polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 79835

Readers on-line: 524

Total number of users since Jan 1, 2010: 22643710

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Ministerstwo Oświaty [596]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Urząd Statystyczny w Warszawie [226]
 7. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 8. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 9. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 10. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 11. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 12. Popowski, S. [162]
 13. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 14. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [135]
 15. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 16. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 17. Dębski, Michał [117]
 18. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 19. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 20. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 21. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [101]
 22. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 23. Nadarzyński Ośrodek Kultury [98]
 24. Związek Patriotów Polskich [96]
 25. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 26. Urząd Gminy Nadarzyn [95]
 27. Nadarzyn. Zarząd Gminy Instytucja sprawcza [95]
 28. Gawrońska, Edyta. Red. [95]
 29. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 30. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [92]
 31. Kacprzak, Grzegorz Red. [90]
 32. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [90]
 33. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [83]
 34. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [81]
 35. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [77]
 36. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 37. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [63]
 38. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [63]
 39. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [61]
 40. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [54]
 41. CAF [53]
 42. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 43. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [51]
 44. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 45. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [50]
 46. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 47. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 48. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [47]
 49. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 50. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 51. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [45]
 52. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 53. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [44]
 54. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [43]
 55. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [42]
 56. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 57. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [42]
 58. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 59. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [38]
 60. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 61. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 62. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 63. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 64. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 65. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 66. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [34]
 67. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 68. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 69. Główny Urząd Statystyczny [32]
 70. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 71. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 72. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 73. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 74. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 75. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 76. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 77. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 78. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [26]
 79. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 80. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [26]
 81. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [25]
 82. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 83. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 84. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 85. Mottl, Adam (1928-2013) [24]
 86. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [24]
 87. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 88. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 89. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [23]
 90. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 91. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 92. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 93. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [23]
 94. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [23]
 95. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [23]
 96. A. Z. Ryt. [23]
 97. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 98. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 99. Stefanow, Piotr [21]
 100. Zakład Fotograficzny "Orion" (Warszawa) [20]
 101. Rzewuski, Walery (1837-1888) [20]
 102. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 103. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 104. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [20]
 105. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 106. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 107. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 108. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [18]
 109. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 110. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 111. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [17]
 112. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [17]
 113. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 114. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 115. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [17]
 116. P.B. Ryt. [17]
 117. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [17]
 118. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [17]
 119. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 120. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 121. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 122. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 123. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 124. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [16]
 125. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [16]
 126. A. M. Ryt. [16]
 127. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 128. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 129. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [15]
 130. Sigismond. Fot. [15]
 131. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 132. Karoli & Troczewski [15]
 133. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 134. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 135. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 136. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 137. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 138. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 139. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 140. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 141. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 142. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 143. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [13]
 144. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 145. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 146. J. H. Ryt. [13]
 147. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [13]
 148. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 149. Conrad. Fot. [13]
 150. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 151. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 152. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 153. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 154. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 155. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 156. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 157. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [12]
 158. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 159. Dombrowski, Władysław [12]
 160. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [12]
 161. B. P. Ryt. [12]
 162. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 163. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 164. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 165. Teatr Narodowy [11]
 166. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 167. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 168. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 169. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 170. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 171. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [11]
 172. Dziedzic, P. Ryt. [11]
 173. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 174. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 175. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 176. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 177. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [10]
 178. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 179. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 180. Kowalski, L. Fot. [10]
 181. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 182. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 183. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 184. Bukowski, Jan (1873-1943) [10]
 185. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 186. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 187. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 188. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 189. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 190. Röber, H. Ryt. [9]
 191. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 192. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [9]
 193. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 194. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 195. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [9]
 196. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 197. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 198. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 199. Kneisel, August [9]
 200. Klukowski, Jan (1904-1944) [9]
 201. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 202. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 203. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [9]
 204. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 205. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 206. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [8]
 207. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 208. Zarząd Miejski w Równem [8]
 209. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 210. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 211. Walter. Ryt. [8]
 212. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 213. Szubert, Awit (1837-1919) [8]
 214. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 215. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 216. S. A. Ryt. [8]
 217. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 218. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 219. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [8]
 220. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 221. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [8]
 222. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 223. K.K. Ryt. [8]
 224. K. P. Ryt. [8]
 225. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 226. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 227. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 228. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 229. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 230. ADAM. Ryt. [8]
 231. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 232. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 233. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [7]
 234. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 235. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 236. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 237. W. R. Ryt. [7]
 238. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 239. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 240. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 241. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [7]
 242. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 243. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 244. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 245. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [7]
 246. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 247. Kluczewski, M. Ryt. [7]
 248. K.P. Ryt. [7]
 249. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 250. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 251. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 252. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 253. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 254. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 255. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 256. Baumann, R. Lit. [7]
 257. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 258. [Miethke, H. O.] [6]
 259. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 260. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [6]
 261. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 262. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 263. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [6]
 264. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [6]
 265. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 266. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 267. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [6]
 268. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 269. Telakowski, [Jan]. Ryt. [6]
 270. Teatr Polski [6]
 271. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [6]
 272. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [6]
 273. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 274. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 275. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 276. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 277. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 278. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 279. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 280. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 281. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 282. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [6]
 283. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 284. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 285. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 286. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 287. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 288. M. R. Rys. [6]
 289. L. N. Ryt. [6]
 290. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 291. Kozłowski, K. Ryt. [6]
 292. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 293. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [6]
 294. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 295. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 296. J. Ł. Ryt. [6]
 297. J. K. Ryt. [6]
 298. Hufsky [6]
 299. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 300. Gruziel, L. Fot. [6]
 301. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 302. E. G. Ryt. [6]
 303. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [6]
 304. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [6]
 305. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 306. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [6]
 307. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 308. Biegański, B. Fot. [6]
 309. Achtel, Józef [6]
 310. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 311. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 312. [Granke, Stefan] [5]
 313. Załęczny, Jolanta (1959- ) [5]
 314. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 315. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 316. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [5]
 317. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 318. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 319. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [5]
 320. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 321. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 322. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [5]
 323. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 324. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 325. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 326. Teatr Letni [5]
 327. Teatr Ateneum [5]
 328. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 329. Szczeciński, K. Fot. [5]
 330. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 331. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 332. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 333. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 334. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 335. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 336. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 337. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 338. Orion. Fot. [5]
 339. Okuń, Edward (1872-1945) [5]
 340. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 341. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 342. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 343. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 344. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 345. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 346. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 347. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 348. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 349. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 350. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 351. Leliwa, Alfred [5]
 352. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 353. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 354. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 355. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 356. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 357. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 358. Kapuściński, Piotr [5]
 359. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [5]
 360. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 361. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 362. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 363. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 364. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 365. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 366. Domżalski, Jerzy [5]
 367. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 368. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 369. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 370. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 371. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 372. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 373. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 374. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 375. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 376. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [5]
 377. A. R. Ryt. [5]
 378. "Orion" [5]
 379. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 380. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 381. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 382. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 383. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 384. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 385. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 386. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 387. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 388. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 389. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 390. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 391. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 392. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 393. Teatr Wielki [4]
 394. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 395. Sosiński, I. Ryt. [4]
 396. Simcis, Gen [4]
 397. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 398. Schiff, Józef. Fot. [4]
 399. Röber, G. Ryt. [4]
 400. Rzepko, Władysław (1854-1932) [4]
 401. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 402. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 403. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 404. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 405. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 406. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 407. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 408. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 409. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 410. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 411. Nowialis [4]
 412. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 413. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 414. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 415. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 416. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 417. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 418. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 419. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 420. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 421. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 422. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [4]
 423. Krzyżanowski, K. [4]
 424. Krajewski, J. Ryt. [4]
 425. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 426. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 427. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 428. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 429. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 430. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [4]
 431. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 432. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 433. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 434. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 435. J. T. Ryt. [4]
 436. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 437. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 438. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 439. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 440. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 441. Golański, Jerzy [4]
 442. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 443. Gawęcki Witold (1911-1946) [4]
 444. Forbert, Leo (1880-1938) [4]
 445. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 446. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 447. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 448. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 449. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 450. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 451. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 452. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [4]
 453. Brochocki, B. Ryt. [4]
 454. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 455. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 456. Antykwarnia Warszawska [4]
 457. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [4]
 458. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 459. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 460. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 461. [brak] [3]
 462. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [3]
 463. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 464. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 465. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 466. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 467. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 468. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 469. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 470. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 471. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [3]
 472. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 473. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 474. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 475. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 476. Warszawski Lombard Miejski [3]
 477. Warnka, Jadwiga [3]
 478. W. C. Ryt. [3]
 479. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 480. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 481. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 482. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 483. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 484. Trzemeski, Edward (1843-1905) [3]
 485. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 486. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 487. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 488. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 489. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 490. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 491. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [3]
 492. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 493. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 494. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 495. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 496. Teatr Mały [3]
 497. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 498. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [3]
 499. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 500. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 501. Suligowski, Adolf (1849-1932) [3]
 502. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 503. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 504. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [3]
 505. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 506. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 507. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [3]
 508. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [3]
 509. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 510. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 511. Różański, M. Ryt. [3]
 512. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 513. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 514. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 515. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 516. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 517. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [3]
 518. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [3]
 519. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 520. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 521. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 522. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 523. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 524. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 525. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 526. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 527. Münchheimer, A[dam] (1861-1900). Fot. [3]
 528. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 529. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 530. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 531. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 532. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [3]
 533. Mieczkowski, Jan (1864-1919). Fot. [3]
 534. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 535. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 536. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 537. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 538. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 539. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 540. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 541. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 542. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 543. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 544. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 545. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 546. M.R. Ryt. [3]
 547. Liga Morska i Kolonialna [3]
 548. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 549. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [3]
 550. L. K. [3]
 551. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 552. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [3]
 553. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 554. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 555. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 556. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 557. Krynicki, M. Lit. [3]
 558. Krajewski. Ryt. [3]
 559. Koło Medyków S. U. W. [3]
 560. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 561. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [3]
 562. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 563. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [3]
 564. Koroniarz [3]
 565. Konrad. Fot. [3]
 566. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 567. Kohn, Alfred. Red. [3]
 568. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 569. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 570. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 571. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 572. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 573. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 574. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 575. Jezierski, Edmund (1881-1935) [3]
 576. Jaugey, Jean [3]
 577. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 578. J.Ł. Ryt. [3]
 579. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 580. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 581. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 582. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [3]
 583. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 584. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 585. Gorazdowski, E. [3]
 586. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 587. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 588. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 589. Gibs, Joe [3]
 590. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 591. E. N. Ryt. [3]
 592. Dąbrowski, Stanisław [3]
 593. Dyamentowski. Ryt. [3]
 594. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 595. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 596. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 597. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 598. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 599. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 600. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 601. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 602. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 603. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 604. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 605. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 606. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 607. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [3]
 608. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 609. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 610. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 611. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 612. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 613. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 614. Bauman, R. Lit. [3]
 615. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 616. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 617. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 618. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 619. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 620. A.P. [3]
 621. - [3]
 622. "Orion". Fot. [3]
 623. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 624. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 625. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 626. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 627. [Łosiowa, Emilia] [2]
 628. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 629. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 630. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 631. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 632. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 633. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 634. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 635. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 636. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 637. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 638. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 639. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 640. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 641. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 642. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 643. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 644. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 645. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 646. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 647. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 648. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [2]
 649. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 650. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 651. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 652. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 653. Wróblewski, K. [2]
 654. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 655. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 656. Wojskowy Instytut Geograficzny [2]
 657. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 658. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 659. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 660. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 661. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 662. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 663. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 664. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 665. Warnkówna, Jadwiga [2]
 666. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 667. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 668. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 669. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 670. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 671. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 672. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 673. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 674. Treter, Bohdan (1886-1945) [2]
 675. Treter Mieczysław (1883-1943) [2]
 676. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 677. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 678. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 679. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 680. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 681. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 682. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 683. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 684. Teatr na Chłodnej [2]
