polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "[Uroczysta msza św. przed katedrą św. Stanisława w Wilnie z okazji przekazania władzy nad Wileńszczyzną i trzeciej rocznicy zdobycia Wilna. Na pierwszym planie Józef Piłsudski, dalej adiutanci, m. in. Leon Janusz Horodecki]"]