polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title version = "Za pozwoleniem zwierzchności. Dziś w niedzielę to jest dnia 6 lutego 1803 roku... Aktorowie Polscy pod entrepryzą J. Pana Bogusławskiegobędą mieli honor dać pierwszą reprezentacyą ... tragedyi heroiczney ... Baiazet"]