polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 73411

Readers on-line: 162

Total number of users since Jan 1, 2010: 15948263

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Ministerstwo Oświaty [545]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [126]
 15. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 16. Dębski, Michał [117]
 17. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 18. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 19. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 20. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 21. Związek Patriotów Polskich [96]
 22. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 23. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 24. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [84]
 25. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [80]
 26. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 27. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 28. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [54]
 29. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 30. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 31. CAF [50]
 32. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 33. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 34. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 35. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 36. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 37. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 38. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 39. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 40. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 41. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 42. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 43. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 44. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 45. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 46. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 47. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 48. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 49. Frączek, Ireneusz (1969- ) [34]
 50. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 51. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 52. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 53. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 54. Główny Urząd Statystyczny [30]
 55. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [30]
 56. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 57. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 58. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 59. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 60. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 61. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 62. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 63. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 64. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [25]
 65. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 66. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 67. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 68. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 69. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 70. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 71. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 72. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 73. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [23]
 74. A. Z. Ryt. [23]
 75. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [22]
 76. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 77. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 78. Stefanow, Piotr [21]
 79. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [21]
 80. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 81. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 82. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 83. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 84. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 85. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 86. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 87. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [17]
 88. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 89. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 90. P.B. Ryt. [17]
 91. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [17]
 92. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 93. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 94. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [16]
 95. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 96. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 97. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 98. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 99. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 100. Sigismond. Fot. [15]
 101. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 102. Karoli & Troczewski [15]
 103. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 104. A. M. Ryt. [15]
 105. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [14]
 106. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 107. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 108. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 109. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 110. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 111. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 112. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 113. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 114. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 115. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 116. Mottl, Adam, fot. [13]
 117. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 118. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 119. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 120. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 121. Conrad. Fot. [13]
 122. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 123. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 124. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 125. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 126. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 127. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 128. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 129. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 130. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 131. J. H. Ryt. [12]
 132. Dombrowski, Władysław [12]
 133. B. P. Ryt. [12]
 134. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [11]
 135. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 136. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 137. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 138. Teatr Narodowy [11]
 139. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 140. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 141. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 142. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 143. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 144. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 145. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 146. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 147. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 148. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 149. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 150. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 151. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 152. Kowalski, L. Fot. [10]
 153. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 154. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [10]
 155. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [10]
 156. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 157. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 158. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 159. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 160. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 161. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 162. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 163. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 164. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 165. Röber, H. Ryt. [9]
 166. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 167. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 168. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 169. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [9]
 170. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 171. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 172. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 173. Kneisel, August [9]
 174. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 175. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 176. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 177. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 178. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 179. Zarząd Miejski w Równem [8]
 180. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 181. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 182. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 183. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 184. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 185. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 186. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 187. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 188. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [8]
 189. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 190. K.K. Ryt. [8]
 191. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 192. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 193. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 194. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 195. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 196. ADAM. Ryt. [8]
 197. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 198. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 199. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 200. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 201. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 202. Walter. Ryt. [7]
 203. W. R. Ryt. [7]
 204. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 205. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 206. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 207. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 208. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 209. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 210. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 211. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 212. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [7]
 213. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 214. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [7]
 215. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 216. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 217. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 218. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 219. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 220. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 221. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 222. Baumann, R. Lit. [7]
 223. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 224. [Miethke, H. O.] [6]
 225. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 226. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 227. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 228. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [6]
 229. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 230. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 231. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [6]
 232. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 233. Teatr Polski [6]
 234. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 235. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 236. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 237. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 238. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 239. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 240. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 241. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 242. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 243. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 244. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 245. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 246. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 247. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 248. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 249. M. R. Rys. [6]
 250. L. N. Ryt. [6]
 251. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 252. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 253. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 254. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 255. J. Ł. Ryt. [6]
 256. J. K. Ryt. [6]
 257. Hufsky [6]
 258. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 259. Gruziel, L. Fot. [6]
 260. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 261. E. G. Ryt. [6]
 262. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 263. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 264. Biegański, B. Fot. [6]
 265. Achtel, Józef [6]
 266. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 267. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 268. [Granke, Stefan] [5]
 269. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 270. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 271. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 272. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 273. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 274. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 275. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [5]
 276. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 277. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 278. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 279. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 280. Teatr Letni [5]
 281. Teatr Ateneum [5]
 282. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 283. Szczeciński, K. Fot. [5]
 284. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 285. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 286. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 287. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 288. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 289. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 290. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 291. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 292. Orion. Fot. [5]
 293. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 294. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 295. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 296. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 297. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 298. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 299. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 300. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 301. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 302. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 303. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 304. Leliwa, Alfred [5]
 305. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 306. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 307. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 308. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 309. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 310. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 311. Kapuściński, Piotr [5]
 312. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 313. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 314. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 315. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 316. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 317. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 318. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 319. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 320. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 321. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 322. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 323. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 324. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 325. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 326. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 327. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 328. "Orion" [5]
 329. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 330. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 331. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 332. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 333. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 334. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 335. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 336. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 337. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 338. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 339. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 340. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 341. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 342. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 343. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 344. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 345. Teatr Wielki [4]
 346. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 347. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [4]
 348. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 349. Sosiński, I. Ryt. [4]
 350. Simcis, Gen [4]
 351. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 352. Schiff, Józef. Fot. [4]
 353. Röber, G. Ryt. [4]
 354. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 355. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 356. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 357. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 358. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 359. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 360. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 361. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 362. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 363. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 364. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 365. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 366. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 367. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 368. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 369. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 370. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 371. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 372. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 373. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 374. Krzyżanowski, K. [4]
 375. Krajewski, J. Ryt. [4]
 376. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 377. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 378. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 379. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 380. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 381. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 382. K.P. Ryt. [4]
 383. K. P. Ryt. [4]
 384. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 385. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 386. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 387. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 388. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 389. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 390. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 391. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 392. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 393. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 394. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 395. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 396. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 397. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [4]
 398. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 399. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 400. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 401. Brochocki, B. Ryt. [4]
 402. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 403. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 404. Antykwarnia Warszawska [4]
 405. A. R. Ryt. [4]
 406. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 407. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 408. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 409. [brak] [3]
 410. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 411. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 412. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 413. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 414. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 415. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 416. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 417. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 418. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 419. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 420. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 421. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 422. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 423. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 424. Warszawski Lombard Miejski [3]
 425. Warnka, Jadwiga [3]
 426. W. C. Ryt. [3]
 427. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 428. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 429. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 430. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 431. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 432. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 433. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 434. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 435. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 436. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 437. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 438. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 439. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 440. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 441. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 442. Teatr Mały [3]
 443. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 444. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 445. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 446. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [3]
 447. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 448. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 449. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 450. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 451. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 452. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 453. S. A. Ryt. [3]
 454. Różański, M. Ryt. [3]
 455. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 456. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 457. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 458. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 459. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 460. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 461. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 462. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 463. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 464. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 465. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 466. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 467. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 468. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 469. Nowialis [3]
 470. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 471. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 472. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 473. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 474. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 475. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 476. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 477. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 478. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 479. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 480. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 481. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 482. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 483. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 484. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 485. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 486. M.R. Ryt. [3]
 487. Liga Morska i Kolonialna [3]
 488. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 489. L. K. [3]
 490. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 491. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 492. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 493. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 494. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 495. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 496. Krynicki, M. Lit. [3]
 497. Krajewski. Ryt. [3]
 498. Koło Medyków S. U. W. [3]
 499. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 500. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 501. Koroniarz [3]
 502. Konrad. Fot. [3]
 503. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 504. Kohn, Alfred. Red. [3]
 505. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 506. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 507. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 508. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 509. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 510. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 511. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 512. Jaugey, Jean [3]
 513. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 514. J.Ł. Ryt. [3]
 515. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 516. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 517. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 518. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 519. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 520. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 521. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 522. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 523. Gibs, Joe [3]
 524. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 525. Dąbrowski, Stanisław [3]
 526. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 527. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 528. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 529. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 530. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 531. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 532. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 533. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 534. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 535. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 536. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 537. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 538. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 539. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 540. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 541. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 542. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 543. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 544. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 545. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 546. Bauman, R. Lit. [3]
 547. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 548. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 549. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 550. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 551. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 552. "Orion". Fot. [3]
 553. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 554. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 555. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 556. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 557. [Łosiowa, Emilia] [2]
 558. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 559. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 560. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 561. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 562. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 563. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 564. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 565. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 566. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 567. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 568. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 569. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 570. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 571. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 572. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 573. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 574. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 575. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 576. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 577. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 578. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 579. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 580. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 581. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 582. Wróblewski, K. [2]
 583. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 584. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 585. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 586. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 587. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 588. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 589. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 590. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 591. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 592. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 593. Warnkówna, Jadwiga [2]
 594. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 595. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 596. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 597. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 598. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 599. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 600. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 601. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 602. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 603. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 604. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 605. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 606. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 607. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 608. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 609. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 610. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 611. Teatr na Chłodnej [2]
 612. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 613. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 614. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 615. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 616. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 617. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 618. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 619. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 620. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 621. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 622. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 623. Surowiecki, Karol [2]
 624. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 625. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 626. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 627. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 628. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 629. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 630. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 631. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 632. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 633. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 634. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 635. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 636. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 637. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 638. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 639. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 640. Sosiński, J. Ryt. [2]
 641. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 642. Socha, Szczepan [2]
 643. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 644. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 645. Skornia-Roszij, Maria [2]
 646. Siekierski, Franciszek [2]
 647. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [2]
 648. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 649. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 650. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 651. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 652. Sedlaczek, Lech [2]
 653. Röber, F. H. Ryt. [2]
 654. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 655. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [2]
 656. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 657. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 658. Rumianek, Stanisław [2]
 659. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 660. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 661. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 662. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 663. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 664. Rada Regencyjna [2]
 665. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 666. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 667. Przyałgowski, Ignacy [2]
 668. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 669. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 670. Polska Macierz Szkolna [2]
 671. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 672. Plewczyński, F. [2]
 673. Pistyner, M. [2]
 674. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 675. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 676. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 677. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 678. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 679. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 680. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 681. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 682. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 683. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 684. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 685. N[icz], E. Ryt. [2]
 686. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 687. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 688. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 689. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 690. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 691. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 692. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 693. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 694. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 695. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 696. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 697. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 698. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 699. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 700. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 701. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 702. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 703. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 704. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 705. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 706. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 707. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 708. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 709. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 710. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 711. Malewicz, Jadwiga [2]
 712. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 713. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 714. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 715. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 716. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 717. M. K. Ryt. [2]
 718. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 719. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 720. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 721. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 722. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 723. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 724. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 725. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 726. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 727. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 728. Kubełka, Ignacy [2]
 729. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 730. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 731. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 732. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 733. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 734. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 735. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 736. Kostka, J. [2]
 737. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 738. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 739. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 740. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 741. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 742. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 743. Komar, Józef [2]
 744. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 745. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 746. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 747. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 748. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 749. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 750. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 751. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 752. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 753. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 754. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 755. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 756. KK. Ryt. [2]
 757. K.W. Ryt. [2]
 758. K.N. Ryt. [2]
 759. K.M. Ryt. [2]
 760. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 761. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 762. Jezierski, J. Ryt. [2]
 763. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 764. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 765. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 766. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 767. J.K. Ryt. [2]
 768. J. Ł. [2]
 769. Instytut Spraw Społecznych [2]
 770. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 771. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 772. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 773. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 774. Hähle, G. Ryt. [2]
 775. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 776. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 777. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 778. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 779. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 780. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 781. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 782. Gorazdowski, E. [2]
 783. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 784. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 785. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 786. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 787. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 788. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 789. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 790. Frick, L. [2]
 791. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 792. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 793. Elkana, J. M. [2]
 794. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 795. E. N. Ryt. [2]
 796. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 797. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 798. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 799. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 800. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 801. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [2]
 802. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 803. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 804. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 805. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 806. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 807. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 808. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 809. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 810. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 811. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [2]
 812. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 813. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 814. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 815. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 816. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 817. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [2]
 818. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 819. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 820. Bykowski, Leon [2]
 821. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 822. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 823. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 824. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 825. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 826. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 827. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 828. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 829. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 830. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 831. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 832. Bielecki, C. [2]
 833. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 834. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 835. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 836. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 837. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 838. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 839. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 840. Baronowa X.Y.Z. [2]
 841. Banner, M. Red. [2]
 842. Automobilklub Warszawski [2]
 843. Atelier Rembrandt [2]
 844. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 845. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 846. A.T.T. [2]
 847. A...... Z....li [2]
 848. A. K. Ryt. [2]
 849. "Młoda Sztuka" [2]
 850. Żółtowski, A. [1]
 851. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 852. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 853. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 854. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 855. Żelaznowski, Andrzej [1]
 856. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 857. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 858. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 859. Štejman, S. A. [1]
 860. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 861. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 862. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 863. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 864. Śmigielska, Józefa [1]
 865. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 866. Śliwiński, Jan [1]
 867. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 868. Łączkowski Ludwik [1]
 869. Łączkowska Felicja [1]
 870. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 871. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 872. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 873. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 874. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 875. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 876. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 877. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 878. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 879. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 880. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 881. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 882. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 883. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 884. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 885. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 886. par Ketterer [1]
 887. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 888. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 889. il [1]
 890. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 891. [s.n.] [1]
 892. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 893. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 894. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 895. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 896. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 897. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 898. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 899. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 900. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 901. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 902. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 903. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 904. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 905. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 906. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 907. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 908. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 909. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 910. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 911. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 912. [Quirini, Edward] [1]
 913. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 914. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 915. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 916. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 917. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 918. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 919. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 920. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 921. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 922. [Omm, Peter] [1]
 923. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 924. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 925. [Mielnicki]. Fot. [1]
 926. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 927. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 928. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 929. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 930. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 931. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 932. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 933. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 934. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 935. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 936. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 937. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 938. [Grabiec (?-?)] [1]
 939. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 940. [Franck] [1]
 941. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 942. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 943. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 944. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 945. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 946. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 947. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 948. [Bielski, Szymon] [1]
 949. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 950. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 951. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 952. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 953. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 954. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 955. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 956. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 957. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 958. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 959. Związek Strzelecki [1]
 960. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 961. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 962. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 963. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 964. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 965. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 966. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 967. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 968. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 969. Związek Miast Polskich [1]
 970. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 971. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 972. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 973. Związek Katolicki [1]
 974. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 975. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 976. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 977. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 978. Zumpe, Edmund [1]
 979. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 980. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 981. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 982. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 983. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 984. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 985. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 986. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 987. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 988. Ziegler; Droste [1]
 989. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 990. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 991. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 992. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 993. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 994. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 995. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 996. Zbyszewski [1]
 997. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 998. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 999. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 1000. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 1001. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 1002. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 1003. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 1004. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 1005. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1006. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1007. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1008. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 1009. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1010. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1011. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1012. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1013. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1014. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1015. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1016. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1017. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1018. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1019. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1020. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1021. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1022. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1023. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1024. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1025. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1026. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 1027. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1028. Zając, Jerzy [1]
 1029. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1030. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1031. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1032. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1033. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1034. X. Y. Z. [1]
 1035. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1036. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1037. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1038. Węgrzecki, S. [1]
 1039. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1040. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1041. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1042. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1043. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1044. Wójcicki, Jerzy [1]
 1045. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1046. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1047. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1048. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1049. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1050. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1051. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1052. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1053. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1054. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1055. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 1056. Wyroba, Stefan [1]
 1057. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1058. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1059. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1060. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1061. Wretowski, Paweł [1]
 1062. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1063. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1064. Wołek, Adam [1]
 1065. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1066. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1067. Wojnarowicz Weseła [1]
 1068. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1069. Wohlfahrt, A. [1]
 1070. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1071. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1072. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1073. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1074. Wiśniewski, Marceli [1]
 1075. Wizimirska, Barbara [1]
 1076. Witkowski, Wincenty [1]
 1077. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1078. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1079. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1080. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1081. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1082. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1083. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1084. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1085. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1086. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1087. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1088. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1089. Wilczek, Feliks [1]
 1090. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1091. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1092. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1093. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1094. Wierciński, K. [1]
 1095. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1096. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1097. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1098. Whiting, A. [1]
 1099. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1100. Wesoły Wujaszek [1]
 1101. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1102. Weintraub, Jan [1]
 1103. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1104. Weinberg P. [1]
 1105. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1106. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1107. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1108. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1109. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1110. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1111. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1112. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1113. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1114. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1115. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1116. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1117. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1118. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1119. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1120. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1121. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1122. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1123. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1124. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1125. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1126. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1127. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1128. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1129. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1130. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1131. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1132. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1133. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1134. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1135. Wano, K. [1]
 1136. Wanda Z. Ryt. [1]
 1137. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1138. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1139. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1140. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1141. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1142. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1143. Walaszczak, Piotr [1]
 1144. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1145. Wahrendorff, O. [1]
 1146. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1147. W.Z. Ryt. [1]
 1148. W.K. Ryt. [1]
 1149. W. M. K. [1]
 1150. W. K. Ryt. [1]
 1151. W. K. [1]
 1152. W. B. Ryt. [1]
 1153. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1154. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1155. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1156. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1157. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1158. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1159. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1160. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1161. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1162. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1163. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1164. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1165. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1166. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1167. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1168. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1169. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1170. Urbanowicz, Szymon [1]
 1171. Uniwersytet Warszawski [1]
 1172. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1173. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1174. Uhry, M. [1]
 1175. Typiak, Piotr [1]
 1176. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1177. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1178. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1179. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1180. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1181. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1182. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1183. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1184. Treter Mieczysław (1883-1943) [1]
 1185. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1186. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1187. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1188. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1189. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1190. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1191. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1192. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1193. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1194. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1195. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1196. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1197. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1198. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1199. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1200. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1201. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1202. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1203. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1204. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1205. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1206. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1207. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1208. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1209. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1210. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1211. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1212. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1213. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1214. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1215. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1216. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1217. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1218. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1219. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1220. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1221. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1222. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1223. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1224. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1225. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1226. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1227. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1228. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1229. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1230. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1231. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1232. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1233. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1234. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1235. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1236. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1237. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1238. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1239. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1240. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1241. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1242. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1243. Tor, Stanisław [1]
 1244. Tonioli, D. [1]
 1245. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1246. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1247. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1248. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1249. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1250. Tirling, Zygmunt [1]
 1251. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1252. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1253. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1254. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1255. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1256. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1257. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 1258. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1259. Teatr Nowości [1]
 1260. Teatr Nowa Komedia [1]
 1261. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1262. Teatr Malickiej [1]
 1263. Teatr Kameralny [1]
 1264. Teatr Aktora [1]
 1265. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1266. Taubert. Ryt. [1]
 1267. Taube, Gustaw jr [1]
 1268. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1269. Tarnacki, Józef. [1]
 1270. Tarnacki, Józef [1]
 1271. Tarczyński, Władysław [1]
 1272. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1273. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1274. T.B. [1]
 1275. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1276. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1277. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1278. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1279. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1280. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1281. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1282. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1283. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1284. Szymkiewicz, Józef [1]
