polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Similar to edition
Karol Simmler : Podług fotografii Mieczkowskiego w Warszawie
Found : 114
View:
1. 

Aloizy Żółkowski : Podług fotografii Jana Mieczkowskiego w Warszawie

Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Drzeworyt , Mieczkowski, Jan (1830-1889) , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Żółkowski, Alojzy (1814-1889) , Portrety - Polska - 19 w. , Aktorzy polscy - 19 w. , Tegazzo, Franciszek (1829-1879)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Władysław Chomętowski : (Podług fotografii Mieczkowskiego w Warszawie)

Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska -19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Chomętowski, Władysław (1829-1876) , Portrety - Polska - 19 w. , Drzeworyt

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dr. Ludwik Maurycy Hirschfeld : (Podług fotografii Mieczkowskiego w Warszawie)

Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Hirszfeld, Maurycy Ludwik (1816-1876) , Portrety - Polska -19 w. , Drzeworyt

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Karol Beyer : Podług fotografii Dutkiewicza

Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Kłosy , Warszawa , Drzeworyt , 1801-1900 , Beyer, Karol (1818-1877) , Styfi, Jan (1839?-1921) , Zajkowski, Andrzej (1851-1914) , Fotografowie polscy - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Szkice charakterystyczne Franciszka Kostrzewskiego : Mały rozjemca

Antoszewicz [Stanisław] (1858-1916). Ryt.

Keywords: Grafika polska - 19 w. , 1801-1900 , Kłosy , Warszawa , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Drzeworyt , Antoszewicz, Stanisław (1858-1916)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Herman [Bolesław] Fudakowski : (Podług fotografii Bayera)

Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , uczeni polscy XIX w. , Drzeworyt , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Beyer, Karol (1818-1877) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Fudakowski, Herman Bolesław (1834-1878)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Nowy sąsiad : Podług akwarelli F. Kostrzewskiego : z Wystawy Obrazów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Krolestwie Polskim

Krajewski, J. Ryt.

Keywords: Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Kłosy , Warszawa , Grafika polska - 19 w. , Drzeworyt , 1801-1900

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Franciszek Maciejowski

Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Wykładowcy Szkoły Głównej Warszawskiej , Drzeworyt , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Maciejowski, Franciszek (1798-1873) , Mieczkowski, Jan (1830-1889)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Józef Wieczorkowski

Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Towarzystwo Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych , Józef Wieczorkowski (1804-1883) prawnik , Drzeworyt , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Mieczkowski, Jan (1830-1889) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dr. Franciszek Groër

J. S. Ryt.

Keywords: Drzeworyt , 1801-1900 , Warszawa , Kłosy , Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Groër, Franciszek (1807-1876) , Lekarze - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dr. Ludwik Hirschfeld : Podług fotografii J. Mieczkowskiego

Styfi, Jan (1839?-1921). Ryt.

Keywords: Drzeworyt , Styfi, Jan (1839?-1921) , Warszawa , Kłosy , Żydzi polscy , 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , Portrety - Polska - 19 w. , Mieczkowski, Jan (1830-1889) , Hirschfeld, Ludwik (1814-1876) , Lekarze - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Szkice charakterystyczne Franciszka Kostrzewskiego : Zatrudnienia kobiet : Dawniej : Dzisiaj

Wiśniewski, M.[arceli] Ryt.

Keywords: Humor rysunkowy polski - 19 w. , Kostrzewski, Franciszek (1826-1911) , Kłosy , Warszawa , Grafika polska - 19 w. , Wiśniewski, Marceli (fl. ca 1877) , Drzeworyt , 1801-1900

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Jan Chęciński : (Podług fotografii Mieczkowskiego w Warszawie)

Regulski, A.[leksander] (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska 19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Chęciński, Jan (1826-1874) , Regulski, A.[leksander] (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Portrety - 19-20 w. , Aktorzy polscy - 19 w. , Drzeworyt

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Walenty Dutkiewicz : Podług fotografii Mieczkowskiego

Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska - 19 w. , warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Drzeworyt , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Buchbinder, Józef (1839-1909) , Mieczkowski, Jan (1830-1889) , Dutkiewicz, Walenty (1798-1882) , Prawnicy - Polska - 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Adam Bagniewski : (Podług fotografii Sachowicza w Warszawie)

Regulski, Aleksander (1839-1884). Ryt.

Keywords: 1801-1900 , Grafika polska -19 w. , Warszawa , Tygodnik Illustrowany , Tygodnik Ilustrowany , Bankowcy polscy w XIX wieku , Regulski, Aleksander (1839-1884) , Tegazzo, Franciszek (1829-1879) , Bagniewski, Adam (1803-1873) , Drzeworyt

Find similar objects  |  Add to bibliography