polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 66212

Obecnie czytających: 341

Łączna liczba czytelników od dnia 2010-01-01: 10580554

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2010-01-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 2. Ministerstwo Oświaty [454]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 14. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 15. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [114]
 16. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [107]
 17. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 18. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [99]
 19. Związek Patriotów Polskich [96]
 20. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 21. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [88]
 22. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [77]
 23. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [69]
 24. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 25. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [64]
 26. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 27. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 28. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [49]
 29. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 30. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [48]
 31. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 32. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [48]
 33. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [47]
 34. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 35. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 36. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [46]
 37. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 38. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 39. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 40. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [36]
 41. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 42. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [35]
 43. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 44. Brandel, Konrad (1838-1920) [35]
 45. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 46. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 47. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [33]
 48. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 49. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 50. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [30]
 51. Główny Urząd Statystyczny [30]
 52. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 53. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 54. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 55. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [28]
 56. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 57. Dębski, Michał [27]
 58. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 59. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 60. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 61. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [24]
 62. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [24]
 63. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 64. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 65. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 66. A. Z. Ryt. [21]
 67. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 68. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 69. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 70. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 71. Stefanow, Piotr [19]
 72. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 73. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [18]
 74. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 75. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 76. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 77. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 78. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [17]
 79. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 80. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [16]
 81. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 82. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 83. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [16]
 84. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 85. Jarmużyński, J. Ryt. [16]
 86. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 87. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 88. Sigismond. Fot. [15]
 89. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [15]
 90. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [15]
 91. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 92. Karoli & Troczewski [15]
 93. A. M. Ryt. [15]
 94. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [14]
 95. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 96. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 97. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 98. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 99. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [13]
 100. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 101. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 102. P. B. Ryt. [13]
 103. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 104. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 105. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [13]
 106. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 107. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 108. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 109. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 110. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 111. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 112. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 113. Rzewuski, Walery (1837-1888) [12]
 114. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 115. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 116. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [12]
 117. Dombrowski, Władysław [12]
 118. B. P. Ryt. [12]
 119. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 120. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 121. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [11]
 122. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [11]
 123. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 124. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 125. Mottl, Adam (1928-2013) [11]
 126. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 127. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 128. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [11]
 129. J. H. Ryt. [11]
 130. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 131. Conrad. Fot. [11]
 132. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 133. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 134. Zapolska Gabriela (1857-1921) [10]
 135. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 136. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 137. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 138. Kowalski, L. Fot. [10]
 139. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 140. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [10]
 141. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 142. Dziedzic, P. Ryt. [10]
 143. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 144. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [10]
 145. Beyer, Karol (1818-1877) [10]
 146. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 147. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 148. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 149. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [9]
 150. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 151. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [9]
 152. Röber, H. Ryt. [9]
 153. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 154. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 155. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 156. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 157. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 158. Kneisel, August [9]
 159. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 160. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 161. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 162. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 163. Zarząd Miejski w Równem [8]
 164. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 165. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 166. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 167. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 168. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 169. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 170. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 171. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [8]
 172. K.K. Ryt. [8]
 173. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 174. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 175. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [8]
 176. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 177. ADAM. Ryt. [8]
 178. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 179. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 180. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 181. Walter. Ryt. [7]
 182. W. R. Ryt. [7]
 183. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 184. Urząd Statystyczny w Warszawie [7]
 185. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 186. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 187. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 188. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 189. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 190. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [7]
 191. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 192. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [7]
 193. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 194. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 195. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 196. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 197. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 198. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 199. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 200. Baumann, R. Lit. [7]
 201. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 202. Żeleński, Władysław (1837-1921) [6]
 203. [Miethke, H. O.] [6]
 204. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 205. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 206. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 207. Winek, Włodzimierz (1956-) [6]
 208. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 209. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 210. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 211. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 212. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 213. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 214. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 215. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 216. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6]
 217. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 218. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 219. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [6]
 220. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 221. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 222. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 223. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 224. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 225. M. R. Rys. [6]
 226. L. N. Ryt. [6]
 227. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 228. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [6]
 229. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [6]
 230. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 231. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 232. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 233. J. Ł. Ryt. [6]
 234. J. K. Ryt. [6]
 235. Hufsky [6]
 236. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 237. Gruziel, L. Fot. [6]
 238. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [6]
 239. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 240. E. G. Ryt. [6]
 241. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 242. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 243. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 244. [Granke, Stefan] [5]
 245. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 246. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 247. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 248. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 249. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [5]
 250. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 251. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 252. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 253. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 254. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 255. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 256. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 257. Strauss, Johann (1825-1899) [5]
 258. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 259. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [5]
 260. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 261. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 262. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 263. Pusch, Maurycy (1828-1902) [5]
 264. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 265. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 266. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 267. Orion. Fot. [5]
 268. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 269. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 270. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 271. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 272. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 273. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [5]
 274. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 275. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 276. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 277. Leliwa, Alfred [5]
 278. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 279. Kownacka, Maria (1894-1982) [5]
 280. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 281. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 282. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 283. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 284. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 285. Kapuściński, Piotr [5]
 286. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 287. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 288. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 289. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 290. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 291. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 292. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [5]
 293. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 294. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 295. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [5]
 296. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 297. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 298. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 299. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 300. Achtel, Józef [5]
 301. "Orion" [5]
 302. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 303. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 304. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 305. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 306. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 307. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 308. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 309. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 310. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [4]
 311. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 312. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 313. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 314. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [4]
 315. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 316. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [4]
 317. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 318. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 319. Szubert, Awit (1837-1919) [4]
 320. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 321. Sosiński, I. Ryt. [4]
 322. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [4]
 323. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [4]
 324. Simcis, Gen [4]
 325. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 326. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 327. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 328. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 329. P.B. Ryt. [4]
 330. Osmański, Wojciech (1834-1908) [4]
 331. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 332. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 333. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 334. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 335. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 336. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 337. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 338. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 339. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 340. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 341. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 342. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 343. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 344. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 345. Krzyżanowski, K. [4]
 346. Krajewski, J. Ryt. [4]
 347. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 348. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 349. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 350. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 351. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 352. K.P. Ryt. [4]
 353. K. P. Ryt. [4]
 354. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 355. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 356. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 357. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 358. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 359. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 360. Gold, Artur (1897-1942) [4]
 361. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 362. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 363. Döhler, Theodore(1814-1856) [4]
 364. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 365. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 366. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 367. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 368. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 369. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 370. Brochocki, B. Ryt. [4]
 371. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 372. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 373. Antykwarnia Warszawska [4]
 374. A. R. Ryt. [4]
 375. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 376. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 377. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 378. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 379. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 380. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 381. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 382. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [3]
 383. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 384. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 385. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 386. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 387. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 388. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 389. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 390. Warszawski Lombard Miejski [3]
 391. Warnka, Jadwiga [3]
 392. W. C. Ryt. [3]
 393. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 394. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 395. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 396. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 397. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 398. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 399. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 400. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 401. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 402. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 403. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [3]
 404. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 405. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 406. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 407. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 408. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 409. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 410. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 411. Szczeciński, K. Fot. [3]
 412. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [3]
 413. Strauss, Johann(1825-1899) [3]
 414. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 415. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 416. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 417. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 418. S. A. Ryt. [3]
 419. Röber, G. Ryt. [3]
 420. Różański, M. Ryt. [3]
 421. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 422. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [3]
 423. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 424. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 425. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 426. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 427. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 428. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 429. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 430. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 431. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 432. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 433. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 434. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 435. Okuń, Edward (1872-1945) [3]
 436. Nowialis [3]
 437. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 438. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 439. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 440. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [3]
 441. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [3]
 442. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 443. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 444. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 445. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 446. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 447. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 448. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 449. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 450. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 451. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 452. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 453. M.R. Ryt. [3]
 454. Liga Morska i Kolonialna [3]
 455. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 456. L. K. [3]
 457. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 458. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 459. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [3]
 460. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 461. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 462. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 463. Krynicki, M. Lit. [3]
 464. Koło Medyków S. U. W. [3]
 465. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 466. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 467. Koroniarz [3]
 468. Konrad. Fot. [3]
 469. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 470. Kohn, Alfred. Red. [3]
 471. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [3]
 472. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 473. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 474. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 475. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 476. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [3]
 477. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 478. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 479. Jaugey, Jean [3]
 480. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 481. J.Ł. Ryt. [3]
 482. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 483. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 484. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 485. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 486. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3]
 487. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 488. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 489. Gibs, Joe [3]
 490. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 491. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [3]
 492. Dąbrowski, Stanisław [3]
 493. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 494. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 495. Dietrich, Moritz(1816-1887) [3]
 496. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 497. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 498. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 499. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [3]
 500. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 501. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 502. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 503. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 504. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 505. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 506. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 507. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 508. Bauman, R. Lit. [3]
 509. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 510. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 511. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 512. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 513. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 514. "Orion". Fot. [3]
 515. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 516. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 517. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 518. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [2]
 519. [Łosiowa, Emilia] [2]
 520. [brak] [2]
 521. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 522. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 523. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 524. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 525. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 526. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 527. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 528. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 529. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 530. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 531. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 532. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 533. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 534. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 535. Zawadzki, Michał (1828-1887) [2]
 536. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 537. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 538. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 539. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [2]
 540. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 541. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 542. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 543. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 544. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 545. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 546. Wróblewski, K. [2]
 547. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 548. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 549. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 550. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 551. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 552. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 553. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 554. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 555. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 556. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 557. Warnkówna, Jadwiga [2]
 558. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 559. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 560. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 561. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 562. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 563. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 564. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [2]
 565. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 566. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 567. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 568. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 569. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 570. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 571. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 572. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 573. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 574. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [2]
 575. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 576. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 577. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 578. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 579. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 580. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 581. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 582. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 583. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 584. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 585. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 586. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [2]
 587. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 588. Surowiecki, Karol [2]
 589. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 590. Suligowski, Adolf (1849-1932) [2]
 591. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 592. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 593. Strauss, Johann(1804-1849 ;ojciec) [2]
