polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title version = Zarząd Miejski w m.st. Warszawie \[...\] 16 października 1938 r. Zespół Miłośników Sceny Dyrekcji Tramwajów i Autobusów wykona\: I\: obrazek scenicny w jednym akcie \"Fotografia Jędrusia\" Z. Przybylskiego...]