 1285. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1286. Szymański, Ludwik [1]
 1287. Szymański, F. [1]
 1288. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1289. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1290. Szydłowska, Grażyna [1]
 1291. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1292. Szwankowska, Hanna [1]
 1293. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1294. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1295. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1296. Sznage. Ryt. [1]
 1297. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1298. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1299. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1300. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1301. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1302. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1303. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1304. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1305. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1306. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1307. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1308. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1309. Szczepański, Sebastian [1]
 1310. Szczepański, Grzegorz [1]
 1311. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1312. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1313. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1314. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1315. Syrewicz, Xawery [1]
 1316. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1317. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1318. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1319. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1320. Suszczyński, Jan [1]
 1321. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1322. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1323. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1324. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1325. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1326. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1327. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1328. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1329. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1330. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1331. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1332. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1333. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1334. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1335. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1336. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1337. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1338. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1339. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1340. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1341. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1342. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1343. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1344. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1345. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1346. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1347. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1348. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1349. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1350. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1351. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1352. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1353. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1354. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1355. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1356. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1357. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1358. Steiman, S. [1]
 1359. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1360. Stecher, August (?-?) [1]
 1361. Stawiński. Ryt. [1]
 1362. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1363. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1364. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1365. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1366. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1367. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1368. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1369. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1370. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1371. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1372. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1373. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1374. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1375. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1376. Sosnkowski, Józef [1]
 1377. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1378. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1379. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1380. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1381. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1382. Snopek, Kazimierz [1]
 1383. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1384. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1385. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1386. Slaski, S. Ryt. [1]
 1387. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1388. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1389. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1390. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1391. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1392. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1393. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1394. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1395. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1396. Siemieński, Lucjan [1]
 1397. Siegrist, Piotr [1]
 1398. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1399. Siczyński, Walery [1]
 1400. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1401. Sewer [1]
 1402. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1403. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1404. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1405. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1406. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1407. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1408. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1409. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1410. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1411. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1412. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1413. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1414. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1415. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1416. Sawiński, F. M. [1]
 1417. Sawiczewski, S. [1]
 1418. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1419. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1420. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1421. Samselski, Marek. Red. [1]
 1422. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1423. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1424. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1425. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1426. Salinger, Zygmunt [1]
 1427. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1428. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1429. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1430. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1431. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1432. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1433. S. E. [1]
 1434. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1435. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1436. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1437. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1438. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1439. Rybicki, Anastazy [1]
 1440. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1441. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1442. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1443. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1444. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1445. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1446. Rudnicka, Monika [1]
 1447. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1448. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1449. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1450. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1451. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1452. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1453. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1454. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1455. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1456. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1457. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1458. Roeber. H. Ryt. [1]
 1459. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1460. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1461. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1462. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1463. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1464. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1465. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1466. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1467. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1468. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1469. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1470. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1471. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1472. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1473. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1474. Rembiel, St. [1]
 1475. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1476. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1477. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1478. Reiss, N. [1]
 1479. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1480. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1481. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1482. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1483. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1484. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1485. Raudny, Wacław [1]
 1486. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1487. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1488. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1489. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1490. Radzimiński, Bronisław [1]
 1491. Radwan, August [1]
 1492. Radoszewska, A. J. [1]
 1493. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1494. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1495. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1496. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1497. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1498. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1499. R. P. [1]
 1500. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1501. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1502. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1503. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1504. Péreyra, Charles [1]
 1505. Pécaut, Elie [1]
 1506. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1507. Pyka, Henryk [1]
 1508. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [1]
 1509. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1510. Pusch, Alois Maria de [1]
 1511. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1512. Puc, B[ronisław] [1]
 1513. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1514. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1515. Przyłęcki, Henryk [1]
 1516. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1517. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1518. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1519. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1520. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1521. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1522. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [1]
 1523. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1524. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1525. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1526. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1527. Prochaska, Anna [1]
 1528. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1529. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1530. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1531. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1532. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1533. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1534. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1535. Posttallé [1]
 1536. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1537. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1538. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1539. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1540. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1541. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1542. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1543. Popielewski [1]
 1544. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1545. Pomian, E. [1]
 1546. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1547. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1548. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1549. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1550. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1551. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1552. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1553. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1554. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1555. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1556. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1557. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1558. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1559. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1560. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1561. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1562. Pokorny. Ryt. [1]
 1563. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1564. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1565. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1566. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1567. Podwiński, Stanisław [1]
 1568. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1569. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1570. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1571. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1572. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1573. Plater, Karol [1]
 1574. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1575. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1576. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1577. Piotrowski, Andrzej [1]
 1578. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1579. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1580. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1581. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1582. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1583. Pilich, Michał [1]
 1584. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1585. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1586. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1587. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1588. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1589. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1590. Piekacz, J. Fot. [1]
 1591. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1592. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1593. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1594. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1595. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1596. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1597. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1598. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1599. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1600. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1601. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1602. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1603. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1604. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1605. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1606. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1607. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1608. Pawłowski, Kalixt [1]
 1609. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1610. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1611. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1612. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1613. Pawe, L. [1]
 1614. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1615. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1616. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1617. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1618. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1619. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1620. Paprocki, Bartosz [1]
 1621. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1622. Pallach, A. Ryt. [1]
 1623. Paczóski, Julian [1]
 1624. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1625. P. D. Ryt. [1]
 1626. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1627. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1628. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1629. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1630. Ostas, Marek [1]
 1631. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1632. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1633. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1634. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1635. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1636. Orthwein, Ludwik [1]
 1637. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1638. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1639. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1640. Oranowski, Wacław [1]
 1641. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1642. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1643. Olzacki, Sławomir. Fot. [1]
 1644. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1645. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1646. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1647. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1648. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1649. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1650. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1651. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1652. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1653. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1654. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1655. Obuchowicz, Henryk [1]
 1656. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1657. O liść dębu [1]
 1658. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1659. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1660. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1661. Nowakowski, Bogdan [1]
 1662. Nowacki, Łukasz [1]
 1663. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1664. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1665. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1666. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1667. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1668. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1669. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1670. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1671. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1672. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1673. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1674. Niecz, K.,fot. [1]
 1675. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1676. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1677. Nemo {pseud.] [1]
 1678. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1679. Nałęcz, Edward [1]
 1680. Naumann, Karl [1]
 1681. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1682. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1683. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1684. Napieralski, Mateusz [1]
 1685. Naoczny świadek [1]
 1686. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1687. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1688. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1689. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1690. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1691. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1692. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1693. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1694. Myślińska, Grażyna. Fot. [1]
 1695. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1696. Myszkowska, Justyna [1]
 1697. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1698. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1699. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1700. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1701. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1702. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1703. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1704. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1705. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1706. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1707. Mróz, Agnieszka [1]
 1708. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1709. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1710. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1711. Motas, Maciej [1]
 1712. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1713. Morżkowska, Antonina [1]
 1714. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1715. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1716. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1717. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1718. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1719. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1720. Montabone (Firenze) [1]
 1721. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1722. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1723. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1724. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1725. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1726. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1727. Miłkowski, Stanisław [1]
 1728. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1729. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1730. Missler, B. T. [1]
 1731. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 1732. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1733. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1734. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1735. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1736. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1737. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1738. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1739. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1740. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1741. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1742. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1743. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1744. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1745. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1746. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1747. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [1]
 1748. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1749. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1750. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 1751. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1752. Mickiewicz, Izadora [1]
 1753. Mickiewicz, Dominik [1]
 1754. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1755. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1756. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1757. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1758. Mendewski, Stanisław [1]
 1759. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1760. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1761. Meisser [1]
 1762. Medeksza, Antoni [1]
 1763. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1764. Małkowska, Grażyna [1]
 1765. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1766. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1767. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1768. Maël, Pierr. [1]
 1769. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1770. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1771. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1772. Max, Józef (?-?) [1]
 1773. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1774. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1775. Matrzak, Jerzy [1]
 1776. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1777. Marx, Emil (?-?) [1]
 1778. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1779. Marois, Blanche [1]
 1780. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 1781. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1782. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1783. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1784. Marcinkowski, Piotr [1]
 1785. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1786. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1787. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1788. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1789. Makowski, Marek [1]
 1790. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1791. Makomaski, Edmund [1]
 1792. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1793. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1794. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1795. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1796. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1797. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1798. Mahomet II [1]
 1799. Magnus, Wiktor [1]
 1800. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1801. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1802. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1803. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1804. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1805. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1806. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1807. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1808. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1809. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1810. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1811. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1812. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1813. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1814. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1815. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1816. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1817. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1818. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1819. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1820. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1821. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1822. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1823. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1824. M.K. Ryt. [1]
 1825. M. A. Ryt [1]
 1826. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1827. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1828. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1829. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1830. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1831. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 1832. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1833. Lozano, Vicente [1]
 1834. Loth, August (1869-1944) [1]
 1835. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1836. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1837. Loos, Vincent Angelo [1]
 1838. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1839. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1840. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1841. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1842. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1843. Lisicki, Roman [1]
 1844. Lisiak, Elżbieta [1]
 1845. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1846. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1847. Lilpop, Marian [1]
 1848. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1849. Ligber. Szty. [1]
 1850. Ligber, F. Szty. [1]
 1851. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1852. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1853. Liciński Hipolit [1]
 1854. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1855. Leśniewska, B. [1]
 1856. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1857. Lewski , I. [1]
 1858. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1859. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1860. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1861. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1862. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1863. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1864. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 1865. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1866. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 1867. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1868. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1869. Leschik, Konrad [1]
 1870. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1871. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1872. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1873. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1874. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1875. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1876. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1877. Lefebvre, Casimir [1]
 1878. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1879. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1880. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1881. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1882. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 1883. Lazzerini, Gustavo [1]
 1884. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1885. Latoszek, Jacek [1]
 1886. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1887. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1888. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1889. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1890. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1891. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1892. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1893. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1894. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1895. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1896. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1897. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1898. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1899. Kűbler. Ryt. [1]
 1900. Kűbler, H. Ryt. [1]
 1901. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1902. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1903. Kępkowska, Bogusława Bożena [1]
 1904. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1905. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1906. Kübler, Ryt. [1]
 1907. Kóźmiński, T. B. [1]
 1908. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1909. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1910. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 1911. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 1912. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1913. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1914. Kumidor, Zbigniew [1]
 1915. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1916. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1917. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1918. Kuczyński [1]
 1919. Kucz, M. Ryt. [1]
 1920. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1921. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 1922. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1923. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1924. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1925. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 1926. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1927. Krzyżanowska, Celina [1]
