polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 72315

Readers on-line: 177

Total number of users since Jan 1, 2010: 15135113

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Ministerstwo Oświaty [545]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [124]
 16. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 17. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [105]
 18. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 19. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 20. Związek Patriotów Polskich [96]
 21. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 22. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [90]
 23. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [81]
 24. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [80]
 25. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 26. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 27. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [54]
 28. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 29. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 30. CAF [50]
 31. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 32. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 33. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 34. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 35. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 36. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 37. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 38. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 39. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 40. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 41. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 42. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 43. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 44. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 45. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 46. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 47. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 48. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 49. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 50. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 51. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 52. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 53. Główny Urząd Statystyczny [30]
 54. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [29]
 55. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 56. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 57. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 58. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 59. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 60. Dębski, Michał [27]
 61. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 62. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 63. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [25]
 64. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 65. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 66. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 67. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 68. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 69. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 70. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 71. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 72. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [23]
 73. A. Z. Ryt. [23]
 74. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [22]
 75. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 76. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 77. Stefanow, Piotr [21]
 78. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [21]
 79. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 80. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 81. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 82. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 83. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 84. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 85. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 86. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 87. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 88. P.B. Ryt. [17]
 89. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [17]
 90. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 91. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 92. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [16]
 93. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 94. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 95. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 96. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 97. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 98. Sigismond. Fot. [15]
 99. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 100. Karoli & Troczewski [15]
 101. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 102. A. M. Ryt. [15]
 103. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [14]
 104. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 105. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 106. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 107. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 108. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 109. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 110. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 111. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 112. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 113. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 114. Mottl, Adam, fot. [13]
 115. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 116. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 117. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 118. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 119. Conrad. Fot. [13]
 120. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 121. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 122. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 123. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [12]
 124. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 125. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 126. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 127. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 128. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 129. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 130. J. H. Ryt. [12]
 131. Dombrowski, Władysław [12]
 132. B. P. Ryt. [12]
 133. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [11]
 134. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 135. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 136. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 137. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 138. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 139. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 140. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 141. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 142. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 143. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 144. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 145. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 146. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 147. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 148. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 149. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 150. Kowalski, L. Fot. [10]
 151. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 152. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [10]
 153. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [10]
 154. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 155. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 156. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 157. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 158. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 159. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 160. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 161. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 162. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 163. Röber, H. Ryt. [9]
 164. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 165. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 166. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 167. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [9]
 168. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 169. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 170. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 171. Kneisel, August [9]
 172. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 173. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 174. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 175. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 176. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 177. Zarząd Miejski w Równem [8]
 178. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 179. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 180. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 181. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 182. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 183. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 184. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 185. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [8]
 186. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 187. K.K. Ryt. [8]
 188. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 189. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 190. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 191. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 192. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 193. ADAM. Ryt. [8]
 194. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 195. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 196. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 197. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 198. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 199. Walter. Ryt. [7]
 200. W. R. Ryt. [7]
 201. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 202. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 203. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 204. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 205. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 206. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 207. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 208. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 209. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [7]
 210. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 211. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [7]
 212. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 213. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 214. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 215. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 216. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 217. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 218. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 219. Baumann, R. Lit. [7]
 220. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 221. [Miethke, H. O.] [6]
 222. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 223. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 224. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 225. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [6]
 226. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 227. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 228. Twardzicki, Walery (1838-1902) [6]
 229. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 230. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 231. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 232. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 233. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 234. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 235. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 236. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 237. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 238. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 239. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 240. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 241. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 242. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 243. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 244. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 245. M. R. Rys. [6]
 246. L. N. Ryt. [6]
 247. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 248. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 249. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 250. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 251. J. Ł. Ryt. [6]
 252. J. K. Ryt. [6]
 253. Hufsky [6]
 254. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 255. Gruziel, L. Fot. [6]
 256. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 257. E. G. Ryt. [6]
 258. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 259. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 260. Biegański, B. Fot. [6]
 261. Achtel, Józef [6]
 262. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 263. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 264. [Granke, Stefan] [5]
 265. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 266. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 267. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 268. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 269. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 270. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 271. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [5]
 272. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 273. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 274. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 275. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 276. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 277. Szczeciński, K. Fot. [5]
 278. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 279. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 280. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 281. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 282. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 283. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 284. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 285. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 286. Orion. Fot. [5]
 287. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 288. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 289. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 290. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 291. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 292. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 293. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 294. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 295. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 296. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 297. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 298. Leliwa, Alfred [5]
 299. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 300. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 301. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 302. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 303. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 304. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 305. Kapuściński, Piotr [5]
 306. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 307. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 308. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 309. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 310. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 311. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 312. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 313. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 314. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 315. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 316. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 317. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 318. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 319. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 320. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 321. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 322. "Orion" [5]
 323. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 324. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 325. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 326. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 327. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 328. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 329. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 330. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 331. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 332. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 333. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 334. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 335. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 336. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 337. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 338. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 339. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 340. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 341. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [4]
 342. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 343. Sosiński, I. Ryt. [4]
 344. Simcis, Gen [4]
 345. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 346. Schiff, Józef. Fot. [4]
 347. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 348. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 349. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 350. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 351. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 352. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 353. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 354. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 355. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 356. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 357. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 358. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 359. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 360. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 361. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 362. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 363. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 364. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 365. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 366. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 367. Krzyżanowski, K. [4]
 368. Krajewski, J. Ryt. [4]
 369. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 370. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 371. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 372. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 373. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 374. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 375. K.P. Ryt. [4]
 376. K. P. Ryt. [4]
 377. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 378. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 379. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 380. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 381. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 382. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 383. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 384. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 385. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 386. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 387. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 388. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 389. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 390. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [4]
 391. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 392. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 393. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 394. Brochocki, B. Ryt. [4]
 395. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 396. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 397. Antykwarnia Warszawska [4]
 398. A. R. Ryt. [4]
 399. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 400. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 401. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 402. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 403. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 404. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 405. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 406. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 407. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 408. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 409. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 410. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 411. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 412. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 413. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 414. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 415. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 416. Warszawski Lombard Miejski [3]
 417. Warnka, Jadwiga [3]
 418. W. C. Ryt. [3]
 419. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 420. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 421. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 422. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 423. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 424. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 425. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 426. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 427. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 428. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 429. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 430. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 431. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 432. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 433. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 434. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 435. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 436. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 437. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [3]
 438. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 439. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 440. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 441. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 442. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 443. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 444. S. A. Ryt. [3]
 445. Röber, G. Ryt. [3]
 446. Różański, M. Ryt. [3]
 447. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 448. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 449. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 450. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 451. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 452. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 453. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 454. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 455. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 456. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 457. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 458. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 459. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 460. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 461. Nowialis [3]
 462. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 463. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 464. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 465. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 466. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 467. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 468. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 469. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 470. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 471. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 472. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 473. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 474. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 475. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 476. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 477. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 478. M.R. Ryt. [3]
 479. Liga Morska i Kolonialna [3]
 480. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 481. L. K. [3]
 482. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 483. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 484. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 485. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 486. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 487. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 488. Krynicki, M. Lit. [3]
 489. Krajewski. Ryt. [3]
 490. Koło Medyków S. U. W. [3]
 491. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 492. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 493. Koroniarz [3]
 494. Konrad. Fot. [3]
 495. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 496. Kohn, Alfred. Red. [3]
 497. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 498. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 499. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 500. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 501. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 502. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 503. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 504. Jaugey, Jean [3]
 505. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 506. J.Ł. Ryt. [3]
 507. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 508. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 509. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 510. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 511. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 512. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 513. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 514. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 515. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 516. Gibs, Joe [3]
 517. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 518. Dąbrowski, Stanisław [3]
 519. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 520. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 521. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 522. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 523. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 524. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 525. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 526. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 527. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 528. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 529. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 530. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 531. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 532. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 533. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 534. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 535. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 536. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 537. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 538. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 539. Bauman, R. Lit. [3]
 540. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 541. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 542. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 543. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 544. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 545. "Orion". Fot. [3]
 546. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 547. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 548. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 549. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 550. [Łosiowa, Emilia] [2]
 551. [brak] [2]
 552. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 553. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 554. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 555. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 556. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 557. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 558. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 559. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 560. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 561. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 562. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 563. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 564. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 565. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 566. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 567. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 568. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 569. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 570. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 571. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 572. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 573. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 574. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 575. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 576. Wróblewski, K. [2]
 577. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 578. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 579. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 580. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 581. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 582. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 583. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 584. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 585. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 586. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 587. Warnkówna, Jadwiga [2]
 588. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 589. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 590. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 591. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 592. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 593. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 594. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 595. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 596. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 597. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 598. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 599. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 600. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 601. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 602. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 603. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 604. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 605. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 606. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 607. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 608. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 609. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 610. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 611. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 612. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 613. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 614. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 615. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 616. Surowiecki, Karol [2]
 617. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 618. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 619. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 620. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 621. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 622. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 623. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 624. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 625. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 626. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 627. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 628. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 629. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 630. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 631. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 632. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 633. Sosiński, J. Ryt. [2]
