polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Creator = "Główny Urząd Pomiarów Kraju na podst. danych Min[isterstwa] Adm[inistracji] Pub[licznej] w kwietniu 1945 r."]