polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title version = "Mapa Królestwa Polskiego Obejmująca wszystkie miasta ze statystyką wsi znaczniejsze miejsca fabryczne i trakty pocztowe podług najnowszych urządzeń ułożona i wydana przez Józefa Herkner w Warszawie 1860"]