [93]
 1640. Delahaye, Edward. Ryt. [93]
 1641. Simcis, Gen [92]
 1642. L. K. [92]
 1643. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [92]
 1644. Verico, [Antonio]. Ryt. [92]
 1645. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [92]
 1646. Czajkowski. W. Ryt. [92]
 1647. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [91]
 1648. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [91]
 1649. Siekierski, Franciszek [91]
 1650. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [91]
 1651. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [91]
 1652. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [91]
 1653. Pokorny, [Jan]. Ryt. [91]
 1654. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [91]
 1655. Twardzicki, Walery (1838-1902) [90]
 1656. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [90]
 1657. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [90]
 1658. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [90]
 1659. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [90]
 1660. Pistyner, M. [89]
 1661. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [89]
 1662. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [89]
 1663. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [89]
 1664. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [89]
 1665. Rembiel, St. [89]
 1666. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [89]
 1667. Landowski, Paweł (1843-1894) [89]
 1668. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [89]
 1669. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [89]
 1670. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [89]
 1671. Ballach, A.[ndrzej] [89]
 1672. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [88]
 1673. Maszyński, Piotr (1855-1934) [88]
 1674. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [88]
 1675. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [88]
 1676. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [88]
 1677. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [88]
 1678. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [88]
 1679. Nowacki, Łukasz [88]
 1680. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [88]
 1681. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [88]
 1682. Godard, Benjamin (1849-1895) [87]
 1683. Ascher, Josef (1829-1869) [87]
 1684. Kątski, Apolinary (1825-1879) [87]
 1685. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [87]
 1686. [Quirini, Edward] [87]
 1687. Związek Polskich Artystów Grafików [87]
 1688. Strasburger, Edward (1882-1923) [87]
 1689. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [87]
 1690. Puciata, Ryszard (?-1942) [87]
 1691. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [87]
 1692. Fajans, Wacław (1884-1973) [87]
 1693. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [87]
 1694. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [86]
 1695. Pilich, Michał [86]
 1696. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [86]
 1697. Komitet Budowy Pomników [86]
 1698. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [86]
 1699. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [86]
 1700. Adam, Julius (1826-1874) [86]
 1701. Szczeciński, K. Fot. [85]
 1702. Frankiewicz [85]
 1703. Czerny, Carl (1791-1857) [85]
 1704. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [85]
 1705. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [85]
 1706. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [85]
 1707. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [85]
 1708. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [85]
 1709. Pallach, A. Ryt. [85]
 1710. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [85]
 1711. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [85]
 1712. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [85]
 1713. Huzarski, Jerzy [85]
 1714. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [84]
 1715. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [84]
 1716. Starczewski, Jan (1904-1981) [84]
 1717. Polska Macierz Szkolna [84]
 1718. "Młoda Sztuka" [84]
 1719. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [84]
 1720. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [84]
 1721. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [84]
 1722. Kochanowski, Jan (1897-1970) [84]
 1723. Jonzeck, Waldemar [84]
 1724. Łada, Kazimierz (1824-1871) [83]
 1725. Krogulski, Władysław (1843-1934) [83]
 1726. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [83]
 1727. Wysoki[ński], K. Ryt. [83]
 1728. Olesiński, Karol (1902-1939) [83]
 1729. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [83]
 1730. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [83]
 1731. Bukowski, Jan (1873-1943) [82]
 1732. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [82]
 1733. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [82]
 1734. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [82]
 1735. Zarzycka, Aneta. Opiekun [82]
 1736. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [82]
 1737. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [82]
 1738. Teatr Narodowy (Warszawa) [82]
 1739. Samselski, Marek. Red. [82]
 1740. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [82]
 1741. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [82]
 1742. Moder, Paul (1896-1942) [82]
 1743. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [82]
 1744. Dancla, Charles(1817-1907) [82]
 1745. Biblioteka Narodowa [82]
 1746. A. Ryt. [82]
 1747. Żelaznowski, Andrzej [81]
 1748. Sawiczewski, S. [81]
 1749. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [81]
 1750. Rodzina Lekarska (Warszawa) [81]
 1751. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [81]
 1752. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [81]
 1753. Laskowski, Otton (1892-1953) [81]
 1754. K. Z. Ryt. [81]
 1755. Gross, Adam (1818-1880) [81]
 1756. Biart, Lucyan (1828-1897) [81]
 1757. Kozłowski, Karol (1840-1890) [80]
 1758. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [80]
 1759. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [80]
 1760. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [80]
 1761. Jezierski, J. [80]
 1762. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [80]
 1763. Charszewski, Ignacy [80]
 1764. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [79]
 1765. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [79]