 634. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 635. Socha, Szczepan [2]
 636. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 637. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 638. Skornia-Roszij, Maria [2]
 639. Siekierski, Franciszek [2]
 640. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [2]
 641. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 642. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 643. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 644. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 645. Sedlaczek, Lech [2]
 646. Röber, F. H. Ryt. [2]
 647. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 648. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [2]
 649. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 650. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 651. Rumianek, Stanisław [2]
 652. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 653. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 654. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 655. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 656. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 657. Rada Regencyjna [2]
 658. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 659. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 660. Przyałgowski, Ignacy [2]
 661. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 662. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 663. Polska Macierz Szkolna [2]
 664. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 665. Plewczyński, F. [2]
 666. Pistyner, M. [2]
 667. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 668. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 669. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 670. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 671. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 672. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 673. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 674. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 675. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 676. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 677. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 678. N[icz], E. Ryt. [2]
 679. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 680. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 681. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 682. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 683. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 684. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 685. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 686. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 687. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 688. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 689. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 690. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 691. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 692. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 693. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 694. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 695. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 696. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 697. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 698. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 699. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 700. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 701. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 702. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 703. Malewicz, Jadwiga [2]
 704. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 705. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 706. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 707. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 708. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 709. M. K. Ryt. [2]
 710. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 711. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 712. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 713. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 714. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 715. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 716. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 717. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 718. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 719. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 720. Kubełka, Ignacy [2]
 721. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 722. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 723. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 724. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 725. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 726. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 727. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 728. Kostka, J. [2]
 729. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 730. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 731. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 732. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 733. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 734. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 735. Komar, Józef [2]
 736. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 737. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 738. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 739. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 740. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 741. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 742. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 743. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 744. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 745. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 746. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 747. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 748. KK. Ryt. [2]
 749. K.W. Ryt. [2]
 750. K.N. Ryt. [2]
 751. K.M. Ryt. [2]
 752. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 753. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 754. Jezierski, J. Ryt. [2]
 755. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 756. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 757. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 758. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 759. J.K. Ryt. [2]
 760. J. Ł. [2]
 761. Instytut Spraw Społecznych [2]
 762. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 763. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 764. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 765. Hähle, G. Ryt. [2]
 766. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 767. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 768. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 769. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 770. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 771. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 772. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 773. Gorazdowski, E. [2]
 774. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 775. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 776. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 777. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 778. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 779. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 780. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 781. Frick, L. [2]
 782. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 783. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 784. Elkana, J. M. [2]
 785. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 786. E. N. Ryt. [2]
 787. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 788. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 789. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 790. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 791. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 792. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 793. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 794. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 795. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 796. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 797. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 798. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 799. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 800. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 801. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 802. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 803. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 804. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 805. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 806. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 807. Bykowski, Leon [2]
 808. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 809. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 810. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 811. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 812. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 813. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 814. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 815. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 816. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 817. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 818. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 819. Bielecki, C. [2]
 820. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 821. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 822. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 823. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 824. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 825. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 826. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 827. Baronowa X.Y.Z. [2]
 828. Banner, M. Red. [2]
 829. Automobilklub Warszawski [2]
 830. Atelier Rembrandt [2]
 831. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 832. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 833. A.T.T. [2]
 834. A...... Z....li [2]
 835. A. K. Ryt. [2]
 836. "Młoda Sztuka" [2]
 837. Żółtowski, A. [1]
 838. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 839. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 840. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 841. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 842. Żelaznowski, Andrzej [1]
 843. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 844. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 845. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 846. Štejman, S. A. [1]
 847. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 848. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 849. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 850. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 851. Śmigielska, Józefa [1]
 852. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 853. Śliwiński, Jan [1]
 854. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 855. Łączkowski Ludwik [1]
 856. Łączkowska Felicja [1]
 857. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 858. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 859. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 860. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 861. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 862. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 863. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 864. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 865. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 866. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 867. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 868. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 869. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 870. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 871. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 872. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 873. par Ketterer [1]
 874. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 875. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 876. il [1]
 877. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 878. [s.n.] [1]
 879. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 880. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 881. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 882. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 883. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 884. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 885. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 886. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 887. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 888. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 889. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 890. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 891. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 892. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 893. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 894. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 895. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 896. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 897. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 898. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 899. [Quirini, Edward] [1]
 900. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 901. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 902. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 903. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 904. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 905. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 906. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 907. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 908. [Omm, Peter] [1]
 909. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 910. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 911. [Mielnicki]. Fot. [1]
 912. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 913. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 914. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 915. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 916. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 917. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 918. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 919. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 920. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 921. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 922. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 923. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 924. [Grabiec (?-?)] [1]
 925. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 926. [Franck] [1]
 927. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 928. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 929. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 930. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 931. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 932. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 933. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 934. [Bielski, Szymon] [1]
 935. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 936. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 937. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 938. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 939. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 940. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 941. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 942. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 943. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 944. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 945. Związek Strzelecki [1]
 946. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 947. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 948. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 949. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 950. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 951. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 952. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 953. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 954. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 955. Związek Miast Polskich [1]
 956. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 957. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 958. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 959. Związek Katolicki [1]
 960. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 961. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 962. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 963. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 964. Zumpe, Edmund [1]
 965. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 966. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 967. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 968. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 969. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 970. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 971. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 972. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 973. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 974. Ziegler; Droste [1]
 975. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 976. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 977. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 978. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 979. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 980. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 981. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 982. Zbyszewski [1]
 983. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 984. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 985. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 986. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 987. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 988. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 989. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 990. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 991. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 992. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 993. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 994. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 995. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 996. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 997. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 998. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 999. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1000. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1001. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1002. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1003. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1004. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1005. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1006. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1007. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1008. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1009. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1010. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1011. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1012. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 1013. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1014. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1015. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1016. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1017. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1018. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1019. X. Y. Z. [1]
 1020. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1021. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1022. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1023. Węgrzecki, S. [1]
 1024. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1025. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1026. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1027. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1028. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1029. Wójcicki, Jerzy [1]
 1030. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1031. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1032. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1033. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1034. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1035. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1036. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1037. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1038. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1039. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1040. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 1041. Wyroba, Stefan [1]
 1042. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1043. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1044. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1045. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1046. Wretowski, Paweł [1]
 1047. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1048. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1049. Wołek, Adam [1]
 1050. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1051. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1052. Wojnarowicz Weseła [1]
 1053. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1054. Wohlfahrt, A. [1]
 1055. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1056. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1057. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1058. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1059. Wiśniewski, Marceli [1]
 1060. Wizimirska, Barbara [1]
 1061. Witkowski, Wincenty [1]
 1062. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1063. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1064. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1065. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1066. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1067. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1068. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1069. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1070. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1071. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1072. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1073. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1074. Wilczek, Feliks [1]
 1075. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1076. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1077. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1078. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1079. Wierciński, K. [1]
 1080. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1081. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1082. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1083. Whiting, A. [1]
 1084. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1085. Wesoły Wujaszek [1]
 1086. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1087. Weintraub, Jan [1]
 1088. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1089. Weinberg P. [1]
 1090. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1091. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1092. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1093. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1094. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1095. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1096. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1097. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1098. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1099. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1100. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1101. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1102. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1103. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1104. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1105. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1106. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1107. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1108. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1109. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1110. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1111. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1112. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1113. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1114. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1115. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1116. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1117. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1118. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1119. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1120. Wano, K. [1]
 1121. Wanda Z. Ryt. [1]
 1122. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1123. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1124. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1125. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1126. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1127. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1128. Walaszczak, Piotr [1]
 1129. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1130. Wahrendorff, O. [1]
 1131. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1132. W.Z. Ryt. [1]
 1133. W.K. Ryt. [1]
 1134. W. M. K. [1]
 1135. W. K. Ryt. [1]
 1136. W. K. [1]
 1137. W. B. Ryt. [1]
 1138. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1139. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1140. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1141. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1142. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1143. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1144. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1145. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1146. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1147. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1148. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1149. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1150. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1151. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1152. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1153. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1154. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1155. Urbanowicz, Szymon [1]
 1156. Uniwersytet Warszawski [1]
 1157. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1158. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1159. Uhry, M. [1]
 1160. Typiak, Piotr [1]
 1161. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1162. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1163. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1164. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1165. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1166. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1167. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1168. Treter Mieczysław (1883-1943) [1]
 1169. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1170. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1171. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1172. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1173. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1174. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1175. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1176. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1177. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1178. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1179. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1180. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1181. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1182. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1183. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1184. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1185. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1186. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1187. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1188. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1189. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1190. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1191. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1192. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1193. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1194. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1195. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1196. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1197. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1198. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1199. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1200. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1201. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1202. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1203. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1204. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1205. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1206. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1207. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1208. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1209. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1210. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1211. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1212. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1213. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1214. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1215. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1216. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1217. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1218. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1219. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1220. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1221. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1222. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1223. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1224. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1225. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1226. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1227. Tor, Stanisław [1]
 1228. Tonioli, D. [1]
 1229. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1230. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1231. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1232. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1233. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1234. Tirling, Zygmunt [1]
 1235. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1236. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1237. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1238. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1239. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1240. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1241. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1242. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1243. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1244. Taubert. Ryt. [1]
 1245. Taube, Gustaw jr [1]
 1246. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1247. Tarnacki, Józef. [1]
 1248. Tarnacki, Józef [1]
 1249. Tarczyński, Władysław [1]
 1250. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1251. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1252. T.B. [1]
 1253. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1254. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1255. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1256. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1257. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1258. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1259. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1260. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1261. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1262. Szymkiewicz, Józef [1]
 1263. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1264. Szymański, Ludwik [1]
 1265. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1266. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1267. Szydłowska, Grażyna [1]
