polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 96439

Readers on-line: 181

Total number of users since Jan 1, 2010: 30476546

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Ministerstwo Oświaty [596]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 3. Urząd Statystyczny w Warszawie [393]
 4. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 5. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [278]
 6. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 7. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 8. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 9. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [224]
 10. Stowarzyszenie Architektów Polskich [220]
 11. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 12. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 13. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 14. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 15. Popowski, S. [162]
 16. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 17. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [143]
 18. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [133]
 19. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 20. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 21. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [120]
 22. Kacprzak, Grzegorz Red. [120]
 23. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [120]
 24. Dębski, Michał [117]
 25. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 26. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 27. Kownacka, Maria (1894-1982) [108]
 28. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 29. Prus, Bolesław (1847-1912) [97]
 30. Związek Patriotów Polskich [96]
 31. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [95]
 32. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 33. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [92]
 34. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [87]
 35. Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP [82]
 36. Witkowski, Kalikst (1818-1877) [79]
 37. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [75]
 38. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [74]
 39. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [73]
 40. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 41. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [62]
 42. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [61]
 43. Wiślicki Józef Mikołaj (1804-1887) [59]
 44. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [57]
 45. CAF [53]
 46. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 47. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [51]
 48. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [51]
 49. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 50. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [50]
 51. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [49]
 52. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 53. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [48]
 54. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 55. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [47]
 56. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [47]
 57. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [47]
 58. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 59. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 60. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 61. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [44]
 62. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [44]
 63. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 64. Lilpop, Franciszek Bogusław (1870-1937) [42]
 65. Instytut Urbanistyki i Architektury [41]
 66. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 67. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [39]
 68. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [36]
 69. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 70. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 71. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 72. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 73. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 74. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [34]
 75. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 76. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [32]
 77. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 78. Jarosz, Witold Stanisław (1906-1939) [32]
 79. Główny Urząd Statystyczny [32]
 80. Ośrodek Dokumentacji Instytutu Urbanistyki i Architektury [31]
 81. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 82. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 83. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 84. - [30]
 85. Zakład Fotograficzny "Orion" (Warszawa) [29]
 86. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [29]
 87. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 88. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 89. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 90. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 91. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [26]
 92. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [26]
 93. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [26]
 94. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 95. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [26]
 96. A. Z. Ryt. [26]
 97. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 98. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 99. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [24]
 100. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 101. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [24]
 102. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [24]
 103. Mottl, Adam (1928-2013) [24]
 104. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 105. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 106. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [23]
 107. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 108. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 109. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 110. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [23]
 111. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 112. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 113. Stefanow, Piotr [21]
 114. Rzewuski, Walery (1837-1888) [20]
 115. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 116. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [20]
 117. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [20]
 118. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [20]
 119. Ziółkowski, Marian Stefan (1901-1951) [19]
 120. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 121. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 122. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [18]
 123. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [18]
 124. P.B. Ryt. [18]
 125. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [18]
 126. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 127. A. M. Ryt. [18]
 128. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 129. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [17]
 130. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 131. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 132. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [17]
 133. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [17]
 134. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [17]
 135. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [17]
 136. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 137. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 138. Sigismond. Fot. [16]
 139. Muzeum Sportu i Turystyki (Warszawa) [16]
 140. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 141. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 142. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 143. Klauber, Joseph Sebastian (około 1700-1768) [16]
 144. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [16]
 145. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [16]
 146. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 147. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 148. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [15]
 149. Winek, Włodzimierz (1956-) [15]
 150. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 151. Karoli & Troczewski [15]
 152. J. H. Ryt. [15]
 153. Gawęcki Witold (1911-1946) [15]
 154. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 155. S. A. Ryt. [14]
 156. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 157. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [14]
 158. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 159. Krajewski, J. Ryt. [14]
 160. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [14]
 161. Engelbrecht, Martin (1684-1756) [14]
 162. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [14]
 163. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 164. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 165. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 166. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 167. Olszewski, Czesław (1894-1969) [13]
 168. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 169. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 170. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [13]
 171. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 172. Kowalski, L. Fot. [13]
 173. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 174. Hadomský, Vladimír (1938-2015) [13]
 175. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 176. Conrad. Fot. [13]
 177. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 178. B. P. Ryt. [13]
 179. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 180. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 181. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 182. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 183. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 184. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 185. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [12]
 186. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 187. Dombrowski, Władysław [12]
 188. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 189. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 190. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 191. Teatr Narodowy [11]
 192. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 193. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 194. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 195. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 196. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 197. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [11]
 198. K. P. Ryt. [11]
 199. Dziedzic, P. Ryt. [11]
 200. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 201. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 202. Strauss, Johann (1825-1899) [10]
 203. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 204. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 205. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 206. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 207. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 208. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 209. Cabanowski, Marek (1935-2006) [10]
 210. Bukowski, Jan (1873-1943) [10]
 211. Bieńkowski, Stanisław (1889-1943) [10]
 212. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [10]
 213. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 214. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 215. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 216. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 217. Röber, H. Ryt. [9]
 218. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 219. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [9]
 220. Norwerth, Edgar (1884-1950) [9]
 221. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [9]
 222. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [9]
 223. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 224. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 225. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 226. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 227. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 228. Kneisel, August [9]
 229. Klukowski, Jan (1904-1944) [9]
 230. J. Ł. Ryt. [9]
 231. J. K. Ryt. [9]
 232. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 233. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 234. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [9]
 235. Boratyński, Wacław (1908-1939) [9]
 236. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 237. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 238. Zarząd Miejski w Równem [8]
 239. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 240. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 241. Walter. Ryt. [8]
 242. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 243. Szukiewicz Maciej (1870-1943) [8]
 244. Szubert, Awit (1837-1919) [8]
 245. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [8]
 246. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [8]
 247. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 248. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 249. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 250. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 251. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [8]
 252. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 253. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 254. Kluczewski, M. Ryt. [8]
 255. K.K. Ryt. [8]
 256. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 257. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 258. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [8]
 259. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 260. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 261. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [8]
 262. ADAM. Ryt. [8]
 263. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 264. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 265. Załęczny, Jolanta (1959- ) [7]
 266. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [7]
 267. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 268. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 269. W. R. Ryt. [7]
 270. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 271. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 272. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 273. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 274. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 275. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 276. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [7]
 277. Mieczkowski, Jan (1864-1919). Fot. [7]
 278. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 279. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [7]
 280. K.P. Ryt. [7]
 281. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 282. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 283. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 284. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 285. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 286. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 287. Baumann, R. Lit. [7]
 288. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 289. [Miethke, H. O.] [6]
 290. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 291. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [6]
 292. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [6]
 293. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 294. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 295. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [6]
 296. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 297. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 298. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [6]
 299. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [6]
 300. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 301. Telakowski, [Jan]. Ryt. [6]
 302. Teatr Polski [6]
 303. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [6]
 304. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 305. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 306. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 307. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 308. Parzych, Czesław (1938- ) [6]
 309. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 310. Okuń, Edward (1872-1945) [6]
 311. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 312. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 313. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 314. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 315. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [6]
 316. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 317. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 318. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 319. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 320. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 321. M. R. Rys. [6]
 322. L. N. Ryt. [6]
 323. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 324. Kozłowski, K. Ryt. [6]
 325. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [6]
 326. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 327. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [6]
 328. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 329. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [6]
 330. J. T. Ryt. [6]
 331. J. S. Ryt. [6]
 332. Hufsky [6]
 333. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 334. Gruziel, L. Fot. [6]
 335. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [6]
 336. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 337. E. G. Ryt. [6]
 338. Döhler, Theodore (1814-1856) [6]
 339. Domżalski, Jerzy [6]
 340. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [6]
 341. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [6]
 342. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 343. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [6]
 344. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 345. Biegański, B. Fot. [6]
 346. Achtel, Józef [6]
 347. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 348. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 349. [Granke, Stefan] [5]
 350. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 351. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 352. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 353. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [5]
 354. Wanecki, Jarosław (1968- ) [5]
 355. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 356. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 357. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 358. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 359. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 360. Teatr Letni [5]
 361. Teatr Ateneum [5]
 362. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 363. Szczepański, Jacek (1971- ) [5]
 364. Szczeciński, K. Fot. [5]
 365. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 366. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 367. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 368. Ratzko, Józef (1902-1939) [5]
 369. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 370. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 371. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [5]
 372. Polskie Koleje Państwowe [5]
 373. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 374. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 375. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 376. Orion. Fot. [5]
 377. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 378. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 379. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 380. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 381. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach [5]
 382. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 383. Markowski, Antoni (1878-1949) [5]
 384. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 385. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 386. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 387. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 388. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 389. Leliwa, Alfred [5]
 390. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 391. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 392. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 393. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 394. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 395. Kapuściński, Piotr [5]
 396. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [5]
 397. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 398. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 399. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 400. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 401. Dunin Hortensja [5]
 402. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 403. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 404. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 405. Chasewicz, Nił (1905-1952) [5]
 406. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 407. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 408. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [5]
 409. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 410. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 411. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 412. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 413. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [5]
 414. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [5]
 415. A. R. Ryt. [5]
 416. "Orion" [5]
 417. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 418. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 419. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 420. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 421. Zieliński, Jarosław (1958-2021) [4]
 422. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 423. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 424. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [4]
 425. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 426. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 427. Wąsowicz, Wacław (1891-1942) [4]
 428. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 429. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 430. Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie [4]
 431. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [4]
 432. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 433. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 434. Teatr Wielki [4]
 435. Szymański, F. Ryt. [4]
 436. Sztolcman, Władysław Roman (1873-1950) [4]
 437. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 438. Sosiński, I. Ryt. [4]
 439. Simcis, Gen [4]
 440. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 441. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [4]
 442. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [4]
 443. Schiff, Józef. Fot. [4]
 444. Röber, G. Ryt. [4]
 445. Rzążnicki, A. Fot. [4]
 446. Rzepko, Władysław (1854-1932) [4]
 447. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 448. Pruszyński, Zenon (1876-1941) [4]
 449. Pomianowski, [Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [4]
 450. Pfeffel, Johann Andreas (1674-1748) [4]
 451. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 452. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 453. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 454. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 455. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 456. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 457. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 458. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 459. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 460. Nowialis [4]
 461. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 462. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 463. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 464. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 465. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [4]
 466. Mieczkowski, Jan (1864-1910). Fot. [4]
 467. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 468. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 469. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 470. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 471. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 472. Kępkowska, Bogusława Bożena [4]
 473. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 474. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [4]
 475. Krzyżanowski, K. [4]
 476. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [4]
 477. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [4]
 478. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [4]
 479. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 480. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 481. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 482. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 483. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 484. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [4]
 485. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 486. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 487. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 488. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 489. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 490. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 491. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 492. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 493. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [4]
 494. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 495. Golański, Jerzy [4]
 496. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 497. Forbert, Leo (1880-1938) [4]
 498. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 499. E. N. Ryt. [4]
 500. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 501. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 502. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 503. Dobrovolsky, Jaroslav (1895-1942) [4]
 504. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 505. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 506. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 507. Budynkiewicz, Tadeusz Wacław (1929-2017) [4]
 508. Brochocki, B. Ryt. [4]
 509. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 510. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [4]
 511. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 512. Antykwarnia Warszawska [4]
 513. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [4]
 514. Żmichowski Erazm [3]
 515. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 516. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 517. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 518. [brak] [3]
 519. [Warszawski Klub Wioślarek] [3]
 520. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [3]
 521. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 522. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 523. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 524. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 525. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 526. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 527. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 528. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 529. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [3]
 530. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 531. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 532. Wąsowski, Paweł [3]
 533. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 534. Wisłocki, Adam (1888-1943) [3]
 535. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 536. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów [3]
 537. Warszawski Lombard Miejski [3]
 538. Warnka, Jadwiga [3]
 539. W. C. Ryt. [3]
 540. Urząd Miasta Legionowo [3]
 541. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 542. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 543. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 544. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 545. Trzemeski, Edward (1843-1905) [3]
 546. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 547. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 548. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 549. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 550. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 551. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 552. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [3]
 553. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 554. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 555. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 556. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 557. Teatr Mały [3]
 558. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 559. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [3]
 560. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 561. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 562. Suligowski, Adolf (1849-1932) [3]
 563. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 564. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 565. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [3]
 566. Skoczek, Tadeusz (1955- ). Red. [3]
 567. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 568. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 569. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 570. Schvarzman, Mauricio (1947- ) [3]
 571. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 572. Schauer, Gustav (1826-1902) [3]
 573. Różański, M. Ryt. [3]
 574. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 575. Romanowska-Mazur, Bronisława (1926-2018) [3]
 576. Romanowicz, Walenty (1911-1945) [3]
 577. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 578. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 579. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 580. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 581. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [3]
 582. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 583. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [3]
 584. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 585. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 586. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 587. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 588. Poddębski, Henryk (1890-1945) [3]
 589. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 590. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 591. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 592. Nadarzyński Ośrodek Kultury [3]
 593. Münchheimer, A[dam] (1861-1900). Fot. [3]
 594. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 595. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 596. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 597. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 598. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [3]
 599. Miechowski, Zygmunt (1913-1944) [3]
 600. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 601. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 602. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 603. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 604. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 605. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 606. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 607. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [3]
 608. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 609. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 610. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 611. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 612. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 613. M.R. Ryt. [3]
 614. Liga Morska i Kolonialna [3]
 615. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 616. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [3]
 617. L. K. [3]
 618. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 619. Kunke, Emil (1896-1943) [3]
 620. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [3]
 621. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 622. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 623. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 624. Krynicki, M. Lit. [3]
 625. Krajewski. Ryt. [3]
 626. Koło Medyków S. U. W. [3]
 627. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 628. Kowalski, Eugeniusz (1913-1939) [3]
 629. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 630. Koroniarz [3]
 631. Konrad. Fot. [3]
 632. Konitzer, Franciszek (1882-1952) [3]
 633. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 634. Kohn, Alfred. Red. [3]
 635. Kohn, Alfred (1960- ) [3]
 636. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 637. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [3]
 638. Kawka-Piotrowska, Małgorzata [3]
 639. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 640. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 641. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 642. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 643. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 644. Jezierski, Edmund (1881-1935) [3]
 645. Jaugey, Jean [3]
 646. Jastrzębiec-Kostka, Agenor (1921-2011) [3]
 647. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [3]
 648. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 649. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 650. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 651. Husarski, Wacław (1883-1951) [3]
 652. Hrycek, Jan Krzysztof (1946- ) [3]
 653. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 654. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [3]
 655. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 656. Grodzicki, Józef (1854-1939) [3]
 657. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 658. Gorazdowski, E. [3]
 659. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 660. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 661. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 662. Gibs, Joe [3]
 663. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 664. Eilenberg, Richard (1848-1925) [3]
 665. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [3]
 666. Dąbrowski, Stanisław [3]
 667. Dyamentowski. Ryt. [3]
 668. Dietrich, Moritz (1816-1887) [3]
 669. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 670. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [3]
 671. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 672. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 673. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 674. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 675. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 676. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 677. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 678. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 679. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 680. Bułhak, Janusz (1906-1977) [3]
 681. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [3]
 682. Bronicz, Waldemar (1958-) [3]
 683. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 684. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 685. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 686. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 687. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 688. Bauman, R. Lit. [3]