 1766. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [79]
 1767. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [79]
 1768. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [79]
 1769. Gross, Napoleon (fl. 1863) [79]
 1770. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [79]
 1771. Bio [pseud.] [79]
 1772. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [78]
 1773. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [78]
 1774. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [78]
 1775. Voss, Charles (1815-1882) [78]
 1776. Espen, Theodor (1847-1906) [78]
 1777. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [78]
 1778. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [78]
 1779. Zinserling, Borys von (1889-1961) [78]
 1780. W.Z. Ryt. [78]
 1781. Salinger, Zygmunt [78]
 1782. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [78]
 1783. Duchnowski, Zygmunt (1925- ) [78]
 1784. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [78]
 1785. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [78]
 1786. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [77]
 1787. Łączkowski Ludwik [77]
 1788. Łączkowska Felicja [77]
 1789. Związek Katolicki [77]
 1790. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [77]
 1791. Wanda Z. Ryt. [77]
 1792. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [77]
 1793. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [77]
 1794. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [77]
 1795. Naoczny świadek [77]
 1796. Liciński Hipolit [77]
 1797. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [77]
 1798. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [77]
 1799. Izert, Julian fot. [77]
 1800. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [77]
 1801. Feuerstein Władysław [77]
 1802. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [77]
 1803. Münchheimer, A[dam] (1861-1900). Fot. [76]
 1804. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [76]
 1805. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [76]
 1806. Mękicki Rudolf (1887-1942) [76]
 1807. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [76]
 1808. Bar, E. Ryt. [76]
 1809. Aniela S. Ryt. [76]
 1810. Teatr Letni [75]
 1811. [brak] [75]
 1812. Gall, Jan Karol (1856-1912) [75]
 1813. Związek Bibliotekarzy Polskich [75]
 1814. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [75]
 1815. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [75]
 1816. Sosnowski, J. Ryt. [75]
 1817. Polska Partia Socjalistyczna [75]
 1818. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [75]
 1819. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [75]
 1820. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [75]
 1821. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [75]
 1822. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [75]
 1823. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach [74]
 1824. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [74]
 1825. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [74]
 1826. Konewka, Antoni (1885-1944) [74]
 1827. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [74]
 1828. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [74]
 1829. Collodi, Carlo (1826-1890) [74]
 1830. Bank Handlowy (Warszawa) [74]
 1831. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [73]
 1832. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [73]
 1833. Uniwersytet dla Wszystkich [73]
 1834. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [73]
 1835. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [73]
 1836. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [73]
 1837. Szydłowska, Grażyna [73]
 1838. Pichler, Jan. Ryt. [73]
 1839. Lisiak, Elżbieta [73]
 1840. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [73]
 1841. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [73]
 1842. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [73]
 1843. Gutry, Maria (1899-1988) [73]
 1844. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [73]
 1845. Dobrski, Konrad [73]
 1846. Czermak, Grażyna [73]
 1847. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [73]
 1848. Ambrich, Magdalena [73]
 1849. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [72]
 1850. Wars, Henryk (1902-1977) [72]
 1851. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [72]
 1852. Tonioli, D. [72]
 1853. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [72]
 1854. Bogacki, S. Fot. [72]
 1855. Trzemeski, Edward (1843-1905) [71]
 1856. Drexlerówna Luna (1882-1933) [71]
 1857. [Omm, Peter] [71]
 1858. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [71]
 1859. Vollstedt, Robert (1854-1919) [71]
 1860. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [71]
 1861. Rembowski, Jan (1878-1923) [71]
 1862. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [71]
 1863. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [71]
 1864. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [71]
 1865. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [71]
 1866. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [71]
 1867. Cybulski, Izydor Józef [71]
 1868. Aut. [71]
 1869. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [70]
 1870. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [70]
 1871. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [70]
 1872. Krajewska, Julia. Ryt. [70]
 1873. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [70]
 1874. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [70]
 1875. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [70]
 1876. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [70]
 1877. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [69]
 1878. Ryżewski Zygmunt. Red. [69]
 1879. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [69]
 1880. Ostas, Marek [69]
 1881. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [69]
 1882. Mickiewicz, Izadora [69]
 1883. Mickiewicz, Dominik [69]
 1884. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [68]
 1885. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [68]
 1886. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [68]
 1887. Szulc, Tadeusz [68]
 1888. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [68]
 1889. Niedzielski, Jan (ksiądz) [68]
 1890. Münchheimer, Adam (1830-1904) [68]