 1268. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1269. Szwankowska, Hanna [1]
 1270. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1271. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1272. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1273. Sznage. Ryt. [1]
 1274. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1275. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1276. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1277. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1278. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1279. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1280. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1281. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1282. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1283. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1284. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1285. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1286. Szczepański, Sebastian [1]
 1287. Szczepański, Grzegorz [1]
 1288. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1289. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1290. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1291. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1292. Syrewicz, Xawery [1]
 1293. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1294. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1295. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1296. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1297. Suszczyński, Jan [1]
 1298. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1299. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1300. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1301. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1302. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1303. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1304. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1305. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1306. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1307. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1308. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1309. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1310. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1311. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1312. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1313. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1314. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1315. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1316. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1317. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1318. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1319. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1320. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1321. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1322. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1323. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1324. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1325. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1326. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1327. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1328. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1329. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1330. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1331. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1332. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1333. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1334. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1335. Steiman, S. [1]
 1336. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1337. Stecher, August (?-?) [1]
 1338. Stawiński. Ryt. [1]
 1339. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1340. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1341. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1342. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1343. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1344. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1345. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1346. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1347. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1348. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1349. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1350. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1351. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1352. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1353. Sosnkowski, Józef [1]
 1354. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1355. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1356. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1357. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1358. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1359. Snopek, Kazimierz [1]
 1360. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1361. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1362. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1363. Slaski, S. Ryt. [1]
 1364. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1365. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1366. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1367. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1368. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1369. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1370. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1371. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1372. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1373. Siemieński, Lucjan [1]
 1374. Siegrist, Piotr [1]
 1375. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1376. Siczyński, Walery [1]
 1377. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1378. Sewer [1]
 1379. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1380. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1381. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1382. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1383. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1384. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1385. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1386. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1387. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1388. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1389. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1390. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1391. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1392. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1393. Sawiński, F. M. [1]
 1394. Sawiczewski, S. [1]
 1395. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1396. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1397. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1398. Samselski, Marek. Red. [1]
 1399. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1400. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1401. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1402. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1403. Salinger, Zygmunt [1]
 1404. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1405. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1406. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1407. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1408. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1409. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1410. S. E. [1]
 1411. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1412. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1413. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1414. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1415. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1416. Rybicki, Anastazy [1]
 1417. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1418. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1419. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1420. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1421. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1422. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1423. Rudnicka, Monika [1]
 1424. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1425. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1426. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1427. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1428. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1429. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1430. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1431. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1432. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1433. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1434. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1435. Roeber. H. Ryt. [1]
 1436. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1437. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1438. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1439. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1440. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1441. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1442. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1443. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1444. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1445. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1446. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1447. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1448. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1449. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1450. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1451. Rembiel, St. [1]
 1452. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1453. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1454. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1455. Reiss, N. [1]
 1456. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1457. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1458. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1459. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1460. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1461. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1462. Raudny, Wacław [1]
 1463. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1464. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1465. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1466. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1467. Radzimiński, Bronisław [1]
 1468. Radwan, August [1]
 1469. Radoszewska, A. J. [1]
 1470. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1471. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1472. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1473. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1474. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1475. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1476. R. P. [1]
 1477. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1478. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1479. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1480. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1481. Péreyra, Charles [1]
 1482. Pécaut, Elie [1]
 1483. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1484. Pyka, Henryk [1]
 1485. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [1]
 1486. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1487. Pusch, Alois Maria de [1]
 1488. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1489. Puc, B[ronisław] [1]
 1490. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1491. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1492. Przyłęcki, Henryk [1]
 1493. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1494. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1495. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1496. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1497. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1498. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1499. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1500. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1501. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1502. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1503. Prochaska, Anna [1]
 1504. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1505. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1506. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1507. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1508. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1509. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1510. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1511. Posttallé [1]
 1512. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1513. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1514. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1515. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1516. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1517. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1518. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1519. Popielewski [1]
 1520. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1521. Pomian, E. [1]
 1522. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1523. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1524. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1525. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1526. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1527. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1528. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1529. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1530. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1531. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1532. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1533. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1534. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1535. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1536. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1537. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1538. Pokorny. Ryt. [1]
 1539. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1540. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1541. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1542. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1543. Podwiński, Stanisław [1]
 1544. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1545. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1546. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1547. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1548. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1549. Plater, Karol [1]
 1550. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1551. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1552. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1553. Piotrowski, Andrzej [1]
 1554. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1555. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1556. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1557. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1558. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1559. Pilich, Michał [1]
 1560. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1561. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1562. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1563. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1564. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1565. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1566. Piekacz, J. Fot. [1]
 1567. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1568. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1569. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1570. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1571. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1572. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1573. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1574. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1575. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1576. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1577. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1578. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1579. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1580. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1581. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1582. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1583. Pawłowski, Kalixt [1]
 1584. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1585. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1586. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1587. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1588. Pawe, L. [1]
 1589. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1590. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1591. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1592. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1593. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1594. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1595. Paprocki, Bartosz [1]
 1596. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1597. Pallach, A. Ryt. [1]
 1598. Paczóski, Julian [1]
 1599. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1600. P. D. Ryt. [1]
 1601. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1602. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1603. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1604. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1605. Ostas, Marek [1]
 1606. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1607. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1608. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1609. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1610. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1611. Orthwein, Ludwik [1]
 1612. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1613. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1614. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1615. Oranowski, Wacław [1]
 1616. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1617. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1618. Olzacki, Sławomir. Fot. [1]
 1619. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1620. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1621. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1622. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1623. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1624. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1625. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1626. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1627. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1628. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1629. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1630. Obuchowicz, Henryk [1]
 1631. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1632. O liść dębu [1]
 1633. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1634. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1635. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1636. Nowakowski, Bogdan [1]
 1637. Nowacki, Łukasz [1]
 1638. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1639. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1640. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1641. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1642. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1643. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1644. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1645. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1646. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1647. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1648. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1649. Niecz, K.,fot. [1]
 1650. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1651. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1652. Nemo {pseud.] [1]
 1653. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1654. Nałęcz, Edward [1]
 1655. Naumann, Karl [1]
 1656. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1657. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1658. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1659. Napieralski, Mateusz [1]
 1660. Naoczny świadek [1]
 1661. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1662. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1663. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1664. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1665. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1666. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1667. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1668. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1669. Myślińska, Grażyna. Fot. [1]
 1670. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1671. Myszkowska, Justyna [1]
 1672. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1673. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1674. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1675. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1676. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1677. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1678. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1679. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1680. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1681. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1682. Mróz, Agnieszka [1]
 1683. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1684. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1685. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1686. Motas, Maciej [1]
 1687. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1688. Morżkowska, Antonina [1]
 1689. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1690. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1691. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1692. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1693. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1694. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1695. Montabone (Firenze) [1]
 1696. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1697. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1698. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1699. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1700. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1701. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1702. Miłkowski, Stanisław [1]
 1703. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1704. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1705. Missler, B. T. [1]
 1706. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1707. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1708. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1709. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1710. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1711. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1712. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1713. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1714. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1715. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1716. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1717. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1718. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1719. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1720. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1721. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [1]
 1722. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1723. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1724. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 1725. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1726. Mickiewicz, Izadora [1]
 1727. Mickiewicz, Dominik [1]
 1728. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1729. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1730. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1731. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1732. Mendewski, Stanisław [1]
 1733. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1734. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1735. Meisser [1]
 1736. Medeksza, Antoni [1]
 1737. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1738. Małkowska, Grażyna [1]
 1739. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1740. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1741. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1742. Maël, Pierr. [1]
 1743. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1744. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1745. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1746. Max, Józef (?-?) [1]
 1747. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1748. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1749. Matrzak, Jerzy [1]
 1750. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1751. Marx, Emil (?-?) [1]
 1752. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1753. Marois, Blanche [1]
 1754. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 1755. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1756. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1757. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1758. Marcinkowski, Piotr [1]
 1759. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1760. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1761. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1762. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1763. Makowski, Marek [1]
 1764. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1765. Makomaski, Edmund [1]
 1766. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1767. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1768. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1769. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1770. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1771. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1772. Mahomet II [1]
 1773. Magnus, Wiktor [1]
 1774. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1775. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1776. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1777. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1778. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1779. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1780. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1781. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1782. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1783. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1784. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1785. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1786. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1787. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1788. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1789. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1790. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1791. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1792. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1793. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1794. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1795. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1796. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1797. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1798. M.K. Ryt. [1]
 1799. M. A. Ryt [1]
 1800. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1801. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1802. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1803. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1804. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1805. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 1806. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1807. Lozano, Vicente [1]
 1808. Loth, August (1869-1944) [1]
 1809. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1810. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1811. Loos, Vincent Angelo [1]
 1812. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1813. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1814. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1815. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1816. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1817. Lisicki, Roman [1]
 1818. Lisiak, Elżbieta [1]
 1819. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1820. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1821. Lilpop, Marian [1]
 1822. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1823. Ligber. Szty. [1]
 1824. Ligber, F. Szty. [1]
 1825. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1826. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1827. Liciński Hipolit [1]
 1828. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1829. Leśniewska, B. [1]
 1830. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1831. Lewski , I. [1]
 1832. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1833. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1834. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1835. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1836. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1837. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1838. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 1839. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1840. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 1841. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1842. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1843. Leschik, Konrad [1]
 1844. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1845. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1846. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1847. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1848. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1849. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1850. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1851. Lefebvre, Casimir [1]
 1852. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1853. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1854. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1855. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1856. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 1857. Lazzerini, Gustavo [1]
 1858. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1859. Latoszek, Jacek [1]
 1860. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1861. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1862. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1863. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1864. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1865. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1866. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1867. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1868. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1869. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1870. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1871. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1872. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1873. Kűbler. Ryt. [1]
 1874. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1875. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1876. Kępkowska, Bogusława Bożena [1]
 1877. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1878. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1879. Kübler, Ryt. [1]
 1880. Kóźmiński, T. B. [1]
 1881. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1882. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1883. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 1884. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 1885. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1886. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1887. Kumidor, Zbigniew [1]
 1888. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1889. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1890. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1891. Kuczyński [1]
 1892. Kucz, M. Ryt. [1]
 1893. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1894. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 1895. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1896. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1897. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1898. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 1899. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1900. Krzyżanowska, Celina [1]
 1901. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1902. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1903. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1904. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1905. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1906. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1907. Krywoszejew, Maciej [1]
