polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "[Uroczystości z okazji oswobodzenia Wilna. Na trybunie stoją : marszałek J. Piłsudski, ppłk K. Busler, Kpt. M. Lepecki. Na lewo od trybuny stoją: bp J. Gawlina, gen. L. Żeligowski, gen. G. Orlicz-Dreszer]"]