polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 79111

Readers on-line: 547

Total number of users since Jan 1, 2010: 20726576

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 1, 2010

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Ministerstwo Oświaty [596]
 2. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [553]
 3. Szaciński, Mieczysław (?-?) [338]
 4. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [254]
 5. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [237]
 6. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [226]
 7. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [211]
 8. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [195]
 9. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [192]
 10. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [163]
 11. Popowski, S. [162]
 12. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [150]
 13. Urząd Statystyczny w Warszawie [134]
 14. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [133]
 15. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [129]
 16. Magistrat m.st. Warszawy [125]
 17. Dębski, Michał [117]
 18. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [113]
 19. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [108]
 20. Kownacka, Maria (1894-1982) [104]
 21. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [101]
 22. Związek Patriotów Polskich [96]
 23. Prus, Bolesław (1847-1912) [96]
 24. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [94]
 25. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [92]
 26. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [92]
 27. Kacprzak, Grzegorz Red. [90]
 28. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [90]
 29. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [81]
 30. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [76]
 31. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [74]
 32. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [64]
 33. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [60]
 34. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [58]
 35. Łączkowski, Marceli (?-?) [52]
 36. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [51]
 37. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [51]
 38. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [50]
 39. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [50]
 40. CAF [50]
 41. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [48]
 42. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [48]
 43. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [47]
 44. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [46]
 45. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [46]
 46. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [45]
 47. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [44]
 48. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [43]
 49. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [42]
 50. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [42]
 51. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [42]
 52. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [41]
 53. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [39]
 54. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [36]
 55. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [36]
 56. Brandel, Konrad (1838-1920) [36]
 57. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [35]
 58. Frączek, Ireneusz (1969- ) [35]
 59. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [35]
 60. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [34]
 61. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [34]
 62. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [32]
 63. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [31]
 64. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [31]
 65. Główny Urząd Statystyczny [30]
 66. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [30]
 67. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [28]
 68. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [28]
 69. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [28]
 70. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [27]
 71. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [27]
 72. [Magistrat m. Lwowa] [26]
 73. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [26]
 74. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [26]
 75. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [26]
 76. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [25]
 77. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [25]
 78. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [25]
 79. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [24]
 80. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [24]
 81. Mottl, Adam (1928-2013) [24]
 82. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [24]
 83. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [23]
 84. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [23]
 85. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [23]
 86. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [23]
 87. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [23]
 88. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [23]
 89. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [23]
 90. A. Z. Ryt. [23]
 91. Niecz, Krzysztof. Fot. [22]
 92. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22]
 93. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [22]
 94. Stefanow, Piotr [21]
 95. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [21]
 96. Rzewuski, Walery (1837-1888) [20]
 97. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [20]
 98. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [20]
 99. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [20]
 100. Verne, Jules (1828-1905) [19]
 101. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [19]
 102. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [19]
 103. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [18]
 104. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [18]
 105. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [17]
 106. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [17]
 107. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [17]
 108. Starzyński, Stefan (1893-1939) [17]
 109. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [17]
 110. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [17]
 111. P.B. Ryt. [17]
 112. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [17]
 113. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [17]
 114. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [16]
 115. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 116. Leist, Ludwig (1891-1967) [16]
 117. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [16]
 118. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [16]
 119. A. M. Ryt. [16]
 120. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [15]
 121. Wojewódzki Urząd Statystyczny [15]
 122. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [15]
 123. Sigismond. Fot. [15]
 124. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [15]
 125. Karoli & Troczewski [15]
 126. Beyer, Karol (1818-1877) [15]
 127. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [14]
 128. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [14]
 129. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [14]
 130. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [13]
 131. Związek Komunalny (Węgrów) [13]
 132. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13]
 133. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [13]
 134. Muzeum Narodowe (Warszawa) [13]
 135. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [13]
 136. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [13]
 137. Krajowe Biuro Statystyczne [13]
 138. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [13]
 139. J. H. Ryt. [13]
 140. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [13]
 141. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [13]
 142. Conrad. Fot. [13]
 143. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [13]
 144. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [12]
 145. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [12]
 146. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [12]
 147. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [12]
 148. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [12]
 149. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [12]
 150. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [12]
 151. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [12]
 152. Dombrowski, Władysław [12]
 153. B. P. Ryt. [12]
 154. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [11]
 155. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [11]
 156. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [11]
 157. Teatr Narodowy [11]
 158. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [11]
 159. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [11]
 160. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [11]
 161. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [11]
 162. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [11]
 163. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [11]
 164. Dziedzic, P. Ryt. [11]
 165. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [11]
 166. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [11]
 167. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [11]
 168. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [10]
 169. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [10]
 170. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [10]
 171. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [10]
 172. Kowalski, L. Fot. [10]
 173. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [10]
 174. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [10]
 175. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [10]
 176. Bukowski, Jan (1873-1943) [10]
 177. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [9]
 178. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [9]
 179. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [9]
 180. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [9]
 181. Strauss, Johann (1825-1899) [9]
 182. Röber, H. Ryt. [9]
 183. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [9]
 184. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [9]
 185. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [9]
 186. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [9]
 187. Kurpiński, Karol (1785-1857) [9]
 188. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [9]
 189. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [9]
 190. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [9]
 191. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [9]
 192. Kneisel, August [9]
 193. Klukowski, Jan (1904-1944) [9]
 194. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [9]
 195. Elsner, Józef (1769 - 1854) [9]
 196. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [9]
 197. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [9]
 198. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [9]
 199. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [8]
 200. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [8]
 201. Zarząd Miejski w Równem [8]
 202. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [8]
 203. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [8]
 204. Walter. Ryt. [8]
 205. Twardzicki, Walery (1838-1902) [8]
 206. Szubert, Awit (1837-1919) [8]
 207. Stefani, Józef (1800-1876) [8]
 208. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [8]
 209. S. A. Ryt. [8]
 210. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [8]
 211. Nowakowski, Józef (1800-1864) [8]
 212. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [8]
 213. Ministerstwo Kultury i Sztuki [8]
 214. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [8]
 215. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [8]
 216. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [8]
 217. K.K. Ryt. [8]
 218. K. P. Ryt. [8]
 219. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [8]
 220. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [8]
 221. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [8]
 222. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [8]
 223. Boratyński, Wacław (1908-1939) [8]
 224. ADAM. Ryt. [8]
 225. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [7]
 226. Żeleński, Władysław (1837-1921) [7]
 227. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [7]
 228. Winek, Włodzimierz (1956-) [7]
 229. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [7]
 230. W. R. Ryt. [7]
 231. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [7]
 232. Tokarz, Wacław (1873-1937) [7]
 233. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [7]
 234. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [7]
 235. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [7]
 236. Regulski, Aleksander (1839-1884) [7]
 237. Osterloff, Edmund (1863-1938) [7]
 238. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [7]
 239. Kluczewski, M. Ryt. [7]
 240. K.P. Ryt. [7]
 241. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [7]
 242. Gawkowski, Robert (1962- ) [7]
 243. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [7]
 244. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [7]
 245. Bogusławska, Maria (1868-1929) [7]
 246. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [7]
 247. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [7]
 248. Baumann, R. Lit. [7]
 249. Arct, Michał (1840-1916) [7]
 250. [Miethke, H. O.] [6]
 251. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [6]
 252. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [6]
 253. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [6]
 254. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [6]
 255. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [6]
 256. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [6]
 257. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [6]
 258. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [6]
 259. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [6]
 260. Teatr Polski [6]
 261. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [6]
 262. Skwara, Marian (1946- ) [6]
 263. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [6]
 264. Pusch, Maurycy (1828-1902) [6]
 265. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [6]
 266. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [6]
 267. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [6]
 268. Namysłowski, Karol (1856-1925) [6]
 269. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [6]
 270. Mieczkowski, Jan. Fot. [6]
 271. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [6]
 272. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [6]
 273. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [6]
 274. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [6]
 275. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [6]
 276. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [6]
 277. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [6]
 278. M. R. Rys. [6]
 279. L. N. Ryt. [6]
 280. Kulski, Julian (1892-1976) [6]
 281. Kozłowski, K. Ryt. [6]
 282. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [6]
 283. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [6]
 284. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [6]
 285. J. Ł. Ryt. [6]
 286. J. K. Ryt. [6]
 287. Hufsky [6]
 288. Gębarski, Stefan (1864-1920) [6]
 289. Gruziel, L. Fot. [6]
 290. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [6]
 291. Friedrich, Henryk (1908-1944) [6]
 292. E. G. Ryt. [6]
 293. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [6]
 294. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [6]
 295. Damse, Józef (1789-1852) [6]
 296. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [6]
 297. CAF, Komierowski, W.,fot. [6]
 298. Biegański, B. Fot. [6]
 299. Achtel, Józef [6]
 300. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [5]
 301. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [5]
 302. [Granke, Stefan] [5]
 303. Zawadzki, Józef (1865-1937) [5]
 304. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [5]
 305. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [5]
 306. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [5]
 307. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [5]
 308. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [5]
 309. Wanda Cymerman (red. nacz.) [5]
 310. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [5]
 311. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [5]
 312. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [5]
 313. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [5]
 314. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [5]
 315. Telakowski, [Jan]. Ryt. [5]
 316. Teatr Letni [5]
 317. Teatr Ateneum [5]
 318. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [5]
 319. Szczeciński, K. Fot. [5]
 320. Stowarzyszenie Żoliborzan [5]
 321. Schubert, Franz (1797-1828) [5]
 322. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [5]
 323. Radliński, Ignacy (1843-1920) [5]
 324. Przykorski, K. (1840-1882) [5]
 325. Polski Czerwony Krzyż we Francji [5]
 326. Piłsudski, Józef (1867-1935) [5]
 327. Osmański, Wojciech (1834-1908) [5]
 328. Orion. Fot. [5]
 329. Okuń, Edward (1872-1945) [5]
 330. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5]
 331. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [5]
 332. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [5]
 333. Musiałowski, A. Ryt. [5]
 334. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [5]
 335. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [5]
 336. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [5]
 337. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [5]
 338. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [5]
 339. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [5]
 340. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [5]
 341. Leliwa, Alfred [5]
 342. Lachowicz, Juliusz. Red. [5]
 343. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [5]
 344. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [5]
 345. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [5]
 346. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [5]
 347. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [5]
 348. Kapuściński, Piotr [5]
 349. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [5]
 350. Hahn, Wiktor (1871-1959) [5]
 351. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [5]
 352. Gold, Artur (1897-1943) [5]
 353. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [5]
 354. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [5]
 355. Döhler, Theodore (1814-1856) [5]
 356. Domżalski, Jerzy [5]
 357. Dom Sztuki (Warszawa) [5]
 358. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [5]
 359. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [5]
 360. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [5]
 361. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [5]
 362. Broch.[owski], B. Ryt. [5]
 363. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [5]
 364. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [5]
 365. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [5]
 366. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [5]
 367. A. R. Ryt. [5]
 368. "Orion" [5]
 369. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [4]
 370. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [4]
 371. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [4]
 372. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [4]
 373. Zieliński, Jarosław (1958- ) [4]
 374. Załęski, Witold (1836-1908) [4]
 375. Załęczny, Jolanta (1959- ) [4]
 376. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [4]
 377. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 378. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [4]
 379. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [4]
 380. Wąsowski, B. Ryt. [4]
 381. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [4]
 382. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [4]
 383. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [4]
 384. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [4]
 385. Teatr Wielki [4]
 386. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [4]
 387. Sosiński, I. Ryt. [4]
 388. Simcis, Gen [4]
 389. Sigalin, Józef (1909-1983) [4]
 390. Schiff, Józef. Fot. [4]
 391. Röber, G. Ryt. [4]
 392. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [4]
 393. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [4]
 394. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [4]
 395. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [4]
 396. Osiński, Alojzy (1770-1842) [4]
 397. Oppman, Artur (1867-1931) [4]
 398. Olszewski, Czesław, fot. [4]
 399. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [4]
 400. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [4]
 401. Nowoszewski, Roman (1945-) [4]
 402. Nowialis [4]
 403. Mulert, Ludwik (1818-1875) [4]
 404. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [4]
 405. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [4]
 406. Miejskie Biuro Statystyczne [4]
 407. Magistrat der Hauptstadt Warschau [4]
 408. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [4]
 409. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [4]
 410. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [4]
 411. Lewicka, Anna (1852-1932) [4]
 412. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [4]
 413. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [4]
 414. Krzyżanowski, K. [4]
 415. Krajewski, J. Ryt. [4]
 416. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [4]
 417. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [4]
 418. Kolberg, Oskar (1814-1890) [4]
 419. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [4]
 420. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [4]
 421. Karoli, Aleksander (1838-1915) [4]
 422. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [4]
 423. Janowski, Aleksander (1866-1944) [4]
 424. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [4]
 425. Hölzel, Marek (1843-1921) [4]
 426. Hoffman, Franz (1814-1882) [4]
 427. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [4]
 428. Górska, Halina (1898-1942) [4]
 429. Gounod, Charles François (1818-1893) [4]
 430. Golański, Jerzy [4]
 431. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [4]
 432. Gawęcki Witold (1911-1946) [4]
 433. Forbert, Leo (1880-1938) [4]
 434. Estreicher, Karol (1827-1908) [4]
 435. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [4]
 436. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [4]
 437. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [4]
 438. Diabelli, Anton (1781-1858) [4]
 439. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [4]
 440. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [4]
 441. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [4]
 442. Brochocki, B. Ryt. [4]
 443. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [4]
 444. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [4]
 445. Antykwarnia Warszawska [4]
 446. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [4]
 447. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [3]
 448. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3]
 449. Łabęcki, Wiktor red. [3]
 450. [brak] [3]
 451. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [3]
 452. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [3]
 453. Związek Buchalterów (Warszawa) [3]
 454. Zawadzki, Michał (1828-1887) [3]
 455. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 456. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [3]
 457. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [3]
 458. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [3]
 459. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [3]
 460. Zajkowski, A. Ryt. [3]
 461. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [3]
 462. Zabłocki, F. Ryt. [3]
 463. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [3]
 464. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [3]
 465. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [3]
 466. Warszawski Lombard Miejski [3]
 467. Warnka, Jadwiga [3]
 468. W. C. Ryt. [3]
 469. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [3]
 470. Uniwersytet dla Wszystkich [3]
 471. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [3]
 472. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [3]
 473. Twardo, Stanisław (1883-1982) [3]
 474. Trzemeski, Edward (1843-1905) [3]
 475. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [3]
 476. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [3]
 477. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [3]
 478. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [3]
 479. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [3]
 480. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [3]
 481. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [3]
 482. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [3]
 483. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [3]
 484. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [3]
 485. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [3]
 486. Teatr Mały [3]
 487. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [3]
 488. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [3]
 489. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [3]
 490. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [3]
 491. Suligowski, Adolf (1849-1932) [3]
 492. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [3]
 493. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [3]
 494. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [3]
 495. Sigismond i Ska. Fot. [3]
 496. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [3]
 497. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [3]
 498. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [3]
 499. Scott, Walter (1771-1832) [3]
 500. Schumann, Robert (1810-1856) [3]
 501. Różański, M. Ryt. [3]
 502. Rzepko, Władysław (1854-1932) [3]
 503. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [3]
 504. Roeber, F. H. Ryt. [3]
 505. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [3]
 506. Racher, Jessica. Z-ca. red. [3]
 507. Puławski, Antoni (1856-1931) [3]
 508. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [3]
 509. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [3]
 510. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [3]
 511. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [3]
 512. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [3]
 513. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [3]
 514. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [3]
 515. Pennec, Joanna. Opiekun [3]
 516. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [3]
 517. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [3]
 518. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [3]
 519. Mościcki, Henryk (1881-1952) [3]
 520. Moraczewski, Adam (1907-1941) [3]
 521. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [3]
 522. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [3]
 523. Małecki, Antoni (1821-1913) [3]
 524. Maszyński, Piotr (1855-1934) [3]
 525. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [3]
 526. Maszyński, Julian (1847-1901) [3]
 527. Malmurowicz Bolesław. Fot. [3]
 528. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [3]
 529. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3]
 530. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 531. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [3]
 532. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [3]
 533. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [3]
 534. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [3]
 535. M.R. Ryt. [3]
 536. Liga Morska i Kolonialna [3]
 537. Lichner, Heinrich(1829-1898) [3]
 538. L. K. [3]
 539. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [3]
 540. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [3]
 541. Kudyba, Wojciech (1965- ) [3]
 542. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [3]
 543. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [3]
 544. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [3]
 545. Krynicki, M. Lit. [3]
 546. Krajewski. Ryt. [3]
 547. Koło Medyków S. U. W. [3]
 548. Kozłowski, Karol (1840-1890) [3]
 549. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [3]
 550. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [3]
 551. Koroniarz [3]
 552. Konrad. Fot. [3]
 553. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [3]
 554. Kohn, Alfred. Red. [3]
 555. Kleczyński, Jan (1837-1895) [3]
 556. Kataszek, Szymon (1898-1943) [3]
 557. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [3]
 558. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [3]
 559. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [3]
 560. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [3]
 561. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [3]
 562. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [3]
 563. Jezierski, Edmund (1881-1935) [3]
 564. Jaugey, Jean [3]
 565. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [3]
 566. J.Ł. Ryt. [3]
 567. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [3]
 568. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [3]
 569. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [3]
 570. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [3]
 571. Grossman, Ludwik (1835-1915) [3]
 572. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [3]
 573. Gorazdowski, E. [3]
 574. Godard, Benjamin (1849-1895) [3]
 575. Gmitruk, Janusz (1948- ) [3]
 576. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [3]
 577. Gibs, Joe [3]
 578. Gall, Jan Karol (1856-1912) [3]
 579. E. N. Ryt. [3]
 580. Dąbrowski, Stanisław [3]
 581. Dyamentowski. Ryt. [3]
 582. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [3]
 583. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [3]
 584. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [3]
 585. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [3]
 586. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [3]
 587. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [3]
 588. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [3]
 589. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [3]
 590. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [3]
 591. Centralny Komitet Robotniczy PPS [3]
 592. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [3]
 593. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 594. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [3]
 595. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [3]
 596. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [3]
 597. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [3]
 598. Bogucki, Adolf (1835-1894) [3]
 599. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [3]
 600. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [3]
 601. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [3]
 602. Bauman, R. Lit. [3]
 603. Ascher, Josef (1829-1869) [3]
 604. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [3]
 605. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [3]
 606. Ajzman, David (1869-1922) [3]
 607. Adolph, Witold (1903-1941) [3]
 608. A.P. [3]
 609. - [3]
 610. "Orion". Fot. [3]
 611. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [2]
 612. Święcicka, Jadwiga (?-?) [2]
 613. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [2]
 614. Łada, Kazimierz (1824-1871) [2]
 615. [Łosiowa, Emilia] [2]
 616. [Urząd m. st. Warszawy] [2]
 617. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [2]
 618. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [2]
 619. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [2]
 620. [Magistrat m.st. Warszawy] [2]
 621. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [2]
 622. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [2]
 623. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [2]
 624. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [2]
 625. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [2]
 626. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [2]
 627. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [2]
 628. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [2]
 629. Zeller, Carl (1842-1898) [2]
 630. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [2]
 631. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [2]
 632. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [2]
 633. Zandman, Jan (1802-1841) [2]
 634. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [2]
 635. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [2]
 636. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [2]
 637. Zaborska, Anna. Fot. [2]
 638. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [2]
 639. Wyss, Johann David (1743-1818) [2]
 640. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [2]
 641. Wróblewski, K. [2]
 642. Wolski, Stanisław (1859-1894) [2]
 643. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [2]
 644. Wojskowy Instytut Geograficzny [2]
 645. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [2]
 646. Windakiewicz, Kazimierz [2]
 647. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [2]
 648. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [2]
 649. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [2]