 1908. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1909. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1910. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1911. Krudowski, Józef [1]
 1912. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1913. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 1914. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1915. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1916. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1917. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1918. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1919. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1920. Krasuski, Stefan [1]
 1921. Krasowska Helena [1]
 1922. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1923. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1924. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1925. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1926. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1927. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 1928. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1929. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1930. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1931. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1932. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1933. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 1934. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1935. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 1936. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1937. Kozłowski, Jan J. [1]
 1938. Kozyra, Anna [1]
 1939. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1940. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1941. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1942. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [1]
 1943. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1944. Kowalewski, T. [1]
 1945. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1946. Kowala, G. [1]
 1947. Kotuliński, Andrzej [1]
 1948. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1949. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1950. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1951. Kossakowska, Wanda [1]
 1952. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1953. Koschmider, Edmund [1]
 1954. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1955. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1956. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1957. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1958. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1959. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 1960. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 1961. Konstanty. Fot. [1]
 1962. Konopnicki, Jan [1]
 1963. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1964. Koniński, Kazimierz [1]
 1965. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1966. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 1967. Kondracki, W. Fot. [1]
 1968. Kondor, Ernst. [1]
 1969. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 1970. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1971. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1972. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1973. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1974. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1975. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1976. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1977. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1978. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1979. Komitet Budowy Pomników [1]
 1980. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1981. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1982. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1983. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1984. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1985. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1986. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1987. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1988. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 1989. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1990. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1991. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1992. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1993. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 1994. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1995. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1996. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1997. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1998. Klimowicz, Ignacy [1]
 1999. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2000. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2001. Klein, W. Ryt. [1]
 2002. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2003. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2004. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2005. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2006. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2007. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2008. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2009. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2010. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 2011. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2012. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2013. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2014. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2015. Kautecki, Antoni. [1]
 2016. Kautecki, Antoni [1]
 2017. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2018. Kasterska, Maria [1]
 2019. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2020. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2021. Kasiewicz, Alfred [1]
 2022. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2023. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2024. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2025. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [1]
 2026. Karoli, W. [1]
 2027. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2028. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2029. Kapuscinski, Petr [1]
 2030. Kapliński, Julian [1]
 2031. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2032. Kapituła Odznaki [1]
 2033. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2034. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2035. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2036. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2037. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2038. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2039. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2040. Kaliszewski, L. [1]
 2041. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2042. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2043. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2044. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2045. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2046. Kaczyński, Witold [1]
 2047. Kaczmarski, S. [1]
 2048. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2049. K.P. [1]
 2050. K. Z. Ryt. [1]
 2051. K. Ryt. [1]
 2052. K. M. Ryt. [1]
 2053. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2054. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2055. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2056. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2057. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2058. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2059. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2060. Jotes [1]
 2061. Jonzeck, Waldemar [1]
 2062. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2063. Jeżowski, M [1]
 2064. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 2065. Jezierski, J. [1]
 2066. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2067. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2068. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2069. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2070. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2071. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2072. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 2073. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2074. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2075. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2076. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2077. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2078. Janusz [1]
 2079. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2080. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2081. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2082. Jankowski, Józef [1]
 2083. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2084. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2085. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2086. Janczewski, S. Red. [1]
 2087. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2088. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2089. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2090. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2091. Jakobi, Zygmunt [1]
 2092. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2093. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2094. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2095. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2096. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2097. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2098. Jackowski, Aleksander [1]
 2099. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2100. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2101. J.J, Ryt. [1]
 2102. J. Z. [1]
 2103. J. S. Ryt. [1]
 2104. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2105. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2106. J. J. Ryt. [1]
 2107. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2108. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2109. Issakowitch, S.S. [1]
 2110. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2111. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2112. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2113. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2114. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2115. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2116. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2117. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2118. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2119. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2120. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2121. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2122. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 2123. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2124. Hyodo, Nagao [1]
 2125. Huzarski, Jerzy [1]
 2126. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2127. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2128. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2129. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2130. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2131. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2132. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2133. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2134. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2135. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2136. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2137. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2138. Hervé (1825-1892) [1]
 2139. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2140. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2141. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2142. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2143. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2144. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2145. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2146. Heck, Walerian [1]
 2147. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2148. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2149. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2150. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2151. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2152. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2153. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2154. Haehle. Ryt. [1]
 2155. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2156. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2157. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2158. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2159. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2160. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2161. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2162. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2163. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2164. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2165. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2166. Górska, Maria. Red. [1]
 2167. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2168. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2169. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2170. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2171. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2172. Grynfeld, Bronisława [1]
 2173. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2174. Grupa Legionistów [1]
 2175. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2176. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2177. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2178. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2179. Grimm., A. Ryt. [1]
 2180. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2181. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2182. Grajnert, Józef [1]
 2183. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2184. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2185. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2186. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2187. Gołębiewska, Wanda [1]
 2188. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2189. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2190. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2191. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2192. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2193. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2194. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2195. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2196. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2197. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2198. Golański, Jerzy [1]
 2199. Gola, A. (muzyka) [1]
 2200. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2201. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2202. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [1]
 2203. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2204. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2205. Gnatkowski, Adam [1]
 2206. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2207. Giraud, Paul [1]
 2208. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2209. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2210. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2211. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2212. Giller, Honorata [1]
 2213. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2214. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2215. Gierczyńska, Joanna [1]
 2216. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2217. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2218. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2219. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 2220. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2221. Gebhard, podporucznik [1]
 2222. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2223. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2224. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2225. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2226. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2227. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2228. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2229. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2230. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2231. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2232. Gajewski, Adrian [1]
 2233. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2234. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2235. G.S. Ryt. [1]
 2236. G.R. Ryt. [1]
 2237. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2238. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2239. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2240. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2241. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2242. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2243. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2244. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2245. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2246. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2247. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2248. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2249. Fiszer, Carolina [1]
 2250. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2251. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2252. Filipiak, Grzegorz [1]
 2253. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2254. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2255. Field, John (1782-1837) [1]
 2256. Fiedler. Ryt. [1]
 2257. Feuerstein Władysław [1]
 2258. Feldman, J. [1]
 2259. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2260. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2261. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2262. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2263. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2264. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2265. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2266. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2267. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2268. Fabiszewski, M. [1]
 2269. F. K. Ryt. [1]
 2270. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2271. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2272. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2273. Erhard, Carl [1]
 2274. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2275. Emer, Lucjan [1]
 2276. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2277. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2278. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2279. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2280. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2281. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2282. Egloff, Jerzy [1]
 2283. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2284. Edgeworth, Maria [1]
 2285. E. S. [1]
 2286. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2287. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2288. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2289. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2290. Dénoix, Victorin [1]
 2291. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2292. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2293. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2294. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2295. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2296. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2297. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2298. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2299. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2300. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2301. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2302. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2303. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2304. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2305. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2306. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2307. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2308. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2309. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2310. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2311. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2312. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2313. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2314. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2315. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2316. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2317. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2318. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2319. Dom ks. Boduena [1]
 2320. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2321. Dobrski, Konrad [1]
 2322. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2323. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2324. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2325. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2326. Di Donato, Carlo [1]
 2327. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2328. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2329. Derengowski, Jan [1]
 2330. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2331. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2332. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2333. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2334. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2335. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2336. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2337. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2338. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2339. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2340. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2341. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2342. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2343. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2344. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2345. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2346. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2347. Dembiński, Czesław [1]
 2348. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2349. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2350. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2351. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2352. Dawidowa, Helena [1]
 2353. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2354. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2355. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2356. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2357. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2358. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2359. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2360. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2361. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2362. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2363. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2364. Dalla Casa, Louis [1]
 2365. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2366. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2367. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2368. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2369. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2370. Czerwiński, Franciszek [1]
 2371. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 2372. Czerniawski, Jan [1]
 2373. Czermański, Zdzisław [1]
 2374. Czermak, Grażyna [1]
 2375. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2376. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2377. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2378. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2379. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2380. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2381. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2382. Czaki, Klementyna [1]
 2383. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2384. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2385. Czajewski Wiktor [1]
 2386. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2387. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2388. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2389. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2390. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2391. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2392. Cirina, J. A. [1]
 2393. Cikanek, Ferdinand [1]
 2394. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2395. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2396. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2397. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2398. Cichocki, Ks. [1]
 2399. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2400. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2401. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2402. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2403. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2404. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2405. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2406. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2407. Chodecki, Władysław [1]
 2408. Chmielewski, Ignacy [1]
 2409. Chmielewska, Halina [1]
 2410. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2411. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 2412. Charszewski, Ignacy [1]
 2413. Charchillac, Berthet de [1]
 2414. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2415. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2416. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2417. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2418. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2419. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2420. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2421. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2422. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2423. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2424. C.K. ryt. [1]
 2425. Błaszczak, Fr. [1]
 2426. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2427. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2428. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2429. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2430. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2431. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2432. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2433. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2434. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2435. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2436. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2437. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2438. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2439. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2440. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2441. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2442. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2443. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2444. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2445. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2446. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2447. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2448. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2449. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2450. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2451. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2452. Brauman, Władysław [1]
 2453. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2454. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2455. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2456. Bouleau, H. de. [1]
 2457. Borucki, Juliusz [1]
 2458. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2459. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2460. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2461. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2462. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2463. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2464. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2465. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2466. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2467. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2468. Bojarska, Stefanja [1]
 2469. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2470. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2471. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2472. Bogacki, S. Fot. [1]
 2473. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2474. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2475. Bockhann, F. [1]
 2476. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2477. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2478. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2479. Bobiński, Antoni [1]
 2480. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2481. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2482. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2483. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2484. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2485. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2486. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2487. Bio [pseud.] [1]
 2488. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2489. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2490. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2491. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2492. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2493. Bielicka, Eugenia [1]
 2494. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2495. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2496. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2497. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2498. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2499. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2500. Biblioteka Narodowa [1]
 2501. Biblioteka Kórnicka [1]
 2502. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2503. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2504. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2505. Bianchi, Emilio [1]
 2506. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2507. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2508. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2509. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2510. Betcher, Jan C. [1]
 2511. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2512. Benjamin Kornfeld [1]
 2513. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2514. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2515. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2516. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2517. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2518. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2519. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2520. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2521. Baude, K. [1]
 2522. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2523. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2524. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2525. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2526. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2527. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2528. Baracz, A. P. [1]
 2529. Bar, E. Ryt. [1]
 2530. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2531. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2532. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2533. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2534. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2535. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2536. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2537. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2538. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2539. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2540. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2541. Babiński, Wacław [1]
 2542. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2543. B.O. Ryt. [1]
 2544. B. B. Ryt. [1]
 2545. Aut. [1]
 2546. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2547. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2548. Arslan M. [1]
 2549. Arnold, E. J. [1]
 2550. Arnaud, Étienne [1]
