polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title version = \(2,95613\). Rozporządzenie Głównego Urzędu Miar o dopuszczeniu do legalizacji liczników energji elektrycznej typu RP T1,3, budowanych przez firmę \"Allgemeine Elektrizitäts\-Gesellschaft\" w Berlinie. Nr 2,95613.]