 650. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [2]
 651. Warszawski Szpital dla Dzieci [2]
 652. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [2]
 653. Warnkówna, Jadwiga [2]
 654. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [2]
 655. Voss, Charles (1815-1882) [2]
 656. Voss, Carl (1815-1882) [2]
 657. Urbanowicz, Szymon (?-?) [2]
 658. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [2]
 659. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2]
 660. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [2]
 661. Tretiak, Józef (1841-1923) [2]
 662. Treter, Bohdan (1886-1945) [2]
 663. Treter Mieczysław (1883-1943) [2]
 664. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [2]
 665. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [2]
 666. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [2]
 667. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [2]
 668. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [2]
 669. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [2]
 670. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [2]
 671. Teichmann, Antoni (1798-1877) [2]
 672. Teatr na Chłodnej [2]
 673. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [2]
 674. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [2]
 675. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [2]
 676. Ségur, Sophie de (1799-1874) [2]
 677. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [2]
 678. Szymański, F. Ryt. [2]
 679. Szujski, Józef (1835-1883) [2]
 680. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [2]
 681. Sznage. Ryt. [2]
 682. Szlendak, Adam (1881-1937) [2]
 683. Szenajch, Władysław (1879-1964) [2]
 684. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [2]
 685. Szajnocha, Karol (1818-1868) [2]
 686. Surowiecki, Karol [2]
 687. Sulistrowski, Kazimierz [2]
 688. Sturm, Adam (?-1872) [2]
 689. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [2]
 690. Straż Obywatelska. Komenda [2]
 691. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [2]
 692. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [2]
 693. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [2]
 694. Stolz, Robert (1880-1975) [2]
 695. Stolpe, Alojzy (?-1824) [2]
 696. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [2]
 697. Starczewski, Jan (1904-1981) [2]
 698. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [2]
 699. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2]
 700. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [2]
 701. Spencer, Herbert (1820-1903) [2]
 702. Sosiński, J[ózef] Ryt. [2]
 703. Sosiński, J. Ryt. [2]
 704. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [2]
 705. Socha, Szczepan [2]
 706. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2]
 707. Skrobańsk, Z. Fot. [2]
 708. Skornia-Roszij, Maria [2]
 709. Siekierski, Franciszek [2]
 710. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [2]
 711. Seruga, Józef (1886-1940) [2]
 712. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [2]
 713. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [2]
 714. Seiss, Isidor(1840-1905) [2]
 715. Sedlaczek, Lech [2]
 716. Röber, F. H. Ryt. [2]
 717. Ryszard, Antoni (1841-1894) [2]
 718. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [2]
 719. Rydel, Lucjan (1870-1918) [2]
 720. Rumianek, Stanisław [2]
 721. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [2]
 722. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [2]
 723. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [2]
 724. Rober, F. H. Ryt. [2]
 725. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [2]
 726. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [2]
 727. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [2]
 728. Rada Regencyjna [2]
 729. Puccini, Giacomo (1858-1924) [2]
 730. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [2]
 731. Przyborowski, Walery (1845-1913) [2]
 732. Przyałgowski, Ignacy [2]
 733. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [2]
 734. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [2]
 735. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [2]
 736. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [2]
 737. Polska Macierz Szkolna [2]
 738. Polska Agencja Telegraficzna [2]
 739. Plewczyński, F. [2]
 740. Pistyner, M. [2]
 741. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [2]
 742. Pałac Sztuki (Warszawa) [2]
 743. Patronat Opieki nad Więźniami [2]
 744. Paciorkowski, Bronisław Gryf [2]
 745. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [2]
 746. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [2]
 747. Olzacki, Sławomir. Fot. [2]
 748. Oborski, Florian (1839-1892) [2]
 749. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [2]
 750. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [2]
 751. Niedzielski, Jan (ksiądz) [2]
 752. Neyman, Jerzy (1894-1981) [2]
 753. N[icz], E. Ryt. [2]
 754. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [2]
 755. Münchheimer, Adam (1830-1904) [2]
 756. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [2]
 757. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [2]
 758. Ménil, Félicien de (1860-1930) [2]
 759. Myślińska, Grażyna. Fot. [2]
 760. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [2]
 761. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [2]
 762. Muszkowski, Jan (1882-1953) [2]
 763. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [2]
 764. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [2]
 765. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [2]
 766. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [2]
 767. Miinchheimera.A. Fot. [2]
 768. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [2]
 769. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [2]
 770. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [2]
 771. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 772. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [2]
 773. Mehoffer, Józef (1869-1946) [2]
 774. Massenet, Jules (1842-1912) [2]
 775. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [2]
 776. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [2]
 777. Marconi, Władysław (1848-1915) [2]
 778. Maliszewski, Jerzy (?-?) [2]
 779. Malewicz, Jadwiga [2]
 780. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [2]
 781. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [2]
 782. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [2]
 783. Macura, Władysław (1896-1935) [2]
 784. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [2]
 785. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [2]
 786. M. K. Ryt. [2]
 787. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [2]
 788. Leybach, Joseph(1817-1891) [2]
 789. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [2]
 790. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [2]
 791. Lassen, Eduard(1830-1904) [2]
 792. Lange, Gustav(1830-1899) [2]
 793. Lange, Gustav (1830-1899) [2]
 794. Kępkowska, Bogusława Bożena [2]
 795. Kątski, Apolinary (1825-1879) [2]
 796. Kuhlewein, A. Ryt. [2]
 797. Kucz[yński], M. Ryt. [2]
 798. Kubełka, Ignacy [2]
 799. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [2]
 800. Krystall, Bronisław (1887-1983) [2]
 801. Krogulski, Władysław (1843-1934) [2]
 802. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [2]
 803. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [2]
 804. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [2]
 805. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [2]
 806. Kostka, J. [2]
 807. Kossak, Wojciech (1856-1942) [2]
 808. Korwin, Ludwik (1904-1988) [2]
 809. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [2]
 810. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [2]
 811. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [2]
 812. Komar, Józef [2]
 813. Kohn, Alfred (1960- ) [2]
 814. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [2]
 815. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [2]
 816. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [2]
 817. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [2]
 818. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [2]
 819. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [2]
 820. Karoli & Pusch [2]
 821. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [2]
 822. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [2]
 823. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [2]
 824. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [2]
 825. KK. Ryt. [2]
 826. K.W. Ryt. [2]
 827. K.N. Ryt. [2]
 828. K.M. Ryt. [2]
 829. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2]
 830. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [2]
 831. Jezierski, J. Ryt. [2]
 832. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [2]
 833. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [2]
 834. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [2]
 835. J.K. Ryt. [2]
 836. J. Ł. [2]
 837. Instytut Spraw Społecznych [2]
 838. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [2]
 839. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [2]
 840. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [2]
 841. Hünten, Franz(1793-1878) [2]
 842. Hähle, G. Ryt. [2]
 843. Hulewicz, Wł. Fot. [2]
 844. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [2]
 845. Herman, Maria (1803-1830) [2]
 846. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [2]
 847. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [2]
 848. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [2]
 849. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [2]
 850. Grodzicki, Józef (1854-1939) [2]
 851. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [2]
 852. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [2]
 853. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [2]
 854. Godlewski, Stefan (1853-1929) [2]
 855. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [2]
 856. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [2]
 857. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [2]
 858. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [2]
 859. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [2]
 860. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [2]
 861. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [2]
 862. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [2]
 863. Frick, L. [2]
 864. Frankiewicz [2]
 865. Florimo, Francesco (1800-1888) [2]
 866. Espen, Theodor (1847-1906) [2]
 867. Elkana, J. M. [2]
 868. Eilenberg, Richard (1848-1925) [2]
 869. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [2]
 870. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [2]
 871. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [2]
 872. Dworzak, Ludwik. Rys. [2]
 873. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [2]
 874. Drexlerówna Luna (1882-1933) [2]
 875. Dowództwo 6 Armii [2]
 876. Diveky, Adrjan (1880-1965) [2]
 877. Dietrich, Moritz (1816-1887) [2]
 878. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [2]
 879. Dickstein, Samuel (1851-1939) [2]
 880. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [2]
 881. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [2]
 882. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [2]
 883. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [2]
 884. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [2]
 885. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [2]
 886. Czerny, Carl (1791-1857) [2]
 887. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [2]
 888. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [2]
 889. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [2]
 890. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [2]
 891. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [2]
 892. Cep [Henryk Cepnik] [2]
 893. Centralna Biblioteka Statystyczna [2]
 894. Bykowski, Leon [2]
 895. Buzek, Józef (1873-1936) [2]
 896. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [2]
 897. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [2]
 898. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [2]
 899. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [2]
 900. Bohm, Carl (1844-1920) [2]
 901. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [2]
 902. Bloch, Jan (1836-1902) [2]
 903. Bizet, Georges (1838-1875) [2]
 904. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [2]
 905. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [2]
 906. Bielecki, C. [2]
 907. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [2]
 908. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [2]
 909. Biart, Lucjan (1829-1897) [2]
 910. Bełza, Władysław (1847-1913) [2]
 911. Berthet, Èlie (1815-1891) [2]
 912. Bersohn, Mathias (1823-1908) [2]
 913. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [2]
 914. Berens, Hermann (1826-1880) [2]
 915. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [2]
 916. Barski, Ireneusz [2]
 917. Baronowa X.Y.Z. [2]
 918. Banner, M. Red. [2]
 919. Automobilklub Warszawski [2]
 920. Atelier Rembrandt [2]
 921. Association d'Assurance des Industriels Polonais [2]
 922. Abdullah Frères [pseud.] [2]
 923. A.T.T. [2]
 924. A...... Z....li [2]
 925. A. K. Ryt. [2]
 926. "Młoda Sztuka" [2]
 927. Żółtowski, A. [1]
 928. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 929. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [1]
 930. Żychliński, Jan. Wstęp [1]
 931. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [1]
 932. Żelaznowski, Andrzej [1]
 933. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [1]
 934. Štejnberg, Mihail Karlovič [1]
 935. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [1]
 936. Štejman, S. A. [1]
 937. Świętochowski, Adam (1864-1914) [1]
 938. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [1]
 939. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [1]
 940. Świderski, Leopold (1853-1925) [1]
 941. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [1]
 942. Śmigielska, Józefa [1]
 943. Śliwiński, Jan (1830-1893) [1]
 944. Śliwiński, Jan [1]
 945. Ślaski, Bolesław (1870- ) [1]
 946. Łączkowski Ludwik [1]
 947. Łączkowska Felicja [1]
 948. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [1]
 949. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1]
 950. Łukaszczyk, Elżbieta [1]
 951. Łukasz Dobrzański (1864-1909) [1]
 952. Łukasik, Jan (1910- ) [1]
 953. Łubieński, Edward (1819-1867) [1]
 954. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [1]
 955. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [1]
 956. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [1]
 957. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [1]
 958. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [1]
 959. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [1]
 960. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [1]
 961. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [1]
 962. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [1]
 963. Ćwiklicz, Bolesław [1]
 964. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [1]
 965. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [1]
 966. sygn. Camel? [1]
 967. par Ketterer [1]
 968. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [1]
 969. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [1]
 970. il [1]
 971. [Świtalska, H. (?-?)] [1]
 972. [s.n.] [1]
 973. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [1]
 974. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [1]
 975. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [1]
 976. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [1]
 977. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [1]
 978. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [1]
 979. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [1]
 980. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [1]
 981. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [1]
 982. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [1]
 983. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [1]
 984. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [1]
 985. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [1]
 986. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [1]
 987. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [1]
 988. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [1]
 989. [Schier, František Václav (1804-1864)] [1]
 990. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [1]
 991. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [1]
 992. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [1]
 993. [Quirini, Edward] [1]
 994. [Płoza-Doliński, Marek] [1]
 995. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [1]
 996. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [1]
 997. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [1]
 998. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 999. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [1]
 1000. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [1]
 1001. [Portret Władysława Niegolewskiego] [1]
 1002. [Portret Gustawa Fritsche] [1]
 1003. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [1]
 1004. [Polska Macierz Szkolna] [1]
 1005. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [1]
 1006. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [1]
 1007. [Omm, Peter] [1]
 1008. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [1]
 1009. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [1]
 1010. [Mielnicki]. Fot. [1]
 1011. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [1]
 1012. [Magistrat goroda Varšavy] [1]
 1013. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [1]
 1014. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [1]
 1015. [Lindley, William (1808-1900)] [1]
 1016. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [1]
 1017. [Leger, Louis (1843-1923)] [1]
 1018. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [1]
 1019. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [1]
 1020. [Kasa Chorych (Warszawa)] [1]
 1021. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [1]
 1022. [Gutry, Maria (1899-1988)] [1]
 1023. [Grabiec (?-?)] [1]
 1024. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [1]
 1025. [Franck] [1]
 1026. [Fernand, Jacques (?-?)] [1]
 1027. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [1]
 1028. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [1]
 1029. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [1]
 1030. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [1]
 1031. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [1]
 1032. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [1]
 1033. [Bielski, Szymon] [1]
 1034. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [1]
 1035. Związek b. Ochotników Armii Polskiej [1]
 1036. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [1]
 1037. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [1]
 1038. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [1]
 1039. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1040. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [1]
 1041. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [1]
 1042. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [1]
 1043. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [1]
 1044. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [1]
 1045. Związek Strzelecki [1]
 1046. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [1]
 1047. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [1]
 1048. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [1]
 1049. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [1]
 1050. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [1]
 1051. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1]
 1052. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [1]
 1053. Związek Polskich Artystów Plastyków [1]
 1054. Związek Polskich Artystów Grafików [1]
 1055. Związek Miast Polskich [1]
 1056. Związek Miast Królestwa Polskiego [1]
 1057. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [1]
 1058. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [1]
 1059. Związek Katolicki [1]
 1060. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1061. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [1]
 1062. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [1]
 1063. Związek Bibliotekarzy Polskich [1]
 1064. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [1]
 1065. Zumpe, Edmund [1]
 1066. Zuber, Rudolf (1858-1920) [1]
 1067. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [1]
 1068. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [1]
 1069. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [1]
 1070. Zipper, Albert (1855-1936) [1]
 1071. Zinserling, Borys von (1889-1961) [1]
 1072. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [1]
 1073. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [1]
 1074. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [1]
 1075. Ziegler & Droste [1]
 1076. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [1]
 1077. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [1]
 1078. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [1]
 1079. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [1]
 1080. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [1]
 1081. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [1]
 1082. Zbyszewski [1]
 1083. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [1]
 1084. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1085. Zawiliński, Roman (1855-1932) [1]
 1086. Zawadzki, W. Ryt. [1]
 1087. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [1]
 1088. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [1]
 1089. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [1]
 1090. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [1]
 1091. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1092. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1093. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [1]
 1094. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [1]
 1095. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1096. Zarzycka, Aneta. Opiekun [1]
 1097. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [1]
 1098. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [1]
 1099. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [1]
 1100. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [1]
 1101. Zalewski, Stanisław (1925- ) [1]
 1102. Zalewska, Dorota. Opr. [1]
 1103. Zaleski, August (1883-1972) [1]
 1104. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [1]
 1105. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [1]
 1106. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [1]
 1107. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [1]
 1108. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [1]
 1109. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [1]
 1110. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [1]
 1111. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [1]
 1112. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [1]
 1113. Zajączkowska, Zuzanna [1]
 1114. Zając, Jerzy [1]
 1115. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [1]
 1116. Zagórska, W. Ryt. [1]
 1117. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [1]
 1118. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [1]
 1119. Yvain, Maurice (1891-1965) [1]
 1120. X. Y. Z. [1]
 1121. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [1]
 1122. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [1]
 1123. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [1]
 1124. Węgrzecki, S. [1]
 1125. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1]
 1126. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [1]
 1127. Wóycicka, Jadwiga [1]
 1128. Wójtowicz, Władysław J. [1]
 1129. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [1]
 1130. Wójcicki, Jerzy [1]
 1131. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [1]
 1132. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [1]
 1133. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [1]
 1134. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [1]
 1135. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [1]
 1136. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [1]
 1137. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [1]
 1138. Wysoki[ński], K. Ryt. [1]
 1139. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [1]
 1140. Wysocki Piotr (1797-1874) [1]
 1141. Wyroba, Stefan [1]
 1142. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [1]
 1143. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [1]
 1144. Wybranowski, Władysław (?-?) [1]
 1145. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [1]
 1146. Wrześniowski, August (1836-1892) [1]
 1147. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [1]
 1148. Wretowski, Paweł [1]
 1149. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [1]
 1150. Wołkiewicz, Hanna [1]
 1151. Wołek, Adam [1]
 1152. Woydyga, Jan (1857-1938) [1]
 1153. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [1]
 1154. Wojnarowicz Weseła [1]
 1155. Wojewódzki, Władysław [1]
 1156. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [1]
 1157. Wohlfahrt, A. [1]
 1158. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [1]
 1159. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [1]
 1160. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [1]
 1161. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [1]
 1162. Wiśniewski, Wojciech et al. [1]
 1163. Wiśniewski, Marceli [1]
 1164. Wizimirska, Barbara [1]
 1165. Witos, Wincenty (1874-1945) [1]
 1166. Witkowski, Wincenty [1]
 1167. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [1]
 1168. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [1]
 1169. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [1]
 1170. Winter, Peter (1754-1825) [1]
 1171. Winogrodzka, Katarzyna [1]
 1172. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [1]
 1173. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1]
 1174. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [1]
 1175. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [1]
 1176. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [1]
 1177. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [1]
 1178. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [1]
 1179. Wilczek, Feliks [1]
 1180. Wilanowski, Cezary [1]
 1181. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1]
 1182. Wierzbowski, Theodorus [1]
 1183. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [1]
 1184. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [1]
 1185. Wierciński, K. [1]
 1186. Wieniawski, Józef (1837-1912) [1]
 1187. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [1]
 1188. Whiting, Richard A. (1891-1938) [1]
 1189. Whiting, A. [1]
 1190. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [1]
 1191. Wesoły Wujaszek [1]
 1192. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [1]
 1193. Welbel, Stefan. [1]
 1194. Weintraub, Jan [1]
 1195. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [1]
 1196. Weinberg P. [1]
 1197. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [1]
 1198. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [1]
 1199. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [1]
 1200. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [1]
 1201. Watteau, François (1758-1823). Il. [1]
 1202. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [1]
 1203. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [1]
 1204. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [1]
 1205. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [1]
 1206. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [1]
 1207. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [1]
 1208. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [1]
 1209. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [1]
 1210. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [1]
 1211. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1212. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [1]
 1213. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [1]
 1214. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1215. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [1]
 1216. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [1]
 1217. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [1]
 1218. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [1]
 1219. Warszawska Gmina Starozakonnych [1]
 1220. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [1]
 1221. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [1]
 1222. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [1]
 1223. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1224. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [1]
 1225. Wars, Henryk (1902-1977) [1]
 1226. Wano, K. [1]
 1227. Wanda Z. Ryt. [1]
 1228. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [1]
 1229. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [1]
 1230. Walicki, Michał (1904-1966). [1]
 1231. Walicki, Franciszek (1874-1964) [1]
 1232. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [1]
 1233. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [1]
 1234. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [1]
 1235. Walaszczak, Piotr [1]
 1236. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [1]
 1237. Wahrendorff, O. [1]
 1238. Wagner, Richard (1813-1883) [1]
 1239. W.Z. Ryt. [1]
 1240. W.K. Ryt. [1]
 1241. W. M. K. [1]
 1242. W. K. Ryt. [1]
 1243. W. K. [1]
 1244. W. B. Ryt. [1]
 1245. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [1]
 1246. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [1]
 1247. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [1]
 1248. Vorbond, Wanda (?-1939) [1]
 1249. Vollstedt, Robert (1854-1919) [1]
 1250. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [1]
 1251. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [1]
 1252. Vezenberg, Vil'gel'm (1839-1880) [1]
 1253. Verico, [Antonio]. Ryt. [1]
 1254. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [1]
 1255. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [1]
 1256. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [1]
 1257. Varney, Louis(1844-1908) [1]
 1258. Uziembło, Adam (1885-1971) [1]
 1259. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1]
 1260. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [1]
 1261. Urząd Miasta Legionowo [1]
 1262. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [1]
 1263. Urmowski Klemens (1780-1827) [1]
 1264. Urbanowicz, Szymon [1]
 1265. Uniwersytet Warszawski [1]
 1266. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1267. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [1]
 1268. Uhry, M. [1]
 1269. Typiak, Piotr [1]
 1270. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [1]
 1271. Twardzicki, Walerian ; Warszawa, Nowy Świat 46 [1]
 1272. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [1]
 1273. Tuszyński, Antoni L. [1]
 1274. Turowski, Stanisław (1880-1936) [1]
 1275. Tschopp, P. [1]
 1276. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [1]
 1277. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1]
 1278. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [1]
 1279. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [1]
 1280. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [1]
 1281. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [1]
 1282. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [1]
 1283. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [1]
 1284. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [1]
 1285. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [1]
 1286. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [1]
 1287. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [1]
 1288. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [1]
 1289. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [1]
 1290. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [1]
 1291. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [1]
 1292. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [1]
 1293. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [1]
 1294. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [1]
 1295. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [1]
 1296. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [1]
 1297. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [1]
 1298. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [1]
 1299. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [1]
 1300. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [1]
 1301. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [1]
 1302. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [1]
 1303. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [1]
 1304. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [1]
 1305. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [1]
 1306. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [1]
 1307. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [1]
 1308. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [1]
 1309. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [1]
 1310. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [1]
 1311. Towarzystwo Miłośników Przyrody [1]
 1312. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [1]
 1313. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [1]
 1314. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [1]
 1315. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [1]
 1316. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [1]
