polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to edition
Kościół w Willanowie pod Warszawą : Plan
Found : 67
View:
1. 

Kościół w Willanowie pod Warszawą : Przecięcie poprzeczne Naw

Baumann, R. Lit.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Warszawa , Wilanów , Dziennik Politechniczny , Dziennik Polytechniczny : zbiór wiadomości z postępu: inżenieryi budownictwa, mechaniki i technologii , Litografia , Warszawa - Wilanów - 19 w. , warszawa - kościół św. Anny w Wilanowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kościół w Willanowie pod Warszawą : Przecięcie poprzeczne

Baumann, R. Lit.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Warszawa , Wilanów , Dziennik Politechniczny , Dziennik Polytechniczny : zbiór wiadomości z postępu: inżenieryi budownictwa, mechaniki i technologii , Litografia , Warszawa - Wilanów - 19 w. , warszawa - kościół św. Anny w Wilanowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kościół w Willanowie pod Warszawą : Widok z przodu

Baumann, R. Lit.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Warszawa , Wilanów , Dziennik Politechniczny , Dziennik Polytechniczny : zbiór wiadomości z postępu: inżenieryi budownictwa, mechaniki i technologii , Litografia , Warszawa - Wilanów - 19 w. , warszawa - kościół św. Anny w Wilanowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Spichrze Młyna Parowego na Solcu w Warszawie

Baumann, R. Lit.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska 19 w. , Litograf R. Baumann , Warszawa , Dziennik Polytechniczny : zbiór wiadomości z postępu: inżenieryi budownictwa, mechaniki i technologii , Dziennik Politechniczny , Solec , Litografia , Warszawa - przemysł - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Plan części miasta Warszawy z pokazaniem Wodociągów wykonanych podług projektu H. Marconi : Wodociągi Warszawskie

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Warszawa , wodociągi , Dziennik Polytechniczny : zbiór wiadomości z postępu: inżenieryi budownictwa, mechaniki i technologji , Marconi, Henryk , Litografia , Marconi, Henryk (1792-1863) , Wodociągi - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

[Pałacyk wystawiony w Warszawie za rogatkami Wolskimi pod Nr. 3084] : Plan parteru

Baumann, R. Lit.

Keywords: Warszawa - sztuka - historia , Zamki i pałace - Polska - 19 w. , Warszawa , pałacyk Biernackich , Dziennik Polytechniczny : zbiór wiadomości z postępu: inżenieryi budownictwa, mechaniki i technologii , Dziennik Politechniczny , architekt Józef Orłowski , Grafika polska - 19 w. , Litografia , 1801-1900

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

[Pałacyk wystawiony w Warszawie za rogatkami Wolskimi pod Nr. 3084] :Ławki i kandelabr przy schodach głównych[...] : Plan I-go piętra

Baumann, R. Lit.

Keywords: Zamki i pałace - Polska - 19 w. , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Dziennik Politechniczny , architekt Józef Orłowski , Litografia Herknera , Dziennik Polytechniczny : zbiór wiadomości z postępu: inżenieryi budownictwa, mechaniki i technologji , 1801-1900 , Litografia , Warszawa - Wola

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Plan części miasta Warszawy z pokazaniem Wodociągów wykonanych podług projektu H. Marconi : [Widoki rezerwuaru i wodotrysków]

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Warszawa , wodociągi , Dziennik Polytechniczny : zbiór wiadomości z postępu: inżenieryi budownictwa, mechaniki i technologji , Marconi, Henryk , Litografia , Marconi, Henryk (1792-1863) , Wodociągi - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Plan części miasta Warszawy z pokazaniem Wodociągów wykonanych podług projektu H. Marconi : [Plany i przecięcia poszczególnych elementów]

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Warszawa , wodociągi , Dziennik Polytechniczny : zbiór wiadomości z postępu: inżenieryi budownictwa, mechaniki i technologji , Marconi, Henryk , Litografia , Marconi, Henryk (1792-1863) , Wodociągi - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Plan części miasta Warszawy z pokazaniem Wodociągów wykonanych podług projektu H. Marconi : Plan sytuacyjny Zakładu Wodociągowego nad Wisłą w Warszawie

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Warszawa , wodociągi , Dziennik Polytechniczny : zbiór wiadomości z postępu: inżenieryi budownictwa, mechaniki i technologji , Marconi, Henryk , Litografia , Marconi, Henryk (1792-1863) , Wodociągi - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Plan części miasta Warszawy z pokazaniem Wodociągów wykonanych podług projektu H. Marconi

Bauman, R. Lit.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Warszawa , wodociągi , Dziennik Polytechniczny : zbiór wiadomości z postępu: inżenieryi budownictwa, mechaniki i technologji , Marconi, Henryk , Litografia , Marconi, Henryk (1792-1863) , Wodociągi - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Antoni Eisenbaum

Holewiński, J[ózef] (1848-1917). Ryt.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Kłosy , Warszawa , Szkoła Rabinów w Warszawie , Żydzi polscy , Holewiński, Józef (1848-1917) , Drzeworyt , 1801-1900 , Eisenbaum, Antoni (1791-1852) , Dziennikarze - Polska - 19-20 w. , Pedagodzy - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Władysław Gruszecki

Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , Styfi, Jan (1839?-1921) , Warszawa , Kłosy , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Gruszecki, Władysław (1812-1876) , Prawnicy - Polska - 19 w. , Ekonomiści - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Tartak parowy w Willanowie

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Wilanów , Tartaki , Dziennik Polytechniczny : zbiór wiadomości z postępu: inżenieryi budownictwa, mechaniki i technologji , Litografia , Warszawa - Wilanów - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Warszawa : Jarmark na wełnę : Rysunek Ksawerego Pillatego

Konarzewski, T. Ryt.

Keywords: Kolberg, Wilhelm (1807-1877) , Grafika polska - 19 w. , Kłosy , Warszawa , Portrety - Polska - 19 w. , Holewiński, Józef (1848-1917) , Drzeworyt , Inżynierowie - Polska - 19 w. , 1801-1900

Find similar objects  |  Add to bibliography