polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 59315

Obecnie czytających: 99

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 7701843

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 3. Ministerstwo Oświaty [297]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [101]
 16. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 17. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [100]
 18. Związek Patriotów Polskich [96]
 19. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 20. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [91]
 21. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 22. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 23. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [56]
 24. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 25. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 26. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 27. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 28. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 29. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 30. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 31. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 32. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 33. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [42]
 34. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 35. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 36. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [35]
 37. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 38. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 39. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 40. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [30]
 41. Główny Urząd Statystyczny [30]
 42. Brandel, Konrad (1838-1920) [30]
 43. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [29]
 44. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [29]
 45. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 46. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 47. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 48. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 49. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [26]
 50. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 51. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [24]
 52. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 53. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 54. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 55. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [21]
 56. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 57. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 58. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 59. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [18]
 60. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [18]
 61. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 62. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 63. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 64. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 65. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [16]
 66. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 67. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 68. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 69. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 70. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [15]
 71. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 72. Jarmużyński, J. Ryt. [15]
 73. Dębski, Michał [15]
 74. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 75. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 76. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 77. A. M. Ryt. [14]
 78. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 79. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 80. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 81. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 82. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 83. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 84. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 85. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 86. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 87. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 88. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 89. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 90. Stefanow, Piotr [12]
 91. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 92. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 93. P. B. Ryt. [12]
 94. Dombrowski, Władysław [12]
 95. B. P. Ryt. [12]
 96. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [11]
 97. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 98. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 99. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 100. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 101. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [11]
 102. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 103. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 104. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 105. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 106. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 107. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [10]
 108. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 109. Zapolska Gabriela (1857-1921) [10]
 110. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 111. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 112. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 113. Kowalski, L. Fot. [10]
 114. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 115. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 116. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 117. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 118. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [10]
 119. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 120. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 121. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 122. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 123. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [9]
 124. Röber, H. Ryt. [9]
 125. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 126. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 127. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 128. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 129. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 130. Kneisel, August [9]
 131. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 132. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 133. Beyer, Karol (1818-1877) [9]
 134. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 135. Zarząd Miejski w Równem [8]
 136. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 137. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 138. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [8]
 139. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 140. Sigismond. Fot. [8]
 141. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 142. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 143. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [8]
 144. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 145. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 146. K.K. Ryt. [8]
 147. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 148. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 149. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [8]
 150. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 151. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [8]
 152. ADAM. Ryt. [8]
 153. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 154. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 155. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 156. Walter. Ryt. [7]
 157. W. R. Ryt. [7]
 158. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 159. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [7]
 160. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 161. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 162. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 163. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 164. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 165. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 166. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 167. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 168. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 169. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 170. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 171. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 172. Baumann, R. Lit. [7]
 173. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 174. [Miethke, H. O.] [6]
 175. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 176. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 177. Winek, Włodzimierz (1956-) [6]
 178. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 179. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 180. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 181. Strauss, Johann (1825-1899) [6]
 182. Sterzycki, Z. Fot. [6]
 183. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 184. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 185. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 186. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 187. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 188. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 189. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 190. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 191. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 192. M. R. Rys. [6]
 193. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [6]
 194. L. N. Ryt. [6]
 195. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 196. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 197. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [6]
 198. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 199. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 200. J. K. Ryt. [6]
 201. Hufsky [6]
 202. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 203. Gruziel, L. Fot. [6]
 204. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 205. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 206. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [6]
 207. A. Z. Ryt. [6]
 208. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 209. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 210. [Granke, Stefan] [5]
 211. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 212. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 213. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 214. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 215. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 216. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 217. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 218. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 219. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 220. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 221. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 222. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 223. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 224. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 225. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 226. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 227. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 228. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 229. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 230. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 231. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 232. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [5]
 233. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 234. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 235. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 236. Mieczkowski, Jan. Fot. [5]
 237. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 238. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 239. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 240. Leliwa, Alfred [5]
 241. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 242. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 243. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 244. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 245. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 246. Kapuściński, Piotr [5]
 247. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 248. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 249. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 250. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 251. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 252. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 253. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 254. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 255. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 256. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 257. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 258. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 259. "Orion" [5]
 260. Żeleński, Władysław (1837-1921) [4]
 261. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 262. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [4]
 263. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 264. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 265. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 266. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 267. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 268. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 269. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 270. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [4]
 271. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 272. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 273. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 274. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 275. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 276. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 277. Sosiński, I. Ryt. [4]
 278. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [4]
 279. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [4]
 280. Simcis, Gen [4]
 281. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 282. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 283. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 284. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 285. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [4]
 286. P.B. Ryt. [4]
 287. Osmański, Wojciech (1834-1908) [4]
 288. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 289. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 290. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 291. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 292. Namysłowski, Karol (1856-1925) [4]
 293. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [4]
 294. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [4]
 295. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 296. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [4]
 297. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 298. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 299. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 300. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 301. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 302. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 303. Krzyżanowski, K. [4]
 304. Krajewski, J. Ryt. [4]
 305. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [4]
 306. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [4]
 307. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 308. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 309. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 310. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 311. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 312. K.P. Ryt. [4]
 313. K. P. Ryt. [4]
 314. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 315. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 316. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 317. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 318. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 319. Gold, Artur (1897-1942) [4]
 320. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [4]
 321. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 322. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 323. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 324. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 325. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 326. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 327. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 328. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [4]
 329. Brochocki, B. Ryt. [4]
 330. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 331. Antykwarnia Warszawska [4]
 332. Achtel, Józef [4]
 333. A. R. Ryt. [4]
 334. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 335. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 336. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 337. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 338. Załęczny, Jolanta (1959- ) [3]
 339. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 340. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 341. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 342. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [3]
 343. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 344. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 345. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 346. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 347. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 348. Warszawski Lombard Miejski [3]
 349. Warnka, Jadwiga [3]
 350. W. C. Ryt. [3]
 351. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 352. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 353. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 354. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 355. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [3]
 356. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 357. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 358. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 359. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 360. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 361. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 362. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 363. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 364. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 365. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 366. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 367. Szczeciński, K. Fot. [3]
 368. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 369. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 370. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 371. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 372. S. A. Ryt. [3]
 373. Röber, G. Ryt. [3]
 374. Różański, M. Ryt. [3]
 375. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 376. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 377. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 378. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 379. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 380. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 381. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [3]
 382. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 383. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 384. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 385. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 386. Nowialis [3]
 387. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [3]
 388. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 389. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 390. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 391. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 392. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 393. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 394. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 395. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 396. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 397. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 398. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 399. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 400. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 401. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [3]
 402. Liga Morska i Kolonialna [3]
 403. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [3]
 404. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 405. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 406. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 407. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 408. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 409. Krynicki, M. Lit. [3]
 410. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 411. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 412. Koroniarz [3]
 413. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 414. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 415. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 416. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 417. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 418. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 419. Jaugey, Jean [3]
 420. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 421. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 422. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [3]
 423. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 424. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 425. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 426. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 427. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 428. Gibs, Joe [3]
 429. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 430. Dąbrowski, Stanisław [3]
 431. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 432. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 433. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 434. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 435. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 436. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 437. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 438. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 439. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 440. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 441. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [3]
 442. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 443. Bauman, R. Lit. [3]
 444. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 445. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 446. "Orion". Fot. [3]
 447. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 448. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 449. [Łosiowa, Emilia] [2]
 450. [brak] [2]
 451. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 452. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 453. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 454. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 455. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 456. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 457. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 458. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 459. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 460. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 461. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 462. Zawadzki, Michał (1828-1887) [2]
 463. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 464. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 465. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [2]
 466. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 467. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [2]
 468. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 469. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [2]
 470. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 471. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [2]
 472. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 473. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 474. Wróblewski, K. [2]
 475. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 476. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 477. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 478. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 479. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 480. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 481. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 482. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 483. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 484. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 485. Warnkówna, Jadwiga [2]
 486. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 487. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 488. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [2]
 489. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 490. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [2]
 491. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 492. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 493. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 494. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 495. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 496. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 497. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 498. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 499. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 500. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 501. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [2]
 502. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 503. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 504. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 505. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 506. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 507. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 508. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 509. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 510. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 511. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 512. Surowiecki, Karol [2]
 513. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 514. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 515. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 516. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 517. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 518. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 519. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 520. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 521. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 522. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 523. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 524. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 525. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 526. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 527. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 528. Sosiński, J. Ryt. [2]
 529. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 530. Socha, Szczepan [2]
 531. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 532. Skornia-Roszij, Maria [2]
 533. Siekierski, Franciszek [2]
 534. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 535. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 536. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 537. Sedlaczek, Lech [2]