 1317. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [1]
 1318. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [1]
 1319. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [1]
 1320. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [1]
 1321. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [1]
 1322. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [1]
 1323. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [1]
 1324. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [1]
 1325. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [1]
 1326. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [1]
 1327. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [1]
 1328. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [1]
 1329. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [1]
 1330. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [1]
 1331. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [1]
 1332. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [1]
 1333. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [1]
 1334. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [1]
 1335. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [1]
 1336. Tor, Stanisław [1]
 1337. Tonioli, D. [1]
 1338. Tomek Piast [pseud.] [1]
 1339. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [1]
 1340. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [1]
 1341. Tomasz Ogończyk [pseud.] [1]
 1342. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [1]
 1343. Titel, Otto (18.. -1926) [1]
 1344. Tirling, Zygmunt [1]
 1345. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [1]
 1346. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [1]
 1347. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [1]
 1348. Teresa Frącek (1937- ) [1]
 1349. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [1]
 1350. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [1]
 1351. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [1]
 1352. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [1]
 1353. Teatr Nowości [1]
 1354. Teatr Nowa Komedia [1]
 1355. Teatr Narodowy (Warszawa) [1]
 1356. Teatr Malickiej [1]
 1357. Teatr Kameralny [1]
 1358. Teatr Aktora [1]
 1359. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [1]
 1360. Taubert. Ryt. [1]
 1361. Taube, Gustaw jr [1]
 1362. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [1]
 1363. Tarnacki, Józef. [1]
 1364. Tarnacki, Józef [1]
 1365. Tarczyński, Władysław [1]
 1366. Tarczyński, Józef (1841-1897) [1]
 1367. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [1]
 1368. T.B. [1]
 1369. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [1]
 1370. Słowaczyński, Jędrzej [1]
 1371. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1]
 1372. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [1]
 1373. Słomkowska, Alina (1929-1995) [1]
 1374. Sędlikowski, Aleksander [1]
 1375. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [1]
 1376. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [1]
 1377. Szyszko, Donat (1709 1773) [1]
 1378. Szymkiewicz, Józef [1]
 1379. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [1]
 1380. Szymański, Ludwik (?-?) [1]
 1381. Szymański, Ludwik [1]
 1382. Szymański, F. [1]
 1383. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [1]
 1384. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [1]
 1385. Szydłowska, Grażyna [1]
 1386. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [1]
 1387. Szwankowska, Hanna [1]
 1388. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [1]
 1389. Sztyft, Herman (1880- ) [1]
 1390. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [1]
 1391. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [1]
 1392. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [1]
 1393. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [1]
 1394. Szkoła Realna imienia Staszica [1]
 1395. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [1]
 1396. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [1]
 1397. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [1]
 1398. Szkoła Główna Warszawska [1]
 1399. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [1]
 1400. Szelążek, Wacław (1888-1945) [1]
 1401. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [1]
 1402. Szczęsny-Kowarski, Felicjan (1890-1948) [1]
 1403. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [1]
 1404. Szczepański, Sebastian [1]
 1405. Szczepański, Grzegorz [1]
 1406. Szatkowska, Lena (1947- ) [1]
 1407. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [1]
 1408. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [1]
 1409. Syroczyński, Leon (1844-1925) [1]
 1410. Syrewicz, Xawery [1]
 1411. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [1]
 1412. Syndykat Rolniczy Warszawski [1]
 1413. Sykulski, Z. [1]
 1414. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [1]
 1415. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [1]
 1416. Suszczyński, Jan [1]
 1417. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [1]
 1418. Surzyński, Józef (1851-1919) [1]
 1419. Suppé, Franz von (1819-1895) [1]
 1420. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [1]
 1421. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [1]
 1422. Styś, Walerian (1885-1936) [1]
 1423. Styfi, Jan (1839?-1921) [1]
 1424. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [1]
 1425. Studnicki, Władysław (1865-1953) [1]
 1426. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [1]
 1427. Strzelecki, Jan (1886-1944) [1]
 1428. Strzelecki, Edward (1894-1967) [1]
 1429. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [1]
 1430. Strożecki Jan (1869-1918) [1]
 1431. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [1]
 1432. Strindberg, August (1849-1912) [1]
 1433. Strasburger, Henryk (1887-1951) [1]
 1434. Strasburger, Edward (1882-1923) [1]
 1435. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [1]
 1436. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [1]
 1437. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [1]
 1438. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [1]
 1439. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [1]
 1440. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [1]
 1441. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1442. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [1]
 1443. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [1]
 1444. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [1]
 1445. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [1]
 1446. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [1]
 1447. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [1]
 1448. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [1]
 1449. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [1]
 1450. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [1]
 1451. Stowarzyszenie Architektów Polskich [1]
 1452. Stern, Anatol (1899-1968) [1]
 1453. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [1]
 1454. Steiman, S. [1]
 1455. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [1]
 1456. Stecher, August (?-?) [1]
 1457. Stawiński. Ryt. [1]
 1458. Staszic, Stanisław (1755-1826) [1]
 1459. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1460. Stanisławowa Gawrońska [1]
 1461. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1462. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [1]
 1463. Stablewski, Florian (1841-1906) [1]
 1464. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [1]
 1465. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [1]
 1466. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [1]
 1467. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [1]
 1468. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [1]
 1469. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [1]
 1470. Sosnowski, J. Ryt. [1]
 1471. Sosnkowski, Józef (?-?) [1]
 1472. Sosnkowski, Józef [1]
 1473. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [1]
 1474. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [1]
 1475. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [1]
 1476. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [1]
 1477. Sobieski, Wacław (1872-1935) [1]
 1478. Snopek, Kazimierz [1]
 1479. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [1]
 1480. Snarski, Stanisław (1795-1880) [1]
 1481. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [1]
 1482. Slovolitnâ O. I. Leman [1]
 1483. Slaski, S. Ryt. [1]
 1484. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [1]
 1485. Skrzyński, Hubert. Tł. [1]
 1486. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1]
 1487. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [1]
 1488. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [1]
 1489. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [1]
 1490. Skarga, Piotr (1536-1612) [1]
 1491. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [1]
 1492. Simmler, Józef (1823-1868) [1]
 1493. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [1]
 1494. Siemieński, Lucjan [1]
 1495. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [1]
 1496. Siegrist, Piotr [1]
 1497. Siebeck, Herman (1842-1920) [1]
 1498. Siczyński, Walery [1]
 1499. Sewer [1]
 1500. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [1]
 1501. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [1]
 1502. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [1]
 1503. Schulhoff, Julius (1825-1898) [1]
 1504. Schonberger, John (1892-1983) [1]
 1505. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [1]
 1506. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [1]
 1507. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [1]
 1508. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [1]
 1509. Schmid, Christoph von (1768-1854) [1]
 1510. Schilgen, Hardy (1876-1941) [1]
 1511. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [1]
 1512. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [1]
 1513. Scassola, A.(18..-19..) [1]
 1514. Sawiński, F. M. [1]
 1515. Sawiczewski, S. [1]
 1516. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [1]
 1517. Sandaeu, Jules (1811-1833) [1]
 1518. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [1]
 1519. Samselski, Marek. Red. [1]
 1520. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [1]
 1521. Samborski, Henryk (1843-1918) [1]
 1522. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [1]
 1523. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [1]
 1524. Salinger, Zygmunt [1]
 1525. Salabert, Francis (1884-1946) [1]
 1526. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [1]
 1527. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1]
 1528. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [1]
 1529. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [1]
 1530. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [1]
 1531. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [1]
 1532. Sachowa, Zofia [1]
 1533. S. E. [1]
 1534. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [1]
 1535. Ryżewski Zygmunt. Red. [1]
 1536. Rytel, Kazimiera (?-?) [1]
 1537. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [1]
 1538. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [1]
 1539. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [1]
 1540. Rybicki, Anastazy [1]
 1541. Rutska, Halina (1868-1932) [1]
 1542. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [1]
 1543. Rutkowski, R. Ryt. [1]
 1544. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1]
 1545. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [1]
 1546. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [1]
 1547. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [1]
 1548. Rudnicka, Monika [1]
 1549. Rudkowski, Mat. (?-?) [1]
 1550. Rożek, Edmund. Red. [1]
 1551. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [1]
 1552. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [1]
 1553. Rostworowski, Jan (1838-1898) [1]
 1554. Ross, Rita (1935- ). [1]
 1555. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [1]
 1556. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [1]
 1557. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [1]
 1558. Roman Nowoszewski (1945- ) [1]
 1559. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [1]
 1560. Rokosz, Wacław. Fot. [1]
 1561. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [1]
 1562. Roeber. H. Ryt. [1]
 1563. Rodzina Lekarska (Warszawa) [1]
 1564. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [1]
 1565. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [1]
 1566. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [1]
 1567. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [1]
 1568. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [1]
 1569. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [1]
 1570. Robert Gawkowski (1962- ) [1]
 1571. Rober, F. H.r. Ryt. [1]
 1572. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [1]
 1573. Ries, Franz(1846-1932) [1]
 1574. Ries, Franz (1846-1932) [1]
 1575. Richards, Brinley (1819-1885) [1]
 1576. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [1]
 1577. Rembowski, Jan (1878-1923) [1]
 1578. Rembiel, St. [1]
 1579. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [1]
 1580. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [1]
 1581. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [1]
 1582. Reiss, N. [1]
 1583. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [1]
 1584. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [1]
 1585. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [1]
 1586. Reber, Henri (1807-1880) [1]
 1587. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [1]
 1588. Rayski, Albin (1845-1921) [1]
 1589. Raudny, Wacław [1]
 1590. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [1]
 1591. Rapaport, Artur (1889-1937) [1]
 1592. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 1593. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1]
 1594. Radzimiński, Bronisław [1]
 1595. Radwan, August [1]
 1596. Radoszewska, A. J. [1]
 1597. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [1]
 1598. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [1]
 1599. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 1600. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [1]
 1601. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [1]
 1602. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [1]
 1603. R. P. [1]
 1604. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [1]
 1605. Płoska-Łoś, Irena [1]
 1606. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [1]
 1607. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [1]
 1608. Péreyra, Charles [1]
 1609. Pécaut, Elie [1]
 1610. Pyzowski, Adam (1874-1931) [1]
 1611. Pyka, Henryk [1]
 1612. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [1]
 1613. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [1]
 1614. Pusch, Alois Maria de [1]
 1615. Puciata, Ryszard (?-1942) [1]
 1616. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [1]
 1617. Puc, B[ronisław] [1]
 1618. Ptaszyńska, Joanna [1]
 1619. Próchnik, Adam (1892-1942) [1]
 1620. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [1]
 1621. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [1]
 1622. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [1]
 1623. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [1]
 1624. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [1]
 1625. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [1]
 1626. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [1]
 1627. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 1628. Prymlewicz, Magdalena [1]
 1629. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [1]
 1630. Prochaska, Anna [1]
 1631. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [1]
 1632. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [1]
 1633. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [1]
 1634. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [1]
 1635. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1636. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [1]
 1637. Potocki, Antoni (1867-1939) [1]
 1638. Posttallé [1]
 1639. Porębowicz, Edward (1862-1937) [1]
 1640. Portner, Szymon (18..-?) [1]
 1641. Porowski, Marceli (1894-1963) [1]
 1642. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [1]
 1643. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [1]
 1644. Popp, Wilhelm(1828-1902) [1]
 1645. Popielewski [1]
 1646. Pomian, E. [1]
 1647. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [1]
 1648. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [1]
 1649. Polskie Towarzystwo Demograficzne [1]
 1650. Polskie Towarzystwo Artystyczne [1]
 1651. Polskie Stronnictwo Ludowe [1]
 1652. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1]
 1653. Polski Związek Producentów Filmowych [1]
 1654. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [1]
 1655. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [1]
 1656. Polska Partia Socjalistyczna [1]
 1657. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [1]
 1658. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [1]
 1659. Poliński, Józef (1891-1944) [1]
 1660. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [1]
 1661. Polak, Józef (1857-1928) [1]
 1662. Pokorzyńska, Elżbieta [1]
 1663. Pokorny. Ryt. [1]
 1664. Pokorny, [Jan]. Ryt. [1]
 1665. Pohoski, Jan (1889-1940) [1]
 1666. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [1]
 1667. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [1]
 1668. Podwiński, Stanisław [1]
 1669. Podolski, Ignacy (1854-1888) [1]
 1670. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [1]
 1671. Pocztowa Kasa Oszczędności [1]
 1672. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1]
 1673. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [1]
 1674. Plater, Karol [1]
 1675. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [1]
 1676. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [1]
 1677. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [1]
 1678. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 1679. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 1680. Piotrowski, Andrzej [1]
 1681. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [1]
 1682. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [1]
 1683. Piotrowska, Barbara (1935- ) [1]
 1684. Piotr Krakowianin [pseud.] [1]
 1685. Piltz, Franciszek (1895-1941) [1]
 1686. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [1]
 1687. Pilich, Michał [1]
 1688. Pilati, Auguste (1810-1877) [1]
 1689. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [1]
 1690. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [1]
 1691. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [1]
 1692. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [1]
 1693. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [1]
 1694. Piekacz, J. Fot. [1]
 1695. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 1696. Pichler, Jan. Ryt. [1]
 1697. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [1]
 1698. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1699. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [1]
 1700. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1701. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 1702. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [1]
 1703. Peszke, Ignacy (1877-1925) [1]
 1704. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [1]
 1705. Peretz, Adolf (1855-1933) [1]
 1706. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [1]
 1707. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [1]
 1708. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [1]
 1709. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [1]
 1710. Pawłowski, Zbigniew [1]
 1711. Pawłowski, Kalixt [1]
 1712. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [1]
 1713. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1]
 1714. Pawiński, Adolf (1840-1896) [1]
 1715. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [1]
 1716. Pawe, L. [1]
 1717. Paulmier, Adrien-Augustin [1]
 1718. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [1]
 1719. Passendorfer, Artur (1864-1936) [1]
 1720. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1]
 1721. Parafia św. Krzyża w Warszawie [1]
 1722. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [1]
 1723. Paprocki, Bartosz [1]
 1724. Papierowski, Andrzej Jerzy [1]
 1725. Pallach, A. Ryt. [1]
 1726. Paczóski, Julian [1]
 1727. Pachucki, Marian (1888-1961) [1]
 1728. P. D. Ryt. [1]
 1729. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [1]
 1730. Ostrowski, Tomasz (?-?) [1]
 1731. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [1]
 1732. Ostas, Marek [1]
 1733. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1]
 1734. Osotowicz, Jerzy. Red. [1]
 1735. Osmała, Marcin (1863-1921) [1]
 1736. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [1]
 1737. Osborne, George Alexander (1806-1893) [1]
 1738. Orthwein, Ludwik [1]
 1739. Orlicz, Michał (1893-1970) [1]
 1740. Organizacja Wyznania Mojżeszowego w Królestwie i na Kresach Wschodnich [1]
 1741. Orda, Napoleon (1807-1883) [1]
 1742. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [1]
 1743. Oranowski, Wacław [1]
 1744. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [1]
 1745. Oniszewski, Jan Teofil [1]
 1746. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [1]
 1747. Olszewski, K.[azimierz] [1]
 1748. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [1]
 1749. Olesiński, Karol (1902-1939) [1]
 1750. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [1]
 1751. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [1]
 1752. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [1]
 1753. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [1]
 1754. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [1]
 1755. Offenbach, Jacques (1819-1880) [1]
 1756. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [1]
 1757. Oddziały Armii Ochotniczej Małopolskiej [1]
 1758. Ochotniczy Komitet Wojenno-Przemysłowy [1]
 1759. Obuchowicz, Henryk [1]
 1760. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [1]
 1761. O liść dębu [1]
 1762. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [1]
 1763. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [1]
 1764. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [1]
 1765. Nowakowski, Bogdan [1]
 1766. Nowacki, Łukasz [1]
 1767. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1]
 1768. Normand, Charles (1848- ) [1]
 1769. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [1]
 1770. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [1]
 1771. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [1]
 1772. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [1]
 1773. Niezależna Partia Chłopska [1]
 1774. Niemojowska, Maria (1870?-?) [1]
 1775. Niemojewski, Lech (1894-1952) [1]
 1776. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [1]
 1777. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1]
 1778. Niecz, K.,fot. [1]
 1779. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [1]
 1780. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [1]
 1781. Nemo {pseud.] [1]
 1782. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [1]
 1783. Nałęcz, Edward [1]
 1784. Naumann, Karl [1]
 1785. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [1]
 1786. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [1]
 1787. Napoleon I (1769-1821) [1]
 1788. Napieralski, Mateusz [1]
 1789. Naoczny świadek [1]
 1790. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [1]
 1791. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [1]
 1792. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [1]
 1793. Młodzież Zarzewiacka [1]
 1794. Młoda Polka [pseud.] [1]
 1795. Mękicki Rudolf (1887-1942) [1]
 1796. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [1]
 1797. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [1]
 1798. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [1]
 1799. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [1]
 1800. Myszkowska, Justyna [1]
 1801. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [1]
 1802. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [1]
 1803. Muzeum miasta Belgradu [1]
 1804. Muzeum Warszawy [1]
 1805. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [1]
 1806. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [1]
 1807. Muzeum Narodowe w Poznaniu [1]
 1808. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [1]
 1809. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [1]
 1810. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [1]
 1811. Muzeum Historyczne w Goteborgu [1]
 1812. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [1]
 1813. Mróz, Agnieszka [1]
 1814. Mrożewski, Jerzy S. [1]
 1815. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [1]
 1816. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [1]
 1817. Motas, Maciej [1]
 1818. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [1]
 1819. Mosz, Barbara [1]
 1820. Morżkowska, Antonina [1]
 1821. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [1]
 1822. Mordasewicz, Kazimierz (1859-1923) [1]
 1823. Morawski, Stanisław (1802-1853) [1]
 1824. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [1]
 1825. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [1]
 1826. Morawska, Zofia (1848-1922) [1]
 1827. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [1]
 1828. Montabone (Firenze) [1]
 1829. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [1]
 1830. Monckton, Lionel (1861-1924) [1]
 1831. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [1]
 1832. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [1]
 1833. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [1]
 1834. Moder, Paul (1896-1942) [1]
 1835. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [1]
 1836. Miłkowski, Stanisław [1]
 1837. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [1]
 1838. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [1]
 1839. Missler, B. T. [1]
 1840. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [1]
 1841. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1]
 1842. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [1]
 1843. Ministerstwo Odbudowy Kraju [1]
 1844. Millöcker, Karl (1842-1899) [1]
 1845. Miller, Karol (1819-1889) [1]
 1846. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [1]
 1847. Mikucka, Aniela (1904-1950) [1]
 1848. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [1]
 1849. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [1]
 1850. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [1]
 1851. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [1]
 1852. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1853. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [1]
 1854. Miernicki, Władysław,fot. [1]
 1855. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [1]
 1856. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [1]
 1857. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [1]
 1858. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [1]
 1859. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [1]
 1860. Mieczkowski, Jan (syn) [1]
 1861. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [1]
 1862. Mieczkowski, Jan (1864-1910). Fot. [1]
 1863. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [1]
 1864. Mickiewicz, Izadora [1]
 1865. Mickiewicz, Dominik [1]
 1866. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [1]
 1867. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [1]
 1868. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [1]
 1869. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [1]
 1870. Mendewski, Stanisław [1]
 1871. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [1]
 1872. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [1]
 1873. Meisser [1]
 1874. Medeksza, Antoni [1]
 1875. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [1]
 1876. Małkowska, Grażyna [1]
 1877. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1]
 1878. Małcużyński, Karol (1922-1984) [1]
 1879. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [1]
 1880. Maël, Pierr. [1]
 1881. Mazur, Dawid (?-1916) [1]
 1882. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [1]
 1883. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [1]
 1884. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [1]
 1885. Max, Józef (?-?) [1]
 1886. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [1]
 1887. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [1]
 1888. Matrzak, Jerzy [1]
 1889. Marylski, Antoni (1865-1932) [1]
 1890. Marx, Emil (?-?) [1]
 1891. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [1]
 1892. Marois, Blanche [1]
 1893. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [1]
 1894. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [1]
 1895. Marczyński, Józef (1891-1940) [1]
 1896. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [1]
 1897. Marcinkowski, Piotr [1]
 1898. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [1]
 1899. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [1]
 1900. Maliszewski, Edward (1875-1928) [1]
 1901. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [1]
 1902. Makowski, Marek [1]
 1903. Makowski, Henryk (1933-) [1]
 1904. Makomaski, Edmund [1]
 1905. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [1]
 1906. Major Hennequin del Varsaviae [1]
 1907. Majewski, Erazm (1858-1922) [1]
 1908. Majewska, Aleksandra (1943- ) [1]
 1909. Maj, Jerzy. Fot. [1]
 1910. Maire, Albert (1856-?) [1]
 1911. Mahomet II [1]
 1912. Magnus, Wiktor [1]
 1913. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1914. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [1]
 1915. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [1]
 1916. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [1]
 1917. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [1]
 1918. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [1]
 1919. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [1]
 1920. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1]
 1921. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [1]
 1922. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [1]
 1923. Magistrat Miasta Warszawy [1]
 1924. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [1]
 1925. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [1]
 1926. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [1]
 1927. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [1]
 1928. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [1]
 1929. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [1]
 1930. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [1]
 1931. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1932. Maciejowski, Adam (1874-1919) [1]
 1933. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [1]
 1934. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [1]
 1935. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [1]
 1936. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [1]
 1937. MJK [1]
 1938. M.K. Ryt. [1]
 1939. M. A. Ryt [1]
 1940. Lyall, Edna (1857-1903) [1]
 1941. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [1]
 1942. Lucas, Napoleon(1822-1884) [1]
 1943. Lubowski, Józef (1824-1855) [1]
 1944. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [1]
 1945. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [1]
 1946. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [1]
 1947. Lubelski Komitet Robotniczy Obrony Kraju [1]
 1948. Lozano, Vicente [1]
 1949. Loth, August (1869-1944) [1]
 1950. Lorens, Carl (1851-1909) [1]
 1951. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [1]
 1952. Loos, Vincent Angelo [1]
 1953. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [1]
 1954. Lodge, Edmund (1756-1839) [1]
 1955. Liszt, Ferenc(1811-1886) [1]
 1956. Listowski, Andrzej (1802-1860) [1]
 1957. Lissowski, Czesław (1895-1942) [1]
 1958. Lisicki, Roman [1]
 1959. Lisiak, Elżbieta [1]
 1960. Lipiński, Józef (1777-1811) [1]
 1961. Lipińska, Elżbieta. [1]
 1962. Lincke, Paul (1866-1946) [1]
 1963. Lilpop, Marian [1]
 1964. Liliental, Stanisława (1897-1988) [1]
 1965. Ligber. Szty. [1]
 1966. Ligber, F. Szty. [1]
 1967. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [1]
 1968. Liebling, Georg (1865-1946). [1]
 1969. Liciński Hipolit [1]
 1970. Lichota, Władysław Tadeusz [1]
 1971. Leśniewska, B. [1]
 1972. Leybowicz, Hirsz (1700-1770) [1]
 1973. Leybach, Joseph (1817-1891) [1]
 1974. Lewski , I. [1]
 1975. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [1]
 1976. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [1]
 1977. Lewinger, Władysław (1874-1943) [1]
 1978. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [1]
 1979. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [1]
 1980. Lewandowski, Michał (kompozytor) [1]
 1981. Lewandowski, Adam (1889-1951) [1]
 1982. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [1]
 1983. Lewak, Adam (1891-1963) [1]
 1984. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [1]
 1985. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [1]
 1986. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [1]
 1987. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [1]
 1988. Leschik, Konrad [1]
 1989. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [1]
 1990. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [1]
 1991. Lejowa, Emilia (1839-1906) [1]
 1992. Lejko, Krystyna (1933- ) [1]
 1993. Lehár, Ferenc (1870-1948) [1]
 1994. Legun-Biliński, Antoni. [1]
