polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title version = "Uniwersytet Warszawski, Wolna Wszechnica Polska i Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne urządzają w dniu 10 grudnia 1932 r. o godz. 8 wiecz. w Sali Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych Plac Trzech Krzyży 4 publiczny obchód ku czci Benedykta de Spinozy z powodu 300-lecia jego urodzin"]