 1928. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1929. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1930. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1931. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1932. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1933. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1934. Krywoszejew, Maciej [1]
 1935. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1936. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1937. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1938. Krudowski, Józef [1]
 1939. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1940. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 1941. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1942. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1943. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1944. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1945. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1946. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1947. Krasuski, Stefan [1]
 1948. Krasowska Helena [1]
 1949. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1950. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1951. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1952. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1953. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1954. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 1955. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1956. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1957. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1958. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1959. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1960. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 1961. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1962. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 1963. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1964. Kozłowski, Jan J. [1]
 1965. Kozyra, Anna [1]
 1966. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1967. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1968. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1969. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [1]
 1970. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1971. Kowalewski, T. [1]
 1972. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1973. Kowala, G. [1]
 1974. Kotuliński, Andrzej [1]
 1975. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1976. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1977. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1978. Kossakowska, Wanda [1]
 1979. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1980. Koschmider, Edmund [1]
 1981. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1982. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1983. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1984. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1985. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1986. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 1987. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 1988. Konstanty. Fot. [1]
 1989. Konopnicki, Jan [1]
 1990. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1991. Koniński, Kazimierz [1]
 1992. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1993. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 1994. Kondracki, W. Fot. [1]
 1995. Kondor, Ernst. [1]
 1996. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 1997. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1998. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1999. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 2000. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2001. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 2002. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 2003. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 2004. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 2005. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 2006. Komitet Budowy Pomników [1]
 2007. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 2008. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2009. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 2010. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 2011. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2012. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 2013. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 2014. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 2015. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 2016. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2017. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 2018. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 2019. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 2020. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2021. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2022. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2023. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2024. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2025. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2026. Klimowicz, Ignacy [1]
 2027. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2028. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2029. Klein, W. Ryt. [1]
 2030. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2031. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2032. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2033. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2034. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2035. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2036. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2037. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2038. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 2039. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2040. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2041. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2042. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2043. Kautecki, Antoni. [1]
 2044. Kautecki, Antoni [1]
 2045. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2046. Kasterska, Maria [1]
 2047. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2048. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2049. Kasiewicz, Alfred [1]
 2050. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2051. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2052. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2053. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [1]
 2054. Karoli, W. [1]
 2055. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2056. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2057. Kapuscinski, Petr [1]
 2058. Kapliński, Julian [1]
 2059. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2060. Kapituła Odznaki [1]
 2061. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2062. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2063. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2064. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2065. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2066. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2067. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2068. Kaliszewski, L. [1]
 2069. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2070. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2071. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2072. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2073. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2074. Kaczyński, Witold [1]
 2075. Kaczmarski, S. [1]
 2076. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2077. K.P. [1]
 2078. K. Z. Ryt. [1]
 2079. K. Ryt. [1]
 2080. K. M. Ryt. [1]
 2081. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2082. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2083. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2084. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2085. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2086. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2087. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2088. Jotes [1]
 2089. Jonzeck, Waldemar [1]
 2090. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2091. Jeżowski, M [1]
 2092. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 2093. Jezierski, J. [1]
 2094. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2095. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2096. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2097. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2098. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2099. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2100. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 2101. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2102. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2103. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2104. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2105. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2106. Janusz [1]
 2107. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2108. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2109. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2110. Jankowski, Józef [1]
 2111. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2112. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2113. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2114. Janczewski, S. Red. [1]
 2115. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2116. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2117. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2118. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2119. Jakobi, Zygmunt [1]
 2120. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2121. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2122. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2123. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2124. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2125. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2126. Jackowski, Aleksander [1]
 2127. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2128. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2129. J.J, Ryt. [1]
 2130. J. Z. [1]
 2131. J. S. Ryt. [1]
 2132. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2133. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2134. J. J. Ryt. [1]
 2135. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2136. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2137. Issakowitch, S.S. [1]
 2138. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2139. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2140. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2141. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2142. Instytut Reduty [1]
 2143. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2144. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2145. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2146. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2147. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2148. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2149. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2150. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2151. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2152. Hyodo, Nagao [1]
 2153. Huzarski, Jerzy [1]
 2154. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2155. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2156. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2157. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2158. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2159. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2160. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2161. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2162. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2163. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2164. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2165. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2166. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2167. Hervé (1825-1892) [1]
 2168. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2169. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2170. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2171. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2172. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2173. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2174. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2175. Heck, Walerian [1]
 2176. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2177. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2178. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2179. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2180. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2181. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2182. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2183. Haehle. Ryt. [1]
 2184. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2185. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2186. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2187. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2188. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2189. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2190. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2191. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2192. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2193. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2194. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2195. Górska, Maria. Red. [1]
 2196. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2197. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2198. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2199. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2200. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2201. Grynfeld, Bronisława [1]
 2202. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2203. Grupa Legionistów [1]
 2204. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2205. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2206. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2207. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2208. Grimm., A. Ryt. [1]
 2209. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2210. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2211. Grajnert, Józef [1]
 2212. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2213. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2214. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2215. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2216. Gołębiewska, Wanda [1]
 2217. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2218. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2219. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2220. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2221. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2222. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2223. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2224. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2225. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2226. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2227. Golański, Jerzy [1]
 2228. Gola, A. (muzyka) [1]
 2229. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2230. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2231. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [1]
 2232. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2233. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2234. Gnatkowski, Adam [1]
 2235. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2236. Giraud, Paul [1]
 2237. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2238. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2239. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2240. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2241. Giller, Honorata [1]
 2242. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2243. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2244. Gierczyńska, Joanna [1]
 2245. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2246. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2247. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2248. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 2249. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2250. Gebhard, podporucznik [1]
 2251. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2252. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2253. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2254. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2255. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2256. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2257. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2258. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2259. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2260. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2261. Gajewski, Adrian [1]
 2262. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2263. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2264. G.S. Ryt. [1]
 2265. G.R. Ryt. [1]
 2266. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2267. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2268. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2269. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2270. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2271. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2272. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2273. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2274. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2275. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2276. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2277. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2278. Fiszer, Carolina [1]
 2279. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2280. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2281. Filipiak, Grzegorz [1]
 2282. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2283. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2284. Field, John (1782-1837) [1]
 2285. Fiedler. Ryt. [1]
 2286. Feuerstein Władysław [1]
 2287. Feldman, J. [1]
 2288. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2289. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2290. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2291. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2292. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2293. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2294. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2295. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2296. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2297. Fabiszewski, M. [1]
 2298. F. K. Ryt. [1]
 2299. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2300. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2301. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2302. Erhard, Carl [1]
 2303. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2304. Emer, Lucjan [1]
 2305. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2306. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2307. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2308. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2309. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2310. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2311. Egloff, Jerzy [1]
 2312. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2313. Edgeworth, Maria [1]
 2314. E. S. [1]
 2315. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2316. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2317. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2318. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2319. Dénoix, Victorin [1]
 2320. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2321. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2322. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2323. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2324. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2325. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2326. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2327. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2328. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2329. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2330. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2331. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2332. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2333. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2334. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2335. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2336. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2337. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2338. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2339. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2340. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2341. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2342. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2343. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2344. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2345. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2346. Domżalski, Jerzy [1]
 2347. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2348. Dom ks. Boduena [1]
 2349. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2350. Dobrski, Konrad [1]
 2351. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2352. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2353. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2354. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2355. Di Donato, Carlo [1]
 2356. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2357. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2358. Derengowski, Jan [1]
 2359. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2360. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2361. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2362. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2363. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2364. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2365. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2366. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2367. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2368. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2369. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2370. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2371. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2372. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2373. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2374. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2375. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2376. Dembiński, Czesław [1]
 2377. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2378. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2379. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2380. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2381. Dawidowa, Helena [1]
 2382. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2383. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2384. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2385. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2386. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2387. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2388. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2389. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2390. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2391. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2392. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2393. Dalla Casa, Louis [1]
 2394. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2395. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2396. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2397. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2398. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2399. Czerwiński, Franciszek [1]
 2400. Czerniawski, Jan [1]
 2401. Czermański, Zdzisław [1]
 2402. Czermak, Grażyna [1]
 2403. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2404. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2405. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2406. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2407. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2408. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2409. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2410. Czaki, Klementyna [1]
 2411. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2412. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2413. Czajewski Wiktor [1]
 2414. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2415. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2416. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2417. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2418. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2419. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2420. Cirina, J. A. [1]
 2421. Cikanek, Ferdinand [1]
 2422. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2423. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2424. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2425. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2426. Cichocki, Ks. [1]
 2427. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2428. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2429. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2430. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2431. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2432. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2433. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2434. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2435. Chodecki, Władysław [1]
 2436. Chmielewski, Ignacy [1]
 2437. Chmielewska, Halina [1]
 2438. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2439. Charszewski, Ignacy [1]
 2440. Charchillac, Berthet de [1]
 2441. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2442. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2443. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2444. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2445. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2446. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2447. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2448. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2449. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2450. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2451. C.K. ryt. [1]
 2452. Błaszczak, Fr. [1]
 2453. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2454. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2455. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2456. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2457. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2458. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2459. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2460. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2461. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2462. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2463. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2464. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2465. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2466. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2467. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2468. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2469. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2470. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2471. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2472. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2473. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2474. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2475. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2476. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2477. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2478. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2479. Brauman, Władysław [1]
 2480. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2481. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2482. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2483. Bouleau, H. de. [1]
 2484. Borucki, Juliusz [1]
 2485. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2486. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2487. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2488. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2489. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2490. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2491. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2492. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2493. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2494. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2495. Bojarska, Stefanja [1]
 2496. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2497. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2498. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2499. Bogacki, S. Fot. [1]
 2500. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2501. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2502. Bockhann, F. [1]
 2503. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2504. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2505. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2506. Bobiński, Antoni [1]
 2507. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2508. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2509. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2510. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2511. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2512. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2513. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2514. Bio [pseud.] [1]
 2515. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2516. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2517. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2518. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2519. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2520. Bielicka, Eugenia [1]
 2521. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2522. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2523. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2524. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2525. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2526. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2527. Biblioteka Narodowa [1]
 2528. Biblioteka Kórnicka [1]
 2529. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2530. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2531. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2532. Bianchi, Emilio [1]
 2533. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2534. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2535. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2536. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2537. Betcher, Jan C. [1]
 2538. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2539. Benjamin Kornfeld [1]
 2540. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2541. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2542. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2543. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2544. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2545. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2546. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2547. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2548. Baude, K. [1]
 2549. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2550. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2551. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2552. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2553. Barski, Ireneusz [1]
 2554. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2555. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2556. Baracz, A. P. [1]
 2557. Bar, E. Ryt. [1]
 2558. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2559. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2560. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2561. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2562. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2563. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2564. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2565. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2566. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2567. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2568. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2569. Babiński, Wacław [1]
 2570. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2571. B.O. Ryt. [1]
 2572. B. B. Ryt. [1]
 2573. Aut. [1]
 2574. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2575. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2576. Arslan M. [1]
 2577. Arnold, E. J. [1]
 2578. Arnaud, Étienne [1]