 685. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 686. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 687. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 688. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 689. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 690. Szymański, F. Ryt. [2]
 691. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 692. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 693. Sznage. Ryt. [2]
 694. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 695. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 696. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 697. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 698. Surowiecki, Karol [2]
 699. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 700. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 701. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 702. Straż Obywatelska. Komenda [2]
 703. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 704. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 705. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 706. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 707. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 708. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 709. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 710. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 711. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 712. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 713. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 714. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 715. Sosiński, J. Ryt. [2]
 716. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 717. Socha, Szczepan [2]
 718. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 719. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 720. Skornia-Roszij, Maria [2]
 721. Siekierski, Franciszek [2]
 722. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [2]
 723. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 724. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 725. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 726. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 727. Sedlaczek, Lech [2]
 728. Röber, F. H. Ryt. [2]
 729. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 730. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 731. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 732. Rumianek, Stanisław [2]
 733. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 734. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 735. Romanowska-Mazur, Bronisława (1926-2018) [2]
 736. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 737. Rober, F. H. Ryt. [2]
 738. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 739. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [2]
 740. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 741. Rada Regencyjna [2]
 742. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 743. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [2]
 744. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 745. Przyałgowski, Ignacy [2]
 746. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 747. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [2]
 748. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [2]
 749. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 750. Polska Macierz Szkolna [2]
 751. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 752. Plewczyński, F. [2]
 753. Pistyner, M. [2]
 754. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 755. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 756. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 757. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 758. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 759. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 760. Olzacki, Sławomir. Fot. [2]
 761. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 762. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 763. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 764. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 765. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 766. N[icz], E. Ryt. [2]
 767. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 768. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 769. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 770. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 771. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 772. Myślińska, Grażyna. Fot. [2]
 773. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 774. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 775. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 776. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 777. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 778. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 779. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 780. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 781. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 782. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 783. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 784. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [2]
 785. Mieczkowski, Jan (1864-1910). Fot. [2]
 786. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 787. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 788. Mehoffer, Józef (1869-1946) [2]
 789. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 790. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 791. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 792. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 793. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 794. Malewicz, Jadwiga [2]
 795. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 796. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 797. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 798. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 799. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [2]
 800. M[alinowski], A[leksander] (1855-1917). Ryt. [2]
 801. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 802. M. K. Ryt. [2]
 803. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 804. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 805. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 806. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 807. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 808. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 809. Kępkowska, Bogusława Bożena [2]
 810. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 811. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 812. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 813. Kubełka, Ignacy [2]
 814. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 815. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 816. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 817. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 818. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 819. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 820. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 821. Kostka, J. [2]
 822. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 823. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 824. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 825. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 826. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 827. Komar, Józef [2]
 828. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 829. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 830. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 831. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 832. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 833. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 834. Karoli & Pusch [2]
 835. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 836. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 837. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 838. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 839. KK. Ryt. [2]
 840. K.W. Ryt. [2]
 841. K.N. Ryt. [2]
 842. K.M. Ryt. [2]
 843. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 844. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 845. Jezierski, J. Ryt. [2]
 846. Jaworski, Józef (1859-1920) [2]
 847. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 848. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 849. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 850. J.K. Ryt. [2]
 851. J. Ł. [2]
 852. Instytut Spraw Społecznych [2]
 853. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 854. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 855. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 856. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 857. Hähle, G. Ryt. [2]
 858. Hulewicz, Wł. Fot. [2]
 859. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 860. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 861. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 862. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 863. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 864. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [2]
 865. Grodzicki, Józef (1854-1939) [2]
 866. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 867. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 868. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 869. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 870. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [2]
 871. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 872. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 873. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [2]
 874. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [2]
 875. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 876. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 877. Galle, Henryk (1872-1948) [2]
 878. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [2]
 879. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 880. Frick, L. [2]
 881. Frankiewicz [2]
 882. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 883. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 884. Elkana, J. M. [2]
 885. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 886. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 887. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 888. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 889. Dworzak, Ludwik. Rys. [2]
 890. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 891. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 892. Dowództwo 6 Armii [2]
 893. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 894. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 895. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 896. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 897. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 898. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 899. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 900. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 901. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 902. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [2]
 903. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 904. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 905. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 906. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 907. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 908. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [2]
 909. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 910. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 911. Bykowski, Leon [2]
 912. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 913. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 914. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 915. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 916. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 917. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 918. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 919. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 920. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 921. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 922. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 923. Bielecki, C. [2]
 924. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 925. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [2]
 926. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 927. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 928. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 929. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 930. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 931. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 932. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [2]
 933. Barski, Ireneusz [2]
 934. Baronowa X.Y.Z. [2]
 935. Banner, M. Red. [2]
 936. Automobilklub Warszawski [2]
 937. Atelier Rembrandt [2]
 938. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 939. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 940. A.T.T. [2]
 941. A...... Z....li [2]
 942. A. K. Ryt. [2]
 943. "Młoda Sztuka" [2]
 944. Żółtowski, A. [1]
 945. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 946. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 947. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 948. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 949. Żelaznowski, Andrzej [1]
 950. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 951. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 952. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 953. Štejman, S. A. [1]
 954. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 955. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [1]
 956. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 957. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 958. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 959. Śmigielska, Józefa [1]
 960. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 961. Śliwiński, Jan [1]
 962. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 963. Łączkowski Ludwik [1]
 964. Łączkowska Felicja [1]
 965. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 966. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 967. Łukaszczyk, Elżbieta [1]
 968. Łukasz Dobrzański (1864-1909) [1]
 969. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 970. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 971. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 972. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 973. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 974. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 975. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 976. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 977. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 978. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 979. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 980. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 981. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 982. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 983. sygn. Camel? [1]
 984. par Ketterer [1]
 985. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 986. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 987. il [1]
 988. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 989. [s.n.] [1]
 990. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 991. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 992. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 993. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 994. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 995. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 996. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 997. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 998. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 999. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 1000. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 1001. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 1002. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 1003. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 1004. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 1005. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 1006. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 1007. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 1008. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 1009. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 1010. [Quirini, Edward] [1]
 1011. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 1012. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 1013. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 1014. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 1015. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 1016. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 1017. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 1018. [Portret Władysława Niegolewskiego] [1]
 1019. [Portret Gustawa Fritsche] [1]
 1020. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [1]
 1021. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 1022. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 1023. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 1024. [Omm, Peter] [1]
 1025. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 1026. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 1027. [Mielnicki]. Fot. [1]
 1028. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 1029. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 1030. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 1031. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 1032. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 1033. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 1034. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 1035. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 1036. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 1037. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 1038. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 1039. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 1040. [Grabiec (?-?)] [1]
 1041. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 1042. [Franck] [1]
 1043. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 1044. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 1045. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 1046. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 1047. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 1048. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 1049. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 1050. [Bielski, Szymon] [1]
 1051. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 1052. Związek b. Ochotników Armii Polskiej [1]
 1053. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 1054. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 1055. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 1056. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1057. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 1058. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 1059. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 1060. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 1061. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 1062. Związek Strzelecki [1]
 1063. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 1064. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 1065. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 1066. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 1067. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 1068. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 1069. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 1070. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 1071. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 1072. Związek Miast Polskich [1]
 1073. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 1074. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 1075. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 1076. Związek Katolicki [1]
 1077. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1078. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 1079. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 1080. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 1081. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [1]
 1082. Zumpe, Edmund [1]
 1083. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 1084. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 1085. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 1086. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 1087. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 1088. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 1089. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 1090. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 1091. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 1092. Ziegler & Droste [1]
 1093. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 1094. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 1095. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 1096. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 1097. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 1098. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 1099. Zbyszewski [1]
 1100. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 1101. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1102. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 1103. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 1104. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 1105. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 1106. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 1107. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 1108. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1109. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1110. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1111. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 1112. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1113. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1114. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1115. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1116. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1117. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1118. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1119. Zalewska, Dorota. Opr. [1]
 1120. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1121. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1122. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1123. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1124. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1125. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1126. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1127. Zakład Fotograficzny "Sigismond & Co." (Warszawa) [1]
 1128. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1129. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1130. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1131. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1132. Zając, Jerzy [1]
 1133. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1134. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1135. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1136. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1137. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1138. X. Y. Z. [1]
 1139. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1140. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1141. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1142. Węgrzecki, S. [1]
 1143. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1144. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1145. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1146. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1147. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1148. Wójcicki, Jerzy [1]
 1149. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1150. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1151. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1152. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1153. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1154. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1155. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1156. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1157. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1158. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1159. Wyroba, Stefan [1]
 1160. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1161. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1162. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1163. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [1]
 1164. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1165. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [1]
 1166. Wretowski, Paweł [1]
 1167. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1168. Wołowska, Zofia (1867-1932) [1]
 1169. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1170. Wołek, Adam [1]
 1171. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1172. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1173. Wojnarowicz Weseła [1]
 1174. Wojewódzki, Władysław [1]
 1175. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1176. Wohlfahrt, A. [1]
 1177. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1178. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1179. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1180. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1181. Wiśniewski, Wojciech et al. [1]
 1182. Wiśniewski, Marceli [1]
 1183. Wizimirska, Barbara [1]
 1184. Witos, Wincenty (1874-1945) [1]
 1185. Witkowski, Wincenty [1]
 1186. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1187. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1188. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1189. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1190. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1191. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1192. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1193. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1194. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1195. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1196. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1197. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1198. Wilczek, Feliks [1]
 1199. Wilanowski, Cezary [1]
 1200. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1201. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1202. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1203. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1204. Wierciński, K. [1]
 1205. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1206. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1207. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1208. Whiting, A. [1]
 1209. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1210. Wesoły Wujaszek [1]
 1211. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1212. Welbel, Stefan. [1]
 1213. Weintraub, Jan [1]
 1214. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1215. Weinberg P. [1]
 1216. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1217. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1218. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1219. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1220. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1221. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1222. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1223. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1224. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1225. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1226. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1227. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1228. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1229. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1230. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1231. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1232. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1233. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1234. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1235. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1236. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1237. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1238. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1239. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1240. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1241. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1242. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1243. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1244. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1245. Wano, K. [1]
 1246. Wanda Z. Ryt. [1]
 1247. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1248. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1249. Walicki, Michał (1904-1966). [1]
 1250. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1251. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1252. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1253. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1254. Walaszczak, Piotr [1]
 1255. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1256. Wahrendorff, O. [1]
 1257. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1258. WBPBO [1]
 1259. W.Z. Ryt. [1]
 1260. W.K. Ryt. [1]
 1261. W. M. K. [1]
 1262. W. K. Ryt. [1]
 1263. W. K. [1]
 1264. W. B. Ryt. [1]
 1265. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1266. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1267. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1268. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1269. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1270. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1271. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1272. Vezenberg, Vil'gel'm (1839-1880) [1]
 1273. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1274. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1275. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1276. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1277. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1278. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1279. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1280. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1281. Urząd Miasta Legionowo [1]
 1282. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1283. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1284. Urbanowicz, Szymon [1]
 1285. Uniwersytet Warszawski [1]
 1286. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1287. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1288. Uhry, M. [1]
 1289. Typiak, Piotr [1]
 1290. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1291. Twardzicki, Walerian ; Warszawa, Nowy Świat 46 [1]
 1292. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1293. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1294. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1295. Tschopp, P. [1]
 1296. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1297. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1298. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1299. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1300. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1301. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1302. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1303. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1304. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1305. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1306. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1307. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1308. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1309. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1310. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1311. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1312. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1313. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1314. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1315. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1316. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1317. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1318. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1319. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1320. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1321. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1322. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1323. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1324. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1325. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1326. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1327. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1328. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1329. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1330. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1331. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1332. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1333. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1334. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1335. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1336. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1337. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1338. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1339. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1340. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1341. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1342. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1343. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1344. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1345. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1346. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1347. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1348. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1349. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1350. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1351. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1352. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1353. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1354. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1355. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1356. Tor, Stanisław [1]
 1357. Tonioli, D. [1]
 1358. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1359. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [1]
 1360. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1361. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1362. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1363. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1364. Tirling, Zygmunt [1]
 1365. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1366. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1367. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1368. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1369. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1370. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1371. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 1372. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1373. Teatr Nowości [1]
 1374. Teatr Nowa Komedia [1]
 1375. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1376. Teatr Malickiej [1]
 1377. Teatr Kameralny [1]
 1378. Teatr Aktora [1]
 1379. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1380. Taubert. Ryt. [1]
 1381. Taube, Gustaw jr [1]
 1382. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1383. Tarnacki, Józef. [1]
 1384. Tarnacki, Józef [1]
 1385. Tarczyński, Władysław [1]
 1386. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1387. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1388. T.B. [1]
 1389. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1390. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1391. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1392. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1393. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1394. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1395. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1396. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1397. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1398. Szymkiewicz, Józef [1]
 1399. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [1]
 1400. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1401. Szymański, Ludwik [1]
 1402. Szymański, F. [1]
 1403. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1404. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1405. Szydłowska, Grażyna [1]
 1406. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1407. Szwankowska, Hanna [1]
 1408. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1409. Szulc, Tadeusz [1]
 1410. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1411. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1412. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1413. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1414. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1415. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1416. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1417. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1418. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1419. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1420. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1421. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1422. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1423. Szczęsny-Kowarski, Felicjan (1890-1948) [1]
 1424. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1425. Szczepański, Sebastian [1]
 1426. Szczepański, Grzegorz [1]
 1427. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1428. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1429. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1430. Syrewicz, Xawery [1]
 1431. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1432. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1433. Sykulski, Z. [1]
 1434. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1435. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1436. Suszczyński, Jan [1]
 1437. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1438. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1439. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1440. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1441. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1442. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1443. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1444. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1445. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1446. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1447. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1448. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1449. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1450. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1451. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1452. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1453. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1454. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1455. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1456. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1457. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1458. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1459. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1460. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1461. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1462. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1463. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1464. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1465. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1466. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1467. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1468. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1469. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1470. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1471. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1472. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1473. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1474. Steiman, S. [1]
 1475. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1476. Stecher, August (?-?) [1]
 1477. Stawiński. Ryt. [1]
 1478. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1479. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1480. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1481. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1482. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1483. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1484. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1485. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1486. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1487. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1488. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1489. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1490. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1491. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1492. Sosnkowski, Józef [1]
 1493. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1494. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1495. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1496. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1497. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1498. Snopek, Kazimierz [1]
 1499. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1500. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1501. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1502. Slovolitnâ O. I. Leman [1]
 1503. Slaski, S. Ryt. [1]
 1504. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1505. Skrzyński, Hubert. Tł. [1]
 1506. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1507. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1508. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1509. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1510. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1511. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1512. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1513. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1514. Siemieński, Lucjan [1]
 1515. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [1]
 1516. Siegrist, Piotr [1]
 1517. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1518. Siczyński, Walery [1]
 1519. Sewer [1]
 1520. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1521. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1522. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1523. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1524. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1525. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1526. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1527. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1528. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1529. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1530. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1531. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1532. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1533. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1534. Sawiński, F. M. [1]
 1535. Sawiczewski, S. [1]
 1536. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1537. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1538. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1539. Samselski, Marek. Red. [1]
 1540. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1541. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1542. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1543. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1544. Salinger, Zygmunt [1]
 1545. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1546. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1547. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1548. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1549. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1550. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [1]
 1551. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1552. Sachowa, Zofia [1]
 1553. S. J. Ryt. [1]
 1554. S. E. [1]
 1555. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1556. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1557. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1558. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1559. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [1]
 1560. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1561. Rybicki, Anastazy [1]
 1562. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1563. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [1]
 1564. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1565. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1566. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1567. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1568. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1569. Rudnicka, Monika [1]
 1570. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1571. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1572. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1573. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1574. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1575. Ross, Rita (1935- ). [1]
 1576. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1577. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1578. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1579. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1580. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1581. Rokosz, Wacław. Fot. [1]
 1582. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1583. Roeber. H. Ryt. [1]
 1584. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1585. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1586. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1587. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1588. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1589. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1590. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1591. Robert Gawkowski (1962- ) [1]
 1592. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1593. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1594. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1595. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1596. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1597. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1598. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1599. Rembiel, St. [1]
 1600. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1601. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1602. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1603. Reiss, N. [1]
 1604. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1605. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1606. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [1]
 1607. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1608. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1609. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1610. Raudny, Wacław [1]
 1611. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1612. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1613. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1614. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1615. Radzimiński, Bronisław [1]
 1616. Radwan, August [1]
 1617. Radoszewska, A. J. [1]
 1618. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1619. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1620. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1621. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1622. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1623. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1624. R. P. [1]
 1625. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1626. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1627. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1628. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1629. Péreyra, Charles [1]
 1630. Pécaut, Elie [1]
 1631. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1632. Pyka, Henryk [1]
 1633. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [1]
 1634. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1635. Pusch, Alois Maria de [1]
 1636. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1637. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [1]
 1638. Puc, B[ronisław] [1]
 1639. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1640. Prószyński, Tadeusz (1873- 1948) [1]
 1641. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1642. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1643. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1644. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1645. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1646. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1647. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1648. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1649. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1650. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1651. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1652. Prochaska, Anna [1]
 1653. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1654. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1655. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1656. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1657. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1658. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1659. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1660. Posttallé [1]
 1661. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1662. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1663. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1664. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1665. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1666. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1667. Popielewski [1]
 1668. Pomian, E. [1]
 1669. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1670. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1671. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1672. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1673. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1674. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1675. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1676. Polski Związek Nauczycielski [1]
 1677. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1678. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1679. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1680. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1681. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1682. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1683. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1684. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1685. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1686. Pokorny. Ryt. [1]
 1687. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1688. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1689. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1690. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1691. Podwiński, Stanisław [1]
 1692. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1693. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1694. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1695. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1696. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1697. Plater, Karol [1]
 1698. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1699. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1700. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1701. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 1702. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 1703. Piotrowski, Andrzej [1]
 1704. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1705. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1706. Piotrowska, Barbara (1935- ) [1]
 1707. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1708. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1709. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1710. Pilich, Michał [1]
 1711. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1712. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1713. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1714. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1715. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1716. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1717. Piekacz, J. Fot. [1]
 1718. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1719. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1720. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1721. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1722. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1723. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1724. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1725. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1726. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1727. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1728. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1729. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1730. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1731. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1732. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1733. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1734. Pawłowski, Kalixt [1]
 1735. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1736. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1737. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1738. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1739. Pawe, L. [1]
 1740. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1741. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1742. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1743. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1744. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1745. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1746. Paprocki, Bartosz [1]
 1747. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1748. Pallach, A. Ryt. [1]
 1749. Paczóski, Julian [1]
 1750. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1751. P. D. Ryt. [1]
 1752. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1753. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1754. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1755. Ostas, Marek [1]
 1756. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1757. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1758. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1759. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1760. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1761. Orzeszkowa Eliza (1841-1910) [1]
 1762. Orthwein, Ludwik [1]
 1763. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1764. Organizacja Wyznania Mojżeszowego w Królestwie i na Kresach Wschodnich [1]
 1765. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1766. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1767. Oranowski, Wacław [1]
 1768. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1769. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1770. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1771. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1772. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1773. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1774. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1775. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1776. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1777. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1778. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1779. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1780. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1781. Oddziały Armii Ochotniczej Małopolskiej [1]
 1782. Ochotniczy Komitet Wojenno-Przemysłowy [1]
 1783. Obuchowicz, Henryk [1]
 1784. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1785. O liść dębu [1]
 1786. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1787. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1788. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1789. Nowakowski, Bogdan [1]
 1790. Nowacki, Łukasz [1]
 1791. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1792. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1793. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1794. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1795. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1796. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1797. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1798. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1799. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1800. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1801. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1802. Niecz, K.,fot. [1]
 1803. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1804. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1805. Nemo {pseud.] [1]
 1806. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1807. Nałęcz, Edward [1]
 1808. Naumann, Karl [1]
 1809. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1810. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1811. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1812. Napieralski, Mateusz [1]
 1813. Naoczny świadek [1]
 1814. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1815. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1816. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1817. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1818. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1819. Mękicki Rudolf (1887-1942) [1]
 1820. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1821. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1822. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1823. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1824. Myszkowska, Justyna [1]
 1825. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1826. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1827. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1828. Muzeum Warszawy [1]
 1829. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1830. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1831. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1832. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1833. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 1834. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1835. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1836. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1837. Mróz, Agnieszka [1]
 1838. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1839. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1840. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1841. Motas, Maciej [1]
 1842. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1843. Mosz, Barbara [1]
 1844. Morżkowska, Antonina [1]
 1845. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1846. Mordasewicz, Kazimierz (1859-1923) [1]
 1847. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1848. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1849. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1850. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1851. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1852. Montabone (Firenze) [1]
 1853. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1854. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1855. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1856. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1857. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [1]
 1858. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1859. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1860. Miłkowski, Stanisław [1]
 1861. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1862. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1863. Missler, B. T. [1]
 1864. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 1865. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1866. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1867. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1868. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1869. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1870. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1871. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1872. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1873. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1874. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1875. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1876. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1877. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1878. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1879. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1880. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1881. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1882. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1883. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1884. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 1885. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1886. Mickiewicz, Izadora [1]
 1887. Mickiewicz, Dominik [1]
 1888. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1889. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1890. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1891. Michalski, S. Ryt. [1]
 1892. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1893. Mendewski, Stanisław [1]
 1894. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1895. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1896. Meisser [1]
 1897. Medeksza, Antoni [1]
 1898. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1899. Małkowska, Grażyna [1]
 1900. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1901. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1902. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1903. Maël, Pierr. [1]
 1904. Mazur, Dawid (?-1916) [1]
 1905. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1906. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1907. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1908. Max, Józef (?-?) [1]
 1909. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1910. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1911. Matrzak, Jerzy [1]
 1912. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1913. Marx, Emil (?-?) [1]
 1914. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1915. Marois, Blanche [1]
 1916. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 1917. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1918. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1919. Marczewski, Lucjan (1879-1935). Aut. wzoru [1]
 1920. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1921. Marcinkowski, Piotr [1]
 1922. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1923. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1924. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1925. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1926. Makowski, Marek [1]
 1927. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1928. Makomaski, Edmund [1]
 1929. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1930. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1931. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1932. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1933. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1934. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1935. Mahomet II [1]
 1936. Magnus, Wiktor [1]
 1937. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1938. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1939. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1940. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1941. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1942. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1943. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1944. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1945. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1946. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1947. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1948. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1949. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1950. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1951. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1952. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1953. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1954. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1955. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1956. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1957. Macewicz, B[ronisława] (1872-1924) Ryt. [1]
 1958. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1959. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1960. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1961. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1962. MJK [1]
 1963. M.K. Ryt. [1]
 1964. M. A. Ryt [1]
 1965. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1966. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1967. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1968. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1969. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1970. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 1971. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1972. Lubelski Komitet Robotniczy Obrony Kraju [1]
 1973. Lozano, Vicente [1]
 1974. Loth, August (1869-1944) [1]
 1975. Lorentz, Ludwik (1869-1930) [1]
 1976. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1977. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1978. Loos, Vincent Angelo [1]
 1979. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1980. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1981. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1982. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1983. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1984. Lisicki, Roman [1]
 1985. Lisiak, Elżbieta [1]
 1986. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1987. Lipińska, Elżbieta. [1]
 1988. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1989. Lilpop, Marian [1]
 1990. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1991. Ligber. Szty. [1]
 1992. Ligber, F. Szty. [1]
 1993. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1994. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1995. Liciński Hipolit [1]
 1996. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1997. Leśniewska, B. [1]
 1998. Leybowicz, Hirsz (1700-1770) [1]
 1999. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 2000. Lewski , I. [1]
 2001. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 2002. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [1]
 2003. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 2004. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 2005. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 2006. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 2007. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 2008. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 2009. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 2010. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [1]
 2011. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 2012. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 2013. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 2014. Leschik, Konrad [1]
 2015. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 2016. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 2017. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 2018. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 2019. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 2020. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 2021. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 2022. Lefebvre, Casimir [1]
 2023. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 2024. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 2025. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 2026. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 2027. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 2028. Lazzerini, Gustavo [1]
 2029. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 2030. Latoszek, Jacek [1]
 2031. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 2032. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 2033. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 2034. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 2035. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 2036. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 2037. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 2038. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 2039. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 2040. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 2041. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 2042. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 2043. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 2044. Kűbler. Ryt. [1]
 2045. Kűbler, H. Ryt. [1]
 2046. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 2047. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 2048. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 2049. Kühn-Cichocka, Anna. [1]
 2050. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 2051. Kübler, Ryt. [1]
 2052. Kóźmiński, T. B. [1]
 2053. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 2054. Kwasiborski, Jerzy [1]
 2055. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 2056. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 2057. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 2058. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 2059. Kunke, Emil (1896-1943) [1]
 2060. Kumidor, Zbigniew [1]
 2061. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 2062. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 2063. Kuczyński [1]
 2064. Kucz, M. Ryt. [1]
 2065. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 2066. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 2067. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 2068. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 2069. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 2070. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2071. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 2072. Krzyżanowska, Celina [1]