 538. Schumann, Robert(1810-1856) [2]
 539. Schubert, Franz (1797-1828) [2]
 540. Röber, F. H. Ryt. [2]
 541. Rzepko, Władysław (1854-1932) [2]
 542. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 543. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 544. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 545. Rumianek, Stanisław [2]
 546. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 547. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 548. Rada Regencyjna [2]
 549. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 550. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 551. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 552. Polska Macierz Szkolna [2]
 553. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [2]
 554. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [2]
 555. Pistyner, M. [2]
 556. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 557. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 558. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 559. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 560. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 561. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 562. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 563. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 564. N[icz], E. Ryt. [2]
 565. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 566. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 567. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 568. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 569. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 570. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 571. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 572. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [2]
 573. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 574. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 575. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 576. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 577. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 578. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 579. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 580. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 581. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 582. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 583. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 584. Malewicz, Jadwiga [2]
 585. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 586. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 587. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 588. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 589. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 590. M.R. Ryt. [2]
 591. M. K. Ryt. [2]
 592. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 593. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 594. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 595. L. K. [2]
 596. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 597. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 598. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 599. Kubełka, Ignacy [2]
 600. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 601. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 602. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 603. Krajewski. Ryt. [2]
 604. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 605. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 606. Kostka, J. [2]
 607. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 608. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 609. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 610. Konrad. Fot. [2]
 611. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 612. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 613. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 614. Komar, Józef [2]
 615. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 616. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 617. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 618. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 619. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 620. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 621. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 622. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 623. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [2]
 624. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 625. KK. Ryt. [2]
 626. K.W. Ryt. [2]
 627. K.N. Ryt. [2]
 628. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 629. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 630. Jezierski, J. Ryt. [2]
 631. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 632. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 633. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 634. J.K. Ryt. [2]
 635. J. Ł. Ryt. [2]
 636. J. Ł. [2]
 637. Instytut Spraw Społecznych [2]
 638. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 639. Hähle, G. Ryt. [2]
 640. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 641. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 642. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 643. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 644. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 645. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 646. Gounod, Charles François (1818-1893) [2]
 647. Gorazdowski, E. [2]
 648. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 649. Godard, Benjamin (1849-1895) [2]
 650. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 651. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 652. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 653. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 654. Frick, L. [2]
 655. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 656. Elkana, J. M. [2]
 657. E. N. Ryt. [2]
 658. E. G. Ryt. [2]
 659. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 660. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 661. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 662. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [2]
 663. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 664. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 665. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 666. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 667. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 668. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 669. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 670. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 671. Dancla, Charles(1817-1907) [2]
 672. Conrad. Fot. [2]
 673. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 674. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 675. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [2]
 676. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 677. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 678. Bykowski, Leon [2]
 679. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 680. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 681. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 682. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 683. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 684. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 685. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 686. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [2]
 687. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 688. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 689. Biegański, B. Fot. [2]
 690. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 691. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 692. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 693. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 694. Baronowa X.Y.Z. [2]
 695. Banner, M. Red. [2]
 696. Automobilklub Warszawski [2]
 697. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 698. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2]
 699. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 700. A.T.T. [2]
 701. "Młoda Sztuka" [2]
 702. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 703. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 704. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 705. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 706. Żeleński, Władysław(1837-1921) [1]
 707. Żelaznowski, Andrzej [1]
 708. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 709. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 710. Štejman, S. A. [1]
 711. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 712. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 713. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 714. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 715. Śmigielska, Józefa [1]
 716. Śliwiński, Jan [1]
 717. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 718. Łączkowski Ludwik [1]
 719. Łączkowska Felicja [1]
 720. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 721. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 722. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 723. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 724. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 725. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 726. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 727. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 728. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 729. Łada, Kazimierz (1824-1871) [1]
 730. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [1]
 731. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 732. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 733. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 734. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 735. par Ketterer [1]
 736. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 737. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 738. il [1]
 739. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 740. [s.n.] [1]
 741. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 742. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 743. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 744. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 745. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 746. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 747. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 748. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 749. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 750. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 751. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [1]
 752. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965) ] [1]
 753. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 754. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 755. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 756. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 757. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 758. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 759. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 760. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 761. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 762. [Quirini, Edward] [1]
 763. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 764. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 765. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 766. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 767. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 768. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 769. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 770. [Omm, Peter] [1]
 771. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 772. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 773. [Mielnicki]. Fot. [1]
 774. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 775. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 776. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 777. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 778. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 779. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 780. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 781. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 782. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 783. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 784. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 785. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 786. [Grabiec (?-?)] [1]
 787. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 788. [Franck] [1]
 789. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 790. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 791. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 792. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 793. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 794. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 795. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 796. [Bielski, Szymon] [1]
 797. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 798. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 799. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 800. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 801. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 802. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 803. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 804. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 805. Związek Strzelecki [1]
 806. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 807. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 808. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 809. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 810. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 811. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 812. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 813. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 814. Związek Miast Polskich [1]
 815. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 816. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 817. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 818. Związek Katolicki [1]
 819. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 820. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 821. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 822. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 823. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 824. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 825. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 826. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 827. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 828. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 829. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 830. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 831. Ziegler; Droste [1]
 832. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 833. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 834. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 835. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 836. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 837. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 838. Zbyszewski [1]
 839. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 840. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 841. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 842. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 843. Zawadzki, Michał(1828-1887) [1]
 844. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 845. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 846. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 847. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 848. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 849. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 850. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 851. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 852. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 853. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [1]
 854. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 855. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 856. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 857. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 858. Zandman, Jan (1802-1841) [1]
 859. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 860. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 861. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 862. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 863. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 864. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 865. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 866. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [1]
 867. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 868. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 869. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 870. Zagórska, W. Ryt. [1]
 871. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 872. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 873. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 874. X. Y. Z. [1]
 875. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 876. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 877. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 878. Węgrzecki, S. [1]
 879. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 880. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 881. Wóycicka, Jadwiga [1]
 882. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 883. Wójcicki, Jerzy [1]
 884. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 885. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 886. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 887. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 888. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 889. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 890. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 891. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 892. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 893. Wyroba, Stefan [1]
 894. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 895. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 896. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 897. Wretowski, Paweł [1]
 898. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 899. Wołkiewicz, Hanna [1]
 900. Wołek, Adam [1]
 901. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 902. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 903. Wojnarowicz Weseła [1]
 904. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 905. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 906. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 907. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 908. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 909. Wizimirska, Barbara [1]
 910. Witkowski, Wincenty [1]
 911. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 912. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 913. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 914. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 915. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 916. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 917. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 918. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 919. Wilczek, Feliks [1]
 920. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 921. Wierzbowski, Theodorus [1]
 922. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 923. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 924. Wierciński, K. [1]
 925. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 926. Whiting, A. [1]
 927. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 928. Wesoły Wujaszek [1]
 929. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 930. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 931. Weinberg P. [1]
 932. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 933. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 934. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 935. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 936. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 937. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 938. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 939. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 940. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 941. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 942. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 943. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 944. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 945. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 946. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 947. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 948. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 949. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 950. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 951. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 952. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 953. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 954. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 955. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 956. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 957. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 958. Wano, K. [1]
 959. Wanda Z. Ryt. [1]
 960. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 961. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [1]
 962. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 963. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 964. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 965. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 966. Wahrendorff, O. [1]
 967. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 968. W.Z. Ryt. [1]
 969. W.K. Ryt. [1]
 970. W. M. K. [1]
 971. W. K. Ryt. [1]
 972. W. K. [1]
 973. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 974. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 975. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 976. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 977. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 978. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 979. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 980. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 981. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 982. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 983. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 984. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 985. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 986. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 987. Uniwersytet dla Wszystkich [1]
 988. Uniwersytet Warszawski [1]
 989. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 990. Uhry, M. [1]
 991. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [1]
 992. Typiak, Piotr [1]
 993. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 994. Twardzicki, Walery (1838-1902) [1]
 995. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 996. Tuszyński, Antoni L. [1]
 997. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 998. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 999. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1000. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1001. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1002. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1003. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1004. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1005. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1006. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1007. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1008. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1009. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1010. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1011. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1012. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1013. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1014. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1015. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1016. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1017. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1018. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1019. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1020. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1021. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1022. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1023. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1024. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1025. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1026. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1027. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1028. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1029. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1030. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1031. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1032. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1033. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1034. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1035. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1036. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1037. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1038. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1039. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1040. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1041. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1042. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1043. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1044. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1045. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1046. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1047. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1048. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1049. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1050. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1051. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1052. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1053. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1054. Tor, Stanisław [1]
 1055. Tonioli, D. [1]
 1056. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1057. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1058. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1059. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1060. Tirling, Zygmunt [1]
 1061. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1062. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1063. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1064. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1065. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1066. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1067. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1068. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1069. Taube, Gustaw jr [1]
 1070. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [1]
 1071. Tarnacki, Józef. [1]
 1072. Tarnacki, Józef [1]
 1073. Tarczyński, Władysław [1]
 1074. T.B. [1]
 1075. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1076. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1077. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1078. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1079. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1080. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1081. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1082. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1083. Szymkiewicz, Józef [1]