 594. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 595. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 596. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 597. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 598. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 599. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 600. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 601. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 602. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 603. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 604. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 605. Sosiński, J. Ryt. [2]
 606. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 607. Socha, Szczepan [2]
 608. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 609. Skornia-Roszij, Maria [2]
 610. Siekierski, Franciszek [2]
 611. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 612. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 613. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 614. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 615. Sedlaczek, Lech [2]
 616. Schumann, Robert(1810-1856) [2]
 617. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [2]
 618. Röber, F. H. Ryt. [2]
 619. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 620. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 621. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 622. Rumianek, Stanisław [2]
 623. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 624. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 625. Rada Regencyjna [2]
 626. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 627. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 628. Przyałgowski, Ignacy [2]
 629. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 630. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 631. Polska Macierz Szkolna [2]
 632. Plewczyński, F. [2]
 633. Pistyner, M. [2]
 634. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 635. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 636. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 637. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 638. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 639. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 640. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 641. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 642. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 643. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 644. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 645. N[icz], E. Ryt. [2]
 646. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 647. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 648. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 649. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 650. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 651. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 652. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 653. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 654. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 655. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 656. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 657. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 658. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 659. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 660. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 661. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 662. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 663. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 664. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 665. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [2]
 666. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 667. Malewicz, Jadwiga [2]
 668. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 669. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 670. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 671. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 672. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 673. M. K. Ryt. [2]
 674. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 675. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 676. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 677. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 678. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 679. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 680. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 681. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 682. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 683. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 684. Kubełka, Ignacy [2]
 685. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 686. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 687. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 688. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 689. Krajewski. Ryt. [2]
 690. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 691. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 692. Kostka, J. [2]
 693. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 694. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [2]
 695. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 696. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 697. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 698. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 699. Komar, Józef [2]
 700. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 701. Kluczewski, M. Ryt. [2]
 702. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [2]
 703. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 704. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 705. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 706. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [2]
 707. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 708. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 709. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 710. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 711. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [2]
 712. KK. Ryt. [2]
 713. K.W. Ryt. [2]
 714. K.N. Ryt. [2]
 715. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 716. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 717. Jezierski, J. Ryt. [2]
 718. Jezierski, Edmund (1881-1935) [2]
 719. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 720. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 721. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [2]
 722. J.K. Ryt. [2]
 723. J. Ł. [2]
 724. Instytut Spraw Społecznych [2]
 725. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 726. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 727. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 728. Hähle, G. Ryt. [2]
 729. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 730. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 731. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 732. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 733. Grossman, Ludwik (1835-1915) [2]
 734. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 735. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 736. Gorazdowski, E. [2]
 737. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 738. Godard, Benjamin (1849-1895) [2]
 739. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 740. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 741. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 742. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 743. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 744. Frick, L. [2]
 745. Florimo, Francesco(1800-1888) [2]
 746. Fall, Leo(1873-1925) [2]
 747. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 748. Elkana, J. M. [2]
 749. E. N. Ryt. [2]
 750. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 751. Döhler, Theodore (1814-1856) [2]
 752. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 753. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 754. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [2]
 755. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2]
 756. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 757. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 758. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 759. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 760. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 761. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 762. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 763. Dancla, Charles(1817-1907) [2]
 764. Czerny, Carl(1791-1857) [2]
 765. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 766. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 767. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 768. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 769. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [2]
 770. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 771. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 772. Bykowski, Leon [2]
 773. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 774. Budkowski, Henryk(1879-1928) [2]
 775. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 776. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 777. Brzeziński, Hipolit(18..-1936) [2]
 778. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 779. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 780. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 781. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 782. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 783. Bizet, Georges(1838-1875) [2]
 784. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 785. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 786. Bielecki, C. [2]
 787. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 788. Biegański, B. Fot. [2]
 789. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 790. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 791. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 792. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 793. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 794. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 795. Baronowa X.Y.Z. [2]
 796. Banner, M. Red. [2]
 797. Automobilklub Warszawski [2]
 798. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 799. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 800. A.T.T. [2]
 801. A...... Z....li [2]
 802. A. K. Ryt. [2]
 803. "Młoda Sztuka" [2]
 804. Żółtowski, A [1]
 805. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 806. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 807. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 808. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 809. Żeleński, Władysław(1837-1921) [1]
 810. Żelaznowski, Andrzej [1]
 811. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 812. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 813. Štejman, S. A. [1]
 814. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 815. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 816. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 817. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 818. Śmigielska, Józefa [1]
 819. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 820. Śliwiński, Jan [1]
 821. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 822. Łączkowski Ludwik [1]
 823. Łączkowska Felicja [1]
 824. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 825. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 826. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 827. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 828. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 829. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 830. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 831. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 832. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 833. Łada, Kazimierz(1824-1871). [1]
 834. Łada, Kazimierz (1824-1871) [1]
 835. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 836. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 837. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 838. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 839. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 840. par Ketterer [1]
 841. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 842. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 843. il [1]
 844. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 845. [s.n.] [1]
 846. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 847. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 848. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 849. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 850. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 851. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 852. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 853. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 854. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 855. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 856. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 857. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 858. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 859. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 860. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 861. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 862. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 863. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 864. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 865. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 866. [Quirini, Edward] [1]
 867. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 868. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 869. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 870. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 871. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 872. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 873. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 874. [Omm, Peter] [1]
 875. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 876. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 877. [Mielnicki]. Fot. [1]
 878. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 879. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 880. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 881. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 882. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 883. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 884. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 885. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 886. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 887. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 888. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 889. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 890. [Grabiec (?-?)] [1]
 891. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 892. [Franck] [1]
 893. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 894. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 895. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 896. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 897. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 898. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 899. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 900. [Bielski, Szymon] [1]
 901. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 902. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 903. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 904. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 905. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 906. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 907. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 908. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 909. Związek Strzelecki [1]
 910. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 911. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 912. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 913. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 914. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 915. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 916. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 917. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 918. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 919. Związek Miast Polskich [1]
 920. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 921. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 922. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 923. Związek Katolicki [1]
 924. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 925. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 926. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 927. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 928. Zumpe, Edmund [1]
 929. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 930. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 931. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 932. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 933. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 934. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 935. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 936. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 937. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 938. Ziegler; Droste [1]
 939. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 940. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 941. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [1]
 942. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 943. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 944. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 945. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 946. Zbyszewski [1]
 947. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 948. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 949. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 950. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 951. Zawadzki, Michał(1828-1887) [1]
 952. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 953. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 954. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 955. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 956. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 957. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 958. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 959. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 960. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 961. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 962. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 963. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 964. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 965. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 966. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 967. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 968. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 969. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 970. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 971. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 972. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 973. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 974. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 975. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [1]
 976. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 977. Zagórska, W. Ryt. [1]
 978. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 979. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 980. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 981. X. Y. Z. [1]
 982. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 983. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 984. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 985. Węgrzecki, S. [1]
 986. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 987. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 988. Wóycicka, Jadwiga [1]
 989. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 990. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 991. Wójcicki, Jerzy [1]
 992. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 993. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 994. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 995. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 996. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 997. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 998. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 999. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1000. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [1]
 1001. Wyroba, Stefan [1]
 1002. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1003. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1004. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1005. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1006. Wretowski, Paweł [1]
 1007. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1008. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1009. Wołek, Adam [1]
 1010. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1011. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1012. Wojnarowicz Weseła [1]
 1013. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1014. Wohlfahrt, A. [1]
 1015. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1016. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1017. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1018. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1019. Wiśniewski, Marceli [1]
 1020. Wizimirska, Barbara [1]
 1021. Witkowski, Wincenty [1]
 1022. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1023. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1024. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1025. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1026. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1027. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1028. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1029. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1030. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1031. Wilczek, Feliks [1]
 1032. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1033. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1034. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1035. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1036. Wierciński, K. [1]
 1037. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1038. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1039. Whiting, Richard A.(1891-1938) [1]
 1040. Whiting, A. [1]
 1041. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1042. Wesoły Wujaszek [1]
 1043. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1044. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1045. Weinberg P. [1]
 1046. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1047. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1048. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1049. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1050. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [1]
 1051. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1052. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1053. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1054. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1055. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1056. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1057. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1058. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1059. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1060. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1061. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1062. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1063. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1064. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1065. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1066. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1067. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1068. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1069. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1070. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1071. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1072. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1073. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1074. Wano, K. [1]
 1075. Wanda Z. Ryt. [1]
 1076. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1077. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [1]
 1078. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1079. Walczyński, Franciszek(1852-1937). [1]
 1080. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1081. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1082. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1083. Wahrendorff, O. [1]
 1084. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1085. W.Z. Ryt. [1]
 1086. W.K. Ryt. [1]
 1087. W. M. K. [1]
 1088. W. K. Ryt. [1]
 1089. W. K. [1]
 1090. W. B. Ryt. [1]
 1091. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1092. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1093. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1094. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1095. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1096. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1097. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1098. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1099. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1100. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1101. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1102. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1103. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1104. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1105. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1106. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1107. Urbanowicz, Szymon [1]
 1108. Uniwersytet Warszawski [1]
 1109. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1110. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1111. Uhry, M. [1]
 1112. Typiak, Piotr [1]
 1113. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1114. Twardzicki, Walery (1838-1902) [1]
 1115. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1116. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1117. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1118. Trzemeski, Edward (1843-1905) [1]
 1119. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1120. Treter, Bohdan (1886-1945) [1]
 1121. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1122. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1123. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1124. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1125. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1126. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1127. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1128. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1129. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1130. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1131. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1132. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1133. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1134. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1135. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1136. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1137. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1138. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1139. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1140. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1141. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1142. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1143. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1144. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1145. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1146. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1147. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1148. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1149. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1150. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1151. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1152. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1153. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1154. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1155. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1156. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1157. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1158. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1159. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1160. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1161. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1162. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1163. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1164. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1165. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1166. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1167. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1168. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1169. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1170. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1171. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1172. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1173. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1174. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1175. Tor, Stanisław [1]
 1176. Tonioli, D. [1]
 1177. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1178. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1179. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1180. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1181. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1182. Tirling, Zygmunt [1]
 1183. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1184. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1185. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1186. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1187. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1188. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1189. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1190. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1191. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1192. Taubert. Ryt. [1]
 1193. Taube, Gustaw jr [1]
 1194. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1195. Tarnacki, Józef. [1]
 1196. Tarnacki, Józef [1]
 1197. Tarczyński, Władysław [1]
 1198. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1199. T.B. [1]
 1200. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1201. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1202. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1203. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1204. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1205. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1206. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1207. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1208. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1209. Szymkiewicz, Józef [1]
