polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Mniemałeś żołnierzu polski, że walczysz za ojczyznę. Przyniosłeś na swych bagnetach robotnikom i chłopom Litwy i Białej Rusi pańszczyznę !"]