 1995. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [1]
 1996. Lefebvre, Casimir [1]
 1997. Lecocq, Charles (1832-1918) [1]
 1998. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [1]
 1999. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [1]
 2000. Le Couppey, Felix(1811-1887) [1]
 2001. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [1]
 2002. Lazzerini, Gustavo [1]
 2003. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [1]
 2004. Latoszek, Jacek [1]
 2005. Lassen, Eduard (1830-1904) [1]
 2006. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [1]
 2007. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [1]
 2008. Laskowski, Otton (1892-1953) [1]
 2009. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [1]
 2010. Lanner, Joseph (1801-1843) [1]
 2011. Lange, Gustav (1830-1889) [1]
 2012. Landowski, Paweł (1843-1894) [1]
 2013. Lampert, Kurt (1859-1918) [1]
 2014. Lam, Stanisław (1891-1965) [1]
 2015. Lack, Théodore(1846-1921) [1]
 2016. Labitzky, Joseph (1802-1881) [1]
 2017. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [1]
 2018. Kűbler. Ryt. [1]
 2019. Kűbler, H. Ryt. [1]
 2020. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [1]
 2021. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [1]
 2022. Kątski, Antoni(1817-1889) [1]
 2023. Kühn-Cichocka, Anna. [1]
 2024. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [1]
 2025. Kübler, Ryt. [1]
 2026. Kóźmiński, T. B. [1]
 2027. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [1]
 2028. Kwasiborski, Jerzy [1]
 2029. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [1]
 2030. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [1]
 2031. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [1]
 2032. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [1]
 2033. Kunke, Emil (1896-1943) [1]
 2034. Kumidor, Zbigniew [1]
 2035. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [1]
 2036. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [1]
 2037. Kuczyński [1]
 2038. Kucz, M. Ryt. [1]
 2039. Kucz, Karol (1815-1892) [1]
 2040. Kucharska-Singh, Paulina [1]
 2041. Kubiak, Paweł (1950- ) [1]
 2042. Kubala, Ludwik (1838-1918) [1]
 2043. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [1]
 2044. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2045. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [1]
 2046. Krzyżanowska, Celina [1]
 2047. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [1]
 2048. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [1]
 2049. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [1]
 2050. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [1]
 2051. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [1]
 2052. Kryński, Adam (1844-1932) [1]
 2053. Krywoszejew, Maciej [1]
 2054. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [1]
 2055. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [1]
 2056. Krug, Diederich (1821-1880) [1]
 2057. Krudowski, Józef [1]
 2058. Kroński, Aleksander (1871-1935) [1]
 2059. Krotulski, I [1]
 2060. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [1]
 2061. Krogulski, Władysław(1843-1934) [1]
 2062. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [1]
 2063. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [1]
 2064. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [1]
 2065. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [1]
 2066. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [1]
 2067. Krasuski, Stefan [1]
 2068. Krasowska Helena [1]
 2069. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1]
 2070. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [1]
 2071. Krasiński, Edward (1870-1940) [1]
 2072. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [1]
 2073. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [1]
 2074. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [1]
 2075. Krajewska, Julia. Ryt. [1]
 2076. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [1]
 2077. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [1]
 2078. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [1]
 2079. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [1]
 2080. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [1]
 2081. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [1]
 2082. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [1]
 2083. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [1]
 2084. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [1]
 2085. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [1]
 2086. Kozłowski. Ryt. [1]
 2087. Kozłowski, Jan J. [1]
 2088. Kozyra, Anna [1]
 2089. Kozicki, Marek [1]
 2090. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1]
 2091. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [1]
 2092. Kownacki, A. Ryt. [1]
 2093. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [1]
 2094. Kowalski, Leon (1870-1937) [1]
 2095. Kowalewski, T. [1]
 2096. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1]
 2097. Kowala, G. [1]
 2098. Kotuliński, Andrzej [1]
 2099. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [1]
 2100. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [1]
 2101. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [1]
 2102. Kossakowska, Wanda [1]
 2103. Kossak, Juliusz (1824-1899) [1]
 2104. Kossak Wojciech (1856-1942) [1]
 2105. Kosiński Julian (1833-1914) [1]
 2106. Koschmider, Edmund [1]
 2107. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [1]
 2108. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [1]
 2109. Korotyński, Władysław (1866-1924) [1]
 2110. Koriot, Józef (1785-1855) [1]
 2111. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [1]
 2112. Korczak, Janusz (1878?-1942) [1]
 2113. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [1]
 2114. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [1]
 2115. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [1]
 2116. Konstanty. Fot. [1]
 2117. Konopnicki, Jan [1]
 2118. Konopka, Józef (1884-1940) [1]
 2119. Koniński, Kazimierz [1]
 2120. Konewka, Antoni (1885-1944) [1]
 2121. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [1]
 2122. Kondracki, W. Fot. [1]
 2123. Kondor, Ernst. [1]
 2124. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [1]
 2125. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [1]
 2126. Komorowska-Filipiak, Romana [1]
 2127. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [1]
 2128. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2129. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [1]
 2130. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1]
 2131. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [1]
 2132. Komitet Obywatelski Starego Miasta [1]
 2133. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [1]
 2134. Komitet Budowy Pomników [1]
 2135. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [1]
 2136. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [1]
 2137. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [1]
 2138. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [1]
 2139. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2140. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [1]
 2141. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [1]
 2142. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [1]
 2143. Komenda I Brygady Legionów Polskich [1]
 2144. Koman, Henryk (1824-1887) [1]
 2145. Kolitowski, Adam (1878-1971) [1]
 2146. Koleżak, Władysław (1854-1924) [1]
 2147. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [1]
 2148. Kolasa, Joanna. [1]
 2149. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [1]
 2150. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [1]
 2151. Kochanowski, Jan (1897-1970) [1]
 2152. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [1]
 2153. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [1]
 2154. Klub Filmowy (Warszawa) [1]
 2155. Klimowicz, Ignacy [1]
 2156. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [1]
 2157. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [1]
 2158. Klein, W. Ryt. [1]
 2159. Klein, Kazimierz (1871-1927) [1]
 2160. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [1]
 2161. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [1]
 2162. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [1]
 2163. Kiliński, Jan (1760-1819) [1]
 2164. Kiliński, Jan (1760-1819 [1]
 2165. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [1]
 2166. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [1]
 2167. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [1]
 2168. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [1]
 2169. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [1]
 2170. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [1]
 2171. Ken, Aleksander (1828-1874) [1]
 2172. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [1]
 2173. Kautecki, Antoni. [1]
 2174. Kautecki, Antoni [1]
 2175. Kataszek, Szymon(1898-1943) [1]
 2176. Kasterska, Maria [1]
 2177. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [1]
 2178. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [1]
 2179. Kasiewicz, Alfred [1]
 2180. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [1]
 2181. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [1]
 2182. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [1]
 2183. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [1]
 2184. Karoli, W. [1]
 2185. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [1]
 2186. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [1]
 2187. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [1]
 2188. Kapuscinski, Petr [1]
 2189. Kapliński, Julian [1]
 2190. Kapliński, Franciszek (?-?) [1]
 2191. Kapituła Odznaki [1]
 2192. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [1]
 2193. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [1]
 2194. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [1]
 2195. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [1]
 2196. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [1]
 2197. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [1]
 2198. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [1]
 2199. Kaliszewski, L. [1]
 2200. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [1]
 2201. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1]
 2202. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [1]
 2203. Kafka, Johann (1819-1886) [1]
 2204. Kadler, Ludwik (1838-1899) [1]
 2205. Kaczyński, Witold [1]
 2206. Kaczmarski, S. [1]
 2207. Kaczkowski, Zygmunt [1]
 2208. K.P. [1]
 2209. K. Z. Ryt. [1]
 2210. K. Ryt. [1]
 2211. K. M. Ryt. [1]
 2212. Jędraszko, Antoni Stanisław [1]
 2213. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [1]
 2214. Jungmann, Albert(1824-1892) [1]
 2215. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [1]
 2216. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [1]
 2217. Joyce, Archibald (1873-1963) [1]
 2218. Joteyko, Józefa (1866-1928) [1]
 2219. Jotes [1]
 2220. Jonzeck, Waldemar [1]
 2221. Jones, Sidney(1861-1946) [1]
 2222. Jeżowski, M [1]
 2223. Jezierski, J. [1]
 2224. Jeske, August (1836-1875) [1]
 2225. Jeska, Stanisława (1867-1936) [1]
 2226. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [1]
 2227. Jelínek, Edvard (1855-1897) [1]
 2228. Jedna z uczennic [pseud.] [1]
 2229. Jaworski, Witold (1899-1989) [1]
 2230. Jaworski, Lesław (1882-1929) [1]
 2231. Jaworski, Józef (1859-1920) [1]
 2232. Jasieński, Feliks (1861-1929) [1]
 2233. Jaroński, Feliks (1823-1895) [1]
 2234. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [1]
 2235. Jarosz, Rafał [1]
 2236. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [1]
 2237. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [1]
 2238. Janusz [1]
 2239. Jansenne, Louis (1809-1890) [1]
 2240. Janowski, Benon (1873-) [1]
 2241. Jankowski, Wacław (fotograf) [1]
 2242. Jankowski, Józef [1]
 2243. Jankiewicz, Stanisław [1]
 2244. Janiszewski, Anatoliusz. [1]
 2245. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [1]
 2246. Janiczek, Józef (1900-1976) [1]
 2247. Janczewski, S. Red. [1]
 2248. Jan Mieczkowski (1830-1889) [1]
 2249. Jan Lemański (1866-1933) [1]
 2250. Jan Eljaszewicz (1941- ). [1]
 2251. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [1]
 2252. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [1]
 2253. Jakobi, Zygmunt [1]
 2254. Jahner, Alfred (1860-1934) [1]
 2255. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [1]
 2256. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [1]
 2257. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [1]
 2258. Jacobi, Viktor(1883-1921) [1]
 2259. Jacobi, Victor(1809-1892) [1]
 2260. Jackowski, Aleksander [1]
 2261. Jachowiczowa, Antonina [1]
 2262. Jabłoński, Tadeusz [1]
 2263. J.M. (Józef Mehoffer??) [1]
 2264. J.J, Ryt. [1]
 2265. J. Z. [1]
 2266. J. S. Ryt. [1]
 2267. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [1]
 2268. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [1]
 2269. J. J. Ryt. [1]
 2270. Izert, Julian fot. [1]
 2271. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [1]
 2272. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [1]
 2273. Issakowitch, S.S. [1]
 2274. Iringh, Mirosław [1]
 2275. Ioteyko I. [na s. tyt.] [1]
 2276. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1]
 2277. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [1]
 2278. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [1]
 2279. Instytut Reduty [1]
 2280. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [1]
 2281. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [1]
 2282. Ines, Albert (1620-1658) [1]
 2283. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [1]
 2284. Iks Cagnafet [pseud.] [1]
 2285. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [1]
 2286. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [1]
 2287. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [1]
 2288. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [1]
 2289. Hyodo, Nagao [1]
 2290. Huzarski, Jerzy [1]
 2291. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [1]
 2292. Huber, Adolf (fotograf) [1]
 2293. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [1]
 2294. Horoch, Jan [1]
 2295. Hoppe, Stanisław (1893- ) [1]
 2296. Hoffmann Regierungsdirektor [1]
 2297. Hoffman, Karol (1855-1937) [1]
 2298. Hiller, Karol (1891-1939) [1]
 2299. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [1]
 2300. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [1]
 2301. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [1]
 2302. Herzberg, Antoni (1825-19..) [1]
 2303. Herz, Henri(1803-1888) [1]
 2304. Hervé (1825-1892) [1]
 2305. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [1]
 2306. Hertz, Teodor (1822-1884) [1]
 2307. Herbert, Theodor(1822-1891) [1]
 2308. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [1]
 2309. Henrion, Paul (1819-1901) [1]
 2310. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2311. Helmer, Charles(18..-1938) [1]
 2312. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [1]
 2313. Heck, Walerian [1]
 2314. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1]
 2315. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [1]
 2316. Harentz, S.G. (fl. 1902) [1]
 2317. Hansson, Ola (1860-1925) [1]
 2318. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [1]
 2319. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [1]
 2320. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [1]
 2321. Haehle. Ryt. [1]
 2322. Hadyna, Łukasz (1982- ) [1]
 2323. Hadyna, Stanisław (1984- ) [1]
 2324. Głębicka, Jolanta et al. [1]
 2325. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [1]
 2326. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [1]
 2327. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [1]
 2328. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [1]
 2329. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [1]
 2330. Główny Urząd Miar [1]
 2331. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [1]
 2332. Głogowski, Tomasz(18..- ) [1]
 2333. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [1]
 2334. Gąsiorowska, Natalja [1]
 2335. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [1]
 2336. Górski, Władysław (1846-1915) [1]
 2337. Górska, Maria. Red. [1]
 2338. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [1]
 2339. Gutry, Maria (1899-1988) [1]
 2340. Gurniak, H. Rys. [1]
 2341. Guiraud, Paul (1850-1907) [1]
 2342. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [1]
 2343. Grzymała, Grabowiecki Jan [1]
 2344. Grynfeld, Bronisława [1]
 2345. Grupa Starych Zarzewiaków [1]
 2346. Grupa Legionistów [1]
 2347. Grundmann, Karl (1909-1944) [1]
 2348. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [1]
 2349. Groszkowski Teodor (1863-1930) [1]
 2350. Gross, Napoleon (fl. 1863) [1]
 2351. Gross, Adam (1818-1880) [1]
 2352. Grodzicki, Józef (1854-1939). [1]
 2353. Grimm., A. Ryt. [1]
 2354. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [1]
 2355. Grem, Tomasz (17..-18..) [1]
 2356. Grajnert, Józef [1]
 2357. Grabowski, Roman (1882-1940) [1]
 2358. Grabowski, Józef (18..- ?) [1]
 2359. Grabowski, Antoni (1857-1921) [1]
 2360. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [1]
 2361. Gołębiewska, Wanda. [1]
 2362. Gołębiewska, Wanda [1]
 2363. Gozdowski, Edward (1843-1901) [1]
 2364. Goublier, Gustave (1856-1926) [1]
 2365. Gottlieb Leopold (1879-1934) [1]
 2366. Goszczyńska, Agnieszka [1]
 2367. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [1]
 2368. Gorski, Stefan (1882-1941) [1]
 2369. Gorski, Konstanty (1868-1934) [1]
 2370. Gorecka, Maria (1835-1922) [1]
 2371. Golubec' Mikola (1891-1942) [1]
 2372. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [1]
 2373. Gola, A. (muzyka) [1]
 2374. Godfrey, Daniel (1831-1903) [1]
 2375. Godfrey, Charles (1839-1919) [1]
 2376. Godebski, Cyprian (1765-1809) [1]
 2377. Gnus, Ryta (1881-19..) [1]
 2378. Gnatkowski, Adam [1]
 2379. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [1]
 2380. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [1]
 2381. Giraud, Paul [1]
 2382. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [1]
 2383. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [1]
 2384. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [1]
 2385. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [1]
 2386. Giller, Honorata [1]
 2387. Giełda Mięsna (Warszawa) [1]
 2388. Giergielewicz Jan (1898-1953) [1]
 2389. Gierczyńska, Joanna [1]
 2390. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [1]
 2391. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [1]
 2392. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [1]
 2393. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [1]
 2394. Gebhard, podporucznik [1]
 2395. Gay, Byron (1886-1945) [1]
 2396. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [1]
 2397. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [1]
 2398. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [1]
 2399. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [1]
 2400. Garat, Pierre (1762-1823) [1]
 2401. Ganne, Louis (1862-1923) [1]
 2402. Ganilh, Charles (1758-1836) [1]
 2403. Galle, Henryk (1872-1948) [1]
 2404. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [1]
 2405. Gajewski, Kazimierz słowa [1]
 2406. Gajewski, Jan kompozycja [1]
 2407. Gajewski, Adrian [1]
 2408. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [1]
 2409. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [1]
 2410. G.S. Ryt. [1]
 2411. G.R. Ryt. [1]
 2412. Furuhjelm, J. (muzyka) [1]
 2413. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1]
 2414. Fuks, Marjan (1884-1935) [1]
 2415. Fuks, Marian (1884-1935) [1]
 2416. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [1]
 2417. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [1]
 2418. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [1]
 2419. Frimmel Theodor von (1853-1928) [1]
 2420. Friedhuber de Grubenthal, L. [1]
 2421. Freudenson, Daniel (1847-1931) [1]
 2422. Franczak, Lech (1939- ) [1]
 2423. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2424. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [1]
 2425. Fleck L. Red. [et al.] [1]
 2426. Fišman, Monahim Zevelev [1]
 2427. Fiszer, Carolina [1]
 2428. Fischer, Ludwig (1905-1947) [1]
 2429. Finck, Herman (1872-1939) [1]
 2430. Filipiak, Grzegorz [1]
 2431. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [1]
 2432. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [1]
 2433. Field, John (1782-1837) [1]
 2434. Fiedler. Ryt. [1]
 2435. Feuerstein Władysław [1]
 2436. Feldman, J. [1]
 2437. Farkas, Miska (1829-1890) [1]
 2438. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [1]
 2439. Fall, Leo(1873-1925) [1]
 2440. Fall, Leo (1873-1925) [1]
 2441. Fajans, Wacław (1884-1973) [1]
 2442. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [1]
 2443. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [1]
 2444. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [1]
 2445. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [1]
 2446. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [1]
 2447. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [1]
 2448. Fabiszewski, M. [1]
 2449. F. K. Ryt. [1]
 2450. Estreicher, Karol (1906-1984) [1]
 2451. Ernest, Adam (1868-1926) [1]
 2452. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1]
 2453. Erhard, Carl [1]
 2454. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [1]
 2455. Engel, A. [1]
 2456. Emer, Lucjan [1]
 2457. Elsa Thon (1923- ). [1]
 2458. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1]
 2459. Einert, Teodor (1828-1866) [1]
 2460. Eilenberg, Richard(1848-1925). [1]
 2461. Eile, Henryk (1878-1939) [1]
 2462. Eibl, Piotr (?-1886) [1]
 2463. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [1]
 2464. Egloff, Jerzy [1]
 2465. Egghard, Jules(1833-1867) [1]
 2466. Edgeworth, Maria [1]
 2467. E. S. [1]
 2468. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [1]
 2469. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [1]
 2470. Döhler, Theodore(1814-1856) [1]
 2471. Dénoix, Victorin [1]
 2472. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [1]
 2473. Dziedzic, T. Ryt. [1]
 2474. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [1]
 2475. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [1]
 2476. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [1]
 2477. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [1]
 2478. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1]
 2479. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [1]
 2480. Dumax, [Victor] (1827-1894) [1]
 2481. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [1]
 2482. Dudek, Edyta et al. [1]
 2483. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [1]
 2484. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1]
 2485. Dubois, Théodore (1837-1924) [1]
 2486. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [1]
 2487. Dubiecki, Marian (1838-1926) [1]
 2488. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [1]
 2489. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [1]
 2490. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1]
 2491. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [1]
 2492. Drukarnia Polska (Poznań) [1]
 2493. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [1]
 2494. Droste [1]
 2495. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [1]
 2496. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [1]
 2497. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [1]
 2498. Draper, John William (1811-1882) [1]
 2499. Dr Fischer, Gubernator [1]
 2500. Dr Fischer, Gouverneur [1]
 2501. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [1]
 2502. Dowództwo 1 Dywizji Legionów [1]
 2503. Dowódca Armii Krajowej [1]
 2504. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [1]
 2505. Dom ks. Boduena [1]
 2506. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [1]
 2507. Dobrski, Konrad [1]
 2508. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [1]
 2509. Dobrowolska-Kierył, Marta [1]
 2510. Dobrowolska, Danuta. [1]
 2511. Dietrich, Moritz(1816-1887) [1]
 2512. Diemann, Max (czynny 1861-1863) [1]
 2513. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [1]
 2514. Di Donato, Carlo [1]
 2515. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [1]
 2516. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [1]
 2517. Derengowski, Jan [1]
 2518. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [1]
 2519. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [1]
 2520. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [1]
 2521. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [1]
 2522. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2523. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [1]
 2524. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [1]
 2525. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2526. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [1]
 2527. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [1]
 2528. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [1]
 2529. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [1]
 2530. Dequin, Léon (18..-1937) [1]
 2531. Depret, Maurice (18..-1933) [1]
 2532. Deny, Martial (1745- ). Il. [1]
 2533. Demby, Stefan (1862-1939) [1]
 2534. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [1]
 2535. Dembiński, Czesław [1]
 2536. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [1]
 2537. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [1]
 2538. Delahaye, Edward. Ryt. [1]
 2539. Degler, Katarzyna (1896-1982) [1]
 2540. Dawidowa, Helena [1]
 2541. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [1]
 2542. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [1]
 2543. David, Félicien César(1810-1876) [1]
 2544. David, Félicien (1810-1876) [1]
 2545. Datka, Czesław (1905-1951) [1]
 2546. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [1]
 2547. Danya, Piotr [1]
 2548. Dante, Alighieri (1265-1321) [1]
 2549. Dancla, Charles(1817-1907) [1]
 2550. Dancla, Charles (1817-1907) [1]
 2551. Dan, Władysław (1902-2000) [1]
 2552. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [1]
 2553. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [1]
 2554. Dalla Casa, Louis [1]
 2555. Dalecka, Wanda (1862-1932) [1]
 2556. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [1]
 2557. Czułek, Dariusz et al. [1]
 2558. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [1]
 2559. Czibulka, Alphons(1842-1894) [1]
 2560. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [1]
 2561. Czerwiński, Franciszek [1]
 2562. Czerniawski, Jan [1]
 2563. Czermański, Zdzisław [1]
 2564. Czermak, Grażyna [1]
 2565. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [1]
 2566. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [1]
 2567. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [1]
 2568. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [1]
 2569. Czartoryska Izabela (1746-1835) [1]
 2570. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [1]
 2571. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1]
 2572. Czaki, Klementyna [1]
 2573. Czajkowski. W. Ryt. [1]
 2574. Czajkowski, Paweł (-1839) [1]
 2575. Czajewski Wiktor [1]
 2576. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [1]
 2577. Cymerman, Leon (1876-1964) [1]
 2578. Cybulski, Izydor Józef [1]
 2579. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [1]
 2580. Compagnie d'Electricité de Varsovie [1]
 2581. Collodi, Carlo (1826-1890) [1]
 2582. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [1]
 2583. Cirina, J. A. [1]
 2584. Cikanek, Ferdinand [1]
 2585. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [1]
 2586. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [1]
 2587. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1]
 2588. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [1]
 2589. Cichocki, Ks. [1]
 2590. Chęciński, Jan (1826-1874) [1]
 2591. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [1]
 2592. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [1]
 2593. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [1]
 2594. Chompre, Pierre (1698-1760) [1]
 2595. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [1]
 2596. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [1]
 2597. Chodyński, Adam Antoni [1]
 2598. Chodecki, Władysław [1]
 2599. Chmielewski, Ignacy [1]
 2600. Chmielewska, Halina [1]
 2601. Chmiel, Adam (1865-1934) [1]
 2602. Charszewski, Ignacy [1]
 2603. Charchillac, Berthet de [1]
 2604. Chankowski, Henryk (1882-1944) [1]
 2605. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [1]
 2606. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [1]
 2607. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [1]
 2608. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [1]
 2609. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [1]
 2610. Casciolini, Caludio(1697-1760) [1]
 2611. Carulli, Gustavo (1801-1876) [1]
 2612. Campe, Joachim Heinrich [1]
 2613. Callier, Edmund (1833-1893) [1]
 2614. C.K. ryt. [1]
 2615. Błaszczak, Fr. [1]
 2616. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [1]
 2617. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [1]
 2618. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [1]
 2619. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [1]
 2620. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [1]
 2621. Bzowska, Maria (1871-1906) [1]
 2622. Bułhak ,Jan (1876-1950) [1]
 2623. Burmistrz w.z. Becher [1]
 2624. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [1]
 2625. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [1]
 2626. Budkowski, Henryk(1879-1928) [1]
 2627. Budkowski, Henryk (1879-1928) [1]
 2628. Budapest Lengyel-Egylet [1]
 2629. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [1]
 2630. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1]
 2631. Buchcar, Karol. Fot. [1]
 2632. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [1]
 2633. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [1]
 2634. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [1]
 2635. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [1]
 2636. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1]
 2637. Brodowski, Kazimierz (?-?) [1]
 2638. Brochowski, B. Ryt. [1]
 2639. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [1]
 2640. Breyer, Albert (1889-1939) [1]
 2641. Brauman, Władysław [1]
 2642. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [1]
 2643. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [1]
 2644. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [1]
 2645. Bouleau, H. de. [1]
 2646. Borucki, Juliusz [1]
 2647. Borowy, Wacław (1890-1950) [1]
 2648. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [1]
 2649. Borkowski, K. Fot. [1]
 2650. Borkowski, Feliks (1840- ?) [1]
 2651. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [1]
 2652. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2653. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [1]
 2654. Borawski, Władysław (1892-1970) [1]
 2655. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [1]
 2656. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [1]
 2657. Bolesławicz [pseud.] [1]
 2658. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2659. Bojarska, Stefanja [1]
 2660. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [1]
 2661. Bogusławski, Edward (1848-1917) [1]
 2662. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [1]
 2663. Bogacki, S. Fot. [1]
 2664. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [1]
 2665. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [1]
 2666. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [1]
 2667. Bockhann, F. [1]
 2668. Bobrowski, Tadeusz [1]
 2669. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1]
 2670. Bobiński, Henryk (1861-1914) [1]
 2671. Bobiński, Antoni [1]
 2672. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [1]
 2673. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [1]
 2674. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [1]
 2675. Bizański, Stanisław (1846-1890) [1]
 2676. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [1]
 2677. Biuro Pracy Społecznej [1]
 2678. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [1]
 2679. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [1]
 2680. Biske, Karol (1863-1928) [1]
 2681. Bio [pseud.] [1]
 2682. Binental, Léopold (1886-1944) [1]
 2683. Bień, Alicja. [1]
 2684. Biernacki, Bolesław (1865- ) [1]
 2685. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [1]
 2686. Bieniewski, T. Fot. [1]
 2687. Bielski, Szymon (1745-1825) [1]
 2688. Bielicka, Eugenia [1]
 2689. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1]
 2690. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [1]
 2691. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [1]
 2692. Biblioteka Publiczna w Warszawie [1]
 2693. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [1]
 2694. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1]
 2695. Biblioteka Narodowa [1]
 2696. Biblioteka Kórnicka [1]
 2697. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [1]
 2698. Białecki, Paweł. Red. [1]
 2699. Biart, Lucyan (1828-1897) [1]
 2700. Bianchi, Emilio [1]
 2701. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1]
 2702. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [1]
 2703. Bezak, Paweł (1983- ) [1]
 2704. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [1]
 2705. Betcher, Jan C. [1]
 2706. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [1]
 2707. Berman, I. Fot. [1]
 2708. Bergamasco, Charles (1830-1896) [1]
 2709. Benjamin Kornfeld [1]
 2710. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [1]
 2711. Behr, Franz (1837-1898) [1]
 2712. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [1]
 2713. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [1]
 2714. Bazzini, Antonio(1818-1897) [1]
 2715. Baynes, Sydney (1879-1938) [1]
 2716. Bayer, Josef (1852-1913) [1]
 2717. Baum, Stefan (1892-1964) [1]
 2718. Baude, K. [1]
 2719. Batta, Alexandre (1816-1902) [1]
 2720. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [1]
 2721. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [1]
 2722. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [1]
 2723. Barclay, John (1582-1621) [1]
 2724. Barański, Andrzej [1]
 2725. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1]
 2726. Baracz, A. P. [1]
 2727. Bar, E. Ryt. [1]
 2728. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [1]
 2729. Bank Handlowy (Warszawa) [1]
 2730. Bandurski, Władysław (1865-1932) [1]
 2731. Banasiak, Joanna. Red. [1]
 2732. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [1]
 2733. Ballach, A.[ndrzej] [1]
 2734. Baka, Józef (1707-1780) [1]
 2735. Badia, Luigi(1819-1899) [1]
 2736. Bachmann, Georges(1848-1894) [1]
 2737. Bachelbusch, T. Ryt. [1]
 2738. Bach, Emanuel (1714-1788) [1]
 2739. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [1]
 2740. Babiński, Wacław [1]
 2741. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [1]
 2742. B.O. Ryt. [1]
 2743. B. B. Ryt. [1]
 2744. Aut. [1]
 2745. Audran, Edmond(1842-1901) [1]
 2746. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1]
 2747. Arnold, E. J. [1]
 2748. Arnaud, Étienne [1]
 2749. Arnaud, Etienne (1807-1863) [1]
 2750. Armia Krajowa [1]
 2751. Aristoteles (384-322 a.C.) [1]
 2752. Arezzo, Pierre (18..-1972) [1]
 2753. Arctowski, Henryk (1871-1958) [1]
 2754. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [1]
 2755. Archibald, M. [1]
 2756. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1]
 2757. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [1]
 2758. Antoszewicz, S.[tanisław] [1]
 2759. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [1]
 2760. Anna Sobieszczańska-Lissowska [1]
 2761. Aniela S. Ryt. [1]
 2762. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [1]
 2763. Ambrich, Magdalena [1]
 2764. Amatorski Zespół Teatralny [1]
 2765. Amator [1]
 2766. Altadonna, Giambattista (1824-1890). [1]
 2767. Altadonna, Giambattista (1824-1890) [1]
 2768. Alkar [pseud.] [1]
 2769. Al. Pow. [1]
 2770. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [1]
 2771. Ajdacki, Paweł (1970- ) [1]
 2772. Aimard, Gustave (1818-1883) [1]
 2773. Adamska, Grażyna [1]
 2774. Adam, Julius (1826-1874) [1]
 2775. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [1]
 2776. Achtel, Aleksandra [1]
 2777. Abrahams, Maurice (1883-1931) [1]
 2778. AWU [1]
 2779. ADAM [1]
 2780. A.L. [1]
 2781. A. Z. [1]
 2782. A. W. Ryt. [1]
 2783. A. S. Ryt. [1]
 2784. A. Ryt. [1]
 2785. A. G. Ryt. [1]
 2786. A. C. Ryt. [1]
 2787. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2788. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [1]
 2789. 100 lat. Otwock 1916-2016 [1]
 2790. (E) [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [136729]
 2. Ministerstwo Oświaty [70994]
 3. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego [39424]
 4. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni [30565]
 5. Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [27667]
 6. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy [22162]
 7. Prus, Bolesław (1847-1912) [20599]
 8. Załęczny, Jolanta (1959- ) [19864]
 9. Kownacka, Maria (1894-1982) [17968]
 10. Bobiński, Antoni [16652]
 11. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Warszawa) [16493]
 12. Wejnert, Aleksander (1809-1879) [15535]
 13. Wojewódzki Urząd Statystyczny [14219]
 14. Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. st. Warszawie [13500]
 15. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim (Warszawa) [13229]
 16. Arct, Michał (1840-1916) [13057]
 17. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy [12867]
 18. Gawkowski, Robert (1962- ) [12573]
 19. Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt. [12540]
 20. Pocztowa Kasa Oszczędności [12302]
 21. Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) [11858]
 22. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Muzeum Książki Dziecięcej [11571]
 23. Główny Urząd Statystyczny [11438]
 24. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków [11394]
 25. Zrzeszenie Demokratyczne Ziemi Łomżyńskiej [11353]
 26. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890). Ryt. [10599]
 27. Wójcicki, Kazimierz Władysław (1807-1879) [10485]
 28. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902). Fot. [10207]
 29. Krajowe Biuro Statystyczne [9102]
 30. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) [8792]
 31. Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej [8790]
 32. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy [8608]
 33. Miejskie Biuro Statystyczne (Lwów) [8518]
 34. Towarzystwo Kredytowe miasta Warszawy. Dyrekcja [8505]
 35. Röber, H. Ryt. [7553]
 36. Verne, Jules (1828-1905) [7189]
 37. Winek, Włodzimierz (1956-) [7145]
 38. Urząd Statystyczny w Warszawie [6937]
 39. Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt. [6856]
 40. Judycki, Zbigniew Andrzej (1948- ) [6743]
 41. Skoczek, Tadeusz (1955- ) [6717]
 42. Antoni Julian Nowowiejski (bł. ; 1858-1941) [6537]
 43. Skwara, Marian (1946- ) [6511]
 44. Szaciński, Mieczysław (?-?) [6438]
 45. Magistrat m.st. Warszawy [5983]
 46. Jadwiga Dobrzyńska (1924-2009) [5926]
 47. Gmitruk, Janusz (1948- ) [5780]
 48. Radziwiłł, Franciszek (1878-1944) [5221]
 49. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928) [5129]
 50. Lejko, Krystyna (1933- ) [5083]
 51. Osiński, Alojzy (1770-1842) [5052]
 52. Lewandowska, Grażyna Małgorzata. Oprac. [5047]
 53. Maliszewski, Jerzy (?-?) [5038]
 54. Oddział Statystyki Przemysłu i Handlu [5022]
 55. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt [4947]
 56. Ostaszewski, Józef (1875-1942) [4921]
 57. Egloff, Jerzy [4824]
 58. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie [4753]
 59. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji [4720]
 60. Wydział Powiatowy Sejmiku Garwolińskiego [4673]
 61. Antykwarnia Warszawska [4665]
 62. Krasicki, Ignacy (1735-1801) [4409]
 63. Kojałowicz Wijuk, Wojciech (1609-1677) [4300]
 64. Kraushar, Aleksander (1843-1931) [4087]
 65. Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821) [4034]
 66. [Komisja Rewizyjna m.st. Warszawy] [3972]
 67. Związek Patriotów Polskich [3948]
 68. Baracz, A. P. [3877]
 69. Skarga, Piotr (1536-1612) [3858]
 70. Łoza, Stanisław (1888-1956) [3808]
 71. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [3807]
 72. Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych (Warszawa) [3761]
 73. Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893) [3725]
 74. Starzyński, Stefan (1893-1939) [et al.] [3617]
 75. Brandel, Konrad (1838-1920) [3534]
 76. Zieliński, Jarosław (1958- ) [3526]
 77. Ośrodek Dokumentacji Zabytków [3493]
 78. Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) [3413]
 79. Puc, B[ronisław] (fl. 1870-1890) [3361]
 80. Gomulicki, Wiktor (1848-1919) [3332]
 81. Muzeum Narodowe (Warszawa) [3327]
 82. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot [3276]
 83. Frączek, Ireneusz (1969- ) [3271]
 84. Giedroyć, Franciszek (1860-1944) [3267]
 85. Święcicki, Julian Adolf (1848-1932) [3261]
 86. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt. [3252]
 87. Starzyński, Stefan (1893-1939) [3217]
 88. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Dział Muzeum Książki Dziecięcej [3185]
 89. Kapuściński, Piotr [3177]
 90. Troczewski, Edward (fl. 1880-1893). Fot. [3170]
 91. Hoesick, Ferdynand (1867-1941) [3165]
 92. Estreicher, Karol (1827-1908) [3128]
 93. Jaugey, Jean [3126]
 94. Kępkowska, Bogusława Bożena [3113]
 95. Popowski, S. [3001]
 96. Kneisel, August [2990]
 97. Papierowski, Andrzej Jerzy [2973]
 98. Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) [2931]
 99. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zaopatrywania [2888]
 100. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności [2879]
 101. Dąbrowski, Stanisław [2860]
 102. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Dzielnicy Ochota [2804]
 103. Robert Hasselbusch, Maria Ciesielska, Tadeusz Skoczek (zespół autorski wystawy i katalogu) [2795]
 104. Bezak, Paweł (1983- ) [2752]
 105. Tokarz, Wacław (1873-1937) [2690]
 106. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa [2675]
 107. Zegadłowicz, Emil (1888-1941) [2648]
 108. A. Z. [2619]
 109. Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy [2604]
 110. Sekcja Małoobrazkowa Polskiego Towarzystwa Fotograficznego [2586]
 111. Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich [2576]
 112. Tyszkiewicz, Jan (1939- ) [2541]
 113. Moniuszko, Stanisław (1819-1872) [2535]
 114. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SPIS [2522]
 115. Polskie Towarzystwo Demograficzne [2519]
 116. Chodźko, Ignacy (1794-1861) [2508]
 117. Kohn, Alfred. Red. [2474]
 118. Judycki, Zbigniew (1948- ) [2466]
 119. Makowski, Marek [2446]
 120. Sievers, Âkov Efimovič (1731-1808) [2437]
 121. Fajans, Maksymilian (1827-1890) [2433]
 122. Kudyba, Wojciech (1965- ) [2416]
 123. Oddział Kult.[ury] i Prasy [II Korpusu] [2409]
 124. Morawski, Stanisław (1802-1853) [2366]
 125. Małecki, Antoni (1821-1913) [2334]
 126. Tretiak, Józef (1841-1923) [2311]
 127. Smoleński, Władysław (1851-1926) [2306]
 128. [Dygasiński, Adolf (1839-1902) et al.] [2260]
 129. Bryll, Ferdynand Stanisław (1863-1920). Rys. [2246]
 130. Ströhl, l Hugo Gerard (1851-1919) [2232]
 131. Komitet Obywatelski miasta Warszawy [2228]
 132. Mulert, Ludwik (1818-1875). Fot [2182]
 133. Kostka, Julian (fl. 1872-1907). Fot. [2182]
 134. Kubala, Ludwik (1838-1918) [2097]
 135. Sujkowski, Zbigniew (1898-1954). Geologia Warszawy (pol.) Oprac. [2090]
 136. Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988). Geologia Warszawy (pol.). Oprac. [2090]
 137. Dromlewiczowa, Zofia (1899-1938) [2067]
 138. Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca [2018]
 139. Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929) [1999]
 140. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie. Wydział Statystyki [1998]
 141. Puc, B[ronisław] [1990]
 142. Towarzystwo Biblioteki Publicznej (Warszawa) [1983]
 143. P.B. Ryt. [1980]
 144. Dawid, Jan Władysław (1859-1914) [1978]
 145. Beyer, Karol (1818-1877) [1972]
 146. Górska, Halina (1898-1942) [1944]
 147. Paulmier, Adrien-Augustin [1914]
 148. Małcużyński, Witold (1832-1913) [1889]
 149. Sigismond. Fot. [1881]
 150. Kwasiborski, Jerzy [1881]
 151. [Magistrat m. Lwowa] [1870]
 152. Gębarski, Stefan (1864-1920) [1867]
 153. Lenartowicz, Teofil (1822-1893) [1838]
 154. Ossibach-Budzyński, Andrzej [1828]
 155. Cieszkowski, Stanisław (1865-1933) [1825]
 156. Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów R.P. [1814]
 157. Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce [1772]
 158. Mieczkowski, Jan (1830-1889) [1765]
 159. Miejskie Biuro Statystyczne [1761]
 160. Związek Polskich Zrzeszeń Teatrów Świetlnych [1734]
 161. Polski Związek Przemysłowców Filmowych [1734]
 162. Polski Związek Producentów Filmowych [1734]
 163. Stowarzyszenie Żoliborzan [1733]
 164. Godlewski, Stefan (1853-1929) [1721]
 165. Zapolska, Gabriela (1857-1921) [1713]
 166. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim [1702]
 167. Adamska, Grażyna [1697]
 168. Krysiński, Stanisław (1846-1897) [1696]
 169. Conrad. Fot. [1691]
 170. Baronowa X.Y.Z. [1684]
 171. Gorazdowski, E[dward] (1843-1901). Ryt. [1674]
 172. Łoskoczyński, J[ózef] (1857-1928). Ryt. [1674]
 173. [Bielski, Szymon] [1674]
 174. Buzek, Józef (1873-1936) [1672]
 175. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Archiwum [1670]
 176. Karoli, Aleksander (1838-post 1912). Fot. [1656]
 177. Duchińska,Seweryna (1816-1905) [1654]
 178. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt [1636]
 179. Troczewski, E[dward] (fl. 1880-1893). Fot. [1618]
 180. Karoli, A[leksander] (1838-post 1912). Fot. [1614]
 181. Elkana, J. M. [1613]
 182. Radziszewski, Henryk (1873-1923) [1607]
 183. Polak, Józef (1857-1928) [1561]
 184. Ringelblum, Emanuel (1900-1944) [1555]
 185. Komitet Wystawy "Warszawa przyszłości" [1549]
 186. Röber, F. H. Ryt. [1546]
 187. Piwarski, Jan Feliks (1794-1859) [1540]
 188. Domżalski, Jerzy [1536]
 189. Bogusławska, Maria (1868-1929) [1533]
 190. Minter, Karl Friedrich (1780-1847) [1517]
 191. Zawadzki, Józef (1865-1937) [1498]
 192. Broniewski, Władysław (1897-1962) [1492]
 193. Słowaczyński, Jędrzej [1484]
 194. Słowaczyński, Andrzej (1807-1847) [1484]
 195. Towarzystwo Kolonii Letnich (Warszawa) [1479]
 196. Warszawa (Polska). Urząd Gminy Warszawa-Bielany [1475]
 197. Dziewulski, Stefan (1876-1941) [1464]
 198. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt. [1463]
 199. Vsevoložskij, Nikolaj Sergeevič (1772-1857) [1451]
 200. Czerniawski, Jan [1449]
 201. Spencer, Herbert (1820-1903) [1442]
 202. Ganilh, Charles (1758-1836) [1431]
 203. Bobrowski, Florian (1779-1846) [1430]
 204. Sadzewicz, Antoni (1876-1944) [1422]
 205. Bernfeld, Izydor (1855-1926?) [1418]
 206. Iosephus Flavius (ca 37-103) [1410]
 207. Trotz, Michał Abraham (ca 1689-1769) [1406]
 208. Pawłowski, Zbigniew [1399]
 209. Czapiński, Leopold (1838-1911) [1395]
 210. Młoda Polka [pseud.] [1392]
 211. Węclewski, Zygmunt (1824-1887) [1390]
 212. Żurakowska, Zofia (1897-1931) [1387]
 213. Lazarusówna, Fryderyka (1879-1942) [1386]
 214. Krzyczkowski, Henryk (1914-2010) [1382]
 215. Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy [1375]
 216. Sejmik Warszawski. Wydział Powiatowy [1371]
 217. J. Ł. Ryt. [1354]
 218. Jezierski, Edmund (1881-1935) [1349]
 219. Kostrzewski, Franciszek (1826-1911). Rys. [1347]
 220. Kasa Chorych (Warszawa). Zarząd [1339]
 221. Moraczewski, Adam (1907-1941) [1339]
 222. Rutkowski, Kazimierz (1899-1940) [1338]
 223. Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt. [1333]
 224. Rzewuski, Walery (1837-1888) [1332]
 225. Pawlikowski, Jan Gwalbert (1860-1939) [1323]
 226. Kowalewska, Zofia (1853-1918) [1322]
 227. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Północ. Zespół ds. Rewitalizacji [1316]
 228. Stefanow, Piotr [1311]
 229. Wierzchowski, Henryk (1904-1994) [1309]
 230. Karpiński, Józef Brunon (1823-1901) [1291]
 231. Bouillet, Marie Nicolas (1798-1865) [1287]
 232. Napoleon I (1769-1821) [1287]
 233. Korwin, Ludwik (1904-1988) [1286]
 234. Salon Sztuki i Antykwarnia Abe Gutnajera (Warszawa) [1283]
 235. Towarzystwo Wyścigów Konnych w Polsce [1283]
 236. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów) [1264]
 237. Parasiewicz, Szczęsny (1854-1907) [1260]
 238. Baranowski, Mieczysław (1851-1898) [1260]
 239. Schübeler, Julian (fl. 1869-1890). Ryt. [1258]
 240. Ejsmond, Julian (1892-1930) [1258]
 241. Dyrekcja Kolei Państwowych w Warszawie. [1255]
 242. Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Płock) [1250]
 243. Urbanowska, Zofia (1849-1939) [1227]
 244. Poliński, Józef (1891-1944) [1226]
 245. Styfi, J[an] (1839?-1921). Ryt. [1219]
 246. Callier, Edmund (1833-1893) [1209]
 247. Askenazy, Szymon (1866-1935) [1197]
 248. Mieczkowski, [Jan] (syn). Fot. [1190]
 249. Kozarski, Adolf (ca 1836-ante 1911) [1189]
 250. Schübeler, J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [1187]
 251. Snopek, Kazimierz [1179]
 252. Chrzanowski, Ignacy (1866-1940) [1175]
 253. Bracia Borkowscy. Zakłady Elektrotechniczne SA [1174]
 254. Biegeleisen, Henryk (1855-1934) [1174]
 255. Winogrodzka, Katarzyna [1150]
 256. Bezpałko, Jerzy (1938-) [1142]
 257. Biuro Pracy Społecznej [1139]
 258. Walter. Ryt. [1136]
 259. Urząd Gubernatora Okręgu Warszawskiego. Wydział Propagandy [1135]
 260. Skrzypkowska Joanna (1965-) [1130]
 261. Ministerstwo Kultury i Sztuki [1125]
 262. Janowski, Aleksander (1866-1944) [1125]
 263. Łukaszewski, Ksawery F. A. E. [1125]
 264. B. P. Ryt. [1124]
 265. Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych (Warszawa) [1123]
 266. Erlach, Franz L. (1819-1889) [1119]
 267. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna [1116]
 268. Kulewski, C.[zesław] (fl. 1902-1910) [1116]
 269. Pląskowski, Ignacy (ok. 1820-?) [1114]
 270. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m.st. Warszawy [1109]
 271. Niedźwiedzki, Władysław (1849-1930) [1102]
 272. Surowiecki, Karol [1099]
 273. Oppman, Artur (1867-1931) [1095]
 274. Głowacki, Józef [Hilary] (1789-1858). Lit. [1095]
 275. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie [1087]
 276. Danielewicz, Adam Bolesław (1846- 1935) [1087]
 277. Buckle, Henry Thomas (1821-1862) [1084]
 278. Twardo, Stanisław (1883-1982) [1078]
 279. Dubrowski, Piotr (1812-1882) [1076]
 280. Łączkowski, Marceli (?-?) [1075]
 281. Willkomm, Maurycy (1821-1895) [1071]
 282. Trojanowski, Wincenty (1859-1928) [1069]
 283. Hasselbusch, Robert (1983- ). [1069]
 284. Dębski, Michał [1066]
 285. Nougaret, Pierre Jean Baptiste (1742-1823) [1053]
 286. Schübeler, [Julian] (fl. 1869-1890). Ryt. [1049]
 287. Kaleta, Jerzy (1929- ). [1047]
 288. Jakubowski, Tadeusz Hubert (1931- ) [1046]
 289. Kucz, Karol (1815-1892) [1044]
 290. Dąbrowski, Bonawentura (1807-1862) [1037]
 291. Teresa Frącek (1937- ) [1035]
 292. Münchheimer, Adam (1861-1900). Fot. [1032]
 293. Krasnowolski, Antoni (1855-1911) [1031]
 294. Aramowicz, Ignacy (?-post 1870) [1022]
 295. Radliński, Ignacy (1843-1920) [1021]
 296. Załęski, Witold (1836-1908) [1016]
 297. Drygas, Ignacy (1841 - ?) [1014]
 298. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [1012]
 299. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905). Ryt. [1012]
 300. Lisicki, Roman [1009]
 301. Draper, John William (1811-1882) [1006]
 302. Furgault, Nicolas (1705-1794) [1004]
 303. Sedlaczek, Lech [995]
 304. Woelke, Franciszek Antoni (1788-1862) [993]
 305. [Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot.] [992]
 306. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Królestwa Polskiego [985]
 307. Kapuscinski, Petr [970]
 308. Komisariat Ludowy Rzeczypospolitej Polskiej na powiat Pułtuski [967]
 309. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi (Warszawa) [967]
 310. Modrzejewski, Teofil (1873-1943) [967]
 311. Pawłowski, Zbigniew (1959- ) [963]
 312. Styfi, Jan (1839?-1921) [960]
 313. Dyrekcja Tramwajów Miejskich w Warszawie [960]
 314. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [958]
 315. Olszewski, K.[azimierz] [952]
 316. Friedrich, Henryk (1908-1944) [948]
 317. Koleżak, Władysław (1854-1924) [947]
 318. Wysocki Piotr (1797-1874) [945]
 319. Gorazdowski, Edward (1843-1901). Ryt. [939]
 320. Frąckiewicz, Michał (1847-1916) [939]
 321. Chmielewska, Halina [937]
 322. Szujski, Józef (1835-1883) [934]
 323. Matûškin, Nikolaj Nikolaevič [931]
 324. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] (1858-1927). Ryt. [929]
 325. Suligowski, Adolf (1849-1932) [927]
 326. [Schier, František Václav (1804-1864)] [925]
 327. Papi, Jadwiga Teresa (1843-1906) [920]
 328. Scott, Walter (1771-1832) [920]
 329. Przykorski, Konstanty (?-1882). Ryt. [914]
 330. Šiškov, Aleksandr Semenovič (1754-1841) [913]
 331. Kardaszewicz, Kazimierz (1855-1945) [909]
 332. Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hr. Zamoyskiego [902]
 333. Elsner, Józef (1769 - 1854) [899]
 334. Karoli & Troczewski [898]
 335. Leblond, Auguste-Savinien (1780-1811) [890]
 336. Krzyżanowski, Adam (1873-1963) [889]
 337. Wretowski, Paweł [886]
 338. Wiechecki, Stefan (1896-1979) [873]
 339. Chompre, Pierre (1698-1760) [872]
 340. Skimborowicz, Hipolit (1862-1927) [868]
 341. Związek Robotników Polskich we Francji (Lille) [864]
 342. Rapaport, Artur (1889-1937) [861]
 343. Leist, Ludwig (1891-1967) [857]
 344. Kroński, Aleksander (1871-1935) [856]
 345. Hoffman, Franz (1814-1882) [854]
 346. Polkowski, Józef Tadeusz (1820-1895). Rys. [852]
 347. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (Warszawa) [851]
 348. Hölzel, Marek (1843-1921) [850]
 349. Kozłowski, Władysław Mieczysław (1858-1935) [848]
 350. Giraud, Paul [848]
 351. Dobrzański, L. [właśc. Łukasz] (1864-1909) Fot. [847]
 352. Słowacki, Euzebiusz (1773-1814) [846]
 353. Pawiński, Adolf (1840-1896) [844]
 354. De Amicis, Edmondo (1846-1908) [842]
 355. Towarzystwo "Pomoc dla Sierot" [838]
 356. Urząd Statystyczny w m. st. Warszawiei [831]
 357. Diehl, Edmund Krystian (1848-1900) [825]
 358. Lewicka, Anna (1852-1932) [824]
 359. Zieliński, Wiktoryn (1814-1866) [820]
 360. Bełza, Władysław (1847-1913) [812]
 361. Majewski, Erazm (1858-1922) [812]
 362. Dom Sztuki (Warszawa) [811]
 363. Zajkowski, Andrzej (1851-1914). Ryt. [810]
 364. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt [809]
 365. Műller, Eugeniusz (1875-1949) [809]
 366. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [807]
 367. Piekarski, Stanisław (1868-1943) [805]
 368. Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941) [805]
 369. Montano, Giovanni Battista (1534 - 1621) [803]
 370. Major Hennequin del Varsaviae [798]
 371. A. Z. Ryt. [796]
 372. Kowalski, L. Fot. [796]
 373. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe [796]
 374. Polkowski, Ignacy (1833-1888) [796]
 375. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy [795]
 376. Friedhuber de Grubenthal, L. [794]
 377. Rostworowski, Jan (1838-1898) [792]
 378. Lodge, Edmund (1756-1839) [791]
 379. Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [790]
 380. Jakób Gross Składy Porcelany, Szkła i Lamp (Kraków) [786]
 381. Konarska-Pabiniak, Barbara (1945-?) [780]
 382. Zawiliński, Roman (1855-1932) [774]
 383. Adolph, Witold (1903-1941) [767]
 384. Centralna Biblioteka Statystyczna [765]
 385. [Zajkowski, Andrzej (1851-1914)] [761]
 386. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samorząd Szkolny [760]
 387. Kasprzycki, Jerzy (1930-2001) [753]
 388. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930). Fot. [751]
 389. Wizimirska, Barbara [749]
 390. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów (Lwów) [746]
 391. Stankiewicz, Maurycy Michał (1857-1892) [739]
 392. [Starzyński, Stefan (1893-1939) et al.] [739]
 393. Myszkowska, Justyna [739]
 394. Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi (Warszawa) [738]
 395. Lichota, Władysław Tadeusz [738]
 396. Wydawnictwo Instytutu "Pro Fide" [737]
 397. Seminarium Duchowne Łuck (Wołyń) - Orchard Lake (Mich. U.S.A) [737]
 398. Szatkowska, Lena (1947- ) [735]
 399. Aristoteles (384-322 a.C.) [734]
 400. Golcz, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [725]
 401. Rumianek, Stanisław [725]
 402. Samborski, Henryk (1843-1918) [725]
 403. Głowacki, Józef Hilary (1789-1858) [723]
 404. Świerkowski, Ksawery (1897-1979) [722]
 405. Związek Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej [721]
 406. Cesarsko-Niemiecki Szef Powiatu (Garwolin) [720]
 407. Kurpiński, Karol (1785-1857) [719]
 408. Pokorzyńska, Elżbieta [719]
 409. Marcinkowski, Piotr [719]
 410. Czarnowski, Stanisław Jan Nepomucen (1847-1929) [718]
 411. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny] [718]
 412. Victor, Metta Victoria Fuller (1831-1885) [716]
 413. Pistor, Johann Jakob (1739-1814) [709]
 414. Zarząd Miejski w Równem [708]
 415. Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej [708]
 416. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915). Fot. [706]
 417. Magistrat Miasta Wilna. Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna [704]
 418. Bielski, Szymon (1745-1825) [700]
 419. Pomian, E. [697]
 420. Brzeziński, Mieczysław (1858-1911) [691]
 421. Żychliński, Ludwik (1837-post 1901) [691]
 422. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskim [690]
 423. Gorecka, Maria (1835-1922) [687]
 424. Zarewicz, Ludwik (1813-1890) [685]
 425. Ligber. Szty. [685]
 426. Filipiak, Grzegorz [685]
 427. [Granke, Stefan] [682]
 428. Głowacka, Oktawia (1848-1936) [681]
 429. Szturm de Sztrem, Edward (1885-1962) [680]
 430. Ł[oskoczyński], J[ózef] (1857-1928). Ryt. [679]
 431. Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" [677]
 432. Snarski, Stanisław (1795-1880) [675]
 433. Golcz, Jadwiga (1866-1936). Fot. [671]
 434. ADAM. Ryt. [671]
 435. Lachowicz, Juliusz. Red. [671]
 436. Warnka, Jadwiga [670]
 437. Socha, Szczepan [669]
 438. Muzeum Sztuki Ludowej (Otrębusy) [669]
 439. Lampert, Kurt (1859-1918) [669]
 440. Warszawa (Polska). Rada Narodowa [668]
 441. Campe, Joachim Heinrich [667]
 442. Bersohn, Mathias (1823-1908) [664]
 443. Legun-Biliński, Antoni. [664]
 444. Dickstein, Samuel (1851-1939) [663]
 445. Twardowski, Samuel (ante 1600-1661) [659]
 446. Bloch, Jan (1836-1902) [656]
 447. Dygasiński, Adolf (1839-1902) [654]
 448. Magistrat Miasta Warszawy. (Wydział Dobroczynności Publicznej) [654]
 449. Kasprzycki, Wincenty (1802-1849) [650]
 450. Goszczyńska, Agnieszka [649]
 451. Gaszyński, Konstanty (1809-1866) [648]
 452. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt. [646]
 453. Strzelecki, Adolf (1868-1911) [646]
 454. Moszczeńska, Izabella (1864-1941) [644]
 455. Warszawskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Więźniów [641]
 456. Lissowski, Czesław (1895-1942) [634]
 457. Krystall, Bronisław (1887-1983) [633]
 458. Ludwikowski, Wiktor (?-1959) [633]
 459. Dubiecki, Marian (1838-1926) [632]
 460. A. M. Ryt. [630]
 461. [Magistrat m.st. Warszawy] [627]
 462. Seruga, Józef (1886-1940) [625]
 463. Sewer [625]
 464. Gawarecki, Wincenty Hipolit (1788-1852) [624]
 465. Baka, Józef (1707-1780) [624]
 466. Zakrzewski, Adam (1856-1921) [623]
 467. Zuber, Rudolf (1858-1920) [622]
 468. Siczyński, Walery [622]
 469. Gierczyńska, Joanna [622]
 470. Muzeum Narodowe w Poznaniu [620]
 471. Tetzner, Franz Oskar (1863-1919) [617]
 472. Kurnatowski, Jerzy (1874-1934) [617]
 473. Wyss, Johann David (1743-1818) [615]
 474. Hansson, Ola (1860-1925) [614]
 475. Guiraud, Paul (1850-1907) [609]
 476. Anczyc, Władysław Ludwik (1823-1883) [608]
 477. Związek Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Powszechnych [605]
 478. Koźmiński, Jerzy (1726-post 1795) [605]
 479. Magistrat Miasta Warszawy [604]
 480. Zajkowski, A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [601]
 481. Lerner, Nikolaj Osipovič (1877-1934) [601]
 482. Mieczkowski, Jan (syn). Fot. [599]
 483. Miniszewski, Józef Aleksander (1821-1863) [598]
 484. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [596]
 485. Dietrich, A.[dolf Fryderyk] (1817-1860). Ryt. [596]
 486. Szaniawski, Klemens (pseud. Klemens Junosza) (1849-1898) [592]
 487. Freudenson, Daniel (1847-1931) [592]
 488. Lilientalowa, Regina (1877-1924) [591]
 489. Odyniec, Antoni Edward (1804-1885) [590]
 490. [Komisja Rewizyjna m. st. Warszawy] [588]
 491. Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835). [586]
 492. Czartoryska Izabela (1746-1835) [586]
 493. Słomiński, Zygmunt (1879-1943) [585]
 494. Prymlewicz, Magdalena [585]
 495. Frączek, Ireneusz. Oprac. graf. i łamanie [585]
 496. Kiliński, Jan (1760-1819) [584]
 497. Heurichowa, Emilia (1819-1905) [584]
 498. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [583]
 499. Biart, Lucjan (1829-1897) [583]
 500. Szybler [właśc. Schübeler], J.[ulian] (fl. 1869-1890). Ryt. [582]
 501. Świętochowski, Adam (1864-1914) [580]
 502. [Magistrat goroda Varšavy] [580]
 503. Bauman, R. Lit. [579]
 504. Sekcja Pomiarów Wydziału Budownictwa Magistratu m. st. Warszawy [575]
 505. Jeżowski, M [575]
 506. Gabriela (Narcyza Żmichowska) [574]
 507. Słupski, Zygmunt (1851-1928) [572]
 508. Brzozowski, Wincenty Korab (1877-1941) [572]
 509. Prosnak-Tyszkowa Maria oprac. [571]
 510. Nowoszewski, Roman (1945-) [569]
 511. Cep [Henryk Cepnik] [569]
 512. J.K. Ryt. [566]
 513. Alkar [pseud.] [565]
 514. Hyodo, Nagao [564]
 515. Grajnert, Józef [564]
 516. Dallmajer, Roman (1844 - 1914) [564]
 517. Siebeck, Herman (1842-1920) [563]
 518. Nicz, Edward (1851-1916). Ryt. [561]
 519. Hetzel, Pierre Jules (1814-1886) [561]
 520. Stowe, Harriet Beecher (1811-1896) [560]
 521. Muzeum w Międzyrzeczu Wielkopolskim [560]
 522. Wenda, Kazimierz (1852-1932) [557]
 523. Ubezpieczalnia Społeczna (Warszawa) [555]
 524. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Oddział Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży [555]
 525. Zaleska, Maria Julia (1831-1889) [554]
 526. Heck, Walerian [554]
 527. Kowalski, Leonard (ok. 1840-1917). Fot. [552]
 528. Sejmik Mińsko-Mazowiecki. Wydział Powiatowy [548]
 529. [Miethke, H. O.] [547]
 530. Dziedzic, P. Ryt. [543]
 531. J. H. Ryt. [542]
 532. Gerstaecker, Friedrich (1816-1872) [541]
 533. Biegeleisen, Leon Władysław (1885-post 1939) [540]
 534. Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów [539]
 535. Desrais, Claude-Louis (1746-1816). Il. [539]
 536. Edgeworth, Maria [539]
 537. Piłsudski, Józef (1867-1935) [538]
 538. Duchiński, Franciszek Henryk (1816-1893) [538]
 539. Karoli, Aleksander (1838-ca 1915) [537]
 540. Związek Komunalny (Węgrów) [534]
 541. Starkman, M.[ichał]. Ryt. [533]
 542. Grimm, Albert Ludwig (1786-1872) [533]
 543. Bogacki, Stanisław (fl. 1890-ca 1930) [532]
 544. Ségur, Sophie de (1799-1874) [532]
 545. Towarzystwo Szkoły Mazowieckiej [531]
 546. Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944) [530]
 547. Dietrich, Adolf Fryderyk (1817-1860). Ryt. [529]
 548. Przykorski, K[onstanty] (?-1882). Ryt. [527]
 549. X. Y. Z. [527]
 550. Gawlik, Mieczysław (1883-1928) [527]
 551. [Pieniążek, Czesław (1844-1917)] [526]
 552. [Morawska, Zuzanna (1848-1922)] [526]
 553. Kramsztyk, Feliks (1854-1918). Oprac. [526]
 554. Łapiński Teofil (ca 1826-1886) [525]
 555. Samsonowicz, Jan (1888-1959). Oprac. [523]
 556. Magistrat Miasta Warszawy. Wydział Dobroczynności Publicznej. [521]
 557. Ryszard, Antoni (1841-1894) [518]
 558. Lewicki, Jan Nepomucen (1795-1871) [518]
 559. Stecki, Henryk (1823-ca 1895) [517]
 560. Zbiegniewska, Izabela (1831-1914) [516]
 561. J. Z. [516]
 562. Pawe, L. [515]
 563. Łyszkowski, Maksymilian (1811-1873) [513]
 564. Sobieszczański, Franciszek Maksymilian (1814-1878) [512]
 565. Czosnyka, Józef Tadeusz (1931-2012) [512]
 566. Iks Cagnafet [pseud.] [510]
 567. Zipper, Albert (1855-1936) [508]
 568. Borucki, Juliusz [508]
 569. Sigalin, Józef (1909-1983) [507]
 570. Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina (Warszawa) [507]
 571. Portner, Szymon (18..-?) [498]
 572. Skornia-Roszij, Maria [497]
 573. Typiak, Piotr [497]
 574. Podwiński, Stanisław [497]
 575. Jachowicz, Stanisław (1796-1857) [496]
 576. Przyborowski, Walery (1845-1913) [496]
 577. Miłkowski, Stanisław [495]
 578. Kiliński, Jan (1760-1819 [494]
 579. Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (Warszawa). Samopomoc Koleżeńska [493]
 580. Gregorowicz, Jan Kanty (1818-1890) [493]
 581. Kowalska, Bronisława (fl. ca 1887-1929) [491]
 582. Rabczewski, Włodzimierz (1882-1942) [490]
 583. Niewiadomski, Stanisław (1859-1936) [487]
 584. Pécaut, Elie [487]
 585. Baude, K. [487]
 586. [Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii] [486]
 587. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie [485]
 588. Latoszek, Jacek [483]
 589. Komorowska-Filipiak, Romana [483]
 590. Juel-Przybyszewska, Dagny (1867-1901) [481]
 591. Rilke, Rainer Maria (1875-1926) [480]
 592. Roeber, F. H. Ryt. [479]
 593. Jarkowski, Stanisław (1882-1947) [479]
 594. Chodyński, Adam Antoni [479]
 595. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy [477]
 596. Grundmann, Karl (1909-1944) [477]
 597. Pawłowski, Kalixt [475]
 598. Bojarska, Stefanja [474]
 599. Troszel, Wilhelm (1823-1887) [473]
 600. Belitski, Ludwig (1830-1902). Fot. [472]
 601. Passendorfer, Artur (1864-1936) [471]
 602. Okuń, Edward (1872-1945) [467]
 603. Mardkowicz Kokizow, Aleksander (1875-1944) [467]
 604. Boratyński, Wacław (1908-1939) [463]
 605. Jahner, Alfred (1860-1934) [463]
 606. Dembowski, Bronisław (1847-1893) [463]
 607. Nowakowski, Józef (1800-1864) [461]
 608. Fryk [właśc. Frick], Ludwik. Ryt. [461]
 609. Wójcik, Jaśmina (1983- ). Red. [460]
 610. Grzymała, Grabowiecki Jan [460]
 611. [Twardowski, Kazimierz (1866-1938)] [459]
 612. Okoniewski, Stefan ( 1836-1919) [458]
 613. Z[abłocki], F[eliks] (?-1874). Ryt. [455]
 614. J. Ł. [455]
 615. [Wiśniewski, Wiktor (1808-post 1863)] [455]
 616. Bikovs’kij, Lev (1895-1992) [454]
 617. Kupniewski, Zygmunt (1929- ) [454]
 618. Lubomirski, Jan Tadeusz (1826-1908) [452]
 619. Rossini, Gioacchino (1792-1868) [451]
 620. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy [451]
 621. Paciorkowski, Bronisław Gryf [450]
 622. Śmigielska, Józefa [450]
 623. Dobrzański, Ł.[ukasz] (1864-1909) Fot. [449]
 624. Wóycicka, Jadwiga [449]
 625. Gimnazjum Państwowe im. Stefana Batorego (Warszawa) [448]
 626. Degler, Katarzyna (1896-1982) [448]
 627. Towarzystwo Bibliofilów Polskich (Warszawa) [447]
 628. Strauss, Johann (1825-1899) [446]
 629. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900) Fot. [446]
 630. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta St. Warszawy. Zarząd [445]
 631. Majewska, Aleksandra (1943- ) [444]
 632. Ministerstwo Odbudowy Kraju [443]
 633. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Naczelny Radca Prawny [440]
 634. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Naczelny Radca Prawny [440]
 635. Pałac Sztuki (Warszawa) [439]
 636. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie [437]
 637. Broch.[owski], B. Ryt. [437]
 638. Szymanowski, Wojciech (1800?-1861). Zebr. [436]
 639. Regulski, Aleksander (1839-1884) [435]
 640. Piotrowski, Andrzej [433]
 641. Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Warszawie [431]
 642. K.K. Ryt. [431]
