polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = ,,Ustawa TCmW\", 2 egz.\: rps i druk, na obydwóch notatka, 2e zarejestro¬wano 17 X 1906 k. 1\-18. Akta a Katalogu wzorcowego k. 19\-66 \(m. in.\: działy katalogu k. 19\-20, 25\-27, 34\-37, 47, 54\-55, uwagi dotyczące katalogu Sta¬nisława Krzeinifiskiego. k. 32, Szymona Posnera k. 33, Heleny Radliílskiej, publikacja katalogu k. 46\-47\). Odpowiedzi na pismo Komitetu TCmW w spra¬wie regulaminu, i działalności bibliotek z 11 IV 1914 \(m. in. dyr. Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, Tadeusza Korzona, dyr. Biblioteki Akademii Rolniczej w Dublanach, Józefa Popowicza, dyr. Biblioteki Zakładu Ossolifiskich we Lwowie, Wojciecha Kçtrzyúskiego, bibliotekarza Biblioteki Fundacji Wiktora Baworowskiego we Lwowie, Rudolfa Kotuli\) k. 67\-75. ,Przepisy dla czytel\-ników\", 2 egz. k. 80\-81. Wykaz czytelú z 1914 k. 89. Projekt wystawy poci nazwo, „Druk i książka\", 2 egz. k. 91\-92. Kontrakt wynajmu lokalu przy ul. Mokotowskiej nr hipot. 1671 na czytelnie k. 97. Ekslibris TCr.nW k. 103. Sprawozdania za 1908\-1922 k. 105\-158. ,Wystawa «Szkolnictwo polskie podczas wojny», afisz k. 159.Na k. 1 w tyt. Ustawy przekreślono słowo ,Bibliotek\" i napisano „Czytelni\", jest tez uwaga ,po 4000 egz., korekta do p. Morawskiej, Ordynac¬ka 8, mieszk. p. Leszczyńskiego\". Egz. korektowe\: k. 124\-125, 132\-133. Dopiski ręczne na drukach k. 134\-137, 148 v. Fragment artykułu Wandy Dąbrowskiej o TCmW z grudnia 1968, autograf\-brudnopis k. 104.]