polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title version = "Obwieszczenie [Inc.; „Za fałszywe zeznanie obrotu za rok 1940 i 1941 oraz dochodu za rok podatkowy 1941 została p. Aleksandra Kasprzak, właścicielka sklepu spożywczego w Warszawie przy ulicy Miedzianej 14, zasądzona nakazem karnym 20 Urzędu Skarbowego z dnia 1 sierpnia 1941 na grzywnę w kwocie zł 21.671…”]. Warszawa, dnia 2 sierpnia 1941 r."]