 1084. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1085. Szymański, Ludwik [1]
 1086. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1087. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1088. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1089. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1090. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1091. Sznage. Ryt. [1]
 1092. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1093. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1094. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1095. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1096. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1097. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1098. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1099. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1100. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1101. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1102. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1103. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [1]
 1104. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1105. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1106. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1107. Syrewicz, Xawery [1]
 1108. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1109. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1110. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1111. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1112. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1113. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1114. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1115. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1116. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1117. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1118. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1119. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1120. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1121. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1122. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1123. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1124. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1125. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1126. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1127. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1128. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1129. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1130. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1131. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1132. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1133. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1134. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1135. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1136. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1137. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1138. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1139. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1140. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1141. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1142. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1143. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1144. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1145. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1146. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1147. Steiman, S. [1]
 1148. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1149. Stecher, August (?-?) [1]
 1150. Stawiński. Ryt. [1]
 1151. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1152. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1153. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1154. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1155. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1156. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1157. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1158. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1159. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1160. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1161. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1162. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1163. Sosnkowski, Józef [1]
 1164. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1165. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1166. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1167. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1168. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1169. Snopek, Kazimierz [1]
 1170. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1171. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1172. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1173. Slaski, S. Ryt. [1]
 1174. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1175. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1176. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1177. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1178. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1179. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1180. Siemieński, Lucjan [1]
 1181. Siegrist, Piotr [1]
 1182. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1183. Siczyński, Walery [1]
 1184. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [1]
 1185. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1186. Sewer [1]
 1187. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1188. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1189. Schumann, Robert (1810-1856) [1]
 1190. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1191. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1192. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1193. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1194. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1195. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1196. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1197. Sawiński, F. M. [1]
 1198. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1199. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1200. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1201. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1202. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1203. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1204. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1205. Salinger, Zygmunt [1]
 1206. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1207. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1208. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1209. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1210. S. E. [1]
 1211. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1212. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1213. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1214. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1215. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1216. Rybicki, Anastazy [1]
 1217. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1218. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1219. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1220. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1221. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1222. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1223. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [1]
 1224. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1225. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1226. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1227. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1228. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [1]
 1229. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1230. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1231. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1232. Roeber. H. Ryt. [1]
 1233. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1234. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1235. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1236. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1237. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1238. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1239. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1240. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1241. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1242. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1243. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1244. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1245. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1246. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1247. Rembiel, St. [1]
 1248. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1249. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1250. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1251. Reiss, N. [1]
 1252. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1253. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1254. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1255. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1256. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1257. Radzimiński, Bronisław [1]
 1258. Radoszewska, A. J. [1]
 1259. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1260. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1261. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1262. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1263. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1264. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1265. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1266. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1267. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1268. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1269. Péreyra, Charles [1]
 1270. Pécaut, Elie [1]
 1271. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1272. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1273. Pusch, Alois Maria de [1]
 1274. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1275. Puc, B[ronisław] [1]
 1276. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1277. Przyłęcki, Henryk [1]
 1278. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1279. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1280. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1281. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1282. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1283. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1284. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1285. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1286. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1287. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1288. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1289. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1290. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1291. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1292. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1293. Posttallé. [1]
 1294. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1295. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1296. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1297. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1298. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1299. Popielewski [1]
 1300. Pomian, E. [1]
 1301. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1302. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1303. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1304. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1305. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1306. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1307. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1308. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1309. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1310. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1311. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1312. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1313. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1314. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1315. Pokorny. Ryt. [1]
 1316. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1317. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1318. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1319. Podwiński, Stanisław [1]
 1320. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1321. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1322. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1323. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1324. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1325. Plewczyński, F. [1]
 1326. Plater, Karol [1]
 1327. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1328. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1329. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1330. Piotrowski, Andrzej [1]
 1331. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1332. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938). [1]
 1333. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1334. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1335. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1336. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1337. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1338. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1339. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1340. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1341. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1342. Piekacz, J. Fot. [1]
 1343. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1344. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1345. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1346. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1347. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1348. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1349. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1350. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1351. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1352. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1353. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1354. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1355. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1356. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1357. Pawłowski, Kalixt [1]
 1358. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1359. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1360. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1361. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1362. Pawe, L. [1]
 1363. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1364. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1365. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1366. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1367. Paprocki, Bartosz [1]
 1368. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1369. Pallach, A. Ryt. [1]
 1370. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1371. P. D. Ryt. [1]
 1372. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1373. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1374. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1375. Ostas, Marek [1]
 1376. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1377. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1378. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1379. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1380. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1381. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1382. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1383. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1384. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1385. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1386. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1387. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1388. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1389. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1390. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1391. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1392. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1393. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1394. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1395. Oborski, Florian (1839-1892) [1]
 1396. O liść dębu [1]
 1397. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [1]
 1398. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1399. Nowakowski, Bogdan [1]
 1400. Nowacki, Łukasz [1]
 1401. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1402. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [1]
 1403. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1404. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1405. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1406. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1407. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1408. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1409. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1410. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1411. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1412. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [1]
 1413. Niecz, Krzysztof. Fot. [1]
 1414. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1415. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1416. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1417. Nałęcz, Edward [1]
 1418. Naumann, Karl [1]
 1419. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1420. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1421. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1422. Naoczny świadek [1]
 1423. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1424. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1425. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1426. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1427. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1428. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1429. Ménil, Félicien de(1860-1930) [1]
 1430. Ménil, Félicien de (1860-1930) [1]
 1431. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1432. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1433. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1434. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1435. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1436. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1437. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1438. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1439. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [1]
 1440. Motas, Maciej [1]
 1441. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1442. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [1]
 1443. Morżkowska, Antonina [1]
 1444. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1445. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1446. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1447. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1448. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1449. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1450. Montabone (Firenze) [1]
 1451. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1452. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1453. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1454. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1455. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1456. Miłkowski, Stanisław [1]
 1457. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1458. Missler, B. T. [1]
 1459. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1460. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1461. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1462. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1]
 1463. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1464. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1465. Miller, Jan Nepomucen [1]
 1466. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1467. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1468. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1469. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1470. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1471. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1472. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1473. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1474. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [1]
 1475. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1476. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1477. Mickiewicz, Izadora [1]
 1478. Mickiewicz, Dominik [1]
 1479. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1480. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1481. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1482. Meisser [1]
 1483. Medeksza, Antoni [1]
 1484. Małkowska, Grażyna [1]
 1485. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1486. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1487. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1488. Maël, Pierr. [1]
 1489. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1490. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1491. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1492. Max, Józef (?-?) [1]
 1493. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1494. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1495. Matrzak, Jerzy [1]
 1496. Marx, Emil (?-?) [1]
 1497. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1498. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1499. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1500. Marcinkowski, Piotr [1]
 1501. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1502. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1503. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [1]
 1504. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1505. Makowski, Marek [1]
 1506. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1507. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1508. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1509. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1510. Mahomet II [1]
 1511. Magnus, Wiktor [1]
 1512. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1513. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1514. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1515. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1516. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1517. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1518. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1519. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1520. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1521. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1522. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1523. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1524. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1525. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1526. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1527. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1528. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1529. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1530. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1531. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1532. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1533. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1534. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1535. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1536. M.K. Ryt. [1]
 1537. M. A. Ryt [1]
 1538. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1539. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1540. Lozano, Vicente [1]
 1541. Loth, August (1869-1944) [1]
 1542. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1543. Loos, Vincent Angelo [1]
 1544. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1545. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1546. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1547. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1548. Lisicki, Roman [1]
 1549. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1550. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1551. Lilpop, Marian [1]
 1552. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [1]
 1553. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1554. Ligber. Szty. [1]
 1555. Ligber, F. Szty. [1]
 1556. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1557. Liciński Hipolit [1]
 1558. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1559. Leśniewska, B. [1]
 1560. Leybach, Joseph(1817-1891) [1]
 1561. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1562. Lewski , I. [1]
 1563. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1564. Lewinger, Władysław(1874-1943) [1]
 1565. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1566. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1567. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1568. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1569. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1570. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1571. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1572. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1573. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1574. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1575. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1576. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1577. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1578. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1579. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1580. Lazzerini, Gustavo [1]
 1581. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1582. Latoszek, Jacek [1]
 1583. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1584. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1585. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1586. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1587. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1588. Lange, Gustav(1830-1899) [1]
 1589. Lange, Gustav (1830-1899) [1]
 1590. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1591. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1592. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1593. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1594. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1595. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1596. Kűbler. Ryt. [1]
 1597. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1598. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1599. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1600. Kübler, Ryt. [1]
 1601. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1602. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1603. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1604. Kumidor, Zbigniew [1]
 1605. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1606. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1607. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1608. Kuczyński [1]
 1609. Kucz, M. Ryt. [1]
 1610. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1611. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1612. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1613. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1614. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [1]
 1615. Krzyżanowska, Celina [1]
