polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Gmach im. St. Kierbedziów - Dział Sztuki i Map na I p., siedzą „dembianki”: R. Winnicka, J. Radziszewska, na pierwszym planie Hanna Malewska, stoi woźny Fr. Czerniewski, ul. Koszykowa 26"]