polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title version = "Obrońca granic i ziemi polskiej, całe swe mienie za życia oddał Narodowi na chwałę Bożą i pożytek Ojczyzny"]