 643. Dobrzyński, Ignacy (1807-1867) [430]
 644. [Sławiński, J. (fl. 1801-1850). Ryt.] [430]
 645. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Starówka" (Warszawa) [430]
 646. Taube, Gustaw jr [429]
 647. A. R. Ryt. [428]
 648. Miłkowski, Stanisław (1842-1907) [427]
 649. Batowski, Zygmunt (1876-1944) [426]
 650. Dénoix, Victorin [426]
 651. Lewandowski, Leopold (1831-1896) [423]
 652. Baumann, R. Lit. [418]
 653. Towarzystwo Przeciwgruźlicze (Warszawa) [418]
 654. Archikonfraternia Literacka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny [418]
 655. Warszawski Szpital dla Dzieci [417]
 656. Zieliński, Władysław Kornel (1836-1895) [417]
 657. Strindberg, August (1849-1912) [417]
 658. Simmler, Józef (1823-1868) [417]
 659. L. N. Ryt. [411]
 660. Związek Muzeów w Polsce (Kraków) [411]
 661. Kasprowicz, Jan (1860-1926) [411]
 662. Laskowski, Wacław Skarbimir (1892-1942?) [411]
 663. Czermański, Zdzisław [411]
 664. Jachowiczowa, Antonina [410]
 665. Kumidor, Zbigniew [408]
 666. Pyka, Henryk [407]
 667. Hoffman, Karol (1855-1937) [406]
 668. Borkowski, Feliks (1840- ?) [405]
 669. Romanowiczówna, Zofia (1842-1935) [404]
 670. Gold, Artur (1897-1943) [403]
 671. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [403]
 672. Płocki Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej [403]
 673. Rada Główna Opiekuńcza. Powiat Warszawski [402]
 674. Buckley, Izabella B. (1840-1929) [402]
 675. Maliszewski, Edward (1875-1928) [400]
 676. Lebiedziński, Piotr (1860-1934). [400]
 677. Białostocki, Zygmunt (1897-ca 1943) [399]
 678. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913). Fot. [399]
 679. Warnkówna, Jadwiga [398]
 680. Koszutska, Ludwika (1869-1928) [398]
 681. Korotyński, Władysław (1866-1924) [398]
 682. Barclay, John (1582-1621) [398]
 683. Tarnacki, Józef. [397]
 684. Zabłocki, F[eliks] (?-1874). Ryt. [396]
 685. Mozin, Dominique Joseph (1756-1840) [396]
 686. Paprocki, Bartosz [393]
 687. Płoska-Łoś, Irena [392]
 688. Zaborski, Ziemomysł (1891-1948) [391]
 689. Babiaczyk, Adam (1874-1914) [391]
 690. Thugutt, Stanisław (1873-1941) [388]
 691. Żuławski, Jerzy (1874-1915) [387]
 692. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [386]
 693. Słomkowska, Alina (1929-1995) [386]
 694. Witkiewicz, Stanisław (1851- 1915). Rys. [385]
 695. Turowski, Stanisław (1880-1936) [382]
 696. Kozyra, Anna [382]
 697. Peretz, Adolf (1855-1933) [380]
 698. Mantegazza, Paolo (1831-1910) [380]
 699. Kętrzyński, Wojciech (1838-1918) [379]
 700. Szkoła Sztuk Pięknych (Warszawa) [376]
 701. Minkowiecki, Edward (1824-1890) [375]
 702. Gargas, Zygmunt (1876-1948) [375]
 703. Rada Regencyjna [374]
 704. Abdullah Frères [pseud.] [374]
 705. Jan Eljaszewicz (1941- ). [374]
 706. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd [371]
 707. Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) [371]
 708. Leśniewska, B. [370]
 709. Gozdowski, Edward (1843-1901) [370]
 710. Bykowski, Leon [369]
 711. Bikovs'kij, Lev (1895-1992) [369]
 712. Gerson, Wojciech (1831-1901). Rys. [368]
 713. Watteau, François (1758-1823). Il. [368]
 714. Le Clerc, Pierre Thomas (1740-1796). Il. [368]
 715. Berthet, Èlie (1815-1891) [366]
 716. Witwicki, Józef Dominik (1813-1866) [365]
 717. Chrząszczewska, Jadwiga (ca 1870-1935) [365]
 718. Stowarzyszenie Dozoru Kotłów w Warszawie [364]
 719. Szczepaniak, Czesław Mirosław (1954- ) [363]
 720. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935) [363]
 721. Warszawskie Towarzystwo Pożyczkowe na Zastaw Ruchomości [362]
 722. Eile, Henryk (1878-1939) [362]
 723. Związek Miast Polskich [360]
 724. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej (Warszawa) [360]
 725. Stefani, Józef (1800-1876) [359]
 726. Chopin, Fryderyk (1810-1849) [359]
 727. Związek Buchalterów (Warszawa) [359]
 728. Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński [358]
 729. [Łosiowa, Emilia] [358]
 730. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Budownictwa. Sekcja Pomiarów [358]
 731. Gostomski, Anzelm. Autor domniemany [358]
 732. Tedeschi-Tereves, Wirginia (1855-1918) [356]
 733. Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) [355]
 734. Demby, Stefan (1862-1939) [355]
 735. Arnold, E. J. [355]
 736. Chankowski, Henryk (1882-1944) [354]
 737. Jelínek, Edvard (1855-1897) [353]
 738. Czarkowski, Ludwik (1855-1928) [351]
 739. Jordan-Lubierzyński, Feliks. red. [350]
 740. Magistrat Miasta St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [350]
 741. Röber, G. Ryt. [350]
 742. Walczyński, Franciszek(1852-1937) [350]
 743. Oleszczyński, Seweryn (1801-1876) [350]
 744. Henryk Wierzchowski (1904-1994) [350]
 745. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Terenowej [350]
 746. Chmiel, Adam (1865-1934) [350]
 747. Windakiewicz, Kazimierz [349]
 748. Towarzystwo Byłych Wychowańców Gimnazjum pw. Św. Wojciecha, dawniej Szkoły Wojciecha Górskiego [349]
 749. Szkoły Fundacyjne pw. św. Wojciecha [349]
 750. Siennicki, Stanisław Józef (1834-1897) [349]
 751. Jabłoński, Tadeusz [349]
 752. Ostoja-Chrostowski, Stanisław (1897-1947) [344]
 753. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń od Ognia [343]
 754. Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie [343]
 755. Marczyński, Józef (1891-1940) [343]
 756. Kryński, Adam (1844-1932) [343]
 757. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Zdrowia Publicznego. [342]
 758. Hervilly, Ernest d' (1839-1911) [342]
 759. [Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego] [341]
 760. Warszawskie Stowarzyszenie dla Dozoru nad Kotłami Parowymi [341]
 761. Moszyński, Jerzy (1847-1924) [341]
 762. Siemieński, Lucjan [340]
 763. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów (Warszawa) [337]
 764. Ines, Albert (1620-1658) [337]
 765. Grabowski, Antoni (1857-1921) [337]
 766. Ehrenkreutz, Stefan (1880-1945) [337]
 767. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Zarząd Funduszu dla Zatrudnienia Bezrobotnych. [336]
 768. Letronne, Antoine Jean (1787-1848) [336]
 769. Szajnocha, Karol (1818-1868) [335]
 770. Čarskaâ, Lidiâ Alekseevna (1875-1937) [335]
 771. Wysłouch, Izydor (1869-1937) [335]
 772. Koroniarz [334]
 773. Stowarzyszenie Szkoły Handlowej Żeńskiej [334]
 774. Ciszyńska, Barbara (1931- ) [334]
 775. Anna Sobieszczańska-Lissowska [333]
 776. Żeleński, Władysław (1837-1921) [331]
 777. Schilgen, Hardy (1876-1941) [331]
 778. Magistrat Miasta Stoł. Warszawy [329]
 779. Lyall, Edna (1857-1903) [329]
 780. Kaczyński, Witold [329]
 781. Generalne Gubernatorstwo (1915-1918 ; terytorium pod okupacją niemiecką) [327]
 782. Terentius Afer, Publius (ca 190-159 a.C.) [327]
 783. Ostrowski, Tomasz (?-?) [327]
 784. Salon Modernistów (1928 ; Warszawa) [326]
 785. Mirosław Wawrzyński (1966- ) [326]
 786. Kowalewski, T. [326]
 787. Ł.[oskoczyński], J.[ózef] Ryt. [325]
 788. Szlendak, Adam (1881-1937) [325]
 789. Szkoła Ogólnokształcąca Męska Magistratu Miasta Warszawy [325]
 790. Horodyński, Bolesław (1843-1932) [325]
 791. Mrówczyński, Kazimierz (fl. 1877-1900). Ryt. [324]
 792. Przykorski, K. (1840-1882) [322]
 793. opracowanie Wydziału Statystycznego Ministerstwa Wyznań Religijn. i Oświecenia Publicznego [322]
 794. Wytwórnia Fotochemiczna "Ero" [321]
 795. Wuczkowski, Michał. Red. nacz. [321]
 796. Racher, Jessica. Z-ca. red. [321]
 797. Pennec, Joanna. Opiekun [321]
 798. Mościcki, Henryk (1881-1952) [321]
 799. Podczaszyń[ski], B[olesław] P[aweł] (1822-1876) [321]
 800. Wolski, Stanisław (1859-1894). Rys. [320]
 801. Warszawski Wojewódzki Obywatelski Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym [320]
 802. Towarzystwo Opieki nad Ubogimi Matkami oraz Ich Dziećmi (Warszawa) [320]
 803. Węgrzecki, S. [320]
 804. Zalewski, Stanisław (1925- ) [319]
 805. Rytel, Kazimiera (?-?) [319]
 806. Adam, Adolphe Charles (1803-1856) [319]
 807. Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych [318]
 808. Boquillon, Nicolas (1795-1867) [318]
 809. Marszałkiewicz, Stanisław (1789-1872). Rys. [317]
 810. Bąkowski, Klemens (1860-1938) [317]
 811. Osterloff, Edmund (1863-1938) [316]
 812. Naukove tovaristvo ìm. Tarasa Ševčenka [314]
 813. K. P. Ryt. [313]
 814. Mieczkowski, Jan. Fot. [313]
 815. Maciejowski, Adam (1874-1919) [313]
 816. Dombrowski, Władysław [312]
 817. Schmidtner, Leonard (ca 1800-ca 1872) [312]
 818. Górska, Maria. Red. [312]
 819. Gimnazjum p. w. św. Wojciecha. Koło Artystyczno-Literackie (Warszawa) [311]
 820. Kulski, Julian (1892-1976) [311]
 821. Szturm de Sztrem, Tadeusz (1892-1968) [311]
 822. Malinowski, A[leksander] (1855-1917). Ryt. [310]
 823. Miinchheimera.A. Fot. [307]
 824. Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej w Warszawie [306]
 825. Stablewski, Florian (1841-1906) [306]
 826. Kierski, Kazimierz (1872-1944) [306]
 827. Al. Pow. [305]
 828. Kolberg, Oskar (1814-1890) [304]
 829. J. K. Ryt. [303]
 830. Stowarzyszenie Wychowańców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [303]
 831. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [301]
 832. Gołębiewski, Grzegorz (1961- ) [301]
 833. "Orion" [300]
 834. Szubert, Awit (1837-1919) [299]
 835. Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) [298]
 836. Piotr Krakowianin [pseud.] [297]
 837. Pawełczyńska-Ślusarczyk, Monika [296]
 838. Kitowicz, Jędrzej (1728-1804) [295]
 839. Dawid, Jadwiga (1863-1910) [295]
 840. Towarzystwo Akcyjne Cukrowni i Rafinerii "Borowiczki". Zarząd [294]
 841. Motas, Maciej [294]
 842. Piekosiński, Franciszek Ksawery (1844-1906) [292]
 843. [Krakowowa, Paulina (1813-1882)] [291]
 844. Wrześniowski, August (1836-1892) [291]
 845. Zgromadzenie Kupców m.st. Warszawy [290]
 846. Stowarzyszenie Opieki nad Niezatrudnioną Młodzieżą (Warszawa) [290]
 847. Morawska, Zuzanna (1848-1922) [290]
 848. Mękicki, Rudolf (1887-1942) [289]
 849. [Lindley, William (1808-1900)] [288]
 850. Wójtowicz, Władysław J. [287]
 851. Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu [287]
 852. Morawska, Zofia (1848-1922) [287]
 853. Poddębski, Henryk (1890-1945). Fot. [286]
 854. Antoszewicz, S.[tanisław]. Ryt. [286]
 855. W. R. Ryt. [286]
 856. Rudnicki, Czesław (1856-1933) [286]
 857. R.S.W. „Prasa” Centralna Agencja Fotograficzna [285]
 858. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich (Warszawa) [285]
 859. Wiśniewski, M.[arceli] Ryt. [284]
 860. Wolski, Stanisław (1859-1894) [283]
 861. K.P. Ryt. [282]
 862. Matrzak, Jerzy [282]
 863. Instytut Spraw Społecznych [281]
 864. Świderski, Leopold (1853-1925) [281]
 865. Zabłocki, F. Ryt. [280]
 866. Mottl, Adam (1928-2013) [279]
 867. Lauterbach, Alfred (1885-1943) [279]
 868. Spółdzielnia Spożywców "Gospoda Spółdzielcza" (Warszawa) [276]
 869. Polski Czerwony Krzyż we Francji [274]
 870. Komorowski, Ignacy Marceli (1824-1857) [274]
 871. Kasa Oszczędności m. st. Warszawy [274]
 872. Hadyna, Łukasz (1982- ) [273]
 873. Hadyna, Stanisław (1984- ) [273]
 874. Rostworowski, Stanisław (pseud. Stanisław Ordon) (1888-1944) [272]
 875. Kaczkowski, Zygmunt [272]
 876. Męskie Gimnazjum Ż.[ydowskiego] T.[owarzystwa] S.[zkół] L.[udowych] i Śr.[ednich] we Lwowie [271]
 877. [Verne, Juliusz (1828-1905)] [269]
 878. Vereščagin, Vasilij Vasil'evič (1842-1904) [269]
 879. Biuro Statystyczne Miasta Krakowa [269]
 880. Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie [268]
 881. Tomasz Ogończyk [pseud.] [268]
 882. Mąkowski, Władysław Tomasz (1885-1945) [268]
 883. Warszawska Gmina Starozakonnych [267]
 884. Sędlikowski, Aleksander [267]
 885. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Pracy. Komisja Robót Publicznych [266]
 886. Łodwigowski, Edward Stefan (1815-1895) [265]
 887. Aimard, Gustave (1818-1883) [265]
 888. "Orion". Fot. [264]
 889. Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików "Ryt" [264]
 890. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze [264]
 891. Chrostowski, Tadeusz (1913-2002) [264]
 892. Piastuszkiewicz, Kazimierz (fl. 1876-1891) [263]
 893. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [263]
 894. Bartoszewicz, Zygmunt (1798-ca 1870) [263]
 895. Wolski, Kajetan Saryusz (1852-1922) [262]
 896. Sonnenfeld, Adolf Gustaw (1837-1914) [261]
 897. Gimnazjum im. Mikołaja Reja [261]
 898. Frick, L. [260]
 899. Franczak, Lech (1939- ) [260]
 900. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Zarząd [259]
 901. Hufsky [258]
 902. Wywiałkowski, Żegota (1823-1896) [258]
 903. Czerwiński, Franciszek [258]
 904. Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy [257]
 905. Towarzystwo Elektryczności w Warszawie [257]
 906. Dalecka, Wanda (1862-1932) [257]
 907. Compagnie d'Electricité de Varsovie [257]
 908. Loth, August (1869-1944) [256]
 909. Breyer, Albert (1889-1939) [256]
 910. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915). Ryt. [253]
 911. Karmański, Alfred (1847-post 1920). Ryt. [252]
 912. Nowialis [251]
 913. Janikowski, Stanisław (1833-1881) [251]
 914. Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa [250]
 915. Lewiński, Jan (1876-1939). [et al.] [250]
 916. Czartoryski, Adam Kazimierz (1734-1823) [250]
 917. Giełda Zbożowo-Towarowa w Warszawie. [249]
 918. Sznage. Ryt. [248]
 919. Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie [248]
 920. Godebski, Cyprian (1765-1809) [248]
 921. Łapicki, Julian (1829-1894). Oprac. [247]
 922. Pankiewicz, Józef (1866-1940). Rys. [246]
 923. Rutska, Halina (1868-1932) [245]
 924. Maire, Albert (1856-?) [245]
 925. W. C. Ryt. [244]
 926. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk [244]
 927. Krasiński, Edward (1870-1940) [244]
 928. Osmański, Wojciech (1834-1908) [243]
 929. Wierzbowski, Theodorus [243]
 930. Wierzbowski, Teodor (1853-1923) [243]
 931. Zakład Wychowawczo-Naukowy ks. Marianów. Uczniowska Rzeczpospolita Bielańska. [242]
 932. Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie [241]
 933. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Rada Naczelna [240]
 934. Bułhak, Jan (1876-1950); Bułhak, Janusz (1906-1977) [239]
 935. Krzyżanowski, K. [239]
 936. Mękicki, Rudolf(1887-1942) [238]
 937. Pyzowski, Adam (1874-1931) [238]
 938. Popielewski [238]
 939. Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [237]
 940. Chełmicki, [Iwan]. Ryt. [236]
 941. Choromański, A. (fl. 1870-1881). Ryt. [235]
 942. Stowarzyszenie Historyków Sztuki [235]
 943. Molesworth, Mary Louisa (1839-1921) [235]
 944. Bąkała, Krzysztof (1962- ) [235]
 945. Karoli, A[leksander] (1838-ca 1915). Fot. [234]
 946. Zrzeszenie Przedstawicieli Handlowych i Komisantów w Warszawie [233]
 947. Regierung des Generalgouvernements. Staatssekretariat, Statistisches Amt. [233]
 948. Lejowa, Emilia (1839-1906) [232]
 949. Klejgel’s, Nikolaj Vasilevič [232]
 950. Musiałowski, A. Ryt. [231]
 951. S. A. Ryt. [229]
 952. M. R. Rys. [229]
 953. Damse, Józef (1789-1852) [229]
 954. KK. Ryt. [229]
 955. A.T.T. [229]
 956. W. M. K. [229]
 957. Jarkowski, Stanisław Teofil (1882-1947) [229]
 958. [Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy] [228]
 959. Zajączkowska, Zuzanna [227]
 960. Orański Bartłomiej Ignacy Ludwik (?-1843) [227]
 961. Neyman, Jerzy (1894-1981) [226]
 962. Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt [225]
 963. Magistrat m. st. Warszawy. Wydział XVIII Zaopatrywania Miasta. Sekcja Tanich Kuchni i Herbaciarni [224]
 964. Maël, Pierr. [224]
 965. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Wydział Zaopatrywania [223]
 966. Namysłowski, Karol (1856-1925) [223]
 967. [Cooper, James Fenimore (1789-1851)] [223]
 968. Przyszychowski, Felicjan (1855-1922) [223]
 969. Piltz, Franciszek (1895-1941) [223]
 970. Bolesławicz [pseud.] [223]
 971. Związek Zawodowy Pracowników Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej [222]
 972. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [221]
 973. Gloger, Zygmunt (1845-1910) [221]
 974. Wołkiewicz, Hanna [220]
 975. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [219]
 976. Towarzystwo Higieny Praktycznej im. Bolesława Prusa [219]
 977. Kośmiński, Józef (ca 1797-18..). [219]
 978. Gimnazjum Księży Marianów (Warszawa) [218]
 979. Mulert, Ludwik (1818-1875) [217]
 980. Daszyński, Ignacy (1866-1936) [217]
 981. 8-klasowa Szkoła Handlowa Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [217]
 982. Nałęcz, Edward [216]
 983. Brzeziński, Hipolit (18..-1936) [215]
 984. Karoli, Aleksander (1838-1915) [215]
 985. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) [215]
 986. Bernatowicz, Feliks (1786-1836) [215]
 987. Kulewski, Czesław (fl. 1902-1910) [214]
 988. Zjednoczone Browary Warszawskie, Haberbusch i Schiele, Spółka Akcyjna [214]
 989. Hähle, G. Ryt. [214]
 990. Roman Nowoszewski (1945- ) [214]
 991. K. M. Ryt. [213]
 992. Zjednoczenie Polskich Fabryk Maszyn i Narzędzi Rolniczych Spółka Akcyjna w Warszawie [212]
 993. Staszic, Stanisław (1755-1826) [212]
 994. Związek Legionistów Polskich. Okręg Stołeczny [211]
 995. Syroczyński, Leon (1844-1925) [211]
 996. Buchcar, Karol. Fot. [211]
 997. Ciechomski, W.[alenty?] Ryt. [210]
 998. Zaborski, Zdzisław (1925- ) [210]
 999. Szkoła Realna imienia Staszica [210]
 1000. Dziedzic, Stanisław (1953- ) [210]
 1001. Rossini, Gioacchino(1792-1868) [209]
 1002. Krajewski, J. Ryt. [209]
 1003. Mieszkaniowo-Budowlane Stowarzyszenie Spółdzielcze Oficerów (Warszawa). Zarząd [209]
 1004. Jeske, August (1836-1875) [209]
 1005. Strzelecki, Jan (1886-1944) [208]
 1006. Matuszewski, Ignacy (1858-1919) [208]
 1007. Kończyc, Tadeusz (1880-1943) [208]
 1008. Turski, Stanisław (1904-1989). Fot. [207]
 1009. Kossowski, Stanisław Leopold (1880-1945) [207]
 1010. Kubiak, Paweł (1950- ) [206]
 1011. Koło Lekarzy Szpit.[ala] Dz.[ieciątka] Jezus [206]
 1012. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" (Warszawa) [205]
 1013. Sawicki, Tymoteusz (1890-1946) [205]
 1014. Malinowski, [Aleksander] (1855-1917). Ryt. [204]
 1015. Malinowski, Aleksander (1855-1917). Ryt. [203]
 1016. Barski, Ireneusz [203]
 1017. Kluczewski, M. Ryt. [202]
 1018. E. G. Ryt. [202]
 1019. Żychliński, Jan. Wstęp [202]
 1020. Wojnarowicz Weseła [202]
 1021. Białecki, Paweł. Red. [202]
 1022. Krzyżanowski, K.[azimierz] (fl. 1860-1874) [201]
 1023. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej z Kresów [201]
 1024. Lasocki, Ignacy Leonard (1860-1933) [201]
 1025. Brandel, Konrad (1838-1920). Fot. [199]
 1026. Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego (Warszawa) [199]
 1027. Slaski, S. Ryt. [199]
 1028. Oktabiński, Krzysztof (1953- ) [199]
 1029. Biernacki, Bolesław (1865- ) [199]
 1030. Kramsztyk, Stanisław (1841-1906) [198]
 1031. Bücherei des Liebesgaben-Depots General-Gouvernement Warschau [197]
 1032. Normand, Charles (1848- ) [196]
 1033. Fleck L. Red. [et al.] [196]
 1034. Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861) [196]
 1035. Wielhorski, Aleksander (1889-1952) [195]
 1036. Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej [195]
 1037. [Majewski, Erazm (1858-1922)] [194]
 1038. Deskur, Józef (1842-ca 1883) [194]
 1039. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Techniczny. Dział Regulacji i Pomiarów [193]
 1040. Dante, Alighieri (1265-1321) [192]
 1041. Dalsème, Achille J. (1840-1904) [192]
 1042. Klejn, Wł[odzimierz]. Ryt. [191]
 1043. Koło Byłych Wychowanek Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny (Warszawa) [191]
 1044. Weinfeld, Ignacy (1877-1939) [191]
 1045. Muklanowicz, Wiktoria (1876-1938) [191]
 1046. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej [191]
 1047. Donizetti, Gaetano (1797-1848) [190]
 1048. Kacprzak, Grzegorz Red. [189]
 1049. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (Białobrzegi) [189]
 1050. [Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy] [189]
 1051. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890) [189]
 1052. Różański, M. Ryt. [189]
 1053. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Komitet [189]
 1054. Sandaeu, Jules (1811-1833) [189]
 1055. Brzostek, Aleksander (ca 1867-1911). Rys. [188]
 1056. Szymanowski, Wacław (1821-1886) [187]
 1057. Ostrowska, Stanisława (1889-1977) [187]
 1058. Pusch, Maurycy (1828-1902) [186]
 1059. [Sokulski, Franciszek (1811-1896)] [186]
 1060. A. W. Ryt. [186]
 1061. Okręgowy Delegat Rządu na m. st. Warszawę [185]
 1062. Okręgowy Delegat Rządu na M[iasto] St[ołeczne] Warszawę [185]
 1063. Cezak, Jakub Stefan (1887-1940) [185]
 1064. Towarzystwo Opieki nad Więźniami "Patronat" [184]
 1065. Krynicki, M. Lit. [183]
 1066. Chęciński, Jan (1826-1874) [183]
 1067. - [182]
 1068. Wahrendorff, O. [182]
 1069. Szlendak, Adam (1881-1937) Sł. [182]
 1070. Kagan, Jakub (1896-ca 1942) [181]
 1071. Auber, Daniel François Esprit (1782-1871) [181]
 1072. Joteyko, Tadeusz (1872-1932) [181]
 1073. Sykst, Erazm (ok. 1570-1635) [181]
 1074. Bohdanowicz, Antoni (1858-1928) [181]
 1075. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [180]
 1076. Polska Agencja Telegraficzna [180]
 1077. Rodzina Kolejowa (Warszawa) [180]
 1078. Korzon, Tadeusz (1893-1918) [180]
 1079. Bułhak ,Jan (1876-1950) [180]
 1080. [Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny] [179]
 1081. Szwankowski, Eugeniusz (1906-1973) [179]
 1082. Borkowska, Aleksandra (1828-1898) [179]
 1083. Fryk [właśc. Frick], L[udwik]. Ryt. [177]
 1084. Zdanowski, Feliks Bernard (?-1931) [177]
 1085. Wawrzyński, Mirosław (1966-) [177]
 1086. Jeska, Stanisława (1867-1936) [177]
 1087. Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska [177]
 1088. Liga Morska i Kolonialna [176]
 1089. [Ruprecht, Karol (1821-1875)] [176]
 1090. Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Sekcja Języka Polskiego [176]
 1091. Bandurski, Władysław (1865-1932) [176]
 1092. Zakład Fotograficzny W. Złakowski [175]
 1093. Patronat Opieki nad Więźniami [174]
 1094. Zarząd Miejski Miasta Stołecznego Warszawy [174]
 1095. Maćkowski, Jan Karol (1865-1915) [174]
 1096. Warszawski Lombard Miejski [173]
 1097. Jaworski, Józef (1859-1920) [173]
 1098. Bank Spółdzielczy Rzemiosła (Warszawa) [173]
 1099. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla Miasta Warszawy i Przedmieść [172]
 1100. Peszke, Ignacy (1877-1925) [172]
 1101. Mycielski, Jerzy (1856-1928) [172]
 1102. Fiećko, Wincenty (1896-1940) [172]
 1103. Achtel, Józef [171]
 1104. Tanché, Nicolas (ca 1740-post 1770). Il. [171]
 1105. Leveille, J. Augustin (fl. 1781-1785). Il. [171]
 1106. Deny, Martial (1745- ). Il. [171]
 1107. Przyłuski, Władysław (1899-1942) [170]
 1108. Księgarnia Feliksa Westa (Brody) [170]
 1109. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [169]
 1110. Hahn, Wiktor (1871-1959) [169]
 1111. Szymkiewicz, Józef [169]
 1112. Stowarzyszenie Bratnia Pomoc Byłym Uczestnikom Walk o Niepodległość [169]
 1113. Pliszczyńska, Hanna (1906-1971) [168]
 1114. Komenda I Brygady Legionów Polskich [168]
 1115. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków [167]
 1116. Golczówna, J.[adwiga] (1866-1936). Fot. [167]
 1117. Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) [166]
 1118. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (Warszawa) [166]
 1119. Noskowski, Zygmunt (1846-1909) [165]
 1120. Tomek Piast [pseud.] [165]
 1121. Polska Macierz Szkolna. Koło "Uniwersytet Ludowy" (Warszawa) [165]
 1122. Gerson-Dąbrowska, Maria (1869-1942) [165]
 1123. Wybranowski, Władysław (?-?) [164]
 1124. Wdowiński, Zygmunt (1910 - 1966) Oprac [164]
 1125. Jacoby, Jan (1909 - 2003) Oprac [164]
 1126. Gebhard, podporucznik [164]
 1127. Miejskie Zakłady Zaopatrywania Warszawy [163]
 1128. Sterzycki, Zdzisław. Fot. [162]
 1129. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny [162]
 1130. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie "Iskra" [162]
 1131. Strokowa, Jadwiga (1857-1916) [162]
 1132. Zgromadzenie Krawców m. Warszawy. Kasa [162]
 1133. Spazier, Richard Otto (1803-1854) [162]
 1134. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "URSUS" [161]
 1135. Śliwiński, Jan [161]
 1136. Wiliński, Zbigniew (1954- ) [161]
 1137. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział (Warszawa-Żoliborz) [161]
 1138. Rada Miasta Stołecznego Warszawy [161]
 1139. Grzymała-Siedlecki, Adam (1876-1967) [161]
 1140. Chyczewski, Jerzy (1907-1944) [161]
 1141. Ajdacki, Paweł (1970- ) [161]
 1142. Gorazdowski, E. [160]
 1143. Łosiewicz Chmurowa, Zofia. [160]
 1144. Zaphyropoulos, Panagos Th. Fot. [160]
 1145. Lembesis, Polychronis (1848-1913). Il. [160]
 1146. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie [159]
 1147. Muzeum Woli Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy [159]
 1148. Osotowicz, Jerzy. Red. [159]
 1149. Niemojewski, Lech (1894-1952) [159]
 1150. [Zakłady Gazowe Warszawskie] [158]
 1151. Gottlieb Leopold (1879-1934) [158]
 1152. Mazade, Ch[arles], de (1820-1893) [157]
 1153. Zakład Fotograficzny "J. Kostka i Mulert" (Warszawa) [156]
 1154. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Poznań) [156]
 1155. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydz[iał] Zaopatrywania [155]
 1156. Zakład Fotograficzny "Rembrandt" (Warszawa) [155]
 1157. Instytut Propagandy Sztuki (Warszawa) [155]
 1158. Rada Miejska i Magistrat m. Żyrardowa [155]
 1159. Jaworski, Witold (1899-1989) [155]
 1160. Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie [155]
 1161. [Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy] [154]
 1162. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Zarząd. [154]
 1163. Michałowski, Kazimierz (1901-1981) [154]
 1164. Święcicka, Jadwiga (?-?) [153]
 1165. [Trószyński, Zygmunt (1886-1965)] [153]
 1166. Komar, Józef [153]
 1167. Der Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete Frank [153]
 1168. [Zgromadzenie delegatów Pracowników Samorządowych Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej] [153]
 1169. Komisariat Rządu na Miasto Stołeczne Warszawę [153]
 1170. Komitet Obywatelski Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [152]
 1171. Podkowiński, Władysław (1866-1895). Rys. [152]
 1172. Pierwsza Warszawska Palarnia Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy „Pluton” T. i M. Tarasiewiczów [152]
 1173. Sosiński, I. Ryt. [151]
 1174. Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów we Lwowie [151]
 1175. Brochocki, B. Ryt. [151]
 1176. Bojarski, Władysław (1843-1912). Ryt. [151]
 1177. Magistrat m. st. Warszawy. Sekcja Mieszkaniowa [151]
 1178. Karwasińska, Jadwiga (1900-1986) [151]
 1179. Zgaiński, Stanisław (1907-1944) [150]
 1180. Jasiński, Feliks (1862-1901). Rys. [150]
 1181. Ślaski, Bolesław (1870- ) [150]
 1182. [Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie. Wydział Statystyczny] [150]
 1183. Pietkiewicz, Antoni (1823-1903) [150]
 1184. Nittman, Karol Jan (1863-1928) [150]
 1185. Joteyko, Józefa (1866-1928) [150]
 1186. Ioteyko I. [na s. tyt.] [150]
 1187. Babiński, Wacław [150]
 1188. Ciechomski, W.[alenty?] (fl. ca 1878-1893). Ryt. [149]
 1189. Zarząd Miejski w Mieście Stołecznym Warszawie [148]
 1190. Krzyżanowski, K.[azimierz] (1844-1885). Ryt. [148]
 1191. Komitet Centralny Komunistycznej Partii Polski [147]
 1192. Salon Aleksandra Krywulta (Warszawa) [147]
 1193. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] Warszawy [145]
 1194. Dietrich, Maurycy (1816-1887) [145]
 1195. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych (Pruszków) [145]
 1196. Hoffmann Regierungsdirektor [145]
 1197. [Zakłady Ceramiczne "Ołtarzew"] [144]
 1198. Kamiński, Antoni h. Odrowąż (1797-1885) [144]
 1199. Gorski, Stefan (1882-1941) [144]
 1200. Bzowska, Maria (1871-1906) [144]
 1201. Związek Towarzystw Ogrodów Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Okręgowy w Warszawie [143]
 1202. Pigoń, Stanisław (1885-1968) [143]
 1203. Myszyńska-Wojciechowska, Leokadia (1858-1930) [142]
 1204. Związek Polskich Artystów Plastyków [142]
 1205. Towarzystwo Akcyjne Wilanowskiej Wąskotorowej Drogi Żelaznej [142]
 1206. Tchórznicki, Józef (1849-1910) [142]
 1207. Tarnacki, Józef [142]
 1208. Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Office du travail [142]
 1209. Orion. Fot. [141]
 1210. Przypkowski, Tadeusz (1905-1977) [141]
 1211. Maszyński, Julian (1847-1901). Rys. [141]
 1212. Tomaszewicz-Dobrska, Anna (1854-1918) [141]
 1213. Związek Miast Królestwa Polskiego [140]
 1214. Brochowski, B. Ryt. [140]
 1215. Döhler, Theodore (1814-1856) [139]
 1216. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [139]
 1217. Krasiński, Wincenty (1782-1858) [139]
 1218. Iłłakowiczówna, Kazimiera (1892-1983) [138]
 1219. Stołeczny Komitet Obywatelski Pomocy Bezrobotnym [138]
 1220. Krajowa Agencja Wydawnicza. Naczelna Redakcja Fotografii Propagandowej [137]
 1221. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy. Sekcja Żywnościowa [137]
 1222. Schubert, Franz (1797-1828) [137]
 1223. Związek Rewizyjny Samorządu Terytorjalnego w Warszawie [137]
 1224. [Leger, Louis (1843-1923)] [137]
 1225. [Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka] [137]
 1226. Prywatna 8-klasowa Szkoła Komercyjna Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [136]
 1227. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów (Warszawa) [136]
 1228. Verdi, Giuseppe (1813-1901) [135]
 1229. Wanda Cymerman (red. nacz.) [135]
 1230. Wróblewski, K. [135]
 1231. Zjednoczenie Rodowe Lubomirskich (Kraków) [135]
 1232. Wójcicki, Jerzy [135]
 1233. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego (Warszawa) [135]
 1234. Toeplitz, Teodor (1875-1937) [135]
 1235. Szpital Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej na Stacji Żbików [135]
 1236. Smaszcz, Waldemar (1951- ) [135]
 1237. Gajewski, Adrian [135]
 1238. Uniwersytet Warszawski [134]
 1239. Sobieski, Wacław (1872-1935) [134]
 1240. Koźmian, Kajetan (1771-1856) [134]
 1241. Gołębiewska, Wanda [134]
 1242. Dom ks. Boduena [134]
 1243. Amatorski Zespół Teatralny [134]
 1244. Bogucki, Adolf (1835-1894) [133]
 1245. [Pearson, Charles Henry (1830-1894)] [133]
 1246. Rzepko, Władysław (1854-1932) [132]
 1247. Konrad. Fot. [132]
 1248. Roeber. H. Ryt. [132]
 1249. Nicz, E[dward] (1851-1916). Ryt. [131]
 1250. Z[ajkowski], A[ndrzej] (1851-1914). Ryt. [131]
 1251. Tyraspolski, Jakub (fl. 1909-1916) [131]
 1252. Kohn, Alfred (1960- ) [131]
 1253. Morozewicz, Aleksander (1878-1928) [131]
 1254. Sosiński, J[ózef] Ryt. [130]
 1255. Leliwa, Alfred [129]
 1256. Przyłęcki, Henryk (1884-1959) [129]
 1257. Kuhlewein, A. Ryt. [129]
 1258. Syndykat Rolniczy Warszawski [129]
 1259. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" (Warszawa) [129]
 1260. Rada Szkolna Miasta Stołecznego Warszawa [129]
 1261. Koniński, Kazimierz [129]
 1262. Zaleski, August (1883-1972) [128]
 1263. Tetmajer, Kazimierz Przerwa (1865-1940) [128]
 1264. Mahomet II [128]
 1265. Egghard, Jules(1833-1867) [128]
 1266. Oddział Kultury i Prasy [II Korpusu] [127]
 1267. Kondratowicz, Hieronim (1846-1923) [127]
 1268. Warszawskie Towarzystwo Zwolenników Gry Szachowej [127]
 1269. Cieślewski, Tadeusz (1895-1944) [126]
 1270. Maszyński, Julian (1847-1901) [126]
 1271. Tatarkiewicz, Jan (1843-1891) [126]
 1272. Liga Opieki nad Młodzieżą Szkolną m. st. Warszawy [126]
 1273. Wyszyński, Stefan (1901-1981) [126]
 1274. Przytułki Dzienne dla Drobnych Dzieci Warszawskiej Gminy Starozakonnych [126]
 1275. [Kaiserlich Deutsche Polizeipräsidium Warschau] [125]
 1276. Szef Okręgu Warszawskiego (-) Dr Fischer Gubernator [125]
 1277. La Forge, Anatole, de (1821-1892) [125]
 1278. CAF [124]
 1279. [Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (Warszawa)] [124]
 1280. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych m. st. Warszawy [124]
 1281. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [123]
 1282. Komitet Obchodu Dziesięciolecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [123]
 1283. Witkowski, Aleksander (fl. 1854-1865) [123]
 1284. Magnus, Wiktor [123]
 1285. Rogowska-Falska, Maria (1877-1944) [122]
 1286. [Rutkowski, Ferdynand (?-1859)] [122]
 1287. Rychling, Wincenty Wacław (1841-1896) [122]
 1288. Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie (Radom) [121]
 1289. [Świtalska, H. (?-?)] [121]
 1290. Zaremba, Zygmunt (1895-1967) [121]
 1291. Tor, Stanisław [121]
 1292. Sadzewicz, Antoni (1875-1944) [121]
 1293. Mickiewicz, Władysław (1838-1926) [121]
 1294. Jankowski, Józef [121]
 1295. Telakowski, [Jan]. Ryt. [120]
 1296. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy [120]
 1297. Mien, Juliusz (1842-1905). Fot. [120]
 1298. Winter, Peter (1754-1825) [119]
 1299. Warszawski Szpital dla Dzieci. Oddział Chirurgiczny [119]
 1300. Towarzystwo św. Floriana (Warszawa) [119]
 1301. Mościcki, Ignacy (1867-1946) [119]
 1302. Hoppe, Stanisław (1893- ) [119]
 1303. Helmer, Charles(18..-1938) [119]
 1304. Dobrzyński, Ignacy Feliks (1807-1867) [118]
 1305. Kolejowy Klub Sportowy "Polonia" Warszawa [118]
 1306. Giergielewicz Jan (1898-1953) [118]
 1307. Kleczyński, Jan (1837-1895) [117]
 1308. [Kasa Chorych (Warszawa)] [117]
 1309. Włodarkiewiczowa, Jadwiga (1870-1943) [117]
 1310. Dumax, [Victor] (1827-1894) [117]
 1311. 8-klasowa Wyższa Realna Szkoła Żeńska A. Wereckiej w Warszawie [117]
 1312. J.Ł. Ryt. [116]
 1313. Automobilklub Warszawski [116]
 1314. Varšavskoe Kommerčeskoe Učiliŝe Eduarda Avgustoviča Rontalera [116]
 1315. Kozłowski, Jan J. [116]
 1316. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [115]
 1317. Zarząd Stołecznego m[iasta] Warszawy. Sekcja Żywnościowa [115]
 1318. Zajkowski, A. Ryt. [115]
 1319. Kostka, J. [115]
 1320. Kossak, Wojciech (1856-1942) [115]
 1321. [Lelewel, Joachim (1786-1861)] [115]
 1322. [Dietrich, Fryderyk (1779-1847)] [115]
 1323. Towarzystwo Ogrodów Jordanowskich. Zarząd. [115]
 1324. Solikowski, Jan Dymitr (1539-1603) [115]
 1325. Porębowicz, Edward (1862-1937) [115]
 1326. Politechnika Warszawska. Koła Naukowe [115]
 1327. Pachucki, Marian (1888-1961) [115]