 2579. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2580. Armia Krajowa [1]
 2581. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2582. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2583. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2584. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2585. Archibald, M. [1]
 2586. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2587. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2588. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2589. Aniela S. Ryt. [1]
 2590. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2591. Ambrich, Magdalena [1]
 2592. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2593. Amator [1]
 2594. Alkar [pseud.] [1]
 2595. Al. Pow. [1]
 2596. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2597. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2598. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2599. Adamska, Grażyna [1]
 2600. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2601. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2602. Achtel, Aleksandra [1]
 2603. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2604. AWU [1]
 2605. ADAM [1]
 2606. A. Z. [1]
 2607. A. W. Ryt. [1]
 2608. A. S. Ryt. [1]
 2609. A. Ryt. [1]
 2610. A. G. Ryt. [1]
 2611. A. C. Ryt. [1]
 2612. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2613. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2614. - [1]
 2615. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [119792]
 2. Ministerstwo Oświaty [46566]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [32952]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [29951]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [27233]
 6. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [19731]
 7. Prus, Bolesław (1847-1912) [19565]
 8. Kownacka, Maria (1894-1982) [16484]
 9. Bobiński, Antoni [16033]
 10. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15256]
 11. Załęczny, Jolanta (1959- ) [14910]
 12. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14093]
 13. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13373]
 14. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [12970]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [12387]
 16. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [12160]
 17. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11624]
 18. Arct, Michał (1840-1916) [11227]
 19. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [11178]
 20. Pocztowa Kasa Oszczędności [11096]
 21. Główny Urząd Statystyczny [10937]
 22. Gawkowski, Robert (1962- ) [10755]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [10579]
 24. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [10330]
 25. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10192]
 26. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [8712]
 27. Krajowe Biuro Statystyczne [8705]
 28. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [8670]
 29. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8491]
 30. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8443]
 31. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [8032]
 32. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [7213]
 33. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [7027]
 34. Verne, Jules (1828-1905) [6888]
 35. Röber, H. Ryt. [6644]
 36. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6294]
 37. Urząd Statystyczny w Warszawie [5792]
 38. Magistrat m.st. Warszawy [5616]
 39. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [5483]
 40. Szaciński, Mieczysław (?-?) [5440]
 41. Winek, Włodzimierz (1956-) [5426]
 42. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [5106]
 43. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4974]
 44. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4821]
 45. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4798]
 46. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4797]
 47. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [4782]
 48. Skwara, Marian (1946- ) [4732]
 49. Egloff, Jerzy [4717]
 50. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4575]
 51. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4335]
 52. Antykwarnia Warszawska [4292]
 53. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [4284]
 54. Maliszewski, Jerzy (?-?) [4199]
 55. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [4198]
 56. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [4174]
 57. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [4083]
 58. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3966]
 59. Skarga, Piotr (1536-1612) [3826]
 60. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3802]
 61. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3759]
 62. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3736]
 63. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3693]
 64. Baracz, A. P. [3688]
 65. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3623]
 66. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [3543]
 67. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [3457]
 68. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [3456]
 69. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3434]
 70. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3358]
 71. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3313]
 72. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3303]
 73. Związek Patriotów Polskich [3261]
 74. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3221]
 75. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3137]
 76. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3129]
 77. Kapuściński, Piotr [3080]
 78. Estreicher, Karol (1827-1908) [3040]
 79. Frączek, Ireneusz (1969- ) [3031]
 80. Jaugey, Jean [3017]
 81. Muzeum Narodowe (Warszawa) [2998]
 82. Starzyński, Stefan (1893-1939) [2976]
 83. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [2949]
 84. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [2903]
 85. Gmitruk, Janusz (1948- ) [2841]
 86. Papierowski, Andrzej Jerzy [2840]
 87. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2800]
 88. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [2766]
 89. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2746]
 90. Brandel, Konrad (1838-1920) [2716]
 91. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2710]
 92. Zieliński, Jarosław (1958- ) [2638]
 93. Popowski, S. [2626]
 94. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [2597]
 95. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2563]
 96. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2491]
 97. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2490]
 98. Lejko, Krystyna (1933- ) [2468]
 99. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2464]
 100. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2461]
 101. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [2454]
 102. A. Z. [2433]
 103. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [2425]
 104. Kneisel, August [2403]
 105. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2326]
 106. Małecki, Antoni (1821-1913) [2317]
 107. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2303]
 108. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2300]
 109. Tretiak, Józef (1841-1923) [2293]
 110. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2256]
 111. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2253]
 112. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2238]
 113. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2235]
 114. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2181]
 115. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2166]
 116. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2138]
 117. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2086]
 118. Kohn, Alfred. Red. [2063]
 119. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2020]
 120. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2020]
 121. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2014]
 122. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [2000]
 123. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1995]
 124. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [1991]
 125. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1985]
 126. Makowski, Marek [1979]
 127. Kudyba, Wojciech (1965- ) [1971]
 128. Puc, B[ronisław] [1963]
 129. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1956]
 130. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1955]
 131. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1953]
 132. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [1914]
 133. Paulmier, Adrien-Augustin [1911]
 134. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [1853]
 135. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [1837]
 136. Górska, Halina (1898-1942) [1831]
 137. Dąbrowski, Stanisław [1825]
 138. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [1820]
 139. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [1820]
 140. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1813]
 141. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1792]
 142. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1785]
 143. Bezak, Paweł (1983- ) [1782]
 144. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1778]
 145. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1755]
 146. Beyer, Karol (1818-1877) [1732]
 147. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1703]
 148. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1685]
 149. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1685]
 150. Polski Związek Producentów Filmowych [1685]
 151. [Magistrat m. Lwowa] [1681]
 152. Miejskie Biuro Statystyczne [1672]
 153. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1667]
 154. [Bielski, Szymon] [1665]
 155. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1662]
 156. Baronowa X.Y.Z. [1643]
 157. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1641]
 158. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1627]
 159. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1622]
 160. Buzek, Józef (1873-1936) [1621]
 161. Elkana, J. M. [1602]
 162. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1574]
 163. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1572]
 164. P.B. Ryt. [1549]
 165. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [1544]
 166. Polak, Józef (1857-1928) [1543]
 167. Stowarzyszenie Żoliborzan [1524]
 168. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1497]
 169. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [1496]
 170. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1480]
 171. Słowaczyński, Jędrzej [1467]
 172. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1467]
 173. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1447]
 174. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1444]
 175. Conrad. Fot. [1443]
 176. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1431]
 177. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1428]
 178. Ganilh, Charles (1758-1836) [1420]
 179. Spencer, Herbert (1820-1903) [1419]
 180. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1401]
 181. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1400]
 182. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1396]
 183. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1383]
 184. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1382]
 185. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1371]
 186. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1370]
 187. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1366]
 188. Röber, F. H. Ryt. [1363]
 189. Pawłowski, Zbigniew [1358]
 190. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1333]
 191. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1333]
 192. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1329]
 193. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1325]
 194. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1324]
 195. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1317]
 196. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1290]
 197. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1287]
 198. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1286]
 199. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1284]
 200. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1275]
 201. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1274]
 202. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1271]
 203. Młoda Polka [pseud.] [1264]
 204. Sigismond. Fot. [1258]
 205. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1257]
 206. Napoleon I (1769-1821) [1251]
 207. Kępkowska, Bogusława Bożena [1215]
 208. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1190]
 209. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1182]
 210. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1178]
 211. J. Ł. Ryt. [1172]
 212. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1165]
 213. Poliński, Józef (1891-1944) [1164]
 214. Callier, Edmund (1833-1893) [1161]
 215. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1151]
 216. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1150]
 217. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1134]
 218. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1129]
 219. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1121]
 220. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1120]
 221. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1115]
 222. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1110]
 223. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1108]
 224. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1104]
 225. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1098]
 226. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1095]
 227. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1092]
 228. Winogrodzka, Katarzyna [1090]
 229. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1087]
 230. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1087]
 231. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1087]
 232. Surowiecki, Karol [1081]
 233. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1080]
 234. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1079]
 235. Biuro Pracy Społecznej [1073]
 236. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1068]
 237. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1066]
 238. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1066]
 239. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1066]
 240. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1063]
 241. Oppman, Artur (1867-1931) [1060]
 242. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1059]
 243. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1058]
 244. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1047]
 245. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1046]
 246. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1040]
 247. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1033]
 248. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [1030]
 249. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1023]
 250. Czerniawski, Jan [1013]
 251. Kucz, Karol (1815-1892) [1009]
 252. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1003]
 253. Snopek, Kazimierz [1002]
 254. Radliński, Ignacy (1843-1920) [999]
 255. Lisicki, Roman [998]
 256. Draper, John William (1811-1882) [997]
 257. Furgault, Nicolas (1705-1794) [995]
 258. Załęski, Witold (1836-1908) [991]
 259. Broniewski, Władysław (1897-1962) [987]
 260. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [978]
 261. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [978]
 262. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [974]
 263. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [965]
 264. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [962]
 265. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [956]
 266. Kapuscinski, Petr [956]
 267. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [952]
 268. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [948]
 269. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [943]
 270. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [937]
 271. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [931]
 272. Chmielewska, Halina [931]
 273. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [925]
 274. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [925]
 275. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [922]
 276. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [921]
 277. Łączkowski, Marceli (?-?) [920]
 278. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [919]
 279. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [917]
 280. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [913]
 281. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [912]
 282. Koleżak, Władysław (1854-1924) [909]
 283. Ejsmond, Julian (1892-1930) [909]
 284. Scott, Walter (1771-1832) [905]
 285. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [901]
 286. Suligowski, Adolf (1849-1932) [900]
 287. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [900]
 288. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [899]
 289. [Schier, František Václav (1804-1864)] [894]
 290. Friedrich, Henryk (1908-1944) [888]
 291. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [888]
 292. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [881]
 293. Kwasiborski, Jerzy [880]
 294. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [878]
 295. Chompre, Pierre (1698-1760) [870]
 296. Walter. Ryt. [856]
 297. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [856]
 298. Giraud, Paul [844]
 299. Wretowski, Paweł [843]
 300. Bezpałko, Jerzy (1938-) [839]
 301. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [837]
 302. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [835]
 303. Rapaport, Artur (1889-1937) [834]
 304. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [830]
 305. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [828]
 306. Hoffman, Franz (1814-1882) [824]
 307. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [823]
 308. Wysocki Piotr (1797-1874) [821]
 309. Styfi, Jan (1839?-1921) [818]
 310. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [817]
 311. Elsner, Józef (1769 - 1854) [813]
 312. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [813]
 313. Hasselbusch, Robert (1983- ). [813]
 314. Pawiński, Adolf (1840-1896) [807]
 315. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [800]
 316. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [793]
 317. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [791]
 318. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [791]
 319. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [788]
 320. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [785]
 321. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [784]
 322. Friedhuber de Grubenthal, L. [783]
 323. Sedlaczek, Lech [782]
 324. Lewicka, Anna (1852-1932) [781]
 325. Majewski, Erazm (1858-1922) [780]
 326. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [778]
 327. Lodge, Edmund (1756-1839) [778]
 328. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [776]
 329. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [775]
 330. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [770]
 331. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [762]
 332. Centralna Biblioteka Statystyczna [759]
 333. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [755]
 334. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [750]
 335. Ministerstwo Kultury i Sztuki [748]
 336. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [745]
 337. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [740]
 338. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [738]
 339. Rostworowski, Jan (1838-1898) [735]
 340. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [734]
 341. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [734]
 342. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [731]
 343. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [729]
 344. Szatkowska, Lena (1947- ) [726]
 345. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [722]
 346. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [718]
 347. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [716]
 348. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [716]
 349. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [715]
 350. Zawiliński, Roman (1855-1932) [714]
 351. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [712]
 352. Dębski, Michał [710]
 353. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [709]
 354. Major Hennequin del Varsaviae [708]
 355. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [706]
 356. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [705]
 357. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [704]
 358. Leist, Ludwig (1891-1967) [703]
 359. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [703]
 360. B. P. Ryt. [700]
 361. Aristoteles (384-322 a.C.) [697]
 362. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [695]
 363. Samborski, Henryk (1843-1918) [693]
 364. Kroński, Aleksander (1871-1935) [693]
 365. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [692]
 366. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [688]
 367. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [688]
 368. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [684]
 369. Kurpiński, Karol (1785-1857) [684]
 370. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [683]
 371. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [682]
 372. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [677]
 373. Bielski, Szymon (1745-1825) [677]
 374. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [676]
 375. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [670]
 376. Snarski, Stanisław (1795-1880) [669]
 377. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [668]
 378. Olszewski, K.[azimierz] [667]
 379. Zarząd Miejski w Równem [665]
 380. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [665]
 381. Campe, Joachim Heinrich [663]
 382. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [660]
 383. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [659]
 384. Ligber. Szty. [657]
 385. Legun-Biliński, Antoni. [657]
 386. Socha, Szczepan [656]
 387. Gorecka, Maria (1835-1922) [651]
 388. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [650]
 389. Warnka, Jadwiga [646]
 390. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [646]
 391. Lampert, Kurt (1859-1918) [646]
 392. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [642]
 393. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [641]
 394. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [639]
 395. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [634]
 396. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [632]
 397. Pokorzyńska, Elżbieta [630]
 398. Marcinkowski, Piotr [630]
 399. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [628]
 400. Krystall, Bronisław (1887-1983) [628]
 401. Bloch, Jan (1836-1902) [628]
 402. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [623]
 403. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [623]
 404. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [622]
 405. Sewer [620]
 406. Dubiecki, Marian (1838-1926) [620]
 407. Rumianek, Stanisław [619]
 408. Dickstein, Samuel (1851-1939) [618]
 409. Bełza, Władysław (1847-1913) [616]
 410. [Magistrat m.st. Warszawy] [613]
 411. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [613]
 412. Bersohn, Mathias (1823-1908) [609]
 413. Wizimirska, Barbara [609]
 414. Lachowicz, Juliusz. Red. [608]
 415. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [608]
 416. Wyss, Johann David (1743-1818) [606]
 417. Baka, Józef (1707-1780) [606]
 418. Guiraud, Paul (1850-1907) [605]
 419. Goszczyńska, Agnieszka [605]
 420. Magistrat Miasta Warszawy [601]
 421. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [600]
 422. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [599]
 423. Hansson, Ola (1860-1925) [599]
 424. Zuber, Rudolf (1858-1920) [597]
 425. Siczyński, Walery [597]
 426. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [593]
 427. Dom Sztuki (Warszawa) [592]
 428. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [591]
 429. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [589]
 430. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [589]
 431. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [588]
 432. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [586]
 433. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [581]
 434. Adamska, Grażyna [581]
 435. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [579]
 436. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [579]
 437. Biart, Lucjan (1829-1897) [578]
 438. Seruga, Józef (1886-1940) [575]
 439. [Magistrat goroda Varšavy] [575]
 440. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [572]
 441. Czartoryska Izabela (1746-1835) [567]
 442. Cep [Henryk Cepnik] [564]
 443. Świętochowski, Adam (1864-1914) [564]
 444. Lichota, Władysław Tadeusz [563]
 445. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [563]
 446. [Granke, Stefan] [560]
 447. Filipiak, Grzegorz [560]
 448. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [559]
 449. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [559]
 450. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [559]
 451. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [556]
 452. Grajnert, Józef [555]
 453. Alkar [pseud.] [554]
 454. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [551]
 455. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [550]
 456. Teresa Frącek (1937- ) [550]
 457. Lissowski, Czesław (1895-1942) [549]
 458. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [549]
 459. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [546]
 460. Hyodo, Nagao [546]
 461. Siebeck, Herman (1842-1920) [545]
 462. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [543]
 463. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [542]
 464. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [541]
 465. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [540]
 466. Kiliński, Jan (1760-1819) [539]
 467. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [538]
 468. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [538]
 469. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [537]
 470. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [535]
 471. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [535]
 472. Edgeworth, Maria [534]
 473. Heck, Walerian [533]
 474. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [530]
 475. J.K. Ryt. [529]
 476. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [526]
 477. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [523]
 478. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [523]
 479. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [521]
 480. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [519]
 481. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [519]
 482. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [517]
 483. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [515]
 484. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [512]
 485. J. Z. [512]
 486. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [510]
 487. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [509]
 488. Ségur, Sophie de (1799-1874) [509]
 489. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [509]
 490. [Miethke, H. O.] [508]
 491. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [508]
 492. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [507]
 493. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [505]
 494. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [503]
 495. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [503]
 496. X. Y. Z. [499]
 497. Piłsudski, Józef (1867-1935) [498]
 498. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [498]
 499. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [496]
 500. Portner, Szymon (18..-?) [496]
 501. Iks Cagnafet [pseud.] [495]
 502. Zipper, Albert (1855-1936) [492]
 503. Typiak, Piotr [492]
 504. Podwiński, Stanisław [492]
 505. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [490]
 506. Pécaut, Elie [486]
 507. Baude, K. [486]
 508. Skornia-Roszij, Maria [485]
 509. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [484]
 510. Miłkowski, Stanisław [483]
 511. Ryszard, Antoni (1841-1894) [482]
 512. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [482]
 513. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [481]
 514. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [480]
 515. Borucki, Juliusz [479]
 516. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [477]
 517. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [477]
 518. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [476]
 519. Chodyński, Adam Antoni [476]
 520. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [475]
 521. Kowalski, L. Fot. [474]
 522. Przyborowski, Walery (1845-1913) [474]
 523. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [474]
 524. Bojarska, Stefanja [473]
 525. ADAM. Ryt. [472]
 526. Kiliński, Jan (1760-1819 [472]
 527. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [471]
 528. Pawłowski, Kalixt [471]
 529. Myszkowska, Justyna [471]
 530. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [470]
 531. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [470]
 532. Związek Komunalny (Węgrów) [468]
 533. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [468]
 534. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [466]
 535. Passendorfer, Artur (1864-1936) [464]
 536. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [462]
 537. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [459]
 538. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [458]
 539. Adolph, Witold (1903-1941) [455]
 540. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [454]
 541. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [454]
 542. Jeżowski, M [454]
 543. Pawe, L. [448]
 544. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [447]
 545. Śmigielska, Józefa [447]
 546. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [445]
 547. Sigalin, Józef (1909-1983) [444]
 548. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [442]
 549. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [442]
 550. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [441]
 551. Grzymała, Grabowiecki Jan [441]
 552. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [440]
 553. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [440]
 554. Wóycicka, Jadwiga [439]
 555. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [438]
 556. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [436]
 557. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [436]
 558. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [434]
 559. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [433]
 560. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [433]
 561. Jahner, Alfred (1860-1934) [430]
 562. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [429]
 563. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [429]
 564. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [428]
 565. Paciorkowski, Bronisław Gryf [425]
 566. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [425]
 567. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [424]
 568. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [424]
 569. Dénoix, Victorin [424]
 570. Boratyński, Wacław (1908-1939) [423]
 571. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [423]
 572. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [422]
 573. Stefanow, Piotr [421]
 574. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [418]
 575. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [417]
 576. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [417]
 577. Warszawski Szpital dla Dzieci [413]
 578. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [412]
 579. Nowakowski, Józef (1800-1864) [408]
 580. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [406]
 581. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [405]
 582. Strindberg, August (1849-1912) [405]
 583. Grundmann, Karl (1909-1944) [402]
 584. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [401]
 585. Taube, Gustaw jr [400]
 586. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [399]
 587. Jachowiczowa, Antonina [399]
 588. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [397]
 589. Kumidor, Zbigniew [397]
 590. Warnkówna, Jadwiga [396]
 591. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [396]
 592. Simmler, Józef (1823-1868) [396]
 593. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [394]
 594. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [392]
 595. Barclay, John (1582-1621) [390]
 596. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [388]
 597. Roeber, F. H. Ryt. [388]
 598. Borkowski, Feliks (1840- ?) [388]
 599. J. Ł. [387]
 600. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [387]
 601. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [387]
 602. Maliszewski, Edward (1875-1928) [385]
 603. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [384]
 604. Hoffman, Karol (1855-1937) [384]
 605. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [382]
 606. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [382]
 607. Ministerstwo Odbudowy Kraju [382]
 608. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [380]