 1210. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1211. Szymański, Ludwik [1]
 1212. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1213. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1214. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1215. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1216. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1217. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1218. Sznage. Ryt. [1]
 1219. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1220. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1221. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1222. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1223. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1224. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1225. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1226. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1227. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1228. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1229. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1230. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1231. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1232. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1233. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1234. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1235. Syrewicz, Xawery [1]
 1236. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1237. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1238. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1239. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1240. Suszczyński, Jan [1]
 1241. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1242. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1243. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1244. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1245. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1246. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1247. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1248. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1249. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1250. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1251. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1252. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1253. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1254. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1255. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1256. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1257. Strauss, Johann(1825-1899). [1]
 1258. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1259. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1260. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1261. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1262. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1263. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1264. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1265. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1266. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1267. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1268. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1269. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1270. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1271. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1272. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1273. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1274. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1275. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1276. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1277. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1278. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1279. Steiman, S. [1]
 1280. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1281. Stecher, August (?-?) [1]
 1282. Stawiński. Ryt. [1]
 1283. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1284. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1285. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1286. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1287. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1288. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1289. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1290. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1291. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1292. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1293. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1294. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1295. Sosnkowski, Józef [1]
 1296. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1297. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1298. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1299. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1300. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1301. Snopek, Kazimierz [1]
 1302. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1303. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1304. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1305. Slaski, S. Ryt. [1]
 1306. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1307. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1308. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1309. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1310. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1311. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1312. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1313. Siemieński, Lucjan [1]
 1314. Siegrist, Piotr [1]
 1315. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1316. Siczyński, Walery [1]
 1317. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [1]
 1318. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [1]
 1319. Sewer [1]
 1320. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1321. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1322. Schumann, Robert (1810-1856) [1]
 1323. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1324. Schulhoff, Julius(1825-1898) [1]
 1325. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1326. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1327. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1328. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1329. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1330. Scharwenka, Xaver(1850-1924) [1]
 1331. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1332. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1333. Sawiński, F. M. [1]
 1334. Sawiczewski, S. [1]
 1335. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1336. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1337. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1338. Samselski, Marek. Red. [1]
 1339. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1340. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1341. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1342. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1343. Salinger, Zygmunt [1]
 1344. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1345. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1346. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1347. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1348. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1349. S. E. [1]
 1350. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1351. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1352. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1353. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1354. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1355. Rybicki, Anastazy [1]
 1356. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1357. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1358. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1359. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1360. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1361. Rudnicka, Monika [1]
 1362. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1363. Rubinštejn, Anton Grigorʹevič(1829-1894) [1]
 1364. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [1]
 1365. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1366. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1367. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1368. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1369. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1370. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1371. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1372. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1373. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1374. Roeber. H. Ryt. [1]
 1375. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1376. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1377. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1378. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1379. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1380. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1381. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1382. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1383. Rober, F. H. Ryt. [1]
 1384. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1385. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1386. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1387. Richards, Brinley(1819-1885) [1]
 1388. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1389. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1390. Rembiel, St. [1]
 1391. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1392. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1393. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1394. Reiss, N. [1]
 1395. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [1]
 1396. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1397. Reber, Henri(1807-1880) [1]
 1398. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1399. Raudny, Wacław [1]
 1400. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1401. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1402. Rajczak, Andrzej(1808-1861) [1]
 1403. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [1]
 1404. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1405. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1406. Radzimiński, Bronisław [1]
 1407. Radwan, August [1]
 1408. Radoszewska, A. J. [1]
 1409. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1410. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1411. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1412. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1413. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1414. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1415. R. P. [1]
 1416. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1417. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1418. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1419. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1420. Péreyra, Charles [1]
 1421. Pécaut, Elie [1]
 1422. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1423. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1424. Pusch, Alois Maria de [1]
 1425. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1426. Puc, B[ronisław] [1]
 1427. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1428. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1429. Przyłęcki, Henryk [1]
 1430. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1431. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1432. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1433. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1434. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1435. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1436. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1437. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1438. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1439. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1440. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1441. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1442. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1443. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1444. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1445. Posttallé. [1]
 1446. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1447. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1448. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1449. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1450. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1451. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1452. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [1]
 1453. Popielewski [1]
 1454. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1]
 1455. Pomian, E. [1]
 1456. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1457. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1458. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1459. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1460. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1461. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1462. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1463. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1464. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1465. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1466. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1467. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1468. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1469. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1470. Pokorny. Ryt. [1]
 1471. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1472. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1473. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1474. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1475. Podwiński, Stanisław [1]
 1476. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1477. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1478. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1479. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1480. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1481. Plater, Karol [1]
 1482. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1483. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1484. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1485. Piotrowski, Andrzej [1]
 1486. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1487. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1488. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1489. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1490. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1491. Pilich, Michał [1]
 1492. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1493. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1494. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1495. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1496. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1497. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1498. Piekacz, J. Fot. [1]
 1499. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [1]
 1500. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1501. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1502. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1503. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1504. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1505. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1506. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1507. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1508. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1509. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1510. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1511. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1512. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1513. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1514. Pawłowski, Kalixt [1]
 1515. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1516. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1517. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1518. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1519. Pawe, L. [1]
 1520. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1521. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1522. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1523. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1524. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1525. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1526. Paprocki, Bartosz [1]
 1527. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1528. Pallach, A. Ryt. [1]
 1529. Paczóski, Julian [1]
 1530. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1531. P. D. Ryt. [1]
 1532. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1533. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1534. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1]
 1535. Ostas, Marek [1]
 1536. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1537. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1538. Osmański, Wojciech(1834-1908) [1]
 1539. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1540. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1541. Osborne, George Alexander(1806-1893) [1]
 1542. Orthwein, Ludwik [1]
 1543. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1544. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1545. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1546. Oranowski, Wacław [1]
 1547. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1548. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1549. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1550. Olszewski, Czesław, fot. [1]
 1551. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1552. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1553. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1554. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1555. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1556. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1557. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1558. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1559. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1560. Obuchowicz, Henryk [1]
 1561. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1562. O liść dębu [1]
 1563. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [1]
 1564. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1565. Nowakowski, Bogdan [1]
 1566. Nowacki, Łukasz [1]
 1567. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1568. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1569. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1570. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1571. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1572. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1573. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1574. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1575. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1576. Niemann, Rudolf Friedrich(1838-1898) [1]
 1577. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1578. Niecz, Krzysztof. Fot. [1]
 1579. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1580. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1581. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1582. Nałęcz, Edward [1]
 1583. Naumann, Karl [1]
 1584. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1585. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1586. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1587. Naoczny świadek [1]
 1588. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1589. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1590. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1591. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1592. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1593. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1594. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1595. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1596. Ménil, Félicien de(1860-1930) [1]
 1597. Ménil, Félicien de (1860-1930) [1]
 1598. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1599. Myszkowska, Justyna [1]
 1600. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1601. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1602. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1603. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1604. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1605. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1606. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1607. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1608. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1609. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1610. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1611. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1612. Motas, Maciej [1]
 1613. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1614. Morżkowska, Antonina [1]
 1615. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1616. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1617. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1618. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1619. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1620. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1621. Montabone (Firenze) [1]
 1622. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1623. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1624. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1625. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1626. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1627. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1628. Miłkowski, Stanisław [1]
 1629. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1630. Missler, B. T. [1]
 1631. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1632. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1633. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1634. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1635. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1636. Miller, Jan Nepomucen [1]
 1637. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1638. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1639. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1640. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1641. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1642. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1643. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [1]
 1644. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1645. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1646. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1647. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1648. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1649. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1650. Mickiewicz, Izadora [1]
 1651. Mickiewicz, Dominik [1]
 1652. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1653. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1654. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1655. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1656. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1657. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1658. Meisser [1]
 1659. Medeksza, Antoni [1]
 1660. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1661. Małkowska, Grażyna [1]
 1662. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1663. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1664. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1665. Maël, Pierr. [1]
 1666. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1667. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1668. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1669. Max, Józef (?-?) [1]
 1670. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1671. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1672. Matrzak, Jerzy [1]
 1673. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1674. Marx, Emil (?-?) [1]
 1675. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1676. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1677. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1678. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1679. Marcinkowski, Piotr [1]
 1680. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1681. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1682. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1683. Makowski, Marek [1]
 1684. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1685. Makomaski, Edmund. [1]
 1686. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1687. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1688. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1689. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1690. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1691. Mahomet II [1]
 1692. Magnus, Wiktor [1]
 1693. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1694. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1695. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1696. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1697. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1698. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1699. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1700. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1701. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1702. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1703. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1704. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1705. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1706. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1707. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1708. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1709. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1710. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1711. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1712. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1713. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1714. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1715. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1716. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1717. M.K. Ryt. [1]
 1718. M. A. Ryt [1]
 1719. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1720. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1721. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1722. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1723. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1724. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1725. Lozano, Vicente [1]
 1726. Loth, August (1869-1944) [1]
 1727. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1728. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1729. Loos, Vincent Angelo [1]
 1730. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1731. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1732. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1733. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1734. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1735. Lisicki, Roman [1]
 1736. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1737. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1738. Lilpop, Marian [1]
 1739. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [1]
 1740. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1741. Ligber. Szty. [1]
 1742. Ligber, F. Szty. [1]
 1743. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1744. Liciński Hipolit [1]
 1745. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1746. Leśniewska, B. [1]
 1747. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1748. Lewski , I. [1]
 1749. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1750. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1751. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1752. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1753. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1754. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1755. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1756. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1757. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1758. Leschik, Konrad [1]
 1759. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1760. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1761. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1762. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1763. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1764. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1765. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1766. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1767. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1768. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 1769. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 1770. Lazzerini, Gustavo [1]
 1771. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 1772. Latoszek, Jacek [1]
 1773. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 1774. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 1775. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 1776. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 1777. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 1778. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 1779. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 1780. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 1781. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 1782. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 1783. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 1784. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 1785. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 1786. Kűbler. Ryt. [1]
 1787. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 1788. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 1789. Kępkowska, Bogusława Bożena [1]
 1790. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 1791. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 1792. Kübler, Ryt. [1]
 1793. Kóźmiński, T. B. [1]
 1794. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 1795. Kwasiborski, Jerzy [1]
 1796. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 1797. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 1798. Kumidor, Zbigniew [1]
 1799. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 1800. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [1]
 1801. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 1802. Kuczyński [1]
 1803. Kucz, M. Ryt. [1]
 1804. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 1805. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 1806. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 1807. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 1808. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 1809. Krzyżanowska, Celina [1]
