polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title version = "Obwieszczenie [Inc.: „1. Stosownie do p. 1) statutu o opłacie podatkowej na rzecz Rady Żydowskiej…”]. Warszawa, dnia 6 lipca 1940 r."]