 609. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [377]
 610. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [377]
 611. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [375]
 612. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [374]
 613. Tarnacki, Józef. [374]
 614. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [374]
 615. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [373]
 616. Strauss, Johann (1825-1899) [372]
 617. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [372]
 618. Karoli & Troczewski [370]
 619. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [370]
 620. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [368]
 621. Gold, Artur (1897-1943) [368]
 622. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [367]
 623. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [367]
 624. Leśniewska, B. [366]
 625. Turowski, Stanisław (1880-1936) [364]
 626. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [364]
 627. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [364]
 628. Abdullah Frères [pseud.] [363]
 629. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [363]
 630. Słomkowska, Alina (1929-1995) [363]
 631. Płoska-Łoś, Irena [361]
 632. Latoszek, Jacek [361]
 633. Komorowska-Filipiak, Romana [361]
 634. Bauman, R. Lit. [360]
 635. Szujski, Józef (1835-1883) [360]
 636. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [359]
 637. Nowoszewski, Roman (1945-) [358]
 638. Paprocki, Bartosz [358]
 639. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [358]
 640. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [357]
 641. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [355]
 642. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [354]
 643. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [352]
 644. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [352]
 645. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [350]
 646. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [350]
 647. Freudenson, Daniel (1847-1931) [350]
 648. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [349]
 649. Berthet, Èlie (1815-1891) [349]
 650. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [349]
 651. Chankowski, Henryk (1882-1944) [349]
 652. [Łosiowa, Emilia] [348]
 653. Związek Miast Polskich [348]
 654. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [347]
 655. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [347]
 656. Eile, Henryk (1878-1939) [347]
 657. Bykowski, Leon [346]
 658. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [346]
 659. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [346]
 660. Peretz, Adolf (1855-1933) [346]
 661. Czermański, Zdzisław [346]
 662. Arnold, E. J. [346]
 663. Marczyński, Józef (1891-1940) [343]
 664. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [341]
 665. Stefani, Józef (1800-1876) [339]
 666. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [338]
 667. Windakiewicz, Kazimierz [337]
 668. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [336]
 669. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [335]
 670. Jelínek, Edvard (1855-1897) [335]
 671. Piotrowski, Andrzej [334]
 672. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [333]
 673. Ines, Albert (1620-1658) [333]
 674. J. H. Ryt. [332]
 675. Demby, Stefan (1862-1939) [332]
 676. Siemieński, Lucjan [331]
 677. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [331]
 678. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [330]
 679. Jabłoński, Tadeusz [329]
 680. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [329]
 681. Grabowski, Antoni (1857-1921) [329]
 682. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [328]
 683. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [328]
 684. Schilgen, Hardy (1876-1941) [328]
 685. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [328]
 686. Korotyński, Władysław (1866-1924) [328]
 687. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [328]
 688. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [326]
 689. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [326]
 690. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [325]
 691. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [324]
 692. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [323]
 693. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [323]
 694. Lyall, Edna (1857-1903) [323]
 695. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [321]
 696. Prymlewicz, Magdalena [321]
 697. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [321]
 698. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [320]
 699. Kowalewski, T. [320]
 700. Kaczyński, Witold [320]
 701. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [319]
 702. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [319]
 703. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [319]
 704. A. R. Ryt. [318]
 705. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [317]
 706. Ostrowski, Tomasz (?-?) [317]
 707. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [317]
 708. Węgrzecki, S. [315]
 709. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [315]
 710. Chmiel, Adam (1865-1934) [315]
 711. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [314]
 712. Koroniarz [312]
 713. Rada Regencyjna [312]
 714. Maciejowski, Adam (1874-1919) [312]
 715. Pałac Sztuki (Warszawa) [311]
 716. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [310]
 717. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [310]
 718. Dombrowski, Władysław [309]
 719. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [309]
 720. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [309]
 721. Osterloff, Edmund (1863-1938) [308]
 722. Związek Buchalterów (Warszawa) [308]
 723. Kryński, Adam (1844-1932) [308]
 724. Stablewski, Florian (1841-1906) [306]
 725. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [305]
 726. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [305]
 727. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [304]
 728. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [303]
 729. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [303]
 730. Muzeum Narodowe w Poznaniu [303]
 731. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [302]
 732. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [302]
 733. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [301]
 734. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [301]
 735. A. Z. Ryt. [300]
 736. Gierczyńska, Joanna [300]
 737. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [299]
 738. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [299]
 739. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [297]
 740. Szajnocha, Karol (1818-1868) [297]
 741. Rytel, Kazimiera (?-?) [297]
 742. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [296]
 743. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [296]
 744. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [296]
 745. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [296]
 746. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [296]
 747. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [295]
 748. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [295]
 749. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [294]
 750. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [292]
 751. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [290]
 752. Mościcki, Henryk (1881-1952) [289]
 753. Szlendak, Adam (1881-1937) [288]
 754. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [288]
 755. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [287]
 756. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [286]
 757. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [285]
 758. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [285]
 759. Kolberg, Oskar (1814-1890) [283]
 760. Kaleta, Jerzy (1929- ). [283]
 761. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [282]
 762. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [280]
 763. Racher, Jessica. Z-ca. red. [280]
 764. Pennec, Joanna. Opiekun [280]
 765. Wrześniowski, August (1836-1892) [280]
 766. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [280]
 767. [Lindley, William (1808-1900)] [279]
 768. Morawska, Zofia (1848-1922) [279]
 769. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [276]
 770. Świderski, Leopold (1853-1925) [276]
 771. Degler, Katarzyna (1896-1982) [275]
 772. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [274]
 773. Gozdowski, Edward (1843-1901) [274]
 774. Broch.[owski], B. Ryt. [273]
 775. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [272]
 776. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [270]
 777. Instytut Spraw Społecznych [270]
 778. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [269]
 779. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [269]
 780. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [269]
 781. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [268]
 782. Kulski, Julian (1892-1976) [266]
 783. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [266]
 784. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [265]
 785. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [265]
 786. Sędlikowski, Aleksander [265]
 787. A. M. Ryt. [264]
 788. Al. Pow. [264]
 789. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [263]
 790. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [263]
 791. K.K. Ryt. [261]
 792. Motas, Maciej [261]
 793. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [261]
 794. Kozyra, Anna [260]
 795. Szubert, Awit (1837-1919) [258]
 796. Okuń, Edward (1872-1945) [258]
 797. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [258]
 798. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [258]
 799. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [258]
 800. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [258]
 801. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [257]
 802. Żeleński, Władysław (1837-1921) [257]
 803. L. N. Ryt. [257]
 804. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [257]
 805. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [257]
 806. Röber, G. Ryt. [256]
 807. Piotr Krakowianin [pseud.] [256]
 808. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [254]
 809. Loth, August (1869-1944) [254]
 810. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [253]
 811. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [253]
 812. Regulski, Aleksander (1839-1884) [252]
 813. Polski Czerwony Krzyż we Francji [252]
 814. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [252]
 815. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [252]
 816. Wójtowicz, Władysław J. [251]
 817. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [251]
 818. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [250]
 819. Czerwiński, Franciszek [250]
 820. Dalecka, Wanda (1862-1932) [249]
 821. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [247]
 822. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [247]
 823. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [247]
 824. Aimard, Gustave (1818-1883) [247]
 825. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [246]
 826. Kaczkowski, Zygmunt [245]
 827. Franczak, Lech (1939- ) [245]
 828. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [244]
 829. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [244]
 830. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [242]
 831. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [241]
 832. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [241]
 833. Maire, Albert (1856-?) [241]
 834. Godebski, Cyprian (1765-1809) [241]
 835. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [240]
 836. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [240]
 837. Watteau, François (1758-1823). Il. [239]
 838. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [239]
 839. Dziedzic, P. Ryt. [238]
 840. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [238]
 841. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [238]
 842. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [237]
 843. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [235]
 844. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [235]
 845. Pyzowski, Adam (1874-1931) [234]
 846. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [233]
 847. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [233]
 848. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [232]
 849. Baumann, R. Lit. [232]
 850. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [232]
 851. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [231]
 852. Rutska, Halina (1868-1932) [230]
 853. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [229]
 854. Krasiński, Edward (1870-1940) [229]
 855. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [229]
 856. Warszawska Gmina Starozakonnych [228]
 857. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [228]
 858. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [228]
 859. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [227]
 860. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [226]
 861. Lejowa, Emilia (1839-1906) [226]
 862. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [225]
 863. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [225]
 864. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [224]
 865. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [223]
 866. Hufsky [223]
 867. Osmański, Wojciech (1834-1908) [223]
 868. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [223]
 869. Zajączkowska, Zuzanna [223]
 870. W. M. K. [223]
 871. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [222]
 872. Wierzbowski, Theodorus [222]
 873. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [222]
 874. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [221]
 875. Compagnie d'Electricité de Varsovie [221]
 876. Zalewski, Stanisław (1925- ) [220]
 877. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [219]
 878. Damse, Józef (1789-1852) [218]
 879. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [218]
 880. Bolesławicz [pseud.] [218]
 881. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [217]
 882. Maël, Pierr. [217]
 883. Neyman, Jerzy (1894-1981) [216]
 884. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [216]
 885. Mottl, Adam (1928-2013) [214]
 886. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [214]
 887. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [212]
 888. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [211]
 889. Wolski, Stanisław (1859-1894) [210]
 890. Piltz, Franciszek (1895-1941) [210]
 891. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [210]
 892. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [209]
 893. Wołkiewicz, Hanna [208]
 894. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [208]
 895. Popielewski [208]
 896. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [208]
 897. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [207]
 898. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [207]
 899. Miinchheimera.A. Fot. [206]
 900. Nałęcz, Edward [206]
 901. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [206]
 902. Szkoła Realna imienia Staszica [205]
 903. Syroczyński, Leon (1844-1925) [205]
 904. KK. Ryt. [204]
 905. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [204]
 906. Jeske, August (1836-1875) [204]
 907. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [203]
 908. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [203]
 909. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [202]
 910. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [201]
 911. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [200]
 912. Karoli, Aleksander (1838-1915) [200]
 913. Zabłocki, F. Ryt. [200]
 914. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [200]
 915. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [200]
 916. Namysłowski, Karol (1856-1925) [199]
 917. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [198]
 918. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [198]
 919. Strzelecki, Jan (1886-1944) [198]
 920. Wojnarowicz Weseła [197]
 921. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [196]
 922. Breyer, Albert (1889-1939) [196]
 923. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [194]
 924. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [194]
 925. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [193]
 926. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [193]
 927. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [192]
 928. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [192]
 929. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [192]
 930. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [192]
 931. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [191]
 932. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [190]
 933. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [190]
 934. Fleck L. Red. [et al.] [190]
 935. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [190]
 936. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [189]
 937. Normand, Charles (1848- ) [189]
 938. Dante, Alighieri (1265-1321) [189]
 939. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [189]
 940. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [188]
 941. A.T.T. [188]
 942. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [188]
 943. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [188]
 944. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [188]
 945. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [188]
 946. Hadyna, Łukasz (1982- ) [188]
 947. Hadyna, Stanisław (1984- ) [188]
 948. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [187]
 949. "Orion" [185]
 950. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [185]
 951. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [185]
 952. Biernacki, Bolesław (1865- ) [185]
 953. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [184]
 954. Jan Eljaszewicz (1941- ). [184]
 955. Staszic, Stanisław (1755-1826) [183]
 956. Sandaeu, Jules (1811-1833) [183]
 957. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [183]
 958. Frick, L. [182]
 959. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [182]
 960. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [181]
 961. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [181]
 962. Tomasz Ogończyk [pseud.] [180]
 963. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [180]
 964. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [180]
 965. Przykorski, K. (1840-1882) [179]
 966. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [179]
 967. Pyka, Henryk [178]
 968. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [177]
 969. Mulert, Ludwik (1818-1875) [176]
 970. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [176]
 971. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [176]
 972. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [176]
 973. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [176]
 974. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [175]
 975. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [175]
 976. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [175]
 977. Chęciński, Jan (1826-1874) [175]
 978. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [174]
 979. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [174]
 980. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [174]
 981. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [174]
 982. Jeska, Stanisława (1867-1936) [174]
 983. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [173]
 984. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [173]
 985. Matrzak, Jerzy [173]
 986. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [173]
 987. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [172]
 988. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [172]
 989. Buchcar, Karol. Fot. [172]
 990. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [169]
 991. Patronat Opieki nad Więźniami [169]
 992. Bułhak ,Jan (1876-1950) [169]
 993. Bandurski, Władysław (1865-1932) [169]
 994. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [168]
 995. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [168]
 996. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [168]
 997. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [167]
 998. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [167]
 999. Szymkiewicz, Józef [167]
 1000. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [167]
 1001. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [167]
 1002. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [166]
 1003. Wahrendorff, O. [166]
 1004. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [166]
 1005. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [165]
 1006. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [165]
 1007. Hahn, Wiktor (1871-1959) [164]
 1008. Liga Morska i Kolonialna [164]
 1009. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [164]
 1010. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [164]
 1011. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [163]
 1012. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [163]
 1013. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [163]
 1014. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [163]
 1015. Jaworski, Józef (1859-1920) [163]
 1016. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [162]
 1017. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [162]
 1018. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [161]
 1019. Hähle, G. Ryt. [160]
 1020. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [160]
 1021. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [159]
 1022. Achtel, Józef [159]
 1023. Warszawski Lombard Miejski [159]
 1024. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [158]
 1025. Sznage. Ryt. [158]
 1026. Peszke, Ignacy (1877-1925) [158]
 1027. Pusch, Maurycy (1828-1902) [157]
 1028. Wybranowski, Władysław (?-?) [156]
 1029. Tomek Piast [pseud.] [156]
 1030. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [156]
 1031. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [155]
 1032. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [154]
 1033. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [154]
 1034. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [153]
 1035. W. C. Ryt. [153]
 1036. Komenda I Brygady Legionów Polskich [153]
 1037. Gebhard, podporucznik [153]
 1038. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [153]
 1039. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [152]
 1040. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [152]
 1041. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [152]
 1042. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [152]
 1043. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [151]
 1044. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [151]
 1045. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [151]
 1046. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [150]
 1047. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [150]
 1048. "Orion". Fot. [150]
 1049. Komar, Józef [150]
 1050. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 1051. Babiński, Wacław [150]
 1052. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [149]
 1053. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [149]
 1054. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [149]
 1055. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [149]
 1056. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [149]
 1057. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [149]
 1058. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [148]
 1059. Śliwiński, Jan [148]
 1060. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [148]
 1061. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [148]
 1062. J. K. Ryt. [147]
 1063. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [147]
 1064. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [147]
 1065. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [147]
 1066. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [146]
 1067. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [146]
 1068. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [145]
 1069. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [145]
 1070. Kubiak, Paweł (1950- ) [145]
 1071. Gottlieb Leopold (1879-1934) [145]
 1072. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [144]
 1073. Osotowicz, Jerzy. Red. [144]
 1074. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [144]
 1075. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [143]
 1076. Żychliński, Jan. Wstęp [143]
 1077. K. M. Ryt. [143]
 1078. Białecki, Paweł. Red. [143]
 1079. Anna Sobieszczańska-Lissowska [143]
 1080. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [142]
 1081. Bzowska, Maria (1871-1906) [142]
 1082. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [141]
 1083. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [141]
 1084. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [141]
 1085. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [141]
 1086. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [141]
 1087. Deny, Martial (1745- ). Il. [141]
 1088. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [140]
 1089. Święcicka, Jadwiga (?-?) [140]
 1090. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [139]
 1091. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [139]
 1092. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [139]
 1093. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [138]
 1094. Niemojewski, Lech (1894-1952) [137]
 1095. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [136]
 1096. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [136]
 1097. Nowialis [136]
 1098. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [136]
 1099. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [136]
 1100. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [135]
 1101. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [135]
 1102. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [135]
 1103. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [135]
 1104. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [134]
 1105. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [134]
 1106. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [134]
 1107. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [134]
 1108. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [133]
 1109. Wójcicki, Jerzy [133]
 1110. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [133]
 1111. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [133]
 1112. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [133]
 1113. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [133]
 1114. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [132]
 1115. Wróblewski, K. [132]
 1116. Ślaski, Bolesław (1870- ) [132]
 1117. [Leger, Louis (1843-1923)] [132]
 1118. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [131]
 1119. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [131]
 1120. Uniwersytet Warszawski [131]
 1121. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [131]
 1122. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [131]
 1123. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [131]
 1124. Hoffmann Regierungsdirektor [131]
 1125. Amatorski Zespół Teatralny [131]
 1126. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [130]
 1127. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [130]
 1128. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [129]
 1129. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [129]
 1130. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [129]
 1131. Dom ks. Boduena [129]
 1132. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [128]
 1133. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [128]
 1134. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [128]
 1135. Związek Miast Królestwa Polskiego [128]
 1136. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [128]
 1137. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [128]
 1138. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [128]
 1139. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [127]
 1140. Bogucki, Adolf (1835-1894) [127]
 1141. Górska, Maria. Red. [127]
 1142. W. R. Ryt. [126]
 1143. Krzyżanowski, K. [126]
 1144. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [126]
 1145. Związek Polskich Artystów Plastyków [126]
 1146. Slaski, S. Ryt. [126]
 1147. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [126]
 1148. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [126]
 1149. Gorski, Stefan (1882-1941) [126]
 1150. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [125]
 1151. Mahomet II [125]
 1152. Koniński, Kazimierz [125]
 1153. Mieczkowski, Jan. Fot. [124]
 1154. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [124]
 1155. Tarnacki, Józef [124]
 1156. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [124]
 1157. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [124]
 1158. Majewska, Aleksandra (1943- ) [124]
 1159. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [123]
 1160. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [123]
 1161. Joteyko, Józefa (1866-1928) [123]
 1162. Ioteyko I. [na s. tyt.] [123]
 1163. Gołębiewska, Wanda [123]
 1164. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [122]
 1165. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [122]
 1166. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [122]
 1167. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [122]
 1168. Jaworski, Witold (1899-1989) [122]
 1169. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [121]
 1170. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [121]
 1171. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [121]
 1172. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [121]
 1173. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [121]
 1174. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [120]
 1175. Wanda Cymerman (red. nacz.) [120]
 1176. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [120]
 1177. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [120]
 1178. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [119]
 1179. Jankowski, Józef [119]
 1180. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [118]
 1181. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [118]
 1182. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [118]
 1183. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [118]
 1184. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [118]
 1185. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [117]
 1186. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [117]
 1187. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [117]
 1188. Tor, Stanisław [117]
 1189. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [117]
 1190. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [117]
 1191. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [116]
 1192. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [116]
 1193. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [116]
 1194. [Kasa Chorych (Warszawa)] [116]
 1195. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [115]
 1196. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [115]
 1197. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [114]
 1198. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [114]
 1199. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [114]
 1200. Leliwa, Alfred [113]
 1201. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [113]
 1202. Kohn, Alfred (1960- ) [113]
 1203. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [113]
 1204. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [113]
 1205. Syndykat Rolniczy Warszawski [113]
 1206. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [113]
 1207. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [113]
 1208. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [113]
 1209. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [113]
 1210. Rzepko, Władysław (1854-1932) [112]
 1211. Sobieski, Wacław (1872-1935) [112]
 1212. Porębowicz, Edward (1862-1937) [112]
 1213. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [112]
 1214. Dumax, [Victor] (1827-1894) [112]
 1215. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [111]
 1216. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [111]
 1217. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [111]
 1218. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [111]
 1219. K.P. Ryt. [110]
 1220. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [110]
 1221. Pachucki, Marian (1888-1961) [110]
 1222. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [110]
 1223. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [109]
 1224. Łubieński, Edward (1819-1867) [109]
 1225. Kleczyński, Jan (1837-1895) [108]
 1226. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [108]
 1227. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [108]
 1228. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [108]
 1229. Krynicki, M. Lit. [107]
 1230. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [107]
 1231. [Świtalska, H. (?-?)] [107]
 1232. Zaleski, August (1883-1972) [107]
 1233. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [107]
 1234. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [107]
 1235. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [107]
 1236. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [106]
