polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to edition
Boga-Rodzica. Pieśń ze stanowiska historyczno-literackiego odczytana przez C.K. Norwida. Datowana: w Paryżu 1873. Z autografu w spuściźnie poety ogłosił Z. Przesmycki. „Chimera” 1904, t. 7, z. 19, z. 20/21.
Found : 49
View:
1. 

C.K. Norwid: Stygmat. Nowela. Datowana 1883. W tekście noweli wiersz Norwida "Czemu?" (powstał w latach 1858–1861). Z autografu w spuściźnie Norwida ogłosił Z. Przesmycki. „Chimera” 1904, t. 8, z. 22/23/24.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

C.K. Norwid: Wanda. Rzecz w obrazach sześciu. Ukończona w 1852. Z adnotacją: „Pisałem 1851”. Z autografu A. Norwidowej, bratowej poety, wydał Z. Przesmycki. „Chimera” 1901, t. 4, z. 10/11/12.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

C.K. Norwid: Tajemnica lorda Singelworth. Nowela. Zdaniem J.W. Gomulickiego, powstała na początku roku 1883. Z autografu w spuściźnie Norwida ogłosił Z. Przesmycki. „Chimera” 1902, t. 6, z. 16.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , wystawa , Młoda Polska , Norwid , neoromantyzm

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Norwid i ostatni romantycy - Wystawa dostępna wyłącznie pod adresem: norwid.koszykowa.pl

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Z. Przesmycki: Varia: Następny zeszyt… W: Kronika miesięczna. „Chimera” 1904, t. 7, z. 20/21, s. 448.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

C.K. Norwid: Ostatnia z bajek. Powstała, według B. Kocówny, w 1874, według Z. Przesmyckiego – w latach 1870–1883. Z autografu w spuściźnie Norwida ogłosił Z. Przesmycki. „Chimera” 1902, t. 6, z. 18.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , Norwid , Młoda Polska , wystawa , neoromantyzm

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Z. Przesmycki: Varia: Cypriana Norwida dzieła zebrane. W: Kronika miesięczna. „Chimera” 1904, t. 7, z. 19, s. 149–151.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

C.K. Norwid: La philosophie de la guerre. Rozprawa datowana: Paryż, wrzesień 1870. Z autografu w papierach po J. Reitzenheimie ogłosił Z. Przesmycki. „Chimera” 1904, t. 8, z. 22/23.24.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

[Z Buonarrotiego]. Fragment przekładu C.K. Norwida. Powstał w 1876. Z autografu ogłosił Z. Przesmycki.„Chimera” 1904, t. 8, z. 22/23/24

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , Norwid , neoromantyzm , wystawa , Młoda Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

[Z Schillera]. Fragment przekładuC.K. Norwida. Powstał prawdopodobnie ok. 1853. Z autografu ogłosił St. Kossowski. „Chimera” 1904, t. 8, z. 22/23/24.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , wystawa , Młoda Polska , Norwid , neoromantyzm

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Norwid i ostatni romantycy - Wystawa dostępna wyłącznie pod adresem: norwid.koszykowa.pl

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , wystawa , Norwid , neoromantyzm , Młoda Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

C.K. Norwid: Smutną zaśpiewam pieśń... Z autografu Biblioteki Jagiellońskiej ogłosił St. Kossowski. W: Listy do Marii Trembickiej z lat 1845–1857. „Chimera” 1904, t. 8, z. 22/23/24.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

„Dziecko z koniem” („Chłopiec z drewnianym konikiem”, „Marzenie”). Szkic akwarelowy. Sygnatura „C. Norwid 186[…]”, s. 219. „Chimera” 1904 (wyd. 1905), t. 8., z. 22/23/24

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

„Norwid śpiący”. Szkic olejny na płótnie autorstwa P. Szyndlera. Powstał w 1879. Ze zbiorów W. Gomulickiego, s. 295. „Chimera” 1904 (wyd. 1905), t. 8., z. 22/23/24

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , Młoda Polska , wystawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Z. Przesmycki: Varia: Wspaniały tom. Norwid po niemiecku.W: Kronika.„Chimera” 1907,t. 10, z. 30, s. 593–594.

Keywords: Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) , neoromantyzm , Norwid , wystawa , Młoda Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography