polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "C.K. Norwid: Bema pamięci żałobny-rapsod. Powstał w 1851. Przesłany do redakcji „Gońca Polskiego”, lecz nieogłoszony. Z autografu po Wł. Bentkowskim własności S. Cegielskiego ogłosił B. Erzepki. „Literatura i Sztuka”. Dodatek do „Dziennika Poznańskiego” 1910, nr 33, s. 513–514."]