 1891. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [68]
 1892. Szyszko, Donat (1709 1773) [68]
 1893. Dr Fischer, Gubernator [68]
 1894. Dr Fischer, Gouverneur [68]
 1895. Teatr Ateneum [67]
 1896. Zawadzki, Michał (1828-1887) [67]
 1897. Oborski, Florian (1839-1892) [67]
 1898. [Polska Macierz Szkolna] [67]
 1899. Witkowski, Wincenty [67]
 1900. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [67]
 1901. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [67]
 1902. Robert Gawkowski (1962- ) [67]
 1903. Podolski, Ignacy (1854-1888) [67]
 1904. O liść dębu [67]
 1905. Kondor, Ernst. [67]
 1906. Puławski, Antoni (1856-1931) [66]
 1907. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [66]
 1908. [Fernand, Jacques (?-?)] [66]
 1909. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [66]
 1910. Piekacz, J. Fot. [66]
 1911. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [66]
 1912. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [66]
 1913. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [66]
 1914. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [65]
 1915. Teatr Wielki [65]
 1916. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [65]
 1917. W. K. Ryt. [65]
 1918. Uziembło, Adam (1885-1971) [65]
 1919. Estreicher, Karol (1906-1984) [65]
 1920. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [65]
 1921. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [65]
 1922. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [65]
 1923. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [64]
 1924. Sturm, Adam (?-1872) [64]
 1925. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [64]
 1926. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [64]
 1927. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [64]
 1928. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [64]
 1929. Orda, Napoleon (1807-1883) [64]
 1930. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [64]
 1931. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [64]
 1932. Krywoszejew, Maciej [64]
 1933. G.S. Ryt. [64]
 1934. Teatr Polski [63]
 1935. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [63]
 1936. Macura, Władysław (1896-1935) [63]
 1937. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [63]
 1938. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [63]
 1939. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [63]
 1940. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [63]
 1941. Pokorny. Ryt. [63]
 1942. Klein, W. Ryt. [63]
 1943. Janowski, Benon (1873-) [63]
 1944. Grabowski, Józef (18..- ?) [63]
 1945. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [63]
 1946. Leybach, Joseph(1817-1891) [62]
 1947. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [62]
 1948. Zalewska, Dorota. Opr. [62]
 1949. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [62]
 1950. Whiting, A. [62]
 1951. W.K. Ryt. [62]
 1952. Skrzyński, Hubert. Tł. [62]
 1953. Pokropiński, Bogdan [62]
 1954. Lipińska, Elżbieta. [62]
 1955. Kühn-Cichocka, Anna. [62]
 1956. Konopka, Józef (1884-1940) [62]
 1957. Janiszewski, Anatoliusz. [62]
 1958. Gołębiewska, Wanda. [62]
 1959. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [62]
 1960. Bień, Alicja. [62]
 1961. Banasiak, Joanna. Red. [62]
 1962. Rzążnicki, A. Fot. [61]
 1963. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [61]
 1964. Schumann, Robert (1810-1856) [61]
 1965. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [61]
 1966. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [61]
 1967. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [61]
 1968. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [61]
 1969. Marconi, Władysław (1848-1915) [61]
 1970. Bizet, Georges (1838-1875) [61]
 1971. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [61]
 1972. M. A. Ryt [61]
 1973. K. Ryt. [61]
 1974. Janiczek, Józef (1900-1976) [61]
 1975. Jan Lemański (1866-1933) [61]
 1976. Gnus, Ryta (1881-19..) [61]
 1977. Casciolini, Caludio(1697-1760) [61]
 1978. Benjamin Kornfeld [61]
 1979. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [61]
 1980. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [60]
 1981. Kubełka, Ignacy [60]
 1982. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [60]
 1983. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [60]
 1984. Tarczyński, Władysław [60]
 1985. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [60]
 1986. Rudkowski, Mat. (?-?) [60]
 1987. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [60]
 1988. Kuczyński [60]
 1989. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [60]
 1990. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [60]
 1991. C.K. ryt. [60]
 1992. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [59]
 1993. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [59]
 1994. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [59]
 1995. Urbanowicz, Szymon (?-?) [59]
 1996. Ménil, Félicien de (1860-1930) [59]
 1997. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [59]
 1998. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [59]
 1999. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [59]
 2000. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [59]
 2001. Surzyński, Józef (1851-1919) [59]
 2002. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [59]
 2003. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [59]
 2004. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [59]
 2005. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [59]
 2006. Kossak Wojciech (1856-1942) [59]
 2007. Giełda Mięsna (Warszawa) [59]
 2008. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [59]
 2009. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [59]
 2010. Bizański, Stanisław (1846-1890) [59]
 2011. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [58]
 2012. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [58]
 2013. Teatr Mały [58]
 2014. [Płoza-Doliński, Marek] [58]
 2015. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [58]
 2016. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [58]
 2017. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [58]
 2018. Muzeum miasta Belgradu [58]
 2019. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [58]
 2020. Abrahams, Maurice (1883-1931) [58]
 2021. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [57]
 2022. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [57]