 689. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 690. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 691. Andruskó, Károly (1915-2008) [3]
 692. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 693. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 694. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 695. A.P. [3]
 696. "Orion". Fot. [3]
 697. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 698. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 699. Śleszyńska, Wiesława [2]
 700. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 701. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 702. Čapskytė, Aušra (1966- ) [2]
 703. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [2]
 704. [Łosiowa, Emilia] [2]
 705. [s.n.] [2]
 706. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 707. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 708. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 709. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 710. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 711. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 712. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 713. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 714. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 715. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 716. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 717. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 718. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 719. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 720. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 721. Zarząd Miejski m.st. Warszawy. Wydział Szkolnictwa [2]
 722. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 723. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 724. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 725. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 726. Zakład Fotograficzny "Sigismond & Co." (Warszawa) [2]
 727. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 728. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 729. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 730. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [2]
 731. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 732. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 733. Wróblewski, K. [2]
 734. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 735. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 736. Wojskowy Instytut Geograficzny [2]
 737. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 738. Wiśniewska, Anna Barbara [2]
 739. Witwicki, Władysław (1878-1948) [2]
 740. Winek, Włodzimierz (1956- ). Oprac. [2]
 741. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 742. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 743. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 744. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 745. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [2]
 746. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 747. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 748. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 749. Warnkówna, Jadwiga [2]
 750. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 751. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 752. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 753. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 754. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 755. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 756. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 757. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 758. Treter, Bohdan (1886-1945) [2]
 759. Treter Mieczysław (1883-1943) [2]
 760. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 761. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 762. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 763. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 764. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 765. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 766. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 767. Telakowski, J.[an]. Ryt. [2]
 768. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 769. Teatr na Chłodnej [2]
 770. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 771. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 772. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 773. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 774. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 775. Szulc, Tadeusz [2]
 776. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 777. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 778. Sznage. Ryt. [2]
 779. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 780. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 781. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 782. Szczepański, Jacek Emil (1971- ) [2]
 783. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 784. Surzyński, Józef (1851-1919) [2]
 785. Surowiecki, Karol [2]
 786. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 787. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 788. Studziński, Karol(1828-1883) [2]
 789. Strzemieczny, Piotr [2]
 790. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 791. Straż Obywatelska. Komenda [2]
 792. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 793. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 794. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 795. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 796. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 797. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 798. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 799. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 800. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 801. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 802. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 803. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 804. Sosiński, J. Ryt. [2]
 805. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 806. Socha, Szczepan [2]
 807. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 808. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 809. Skornia-Roszij, Maria [2]
 810. Siekierski, Franciszek [2]
 811. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [2]
 812. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 813. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 814. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 815. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 816. Sedlaczek, Lech [2]
 817. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [2]
 818. Röber, F. H. Ryt. [2]
 819. Rzewuski, Bolesław (około 1845-1880) [2]
 820. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 821. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 822. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 823. Rumianek, Stanisław [2]
 824. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 825. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 826. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 827. Rober, F. H. Ryt. [2]
 828. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 829. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [2]
 830. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 831. Raffaello Santi (1483-1520). Aut. wzoru [2]
 832. Rada Regencyjna [2]
 833. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [2]
 834. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 835. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [2]
 836. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 837. Przyałgowski, Ignacy [2]
 838. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 839. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [2]
 840. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 841. Polska Macierz Szkolna [2]
 842. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 843. Pokropek, Marian (1932-2023) [2]
 844. Plewczyński, F. [2]
 845. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [2]
 846. Pistyner, M. [2]
 847. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891). Ryt. [2]
 848. Piast.[uszkiewicz, Kazimierz] (fl. 1876-1891). Ryt. [2]
 849. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 850. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 851. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 852. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 853. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 854. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 855. Olzacki, Sławomir. Fot. [2]
 856. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [2]
 857. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 858. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 859. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 860. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 861. Niedziałkowska, Zofia (1904-1991) [2]
 862. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 863. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [2]
 864. N[icz], E. Ryt. [2]
 865. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 866. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 867. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 868. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 869. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 870. Myślińska, Grażyna. Fot. [2]
 871. Myszkowska, Justyna [2]
 872. Mylius, Jan Fryderyk (fl.1729-1750) [2]
 873. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 874. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 875. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 876. Murzyn, Tadeusz Jan (1949- ) [2]
 877. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 878. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 879. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 880. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Sekcja Szkolnictwa Średniego. [2]
 881. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 882. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 883. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 884. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 885. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 886. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [2]
 887. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 888. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 889. Mehoffer, Józef (1869-1946) [2]
 890. Małachowska-Gerżabek, Zofia (1905-1942) [2]
 891. Matrzak, Jerzy [2]
 892. Matejko, Jan (1838-1893). Aut. wzoru [2]
 893. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 894. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 895. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 896. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 897. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 898. Malewicz, Jadwiga [2]
 899. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 900. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 901. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 902. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 903. M[alinowski], A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 904. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 905. M. K. Ryt. [2]
 906. Lipeckaâ, Elena [Lipieckaja, Jelena] [2]
 907. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 908. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 909. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 910. Lesiecki, Rudolf (1882-1938) [2]
 911. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 912. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 913. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 914. Kłos, Lilla Małgorzata [2]
 915. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 916. Kuprejanow, Nikołaj (1894-1933) [2]
 917. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 918. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 919. Kubełka, Ignacy [2]
 920. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 921. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 922. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 923. Krawczenko, Aleksy (1899-1940) [2]
 924. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 925. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [2]
 926. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 927. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 928. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 929. Kostka, J. [2]
 930. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 931. Kosmulski, Leon (1904-1952) [2]
 932. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 933. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 934. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 935. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 936. Komar, Józef [2]
 937. Koczyk, Bogdan [2]
 938. Koczorowski, Witold (1912-1937) [2]
 939. Knop, Jerzy (1950- ) [2]
 940. Kijowski, Jerzy (1941- ) [2]
 941. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 942. Kelman, Krzysztof [2]
 943. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 944. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 945. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 946. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 947. Karoli & Pusch [2]
 948. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 949. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 950. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 951. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [2]
 952. KK. Ryt. [2]
 953. K.W. Ryt. [2]
 954. K.N. Ryt. [2]
 955. K.M. Ryt. [2]
 956. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 957. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 958. Jezierski, J. Ryt. [2]
 959. Jaworski, Józef (1859-1920) [2]
 960. Jarmund, Stanisław (1824-1904) [2]
 961. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931-2019) [2]
 962. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 963. JabLczyński, Feliks (1865-1928) [2]
 964. J. Ł. [2]
 965. J. J. Ryt. [2]
 966. Instytut Spraw Społecznych [2]
 967. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 968. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 969. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 970. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 971. Hähle, G. Ryt. [2]
 972. Hulewicz, Wł. Fot. [2]
 973. Hollak, Józef {1890-1949} [2]
 974. Holewiński, Józef (1848-1917) [2]
 975. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 976. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 977. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 978. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 979. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 980. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [2]
 981. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 982. Grimi, Esteban (1972- ) [2]
 983. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 984. Gołębiewska, Wanda [2]
 985. Gold, I. Red. [2]
 986. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 987. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 988. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [2]
 989. Glücksberg Jan (1784-1859) [2]
 990. Glogerowa Kornelia [2]
 991. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 992. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 993. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [2]
 994. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [2]
 995. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 996. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [2]
 997. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 998. Galle, Henryk (1872-1948) [2]
 999. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [2]
 1000. Fuks, Marian (1884-1935) [2]
 1001. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 1002. Frick, L. [2]
 1003. Frankiewicz [2]
 1004. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 1005. Fall, Leo (1873-1925) [2]
 1006. Estreicher, Stanisław (1869-1939) [2]
 1007. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 1008. Elkana, J. M. [2]
 1009. Ejsmond, Julian (1892-1930) [2]
 1010. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 1011. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 1012. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 1013. Dworzak, Ludwik. Rys. [2]
 1014. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 1015. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 1016. Dowództwo 6 Armii [2]
 1017. Dmochowski, Aleksander (1879-1938) [2]
 1018. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 1019. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 1020. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 1021. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 1022. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 1023. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 1024. David, Félicien César (1810-1876) [2]
 1025. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 1026. Dancla, Charles (1817-1907) [2]
 1027. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [2]
 1028. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 1029. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835) [2]
 1030. Cubała, Agnieszka (1975- ) [2]
 1031. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 1032. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 1033. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 1034. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 1035. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [2]
 1036. Chabrowski, Marek (1953- ). [2]
 1037. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 1038. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 1039. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [2]
 1040. Bykowski, Leon [2]
 1041. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 1042. Budkowski, Henryk (1879-1928) [2]
 1043. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 1044. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 1045. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 1046. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 1047. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 1048. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 1049. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 1050. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 1051. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 1052. Bielecki, C. [2]
 1053. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 1054. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [2]
 1055. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 1056. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 1057. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 1058. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 1059. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 1060. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 1061. Barski, Ireneusz [2]
 1062. Baronowa X.Y.Z. [2]
 1063. Baranowski, Stefan (1894-1930) [2]
 1064. Banner, M. Red. [2]
 1065. Ballerstaedt, Albert [2]
 1066. Baczyński, Krzysztof Kamil (1921-1944) [2]
 1067. Automobilklub Warszawski [2]
 1068. Atelier Rembrandt [2]
 1069. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 1070. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 1071. A.T.T. [2]
 1072. A...... Z....li [2]
 1073. A. K. Ryt. [2]
 1074. "Młoda Sztuka" [2]
 1075. Želiostov, Ivan Ivanoviċ [Żeliostow, Iwan] (1936- ) [1]
 1076. Žaksygarina, Marzija Žumaševna (1961- ) [1]
 1077. Żółtowski, A. [1]
 1078. Żyła, Mariusz [1]
 1079. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1080. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 1081. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 1082. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 1083. Żurawski, Jacek A. [1]
 1084. Żmichowski Janusz [1]
 1085. Żmichowski Jan [1]
 1086. Żelaznowski, Andrzej [1]
 1087. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 1088. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 1089. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 1090. Štejman, S. A. [1]
 1091. Ševčenko, Andrìj [Szewczenko, Andrzej] (1963- ) [1]
 1092. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 1093. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [1]
 1094. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 1095. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 1096. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 1097. Śniegowska, Katarzyna [1]
 1098. Śniadecki, Jan (1756-1830) [1]
 1099. Śmigielska, Józefa [1]
 1100. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 1101. Śliwiński, Jan [1]
 1102. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 1103. Łączkowski Ludwik [1]
 1104. Łączkowska Felicja [1]
 1105. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 1106. Łuszczkiewicz, Władysław, (1828-1900) [Oprac.] [1]
 1107. Łuszczkiewicz, Władysław (1828-1900) [1]
 1108. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 1109. Łukaszczyk, Elżbieta [1]
 1110. Łukasz Dobrzański (1864-1909) [1]
 1111. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 1112. Łuczak, Aleksander (1943-) [1]
 1113. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 1114. Łoński, Kazimierz Zbigniew (1940-2011) [1]
 1115. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 1116. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 1117. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 1118. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 1119. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 1120. Łada, Katarzyna [1]
 1121. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 1122. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 1123. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 1124. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901) [1]
 1125. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 1126. sygn. Camel? [1]
 1127. par Ketterer [1]
 1128. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 1129. opracował i wstępem opatrzył Jan Żarnowski [1]
 1130. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 1131. il [1]
 1132. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 1133. [wstęp Witold Bunikiewicz] [1]
 1134. [fotografował Józef Oppenheim] [1]
 1135. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 1136. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 1137. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 1138. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 1139. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 1140. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 1141. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 1142. [Warszawskie Koło Sportowe] [1]
 1143. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 1144. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 1145. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 1146. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 1147. [Towarzystwo "Warszawskie Koło Sportowe"] [1]
 1148. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 1149. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 1150. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 1151. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 1152. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 1153. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 1154. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 1155. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 1156. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 1157. [Quirini, Edward] [1]
 1158. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 1159. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 1160. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 1161. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 1162. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 1163. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 1164. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 1165. [Portret Władysława Niegolewskiego] [1]
 1166. [Portret Gustawa Fritsche] [1]
 1167. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [1]
 1168. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 1169. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 1170. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 1171. [Omm, Peter] [1]
 1172. [Olszewski, Jan (1873-1943)] [1]
 1173. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 1174. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 1175. [Mielnicki]. Fot. [1]
 1176. [Marstalski, Teofil Jakub (1746-1786). Ryt.] [1]
 1177. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 1178. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 1179. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 1180. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 1181. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 1182. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 1183. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 1184. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 1185. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 1186. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 1187. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 1188. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 1189. [Grabiec (?-?)] [1]
 1190. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 1191. [Franck] [1]
 1192. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 1193. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 1194. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 1195. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 1196. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 1197. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 1198. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 1199. [Bielski, Szymon] [1]
 1200. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 1201. Związek b. Ochotników Armii Polskiej [1]
 1202. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 1203. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 1204. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 1205. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1206. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 1207. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 1208. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 1209. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 1210. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 1211. Związek Strzelecki [1]
 1212. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 1213. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 1214. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 1215. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 1216. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 1217. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 1218. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 1219. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 1220. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 1221. Związek Miast Polskich [1]
 1222. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 1223. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 1224. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 1225. Związek Katolicki [1]
 1226. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1227. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 1228. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 1229. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 1230. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [1]
 1231. Zumpe, Edmund [1]
 1232. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 1233. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 1234. Zmorski, Roman (1822-1867) [1]
 1235. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 1236. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 1237. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 1238. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 1239. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 1240. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 1241. Zielińska, Joanna [1]
 1242. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 1243. Ziegler & Droste [1]
 1244. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 1245. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 1246. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 1247. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 1248. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 1249. Zdrzyłowski, Marek [1]
 1250. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 1251. Zbyszewski [1]
 1252. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 1253. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1254. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 1255. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 1256. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 1257. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 1258. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 1259. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 1260. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1261. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1262. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1263. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 1264. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1265. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1266. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1267. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1268. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1269. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1270. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1271. Zalewski, Marek [1]
 1272. Zalewska, Dorota. Opr. [1]
 1273. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1274. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1275. Zakłady Graficzne "Drukprasa". Drukarz [1]
 1276. Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego [1]
 1277. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1278. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1279. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1280. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1281. Zakład Fotograficzny V.S. Doskina (Charków) [1]
 1282. Zakład Fotograficzny "Świetlik" (Warszawa) [1]
 1283. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1284. Zakład Fotograficzny "Rubens" (Warszawa) [1]
 1285. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1286. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1287. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1288. Zakrzewski, Stanisław (?-1631) [1]
 1289. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1290. Zając, Paweł. [1]
 1291. Zając, Jerzy [1]
 1292. Zając, Dorota. [1]
 1293. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1294. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1295. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1296. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1297. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1298. X. Y. Z. [1]
 1299. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1300. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1301. Węgrzecki, S. [1]
 1302. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1303. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1304. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1305. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1306. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1307. Wójcicki, Jerzy [1]
 1308. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1309. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1310. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1311. Wyszyński, Stefan Paweł (1951- ) [1]
 1312. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1313. Wyszowadzki, Władysław [1]
 1314. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1315. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1316. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1317. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1318. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1319. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1320. Wyroba, Stefan [1]
 1321. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1322. Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wilanów [1]
 1323. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1324. Wyczółkowski, Leon Jan (1852-1936) [1]
 1325. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1326. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [1]
 1327. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1328. Wretowski, Paweł [1]
 1329. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1330. Wołowska, Zofia (1867-1932) [1]
 1331. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1332. Wołek, Adam [1]
 1333. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1334. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1335. Wolski Ludwik [1]
 1336. Wolska Teresa [1]
 1337. Wolska Franciszka [1]
 1338. Wolska Bronisława [1]
 1339. Wojnarowicz Weseła [1]
 1340. Wojewódzki, Władysław [1]
 1341. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1342. Woilska Karolina [1]
 1343. Wohlfahrt, A. [1]
 1344. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1345. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1346. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1347. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1348. Wiśniewski, Wojciech et al. [1]
 1349. Wiśniewski, Marceli [1]
 1350. Wiśniewska-Rutkowska, Lucyna. [1]
 1351. Wizimirska, Barbara [1]
 1352. Witos, Wincenty (1874-1945) [1]
 1353. Witkowski, Wincenty [1]
 1354. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1355. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1356. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1357. Wintorowski, Leonard, (1886-1927) [Il.] [1]
 1358. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1359. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1360. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1361. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1362. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1363. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1364. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1365. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1366. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1367. Wilczek, Feliks [1]
 1368. Wilanowski, Cezary [1]
 1369. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1370. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1371. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1372. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1373. Wierciński, K. [1]
 1374. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1375. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1376. Wieczorek, Magdalena. Autor tekstów [1]
 1377. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1378. Whiting, A. [1]
 1379. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1380. Wesoły Wujaszek [1]
 1381. Werbusz, Kazimierz J. (1782-1859) [1]
 1382. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1383. Welbel, Stefan. [1]
 1384. Weintraub, Jan [1]
 1385. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1386. Weinberg P. [1]
