polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to edition
Sprawozdanie z wykonania budżetu m.stoł. Warszawy za rok 1916
Found : 12
View:
1. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.stoł. Warszawy za rok

Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy

Keywords: Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy , Warszawa - 1914-1918 r. , 1916 r. , Samorząd miejski , Administracja , Sprawozdania , Budżety miejskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Projekt Budżetu dochodów i rozchodów Kasy pokładnego parafii rzymsko-katolickich w Warszawie na rok 1916

Keywords: Warszawa - 1914-1918 r. , Kościół katolicki - finanse , 1916 r. , Cmentarz Bródnowski , Budżety miejskie , Cmentarze , Samorząd miejski

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sprawozdanie z działalności Rady m. stoł. Warszawy za czas od 24 Lipca 1916 r. do 31 Grudnia 1916 r.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy

Keywords: Warszawa - 1914-1918 r. , Rada Miasta Stołecznego Warszawy , 1916 r. , Radni , Samorząd miejski , Sprawozdania , Administracja

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Sprawozdanie Magistratu m. stoł. Warszawy za rok 1916

Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy

Keywords: Sprawozdania , Administracja , Samorząd miejski , Warszawa - 1914-1918 r. , Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Sprawozdanie Magistratu m. stoł. Warszawy za czas od 1 stycznia 1917 r. do 31 marca 1918 r.

Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy

Keywords: Sprawozdania , Administracja , Samorząd miejski , Warszawa - 1914-1918 r. , Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Sprawozdanie Magistratu m. stoł. Warszawy

Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy

Keywords: Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy , Warszawa - 1914-1918 r. , Samorząd miejski , Administracja , Sprawozdania

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Sprawozdanie z działalności Rady m. stoł. Warszawy

Rada Miasta Stołecznego Warszawy

Keywords: Rada Miasta Stołecznego Warszawy , Warszawa - 1914-1918 r. , Samorząd miejski , Administracja , Sprawozdania , Radni

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Budżet Miasta Stołecznego Warszawy na Okres od ... Roku do ... Roku

Zarząd Miejski w m. st. Warszawie

Keywords: Budżety miejskie - Polska - 1901-1939 r. , Warszawa - finanse - 1901-1939 r. , Sprawozdania

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wyniki spisu zakładów rzemieślniczych i przemysłowych w Warszawie z 1926 r.

[Magistrat Miasta Stołecznego. Wydział Statystyczny]

Keywords: Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy. Wydział Statystyczny , Rzemiosło , 1926 r. , !!! , Przemysł , Warszawa 1918-1939 r. , Dane statystyczne , Spisy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Budżet Wydatków i Dochodów Nadzwyczajnych 1934/1935. Dodatek

Zarząd Miejski w m. st. Warszawie

Keywords: Sprawozdania , Budżety miejskie - Polska - 1901-1939 r. , Warszawa - finanse - 1901-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Budżet Miasta Stołecznego Warszawy na Okres od 1 Kwietnia 1917 Roku do 31 Marca 1918 Roku

Zarząd Miejski w m. st. Warszawie

Keywords: Sprawozdania , Budżety miejskie - Polska - 1901-1939 r. , Warszawa - finanse - 1901-1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rocznik Wydziału Statystycznego Magistratu m. st. Warszawy

Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy

Keywords: rocznik statystyczny , Warszawa , dane statystyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography