polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title version = "Obwieszczenie [Inc.: Na podstawie rozporządzenia Generalnego Gubernatora z dnia 13 września 1940 r. …”]. Warszawa, dnia 19 października 1940 r."]