 1810. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 1811. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 1812. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 1813. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 1814. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 1815. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 1816. Krywoszejew, Maciej [1]
 1817. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 1818. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 1819. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 1820. Krudowski, Józef [1]
 1821. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 1822. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 1823. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 1824. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 1825. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 1826. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 1827. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 1828. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 1829. Krasuski, Stefan [1]
 1830. Krasowska Helena [1]
 1831. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 1832. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 1833. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 1834. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 1835. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 1836. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 1837. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 1838. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 1839. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 1840. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 1841. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 1842. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 1843. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 1844. Kozłowski, Jan J. [1]
 1845. Kozyra, Anna [1]
 1846. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 1847. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 1848. Kownacki, A. Ryt. [1]
 1849. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 1850. Kowalewski, T. [1]
 1851. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 1852. Kowala, G. [1]
 1853. Kotuliński, Andrzej [1]
 1854. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 1855. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [1]
 1856. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [1]
 1857. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 1858. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 1859. Kossakowska, Wanda [1]
 1860. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 1861. Koschmider, Edmund [1]
 1862. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 1863. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 1864. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 1865. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 1866. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 1867. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 1868. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 1869. Konstanty. Fot. [1]
 1870. Konopnicki, Jan [1]
 1871. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 1872. Koniński, Kazimierz [1]
 1873. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 1874. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 1875. Kondracki, W. Fot. [1]
 1876. Kondor, Ernst. [1]
 1877. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 1878. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 1879. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 1880. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 1881. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 1882. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 1883. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 1884. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 1885. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 1886. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 1887. Komitet Budowy Pomników [1]
 1888. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 1889. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1890. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 1891. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 1892. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 1893. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 1894. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 1895. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 1896. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 1897. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 1898. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 1899. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 1900. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 1901. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 1902. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 1903. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 1904. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 1905. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 1906. Klimowicz, Ignacy [1]
 1907. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 1908. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 1909. Klein, W. Ryt. [1]
 1910. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 1911. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 1912. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 1913. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 1914. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 1915. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 1916. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 1917. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 1918. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 1919. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [1]
 1920. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 1921. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 1922. Kautecki, Antoni. [1]
 1923. Kautecki, Antoni [1]
 1924. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 1925. Kasterska, Maria [1]
 1926. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 1927. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 1928. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [1]
 1929. Kasiewicz, Alfred [1]
 1930. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 1931. Karłowicz, Mieczysław(1876-1909) [1]
 1932. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 1933. Karoli, W. [1]
 1934. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 1935. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 1936. Kapuscinski, Petr [1]
 1937. Kapliński, Julian [1]
 1938. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 1939. Kapituła Odznaki [1]
 1940. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 1941. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 1942. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 1943. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 1944. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 1945. Kaliszewski, L. [1]
 1946. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 1947. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 1948. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 1949. Kafka, Johann(1819-1886) [1]
 1950. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 1951. Kaczyński, Witold [1]
 1952. Kaczmarski, S. [1]
 1953. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 1954. K.P. [1]
 1955. K. Z. Ryt. [1]
 1956. K. Ryt. [1]
 1957. K. M. Ryt. [1]
 1958. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 1959. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 1960. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 1961. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 1962. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 1963. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 1964. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 1965. Jotes [1]
 1966. Jonzeck, Waldemar [1]
 1967. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 1968. Jeżowski, M [1]
 1969. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [1]
 1970. Jezierski, J. [1]
 1971. Jeske, August (1836-1875) [1]
 1972. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 1973. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 1974. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 1975. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 1976. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 1977. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 1978. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 1979. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 1980. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 1981. Jarmużyński, J. [1]
 1982. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 1983. Janusz [1]
 1984. Jansenne, Louis(1809-1890) [1]
 1985. Janowski, Benon (1873-) [1]
 1986. Jankowski, Józef [1]
 1987. Jankiewicz, Stanisław [1]
 1988. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 1989. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 1990. Janczewski, S. Red. [1]
 1991. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 1992. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 1993. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 1994. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 1995. Jakobi, Zygmunt [1]
 1996. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 1997. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 1998. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 1999. Jacobs-Bond, Carrie(1862-1946) [1]
 2000. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2001. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2002. Jackowski, Aleksander [1]
 2003. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2004. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2005. J.J, Ryt. [1]
 2006. J. Z. [1]
 2007. J. S. Ryt. [1]
 2008. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2009. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2010. J. J. Ryt. [1]
 2011. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2012. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2013. Issakowitch, S.S. [1]
 2014. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2015. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2016. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2017. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2018. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2019. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2020. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2021. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2022. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2023. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2024. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2025. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2026. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [1]
 2027. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2028. Hyodo, Nagao [1]
 2029. Huzarski, Jerzy [1]
 2030. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2031. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2032. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [1]
 2033. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2034. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2035. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2036. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2037. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2038. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2039. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2040. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2041. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2042. Hervé (1825-1892) [1]
 2043. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2044. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2045. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2046. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2047. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2048. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2049. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2050. Heck, Walerian [1]
 2051. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2052. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2053. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2054. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2055. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2056. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2057. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2058. Haehle. Ryt. [1]
 2059. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2060. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2061. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1]
 2062. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2063. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2064. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2065. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2066. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2067. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2068. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2069. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2070. Górska, Maria. Red. [1]
 2071. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2072. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2073. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2074. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2075. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2076. Grynfeld, Bronisława [1]
 2077. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2078. Grupa Legionistów [1]
 2079. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2080. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2081. Grossman, Ludwik(1835-1915) [1]
 2082. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2083. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2084. Grimm., A. Ryt. [1]
 2085. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2086. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2087. Grajnert, Józef [1]
 2088. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2089. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2090. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2091. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2092. Gołębiewska, Wanda [1]
 2093. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2094. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2095. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2096. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2097. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2098. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2099. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2100. Gold, Artur (1897-1943) [1]
 2101. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2102. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [1]
 2103. Golański, Jerzy [1]
 2104. Gola, A.(muzyka) [1]
 2105. Godfrey, Daniel(1831-1903) [1]
 2106. Godfrey, Charles(1839-1919) [1]
 2107. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2108. Godard, Benjamin(1849-1895) [1]
 2109. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2110. Gnatkowski, Adam [1]
 2111. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2112. Giraud, Paul [1]
 2113. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2114. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2115. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2116. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2117. Giller, Honorata [1]
 2118. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2119. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2120. Gierczyńska, Joanna [1]
 2121. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2122. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2123. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2124. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [1]
 2125. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2126. Gebhard, podporucznik [1]
 2127. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2128. Gawęcki Witold (1911-1946) [1]
 2129. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2130. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2131. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2132. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [1]
 2133. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2134. Ganne, Louis(1862-1923) [1]
 2135. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2136. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2137. Gajewski, Adrian [1]
 2138. Gabussi, Vincenzo(1800-1846) [1]
 2139. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2140. G.S. Ryt. [1]
 2141. G.R. Ryt. [1]
 2142. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2143. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2144. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2145. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2146. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2147. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2148. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2149. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2150. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2151. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2152. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2153. Fiszer, Carolina [1]
 2154. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2155. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2156. Filipiak, Grzegorz [1]
 2157. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2158. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2159. Field, John (1782-1837) [1]
 2160. Fiedler. Ryt. [1]
 2161. Feuerstein Władysław [1]
 2162. Feldman, J. [1]
 2163. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2164. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2165. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2166. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2167. Fabiszewski, M. [1]
 2168. F. K. Ryt. [1]
 2169. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2170. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2171. Erhard, Carl [1]
 2172. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2173. Emer, Lucjan [1]
 2174. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2175. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2176. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2177. Eilenberg, Richard(1848-1925) [1]
 2178. Eilenberg, Richard (1848-1925) [1]
 2179. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2180. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2181. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2182. Egloff, Jerzy [1]
 2183. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2184. Edgeworth, Maria [1]
 2185. E. S. [1]
 2186. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2187. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [1]
 2188. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2189. Dénoix, Victorin [1]
 2190. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2191. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2192. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2193. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2194. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2195. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2196. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2197. Dulcken, Ferdinand Quentin(1837-1902) [1]
 2198. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2199. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2200. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2201. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2202. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2203. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2204. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2205. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2206. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2207. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2208. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2209. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2210. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2211. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2212. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2213. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2214. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2215. Dom ks. Boduena [1]
 2216. Dobrzyński, Ignacy Feliks(1807-1867) [1]
 2217. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2218. Dobrski, Konrad [1]
 2219. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2220. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2221. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [1]
 2222. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2223. Di Donato, Carlo [1]
 2224. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2225. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2226. Derengowski, Jan [1]
 2227. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2228. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2229. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2230. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2231. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2232. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2233. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2234. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2235. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2236. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2237. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2238. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2239. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2240. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2241. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2242. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2243. Dembiński, Czesław [1]
 2244. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2245. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2246. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2247. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2248. Dawidowa, Helena [1]
 2249. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2250. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2251. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2252. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2253. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2254. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2255. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2256. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2257. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2258. Dalla Casa, Louis [1]
 2259. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2260. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2261. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2262. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2263. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2264. Czerwiński, Franciszek [1]
 2265. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [1]
 2266. Czerniawski, Jan [1]
 2267. Czermański, Zdzisław [1]
 2268. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2269. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2270. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2271. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2272. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2273. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2274. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2275. Czaki, Klementyna [1]
 2276. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2277. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2278. Czajewski Wiktor [1]
 2279. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2280. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2281. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2282. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2283. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2284. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2285. Cirina, J. A. [1]
 2286. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2287. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2288. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2289. Cichocki, Ks. [1]
 2290. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2291. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2292. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2293. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2294. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2295. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2296. Chojnacki, Henryk(1817-1894) [1]
 2297. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2298. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2299. Chodecki, Władysław [1]
 2300. Chmielewski, Ignacy [1]
 2301. Chmielewska, Halina [1]
 2302. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2303. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [1]
 2304. Charszewski, Ignacy [1]
 2305. Charchillac, Berthet de [1]
 2306. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2307. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2308. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2309. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2310. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2311. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2312. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2313. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2314. C.K. ryt. [1]
 2315. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2316. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2317. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2318. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2319. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2320. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2321. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2322. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2323. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2324. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2325. Bukowski, Jan (1873-1943) [1]
 2326. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2327. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2328. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2329. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2330. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2331. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [1]
 2332. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2333. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2334. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2335. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2336. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2337. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2338. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2339. Brauman, Władysław [1]
 2340. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2341. Bouleau, H. de. [1]
 2342. Borucki, Juliusz [1]
 2343. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2344. Borkowski, Maksymilian(1872-1926) [1]
 2345. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2346. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2347. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2348. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2349. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2350. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2351. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2352. Bojarska, Stefanja [1]
 2353. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2354. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2355. Bogacki, S. Fot. [1]
 2356. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2357. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2358. Bockhann, F. [1]
 2359. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2360. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2361. Bobiński, Antoni [1]
 2362. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2363. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2364. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2365. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2366. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2367. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2368. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2369. Bio [pseud.] [1]
 2370. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2371. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2372. Bierey, Gottlob Benedikt(1772-1840) [1]
 2373. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2374. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2375. Bielicka, Eugenia [1]
 2376. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2377. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2378. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2379. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2380. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2381. Biblioteka Narodowa [1]
 2382. Biblioteka Kórnicka [1]
 2383. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2384. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2385. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2386. Bianchi, Emilio [1]
 2387. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2388. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2389. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2390. Beyer, Ferdinand(1803-1863) [1]
 2391. Betcher, Jan C. [1]
 2392. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2393. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2394. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2395. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2396. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2397. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2398. Bayer, Josef(1852-1913) [1]
 2399. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2400. Baude, K. [1]
 2401. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2402. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2403. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2404. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2405. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2406. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2407. Baracz, A. P. [1]
 2408. Bar, E. Ryt. [1]
 2409. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2410. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2411. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2412. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2413. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2414. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2415. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2416. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2417. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2418. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2419. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2420. Babiński, Wacław [1]
 2421. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2422. B.O. Ryt. [1]
 2423. B. B. Ryt. [1]
 2424. Aut. [1]
 2425. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2426. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2427. Arslan M. [1]
 2428. Arnold, E. J. [1]