 2073. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 2074. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 2075. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 2076. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 2077. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 2078. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 2079. Krywoszejew, Maciej [1]
 2080. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 2081. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 2082. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 2083. Krudowski, Józef [1]
 2084. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 2085. Krotulski, I [1]
 2086. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 2087. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 2088. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 2089. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 2090. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 2091. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 2092. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 2093. Krasuski, Stefan [1]
 2094. Krasowska Helena [1]
 2095. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 2096. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 2097. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 2098. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 2099. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 2100. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 2101. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 2102. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 2103. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 2104. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 2105. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 2106. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [1]
 2107. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [1]
 2108. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 2109. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 2110. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 2111. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 2112. Kozłowski. Ryt. [1]
 2113. Kozłowski, Jan J. [1]
 2114. Kozyra, Anna [1]
 2115. Kozicki, Marek [1]
 2116. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 2117. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 2118. Kownacki, A. Ryt. [1]
 2119. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 2120. Kowalewski, T. [1]
 2121. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 2122. Kowala, G. [1]
 2123. Kotuliński, Andrzej [1]
 2124. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 2125. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 2126. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 2127. Kossakowska, Wanda [1]
 2128. Kossak, Juliusz (1824-1899) [1]
 2129. Kossak Wojciech (1856-1942) [1]
 2130. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 2131. Koschmider, Edmund [1]
 2132. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 2133. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 2134. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 2135. Koriot, Józef (1785-1855) [1]
 2136. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 2137. Korczak, Janusz (1878?-1942) [1]
 2138. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 2139. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 2140. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 2141. Konstanty. Fot. [1]
 2142. Konopnicki, Jan [1]
 2143. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 2144. Koniński, Kazimierz [1]
 2145. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 2146. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 2147. Kondracki, W. Fot. [1]
 2148. Kondor, Ernst. [1]
 2149. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 2150. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 2151. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 2152. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 2153. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2154. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 2155. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 2156. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 2157. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 2158. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 2159. Komitet Budowy Pomników [1]
 2160. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 2161. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2162. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 2163. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 2164. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2165. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 2166. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 2167. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 2168. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 2169. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2170. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 2171. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 2172. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 2173. Kolasa, Joanna. [1]
 2174. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2175. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2176. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2177. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2178. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2179. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2180. Klimowicz, Ignacy [1]
 2181. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2182. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2183. Klein, W. Ryt. [1]
 2184. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2185. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [1]
 2186. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2187. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2188. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2189. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2190. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2191. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2192. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2193. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 2194. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2195. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2196. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2197. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2198. Kautecki, Antoni. [1]
 2199. Kautecki, Antoni [1]
 2200. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2201. Kasterska, Maria [1]
 2202. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2203. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2204. Kasiewicz, Alfred [1]
 2205. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2206. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2207. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2208. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [1]
 2209. Karoli, W. [1]
 2210. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [1]
 2211. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2212. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2213. Kapuscinski, Petr [1]
 2214. Kapliński, Julian [1]
 2215. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2216. Kapituła Odznaki [1]
 2217. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2218. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2219. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2220. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2221. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2222. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2223. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2224. Kaliszewski, L. [1]
 2225. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2226. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2227. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2228. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2229. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2230. Kaczyński, Witold [1]
 2231. Kaczmarski, S. [1]
 2232. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2233. K.P. [1]
 2234. K. Z. Ryt. [1]
 2235. K. Ryt. [1]
 2236. K. M. Ryt. [1]
 2237. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2238. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2239. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2240. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2241. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2242. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2243. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2244. Jotes [1]
 2245. Jonzeck, Waldemar [1]
 2246. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2247. Jode Gerard de (1509-1591) [1]
 2248. Jeżowski, M [1]
 2249. Jezierski, J. [1]
 2250. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2251. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2252. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [1]
 2253. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2254. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2255. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2256. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2257. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2258. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2259. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2260. Jarosz, Rafał [1]
 2261. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2262. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2263. Janusz [1]
 2264. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2265. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2266. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2267. Jankowski, Józef [1]
 2268. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2269. Janiszewski, Anatoliusz. [1]
 2270. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2271. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2272. Janczewski, S. Red. [1]
 2273. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2274. Jan Lemański (1866-1933) [1]
 2275. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2276. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2277. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2278. Jakobi, Zygmunt [1]
 2279. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2280. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2281. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2282. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2283. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2284. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2285. Jackowski, Aleksander [1]
 2286. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2287. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2288. J.M. (Józef Mehoffer??) [1]
 2289. J.J, Ryt. [1]
 2290. J. Z. [1]
 2291. J. S. Ryt. [1]
 2292. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2293. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2294. J. J. Ryt. [1]
 2295. Izert, Julian fot. [1]
 2296. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2297. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2298. Issakowitch, S.S. [1]
 2299. Iringh, Mirosław [1]
 2300. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2301. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2302. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2303. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2304. Instytut Reduty [1]
 2305. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2306. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2307. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2308. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2309. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2310. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2311. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2312. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2313. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2314. Hyodo, Nagao [1]
 2315. Huzarski, Jerzy [1]
 2316. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2317. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2318. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2319. Horoch, Jan [1]
 2320. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2321. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2322. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2323. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2324. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2325. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2326. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2327. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2328. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2329. Hervé (1825-1892) [1]
 2330. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2331. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2332. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2333. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2334. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2335. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2336. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2337. Hellmann, Jan [1]
 2338. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2339. Heck, Walerian [1]
 2340. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2341. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2342. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2343. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2344. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2345. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2346. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2347. Haehle. Ryt. [1]
 2348. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2349. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2350. Głębicka, Jolanta et al. [1]
 2351. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2352. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2353. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2354. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2355. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [1]
 2356. Główny Urząd Miar [1]
 2357. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2358. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2359. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [1]
 2360. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2361. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2362. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2363. Górska, Maria. Red. [1]
 2364. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2365. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2366. Gurniak, H. Rys. [1]
 2367. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2368. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2369. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2370. Grynfeld, Bronisława [1]
 2371. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2372. Grupa Legionistów [1]
 2373. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2374. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2375. Groszkowski Teodor (1863-1930) [1]
 2376. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2377. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2378. Grodzicki, Józef (1854-1939). [1]
 2379. Grimm., A. Ryt. [1]
 2380. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2381. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2382. Grajnert, Józef [1]
 2383. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2384. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2385. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2386. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2387. Gołębiewska, Wanda. [1]
 2388. Gołębiewska, Wanda [1]
 2389. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2390. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2391. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2392. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2393. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2394. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2395. Gorski, Konstanty (1868-1934) [1]
 2396. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2397. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2398. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2399. Gola, A. (muzyka) [1]
 2400. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2401. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2402. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2403. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2404. Gnatkowski, Adam [1]
 2405. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [1]
 2406. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2407. Giraud, Paul [1]
 2408. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2409. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2410. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2411. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2412. Giller, Honorata [1]
 2413. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2414. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2415. Gierczyńska, Joanna [1]
 2416. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2417. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2418. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2419. Gebhard, podporucznik [1]
 2420. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2421. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2422. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2423. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2424. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2425. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2426. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2427. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2428. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [1]
 2429. Gajewski, Kazimierz słowa [1]
 2430. Gajewski, Jan kompozycja [1]
 2431. Gajewski, Adrian [1]
 2432. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2433. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2434. G.S. Ryt. [1]
 2435. G.R. Ryt. [1]
 2436. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2437. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2438. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2439. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2440. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2441. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2442. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2443. Frimmel Theodor von (1853-1928) [1]
 2444. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2445. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2446. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2447. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2448. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2449. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2450. Fišman, Monahim Zevelev [1]
 2451. Fiszer, Carolina [1]
 2452. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2453. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2454. Filipiak, Grzegorz [1]
 2455. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2456. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2457. Field, John (1782-1837) [1]
 2458. Fiedler. Ryt. [1]
 2459. Feuerstein Władysław [1]
 2460. Feldman, J. [1]
 2461. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2462. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [1]
 2463. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2464. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2465. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2466. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2467. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2468. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2469. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2470. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2471. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [1]
 2472. Fabiszewski, M. [1]
 2473. F. K. Ryt. [1]
 2474. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2475. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2476. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2477. Erhard, Carl [1]
 2478. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2479. Engel, A. [1]
 2480. Emer, Lucjan [1]
 2481. Elsa Thon (1923- ). [1]
 2482. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2483. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2484. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2485. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2486. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2487. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2488. Egloff, Jerzy [1]
 2489. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2490. Edgeworth, Maria [1]
 2491. E. S. [1]
 2492. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2493. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2494. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2495. Dénoix, Victorin [1]
 2496. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2497. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2498. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2499. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [1]
 2500. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [1]
 2501. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2502. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2503. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2504. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2505. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2506. Dudek, Edyta et al. [1]
 2507. Duchnowski, Zygmunt (1925- ) [1]
 2508. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2509. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2510. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2511. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2512. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2513. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2514. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2515. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2516. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2517. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2518. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [1]
 2519. Droste [1]
 2520. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2521. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2522. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2523. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2524. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2525. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2526. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2527. Dowództwo 1 Dywizji Legionów [1]
 2528. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2529. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2530. Dom ks. Boduena [1]
 2531. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2532. Dobrski, Konrad [1]
 2533. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2534. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2535. Dobrowolska, Danuta. [1]
 2536. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2537. Diemann, Max (czynny 1861-1863) [1]
 2538. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2539. Di Donato, Carlo [1]
 2540. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2541. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2542. Derengowski, Jan [1]
 2543. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2544. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2545. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2546. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2547. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2548. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2549. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2550. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2551. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2552. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2553. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2554. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2555. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2556. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2557. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2558. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2559. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2560. Dembiński, Czesław [1]
 2561. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2562. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2563. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2564. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2565. Dawidowa, Helena [1]
 2566. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2567. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2568. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2569. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2570. Datka, Czesław (1905-1951) [1]
 2571. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2572. Danya, Piotr [1]
 2573. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2574. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2575. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2576. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2577. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2578. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2579. Dalla Casa, Louis [1]
 2580. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2581. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2582. Czułek, Dariusz et al. [1]
 2583. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2584. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2585. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2586. Czerwiński, Franciszek [1]
 2587. Czerniawski, Jan [1]
 2588. Czermański, Zdzisław [1]
 2589. Czermak, Grażyna [1]
 2590. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2591. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2592. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2593. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2594. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2595. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2596. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2597. Czaki, Klementyna [1]
 2598. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2599. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2600. Czajewski Wiktor [1]
 2601. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2602. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2603. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2604. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [1]
 2605. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2606. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2607. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2608. Cirina, J. A. [1]
 2609. Cikanek, Ferdinand [1]
 2610. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2611. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2612. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2613. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2614. Cichocki, Ks. [1]
 2615. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2616. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2617. Chrząszczewska , Jadwiga (1870 -1935) [1]
 2618. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2619. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2620. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2621. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2622. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2623. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2624. Chodecki, Władysław [1]
 2625. Chmielewski, Ignacy [1]
 2626. Chmielewska, Halina [1]
 2627. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2628. Charszewski, Ignacy [1]
 2629. Charchillac, Berthet de [1]
 2630. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2631. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2632. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2633. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2634. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2635. Centkiewiczowa, Alina (1907-1993) [1]
 2636. Centkiewicz, Czesław Jacek (1904-1996) [1]
 2637. Centanarowiczówna, Janina [1]
 2638. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2639. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2640. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2641. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2642. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2643. C.K. ryt. [1]
 2644. Błaszczak, Fr. [1]
 2645. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2646. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2647. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2648. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2649. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2650. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2651. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2652. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2653. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2654. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2655. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2656. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2657. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2658. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2659. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2660. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2661. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2662. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2663. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2664. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2665. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2666. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2667. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2668. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2669. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2670. Brauman, Władysław [1]
 2671. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2672. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2673. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2674. Bouleau, H. de. [1]
 2675. Borucki, Juliusz [1]
 2676. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2677. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2678. Borkowski, K. Fot. [1]
 2679. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2680. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2681. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2682. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2683. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2684. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2685. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2686. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2687. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2688. Bojarska, Stefanja [1]
 2689. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2690. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2691. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2692. Bogacki, S. Fot. [1]
 2693. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [1]
 2694. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2695. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2696. Bockhann, F. [1]
 2697. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2698. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2699. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2700. Bobiński, Antoni [1]
 2701. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2702. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2703. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2704. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2705. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2706. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2707. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [1]
 2708. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [1]
 2709. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2710. Bio [pseud.] [1]
 2711. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2712. Bień, Alicja. [1]
 2713. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2714. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2715. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2716. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2717. Bielicka, Eugenia [1]
 2718. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2719. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2720. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2721. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2722. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2723. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2724. Biblioteka Narodowa [1]
 2725. Biblioteka Kórnicka [1]
 2726. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2727. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2728. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2729. Bianchi, Emilio [1]
 2730. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2731. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2732. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2733. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2734. Betcher, Jan C. [1]
 2735. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2736. Berman, I. Fot. [1]
 2737. Bergamasco, Charles (1830-1896) [1]
 2738. Benjamin Kornfeld [1]
 2739. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2740. Belotto, Bernardo zw. Canaletto (1721-1780) [1]
 2741. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2742. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2743. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2744. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2745. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2746. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2747. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2748. Baude, K. [1]
 2749. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2750. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2751. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2752. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2753. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2754. Barański, Andrzej [1]
 2755. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2756. Baracz, A. P. [1]
 2757. Bar, E. Ryt. [1]
 2758. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2759. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2760. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2761. Banasiak, Joanna. Red. [1]
 2762. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2763. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2764. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2765. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2766. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2767. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2768. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2769. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2770. Babiński, Wacław [1]
 2771. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2772. B.O. Ryt. [1]
 2773. B. B. Ryt. [1]
 2774. Aut. [1]
 2775. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2776. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2777. Arnold, E. J. [1]
 2778. Arnaud, Étienne [1]
 2779. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2780. Armia Krajowa [1]
 2781. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2782. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2783. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2784. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2785. Archibald, M. [1]
 2786. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2787. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [1]