 1237. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [106]
 1238. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [106]
 1239. Muszkowski, Jan (1882-1953) [106]
 1240. Automobilklub Warszawski [106]
 1241. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [106]
 1242. Roman Nowoszewski (1945- ) [106]
 1243. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [106]
 1244. Magnus, Wiktor [106]
 1245. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [105]
 1246. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [105]
 1247. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [105]
 1248. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [105]
 1249. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [105]
 1250. Kozłowski, Jan J. [105]
 1251. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [104]
 1252. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [104]
 1253. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [104]
 1254. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [104]
 1255. Urmowski Klemens (1780-1827) [104]
 1256. Hoppe, Stanisław (1893- ) [104]
 1257. Ajdacki, Paweł (1970- ) [104]
 1258. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [103]
 1259. Schubert, Franz (1797-1828) [103]
 1260. Krajewski, J. Ryt. [103]
 1261. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [103]
 1262. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [103]
 1263. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [103]
 1264. Giergielewicz Jan (1898-1953) [103]
 1265. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [102]
 1266. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [102]
 1267. Stolpe, Alojzy (?-1824) [102]
 1268. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [102]
 1269. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [101]
 1270. Kostka, J. [100]
 1271. A. W. Ryt. [100]
 1272. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [99]
 1273. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [99]
 1274. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [99]
 1275. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [99]
 1276. Oniszewski, Jan Teofil [99]
 1277. Morżkowska, Antonina [99]
 1278. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [98]
 1279. Przyłęcki, Henryk [98]
 1280. Fuks, Marjan (1884-1935) [98]
 1281. Czajkowski, Paweł (-1839) [98]
 1282. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [98]
 1283. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [97]
 1284. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [97]
 1285. Döhler, Theodore (1814-1856) [97]
 1286. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [97]
 1287. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [97]
 1288. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [97]
 1289. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [97]
 1290. Niemojowska, Maria (1870?-?) [97]
 1291. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [97]
 1292. K. P. Ryt. [96]
 1293. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [96]
 1294. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [96]
 1295. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [96]
 1296. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [96]
 1297. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [96]
 1298. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [96]
 1299. Baum, Stefan (1892-1964) [96]
 1300. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [95]
 1301. Kossak, Wojciech (1856-1942) [95]
 1302. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [95]
 1303. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [95]
 1304. Jotes [95]
 1305. Brochowski, B. Ryt. [95]
 1306. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [94]
 1307. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [94]
 1308. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [94]
 1309. Musiałowski, A. Ryt. [94]
 1310. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [94]
 1311. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [94]
 1312. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [94]
 1313. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [94]
 1314. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [94]
 1315. Kaczmarski, S. [94]
 1316. Egghard, Jules(1833-1867) [94]
 1317. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [94]
 1318. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [93]
 1319. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [93]
 1320. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [93]
 1321. Schmid, Christoph von (1768-1854) [93]
 1322. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [93]
 1323. (E) [93]
 1324. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [92]
 1325. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [92]
 1326. Mikucka, Aniela (1904-1950) [92]
 1327. Arctowski, Henryk (1871-1958) [92]
 1328. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [91]
 1329. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [91]
 1330. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [91]
 1331. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [90]
 1332. Sulistrowski, Kazimierz [90]
 1333. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [90]
 1334. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [90]
 1335. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [90]
 1336. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [90]
 1337. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [89]
 1338. Stern, Anatol (1899-1968) [89]
 1339. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [89]
 1340. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [89]
 1341. Gruziel, L. Fot. [88]
 1342. Diabelli, Anton (1781-1858) [88]
 1343. [Gutry, Maria (1899-1988)] [88]
 1344. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1345. Lipiński, Józef (1777-1811) [88]
 1346. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [88]
 1347. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [88]
 1348. Magistrat der Hauptstadt Warschau [87]
 1349. Centralny Komitet Robotniczy PPS [87]
 1350. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [87]
 1351. Pohoski, Jan (1889-1940) [87]
 1352. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [87]
 1353. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [87]
 1354. Goublier, Gustave (1856-1926) [87]
 1355. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [87]
 1356. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [86]
 1357. Kataszek, Szymon (1898-1943) [86]
 1358. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [86]
 1359. [Grabiec (?-?)] [86]
 1360. Zbyszewski [86]
 1361. Winter, Peter (1754-1825) [86]
 1362. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [86]
 1363. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [85]
 1364. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [85]
 1365. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [85]
 1366. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [84]
 1367. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [84]
 1368. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [84]
 1369. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [84]
 1370. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [84]
 1371. Burmistrz w.z. Becher [84]
 1372. Różański, M. Ryt. [83]
 1373. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [83]
 1374. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [83]
 1375. - [83]
 1376. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [82]
 1377. Diveky, Adrjan (1880-1965) [82]
 1378. Wesoły Wujaszek [82]
 1379. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [82]
 1380. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [82]
 1381. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [82]
 1382. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [81]
 1383. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [81]
 1384. Teichmann, Antoni (1798-1877) [81]
 1385. Banner, M. Red. [81]
 1386. Stecher, August (?-?) [81]
 1387. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [81]
 1388. Landowski, Paweł (1843-1894) [81]
 1389. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [81]
 1390. Rydel, Lucjan (1870-1918) [80]
 1391. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [80]
 1392. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [80]
 1393. [Franck] [80]
 1394. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [80]
 1395. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [80]
 1396. Roeber. H. Ryt. [80]
 1397. Rembiel, St. [80]
 1398. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [79]
 1399. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [79]
 1400. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [79]
 1401. Armia Krajowa [79]
 1402. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [78]
 1403. Szenajch, Władysław (1879-1964) [78]
 1404. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [78]
 1405. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [78]
 1406. Puciata, Ryszard (?-1942) [78]
 1407. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1408. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [78]
 1409. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [78]
 1410. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [77]
 1411. Sosiński, I. Ryt. [77]
 1412. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [77]
 1413. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [77]
 1414. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [77]
 1415. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [77]
 1416. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [77]
 1417. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [77]
 1418. Kapituła Odznaki [77]
 1419. Dancla, Charles(1817-1907) [77]
 1420. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [77]
 1421. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [76]
 1422. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [76]
 1423. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [76]
 1424. Weinberg P. [76]
 1425. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [76]
 1426. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [76]
 1427. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [76]
 1428. Dobrowolska-Kierył, Marta [76]
 1429. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [75]
 1430. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [75]
 1431. Grossman, Ludwik (1835-1915) [75]
 1432. Malewicz, Jadwiga [75]
 1433. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [75]
 1434. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [75]
 1435. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [75]
 1436. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [75]
 1437. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [75]
 1438. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [75]
 1439. Helmer, Charles(18..-1938) [75]
 1440. Biblioteka Kórnicka [75]
 1441. Starczewski, Jan (1904-1981) [74]
 1442. Gorazdowski, E. [74]
 1443. Związek Katolicki [74]
 1444. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [74]
 1445. Strasburger, Edward (1882-1923) [74]
 1446. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [74]
 1447. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [74]
 1448. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [74]
 1449. Gross, Adam (1818-1880) [74]
 1450. Fajans, Wacław (1884-1973) [74]
 1451. Adam, Julius (1826-1874) [74]
 1452. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [73]
 1453. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [73]
 1454. [Quirini, Edward] [73]
 1455. Związek Polskich Artystów Grafików [73]
 1456. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [73]
 1457. Sosiński, J[ózef] Ryt. [72]
 1458. Związek Bibliotekarzy Polskich [72]
 1459. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [72]
 1460. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [72]
 1461. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [72]
 1462. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [72]
 1463. Brochocki, B. Ryt. [71]
 1464. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [71]
 1465. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [71]
 1466. Łukasik, Jan (1910- ) [71]
 1467. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [71]
 1468. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [71]
 1469. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [71]
 1470. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [71]
 1471. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [71]
 1472. Pomian, E. [71]
 1473. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [70]
 1474. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [70]
 1475. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [70]
 1476. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [70]
 1477. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [70]
 1478. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [70]
 1479. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [70]
 1480. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [70]
 1481. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [70]
 1482. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [70]
 1483. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [70]
 1484. "Młoda Sztuka" [69]
 1485. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [69]
 1486. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [69]
 1487. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [69]
 1488. Bio [pseud.] [69]
 1489. Bank Handlowy (Warszawa) [69]
 1490. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [68]
 1491. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [68]
 1492. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [68]
 1493. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [68]
 1494. Polska Macierz Szkolna [68]
 1495. Kluczewski, M. Ryt. [68]
 1496. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [68]
 1497. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [68]
 1498. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [67]
 1499. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [67]
 1500. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [67]
 1501. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [67]
 1502. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1503. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [67]
 1504. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [67]
 1505. B.O. Ryt. [67]
 1506. Tonioli, D. [66]
 1507. Teatr Narodowy (Warszawa) [66]
 1508. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [66]
 1509. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [66]
 1510. Łabęcki, Wiktor red. [65]
 1511. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [65]
 1512. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [65]
 1513. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [65]
 1514. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [65]
 1515. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [65]
 1516. Salinger, Zygmunt [65]
 1517. Polska Partia Socjalistyczna [65]
 1518. Moder, Paul (1896-1942) [65]
 1519. Krasowska Helena [65]
 1520. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [65]
 1521. Gutry, Maria (1899-1988) [65]
 1522. Gross, Napoleon (fl. 1863) [65]
 1523. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [65]
 1524. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [65]
 1525. Charszewski, Ignacy [65]
 1526. Binental, Léopold (1886-1944) [65]
 1527. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [64]
 1528. Simcis, Gen [64]
 1529. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [64]
 1530. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [64]
 1531. Lichner, Heinrich(1829-1898) [64]
 1532. Siekierski, Franciszek [64]
 1533. Kątski, Apolinary (1825-1879) [64]
 1534. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [64]
 1535. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [64]
 1536. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [64]
 1537. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [64]
 1538. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [64]
 1539. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [64]
 1540. Bogusławski, Edward (1848-1917) [64]
 1541. Szczeciński, K. Fot. [63]
 1542. Gounod, Charles François (1818-1893) [63]
 1543. Gall, Jan Karol (1856-1912) [63]
 1544. Polska Agencja Telegraficzna [63]
 1545. Żelaznowski, Andrzej [63]
 1546. [Omm, Peter] [63]
 1547. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [63]
 1548. Olesiński, Karol (1902-1939) [63]
 1549. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [63]
 1550. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [63]
 1551. F. K. Ryt. [63]
 1552. S. A. Ryt. [62]
 1553. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [62]
 1554. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [62]
 1555. Stowarzyszenie Architektów Polskich [62]
 1556. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [62]
 1557. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [62]
 1558. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [62]
 1559. Dr Fischer, Gubernator [62]
 1560. Dr Fischer, Gouverneur [62]
 1561. L. K. [61]
 1562. Kozłowski, Karol (1840-1890) [61]
 1563. Ajzman, David (1869-1922) [61]
 1564. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [61]
 1565. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [61]
 1566. O liść dębu [61]
 1567. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [60]
 1568. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [60]
 1569. Rodzina Lekarska (Warszawa) [60]
 1570. Kondor, Ernst. [60]
 1571. Estreicher, Karol (1906-1984) [60]
 1572. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [60]
 1573. A. C. Ryt. [60]
 1574. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [59]
 1575. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [59]
 1576. Zarzycka, Aneta. Opiekun [59]
 1577. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [59]
 1578. Piekacz, J. Fot. [59]
 1579. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [59]
 1580. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [58]
 1581. Łączkowski Ludwik [58]
 1582. Łączkowska Felicja [58]
 1583. [Polska Macierz Szkolna] [58]
 1584. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1585. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [58]
 1586. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [58]
 1587. Vollstedt, Robert (1854-1919) [58]
 1588. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [58]
 1589. Liciński Hipolit [58]
 1590. Grabowski, Józef (18..- ?) [58]
 1591. Feuerstein Władysław [58]
 1592. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [58]
 1593. Maszyński, Piotr (1855-1934) [57]
 1594. Łada, Kazimierz (1824-1871) [57]
 1595. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [57]
 1596. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [57]
 1597. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [57]
 1598. Wars, Henryk (1902-1977) [57]
 1599. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [57]
 1600. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [57]
 1601. Podolski, Ignacy (1854-1888) [57]
 1602. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [57]
 1603. Laskowski, Otton (1892-1953) [57]
 1604. Komitet Budowy Pomników [57]
 1605. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [57]
 1606. Casciolini, Caludio(1697-1760) [57]
 1607. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [56]
 1608. Münchheimer, Adam (1830-1904) [56]
 1609. Kuhlewein, A. Ryt. [56]
 1610. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [56]
 1611. Witkowski, Wincenty [56]
 1612. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [56]
 1613. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [56]
 1614. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [56]
 1615. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [56]
 1616. Rutkowski, R. Ryt. [56]
 1617. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [56]
 1618. Konopka, Józef (1884-1940) [56]
 1619. Haehle. Ryt. [56]
 1620. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [56]
 1621. Collodi, Carlo (1826-1890) [56]
 1622. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [56]
 1623. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [55]
 1624. Jezierski, J. Ryt. [55]
 1625. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [55]
 1626. Czerny, Carl (1791-1857) [55]
 1627. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [55]
 1628. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1629. Surzyński, Józef (1851-1919) [55]
 1630. Stawiński. Ryt. [55]
 1631. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [55]
 1632. Naoczny świadek [55]
 1633. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [55]
 1634. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [55]
 1635. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [55]
 1636. [brak] [54]
 1637. [Mielnicki]. Fot. [54]
 1638. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [54]
 1639. Trzemeski, Edward (1843-1905) [54]
 1640. Orda, Napoleon (1807-1883) [54]
 1641. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [54]
 1642. Janiczek, Józef (1900-1976) [54]
 1643. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [54]
 1644. E. G. Ryt. [53]
 1645. J.Ł. Ryt. [53]
 1646. Godard, Benjamin (1849-1895) [53]
 1647. Espen, Theodor (1847-1906) [53]
 1648. [Fernand, Jacques (?-?)] [53]
 1649. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [53]
 1650. Ryżewski Zygmunt. Red. [53]
 1651. Rembowski, Jan (1878-1923) [53]
 1652. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [53]
 1653. Marylski, Antoni (1865-1932) [53]
 1654. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [53]
 1655. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [53]
 1656. Kochanowski, Jan (1897-1970) [53]
 1657. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [53]
 1658. Jędraszko, Antoni Stanisław [53]
 1659. Gajewski, Adrian [53]
 1660. Dobrski, Konrad [53]
 1661. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [53]
 1662. Zawadzki, Michał (1828-1887) [52]
 1663. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1664. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [52]
 1665. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [52]
 1666. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [52]
 1667. Niedzielski, Jan (ksiądz) [52]
 1668. Macura, Władysław (1896-1935) [52]
 1669. Krogulski, Władysław (1843-1934) [52]
 1670. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [52]
 1671. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [52]
 1672. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [52]
 1673. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [52]
 1674. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [52]
 1675. Kübler, Ryt. [52]
 1676. Konewka, Antoni (1885-1944) [52]
 1677. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [52]
 1678. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [51]
 1679. Uniwersytet dla Wszystkich [51]
 1680. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [51]
 1681. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [51]
 1682. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [51]
 1683. Rudkowski, Mat. (?-?) [51]
 1684. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1685. Giełda Mięsna (Warszawa) [51]
 1686. Telakowski, [Jan]. Ryt. [50]
 1687. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [50]
 1688. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [50]
 1689. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [50]
 1690. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [50]
 1691. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [50]
 1692. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [50]
 1693. Whiting, A. [50]
 1694. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [50]
 1695. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [50]
 1696. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [50]
 1697. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [50]
 1698. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [50]
 1699. Biblioteka Narodowa [50]
 1700. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [50]
 1701. Bach, Emanuel (1714-1788) [50]
 1702. Abrahams, Maurice (1883-1931) [50]
 1703. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [49]
 1704. Voss, Charles (1815-1882) [49]
 1705. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [49]
 1706. Kubełka, Ignacy [49]
 1707. Uziembło, Adam (1885-1971) [49]
 1708. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [49]
 1709. Rożek, Edmund. Red. [49]
 1710. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [49]
 1711. Orlicz, Michał (1893-1970) [49]
 1712. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [49]
 1713. Krywoszejew, Maciej [49]
 1714. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [49]
 1715. Gąsiorowska, Natalja [49]
 1716. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [49]
 1717. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [49]
 1718. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [49]
 1719. Niecz, Krzysztof. Fot. [48]
 1720. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [48]
 1721. Ascher, Josef (1829-1869) [48]
 1722. Puccini, Giacomo (1858-1924) [48]
 1723. il [48]
 1724. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [48]
 1725. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [48]
 1726. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1727. Janowski, Benon (1873-) [48]
 1728. Huzarski, Jerzy [48]
 1729. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [48]
 1730. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [48]
 1731. Aut. [48]
 1732. Twardzicki, Walery (1838-1902) [47]
 1733. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [47]
 1734. Pistyner, M. [47]
 1735. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [47]
 1736. [Płoza-Doliński, Marek] [47]
 1737. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [47]
 1738. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [47]
 1739. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [47]
 1740. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [47]
 1741. Dancla, Charles (1817-1907) [47]
 1742. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [47]
 1743. Konrad. Fot. [46]
 1744. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [46]
 1745. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [46]
 1746. Wołek, Adam [46]
 1747. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [46]
 1748. Tarczyński, Władysław [46]
 1749. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [46]
 1750. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [46]
 1751. Pusch, Alois Maria de [46]
 1752. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [46]
 1753. Ostas, Marek [46]
 1754. Mickiewicz, Izadora [46]
 1755. Mickiewicz, Dominik [46]
 1756. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [46]
 1757. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [46]
 1758. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [46]
 1759. Jonzeck, Waldemar [46]
 1760. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [46]
 1761. Czaki, Klementyna [46]
 1762. ADAM [46]
 1763. Sturm, Adam (?-1872) [45]
 1764. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [45]
 1765. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [45]
 1766. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [45]
 1767. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [45]
 1768. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [45]
 1769. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [45]
 1770. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [45]
 1771. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [45]
 1772. S. E. [45]
 1773. Polskie Towarzystwo Artystyczne [45]
 1774. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1775. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [45]
 1776. Fabiszewski, M. [45]
 1777. E. S. [45]
 1778. M. R. Rys. [44]
 1779. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [44]
 1780. Voss, Carl (1815-1882) [44]
 1781. Sosiński, J. Ryt. [44]
 1782. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [44]
 1783. Leybach, Joseph(1817-1891) [44]
 1784. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [44]
 1785. Zinserling, Borys von (1889-1961) [44]
 1786. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [44]
 1787. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [44]
 1788. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [44]
 1789. Montabone (Firenze) [44]
 1790. Medeksza, Antoni [44]
 1791. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [44]
 1792. Kosiński Julian (1833-1914) [44]
 1793. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [44]
 1794. Field, John (1782-1837) [44]
 1795. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [44]
 1796. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [43]
 1797. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [43]
 1798. Studnicki, Władysław (1865-1953) [43]
 1799. Pilich, Michał [43]
 1800. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [43]
 1801. Nowakowski, Bogdan [43]
 1802. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [43]
 1803. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [43]
 1804. Biegański, B. Fot. [42]
 1805. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [42]
 1806. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [42]
 1807. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [42]
 1808. Sosnkowski, Józef [42]
 1809. Radoszewska, A. J. [42]
 1810. Małkowska, Grażyna [42]
 1811. Lewak, Adam (1891-1963) [42]
 1812. Kownacki, A. Ryt. [42]
 1813. Kolitowski, Adam (1878-1971) [42]
 1814. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [42]
 1815. Bizański, Stanisław (1846-1890) [42]
 1816. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [41]
 1817. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [41]
 1818. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [41]
 1819. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [41]
 1820. Oborski, Florian (1839-1892) [41]
 1821. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 1822. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [41]
 1823. Szyszko, Donat (1709 1773) [41]
 1824. Syrewicz, Xawery [41]
 1825. Styś, Walerian (1885-1936) [41]
 1826. Napieralski, Mateusz [41]
 1827. Lewandowski, Adam (1889-1951) [41]
 1828. Schumann, Robert (1810-1856) [40]
 1829. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [40]
 1830. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [40]
 1831. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [40]
 1832. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [40]
 1833. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [40]
 1834. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [40]
 1835. Próchnik, Adam (1892-1942) [40]
 1836. Nowacki, Łukasz [40]
 1837. Kasterska, Maria [40]
 1838. Janczewski, S. Red. [40]
 1839. G.R. Ryt. [40]
 1840. Cybulski, Izydor Józef [40]
 1841. Puławski, Antoni (1856-1931) [39]
 1842. Ménil, Félicien de (1860-1930) [39]
 1843. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [39]
 1844. Association d'Assurance des Industriels Polonais [39]
 1845. Ziegler; Droste [39]
 1846. Rybicki, Anastazy [39]
 1847. Rober, F. H.r. Ryt. [39]
 1848. Pilati, Auguste (1810-1877) [39]
 1849. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [39]
 1850. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [39]
 1851. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [39]
 1852. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [39]
 1853. Baynes, Sydney (1879-1938) [39]
 1854. Arnaud, Étienne [39]
 1855. Marconi, Władysław (1848-1915) [38]
 1856. Strasburger, Henryk (1887-1951) [38]
 1857. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [38]
 1858. Muzeum miasta Belgradu [38]
 1859. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [38]
 1860. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [38]
 1861. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [38]
 1862. Janusz [38]
 1863. Jankiewicz, Stanisław [38]
 1864. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [38]
 1865. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [38]
 1866. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [38]
 1867. Dowódca Armii Krajowej [38]
 1868. Biart, Lucyan (1828-1897) [38]
 1869. CAF [37]
 1870. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [37]
 1871. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [37]
 1872. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [37]
 1873. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [37]
 1874. Wilczek, Feliks [37]
 1875. Wano, K. [37]
 1876. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [37]
 1877. T.B. [37]
 1878. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [37]
 1879. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [37]
 1880. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [37]
 1881. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [37]
 1882. Małcużyński, Karol (1922-1984) [37]
 1883. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [37]
 1884. Grem, Tomasz (17..-18..) [37]
 1885. Antoszewicz, S.[tanisław] [37]
 1886. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [36]
 1887. Stolz, Robert (1880-1975) [36]
 1888. Plewczyński, F. [36]
 1889. M. K. Ryt. [36]
 1890. Związek Strzelecki [36]
 1891. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [36]
 1892. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [36]
 1893. Osmała, Marcin (1863-1921) [36]
 1894. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [36]
 1895. Kowala, G. [36]