 2551. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2552. Armia Krajowa [1]
 2553. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2554. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2555. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2556. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2557. Archibald, M. [1]
 2558. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2559. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2560. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2561. Aniela S. Ryt. [1]
 2562. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2563. Ambrich, Magdalena [1]
 2564. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2565. Amator [1]
 2566. Alkar [pseud.] [1]
 2567. Al. Pow. [1]
 2568. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2569. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2570. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2571. Adamska, Grażyna [1]
 2572. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2573. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2574. Achtel, Aleksandra [1]
 2575. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2576. AWU [1]
 2577. ADAM [1]
 2578. A. Z. [1]
 2579. A. W. Ryt. [1]
 2580. A. S. Ryt. [1]
 2581. A. Ryt. [1]
 2582. A. G. Ryt. [1]
 2583. A. C. Ryt. [1]
 2584. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2585. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2586. - [1]
 2587. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [116556]
 2. Ministerstwo Oświaty [41999]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [31680]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [29825]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [27164]
 6. Prus, Bolesław (1847-1912) [19375]
 7. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [19156]
 8. Kownacka, Maria (1894-1982) [16217]
 9. Bobiński, Antoni [15898]
 10. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15214]
 11. Załęczny, Jolanta (1959- ) [14135]
 12. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14073]
 13. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13359]
 14. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [12336]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [12223]
 16. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [12086]
 17. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11581]
 18. Pocztowa Kasa Oszczędności [10942]
 19. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [10940]
 20. Główny Urząd Statystyczny [10840]
 21. Arct, Michał (1840-1916) [10782]
 22. Gawkowski, Robert (1962- ) [10419]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [10396]
 24. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [10135]
 25. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10134]
 26. Krajowe Biuro Statystyczne [8612]
 27. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8434]
 28. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [8427]
 29. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8427]
 30. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [8383]
 31. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [7773]
 32. Verne, Jules (1828-1905) [6837]
 33. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [6705]
 34. Röber, H. Ryt. [6560]
 35. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [6234]
 36. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6198]
 37. Urząd Statystyczny w Warszawie [5790]
 38. Magistrat m.st. Warszawy [5451]
 39. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [5272]
 40. Winek, Włodzimierz (1956-) [5073]
 41. Szaciński, Mieczysław (?-?) [5005]
 42. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4964]
 43. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4780]
 44. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4773]
 45. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4748]
 46. Egloff, Jerzy [4697]
 47. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4518]
 48. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [4490]
 49. Skwara, Marian (1946- ) [4340]
 50. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [4335]
 51. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4321]
 52. Antykwarnia Warszawska [4197]
 53. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [4140]
 54. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [4131]
 55. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [4083]
 56. Maliszewski, Jerzy (?-?) [3966]
 57. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3932]
 58. Skarga, Piotr (1536-1612) [3825]
 59. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3771]
 60. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [3716]
 61. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3701]
 62. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3687]
 63. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3655]
 64. Baracz, A. P. [3653]
 65. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3617]
 66. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3399]
 67. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [3378]
 68. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3355]
 69. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3273]
 70. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3213]
 71. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [3212]
 72. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3199]
 73. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [3197]
 74. Związek Patriotów Polskich [3155]
 75. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3121]
 76. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3117]
 77. Kapuściński, Piotr [3066]
 78. Estreicher, Karol (1827-1908) [3027]
 79. Jaugey, Jean [3002]
 80. Starzyński, Stefan (1893-1939) [2941]
 81. Muzeum Narodowe (Warszawa) [2936]
 82. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [2925]
 83. Frączek, Ireneusz (1969- ) [2897]
 84. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [2847]
 85. Papierowski, Andrzej Jerzy [2822]
 86. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2792]
 87. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2723]
 88. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2704]
 89. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [2647]
 90. Gmitruk, Janusz (1948- ) [2631]
 91. Brandel, Konrad (1838-1920) [2608]
 92. Popowski, S. [2578]
 93. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2548]
 94. Zieliński, Jarosław (1958- ) [2510]
 95. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2471]
 96. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2469]
 97. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2454]
 98. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2451]
 99. A. Z. [2410]
 100. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [2333]
 101. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [2314]
 102. Kneisel, August [2311]
 103. Małecki, Antoni (1821-1913) [2307]
 104. Tretiak, Józef (1841-1923) [2290]
 105. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2272]
 106. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2269]
 107. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2267]
 108. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2251]
 109. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2246]
 110. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2172]
 111. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2164]
 112. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2139]
 113. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [2084]
 114. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2073]
 115. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2042]
 116. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2000]
 117. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1994]
 118. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1994]
 119. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1992]
 120. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1989]
 121. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1979]
 122. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [1977]
 123. Kohn, Alfred. Red. [1971]
 124. Puc, B[ronisław] [1956]
 125. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1951]
 126. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1947]
 127. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1935]
 128. Paulmier, Adrien-Augustin [1911]
 129. Makowski, Marek [1873]
 130. Kudyba, Wojciech (1965- ) [1865]
 131. Lejko, Krystyna (1933- ) [1841]
 132. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [1817]
 133. Górska, Halina (1898-1942) [1808]
 134. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1792]
 135. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [1767]
 136. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [1767]
 137. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [1766]
 138. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1761]
 139. Dąbrowski, Stanisław [1756]
 140. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1755]
 141. Beyer, Karol (1818-1877) [1705]
 142. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1700]
 143. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1699]
 144. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1676]
 145. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1676]
 146. Polski Związek Producentów Filmowych [1676]
 147. [Bielski, Szymon] [1665]
 148. Miejskie Biuro Statystyczne [1663]
 149. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1660]
 150. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1658]
 151. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1653]
 152. Bezak, Paweł (1983- ) [1635]
 153. Baronowa X.Y.Z. [1634]
 154. [Magistrat m. Lwowa] [1630]
 155. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1622]
 156. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1611]
 157. Buzek, Józef (1873-1936) [1609]
 158. Elkana, J. M. [1602]
 159. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1586]
 160. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1569]
 161. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1561]
 162. Polak, Józef (1857-1928) [1539]
 163. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1490]
 164. Stowarzyszenie Żoliborzan [1471]
 165. Słowaczyński, Jędrzej [1466]
 166. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1466]
 167. P.B. Ryt. [1456]
 168. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1455]
 169. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1447]
 170. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1437]
 171. Ganilh, Charles (1758-1836) [1419]
 172. Spencer, Herbert (1820-1903) [1417]
 173. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1416]
 174. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [1413]
 175. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1412]
 176. Conrad. Fot. [1411]
 177. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1401]
 178. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1396]
 179. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1394]
 180. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1372]
 181. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1361]
 182. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [1356]
 183. Pawłowski, Zbigniew [1350]
 184. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [1347]
 185. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1337]
 186. Röber, F. H. Ryt. [1333]
 187. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1324]
 188. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1321]
 189. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1319]
 190. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1312]
 191. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1312]
 192. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1309]
 193. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1291]
 194. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1289]
 195. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1284]
 196. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1283]
 197. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1281]
 198. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1275]
 199. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1269]
 200. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1263]
 201. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1260]
 202. Młoda Polka [pseud.] [1247]
 203. Napoleon I (1769-1821) [1246]
 204. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1197]
 205. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1189]
 206. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1175]
 207. Sigismond. Fot. [1173]
 208. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1162]
 209. Poliński, Józef (1891-1944) [1148]
 210. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1147]
 211. J. Ł. Ryt. [1139]
 212. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1138]
 213. Callier, Edmund (1833-1893) [1136]
 214. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1126]
 215. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1123]
 216. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1110]
 217. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1110]
 218. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1106]
 219. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1104]
 220. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1103]
 221. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1098]
 222. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1097]
 223. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1092]
 224. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1087]
 225. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1086]
 226. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1078]
 227. Surowiecki, Karol [1077]
 228. Winogrodzka, Katarzyna [1073]
 229. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1067]
 230. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1067]
 231. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1062]
 232. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1059]
 233. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1058]
 234. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1057]
 235. Oppman, Artur (1867-1931) [1056]
 236. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1056]
 237. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1056]
 238. Biuro Pracy Społecznej [1056]
 239. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1045]
 240. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1045]
 241. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1038]
 242. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1033]
 243. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1033]
 244. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1027]
 245. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1014]
 246. Kucz, Karol (1815-1892) [1003]
 247. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1002]
 248. Draper, John William (1811-1882) [996]
 249. Radliński, Ignacy (1843-1920) [995]
 250. Lisicki, Roman [993]
 251. Furgault, Nicolas (1705-1794) [992]
 252. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [989]
 253. Załęski, Witold (1836-1908) [987]
 254. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [973]
 255. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [972]
 256. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [964]
 257. Snopek, Kazimierz [964]
 258. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [955]
 259. Kapuscinski, Petr [954]
 260. Broniewski, Władysław (1897-1962) [948]
 261. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [947]
 262. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [946]
 263. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [934]
 264. Chmielewska, Halina [930]
 265. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [929]
 266. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [921]
 267. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [920]
 268. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [915]
 269. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [912]
 270. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [912]
 271. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [911]
 272. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [911]
 273. Czerniawski, Jan [908]
 274. Koleżak, Władysław (1854-1924) [906]
 275. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [900]
 276. Scott, Walter (1771-1832) [900]
 277. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [896]
 278. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [896]
 279. Suligowski, Adolf (1849-1932) [894]
 280. [Schier, František Václav (1804-1864)] [893]
 281. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [888]
 282. Friedrich, Henryk (1908-1944) [880]
 283. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [880]
 284. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [876]
 285. Chompre, Pierre (1698-1760) [870]
 286. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [868]
 287. Ejsmond, Julian (1892-1930) [866]
 288. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [865]
 289. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [864]
 290. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [863]
 291. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [858]
 292. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [850]
 293. Łączkowski, Marceli (?-?) [844]
 294. Giraud, Paul [844]
 295. Wretowski, Paweł [835]
 296. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [833]
 297. Rapaport, Artur (1889-1937) [833]
 298. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [832]
 299. Walter. Ryt. [830]
 300. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [827]
 301. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [826]
 302. Hoffman, Franz (1814-1882) [817]
 303. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [815]
 304. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [813]
 305. Styfi, Jan (1839?-1921) [813]
 306. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [809]
 307. Wysocki Piotr (1797-1874) [807]
 308. Elsner, Józef (1769 - 1854) [802]
 309. Pawiński, Adolf (1840-1896) [798]
 310. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [797]
 311. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [786]
 312. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [786]
 313. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [779]
 314. Friedhuber de Grubenthal, L. [779]
 315. Hasselbusch, Robert (1983- ). [778]
 316. Lodge, Edmund (1756-1839) [777]
 317. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [777]
 318. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [772]
 319. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [771]
 320. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [769]
 321. Lewicka, Anna (1852-1932) [768]
 322. Majewski, Erazm (1858-1922) [768]
 323. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [767]
 324. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [763]
 325. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [759]
 326. Centralna Biblioteka Statystyczna [759]
 327. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [745]
 328. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [743]
 329. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [737]
 330. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [736]
 331. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [734]
 332. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [734]
 333. Sedlaczek, Lech [729]
 334. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [726]
 335. Bezpałko, Jerzy (1938-) [724]
 336. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [723]
 337. Szatkowska, Lena (1947- ) [723]
 338. Rostworowski, Jan (1838-1898) [723]
 339. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [715]
 340. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [714]
 341. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [711]
 342. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [710]
 343. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [709]
 344. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [706]
 345. Zawiliński, Roman (1855-1932) [704]
 346. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [703]
 347. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [699]
 348. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [696]
 349. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [696]
 350. Leist, Ludwig (1891-1967) [692]
 351. Samborski, Henryk (1843-1918) [691]
 352. Aristoteles (384-322 a.C.) [688]
 353. Major Hennequin del Varsaviae [686]
 354. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [685]
 355. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [683]
 356. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [683]
 357. Kurpiński, Karol (1785-1857) [682]
 358. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [679]
 359. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [678]
 360. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [676]
 361. Kępkowska, Bogusława Bożena [676]
 362. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [672]
 363. Ministerstwo Kultury i Sztuki [670]
 364. Kroński, Aleksander (1871-1935) [670]
 365. Snarski, Stanisław (1795-1880) [669]
 366. Bielski, Szymon (1745-1825) [668]
 367. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [666]
 368. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [665]
 369. Campe, Joachim Heinrich [663]
 370. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [660]
 371. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [659]
 372. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [655]
 373. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [655]
 374. Ligber. Szty. [655]
 375. Legun-Biliński, Antoni. [655]
 376. Socha, Szczepan [654]
 377. Zarząd Miejski w Równem [652]
 378. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [648]
 379. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [647]
 380. B. P. Ryt. [647]
 381. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [644]
 382. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [640]
 383. Olszewski, K.[azimierz] [640]
 384. Gorecka, Maria (1835-1922) [639]
 385. Warnka, Jadwiga [638]
 386. Lampert, Kurt (1859-1918) [637]
 387. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [635]
 388. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [630]
 389. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [627]
 390. Krystall, Bronisław (1887-1983) [626]
 391. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [625]
 392. Bloch, Jan (1836-1902) [625]
 393. Kwasiborski, Jerzy [623]
 394. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [622]
 395. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [622]
 396. Dubiecki, Marian (1838-1926) [620]
 397. Sewer [619]
 398. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [613]
 399. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [612]
 400. Dębski, Michał [611]
 401. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [608]
 402. [Magistrat m.st. Warszawy] [607]
 403. Wyss, Johann David (1743-1818) [606]
 404. Baka, Józef (1707-1780) [606]
 405. Goszczyńska, Agnieszka [605]
 406. Dickstein, Samuel (1851-1939) [604]
 407. Pokorzyńska, Elżbieta [602]
 408. Marcinkowski, Piotr [602]
 409. Guiraud, Paul (1850-1907) [602]
 410. Magistrat Miasta Warszawy [601]
 411. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [600]
 412. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [599]
 413. Hansson, Ola (1860-1925) [598]
 414. Bersohn, Mathias (1823-1908) [595]
 415. Zuber, Rudolf (1858-1920) [591]
 416. Siczyński, Walery [591]
 417. Rumianek, Stanisław [590]
 418. Lachowicz, Juliusz. Red. [587]
 419. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [587]
 420. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [587]
 421. Bełza, Władysław (1847-1913) [586]
 422. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [583]
 423. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [583]
 424. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [581]
 425. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [579]
 426. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [577]
 427. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [574]
 428. [Magistrat goroda Varšavy] [574]
 429. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [572]
 430. Biart, Lucjan (1829-1897) [572]
 431. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [568]
 432. Seruga, Józef (1886-1940) [568]
 433. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [563]
 434. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [562]
 435. Czartoryska Izabela (1746-1835) [560]
 436. Cep [Henryk Cepnik] [559]
 437. Świętochowski, Adam (1864-1914) [558]
 438. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [557]
 439. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [556]
 440. Grajnert, Józef [555]
 441. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [553]
 442. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [552]
 443. Alkar [pseud.] [551]
 444. Wizimirska, Barbara [547]
 445. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [544]
 446. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [543]
 447. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [543]
 448. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [543]
 449. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [542]
 450. Hyodo, Nagao [541]
 451. Siebeck, Herman (1842-1920) [540]
 452. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [537]
 453. Dom Sztuki (Warszawa) [536]
 454. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [536]
 455. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [534]
 456. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [534]
 457. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [533]
 458. Edgeworth, Maria [533]
 459. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [533]
 460. [Granke, Stefan] [531]
 461. Lissowski, Czesław (1895-1942) [531]
 462. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [531]
 463. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [530]
 464. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [530]
 465. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [530]
 466. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [529]
 467. J.K. Ryt. [528]
 468. Heck, Walerian [528]
 469. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [528]
 470. Kiliński, Jan (1760-1819) [526]
 471. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [525]
 472. Lichota, Władysław Tadeusz [524]
 473. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [521]
 474. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [520]
 475. Filipiak, Grzegorz [520]
 476. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [517]
 477. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [517]
 478. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [516]
 479. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [513]
 480. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [511]
 481. J. Z. [511]
 482. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [510]
 483. Ségur, Sophie de (1799-1874) [506]
 484. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [505]
 485. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [504]
 486. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [503]
 487. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [501]
 488. X. Y. Z. [499]
 489. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [495]
 490. Portner, Szymon (18..-?) [495]
 491. [Miethke, H. O.] [492]
 492. Typiak, Piotr [492]
 493. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [492]
 494. Podwiński, Stanisław [492]
 495. Iks Cagnafet [pseud.] [492]
 496. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [490]
 497. Zipper, Albert (1855-1936) [489]
 498. Pécaut, Elie [486]
 499. Baude, K. [486]
 500. Piłsudski, Józef (1867-1935) [484]
 501. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [483]
 502. Skornia-Roszij, Maria [483]
 503. Miłkowski, Stanisław [482]
 504. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [482]
 505. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [481]
 506. Adamska, Grażyna [480]
 507. Borucki, Juliusz [477]
 508. Ryszard, Antoni (1841-1894) [476]
 509. Chodyński, Adam Antoni [476]
 510. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [474]
 511. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [474]
 512. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [473]
 513. Bojarska, Stefanja [473]
 514. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [471]
 515. Przyborowski, Walery (1845-1913) [471]
 516. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [470]
 517. Kiliński, Jan (1760-1819 [470]
 518. Pawłowski, Kalixt [469]
 519. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [469]
 520. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [467]
 521. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [467]
 522. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [466]
 523. Związek Komunalny (Węgrów) [463]
 524. Passendorfer, Artur (1864-1936) [462]
 525. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [458]
 526. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [455]
 527. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [455]
 528. ADAM. Ryt. [452]
 529. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [447]
 530. Śmigielska, Józefa [447]
 531. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [446]
 532. Pawe, L. [444]
 533. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [443]
 534. Sigalin, Józef (1909-1983) [440]
 535. Myszkowska, Justyna [440]
 536. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [440]
 537. Wóycicka, Jadwiga [437]
 538. Grzymała, Grabowiecki Jan [437]
 539. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [436]
 540. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [436]
 541. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [435]
 542. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [435]
 543. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [431]
 544. Teresa Frącek (1937- ) [431]
 545. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [430]
 546. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [430]
 547. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [428]
 548. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [425]
 549. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [424]
 550. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [424]
 551. Jeżowski, M [424]
 552. Jahner, Alfred (1860-1934) [424]
 553. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [423]
 554. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [423]
 555. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [422]
 556. Dénoix, Victorin [422]
 557. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [421]
 558. Paciorkowski, Bronisław Gryf [420]
 559. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [417]
 560. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [417]
 561. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [417]
 562. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [417]
 563. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [417]
 564. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [415]
 565. Warszawski Szpital dla Dzieci [413]
 566. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [413]
 567. Kowalski, L. Fot. [412]
 568. Adolph, Witold (1903-1941) [410]
 569. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [410]
 570. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [406]
 571. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [405]
 572. Strindberg, August (1849-1912) [402]
 573. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [401]
 574. Stefanow, Piotr [400]
 575. Nowakowski, Józef (1800-1864) [400]
 576. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [400]
 577. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [400]
 578. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [399]
 579. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [399]
 580. Boratyński, Wacław (1908-1939) [398]
 581. Jachowiczowa, Antonina [397]
 582. Simmler, Józef (1823-1868) [396]
 583. Warnkówna, Jadwiga [395]
 584. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [395]
 585. Kumidor, Zbigniew [395]
 586. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [394]
 587. Taube, Gustaw jr [394]
 588. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [392]
 589. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [392]
 590. Grundmann, Karl (1909-1944) [391]
 591. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [390]
 592. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [388]
 593. Barclay, John (1582-1621) [388]
 594. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [383]
 595. Borkowski, Feliks (1840- ?) [380]
 596. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [379]
 597. Maliszewski, Edward (1875-1928) [377]
 598. Roeber, F. H. Ryt. [376]
 599. J. Ł. [375]
 600. Hoffman, Karol (1855-1937) [375]
 601. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [374]
 602. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [374]
 603. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [371]