 2788. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2789. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [1]
 2790. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2791. Aniela S. Ryt. [1]
 2792. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2793. Ambrich, Magdalena [1]
 2794. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2795. Amator [1]
 2796. Altadonna, Giambattista (1824-1890). [1]
 2797. Altadonna, Giambattista (1824-1890) [1]
 2798. Alkar [pseud.] [1]
 2799. Al. Pow. [1]
 2800. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2801. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2802. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2803. Adamska, Grażyna [1]
 2804. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2805. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2806. Achtel, Aleksandra [1]
 2807. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2808. A[ntoszewicz] [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [1]
 2809. AWU [1]
 2810. ADAM [1]
 2811. A.L. [1]
 2812. A. Z. [1]
 2813. A. W. Ryt. [1]
 2814. A. S. Ryt. [1]
 2815. A. Ryt. [1]
 2816. A. G. Ryt. [1]
 2817. A. C. Ryt. [1]
 2818. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2819. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2820. 100 lat. Otwock 1916-2016 [1]
 2821. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [141753]
 2. Ministerstwo Oświaty [78324]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [41458]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [31124]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [27975]
 6. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22858]
 7. Załęczny, Jolanta (1959- ) [20968]
 8. Prus, Bolesław (1847-1912) [20922]
 9. Kownacka, Maria (1894-1982) [18345]
 10. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [17603]
 11. Bobiński, Antoni [16850]
 12. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15577]
 13. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14284]
 14. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13548]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [13538]
 16. Arct, Michał (1840-1916) [13490]
 17. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [13322]
 18. Gawkowski, Robert (1962- ) [13063]
 19. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [12910]
 20. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [12702]
 21. Pocztowa Kasa Oszczędności [12690]
 22. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11953]
 23. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [11919]
 24. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [11903]
 25. Główny Urząd Statystyczny [11650]
 26. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [10837]
 27. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10585]
 28. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [10377]
 29. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [9766]
 30. Krajowe Biuro Statystyczne [9248]
 31. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8893]
 32. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [8783]
 33. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [8698]
 34. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8641]
 35. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7753]
 36. Röber, H. Ryt. [7670]
 37. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [7668]
 38. Winek, Włodzimierz (1956-) [7595]
 39. Urząd Statystyczny w Warszawie [7376]
 40. Verne, Jules (1828-1905) [7264]
 41. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [7024]
 42. Skwara, Marian (1946- ) [7019]
 43. Gmitruk, Janusz (1948- ) [6705]
 44. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6607]
 45. Szaciński, Mieczysław (?-?) [6594]
 46. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [6243]
 47. Magistrat m.st. Warszawy [6184]
 48. Lejko, Krystyna (1933- ) [5887]
 49. Maliszewski, Jerzy (?-?) [5477]
 50. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [5435]
 51. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [5261]
 52. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [5186]
 53. Osiński, Alojzy (1770-1842) [5083]
 54. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5066]
 55. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [5022]
 56. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4958]
 57. Egloff, Jerzy [4860]
 58. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4821]
 59. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [4819]
 60. Antykwarnia Warszawska [4762]
 61. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [4758]
 62. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [4468]
 63. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4446]
 64. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [4173]
 65. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [4142]
 66. Związek Patriotów Polskich [4097]
 67. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [4085]
 68. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [4056]
 69. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3960]
 70. Baracz, A. P. [3949]
 71. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [3908]
 72. Skarga, Piotr (1536-1612) [3865]
 73. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3767]
 74. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3742]
 75. Zieliński, Jarosław (1958- ) [3736]
 76. Brandel, Konrad (1838-1920) [3677]
 77. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3647]
 78. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3610]
 79. Kępkowska, Bogusława Bożena [3595]
 80. Muzeum Narodowe (Warszawa) [3501]
 81. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3438]
 82. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [3432]
 83. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [3422]
 84. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [3345]
 85. Frączek, Ireneusz (1969- ) [3333]
 86. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3289]
 87. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3276]
 88. Starzyński, Stefan (1893-1939) [3272]
 89. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [3253]
 90. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [3245]
 91. Kapuściński, Piotr [3210]
 92. Jode Gerard de (1509-1591) [3194]
 93. Popowski, S. [3186]
 94. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3185]
 95. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [3184]
 96. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [3161]
 97. Kneisel, August [3160]
 98. Estreicher, Karol (1827-1908) [3150]
 99. Jaugey, Jean [3147]
 100. Papierowski, Andrzej Jerzy [3010]
 101. Bezak, Paweł (1983- ) [2990]
 102. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2965]
 103. Dąbrowski, Stanisław [2947]
 104. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2945]
 105. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2926]
 106. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [2885]
 107. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2883]
 108. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [2811]
 109. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2790]
 110. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2742]
 111. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2697]
 112. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [2684]
 113. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2669]
 114. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2649]
 115. A. Z. [2639]
 116. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2635]
 117. Makowski, Marek [2606]
 118. Kohn, Alfred. Red. [2598]
 119. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2573]
 120. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2559]
 121. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2527]
 122. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2525]
 123. Kudyba, Wojciech (1965- ) [2512]
 124. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2490]
 125. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2462]
 126. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2410]
 127. Małecki, Antoni (1821-1913) [2340]
 128. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2331]
 129. Tretiak, Józef (1841-1923) [2318]
 130. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [2280]
 131. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [2275]
 132. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2266]
 133. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [2261]
 134. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2240]
 135. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [2232]
 136. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [2232]
 137. Domżalski, Jerzy [2199]
 138. Kwasiborski, Jerzy [2174]
 139. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [2128]
 140. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2124]
 141. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2124]
 142. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2119]
 143. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [2089]
 144. Beyer, Karol (1818-1877) [2069]
 145. P.B. Ryt. [2030]
 146. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [2027]
 147. Ossibach-Budzyński, Andrzej [2015]
 148. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [2006]
 149. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2006]
 150. Puc, B[ronisław] [1999]
 151. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1987]
 152. Sigismond. Fot. [1967]
 153. Górska, Halina (1898-1942) [1964]
 154. Adamska, Grażyna [1964]
 155. [Magistrat m. Lwowa] [1957]
 156. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1930]
 157. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1916]
 158. Paulmier, Adrien-Augustin [1915]
 159. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1897]
 160. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1891]
 161. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1880]
 162. Miejskie Biuro Statystyczne [1809]
 163. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [1797]
 164. Stowarzyszenie Żoliborzan [1786]
 165. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [1785]
 166. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1779]
 167. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [1753]
 168. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [1746]
 169. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1746]
 170. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1743]
 171. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1743]
 172. Polski Związek Producentów Filmowych [1743]
 173. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [1733]
 174. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1731]
 175. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1729]
 176. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1715]
 177. Conrad. Fot. [1714]
 178. Baronowa X.Y.Z. [1707]
 179. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [1694]
 180. Buzek, Józef (1873-1936) [1688]
 181. [Bielski, Szymon] [1678]
 182. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1677]
 183. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1665]
 184. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1639]
 185. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1627]
 186. Elkana, J. M. [1619]
 187. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1609]
 188. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1603]
 189. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [1582]
 190. Röber, F. H. Ryt. [1581]
 191. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1571]
 192. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1568]
 193. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1568]
 194. Polak, Józef (1857-1928) [1566]
 195. Czerniawski, Jan [1564]
 196. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [1555]
 197. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1536]
 198. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1529]
 199. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1518]
 200. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1502]
 201. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1500]
 202. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [1499]
 203. Słowaczyński, Jędrzej [1499]
 204. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1499]
 205. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1488]
 206. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1455]
 207. Spencer, Herbert (1820-1903) [1449]
 208. Ganilh, Charles (1758-1836) [1437]
 209. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1434]
 210. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1432]
 211. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1431]
 212. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1430]
 213. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [1425]
 214. Młoda Polka [pseud.] [1422]
 215. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1414]
 216. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1413]
 217. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1410]
 218. Pawłowski, Zbigniew [1408]
 219. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [1407]
 220. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1406]
 221. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1405]
 222. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1404]
 223. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1399]
 224. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1397]
 225. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1391]
 226. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1382]
 227. J. Ł. Ryt. [1373]
 228. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1359]
 229. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1357]
 230. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1354]
 231. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1342]
 232. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1338]
 233. Stefanow, Piotr [1337]
 234. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1325]
 235. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1317]
 236. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1316]
 237. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1298]
 238. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1293]
 239. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1293]
 240. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1292]
 241. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1292]
 242. Napoleon I (1769-1821) [1292]
 243. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [1291]
 244. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1290]
 245. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1259]
 246. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [1256]
 247. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1250]
 248. Poliński, Józef (1891-1944) [1250]
 249. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1241]
 250. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [1239]
 251. Callier, Edmund (1833-1893) [1222]
 252. Snopek, Kazimierz [1219]
 253. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1213]
 254. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1207]
 255. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1206]
 256. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1204]
 257. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1200]
 258. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1200]
 259. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [1199]
 260. Oppman, Artur (1867-1931) [1198]
 261. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1192]
 262. Teresa Frącek (1937- ) [1187]
 263. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1180]
 264. B. P. Ryt. [1178]
 265. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [1178]
 266. Walter. Ryt. [1168]
 267. Winogrodzka, Katarzyna [1164]
 268. Biuro Pracy Społecznej [1158]
 269. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1157]
 270. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1151]
 271. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1143]
 272. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1143]
 273. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1140]
 274. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1139]
 275. Łączkowski, Marceli (?-?) [1130]
 276. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1124]
 277. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1119]
 278. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1115]
 279. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1112]
 280. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1107]
 281. Surowiecki, Karol [1104]
 282. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1095]
 283. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1090]
 284. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [1089]
 285. Sedlaczek, Lech [1089]
 286. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1089]
 287. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1086]
 288. Dębski, Michał [1080]
 289. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1080]
 290. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1078]
 291. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [1072]
 292. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [1068]
 293. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1056]
 294. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1052]
 295. Kucz, Karol (1815-1892) [1051]
 296. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [1048]
 297. Hölzel, Marek (1843-1921) [1044]
 298. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1044]
 299. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1040]
 300. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1036]
 301. Załęski, Witold (1836-1908) [1031]
 302. Radliński, Ignacy (1843-1920) [1030]
 303. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [1029]
 304. Lisicki, Roman [1011]
 305. Wysocki Piotr (1797-1874) [1008]
 306. Draper, John William (1811-1882) [1008]
 307. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [1006]
 308. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1006]
 309. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [999]
 310. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [998]
 311. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [986]
 312. Friedrich, Henryk (1908-1944) [986]
 313. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [986]
 314. Szujski, Józef (1835-1883) [983]
 315. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [982]
 316. Kapuscinski, Petr [978]
 317. Olszewski, K.[azimierz] [974]
 318. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [971]
 319. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [971]
 320. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [971]
 321. Styfi, Jan (1839?-1921) [965]
 322. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [957]
 323. Koleżak, Władysław (1854-1924) [952]
 324. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [951]
 325. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [941]
 326. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [939]
 327. Chmielewska, Halina [939]
 328. Karoli & Troczewski [935]
 329. Elsner, Józef (1769 - 1854) [933]
 330. Suligowski, Adolf (1849-1932) [933]
 331. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [932]
 332. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [928]
 333. [Schier, František Václav (1804-1864)] [928]
 334. Scott, Walter (1771-1832) [926]
 335. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [926]
 336. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [920]
 337. Leist, Ludwig (1891-1967) [916]
 338. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [916]
 339. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [915]
 340. Wretowski, Paweł [908]
 341. Kroński, Aleksander (1871-1935) [905]
 342. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [904]
 343. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [895]
 344. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [892]
 345. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [892]
 346. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [890]
 347. Bełza, Władysław (1847-1913) [889]
 348. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [886]
 349. Dom Sztuki (Warszawa) [873]
 350. Chompre, Pierre (1698-1760) [873]
 351. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [870]
 352. Hoffman, Franz (1814-1882) [868]
 353. Rapaport, Artur (1889-1937) [867]
 354. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [862]
 355. Pawiński, Adolf (1840-1896) [859]
 356. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [859]
 357. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [857]
 358. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [856]
 359. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [854]
 360. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [851]
 361. Giraud, Paul [851]
 362. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [849]
 363. A. Z. Ryt. [849]
 364. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [844]
 365. Myszkowska, Justyna [841]
 366. Lewicka, Anna (1852-1932) [839]
 367. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [837]
 368. Adolph, Witold (1903-1941) [836]
 369. Kowalski, L. Fot. [835]
 370. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [835]
 371. Major Hennequin del Varsaviae [831]
 372. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [831]
 373. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [830]
 374. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [829]
 375. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [825]
 376. Majewski, Erazm (1858-1922) [823]
 377. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [814]
 378. Rostworowski, Jan (1838-1898) [810]
 379. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [807]
 380. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [807]
 381. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [802]
 382. Wizimirska, Barbara [801]
 383. Lichota, Władysław Tadeusz [798]
 384. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [797]
 385. Zawiliński, Roman (1855-1932) [797]
 386. Friedhuber de Grubenthal, L. [797]
 387. Lodge, Edmund (1756-1839) [794]
 388. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [784]
 389. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [782]
 390. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [782]
 391. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [777]
 392. Centralna Biblioteka Statystyczna [771]
 393. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [767]
 394. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [766]
 395. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [762]
 396. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [761]
 397. Rumianek, Stanisław [758]
 398. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [754]
 399. Pokorzyńska, Elżbieta [752]
 400. Marcinkowski, Piotr [752]
 401. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [751]
 402. Aristoteles (384-322 a.C.) [751]
 403. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [746]
 404. Freudenson, Daniel (1847-1931) [742]
 405. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [741]
 406. Szatkowska, Lena (1947- ) [741]
 407. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [739]
 408. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [739]
 409. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [738]
 410. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [738]
 411. Kurpiński, Karol (1785-1857) [736]
 412. Muzeum Narodowe w Poznaniu [734]
 413. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [733]
 414. [Granke, Stefan] [731]
 415. Samborski, Henryk (1843-1918) [731]
 416. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [729]
 417. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [728]
 418. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [728]
 419. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [727]
 420. Zarząd Miejski w Równem [724]
 421. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [724]
 422. Gierczyńska, Joanna [722]
 423. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [712]
 424. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [711]
 425. Filipiak, Grzegorz [711]
 426. Gorecka, Maria (1835-1922) [710]
 427. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [708]
 428. Pomian, E. [708]
 429. Bielski, Szymon (1745-1825) [707]
 430. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [704]
 431. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [702]
 432. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [699]
 433. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [696]
 434. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [693]
 435. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [692]
 436. Ligber. Szty. [691]
 437. ADAM. Ryt. [690]
 438. Lachowicz, Juliusz. Red. [689]
 439. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [689]
 440. Warnka, Jadwiga [685]
 441. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [685]
 442. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [684]
 443. Prymlewicz, Magdalena [682]
 444. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [682]
 445. Snarski, Stanisław (1795-1880) [678]
 446. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [677]
 447. Socha, Szczepan [675]
 448. Bersohn, Mathias (1823-1908) [675]
 449. Lampert, Kurt (1859-1918) [675]
 450. Dickstein, Samuel (1851-1939) [672]
 451. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [670]
 452. Campe, Joachim Heinrich [668]
 453. Legun-Biliński, Antoni. [666]
 454. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [664]
 455. A. M. Ryt. [661]
 456. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [661]
 457. Bloch, Jan (1836-1902) [660]
 458. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [659]
 459. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [658]
 460. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [658]
 461. Seruga, Józef (1886-1940) [653]
 462. Goszczyńska, Agnieszka [652]
 463. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [651]
 464. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [650]
 465. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [650]
 466. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [647]
 467. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [643]
 468. Lissowski, Czesław (1895-1942) [643]
 469. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [640]
 470. Krystall, Bronisław (1887-1983) [638]
 471. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [637]
 472. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [636]
 473. Nowoszewski, Roman (1945-) [636]
 474. Dubiecki, Marian (1838-1926) [636]
 475. [Magistrat m.st. Warszawy] [635]
 476. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [634]
 477. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [631]
 478. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [631]
 479. Baka, Józef (1707-1780) [629]
 480. Zuber, Rudolf (1858-1920) [627]
 481. Siczyński, Walery [627]
 482. Sewer [627]
 483. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [624]
 484. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [622]
 485. Hansson, Ola (1860-1925) [620]
 486. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [620]
 487. Wyss, Johann David (1743-1818) [619]
 488. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [619]
 489. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [617]
 490. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [617]
 491. Guiraud, Paul (1850-1907) [615]
 492. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [614]
 493. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [613]
 494. Magistrat Miasta Warszawy [606]
 495. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [606]
 496. Kiliński, Jan (1760-1819) [604]
 497. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [603]
 498. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [603]
 499. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [601]
 500. Jeżowski, M [601]
 501. Bauman, R. Lit. [599]
 502. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [598]
 503. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [595]
 504. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [594]
 505. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [594]
 506. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [593]
 507. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [593]
 508. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [592]
 509. Czartoryska Izabela (1746-1835) [591]
 510. Świętochowski, Adam (1864-1914) [586]
 511. Biart, Lucjan (1829-1897) [584]
 512. [Magistrat goroda Varšavy] [583]
 513. Dziedzic, P. Ryt. [581]
 514. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [580]
 515. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [575]
 516. Siebeck, Herman (1842-1920) [574]
 517. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [573]
 518. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [573]
 519. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [573]
 520. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [572]
 521. Majewska, Aleksandra (1943- ) [572]
 522. [Miethke, H. O.] [571]
 523. J.K. Ryt. [569]
 524. Cep [Henryk Cepnik] [569]
 525. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [569]
 526. Hyodo, Nagao [568]
 527. Alkar [pseud.] [568]
 528. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [567]
 529. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [567]
 530. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [567]
 531. Piłsudski, Józef (1867-1935) [566]
 532. Grajnert, Józef [566]
 533. J. H. Ryt. [565]
 534. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [563]
 535. Heck, Walerian [563]
 536. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [562]
 537. Związek Komunalny (Węgrów) [561]
 538. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [561]
 539. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [558]
 540. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [557]
 541. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [554]
 542. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [552]
 543. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [546]
 544. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [546]
 545. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [546]
 546. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [546]
 547. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [543]
 548. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [542]
 549. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [540]
 550. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [539]
 551. Edgeworth, Maria [539]
 552. Degler, Katarzyna (1896-1982) [537]
 553. X. Y. Z. [536]
 554. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [536]
 555. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [535]
 556. Ségur, Sophie de (1799-1874) [534]
 557. Ryszard, Antoni (1841-1894) [533]
 558. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [531]
 559. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [531]
 560. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [530]
 561. Sigalin, Józef (1909-1983) [530]
 562. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [530]
 563. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [527]
 564. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [527]
 565. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [526]
 566. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [522]
 567. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [520]
 568. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [520]
 569. J. Z. [520]
 570. Iks Cagnafet [pseud.] [520]
 571. Pawe, L. [518]
 572. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [516]
 573. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [515]
 574. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [513]
 575. Zipper, Albert (1855-1936) [513]
 576. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [513]
 577. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [512]
 578. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [512]
 579. Latoszek, Jacek [512]
 580. Komorowska-Filipiak, Romana [512]
 581. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [511]
 582. Borucki, Juliusz [510]
 583. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [507]
 584. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [506]
 585. Kiliński, Jan (1760-1819 [506]
 586. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [504]
 587. Przyborowski, Walery (1845-1913) [504]
 588. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [503]
 589. Skornia-Roszij, Maria [502]
 590. Roeber, F. H. Ryt. [501]
 591. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [501]
 592. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [500]
 593. Portner, Szymon (18..-?) [500]
 594. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [499]
 595. Typiak, Piotr [497]
 596. Podwiński, Stanisław [497]
 597. Miłkowski, Stanisław [497]
 598. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [495]
 599. Nowakowski, Józef (1800-1864) [493]
 600. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [492]
 601. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [492]
 602. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [491]
 603. Boratyński, Wacław (1908-1939) [488]
 604. Grundmann, Karl (1909-1944) [488]
 605. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [487]
 606. Pécaut, Elie [487]
 607. Baude, K. [487]
 608. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [486]
 609. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [486]
 610. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [481]
 611. Chodyński, Adam Antoni [481]
 612. Okuń, Edward (1872-1945) [479]
 613. Bojarska, Stefanja [477]
 614. Pawłowski, Kalixt [476]
 615. Strauss, Johann (1825-1899) [475]
 616. Śmigielska, Józefa [475]
 617. Passendorfer, Artur (1864-1936) [475]
 618. Pałac Sztuki (Warszawa) [472]
 619. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [472]
 620. Ministerstwo Odbudowy Kraju [472]
 621. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [472]
 622. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [470]
 623. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [468]
 624. Broch.[owski], B. Ryt. [468]
 625. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [468]
 626. Pyka, Henryk [467]
 627. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [467]
 628. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [465]
 629. Grzymała, Grabowiecki Jan [465]
 630. Jahner, Alfred (1860-1934) [464]
 631. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [463]
 632. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [462]
 633. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [461]
 634. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [461]
 635. Regulski, Aleksander (1839-1884) [459]
 636. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [458]
 637. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [457]
 638. J. Ł. [457]
 639. K.K. Ryt. [455]
 640. Paciorkowski, Bronisław Gryf [455]
 641. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [454]
 642. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [453]
 643. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [453]
 644. Wóycicka, Jadwiga [452]
 645. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [451]
 646. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [443]
 647. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [443]
 648. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [443]
 649. A. R. Ryt. [442]
 650. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [442]
 651. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [440]
 652. Piotrowski, Andrzej [440]
 653. Baumann, R. Lit. [438]
 654. Jan Eljaszewicz (1941- ). [437]
 655. Czermański, Zdzisław [436]
 656. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [435]