 2429. Arnaud, Étienne [1]
 2430. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2431. Armia Krajowa [1]
 2432. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2433. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2434. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2435. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2436. Archibald, M. [1]
 2437. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2438. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2439. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2440. Aniela S. Ryt. [1]
 2441. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2442. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2443. Amator [1]
 2444. Alkar [pseud.] [1]
 2445. Al. Pow. [1]
 2446. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2447. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2448. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2449. Adamska, Grażyna [1]
 2450. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2451. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2452. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2453. AWU [1]
 2454. ADAM [1]
 2455. A. Z. [1]
 2456. A. W. Ryt. [1]
 2457. A. S. Ryt. [1]
 2458. A. G. Ryt. [1]
 2459. A. C. Ryt. [1]
 2460. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2461. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2462. - [1]
 2463. (E) [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [102434]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [29001]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [27421]
 4. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [26766]
 5. Ministerstwo Oświaty [26553]
 6. Prus, Bolesław (1847-1912) [18336]
 7. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [17454]
 8. Bobiński, Antoni [15303]
 9. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [14879]
 10. Kownacka, Maria (1894 - 1982) [14805]
 11. Wojewódzki Urząd Statystyczny [13980]
 12. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13302]
 13. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [11487]
 14. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [11447]
 15. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11373]
 16. Załęczny, Jolanta (1959- ) [10946]
 17. Główny Urząd Statystyczny [10372]
 18. Pocztowa Kasa Oszczędności [9936]
 19. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [9898]
 20. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [9696]
 21. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [9483]
 22. Arct, Michał (1840-1916) [9425]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [8937]
 24. Gawkowski, Robert (1962- ) [8568]
 25. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8391]
 26. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8163]
 27. Krajowe Biuro Statystyczne [8152]
 28. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [7398]
 29. Verne, Jules (1828-1905) [6711]
 30. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [5763]
 31. Urząd Statystyczny w Warszawie [5736]
 32. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [5493]
 33. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4815]
 34. Magistrat m.st. Warszawy [4702]
 35. Szaciński, Mieczysław (?-?) [4694]
 36. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4614]
 37. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [4571]
 38. Egloff, Jerzy [4568]
 39. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [4538]
 40. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4340]
 41. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4236]
 42. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [4123]
 43. Antykwarnia Warszawska [3851]
 44. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [3803]
 45. Skarga, Piotr (1536-1612) [3793]
 46. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3657]
 47. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [3623]
 48. Maliszewski, Jerzy (?-?) [3611]
 49. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3578]
 50. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [3569]
 51. Winek, Włodzimierz (1956-) [3534]
 52. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [3506]
 53. Baracz, A. P. [3490]
 54. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3474]
 55. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [3407]
 56. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3308]
 57. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [3225]
 58. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3199]
 59. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3197]
 60. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3062]
 61. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3020]
 62. Kapuściński, Piotr [3005]
 63. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [2992]
 64. Estreicher, Karol (1827-1908) [2967]
 65. Jaugey, Jean [2936]
 66. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [2923]
 67. Starzyński, Stefan (1893-1939) [2797]
 68. Łoza, Stanisław (1888-1956) [2763]
 69. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [2750]
 70. Związek Patriotów Polskich [2675]
 71. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2667]
 72. Papierowski, Andrzej Jerzy [2665]
 73. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2629]
 74. Röber, H. Ryt. [2609]
 75. Muzeum Narodowe (Warszawa) [2606]
 76. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2535]
 77. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2479]
 78. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [2429]
 79. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2420]
 80. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2380]
 81. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2352]
 82. Brandel, Konrad (1838-1920) [2309]
 83. Małecki, Antoni (1821-1913) [2298]
 84. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2276]
 85. Tretiak, Józef (1841-1923) [2270]
 86. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2245]
 87. Popowski, S. [2205]
 88. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2200]
 89. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2161]
 90. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2107]
 91. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2047]
 92. Frączek, Ireneusz (1969- ) [2020]
 93. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2005]
 94. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [2003]
 95. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [1989]
 96. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [1985]
 97. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [1974]
 98. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1969]
 99. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1965]
 100. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [1963]
 101. Skwara, Marian (1946- ) [1958]
 102. Kneisel, August [1949]
 103. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1932]
 104. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1927]
 105. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1927]
 106. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1914]
 107. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [1913]
 108. Paulmier, Adrien-Augustin [1911]
 109. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [1909]
 110. Zieliński, Jarosław (1958- ) [1847]
 111. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1823]
 112. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1816]
 113. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1764]
 114. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1747]
 115. Górska, Halina (1898-1942) [1725]
 116. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [1713]
 117. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1668]
 118. [Bielski, Szymon] [1655]
 119. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1650]
 120. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1650]
 121. Polski Związek Producentów Filmowych [1650]
 122. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1646]
 123. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1643]
 124. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1591]
 125. Elkana, J. M. [1585]
 126. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1565]
 127. Baronowa X.Y.Z. [1563]
 128. Miejskie Biuro Statystyczne [1552]
 129. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1545]
 130. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1539]
 131. Kohn, Alfred. Red. [1506]
 132. Kudyba, Wojciech (1965- ) [1499]
 133. Polak, Józef (1857-1928) [1495]
 134. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1470]
 135. Beyer, Karol (1818-1877) [1460]
 136. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1445]
 137. Słowaczyński, Jędrzej [1425]
 138. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1425]
 139. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1425]
 140. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1421]
 141. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1401]
 142. Ganilh, Charles (1758-1836) [1398]
 143. Spencer, Herbert (1820-1903) [1396]
 144. Buzek, Józef (1873-1936) [1392]
 145. [Magistrat m. Lwowa] [1388]
 146. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1383]
 147. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1378]
 148. Makowski, Marek [1374]
 149. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1363]
 150. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1355]
 151. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1354]
 152. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1341]
 153. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1338]
 154. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1337]
 155. Pawłowski, Zbigniew [1324]
 156. Dąbrowski, Stanisław [1313]
 157. Stowarzyszenie Żoliborzan [1311]
 158. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1303]
 159. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1283]
 160. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1279]
 161. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1279]
 162. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1276]
 163. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1273]
 164. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1270]
 165. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1266]
 166. Judycki, Zbigniew (1948- ) [1265]
 167. Gmitruk, Janusz (1948- ) [1258]
 168. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [1256]
 169. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1256]
 170. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [1250]
 171. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1238]
 172. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1225]
 173. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [1188]
 174. Napoleon I (1769-1821) [1187]
 175. Młoda Polka [pseud.] [1179]
 176. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1178]
 177. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1171]
 178. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1141]
 179. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1135]
 180. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1124]
 181. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1100]
 182. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1100]
 183. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1094]
 184. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1092]
 185. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1090]
 186. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1085]
 187. Poliński, Józef (1891-1944) [1079]
 188. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1064]
 189. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1063]
 190. Surowiecki, Karol [1060]
 191. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1054]
 192. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1045]
 193. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1043]
 194. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1041]
 195. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1037]
 196. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1034]
 197. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [1032]
 198. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1031]
 199. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1027]
 200. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1025]
 201. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1025]
 202. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1022]
 203. Oppman, Artur (1867-1931) [1018]
 204. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1012]
 205. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1010]
 206. Winogrodzka, Katarzyna [994]
 207. Lisicki, Roman [991]
 208. Korwin, Ludwik (1904-1988) [989]
 209. Draper, John William (1811-1882) [989]
 210. Kucz, Karol (1815-1892) [985]
 211. Furgault, Nicolas (1705-1794) [975]
 212. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [974]
 213. Callier, Edmund (1833-1893) [973]
 214. Załęski, Witold (1836-1908) [972]
 215. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [969]
 216. Radliński, Ignacy (1843-1920) [965]
 217. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [959]
 218. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [947]
 219. Kapuscinski, Petr [947]
 220. Biuro Pracy Społecznej [947]
 221. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [947]
 222. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [941]
 223. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [941]
 224. Chmielewska, Halina [928]
 225. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [920]
 226. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [918]
 227. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [910]
 228. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [910]
 229. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [895]
 230. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [891]
 231. Koleżak, Władysław (1854-1924) [890]
 232. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [887]
 233. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [887]
 234. Scott, Walter (1771-1832) [885]
 235. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [877]
 236. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [876]
 237. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [873]
 238. Chompre, Pierre (1698-1760) [869]
 239. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [862]
 240. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [860]
 241. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [852]
 242. Suligowski, Adolf (1849-1932) [849]
 243. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [844]
 244. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [841]
 245. Giraud, Paul [839]
 246. Bezak, Paweł (1983- ) [838]
 247. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [836]
 248. Friedrich, Henryk (1908-1944) [832]
 249. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [831]
 250. Rzewuski, Walery (1837-1888) [829]
 251. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [825]
 252. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [823]
 253. Rapaport, Artur (1889-1937) [821]
 254. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [820]
 255. Zapolska Gabriela (1857-1921) [818]
 256. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [818]
 257. Broniewski, Władysław (1897-1962) [813]
 258. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [811]
 259. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [810]
 260. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [810]
 261. Hoffman, Franz (1814-1882) [809]
 262. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [802]
 263. Wretowski, Paweł [792]
 264. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [791]
 265. Snopek, Kazimierz [788]
 266. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [775]
 267. Friedhuber de Grubenthal, L. [774]
 268. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [773]
 269. Lodge, Edmund (1756-1839) [768]
 270. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [765]
 271. Elsner, Józef (1769 - 1854) [761]
 272. J. Ł. Ryt. [761]
 273. Łączkowski, Marceli (?-?) [759]
 274. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [759]
 275. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [758]
 276. Centralna Biblioteka Statystyczna [753]
 277. Pawiński, Adolf (1840-1896) [748]
 278. Lewicka, Anna (1852-1932) [741]
 279. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [731]
 280. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [731]
 281. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [731]
 282. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [722]
 283. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [721]
 284. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [710]
 285. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [710]
 286. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [706]
 287. Szatkowska, Lena (1947- ) [705]
 288. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [703]
 289. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [703]
 290. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [700]
 291. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [695]
 292. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [692]
 293. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [691]
 294. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [689]
 295. Zawiliński, Roman (1855-1932) [681]
 296. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [680]
 297. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [679]
 298. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [677]
 299. Majewski, Erazm (1858-1922) [675]
 300. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [674]
 301. Lejko, Krystyna (1933- ) [674]
 302. Samborski, Henryk (1843-1918) [672]
 303. Wysocki Piotr (1797-1874) [669]
 304. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [666]
 305. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [665]
 306. Snarski, Stanisław (1795-1880) [663]
 307. Campe, Joachim Heinrich [662]
 308. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [661]
 309. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [660]
 310. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [659]
 311. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [658]
 312. Bielski, Szymon (1745-1825) [658]
 313. Leist, Ludwig (1891-1967) [656]
 314. Czerniawski, Jan [653]
 315. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [652]
 316. Kurpiński, Karol (1785-1857) [652]
 317. Legun-Biliński, Antoni. [651]
 318. Rostworowski, Jan (1838-1898) [649]
 319. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [648]
 320. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [645]
 321. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [640]
 322. Aristoteles (384-322 a.C.) [640]
 323. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [639]
 324. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [636]
 325. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [633]
 326. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [632]
 327. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [629]
 328. P. B. Ryt. [625]
 329. Krystall, Bronisław (1887-1983) [623]
 330. Lampert, Kurt (1859-1918) [619]
 331. Sewer [618]
 332. Warnka, Jadwiga [615]
 333. Major Hennequin del Varsaviae [615]
 334. Dubiecki, Marian (1838-1926) [614]
 335. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [608]
 336. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [608]
 337. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [606]
 338. Bloch, Jan (1836-1902) [604]
 339. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [604]
 340. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [603]
 341. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [601]
 342. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [599]
 343. [Magistrat m.st. Warszawy] [597]
 344. Guiraud, Paul (1850-1907) [597]
 345. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [596]
 346. Magistrat Miasta Warszawy [594]
 347. Baka, Józef (1707-1780) [593]
 348. Wyss, Johann David (1743-1818) [592]
 349. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [591]
 350. Hansson, Ola (1860-1925) [591]
 351. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [590]
 352. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [589]
 353. Goszczyńska, Agnieszka [589]
 354. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [588]
 355. Sedlaczek, Lech [583]
 356. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [583]
 357. Zuber, Rudolf (1858-1920) [582]
 358. Siczyński, Walery [582]
 359. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [577]
 360. Hasselbusch, Robert (1983- ). [574]
 361. Ejsmond, Julian (1892-1930) [573]
 362. [Magistrat goroda Varšavy] [572]
 363. Zarząd Miejski w Równem [570]
 364. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [570]
 365. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [569]
 366. Dickstein, Samuel (1851-1939) [568]
 367. Biart, Lucjan (1829-1897) [565]
 368. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [560]
 369. Grajnert, Józef [551]
 370. Cep [Henryk Cepnik] [550]
 371. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [549]
 372. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [549]
 373. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [549]
 374. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [549]
 375. Bersohn, Mathias (1823-1908) [544]
 376. Świętochowski, Adam (1864-1914) [544]
 377. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [542]
 378. Alkar [pseud.] [540]
 379. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [539]
 380. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [538]
 381. Lachowicz, Juliusz. Red. [538]
 382. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [537]
 383. Gorecka, Maria (1835-1922) [537]
 384. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [537]
 385. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [535]
 386. Kroński, Aleksander (1871-1935) [535]
 387. Czartoryska Izabela (1746-1835) [534]
 388. Edgeworth, Maria [529]
 389. Siebeck, Herman (1842-1920) [528]
 390. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [524]
 391. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [523]
 392. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [521]
 393. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [520]
 394. Hyodo, Nagao [519]
 395. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [519]
 396. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [516]
 397. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [515]
 398. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [514]
 399. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [512]
 400. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [509]
 401. J. Z. [509]
 402. Heck, Walerian [509]
 403. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [508]
 404. Ossibach-Budzyński, Andrzej [506]
 405. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [506]
 406. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [505]
 407. Ségur, Sophie de (1799-1874) [501]
 408. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [500]
 409. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [500]
 410. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [497]
 411. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [497]
 412. Seruga, Józef (1886-1940) [496]
 413. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [496]
 414. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [493]
 415. Portner, Szymon (18..-?) [492]
 416. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [490]
 417. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [490]
 418. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [489]
 419. Typiak, Piotr [489]
 420. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [489]
 421. Podwiński, Stanisław [489]
 422. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [488]
 423. Pokorzyńska, Elżbieta [487]
 424. Marcinkowski, Piotr [487]
 425. Pécaut, Elie [484]
 426. Baude, K. [484]
 427. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [482]
 428. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [481]
 429. Zipper, Albert (1855-1936) [479]
 430. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [477]
 431. X. Y. Z. [477]
 432. Miłkowski, Stanisław [475]
 433. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [474]
 434. Bojarska, Stefanja [473]
 435. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [472]
 436. Iks Cagnafet [pseud.] [472]
 437. Chodyński, Adam Antoni [472]
 438. Pawłowski, Kalixt [469]
 439. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [466]
 440. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [466]
 441. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [465]
 442. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [465]
 443. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [462]
 444. [Granke, Stefan] [461]
 445. Przyborowski, Walery (1845-1913) [458]
 446. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [454]
 447. Kiliński, Jan (1760-1819 [453]
 448. Sigismond. Fot. [452]
 449. Passendorfer, Artur (1864-1936) [452]
 450. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [449]
 451. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [446]
 452. Kiliński, Jan (1760-1819) [445]
 453. Rumianek, Stanisław [444]
 454. Ryszard, Antoni (1841-1894) [443]
 455. Skornia-Roszij, Maria [442]
 456. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [441]
 457. Socha, Szczepan [440]
 458. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [439]
 459. [Miethke, H. O.] [438]
 460. Wóycicka, Jadwiga [437]
 461. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [436]
 462. Lissowski, Czesław (1895-1942) [435]
 463. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [432]
 464. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [432]
 465. Wizimirska, Barbara [430]
 466. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [425]
 467. Śmigielska, Józefa [424]
 468. Pawe, L. [424]
 469. Lichota, Władysław Tadeusz [423]
 470. Dénoix, Victorin [419]
 471. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [418]
 472. Grzymała, Grabowiecki Jan [418]
 473. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [416]
 474. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [414]
 475. Styfi, Jan (1839?-1921) [411]
 476. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [410]
 477. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [409]
 478. Ministerstwo Kultury i Sztuki [407]
 479. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [407]
 480. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [406]
 481. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [406]
 482. Röber, F. H. Ryt. [405]
 483. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [403]
 484. B. P. Ryt. [402]
 485. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [401]
 486. Warszawski Szpital dla Dzieci [400]
 487. Piłsudski, Józef (1867-1935) [399]
 488. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [399]
 489. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [397]
 490. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [397]
 491. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [396]
 492. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [394]
 493. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [394]
 494. Paciorkowski, Bronisław Gryf [394]
 495. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [394]
 496. Warnkówna, Jadwiga [392]
 497. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [392]
 498. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [391]
 499. Jahner, Alfred (1860-1934) [390]
 500. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [389]
 501. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [388]
 502. Strindberg, August (1849-1912) [388]
 503. Kumidor, Zbigniew [388]
 504. Jachowiczowa, Antonina [387]
 505. Simmler, Józef (1823-1868) [381]
 506. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [379]
 507. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [379]
 508. Barclay, John (1582-1621) [377]
 509. Sigalin, Józef (1909-1983) [376]
 510. Związek Komunalny (Węgrów) [375]
 511. Bełza, Władysław (1847-1913) [374]
 512. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [374]
 513. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [373]
 514. Taube, Gustaw jr [373]
 515. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [373]
 516. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [372]
 517. Gargas, Zygmunt (1876-1948?) [371]
 518. Nowakowski, Józef (1800-1864) [370]
 519. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [368]
 520. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [367]
 521. Grundmann, Karl (1909-1944) [367]
 522. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [366]
 523. Hoffman, Karol (1855-1937) [366]
 524. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [363]
 525. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [362]
 526. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [360]
 527. Turowski, Stanisław (1880-1936) [359]
 528. Leśniewska, B. [359]
 529. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [357]
 530. Boratyński, Wacław (1908-1939) [355]
 531. Tarnacki, Józef. [354]
 532. Płoska-Łoś, Irena [354]
 533. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [354]
 534. Borkowski, Feliks (1840- ?) [354]
 535. Adolph, Witold (1903-1941) [353]
 536. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [352]
 537. Abdullah Frères [pseud.] [352]
 538. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [352]
 539. Borucki, Juliusz [352]
 540. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [351]
 541. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [351]
 542. Maliszewski, Edward (1875-1928) [351]
 543. Paprocki, Bartosz [350]
 544. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [349]
 545. Dębski, Michał [346]
 546. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [346]
 547. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [346]
 548. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [346]
 549. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [343]
 550. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [343]
 551. Marczyński, Józef (1891-1940) [342]
 552. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [342]
 553. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [341]
 554. Arnold, E. J. [341]
 555. Berthet, Èlie (1815-1891) [340]
 556. Chankowski, Henryk (1882-1944) [339]
 557. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [338]
 558. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [338]
 559. [Łosiowa, Emilia] [338]
 560. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [336]
 561. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [336]
 562. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [335]
 563. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [334]
 564. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [333]
 565. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [332]
 566. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [331]
 567. Eile, Henryk (1878-1939) [331]
 568. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [329]
 569. Bykowski, Leon [329]
 570. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [329]
 571. Windakiewicz, Kazimierz [328]
 572. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [326]
 573. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [326]
