polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title version = "Obwieszczenie [Inc.: Na podstawie zarządzenia Generalnego Gubernatora z dnia 26.10.39 r. i z dnia 14.10.39 r. o wprowadzeniu obowiązku pracy dla ludności polskiej zamieszkałej w Gubernii Generalnej…]"]