 1328. Komisja Badania Historii Zakładów Przemysłowych Miasta Stołecznego Warszawy [115]
 1329. Brzezińska, Rozalia (1859-1923) [115]
 1330. Balsigerowa, Maria (1870-ca 1944) [115]
 1331. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla miasta Warszawy i Przedmieść [114]
 1332. [Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy] [114]
 1333. Stolpe, Alojzy (?-1824) [114]
 1334. Łubieński, Edward (1819-1867) [114]
 1335. Zarząd Miejski w Mieście Stoł. Warszawie [114]
 1336. Wakar, Włodzimierz (1885-1933) [114]
 1337. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [113]
 1338. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [113]
 1339. Jezierski, J. Ryt. [113]
 1340. Żydowskie Stowarzyszenie Medyków Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie [113]
 1341. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Oświaty i Kultury [113]
 1342. Fabryka Wyrobów Platerowanych Józef Fraget [113]
 1343. Chojnacki, Henryk (1817-1894) [112]
 1344. Urmowski Klemens (1780-1827) [112]
 1345. Morżkowska, Antonina [112]
 1346. Igel, Salomon (1889-1942). Red. odp. [112]
 1347. Warszawskie Towarzystwo Rolnicze [111]
 1348. B.O. Ryt. [111]
 1349. Muszkowski, Jan (1882-1953) [110]
 1350. Towarzystwo Polsko-Amerykańskie (Warszawa) [110]
 1351. Pillati, Ksawery (1843-1902). Rys. [110]
 1352. Kasa Oszczędnościowo-Zapomogowa Nauczycieli i Nauczycielek Prywatnych Wyznania Chrześcijańskiego (Warszawa) [109]
 1353. [Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)] [109]
 1354. Związek Rzemieślników Chrześcijan w Królestwie Polskim [109]
 1355. Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" (4 ; 1905 ; Warszawa) [109]
 1356. (E) [109]
 1357. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [108]
 1358. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926) [108]
 1359. Towarzystwo Przyjaciół Lasek (Warszawa) [108]
 1360. Teatry Miejskie (Warszawa). Zarząd [108]
 1361. Naczelna Rada Odbudowy m. st. Warszawy [108]
 1362. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział do Spraw Kultury [108]
 1363. Ignacy Kłopotowski (bł. ; 1866-1931) [108]
 1364. Wojciechowski, Konstanty (1872-1924) [107]
 1365. Spółdzielnia Budowy Własnych Mieszkań i Domków "Zjednoczenie" (Warszawa) [107]
 1366. Pohoski, Jan (1889-1940) [107]
 1367. Baum, Stefan (1892-1964) [107]
 1368. Kataszek, Szymon (1898-1943) [106]
 1369. Gimnazjum św. Wojciecha. Gmina Szkolna (Warszawa) [106]
 1370. Łazarski, Zygmunt (ca 1885-1943) [106]
 1371. Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy Polskich [106]
 1372. Oniszewski, Jan Teofil [106]
 1373. Mayzner, Tadeusz(1892-1939) [106]
 1374. Biegański, Piotr (1905-1986). Red. [106]
 1375. Moszkowski, Maurycy (1854-1925) [105]
 1376. Zakład Fotograficzny "Kostka i Mulert" (Warszawa) [105]
 1377. Sigismond i Ska. Fot. [105]
 1378. Hirszenberg Samuel (1865-1908) [105]
 1379. Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny [105]
 1380. Towarzystwo "Nasz Dom" (Warszawa) [105]
 1381. Niemojowska, Maria (1870?-?) [105]
 1382. Mikucka, Aniela (1904-1950) [105]
 1383. Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna. [105]
 1384. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatrywania [104]
 1385. Magistrat Stołecznego Miasta Warszawy [104]
 1386. Kaczmarski, S. [104]
 1387. Vertinskij, Aleksandr Nikolaevič (1889-1957) [103]
 1388. Bellini, Vincenzo (1801-1835) [103]
 1389. Jarmużyński, J. (1858-1936) Ryt. [103]
 1390. Związek Strzelecki (1919-1939). Oddział "Wola" im. Generała Józefa Sowińskiego (Warszawa) [103]
 1391. Nowowiejski, Feliks (1877-1946) [103]
 1392. Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (Warszawa) [103]
 1393. Krajewski. Ryt. [102]
 1394. [Heylman, Karol August (1796-1872)] [102]
 1395. [Dawid, Jadwiga (1863-1910)] [102]
 1396. Kapituła Odznaki [102]
 1397. Jotes [102]
 1398. Czajkowski, Paweł (-1839) [102]
 1399. Golański, Jerzy [101]
 1400. Diabelli, Anton (1781-1858) [101]
 1401. Towarzystwo Przyjaciół Pragi (Warszawa) [101]
 1402. Szkoła Przemysłu Graficznego imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie [101]
 1403. Mazowieckie Towarzystwo Kultury (Warszawa) [101]
 1404. Fuks, Marjan (1884-1935) [101]
 1405. Bogdanowicz, Antoni (1824-1886) [101]
 1406. Tarczyńska Helena [nazwa aut.] [100]
 1407. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy J. Kulski [100]
 1408. Der Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau J. Kulski [100]
 1409. Towarzystwo Dobroczynności wyznania Rzymsko-Katolickiego (Moskwa) [100]
 1410. Sacrobosco Joannes de ( -1256) [100]
 1411. Heilpern, Maksymilian (1856-1925) [100]
 1412. Dobrowolska-Kierył, Marta [100]
 1413. Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) [99]
 1414. Sulistrowski, Kazimierz [99]
 1415. Zakład Fotograficzny "Conrad" w Warszawie [98]
 1416. Podkowiński, W.[ładysław] (1866-1895). Rys. [98]
 1417. Centralny Komitet Robotniczy PPS [98]
 1418. Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" [98]
 1419. Związek Polskich Pracowników Księgarskich [98]
 1420. Schmid, Christoph von (1768-1854) [98]
 1421. Cesarsko-Królewska Medyko-Chirurgiczna Akademia (Warszawa) [98]
 1422. M[agistrat] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy] [97]
 1423. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900). Fot. [97]
 1424. Związek Propagandy Turystycznej M. St. Warszawy [97]
 1425. Zarząd Teatrów Miejskich (Warszawa). [97]
 1426. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy. Dyrekcja [97]
 1427. Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926) [97]
 1428. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. [97]
 1429. Magistrat M. Stoł. Warszawy. Wydział do Spraw Kultury. [97]
 1430. Arctowski, Henryk (1871-1958) [97]
 1431. Magistrat der Hauptstadt Warschau [96]
 1432. Łabęcki, Wiktor red. [96]
 1433. Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic i Okolicy [96]
 1434. Grossman, Ludwik (1835-1915) [96]
 1435. Pfeiffer, Carl Hermann (1769-1829) [96]
 1436. Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [96]
 1437. Kętrzyński, Stanisław (1876-1950) [96]
 1438. Wawrzeniecki, Marian (1863-1943) [95]
 1439. Konarski, Stanisław (1700-1773).Przedm. [95]
 1440. Kierownik Urzędu Pracy w.z. Werner [95]
 1441. Goublier, Gustave (1856-1926) [95]
 1442. Der Leiter des Arbeitsamtes i.v. Werner [95]
 1443. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus i.v. Becher [95]
 1444. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus (gez.) Leist [, Ludwig(1891-1967)] [95]
 1445. Burmistrz w.z. Becher [95]
 1446. Bratnia Pomoc Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie [95]
 1447. Gruziel, L. Fot. [94]
 1448. Wąsowski, B. Ryt. [94]
 1449. Rutkowski, R. Ryt. [94]
 1450. Haehle. Ryt. [94]
 1451. Akademickie Stow[arzyszenie] Charytatywne "Pomoc Bliźniemu" pod wezwaniem św. Franciszka z Assyżu Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego [94]
 1452. Boczkowski, P. (fl. 1875-1905). Ryt. [93]
 1453. Towarzystwo Akcyjne Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych [93]
 1454. Treter Mieczysław (1883-1943) [93]
 1455. Diveky, Adrjan (1880-1965) [93]
 1456. Zbyszewski [93]
 1457. Wesoły Wujaszek [93]
 1458. Weinberg P. [93]
 1459. Vrignault, H[enri] (1831-1884) [93]
 1460. Stern, Anatol (1899-1968) [93]
 1461. Cieszyński, Antoni (1882-1941) [93]
 1462. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopatr[ywania] [92]
 1463. Lichner, Heinrich(1829-1898) [92]
 1464. Sosiński, J. Ryt. [92]
 1465. [Gutry, Maria (1899-1988)] [92]
 1466. [Grabiec (?-?)] [92]
 1467. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynne "Samarytanin" [92]
 1468. Instytut imienia Henryka Sienkiewicza (Warszawa [92]
 1469. Armia Krajowa [92]
 1470. Szczawińska-Dawidowa, Jadwiga (1864-1910) [91]
 1471. Cegliński, J[ulian] (1827-1910) [91]
 1472. M.R. Ryt. [91]
 1473. Karmański, A.[lfred] (1847-post 1920). Ryt. [91]
 1474. Związek Zawodowy Pracowników Sztuki i Kultury (Warszawa) [91]
 1475. Zakład Fotograficzny "Victoria" (Siedlce) [91]
 1476. Stecher, August (?-?) [91]
 1477. Skoczylas, Władysław (1883-1934) [91]
 1478. Lipiński, Józef (1777-1811) [91]
 1479. Niecz, Krzysztof. Fot. [90]
 1480. Iwanowska-Płoszko Ossendowska, Zofia (1887-1943) [90]
 1481. Bonkovskij, Denis Fedorovič (1816-1869) [90]
 1482. [Muzeum Narodowe w Warszawie] [90]
 1483. Wierzbowski, Michał (1782-1848) [90]
 1484. Warszawska Fabryka Motocykli. Samorząd Robotniczy [90]
 1485. Walicki, Michał (1904-1966). [90]
 1486. Tomaszewska, Zofia (1909-2003). Fot. [90]
 1487. Szkoła Spółdzielczo-Handlowa Towarzystwa Oświaty Spółdzielczo-Handlowej (Warszawa) [90]
 1488. Osiedle Skarbowców Spółdzielnia Mieszkaniowa z odp. udziałami w Warszawie [90]
 1489. Münchheimer, Adam (1830-1904). Fot. [90]
 1490. Kleszczyński, Zdzisław (1889-1938) [90]
 1491. F. K. Ryt. [90]
 1492. A. C. Ryt. [90]
 1493. Twardzicki, Walerian (1838-1902) [89]
 1494. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy [89]
 1495. Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) [89]
 1496. Binental, Léopold (1886-1944) [89]
 1497. E. N. Ryt. [88]
 1498. Golcz, Jadwiga (1866-1936) [88]
 1499. Biuro Statystyczne Król. Stoł. m. Lwowa [88]
 1500. Woronicz, Jan Paweł (1757-1829) [88]
 1501. Teatr Narodowy [87]
 1502. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m[iasta] Warszawy i Przedmieść [87]
 1503. Ajzman, David (1869-1922) [87]
 1504. Teichmann, Antoni (1798-1877) [87]
 1505. Łukasik, Jan (1910- ) [87]
 1506. zebrana z rozmaitych najcelniejszych autorów i ułożona przez profesora Władysława Górskiego. [87]
 1507. [Płock (Polska). Miejska Rada Narodowa. Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna] [87]
 1508. Marylski, Antoni (1865-1932) [87]
 1509. Komitet Demokratyczny Reformy Gospodarki Miejskiej [87]
 1510. Groszkowski Teodor (1863-1930) [87]
 1511. Der Oberbefelshaber Osr Blaskowitz [87]
 1512. Matuszkiewicz, A.[lfons] (ca 1822-1878) [86]
 1513. Kurzątkowski, Napoleon (1811-1856) [86]
 1514. Zakład Fotograficzny "Karoli & Troczewski" (Warszawa) [86]
 1515. Malewicz, Jadwiga [86]
 1516. Walkiewicz, Eugeniusz (1880-1946) [86]
 1517. Biblioteka Kórnicka [86]
 1518. M[agistrat] M[iasta] S[tołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [85]
 1519. Gounod, Charles François (1818-1893) [85]
 1520. Szenajch, Władysław (1879-1964) [85]
 1521. Rydel, Lucjan (1870-1918) [85]
 1522. Banner, M. Red. [85]
 1523. Wyspiański, Franciszek (1836-1901) [85]
 1524. Stowarzyszenie Kupców Polskich (Warszawa) [85]
 1525. Stowarzyszenie Architektów Polskich [85]
 1526. Rembiel, St. [85]
 1527. Landowski, Paweł (1843-1894) [85]
 1528. Kommissarische Bürgermeister gez. J. Kulski [85]
 1529. Komisaryczny Burmistrz (-) J. Kulski [85]
 1530. Klub Sportowy "Sparta-Żoliborz" [85]
 1531. Korzeniowska, Wanda (1883-1935) [84]
 1532. [Mielnicki]. Fot. [84]
 1533. Puciata, Ryszard (?-1942) [84]
 1534. Nirnstein, Zygmunt (1894-1969) [84]
 1535. Magistrat miasta Warszawy. Sekcja Statystyczna [84]
 1536. Dubiecki, Tadeusz (1885-1972) [84]
 1537. Domaniewski, Czesław (1861-1936) [84]
 1538. Koło Medyków S. U. W. [83]
 1539. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič(1861-1917) [83]
 1540. Münchheimer, Ad.[am] (1861-1900) [83]
 1541. [Franck] [83]
 1542. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Koło Warszawskie. Zarząd. [83]
 1543. Strasburger, Edward (1882-1923) [83]
 1544. Fajans, Wacław (1884-1973) [83]
 1545. Rażniewski, Jerzy Tadeusz (1893-1916) [82]
 1546. M. K. Ryt. [82]
 1547. Delegat na Kraj. Wicepremier Rządu RP [82]
 1548. Chełmicki, I[wan]. Ryt. [82]
 1549. Walczyński, Franciszek (1852-1937) [82]
 1550. Sokołowska, Zofia (ca 1858 – ca 1931) [82]
 1551. Ciechomski, W.[alenty] Ryt. [82]
 1552. Popowski, Stefan (1870-1937). Oprac. [81]
 1553. Kratzer, Kazimierz Julian (1844-1890) [81]
 1554. Prywatne Gimnazjum i Liceum im. W. Posselt-Szachtmajerowej [81]
 1555. Powszechna Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa (Warszawa) [81]
 1556. [Studnicki, Władysław (1867-1953)] [80]
 1557. Związek Polskich Artystów Grafików [80]
 1558. Peretiatkowicz, Antoni (1884-1956) [80]
 1559. Klarner, Tadeusz (1907(8)?-1996? [80]
 1560. Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) [80]
 1561. Adam, Julius (1826-1874) [80]
 1562. [Brandel, Konrad (1838-1920). Fot.] [79]
 1563. Polska Macierz Szkolna [79]
 1564. Halpern, Feliks Rafał (1866-1942) [79]
 1565. Świczkowic, Wawrzyniec (15..-16..) [79]
 1566. [Arcybractwo Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu] [79]
 1567. Wilczyńska, Mira (1900-1987) [79]
 1568. Dancla, Charles(1817-1907) [79]
 1569. Czartoryski, Władysław (1828-1894) [79]
 1570. Najstarsza Antykwarnia Lwowska D. Grund [78]
 1571. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. W[ydział] Z[aopatrywania] [78]
 1572. Krzyżanowski, Ignacy (1826-1905) [78]
 1573. K[omitet] O[bywatelski] m[iasta] Warszawy. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [78]
 1574. Starczewski, Jan (1904-1981) [78]
 1575. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Józefów". Zarząd. [78]
 1576. Stawiński. Ryt. [78]
 1577. Nowolecki, Aleksander (1825-1884) [78]
 1578. Moder, Paul (1896-1942) [78]
 1579. Kűbler. Ryt. [78]
 1580. Kozłowski, K. Ryt. [77]
 1581. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [77]
 1582. L. K. [77]
 1583. Wieniawski, Henryk (1835-1880) [77]
 1584. [Wydział Opieki Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie] [77]
 1585. Towarzystwo Przyjaciół Mokotowa [77]
 1586. Starosta Miejski w Warszawie (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [77]
 1587. Stadthauptmann in Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [77]
 1588. Cegliński, Julian (1827-1910). Lit. [77]
 1589. Bogusławski, Edward (1848-1917) [77]
 1590. Łoskoczyński, Józef (1857-1928). Ryt [76]
 1591. Kątski, Apolinary (1825-1879) [76]
 1592. "Młoda Sztuka" [76]
 1593. [Quirini, Edward] [76]
 1594. Rejonowy Delegat Rządu Stanisław Kulesza [76]
 1595. Myśl Młodych : czasopismo wydawane przez uczennice Seminarium S.S. Zmartwychwstania P-go [Pańskiego] [76]
 1596. Instytut Studiów dla Wydawnictw Wykresowych Gospodarczych i Politycznych. Komitet Redakcyjny [76]
 1597. Gross, Adam (1818-1880) [76]
 1598. Drzewiecki, Piotr (1865-1943) [et al.] [76]
 1599. Olesiński, Karol (1902-1939) [75]
 1600. Mieczkowski, Jan syn. Fot. [75]
 1601. Krasowska Helena [75]
 1602. ADAM [75]
 1603. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla m. Warszawy i Przedmieść [74]
 1604. Łada, Kazimierz (1824-1871) [74]
 1605. Związek Katolicki [74]
 1606. Warszawskie Towarzystwo Muzyków i Śpiewaków [74]
 1607. Towarzystwo Festivali Artystycznych w Polsce [74]
 1608. Teatr Narodowy (Warszawa) [74]
 1609. T.B. [74]
 1610. Raszek, Ludwik Wacław (ca 1765-1848) [74]
 1611. Pilich, Michał [74]
 1612. Męczkowski, Wacław (1863-1922) [74]
 1613. Krogulski, Józef Władysław (1815-1842) [74]
 1614. Handlowa Spółdzielnia Inwalidów Warszawa-Południe (Warszawa) [74]
 1615. Szczeciński, K. Fot. [73]
 1616. Ilinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [73]
 1617. Żelaznowski, Andrzej [73]
 1618. Spółdzielnia Mieszkaniowa z odpowiedzialnością udziałami "Domy Spółdzielcze" w Warszawie [73]
 1619. Salinger, Zygmunt [73]
 1620. Chodźko, Tyburcy (1840-1908) [73]
 1621. Bio [pseud.] [73]
 1622. Simcis, Gen [72]
 1623. Gall, Jan Karol (1856-1912) [72]
 1624. Rober, F. H. Ryt. [72]
 1625. Kucz[yński], M. Ryt. [72]
 1626. Związek Bibliotekarzy Polskich [72]
 1627. Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy [72]
 1628. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne [72]
 1629. Vrtel-Wierczyński, Stefan (1886-1963) [72]
 1630. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie [72]
 1631. Ruszczyc, Ferdynand (1870-1936) [72]
 1632. Rober, F. H.r. Ryt. [72]
 1633. Napieralski, Mateusz [72]
 1634. Collodi, Carlo (1826-1890) [72]
 1635. Mieczkowski, Jan (1830-1889). Fot. [71]
 1636. Ascher, Josef (1829-1869) [71]
 1637. Szymborski, Franciszek (1820–1826). Ryt. [71]
 1638. K.W. Ryt. [71]
 1639. Herman, Maria (1803-1830) [71]
 1640. Czerny, Carl (1791-1857) [71]
 1641. Černâvskij, Aleksandr Nikolaevič (1871-1942) [71]
 1642. Zarzycka, Aneta. Opiekun [71]
 1643. Włodarczyk, Sonia. red. nacz. [71]
 1644. Towarzystwo Przyjaciół Tworek ,,Amici di Tworki" [71]
 1645. Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (Warszawa) [71]
 1646. Kübler, Ryt. [71]
 1647. Kochanowski, Jan (1897-1970) [71]
 1648. Kierownik Wydziału Finansów w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa [71]
 1649. Kaliński, Hieronim (1792-1860) [71]
 1650. Gross, Napoleon (fl. 1863) [71]
 1651. Der Leiter der Abteilung Finanzen in der Regierung des Generalgouvernements [71]
 1652. Biart, Lucyan (1828-1897) [71]
 1653. Maszyński, Piotr (1855-1934) [70]
 1654. Siekierski, Franciszek [70]
 1655. Krogulski, Władysław (1843-1934) [70]
 1656. Łączkowski Ludwik [70]
 1657. Łączkowska Felicja [70]
 1658. Związek Zawodowy Artystów Żydowskich w Polsce [70]
 1659. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Warszawa) [70]
 1660. Rodzina Lekarska (Warszawa) [70]
 1661. Polska Partia Socjalistyczna [70]
 1662. Liciński Hipolit [70]
 1663. Gimnazjum "Ascola" (Warszawa) [70]
 1664. Feuerstein Władysław [70]
 1665. Der Distriktschef in Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [70]
 1666. Czytelnia Polska Akademicka w Bernie [70]
 1667. Bank Handlowy (Warszawa) [70]
 1668. Antoszewicz, S.[tanisław] [70]
 1669. Biegański, B. Fot. [69]
 1670. Kozłowski, Karol (1840-1890) [69]
 1671. Godard, Benjamin (1849-1895) [69]
 1672. Towarzystwo "Opieka Specjalna nad Dziećmi" przy Sądzie dla Nieletnich w Warszawie [69]
 1673. Paszkowski, Franciszek Maksymilian (1778-1856) [69]
 1674. Kownacki, A. Ryt. [69]
 1675. Kamieniecki, Witold (1883-1964) [69]
 1676. Huzarski, Jerzy [69]
 1677. Biblioteka Narodowa [69]
 1678. Jadwiga Szczawińska-Dawidowa [68]
 1679. [Urząd m. st. Warszawy] [68]
 1680. Melodysta, Władysław (1875-ante 1945) [68]
 1681. Warszawa (Polska). Rada Narodowa. Prezydium [68]
 1682. Sterling, Mieczysław (1883-1939). Wstęp [68]
 1683. Płonowska, Elżbieta (1972- ) [68]
 1684. Ligber, F. Szty. [68]
 1685. Kruppe, Aleksandra (1980- ) [68]
 1686. Klub Sprawiedliwych Księgarzy [68]
 1687. Gutry, Maria (1899-1988) [68]
 1688. Charszewski, Ignacy [68]
 1689. Biuro Planu Regionalnego Warszawy [67]
 1690. Dworzak, Ludwik. Rys. [67]
 1691. [Omm, Peter] [67]
 1692. Związek Straży Pożarnych R. P. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności [67]
 1693. Zakład Ginekologiczny (Warszawa) [67]
 1694. Tołwiński, Stanisław (1895-1969) [67]
 1695. Tonioli, D. [67]
 1696. Samselski, Marek. Red. [67]
 1697. Hanfstaengel, Franz Seraph (1804-1877) [67]
 1698. Dzierżanowski, W. (fl. ca 1898) [67]
 1699. Bądarzewska-Baranowska, Tekla (1834-1861) [67]
 1700. Wyrwiński, Wilhelm (1882-1918) [66]
 1701. [brak] [66]
 1702. Voss, Charles (1815-1882) [66]
 1703. Olzacki, Sławomir. Fot. [66]
 1704. Myślińska, Grażyna. Fot. [66]
 1705. Warszawa (Polska). Okręg 24. Rada. [66]
 1706. Walkiewicz, Władysław (1833-1900) [66]
 1707. Laskowski, Otton (1892-1953) [66]
 1708. Komitet Budowy Pomników [66]
 1709. Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta Krasińskiego (Ciechanów). Stowarzyszenie Koleżeńskie [66]
 1710. Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów Frank [66]
 1711. Sprawozdanie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski za Okres ... 1.01./31.12.1936 [65]
 1712. Sichulski, Kazimierz (1879-1942) [65]
 1713. P[rzykorski], K[onstanty] (?-1882). Ryt. [65]
 1714. Czerwijowski, Faustyn (1873-1944) [65]
 1715. Wileńskie Towarzystwa Artystów Plastyków [65]
 1716. Rochetin, V[ictor] H[enri] (1881-1900) [65]
 1717. Mansfeld, Johann Georg (1764 1817). Ryt. [65]
 1718. Korzon, Tadeusz (1839-1918). [65]
 1719. Kasa Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowym im. Józefa Mianowskiego [65]
 1720. Filharmonia Narodowa (Warszawa) [65]
 1721. Dr Fischer, Gubernator [65]
 1722. Dr Fischer, Gouverneur [65]
 1723. Dobrski, Konrad [65]
 1724. Dąbrowski, Stanisław (1884-1944) [64]
 1725. Atelier Rembrandt [64]
 1726. Zegadło, Grzegorz (1955- ) [64]
 1727. Wars, Henryk (1902-1977) [64]
 1728. Vollstedt, Robert (1854-1919) [64]
 1729. Rodzicielskie Koło Szkolne przy Szkołach T-wa im. Jana Zamoyskiego w Warszawie [64]
 1730. Naoczny świadek [64]
 1731. Kołodziejczyk, Edward (1944-) [64]
 1732. Boretti, Teofil (1834-1910). Fot. [64]
 1733. Espen, Theodor (1847-1906) [63]
 1734. Wóycicki, Stanisław (1897-1970) [63]
 1735. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych "Wola" w Warszawie [63]
 1736. Piekacz, J. Fot. [63]
 1737. Okniński, Ryszard (1848-1925). Rys. [63]
 1738. N.N. (Jedna z uczennic) [pseud.] [63]
 1739. Jakubowski, Wincenty (1751-1826) [63]
 1740. Dyrekcja Jeneralna Dróg i Mostów Królestwa Polskiego [63]
 1741. Devonshire, Georgiana Spencer Cavendish (1757-1806) [63]
 1742. Polak, Józef Zbigniew (1923-) [62]
 1743. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopat[rywania] [62]
 1744. [Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie] [62]
 1745. Zakład Wyrobów Metalowych Konrad Jarnuszkiewicz i Spółka [62]
 1746. Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Gniazdo im. Boduena [62]
 1747. Towarzystwo Farmaceutyczne (Warszawa [62]
 1748. Samorząd Mieszkańców Włochy – Miasto Ogród [62]
 1749. Rembowski, Jan (1878-1923) [62]
 1750. Podolski, Ignacy (1854-1888) [62]
 1751. O liść dębu [62]
 1752. Kübler, [Henryk] (ca 1822-?) [62]
 1753. Konewka, Antoni (1885-1944) [62]
 1754. Kondor, Ernst. [62]
 1755. Grabowski, Józef (18..- ?) [62]
 1756. G.R. Ryt. [62]
 1757. Bachelbusch, T. Ryt. [62]
 1758. Uniwersytet dla Wszystkich [61]
 1759. Münchheimer, Adam (1830-1904) [61]
 1760. [Polska Macierz Szkolna] [61]
 1761. Towarzystwo Miłośników Exlibrisów (Warszawa) [61]
 1762. Szydłowska, Grażyna [61]
 1763. Szczepański, Sebastian [61]
 1764. Szczepański, Grzegorz [61]
 1765. Petersburski, Jerzy (1895-1979) [61]
 1766. Ostas, Marek [61]
 1767. Mickiewicz, Izadora [61]
 1768. Mickiewicz, Dominik [61]
 1769. Lisiak, Elżbieta [61]
 1770. Laskowski, Kazimierz (1861-1913) [61]
 1771. Fabryka Szkła, Kryształów i Szyb do okien "Czechy" [61]
 1772. Estreicher, Karol (1906-1984) [61]
 1773. Czermak, Grażyna [61]
 1774. Ambrich, Magdalena [61]
 1775. Twardzicki, Walery (1838-1902) [60]
 1776. A. K. Ryt. [60]
 1777. [Fernand, Jacques (?-?)] [60]
 1778. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury. Sekcja Oświaty Pozaszkolnej [60]
 1779. Redakcja Rocznika "Adresy Warszawy" [60]
 1780. Orda, Napoleon (1807-1883) [60]
 1781. Krzywański, Kazimierz (1659-1715) [60]
 1782. Bonkovs'kij, Denis Fedorovič (1816-post 1869) [60]
 1783. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydz[iał] Zaopatr[ywania] [59]
 1784. Związek Gospodarczy Gazowni i Zakładów Wodociągowych w Państwie Polskiem [59]
 1785. Wysocki, Kasper Napoleon (1810-1850) [59]
 1786. Witkowski, Wincenty [59]
 1787. Ryżewski Zygmunt. Red. [59]
 1788. Prezydent Miasta Warszawy (-) Dr. Dengel [59]
 1789. Ogiński, Michał Kleofas (1765-1833) [59]
 1790. Kostka, Julian (fl. 1872-1907) [59]
 1791. Konopka, Józef (1884-1940) [59]
 1792. Gasztowtt, Wacław (1844-1920) [59]
 1793. Der Stadtpräsident (gez.) Dr. Dengel [59]
 1794. Centrala Sprzedaży Wyrobów Kamionkowych Sp. z ogr. odp. [59]
 1795. Aut. [59]
 1796. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [58]
 1797. Z[arząd] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami [58]
 1798. Donizetti, Gaetano(1797-1848) [58]
 1799. Oborski, Florian (1839-1892) [58]
 1800. Mikołaj z Błonia ( -ca 1440) [58]
 1801. Macura, Władysław (1896-1935) [58]
 1802. K.M. Ryt. [58]
 1803. [Rogowski, Bolesław (1869-1946)] [58]
 1804. Związek Komunalnych Kas Oszczędności w Warszawie [58]
 1805. Szyszko, Donat (1709 1773) [58]
 1806. Makarczyk, Janusz (1901-1960) [58]
 1807. Krzywicki, Ludwik (1859-1941) [58]
 1808. Krywoszejew, Maciej [58]
 1809. Komierowski, Kazimierz (1881- ) [58]
 1810. Jonzeck, Waldemar [58]
 1811. Czajkowski. W. Ryt. [58]
 1812. Casciolini, Caludio(1697-1760) [58]
 1813. Lewandowski, Stanisław Roman (1859-1940) [57]
 1814. Bulgakov" Fedor Il'ič (1852-1908) [57]
 1815. Biliński, Antoni Zygmunt (1869-1938) [57]
 1816. Trzemeski, Edward (1843-1905) [57]
 1817. Pistyner, M. [57]
 1818. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy [57]
 1819. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Cukru i Rafinerii "Michałów". Zarząd. [57]
 1820. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla m. Warszawy (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [57]
 1821. Neuman, Karol (ok. 1841-1875) [57]
 1822. Miinchheimer, A.[dam] (1861-1900). Fot. [57]
 1823. Janowski, Benon (1873-) [57]
 1824. Fiedler. Ryt. [57]
 1825. Lewandowski, Stanislaw Roman (1859-1940) [56]
 1826. Zawadzki, Michał (1828-1887) [56]
 1827. Związek Zawodowy Pracowników Umysłowych Tramwajów m.st. Warszawy [56]
 1828. Niedzielski, Stanisław (1842-1895) [56]
 1829. Kasa Samopomocy Urzędników Tramwajów Miejskich m.st. Warszawy [56]
 1830. Zarząd Miejski w m. Warszawie. Wydział Oświaty i Kultury [56]
 1831. Zakład Fotograficzny "Bernardi" (Warszawa) [56]
 1832. Whiting, A. [56]
 1833. Surzyński, Józef (1851-1919) [56]
 1834. Städtische Approvisations-Anstalt der Stadt Warschau [56]
 1835. Sebald, Józef (1853-1931). Fot. [56]
 1836. Rudkowski, Mat. (?-?) [56]
 1837. Pedechowicz, [Julian]. Ryt. [56]
 1838. Mikorski, Dionizy (?-post 1813) [56]
 1839. Miejski Zakład Aprowizacyjny Miasta Warszawy. [56]
 1840. Lewiński Jan Stanisław (1885-1930) [56]
 1841. Janiczek, Józef (1900-1976) [56]
 1842. Delahaye. Edward , Rober. Ryt. [56]
 1843. B. B. Ryt. [56]
 1844. Szymborski, [Franciszek] (?–1872). Ryt. [55]
 1845. Marconi, Władysław (1848-1915) [55]
 1846. Godebski, Cyprian (1835-1909). Aut. wzoru [55]
 1847. [Płoza-Doliński, Marek] [55]
 1848. Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie [55]
 1849. Tarczyński, Władysław [55]
 1850. Kasprzykiewicz, Feliks Julian (1840-1915) [55]
 1851. Jezierski, J. [55]
 1852. Der Chef des Distrikts Warschau gez. Dr. Fischer Gouverneur [55]
 1853. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [55]
 1854. Zabłocki, F[eliks] (ca 1846-1874). Ryt. [54]
 1855. Ryffert, Władysław (fl. 1889-1926). Fot. [54]
 1856. Z[arząd] St[ołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [54]
 1857. Sokołowski, Czesław (1877-1951) [54]
 1858. Skrobańsk, Z. Fot. [54]
 1859. Polska Macierz Szkolna (Warszawa) [54]
 1860. Niedzielski, Jan (ksiądz) [54]
 1861. N[icz], E. Ryt. [54]
 1862. Zinserling, Borys von (1889-1961) [54]
 1863. Wysoki[ński], K. Ryt. [54]
 1864. Wodnicki, Tadeusz Teodor (?-1847) [54]
 1865. Warszawska Kasa Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy [54]
 1866. Rewski, Zbigniew (1905-1989) [54]
 1867. Jędraszko, Antoni Stanisław [54]
 1868. Gimnazjum Ochrony Kobiet (Warszawa) [54]
 1869. Bończa-Tomaszewski, Julian (1834-1920) [54]
 1870. Związek Młodzieży Polskiej w Charbinie [53]
 1871. Leybach, Joseph(1817-1891) [53]
 1872. K.N. Ryt. [53]
 1873. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Plastycznych [53]
 1874. Towarzystwo Miłośników Robót Ręcznych (Warszawa) [53]
 1875. Ryszkiewicz, J.[ózef] (1853-1925). Rys. [53]
 1876. Nowacki, Łukasz [53]
 1877. Lewandowski, Stanisław (1859-1940) [53]
 1878. Kosiński Julian (1833-1914) [53]
 1879. Koriot, Józef (1785-1855) [53]
 1880. Korenfeld Mikołaj (1856-1931) [53]
 1881. Dąbrowska, Wanda (1884-1974) [53]
 1882. Puławski, Antoni (1856-1931) [52]
 1883. Magistrat M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy] [52]
 1884. Sturm, Adam (?-1872) [52]
 1885. Puccini, Giacomo (1858-1924) [52]
 1886. Ménil, Félicien de (1860-1930) [52]
 1887. Kubełka, Ignacy [52]
 1888. Drexlerówna Luna (1882-1933) [52]
 1889. il [52]
 1890. Wystawa zbiorowa Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" (7 ; 1931 ; Lwów) [52]
 1891. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Delegacja Pomocy dla Ludności. [52]
 1892. Uziembło, Adam (1885-1971) [52]
 1893. Tygodnik Pokucki "Zjednoczenie" : poświęcony sprawom społecznym, gospodarczym i kulturalnym Pokucia R.8 1934 nr 46 (11 XI) [52]
 1894. Studziński, Piotr Łukasz (1826-1869) [52]
 1895. Pracownicza Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dzielnicy Stare Miasto (Warszawa) [52]
 1896. Pokorny, [Jan]. Ryt. [52]
 1897. Konstanty. Fot. [52]
 1898. Instytut Gospodarstwa Społecznego (Warszawa) [52]
 1899. Giełda Mięsna (Warszawa) [52]
 1900. Boczkowski, Paweł (fl. ca 1875-1905) [52]
 1901. Batorin, Petr Ivanovič (?-1923) [52]
 1902. Bach, Emanuel (1714-1788) [52]
 1903. Abrahams, Maurice (1883-1931) [52]
 1904. Horodyńska-Waśkowska, Zofia (1913-1944) [51]
 1905. Zarzycki, Aleksander (1834-1895) [51]
 1906. Magistrat D[er] H[au]pts[a]dt. Warschau [51]
 1907. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno [51]
 1908. Zarząd Miejski w m.st. Warszawie. Wydział Pomocy dla Ludności [51]
 1909. Witkiewicz, Stanisław (1851-1915) [51]
 1910. Studnicki, Władysław (1865-1953) [51]
 1911. Sawiczewski, S. [51]
 1912. Rożek, Edmund. Red. [51]
 1913. Pusch, Alois Maria de [51]
 1914. Muzeum miasta Belgradu [51]
 1915. Karoli, W. [51]
 1916. Jarmużyński, J. (1858-1936). Ryt.. [51]
 1917. Wołek, Adam [50]
 1918. Towarzystwo Niesienia Pomocy Głodnym p.n. "Pogotowie dla Głodnych" (Warszawa) [50]
 1919. Towarzystwo Miłośników Historii (Warszawa) [50]
 1920. Mękicki Rudolf (1887-1942) [50]
 1921. Kalinowski, Stanisław (1665-1727) [50]
 1922. Czaki, Klementyna [50]
 1923. Dietrich, Moritz (1816-1887) [49]
 1924. Warszawa (Polska). Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Okręg IV. Rada.Wydział Dobroczynności Publicznej. [49]
 1925. Szef Okręgu Warszawskiego w z. (-) Schlosser Kierownik Wydziału Gospodarstwa w Urzędzie Szefa Okręgu Warszawskiego [49]
 1926. Spółdzielnia Gospodarcza Pracowników Miejskich [49]
 1927. Orlicz, Michał (1893-1970) [49]
 1928. Montabone (Firenze) [49]
 1929. J.J, Ryt. [49]
 1930. Gąsiorowska, Natalja [49]
 1931. Gąsiorowska, Natalia (1881-1964) [49]
 1932. Der Chef des Distrikts Warschau Im Auftrage gez. Schlosser Leiter der Abteilung Wirtschaft im Amt des Chefs des Distrikts Warschau [49]
 1933. Dancla, Charles (1817-1907) [49]
 1934. Ośrodek Usług Filmowych i Reklamy Kinowej [48]
 1935. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy [48]
 1936. Urbanowicz, Szymon (?-?) [48]
 1937. [Urzędnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa (Warszawa)] [48]
 1938. Witkiewicz, Stanisław Ignacy (1885-1939) [48]
 1939. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa) [48]
 1940. Ssudo-Sberegatel'naâ Kassa Služaŝih" v" Varšavskom" Magistrate [48]
 1941. Pełnomocnik Szefa Dystryktu na miasto Warszawę jako Władza Policyjna i miejscowy Kierownik obrony powietrznej (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [48]
 1942. Małkowska, Grażyna [48]
 1943. Field, John (1782-1837) [48]
 1944. Fabiszewski, M. [48]
 1945. Drukarnia Archidiecezjalna (Wilno) [48]
 1946. Der Beauftragte des Distriktschefs für die Stadt Warschau Der Polizeiverwalter als örtlicher Luftschutzleiter gez. Leist [, Ludwig (1891-1967)] [48]
 1947. Czetwertyński, Seweryn (1873-1945) [48]
 1948. Ballach, A.[ndrzej] [48]
 1949. W. B. Ryt. [47]
 1950. Towarzystwo Polskich Badań Historycznych w Rzymie. [47]
 1951. Stowarzyszenie Techników w Warszawie [47]
 1952. Rutowski Tadeusz Klemens (1852-1918) [47]
 1953. Ptaszyńska, Joanna [47]
 1954. Nowakowski, Bogdan [47]
 1955. Małcużyński, Karol (1922-1984) [47]
 1956. Kozar-Słobódzki, Mieczysław (1884-1965) [47]
 1957. Kolitowski, Adam (1878-1971) [47]
 1958. Janczewski, S. Red. [47]
 1959. Gnus, Ryta (1881-19..) [47]
 1960. Bracia Chomicz. Dom Rolniczo-Ogrodniczy [47]
 1961. A...... Z....li [46]
 1962. Ziegler & Droste [46]
 1963. Wołowski, Tadeusz (1891-1958) [46]
 1964. Warszawska Kasa Pomocy na Wypadek Choroby [46]
 1965. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych (Warszawa) [46]
 1966. S. E. [46]
 1967. Radwan, August [46]
 1968. Radoszewska, A. J. [46]
 1969. Medeksza, Antoni [46]
 1970. Izert, Julian fot. [46]
 1971. E. S. [46]
 1972. Droste [46]
 1973. Davydov, Aleksandr Davydovič (1849-1911) [46]
 1974. Bulahov, Petr Petrovič (1822-1885) [46]
 1975. Bizański, Stanisław (1846-1890) [46]
 1976. A. Ryt. [46]
 1977. Golcz, J[adwiga] (1866-1936). Fot. [45]
 1978. Karasiński, Adam Józef (1868-1920) [45]
 1979. Voss, Carl (1815-1882) [45]
 1980. Rajczak, Andrzej (1808-1861) [45]
 1981. Marczewski, Lucjan (1879-1935) [45]
 1982. Florimo, Francesco (1800-1888) [45]
 1983. W Słońcu : dodatek do tygodnika "Z Blizka i z Daleka". 1914 nr 31 (1 VIII) [45]
 1984. Szczudłowski, Józef. Opiekun redakcji [45]
 1985. Polskie Towarzystwo Artystyczne [45]
 1986. Opałek, Mieczysław (1881-1964) [45]
 1987. Kamieński, Krzysztof (1948- ) [45]
 1988. Kafka, Johann (1819-1886) [45]
 1989. Flotow, Friedrich von (1812-1883) [45]
 1990. Dział regulacji i pomiarów ( Zarząd Miejski w m. st. Warszawie) [45]
 1991. Delahaye, Edward. Ryt. [45]
 1992. Chomicz, Bolesław (1878-1959) [45]
 1993. Blejhman, Ûlij Ivanovič(1868-1909) [45]
 1994. Schumann, Robert (1810-1856) [44]
 1995. Strauss, Johann (1804-1849 ; ojciec) [44]
 1996. Idzikowski, Jan (fl. 1901-1913) [44]
 1997. Bizet, Georges (1838-1875) [44]
 1998. Zawodowy Związek Artystów Baletu i Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej [44]
 1999. Warszawska Rada Delegatów Żołnierskich [44]
 2000. Viardot-García, Pauline(1821-1910) [44]
 2001. Sosnkowski, Józef [44]
 2002. Naumann, Karl [44]
 2003. Moniuszko, Elżbieta. Ryt. [44]
 2004. Monckton, Lionel (1861-1924) [44]
 2005. Melcer-Szczawiński, Henryk(1869-1928) [44]
 2006. Lewandowski, Zygmunt Adam (1908-1976) [44]
 2007. Lewak, Adam (1891-1963) [44]