 1387. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1388. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1389. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1390. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1391. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1392. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1393. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1394. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1395. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1396. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1397. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1398. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1399. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1400. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1401. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1402. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1403. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1404. Warszawski Międzyklubowy Komitet Wioślarski [1]
 1405. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1406. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1407. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1408. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1409. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1410. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1411. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1412. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1413. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1414. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1415. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1416. Wano, K. [1]
 1417. Wanda Z. Ryt. [1]
 1418. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1419. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1420. Walicki, Michał (1904-1966). [1]
 1421. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1422. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1423. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1424. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1425. Walaszczak, Piotr [1]
 1426. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1427. Wajwód, Antoni (1905-1944) [1]
 1428. Wahrendorff, O. [1]
 1429. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1430. WBPBO [1]
 1431. W.Z. Ryt. [1]
 1432. W.K. Ryt. [1]
 1433. W. M. K. [1]
 1434. W. K. Ryt. [1]
 1435. W. K. [1]
 1436. W. B. Ryt. [1]
 1437. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1438. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1439. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1440. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1441. Voltaire (1694–1778) [1]
 1442. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1443. Vladimirov, Vladimir Evgrafovič [1]
 1444. Vilenskoe Chudožestvennoe Obščestvo. [1]
 1445. Vigano, Cristina Liliana [1]
 1446. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1447. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1448. Vezenberg, Vil'gel'm (1839-1880) [1]
 1449. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1450. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1451. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1452. Vasnecov, Viktor Mihajlovič (1848-1926) [1]
 1453. Vasil' Leonenko [Wasilij Leonienko] (1948- ) [1]
 1454. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1455. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1456. Van Dyck, Anton (1599-1641). Aut. wzoru [1]
 1457. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1458. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1459. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1460. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno [1]
 1461. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1462. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1463. Urbanowicz, Szymon [1]
 1464. Uniwersytet Warszawski [1]
 1465. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1466. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1467. Uhry, M. [1]
 1468. Ubysz, Jakub (?-1645) [1]
 1469. Typiak, Piotr [1]
 1470. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1471. Twardzicki, Walerian ; Warszawa, Nowy Świat 46 [1]
 1472. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1473. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1474. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1475. Tschopp, P. [1]
 1476. Trąbiński, Tomasz Długosz [1]
 1477. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1478. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1479. Trocha, Jerzy [1]
 1480. Treter, Mieczysław ; (1883-1943) [1]
 1481. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1482. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1483. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1484. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1485. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1486. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1487. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1488. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1489. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1490. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1491. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1492. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1493. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1494. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1495. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1496. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1497. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1498. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1499. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1500. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1501. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1502. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1503. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1504. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1505. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1506. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1507. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1508. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1509. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1510. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1511. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1512. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1513. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1514. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1515. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1516. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1517. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1518. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1519. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1520. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1521. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1522. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1523. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1524. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1525. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1526. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1527. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1528. Towarzystwo Cyklistów w Warszawie [1]
 1529. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1530. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1531. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1532. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1533. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1534. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1535. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1536. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1537. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1538. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1539. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1540. Tor, Stanisław [1]
 1541. Tonioli, D. [1]
 1542. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1543. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [1]
 1544. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1545. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1546. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1547. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1548. Tirling, Zygmunt [1]
 1549. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1550. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1551. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1552. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1553. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1554. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1555. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 1556. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1557. Teatr Nowości [1]
 1558. Teatr Nowa Komedia [1]
 1559. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1560. Teatr Malickiej [1]
 1561. Teatr Kameralny [1]
 1562. Teatr Aktora [1]
 1563. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1564. Taubert. Ryt. [1]
 1565. Taube, Gustaw jr [1]
 1566. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1567. Tarnowski, Adam(1817-1890) [1]
 1568. Tarnacki, Józef. [1]
 1569. Tarnacki, Józef [1]
 1570. Tarczyński, Władysław [1]
 1571. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1572. Tarczyński Władysław [1]
 1573. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1574. T.B. [1]
 1575. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1576. Słucki, Adam (??-1934) [1]
 1577. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1578. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1579. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1580. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1581. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1582. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1583. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1584. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1585. Szymkiewicz, Józef [1]
 1586. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [1]
 1587. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1588. Szymański, Ludwik [1]
 1589. Szymański, F. [1]
 1590. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1591. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1592. Szydłowska, Grażyna [1]
 1593. Szwojnicki, Roman (1845-1914). Aut. wzoru [1]
 1594. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1595. Szwankowska, Hanna [1]
 1596. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1597. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1598. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1599. Szolc, M. Lit. [1]
 1600. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1601. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1602. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1603. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1604. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1605. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1606. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1607. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1608. Szkoła Główna Warszawaska (1862-1869) [1]
 1609. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1610. Szewczyk, Izabela [1]
 1611. Szempruch, Aleksandra [1]
 1612. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1613. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1614. Szczęsny-Kowarski, Felicjan (1890-1948) [1]
 1615. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1616. Szczepański, Sebastian [1]
 1617. Szczepański, Janusz [1]
 1618. Szczepański, Jacek (1971- ). [1]
 1619. Szczepański, Grzegorz [1]
 1620. Szczepankowski, Rafał [1]
 1621. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1622. Szarek, Henryk [1]
 1623. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1624. Szafrańska, Alicja [1]
 1625. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1626. Syrewicz, Xawery [1]
 1627. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1628. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1629. Sykulski, Z. [1]
 1630. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1631. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1632. Suszczyński, Jan [1]
 1633. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1634. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1635. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1636. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1637. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1638. Styka, Jan, (1858-1925) [1]
 1639. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1640. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1641. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1642. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1643. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1644. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1645. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1646. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1647. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1648. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1649. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1650. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1651. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1652. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1653. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1654. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1655. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1656. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1657. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1658. Stowarzyszenie Płocka Grupa Fotograficzna [1]
 1659. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1660. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1661. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1662. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1663. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1664. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1665. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1666. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1667. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1668. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1669. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1670. Steiman, S. [1]
 1671. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1672. Stecher, August (?-?) [1]
 1673. Stawiński. Ryt. [1]
 1674. Stawarz, Andrzej [1]
 1675. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1676. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1677. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1678. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1679. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1680. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1681. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1682. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1683. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1684. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1685. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1686. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1687. Sołtys, Mieczysław (1863-1923) [1]
 1688. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1689. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1690. Sosnkowski, Józef [1]
 1691. Sondermayr, Simon Thaddäus. [1]
 1692. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1693. Solarski, Mateusz (1805-1873) [1]
 1694. Sokrat Ivanovič Starynkevič (1820-1902) [1]
 1695. Sokołowski, August (1846-1921) [1]
 1696. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1697. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1698. Sobol, Leonid [1]
 1699. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1700. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1701. Sobieraj, Janusz [1]
 1702. Snopek, Kazimierz [1]
 1703. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1704. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1705. Smuczyński, Henryk (1906-1947) [1]
 1706. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1707. Slovolitnâ O. I. Leman [1]
 1708. Slaski, S. Ryt. [1]
 1709. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1710. Skrzyński, Hubert. Tł. [1]
 1711. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1712. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1713. Skowroński, Marcin [1]
 1714. Skorowski, Henryk (1950- ) [1]
 1715. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1716. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1717. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1718. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1719. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1720. Silvani, Francesco (ok. 1660-ok. 1725) [1]
 1721. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1722. Siemieński, Lucjan [1]
 1723. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [1]
 1724. Siegrist, Piotr [1]
 1725. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1726. Siczyński, Walery [1]
 1727. Sewer [1]
 1728. Serdûk, OleksÌj Mikolajovič [Serdiuk Oleksij] (1946- ) [1]
 1729. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1730. Seidenbeutel, Menasze (1902-1945) [1]
 1731. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1732. Schweiger, Franz Ludwig Anton (1803-1872) [1]
 1733. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1734. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1735. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1736. Scholl, Ewald Friedrich [1]
 1737. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1738. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1739. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1740. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1741. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1742. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1743. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1744. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1745. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1746. Sawiński, F. M. [1]
 1747. Sawiczewski, S. [1]
 1748. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1749. Sawicka, Helena (1935- ) [1]
 1750. Sasin, Jacek [1]
 1751. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1752. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1753. Samselski, Marek. Red. [1]
 1754. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1755. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1756. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1757. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1758. Salinger, Zygmunt [1]
 1759. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1760. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1761. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1762. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1763. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1764. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [1]
 1765. Sachowa, Zofia [1]
 1766. S. J. Ryt. [1]
 1767. S. E. [1]
 1768. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1769. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1770. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1771. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1772. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [1]
 1773. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1774. Rybicki, Aureli [1]
 1775. Rybicki, Anastazy [1]
 1776. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1777. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [1]
 1778. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1779. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1780. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1781. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1782. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1783. Rudnicka, Monika [1]
 1784. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1785. Rubczak, Jan (1882-1942) [1]
 1786. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1787. Rozwadowski, Zygmunt, (1870-1950) [Il.] [1]
 1788. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1789. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 czerwca 1922 roku o legalnych jednostkach miar, dozwolonych do dalszego tymczasowego używania na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego. Nr. 1,921 [1]
 1790. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 sierpnia 1922 r. o legalnych jednostkach miar, dozwolonych dodalszego tymczasowego używania na obszarze Ziemi Wileńskiej. Nr 1,922 [1]
 1791. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1792. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1793. Ross, Rita (1935- ). [1]
 1794. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1795. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1796. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1797. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1798. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1799. Rokosz, Wacław. Fot. [1]
 1800. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1801. Roeber. H. Ryt. [1]
 1802. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1803. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1804. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1805. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1806. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1807. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1808. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1809. Robert Gawkowski (1962- ) [1]
 1810. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1811. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1812. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1813. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1814. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1815. Richard, T. (fotograf) [1]
 1816. Reymann, Gottlob Daniel (1759-1837) [1]
 1817. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1818. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1819. Rembiel, St. [1]
 1820. Reklama Pocztowa. Instytucja sprawcza Wydawca [1]
 1821. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1822. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1823. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1824. Reiss, N. [1]
 1825. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1826. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1827. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [1]
 1828. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1829. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1830. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1831. Raudny, Wacław [1]
 1832. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1833. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1834. Ranoszewska, Dorota [1]
 1835. Raniszewska, Dorota [1]
 1836. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1837. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1838. Radzimiński, Bronisław [1]
 1839. Radwan, August [1]
 1840. Radoszewska, A. J. [1]
 1841. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1842. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1843. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1844. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1845. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1846. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1847. R. P. [1]
 1848. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1849. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1850. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1851. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1852. Péreyra, Charles [1]
 1853. Pécaut, Elie [1]
 1854. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1855. Pyka, Henryk [1]
 1856. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1857. Pusch, Alois Maria de [1]
 1858. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1859. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [1]
 1860. Puc, B[ronisław] [1]
 1861. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1862. Prószyński, Tadeusz (1873- 1948) [1]
 1863. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1864. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1865. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1866. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1867. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1868. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1869. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1870. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1871. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1872. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1873. Prudent, Émile (1817-1863) [1]
 1874. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1875. Prochaska, Anna [1]
 1876. Procan, Ûrij [Procan, Jurij] (1948- ) [1]
 1877. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1878. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1879. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1880. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1881. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1882. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1883. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1884. Posttallé [1]
 1885. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1886. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1887. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1888. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1889. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1890. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1891. Popielewski [1]
 1892. Ponti, Carlo (1820-1893) [1]
 1893. Pomian, E. [1]
 1894. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1895. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1896. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1897. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1898. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1899. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1900. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1901. Polski Związek Nauczycielski [1]
 1902. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1903. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S. A. [1]
 1904. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1905. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1906. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1907. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1908. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1909. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1910. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1911. Pokropiński, Bogdan [1]
 1912. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1913. Pokorny. Ryt. [1]
 1914. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1915. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1916. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1917. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1918. Podwiński, Stanisław [1]
 1919. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1920. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1921. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1922. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1923. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1924. Plater, Karol [1]
 1925. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1926. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1927. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 1928. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 1929. Piotrowski, Andrzej [1]
 1930. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1931. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1932. Piotrowska, Barbara (1935- ) [1]
 1933. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1934. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1935. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1936. Pilich, Michał [1]
 1937. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1938. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1939. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1940. Pierzyńska-Jelska, Ewelina [1]
 1941. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1942. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1943. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1944. Piekacz, J. Fot. [1]
 1945. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1946. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1947. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1948. Pfaff, Karol Bogusław (?-1829) [1]
 1949. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1950. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1951. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1952. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1953. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1954. Petca, Ovidiu (1958- ) [1]
 1955. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1956. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1957. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1958. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1959. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1960. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1961. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1962. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1963. Pawłowski, Kalixt [1]
 1964. Pawłowski, Józef [1]
 1965. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1966. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1967. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1968. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1969. Pawe, L. [1]
 1970. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1971. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1972. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1973. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1974. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1975. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1976. Parafia Sandomierz Katedra [1]
 1977. Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Radomiu [1]
 1978. Paprocki, Bartosz [1]
 1979. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1980. Pallach, A. Ryt. [1]
 1981. Paczóski, Julian [1]
 1982. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1983. P. D. Ryt. [1]
 1984. P. B. Ryt. [1]
 1985. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1986. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1987. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1988. Ostroróg, Mikołaj (1593–1651) [1]
 1989. Ostas, Marek [1]
 1990. Ossoliński, Jerzy (1595-1650) [1]
 1991. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1992. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1993. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1994. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1995. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1996. Orzeszkowa Eliza (1841-1910) [1]
 1997. Orthwein, Ludwik [1]
 1998. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1999. Organizacja Wyznania Mojżeszowego w Królestwie i na Kresach Wschodnich [1]
 2000. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 2001. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 2002. Oranowski, Wacław [1]
 2003. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 2004. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 2005. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 2006. Olszewski, Czesław(1894-1969). [1]
 2007. Oleś, Andrzej Zygmunt (1886-1952) [1]
 2008. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 2009. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 2010. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 2011. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 2012. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 2013. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 2014. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 2015. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 2016. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 2017. Oddziały Armii Ochotniczej Małopolskiej [1]
 2018. Ochotniczy Komitet Wojenno-Przemysłowy [1]
 2019. Obuchowicz, Henryk [1]
 2020. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 2021. O liść dębu [1]
 2022. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 2023. Noworyta, Wojciech [1]
 2024. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 2025. Nowik, Andrzej Marek (1971- ) [1]
 2026. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 2027. Nowakowski, Bogdan [1]
 2028. Nowacki, Łukasz [1]
 2029. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 2030. Normand, Charles (1848- ) [1]
 2031. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 2032. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 2033. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 2034. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 2035. Niezależna Partia Chłopska [1]
 2036. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 2037. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 2038. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 2039. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 2040. Niecz, K.,fot. [1]
 2041. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 2042. Neuman, Karol (ok. 1841-1875). Ryt. [1]
 2043. Nemo {pseud.] [1]
 2044. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 2045. Nałęcz, Edward [1]
 2046. Naumann, Karl [1]
 2047. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 2048. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 2049. Napoleon I (1769-1821) [1]
 2050. Napieralski, Mateusz [1]
 2051. Napieracz, Jerzy (1929- ) [1]
 2052. Naoczny świadek [1]
 2053. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 2054. N[icz], E[dward] (1851-1916). Ryt [1]
 2055. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 2056. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 2057. Młodzież Zarzewiacka [1]
 2058. Młoda Polka [pseud.] [1]
 2059. Mękicki Rudolf (1887-1942) [1]
 2060. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 2061. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 2062. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 2063. Müller, Franz (1755-1816) [1]
 2064. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 2065. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 2066. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 2067. Muzeum miasta Belgradu [1]
 2068. Muzeum Ziemi Mińskiej [1]
 2069. Muzeum Warszawy [1]
 2070. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 2071. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 2072. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 2073. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 2074. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 2075. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 2076. Muzeum Historyczne w Legionowie [1]
 2077. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 2078. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 2079. Mróz, Agnieszka [1]
 2080. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 2081. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 2082. Mościcka, Izabela [1]
 2083. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 2084. Motas, Maciej [1]
 2085. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 2086. Mosz, Barbara [1]
 2087. Morżkowska, Antonina [1]
 2088. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 2089. Mordasewicz, Kazimierz (1859-1923) [1]
 2090. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 2091. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 2092. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 2093. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 2094. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 2095. Montabone (Firenze) [1]