 574. Siemieński, Lucjan [325]
 575. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [325]
 576. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [325]
 577. Schilgen, Hardy (1876-1941) [324]
 578. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [323]
 579. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [323]
 580. Związek Miast Polskich [322]
 581. Ines, Albert (1620-1658) [322]
 582. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [319]
 583. Ministerstwo Odbudowy Kraju [318]
 584. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [317]
 585. Gold, Artur (1897-1942) [316]
 586. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [316]
 587. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [315]
 588. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [315]
 589. Kowalewski, T. [315]
 590. Lyall, Edna (1857-1903) [314]
 591. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [314]
 592. Piotrowski, Andrzej [312]
 593. Grabowski, Antoni (1857-1921) [312]
 594. Demby, Stefan (1862-1939) [312]
 595. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [311]
 596. Maciejowski, Adam (1874-1919) [310]
 597. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [309]
 598. Węgrzecki, S. [309]
 599. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [308]
 600. Jabłoński, Tadeusz [307]
 601. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [307]
 602. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [306]
 603. Jeżowski, M [306]
 604. Stablewski, Florian (1841-1906) [305]
 605. Peretz, Adolf (1855-1933) [305]
 606. Kaczyński, Witold [305]
 607. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [305]
 608. Szujski, Józef (1835-1883) [304]
 609. Dom Sztuki (Warszawa) [303]
 610. Walter. Ryt. [302]
 611. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [301]
 612. Ostrowski, Tomasz (?-?) [301]
 613. Stefani, Józef (1800-1876) [298]
 614. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [298]
 615. Jelínek, Edvard (1855-1897) [298]
 616. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [297]
 617. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [297]
 618. Słomkowska, Alina (1929-1995) [295]
 619. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [294]
 620. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [294]
 621. Koroniarz [293]
 622. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [292]
 623. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [291]
 624. Korotyński, Władysław (1866-1924) [291]
 625. Filipiak, Grzegorz [291]
 626. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [290]
 627. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [289]
 628. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [289]
 629. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [288]
 630. Osterloff, Edmund (1863-1938) [286]
 631. Kryński, Adam (1844-1932) [286]
 632. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [285]
 633. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [284]
 634. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [284]
 635. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [284]
 636. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [283]
 637. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [283]
 638. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [282]
 639. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [282]
 640. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [280]
 641. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [280]
 642. Dombrowski, Władysław [279]
 643. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [279]
 644. Chmiel, Adam (1865-1934) [277]
 645. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [276]
 646. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [275]
 647. [Lindley, William (1808-1900)] [275]
 648. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [275]
 649. Morawska, Zofia (1848-1922) [275]
 650. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [274]
 651. Świderski, Leopold (1853-1925) [274]
 652. Wrześniowski, August (1836-1892) [274]
 653. Kolberg, Oskar (1814-1890) [273]
 654. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [273]
 655. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [269]
 656. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [266]
 657. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [265]
 658. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [265]
 659. Rytel, Kazimiera (?-?) [265]
 660. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [262]
 661. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [261]
 662. Szajnocha, Karol (1818-1868) [261]
 663. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [260]
 664. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [260]
 665. Freudenson, Daniel (1847-1931) [258]
 666. Szlendak, Adam (1881-1937) [257]
 667. Sędlikowski, Aleksander [257]
 668. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [257]
 669. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [256]
 670. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [255]
 671. Instytut Spraw Społecznych [255]
 672. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [254]
 673. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [253]
 674. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [253]
 675. Al. Pow. [253]
 676. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [252]
 677. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [252]
 678. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [252]
 679. Loth, August (1869-1944) [252]
 680. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [251]
 681. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [250]
 682. Związek Buchalterów (Warszawa) [250]
 683. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [250]
 684. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [249]
 685. Olszewski, K.[azimierz] [249]
 686. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [247]
 687. Mościcki, Henryk (1881-1952) [246]
 688. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [245]
 689. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [245]
 690. Czerwiński, Franciszek [244]
 691. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [243]
 692. Dalecka, Wanda (1862-1932) [243]
 693. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [242]
 694. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [242]
 695. Bezpałko, Jerzy (1938-) [240]
 696. Kowalski, L. Fot. [239]
 697. J. Ł. [239]
 698. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [239]
 699. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [239]
 700. Maire, Albert (1856-?) [238]
 701. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [237]
 702. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [237]
 703. Aimard, Gustave (1818-1883) [237]
 704. Strauss, Johann (1825-1899) [236]
 705. Bauman, R. Lit. [236]
 706. Godebski, Cyprian (1765-1809) [236]
 707. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [235]
 708. Franczak, Lech (1939- ) [235]
 709. Motas, Maciej [232]
 710. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [231]
 711. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [230]
 712. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [230]
 713. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [229]
 714. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [228]
 715. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [228]
 716. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [228]
 717. Kaczkowski, Zygmunt [228]
 718. Polski Czerwony Krzyż we Francji [226]
 719. Szubert, Awit (1837-1919) [226]
 720. Latoszek, Jacek [226]
 721. Komorowska-Filipiak, Romana [226]
 722. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [225]
 723. Pyzowski, Adam (1874-1931) [225]
 724. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [225]
 725. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [224]
 726. Kulski, Julian (1892-1976) [223]
 727. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [223]
 728. Lejowa, Emilia (1839-1906) [223]
 729. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [222]
 730. Czermański, Zdzisław [222]
 731. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [221]
 732. Zajączkowska, Zuzanna [221]
 733. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [220]
 734. [Schier, František Václav (1804-1864)] [220]
 735. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [220]
 736. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [219]
 737. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [219]
 738. Roeber, F. H. Ryt. [219]
 739. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [218]
 740. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [218]
 741. W. M. K. [217]
 742. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [216]
 743. Wójtowicz, Władysław J. [216]
 744. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [216]
 745. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [216]
 746. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [215]
 747. ADAM. Ryt. [215]
 748. Neyman, Jerzy (1894-1981) [215]
 749. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [215]
 750. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [215]
 751. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [214]
 752. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [213]
 753. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [213]
 754. Wierzbowski, Theodorus [212]
 755. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [212]
 756. Warszawska Gmina Starozakonnych [212]
 757. Rutska, Halina (1868-1932) [211]
 758. Maël, Pierr. [211]
 759. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [210]
 760. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [209]
 761. Piotr Krakowianin [pseud.] [209]
 762. Bolesławicz [pseud.] [208]
 763. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [207]
 764. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [207]
 765. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [206]
 766. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [206]
 767. Piltz, Franciszek (1895-1941) [206]
 768. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [205]
 769. A. Z. [205]
 770. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [204]
 771. Szkoła Realna imienia Staszica [203]
 772. Krasiński, Edward (1870-1940) [203]
 773. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [202]
 774. Damse, Józef (1789-1852) [202]
 775. Nałęcz, Edward [202]
 776. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [202]
 777. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [201]
 778. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [201]
 779. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [199]
 780. Hufsky [198]
 781. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [198]
 782. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [198]
 783. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [197]
 784. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [196]
 785. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [196]
 786. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [195]
 787. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [195]
 788. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [195]
 789. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [194]
 790. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [194]
 791. Koszutska, Ludwika(1869-1928) [193]
 792. Jeske, August (1836-1875) [193]
 793. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [191]
 794. Racher, Jessica. Z-ca. red. [191]
 795. Pennec, Joanna. Opiekun [191]
 796. Strzelecki, Jan (1886-1944) [191]
 797. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [190]
 798. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [190]
 799. Stefanow, Piotr [189]
 800. Żeleński, Władysław (1837-1921) [189]
 801. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [189]
 802. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [189]
 803. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [188]
 804. Compagnie d'Electricité de Varsovie [188]
 805. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [187]
 806. Wojnarowicz Weseła [187]
 807. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [187]
 808. Syroczyński, Leon (1844-1925) [187]
 809. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [187]
 810. Dante, Alighieri (1265-1321) [187]
 811. Karoli, Aleksander (1838-1915) [186]
 812. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [186]
 813. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [185]
 814. Röber, G. Ryt. [184]
 815. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [184]
 816. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [184]
 817. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [184]
 818. Normand, Charles (1848- ) [183]
 819. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [183]
 820. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [183]
 821. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [183]
 822. Fleck L. Red. [et al.] [183]
 823. Mottl, Adam (1928-2013) [182]
 824. Broch.[owski], B. Ryt. [182]
 825. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [182]
 826. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [182]
 827. Jeziorański, Edmund (1881-1935) [182]
 828. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [181]
 829. Wołkiewicz, Hanna [179]
 830. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [179]
 831. Osmański, Wojciech (1834-1908) [178]
 832. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [178]
 833. Sandaeu, Jules (1811-1833) [178]
 834. Biernacki, Bolesław (1865- ) [178]
 835. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [178]
 836. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [177]
 837. L. N. Ryt. [176]
 838. Puc, B[ronisław] [176]
 839. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [175]
 840. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [175]
 841. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [174]
 842. Popielewski [174]
 843. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [174]
 844. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [173]
 845. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [172]
 846. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [172]
 847. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [172]
 848. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [171]
 849. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [171]
 850. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [170]
 851. Jeska, Stanisława (1867-1936) [169]
 852. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [169]
 853. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [168]
 854. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [168]
 855. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [168]
 856. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [168]
 857. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [168]
 858. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [167]
 859. Szymkiewicz, Józef [167]
 860. Rada Regencyjna [165]
 861. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [165]
 862. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [165]
 863. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [165]
 864. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [165]
 865. Chęciński, Jan (1826-1874) [165]
 866. Bandurski, Władysław (1865-1932) [165]
 867. K.K. Ryt. [164]
 868. Patronat Opieki nad Więźniami [164]
 869. Staszic, Stanisław (1755-1826) [164]
 870. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [164]
 871. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [162]
 872. Hahn, Wiktor (1871-1959) [161]
 873. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [161]
 874. Namysłowski, Karol (1856-1925) [160]
 875. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [160]
 876. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [160]
 877. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [160]
 878. Wahrendorff, O. [160]
 879. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [159]
 880. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [159]
 881. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [159]
 882. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [158]
 883. Pałac Sztuki (Warszawa) [158]
 884. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [158]
 885. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [158]
 886. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [157]
 887. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [157]
 888. Baumann, R. Lit. [156]
 889. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [156]
 890. Skrzypkowska Joanna (1965-) [156]
 891. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [155]
 892. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [155]
 893. Tomek Piast [pseud.] [155]
 894. Bułhak ,Jan (1876-1950) [155]
 895. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [154]
 896. Jaworski, Józef (1859-1920) [154]
 897. Zalewski, Stanisław (1925- ) [153]
 898. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [153]
 899. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [152]
 900. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [151]
 901. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [151]
 902. Achtel, Józef [150]
 903. Warszawski Lombard Miejski [150]
 904. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [150]
 905. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [150]
 906. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [149]
 907. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [149]
 908. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [148]
 909. Babiński, Wacław [148]
 910. Komar, Józef [147]
 911. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [147]
 912. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [147]
 913. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [147]
 914. Gebhard, podporucznik [147]
 915. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [147]
 916. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [146]
 917. Kownacka, Maria (1894-1982) [146]
 918. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [146]
 919. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [145]
 920. Liga Morska i Kolonialna [145]
 921. Śliwiński, Jan [145]
 922. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [145]
 923. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [144]
 924. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [144]
 925. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [144]
 926. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [144]
 927. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [142]
 928. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [142]
 929. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [142]
 930. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [142]
 931. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [141]
 932. Peszke, Ignacy (1877-1925) [141]
 933. Myszkowska, Justyna [141]
 934. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [141]
 935. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [141]
 936. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [140]
 937. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [140]
 938. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [139]
 939. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [139]
 940. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [138]
 941. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [138]
 942. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [137]
 943. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [137]
 944. Matrzak, Jerzy [137]
 945. Bzowska, Maria (1871-1906) [137]
 946. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [136]
 947. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [136]
 948. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [136]
 949. Lilpop, Franciszek (1870-1937) [136]
 950. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [135]
 951. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [135]
 952. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [134]
 953. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [134]
 954. Breyer, Albert (1889-1939) [134]
 955. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [134]
 956. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [133]
 957. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [133]
 958. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [133]
 959. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [133]
 960. Jarmużyński, J. Ryt. [132]
 961. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [132]
 962. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [132]
 963. Wróblewski, K. [132]
 964. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [132]
 965. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [132]
 966. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [132]
 967. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [131]
 968. Wybranowski, Władysław (?-?) [131]
 969. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [130]
 970. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [130]
 971. Frick, L. [130]
 972. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [130]
 973. Amatorski Zespół Teatralny [130]
 974. A. M. Ryt. [129]
 975. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [129]
 976. Pusch, Maurycy (1828-1902) [129]
 977. Wójcicki, Jerzy [129]
 978. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [129]
 979. Osotowicz, Jerzy. Red. [129]
 980. Mulert, Ludwik (1818-1875) [128]
 981. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [128]
 982. Uniwersytet Warszawski [128]
 983. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [128]
 984. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [127]
 985. Nowoszewski, Roman (1945-) [126]
 986. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [126]
 987. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [126]
 988. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [126]
 989. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [125]
 990. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [125]
 991. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [125]
 992. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [124]
 993. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [124]
 994. Tomasz Ogończyk [pseud.] [124]
 995. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [124]
 996. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [124]
 997. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [123]
 998. Mahomet II [123]
 999. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [122]
 1000. A.T.T. [122]
 1001. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [122]
 1002. Niemojewski, Lech (1894-1952) [122]
 1003. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [122]
 1004. [Leger, Louis (1843-1923)] [121]
 1005. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [121]
 1006. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [121]
 1007. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [120]
 1008. Święcicka, Jadwiga (?-?) [120]
 1009. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [120]
 1010. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [120]
 1011. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [120]
 1012. Gołębiewska, Wanda [120]
 1013. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [119]
 1014. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [119]
 1015. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [119]
 1016. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [119]
 1017. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [119]
 1018. Buchcar, Karol. Fot. [119]
 1019. Regulski, Aleksander (1839-1884) [118]
 1020. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [118]
 1021. Bogucki, Adolf (1835-1894) [118]
 1022. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [118]
 1023. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [118]
 1024. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [118]
 1025. Dziedzic, P. Ryt. [117]
 1026. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [117]
 1027. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [117]
 1028. Koniński, Kazimierz [117]
 1029. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [116]
 1030. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [116]
 1031. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [116]
 1032. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [116]
 1033. Jankowski, Józef [116]
 1034. Gottlieb Leopold (1879-1934) [116]
 1035. Dancla, Charles(1817-1907) [115]
 1036. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [115]
 1037. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [115]
 1038. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [114]
 1039. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [114]
 1040. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [114]
 1041. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [113]
 1042. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [113]
 1043. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [113]
 1044. Joteyko, Józefa (1866-1928) [113]
 1045. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [113]
 1046. Ioteyko I. [na s. tyt.] [113]
 1047. Hadyna, Łukasz (1982- ) [113]
 1048. Hadyna, Stanisław (1984- ) [113]
 1049. Gorski, Stefan (1882-1941) [113]
 1050. [Kasa Chorych (Warszawa)] [112]
 1051. Związek Miast Królestwa Polskiego [112]
 1052. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [112]
 1053. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [112]
 1054. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [112]
 1055. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [111]
 1056. Teresa Frącek (1937- ) [111]
 1057. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [110]
 1058. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [110]
 1059. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [110]
 1060. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [110]
 1061. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [110]
 1062. Wanda Cymerman (red. nacz.) [109]
 1063. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [109]
 1064. Kozyra, Anna [109]
 1065. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [108]
 1066. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [108]
 1067. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [108]
 1068. Ślaski, Bolesław (1870- ) [107]
 1069. Komenda I Brygady Legionów Polskich [107]
 1070. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [107]
 1071. Tor, Stanisław [106]
 1072. Tarnacki, Józef [106]
 1073. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [106]
 1074. Hoffmann Regierungsdirektor [106]
 1075. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [105]
 1076. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [105]
 1077. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [105]
 1078. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [105]
 1079. Łubieński, Edward (1819-1867) [105]
 1080. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [105]
 1081. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [105]
 1082. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [105]
 1083. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [105]
 1084. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [104]
 1085. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [104]
 1086. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [104]
 1087. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [104]
 1088. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [104]
 1089. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [104]
 1090. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [104]
 1091. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [103]
 1092. Hähle, G. Ryt. [103]
 1093. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [103]
 1094. Porębowicz, Edward (1862-1937) [103]
 1095. Dumax, [Victor] (1827-1894) [103]
 1096. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [102]
 1097. Zabłocki, F. Ryt. [102]
 1098. Automobilklub Warszawski [102]
 1099. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [102]
 1100. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [102]
 1101. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [102]
 1102. Kleczyński, Jan (1837-1895) [101]
 1103. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [101]
 1104. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [101]
 1105. Pachucki, Marian (1888-1961) [101]
 1106. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [100]
 1107. Przykorski, K. (1840-1882) [99]
 1108. "Orion" [99]
 1109. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [99]
 1110. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [99]
 1111. Urmowski Klemens (1780-1827) [99]
 1112. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [99]
 1113. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [99]
 1114. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [98]
 1115. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [98]
 1116. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [98]
 1117. Syndykat Rolniczy Warszawski [98]
 1118. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [98]
 1119. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [97]
 1120. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [97]
 1121. Rzepko, Władysław (1854-1932) [97]
 1122. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [97]
 1123. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [97]
 1124. Zaleski, August (1883-1972) [97]
 1125. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [97]
 1126. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [97]
 1127. Gozdowski, Edward (1843-1901) [97]
 1128. Giergielewicz Jan (1898-1953) [97]
 1129. Dom ks. Boduena [97]
 1130. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [97]
 1131. Leliwa, Alfred [96]
 1132. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [96]
 1133. Związek Polskich Artystów Plastyków [96]
 1134. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [96]
 1135. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [96]
 1136. Oniszewski, Jan Teofil [96]
 1137. Czajkowski, Paweł (-1839) [96]
 1138. Kohn, Alfred (1960- ) [95]
 1139. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [95]
 1140. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [95]
 1141. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [94]
 1142. Stolpe, Alojzy (?-1824) [94]
 1143. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [94]
 1144. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [94]
 1145. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [94]
 1146. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [94]
 1147. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [94]
 1148. Kozłowski, Jan J. [94]
 1149. Fuks, Marjan (1884-1935) [94]
 1150. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [93]
 1151. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [93]
 1152. Sonnenfeld, Adolf (1837-1914) [93]
 1153. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [93]
 1154. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [93]
 1155. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [93]
 1156. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [93]
 1157. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [93]
 1158. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [92]
 1159. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [92]
