polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title version = "Za pozwoleniem zwierzchności. W piątek, d. 24 kwietnia (6 maja) 1881 r. [...] w sali Resursy Obywatelskiej danem będzie Koncert historyczny muzyki polskiej ..."]