 2096. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 2097. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 2098. Molnár, István (1947- ) [1]
 2099. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 2100. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 2101. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [1]
 2102. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 2103. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 2104. Miłkowski, Stanisław [1]
 2105. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 2106. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 2107. Missler, B. T. [1]
 2108. Misierowicz, Alojzy (1825-1905) [1]
 2109. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 2110. Mirosznitienko [Miroszniczenko?], Dmitrij [1]
 2111. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 2112. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 2113. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 2114. Miniserstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [1]
 2115. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 2116. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 2117. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 2118. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 2119. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 2120. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 2121. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 2122. Mieszkowski, Bronisław (1873-1967) [1]
 2123. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 2124. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 2125. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 2126. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 2127. Mien, Juliusz (1842-1905). Aut. wzoru [1]
 2128. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 2129. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 2130. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 2131. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 2132. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 2133. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 2134. Mickiewicz, Izadora [1]
 2135. Mickiewicz, Dominik [1]
 2136. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 2137. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 2138. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 2139. Michalski, S. Ryt. [1]
 2140. Michalski, Jacek [1]
 2141. Michalec, Beata [1]
 2142. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 2143. Mendewski, Stanisław [1]
 2144. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 2145. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 2146. Meisser [1]
 2147. Medeksza, Antoni [1]
 2148. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 2149. Małkowska, Grażyna [1]
 2150. Małgorzata [?] [1]
 2151. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 2152. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 2153. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 2154. Maćkowiak, Henryk [1]
 2155. Maël, Pierr. [1]
 2156. Mazur, Dawid (?-1916) [1]
 2157. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 2158. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 2159. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 2160. Max, Józef (?-?) [1]
 2161. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 2162. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 2163. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 2164. Marx, Emil (?-?) [1]
 2165. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 2166. Marrené-Morzkowska, Waleria (1832-1903) [1]
 2167. Marois, Blanche [1]
 2168. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 2169. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 2170. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 2171. Marczewski, Lucjan (1879-1935). Aut. wzoru [1]
 2172. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 2173. Marcinkowski, Piotr [1]
 2174. Marchant de Beaumont, François-Marie (1769-1832) [1]
 2175. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 2176. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 2177. Malińska, Hanna [1]
 2178. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 2179. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 2180. Makowski, Marek [1]
 2181. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 2182. Makomaski, Edmund [1]
 2183. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 2184. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 2185. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 2186. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 2187. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 2188. Maire, Albert (1856-?) [1]
 2189. Mahomet II [1]
 2190. Magnus, Wiktor [1]
 2191. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 2192. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 2193. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 2194. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 2195. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 2196. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 2197. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 2198. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 2199. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 2200. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 2201. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 2202. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 2203. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 2204. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 2205. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 2206. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 2207. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 2208. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 2209. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 2210. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 2211. Macewicz, B[ronisława] (1872-1924) Ryt. [1]
 2212. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 2213. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 2214. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 2215. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 2216. MJK [1]
 2217. M.K. Ryt. [1]
 2218. M. W. Ryt. [1]
 2219. M. A. Ryt [1]
 2220. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 2221. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 2222. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 2223. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 2224. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 2225. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 2226. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 2227. Lubelski Komitet Robotniczy Obrony Kraju [1]
 2228. Lozano, Vicente [1]
 2229. Loth, August (1869-1944) [1]
 2230. Lorentz, Ludwik (1869-1930) [1]
 2231. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 2232. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 2233. Loos, Vincent Angelo [1]
 2234. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 2235. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 2236. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 2237. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 2238. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 2239. Lisicki, Roman [1]
 2240. Lisiak, Elżbieta [1]
 2241. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 2242. Lipińska, Elżbieta. [1]
 2243. Lipeckìj, Vadim [Lipieckij, Wadim] [1]
 2244. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 2245. Lilpop, Marian [1]
 2246. Lilpop, Franciszek Bogusław(1870-1937) [1]
 2247. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 2248. Ligber. Szty. [1]
 2249. Ligber, F. Szty. [1]
 2250. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 2251. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 2252. Liciński Hipolit [1]
 2253. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 2254. Leśniewska, B. [1]
 2255. Leybowicz, Hirsz (1700-1770) [1]
 2256. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 2257. Lewski , I. [1]
 2258. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 2259. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [1]
 2260. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 2261. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 2262. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 2263. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 2264. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 2265. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 2266. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 2267. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [1]
 2268. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 2269. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 2270. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 2271. Leschik, Konrad [1]
 2272. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 2273. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 2274. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 2275. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 2276. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2277. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 2278. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 2279. Lefebvre, Casimir [1]
 2280. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 2281. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 2282. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 2283. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 2284. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 2285. Lazzerini, Gustavo [1]
 2286. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 2287. Latoszek, Jacek [1]
 2288. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 2289. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 2290. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 2291. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 2292. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 2293. Lara, Claudio [1]
 2294. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 2295. Langer, Theodor (1819-1895) [1]
 2296. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 2297. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 2298. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 2299. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 2300. Lakić, Milan [1]
 2301. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 2302. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 2303. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 2304. Kűbler. Ryt. [1]
 2305. Kűbler, H. Ryt. [1]
 2306. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 2307. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 2308. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 2309. Kühn-Cichocka, Anna. [1]
 2310. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 2311. Kübler, Ryt. [1]
 2312. Kóźmiński, T. B. [1]
 2313. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 2314. Kwasiborski, Jerzy [1]
 2315. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 2316. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 2317. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 2318. Kurek, Tadeusz [1]
 2319. Kurc, Andrzej (1938- ) [1]
 2320. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 2321. Kumidor, Zbigniew [1]
 2322. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 2323. Kulikowska-Antczak, Grażyna (1953- ) [1]
 2324. Kuligowski, Janusz (1959-) [1]
 2325. Kuligowski, Janusz [1]
 2326. Kuligowska, Katarzyna [1]
 2327. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 2328. Kuczyński [1]
 2329. Kucz, M. Ryt. [1]
 2330. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 2331. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 2332. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 2333. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 2334. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 2335. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2336. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 2337. Krzyżanowska, Celina [1]
 2338. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 2339. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 2340. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 2341. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 2342. Krzemień, Weronika. Autor tekstów [1]
 2343. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 2344. Kryński, Adam (1844-1932). Oprac [1]
 2345. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 2346. Krywoszejew, Maciej [1]
 2347. Kryciński, Walerian, (1852-1929) [Il.] [1]
 2348. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 2349. Kruszyński, Paweł [1]
 2350. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 2351. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 2352. Krudowski, Józef [1]
 2353. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 2354. Krotulski, I [1]
 2355. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 2356. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 2357. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 2358. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 2359. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 2360. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 2361. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 2362. Krasuski, Stefan [1]
 2363. Krasowska Helena [1]
 2364. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 2365. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 2366. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 2367. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 2368. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 2369. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 2370. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 2371. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 2372. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 2373. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 2374. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 2375. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [1]
 2376. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 2377. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 2378. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 2379. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 2380. Koć, Mirosław. [1]
 2381. Kozłowski. Ryt. [1]
 2382. Kozłowski, Jan J. [1]
 2383. Kozłowski, J. Ryt. [1]
 2384. Kozyra, Anna [1]
 2385. Kozicki, Marek [1]
 2386. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 2387. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 2388. Kownacki, A. Ryt. [1]
 2389. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 2390. Kowalski, A. [właśc. Leonard Andrzej]. Fot. [1]
 2391. Kowalik, Tomasz [1]
 2392. Kowalewski, T. [1]
 2393. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 2394. Kowala, G. [1]
 2395. Kotuliński, Andrzej [1]
 2396. Kotula, Bernard (1874-1915) [1]
 2397. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 2398. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944) [1]
 2399. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 2400. Kossuth-Lorecowa, Zofia (1890-1922) [1]
 2401. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 2402. Kossakowska, Wanda [1]
 2403. Kossak, Juliusz (1824-1899) [1]
 2404. Kossak Wojciech (1856-1942) [1]
 2405. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 2406. Koschmider, Edmund [1]
 2407. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 2408. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 2409. Korzeniowska-Matraszek, Beata [1]
 2410. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 2411. Koriot, Józef (1785-1855) [1]
 2412. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 2413. Korczak, Janusz (1878?-1942) [1]
 2414. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 2415. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 2416. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 2417. Konstanty. Fot. [1]
 2418. Konopnicki, Jan [1]
 2419. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 2420. Koniński, Kazimierz [1]
 2421. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 2422. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 2423. Kondracki, W. Fot. [1]
 2424. Kondor, Ernst. [1]
 2425. Konarzewski, T. Ryt. [1]
 2426. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 2427. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 2428. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 2429. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 2430. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2431. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 2432. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 2433. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 2434. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 2435. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 2436. Komitet Budowy Pomników [1]
 2437. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 2438. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2439. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 2440. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 2441. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2442. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 2443. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 2444. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 2445. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 2446. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2447. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 2448. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 2449. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 2450. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe. Zarząd Główny [1]
 2451. Kolberg, Juliusz (1776-1831) [1]
 2452. Kolasa, Joanna. [1]
 2453. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2454. Kociatkiewiczówna, Maria [1]
 2455. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2456. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2457. Koch, Edward [1]
 2458. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2459. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2460. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2461. Klimowicz, Ignacy [1]
 2462. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2463. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2464. Klein, W. Ryt. [1]
 2465. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2466. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [1]
 2467. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2468. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2469. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2470. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2471. Kietlicz-Rayski, Konstanty (1868-1924) [1]
 2472. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2473. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2474. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2475. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2476. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2477. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2478. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2479. Kautecki, Antoni. [1]
 2480. Kautecki, Antoni [1]
 2481. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2482. Kasterska, Maria [1]
 2483. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2484. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2485. Kasiewicz, Alfred [1]
 2486. Kasa Zjednoczenia dla Urzędników i Całej służby Połączonych Obu Towarzystw Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej [1]
 2487. Kasa Przezorności dla Robotników Stałych Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej [1]
 2488. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2489. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2490. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2491. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [1]
 2492. Karoli, W. [1]
 2493. Karol Lange ; z wydania niemieckiego przełożył Michał Muttermilch. [1]
 2494. Karol Lange ; z wydania niemieckiego przełożył Michał Muttermilch [1]
 2495. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [1]
 2496. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2497. Kapuscinski, Petr [1]
 2498. Kapliński, Julian [1]
 2499. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2500. Kapituła Odznaki [1]
 2501. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2502. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2503. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2504. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2505. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2506. Kaliszewski, L. [1]
 2507. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2508. Kaleta, Jerzy (1929- ) [1]
 2509. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2510. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2511. Kaczyński, Witold [1]
 2512. Kaczmarski, S. [1]
 2513. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2514. K.P. [1]
 2515. K. Z. Ryt. [1]
 2516. K. Ryt. [1]
 2517. K. M. Ryt. [1]
 2518. Jędrzejewski, Jacek [1]
 2519. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2520. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2521. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2522. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2523. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2524. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2525. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2526. Jotes [1]
 2527. Jonzeck, Waldemar [1]
 2528. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2529. Jode Gerard de (1509-1591) [1]
 2530. Jeżowski, M [1]
 2531. Jezierski, J. [1]
 2532. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2533. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2534. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [1]
 2535. Jenike, Emilian (1815-1852) [1]
 2536. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2537. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2538. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2539. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2540. Jastrzębowski, Wojciech Bogumił (1799-1882) [1]
 2541. Jasiński, Maciej [1]
 2542. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2543. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2544. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2545. Jarosz, Rafał [1]
 2546. Janusz [1]
 2547. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2548. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2549. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2550. Jankowski, Józef [1]
 2551. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2552. Janiszewski, Anatoliusz. [1]
 2553. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2554. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2555. Janczewski, S. Red. [1]
 2556. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2557. Jan Lemański (1866-1933) [1]
 2558. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2559. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2560. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2561. Jakobi, Zygmunt [1]
 2562. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2563. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2564. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2565. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2566. Jacobi, Viktor (1883-1921) [1]
 2567. Jacobi, Victor (1809-1892) [1]
 2568. Jackowski, Aleksander [1]
 2569. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2570. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2571. J.M. (Józef Mehoffer??) [1]
 2572. J. Z. [1]
 2573. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2574. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2575. Izert, Julian fot. [1]
 2576. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2577. Iwiński, Tadeusz B. Scenariusz [1]
 2578. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2579. Issakowitch, S.S. [1]
 2580. Iringh, Mirosław [1]
 2581. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2582. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2583. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2584. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2585. Instytut Reduty [1]
 2586. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2587. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2588. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2589. Indrzejczyk, Roman (1931-2010) [1]
 2590. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2591. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2592. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2593. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2594. Idźkiewicz, Czesław (1889-1951) [1]
 2595. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2596. Hérold, Ferdinand (1791-1833) [1]
 2597. Hyodo, Nagao [1]
 2598. Huzarski, Jerzy [1]
 2599. Humphrey, Grace (1882- ). [1]
 2600. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2601. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2602. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2603. Horoch, Jan [1]
 2604. Horban, Irena (1926-2021) [1]
 2605. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2606. Holbein, Hans (1497-1543). Aut. wzoru [1]
 2607. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2608. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2609. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2610. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2611. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2612. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2613. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2614. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2615. Hervé (1825-1892) [1]
 2616. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2617. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2618. Herszaft, Adam (1886-1942) [1]
 2619. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2620. Henryk, Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2621. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2622. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2623. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2624. Hellmann, Jan [1]
 2625. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2626. Heck, Walerian [1]
 2627. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2628. Hart Antoni [muzyka] [1]
 2629. Harscher, Ferdinand von (1792-1870) [1]
 2630. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2631. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2632. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2633. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2634. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2635. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2636. Haehle. Ryt. [1]
 2637. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2638. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2639. G˝dev, Hristo [Gadev, Christo] (1957- ) [1]
 2640. Głębicka, Jolanta et al. [1]
 2641. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2642. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2643. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2644. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2645. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [1]
 2646. Główny Urząd Miar [1]
 2647. Głowacki, Waldemar J. [1]
 2648. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2649. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2650. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [1]
 2651. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2652. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2653. Götz, Gottfried Bernhard (1708-1774) [1]
 2654. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2655. Górska, Maria. Red. [1]
 2656. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2657. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2658. Gurniak, H. Rys. [1]
 2659. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2660. Guilhelm, Robertson (?-1754) [1]
 2661. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2662. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2663. Grynfeld, Bronisława [1]
 2664. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2665. Grupa Legionistów [1]
 2666. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2667. Gruca, Ewa [1]
 2668. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2669. Groszkowski Teodor (1863-1930) [1]
 2670. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2671. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2672. Grimm., A. Ryt. [1]
 2673. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2674. Gren Light Media Red. [1]
 2675. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2676. Grala, Janina (1918-1996) [1]
 2677. Grajnert, Józef [1]
 2678. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2679. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2680. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2681. Grabowski, Adam (1875-1941) [1]
 2682. Grabiec, J. [1]
 2683. Gołąb, Agata (1987- ) [1]
 2684. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2685. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2686. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2687. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2688. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2689. Goryńska, Wiktoria Julia (1902-1945) [1]
 2690. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2691. Gorski, Konstanty (1868-1934) [1]
 2692. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2693. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2694. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2695. Gola, A. (muzyka) [1]
 2696. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2697. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2698. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2699. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2700. Gnatkowski, Adam [1]
 2701. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [1]
 2702. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2703. Glinicki, Zygmunt (1898-1940) [1]
 2704. Giraud, Paul [1]
 2705. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2706. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2707. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2708. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2709. Giller, Honorata [1]
 2710. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2711. Gieysztor, Stanisław (1883-1962) [1]
 2712. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2713. Gierczyńska, Joanna [1]
 2714. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2715. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2716. Gerson, Wojciech, (1831-1901) [1]
 2717. Gerson, Wojciech ; (1831-1901) [1]
 2718. Gepner, Ignacy (1802-1867) [1]
 2719. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2720. Gebhard, podporucznik [1]
 2721. Gałązka, Włodzimierz [1]
 2722. Gay, Henryk Julian (1875-1936) [1]
 2723. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2724. Gatine, Georges Jacques (1773-1841) [1]
 2725. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2726. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2727. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2728. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2729. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2730. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2731. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [1]
 2732. Gajewski, Kazimierz słowa [1]
 2733. Gajewski, Jan kompozycja [1]
 2734. Gajewski, Adrian [1]
 2735. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2736. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2737. G.S. Ryt. [1]
 2738. G.R. Ryt. [1]
 2739. Fénelon, François (1651-1715) [1]
 2740. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2741. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2742. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2743. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2744. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2745. Fryze, Feliks (1843-1907) [1]
 2746. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2747. Frimmel Theodor von (1853-1928) [1]
 2748. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2749. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2750. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2751. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2752. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2753. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2754. Fišman, Monahim Zevelev [1]
 2755. Fiszer, Carolina [1]
 2756. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2757. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2758. Filipiak, Grzegorz [1]
 2759. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2760. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2761. Field, John (1782-1837) [1]
 2762. Fiedler. Ryt. [1]
 2763. Fiedler, Antoni (1869-1919) [1]
 2764. Feuerstein Władysław [1]
 2765. Feldman, J. [1]
 2766. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2767. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [1]
 2768. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2769. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2770. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2771. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2772. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2773. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2774. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [1]
 2775. Fabiszewski, M. [1]
 2776. F. K. Ryt. [1]
 2777. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2778. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2779. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2780. Erhard, Carl [1]
 2781. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2782. Engel, A. [1]
 2783. Emer, Lucjan [1]
 2784. Elsa Thon (1923- ). [1]
 2785. Eljaszewicz, Jan [1]
 2786. Elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego na Woli w r. 1669 : Fotografia specjalnie zdjęta dla "Wędrowca" [1]
 2787. Eizāns, Andrejs Māris (1952- ) [1]
 2788. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2789. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2790. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2791. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2792. Egloff, Jerzy [1]
 2793. Egli-Wegmann, I. U. [1]
 2794. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2795. Edgeworth, Maria [1]
 2796. E. S. [1]
 2797. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2798. Dürer, Albrecht (1471-1528). Aut. wzoru [1]
 2799. Dümler, W. [1]
 2800. Dénoix, Victorin [1]
 2801. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2802. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2803. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2804. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [1]
 2805. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [1]
 2806. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2807. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2808. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2809. Dymitrowicz, Ludomir Franciszek (1844-1923). [1]
 2810. Dutczak, Jerzy [1]
 2811. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2812. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2813. Dudek, Edyta et al. [1]
 2814. Duchnowski, Zygmunt (1925- ) [1]