 2023. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [57]
 2024. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [57]
 2025. Puccini, Giacomo (1858-1924) [57]
 2026. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [57]
 2027. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [57]
 2028. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [57]
 2029. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [57]
 2030. Polskie Towarzystwo Artystyczne [57]
 2031. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [57]
 2032. Orlicz, Michał (1893-1970) [57]
 2033. Jędraszko, Antoni Stanisław [57]
 2034. J. J. Ryt. [57]
 2035. Dziedzic, T. Ryt. [57]
 2036. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [57]
 2037. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [56]
 2038. M[alinowski], A[leksander] (1855-1917). Ryt. [56]
 2039. Dietrich, Moritz (1816-1887) [56]
 2040. Ziegler & Droste [56]
 2041. Wołek, Adam [56]
 2042. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [56]
 2043. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [56]
 2044. Rożek, Edmund. Red. [56]
 2045. Małkowska, Grażyna [56]
 2046. Kűbler, H. Ryt. [56]
 2047. Kosiński Julian (1833-1914) [56]
 2048. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [56]
 2049. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [56]
 2050. Fabiszewski, M. [56]
 2051. Droste [56]
 2052. A...... Z....li [55]
 2053. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [55]
 2054. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [55]
 2055. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [55]
 2056. Taubert. Ryt. [55]
 2057. Radoszewska, A. J. [55]
 2058. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [55]
 2059. Małcużyński, Karol (1922-1984) [55]
 2060. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [55]
 2061. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [55]
 2062. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [54]
 2063. il [54]
 2064. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [54]
 2065. Wano, K. [54]
 2066. Studnicki, Władysław (1865-1953) [54]
 2067. Radwan, August [54]
 2068. Pusch, Alois Maria de [54]
 2069. Ptaszyńska, Joanna [54]
 2070. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [54]
 2071. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [54]
 2072. Liliental, Stanisława (1897-1988) [54]
 2073. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [54]
 2074. Kolitowski, Adam (1878-1971) [54]
 2075. Kafka, Johann (1819-1886) [54]
 2076. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [54]
 2077. Bach, Emanuel (1714-1788) [54]
 2078. A. S. Ryt. [54]
 2079. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [53]
 2080. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [53]
 2081. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [53]
 2082. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [53]
 2083. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [53]
 2084. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [53]
 2085. Gąsiorowska, Natalja [53]
 2086. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [53]
 2087. Gurniak, H. Rys. [53]
 2088. Voss, Carl (1815-1882) [52]
 2089. Florimo, Francesco (1800-1888) [52]
 2090. Szymański, F. [52]
 2091. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [52]
 2092. Strasburger, Henryk (1887-1951) [52]
 2093. Montabone (Firenze) [52]
 2094. Monckton, Lionel (1861-1924) [52]
 2095. J. S. Ryt. [52]
 2096. Grimm., A. Ryt. [52]
 2097. Finck, Herman (1872-1939) [52]
 2098. Farkas, Miska (1829-1890) [52]
 2099. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [52]
 2100. Dancla, Charles (1817-1907) [52]
 2101. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [52]
 2102. Olszewski, Czesław (1894-1969) [51]
 2103. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [51]
 2104. Stolz, Robert (1880-1975) [51]
 2105. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [51]
 2106. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [51]
 2107. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [51]
 2108. Trocha, Jerzy [51]
 2109. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [51]
 2110. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [51]
 2111. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [51]
 2112. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [51]
 2113. Próchnik, Adam (1892-1942) [51]
 2114. Osmała, Marcin (1863-1921) [51]
 2115. Naumann, Karl [51]
 2116. Janczewski, S. Red. [51]
 2117. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [51]
 2118. Field, John (1782-1837) [51]
 2119. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [51]
 2120. Czaki, Klementyna [51]
 2121. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [51]
 2122. Wojskowy Instytut Geograficzny [50]
 2123. Lassen, Eduard(1830-1904) [50]
 2124. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [50]
 2125. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [50]
 2126. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [50]
 2127. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [50]
 2128. Sosnkowski, Józef [50]
 2129. Richards, Brinley (1819-1885) [50]
 2130. Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Radomiu [50]
 2131. Medeksza, Antoni [50]
 2132. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [50]
 2133. M.K. Ryt. [50]
 2134. Lewandowski, Adam (1889-1951) [50]
 2135. Kucz, M. Ryt. [50]
 2136. Klimowicz, Ignacy [50]
 2137. Jedna z uczennic [pseud.] [50]
 2138. Carulli, Gustavo (1801-1876) [50]
 2139. Baynes, Sydney (1879-1938) [50]
 2140. A. G. Ryt. [50]
 2141. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [49]
 2142. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [49]
 2143. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [49]
 2144. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [49]
 2145. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [49]
 2146. Nowakowski, Bogdan [49]
 2147. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [49]
 2148. Fuks, Marian (1884-1935) [49]
 2149. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [49]
 2150. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [48]
 2151. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [48]
 2152. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 2153. Hulewicz, Wł. Fot. [48]
 2154. Związek Strzelecki [48]
