polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title version = "Przeważna legacja jaśnie oświeconego książęcia Krzysztofa Zbaraskiego [...] od Najaśniejszego Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego do najpotężniejszego sułtana cesarza tureckiego Mustafy w roku 1621 : na pięć rozdzielona punktów z dotknieniem krótko przez ucieszne dygresje stanu pod ten czas rządów, ceremonii i zwyczajów pogańskich"]