 1616. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1617. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1618. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1619. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1620. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1621. Krywoszejew, Maciej [1]
 1622. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1623. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1624. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1625. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1626. Krogulski, Władysław (1843-1934) [1]
 1627. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1628. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1629. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1630. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1631. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1632. Krasuski, Stefan [1]
 1633. Krasowska Helena [1]
 1634. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1635. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1636. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1637. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1638. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1639. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1640. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1641. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1642. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1643. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1644. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1645. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1646. Kozłowski, Jan J. [1]
 1647. Kozyra, Anna [1]
 1648. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1649. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1650. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1651. Kownacka, Maria (1894-1982) [1]
 1652. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1653. Kowalewski, T. [1]
 1654. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1655. Kowala, G. [1]
 1656. Kotuliński, Andrzej [1]
 1657. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1658. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [1]
 1659. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [1]
 1660. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1661. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1662. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1663. Koschmider, Edmund [1]
 1664. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1665. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1666. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1667. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1668. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1669. Konopnicki, Jan [1]
 1670. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1671. Koniński, Kazimierz [1]
 1672. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1673. Kondracki, W. Fot. [1]
 1674. Kondor, Ernst. [1]
 1675. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1676. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1677. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1678. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1679. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1680. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1681. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1682. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1683. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1684. Komitet Budowy Pomników [1]
 1685. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1686. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1687. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1688. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1689. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1690. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1691. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1692. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1693. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1694. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1695. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1696. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1697. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1698. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1699. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1700. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1701. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1702. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [1]
 1703. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1704. Klein, W. Ryt. [1]
 1705. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1706. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1707. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1708. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1709. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1710. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1711. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1712. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1713. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1714. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 1715. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1716. Kautecki, Antoni [1]
 1717. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1718. Kasterska, Maria [1]
 1719. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1720. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1721. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [1]
 1722. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1723. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1724. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [1]
 1725. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 1726. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 1727. Kapuscinski, Petr [1]
 1728. Kapliński, Julian [1]
 1729. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 1730. Kapituła Odznaki [1]
 1731. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 1732. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 1733. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 1734. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 1735. Kaliszewski, L. [1]
 1736. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 1737. Kaczyński, Witold [1]
 1738. Kaczmarski, S. [1]
 1739. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 1740. K.P. [1]
 1741. K. Z. Ryt. [1]
 1742. K. Ryt. [1]
 1743. K. M. Ryt. [1]
 1744. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 1745. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 1746. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 1747. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 1748. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 1749. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 1750. Jotes [1]
 1751. Jonzeck, Waldemar [1]
 1752. Jeżowski, M [1]
 1753. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 1754. Jezierski, J. [1]
 1755. Jeske, August (1836-1875) [1]
 1756. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 1757. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 1758. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 1759. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 1760. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 1761. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 1762. Jarmużyński, J. [1]
 1763. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 1764. Janusz [1]
 1765. Janowski, Benon (1873-) [1]
 1766. Jankowski, Józef [1]
 1767. Jankiewicz, Stanisław [1]
 1768. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 1769. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 1770. Janczewski, S. Red. [1]
 1771. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 1772. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 1773. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [1]
 1774. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 1775. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 1776. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 1777. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 1778. Jackowski, Aleksander [1]
 1779. Jachowiczowa, Antonina [1]
 1780. Jabłoński, Tadeusz [1]
 1781. J.Ł. Ryt. [1]
 1782. J.J, Ryt. [1]
 1783. J. Z. [1]
 1784. J. S. Ryt. [1]
 1785. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1786. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1787. J. J. Ryt. [1]
 1788. J. H. Ryt. [1]
 1789. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 1790. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 1791. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 1792. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 1793. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 1794. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 1795. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 1796. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 1797. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 1798. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 1799. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 1800. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 1801. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 1802. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 1803. Hyodo, Nagao [1]
 1804. Huzarski, Jerzy [1]
 1805. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 1806. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 1807. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 1808. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 1809. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 1810. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 1811. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 1812. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 1813. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 1814. Hervé (1825-1892) [1]
 1815. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 1816. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 1817. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 1818. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 1819. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 1820. Heck, Walerian [1]
 1821. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 1822. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 1823. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 1824. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 1825. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 1826. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 1827. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 1828. Haehle. Ryt. [1]
 1829. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 1830. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 1831. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1]
 1832. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 1833. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 1834. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 1835. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 1836. Gąsiorowska, Natalja [1]
 1837. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 1838. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 1839. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 1840. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 1841. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 1842. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 1843. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 1844. Grynfeld, Bronisława [1]
 1845. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 1846. Grupa Legionistów [1]
 1847. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 1848. Grossman, Ludwik(1835-1915) [1]
 1849. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 1850. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 1851. Grimm., A. Ryt. [1]
 1852. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 1853. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 1854. Grajnert, Józef [1]
 1855. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 1856. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 1857. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 1858. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 1859. Gołębiewska, Wanda [1]
 1860. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 1861. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 1862. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 1863. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 1864. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 1865. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 1866. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 1867. Gold, Artur (1897-1943) [1]
 1868. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 1869. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [1]
 1870. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 1871. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 1872. Giraud, Paul [1]
 1873. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 1874. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 1875. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 1876. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 1877. Giller, Honorata [1]
 1878. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 1879. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 1880. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 1881. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 1882. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 1883. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 1884. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 1885. Gebhard, podporucznik [1]
 1886. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 1887. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 1888. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 1889. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 1890. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 1891. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [1]
 1892. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 1893. Ganne, Louis(1862-1923) [1]
 1894. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 1895. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 1896. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 1897. G.S. Ryt. [1]
 1898. G.R. Ryt. [1]
 1899. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 1900. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 1901. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 1902. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 1903. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 1904. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 1905. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 1906. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 1907. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 1908. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 1909. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 1910. Fiszer, Carolina [1]
 1911. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 1912. Filipiak, Grzegorz [1]
 1913. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 1914. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 1915. Field, John (1782-1837) [1]
 1916. Fiedler. Ryt. [1]
 1917. Feuerstein Władysław [1]
 1918. Feldman, J. [1]
 1919. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 1920. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 1921. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 1922. Fabiszewski, M. [1]
 1923. F. K. Ryt. [1]
 1924. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 1925. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 1926. Erhard, Carl [1]
 1927. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 1928. Emer, Lucjan [1]
 1929. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 1930. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 1931. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 1932. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 1933. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 1934. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 1935. Egloff, Jerzy [1]
 1936. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 1937. Edgeworth, Maria [1]
 1938. E. S. [1]
 1939. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 1940. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 1941. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 1942. Dénoix, Victorin [1]
 1943. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 1944. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 1945. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 1946. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 1947. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 1948. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 1949. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 1950. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 1951. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 1952. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 1953. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 1954. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 1955. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 1956. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 1957. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 1958. Draper, John William (1811-1882) [1]
 1959. Dr Fischer, Gubernator [1]
 1960. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 1961. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 1962. Dowódca Armii Krajowej [1]
 1963. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [1]
 1964. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 1965. Dom ks. Boduena [1]
 1966. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 1967. Dobrski, Konrad [1]
 1968. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 1969. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 1970. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [1]
 1971. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 1972. Di Donato, Carlo [1]
 1973. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 1974. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 1975. Derengowski, Jan [1]
 1976. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 1977. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 1978. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 1979. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 1980. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 1981. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 1982. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 1983. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1984. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1985. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 1986. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 1987. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 1988. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 1989. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 1990. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 1991. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 1992. Dembiński, Czesław [1]
 1993. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 1994. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 1995. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 1996. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 1997. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 1998. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 1999. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2000. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2001. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2002. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2003. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2004. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2005. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2006. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2007. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2008. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2009. Czerwiński, Franciszek [1]
 2010. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 2011. Czerny, Carl(1791-1857) [1]
 2012. Czerniawski, Jan [1]
 2013. Czermański, Zdzisław [1]
 2014. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2015. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2016. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2017. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2018. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2019. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2020. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2021. Czaki, Klementyna [1]
 2022. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2023. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2024. Czajewski Wiktor [1]
 2025. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2026. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2027. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2028. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2029. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2030. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2031. Cirina, J. A. [1]
 2032. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2033. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2034. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2035. Cichocki, Ks. [1]
 2036. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2037. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2038. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [1]
 2039. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2040. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2041. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2042. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2043. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2044. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2045. Chmielewska, Halina [1]
 2046. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2047. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 2048. Charszewski, Ignacy [1]
 2049. Charchillac, Berthet de [1]
 2050. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2051. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2052. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2053. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2054. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2055. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2056. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2057. C.K. ryt. [1]
 2058. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2059. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2060. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2061. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2062. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2063. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2064. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2065. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2066. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2067. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2068. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2069. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2070. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2071. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2072. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2073. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2074. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [1]
 2075. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2076. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2077. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2078. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2079. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2080. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2081. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2082. Brauman, Władysław [1]
 2083. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2084. Borucki, Juliusz [1]
 2085. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2086. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2087. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2088. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2089. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2090. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2091. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2092. Bojarska, Stefanja [1]
 2093. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2094. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2095. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [1]
 2096. Bogacki, S. Fot. [1]
 2097. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2098. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2099. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2100. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2101. Bobiński, Antoni [1]
 2102. Bloch, Jan (1836-1902) [1]
 2103. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2104. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2105. Bizet, Georges(1838-1875) [1]
 2106. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2107. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2108. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2109. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2110. Bio [pseud.] [1]
 2111. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2112. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2113. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2114. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2115. Bielicka, Eugenia [1]
 2116. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2117. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2118. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2119. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2120. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2121. Biblioteka Narodowa [1]
 2122. Biblioteka Kórnicka [1]
 2123. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2124. Bełza, Władysław (1847-1913) [1]
 2125. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2126. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2127. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2128. Berens, Hermann (1826-1880) [1]
 2129. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [1]
 2130. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2131. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2132. Bayer, Josef(1852-1913) [1]
 2133. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2134. Baude, K. [1]
 2135. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2136. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2137. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2138. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2139. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2140. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2141. Baracz, A. P. [1]
 2142. Bar, E. Ryt. [1]
 2143. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2144. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2145. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2146. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2147. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2148. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2149. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2150. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2151. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2152. Babiński, Wacław [1]
 2153. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2154. B.O. Ryt. [1]
 2155. B. B. Ryt. [1]
 2156. Aut. [1]
 2157. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2158. Arslan M. [1]
 2159. Arnold, E. J. [1]
 2160. Arnaud, Étienne [1]
 2161. Armia Krajowa [1]
 2162. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2163. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2164. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2165. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2166. Archibald, M. [1]