 2155. Woydyga, Jan (1857-1938) [48]
 2156. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [48]
 2157. Walicki, Franciszek (1874-1964) [48]
 2158. Obuchowicz, Henryk [48]
 2159. K.P. [48]
 2160. Herzberg, Antoni (1825-19..) [48]
 2161. Bobrowski, Tadeusz [48]
 2162. Eilenberg, Richard (1848-1925) [47]
 2163. Association d'Assurance des Industriels Polonais [47]
 2164. Styś, Walerian (1885-1936) [47]
 2165. S. E. [47]
 2166. Pilati, Auguste (1810-1877) [47]
 2167. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [47]
 2168. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [47]
 2169. Lewak, Adam (1891-1963) [47]
 2170. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [47]
 2171. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [47]
 2172. E. S. [47]
 2173. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [47]
 2174. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [46]
 2175. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [46]
 2176. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [46]
 2177. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [46]
 2178. Syrewicz, Xawery [46]
 2179. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [46]
 2180. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [46]
 2181. Porowski, Marceli (1894-1963) [46]
 2182. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [46]
 2183. Orthwein, Ludwik [46]
 2184. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [46]
 2185. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [46]
 2186. Kowala, G. [46]
 2187. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [46]
 2188. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [46]
 2189. Jankiewicz, Stanisław [46]
 2190. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [46]
 2191. Budkowski, Henryk(1879-1928) [46]
 2192. Bockhann, F. [46]
 2193. Gibs, Joe [45]
 2194. Zandman, Jan (1802-1841) [45]
 2195. Plewczyński, F. [45]
 2196. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [45]
 2197. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [45]
 2198. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [45]
 2199. Rybicki, Anastazy [45]
 2200. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 2201. Kasterska, Maria [45]
 2202. Henrion, Paul (1819-1901) [45]
 2203. Grem, Tomasz (17..-18..) [45]
 2204. Engel, A. [45]
 2205. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [45]
 2206. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [45]
 2207. Forbert, Leo (1880-1938) [44]
 2208. Štejman, S. A. [44]
 2209. Zawadzki, W. Ryt. [44]
 2210. Zając, Jerzy [44]
 2211. Zagórska, W. Ryt. [44]
 2212. Walaszczak, Piotr [44]
 2213. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [44]
 2214. Szczepański, Jacek (1971- ). [44]
 2215. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [44]
 2216. Prochaska, Anna [44]
 2217. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [44]
 2218. Mróz, Agnieszka [44]
 2219. Kucharska-Singh, Paulina [44]
 2220. Kautecki, Antoni [44]
 2221. Dowódca Armii Krajowej [44]
 2222. Klukowski, Jan (1904-1944) [43]
 2223. Lange, Gustav (1830-1899) [43]
 2224. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [43]
 2225. Wilczek, Feliks [43]
 2226. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [43]
 2227. Strzelecki, Edward (1894-1967) [43]
 2228. Plater, Karol [43]
 2229. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [43]
 2230. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [43]
 2231. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [43]
 2232. Korczak, Janusz (1878?-1942) [43]
 2233. Dan, Władysław (1902-2000) [43]
 2234. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [43]
 2235. Berens, Hermann (1826-1880) [42]
 2236. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [42]
 2237. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [42]
 2238. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [42]
 2239. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [42]
 2240. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [42]
 2241. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [42]
 2242. Fischer, Ludwig (1905-1947) [42]
 2243. Döhler, Theodore(1814-1856) [42]
 2244. Arnaud, Étienne [42]
 2245. Arnaud, Etienne (1807-1863) [42]
 2246. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [41]
 2247. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [41]
 2248. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [41]
 2249. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 2250. Szwankowska, Hanna [41]
 2251. Szkoła Główna Warszawska [41]
 2252. Szelążek, Wacław (1888-1945) [41]
 2253. Stanisławowa Gawrońska [41]
 2254. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [41]
 2255. Kozłowski. Ryt. [41]
 2256. Konopnicki, Jan [41]
 2257. Janusz [41]
 2258. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [41]
 2259. Batta, Alexandre (1816-1902) [41]
 2260. Hadomský, Vladimír (1938-2015) [40]
 2261. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [40]
 2262. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [40]
 2263. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [40]
 2264. Treter, Bohdan (1886-1945) [40]
 2265. Bohm, Carl (1844-1920) [40]
 2266. Wohlfahrt, A. [40]
 2267. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [40]
 2268. Listowski, Andrzej (1802-1860) [40]
 2269. Kątski, Antoni(1817-1889) [40]
 2270. Komitet Obywatelski Starego Miasta [40]
 2271. Kaliszewski, L. [40]
 2272. Grynfeld, Bronisława [40]
 2273. Grupa Starych Zarzewiaków [40]
 2274. Czajewski Wiktor [40]
 2275. Brauman, Władysław [40]
 2276. Belotto, Bernardo zw. Canaletto (1721-1780) [40]
 2277. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [40]
 2278. Gawęcki Witold (1911-1946) [39]
 2279. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [39]
 2280. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [39]
 2281. Yvain, Maurice (1891-1965) [39]
 2282. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [39]
 2283. Le Couppey, Felix(1811-1887) [39]
 2284. Kapliński, Franciszek (?-?) [39]
 2285. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [39]
 2286. Harentz, S.G. (fl. 1902) [39]
 2287. Grabowski, Roman (1882-1940) [39]
 2288. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [39]
 2289. Amator [39]
 2290. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [38]
 2291. Lange, Gustav(1830-1899) [38]
 2292. Zumpe, Edmund [38]
 2293. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [38]
 2294. R. P. [38]
 2295. Niezależna Partia Chłopska [38]
 2296. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [38]
 2297. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [38]
 2298. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [38]
 2299. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [38]
 2300. Einert, Teodor (1828-1866) [38]
 2301. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [38]
 2302. David, Félicien (1810-1876) [38]
 2303. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [37]
 2304. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [37]
 2305. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [37]
 2306. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [37]
 2307. Wyroba, Stefan [37]
 2308. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [37]
 2309. Szymański, Ludwik [37]
 2310. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [37]
 2311. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [37]
 2312. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [37]
 2313. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [37]
 2314. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [37]
 2315. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [37]
 2316. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [37]
 2317. Betcher, Jan C. [37]
 2318. Barański, Andrzej [37]
 2319. Olszewski, Czesław, fot. [36]
 2320. Galle, Henryk (1872-1948) [36]
 2321. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [36]
 2322. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [36]
 2323. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [36]
 2324. Mieczkowski, Jan (syn) [36]
 2325. Frimmel Theodor von (1853-1928) [36]
 2326. Borowy, Wacław (1890-1950) [36]
 2327. Massenet, Jules (1842-1912) [35]
 2328. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [35]
 2329. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [35]
 2330. Péreyra, Charles [35]
 2331. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [35]
 2332. Meisser [35]
 2333. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [35]
 2334. Górski, Władysław (1846-1915) [35]
 2335. Elsa Thon (1923- ). [35]
 2336. Eibl, Piotr (?-1886) [35]
 2337. Achtel, Aleksandra [35]
 2338. Kijowski, Jerzy (1941- ) [34]
 2339. Štejnberg, Mihail Karlovič [34]
 2340. Śliwiński, Jan (1830-1893) [34]
 2341. Ćwiklicz, Bolesław [34]
 2342. Wieniawski, Józef (1837-1912) [34]
 2343. Vorbond, Wanda (?-1939) [34]
 2344. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [34]
 2345. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [34]
 2346. Rudnicka, Monika [34]
 2347. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [34]
 2348. Muzeum Warszawy [34]
 2349. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [34]
 2350. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [34]
 2351. Klein, Kazimierz (1871-1927) [34]
 2352. Dembiński, Czesław [34]
 2353. Cymerman, Leon (1876-1964) [34]
 2354. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [33]
 2355. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [33]
 2356. A.P. [33]
 2357. Urbanowicz, Szymon [33]
 2358. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [33]
 2359. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [33]
 2360. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [33]
 2361. Młodzież Zarzewiacka [33]
 2362. Muzeum Historyczne w Goteborgu [33]
 2363. Makowski, Henryk (1933-) [33]
 2364. Jaroński, Feliks (1823-1895) [33]
 2365. Hiller, Karol (1891-1939) [33]
 2366. Fiszer, Carolina [33]
 2367. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [33]
 2368. Parzych, Czesław (1938- ) [32]
 2369. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [32]
 2370. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [32]
 2371. Zeller, Carl (1842-1898) [32]
 2372. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [32]
 2373. Szymański, Ludwik (?-?) [32]
 2374. Ries, Franz (1846-1932) [32]
 2375. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [32]
 2376. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [32]
 2377. Kasiewicz, Alfred [32]
 2378. Kapliński, Julian [32]
 2379. Jakobi, Zygmunt [32]
 2380. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [32]
 2381. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [32]
 2382. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [32]
 2383. Giller, Honorata [32]
 2384. Gay, Byron (1886-1945) [32]
 2385. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [32]
 2386. Cirina, J. A. [32]
 2387. Urząd Miasta Legionowo [31]
 2388. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [31]
 2389. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [31]
 2390. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [31]
 2391. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [31]
 2392. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [31]
 2393. Sawiński, F. M. [31]
 2394. Potocki, Antoni (1867-1939) [31]
 2395. Offenbach, Jacques (1819-1880) [31]
 2396. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [31]
 2397. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [31]
 2398. Macewicz, B[ronisława] (1872-1924) Ryt. [31]
 2399. Iringh, Mirosław [31]
 2400. Gola, A. (muzyka) [31]
 2401. Emer, Lucjan [31]
 2402. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [31]
 2403. Chodecki, Władysław [31]
 2404. Budapest Lengyel-Egylet [31]
 2405. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [31]
 2406. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [31]
 2407. Teatr na Chłodnej [30]
 2408. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [30]
 2409. Bielecki, C. [30]
 2410. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [30]
 2411. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [30]
 2412. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [30]
 2413. Michalski, S. Ryt. [30]
 2414. Leybach, Joseph (1817-1891) [30]
 2415. Lecocq, Charles (1832-1918) [30]
 2416. Krogulski, Władysław(1843-1934) [30]
 2417. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [30]
 2418. Hertz, Teodor (1822-1884) [30]
 2419. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [30]
 2420. Gnatkowski, Adam [30]
 2421. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [30]
 2422. Cubała, Agnieszka (1975- ) [30]
 2423. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [30]