 2815. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2816. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2817. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2818. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2819. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2820. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2821. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2822. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2823. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2824. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2825. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [1]
 2826. Druk. J. Szcześniewski i Ska, Łódź [1]
 2827. Drozdowski, Marian Marek (1932- ) [1]
 2828. Droste [1]
 2829. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2830. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2831. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2832. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2833. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2834. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2835. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2836. Dowództwo 1 Dywizji Legionów [1]
 2837. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2838. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2839. Dom ks. Boduena [1]
 2840. Dodatek ekonomiczny do miesięcznika Wieś Mazowiecka. Agrobiznes Luty 2018 [1]
 2841. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2842. Dobrski, Konrad [1]
 2843. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2844. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2845. Dobrowolska, Halina Janina (1910- ) [1]
 2846. Dobrowolska, Danuta. [1]
 2847. Diemann, Max (czynny 1861-1863) [1]
 2848. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2849. Di Donato, Carlo [1]
 2850. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2851. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2852. Derengowski, Jan [1]
 2853. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2854. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2855. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2856. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2857. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2858. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2859. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2860. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2861. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2862. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2863. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2864. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2865. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2866. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2867. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2868. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2869. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2870. Dembiński, Czesław [1]
 2871. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2872. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2873. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2874. Deisch, Matthaeus (1724-1789) [1]
 2875. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2876. Degiel, Rafał [1]
 2877. Dawidowa, Helena [1]
 2878. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2879. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2880. Datka, Czesław (1905-1951) [1]
 2881. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2882. Danya, Piotr [1]
 2883. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2884. Daniłowska, Grażyna [1]
 2885. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2886. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2887. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2888. Dalla Casa, Louis [1]
 2889. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2890. Czyżewski, Tytus (1880-1945) [1]
 2891. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2892. Czułek, Dariusz et al. [1]
 2893. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2894. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2895. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2896. Czerwiński, Franciszek [1]
 2897. Czerniawski, Jan [1]
 2898. Czermański, Zdzisław [1]
 2899. Czermak, Grażyna [1]
 2900. Czechowski, Józef (1766-1800) [1]
 2901. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2902. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2903. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2904. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2905. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2906. Czaki, Klementyna [1]
 2907. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2908. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2909. Czajewski Wiktor [1]
 2910. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2911. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2912. Cygan, Wiktor Krzysztof (1961- ) [1]
 2913. Cygan, Joanna [1]
 2914. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2915. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [1]
 2916. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2917. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2918. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2919. Cirina, J. A. [1]
 2920. Cikanek, Ferdinand [1]
 2921. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2922. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2923. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2924. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2925. Cichocki, Ks. [1]
 2926. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2927. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2928. Chrząszczewska , Jadwiga (1870 -1935) [1]
 2929. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2930. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2931. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2932. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2933. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2934. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2935. Chodecki, Władysław [1]
 2936. Chmielewski, Ignacy [1]
 2937. Chmielewska, Halina [1]
 2938. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2939. Charszewski, Ignacy [1]
 2940. Charchillac, Berthet de [1]
 2941. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2942. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2943. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2944. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2945. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2946. Centkiewiczowa, Alina (1907-1993) [1]
 2947. Centkiewicz, Czesław Jacek (1904-1996) [1]
 2948. Centanarowiczówna, Janina [1]
 2949. Celej, Leszek [1]
 2950. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2951. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2952. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2953. Carretero y Sánchez, Arturo (1852-1903) [1]
 2954. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2955. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2956. C.K. ryt. [1]
 2957. Błaszczak, Fr. [1]
 2958. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2959. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2960. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2961. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2962. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2963. Bułhak, Jan (1876-1950) [1]
 2964. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2965. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2966. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2967. Burbridge, Angus Gray [1]
 2968. Bunikiewicz, Witold, (1885-1946) [Wstęp] [1]
 2969. Bulla, Karl (1853-1929). Fot. [1]
 2970. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2971. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2972. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2973. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2974. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2975. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2976. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2977. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2978. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2979. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2980. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2981. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2982. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2983. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2984. Brauman, Władysław [1]
 2985. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2986. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2987. Bońkowski, Krzysztof [1]
 2988. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2989. Bouleau, H. de. [1]
 2990. Borucki, Juliusz [1]
 2991. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2992. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2993. Borkowski, K. Fot. [1]
 2994. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2995. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2996. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2997. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2998. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2999. Borawski, Aleksander (1861- ) [1]
 3000. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 3001. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 3002. Bolesławicz [pseud.] [1]
 3003. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 3004. Bojarska, Stefanja [1]
 3005. Bohomolec, Franciszek (1720-1784) [1]
 3006. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 3007. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 3008. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 3009. Bogacki, S. Fot. [1]
 3010. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [1]
 3011. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 3012. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 3013. Bockhann, F. [1]
 3014. Bobrowski, Tadeusz [1]
 3015. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 3016. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 3017. Bobiński, Antoni [1]
 3018. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 3019. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 3020. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 3021. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 3022. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 3023. Biuro Pracy Społecznej [1]
 3024. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [1]
 3025. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [1]
 3026. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 3027. Birkhart, Kar l(1721-1749) [1]
 3028. Bio [pseud.] [1]
 3029. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 3030. Bień, Alicja. [1]
 3031. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 3032. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 3033. Bieniewski, T. Fot. [1]
 3034. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 3035. Bielicka, Eugenia [1]
 3036. Bielecki, Włodzimierz (1896-1943) [1]
 3037. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 3038. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 3039. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 3040. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 3041. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 3042. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 3043. Biblioteka Narodowa [1]
 3044. Biblioteka Kórnicka [1]
 3045. Białecki, Paweł. Red. [1]
 3046. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 3047. Bianchi, Emilio [1]
 3048. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 3049. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 3050. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 3051. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 3052. Betcher, Jan C. [1]
 3053. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 3054. Berman, I. Fot. [1]
 3055. Bergamasco, Charles (1830-1896) [1]
 3056. Benoit, Jocylyne [1]
 3057. Benjamin Kornfeld [1]
 3058. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 3059. Belotto, Bernardo zw. Canaletto (1721-1780) [1]
 3060. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 3061. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 3062. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 3063. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 3064. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 3065. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 3066. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 3067. Baude, K. [1]
 3068. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 3069. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 3070. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 3071. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 3072. Bartoszewicz Adam Dominik (1838-1886) [1]
 3073. Bareste, Eugène, (1841-1861) [1]
 3074. Barclay, John (1582-1621) [1]
 3075. Barański, Andrzej [1]
 3076. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 3077. Baracz, A. P. [1]
 3078. Bar, E. Ryt. [1]
 3079. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 3080. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 3081. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 3082. Banasiak, Joanna. Red. [1]
 3083. Ban, Maciej (1818-1903) [1]
 3084. Ban, Maciej [1]
 3085. Balzer, Jan (1736-1799) [1]
 3086. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 3087. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 3088. Baliński, Michał (1794-1864) [1]
 3089. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 3090. Bagarus, Zoltán (1947-1999) [1]
 3091. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 3092. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 3093. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 3094. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 3095. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 3096. Babiński, Wacław [1]
 3097. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 3098. B.O. Ryt. [1]
 3099. B. B. Ryt. [1]
 3100. Awin, Józef (1883-1942) [1]
 3101. Autor nieznany [1]
 3102. Aut. [1]
 3103. Augustynowicz, Aleksander, (1865-1944) [Il.] [1]
 3104. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 3105. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 3106. Arnold, E. J. [1]
 3107. Arnaud, Étienne [1]
 3108. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 3109. Armia Krajowa [1]
 3110. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 3111. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 3112. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 3113. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 3114. Archibald, M. [1]
 3115. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 3116. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 3117. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [1]
 3118. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 3119. Aniela S. Ryt. [1]
 3120. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 3121. Ambrich, Magdalena [1]
 3122. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 3123. Amator [1]
 3124. Altadonna, Giambattista (1824-1890). [1]
 3125. Altadonna, Giambattista (1824-1890) [1]
 3126. Alkar [pseud.] [1]
 3127. Al. Pow. [1]
 3128. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 3129. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 3130. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 3131. Adamska, Grażyna [1]
 3132. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 3133. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 3134. Achtel, Aleksandra [1]
 3135. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 3136. A[ntoszewicz] [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [1]
 3137. AWU [1]
 3138. ADAM [1]
 3139. A.L. [1]
 3140. A. Z. [1]
 3141. A. W. Ryt. [1]
 3142. A. S. Ryt. [1]
 3143. A. Ryt. [1]
 3144. A. G. Ryt. [1]
 3145. A. C. Ryt. [1]
 3146. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 3147. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 3148. 100 lat. Otwock 1916-2016 [1]
 3149. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [171232]
 2. Ministerstwo Oświaty [123435]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [50980]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [32898]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [28747]
 6. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [26846]
 7. Załęczny, Jolanta (1959- ) [26197]
 8. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [24150]
 9. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [23438]
 10. Prus, Bolesław (1847-1912) [22552]
 11. Stowarzyszenie Architektów Polskich [22083]
 12. Kownacka, Maria (1894-1982) [20804]
 13. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [20046]
 14. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [19306]
 15. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [18726]
 16. Bobiński, Antoni [17816]
 17. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [16707]
 18. Gawkowski, Robert (1962- ) [16680]
 19. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [15938]
 20. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15879]
 21. Arct, Michał (1840-1916) [15756]
 22. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [15403]
 23. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [15171]
 24. Pocztowa Kasa Oszczędności [14880]
 25. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14428]
 26. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [14315]
 27. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [14112]
 28. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [14091]
 29. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13711]
 30. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [13679]
 31. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [13501]
 32. Główny Urząd Statystyczny [12731]
 33. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [12566]
 34. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [12530]
 35. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [12296]
 36. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [11901]
 37. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10929]
 38. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [10787]
 39. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [10626]
 40. Gmitruk, Janusz (1948- ) [10418]
 41. Winek, Włodzimierz (1956-) [10403]
 42. Skwara, Marian (1946- ) [9910]
 43. Röber, H. Ryt. [9882]
 44. Urząd Statystyczny w Warszawie [9876]
 45. Krajowe Biuro Statystyczne [9852]
 46. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [9838]
 47. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [9293]
 48. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8780]
 49. Lejko, Krystyna (1933- ) [8735]
 50. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [8511]
 51. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [8277]
 52. Maliszewski, Jerzy (?-?) [8250]
 53. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [8123]
 54. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [8059]
 55. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [7942]
 56. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [7640]
 57. Verne, Jules (1828-1905) [7497]
 58. Kępkowska, Bogusława Bożena [7422]
 59. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [7355]
 60. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [7336]
 61. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [7294]
 62. Brandel, Konrad (1838-1920) [7202]
 63. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [7178]
 64. Szaciński, Mieczysław (?-?) [7173]
 65. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [7013]
 66. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [6987]
 67. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [6814]
 68. Magistrat m.st. Warszawy [6594]
 69. Muzeum Narodowe (Warszawa) [6447]
 70. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [6417]
 71. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [6318]
 72. Domżalski, Jerzy [6132]
 73. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [6019]
 74. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [5662]
 75. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [5534]
 76. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [5492]
 77. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [5474]
 78. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [5462]
 79. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [5406]
 80. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5404]
 81. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [5375]
 82. Zieliński, Jarosław (1958-2021) [5311]
 83. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [5282]
 84. Antykwarnia Warszawska [5281]
 85. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [5254]
 86. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [5237]
 87. Osiński, Alojzy (1770-1842) [5219]
 88. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [5208]
 89. Związek Patriotów Polskich [5178]
 90. Egloff, Jerzy [5023]
 91. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [5017]
 92. A. Z. Ryt. [4810]
 93. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [4751]
 94. P.B. Ryt. [4594]
 95. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4568]
 96. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [4491]
 97. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [4445]
 98. Baracz, A. P. [4445]
 99. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [4417]
 100. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [4406]
 101. Łoza, Stanisław (1888-1956) [4375]
 102. Sigismond. Fot. [4374]
 103. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [4335]
 104. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [4264]
 105. Jode Gerard de (1509-1591) [4231]
 106. Karoli & Troczewski [4163]
 107. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [4131]
 108. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [4117]
 109. Dąbrowski, Stanisław [4060]
 110. Kwasiborski, Jerzy [4009]
 111. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [3986]
 112. Bezak, Paweł (1983- ) [3970]
 113. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [3958]
 114. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [3958]
 115. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3946]
 116. Skarga, Piotr (1536-1612) [3917]
 117. Kneisel, August [3894]
 118. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [3892]
 119. Frączek, Ireneusz (1969- ) [3877]
 120. Judycki, Zbigniew (1948- ) [3852]
 121. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3814]
 122. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3789]
 123. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [3764]
 124. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [3740]
 125. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [3697]
 126. Adamska, Grażyna [3689]
 127. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [3667]
 128. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [3658]
 129. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [3645]
 130. Kohn, Alfred. Red. [3610]
 131. Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP [3588]
 132. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3573]
 133. Starzyński, Stefan (1893-1939) [3527]
 134. Conrad. Fot. [3454]
 135. Makowski, Marek [3448]
 136. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [3441]
 137. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3432]
 138. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [3415]
 139. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [3397]
 140. Papierowski, Andrzej Jerzy [3380]
 141. Kapuściński, Piotr [3379]
 142. Popowski, S. [3349]
 143. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3348]
 144. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [3333]
 145. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [3325]
 146. Zakład Fotograficzny "Orion" (Warszawa) [3311]
 147. Estreicher, Karol (1827-1908) [3303]
 148. B. P. Ryt. [3296]
 149. Jaugey, Jean [3292]
 150. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [3291]
 151. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [3281]
 152. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3265]
 153. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [3234]
 154. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [3181]
 155. A. M. Ryt. [3142]
 156. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [3099]
 157. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [3086]
 158. Tokarz, Wacław (1873-1937) [3077]
 159. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [3060]
 160. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [3054]
 161. Polskie Towarzystwo Demograficzne [3046]
 162. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [3037]
 163. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3007]
 164. Ossibach-Budzyński, Andrzej [2992]
 165. A. Z. [2991]
 166. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2954]
 167. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2952]
 168. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2946]
 169. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [2939]
 170. Skrzypkowska Joanna (1965-) [2864]
 171. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2860]
 172. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [2854]
 173. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2831]
 174. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [2820]
 175. J. Ł. Ryt. [2801]
 176. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [2798]
 177. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [2759]
 178. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2737]
 179. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [2724]
 180. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [2718]
 181. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2686]
 182. Walter. Ryt. [2610]
 183. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [2603]
 184. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [2601]
 185. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2581]
 186. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [2579]
 187. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [2566]
 188. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [2565]
 189. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [2551]
 190. Beyer, Karol (1818-1877) [2545]
 191. Kaleta, Jerzy (1929- ) [2532]
 192. Broniewski, Władysław (1897-1962) [2474]
 193. J. H. Ryt. [2455]
 194. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2437]
 195. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [2408]
 196. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [2403]
 197. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [2384]
 198. Czerniawski, Jan [2379]
 199. Małecki, Antoni (1821-1913) [2367]
 200. Tretiak, Józef (1841-1923) [2360]
 201. Dębski, Michał [2356]
 202. Małcużyński, Witold (1832-1913) [2354]
 203. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [2304]
 204. Dziedzic, P. Ryt. [2290]
 205. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2290]
 206. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2289]
 207. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2289]
 208. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2280]
 209. Kowalski, L. Fot. [2269]
 210. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [2267]
 211. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2263]
 212. [Magistrat m. Lwowa] [2262]
 213. J. K. Ryt. [2222]
 214. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2220]
 215. Stowarzyszenie Żoliborzan [2205]
 216. Hölzel, Marek (1843-1921) [2199]
 217. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2195]
 218. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [2193]
 219. Puc, B[ronisław] [2160]
 220. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [2117]
 221. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [2098]
 222. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [2056]
 223. Górska, Halina (1898-1942) [2054]
 224. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [2054]
 225. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [2045]
 226. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2041]
 227. S. A. Ryt. [2033]
 228. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2022]
 229. Miejskie Biuro Statystyczne [2010]
 230. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [2010]
 231. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [2010]
 232. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1995]
 233. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1974]
 234. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1944]
 235. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [1944]
 236. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1936]
 237. K. P. Ryt. [1927]
 238. Paulmier, Adrien-Augustin [1918]
 239. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1917]
 240. Teresa Frącek (1937- ) [1910]
 241. Röber, F. H. Ryt. [1903]
 242. Kacprzak, Grzegorz Red. [1901]
 243. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [1901]
 244. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1901]
 245. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1892]
 246. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1880]
 247. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1866]
 248. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [1854]
 249. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1854]
 250. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1845]
 251. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1845]
 252. Polski Związek Producentów Filmowych [1845]
 253. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1838]
 254. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1803]
 255. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1801]
 256. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [1793]
 257. Baronowa X.Y.Z. [1789]
 258. Buzek, Józef (1873-1936) [1777]
 259. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1768]
 260. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1750]
 261. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1733]
 262. ADAM. Ryt. [1721]
 263. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [1715]
 264. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1710]
 265. [Bielski, Szymon] [1706]
 266. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1694]
 267. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1691]
 268. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1672]
 269. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1670]
 270. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1663]
 271. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1661]
 272. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [1648]
 273. Baumann, R. Lit. [1642]
 274. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [1632]
 275. Elkana, J. M. [1632]
 276. Stefanow, Piotr [1628]
 277. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1623]
 278. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1599]
 279. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [1597]
 280. Polak, Józef (1857-1928) [1583]
 281. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1580]
 282. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1580]
 283. Instytut Urbanistyki i Architektury [1577]
 284. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1573]
 285. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1559]
 286. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1548]
 287. Słowaczyński, Jędrzej [1542]
 288. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1542]
 289. Spencer, Herbert (1820-1903) [1526]
 290. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [1522]
 291. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1509]
 292. Młoda Polka [pseud.] [1509]
 293. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1506]
 294. M. R. Rys. [1505]
 295. Regulski, Aleksander (1839-1884) [1496]
 296. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1494]
 297. Pawłowski, Zbigniew [1483]
 298. Sedlaczek, Lech [1479]
 299. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1476]
 300. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1475]
 301. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1457]
 302. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1455]
 303. Ganilh, Charles (1758-1836) [1451]
 304. Styfi, Jan (1839?-1921) [1444]
 305. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1431]
 306. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1429]
 307. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1426]
 308. K.K. Ryt. [1421]
 309. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [1419]
 310. Callier, Edmund (1833-1893) [1418]
 311. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1415]
 312. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1414]
 313. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1412]
 314. K.P. Ryt. [1409]
 315. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1407]
 316. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1398]
 317. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1393]
 318. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [1389]
 319. Szujski, Józef (1835-1883) [1383]
 320. Poliński, Józef (1891-1944) [1382]
 321. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [1380]
 322. Dom Sztuki (Warszawa) [1374]
 323. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [1372]
 324. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1368]
 325. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [1368]
 326. Myszkowska, Justyna [1360]
 327. Golański, Jerzy [1352]
 328. Wysocki Piotr (1797-1874) [1341]
 329. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1341]
 330. Napoleon I (1769-1821) [1339]
 331. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [1336]
 332. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1330]
 333. A. R. Ryt. [1320]
 334. Snopek, Kazimierz [1318]
 335. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1311]
 336. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1310]
 337. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1307]
 338. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [1302]
 339. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1300]
 340. Oppman, Artur (1867-1931) [1295]
 341. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1295]
 342. L. N. Ryt. [1293]
 343. Olszewski, K.[azimierz] [1291]
 344. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1287]
 345. Gierczyńska, Joanna [1285]
 346. Łączkowski, Marceli (?-?) [1279]
 347. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1266]
 348. Winogrodzka, Katarzyna [1263]
 349. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1258]
 350. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1247]
 351. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1243]
 352. Biuro Pracy Społecznej [1239]
 353. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1232]
 354. Cabanowski, Marek (1935-2006) [1231]
 355. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [1223]
 356. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835) [1220]
 357. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [1219]
 358. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [1217]
 359. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [1216]
 360. Adolph, Witold (1903-1941) [1216]
 361. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1213]
 362. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1212]
 363. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1206]
 364. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1204]
 365. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1204]
 366. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1203]