 2167. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2168. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2169. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [1]
 2170. Aniela S. Ryt. [1]
 2171. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2172. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2173. Amator [1]
 2174. Alkar [pseud.] [1]
 2175. Al. Pow. [1]
 2176. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2177. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2178. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2179. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2180. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2181. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2182. AWU [1]
 2183. ADAM [1]
 2184. A.S. Ryt. [1]
 2185. A.M. Ryt. [1]
 2186. A. Z. [1]
 2187. A. W. Ryt. [1]
 2188. A. K. ryt. [1]
 2189. A. K. Ryt. [1]
 2190. A. G. Ryt. [1]
 2191. A. C. Ryt. [1]
 2192. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2193. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2194. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [84626]
 2. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [17053]
 3. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [16821]
 4. Prus, Bolesław (1847-1912) [13665]
 5. Bobiński, Antoni [13627]
 6. Ministerstwo Oświaty [13371]
 7. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [12310]
 8. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [11549]
 9. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. [11413]
 10. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [8801]
 11. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [8674]
 12. Pocztowa Kasa Oszczędności [7942]
 13. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [7759]
 14. Załęczny, Jolanta (1959- ) [7727]
 15. Wojewódzki Urząd Statystyczny [7093]
 16. Gawkowski, Robert (1962- ) [6954]
 17. Główny Urząd Statystyczny [6887]
 18. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [6852]
 19. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [6707]
 20. Verne, Jules (1828-1905) [6548]
 21. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [6251]
 22. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [6196]
 23. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [5737]
 24. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [5570]
 25. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [5318]
 26. Arct, Michał (1840-1916) [4775]
 27. Krajowe Biuro Statystyczne [4739]
 28. Egloff, Jerzy [4438]
 29. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [4230]
 30. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4111]
 31. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [3818]
 32. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3529]
 33. Baracz, A. P. [3300]
 34. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3231]
 35. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3200]
 36. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [3198]
 37. Antykwarnia Warszawska [3111]
 38. Urząd Statystyczny w Warszawie [3084]
 39. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [3064]
 40. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [3030]
 41. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2892]
 42. Jaugey, Jean [2862]
 43. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2708]
 44. Antoni Julian Nowowiejski (bł.;1858-1941) [2689]
 45. Osiński, Alojzy (1770-1842) [2630]
 46. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [2580]
 47. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [2563]
 48. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [2388]
 49. Skarga, Piotr (1536-1612) [2385]
 50. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [2313]
 51. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [2240]
 52. Winek, Włodzimierz (1956-) [2236]
 53. Łoza, Stanisław (1888-1956) [2225]
 54. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [2204]
 55. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2166]
 56. Magistrat m.st. Warszawy [2057]
 57. Röber, H. Ryt. [2022]
 58. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1982]
 59. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [1973]
 60. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [1962]
 61. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1929]
 62. Estreicher, Karol (1827-1908) [1919]
 63. Kapuściński, Piotr [1880]
 64. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [1870]
 65. Brandel, Konrad (1838-1920) [1840]
 66. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [1832]
 67. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [1805]
 68. Papierowski, Andrzej Jerzy [1787]
 69. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [1737]
 70. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1720]
 71. Starzyński, Stefan (1893-1939) [1711]
 72. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [1706]
 73. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [1648]
 74. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [1647]
 75. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [1631]
 76. Smoleński, Władysław (1851-1926) [1612]
 77. Górska, Halina (1898-1942) [1610]
 78. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [1584]
 79. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [1583]
 80. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [1565]
 81. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1560]
 82. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1531]
 83. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [1523]
 84. Kneisel, August [1484]
 85. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [1481]
 86. Związek Patriotów Polskich [1479]
 87. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1453]
 88. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1446]
 89. Miejskie Biuro Statystyczne [1435]
 90. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [1404]
 91. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1394]
 92. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1352]
 93. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1341]
 94. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1326]
 95. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [1315]
 96. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1313]
 97. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [1301]
 98. Frączek, Ireneusz (1969- ) [1298]
 99. Muzeum Narodowe (Warszawa) [1296]
 100. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1277]
 101. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1270]
 102. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1268]
 103. Popowski, S. [1240]
 104. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1231]
 105. Małecki, Antoni (1821-1913) [1230]
 106. Zieliński, Jarosław (1958- ) [1226]
 107. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1205]
 108. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [1201]
 109. Tretiak, Józef (1841-1923) [1197]
 110. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [1195]
 111. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1181]
 112. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1179]
 113. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1173]
 114. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1173]
 115. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1171]
 116. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1168]
 117. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1159]
 118. Beyer, Karol (1818-1877) [1144]
 119. [Bielski, Szymon] [1132]
 120. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1131]
 121. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1121]
 122. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1094]
 123. Młoda Polka [pseud.] [1067]
 124. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1064]
 125. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1057]
 126. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [1044]
 127. Lisicki, Roman [988]
 128. Kudyba, Wojciech (1965- ) [985]
 129. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [975]
 130. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [971]
 131. Paulmier, Adrien-Augustin [951]
 132. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [933]
 133. Godlewski, Stefan (1853-1929) [930]
 134. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [929]
 135. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [928]
 136. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [920]
 137. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [901]
 138. Stowarzyszenie Żoliborzan [898]
 139. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [896]
 140. Baronowa X.Y.Z. [896]
 141. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [888]
 142. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [888]
 143. Polski Związek Producentów Filmowych [888]
 144. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [882]
 145. Pawłowski, Zbigniew [881]
 146. Dąbrowski, Stanisław [879]
 147. Judycki, Zbigniew (1948- ) [870]
 148. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [863]
 149. Scott, Walter (1771-1832) [862]
 150. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [857]
 151. Korwin, Ludwik (1904-1988) [857]
 152. Spencer, Herbert (1820-1903) [855]
 153. Polak, Józef (1857-1928) [854]
 154. Winogrodzka, Katarzyna [851]
 155. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [850]
 156. Elkana, J. M. [843]
 157. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [835]
 158. Słowaczyński, Jędrzej [822]
 159. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [822]
 160. Moraczewski, Adam (1907-1941) [811]
 161. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [805]
 162. Zawadzki, Józef (1865-1937) [801]
 163. Hoffman, Franz (1814-1882) [797]
 164. Makowski, Marek [795]
 165. Załęski, Witold (1836-1908) [793]
 166. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [787]
 167. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [781]
 168. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [781]
 169. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [772]
 170. Napoleon I (1769-1821) [763]
 171. Lodge, Edmund (1756-1839) [763]
 172. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [753]
 173. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [753]
 174. Buzek, Józef (1873-1936) [751]
 175. Callier, Edmund (1833-1893) [751]
 176. Centralna Biblioteka Statystyczna [750]
 177. Ganilh, Charles (1758-1836) [740]
 178. Iosephus Flavius (ca 37-103) [739]
 179. Koleżak, Władysław (1854-1924) [735]
 180. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [734]
 181. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [730]
 182. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [729]
 183. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [729]
 184. [Magistrat m. Lwowa] [721]
 185. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [719]
 186. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [717]
 187. Lewicka, Anna (1852-1932) [716]
 188. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [707]
 189. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [697]
 190. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [695]
 191. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [695]
 192. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [695]
 193. Czapiński, Leopold (1838-1911) [694]
 194. Twardo, Stanisław (1883-1982) [688]
 195. Łączkowski, Marceli (?-?) [687]
 196. Askenazy, Szymon (1866-1935) [680]
 197. Erlach, Franz L. (1819-1889) [676]
 198. Rzewuski, Walery (1837-1888) [669]
 199. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [668]
 200. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [666]
 201. Janowski, Aleksander (1866-1944) [664]
 202. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [663]
 203. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [661]
 204. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [657]
 205. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [656]
 206. Chmielewska, Halina [654]
 207. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [653]
 208. Poliński, Józef (1891-1944) [649]
 209. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [648]
 210. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [640]
 211. Elsner, Józef (1769 - 1854) [635]
 212. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [635]
 213. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [634]
 214. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [633]
 215. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [626]
 216. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [626]
 217. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [626]
 218. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [623]
 219. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [618]
 220. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [617]
 221. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [615]
 222. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [614]
 223. Snopek, Kazimierz [611]
 224. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [610]
 225. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [609]
 226. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [604]
 227. Majewski, Erazm (1858-1922) [600]
 228. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [599]
 229. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [598]
 230. Surowiecki, Karol [596]
 231. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [594]
 232. Warnka, Jadwiga [592]
 233. Magistrat Miasta Warszawy [590]
 234. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [589]
 235. Kurpiński, Karol (1785-1857) [588]
 236. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [588]
 237. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [587]
 238. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [585]
 239. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [584]
 240. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [583]
 241. Leist, Ludwig (1891-1967) [582]
 242. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [582]
 243. Guiraud, Paul (1850-1907) [581]
 244. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [577]
 245. [Magistrat goroda Varšavy] [570]
 246. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [569]
 247. Zawiliński, Roman (1855-1932) [564]
 248. Wretowski, Paweł [560]
 249. Suligowski, Adolf (1849-1932) [558]
 250. Biart, Lucjan (1829-1897) [558]
 251. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [557]
 252. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [552]
 253. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [547]
 254. Radliński, Ignacy (1843-1920) [537]
 255. Major Hennequin del Varsaviae [537]
 256. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [536]
 257. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [533]
 258. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [526]
 259. Kucz, Karol (1815-1892) [521]
 260. Biuro Pracy Społecznej [521]
 261. Draper, John William (1811-1882) [520]
 262. Oppman, Artur (1867-1931) [516]
 263. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [515]
 264. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [514]
 265. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [513]
 266. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [513]
 267. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [512]
 268. Broniewski, Władysław (1897-1962) [512]
 269. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [509]
 270. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [509]
 271. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [507]
 272. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [504]
 273. Furgault, Nicolas (1705-1794) [504]
 274. Zarząd Miejski w Równem [503]
 275. Kapuscinski, Petr [503]
 276. Sedlaczek, Lech [502]
 277. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [499]
 278. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [499]
 279. Skwara, Marian (1946- ) [497]
 280. Friedrich, Henryk (1908-1944) [497]
 281. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [495]
 282. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [495]
 283. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [494]
 284. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [493]
 285. Ségur, Sophie de (1799-1874) [491]
 286. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [488]
 287. Pawiński, Adolf (1840-1896) [487]
 288. Rostworowski, Jan (1838-1898) [483]
 289. Samborski, Henryk (1843-1918) [481]
 290. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [478]
 291. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [477]
 292. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [474]
 293. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [466]
 294. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [462]
 295. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [462]
 296. Zapolska Gabriela (1857-1921) [455]
 297. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [455]
 298. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [455]
 299. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [450]
 300. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [449]
 301. Przyborowski, Walery (1845-1913) [447]
 302. Friedhuber de Grubenthal, L. [447]
 303. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [446]
 304. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [446]
 305. Rapaport, Artur (1889-1937) [446]
 306. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [445]
 307. Wysocki Piotr (1797-1874) [441]
 308. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [441]
 309. Giraud, Paul [438]
 310. Wóycicka, Jadwiga [435]
 311. Chompre, Pierre (1698-1760) [435]
 312. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [434]
 313. Kiliński, Jan (1760-1819 [433]
 314. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [432]
 315. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [432]
 316. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [425]
 317. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [424]
 318. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [424]
 319. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [420]
 320. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [418]
 321. Moszczeńska, Iza (1864-1941) [410]
 322. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [410]
 323. Lampert, Kurt (1859-1918) [410]
 324. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [409]
 325. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [408]
 326. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [405]
 327. Snarski, Stanisław (1795-1880) [405]
 328. Bielski, Szymon (1745-1825) [404]
 329. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [402]
 330. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [401]
 331. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [400]
 332. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [400]
 333. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [398]
 334. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [398]
 335. Pokorzyńska, Elżbieta [395]
 336. Marcinkowski, Piotr [395]
 337. Aristoteles (384-322 a.C.) [392]
 338. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [390]
 339. Gorecka, Maria (1835-1922) [389]
 340. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [388]
 341. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [380]
 342. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [379]
 343. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [378]
 344. Cep [Henryk Cepnik] [377]
 345. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [374]
 346. Dickstein, Samuel (1851-1939) [374]
 347. Kiliński, Jan (1760-1819) [374]
 348. [Magistrat m.st. Warszawy] [372]
 349. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [372]
 350. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [372]
 351. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [372]
 352. Baka, Józef (1707-1780) [371]
 353. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [370]
 354. Seruga, Józef (1886-1940) [369]
 355. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [368]
 356. Paciorkowski, Bronisław Gryf [366]
 357. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [366]
 358. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [365]
 359. Dubiecki, Marian (1838-1926) [365]
 360. Heck, Walerian [364]
 361. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [363]
 362. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [363]
 363. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [363]
 364. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [362]
 365. Szatkowska, Lena (1947- ) [360]
 366. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [360]
 367. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [359]
 368. Campe, Joachim Heinrich [359]
 369. Grzymała, Grabowiecki Jan [358]
 370. Kroński, Aleksander (1871-1935) [356]
 371. Hasselbusch, Robert (1983- ). [355]
 372. Zuber, Rudolf (1858-1920) [353]
 373. Siczyński, Walery [353]
 374. [Granke, Stefan] [352]
 375. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [352]
 376. Goszczyńska, Agnieszka [352]
 377. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [351]
 378. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [351]
 379. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [350]
 380. Związek Komunalny (Węgrów) [349]
 381. Styfi, Jan (1839?-1921) [349]
 382. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [346]
 383. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [346]
 384. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [343]
 385. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [343]
 386. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [342]
 387. Arnold, E. J. [340]
 388. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [339]
 389. Berthet, Èlie (1815-1891) [338]
 390. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [337]
 391. Lachowicz, Juliusz. Red. [335]
 392. Legun-Biliński, Antoni. [335]
 393. [Łosiowa, Emilia] [334]
 394. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [334]
 395. Hyodo, Nagao [334]
 396. Tarnacki, Józef. [332]
 397. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [331]
 398. Hansson, Ola (1860-1925) [331]
 399. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [329]
 400. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [327]
 401. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [326]
 402. Grundmann, Karl (1909-1944) [325]
 403. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [324]
 404. J. Z. [324]
 405. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [321]
 406. Krystall, Bronisław (1887-1983) [320]
 407. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [319]
 408. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [318]
 409. Bloch, Jan (1836-1902) [318]
 410. [Miethke, H. O.] [317]
 411. Bersohn, Mathias (1823-1908) [317]
 412. Simmler, Józef (1823-1868) [316]
 413. Schilgen, Hardy (1876-1941) [316]
 414. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [315]
 415. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [315]
 416. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [314]
 417. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [313]
 418. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [312]
 419. Sewer [312]
 420. Alkar [pseud.] [312]
 421. Sigalin, Józef (1909-1983) [311]
 422. Świętochowski, Adam (1864-1914) [311]
 423. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [308]
 424. Passendorfer, Artur (1864-1936) [308]
 425. Lyall, Edna (1857-1903) [308]
 426. Adolph, Witold (1903-1941) [307]
 427. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [306]
 428. Grajnert, Józef [304]
 429. Czartoryska Izabela (1746-1835) [303]
 430. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [302]
 431. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [302]
 432. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [302]
 433. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [301]
 434. Iks Cagnafet [pseud.] [301]
 435. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [300]
 436. Taube, Gustaw jr [299]
 437. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [298]
 438. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [296]
 439. Siebeck, Herman (1842-1920) [296]
 440. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [296]
 441. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [296]
 442. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [295]
 443. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [294]
 444. Nowakowski, Józef (1800-1864) [290]
 445. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [290]
 446. Ryszard, Antoni (1841-1894) [288]
 447. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [287]
 448. Miłkowski, Stanisław [287]
 449. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [287]
 450. Lichota, Władysław Tadeusz [286]
 451. Edgeworth, Maria [284]
 452. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [283]
 453. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [282]
 454. Jabłoński, Tadeusz [280]
 455. Borkowski, Feliks (1840- ?) [279]
 456. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [278]
 457. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [277]
 458. Pawłowski, Kalixt [277]
 459. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [276]
 460. Zipper, Albert (1855-1936) [276]
 461. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [274]
 462. Lissowski, Czesław (1895-1942) [273]
 463. Chodyński, Adam Antoni [273]
 464. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [272]
 465. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [271]
 466. Morawska, Zofia (1848-1922) [271]
 467. Świderski, Leopold (1853-1925) [270]
 468. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [270]
 469. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [270]
 470. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [269]
 471. X. Y. Z. [269]
 472. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [269]
 473. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [269]
 474. Jachowiczowa, Antonina [269]
 475. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [269]
 476. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [268]
 477. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [268]
 478. Paprocki, Bartosz [268]
 479. Maliszewski, Edward (1875-1928) [267]
 480. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [267]
 481. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [266]
 482. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [265]
 483. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [265]
 484. Peretz, Adolf (1855-1933) [265]
 485. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [263]
 486. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [262]
 487. Gold, Artur (1897-1942) [261]
 488. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [258]
 489. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [258]
 490. Pécaut, Elie [258]
 491. Baude, K. [258]
 492. Portner, Szymon (18..-?) [257]
 493. Stefani, Józef (1800-1876) [256]
 494. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [256]
 495. Bojarska, Stefanja [254]
 496. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [253]
 497. Czerniawski, Jan [253]
 498. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [252]
 499. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [252]
 500. Typiak, Piotr [252]
 501. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 502. Podwiński, Stanisław [252]
 503. Szujski, Józef (1835-1883) [251]
 504. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [250]
 505. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [250]
 506. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [250]
 507. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [250]
 508. Lejko, Krystyna (1933- ) [249]
 509. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [249]
 510. Korotyński, Władysław (1866-1924) [248]
 511. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [247]
 512. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [246]
 513. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [246]
 514. Pawe, L. [246]
 515. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [244]