 2424. Archibald, M. [30]
 2425. A[ntoszewicz] [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [30]
 2426. Tarczyński, Józef (1841-1897) [29]
 2427. Steiman, S. [29]
 2428. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [29]
 2429. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [29]
 2430. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [29]
 2431. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [29]
 2432. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [29]
 2433. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [29]
 2434. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [29]
 2435. Marx, Emil (?-?) [29]
 2436. Kossakowska, Wanda [29]
 2437. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [29]
 2438. Godfrey, Charles (1839-1919) [29]
 2439. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [29]
 2440. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [29]
 2441. W. K. [28]
 2442. Uhry, M. [28]
 2443. Tuszyński, Antoni L. [28]
 2444. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [28]
 2445. Schonberger, John (1892-1983) [28]
 2446. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [28]
 2447. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [28]
 2448. Loos, Vincent Angelo [28]
 2449. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [28]
 2450. Lefebvre, Casimir [28]
 2451. Lazzerini, Gustavo [28]
 2452. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [28]
 2453. Krzyżanowska, Celina [28]
 2454. Kotuliński, Andrzej [28]
 2455. Feldman, J. [28]
 2456. Charchillac, Berthet de [28]
 2457. CAF, Komierowski, W.,fot. [27]
 2458. Szczepański, Jacek (1971- ) [27]
 2459. Łukaszczyk, Elżbieta [27]
 2460. [s.n.] [27]
 2461. Zielińska, Joanna [27]
 2462. Suszczyński, Jan [27]
 2463. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [27]
 2464. Lucas, Napoleon(1822-1884) [27]
 2465. Lozano, Vicente [27]
 2466. Lorens, Carl (1851-1909) [27]
 2467. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [27]
 2468. Jaworski, Lesław (1882-1929) [27]
 2469. Herz, Henri(1803-1888) [27]
 2470. Herbert, Theodor(1822-1891) [27]
 2471. Grupa Legionistów [27]
 2472. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [27]
 2473. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [27]
 2474. Dawidowa, Helena [27]
 2475. Dalla Casa, Louis [27]
 2476. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [27]
 2477. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [27]
 2478. Arezzo, Pierre (18..-1972) [27]
 2479. par Ketterer [26]
 2480. Zakład Fotograficzny "Sigismond & Co." (Warszawa) [26]
 2481. Szolc, M. Lit. [26]
 2482. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [26]
 2483. S. J. Ryt. [26]
 2484. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [26]
 2485. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [26]
 2486. Lilpop, Marian [26]
 2487. Lange, Gustav (1830-1889) [26]
 2488. Kossak, Juliusz (1824-1899) [26]
 2489. Klub Filmowy (Warszawa) [26]
 2490. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [26]
 2491. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [26]
 2492. Kadler, Ludwik (1838-1899) [26]
 2493. Jansenne, Louis (1809-1890) [26]
 2494. Godfrey, Daniel (1831-1903) [26]
 2495. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [26]
 2496. Furuhjelm, J. (muzyka) [26]
 2497. David, Félicien César(1810-1876) [26]
 2498. Brodowski, Kazimierz (?-?) [26]
 2499. Bouleau, H. de. [26]
 2500. Borawski, Władysław (1892-1970) [26]
 2501. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [26]
 2502. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [26]
 2503. Bielicka, Eugenia [26]
 2504. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [25]
 2505. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [25]
 2506. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [25]
 2507. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [25]
 2508. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [25]
 2509. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [25]
 2510. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [25]
 2511. Lewinger, Władysław (1874-1943) [25]
 2512. Labitzky, Joseph (1802-1881) [25]
 2513. Kóźmiński, T. B. [25]
 2514. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [25]
 2515. Jan Mieczkowski (1830-1889) [25]
 2516. Jackowski, Aleksander [25]
 2517. Derengowski, Jan [25]
 2518. Depret, Maurice (18..-1933) [25]
 2519. Bobiński, Henryk (1861-1914) [25]
 2520. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [24]
 2521. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [24]
 2522. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [24]
 2523. Wagner, Richard (1813-1883) [24]
 2524. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [24]
 2525. Marczewski, Lucjan (1879-1935). Aut. wzoru [24]
 2526. Lewski , I. [24]
 2527. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [24]
 2528. Kataszek, Szymon(1898-1943) [24]
 2529. Joyce, Archibald (1873-1963) [24]
 2530. Iwiński, Tadeusz B. Scenariusz [24]
 2531. Fall, Leo (1873-1925) [24]
 2532. Eilenberg, Richard(1848-1925). [24]
 2533. Telakowski, J.[an]. Ryt. [23]
 2534. Wilanowski, Cezary [23]
 2535. Whiting, Richard A. (1891-1938) [23]
 2536. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [23]
 2537. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [23]
 2538. Nemo {pseud.] [23]
 2539. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [23]
 2540. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [23]
 2541. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [23]
 2542. Kozłowski, J. Ryt. [23]
 2543. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [23]
 2544. Hervé (1825-1892) [23]
 2545. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [23]
 2546. Biske, Karol (1863-1928) [23]
 2547. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [23]
 2548. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [22]
 2549. Markowski, Antoni (1878-1949) [22]
 2550. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [22]
 2551. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [22]
 2552. Suppé, Franz von (1819-1895) [22]
 2553. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [22]
 2554. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [22]
 2555. Siegrist, Piotr [22]
 2556. Paczóski, Julian [22]
 2557. Makomaski, Edmund [22]
 2558. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [22]