 604. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [371]
 605. Ministerstwo Odbudowy Kraju [371]
 606. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [370]
 607. Tarnacki, Józef. [370]
 608. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [367]
 609. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [366]
 610. Leśniewska, B. [366]
 611. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [366]
 612. Gold, Artur (1897-1943) [365]
 613. Turowski, Stanisław (1880-1936) [364]
 614. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [364]
 615. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [363]
 616. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [361]
 617. Abdullah Frères [pseud.] [359]
 618. Słomkowska, Alina (1929-1995) [358]
 619. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [358]
 620. Płoska-Łoś, Irena [358]
 621. Paprocki, Bartosz [358]
 622. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [357]
 623. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [356]
 624. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [355]
 625. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [355]
 626. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [354]
 627. Karoli & Troczewski [353]
 628. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [352]
 629. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [351]
 630. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [350]
 631. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [349]
 632. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [349]
 633. Chankowski, Henryk (1882-1944) [349]
 634. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [348]
 635. Szujski, Józef (1835-1883) [347]
 636. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [347]
 637. Berthet, Èlie (1815-1891) [346]
 638. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [346]
 639. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [346]
 640. [Łosiowa, Emilia] [345]
 641. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [345]
 642. Eile, Henryk (1878-1939) [344]
 643. Arnold, E. J. [344]
 644. Strauss, Johann (1825-1899) [343]
 645. Marczyński, Józef (1891-1940) [343]
 646. Związek Miast Polskich [342]
 647. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [340]
 648. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [338]
 649. Stefani, Józef (1800-1876) [338]
 650. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [337]
 651. Peretz, Adolf (1855-1933) [335]
 652. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [335]
 653. Windakiewicz, Kazimierz [334]
 654. Bykowski, Leon [334]
 655. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [334]
 656. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [334]
 657. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [333]
 658. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [333]
 659. Piotrowski, Andrzej [332]
 660. Ines, Albert (1620-1658) [332]
 661. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [331]
 662. Siemieński, Lucjan [330]
 663. Demby, Stefan (1862-1939) [330]
 664. Jelínek, Edvard (1855-1897) [329]
 665. Grabowski, Antoni (1857-1921) [329]
 666. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [328]
 667. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [328]
 668. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [328]
 669. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [328]
 670. Schilgen, Hardy (1876-1941) [327]
 671. Jabłoński, Tadeusz [327]
 672. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [327]
 673. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [326]
 674. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [326]
 675. Czermański, Zdzisław [326]
 676. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [326]
 677. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [325]
 678. J. H. Ryt. [324]
 679. Latoszek, Jacek [324]
 680. Komorowska-Filipiak, Romana [324]
 681. Freudenson, Daniel (1847-1931) [324]
 682. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [323]
 683. Korotyński, Władysław (1866-1924) [322]
 684. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [322]
 685. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [320]
 686. Nowoszewski, Roman (1945-) [320]
 687. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [320]
 688. Lyall, Edna (1857-1903) [320]
 689. Kowalewski, T. [320]
 690. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [318]
 691. Bauman, R. Lit. [318]
 692. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [318]
 693. Kaczyński, Witold [318]
 694. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [317]
 695. A. R. Ryt. [317]
 696. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [316]
 697. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [316]
 698. Węgrzecki, S. [314]
 699. Ostrowski, Tomasz (?-?) [314]
 700. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [314]
 701. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [313]
 702. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [312]
 703. Maciejowski, Adam (1874-1919) [312]
 704. Koroniarz [310]
 705. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [309]
 706. Chmiel, Adam (1865-1934) [307]
 707. Stablewski, Florian (1841-1906) [306]
 708. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [306]
 709. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [305]
 710. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [305]
 711. Dombrowski, Władysław [304]
 712. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [303]
 713. Osterloff, Edmund (1863-1938) [303]
 714. Kryński, Adam (1844-1932) [303]
 715. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [301]
 716. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [300]
 717. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [300]
 718. Związek Buchalterów (Warszawa) [299]
 719. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [299]
 720. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [297]
 721. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [296]
 722. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [295]
 723. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [294]
 724. Rada Regencyjna [294]
 725. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [294]
 726. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [294]
 727. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [294]
 728. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [293]
 729. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [292]
 730. Rytel, Kazimiera (?-?) [291]
 731. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [290]
 732. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [288]
 733. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [288]
 734. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [288]
 735. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [287]
 736. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [286]
 737. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [286]
 738. A. Z. Ryt. [285]
 739. Szajnocha, Karol (1818-1868) [285]
 740. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [285]
 741. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [284]
 742. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [282]
 743. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [282]
 744. Mościcki, Henryk (1881-1952) [281]
 745. Pałac Sztuki (Warszawa) [281]
 746. Prymlewicz, Magdalena [281]
 747. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [281]
 748. Kolberg, Oskar (1814-1890) [280]
 749. Szlendak, Adam (1881-1937) [280]
 750. Wrześniowski, August (1836-1892) [279]
 751. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [279]
 752. [Lindley, William (1808-1900)] [278]
 753. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [278]
 754. Morawska, Zofia (1848-1922) [277]
 755. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [275]
 756. Świderski, Leopold (1853-1925) [275]
 757. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [275]
 758. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [274]
 759. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [271]
 760. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [271]
 761. Racher, Jessica. Z-ca. red. [271]
 762. Pennec, Joanna. Opiekun [271]
 763. Instytut Spraw Społecznych [270]
 764. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [269]
 765. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [268]
 766. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [266]
 767. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [266]
 768. Muzeum Narodowe w Poznaniu [266]
 769. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [266]
 770. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [264]
 771. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [263]
 772. Sędlikowski, Aleksander [263]
 773. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [262]
 774. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [262]
 775. Motas, Maciej [260]
 776. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [260]
 777. Al. Pow. [260]
 778. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [257]
 779. Kulski, Julian (1892-1976) [257]
 780. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [257]
 781. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [257]
 782. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [256]
 783. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [256]
 784. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [255]
 785. Gozdowski, Edward (1843-1901) [255]
 786. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [255]
 787. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [254]
 788. Loth, August (1869-1944) [254]
 789. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [253]
 790. Broch.[owski], B. Ryt. [253]
 791. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [253]
 792. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [252]
 793. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 794. Szubert, Awit (1837-1919) [251]
 795. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [251]
 796. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [250]
 797. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [250]
 798. Czerwiński, Franciszek [250]
 799. K.K. Ryt. [249]
 800. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [249]
 801. Piotr Krakowianin [pseud.] [249]
 802. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [248]
 803. Żeleński, Władysław (1837-1921) [247]
 804. Röber, G. Ryt. [246]
 805. Dalecka, Wanda (1862-1932) [246]
 806. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [246]
 807. Wójtowicz, Władysław J. [245]
 808. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [245]
 809. Franczak, Lech (1939- ) [245]
 810. Aimard, Gustave (1818-1883) [245]
 811. L. N. Ryt. [244]
 812. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [244]
 813. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [244]
 814. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [243]
 815. Maire, Albert (1856-?) [240]
 816. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [239]
 817. Kaczkowski, Zygmunt [239]
 818. Godebski, Cyprian (1765-1809) [239]
 819. Polski Czerwony Krzyż we Francji [238]
 820. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [238]
 821. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [238]
 822. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [237]
 823. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [237]
 824. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [236]
 825. Gierczyńska, Joanna [236]
 826. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [235]
 827. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [235]
 828. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [234]
 829. Pyzowski, Adam (1874-1931) [234]
 830. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [233]
 831. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [233]
 832. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [232]
 833. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [232]
 834. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [231]
 835. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [230]
 836. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [229]
 837. Krasiński, Edward (1870-1940) [227]
 838. Kozyra, Anna [227]
 839. Warszawska Gmina Starozakonnych [226]
 840. Rutska, Halina (1868-1932) [226]
 841. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [226]
 842. Lejowa, Emilia (1839-1906) [226]
 843. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [225]
 844. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [225]
 845. Zajączkowska, Zuzanna [223]
 846. Degler, Katarzyna (1896-1982) [223]
 847. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [222]
 848. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [221]
 849. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [221]
 850. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [221]
 851. A. M. Ryt. [220]
 852. Hufsky [220]
 853. W. M. K. [220]
 854. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [220]
 855. Compagnie d'Electricité de Varsovie [220]
 856. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [219]
 857. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [219]
 858. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [219]
 859. Regulski, Aleksander (1839-1884) [218]
 860. Wierzbowski, Theodorus [218]
 861. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [218]
 862. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [218]
 863. Damse, Józef (1789-1852) [217]
 864. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [217]
 865. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [216]
 866. Osmański, Wojciech (1834-1908) [216]
 867. Neyman, Jerzy (1894-1981) [216]
 868. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [216]
 869. Maël, Pierr. [215]
 870. Bolesławicz [pseud.] [215]
 871. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [214]
 872. Okuń, Edward (1872-1945) [211]
 873. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [209]
 874. Watteau, François (1758-1823). Il. [209]
 875. Piltz, Franciszek (1895-1941) [209]
 876. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [209]
 877. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [209]
 878. Dziedzic, P. Ryt. [208]
 879. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [208]
 880. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [208]
 881. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [207]
 882. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [207]
 883. Zalewski, Stanisław (1925- ) [207]
 884. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [207]
 885. Mottl, Adam (1928-2013) [206]
 886. Wołkiewicz, Hanna [206]
 887. Szkoła Realna imienia Staszica [205]
 888. Kaleta, Jerzy (1929- ). [205]
 889. Wolski, Stanisław (1859-1894) [204]
 890. Syroczyński, Leon (1844-1925) [204]
 891. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [204]
 892. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [204]
 893. Nałęcz, Edward [203]
 894. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [202]
 895. KK. Ryt. [201]
 896. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [201]
 897. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [200]
 898. Karoli, Aleksander (1838-1915) [199]
 899. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [199]
 900. Baumann, R. Lit. [198]
 901. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [198]
 902. Jeske, August (1836-1875) [198]
 903. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [198]
 904. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [198]
 905. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [197]
 906. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [197]
 907. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [196]
 908. Wojnarowicz Weseła [196]
 909. Strzelecki, Jan (1886-1944) [196]
 910. Popielewski [196]
 911. Namysłowski, Karol (1856-1925) [194]
 912. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [194]
 913. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [193]
 914. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [193]
 915. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [192]
 916. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [192]
 917. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [190]
 918. Fleck L. Red. [et al.] [190]
 919. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [189]
 920. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [189]
 921. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [189]
 922. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [189]
 923. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [188]
 924. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [188]
 925. Dante, Alighieri (1265-1321) [188]
 926. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [187]
 927. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [187]
 928. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [186]
 929. Miinchheimera.A. Fot. [186]
 930. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [186]
 931. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [185]
 932. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [185]
 933. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [185]
 934. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [184]
 935. Normand, Charles (1848- ) [184]
 936. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [184]
 937. Biernacki, Bolesław (1865- ) [184]
 938. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [183]
 939. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [182]
 940. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [182]
 941. Zabłocki, F. Ryt. [181]
 942. Staszic, Stanisław (1755-1826) [181]
 943. Sandaeu, Jules (1811-1833) [181]
 944. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [180]
 945. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [179]
 946. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [178]
 947. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [177]
 948. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [176]
 949. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [176]
 950. Hadyna, Łukasz (1982- ) [176]
 951. Hadyna, Stanisław (1984- ) [176]
 952. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [176]
 953. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [175]
 954. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [175]
 955. Chęciński, Jan (1826-1874) [174]
 956. Breyer, Albert (1889-1939) [174]
 957. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [173]
 958. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [173]
 959. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [173]
 960. Frick, L. [173]
 961. Tomasz Ogończyk [pseud.] [173]
 962. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [173]
 963. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [173]
 964. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [172]
 965. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [172]
 966. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [172]
 967. Jeska, Stanisława (1867-1936) [172]
 968. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [171]
 969. A.T.T. [171]
 970. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [171]
 971. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [171]
 972. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [168]
 973. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [168]
 974. Patronat Opieki nad Więźniami [168]
 975. Matrzak, Jerzy [168]
 976. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [168]
 977. Bułhak ,Jan (1876-1950) [168]
 978. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [168]
 979. Bandurski, Władysław (1865-1932) [168]
 980. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [167]
 981. Szymkiewicz, Józef [167]
 982. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [166]
 983. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [166]
 984. Mulert, Ludwik (1818-1875) [165]
 985. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [165]
 986. Wahrendorff, O. [165]
 987. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [165]
 988. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [164]
 989. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [164]
 990. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [163]
 991. Hahn, Wiktor (1871-1959) [163]
 992. Liga Morska i Kolonialna [163]
 993. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [163]
 994. "Orion" [162]
 995. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [162]
 996. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [162]
 997. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [161]
 998. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [161]
 999. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [161]
 1000. Jaworski, Józef (1859-1920) [161]
 1001. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [160]
 1002. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [160]
 1003. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [160]
 1004. Achtel, Józef [159]
 1005. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [159]
 1006. Przykorski, K. (1840-1882) [158]
 1007. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [157]
 1008. Warszawski Lombard Miejski [157]
 1009. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [157]
 1010. Buchcar, Karol. Fot. [157]
 1011. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [156]
 1012. Tomek Piast [pseud.] [156]
 1013. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [156]
 1014. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [156]
 1015. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [155]
 1016. Peszke, Ignacy (1877-1925) [155]
 1017. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [154]
 1018. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [154]
 1019. Pusch, Maurycy (1828-1902) [153]
 1020. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [153]
 1021. Gebhard, podporucznik [152]
 1022. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [151]
 1023. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [150]
 1024. Komar, Józef [150]
 1025. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [150]
 1026. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 1027. Komenda I Brygady Legionów Polskich [150]
 1028. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [150]
 1029. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [150]
 1030. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [149]
 1031. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [149]
 1032. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [149]
 1033. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [149]
 1034. Babiński, Wacław [149]
 1035. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [148]
 1036. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [148]
 1037. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [148]
 1038. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [147]
 1039. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [147]
 1040. Śliwiński, Jan [147]
 1041. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [147]
 1042. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [147]
 1043. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [147]
 1044. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [147]
 1045. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [146]
 1046. Hähle, G. Ryt. [146]
 1047. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [146]
 1048. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [146]
 1049. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [145]
 1050. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [145]
 1051. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [145]
 1052. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [145]
 1053. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [144]
 1054. Gottlieb Leopold (1879-1934) [144]
 1055. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [143]
 1056. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [142]
 1057. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [141]
 1058. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [141]
 1059. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [140]
 1060. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [140]
 1061. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [140]
 1062. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [140]
 1063. Osotowicz, Jerzy. Red. [140]
 1064. Jan Eljaszewicz (1941- ). [140]
 1065. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [139]
 1066. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [139]
 1067. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [138]
 1068. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [138]
 1069. Wybranowski, Władysław (?-?) [138]
 1070. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [138]
 1071. Kubiak, Paweł (1950- ) [138]
 1072. Bzowska, Maria (1871-1906) [138]
 1073. W. C. Ryt. [137]
 1074. Święcicka, Jadwiga (?-?) [137]
 1075. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [137]
 1076. Sznage. Ryt. [137]
 1077. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [136]
 1078. Żychliński, Jan. Wstęp [136]
 1079. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [136]
 1080. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [136]
 1081. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [136]
 1082. Białecki, Paweł. Red. [136]
 1083. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [135]
 1084. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [135]
 1085. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [135]
 1086. Niemojewski, Lech (1894-1952) [135]
 1087. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [134]
 1088. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [134]
 1089. K. M. Ryt. [134]
 1090. "Orion". Fot. [133]
 1091. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [133]
 1092. Wróblewski, K. [132]
 1093. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [132]
 1094. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [132]
 1095. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [131]
 1096. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [131]
 1097. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [131]
 1098. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [131]
 1099. Deny, Martial (1745- ). Il. [131]
 1100. Amatorski Zespół Teatralny [131]
 1101. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [130]
 1102. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [130]
 1103. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [130]
 1104. Wójcicki, Jerzy [130]
 1105. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [130]
 1106. Uniwersytet Warszawski [130]
 1107. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [130]
 1108. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [130]
 1109. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [129]
 1110. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [129]
 1111. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [129]
 1112. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [128]
 1113. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [128]
 1114. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [128]
 1115. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [128]
 1116. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [128]
 1117. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [127]
 1118. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [126]
 1119. [Leger, Louis (1843-1923)] [126]
 1120. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [126]
 1121. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [126]
 1122. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [126]
 1123. Gorski, Stefan (1882-1941) [126]
 1124. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [125]
 1125. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [125]
 1126. Nowialis [125]
 1127. Mahomet II [125]
 1128. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [125]
 1129. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [125]
 1130. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [124]
 1131. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [124]
 1132. Bogucki, Adolf (1835-1894) [124]
 1133. Związek Polskich Artystów Plastyków [124]
 1134. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [124]
 1135. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [124]
 1136. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [124]
 1137. Koniński, Kazimierz [124]
 1138. Hoffmann Regierungsdirektor [124]
 1139. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [123]
 1140. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [123]
 1141. Ślaski, Bolesław (1870- ) [123]
 1142. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [122]
 1143. Joteyko, Józefa (1866-1928) [122]
 1144. Ioteyko I. [na s. tyt.] [122]
 1145. Gołębiewska, Wanda [122]
 1146. J. K. Ryt. [121]
 1147. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [121]
 1148. Związek Miast Królestwa Polskiego [121]
 1149. Wanda Cymerman (red. nacz.) [120]
 1150. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [120]
 1151. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [120]
 1152. Tarnacki, Józef [120]
 1153. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [119]
 1154. Jankowski, Józef [119]
 1155. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [118]
 1156. Jaworski, Witold (1899-1989) [118]
 1157. Dom ks. Boduena [118]
 1158. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [117]
 1159. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [117]
 1160. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [117]
 1161. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [117]
 1162. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [117]
 1163. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [117]
 1164. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [117]
 1165. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [117]
 1166. [Kasa Chorych (Warszawa)] [116]
 1167. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [115]
 1168. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [115]
 1169. Tor, Stanisław [115]
 1170. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [115]
 1171. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [114]
 1172. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [114]
 1173. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [114]
 1174. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [114]
 1175. Leliwa, Alfred [113]
 1176. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [113]
 1177. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [113]
 1178. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [113]
 1179. Slaski, S. Ryt. [113]
 1180. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [112]
 1181. Rzepko, Władysław (1854-1932) [112]
 1182. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [112]
 1183. Syndykat Rolniczy Warszawski [112]
 1184. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [112]
 1185. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [112]
 1186. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [111]
 1187. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [111]
 1188. Porębowicz, Edward (1862-1937) [111]
 1189. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [111]
 1190. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [111]
 1191. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [110]
 1192. Kohn, Alfred (1960- ) [110]
 1193. Sobieski, Wacław (1872-1935) [110]
 1194. Pachucki, Marian (1888-1961) [110]
 1195. Anna Sobieszczańska-Lissowska [110]
 1196. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [109]
 1197. W. R. Ryt. [109]
 1198. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [109]
 1199. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [109]
 1200. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [109]
 1201. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [109]
 1202. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [109]
 1203. Dumax, [Victor] (1827-1894) [109]
 1204. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [108]
 1205. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [108]
 1206. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [108]
 1207. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [107]
 1208. Łubieński, Edward (1819-1867) [107]
 1209. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [107]
 1210. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [107]
 1211. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [107]
 1212. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [106]
 1213. Automobilklub Warszawski [106]
 1214. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [106]
 1215. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [106]
 1216. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [106]
 1217. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [105]
 1218. Krzyżanowski, K. [105]
 1219. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [105]
 1220. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [105]
 1221. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [105]
 1222. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [105]
 1223. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [105]
 1224. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [105]