 1896. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [36]
 1897. Grynfeld, Bronisława [36]
 1898. Fuks, Marian (1884-1935) [36]
 1899. Bukowski, Jan (1873-1943) [36]
 1900. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [35]
 1901. Urbanowicz, Szymon (?-?) [35]
 1902. Herman, Maria (1803-1830) [35]
 1903. E. N. Ryt. [35]
 1904. Dietrich, Moritz (1816-1887) [35]
 1905. Bizet, Georges (1838-1875) [35]
 1906. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [35]
 1907. Ligber, F. Szty. [35]
 1908. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [35]
 1909. Konopnicki, Jan [35]
 1910. Kautecki, Antoni [35]
 1911. Kapliński, Franciszek (?-?) [35]
 1912. Wąsowski, B. Ryt. [34]
 1913. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [34]
 1914. Koło Medyków S. U. W. [34]
 1915. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [34]
 1916. A...... Z....li [34]
 1917. Wyroba, Stefan [34]
 1918. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [34]
 1919. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [34]
 1920. Szelążek, Wacław (1888-1945) [34]
 1921. Ptaszyńska, Joanna [34]
 1922. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [34]
 1923. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [34]
 1924. Naumann, Karl [34]
 1925. Liliental, Stanisława (1897-1988) [34]
 1926. Kűbler. Ryt. [34]
 1927. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [34]
 1928. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [34]
 1929. Zajkowski, A. Ryt. [33]
 1930. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [33]
 1931. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [33]
 1932. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [33]
 1933. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [33]
 1934. Florimo, Francesco (1800-1888) [33]
 1935. Yvain, Maurice (1891-1965) [33]
 1936. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [33]
 1937. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [33]
 1938. Radwan, August [33]
 1939. Porowski, Marceli (1894-1963) [33]
 1940. Plater, Karol [33]
 1941. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [33]
 1942. Mieczkowski, Jan (syn) [33]
 1943. Listowski, Andrzej (1802-1860) [33]
 1944. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [33]
 1945. Komitet Obywatelski Starego Miasta [33]
 1946. Górski, Władysław (1846-1915) [33]
 1947. Grabowski, Roman (1882-1940) [33]
 1948. David, Félicien (1810-1876) [33]
 1949. Czajkowski. W. Ryt. [33]
 1950. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [33]
 1951. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [33]
 1952. Batta, Alexandre (1816-1902) [33]
 1953. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [32]
 1954. Berens, Hermann (1826-1880) [32]
 1955. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [32]
 1956. Walicki, Franciszek (1874-1964) [32]
 1957. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [32]
 1958. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [32]
 1959. Samselski, Marek. Red. [32]
 1960. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [32]
 1961. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [32]
 1962. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [32]
 1963. Grupa Starych Zarzewiaków [32]
 1964. Gnus, Ryta (1881-19..) [32]
 1965. Fischer, Ludwig (1905-1947) [32]
 1966. Farkas, Miska (1829-1890) [32]
 1967. Dan, Władysław (1902-2000) [32]
 1968. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [32]
 1969. Brauman, Władysław [32]
 1970. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [32]
 1971. Barski, Ireneusz [32]
 1972. Orion. Fot. [31]
 1973. Zandman, Jan (1802-1841) [31]
 1974. Bohm, Carl (1844-1920) [31]
 1975. Stanisławowa Gawrońska [31]
 1976. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [31]
 1977. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [31]
 1978. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [31]
 1979. Monckton, Lionel (1861-1924) [31]
 1980. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [31]
 1981. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [31]
 1982. Kafka, Johann (1819-1886) [31]
 1983. Herzberg, Antoni (1825-19..) [31]
 1984. Harentz, S.G. (fl. 1902) [31]
 1985. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [31]
 1986. Czajewski Wiktor [31]
 1987. Budkowski, Henryk(1879-1928) [31]
 1988. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [31]
 1989. Bachelbusch, T. Ryt. [31]
 1990. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [30]
 1991. [Urząd m. st. Warszawy] [30]
 1992. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [30]
 1993. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [30]
 1994. Štejman, S. A. [30]
 1995. Wysoki[ński], K. Ryt. [30]
 1996. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [30]
 1997. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [30]
 1998. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [30]
 1999. Richards, Brinley (1819-1885) [30]
 2000. Péreyra, Charles [30]
 2001. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [30]
 2002. Klimowicz, Ignacy [30]
 2003. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [30]
 2004. Finck, Herman (1872-1939) [30]
 2005. Carulli, Gustavo (1801-1876) [30]
 2006. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [30]
 2007. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [29]
 2008. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [29]
 2009. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [29]
 2010. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [29]
 2011. Treter Mieczysław (1883-1943) [29]
 2012. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [29]
 2013. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [29]
 2014. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [29]
 2015. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [29]
 2016. K.P. [29]
 2017. Jaroński, Feliks (1823-1895) [29]
 2018. Henrion, Paul (1819-1901) [29]
 2019. Giller, Honorata [29]
 2020. Einert, Teodor (1828-1866) [29]
 2021. Amator [29]
 2022. Štejnberg, Mihail Karlovič [28]
 2023. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [28]
 2024. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [28]
 2025. Szczepański, Sebastian [28]
 2026. Szczepański, Grzegorz [28]
 2027. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [28]
 2028. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [28]
 2029. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [28]
 2030. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [28]
 2031. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [28]
 2032. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [28]
 2033. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [28]
 2034. Kaliszewski, L. [28]
 2035. Jezierski, J. [28]
 2036. Jedna z uczennic [pseud.] [28]
 2037. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [28]
 2038. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [27]
 2039. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [27]
 2040. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [27]
 2041. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [27]
 2042. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [27]
 2043. Szymański, Ludwik [27]
 2044. Strzelecki, Edward (1894-1967) [27]
 2045. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [27]
 2046. Ries, Franz (1846-1932) [27]
 2047. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [27]
 2048. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [27]
 2049. Meisser [27]
 2050. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [27]
 2051. Hertz, Teodor (1822-1884) [27]
 2052. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [27]
 2053. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [27]
 2054. Krajewski. Ryt. [26]
 2055. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [26]
 2056. Massenet, Jules (1842-1912) [26]
 2057. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [26]
 2058. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [26]
 2059. Walaszczak, Piotr [26]
 2060. Vorbond, Wanda (?-1939) [26]
 2061. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 2062. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [26]
 2063. Szydłowska, Grażyna [26]
 2064. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [26]
 2065. Prochaska, Anna [26]
 2066. Obuchowicz, Henryk [26]
 2067. Mróz, Agnieszka [26]
 2068. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [26]
 2069. Lisiak, Elżbieta [26]
 2070. Lazzerini, Gustavo [26]
 2071. Kucharska-Singh, Paulina [26]
 2072. Kapliński, Julian [26]
 2073. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 2074. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [26]
 2075. Czermak, Grażyna [26]
 2076. Bockhann, F. [26]
 2077. Ballach, A.[ndrzej] [26]
 2078. B. B. Ryt. [26]
 2079. Ambrich, Magdalena [26]
 2080. M.R. Ryt. [25]
 2081. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [25]
 2082. Lange, Gustav (1830-1899) [25]
 2083. Tarczyński, Józef (1841-1897) [25]
 2084. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [25]
 2085. Sawiński, F. M. [25]
 2086. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [25]
 2087. Niezależna Partia Chłopska [25]
 2088. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [25]
 2089. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [25]
 2090. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [25]
 2091. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [25]
 2092. Archibald, M. [25]
 2093. Sigismond i Ska. Fot. [24]
 2094. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [24]
 2095. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [24]
 2096. Tuszyński, Antoni L. [24]
 2097. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [24]
 2098. Sawiczewski, S. [24]
 2099. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [24]
 2100. Młodzież Zarzewiacka [24]
 2101. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [24]
 2102. Lecocq, Charles (1832-1918) [24]
 2103. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [24]
 2104. Kotuliński, Andrzej [24]
 2105. Galle, Henryk (1872-1948) [24]
 2106. Fiszer, Carolina [24]
 2107. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [24]
 2108. Derengowski, Jan [24]
 2109. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [24]
 2110. Cymerman, Leon (1876-1964) [24]
 2111. Cirina, J. A. [24]
 2112. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 2113. Borowy, Wacław (1890-1950) [24]
 2114. Zeller, Carl (1842-1898) [23]
 2115. Lassen, Eduard(1830-1904) [23]
 2116. Lange, Gustav(1830-1899) [23]
 2117. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [23]
 2118. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [23]
 2119. Eilenberg, Richard (1848-1925) [23]
 2120. Szymański, Ludwik (?-?) [23]
 2121. Rober, F. H. Ryt. [23]
 2122. Orthwein, Ludwik [23]
 2123. Muzeum Historyczne w Goteborgu [23]
 2124. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [23]
 2125. Marx, Emil (?-?) [23]
 2126. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [23]
 2127. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [23]
 2128. Lorens, Carl (1851-1909) [23]
 2129. Loos, Vincent Angelo [23]
 2130. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [23]
 2131. Kątski, Antoni(1817-1889) [23]
 2132. Klub Filmowy (Warszawa) [23]
 2133. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [23]
 2134. Hiller, Karol (1891-1939) [23]
 2135. Feldman, J. [23]
 2136. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [23]
 2137. David, Félicien César(1810-1876) [23]
 2138. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [22]
 2139. Drexlerówna Luna (1882-1933) [22]
 2140. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [22]
 2141. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [22]
 2142. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [22]
 2143. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [22]
 2144. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [22]
 2145. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [22]
 2146. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [22]
 2147. Leybach, Joseph (1817-1891) [22]
 2148. Krogulski, Władysław(1843-1934) [22]
 2149. Karoli, W. [22]
 2150. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [22]
 2151. Gay, Byron (1886-1945) [22]
 2152. Eibl, Piotr (?-1886) [22]
 2153. Dembiński, Czesław [22]
 2154. Budapest Lengyel-Egylet [22]
 2155. Bogacki, S. Fot. [22]
 2156. Maszyński, Julian (1847-1901) [21]
 2157. K.W. Ryt. [21]
 2158. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [21]
 2159. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [21]
 2160. R. P. [21]
 2161. Pokorny, [Jan]. Ryt. [21]
 2162. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [21]
 2163. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [21]
 2164. Lilpop, Marian [21]
 2165. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [21]
 2166. Klein, Kazimierz (1871-1927) [21]
 2167. Jaworski, Lesław (1882-1929) [21]
 2168. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [21]
 2169. Golański, Jerzy [21]
 2170. Furuhjelm, J. (muzyka) [21]
 2171. Fiedler. Ryt. [21]
 2172. Emer, Lucjan [21]
 2173. Depret, Maurice (18..-1933) [21]
 2174. Charchillac, Berthet de [21]
 2175. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [21]
 2176. Gibs, Joe [20]
 2177. K.N. Ryt. [20]
 2178. Urbanowicz, Szymon [20]
 2179. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [20]
 2180. Szkoła Główna Warszawska [20]
 2181. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [20]
 2182. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [20]
 2183. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [20]
 2184. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [20]
 2185. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [20]
 2186. Krzyżanowska, Celina [20]
 2187. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [20]
 2188. K. Ryt. [20]
 2189. Jackowski, Aleksander [20]
 2190. Godfrey, Charles (1839-1919) [20]
 2191. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [20]
 2192. Bielicka, Eugenia [20]
 2193. Arnaud, Etienne (1807-1863) [20]
 2194. N[icz], E. Ryt. [19]
 2195. Ćwiklicz, Bolesław [19]
 2196. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [19]
 2197. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [19]
 2198. W. B. Ryt. [19]
 2199. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [19]
 2200. Steiman, S. [19]
 2201. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [19]
 2202. Schonberger, John (1892-1983) [19]
 2203. Salabert, Francis (1884-1946) [19]
 2204. Potocki, Antoni (1867-1939) [19]
 2205. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [19]
 2206. Lewinger, Władysław (1874-1943) [19]
 2207. Koschmider, Edmund [19]
 2208. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [19]
 2209. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [19]
 2210. Grupa Legionistów [19]
 2211. Döhler, Theodore(1814-1856) [19]
 2212. Arezzo, Pierre (18..-1972) [19]
 2213. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [18]
 2214. K.M. Ryt. [18]
 2215. Śliwiński, Jan (1830-1893) [18]
 2216. par Ketterer [18]
 2217. [s.n.] [18]
 2218. Wieniawski, Józef (1837-1912) [18]
 2219. Wagner, Richard (1813-1883) [18]
 2220. Uhry, M. [18]
 2221. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [18]
 2222. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2223. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [18]
 2224. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [18]
 2225. Offenbach, Jacques (1819-1880) [18]
 2226. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [18]
 2227. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [18]
 2228. Le Couppey, Felix(1811-1887) [18]
 2229. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [18]
 2230. Kataszek, Szymon(1898-1943) [18]
 2231. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [18]
 2232. Gola, A. (muzyka) [18]
 2233. Eilenberg, Richard(1848-1925). [18]
 2234. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [18]
 2235. Dawidowa, Helena [18]
 2236. Borawski, Władysław (1892-1970) [18]
 2237. Biske, Karol (1863-1928) [18]
 2238. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [18]
 2239. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [18]
 2240. Bielecki, C. [17]
 2241. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [17]
 2242. Wohlfahrt, A. [17]
 2243. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [17]
 2244. W. K. [17]
 2245. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [17]
 2246. Suszczyński, Jan [17]
 2247. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [17]
 2248. Siegrist, Piotr [17]
 2249. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [17]
 2250. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [17]
 2251. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [17]
 2252. Makowski, Henryk (1933-) [17]
 2253. Lozano, Vicente [17]
 2254. Krajewska, Julia. Ryt. [17]
 2255. Kowalski, Leon (1870-1937) [17]
 2256. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [17]
 2257. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [17]
 2258. Jan Mieczkowski (1830-1889) [17]
 2259. Jakobi, Zygmunt [17]
 2260. J.J, Ryt. [17]
 2261. Herz, Henri(1803-1888) [17]
 2262. Herbert, Theodor(1822-1891) [17]
 2263. Gnatkowski, Adam [17]
 2264. Brodowski, Kazimierz (?-?) [17]
 2265. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [17]
 2266. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [17]
 2267. Betcher, Jan C. [17]
 2268. Arslan M. [17]
 2269. Kucz[yński], M. Ryt. [16]
 2270. A. K. Ryt. [16]
 2271. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2272. Zumpe, Edmund [16]
 2273. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [16]
 2274. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [16]
 2275. Treter, Bohdan (1886-1945) [16]
 2276. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [16]
 2277. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [16]
 2278. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [16]
 2279. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [16]
 2280. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2281. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [16]
 2282. Lucas, Napoleon(1822-1884) [16]
 2283. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [16]
 2284. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [16]
 2285. Lassen, Eduard (1830-1904) [16]
 2286. Labitzky, Joseph (1802-1881) [16]
 2287. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [16]
 2288. Kossakowska, Wanda [16]
 2289. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [16]
 2290. J. J. Ryt. [16]
 2291. Hervé (1825-1892) [16]
 2292. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [16]
 2293. Godfrey, Daniel (1831-1903) [16]
 2294. Garat, Pierre (1762-1823) [16]
 2295. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [16]
 2296. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [16]
 2297. Delahaye, Edward. Ryt. [16]
 2298. Dalla Casa, Louis [16]
 2299. Chodecki, Władysław [16]
 2300. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [16]
 2301. Bouleau, H. de. [16]
 2302. Bobiński, Henryk (1861-1914) [16]
 2303. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [16]
 2304. Olszewski, Czesław, fot. [15]
 2305. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [15]
 2306. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [15]
 2307. Sosnowski, J. Ryt. [15]
 2308. Sosnkowski, Józef (?-?) [15]
 2309. Rudnicka, Monika [15]
 2310. Missler, B. T. [15]
 2311. Miller, Karol (1819-1889) [15]
 2312. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2313. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [15]
 2314. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [15]
 2315. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2316. Lange, Gustav (1830-1889) [15]
 2317. Kóźmiński, T. B. [15]
 2318. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [15]
 2319. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [15]
 2320. Kondracki, W. Fot. [15]
 2321. Kadler, Ludwik (1838-1899) [15]
 2322. Joyce, Archibald (1873-1963) [15]
 2323. Jansenne, Louis (1809-1890) [15]
 2324. Jacobi, Victor(1809-1892) [15]
 2325. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [15]
 2326. Fall, Leo (1873-1925) [15]
 2327. Erhard, Carl [15]
 2328. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [15]
 2329. Benjamin Kornfeld [15]
 2330. Bayer, Josef (1852-1913) [15]
 2331. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [14]
 2332. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [14]
 2333. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [14]
 2334. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [14]
 2335. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [14]
 2336. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [14]
 2337. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [14]
 2338. Krug, Diederich (1821-1880) [14]
 2339. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [14]
 2340. Klein, W. Ryt. [14]
 2341. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [14]
 2342. K. Z. Ryt. [14]
 2343. Ganne, Louis (1862-1923) [14]
 2344. Behr, Franz (1837-1898) [14]
 2345. Mottl, Adam, fot. [13]
 2346. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [13]
 2347. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [13]
 2348. W.Z. Ryt. [13]
 2349. Radzimiński, Bronisław [13]
 2350. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [13]
 2351. Makomaski, Edmund [13]
 2352. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 2353. Lewski , I. [13]
 2354. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [13]
 2355. Konstanty. Fot. [13]
 2356. J. S. Ryt. [13]
 2357. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [13]
 2358. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [13]
 2359. Dubois, Théodore (1837-1924) [13]
 2360. Dietrich, Moritz(1816-1887) [13]
 2361. Di Donato, Carlo [13]
 2362. Achtel, Aleksandra [13]
 2363. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [12]
 2364. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [12]
 2365. Hünten, Franz(1793-1878) [12]
 2366. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [12]
 2367. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [12]
 2368. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [12]
 2369. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [12]
 2370. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [12]
 2371. Max, Józef (?-?) [12]
 2372. M. A. Ryt [12]
 2373. Lam, Stanisław (1891-1965) [12]
 2374. Lack, Théodore(1846-1921) [12]
 2375. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [12]
 2376. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [12]
 2377. Jasieński, Feliks (1861-1929) [12]
 2378. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [12]
 2379. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [12]
 2380. A. S. Ryt. [12]
 2381. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [11]
 2382. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [11]
 2383. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [11]
 2384. Whiting, Richard A. (1891-1938) [11]
 2385. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [11]
 2386. Reber, Henri (1807-1880) [11]
 2387. Pokorny. Ryt. [11]
 2388. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [11]
 2389. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2390. Krasuski, Stefan [11]
 2391. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [11]
 2392. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [11]
 2393. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [11]
 2394. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [10]
 2395. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [10]
 2396. Atelier Rembrandt [10]
 2397. Żółtowski, A. [10]
 2398. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [10]
 2399. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [10]
 2400. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [10]
 2401. Varney, Louis(1844-1908) [10]
 2402. Szwankowska, Hanna [10]
 2403. Suppé, Franz von (1819-1895) [10]
 2404. Paczóski, Julian [10]
 2405. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [10]
 2406. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [10]
 2407. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [10]
 2408. Bieniewski, T. Fot. [10]
 2409. Bar, E. Ryt. [10]
 2410. AWU [10]
 2411. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [9]
 2412. Zając, Jerzy [9]
 2413. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [9]
 2414. Lincke, Paul (1866-1946) [9]
 2415. Koman, Henryk (1824-1887) [9]
 2416. Kasiewicz, Alfred [9]
 2417. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [9]
 2418. G.S. Ryt. [9]
 2419. Dziedzic, T. Ryt. [9]
 2420. C.K. ryt. [9]
 2421. Bobrowski, Tadeusz [9]
 2422. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [9]
 2423. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [9]
 2424. Bianchi, Emilio [9]
 2425. A. Ryt. [9]
 2426. Hölzel, Marek (1843-1921) [8]
 2427. Przyałgowski, Ignacy [8]
 2428. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [8]
 2429. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [8]
 2430. W. K. Ryt. [8]
 2431. Verico, [Antonio]. Ryt. [8]
 2432. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [8]
 2433. Tirling, Zygmunt [8]
 2434. Taubert. Ryt. [8]
 2435. Sztyft, Herman (1880- ) [8]
 2436. Scassola, A.(18..-19..) [8]
 2437. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [8]
 2438. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [8]
 2439. Parafia św. Krzyża w Warszawie [8]
 2440. P. D. Ryt. [8]
 2441. Olzacki, Sławomir. Fot. [8]
 2442. Myślińska, Grażyna. Fot. [8]
 2443. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [8]
 2444. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [8]
 2445. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [8]
 2446. Grimm., A. Ryt. [8]
 2447. Budkowski, Henryk (1879-1928) [8]
 2448. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [8]
 2449. Audran, Edmond(1842-1901) [8]
 2450. Lewandowski Stanislaw Roman (1859-1940) [7]
 2451. Seiss, Isidor(1840-1905) [7]
 2452. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [7]
 2453. Wierciński, K. [7]
 2454. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [7]
 2455. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [7]
 2456. W.K. Ryt. [7]
 2457. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [7]
 2458. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2459. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [7]
 2460. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [7]
 2461. Raudny, Wacław [7]
 2462. Posttallé [7]
 2463. Pallach, A. Ryt. [7]
 2464. M.K. Ryt. [7]
 2465. Lefebvre, Casimir [7]
 2466. Kucz, M. Ryt. [7]
 2467. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [7]
 2468. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [7]
 2469. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [7]
 2470. Gawęcki Witold (1911-1946) [7]
 2471. Dequin, Léon (18..-1937) [7]
 2472. A. G. Ryt. [7]
 2473. Zawadzki, W. Ryt. [6]
 2474. Zagórska, W. Ryt. [6]
 2475. Woydyga, Jan (1857-1938) [6]
 2476. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [6]
 2477. Osborne, George Alexander (1806-1893) [6]
 2478. Liszt, Ferenc(1811-1886) [6]
 2479. Kuczyński [6]
 2480. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [6]
 2481. Domżalski, Jerzy [6]
 2482. Cichocki, Ks. [6]
 2483. Chmielewski, Ignacy [6]
 2484. Bazzini, Antonio(1818-1897) [6]
 2485. Aniela S. Ryt. [6]
 2486. Zaborska, Anna. Fot. [5]
 2487. Skrobańsk, Z. Fot. [5]
 2488. Wanda Z. Ryt. [5]
 2489. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [5]
 2490. Titel, Otto (18.. -1926) [5]
 2491. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [5]
 2492. Miernicki, Władysław,fot. [5]
 2493. Marois, Blanche [5]
 2494. Lubowski, Józef (1824-1855) [5]
 2495. Lewandowski, Michał (kompozytor) [5]
 2496. Leschik, Konrad [5]
 2497. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [5]
 2498. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [5]
 2499. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [5]
 2500. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [5]
 2501. Czibulka, Alphons(1842-1894) [5]
 2502. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [5]
 2503. Bachmann, Georges(1848-1894) [5]
 2504. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [4]
 2505. Malmurowicz Bolesław. Fot. [4]
 2506. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [4]
 2507. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [4]
 2508. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [4]
 2509. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [4]
 2510. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [4]
 2511. Reiss, N. [4]
 2512. Popp, Wilhelm(1828-1902) [4]
 2513. Polskie Stronnictwo Ludowe [4]
 2514. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2515. Nemo {pseud.] [4]
 2516. Mendewski, Stanisław [4]
 2517. Lanner, Joseph (1801-1843) [4]
 2518. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [4]
 2519. Jungmann, Albert(1824-1892) [4]
 2520. Błaszczak, Fr. [4]
 2521. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [4]
 2522. CAF, Komierowski, W.,fot. [3]
 2523. Schiff, Józef. Fot. [3]
 2524. Wiśniewski, Marceli [3]
 2525. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [3]
 2526. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [3]
 2527. Schulhoff, Julius (1825-1898) [3]
 2528. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 2529. Rayski, Albin (1845-1921) [3]
 2530. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2531. Pichler, Jan. Ryt. [3]
 2532. Niecz, K.,fot. [3]
 2533. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2534. Kűbler, H. Ryt. [3]
 2535. Kautecki, Antoni. [3]
 2536. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2537. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [3]
 2538. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [3]
 2539. Głogowski, Tomasz(18..- ) [3]
 2540. Fall, Leo(1873-1925) [3]
 2541. Ernest, Adam (1868-1926) [3]
 2542. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [3]
 2543. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [3]
 2544. Biblioteka Publiczna w Warszawie [3]
 2545. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [3]
 2546. Badia, Luigi(1819-1899) [3]
 2547. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [2]
 2548. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [2]
 2549. Szymański, F. [2]
 2550. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2551. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [2]
 2552. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [2]
 2553. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [2]
 2554. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [2]
 2555. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [2]
 2556. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [2]
 2557. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [2]
 2558. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [2]
 2559. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [2]
 2560. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2561. Issakowitch, S.S. [2]
 2562. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [2]
 2563. Golubec' Mikola (1891-1942) [2]
 2564. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [2]
 2565. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [2]
 2566. Teatr Polski [1]
 2567. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [1]
 2568. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 2569. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 2570. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 2571. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 2572. Oranowski, Wacław [1]
 2573. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 2574. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 2575. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2576. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2577. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [1]
 2578. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2579. Cikanek, Ferdinand [1]
 2580. Teatr Narodowy [0]
 2581. Teatr Letni [0]
 2582. Teatr Ateneum [0]
 2583. Teatr Wielki [0]
 2584. Teatr Mały [0]
 2585. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [0]
 2586. Teatr na Chłodnej [0]
 2587. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [0]
 2588. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [0]
 2589. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [0]
 2590. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [0]
 2591. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [0]
 2592. Weintraub, Jan [0]
 2593. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [0]
 2594. Towarzystwo Miłośników Przyrody [0]
 2595. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [0]
 2596. Teatr Nowości [0]
 2597. Teatr Nowa Komedia [0]
 2598. Teatr Malickiej [0]
 2599. Teatr Kameralny [0]
 2600. Teatr Aktora [0]
 2601. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [0]
 2602. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [0]
 2603. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2604. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [0]
 2605. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [0]
 2606. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2607. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [0]
 2608. Krudowski, Józef [0]
 2609. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [0]
 2610. Ken, Aleksander (1828-1874) [0]
 2611. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [0]
 2612. Jankowski, Wacław (fotograf) [0]
 2613. Instytut Reduty [0]
 2614. Huber, Adolf (fotograf) [0]
 2615. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [0]

More statistics...