 2559. Kowalski, Leon (1870-1937) [22]
 2560. Koschmider, Edmund [22]
 2561. Jasieński, Feliks (1861-1929) [22]
 2562. Jacobi, Victor(1809-1892) [22]
 2563. Gorski, Konstanty (1868-1934) [22]
 2564. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [22]
 2565. Erhard, Carl [22]
 2566. Centkiewiczowa, Alina (1907-1993) [22]
 2567. Centkiewicz, Czesław Jacek (1904-1996) [22]
 2568. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [21]
 2569. Teatr Nowa Komedia [21]
 2570. Salabert, Francis (1884-1946) [21]
 2571. Ross, Rita (1935- ). [21]
 2572. Lassen, Eduard (1830-1904) [21]
 2573. Lam, Stanisław (1891-1965) [21]
 2574. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [21]
 2575. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [21]
 2576. Koman, Henryk (1824-1887) [21]
 2577. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [21]
 2578. Główny Urząd Miar [21]
 2579. Golubec' Mikola (1891-1942) [21]
 2580. Degiel, Rafał [21]
 2581. AWU [21]
 2582. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [20]
 2583. Wisłocki, Adam (1888-1943) [20]
 2584. Mehoffer, Józef (1869-1946) [20]
 2585. Dowództwo 6 Armii [20]
 2586. Zakłady Graficzne "Drukprasa". Drukarz [20]
 2587. Werbusz, Kazimierz J. (1782-1859) [20]
 2588. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [20]
 2589. Sosnkowski, Józef (?-?) [20]
 2590. Ries, Franz(1846-1932) [20]
 2591. Reklama Pocztowa. Instytucja sprawcza Wydawca [20]
 2592. Reber, Henri (1807-1880) [20]
 2593. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [20]
 2594. Miller, Karol (1819-1889) [20]
 2595. Mendewski, Stanisław [20]
 2596. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [20]
 2597. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [20]
 2598. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [20]
 2599. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [20]
 2600. Kowalski, A. [właśc. Leonard Andrzej]. Fot. [20]
 2601. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [20]
 2602. Dubois, Théodore (1837-1924) [20]
 2603. Dietrich, Moritz(1816-1887) [20]
 2604. Di Donato, Carlo [20]
 2605. Żółtowski, A. [19]
 2606. Witos, Wincenty (1874-1945) [19]
 2607. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [19]
 2608. Raudny, Wacław [19]
 2609. Missler, B. T. [19]
 2610. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [19]
 2611. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [19]
 2612. Lubelski Komitet Robotniczy Obrony Kraju [19]
 2613. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [19]
 2614. Krug, Diederich (1821-1880) [19]
 2615. Kondracki, W. Fot. [19]
 2616. Garat, Pierre (1762-1823) [19]
 2617. Ganne, Louis (1862-1923) [19]
 2618. Elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego na Woli w r. 1669 : Fotografia specjalnie zdjęta dla "Wędrowca" [19]
 2619. Behr, Franz (1837-1898) [19]
 2620. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [18]
 2621. Skoczek, Tadeusz (1955- ). Red. [18]
 2622. Poddębski, Henryk (1890-1945) [18]
 2623. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [18]
 2624. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [18]
 2625. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [18]
 2626. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [18]
 2627. Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego [18]
 2628. Zakład Fotograficzny "Rubens" (Warszawa) [18]
 2629. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [18]
 2630. Scassola, A.(18..-19..) [18]
 2631. Mosz, Barbara [18]
 2632. Millöcker, Karl (1842-1899) [18]
 2633. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [18]
 2634. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [18]
 2635. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [18]
 2636. Audran, Edmond(1842-1901) [18]
 2637. Schiff, Józef. Fot. [17]
 2638. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [17]
 2639. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [17]
 2640. Wojewódzki, Władysław [17]
 2641. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [17]
 2642. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [17]
 2643. Sachowa, Zofia [17]
 2644. Radzimiński, Bronisław [17]
 2645. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [17]
 2646. Piotrowska, Barbara (1935- ) [17]
 2647. Oddziały Armii Ochotniczej Małopolskiej [17]
 2648. Max, Józef (?-?) [17]
 2649. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [17]
 2650. Krasuski, Stefan [17]
 2651. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [17]
 2652. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [17]
 2653. Horoch, Jan [17]
 2654. Chmielewski, Ignacy [17]
 2655. Budkowski, Henryk (1879-1928) [17]
 2656. Bianchi, Emilio [17]
 2657. Bazzini, Antonio(1818-1897) [17]
 2658. Bayer, Josef (1852-1913) [17]
 2659. Seiss, Isidor(1840-1905) [16]
 2660. Hünten, Franz(1793-1878) [16]
 2661. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [16]
 2662. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [16]
 2663. Varney, Louis(1844-1908) [16]
 2664. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [16]
 2665. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [16]
 2666. N[icz], E[dward] (1851-1916). Ryt [16]
 2667. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [16]
 2668. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [16]
 2669. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [16]
 2670. Bartoszewicz Adam Dominik (1838-1886) [16]
 2671. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [15]
 2672. Zaborska, Anna. Fot. [15]
 2673. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [15]
 2674. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [15]
 2675. Rokosz, Wacław. Fot. [15]
 2676. Liszt, Ferenc(1811-1886) [15]
 2677. Liebling, Georg (1865-1946). [15]
 2678. Kunke, Emil (1896-1943) [15]
 2679. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [15]
 2680. Instytut Reduty [15]
 2681. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [14]
 2682. Rzewuski, Bolesław (około 1845-1880) [14]
 2683. Przyałgowski, Ignacy [14]
 2684. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [14]
 2685. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [14]
 2686. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [14]
 2687. Organizacja Wyznania Mojżeszowego w Królestwie i na Kresach Wschodnich [14]
 2688. Marois, Blanche [14]
 2689. Lincke,