 1225. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [104]
 1226. Kleczyński, Jan (1837-1895) [104]
 1227. Muszkowski, Jan (1882-1953) [104]
 1228. Zaleski, August (1883-1972) [104]
 1229. Urmowski Klemens (1780-1827) [104]
 1230. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [103]
 1231. [Świtalska, H. (?-?)] [103]
 1232. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [103]
 1233. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [103]
 1234. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [103]
 1235. Magnus, Wiktor [103]
 1236. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [103]
 1237. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [103]
 1238. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [102]
 1239. Mieczkowski, Jan. Fot. [102]
 1240. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [102]
 1241. Stolpe, Alojzy (?-1824) [102]
 1242. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [102]
 1243. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [102]
 1244. Kozłowski, Jan J. [102]
 1245. Górska, Maria. Red. [101]
 1246. Giergielewicz Jan (1898-1953) [101]
 1247. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [100]
 1248. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [100]
 1249. Krynicki, M. Lit. [100]
 1250. K.P. Ryt. [100]
 1251. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [100]
 1252. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [100]
 1253. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [100]
 1254. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [100]
 1255. Hoppe, Stanisław (1893- ) [100]
 1256. Ajdacki, Paweł (1970- ) [100]
 1257. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [99]
 1258. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [99]
 1259. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [99]
 1260. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [99]
 1261. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [98]
 1262. Przyłęcki, Henryk [98]
 1263. Oniszewski, Jan Teofil [98]
 1264. Fuks, Marjan (1884-1935) [98]
 1265. Czajkowski, Paweł (-1839) [98]
 1266. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [97]
 1267. Schubert, Franz (1797-1828) [97]
 1268. Krajewski, J. Ryt. [97]
 1269. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [97]
 1270. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [97]
 1271. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [97]
 1272. Pyka, Henryk [97]
 1273. Niemojowska, Maria (1870?-?) [97]
 1274. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [97]
 1275. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [96]
 1276. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [96]
 1277. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [95]
 1278. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [95]
 1279. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [95]
 1280. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [95]
 1281. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [95]
 1282. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [95]
 1283. Jotes [95]
 1284. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [94]
 1285. Kostka, J. [94]
 1286. Kossak, Wojciech (1856-1942) [94]
 1287. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [94]
 1288. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [94]
 1289. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [94]
 1290. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [94]
 1291. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [94]
 1292. Morżkowska, Antonina [94]
 1293. Baum, Stefan (1892-1964) [94]
 1294. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [93]
 1295. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [93]
 1296. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [93]
 1297. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [92]
 1298. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [92]
 1299. K. P. Ryt. [92]
 1300. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [92]
 1301. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [92]
 1302. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [92]
 1303. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [92]
 1304. Schmid, Christoph von (1768-1854) [92]
 1305. Majewska, Aleksandra (1943- ) [92]
 1306. Kaczmarski, S. [92]
 1307. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [92]
 1308. (E) [92]
 1309. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [91]
 1310. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [91]
 1311. Roman Nowoszewski (1945- ) [91]
 1312. Egghard, Jules(1833-1867) [91]
 1313. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [91]
 1314. Arctowski, Henryk (1871-1958) [91]
 1315. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [90]
 1316. Sulistrowski, Kazimierz [90]
 1317. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [90]
 1318. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [90]
 1319. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [90]
 1320. A. W. Ryt. [90]
 1321. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [89]
 1322. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [89]
 1323. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [89]
 1324. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [89]
 1325. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [89]
 1326. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [89]
 1327. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [88]
 1328. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1329. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [88]
 1330. Stern, Anatol (1899-1968) [88]
 1331. Mikucka, Aniela (1904-1950) [88]
 1332. Lipiński, Józef (1777-1811) [88]
 1333. Döhler, Theodore (1814-1856) [87]
 1334. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [87]
 1335. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [87]
 1336. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [87]
 1337. Goublier, Gustave (1856-1926) [87]
 1338. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [87]
 1339. Brochowski, B. Ryt. [87]
 1340. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [86]
 1341. Magistrat der Hauptstadt Warschau [86]
 1342. Diabelli, Anton (1781-1858) [86]
 1343. Kataszek, Szymon (1898-1943) [86]
 1344. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [86]
 1345. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [86]
 1346. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [86]
 1347. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [85]
 1348. [Gutry, Maria (1899-1988)] [85]
 1349. [Grabiec (?-?)] [85]
 1350. Pohoski, Jan (1889-1940) [85]
 1351. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [85]
 1352. Centralny Komitet Robotniczy PPS [84]
 1353. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [84]
 1354. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [84]
 1355. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [84]
 1356. Musiałowski, A. Ryt. [83]
 1357. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [83]
 1358. Zbyszewski [83]
 1359. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [83]
 1360. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [83]
 1361. Diveky, Adrjan (1880-1965) [82]
 1362. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [82]
 1363. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [82]
 1364. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [82]
 1365. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [82]
 1366. Burmistrz w.z. Becher [82]
 1367. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [81]
 1368. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [81]
 1369. Gruziel, L. Fot. [80]
 1370. Różański, M. Ryt. [80]
 1371. Teichmann, Antoni (1798-1877) [80]
 1372. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [80]
 1373. Wesoły Wujaszek [80]
 1374. Rembiel, St. [80]
 1375. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [80]
 1376. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [80]
 1377. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [79]
 1378. Rydel, Lucjan (1870-1918) [79]
 1379. Winter, Peter (1754-1825) [79]
 1380. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [79]
 1381. Stecher, August (?-?) [79]
 1382. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [79]
 1383. Landowski, Paweł (1843-1894) [79]
 1384. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [78]
 1385. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [78]
 1386. Puciata, Ryszard (?-1942) [78]
 1387. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1388. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [78]
 1389. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [78]
 1390. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [77]
 1391. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [77]
 1392. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [77]
 1393. [Franck] [77]
 1394. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [77]
 1395. Dancla, Charles(1817-1907) [77]
 1396. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [76]
 1397. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [76]
 1398. Szenajch, Władysław (1879-1964) [76]
 1399. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [76]
 1400. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [76]
 1401. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [76]
 1402. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [76]
 1403. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [76]
 1404. Roeber. H. Ryt. [76]
 1405. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [76]
 1406. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [76]
 1407. Banner, M. Red. [75]
 1408. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [75]
 1409. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [75]
 1410. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [75]
 1411. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [75]
 1412. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [75]
 1413. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [75]
 1414. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [75]
 1415. Kapituła Odznaki [75]
 1416. Armia Krajowa [75]
 1417. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [74]
 1418. Starczewski, Jan (1904-1981) [74]
 1419. Malewicz, Jadwiga [74]
 1420. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [74]
 1421. Związek Katolicki [74]
 1422. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [74]
 1423. Weinberg P. [74]
 1424. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [74]
 1425. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [74]
 1426. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [74]
 1427. Gross, Adam (1818-1880) [74]
 1428. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [74]
 1429. Adam, Julius (1826-1874) [74]
 1430. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [73]
 1431. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [73]
 1432. Grossman, Ludwik (1835-1915) [73]
 1433. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [73]
 1434. [Quirini, Edward] [73]
 1435. Związek Polskich Artystów Grafików [73]
 1436. Strasburger, Edward (1882-1923) [73]
 1437. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [73]
 1438. Fajans, Wacław (1884-1973) [73]
 1439. Biblioteka Kórnicka [73]
 1440. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [72]
 1441. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [72]
 1442. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [72]
 1443. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [72]
 1444. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [71]
 1445. Związek Bibliotekarzy Polskich [71]
 1446. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [71]
 1447. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [71]
 1448. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [71]
 1449. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [71]
 1450. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [71]
 1451. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [71]
 1452. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [71]
 1453. Dobrowolska-Kierył, Marta [71]
 1454. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [70]
 1455. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [70]
 1456. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [70]
 1457. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [70]
 1458. Pomian, E. [70]
 1459. Helmer, Charles(18..-1938) [70]
 1460. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [69]
 1461. "Młoda Sztuka" [69]
 1462. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [69]
 1463. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [69]
 1464. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [69]
 1465. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [69]
 1466. Bank Handlowy (Warszawa) [69]
 1467. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [68]
 1468. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [68]
 1469. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [68]
 1470. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [68]
 1471. Bio [pseud.] [68]
 1472. - [68]
 1473. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [67]
 1474. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [67]
 1475. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [67]
 1476. Polska Macierz Szkolna [67]
 1477. Łukasik, Jan (1910- ) [67]
 1478. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1479. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [67]
 1480. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [66]
 1481. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [66]
 1482. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [66]
 1483. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [66]
 1484. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [66]
 1485. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [66]
 1486. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [66]
 1487. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [66]
 1488. Tonioli, D. [66]
 1489. Teatr Narodowy (Warszawa) [66]
 1490. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [66]
 1491. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [66]
 1492. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [66]
 1493. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [65]
 1494. Kluczewski, M. Ryt. [65]
 1495. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [65]
 1496. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [65]
 1497. Gross, Napoleon (fl. 1863) [65]
 1498. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [65]
 1499. Charszewski, Ignacy [65]
 1500. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [64]
 1501. Sosiński, I. Ryt. [64]
 1502. Simcis, Gen [64]
 1503. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [64]
 1504. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [64]
 1505. Kątski, Apolinary (1825-1879) [64]
 1506. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [64]
 1507. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [64]
 1508. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [64]
 1509. Salinger, Zygmunt [64]
 1510. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [64]
 1511. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [64]
 1512. Bogusławski, Edward (1848-1917) [64]
 1513. B.O. Ryt. [64]
 1514. Brochocki, B. Ryt. [63]
 1515. Gall, Jan Karol (1856-1912) [63]
 1516. Sosiński, J[ózef] Ryt. [63]
 1517. [Omm, Peter] [63]
 1518. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [63]
 1519. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [63]
 1520. Polska Partia Socjalistyczna [63]
 1521. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [63]
 1522. Moder, Paul (1896-1942) [63]
 1523. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [63]
 1524. Gutry, Maria (1899-1988) [63]
 1525. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [63]
 1526. Łabęcki, Wiktor red. [62]
 1527. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [62]
 1528. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [62]
 1529. Siekierski, Franciszek [62]
 1530. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [62]
 1531. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [62]
 1532. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [62]
 1533. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [62]
 1534. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [62]
 1535. Dr Fischer, Gubernator [62]
 1536. Dr Fischer, Gouverneur [62]
 1537. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [61]
 1538. Olesiński, Karol (1902-1939) [61]
 1539. O liść dębu [61]
 1540. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [61]
 1541. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [61]
 1542. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [61]
 1543. Binental, Léopold (1886-1944) [61]
 1544. Szczeciński, K. Fot. [60]
 1545. Kozłowski, Karol (1840-1890) [60]
 1546. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [60]
 1547. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [60]
 1548. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [60]
 1549. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [60]
 1550. F. K. Ryt. [60]
 1551. Estreicher, Karol (1906-1984) [60]
 1552. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [60]
 1553. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [59]
 1554. Gounod, Charles François (1818-1893) [59]
 1555. Żelaznowski, Andrzej [59]
 1556. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [59]
 1557. Krasowska Helena [59]
 1558. Kondor, Ernst. [59]
 1559. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [59]
 1560. Ajzman, David (1869-1922) [58]
 1561. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1562. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [58]
 1563. Zarzycka, Aneta. Opiekun [58]
 1564. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [58]
 1565. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [58]
 1566. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [58]
 1567. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [58]
 1568. A. C. Ryt. [58]
 1569. Maszyński, Piotr (1855-1934) [57]
 1570. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [57]
 1571. [Polska Macierz Szkolna] [57]
 1572. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [57]
 1573. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [57]
 1574. Rodzina Lekarska (Warszawa) [57]
 1575. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [57]
 1576. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [57]
 1577. Grabowski, Józef (18..- ?) [57]
 1578. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [56]
 1579. Lichner, Heinrich(1829-1898) [56]
 1580. L. K. [56]
 1581. Łada, Kazimierz (1824-1871) [56]
 1582. Münchheimer, Adam (1830-1904) [56]
 1583. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [56]
 1584. Gorazdowski, E. [56]
 1585. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [56]
 1586. Witkowski, Wincenty [56]
 1587. Wars, Henryk (1902-1977) [56]
 1588. Vollstedt, Robert (1854-1919) [56]
 1589. Stowarzyszenie Architektów Polskich [56]
 1590. Piekacz, J. Fot. [56]
 1591. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [56]
 1592. Konopka, Józef (1884-1940) [56]
 1593. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [56]
 1594. Collodi, Carlo (1826-1890) [56]
 1595. Casciolini, Caludio(1697-1760) [56]
 1596. S. A. Ryt. [55]
 1597. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [55]
 1598. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [55]
 1599. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1600. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [55]
 1601. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [55]
 1602. Podolski, Ignacy (1854-1888) [55]
 1603. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [55]
 1604. Laskowski, Otton (1892-1953) [55]
 1605. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [55]
 1606. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [54]
 1607. [brak] [54]
 1608. Łączkowski Ludwik [54]
 1609. Łączkowska Felicja [54]
 1610. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [54]
 1611. Trzemeski, Edward (1843-1905) [54]
 1612. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [54]
 1613. Surzyński, Józef (1851-1919) [54]
 1614. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [54]
 1615. Liciński Hipolit [54]
 1616. Feuerstein Władysław [54]
 1617. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [54]
 1618. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [53]
 1619. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [53]
 1620. Orda, Napoleon (1807-1883) [53]
 1621. Naoczny świadek [53]
 1622. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [53]
 1623. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [53]
 1624. Jędraszko, Antoni Stanisław [53]
 1625. Janiczek, Józef (1900-1976) [53]
 1626. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [53]
 1627. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [53]
 1628. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [52]
 1629. Zawadzki, Michał (1828-1887) [52]
 1630. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1631. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1632. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [52]
 1633. Niedzielski, Jan (ksiądz) [52]
 1634. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [52]
 1635. Czerny, Carl (1791-1857) [52]
 1636. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [52]
 1637. Rutkowski, R. Ryt. [52]
 1638. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [52]
 1639. Komitet Budowy Pomników [52]
 1640. Haehle. Ryt. [52]
 1641. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [52]
 1642. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [52]
 1643. Godard, Benjamin (1849-1895) [51]
 1644. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [51]
 1645. Macura, Władysław (1896-1935) [51]
 1646. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [51]
 1647. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [51]
 1648. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [51]
 1649. Ryżewski Zygmunt. Red. [51]
 1650. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1651. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [51]
 1652. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [51]
 1653. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [50]
 1654. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [50]
 1655. J.Ł. Ryt. [50]
 1656. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [50]
 1657. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [50]
 1658. Kuhlewein, A. Ryt. [50]
 1659. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [50]
 1660. Jezierski, J. Ryt. [50]
 1661. [Fernand, Jacques (?-?)] [50]
 1662. Whiting, A. [50]
 1663. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [50]
 1664. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [50]
 1665. Rudkowski, Mat. (?-?) [50]
 1666. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [50]
 1667. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [50]
 1668. Marylski, Antoni (1865-1932) [50]
 1669. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [50]
 1670. Konewka, Antoni (1885-1944) [50]
 1671. Kochanowski, Jan (1897-1970) [50]
 1672. Bach, Emanuel (1714-1788) [50]
 1673. Uniwersytet dla Wszystkich [49]
 1674. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [49]
 1675. Kubełka, Ignacy [49]
 1676. Espen, Theodor (1847-1906) [49]
 1677. Uziembło, Adam (1885-1971) [49]
 1678. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [49]
 1679. Rembowski, Jan (1878-1923) [49]
 1680. Orlicz, Michał (1893-1970) [49]
 1681. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [49]
 1682. Kübler, Ryt. [49]
 1683. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [49]
 1684. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [49]
 1685. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [49]
 1686. Gąsiorowska, Natalja [49]
 1687. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [49]
 1688. Giełda Mięsna (Warszawa) [49]
 1689. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [49]
 1690. Dobrski, Konrad [49]
 1691. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [49]
 1692. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [49]
 1693. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [49]
 1694. Abrahams, Maurice (1883-1931) [49]
 1695. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [48]
 1696. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [48]
 1697. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [48]
 1698. Krogulski, Władysław (1843-1934) [48]
 1699. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [48]
 1700. [Mielnicki]. Fot. [48]
 1701. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [48]
 1702. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [48]
 1703. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [48]
 1704. Stawiński. Ryt. [48]
 1705. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1706. Rożek, Edmund. Red. [48]
 1707. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [48]
 1708. Gajewski, Adrian [48]
 1709. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [48]
 1710. Aut. [48]
 1711. E. G. Ryt. [47]
 1712. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [47]
 1713. Puccini, Giacomo (1858-1924) [47]
 1714. Pistyner, M. [47]
 1715. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [47]
 1716. il [47]
 1717. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [47]
 1718. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [47]
 1719. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [47]
 1720. Dancla, Charles (1817-1907) [47]
 1721. Twardzicki, Walery (1838-1902) [46]
 1722. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [46]
 1723. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [46]
 1724. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [46]
 1725. [Płoza-Doliński, Marek] [46]
 1726. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [46]
 1727. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [46]
 1728. Janowski, Benon (1873-) [46]
 1729. Czaki, Klementyna [46]
 1730. Biblioteka Narodowa [46]
 1731. Sturm, Adam (?-1872) [45]
 1732. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [45]
 1733. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [45]
 1734. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [45]
 1735. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [45]
 1736. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [45]
 1737. S. E. [45]
 1738. Pusch, Alois Maria de [45]
 1739. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1740. Krywoszejew, Maciej [45]
 1741. Fabiszewski, M. [45]
 1742. E. S. [45]
 1743. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [45]
 1744. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [45]
 1745. Voss, Charles (1815-1882) [44]
 1746. Voss, Carl (1815-1882) [44]
 1747. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [44]
 1748. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [44]
 1749. Wołek, Adam [44]
 1750. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [44]
 1751. Tarczyński, Władysław [44]
 1752. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [44]
 1753. Polskie Towarzystwo Artystyczne [44]
 1754. Ostas, Marek [44]
 1755. Mickiewicz, Izadora [44]
 1756. Mickiewicz, Dominik [44]
 1757. Medeksza, Antoni [44]
 1758. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [44]
 1759. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [44]
 1760. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [44]
 1761. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [44]
 1762. Huzarski, Jerzy [44]
 1763. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [43]
 1764. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [43]
 1765. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [43]
 1766. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [43]
 1767. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [43]
 1768. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [43]
 1769. Nowakowski, Bogdan [43]
 1770. Kosiński Julian (1833-1914) [43]
 1771. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [43]
 1772. Jonzeck, Waldemar [43]
 1773. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [43]
 1774. Field, John (1782-1837) [43]
 1775. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [43]
 1776. M. R. Rys. [42]
 1777. Biegański, B. Fot. [42]
 1778. Ascher, Josef (1829-1869) [42]
 1779. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [42]
 1780. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [42]
 1781. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [42]
 1782. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [42]
 1783. Sosnkowski, Józef [42]
 1784. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [42]
 1785. Montabone (Firenze) [42]
 1786. Lewak, Adam (1891-1963) [42]
 1787. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [42]
 1788. Bizański, Stanisław (1846-1890) [42]
 1789. ADAM [42]
 1790. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [41]
 1791. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [41]
 1792. Sosiński, J. Ryt. [41]
 1793. Zinserling, Borys von (1889-1961) [41]
 1794. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 1795. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [41]
 1796. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [41]
 1797. Syrewicz, Xawery [41]
 1798. Styś, Walerian (1885-1936) [41]
 1799. Studnicki, Władysław (1865-1953) [41]
 1800. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [41]
 1801. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [41]
 1802. Radoszewska, A. J. [41]
 1803. Pilich, Michał [41]
 1804. Kolitowski, Adam (1878-1971) [41]
 1805. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [41]
 1806. Telakowski, [Jan]. Ryt. [40]
 1807. Konrad. Fot. [40]
 1808. Leybach, Joseph(1817-1891) [40]
 1809. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [40]
 1810. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [40]
 1811. Próchnik, Adam (1892-1942) [40]
 1812. Lewandowski, Adam (1889-1951) [40]
 1813. Kownacki, A. Ryt. [40]
 1814. Kasterska, Maria [40]
 1815. Janczewski, S. Red. [40]
 1816. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [40]
 1817. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [40]
 1818. Cybulski, Izydor Józef [40]
 1819. Schumann, Robert (1810-1856) [39]
 1820. Puławski, Antoni (1856-1931) [39]
 1821. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [39]
 1822. Oborski, Florian (1839-1892) [39]
 1823. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [39]
 1824. Association d'Assurance des Industriels Polonais [39]
 1825. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [39]
 1826. Nowacki, Łukasz [39]
 1827. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [39]
 1828. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [39]
 1829. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [39]
 1830. Arnaud, Étienne [39]
 1831. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [38]
 1832. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [38]
 1833. Polska Agencja Telegraficzna [38]
 1834. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [38]
 1835. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [38]
 1836. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [38]
 1837. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [38]
 1838. Rybicki, Anastazy [38]
 1839. Pilati, Auguste (1810-1877) [38]
 1840. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [38]
 1841. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [38]
 1842. Jankiewicz, Stanisław [38]
 1843. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [38]
 1844. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [38]
 1845. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [37]
 1846. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [37]
 1847. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [37]
 1848. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [37]
 1849. Strasburger, Henryk (1887-1951) [37]
 1850. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [37]
 1851. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [37]
 1852. Janusz [37]
 1853. Grem, Tomasz (17..-18..) [37]
 1854. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [37]
 1855. G.R. Ryt. [37]
 1856. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [37]
 1857. Baynes, Sydney (1879-1938) [37]
 1858. Antoszewicz, S.[tanisław] [37]
 1859. Plewczyński, F. [36]
 1860. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [36]
 1861. Ziegler; Droste [36]
 1862. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [36]
 1863. Wilczek, Feliks [36]
 1864. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [36]
 1865. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [36]
 1866. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [36]
 1867. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [36]
 1868. Małkowska, Grażyna [36]
 1869. Kowala, G. [36]
 1870. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [36]
 1871. Grynfeld, Bronisława [36]
 1872. Fuks, Marian (1884-1935) [36]
 1873. Dowódca Armii Krajowej [36]
 1874. Bukowski, Jan (1873-1943) [36]
 1875. Urbanowicz, Szymon (?-?) [35]
 1876. Stolz, Robert (1880-1975) [35]
 1877. Ménil, Félicien de (1860-1930) [35]
 1878. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [35]
