polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Pracownia Dz. Zasadniczego, Oddz. Oprac. Alfabetycznego na I p. w oficynie Gmachu im. Stanisławów Kierbedziów, siedzą przodem: Barbara Czeredys, Stefania Osmólska, Kazimiera Kaniewska, stoją: po l. kier. Irena Gawinkowa, po pr. Irena Karasińska, Alina Strzałkowska; ul. Koszykowa 26"]