 657. Taube, Gustaw jr [434]
 658. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [432]
 659. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [432]
 660. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [431]
 661. L. N. Ryt. [430]
 662. Dénoix, Victorin [429]
 663. Demby, Stefan (1862-1939) [429]
 664. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [427]
 665. Gold, Artur (1897-1943) [427]
 666. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [426]
 667. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [426]
 668. Warszawski Szpital dla Dzieci [425]
 669. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [423]
 670. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [422]
 671. Simmler, Józef (1823-1868) [422]
 672. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [420]
 673. Strindberg, August (1849-1912) [420]
 674. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [419]
 675. Jachowiczowa, Antonina [418]
 676. Borkowski, Feliks (1840- ?) [417]
 677. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [414]
 678. Kumidor, Zbigniew [414]
 679. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [413]
 680. Watteau, François (1758-1823). Il. [413]
 681. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [413]
 682. Hoffman, Karol (1855-1937) [412]
 683. Kozyra, Anna [411]
 684. Korotyński, Władysław (1866-1924) [410]
 685. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [409]
 686. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [406]
 687. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [406]
 688. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [405]
 689. Barclay, John (1582-1621) [404]
 690. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [403]
 691. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [403]
 692. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [403]
 693. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [402]
 694. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [402]
 695. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [401]
 696. Maliszewski, Edward (1875-1928) [401]
 697. Warnkówna, Jadwiga [400]
 698. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [400]
 699. Płoska-Łoś, Irena [400]
 700. Tarnacki, Józef. [399]
 701. Rada Regencyjna [398]
 702. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [398]
 703. Paprocki, Bartosz [397]
 704. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [395]
 705. Gozdowski, Edward (1843-1901) [395]
 706. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [394]
 707. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [394]
 708. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [393]
 709. Peretz, Adolf (1855-1933) [393]
 710. Kacprzak, Grzegorz Red. [392]
 711. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [392]
 712. Słomkowska, Alina (1929-1995) [392]
 713. Anna Sobieszczańska-Lissowska [391]
 714. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [390]
 715. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [388]
 716. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [386]
 717. Turowski, Stanisław (1880-1936) [385]
 718. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [384]
 719. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [384]
 720. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [381]
 721. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [380]
 722. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [380]
 723. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [379]
 724. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [379]
 725. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [378]
 726. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [377]
 727. Abdullah Frères [pseud.] [376]
 728. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [375]
 729. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [375]
 730. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [375]
 731. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [375]
 732. Chmiel, Adam (1865-1934) [375]
 733. Bykowski, Leon [374]
 734. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [374]
 735. Stefani, Józef (1800-1876) [373]
 736. Leśniewska, B. [373]
 737. Związek Buchalterów (Warszawa) [372]
 738. Berthet, Èlie (1815-1891) [372]
 739. Eile, Henryk (1878-1939) [371]
 740. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [370]
 741. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [370]
 742. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [370]
 743. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [369]
 744. Związek Miast Polskich [368]
 745. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [365]
 746. [Łosiowa, Emilia] [363]
 747. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [363]
 748. Jelínek, Edvard (1855-1897) [362]
 749. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [361]
 750. Röber, G. Ryt. [360]
 751. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [360]
 752. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [360]
 753. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [359]
 754. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [358]
 755. Chankowski, Henryk (1882-1944) [358]
 756. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [357]
 757. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [356]
 758. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [356]
 759. Kryński, Adam (1844-1932) [356]
 760. Arnold, E. J. [356]
 761. Żeleński, Władysław (1837-1921) [354]
 762. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [354]
 763. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [354]
 764. Jabłoński, Tadeusz [354]
 765. Windakiewicz, Kazimierz [353]
 766. Matrzak, Jerzy [351]
 767. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [350]
 768. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [350]
 769. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [349]
 770. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [349]
 771. Górska, Maria. Red. [349]
 772. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [348]
 773. K. P. Ryt. [348]
 774. Koroniarz [346]
 775. Szajnocha, Karol (1818-1868) [346]
 776. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [346]
 777. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [345]
 778. Mościcki, Henryk (1881-1952) [345]
 779. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [345]
 780. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [344]
 781. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [344]
 782. Marczyński, Józef (1891-1940) [344]
 783. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [344]
 784. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [343]
 785. Grabowski, Antoni (1857-1921) [343]
 786. Zalewski, Stanisław (1925- ) [341]
 787. Siemieński, Lucjan [340]
 788. Ines, Albert (1620-1658) [340]
 789. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [338]
 790. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [338]
 791. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [338]
 792. Kulski, Julian (1892-1976) [337]
 793. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [337]
 794. Przykorski, K. (1840-1882) [336]
 795. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [336]
 796. Lyall, Edna (1857-1903) [336]
 797. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [336]
 798. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [336]
 799. Szlendak, Adam (1881-1937) [335]
 800. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [335]
 801. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [334]
 802. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [334]
 803. Mieczkowski, Jan. Fot. [333]
 804. Schilgen, Hardy (1876-1941) [333]
 805. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [332]
 806. Osterloff, Edmund (1863-1938) [331]
 807. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [331]
 808. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [330]
 809. Racher, Jessica. Z-ca. red. [330]
 810. Pennec, Joanna. Opiekun [330]
 811. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [330]
 812. Rytel, Kazimiera (?-?) [330]
 813. Ostrowski, Tomasz (?-?) [330]
 814. Kaczyński, Witold [330]
 815. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [330]
 816. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [329]
 817. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [327]
 818. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [326]
 819. Kowalewski, T. [326]
 820. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [325]
 821. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [325]
 822. Dombrowski, Władysław [324]
 823. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [324]
 824. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [323]
 825. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [322]
 826. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [322]
 827. Węgrzecki, S. [320]
 828. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [320]
 829. J. K. Ryt. [317]
 830. Szubert, Awit (1837-1919) [316]
 831. Kolberg, Oskar (1814-1890) [316]
 832. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [316]
 833. Miinchheimera.A. Fot. [316]
 834. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [316]
 835. "Orion" [314]
 836. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [314]
 837. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [313]
 838. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [313]
 839. Maciejowski, Adam (1874-1919) [313]
 840. Al. Pow. [308]
 841. Stablewski, Florian (1841-1906) [307]
 842. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [306]
 843. K.P. Ryt. [306]
 844. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [306]
 845. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [306]
 846. Tomasz Ogończyk [pseud.] [305]
 847. Piotr Krakowianin [pseud.] [305]
 848. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [305]
 849. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [303]
 850. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [303]
 851. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [302]
 852. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [300]
 853. Motas, Maciej [300]
 854. W. R. Ryt. [299]
 855. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [299]
 856. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [298]
 857. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [298]
 858. Wójtowicz, Władysław J. [297]
 859. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [296]
 860. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [295]
 861. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [295]
 862. Hadyna, Łukasz (1982- ) [295]
 863. Hadyna, Stanisław (1984- ) [295]
 864. Wrześniowski, August (1836-1892) [294]
 865. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [294]
 866. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [294]
 867. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [292]
 868. Wolski, Stanisław (1859-1894) [291]
 869. Morawska, Zofia (1848-1922) [291]
 870. Zabłocki, F. Ryt. [290]
 871. [Lindley, William (1808-1900)] [290]
 872. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [289]
 873. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [288]
 874. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [288]
 875. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [288]
 876. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [286]
 877. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [286]
 878. Polski Czerwony Krzyż we Francji [285]
 879. Instytut Spraw Społecznych [285]
 880. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [284]
 881. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [283]
 882. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [282]
 883. Świderski, Leopold (1853-1925) [282]
 884. Mottl, Adam (1928-2013) [281]
 885. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [281]
 886. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [278]
 887. Hufsky [278]
 888. Kaczkowski, Zygmunt [277]
 889. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [276]
 890. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [275]
 891. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [274]
 892. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [274]
 893. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [274]
 894. Compagnie d'Electricité de Varsovie [274]
 895. Breyer, Albert (1889-1939) [272]
 896. "Orion". Fot. [271]
 897. Warszawska Gmina Starozakonnych [271]
 898. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [271]
 899. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [270]
 900. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [270]
 901. Frick, L. [269]
 902. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [269]
 903. Nowialis [268]
 904. Sędlikowski, Aleksander [268]
 905. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [268]
 906. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [267]
 907. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [267]
 908. Aimard, Gustave (1818-1883) [267]
 909. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [266]
 910. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [265]
 911. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [265]
 912. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [264]
 913. Franczak, Lech (1939- ) [264]
 914. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [263]
 915. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [263]
 916. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [262]
 917. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [261]
 918. Roman Nowoszewski (1945- ) [261]
 919. Dalecka, Wanda (1862-1932) [261]
 920. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [259]
 921. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [259]
 922. Godebski, Cyprian (1765-1809) [259]
 923. Czerwiński, Franciszek [259]
 924. Loth, August (1869-1944) [258]
 925. Sznage. Ryt. [257]
 926. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [256]
 927. Krzyżanowski, K. [255]
 928. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [255]
 929. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [255]
 930. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [254]
 931. W. C. Ryt. [253]
 932. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [253]
 933. Osmański, Wojciech (1834-1908) [251]
 934. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [251]
 935. Wierzbowski, Theodorus [251]
 936. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [251]
 937. Krasiński, Edward (1870-1940) [250]
 938. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [250]
 939. S. A. Ryt. [249]
 940. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [249]
 941. Rutska, Halina (1868-1932) [249]
 942. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [249]
 943. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [248]
 944. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [246]
 945. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [245]
 946. Maire, Albert (1856-?) [245]
 947. Gajewski, Adrian [245]
 948. Musiałowski, A. Ryt. [244]
 949. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [244]
 950. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [244]
 951. Popielewski [244]
 952. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [243]
 953. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [242]
 954. M. R. Rys. [241]
 955. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [241]
 956. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [239]
 957. Pyzowski, Adam (1874-1931) [239]
 958. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [238]
 959. Damse, Józef (1789-1852) [237]
 960. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [236]
 961. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [236]
 962. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [235]
 963. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [235]
 964. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [235]
 965. Lejowa, Emilia (1839-1906) [235]
 966. KK. Ryt. [234]
 967. A.T.T. [233]
 968. W. M. K. [233]
 969. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [232]
 970. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [231]
 971. Namysłowski, Karol (1856-1925) [231]
 972. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [231]
 973. Barski, Ireneusz [230]
 974. Mulert, Ludwik (1818-1875) [229]
 975. Zajączkowska, Zuzanna [229]
 976. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [229]
 977. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [228]
 978. Neyman, Jerzy (1894-1981) [228]
 979. Wołkiewicz, Hanna [227]
 980. Bolesławicz [pseud.] [227]
 981. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [226]
 982. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [226]
 983. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [226]
 984. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [226]
 985. Piltz, Franciszek (1895-1941) [226]
 986. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [225]
 987. Karoli, Aleksander (1838-1915) [225]
 988. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [225]
 989. Maël, Pierr. [225]
 990. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [225]
 991. Krajewski, J. Ryt. [224]
 992. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [224]
 993. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [224]
 994. Hähle, G. Ryt. [224]
 995. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [224]
 996. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [224]
 997. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [223]
 998. Buchcar, Karol. Fot. [223]
 999. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [222]
 1000. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [222]
 1001. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [221]
 1002. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [220]
 1003. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [219]
 1004. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [219]
 1005. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [218]
 1006. Nałęcz, Edward [218]
 1007. K. M. Ryt. [218]
 1008. E. G. Ryt. [217]
 1009. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [217]
 1010. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [217]
 1011. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [216]
 1012. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [215]
 1013. Staszic, Stanisław (1755-1826) [215]
 1014. Syroczyński, Leon (1844-1925) [214]
 1015. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [214]
 1016. Kubiak, Paweł (1950- ) [214]
 1017. Kluczewski, M. Ryt. [213]
 1018. Szkoła Realna imienia Staszica [213]
 1019. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [213]
 1020. Strzelecki, Jan (1886-1944) [212]
 1021. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [212]
 1022. Żychliński, Jan. Wstęp [211]
 1023. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [211]
 1024. Jeske, August (1836-1875) [211]
 1025. Białecki, Paweł. Red. [211]
 1026. Slaski, S. Ryt. [209]
 1027. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [208]
 1028. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [208]
 1029. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [208]
 1030. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [208]
 1031. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [207]
 1032. Wojnarowicz Weseła [206]
 1033. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [205]
 1034. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [204]
 1035. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [204]
 1036. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [203]
 1037. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [203]
 1038. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [202]
 1039. Związek Polskich Artystów Plastyków [202]
 1040. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [202]
 1041. Biernacki, Bolesław (1865- ) [202]
 1042. A. W. Ryt. [202]
 1043. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [201]
 1044. Różański, M. Ryt. [200]
 1045. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [200]
 1046. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [200]
 1047. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [199]
 1048. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [199]
 1049. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [198]
 1050. Pusch, Maurycy (1828-1902) [198]
 1051. - [198]
 1052. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [198]
 1053. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [198]
 1054. Normand, Charles (1848- ) [198]
 1055. Fleck L. Red. [et al.] [198]
 1056. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [197]
 1057. Polska Agencja Telegraficzna [196]
 1058. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [195]
 1059. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [195]
 1060. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [195]
 1061. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [194]
 1062. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [194]
 1063. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [193]
 1064. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [193]
 1065. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [193]
 1066. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [193]
 1067. Dante, Alighieri (1265-1321) [193]
 1068. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [192]
 1069. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [191]
 1070. Sandaeu, Jules (1811-1833) [191]
 1071. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [190]
 1072. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [190]
 1073. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [189]
 1074. Krynicki, M. Lit. [189]
 1075. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [189]
 1076. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [188]
 1077. Achtel, Józef [187]
 1078. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [187]
 1079. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [187]
 1080. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [186]
 1081. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [186]
 1082. Chęciński, Jan (1826-1874) [186]
 1083. Bułhak ,Jan (1876-1950) [185]
 1084. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [184]
 1085. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [184]
 1086. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [184]
 1087. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [183]
 1088. Liga Morska i Kolonialna [183]
 1089. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [183]
 1090. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [183]
 1091. Warszawski Lombard Miejski [182]
 1092. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [182]
 1093. Wahrendorff, O. [182]
 1094. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [182]
 1095. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [182]
 1096. Deny, Martial (1745- ). Il. [182]
 1097. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [181]
 1098. Jaworski, Józef (1859-1920) [181]
 1099. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [181]
 1100. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [181]
 1101. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [181]
 1102. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [180]
 1103. Patronat Opieki nad Więźniami [180]
 1104. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [180]
 1105. Śliwiński, Jan [179]
 1106. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [179]
 1107. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [179]
 1108. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [179]
 1109. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [178]
 1110. Gorazdowski, E. [178]
 1111. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [178]
 1112. Peszke, Ignacy (1877-1925) [178]
 1113. Jeska, Stanisława (1867-1936) [178]
 1114. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [177]
 1115. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [177]
 1116. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [176]
 1117. Bandurski, Władysław (1865-1932) [176]
 1118. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [175]
 1119. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [175]
 1120. Hahn, Wiktor (1871-1959) [175]
 1121. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [175]
 1122. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [175]
 1123. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [174]
 1124. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [174]
 1125. Wybranowski, Władysław (?-?) [174]
 1126. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [174]
 1127. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [174]
 1128. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [173]
 1129. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [173]
 1130. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [173]
 1131. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [172]
 1132. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [172]
 1133. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [172]
 1134. Komenda I Brygady Legionów Polskich [172]
 1135. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [171]
 1136. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [171]
 1137. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [171]
 1138. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [171]
 1139. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [170]
 1140. Tomek Piast [pseud.] [170]
 1141. Szymkiewicz, Józef [170]
 1142. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [169]
 1143. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [168]
 1144. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [168]
 1145. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [167]
 1146. Gebhard, podporucznik [167]
 1147. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [166]
 1148. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [166]
 1149. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [165]
 1150. Święcicka, Jadwiga (?-?) [164]
 1151. Niemojewski, Lech (1894-1952) [164]
 1152. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [164]
 1153. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [164]
 1154. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [163]
 1155. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [163]
 1156. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [163]
 1157. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [163]
 1158. Osotowicz, Jerzy. Red. [163]
 1159. Ajdacki, Paweł (1970- ) [163]
 1160. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [162]
 1161. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [161]
 1162. Golański, Jerzy [161]
 1163. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [161]
 1164. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [161]
 1165. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [161]
 1166. Sosiński, I. Ryt. [160]
 1167. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [159]
 1168. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [159]
 1169. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [159]
 1170. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [159]
 1171. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [159]
 1172. Gottlieb Leopold (1879-1934) [159]
 1173. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [158]
 1174. Brochocki, B. Ryt. [158]
 1175. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [158]
 1176. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [158]
 1177. Komar, Józef [158]
 1178. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [158]
 1179. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [158]
 1180. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [157]
 1181. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [157]
 1182. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [157]
 1183. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [157]
 1184. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [157]
 1185. Jaworski, Witold (1899-1989) [157]
 1186. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [156]
 1187. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [156]
 1188. Gorski, Stefan (1882-1941) [156]
 1189. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [155]
 1190. Ślaski, Bolesław (1870- ) [155]
 1191. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [155]
 1192. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [155]
 1193. CAF [154]
 1194. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [154]
 1195. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [153]
 1196. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [153]
 1197. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [153]
 1198. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [153]
 1199. Joteyko, Józefa (1866-1928) [153]
 1200. Ioteyko I. [na s. tyt.] [153]
 1201. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [152]
 1202. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [152]
 1203. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [152]
 1204. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [152]
 1205. Brochowski, B. Ryt. [152]
 1206. Babiński, Wacław [152]
 1207. Tarnacki, Józef [151]
 1208. Hoffmann Regierungsdirektor [151]
 1209. Schubert, Franz (1797-1828) [150]
 1210. Orion. Fot. [150]
 1211. Döhler, Theodore (1814-1856) [150]
 1212. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [150]
 1213. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [149]
 1214. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [149]
 1215. Leliwa, Alfred [149]
 1216. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [149]
 1217. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [149]
 1218. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [149]
 1219. Nadarzyński Ośrodek Kultury [147]
 1220. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [147]
 1221. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [147]
 1222. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [147]
 1223. Bzowska, Maria (1871-1906) [147]
 1224. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [145]
 1225. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [145]
 1226. Wanda Cymerman (red. nacz.) [144]
 1227. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [143]
 1228. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [143]
 1229. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [143]
 1230. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [143]
 1231. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [142]
 1232. Konrad. Fot. [141]
 1233. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [141]
 1234. Związek Miast Królestwa Polskiego [141]
 1235. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [141]
 1236. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [141]
 1237. Dom ks. Boduena [141]
 1238. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [140]
 1239. Urząd Gminy Nadarzyn [139]
 1240. Nadarzyn. Zarząd Gminy Instytucja sprawcza [139]
 1241. Gawrońska, Edyta. Red. [139]
 1242. Rzepko, Władysław (1854-1932) [139]
 1243. [Leger, Louis (1843-1923)] [139]
 1244. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [139]
 1245. Roeber. H. Ryt. [139]
 1246. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [138]
 1247. Bogucki, Adolf (1835-1894) [138]
 1248. Wróblewski, K. [138]
 1249. Sobieski, Wacław (1872-1935) [138]
 1250. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [138]
 1251. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [137]
 1252. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [137]
 1253. Wójcicki, Jerzy [137]
 1254. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [137]
 1255. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [137]
 1256. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [137]
 1257. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [136]
 1258. Zaleski, August (1883-1972) [136]
 1259. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [136]
 1260. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [136]
 1261. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [136]
 1262. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [135]
 1263. Sosiński, J[ózef] Ryt. [135]
 1264. Kuhlewein, A. Ryt. [135]
 1265. Kohn, Alfred (1960- ) [135]
 1266. Uniwersytet Warszawski [135]
 1267. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [135]
 1268. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [135]
 1269. Gołębiewska, Wanda [135]
 1270. Syndykat Rolniczy Warszawski [134]
 1271. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [134]
 1272. Amatorski Zespół Teatralny [134]
 1273. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [133]
 1274. Maszyński, Julian (1847-1901) [133]
 1275. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [133]
 1276. Koniński, Kazimierz [133]
 1277. Egghard, Jules(1833-1867) [133]
 1278. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [132]
 1279. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [132]
 1280. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [131]
 1281. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [130]
 1282. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [130]
 1283. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [130]
 1284. Mahomet II [130]
 1285. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [129]
 1286. Telakowski, [Jan]. Ryt. [129]
 1287. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [129]
 1288. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [128]
 1289. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [128]
 1290. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [128]
 1291. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [128]
 1292. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [127]
 1293. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [127]
 1294. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [127]
 1295. Winter, Peter (1754-1825) [127]
 1296. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [127]
 1297. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [126]
 1298. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [126]
 1299. [Świtalska, H. (?-?)] [126]
 1300. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [126]
 1301. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [126]
 1302. Magnus, Wiktor [126]
 1303. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [126]
 1304. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [125]
 1305. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [125]
 1306. Helmer, Charles(18..-1938) [125]
 1307. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [124]
 1308. J.Ł. Ryt. [124]
 1309. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [124]
 1310. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [124]
 1311. Tor, Stanisław [124]
 1312. Giergielewicz Jan (1898-1953) [124]
 1313. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [123]
 1314. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [123]
 1315. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [123]
 1316. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [123]
 1317. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [123]
 1318. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [123]
 1319. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [123]
 1320. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [123]
 1321. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [123]
 1322. Kozłowski, Jan J. [123]
 1323. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [123]
 1324. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [123]
 1325. Zajkowski, A. Ryt. [122]
 1326. Kostka, J. [122]
 1327. Jankowski, Józef [122]
 1328. Hoppe, Stanisław (1893- ) [122]
 1329. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [122]
 1330. Kleczyński, Jan (1837-1895) [121]
 1331. Kossak, Wojciech (1856-1942) [121]
 1332. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [121]
 1333. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [120]
 1334. Automobilklub Warszawski [120]