 516. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [243]
 517. Röber, F. H. Ryt. [242]
 518. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [240]
 519. Chankowski, Henryk (1882-1944) [240]
 520. Piotrowski, Andrzej [239]
 521. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [239]
 522. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [238]
 523. Czerwiński, Franciszek [238]
 524. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [237]
 525. Jeżowski, M [237]
 526. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [236]
 527. Piłsudski, Józef (1867-1935) [235]
 528. Dalecka, Wanda (1862-1932) [235]
 529. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [234]
 530. Kolberg, Oskar (1814-1890) [234]
 531. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [234]
 532. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [234]
 533. Eile, Henryk (1878-1939) [234]
 534. Strauss, Johann (1825-1899) [232]
 535. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [232]
 536. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [231]
 537. Hoffman, Karol (1855-1937) [231]
 538. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [230]
 539. Szajnocha, Karol (1818-1868) [230]
 540. Strindberg, August (1849-1912) [230]
 541. Kumidor, Zbigniew [230]
 542. Jahner, Alfred (1860-1934) [230]
 543. Osterloff, Edmund (1863-1938) [228]
 544. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [228]
 545. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [227]
 546. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [227]
 547. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [227]
 548. Aimard, Gustave (1818-1883) [227]
 549. Rytel, Kazimiera (?-?) [226]
 550. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [224]
 551. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [223]
 552. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [222]
 553. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [222]
 554. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [221]
 555. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [220]
 556. Dénoix, Victorin [220]
 557. Bezak, Paweł (1983- ) [220]
 558. Boratyński, Wacław (1908-1939) [219]
 559. Warszawski Szpital dla Dzieci [217]
 560. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [217]
 561. Kryński, Adam (1844-1932) [217]
 562. Ejsmond, Julian (1892-1930) [216]
 563. Rumianek, Stanisław [215]
 564. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [214]
 565. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [213]
 566. Borucki, Juliusz [213]
 567. Szlendak, Adam (1881-1937) [212]
 568. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [210]
 569. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [209]
 570. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [209]
 571. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [209]
 572. Neyman, Jerzy (1894-1981) [209]
 573. Związek Miast Polskich [209]
 574. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [209]
 575. Turowski, Stanisław (1880-1936) [208]
 576. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [208]
 577. Demby, Stefan (1862-1939) [208]
 578. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [208]
 579. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [207]
 580. Maël, Pierr. [207]
 581. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [207]
 582. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [206]
 583. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [206]
 584. Ministerstwo Odbudowy Kraju [206]
 585. Ministerstwo Kultury i Sztuki [206]
 586. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [205]
 587. J. Ł. Ryt. [205]
 588. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [204]
 589. Kowalewski, T. [204]
 590. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [203]
 591. Mościcki, Henryk (1881-1952) [203]
 592. Bełza, Władysław (1847-1913) [203]
 593. Chmiel, Adam (1865-1934) [202]
 594. Kaczkowski, Zygmunt [201]
 595. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [201]
 596. Wrześniowski, August (1836-1892) [200]
 597. Nałęcz, Edward [199]
 598. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [198]
 599. Warnkówna, Jadwiga [198]
 600. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [198]
 601. Jelínek, Edvard (1855-1897) [198]
 602. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [197]
 603. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [197]
 604. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [197]
 605. Piltz, Franciszek (1895-1941) [197]
 606. Kaczyński, Witold [197]
 607. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [197]
 608. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [196]
 609. Płoska-Łoś, Irena [196]
 610. Krasiński, Edward (1870-1940) [193]
 611. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [192]
 612. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [192]
 613. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [192]
 614. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [191]
 615. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [191]
 616. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [191]
 617. Freudenson, Daniel (1847-1931) [191]
 618. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [190]
 619. Koroniarz [190]
 620. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [190]
 621. Warszawska Gmina Starozakonnych [190]
 622. Strzelecki, Jan (1886-1944) [190]
 623. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [190]
 624. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [189]
 625. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [189]
 626. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [189]
 627. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [188]
 628. Windakiewicz, Kazimierz [187]
 629. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [187]
 630. Jeske, August (1836-1875) [187]
 631. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [186]
 632. Kulski, Julian (1892-1976) [185]
 633. Bykowski, Leon [185]
 634. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [185]
 635. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [185]
 636. Motas, Maciej [185]
 637. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [184]
 638. Abdullah Frères [pseud.] [184]
 639. Marczyński, Józef (1891-1940) [184]
 640. Dante, Alighieri (1265-1321) [184]
 641. Grabowski, Antoni (1857-1921) [183]
 642. Walter. Ryt. [182]
 643. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [182]
 644. Hufsky [178]
 645. Gmitruk, Janusz (1948- ) [178]
 646. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [178]
 647. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [178]
 648. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [178]
 649. Szubert, Awit (1837-1919) [177]
 650. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [177]
 651. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [177]
 652. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [177]
 653. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [177]
 654. Sandaeu, Jules (1811-1833) [176]
 655. Normand, Charles (1848- ) [176]
 656. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [176]
 657. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [176]
 658. Wójtowicz, Władysław J. [175]
 659. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [175]
 660. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [175]
 661. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [175]
 662. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [174]
 663. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [174]
 664. Instytut Spraw Społecznych [173]
 665. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [172]
 666. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [172]
 667. Biernacki, Bolesław (1865- ) [172]
 668. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [171]
 669. Damse, Józef (1789-1852) [170]
 670. Roeber, F. H. Ryt. [170]
 671. Maciejowski, Adam (1874-1919) [170]
 672. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [169]
 673. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [168]
 674. Ostrowski, Tomasz (?-?) [168]
 675. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [167]
 676. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [167]
 677. [Schier, František Václav (1804-1864)] [167]
 678. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [166]
 679. Olszewski, K.[azimierz] [166]
 680. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [166]
 681. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [166]
 682. Związek Buchalterów (Warszawa) [165]
 683. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [164]
 684. Ines, Albert (1620-1658) [164]
 685. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [163]
 686. Węgrzecki, S. [163]
 687. Stablewski, Florian (1841-1906) [162]
 688. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [162]
 689. [Lindley, William (1808-1900)] [161]
 690. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [161]
 691. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [160]
 692. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [160]
 693. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [159]
 694. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [159]
 695. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [158]
 696. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [157]
 697. Popielewski [157]
 698. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [157]
 699. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [155]
 700. Wahrendorff, O. [155]
 701. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [155]
 702. Wierzbowski, Theodorus [154]
 703. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [154]
 704. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [153]
 705. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [152]
 706. Rutska, Halina (1868-1932) [152]
 707. Pyzowski, Adam (1874-1931) [151]
 708. Hahn, Wiktor (1871-1959) [150]
 709. Osmański, Wojciech (1834-1908) [150]
 710. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [150]
 711. Mottl, Adam (1928-2013) [149]
 712. Chęciński, Jan (1826-1874) [149]
 713. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [148]
 714. Racher, Jessica. Z-ca. red. [148]
 715. Pennec, Joanna. Opiekun [148]
 716. Ossibach-Budzyński, Andrzej [148]
 717. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [148]
 718. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [147]
 719. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [147]
 720. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [147]
 721. Franczak, Lech (1939- ) [147]
 722. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [146]
 723. B. P. Ryt. [145]
 724. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [145]
 725. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [145]
 726. Piotr Krakowianin [pseud.] [145]
 727. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [145]
 728. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [145]
 729. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [144]
 730. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [144]
 731. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [144]
 732. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [144]
 733. Karoli, Aleksander (1838-1915) [143]
 734. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [142]
 735. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [141]
 736. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [141]
 737. Compagnie d'Electricité de Varsovie [141]
 738. Bolesławicz [pseud.] [141]
 739. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [140]
 740. Bułhak ,Jan (1876-1950) [140]
 741. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [139]
 742. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [139]
 743. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [139]
 744. Sigismond. Fot. [138]
 745. Achtel, Józef [138]
 746. Röber, G. Ryt. [138]
 747. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [138]
 748. Sędlikowski, Aleksander [138]
 749. Gebhard, podporucznik [137]
 750. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [136]
 751. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [136]
 752. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [136]
 753. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [136]
 754. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [136]
 755. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [135]
 756. Bzowska, Maria (1871-1906) [135]
 757. Dębski, Michał [134]
 758. Liga Morska i Kolonialna [133]
 759. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [133]
 760. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [133]
 761. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [132]
 762. Godebski, Cyprian (1765-1809) [132]
 763. Wyss, Johann David (1743-1818) [131]
 764. Loth, August (1869-1944) [131]
 765. Dombrowski, Władysław [130]
 766. Kowalski, L. Fot. [130]
 767. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [130]
 768. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [130]
 769. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [129]
 770. Dom Sztuki (Warszawa) [129]
 771. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [129]
 772. Syroczyński, Leon (1844-1925) [129]
 773. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [129]
 774. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [129]
 775. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [129]
 776. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [129]
 777. Al. Pow. [129]
 778. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [128]
 779. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [128]
 780. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [128]
 781. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [127]
 782. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [127]
 783. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [127]
 784. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [126]
 785. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [125]
 786. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [125]
 787. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [124]
 788. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [124]
 789. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [124]
 790. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [124]
 791. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [124]
 792. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [124]
 793. W. M. K. [124]
 794. Warszawski Lombard Miejski [123]
 795. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [123]
 796. Bauman, R. Lit. [123]
 797. Wojnarowicz Weseła [123]
 798. Latoszek, Jacek [123]
 799. Komorowska-Filipiak, Romana [123]
 800. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [123]
 801. P. B. Ryt. [122]
 802. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [122]
 803. Staszic, Stanisław (1755-1826) [122]
 804. Żeleński, Władysław (1837-1921) [121]
 805. A. Z. [120]
 806. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [119]
 807. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [119]
 808. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [119]
 809. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [119]
 810. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [119]
 811. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [119]
 812. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [119]
 813. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [118]
 814. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [118]
 815. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [118]
 816. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [118]
 817. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [117]
 818. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [117]
 819. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [117]
 820. Breyer, Albert (1889-1939) [117]
 821. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [116]
 822. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [116]
 823. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [116]
 824. J. Ł. [116]
 825. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [116]
 826. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [116]
 827. Polski Czerwony Krzyż we Francji [115]
 828. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [115]
 829. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [114]
 830. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [114]
 831. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [114]
 832. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [114]
 833. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [113]
 834. Śmigielska, Józefa [112]
 835. Szkoła Realna imienia Staszica [112]
 836. Bandurski, Władysław (1865-1932) [112]
 837. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [111]
 838. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [111]
 839. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [110]
 840. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [110]
 841. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [110]
 842. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [110]
 843. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [110]
 844. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [109]
 845. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [109]
 846. Wizimirska, Barbara [109]
 847. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [109]
 848. Jaworski, Józef (1859-1920) [109]
 849. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [109]
 850. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [109]
 851. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [108]
 852. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [108]
 853. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [108]
 854. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [107]
 855. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [107]
 856. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [107]
 857. Zajączkowska, Zuzanna [107]
 858. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [107]
 859. Namysłowski, Karol (1856-1925) [106]
 860. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [106]
 861. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [106]
 862. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [106]
 863. Czermański, Zdzisław [106]
 864. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [105]
 865. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [105]
 866. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [105]
 867. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [104]
 868. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [104]
 869. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [104]
 870. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [103]
 871. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [103]
 872. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [103]
 873. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [102]
 874. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [102]
 875. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [101]
 876. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [101]
 877. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [101]
 878. Niemojewski, Lech (1894-1952) [101]
 879. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [101]
 880. Peszke, Ignacy (1877-1925) [100]
 881. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [100]
 882. Buchcar, Karol. Fot. [100]
 883. Dancla, Charles(1817-1907) [99]
 884. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [99]
 885. ADAM. Ryt. [98]
 886. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [98]
 887. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [98]
 888. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [98]
 889. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [97]
 890. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [97]
 891. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [97]
 892. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [96]
 893. Komar, Józef [96]
 894. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [96]
 895. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [96]
 896. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [96]
 897. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [96]
 898. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [96]
 899. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [95]
 900. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [95]
 901. Wybranowski, Władysław (?-?) [95]
 902. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [95]
 903. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [94]
 904. Śliwiński, Jan [94]
 905. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [94]
 906. Fleck L. Red. [et al.] [94]
 907. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [93]
 908. Pusch, Maurycy (1828-1902) [93]
 909. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [93]
 910. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [93]
 911. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [93]
 912. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [92]
 913. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [92]
 914. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [92]
 915. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [91]
 916. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [91]
 917. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [91]
 918. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [91]
 919. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [91]
 920. Wanda Cymerman (red. nacz.) [90]
 921. Bogucki, Adolf (1835-1894) [90]
 922. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [90]
 923. Matrzak, Jerzy [90]
 924. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [89]
 925. Stolpe, Alojzy (?-1824) [89]
 926. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [89]
 927. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [89]
 928. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [89]
 929. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [88]
 930. Tomek Piast [pseud.] [88]
 931. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [88]
 932. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [88]
 933. Pachucki, Marian (1888-1961) [88]
 934. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [88]
 935. Giergielewicz Jan (1898-1953) [88]
 936. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [87]
 937. Leliwa, Alfred [87]
 938. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [87]
 939. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [87]
 940. Patronat Opieki nad Więźniami [87]
 941. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965) ] [87]
 942. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [87]
 943. Osotowicz, Jerzy. Red. [86]
 944. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [85]
 945. Mulert, Ludwik (1818-1875) [85]
 946. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [85]
 947. Wróblewski, K. [85]
 948. Słomkowska, Alina (1929-1995) [85]
 949. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [85]
 950. Filipiak, Grzegorz [85]
 951. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [84]
 952. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [84]
 953. Zaleski, August (1883-1972) [84]
 954. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [84]
 955. Tarnacki, Józef [84]
 956. Gołębiewska, Wanda [84]
 957. Fuks, Marjan (1884-1935) [84]
 958. Baum, Stefan (1892-1964) [84]
 959. Baumann, R. Lit. [83]
 960. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [83]
 961. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [83]
 962. Ślaski, Bolesław (1870- ) [83]
 963. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [83]
 964. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [83]
 965. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [82]
 966. Morżkowska, Antonina [82]
 967. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [81]
 968. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [81]
 969. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [81]
 970. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [80]
 971. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [80]
 972. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [80]
 973. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [80]
 974. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [80]
 975. Arctowski, Henryk (1871-1958) [80]
 976. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [79]
 977. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [79]
 978. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [79]
 979. Frick, L. [79]
 980. Kozłowski, Jan J. [79]
 981. Hoffmann Regierungsdirektor [79]
 982. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [79]
 983. L. N. Ryt. [78]
 984. Wójcicki, Jerzy [78]
 985. Leśniewska, B. [78]
 986. Stefanow, Piotr [77]
 987. Socha, Szczepan [77]
 988. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [77]
 989. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [77]
 990. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [77]
 991. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [77]
 992. Schmid, Christoph von (1768-1854) [77]
 993. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [77]
 994. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [77]
 995. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [77]
 996. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [77]
 997. Amatorski Zespół Teatralny [77]
 998. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [76]
 999. Kossak, Wojciech (1856-1942) [76]
 1000. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [76]
 1001. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [76]
 1002. Babiński, Wacław [76]
 1003. A. M. Ryt. [75]
 1004. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [75]
 1005. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [75]
 1006. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [75]
 1007. Rembiel, St. [75]
 1008. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [75]
 1009. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [75]
 1010. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [74]
 1011. Pałac Sztuki (Warszawa) [74]
 1012. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [74]
 1013. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [74]
 1014. Jotes [74]
 1015. Czajkowski, Paweł (-1839) [74]
 1016. Broch.[owski], B. Ryt. [73]
 1017. Diabelli, Anton (1781-1858) [73]
 1018. Kleczyński, Jan (1837-1895) [73]
 1019. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [73]
 1020. Uniwersytet Warszawski [73]
 1021. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [73]
 1022. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [73]
 1023. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [73]
 1024. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [72]
 1025. Tor, Stanisław [72]
 1026. Puc, B[ronisław] [72]
 1027. Koniński, Kazimierz [72]
 1028. Hoppe, Stanisław (1893- ) [72]
 1029. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [72]
 1030. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [71]
 1031. Zbyszewski [71]
 1032. Stern, Anatol (1899-1968) [71]
 1033. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [71]
 1034. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [71]
 1035. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [70]
 1036. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [70]
 1037. Święcicka, Jadwiga (?-?) [70]
 1038. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [70]
 1039. Przyłęcki, Henryk [70]
 1040. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [70]
 1041. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [69]
 1042. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [69]
 1043. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [69]
 1044. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [69]
 1045. Kaczmarski, S. [69]
 1046. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [69]
 1047. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [69]
 1048. Burmistrz w.z. Becher [69]
 1049. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [68]