 367. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1200]
 368. Friedrich, Henryk (1908-1944) [1199]
 369. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1193]
 370. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1190]
 371. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [1187]
 372. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [1185]
 373. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1180]
 374. Bauman, R. Lit. [1179]
 375. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1172]
 376. E. G. Ryt. [1171]
 377. Nowoszewski, Roman (1945-) [1168]
 378. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1168]
 379. Kluczewski, M. Ryt. [1164]
 380. Musiałowski, A. Ryt. [1157]
 381. Roeber, F. H. Ryt. [1156]
 382. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [1153]
 383. Krajewski, J. Ryt. [1145]
 384. Surowiecki, Karol [1142]
 385. Broch.[owski], B. Ryt. [1141]
 386. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1141]
 387. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [1139]
 388. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1137]
 389. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1134]
 390. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1126]
 391. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1123]
 392. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1122]
 393. Mieczkowski, Jan. Fot. [1120]
 394. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1117]
 395. W. R. Ryt. [1116]
 396. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1104]
 397. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1103]
 398. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1099]
 399. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [1091]
 400. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1091]
 401. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [1088]
 402. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [1080]
 403. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1080]
 404. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [1079]
 405. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [1078]
 406. Kucz, Karol (1815-1892) [1073]
 407. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [1067]
 408. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1063]
 409. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [1062]
 410. Radliński, Ignacy (1843-1920) [1062]
 411. Wizimirska, Barbara [1062]
 412. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1062]
 413. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1059]
 414. [Granke, Stefan] [1054]
 415. Załęski, Witold (1836-1908) [1051]
 416. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1050]
 417. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [1043]
 418. Leist, Ludwig (1891-1967) [1041]
 419. Elsner, Józef (1769 - 1854) [1039]
 420. Draper, John William (1811-1882) [1039]
 421. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1037]
 422. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1035]
 423. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1033]
 424. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1033]
 425. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1029]
 426. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [1028]
 427. Ośrodek Dokumentacji Instytutu Urbanistyki i Architektury [1027]
 428. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [1027]
 429. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1027]
 430. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1026]
 431. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1026]
 432. Lichota, Władysław Tadeusz [1020]
 433. Lisicki, Roman [1017]
 434. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [1013]
 435. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [1006]
 436. Kapuscinski, Petr [1004]
 437. Bełza, Władysław (1847-1913) [1003]
 438. Major Hennequin del Varsaviae [999]
 439. Filipiak, Grzegorz [995]
 440. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [994]
 441. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [993]
 442. Koleżak, Władysław (1854-1924) [993]
 443. Przykorski, K. (1840-1882) [988]
 444. Wretowski, Paweł [987]
 445. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [982]
 446. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [976]
 447. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [975]
 448. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [974]
 449. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [973]
 450. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [972]
 451. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [967]
 452. Suligowski, Adolf (1849-1932) [959]
 453. Bronicz, Waldemar (1958-) [959]
 454. Rumianek, Stanisław [958]
 455. Orion. Fot. [956]
 456. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [955]
 457. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [951]
 458. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [948]
 459. Ligber. Szty. [948]
 460. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [944]
 461. Chmielewska, Halina [944]
 462. Prymlewicz, Magdalena [941]
 463. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [941]
 464. Scott, Walter (1771-1832) [933]
 465. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [929]
 466. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [929]
 467. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [928]
 468. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [923]
 469. Szczepański, Jacek Emil (1971- ) [923]
 470. Seruga, Józef (1886-1940) [923]
 471. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [919]
 472. Rostworowski, Jan (1838-1898) [914]
 473. Lewicka, Anna (1852-1932) [910]
 474. Röber, G. Ryt. [906]
 475. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [903]
 476. Degler, Katarzyna (1896-1982) [898]
 477. Rapaport, Artur (1889-1937) [896]
 478. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [896]
 479. Hoffman, Franz (1814-1882) [895]
 480. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [888]
 481. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [884]
 482. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [884]
 483. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [879]
 484. Chompre, Pierre (1698-1760) [879]
 485. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [872]
 486. Majewski, Erazm (1858-1922) [872]
 487. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [869]
 488. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [868]
 489. CAF [863]
 490. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [861]
 491. Nowialis [861]
 492. Telakowski, [Jan]. Ryt. [858]
 493. Giraud, Paul [856]
 494. Pokorzyńska, Elżbieta [852]
 495. Marcinkowski, Piotr [852]
 496. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [849]
 497. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [845]
 498. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [845]
 499. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [840]
 500. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [838]
 501. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [835]
 502. Kozłowski, K. Ryt. [832]
 503. "Orion" [832]
 504. Lissowski, Czesław (1895-1942) [829]
 505. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [826]
 506. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [825]
 507. Aristoteles (384-322 a.C.) [823]
 508. Friedhuber de Grubenthal, L. [818]
 509. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [816]
 510. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [810]
 511. Lachowicz, Juliusz. Red. [809]
 512. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [808]
 513. Lodge, Edmund (1756-1839) [808]
 514. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [804]
 515. Zarząd Miejski w Równem [803]
 516. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [803]
 517. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [803]
 518. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [803]
 519. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [799]
 520. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [796]
 521. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [793]
 522. Gorecka, Maria (1835-1922) [789]
 523. Różański, M. Ryt. [785]
 524. Centralna Biblioteka Statystyczna [784]
 525. Latoszek, Jacek [780]
 526. Komorowska-Filipiak, Romana [780]
 527. Krzyżanowski, K. [779]
 528. Kurpiński, Karol (1785-1857) [778]
 529. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [773]
 530. Samborski, Henryk (1843-1918) [772]
 531. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [769]
 532. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [768]
 533. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [767]
 534. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [764]
 535. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [761]
 536. Maszyński, Julian (1847-1901) [759]
 537. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [759]
 538. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [759]
 539. Szatkowska, Lena (1947- ) [759]
 540. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [757]
 541. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [757]
 542. Jeżowski, M [757]
 543. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [757]
 544. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [756]
 545. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [754]
 546. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [754]
 547. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [752]
 548. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [751]
 549. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [748]
 550. Bersohn, Mathias (1823-1908) [743]
 551. Warnka, Jadwiga [741]
 552. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [737]
 553. Brochocki, B. Ryt. [735]
 554. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [735]
 555. Mieczkowski, Jan (1864-1919). Fot. [734]
 556. Bielski, Szymon (1745-1825) [734]
 557. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [732]
 558. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [725]
 559. Wolski, Stanisław (1859-1894) [725]
 560. Socha, Szczepan [725]
 561. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [724]
 562. J. T. Ryt. [721]
 563. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [721]
 564. Pomian, E. [721]
 565. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [720]
 566. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [720]
 567. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [718]
 568. Piłsudski, Józef (1867-1935) [717]
 569. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [716]
 570. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [715]
 571. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [714]
 572. Dickstein, Samuel (1851-1939) [714]
 573. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [713]
 574. J. Ł. [710]
 575. Degiel, Rafał [710]
 576. Kawka-Piotrowska, Małgorzata [709]
 577. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [709]
 578. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [708]
 579. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [706]
 580. W. C. Ryt. [705]
 581. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [698]
 582. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [695]
 583. Lampert, Kurt (1859-1918) [694]
 584. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [694]
 585. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [690]
 586. Snarski, Stanisław (1795-1880) [689]
 587. Pyka, Henryk [687]
 588. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [684]
 589. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [684]
 590. [Miethke, H. O.] [683]
 591. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [680]
 592. Legun-Biliński, Antoni. [680]
 593. Bloch, Jan (1836-1902) [678]
 594. Campe, Joachim Heinrich [676]
 595. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [675]
 596. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [674]
 597. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [674]
 598. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [674]
 599. Goszczyńska, Agnieszka [673]
 600. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [672]
 601. Zajkowski, A. Ryt. [668]
 602. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [668]
 603. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [667]
 604. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [666]
 605. Anna Sobieszczańska-Lissowska [662]
 606. Konrad. Fot. [661]
 607. [Magistrat m.st. Warszawy] [661]
 608. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [658]
 609. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [654]
 610. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [653]
 611. Pałac Sztuki (Warszawa) [650]
 612. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [648]
 613. Krystall, Bronisław (1887-1983) [648]
 614. Kiliński, Jan (1760-1819) [647]
 615. Dubiecki, Marian (1838-1926) [646]
 616. Baka, Józef (1707-1780) [646]
 617. Heck, Walerian [644]
 618. Związek Komunalny (Węgrów) [643]
 619. Wyss, Johann David (1743-1818) [643]
 620. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [642]
 621. Zuber, Rudolf (1858-1920) [640]
 622. Siczyński, Walery [640]
 623. Watteau, François (1758-1823). Il. [637]
 624. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [637]
 625. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [637]
 626. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [635]
 627. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [634]
 628. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [634]
 629. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [633]
 630. Sigismond i Ska. Fot. [633]
 631. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [633]
 632. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [630]
 633. Sewer [630]
 634. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [630]
 635. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [629]
 636. Hansson, Ola (1860-1925) [629]
 637. Górska, Maria. Red. [629]
 638. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [628]
 639. Sosiński, I. Ryt. [627]
 640. "Orion". Fot. [625]
 641. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [625]
 642. Henryk, Wierzchowski (1904-1994) [622]
 643. Guiraud, Paul (1850-1907) [621]
 644. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [620]
 645. Gorazdowski, E. [620]
 646. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [616]
 647. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [614]
 648. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [613]
 649. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [613]
 650. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [612]
 651. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [610]
 652. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [609]
 653. Matrzak, Jerzy [609]
 654. Świętochowski, Adam (1864-1914) [609]
 655. Magistrat Miasta Warszawy [609]
 656. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [608]
 657. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [607]
 658. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [607]
 659. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [605]
 660. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [604]
 661. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [602]
 662. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [602]
 663. Zabłocki, F. Ryt. [602]
 664. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [602]
 665. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [602]
 666. Cep [Henryk Cepnik] [601]
 667. Sigalin, Józef (1909-1983) [600]
 668. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [599]
 669. Biart, Lucjan (1829-1897) [596]
 670. Siebeck, Herman (1842-1920) [596]
 671. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [596]
 672. Hyodo, Nagao [595]
 673. Ryszard, Antoni (1841-1894) [592]
 674. Wąsowski, B. Ryt. [589]
 675. [Magistrat goroda Varšavy] [588]
 676. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [582]
 677. Alkar [pseud.] [582]
 678. Nowakowski, Józef (1800-1864) [581]
 679. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [581]
 680. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [580]
 681. M.R. Ryt. [578]
 682. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [578]
 683. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [576]
 684. Grajnert, Józef [573]
 685. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [571]
 686. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [571]
 687. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [570]
 688. Kozyra, Anna [570]
 689. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [569]
 690. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [569]
 691. X. Y. Z. [568]
 692. Krajewski. Ryt. [566]
 693. Frick, L. [565]
 694. - [564]
 695. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [564]
 696. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [563]
 697. Grundmann, Karl (1909-1944) [563]
 698. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [562]
 699. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [562]
 700. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [561]
 701. Strauss, Johann (1825-1899) [561]
 702. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [561]
 703. E. N. Ryt. [559]
 704. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [558]
 705. Pawe, L. [558]
 706. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [557]
 707. Ministerstwo Odbudowy Kraju [557]
 708. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [557]
 709. Okuń, Edward (1872-1945) [556]
 710. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [555]
 711. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [555]
 712. A.T.T. [554]
 713. Iks Cagnafet [pseud.] [554]
 714. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [552]
 715. Ségur, Sophie de (1799-1874) [552]
 716. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [552]
 717. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [551]
 718. Kijowski, Jerzy (1941- ) [551]
 719. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [549]
 720. Krynicki, M. Lit. [548]
 721. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [547]
 722. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [547]
 723. Sznage. Ryt. [545]
 724. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [544]
 725. Boratyński, Wacław (1908-1939) [542]
 726. Gajewski, Adrian [542]
 727. Edgeworth, Maria [542]
 728. Zipper, Albert (1855-1936) [541]
 729. Borucki, Juliusz [541]
 730. Skornia-Roszij, Maria [539]
 731. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [538]
 732. Mottl, Adam (1928-2013) [537]
 733. Szymański, F. Ryt. [537]
 734. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [537]
 735. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [537]
 736. J. Z. [537]
 737. Kiliński, Jan (1760-1819 [535]
 738. Kuhlewein, A. Ryt. [533]
 739. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [531]
 740. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [530]
 741. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [529]
 742. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [528]
 743. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [525]
 744. Gozdowski, Edward (1843-1901) [525]
 745. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [524]
 746. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [524]
 747. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [523]
 748. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [521]
 749. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [521]
 750. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [520]
 751. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [520]
 752. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [520]
 753. Czermański, Zdzisław [519]
 754. Przyborowski, Walery (1845-1913) [517]
 755. Demby, Stefan (1862-1939) [517]
 756. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [516]
 757. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [516]
 758. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [516]
 759. Portner, Szymon (18..-?) [515]
 760. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [508]
 761. Miłkowski, Stanisław [508]
 762. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [507]
 763. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [506]
 764. Typiak, Piotr [506]
 765. Podwiński, Stanisław [506]
 766. Miinchheimera.A. Fot. [503]
 767. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [501]
 768. Rada Regencyjna [500]
 769. Taube, Gustaw jr [500]
 770. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [497]
 771. Szubert, Awit (1837-1919) [496]
 772. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [495]
 773. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [495]
 774. Passendorfer, Artur (1864-1936) [494]
 775. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [494]
 776. Grzymała, Grabowiecki Jan [494]
 777. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [492]
 778. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [492]
 779. Chodyński, Adam Antoni [492]
 780. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [491]
 781. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [491]
 782. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [490]
 783. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [489]
 784. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [489]
 785. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [489]
 786. Pécaut, Elie [489]
 787. Baude, K. [489]
 788. Chmiel, Adam (1865-1934) [487]
 789. Związek Buchalterów (Warszawa) [485]
 790. Maliszewski, Edward (1875-1928) [484]
 791. Korotyński, Władysław (1866-1924) [484]
 792. Jahner, Alfred (1860-1934) [484]
 793. Śmigielska, Józefa [483]
 794. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [483]
 795. Piotrowski, Andrzej [483]
 796. Paciorkowski, Bronisław Gryf [482]
 797. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [482]
 798. Bojarska, Stefanja [482]
 799. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [479]
 800. Jezierski, J. Ryt. [479]
 801. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [479]
 802. Pawłowski, Kalixt [478]
 803. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [477]
 804. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [477]
 805. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [475]
 806. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [474]
 807. Warszawska Gmina Starozakonnych [473]
 808. Kucz[yński], M. Ryt. [472]
 809. Mieczkowski, Jan (1864-1910). Fot. [471]
 810. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [469]
 811. Żeleński, Władysław (1837-1921) [465]
 812. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [465]
 813. Roman Nowoszewski (1945- ) [464]
 814. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [463]
 815. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [463]
 816. Simmler, Józef (1823-1868) [460]
 817. Gold, Artur (1897-1943) [459]
 818. Romanowska-Mazur, Bronisława (1926-2018) [458]
 819. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [457]
 820. Wóycicka, Jadwiga [456]
 821. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [455]
 822. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [454]
 823. Borkowski, Feliks (1840- ?) [453]
 824. Mościcki, Henryk (1881-1952) [452]
 825. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [452]
 826. Peretz, Adolf (1855-1933) [452]
 827. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [450]
 828. Dénoix, Victorin [449]
 829. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [447]
 830. Atelier Rembrandt [447]
 831. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [447]
 832. Arnold, E. J. [447]
 833. Tomasz Ogończyk [pseud.] [446]
 834. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [446]
 835. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [446]
 836. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [445]
 837. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [445]
 838. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [445]
 839. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [444]
 840. Zalewski, Stanisław (1925- ) [443]
 841. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [441]
 842. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [441]
 843. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [440]
 844. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [438]
 845. Abdullah Frères [pseud.] [437]
 846. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [435]
 847. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [434]
 848. Warszawski Szpital dla Dzieci [434]
 849. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [434]
 850. Strindberg, August (1849-1912) [434]
 851. Sosiński, J[ózef] Ryt. [433]
 852. Tarnacki, Józef. [432]
 853. Stefani, Józef (1800-1876) [431]
 854. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [431]
 855. Płoska-Łoś, Irena [431]
 856. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [431]
 857. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [430]
 858. Kumidor, Zbigniew [430]
 859. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [429]
 860. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [429]
 861. Jachowiczowa, Antonina [429]
 862. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [427]
 863. Hoffman, Karol (1855-1937) [427]
 864. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [425]
 865. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [423]
 866. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [422]
 867. Paprocki, Bartosz [422]
 868. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [422]
 869. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [421]
 870. Barclay, John (1582-1621) [420]
 871. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [419]
 872. Eile, Henryk (1878-1939) [418]
 873. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [417]
 874. Slaski, S. Ryt. [417]
 875. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [417]
 876. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [417]
 877. Rober, F. H. Ryt. [416]
 878. J. J. Ryt. [416]
 879. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [414]
 880. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [413]
 881. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [413]
 882. Warnkówna, Jadwiga [412]
 883. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [412]
 884. Hähle, G. Ryt. [412]
 885. Dyamentowski. Ryt. [411]
 886. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [410]
 887. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [410]
 888. K. M. Ryt. [410]
 889. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [409]
 890. K.W. Ryt. [409]
 891. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [407]
 892. Kryński, Adam (1844-1932) [407]
 893. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [406]
 894. Racher, Jessica. Z-ca. red. [406]
 895. Pennec, Joanna. Opiekun [406]
 896. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [406]
 897. Turowski, Stanisław (1880-1936) [406]
 898. KK. Ryt. [405]
 899. Skrobańsk, Z. Fot. [404]
 900. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [404]
 901. Hadyna, Łukasz (1982- ) [404]
 902. Hadyna, Stanisław (1984- ) [404]
 903. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [403]
 904. Rzążnicki, A. Fot. [402]
 905. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [402]
 906. Bykowski, Leon [401]
 907. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [401]
 908. Jelínek, Edvard (1855-1897) [401]
 909. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [400]
 910. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [400]
 911. Słomkowska, Alina (1929-1995) [398]
 912. Niecz, Krzysztof. Fot. [397]
 913. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [396]
 914. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [395]
 915. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [394]
 916. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [394]
 917. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [394]
 918. Związek Miast Polskich [393]
 919. J. S. Ryt. [392]
 920. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [392]
 921. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [390]
 922. A. K. Ryt. [389]
 923. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [388]
 924. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [387]
 925. Mulert, Ludwik (1818-1875) [385]
 926. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [384]
 927. Osterloff, Edmund (1863-1938) [384]
 928. Leśniewska, B. [384]
 929. Szlendak, Adam (1881-1937) [383]
 930. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [382]
 931. Jabłoński, Tadeusz [382]
 932. Berthet, Èlie (1815-1891) [381]
 933. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [380]
 934. Pusch, Maurycy (1828-1902) [379]
 935. Kulski, Julian (1892-1976) [379]
 936. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [378]
 937. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [378]
 938. [Łosiowa, Emilia] [377]
 939. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [377]
 940. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [375]
 941. Rytel, Kazimiera (?-?) [375]
 942. Compagnie d'Electricité de Varsovie [375]
 943. Szajnocha, Karol (1818-1868) [374]
 944. Koroniarz [373]
 945. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [373]
 946. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [373]
 947. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [372]
 948. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [372]
 949. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [371]
 950. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [370]
 951. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [370]
 952. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [369]
 953. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [367]
 954. Godebski, Cyprian (1765-1809) [367]
 955. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [365]
 956. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [364]
 957. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [364]
 958. Chankowski, Henryk (1882-1944) [364]
 959. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [362]
 960. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [362]
 961. Windakiewicz, Kazimierz [361]
 962. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [360]
 963. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [360]
 964. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [359]
 965. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [359]
 966. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [358]
 967. A. W. Ryt. [358]
 968. Barski, Ireneusz [357]
 969. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [356]
 970. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [355]
 971. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [355]
 972. B.O. Ryt. [355]
 973. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [354]
 974. Grabowski, Antoni (1857-1921) [354]
 975. Ines, Albert (1620-1658) [353]
 976. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [352]
 977. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [352]
 978. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [352]
 979. Siemieński, Lucjan [351]
 980. Piotr Krakowianin [pseud.] [349]
 981. Schilgen, Hardy (1876-1941) [348]
 982. Kolberg, Oskar (1814-1890) [347]
 983. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [346]
 984. Kaczyński, Witold [346]
 985. Marczyński, Józef (1891-1940) [345]
 986. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [344]
 987. Ostrowski, Tomasz (?-?) [344]
 988. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [344]
 989. Dombrowski, Władysław [343]
 990. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [343]
 991. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [343]
 992. Lyall, Edna (1857-1903) [343]
 993. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [342]
 994. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [342]
 995. Breyer, Albert (1889-1939) [342]
 996. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [341]
 997. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [340]
 998. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [339]
 999. Münchheimer, A[dam] (1861-1900). Fot. [338]
 1000. Trocha, Jerzy [338]
 1001. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [337]
 1002. Sosiński, J. Ryt. [337]
 1003. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [337]
 1004. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [337]
 1005. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [337]
 1006. Al. Pow. [337]
 1007. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [336]
 1008. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [336]
 1009. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [335]
 1010. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [334]
 1011. Herman, Maria (1803-1830) [333]
 1012. Wanecki, Jarosław (1968- ) [332]
 1013. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [332]
 1014. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [332]
 1015. Kowalewski, T. [331]
 1016. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [330]
 1017. Polski Czerwony Krzyż we Francji [330]
 1018. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [330]
 1019. Gołębiewska, Wanda [330]
 1020. Wrześniowski, August (1836-1892) [329]
 1021. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [329]
 1022. Ligber, F. Szty. [329]
 1023. Stablewski, Florian (1841-1906) [328]
 1024. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [327]
 1025. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [326]
 1026. Wójtowicz, Władysław J. [324]
 1027. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [323]
 1028. Węgrzecki, S. [323]
 1029. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [323]
 1030. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [323]
 1031. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [322]
 1032. Karoli & Pusch [322]
 1033. Motas, Maciej [322]
 1034. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [322]
 1035. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [321]
 1036. Maciejowski, Adam (1874-1919) [321]
 1037. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [321]
 1038. M. K. Ryt. [318]
 1039. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [318]
 1040. Brochowski, B. Ryt. [317]
 1041. T.B. [316]
 1042. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [315]
 1043. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [314]
 1044. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [314]
 1045. Kűbler. Ryt. [314]
 1046. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [314]
 1047. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [314]
 1048. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [312]
 1049. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [312]
 1050. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [310]
 1051. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [308]
 1052. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [307]
 1053. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [307]
 1054. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [306]
 1055. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [306]
 1056. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [306]
 1057. Instytut Spraw Społecznych [304]
 1058. [Lindley, William (1808-1900)] [304]
 1059. Hufsky [301]
 1060. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [300]
 1061. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [300]
 1062. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [298]
 1063. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [298]
 1064. Popielewski [297]
 1065. Morawska, Zofia (1848-1922) [296]
 1066. Kubiak, Paweł (1950- ) [294]
 1067. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [292]
 1068. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [292]
