polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to edition
Adres-Kalendar Gor. Varšavy na 1904 god
Found : 16
View:
1. 

Adres-Kalendar Gor. Varšavy na 1909 God

Keywords: kalendarze warszawskie , Książki adresowe - Polska - Warszawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Adres-Kalendar Gor. Varšavy na 1897 God

Keywords: kalendarze warszawskie , Książki adresowe - Polska - Warszawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Adres-Kalendar Gor. Varšavy na 1910 God

Keywords: Książki adresowe - Polska - Warszawa , kalendarze warszawskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Adres-Kalendar Gor. Varšavy na 1899 God

Keywords: Książki adresowe - Polska - Warszawa , kalendarze warszawskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Adres-Kalendar Gor. Varšavy na 1905 God

Keywords: Książki adresowe - Polska - Warszawa , kalendarze warszawskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Adres-Kalendar Gor. Varšavy na 1898 God

Keywords: Książki adresowe - Polska - Warszawa , kalendarze warszawskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Adres-Kalendar Gor. Varšavy na 1913 God

Keywords: Książki adresowe - Polska - Warszawa , kalendarze warszawskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Adres-Kalendar Gor. Varšavy na 1895 God

Keywords: Książki adresowe - Polska - Warszawa , kalendarze warszawskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Adres-Kalendar Gor. Varšavy na 1894 God

Keywords: kalendarze warszawskie , Książki adresowe - Polska - Warszawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Adres-Kalendar Gor. Varšavy

Keywords: kalendarze warszawskie , Książki adresowe - Polska - Warszawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sudebnyj Adres''-Kalendar'' na 1871 God''

[Pravitel'stvennaâ kommisiâ ûsticii]

Keywords: Sądownictwo - Polska - 19 w. - informator , Kalendarze polskie - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Otčet o Dviženìi Naselenìâ Goroda Varšavy za 1904 God

Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna

Keywords: Sprawozdania , Warszawa - ludność - 19-20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Otčet o Dviženìi Naselenìâ Goroda Varšavy za 1903 God

Magistrat m. Warszawy. Sekcja Statystyczna

Keywords: Sprawozdania , Warszawa - ludność - 19-20 w. , Warszawa , ludność , historia Polski 1901-1918

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Otčêt" Magistrata Gor. Varšavy : (po otdělênìû obŝêstvênnago prizrěnìâ)

Magistrat Miasta Warszawy

Keywords: Warszawa 1901-1914 r. , Sprawozdania

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Otčet o Děâtel'nosti Varšavskago Osobago Komiteta Popečitel'stva o Narodnoj Trezvosti za ... god

Keywords: Sprawozdania , Varšavskij Osobyj Komitet Popečitel'stva o Narodnoj Trezvosti

Find similar objects  |  Add to bibliography