 1050. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [68]
 1051. [Leger, Louis (1843-1923)] [68]
 1052. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [68]
 1053. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [68]
 1054. Jankowski, Józef [68]
 1055. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [68]
 1056. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [68]
 1057. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [67]
 1058. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [67]
 1059. Łubieński, Edward (1819-1867) [67]
 1060. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [67]
 1061. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [67]
 1062. Mahomet II [67]
 1063. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [67]
 1064. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [66]
 1065. Diveky, Adrjan (1880-1965) [66]
 1066. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [66]
 1067. (E) [66]
 1068. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [65]
 1069. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [65]
 1070. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [65]
 1071. [Quirini, Edward] [65]
 1072. [Grabiec (?-?)] [65]
 1073. Wesoły Wujaszek [65]
 1074. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [65]
 1075. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [65]
 1076. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [65]
 1077. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [65]
 1078. Pohoski, Jan (1889-1940) [65]
 1079. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [64]
 1080. Żychliński, Jan. Wstęp [64]
 1081. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [64]
 1082. Zalewski, Stanisław (1925- ) [64]
 1083. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [64]
 1084. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [64]
 1085. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [64]
 1086. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [64]
 1087. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [64]
 1088. Białecki, Paweł. Red. [64]
 1089. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [63]
 1090. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [63]
 1091. Muszkowski, Jan (1882-1953) [63]
 1092. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [63]
 1093. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [63]
 1094. Związek Miast Królestwa Polskiego [63]
 1095. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [63]
 1096. Goublier, Gustave (1856-1926) [63]
 1097. Skornia-Roszij, Maria [62]
 1098. Rydel, Lucjan (1870-1918) [62]
 1099. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [62]
 1100. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [62]
 1101. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [62]
 1102. Kozyra, Anna [62]
 1103. Hadyna, Łukasz (1982- ) [62]
 1104. Hadyna, Stanisław (1984- ) [62]
 1105. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [62]
 1106. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [62]
 1107. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [61]
 1108. Sulistrowski, Kazimierz [61]
 1109. "Młoda Sztuka" [61]
 1110. [Kasa Chorych (Warszawa)] [61]
 1111. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [61]
 1112. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [61]
 1113. Joteyko, Józefa (1866-1928) [61]
 1114. Jeska, Stanisława (1867-1936) [61]
 1115. Ioteyko I. [na s. tyt.] [61]
 1116. Gorski, Stefan (1882-1941) [61]
 1117. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [61]
 1118. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [60]
 1119. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [60]
 1120. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [60]
 1121. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [60]
 1122. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [60]
 1123. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [59]
 1124. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [59]
 1125. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [59]
 1126. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [59]
 1127. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [59]
 1128. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [59]
 1129. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [59]
 1130. Gottlieb Leopold (1879-1934) [59]
 1131. Automobilklub Warszawski [58]
 1132. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [58]
 1133. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [58]
 1134. Strasburger, Edward (1882-1923) [58]
 1135. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [58]
 1136. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [58]
 1137. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [58]
 1138. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [58]
 1139. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [58]
 1140. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [58]
 1141. Fajans, Wacław (1884-1973) [58]
 1142. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [58]
 1143. Barclay, John (1582-1621) [58]
 1144. Gruziel, L. Fot. [57]
 1145. Magistrat der Hauptstadt Warschau [57]
 1146. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [57]
 1147. Szenajch, Władysław (1879-1964) [57]
 1148. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [57]
 1149. [Gutry, Maria (1899-1988)] [57]
 1150. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [57]
 1151. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [57]
 1152. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [57]
 1153. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [57]
 1154. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [57]
 1155. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [57]
 1156. K.K. Ryt. [56]
 1157. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [56]
 1158. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [56]
 1159. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [56]
 1160. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [56]
 1161. Szymkiewicz, Józef [56]
 1162. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [56]
 1163. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [56]
 1164. Komenda I Brygady Legionów Polskich [56]
 1165. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [55]
 1166. Teichmann, Antoni (1798-1877) [55]
 1167. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [55]
 1168. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [55]
 1169. Weinberg P. [55]
 1170. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [55]
 1171. Siemieński, Lucjan [55]
 1172. Dumax, [Victor] (1827-1894) [55]
 1173. Armia Krajowa [55]
 1174. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [55]
 1175. Kozłowski, Karol (1840-1890) [54]
 1176. Malewicz, Jadwiga [54]
 1177. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [54]
 1178. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [54]
 1179. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [54]
 1180. Puciata, Ryszard (?-1942) [54]
 1181. Niemojowska, Maria (1870?-?) [54]
 1182. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [54]
 1183. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [54]
 1184. Estreicher, Karol (1906-1984) [54]
 1185. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [53]
 1186. Kostka, J. [53]
 1187. Witkowski, Wincenty [53]
 1188. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [53]
 1189. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [53]
 1190. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [53]
 1191. Oniszewski, Jan Teofil [53]
 1192. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [53]
 1193. Magnus, Wiktor [53]
 1194. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [53]
 1195. Dom ks. Boduena [53]
 1196. Sterzycki, Z. Fot. [52]
 1197. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [52]
 1198. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [52]
 1199. Simcis, Gen [52]
 1200. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [52]
 1201. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [52]
 1202. Kątski, Apolinary (1825-1879) [52]
 1203. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [52]
 1204. Banner, M. Red. [52]
 1205. [Franck] [52]
 1206. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [52]
 1207. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [52]
 1208. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [52]
 1209. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [52]
 1210. Lipiński, Józef (1777-1811) [52]
 1211. Kondor, Ernst. [52]
 1212. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [52]
 1213. Dr Fischer, Gubernator [52]
 1214. Dr Fischer, Gouverneur [52]
 1215. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [52]
 1216. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [51]
 1217. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [51]
 1218. Krynicki, M. Lit. [51]
 1219. Starczewski, Jan (1904-1981) [51]
 1220. Rzepko, Władysław (1854-1932) [51]
 1221. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [51]
 1222. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [51]
 1223. Urmowski Klemens (1780-1827) [51]
 1224. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [51]
 1225. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [51]
 1226. Lejowa, Emilia (1839-1906) [51]
 1227. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [51]
 1228. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [50]
 1229. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [50]
 1230. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [50]
 1231. Münchheimer, Adam (1830-1904) [50]
 1232. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [50]
 1233. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [50]
 1234. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [50]
 1235. Regulski, Aleksander (1839-1884) [49]
 1236. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [49]
 1237. Rada Regencyjna [49]
 1238. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [49]
 1239. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [49]
 1240. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1241. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [49]
 1242. Tomasz Ogończyk [pseud.] [49]
 1243. Syndykat Rolniczy Warszawski [49]
 1244. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [49]
 1245. Sobieski, Wacław (1872-1935) [49]
 1246. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [49]
 1247. Laskowski, Otton (1892-1953) [49]
 1248. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [49]
 1249. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [49]
 1250. Adam, Julius (1826-1874) [49]
 1251. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [48]
 1252. Siekierski, Franciszek [48]
 1253. [Omm, Peter] [48]
 1254. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [48]
 1255. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [48]
 1256. Wars, Henryk (1902-1977) [48]
 1257. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [48]
 1258. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [48]
 1259. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [48]
 1260. Landowski, Paweł (1843-1894) [48]
 1261. Konopka, Józef (1884-1940) [48]
 1262. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [48]
 1263. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [48]
 1264. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [47]
 1265. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [47]
 1266. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [47]
 1267. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [47]
 1268. Hähle, G. Ryt. [47]
 1269. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [47]
 1270. A.T.T. [47]
 1271. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [47]
 1272. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [47]
 1273. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [47]
 1274. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [47]
 1275. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [47]
 1276. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [47]
 1277. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [46]
 1278. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [46]
 1279. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [46]
 1280. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [46]
 1281. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [46]
 1282. [Świtalska, H. (?-?)] [46]
 1283. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [46]
 1284. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [46]
 1285. Stecher, August (?-?) [46]
 1286. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [46]
 1287. Naoczny świadek [46]
 1288. Moder, Paul (1896-1942) [46]
 1289. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [46]
 1290. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [46]
 1291. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [45]
 1292. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [45]
 1293. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [45]
 1294. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [45]
 1295. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [45]
 1296. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [45]
 1297. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [45]
 1298. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [45]
 1299. Vollstedt, Robert (1854-1919) [45]
 1300. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [45]
 1301. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [45]
 1302. Orda, Napoleon (1807-1883) [45]
 1303. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [45]
 1304. Mikucka, Aniela (1904-1950) [45]
 1305. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [45]
 1306. Kownacka, Maria (1894-1982) [45]
 1307. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [45]
 1308. Collodi, Carlo (1826-1890) [45]
 1309. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [44]
 1310. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [44]
 1311. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [44]
 1312. Kubełka, Ignacy [44]
 1313. Łukasik, Jan (1910- ) [44]
 1314. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [44]
 1315. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [44]
 1316. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [44]
 1317. Gąsiorowska, Natalja [44]
 1318. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [44]
 1319. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [44]
 1320. Egghard, Jules(1833-1867) [44]
 1321. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [43]
 1322. Kataszek, Szymon (1898-1943) [43]
 1323. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [43]
 1324. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [43]
 1325. Związek Polskich Artystów Plastyków [43]
 1326. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [43]
 1327. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [43]
 1328. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [43]
 1329. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [43]
 1330. Rodzina Lekarska (Warszawa) [43]
 1331. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [43]
 1332. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [43]
 1333. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [43]
 1334. Charszewski, Ignacy [43]
 1335. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [42]
 1336. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [42]
 1337. Roeber. H. Ryt. [42]
 1338. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [42]
 1339. Podolski, Ignacy (1854-1888) [42]
 1340. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [42]
 1341. Krasowska Helena [42]
 1342. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [42]
 1343. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [42]
 1344. Gross, Adam (1818-1880) [42]
 1345. Giełda Mięsna (Warszawa) [42]
 1346. Abrahams, Maurice (1883-1931) [42]
 1347. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [41]
 1348. Zabłocki, F. Ryt. [41]
 1349. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [41]
 1350. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [41]
 1351. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [41]
 1352. Uziembło, Adam (1885-1971) [41]
 1353. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [41]
 1354. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [41]
 1355. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [41]
 1356. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [41]
 1357. Janiczek, Józef (1900-1976) [41]
 1358. Gross, Napoleon (fl. 1863) [41]
 1359. Bach, Emanuel (1714-1788) [41]
 1360. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [40]
 1361. Nowialis [40]
 1362. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [40]
 1363. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [40]
 1364. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [40]
 1365. Trzemeski, Edward (1843-1905) [40]
 1366. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [40]
 1367. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [40]
 1368. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [40]
 1369. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [40]
 1370. Gutry, Maria (1899-1988) [40]
 1371. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [40]
 1372. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [40]
 1373. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [40]
 1374. Bank Handlowy (Warszawa) [40]
 1375. Przykorski, K. (1840-1882) [39]
 1376. Winter, Peter (1754-1825) [39]
 1377. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [39]
 1378. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [39]
 1379. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [39]
 1380. Jonzeck, Waldemar [39]
 1381. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [39]
 1382. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [39]
 1383. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [39]
 1384. J. K. Ryt. [38]
 1385. Voss, Carl (1815-1882) [38]
 1386. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [38]
 1387. Teatr Narodowy (Warszawa) [38]
 1388. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [38]
 1389. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [38]
 1390. Rożek, Edmund. Red. [38]
 1391. Pusch, Alois Maria de [38]
 1392. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [38]
 1393. Olesiński, Karol (1902-1939) [38]
 1394. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [38]
 1395. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [38]
 1396. Czerny, Carl(1791-1857) [38]
 1397. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [37]
 1398. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [37]
 1399. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [37]
 1400. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [37]
 1401. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [37]
 1402. [Polska Macierz Szkolna] [37]
 1403. Związek Katolicki [37]
 1404. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [37]
 1405. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [37]
 1406. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [37]
 1407. Piekacz, J. Fot. [37]
 1408. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [37]
 1409. Lewandowski, Adam (1889-1951) [37]
 1410. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [37]
 1411. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [37]
 1412. Ajdacki, Paweł (1970- ) [37]
 1413. Dziedzic, P. Ryt. [36]
 1414. "Orion" [36]
 1415. Szczeciński, K. Fot. [36]
 1416. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [36]
 1417. Niedzielski, Jan (ksiądz) [36]
 1418. il [36]
 1419. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [36]
 1420. Whiting, A. [36]
 1421. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [36]
 1422. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [36]
 1423. Tonioli, D. [36]
 1424. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [36]
 1425. Surzyński, Józef (1851-1919) [36]
 1426. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [36]
 1427. Orlicz, Michał (1893-1970) [36]
 1428. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [36]
 1429. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [36]
 1430. Komitet Budowy Pomników [36]
 1431. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [36]
 1432. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [36]
 1433. Huzarski, Jerzy [36]
 1434. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [36]
 1435. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [36]
 1436. Cybulski, Izydor Józef [36]
 1437. Bogusławski, Edward (1848-1917) [36]
 1438. Centralny Komitet Robotniczy PPS [35]
 1439. Sturm, Adam (?-1872) [35]
 1440. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [35]
 1441. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [35]
 1442. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [35]
 1443. Rybicki, Anastazy [35]
 1444. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [35]
 1445. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [35]
 1446. Grabowski, Józef (18..- ?) [35]
 1447. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [34]
 1448. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [34]
 1449. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [34]
 1450. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [34]
 1451. Związek Bibliotekarzy Polskich [34]
 1452. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [34]
 1453. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [34]
 1454. Syrewicz, Xawery [34]
 1455. Sosnkowski, Józef [34]
 1456. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [34]
 1457. Pilati, Auguste (1810-1877) [34]
 1458. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [34]
 1459. Osmała, Marcin (1863-1921) [34]
 1460. Kasterska, Maria [34]
 1461. Janczewski, S. Red. [34]
 1462. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [34]
 1463. Bio [pseud.] [34]
 1464. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [33]
 1465. Gall, Jan Karol (1856-1912) [33]
 1466. [brak] [33]
 1467. Polska Macierz Szkolna [33]
 1468. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [33]
 1469. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [33]
 1470. Rudkowski, Mat. (?-?) [33]
 1471. Konewka, Antoni (1885-1944) [33]
 1472. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [33]
 1473. Janowski, Benon (1873-) [33]
 1474. Grem, Tomasz (17..-18..) [33]
 1475. Field, John (1782-1837) [33]
 1476. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [33]
 1477. Jarmużyński, J. Ryt. [32]
 1478. Telakowski, [Jan]. Ryt. [32]
 1479. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [32]
 1480. Pistyner, M. [32]
 1481. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [32]
 1482. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [32]
 1483. Espen, Theodor (1847-1906) [32]
 1484. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [32]
 1485. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [32]
 1486. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [32]
 1487. Twardzicki, Walery (1838-1902) [32]
 1488. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [32]
 1489. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [32]
 1490. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [32]
 1491. S. E. [32]
 1492. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [32]
 1493. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [32]
 1494. Polskie Towarzystwo Artystyczne [32]
 1495. O liść dębu [32]
 1496. K. M. Ryt. [32]
 1497. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [32]
 1498. Helmer, Charles(18..-1938) [32]
 1499. E. S. [32]
 1500. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [32]
 1501. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [32]
 1502. Dowódca Armii Krajowej [32]
 1503. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [31]
 1504. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [31]
 1505. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [31]
 1506. Okuń, Edward (1872-1945) [31]
 1507. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [31]
 1508. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [31]
 1509. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [31]
 1510. Wołek, Adam [31]
 1511. Tarczyński, Władysław [31]
 1512. Studnicki, Władysław (1865-1953) [31]
 1513. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [31]
 1514. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [31]
 1515. Kowala, G. [31]
 1516. Kapituła Odznaki [31]
 1517. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [31]
 1518. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [31]
 1519. Bizański, Stanisław (1846-1890) [31]
 1520. ADAM [31]
 1521. Krzyżanowski, K. [30]
 1522. Association d'Assurance des Industriels Polonais [30]
 1523. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [30]
 1524. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [30]
 1525. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [30]
 1526. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [30]
 1527. Strasburger, Henryk (1887-1951) [30]
 1528. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [30]
 1529. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [30]
 1530. Radoszewska, A. J. [30]
 1531. Naumann, Karl [30]
 1532. Kapliński, Franciszek (?-?) [30]
 1533. Janusz [30]
 1534. Jankiewicz, Stanisław [30]
 1535. Górski, Władysław (1846-1915) [30]
 1536. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [30]
 1537. A. C. Ryt. [30]
 1538. "Orion". Fot. [29]
 1539. Urbanowicz, Szymon (?-?) [29]
 1540. Żelaznowski, Andrzej [29]
 1541. [Płoza-Doliński, Marek] [29]
 1542. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [29]
 1543. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [29]
 1544. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [29]
 1545. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [29]
 1546. Polska Partia Socjalistyczna [29]
 1547. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [29]
 1548. Medeksza, Antoni [29]
 1549. Kolitowski, Adam (1878-1971) [29]
 1550. Kautecki, Antoni [29]
 1551. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [29]
 1552. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [29]
 1553. Mulert, Ludwik (1818-1875). fot [28]
 1554. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [28]
 1555. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [28]
 1556. Stolz, Robert (1880-1975) [28]
 1557. Kohn, Alfred (1960- ) [28]
 1558. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [28]
 1559. Wołkiewicz, Hanna [28]
 1560. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [28]
 1561. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [28]
 1562. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [28]
 1563. Próchnik, Adam (1892-1942) [28]
 1564. Plewczyński, F. [28]
 1565. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [28]
 1566. Dan, Władysław (1902-2000) [28]
 1567. Brochowski, B. Ryt. [28]
 1568. Brauman, Władysław [28]
 1569. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [28]
 1570. Maszyński, Piotr (1855-1934) [27]
 1571. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [27]
 1572. Macura, Władysław (1896-1935) [27]
 1573. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [27]
 1574. Związek Polskich Artystów Grafików [27]
 1575. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [27]
 1576. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [27]
 1577. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [27]
 1578. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [27]
 1579. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [27]
 1580. Plater, Karol [27]
 1581. Komitet Obywatelski Starego Miasta [27]
 1582. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [27]
 1583. Fabiszewski, M. [27]
 1584. Baynes, Sydney (1879-1938) [27]
 1585. Schubert, Franz (1797-1828) [26]
 1586. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [26]
 1587. Conrad. Fot. [26]
 1588. [Fernand, Jacques (?-?)] [26]
 1589. Zinserling, Borys von (1889-1961) [26]
 1590. Yvain, Maurice (1891-1965) [26]
 1591. Walicki, Franciszek (1874-1964) [26]
 1592. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [26]