 1069. Kaczkowski, Zygmunt [292]
 1070. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [289]
 1071. Świderski, Leopold (1853-1925) [287]
 1072. Roeber. H. Ryt. [287]
 1073. Konstanty. Fot. [287]
 1074. Bachelbusch, T. Ryt. [287]
 1075. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [285]
 1076. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [284]
 1077. Frankiewicz [283]
 1078. Rutska, Halina (1868-1932) [283]
 1079. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [282]
 1080. Karoli, W. [282]
 1081. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [281]
 1082. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [280]
 1083. Wiślicki Józef Mikołaj (1804-1887) [279]
 1084. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [279]
 1085. Staszic, Stanisław (1755-1826) [279]
 1086. Aimard, Gustave (1818-1883) [279]
 1087. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [278]
 1088. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [278]
 1089. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [278]
 1090. Sędlikowski, Aleksander [278]
 1091. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [277]
 1092. Karoli, Aleksander (1838-1915) [276]
 1093. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [276]
 1094. Franczak, Lech (1939- ) [276]
 1095. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [275]
 1096. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [275]
 1097. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [275]
 1098. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [275]
 1099. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [274]
 1100. Namysłowski, Karol (1856-1925) [274]
 1101. W. M. K. [273]
 1102. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [273]
 1103. Osmański, Wojciech (1834-1908) [272]
 1104. N[icz], E. Ryt. [272]
 1105. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [272]
 1106. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [272]
 1107. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [271]
 1108. Krasiński, Edward (1870-1940) [271]
 1109. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [270]
 1110. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [269]
 1111. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [269]
 1112. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [268]
 1113. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [268]
 1114. Damse, Józef (1789-1852) [267]
 1115. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [267]
 1116. K.N. Ryt. [267]
 1117. Wierzbowski, Theodorus [267]
 1118. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [267]
 1119. Pyzowski, Adam (1874-1931) [267]
 1120. Loth, August (1869-1944) [267]
 1121. Fiedler. Ryt. [267]
 1122. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [266]
 1123. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [266]
 1124. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [266]
 1125. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [266]
 1126. Dalecka, Wanda (1862-1932) [266]
 1127. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [265]
 1128. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [265]
 1129. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [265]
 1130. [Marstalski, Teofil Jakub (1746-1786). Ryt.] [265]
 1131. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [265]
 1132. Czerwiński, Franciszek [265]
 1133. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [264]
 1134. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [264]
 1135. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [262]
 1136. Polska Agencja Telegraficzna [262]
 1137. W. B. Ryt. [261]
 1138. Pallach, A. Ryt. [261]
 1139. Buchcar, Karol. Fot. [261]
 1140. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [260]
 1141. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [260]
 1142. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [260]
 1143. P. D. Ryt. [260]
 1144. ADAM [260]
 1145. Szulc, Tadeusz [258]
 1146. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [258]
 1147. Delahaye, Edward. Ryt. [258]
 1148. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [254]
 1149. Żychliński, Jan. Wstęp [254]
 1150. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [254]
 1151. Białecki, Paweł. Red. [254]
 1152. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [253]
 1153. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [253]
 1154. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [252]
 1155. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [252]
 1156. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [252]
 1157. K.M. Ryt. [250]
 1158. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [250]
 1159. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [249]
 1160. Bolesławicz [pseud.] [249]
 1161. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [248]
 1162. Maire, Albert (1856-?) [248]
 1163. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [246]
 1164. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [246]
 1165. B. B. Ryt. [245]
 1166. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [244]
 1167. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [244]
 1168. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [244]
 1169. M[alinowski], A[leksander] (1855-1917). Ryt. [243]
 1170. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [241]
 1171. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [241]
 1172. Syroczyński, Leon (1844-1925) [241]
 1173. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [241]
 1174. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [240]
 1175. Wołkiewicz, Hanna [240]
 1176. Piltz, Franciszek (1895-1941) [240]
 1177. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [240]
 1178. Neyman, Jerzy (1894-1981) [239]
 1179. Rober, F. H.r. Ryt. [239]
 1180. Hulewicz, Wł. Fot. [238]
 1181. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [238]
 1182. A. C. Ryt. [238]
 1183. Wanda Z. Ryt. [237]
 1184. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [236]
 1185. Lejowa, Emilia (1839-1906) [236]
 1186. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [235]
 1187. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [235]
 1188. Aniela S. Ryt. [235]
 1189. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [234]
 1190. Rutkowski, R. Ryt. [234]
 1191. Maël, Pierr. [234]
 1192. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [234]
 1193. Haehle. Ryt. [234]
 1194. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [233]
 1195. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [233]
 1196. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [233]
 1197. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [232]
 1198. Zajączkowska, Zuzanna [232]
 1199. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [230]
 1200. Związek Polskich Artystów Plastyków [230]
 1201. Pomianowski, [Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [229]
 1202. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [228]
 1203. Bar, E. Ryt. [228]
 1204. Döhler, Theodore (1814-1856) [227]
 1205. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [227]
 1206. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [227]
 1207. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [226]
 1208. K. Z. Ryt. [226]
 1209. Teatr Narodowy [225]
 1210. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [225]
 1211. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [225]
 1212. Szkoła Realna imienia Staszica [225]
 1213. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [225]
 1214. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [225]
 1215. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [224]
 1216. Verico, [Antonio]. Ryt. [224]
 1217. Stawiński. Ryt. [224]
 1218. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [224]
 1219. Dworzak, Ludwik. Rys. [223]
 1220. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [223]
 1221. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [223]
 1222. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [223]
 1223. Porębowicz, Edward (1862-1937) [223]
 1224. Nałęcz, Edward [223]
 1225. Kübler, Ryt. [223]
 1226. Jeske, August (1836-1875) [223]
 1227. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [222]
 1228. Peszke, Ignacy (1877-1925) [222]
 1229. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [222]
 1230. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [221]
 1231. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [221]
 1232. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [220]
 1233. Wojnarowicz Weseła [220]
 1234. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [219]
 1235. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [219]
 1236. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [218]
 1237. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [218]
 1238. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [217]
 1239. Achtel, Józef [217]
 1240. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [217]
 1241. Pokorny, [Jan]. Ryt. [217]
 1242. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [217]
 1243. Biernacki, Bolesław (1865- ) [217]
 1244. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [216]
 1245. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [216]
 1246. Groszkowski Teodor (1863-1930) [216]
 1247. Strzelecki, Jan (1886-1944) [215]
 1248. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [215]
 1249. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [215]
 1250. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [214]
 1251. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [214]
 1252. Wybranowski, Władysław (?-?) [214]
 1253. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [214]
 1254. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [213]
 1255. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [213]
 1256. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [212]
 1257. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [212]
 1258. Deny, Martial (1745- ). Il. [212]
 1259. Chęciński, Jan (1826-1874) [212]
 1260. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [211]
 1261. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [211]
 1262. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [210]
 1263. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [210]
 1264. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [209]
 1265. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [209]
 1266. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [209]
 1267. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [209]
 1268. Sandaeu, Jules (1811-1833) [209]
 1269. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [208]
 1270. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach [208]
 1271. Jaworski, Józef (1859-1920) [208]
 1272. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [208]
 1273. F. K. Ryt. [208]
 1274. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [208]
 1275. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [207]
 1276. Liga Morska i Kolonialna [207]
 1277. Jaworski, Witold (1899-1989) [207]
 1278. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [206]
 1279. Normand, Charles (1848- ) [206]
 1280. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [206]
 1281. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [205]
 1282. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [205]
 1283. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [205]
 1284. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [205]
 1285. Parzych, Czesław (1938- ) [204]
 1286. Święcicka, Jadwiga (?-?) [202]
 1287. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [202]
 1288. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [202]
 1289. Bułhak ,Jan (1876-1950) [202]
 1290. G.R. Ryt. [201]
 1291. Fleck L. Red. [et al.] [201]
 1292. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [200]
 1293. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [200]
 1294. Dante, Alighieri (1265-1321) [200]
 1295. Antoszewicz, S.[tanisław] [200]
 1296. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [199]
 1297. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [199]
 1298. Bandurski, Władysław (1865-1932) [199]
 1299. Ballach, A.[ndrzej] [199]
 1300. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [198]
 1301. Treter Mieczysław (1883-1943) [198]
 1302. Pichler, Jan. Ryt. [198]
 1303. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [198]
 1304. Koriot, Józef (1785-1855) [198]
 1305. Komenda I Brygady Legionów Polskich [198]
 1306. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [198]
 1307. [Urząd m. st. Warszawy] [197]
 1308. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [197]
 1309. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [197]
 1310. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [195]
 1311. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [195]
 1312. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [195]
 1313. Jeska, Stanisława (1867-1936) [195]
 1314. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [195]
 1315. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [194]
 1316. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [194]
 1317. Wahrendorff, O. [194]
 1318. Patronat Opieki nad Więźniami [193]
 1319. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [193]
 1320. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [192]
 1321. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [192]
 1322. Śliwiński, Jan [191]
 1323. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [191]
 1324. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [191]
 1325. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [191]
 1326. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [191]
 1327. Rzepko, Władysław (1854-1932) [190]
 1328. Warszawski Lombard Miejski [190]
 1329. [Mielnicki]. Fot. [190]
 1330. Hahn, Wiktor (1871-1959) [189]
 1331. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [189]
 1332. Schubert, Franz (1797-1828) [188]
 1333. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [188]
 1334. Bułhak, Janusz (1906-1977) [187]
 1335. W.Z. Ryt. [187]
 1336. Gorski, Stefan (1882-1941) [187]
 1337. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [186]
 1338. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [186]
 1339. Kownacki, A. Ryt. [186]
 1340. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [185]
 1341. Sawiczewski, S. [185]
 1342. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [185]
 1343. Czajkowski. W. Ryt. [185]
 1344. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [184]
 1345. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [184]
 1346. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [184]
 1347. Osotowicz, Jerzy. Red. [184]
 1348. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [184]
 1349. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [184]
 1350. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [183]
 1351. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [183]
 1352. Wysoki[ński], K. Ryt. [182]
 1353. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [182]
 1354. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [182]
 1355. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [182]
 1356. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [181]
 1357. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [181]
 1358. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [181]
 1359. Niemojewski, Lech (1894-1952) [181]
 1360. Olszewski, Czesław (1894-1969) [180]
 1361. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [180]
 1362. Tomek Piast [pseud.] [180]
 1363. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [180]
 1364. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [179]
 1365. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [179]
 1366. W. K. Ryt. [179]
 1367. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [179]
 1368. Izert, Julian fot. [179]
 1369. Sosnowski, J. Ryt. [178]
 1370. Twardzicki, Walery (1838-1902) [177]
 1371. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [177]
 1372. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [177]
 1373. Tarnacki, Józef [177]
 1374. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [177]
 1375. Ajdacki, Paweł (1970- ) [177]
 1376. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [176]
 1377. Gottlieb Leopold (1879-1934) [176]
 1378. Gebhard, podporucznik [176]
 1379. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [175]
 1380. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [175]
 1381. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [175]
 1382. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [175]
 1383. Szczepański, Sebastian [175]
 1384. Szczepański, Grzegorz [175]
 1385. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [175]
 1386. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [175]
 1387. Olzacki, Sławomir. Fot. [174]
 1388. Myślińska, Grażyna. Fot. [174]
 1389. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [173]
 1390. Telakowski, J.[an]. Ryt. [173]
 1391. Glücksberg Jan (1784-1859) [173]
 1392. Szymkiewicz, Józef [173]
 1393. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [173]
 1394. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [173]
 1395. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [173]
 1396. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [172]
 1397. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [172]
 1398. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [172]
 1399. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [171]
 1400. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [171]
 1401. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [171]
 1402. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [171]
 1403. G.S. Ryt. [171]
 1404. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [170]
 1405. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [170]
 1406. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [170]
 1407. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [170]
 1408. Pokorny. Ryt. [170]
 1409. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [170]
 1410. Ślaski, Bolesław (1870- ) [168]
 1411. W.K. Ryt. [168]
 1412. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [168]
 1413. Krajewska, Julia. Ryt. [168]
 1414. C.K. ryt. [168]
 1415. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [167]
 1416. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [167]
 1417. Kuczyński [167]
 1418. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [167]
 1419. Sobieski, Wacław (1872-1935) [166]
 1420. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [166]
 1421. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [165]
 1422. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [165]
 1423. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [165]
 1424. Giergielewicz Jan (1898-1953) [165]
 1425. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [164]
 1426. Biegański, B. Fot. [164]
 1427. Wanda Cymerman (red. nacz.) [164]
 1428. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [164]
 1429. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [164]
 1430. Syndykat Rolniczy Warszawski [164]
 1431. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [163]
 1432. Magnus, Wiktor [163]
 1433. M. A. Ryt [163]
 1434. Klein, W. Ryt. [163]
 1435. Kapituła Odznaki [163]
 1436. Joteyko, Józefa (1866-1928) [163]
 1437. Jezierski, J. [163]
 1438. Ioteyko I. [na s. tyt.] [163]
 1439. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [163]
 1440. Koło Medyków S. U. W. [162]
 1441. Komar, Józef [162]
 1442. Pawłowski, Józef [162]
 1443. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [162]
 1444. Bogacki, S. Fot. [162]
 1445. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [161]
 1446. Łabęcki, Wiktor red. [160]
 1447. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [160]
 1448. Pohoski, Jan (1889-1940) [160]
 1449. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [158]
 1450. Helmer, Charles(18..-1938) [158]
 1451. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [157]
 1452. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [157]
 1453. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [157]
 1454. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [157]
 1455. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [157]
 1456. Hoffmann Regierungsdirektor [157]
 1457. A. Ryt. [157]
 1458. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [156]
 1459. Zaleski, August (1883-1972) [156]
 1460. Egghard, Jules(1833-1867) [156]
 1461. Bzowska, Maria (1871-1906) [156]
 1462. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [155]
 1463. Niedziałkowska, Zofia (1904-1991) [155]
 1464. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [155]
 1465. Dziedzic, T. Ryt. [155]
 1466. Leliwa, Alfred [154]
 1467. Kostka, J. [154]
 1468. Kossak, Wojciech (1856-1942) [154]
 1469. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [154]
 1470. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [154]
 1471. Babiński, Wacław [154]
 1472. Taubert. Ryt. [153]
 1473. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [153]
 1474. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [153]
 1475. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [153]
 1476. Dom ks. Boduena [153]
 1477. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [152]
 1478. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [152]
 1479. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [151]
 1480. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [151]
 1481. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [151]
 1482. Morżkowska, Antonina [151]
 1483. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [151]
 1484. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [150]
 1485. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [150]
 1486. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [150]
 1487. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [150]
 1488. A. G. Ryt. [150]
 1489. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [149]
 1490. Napieralski, Mateusz [149]
 1491. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [149]
 1492. Dobrowolska-Kierył, Marta [149]
 1493. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [148]
 1494. Uniwersytet Warszawski [148]
 1495. Grimm., A. Ryt. [148]
 1496. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [147]
 1497. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [147]
 1498. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [147]
 1499. Winter, Peter (1754-1825) [147]
 1500. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [147]
 1501. Belotto, Bernardo zw. Canaletto (1721-1780) [147]
 1502. Bogucki, Adolf (1835-1894) [146]
 1503. Wróblewski, K. [146]
 1504. (E) [146]
 1505. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [145]
 1506. Binental, Léopold (1886-1944) [145]
 1507. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [145]
 1508. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [145]
 1509. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [144]
 1510. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [144]
 1511. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [144]
 1512. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [144]
 1513. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [144]
 1514. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [144]
 1515. Jan Lemański (1866-1933) [144]
 1516. A. S. Ryt. [144]
 1517. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [143]
 1518. Kohn, Alfred (1960- ) [143]
 1519. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [143]
 1520. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [143]
 1521. [Leger, Louis (1843-1923)] [143]
 1522. Związek Miast Królestwa Polskiego [143]
 1523. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [143]
 1524. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [143]
 1525. Piast.[uszkiewicz, Kazimierz] (fl. 1876-1891). Ryt. [142]
 1526. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [142]
 1527. [Świtalska, H. (?-?)] [142]
 1528. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [141]
 1529. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [141]
 1530. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [141]
 1531. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [141]
 1532. Wójcicki, Jerzy [141]
 1533. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [141]
 1534. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [141]
 1535. M.K. Ryt. [141]
 1536. Kucz, M. Ryt. [141]
 1537. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [141]
 1538. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [140]
 1539. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [140]
 1540. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [140]
 1541. Woydyga, Jan (1857-1938) [140]
 1542. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [139]
 1543. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [139]
 1544. Dancla, Charles (1817-1907) [139]
 1545. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [139]
 1546. Tor, Stanisław [139]
 1547. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [139]
 1548. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [139]
 1549. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [138]
 1550. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [138]
 1551. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [138]
 1552. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [138]
 1553. Bukowski, Jan (1873-1943) [137]
 1554. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [137]
 1555. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [137]
 1556. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [137]
 1557. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [137]
 1558. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [137]
 1559. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [137]
 1560. Koniński, Kazimierz [137]
 1561. Amatorski Zespół Teatralny [137]
 1562. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [136]
 1563. Stolpe, Alojzy (?-1824) [136]
 1564. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [135]
 1565. Urmowski Klemens (1780-1827) [135]
 1566. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [135]
 1567. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [135]
 1568. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [135]
 1569. Mahomet II [135]
 1570. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [134]
 1571. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [134]
 1572. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [134]
 1573. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [134]
 1574. Automobilklub Warszawski [133]
 1575. Zagórska, W. Ryt. [133]
 1576. Kozłowski. Ryt. [133]
 1577. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [132]
 1578. Kleczyński, Jan (1837-1895) [132]
 1579. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [132]
 1580. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [132]
 1581. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [132]
 1582. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [132]
 1583. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [131]
 1584. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [131]
 1585. Zawadzki, W. Ryt. [130]
 1586. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [130]
 1587. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [130]
 1588. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [130]
 1589. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [130]
 1590. Hoppe, Stanisław (1893- ) [130]
 1591. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [129]
 1592. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [129]
 1593. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [129]
 1594. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [129]
 1595. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [129]
 1596. Szwankowska, Hanna [129]
 1597. K. Ryt. [129]
 1598. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [128]
 1599. Muszkowski, Jan (1882-1953) [128]
 1600. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [128]
 1601. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [128]
 1602. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [128]
 1603. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [128]
 1604. Fuks, Marjan (1884-1935) [128]
 1605. Kataszek, Szymon (1898-1943) [127]
 1606. Zakład Fotograficzny "Sigismond & Co." (Warszawa) [127]
 1607. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [127]
 1608. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [127]
 1609. Kozłowski, Jan J. [127]
 1610. Jankowski, Józef [127]
 1611. Łukasik, Jan (1910- ) [126]
 1612. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [126]
 1613. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [126]
 1614. Duchnowski, Zygmunt (1925- ) [126]
 1615. Baum, Stefan (1892-1964) [126]
 1616. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [125]
 1617. Teatr Ateneum [125]
 1618. Szczepański, Jacek (1971- ) [125]
 1619. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [125]
 1620. Mikucka, Aniela (1904-1950) [125]
 1621. Kűbler, H. Ryt. [125]
 1622. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [124]
 1623. Teatr Polski [124]
 1624. Gruziel, L. Fot. [124]
 1625. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [124]
 1626. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [124]
 1627. Pachucki, Marian (1888-1961) [124]
 1628. Michalski, S. Ryt. [124]
 1629. Macewicz, B[ronisława] (1872-1924) Ryt. [124]
 1630. Dumax, [Victor] (1827-1894) [124]
 1631. Łubieński, Edward (1819-1867) [123]
 1632. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [123]
 1633. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [123]
 1634. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [123]
 1635. Kozłowski, J. Ryt. [123]
 1636. Kossak, Juliusz (1824-1899) [123]
 1637. A[ntoszewicz] [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [123]
 1638. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [122]
 1639. Ajzman, David (1869-1922) [122]
 1640. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [122]
 1641. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [122]
 1642. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [122]
 1643. [Kasa Chorych (Warszawa)] [122]
 1644. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [122]
 1645. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [122]
 1646. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [121]
 1647. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [121]
 1648. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [121]
 1649. Niemojowska, Maria (1870?-?) [121]
 1650. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [121]
 1651. Szczeciński, K. Fot. [120]
 1652. Lichner, Heinrich(1829-1898) [120]
 1653. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [120]
 1654. Grossman, Ludwik (1835-1915) [120]
 1655. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [120]
 1656. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [120]
 1657. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [120]
 1658. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [119]
 1659. [Grabiec (?-?)] [119]
 1660. Szolc, M. Lit. [119]
 1661. Kaczmarski, S. [119]
 1662. Jotes [119]
 1663. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [119]
 1664. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [118]
 1665. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [118]
 1666. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [118]
 1667. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [118]
 1668. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [118]
 1669. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [118]
 1670. S. J. Ryt. [118]
 1671. Magistrat der Hauptstadt Warschau [117]
 1672. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [117]
 1673. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [117]
 1674. Szymański, F. [117]
 1675. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [117]
 1676. Teatr Letni [116]
 1677. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [116]
 1678. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [116]
 1679. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [116]
 1680. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [116]
 1681. Marylski, Antoni (1865-1932) [116]
 1682. Marczewski, Lucjan (1879-1935). Aut. wzoru [116]
 1683. Bogusławski, Edward (1848-1917) [116]
 1684. Diabelli, Anton (1781-1858) [115]
 1685. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [115]
 1686. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [115]
 1687. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [115]
 1688. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [114]
 1689. Sulistrowski, Kazimierz [114]
 1690. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [114]
 1691. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [113]
 1692. Centralny Komitet Robotniczy PPS [113]
 1693. Banner, M. Red. [113]
 1694. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [113]
 1695. Oniszewski, Jan Teofil [113]
 1696. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [112]
 1697. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [112]
 1698. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [112]
 1699. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [112]
 1700. Kowalski, A. [właśc. Leonard Andrzej]. Fot. [112]
 1701. Czajkowski, Paweł (-1839) [112]
 1702. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [112]
 1703. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [111]
 1704. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [111]
 1705. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [111]
 1706. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [111]
 1707. Elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego na Woli w r. 1669 : Fotografia specjalnie zdjęta dla "Wędrowca" [111]
 1708. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [111]
 1709. Siekierski, Franciszek [110]
 1710. Zbyszewski [110]
 1711. Zalewska, Dorota. Opr. [110]
 1712. Skrzyński, Hubert. Tł. [110]
 1713. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [110]
 1714. Pokropiński, Bogdan [110]
 1715. Nowacki, Łukasz [110]
 1716. Lipińska, Elżbieta. [110]
 1717. Kühn-Cichocka, Anna. [110]
 1718. Janiszewski, Anatoliusz. [110]
 1719. Bień, Alicja. [110]
 1720. Banasiak, Joanna. Red. [110]
 1721. Gounod, Charles François (1818-1893) [109]
 1722. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [109]
 1723. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [109]
 1724. Krasowska Helena [109]
 1725. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [109]
 1726. Wojskowy Instytut Geograficzny [108]
 1727. Diveky, Adrjan (1880-1965) [108]
 1728. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [108]
 1729. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [108]
 1730. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [108]
 1731. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [107]
 1732. Malewicz, Jadwiga [107]
 1733. Szydłowska, Grażyna [107]
 1734. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [107]
 1735. Lisiak, Elżbieta [107]
 1736. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [107]
 1737. Czermak, Grażyna [107]
 1738. Ambrich, Magdalena [107]
 1739. Szenajch, Władysław (1879-1964) [106]
 1740. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [106]
 1741. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [106]
 1742. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [106]
 1743. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [106]
 1744. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [106]
 1745. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [106]
 1746. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [106]
 1747. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [106]
