polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Na Popis Publiczny Uczniów Szkoły Wydziałowéj, przy Ulicy Królewskiéj, Mający się Odbywać Dnia 20 i 21 Lipca Prześwietną Publiczność w Imieniu Zagromadzenia Nauczycielskiego, Zaprasza Rektor Jan Siebert"]