polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title version = "Z widoków Warszawy : [Plac Zamkowy : kościół św. Klary i kościół św. Anny] : Rysował z obrazu Marcina Zaleskiego Władysław Podkowiński"]