 2008. Kossak Wojciech (1856-1942) [44]
 2009. Klimowicz, Ignacy [44]
 2010. Fuks, Marian (1884-1935) [44]
 2011. Finck, Herman (1872-1939) [44]
 2012. Farkas, Miska (1829-1890) [44]
 2013. Cybulski, Izydor Józef [44]
 2014. Borkowski, Maksymilian (1872-1926) [44]
 2015. Baynes, Sydney (1879-1938) [44]
 2016. Bukowski, Jan (1873-1943) [43]
 2017. M[agistrat] S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [43]
 2018. Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901), [43]
 2019. Towarzystwo Przemysłowe "Kabel" (Warszawa) [43]
 2020. Syrewicz, Xawery [43]
 2021. Rybicki, Anastazy [43]
 2022. Richards, Brinley (1819-1885) [43]
 2023. Piszczatowki, Jan (fl. 1906-1940) (1878-1959) [43]
 2024. Pilati, Auguste (1810-1877) [43]
 2025. Lewandowski, Adam (1889-1951) [43]
 2026. Kryński, Jan (1852-1890). Ryt. [43]
 2027. Jankiewicz, Stanisław [43]
 2028. Chotomski, Ferdynand Dienheim (1797-1880) [43]
 2029. Stolz, Robert (1880-1975) [42]
 2030. Association d'Assurance des Industriels Polonais [42]
 2031. Towarzystwo Popierania Polskiego Rękodzielnictwa Artystycznego "Zdobnictwo Polskie" [42]
 2032. Styś, Walerian (1885-1936) [42]
 2033. R[egulski], [Aleksander] (1839-1884). Ryt. [42]
 2034. Próchnik, Adam (1892-1942) [42]
 2035. Osmała, Marcin (1863-1921) [42]
 2036. Nikodym Stanisława z Lilientalów (1897-1988) [42]
 2037. Modliński, Stanisław (?-1894). Oprac. [42]
 2038. Liliental, Stanisława (1897-1988) [42]
 2039. Krajewska, Julia. Ryt. [42]
 2040. K.P. [42]
 2041. Gieburowski, Wacław (1878-1943) [42]
 2042. Carulli, Gustavo (1801-1876) [42]
 2043. Dyamentowski. Ryt. [41]
 2044. Tatarkiewicz, Jan Kazimierz (1843-1891) [41]
 2045. Seyfried, Jan Nepomucen (1811-1892) [41]
 2046. Plewczyński, F. [41]
 2047. Związek Strzelecki [41]
 2048. Wileńska Stała Wystawa Sztuki [41]
 2049. Weychert-Szymanowska, Władysława (1874-1951) [41]
 2050. Wano, K. [41]
 2051. Sosnowski, J. Ryt. [41]
 2052. Skład Fabryczny Warszawskiej Konkurencji [41]
 2053. Schmidt, M., Haehle, G. Ryt. [41]
 2054. Porowski, Marceli (1894-1963) [41]
 2055. Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [41]
 2056. Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849) [41]
 2057. Kasterska, Maria [41]
 2058. K. Z. Ryt. [41]
 2059. Gurniak, H. Rys. [41]
 2060. Benjamin Kornfeld [41]
 2061. Arnaud, Étienne [41]
 2062. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Warszawa - Śródmieście. Rada Robotnicza [40]
 2063. Zakład Fotograficzny "Ormuz" (Warszawa) [40]
 2064. Wilczek, Feliks [40]
 2065. W.Z. Ryt. [40]
 2066. Verico, [Antonio]. Ryt. [40]
 2067. Snopczyński, Antoni (1896-1944) [40]
 2068. Schultz Szulecki, Jan (1662-1704) [40]
 2069. Rossini, Gioacchino(1792-1868). [40]
 2070. Przewodniczący Rady Jedności Narodowej [40]
 2071. Pełnomocnik Szefa Okręgu na m. Warszawę (-) Leist [, Ludwig (1891-1967)] [40]
 2072. Neidhart, Dmitrij Borisovič (1861-1942) [40]
 2073. Kresse, Paweł (ca 1818- ca 1879) [40]
 2074. Kowala, G. [40]
 2075. Jan Lemański (1866-1933) [40]
 2076. Herzberg, Antoni (1825-19..) [40]
 2077. Grem, Tomasz (17..-18..) [40]
 2078. Dowódca Armii Krajowej [40]
 2079. Teatr Letni [39]
 2080. Lassen, Eduard(1830-1904) [39]
 2081. Ketterer, Eugéne (1831-1870) [39]
 2082. Čajkovskij, Petr Ilʹič (1840-1893) [39]
 2083. Zakład Fotograficzny "Mieczkowskii" [39]
 2084. Walicki, Franciszek (1874-1964) [39]
 2085. Walaszczak, Piotr [39]
 2086. Szalay, Stanisław (1867-1920). Fot. [39]
 2087. Strasburger, Henryk (1887-1951) [39]
 2088. Prochaska, Anna [39]
 2089. Olszewski, K.[azimierz]. Ryt. [39]
 2090. Obuchowicz, Henryk [39]
 2091. Muzeum Historycznego miasta Amsterdamu [39]
 2092. Mróz, Agnieszka [39]
 2093. Meyerbeer, Giacomo(1791-1864) [39]
 2094. Malczewski, S[tefan] (1875-1907) [39]
 2095. Kucharska-Singh, Paulina [39]
 2096. K. Ryt. [39]
 2097. Dowództwo Grupy Północ. Szef Sanitarny [39]
 2098. Dobrowolski, Franciszek Ksawery (1851-1924) [39]
 2099. Budkowski, Henryk(1879-1928) [39]
 2100. Bogacki, S. Fot. [39]
 2101. Bockhann, F. [39]
 2102. Bar, E. Ryt. [39]
 2103. Zandman, Jan (1802-1841) [38]
 2104. Uroczyste otwarcie14.02.1973 r. nowego budynku Biblioteki („plomby”) przy ul. Koszykowej 28, władze Biblioteki i miasta w przejściu z nowego budynku do Czytelni Głównej na I piętrze gmachu im. St.Kierbedziów, od lewej: Barbara Ciąpałowa, z-ca przew. RN St.Bielecki, Krystyna Stemulak, dyr. Stefan Durmaj, w-ce dyr. Helena Zarachowicz, I Sekr. KDz. PZPR M. Wojtczak, przew. RN Jerzy Majewski [38]
 2105. Quattrini, Jan Ludwik (1822-1893) [38]
 2106. Pusch, M.[aurycy] (1828-1902) [38]
 2107. Plater, Karol [38]
 2108. Parafia rzymskokatolicka w Smogorzowie [38]
 2109. Małkowski, Andrzej Juliusz (1888-1919) [38]
 2110. Listowski, Andrzej (1802-1860) [38]
 2111. Konopnicki, Jan [38]
 2112. Kautecki, Antoni [38]
 2113. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael (1785-1849) [38]
 2114. Janusz [38]
 2115. Henrion, Paul (1819-1901) [38]
 2116. Grottger, Artur (1837-1867). Rys. [38]
 2117. Brochocki [Brochowski], B. Ryt. [38]
 2118. Uniwersytet Warszawski. Koło Medyków. Zarząd [37]
 2119. H[olewiński], J[ózef] (1848-1917). Ryt. [37]
 2120. Frankiewicz [37]
 2121. Eilenberg, Richard (1848-1925) [37]
 2122. [Duchowni uniccy diecezji Kamieniec Podolski] [37]
 2123. Zakład Ogrodniczy C. Urlich [37]
 2124. Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny (Warszawa) [37]
 2125. Strzelecki, Edward (1894-1967) [37]
 2126. Puc, Bronisław (fl. 1870-1890). Ryt. [37]
 2127. P. D. Ryt. [37]
 2128. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Specjalna (Moskwa). Delegacja Polska [37]
 2129. Mieszana Polsko-Sowiecka Komisja Reewakuacyjna (Moskwa). Delegacja Polska [37]
 2130. Kratzer, Andrzej Jan (1816-1872) [37]
 2131. Jedna z uczennic [pseud.] [37]
 2132. Harentz, S.G. (fl. 1902) [37]
 2133. Fischer, Ludwig (1905-1947) [37]
 2134. Czajewski Wiktor [37]
 2135. Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930) [37]
 2136. Bułhak ,Jan (1876-1950). Fot. [36]
 2137. Teatr Polski [36]
 2138. Berens, Hermann (1826-1880) [36]
 2139. Towarzystwo "Elektryczność" (Warszawa) [36]
 2140. Szelążek, Wacław (1888-1945) [36]
 2141. Orthwein, Ludwik [36]
 2142. Niemann, Rudolf Friedrich (1838-1898) [36]
 2143. Kątski, Antoni(1817-1889) [36]
 2144. Komitet Obywatelski Starego Miasta [36]
 2145. Klein, W. Ryt. [36]
 2146. Karasiński, Zygmunt (1898-1973) [36]
 2147. Kapliński, Franciszek (?-?) [36]
 2148. Grynfeld, Bronisława [36]
 2149. Bezpartyjny Związek Litografów (Warszawa) [36]
 2150. Batta, Alexandre (1816-1902) [36]
 2151. Teatr Ateneum [35]
 2152. Teatr Wielki [35]
 2153. Miejskie Muzeum Przemysłowe (Lwów) [35]
 2154. Wyroba, Stefan [35]
 2155. Wanda Z. Ryt. [35]
 2156. Stanisławowa Gawrońska [35]
 2157. Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografii [35]
 2158. Piątkowski, Henryk (1853-1932) [35]
 2159. Pełnomocnik Szefa Okręgu dla miasta Warszawy [35]
 2160. Kowalski, Leonard (1870-1937). Fot. [35]
 2161. Kommissarichen Bürgermeister der Stadt Warschau [35]
 2162. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [35]
 2163. Jaroszyński, Maurycy (1890-1974) [35]
 2164. Grabowski, Roman (1882-1940) [35]
 2165. Der Beauftragte des Distriktchefs für die Stadt Warschaus [35]
 2166. David, Félicien (1810-1876) [35]
 2167. Dan, Władysław (1902-2000) [35]
 2168. Brauman, Władysław [35]
 2169. G.[orazdowski] E.[dward]. Ryt. [34]
 2170. Štejman, S. A. [34]
 2171. Zając, Jerzy [34]
 2172. Wiehler, Kazimierz (1891-1971) [34]
 2173. Szkoła Główna Warszawska [34]
 2174. Przyrembel, Zygmunt (1874-1943) [34]
 2175. Montaubry, Jean Baptiste Edouard (1824-1883) [34]
 2176. Mieczkowski, Jan (syn) [34]
 2177. Lubomirski, Zdzisław (1865-1943) [34]
 2178. Grupa Starych Zarzewiaków [34]
 2179. Fabryka Szczotek i Pędzli Aleksandra Feista w Warszawie [34]
 2180. Einert, Teodor (1828-1866) [34]
 2181. Deloire, E. (własc. Doloire Emile) [34]
 2182. Aniela S. Ryt. [34]
 2183. Lange, Gustav (1830-1899) [33]
 2184. Karasiński, Adam Józef(1868-1920) [33]
 2185. Bohm, Carl (1844-1920) [33]
 2186. Zahajkiewicz, Szczęsny (1861-1917) [33]
 2187. Yvain, Maurice (1891-1965) [33]
 2188. Stowarzyszenie Spożywcze Pracowników Magistratu Miasta Stołecznego Warszawy [33]
 2189. Pallach, A. Ryt. [33]
 2190. Niezależna Partia Chłopska [33]
 2191. Kaliszewski, L. [33]
 2192. Jacobs-Bond, Carrie (1862-1946) [33]
 2193. Górski, Władysław (1846-1915) [33]
 2194. Bobrowski, Tadeusz [33]
 2195. Arnaud, Etienne (1807-1863) [33]
 2196. Gibs, Joe [32]
 2197. Treter, Bohdan (1886-1945) [32]
 2198. Rubinštejn, Anton Grigor'evič (1829-1894) [32]
 2199. Miejska Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Dodatkowej Aprowizacji Robotniczej [32]
 2200. Štejnberg, Maksimilian Oseevič (1883-1946) [32]
 2201. Łaszczyński, Witold (1874-1949) [32]
 2202. Związek Prasy Województwa Warszawskiego [32]
 2203. Związek Ciężko Okaleczałych Inwalidów Wojennych RP [32]
 2204. R. P. [32]
 2205. Péreyra, Charles [32]
 2206. Międzynarodowe Biuro Ogłoszeń [32]
 2207. Magistrat S[tołecznego] M[iasta] W[arszawy]. Komisja Rozdziału Mąki i Chleba [32]
 2208. M. A. Ryt [32]
 2209. Le Couppey, Felix(1811-1887) [32]
 2210. Kratzer, Andrzej (1816-1872) [32]
 2211. Jaroński, Feliks (1823-1895) [32]
 2212. Döhler, Theodore(1814-1856) [32]
 2213. Amator [32]
 2214. Wydział Oświaty i Kultury Magistratu m.st. Warszawy [31]
 2215. Wohlfahrt, A. [31]
 2216. Towarzystwo "Ostatnia Posługa" (Warszawa) [31]
 2217. Ries, Franz (1846-1932) [31]
 2218. Pokorny. Ryt. [31]
 2219. Meisser [31]
 2220. Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie [31]
 2221. Kommissariche Bürgermeister der Stadt Warschau (gez.) J. Kulski [31]
 2222. Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy (-) J. Kulski [31]
 2223. J. J. Ryt. [31]
 2224. Zakrzewski, Władysław (1903-1944) [30]
 2225. Pomian[owski, Kazimierz] (fl. ca 1875-1890). Ryt. [30]
 2226. Lange, Gustav(1830-1899) [30]
 2227. Świerczek, Wendelin (1888-1974) Oprac. [30]
 2228. Szymański, Ludwik [30]
 2229. Société d'Assurances Mutuelles contre Incendie "Wisła" a Varsovie. [30]
 2230. Rudnicka, Monika [30]
 2231. Rosen, Ludwik Julian (1869-1935) [30]
 2232. Pendowski, Kazimierz (1890-1925) [30]
 2233. Betcher, Jan C. [30]
 2234. Karoli & Pusch [29]
 2235. Štejnberg, Mihail Karlovič [29]
 2236. Zwierowicz Wilhelm Władysław (18..-1944?) [29]
 2237. Zumpe, Edmund [29]
 2238. W. K. Ryt. [29]
 2239. Urbanowicz, Szymon [29]
 2240. Towarzystwo Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Wydawnicza [29]
 2241. Surzyński, Mieczysław (1866-1924) [29]
 2242. Schoberlechner, Franz(1797-1843) [29]
 2243. Scharwenka, Philipp (1847-1917) [29]
 2244. Młodzież Zarzewiacka [29]
 2245. Muzeum Historyczne w Goteborgu [29]
 2246. Makowski, Henryk (1933-) [29]
 2247. Lietuvos TSR Tarybiniu Dailininku Sajungos [29]
 2248. Legion Śląski Stowarzyszenia Powstańców Śląskich [29]
 2249. Kűbler, H. Ryt. [29]
 2250. Hiller, Karol (1891-1939) [29]
 2251. Giller, Honorata [29]
 2252. G.S. Ryt. [29]
 2253. Dębicki, Stanisław (1866-1924) [29]
 2254. Cymerman, Leon (1876-1964) [29]
 2255. A. S. Ryt. [29]
 2256. Fuks, Marian (1884-1935). Fot. [28]
 2257. Olszewski, Czesław, fot. [28]
 2258. Śliwiński, Jan (1830-1893) [28]
 2259. Wieniawski, Józef (1837-1912) [28]
 2260. W.K. Ryt. [28]
 2261. Vorbond, Wanda (?-1939) [28]
 2262. Towarzystwo Przytulisk dla Biednych Dzieci i Opieki nad Nimi (Warszawa) [28]
 2263. Szymański, Ludwik (?-?) [28]
 2264. Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie [28]
 2265. Rejonowy Delegat Rządu na st[ołeczne] m[iasto] Warszawę [28]
 2266. Rejonowy Delegat Rządu na st. m. Warszawę [28]
 2267. Kontkiewicz, Maria (1821-1913) [28]
 2268. Kondratowicz, Izabella z d. Kontkiewicz (1812-?) [28]
 2269. Klein, Kazimierz (1871-1927) [28]
 2270. J. Kulski Komisaryczny Burmistrz miasta Warszawy [28]
 2271. J. Kulski Der Kommissarische Bürgermeister der Stadt Warschau [28]
 2272. Heurich, Jan Fryderyk (1873-1925) [28]
 2273. Hertz, Teodor (1822-1884) [28]
 2274. Fiszer, Carolina [28]
 2275. Fajans, Maksymilian (1827-1890). Fot. [28]
 2276. Cyrbes, Władysław (1851-1917) [28]
 2277. Chodecki, Władysław [28]
 2278. Budapest Lengyel-Egylet [28]
 2279. Barański, Andrzej [28]
 2280. Zeller, Carl (1842-1898) [27]
 2281. Massenet, Jules (1842-1912) [27]
 2282. Tarczyński, Józef (1841-1897) [27]
 2283. Offenbach, Jacques (1819-1880) [27]
 2284. Nidecki, Tomasz Napoleon(1806-1852) [27]
 2285. Muzeum Narodowe Polskie (Rapperswil) [27]
 2286. Mielżyński Seweryn (1804-1872). Nadawca [27]
 2287. Lecocq, Charles (1832-1918) [27]
 2288. Lazzerini, Gustavo [27]
 2289. Kuczyński [27]
 2290. Jakobi, Zygmunt [27]
 2291. J. S. Ryt. [27]
 2292. Illinicz, Ludomir (ca 1858-1904). Rys. [27]
 2293. Fahrbach, Philipp (1843-1894) [27]
 2294. Dziedzic, T. Ryt. [27]
 2295. Dembiński, Czesław [27]
 2296. C.K. ryt. [27]
 2297. Burkhardt, Salomon (1803-1849) [27]
 2298. Borowy, Wacław (1890-1950) [27]
 2299. Teatr Mały [26]
 2300. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych [26]
 2301. Taubert. Ryt. [26]
 2302. Pohlens, Aleksander (1703-1859) [26]
 2303. Pichler, Jan. Ryt. [26]
 2304. Marx, Emil (?-?) [26]
 2305. Leybach, Joseph (1817-1891) [26]
 2306. Kapliński, Julian [26]
 2307. Godfrey, Charles (1839-1919) [26]
 2308. Gnatkowski, Adam [26]
 2309. Galle, Henryk (1872-1948) [26]
 2310. Bogacki, Euzebiusz (1911-1991) [26]
 2311. Beyer, Ferdinand (1803-1863) [26]
 2312. Archibald, M. [26]
 2313. Achtel, Aleksandra [26]
 2314. Przelaskowski, Ryszard (1903-1971) [25]
 2315. Mokotowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Warszawie [25]
 2316. Wojskowy Instytut Geograficzny [25]
 2317. Grieg, Edvard Hagerup (1843-1907) [25]
 2318. Szymański, F. [25]
 2319. Sawiński, F. M. [25]
 2320. Rażniewska, Józefa Ludwika (1882-1933) [25]
 2321. Piotrowski, Aleksander(ca 1870-1938) [25]
 2322. Nowakowski, Bogdan (1887-1945) [25]
 2323. Michałowski, Aleksander (1851-1938) [25]
 2324. Magistrat der H[au]ptst[ad]t Warschau [25]
 2325. Lorens, Carl (1851-1909) [25]
 2326. Kucz, M. Ryt. [25]
 2327. Instytut Pokazów Świetlnych (Warszawa) [25]
 2328. Hulewicz, Jerzy (1886-1941) [25]
 2329. Grimm., A. Ryt. [25]
 2330. Gola, A. (muzyka) [25]
 2331. Gay, Byron (1886-1945) [25]
 2332. Emer, Lucjan [25]
 2333. David, Félicien César(1810-1876) [25]
 2334. Borawski, Władysław (1892-1970) [25]
 2335. Boczkowski, Jerzy (1882-1953) [25]
 2336. [s.n.] [24]
 2337. Tuszyński, Antoni L. [24]
 2338. Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego [24]
 2339. Rutkowski, Antoni Wincenty (1859-1886) [24]
 2340. Rosenzweig, Wilhelm (?-1899) [24]
 2341. Pawlikowski, Michał (1887-1970) [24]
 2342. Mendelssohn-Bartholdy, Felix(1809-1847) [24]
 2343. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Sekcja Żywnościowa [24]
 2344. Loos, Vincent Angelo [24]
 2345. Logan, Frederic Knight(1871-1928) [24]
 2346. Krogulski, Władysław(1843-1934) [24]
 2347. Kotuliński, Andrzej [24]
 2348. Klub Filmowy (Warszawa) [24]
 2349. Kasiewicz, Alfred [24]
 2350. Jaworski, Lesław (1882-1929) [24]
 2351. Derengowski, Jan [24]
 2352. Cirina, J. A. [24]
 2353. Charchillac, Berthet de [24]
 2354. Szymański, F. Ryt. [23]
 2355. Bielecki, C. [23]
 2356. Tarnowski, Władysław (1836-1878) [23]
 2357. Sąd Pokoju Okręgu Sandomierskiego [23]
 2358. Suszczyński, Jan [23]
 2359. Steiman, S. [23]
 2360. Piotrowski, Aleksander (ca 1870-1938) [23]
 2361. Muzeum Warszawy [23]
 2362. Michalski, Stanisław Franciszek (1881-1961) [23]
 2363. Lucas, Napoleon(1822-1884) [23]
 2364. Lewinger, Władysław (1874-1943) [23]
 2365. Kwiatkowski, Władysław (1879-1954) [23]
 2366. Krzyżanowska, Celina [23]
 2367. Kossakowska, Wanda [23]
 2368. Korczak, Janusz (1878?-1942) [23]
 2369. Ketterer, Eugéne(1831-1870) [23]
 2370. Kamractwo z Piasku pod Czeladzią [23]
 2371. Iringh, Mirosław [23]
 2372. Herz, Henri(1803-1888) [23]
 2373. Herbert, Theodor(1822-1891) [23]
 2374. Harris, Charles Kassell(1867-1930) [23]
 2375. Feldman, J. [23]
 2376. Eibl, Piotr (?-1886) [23]
 2377. Dalla Casa, Louis [23]
 2378. Brykczyński, Antoni (1843-1913). [23]
 2379. Bielicka, Eugenia [23]
 2380. Teatr na Chłodnej [22]
 2381. Karoli, W.[ładysław] (1868-1913). Fot. [22]
 2382. par Ketterer [22]
 2383. Wilm, Nicolai von (1834-1911) [22]
 2384. Wagner, Richard (1813-1883) [22]
 2385. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Dziennikarzy Polakich we Lwowie. [22]
 2386. Towarzystwo Przemysłu Graficznego w Królestwie Polskim (Warszawa) [22]
 2387. Stronnictwo Niezawisłości Narodowej [22]
 2388. Pohlens, Aleksander (ca 1793-1859) [22]
 2389. M.K. Ryt. [22]
 2390. Lilpop, Marian [22]
 2391. Labitzky, Joseph (1802-1881) [22]
 2392. Kruziński, Wincenty (1840-1928) [22]
 2393. Koło Miłośników Exlibrisu przy Polskim Towarzystwie Archeologicznym w Warszawie [22]
 2394. Kadler, Ludwik (1838-1899) [22]
 2395. Jansenne, Louis (1809-1890) [22]
 2396. Jan Mieczkowski (1830-1889) [22]
 2397. Jackowski, Aleksander [22]
 2398. Godfrey, Daniel (1831-1903) [22]
 2399. Gabussi, Vincenzo (1800-1846) [22]
 2400. Furuhjelm, J. (muzyka) [22]
 2401. Eilenberg, Richard(1848-1925). [22]
 2402. Dulcken, Ferdinand Quentin (1837-1902) [22]
 2403. Depret, Maurice (18..-1933) [22]
 2404. Bouleau, H. de. [22]
 2405. Cegliński, J[ulian] (1827-1910). Lit. [21]
 2406. Żarynowa, Aleksandra (1916-2010) [21]
 2407. Zerkovitz, Béla (1881-1948) [21]
 2408. Woydyga, Jan (1857-1938) [21]
 2409. Towarzystwo Polsko-Brytańskie (Warszawa) [21]
 2410. Szymborski, Franciszek (?–1872). Ryt. [21]
 2411. Szwankowska, Hanna [21]
 2412. Kóźmiński, T. B. [21]
 2413. Grupa Legionistów [21]
 2414. Fall, Leo (1873-1925) [21]
 2415. Englert, Adam W. (1890-1958). Oprac. [21]
 2416. Biske, Karol (1863-1928) [21]
 2417. Benda, Władysław Teodor (1873-1948) [21]
 2418. Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) [21]
 2419. A. G. Ryt. [21]
 2420. Łukaszczyk, Elżbieta [20]
 2421. Ćwiklicz, Bolesław [20]
 2422. Zawadzki, W. Ryt. [20]
 2423. Zagórska, W. Ryt. [20]
 2424. Wasilewski, Zygmunt (1865-1948) [20]
 2425. Uhry, M. [20]
 2426. Syrewicz, Ksawery (1836 - ?) [20]
 2427. Stowarzyszenie Przedstawicieli Handlowych (Warszawa). Kasa Wzajemnej Pomocy na Wypadek Śmierci [20]
 2428. Scharwenka, Xaver (1850-1924) [20]
 2429. Potocki, Antoni (1867-1939) [20]
 2430. Mieszkowski, Bronisław (fl. 1897-1920) (1873-1967) [20]
 2431. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy] [20]
 2432. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] W[arszawy]. Wydział Zaopat[rywania] [20]
 2433. Lefebvre, Casimir [20]
 2434. Kataszek, Szymon(1898-1943) [20]
 2435. Jacobi, Victor(1809-1892) [20]
 2436. Elsa Thon (1923- ). [20]
 2437. Dawidowa, Helena [20]
 2438. Białostocki, Zygmunt(1897-ca 1943) [20]
 2439. Arezzo, Pierre (18..-1972) [20]
 2440. Forbert, Leo (1880-1938) [19]
 2441. Whiting, Richard A. (1891-1938) [19]
 2442. Weber, Carl Maria von(1786-1826) [19]
 2443. Warszawski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS [19]
 2444. W. K. [19]
 2445. Schonberger, John (1892-1983) [19]
 2446. Salabert, Francis (1884-1946) [19]
 2447. Rola-Stężycki, Andrzej Zygmunt (1945- ) [19]
 2448. Miller, Jan Nepomucen (1890-1977) [19]
 2449. Mieczkowski, Jan (1894-1919). Fot. [19]
 2450. Makomaski, Edmund [19]
 2451. Magisstrat m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [19]
 2452. Lewski , I. [19]
 2453. Leszetycki, Teodor (1830-1915) [19]
 2454. Kurpiński, Karol Kazimierz(1785-1857) [19]
 2455. Kowalski, Leon (1870-1937) [19]
 2456. Koschmider, Edmund [19]
 2457. Joyce, Archibald (1873-1963) [19]
 2458. Fabryka Farb Artystycznych "Arcus" (Warszawa) [19]
 2459. Brodowski, Kazimierz (?-?) [19]
 2460. Sébah, Jean Pascal (1872-1947) [18]
 2461. Suppé, Franz von (1819-1895) [18]
 2462. Sosnkowski, Józef (?-?) [18]
 2463. Ries, Franz(1846-1932) [18]
 2464. Paczóski, Julian [18]
 2465. Lozano, Vicente [18]
 2466. Lassen, Eduard (1830-1904) [18]
 2467. Lange, Gustav (1830-1889) [18]
 2468. Kurpiński, Karol Kazimierz (1785-1857) [18]
 2469. Kuhlau, Friedrich(1786-1832) [18]
 2470. Kagan, Jakub(1896-ca 1942) [18]
 2471. Jasieński, Feliks (1861-1929) [18]
 2472. Hervé (1825-1892) [18]
 2473. Garat, Pierre (1762-1823) [18]
 2474. Erhard, Carl [18]
 2475. Antoszewicz [Stanisław]. Ryt. [18]
 2476. Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina [17]
 2477. Siegrist, Piotr [17]
 2478. Reber, Henri (1807-1880) [17]
 2479. Missler, B. T. [17]
 2480. Miller, Karol (1819-1889) [17]
 2481. Magistrat st[ołecznego] m[iasta] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [17]
 2482. M[agistrat] st[ołecznego] m[iasta] W[arszawy]. Wydział Zaopatrywania [17]
 2483. Kotarbiński, Miłosz (1854-1944). Rys. [17]
 2484. Kopczyński, Andrzej Onufry (1735-1877) [17]
 2485. Konwikt Warszawski Księży Pijarów [17]
 2486. Koman, Henryk (1824-1887) [17]
 2487. Dział IV Regulacji i Pomiarów Wydziału VII Technicznego Magistratu m. st. Warszaw) [17]
 2488. Bobiński, Henryk (1861-1914) [17]
 2489. Blanc, Giuseppe (1886-1969) [17]
 2490. Bierey, Gottlob Benedikt (1772-1840) [17]
 2491. Żółtowski, A. [16]
 2492. par C. Guatelli chef general de tontes les Musiques de l'Empire [16]
 2493. Zalewska, Dorota. Opr. [16]
 2494. Warszawskie Towarzystwo Higieniczne [16]
 2495. Skrzyński, Hubert. Tł. [16]
 2496. Pusch, Maurycy (1828-1902). Fot. [16]
 2497. Prigożij, Âkov Fëdorovič (1840-1920) [16]
 2498. Nemo {pseud.] [16]
 2499. M[agistrat] M[iasta] St[ołecznego] Warszawy. Wydział Zaopatrywania [16]
 2500. Lipińska, Elżbieta. [16]
 2501. Lam, Stanisław (1891-1965) [16]
 2502. Kühn-Cichocka, Anna. [16]
 2503. Krug, Diederich (1821-1880) [16]
 2504. Koło Literacko-Artystyczne (Lwów) [16]
 2505. Kozłowski. Ryt. [16]
 2506. Kondracki, W. Fot. [16]
 2507. Janiszewski, Anatoliusz. [16]
 2508. Główny Urząd Statystyczny. Zespół do Badań Statystyczno-Socjologicznych [16]
 2509. Greve-Sobolevskaâ, Evgeniâ N. (1867-1951) [16]
 2510. Gołębiewska, Wanda. [16]
 2511. Ganne, Louis (1862-1923) [16]
 2512. Dubois, Théodore (1837-1924) [16]
 2513. Dietrich, Moritz(1816-1887) [16]
 2514. Di Donato, Carlo [16]
 2515. Blankenburg, Hermann Ludwig (1876-1956) [16]
 2516. Bień, Alicja. [16]
 2517. Behr, Franz (1837-1898) [16]
 2518. Bayer, Josef (1852-1913) [16]
 2519. Banasiak, Joanna. Red. [16]
 2520. Gawęcki Witold (1911-1946) [15]
 2521. Durnowo, Nił Aleksandrowicz (fl. 1873-1881/1882) [15]
 2522. Wielhorski, Aleksander(1890-1952) [15]
 2523. Walczyński, Franciszek (1852-1937). [15]
 2524. Raudny, Wacław [15]
 2525. Radzimiński, Bronisław [15]
 2526. Muzeum Książąt Lubomirskich (Lwów) [15]
 2527. Mendewski, Stanisław [15]
 2528. Krzymuski, Ignacy (?-1944) [15]
 2529. [Procajłowicz Antoni (1876–1949) ?] [14]
 2530. Siedlecki, Franciszek (1867-1934) [14]
 2531. Gumowski, Jan Kanty (1883-1946) [14]
 2532. A.P. [14]
 2533. Mackiewicz, Kamil (1885-1931) [14]
 2534. Chopin, Fryderyk(1810-1849) [14]
 2535. Zarząd Stołecznego Miasta Warszawy. Komisja Rozdziału Artykułów Żywnościowych za Kartkami dla Warszawy i Przedmieść [14]
 2536. Zaremba, Vladislav Ìvanovič (1833-1902) [14]
 2537. Schoberlechner, Franz (1797-1843) [14]
 2538. Scassola, A.(18..-19..) [14]
 2539. Rogowski, Ludomir Michał (1881-1954) [14]
 2540. Robert Gawkowski (1962- ) [14]
 2541. Prisovs'kij, Vasil' Arefijovič (1861-1917) [14]
 2542. Mosz, Barbara [14]
 2543. Lubicz, Zdislav Anton(1845-1909) [14]
 2544. Liebling, Georg (1865-1946). [14]
 2545. Krajewski, Stanisław (burmistrz) [14]
 2546. Kerker, Gustave Adolph (1857-1923) [14]
 2547. Karasiński, Adam Józef( 1868-1920) [14]
 2548. Gorski, Konstanty (1868-1934) [14]
 2549. Frimmel Theodor von (1853-1928) [14]
 2550. Budkowski, Henryk (1879-1928) [14]
 2551. Bianchi, Emilio [14]
 2552. Audran, Edmond(1842-1901) [14]
 2553. AWU [14]
 2554. Zerkovitz, Béla(1882-1948) [13]
 2555. Wojewódzki, Władysław [13]
 2556. Weckerlin, Jean-Baptiste (1821-1910) [13]
 2557. Varney, Louis(1844-1908) [13]
 2558. Stabrowski, Kazimierz (1869-1946) [13]
 2559. Sachowa, Zofia [13]
 2560. Mieczkowski, [Jan] (1830-1889). Fot. [13]
 2561. Max, Józef (?-?) [13]
 2562. Horoch, Jan [13]
 2563. Główny Urząd Miar [13]
 2564. Chmielewski, Ignacy [13]
 2565. Hünten, Franz(1793-1878) [12]
 2566. Związek Stowarzyszeń Zakładów Graficznych Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa) [12]
 2567. Teatr Nowa Komedia [12]
 2568. Saint-Saëns, Camille (1835-1921) [12]
 2569. Ross, Rita (1935- ). [12]
 2570. Organizacja Wyznania Mojżeszowego w Królestwie i na Kresach Wschodnich [12]
 2571. Millöcker, Karl (1842-1899) [12]
 2572. Liszt, Ferenc(1811-1886) [12]
 2573. Lincke, Paul (1866-1946) [12]
 2574. Lack, Théodore(1846-1921) [12]
 2575. Krasuski, Stefan [12]
 2576. Karłowicz, Mieczysław (1876-1909) [12]
 2577. Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie [12]
 2578. Galeria Narodowa Miasta Lwowa [12]
 2579. Farbenfabrik Gabryel Gorski (Kraków) [12]
 2580. Drzewiecki, Ludwik Jakub (1863-1938) [12]
 2581. Biske, Karol (1863-1928). Ryt. [12]
 2582. Bazzini, Antonio(1818-1897) [12]
 2583. Antoszewicz, [Stanisław] (1858-1916). Ryt. [12]
 2584. Schiff, Józef. Fot. [11]
 2585. Władysław IV Waza (król Polski 1595-1648) [11]
 2586. Wierciński, K. [11]
 2587. Towarzystwo Czytelń Miasta Warszawy. [11]
 2588. Parafia św. Krzyża w Warszawie [11]
 2589. Bieniewski, T. Fot. [11]
 2590. CAF, Komierowski, W.,fot. [10]
 2591. Zaborska, Anna. Fot. [10]
 2592. Seiss, Isidor(1840-1905) [10]
 2593. Przyałgowski, Ignacy [10]
 2594. Procajłowicz, Antoni Stanisław (1876-1949) [10]
 2595. Mehoffer, Józef (1869-1946) [10]
 2596. Sztyft, Herman (1880- ) [10]
 2597. Osborne, George Alexander (1806-1893) [10]
 2598. Leschik, Konrad [10]
 2599. Krzyszkowski, Stefan (1843-1896) [10]
 2600. Kronenberg, Leopold Julian(1849-1937) [10]
 2601. Bériot, Charles-Auguste de(1802-1870) [10]
 2602. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [10]
 2603. Achrem - Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [9]
 2604. Współpracownicy "Kłosów" : Pisarze : Banzemer Jan [9]
 2605. Titel, Otto (18.. -1926) [9]
 2606. Reind'l, Tadeusz (1890-?) [9]
 2607. Marois, Blanche [9]
 2608. Kunke, Emil (1896-1943) [9]
 2609. Jerwiczowa [właśc. Salzmanowa], Stefania (ca 1886-1929) [9]
 2610. Instytut Reduty [9]
 2611. Biuro Prac Kongresowych przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie [9]
 2612. Malmurowicz Bolesław. Fot. [8]
 2613. Marion, Bronisław (czynny 1873-1886). [8]
 2614. Witos, Wincenty (1874-1945) [8]
 2615. Tirling, Zygmunt [8]
 2616. Strożecki Jan (1869-1918) [8]
 2617. Ochotniczy Komitet Wojenno-Przemysłowy [8]
 2618. Miernicki, Władysław,fot. [8]
 2619. Lubowski, Józef (1824-1855) [8]
 2620. Głogowski, Jan (1888-1935) ?? [8]
 2621. Golubec' Mikola (1891-1942) [8]
 2622. Drukarnia Polska (Poznań) [8]
 2623. Dequin, Léon (18..-1937) [8]
 2624. Czibulka, Alphons(1842-1894) [8]
 2625. Beethoven, Ludwig van(1770-1827) [8]
 2626. CAF, Surowiec, Lech.,fot. [7]
 2627. Dowództwo 6 Armii [7]
 2628. Welbel, Stefan. [7]
 2629. Teatry Miejskie: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego [7]
 2630. Teatr Nowości [7]
 2631. Skarbek, Aleksander (1874-1922) [7]
 2632. Rychter, Tadeusz (1870-1943) [7]
 2633. Rayski, Albin (1845-1921) [7]
 2634. Posttallé [7]
 2635. Piotrowska, Barbara (1935- ) [7]
 2636. Kozicki, Marek [7]
 2637. Klarner-Śniadowska, Magdalena (1940- ) [7]
 2638. Jurkowski, Jerzy (muzyka) [7]
 2639. Jarosz, Rafał [7]
 2640. Huber, Adolf (fotograf) [7]
 2641. Głąbiński, Stanisław (1862-1941) [7]
 2642. Fišman, Monahim Zevelev [7]
 2643. Ernest, Adam (1868-1926) [7]
 2644. Engel, A. [7]
 2645. Cieński, Tadeusz Celestyn 91856-1925) [7]
 2646. Biblioteka Publiczna w Warszawie [7]
 2647. Karoli, Aleksander (1838-post 1912) [6]
 2648. Grzybowski Aleksander (1889-1922) [6]
 2649. Dutkiewicz, Meletiusz (1836-1897) [6]
 2650. Wiśniewski, Wojciech et al. [6]
 2651. Teatr Kameralny [6]
 2652. Poradowski, Stefan Bolesław (1902-1967) [6]
 2653. Polskie Stronnictwo Ludowe [6]
 2654. Polska Partia Socjalistyczna (1919-1939) [6]
 2655. Marcinkowski, Zdzisław, fot. [6]
 2656. Lewandowski, Michał (kompozytor) [6]
 2657. Głębicka, Jolanta et al. [6]
 2658. Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r. [6]
 2659. Czułek, Dariusz et al. [6]
 2660. Cichocki, Ks. [6]
 2661. Bachmann, Georges(1848-1894) [6]
 2662. Klukowski, Jan (1904-1944) [5]
 2663. P.P. "Film Polska" Agencja Fotograficzna, Dąbrowiecki, fot. [5]
 2664. Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji [5]
 2665. Čajkovskij, Petr Ilʹič(1840-1893) [5]
 2666. Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) [5]
 2667. Urząd Miasta Legionowo [5]
 2668. Teatr Malickiej [5]
 2669. Teatr Aktora [5]
 2670. Skrzydlewski, Jan (1867-1943) [5]
 2671. Sacra Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis [5]
 2672. Rokosz, Wacław. Fot. [5]
 2673. Niecz, K.,fot. [5]
 2674. Krotulski, I [5]
 2675. Kelles-Krauz, Maria (1873-1943) [5]
 2676. Kautecki, Antoni. [5]
 2677. Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm Michael(1785-1849) [5]
 2678. Gajewski, Kazimierz słowa [5]
 2679. Gajewski, Jan kompozycja [5]
 2680. Dudek, Edyta et al. [5]
 2681. Błaszczak, Fr. [5]
 2682. Bergamasco, Charles (1830-1896) [5]
 2683. Beethoven, Ludwig van(1770-1827). [5]
 2684. 100 lat. Otwock 1916-2016 [5]
 2685. Dobrzański, Łukasz (1864-1909) [4]
 2686. Straż Obywatelska. Komenda [4]
 2687. Grodzicki, Józef (1854-1939) [4]
 2688. Bartłomiejczyk, Edmund (1885-1950) [4]
 2689. Związek b. Ochotników Armii Polskiej [4]
 2690. Wydział Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego [4]
 2691. Szuster, Karol Ludwik(1881-1940) [4]
 2692. Szczęsny-Kowarski, Felicjan (1890-1948) [4]
 2693. Schulhoff, Julius (1825-1898) [4]
 2694. Reiss, N. [4]
 2695. Popp, Wilhelm(1828-1902) [4]
 2696. Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) [4]
 2697. Oddziały Armii Ochotniczej Małopolskiej [4]
 2698. Oberfeld, Kazimierz (1903-1945) [4]
 2699. Mieczkowski, Jan (1864-1910). Fot. [4]
 2700. Maj, Jerzy. Fot. [4]
 2701. Lewandowski Stanisław Roman (1859-1940) [4]
 2702. Lanner, Joseph (1801-1843) [4]
 2703. Komisja Propagandy Teatrów i Sztuki TUR [4]
 2704. Kartografičeskoje Zavedenie A. Il'ina [4]
 2705. Jungmann, Albert(1824-1892) [4]
 2706. J.M. (Józef Mehoffer??) [4]
 2707. Drizo, Lev Âkovlevič. (18..-?) [4]
 2708. Conventus Cracoviensis S. Michaelis et Joseph Patrum Carmelitarum Discalceatorum [karmelici bosi, Kraków] [4]
 2709. Badia, Luigi(1819-1899) [4]
 2710. CAF: [Andrzej] Rybczyński, [Witold] Rozmysłowicz [3]
 2711. [Portret niezidentyfikowanego małego chłopca] [3]
 2712. [Portret Gustawa Fritsche] [3]
 2713. Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy. [3]
 2714. Wytw. Filmowa WP, Ag. Fotogr [3]
 2715. Wiśniewski, Marceli [3]
 2716. Verdi, Giuseppe(1813-1901) [3]
 2717. Sp. Wydaw. "Czytelnik" Ag. Ilustr. "API", Małek, Z., fot. [3]
 2718. Slovolitnâ O. I. Leman [3]
 2719. Poradowski, Stefan Bolesław(1902-1967) [3]
 2720. Oranowski, Wacław [3]
 2721. Mrożewski, Jerzy S. [3]
 2722. Mazur, Dawid (?-1916) [3]
 2723. MJK [3]
 2724. Lorens, Alfred (1830-1896). Fot. [3]
 2725. Lehár, Ferenc (1870-1948) [3]
 2726. Kossak, Juliusz (1824-1899) [3]
 2727. Karol Ferdynand Lang (1811-1906). [3]
 2728. Jones, Sidney(1861-1946) [3]
 2729. Jankowski, Wacław (fotograf) [3]
 2730. Jacobi, Viktor(1883-1921) [3]
 2731. Issakowitch, S.S. [3]
 2732. Hérold, Ferdinand(1791-1833) [3]
 2733. Głogowski, Tomasz(18..- ) [3]
 2734. Gänschals, Johann Friedrich Theodor (1847-1906) [3]
 2735. Fall, Leo(1873-1925) [3]
 2736. Drukarnia Stanisława Strąbskiego [3]
 2737. Danya, Piotr [3]
 2738. Łopieński, Ignacy (1865-1941) [2]
 2739. Mezer, Franciszek de (1829-1919) [2]
 2740. sygn. Camel? [2]
 2741. [Portret Zygmunta Przybylskiego] [2]
 2742. [Portret Antoniego Mravincsicsa] [2]
 2743. Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej. Koło Wychowawców. [2]
 2744. Wroniecki, Jan Jerzy (1890-1948) [2]
 2745. Wilanowski, Cezary [2]
 2746. Weintraub, Jan [2]
 2747. Towarzystwo Miłośników Przyrody [2]
 2748. Sachowicz, Grzegorz (1819-1877) [2]
 2749. Marion, Bronisław (fl. 1873-1886). [2]
 2750. Lubelski Komitet Robotniczy Obrony Kraju [2]
 2751. Leybowicz, Hirsz (1700-1770) [2]
 2752. Kolasa, Joanna. [2]
 2753. Kochanowski, Mieczysław (1887-1943) [2]
 2754. Ken, Aleksander (1828-1874) [2]
 2755. Dobrowolska, Danuta. [2]
 2756. Borkowski, K. Fot. [2]
 2757. Berman, I. Fot. [2]
 2758. A.L. [2]
 2759. [Portret niezidentyfikowanego mężczyzny w pelerynie podbitej futrem i ze strzelbą] [1]
 2760. Tschopp, P. [1]
 2761. Rahmaninov, Sergej Vasilʹevič(1873-1943) [1]
 2762. Pirou, Eugène (1841-1909) [1]
 2763. Piotrowski, Antoni (czynny 1903) [1]
 2764. Piechowski, Wojciech (1849-1911) [1]
 2765. Królestwo Polskie. Rada Wychowania Publicznego. [1]
 2766. Kołomłocki,Władysław (1892-1939) [1]
 2767. Henner, Jakób (1862-1928) [1]
 2768. Grodzicki, Józef (1854-1939). [1]
 2769. Franciszek de Mezer (1829-1919) [1]
 2770. Dowództwo 1 Dywizji Legionów [1]
 2771. Cikanek, Ferdinand [1]
 2772. Boretti, Wincenty Franciszek (1859-1932) [1]
 2773. Bojarunas, Dionizy (1885-1938) [1]
 2774. Altadonna, Giambattista (1824-1890). [1]
 2775. Altadonna, Giambattista (1824-1890) [1]
 2776. Achrem-Achremowicz, Gracjan (1899-1942) [0]
 2777. Hulewicz, Wł. Fot. [0]
 2778. Łukasz Dobrzański (1864-1909) [0]
 2779. [Portret Władysława Niegolewskiego] [0]
 2780. Vezenberg, Vil'gel'm (1839-1880) [0]
 2781. Twardzicki, Walerian ; Warszawa, Nowy Świat 46 [0]
 2782. Trzebiecki, Michał (1830-1905) [0]
 2783. Sykulski, Z. [0]
 2784. Siemaszko, Leonard (1896-1975) [0]
 2785. Ośr. Usług Film. i Rekl. Kinowej [0]
 2786. Mordasewicz, Kazimierz (1859-1923) [0]
 2787. Levickij, Sergej L'vovič (1819-1898) [0]
 2788. Krudowski, Józef [0]
 2789. Diemann, Max (czynny 1861-1863) [0]
 2790. Datka, Czesław (1905-1951) [0]

More statistics...