 1335. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [120]
 1336. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [120]
 1337. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [120]
 1338. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [119]
 1339. Jezierski, J. Ryt. [119]
 1340. Pachucki, Marian (1888-1961) [119]
 1341. Dumax, [Victor] (1827-1894) [119]
 1342. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [118]
 1343. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [118]
 1344. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [118]
 1345. [Kasa Chorych (Warszawa)] [118]
 1346. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [118]
 1347. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [117]
 1348. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [117]
 1349. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [117]
 1350. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [117]
 1351. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [117]
 1352. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [117]
 1353. Stolpe, Alojzy (?-1824) [116]
 1354. Muszkowski, Jan (1882-1953) [116]
 1355. Łubieński, Edward (1819-1867) [116]
 1356. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [116]
 1357. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [116]
 1358. Porębowicz, Edward (1862-1937) [116]
 1359. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [116]
 1360. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [115]
 1361. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [115]
 1362. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [115]
 1363. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [115]
 1364. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [115]
 1365. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [115]
 1366. Baum, Stefan (1892-1964) [115]
 1367. B.O. Ryt. [115]
 1368. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [114]
 1369. Morżkowska, Antonina [114]
 1370. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [114]
 1371. Łabęcki, Wiktor red. [113]
 1372. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [113]
 1373. Kataszek, Szymon (1898-1943) [113]
 1374. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [113]
 1375. Urmowski Klemens (1780-1827) [113]
 1376. Pohoski, Jan (1889-1940) [113]
 1377. Kapituła Odznaki [113]
 1378. (E) [113]
 1379. Sigismond i Ska. Fot. [112]
 1380. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [112]
 1381. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [112]
 1382. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [112]
 1383. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [111]
 1384. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [111]
 1385. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [110]
 1386. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [110]
 1387. Oniszewski, Jan Teofil [110]
 1388. Mikucka, Aniela (1904-1950) [110]
 1389. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [110]
 1390. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [109]
 1391. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [109]
 1392. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [109]
 1393. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [109]
 1394. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [109]
 1395. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [109]
 1396. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [109]
 1397. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [109]
 1398. Niemojowska, Maria (1870?-?) [109]
 1399. Groszkowski Teodor (1863-1930) [109]
 1400. Dobrowolska-Kierył, Marta [109]
 1401. Teatr Narodowy [108]
 1402. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [108]
 1403. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [108]
 1404. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [108]
 1405. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [107]
 1406. Krajewski. Ryt. [107]
 1407. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [107]
 1408. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [107]
 1409. Fuks, Marjan (1884-1935) [107]
 1410. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [106]
 1411. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [106]
 1412. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [106]
 1413. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [106]
 1414. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [106]
 1415. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [106]
 1416. Jotes [106]
 1417. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [106]
 1418. Diabelli, Anton (1781-1858) [105]
 1419. Koło Medyków S. U. W. [105]
 1420. Centralny Komitet Robotniczy PPS [105]
 1421. Treter Mieczysław (1883-1943) [105]
 1422. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [105]
 1423. Kaczmarski, S. [105]
 1424. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [105]
 1425. Czajkowski, Paweł (-1839) [105]
 1426. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [105]
 1427. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [104]
 1428. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [104]
 1429. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [104]
 1430. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [104]
 1431. Sulistrowski, Kazimierz [104]
 1432. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [104]
 1433. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [104]
 1434. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [104]
 1435. Magistrat der Hauptstadt Warschau [103]
 1436. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [103]
 1437. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [103]
 1438. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [103]
 1439. Bogusławski, Edward (1848-1917) [103]
 1440. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [102]
 1441. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [102]
 1442. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [102]
 1443. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [101]
 1444. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [101]
 1445. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [101]
 1446. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [101]
 1447. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [101]
 1448. Burmistrz w.z. Becher [101]
 1449. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [100]
 1450. Grossman, Ludwik (1835-1915) [100]
 1451. Diveky, Adrjan (1880-1965) [100]
 1452. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [100]
 1453. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [100]
 1454. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [100]
 1455. Rutkowski, R. Ryt. [100]
 1456. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [100]
 1457. Haehle. Ryt. [100]
 1458. Lichner, Heinrich(1829-1898) [99]
 1459. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [99]
 1460. Schmid, Christoph von (1768-1854) [99]
 1461. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [99]
 1462. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [99]
 1463. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [99]
 1464. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [98]
 1465. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [98]
 1466. Wąsowski, B. Ryt. [98]
 1467. M.R. Ryt. [98]
 1468. E. N. Ryt. [98]
 1469. Sosiński, J. Ryt. [98]
 1470. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [98]
 1471. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [98]
 1472. Binental, Léopold (1886-1944) [98]
 1473. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [97]
 1474. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [97]
 1475. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [97]
 1476. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [97]
 1477. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [97]
 1478. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [97]
 1479. Goublier, Gustave (1856-1926) [97]
 1480. Arctowski, Henryk (1871-1958) [97]
 1481. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [96]
 1482. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [96]
 1483. Armia Krajowa [96]
 1484. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [95]
 1485. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [95]
 1486. [Grabiec (?-?)] [95]
 1487. Zbyszewski [95]
 1488. Weinberg P. [95]
 1489. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [95]
 1490. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [95]
 1491. Niecz, Krzysztof. Fot. [94]
 1492. Gruziel, L. Fot. [94]
 1493. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [94]
 1494. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [94]
 1495. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [94]
 1496. Ajzman, David (1869-1922) [94]
 1497. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [94]
 1498. Stern, Anatol (1899-1968) [94]
 1499. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [94]
 1500. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [94]
 1501. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [94]
 1502. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [93]
 1503. [Gutry, Maria (1899-1988)] [93]
 1504. Wesoły Wujaszek [93]
 1505. Stecher, August (?-?) [93]
 1506. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [93]
 1507. F. K. Ryt. [93]
 1508. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [93]
 1509. A. C. Ryt. [93]
 1510. Szenajch, Władysław (1879-1964) [92]
 1511. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [92]
 1512. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [92]
 1513. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [92]
 1514. Walicki, Michał (1904-1966). [92]
 1515. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [92]
 1516. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [92]
 1517. Lipiński, Józef (1777-1811) [92]
 1518. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [92]
 1519. Gounod, Charles François (1818-1893) [91]
 1520. Teichmann, Antoni (1798-1877) [91]
 1521. Rydel, Lucjan (1870-1918) [91]
 1522. Malewicz, Jadwiga [91]
 1523. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [91]
 1524. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [91]
 1525. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [91]
 1526. Biblioteka Kórnicka [91]
 1527. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [90]
 1528. Łukasik, Jan (1910- ) [90]
 1529. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [90]
 1530. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [90]
 1531. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [89]
 1532. [Urząd m. st. Warszawy] [89]
 1533. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [89]
 1534. Olzacki, Sławomir. Fot. [89]
 1535. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [89]
 1536. Myślińska, Grażyna. Fot. [89]
 1537. Banner, M. Red. [89]
 1538. Marylski, Antoni (1865-1932) [89]
 1539. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [88]
 1540. Simcis, Gen [88]
 1541. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [88]
 1542. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [88]
 1543. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [88]
 1544. [Mielnicki]. Fot. [88]
 1545. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [88]
 1546. Stowarzyszenie Architektów Polskich [88]
 1547. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [88]
 1548. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [88]
 1549. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [88]
 1550. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [87]
 1551. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [87]
 1552. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [87]
 1553. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [87]
 1554. Strasburger, Edward (1882-1923) [87]
 1555. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [87]
 1556. Fajans, Wacław (1884-1973) [87]
 1557. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [87]
 1558. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [86]
 1559. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [86]
 1560. M. K. Ryt. [86]
 1561. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [86]
 1562. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [86]
 1563. Puciata, Ryszard (?-1942) [86]
 1564. Landowski, Paweł (1843-1894) [86]
 1565. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [86]
 1566. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [85]
 1567. L. K. [85]
 1568. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [85]
 1569. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [85]
 1570. [Franck] [85]
 1571. Rembiel, St. [85]
 1572. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [85]
 1573. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [85]
 1574. Kozłowski, K. Ryt. [84]
 1575. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [84]
 1576. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [84]
 1577. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [83]
 1578. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [83]
 1579. Dworzak, Ludwik. Rys. [83]
 1580. [Quirini, Edward] [83]
 1581. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [83]
 1582. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [83]
 1583. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [83]
 1584. Adam, Julius (1826-1874) [83]
 1585. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [82]
 1586. Związek Polskich Artystów Grafików [82]
 1587. Stawiński. Ryt. [82]
 1588. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [82]
 1589. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [82]
 1590. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [82]
 1591. Pilich, Michał [82]
 1592. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [82]
 1593. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [82]
 1594. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [82]
 1595. Starczewski, Jan (1904-1981) [81]
 1596. Polska Macierz Szkolna [81]
 1597. Kątski, Apolinary (1825-1879) [81]
 1598. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [81]
 1599. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [81]
 1600. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [81]
 1601. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [81]
 1602. Kűbler. Ryt. [81]
 1603. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [81]
 1604. Dancla, Charles(1817-1907) [81]
 1605. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [80]
 1606. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [80]
 1607. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [80]
 1608. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [79]
 1609. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [79]
 1610. Siekierski, Franciszek [79]
 1611. "Młoda Sztuka" [79]
 1612. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [79]
 1613. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [79]
 1614. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [79]
 1615. Moder, Paul (1896-1942) [79]
 1616. Krasowska Helena [79]
 1617. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [79]
 1618. ADAM [79]
 1619. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [78]
 1620. Łada, Kazimierz (1824-1871) [78]
 1621. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [78]
 1622. Żelaznowski, Andrzej [78]
 1623. T.B. [78]
 1624. Rober, F. H.r. Ryt. [78]
 1625. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [78]
 1626. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [78]
 1627. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [78]
 1628. Huzarski, Jerzy [78]
 1629. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [78]
 1630. Gross, Adam (1818-1880) [78]
 1631. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [78]
 1632. Ascher, Josef (1829-1869) [77]
 1633. Rober, F. H. Ryt. [77]
 1634. Czerny, Carl (1791-1857) [77]
 1635. Atelier Rembrandt [77]
 1636. Związek Katolicki [77]
 1637. Olesiński, Karol (1902-1939) [77]
 1638. Napieralski, Mateusz [77]
 1639. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [77]
 1640. Kochanowski, Jan (1897-1970) [77]
 1641. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [77]
 1642. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [77]
 1643. Bio [pseud.] [77]
 1644. Kozłowski, Karol (1840-1890) [76]
 1645. Godard, Benjamin (1849-1895) [76]
 1646. Kucz[yński], M. Ryt. [76]
 1647. Krogulski, Władysław (1843-1934) [76]
 1648. Teatr Narodowy (Warszawa) [76]
 1649. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [76]
 1650. Salinger, Zygmunt [76]
 1651. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [75]
 1652. K.W. Ryt. [75]
 1653. Herman, Maria (1803-1830) [75]
 1654. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [75]
 1655. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [75]
 1656. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [75]
 1657. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [75]
 1658. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [75]
 1659. Laskowski, Otton (1892-1953) [75]
 1660. Kübler, Ryt. [75]
 1661. Biart, Lucyan (1828-1897) [75]
 1662. Biegański, B. Fot. [74]
 1663. Szczeciński, K. Fot. [74]
 1664. Maszyński, Piotr (1855-1934) [74]
 1665. Gall, Jan Karol (1856-1912) [74]
 1666. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [74]
 1667. Związek Bibliotekarzy Polskich [74]
 1668. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [74]
 1669. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [74]
 1670. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [74]
 1671. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [74]
 1672. Samselski, Marek. Red. [74]
 1673. Rodzina Lekarska (Warszawa) [74]
 1674. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [74]
 1675. Gross, Napoleon (fl. 1863) [74]
 1676. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [74]
 1677. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [74]
 1678. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [73]
 1679. Łączkowski Ludwik [73]
 1680. Łączkowska Felicja [73]
 1681. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [73]
 1682. Polska Partia Socjalistyczna [73]
 1683. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [73]
 1684. Liciński Hipolit [73]
 1685. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [73]
 1686. Feuerstein Władysław [73]
 1687. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [73]
 1688. Collodi, Carlo (1826-1890) [73]
 1689. Biblioteka Narodowa [73]
 1690. Antoszewicz, S.[tanisław] [73]
 1691. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [72]
 1692. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [72]
 1693. Ligber, F. Szty. [72]
 1694. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [72]
 1695. Charszewski, Ignacy [72]
 1696. Bank Handlowy (Warszawa) [72]
 1697. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [71]
 1698. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [71]
 1699. Zarzycka, Aneta. Opiekun [71]
 1700. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [71]
 1701. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [71]
 1702. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [71]
 1703. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [71]
 1704. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [71]
 1705. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [71]
 1706. Gutry, Maria (1899-1988) [71]
 1707. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [71]
 1708. Twardzicki, Walery (1838-1902) [70]
 1709. [brak] [70]
 1710. Voss, Charles (1815-1882) [70]
 1711. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [70]
 1712. Tonioli, D. [70]
 1713. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [70]
 1714. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [70]
 1715. Kownacki, A. Ryt. [70]
 1716. Jonzeck, Waldemar [70]
 1717. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [70]
 1718. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [70]
 1719. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [70]
 1720. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [69]
 1721. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [69]
 1722. [Omm, Peter] [69]
 1723. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [69]
 1724. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [69]
 1725. Rembowski, Jan (1878-1923) [69]
 1726. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [69]
 1727. Komitet Budowy Pomników [69]
 1728. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [69]
 1729. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [69]
 1730. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [69]
 1731. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [69]
 1732. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [68]
 1733. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [68]
 1734. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [68]
 1735. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [68]
 1736. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [68]
 1737. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [68]
 1738. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [68]
 1739. Naoczny świadek [68]
 1740. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [68]
 1741. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [68]
 1742. Konewka, Antoni (1885-1944) [68]
 1743. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [68]
 1744. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [68]
 1745. Dobrski, Konrad [68]
 1746. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [68]
 1747. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [67]
 1748. Espen, Theodor (1847-1906) [67]
 1749. Wars, Henryk (1902-1977) [67]
 1750. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [67]
 1751. Vollstedt, Robert (1854-1919) [67]
 1752. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [67]
 1753. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [67]
 1754. Dr Fischer, Gubernator [67]
 1755. Dr Fischer, Gouverneur [67]
 1756. Cybulski, Izydor Józef [67]
 1757. Bachelbusch, T. Ryt. [67]
 1758. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [66]
 1759. [Polska Macierz Szkolna] [66]
 1760. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [66]
 1761. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [66]
 1762. O liść dębu [66]
 1763. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [66]
 1764. Uniwersytet dla Wszystkich [65]
 1765. Münchheimer, Adam (1830-1904) [65]
 1766. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [65]
 1767. Szczepański, Sebastian [65]
 1768. Szczepański, Grzegorz [65]
 1769. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [65]
 1770. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [65]
 1771. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [65]
 1772. Kondor, Ernst. [65]
 1773. Aut. [65]
 1774. A. K. Ryt. [64]
 1775. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [64]
 1776. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [64]
 1777. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [64]
 1778. Podolski, Ignacy (1854-1888) [64]
 1779. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [64]
 1780. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [64]
 1781. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [63]
 1782. Zawadzki, Michał (1828-1887) [63]
 1783. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [63]
 1784. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [63]
 1785. Niedzielski, Jan (ksiądz) [63]
 1786. [Fernand, Jacques (?-?)] [63]
 1787. Szydłowska, Grażyna [63]
 1788. Piekacz, J. Fot. [63]
 1789. Ostas, Marek [63]
 1790. Nowacki, Łukasz [63]
 1791. Mickiewicz, Izadora [63]
 1792. Mickiewicz, Dominik [63]
 1793. Lisiak, Elżbieta [63]
 1794. Konstanty. Fot. [63]
 1795. G.R. Ryt. [63]
 1796. Fiedler. Ryt. [63]
 1797. Estreicher, Karol (1906-1984) [63]
 1798. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [63]
 1799. Czermak, Grażyna [63]
 1800. Czajkowski. W. Ryt. [63]
 1801. Ambrich, Magdalena [63]
 1802. Trzemeski, Edward (1843-1905) [62]
 1803. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [62]
 1804. K.M. Ryt. [62]
 1805. Uziembło, Adam (1885-1971) [62]
 1806. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [62]
 1807. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [62]
 1808. Szyszko, Donat (1709 1773) [62]
 1809. Orda, Napoleon (1807-1883) [62]
 1810. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [62]
 1811. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [62]
 1812. Koriot, Józef (1785-1855) [62]
 1813. Grabowski, Józef (18..- ?) [62]
 1814. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [61]
 1815. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [61]
 1816. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [61]
 1817. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [61]
 1818. Oborski, Florian (1839-1892) [61]
 1819. Macura, Władysław (1896-1935) [61]
 1820. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [61]
 1821. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [61]
 1822. Ryżewski Zygmunt. Red. [61]
 1823. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [61]
 1824. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [61]
 1825. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [61]
 1826. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [61]
 1827. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [61]
 1828. Janowski, Benon (1873-) [61]
 1829. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [61]
 1830. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [60]
 1831. Drexlerówna Luna (1882-1933) [60]
 1832. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [60]
 1833. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [60]
 1834. Witkowski, Wincenty [60]
 1835. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [60]
 1836. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [60]
 1837. Mękicki Rudolf (1887-1942) [60]
 1838. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [60]
 1839. Krywoszejew, Maciej [60]
 1840. Konopka, Józef (1884-1940) [60]
 1841. Karoli, W. [60]
 1842. Casciolini, Caludio(1697-1760) [60]
 1843. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [59]
 1844. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [59]
 1845. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [59]
 1846. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [59]
 1847. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [59]
 1848. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [59]
 1849. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [59]
 1850. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [59]
 1851. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [59]
 1852. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [59]
 1853. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [59]
 1854. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [59]
 1855. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [59]
 1856. Janiczek, Józef (1900-1976) [59]
 1857. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [59]
 1858. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [59]
 1859. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [59]
 1860. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [59]
 1861. Skrobańsk, Z. Fot. [58]
 1862. Pistyner, M. [58]
 1863. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [58]
 1864. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1865. Zinserling, Borys von (1889-1961) [58]
 1866. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [58]
 1867. Whiting, A. [58]
 1868. Tarczyński, Władysław [58]
 1869. Surzyński, Józef (1851-1919) [58]
 1870. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [58]
 1871. Rudkowski, Mat. (?-?) [58]
 1872. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [58]
 1873. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [58]
 1874. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [58]
 1875. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [58]
 1876. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [58]
 1877. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [58]
 1878. B. B. Ryt. [58]
 1879. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [57]
 1880. Sturm, Adam (?-1872) [57]
 1881. N[icz], E. Ryt. [57]
 1882. Marconi, Władysław (1848-1915) [57]
 1883. Leybach, Joseph(1817-1891) [57]
 1884. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [57]
 1885. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [57]
 1886. Jędraszko, Antoni Stanisław [57]
 1887. Jezierski, J. [57]
 1888. Giełda Mięsna (Warszawa) [57]
 1889. Ballach, A.[ndrzej] [57]
 1890. Bukowski, Jan (1873-1943) [56]
 1891. K.N. Ryt. [56]
 1892. [Płoza-Doliński, Marek] [56]
 1893. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [56]
 1894. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [56]
 1895. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [56]
 1896. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [56]
 1897. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [56]
 1898. Pokorny, [Jan]. Ryt. [56]
 1899. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [56]
 1900. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [56]
 1901. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [56]
 1902. Puccini, Giacomo (1858-1924) [55]
 1903. Ménil, Félicien de (1860-1930) [55]
 1904. Kubełka, Ignacy [55]
 1905. Wysoki[ński], K. Ryt. [55]
 1906. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [55]
 1907. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [55]
 1908. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1909. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [55]
 1910. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [55]
 1911. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [55]
 1912. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [55]
 1913. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [55]
 1914. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [55]
 1915. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [54]
 1916. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [54]
 1917. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [54]
 1918. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [54]
 1919. Urbanowicz, Szymon (?-?) [54]
 1920. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [54]
 1921. Wołek, Adam [54]
 1922. Muzeum miasta Belgradu [54]
 1923. Kosiński Julian (1833-1914) [54]
 1924. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [54]
 1925. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [54]
 1926. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [54]
 1927. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [54]
 1928. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [54]
 1929. Abrahams, Maurice (1883-1931) [54]
 1930. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [53]
 1931. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [53]
 1932. il [53]
 1933. Studnicki, Władysław (1865-1953) [53]
 1934. Sawiczewski, S. [53]
 1935. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [53]
 1936. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [53]
 1937. Orlicz, Michał (1893-1970) [53]
 1938. Małcużyński, Karol (1922-1984) [53]
 1939. Fabiszewski, M. [53]
 1940. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [53]
 1941. Bach, Emanuel (1714-1788) [53]
 1942. Zakład Fotograficzny "Orion" (Warszawa) [52]
 1943. Teatr Letni [52]
 1944. Puławski, Antoni (1856-1931) [52]
 1945. Dietrich, Moritz (1816-1887) [52]
 1946. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [52]
 1947. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [52]
 1948. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [52]
 1949. Rożek, Edmund. Red. [52]
 1950. Pusch, Alois Maria de [52]
 1951. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [52]
 1952. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [52]
 1953. J.J, Ryt. [52]
 1954. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [52]
 1955. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [51]
 1956. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [51]
 1957. W. B. Ryt. [51]
 1958. Radoszewska, A. J. [51]
 1959. Gąsiorowska, Natalja [51]
 1960. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [51]
 1961. Gnus, Ryta (1881-19..) [51]
 1962. Bizański, Stanisław (1846-1890) [51]
 1963. A. Ryt. [51]
 1964. Bizet, Georges (1838-1875) [50]
 1965. A...... Z....li [50]
 1966. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [50]
 1967. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [50]
 1968. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [50]
 1969. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [50]
 1970. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [50]
 1971. Ptaszyńska, Joanna [50]
 1972. Polskie Towarzystwo Artystyczne [50]
 1973. Montabone (Firenze) [50]
 1974. Małkowska, Grażyna [50]
 1975. Kossak Wojciech (1856-1942) [50]
 1976. Kolitowski, Adam (1878-1971) [50]
 1977. Janczewski, S. Red. [50]
 1978. Field, John (1782-1837) [50]
 1979. Dancla, Charles (1817-1907) [50]
 1980. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [50]
 1981. Czaki, Klementyna [50]
 1982. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [50]
 1983. Schumann, Robert (1810-1856) [49]
 1984. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [49]
 1985. Voss, Carl (1815-1882) [49]
 1986. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [49]
 1987. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [49]
 1988. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [49]
 1989. Radwan, August [49]
 1990. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [49]
 1991. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [49]
 1992. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [49]
 1993. Stolz, Robert (1880-1975) [48]
 1994. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [48]
 1995. Florimo, Francesco (1800-1888) [48]
 1996. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [48]
 1997. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [48]
 1998. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [48]
 1999. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [48]
 2000. Sosnkowski, Józef [48]
 2001. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [48]
 2002. Naumann, Karl [48]
 2003. Medeksza, Antoni [48]
 2004. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [48]
 2005. Kafka, Johann (1819-1886) [48]
 2006. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [48]
 2007. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [48]
 2008. Wano, K. [47]
 2009. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [47]
 2010. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [47]
 2011. Osmała, Marcin (1863-1921) [47]
 2012. Nowakowski, Bogdan [47]
 2013. Monckton, Lionel (1861-1924) [47]
 2014. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [47]
 2015. Klimowicz, Ignacy [47]
 2016. Izert, Julian fot. [47]
 2017. Fuks, Marian (1884-1935) [47]
 2018. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [47]
 2019. Finck, Herman (1872-1939) [47]
 2020. Farkas, Miska (1829-1890) [47]
 2021. Delahaye, Edward. Ryt. [47]
 2022. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [47]
 2023. Benjamin Kornfeld [47]
 2024. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [46]
 2025. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [46]
 2026. Ziegler & Droste [46]
 2027. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [46]
 2028. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [46]
 2029. Strasburger, Henryk (1887-1951) [46]
 2030. S. E. [46]
 2031. Richards, Brinley (1819-1885) [46]
 2032. Pilati, Auguste (1810-1877) [46]
 2033. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [46]
 2034. Liliental, Stanisława (1897-1988) [46]
 2035. Lewandowski, Adam (1889-1951) [46]
 2036. K.P. [46]
 2037. E. S. [46]
 2038. Droste [46]
 2039. Baynes, Sydney (1879-1938) [46]
 2040. Teatr Polski [45]
 2041. Teatr Wielki [45]
 2042. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [45]
 2043. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [45]
 2044. Association d'Assurance des Industriels Polonais [45]