 1160. Niemojowska, Maria (1870?-?) [92]
 1161. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). fot [91]
 1162. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [91]
 1163. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [91]
 1164. Schmid, Christoph von (1768-1854) [91]
 1165. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [91]
 1166. Nowowiejski, Feliks (1877-1946). [91]
 1167. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [90]
 1168. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [90]
 1169. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [90]
 1170. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [90]
 1171. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [90]
 1172. Muszkowski, Jan (1882-1953) [89]
 1173. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [89]
 1174. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [89]
 1175. Hoppe, Stanisław (1893- ) [89]
 1176. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [89]
 1177. Żychliński, Jan. Wstęp [88]
 1178. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1179. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [88]
 1180. Kaczmarski, S. [88]
 1181. Białecki, Paweł. Red. [88]
 1182. Baum, Stefan (1892-1964) [88]
 1183. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [87]
 1184. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [87]
 1185. Kossak, Wojciech (1856-1942) [87]
 1186. Morżkowska, Antonina [87]
 1187. Lipiński, Józef (1777-1811) [87]
 1188. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [87]
 1189. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [86]
 1190. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [86]
 1191. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [86]
 1192. Jaworski, Witold (1899-1989) [85]
 1193. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [85]
 1194. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [84]
 1195. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [84]
 1196. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [84]
 1197. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [84]
 1198. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [84]
 1199. Arctowski, Henryk (1871-1958) [84]
 1200. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [83]
 1201. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [83]
 1202. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [83]
 1203. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [83]
 1204. Jotes [83]
 1205. (E) [83]
 1206. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [82]
 1207. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [82]
 1208. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [82]
 1209. Sobieski, Wacław (1872-1935) [82]
 1210. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [81]
 1211. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [81]
 1212. [Gutry, Maria (1899-1988)] [81]
 1213. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [81]
 1214. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [81]
 1215. Zbyszewski [81]
 1216. Magnus, Wiktor [81]
 1217. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [81]
 1218. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [81]
 1219. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [81]
 1220. Goublier, Gustave (1856-1926) [81]
 1221. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [81]
 1222. Magistrat der Hauptstadt Warschau [80]
 1223. Miinchheimera.A. Fot. [80]
 1224. Stern, Anatol (1899-1968) [80]
 1225. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [80]
 1226. Diabelli, Anton (1781-1858) [79]
 1227. Diveky, Adrjan (1880-1965) [79]
 1228. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [79]
 1229. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [79]
 1230. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [79]
 1231. Rembiel, St. [79]
 1232. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [79]
 1233. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [79]
 1234. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [79]
 1235. Burmistrz w.z. Becher [79]
 1236. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [79]
 1237. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [78]
 1238. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [78]
 1239. [Świtalska, H. (?-?)] [78]
 1240. [Grabiec (?-?)] [78]
 1241. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [78]
 1242. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1243. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [78]
 1244. Landowski, Paweł (1843-1894) [78]
 1245. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [78]
 1246. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [78]
 1247. Kataszek, Szymon (1898-1943) [77]
 1248. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [77]
 1249. Przyłęcki, Henryk [77]
 1250. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [77]
 1251. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [77]
 1252. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [77]
 1253. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [76]
 1254. Teichmann, Antoni (1798-1877) [76]
 1255. Rydel, Lucjan (1870-1918) [76]
 1256. Wesoły Wujaszek [76]
 1257. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [76]
 1258. Puciata, Ryszard (?-1942) [76]
 1259. Mikucka, Aniela (1904-1950) [76]
 1260. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [75]
 1261. Krynicki, M. Lit. [75]
 1262. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [75]
 1263. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [75]
 1264. Walkiewicz, Eugeniusz(1880-1946) [75]
 1265. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [75]
 1266. K. M. Ryt. [75]
 1267. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [74]
 1268. Sulistrowski, Kazimierz [74]
 1269. Kostka, J. [74]
 1270. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [74]
 1271. Sznage. Ryt. [74]
 1272. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [74]
 1273. Gierczyńska, Joanna [74]
 1274. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [73]
 1275. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [73]
 1276. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [73]
 1277. Winter, Peter (1754-1825) [73]
 1278. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [73]
 1279. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [73]
 1280. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [73]
 1281. Pohoski, Jan (1889-1940) [73]
 1282. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [73]
 1283. Ajdacki, Paweł (1970- ) [73]
 1284. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [72]
 1285. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [72]
 1286. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [72]
 1287. Centralny Komitet Robotniczy PPS [72]
 1288. Szenajch, Władysław (1879-1964) [72]
 1289. [Quirini, Edward] [72]
 1290. Związek Katolicki [72]
 1291. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [72]
 1292. Nowialis [71]
 1293. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [71]
 1294. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [71]
 1295. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [71]
 1296. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [71]
 1297. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [71]
 1298. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [71]
 1299. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [71]
 1300. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [71]
 1301. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [70]
 1302. Malewicz, Jadwiga [70]
 1303. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [70]
 1304. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [70]
 1305. Slaski, S. Ryt. [70]
 1306. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [70]
 1307. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [70]
 1308. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [69]
 1309. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [69]
 1310. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [69]
 1311. Strasburger, Edward (1882-1923) [69]
 1312. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [69]
 1313. Fajans, Wacław (1884-1973) [69]
 1314. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [69]
 1315. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [69]
 1316. Armia Krajowa [69]
 1317. Gruziel, L. Fot. [68]
 1318. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [68]
 1319. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [68]
 1320. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [68]
 1321. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [68]
 1322. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [68]
 1323. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [68]
 1324. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [68]
 1325. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [68]
 1326. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [68]
 1327. Gross, Adam (1818-1880) [68]
 1328. Egghard, Jules(1833-1867) [68]
 1329. Bank Handlowy (Warszawa) [68]
 1330. Adam, Julius (1826-1874) [68]
 1331. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [67]
 1332. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [67]
 1333. "Orion". Fot. [67]
 1334. "Młoda Sztuka" [67]
 1335. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [67]
 1336. [Franck] [67]
 1337. Weinberg P. [67]
 1338. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [67]
 1339. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [67]
 1340. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [67]
 1341. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [67]
 1342. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [67]
 1343. Starczewski, Jan (1904-1981) [66]
 1344. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [66]
 1345. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [66]
 1346. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [66]
 1347. Związek Bibliotekarzy Polskich [66]
 1348. Stecher, August (?-?) [66]
 1349. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [66]
 1350. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [66]
 1351. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [66]
 1352. Bio [pseud.] [66]
 1353. Karoli & Troczewski [65]
 1354. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [65]
 1355. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [65]
 1356. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [65]
 1357. Tonioli, D. [65]
 1358. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [65]
 1359. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [65]
 1360. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [65]
 1361. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [65]
 1362. Adamska, Grażyna [65]
 1363. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [64]
 1364. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [64]
 1365. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [63]
 1366. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [63]
 1367. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [63]
 1368. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [63]
 1369. Biblioteka Kórnicka [63]
 1370. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [62]
 1371. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [62]
 1372. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [62]
 1373. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [62]
 1374. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [62]
 1375. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [62]
 1376. Dr Fischer, Gubernator [62]
 1377. Dr Fischer, Gouverneur [62]
 1378. Bogusławski, Edward (1848-1917) [62]
 1379. Schubert, Franz (1797-1828) [61]
 1380. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [61]
 1381. Polska Macierz Szkolna [61]
 1382. Związek Polskich Artystów Grafików [61]
 1383. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [61]
 1384. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [61]
 1385. Pomian, E. [61]
 1386. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [61]
 1387. Gross, Napoleon (fl. 1863) [61]
 1388. J. K. Ryt. [60]
 1389. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [60]
 1390. Gall, Jan Karol (1856-1912) [60]
 1391. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [60]
 1392. Banner, M. Red. [60]
 1393. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [60]
 1394. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [60]
 1395. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [60]
 1396. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [60]
 1397. Polska Partia Socjalistyczna [60]
 1398. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [60]
 1399. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [60]
 1400. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [60]
 1401. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [60]
 1402. Gutry, Maria (1899-1988) [60]
 1403. Charszewski, Ignacy [60]
 1404. Krzyżanowski, K. [59]
 1405. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [59]
 1406. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [59]
 1407. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [59]
 1408. O liść dębu [59]
 1409. Mieczkowski, Jan. Fot. [58]
 1410. Simcis, Gen [58]
 1411. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [58]
 1412. Kozłowski, Karol (1840-1890) [58]
 1413. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [58]
 1414. Kątski, Apolinary (1825-1879) [58]
 1415. [Omm, Peter] [58]
 1416. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1417. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [58]
 1418. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [58]
 1419. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [58]
 1420. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [58]
 1421. Estreicher, Karol (1906-1984) [58]
 1422. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [58]
 1423. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [58]
 1424. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [57]
 1425. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [57]
 1426. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [57]
 1427. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [57]
 1428. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [57]
 1429. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [57]
 1430. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [57]
 1431. Degler, Katarzyna (1896-1982) [57]
 1432. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [57]
 1433. Conrad. Fot. [56]
 1434. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [56]
 1435. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [56]
 1436. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [56]
 1437. Witkowski, Wincenty [56]
 1438. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [56]
 1439. Kondor, Ernst. [56]
 1440. Grabowski, Józef (18..- ?) [56]
 1441. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [56]
 1442. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [55]
 1443. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [55]
 1444. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [55]
 1445. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [55]
 1446. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1447. Roeber. H. Ryt. [55]
 1448. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [55]
 1449. Kapituła Odznaki [55]
 1450. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [54]
 1451. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [54]
 1452. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [54]
 1453. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [54]
 1454. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [54]
 1455. Wars, Henryk (1902-1977) [54]
 1456. Podolski, Ignacy (1854-1888) [54]
 1457. Krasowska Helena [54]
 1458. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [54]
 1459. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [53]
 1460. Münchheimer, Adam (1830-1904) [53]
 1461. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [53]
 1462. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [53]
 1463. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [53]
 1464. Surzyński, Józef (1851-1919) [53]
 1465. Moder, Paul (1896-1942) [53]
 1466. Laskowski, Otton (1892-1953) [53]
 1467. Konopka, Józef (1884-1940) [53]
 1468. Casciolini, Caludio(1697-1760) [53]
 1469. Siekierski, Franciszek [52]
 1470. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [52]
 1471. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [52]
 1472. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [52]
 1473. Trzemeski, Edward (1843-1905) [52]
 1474. Jędraszko, Antoni Stanisław [52]
 1475. Janiczek, Józef (1900-1976) [52]
 1476. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [52]
 1477. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [51]
 1478. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [51]
 1479. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [51]
 1480. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [51]
 1481. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [51]
 1482. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [51]
 1483. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [51]
 1484. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [51]
 1485. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [51]
 1486. Piekacz, J. Fot. [51]
 1487. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [51]
 1488. Orda, Napoleon (1807-1883) [51]
 1489. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [51]
 1490. Helmer, Charles(18..-1938) [51]
 1491. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [51]
 1492. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [51]
 1493. Collodi, Carlo (1826-1890) [51]
 1494. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [50]
 1495. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [50]
 1496. Vollstedt, Robert (1854-1919) [50]
 1497. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [50]
 1498. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [50]
 1499. Naoczny świadek [50]
 1500. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [49]
 1501. Maszyński, Piotr (1855-1934) [49]
 1502. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [49]
 1503. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [49]
 1504. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [49]
 1505. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [49]
 1506. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [49]
 1507. Teatr Narodowy (Warszawa) [49]
 1508. Rudkowski, Mat. (?-?) [49]
 1509. Rodzina Lekarska (Warszawa) [49]
 1510. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [49]
 1511. Olesiński, Karol (1902-1939) [49]
 1512. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [49]
 1513. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [49]
 1514. Konewka, Antoni (1885-1944) [49]
 1515. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [49]
 1516. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [49]
 1517. Brochowski, B. Ryt. [49]
 1518. A. W. Ryt. [49]
 1519. [brak] [48]
 1520. Macura, Władysław (1896-1935) [48]
 1521. [Polska Macierz Szkolna] [48]
 1522. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [48]
 1523. Uziembło, Adam (1885-1971) [48]
 1524. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [48]
 1525. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [48]
 1526. Dobrowolska-Kierył, Marta [48]
 1527. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [47]
 1528. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [47]
 1529. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [47]
 1530. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [47]
 1531. Niedzielski, Jan (ksiądz) [47]
 1532. Kubełka, Ignacy [47]
 1533. Łukasik, Jan (1910- ) [47]
 1534. [Fernand, Jacques (?-?)] [47]
 1535. Whiting, A. [47]
 1536. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [47]
 1537. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [47]
 1538. Gąsiorowska, Natalja [47]
 1539. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [47]
 1540. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [46]
 1541. Żelaznowski, Andrzej [46]
 1542. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [46]
 1543. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [46]
 1544. Rożek, Edmund. Red. [46]
 1545. Komitet Budowy Pomników [46]
 1546. Giełda Mięsna (Warszawa) [46]
 1547. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [46]
 1548. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [46]
 1549. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [46]
 1550. Bach, Emanuel (1714-1788) [46]
 1551. Abrahams, Maurice (1883-1931) [46]
 1552. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [45]
 1553. Uniwersytet dla Wszystkich [45]
 1554. Okuń, Edward (1872-1945) [45]
 1555. Pistyner, M. [45]
 1556. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [45]
 1557. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [45]
 1558. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [45]
 1559. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [45]
 1560. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [45]
 1561. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [45]
 1562. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [45]
 1563. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [45]
 1564. Ryżewski Zygmunt. Red. [45]
 1565. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1566. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [45]
 1567. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [45]
 1568. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [45]
 1569. F. K. Ryt. [45]
 1570. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [45]
 1571. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [45]
 1572. B.O. Ryt. [45]
 1573. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [44]
 1574. Brochocki, B. Ryt. [44]
 1575. Szczeciński, K. Fot. [44]
 1576. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [44]
 1577. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [44]
 1578. il [44]
 1579. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [44]
 1580. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [44]
 1581. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [44]
 1582. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [44]
 1583. Kaleta, Jerzy (1929- ). [44]
 1584. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [43]
 1585. Czerny, Carl(1791-1857) [43]
 1586. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [43]
 1587. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [43]
 1588. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [42]
 1589. Kowalski, Leon (1870-1937). Fot. [42]
 1590. Gounod, Charles François (1818-1893) [42]
 1591. K.P. Ryt. [42]
 1592. Puccini, Giacomo (1858-1924) [42]
 1593. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [42]
 1594. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [42]
 1595. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [42]
 1596. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [42]
 1597. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [42]
 1598. S. E. [42]
 1599. Rembowski, Jan (1878-1923) [42]
 1600. Orlicz, Michał (1893-1970) [42]
 1601. Montabone (Firenze) [42]
 1602. Medeksza, Antoni [42]
 1603. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [42]
 1604. Jonzeck, Waldemar [42]
 1605. E. S. [42]
 1606. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [41]
 1607. Voss, Carl (1815-1882) [41]
 1608. Espen, Theodor (1847-1906) [41]
 1609. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [41]
 1610. Twardzicki, Walery (1838-1902) [41]
 1611. Styś, Walerian (1885-1936) [41]
 1612. Sosnkowski, Józef [41]
 1613. Pusch, Alois Maria de [41]
 1614. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [41]
 1615. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [41]
 1616. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [41]
 1617. Czaki, Klementyna [41]
 1618. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [41]
 1619. Bizański, Stanisław (1846-1890) [41]
 1620. Schübeler, J[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [40]
 1621. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [40]
 1622. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [40]
 1623. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [40]
 1624. Kubiak, Paweł (1950- ) [40]
 1625. Janowski, Benon (1873-) [40]
 1626. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [40]
 1627. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [40]
 1628. Cybulski, Izydor Józef [40]
 1629. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [39]
 1630. Krajewski, J. Ryt. [39]
 1631. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [39]
 1632. Sturm, Adam (?-1872) [39]
 1633. Łada, Kazimierz (1824-1871) [39]
 1634. [Płoza-Doliński, Marek] [39]
 1635. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [39]
 1636. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [39]
 1637. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [39]
 1638. Studnicki, Władysław (1865-1953) [39]
 1639. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [39]
 1640. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [39]
 1641. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [38]
 1642. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [38]
 1643. W. C. Ryt. [38]
 1644. Różański, M. Ryt. [38]
 1645. L. K. [38]
 1646. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [38]
 1647. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [38]
 1648. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [38]
 1649. Wołek, Adam [38]
 1650. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [38]
 1651. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [38]
 1652. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [38]
 1653. Polskie Towarzystwo Artystyczne [38]
 1654. Lewandowski, Adam (1889-1951) [38]
 1655. Kochanowski, Jan (1897-1970) [38]
 1656. Jankiewicz, Stanisław [38]
 1657. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [38]
 1658. Aut. [38]
 1659. ADAM [38]
 1660. A. C. Ryt. [38]
 1661. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [37]
 1662. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [37]
 1663. Zarzycka, Aneta. Opiekun [37]
 1664. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [37]
 1665. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [37]
 1666. Syrewicz, Xawery [37]
 1667. Stawiński. Ryt. [37]
 1668. Rybicki, Anastazy [37]
 1669. Radoszewska, A. J. [37]
 1670. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [37]
 1671. Lewak, Adam (1891-1963) [37]
 1672. Kasterska, Maria [37]
 1673. Janczewski, S. Red. [37]
 1674. Huzarski, Jerzy [37]
 1675. Fabiszewski, M. [37]
 1676. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [37]
 1677. K. P. Ryt. [36]
 1678. Jezierski, J. Ryt. [36]
 1679. Łączkowski Ludwik [36]
 1680. Łączkowska Felicja [36]
 1681. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [36]
 1682. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [36]
 1683. Strasburger, Henryk (1887-1951) [36]
 1684. Próchnik, Adam (1892-1942) [36]
 1685. Liciński Hipolit [36]
 1686. Kownacki, A. Ryt. [36]
 1687. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [36]
 1688. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [36]
 1689. Feuerstein Władysław [36]
 1690. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [36]
 1691. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [36]
 1692. Baynes, Sydney (1879-1938) [36]
 1693. Arnaud, Étienne [36]
 1694. Döhler, Theodore(1814-1856) [35]
 1695. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [35]
 1696. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [35]
 1697. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [35]
 1698. Wilczek, Feliks [35]
 1699. Salinger, Zygmunt [35]
 1700. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [35]
 1701. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [35]
 1702. Pilati, Auguste (1810-1877) [35]
 1703. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [35]
 1704. Osmała, Marcin (1863-1921) [35]
 1705. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [35]
 1706. Janusz [35]
 1707. Field, John (1782-1837) [35]
 1708. Dowódca Armii Krajowej [35]
 1709. Binental, Léopold (1886-1944) [35]
 1710. W. R. Ryt. [34]
 1711. Plewczyński, F. [34]
 1712. Gorazdowski, E. [34]
 1713. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [34]
 1714. Zinserling, Borys von (1889-1961) [34]
 1715. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [34]
 1716. Rutkowski, R. Ryt. [34]
 1717. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [34]
 1718. Nowakowski, Bogdan [34]
 1719. Muzeum Narodowe w Poznaniu [34]
 1720. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [34]
 1721. Haehle. Ryt. [34]
 1722. Grynfeld, Bronisława [34]
 1723. Grem, Tomasz (17..-18..) [34]
 1724. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [34]
 1725. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [33]
 1726. Urbanowicz, Szymon (?-?) [33]
 1727. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [33]
 1728. Wyroba, Stefan [33]
 1729. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [33]
 1730. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [33]
 1731. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [33]
 1732. Kowala, G. [33]
 1733. Kolitowski, Adam (1878-1971) [33]
 1734. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [33]
 1735. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [33]
 1736. A. Z. Ryt. [32]
 1737. Telakowski, [Jan]. Ryt. [32]
 1738. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [32]
 1739. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [32]
 1740. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [32]
 1741. Godard, Benjamin (1849-1895) [32]
 1742. [Mielnicki]. Fot. [32]
 1743. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [32]
 1744. Tarczyński, Władysław [32]
 1745. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [32]
 1746. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [32]
 1747. Naumann, Karl [32]
 1748. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [32]
 1749. Mieczkowski, Jan (syn) [32]
 1750. Kosiński Julian (1833-1914) [32]
 1751. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [32]
 1752. Konopnicki, Jan [32]
 1753. Komitet Obywatelski Starego Miasta [32]
 1754. Kautecki, Antoni [32]
 1755. Kapliński, Franciszek (?-?) [32]
 1756. Górski, Władysław (1846-1915) [32]
 1757. Bukowski, Jan (1873-1943) [32]
 1758. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [31]
 1759. Stolz, Robert (1880-1975) [31]
 1760. Association d'Assurance des Industriels Polonais [31]
 1761. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [31]
 1762. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [31]
 1763. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [31]
 1764. Plater, Karol [31]
 1765. Listowski, Andrzej (1802-1860) [31]
 1766. Kübler, Ryt. [31]
 1767. David, Félicien (1810-1876) [31]
 1768. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [30]
 1769. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [30]
 1770. Krogulski, Władysław (1843-1934) [30]
 1771. Biegański, B. Fot. [30]
 1772. Związek Strzelecki [30]
 1773. Yvain, Maurice (1891-1965) [30]
 1774. Szelążek, Wacław (1888-1945) [30]
 1775. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [30]
 1776. Majewska, Aleksandra (1943- ) [30]
 1777. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [30]
 1778. Harentz, S.G. (fl. 1902) [30]
