polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Nabożeństwo żałobne za ś. p. Józefa Mianowskiego, b. rektora b. Szkoły głównej, odbyte dnia 16 stycznia r. b., w kościele św. Krzyża : Rysował na miejscu Władysław Szymanowski"]