 1748. Burmistrz w.z. Becher [106]
 1749. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [105]
 1750. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [105]
 1751. Stecher, August (?-?) [105]
 1752. Schmid, Christoph von (1768-1854) [105]
 1753. Armia Krajowa [105]
 1754. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [104]
 1755. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [104]
 1756. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [104]
 1757. Arctowski, Henryk (1871-1958) [104]
 1758. Klukowski, Jan (1904-1944) [103]
 1759. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [103]
 1760. Stern, Anatol (1899-1968) [103]
 1761. Biblioteka Kórnicka [103]
 1762. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [102]
 1763. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [102]
 1764. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [101]
 1765. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [101]
 1766. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [101]
 1767. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [101]
 1768. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [101]
 1769. Wesoły Wujaszek [101]
 1770. Iwiński, Tadeusz B. Scenariusz [101]
 1771. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [100]
 1772. Teatr Wielki [100]
 1773. N[icz], E[dward] (1851-1916). Ryt [100]
 1774. Goublier, Gustave (1856-1926) [100]
 1775. Zakład Fotograficzny "Rubens" (Warszawa) [99]
 1776. Wyszyński, Stefan Paweł (1951- ) [99]
 1777. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [99]
 1778. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [99]
 1779. Mękicki Rudolf (1887-1942) [99]
 1780. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [99]
 1781. Bobrowski, Tadeusz [99]
 1782. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [98]
 1783. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [98]
 1784. Szczepański, Jacek (1971- ). [98]
 1785. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [98]
 1786. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [98]
 1787. L. K. [97]
 1788. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [97]
 1789. Weinberg P. [97]
 1790. Szafrańska, Alicja [97]
 1791. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [97]
 1792. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [97]
 1793. Adam, Julius (1826-1874) [97]
 1794. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [96]
 1795. Strzemieczny, Piotr [96]
 1796. Rydel, Lucjan (1870-1918) [96]
 1797. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [96]
 1798. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [96]
 1799. [Franck] [96]
 1800. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [96]
 1801. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [96]
 1802. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [96]
 1803. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [96]
 1804. Pistyner, M. [95]
 1805. Rodzina Lekarska (Warszawa) [95]
 1806. Lipiński, Józef (1777-1811) [95]
 1807. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [95]
 1808. Ascher, Josef (1829-1869) [94]
 1809. Teichmann, Antoni (1798-1877) [94]
 1810. Kątski, Apolinary (1825-1879) [94]
 1811. [Quirini, Edward] [94]
 1812. [Gutry, Maria (1899-1988)] [94]
 1813. Zakład Fotograficzny "Świetlik" (Warszawa) [94]
 1814. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [94]
 1815. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [94]
 1816. Rembiel, St. [94]
 1817. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [94]
 1818. Landowski, Paweł (1843-1894) [94]
 1819. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [94]
 1820. Komitet Budowy Pomników [94]
 1821. Gurniak, H. Rys. [94]
 1822. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [94]
 1823. "Młoda Sztuka" [93]
 1824. Walicki, Michał (1904-1966). [93]
 1825. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [93]
 1826. Teatr Narodowy (Warszawa) [93]
 1827. Pilich, Michał [93]
 1828. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [93]
 1829. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [93]
 1830. CAF, Komierowski, W.,fot. [92]
 1831. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [92]
 1832. Simcis, Gen [92]
 1833. Forbert, Leo (1880-1938) [92]
 1834. Trzemeski, Edward (1843-1905) [92]
 1835. Maszyński, Piotr (1855-1934) [92]
 1836. Godard, Benjamin (1849-1895) [92]
 1837. Zarzycka, Aneta. Opiekun [92]
 1838. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [92]
 1839. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [92]
 1840. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [92]
 1841. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [92]
 1842. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [91]
 1843. Krogulski, Władysław (1843-1934) [91]
 1844. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [91]
 1845. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [91]
 1846. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [91]
 1847. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [91]
 1848. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [91]
 1849. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [91]
 1850. Robert Gawkowski (1962- ) [91]
 1851. Kochanowski, Jan (1897-1970) [91]
 1852. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [90]
 1853. Związek Polskich Artystów Grafików [90]
 1854. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [90]
 1855. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [90]
 1856. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [90]
 1857. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [90]
 1858. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [90]
 1859. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [90]
 1860. Moder, Paul (1896-1942) [90]
 1861. Drexlerówna Luna (1882-1933) [89]
 1862. Czerny, Carl (1791-1857) [89]
 1863. Gross, Napoleon (fl. 1863) [89]
 1864. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [89]
 1865. Hadomský, Vladimír (1938-2015) [88]
 1866. Polska Macierz Szkolna [88]
 1867. Strasburger, Edward (1882-1923) [88]
 1868. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [88]
 1869. Fajans, Wacław (1884-1973) [88]
 1870. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [88]
 1871. Biblioteka Narodowa [88]
 1872. Biart, Lucyan (1828-1897) [88]
 1873. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [87]
 1874. Łada, Kazimierz (1824-1871) [87]
 1875. Espen, Theodor (1847-1906) [87]
 1876. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [87]
 1877. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [87]
 1878. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [87]
 1879. Samselski, Marek. Red. [87]
 1880. Puciata, Ryszard (?-1942) [87]
 1881. Starczewski, Jan (1904-1981) [86]
 1882. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [86]
 1883. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [86]
 1884. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [86]
 1885. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [85]
 1886. Uniwersytet dla Wszystkich [85]
 1887. Dietrich, Moritz (1816-1887) [85]
 1888. Voss, Charles (1815-1882) [85]
 1889. Zinserling, Borys von (1889-1961) [85]
 1890. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [85]
 1891. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [85]
 1892. Olesiński, Karol (1902-1939) [85]
 1893. Huzarski, Jerzy [85]
 1894. Kozłowski, Karol (1840-1890) [84]
 1895. Żelaznowski, Andrzej [84]
 1896. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [84]
 1897. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [84]
 1898. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [84]
 1899. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [84]
 1900. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [84]
 1901. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [84]
 1902. Laskowski, Otton (1892-1953) [84]
 1903. Jonzeck, Waldemar [84]
 1904. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [84]
 1905. Fryze, Feliks (1843-1907) [84]
 1906. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [83]
 1907. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [83]
 1908. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [83]
 1909. Rembowski, Jan (1878-1923) [83]
 1910. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [83]
 1911. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [83]
 1912. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [83]
 1913. [brak] [82]
 1914. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [82]
 1915. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [82]
 1916. Salinger, Zygmunt [82]
 1917. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [82]
 1918. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [82]
 1919. Konewka, Antoni (1885-1944) [82]
 1920. Konarzewski, T. Ryt. [82]
 1921. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [82]
 1922. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [82]
 1923. Marconi, Władysław (1848-1915) [81]
 1924. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [81]
 1925. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [81]
 1926. Naoczny świadek [81]
 1927. Gross, Adam (1818-1880) [81]
 1928. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [81]
 1929. Gall, Jan Karol (1856-1912) [80]
 1930. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [80]
 1931. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [80]
 1932. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [80]
 1933. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [80]
 1934. Charszewski, Ignacy [80]
 1935. Bio [pseud.] [80]
 1936. Łączkowski Ludwik [79]
 1937. Łączkowska Felicja [79]
 1938. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [79]
 1939. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [79]
 1940. Liciński Hipolit [79]
 1941. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [79]
 1942. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [79]
 1943. Feuerstein Władysław [79]
 1944. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [79]
 1945. Collodi, Carlo (1826-1890) [79]
 1946. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [79]
 1947. Vollstedt, Robert (1854-1919) [78]
 1948. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [78]
 1949. Polska Partia Socjalistyczna [78]
 1950. Kossak Wojciech (1856-1942) [78]
 1951. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [78]
 1952. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [78]
 1953. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [78]
 1954. Cybulski, Izydor Józef [78]
 1955. Puławski, Antoni (1856-1931) [77]
 1956. Murzyn, Tadeusz Jan (1949- ) [77]
 1957. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [77]
 1958. Związek Katolicki [77]
 1959. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [77]
 1960. Aut. [77]
 1961. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [76]
 1962. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [76]
 1963. Związek Bibliotekarzy Polskich [76]
 1964. Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego [76]
 1965. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [76]
 1966. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [76]
 1967. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [76]
 1968. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [76]
 1969. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [76]
 1970. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [76]
 1971. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [76]
 1972. Bank Handlowy (Warszawa) [76]
 1973. Gawęcki Witold (1911-1946) [75]
 1974. Skoczek, Tadeusz (1955- ). Red. [75]
 1975. Oborski, Florian (1839-1892) [75]
 1976. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [75]
 1977. Ostas, Marek [75]
 1978. O liść dębu [75]
 1979. Mickiewicz, Izadora [75]
 1980. Mickiewicz, Dominik [75]
 1981. Gutry, Maria (1899-1988) [75]
 1982. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [75]
 1983. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [74]
 1984. Eilenberg, Richard (1848-1925) [74]
 1985. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [74]
 1986. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [74]
 1987. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [74]
 1988. Niedzielski, Jan (ksiądz) [74]
 1989. Ryżewski Zygmunt. Red. [74]
 1990. Muzeum miasta Belgradu [74]
 1991. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [74]
 1992. Dobrski, Konrad [74]
 1993. [Polska Macierz Szkolna] [73]
 1994. Ziegler & Droste [73]
 1995. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [73]
 1996. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [73]
 1997. Szyszko, Donat (1709 1773) [73]
 1998. Stawarz, Andrzej [73]
 1999. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [73]
 2000. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [73]
 2001. Droste [73]
 2002. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [73]
 2003. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [73]
 2004. Benjamin Kornfeld [73]
 2005. Zawadzki, Michał (1828-1887) [72]
 2006. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [72]
 2007. [Omm, Peter] [72]
 2008. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [72]
 2009. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [72]
 2010. Wars, Henryk (1902-1977) [72]
 2011. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [72]
 2012. Tonioli, D. [72]
 2013. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [72]
 2014. Podolski, Ignacy (1854-1888) [72]
 2015. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [72]
 2016. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [72]
 2017. Teatr Mały [71]
 2018. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [71]
 2019. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [71]
 2020. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891). Ryt. [71]
 2021. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [71]
 2022. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [71]
 2023. Liliental, Stanisława (1897-1988) [71]
 2024. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [71]
 2025. [Fernand, Jacques (?-?)] [70]
 2026. Tarczyński, Władysław [70]
 2027. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [70]
 2028. Piekacz, J. Fot. [70]
 2029. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [70]
 2030. Dr Fischer, Gubernator [70]
 2031. Dr Fischer, Gouverneur [70]
 2032. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [69]
 2033. Münchheimer, Adam (1830-1904) [69]
 2034. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [69]
 2035. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [69]
 2036. Schiff, Józef. Fot. [68]
 2037. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [68]
 2038. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [68]
 2039. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [68]
 2040. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [68]
 2041. Uziembło, Adam (1885-1971) [68]
 2042. Orda, Napoleon (1807-1883) [68]
 2043. Konopka, Józef (1884-1940) [68]
 2044. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [68]
 2045. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [67]
 2046. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [67]
 2047. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [67]
 2048. Witkowski, Wincenty [67]
 2049. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [67]
 2050. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [67]
 2051. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [67]
 2052. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [67]
 2053. Małkowska, Grażyna [67]
 2054. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [67]
 2055. M. W. Ryt. [67]
 2056. Kondor, Ernst. [67]
 2057. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [67]
 2058. Estreicher, Karol (1906-1984) [67]
 2059. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [66]
 2060. Leybach, Joseph(1817-1891) [66]
 2061. Budkowski, Henryk (1879-1928) [66]
 2062. Bizet, Georges (1838-1875) [66]
 2063. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [66]
 2064. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [66]
 2065. Krywoszejew, Maciej [66]
 2066. Grabowski, Józef (18..- ?) [66]
 2067. Bizański, Stanisław (1846-1890) [66]
 2068. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [65]
 2069. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [65]
 2070. Macura, Władysław (1896-1935) [65]
 2071. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [65]
 2072. Whiting, A. [65]
 2073. Polskie Towarzystwo Artystyczne [65]
 2074. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [65]
 2075. Jedna z uczennic [pseud.] [65]
 2076. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [65]
 2077. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [64]
 2078. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [64]
 2079. Sturm, Adam (?-1872) [64]
 2080. David, Félicien César (1810-1876) [64]
 2081. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [64]
 2082. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [64]
 2083. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [64]
 2084. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [64]
 2085. Kosiński Julian (1833-1914) [64]
 2086. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [64]
 2087. Janowski, Benon (1873-) [64]
 2088. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [64]
 2089. Engel, A. [64]
 2090. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [63]
 2091. Schumann, Robert (1810-1856) [63]
 2092. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [63]
 2093. Ménil, Félicien de (1860-1930) [63]
 2094. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [63]
 2095. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [63]
 2096. Rożek, Edmund. Red. [63]
 2097. Janiczek, Józef (1900-1976) [63]
 2098. Gnus, Ryta (1881-19..) [63]
 2099. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [63]
 2100. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [63]
 2101. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [63]
 2102. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [62]
 2103. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [62]
 2104. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [62]
 2105. A...... Z....li [62]
 2106. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [62]
 2107. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [62]
 2108. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [62]
 2109. Olszewski, Czesław, fot. [61]
 2110. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [61]
 2111. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [61]
 2112. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [61]
 2113. [Płoza-Doliński, Marek] [61]
 2114. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [61]
 2115. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [61]
 2116. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [61]
 2117. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [61]
 2118. Kuligowska, Katarzyna [61]
 2119. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [61]
 2120. Casciolini, Caludio(1697-1760) [61]
 2121. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [60]
 2122. A.P. [60]
 2123. Urbanowicz, Szymon (?-?) [60]
 2124. Surzyński, Józef (1851-1919) [60]
 2125. Puccini, Giacomo (1858-1924) [60]
 2126. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [60]
 2127. Kubełka, Ignacy [60]
 2128. Florimo, Francesco (1800-1888) [60]
 2129. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901) [60]
 2130. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [60]
 2131. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [60]
 2132. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [60]
 2133. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [60]
 2134. Rudkowski, Mat. (?-?) [60]
 2135. Jędraszko, Antoni Stanisław [60]
 2136. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [59]
 2137. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [59]
 2138. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [59]
 2139. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [59]
 2140. Lassen, Eduard(1830-1904) [59]
 2141. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [59]
 2142. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [59]
 2143. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [59]
 2144. Grem, Tomasz (17..-18..) [59]
 2145. Giełda Mięsna (Warszawa) [59]
 2146. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [59]
 2147. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [59]
 2148. Abrahams, Maurice (1883-1931) [59]
 2149. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [58]
 2150. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [58]
 2151. Sosnkowski, Józef [58]
 2152. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [58]
 2153. Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Radomiu [58]
 2154. Klimowicz, Ignacy [58]
 2155. Gieysztor, Stanisław (1883-1962) [58]
 2156. Fabiszewski, M. [58]
 2157. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [58]
 2158. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [57]
 2159. il [57]
 2160. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [57]
 2161. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [57]
 2162. Orlicz, Michał (1893-1970) [57]
 2163. Kafka, Johann (1819-1886) [57]
 2164. Gąsiorowska, Natalja [57]
 2165. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [57]
 2166. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [57]
 2167. Barański, Andrzej [57]
 2168. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [56]
 2169. Urząd Miasta Legionowo [56]
 2170. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [56]
 2171. Wołek, Adam [56]
 2172. Wiśniewski, Wojciech et al. [56]
 2173. Werbusz, Kazimierz J. (1782-1859) [56]
 2174. Walaszczak, Piotr [56]
 2175. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [56]
 2176. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [56]
 2177. Ptaszyńska, Joanna [56]
 2178. Prochaska, Anna [56]
 2179. Mróz, Agnieszka [56]
 2180. Montabone (Firenze) [56]
 2181. Małcużyński, Karol (1922-1984) [56]
 2182. Kucharska-Singh, Paulina [56]
 2183. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [56]
 2184. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [56]
 2185. Bońkowski, Krzysztof [56]
 2186. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [55]
 2187. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [55]
 2188. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [55]
 2189. Wano, K. [55]
 2190. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [55]
 2191. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [55]
 2192. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [55]
 2193. Studnicki, Władysław (1865-1953) [55]
 2194. Radwan, August [55]
 2195. Radoszewska, A. J. [55]
 2196. Próchnik, Adam (1892-1942) [55]
 2197. Monckton, Lionel (1861-1924) [55]
 2198. Malińska, Hanna [55]
 2199. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [55]
 2200. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [55]
 2201. Finck, Herman (1872-1939) [55]
 2202. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [55]
 2203. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [54]
 2204. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [54]
 2205. Plewczyński, F. [54]
 2206. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [54]
 2207. Strasburger, Henryk (1887-1951) [54]
 2208. Richards, Brinley (1819-1885) [54]
 2209. Pusch, Alois Maria de [54]
 2210. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [54]
 2211. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [54]
 2212. Kolitowski, Adam (1878-1971) [54]
 2213. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [54]
 2214. Herzberg, Antoni (1825-19..) [54]
 2215. Fuks, Marian (1884-1935) [54]
 2216. Bach, Emanuel (1714-1788) [54]
 2217. Voss, Carl (1815-1882) [53]
 2218. Stolz, Robert (1880-1975) [53]
 2219. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [53]
 2220. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [53]
 2221. Obuchowicz, Henryk [53]
 2222. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [53]
 2223. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [53]
 2224. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [53]
 2225. Farkas, Miska (1829-1890) [53]
 2226. Czaki, Klementyna [53]
 2227. Carulli, Gustavo (1801-1876) [53]
 2228. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [53]
 2229. Markowski, Antoni (1878-1949) [52]
 2230. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [52]
 2231. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [52]
 2232. Naumann, Karl [52]
 2233. Medeksza, Antoni [52]
 2234. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [52]
 2235. Jankiewicz, Stanisław [52]
 2236. Janczewski, S. Red. [52]
 2237. Field, John (1782-1837) [52]
 2238. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [51]
 2239. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [51]
 2240. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [51]
 2241. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [51]
 2242. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [51]
 2243. Osmała, Marcin (1863-1921) [51]
 2244. Nowakowski, Bogdan [51]
 2245. Korczak, Janusz (1878?-1942) [51]
 2246. K.P. [51]
 2247. Baynes, Sydney (1879-1938) [51]
 2248. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [50]
 2249. Association d'Assurance des Industriels Polonais [50]
 2250. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [50]
 2251. Związek Strzelecki [50]
 2252. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [50]
 2253. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [50]
 2254. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [50]
 2255. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [50]
 2256. Lewandowski, Adam (1889-1951) [50]
 2257. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [50]
 2258. Dowódca Armii Krajowej [50]
 2259. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [50]
 2260. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [49]
 2261. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [49]
 2262. Treter, Bohdan (1886-1945) [49]
 2263. Cubała, Agnieszka (1975- ) [49]
 2264. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [49]
 2265. Zając, Jerzy [49]
 2266. Szczepański, Janusz [49]
 2267. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [49]
 2268. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [49]
 2269. Orthwein, Ludwik [49]
 2270. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [49]
 2271. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [49]
 2272. Kasterska, Maria [49]
 2273. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [49]
 2274. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [49]
 2275. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [48]
 2276. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [48]
 2277. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [48]
 2278. Lange, Gustav (1830-1899) [48]
 2279. Berens, Hermann (1826-1880) [48]
 2280. Łuczak, Aleksander (1943-) [48]
 2281. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [48]
 2282. Walicki, Franciszek (1874-1964) [48]
 2283. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [48]
 2284. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [48]
 2285. Styś, Walerian (1885-1936) [48]
 2286. Strzelecki, Edward (1894-1967) [48]
 2287. S. E. [48]
 2288. Rybicki, Anastazy [48]
 2289. Porowski, Marceli (1894-1963) [48]
 2290. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [48]
 2291. Kowala, G. [48]
 2292. Frimmel Theodor von (1853-1928) [48]
 2293. E. S. [48]
 2294. Bockhann, F. [48]
 2295. Poddębski, Henryk (1890-1945) [47]
 2296. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [47]
 2297. Zandman, Jan (1802-1841) [47]
 2298. Wiśniewska, Anna Barbara [47]
 2299. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [47]
 2300. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [47]
 2301. Zielińska, Joanna [47]
 2302. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [47]
 2303. Stanisławowa Gawrońska [47]
 2304. Pilati, Auguste (1810-1877) [47]
 2305. Lewak, Adam (1891-1963) [47]
 2306. Kasiewicz, Alfred [47]
 2307. Henrion, Paul (1819-1901) [47]
 2308. Dawidowa, Helena [47]
 2309. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [47]
 2310. Syrewicz, Xawery [46]
 2311. Ross, Rita (1935- ). [46]
 2312. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [46]
 2313. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [46]
 2314. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [46]
 2315. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [46]
 2316. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [46]
 2317. Fischer, Ludwig (1905-1947) [46]
 2318. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [46]
 2319. Arnaud, Etienne (1807-1863) [46]
 2320. Gibs, Joe [45]
 2321. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [45]
 2322. Štejman, S. A. [45]
 2323. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [45]
 2324. Szkoła Główna Warszawska [45]
 2325. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 2326. Gorski, Konstanty (1868-1934) [45]
 2327. Czajewski Wiktor [45]
 2328. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [45]
 2329. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [44]
 2330. Wohlfahrt, A. [44]
 2331. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [44]
 2332. Rudnicka, Monika [44]
 2333. Plater, Karol [44]
 2334. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [44]
 2335. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [44]
 2336. Kautecki, Antoni [44]
 2337. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [44]
 2338. Dan, Władysław (1902-2000) [44]
 2339. Arnaud, Étienne [44]
 2340. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [43]
 2341. Wilczek, Feliks [43]
 2342. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [43]
 2343. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [43]
 2344. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [43]
 2345. Janusz [43]
 2346. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [43]
 2347. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [43]
 2348. Batta, Alexandre (1816-1902) [43]
 2349. Bohm, Carl (1844-1920) [42]
 2350. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [42]
 2351. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [42]
 2352. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [42]
 2353. Kątski, Antoni(1817-1889) [42]
 2354. Konopnicki, Jan [42]
 2355. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [42]
 2356. Grabowski, Roman (1882-1940) [42]
 2357. Borowy, Wacław (1890-1950) [42]
 2358. Wisłocki, Adam (1888-1943) [41]
 2359. Zaborska, Anna. Fot. [41]
 2360. Galle, Henryk (1872-1948) [41]
 2361. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [41]
 2362. Szymański, Ludwik [41]
 2363. Szelążek, Wacław (1888-1945) [41]
 2364. Ries, Franz (1846-1932) [41]
 2365. Listowski, Andrzej (1802-1860) [41]
 2366. Le Couppey, Felix(1811-1887) [41]
 2367. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [41]
 2368. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [41]
 2369. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [41]
 2370. Harentz, S.G. (fl. 1902) [41]
 2371. Grynfeld, Bronisława [41]
 2372. Brauman, Władysław [41]
 2373. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [40]
 2374. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [40]
 2375. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [40]
 2376. Mieczkowski, Jan (syn) [40]
 2377. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [40]
 2378. Komitet Obywatelski Starego Miasta [40]
 2379. Kapliński, Franciszek (?-?) [40]
 2380. Kaliszewski, L. [40]
 2381. Iringh, Mirosław [40]
 2382. Grupa Starych Zarzewiaków [40]
 2383. Eibl, Piotr (?-1886) [40]
 2384. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [40]
 2385. Betcher, Jan C. [40]
 2386. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [39]
 2387. Rzewuski, Bolesław (około 1845-1880) [39]
 2388. Mehoffer, Józef (1869-1946) [39]
 2389. Lange, Gustav(1830-1899) [39]
 2390. Bielecki, C. [39]
 2391. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [39]
 2392. Zumpe, Edmund [39]
 2393. Yvain, Maurice (1891-1965) [39]
 2394. Wieniawski, Józef (1837-1912) [39]
 2395. Vorbond, Wanda (?-1939) [39]
 2396. R. P. [39]
 2397. Niezależna Partia Chłopska [39]
 2398. Muzeum Warszawy [39]
 2399. Meisser [39]
 2400. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [39]
 2401. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [39]
 2402. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [39]
 2403. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [39]
 2404. Humphrey, Grace (1882- ). [39]
 2405. Hiller, Karol (1891-1939) [39]
 2406. Głowacki, Waldemar J. [39]
 2407. Golubec' Mikola (1891-1942) [39]
 2408. Einert, Teodor (1828-1866) [39]
 2409. Amator [39]
 2410. Nadarzyński Ośrodek Kultury [38]
 2411. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [38]
 2412. Ćwiklicz, Bolesław [38]
 2413. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [38]
 2414. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [38]
 2415. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [38]
 2416. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [38]
 2417. Elsa Thon (1923- ). [38]
 2418. Massenet, Jules (1842-1912) [37]
 2419. Fall, Leo (1873-1925) [37]
 2420. Śliwiński, Jan (1830-1893) [37]
 2421. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [37]
 2422. Wyroba, Stefan [37]
 2423. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [37]
 2424. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [37]
 2425. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [37]
 2426. Malmurowicz Bolesław. Fot. [36]
 2427. Teatr na Chłodnej [36]
 2428. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [36]
 2429. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [36]
 2430. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [36]
 2431. Muzeum Historyczne w Goteborgu [36]
 2432. Makowski, Henryk (1933-) [36]
 2433. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [36]
 2434. Klein, Kazimierz (1871-1927) [36]
 2435. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [36]
 2436. Górski, Władysław (1846-1915) [36]
 2437. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [36]
 2438. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [36]
 2439. Achtel, Aleksandra [36]
 2440. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [35]
 2441. Wiśniewska-Rutkowska, Lucyna. [35]
 2442. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [35]
 2443. Slovolitnâ O. I. Leman [35]
 2444. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [35]
 2445. Péreyra, Charles [35]
 2446. Jakobi, Zygmunt [35]
 2447. Grala, Janina (1918-1996) [35]
 2448. Dembiński, Czesław [35]
 2449. Cymerman, Leon (1876-1964) [35]
 2450. Chodecki, Władysław [35]
 2451. Dobrovolsky, Jaroslav (1895-1942) [34]
 2452. Štejnberg, Mihail Karlovič [34]
 2453. Łukaszczyk, Elżbieta [34]
 2454. Urbanowicz, Szymon [34]
 2455. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [34]
 2456. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [34]
 2457. Rokosz, Wacław. Fot. [34]
 2458. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [34]
 2459. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [34]
 2460. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [34]
 2461. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [34]
 2462. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [34]
 2463. Młodzież Zarzewiacka [34]
 2464. Mendewski, Stanisław [34]
 2465. Kapliński, Julian [34]
 2466. Gnatkowski, Adam [34]
 2467. Giller, Honorata [34]
 2468. Fiszer, Carolina [34]
 2469. Emer, Lucjan [34]
 2470. Grodzicki, Józef (1854-1939) [33]
 2471. Zeller, Carl (1842-1898) [33]
 2472. Witos, Wincenty (1874-1945) [33]
 2473. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [33]
 2474. Stowarzyszenie Płocka Grupa Fotograficzna [33]