polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title version = \"Z 13 grudnia na 14 \" \[k. 26r\]; \"Jasiowi Lenartowiczowi, 25/7 w Antignano \(1864\), nieszczęśliwi rodzice\" \[k. 27r\]; \"Qui de nous ne trouve aux lieux...\" \[k. 27v\]; \"Tak gdy z ojczystych gór wody wywodzi...\" \[k. 27v\].]