polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title version = "Pisne duchowni ewangelistske, opet znowu prehlednute, zprawene a shromazdeney take mnohe wnowe slozene z gruntu a zakladu Pisem swatych ke cti a k chwale sameho gediného wecneho Boha w Trogicy blahoslawene, take kupomocy[!] a k sluzbe y ku potesseni w prawem Krestanskem nabozenstwi wssech wernych, milugicych y narod y gazyk cesky"]