 1779. Grabowski, Roman (1882-1940) [30]
 1780. Dan, Władysław (1902-2000) [30]
 1781. Brauman, Władysław [30]
 1782. Biblioteka Narodowa [30]
 1783. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [30]
 1784. Musiałowski, A. Ryt. [29]
 1785. Zawadzki, Michał (1828-1887) [29]
 1786. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [29]
 1787. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [29]
 1788. Walicki, Franciszek (1874-1964) [29]
 1789. Stowarzyszenie Architektów Polskich [29]
 1790. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [29]
 1791. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [29]
 1792. Małkowska, Grażyna [29]
 1793. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [29]
 1794. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [29]
 1795. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [29]
 1796. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [29]
 1797. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [29]
 1798. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [29]
 1799. Grupa Starych Zarzewiaków [29]
 1800. Grossman, Ludwik(1835-1915) [29]
 1801. Dobrski, Konrad [29]
 1802. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [29]
 1803. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [29]
 1804. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [29]
 1805. Batta, Alexandre (1816-1902) [29]
 1806. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [28]
 1807. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [28]
 1808. Dietrich, Moritz(1816-1887) [28]
 1809. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [28]
 1810. Sosiński, J[ózef] Ryt. [28]
 1811. Berens, Hermann (1826-1880) [28]
 1812. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [28]
 1813. Wano, K. [28]
 1814. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [28]
 1815. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [28]
 1816. Rober, F. H.r. Ryt. [28]
 1817. Małcużyński, Karol (1922-1984) [28]
 1818. Kwasiborski, Jerzy [28]
 1819. Giller, Honorata [28]
 1820. Fischer, Ludwig (1905-1947) [28]
 1821. Sosiński, I. Ryt. [27]
 1822. S. A. Ryt. [27]
 1823. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [27]
 1824. Oborski, Florian (1839-1892) [27]
 1825. Kuhlewein, A. Ryt. [27]
 1826. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [27]
 1827. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [27]
 1828. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [27]
 1829. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [27]
 1830. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [27]
 1831. Péreyra, Charles [27]
 1832. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [27]
 1833. Liliental, Stanisława (1897-1988) [27]
 1834. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [27]
 1835. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [27]
 1836. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [27]
 1837. Einert, Teodor (1828-1866) [27]
 1838. Anna Sobieszczańska-Lissowska [27]
 1839. Amator [27]
 1840. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [26]
 1841. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [26]
 1842. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [26]
 1843. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [26]
 1844. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [26]
 1845. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [26]
 1846. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [26]
 1847. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [26]
 1848. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [26]
 1849. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [26]
 1850. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 1851. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [26]
 1852. Jaroński, Feliks (1823-1895) [26]
 1853. Hertz, Teodor (1822-1884) [26]
 1854. Fuks, Marian (1884-1935) [26]
 1855. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [26]
 1856. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [26]
 1857. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [25]
 1858. J. H. Ryt. [25]
 1859. Wąsowski, B. Ryt. [25]
 1860. Ajzman, David (1869-1922) [25]
 1861. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [25]
 1862. Bohm, Carl (1844-1920) [25]
 1863. Štejnberg, Mihail Karlovič [25]
 1864. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [25]
 1865. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [25]
 1866. Szymański, Ludwik [25]
 1867. Strzelecki, Edward (1894-1967) [25]
 1868. Sawiński, F. M. [25]
 1869. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [25]
 1870. Roman Nowoszewski (1945- ) [25]
 1871. Lazzerini, Gustavo [25]
 1872. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [25]
 1873. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [25]
 1874. Kapliński, Julian [25]
 1875. Kaliszewski, L. [25]
 1876. K.P. [25]
 1877. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [25]
 1878. Archibald, M. [25]
 1879. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [24]
 1880. Puławski, Antoni (1856-1931) [24]
 1881. Massenet, Jules (1842-1912) [24]
 1882. Bizet, Georges(1838-1875) [24]
 1883. Ziegler; Droste [24]
 1884. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [24]
 1885. Tuszyński, Antoni L. [24]
 1886. Stanisławowa Gawrońska [24]
 1887. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [24]
 1888. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [24]
 1889. Porowski, Marceli (1894-1963) [24]
 1890. Ostas, Marek [24]
 1891. Mickiewicz, Izadora [24]
 1892. Mickiewicz, Dominik [24]
 1893. Kępkowska, Bogusława Bożena [24]
 1894. Krywoszejew, Maciej [24]
 1895. Jarmużyński, J. [24]
 1896. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [24]
 1897. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [24]
 1898. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [24]
 1899. G.R. Ryt. [24]
 1900. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [24]
 1901. Antoszewicz, S.[tanisław] [24]
 1902. E. G. Ryt. [23]
 1903. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [23]
 1904. Zandman, Jan (1802-1841) [23]
 1905. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [23]
 1906. Herman, Maria (1803-1830) [23]
 1907. Štejman, S. A. [23]
 1908. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [23]
 1909. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [23]
 1910. Szymański, Ludwik (?-?) [23]
 1911. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [23]
 1912. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [23]
 1913. Meisser [23]
 1914. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [23]
 1915. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [23]
 1916. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [23]
 1917. Jezierski, J. [23]
 1918. Gold, Artur (1897-1943) [23]
 1919. David, Félicien César(1810-1876) [23]
 1920. Cymerman, Leon (1876-1964) [23]
 1921. Borowy, Wacław (1890-1950) [23]
 1922. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [22]
 1923. M. R. Rys. [22]
 1924. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [22]
 1925. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [22]
 1926. Ascher, Josef (1829-1869) [22]
 1927. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [22]
 1928. Leybach, Joseph(1817-1891) [22]
 1929. Żeleński, Władysław(1837-1921) [22]
 1930. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [22]
 1931. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [22]
 1932. Ries, Franz (1846-1932) [22]
 1933. Młodzież Zarzewiacka [22]
 1934. Lecocq, Charles (1832-1918) [22]
 1935. Klub Filmowy (Warszawa) [22]
 1936. Feldman, J. [22]
 1937. Derengowski, Jan [22]
 1938. Konrad. Fot. [21]
 1939. Sosiński, J. Ryt. [21]
 1940. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [21]
 1941. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [21]
 1942. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [21]
 1943. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [21]
 1944. Nowacki, Łukasz [21]
 1945. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [21]
 1946. Marylski, Antoni (1865-1932) [21]
 1947. Marx, Emil (?-?) [21]
 1948. Lorens, Carl (1851-1909) [21]
 1949. Loos, Vincent Angelo [21]
 1950. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [21]
 1951. Kotuliński, Andrzej [21]
 1952. Gay, Byron (1886-1945) [21]
 1953. Galle, Henryk (1872-1948) [21]
 1954. Fiszer, Carolina [21]
 1955. Eibl, Piotr (?-1886) [21]
 1956. Czajewski Wiktor [21]
 1957. Charchillac, Berthet de [21]
 1958. - [21]
 1959. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [20]
 1960. Zawadzki, Michał(1828-1887) [20]
 1961. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [20]
 1962. Vorbond, Wanda (?-1939) [20]
 1963. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [20]
 1964. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [20]
 1965. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [20]
 1966. T.B. [20]
 1967. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [20]
 1968. Rubinštejn, Anton Grigor'evič(1829-1894) [20]
 1969. Niezależna Partia Chłopska [20]
 1970. Lilpop, Marian [20]
 1971. Leybach, Joseph (1817-1891) [20]
 1972. Jan Eljaszewicz (1941- ). [20]
 1973. Górska, Maria. Red. [20]
 1974. Depret, Maurice (18..-1933) [20]
 1975. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [20]
 1976. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [20]
 1977. Gibs, Joe [19]
 1978. Zeller, Carl (1842-1898) [19]
 1979. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [19]
 1980. M. K. Ryt. [19]
 1981. Budkowski, Henryk(1879-1928) [19]
 1982. Szyszko, Donat (1709 1773) [19]
 1983. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [19]
 1984. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [19]
 1985. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [19]
 1986. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [19]
 1987. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [19]
 1988. Kűbler. Ryt. [19]
 1989. Klein, Kazimierz (1871-1927) [19]
 1990. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [19]
 1991. Jaworski, Lesław (1882-1929) [19]
 1992. Jackowski, Aleksander [19]
 1993. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [19]
 1994. Horodynska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [19]
 1995. Furuhjelm, J. (muzyka) [19]
 1996. Emer, Lucjan [19]
 1997. Dembiński, Czesław [19]
 1998. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [19]
 1999. Cirina, J. A. [19]
 2000. Bielicka, Eugenia [19]
 2001. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [18]
 2002. P.B. Ryt. [18]
 2003. Voss, Charles (1815-1882) [18]
 2004. Schumann, Robert(1810-1856) [18]
 2005. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [18]
 2006. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [18]
 2007. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [18]
 2008. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [18]
 2009. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [18]
 2010. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2011. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [18]
 2012. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [18]
 2013. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [18]
 2014. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [18]
 2015. Krogulski, Władysław(1843-1934) [18]
 2016. Koschmider, Edmund [18]
 2017. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 2018. Strauss, Johann(1825-1899) [17]
 2019. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [17]
 2020. Lange, Gustav (1830-1899) [17]
 2021. Ćwiklicz, Bolesław [17]
 2022. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [17]
 2023. Wagner, Richard (1813-1883) [17]
 2024. Uhry, M. [17]
 2025. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [17]
 2026. Schonberger, John (1892-1983) [17]
 2027. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [17]
 2028. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [17]
 2029. Ligber. Szty. [17]
 2030. Lewinger, Władysław (1874-1943) [17]
 2031. Krzyżanowska, Celina [17]
 2032. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [17]
 2033. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [17]
 2034. Eilenberg, Richard(1848-1925). [17]
 2035. B. B. Ryt. [17]
 2036. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [16]
 2037. Lichner, Heinrich(1829-1898) [16]
 2038. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [16]
 2039. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [16]
 2040. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [16]
 2041. Kluczewski, M. Ryt. [16]
 2042. E. N. Ryt. [16]
 2043. A...... Z....li [16]
 2044. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2045. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [16]
 2046. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [16]
 2047. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [16]
 2048. Steiman, S. [16]
 2049. Siegrist, Piotr [16]
 2050. Schumann, Robert (1810-1856) [16]
 2051. Salabert, Francis (1884-1946) [16]
 2052. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2053. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [16]
 2054. Lozano, Vicente [16]
 2055. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [16]
 2056. Lassen, Eduard (1830-1904) [16]
 2057. Grupa Legionistów [16]
 2058. Budapest Lengyel-Egylet [16]
 2059. Brodowski, Kazimierz (?-?) [16]
 2060. Borawski, Władysław (1892-1970) [16]
 2061. Bobiński, Henryk (1861-1914) [16]
 2062. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [16]
 2063. Bachelbusch, T. Ryt. [16]
 2064. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [16]
 2065. Arezzo, Pierre (18..-1972) [16]
 2066. Zajkowski, A. Ryt. [15]
 2067. Florimo, Francesco(1800-1888) [15]
 2068. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [15]
 2069. [s.n.] [15]
 2070. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [15]
 2071. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [15]
 2072. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [15]
 2073. Samselski, Marek. Red. [15]
 2074. Potocki, Antoni (1867-1939) [15]
 2075. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [15]
 2076. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [15]
 2077. Pilich, Michał [15]
 2078. Offenbach, Jacques (1819-1880) [15]
 2079. Ménil, Félicien de (1860-1930) [15]
 2080. Missler, B. T. [15]
 2081. Miller, Karol (1819-1889) [15]
 2082. Miller, Jan Nepomucen [15]
 2083. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [15]
 2084. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [15]
 2085. Ligber, F. Szty. [15]
 2086. Jan Mieczkowski (1830-1889) [15]
 2087. Hiller, Karol (1891-1939) [15]
 2088. Garat, Pierre (1762-1823) [15]
 2089. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [15]
 2090. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [15]
 2091. Czajkowski. W. Ryt. [15]
 2092. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [15]
 2093. Arslan M. [15]
 2094. Wolski, Stanisław (1859-1894) [14]
 2095. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [14]
 2096. Lange, Gustav(1830-1899) [14]
 2097. K.N. Ryt. [14]
 2098. par Ketterer [14]
 2099. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [14]
 2100. W. K. [14]
 2101. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [14]
 2102. Muzeum Historyczne w Goteborgu [14]
 2103. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [14]
 2104. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [14]
 2105. Lange, Gustav (1830-1889) [14]
 2106. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [14]
 2107. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [14]
 2108. Joyce, Archibald (1873-1963) [14]
 2109. Hervé (1825-1892) [14]
 2110. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [14]
 2111. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [14]
 2112. Fiedler. Ryt. [14]
 2113. Biske, Karol (1863-1928) [14]
 2114. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 2115. Orion. Fot. [13]
 2116. A. R. Ryt. [13]
 2117. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [13]
 2118. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [13]
 2119. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [13]
 2120. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [13]
 2121. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [13]
 2122. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [13]
 2123. Sosnkowski, Józef (?-?) [13]
 2124. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [13]
 2125. Ménil, Félicien de(1860-1930) [13]
 2126. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [13]
 2127. Liebling, Georg (1865-1946). [13]
 2128. Kataszek, Szymon(1898-1943) [13]
 2129. Karoli, W. [13]
 2130. K. Ryt. [13]
 2131. Jacobi, Victor(1809-1892) [13]
 2132. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [13]
 2133. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [13]
 2134. Dawidowa, Helena [13]
 2135. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [13]
 2136. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [13]
 2137. Bayer, Josef(1852-1913) [13]
 2138. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [12]
 2139. Koło Medyków S. U. W. [12]
 2140. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [12]
 2141. K.W. Ryt. [12]
 2142. Grossman, Ludwik (1835-1915) [12]
 2143. Döhler, Theodore (1814-1856) [12]
 2144. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [12]
 2145. Wysoki[ński], K. Ryt. [12]
 2146. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [12]
 2147. Radzimiński, Bronisław [12]
 2148. Ptaszyńska, Joanna [12]
 2149. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [12]
 2150. Pokorny, [Jan]. Ryt. [12]
 2151. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [12]
 2152. Max, Józef (?-?) [12]
 2153. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [12]
 2154. Lewski , I. [12]
 2155. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [12]
 2156. Kondracki, W. Fot. [12]
 2157. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [12]
 2158. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [12]
 2159. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [12]
 2160. Ganne, Louis(1862-1923) [12]
 2161. Delahaye, Edward. Ryt. [12]
 2162. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [12]
 2163. Bogacki, S. Fot. [12]
 2164. Biart, Lucyan (1828-1897) [12]
 2165. Behr, Franz (1837-1898) [12]
 2166. Treter, Bohdan (1886-1945) [11]
 2167. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [11]
 2168. Rober, F. H. Ryt. [11]
 2169. Niecz, Krzysztof. Fot. [11]
 2170. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [11]
 2171. Millöcker, Karl (1842-1899) [11]
 2172. Lam, Stanisław (1891-1965) [11]
 2173. Lack, Théodore(1846-1921) [11]
 2174. Kątski, Antoni(1817-1889) [11]
 2175. Krug, Diederich (1821-1880) [11]
 2176. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [11]
 2177. Erhard, Carl [11]
 2178. Dubois, Théodore (1837-1924) [11]
 2179. Di Donato, Carlo [11]
 2180. Chojnacki, Henryk(1817-1894) [11]
 2181. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [10]
 2182. Strauss, Johann(1804-1849 ;ojciec) [10]
 2183. Lassen, Eduard(1830-1904) [10]
 2184. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [10]
 2185. Sawiczewski, S. [10]
 2186. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [10]
 2187. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [10]
 2188. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [10]
 2189. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [10]
 2190. Orthwein, Ludwik [10]
 2191. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [10]
 2192. Muzeum miasta Belgradu [10]
 2193. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [10]
 2194. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [10]
 2195. Kowalski, Leon (1870-1937) [10]
 2196. J. J. Ryt. [10]
 2197. Godfrey, Charles(1839-1919) [10]
 2198. Gajewski, Adrian [10]
 2199. Farkas, Miska (1829-1890) [10]
 2200. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [10]
 2201. AWU [10]
 2202. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [9]
 2203. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [9]
 2204. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [9]
 2205. Marconi, Władysław (1848-1915) [9]
 2206. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [9]
 2207. Kucz[yński], M. Ryt. [9]
 2208. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [9]
 2209. Wieniawski, Józef (1837-1912) [9]
 2210. W.Z. Ryt. [9]
 2211. Varney, Louis(1844-1908) [9]
 2212. Urbanowicz, Szymon [9]
 2213. Strauss, Johann(1825-1899). [9]
 2214. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [9]
 2215. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [9]
 2216. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [9]
 2217. Lincke, Paul (1866-1946) [9]
 2218. Krasuski, Stefan [9]
 2219. K. Z. Ryt. [9]
 2220. Herzberg, Antoni (1825-19..) [9]
 2221. Gnus, Ryta (1881-19..) [9]
 2222. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [9]
 2223. Carulli, Gustavo (1801-1876) [9]
 2224. Arnaud, Etienne (1807-1863) [9]
 2225. A. S. Ryt. [9]
 2226. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [8]
 2227. M.R. Ryt. [8]
 2228. [Urząd m. st. Warszawy] [8]
 2229. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [8]
 2230. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 2231. KK. Ryt. [8]
 2232. Hünten, Franz(1793-1878) [8]
 2233. Śliwiński, Jan (1830-1893) [8]
 2234. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [8]
 2235. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [8]
 2236. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [8]
 2237. Szkoła Główna Warszawska [8]
 2238. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [8]
 2239. Richards, Brinley(1819-1885) [8]
 2240. Radwan, August [8]
 2241. Obuchowicz, Henryk [8]
 2242. Monckton, Lionel (1861-1924) [8]
 2243. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [8]
 2244. Klimowicz, Ignacy [8]
 2245. Kafka, Johann(1819-1886) [8]
 2246. Jacobs-Bond, Carrie(1862-1946) [8]
 2247. Herz, Henri(1803-1888) [8]
 2248. Herbert, Theodor(1822-1891) [8]
 2249. Henrion, Paul (1819-1901) [8]
 2250. Gnatkowski, Adam [8]
 2251. Finck, Herman (1872-1939) [8]
 2252. Brzeziński, Hipolit (18..-1936). [8]
 2253. Bockhann, F. [8]
 2254. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [8]
 2255. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [8]
 2256. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [7]
 2257. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [7]
 2258. N[icz], E. Ryt. [7]
 2259. Fall, Leo(1873-1925) [7]
 2260. Brzeziński, Hipolit(18..-1936) [7]
 2261. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [7]
 2262. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [7]
 2263. Wierciński, K. [7]
 2264. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [7]
 2265. Tirling, Zygmunt [7]
 2266. Sztyft, Herman (1880- ) [7]
 2267. Suszczyński, Jan [7]
 2268. Strożecki Jan (1869-1918) [7]
 2269. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [7]
 2270. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [7]
 2271. Rajczak, Andrzej(1808-1861) [7]
 2272. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [7]
 2273. Osmański, Wojciech(1834-1908) [7]
 2274. Niemann, Rudolf Friedrich(1838-1898) [7]
 2275. Makowski, Henryk (1933-) [7]
 2276. Lucas, Napoleon(1822-1884) [7]
 2277. Le Couppey, Felix(1811-1887) [7]
 2278. Labitzky, Joseph (1802-1881) [7]
 2279. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [7]
 2280. Kossakowska, Wanda [7]
 2281. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [7]
 2282. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [7]
 2283. Jakobi, Zygmunt [7]
 2284. Gola, A.(muzyka) [7]
 2285. Godfrey, Daniel(1831-1903) [7]
 2286. Gabussi, Vincenzo(1800-1846) [7]
 2287. Dulcken, Ferdinand Quentin(1837-1902) [7]
 2288. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [7]
 2289. Dequin, Léon (18..-1937) [7]
 2290. Bouleau, H. de. [7]
 2291. Bieniewski, T. Fot. [7]
 2292. Beyer, Ferdinand(1803-1863) [7]
 2293. Betcher, Jan C. [7]
 2294. Ballach, A.[ndrzej] [7]
 2295. Krajewski. Ryt. [6]
 2296. J.K. Ryt. [6]
 2297. Bielecki, C. [6]
 2298. A. K. Ryt. [6]
 2299. Łada, Kazimierz(1824-1871). [6]
 2300. Zumpe, Edmund [6]
 2301. Wohlfahrt, A. [6]
 2302. Rudnicka, Monika [6]
 2303. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [6]
 2304. R. P. [6]
 2305. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [6]
 2306. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [6]
 2307. Kóźmiński, T. B. [6]
 2308. Kasiewicz, Alfred [6]
 2309. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [6]
 2310. Kadler, Ludwik (1838-1899) [6]
 2311. Jansenne, Louis(1809-1890) [6]
 2312. Grimm., A. Ryt. [6]
 2313. Godard, Benjamin(1849-1895) [6]
 2314. Gawęcki Witold (1911-1946) [6]
 2315. Eilenberg, Richard(1848-1925) [6]
 2316. Dalla Casa, Louis [6]
 2317. Chodecki, Władysław [6]
 2318. Bar, E. Ryt. [6]
 2319. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [5]
 2320. J.Ł. Ryt. [5]
 2321. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [5]
 2322. W. K. Ryt. [5]
 2323. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [5]
 2324. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [5]
 2325. P. D. Ryt. [5]
 2326. Kucz, M. Ryt. [5]
 2327. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [5]
 2328. Jasieński, Feliks (1861-1929) [5]
 2329. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [5]
 2330. G.S. Ryt. [5]
 2331. C.K. ryt. [5]
 2332. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [4]
 2333. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 2334. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [4]
 2335. W.K. Ryt. [4]
 2336. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [4]
 2337. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [4]
 2338. Reiss, N. [4]
 2339. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [4]
 2340. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [4]
 2341. Pokorny. Ryt. [4]
 2342. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [4]
 2343. Parafia św. Krzyża w Warszawie [4]
 2344. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [4]
 2345. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [4]
 2346. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [4]
 2347. M.K. Ryt. [4]
 2348. M. A. Ryt [4]
 2349. Lewandowski, Michał (kompozytor) [4]
 2350. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [4]
 2351. Krajewska, Julia. Ryt. [4]
 2352. Konstanty. Fot. [4]
 2353. Koman, Henryk (1824-1887) [4]
 2354. Klein, W. Ryt. [4]
 2355. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [4]
 2356. Jedna z uczennic [pseud.] [4]
 2357. J.J, Ryt. [4]
 2358. J. S. Ryt. [4]
 2359. Golański, Jerzy [4]
 2360. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [4]
 2361. Bierey, Gottlob Benedikt(1772-1840) [4]
 2362. A. G. Ryt. [4]
 2363. Seiss, Isidor(1840-1905) [3]
 2364. Przyałgowski, Ignacy [3]
 2365. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [3]
 2366. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [3]
 2367. Zagórska, W. Ryt. [3]
 2368. Wanda Z. Ryt. [3]
 2369. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [3]
 2370. Suppé, Franz von (1819-1895) [3]
 2371. Scharwenka, Xaver(1850-1924) [3]
 2372. Raudny, Wacław [3]
 2373. Posttallé. [3]
 2374. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2375. Paczóski, Julian [3]
 2376. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [3]
 2377. Makomaski, Edmund. [3]
 2378. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [3]
 2379. Kuczyński [3]
 2380. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [3]
 2381. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [3]
 2382. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [3]
 2383. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [3]
 2384. Aniela S. Ryt. [3]
 2385. Maszyński, Julian (1847-1901) [2]
 2386. Zawadzki, W. Ryt. [2]
 2387. Taubert. Ryt. [2]
 2388. Tarczyński, Józef (1841-1897) [2]
 2389. Sosnowski, J. Ryt. [2]
 2390. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [2]
 2391. Scassola, A.(18..-19..) [2]
 2392. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [2]
 2393. Popp, Wilhelm(1828-1902) [2]
 2394. Pallach, A. Ryt. [2]
 2395. Osborne, George Alexander(1806-1893) [2]
 2396. Olszewski, Czesław, fot. [2]
 2397. Liszt, Ferenc(1811-1886) [2]
 2398. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [2]
 2399. Jungmann, Albert(1824-1892) [2]
 2400. Jones, Sidney(1861-1946) [2]
 2401. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 2402. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [2]
 2403. Dziedzic, T. Ryt. [2]
 2404. Dobrzyński, Ignacy Feliks(1807-1867) [2]
 2405. Cichocki, Ks. [2]
 2406. Chmielewski, Ignacy [2]
 2407. Bazzini, Antonio(1818-1897) [2]
 2408. Audran, Edmond(1842-1901) [2]
 2409. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [1]
 2410. Żółtowski, A [1]
 2411. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [1]
 2412. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 2413. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 2414. Wiśniewski, Marceli [1]
 2415. Whiting, Richard A.(1891-1938) [1]
 2416. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 2417. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 2418. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 2419. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 2420. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 2421. Schulhoff, Julius(1825-1898) [1]
 2422. Rubinštejn, Anton Grigorʹevič(1829-1894) [1]
 2423. Reber, Henri(1807-1880) [1]
 2424. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 2425. Oranowski, Wacław [1]
 2426. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 2427. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 2428. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 2429. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 2430. Leschik, Konrad [1]
 2431. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2432. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 2433. Kautecki, Antoni. [1]
 2434. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2435. Issakowitch, S.S. [1]
 2436. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2437. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2438. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2439. Eilenberg, Richard (1848-1925) [1]
 2440. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2441. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2442. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2443. Bianchi, Emilio [1]
 2444. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2445. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2446. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [0]
 2447. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [0]
 2448. Woydyga, Jan (1857-1938) [0]
 2449. Walczyński, Franciszek(1852-1937). [0]
 2450. W. B. Ryt. [0]
 2451. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [0]
 2452. Miernicki, Władysław,fot. [0]
 2453. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [0]
 2454. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [0]
 2455. Krudowski, Józef [0]
 2456. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [0]
 2457. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [0]
 2458. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [0]
 2459. Karłowicz, Mieczysław(1876-1909) [0]
 2460. Borkowski, Maksymilian(1872-1926) [0]
 2461. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [0]
 2462. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [0]
 2463. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [0]

Więcej statystyk...