 1593. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1594. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [26]
 1595. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [26]
 1596. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [26]
 1597. Mieczkowski, Jan (syn) [26]
 1598. Lewak, Adam (1891-1963) [26]
 1599. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [26]
 1600. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [26]
 1601. Fischer, Ludwig (1905-1947) [26]
 1602. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [26]
 1603. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [26]
 1604. Batta, Alexandre (1816-1902) [26]
 1605. Aut. [26]
 1606. Wąsowski, B. Ryt. [25]
 1607. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [25]
 1608. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [25]
 1609. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [25]
 1610. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [25]
 1611. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [25]
 1612. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [25]
 1613. Szelążek, Wacław (1888-1945) [25]
 1614. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [25]
 1615. Stawiński. Ryt. [25]
 1616. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [25]
 1617. Ryżewski Zygmunt. Red. [25]
 1618. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [25]
 1619. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [25]
 1620. Listowski, Andrzej (1802-1860) [25]
 1621. Jaroński, Feliks (1823-1895) [25]
 1622. Giller, Honorata [25]
 1623. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [25]
 1624. Casciolini, Caludio(1697-1760) [25]
 1625. B.O. Ryt. [25]
 1626. Amator [25]
 1627. A. W. Ryt. [25]
 1628. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [24]
 1629. Zawadzki, Michał (1828-1887) [24]
 1630. Godard, Benjamin (1849-1895) [24]
 1631. Bohm, Carl (1844-1920) [24]
 1632. Biegański, B. Fot. [24]
 1633. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [24]
 1634. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [24]
 1635. Wano, K. [24]
 1636. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [24]
 1637. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [24]
 1638. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [24]
 1639. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [24]
 1640. Sawiński, F. M. [24]
 1641. Salinger, Zygmunt [24]
 1642. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [24]
 1643. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [24]
 1644. Montabone (Firenze) [24]
 1645. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [24]
 1646. Konopnicki, Jan [24]
 1647. Hertz, Teodor (1822-1884) [24]
 1648. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [24]
 1649. Einert, Teodor (1828-1866) [24]
 1650. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [24]
 1651. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [24]
 1652. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 1653. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [24]
 1654. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [24]
 1655. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [23]
 1656. Puccini, Giacomo (1858-1924) [23]
 1657. Moniuszko, Stanisław(1819-1872) [23]
 1658. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [23]
 1659. Massenet, Jules (1842-1912) [23]
 1660. L. K. [23]
 1661. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [23]
 1662. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [23]
 1663. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [23]
 1664. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [23]
 1665. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [23]
 1666. Strzelecki, Edward (1894-1967) [23]
 1667. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [23]
 1668. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [23]
 1669. Rembowski, Jan (1878-1923) [23]
 1670. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [23]
 1671. Małkowska, Grażyna [23]
 1672. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [23]
 1673. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [23]
 1674. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [23]
 1675. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [23]
 1676. Kaliszewski, L. [23]
 1677. Grynfeld, Bronisława [23]
 1678. Fuks, Marian (1884-1935) [23]
 1679. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [23]
 1680. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [23]
 1681. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [23]
 1682. Berens, Hermann (1826-1880) [23]
 1683. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [23]
 1684. Arnaud, Étienne [23]
 1685. Archibald, M. [23]
 1686. W. R. Ryt. [22]
 1687. Mieczkowski, Jan. Fot. [22]
 1688. K.P. Ryt. [22]
 1689. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [22]
 1690. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [22]
 1691. Štejnberg, Mihail Karlovič [22]
 1692. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [22]
 1693. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [22]
 1694. Wilczek, Feliks [22]
 1695. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [22]
 1696. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [22]
 1697. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [22]
 1698. Szymański, Ludwik [22]
 1699. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [22]
 1700. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [22]
 1701. Pomian, E. [22]
 1702. Lecocq, Charles (1832-1918) [22]
 1703. Lazzerini, Gustavo [22]
 1704. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 1705. Kapliński, Julian [22]
 1706. Harentz, S.G. (fl. 1902) [22]
 1707. Biblioteka Kórnicka [22]
 1708. Wyroba, Stefan [21]
 1709. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [21]
 1710. Uniwersytet dla Wszystkich [21]
 1711. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 1712. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [21]
 1713. Szymański, Ludwik (?-?) [21]
 1714. Styś, Walerian (1885-1936) [21]
 1715. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [21]
 1716. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [21]
 1717. Kotuliński, Andrzej [21]
 1718. Jędraszko, Antoni Stanisław [21]
 1719. Gay, Byron (1886-1945) [21]
 1720. Bukowski, Jan (1873-1943) [21]
 1721. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 1722. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [20]
 1723. Tuszyński, Antoni L. [20]
 1724. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [20]
 1725. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [20]
 1726. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [20]
 1727. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [20]
 1728. Marx, Emil (?-?) [20]
 1729. Krogulski, Władysław (1843-1934) [20]
 1730. Fiszer, Carolina [20]
 1731. Feldman, J. [20]
 1732. Eibl, Piotr (?-1886) [20]
 1733. Derengowski, Jan [20]
 1734. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [20]
 1735. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [20]
 1736. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [19]
 1737. Sosiński, I. Ryt. [19]
 1738. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [19]
 1739. Miinchheimera.A. Fot. [19]
 1740. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [19]
 1741. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [19]
 1742. Łada, Kazimierz (1824-1871) [19]
 1743. [Mielnicki]. Fot. [19]
 1744. Zawadzki, Michał(1828-1887) [19]
 1745. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [19]
 1746. Rutkowski, R. Ryt. [19]
 1747. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [19]
 1748. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [19]
 1749. Meisser [19]
 1750. Małcużyński, Karol (1922-1984) [19]
 1751. Loos, Vincent Angelo [19]
 1752. Lilpop, Marian [19]
 1753. Leybach, Joseph (1817-1891) [19]
 1754. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [19]
 1755. Kownacki, A. Ryt. [19]
 1756. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [19]
 1757. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [19]
 1758. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [19]
 1759. Haehle. Ryt. [19]
 1760. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [19]
 1761. Cymerman, Leon (1876-1964) [19]
 1762. Cirina, J. A. [19]
 1763. Charchillac, Berthet de [19]
 1764. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [19]
 1765. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [18]
 1766. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [18]
 1767. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [18]
 1768. Štejman, S. A. [18]
 1769. Związek Strzelecki [18]
 1770. Ziegler; Droste [18]
 1771. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [18]
 1772. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [18]
 1773. Sznage. Ryt. [18]
 1774. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [18]
 1775. Péreyra, Charles [18]
 1776. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [18]
 1777. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [18]
 1778. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [18]
 1779. K.P. [18]
 1780. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [18]
 1781. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [18]
 1782. F. K. Ryt. [18]
 1783. Borowy, Wacław (1890-1950) [18]
 1784. S. A. Ryt. [17]
 1785. Puławski, Antoni (1856-1931) [17]
 1786. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [17]
 1787. Schumann, Robert(1810-1856) [17]
 1788. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [17]
 1789. Kuhlewein, A. Ryt. [17]
 1790. Jezierski, J. Ryt. [17]
 1791. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [17]
 1792. Łączkowski Ludwik [17]
 1793. Łączkowska Felicja [17]
 1794. Zandman, Jan (1802-1841) [17]
 1795. Ries, Franz(1846-1932) [17]
 1796. Nowakowski, Bogdan [17]
 1797. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [17]
 1798. Liciński Hipolit [17]
 1799. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [17]
 1800. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [17]
 1801. Jackowski, Aleksander [17]
 1802. Grupa Starych Zarzewiaków [17]
 1803. Gozdowski, Edward (1843-1901) [17]
 1804. Galle, Henryk (1872-1948) [17]
 1805. Feuerstein Władysław [17]
 1806. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [17]
 1807. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [16]
 1808. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [16]
 1809. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [16]
 1810. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [16]
 1811. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [16]
 1812. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [16]
 1813. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [16]
 1814. Uhry, M. [16]
 1815. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [16]
 1816. Schonberger, John (1892-1983) [16]
 1817. Ostas, Marek [16]
 1818. Mickiewicz, Izadora [16]
 1819. Mickiewicz, Dominik [16]
 1820. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [16]
 1821. Lozano, Vicente [16]
 1822. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [16]
 1823. Gold, Artur (1897-1943) [16]
 1824. Dembiński, Czesław [16]
 1825. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [16]
 1826. Brochocki, B. Ryt. [15]
 1827. W. C. Ryt. [15]
 1828. Zeller, Carl (1842-1898) [15]
 1829. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [15]
 1830. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [15]
 1831. Gounod, Charles François (1818-1893) [15]
 1832. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [15]
 1833. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [15]
 1834. Wagner, Richard (1813-1883) [15]
 1835. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [15]
 1836. Steiman, S. [15]
 1837. Siegrist, Piotr [15]
 1838. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [15]
 1839. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [15]
 1840. Offenbach, Jacques (1819-1880) [15]
 1841. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [15]
 1842. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [15]
 1843. Liliental, Stanisława (1897-1988) [15]
 1844. Kübler, Ryt. [15]
 1845. Krzyżanowska, Celina [15]
 1846. Krogulski, Władysław(1843-1934) [15]
 1847. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [15]
 1848. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [15]
 1849. David, Félicien (1810-1876) [15]
 1850. Czaki, Klementyna [15]
 1851. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [15]
 1852. Binental, Léopold (1886-1944) [15]
 1853. Biblioteka Narodowa [15]
 1854. Arezzo, Pierre (18..-1972) [15]
 1855. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [14]
 1856. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [14]
 1857. Slaski, S. Ryt. [14]
 1858. Rober, F. H.r. Ryt. [14]
 1859. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [14]
 1860. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [14]
 1861. Lewinger, Władysław(1874-1943) [14]
 1862. Lange, Gustav (1830-1899) [14]
 1863. Kosiński Julian (1833-1914) [14]
 1864. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [14]
 1865. Kochanowski, Jan (1897-1970) [14]
 1866. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [14]
 1867. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [14]
 1868. Furuhjelm, J. (muzyka) [14]
 1869. Eilenberg, Richard(1848-1925). [14]
 1870. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [14]
 1871. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [13]
 1872. Herman, Maria (1803-1830) [13]
 1873. par Ketterer [13]
 1874. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [13]
 1875. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [13]
 1876. Zarzycka, Aneta. Opiekun [13]
 1877. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [13]
 1878. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [13]
 1879. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [13]
 1880. T.B. [13]
 1881. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [13]
 1882. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [13]
 1883. Salabert, Francis (1884-1946) [13]
 1884. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [13]
 1885. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [13]
 1886. Potocki, Antoni (1867-1939) [13]
 1887. Porowski, Marceli (1894-1963) [13]
 1888. Ménil, Félicien de (1860-1930) [13]
 1889. Ligber, F. Szty. [13]
 1890. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 1891. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [13]
 1892. Lange, Gustav(1830-1899) [13]
 1893. Lange, Gustav (1830-1889) [13]
 1894. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [13]
 1895. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [13]
 1896. Koschmider, Edmund [13]
 1897. Joyce, Archibald (1873-1963) [13]
 1898. Jezierski, J. [13]
 1899. Hervé (1825-1892) [13]
 1900. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [13]
 1901. Grossman, Ludwik(1835-1915) [13]
 1902. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [13]
 1903. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [13]
 1904. G.R. Ryt. [13]
 1905. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [13]
 1906. Dobrowolska-Kierył, Marta [13]
 1907. Budkowski, Henryk(1879-1928) [13]
 1908. Brodowski, Kazimierz (?-?) [13]
 1909. Borawski, Władysław (1892-1970) [13]
 1910. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [13]
 1911. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [12]
 1912. Gibs, Joe [12]
 1913. Sosiński, J[ózef] Ryt. [12]
 1914. M. K. Ryt. [12]
 1915. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [12]
 1916. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [12]
 1917. Vorbond, Wanda (?-1939) [12]
 1918. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [12]
 1919. Sosnkowski, Józef (?-?) [12]
 1920. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [12]
 1921. Ries, Franz (1846-1932) [12]
 1922. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938). [12]
 1923. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [12]
 1924. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [12]
 1925. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [12]
 1926. Miller, Karol (1819-1889) [12]
 1927. Lorens, Carl (1851-1909) [12]
 1928. Lewski , I. [12]
 1929. Kűbler. Ryt. [12]
 1930. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 1931. Grabowski, Roman (1882-1940) [12]
 1932. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [12]
 1933. Dietrich, Moritz(1816-1887) [12]
 1934. Depret, Maurice (18..-1933) [12]
 1935. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [11]
 1936. Sosiński, J. Ryt. [11]
 1937. Gorazdowski, E. [11]
 1938. Żeleński, Władysław(1837-1921) [11]
 1939. W. K. [11]
 1940. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [11]
 1941. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [11]
 1942. Oborski, Florian (1839-1892) [11]
 1943. Niezależna Partia Chłopska [11]
 1944. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [11]
 1945. Miller, Jan Nepomucen [11]
 1946. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [11]
 1947. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [11]
 1948. Leybach, Joseph(1817-1891) [11]
 1949. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [11]
 1950. Kondracki, W. Fot. [11]
 1951. Kataszek, Szymon(1898-1943) [11]
 1952. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [11]
 1953. Jacobi, Victor(1809-1892) [11]
 1954. David, Félicien César(1810-1876) [11]
 1955. Czajkowski. W. Ryt. [11]
 1956. Arslan M. [11]
 1957. Konrad. Fot. [10]
 1958. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [10]
 1959. Ćwiklicz, Bolesław [10]
 1960. [s.n.] [10]
 1961. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [10]
 1962. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [10]
 1963. Radzimiński, Bronisław [10]
 1964. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [10]
 1965. Młodzież Zarzewiacka [10]
 1966. Ménil, Félicien de(1860-1930) [10]
 1967. Missler, B. T. [10]
 1968. Millöcker, Karl (1842-1899) [10]
 1969. Max, Józef (?-?) [10]
 1970. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [10]
 1971. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [10]
 1972. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 1973. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [10]
 1974. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [10]
 1975. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [10]
 1976. Ganne, Louis(1862-1923) [10]
 1977. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [10]
 1978. Dubois, Théodore (1837-1924) [10]
 1979. Czajewski Wiktor [10]
 1980. Biske, Karol (1863-1928) [10]
 1981. Bayer, Josef(1852-1913) [10]
 1982. AWU [10]
 1983. K. P. Ryt. [9]
 1984. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [9]
 1985. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [9]
 1986. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 1987. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [9]
 1988. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [9]
 1989. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [9]
 1990. Stowarzyszenie Architektów Polskich [9]
 1991. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [9]
 1992. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [9]
 1993. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [9]
 1994. Niecz, Krzysztof. Fot. [9]
 1995. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [9]
 1996. Lam, Stanisław (1891-1965) [9]
 1997. Lack, Théodore(1846-1921) [9]
 1998. Krywoszejew, Maciej [9]
 1999. Krug, Diederich (1821-1880) [9]
 2000. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [9]
 2001. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [9]
 2002. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [9]
 2003. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [9]
 2004. Jarmużyński, J. [9]
 2005. Grupa Legionistów [9]
 2006. Erhard, Carl [9]
 2007. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [9]
 2008. Dobrski, Konrad [9]
 2009. Di Donato, Carlo [9]
 2010. Bachelbusch, T. Ryt. [9]
 2011. Antoszewicz, S.[tanisław] [9]
 2012. A. R. Ryt. [8]
 2013. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [8]
 2014. Kucz[yński], M. Ryt. [8]
 2015. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [8]
 2016. K.N. Ryt. [8]
 2017. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [8]
 2018. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [8]
 2019. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [8]
 2020. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [8]
 2021. Szyszko, Donat (1709 1773) [8]
 2022. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [8]
 2023. Schumann, Robert (1810-1856) [8]
 2024. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [8]
 2025. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [8]
 2026. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [8]
 2027. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [8]
 2028. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [8]
 2029. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [8]
 2030. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [8]
 2031. Jan Mieczkowski (1830-1889) [8]
 2032. Garat, Pierre (1762-1823) [8]
 2033. Fiedler. Ryt. [8]
 2034. Emer, Lucjan [8]
 2035. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [8]
 2036. Budapest Lengyel-Egylet [8]
 2037. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [8]
 2038. Bobiński, Henryk (1861-1914) [8]
 2039. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [8]
 2040. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [7]
 2041. N[icz], E. Ryt. [7]
 2042. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [7]
 2043. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [7]
 2044. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [7]
 2045. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [7]
 2046. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [7]
 2047. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [7]
 2048. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [7]
 2049. Treter, Bohdan (1886-1945) [7]
 2050. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [7]
 2051. Stanisławowa Gawrońska [7]
 2052. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [7]
 2053. Rober, F. H. Ryt. [7]
 2054. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [7]
 2055. Nowacki, Łukasz [7]
 2056. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [7]
 2057. Ligber. Szty. [7]
 2058. Krasuski, Stefan [7]
 2059. Kowalski, Leon (1870-1937) [7]
 2060. Klein, Kazimierz (1871-1927) [7]
 2061. Jaworski, Lesław (1882-1929) [7]
 2062. Hiller, Karol (1891-1939) [7]
 2063. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [7]
 2064. Delahaye, Edward. Ryt. [7]
 2065. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [7]
 2066. Bieniewski, T. Fot. [7]
 2067. Bielicka, Eugenia [7]
 2068. Kluczewski, M. Ryt. [6]
 2069. K.W. Ryt. [6]
 2070. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [6]
 2071. Tirling, Zygmunt [6]
 2072. Porębowicz, Edward (1862-1937) [6]
 2073. Lassen, Eduard (1830-1904) [6]
 2074. K. Z. Ryt. [6]
 2075. Grimm., A. Ryt. [6]
 2076. Dequin, Léon (18..-1937) [6]
 2077. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [6]
 2078. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [6]
 2079. Bogacki, S. Fot. [6]
 2080. Bizet, Georges(1838-1875) [6]
 2081. Behr, Franz (1837-1898) [6]
 2082. B. B. Ryt. [6]
 2083. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [5]
 2084. E. N. Ryt. [5]
 2085. Wierciński, K. [5]
 2086. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [5]
 2087. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [5]
 2088. Lincke, Paul (1866-1946) [5]
 2089. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [5]
 2090. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [5]
 2091. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [5]
 2092. Gawęcki Witold (1911-1946) [5]
 2093. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [5]
 2094. A.S. Ryt. [5]
 2095. Zajkowski, A. Ryt. [4]
 2096. Wysoki[ński], K. Ryt. [4]
 2097. W. K. Ryt. [4]
 2098. Strożecki Jan (1869-1918) [4]
 2099. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [4]
 2100. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [4]
 2101. Lewandowski, Michał (kompozytor) [4]
 2102. Kucz, M. Ryt. [4]
 2103. J. J. Ryt. [4]
 2104. C.K. ryt. [4]
 2105. Bar, E. Ryt. [4]
 2106. KK. Ryt. [3]
 2107. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [3]
 2108. Wanda Z. Ryt. [3]
 2109. W.Z. Ryt. [3]
 2110. Sztyft, Herman (1880- ) [3]
 2111. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [3]
 2112. Posttallé. [3]
 2113. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [3]
 2114. Maire, Albert (1856-?) [3]
 2115. M.K. Ryt. [3]
 2116. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [3]
 2117. K. Ryt. [3]
 2118. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [3]
 2119. Aniela S. Ryt. [3]
 2120. A.M. Ryt. [3]
 2121. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [2]
 2122. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [2]
 2123. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 2124. J.K. Ryt. [2]
 2125. Zawadzki, W. Ryt. [2]
 2126. Zagórska, W. Ryt. [2]
 2127. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2128. Reiss, N. [2]
 2129. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [2]
 2130. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [2]
 2131. Pokorny. Ryt. [2]
 2132. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [2]
 2133. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [2]
 2134. Cichocki, Ks. [2]
 2135. A. K. ryt. [2]
 2136. A. K. Ryt. [2]
 2137. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [1]
 2138. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [1]
 2139. Różański, M. Ryt. [1]
 2140. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [1]
 2141. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 2142. W.K. Ryt. [1]
 2143. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 2144. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 2145. Kuczyński [1]
 2146. G.S. Ryt. [1]
 2147. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2148. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [0]
 2149. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [0]
 2150. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [0]
 2151. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [0]
 2152. M. R. Rys. [0]
 2153. A. Z. Ryt. [0]
 2154. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [0]
 2155. Musiałowski, A. Ryt. [0]
 2156. P.B. Ryt. [0]
 2157. Krajewski, J. Ryt. [0]
 2158. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [0]
 2159. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [0]
 2160. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [0]
 2161. Maszyński, Julian (1847-1901) [0]
 2162. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [0]
 2163. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [0]
 2164. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [0]
 2165. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [0]
 2166. M.R. Ryt. [0]
 2167. Krajewski. Ryt. [0]
 2168. E. G. Ryt. [0]
 2169. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [0]
 2170. Woydyga, Jan (1857-1938) [0]
 2171. Sosnowski, J. Ryt. [0]
 2172. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [0]
 2173. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [0]
 2174. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [0]
 2175. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [0]
 2176. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [0]
 2177. Pallach, A. Ryt. [0]
 2178. P. D. Ryt. [0]
 2179. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [0]
 2180. M. A. Ryt [0]
 2181. Krajewska, Julia. Ryt. [0]
 2182. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [0]
 2183. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [0]
 2184. Klein, W. Ryt. [0]
 2185. J.Ł. Ryt. [0]
 2186. J.J, Ryt. [0]
 2187. J. S. Ryt. [0]
 2188. J. H. Ryt. [0]
 2189. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [0]
 2190. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [0]
 2191. Dziedzic, T. Ryt. [0]
 2192. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [0]
 2193. Ballach, A.[ndrzej] [0]
 2194. A. G. Ryt. [0]

Więcej statystyk...