polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title version = "Władysław Łypacewicz - Rozwój form niezbędnych dla ważności ślubu od pierwszych wieków chrześćjaństwa : odczyt w sali Techników (Włodzimierska 3) 7 lutego o godzinie 1-ej po popołudniu."]