 1879. Wano, K. [35]
 1880. Szyszko, Donat (1709 1773) [35]
 1881. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [35]
 1882. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [35]
 1883. Osmała, Marcin (1863-1921) [35]
 1884. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [35]
 1885. Konopnicki, Jan [35]
 1886. Kautecki, Antoni [35]
 1887. Kapliński, Franciszek (?-?) [35]
 1888. Biart, Lucyan (1828-1897) [35]
 1889. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [34]
 1890. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [34]
 1891. Bizet, Georges (1838-1875) [34]
 1892. Związek Strzelecki [34]
 1893. Wyroba, Stefan [34]
 1894. Szelążek, Wacław (1888-1945) [34]
 1895. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [34]
 1896. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [34]
 1897. Naumann, Karl [34]
 1898. Małcużyński, Karol (1922-1984) [34]
 1899. Liliental, Stanisława (1897-1988) [34]
 1900. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [34]
 1901. Marconi, Władysław (1848-1915) [33]
 1902. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [33]
 1903. Dietrich, Moritz (1816-1887) [33]
 1904. Yvain, Maurice (1891-1965) [33]
 1905. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [33]
 1906. Rober, F. H.r. Ryt. [33]
 1907. Porowski, Marceli (1894-1963) [33]
 1908. Mieczkowski, Jan (syn) [33]
 1909. Listowski, Andrzej (1802-1860) [33]
 1910. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [33]
 1911. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [33]
 1912. Komitet Obywatelski Starego Miasta [33]
 1913. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [33]
 1914. Górski, Władysław (1846-1915) [33]
 1915. Grabowski, Roman (1882-1940) [33]
 1916. Batta, Alexandre (1816-1902) [33]
 1917. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [32]
 1918. Berens, Hermann (1826-1880) [32]
 1919. A...... Z....li [32]
 1920. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [32]
 1921. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [32]
 1922. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [32]
 1923. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [32]
 1924. Plater, Karol [32]
 1925. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [32]
 1926. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [32]
 1927. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [32]
 1928. Kűbler. Ryt. [32]
 1929. Grupa Starych Zarzewiaków [32]
 1930. David, Félicien (1810-1876) [32]
 1931. Dan, Władysław (1902-2000) [32]
 1932. Brauman, Władysław [32]
 1933. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [32]
 1934. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [31]
 1935. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [31]
 1936. Zandman, Jan (1802-1841) [31]
 1937. Florimo, Francesco (1800-1888) [31]
 1938. Bohm, Carl (1844-1920) [31]
 1939. Walicki, Franciszek (1874-1964) [31]
 1940. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [31]
 1941. T.B. [31]
 1942. Stanisławowa Gawrońska [31]
 1943. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [31]
 1944. Muzeum miasta Belgradu [31]
 1945. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [31]
 1946. Ligber, F. Szty. [31]
 1947. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [31]
 1948. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [31]
 1949. Harentz, S.G. (fl. 1902) [31]
 1950. Fischer, Ludwig (1905-1947) [31]
 1951. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [31]
 1952. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [31]
 1953. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [30]
 1954. Herman, Maria (1803-1830) [30]
 1955. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [30]
 1956. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [30]
 1957. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [30]
 1958. Ptaszyńska, Joanna [30]
 1959. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [30]
 1960. Czajewski Wiktor [30]
 1961. Budkowski, Henryk(1879-1928) [30]
 1962. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [30]
 1963. Zajkowski, A. Ryt. [29]
 1964. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [29]
 1965. M. K. Ryt. [29]
 1966. E. N. Ryt. [29]
 1967. Radwan, August [29]
 1968. Péreyra, Charles [29]
 1969. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [29]
 1970. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [29]
 1971. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [29]
 1972. K.P. [29]
 1973. Giller, Honorata [29]
 1974. Einert, Teodor (1828-1866) [29]
 1975. Czajkowski. W. Ryt. [29]
 1976. Amator [29]
 1977. [Urząd m. st. Warszawy] [28]
 1978. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [28]
 1979. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [28]
 1980. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [28]
 1981. Štejnberg, Mihail Karlovič [28]
 1982. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [28]
 1983. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [28]
 1984. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [28]
 1985. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [28]
 1986. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [28]
 1987. Samselski, Marek. Red. [28]
 1988. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [28]
 1989. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [28]
 1990. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [28]
 1991. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [28]
 1992. Kaliszewski, L. [28]
 1993. Gnus, Ryta (1881-19..) [28]
 1994. Farkas, Miska (1829-1890) [28]
 1995. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [28]
 1996. Bachelbusch, T. Ryt. [28]
 1997. Štejman, S. A. [27]
 1998. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [27]
 1999. Szymański, Ludwik [27]
 2000. Strzelecki, Edward (1894-1967) [27]
 2001. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [27]
 2002. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [27]
 2003. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [27]
 2004. Monckton, Lionel (1861-1924) [27]
 2005. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [27]
 2006. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [27]
 2007. Jedna z uczennic [pseud.] [27]
 2008. Jaroński, Feliks (1823-1895) [27]
 2009. Herzberg, Antoni (1825-19..) [27]
 2010. Hertz, Teodor (1822-1884) [27]
 2011. Niecz, Krzysztof. Fot. [26]
 2012. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [26]
 2013. Wąsowski, B. Ryt. [26]
 2014. Massenet, Jules (1842-1912) [26]
 2015. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [26]
 2016. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [26]
 2017. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [26]
 2018. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 2019. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [26]
 2020. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [26]
 2021. Richards, Brinley (1819-1885) [26]
 2022. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [26]
 2023. Meisser [26]
 2024. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 2025. Klimowicz, Ignacy [26]
 2026. Kapliński, Julian [26]
 2027. Kafka, Johann (1819-1886) [26]
 2028. Jezierski, J. [26]
 2029. Finck, Herman (1872-1939) [26]
 2030. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 2031. Carulli, Gustavo (1801-1876) [26]
 2032. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [26]
 2033. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [26]
 2034. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [25]
 2035. Wysoki[ński], K. Ryt. [25]
 2036. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [25]
 2037. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [25]
 2038. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [25]
 2039. Sawiński, F. M. [25]
 2040. Ries, Franz (1846-1932) [25]
 2041. Lazzerini, Gustavo [25]
 2042. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [25]
 2043. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [25]
 2044. Henrion, Paul (1819-1901) [25]
 2045. Archibald, M. [25]
 2046. Lange, Gustav (1830-1899) [24]
 2047. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [24]
 2048. Tuszyński, Antoni L. [24]
 2049. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [24]
 2050. Tarczyński, Józef (1841-1897) [24]
 2051. Niezależna Partia Chłopska [24]
 2052. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [24]
 2053. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [24]
 2054. Lecocq, Charles (1832-1918) [24]
 2055. Kotuliński, Andrzej [24]
 2056. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [24]
 2057. Galle, Henryk (1872-1948) [24]
 2058. Fiszer, Carolina [24]
 2059. Derengowski, Jan [24]
 2060. Cymerman, Leon (1876-1964) [24]
 2061. Cirina, J. A. [24]
 2062. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [24]
 2063. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 2064. Borowy, Wacław (1890-1950) [24]
 2065. Ballach, A.[ndrzej] [24]
 2066. Sigismond i Ska. Fot. [23]
 2067. Koło Medyków S. U. W. [23]
 2068. Zeller, Carl (1842-1898) [23]
 2069. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [23]
 2070. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [23]
 2071. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [23]
 2072. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [23]
 2073. Vorbond, Wanda (?-1939) [23]
 2074. Szymański, Ludwik (?-?) [23]
 2075. Szydłowska, Grażyna [23]
 2076. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [23]
 2077. Młodzież Zarzewiacka [23]
 2078. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [23]
 2079. Marx, Emil (?-?) [23]
 2080. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [23]
 2081. Lisiak, Elżbieta [23]
 2082. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [23]
 2083. Klub Filmowy (Warszawa) [23]
 2084. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [23]
 2085. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [23]
 2086. Feldman, J. [23]
 2087. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [23]
 2088. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [23]
 2089. David, Félicien César(1810-1876) [23]
 2090. Czermak, Grażyna [23]
 2091. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [23]
 2092. Ambrich, Magdalena [23]
 2093. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [22]
 2094. Lange, Gustav(1830-1899) [22]
 2095. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [22]
 2096. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [22]
 2097. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [22]
 2098. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [22]
 2099. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [22]
 2100. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [22]
 2101. Obuchowicz, Henryk [22]
 2102. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [22]
 2103. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [22]
 2104. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [22]
 2105. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [22]
 2106. Lorens, Carl (1851-1909) [22]
 2107. Loos, Vincent Angelo [22]
 2108. Leybach, Joseph (1817-1891) [22]
 2109. Kątski, Antoni(1817-1889) [22]
 2110. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [22]
 2111. Gay, Byron (1886-1945) [22]
 2112. Eibl, Piotr (?-1886) [22]
 2113. Budapest Lengyel-Egylet [22]
 2114. Bockhann, F. [22]
 2115. B. B. Ryt. [22]
 2116. Orion. Fot. [21]
 2117. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [21]
 2118. Eilenberg, Richard (1848-1925) [21]
 2119. Treter Mieczysław (1883-1943) [21]
 2120. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [21]
 2121. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [21]
 2122. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [21]
 2123. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [21]
 2124. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [21]
 2125. Lilpop, Marian [21]
 2126. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [21]
 2127. Krogulski, Władysław(1843-1934) [21]
 2128. Klein, Kazimierz (1871-1927) [21]
 2129. Karoli, W. [21]
 2130. Jaworski, Lesław (1882-1929) [21]
 2131. Hiller, Karol (1891-1939) [21]
 2132. Furuhjelm, J. (muzyka) [21]
 2133. Emer, Lucjan [21]
 2134. Depret, Maurice (18..-1933) [21]
 2135. Dembiński, Czesław [21]
 2136. Charchillac, Berthet de [21]
 2137. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [21]
 2138. M.R. Ryt. [20]
 2139. Gibs, Joe [20]
 2140. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [20]
 2141. Szczepański, Sebastian [20]
 2142. Szczepański, Grzegorz [20]
 2143. Sawiczewski, S. [20]
 2144. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [20]
 2145. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [20]
 2146. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [20]
 2147. Krzyżanowska, Celina [20]
 2148. Jackowski, Aleksander [20]
 2149. Golański, Jerzy [20]
 2150. Bielicka, Eugenia [20]
 2151. CAF [19]
 2152. Lassen, Eduard(1830-1904) [19]
 2153. K.W. Ryt. [19]
 2154. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [19]
 2155. Walaszczak, Piotr [19]
 2156. Urbanowicz, Szymon [19]
 2157. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [19]
 2158. Steiman, S. [19]
 2159. Schonberger, John (1892-1983) [19]
 2160. Rober, F. H. Ryt. [19]
 2161. Prochaska, Anna [19]
 2162. Pokorny, [Jan]. Ryt. [19]
 2163. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [19]
 2164. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [19]
 2165. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [19]
 2166. Orthwein, Ludwik [19]
 2167. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [19]
 2168. Muzeum Historyczne w Goteborgu [19]
 2169. Mróz, Agnieszka [19]
 2170. Lewinger, Władysław (1874-1943) [19]
 2171. Kucharska-Singh, Paulina [19]
 2172. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [19]
 2173. K. Ryt. [19]
 2174. Godfrey, Charles (1839-1919) [19]
 2175. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [19]
 2176. Bogacki, S. Fot. [19]
 2177. Arezzo, Pierre (18..-1972) [19]
 2178. Krajewski. Ryt. [18]
 2179. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [18]
 2180. par Ketterer [18]
 2181. [s.n.] [18]
 2182. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [18]
 2183. Wagner, Richard (1813-1883) [18]
 2184. Uhry, M. [18]
 2185. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [18]
 2186. Szkoła Główna Warszawska [18]
 2187. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [18]
 2188. Salabert, Francis (1884-1946) [18]
 2189. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2190. R. P. [18]
 2191. Potocki, Antoni (1867-1939) [18]
 2192. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [18]
 2193. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [18]
 2194. Koschmider, Edmund [18]
 2195. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [18]
 2196. Grupa Legionistów [18]
 2197. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [18]
 2198. Dawidowa, Helena [18]
 2199. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [18]
 2200. Śliwiński, Jan (1830-1893) [17]
 2201. Ćwiklicz, Bolesław [17]
 2202. Wieniawski, Józef (1837-1912) [17]
 2203. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [17]
 2204. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [17]
 2205. Siegrist, Piotr [17]
 2206. Offenbach, Jacques (1819-1880) [17]
 2207. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [17]
 2208. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [17]
 2209. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [17]
 2210. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [17]
 2211. Lozano, Vicente [17]
 2212. Jan Mieczkowski (1830-1889) [17]
 2213. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [17]
 2214. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [17]
 2215. Gola, A. (muzyka) [17]
 2216. Fiedler. Ryt. [17]
 2217. Eilenberg, Richard(1848-1925). [17]
 2218. Brodowski, Kazimierz (?-?) [17]
 2219. Borawski, Władysław (1892-1970) [17]
 2220. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [17]
 2221. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [17]
 2222. K.N. Ryt. [16]
 2223. Bielecki, C. [16]
 2224. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2225. W. K. [16]
 2226. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [16]
 2227. Suszczyński, Jan [16]
 2228. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [16]
 2229. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [16]
 2230. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2231. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [16]
 2232. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [16]
 2233. Lassen, Eduard (1830-1904) [16]
 2234. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [16]
 2235. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [16]
 2236. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [16]
 2237. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [16]
 2238. Herz, Henri(1803-1888) [16]
 2239. Hervé (1825-1892) [16]
 2240. Herbert, Theodor(1822-1891) [16]
 2241. Gnatkowski, Adam [16]
 2242. Garat, Pierre (1762-1823) [16]
 2243. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [16]
 2244. Döhler, Theodore(1814-1856) [16]
 2245. Bobiński, Henryk (1861-1914) [16]
 2246. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [16]
 2247. Betcher, Jan C. [16]
 2248. Arnaud, Etienne (1807-1863) [16]
 2249. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [15]
 2250. Maszyński, Julian (1847-1901) [15]
 2251. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [15]
 2252. Sosnkowski, Józef (?-?) [15]
 2253. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [15]
 2254. Missler, B. T. [15]
 2255. Miller, Karol (1819-1889) [15]
 2256. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2257. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [15]
 2258. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [15]
 2259. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2260. Lucas, Napoleon(1822-1884) [15]
 2261. Le Couppey, Felix(1811-1887) [15]
 2262. Lange, Gustav (1830-1889) [15]
 2263. Labitzky, Joseph (1802-1881) [15]
 2264. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [15]
 2265. Kowalski, Leon (1870-1937) [15]
 2266. Kossakowska, Wanda [15]
 2267. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [15]
 2268. Kondracki, W. Fot. [15]
 2269. Kataszek, Szymon(1898-1943) [15]
 2270. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [15]
 2271. Joyce, Archibald (1873-1963) [15]
 2272. Jakobi, Zygmunt [15]
 2273. Jacobi, Victor(1809-1892) [15]
 2274. J. J. Ryt. [15]
 2275. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [15]
 2276. Godfrey, Daniel (1831-1903) [15]
 2277. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [15]
 2278. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [15]
 2279. Dalla Casa, Louis [15]
 2280. Chodecki, Władysław [15]
 2281. Bouleau, H. de. [15]
 2282. Biske, Karol (1863-1928) [15]
 2283. Bayer, Josef (1852-1913) [15]
 2284. Arslan M. [15]
 2285. Olszewski, Czesław, fot. [14]
 2286. N[icz], E. Ryt. [14]
 2287. Drexlerówna Luna (1882-1933) [14]
 2288. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [14]
 2289. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [14]
 2290. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [14]
 2291. Wohlfahrt, A. [14]
 2292. Treter, Bohdan (1886-1945) [14]
 2293. Rudnicka, Monika [14]
 2294. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [14]
 2295. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [14]
 2296. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [14]
 2297. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [14]
 2298. Makowski, Henryk (1933-) [14]
 2299. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [14]
 2300. Kóźmiński, T. B. [14]
 2301. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [14]
 2302. Krug, Diederich (1821-1880) [14]
 2303. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [14]
 2304. Klein, W. Ryt. [14]
 2305. Kadler, Ludwik (1838-1899) [14]
 2306. Jansenne, Louis (1809-1890) [14]
 2307. J.J, Ryt. [14]
 2308. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [14]
 2309. Fall, Leo (1873-1925) [14]
 2310. Behr, Franz (1837-1898) [14]
 2311. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [13]
 2312. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [13]
 2313. Zumpe, Edmund [13]
 2314. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [13]
 2315. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [13]
 2316. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [13]
 2317. Radzimiński, Bronisław [13]
 2318. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [13]
 2319. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [13]
 2320. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 2321. Lewski , I. [13]
 2322. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [13]
 2323. Ganne, Louis (1862-1923) [13]
 2324. Erhard, Carl [13]
 2325. Dubois, Théodore (1837-1924) [13]
 2326. Dietrich, Moritz(1816-1887) [13]
 2327. Di Donato, Carlo [13]
 2328. Delahaye, Edward. Ryt. [13]
 2329. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [13]
 2330. Kucz[yński], M. Ryt. [12]
 2331. Hünten, Franz(1793-1878) [12]
 2332. A. K. Ryt. [12]
 2333. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [12]
 2334. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [12]
 2335. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [12]
 2336. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [12]
 2337. W. B. Ryt. [12]
 2338. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [12]
 2339. Sosnowski, J. Ryt. [12]
 2340. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [12]
 2341. Max, Józef (?-?) [12]
 2342. M. A. Ryt [12]
 2343. Lam, Stanisław (1891-1965) [12]
 2344. Lack, Théodore(1846-1921) [12]
 2345. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 2346. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [12]
 2347. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [12]
 2348. K. Z. Ryt. [12]
 2349. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [12]
 2350. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [11]
 2351. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [11]
 2352. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [11]
 2353. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [11]
 2354. W.Z. Ryt. [11]
 2355. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [11]
 2356. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2357. Makomaski, Edmund [11]
 2358. Krasuski, Stefan [11]
 2359. Krajewska, Julia. Ryt. [11]
 2360. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [11]
 2361. Jasieński, Feliks (1861-1929) [11]
 2362. J. S. Ryt. [11]
 2363. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [11]
 2364. Benjamin Kornfeld [11]
 2365. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [10]
 2366. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [10]
 2367. K.M. Ryt. [10]
 2368. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [10]
 2369. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [10]
 2370. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [10]
 2371. Reber, Henri (1807-1880) [10]
 2372. Konstanty. Fot. [10]
 2373. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [10]
 2374. Bieniewski, T. Fot. [10]
 2375. AWU [10]
 2376. A. S. Ryt. [10]
 2377. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [9]
 2378. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [9]
 2379. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [9]
 2380. Atelier Rembrandt [9]
 2381. Żółtowski, A. [9]
 2382. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [9]
 2383. Whiting, Richard A. (1891-1938) [9]
 2384. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 2385. Suppé, Franz von (1819-1895) [9]
 2386. Paczóski, Julian [9]
 2387. Lincke, Paul (1866-1946) [9]
 2388. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [9]
 2389. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [9]
 2390. Koman, Henryk (1824-1887) [9]
 2391. Kasiewicz, Alfred [9]
 2392. C.K. ryt. [9]
 2393. Bobrowski, Tadeusz [9]
 2394. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [9]
 2395. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [9]
 2396. Bianchi, Emilio [9]
 2397. Achtel, Aleksandra [9]
 2398. Przyałgowski, Ignacy [8]
 2399. Verico, [Antonio]. Ryt. [8]
 2400. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [8]
 2401. Parafia św. Krzyża w Warszawie [8]
 2402. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [8]
 2403. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [8]
 2404. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [8]
 2405. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [8]
 2406. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [8]
 2407. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [8]
 2408. Bar, E. Ryt. [8]
 2409. Mottl, Adam, fot. [7]
 2410. Seiss, Isidor(1840-1905) [7]
 2411. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [7]
 2412. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [7]
 2413. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [7]
 2414. Wierciński, K. [7]
 2415. Tirling, Zygmunt [7]
 2416. Szwankowska, Hanna [7]
 2417. Sztyft, Herman (1880- ) [7]
 2418. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2419. Scassola, A.(18..-19..) [7]
 2420. Raudny, Wacław [7]
 2421. Posttallé [7]
 2422. Pokorny. Ryt. [7]
 2423. Olzacki, Sławomir. Fot. [7]
 2424. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [7]
 2425. Myślińska, Grażyna. Fot. [7]
 2426. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [7]
 2427. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [7]
 2428. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [7]
 2429. G.S. Ryt. [7]
 2430. Dequin, Léon (18..-1937) [7]
 2431. Budkowski, Henryk (1879-1928) [7]
 2432. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [7]
 2433. Audran, Edmond(1842-1901) [7]
 2434. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [6]
 2435. Woydyga, Jan (1857-1938) [6]
 2436. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [6]
 2437. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [6]
 2438. W. K. Ryt. [6]
 2439. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [6]
 2440. Taubert. Ryt. [6]
 2441. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [6]
 2442. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [6]
 2443. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [6]
 2444. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [6]
 2445. P. D. Ryt. [6]
 2446. Osborne, George Alexander (1806-1893) [6]
 2447. Liszt, Ferenc(1811-1886) [6]
 2448. Lefebvre, Casimir [6]
 2449. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [6]
 2450. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [6]
 2451. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [6]
 2452. Grimm., A. Ryt. [6]
 2453. Gawęcki Witold (1911-1946) [6]
 2454. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [6]
 2455. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [6]
 2456. Dziedzic, T. Ryt. [6]
 2457. Chmielewski, Ignacy [6]
 2458. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [6]
 2459. Bazzini, Antonio(1818-1897) [6]
 2460. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [5]
 2461. W.K. Ryt. [5]
 2462. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [5]
 2463. Titel, Otto (18.. -1926) [5]
 2464. Pallach, A. Ryt. [5]
 2465. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [5]
 2466. M.K. Ryt. [5]
 2467. Lubowski, Józef (1824-1855) [5]
 2468. Lewandowski, Michał (kompozytor) [5]
 2469. Leschik, Konrad [5]
 2470. Kucz, M. Ryt. [5]
 2471. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [5]
 2472. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [5]
 2473. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [5]
 2474. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [5]
 2475. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [5]
 2476. Czibulka, Alphons(1842-1894) [5]
 2477. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [5]
 2478. Bachmann, Georges(1848-1894) [5]
 2479. A. G. Ryt. [5]
 2480. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [4]
 2481. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [4]
 2482. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [4]
 2483. Zagórska, W. Ryt. [4]
 2484. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [4]
 2485. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [4]
 2486. Reiss, N. [4]
 2487. Popp, Wilhelm(1828-1902) [4]
 2488. Polskie Stronnictwo Ludowe [4]
 2489. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2490. Marois, Blanche [4]
 2491. Lanner, Joseph (1801-1843) [4]
 2492. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [4]
 2493. Jungmann, Albert(1824-1892) [4]
 2494. Cichocki, Ks. [4]
 2495. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [4]
 2496. Aniela S. Ryt. [4]
 2497. A. Ryt. [4]
 2498. CAF, Komierowski, W.,fot. [3]
 2499. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 2500. Zaborska, Anna. Fot. [3]
 2501. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 2502. Zawadzki, W. Ryt. [3]
 2503. Wiśniewski, Marceli [3]
 2504. Wanda Z. Ryt. [3]
 2505. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [3]
 2506. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [3]
 2507. Schulhoff, Julius (1825-1898) [3]
 2508. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [3]
 2509. Rayski, Albin (1845-1921) [3]
 2510. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2511. Pichler, Jan. Ryt. [3]
 2512. Nemo {pseud.] [3]
 2513. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2514. Miernicki, Władysław,fot. [3]
 2515. Kuczyński [3]
 2516. Kautecki, Antoni. [3]
 2517. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2518. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [3]
 2519. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [3]
 2520. Głogowski, Tomasz(18..- ) [3]
 2521. Fall, Leo(1873-1925) [3]
 2522. Ernest, Adam (1868-1926) [3]
 2523. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [3]
 2524. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [3]
 2525. Błaszczak, Fr. [3]
 2526. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [3]
 2527. Badia, Luigi(1819-1899) [3]
 2528. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [2]
 2529. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [2]
 2530. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [2]
 2531. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [2]
 2532. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [2]
 2533. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2534. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [2]
 2535. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [2]
 2536. Niecz, K.,fot. [2]
 2537. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [2]
 2538. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [2]
 2539. Mendewski, Stanisław [2]
 2540. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [2]
 2541. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [2]
 2542. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [2]
 2543. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2544. Issakowitch, S.S. [2]
 2545. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [2]
 2546. Golubec' Mikola (1891-1942) [2]
 2547. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [2]
 2548. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [1]
 2549. Schiff, Józef. Fot. [1]
 2550. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 2551. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 2552. Skrobańsk, Z. Fot. [1]
 2553. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 2554. Oranowski, Wacław [1]
 2555. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 2556. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 2557. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 2558. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2559. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2560. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2561. Cikanek, Ferdinand [1]
 2562. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2563. Hölzel, Marek (1843-1921) [0]
 2564. Malmurowicz Bolesław. Fot. [0]
 2565. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [0]
 2566. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [0]
 2567. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [0]
 2568. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [0]
 2569. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [0]
 2570. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [0]
 2571. Weintraub, Jan [0]
 2572. Towarzystwo Miłośników Przyrody [0]
 2573. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [0]
 2574. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [0]
 2575. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2576. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2577. Napieralski, Mateusz [0]
 2578. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [0]
 2579. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [0]
 2580. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [0]
 2581. Krudowski, Józef [0]
 2582. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [0]
 2583. Ken, Aleksander (1828-1874) [0]
 2584. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [0]
 2585. Jankowski, Wacław (fotograf) [0]
 2586. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [0]
 2587. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [0]

More statistics...