 2045. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [45]
 2046. Syrewicz, Xawery [45]
 2047. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [45]
 2048. Porowski, Marceli (1894-1963) [45]
 2049. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [45]
 2050. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 2051. Lewak, Adam (1891-1963) [45]
 2052. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [45]
 2053. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [45]
 2054. Jankiewicz, Stanisław [45]
 2055. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [45]
 2056. Carulli, Gustavo (1801-1876) [45]
 2057. Dyamentowski. Ryt. [44]
 2058. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [44]
 2059. Verico, [Antonio]. Ryt. [44]
 2060. Styś, Walerian (1885-1936) [44]
 2061. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [44]
 2062. Rybicki, Anastazy [44]
 2063. Próchnik, Adam (1892-1942) [44]
 2064. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [44]
 2065. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [44]
 2066. Krajewska, Julia. Ryt. [44]
 2067. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [44]
 2068. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [44]
 2069. Kasterska, Maria [44]
 2070. K. Z. Ryt. [44]
 2071. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [44]
 2072. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [44]
 2073. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [44]
 2074. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [43]
 2075. Związek Strzelecki [43]
 2076. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [43]
 2077. Walicki, Franciszek (1874-1964) [43]
 2078. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [43]
 2079. Sosnowski, J. Ryt. [43]
 2080. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [43]
 2081. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [43]
 2082. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [43]
 2083. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [43]
 2084. Kowala, G. [43]
 2085. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [43]
 2086. Herzberg, Antoni (1825-19..) [43]
 2087. Dowódca Armii Krajowej [43]
 2088. Gibs, Joe [42]
 2089. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [42]
 2090. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [42]
 2091. Plewczyński, F. [42]
 2092. Lassen, Eduard(1830-1904) [42]
 2093. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [42]
 2094. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [42]
 2095. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [42]
 2096. W.Z. Ryt. [42]
 2097. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [42]
 2098. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [42]
 2099. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [42]
 2100. Obuchowicz, Henryk [42]
 2101. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [42]
 2102. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [42]
 2103. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [42]
 2104. Jan Lemański (1866-1933) [42]
 2105. Gurniak, H. Rys. [42]
 2106. Budkowski, Henryk(1879-1928) [42]
 2107. Bogacki, S. Fot. [42]
 2108. Bockhann, F. [42]
 2109. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [41]
 2110. Eilenberg, Richard (1848-1925) [41]
 2111. Štejman, S. A. [41]
 2112. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [41]
 2113. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [41]
 2114. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 2115. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [41]
 2116. Plater, Karol [41]
 2117. P. D. Ryt. [41]
 2118. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [41]
 2119. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [41]
 2120. Henrion, Paul (1819-1901) [41]
 2121. Grem, Tomasz (17..-18..) [41]
 2122. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [41]
 2123. Dan, Władysław (1902-2000) [41]
 2124. Bar, E. Ryt. [41]
 2125. Arnaud, Étienne [41]
 2126. Teatr Ateneum [40]
 2127. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [40]
 2128. Zandman, Jan (1802-1841) [40]
 2129. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [40]
 2130. Frankiewicz [40]
 2131. Wilczek, Feliks [40]
 2132. Walaszczak, Piotr [40]
 2133. Strzelecki, Edward (1894-1967) [40]
 2134. Prochaska, Anna [40]
 2135. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [40]
 2136. Orthwein, Ludwik [40]
 2137. Mróz, Agnieszka [40]
 2138. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [40]
 2139. Kucharska-Singh, Paulina [40]
 2140. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [40]
 2141. Kautecki, Antoni [40]
 2142. K. Ryt. [40]
 2143. Janusz [40]
 2144. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [40]
 2145. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [39]
 2146. Berens, Hermann (1826-1880) [39]
 2147. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [39]
 2148. Szelążek, Wacław (1888-1945) [39]
 2149. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [39]
 2150. Listowski, Andrzej (1802-1860) [39]
 2151. Konopnicki, Jan [39]
 2152. Komitet Obywatelski Starego Miasta [39]
 2153. Kaliszewski, L. [39]
 2154. Fischer, Ludwig (1905-1947) [39]
 2155. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [39]
 2156. Bohm, Carl (1844-1920) [38]
 2157. Zając, Jerzy [38]
 2158. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [38]
 2159. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [38]
 2160. Szkoła Główna Warszawska [38]
 2161. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [38]
 2162. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [38]
 2163. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [38]
 2164. Klein, W. Ryt. [38]
 2165. Kapliński, Franciszek (?-?) [38]
 2166. Harentz, S.G. (fl. 1902) [38]
 2167. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [38]
 2168. Czajewski Wiktor [38]
 2169. Brauman, Władysław [38]
 2170. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [38]
 2171. Batta, Alexandre (1816-1902) [38]
 2172. Yvain, Maurice (1891-1965) [37]
 2173. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [37]
 2174. Wanda Z. Ryt. [37]
 2175. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [37]
 2176. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [37]
 2177. Niezależna Partia Chłopska [37]
 2178. Kątski, Antoni(1817-1889) [37]
 2179. Jedna z uczennic [pseud.] [37]
 2180. Grynfeld, Bronisława [37]
 2181. David, Félicien (1810-1876) [37]
 2182. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [37]
 2183. Arnaud, Etienne (1807-1863) [37]
 2184. Amator [37]
 2185. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [36]
 2186. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [36]
 2187. Lange, Gustav (1830-1899) [36]
 2188. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [36]
 2189. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [36]
 2190. Wyroba, Stefan [36]
 2191. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [36]
 2192. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [36]
 2193. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [36]
 2194. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [36]
 2195. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [36]
 2196. Döhler, Theodore(1814-1856) [36]
 2197. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [36]
 2198. Bobrowski, Tadeusz [36]
 2199. Aniela S. Ryt. [36]
 2200. Teatr Mały [35]
 2201. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [35]
 2202. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [35]
 2203. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [35]
 2204. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [35]
 2205. Stanisławowa Gawrońska [35]
 2206. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [35]
 2207. Pallach, A. Ryt. [35]
 2208. Mieczkowski, Jan (syn) [35]
 2209. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [35]
 2210. Le Couppey, Felix(1811-1887) [35]
 2211. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [35]
 2212. Grupa Starych Zarzewiaków [35]
 2213. Grabowski, Roman (1882-1940) [35]
 2214. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [34]
 2215. Treter, Bohdan (1886-1945) [34]
 2216. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [34]
 2217. Lange, Gustav(1830-1899) [34]
 2218. Wohlfahrt, A. [34]
 2219. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [34]
 2220. Péreyra, Charles [34]
 2221. J. J. Ryt. [34]
 2222. Górski, Władysław (1846-1915) [34]
 2223. Einert, Teodor (1828-1866) [34]
 2224. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [33]
 2225. Karoli & Pusch [33]
 2226. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [33]
 2227. W. K. Ryt. [33]
 2228. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [33]
 2229. Szymański, Ludwik [33]
 2230. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [33]
 2231. Robert Gawkowski (1962- ) [33]
 2232. R. P. [33]
 2233. Pokorny. Ryt. [33]
 2234. Młodzież Zarzewiacka [33]
 2235. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [33]
 2236. M. A. Ryt [33]
 2237. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [33]
 2238. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [33]
 2239. Korczak, Janusz (1878?-1942) [33]
 2240. Borowy, Wacław (1890-1950) [33]
 2241. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [32]
 2242. Romanowska-Mazur, Bronisława (1926-2018) [32]
 2243. Štejnberg, Mihail Karlovič [32]
 2244. Zumpe, Edmund [32]
 2245. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [32]
 2246. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [32]
 2247. Meisser [32]
 2248. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [32]
 2249. Kűbler, H. Ryt. [32]
 2250. Jaroński, Feliks (1823-1895) [32]
 2251. G.S. Ryt. [32]
 2252. Cymerman, Leon (1876-1964) [32]
 2253. Betcher, Jan C. [32]
 2254. Forbert, Leo (1880-1938) [31]
 2255. Massenet, Jules (1842-1912) [31]
 2256. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [31]
 2257. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [31]
 2258. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [31]
 2259. Rudnicka, Monika [31]
 2260. Ries, Franz (1846-1932) [31]
 2261. Offenbach, Jacques (1819-1880) [31]
 2262. Muzeum Historyczne w Goteborgu [31]
 2263. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [31]
 2264. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [31]
 2265. Hiller, Karol (1891-1939) [31]
 2266. Giller, Honorata [31]
 2267. Fiszer, Carolina [31]
 2268. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [31]
 2269. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [31]
 2270. Achtel, Aleksandra [31]
 2271. A. S. Ryt. [31]
 2272. Zeller, Carl (1842-1898) [30]
 2273. Galle, Henryk (1872-1948) [30]
 2274. W.K. Ryt. [30]
 2275. Vorbond, Wanda (?-1939) [30]
 2276. Urbanowicz, Szymon [30]
 2277. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [30]
 2278. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [30]
 2279. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [30]
 2280. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [30]
 2281. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [30]
 2282. Makowski, Henryk (1933-) [30]
 2283. Klein, Kazimierz (1871-1927) [30]
 2284. Kapliński, Julian [30]
 2285. Barański, Andrzej [30]
 2286. Wojskowy Instytut Geograficzny [29]
 2287. Śliwiński, Jan (1830-1893) [29]
 2288. Ćwiklicz, Bolesław [29]
 2289. Wieniawski, Józef (1837-1912) [29]
 2290. Szymański, Ludwik (?-?) [29]
 2291. Szulc, Tadeusz [29]
 2292. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [29]
 2293. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [29]
 2294. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [29]
 2295. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [29]
 2296. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [29]
 2297. Lecocq, Charles (1832-1918) [29]
 2298. Kuczyński [29]
 2299. Krogulski, Władysław(1843-1934) [29]
 2300. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [29]
 2301. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [29]
 2302. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [29]
 2303. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [29]
 2304. Hertz, Teodor (1822-1884) [29]
 2305. Gay, Byron (1886-1945) [29]
 2306. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [29]
 2307. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [29]
 2308. Dembiński, Czesław [29]
 2309. Chodecki, Władysław [29]
 2310. C.K. ryt. [29]
 2311. Budapest Lengyel-Egylet [29]
 2312. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [28]
 2313. Olszewski, Czesław, fot. [28]
 2314. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [28]
 2315. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [28]
 2316. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [28]
 2317. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [28]
 2318. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [28]
 2319. Pichler, Jan. Ryt. [28]
 2320. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [28]
 2321. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [28]
 2322. Leybach, Joseph (1817-1891) [28]
 2323. Jakobi, Zygmunt [28]
 2324. J. S. Ryt. [28]
 2325. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [28]
 2326. Gnatkowski, Adam [28]
 2327. Dziedzic, T. Ryt. [28]
 2328. Cirina, J. A. [28]
 2329. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [28]
 2330. Archibald, M. [28]
 2331. Szymański, F. Ryt. [27]
 2332. Zalewska, Dorota. Opr. [27]
 2333. Taubert. Ryt. [27]
 2334. Tarczyński, Józef (1841-1897) [27]
 2335. Szymański, F. [27]
 2336. Steiman, S. [27]
 2337. Skrzyński, Hubert. Tł. [27]
 2338. Sawiński, F. M. [27]
 2339. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [27]
 2340. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [27]
 2341. Muzeum Warszawy [27]
 2342. Marx, Emil (?-?) [27]
 2343. Loos, Vincent Angelo [27]
 2344. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [27]
 2345. Lipińska, Elżbieta. [27]
 2346. Lazzerini, Gustavo [27]
 2347. Kühn-Cichocka, Anna. [27]
 2348. Kotuliński, Andrzej [27]
 2349. Janiszewski, Anatoliusz. [27]
 2350. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [27]
 2351. Gołębiewska, Wanda. [27]
 2352. Gola, A. (muzyka) [27]
 2353. Godfrey, Charles (1839-1919) [27]
 2354. Feldman, J. [27]
 2355. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [27]
 2356. Bień, Alicja. [27]
 2357. Banasiak, Joanna. Red. [27]
 2358. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [26]
 2359. Bielecki, C. [26]
 2360. Tuszyński, Antoni L. [26]
 2361. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [26]
 2362. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [26]
 2363. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [26]
 2364. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [26]
 2365. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [26]
 2366. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [26]
 2367. Lorens, Carl (1851-1909) [26]
 2368. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [26]
 2369. Kucz, M. Ryt. [26]
 2370. Krzyżanowska, Celina [26]
 2371. Kasiewicz, Alfred [26]
 2372. Grupa Legionistów [26]
 2373. Grimm., A. Ryt. [26]
 2374. Emer, Lucjan [26]
 2375. Eibl, Piotr (?-1886) [26]
 2376. Charchillac, Berthet de [26]
 2377. Borawski, Władysław (1892-1970) [26]
 2378. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [26]
 2379. W. K. [25]
 2380. Suszczyński, Jan [25]
 2381. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [25]
 2382. Lucas, Napoleon(1822-1884) [25]
 2383. Lilpop, Marian [25]
 2384. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [25]
 2385. Kossakowska, Wanda [25]
 2386. Klub Filmowy (Warszawa) [25]
 2387. Jaworski, Lesław (1882-1929) [25]
 2388. Jackowski, Aleksander [25]
 2389. Iringh, Mirosław [25]
 2390. Herz, Henri(1803-1888) [25]
 2391. Herbert, Theodor(1822-1891) [25]
 2392. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [25]
 2393. David, Félicien César(1810-1876) [25]
 2394. Teatr na Chłodnej [24]
 2395. par Ketterer [24]
 2396. [s.n.] [24]
 2397. Uhry, M. [24]
 2398. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [24]
 2399. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [24]
 2400. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [24]
 2401. Schonberger, John (1892-1983) [24]
 2402. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [24]
 2403. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [24]
 2404. Lewinger, Władysław (1874-1943) [24]
 2405. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [24]
 2406. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [24]
 2407. Godfrey, Daniel (1831-1903) [24]
 2408. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [24]
 2409. Furuhjelm, J. (muzyka) [24]
 2410. Elsa Thon (1923- ). [24]
 2411. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [24]
 2412. Derengowski, Jan [24]
 2413. Depret, Maurice (18..-1933) [24]
 2414. Dalla Casa, Louis [24]
 2415. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [24]
 2416. Bouleau, H. de. [24]
 2417. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [24]
 2418. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [23]
 2419. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [23]
 2420. Wagner, Richard (1813-1883) [23]
 2421. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [23]
 2422. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [23]
 2423. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [23]
 2424. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [23]
 2425. M.K. Ryt. [23]
 2426. Lewski , I. [23]
 2427. Lefebvre, Casimir [23]
 2428. Labitzky, Joseph (1802-1881) [23]
 2429. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [23]
 2430. Kadler, Ludwik (1838-1899) [23]
 2431. Jansenne, Louis (1809-1890) [23]
 2432. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [23]
 2433. Dawidowa, Helena [23]
 2434. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [23]
 2435. Bielicka, Eugenia [23]
 2436. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [23]
 2437. Arezzo, Pierre (18..-1972) [23]
 2438. Gawęcki Witold (1911-1946) [22]
 2439. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [22]
 2440. Zagórska, W. Ryt. [22]
 2441. Woydyga, Jan (1857-1938) [22]
 2442. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [22]
 2443. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [22]
 2444. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [22]
 2445. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [22]
 2446. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [22]
 2447. Lozano, Vicente [22]
 2448. Kóźmiński, T. B. [22]
 2449. Kataszek, Szymon(1898-1943) [22]
 2450. Joyce, Archibald (1873-1963) [22]
 2451. Jan Mieczkowski (1830-1889) [22]
 2452. Hervé (1825-1892) [22]
 2453. Fall, Leo (1873-1925) [22]
 2454. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [22]
 2455. Eilenberg, Richard(1848-1925). [22]
 2456. Brodowski, Kazimierz (?-?) [22]
 2457. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [22]
 2458. A. G. Ryt. [22]
 2459. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [21]
 2460. Łukaszczyk, Elżbieta [21]
 2461. Zawadzki, W. Ryt. [21]
 2462. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [21]
 2463. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [21]
 2464. Szwankowska, Hanna [21]
 2465. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [21]
 2466. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [21]
 2467. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [21]
 2468. Potocki, Antoni (1867-1939) [21]
 2469. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [21]
 2470. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [21]
 2471. Lange, Gustav (1830-1889) [21]
 2472. Koschmider, Edmund [21]
 2473. Jacobi, Victor(1809-1892) [21]
 2474. Erhard, Carl [21]
 2475. Biske, Karol (1863-1928) [21]
 2476. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [21]
 2477. Whiting, Richard A. (1891-1938) [20]
 2478. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [20]
 2479. Siegrist, Piotr [20]
 2480. Salabert, Francis (1884-1946) [20]
 2481. Makomaski, Edmund [20]
 2482. Lassen, Eduard (1830-1904) [20]
 2483. Lam, Stanisław (1891-1965) [20]
 2484. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [20]
 2485. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [20]
 2486. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [19]
 2487. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [19]
 2488. Suppé, Franz von (1819-1895) [19]
 2489. Sosnkowski, Józef (?-?) [19]
 2490. Ries, Franz(1846-1932) [19]
 2491. Paczóski, Julian [19]
 2492. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [19]
 2493. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [19]
 2494. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [19]
 2495. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [19]
 2496. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [19]
 2497. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [19]
 2498. Kowalski, Leon (1870-1937) [19]
 2499. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [19]
 2500. Jasieński, Feliks (1861-1929) [19]
 2501. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [19]
 2502. Dietrich, Moritz(1816-1887) [19]
 2503. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [19]
 2504. Klukowski, Jan (1904-1944) [18]
 2505. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [18]
 2506. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [18]
 2507. Reber, Henri (1807-1880) [18]
 2508. Nemo {pseud.] [18]
 2509. Missler, B. T. [18]
 2510. Miller, Karol (1819-1889) [18]
 2511. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [18]
 2512. Krug, Diederich (1821-1880) [18]
 2513. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [18]
 2514. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [18]
 2515. Koman, Henryk (1824-1887) [18]
 2516. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [18]
 2517. Garat, Pierre (1762-1823) [18]
 2518. Ganne, Louis (1862-1923) [18]
 2519. Dubois, Théodore (1837-1924) [18]
 2520. Di Donato, Carlo [18]
 2521. Bobiński, Henryk (1861-1914) [18]
 2522. Behr, Franz (1837-1898) [18]
 2523. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [17]
 2524. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [17]
 2525. Żółtowski, A. [17]
 2526. Raudny, Wacław [17]
 2527. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [17]
 2528. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [17]
 2529. Kozłowski. Ryt. [17]
 2530. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [17]
 2531. Gorski, Konstanty (1868-1934) [17]
 2532. Frimmel Theodor von (1853-1928) [17]
 2533. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [17]
 2534. J. T. Ryt. [16]
 2535. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [16]
 2536. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [16]
 2537. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [16]
 2538. A.P. [16]
 2539. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [16]
 2540. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2541. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [16]
 2542. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [16]
 2543. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [16]
 2544. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [16]
 2545. Scassola, A.(18..-19..) [16]
 2546. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [16]
 2547. Radzimiński, Bronisław [16]
 2548. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [16]
 2549. Mendewski, Stanisław [16]
 2550. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2551. Krasuski, Stefan [16]
 2552. Kondracki, W. Fot. [16]
 2553. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [16]
 2554. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [16]
 2555. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [16]
 2556. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [16]
 2557. Bayer, Josef (1852-1913) [16]
 2558. Audran, Edmond(1842-1901) [16]
 2559. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [15]
 2560. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [15]
 2561. Wilanowski, Cezary [15]
 2562. Varney, Louis(1844-1908) [15]
 2563. Urząd Miasta Legionowo [15]
 2564. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [15]
 2565. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [15]
 2566. Mosz, Barbara [15]
 2567. Max, Józef (?-?) [15]
 2568. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [15]
 2569. Liebling, Georg (1865-1946). [15]
 2570. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [15]
 2571. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [15]
 2572. Główny Urząd Miar [15]
 2573. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [15]
 2574. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [15]
 2575. Budkowski, Henryk (1879-1928) [15]
 2576. Bianchi, Emilio [15]
 2577. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [15]
 2578. AWU [15]
 2579. Mehoffer, Józef (1869-1946) [14]
 2580. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [14]
 2581. Wojewódzki, Władysław [14]
 2582. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [14]
 2583. Teatr Nowa Komedia [14]
 2584. Sachowa, Zofia [14]
 2585. Liszt, Ferenc(1811-1886) [14]
 2586. Lack, Théodore(1846-1921) [14]
 2587. Horoch, Jan [14]
 2588. Duchnowski, Zygmunt (1925- ) [14]
 2589. Chmielewski, Ignacy [14]
 2590. Centkiewiczowa, Alina (1907-1993) [14]
 2591. Centkiewicz, Czesław Jacek (1904-1996) [14]
 2592. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [14]
 2593. Bazzini, Antonio(1818-1897) [14]
 2594. Hünten, Franz(1793-1878) [13]
 2595. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [13]
 2596. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [13]
 2597. Organizacja Wyznania Mojżeszowego w Królestwie i na Kresach Wschodnich [13]
 2598. Millöcker, Karl (1842-1899) [13]
 2599. Lincke, Paul (1866-1946) [13]
 2600. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [13]
 2601. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [12]
 2602. Wierciński, K. [12]
 2603. Ross, Rita (1935- ). [12]
 2604. Marois, Blanche [12]
 2605. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [12]
 2606. CAF, Komierowski, W.,fot. [11]
 2607. Schiff, Józef. Fot. [11]
 2608. Dowództwo 6 Armii [11]
 2609. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [11]
 2610. Witos, Wincenty (1874-1945) [11]
 2611. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [11]
 2612. Parafia św. Krzyża w Warszawie [11]
 2613. Osborne, George Alexander (1806-1893) [11]
 2614. Leschik, Konrad [11]
 2615. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [11]
 2616. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [11]
 2617. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [11]
 2618. Golubec' Mikola (1891-1942) [11]
 2619. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [11]
 2620. Bieniewski, T. Fot. [11]
 2621. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [11]
 2622. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [10]
 2623. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [10]
 2624. Zaborska, Anna. Fot. [10]
 2625. Seiss, Isidor(1840-1905) [10]
 2626. Przyałgowski, Ignacy [10]
 2627. Titel, Otto (18.. -1926) [10]
 2628. Tirling, Zygmunt [10]
 2629. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [10]
 2630. Sztyft, Herman (1880- ) [10]
 2631. Posttallé [10]
 2632. Oddziały Armii Ochotniczej Małopolskiej [10]
 2633. Ochotniczy Komitet Wojenno-Przemysłowy [10]
 2634. Kunke, Emil (1896-1943) [10]
 2635. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [10]
 2636. Engel, A. [10]
 2637. Cichocki, Ks. [10]
 2638. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [9]
 2639. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [9]
 2640. Strożecki Jan (1869-1918) [9]
 2641. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [9]
 2642. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [9]
 2643. Rayski, Albin (1845-1921) [9]
 2644. Lubowski, Józef (1824-1855) [9]
 2645. Instytut Reduty [9]
 2646. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [9]
 2647. Ernest, Adam (1868-1926) [9]
 2648. Dequin, Léon (18..-1937) [9]
 2649. Czibulka, Alphons(1842-1894) [9]
 2650. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [9]
 2651. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [9]
 2652. Biblioteka Publiczna w Warszawie [9]
 2653. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [9]
 2654. Mieczkowski, Jan (1864-1919). Fot. [8]
 2655. Malmurowicz Bolesław. Fot. [8]
 2656. Hulewicz, Wł. Fot. [8]
 2657. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [8]
 2658. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [8]
 2659. Teatr Nowości [8]
 2660. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [8]
 2661. Rokosz, Wacław. Fot. [8]
 2662. Reiss, N. [8]
 2663. Miernicki, Władysław,fot. [8]
 2664. Lubelski Komitet Robotniczy Obrony Kraju [8]
 2665. Lewandowski, Michał (kompozytor) [8]
 2666. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [8]
 2667. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [8]
 2668. Gajewski, Kazimierz słowa [8]
 2669. Gajewski, Jan kompozycja [8]
 2670. Fišman, Monahim Zevelev [8]
 2671. Drukarnia Polska (Poznań) [8]
 2672. Belotto, Bernardo zw. Canaletto (1721-1780) [8]
 2673. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [7]
 2674. Straż Obywatelska. Komenda [7]
 2675. Mieczkowski, Jan (1864-1910). Fot. [7]
 2676. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [7]
 2677. Welbel, Stefan. [7]
 2678. Teatr Kameralny [7]
 2679. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [7]
 2680. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [7]
 2681. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [7]
 2682. Piotrowska, Barbara (1935- ) [7]
 2683. Leybowicz, Hirsz (1700-1770) [7]
 2684. Krotulski, I [7]
 2685. Kozicki, Marek [7]
 2686. Kossak, Juliusz (1824-1899) [7]
 2687. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [7]
 2688. Jarosz, Rafał [7]
 2689. Huber, Adolf (fotograf) [7]
 2690. Bachmann, Georges(1848-1894) [7]
 2691. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [6]
 2692. Münchheimer, A[dam] (1861-1900). Fot. [6]
 2693. M[alinowski], A[leksander] (1855-1917). Ryt. [6]
 2694. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [6]
 2695. Wiśniewski, Wojciech et al. [6]
 2696. Teatr Aktora [6]
 2697. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [6]
 2698. Polskie Stronnictwo Ludowe [6]
 2699. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [6]
 2700. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [6]
 2701. Kautecki, Antoni. [6]
 2702. Głębicka, Jolanta et al. [6]
 2703. Dudek, Edyta et al. [6]
 2704. Czułek, Dariusz et al. [6]
 2705. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [6]
 2706. Bergamasco, Charles (1830-1896) [6]
 2707. 100 lat. Otwock 1916-2016 [6]
 2708. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [5]
 2709. Związek b. Ochotników Armii Polskiej [5]
 2710. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [5]
 2711. Wiśniewski, Marceli [5]
 2712. Teatr Malickiej [5]
 2713. Szczęsny-Kowarski, Felicjan (1890-1948) [5]
 2714. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [5]
 2715. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [5]
 2716. Popp, Wilhelm(1828-1902) [5]
 2717. Niecz, K.,fot. [5]
 2718. Michalski, S. Ryt. [5]
 2719. MJK [5]
 2720. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [5]
 2721. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [5]
 2722. Jungmann, Albert(1824-1892) [5]
 2723. J.M. (Józef Mehoffer??) [5]
 2724. Fall, Leo(1873-1925) [5]
 2725. Błaszczak, Fr. [5]
 2726. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [5]
 2727. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [4]
 2728. Grodzicki, Józef (1854-1939) [4]
 2729. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [4]
 2730. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [4]
 2731. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [4]
 2732. Schulhoff, Julius (1825-1898) [4]
 2733. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2734. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [4]
 2735. Maj, Jerzy. Fot. [4]
 2736. Macewicz, B[ronisława] (1872-1924) Ryt. [4]
 2737. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [4]
 2738. Lehár, Ferenc (1870-1948) [4]
 2739. Lanner, Joseph (1801-1843) [4]
 2740. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [4]
 2741. Kolasa, Joanna. [4]
 2742. Issakowitch, S.S. [4]
 2743. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [4]
 2744. Głogowski, Tomasz(18..- ) [4]
 2745. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [4]
 2746. Dowództwo 1 Dywizji Legionów [4]
 2747. Dobrowolska, Danuta. [4]
 2748. Danya, Piotr [4]
 2749. Badia, Luigi(1819-1899) [4]
 2750. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 2751. sygn. Camel? [3]
 2752. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [3]
 2753. [Portret Gustawa Fritsche] [3]
 2754. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [3]
 2755. Zakład Fotograficzny "Sigismond & Co." (Warszawa) [3]
 2756. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [3]
 2757. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [3]
 2758. Wołowska, Zofia (1867-1932) [3]
 2759. Weintraub, Jan [3]
 2760. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [3]
 2761. Slovolitnâ O. I. Leman [3]
 2762. S. J. Ryt. [3]
 2763. Prószyński, Tadeusz (1873- 1948) [3]
 2764. Polski Związek Nauczycielski [3]
 2765. Orzeszkowa Eliza (1841-1910) [3]
 2766. Oranowski, Wacław [3]
 2767. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2768. Mordasewicz, Kazimierz (1859-1923) [3]
 2769. Mazur, Dawid (?-1916) [3]
 2770. Lorentz, Ludwik (1869-1930) [3]
 2771. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [3]
 2772. Jones, Sidney(1861-1946) [3]
 2773. Jankowski, Wacław (fotograf) [3]
 2774. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2775. Hellmann, Jan [3]
 2776. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [3]
 2777. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [3]
 2778. Chrząszczewska , Jadwiga (1870 -1935) [3]
 2779. Centanarowiczówna, Janina [3]
 2780. Borkowski, K. Fot. [3]
 2781. Berman, I. Fot. [3]
 2782. A[ntoszewicz] [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [3]
 2783. A.L. [3]
 2784. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [2]
 2785. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [2]
 2786. WBPBO [2]
 2787. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [2]
 2788. Towarzystwo Miłośników Przyrody [2]
 2789. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [2]
 2790. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 2791. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [2]
 2792. Marczewski, Lucjan (1879-1935). Aut. wzoru [2]
 2793. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [2]
 2794. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [2]
 2795. Ken, Aleksander (1828-1874) [2]
 2796. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [2]
 2797. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 2798. Twardzicki, Walerian ; Warszawa, Nowy Świat 46 [1]
 2799. Tschopp, P. [1]
 2800. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 2801. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 2802. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 2803. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 2804. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [1]
 2805. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2806. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2807. Grodzicki, Józef (1854-1939). [1]
 2808. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2809. Cikanek, Ferdinand [1]
 2810. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2811. Altadonna, Giambattista (1824-1890). [1]
 2812. Altadonna, Giambattista (1824-1890) [1]
 2813. Łukasz Dobrzański (1864-1909) [0]
 2814. [Portret Władysława Niegolewskiego] [0]
 2815. Vezenberg, Vil'gel'm (1839-1880) [0]
 2816. Sykulski, Z. [0]
 2817. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [0]
 2818. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2819. Krudowski, Józef [0]
 2820. Diemann, Max (czynny 1861-1863) [0]
 2821. Datka, Czesław (1905-1951) [0]